Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.10.2011 18:08

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem nesouhlasim.

udo1 46.?.?.?

pokracovanie..
re2:Slain..

Aj keď sa plne nestotožňujem s celou metodikou boja(sebaobetovaním?) za slobodu ľudského myslenia a konania(v súlade s HNR) realizovanou V.Stworom myslím, že ho treba podporiť aj finančne, ako som to už nechal urobiť aj ja. Poprosil by som aj ostatných aby tak každý podľa svojich možností v maximálnej možnej miere urobil. Vyzerá, že v tomto boji ide naozaj o hodne..
Ďakujem

Zároveň by som chcel vyzvať na zváženie návrhu alternatívneho modelu stránky Zvedavec, ktorý by sa mohol presúvať na free web page. Príp. zverejniť kód s layoutom stránky, ktorý by sa mohol aj s fórom hocikde na inete podľa potreby hocikým spustiť, dorobiť aj anonymne(keďže mnohí žijú vo virtuálnom-odb.tzv.biblickom systéme so zakrytým kódom ako sme tu rozoberali).
Diskusie tam nebudú musieť byť obmedzované, ako napr. v tejto nadmieru zaujímavej polemike medzi Slainom a J.Radostom & co. Niečo ako budovaný systém časových bánk. Proste nikové migrujúce? open source komunitné fóra.

V tomto zmysle nie sú, ako sme sa bavili, podstatní až tak mená ľudí a dotyčné skutočné, či virtuálne osoby, ale myšlienky, technológie myslenia, metodológie spracovania in-formácii a generovanie nových použiteľných myšlienok, ideí. Je to snáď aj alternatíva na zváženie pre V.Stworu, či by to nebolo efektívnejšie investovanie vlastnej a kolektívnej sily(a času), ako cyklický nikam nevedúci "súd"..
..aj keď..možno poukázať takto veľmi konkrétne na absurdnosť systému, v ktorom sa spoločnosť nachádza, možno tiež nie je zlé a Vladimír v tom má istú pravdu..hmm..

P.S.Slain:
Aj ja by som poprosil o následné preposlanie uvedenej holohoax diskusie Slain, keďže ju myslím nemám kompletne zálohovanú. Niektoré časti diskusií zvyknem zálohovať automaticky a túto by som rád mal v archíve..Sú zrkadlom spoločnosti, tak ako sú mienkodeformné médiá zrkadlom myslenia a odhadu situácie Gorgónou Parazitkou(poraziť, po-ra-žiť-ka).

Ďakujem

u.

254819

17.10.2011 11:04

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: Banky: vydelky jsou nase,ale prodelky jsou vase!

udo1 91.?.?.?

Re Robert Noheil:

Komunizmus=kresťanstvo(pôvodné, nie inštitucionalizované hierarchické ceremoniálne h-is-tórické zvrátené kresťanstvo skryté pod učenie Issu z Nazarény)!
Common=catholikos=vše-obecný.

Tzv.komunizmus nie je v žiadnom prípade totožný z marxizmom!
Ide o to, čo pod ktorým pojmom chápeme. Zámerná dlhodobá dezintepretácia pôvodných významov kľúčových pojmov v štruktúrach myšlienkových stereotypov populácie je tradičný nástroj deformácie a kontroly podvedomia cieľových skupín od jednotlivca po celé kultúry, civilizácie.

Otazky:
1.Čo je na dnešnom kresťanstve a biblii v poriadku a čo nie(tzv.kánon a dogmy sú z čisto Ľudského hľadiska absolútne neprípustné) a aká má byť ich korekcia v zmysle zvýšenia aproximácie k objektívnej realite(skutočným dnešným a)základným materiálnym potrebám(zabezpečenie fyzického zdravia) populácie s cieľom vytvorenia predpokladov na
b)rozvoj kultúry-chápania prebiehajúcich prírodno-sociálnych procesov a morálky populácie)?

2.Čo je dobré na marxizme a čo je na ňom chybné=fatálne(rovnaký pôvod ako "biblický" koncept samo?riadenia kultúry) a opraviť to?

3.Islam-v zásade rovnaká otázka.

4.Východné filozofie-ideológie-v zásade rovnaká otázka.

Ideológie sú vytvárané ako interpretácia konceptu high-či low end manažérskeho samo?riadenia objektu=cieľovej skupiny a jej subsystémov=podskupín..až po jednotlivcov.
Podľa základnej poučky lepších manažérskych vzdelávacích inštitúcii: Jeden z kľúčových kritérii rozpoznania dobrého manažéra je nemožnosť jeho identifikácie.No podľa efektov jeho činnosti je možné vytvoriť jeho profil, zrekonštruovať koncept samo?riadenia, ktorý on, ako subjekt riadenia aplikoval na cieľový objekt+kontrolné parametre samo?riadenia a potrebné prostriedky na jeho udržateľnosť v zmysle predikcie kontrolovaných kľúčových dominantných a podriadených procesov.

Ak budeme akúkoľvek ideológiu prijímať, alebo zavrhovať bez rozlíšenia ako celok, bude nám ni(e)kým ako psom predhodená iná. No globálny fašisti majú v tomto pravdu. Ak odovzdáme svoje dary(rozum=schopnosť rozlíšenia a slobodnú vôľu=konanie) ni(e)komu inému nemáme Právo na život ako Ľudia a ani na budúcnosť. Odmietneme tým svoje predurčenie byť Ľuďmi, naplniť tu toľko diskutovaný Ľudský potenciál námestníkov Boha na zemi. V tomto zmysle sú fascoelita bičom požím. No dosť bolo patetiky.. [smích]

Každý sa musí rozhodnúť najprv sám za seba a svojich blízkych, či chce vnímať svet ako mozaiku vzájomne podmienených príčin a dôsledkov a chce konať neegocentricky, alebo sa rozhodne opačne.

5.Aký je teda z pozície dnešných tradičných "elít" koncept samo?riadenia našej kultúry a čo jeho preddefinovaným cieľom?

255321

18.10.2011 00:09

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: O čo vlastne v tejto dobe ide...

udo1 91.?.?.?

Occupy&co je hnutie nás všetkých.
Každé hnutie sa zástancovia fašistickej formy globalizácie budú snažiť dostať pod kontrolu.
Ide o to či sa chce ovčanom zostať strihanými, dojenými, stiahnutými a grilovanými ovcami, alebo Ľuďmi. Či sa im bude chcieť myslieť a konať, alebo sa nechať zasa zmanipulovať a zblbnúť. Potom by mali "elity" pravdu, že ako dobytok nemáme právo na život, ako každý druh na zemi, ktorí nenapĺňa svoj potenciál. Tak by sme dôsledky za ich zvrátenosť zase poniesli podľa objektívnych najvyšších pravidiel my ovčania na spodku pyramídy.

Hmm..Prečo Sulík poukázal na podstatu problému, no nenavrhol s kumpánmi riešenie? Azda ho nepozná?
To sa mi nechce veriť..
Nedôveruje azda Krajcerovi a pár ďalším?
Hrá svoju rolu vedome, či nevedome, resp. na koľko vedome?
Jeho správne kroky treba samozrejme podporiť.

Pokiaľ na demoške prítomní ľudia E.Chmelárovi, Poliačikovi a papagájonovinárom nebudú dávať viac chápavejších otázok, nebudú mať menovaní funkcionári dôvod ísť ďalej smerom k objektívnej Pravde a obecne prospešným riešeniam. Z ich strany je to kombinácia strachu a z časti nevedomosti. Vyslovená zákernosť je naozaj ojedinelá. Je to znova len na bežných ľuďoch. Tzv. "politici" nemôžu bez chápavej podpory zdola začať riešiť ani to málo z minima kompetencii, ktoré im zostali. Fascomédiá a skutoční mocní za oponou divadla z nich robia fackovacích panákov. Každý, kto skúsi ísť do politiky, to veľmi rýchlo pochopí, len to niekedy nevie hneď adekvátne pomenovať.

Inak bude asi treba demonštrovať skôr pred "Národnou" bankou, ako pred Pentagramičkou. Pentyčka je predsa len vzdialenejšia a ľahšie nahraditeľná periféria globálnofašistických štruktúr u nás, aj keď je možno riadená dokonca takmer priamo..

Áno Kysučan..
Pokiaľ sa ľavo-pravé=WTF??? decká nechajú vodiť za nos, máme problém.
Základom je prekonať strach z rozmýšľania prebudiť sa do vedomého stavu, t.j.byť schopným(aj dialekticky za pomoci kamošov) identifikovať a na adekvátnosť realite prehodnocovať a korigovať obecné kultúrne a tým aj svoje stereotypy.
Mať každý osobne moc najvyššiu=moc konceptuálnu, ktorá je prirodzene autokratická a mimo demokratických procedúr, nedá sa kúpiť, zdediť a ani byť niekým zvolená. Iba samovzdelávaním naučiť a cvičiť. Je Ľudská=neegocentrická, alebo egoistická=zlo-dejská. Kto ovláda metodológiou konceptuálneho myslenia a tvorenia=modelovania procesov svojej v zmysle predikcie udržateľnej budúcnosti, je takmer nemanipulovateľný akoukoľvek ideológiou. Je schopný sám formulovať aj prvé štyri zo siedmych bodov tu viac krát rozoberanej plnej, dostatočnej funkcie riadenia (dostatočnej=univerzálnej pre riadenie akéhokoľvek prírodného a sociálneho systému).

Plná funkcia riadenia, tvorenia:
1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (in-formácii)=impulzov vzhľadom na daný systém, či s...

Automaticky kráceno

255369

18.10.2011 00:12

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: O čo vlastne v tejto dobe ide...

udo1 91.?.?.?

pokračovanie..
re:Kysučan..

Plná funkcia riadenia, tvorenia:
1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (in-formácii)=impulzov vzhľadom na daný systém, či supersystém
2. Formovanie stereotypu rozpoznávania týchto faktorov pre budúce podobné prípady
3. Porovnanie identifikovaného faktora s vlastným vektorom(hierarchiou) cieľov vzhľadom na jeho význam - použiteľnosť
4. Formovanie koncepcie riadenia (egoistická, alebo neegoistická), udržateľnej v zmysle predikcie
5. Organizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
6. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
7. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade straty kontroly nad nimi, alebo ich udržiavanie s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

Alternatíva je zostať zombi=konzument=biorobot=baterka príslušného agregátneho modulu a byť zneužitý na manipuláciu demoštrácii oprávneného záujmu občanov o svoju budúcnosť.

255370

18.10.2011 10:57

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 91.?.?.?

Mám isté konkrétne obavy, že V.Klaus hrá "euroskeptické" divadlo z časti vedome. S jeho vzdelaním a skúsenosťami musí aspoň zhruba chápať realitu. Áno v roku ´89 a nasledujúcich ho isté už známe skupiny cielene vybrali a použili na špinavú robotu z dlhodobého hľadiska. Tak, ako aj V.Havla, V Mečiara a ďalších. Je trochu ješitný, no myslím, že mal dosť času..

Sulík má za svoj postoj u mnohých(a aj u mňa [smích] ) veľké plus, aj keď, ako som sa už vyjadril, viaceré zásadné postoje SaS sú nie len pre mňa problematicky pozitívne interpretovateľné. Bolo by fajn, ak by to boli iba prechodné návrhy, ako ich pokus o skutočné riešenie podstaty problému. Viď ich program na Program SaS. Nech si každý sám urobí obraz a hodnotí.
Podrobnosti sme tu viac krát rozoberali..
Možno ho ale dokonca pokusne budeme "voliť", ak budeme "voliť"..
Treba ho každopádne ďalej dôsledne sledovať, ako zaujímavú figúrku európskej politickej scény, no hlavne osoby v jeho, ich pozadí..

Myslím však, že je jasné, že nemá zmysel bojovať proti Európskej politickej a menovej únii. "Mocnejší" tejto planéty v tom majú plnú pravdu, keďže ide o objektívny spoločensky a prírodne dominantný proces. Ide o jeho formu a ciele. Je nevyhnutné postaviť alternatívu subjektívnym fašizačným snahám týchto známych "mocných" ašpirantov na svetovládu. Rozoberali sme to tu podrobne a na viacerých školách sa to diskutuje tiež. Existujú konkrétne podrobne rozpracované návrhy. Nechce sa mi veriť, že ich SaS nemá.
Opakovaná otázka:
Prečo R.Sulík vo svojich vyjadreniach nespomenul riešenia? Strach, nevedomosť??

Je nadmieru jasné, že je nevyhnutné získať v prvom rade späť kontrolu nad kreditno-finančným systémom v celoeurópskom a celosvetovom meradle. Je neprípustné, aby bol pod privátnou nevolenou kontrolou pár fascomafiánskych egoistických "vyvolených" psychopatov. Úroky postupne na nulu. Zároveň začať kryť peniaze kWh(95% výroby a služieb robia stroje a energonosiče sa už pár rokov v skutočnosti prepočítavajú na kWh) a postaviť úrok mimo zákon smerom k trestno-právnemu konaniu. Peniaze sú len prostriedkom výmeny. Banky môžu investovať, no mať len podiel z reálneho zisku z reálnej produkcie a služieb ako zúčastnení tak, ako to vo viacerých tu sporadicky spomínaných "zlých,zlých,zlých" krajinách dávno funguje. To je na prvý pohľad malý, no obrovský rozdiel.

Úrok bol v každej normálnej zdravej spoločnosti v dejinách z princípu neprípustný. Je priamoúmerný miere všetkého sociálneho rozkladu pri hlbšom zamyslení sa nad v zásade takmer všetkými problémami, ktoré nás spoločne trápia. "Pomohol" síce "protetizácii"=technologizácii spoločnosti so všetkými pozitívami a negatívami, no tým, že je proces globalizácie de-facto zakončený, spôsobuje tento agresívny expanzívny úrokový principiálne nesplatiteľne nastavený systém f...

Automaticky kráceno

255394

18.10.2011 10:58

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 91.?.?.?

pokračovanie..


Úrok bol v každej normálnej zdravej spoločnosti v dejinách z princípu neprípustný. Je priamoúmerný miere všetkého sociálneho rozkladu pri hlbšom zamyslení sa nad v zásade takmer všetkými problémami, ktoré nás spoločne trápia. "Pomohol" síce "protetizácii"=technologizácii spoločnosti so všetkými pozitívami a negatívami, no tým, že je proces globalizácie de-facto zakončený, spôsobuje tento agresívny expanzívny úrokový principiálne nesplatiteľne nastavený systém fatálne urýchlovanie rozožierania spoločnosti zvnútra. Je smerovaný nevyhnutne k papagájovanej apokalypse a návratu k pre niekoho "starým dobrým časom" tvrdého plutokratického otroctva=fascofeudalizmu. Podrobne sme to tu už tiež hádam zo všetkých strán rozoberali a v podstate sme sa na uvedenom zhodli. Postupné zavedenie európskej a následne globálnej meny je objektívne nevyhnutné.

Westfálsky mier z roku 1648 v tomto zmysle skončil, v čom majú rôzni protagonisti globalizácie v zmysle zániku "neobmedzenej suverenity" jednotlivých štátov pravdu. Kto za ňu bojuje, bojuje o dopredu stratenú pozíciu. Ľady sa pohli aj z tohoto pohľadu. Čas a objektívnu zmenu logiky sociálneho myslenia a správania prakticky neide už vrátiť späť. Lokálne meny však môžu v rôznych formách existovať, či už ako časovo-kvalitatívne jednotky, alebo rôzne formy úzusov lokálnych výmenných odhadov. Oba základy systému budú postupne konvergovať, nie súťažiť, či idiotsky "bojovať".

Tzv.Euroval samozrejme je irelevantný, pretože ho principiálne neide navýšiť tak, aby mohol pokryť rozsah humanitárno-genocídneho podvodu skutočných majiteľov bánk na populácii EU a sveta. Nie je ľudské skákať s davom zo skaly, či páchať s akýchkoľvek ideologických dôvodov hromadnú samovraždu, len preto, že sa to akoby samo sebou rozumie a vypadá to na prvý (alebo druhý) tupý pohľad "normálne".

Trochu ale chápem Sulíka, že vzhľadom na svoje myslím 4 deti nepomenoval naplno realitu a skutočné riešenie globálneho(áno, v zásade jediného) problému. Ostatné=ekologické, sociálne,dôchodkové, zdravotné, cigánske, národné,atď..sú len a len priame a nepriame dôsledky tejto podstaty. Keď nie je R.Sulík blbý, tak vidí tiché nehodo- a "samo"vraždenie po celom svete za prejavy ľudskosti. Pokiaľ nepadne verejne viac chápavých otázok, konal by som na jeho mieste asi rovnako. Nemôže predbiehať dobu, porušovať najvyššie pravidlá a ťahať ovce proti ich vlastnej vôli z bahna. Tož..

255396

18.10.2011 13:02

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: hmm

udo1 91.?.?.?

re:nezalezi..
Hej, to je jasné, súhlasím.
Treba R.Sulíka a osoby okolo neho opatrne sledovať, aby ich náhodou nenapadlo nechať sa nevedome, či vedome zneužiť lokál- a globálfašounmi pri vlne možnej širšej podpory v populácii (za predvedené pekné gesto) pri nastávajúcich voľbách na nejaké neskoršie plánované? nekalé protispoločenské politické ciele.

255403

19.10.2011 12:20

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

Re: Milý nácipankáč.. [smích]
Z Vašej citácie sa javia byť Protokoly sionských "mudrcov" z prelomu 19. a 20.stor. naozaj dielom profesionálov. Keby to bolo dielo nejakých v dnešnom zvrátenom zmysle významu "konšpirátorských" mozgov, býv. cárskej tajnej služby,..atď.. boli by dotyčné štruktúry dávno pri moci v globálnom merítku. Z toho vyplýva pri hlbšom zamyslení sa, že je to jednoznačne volavka od skutočných ašpirantov na absolútnu fašistickú moc v rámci tohoto sveta. Evidentne sú už dlhšie v strese, keď pristúpili na takéto riskantné operácie.

Proste Protokoly majú odviesť pozornosť od najrozšírenejšej knihy na svete-od biblie, v nej vyjadreného konceptu samo?riadenia spoločnosti a hlavne analýz profilov jej projektantov. Hlavne čo sa týka starého zákona a vytvorenia ideológie judaizmu, ako výkonnej Shekelgruberovskej=výpalníckej periférie. Samozrejme aj od ozrejmenia kritérii výberu a modifikácii 4.Evenielii na Nicejskom koncile r. 325 AD.

Tzv."politik"(volený zástupca ľudu bez skutočných právomocí v kľúčových otázkach financii, sociálno-kultúrneho manažmentu,..) musí proste podpísať úver. Dostane, ako sa hovorí ponuku, čo sa neodmieta, alebo ju nie je zdravé odmietnuť. Je mu dané jasne najavo nech sa rozhodne, či chce prežiť, alebo si občania budú musie5 podľa deformačných fascomédii zvoliť iného "zástupcu ľudu", aby sa zachoval status fikcie možnosti voľby pre plebs=ovečky=ovčanov.

Ďalšiu rolu hrá tzv.byrokratický systém, ktorý vôbec nie je totožný so štátom. Jeho úlohou je tiež tak, ako u súkromných fascomédii(s jediným skutočným majiteľom=organizáciou) odpílenie občanov od ich "zástupcov" a opačne. Je to bezpečnostný mechanizmus postupne počas posledných stroročí vytváraný "elitou" prenovší model správy nových foriem fašizmu s oficiálnymi peknými názvami ako "demokracia", "liberalizmus", "komunizmus"(momentálne trochu zdiskreditovaná, resp.dokonca stotožňovaný marxo-fašizmom), atď..
Marxizmus inak celkom pekne popisuje, charakterizuje princípy systému byrokratického aparátu. Je tiež vysoko profesionálnym dielom, kde je mnoho pravdy, no podstata, ak sa ním niekto chce riadiť, je predurčene fatálna. Napr. jeho ekonomický model je projektovaný zámerne nefunkčne. Rozoberali sme to tu..

Osobne som robil na MVSR a viacerí členovia našej rodiny a blízki známi robili na nie nepodstatných postoch štátneho aparátu a exponovaných v politických funkciách, no aj v tzv.súkromnej sfére. Ak nevezmete "úplatok", máte postupne problém. Na Vašu pozíciu si ovce musia zvoliť niekoho iného. Ak vezmete, majú Vás. Problémom nie je tzv. "korupcia". Tá je naozaj zanedbateľná a výnimočná. Klasicky skutoční majitelia médii bánk a korporácii robia systematicky z jedného percenta 100 % ako krycí manéver. Skoro všetci tej "korupcii" veria a politici a úradníci sú zúfalí z toho, že to stále ešte veľká časť plebsu a ...

Automaticky kráceno

255509

19.10.2011 12:26

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

pokracovanie1..
re: nácipunkáč

Mnohí tej "korupcii" veria a politici a úradníci sú zúfalí z toho, že to stále ešte veľká časť plebsu a hlavne mladých absolventov skutočnými špekulantskými fašistami riadeným médiám verí.
Z týchto pseudointošov potom pár grázlov na kľúčových pozíciách(áno,často sú to judaisticky uvažujúce osoby, no nie len..)vyberá nové kádre, či moderne "manažérov".
Väčšina úradníkov a politikov sú naozaj úprimný a dobrí ľudia,no NIE SÚ MAJITEĽMI svojej funkcie, mandátu. Majiteľom sú starí administrátori jedného a toho istého systémového projektu v celej západnej a v podstate celej globálnej "civilizácii"=biblický apokalyptický elitárno-fašistický koncept nepriameho samo?riadenia spoločnosti.

Ďalej pokračuje podobnými technológiami výkonu skutočnej konceptuálno-ideologickej(mediálnej) moci snaha o rozširovanie legalizácie(cez 3.formu moci po Konceptuálnej a Ideologickej) trestných činov úročenia, lobbingu a rôznych iných foriem krádeže=ich inštitucionalizácia. Úročenie sa podarilo takmer už aj morálne "zlegalizovať". Tzv.lobbing, ako low end forma najširšícjhmožností priamej a nepriamej korupcie našťastie u nás nie, no v USA a iných krajinách napríklad už áno. Oni žiaľ nemajú ostrejšiu skúsenosť s tvrdším režimom, ako my.

USA sú dlhodobo varené pomaly tak, ako Nemci, Rakúšania,.. Preto žiaľ jednoducho naozaj veria ne-vlastnej 2.forme moci médiám. Novinári sú tiež riadení nepriamo-podprahovo cez tzv.kultúrne stereotypy tak, ako aj mnoho politikov 3.zákonodárna a 4.výkonná forma moci. Väčšinou systémové prasárny vykonávajú na báze automatizmov myslenia. Tak, ako aj 5.forma moci=súdy chrániace 1.formu moci=Konceptuálnu. Niektorí prognostici z tohoto dôvodu interne volajú dnešnú technológiami sociálno-kultúrneho inžinieringu riadenú spoločnosť zábavne? aj zombikultúrou.

Opakujem po x+1 krát:
Pokiaľ občania nebudú mať záujem identifikovať a prehodnocovať vlastné stereotypy na adekvátnosť realite, svojim a obecne prospešným cieľom, nemôžu politici nič robiť. Zároveň do čoho zvýšenou mierou chápania a vlastnou komunálnou aktivitou občania ich politikov a úradníkov nedotlačia, politici proste z uvedených dôvodov nikdy nespravia. S dejín poznáme neúrekom príkladov.

Nevyhnutne platí teda pravidlo:
Populácia má vždy vládu(koordinačné centrum) zodpovedajúce jej miere chápania reálne bežiacich procesov a vlastnej morálky.

Kto čaká, že politici,alebo niekto(nebodaj chudák dobrák Boh) za nich niečo urobí sú jednoducho trochu tvrdo, no na rovinu povedané samo- a spoločenskí vrahovia a naozaj si objektívne zaslúžia smrť, alebo otrockú genocídnu budúcnosť. V tom majú "elity" pravdu. Tie tiež nemôžu ísť proti najvyšším pravidlám. Človeku podobné opice dostali schopnosť rozlíšenia dobra a zla a slobodnú vôľu konať. Ak ju odovzdajú dobrovoľne zlo-dejom špekulant...

Automaticky kráceno

255510

19.10.2011 12:28

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

pokracovanie2..
Re:nácipunkáč

Nevyhnutne platí teda pravidlo:
Populácia má vždy vládu(koordinačné centrum) zodpovedajúce jej miere chápania reálne bežiacich procesov a vlastnej morálky.

Kto čaká, že politici,alebo niekto(nebodaj chudák dobrák Boh) za nich niečo urobí sú jednoducho trochu tvrdo, no na rovinu povedané samo- a spoločenskí vrahovia a naozaj si objektívne zaslúžia smrť, alebo otrockú genocídnu budúcnosť. V tom majú "elity" pravdu. Tie tiež nemôžu ísť proti najvyšším pravidlám. Človeku podobné opice dostali schopnosť rozlíšenia dobra a zla a slobodnú vôľu konať. Ak ju odovzdajú dobrovoľne zlo-dejom špekulantom dostanú od otca ako prvé oprávnene poriadnú facku a ak si to následne nerozmyslia a žobrú u fotra, aby to za nich poriešil.. Čo by ste na mieste Tata urobili vy Nácipankáč?

Nácipankáč 2 [smích]

255511

19.10.2011 23:54

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 46.?.?.?

Pozriem sa na vaše materiály trochu lepšie. Naše máte k dispozícii keď kliknete na môj nik v zozname príspevkov. Viac-krát som uvádzal linky. Máte aj môj mail. No základ má cca. 400 strán a bližší okruh cca.5000 na rôzne kľúčové témy riešenia spoločenských problémov-finančno-ekonomických, sociálnych, dôchodkových, politických, filozoficko-psychologických, ekologických, zdravotných,.. dokopy cca.50 kníh a niekoľko sto aktualizovaných analytických prác na uvedené témy. Video záznamy prednášok z bežných škôl a univerzít a pár medzinárodných politických konferencii. Je to open source. Použite podľa uváženia pre obecné a vlastné potreby za v hlavičkách dokumentov uvedených sociálno-bezpečnostných podmienok.
Snáď by sme mohli spolupracovať..

Pekný večer prajem.

u.

255572

22.10.2011 10:31

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 89.?.?.?

Skúšaš ma Kysučan? [smích]
Myslím, že si vieš dobre odpovedať sám.
Koho ľahšie nahradíš v koloseu keď zmizne?
Cisára s úradníkmi, alebo centrálnych hercov-gladiátorov, čo nabíjajú emóciami systémovými adminmi projektované mat(r)ice, na ktorých sa snaží pár zúfalcov(CEO a pseudopolitikov), čo si myslí, že má trochu moci, podvedome, či vedome priživiť?
1/100 možno tu a tam sedí. Osobne si myslím, že ten (ne)pomer je oprávnene o hodne vyšší. Tak aj zodpovednosť. Preto celebriťky končia tak často tak tragicky. Ešte aj pri mediálne rozdúchavanom plači nad osudmi umelcov-zombi a zlo-dejných žoldnierov tupé masy nabíjajú záverečnými patrične vybičovanými emóciami osudové mat(r)ice svojich otrockých hromadných psychických a fyzických samovražedných osudov globálnej virtuálnej biorobotickej kultúry smerovanej riadiacim aparátom k cyklickej apokalypse(kedže nič iné pri svojich amorálnych štandardoch myslenia a správania sa GPP nepozná nepozná).

A prečo ide najviac lovov držgrožských globálnych účtovníkov futbalistom?
Jestli se nepletu, tiež sme to tu nie tak dávno rozoberali. Prečítajte si knihu Hermanna Hesseho: Das Glasperlenspiel. No nie vydanie, ktoré vyšlo za podpory SSorošovej nadácie, ak chápete[smích]
Časť sa odohráva vo Švajčiarsku.
Inak v švajčiarskom múzeu futbalu sprievodcovia vraj tvrdia, že nie v Británii, ale podľa starého príbehu futbal vznikol práve u nich a hrávalo ho 11 +vs.? 11 mníchov z kláštora v alpách v rámci športovo-duchovnej prípravy, kde lopta symbolizuje dušu diabla a hlavné je, aby zostala v hre..

Futbalisti okrem toho pomáhajú(stámiliónmi fanúšikov a mediálne prítomných) nabíjať osobnú mat(r)icu 2x(1+10)organizácie tzv.GP=Globálneho prediktora(parazita)=oka nad pyramídou na $ bankovkách, v kostoloch, judaizme,..
2x(1+10)=pretrvávajúca štruktúra predikčno-korekčného systému ašpirujúceho na riadenie globálneho h-is-tórického procesu.

Koľko by ste potom vy Kysučan, ako pedantný účtovník dal Buškovi, Ivetke, Bilkovi, Boriskovi a ostatným bez väčšieho treningu nahraditeľným človeku podobným opičkám?

255756

22.10.2011 10:55

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: O čo vlastne v tejto dobe ide...

udo1 89.?.?.?

Uvidíme feedback z tejto soboty. Ak sa uskutoční, mali by tam prísť aj plne informovaní účastníci, ktorí majú všetky relevantné materiály už dlho k dispozícii.
Treba vnímavo sledovať zombiautomaty Chmelára & co. Tak, ako môžeme hodne povedať o spôsobe myslenia a psychologickom profile autora-programátora hry. Treba sa ju proste viac krát zahrať, tastovať. V tom postupuje lokálna periféria GPP rovnako a má v tom pravdu.

Nad podporou masovejších hnutí Occupy, Tea, Indignados-„¡Democracia real ya!“..zo strany SSorosa a ostatných faškov by som sa zas natoľko nepozastavoval. Vždy v dejinách sa to takto robilo a nie je to nič nové. Ak niečo nemôžeš v zárodku zlikvidovať, či zdiskreditovať, deklaruješ podporu, dáš trocha love, ktorých má neobmedzene a vstúpiš do procesu trendu. Zosúladíš z vlastnými deklarovanými cieľmi a postupne prevezmeš kontrolu.
Preto ak plebs nechápe základy reálnej politiky a chce zostať vo virtuálnom pomaly zohrievanom hrnci, ťažko niečo riešiť, aj keď sú v koordinačnom centre trebárs dobre in-formované osoby.

Proste široká osveta a prebudenie davu do reality je nevyhnutné, ak chceme skutočne začať v širšej spoločenskej miere formovať našu budúcnosť.

255758

25.10.2011 13:16

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

re.Kysučan..
Jaroslavská tragédia a analýzy jej strategicko-politických príčin:

odhad objektívnych príčin a subjektívnych záujmov projektu

svedkovia

vyjadrenia svedkov, odborníkov a pravdepodobne použité technológie

Hodnoť ľudsky sedlácky sám.
Nikomu never, no mne môžeš [velký smích]
Srandujem.

Pod linkami a v googli je toho na fórach o hodne viac. Objektívne príčiny, hodnotenie role jednotlivých faktorov, identifikácia dominantných a použité technológie sme v podstate rozobrali v minulých príspevkoch o futbalistoch, "hercoch, umelcoch" a iných celebriťkách..
Záznam prejavu Brzezinského! z fóra v Jaroslavle.
Trojka Brzezinski, Kissinger, Soros = bližšia periféria = autoriťky, hlásne trupky GPP(2x(11+1))?

Z nejakého [smích] dôvodu samozrejme o podrobnom rozbore Jaroslavskej a ďalších tragédii tzv.oficiálne dez-informačné médiá mlčia. Ruské sú zväčša tiež naďalej pod kontrolou tichých globálno-západných biblických majiteľov. (Ne?)daj Boh pre obyčajného novinára, aby čo i len mierne vybočil z autocenzúrnej globálnymi agentúrami definovanej línie. Môže dojsť nie len o džob.., no každý sa musí rozhodnúť..

Smrť každého človeka je samozrejme tragédiou. Blbé je, že rodiny a kolegovia si neuvedomujú skutočné dôvody a vnímajú také udalosti, ako "náhodnú" tragédiu. Kto sa nie je schopný poučiť,..
Tož.. Viď spoluobčania judaisti.. a spomienky na cyklické objektívnymi pravidlami predurčené holokaustíky. Iní majú "spomínať"cit.steve [smích] a judaisti akosi zabúdajú, resp. skrz bloky v ich kolektívnom podvedomí neanalyzujú príčiny. Preto trend pokračuje.

Systém najvážnejších ašpirantov na globálny manažment (2x(1+11)) je v odborných analytických materiáloch, čo som Ti v linkoch tu v príspevkoch povypisoval, hádam z každej potrebnej strany veľmi podrobne popísaný. Je to súčasť sylabov špeciálnych a už aj bežných škôl v krajinách Európy, JV Ázie, C a V Ázie a Blízkeho východu, ktoré som Ti menoval. V skratke to tu bolo viac krát za posledné 3 roky myslím pomerne dostatočne rozobraté.

Keď si preštudujete aspoň obecný úvod(tzv.krátky kurz), budete aj napr Hesseho a iné knihy a filmy chápať trochu reálnejšie. Realita je krásna a v podstate jednoduchá [smích]

255920

25.10.2011 14:52

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: O čo vlastne v tejto dobe ide...

udo1 31.?.?.?

re:anonym
Hmm..To je na editorovi..
Osobne sa môžem len domnievať, čo vedie na prvý pohľad trochu "progresívnejších" mysliteľov typu A.Bartoša, Poltreicha & co.k tomu, že idú len o krok ďalej a nie o dva-tri, akoby mal každý zodpovedný analytik-prognostik snažiaci sa o metodické približovanie k objektívnej realite z hľadiska všeobecne prospešného morálneho postoja.
Majú mnoho zaujímavých postrehov, no hrajú skôr rolu popúšťačov ventilu. Fakty, ktoré popisujú, sú dávno odborne známe.

Navyše v interpretácii vyzerajú zastavovať niekde na úrovni Zürišskej univerzity univerzitný archív-The network of global corporate control by Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston General Finance (q-fin.GN); Social and Information Networks (cs.SI); Physics and Society (physics.soc-ph) a
štaitistické analýzy globálneho "voľného" trhu

Statement:
Na riadenie procesu globalizácie, trhu a burzy sú síce ašpiranti, no vzhľadom na "komplexnosť problému" to nie je plne možné, má niečo málo do seba vzhľadom na Heisenbergove a Goedelove teorémy. Z hľadiska bežného chápania a riadenia dominantných kultúrno sociálnych tendencii však aj tu neraz popisované metodiky sú jednoznačne úspešné, čo krásne vidíme na ich dôsledkoch - prebiehajúcom procese stratifikácie(smerom k "elitami" z pravidla žiadúcej fašizácii) spoločnosti.
Na 100% spoločnosť rozhodne riaditeľná nie je, no zo 70-80% sa ako člen existujúceho tradičného globálneho manažmentu určite uspokojím..

Osobne si myslím(a nie len ja), že propagovaný model nespadá zrovna medzi vektor optimálnych realizácii potenciálu svetovej populácie.
Znova vyvstáva otázka, prečo hore uvedené osoby s ich vzdelaním a skúsenosťami píšu v zmysle, v akom píšu?
Je to naozaj neznalosť základných reálii, hlúpa autocenzúrna proaktivita, alebo zákazka.

A.Bartoša a jeho možné varianty motivácie písania článkov aj na tunajšom fóre sme tu inak tiež už rozoberali, jestli se nepletu.

255922

25.10.2011 17:42

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 91.?.?.?

oprava:
2x(1+10) namiesto 2x(1+11)

255937

25.10.2011 23:22

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 91.?.?.?

re:Anonym 90..
Skôr by som postavil otázku nasledovne:
Čo majú tragédia pri Smolensku a Jaroslavli spoločné?

2 významné politické stretnutia krátko po sebe:

1.Snaha o Rusko-Poľské vyrovnanie nielen ohľadom Katyňe, poľských útokov na Rusko 1612 a 1812, opakované obsadenia častí Poľska Ruskom,atď.. s cieľom hľadania možností kooperácie na spoločných cieľoch a proti spoločnému nepriateľovi. Časť Ruskej elity rebeluje, čo sa týka predurčenia Ruska ako surovinového zdroja v plánoch globálneho konglomerátu vedeného starou úrokovou otrokárskou štruktúrou.

Poľské vedenie síce tradične po stáročia nevedome a vedome kolaborovalo s globálnou fašistickou "elitou" no videlo, že má problémy a hľadalo alternatívy = exemplárny výročne symbolický hromadný trest smrti v priamom prenose pre zástancov podobných existujúcich tendencii v Maďarsku, na Slovensku na Ukrajine, v Bielorusku v Srbsku, Rusku,.. Výročia sú referenčné body matricových systémov. Sú najvyššou formou vedenia komunikácie, alebo v prebiehajúcej globálnej informačnej vojne agresie. Známe a menej známe výročia rôznych udalostí sú z hľadiska existujúcich objektívnych subjektívne využívaných pravidiel obzvlášť preferované. Okrem iného šetria náklady a logicky zvyšujú efekt. Niečo ako masový emočný katalyzátor.

2. Medzinárodné fórum zamerané na riešenie problémov v spojení so západným imperiálno-biblickým ponímaním globalizácie a snaha o definovanie spoločného prijateľnejšieho konsenzuálneho konceptu blokovej spolupráce.

Nasleduje 2.exemplárny upgrade Gambitu vlastnej periférie ašpirantov na globálny manažment(odborne známej neoficiálnej organizácie s názvom GP=Globálny prediktor).

1.Gambit=holokaust logickej štruktúrnej periférie
2.fáza Gambitu=holokaust(zápalná obeta) kľúčovej časti bezštruktúrnej periférie nepriameho štatistického riadenia slúžiacej na nabíjanie mat(r)íc riadených spoločenských stereotypov emóciami-vrcholoví športovci, herci, umelci..
To je ale na dlhší a podrobnejší rozbor jednotlivých dominantných faktorov. Príklady a popisy metodo-lógii vedúcej k analýze takýchto situácii z hľadiska technológii "high" end vojenského manažmentu v jeho 6. základných kategóriách sú uvedené aj pod linkami(pod nimi sú ďalej aj linky na online odborné knižnice) v dole uvedenej odpovedi Kysučanovi na jeho otázku.

Niekto si môže myslieť, že takéto operácie proste nemôžu existovať, keďže sa akoby nestretol, alebo nezaregistroval pravidlá a možnosti skutočného života. To však na veci nič nemení. Čím vyššie v dnešnom "spoločenskom rebríčku" sa dostanete, tým ťažšie bude pre Vás existenciu uvedených technológii ignorovať, aj keď sa Vám to podariť môže. Na dôsledkoch pre Vás to však v zásade až toľko nezmení. Realita je fajn, len nie je zavše na škodu poznať jej pravidlá, aby ste neboli po generácie ako slepec v miestnosti, kde sú ob...

Automaticky kráceno

255961

25.10.2011 23:39

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 91.?.?.?

pokračovanie..
re2:Anonym 90..

Niekto si môže myslieť, že takéto operácie proste nemôžu existovať, keďže sa akoby nestretol, alebo nezaregistroval pravidlá a možnosti skutočného života. To však na veci nič nemení. Čím vyššie v dnešnom "spoločenskom rebríčku" sa dostanete, tým ťažšie bude pre Vás existenciu uvedených technológii ignorovať, aj keď sa Vám to podariť môže. Na dôsledkoch pre Vás to však v zásade až toľko nezmení. Realita je fajn, len nie je zavše na škodu poznať jej pravidlá, aby ste neboli po generácie ako slepec v miestnosti, kde sú občas prekážky a vy si na nich pravidelne natlčiete hubu, či vyvrtnete kotník, prípadne vypadnete z otvoreného okna. Kto chce v dnešnom zvrátenom virtuálnom zmysle slova konšpirácia veriť na náhodu, nech teda zostane konšpirátorom. Dostal slobodnú vôľu a rozum a za blbosť sa vždy platí individuálne a aj kolektívne, ak sa aspoň v tom chápeme [smích]

Inak odporúčam prejsť si uvedené materiály, ak Vás to naozaj zaujíma a po pár týždňoch si budete vedieť na Vami zadanú otázku uspokojivo a hodne reálne odpovedať aj sám. Odporúčam začať cvičnou kultúrno-manažérskou analýzou filmu Matrix(v eng.je v knižnici a dával som tu link-je pod mojim nikom), ďalej napr.Avatar, Da-Vinciho kód,atď.. Aká je ich úloha, ak si ich pozrie niekoľko 100 mil.mladých ľudí?
Pozrieť tzv. Krátky kurz a
skriptá Dostatočne všeobecná teória riadenia(základné princípy metodologicko-predikčnej analýzy),..
Vyberajte, hodnoťte a technológie riadenia individuálneho a kolektívneho myslenia a podvedomia používajte v súkromnom a verejnom, pracovnom živote podľa uváženia a podľa možnosti s uvedenými bezpečnostnými pravidlami. Môžem len potvrdiť, že je naozaj nezdravé ich porušovať. Žiadna mystika, mágia, či sekty. Proste realita. Až a pár výhrad som na nič lepšie nenarazil.

255962

26.10.2011 21:58

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

Ak to nemyslíte ironicky.
Nechcel by som ísť do roviny science fiction. Popisované uzávery sú naozaj odborné a stretol som sa s nimi na škole. Tiež mám v prvom rade ukončené technické vzdelanie(STU automatizácia a informatika - z časti zamerané práve na umelú inteligenciu). Následne z pracovných dôvodov, ktoré som tu uvádzal sociálnu psychológiu typu špeciálnych certifikovaných firemných školení na a viacročného zahraničného kurzu metodológie psychológie riadenia. Čo tu popisujem je náplňou štandardných sylabov a skúšok.

Tzv. Globálny prediktor je pojem z odborných školení. Bolo nám to viacktát podrobne vysvetľované. To sú osoby ako vy a ja svysokou mierou chápania a ovládania tzv. MIM technológii. Žiadne sci-fi. Mali sme dve hypotézy, resp.ich mix. Buď čisto z časti generačné línie, príp. špeciálne preverení, vyškolení a vybraní následníci, alebo zvládnutie odborov biomedicínskej kybernetiky(voliteľný odbor z našej bývalej katedry) a genetiky(príp.známej telegenetiky(?)) do veľmi vysokej miery. Tak, že sa stali v podstate nesmrteľnými. Vedeli si vymieňať poškodené orgány, opravovať genetický kód pravdepodobne dokonca na báze nie len tu toľko krát popisovaných MIM technológii, snáď aj umelými technologickými protézami-nástrojmi, ako my dnes. Resp. mix. týchto faktorov. Odborné štúdie na tieto témy z elitológie(sociológie elít) a iných príbuzných manažérsko-technologických odborov tu boli nie len mnou viac krát uvádzané s linkami z rôznych univerzitných online knižníc a špecialnych politologicko-manažérskych, u nás zatiaľ nie plne voľne dostupných kurzov. Sú z časti podložené rozsiahlou faktológiu a zčasti konsenzuálne najpravdepodobnejšie deduktívne hypotézy zohľadňujúce dominantné spoločensko-prírodné tendenčné procesy a vysvetľujúce mnohé súčasné problémy a tým ich riešenia.

Pre dávnych súčastníkov sa proste táto "elita" javili byť "bohmi"(Egyptské, Grécke a iné staré báje a povesti po celom svete+archeologické úkazy, kde Vám každý technický inžinier s trochou praxe potvrdí, že verzie tzv. archeológov a h-is-terikov=h-is-tórikov sú jednoducho sprostosti vychádzajúce z spoločnosť žiaľ logicky zámerne projekčne dominujúcich absolventov tzv.humanitárneho vzdelania(?) z princípu cielené na subjektívne vnímanie a nie na hľadanie objektívnej EXISTUJÚCEJ REALITY, v čom mi hádam aj vy ako technik dáte za pravdu-napr.odchýlky planírovania základov pyramíd a oficiálne verzie spôsobov ich stavby celkovo sú proste fyzikálne, technologicky, matematicky logisticky blbosť). Egypt mal s odstupom zo všetkých najdlhšie písané dejiny(analytické možnosti kňažkej kasty) a udržateľnú (v zmysle predikcie) vládu s malými interregnami po ktorých bola prakticky v tej istej podobe obnovená. Technológie, štruktúra a hierarchia cieľov vládnutia pri hlbšej analýze dejín z pohľadu objektívne existujúceho procesu globalizácie...

Automaticky kráceno

256010

26.10.2011 22:05

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Ano aj nie

udo1 31.?.?.?

pokracovanie..

Technológie, štruktúra a hierarchia cieľov vládnutia pri hlbšej analýze dejín z pohľadu objektívne existujúceho procesu globalizácie a jeho manažovania=riadenia sa v podstate až tak nezmenili. Predpokladá sa, že sa teda nezmenila ani štruktúra aparátu. Nie je známy efektívnejšia riadiaca štruktúra, ako dialektický tandem a polytandem. Keď systém s virtuálnym faraónom, cisárom, kráľom, prezidentom prevádzkovali podľa časti nájdených záznamov nejakých 3 tisíc rokov, prečo by v tom nepokračovali?

Toď v skratke, no podstatná je hlavne budúcnosť. Preto je dôležite, aby sme sa príliš nehádali a nestratili tak budúcnosť. No treba zároveň vedieť správne(čo najbližšie objektívnej realite) interpretovať dejinné fakty, aby sme vedeli identifikovať a riadiť existujúce tendencie.

256011

27.10.2011 12:33

A co dál, Stworo?

RE: no hard feelings ...

udo1 91.?.?.?

Okrem podania trestných oznámení na osoby známe a neznáme LPA(najlepšie je konkrétni predstavitelia Petr Jakeš,atď..), Jiri Bilina, predsedkyna senátu Milcová a štátny zástupca, žalobca Petr Bláha, prípadne kpt.Mgr.M.Ú. za verejnú a vedomú(?) obhajobu a propagáciu globálneho fašistického systému, genocídu, verejné obhajovanie trestného činu organizovanej krádeže a spiknutia, aktívnej role v organizovanej skupine vykonávajúcej trestnú činnosť s cieľom systematickej krádeže a ničenia majetku hlavne sociálne slabších skupín občanov, genocídy a likvidácie štátu, rasovej neznášanlivosti..atď..atď.. a napísania dole v príspevkoch spomenutej knihy, by som sa na Vladimírovom mieste sústredil na odstránenie skutočnej príčiny žalôb. On je totiž ľahkým a vyzývavým cieľom.
Prepožičiam si od kolegov [velký smích] heslo:
"Mám cieľ nebyť cieľ"

Skúste Vladimir hrať aj použiteľnými zbraňami(technológiami) spomínaných skúsených fašistických kolaborantov s vyššou úrovňou chápania systému, prípadne použitia mocnejších tu viac krát rozoberaných technológii za tu deklarované ciele smerom k Ľudskosti a hľadaniu a napĺňaniu optimálneho potenciálu čo najväčšieho počtu jedincov a globálneho kolektívu druhu HSS(Definíciu Homo sapiens sapiens=Človeka sme tu mali).

Nie bojovať proti nim. Naznačoval(možno nie dosť jasne) som Vám už dávnejšie, že s takýmto postojom tento Náš, Váš boj v zásade nemôžete-me objektívne vyhrať. Skúste na probléme vyrásť, naučiť sa, prehodnotiť svoje stereotypy, prípadne aj základné pohľady na prebiehajúce procesy v spoločnosti a vo Vás samých. Nebojte sa toho, nemáte sa tu trápiť a nebodaj obetovať.
Vyzerá, že ani Ježiš sa neobetoval, ako sa v koráne píše 4:157-158:
„...a za slová ich(dav knihy-tanah,biblie): 'Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Máriina, posla Božieho' Však nie, oni ho nezabili ani neukrižovali, ale sa im to len tak zdalo. A veruže tí, ktorí sú o ňom rozličného názoru, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom žiadne vedomosti a sledujú len dohady; a nezabili ho určite naopak Boh ho k sebe pozdvihol, lebo Boh je mocný a múdry.“

1.Prenechať fiktívne(?) web niekomu inému,
2.spravovať ho anonymne a
3.model webu, portálu ako opensource, či
4.francise systéme zameraný(aj oficiálne) na analýzu a podporu hľadania riešení globálnych a lokálnych problémov(všeobecne prospešnej formy globalizácie)
- na tom a poradenstve pri inštalácii a prevádzke podobných portálov máte právo aj zarobiť pre svoju rodinu blízkych a seba. Za svoje dlhoročné úsilie by ste mali byť rozhodne aj finančne odmenený Vladimír [smích]

Určite sa tu nemáme trápiť. Vy Češi s tým máte min. od Husitov Moravského poľa, či aj skôr skúsenosti so systémom deklarujúcim okrem iných podprahových protiľudských zvrhlosti z nejakého(?) dôvodu masochisticko-otrockú potrebu utrpenia a "obety" na ni(e)koho oltár. Ame...

Automaticky kráceno

256085

27.10.2011 12:37

A co dál, Stworo?

RE: no hard feelings ...

udo1 91.?.?.?

pokračovanie 2..

..so systémom deklarujúcim okrem iných podprahových protiľudských zvrhlosti z nejakého(?) dôvodu masochisticko-otrockú potrebu utrpenia a "obety" na ni(e)koho oltár.
Amen, či Amon?

Š-pičky globálnej štruktúry určite musia poznať pravidlá im nadradeného systému. Preto hrajú z časti podľa neho a v istom zmysle, úrovni chápania z pravidla naozaj neklamú. Ak nechápete viac, ako oni, nemôžete sa na uvedené pravidlá odvolať.
Niečo ako slová rímskeho miestodržiteľa v Judei Festa:
Festus Pavlovi:
"CAESAREM APPELLASTI? AD CAESAREM IBIS"

Následne nadradený systém Vašich škodcov(ak je Vaša činnosť objektívne bližšie k Jeho úmyslu) sám eliminuje. Formy sú rôzne.
"Boh dal istotu(pravdu) života, ale nedal jej formy".
My, vy, ja in-formujeme.
Kto deformuje, nemá tu miesto a budúcnosť, pokiaľ niekto vie in-formovať lepšie.
Samozrejme sa aj toto (jedno zo základných pravidiel života=tvorenia=riadenia=manažmentu) dá rôzne pochopiť v závislosti od miery chápania štruktúry bežiacich objektívnych(a iných niet, tak, ako niet statiky v celom vesmíre a ani v nás samotných) procesov a technológii ich riadenia.

Skúste sa Vladimír postupne začať snažiť identifikovať a sústrediť na konanie(tvorenie) toho podstatného pozitívneho a ostatné sa samo vyrieši, resp. "zmizne". Skúste prosím nad tým ešte raz porozmýšľať. Nejde bojovať proti systému z uzavretým opačne cieleným kódom, ako je vonkajšia pekná maska, jednať vždy úplne otvorene a bojovať ním vlastnenými zbraňami. Viete predsa komu potichu patrí a vždy patril tento virtuálny systém a načo vždy slúžila a ďalej po x-tom odovzdaní tzv.ideologickej moci pri nemeniacom sa koncepte samo(?)riadenia spoločnosti, slúži tzv. súdna moc. Deklaratívne je oddelená, no v skutočnosti vždy nerozlučne spätá(lebo inak to ani nejde) s ostatnými jej nadradenými 4 formami moci.

Ak aj urobíte zo seba mučeníka a akože verejne poukážete na "neprávosť a nefunkčnosť" systému, myslíte, že to bude mať väčší efekt, ako by ste ďalej pozitívne pracovali a pomáhali pri koncepte ďalších podobných webov a vyškolení adminov, či ešte lepšie vypracovaných a stále optimalizovaných samoriadiacich, či komunitami autonómne spravovateľných algoritmov a zároveň si v kľude užívali život? Vaša tichá, možno aj hlasná sláva bude nepochybne väčšia a bude ďalej rásť bez trpkej príchuti.

Nespomínal Vám inak ešte prvú časť vety "úprimne" aj dotyčný kpt.Mgr.M.Ú.?
Pravdepodobne sa Vám to bude tradične snažiť v ďalších kolách naznačiť, ak budete pokračovať v nastavení Vášho úsilia.

Napriek všetkému sa Vám budem snažiť samozrejme nechať poslať ďalšie peniaze. Ciele máme myslím totiž spoločné..
Materiály, ktoré by sa Vám teraz obzvlášť mohli hodiť, s detailným popisom systému a technológiami máte už dávnejšie mailom k dispozícii ak si pamätáte.

u.do

256086

27.10.2011 14:58

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: súhlas s Bartošom?

udo1 91.?.?.?

Osobne sa môžem len domnievať, čo vedie na prvý pohľad trochu "progresívnejších" mysliteľov typu A.Bartoša, Poltreicha & co.k tomu, že idú len o krok ďalej a nie o dva-tri, akoby mal každý zodpovedný analytik-prognostik snažiaci sa o metodo-logické približovanie k objektívnej realite z hľadiska všeobecne prospešného morálneho postoja.
Menovaní majú mnoho zaujímavých postrehov, no vyzerá, že hrajú skôr rolu popúšťačov ventilu.
Fakty, ktoré popisujú, sú dávno odborne známe.

Ide ako vždy o ich 3.interpretáciu=metodo-logiu ich spracovania. Tá je vždy prirodzene nadradená tzv. 4.faktológii.
3.Metodológii zasa dominuje
2.Chronologické usporiadanie a tej zasa
1.Koncept( 1.morálka= morálne štandardy ego-či neegocentrické(svedomie=7.zmysel)=kľúče vstupu do jednotlivých systémov a subsystémov,
2.chronologická(Chronos) os - poradie udalostí=tzv.chrbtica štruktúry riadenia, osobný a kolektívny
3.obraz sveta, a jeho vnímanie=lexikálny popis, umožňujúci tvorenie=riadenie(aj napr.osobného a kolektívneho "osudu")), hľadanie súvislosti v odlišnostiach - hry poriadku a Chaosu namiesto fatálneho boja protikladov
.
.
Intuícia=6.zmysel=vnímanie súrozmernosti seba a svojho okolia=schopnosť ju nenarúšať, ale rozvíjať v rámci objektívnych pravidiel harmónie=charakterizované niektorými iracionálnymi číslami, postupnosťami- napr. Pí, e, Fibonacciho postupnosť a podiel jej dvoch po sebe idúcich členov, resp. reťazový zlomok=zlatý rez,..

Intelekt-schopnosť identifikácie a hodnotenia(ego-neegocentrické) stereotypov=procesov prírodno-sociálnych tendencií a vôľa ich udržateľného a súrozmerného riadenia

Emócie-potenciálová afinita, gradient, postoj k nejakému deju, javu v závislosti na subjektívnom hodnotovom rebríčku(vektore cieľov) a adekvátnosti(stereotypnej neskreslenosti) intuitívneho podvedomého vnímania(nepliesť s intuíciou)
.
.
Navyše v interpretácii hore menovaní vyzerajú zastavovať niekde na úrovni zakázkovo-propagandistickej Zürišskej univerzity na pravo v rubrike Ve zkratce alebo tu: univerzitný archív-The network of global corporate control by Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston General Finance (q-fin.GN); Social and Information Networks (cs.SI); Physics and Society (physics.soc-ph) a
štaitistické analýzy globálneho "voľného" trhu

Tu statement B.,P., Cürišanov&co. v skratke
(ako asi má podľa skutočných autorov pôsobiť na podvedomie plebsu človeku podobných opíc odmietajúcich vrodenú schopnosť rozlíšenia a slobodnej vôle):
"Na riadenie procesu globalizácie, trhu a burzy sú síce ašpiranti, no vzhľadom na "komplexnosť problému" to nie je plne možné."

Kombinácia deklarácie a odhadu masových kultúrnych sterotypov podprahového spracovania vypustenej in-či de-formácie(?) má n...

Automaticky kráceno

256100

27.10.2011 15:07

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: Súhlas s Bartošom?

udo1 91.?.?.?

re:jan..
Inak Banksteri sú v zásade tiež človeku podobné davové opice a časť periférneho aparátu globálnej manažérskej štruktúry. Majstri v TECHNICKO-INŽINIERSKOM poňatí tzv. HUMANITNÝCH(?) vied a ich použitie na hľadanie objektívnych subjektívne využiteľných procesov v prírodo-spoločnosti je tradičná skutočná globálna "elita" prípadne niektorí dnešní ašpiranti.

pokracovanie2..

Kombinácia deklarácie a odhadu masových kultúrnych sterotypov podprahového spracovania vypustenej in-či de-formácie(?) má niečo málo do seba vzhľadom na Heisenbergove a Goedelove teorémy.

Skôr by nám na fóre Zvedavca malo ísť o analýzu zrkadla aktuálneho odhadu vývinu úrovne chápania(algoritmov spracovania in-formácii) cieľových skupín autocenzúrne proaktívnymi, či vyslovene zakazkovými masovomanipulačnými profi-týmami. P-ar-zeove(Diove?) zrkadlo-štít!

Z hľadiska bežného chápania a riadenia dominantných kultúrno- sociálnych tendencii však aj tu neraz popisované metodiky(ideologicko-mediálno-úrokové, upravy dejín a ich chronológie, dlho- a krátkodobých operatívnych mat(r)íc tzv.kultúrnych kognitívnych a behaviorálnych stereotypov a ich dynamického programovanie a nabíjanie emóciami prostredníctvom médii, podprahovo tiež kultúrno-stereotypne riadenými celebriťkami - umelcami, športovcami, novikanárikmi, "politikmi", vedcami,..) sú jednoznačne úspešné, čo krásne vidíme na ich dôsledkoch - prebiehajúcom procese stratifikácie(smerom k "elitami" z pravidla žiadúcej fašizácii) spoločnosti.
Na 100% spoločnosť rozhodne riaditeľná nie je, no zo 70-80% by som sa ako člen existujúceho tradičného globálneho manažmentu pri elegantne, bezpečne a finančne nenáročne riaditeľnej demokratickej forme fašizmu s cca 25% rezervou určite uspokojíl..

Osobne si myslím(a nie len ja), že menovanými pod?prahovo propagovaný model nespadá zrovna medzi vektor optimálnych realizácii potenciálu svetovej populácie.

Znova vyvstáva otázka, prečo hore uvedené osoby A.Bartoš(a autori v originali súvisiacich článkov) s ich vzdelaním a skúsenosťami píšu v zmysle, v akom píšu?
Je to naozaj neznalosť základných reálii, hlúpa autocenzúrna proaktivita, alebo zakázka.

A.Bartoša a jeho možné varianty motivácie písania článkov aj na tunajšom fóre sme tu tiež už rozoberali, jestli se nepletu.
Na prvý pohľad sa javia byť Bartošove cielové stavy konvergentné, či dokonca totožné(otázka, či aj hierarchicky?) s tu definovanými obecne prospešnými procesmi, no vzhľadom na hore uvedené dôvody by som bol naozaj, čo sa týka neho opatrný, aby sa z jeho psychologického profilu nevykľul neskôr mladý agitátor-zombiautomat nejakých nových "elitou" plánovaných ideológii.

99% Účastníkov demonštrácii to nepochybne myslí dobre. AK však nebudú sami zvyšovať mieru svojho chápania a aktívne hľadať riešenia, budú nepochybne tradične zneužití na kopanie vlastného hrobu sebe, sv...

Automaticky kráceno

256102

27.10.2011 15:08

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: Súhlas s Bartošom?

udo1 91.?.?.?

pokracovanie3..

99% Účastníkov demonštrácii to nepochybne myslí dobre. AK však nebudú sami zvyšovať mieru svojho chápania a aktívne hľadať riešenia, budú nepochybne tradične zneužití na kopanie vlastného hrobu sebe, svojim deťom, vnúčatám, blízkym a vôbec všetkým. Ide o to akým osobám sa podarí dostať pod kontrolu proces globalizácie a v koho prospech.
Pravidlo:
"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania robíš na toho, kto chápe viac"
sa nemení.

Všetko je na účastníkoch protestov. Na každom jednom z nich osobne.
Evolúcia myslenia, alebo re-evolucia smerom nazad k ovciam, ktorým sa nechce rozmýšľať a konať, odovzdajú svoje narodeninové dary z pohodlnosti svojim strihačom a mäsiarom "nech tie komplikované a špinavé záležitosti poriešia za nás".

V žiadnom prípade však nesmú byť demonštrácie spochybňované a zatracované ako celok!
QUI BONO?
Čo by ste robili na mieste stále ešte z časti mocných "elít", ak by ste strácali kontrolu?
No nepotešila by Vás takáto autodiskreditácia?
Hmm?

Vyberať, hodnotiť, samovzdelávať sa, nebáť sa robiť chyby(samozrejme nie zámerne), keď sa budú mať druhí dobre, bude aj mne fajn, no zároveň musím byť ja v poriadku "fyzicky"(aj primerane základne materiálne) a aj v hlave!
Úrok musí byť logicky morálne neprípustný ako základný prostriedok otrokárstva. Vieme, že pri monopole kontroly na obeživo je principiálne nesplatiteľný. Pokiaľ sa tento problém a jeho známe riešenia nenačrtnú, vieme kto nepriamo, či priamo kontroluje dav. Ak to myslel A.Bartoš takto, tak má pravdu.

u.

256103

28.10.2011 17:02

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: Jsme připraveni?

udo1 46.?.?.?

Zásada je nezahadzovať akéhokoľvek politika - Obsamu, Sorossa, Bennyho, Papu Razziho,..Radičovú, Mikiho, Robka, Vladka Ferka, či Ďurka..
Pokiaľ sami ľudia nebudú chápať viac ako dnešní tzv. politici, ťažko niečo pohnúť. Ak sa spoliehame na dotyčných, aj keď to niektorí z nich možno prehodnotili a nebudú mať podporu zdola, moc zrejme zostane na strane tých, čo chápu viac. Máme od narodenia rozum, vôľu a teraz už aj internet pre masy. Sú na ňom navrhované konkrétne podrobné riešenia. Aj tu boli neraz spomenuté a dosť podrobne rozobraté. Máme fóra, kde sa dá diskutovať ,skype-konferencie, mobily, proste spústu protéznych pomôcok porodených pozitívnou stránkou úrokovo-optimalizačnej "krásnej" jednoduchej sociologickej doktríny západnej biblickej, dnes postapokalyptickej(1.pol 20.stor-zmena logiky sociálneho správania=známy rezonančný celospoločenský stav a 2 svet.vojny, masové revolúcie..desiatky mil.mŕtvych) civilizácie:
"Svojmu bratovi nedáš na úrok a druhým dáš a budeš vládnuť nad všetkými krajinami.."

Máme za sebou 3000 rokov(výročie?) bez prestávky bežiacej informačnej vojny, resp. je tzv.finančnú formu od ktorej majú pravdepodobne profesionálne odviesť pozornosť aj tzv.Protokoly, o ktorých sa tu pár osôb stále bohužiaľ dokola háda.
Zasa: Qui bono?
Toľko k realite..
Čo s tým?
Na technické umelé komunikačné protézy na abstraktno-logickej báze sa javia byť bezpečnostne predurčené na elegantné riešenia podstaty problému dnešnej fascoelitárnej spoločnosti. Inak by asi agresívny úrokový model nebol zhora istý čas čiastočne tolerovaný. Svoju úlohu, potenciál však naplnil, vyčerpal. Javí sa, že nemá čo ďalej ponúknuť. Už dlhšie je otvorene fatálne zameraný a treba ho jednoducho čím skôr postaviť mimo zákon. Pri dnešných komunikačných možnostiach je to globálne v podstate otázkou niekoľkých dní. Globálna výmenná jednotka(invariant) je nevyhnutná, keďže je objektívny proces globalizácie v zásade zavŕšený. Lokálne výmenné jednotky môžu pretrvať a ďalej vznikať a zanikať.

V tomto celkovom ponímaní majú cirkev, Obsama, György a spol. pravdu. Mnohí len čakajú na reakciu plebsu. Ak sa nechá zmiasť a bude naďalej zarputilo bojovať stratený boj proti dominantnému prozreteľnosťou(?) determinovanému objektívnemu procesu namiesto boja za jeho Ľudstvu prospešnú formu, budeme sa ešte dlho trápiť a neprimerane riskovať. Máme sa po celej zemi navzájom kultúrne obohacovať pri zachovaní svojej svojbytnosti a vnímavo iešiť globálne výzvy, príležitosti, ktoré ležia v našej budúcnosti-prítomnosti vychádzajúc zo snahy objektívneho všeobecne prospešného chápania trendov z minulosti vedúcich do súčasného stavu.
ŽIŤ STÁLE.
Žiadne konce sveta, čo tu niektorí splašene kecajú, prirodzene nebudú.
Heslo:
"Stres a panika, to je naša taktika" neni myslím vždy zrovna perspektívne [velký smích]

Vesmír sa javí byť večný ...

Automaticky kráceno

256178

28.10.2011 17:05

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: Jsme nepřipraveni

udo1 46.?.?.?

Vesmír sa javí byť večný a nekonečný bez začiatku a bez konca a máme v tejto hre života ako Ľudia=námestníci Boha na zemi a Jeho deti ešte veľa úloh. Vo vlastnom záujme by sme sa ich mali čím skôr začať zhostievať. Vieme predsa, čo sa zvykne udiať s projektami(procesmi), ktoré nenaplnia svoj potencial..
T.j. najprv vytvoriť udržateľné(v zmysle dlhodobej predikcie) ekonomicko-ekologicko-sociálne prostredie na život u nás doma na tejto planéte pre seba a ďalšie generácie, aby mali vôbec predpoklad rozvíjať svoj potenciál a nie seba a prírodu ničiť. To je jednou z úloh našej generácie. Nechcime všetko hneď tu a teraz mať a vedieť. Tak to proste nechodí. Treba trochu aj vedome dôverovať Hierarchicky najvyššiemu riadeniu(Bohu).

Mnoho problémov býva preto, lebo viera je v neho a nie Jemu.
Aj v cirkvi to mnohým dávnejšie docvaklo, že pár sto-, či tisícročí sa vloudili z istých známych dôvodov nejaké tie dezinterpretácie [velký smích]
Ukontrolovať a dotlačiť "vyššie" spoločenské kruhy do konkrétnych riešení musíme samy všetci spolu.
Ak budeme nepozorní leniví panikári, riskujeme, že sa tu naozaj tradičnej psychopatickej apokalyptickej globálnej "elite" podarí predĺžiť, či zase na chvíľu zakonzervovať nejakú tú fašistyčku formičku života.

Kysučan má vo viacerých navrhovaných bodoch pravdu, no netreba všetkých banksterov a ich rôznych prisluhovačov aj s rodinami povešať na vianoce na lampy. Na tom probléme má populácia vyrásť a nie si narobiť krvavú stopu do budúcna. To je mierne povedané nerozumné. Štatisticky bude naďalej v populácii asi vždy aj pár patologických grázlov. Hlavné zvyšovať mieru chápania a angažovanosť tých 99% populácie tak, aby sa proste zlo-dej-skí psychopati prirodzene nemohli dostávať do dnešných pozícii. Systém je zrkadielkom pohodlnosti(lenivosti?) spoločnosti.
Potom príde vždy oprávnene tzv.božie dopustenie, bo On je asi fakt šéf a nastavuje pravidlá a ciele. Nemôžeme proste marginálnov furt povraždiť a to tí šikovnejší medzi nimi(už hore spomínaných pekných pár tisíc rokov) využívajú na svoju ochranu.

Ide teda asi o to L.C., PRE KOHO bude ten poriadok z chaosu.
Ľudia musia teda v širšom merítku dávať správne otázky a navrhovať riešenia.
Globálna kontrola a vláda?
Áno, jasne, super, ako amíci na Wall street(v tom majú pravdu), ale kto, čo a ako bude kontrolovať?
Čo s úrokmi a krytím peňazí? Vieme dávno, čo to spôsobuje a ako to riešiť. Žiadne paušálne úročenie, len investície. Krytie meny kWh. Zlato je absurdita. Nemôže pokryť potreby na svetovú výmenu.Jeho cena by bola rádovo v desiatkach tisíc $ za gram pri celosvetových odhadovaných 100000 tonách a nezodpovedá objemu výroby a služieb ako elektrická energia. Ako banky s korporáciami z ukradnutých prostriedkov nadobudli podiely v elektrárňach, vodárňach,..? Bolo to ľudsky-legálne=oprávnené? Správajú sa spoločensky prospešne? Ich úlo...

Automaticky kráceno

256179

30.10.2011 10:14

Arabské jaro

RE: Evropa byla (a zatím je) slepice snášející zlatá vejce

udo1 91.?.?.?

Áno v Rusku sa občas vyskytujú aj rôzne tzv. veľkoruské pohľady typu:
"Rusko je veľké a preto sme všade na svete doma."
"Ak sa budeme znova rozprestierať od Kalifornie, až po Atlantik, čo budem robiť s francúzskou a nemeckou guberniou?"

Zároveň stále hľadanie h-is-tórickej, či dejinnej úlohy Ruska v rámci svetových dejín, tak, ako je tomu aj napr. u Nemcov, Francúzov, Poliakov, Maďarov, či Číňanov, atď..
No každá kultúra, národ a jednotlivec by mal takto hľadať svoju úlohu, resp. mal mať ľudsky povinne to, čo ni(e)kto kedysi zámerne(?) začal pejoratívne nazývať spasiteľským syndrómom. Rusi majú momentálne dosť svojich problémov, no treba ich samozrejme pozorne sledovať a učiť sa aj od nich, tak ako aj od ostatných.. trebárs aj od judaistov to pozitívne. Zároveň ich z bezpečnostných dôvodov pozorne sledovať a snažiť sa do svetovej kultúry myslenia prispieť viac(v súlade s odhadmi obecne prospešných cieľov HNR), aby naďalej existovalo objektívne oprávnenie našej nášho rozvoja a naše okolie nás potrebovalo. Keďže majú Rusi také tragické dejiny napriek tomu,že Európu pár krát ťahali zo šlamastiky, treba sa spýtať, kde, kedy a aké sa u nich vloudili chybyčky.

Rusi majú momentálne skôr obavy z u nich prebiehajúcej ekonomickej a drogovej genocídnej agresie. Navyše tzv. Európanov je zhryba 3-krát toľko ako ich, o Číňanoch ani nehovoriac, pričom u nich sú obrovské neobývané územia, no ktoré majú mnohí zálusk..

256237

31.10.2011 13:38

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 91.?.?.?

Otázkou je, prečo sa védická kultúra pod náporom biblickej civilizácie tak rýchlo zosypala, ak bola vraj taká silná?

Áno oheň a meč zohrali istotne svoju rolu, veď nie nadarmo je na západe koreňovo identické pomenovanie pre slovanov a otrokov eng.SLAVES, ger.S(K)LAVEN(Sclaveoli), fr.esclave, esp.esclavo, tal.schiavo,..
Prvé zaznamenané otrokárske a križicke výpravy min. od raného do vrcholného stredoveku (a v podstate aj neskôr až po dnešné časy)mierili stále ďalej ku nám na východ. Od posthelenistického vsadenia GP(odb.Globálny prediktor-tradičnými ašpirantami na globálneho hegemóna) na tzv. rímsku kartu. Indoeurópske etnikum(pre GP genetický materiál) bolo pre globálny manažment vždy výzvou(príležitosťou). Gréci, Rimania(Latinovia), Frankovia, Nemci, Anglosasi a samozrejme špecifická(globálno-zakaznická finančno-výpalnícka=deuteronomická sociologická doktrína:"Druhým dáš na úrok a svojim nie a budeš vládnuť nad všetkými.." ) rola cyklicky skutočnými šéfami(projektantami Tanah a Biblie) holokaustovaných judaistov.

Nadnárodný manažment(sídliaci podľa viac krát tu rozoberaných interdisciplinárnych analýz dejín globalizácie vo vtedajšom Egypte) budúcej tzv. biblickej civilizácie najneskôr okolo roku 1330 B.C.(likvidácia oficiálnych príznakov Atonovho kultu) identifikoval objektívnu prirodzene existujúcu a formujúcu sa monoteistickú tendenciu v populácii a začal postupne behom stáročí a tisícročí uvedený dominantný faktor zakomponovávať (v rámci socio-kultúrneho inžinieringu) do svojich modelov.
Nasledovala neustála mnohogeneračná optimalizácia konceptu ním infiltrovaných, príp. priamo vyvinutých dominujúcich "náboženstiev" a "filozofických" systémov(+ tzv.agregátnych podprahových modulov špeciálneho určenia ako napr.spomínaný judaizmus). Základom všetkých "elitami" kontrolovaných modelov boli spomínaný
1.ateizmus a
2.hierarchia (kňažsko-sprostredkovateľský, resp.tzv.systém "autorít"ako v armáde vo forme oficiálnych titulárnych-od pôvodných antických kultov, prebratý neskoršími postupne behom stáročí ovládnutými cirkvami pod menom pôvodného Issu z Nazarény, až po dnešnú "vedu" a "tiché autoriti".
Tzv.tiché profesionálmi naprogramované, no verejne nedefinované spôsoby myslenia=stereotypy spracovania informácii v spoločnosti "ktoré sa akoby samo sebou rozumejú" + ich dnes hlavne bezštruktúrna podprahová dlhodobá mediálna aplikácia namiesto "tradičných filozofii a náboženstiev" ).
Samozrejme tzv. novinári, redaktori, režiséri a scenáristi z pravidla naozaj nie sú zasvätení a sú riadení podobnými metodikami aj typu
"Uhodnout, vyhovět, přežít"..
tak, ako politici a CEO..

..teda..
1. Védická kultúra bola a je v zásade panteistická a antropomorfická, aj keď sú isté tendencie, resp. snahy o jej monoteistickú interpretáciu.
Ako sa hovorí:"Keď vyrežem píšťalku z dreva, ona nie som ja"
2. Véd...

Automaticky kráceno

256281

31.10.2011 13:41

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 91.?.?.?

pokracovanie2..

..teda..
1. Védická kultúra bola a je v zásade panteistická a antropomorfická, aj keď sú isté tendencie, resp. snahy o jej monoteistickú interpretáciu.
Ako sa hovorí:"Keď vyrežem píšťalku z dreva, ona nie som ja"
2. Védická kultúra bola hierarchická, kastová. Potomkom je napr. aj najstaršia známa forma zakonzervovaného protofašizmu v Indii. Ďalej Japonsko a z časti Čína,..

ergo..

1.Védická kultúra teda v danom čase(v našich zemepisných šírkach cca.pred 1000r.?) s najväčšou pravdepodobnosťou prestávala napĺňať potreby populácie. Časť lokálnej "elity" sa, vyzerá, jednoducho nechala kúpiť a svoju konkurenciu buď priamo, alebo so zahraničnou pomocou(fyzicko-finanačnou, logisticko-psychologickými technológiami) zlikvidovala, pričom bola často sama aj s potenciálom daného územia použitá na ďalšiu expanziu(po likvidácii kultúr neskorších Galov a časti Germánov boli títo použitý na expanziu proti svojim bratrancom Slovanom, Baltom,..)

2. Vzhľadom na jej modernejšiu a realite adekvátnejšiu formu tzv.biblická ("elitárno"-otrocká podstatou ateistická)civilizácia u časti populácie vyhrala aj prirodzenou cestou. Keďže spoločnosť nemôže byť bez ideí, zaplnila proste črtajúce sa ideologické vákuum v pôvodne védickom kultúrnom priestore.
Volchvovia, bardi, či druidi pravdepodobne neboli(morálne? a schopnosťou rozlíšenia a vôľe konať) v danú dobu v stave postaviť alternatívu biblickému konceptu samo?riadenia spoločnosti a na ňom postaveným ideológiám, kultom, náboženstvám, ktorá by lepšie zodpovedala ľudským potrebám populácie pri jej vývine smerom k HSS(Homo sapiens sapiens) a napĺňaniu jej optimálneho potenciálu.
Kritériá posúdenia vhodnosti modelu sú:
1.kontinuálne zvyšovanie miery morálky a
2.chápania populácie v
3.koordinácii s konaním v rámci existujúcich spôsobov odhadu a korekcie v súlade s úmyslom HNR(Hierarchicky najvyššieho systému=Boha=NadMiery=Vis maior,..).

Tzv. biblický koncept riadenia kultúry(kultúra=základná dominujúca zložka kolektívneho podvedomia vtedajších a dnešných más, pričom je len druhá z piatich zákl.zložiek) samozrejme nebol podstatou o moc lepší a v niektorých parametroch pravdepodobne aj horší, no jeho vonkajšia fasáda(maska) je profesionálne príjemne uhladene upravená.
Ostatne tak, ako celá biblia sa javí byť na prvý(a aj hlbší) pohľad ľudsky(jednotlivé časti aj v kontexte) v poriadku, no keď ideme na podstatu, máme dvoch "monoteistických" bohov:
Jedného milujúceho otca
a druhého vraždiaceho, nenávidiaceho psychopatického genocídneho rasistu prikazujúcim
1. jedným deťom vraždiť druhé(napr. dobývanie Kanánu"zasľúbenej zeme", atď..)
2. vládnuť pomocou úroku a kontroly financií nad druhými svojimi deťmi a uviesť ich takto s matematickou nevyhnutnosť do otroctva,
3. sado-masochisticky tvoriacich vlastné deti s afinitou k zlu=odklonu od Jemu vlastných...

Automaticky kráceno

256283

31.10.2011 13:50

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 91.?.?.?

..3..

3. sado-masochisticky tvoriacich vlastné deti s afinitou k zlu=odklonu od Jemu vlastných cieľov od narodenia,
4. "Pánom" života a smrti,
5. Ktorý nechá obetovať! jedno zo svojich vlastných detí(Ježiša), ktoré neurobilo chybu, pričom vo vnuknutí v koráne sa doslovne píše 4:157-158, že ho nezabili a že učeníkom padnuvším do pokušenia v getsemanskej záhrade sa toto zdalo!
6. ktorému sa treba klaňať a akceptovať tzv. svetské a duchovné autority=sprostredkovateľov medzi Ním a jeho vlastnými deťmi,
7. porušujúcim vlastné prvé prikázanie zbožšťovaním "svätej" trojice, čo je len princíp tvorenia=s-trojenia
(1.Zhmotnenie=tvorenie=riadenie, vytváranie osudu je 2.In-formovanie 3.konkrétnou Mierou=usporiadanosťou=pravidlami) a nie Boh sám .. a modloslužobníctvom systémom uctievania celej plejády "svätých" a "patrónov"=ekvivalent pohanských panteistických bôžikov, lárov, penátov,..
8. Prevedením rozlúčky na "mystifikovaný" pohanský kultový "magický" kanibalský rituál jedenia tela a pitia krvi?
9. Následná tradičná dogmatizácia a "mystifikácia" mnohých absurdít s cieľom blokovania procesov v podvedomí cieľových skupín a ich intelektu(schopnosti rozlíšenia objektívnej realite bližšej variante od predkladanej deformovanej)
atď..
.
.
Snahy návratu k medzi sebou aj v krajinách bývalého ZSSR bojujúcich 1000+1 verziách tzv.jazy-českej?[smích], či védickej minulosti, srovna tak, ako snahy o znovu zavedenie dnešnej formy cirkevného kresťanstva, alebo marxizmu sú, zdá sa, bezpredmetné. Ako sa hovorí: "2-krát do tej istej rieky nevstúpiš".
Pri predsa len akej-takej obecnej gramotnosti a obecnej vzdelanosti sme predsa spolu prekonali pantheisticko-polyteistický ateizmus, "monoteistický" ateizmus a materialistický ateizmus.
Skúseností s ateizmom už teda máme hádam po generácie dosť [smích]
Snáď už viac ani netreba..

Každý sa má na Otca obracať osobne. On hovorí ku každému jazykom meniacich sa životných okolností. O čo dlhodobo prosíme, to nám, dá, no keď naše subjektívne ciele narúšajú harmóniu nášho okolia(cieľov objektívnych), vždy dostaneme na príučku nepríjemný darček. Každý tak, ako aj všetci spolu, máme v tejto hre života meniace sa neustále špecifické úlohy smerom k Otcovým cieľom. Treba mu dôverovať a snažiť sa byť s Ním v neustálom dialógu pri zľaďovaní svojich cieľov s tými jeho pri:

2.hľadaní adekvátnej miery(intuícii) s
1.neegoistickým morálnym nastavením(svedomím), ktoré sú nadstavbou
3.intelektu(vedomím riadeného algoritmu spracovania in-formácii, podvedomych stereotypov),
4.kultúrnych stereotypov=automatizmov podvedomia a
5.pudov.

Ecce Homo!

..inak pôvodná egyptská, teraz globálna "elita"(cca.2500-3000 r.prakticky kontinuálnej vlády na jednom území s malými prestávkami s následným obnovením pôvodných vládnych štruktúr) vyzerá mať tiež v zásade tiež niečo ako védický pôvod..

256284

31.10.2011 19:32

Záhadná ruská duše

RE: x

udo1 31.?.?.?

re:Luxor a rok 1968
Tie ľudské tragédie a dopad na život asi nás všetkých sú hrozné, no ako by ste tú situáciu riešili vy Luxor?

Hádam nechcete tvrdiť, že vlády ČSSR, ZSSR, USA,atď. si mohli, môžu robiť, čo si zmyslia a všetko v politike ide akoby samo sebou, ako metla s babou Jagou?
Snáď nechcete tvrdiť, že dotyčné, resp. akékoľvek krajiny sú skutočnými SUBJEKTAMI globálnej politiky?
Ak bol v tom čase skutočným dedukčným SUBJEKTOM globálnej politiky (GP-P) kdekoľvek na svete identifikovaný druhý subjekt vyjdúci v chápaní skutočnej politiky na úroveň umožňujúcu operovať na globálnej tzv. konceptuálnej, či metodologicko-ideologickej úrovni a vzniklo podozrenie o jeho aktívnych(z pohľadu globálneho manažmentu) operáciách, okamžite nasledovala snaha o jeho elimináciu a náhradu poslušnou, najlepšie nevedomou bábkou(preto bezpečnostná cyklická "demokratická" obmena).

Predstavme si situáciu, že by nás tu ÚV KSSZ, KGB a sovietská generalita nechali budovať si "socializmus s ľudskou tvárou" a zároveň si predstavte tu na fóre často rozoberané dominantné globálno-politické faktory, tendencie a ich kontext.
Pár straníkov malo aj vtedy o nich na východe od nás a aj na západe čiastočnú predstavu, resp. boli patrične zväčša nepriamo motivovaní..
A u nás? hmm..ťažko povedať, no pravdepodobne tiež.
Napr. Slánsky skrz judaizmus čiastočne.
V ZSSR Stalin skrz štúdium v seminári, pôvod? a životné skúsenosti pravdepodobne tiež do určitej miery. Napoleon, Lincoln, Trocký(L.D.Bronštein), Kennedy,.. pravdepodobne tiež čiastočne..

..teda máme začiatok roku 1968..
Máme "bipolárny" svet. Amerika je nie z vlastnej vôle v zámerne sebadeštrukčnej vojne vo Vietname a celý západ otriasajú nepokoje smerujúce k ropnému šoku a definitívnemu opusteniu zlatého štandardu zo strany USA.
USA (cca. 5% svetovej populácie) sú z pohľadu globálneho manažmentu kvôli ich šialenej spotrebe smerovanej k cca.40% celosvetových energetických a surovinových zdrojov ako maják demokraciou zastieranej ideológie globálneho fašizmu z pohľadu strednodobej udržateľnosti neprijateľné..
Východný blok(či konglomerát?) má tiež problémy-od nástupu Chruščova začína inflačná politika ktorá sa za Brežneva ešte zrýchľuje.

Predstavte si Luxor, že pod Vaším nosom takmer u susedov, Vám ako členovi globálneho manažmentu začne niekto čo i len nevedome hľadať kompromis medzi dvoma absurdnými systémami, pričom oba z Vášho pohľadu nevyčerpali svoj momentálny potenciál...

Tieto dva modely sú Vami s prijateľnými odchýlkami kontrolované-hlavne cez judaistické parametre v mixe so slobodomurárskymi-v 1.ZSSR transformované v podstate do ČEKY, NKVD a neskôr do KGB a z časti do ÚV KSSZ a kľúčových pozícii jej byrokratického aparátu a v
2.Británii a USA prakticky aj na univerzitných kampusoch do alfa,..omega,psí [smích], skull&bones, rotary,atď.. dorastových "elitných" ...

Automaticky kráceno

256313

31.10.2011 19:37

Záhadná ruská duše

RE: x

udo1 31.?.?.?

pokračovanie 2 ..
re:Luxor a rok 1968..

Tieto dva modely sú Vami s prijateľnými odchýlkami kontrolované-hlavne cez judaistické parametre v mixe so slobodomurárskymi-v 1.ZSSR transformované v podstate do ČEKY, NKVD a neskôr do KGB a z časti do ÚV KSSZ a kľúčových pozícii jej byrokratického aparátu a v
2.Británii a USA prakticky aj na univerzitných kampusoch do alfa,..omega,psí [smích], skull&bones, rotary,atď.. dorastových "elitných" klanových klubov zlegalizované a inštitucionalizované dokonca do fiktívnych divadelných politických strán "republikánov-akože viac patriotickí a demokratov-akože viac demokratickí" )

Pri tom Luxor zo skúsenosti viete(tisíce rokov dát ohľadom dominantných socio-prírodných tendencii správania sa populácie, a príslušných odoziev prírody a HNR), že čo sa týka svetovej oficiálnej "bipolarity" máte ešte zo 20.rokov plánovaného času do nevyhnutného nástupu IT bubliny(na stopenie Vami kontrolovanej a produkovanej neúmernej celosvetovej likvidity). Ďalej viete, že v podstate Vami formulovaný marxizmus(pseudo-komunistická, či pseudosocialistická ideológia) je dlhodobo z hľadiska metrologickej neudržateľnosti=zamínovaný a teda neriaditeľný.
Napr. termíny pridaná produkcia(nie hodnota) a pridané náklady namiesto vyčísliteľných termínov Základné potreby populácie a luxusné potreby. Marxizmus je teda (nielen) z ekonomického hľadiska dlhodobo neudržateľný a je preddefinovane kolapsový, pokiaľ sa Vám podarí zachovať čistotu "viery" marxizmu = ďalšej ideológie na báze zvráteného kresťanstva a ateizmu biblie.

Boli by ste v roku 1968 vy osobne Luxor ochotný (pri ašpirácii na globálny egocentrický manažment za akúkoľvek cenu) dopustiť takéto komlikovane kalkulovateľné riziká?

..to len na 1 príklad..
Samozrejme hrali v roku 1968 rolu aj ďalšie pomerne silné faktory za oponou(v skutočnej politike), na rozobratie ktorých tu nie asi moc priestor..

..inak re: Moudrostrak..
Možno ste to tu už niekde v diskusii popisovali a ja som to prehliadol, no čo presnejšie chápete Vy osobne Moudrostrak pod tzv. Psí technológiami?
Ja som tu popisoval MIM technológie s ktorými som sa stretol v škole a v práci. Viaceré "javy" toho, čo sa tu a tam zahŕňa niektorými osobami pod tzv. Psí technológie medzi ne podľa tých letmých neurčitých popisov spadajú.

Princípy a BOZP konceptuálnych MIM technológii "materializácie", tvorenia=riadenia akýchkoľvek procesov(DVTR), t.j. aj podvedomých,.. som tu popisoval aj s odkazmi na knižnice a archívy. Boli pár rokov dozadu (hlavne po páde východného režimu a rozširovaním sa internetu) sprístupnené verejnosti ako reakcia na de-in-formačnú agresiu a snahu o zotročenie voči krajinám (nie len) tzv.východného bloku de-formovaným kresťanstvom, marxizmom, mediálnym konzumom(ideológia "Výhodné predať?" ),..

256314

31.10.2011 20:21

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

re: Oracle..
Hej, máte pravdu Oracle, no povedzte, kto zavádzal pár tisíc rokov dozadu v Indii kastový fašistický systém konzervujúci populáciu a zabraňujúci obecnému širšiemu rozvoju celej spoločnosti?
Neboli to náhodou zo severu prichodiaci árijskí védickí B-ra-má-ni?
Samozrejme z viacerých ohľadov sa dá ich postup pochopiť, ale..

Ako hovoríte Oracle, Čína a následne Japonsko boli hodne ovplyvnené rôznymi vlnami védickej kultúry a lokálne elity sa cyklicky snažili ich transformovať do potrieb miestnej "elitárnej" ateistickej formy či už s vonkajšími "náboženskými", "filozofickými", či antropomorficko-panteistickými atribútami.

Mnohé z Véd sa určite dá recyklovať, znova objaviť, použiť. Tak, ako z biblie. Proste Ľudsky vyberať, hodnotiť. V žiadnom prípade nebrať žiadnu z týchto "svätých kníh" ako nedeliteľný kánonový dogmatický celok!!!
Ako ucelená životná filozofia lepšej spoločnosti je možno použiteľný korán. Rozhodne však nie v jeho dnešnej forme, ale po chronologickej korekcii, keďže sú súry písané bez časovej následnosti od najdlhšej po najkratšiu.

Predstavte si rozprávku o Jankovi a Marienke, ktorá by začínala epizódou Janko v klietke v perníkovej chalúpke, potom Janko vylezie na strom, baba Jaga začne horieť v peci, potom idú spolu na jahody a marienka papá medovník,..

Niet sa teda čo čudovať, že moslimský svet je taký rozbitý a zombifikovaný možno viac, ako ten náš s potenciálom a momentálnou snahou globálneho manažmentu poštvať nás proti sebe v ich epileptickom "boji civilizácii" smerom k Einsteinovej 4.svetovej s kameňami a klackami.. a.. dokolečka dokola..
kolo-kolo-rímske za 4 rýn(m?)ske..namiesto Troch..

Keď sa zaoberáte Oracle trochu Védickou kultúrou, asi viete, koľko je verzií minulosti, koľko beží na túto tému konferencií každý rok a pomaly už každý mesiac a ako protirečivo sa dohadujú jednotlivé frakcie na rôznych verziách minulosti.
Nehovorím, že nie je dôležitá a máme sa z nej poučiť a naučiť, no aby sme skrz nej nestratili budúcnosť!

Zasa: QUI BONO?
Kto asi tak v tichosti tento trend začína podporovať ako alternatívu k návratu pseudokresťanského idealistického ateizmu, konzumu, marxizmu, čínskemu "sozializmu", U.S.demokratúre, či snáď klasickému rasistickému siofažizmu?

256318

01.11.2011 00:36

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

re:Quido..
Ad 1.Poprosil by som Vás Quido, aby ste v budúcnu nerozbíjal následnosť príspevkov druhých čitateľov a odpisoval na konečný z po sebe nasledujúcich príspevkov, lebo inak nastáva v diskusii chaos. Ďakujem.

Ad 2.Čo sa týka kolapsu Védickej kultúry, došlo asi k nedorozumeniu. Mal som na mysli oblasť Európy a Ruska, kde stratila min. od 10.stor A.D.dominanciu.

Ad 3.Nie som si vedomý nejakého klamania čitateľov Zvedavca, z ktorého ma tu emotívne obviňujete Quido. Čo sa týka antropomorfizmu a panteizmu, také smery vo védickej kultúre proste naozaj existujú. Chcete azda tvrdiť, že či už sekundárne vzniknutý hinduistický, no aj priamo rôzne formy védického panteonu nemájú antropomorfný charakter, teda že jednotlivé "božstvá" nemajú aj ľudské vlastnosti, a nebývajú aspoň z časti ztotožňované z rôznymi aspektami=javmi prírody?

Mojim úmyslom nebolo útočiť na Védy. Neberte prosím moje vyjadrenia osobne a emočne. Zostaňme podľa možnosti pri vecnej stránke. Védy sú aj pre mňa veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov a naozaj som sa nimi zaoberal(aj prakticky) dlhý čas-mnoho rokov. Aj viacerí moji blízki a známi. Mnohé podrobnosti aspekty tejto veľkej oblasti ľudských vedomostí a dejín však možno vy Quido poznáte lepšie a mnohé zasa ja, my.
Využiteľný potenciál Véd(poznanie procesov vesmíru a súvisiacich technológii) je rozhodne veľký, no opakujem:
Nemyslím si, že je možné stotožniť tvorcu vesmíru s jeho dielom, aj keď znova(ako som vo svojom príspevku naznačil)
..existujú v tomto základnom ohľade aj pozitívne tendencie interpretácie Véd.
Samozrejme nepoznám všetky možné odnože, podskupiny a mixy spadajúce či už čiastočne, alebo dominantne pod Védickú kultúru a jej deriváty.

Boh je, môže byť síce všade, no Jeho stotožnenie s vlastným stvorením považujem naozaj za neadekvátne realite(a nie len ja). No možno vy ste iného názoru. Ako sa hovorí: Všetko sa preverí skúsenosťami a časom.

k Vášmu chápaniu času..
Čas je len podkategória miery [smích], je čisto subjektívny, aby som uviedol veci na objektívnejšiu mieru, zopakujem:
Čas je vzájomný vzťah dvoch kmitavých procesov(a iných niet), kde jeden vezmem ako etalón.

K nášmu spoločnému filozofovaniu(nebojte sa, nepovažujem ho za kabinetné, bezzmyselné [smích]):
Čas nie je energia. Energia je nerozlučne spojená s hmotou cez zmenu jej formy(mechanická, termická, chemická, elektrodynamická, jadrová,.."biologická" ).
Tak ako je myšlienka v tomto zmysle hmotná a duša tiež.
T.j. ak si predstavíte "hmotu", ako in-formáciu nejakej konkrétnej miery v závislosti od Vášho chápania prebiehajúcich procesov vo Vašom okolí.
Ako isto zo školy viete, hmota sú aj polia(fyzikálne polia gravitačné, elektromagnetické, akustické, torzné(?)..), t.j. aj bio-polia a tie majú tiež svoje ostatným z časti analogické pravidlá.
Ide teda naozaj o to, čo si predstavujete pod pojmom "hmota"? ...

Automaticky kráceno

256342

01.11.2011 00:49

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

pokračovanie2..
re: Quido

Ako isto zo školy viete, hmota sú aj polia(fyzikálne polia gravitačné, elektromagnetické, akustické, torzné(?)..), t.j. aj bio-polia a tie majú tiež svoje ostatným z časti analogické pravidlá.
Ide teda naozaj o to, čo si predstavujete pod pojmom "hmota"?

Vieme, že naši predkovia neboli blbí a aj vo védach sa môže skrývať veľa riešení problémov dneška. Či už v písanej(logos-abstraktno-logickej, alebo priamo obraznej, polovej forme). To by sme ale už boli zasa pri technológiách(kritériách) napojenia sa a práce s modulmi kolektívneho podvedomia ako in-formačnými high a low-end systémami minulosti, prítomnosti a budúcnosti a ich parametroch(intenzite - spektrálnej hustote, frekvencii, vlnovej dĺžke, fázovej rýchlosti, amplitúde.. životnosti)..predpokladoch a možnostich ich vnímania vlastným telom ako spojito-diskrétnym prístrojom(keďže s dnešnými syntetickými technickými protézami je to stále ešte z časti problém) ich vytváraní, riadení a BOZP práce s nimi.. proste celkovej de"mystifikácii", de"magizácii" a de"ezoterizácii" týchto technológii.
Či už vo forme dnes nie celkom bežnej komunikácie, alebo vedenia agresie = in-formačnej vojny..to sme tu tiež rozoberali.

256343

01.11.2011 10:05

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

re: Anonym 90..
Vami uvedený článok je pomerne ťažko pozitívne v spojitosti s realitou interpretovať. Je tam pár zaujímavých pojmov, no sú mierne povedané chaoticky poskladané. To by bolo naozaj na dlhšiu podrobnú debatu, s čím z uvedených formulácii by sa dalo aspoň čiastočne súhlasiť a za akých predpokladov.

len pár naozaj dôležitých statementov..
Tzv. Hierarchicky najvyšší matrix(Boh, Vis maior,..) sa javý byť inak naozaj v poriadku.
Tzv. Atlanťanov(ak naozaj také niečo bolo) by som zasa až tak z viacerých dôvod(aj pravidlá vývinu a interakcie systémov a supersystémov) neglorifikoval.
Tak, ako aj mierne povedané trochu deformovaný pohľad autora(autorov?) na vplyv slnka na zem a ľudí, chápanie dôvodov "zrýchľovania" času, atď..

Myslím, že to autori majú trochu(hodne) celé poprehadzované.
Otázkou zostáva prečo niekto také niečo napísal, ako je vo Vami Anonym odkazovanom článku?
Evidentne sa dotyčný reálne bežiace socio-prírodné procesy snaží navzájom dopliesť a zaviesť do nejakej ezoterickej roviny.
Či to dotyčný(í) robí(a) podvedome, alebo vedome, si nedovolím tvrdiť.

re:GP
K Vašej otázke ohľadom tzv. Globálneho prediktora:
Na istej úrovni chápania reality, môžu samozrejme aj na tejto úrovni manažmentu u GP hrať istú nie nepodstatnú rolu niektoré tu spomínané(no podrobnejšie zatiaľ nerozoberané) špecifické "polia"..a veľmi pravdepodobne tomu tak v skutočnosti je. S tým by sa dalo s vami z časti súhlasiť. Pri takomto smerovaní debaty, by sme si ale museli zladiť vzájomný pojmový komunikačný aparát, aby nevznikli nedorozumenia s potenciálnymi vážnymi problémami aj pre čitateľov týkajúce sa nevedomého, či vedomého experimentovania s takýmito znalosťami a súvisiacimi technológiami bez kontextu a BOZP poučenia.
Safety policy regarding Social security rulez [smích]

No na bežnej úrovni chápania sveta sa GP javia byť podľa všetkých faktov, ktoré sú k dispozícii osoby ako napr.Vy a ja v dnes klasickom ponímaní.

Presne, ako hovorí staré rabínske príslovie:
"Je to tak, ako to vyzerá, no aj nie celkom tak"

Nemci tento veľmi dôležitý pohľad na svet zasa vyjadrujú jedným slovíčkom:
"Jain"

256363

01.11.2011 12:44

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

re2: Quido..
Prečo by sme nemohli diskutovať Quido? kľud prosím.. [smích]

hmm.."autoritatívna veda" a súčasná "vedecká" hierarchia..
Čím ďalej, tým viac triezvo uvažujúcich ľudí si myslím uvedomuje tak, ako Vy Quido a Vami citované osoby, že niečo tu nie len vo "vede", no aj v tzv. "náboženstvách" kategoricky(principiálne) nesedí. To sa mnohí snažia pomenovať, aby sme sa všetci spolu mohli pohnúť ďalej. Predpokladám, že o zjednotenie na spoločných základoch išlo aj na tej konferencii v Klakate. Podobných sympózii sa dnes deje hodne.

Otázka je, na akých princípoch by bolo možné zjednotiť tak rozličné kultúry, tradície,..?
Aj my dvaja máme predsa z Vášho pohľadu problém si porozumieť, pričom obaja sme z veľmi blízkych kultúr a predpokladám, že máme mnohé životné ciele(osobné aj kolektívne) spoločné.

Rozlišuje nás hlavne pojmový aparát.
Ja Vám niečo poviem a vy to pochopíte inak.
Je to celospoločenský a aj interkulturálny problém. Ľudia sú na rôznej úrovni chápania svojho okolia z miestnych kultúrno-stereotypných dôvodov a rozlične chápu a pomenovávajú tie isté veci. Atomizovať takto silnú časť kolektívneho podvedomie je tiež (ne)priamym dôkazom "pokročilého manažmentu elít".

"Vieme, že nič sa nedeje len tak samo sebou. Prebiehajúce procesy v našom okolí sú buď riadené, alebo samoriadené(ak neviem identifikovať subjekt riadenia, snažím sa identifikovať aspoň koncept samoriadenia). Vieme aj, že nič iné v nás a okolo nás okrem procesov neexistuje."

To je úryvok z jedného takéhoto vyvinutého intersisciplinárneho pojmového aparátu umožňujúceho komunikáciu(spoločné dialektické hľadanie riešení) prakticky na ľubovoľnej úrovni, v ľubovoľnej situácii na ľubovoľnom mieste.
Čas nechajme tentoraz bokom. Rozobrali sme ho a vyzerá, že naozaj objektívne neexistuje. Ide o to, čo si pod týmto pojmom miery subjektívne predstavíte..

Evidentne aj pod pojmom hmota chápete niečo úplne iné, ako ja. Definíciu hmoty som Vám v hornom príspevku dal.
Skúste to prípadne aj vy Quido, aby sme mohli konštruktívne pokračovať a navzájom sa obohatiť v chápaní nášho okolia a nás samých. Obzvlášť pozor na výrazy, ktoré vnímate podvedome ako "to sa akoby samo sebou rozumie". Bývajú to psychomíny položené v danom kulturologickom modele na kľúčové miesta profesionélnymi "elitnými" projektantami v zmysle možností samo?riadenia daného hierarchického kolektívneho modulu.
Vaša definícia kľúčových pojmov nemusí byť dokonalá, no poprosím aspoň niečo, aby sme sa pohli..
Z Vašich skúseností sa môžu pri našom vzájomnom dialektickom tandemnom dialógu vytvoriť nové znalosti zaujímavé nie len pre mňa, no aj pre Vás a ostatných prítomných čitateľov.

V mnou tu uvedenom pojmovom aparáte je inak logicky aj "antihmota" samozrejme znova len hmotou.

Ďalej..
Čo je podľa Vás Quido "Energia (od?) Boha", či dokonca En...

Automaticky kráceno

256383

01.11.2011 12:49

Záhadná ruská duše

RE: Rusové

udo1 31.?.?.?

pokračovanie2..
re2:Quido..

Ďalej..
Čo je podľa Vás Quido "Energia (od?) Boha", či dokonca Energia=Boh priamo??
Vieme, že Boh je Mierou všetkého, Nadmierou.
Chápete to ako potenciálovú energiu nejakého spádu(vývoja) pri vývoji vesmíru, zmenu v jeho harmónii?
Potom by som s Vami vedel súhlasiť, aj keď by som to možno pomenoval inak.
V tom, že dejiny a "veda" sa zase raz nevyhnutne (vývojovo podmienene) prehodnocujú s Vami samozrejme súhlasím.

V našom ponímaní zámerne odborne nepoužívame pojem metafyzika, lebo je mínový, demagogický.
Ako sa hovorí:
"To, že niečo nepoznáte, neznamená, že je to nepoznateľné, ako skôr to, že to nevchádza v okruh Vašeho chápania".
Slúži na tzv. hermetizáciu myslenia a zachovanie "elitárneho" systému spoločnosti. Bráni rozvoju myslenia populácie. Tak, ako tzv. "ezoterika", "exoterika", "mystika",.. je to demagógia smerom k v tzv. "náboženstvách" často žiaľ pre populáciu úspešne používanej dogmatizácií.

Pošlite mi prosím Quido nejaký schopný link na Vami uvedenú publikáciu a keď budem mať trochu času, skúsim si ju trochu prejsť. možno tam bude niečo zaujímavé aj pre nás, aj keď sa mi na prvý pohľad viaceré Vaše citácie javia problematické. Možno je to však naozaj nedorozumenie a rozprávame minimálne z časti obaja o jednom a tom istom, len v inom popise hmoty=tvorení=s-trojení v MIM kóde=slovách=in-formácii konkrétneho obrazu s konkrétnou čiastkovou mierou Miery všeobecnej(Boha).

No Boh samozrejme v tomto zmysle asi nie je hmotný [smích]
Príbeh..
Niekto sa raz zvolal:
Dajte mi obraz Boha, keď existuje!
a odpovedali mu:
"Niet vecí(hmoty) bez obrazu" (obraz je vnímanie, predstava)
"a Boh nie je vec."

ak chápete Quido, čo som tým chcel povedať..

256384

01.11.2011 13:13

Záhadná ruská duše

RE: x

udo1 31.?.?.?

re: Luxor a Švajčiarsko..
To, prečo má Švajčiarsko výhodu neutrality a 200-300 rokov ako prakticky jediné na svete nemalo žiadnu vojnu, sme tu toľko krát rozoberali, že to už naozaj celé nebudem opakovať.
Je to proste banková centrála. Jeden z mocných nástrojov riadenia globalizovaného sveta a admini chcú mať v svojej záhradke kľud. Dočasne bolo s podobnými medzinárodnými privilégiami experimentované aj inde, no v zásade o tom definitívne nerozhodovali štáty, o ktoré išlo. Tzv. "veľmoci" tiež len obmedzene, ako je tiež známe v realite mimo mediálneho teátru, a ktorého dúfam nie ste vyznávačom.
Tzv. Westfálsky mier bol v tomto zmysle tiež vždy len ilúziou.

Pokiaľ Vás nezaujíma realita, môžete si priať čo chcete Lux-or..
Ako sa u Vás zvykne hovoriť:
"Co by bylo, kdyby.." .. boli by sme ryby, či ako to pokračuje [smích]

O to, či by sme boli pod Amíkmi, alebo Rusmi, nerozhodovali poriadne ani ich bábkové verejné, tak, ako ani skutočné lokálne "elity", periférne pobočky tradičnej globálnej "elity".

Opakujem, že je nezdravé žiť v ilúzii, lebo to navádza ku kamikadze(resp.harakiri) optimizmu a nežiadúcim darčekom pribalením k chybným osobným životným želaniam vychádzajúcim z objektívnej realite neadekvátneho hodnotenia situácie a následného konania.

Ja osobne sa považujem za optimistu hľadajúceho súvislosti v odlišnostiach.

256385

01.11.2011 14:44

Záhadná ruská duše

RE: x

udo1 31.?.?.?

re:Luxor
Nemyslel som to zle Luxor a ani ako na- či urážku. Ani to s rybami [smích]
Ja len, že fakt tí globálfascovia a ich techniky sú v istom zmysle jadrom prakticky všetkých našich podstatných problémov. Máme na tom vyrásť a preto je zdravé to čím skôr pre čo najviac ľudí pochopiť, aby sa netrápili a mohli naozaj riešiť, tvoriť svoj život, osud a pomôcť aj svojim deťom, blízkym a okoliu. Proste aby sme sa tu úplne zbytočne nehádali.
Nie obviňovať sa navzájom sprostosťami, ktoré nikam nevedú, ako ovce na jatkách na úchylnú srandu týchto samozvaných elitných psychopatov.
Možno sme tu za nejakú odmenu a je hlúposť nechať si dar tohoto života(ako na nebesiach? tak aj na zemi..) dodžubať.
Toť vsjo. Už končím, ako ma V. upozornil [smích]

256396

01.11.2011 23:21

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: Jsme nepřipraveni?

udo1 31.?.?.?

re:L.C.
Napadol ma na lepšie obrazné vysvetlenie jeden starý príbeh..

..raz povedal Hydr, učiteľ Mojžiša:

"Príde deň, keď všetka voda na svete zmizne a príde nová voda z ktorej ľudia budú prichádzať o rozum. Jeden muž, keď to počul nazhromaždil si doma v pivnici zásoby vody. Prešiel čas a voda začala všade miznúť. Ľudia trpeli smädom a tento muž sa chodieval domov do pivnice napiť zo svojich zásob. Zrazu, keď sa vrátil k synom ľudským, zbadal, že sa objavila nová voda, z ktorej všetci, čo ju pijú, prichádzajú o rozum. Chcel sa s nimi rozprávať, no považovali ho za nebezpečného blázna. Jemu však postupne začali dochádzať zásoby a tak tiež začal piť z novej vody. Ostatní sa začali s ním znovu rozprávať a tešili sa, ako sa zázračne uzdravil."

Niektoré vysvetlenia kontextu:
1.Voda býva v kľúčových príbehoch vytvárajúcich štruktúru charakteristických stereotypov myslenia jednotlivých kultúr symbolom in-formácie.
2.V príbehu ide okrem iného o veľmi starý popis rezonančného(apokalyptického) stavu spoločnosti dnes nazývaného aj Zmena logiky sociálneho správania, ktorú sme tu viac ráz rozoberali.
3.Dnes máme v tomto zmysle stav postrezonančný, zmenu in-formačného prostredia. Cca.od 2.pol 20.stor predbehla frekvencia zmeny technológií dominujúcich našej kultúre obmenu generácii(genofondu), čo sú 2. základné zložky každého človeka(sociálna=psychická a telesná), ak chápete..

Som pri pohľade na vývoj celkovej situácie skôr optimista.
Existujú oproti tzv. biblickému Konceptu samo?riadenia spoločnosti(a z neho vychádzajúcim ideológiám, "náboženstvám" ) vypracované alternatívy a netreba sa ich báť. Treba rozlišovať, hodnotiť, preverovať=skúšať=konať a vylepšovať.

256416

02.11.2011 13:16

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: dám jedničku

udo1 91.?.?.?

re:pietroo..

Často sme tu rozoberali, že trh vždy bol a je prostriedok k nejakému cieľu=plánu.
Toľko na úvod k vyjasneniu pojmov cieľ a prostriedok jeho dosiahnutia.

Či už ako
1.zabezpečenie základných(ľahko definovateľných) potrieb celej populácie, alebo
2.prioritu(1.položku vektora cieľov ekonomiky) zadefinujem(neoficiálne, alebo dokonca oficiálne) ako
luxus "elity" a hromadenie prostriedkov na udržanie jej moci za akúkoľvek cenu. Napr.aj cez nastavenie kreditno-finančného systému na úrokovo-inflačný matematicky pyramídovo determinovaný na báze starého známeho zle skrytého zákona v biblickom
Deuteronomiu - Piata kniha "Mojžišova" 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 23:19 - 20, 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

To nehovorí Boh, ale keď tak, skôr asi nejaký rasistický satanista..alias Polyfémov "Ni(e)kto", alias GP(Globálny pred(át)iktor)
V skratke:
"Druhému dáš na úrok a svojim nie a budeš postupne vládnuť nad všetkými"= krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po médiá.

Vždy logicky existovali snahy o riadenie trhu.
Že by boli pri dlhodobom mnohogeneračnom odhodlaní, skúsenostiach a prakticky neobmedzených prostriedkoch "nadnárodného kapitálu" neúspešné, je vysoko nepravdepodobné.
Samozrejme by som na mieste dotyčných pri takej moci nedovolil podobné myšlienky (interpretáciu známych faktov) propagovať a vo svojom "elitárnom"systéme "legalizovať" nejakými medzinárodnými "oceneniami". Či už tzv. No-bel-ovými, alebo akýmikoľvek. Skôr by som sa davu snažil až na nevyhnutné výnimky podstrkovať presne opačnú ineterpretáciu existujúcich faktov. A vedci(včítane umelcov, politikov, novinárov a manažérov) v inštitúciách, ktoré pochopia(väčšinou podvedome) princíp "Uhodnout-vyhovět-přežít", podporím a budú prosperovať a iné zasa nie.
Na "nespratníkov" mám predsa celú plejádu so...

Automaticky kráceno

256452

02.11.2011 13:31

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

RE: dám jedničku

udo1 91.?.?.?

pokračovanie2..
re:pietroo..

Vždy logicky existovali snahy o riadenie trhu.
Že by boli pri dlhodobom mnohogeneračnom odhodlaní, skúsenostiach a prakticky neobmedzených prostriedkoch "nadnárodného kapitálu" neúspešné, je vysoko nepravdepodobné.
Samozrejme by som na mieste dotyčných pri takej moci nedovolil podobné myšlienky (interpretáciu známych faktov) propagovať a vo svojom "elitárnom"systéme "legalizovať" nejakými medzinárodnými "oceneniami". Či už tzv. No-bel-ovými, alebo akýmikoľvek. Skôr by som sa davu snažil až na nevyhnutné výnimky podstrkovať presne opačnú interpretáciu existujúcich faktov. A vedci(včítane umelcov, politikov, novinárov a manažérov) v inštitúciách, ktoré pochopia(väčšinou podvedome) princíp "Uhodnout-vyhovět-přežít", podporím a budú prosperovať a iné zasa nie.
Na "nespratníkov" mám predsa celú plejádu soft a keď nestačí, aj hard s-kill-ov, či Charýbd [smích].

Tvrdý plán bez spoľahnutia sa na ľudí a ich samostatnú schopnosť výmeny podľa potrieb je sprostosť=absurdný extrém, tak ako trh, ktorý nechám na pospas všetkému odhodlaným psychopatom.

Otázkou teda je:
Kto a ako(v koho prospech) bude riadiť trh?

Ak to ľudí nebude zaujímať, vždy sa nájde pár egoistických kamikadze(harakiri) zlo-dejov, čo sa budú snažiť tých 99% zotročiť a presvedčiť, že je to tak ok. Všeobecne nadradený systém je nastavený správne k aktivite a pozitivizmu, namiesto ni(e)kým vyvolavanému strachu(neurobiť hriech, chybu, čo i "len v mysli" ) a pasivite("my za Vás to zlé politické svinstvo poriešime, len nám zaplaťte" ).

Ako raz povedal Lao´c:
"Ukážte mi zlo-deja s dobrým osudom a je ho povolám za učiteľa."

256454

07.11.2011 12:20

Světová měna a světové dluhy

RE: USA- zem orwellovských protikladov-POZOR!

udo1 46.?.?.?

Tak, tak..
"Podľa skutkov pozáte ich.."

keď vyberieme zo štyroch evanjelií priamu reč Issu z Nazarény, dostaneme takmer jeho evanjelium, pričom vyzerá, že nebol zlým človekom..

Tak treba vyberať aj s pomedzi samotných judaistov a ich známych judaistických ideologických príručiek(protokoly tam nerátam, bo sa javia byť ohňostrojovým prostriedkom na odlákanie pozornosti od niektorých známych, nie len tu často rozoberaných a citovaných, psychopatologických pasáží celosvetovo rozšíreného extrémistického starého zákona a špecifík "nového") a rozlišovať tam to Ľudské od kadejakých zvrhlostí.
Kánon, dogmy sú v tomto zmysle principiálne z ľudského hľadiska neprípustné.

Tak, ako u každého jednotlivca, národa, či kultúry, treba hodnotiť jeho-jej činy. Nenechať sa opiť deklaráciami.
"Tolerancia" končí tam, kde sa začínajú cielené demagogické eufemizmy.
Každý je od narodenia povinný používať svoj rozum = dar hodnotenia = rozlíšenia dobra a zla a vôlu = silu, emócie konať. Nie len emócie=energia más, no aj energia jednotlivca je moc, s ktorou treba počítať, pričom blokuje intelekt. Intelekt je vedomá zložka rozumu, ktorá umožňuje identifikovať stereotypy vlastného a kolektívneho podvedomia a neustále ich prehodnocovať na ich adekvátnosť vzhľadom na meniacu sa objektívnu realitu = stav(stavový vektor riadenia) a svoje ciele(vektor cieľov) - neegocentrické, alebo egocentrické).
Krátko z dejín "elitárneho" manažmentu:
C - S = CH (momentálny vektor chyby riadenia situácie, osudu..,) pričom každá hierarchicky usporiadaná položka stavového, resp. cieľového vektora má svoje riadiace-riaditeľné parametre..
analógia auta a spoločnosti: rýchlosť, momentálny uhol natočenia volanta, množstvo paliva, brzdná dráha, znalosť mapy,..máme východziu stanicu a cieľovú.. samozrejme po ceste môžeme dostať in-formáciu(ak ju vieme prijať a správne vyhodnotiť) o zmene cieľa, ak vieme kde, natankovať,..alebo zablúdime a zomrieme niekde na púšti..

Tak, ako Vám p.o.p.(prach otcov prodavšij?)v dobrom hovorí v tomto prípade anonym ..78: "Opatrne s používaním emócii"..
a hrou ich koordinácie s jednotlivými zložkami vášho intelektu, intuíciou a vedomými a podvedomými morálnymi štandardami. V tej hre ide totiž o život, no je fajn, Ľudská a netreba sa jej báť. Snaha o zbavenie sa zodpovednosti, či jej delegácia znamená prakticky bez výnimky smrť - v tej, či onej forme.

Putin s Medvedevom tiež robia chyby. Treba ich pozorne sledovať a ďalej pracovať na zvyšovaní miery chápania objektívnej reality populáciou. Emócie spojené s takýmto chápaním determinujú úroveň vlády. Ak dialektický(?) tandem Putin-Medvedev bude konať adekvátne tomuto a ďalším objektívnym dominatným sociologickým pravidlám a vyvedie krajinu z režimu stabilizácie do rozvojového režimu, budú podporení. Ak nie zazvoní zvonec i fiľma budet konec..a začne ďalšia ra-z-prav-ka...

Automaticky kráceno

256719

09.11.2011 00:55

Islámské bankovnictví

RE: Aby Vám ten úsmev neztuhol ..

udo1 91.?.?.?

Nooo..
tiež súhlasím, že zakat by mal ísť Az-Ra-el(u), či Iz-(pseudo)ra-el(u)? a jeho šéfom, lebo tí ho vedia určite "ľudsky" prospešnejšie použiť a nie zlému, zlému a ešte raz zlému!!! T-alibaba-(nu-pagadi), potomkom pôvodních Hebrejom(v ó-mega? koncentráku držaným Palestíncom) a dákym šejkom majúcim toľko peňazí z iných zdrojov, že ďalšie nepotrebujú(nečesť výnimkám)..[velký smích]

Súhlasím so Stívom:
"Zakat má slúžiť na témokratizáciu islámu a ak to nepochopia, čo?
No predsa BOMBARDOVAŤ!!!"
..či tahat za-gate témokrate,
alebo jako to bolo?
..nepamätám sakra po tom vyúrokovanom heroíne..

Bonusovka pre dvestoosmičkového anonyma:
Čo majú úrok a herák spoločné?
tip:
Nemyslím tým to, že sa Vám možno na prvých pár kôl zdá byť pre zabezpečenie rodinnej a komunitnej pohody jedno, či druhé ideálne.

ÚROK NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE POPLATOK. MASKUJE SA NÍM. IDE O MALÝ, NO PODSTATNÝ KROK ĎALEJ SMEROM K NÍM ŠTATISTICKO-MATEMATICKY PREDURČENEJ FAŠIZÁCII=OTROKÁRSTVU SPOLOČNOSTI. Je to podstatou expanzívny systém vedenia finačnej vojny s cieľom zachvátenia všetkých dostupných zdrojov.
Samozrejme spolu s nevyhnutným postupným monopolom na kontrolu obeživa.
V tom prípade aj principiálne zámerne v celom objeme bez vytlačenia ďalšieho nadmerného obeživa nesplatiteľne nastavený. Podrobne sme to tu rozoberali dokola hádam už zo všetkých možných strán a popísali aj alternatívy, tak sa tu nesnažte anonym 208 zasa zomlieť ľuďom hlavy. Netvrďte, že nevidíte dôsledky tejto sociálno-patologickej činnosti na dnešnej spoločnosti! Ako môžete obhajovať tento rasisticko-genocídny(Pentateuch) zámer?

Jou..inak kdeže to máte ten na "30 rokov fixovaný" hypotekárny úrok "nezávislý" od inflácie, vytváranej tým že samým úrokovo-fiat money systémom?
Čo drobné poznámočky?
Nebodaj nechcete povedať, že Vám ho garantuje "štát"(pardón - Vaši susedia=ich dane - dph, spotrebné, z prijmu,atď.. odvody, neopravené cesty, bez financí rozpadávajúce sa zdravotníctvo, školstvo, dôchodkový systém,umelý maskovací cigánsky a "islámsky" problém..)?

Ľudia nie sú predurčení na život vo fašizme, aj keď podľa Vás A208 možno áno. To však je skôr Váš osobný problém(a Vám blízkych). Nič v zlom

256821

09.11.2011 09:12

Islámské bankovnictví

RE: Úrok je jed

udo1 91.?.?.?

re:tojejedno85..

Čo chápete Tojejedno85 pod kapitalizmom a socializmom? Trh vždy bol a je riadený, ako správne hovoríte, aj úrokovým sytémom. No nie len. Sú, ako sme tu rozoberali, ešte mocnejšie nástroje: Komplexné ideológie, ktoré nevznikajú len tak "samo-sebou", "náboženstvá", médiá, prepisovania dejín, pre tú-ktorú kultúru dominantné príbehmi(bájkami, rozprávkami, "náboženskými" podobenstvami) koordinovane profesionálne v záujme úzkeho tradičného egocentrického kruhu riadené čiastkové a celkové koncepty samo(?)riadenia = mat(r)ice socio-kultúrneho inžinieringu.

Trh tiež vždy bol len PROSTRIEDKOM(nie cieľom) k dosiahnutiu rôznych hierarchií cieľov. Môže byť samozrejme riadený(regulovaný) ku prospechu celkovej populácie(ak je prvý cieľom naplnenie základných ľahko definovateľných potrieb populácie-zdravé jedlo, pitie, vzduch, ubytko, doprava,..), alebo luxusu elity (potichu hlavne pomocou inflácie cez fiat money spojené s úročením). Po určení základných potrieb môžem efektívne riešiť aj medziodvetvový balans (daňovo-dotačnú politiku). Pri marxizme to nie je možné, z dôvodov, ktoré sme tu podrobne rozoberali. V tom mal napr. V. Leontiev pravdu, aj keď za to, že to podal obecne a vyslovene demagogicky, dostal judášsku "Nobelovu cenu".

Marxizmus nie je socializmus. To si nepleťte prosím.
Definujte prosím, čo je na socializme a kapitalizme podľa Vás dobré a čo nie. Aké navrhujete korekcie a prečo tam asi ni(e)kto z pozície projektanta tie chyby(politologicky zámery) podvedome, či vedome navrhol.

Alebo chcete nejakú novú ideológiu, ktorú Vám ako psíkovi predhodia, celú ju pahltne zožeriete a nepoučite sa, že aj v predchádzajúcich boli otravy a drogy.
Je Vám v roli Sizyfa dobre, alebo chcete byť Prométeus, či nejaký iný hrdina?
Čo tak trochu podumať, namiesto stádovitého hurá systému a prežúvania zvratkov niekoho druhého.
Máte od narodenia rozum a vôľu, tak ich používajte.
Alebo snáď nechcete byť Človekom?

256840

09.11.2011 19:06

Islámské bankovnictví

RE: Aby Vám ten úsmev neztuhol ..

udo1 91.?.?.?

Ok, nebudem to tu znova aj ja ešte raz rozpisovať, bo editor to oprávnene pre opakovanie stopne [smích]
Asi ste nový, resp. staronový [velký smích]
Preto som ani radšej na Vaše provokácie nemal reagovať.
Tak, ako to spravili aj ostatní.
Absurdné koncepty myslenia treba asi fakt najlepšie aktívne ignorovať, ako tu niekto pred časom podotkol..
Odpovedám len kvôliobčasným návštevníkom, aby si nevytvorili nereálny obraz o finančníctve..
Študujte Dvestoosmička, aby ste nebol na verejnosti za nevzdelanca. Realita je fakt príjemná. Nebojte sa jej. Ak zostanete v ilúzii, nebudete môcť rozhodovať o svojom osude. O to horšie pre Vás a Vašich blízkych, ak nevedome, či dokonca vedome pomáhate ničiť príjemnú budúcnosť ostatných.

Tu je jeden zo seriálových článkov aj s prepočtami, okrem množstva iných príspevkov tu na fóre a v ňom uvedených odkazov na ďalšie a ďalšie materiály o dejinách bankovníctva, analýzach možných nastavení ich fungovania a ich použitia ako prostriedku buď spoločenskej prospešnosti, alebo ako dnes-vojenského agresie a genocídy.
Aj vy 208, si môžete v živote vybrať cestu. Vyberte si prosím dobre, bo zodpovednosť je vždy aj kolektívna!

256850

11.11.2011 11:34

Islámské bankovnictví

RE: Úrok je jed

udo1 91.?.?.?

re:Tojejedno?..

Prečítajte si trebárs aj všetky in- a deformácie na celom internete a vo všetkých knižniciach na svete behom najbližších Vašich 1000+1 životov, alebo si na na to najmite ľudí, ak máte tie kapacity.. [smích]

Otázkou je, ako Vy Tojejedno? a Váš koloktív rozlíšite pravdu od lži?
O tom je tu tak často rozoberaná metodológia spracovania informácií. Pohľad z akého sa pozeráte na svet, jeho chápanie a Vaše morálne štandardy. Aké in- či deformácie dokážete vytiahnuť aj s Vami uvedených materiálov? Môžete prečítať desaťtisíce "odborných" dokumentov, no keď neviete(alebo nechcete), ako ich skladať s pohľadu aproximácie objektívnej reality(dominantných socioprírodných procesov ich vzťahov a tendencii-technológii a možností riadenia), tak sa skôr zbláznite, alebo budete nihilistom odovzdajúcim svoj osud do rúk administrátorov štatisticky organizovaného "chaosu"= cielené zahltenie spoločnosti stresom a indeformačným preťažením. Niet nad lexikálne potrebám dnešnej objektívnej reality adekvátne vyjadrený zdravý selský rozum, ktorí sme tu neraz popísali a ďalej spoločne popisujeme-optimalizujeme.

Tak by si asi mali podľa Vás aj naši "správni" študenti prečítať všetku dostupnú a "odbornú" literatúru, aby si urobili "prehľad", či ako chcete, aby som chápal Váš zoznam?
Snáď nemyslíte, že Váš návrh je reálny?
Chcete nebodaj, aby študenti sedeli v škole do päťdesiatky a potom išli rovno do dôchodku plní X+1 teórii, no neschopní skrz chaos v gebulkách čokoľvek vykonať?
QUI BONO?

Navrhnite Tojejedno? prosím niečo reálne a nechoďte do absurdít. Keď ich množstvo z Vašej strany narastá, hrozí, že zdiskreditujete aj Vaše lepšie návrhy, resp. ich bude problém vo Vašich príspevkoch identifikovať, prípadne obecne prospešne interpretovať.
Vopred s úctou ďakujem.

256916

Islam = vo voľnom preklade nebesia na zemi, no nie je to celkom tak [smích]
Je to jedna zo životných filozofií oponujúcich agresívnemu apokalypticky smerovanému biblickému konceptu samo?riadenia spoločnosti, ekonomiky,..

Otázkou je:
Ako sfunkčniť islamský finančný model?

Ok, tak to zhrňme..
V podstate stačí pri podobných bezúročných modeloch len kontrola množstva obeživa, ktorého pri úrokovom dlhovom systéme "vzniká" známymi spôsobmi neúmerne veľa(podľa rôznych odhadov 15,30, až 50,.. násobok skutočných potrieb celosvetovej populácie=celkového súčtu tovarov a služieb), čo je hlavnou príčinou inflácie. Samozrejme je v globálnom merítku akýkoľvek úrokový systém nastavený principiálne nesplatiteľne a apokalypticky. Preto je dnešná oficiálna diskusia o problémoch EU bezpredmetným demagogickým divadlom odvádzajúcim od podstaty problému.

Tento tzv.biblický systém založený na doktríne starozákonného pentateuchu vždy bol a je postavený ako forma tichej a vysokoefektívnej finančnej vojny.
Inflácia, ako vedľajší produkt tiež kumuluje prostriedky nevyhnutne v rukách administrátorov systému. Technologizácia ako forma optimalizácie je z časti pozitívna, no predbehla morálny rozvoj populácie, čím vznikajú potenciálne fatálne situácie(jadrové, ekologické, kulturologické a ďalšie konflikty). Technologizácia a objektívny proces globalizácie bol touto doktínou(Deuteronomium 23:19 – 20, 23:19 - 20, 28:12, Izaiiáš 60:10 — 12)urýchlený a je v zásade ukončený.
Preto je tak nevyhnutné prehodnotiť bibliu a nedať sa zmiasť falošnými stopami("Da vinciho kód", Protokoly,..), ktoré majú, aj keď v nich je skytý veľký kus pravdy(tak, ako aj v biblií), oveľa menší dopad na podvedomie celosvetovej populácia, ako vraj najrozšírenejšia kniha na svete. Brať bibliu ako kánon, či "dar od Boha" je v tomto zmysle z pohľadu kresťana Bohorúhačstvom a jedným z najťažších "hriechov".

Zlata je ako globálneho invariantu proste na celosvetové finančné potreby ekonomiky nedostatok a nezodpovedá časovej zmene výroby a služieb.
Momentálne sa najefektívnejším spôsob kontroly globálneho obeživa v zmysle jeho adekvátnosti k množstvu tovarov a služieb javí byť jeho naviazanie na el.energiu(1 kWh), keďže cca. 95% výroby a služieb je vyrábaných strojovo.
Na konferenciách ŠOS padli už dávnejšie podobné návrhy a podľa tu viac krát uvedených odkazov sa realizujú. Tak aj BRICS a bilaterálne dohody MID s mnohými krajinami Arabského sveta, Iránu,Malajzie, Vietnamu a Európy(Ruhrgas?).

Keďže technológie sa dnes už v zásade dajú kúpiť a tzv.autorské práva sú brzdou rozvoja(krajiny, ktoré ich v podstate neuznávajú, prirodzene predbiehajú ostatné-"Kde by sme boli, keby si niekto z našich predkov dal patentovať koleso?!" ), rozhodujúcim sa javí v budúcnosti hlavne tu tiež viac krát rozoberaný tzv. Štandard energozabezpečenia danej krajiny.

Stále väčšou výzvou ...

Automaticky kráceno

256927

pokračovanie..

Stále väčšou výzvou pre štáty bez významnejších zásob energonosičov(plyn, ropa, ekoproblematický urán,..)bude nevyhnutná dominancia štátov-združení, (a korporácií?) kontrolujúcich trh s energetickými zdrojmi(a z časti suroviny).
Snaha o vypojenie sa z procesu globalizácie je pre akúkoľvek krajinu politickou sebevraždou. Postupný prechod kľúčových hráčov na popísaný energo-

Existuje istá oprávnená obava, že útek do lona "Matky Rusi", nemusí byť optimálnym riešením v zmysle dlhodobejšej svojprávnosti našich národov. Kooperácia samozrejme áno.. Zostáva nám teda dlhodobý pravdepodobne mnohogeneračný boj za poľudštenie=defašizáciu EÚ a procesu globalizácie, prípadne uvoľnenie filozofie fyziky spod korporátno-politického chomúta(prakticky neobmedzené zdroje energie nášho geogenerátora=kovové jadro zeme a ionosféra-Tesla, a ďalšie).
-v rámci hudby budúcnosti by ceny za energiu následne postupne klesali na nulu so všedkými sociálnymi dôsledkami [smích].
Ako sa hovorí:
"Rast cien je priamoúmerný vektoru chýb riadenia ekonomiky".

Resp. ešte lepšie KOMBINÁCIA uvedených prístupov.
Komplexné alternatívy sú vypracované a boli tu uvedené.

Ďakujem editorovi za vecný a konštruktívny článok.

256928

17.11.2011 00:15

Islámské bankovnictví

RE: Úrok je jed

udo1 41.?.?.?

re:ToNieJeJedno
Bol som OoO a som momentalne zriedka na nete..
Som na dlhsie odcestovany.

Myslim, ze som toho cital o ekonomike hodne a nie len na skole. Prax(dopady urocenia) by bola inak pre Vas tiez dost zaujimava vec.
Preco ste si vybrali prave toho Vasho Galizien-Misesa [smích]?
Javi sa Vam z nejakeho dovodu "autoritou"?
Zda sa Vam azda niecim vynimocny ToNieJeJedno?

257147

17.11.2011 01:15

Islámské bankovnictví: zpátečnictví nebo inspirace? – I. díl

RE: Úrok je kradez

udo1 41.?.?.?

Re:ToNIEjeJedno
1.Legislativu vzdy nastavovali administratori systemu(zaroven majitelia bank, corp.,..)cez kralov, "slachtu". ci "poslancov" skrz metodiky kulturneho inzinieringu, co sme tu podrobne rozoberali.

2.Asi som podla Vas beznadejny cvok, co "necital Miseho", no naozaj nechapem, co maju dnesne staty spolocne s tlacenim penazi?
Ostatne v zasade tak, ako aj pred tym..len to nebolo viac-menej oficialne, ako je tomu dnes [velký smích]
Poucte ma prosim aj s pritomnymi kolegami, ale ak sa da gramotne a nerobte tu z ludi idiotov slovickarenim!

3.Ako ste dosli na to, ze banky su podniky, ako "kazde ine"? Zlegalizoval ich azda z Ludskeho pohladu svojim vyhlasenim Jan Pavol II.?

Inak "jednym z faktorov" je, ze urokom "vytvorene" peniaze nie su podmienecne viazane na realnu produkciu tovarov a sluzieb, co ma za dosledok zname socio-devastacne javy, bublinky,atd..
Isty vztah sa samozrejme neda upriet, no skor vo forme znamej socialnej agresie a nevyhnutnej demoralizacii pri tomto sposobe akceleracie technologockeho pokroku a koncentracie moci(globalizacie).
Pri bezurocnom investicnom bankovnictve tiez nie je plne garantovane "zhmotnenie investicie", no moznosti manipulacie su zo skusenosti pri prislusnom chapani a voli populacie nizsie.

4. Peniaze NIE su produktom. Su prostriedkom vymeny. Ucte sa skutocnu ekonomiku, namiesto vojensko-genocidnych rasistickych sprostosti.Chcete ludom pomoct, alebo im zasa rozdat heroin so znamym dlhodobym asocialnym ucinkom?

Rozhodnite sa sam pred sebou ToNIEjeJedno.
Chcete zostat fasistom, alebo ste schopny prehodnotit svoje myslenie smerom Cloveku, ako sme to tu rozoberali?
Svojim blizkym ponukate heroin, alebo nie?
Ak nie, ste rasista, co myslim nie je moc zdrave, ak sa s tym takto prehana.
Predpokladam, na zaklade vasich komentarov, ze viete, o com hovorim!
Berte to prosim ako dobre mienenu radu, konstatovanie.
Rozoberali sme tu, ze
"Tolerancia konci tam, kde sa veci prestanu pomenovavat ich pravymi menami."
Dobre porozmyslajte so svojou sebadefiniciou, ak samozrejme nepatrite k zombi-oddanym starozakonnej doktriny pseudomonoteizmu posadnutych. Potom Vam naozaj nezavidim Vas cyklicky syzifovsky osud vecne smadnych po krvi tecucej z amonovho oltara smrti.

Samozrejme sa islam snazi len oponovat agresivnej biblickej doktrine urokoveho zotrocenia sveta, co nie je samo o sebe konceptom, kedze clovek musi bojovat za nieco a nie proti niecomu. Su vsak tu rozoberane alternativy a netreba sa bat ich preverit. Je jasne, ze urok nema buducnost v Ludskej spolocnosti.

257150

re>dub
Ospravedlnujem sa dub, bo som na cas sluzobne odcestovany a vzhladon na africke podmienky casto bez netu..

Porozmyslame nad Vasim navrhom, no napada ma pri Vasom modeli, ze skor vyzera ako zaklad tu tiez diskutovanej nevyhnutnej studie medziovetvoveho danovo-dotacneho pomeroveho balancu s fokusom na definovane zakladne potreby populacie. Z hladiska planovania trhovej ekonomiky je samozrejme studia nevyhnutna. V tom suhlasim. Preco vsak nezobrat ako jednotku, namiesto "vajca [smích]" invariant kWh pouzitelnu univerzalne vsade vo svete. Produkcia elektriny navyse priamoumerne zodpoveda aktualnemu objemu vyroby tovarov a sluzieb, cim automaticky odpada mnozstvo virtualnych prepoctovych kombinacii.

Priznavam sanozrejme, ze je nevyhnutne paralelne riesit nasu nezavislost na dodavkach energonosicov, aby sme sa nodostali do politickej zavislosti krajin z ktorych ich dovazame, co nie je jednoducha uloha. Riesenia sme tu rozoberali.

Neustala optimalizacia vyvazenej spolocnej danovo-dotacnej politiky(o jej nevyhnutniosti sa tu myslim nemusime bavit) musi byt postavena na globalne racionalnom invariante. Cielom je znizovanie cien(ako kriterium kvality riadenia trhu) definovanych zakladnych materialnych potrieb populacie smerom k zvysovaniu zivotnych standardov(momentalne definovaneho luxusu) s ohladom na udrzatelne ekologicke standardy. Nadstandard(napr.dnesnej pseudoelity) nebude samozrejme zakazany, no bude prislusne zdaneny a nebude patrit k prvoradym cielom ekonomiky, ako je tomu dnes. Padanie cien pri technologickej optimalizacii vyroby umozni populacii bez stresu o buducnost planovat rodiny(prirodzene u nas stabilizuje a inde zastavi populacnu exploziu), samovzdelavat sa a rozvijat moralne standardy.

257152

hej dnesny petrodolar..
a jeho politicke zneuzivanie..
je to problem kvoli tomu, v koho je rukach..
No v tomto maju objektivne majitelia FEDu pravdu a ich krok v roku 1973 bol spravny. Globalna fascolelita previedla riesenie objektivnej globalnej financnej vyzvy 2.pol 20.stor zase raz prva do praxe.
To by sme sa od Globalneho prediktora(parazita) a ich obetnych barankov=judaistov mali opat ucit.
Ide o to, kto tento v buducnosti postupne bezurocny system bude kontrolovat. Ti hajzlici totiz dobre vedia, ze bez zaujmu a chapania populacie to nepojde.
Kontrolovat dav totiz mozete zrovna tak tym, ze mu nedate informacie, ako aj tym, ze ho presytite dezinformaciami.
T.j. pokial decko nema zo skoly a od rodiny zaklady metodologickej prace s in-formaciami bez akejkolvek dogmatiky.

Praca=energia=elektrina(na tych cca.95 percent,len 3-5 percent je dnes ludska+zvieracia). Dovody tohoto javu a jeho spojenie so zmenou logiky socialneho spravania(spolocensky subjektivne vnimanom zrychlovani kulturneho=socialneho casu)sme tu podrobne rozoberali.

Stale si ale dub neviem realne predstavit
samo?riadenie globalneho trhu=vymeny tovarov a sluzieb bez invariantu.
Otazkou je kto a ako by samo?riadil=predigoval a korigoval Vami navrhovanu paritnu maticu.
Ak trh nebudu riadit chapavymi moralnymi obcanmi priamo delegovani a kontrolovani zastupcovia bude sa o to vzdy snazit Ni(e)kto iny. Tak vyzeraju byt proste nastavene objektivne HNR pravidla(dokazane tiez tu rozoberanymi sociologickymi statistikami o ktore sa logicky v HNR simulacnych modeloch opiera po tych cca.3500r. aj GP-p).

Ake samoriadiace algoritmy navrhujete Dub?
Ake budu korekcne parametre a z nich vyplyvajuce metodiky riadenia systemu?
Viete, ze tak, ako u GP-p navrhnuteho expanzneho dezinformacno-financno vojenskeho systemu v biblickom deuteronomiu je v jednoduchosti krasa a robustnost kazdeho strategickeho modelu(akokolvek amoralno-psychopatickeho..).

Skuste Vas model co najviac abstrahovat(zjednodusit), lebo inak zostane pouzitelny len pre obmedzene komunity a nas globalny problemik (dominujuci lokalkam)ekonomickej vymeny nam nevyriesi. No mozno navrhovany maticovy pomerny vymenny system nebol Vami ani globalne navrhovany..

Samozrejme, ako sme sa minule bavili, pri hodne vyssej miere chapania objektivnych socioprirodnych pravidiel(intuicii a aktivnom sve-domi=moralke) dominantnou majoritou populacie, by niekedy v buducnosti mohli Vami navrhovane modely byt funkcne aj v globalnom meritku..

Ciel je myslim jasny nie len nam dvom. Otazkou zostavaju postupne kroky, ako sa ku nemu dostat. Lokalne paritne systemu spravovane podla momentalnych potrieb komunit bez energoinvariantu- ANO, suhlasim. Kvalitativne komunitami samo-optimalizovane LETsystemy su navrhnute a kolegovia pracuju aj na nasom vlastnom freewareovom statisticky kontrolovatelnom novsom modeli.
No funkcny globalny vymenny system bez energo-invariantu?
hmm..
Istu mieru politicku samostatnosti moze v tom pripade garantovat
len tu tiez viac krat diskutovany standard energozabezpecenia danej komunity,..statu....

Automaticky kráceno

257192

22.11.2011 19:32

Politburo über alles

Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 91.?.?.?

Ein Reich, ein Volk, eine Bank!!! [velký smích]
Na bitt´ schön..
A government by the (few)people, for the (few)people.
Willkommen im 4.Reich, Frohe Weihnachten und schönes nüchternes Erwachen im faschistischen Neujahr vom Amenkind!

Das ist ja mal wieder eine nette Herausforderung für den Gaumen der alten Bauernweissheit.

257503

23.11.2011 09:45

Politburo über alles

RE: Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 46.?.?.?

Alebo:
Ein Reich, ein Volk, eine (Welt?)Union!

EIN (Un)HEIL (geht)AUF DIE UNION(zu)!?

re:René..
a odkaz na czechfreepress, Island a doing buziNessi, W(h)at?son a Hol(e)mes(s)? [smích]

Jeden starší:
Watson a Holmes na výlete spia v noci v stane..
Holmes zobudí Watsona a pýta sa ho:
H: Čo Vám hovoria tie hviezdy nad nami Watson?
W: Pekne čisto vidím Orion, Sírius..hmm..zajtra bude asi pekne..
H: Ukradli nám stan.

257540

23.11.2011 10:19

O strachu

RE: Strach jako hybný moment evoluce ?

udo1 46.?.?.?

re:Žán Valžán [smích]
Zrovna tak, ako keď kritizujeme socializmus, komunizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus, konfuciánstvo,..
Základom riešenia problémov (využitia príležitostí [velký smích]) bola myslím vždy dobrá otázka:
Čo mali tieto myšlienky spoločné(aj s kapitalizmom)?
A v čo boli prevrátené, resp. kým?
Isto to nebola "prirodzená zloba" v "každom človeku".
Kto niečo také povie, alebo uverí, je niečo ako dajme tomu satanista.
Napr.:
Rozdiel medzi pôvodnými Ľudskými prirodzenými kresťansko-komunisticko-budhisticko-trhovými myšlienkami a ich dnešnou dezinterpretáciou.
Ako vznikla? Priletela sama sebou, ako metla s babou Jagou? [velký smích]

Teda:
Kde sú v týchto "-izmoch" (zámerné?)chyby, prečo asi tak vznikli(rola samozvaných "elít" ) a aké navrhujeme korekcie?

Alebo si necháme ako bezprízorní psíkovia predhodiť ďalší nový, či oprášený -izmus, -cie, či "náboženstvo", prípadne zase raz jeden to a druhý zas ono a samy(?) sa poštveme navzájom znova proti sebe. Brat s bratom, či bratrancom sa budú dokola tĺcť palicami po gebuliach?

Trh nemôže byť bez plánu(cieľu) a plán bez prostriedkov jeho dosiahnutia(t.j. aj trhu). To je hádam už pomaly aj demokratickej(aspoň trochu gramotnej) väčšine jasné.

257542

23.11.2011 12:00

O strachu

RE: Robota, strach, odvaha, štěstí

udo1 46.?.?.?

Ano Pbox..
Otázkou však zostáva, nakoľko je to, čo chcete, pre dobro populácie v zmysle súladu so spoločensko-prírodnými zákonmi napĺňania optimálneho potenciálu čo najširšieho množstva občanov pri nenarúšaní harmónie týchto objektívnych vzťahov. To sme tu neraz rozoberali a podrobne špecifikovali aj kritériá.
Obzvlášť to platí na exponovaných pozíciách s väčšou zodpovednosťou ako má napr. T.Gou, mnohí politici, bankári, umelci, etc..

AK porušíte tieto pravidlá, z pravidla dostanete balíček, ktorý zďaleka prevýši obsahom benefit a nebude sa Vám páčiť.
Pre ni(e)koho to ale evidentne stojí za to.

Ak sa však ovčania nechajú bez odporu napriek svojim Ľudským darom strihať a rezať, môže "šikovný pseudoeliťák" delgovať na svoje obete podľa pravidiel aj časť dôsledkov priamej a okamžitej zodpovednosti aj v dnešnom z pozície populácie subjektívne sa zrýchľujúcom čase.
No neopakujme sa zase..

257550

23.11.2011 18:54

Politburo über alles

RE: Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 46.?.?.?

Re: Jánoš(ík)s Nachbar..

Lieber Mann vom diebischen Bergvolke! [smích]

"C" ist rrrischtiisch!
Das Afrikakorps war nicht sonderlich erfolgreich vielleicht auch wegen dem "Korps" in dessen Namen..
Wäre übrigens nicht zum ersten und auch nicht zum letzten mal.

Die Deutschen haben sich halt ein bischen unklug "gehen lassen". Provoziert vom von den Bänkster unterstützten und wahrscheinlich die meiste Zeit die Hintergründe der ganzen Operation unwissenden Onkel Adolf. Wenn man dumm die einen Schekelgräber für die anderen umtauschen will, mag es einerseits der Oberpapa nicht und andererseits auch die Puppenspieler die Papa zu simulieren versuchen. Ist halt schwierig ohne Papa nach Puppentheaterregeln erfolgreich zu spielen. Besonders mit hohem Einsatz.

re:Island..
Je vysoko pravdepodobné, že ak plebs skutočne začne aktívne zaujímať realita a vlastná budúcnosť pri realizovaní alternatívy bližšej(ako je tá "elitárna" )cieľom Tata, aj v pomerne malom množstve niet sily, čo by prebudených občanov pri opatrnom postupe zastavila. Odpoveďou egocentrických samozvancov bývala ako 1. z pravidla snaha o narušenie rozvoja morálky(tmelu spoločnosti), pokiaľ prevyšovala nimi kontrolovanú.

Hlave Kyklopa viditeľne už neslúži poriadne ani to jedno oko Hóra a ak sa zvyšných baranov nepodarí zblbnúť na dáke tresky-plesky, nedožije tekvica už snáď ani Helloweenu a je s ňou fakt už len Amen.
Ďalšia Odyssea končí a vieme, že dva krát ani do rieky Halys nevstúpiš.

Schönes Puppentheater, nur sollte das Publikum auch ein bisschen bewusster mitspielen. Es wurde ja auch dazu geboren.
Im allgemeinen ist es nicht unwichtig, mit was für einem Kopfinhalt(Weltanschaung und -Verständniss) die ehemaligen Zuschauer ein Theater verlassen.
Natürlisch, FALLS sie es verlassen.
Da kommen wir aber schön langsam zur nächsten Geschichte [smích]

257571

23.11.2011 19:46

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské diktatuře

udo1 46.?.?.?

Riešili sme tu, že ssionáckovia a judaisti obecne, tak ako aj neslobodní murári s povolením, či bez, majú svojich Sturmbandführerov = scenár s réžiou za oponou.

Snáď nie ste Ignác ďalším z tých, čo si myslia, že koncept riadenia západu(a sveta?) s názvom Biblia sa zrodil v púšti z Bin-aladinovej lampy pošúchanej nejakým samovyvoleným otrhaným pastierom?

Tzv."Židia" sú len oprátkoví výpalníci Deuteronomium 23:19 – 20, 23:19 - 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12, ktorých Amraham občas dá na Amonov pohanský pseudomonoteistický oltárik, keď ovečky začnú pri strihaní a rezaní moc békať.
Aby videli, že pastieri občas tiež púšťajú na ohníku tuk. Že by potom nebol problém s nedostatkom kádrov, tak sa obrázok zvykne s hlasným kvikotom dokola pripomínať. Keď to prestane zaberať, šo(uk)a sa cyklicky zopakuje. Priemerne cca. každých 50r. za posledných 3000 +-.

Ta pome riešiť podstatu a nenadávajme tu na "Židov", či judaistov.
Tí si musia svoj problém(rolu, výzvu, príležitosť,..) poriešiť sami, inak kolo, kolo mlynské, za 4 rýnske(a či 3-Sefirot=Sefer, Sipur, Sefar?) atď..
..aj tak sa buď potopí v novej jarnej veľkej vode, alebo skúsi plávať..
Osobne dúfam pre ateistov starších vo viere a z časti aj pre nás, že to dokážu..
Prečo sa klasicky(?) škrabať ľavou rukou za pravým uchom?

257574

To je zaujímavé. Môžete mi prosím uviesť zdroje, aby som si to porovnal. Síce to na princípe nič nemení, no z mojej strany išlo o citáciu globálnych ekonomických analýz starých cca.4 roky . Linky som uvádzal už skôr viac krát. Nepredpokladám, že by sa trend obrátil. Akým spôsobom a kým boli prevedené? Aká bola reprezentatívna vzorka-globálna-lokálna?
Dávnejšie na škole a odborných kurzoch nám prednášajúci hovorili vždy o hodnotách medzi 3-5%. Tak aj v analytických prácach, ktoré som tu uvádzal. Možno máte presnejšie podklady, prípadne používate iné východzie stavy a prepočtové algoritmy. Naozaj nás to zaujíma. Ak môžete, poprosil by som teda preposlať. Sem, alebo na mail. Ďakujem.

257580

23.11.2011 22:26

Islámské bankovnictví: zpátečnictví nebo inspirace? – I. díl

RE: Úrok je kradez

udo1 46.?.?.?

Ak môže byť voľba niku vnímaná publikom podprahovo v kontexte diskusie ako zámerný symbolický dynamicky aktívny prvok(v tomto prípade dezinformačný), je vhodné na to upozorniť.
Netvrdím samozrejme, že ste to urobil zámerne.

Hádam ste sa kvôli tomu naozaj neurazil T.?
Snáď sa tak v skutočnosti nevoláte?
Ak áno, tak sa samozrejme ospravedlňujem. [smích]

257582

24.11.2011 00:43

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské? diktatuře

udo1 46.?.?.?

re: Ignác..
Ok [smích]
Chcete tu len tak nadávať na nejakých dávnych h-is-tórických mýtických Hebrejov, judaistickú multietnickú pseudonáboženskú ideológiu, dnešný rasistický blízkovýchodný štát snažiaci sa o vytvorenie umelého národa na báze judaizmu (ako napr.U.S.na báze reči a z časti tzv.Biblickej kultúry atď.), či azda nejakých "židov"?

Čo teda chápete Vy osobne Ignác pod pojmom "židovstvo"?

A tzv. slobodomurárske lóže?
Hierarchické zombi"zasvätenia" od nejakého tovariša po majstera, či ďalej..odznačíky, zásterky,..povolenia k aktívnej politickej činnosti..1-33 aj pre nejudaistov.
33-66 len judaisti
66-99 len ra-bin-i(svetlo-synovia, synovia svetla-Boha Amona-Ra, a či zasvätenci v synov "jediného" boha Amona-Ra alias JHWH?)
99-100 ?
Bol Synhedrion top, či bolo v kolene Lévi ešte niečo(ni(e)kto) nad ním?
Kto, čo to bola za hermetická štruktúra?
Prestala niekedy existovať, ak jej periféria evodentne pracuje dodnes?
Kto podľa Vás Ignác vytvoril judaizmus, či "židovstvo" načo, kedy a kde?
Akú rolu hrá podľa Vás jeho mladší brat, či sluha - h-is-tóricky zde-formované pseudokresťanstvo vo svojich mnohorakých variantách?

Alebo ste v dnešnom zmysle len nahnevaný "konšpirátor" a veríte na náhodu?
Prečo tu štvete proti "židom"?
Samozrejme s Vami v istom zmysle súhlasím, len ide o to či aj vy rozoberanú problematiku chápete aspoň trochu podobne.
Čítam Vás a je možné, že sa niečo zaujímavé od Vás naučím.
Naozaj to nemyslím povýšene, lebo pri konštruktívnom dialektickom dialógu zvyknú vznikať nové vedomosti pre oboch komunikujúcich.
Poprosím bez zbytočných emócii, aby sme si neblokovali tekvice [smích]

257587

24.11.2011 09:54

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské(?) diktatuře

udo1 91.?.?.?

Re: P.
Vy P. asi tiež nehľadáte riešenia a podstatu problému, aby sme sa vôbec spoločne k nejakým skutočným riešeniam dopracovali.
Tiež si chcete len zanadávať, alebo zaprovokovať?
Čo Vás k tomu motivuje?

257594

24.11.2011 10:36

Politburo über alles

RE: Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 91.?.?.?

Ide o to, na koľko budú Islanďania dôslední a či umožnia opätovnú demoralizáciu svojich predstaviteľom poľavením verejného záujmu o objektívnu realitu. Samozrejme, aj nakoľko intenzívne budú zatiaľ potichu navzájom s Nórmi, Švédmi, Dánmi,.. a prípadne Nemcami kooperovať. Sú momentálne zaujímavým testovacím polygónom nie len pre banksterské pseudoelity, no hlavne z hľadiska vzájomnej priamej previazanosti populácie. V istom zmysle je na tom Slovensko tradične trochu podobne. Čechy sú už trochu väčšie a tým anonymnejšie s mierne odlišnými možnosťami postupu pri dekolaborácii politiky konformnej s postupnou globálnou fašizáciu.

Bez vytvorenia priestoru na neustále zvyšovanie miery chápania a morálky populácie nebude na likvidáciu vzniknutej politickej tendencie na Islande treba žiadne bomby. Je jadrom politiky úspešnej defašizácie. Z pohľadu finančnej vojny(ktorá je aj tak až na 4.mieste spôsobov vedenia agresie a bomby dokonca až na 6.mieste) boli bombardovania hlavne v posledných islamských prípadoch z pohľadu globálneho fascomanažmentu v podstate nevyhnutné. Bez fiatmoney-úrokovej páky sú totiž skutočné plné vojenské možnosti obmedzené a samovyvolenci sa uchyľujú k poslednej možnosti-"humanitárnemu demokratickému bombardovaniu"=priama genocída.

257595

28.11.2011 22:22

Politburo über alles

RE: Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 46.?.?.?

Und?
Ist der Papst katholisch? [smích]
Ten Izrael, Nemecko, GmbH,.. sme tu predsa rozoberali.
Pripomínate to azda z nejakého konkrétneho dôvodu Esw?
Sme sa nejako nepochopili?? [smích]

257801

29.11.2011 16:58

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské? diktatuře

udo1 31.?.?.?

Tak-tak. Ako vraví René.

Re:Anonym 90..
99.ešte patrí k tretej "kaste" murárov = časti potrebnej štruktúrnej periférie, aj keď systém je riadený nepriamo cez tzv.kulturologické koncepty. Rozoberali sme to tu podrobne.
Ste ale dosť vtipálek Anonym 90..
..aj s tými černými brejlama a ufónmi s parôžkami, či bez.. [velký smích]

Samozrejme sa ufóni nedajú plne na 100% vylúčiť, no číslo 100, t.j. spomínaných 22=(10x2)+2 Hierofantikov = inteligentných psychopatov patrí vysoko pravdepodobne človeku podobným epilepticko-apokalypticky nastaveným opiciam, akých je tu na zemi hodne.
..a áno, máte pravdu, že Egypt vyzerá byť veľmi vážnym kandidátom na ich prastarú domovinu. Dnes asi Swiss. Pomerne blízka periféria sú napr. zrejme aj tzv. Cürišskí finanční Gnómovia, či ako je to lóvensky [smích]. Tiež sme to všetko podrobne rozoberali.

Myslím, že špekulovať tu, či Človek vznikol na Zemi, alebo inde, ako naznačuje napr. aj Quido, je bezpredmetné. Ak vznikol inde, aj tam musel prejsť nejakým vývinom, ak chápete Anonym 90.. Nevyzerá byť štýlom Boha(Allah, či najvyššie Vudu, VšeMiery atď..) stvoriť niečo tak komplexné, ako Človek len tak bez predchádzajúceho procesu, tak ako je nepravdepodobné, že by boli pravidlá len tak sami pre seba. Toľko ku do absurdít zavedeným kreacionisticko-darvinistickým teóriám.
Zrovna tak, ako je po "demokratickom" odhlasovaní v Nicae nejaké zbožšťovanie chudáka dobráka Ježiša flagrantným porušením prvého kresťanského odporúčania od Moseho a mierne povedané hraničí so satanizmom.

Skúste čítať Anonym 90.. rôzne "náboženské" a "vedecké", či sci-fi publikácie podľa možnosti konštruktívne kriticky a hodnotiť ich obsahom vlastnej hlavy(ktorý ste dostali od VšeMiery pri narodení) na ich adekvátnosť=použiteľnosť vzhľadom na vývin objektívnej reality. Verím Vám, že ste toho schopný.

257834

29.11.2011 17:02

Politburo über alles

RE: Nicht NUR dem europäischen Volke!

udo1 31.?.?.?

Pekne, pekne Kysučan, len tak ďalej a dik za info..[smích]

257835

30.11.2011 18:19

Trojský kůň Goldman Sachs je vtahován do eurozóny

RE: Neci slepota ci zapsklost = (asi) cenzura, tu zasahla

udo1 46.?.?.?

Tiež ma to zarazilo.
Tá analýza bola hodne namáhavá.
Bola síce z časti štandardne bezpečnostne zalogovaná, no škoda jej stiahnutia z fóra kvôli informovanosti publika a našej budúcnosti..
Snáď nebola definovaná ako Off topic??
Viem, ja som prekročil limit príspevkov, no nie je to myslím dôvod zmazať celé vlákno..
Možno sa len chybička vloudila, či Vis submaior..?

(Omluvy. Jeden příspěvek na počátku větve nebyl v souladu se zákony ČR, nebo by tak mohl být chápán a omylem jsem ho pustil. Existence Zvědavce je důležitější než jedna diskuze. Díky za pochopení – moderátor.)

257891

01.12.2011 12:29

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské? diktatuře

udo1 91.?.?.?

Znova doslovne súhlasím s Reném.

re:Anonym..
Plnú Pravdu so všetkými podrobnosťami pozná asi len NadMierna reálnosť=Boh, pričom plná Pravda je vždy konkrétna v daný dejinný okamih.

Opakujem:
Pre Človeka ide o metódu priblíženia sa k pravde, nie o plné pochopenie Pravdy samotnej.
Snaha o Absolútnu Pravdu je totiž veľmi efektívna profesionálna manažérska pasc(h)a [smích], ak chápete.

Ide o aproximáciu, iteráciu objektívnej Pravdy(porovnanie objektívnej matice stavových vektorov objektívnej reality a HNR preferovanej optimálnej matice vývoja stavov z potenciálne možných).

Metódy a kritéria hodnotenia úspešnosti priblíženia sme tu rozoberali. V skratke:
Schopnosť identifikácie dominantných socio-prírodných procesov(statiky nikde v nás a okolo nás niet), ich vzťahov a osobný morálny postoj.
Všetky procesy majú samozrejme kmitavý charakter a tak aspoň základné pravidlá teórie kmitania(ZŠ a SŠ) môžu byť každému Človeku nápomocné.
Aj v každodennom živote Janka, Pepíka, Gejzu, či Zbyška dokážu "divy".

Ďalej, čo sa týka Ľudstva - viac hláv, viac rozumu. Každý má od narodenia svoje špecifické stále sa meniace a osobnou Mierou(zmysly+kultúrne návyky+intelekt+intuícia+kolektívno-božie vedenie,sve-domie) vnímateľné úlohy. Uvedomiť si rolu HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia=Boh) a aktívne mu dôverovať ako jeho dieťa a námestník na Zemi tiež nie je z hľadiska vlastného a kolektívneho osudu na škodu. Pri úprimných, no zlých odhadoch úmyslov HNR býva dnes feedback(negatívnych zmien v životných okolnostiach jedinca a kolektívu) naozaj rýchly.

Ako sme tu neraz rozoberali, existujú aj známe(žiaľ stále relatívne úzko profesne"hermeticky" ) technológie myslenia a riadenia(socio-kultúrneho inžinieringu), ktoré dokážu brzdenie a vychyľovanie optimálnych tendencii vývoja jedinca v spoločnosti za veľkú cenu čiastočne oddialiť, prípadne delegovať na nečinné obete.

257963

01.12.2011 16:49

Libye a Sýrie: Plán neokonzervativců zaútočit na sedm zemí během pěti let

RE: Jedna věc je ale nelogická, nemyslíte?

udo1 91.?.?.?

Re: Anonym 213..
1.Vládam v E, L, T a inde začalo tiež docvakávať VO CO jako GO v globálnom merítku a začali rokovať aj medzi sebou. Tak ako sa to deje z časti aj v EU, resp. u nás.

2.Asi nemáte Anonym 213 moc predstavu o Islame a tzv."náboženstvách" celkovo z hľadiska dejín manažmentu a globalizácie?
Otázka znie:
Čo majú
A.pôvodné učenie Mohameda, tak, ako aj Issu z Nazarény, či Moseho z Egypta(prípadne Budhu,atď..?)
a
B.h-is-te(ó)rické lokálnymi a ašpirantami na globálnu samozvanú "elitu" prevrátené pseudomonoteistické kulty rôzneho zamerania spoločné a prečo a v čom sa líšia?
Skúste si túto otázku po chvíľke zamyslenia sa zodpovedať sám. Nebojte sa, myslím, že to dokážete anonym 213..

V globálnom merítku spájajú týchto extrémnych psychopatických pseudo-moslimov, kresťanov, judaistov a pod. tie isté myšlienky a "úlohy" nainfikované dlhodobo premyslene koncepčne od počiatku.
U moslimov sú to napríklad na globalizačných projektoch nevedome zombiroboticky(no ojedinele zrejme aj vedome) kooperujúce wahhabistické špičky(vis známe prepojenie bin-Al-odinovej(?)tzv. Al Káidy,CIA, Mossadu a im dominujúcej koordinujúcej TGIS-Transglobal information service alias GP-Global prediktor, predator, parasite,etc..).

V článku bolo správne naznačený súvis prepojenia podstaty wahhabitizmu s "permanentnou revolúciou" a masovým terorom globálneho projektu z prelomu 19. a 20.stor(identifikovaná obecná kríza kapitalizmu-neúmerneho rastu spotreby, výroby masy a tým pocitu ohrozenia planéty so strany "elity" )s neskorším paušálnym názvom "trockizmus". Štruktúru a podrobnosti fungovanie, dejiny jej vývoja a metodiky práce sme tu podrobne rozoberali.

Čo by ste urobili na mieste GP(PP) vy Amonym 213?
Ako je správne uvedené v článku: Islam zakazuje úročenie.
Tým Vám vypadáva mocný kľúčový priamy nástroj kontroly hospodárstva a trhu. Odhady na rast muslimského bezúrokového investičného bankovníctva sú(ako bolo aj tu asi týždeň dozadu v článku o uvedené) po západnej "nevysvetliteľnej" kríze okolo 20% ročne. To je pre Vás(ako GPPP), ako inteligentného fašistického psychopata logicky problém. Tak ako bola Juhoslávia, Vietnam, Malayzia, čiastočne Stalinský ZSSR,atď..

Zvolíte teda štandardný manažérsky postup preregulovania systému do extrému s kontrolou kľúčových parametrov. Teda všeobecná zámerná extremizácia s perspektívou poštvania všetkých proti všetkým, no hlavne moslimov s kresťanmi proti sebe. Judaistov tiež zase obetujete. Proste po x-tý krát snaha o apokalyptickú "skokovú" zmenu. V dejinách sme ju mali evidentne neraz. No možností riešenia situácie máte zatiaľ samozrejme viac. Podrobne sme to tu tiež rozoberali.

Skôr vy robíte takýmito tupými príspevkami zo seba debila Amonym 213..
Asi preto sa neunúvate dať si aspoň nik. Nič v zlom.
Alebo to bol zase len ni(e)koho testík úrovne chápania reality "dobytkom"? [velký smích]

257976

02.12.2011 11:57

Libye a Sýrie: Plán neokonzervativců zaútočit na sedm zemí během pěti let

RE: Jedna věc je ale nelogická, nemyslíte?

udo1 91.?.?.?

re>JJJ

Prevrátené pseudomonoteistické kulty rôzneho zamerania:
Vznikli postupným vplyvom, vmiešavaním sa lokálnych a globálnej samozvanej "elity" v rámci programov riadenia kultúry pod ktorú spadajú aj tzv."náboženstvá" v ich rôznych formách. Podobné procesy prebiehajú prakticky všade vo svete. Zneužívajú prirodzenú podprahovú tendenciu(vzhľadom na existenciu nejakého Vis maior) v populácii. Jednou zo stratégii "elít" bolo vždy simulovať nejaký nimi postupne kontrolovaný, či priamo vytvorený obraz "Vis Maior", alebo robiť "sprostredkovateľa" medzi plebsom a VM. teda zamedziť za akúkoľvek cenu majorite populácie priamy kontakt s VM. T.j.z pohľadu politického manažmentu a merketingu je nevyhnutné, aby každé náboženstvo v kontrolovanej oblasti spĺňalo v 1.rade 2 parametre:
1.Ateizmus
2.Hierarchia

Ak ich spĺňa, podporujem ho, ak nie, urobím všetko pre
1.infiltráciu, prípadne
2.preregulovanie do absurdného kultu, ktorý sám prirodzene zanikne, alebo
3.fyzicky zlikvidujem
Prípadne kombinovaná operácia.

Čo sa týka hore spomínaných kultov, ide teda o všetky formy dnešného historicky poskladaného
1."kresťanstva"-od Šavla z Tarzu-riaditeľa bezpečnostného servisu Synhedrimu, Nikejský koncil, etc..
2.Zrovna tak Islam v jeho dnešnej forme a rôznych odnožiach.
3.Judaizmus tak isto, pričom má špecifiká, ktoré sme tu podrobne rozoberali. Je to ideológia špeciálneho určenia. Ľudovo povedané výpalnícka a eufemisticky štruktúrno-manažérska.
4.Budhizmus v podstate tiež
atď..

Toľko zo sociológie elít.
Séria prednáškok prebehla napr. aj na UK a Masarykovej, resp. Ostravskej Univerzite. Osobne som sa bol pozrieť cca.5 rokov dozadu. No v rámci politického marketingu a manažmentu sú hore uvedené informácie na kurzoch a univerzitách v mnohých krajinách štandardom a zahrnuté do sylabov.

Proti pôvodnému kresťanstvu, islamu(doslovne raj na zemi), judaizmu, budhizmu,..v zásade niet moc čo namietať. Sú to prijateľné a Ľudské filozofie, relígie. Rozoberali sme to tu podrobne neraz, no možno ste tu nový JJJ.

257991

02.12.2011 17:47

Libye a Sýrie: Plán neokonzervativců zaútočit na sedm zemí během pěti let

RE: Jedna věc je ale nelogická, nemyslíte?

udo1 46.?.?.?

Ha Vojta49..[smích]
Nehrajte tu prosím zase idiotos ako v starom Grécku, kde takto volali osoby, ktoré nazaujímalo prepojenie ich osobného názoru s realitou. T.j.ich poli-tická(mnoho-názorová) časová(vývinová) adekvátnosť.

Čo si myslíte vy osobne Vojta49:
Keď veríte v Boha takého, aký nie je, je to ateizmus, alebo nie?

Nie nadarmo sa hovorí:
"Bližšie je Bohu ten, kto v neho neverí ako ten,
kto verí v Boha, ktorého niet".

To je jeden zo základných princípov kulturologického manažmentu, pod ktorý spadá aj riadenie náboženstiev a tzv."teológia":
"Dať ľuďom obraz boha, ktorého niet"
aby dali pokoj a tento obraz príslušne kontrolovať, podľa potreby pretvárať, uvelebiť sa v roli sprostredkovateľa, alebo dokonca syna VM, či hrať sa na samotnú Vis Maior.

Výraz relígia a jeho trochu blbý preklad "náboženstvo" majú vyjadrovať vzťah. V tomto prípade pravdepodobne vzťah s nejakým Vis Maior.
Ak teda verí niekto v niečo, čo nie je spomínaným Bohom, ako inak by ste túto ideológiu nazvali Vojta49, ak nie ateistickou?
Ateizmus(z gr.doslovne bez, proti Bohu; bezbožníctvo)

Možno je ale podľa Vás Vojta49 jedno, v čo, resp. komu veríte, objektívna realita neexistuje, treba si len tak užívať, prípadne
občas trpieť a vlastne si to možno rovno hodiť, veď vlastne o nič neide a všetko je náhoda..
No takýto názor považovaný v dnešnom zmysle skôr za KONŠPIRÁCIU, keďže vieme, že všetko so všetkým PRIMERANE súvisí.

Ako sa hovorí:
"Mnoho problémov je na svete preto, lebo je viera v neho, namiesto viery Jemu"
To je ale už ďalší krok.
Kto neverí ani v Neho, ale v niekoho iného, nemôže už vôbec veriť Jemu.
Je to proste len dvojnásobný ateizmus.

Snáď nerozdeľujete aj vy Vojta49 ľudí ešte stále na "kresťanov" a "kacírov", či "materialistov" a "veriacich v nejakého-hociakého boha"?
V tomto zmysle niet na zemi neateistického náboženstva.
Aj tzv.akademici by si mali obzvlášť dávať pozor na formuláciu "religiozity" populácie. Inak ich vnímanie nevyhnutne hraničí s dávnymi idiotos, keďže je neadekvátne dobe, v ktorej žijeme.
Osobne som sa na VŠ na dejinách umenia(zo záujmu) stretol skôr s uvedomelým a opatrným vyjadrovaním ohľadom tzv."náboženstiev" a ich role v dejinách. V tom čase sa ich ateizmus našťastie už vnímal, aj keď skôr pod čiarou. No možno máte vy Vojta49 iné skúsenosti.

Dr.Vojtech Zamarovský inak myslím raz dávnejšie povedal:
"Vo vede sa neudržuje nič tak húževnato ako omyl, pričom na omyloch sa habilituje drvivá väčšina docentov" [smích]

Čo sa týka uvedených univerzitných prednášok, konkrétne na UK, išlo o J.Kellera. Bolo to tu tiež pomerne podrobne neraz diskutované. No neide len o Kellera. Autorov bolo viac a nepamätám si samozrejme všetky mená. Ďalej ide o prednášky z univerzít SPB a jestli se nepletu MGU, čo tu bolo tiež uvedené aj s linkami.

Ide teda o to Vojto, či chcete vôbec VEDOME uvažov...

Automaticky kráceno

257995

02.12.2011 17:51

Libye a Sýrie: Plán neokonzervativců zaútočit na sedm zemí během pěti let

RE: Jedna věc je ale nelogická, nemyslíte?

udo1 46.?.?.?

pokracovanie..
re:Vojta49..

Ide teda o to Vojto, či chcete vôbec VEDOME uvažovať, t.j. analyzovať Vaše názory(stereotypy) vzhľadom na ich adekvátnosť voči prebiehajúcej objektívnej realite. O spôsoboch sme sa tu bavili, no v zásade stačí selský rozum a vôľa.
"Je vôľa, je človek. Niet vôle, niet človeka".
Vašou prvoradou úlohou je stať sa Človekom Vojto49.

257997

02.12.2011 19:51

Syrská časovaná bomba

RE: který perverzní úchyl tohle vymýšlí!

udo1 46.?.?.?

re:Meloun

Predstavte si Meloun, že ste na mieste Hillary, Ivetky, Ubsamu, alebo dákeho iného "politika"=bábky.
Majiteľom vašej funkcie sú správcovia systému=skutoční politici.
Kto to je ten "mýtický" jednooký Kyklop s trojuholníkovou gebulou, či tzv.Globálny prediktor, predátor, či ak chcete parazit, akými metódami pracuje, odkiaľ zhruba asi pochádza a aj jeho-ich štruktúru sme tu rozoberali.

Z pravidla si budúci "politici", tak aj manažéri, či "populárni" umelci a športovci, či "prominentní" novinári plne neuvedomujú, do čoho idú a pre koho bude ich tvár pracovať.A´la Dorian Grey.. Ostatne je to jedno z kritérii ich výberu.

Ako vy Češi, Moraváci zvyknete hovoriť:
Predstavujú si svoje pôsobenie v médiálnom divadielku a vo svojich funkciách ako "Hurvínek válku".

Stretnú sa teda s algoritmami systému, ktoré dokonca ani nevedia pomenovať. Väčšinou ich len hádajú a konajú postupne stále viac a viac podľa odozvy systému(napr. podobnou motiváciou napísanými článkami v novinách).
Zostanú teda pri "Uhodnout, vyhovět, přežít".
Prípadne, ak sú hlúpi, niečo "vydobyť pre seba a svoju rodinu, blízkych".
K ďalšiemu algoritmu politiky sa moc často poriadne ani vo sne nedostanú:
"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania na toho, kto robí viac".

Hilari sa teda správa v tom chaose skôr ako už dobre vycvičená opička. Možno už aj vie, že ani na vlastné zholokaustíkovanie nemá väčší vplyv. Príde podľa potreby kartárov, ktorým hrá rolu Moniky. Už len s tým neustále vyžadovaným úsmevom má v jej situácii dosť problémov. Aká to irónia! [smích]

Iní tzv."politici" to ale tiež nemajú o moc ľahšie.
Navyše, keď sú ich tatkom Kyklopkom vlastnenými médiami úplne odrezaní od svojich(?) ovečiek.

Ak Assad&co. nepustí povinne(ako to neurobil Kaddáfi, Mu-barak, Saddám, Miloševič, atď..) tieto a ďalšie základné štrukturálne informácie medzi občanov, ktorých má na zodpovednosť, možno mu ani Rusi a Čína nebudú môcť pomôcť. Tí majú aj tak dosť svojich problémov a zostáva otázkou, či naozaj budú riskovať konflikt s NATO fičiacim na drogovo-mocenskom apokalyptickom tripe.

Hmm, inak..
aby Kyklopovi ten jeho vychcaný "fest kámoš" Odyseus pri nejakej ďalšej akcii nevypichol aj ten posledný priezor do reality a neocitol sa v tme bez návratu za tým vytúženým Halysom.
Tož..

258001

13.12.2011 21:02

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo majú spoločné Irán, Sýria, Libanon a "záchrana" Eura?

udo1 91.?.?.?

Carl P.G. von Clausewitz:
"Vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami"

Rozvinutý preklad do terminológie súčasného politického marketingu:

"Klasické vojenské operácie sú len logickým pokračovaním in-formačných=z lat.obraz=pohľad=názorových=z st.gr.politických operácii-technológii (4.Kreditno-finančných,3.pseudonábožensko-ideologických,2.Chronologických,1.Socio-kulturologických mat(r)íc) objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci, ktorý ide mimo toho, či sa niekto (napr.Obama, tandemy Med.Putin, Merkózy, GPP, R&R,..) do neho subjektívne mieša, alebo nie". Otázkou v prípade vmiešavania sa do identifikovaných objektívnych procesov sú ciele ich ovplyvnenia a požívané technológie socio-kultúrneho inžinieringu.

Finančné operácie sú na blízkom východe z dôvodu zákazu úročenia koránom málo efektívne. Ideológia pseudonáboženského h-is-tórického islamu sa však snaží západnému agresívnemu biblickému konceptu riadenia kultúry len oponovať, no neponúka alternatívu jednoduchej jasnej rasistickej selektívne protofašistickej sociologickej doktríne Biblického Deuteronómia. Navyše je pôvodný funkčný filozofický(z st.gr.prepojenie teórie s praxou) príbeh zachytený v koráne fragmentálne chronologicky rozhádzaný, čo je podstatou väčší problém, ako tu opakovane rozoberané antihumánne prvky samo(?)riadenia spoločnosti nainfikované profesionálmi do biblie a judaistickej Tanah(t.j.aj Tóry, etc..).

k 4.skupine(kategórii) vojenských technológii
Globálna ekonomická vojna, ktorá je vedená identifikovanou nadnárodnou štruktúrou(odb.GP-Global prediktor,nick-parasite, predator) proti (nielen)národom Európy neposkytuje teda v krátkom časovom horizonte na blízkom východe "adekvátne operatívne možnosti".

5.skupina komunikačných(vojenských) technológii:
Alkohol a iné narkotiká spolu s niektorými prostriedkami farmácie, kozmetiky a hudby tiež poskytujú aj kvôli známym čiastočne pozitívnym stránkam miestnych pseudomonoteistických kultúrnych zvykov
"len obmedzené dlhodobejšie a celkovo problematické možnosti kontroly oblasti".

Preto sa prechádza v tzv.moslimskom svete k poslednej možnosti subjektívnej snahy samozvanej globálnej "elity" o kontrolu objektívneho procesu globalizácie a tou je
6.Klasická horúca vojna vo svojich mnohých obrazoch-formách.

Z pohľadu "elít" a "vojenských manažérov" je teda "tvorenie" vojny(prostriedku, prípadne aj cieľového "permanentného", či dlhodobého prechodného stavu) tiež zasa len proces in-formácie príslušného obrazu. T.j. snahy o spôsob riadenia komunikácie (konfliktu) s cieľom vytvorenia istého konkrétneho želaného(?) cieľového obrazu budúcnosti pri použití zmien príslušných mier(technológii).

Fragmentácia(niekedy až po atomizáciu) je pred kontrolovaným in-formovaním a homogenizáciou tradične želaný stav spoločnosti z pohľadu manažmentu.

Myslím jeden švédsky spisovate...

Automaticky kráceno

258484

13.12.2011 21:07

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU?

udo1 91.?.?.?

1.pokračovanie Irán a EU..

Myslím jeden švédsky spisovateľ povedal v min.storočí:
"Fašizmus môže tak isto dobre fungovať pri zabezpečení cenzúry a neinformovanosti(odrezaní objektu riadenia od nežiadúcich informácii), ako aj pri presýtení in-formáciami a dezinformáciami(štatistickom riadení de- a in-formačného šumu)"

Zhrňme teda podstatu tém diskutovaných posledné dni na fórach:

Stratégia samozvaných "elít" snažiacich sa o riadenia objektívneho procesu globalizácie v rámci Európy je okrem iného logicky momentálne previazaná so snahou niektorých zištných a pseudopatriotických kruhov U.S.(a ich výkonného aparátu na "starom kontinente" ) oslabiť Európu a zamedziť snahe o bližšiu kooperáciu skoordinovanej technologizovanej Európy a zdrojov Ruska. Tento blok štátov, či alternatívny konglomerát(?) by totiž automaticky geopoliticky začal dominovať U.S. Európa sa zároveň nemôže prakticky v dnešnej situácii skoordinovať bez spoločnej meny. Riadené útoky "finančných trhov" totiž meny jednotlivých štátov dnes nemôžu prežiť. Ani DM a Nemci to dobre vedia. Aj z tohoto dôvodu bolo na klávesniciach vytvorené za pomoci samotných békajúcich obetí to obrovské množstvo fiktívnych špekulatívnych finančno-vojenských prostriedkov s jeho následnou akumuláciou do kreditno-finančných "nástrojov"-technologických zbraní tzv. 4.kategórie.

Otázkou teda nie je:
"Či podporiť spoločnú menu EU ďalšími dlhovými prostriedkami, alebo nie?"

Ako bolo neraz nie len tu v diskusiách povedané:
"Je nevyhnutný prechod na udržateľnú ekonomiku - zodpovednú k obmedzenými parametrom biosféry, neparazitickú, nie nutne neexpanzívnu, resp.kontrolovateľne expanzívnu, neinflačnú t.j.BEZÚROČNÚ".

Úrok(a jeho splatenie, ktoré nie je možné bez ďalšieho úverovania, inak sú peniaze zasa z obehu kumulované do bánk) totiž nie je priamo viazaný na výrobu tovarov a služieb, ktorých má byť konštantne toľko, čo obeživa. Týmito mechanizmami vytvára priestor na špekulácie a kumulovanie nekrytého kapitálu=mocenských finančných vojenských prostriedkov na kontrolovanie procesu globalizácie tichými správcami majiteľov bánk privátnych a aj "centrálnych spoločenských".
Zároveň úrok akceleruje umelo spotrebu z dôvodov potreby platenia úverov výrobcami. Ročná výroba tovarov a služieb zasa pri tomto systéme v podstate nemôže zodpovedať množstvu potrebného obeživa, ktorého sa tlačí stále viac, čo má za dôsledok spomínanú infláciu a pomocou nej vytváranie stresu a cielenej takto potichu inštitucionalizovanej korupcii morálky obyvateľstva ako základného predpokladu možnosti jeho manipulácie a zároveň inflácia kumuluje nekryté virtuálne prostriedky na hore uvedenú mocenskú politiku(dnes napr.podvodnú akvizíciu energetiky z privátneho spoločného vlastníctva občanov). Keďže tzv. biblický systém je z kategórie systémov so zakrytým kódom, v zásade sa bráni de...

Automaticky kráceno

258485

13.12.2011 21:10

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 91.?.?.?

Keďže tzv. biblický systém je z kategórie systémov so zakrytým kódom, v zásade sa bráni deklarovaním opaku toho, čo koná v skutočnosti. Ide o obzvlášť rafinovanú, no pritom "klasickú" starú známu manažérsku technológiu.

Pre ovčanov je kolobeh úročenia, inflácie, expanzie, stresu a spojenej nevyhnutnej demoralizáciou a spoločenským rozkladom v jednotlivých kultúrach po svete symbolizovaný napr. drakom, či hadom kúšucim si do vlastného chvosta.

Pre samozvané "elity" zasa tento kolobeh v "hermetizme,freemasonizme, ezoterizme, mysticizme,.." symbolizovaný napr. aj fénixom, ktorý po každej cielene preddefinovanej "kríze", vojne, či holokauste spôsobenom stále tým istým v biblii propagovaným mechanizmom(Deuteronomium 23:19 – 20; Deuteronomium 23:19 - 20, 28:12; St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12) získavania prostriedkov na zotročovanie a vraždenie globálnou nadnárodnou fašistickou "elitou", znovu a znovu použije tú istú tisícročiami overenú otrokársku low-end high-technológiu.

Od tohoto mechanizmu úročenia a nekrytých peňazí na báze fraktálnych rezerv, ktoré sú s úvermi prepojené, majú odviesť pozornosť tak blbé pseudointelektuálne otázky o ne-záchrane toho istého vražedného mechanizmu v rámci EU, ako aj napr. tu toľko diskutované z tej istej dielne pochádzajúce tzv. "Protokoly sionských mudrcov".
Nie že by v nich nebolo mnoho pravdy, no pri porovnaní:
Koľko ľudí čítalo PSM a koľko oviec si melie nevedome hlavu bibliou neočistenou od hore spomínaných a pár ďalších zvráteností("Človek sa vraj už rodí hriešny a s afinitou k zlu; neokús jablko poznania dobra a zla, Boh je vraj pán; slepá viera v boha namiesto viery Bohu, Boh nechá zabiť svoje dieťa za zlobu druhých a pár ďalších vyjadrení mierne povedané hraničiacich so satanizmom a robiacich dehumanizujúcu prácu v podvedomí más po tisíce rokov)?

Kto zachraňuje dnešnú formu EU, kope hrob svojim deťom.
Samozrejme sú politici mediálnymi zombižoldniermi odrezaní..

97-98% tovarov a služieb je vyrábaných na báze el.energie, resp.energonosičov na ňu prepočítavaných. Niekto tu tvrdil, že je to vraj "len" 85-90%, čo však na podstate moc nemení.
Navyše zlato a diamanty k životu určite tak nepotrebujeme ako energiu, pričom tá priamo zodpovedá aktuálnemu objemu tovarov a služieb. Navyše Global GDP = smeruje k takmer cca.75 tis.miliárd $ a svetové zásoby zlata sú odhadované len na cca.100 000t.Takže koľko by asi tak stál pri celosvetovej potrebe obeživa 1 gram zlata? Kto teda propaguje zlato ako staronový invariant za tejto situácie je proste utopistický blázon a ako pseudoekonóm z ovčanov zrelý na psychiatriu. V tom majú zasa raz "elity" pravdu, pričom tradične isto zvažujú, ako túto tuposť využiť vo svoj prospech-viď kšefty so zlatom, predaj rezerv ČNB a iných krajín, následné silné stúpanie cien, potom pád, znova stúpanie a s tým pri každej riadenej operácii spojené obro...

Automaticky kráceno

258486

13.12.2011 21:13

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 91.?.?.?

3.pokračovanie.. Irán a EU..

predaj rezerv ČNB a iných krajín, následné silné stúpanie cien, potom pád, znova stúpanie a s tým pri každej riadenej operácii spojené obrovské zisky nekrytých, no stále pre nezáujem stáda o realitu, stále platných žetónov moci a krvi.

V otázke energoinvariantu majú Rusi vyzerá v zásade jasno a o tom boli na hlas(či potichu) pred pár dňami rokovania Medvedeva s Klausom o "energetickej bezpečnosti" a spolupráci. Či Češi, tak, ako aj ostatní Európania a iné tu už dávnejšie spomínané z časti dohodnuté krajiny(viaceré ropné moslimské krajiny, Čína, Malayzia, Vietnam, Mongolsko,Pakistan, India, Brazília, Venezuela,..) idú do nového modelu ekonomiky na báze energoinvariantu, alebo nie?
Resp. dohoda detailov.
Viď podstata prebiehajúcich rokovaní Gazprom - E.ON Ruhrgas a.g., GAF - Gaz de France,..
Je samozrejme jasné, že vývoj udalostí nahráva do rúk realitu vnímajúcej mocenskej politiky Kremľa, ktorý má v tomto prípade až NEBEZPEČNE dobré karty.

Rokovať(aj v rámci EU pomaly nahlas, či zatiaľ ešte stále potichu?) treba teda o tom, čo s touto výzvou a zachovaním si skutočného manévrovacieho geopolitického priestoru. S ohľadom na zodpovednosťou k ďalším generáciám pri vzájomnej spolupráci s EU, Ruskom a inými hráčmi smerom k všeobecne prospešnému zavŕšeniu procesu globalizácie a čo najširšej a najhlbšej eliminácii globálnych kooperujúcich paraziticko-genocídnych tajných, polotajných a verejných organizácii.

Dub minule v diskusii navrhoval ako výmenný systém maticu vzájomných pomerov produktov a služieb s ľubovoľnými voliteľnými invariantmi.
Je to super nápad vhodný pre komunity, no z narastaním množstva položiek narastá automaticky na neúnosnú mieru množstvo možných kombinácii a pomerov, čo spôsobuje pri väčších celkoch zákonité problémy(my sa podobnými elektronickými výmennými modelmi a ich rozvojom pre lokálne samosprávy budeme zaoberať ďalej, no môžeme ich aj tu na fóre podrobnejšie rozobrať..).
Zároveň je nevyhnutné tak trh, ako aj celú ekonomiku riadiť s cieľom zabezpečenia definovateľných základných potrieb populácie a neustálou technologickou-logistickou optimalizáciou, čo je bez špecifikácie základnej optimálnej vzťažnej jednotky=etalónu nereálne.
T.j.ak nechcem byť nejaký nevedecký dnešný papagájonovinár, pseudopolitik, či na lži habilitovaný pseudoekonóm, čo napriek zdravému rozumu naďalej bude tvrdiť,že
"trh sa riadi sám", alebo nebodaj
"ekonomika je tak komplikovaný proces, že sa nedá odhadnúť a tak ani riadiť".

Správnou otázkou je teda:
Akú EU podporiť?
My samy, tak ako aj Česi, či Nemci dlhodo šancu prežiť ako "úplne samostatné" štáty v globalizovanom svete(a iný nebude) nemáme. V tom majú samozvané "Európske šPičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do ...

Automaticky kráceno

258487

13.12.2011 21:15

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 91.?.?.?

4.pokračovanie Irán a EU..

V tom majú samozvané "Európske špičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do starých fašistických koľají. Samozrejme konajú pravdepodobne znova často zombioroboticky, rasp. podľa hesla:
"Uhodnout, vyhovět, přežit"
Prípadne pritom pre seba, rodinu s kamošov čo najviac ujebabrať a užiť si tú chvíľu slávy(výlety, foto, konferencie), veď ktohovie, čo sa môže stať zajtra zase za "nehoda" pri dákom zlom od-hade..

Po zavedení energoinvariantu a bezúročného investičného bankovníctva(modely tu boli uvedené) by už zostalo uvoľniť len korporátne a dogmaticko-ideologicky viazaný vývoj vedy smerom k neutopistickej skutočnej "voľnej" Energii v jej rôznych formách (samozrejme v rámci správneho výkladu 2.Termodynamického zákona) existujúcej prakticky neobmedzene aj v atmosfére obrovského dynama v ktorom sa nachádzame medzi ionosférou a kovovým jadrom. Pri neobmedzenom dostatku energie a aj pri dnešnej úrovni automatizácie by ceny klesli prakticky na nulu, pričom už dnes bez olovenej gule úročenia je základný plat plne reálny. Ľudia by prestali byť pod neustálim umelým stresom, plánovali by v kľude rodiny, vzdelávali by sa a nemuseli by sa báť o zabezpečenie v starobe, čím by automaticky klesla globálna pôrodnosť a vývoj populácie by zároveň prestal ísť podľa exponenciálnych živočíšnych rozmnožovacích kriviek. Všeobecne by sa začali postupne chovať prirodzene-ako skutoční Ľudia a začali by napĺňať svoj potenciál=svoje úlohy, ktoré tu v nekonečnom vesmíre pred nimi stoja.

A voila - máme tu prvotné kresťanstvo, či komunizmus, alebo pôvodný nedeformovaný islam, pričom luxus(nadštandard) môže byť, no jeho zabezpečenie pre pár samovyvolených nesmie byť prvoradým cieľom celej ekonomiky.

Prvoradá je osveta. Ak masy nebudú chápať a chcieť, je reforma zhora nemožná. To je hlavná slabá a zároveň silná stránka samozvanej parazitickej "elity" v rámci objektívneho nastavenia systému. Konať na fórach vo svojom okolí, na dedine, paneláku..postupne vysvetľovať, vysvetľovať a vysvetľovať a keď je aspoň pár Ľudí, ísť do samosprávy, okresu, parlamentu a evolučne(nie revolučne) meniť zdola spoločnosť.
Ako voda(symbol informačného prostredia), keď vzlína zo spodu ku koreňom jednotlivca v spoločnosti.

258488

10.01.2012 12:00

Americko-íránská ekonomická válka

RE: A co Libye

udo1 31.?.?.?

re: anonym 85..
Veď ste si odpovedal sám Anonym 85.
Viete že všetko so všetkým primerane súvisí a v geopolitických "hrách" samozvaných j-elít obzvlášť. V rámci možný variánt riešenia situácie pri známych cieľoch globálnej j-elity a konformných cieľov U.S., Judaistických j-elít bola akcia Lýbia-Odysseus pomerne logická.

Čo do jelítka pri jeho s-trojení pomelieš, to bude jeho obsahom..

Pokiaľ zdroje DOSTUPNEJ energie nebudú politicky sprístupnené budú ľudia ľahšie "manažovateľní" a "preventívne" akcie typu Lýbia, Irak,..sa budú občas podľa potreby systematicky opakovať. Ďakujem inak Stanovi z diskusie pod článkom "Diskuze upadá" za korekciu zámerne(?) zdiskreditovaného pojmu "voľnej" energie, ktorá pochopiteľne vadí editorovi. Cca. 3 týždne dozadu som sa aj ďalšie kľúčové problematiky snažil v širších spojitostiach vysvetliť a dostal som od editora ban. Chápem ho no na druhej strane bez hľadaní a podrobnejších vysvetlení podstaty problémov ťažko odstránime opakované stereotypné nedorozumenia v diskusiách.

Re: Dub a Oracle a riešenie energeticko-finančného problému, vojny.
Nemohol som z dôvodov banu editorom odpovedať, no opäť išlo o nedorozumenie. Je proti môjmu, nášmu záujmu propagovať energoinvariant v dnešnej situácii. Sme dovozcovia energonosičov a všetci vieme, čo z toho vyplýva. Ja som len podsúval uvedený fakt do diskusie v záujme hľadania riešení. V uvedenej diskusiisom predsa jasne a s veľkými písmenami uviedol, že napr.aj rusi by mali na istý čas až NEBEZPEČNE dobré karty a v prípade, že by u nich momentálny globálno-vnútropolitický tvrdý boj vyhrali egocentrické frakcie starého, alebo ešte horšie nového globálneho socio-kulturologického konceptu, mohol by to byť pre našu kultúru koniec. T.j.ak včas nepostavíme funkčnú alternatívu.

Dubove riešenie obchodovania pomocou pomerových matíc som odovzdal kolegom na posúdenie na funkčnosť. Osobne sa však skôr obávam, že pokiaľ nemáme štandardizované prístupy
k DOSTUPNÝM zdrojom prakticky z dnešného pohľadu nevyčerpateľnej energie(energopotenciál atmosferický, vákuový,..), je navrhované riešenie naozaj len veľmi obmedzene funkčné. Hlavnou zložkou cien(okrem dlhodobo neudržateľného úroku), pomocou ktorého sa hýbe trhmi jednoducho je energia. Ďalšiu etapu realizácie energofinančných mocenských dohôd, o ktorých sme roky dozadu aj tu na Zvedavcovi diskutovali, ŠOS(SCO) v týchto dňoch dokončuje.

Ako ste Dub správne podotkol PETROdolár.. zneužívaný vodcami FEDu nevyhovuje viacerým z časti nezávislým hráčom. Ako novú menu oficiálne nazvú je nepodstatné no snaha nie len kľúčových hráčov o oficiálny Energoinvariant je logická. Zrovna tak prebehli vážne deklarácie o nutnej zmene jadra dnešného bankového systému. T.j.postupnom nevyhnutnom zrušení úročenia a prechodu bánk na bezúročné investičn

260639

11.01.2012 10:43

Americko-íránská ekonomická válka

RE: A co Libye

udo1 91.?.?.?

Ja s Vami v zásade v tomto plne súhlasím Dub.
"Dejiny sú (ani nie tak učiteľkou, ako skôr)cvičiteľkou múdrosti"

Pome teda zasa na sekundu pre niektoré podobné prípady do dejín:
Niečo podobné spravil intuitívne(?) nevzdelaný A.Shekel-gruber v Nemecku pred druhou svetovou vojnou po Weimarskej hyperinflácii. Nasledoval okamžitý bezprecedentný hospodársky rozvoj. Konverzia na nešpeciálový priemysel v zásade nebola problémom. Globálne privátne judofašistické banky hrali v tom období v Nemecku síce dôležitú, no z pohľadu celkovej kapacity nemeckého hospodárstva marginálnu rolu.

A.(S.)H. proste odpílil Nemecko okovy medzinárodnej úrokovej najstaršej mafie. Šťastím bol pre Nemecko okrem toho fakt, že nemalo zlato a nemohlo zaviesť dlhodobo za nových hosp. podmienok nevyhnutne fatálny zlatý štandard, keďže išlo na podvodné reparácie za 1.svet vojnu, do ktorej bolo Britániou vtiahnuté ála Pearl Harbour. Britská líška hrala v tom období stále ešte z časti rolu generátora politických stratégii ašpirantov na globálnu svetovládu, no už dávno sa pripravoval prechod na U.S.card. Aj preto, že si cár dovolil "neodmietnuteľnú" ponuku odmietnuť, čo ho stálo život.

A.S.H. však tiež určite nekonal uvedené kroky celý čas s plným vedomím, no po daných krokoch bolo z pohľadu Globálneho prediktora nevyhnutné "Nemecký prípad" preregulovať, alebo eliminovať. Tu sa samozrejme naskytá paralela s Napoleonovými assignatmi, jeho vyjadreniami typu: "Vládnuť znamená vidieť dopredu" a následným odsunom na Elbu a Sv.Helenu..
U A.S.H. nasledovalo preregulovanie od tzv. soc. demokracie k tzv.nacionálnemu socializmu, potrestanie asimilujúcich sa európskych judaistov správcami rabinátu podľa talmudu(?)celopalom
a vedome nemožná snaha náhrady jednej "rasy Übermenschov" druhou.
Toľko zo snahy o priblíženie sa skutočným dejinám namiesto dejín vtĺkaných po generácie do tekvičiek mladých ovčanov.

Čo z očistených spomienok teda pre nás vyplýva?
Áno, za východzí bod pomerových výmenných(obchodných) matíc môžeme zvoliť v podstate ľubovoľný invariant, ako napr. v ľubovoľnom fungujúcom LETSystéme. Objemovo najviac obchodovanou položkou však stále zostáva Energia(elektrická, resp. v nej účtované energonosiče) a v tom majú ŠOS a Petrodolaristi žiaľ(?) pravdu. Na to stále mierim. Snáď som to konečne dostatočne vysvetlil..

Čo s tým Dub a ostatní Zvedavci?
Ako ignorovať tento dôležitý fakt?
Ignorovať technický rozvoj posledných 150 rokov a začať chovať kone a muly?
Osobne si nemyslím, že by bolo momentálne rozumné likvidovať naše technické protézy(cez 95% celosvetových prostriedkov produkcie tovarov a služieb). A technika je proste aktívna vďaka energonosičom. Zároveň samozrejme nechceme zostať napospas nejakým budúcim vrtochom stúpajúcej moci dodávateľov, ktorí pravdepodobne postupne zlikvidujú Führerov globalizovaného otrokárskeho úrokového systé...

Automaticky kráceno

260718

16.01.2012 11:56

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

Kooperovať a koordinovať

udo1 46.?.?.?

Lepšie zažať sviecu, ako nadávať tme. - / Čínske príslovie / -

Ako niektorí nie len judaisti zvykli hovoriť:
"Keď brali na popravu(do lágru?) môjho kolegu, bol som ticho, lebo sa to netýkalo mňa,
keď na popravu brali môjho suseda, bol som ticho, lebo sa to netýkalo mňa,
keď na popravu brali môjho brata, tiaž som bol ticho, lebo sa to netýkalo mňa
a keď brali na popravu mňa, nemal sa kto ozvať, bo všetci už boli mŕtvi".

Zo socio-kulturologických profilov jednotlivých komunít, oblastí, štátov, kontinentov,.. sa dá veľmi presne vypočítať, ako nastaviť riadiace parametre prírodných a spoločenských procesov tak, aby nepresiahli "hranicu vnímateľnosti" samo(?)riadenej cieľovej skupiny.

Ak občania nebudú tlačiť svojich politikov do kooperácie s Maďarmi, ktorí ako Gréci už nemajú pomaly moc kam ustúpiť, budeme mať za chvíľu u nás rovnaký problém, ako naši južní susedia a klub krstných otcov banksterov zlikviduje naše ekonomiky a populáciu v krajnom prípade aj napr. postupne cielene umelo vyvolanými občianskými vojnami s "neprispôsobivými spoluobčanmi". Týmto globálnym prediktorom riadený systém je genocídne preddefinovaný a naši občania jeho dnešné nastavenie jednoducho dlhodobo fyzicky nemôže prežiť, pokiaľ nezačnú meniť jeho podstatu. Spojiť sily a podporiť spoločné kroky zodpovedných odvážnych politikov(z chápavých ľudí a pre ľudí) v Maďarsku, Čechách, Poľsku a na Slovensku aj s Nemcami,.. Žiadna z týchto krajín sa tradičnej zlo-vôli globálneho privátneho bankového fašizmu nemôže postaviť sama.

Samozvané "elity" totiž z ich pohľadu naozaj viac nepotrebujú otrokov(nikdy v dejinách ich nemali viac, ako je tomu dnes), lebo majú stroje. Podľa sociologických prepočtov im stačia 2-3% max. na obsluhu a ďalší vývoj potrebných automatických zariadení. Peniaze osobne nepotrebujú. Sú len jedným z nástrojov moci a zabezpečenia ich osobného blahobytu. Tak, ako naviazaný trh, burza, náboženstvá, média, "vzdelávací systém",.. Zatiaľ nimi kontrolovaný MMF, Svetová banka,FED,ECB,ČNB,NBS,..majú v konečnom dôsledku za úlohu aj reguláciu populácie a spotreby celosvetových zdrojov, ktoré "elita" považuje za svoje osobné vlastníctvo, tak ako celú planétu a okolitú oblasť jej parazitického dosahu.

261151

16.01.2012 12:00

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

Koordinácia a kooperácia s Maďarmi, Nemcami,..

udo1 46.?.?.?

Ak sa bývalí ovčania nebudú aktívne zaujímať o svoju budúcnosť a neumožnia sebe a svojim politikom otvorene(nie len tajne) rokovať o základných problémoch, akými sú vlastná kontrola národných bánk, koordinované tlačenie vlastných peňazí zodpovedajúce potrebám nedlhovej ekonomiky a krokov vedúcich k osvetleniu ilegálnosti fiktívnych štátnych dlhov všetkých svetových ekonomík. Politici sú skôr obete, aj keď sa mnohí žiaľ asi nevyhnú lynču aj s rodinami. Horné sadzby doživotia bez možnosti zníženia trestu by však mali dostávať aktívni iniciátori a len kľúčové novinársko-bankstersko-politicko-úradnícke zombiautomaty.

Napr.:
Porušovanie povinnosti
pri správe cudzieho majetku
§ 237
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

V podstate máme všetky nástroje u seba.
Šípovú Ruženku stačí iba prebudiť ako v rozprávke.
Prvý (in-formačný) bozk už dostala protézo-netovým prepojením a Globálny parazit a jeho štruktúrna periféria sa správne obáva nášho úplného vzbudenia.
Pokračujme teda v ľudových múdrostiach prešlých vekov:
Žrec Fin v ra(svetlo)-z-prav(pravdy)-ka(duše) kropí rozsekané národy zeme zoceľujúcou mŕtvou vodou(pasívnou in-forma-ciou) a spoločné konanie mozaiky národov bude aktívnym tvorením vody živej(novej re(?), či in-formácie), in-formačného prostredia, kultúry.

261153

16.01.2012 19:34

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: To je sice pekne

udo1 91.?.?.?

Tak ten je vážne z novších![smích]
Azda Vám "Anonym 195.." Vaši Führeri na centrále stále ešte neboli schopní navrhnúť aspoň trochu novšie a konfliktnejšie situačné vtípky?
Nebojte sa Váš metodický dozor ideologického poradenstva reklamovať a nenechajte sa odbiť obyčajným zvýšením variabilnej zložky, inak riskujete prepustenie pre neúčinnosť a čím sa potom budete živiť?
..možno sa však mýlim a ste schopný aj samoiniciatívnej tvorivej proaktívnosti ála Steve v opačnom garde.
Prospelo by to miestnemu tímfanu a motivácii účastníkov študovať, ak chápete [smích]

261178

17.01.2012 00:36

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: padam od smiechu

udo1 91.?.?.?

Maďari sú Ni(e)kto predsa tiež v prvom rade obete. Tak aj judaisti, aj keď nevyhnutne nesú vďaka svojej 3000-ročnej výpalnickej činnosti-dopusteniu zvrátenia svojej pravdepodobne dejinnej úlohy, rozhodne väčšiu zodpovednosť. Svoju mieru zodpovednosti na svojom "osude" nesú aj h-is-te(ó)rickí pseudoresťania, z-de-formovaná cirkev akceptáciou svojej Globálnymi parazitmi preddefinovanej úlohy masy pár absurdným stereotypom a dogmám oddaných, obmedzene mysliacich otrockých biorobotických obetí.

Maď-ari sú nám navyše etnicky veľmi príbuzní. Je to poturčené (pomaďarčené?) zväčša pôvodné obyvateľstvo karpatskej kotliny-kraja u hôr, medzi horami, gorami= U-horska, či podľa južných Slovanov U gorska. Sú to naši bratranci, ktorím bol nanútený iný-vzdialený jazyk. Jadro kočovníkov bolo použité na dlhodobé účely európskej globalizačnej politiky a tiež z veľkej časti podprahovo zneužité spoločným menovateľom zloby pár vedomých jednotlivcov za oponou.

Pri vyhrotení pomaďarčovania(nie len Slovákov) po bitke pri Világoši a snahy o ponemčovanie Maďarov od domu Hab-s-burg-ovcov(jedného z dlhodobých nástrojov tzv. konceptuálnej európskej politiky) aj Maďarom išlo v istom zmysle o prežitie a v nacionalizujúcej sa Európe zvolili dosť nešťastný krok snahy o asimiláciu ostatných etník v ich dosahu. Ostatne tak konali aj Nemci voči Čechom, Češi neskôr z časti voči Slovákom, Slováci voči Ukrajincom a Rusínom, Poliaci, Češi a Slováci voči Nemcom a tak dokola. Vždy však trpeli v prvom rade obyčajní ľudia.

Treba sa pýtať s čím u Orbána súhlasiť, s čím nie a aké alternatívne, ďalšie kroky by mal spraviť. Tak je nevyhnutné vychovávať aj našich politikov a keď sa s existujúcim reprezentačným(?) materiálom ďalej ísť nedá, bude treba vzbudiť(vychovať) viac chápajúcu a morálne vyššiu vlnu politikov nových. To je zároveň odpoveďou na tvoju dolnú otázku Kysučan.

Kto však so súčasných politikov má záujem na skutočnej, nie fiktívnej politike, mal by stále dostať priestor, prehodnotiť a dokázať svoje reči napr.aj o udržateľnej(v zmysle predikcie ako základného parametru riadenia) bezdlhovej neinflačnej ekonomike skutkami.

Ktokoľvek z politikov, kto nepoukáže na jadro problému materiálneho zabezpečenia(úrok) a morálneho rozvoja(biblický koncept zámerne chybného samo?riadenia spoločnosti), je buď tupý, alebo klame. Vyzerá, že je aj vzhľadom na tu často rozoberaný objektívny sociologický jav "Zmeny logiky sociálneho správania" možno blízko čas, keď sa politici(a každý občan) bude potrebovať zadefinovať nie len slovami, či už ako Človek, alebo imitátor.

261196

17.01.2012 20:11

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: Koordinácia a kooperácia s Maďarmi, Nemcami,..

udo1 46.?.?.?

Re: Kysučan..
aj k tvojmu príspevku 261231..
a k "Ad politici: Skús mená nejakých zodpovedných a odvážnych politikov v HUN, CZ, PL a SK, nech sa niečo podučím."

Samozrejme ťažko menovať, čo i len jedného bez chyby.
Aj starého dobrého ISSU z Nazarény na to napadla ľudovú múdrosť:
"Kto je bez viny, nech..atď."
..veď to poznáš [smích]

Na situácii máme vyrásť. Aj Zvedavec slúži v istom zmysle na výchovu novej generácie zaujímajúcej sa o hľadanie súvislostí, o metodiky priblíženia sa k objektívnej neegocentrickej pravde vo forme puzzle-mozaiky. Ak aj pár kamienčekov potom chýba, vie si ich Človek realisticky svojimi siedmymi zmyslami doplniť, metodologicky procesy v- a okolo seba identifikovať, predpovedať, hodnotiť na použiteľnosť v rámci morálne podmienených cieľov a v prípade potreby vlastné algoritmy vyhodnocovania vytvárania nových in-formácii autokorigovať..

Proste sa treba masovo zaujímať o skutočné dianie, namiesto fiktívneho politického divadla a zdola, z rodín, práce samospráv, okresov v rámci svojich možností postupne tlačiť do parlamentu, EU, OSN, Svetovej Banky, MMF. Tieto inštitúcie netreba rušiť. Patria Ľuďom.

Preto je odpoveďou aj na minulú otázku ohľadom problémov spojených s ticho centralizovane zavádzaným energoinvariantom
znova len praktická nevyhnutnosť prelomenia propagácie nezáujmu populácie o poly-tikos(vlastný názor, cieľ).
Nie je totiž možné potlačiť vlastný názor a zostať pri tom sám dlhodobo nažive.

Hierarchicky najvyšší systém(skutočný BOH, nie paleta jeho imitácií) nás so svetom totiž takto správne nastavil. Vedomá, či zombipodvedomá ignorácia základných pravidiel logicky znamená smrť a myslím že Ľudia ešte stále majú chuť žiť. Tá zvieratkovská časť nás Ľudí nie je v nás bez pozitívnej príčiny. Načo by inak tvoril (ON) celý ten náš svet okolo a nechával si toľko "času" na vývoj jednotlivých procesov v- a okolo nás?
asi chápeš Kysučan..
hmm..ako inak ti to vysvetliť..
..snáď ma napadne v noci zasa nejaký príbeh, no musím sa snažiť viac dodržovať tvoju starú ra-du [smích]

261258

19.01.2012 19:51

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: V 2.svět. válce zkasírovali židé jak Němce, tak Rusy

udo1 46.?.?.?

Číňania majú síce doma skúsenosti s kai-feng judaizmom, no je dobré si uvedomiť, že hierarchickými pseudoelitami po celom svete je tisícročiami preverený a zdokonalovaný fašizoidný princíp riadenia spoločnosti na báze zvráteného pôvodného Aton-Mose judaizmu(Tanah&bible double impact) s egocentrickým konceptom samo(?)riadenia spoločnosti "prirodzene" používaný.

Z jeho moderných imitačno-filozofických a -náboženských foriem si už moderné "elitami" licencované lokálne manažérske š-pičky stojace za oficiálnymi neexistujúcimi politikmi nechajú zasl(r)anými profesionálmi uvariť koktail "na mieru" zverenej strihanej "cieľovej skupiny" podľa jej globálneho kastovo-účelového zaradenia.

Áno, Čína je jedným z testovaných preferovaných modelových polygónov po viacerých stránkach. Sťahovanie globálneho riadiaceho centra(čiastočne rozptýleného) do JV Ázie je z pohľadu globálnych j-elít celkom logický krok. Masa 1,2 miliardy v podstate bezprávnych otrokov so širšou a úzkou lokálnou elitou ako "úspešným ekonomickým" príkladom je pre ostatných neveriacich "jasným dôkazom", že fašizmus v jeho mnoho-ra-kosti je stále ešte životaschopný.
Aj napriek zmene logiky sociálneho správania, ktorá mu prirodzene neprospieva [smích]

261364

19.01.2012 21:36

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: USA versus EU je len HRA

udo1 46.?.?.?

Tzv. "neziskovky"(často s výrazne väčšími rozpočtami), ako samotné banky a ich štáty, len uzatvárajú kruh. Sú projektované ako feedback samo(?)riadenia metodológiami socio-kultúrneho inžinieringu a zároveň riadeným ventilom(príp.čerpadlom) dnešnej modernej najväčšej otrokárskej formy riadenia populácie v zdokumentovaných dejinách. Samozrejme sa kryjú stále znova prirodzene zo skutočnej ľudskej dobroty vznikajúcimi malými neziskovkami. Tie boli kedysi dávno pred 19.storočím v tomto zmysle ni(e)kym definované tiež ako "príležitosť".

Mimo úroveň pyramídy, či na jej vrchol sa nemôžeme kúpiť, zdediť, či zvoliť. Dostaneme sa tam len vlastnou inteligenciou = mierou chápania skutočnej reality(súvislostí vo vzťahoch medzi faktami).

Nie ČO(fakty), ale AKO chápeme(vzťahy a ich morálne hodnotenie - ego alebo neego = Bohocentricky)!!
Dva dary Č(e)lo(ro(a)-z-um)-vek = vek umu(individuálnych a kolektívnych mozgov Ľudí-vedomia a podvedomia) svetla poznania, inteligencie = chápania
Schopnosť rozlíšenia dobra a zla(okúsenie plodov samozvanými "elitami" koncipovanou najrozšírenejšou bezbožnou knihou sveta=bibliou, okúsenie "zakázaných" plodov stromu poznania)
a sloboda vôle konať..

Ako sa hovorí:
"Horšie je na tom ten, kto verí v Boha, ktorého niet, ako ten, kto neverí v Boha, ktorý je."

Arabi, muslimovia & co. možno našli a zvolili inteligentnejšiu cestu skoncovania s jatkami na ich území, pričom zároveň nepribrzdia svoje hospodárstva.
Že by naozaj nezaškrtili besného vĺčka na slučke obmedzením ťažby ropy a tým krytia petrodolárov, ale rovno prestanú v nich obchodovať, keďže caese-ra niekto už dlho stále viac obnažuje a evidentne chce predhodiť zvyšku hladnej svorky.
Čo však na to ovečky?
Ak ovečky vo vĺčich rúchach neprehodnotia svoj postoj, kolektívnu vinu, vinu predkov za 12 miliónov, bude im účet skutočnými predátormi preposlaný.
Bohu tmy sa totiž vždy obetujú baránky.

Boh svetla krv a tuk obetí nepotrebuje!
"Kričíte pane, pane, a nerobíte to, čo Vám hovorím!"
..hovorím drobnými zmenami miery vo Vašom okolí každý deň a snami tichej pokojnej noci..
..6. a 7. zmyslom -
intuíciu(vnímaním súrozmernosti sveta, char.tzv.transcendentnými iracionálnymi číslami Pí, e, Fibonacciho postupnosťou,atď..)
..a sve(všetci)-dom-ie som dal svojim deťom od narodenia, aby Ľuďmi boli, Človekom stali sa..

..či môže ísť cestou Človeka dieťa,
ak neprijme dary Otca oba,
kompas a vánok Životu-s-trojca, Boha?..

ok, na dnes končím s patetikou [smích]

261378

20.01.2012 23:32

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: V 2.svět. válce zkasírovali židé jak Němce, tak Rusy

udo1 31.?.?.?

Váš príspevok Hera som použil ako kotvu na čiastočný popis role Číny, ktorý v diskusií na tému chýbal a pritom bol v hlavnom článku naznačený.
Je pravda, že sa snažím možno príliš podrobne prívlastkami špecifikovať jednotlivé odkrývané obrazy a podať ako sa niekde hovorí "all-in-one total solution"[velký smích].
Stále ešte totiž žiaľ pomerne často prichádza k nedorozumeniam kvôli prevládajúcim, no ustupujúcim spoločenským stereotypom spracovania in-formácii.

Na svoj názor máte Hera samozrejme právo, no nemyslím si, že by z mojej strany išlo o Vami popisovanú "ukecanosť".
Skôr sa snažím využiť priestor na in-formovanie ostatných a dialektickú korekciu vlastných názorov pri identifikácii kľúčových prírodno-spoločenských procesov, hodnotení ich smerovania na adekvátnosť potrieb optimálneho rozvoja väčšiny populácie a hľadania metodík ich korekcie spolu s ostatnými diskutujúcimi.
Aj to sú predsa úlohy tohoto diskusného fóra, agory.

hmm..zasa euroindičtina: a-gora(zhromaždenie na hore?), či a-g-o-ra(az-Ľudí glagoly-slová hľadajúce ra-svetlo?)..

261432

28.01.2012 10:47

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Otázka je:
Čo majú a-deo-logické drogy(všetky hierarchické "náboženstvá", pseudofilozofie,..) spoločné s fyzickými drogami(ópium, alkohol,..), aké majú funkcie v rámci samo(?)riadenia spoločnosti a ako sa navzájom dopĺňajú?

Pri tzv. dogme o sv. trojici, či vo "vede" sytéme kategórii METS(matter, energy, time, space=Net, Nef, Pašt, Sebek=cez 3500r.staré obrazy Amona-Ra pre plebs) namiesto predkabalistického "hermeticko-elitárneho" výkladu systému Sefirot-Sefer, Sipur, Sefar=MIM(matter, in-formation, measure) ide naozaj logicky skôr o krytie kľúča k matričným technológiám dnes tzv.socio-kultúrneho inžinieringu.

Teda..axiomatizovaná exoterika versus dogmatizovaná ezoterika.
Veď nech majú samotné rozdelené mozgy meé-diá-lnych(strihaných ne-božích ovečiek) konzumentov na výber.

..a na fyzických drogách sa tiež vždy popri ich prvoradej úlohe paralýzy plebsu robil aj biznis a bu-bu-bu.
To je predsa tiež ne-svätá trojica [smích]

Vysvetlení trojice je snáď toľko, koľko je hviezd na ne-besiach a bude ich pribúdať.
Ktorá je však najbližšia pravde S-trojenia?
..1.prenosu(in-formovania), zobrazenia konkrétnej 2.miery(roz-meru, váhy, času,.. ) = 3.zhmotnenia, zmeny situácie v spoločnosti..
Pravda je vždy ukrytá na povrchu, pod reflektorom..

Ide o jeden z epických prsteňov moci mocných a možno dokonca ten hlavný
..slovo(kód=konkrétna Miera) dokáže hory prenášať a civilizácie zachrániť, či zničiť..
Preto je v relígií(hľadaní vzťahu) na zákaz jeho pochopenia dogma
a vo "vede"(hľadaní vzťahov medzi faktami) axiom na jeho deformáciu.
Tak možno zároveň elegantne hľadanie súvislostí(conspirare) rozdeliť vo dvoje a postaviť absurdne proti sebe.
Ó aká to profesionálna deformácia už min.3500 r. dozadu!..
Niektorí z našich predkov evidentne neboli len idiotos s papekmi a šutrami, no prsteň nezvládli.
Otázkou zostáva, či ho zvládneme my..
Verím Ľuďom, že áno.
..okrem toho je nezdravé pre všetkých, keď sa Tato hnevá..

Prvotný monoteizmus zvrátili páni prsteňa(g-ra-al=slovo svetla božieho) za pár rokov. Judaizmus za 40. Prvotné kreťanstvo za niečo vyše 300 a Islam doteraz úplne nezvrátili, aj keď jeho infekčná zombi de-formácia je tiež značná. Sabotéri nastavili výhybku síce včas, no uhol nebol dostatočný. Rodič sa z pravidla svojho dieťaťa nevzdá len tak..
Ibaže by dieťa niekto na-zlo presvedčil, že chce zostať tupým ignorant vyhýbajúcim sa komunikácii, vzťahu s rodičom..

Únik zo "zloby dňa" do transcendenta na východe bol logicky vždy dominovaný západnou snahou o materialisticky zamerané "zkomfortnenie pozemského utrpenia".
Obidva pohľady samozrejme neobsahujú zrovna Ľudský psychologický profil. Krivdy nie je zdravé zabúdať, odpustiť sa však treba snažiť. Ak však previnilec pokračuje vo svojej ne-bohumilej činnosti, je to logicky ťažké..
O tom je asi aj prastarý biblický príbeh o Havelovi(Abelovi)..

261808

30.01.2012 21:34

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Na "Da Vinčiho kóde" je tiež kus pravdy tak, ako na Gioconde, v Biblii, Odysey, Méédey,..
Každý číta a predstavuje si príslušný príbeh inak:
1.Podľa svojich morálnych štandardov(časovo premenný symbol kľúča) a
2.Miery chápania(časovo premenný symbol meča) dominantných procesov spracovaných v príbehu a ich vzťahov
1. a 2. parameter vnímania sú rovnocenné a nemožno ich v istom zmysle oddeliť.
Ak ti niekto povie po lopate:
"Choď demonštrovať za toho a toto, či voľ toho a toto!",
čo ti to bude platné?

Preto niet inej cesty, ako donútiť ľudí myslieť:
identifikovať(rozlíšiť) podstatné vzťahy faktov od menej podstatných a morálne(Ľudsky) hodnotiť.
Ak to deti nerobia, príde v extrémnom prípade Tatove "božie dopustenie", ktoré si však decká spôsobili sami. Pravidlá sú objektívne a každý má právo ísť vedome, či podvedome(zmanipulovane) proti a čakať, či nečakať reakciu všeobjímajúceho systému. To vždy platilo pre j"elitá" tak, ako aj pre ich obete.

Tzv. Amo(e)nisti sa vyvinuli pravdepodobne z tvojich "šamanov" v priebehu tisícov rokov. V rámci bystrejšími identifikovaného objektívneho procesu koncentrácie moci sa všade na zemi menej chápavejší podriadili(príp.nechali kúpiť), alebo boli eliminovaní. Drogy v ich rôznych formách hrali nie nepodstatnú rolu v tejto mnoho tísícročnej vojne. Pri dostatočnom zovšeobecnení možno samozrejme v istom zmysle každú formu agresie vnímať potom ako drogu=štatistickú kontrolu emócii(hmoty tela kolektívnej osobnosti cieľovej skupiny)

Preto sa interne venuje boju o "drogové cesty" chápavejšími ašpirantami na správu dokonalého prsteňa taká pozornosť.
Peniaze vždy boli len prostriedkom.

U pre nás dôležitých svetových koordinačných centier narkobiznisu by bolo dobré spomenúť samozrejme Kosovo a Turecko. Kolega tu na tento príbeh o 800 librovej GORILE upozorňoval
asi pred tromi mesiacmi. Poslanci toho však majú v šuflíkoch oveľa viac. Či a čo "skartujú" nie je dnes podstatné. Podstatné je, že to je na nete na mnohých serveroch a kto chce, má k všetkým podstatným materiálom prístup. Pomerne neskreslený obraz s možnosťami konať konkrétne riešenia si vytvorí následne už každý sám.

re:Ku drogám z dielne Generálneho sekretára idealistického ateizmu.
Kňazi sú žiaľ väčšinou dobromyseľní užitoční idioti. Možno ani oficiálny generálny vo Vatikáne to nemyslí zle. To sme tu neraz rozoberali. Neodsudzujme zombi, rozprávajme sa s nimi, klaďme chápavé otázky občas aj s jemným humorom [smích]
Majú veľký potenciál pomôcť, veď sú morálnou elitou(?).. no zároveň, žiaľ, poväčšine málo chápavou paradoxnou "dogmatizovanou inteligenciou".

Otázka:
Komu a prečo Havel obetoval barana a prečo musel symbolicky zomrieť?
Pozor, ide o viac úrovní chápania príbehu!

261952

31.01.2012 19:40

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: Hmmm

udo1 46.?.?.?

Len pekne z tých "náboženstiev" po selsky vyberať..Našťastie nám stále ešte dovolia Führeri pozerať na vianoce 3 voříšky pro popelku [smích]
To dobré z biblie, tanah, koránu,..vybrať a psychopatologické úchylky prepísať, alebo vymazať. Nepísal to predsa Boh. V tých dobách bola gramotná v zásade vždy len dedičná samozvaná "elita", ktorej členovia logicky vždy prevracali a kontrolovali prirodzené Ľudské tendencie v spoločnosti. Kto dnes ešte považuje nejaké knihy za "sväté", patrí na psychiatriu ako nebezpečný fanatik.

Samozrejme sa dávni 30 strieborní pisári-de-magógovia behom storočí postupne vypracovli a zistili, že treba do ceremoniálnych dogmatizovaných zombifikačných textov zapiecť pre lepšie strávenie plebsom aj trochu "pravdy a lásky". Čím viac, tým lepšie a stráviteľnejšie, pričom to H&LSD čo najlepšie schovať a vysvetliť, že jeho účinok je "normálny" vedľajší(?) efekt každej "relígie". A kto sa z toho poblije, je heretik a do pekla, či na hranicu s ním.
Toď v skratke ku krmivu pre méékavé veľkochovy a chudákov občas podupkávaných psíkov.
No teraz máme pre "neveriacich" našťastie už aj mééédia, ako minule správne steve pripomenul..
..+ spomienky na holohoax, či príbehy o nahom cease-ar-ovi,..

..dnes si každý môže už predsa vybrať, či verí v hrniec, telku, alebo telke.. a sakra, veď v tom sa vlastne tiež nič nezmenilo..
..snáď iba čas..aj to len subjektívne, no nepredbiehajme udalosti..

262041

31.01.2012 21:35

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 46.?.?.?

Havel=Abel.
Je to jeden z kľúčových biblických príbehov vedúci k pochopeniu a riešeniu dnešnej situácie.

Aj keď to možno pre niekoho na prvý pohľad tak nevyzerá, no turecká 800 librová Gorila je súrodencom slovenskej Gorily. V Európe majú Dönmeh iné pomenovania, formy. Kontinuitu si zachovávali počas všetkých režimov až po ten dnešný. Snažia sa úplne ovládnuť aj protesty dnešných dní. Znova je to na občanoch, či budú vedieť reagovať na zmeny v riadení situácie. Čo dnes je Správne, zajtra môže znamenať Lož ..a dočasný koniec Pravdy.

Niet inej cesty, ako evolúciu myslenia masy. Miestni SK&CZ-Dönmeh to správne tušia, aj keď sú zrovna takými zombi ako zvyšok oviec a amonistrátori démon-kracie ich zas a znova smerujú na oltár na "svätý" hoax. Snáď nie sú nepoučiteľní..99% šanca smrti a oni idú znova aj po 3000 rokoch na horu Moriah obetovať svoje deti a hlavne vnukov Molochovi. Tú vlastnú infekčnú davovú psychózu sa snažia ako automaty hlavne v napätých spoločenských situáciách čo najviac rozšíriť na svoje obete. Tak chaos vždy pár výpalníckych biorobotov prežije. Pre niekoho je to "božie dopustenie"(surový vietor histerickej, h-is-tórickej nevyhnutnosti), no pre chápavého "Jemný vánok Božej prozreteľnosti".

Smrť každého človeka je tragédiou.
Urobme všetko preto, aby zodpovedných nelikvidovali fyzicky podľa zoznamov aj s rodinami, ako sa mnohí najmä mladší chystajú. Niektorí zodpovední však situáciu cielene riadia týmto smerom nie len u nás. Na troskách chcú následne postaviť postupne ako vždy ten istý otrokársko-fašistický režim v jednej z jeho rôznych foriem. Teraz sa to však nepodarí, lebo logika sociálneho správania sa od 2.pol.20.stor.prevrátila a metodiky apokalyptizujúcej de-magógie, čo včera pracovali, dnes nevyhnutne stále rýchlejšie pracovať prestávajú..

Globálni Havlofašisti nútia všetkých kopať spoločný masový hrob.
Aj poslední zodpovednejší by si však mali okamžite začať vylepšovať skóre na váhach, aby nemuseli zostať v múzeu vo forme mementa pre ďalšie generácie.. ako poslední z tých, čo holdovali bezmiernemu egoizmu. Inak im zostanú po veky aj po smrti negatívne funkcie postáv v ľudovom príbehu o umývaní spoločnosti špinavou vodou a dedičným údelom Syzifa pre vlastných potomkov. Abrahámovi Otec raz jasne povedal, aby syna neobetoval. Je azda táto sekta vskutku nepoučiteľná?

Re:Lipšic, Harabín, Čarnogurský,..
Vieš, že každý ich čin treba hodnotiť. 1.a 3.myslím nekonajú vedome zle. Keď, tak väčšinou skôr stereotypne podvedome. S oboma som sa bavil zhodou okolností krátko aj osobne. Harabín vyzerá byť sebec a asi je hodne naivný. Je to pešiak. Tí, ktorí rozhodujú, ho nebudú chrániť. Je z prvých kandidátov na zozname na predhodenie davu, alebo komukoľvek podľa potreby. Aj svoj osud od jednej konkrétnej udalosti chudák tuší. Ani pre neho však možno nie je ešte neskoro.

262054

01.02.2012 14:13

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: Hmmm

udo1 89.?.?.?

Pravdu máte Xaverius v tom, že
"Iba z Človeka Človek sa narodí".
Boh je Nadmierna reálnosť a každý je na určitej úrovni chápania Jeho dieťaťom, nie však Ním samým.
Ako veľmi sa chcel Pinocchio stať Človekom..
Pýtam sa:
Môže stôl byť stolárom?

Každý narodený má v tomto svete konkrétnu(e) jedinečnu(e) rolu(e).
Na to, aby sa ich zhostil a stal sa Človekom, má spomínaných 7 zmyslov.

Na jednej úrovni chápania sá teda dá takmer povedať:
"Áno, bohom je človek",
no o úroveň ďalej pri ceste cez jednotlivé leveli tzv.Matrixu, to už neplatí..a vieme, že chápaniu, prebudeniu sa do skutočného Matrixu, sa nie je prečo obávať. Presne opačne ako v zámerne zo známych dôvodov podprahovo deformačne namierenom rovnomennom filme.

Ked vidíme takmer dokonalosť vesmíru a seba samých, nemôže byť najvyšší projektant zlý. Treba mu dôverovať a pomôcť svojou stále okolnosťami meniacou sa rolou v hre tohoto života.
Ako tu neraz bolo povedané:
"Veľa problémov dnešného sveta je tu preto,
že viera je v Neho, no niet viery Jemu"
alebo:
"Bližšie je Bohu ten, kto neverí v Boha, ktorý je,
ako ten, ktorí verí v boha, ktorého niet"
Viera v Boha je na tejto úrovni chápania samozrejme ateizmom a všetky cirkvi a náboženstvá sú v 1.rade ateisticko-hierarchické organizácie, ktoré boli kedysi postupne nastavené tak, aby znemožnili kontakt detí so svojim rodičom.
Dobrý otec nepotrebuje na komunikáciu so svojimi deťmi sekretárov a tajomníkov.

Boh hovorí s nimi jemnými zmenami v životných situáciách, ktorých vnímanie Človekom závisí znova od miery schopnosti práce so 6.(intuícia) a 7.(svedomie) zmyslom. Intelekt Č(e)lo-vek-a(vedomie=pilot, podvedomie=autopilot) koordinuje tieto dva najvyššie zmysly spolu so základnými 5.zmyslami, pudmi a identifikovanými a zhodnotenými kultúrnymi stereotypmi. Preto je kľúčom do každej úrovne tzv.Matrixu svedomie-morálne štandardy Boho(neego)centrické, či egocentrické a schopnosť rozlíšenia. Nasleduje vôľa konať=energia=emócie jednotlivca v mase a masy samotnej. Toľko k základom modernej psychológie ohľadom štruktúry ľudskej mysle.

Zdroje, analytické práce, odkazy na katedry tu boli neraz uvedené. Na mnohých odboroch sú uvedené spôsoby skladania faktov realitou už nejakých 15 rokov. Neide tu o žiadnu mágiu, či mystiku, ale o základné technológie práce s in-formáciami(zobrazovaním) v rámci politického marketingu a manažmentu, všetkých odborov riadenia, sociálnej psychológie a tzv. masmediálnej komunikácie na lepších školách.

Výraz HNR(Hierarchicky najvyššie riadenie=Boh) je akademický výraz pre objektívny jav. Rozdelenie relígie("náboženstva" ) a relígie("vedy" ) v zmysle pôvodne dialektického hľadania súvislostí v odlišnostiach bolo prekonané zdokumentovane oficiálne najneskôr v 70. rokoch minulého storočia. Niekedy je preto trochu čudné, o čom tu vlastne niektorí takmer fanatici dokola hádajú

262127

02.02.2012 11:05

Dračí tanec v Negev

Nový i-z-tórický "domov" ?

udo1 31.?.?.?

Že by sa pre silnejúcu geopolitickú tendenciu presunu centier moci plánoval aj možný spomínaný presun histerického "bohom predurčeného domova" najstaršej odskúšanej západnej otrokársko-fašistickej ideológie smerom do JV Ázie?

No,..viem si predstaviť,že pre ni(e)koho môže byť spojenie "predností" indického kastového protofašizmu, čínskeho marxofašizmu a kai-feng-judaizmu isto dávno lákavým ideálom pre The dark world empire. Len aký že mu dať krajší, ľubozvučnejší názov..?

Výraz parazitických predkov Iz-ra-el="svetlo božie, či zo svetla(akého?) boh(aký?koho?)" bol predsa majsterštyk (po česky[smích]) a oberpredátori sa hádam nenechajú zahanbiť vlastnými predkami, alebo?

262261

02.02.2012 18:37

Dračí tanec v Negev

Náznaky snahy o relokáciu i-z-tórickej strategickej základne?

udo1 31.?.?.?

Že by sa ni(e)kým pre silnejúcu geopolitickú tendenciu presunu centier moci plánoval aj možný spomínaný presun histerického "bohom predurčeného domova" najstaršej odskúšanej západnej otrokársko-fašistickej ideológie smerom do JV Ázie?

No,..viem si predstaviť, že pre ni(e)koho môže byť spojenie "predností" indického kastového protofašizmu, čínskeho marxofašizmu a kai-feng-judaizmu isto dávno lákavým ideálom pre The dark side of the NWO. Len aký že mu dať krajší, ľubozvučnejší názov..?

Výraz parazitických predkov Iz-ra-el="svetlo božie, či zo svetla(akého?) boh(aký?koho?)" bol predsa majsterštyk (po česky[smích]).
Obersturmbanführeri Überrabinatu sa hádam nenechajú zahanbiť vlastnými predkami, oder?
Sh-al-amon a či Sieg?!!!
Es kann nur Einen geben!..no ako to správne pochopiť?
Kiež by bola účinná "h-is-toria exercita vitae" aj pre dobro samovyvolených, povedala nádej a..

262351

03.02.2012 23:19

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: Vopičák KING KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Ako sme sa tu neraz bavili..
V Biblii sú jednoznačne dvaja bohovia. Milujúci Boh "Šalamúnovej" piesne lásky a žalmov 104 (27-28) a 145 (15-16) a nenávidiaci vraždiaci a rasistický krvavý boh vrchnej nadsanhedrimskej výpalníckej fašistickej kasty, ktorá sa prvým Bohom snažila pred bežným ľudom maskovať (Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12).
Ide pravdepodobne o celosvetovo najznámejší pseudomonoteistický de-magóg-ický projekt.

Protopríbeh o Adamovi a Eve má tiež viacero úrovní in-formatizácie. Tak ako Kain a Ábel.
Ide o to, ktorý z výkladov sa najviac približuje objektívnej Pravde a aký je jeho dominantný podprahový účinok na týmto algoritmom riadené stereotypy príslušných cieľových skupín.
V Adamovi a Eve ide zrejme v 1.rade o snahu podvedomej anulácie základného ľudského intelektuálneho algoritmu rozlíšenia dobré-zlé..áno-nie.
Ochutnanie poznania zo stromu dobra a zla je teda akože trestaný smrťou. Interpretácii je mnoho, no aj podľa dnešných sociologických efektov vyzerá byť práve tento "chybový" program zámerom prastarých projektantov socio-kultúrneho inžinieringu. Samozrejme vtedy sa profesionálny tím volal asi nejako inak..

Prvo!rodený Kain dodržoval Mojžišov(?) zákon:
Genezis 1,29: Potom Boh povedal:
„Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“

„Načo mi množstvo vašich obetí? -hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie." Izaiáš 1,11
Abel sa v zmysle tohoto zákona previnil, preto boh prijal jeho obetu, no aký boh? boh lásky?
Tam pravdepodobne nastáva zlom..
Kliatba a ochrana, požehnanie na sedem generácii pre Kaina, po ktorých sa Adamovi a Eve narodí Set.. a každá generácia žije jeden vek do 1000 rokov.. a príbeh hry-programu symbolov, inotajov a dvoch bohov judo-kresťanského pseudomonoteizmu pokračuje aj v novom zákone, kde otec nechá zabiť svoje nevinné dieťa v inštitucionalizovanej dogme na kríži?.. no to je už znova zasa na dlhšiu diskusiu o podstate dnešnej poly-tykos..

T.j. ak tu vôbec chceme niečo riešiť, alebo sa iba tváriť, že hľadáme riešenia v hre pravdy a ilúzii virtuálneho biblického sveta a jeho koncepte samo(?)riadenia dominujúcemu celej tzv. západnej civilizácii. Tá zrodila aj pomocou hore spomínanej doktríny vlády úroku dnešnú technosféru, ktorá predbehla morálny rozvoj populácie spôsobujúci občas takmer neprijateľné riziká. Predstavte si, že by sa atómová bomba objavila o 2-3 roky skôr. Asi by sme tu dnes neboli..

Rezonančný stav procesu zmeny logiky sociálneho správania v rámci objektívneho procesu globalizácie ľudstvo zvládlo naozaj len o chlp. Nezodpovedné riziká prijímané koordinátormi "biblického" projektu začínajú min.posledných sto rokov ohrozovať celý globalizovaný svet.

262543

04.02.2012 17:22

Pentagon začlenil TeleSur na seznam cílů určených k „neutralizaci“

RE: TeleSur pocka ...

udo1 31.?.?.?

Zatiaľ bombardovať netreba Steve [smích]
Oficiálne zatiaľ nie je prvou požiadavkou:
1.Zmena funkcie bánk na bezúročné investičné spoločnosti a znovuzavedenie trestnoprávnej zodpovednosti za akékoľvek úročenie.

ostatné:
2.prevzatie kontroly nad centrálnou bankou a financiami.

3.Vyhlásenie väčšiny štátnych dlhov za neplatné podvody a zástupcov, ktorí ich iniciovali systematicky vyšetrovať pre genocídno-kriminálnu finančnú trestnú činnost smerom k vydaniu zatykačov na "lobbistov", ktorí ich "iniciovali".

4.Potravinovo-energetická bezpečnosť,..

5.Bezúrokové Euro a rozsiahla postupná defašizácia od samospráv, až po celú EÚ

Samozrejme všetko s kooperáciu Maďarov, Čechov, Poliakov, príp.Nemcov, Francúzov, Islandu,Írov,Talianov,Španielov,..
Sám v globalizovanom svete moc toho nikto neporieši.
Fašisti by nás vyhladovali, či Havlovsky zbombardovali..
atď.. rozoberali sme tu všetky body podrobne neraz..

Ak by naši(?) politici nerokovali tajne, či verejne s miestnymi pobočkami globálnej fašistickej finančnej mafie(Penta, J&T,..), museli by "sa démon-kraticky" privátfašistickými médiami vymeneniť za iných politikov, ktorí by sa s nimi stretli.

Dav kričí na politikov a ich "sponzorov" aby nekradli rožky v Tescu a ni(e)kto zatiaľ ďalej vyberá celý sklad.

Samozrejme občas trocha bu-bu-bu našim zamestnancom="úspešným" politikom, úradníkom, novinárom, celebriťkám a licenčným šéfom rôznych fascopobočiek nie je nikdy na škodu, bo by už nevedeli čo od dobroty a možno by sa im samým seba podarilo presvedčiť, že nie sú opicami..
..a v neposlednom rade tlak na ich rodiny..

Ak sa ašpiranti na koordináciu demonštrantov neskoncentrujú na bod 1(elimináciu úroku) sú buď tupci, alebo zlo-deji. Všetko majú k dispozícii, no možno zatiaľ niet vôle [smích]
..potom radšej brať dnešné vopičárny ako ďalšiu zahrievaciu zoznamku a v kľude ďalej pracovať na evolúcii miery chápania a morálky populácie..

Vox populi, vox Dei
v tomto zmysle stále platí a vždy platiť bude.
To vedia aj na centrále a toho sa boja najviac.

jou..a TeleSur a RT bolo pripravované tiež už nejakých 10-15 rokov, ako nevyhnutnosť. To sme tu ale tiež neraz rozoberali..

262587

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 13 773 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 2

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,19 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,53 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
25,35 Kč
100 japonských jenů
21,79 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 946,95 Kč
1 unce stříbra
546,29 Kč
Bitcoin
274 000,63 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 230 564