Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.02.2013 20:30

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

udo1 85.?.?.?

Máme spoznávať nepoznané a rozvíjať morálku, aby sme ako Jeho námestníci v tomto svete mohli stále lepšie a zodpovednejšie v Jeho mene konať.
Napĺňať, priblížiť sa čo najviac Ním preddefinovanému čo najoptimálnejšiemu potenciálu druhu Človek.

Prajem cirkvám, aby sa im podaril prerod do pôvodných myšlienok dobráka Človeka Ježiša, z ktorého rúhači pošliapavší prvé odporúčanie z Moseho desatora, Boha zrobiť chceli.
Snáď sa chudák nemusí v hrobe obracať..

Cirkvi sú však tak robustne(skoro od počiatkov) zmanipulované, že je dávno často ľahšie zo systému vystúpiť a tak k Bohu pristúpiť, ako si zničiť život prechádzkou cez mínové pole.
Iba s judaizmom(ideológiou úrakovinových výpalníckych SSákov) je to snáď ešte horšie..
..a pôvodný islam sa a-sociálnym kulto-logickým programátorom aj cez deformu kalifa Utmana podarilo tiež rozbiť chronologicky do dnešného žalostného stavu..
detto budhizmus, hinduizmus a spol..

Z pozície egoizmu šikovnejších j-elít musí byť logicky podstatou každého infiltrovaného náboženstva zamedzenie kontaktu so skutočným vysoko pravdepodobne naozaj existujúcim Bohom, N-titou, Allahom, Veľkým Duchom,..
Teda zabezpečiť bezbožnosť každého náboženstva, simulovať imitovať čo najvernejšie aspoň niektoré Jeho skutočné aspekty(po kulturologickej analýze vybraný príslošný falošný obraz Boha-ateizmus, presnejšie a-deizmus)
a hierarchia=bezpečnostné dodatočné odrezanie cez mentálne "zasvätaním" marginalizovaných, podprahovo predprogramovane obmedzených "kňažov", "zasvätencov",guru a pod.úprimných zombi dobrákov.

Relígia je osobný a jedinečný vzťach, komunikácia s Bohom, Otcom 1.cez vnímanie, chápanie drobných zmien miery po napĺňaní osobných, jedinećných, podľa situácie sa meniacich úloh..
2.cez aspoň občasné zamyslenie sa nad opakujúcimi sa motívmi vlastných snov,
3.cez tandemnú protodialektickú diskusiu s blízkymi a tak CELKOVÉ zlepšovanie situácie seba, svojho okolia, všetkých, cez A.rozlíšenie,
B.hodnotenie a následné
C.spoluriadenie vecí dôležitých, od menej podstatných objektívnych procesov(Metodologický, pravdepodobnostný odhad Božej vôle=podstata pravej modlidby).

Preto múdri hovorievajú:
"Bližší je Bohu ten, kto neverí jeho falošnému obazu,
ako ten ktorí v neho verí."
Aj preto sa mnoho rozumných, morálnych ľudí často podvedome za ateistov hlásilo..

Navyše ten, kto sa snaží napĺňať snáď nekonečný rámec pojmu Človek, nemôže veriť v Boha.
Zostať pri viere v Boha je nebezpečný ateizmus(presnejšie a-deizmus), ak chápete!
Veríte svojmu otcovi, matke, alebo v svojho otca, matku?
Vnímate, chápete ten obrovský rozdiel v postoji k životu Vodník?

284593

10.02.2013 20:33

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

udo1 85.?.?.?

Pred automatickým odsúdením môjho názoru ako celku,
sa prosím skúste Vodník zamyslieť nad tým,
1.v čom mám pravdu(odblokujete chybný predpoklad vlastnej neomylnosti)
2.v čom nemám pravdu, bo každý človek sa môže mýliť
3.návrh alternatívy

a..nekaprite v zanesenom rybníku príliš dlho, nečinne Vodník..[smích]
..veľa šťastia a hlavne rozumu
s vôľou používať OBA Otcove dary.
Pekný sviatok a zvyšok víkendu prajem.

284594

11.02.2013 11:20

Vrtěti psem 2. díl

RE: takže -

udo1 37.?.?.?

Pre koho (pod?)vedome pracujete SK-Anonym?
Myslím(a nie som v tom sám), že situácia na slovensku nie je zrovna o moc lepšia, ako na Morave a v Čechách, Maďarsku, Poľsku, či v ďalších okolitých krajinách.
Rozdeliť a Panovať..
Kto chcete, aby tu panoval?

Akurát v Čechách máte momentálne možno trochu extrémnejšiu občiansku vojnu na in-formačnej úrovni
..áno, ide o mohutnejší zbraňový systém, vyššiu vojenskú prioritu a dôsledky, ako vojna horúca.

Sám viete Anonym, že žiaľ zatiaľ situácia na Slovensku, čo sa týka bojov a hlavne škôd na životoch a majetku národa, vôbec nezaostáva za okolitými krajinami.

Sme na spoločnej lodi.
Nezávislosť vždy bola nebezpečnou chymérou rozdelenia samotného mozgu jedinca a tým občianskej spoločnosti.
Každý je jedinečný a zároveň nevyhnutne závislý na svojom okolí, systéme.

Jednotlivec nemôže byť slobodný, bez slobodnej spoločnosti.

Jednotlivec je slobodný na PODVEDOMEJ úrovni jeho osobitého, špecifického vnímania. Ak sa snaží s druhými dohodnúť, ergo začne svoje vnímanie reality VEDOME popisovať, jeho sloboda končí.
Buď sa dohodne s ostatnými na spoločnom výklade reality, cieľoch, alebo nastáva konflikt, vojna v tej, či onej forme.

Vôľa následného konania je založená na ni(e)kým riadených emóciách(komplexných informačných moduloch..nazbieraných a stereotypmi riadených vnemoch, informáciách).
Základom manipulácie býva vytvorenie ilúzie, že zvolený objekt riadenia(kolektív, jedinec) sa riadi "vlastnými" emóciami..tie sú predprogramované kult(ur)ologickými stereotypmi, maticami..
..a tu sa nám kruh uzatvára, ak chápete.
Rozumiete teraz, prečo Vám stereotypne po generácie manipulatívne do tekvíc vtĺkajú, že sloboda je vo vedomí?

Zámerne zákerne skrytú pravdu majú a-sociálny inžinieri v tom, že
SLOBODA JE VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ(pri dostatočnej miere chápania objektívnych procesov,.. keďže iných niet)
..dostatočný v zmysle schopnosti udržateľnej predikcie(pre mystikov, ezoterikov a iných wudu-guru: zázračného "naplneného proroctva" )

Vytvorenie potenciálu profesionálne riadenej občianskej vojny(včítane jej modernej formy) je zmena, zámena mien, pojmov a tým morálky pod umelým stresom, nedostatkom,
..depriváciou základných biologických potrieb, kde sa u manipulovaného objektu zákonite prejavia pudy jeho genetickej, zvieracej zlužky, ktoré sú následne systematicky akcentované(filmy, celebriťky, presstitutky vyberané programovými podprahovými automatizmami a cieleným tichým vydieraním kultom strachu o status, hypotéku na báze morálne negatívnych kritérii výberu manažmentu).

Ide o vytvorenie systematického následne štatisticky profilovo masovovo riadeného chaosu v podvedomí objektu riadenia(obete, obetí, nositeľa, hostiteľa parazita). Úrokové sadzby, médiá, sekty, potravinové náhražky implementované primárnym nastavením systému..pomalé cielené znefunkčnenie ekonomiky

284622

11.02.2013 11:53

Vrtěti psem 2. díl

RE: takže ..

udo1 37.?.?.?

Peniaze sú len prostriedkom riadenia
a nie sú v cieľovom vektore na prvých miestach, ako
1.maximálna možná moc,
2.jej udržanie a modely chronologických mixov vnímania vzťahov pojmov a procesov(času a ostatných mier),
3.vývoj ideologických aplikácii,
4.aktualizácia kreditno-finančného modelu
..teda peniaze, ako prostriedok výkonu moci sú na 4.-6. mieste komunikačných(vojenských)priorít
.
.
až po zahltenie drogami, chorobami, niektorými druhmi hudby a bežnú, horúcu vojnu, ako poslednú možnosť j-elitami "dobabraného", z kontroly vymknutého manažmentu, tichej genocídy planéty, ktorú samovyvolení(nie len zvrátení judaisti) považujú za svoj majetok, kde pri dostatku strojov ostatný hmyz, biomasu otrokov už potrebujú len minimálne..

Pravdu majú títo "Nadľudia" v tom, že ak zostane úroveň chápania reality ich "hovoriaceho náradia" udržaná na úrovni človeku podobných opíc, prípadne sa im ju podarí ešte degradovať, naozaj svoj optimálnejší potenciál Človeka rozumného zrovna nenapĺňajú a tým sú postupne na základe objektívnych pravidiel eliminovaní systémom ďalších objektívnych spoločensko-prírodných procesov, pravidiel.
Pri ilúzii obetí o neexistencii cieľov, fixovaní na ciele nedostatočné, či dokonca cieľ "posmrtný".

A rehot prasiat pri válovoch, kluboch kultov zatiaľ pokračuje..
..aj keď..už občas trochu prituhuje..

Kvôli exponenciálnemu narastaniu komunikačných problémov(pojmových štandardov=konštánt a premenných..symbolike) bol v druhej polovici 20.stor. pri veľkých multiodborových projektoch vytvorený univerzálnejší interdisciplinárny pojmový aparát(reč) na báze teórie riadenia, funkčný takmer v ľubovoľnej národnej reči(t.j.definované vzájomné vzťahy pojmov ako subjekt, objekt, stav, súvislosť, odlišnosť, cieľ, objektívna realita, subjektívny pohľad, svedomie, riadenie, emócia, samoriadenie, koncept, faktológia, metodológia, dostatočný, predikcia, korekcia, prognóza, program, algoritmus, intuícia, systém, supersystém, HNS=(Hierarchicky najvyšší systém, riadenie), informácia, forma, atď.).

V obrazoch sú koncepty riadenia(riadiace kulturologické mat(r)ice, tenzory,..) známe min.stovky(pravdepodobne tis.) rokov a vždy boli zneužívaný "elitami", no dnes by aspoň jednoduché základy ich formovania už mal ovládať každý,

A.kto chce skutočne spolurozhodovať o svojom a kolektívnom osude,
B.chce aktívne mierou svojho chápania objektívnej reality znižovať mieru svojej manipulovateľnosti nerozpoznanými konceptuálnymi technológiami riadiacimi kulturologické stereotypy,
C.nechce byť len objektom riadenia s ilúziou subjektu(že "ja" skutočne niečo mením)
D.chce byť platným členom občianskej spoločnosti, súboru Ľudí a nie zvieratkom, zombi, či manipulačným egoistickým de-ámon-né

284626

11.02.2013 11:58

Vrtěti psem 2. díl

RE: takže -

udo1 37.?.?.?

Skúste pochopiť milý Anonym, že filozofia dnešneho podprahového vnímania individualizmu(rozdelenia), virtuálnej "samostatnosti" je uholným kameňom, základom dnešnej niektorými inteligentnejšími(z lat.chápavejšími)egocentrikmi ticho realizovanej globálnej formy fašizmu.
Spolu s deklaráciou neexistencie kolektívneho intelektu=podvedomia.

Správnejšie chápanie nezávislosti(myslenia) je schopnosť rozpoznania a hodnotenia kolektívnych a individuálnych stereotypov
1.globálnej kultúry a objektívnym spoločensko-prírodným pravidlám podriadenej mozaiky
2.stereotypov subkultúr,
3.národov,
4.komunít,
5.jednotlivcov.
Pri zachovaní poradia.

Ako sa hovorí v lepšie chápanej(pomenovanej) demokracii:
"Nemôžete začínať od jednotlivca, ale ísť k jednotlivcovi."
Zahrajme sa na pozitívnejšie stránky chápania Sokratovho a položte si otázky Anonym v tomto protodialektickom poradí:
1.Ktoré spoločné problémy máme s Čechmi?
2.V čom chápeme politické problémy inak?
3.Prečo majú Ćeši tieto niektoré iné stereotypy myslenia(pohľad, ich rozpoznanie a zhodnotenie mimo systému, z ktorého je im ťažko vystúpiť)?
4.Aké vy navrhujete riešenia?

Potom si s nejakým chápavým Čechom, Maďarom,.. vymeňte role. On Vám pomôže skorigovať Vaše(Naše) základné, objektívnej realite neadekvátne kulturologické, národné, osobné stereotypy myslenia. Role si 2-3 krát vymeníte a budete nový, na príležitosti meniacich sa vzťahov medzi faktami pripravenejší človek.
Ak sa chcete s niekym "nadobro" rozchádzať, nekomunikovať, pre vlastné dobro si to prosím dobre rozmyslite.

Človek je tvor spoločenský a aj najväčší askét má zpravidla bez blahodárneho náhľadu súputníkov o gradáciu problémov postarané.
Navyše bližší súputník môže viac pomôcť pri osobnejších problémoch(výzvach, príležitostiach..ako chcete) a čím vzdialenejší, častejśie potencialne pri rozpoznaní o to globálnejších dominantných pravidiel, procesov.

No nie nadarmo sa občas hovorieva aj:
"Bližšia košeľa ako kabát"

Pravdu máte, že máme mierne odlišnú cestu, ako hodne príbuzní Česi, možno všetko, čo som Vám a kolegom tu unapísal, dávno viete Anonym a ja som si o Vašej miere chápania objektívnej reality na základe jednej Vašej vety predčasne vytvoril absurdnú ilúziu. [smích]

284627

11.02.2013 14:41

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

udo1 37.?.?.?

Ide o to, čo pod pravoslavím chápete vy, Vodník.
Ak oficiálnu ruskú ortodoxnú cirkev, tak tam popri pár pozitívach vidím podobne hodne vážnych problémov, ako u "latinníkov", protestantov a ostatních.
O staroveroch a védátoroch ani nehovoriac.

Virtuálne hádky tam idú o forme, nie o podstate, koncepcii zamerania relígie(zväzku, vzťahu s Bohom).

Ako sa hovorí:
Issus dal istinu žizni, no nedal formy jijo.
V ruštine výraz Pravda=Istota.
teda:
"Ježiš dal Pravdu=Istotu života, no nedal jej formy."

Prenechal ich ju(Pravdu) "zlobe" dňa, t.j. infiltrácii mocných a nie vždy dobrých tohoto sveta..a myslenia oviec lenivých.
Prečo podľa Vás niet evanjelia Kristovho Vodník?
..podľa mňa, a nie len mňa, nebol hlúpy a vedel, že by spis("publikáciu" ) aj tak pri vtedajšej miere negramotnosti vrchná kasta odchytila a zničila resp. pri vyhodnotení použiteľnosti na vlastné ciele(presnejšie imitácii spoločných cieľov) prepísala, preformovala na svoj obraz mysle, svojho "boha".

Ostatne tak, ako previedli Deformátori Parazita aj
1.Moseho spisy, niektorých prorokov a ďalších zodpovednejších(Gaussovo štatistické cca.2,5% populácie)
dodržiavajúcich obligátne pravidlo "Účel svetIA prostriedky". Chudáci Starozákonní múdrejší z ľudu nemali šancu proti
2.konkurenčným 2,5% a-deo-logistom egosystému
"Účel svätÍ prostriedky".

Dôvod:
A-deo-lógmi zvládnutý, udržaný nezáujem stáda(zvyšných 95% populu) o objektívnu realitu, jeho nečinnosť zákonite vždy vynesie, vynieslo na chvíľu(na 2, resp.3tisíc rokov) na p-ó-dium obraz boha tých druhých, temnejších..

S islamom a ostatnými bývalými relígiami prebehlo pred tým a neskôr niečo podobné, pričom museli prastarí profi-borci zachovať na týchto pomerne vysokých komunikačno-manažérskych vojensko-operaćných úrovniach veľa kamufláže v podobe hlbokých Ľudských, všeobecných objektívnych..ak chcete Božích právd(aj ja osobne sa považujem v istom zmysle za kresťana a čiastočne Váš postoj chápem, zdieľam).

Pr.Islam..korán.. voľný preklad:
"Keby všetko more tušom bolo,
veruže by nestačilo na popis toho,
čo Allah, Boh milostivý a milosrdný
svetom stvoril dietkam milovaným"

..nech by teda Issa, Mose, Mahomed, Budha alebo ktokoľvek čokoľvek napísal,
chabým slovom, leskom mŕtvym bude zázraku Božieho.

..len tavenie slova(Kódu, Mier 1.FORMY zvolenej) do myšlienky a jej prenos, pohyb, konanie(2.IN-FORMATIO) živou vodou, 3.S-TROJENÍM sveta budúceho, ex-istencie, istoty znania osudu jest.

Preto tu často spominané:
"Po ovocí spoznáte ich"

a Ježišovi isto známe:
"Opakovaná Pravdy vždycky bude lžou".
(..v inej situácii..pretože dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš)

Tož Dva dôležité dôvody, prečo asi Kristos nič nenapísal, ak nič nenapísal..

284634

11.02.2013 14:47

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

udo1 37.?.?.?

Obávam sa ale, že dnes v podstate akéhokoľvek náboženstva
preveľmi ťažko Boha nájdete Vodník.
To skôr v lese, po pár dňoch pôstu a otázke úprimnej,
v dôvere Otcovi "zázrak" sa stane.

Potrebuje azda rodič..otec, matka..
sekretára, prostredníka, tajomnika nejakého
na s dieťaťom vlastným rozhovoru tichého?
Nepodceňujte Otca svojho, s úctou vážte, no nevykajte
a hlavne na kolená nepadajte.
Znamenia Jeho cestou života hľadajte
a tak Mieru Mier Večného, Boha živého
tu medzi Ľuďmi sveta stáleho..nachádzajte.

Síce vyzerá, že tu platí príslovie o
"Konci začiatku"
no inde zrovna tak platí pravdivé:
"Kde niet začiatku, ani konce nemúže býti."

Pastieri sa, vyzerá, ovciam prestrihali až do mozgu(daru pô-vodu Otca)..
..a mnohým aj ten skoro úplne vystrihli.

Ako sa na Orave hovorieva:
Ba veru, pedantní strihači sú to..bisťu!
..
i keď, priveľa moci chľascú..to isto..

284635

12.02.2013 00:00

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Ide to ďalej.
Siožidia sú menší problém, červenou plachtou, sú štítom Panov-ho kultu ega..hédoné.
Z pohľadu globalizátorov možno zradcovia myšlienky globálnej fasci-nácie mocou, hodní oltáru Abrahámovho.

Pamätáte Anonym, źe keď mal tento zvláštny patriarcha temnú chvíľku, neváhal v príbehu obetovať Izáka.
Koho že má poučiť tento príbeh v židovskej verzii?

Isto, po cca 3.generáciách sa sionistom takmer podarilo znovu vytvoriť národ. Mnoho multietnických vyznavačov jednej ideológie koncentrovaných na jednom území..
..a..áno, sionacisti(lokálna fašistická j-elita) cucajú mnoho zdrojov z globálnej ekonomiky na tento eugenický experiment..
na doprovodné, z ich pohľadu nevyhnutné vojny a genocídne operácie..

Z pohľadu vyššieho nadrabinátu však vidím taký črtajúci sa drobný, no zásadný problém.
Predstavte si Anonym malý príbeh..

..opustíme spolu na chvíľu hypotézu, že všetci naši predkovia behali len v bederných rúškach, lovili mamuty a nevyskytli sa medzi nimi štatisticky tak, ako dnes, občas výnimočne chápavé osoby(morálkou znova dlhodobo štatisticky cca.50/50-ako aj v rozprávke s čaro-dejmi Gandalfom a Sarumanom)

..teda máme už napr.antický otrokársky, či kolónsko-nevoľnícky(trebárs na úverovej ekonomike postavený) štát, kde máte nejaké pacifikujúce "náboženstvo"(Ba-al-a, Dia, Jupitera, Jahveho, Delfskú "ve-štiareň", voľáke iné "Meéédium" či rovno Amona je šum a fuck..).
Mnoho storočí dozadu ste rozpoznali a ovládli aj mechanizmus úročenia(systematickej matematickej akvizície, vojny metódami kreditno-finančných operácii).

Poznáte základy šľachtenia, eugeniky. Keďže konvenčné vojenské úspechy sú stále menej uspokojivé rozhodnete sa ako ostrieľaní vojaci pre vyššiu vojenskú prioritu. Pár desiatok rokov pozorujete v chráme zvyky niekoľkých vybraných kmeňov otrokov a postupne im našijete na mieru na báze ich pospolitých príbehov, spoločenských stereotypov mierne poupravené "náboźenstvo"..
V príbehu 3000 a jednej noci by sme mohli ešte dlho pokračovať, no vráťme sa do súčasnosti..

Na kontrolu a finančno-vojenskú expanziu budete logicky potrebovať popri bezštruktúrnom samoriadení cez "nábožentvo" aj štruktúrny(výpalnícko-kontrolný) aparát vykonávateľov vami naprogramovaného projektu.

Čo budete nútení spraviť, ak Vám títo ideologickí byrokrati opustia svoje po impériu(svete?) roztrúsené(rozohnané) pozície(Vami vytvorené, vlastnené funkcie) a budú sa chcieť venovať kľudu, rodinám, vyformovať národ na princípoch domnelého náboženstva, ktorého niektoré objektívne pozitívne prvky pôsobia na nich ako tmel?

Áno, keď to neide inak, ako pragmatický managor ich musíte potrestať..či chcete, či nie, "boh" vám káže dať vlastné dieťa zase raz ako zápalnú obetu pre "vec" na oltár moci..

284675

12.02.2013 00:02

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Pravdepodobne je ešte aj veľmi malá(snáď tých tradičných 2,5%) tretia zodpovednejšia skupina judaistov, ktorí do veľkej miery tiež poznajú ich vlastný, skutočný pribeh a snažia sa ho davu zmanipulovancov a fanatikov zúfalo nejako prerozprávať, zobraziť. Tým prajem, aby našli urýchlene vhodné formy, kým nie je neskoro..

Vyšší nadrabinát už opakovane v dejinách dokázal, že nemá problém s "výchovnou" genocídou vlastného výkonného aparátu.
V tomto zmysle je dnes už prakticky asi jedno, akú majú Führeri etnickú príslušnosť. T.j., či ide o nejakých pôvodných semitských kočovníkov, mýtických Hebrejov, Chazarov, Egypťanov, či tykadlových ufóncov, a pod., ako snáď chápete Anonym..

Žiaľ, mnohí hlboko presvedčení siofašisti stále nechápu svoju rolu v hre väčšej, ako je postavenie ich cieľov.
No je ešte aj hra o minimálne ďalšiu úroveň vyššie.
A tu je miesto, kde sú skúsenejší mysliaci prastaronovojudaisti, ktorí si červené plátno, štít pred očami rozpoznali(prípadne aj odhrnuli) nútení riešiť morálnu dilemu..
Toto rozhodnutie o šanci prežiť musia spraviť sami.
My im prajme zodpovedné rozhodovanie.
V tomto prípade alternatívu Človek za alternatívu asi považovať nemôže..
Toľko k formám judaizmu..

284676

17.02.2013 13:57

Matrix

RE: tak ako viete ako

udo1 85.?.?.?

Obávam sa, že strejda Kučera se chtě-nechtě(?) sám tak trocha chytil do té pavučiny..Matrixu.. filmu..no kapánek jinak, než si myslí.

Jak správně staří rabinaladini po spá(t)ření svých čtyřiťceti zbojníckých let zaříkavávali:
"Všechno je poněkud jinak"

Matrix tu bol dávno pred Netom, dnešným Mééédiom No.1.

Navyše DeBildebeergovia to nemajú úplne ľahké, keďže ide o médium inter-aktívne(obojsmerný asynchrónny info-kanál)determinovaný dynamicky(s časovou premennou..t.j.odb.druhou časovou deriváciou).
Varianty vývoja napr.interaktivity hier sa dajú do vysokej miery predikovať, no u inetu sú odsúdení viac na sleďovanie menej organizovaných.
Predikcia je často potom ta-tam..
Kto chápe viac z objektívnej reality, pre toho sa samotní DeBilderbergovia stávajú chutným a výživným zavináčom..malou,
pozorovanou šikovnou, no stále iba rybkou akváriovou..

Skutočnou Mat(r)icou zero-zero, presnejšie No.01
sú práve staré známe kulto-logické, či kultúrologické matice starších mééédeii. Čiastočne aj včítane jednosmerného rozhlasu a TV. No hlavne "náboženstiev", stereotypov vytváraných po generácie mnohými umeleckými(do-slova "vyššie remeslo" ).. eposmi, povesťami, bájkami, kultami, pseudonáboženskými a "filozofickými", ideovými riťuálmi, rozprávkami s pozitívnym, no aj menej pozitívnym efektom na cieľové skupiny masové až po jednotlivcov.
Preto vždy chápavejší(no aj ich menej chápaví opičáci) ašpiranti na akú-takú moč..niekedy aj nad globálnym histerickým procesom jej koncentrácie..investovali(pre menej inteligentných..z lat."chápavých" ) obrovské sumy do umenia(najvyššieho náradia riadenia emócii vybraných skupín, davu, či kultúr)

Internet, sociálne siete &co. poskytujú síce Debil-der-begovcom isté možnosti, no vševedkovodcovstvo simulujú skôr hodne neúspešne ako úspešne.
Prirodzenému selskému intelektu bývalých Untermenschov("hovoriaceho náradia", či "hmyzu" ) a paradoxne aj ich drábom PsudoNaziübermenschom(derivátom deformovaného judaizmu) umožňuje práve internet jedinečným spôsobom masovo odhaliť, odfúknuť oným cease-am-onom šaty na Slnku, že by sa aj oni trochu opáliť mohli.
Žiť pridlho v jaskyni bez D vitamínu býva totiž zbytočne komplikované.

Jednoducho:
Benefity internetu v dnešnej situácii ďaleko prevyšujú jeho riziká.
..čo samozrejme neznamená, že raz v budúcnu nepríde čas, keď dokáže Človek faber ludens využívať potenciál svoj natoľko, že protézy zbytočnými budú..
No to je už ďalší príbeh nás, detí našich krásnych..

285030

18.02.2013 15:32

Matrix

RE: Největším zotročovatelem je vlastní mysl

udo1 37.?.?.?

Už strejda Ulievanov vravievali:
"Po nekatórym vaprósam lúčše peresaliť, čem nedosaliť."
Lepšie presoliť, ako nedosoliť.

..a tak celé pseudobolševické vedenie internacistického puča pod vlajkou tichého zvráteného siofašizmu zámerne presolilo všetko, čo mu do cesty prišlo..
"..že by ľuďom v budúcnu ani na um niečo spoločné(pôvodné správne common, komún, či katholikos) neprišlo
a každý sám za svoje záujmy bezohľadne kopol,
sťa zver prežiť sa snažil a spolo-cnosť zvrhol."

..tož dôkladná to palebná príprava, "preventívne očkovanie" infovojny na dnešnú ideológiu egoizmu(Divide, et impera)..
..Lstí a klamem..přes pařez galerii zrcadel falešních..

Pamätáte pamätníci?
Strategické, skryto monopolné podniky egocielene riadiace, deformujúce trh podľa záujmov korporátnych "dobrákov" Hóra deBilov znárodniť?
Isto..nápad dobrý, lidský to jest, no potom buďme "dôslední" a znárodníme(lepšie anonymne "pošťaťnime" ) všetko, až po družstvá a živnosť poslednú..

Každý gramotný ekonóm vie, že trh je plánovaný a komplexný hospodársky plán bez trhu je nemožný. Trh je v podstate najefektívnejšia známa forma distribúcie ku koncovému zákazníkovi.
Z toho hovada šikhovné marxistické v tandeme s trhovými puriťánmi urobili mínu klasického (v)typu:
"Vajce a či sliepka?"

Ako hovorý klasik ma(na)gormentu:
Ak sa voľáke hnutie(napr. odbory) konktrole vymkne a nedá sa využiť, presoliť, či ubiť, zostáva ho len ošéfovať(hlavného koňa, či klisnu jeho, ó-mega samcov potichu vymeniť, kompramat sehnat)..a stádo pude v pudu dál.

Basic Matrixes:
1.Hlavná Matrica, objektívna realita je práve v poriadku, krásna a jasná, Ľudská detí Miery Miery(Najväčšieho, zatiaľ len čiastočne známeho systému= Boha, Allaha, Najvyššieho wudu,..ći ako To bez spustenia histérie nazvať ..)

2.Mat(r)ica, hmla reality virtuálnej, stereotypov kultových, myslenia obrazov dnešných je temná.
Jej charakteristikou sú blokujúce dogmo-postulátové konštanty a premenné (symboly) obrazových sekvencíi stereotypov podvedomia bateriek(cieľových skupín a jednotlivcov)tohoto zatvoreného systému-globálneho tichého egocentrického konceptu na princípoch(pre niekoho paradoxne) zvrátenej, preformovanej, lok- a globanálnymi j-elitami ad-hoc reinterpretovávanej Tanach, Biblie, Koránu, Marxizmu, Main Kampfu, častí Véd, guru-budhizmu apod..
Tak aj ich derivátov.. ďalších kastových, "zasväteneckých", zombikňažských ideológii Egokonceptu maskovaných za 99,9% pôvodnej pravdo-lásky obracajúc ju jadrom konceptu v púšť podvodnú.

3.Cloud MC síce je dočasne na báze abstraktnej logiky Internetu barlou, krycím oblakom postupne vytváranej, strojenej metodológie vedúcej aj k spoločnému lepšiemu chápaniu(common intelekt=sve-domie, dom všetkých, súborový intelekt) objektívnej reality vychádzajúcej z matice prvej.

Toľko k prsteňu.

285108

18.02.2013 15:35

Matrix

RE: Největším zotročovatelem je vlastní mysl

udo1 37.?.?.?

Matica číslo 2.je z objektívnych dôvodov(zmeny logiky sociálneho správania) na ústupe a kope.

Pr:Tichou úlohou metodológov block-busteru Matrix bolo pre-infikovať(preočkovať) sterotypy stoviek miliónov mladých potenciálnych zombi v dostatočnej miere formou diskreditácie 3.matice a medziriadkového(podprahového) vyhlásenia neexistencie matice č.1(dokonale bezpečnej). V býv.náboženskej terminológii "zamedzenie kontaktu detí s Otcom" vyhlásením Jeho neexistencie, alebo vytvorením Jeho falošného kontrolovaného obrazu. Interpretácie Jeho vôle samovyvolenými sekretármi.
Asi preto "Vôl je kde niet vôle".

Presnejšie:
Išlo o operáciu z tzv.Chronovej kategórie.
T.j.klasická zmena poradia vnímania(vzájomnej previazanosti, súvislosti medzi faktami, faktológiou..objektami).
Operácia kombinácie tretej, no hlavne druhej a čiastočne prvej najvyššej vojenskej zbraňovej priority v rámci bežiacej totálnej informačnej(studenej) vojny.
Dnešné lokálne tzv."horúce", umelé vojenské konflikty sú len prejavom chýb v bežných, konzervatívnych vojenských operáciách vyšších priorít kontinuálnej akvizície subjektami pokračujúceho objektívneho procesu globalizácie(koncentrácie moci).

Presnejšie Operačný rozbor:
A.Prvá Matica(tenzor s operátormi) bol a-sociálnymi programátormi nahradený maticou druhou(scenárista, režisér a herci sú aj tu zrovna tak len printre, štatisticky s prijateľnou odchýlkou podmienené tlačiarne príslušných matíc, ako aj bežní bioroboti=ovčania..z pravidla bez priamych, direktívno adresných rozkazov, ktoré sú indíciou proporcionality straty kontroly tímov profesionálnych "sociálnych mágov", kulturologických inžinierov)

B.Tretia Matica bola posunutá do a-morálnej pozície 2.matice s optickou úlohou simulácie matice č.1

Niektoré základné podprahové štatistické efekty na cieľovú skupinu cca 1 000 000 000 tínejdžerov:
1.Virtuálny svet(aj keď je hodne nespravodlivý), v ktorom žijeme je oproti skutočnému svetu ešte v pohode. Nesnaž sa pochopiť skutočnosť a radšej zostaň v ilúzii. Trochu eufemickejšie, konzumovateľnejšie "softskillovo"(bez bajonetu) zobrazené heslo:"Drž hubu a krok," "Schlucken, nicht spucken", či známe "Arbeit macht frei.."

2.Abstraktno-logický svet(umelé systémy) v jeho dnešnom smerovaní vývoja je ohrozením(Ospravedlnenie, pre-danie nutnosti cenzúry, obmedzenia netu, niektorých druhov výskumu,..).
..atď..

To že PerZeovo zrkadlo propagandistickej skrinky Prázdneho, holého lesa(woodu zbojníkov za ktorých by sa chudák Rob-bin isto hanbil) bolo vzhľadom na vývoj udalostí donútené poukázať na objektívnu existenciu matríc(agregátnych modulov kolektívneho podvedomia), je ale na druhej strane aj dobrým signálom indikujúcim vysokú mieru zrýchľovania pádu funkčnosti starého konceptu "samo"riadenia našej kultúry na báze spomínanej zvrhlej amorálnej egokoncepcie..viď 70-80% dominanciu biblických motívov v klasických múseionoc...

Automaticky kráceno

285109

18.02.2013 15:38

Matrix

RE: Největším zotročovatelem je vlastní ne(s)mysl

udo1 37.?.?.?

To že PerZeovo zrkadlo propagandistickej skrinky Prázdneho, holého lesa(woodu zbojníkov za ktorých by sa chudák Rob-bin isto hanbil) bolo vzhľadom na vývoj udalostí donútené poukázať na objektívnu existenciu matríc(agregátnych modulov kolektívneho podvedomia), je ale na druhej strane aj dobrým signálom indikujúcim vysokú mieru zrýchľovania pádu funkčnosti starého konceptu "samo"riadenia našej kultúry na báze spomínanej zvrhlej amorálnej egokoncepcie..viď 70-80% dominanciu biblických motívov v klasických múseionoch, múze-iách.

..Ľudia sa nerodia zlí, iba pri zámernej systematickej deprivácii základných potrieb bude logicky genetická časť(=zvieratko=nosič negenetickej zložky človeka, kolektívu=kultúry) bojovať o prežitie..
a zákerný ideodemagóg, či dobromyseľný tupý zombi"kňaz" poukáźe: "Hľa, zlým sa narodil, len zverom jest."

Možnú alternatívu sme tu často rozoberali:
Napr. spomínaná DVTR(Dostatočne všeobecná teória riadenia=po rusky DOTU)
očistená od veľkoruských ambícii a upravená pre potreby európskej kultúry.
Vyzerá, že všetko sa skladá zo vzájomne vložených systémov a supersystémov s charakteristickými procesmy. Ide o dynamické matice. Všetko je pravdepodobne na nich postavené a každý v nich myslí. Vzájomne prepojené a emočne(vôľou uskutočnenia, stereotypnou objektívne pozitívnou, alebo negatívnou afinitou) podfarbené myšlienkové kunštrukcie príslušných Mier(váhy rozmeru,farby, svetelnosti,vône,..)obrazy(lat.formy) následne každý uskutočňuje(in-formuje) slovom, rukou, hudbou, myšlienkou,..

Človek rozumný a hravý dýcha,
tvorí, osud svoj s-trojí
v novej existencii, zmene rytmu,
frekvencie procesov ním vybraných.
Preto princíp Trojice, S-trojenia, Trojjedinosti(Formy, IN-Formácie, Existencie).
Bo niet hmoty bez formy a priestoru bez hmoty..
vákuum výzerá byť na ďalšej úrovni chápania tiež len formou hmoty a energia, duchovno je na maThériu, nosič zrovna tak naviazaná. Čas je tiež len forma, miera, porovnanie, vzájomný vzťah dvoch procesov, kde ľubovoľný definujem ako etalón.
Toľko k býv.tzv."hermeneutike." pre vyvôlených.

Našim nižším manažérom, politikom sú dávané fragmenty, kvapky uvedených modelov a preto nemôžu v informačnej vojne(včítane ekonomiky) reálne konkurovať novým technológiám.
v globálnom dejinnom procese nie je možné bez fatálnych následkov ísť spä(a)ť.

V každom procese(a ničoho iného niet), je iba cesta v pred.

Otázka:
Akú rolu hrá pod(?)vedome mistr Kučera kritikou Tretej(skôr pomocnej)matice?

285110

18.02.2013 16:33

Matrix

RE: tak ako, viete?

udo1 37.?.?.?

Je toto lepšie, alebo treba ísť ku Vám Anonym ešte ďalej?

285114

18.02.2013 21:09

Matrix

RE: tak ako, viete?

udo1 37.?.?.?

Myslím, že silno podceňujete občanov.
Ovce sa zbytočne zámerne akcentujú a aj tie najblbšie potrebujú motiváciu, potiahnuť ku korytu s vodou.
Ako sa vravieva:
"Kto nepije, nežije"
..navyše myslím, že ak sa tu aj ovca objaví, nebýva z najtupších.

Nebude trvať až tak dlho a odborný pojmový štandard tzv."tvorivých modelov" bude aj u nás bežnou normou od druhého stupňa ZŠ.
Garantuje totiž minimalizáciu manipulovateľnosti detí médiami.
Občianska spoločnosť si už teraz žiada metodológiu popri základnej faktológii v kontinuálnom, nikdy nekončiacom vzdelávaní(spracovávaní in-formácii=systematickú dynamiku v práci zo statickými"faktami"=javmi=procesmi rozpoznaných systémov, previazaných množín).

Všetkého veľa škodí a tak
1.faktológia bez tvorivosti(metodológie), ako aj
2.tvor-, presnejšie s-trojenie bez náplne základnej faktológie(bežných predmetov) je sociálne vždy patologické, ak chápete.
Zasa "Vajce, alebo sliepka?"
Blbá otázka=blbá odpoveď!
Preto múdrejší na blbú otázku odpovedá po "židovsky" protiotázkou.
Pre-formovaním podstaty, fokusom na podstatu..ibaže by bol ovcou, či vlkom, predátorom..dema-góghom.
Niž v zlom, no čo ste vy Anonym?

Nebuďte taký pesimista, bo sám formujete osud podľa svojich obrazov.
S kolegami to dnes vidíme skôr tak na 5 zo 100.
Isto..mohol by som punúkané texty(kódy) obrazov česať do aleluja,
no v momente, keď pomer informačnej nasýtenosti a dĺžky kódu považujem za dostatočný(s prijateľnými formálno-obsahovými odcýlkami), ide von.

Nič od človeka asi nie je dokonalé, no má k tomu smerovať.
Snažím sa to prekladať amatérskymi umeleckými vsuvkami, básničkami, etymologickými hrátkami nie len pre oživenie, ale hlavne z dôvodu spomínanej maximálnej možnej informačnej nasýtenosti cez priamu interakciu s emočnými modulmi(výsostne individuálnymi a zároveň v základných parametroch nevyhnutne prepojenými matícami=osobnosťami užívateľov)
Tiež sa zároveň učím a v tomto zmysle dik za zaujímavý "hint". Vnímavejśí čitateľ, užívateľ rozozná postupne mozaiku viacerých vzájomne previazaných úrovní obrazov subjektívneho chápania jedinej objektívnej reality.

Ide zámerne o hru.
Kritizovať bez ponuky funkčnej alternatívy je ľahké.
Buď hru nehrajte, alebo ju vylepšite, dajte novú.
Ak máte lepší nápad, ako vyjadriť spôsob priblíženia sa k Pravde(jej metodickú aproximáciu), sem s ním prosím.
V tláchaní o ničom tu vidím nezmysel.

Pr.
Vnímate, chápete(viete pomenovať) Anonym podvedome, čo majú
1.spoločné formulácie "vidieť nezmysel" a "nevidieť zmysel" a
2.v čom je medzi nimi rozdiel?
Samozrejme pri zachovaní chronológie otázok, aby sme neodbočili z protodialektického režimu vedenia dialógu..
..toť príklad ďalšej úrovne hry,
pri ktorej sa učíme tak Vy,
ako aj ja a ostatní zúčastnení
Alebo je to podľa Vás snáď jedno a to isté?
Ak áno, na akej úrovni?
..atď [velký smích]

285136

19.02.2013 19:46

Matrix

RE: tak ako, viete?

udo1 91.?.?.?

Nie ste Vy tiež z "Hviezdnej roty" starej
SuperSStar chaosu rozsievanej?
POTIFARa (Pospolitosť obhájcov tichého idolu fašizmu a rozbroja: Vojto, Mtk, Tmo)? [smích]
Viete Vy robiť aj niečo iné okrem ničenia, boja?

Skúste aspoň na chvíľu zahrať človeka, byť tvorivým, strojiť svoj osud, prestať byť baranom, ovčákom, bo aj váš bača už pochopil, že tudy cesta navede.
a o salašníkovi ani nehovoriac..

Pamätajte Anonym, že pokiaľ neuhádnete,
čo od funkcie (ne)vašej majiteľ žiada,
vyrazí Vás obratem a co pak počnete?
V horšom prípade podľa potreby zas a znova
s plačom tradičným Izáka Abrovho zahráte.
A či Vás radšej bratov triku tmavého, víru kalného
davu e-mocne nasraných, (ne)chcene oviec zbudených predhodí?

Sám sa rozhodnút musíte, či Človekom byť chcete.
Rozdiel medzi osudom barana a svine
nebýva zas až tak veľký, ak chápete.

Sám ste povedal.."labyrint"..labrys..
..sekera dvojitá K(a)réťanov starých,
polygónu prvého(?) exthéritória mocného..
Negramotné tlupy He-ba-ré vtedy snáď len po jaskyniach žili
a o chráme otrokov iba v temných nociach strachu snili.

Môžte ovce do labyrintu nahnať, zmiasť nihilizmu kecmi,
no vždy objavia sa a(t-ra)ktori jasní ruky pravej
a sekera dvojitá v prútí orezanom fasky dravej
druhým koncom svojim uderí vás v čelo vlastné deťmi.

Nepodceňujte otrokov, tie "krysy",
bo východisko logicky byť musí.
Budete i Vy Leo´n´tin Gorgias starý,
čo sofistom prvým podrazil nohy?

285177

20.02.2013 09:13

Iluzorní stav Říše

RE: Ekonomika USA je klíčem

udo1 85.?.?.?

Zostáva len zopakovať parafrázu
klasika fascizmu-sionizmu a či maxointer-ubsamizmu:

"A viete, že (p)rezidentom USA je černoch?
Tož jeho Panovia musia hrdí býti na neho!"

The good cap and the bad cap(ko),
aneb kolo kolo mlýnske za štyri rýnske..

Ako otrok hravý, Arénisto Popul(v)ár ríše vyberavý
však žiadam v práve hru novú kolosea,
bo žuvať storky staré, omieľané dookola
aj hlave deravej raz budú do nausea.

OU, OU Obama & Usama, čo to len za tandem?
Circenses et panem? Tohle hravě zvládnem![velký smích]

285193

24.02.2013 13:29

Co po kapitalismu?

Je článek vskutku legrační?

udo1 85.?.?.?

V zásade je jedno, či sa vy osobne Osa X hlásite otvorene k fašizmu, alebo marxizmu.

Aj táto falošná minca má dve strany(obrazy) a vy sa z komunizmu pre pár samovyvolených a ich kamenné tváre pod stolom ako Untermensch nikdy dlho tešit nemôžete.
Také sú totiž ich pra-vidlá.

Keď chcete hrať ich(úrakovinových sociopatov) hru, tak vedzte,
že ich(vidle) Vy a Vaša rodina skôr,
či deň-dva neskôr, budete mať v chrbte.
Podľa potrieb nesvedomia vyliezuvších z nôr.

Ako vravia Panovia:
"Keď slúžil za života, ať slouží i po něm"
..v té, či oné formě..

Ak Vám tých pár chvíľ pod stolom Panov medzi odpadkami stojí zato,
tak veľa šťastia, alebo si hľadajte hru inú tak, ako ostatní.
Prečo? Pre pud sebazáchovy, kompas Váš od nádychu prvého vlastný..preTo.

Sme spolu, na jednej common lodi.
Nazvyte si ľudskejší model ako chcete jazykom svojim,
aby ste tu nehysterčil zbytočne na posmech čo len trochu mysliacich,
o nebéé-,či-búúkajúci zodpovednejší pohľad do budúcnosti sa snažiacich.

Ako raz povedal(naformuloval) špecialista na egyptskú etymológiu stredného obdobia(2000-1200B.C.), filozof V.Shali:
(voľný preklad)

Minca Pravá(vedúca do, po RA=svetlo, vedomo-ctí), alebo
At-on&Am-on

Čím bližšie vedie cesta k tajným Egypta miestam,
tým viac vietor ostrý, surový sa dvíha.
Po vstupe však vánok príjemný objaví nám dúha.

Príbehov mnoho po svete býva..
Medziriečie, Rím, Grécko, India, či Čína,
No len jeden s odstupom ďalekým jest vekov..
kde múdri rozpoznali tajomstvo, grál svetov.
Bo tam, kde ľudí mnoho v jednom pľaci býva,
objaví sa najskôr umu rytmu zradného sila.

V tom čase bájnom stretli sa dva svety
dve lásky k životu, dva nenávisti veky.
Liet tisíce prešli od dejín bodu,
keď Človek po prvé okúsil vodu.
Preto od počiatku tak, ako aj dnes
tíško sedí v Egypte skrytý pes.

Ten šakal symbolom mocným, vedou temna lesť,
no mnohý, kto nájde ho, čelom veku svetla jest.

285366

24.02.2013 18:29

Nekontrolovatelný derivátový trh už ohrožuje nejen banky

RE: Řešení je vskutku prosté

udo1 85.?.?.?

"Nebáť sa a nekradnúť?"
S tým sa dá v tomto zmysle len súhlasiť.

Malý do-plnok:
Milý Ni(e)kto, uveďte prosím ale aspoň jeden precedens v dejinách, keď existoval "voľný" trh.
Zrovna tak aspoň jeden "nekontrolovaný proces".
Vieme predsa, že procesy sú buď
A.riadené
B.samoriadené(v prípade dočasnej neschopnosti identifikovať subjekt riadenia=vodič, pilot..objekt=auto, lietadlo)
V prípade B.hľadám následne ohlásenú, alebo tichú Koncepciu samoriadenia systému.

Zároveň vieme, že nič iného okrem systémov(procesov) viditeľných(a ťažšie "viditeľných" ) niet.
Každý z zárovnich eň má svoju charakteristickú frekvenciu opakovania a prepojenie(vstupno-výstupné parametre) s okolitými, jemu dominujúcimi, resp. v ňom vloženými systémami.

Ako sa hovorí:
"Každý meč, či motyka má svoju ruku."

Voľný trh nikdy neexistoval, neexistuje a existovať nebude.
Je jedným z nástrojov distribúcie tovarov a služieb.
"Ak položíte kladivo na cestu, vezme ho druhý"

Ako môže byť nástroj cieľom?
L´art pour l´art?
Umenie je zrovna tak prostriedkom sebavyjadrenia=komunikácie=tvorenia=s-trojenia želaného obrazu z obrazu momentálneho.

Odb.cieľový vektor, pociatočný vektor, stavový vektor, vektor chýb riadenia,..
Viď zákl.skutočného manažmentu, praktického riadenia, praktickej matematiky a skutočnej psychológie ekonomiky lepších svetových škôl.

Buď je úlohou trhu
1.vytvorenie podmienok na realizáciu optimálneho potenciálu čo najväčšieho počtu ľudí, alebo
2.úzkej skupiny.

Teror menšiny voči väčšine vždy bol, je a bude fašizmom.

Deklarácia
1.zámeny prostriedku a cieľa,
2.neexistencie cieľa, alebo
3.negácia prostriedku(trhu pri marxizme)
je najnebezpečnejšia forma fašizmu a tou je tichý fašizmus.

Prečo propagujete fašizmus Ni(e)kto?

Je to Vaša ekonomická negramotnosť,
alebo zámer(zlo-dej-iný, nepriamy).

Z tzv.dejín identifikovaného objektívneho Procesu globalizácie:
Min. 4 000 rokov stojí v dejinách otázka(z účtovnícko-nákladových dôvodov):

"Ako previesť otroctvo z úrovne vedomia na úroveň pod-vedomia."

Človeku podobné opice sú totiž riadené na 95% podvedomím=kult(uro)ologickými stereotypmi, "náboženstvami", idológiami, méédiami, úrokovými sadzbami, množstvom obeživa, spôsobom jeho ne-krytia, umelým nedostatkom, masovým stresom, štatisicky kontrolovanými zákl.pudmi, hystériou, burzou, trhom, kolektívnymi riadenými psychózami, atď, atď..bla-bla.

285368

24.02.2013 22:22

Matrix

RE: tak ako, viete?

udo1 85.?.?.?

Len veriť v ľudí je málo, to je pravda.
Tak ako veriť v Boha je vlastne neveriť mu..

Snažím sa dôverovať ľuďom a byť skôr chápavým optimistom.
Veci, o ktorých sa tu bavíme, aj tak všetci dávno viete.
Mojou úlohou je pomôcť Vám dostať ich postupne z úrovne podvedomia na úroveň vedomia.
T.j. byť schopný s nimi aktívne pracovať, pomenovať ich.
To je chápanie, uchopenie myšlienky, mat(r)ice.

Posun chápania komunity tu na Zvedavcovi za posledné roky je významný a preto som, sme prešli na ďalšie úrovne.

Presnejšie spolu hľadáme normy, formy kódovania reality také, ktoré nám umožňujú dosahovať dohodnuté ciele.
Napr."Stať sa človekom a pomôcť v tom druhým"
Komunikovať(spoločne víťaziť..common níké).
V tomto zmysle nás tzv.konflikt(nedorozumenie v individuálnych obrazoch príslušného pojmu) vždy posúva ďalej.

..hmm..
pr.ako sa menia vaše osobné obrazy pri rôznych spôsoboch etymologického rozboru výrazu:
in-divid..,či in-di-vid, či in-divi-dual..atď

Video s robotom som mal na druhom počítači nútene bez zvuku a preto som ho nepochopil.

re:pistole
Pištoľ nestačí ani ako symbol a duplom nie reálne.
Keď sa bojuje automatickými útočnými puškami(symbol matríc v info-vojne), nemožno efektívne bojovať nožom, pištoľou, či lasom(pr.symbolu kreditno-finančnej voj.priority).

Navyše..keď ste ako skutočný vojak prinútený na "horúci" konflikt býva rozumnejšie bojové pole opustiť a preskupiť, prehodnotiť situáciu.

Možno som Vás ale zasa len zle pochopil Anonym 83.

Ak máte s Kysučanom nejaké konkrétne nápady v rámci vylepšenia našej komunikácie, budem veľmi rád.
..v rámci urýchlenia mechanizmu definícii úrovní na ktorých protodialekticky hľadáme riešenie pre zvolený problém, výzvu, príležitosť.

re: Skutočný svet.. je fajn.
Čím viac ho chápete, tým ste skutočne slobodnejší.
Chápete totiž nevyhnutnosť a môžete sa reálne rozhodnúť.
Rozhodovať o osude..osudoch.
Ilúzia je vždy fatálna.
Presnejšie patofatalita ilúzie je proporcionálna miere jej hĺbky(neschopnosti rozpozlíšiť procesy dôležité od menej dôležitých).

re:slonia pamäť
Netrápte sa prosím zbytočne.
Máme odpúšťať, no nie zabúdať.
Oba pojmy spája napr.aj intuícia a rozdeľujú emócie.. mocné a nie vždy úplne správne..
..bez intuície, presnejšie intelektu, aktívnej schopnosti ich systematickej korekcie, zpravidla smrteľné.
Toľko k emočnej inteligencii(intuícii).

..a tak sa dostávame k 7.zmyslu Ľudskosti(sve-domiu)
..toľko k návodu, značeniu..kompasu vlastnému
kom(common)pas(prechod)
..otázka kam?
a tu sme zasa na začiatku cesty Človeka.
Presnejšie od človeku podobnej opice 5-6zmyslovej k 7 zmyslovému Človeku.

285371

25.02.2013 12:20

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

udo1 85.?.?.?

Slovania nie sú paraziti.
T.j.nemajú inštitucionalizovanú nejakú formu parazitizmu na rozdiel od tzv.židov.
Viď:
Biblia – St.zák. Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12, Izaiiáš 60:10 — 12
Celosvetová nenávisť k židom je preto oprávnená, logická.

Každá kultúra, národ, človek tu má jedinečnú úlohu.
V zmysle pozitívnej vyvolenosti.
"Vyvolenosť" skupiny semitských kmeňov však nabrala z viac-menej známych dôvodov pred cca.3000 sociopatickú systematicko-genocídnu, parazitickú formu namierenú proti ľudskosti.
Navonok je zradne maskovaná ich pôvodnou úlohou..

Smutné je, že drvivá väčšina z nich samotných nie je schopná sebareflexie.
Ide o biorobotov s deforomovaným myslením(obriezka a ďalšie šokové kultové procedúry tejto šialenej fašisticko-eugenickej ideológie).

Sami žiaľ zatiaľ nie sú schopní identifikácie svojho odborne známeho parazita(tzv.vyšší Nadrabinát kolena levi-ho)..projektantov, a-sociálnych inžinierov podprahového otroctva.

Sám parazit ľudský má parazita, ak chápete.
Cyklus sa uzatvára tým, že slepé oko na Hore núti správať sa aj druh Homo sapiens sapiens ako parazit cez svoj riadiaci výpalnícky aparát(multietnických parazitov tzv.židov)
T.j.pokiaľ nie je slepé oko Kyklopa rozpoznané.
V dnešnej forme ide aj o zvrátenú sciento-lógiu a iné manažérske technológie, ideológie výkonu moci. Ba-sic Koncept zostal.

Bežní ľudia sú preto žiaľ z pudu sebazáchovy nútení tzv.židov dookola v dejinách vraždiť.

Presnejšie:
Podstata a-sociálnej doktríny korporátneho fašizmu formulovanej biblickými "kmotrami"(deformátormi pôvodného judaizmu, at-izmu, kresťanstva,..)

podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin(?), tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin(?) Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina(?), svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu k moci potrebných prostriedkov. Zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti.

Protokoly a iné "konšpirácie" fragmentov pravdy majú odviesť pozornosť od míny(mín) založených v najrozśírenejšej knihe sveta maskovanej za 99,9% Pravdy.

285398

25.02.2013 16:31

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

udo1 85.?.?.?

Kam by som si mal ako zabehnúť, či na(d?)behnúť?
Dnes sa skôr tzv.židia furt snažia dobehnúť vývoj spoločnosti.
Pritom ešte pár desiatok rokov stáli vďaka tzv.biblickému projektu ako výpalníci a temné hviezdy ničiace všetko nebiblické, tvoriace výlučne v rámci podprahových dogiem pseudonáboźenstiev a vedy, logicky na jeho čele.

Vlak však odišiel a ich zvrátená funkcia bola odkrytá spolu zámernými chybami biblického projektu simulujúceho po 3000 rokov "vôľu božiu". O akého "boha" išlo, vieme zrovna tak.
Každý si to môže selským rozumom poskladať z netu.
Rozobrali sme to tu spolu aj s Vami neraz.
V mnohých pohľadoch s Vami súhlasím.

Prajme teda tzv.židom, aby to sami pochopili a zhostili sa pre obecné dobro svojej pôvodnej úlohy svetlonosov, ak je to vôbec ešte možné.
Pre nich a čiastočne aj pre nás dúfam, že áno.
V prípade, že nie, by sa nám ostatným situácia čiastočne skomplikovala a ich budúcnosť si v tomto prípade radśej ani nepredstavujme.

re: uhol pohľadu
Ide o to, ktorý uhol pohľadu je najbližšie objektívnej realite(objektívnych, bezpečných socio-prírodných pravidiel postoja Vis Maior, či ak chcete Boha).
T.j. za podmienky, že neide o masochistu a psychopata.
btw..Príroda to spolu s podstatou Človeka sama dostatočne vylučuje.

Netvrďte prosím, že tomu nechápete.
Ste snád natoľko oddaný "veci", že nie ste schopný rozlíšenia?
Tomu sa už hovorí posadnutosť a tým smerom by ste snáď pri vašej inteligencii nerád, či?

re: rabin
Otázka akého svetla je synom ten Váš ra-bin?
Aj masový vrah sa subjektívne môže domnievať, že na vine jeho psychóz sú deti na ulici, či robotníci vo fabrike a nie a-sociálny manažment.

S ostatnými vašimi kombináciami sa dá opäť do istej miery súhlasiť.

Ps: Dúfam, že si to nevysvetlíte zasa dogmaticky v zmysle fašistického princípu, že
Ľudia sa "prirodzene" rodia zlí.
Tam totiž akákoľvek snaha o komunikáciu končí,
keďže ide o skutočný satanizmus a tolerancia prirodzene má svoje hranice.

285402

26.02.2013 11:29

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

udo1 85.?.?.?

Ok, máš pravdu.
V tejto fáze vývoja spoločnosti je možno jej úroveň chápania v otázke takzvaného "židovstva" dostatočná.

Pravda je aj to, že židia si svoj morálno-ideologický(najstaršej známej mafie) problém samozvaných Führerov apokalyptickej civilizácie musia vyriešiť sami.
..aj keď sme ako ich spoluobčania povinní upozorňovať ich v ich vlastnom záujme pri každej možnej príležitosti pre ich vlastné dobro na príčinno-dôsledkové vzťahy ich podprahovej činnosti.. ..samozrejme paradoxne väčšinou dobre myslenej, no výsledky, krízy(eko-nom-, eko-, bio-logické, sociálne, morálne,..)hovoria za seba.

Ak nechcú, príp.nemôžu riadiť zodpovedne, budú zasa raz zbytočne dôkladne masovo obrezaní, bude sa opakovať kvíkanie, histéria a tak dokola okolo stolalala ich Panov..
či ako sa to niekde po dedinách spieva..
..obávam sa, že ďalší holohoax a pokraćovanie jeho "priemyslu" bude "Untermenschami" pri dnešných informačných možnostiach nestráviteľný.

Ako teda správne navrhuješ, poďme ku nám, k "Untermenschom".
Slovania, Ari, Balti, Anti, či G-ar-mani, Kelti, Han-číňania, Zulu, Kečuovia..akýkoľvek kmeň, alebo sformovaný národ, kultúra má svoju genézu.
Ostatne aj medzi latinou pred- a Cézarovej doby a rečou zaalpskej, no hlavne predalpskej Galie, Keltov nebol zas podstatou až taký veľký rozdiel.
Aj hellénska koiné sa formovala dlhšie z tých istých logických jazykových konštrukcii.
Akurát napr.Chetitština sa diferencovala zo spoločného základu o nejakých 1000 rokov skôr.
Ako isto vieš, je jazyk jednou zo základných charakteristík národa, okrem ďalších kulturologických parametrov, spoločne obývaného územia a ekonomiky.

Faktom je, že voľajaké kmene na území dnes nazývanom Európa boli pred prijatím kresťanstva, pred Rímom.
Či tieto konkrétne nazveme Wána, Venedi, Viniti, Scaveoli, Sclaveoli alebo nejako inak, nie je z tohoto pohľadu dôležité.
Ostatne 3-4 tisíc rokov dozadu pravdepodobne neboli reči od Európy až po Indiu výraznejšie rozdielne.
5-6 tisíc rokov dozadu ani nehovoriac.
Pritom ide z hľadiská celých dejín ľudstva o okamih.
Síce z hľadiska vývoja druhu dôležitý, no pritom časovo zanedbateľný.

O vnímaní pojmu Slovania samotnými "Slovanmi" by sme mohli viesť dlhý etymologický rozbor, na ktorý tu zatiaľ asi nie je priestor a pri danej téme je skôr off topic.

Jou..a nehraj tu prosím furt divadlo ako by si nevedel, že dnešné formy "pravoslávia", "ortodoxie", či "katolicizmu" a pod. sú infikované podobným štýlom.
Oddeliť otroka od Pana bez zmeny myslenia oboch?
T.j. je za nimi rovnaký otrokársky koncept, akurát ide o verzie A, B, C, D,.. jeden má fialové sloníky, ďalśi je oranžový so žltými oslíkmi, zelenými ťavami a pod.
Zrovna tak judaizmus, či ak chcete "židovstvo".
Akurát je rozdiel v cieľových skupinách a im prideľovaných funkciách existujúceho, no verejne (ne)definovaného manažérskeho konceptu,

285449

26.02.2013 11:51

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: Slovania, židia a spol.

udo1 85.?.?.?

..zrovna tak judaizmus, či ak chceš "židovstvo"(rola kultových výpalníkov).
Akurát je rozdiel v cieľových skupinách a im prideľovaných funkciách verejne (ne)definovaného manažérskeho konceptu, pre ktoré sú jednotlivé programovo-adaptívne moduly koncipované.
Je hrubo naivné sa domievať, že technológie riadenia davu sú vynálezom len posledných 200-300 rokov.

Kľudne tu môžeš ďalej na spomínané ideológie nadávať,
akurát sa snaž pre dobro veci rozlišovať pôvodné dobré idei.
T.j.fázy pred a po infiltrácii lokálnymi,
resp.tzv.globálnou elitou.

Rozoštvávaním nikomu nopomôžete-me.
Na nezlučiteľnosť podstaty všetkých dnešných "náboženstiev" s vyššim morálnym princípom(či ak chcete Bohom) si aj ty už dostatočne upozornil a myslím, že aj väčšina diskutérov v tomto s Vami súhlasí. Tak aj ja.

Poďme ale ďalej vo formovaní, vylepšovaní alternatív, ktoré tu boli najmä v poslednej dobe predostreté.
Konkrétne napr. spomínanej od veľkoruských ideí očistenej a na naše podmienky prispôsobenej Koncepcii sociálnej bezpečnosti obohatenej o nemecké modely základného platu, postupných úprav daňového systému(pomerov inkasa dane z prijmu, dph,..), príp.návrhy foriem spolupráce s tými "cirkevníkmi", ktorí sú ochotní preformovať kresťanstvo, islam, judaizmus, budhizmus..do aktuálneho, celospoločensky, ľudsky prospešného vývoja.
Bolo by chybou zavrhnúť potenciál bývalých náboženstiev ako celok. Myslím, že chápete.

Žiadna apokalypsa nebude.
Negatívne matice treba cez net nulovať a pozitívne vytvárať.
Presnejšie:
Dávať existujúcim kulturologickým maticiam postupne stále lepšie a lepšie interpretácie z pozície postoja čo najbližšie možného postoju Vis Maior(či ak chcete spomínaného Boha).

Z pozície Vis Maior je z dlhodobého hľadiska vždy podporená najlepšia možná alternatíva pri danej úrovni morálky a chápania populu.
Preto u starých profesionálov infowars ide prvý útok vźdy práve na morálku a deformáciu vnímania(pojmov a dojmov).
Presnejšie:
Na oddelenie
1.obrazno-predmetného(vnímania 5.-7.zmyslami úroveň podvedomia) od
2.abstraktno-logického myslenia(kódovania=pomenovania= komunikácie na úrovni vedomia)
Závažná úloha, ktorú si kedysi dávno postavili seriózni ašpiranti na svetovládu(maximalizáciu dávok drogy moci):
Rozdelenie nie len kultúr, národov, kmeňov, ale samotnej prirodzenej funkčnosti mozgu jedinca do
"Vajca, alebo sliepky",
nabúranie, čo najväčšie zablokovanie
s-troja psychiky(1.formy, 2.in-formácie a 3."stvojeného" ),
interakcie mechanizmu
1.vedomie-podvedomie(hore-dole)
a 2.obraz-slovo(pravo-lavo)..
symbol kríža

1.Otazka klasika, na ktorej sa isto zhodneme:
Ako chápeš, nie čo chápeš?
Teda ako chápeš pôvodný a dnešný judaizmus atď.
A.Čo majú spoločne a
B.aký je medzi nimi rozdiel v základných parametroch..
To isté čo sa týka kresťanstva atď.,atď..

285451

26.02.2013 16:42

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: Slovania, židia a spol.

udo1 85.?.?.?

V skratke:
Jednotlivé tebou popísané body a pojmy(včítane možných prirodzených benefitov základného platu pre túto fázu vývoja), čo by sa malo pod nimi chápať na definovaných úrovniach vnímania vývoja a ich súvislosti v odlišnotiach sme tu rozoberali.

Ak ťa to naozaj zaujíma(čo sa obávam len hráš) a úprimne hľadáš riešenia spolu s ostatnými zodpovednejšími, klikni na môj nik a prejdi si staršie diskusie na tebou spomenuté témy, no vedz, že tiež len hľadajúci slova grálu som.
Toť postoj, cestujúci svetom za svetlom.
Metodológia(spôsob hľadania)síce dominuje faktológii, no ide o nádoby spojené.

Zúfalo sa snažíš odviesť druhých od podstaty a hráš sa so slovíčkami s (pod?)vedomou snahou o deformáciu a nihilizmus ako fanatický demagóg.
Hladáš hlasnú a tichú lož medzi riadkami nevyslovenú namiesto objektívnej pravdy? Pozornosť rozptyluješ?
akože to bolo?
..Lstí a klamem?

V tom prípade nech ti je Boh milostivý.
Pre teba sa obávam, že dnes už tebe(a tvojim najbližším) nebude také jednoduché(ako predkom tvojim) hodiť vinu na prípadné obete tvojej(vašej) demagógie, aj keď si na to možno trúfaš(te).

Pripomínaš mi žiaľ stále viac našeho padlého Slováka Stevena Mushrooma, kašistu, sluhu krivých zrkadiel, snažiaceho sa (pod?)vedome umelým svetlom lampy jas hviezd a slnka miery prirodzenej prehlušiť, čim zúfalejšie javný opak deklaruje.

..jou..a na tvojom mieste by som sa nad tým radšej nesmial..
..bo Ten ťa prejde..
S fanatikmi(extrémistami) strata času a energie..miery..
Spomni v chvíli ťažkej Razkoľnik,
že svet sa netočí okolo teba a tak ani okolo mňa a nikoho z nás.
Bez pevného bodu kompasu svojho,
hodnotiť budeš podľa obrazu,
odrazu zrkadla tvojho..
miery pominuteľnej.

Nájdi v sebe ľudskosť, spojitosť miesto Rozkolu, či Ra-skolu, svetloborstva, simulácie Pravdy jedinej a v daný moment konkrétnej.
Muž múdry hľadá vodu v lese a nie na púšti.

Sein(Gottes) Wille geschehe..
(InšAllah)

285469

26.02.2013 21:20

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

udo1 85.?.?.?

V tejto veci a aj s celým horným príspevkom Raskolnikova tentoraz v podstate doslovný súhlas, ktorý by sa dal aj ďalej rozvinúť.
..a na Klimova možno fakt pozor.
Viacerí pomerne vierohodní, tu spomínaní ruskí analytici(v rámci ruských civil info wars) tvrdia, že je podstrčený.
T.j. v kľúčových spoločensko-bezpečnostných otázkach.
Inak v bežných veciach zvykne mať na 99,9% pravdu, ako každý profesionálny demagóg.
K podrobnejším citáciam jeho závažných faux pas snáď neskôr.
..aj keď musím na druhej strane priznať, že som ho osobne hlbšie nerozoberal..

285476

11.03.2013 11:35

Venezuela po Chavezovi

RE: Siempre

udo1 85.?.?.?

Mrkvu..
Prosím nepliesť jablká s hruškami..
..i keď sa aj tu isto súvislosti v odlišnostiach nájsť dajú..

U Huga bolo asi trochu viac "Prostriedkov svätiacich účel",
ako Muhamm-arových "Účelov svätiacich prostriedky"..

Ak by uvoľnili archívy, nezomreli by predčasne.
Tak ani A&A..Assad, či Ahmadinedžád.
V Číne a Indii to zatiaľ zrejme nebude na debate dňa a u Brazílie a Rusov sa uvidí.
"Dnes sa nemožno zhromaždiť okolo osobnosti, ale Idei..presnejšie Konceptu"

..navyše:
"Osobnosť nepotrebuje kult a kult nepotrebuje osobnosť"

Kult je v záujme tých, ktorí chcú predlžovať agóniu v nových podmienkach neudržateľnej otrokárskej info-pyramídy.

Malá tématická rozprávka na pondelok:
Vraj raz dávno jednému mýtickému národu bola múdrymi synov Človeka uložená misia prevrátenej pyramídy, začiatku konca a konca začiatku..prekonania otroctva..
..avšak trochu sa zvrhla..moseonari nám zdiveli, skorbut, nedostatok vitamínov..atď..starý to príbeh (ne?)konečný..

..No prsteň, znak moci 6-hranov
osly sťa knihu niesli karavánou.
Škvrnou podoby Človeka sa stali
a strašný príklad zverom slova dali.
Tak zore z úst nemých vyšlo tvorov
a znamením súmraku sa stalo bohov.

286192

11.03.2013 20:39

Za největší nebezpečí považuje Zeman kmotrovské mafie, neonacisty a novináře

RE: klíčová věta projevu

udo1 85.?.?.?

You,..All the hell je(ah)we unamerican Moneytoo!!! [velký smích]

"Bližšie je Bohu ten, kto v neho neverí,
ako ten, kto verí v obraz boha, ktorého niet"

Ostatne viera v Boha vždy bola, je a bude ateizmom(presnejšie satanizmom).
Veriť treba Otcovi a nie v Otca!

Toť double impact preventívneho očkovania
sFetových "náboženstiev" atlantických kmotrov..
simulantov - otrokov fotrov.

Každý lepší managor sa vždy snažil asimilovať Boha.
Ostatne..ako sa odborne vravieva:
"Úspech každého egoistu je proporcionálny dokonalosti simulácie včítane schopnosti delegácie zodpovednosti na obete"
(vriacich e-mocných ovčanov..žúrek pivko párek a milá-šek gulášek, sobášek, ovčášek..)
Panem et circenses.

Či už tá Kirké, Cicero, Húmer a či Papino..Nuttikánovie..
..samozrejme nič proti myšlienkam pôvodného kresťanstva, islamu, judaizmu, či budhizmu a pod..

..a nasleduje obligátny cuc z nekonečne(na 8.deň v týždni) obrezávaného doutníka..
odpovede to otázky lojality kultu Moneytoo - only for you!

286208

13.03.2013 11:16

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Ako správne tušíte, je za tým demagógia Ni(e)kým riadených dlhodobých stereotypov populácie.
Kde je teda chudák dunčo-stopár zakopaný?

Odpoviem na spôsob bratov starších v nevere, protiotázkou:
Potrebujete Vy Anonym46 k bežnému životu zlato?

Samozrejme zneučený detailista, či tzv.vysokoškolák bude hľadať chybu, namiesto pravdy vo výroku a odpovie:
"Isto, v priemysle, zdravotníctve,.."

Nasleduje ďalšia otázka:
A koľko že je to percent z celkového množstva zlata používaného ako potichu zatiaľ "alter"streemom propagovaný čiastočný virtuálny invariant?
Presne..ide o množstvo zanedbateľné.

Odhady celkového množstva zlata sú niekde medzi 100 000-200 000 t celosvetovo.

Ďalšia otázka:
Čo by nastalo, ak by niekto chcel kryť globálne potreby obeživa zlatom?
Ceny zlata by odstrelili strechu mnohonásobne.
Dôsledok snáď chápete:
Kolaps finančných trhov, búrz, dopravy, hospodárstva a následná nevyhnutná séria množstva paralelných občianskych a medzinárodných vojenských konfliktov..snáď bez jadrových..
Krok desiatky, či stovky rokov v evolúcii späť.

Predstavte si, že ako Parazit(globálny) strácate kontrolu nad obeťou. Zároveň ste boli tradične pomerne dobrý a expanzívny hospodár a nedopustíte nevyužitie akéhokoľvek "potenciálu" farmy na svoje osobné účely.
"Zvieratá" Vám však začínajú masovejšie špekulovať o možnej zbytočnosti bitúnku, mydlovo-glejovej kafilérky..až po dobrovoľné odovzdávanie kože svojich detí a tej vlastnej. Nakoniec sa začnú montovať aj do riadenia farmy pre Vás z princípu nepochopiteľné "dobro všetkých" s udržateľnou budúcnosťou farmy v rámci celkového čo najoptimálnejšieho potenciálu rozvoja.

Tak, ako existujú objektívne pravidlá evolúcie(zmeny) genofondu(geneticky kódovaných informácii), existujú totiž aj objektívne pravidlá evolúcie kultúry(negenetickej in-formácie).
Často sme ich tu rozoberali..
Ak sú porušené, prichádza k nevyhnutnýcm celospoločenským problémom.

Ak ste egofarmár, budete sa všetkými možnymi prostriedkami snažiť (pre niekoho paradoxne) brzdiť vývoj pri zachovaní svojho náskoku v in-formaćnej pyramíde.
Tá je postavená na jednom zo základných sociálno-inžinierskych algoritmov:
"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou svojho nechápania (objektívnej reality) pracuješ na toho, kto chápe viac.".

Simulovať, imitovať budete samozrejme opak a sfetovaný mocou mixovať "správny" kock-tail na hrane, či za hranou zodpovednosti(potenciálneho kolapsu, eliminácie kultúry a života).
Naháňate technológie úrokovou pascou na úkor predbehnutia vývoja sociálnej štruktúry, presnejšie jej likvidácie(spojené nádoby).
Dôsledky:
Dve sfetové vojny, neustále takmer tretia jadrová, atď..
Vznikajú sekundárne a terciárne problémy eko-logické, -nomické, zdravotné, sociálne, dôchodkové, zamestnanostné..

286238

13.03.2013 11:20

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Naháňate technológie úrokovou pascou pri súčasnej automatickej likvidácii sociálnej štruktúry(spojené nádoby).
Dve sfetové vojny, neustále takmer tretia jadrová, atď..
Vznikajú sekundárne a terciárne problémy eko-logické, -nomické, zdravotné, sociálne, dôchodkové, zamestnanostné slúžiace šikovnému hospodárovi(no s prepáćením po selsky kurve vykurvenej)
na maskovanie podstaty problému.

..a tak hu-mor-istickí pseudohumanisti
ktorým sviňa chvostom vrtí,
riešia stále miesto príčiny dôsledky
až prassa na chrbte volov blahom krochtí..

Teda..v prípade, že sa dostanete ako samozvaný šéf daného systému do problému neschopnosti predvídať situáciu, pomôže jedine tradičná r-evolúcia, presnejšie vojna, séria vojen, hlavne občianskych dľa možnosti bez jadrovej.
Riskantná hra, no za danej(kým?) situácie pre hlboko presvedčených fašistov(teror menšiny vočši väčšine) jediná možná.

K životu potrebujete "Energiu".
Celá vyroba a služby(cca.95%) sú závislé od energetiky a energonosiče(plyn, ropa, uhlie, jadro) sa dávno prepočítavajú na kWh.
Kedysi dávno pred priemyselnou evolúciou bolo tých 95% výroby a služieb vytvárané "živočíčnou energiou"(pomerovo neporovnateľne nižšieho objemu), závislej trebárs na obilí(škroboch), riži, kukurici,..či v tých malých objemoch trebárs aj zlate a iných kovoch.

Dnes zodpovedá potrebám ekonomiky
tzv.Štandard energozabezpečenia počítaný v kWh, čo je dávno(polooficiálne už desiatky rokov) odborne známa vec.
Preto poslednú dobu ten krutý boj zväčša nekrytými peniazmi o energetiku, kým tomu dobytok verí..
No pre človeku podobné ne-chápavé opice sa bude ni(e)kým stále vyťahovať otázka zlata a podobných sprostostí.
Lokálne a na obmedzený čas to samozrejme nie je problém. To by som ale radšej vzal nejaké z mnohých odskúšaných LET-systémov (časohodiny, bit-cointy, jeze a pod.).
Pre starších (neveriacich svojim ďeťom) trebárs na chvíľu aj ten histerický lesklý žltý kov smrti.

Inak čiastoćné krytie doláru(obchodovaním ropy v ňom), či eura je známy a ešte vážnejší previazaný dôvod americko-izraelských(s EU) globálnych imperiálnych vojen.

Spätná reakcia však dnes už netrvá 50r.(viď pogromy), či niekoľko generácii, ale vďaka technológiám a nimi akcelerovanej informovanosti(objektívne zrýchlenie sociálneho času a tým riadených emočných modulov podprahových kultologických matíc populácie) prichádza takmer okamžite.
Ich (resp. náš)Systém je z pozície Supersystému bezpečnostne nastavený tak, že k tejto situácii by prišlo vždy cyklicky pri spustení technologického rozvoja.

Pravdepodobne preto boli v niektorých starých civilizáciách kňažskými kastami zakázané koleso, páka a pod..ak chápete..no to je už ďalší so "zlatými rezervami" hlboko súvisiaci príbeh z predmetov dejín globalizácie a sociológie elít lepších škôl a manažérskych kurzov.

286239

13.03.2013 16:51

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Som presvedčený, že keby ste si najprv napísali, s čím, (z toho, čo som napísal) a v akých súvislostiach, by ste mohli súhlasiť, vedeli by si na všetky Vaše ctené otázky odpovedať sám..
..pri Vašej nepochybnej inteligencii(z lat."chápaní" obecného, objektívneho chodu vecí).

Alebo si myslíte, že vnímate svoje okolie, svet, príliš subjektívne..t.j. nepoznáte spôsoby myslenia, komunikáciu vedúcu k metodologickému priblížovaniu sa chápaniu objektívnej reality?

Hmm..asi Vám tiež v niečom nerozumiem:
Ako chcete prosím oddeliť psychológiu, filozofiu,.. a ekonomiku?
Chcete dopadnúť ako "špecialista" nechápajúci širšie súvislosti?
Potom zbohom rodina, národ, kultúra..
Užitočných dobromyseľných úzkošpecializovanývch asociálne obmedzených idiotov tu je momentálne skôr prebytok.
Na druhej strane klobúk dolu pred soľou spoločnosti=rozhľadenými obecne zodpovednými špecialistami.

Re:Jano-šík s Krako-nosom a Valid-bukvom bojujú, aby zvýrili prach dymovej clony.
Navyše nie každý je stále rovnako lojanálny voči
Sturmbanduntenohneübermenschführerom.
Alebo:
"Len kto výdatnejšie nanuk líže,
toho pride-ou-laSSka ľúbiť môže"
atď.

Ohľadom kWh z negatívnej pozície, z úrovne hľadania chyby, súhlasím. Peňazí musí byť v obehu toľko, koľko sa vyrába energie(prípadne pozitívno-deflačne o niečo menej). V tom prípade ide o o invariant zodpovedajúci automaticky aktuálnym potrebám ekonomiky. Súvislosť asi chápete. Veľa sme to tu rozoberali(príp.kliknite na staršie diskusie ohľadom hľadania riešení na tieto témy, alebo proste na môj nik). Samozrejme úrok musíte dať zo známych dôvodov(ktoré snáď netreba už opakovať) na nulu, alebo vyvoláte záporné úročenie(tieź zo známych dôvodov zdravej akcelerácie ekonomiky za vyššie uvedených podmienok) a banky transformujete na bezúročné investićné spoločnosti, či neziskovky s úlohou distribúcie obeživa. Ja som skôr za rôzne formy prvého variantu, no varianty sú logicky rôzne podľa aktuálnej potreby riadenia trhu(asi viete, že nikdy v dejinách neexistoval neriadený trh).

Preto bojujú globálni finanční teroristi o kontrolu energetiky.
Neide teda o to, či bude globálna ekonomika, ale pre koho bude pracovať.
Buď pre
1.neukojiteľné úchylky bandy sociopatov a ich periférie, alebo pre
2.zabezpečenie ľahko definovateľných základných potrieb maximálnej možnej časti populácie s cieľom optimalizácie a napĺňania najlepšieho možného kolektívno-individuálneho kulturologického potenciálu.
Proste výmena poradia cieľov ekonomiky, zmena, vývoj kultúry myslenia.

Snáď by ste nechceli tvrdiť že ekonomika, trh(nástroj) môže byť bez tichého, či nahlas deklarovaného cieľa?

286247

13.03.2013 17:25

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Asi nechcete tvrdiť že ekonomika, trh(nástroj) môže byť bez tichého, či nahlas deklarovaného cieľa?

Nadštandard, luxus nie je sám o sebe problém, len prestáva byť prvoradým cieľom ekonomiky. Odmena za zodpovedné riadenie a technické vynálezy zlepšujúce základný štandard materiálneho zabezpečenia populácie logicky nemôže prekročiť 4-5 násobok priemerného platu.
T.j. žiadne 500-, či 1000-násobky, či absurdné faktické "vlastnenie" celých štátov a kultúr monopolnými falšovateľmi obeživa, rakmi, obžieračmi mŕtvol epidémie úrakoviny.

Alebo je udrźateľný, predpovedateľný vývoj spoločnosti(spoloćných konsenzuálnych cností) pre Vás stále niečo nezrozumiteľné, apriori nepredstaviteľné?
Snáď nepatríte k čakateľom na Godota(chudáka zneužitého Ježiša), resp. nejakého nového "náboženstva", Führera?
Potom naozaj risujete, že ho dostanete.
Navyše takého, že sa z toho s prepáčením po..

Každý totiž dostane to, čo naozaj chce.
Ľudské myšlienky, emócie(extrémne nahustené informačné moduly príslušných afinitne podladených sekvencii obrazov) majú obrovskú moc.
O to viac, keď si mnoho ľudí predstavuje to isté.
Moc tzv.médii tkvie v tom, že vyvolávajú riadené masové predstavy u príslušných cieľových skupín umelo držaných pod patričnou riadenou dávkou stresu(väčšinou deprivácie, alebo presýtenia, manipulácie niektorých základných podprahových potrieb ich BIOSu=pudov).

Základné nástroje: úrokové sadzby, inflácia, ideológie s moderovanými stereotypmi(chybnými základnými predpokladmi), umelá axiomatika, dogmatika a hierarchia tzv.náboženstiev(viac, či menej úspešných imitácii najvyššieho čiastočne známeho systému=a chcete, tzv.Boha a jeho metodicky odhadovaných cieľov),..meédiá s umelecko-emocným priemyslom..preferovanie vysokofrekvenčnej hudby na akcentáciu symbolových maticových modulov v block-bust,resp.-formeroch,..atď..bla-bla

Boh asi vždy bol len jeden a nepotrebuje inštitúcie, guru a sekretárov na to, aby hovoril s každým svojim deckom osobne cez drobné zmeny v každodennom živote. Stačí učiť sa, cvičiť celý život v počúvaní. Nemá rád utrpenie a ním len upozorňuje na nesúlady v morálke a chápaní objektívnej reality, Jeho reality.

Použil som štandardný manažérsky pojmový aparát.
V horných príspevkoch som nepoužil ani jeden úzko odborný, verejne neznámy výraz.
Čo konkrétne ste nepochopil Anonym46?

Áno, vieme, že niektorým bezvýhradne otrokárskemu modelu spoločnosti oddaným osobám je ľudskosť morálne neprijateľná, no snáď vy medzi nich nepatríte.
Snáď skutočne hľadáte spôsob rozlíšenia dobra a zla.
Dobro a odklon od neho(zlo)je vždy konkrétne v danej situácii a inde neopakovateľné.
Spolu máme hľadať Jeho formy v nekonečne sa meniacom svete.
Ide o jednu z našich prvoradých úloh
vo vývoji človeku podobnej opice k Človeku.

286248

13.03.2013 17:27

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Snáď skutočne hľadáte spôsob rozlíšenia dobra a zla.
Dobro a odklon od neho(zlo)je vždy konkrétne v danej situácii a inde neopakovateľné.
Spolu máme hľadať Jeho formy v nekonečne sa meniacom svete.
Ide o jednu z našich prvoradých úloh vo vývoji človeku podobnej opice k Človeka.

Inak budú mať globálni Paraziti..Advocatus diaboli žiaľ pravdu a my nemáme, stratíme na život právo..
..a snáď po nás prídu nové pokolenia, civilizácie,
ktoré keď nepochopia, čo sme my pochopiť mali, tiež zahynú.
"Shadows & dust sú Č(e)lo-věka past."

Snažme sa byť teda radšej objetívne chápavo pozitívni.
Kritériá aktuálnej úspešnosti tohoto možno nekonečného procesu sme si tu neraz prešli.
Najlepší audítor je život sám, výsledky Bohom riadeneho supersystému.
V modernejších riadiacich(manažérskych) modeloch ide, čo sa týka Vis Maior(pre niekoho Boh) a metódy odhadu jeho cieľov, o kľúčový bezpečnostný faktor.

Nasleduje otázka morálky, využia identifikovanej mozaiky postupne systematicky doplňovaných objektívnych procesov a ich smerovania.

Prospech spoločnosti a mňa, nás ako jej súčasti, alebo vývoj technológii imitácie mechanizmov Vis Maior pre individuálno-klanové ciele.

286249

13.03.2013 23:12

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Problém, výzvu, PRÍLEŽITOSŤ globálnych financii, v tomto prípade presnejšie ich invariantu(etalónu?), nie len tu na fóre riešime už nejaký ten rok.
Komplexnejšie som sa vyjadroval preto, lebo vyzerá, že ste tu asi novší spolu s ďalšími. Zároveň nechcem zostať na úplne laickej úrovni debaty, aby sme neopakovali dokola to, čo je dávno dostatočne vyriešené. Zrovna tak, ak by som chcel rozšíriť Vami hľadaný kontext, musel by som vám odpovedať formou hypertextu. Inak by sa text stal úplne neprehľadný. Jeho tzv.informačná nasýtenosť je na hrane a občas možno aj za ňou. Hlavne pre novšieho návštevníka "náhodne" blúdiaceho netom.

Pozícia:
Na tomto fóre predpokladám(e) dlhodobo aspoň bazálnu úroveň chápania základných spoločensko-prírodných procesov a bežného univerzálneho pojmového aparátu riadenia(manažmentu) štandardných väčších praktických vedeckých projektov.
Hlavne, čo sa týka oblasti sociálneho a presnejšie kultúrneho inžinieringu. Odborného riadenia podvedomia cieľových skupín väčších objektov až po ich najmenšie podsystémy(ak chcete bunky, baterky, organely..jednotlivcov)

V skratke: základom každého konceptu je
1.morálka spoločnosti a cielená práca s ňou
2.celostné chápanie mozaiky príčinno-dôsledkových vzťahov sveta, vesmíru(vzájomná vloženosť, previazanosť a váha jednotlivých systémov a pre nich charakteristických procesov).

Asi každému vzdelanejšiemu človeku(od bežného absolventa, vedca, až po religionistu) je po základnom zamyslení sa jasné, že nič okrem procesov predsa neexistuje. Všetko sa hýbe.
No..aby som bol presný, spravím malé rozšírenie..
Ešte vyzerá, že tu je niečo, čo niektorí nazývajú Bohom, odb. aj tzv.Mierostrojný systém, či nadsystém, definítor objektívnych cieľov(morálky) a k nim vedúcich pravidiel, atď..
Toľko k základom tu často rozoberaných tzv.konceptuálnych technológii vyvíjaných už pár desiatok rokov aj na niektorých klasických "neelitárnych" univerzitách, či odborných kurzoch..

Späť k Vami správne načrtnutej zásadnej téme morálky:
Preto profesionálny útok na akýkoľvek socio-naturálny systém začína snahou o kontrolu, akvizíciu jeho morálnych hodnôt a chápania pojmov(pozerania na svet=svetonázoru a jeho pomenovania, kódovania).
Dnes napr. aj masmediálnou manipuláciou metodikov hrajúcich autocenzúrnu hru so šéfredaktormi, tzv.p-oslancami, p-rezidentmi a inými pseudomanagormi..proxy
To "p" znamená interne niečo ako v žargóne parazit, či odbornejšie Prediktor.. a jeho podvedomí -rezidenti.
Skutočná moc z bezpečnostných dôvodov nemá rada publicitu, ako asi tiež chápete.

286259

13.03.2013 23:26

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

K farmárom:
Aj keď sa Vám to možno úplne nezdá, vyzerajú byť farmári z viacerých dôvodov potenciálovo naprojektovaní stať sa Človekom. Ich "Windows" je systém so zakrytým kódom a navyše je zavírený, presnejšie od počiatku programovaný s otrokárskym jadrom info-pyramídy a kaleidoskopu "náhodných" javov METS. Riešením je buď voľajaký sakra dobrý sociologický antivirák obmedzujúci externú kontrolu podvedomia (možno napr.MIM),
alebo os reinstall.. reload open source "Linuxu" (napr.DVTR).
Tie pojmy sme tu dokola rozoberali.

Kuknite napr. sem. Prípadne stiahnite dole základ.
Názov stránky je síce starý a vyvoláva moźno trochu blbé stereotypy, no stávajú sa aj horšie veci [smích]
Ide o možné riešenie Vami načrtnutého problému, príležitosti.

Jou a j-elita skutočne dostatočne energetiku nevlastnia.
Majú oveľa viac vážnych problémov, než si možno myslíte.
Navyše ich evidentne proporcionálne s mierou strácania schopnosti predikcie kumulujú.
Zmena logiky sociálneho správania spoločnosti(technologizáciou podmienené zrýchlovanie sociálneho času)ich mení na hasičov bez vody..z Panov na panických ko-rektorov.
Neide ani o vševedkov a ani o ufobohov.
Skôr viac, či menej šikovných imitátorov, simulantov.

Primeraný optimismus je dnes vskutku na mieste.
Rozumnejší kolektívni jedinci neidú inak ani tak smerom ku klonom, ako k súbornému intelektu špecifických jedincov s jedinečnými situačne vedomou emočnou inteligenciou prognostikovanými a korigovanými úlohami, ak chápete..
Ľudia sa nerodia ani zlí a ani idioti.
Chyby stereotypov(pravdepodobne zámerné) vznikajú cez známy tzv.Koncept samoriadenia našej kultúry.
No.. už zasa sa opakujem.
Pardon, voči ostatním a editorovi.
Brú noc a zdravé sny plné farieb milý Anonym

Ešte mi nedá k Dušanovi:
Bacha na fet a tých tvojich mixufónov s ponožkovými reaktormi [velký smích]

u.DOS

286261

14.03.2013 08:47

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Súhlas.
To je krok ďalej, čo sme tu tiež hodne podrobne dokola rozoberali s Dubom, Oraclom, Pppp, Kysučanom, atď.

Uvoľnenie zdrojov dostupnej energie pri zachovaní a reinterpretácii 2.Termodynamického zákona v šírších súvislostiach by nechalo padnúť ceny energie prakticky na nulu a nastalo by niečo čiastoćne na spôsob nemarxistického komunizmu, prvotného kresťanstva a pod.
Navyše s masívnou akceleráciou rozvoja spoločnosti..
Hlavne tak potrebného morálneho..
Ľudia sa dostanú zpod umelého stresu, dostali by čas myslieť, čas na vzdelávanie, rodiny, hľadanie si logicky poväčšine práce takej, na ktorú má každý sám najlepšie špecifické predispozície, čim by sa postupne do veľkej miery "sama sebou" vyriešila aj väčšina zdravotných problémov viditeľných a "menej viditeľných".
O virtuálnych maskovacích dôchodkových, eko-nomických, eko-logických, sociálnych, atď. ani nehovoriac..

Toľko v skratke k pokraćovaniu témy z pohľadu spomínaným dávnejších štúdii nemeckých, japonských, ruských, u.s. univerzít a AV.

Problémom, blokom sú, ako aj v mnohých iných celospoločenských záležitostiach tzv.patentové úrady(najobľúbenejší tichý robertko bankstríkov).
U Ázijských kolegov touto absurditou vyvoláme pre nich nepochopiteľný údiv a úsmev.
Zatiaľ kvôli zbraniam západákova s úškrnkom na patenty kývu hlavami..a robia si potichu po svojom.

Možno to budú vzhľadom na vývoj situácie a nevyhnutnosť určitého rizika po konsenze práve oni, kto vyrukuje s predstavením "novších dostupných energetických technológii" a nie USA, ktorým by to prakticky vyriešilo momentálnu dilemu, no Parazita nie a nie striasť z chrbta. Azia sa však na neho pozerá trochu inak..

Tak-tak, všetko tu dávno je, len mi to znovu a znovu "v cvičeniach" objavujeme [velký smích]
Blbší cvičí dokola to isté a múdrejší cvičenia aspoň rozvíja, prípadne sa dokonca snaží demystifikovať ďalšie nepoznané, no vôbec nie nepoznateľné javy, jemné súvislosti v odlišnostiach náśho domáceho univerza.

Akonáhle začne človeku podobná opica myslieť za hranicu umelého virtuálneho sveta deformovaného parazitom sťa zubadlom, cho-mútny chomútiktik koníka, stúpa problematickosť strihania a rezania ovečiek. Energetická deprivácia je v dnešnej forme spoločnosti mocný nástroj.

Druhá strana mince je však tá, že cielená likvidácia akéhokoľvek náznaku hlbšej morálky Klanovým Parazitom má za následok nepríjemná asociálne javy v spoločnosti.
Pri dostupe k z dnešného pohľadu takmer neobmedzeným zdrojom energie by mohlo prísť k morálnej dileme a v podstate ohrozeniu planéty a jej biosféry, života celkovo.
V tom má parazit so svojou morálnou pascou veľkú pravdu.

Pr. Len klasický príklad zo strojárskych katedier a praktickej matematiky: Tzv.atmosferické dynamo má energetickú kapacitu niekde okolo cca.10 000-násobku aktuálnych globálnych energetických potrieb.

286279

14.03.2013 09:07

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Druhá strana mince je však tá, že cielená likvidácia akéhokoľvek náznaku hlbšej morálky Klanovým Parazitom má za následok nepríjemná asociálne javy v spoločnosti.
Pri dostupe k z dnešného pohľadu takmer neobmedzeným zdrojom energie by mohlo prísť k morálnej dileme a v podstate ohrozeniu planéty a jej biosféry, života celkovo.
V tom má parazit so svojou morálnou pascou veľkú pravdu.

Pr. Len klasický príklad zo strojárskych katedier a praktickej matematiky: Tzv.atmosferické dynamo má energetickú kapacitu niekde okolo cca.10 000-násobku aktuálnych globálnych energetických potrieb.
Samozrejme nasledujú otázky "praktického problému"..politickej vôle sponzorských koncernov vlastnených zas a znova správcami klubov akcionárov bánk, riadiach smerovanie vedy a politiky =príležitosť dlhodobého NEinvestovania do optimalizácie účinnosti technológii vyťažiteľnosti a pod..snáď uź netreba ísť do tu tématicky dokola omieľaných podrobností ak chápete.

V týchto otázkach skutočnej politiky treba teda postupovať s chladnou hlavou a čo najchápavejším úsmevom.

re:Führerove šaty
Neviem..neviem nakoľko chápete skutočnú politiku a nastavenie systému z pozície majiteľa funkcii politikov, z pozície asociálneho programátora systému.

Tzv. politik, či celebriťka, by za prvé neprešiel cez dnešnú najstrašnejšiu zbraň: Meédiá.
Ak by aj nejakou "chybou autocenzúry" nepochybne oddaných, úprimne dobromyseľných zombipresstitútok(skutočných 1.-dielových terminátorov), 1-, či 2-krát vyjadrenie o pochybnosti týkajúcej sa nádhery Führerových starých šiat prešlo, isto by následne kajúci sa p-rezident dotyčného meédia musel proaktívne zistiť napr.počudovaniahodnú extrémnu pedofíliu dotyčného funkcionára..

A mnohé ovečky by stále ešte s krútiacou hlavou za-meékali a preźúvali kožku ďalej.

Funkcionári môžu len podporiť občianske konanie zdola.
Nič celospoločensky významné naozaj nemôžu ani navrhnúť a tobôž nie vykonať.
Konečný trik s Godotom v jeho 1000 a 1 varáciách už má predsa nejakých min.2-3 000 rokov.
Čo myslíte vy G., kedy to opičáci docvičia a zoskočia?

286281

14.03.2013 09:26

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Inak, fakt asi bacha na ostatných ľudkov pri rozprávkach o tých "mystických" mysliveckých ufónoch.
Smrdí to prestrelením debaty do absurda.

Osobne si myslím(a nie len ja), že pravdepodobnosť neexistencie ďalšieho života vo vesmíre sa približuje, ako sa u nás vravieva, limitne k nule.

Navyše civilizácia, ktorá nemá primeraný morálny štandard, nie je podľa objektívnych pravidiel pustená von.
Apolepiscifi blockformery o agresívnych ufónoch vyzerajú byť skôr našim zrkadlom.
Presnejšie dnes hlavne U.S.true gov.global policy.

Šedých, či zelených, s tykadlami, či bez tu zatiaľ v tomto štádiu asi radšej nepleťme, nerozoberajme.
Možno ani chemtrails a pod.
Mohlo by to (ne?)úmyselne poškodiť úroveň tohoto fóra a jeho úlohu pomáhať verejnosti rozpoznávať objektívnu realitu vzájomnej previazanosti viac a menej dominantných procesov s riešením skutočných kľúčových problémov..výziev..príležitostí.

286282

14.03.2013 15:16

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

udo1 85.?.?.?

Ja som sa vyjadril myslím jasne.
Nemyslím si, že z hľadiska zdravého selského rozumu a praktickej vedy by mohli mimozemské civilizácie neexistovať.
S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou však riešili mnohé podobné problémy ako my.
1.Morálne a
2.technické(vnímania mozaiky procesov a ich pomenovania=uchopenia, riadenia)
Minimálne to máme s nimi spoločné.

Hovorím iba to, že považujem zatiaľ za predčasné to tu na fóre rozoberať. Viac-krát tu bola tá téma. Tak aj téma tzv.védickej a iných kultúr, kde boli tiež podobé problémy ako dnes a evidentne boli nezvládnuté. Mali by sme sa poučiť. Čo urobili správne a kde sa, ako sa hovorí, pravdepodobne sekli.

Tiež mali "elitu", ktorá si neplnila svoju povinnosť kontinuálneho zvyšovania kvality riadenia pre obecné blaho podľa spomenutých objektívnych kritérii.
Pravdepodobne dosiahli stav takmer udržateľneho otrokárstva s navrchu "zbožštenými"(skoro nesmrteľnými?)Übermenschami(viď báje mnohých končín sveta).

Supersystému VM(tzv.Bohu) však je v princípe tento model nepotrebný a tak sa vždy v týchto prípadoch spúšťajú autokorekčné mechanizmy supersystému(proces sociálnej hygieny, rôzne prírodné "nehody" a pod.).

Odhad tzv.cieľového vektora Vis Maior vo vzťahu k špécii Človek(presnejšie celému Ľudstvu) a jeho optimálnemu potenciálu zo všetkých potenciálov vývoja možných, sme tu tiež často podrobne rozoberali.

Re: NASA a celý tzv.U.S.space program
Ojedinelé dosiahnutie Mesiaca a ojedinelé umelé systémy(roboty) na Marse, niektorých iných objektoch tejto slnečnej sústavy, či námatkové prekonanie jej "hraníc"(navyše nami subjektívne vnímaných) rozhodne nemôže byť považované za štandardné prekonanie rámca "nášho sveta".

Pre porovnanie:
1.cesty Kolumba, Vikingov, Marka Póla, Vespucciho, Ricciho,..atď a
2.dnešné masové cestovanie..vzdelanostný, ekonomický a dovolenkový "priemyslel", úroveň dopravy.

Predstavte si teraz čisto hypoteticky, že svetlo vôbec nie je najrýchlejšie.
Viete si predstaviť, že by ste v tomto momente boli na Marse?
Vie to aj decko..a svetlo tam dojde až za pár minút..
Myšlienky, ako každá forma existencie, tiež potrebujú svoj "materiálny" nosič ak chápete..atď..atď..

Re: OsaX
Arbitra chcete asi skôr vy, keď ma takto vnímate.
Ak má fórum napĺňať ako prostriedok to, na čo je určené(informovať verejnosť a rozpoznávať, hľadať rieśenia kľúčových celospoločenských problémov), treba pravidlá ako v každom systéme.
Ja som dal len návrh rámca nateraz zmysluplnej diskusie.
Ak dá niekto lepší, aktuálnejší a dostatočne ho oddôvodní, rád sa pridám.

Verte, že moc rád by som šiel hoci aj hneď oveľa ďalej. Skúšal som to nie len tu. Mám(e) mnoho otázok na ktoré nepoznám(e) s kolegami dostatočnú odpoveď a každým krokom vznikajú ďalšie.

Hľadáme ľudí, s ktorými možno konštruktívne spolupracovať.

286309

15.03.2013 13:08

Venezuela po Chavezovi

RE: Chavez? Khadafi? who is next?

udo1 85.?.?.?

Nik nie je dokonalý.
Skúste sa Steven pozerať na veci trochu s nadhľadom a nechať ľuďom na chvíľu tie mocné emócie.
Isto aj vy trochu cítite, že:
"Něco je shnilého ve státě daňském"

Co to len múže býti?

Všetci menovaní sa aspoň čiastočne postavili za NIEČO iné.
Zámerne nehovorím proti, keďže zmysel má bojovať len za
NIEČO a nie proti niečomu, proti vlne..

Čím dlhšie budú diskutéri, ob/včania nástojiť na kulte, tým viac budete mať pravdu vy Steven.

Asi sa zhodneme, že dnes je už kult vďaka Bohu nemožný.
Úcta patrí Človeku a tomu, čo bolo, je ľudské u menovaných politikov.
Ako sa hovorí:
"Ľudia sa menia, no myšlienky, idei, Koncept zostáva"
..Metodológia zvoleného Konceptu napriek, a presnejšie vďaka jej vývoju, prečká veky
..Ide o spôsob spoznávania v daný moment jedinečnej konkrétnej Pravdy, objektívnej reality

Aby sme sa pohli v cvičení ďalej..
Skúste len na chvíľu upraviť otázku:
V čom mali
Hitler, Obama, pápež,
Chávez, Budha, Ježiš,
Stalin, Mohamed, a či Mojžiš..
Pravdu a v čom urobili chyby?

..vyjdete tak postupne v diskusií s ostatnými a "sebou samým"(Marcus Aurélius) z vražedného od Vášho detstva, od ZŠ zneučeného stereotypu,
typu "Boli LEN zlí"..a či LEN "dobrí"..

..a ešte dôležitejšie..postupne prekonáte ilúziu vlastnej neomylnosti hodnotenia, rozpoznávania dôležitého od toho, čo je menej dôležité v živote.

Späť k Marcovi..
Okolo roku 150 A.D. vyslovil po neľahkých životných skúsenostiach s pridelenou funkciou..myšlienku:
"Je naivné myslieť si, že zlí zlo konať nebudú."

O to dôležitejšie je prísne hodnotiť osoby,
ktoré im to umožnia, ak chápete Steven.

Potenciálnych sociopatov vždy boli v populácii štatisticky nejaké 2-3 percentá.
Pôvodne mali asi motivovať spoločnosť k ostrahe a tým vývoju.
Aj oni dokážu niekedy prehodnotiť svoje myslenie, konanie.

Je však fatálne naivné myslieť si, že samoriadiace mechanizmy spoloćnosti, ktoré ich dnes nadmieru na kľúčové posty vyzdvihujú, boli naozaj vytvorené samy sebou.

Krása života je v chápavej jednoduchosti.

V jednoduchosti algo-rytmiky myslenia, života,
Koncepcii jeho samoriadenia,
1.snažiacej sa o kooperáciu, alebo
2.súperiacej s NÍM(Bohom?)

V naivite je smrť.

Hitlera si ťažko pliesť s Stalinom.
Obaja spravili tak mnoho dobrého, ako aj viac-menej vážne životné chyby.
Ubehlo snáď od tej doby už dosť času, generácii
aby sme všetko do jedného kýbla emócii mocných hádzali
a tak na hlávky detí svých káleli..
..s prepáčením..

K hodnoteniu napr.Adolfa a Jozefa by emócie už patriť nemali, keďže blokujú intelekt(schopnosť rozlíšenia konkrétnej pravdy, dôležitých in-formácii nahromadených v e-mocných modulov našeho podvedomia)

Preto, ako sa v praktickom riadení(tvorení=procesnom manažmente) hovorieva:
"Čím vážnejšie rozhodnutia, tým menej luxusu emócii si dovoliť môžme"

286375

20.03.2013 08:34

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Banka ,nemuze byt prodelecna,ale,je jenom vykradena

udo1 85.?.?.?

Ale, ale Robert, nejako ste zabudol pripočítať systém tzv.frakčných rezerv "z bezpečnostných dôvodov obmedzujúcich"(ach tie eufemizmy) Vami spomínaný podvod masového falšoavania obeživa.
Teda..prosím prenásobte tých 50 Euro x 40(pri napr.2,5%povinnej frakcii u bankstera).

Z 50 Euro teda nepožičia 50 Jewro, ale de facto má chudáčik finančný terorista inštitucionalizovanú povinnosť požičať novo vytvorených kosser 2000 Jewro.
Preto in-cideri po anglicky hovoria správne
nie "to earn money",
ale "to MAKE money".

Samozrejme + úrok(len drobný detail v skútočnom podvedení[smích])

Kosser výpalník musí odovzdávať nemalú časť na info-vojenské operácie tichej moci Überrabinátu v štáte oviec virtuálnom. Ostatne aj preto, aby priama inflácia neprezradila celý globálny inštitucionalizovaný podvod okamžite.
Vieme, že inflácia zrovna tak, ako hore popísaný mechanizmus, efektívne s matematicky regulovateľnou presnosťou odstraňuje obeživo z rúk dobytka a kumuluje cez zápalníkov(holohoaxíkov) prostriedky riadenia ekonomiky ďalším bypassom v paprčkách Sturmbandführeruntenohneüberfleckerov.

A tak Fra-tres buzi v triku,
fasci účta eclektrikou
bankami oviec centrály
daňami sterilizujú regály.
atď..

Dokolečka dokola, pudou všichni..

Žiadny štát nemá také systematizované inflačné mechanizmy,
ako globálny finanční terori(s)ti.
Na druhej je treba si uvedomiť, že ide o moc a nie o prachy.
Tie sú len jedným z prostriedkov jej zachovania a "rozvoja".
Tak, ako aj napr. z pozície samovyvolených nevynutného "konfliktného potenciálu".

Ako starí Barani hovorievali:
"Ein Reich, ein Volk, eine Bank."
..alebo
"Es kann nur eine geben"
Wobei unnatürlisch die Bank gemein(t) sei.

Sancta simplicitas! [velký smích]

286731

20.03.2013 15:08

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Celý tenhle článek je psán z BANKSTERSKÉHO HLEDISKA!

udo1 85.?.?.?

Hmm..neviem, neviem..
obávam sa Jjj213 skôr, že tzv. štátny byrokratický aparát má s baaletom bankstríkov(ba-ankh-ami) spoločné asi toľko,

ako hladný Moše Izakovič, kradnúci pred kamerami 4 rožky v Tescu,
zatiaľ čo Über-rabbi Šlomo Abramovič Katzenstein vyjebabráva zo zadu celý sklad hezky..

Príslovie starých rabínov:
"Nie každý z nás je rovnako obrezaný"

..a tak
Ak Izák lóve ľúbi, Šlomo skráti..
a jeho vlastná tikva sa zas a znova
pod Baala obetiskom v krvi kláti.

Tož spartakiáda má i svoje temné stránky
a mnohí cvičiaci si aj v lete berú sánky.

286756

21.03.2013 14:07

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Banka ,nemuze byt prodelecna,ale,je jenom vykradena

udo1 85.?.?.?

Súhlasím a ide isto o možné riešenie.
Dočasne, na tejto úrovni myslenia a ďalej?

Keďže štáty budú vždy podliehať širšiemu systému medzinárodnej a globálnej politiky, ten, kto ju kontroluje(a kultúru, méédiá, úrokový spád, trh, burzu..), kontroluje nevyhnutne podľa potreby jednotlivé štáty.

Otázka znie:
"AKÁ bude svetová banka?"..monetárny systém
(bude slúžiť zájkladným potrebám celej spoločnosti, alebo bande samovyvolených sociopatov)

a nie
"ČI bude svetová banka?"
Jeden globálny finančný invariant riadenia ekonomiky je nevyhnutný..aspoň v tejto fáze vývoja spoločnosti..

V tom majú otcovia sirôt starších v nevere pravdu.
Ísť proti objektívnemu procesu je vždy samovraždou.

Mierou nechápania objektívnej reality(položením zlej otázky) pracujete, ako vždy pre toho, kto Vás v systéme informačnej deprivácie používa ako baterku(či organelu).

Poces globalizácie je prakticky zavŕšený.
Navyše ide o proces, trend objektívny.
Asi každý, kto ho identifikuje aj s jeho spoločensko-prírodnou závaźnosťou(štatisticky "váhou"..v rámci procesného inžinieringu), vie, že daný proces pôjde vždy, aj keby sme hodili civilizáciu o 10 000 rokov späť.

Tu často rozoberané dominantné socio-naturálne javy(systémy, procesy) sú z pozície supersystému(Boh?) jednoducho tak z istých (viac-menej známych) dôvodov nastavené.
Akurát sa kedysi dávno niektoré z osôb, ktoré rozpoznali objektívitu tohoto(a ďalšich) kľúčových celoplanetárnych(no aj širších) procesov,
rozhodli venovať rozvoju metodológie jeho kontroly pod vlajkou prsteňa moci..ega noci.
A tak je dnes dietok spiacich, Božích, občas temný génius loci.

Ružienka Šípková v truhle zo skla a princ..
Slzy Marušky, soľnej princezny a princ..
Nalejme si čistej vody ..miesto vína punc.

Mechanizmus motivácie k rozvoju vyzerá byť všadeprítomný v rôznych formách jazyka strojenia nášho nekonečného univerza.
Nás Ľudí..vedomých a nevedomých námestníkov, zástupcov(nie sekretárov) najvyššieho ako-tak známeho systému.

286825

Hej Adamoník..provokace & imitace..
húlica s tebou..tá ťa dobehne [velký smích]
Vždy, keď elita prestane dvíhať kvalitu riadenia celej spoločnosti, začne kvíkať,
bo nastáva nevyhnutne jej obriezka.

Ak nie ste obrezaný a nechcete ním býť, spýtajte sa, v čom má Tvrdé Jadro..Vták, duch tzv.lúzy pravdu..
..či už bielej, makovej, alebo čerešňovej..
..to len aby Vaše prebudenie z ilúzie nemuselo byť príliš tvrdé..
Ak ste však obrezaný(viditeľne, či neviditeľne), pýtajte sa o to viac, bo máte znak..
Znak ósudu davosoby..
potomkov Moseho hadozrady..

Ak ste Vaše vyjadrenia nemysleli rasisticko-fašisticky,
tak sa samozrejme hlboko ospravedlňujem..
ak nie ste zástancom človeka nenávidiaceho systému,
teroru menšiny voči väčšine.
S tými automatmi a cígom máte však pravdu..

Z pozície Parazita:
Ako vojak tvorivý potrebujete testovať širšiu paletu
variánt vývoja od HC polygónu, až po Vami možno preferovanú softyfascu.
Inak Aussies ešte dostanú účet tak, ako Yankees za genocídu státisícov a miliónov pôvodných obyvateľov rozľahlých končín "ich" krajiny. Nič totiž nie je zadarmo.

Snáď nepôjdu vojnovým chodníčkom do stejně nekončících pekel, ako majstri ich ega, cyklickí pogromkovia.

286853

21.03.2013 20:08

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Prispevcich ctenaru je zasadni omyl,stat netiskne penize,ale,banky

udo1 85.?.?.?

Hej, na prvý pohľad aj náboj vyzerá bezpečne.
Jde víc o loutkaře, anebo loutku?[mrknutí jedním okem]

286854

21.03.2013 20:14

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Prispevcich ctenaru je zasadni omyl,stat netiskne penize,ale,banky

udo1 85.?.?.?

Na prvý pohľad sa kadečo zdá banálne..
..aj keď pravda je, že trik je práve v tej banalite podstaty.
Jde o loutkaře, anebo loutku? [mrknutí jedním okem]

286856

29.03.2013 17:27

Amerika: Nová Saúdská Arábie? (1.část)

RE: Bušistán šel do války v Afganistánu a v Iráku

udo1 85.?.?.?

Multi-level-single-tasking

Usraelský TodeSStern si asi nedostatočne uvedomuje, že
Parazit má Parazita.

Presnejšie:
1.Boli starí Egypťania a starí Hé-ba-ré.
Dnes niet starých Egypťanov a ich 3000 ročnej ríše.
Ostali len Hé-ba-ré.

2.Boli starí tzv. Gréci, presnejšie He-el-léni, Iz-ka(n)d´ar a jeho ríša ríš.
Dnes niet starých Hellénov.
Ostali len Hé-ba-ré

3.Starý 1000-ročný Rím bol tiež "príležitosťou" pre Hé-ba-ré.
Dnes niet Rimanov.
Ostali len Hé-ba-ré.

(..a starí Egoptania, Helléni, či Rímani
veru nie sú dnešní Arabi, Gréci, či Taliani)

Pt-ah?
Vojsko Ega, jeho plameň nový,
léno, obraz boha-vraha..
nedal mieru svetla deťom blaha.

4.Múdrejší z tzv.američanov vedia, že nemajú možno ani tých 100 rokov a zostanú len čeľuste.

Kocúr v čižmách tichých
Otázka je:
Kto riadi Samosata toho?
Kto je mozgom jaws?
Kto za nich sa skrýva
a koho oni samy neznajúc
tučný ticho v tieni zíva?

Spartoi Rabinaios
Každ zub, čo v boji z tlamy vypadne,
obeťou otcovi temnoty sa stane
i synak nový v deň ôsmy vstane.
..a či utonie..ta ně?

Ako sa po dedinách správne hovorieva:
Asi ide o to, kto bude mať dlhší dych.
(kto rozpozná a naviaže sa, uriadi dlhodobejší objektívny proces)

PPP
Porážka Parazita Porazených?
Sám hostiteľa nikdy neľutuje,
no ak si vlastného nevšimne
sám jeho rukou zahynie.

287326

30.03.2013 10:07

Amerika: Nová Saúdská Arábie? (2.část)

Porazit(el)né domino?

udo1 89.?.?.?

hmm..Parazit, jeho Proxy a Proxy-Proxy.

Druhý Proxyparazit sa vracia k zakopanej mŕtvole?
Drezúrovaná prašivá hyena so supom na torbe..
Kto je cvičiteľom?
Zas a znova Samosato v dave volá..

Besný Lev
Dutej hliny zombi bez ducha
šelm zloby jej šepce do ucha..

20 miliónov obetí, lesa a dúhy detí
pod blatom tíško drieme
a vrah posledný krát, sťa upír Nos-ferratu,
syn otca svojho, Pana Dema nemocného,
čerpať by chcel silu teraz a tu
z jemu nevlastnej, cudzej zeme.

(1.Proxyparazit)
Svetová, zatiaľ tichá spolo-ctnosť
rozpoznala druhého Proktora budúcnosť.
Tak chudák jeho, polyp-cajk s frčkami,
ženie levobočka ďalšieho na tatami.

(PARAZIT)
Polyp Kraken
Vtedy deva na hore spamilá,
dnes Medúza postoja nahnilá.
Kazí tu premenu veku bez oka
A-marne čaká svojho proroka.

287348

31.03.2013 14:21

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Dnes se již všeobecně ví,

udo1 89.?.?.?

Každý z nás, včítane Vás Kutra a aj mňa, je mierou svojho nechápania objektívnej reality
základných dominantných spoločensko-prírodných procesov chápadlom chobotnice.

Otázkou je,
1.čo urobili Vami spomínaní jedinci z dlhodobého Ľudského hľadiska správne a
2.za ktorých okolností konali viac pre chobota a
3.prečo?
Ďalej..
4.Konali skôr v náväznosti na ich podvedomé stereotypy(na základe ktorých boli
adminovaným systémom "samo"-vybraní, -zvolení), alebo niekedy dokonca vedome?

..ostatne vieme, že riadeným kultovým(či kulturologickým) stereotypom podliehame vo významnej miere všetci,
keďže tvoria prakticky celé naše podvedomie..a hlavne tí, ktorí zatiaľ nevedia s vlastnými
behaviorálnymi automatizmami metodologicky pracovať..t.j.osoby, zombi bez emočnej inteligencie.

A.čo majú Vami spomínané osoby spoločné a
B.čím sa odlišujú?
..pritom vieme, že chronológia úrovní myslenia, času a teda aj poradie otázok
je v protodialektických mechanizmoch aproximácie objektívnej reality nezameniteľné..

Prípad STALIN:
Okrem mnohých nesporne pozitívnych prínosov a dobrého vzdelania, bolo jeho chybou v danej funkcii napr.aj to, že si občas vypil a fajčil.
Vyzerá, že nebol alkoholik, no predstavte si, ako vaše riadenie auta objektívne ovplyvní aj neveľké množstvo alkoholu..
Nieto ešte, keď riadíte osudy desiatok, či stoviek miliónov ľudí. Nie..naozaj neide o banalitu..
Tlak na Vás je obrovský a ak máte posunuté vnímanie (zákl.algoritmiku vlastného podvedomia)
vznikajú nevyhnutne chyby vo Vašom automate spracovania informácii, ktoré sa postupne kumulujú..a čisto vedomím sú nenahraditeľné..
T.j. aj pri (vzhľadom na Vašu morálku a mieru chápania) čo možno najlepších neegoistických úmysloch.

Navyše nevyhnutne proporcionálne stúpa miera vašej manipulovateľnosti systémom
a zároveň obratne proporcionálne klesajú možnosti supersystému(,či ak chcete tzv.Boha) chrániť Vás.
Inak, môže to byť pre porovnanie podobne fatálne, akoby ste si napr. nechali niekým, či niečím veštiť "osud".
Preto sú podobné technológie z oblasti sociálnom inžinieringu tak ostro diskutované a "hry" s nimi neveľmi odporúčané.
Tu ale už narážame na ďalší rámec starých odborných, aj na fóre často diskutovaných tzv.Matricových,
či Konceptuálnych technológii praktickej matematiky a riadenia podvedomia masy(presnejšie ľubovoľných cieľových skupín).
Toľko k prirodzenému rámcu analýzy..

Na Vašej celkom peknej vzorke Kutra, by sa teda isto dalo mnohé z reálnej politiky pekne ukázať.
Samozrejme u spomínaných osôb ide len v pomerne obmedzenej miere o skutočných politikov.

287391

31.03.2013 14:22

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Dnes se již všeobecně ví,

udo1 89.?.?.?

Na Vašej celkom peknej vzorke Kutra, by sa teda isto dalo mnohé z reálnej politiky pekne ukázať.
Samozrejme u spomínaných osôb ide len v pomerne obmedzenej miere o skutočných politikov.
Dokonca väčšinu z nich by som vôbec k politikom nezaraďoval.
Hitler veľmi obmedzene, Stalin čiastočne, Churchill a Roosevelt prakticky vôbec(ide max. o funkciu kategórie"učňa", pešiaka v skutočnej globálnej štruktúre),
Putin a Si Ťin-phing vyzerajú byť pomerne podrobne in-formovaní, aj keď robia v ich neľahkej situácii pravdepodobne viaceré vážne chyby.
Obama s Merkelovou sú naozaj skôr len štatisti bez reálnych právomocí, ako býva pravidlom v tzv.demo-kraciách západného typu.

Ako sa v kluboch hovorí:
Skutočná moc, politika(presnejšie mono-litický Koncept) nenávidí nič viac, ako publicitu.
Je totiž podstatou autokratický a nekompatibilný s tzv. demokratickými procedúrami v dnes bežnom zmysle.

287392

01.04.2013 12:31

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Dějiny píší vítězové. Dočasne.

udo1 89.?.?.?

Právdu máte Nikto, pokiaľ nie ste schopný rozlišovať mieru objektivity a dominantnosti aspoň základných spoločensko-prírodných procesov.
Pre ilustráciu: napr.globalizácie, logiky motivácie, času, apod..

Ak ste schopný dostatočne(NIE dokonale) metodologicky identifikovať a hodnotiť dominantné procesy, nie je zásadný problém kdekoľvek vo vesmíre
namodelovať ľubovoľný proces(systém vzájomne previazaných procesov)s jeho frekvenčnými charakteristikami
a tak sa pozrieť na konkrétny bod, či už jeho "minulosti", alebo "budúcnosti".

Uvodzovky som uviedol preto, lebo možno aj vy viete, že pri tejto forme inžinierskeho myslenia
čas samozrejme objektívne neexistuje a je iba a pomerom ľubovoľne zvolených frekvencii.
Toľko k "cestovaniu v čase".

Objektívnu Pravdu a dostatočné(v zmysle udržateľnosti prijateľného rámca riadenia) metodológie jej aproximácie
môžete teda iba dočasne skryť pred vedomím riadeného objektu(skupiny, davu,..).
Robí sa to v socio-kultúrno inžinieringu napr. aj tak, že postupne implementujete do masového podvedomia("samo"riadených stereotypov a naviazaných emócii)
cieľovej skupiny deformačné bazálne pojmy(kategórie) ako čas, priestor, hmota, energia, či duchovno a pod..
Realita je poněkud jiná, ale pritom veľmi fajn..(opačne ako v známom tu často diskutovanom blockformeri)

Pravdu máte Nikto teda v tom, že pri takto zámerne vnesenej chybe, bugu operačného systému(presnejšie priamo BIOSu)
zvolenej biologickej, alebo kulturologickej n-tity, môžete zákonitosti objektívnych procesov(Pravdu)
pred ňou pomerne úspešne a dlhodobejšie(definovaný počet cyklov) skrývať.
Nie však večne, keďže tiež podliehate Vami nadradeným procesom.
T.j., aj keby ste sa nejaký čas viac-menej úspešne
snažili imitovať Supersystém(,či ak chcete pre niekoho "Boh" ).

Vo Vami načrtnutom probléme ide teda naozaj z pohľadu známych (a)sociálnych elitologických inžinierov
o jednu z nevyhnutných systematických, najďalekosiahlejších, najjednoduchších a pritom najefektívnejších manipulácii v známych dejinách.

287454

01.04.2013 20:46

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Dnes se již všeobecně ví,

udo1 85.?.?.?

Súhlas, no spomínaná Čína a Rusko majú vhľadom na svoje zdroje rozhodne väčší potenciál na samostatnejšiu politiku, ako my.
My sme "odsúdení" k medzinárodnej kooperácii..čo má isto aj svoje výhody.

K Ruskej centrálnej banke, ako tu bolo už viackrát diskutované.. Práve z Vami spomínaných dôvodov prebieha o ňu v Rusku taký tvrdý boj.
Ide z vojenského hľadiska o jednu z lokálnych redút globálneho fašizmu, kde hrá aj klan tzv.Rothschildovcov a ďalších 357 klanov isto svoju obmedzenú, no nie bezvýznamnú rolu spolu s ďalšími viac, či menej známymi organizáciami preriférie (odb. tzv.programovo-adaptívneho modulu) globálnej mocenskej štruktúry nepriameho riadenia kultúry myslenia a reálnej politiky tohoto typu civilizácie.

Z vojenských dôvodov však logicky nemôžu byť tzv.Rothschildovci pyramidionom, vrcholom, Horným okom nad kopečkem moci..noci.
Skutočná moc(rieka formujúca brehy, hranice myslenia, moc Kon-ceptu stojaca nad ideológiami a tzv.náboženstvami, médiami, financiami, zákonodárstvom, vládami ,súdmi,..a zároveň ich kulturologickými maticami stereotypov myslenia prepájajúca) nenávidí publicitu.
Vylučujú sa,..moc a publicita.. či ak chcete kontraindikujú.

V Číne je ohľadom centrobanku v istom zmysle jedinečná situácia a išlo by aj vzhľadom na dlhodobé kulturologické špecifiká lokálnej elity o hlbší rozbor.

V tom zmysle je to podobné aj čo sa týka napr. Indie.
Medzi skutočnou britskou, indickou a globálnou jelitou totiž existujú rôzne zamerané tiché dohody.
T.j.dočasne..pokiaľ jednotlivým stranám vyhovujú.
Samozrejme neide zpravidla o oficiálnych politikov.
Sú to dlhodobejšie projekty tichých štátov(presnejšie "zriadení" ) rádovo v stovkách a niektoré pravdepodobne i tisícoch rokov.

Pre názornejší príklad si porovnajte trebárs
1.otvorenú indickú kastovú formu protofašizmu a
2.západný tichý kastovo-klanový systém extrémne agresívneho finančného otrokárstva v jadre postavenom na asociálnej biblickej deuteronomickej doktríne úročenia ako ďalšej formy protofašizmu s maskou tzv.demo-kracie.
.
.
až po napr.
systematicko-chronologicky rozvrátený islam, či
"preregulovaný"(presolený) konfuciánsko-taoisticko-marxistický model spoločnosti v Čínskom podaní podobnou metodikou deformovaných primárnych kategórii myslenia, ako na západe..atď.. tiež ide samozrejme o formy fašizmu(teror menšiny voči väčšine).

..a dobrý novorodenec sa rodí do takto profesionálne vysoko inteligentnými sociopatmi ošetrených kultových systémov, kde je takmer zázrak, ak sa z neho stane Človek.
No nájdu sa v zombikultúre démonkracii už aj takí..
Riešením vyzerá byť zatiaľ vo vzdelávaní odklon od faktológie k metodológii spracovania in-formácii a zmena kategórii kultúry myslenia smerom od "časo-priestorového" egoizmu umelo rezdelenej "hmoty a energie"(či v tzv.náboženstvách "ducha" )

287470

02.04.2013 10:15

Padesát stupňů šedi / temnoty

RE: No b?

udo1 85.?.?.?

Tak-tak, u spisovateľov, režiserov, novinárov, sudcov, politikov, exekútorov a iných "umelcov" ide o printre, podvedomé automatické tlačiarne príslušných kulturologických matíc.
Za nimi stoja výborne platené tímy profesionálov, koordinátorov, sociálnych-inžinierov, ktorí už konajú často do veľkej miery plne vedome a nesú s "klubovými inspirátormi" formujúcimi základný koncept samoriadenia dnešnej formy otrokárskeho systému skutočnu zodpovednosť pred dejinami za kontinuálnu snahu o zvracovanie civilizácie modlou ich bezmierneho ega.

Keď sa spýtate nejakého z hore uvedených "umelcov", vskutku Vám úprimne povie, že ho to svinstvo napadlo samo. Samo sebou, Samosato. Otázkou je, pre koho pracuje, aké sú podľa stavu spoločnosti ciele toho "Samosato-a"?

Preto tá podvedomá "obľuba" mladšej generácie v boji na život a na smrť s
1.vlkolakmi(ľuďmi nútene kvôli prežitiu meniacimi sa pod stresom, Samosatom tvrdo presadzovanej morálnej tmy, kultu noci, na zvery)
2.zombi(dnešní horní "umelci", konzumistanci),
3.upírmi-déámonmi(napr.bankári=upíroúžerníci cucajúci a falšujúci krv funkčnej spoločnosti, ekonomiky..invariant obeživa).

Decko a "znevýhodnených"(či tzv."postihnutých" s posunutým vnímaním, nedostatočne spadajúcim pod riadené kulturologické stereotypy) proste na podvedomej úrovni neoklamete.
"Dospelých" áno.
Ľudia sa totiž rodia dobrí v tomto zmysle, aj keď sa aj chybné, neľudské stereotypy čiastočne dedia aj geneticky po generácie(objektívnejšia interpretácia tzv."dedičného hriechu" ).

Holývúd, nahé cisárove wudu=Kino a TV propagujuce dominantne po generácie kult nešťastia, hrubého násilia a smrti je strašnou zbraňou Konceptuológov dnešnej totálnej, globálnej občianskej vojny s desiatkami miliónov mŕtvych každoročne(samovraždy, stres=rakovina, nenarodené deti, atď..až po nedávny incident so štyrma obeťami v Jihlave).
Je dôležité s čím dieťa, človek od obrazovky(in-formy) odíde, nie s čím do kina príde.

Ak si to Panovia režiséri, spisovatelia..umelci formujúci kultúru myslenia=podvedomie spolonecnosti nedostatočne a neskoro uvedomia, budú popravde oni súdení masou svojich obetí.
Obávam sa pre nich, že ten súd bude strašný a spoliehanie sa jednotlivcov, že "v dobrej viere" aj s rodinami uniknú, je hrubou naivitou, bláznovstvom nepravdepodobnosti.
Snáď sa mnohí preberú zo sna prekliateho zámku,
truhle krivých zrkadiel a pomôžu, dostanú rozum rýchlo..včas..
..alebo príde v platnosť staré príslovie "Kop si hrob" znova a zas.

287491

02.04.2013 23:41

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

RE: Češi nemají kvalifikovanou vědomostní elitu

udo1 85.?.?.?

Ako sa na dedine hovorieva:
"(J)elita je ako lístie. Keď opadá, strom vyženie nové."

Keď si prestanú jelitá objektívne plniť svoje oficiálne deklarované úlohy zvyšovania celkovej životnej úrovne spolocnosti, vždy nevyhnutne od-padnú. Tak-či onak.
Ak strom, národ nové lístie nevyženie, neide o národ ale bezprízorný dav, tlupu, ktorá asi nemá podľa objektívnych najvyšších morálnych pravidiel právo existencie tu na tzv.Pravde Božej..
Tlupa žije podľa tradície(rôzne "sväté písma" ) a hodnotí podľa autoritiek(kultov, vodcov).

Bezprízorná biomasa nepoužívajúca dary rozumu a slobodnej vôle preto pravdepodobne nemá v evolučných cieľoch Supersystému(Boha?) miesto.
Vyzerá, že tzv.Boh potrebuje Ľudí
a nie Človeku podobné opice lenivé, neschopné napĺňať svoj jedinečno-kolektívny potenciál.
Presnejšie: Pridlho nečinné v približovaní sa svojim optimálnym možnostiam, či dokonca vzďaľujúce sa od neho..Jeho.

Druhá vec je isto súvislosť v snahe o systematickú likvidáciu najlepších jedincov našich národov, strategického územia, kultúry ašpirantami na globálnu moc. Ostatne ako aj inde vo svete. Z pohľadu Protiľudského konceptu samovyvolených ide o čisto pragmatický krok metodického odstraňovania potenciálnej konkurencie v jej zárodku spolu so snahou poštvávania národných výkvetov proti sebe navzájom. V skutočnej globálnej politike samozrejme národnosti nehrajú rolu a asi ani nikdy nehrali. Tak ani ideológie, či tzv.náboženstvá. Ide len a len o základný Koncept. A, alebo B.

Na úrovni egocentrického myslenia starým vojakom profesionálom nikto nemôže konkurovať a to si žiaľ naše lokálky, elity po generácie zrejme neuvedomili.
Inak by neboli mohli byť zlikvidované.
Veľkosť národa v tomto prípade nehrá rolu.
Iba jeho morálka a s ňou nevyhnutne prepojená miera chápania objektívnej reality.

V tejto prirodzenej súťaži, veľkej hre kultúr, nastavení supersystému, nič nepomôžu oponentovi tak spomínané chrono-logické, ideologicko-náboženské, finančné, biologické, či konvenčné komunikačné(vojenské) operácie.
Ide o tu toľko posledné roky diskutovaný Basic Koncept.
Skutočnú relígiu=vzťah so Supersystémom miesto ateistickej viery v Neho, či jeho simulácie.

Vie-Ra, chápavá dôvera Jemu umožňuje totiž kľúčový in-formačný náskok pred starými žoldákmi Ega, dynamický kód Safe-u(Istoty, spoznávania nekonečnej zmeny v danej situácii konkrétnej nestatickej Pravdy).

287547

03.04.2013 10:46

Země BRICS plánují novou banku, aby obešly Světovou banku a MMF

RE: Podla planu. Koho plánu?

udo1 85.?.?.?

Ste vskutku bezmerný Optimista ak chcete bojovať proti objetívnemu procesu..
Bojovať proti veterným mlynom, ..proti vetru?

..okrem toho má zmysle bojovať len za niečo, nikdy proti niečomu.
Pre Človeka je to neprirodzené
a ako objektívnej reality neznalá, Človeku podobná opica naozaj nemáte právo na život.
V tom majú žiaľ(alebo našťastie)Euroatlantickí kmotri, profesionálni globalizátori, starí žoldáci Ega, isto pravdu.
S Vašim postojom dlhodobo vždy musíte pohorieť, nemáte šancu uspieť.
V tomto konkrétne by ste sa miesto nadávania a horekovanie mali radšej od nich učiť.

Morálny postoj je zásadný a na prvom mieste, no ak nechápete vzájomnú previazanosť aspoň základných spoločensko-prírodných procesov, stoji aj Váš morálny hrad na hlinenej stračej nôžke a stáva sa strašným väzením Vás, Vašej rodiny a celého okolia.
Ide o spojené nádoby.
Ako sa hovorí:
"Najlepší vrah je ten, ktorý si úprimne myslý, že koná dobro."
(No mierou svojho nechápania objektívnej relity pracuje na toho, kto chápe viac a až príliš často nemáva zrovna lepšiu morálku ako vy..navyše Vás takto nevyhnutne nechá niesť zodpovednosť a sám umývajúc si ruky od krvy ju leje na Vašu dobromyseľnú, no nefunkčnú hlavu kutálajúcu sa na oltári jeho šialeného "boha" )

Nezabúdajte Optimista, že globalizácia je objektívny proces.
On bude pokračovať, či to nejaký faraón, cisár, bankster a p-rezident chce, alebo nie.
Iba riadenie tohoto procesu je subjektívne.
Buď
A.pre benefit väčšiny, alebo
B.úzkeho klanu podprahových otrokárov, manipulátorov, amoralistov ohrozujúcich našu kultúru, civilizáciu.

Pri chápavom optimistickom vnímaní môžeme toto "Božie dopustenie, príjemný vánok Božej prozreteľnosti" vidieť aj napr. ako motiváciu.
Nechápavý kamikadze optimizmus býva naproti tomu zpravidla cestou do pekel zbytočných katastrof s účelom katarzie.

Ako neraz dávno bolo múdrejšími synov a dcér Človeka povedané:
"Ak ani potom ovce nepochopia, čo mali pochopiť,
zídu z povrchu zemského a prídu ďalšie dietky ľudské
a keď ani tie nepochopia pravdy, ciele Najvyššieho(systému)
odídu aj oni."

..alebo Najvyšší "stratí nervy" a nechá tento projekt pokračovať inde v nekonečnom svete vesmíru.
..toľko k príbehom 1000 a Prvého dňa.

Tiež sa inak považujem tak, ako aj Vy, za veľkého optimistu [smích]

287561

03.04.2013 14:18

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

RE: takže SNP?

udo1 85.?.?.?

Tichí vrahovia, tzv. "židia" môžu prosiť po spytovaní vlastného svedomia o odpustenie, no nikdy nie o zabudnutie.

Dnes si znova kopú hrob provokáciami v méédiách, na plagátoch.
Ich Panovia dávajú špinavú žoldácku robotu robiť lokajom typu SSchutza, Mesežnikova, Demeša, Žiaka, Šimečku a ďalších nebezpečných sociopatických fašistov v "dobrej nevere" svojej amorálnosti presvedčených o vlastnej neomylnosti a samovyvolenosti ich sado-masochistického uchýlného Egoboha, Money-too.

Sám mám v rodine a medzi známymi tichých vyznavačov tohoto 3000 ročného kultu protiľudských fanatikov. To posledné, čo by som chcel vidieť, by bolo ich opätovné oprávnené šialené utrpenie a smrť, no na pokusy o upozornenie na určité už obecne známe témy buď nereagujú, alebo reagujú výlučne dávno predprogramovanou histériou.
Brainwash formátorov, Panov týchto zombi bol kedysi tak dokonalý, že takmer niet medzi nimi naozaj spravodlivých ohľadom odpovedí na celospoločensky kľúčové otázky.
Asi ide o to povestné prekliatie protofašizmu s podprahovým nebezpečnostným tabu na sebareflexiu..

287576

03.04.2013 14:30

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

RE: takže SNP?

udo1 85.?.?.?

Šialená občianska vojna vyvolaná a riadená zvonku.
Cca.240 miliárd dolárov(v dnešných cenách ak ma pamäť neklame) priamych škôd, kompletne zdevastovanou infraštruktúrou-cesty železnice a mosty, s rozbombardovanými mestami a kultúrnymi pamiatkami.
O množstve mŕtvych zranených a nezvestných s mnohogeneračným dopadom riešeným psychológmi masovo do dnes ani nehovoriac..
V krvi všeobecného masakru a hrôz dediny proti dedinám, susedia proti susedom, rodičia proti deťom..

Slovákom nebol dovolení luxus vzdať sa ako Čechom.
Tiso nemal o Hitlerovi žiadne ilúzie.
Ultimátum v Mníchove bolo jasné:
Po očakávanej českej "kapitulácii" buď okamžité vyhlásenie patronátneho štátu, alebo rozdelenie medzi Poľsko a Maďarsko(=rýchla asimilácia, genocída a zánik národa).

Tzv. "povstanie" bolo logicky a podľa množstva dôkazov dlhodobo pripravované najvyššimi predstaviteľmi armády v tichej koordinácii s vládou, ministerstvami a výbormi.
Cieľavedome bolo na taktiež známe priame a nepriame rozkazy vyvolané predčasne, aby zámerne viedlo ku krvavej občianskej vojne s masakrami "prílivovo-odlivových frontov", čo sa nedialo ani v menej zdevastovanom Rusku, na Ukrajine a Bielorusku. Tam iba ak v tzv.kotloch.

Vyslaniu slovenských divízii na východ na smrť vláda bránila ako mohla(viď napr.tzv. vysokoškolský zákon) a tak aj vydaniu židov.

Bohužiaľ z morálneho hľadiska bola obrana židov neospravedlniteľná.

Systematická úžera, podvody, arizácia národného majetku rasistickými židovsko-fašistickými klanmi vlastniacimi v tom období viac ako 80% majetku a výrobných prostriedkov na Slovensku(a tak aj v ostatných okolitých krajinách).
Niekoľko sto rokov trvajúca maďarizácia často fyzicko-genocídneho charakteru vrcholiaca v posledných desaťročiach monarchie rukami ticho judaizovanej pôvodne uhorskej "šľachty".

Obchody s nevoľníkmi, monopol na obchod s otrokmi dlhodobe pred a počas 300 rokov tureckých vojen a bezpočetných touto finančnou teroristickou mafiou manipulovaných masových protihabsburských, protisystémových povstaní, kde oblasť Slovenska niesla kvôli strategickej polohe a ťažbe drahých kovov hlavné bremeno bojov.
Podobne, ako dnes krátkodobejšie "prekliatie ropou" v Iraku, Lýbii, Venezuele,..

Mafiánsko-ideologickými spôsobmi obsadené a blokované prakticky všetky kľúčové pozície byrokratického a vzdelávacieho aparátu.. Stovky tisícov mŕtvych rukou pár pseudonáboženských sociopatov.
To ľudia nemôžu zabudnúť.
Tichí vrahovia, tzv. "židia" môžu prosiť o odpustenie, no nikdy nie o zabudnutie.

Dnes si znova kopú hrob provokáciami v méédiách, na plagátoch.
Ich Panovia dávajú špinavú žoldácku robotu robiť lokajom typu Schutza, Mesežnikova, Demeša, Žiaka, Šimečku a ďalších nebezpečných sociopatických fašistov v "dobrej nevere" svojej amorálnosti presvedčených o vlastnej neomylnosti a samovyvolenosti ich sado-masochistického uchýlného Egoboha

287577

04.04.2013 10:43

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: oskliva cisla

udo1 85.?.?.?

Nepleťte si prosím Lindsay socializmus(=pôvodný komunizmus, bolševizmus, či kresťanstvo)
s fašizmom(=dnešným judaizmom, menševizmom, trockizmom, zvrhlým "kresťanstvom", marxizmom, nacizmom, či internacizmom).

Bolo by zdravé konečne si uvedomiť, že naozaj väčšina úprimne veriacich komunistov nebola nikdy marxistami a mnoho členov strany nikdy nebolo komunistami.

V marxizme je nevyhnutné, rovnako ako v biblii, rozlišovať selským rozumom použiteľné pasáže od sociopatických výplodov.
V žiadnom prípade nemôžete tieto diela brať ako jeden "kánonický" celok bez rozlíšenia, bez konštruktívnej kritiky.
Ostatne, ako akékoľvek iné diela, autorov.
Inak Vás aj s Vašimi blízkymi tie viac-menej šikovne skryté lži doslovne zabijú.
Snáď si tu nemusíme opakovať, že citátna dogmatika, slepé opakovanie, slepá viera, nerozlišovanie je charakteristikou bezprízorného davu Človeku podobných opíc


(..skáčucich "rozhodným krokom" do prie-pasce profesionálnych formulátorov statiky faktológie=dogiem, pseudoaxiómov a pod..systém je predsa dynamický a rozhoduje metodológia rozpoznávania, vyhodnocovania a spracovania in-formácii=faktov, nie fakty samotné v tomto zmysle..statiky niet nikde vo vesmíre, zamrznutie znamená snahu o vystúpenie z objektívnych procesov, čo znamená vždy smrť..povinnosťou každého Človeka je vstúpiť do ich riadenia..tam začína otázka vedomej morálky, svedomia, či siedmeho zmyslu, ak chcete)

Stalina by som z toho asi naozaj vynechal, aj keď zčasti máte pravdu.
Ten nános dema-Góghie, svinstva vysypaný trockistami, fašistami typu Chruščova a ďalších na jeho mohylu je zatiaľ pre mnohých ešte príliš veľký.
Ide o samostanú, veľmi špecifickú kapitolu.
Mnohému by sme sa mali učiť od tohoto človeka.
Na druhej strane by sme aj u ostatných spomínaných našli isto aj v danej situacii správne kroky, resp. by sme sa mali pre dobro vlastné a ďalśích generácii bez hystérie a emócii snažiť pochopiť prečo tak konali, ako konali, aby sme civilizačné chyby prestali dokola opakovať.
Židia majú pravdu napr. v tom, že sa nesmie zabúdať(to podstatné).

V ostatnom by sa s Vami v podstate dalo stotožniť Lindsay.

287621

04.04.2013 10:58

Země BRICS plánují novou banku, aby obešly Světovou banku a MMF

RE: Podla planu. Koho plánu?

udo1 85.?.?.?

Nešlo o útok, len o snahu dovysvetľovania ďalšej úrovne myslenia za vašim v zásade na danom operačnom leveli správnym upozornením.

Máte pravdu.
Často sa snažím podľa možnosti potiahnuť chápanie, myšlienku ďalej smerom k obsiahlejším procesom, aby sme tu príliš dlho nekotvili v nedostatočne chránenom prístave, ak chápete.

V politike a´la Clausewitz platí:
Ak nevieš problém dostatočne vyriešiť na jednej vojenskej úrovni, choď na ďalšiu.
(z noža k pištoli, od pištole trebárs aj hneď k rakete.. [smích] )

Anglosasi zasa hovorievajú "total solution"
(..inak u nich ide tak trochu o parafrázu menej chválne známeho "final solution"(tzv."Endlösung" ), čo objektívne neexistuje..atď..kva-kva..to je zasa na dlhšie)

287623

06.04.2013 08:27

Padesát stupňů šedi / temnoty

RE: Pitvořit a kurvit se...

udo1 85.?.?.?

A ako inak to prosím chcete z pozície mocou posadlého inteligentného ego-sociopata dělat?

1.Nesmú Vás identifikovať, inak máte rýchlo problém.
Musíte si teda vytvoriť bábky(loutky) fiktívnej moci, ktoré by tiež nemali ani tušiť, že existujete. Ak s tým niektorá začne, alebo dokonca prestane hádať, čo sa od nej žiada/žiadate, zostáva Vám "bohužiaľ" len jej "samo"likvidácia. Najlepšie automaticky systémom, presnejšie samotnými obeťami v nejakej náležite vy-do-prifarbenej kauzičke negatívneho príkladu pre ostatných trochu realitu znalejších potenciálnych opovážlivcov z klubov.

2.Prvý kontinuálny útok musí ísť na morálku, svedomie(systém vzťahov, teleso sociálnej štruktúry populácie)

..ergo..
A. Musíte vytvoriť paralelný systém imitujúci tiché a oficiálne ciele aktuálne zotročovanej, či eliminovanej kultúry. Váš ciel postavíte v cieľovom vektore formovanej matice obrazov(stereotypov myslenia obetí) ticho nad ciele telesa kolektívnej osobnosti akvirovanej (sub)kultúry.

B. Súčasťou algoritmiky(štruktúry stereotypov) spracovania informácii in-formovaného systému musí okrem iného byť podľa prvých dvoch vyššie uvedených kritérii mechanizmus automatického výberu štatisticky v každej populácii sa vyskytujúcich osôb so želanými psychologickými profilmi na kľúčové pozície spoločenského zriadenia.
Neskôr dľa možnosti vo forme normy(samo sebou sa rozumejúcej).

("Zlí ľudia nie sú problémom. Problémom sú tí, ktorí im dajú možnosť konať zlo"
parafráza M.Aurelius z diela Hovory so samým sebou)

C. Ďalej umelé upravenie algoritmiky preferujúcej štatisticky vznik spoločensky dlhodobo patologického správania(dlhodobý stres, masová pudovo-reflexná deprivácia, kolektívno-individuálna hodnotová schizofrénia a nevyhnutne rezultujúce masové psychózy, vzorce absurdity blokujúce vedomé bezpečnostné mechanizmi zdravej populácie a otvárajúce podvedomie k manipulácii napr. cez médiá, kulty..atď.).

D. Ideálne je vytvoriť želaným javom nejaký príjemne(šľahačka s čerešničkou lásky a dobra na mrcinke, hovienku) sociálnym inžinieringom nadizajnovaný sktytý rámec(filozofiu, ideológiu, "náboženstvo", oceňované autoritky,..)

Toľko z lepších ma(na)gorských príručiek k pár "chybám", či "náhodám" v riadení spoločnosti a jej "bohužiaľ vrodenej sociopatii", či "prirodzenej hriešnosti".

Tie ovce sa proste "musia kajať za svoje hriechy", či modernejšie "osobné zlyhania", inak by mohli začať myslieť a vy ako bandička úchylných egomaniackých parazitov imitujúcich donedávna pomerne úspešne Boha, či ak chcete "matku prírodu", máte rýchlo tzv. zbytočný problém
(signalizovaná chyba algoritmiky programovo adaptívneho modulu Konceptu samoriadiania Vašeho systému).

Alebo máte XXs nejaký lepší nápad, ako riešiť prirodzene v danej situácii vznikajúcu chronológiu problémov(príležitostí) spomínaných vojenských priorít? [velký smích]

287706

06.04.2013 08:45

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Zakryt,znicit i v dnesnich dnech radeni

udo1 85.?.?.?

Lágre začali stavať trockisti na "utopenie Ruska v krvi"(Lev Davidovič Bronštejn)
a Stalin ich tam potom aj poslal.

Keď podpísal razstrel, treba preveriť tie dokumenty.
Až príliš často sa po opätovnom prešetrení archívnych materíálov zvykne zistiť, že Koba mal bohužiaľ aj v danej šialenej situácii pravdu a inej možnosti žiaľ v tejto tragédi nebolo.
Keby žil dnes, konal by samozrejme inak,
čím nechcem ospravedlňovať jeho chyby.

A áno, ako nám v práci "náš americký generálko" dokola vravievali:
"Keď sa rúbe les, lietajú triesky!!!"

287707

06.04.2013 09:48

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Zakryt,znicit i v dnesnich dnech radeni trockistov

udo1 85.?.?.?

..a.zasa si niekto fatálne pletie boľševikov
s menševikmi, trockistami..

Lágre začali stavať trockisti na "utopenie Ruska v krvi"(Lev Davidovič Bronštejn)
a Stalin ich do nich potom poslal.

Keď podpísal razstrel, treba preveriť tie dokumenty.
Až príliš často sa po opätovnom prešetrení archívnych materíálov zvykne zistiť, že Koba mal bohužiaľ aj v danej šialenej situácii pravdu a inej možnosti žiaľ v tejto tragédi nebolo.
Keby žil dnes, konal by samozrejme inak,
čím nechcem ospravedlňovať jeho chyby.

A áno, ako nám v práci "náš americký generálko" dokola vravievali:
"Keď sa rúbe les, lietajú triesky!!!"

287716

06.04.2013 11:23

Padesát stupňů šedi / temnoty

RE: Pitvořit a kurvit se...

udo1 85.?.?.?

Hej, len vtedy ešte potrebovali otrokov.
Dnes už prakticky nie.

..a o krok ďalej, na druhej strane, keby nebolo indiánov,
možno by nebolo ani zemiakov a kukurice v stane.
Aké by to bolo bez papriky, paradajok, bez mexickej kuchyne?
..hej cena miliónov a miliónov mŕtvych bohyne.

Tí-A-via
Keď sa ryby zelené do vody vrátia
pytliaci zasa rybník naruby obrátia?
V polovici hladiny čáru si spravia,
len či pak ich mačku ryby nestrávia.

287724

07.04.2013 22:36

Padesát stupňů šedi / temnoty

RE: Ale no tak, děti moje...

udo1 85.?.?.?

Ďakujem anonymnému umelcovi, keďže ja objektívnu realitu žiaľ zatiaľ neviem takto zábavne a názorne vyjadriť a prajem aj ostatným príjemné sny.
u.

287804

08.04.2013 11:49

Světová finanční pyramida

RE: ...ach jo....

udo1 85.?.?.?

re:"Stavitelé finančního světa si v jeho dávnověku neuvědomili.."
Doplnenie Janko:

Neide o omyl.
Pozrite si tzv.Westcar, matematický papyrus(5-13.dynastia) a ďalšie papyrusy z tohoto obdobia.
Spomínajú udalosti, príbehy z 3.-4.dynastie(faraón Džosér a jeho dvaja tichý šefovia-vrchní kňazi Imhotep a Chesire).
Udalosti z pred 4800 rokov, 28 storočie B.C.
Pozrite si aj titulatúru zo známych cédrových tabúľ nájdeného Chesireho pohrebiska.
Až po vzostup Amonovho kultu a ideologicko-finančno-náboženskú vojnu 18.dynastie.
Ako by ste spomínané prastaré, no o to aktuálnejšie príbehy interpretovali dnes vy, ako vzdelaný človek snažiaci sa o metodologické myslenie(o nachádzanie primeraných, objektívnych vzťahov medzi faktami).

Úročenie bola už vtedy stará známa vojenská technológia zbraní hromadného ničenia a programovej genocídy.
Viď aj biblické udalosti(Asociálnu doktrínu Deuteronomia 23:19 – 20,28:12 a Izaiiáša 60:10 — 12 = návod na systémové použitie strašnej, extrémne efektívnej a predvídavo regulovateľnej finančnej zbrane danej do ruky vybraným tváram - v chrámoch systematicky vychovaných zombi-biorobotov de-ámoné pôvodne negramotných kočovníkov, budúcich nosićov jednoduchého úspešnejšieho eugenického experimentu formovanej vojenskej pseudonáboženskej ideológie)

Myslíte, že z tými vedomosťami a obrovským množstvom dát tisícročí z chrámových archívov, knižníc a "domov života" nevedeli Egypťania vypočítať základné parametre časových obmedzení funkčnosti zbrane?
Nezabúdajme, že išlo naozaj o profesionálnych vojakov, sociálnych inžinierov ovládajúcich tak na tú dobu prakticky bezkonkurenčnými zdrojmi, skúsenosťami, odhodlaním a plánujúcimi v horizonte tisícročí(pr.vyše 300 ročnej vojny len s Chetitmi ).

Starí a nie vždy zrovna dobromyseľní šamani sa od ústneho odovzdávania informácii svojim potomkom po zavedení písma zmenili na kňažské kasty, klany.
Išlo o objektívny podproces globalizačného procesu všade po svete.
Najúspešnejší "kňazi" boli podľa viacerých príznakov tí Egyptskí(s odstupom najdlhšia viac-menej kontinuálna forma vlády).
Tí morálnejší(čaro-deji) z nich sa vždy snažili ľuďom pomôcť, no nemali šancu, pokiaľ sa darilo tým egocentrickejším(zlo-dejom, mágom, mystikom) manipulovať plebs, presvedčiť, aby odovzdal svoje ľudské práva "zasväteným".

Svoju(nie našu) "apokalypsu"(znefunkčnenie systému otrokárskej informačnej pyramídy a jej obrátenie, prekonanie otrokárstva) mohli tak vypočítať pomerne presne a s prípustnou odchýlkou výpočtov.. Druhá polovica 20.stor. keď dosiahne kreditný automat obludné rozmery nezlučiteľné s udržateľným životom na planéte, naviazaným technologickým progresom a deformou moránych štandardov kultúry myslenia spoločnosti.
Ide v zásade o jednoduchú, nižšiu matematiku, výpočet.

Jánova "apokalypsa" [velký smích]

Cirkev ju prespala.
Paradoxne.

287826

08.04.2013 22:35

Světová finanční pyramida

RE: Myslím si, že se tu sčítají lidi s "nadlidmi"

udo1 85.?.?.?

Ja Vám zrejme nerozumiem VTjr.
Poučte ma prosím.
Ako ste to myslel?
Aká že je štruktúra dlhu?

Vy chcete azda popierať, že
1."dlžníkom" je tzv.verejný sektor+občania(fyzické osoby) a
2."veriteľom" je "výrobca", urokový monopolný díler falošného, prakticky nekrytého obeživa(vrchol monopolnej pyramídy súkromného sektoru)
Štruktúra vlastníctva korporácii je predsa tak odborne, ako aj verejne známa(necelé 1% populácie).
Spôsoby jeho nadobudnutia(základy fungovania zbraňových systémov globálneho finančného terorizmu) zrovna tak.
Tých zopár tisíc miliárd euro a dolárov, čo si dlžia ovčania a skutočné firmy medzi sebou, hrá podľa Vás pri Vami spomínaných čislach nejakú rolu?

Firmy vlastní priamo a nepriamo ten, kto kontroluje trh, burzu.
Snáď nie ste z tých, čo tvrdia, že trh, burza je neriadená?
Že ide o jedinečnú výnimku zo všetkých procesov vo vesmíre.

Btw..Samoriadenie je riadenie s dočasnou neschopnosťou identifikácie subjektu riadenia(manažéra), prípadne koncepcie samoriadenia daného systému.

Nepriame vlastníctvo, riadenie je účtovne samozrejme oveľa efetívnejšie, keďže výborne podlieha štatistickým princípom "miesenia biomasy". Na priame riadenie si skutočný manažér ponechá len zanedbateľný štatistický zlomok(tzv.anomálie, na ktoré ho upozornia nastavené bezpečnostné bloky, míny, v moduloch "hovoriaceho náradia".. sekty, a pod..)

hmm..no možno ste len ďalší oddaný talmudistický figliar a roboticky podľa príručky starých svišťov sa snažíte nafúknuť nepodstatné do podstatného a zanedbateľné do všeprehlušujúceho absurda..zároveň blokujúceho vedomie(selský rozum) a otvárajúceho podvedomie na ďalśie reprogramovanie médeIÁlnymi blockformermi..keď už ateistické hierarchicko-dogmatické imitácie Boha prestávajú masovo fungovať..

Na Vašom mieste by som sa urýchlene aj s rodinou samoidentifikoval(nie, nemyslím Vaše meno).
Kto ste vlastne a kým chcete byť?
Zistite si, pre koho pracujete, lebo záujmy Vás a Vašej rodiny, blízkych, to isto nie sú.
Ak to naozaj rýchlo nespravíte, zase skončíte v ohníku.
Stále ešte nechápete, že pod oltárom pre vás a detváky už Vaši šefkovia(Vtáci popolaví..Hé..Fénixovia) zapálili znova oheň?
Už žiari do biela.
Taký je horúci.

Vy nie ste šéfkovia. Pochopte to konečne a prestaňte aspoň upaľovať svoje deti, keď tam už vy vo svojej slepej oddanosti krvavému JHWH chcete zasa skočiť.

Nikto nechce nešťastie, iba ak Polyfémov Ni(e)kto.
Niktošov môže "zachrániť" jedine vojna, megašou(a).
Spamätajte sa a vráťte sa medzi ľudí VTjr.
V tom sa nemáte čoho báť.
Všetko dobré!

287847

09.04.2013 18:51

Světová finanční pyramida

RE: Myslím si, že sa tu stretávajú ludia s

udo1 85.?.?.?

Nehrajte prosím urazeného VTjr.
Ktorý z argumentov ste nepochopil?

Vy, zdá sa(aj podľa ostatných príspevkov) dobre viete, o čom sa tu bavíme.
Napriek tomu sa snažíte stále odvádzať od podstaty problému tú časť verejnosti, ktorá má menej času myslieť a vzdelávať sa, keďže zbytočne trpí depriváciou základných životných potrieb a zákernej manipulácie spôsobovanú systémom, ktorý sa snažíte obhajovať.

Vy nehráte jedného z konštruktívnych advokátov diaboli, ale snažíte sa oddane fašistickému modelu spoločnosti (alebo na zakázku) nechať spľasnúť dôležité, kľúčové celospoločenské vzťahy do marginality.
Kamuflovať a provokovať.
Imitovať objektívnu realitu.
Medzi riadkami obhajujete systematizované podvody, lúpeže a vraždenie pomocou inštitútu úroku a falošného, nekrytého obeživa(morálne neprípustných zbraní hromadného ničenia).

Ako občan demokratickej spoločnosti nemôžem tolerovať nezákonnosť a Vašu zámernú dezinterpretáciu zákonov s cieleným navádzaním k obzvlášť závažnej trestnej činnosti a v prvom štádiu organizovania teroristickej skupiny minimálne nezákonného obohacovania.

Nemôžeme tolerovať zlodejov a vrahov.
Masových už vôbec nie.
To snáď uznáte VTjr.
Viete predsa, kam vždy bez výnimky úročenie vedie.
Ak pokračujete v jeho obhajobe ste buď blázon, nebezpečný fanatik, alebo vojak. Zaplatený žoldák.
..a zákony vojny potom poznáte tiež.

Ja som sa Vám nevyhrážal.
Konštatoval som. Varoval som Vás a vyzýval k zodpovednosti voči občianskej demokratickej spoločnosti, Vašim blízkym, rodine a v neposlednom rade aj k sebe samému. Aspoň teda k pudu sebazáchovy, ak Vám na spolo-ctnosti a rodine nezáleží.

Ak som prehliadol nejakú Vašu vetu, kde priznávate, že úrok s nekrytými peniazmi sú jadrom praktický všetkých vážnejších problémov dnešnej globálnej spoločnosti a chcete len poukázať na možné nezásadné nezrovnalosti v prepočtoch riadenia globálneho hospodárstva, tak vtedy sa Vám samozrejme hlboko ospravedlňujem za chybné vyhodnotenie situácie z mojej strany a za nedorozumenie.
Inak ako sa hovorí:
"Nech Vám je Váš Boh milostivý"..alebo (pod?)vedomí fešní šéfkovia fascinovaných.
Bo volať po milosti toho Skutočného by som sa na Vašom mieste, bez vážneho zamyslenia nad sebou, radšej ani nepokúšal.

Ďalej sa hovorí:
"Nikto z nás nie je svätý."
Čo je isto pravda, ale..

Občas sa stane, že v rámci momentálnych okolností a neschopnosti vypracovania štandardného ľudského riešenia pod neprirodzeným stresom, môže niekto vnímať lož, ako momentálnu nevyhnutnosť.

Ak sa však lož stane normou myslenia a konania niekoho(normou jeho, či ich života), ide o niečo úplne iné, ako iste tiež chápete VTjr.

287897

11.04.2013 21:37

Světová finanční pyramida

RE: Lichva, Írán i Bible...

udo1 85.?.?.?

Investíciu môžete nechať zaručiť trebárs nehnuteľnosťou, poistiť, atď.. a podiel na zisku bilaterálnou dohodou, zmluvou ohľadom vstupu do obchodu, čiastočnej obmedzenej spolupráce na kontrole konkrétnych procesov vo firme a pod.

Úrok má vždy rovnaký dlhodobý fatálny efekt na spoloctnosť.
Presnejšie tzv."časovo" definovaný úrok je proste z morálneho hľadiska krádež.

Vy asi neprestanete provokovať VTjr..
..snažiť sa pre-dávať deckám heroin

288033

12.04.2013 12:18

Světová finanční pyramida

RE: Lichva, Írán i Bible...

udo1 85.?.?.?

Aaa, zasa ste sa tu poblil [velký smích]
Opatrne s tým jedlom, či pitím..
Vy asi ani dnes zasa nie ste schopný gramotne odpovedať, diskutovať..škoda

Ok..Ako sa hovorí:
"S teroristami sa nevyjednáva".
..by sme nemali.. dúfal som, ale že sa od nich niečo použiteľné, novšie naučím..

Díler ZHN(zbraní hromadného ničenia) dáva priestor sociopatom na sebarealizáciu.
Je teda mnohonásobne horší ako oni.

Ak začnete rozdávať deťom heroin, jeho očividný devastačný účinok sa objaví v spoločnosti po pár týždňoch, mesiacoch.
U úroku je to zákernejšie. Programový rozklad nastane po pár rokoch, prípadne desaťročiach.
Podľa toho, ako sa budete "hrať" s
1.úrokovými sadzbami a
2.mierou povinnej frakčnej rezervy(+ tzv.sterilizácie obeživa) =inflácie.

Ak máte váčšie územie, môžete hrať Čierneho petra a Človeče nezlob se chvíľu dlhšie.
Možno aj pár sto rokov, kým všetko ako upír uštvete, vycucáte a zničíte..a potom zasa raz
"Zpátky do lesú, zpátky na stromy"

"Travič" bola vždy jedna z najhorších nadávok.
Cieľom travičov bývalo čo najviac oddialiť smrt obete, aby vraha spoločnosť neidentifikovala.
Presnejšie.. Vedieť načasovať, riadiť aktivitu jedu, infekcie u obete.

Z pohľadu teroristu je fajn, že ak získa monopol
môže si aktivizáciu jedu pekne regulovať.
Starí správcovia chrámových sípok k tejto technológii hromadnej akvizície(voj.ničenia, zotročenia) prišli pravdepodobne tiež "ako slepé kuratá k zrnu". Pokus, omyl..

Niekto rozumnejší, menej schľastaný a dofetovaný si spustený proces však po čase všimol a nedostatočný záujem plebsu o svoju budúcnosť chytilo do ruky voľáke hovado, aké sa tu a tam v spolonectnosti vždy z dôvodu motivácie zvyknú objaviť(motivačne od Tata..nie, nejde o krvilačného JHWH).
Tento vôl však viedol stádo hooodne dlho.
Možno aj sám Tato bol prekvapený [smích]

Kolektív jednotlivcov a stádo indivíduií majú na prvý pohľad aj spoločné črty,
no ide zároveň o obrovský rozdiel.
Navyše pojem "Človek" a "stádo" sa vylučujú.
Vyberte si VTjr a dobrú chuť(obed).

288048

14.04.2013 19:45

Finanční války: Nejlepší obranou je útok (II)

RE: nevím jestli tenhle se spolek emitentů dokáže dohodnout

udo1 85.?.?.?

Bude mať článok pokračovanie?
Alexander Gorochov si robí srandu?
čítal som dobre, alebo naozaj nespomenul ropu, plyn,.. energonosiče, prepočítavané na kWh, na ELEKTRINU, ako najzákladnejšiu, bazálnu "komoditu".

Ropa a plyn boli a stále sú ešte z veľkej časti obchodované v dolári.
To ho okrem zbraní predsa ešte drží.
..a zbrane(včítane finančných, mediálnych a tzv. kulturo-logicko-konceptuálnych) sú z hľadiska nastavenia skutočného medzinárodného práva v podstate nepoužiteľné..t.j. ak sa plebs nedá sfanatizovať médiami..
ak je dostatočne in-formovaný..
a tu sme znova na zač-ja-tok..prúd vody a ja..ty..
..toky mééédialneho "éteru", masovo systematicky zneuživanej TV, ako najstrašnejšej zbrane hromadného ničenia, idiotizácie, ..predpokladu skutočnej moci nad lanom, opratami, ó-sudom masy bezprízorných..
Že to je možné už vieme a pri aspoň občasnom prebudení sa z naivity isto vieme, že keď má niekto "nekonečné" prostriedky, tak efektívnu masovú manipuláciu aj podľa možnosti v tichosti prevádzkovať bude..

"Ak riadim hlas ľudu, som hlasom božím"
stále platí..presnejšie dostatoćnou imitáciou Vis Maior v zmysle dosiahnutia svojich cieľov.
"Ľud má presne takú vládu, akú si podľa svojej miery chápania a morálky zaslúži"

Za súčasného tlaku na znižovanie idiotizácie "biomasy" je jadrom krytia meny(KĽÚČ proporcionality množstva obeživa voči skutočným potrebám ekonomiky), telom KĽÚČA, energia(energonosiče prepočítavané už zopár rokov na kWH) a obalom môžu byť čiastočne trebárs zatiaľ aj nejaké ďalšie suroviny, či sa mýlim?
V čom sa mýlim, ak sa mýlim?
..ďalej úvaha..celkové množstvo obeživa, keďže čisto elektrinu je problém skladovať(no energonosiče čiastoćne áno),
bude celosvetová za hodinu kW/h vyrobená energia(PRÁCA strojov 95%)
..práca ľudí je pri dnesnom stupni automatizácie menej ako 5% globálneho výkonu ekonomiky..
Uvažujem správne?

Odhady ložisiek kovov, nerastov sa dajú manipulovať, no aktuálnu scelkovú potrebu určuje najlepšie asi celkovo vyrobená a spotrebovaná el.energia, čo sa dá pomerne presne určiť.
Je toto krytie obeživa ekonomiky v zmysle jej skutočných potrieb a odstránenia špekulatívnej bázy vistuálnej ekonomiky na dnešnú situáciu dostatočné?
Treba kryť aj nerastami, potravinami,..?
Ich spracovanie(konzumovateľnosť) sa predsa znova vyjadruje v miere spotrebovanej elektriny.
Vyťažiť, dopraviť, spracovať, distribuovať,.. znova aktuálne spotrebovávaná energia. Energonosiče nie na skladoch a nevyťažené, ale nachádzajúce sa v procese zmeny, energetickej transformácie(napr.exotermických a endotermických procesoch).
Možnosti tichej manipulácie(operability v egozáujmoch jelít) ekonomiky by, vyzerá, mali v tomto prípade významne klesnúť.
Hľadáme predsa lepšie riešenie, najlepšie možné realizovateľn´ev danej situácii a nie hneď a zaraz ideál..
..v tomto zmysle "Dočkaj času"

288083

14.04.2013 20:05

Finanční války: Nejlepší obranou je útok (II)

RE: nevím jestli tenhle se spolek emitentů dokáže dohodnout

udo1 85.?.?.?

Zmena je život a ten je dnes preto zatiaľ asi najlepšie globálne popísaný veľkosťou toku elektrickéhého prúdu, presnejšie v 1.rade súčtu výkonu všetkých elektrární daného územia, ktoré chce emitovať krytú menu. Štandardu energozabezpečenia.
Alebo ako inak?
..možno som niečo zásadné prehliadol, či?
Zároveň samozrejme zníženie úrokov na nulu, prípadne záporné, uvažovať skôr o deflačnej politike v prípade zvýšenia množstva vyrobenej energie z dôvodu skutočných istôt plánovania budúcnosti populáciou po nastaní trvalého poklesu cien špecifikovaných základných potrieb(smerom k skutočnej demokracii vlády kapitálu Ľuďí pre Ľudí=kresťanskému "komunizmu", boľševicko-stalinistického typu, aby som nezabudol trochu poniektorých aj poprovokovať k hlbšiemu e-mocnému mysleniu [velký smích] )..

Urobiť proste ten povestný židovský komunizmus tu na zemi pre všetkých a nie len pre tzv. židov, pre ni(e)kým vyvolených.
Tí pomaly, ale isto samoidentifikovávajú svoju nekalú rolu v dejinách a tá tým po 3000 rokoch mizne spolu z ich kolektívno-individuálnou stádovou schizofrenickou psychózou podvedomého žitia v slávnej minulosti otrokárov takmer absolútnej globálnej moci a vedomého pohľadu v (r)evolučné zajtrajšky komunizmu len pre vyvôlených.

Keď totiž spodok kolektívnej osoby uteká stále viac dozadu a vrch dopredu, krvilačná príšera otrokérskeho JHWH sa sama rozpadá a Baterky Organelové sa rozchádzajú k svojim pôvodným úlohám namiesto podvodných.
Stávajú sa z nich nevyhnutne väčšinou bežní Ľudia.

A zazvonil zvonec a rozprávky blízkych siedmych hôr a dolín je začiatok.

Vopred ďakujem kritikom za feedback, opravu, doplnenie, prepracovanie..

288084

16.04.2013 09:12

Cizincem ve vlastní zemi

RE: Co tu v ČR chcete ještě najít ??!!

udo1 85.?.?.?

Okrem tých hore správne spomenutých neser kosser meédii a
"kop si hrob" presstitutes..bankserských levobočkov..
..ma(na)gores pripravujúcich ritky na kole..

Ja by som radšej bežnú dobrú väčšinu ľudí paušálne neurážal Lola.

Ak budeme mať v Čechách(a na Slovensku) rovnaké úrokové sadzby ako v krajinách západu,
môžeme začať porovnávať morálku.

Stav ekonomiky(čo do váhy jednotlivých faktorov) dnes prakticky zanedbateľne určuje kvalita a množstvo práce biorobotov..
Inak v "našich" fabrikách sú normy na pracovné jednotky často niekoľkonásobne vyššie, ako u tých aHuman Resources, ktorí strčili ozdobu krku do urokovej slučky skôr.

Podľa vyjadrení skoksovaných žúrujúcich pornoferikov ide o trest za
"nerozumnosť plebsu" našich zemapisných dĺžok..a niekde aj šírok.

Kvalitu hospodárstva určuje okrem energetického zabezpečenia hlavne kvalita riadenia.
Je dnes už našťastie obecne známe, že trh je riadený privátne nadnárodne hlavne cez úrokové sadzby..a tým vlastnený..
Ako sa v kluboch vravieva:
"Kto riadi, ten vlastní"..(t.j., kto SKUTOČNE riadi..nie proxy)

Kekonóm, čo sa podľa Standardenuntenohneführeramonami stanovovaných kritérii dostatočne tvári, že to nevie, dostane "Nobeloffku".

Ide o tzv.nepriame riadenie.
Zároveň je dávno známe, že väčšina riadiacich zásahov skutočnej, tichej politiky, je robená technológiami tzv.nepriameho štatistického riadenia, vypracovanej koncepcie masovo kontrolovaných stereotypov obrábanej kultúry myslenia..áno..včítane klubov majiteľov meéédii, "náboženských simulácii" a pod..

Chcete porovnávať mieru "prirodzenej" agresivity psíka zahnaného do kúta a týždeň bez jedla bitého palicou s paničkovským prežratým puňťom, čo sa ledva gúľa?

..hej-hej magoři zbloudilí v lesu..
vykŕmený Janko z rozprávky na grilovanie..[velký smích]
bohužel..bohu-žel..
..a..čekání na Mařenku(aneb Pana Godota) pred podkurovanou trúbou podávajúc ježišbábě polienka.

Kolektívna schýza samovyvôlených Überman-chov má rovnaký mechanický potenciál, ako gilotína.
Od istej výšky padajúceho predmetu to však už môže byť obrezávanému jedno.
Nie a nie sa poučiť.

Opraty nemejú
Následníkom "všemocných"
pracky odťal nemocný,
i nebežal viac bez kviku
dav bezzmyslový po kriku.

288130

22.04.2013 00:49

Hitler vyhrál válku

RE: aha

udo1 85.?.?.?

Zaujímavé!

Slovensko nebolo(nie je) kolóniou Nemecka?

2..presnejšie siofašistického kapitanalu s germánskym a pred tým rímskym proxy-servusom?

3..presnejšie koncentračnou prefabrikátnou kolóniou Überrabinátu?

Pod vzopretím sa diktátu chápete občiansku vojnu v r.1944-45?

Bez vzniku 1.ČSR by Slovensko a Slováci pravdepodobne dnes neexitovali.
Máte však čiastočne pravdu v tom, že Česi sa k Slovensku spravali ako ku kolonii so všetkým, čo k tomu "patrí".
..presnejšie ani nie tak Česi samotní, ako tí, ktorí im(a nám) v tom období vládli.
Viď nemecký pojem "der tiefe Staat" a hlboko zakonšpirovanú fašitickú lobby globálnej nadbanksterskej mafie a jej zväčša neplnoprávnych poskokov typu Beneša, Masaryka, Štefánika a pod., ktorí mierou svojho nechápania reality situácie pracovali "v dobrej viere" na tzv. kmotrov atlantickej politiky.
Tým samozrejme nechcem znavažovať aj pozitívny prínos hore menovaných pre naše národy..

Nalejme si teda radšej čistej vody, ako vína.
Drogy obecne nebývajú vhodné na konštruktívne spracovávanie akýchkoľvek emócii.

288610

25.04.2013 22:46

Hitler vyhrál válku

RE: Lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Hej, poďme teda ďalej..
Máte asi s tým 6.bodom spolu s Lin pravdu.
Presnejšie ide o 1.bod keď obrátime poradie v zmysle dôležitosti
priorít komunikačnej stupnice..

Snažíte sa naznačiť, čo
NECHCETE Anonym, Raskoľnik, Mtk a spol.

Hľadáte ako prvé chyby, namiesto
A. konštruktívneho súhlasu.
Viete, že AŽ POTOM má prísť
B.spomínané upozornenie na chyby a
C.návrh riešenia +
D.osvetlenie chýb v stereotypoch myslenia(emocných moduloch) oponenta(dialektického partnera)

Nikde ste však nepovedali, čo vlastne
CHCETE Anonym, Raskoľnik, Mtk & co.

Presnejšie k 1.bodu Lin:
1.morálka(A.Bohocentrická, alebo B.ego-klanovo-centrická=mafia)
..snád sa zhodneme, že tzv. náboženstvá,..jezuiti, kapucíni, dnešní kresťania, muslimovia, budhisti, judaisti atď..
..nemajú s Bohom isto nič zásadné spoločné..
Ide o viac-menej úspešné imitácie.
Profesionálne asociálnymi inžiniermi ošéfované pôvodne skutočné relígie(vzťahy s Bohom..nie viery v Neho..)
V tomto zmysle
"Kde jest viery, tam niet miery"
..viery v niekým kontrolovaný obraz Boha..či nejakého prirodzeného javu v prípade panteistických ideologických modelov.

2.Svetonázor
A.mozaiky (mechanizmus príčinno-dôsledkových súvislostí prirodzenej harmónie-po gr.symmetrie strojenia sveta, vesmieru a miera jeho vnímania s následným uchopením..pomenovaním, nakódovaním, s-trojením obrazov-foriem rozvíjajúcich objektívne pravidlá..IN-formuje novú existenciu mozaiky jedného hmotno-duchovného=viditeľného a zatiaľ neviditeľného sveta)
vs.
B.konšpirácia náhody, kaleidoskopu, bezzmyselnosti existencie

tu re:Raskoľnikov..
Podľa vás teda, keď sa ukáže jeden, alebo aj zopár kamienkov mozaiky ako starých, poškodených, začínate vy osobne Raskoľnikov popierať existenciu mozaiky ako takej?
Pomôžte mi prosím, bo nevidím vo Vašom tvrdení logiku(logos=kód=mieru).
Ďalej..Hitler a Stalin sa dostali k moci v úplne odlišných podmienkach. Snáď nechcete tvrdiť že by boli vo svojich úlohách navzájom zameniteľní?
Čo sa týka monarchií, boli v tom čase už dávno objektívne nefunkčné.
Výraz žid a boľševik sa v princípe vylučujú.
Viete, predsa etymo-logicky, že "židov je menej".
Čo sa týka tvrdenia o chydobných riťieroch, opakujem, že máte, majú pravdu, keď chápete, že financie sú prostriedkom a nie cieľom. Ak ich niekto postaví na úroveň cieľu, ide v zmysle samoriadenia systému o chybový vektor sovšetkými dôsledkami.
Kult Stalina robilo hlavne jeho temné, ním neriadené okolie, no s tou ideológiou "spasiteľa ateizmu" máte čiastočne pravdu.
Ako sa hovorieva:
Kto chce kult, vodcu, či "spasiteľa", dostane ho.
Takého, že sa z toho pos..rie.
Boh nepotrebuje zombi.
K cirkvi, judaizmu a nacizmu neižšie..

Odpoveď by som poprosil bez slovíčkarenia a na podstatu merítka diskutovanej veci, ak chápete.

288825

26.04.2013 07:26

Hitler vyhrál válku

RE: Lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Btw.Raskolnikov..
Ako ste to myslel zároveň s tými peniazmi?
Viete predsa, že ide o prostriedok a nie hodnotu ako takú v tomto zmysle. Nejako sa Vám to zámerne(?) v podvedomí pletie..pozeráte vo "vašu" r-evolučnú budúc(t?)nosť a pritom žijete v neexistujúcej minulosti, ak ste to vôbec schopný vnímať. Viete, že Vás(vás) z toho roztrhne(roztrhlo). Ide o vašu kolektívnu schizofréniu, psychózu samovyvôlených nevediacich, čo vlastne chcú, no presne vediacich, čo nechcú..samozrejme okrem moci emócii..

Poznáte to?:
"Je lepšie mať moc nad samým sebou, ako nad celým svetom"
..a či sfetom ega mocným?

3.Koncepcia(životný koncept) v náväznosti na morálku(1.bod)
Kon-cept. Fasc-i-nácia pre
A.všetkých, alebo
B.len úzku samozvanú "elitu"=otrokárstvo?

4.Kultúra (náboženstvá a ideológie postavené na definovanom, alebo oficiálne nedefinovanom koncepte, ekonomika, jazyky, zvyky, dejiny, zákonodárstvo, vláda, súdy..)
Skul(p)túra myslenia, spoločnosti..
jej
A.kolektívne,
B.idividuálne podvedomie a
C.vedomie
..ako základné zložky tzv.psychiky jednotlivca

Proste ste z pohľadu egoistického asociálneho inžiniera "prinútený" zostrojiť konkrétny obraz, formu otrokárstva.
"Podľa seba súdim teba"
..teda podľa vašej morálky, ak nezotročíte ostatných vy, urobí to niekto iný..

Popri bežnom nepriamom štatistickom riadení biomasy pravidlami Gaussovej krivky, potrebujete pri riadení aj štruktúrny aparát.
Ten zo štandardných bez-peč-nosných(a či bez-patch-cnotných? [smích] ) dôvodov nesmie ani len tušiť o vašej existencii, inak má Houston problém..

Zároveň riešite úlohu vytvorenia transgeneračného stereotypu blokovania prirodzených morálnych štandardov obrazného vnímania pri nutnosti zachovania funkčnosti abstraktno-logickej, tzv.diskretizaćnej zložky intelektu(algoritmiky spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich in-formácii do a z mozgov vytváraného kolektívneho programovo-adaptívneho modulu výkonnej štruktúry samoriadenia kontrolovaného systému)
Možnosti: nejaký druhy špecifickej lobotómie, šoky, drogy, deprivácia základných inštinktov..2.generácie na púšti bez práce, bez s-trojenia, bez tvorenia..oddaní, posadnutí bojovou ideologickou prípravou detí zošokovaných hneď po narodení obriezkou..dozorci..a stará metodická eugenika chrámových otrokov..2.generácie analyticko-diagnostických príprav a spomínané 2.generadikácie praktickej eugeniky v sinajskom polygóne

Na tejto úrovni chápania
dnešný judaizmus = fašizmus(ideológia mafie, teroru menšiny voči väčšine)= pri prihlásení sa k idei dnešného judaizmu by mala z morálno-občianskeho hľadiska nasledovať automatická trestnoprávna zodpovednosť danej osoby a nevyhnutné okamžité procesné konanie s udelením horných sadzieb
t.j., ak sme ešte právnym štátom..
..tak aj pri ostatných podobných protispoločenských ideológiách
..aj keď judaisti sú tiež len otroci, no prvého rádu

288859

26.04.2013 07:37

Hitler vyhrál válku

RE: Lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

judaisti sú tiež len otroci, no prvého rádu a
vlastne sa už bývalý "elitárny" judaizmus transformoval do dnešnej ma(na)gorskej demokratúrnej subkultúry..

Otroci..
Tu stojíte ako inžinier pred úlohou štatisticky(s prijateľnými definovanými odchýlkami..napr.pri tzv.demo-kracii účtovne príjemných 30-40% vôle.. pokrytia väčšiny..) masového blokovania naopak ľavej hemisféry cez systém dogiem a aj Vami správne rozpoznaného bludiska falošných obrazov, zrkadiel napr.dnešného tzv.kresťanstva, islamu, budhistických ciest, konzombistanu atď..atď

Tzv."Boh" rozpráva s každým zo svojich osobných, jednorodených detí individuálne pomocou drobných zmien miery v ich osobno-kolektívnom živote s návodom dosiahnutia optimálneho zoznamu(vektora s nezameniteľným poradím jednotlivých položiek) cieľov s množstva pre dané dieťa osobne možných.

Morálka=svedomie=dom pre všetkých
Možná etymologická (at-imo-logická) interpretácia
napr. M(y)-ra-al-ka.

Z pohľadu dejepiscov..
Prečo nikto zatiaľ oficiálne systematicky nevyhodnotil správne a chybné kroky oboch velikánov h-is-tóry?
Aby deti mohli ďalej dokola precvičovať jednu a tú istú lekciu?
Isto..Stalin mal objektívne lepšie vzdelanie a bol asi menej manipulovateľny ako A.Schekel-gräber
Základné a odvodené kritériá hodnotenia objektivity tu nebudem zasa opakovať.

KonSenzus miesto KonCenzu.

288861

27.04.2013 08:11

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

udo1 85.?.?.?

Myslíte Slánskeho a podobných fašisto-sionistov ohrozujúcich skutočný komunizmus a pôvodné(nie dnešne otrokárske) kresťanstvo?
Komunisti proste bojovali o život a snažili sa aj fyzicky odstraňovať marxistov(diverzantov).
Bola tvrdá doba a hrozila vojna..
..tož "Kto čím zachádza, tým aj odchádza".

Áno, padlo aj veľa menej vinných, no sami presvedčení judaisti vravievajú:
"Keď sa rúbe les, lietajú triesky"
Ostatne..túto malú bitku vyhrali po Gambite Izákov znova blízky Fasci Sionu. Snáď tenkrát naposled..

Marxizmus a skutočný komunizmus sa vylučujú
rovnako ako skutočné Ľudské kresťanstvo
oproti hierarchii tzv.cirkvi s jej principiálnym otrokárskym ateizmom.

Stará mafia gardy murárskych dozorcov sa ešte posledný krát v dejinách vzoprela nevyhnutnému osudu a pohrozila snahe o ľudské zriadenie.

Ako sa vraví:
"Smrť fašizmu, sloboda národu"
..a najhoršia známa forma fašizmu
je sionacizmus a dnešný judaizmus.
(Ideologicko-finančná globálna teroristická mafia)

288916

27.04.2013 08:40

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

V mnohom máte na Vami zvolenej úrovni myslenia pravdu,
no asi nerozumiem Vášmu tvrdeniu, že Rusi mali niekedy v dejinách spoločnú vieru.
Azda nemyslíte nejakú formu tzv. ortodoxie, či pravoslávia?
Navyše bežný ľud sa nikdy nestotožňoval s hierarchami ani tam a ani u nás.

Tzv. germánske barbaricum(bradáčovo [smích] ) bolo akvirované postupne cca.500 rokov po euro-indickom ItaL-ii..LatI(rim-mir) a Et-Ruskoch.
Grécke Delfy sa držali takmer 1000 rokov ako kulturologická periféria tichého štátu otrokárskej Kon-ceptuálnej moci Egoptah s čiastočnou autonómiou.
(vol.cit.Juvenalis v 3. z jeho prvých 6.spoločenských satír cca.60-140 A.D.)

Rím bol prakticky behom niekoľkých desiatok rokov ošéfovaný priamo.
Jeho auguri(aug-u-stos) hľadajúcich SVOJU mieru a jeho stĺp..Pilót..at Pont-if-ex Maximus neboli schopní významnejšie konkurovať nadradeným blízkovýchodným technológiám vedenia tichej in-formačnej, studenej, soft-skill vojny.
Ich horúco-vojenská občianska a neskôr cisárska moc boli zaradené na niekoľko stoviek rokov ako dočasne nahraditeľné doplnky globálneho otrokárskeho konceptu dominujúceho východu v tom čase už tisíce rokov(najdlhšie v Egypte min.cca.2500r.).
Pár sto rokov "fyzickej" moci Ríma je zanedbateľných..

Danajci mali z tohoto pohľadu skúsenosti s védou brehov Nílu ešte z dôb Kréty a Mykén..a mohli sa tak gramotnejšie rozhodovať ako "1.Rím"
..a II.Rím len ako dvojhlavý orol služby medvedej transformoval pôvodné Ľudské myšlienky kresťanstva do inej hierarchie ďalšej z bezbožných cirkví otrokov.
Starogermánske príslovie hovorí:
"Jedná ako Byzantínec"
(Lže)..eufemizmi, prekrúcanie, zákernosť, dýka do chrbta, otrava

..snáď bude inak dnešný P-ar-zeus Akrísiovi osudným.
Kopne ho, vrazí mu do jediného oka kôl.
Čo sa stane potom s Ódy-zeom..Odin-zeom?..
Imitovať nemožno večne,
bo koleso času drví mocne.

..času..pomeru objektívnych procesov nastavených bezpečnostne dielňou Dia Pravého, večného..

..a tzv. Judea?
Ach áno r.1274 B.C. kade ideš.. Ka-deš..
prastaré "telegrafné"(in-formačné) centrum úrodného polmesiaca.
Križovatka karaván. Informácie(zmeny formy, mier, dynamika vyvoja) boli determinováné rýchlosťou trans-portu.
Kôň, ťava, chôdza, beh..

Nasleduje jednoduchá geopolitická matematika:
Kto ovládal Kádeš a neskôr križovatku bližšie k Egyptu(J-e-ra-s-al-amen), ovládal Blízky východ.
4.generácie šialenej eugeniky a hordu primitívnych hrdlorezov, zombi vypustíte z púšte do mýtickej, vami určenej zeme.
Bol v dejinách precedens podobne dôkladnej genocídnej čistky územia na základe mýtu?

..a 3.Rím?
"elitárny" Rím bol otrokárskym zriadením.
Do akej miery však bola a je podľa Vás Raskoľnikov Stalinova a tá dnešná Moskva otrokárskym zriadením?

288917

27.04.2013 09:11

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Áno JAZYK spája a rozdeľuje aj dnešné davy, či národy.
Pojmy a dojmy ako pod vežou Babylonu.
Nejakých 4-5 000 rokov dozadu asi nebolo moc rozdielu medzi starogermánčinou a staroslovienčinou, resp. ich predchodcami..

Z pozície supersystémových modelov zároveň vieme, že tam, kde je vysoká populačná koncentrácia, beží sociálny čas(rýchlosť zmeny technológii) rýchlejšie.
..a zas a znova Egypt. 10 000 000 obyvateľov na malom území. Zavlažovacie systémy, kňažské sýpky(banky), chrámy, technicko-sociálny inžiniering..
Iné kmene, tlupy mali v tom čase max. niekoľko desiatok, až stoviek tisíc členov.
Rozdiel v úrovni myslenia egyptskej elity a kmeňov doby kamennej bol dnes nepredstaviteľný.
Isto väčší, ako u dnešného manažéra a Papuánca, ktorý už tak-či onak prišiel do kontaktu s "civilizáciou"..

V lesoch a stepiach Euroázie išiel logicky vývoj pomalšie.
No niekedy sa hovorieva aj:
"Pomaly ďalej zájdeš".

Áno, podľa viacerých príznakov by sa dala postaviť hypotéza, že prvé Egyptské kulty majú tzv. védický pôvod. Dá sa nájsť mnoho paralel. No Egypt ich v každom prípade behom tisícov rokov času a vypracovaného technologického náskoku posunul na nevídanú a bezkonkurenčnú úroveň.

Ako sa v manažérskej hantírke hovorieva:
Komunikácia fyzickou zbraňou je príznakom straty udržateľnosti "samo"riadenia systému.

Myslíte si Raskoľnikov,
že tzv. Konceptuálna moc (formujúca plebsu prijateľné ideológie, náboženstvá, dejiny, financie a na ňu naviazané zákony, vlády, súdy,..) po tom, ako ju zrodilo údolie Nílu, niekam zmizla?

Predstavte si, že máte skupinu osôb, hermeneutikov, hierofantov zaoberajúcich sa pro-gnostikou, sledovaním chrámových archívov, zaznamenávaných procesov, postupností, odhadujúca vývoj..majú obrovský technologický náskok pred ostatnými "zvieratami", pred "hovoriacim náradím"..

Ak teda podľa Vás udělali soudruzi z NDR chybu, kde a kdy to bylo?
Ja, a nie len ja možnosť fatálnej chyby tohoto druhu vidím doteraz ako vysoko nepravdepodobnú, nelogickú.
Staré "Po ovocí spoznáte ich".
..alebo sa s plnou vážnosťou domnievate Raskoľnikov, že ono Samosato?
Ako by ste vy čisto hypoteticky konali na ich mieste?
Mohli by ste konať, ak by ste boli obecne známy?
Každý lepší manažér min. v tomto počiatočnom bode vidí principiálny problém=príležitosť.

Tí Švédi sa inak museli v tom krátkom čase u Vás hodne činiť.
To už potom som skôr ja Turek, či Mongol [velký smích]

Ešte ráz na záver áno, súhlas, robíme si to z veľkej časti našimi stereotypmi podvedome a vedome sami.
No prečo sme akí sme?
Vychovala nás predsa kultúra a tá je tiež systém, ktorý je, ako každý iný RIADENÝ.
Ako, to vieme a teda aj zhruba pravdepodobne kým.

Alebo dajte lepšiu hypotézu..samozrejme okrem náhody..nehody..chaosu, ktorý je, ako tiež vieme, vždy štatisticky vyjadriteľný..t.j. pre praktických, skutočných védcov

288919

28.04.2013 12:46

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Zhrňte svet do jednej vety a potom budete mať právo kritizovať..
konštruktívne kritizovať v zmysluplnom dialógu hľadajúcom objektívnu pravdu
a korigujúcom emocné chybné stereotypy nášho myslenia.

Opakujem:
Evidentne viete, čo nechcete.
Viete ale čo chcete?
Ak áno, sem s tým na prehodnotenie do diskusie.
Ak nie, porozmýšľajte nad tým,
bo ak budete bojovať proti niečomu, zomriete
a ak budete bojovať za niečo, budete žiť.

Pre istotu..
1.upresnenie:
Samozrejme to myslím obrazne na tejto úrovni myslenia.

2.upresnenie:
Ak si postavíte objektívnej realite neadekvátne ciele
narúšajúce(resp.nerozvíjajúce) harmóniu sveta,
zomriete tiež zbytočne predčasne.

288982

28.04.2013 18:19

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

udo1 85.?.?.?

Ok, hrajme sa teda ďalej a zopakujeme si to po x+1 krát.
..i keď myslím, že po hlbšom nádychu by ste si isto vedel odpovedať aj sám..

Vieme, že človek sa nerodí "zlý".
Ako boli začiatkom 20.stor. navrhované prvé umelé systémy?
Presne..podľa prírodných systémov, podľa miliárd rokov vývoja a skúseností.

1.Človek má tiež BIOS(bázálny zvierací modul prežitia a rozmnoženia jeho genetickej zložky = základné inštinkty, ktoré keď významne narušíte, tak Vás v pude sebazáchový každý zdravý jedinec napadne)

2.Ďalej nadstavbu BIOSu = Ľudský Operačný Systém(stereotypy spracovania in-formácii=automatizmy správania sa..jeho podvedomie)
Je to kultúra(systém interagujúcej kolektívno-individuálnej psychiky) Základ tzv. negenetickej zložky jednotného systému Človek.

3.Vedomie(rýchlosť spracovania informácii cca.15-16 bps)..
Intelekt v tomto zmysle slúži na schopnosť identifikácie a korekcie automatizmov kolektívno-individuálneho podvedomia. Vieme tiež, že presná hranica medzi kolektívnou a tzv.individuálnou psychikou neexistuje. Človek nie je v tomto zmysle schopný "nezávisle myslieť". Ide o tvora s kolektívnym s-trojom psychiky, no každý je jedinečný a zároveň nesie zodpovednosť za kolektív bez ohľadu na to, či si to uvedomuje, alebo nie(prípadne vedome ignoruje). Základné spôsoby blokovania intelektu a otvorenia podvedomia sme tu neraz rozoberali(napr.absurdity v tzv."náboženstvách", holywoodskych block-bust-formeroch)

4.intuícia = miera emocnej inteligencie, presnejšie metodológia kontinuálneho vylaďovania emočno-racionálneho s-troja psychiky, vnímania mier, harmonických vzťahov

5.svedomie = rozvíjanie harmonických vzťahov medzi intelektom, prípadne intuíciou rozpoznanými procesmi. Presnejšie spôsob ich vyhodnotenia = A.ego-klanovo, alebo B.Bohocentrický(ja nie som centrom vesmíru a objektívnym hodnotiteľom, no môžem objektivitu metodicky iterovať, priblížiť sa ku nej)..preto metodologické vnímanie sveta(hľadanie vzťahov medzi procesmi) vs. faktologické(výlučná identifikácia procesov)..pričom oba pohľady sa zároveň dopĺňajú

Osoba používajúca všetkých 5 súčastí psychiky je Človek. Presnejšie v prípade 5 bodu sa rozhodne vedome pre variantu 5B. Napr. 5A je psychika de-ámoné. 2 zombi(konzument). 1 Zviera..

Toľko k teórii(z gr."pozorovanie" ), pomerne funkčnému bazálnemu modelu sociálno-inžinierskych technológii..

Ďalej otázky na Vás:
1.Aké ideály, presnejšie aký celkový koncept vyznávalo kresťanstvo(komunizmus, islam,.. a snáď aj pôvodný judaizmus) v jeho(ich) počiatkoch?

2.Aký stav máte dnes?

Kto, kedy, ako a prečo na základe viac-menej úspešných imitácii a provokácii postupne infiltroval a dostal pod kontrolu uvedené prirodzené(objektívne) tendencie vo vývoji spolocnosti?

288990

28.04.2013 21:03

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Kto, kedy, ako a prečo na základe viac-menej úspešných imitácii a provokácii postupne infiltroval a dostal pod kontrolu uvedené prirodzené(objektívne) tendencie vo vývoji spolocnosti?
Ak chcete nejaké hnutie kontrolovať, musíte ho ošéfovať. Aspoň symbolicky. Absurdizujete = blokujete intelekt. Viď zabitý človek na prastarom symbole znovuzrodenia(kríž), hnutie hippies a obrátený symbol života = smrť, islam(polmesiac noci)..

Náväzne metódami nepriameho a z neho vznikajúceho priameho riadenia kontrolovanou cirkuláciou in-formácii v populácii programujete podvedomie zvolených cieľových skupín, alebo biomasy ako celku.
Zavediete hierarchiu a vami dogmaticky kontrolovaný falošný obraz Boha.

Teda musíte ako profesionálny manažér princípu ega nevyhnutne zabezpečiť ateizmus relígii(variánt vzťahov s Najvyšším supersystémom=či, ak chcete Bohom) vo vašej sfére vlyvu.

Toľko veľmi, ale veľmi v skratke, aby sme sa zase príliš neopakovali nejakými "traktátmi" pre Vás osobne [smích]
Kľudne to skúste na tejto úrovni vnímania povedať jednoduchšie, kratšie.
Tip: Ideálne napíšte rozprávku, báseň..(komplex obrazov, symboliky=dynamické, časové premenné, alebo naopak stabilné sekvencie obrazov, rytmika, melodika..hudba, farby, vône,atď..)
Nebojte sa, objektívne zodpovednej a chápavej iniciatíve sa medze nekladú.
V umení je totiž možná neporovnateľne vyššia in-formačná nasýtenosť kódu, ako v bežnom, hlavne hláskovom texte.
Kto teda umí..
Bonne chance a vopred vďaka za pomoc Mtk!

Dovolím si ešte pár vtipov na večer..

Tú Vašu judokozmologickú konštantu vnímam skôr ako hooodne flexibilnú, dynamickú premennú.
Na dedine sa tomu hovorí jednoducho aj ku..va, alebo morálna prostitútka nechápajúca podstatu role pasáka [velký smích]

Vy inak tých bielych nejako strašne nenávidíte.
Nie ste náhodou rasista?
Tú bibliu si potom pre mňa za mňa kľudne aj tradične spáľte.
Svet to isto nepoškodí.
Ten sa zaobíde aj bez biblie a bude na tom isto morálne lepšie, aj keď je to na druhej strane zaujímavý študijný objekt.
Nechápem ale, prečo vy sám tu Vašu Tanah tak nenávidíte.
Možno sa vo Vás podvedome zobúdza Človek.
V tom prípade Vám fandím, len si prosím už na emocné provokácie vyberte inú tému okrem tej biblie.
Opakovaný vtip prestáva byť vtipom.

a do tretice k milovanému VojtoviFourtyninersovi..
Uveďte prosím nejakú strelenejšiu, viac nefunkčnú imitáciu komunizmu, ako marxizmus.
Obávam sa, že to je už tá silno skompromitovaná a Mtk mocne milovaná cirkev lepšou alternatívou..
..teda..ak sa aspoň trochu chápeme.
Alebo je aj podľa Vás "Najlepší veriaci horiaci veriaci?" [velký smích][velký smích]

288998

29.04.2013 08:13

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

udo1 85.?.?.?

Ale-ale, snaha o osobný útok?
Dochádza ammo? [velký smích]
Veľmi zaujímavá interpretácia mojich vyjadrení.
Ukazuje na morálny štandard myslenia interprétov
a naviazanú úroveň chápania objektívnej reality.

Vyzeráte byť príliš oddaní tomu vašemu
schizofrenickému krvavému klanovému sociopatovi JHWH.

Niekto všade hľadá ľudsky tušené svetlo a niekto tieň.
Aspoň neťahajte do hľadania temnoty ostatných.
Alebo viete Ra a len sa snažíte pre strihané a rezané ovce z istých konkrétnych dôvodov imitovať jeho neexistenciu.
A či je správne C.. Stratili ste sa azda aj Vy sám v pasci predkov Vašich.. nezodpovedných?
Máte vnútorný, podprahový zákaz prekročiť hranicu smerom k ľudskosti..a navyše to čo najviac zkomplikovať ostatným, že by vediaci pasáci monopoly o sekundu-dve dlhšie nacho-vali?
Ste snáď tiež smädný putujúci z púšte,
stojaci pri bráne mesta so strachom,
či za jeho múrmi nie je voda otrávená.
Dnu, a či von?
Nie živým sveta, nie prízrakom mŕtvych..
Je na-čase rozhodnúť sa ano-mím188! [smích]

K tomu boju medzi
A. komunistami, Ľudom veľkým..boľševikmi, ktorým marxisti vnukom neRabínov dvoch, Murkom čiernym, Boha zobrať chceli a
B. stranou druhou, deťmi krvi oltárnej, nekonečnými r-evolucionármi snahy návratu k "časom slávnym" doby otrockej, brancov doby kamennej..
Komu treba Status Quo v rieke vody živej?
Príliš ste si zvykli na púšť cestovateľ.
Vnímajte nie len jej krásy,
no aj vašich s-prie-vodcov.
Oboch.
Ako správne píšete:
"Každý je s-trojcom osudu svojho"

Re: Mtk
Fyzická likvidácia oponentov sa nejaví byť zrovna príznakom vedenia svetlom(vie-Ra). Obávam sa teda, inak podobne ako Vy, že u dotyčných osôb na ďalšej úrovni myslenia nešlo o vieru, ale nejaké úchylné zvrhlé pseudonáboženstvo vytvorené Ni(e)kym.
JHWH s jeho obetami krvavými bol isto cvok.
Presnejšie tí, ktorí jeho obraz vytvorili.
..veľmi inteligentní(objektívnu realitu chápajúci) cvoci, no žiaľ, bez morálky..bez snahy o murovanie domu pre všetkých..svedomie bez morálky urobilo z nich samých murárov-otrokov pyramídy piesku.
Vietor času ju rozveje.
To každý Človek("kresťan-komunitný"?) vie.

Židia sú predsa komunisti, či nie?
..žiaľ zatiaľ len obmedzení, len pre seba.
a tak sa už v globalizovanom svete žiť nedá.

Asi tušíte zároveň, že klanovo uzavretý komunista sa automaticky stáva fašistom..Toť "hranica"..Rubicon?
Skutočný komunitný Človek je otvorený voči všetkým,
no zároveň chápavý smerom k mozaike
vzťahov vecí dostatočne všeobecných.
Schopný rozlíšenia, schopný konať ako dieťa,
je námestníkom Jeho, jazyka uni-verza s-trojca.

Keď chcete zotrvať hoc aj v krivej línii otcov,
vytvorte funkčnú alternatívu vašich vodcov.
Vodcov tichých, otcov ega
po ktorých všade zostáva
žiaľ predlho plač a bieda.

Človek však svetlo hľadá večné,
nie len odlesk neba, kde Boha niet
a každý hľadá stále iba seba

289020

29.04.2013 21:56

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Horiaci (n)e-mocný?
Zápal hlavne pri riešení základných problémov rozlíšenia(príležitostí) nebýva dobrý.
Červený, modrý, ružový, zelený..
Je ako zákal.
Nevidlno cez neho dobre realitu.
Emócie ti zablokujú intuíciu. No žiť sa bez nich nedá..
Iba v ich konvergenčnej korelácii s vedomím(intelektom)
si postupne prestaneš pliesť intuíciu s emóciami a môžeš postúpiť na ceste k Ľudskosti, k Človeku.

Nasleduje problém zjednotenia kounikačného štandardu kolektívnej psychiky a jej jednotlivých organel(tzv. psychiky jednotlivca) = V+P(vedomie+podvedomie), ktorým je zasa raz morálka.
Ak je podľa tiež tu často spomínaných kritérii nedostatočne objektívna z pozície tzv.Vis Maior, nastáva v tejto hre postupne u kolektívu a jeho jedincov schizofrénia, psychózy ústiace z tejto bazálnej príčiny dlhodobého stresu postupne do fyzických ochorení(klasicky napr.rakovina ako exemplárny prípad in-formačného typu ochorenia),..až po "náhodné" nehody,..atď

Objektívna realita je všetko okolo Vás z pozície objektívnych spoločensko-prirodných pravidiel všeobsažného Supersystému(či ak chcete Vis Maior, Boha, Manitua..jak je libo). Existujú tu často rozoberané funkčné metodiky systematického odhadu a približvania sa k jeho chápaniu.

..ale nie, zasa sa mi v tvojej dog-matike nihilizmu strácaš [smích]

Kým si ty vlastne?
Presnejšie:
Kým by si chcel byť?
..alebo chceš len nebyť?
..hej, to môže byť tiež cieľ.
Síce hlúpy, no cieľ..odovzdanie svojho osudu do rúk toho, kto ťa(tvoje okolie, kultúru, čo ťa nepriamo vychovala) absurdne presvedčil, že objektívne pravidlá neexistujú, pričom on(i) sám rozmýšľajú vojensky, logicky..
Zázraky neexistujú.
Sú len
A.prírodné javy opakujúce sa rozpoznateľných cykloch a
B.priamy ľudský zásah(nejaké know-how)

Hovno?
Áno, keď sa dôležité know-how zeužije, je to fakt nahovno.
Máš pravdu

Ten "na úrovni" vtip ohľadom chápania role Gottwalda ti inak fakt vyšiel [velký smích]

re Razkol:
K pojmu "evidentný" a ďalej smerom k objektívnej realite nachádzajúcej sa všade okolo teba a dokonca začiatku aj v tebe.. Len sa ju naučiť metodicky objavovať..
Hej učiť sa, učiť sa, učiť sa každej upratovačke riadiť štát..

Áno, môžeš "evidenciu" chápať aj mierne zdeformovane ako "dôkaz", záznam, kód, rozpoznaný kód schopný prenosu(in- či transformácie), sekvenčnej zmeny cez jeho okolie do konkrétneho bodu, alebo bodov v prípade viacrozmerného vektora, matice, tenzoru konkrétnych mier.

Skôr sa však prikláňam k ešte kúsok hlbšiemu a názornejšiemu významu:
"viditeľný" v zmysle určitého konsenzuálneho stupňa vývoja vnímania e-visio, e-vid, e-volutio, e-volutare, ..a..Volturi z Twilightu..
..ajajáj kdeže, ku akému aktuálnemu obrazu obrábaných dietok sme sa to v našom bezpochýb konštruktívnom dialógu dostali Razko [velký smích][velký smích]
Chceme spolu pokračovať na ďalšie ú-rovne vnímania a chápania objektívnej reality?

289054

30.04.2013 09:55

Historický vznik Evropské unie

RE: EÚ má cieľ, aký je náš občiansky cieľ?

udo1 85.?.?.?

Náš občiansky cieľ je EU, celosvetová mena a NWO.
Avšak
1.z Ľudí a pre Ľudí miesto
2.úzkych mafiánskych klanových záujmov fašistickej nadbanksterskej médeiálnej mafie

Atlantskí kmotri totiž dobre vedia,
že riadiť možno iba objektívne procesy v zmysle hesla:
"Ak si ich nevšimnem ja, všimne si ho niekto iný"
..a využije vo svoj prospech možno nie úplne kompatibilný s prospechom všeobecným a mojim.

Globalizácia je takýto objektívny proces.
Navyše je voči mnohým ostatným prírodno-spoločenským procesom
v ich vzájomnej horizontálno-vertikálnej previazanosti silno dominantný.

Ešte raz:
Pre každého je fatálne bojovať PROTI niečomu..
..hlavne keď ide o prirodzený jav, ak chápete.
Treba sa snažiť ZA niečo.
Ak pochopíte základné, primárne procesy, môžete ich hodnotiť a automaticky tak ovplyvňovať.
S veľmi malými prostriedkami tak môžete nie len v rámci svojho blízkeho kruhu ľudí urobiť veľké dielo.

A ničoho iného v tomto svete krom procesov niet..
Niet statiky nemennej..niet God-Otta,
císaře Pana kultu hédoné,
simulácie temnej de-Ámené.
Jest však On, Miera Mier,
ktorú celý život Človek hľadá,
bo inak do tmy ega padá.

Preto sa dnes povie
"Slovom pohnúť svetom".

Kedysi dávno muži múdri hovorievali:
"Slovom slnko zastavujú a slovom mestá rozrúšajú"
Kto?

289077

30.04.2013 10:41

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Pro hloupého každý hloupý.

Zasa si si ustrelil dekel Mtk.
Nepanikár, organizuj sa! [smích]

Ja objektívnu realitu NEPOZNÁM, ale SPOZNÁVAM.
Presnejšie..spolu hľadáme spôsob, metódu, súbor metód (metodológiu), ako Pravdu čo najlepšie spoznávať.
Kritériá hodnotenia úspešnosti sme tu rozoberali.

POZNAŤ a SPOZNAVAŤ (statika a proces)
Neide o slovíčkárenie(Itüpfelreiterei),
ale o podstatu problému..príležitosti..
..nastavenia bezpečnosti systému z
"Najvyššej nadsystémovej inštancie".
Plnú objektívnu realitu pozná asi iba Allah, ci Manitou, alebo ako sa On volá..t.j.ak existuje..

My, Ľudia, Človek sa má čo najviac priblížiť k jej pochopeniu. Dostatočne chápať, aby sme mohli s tým tzv."Bohom" spolupracovať na tiež tu neraz definovanej harmonizácii jeho trojjediného sveta procesu miero-informácio-existencie zmenou miery vo forme podpory objektívnych pravidiel.

Fakt ti to neide do palice, alebo máš niečo lepšie?

289081

30.04.2013 10:42

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

udo1 85.?.?.?

Odpoveď na Vašu otázku:
Správne tušíte Mtk!
..aaa pekne celou vetou:
Nie, nemôžete sa stať Človekom bez toho,
aby ste bol kret(i)énom-komunardovým(Fr).

Naviac..či ste dostatočným kresťanom komunitným, rozhodujem výlučne ja, ako ragúlehrne samovyvôlený uhrsuppenkochender Gauleiter, Standardenunterbahnbrückenhundeüberoberführer Dolfius, echt starker brontal krasser Doktor Professor.
A nieže sa mi budete do kšeftu pliesť!!! [velký smích][velký smích][velký smích]

Vlastne na začiatok konca by aj jedno riešenie bolo:
Ak by ste chcel do vtáčej pyramídky na nižšie bydlo.
Poznáte ten obrázok? [velký smích]

Čo navrhujete Mtk, ako pôjdeme NA TO?
Všetky deti ruku hore, alebo vybereme alter-natívu z kešene?

289082

30.04.2013 18:08

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Ha-ha, histórická hystéria fanatických vyznávačov deámona Money-too by naznačovala, že sme s tým hľadaním spôsobu príblíženia sa k Pravde objektívnej reality na dobrej stope.
Tak aj s kritériami.

KoSSer p(r)asáci kvíkajú vždy, keď hrozí, že válov by sa na chvíľu mohol neprecpatým stať.
Kví-kví-kví..a či kameň na nejakého krochkáčika spoza ohrady doletel, alebo zas a znova
zbadali ako v kotli varí sa voda?[velký smích]

Pan kolega, kľud poprosím.
Obráťte sa radšej k Manituovi, či Allahovi, prípadne proste k "Bohu" osobne bez tých Vašich Führerov.
Najvyšší sa vašich Standardenführerov nebojí.
Nemusíte teda ani Vy..ani podvedome.
Nesnažte si už zbytočne dookola hrnca nasilu pliesť pojmy a dojmy.

Rozhodcovi mrkvu!
Kaša nie je už taká horúca,
ako vyzerala pre Vás ešte nesúca.
Kľudne sa najedzte aj chleba,
keď ste hladný..
a honelník Vám nedá.
S plným bachorom lepšie je pre myslu,
i hlúposti nenechajú viac pachuť nakyslú.

Jou..a pat-entý
nie je môj kamarát preveľký..
toť dielo národa!
..ty kluku židovská..
hanbu robíš národu v mýtoch stratenom
a do Mošeho, otca dobrého,
nôž vrážaš v puzdre medenom,
od krvi špinavom a navyše deravom..

289104

30.04.2013 18:54

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Takže sme prišli k nezávislím závislím?
Tak to už áno!!! [velký smích]
Ok, pome teda ďalej..

1.Pr.klasika..
Máme tu napr.tzv."teóriu relativity"
..teóriou vzťahov.
Sám Bertík povedal pri otázke novinárov
na podstatu teórie "mého",
že si na to moc netrúfa
a mali by sa radšej skúsiť spýtať jeho
"profesionálnych" interprétov(titulovaných hierarchov vedy tak, ako rel-ígie cirkvi,
ktorí tradične vyčmuchali vietor
a zaćali s habilitáciami ďalšej mikvi).

Toľko k Bertíkovej čiastočnej re-habilitácii, ak chápete.

2.Pr. Ďalší prominentný vyznavač starého kultu (šialený archetypálny Zigi) a jeho čiastočná obozretná re-habilitácia..

Či to mal z klubu, alebo sa mu to "snívalo", toť otázisko!..
no sám tvrdil, jestli se nepletu, že s Mošem išli kňazi Atona a Amona a po cca. dvoch rokoch ho asi vlastný dorast proaktívne odkrágloval.
Ach(ten)Mose bol atonista v dnešnom zmysle.
Druhá z rozdelenej pólky dvadsaťdvojky sa nechcela nechať zahanbiť tou zodpovednejšou futbalovou jede-náckov.

Tučný kúsok vo válove
a zostať môže iba jeden..

Prečože Hé-ba-ré zo všadiaľ vyháňali
a iba z Egoptah sami zutekali?

Možno sú ale aj funkčnejšie teórie(ako napr.spomínaná DVTR), lepšie osvetľujúce príčinno-dôsledkové vzťahy chodu vecí sveta, umožňujúce stabilnejšie riadenie procesov v nás a okolo nás.

..a teraz daj ty Mtk funkčnú teóriu:
Opakovane poprosím bez konšpirácii typu
"všetko je náhoda",
"nič nemá zmysel",
"ľudia(ovce) sa rodia zlé" a pod. hlúpostí.
Som samé ucho!

Jou..detail k Bertimu..
čas+priestor(časopriestor) je kategória miera
a hmota s energiou(duch) je kategória existencia
..to aby ste nezostali uviazaný u vlastného ega..
Ich prevod je zmena formy(mier), pohyb nekonečný = in-formácia

Toť kategórie lepších, objektívnejších Miera.
Ak zostanete sedieť u Bertíka
z kabinetnej filozofie kategórii ega:
hmota, energia, čas a priestor
zostane Vám slepá ducha viera.

Trojný súzvuk
formy existencie
a jej zmeny
zaplní Vám
mozog nemý.

A budete schopný s-trojiť
v súlade s najvyšším systémom brojiť
za Človeka svet, poriadok nový, večný
bez Ega času a "ducha" miesta,
energie "vlastnej" olovená vesta
v rieke večnej bez začiatku a konca
plávať budete na ostrov nekonečný.

..toľko ku koncu príbehu,
back bing posledný nočný.

..a prišiel večer a ráno prvého dňa
bez času a toho tvojho "ega".
Pre kohože je to bieda?
Pasákova mrkva biela.

289105

03.05.2013 11:31

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Možno máš fakt pravdu a najlepšie by bolo vôbec sa tým svinstvom nezaťažovať..
a začať a´la tabula rasa? Nepoučiť sa?
Toho tu už bolo snáď dosť. Treba ísť ďalej.
Späť cesty niet.
Odkiaľ by sme potom zistili, prečo naše okolie(a čiastočne aj my samy) myslí a koná tak ako to vidíme?
Vyzerá, že ide predsa len asi o ten "kameň úrazu".

Je to, akoby si sa odmietal v karanténe labáku pozrieť na vírus, ktorý ti kynoží už 2-3000 rokov náš svet.
Navyše sa môžeš od starých šikovných inžinierov hodne naučiť.
Od toho tu ostatne okrem iného aj pravdepodone sme.
Spáli zodpovedný vyšetrovateľ dôkazy najväčšieho známeho kriminálneho činu v dejinách?
V tomto prípade je primeraná dôslednosť isto namieste.

Daj si 3-4 dni kľud,
jedz a nežer, nepi chľast,
choď so sliepkami spať.
Potom na 2-3 hoďky do lesa
a spýtaj sa Ho, na to,
po čom ti duch tvoj zaplesá.
No pozor!
Na blbú otázka jest blbá odpoveď.
Skús sa pýtať gramotne.
Nie sťa ovca na spoveď.
Avšak dieťa Jeho strach nemá
a myšlienky vnuknuté umne počúva.

Tak aj pred spaním.
Napadne ti "samo-sebou" príbeh a drobné, súvislosti jemné,
obrazy v Jeho jazyku tvorby, s-trojenia sveta vesti.
Postupne sa uč ich stále lepšie vnímať
a zvyky železné a zlaté
u seba a druhých porovnávať.
Čo jest dobré a v akom rade,
že by to zlé na mieste prvom
neucpalo čerstvej vody kade.

Toť cesta života celého
a nie maratón behu tupého.
Keď vieš kam, zistíš ako,
nejde to opačne brácho.
Daj si 3-4 dni kľud,
jedz a nežer, nepi chľast,
choď so sliepkami spať.
Potom na 2-3 hoďky do lesa
a spýtaj sa Ho, na to,
po čom ti duch tvoj zaplesá.

No pozor!
Na blbú otázka jest blbá odpoveď.
Pýtaj gramotne, nie si ovca na spoveď.
Avšak dieťa Jeho strach nemá
a myšlienky dané umne počúva.

Tak aj pred spaním.
Napadne ti "samo-sebou" príbeh
a drobné, súvislosti jemné,
obrazy v Jeho jazyku tvorby,
s-trojenia vesti, sveta torby.

Postupne sa uč ich stále lepšie vnímať
a zvyky železné a zlaté
u seba a druhých porovnávať.
Čo jest dobré a v akom rade,
že by to zlé na mieste prvom
neucpalo čerstvej vody kade.

Toť cesta života celého
a nie maratón behu tupého.
Keď vieš kam, zistíš ako,
nejde to opačne brácho.
Ciele veľké Človek má,
no len po kvantoch malých
v hlasnom tichu dospieva.

Pravda je spôsob v momente jeden,
na vlasy tvoje priľne sťa hrebeň.
I keď je neľahký, s výsledkom jasným
dáva však pohľad na život krásny.

289123

03.05.2013 12:28

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

Oprava:

Možno máš fakt pravdu a najlepšie by bolo
vôbec sa tým svinstvom nezaťažovať..
No začať a´la tabula rasa, nepoučiť sa, nezvažovať?
Toho tu snáď už bolo dosť.
Treba ísť ďalej. Späť cesty niet.
Netreba ďalšiu noc.

Odkiaľ by sme zistili opäť,
kolik a zač je toho loket..
prečo naše okolie a zčasti aj my samy
myslí a koná tak, ako je to opísané vami?
Ide azda zas a znova
o "mýtický" kameň úrazu
toho "nášho" kola?

Akoby sa výkonný odmietal v karanténe labáku na vírus pozrieť,
ktorý nám kynoží už 2-3000 rokov ten náš kásny svet.
Navyše sa môžeš od starých šikovných inžinierov
hodne naučiť, to vedz.
Od toho tu ostatne okrem iného aj sme asi
a preto si netreba zbytočne trhať vlasy.

Spáli zodpovedný vyšetrovateľ dôkazy najväčšieho
doteraz známeho kriminálneho činu v dejinách?
To by možno ovce zasa kapali v hejnách..
V tomto prípade bude primeraná dôslednosť naisto
a pozíciu svoju stratí pre zmenu Mefisto.

Daj si 3-4 dni kľud,
jedz a nežer, nepi chľast,
choď so sliepkami spať.
Potom na 2-3 hoďky do lesa
a spýtaj sa Ho, na to,
po čom ti duch tvoj zaplesá.

Pozor však!
Na blbú otázku jest blbá odpoveď.
Pýtaj gramotne, nie si ovca na spoveď.
No chýb sa dieťa Jeho nebojí
a k myšlienkam z hora poslaným
kľúč srdca svojho pripojí.

Tak aj pred spaním.
Napadne ti "samo-sebou" príbeh
a drobné, súvislosti jemné,
obrazy v Jeho jazyku tvorby,
s-trojenia vesti, sveta torby.

Jeden po druhom uč sa ich vnímať,
stále lepšie, zvyky železné a zlaté
u seba a druhých porovnávať.
Čo jest dobré a v akom rade,
že by to zlé na mieste prvom
neucpalo čerstvej vody kade.

Toť cesta života celého
a nie maratón behu tupého.
Keď vieš kam, zistíš ako,
nejde to opačne brácho.
Ciele veľké Človek má,
no len po kvantoch malých
v hlasnom tichu dospieva.

Pravda je spôsob v momente jeden,
na vlasy tvoje priľne sťa hrebeň.
I keď je neľahký, s výsledkom jasným
dáva však pohľad na život krásny.

289125

03.05.2013 15:42

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

udo1 85.?.?.?

GOTO 289125

289130

05.05.2013 08:54

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Zlato jakožto peníze tak způsobovalo stejné potíže, jako papírové peníze...

udo1 85.?.?.?

Prečo potom koloniálne(otrokárske) mocnosti bojujú už cez 150 rokov o kontrolu nad trhom energonosičov(uhlie, ropa, plynu)?

Správne, ide o hlavnú, dominantnú zložku obchodu(jeho skutočnéo krytia). Ak Vám v portfóliu invariantu chýba, ide buď
1.o hrubú neznalosť pomerov(a cieľov) trhu, alebo
2."objektívne nedostatočnú kompatibilitu skutočnosti s deklaráciou" (poznáte skutočnosť, no deklarujete jej opak, alebo zásadnú deformáciu).
V druhom prípade ide o imitáciu, prípadne provokáciu.

A. V normálnej, štandardnej, obecne prospešnej konštruktívnej diskusii sa potichu(medzi riadkami)vyslovené zhoduje s vysloveným obsahom.

B. Ak sa nevyslovený podtext nezhoduje z oficiálnym prehlásení, ide o nebezpečnú, objektívne trestnú sociopatiu. Hlavne pri celospoločensky významných témach.

Autor článku nevedome, alebo vedome(až na zopár gramotných postrehov na pomerne povrchnej úrovni práce s politologickými metodikami približovania sa objektívnej skutocnosti) isto hrubo zavádza.
Domievate sa, že publicita je kompatibilná so skutočnou politickou mocou?
Myslíte, že počas tisíce rokov trvajúcich bojov sa nenašiel Ni(e)kto, kto by získal "Oberhand" a od toho momentu robil všetko pre svoju oficiálnu "neexistenciu"?

Podľa výsedkov jednoducho musí ísť o vysoko profesionálny inžiniersky tím.
Hypotézu existencie Gozilly Samosato dnes tiež už nikto s aspoň minimálnou súdnosťou nemôže brať vážne..alebo sa ráno v zrkadle musí smiať doslovne dopopuku..

Ideálne pre "Ó-mega-Team" je, keď ani jeho periféria netuší, že existuje.
Či mu vyhovujú aktuálne dôsledky niektorej z foriem algoritmu rozdeľuj a panuj(homo hominy lupus, či vulpes iungere) u jeho samotnej pornoférie, je ďalšia otázka.

Je však tiež nemúdre si myslieť, že v prípade potreby by sa okolnosti konania sociálno-inžiniersky pologramotných banksterov typu R&R nezvrtli "samosebou" tak, aby sa aspoň na chvíľu "z vlastnej vôle a roztopaše" nedosiahli kons(C?)enzus.

..a zrovna tak..
Myslíte, že posledných 150 rokov aktuálne preferované kolektívne periférie globálnej štruktúry robia chybu, keď bojujú o kontrolu trhu z energonosičmi?
Kedy budú odhadom podľa Vás, ako inžiniera, objektívnymi okolnosťami dotlačení k prizaniu farby ohľadom aktuálneho(prognosticky strednodobého) invariantu?
Vami načrtnutý problém tzv. konverzie energie vyzerá byť z tejto pozície oproti ostatným problémom(benefitom, riešeniam) spôsobujúci z pohľadu obetí nestabilitu systému, zanedbateľný.
Ide skôr o prijateľnú a ošetriteľnú rámcovú štatistickú odchýlku riadenia ekonomiky(trhu a burzy).

Ešte dôležitejšia je však otázka tu často rozoberanej definície:
Kam ide lietadlo(presnejšie: Čo je jeho cieľom)?
Až potom sa môžeme baviť o dimenzovaní: O tom, aké potrebujeme krídielká pre definovanú nosnosť, aerodynamiku, koľko kerozínu, o skillprofiloch pilotov, atď..

289185

05.05.2013 09:01

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Zlato jakožto peníze tak způsobovalo stejné potíže, jako papírové peníze...

udo1 85.?.?.?

Ešte dôležitejšia je však otázka tu často rozoberanej definície:
Kam ide lietadlo(presnejšie: Čo je jeho cieľom)?
Až potom sa môžeme baviť o dimenzovaní: O tom, aké potrebujeme krídielká pre definovanú nosnosť, aerodynamiku, koľko kerozínu, o skillprofiloch pilotov, atď..

Inak nám tu budú stále dokola dostávať za dokázanie "neriešiteľnosti" otázky riadenia trhu(a ďalších zle postavených otázok) nejakí morálno-korupční pseudovedci nepekné No-bel ceny a No-go situácia sa bude aj pre nich(ako viditeľných propagátorov, barankov tichej fašizácie spoločnosti) nebezpečne vyostrovať.

Pak totiž prídu zasa raz nevyhnutne na rad gramotné selské otázky s "vidlami a fakľou" ohľadom obhajoby skutočnej demokracie, miesto jej fašistickej imitácie na báze kleští judaizmu s bibliou.
..oheň..Feuersturm e-moci zle rozlišuje a i proto vidle a faklu ja v té kombinaci osobne nerad..

Jenom vúli, mají akorát tak volové.
..jistě.. v diskusích slepou oddanost,
či dokonce posedlost mávají ti trolové.
Člověk má i mozek..schopnost rozlíšení..
a kto ho nemá, Člověkem s jistotou není.

289186

06.05.2013 10:10

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Zlato jakožto peníze tak způsobovalo stejné potíže, jako papírové peníze...

udo1 85.?.?.?

Ak by "sa" naozaj nenašla (či "nebola povolená" ) náhrada za dnešné energonosiče,
išli by sme za tejto situáce asi naozaj od tých "deviatich k piatim"..a do p..
Pravidlá modelovania však zároveň hovoria, že "späť cesty niet".
Tak snáď dosť bolo blúznenia.
Ako si potom objektívnu chybu riadenia všeobecne pozitívne interpretovať..Tož babo raď!
..a najlepšie do zbláznenia [velký smích]

Áno konzumistan(technológie predbehnuvšie morálku)
parazitovou úrakovinou volaný,
samotnému víru ide po krku..
..a preletel mu už, amorálne zadaný,
dávnejšie durchom cez strechu.

Cyklus sa uzavrel a kusol Ni(e)koho
so všetkými 5P nepohromade do chvosta.
Že by sa Fénix nadobro zamotal v horiacom kríku
ako Tantalos hľadajúc Finista?

Kobylky
Isto je tu problém-výzva morálky,
bo ak davu bezprízorných dáte gorálky..
Hrach, a či sklenených perál premeny
v dostupnom množstve a bez obmedzení.
riskujete, že Vám detváky,
nevychované a bez páky,
obžerú svet na mraky.

Der Standardenführer

Pak by zas mohla prísť potopa
a opäť začínali by sme od stropa.
Tak nemaľujme čerta na stenu
keď máme v ruke hlavy premenu,
bo nad čím veľa oviec razom dumá,
to často ľudstvo obdeň tu má.
Upír? Ten už dávno si pod nos nevidí..
dnes aj tieňa, ducha svojho nevlastného,
v tme tápajúc Ľuďom sveta závidí.

Tento náš Ferro, sprie-vodca, Cháron nosatý
darmo tu čmuchá mosta u paty.
Spájať mal, hľadať riešenia
a nie mlžiť, viesť do stratenia.
Tak on rolu svoju vyčerpal
a radcu nášho výšin mysle,
krátkozrako zanechal.
Preto viac nevidí dopredu
a nemôže držať zástavu..

Im Wasser die Fische
Abwarten und Tee trinken,
hier und da der Masse zuwinken,
oder jedoch zwei mal handeln und dann denken
wie es die richtigen Männer so gedenken?
Da ich aber keines von beiden will sein,
trinke ich lieber einsT vermischt mit zwei..

..so wie die Herrn am größer´n Tische.

Was man gelehrt, das vergisst man nie,
denn nur ein Blödmann verlernt wie Die..

289202

06.05.2013 22:04

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Ktorý palec nahoru? [velký smích]

Gaz-dá pártyžán?

Ok, pome ďalej a dik AD Rasko,
za hlbšie osvetlenie ďalšieho pohľadu
na štruktúry sieťky masku
finančného teroru globálnu.

Nechápem však, čo to mení
na princípe zotročenia úročením?
Som snáď predsa len tak blbý?
Poučte, zasväťte ma k vyvoleným!

Ak by aj fat FED nebol privátny plne,
či oficiálne iba "trošku",
kto bude plniť mechy, dane moci
a kto potom vlastní vládu U.S.
aj s tými našich krajín noci
a topí podľa nálady ovce tupé,
sťa mlieko v starom rožku?

Dopustil by ste azda, ako bystrý gazda,
ak sa ovciam v rauši za zrkadlom zazdá
stopa činu krutého, Vašeho,
spoznanie príčiny davom besného?
To ráno po opici bude za ním, "gazdom",
iba v trezore brázdy prázdnom.

Ani vojak posledný stanovište len tak neopúšťa
a štáb gén-erárny do boja v stave zúfalom sa púšťa.
Banksteri, zbabelci, vojakmi nikdy neboli,
to ich Pani skôr motajú sa slepo po poli.
V tme najhlbšej, pred ranným brieždením,
pod lampou najväčšou, bavia sa hasením.
Kde však oheň jeden dohorí,
Sieť života, podhubia lesného,
tisíce nových založí.

289225

07.05.2013 10:08

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

S posúvaním Klimova do guru-statusu by som bol opatrnejší.
Je síce pravda, že dnešní tzv. židia sú síce celkovo nebezpeční sociopati a celé tie ich organzácie budú snáď čoskoro zakázané, no treba ich aj pozorne študovať a to, čo je u nich celospoločensky prospešné, zachovať a použiť.

K článku..
U autorových vyjadrení by som hlavne doplnil(ad Peron a pod..), že politici musia rozlišovať a rozhodovať v rámci skĺbenia
1. tzv. korporátnych(klanových) a
2. celospoločenských(čisto ľudských a nie ani tak "národných" ) záujmov jedným, alebo druhým smerom.

T.j. či sú za skutočnú demokratizáciu spoločnosti, alebo urýchľovanie tichej fašizácie.
Kandidáti na dnešných politikov tzv.virtuálneho proxy zastupiteľstva korporácii sú však vyberaní klanmi jedného systému na základe kritérii
A. dostatoćnej politickej negramotnosti,
B. kompromitujúcich materiálov a v neposlednom rade
C. stupňa sociopatie(amorálnosti) ich psychologckého profilu.
Pod heslom "Čím horše, tým lepšie".

Stres a depriváca populácie sú totiž z manažérskeho pohľadu zabezpečenia efektivity rámca riadena biomasy "nevyhnutné".
Tzv. studené Info-wars operácie majú tento parameter spoločný so starými známymi spôsobmi vedenia tzv.horúcej vojny, väznenia, vypočúvaco-manipulatívnych technológii a pod.
Ide o "štandardné operačné procedúry".

Národy a lokálne kultúry(myslenia) sú veľmi dôležité.
T.j. ich zachovanie a čo najobjektívnejša optimalizácia rozvoja. Na tom je postavená aj tendencia objektívneho benefitu dnes zatracovaného multikulti, ktoré však zo socio-inžinierskeho hľadiska bolo centrálne nepriamo riadenými profi-tímami zahnané systematicky do pre spolocnosť deštruktívneho absurda.
V odb.terminológii:
Klasický manéver zámerného preregulovania, využitia pozitívnej tendencie v jej opak.

Dnes máme globalizovaný svet a preto je dôležité akcentovať viac konanie politikov pre
A. celkovú ľudskosť a menej pre
B. "národné potreby"
Neskôr, zároveň s ukľudneňovaním sa situáce je možné nehisterické znuvuzavedienie reinterpretovaných pojmov zdravých národných záujmov, zdravého "rasizmu"(mechanizmy kontinuálnej ľudskej aktualizácie rámcov primeraného a neprimeraného masového miešania kultúr) namiesto násilnej "mixérovej" homogenizácie a pod.

..a hlavne tzv.klanovo korporátne ciele presunúť v rebríčku chronologicky zoradených hodnôt cieľového vektora operácii na miesto POD celospoločenské záujmy.
Jeho tvrdá eliminácia by momentálne hrozila nežiadúcimi spoločenskými turbulenciami.

289253

07.05.2013 11:11

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Hej..Der "ewige" jude! [velký smích]
..und der lokale pseudochrist

Die Liebe zum Detail.

Máš pravdu, pôjdem sa asi radšej venovať
rachote lepšej, nech sa realizujú ďalší.
Len nezabúdajte s ostatnými advokátmi D
príliš od podstaty neodvádzať,
že by ovce nemuseli rozdúchavať
pre Vás potom oheň väčší.
Bo zákopov armád línia to prvá
umožniť môže aj kontrakt bez boja.

Zdravím tím aj ostatných oponentov konštruktívnych,
bez ktorých ľahko nezlepšil by sa tu asi dnes nik.

289258

07.05.2013 19:26

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Ako prvé sa skús zamyslieť Rasko, na akých úrovniach myslenia by si mohol s mojimi(a mojich kolegov) vyjadreniami súhlasiť.
Tak by sme si mohli zadefinovať spoločné a rozdielne črty nami(tebou a mnou) preferovaných morálnych štandardov, ako komunikačnej úrovne s cieľom eliminácie cyklických nedorozumení.

Ak by tvoje zamyslenie sa nič významnejšie neprinieslo,
skĺzneme na chvíľu odborne o pár stupňov nižšie:

Za posledné roky sme tu spoločenský fenomén tzv.židov rozobrali spredu-zozadu a dokolčka -dokola..
Keď si teda naozaj novší, tak veľmi-veľmi skrátene:

Tzv."židia, kresťania, muslimovia, budhisti a pod.."
sú histórické verzie pôvodného monotestického svetonázoru, na objektívnu tendenciu ktorého populácia prichádzala v priebehu posledných tisícročí vždy znova a znova.
Prvý známy konštituovaný monoteizmus vyzerá byť staroegyptský Atonizmus.

Keďže však gramotnosť más nebola zrovna rozšírená, využívali lokálne elity tento objektívny dominantný proces vývoja sociálneho systému aj na svoje úzko klanové ciele.

Mechanizmy infiltrácie, imitácie a postupného(desiatky, až stovky rokov) vytvorenia následných komplexných imitáci monoteizmu(rôzne ad hoc deformovaných obrazov Najvyššieho princípu, Supersystému, či ak chceš "Boha" ) kontrolovaných klanmi kňažských kást a vojenských veliteľov tu nebudeme zasa podrobne rozoberať. Ostatne sú už zopár rokov čiastočne aj náplňou štúdia príslušných oborov nie len na tzv.elitných univerztách. Keď ťa to NAOZAJ zaujíma a trochu pogúgliš(UTFG[smích] ), nájdeš na uvedené témy isto množstvo publikácii. Tu bolo uvedených tiež "požehnane" aj pomerne zaujímavých linkov.

Je teda dôležité rozlišovať hypotézy o genéze

1.pôvodného judaizmu(mýtus o kmeňoch Hebrejov), kresťanoch, atď.
a
2.dnešný tzv.judaizme = multietnickú fašistickú klanovú ideológii "židov" skrývajúcej sa za virtuálny rasizmus. T.j.snažiacu sa o vytvorenie ilúzie "rasy nadľudí" pretavenej(aktualizovanej) do
3.množstva dnešných manažérskych ideológii postavených na rovnakom klanovom(fašistickom) kon-cepte.

Kresťanstvo bolo po postupnej infiltrácii a fakticko-symbolickom ošéfovaní pretavené do ideológie laissez-faire otrokov pod bičom úroku drábov("židov" )vlastnených tiež víťazným tímom sociálnych inžinierov riadiacich tento umelý systém bežnými nepriamymi štatistickými (odb.)konceptuálnymi technológiami.

Ide o konsenzuálnu HYPOTÉZU podľa hodnotenia mnohých kolegov pomerne funkčnú a vysvetľujúce mnohé javy(vývojové trendy) v dnešnej spolocnosti.
Neber to zasa pre Boha demonštratívne histericky ako niekým nanucovanú "Pravdu poslednej inštancie".
Na tú má právo snáď iba Boh, ak naozaj existuje.
Gramotnejšej človeku podobnej opici by malo ísť o hľadanie metód priblíženia sa tejto existujúcej objektívnej realite(pravde).

289288

07.05.2013 19:27

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Jednotlivé metódy a mechanizmy kriteriálneho vyhodnocovania ich úspešnosti(auditing) sme tu rozoberali dokola tiež.

Ak by si sa ale snažil tak, ako poniektorí herci na vedcov, popierať existenciu objektívnej reality(hľadania objektívnych spoločensko-prírodných pravidiel), išli by sme do oblasti ezoteriky a absurdných nelogických, nefunkčných a tým pádom nevedeckých hypotéz.
Tam by náš dialektický dialóg skončil, keďže by prestával byť konštruktívnym.
Toľko k rámcu našej komunikácie.

Jou..a vidím, źe na ten háčik "zdravého rasizmu" si sa úspešne a na prvé nahodenie chytil.
Nič v zlom, ale..
Rešpekt! [velký smích]

289289

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 1

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 0

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 0

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,74 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 037 474,20 Kč

Poslední aktualizace: 18.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 264 418