Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.07.2011 08:07

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 195.?.?.?

re:kysučan..

Ak vieš používať indukciu a dedukciu v rámci identifikácie a odhadu tendencii, nepotrebuješ dôkazy. Ak odhad, tvoja metodológia spracovania informácii zodpovedá realite, dôkazy prídu samé. Takto funguje predikcia. Mien som tu pár uviedol. Ostatne nie sú podstatné. Podstatné sú metódy. Nezababrávaj sa "dôkazmi". Indukcia bola dávno podrobne metodicky spravená. Ak chceš, skús ju urobiť sám, alebo s kamarátmi. Prídete + - k tým istým výsledkom, metódam poznávania objektívnej reality.

Opakujem po 100+1. krát:
Ide o metodiky priblíženia sa objektívnej PRAVDE, nie o PRAVDU ako takú v poslednej inštancii, nemennú a dogmatickú. Akékoľvek "dogmy" sú neprípustné. Všetko sa vyvíja. Realita nie je v tomto zmysle taká, ako ju interpretuje dnes spoločnosť, školstvo. Je veľmi príjemná. Presne opačne, ako v demagogickom filme Matrix. PRAVDA je v daný dejinný moment vždy konkrétna z pohľadu HNR a dominantných objektívnych prírodných a spoločenských tendencii. Snažte sa myslieť reálne pozitívne, nie hľadať stále odlišnosti.

TATKO je v poriadku. Je tu už nejaký ten "čas" a nie je masochista. Máme používať, čo nám bolo dané. Nihilisticky ignorujeme pravidlá. Nechali sme sa vmanipulovať do takej situácie, kde sa nám to vidí ako prijateľné riešenie. Je to samozrejme omyl. Nie sme pupkom sveta ako 5-ročné dieťa. Slová karma a osud sa dájú rôzne pochopiť a zasa ide o to, nakoľko je obraz, ktorý v tebe vytvárajú, blízky realite.

Mojou snahou je zostať vo vecnej rovine a hlavne ísť čo najviac na podstatu, základ. Len tak môžeš riešiť detaily každodenného života, resp. sa snažiť ich dostať do stavu samoriešenia v ideálnom stave cez skorigovanie, prerobenie vlastného podvedomia, prehodnotenia vlastných stereotypov na ich adekvátnosť realite a jej potrebám, cieľom. Pomáhať si v tom navzájom. Pre samostatného jedinca je to z objektívnych dôvodov v podstate nemožné. To sme tu rozoberali..

Občas trochu prehusťujem, to hej, no momentálne nemám čas vymýšľať príbehy, rozprávky. Navyše sa predsa len za posledných pár tisíc rokov ľudstvo v myslení našťastie trochu pohlo..

Riešenie konkrétnych vecí je na každom osobne, lebo má najviac informácii, faktológie o danom probléme. Ide o konsenzus na metodológii ich interpretácie. Tá samozrejme tieź podlieha optimalizácii. Ak ti ja dám riešenie, vždy ho musíš prehodnotiť na tvoje podmienky, keďźe nie som Boh, ani dáke vudu a nepoznám ich podrobne. Hádam nečakáś na dákeho zázračného kúzelníka Godota, ktorému urobíš kult, budeš sa mu klaňať a ten za teba všetko vyrieśi? To si na zlej adrese a choď hľadať inde. MYSTIKA NEEXISTUJE.

Treba veľa chápavých jednoducho uvažujúcich ľudí. Trvalo mi roky štúdia a praxe, kým som naozaj trochu lepśie pochopil reálne fungovanie spoločnosti. teraz je našťastie všetko k dispozícii na nete. Vždy bolo hodne ľudí, čo toho malo dosť, no až ned...

Automaticky kráceno

247534

08.07.2011 08:09

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 195.?.?.?

re2: Kysučan pokracovanie..

Treba veľa chápavých jednoducho uvažujúcich ľudí. Trvalo mi roky štúdia a praxe, kým som naozaj trochu lepśie pochopil reálne fungovanie spoločnosti. teraz je našťastie všetko k dispozícii na nete. Vždy bolo hodne ľudí, čo toho malo dosť, no až nedávno prišiel net a mohlo sa to ucelene zverejniť. Zostáva len nájsť a premyslieť to. Linky som ti uviedol. Nič lepšie som nenašiel. Uvažuj vlastnou hlavou, hľadaj, pracuj a dávaj alternatívy aj ty a nečakaj na zázraky. Je ľahké kritizovať. Naše riešenia preverí čas a prax.

247535

08.07.2011 23:23

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 31.?.?.?

re: Kysučan..

Čo presne bude globálne zajtra a dokonca pozajtra a o tisíc rokov [smích] sme tu tiež neraz s Vojtom, Ľubom a ďalšími rozoberali. Napr. tu: "čarovná predpoveď "

V čom a prečo podľa teba nemám pravdu si už napísal. Skús začať opačne, dialekticky. V čom a prečo by som mohol mať pravdu. Je to konštruktívnejšie pre teba, pre mňa a pre nás všetkých [smích]
Také malé cvičenie z filozofického poradenstva pre firmy a rôzne organizácie:
1. Skús si predstaviť situáciu, za ktorej by som mohol mať pravdu.
2. Skús si pár krát predstaviť čo je to čas a jeho rôzne varianty(tiež to tu bolo veľa krát.. pomer frekvencii zmeny dvoch procesov, pričom jeden vezmeš ako etalón)

Napr. frekvencia denného(rotácia zem okolo osi = jedna z astronomických frekvencií, jednotiek, etalónov) prijímu potravy a ako sa pri tom a potom cítiš? Mení sa pomer za posledné roky za rôznych okolností - stres, relax,..? Aké to má dôsledky na tvoju váhu a psychické a fyzické zdravie celkovo. Zmena zloženia stravy,..
Porovnaj s frekvenciou biologickéj obmeny generácii (4-5 za 100 rokov) a vplyvom stravovania(životosprávy, nálady, pohľadu na svet, plodnosti,.. ) na jeho posuny. Porovnaj s frekvenciou zmeny kultúry podmienenej zmenami technológii(t.j. výroby a prípravy jedla,..) a krátkodobými a dlhodobými dôsledkami pre teba a tvoje blízke a širšie okolie..
Hraj sa s tým a postupne identifikuj viac a viac procesov a ich trendov miestnych(meniacich sa rýchlo) a globálnych(pomalých, nízkofrekvenčných, dominujúcich miestnym).

Navrhni túto hru prípadne v rôznych obmenách svojim kamarátom a po pár mesiacoch, rokoch, by z Vás mali byť celkom schopní prognostici, páni svojho osudu. Pracujte podľa možnosti dialekticky (tandemne, či polytandemne starogrécky, nie hegelovsky). Potom je už iba na Vás, ako s týmito "prorockými" schopnosťami naložíte, či egoisticky, alebo neegoisticky. Platia totiž isté objektívne pravidlá, morálne zásady a ich dôsledky. Tiež som ich tu popisoval. Základy BOZP psychohygieny. Ich porušenie môže znamenať aj smrť. Táto známa jednoduchá psychologická technológia má slúžiť ako cesta k Ľudskosti, k Človeku. O tom čo, kto je to Človek sme sa tiež bavili.
Bonne chance

Opakujem: Ide o metódu priblíženia sa realite. O algoritmy neustálej optimalizácie identifikácie aktuálnych tendencii a následných prognóz ako globálnych, tak aj v osobnom živote. Aby sme nežili v tak riskantnej ilúzii. Skús to predýchať a prípadne pomaličky začať experimentovať. Napísaného tu bolo dosť a už fakt myslím ideme predsa len trochu od témy článku. Ak chceš, pošlem ti nejaké posledné materiály v slovenčine. Síce neúplné, no použiteľné. Všetko sa vyvíja.
V tom má tebou spomenutá hláška "Panta rei" pravdu.

A dyik za REAKCIU [smích]

Večerný u.do

247579

Myslím, že som ti odpovedal na podstatu tvojich otázok v príspevku v diskusii k článku
Šlo o politickou konspiraci?:
cvičenia a metodiky subjektívneho riadenia objektívnych procesov

Ak nezdielaš ten pocit, daj vedieť.

247580

09.07.2011 20:36

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 31.?.?.?

re: Kysučan..

Ty si si evidentne vôbec nečítal uvedené linky. Máš tam komplexnú podrobnú odpoveď. Nebuď lenivý, resp. nehraj tu debila prosím ťa. Alebo to robíš naschvál, ako tu poniektorí upozorňovali. Ja som tiež dávnejšie vyslovil podobné podozrenie.. No čo už..
Komu niet rady, tomu niet pomoci. Najpravdepodobnejšie varianty globálneho vývoja budúcnosti sme tu popisovali nespočet krát. Ktorý scenár panikáriaci režiséri GPP s ich prostriedkami manipulácie uvedených objektívnych tendencii momentálne pravdepodobne preferujú, analyzujeme dokola aj napríklad tu na fóre. Zrovna tak mieru chápania situácie obyvateľstva a jej tendencie.

Ty fakt chceš asi zostať "veriacim" a hľadať "mystické" predpovede kde teraz podporia, či vytvoria potenciál na lokálny konflikt, genocídu, ekonomický boom, či príslušnú fluktuáciu v početnosti populácie. To chceš naozaj úmyselne rozbiť fórum hádkami o tisíc a jeden variánt subjektívnych pohľadov na realitu, bez snahy používania metód priblíženia sa k realite objektívnej. Potom by som radšej na tvojom mieste vrátil za triezva, či vo sne prijatých 30 strieborných. Hľadaj radšej mieru v osobnom živote a spoločnosti.

Vykopírujem ti teda z linkov výsek z obsahového prekladu metodík(Metodológia psychológie riadenia), keď si tak lenivý(uvidíme, či V. nezruší..):

Podobne boli vzdelávaní niektorí "vyvolení" od egyptských Domov života, až po súčasnosť.

Ako tvoríme(budúcnosť)?
Vedome vnímame 15-16bit/s = 7-9 rozlíšení typu áno/nie
(napr. obrázky filmu sa nám pri frekvencii väčšej ako 16obr./s začnú zlievať v plynulý film, t.j.postupne pri tejto rýchlosti strácame schopnosť identifikácie jednotlivých obrázkov)
Pri opísaní ľubovoľného životného problému(rozdiele medzi želanou a skutočnou situáciou)
V termínoch tvorenia(riadenia situácie, osudu) celkové číslo súčasne používaných kategórii naozaj neprevyšuje 9:
1.vektor cieľov
2.vektor aktuálneho stavu
3.vektor chybu nášho procesu tvorenia(riadenia situácie)
4.plná funkcia riadenia
5.súhrn koncepcii riadenia(cieľových funkcii riadenia)
6.vektor riadiaceho pôsobenia
7.štruktúrny spôsob riadenia
8.bezštruktúrny spôsob riadenia
9.kontrola rovnovážneho režimu v rámci jeho priebehu medzi danými referenčnými hodnotami
(silné a slabé riadiace manévry)

Podvedomé vnímanie v podstate nemá obmedzenia.
Informácia sa nahráva do podvedomia ako na pevný disk. Sú ich miliardy.
V daný moment však potrebujem na dané riešenie problému vždy jednu konkrétnu informáciu.

Pri vzniku problému prichádza informácia(od HNR). Môžeš ju vnímať, alebo nie.
Preto je tak dôležitá disciplína myslenia.

Svetonázor podmieňuje dlhodobú pamäť. Prichádzajúca Informácia môže kaleidoskop(chaos) zväčšiť, ale môže aj pomôcť postupne zmeniť svetonázor na mozaiku.
Keď nevenuješ pozornosť prichádzajúcej informácii, pôjde do podvedomia.
Vnímanie...

Automaticky kráceno

247612

09.07.2011 20:39

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 31.?.?.?

Svetonázor podmieňuje dlhodobú pamäť. Prichádzajúca Informácia môže kaleidoskop(chaos) zväčšiť, ale môže aj pomôcť postupne zmeniť svetonázor na mozaiku.
Keď nevenuješ pozornosť prichádzajúcej informácii, pôjde do podvedomia.
Vnímanie, pozornosť, koncentrácia je podmienená vôľou, spomínanou disciplínou myslenia.
Schopnosť sústredenie sa na jednu konkrétnu potrebnú myšlienku v danej situácii.
V školstve sa jej bohužiaľ stále zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť.

Intelekt (Rozum= schopnosť roz-líšenia, ro(a)z-um-u, rozlíšenia u danej osoby) je algori(y)tmus spracovania informácii. Viď etymológia indoeurópskych jazykov napr. sanskrt =sám skrytý - ra = svetlo, az = človek – um = myseľ, u m-ma = mama, pôvod, podstata, zrodenie..)

Spracovania(prehodnotenie) Informácie:
Na báze intelektu = indivíduu, prípadne kolektívu vlastnému algoritmu spracovania informácii závislému od miery chápania.
(z lat.inteligentio=chápajúci)
Pr.
Inteligentný politik = Čo chápajúci politik?
Poly-tykos(z gr. veľa názorov, zámerov, cieľov)
Intelekt je naviazaný na morálne štandardy: dobre, zle, neurčito
Pri skoncentrovaní mysle nastáva teda proces prehodnotenia informácii podľa tvojich štandardov.
Intelekt je zároveň kľúčom k vchodu do róznych agregátnych polí pod-vedomí(v ezoterike egregory) charakterizovaných príslušnou mat(r)icou, hustotou poľa, frekvenciou, fázovou rýchlosťou, amplitúdou, vlnovou dĺžkou,..

Plná funkcia riadenia, tvorenia:
1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (informácii)
2. Formovanie stereotypu rozpoznávania týchto faktorov pre budúce podobné prípady
3. Porovnanie identifikovaného faktora s vlastným vektorom(hierarchiou) cieľov
Vzhľadom na jeho význam - použiteľnosť
4. Formovanie koncepcie riadenia (egoistická, alebo neegoistická), udržateľnej v zmysle predikcie
5. Organizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
6. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
7. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade straty kontroly nad nimi, alebo ich udržiavanie
s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

Teda..nič nové. Len modernejšie, funkčnejšie pomenované.
Je rozumné používať aj tento malý výsek z metodík neegoistickyv rámci BOZP, ktoré som tu vysvetľoval a kontextu mojich ostatných príspevkov Na žiadosť upresním znova. V opačnom prípade vieš čo bude nasledovať.. Sú to vážne veci bežného života, keď ich prakticky použiješ. Nezneužívaj ich teda. Ani ostatní.

247613

10.07.2011 15:55

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosť+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

re: Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Súhlasím, že čím viac pochopíme mat(r)ice (v ktorých žijeme a ich pravidlá = súhrn možných stavov), tým viac sme skutočne slobodní. Proporcionálne s rastom vedomostí rastú totiž aj naše možnosti riadenia svojho, nášho osudu. Chápanie a vôľa(disciplína myslenia a tvorenia=konania)..

K článku..
Áno, ako je dávnejšie známe, internet je veľmi efektívny prostriedok rozrušovania, nulovania negatívnych mat(r)íc. Ľudia ho na to aj prirodzene používajú. Krok ďalej je, keď je táto činnosť pomenovaná a tým sa spúšťa proces diskusie princípoch jeho fungovania. Formovanie a zdokonaľovanie príslušného modelu, teórie, snaha o základnú štandardizáciu umožňujúcu jeho prístupnosť širokým vrstvám populácie. Jeho demystifikácia, dehermetizácia. Jedným z cieľov je jeho všeobecná dostupnosť.

Ako bolo správne potichu Hadom a Fohatom podotknuté, internet je barlička, protéza. Jeho vytvorenie však má z hľadiska vývoja populácie hlboké príčiny. Vyzerá, že abstraktno logické, diskrétne informačné modely, sú ťažšie centrálne (samo)ovládateľné, ako modely "emočné", spojito-obrazné. V ezoterike sa občas nazývajú egregormi. Sú to rôzne formy tu spomínaných "Akáša, Nadjá,..".

Kolektívne informačné polia
Otázkou je, aké sú metódy ich riadenia, prípadne samoriadenia?
Na akom princípe pracujú?
Ako a kým sú vytvárané, projektované?
Ako do týchto evidentných informačných polí vojsť a prípadne zasa vyjsť(kľúče, passwordy)?
Aké sú bezpečnostné pravidlá pri práci s nimi? (safety first[smích])
Akú majú životnosť a ostatné charakteristické parametre(t.j.ako každé pole=spektrálnu hustotu, diapazón-rozpätie frekvenčné a amplitúdne, fázovú rýchlosť,..)?
Ako ich merať, keďže klasická meracia technika sa javí byť na ne stále ešte príliš "hrubá"?
Hlavne, keď sa uvedené polia javia pracovať na subatomárnej úrovni. Ako, odkiaľ "vznikajú" a kam "zanikajú" subatomárne častice v kvantovej mechanike?

Ľudský organizmus je tak jemne spojito štruktúrovaný, že je vysoko pravdepodobné, že schopnosti identifikácie a práce s agregátnymi poľami má..

Človek, ako všetko v prírode a spoločnosti, je informačný systém. Intelekt je algoritmus(spôsob) spracovania informácii, individuálne a kolektívne stereotypy, spôsoby myslenia. Vrodené a podmienené kultúrou. Bez informácie, myšlienky niet človeka.
Odkiaľ a načo prichádzajú informácie?
Hmota s Energiou sú usporiadanou informáciou.
Sú zobrazením miery(hmotnosti, času, priestoru..kvality a kvantity) informácie.
Ak vesmír nemá začiatok a teda ani koniec, je čas?
Nakoľko sme viazaní časom(vzájomný pomer 2.kmitavých procesov, pričom jeden vezmem ako etalón) v zmysle žitia nie v prítomnosti, ale STÁLE(zohľadnenie identifikovaných trendov MINULOSTI, Tvorenia v PRÍTOMNOSTI a tým zmenou BUDÚCN...

Automaticky kráceno

247638

10.07.2011 16:04

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

pokračovanie1 re:
Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Ak vesmír nemá začiatok a teda ani koniec, je čas?
Nakoľko sme viazaní časom(vzájomný pomer 2.kmitavých procesov, pričom jeden vezmem ako etalón) v zmysle žitia nie v prítomnosti, ale STÁLE(zohľadnenie identifikovaných trendov MINULOSTI, Tvorenia v PRÍTOMNOSTI a tým zmenou BUDÚCNOSTI)?
Kto žije len v prítomnosti je ideálny otrok.

Samo?riadenie našej kultúry ako celku
Ak neviem identifikovať subjekt(šoféra) riadenia našej kultúry, aký je koncept jej riadenia, vo vzťahu ku ktorému je ona sama druhoradá?
T.j.aké sú dominujúce námety v klasickej západnej kultúre?
biblické..
Čo je na biblii, ako pravdepodobnom koncepte (samo)riadenia západnej kultúry funkčné z hľadiska perspektív napĺňania potenciálu jednotlivca a(v) spoločnosti a čo je na ňom nefunkčné, vzhľadom na krízu ekonomickú, ekologickú, sociálnu,..?
Ako identifikovať a do akej formy treba nefunkčné časti pretvoriť?

Kolektívne informačné polia
sú súčasťou každodenného života:
Nastúpim do električky a stávam sa dočasne súčasťou agregátneho vedomia a podvedomia(kolektívneho informačného myšlienkového poĺa) spolu s ostatnými cestujúcimi. Tu ich pár vystúpi a ďalší zasa nastúpia..
Príde niekto do kina, sadne si na bočné schodíky a pozerá z boku na ostatných, ako sústredene takmer všetci do jedného pozerajú jedným smerom, prežívajú počas pozorovaného časového úseku +- tie isté emócie a nakoniec sa rozídu všetci domov, či ešte na prechádzku do mesta..
Niektorí zasa žijú po desiatky, stovky generácii v tom istom "náboženstve"..

Systémy agregátneho, či kolektívneho vedomia a podvedomia vždy boli súčasťou nášho každodenného života. Každý z nás je počas svojho života vo viacerých takýchto systémoch súčasne. Práca, rodina, rôzne skupiny kamarátov, národ, kultúra, ľudstvo,.. Mnohé sú hierarchicky usporiadané, parametre niektorých sú kompatibilné a iných zasa nie. Toť jedna z hlavných príčin tzv. psychóz a schizofrénie. Či už individuálnej, alebo kolektívnej..

Ak sú rôzne formy kolektívneho vedomia a podvedomia (ako informačných polí, ktorých "hmotou" je energia, emócie jednotlivca a masy) hierarchicky usporiadané, aká je najvyššia inštancia?
Nikde okolo nás a v celom vesmíre neexistuje nič statické. Všetko sú vzájomne vložené, alebo viac-menej sa ovplyvňujúce procesy, trendy.
Existujú 2.typy:
riadené(subjekt=vodič je identifikovaný) a samoriadené(subjekt=vodič nie je identifikovaný, čo neznamená, že neexistuje)

"Myslí" to s nami Hierarchicky najvyšší proces, inštancia "dobre"?
Všetko okolo nás sa javí akoby "zázračne" usporiadané, nadelené mierou, pravidlami a neustále sa snaží optimalizovať, zlepšovať..
Aká je potom pravdepodobnosť tvrdenia, že človek "sa rodí s predispozíciou k zlu"?

Pri riešení problémov, výziev ka...

Automaticky kráceno

247639

10.07.2011 16:07

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

pokračovanie2..
re: Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Pri riešení problémov, výziev každodenného života hľadáme informácie na ich riešenie, dosahovanie vedomých a podvedomých, tichých zámerov, cieľov.
Aké sú kritériá bezpečnosti výberu informačného poľa z ktorého chcem čerpať informácie, myšlienky?
Rozhodujú o našej, mojej budúcnosti, osude.

Z hľadiska evidentnej tendencii k dokonalosti sa javí byť najbezpečnejším systémom hierarchicky najvyšší, vše-dominujúci systém.

Aké sú kritériá kontroly nášho napojenia na najvyšší informačný systém?
T.j., či nie sme napojení na iný podradený, či dokonca s najvyšším systémom a jeho cieľmi antagonistický(v protiklade stojaci) informačný systém, prípadne systém otvorene, či potichu simulujúci Hierarchicky najvyšší systém.
Pretenzia(tvárenie sa) ako najvyšší systém, je totiž z hľadiska sociálnej psychológie tradičná pomerne efektívna metóda kontroly podvedomia a vedomia jednotlivca a kolektívu.

P.S.:
Namiesto "môjho" je samozrejme vhodnejšie dosadiť "nášho", keďže svet sa netočí okolo "mňa". V tom mali v istom zmysle králi, "šľachtici" pravdu, aj keď v drvivej väčšine samozrejme netušili prečo [smích]

247640

10.07.2011 19:22

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosť+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

re: čas ako smerový vektor?

Myslíte ako gradient priebehu efektivity realizácie jednotlivých potenciálových hladín analyzovaného procesu?

Smerový vektor(aj v súvislosti s "časom" ) je príliš univerzálny pojem. Možete prosím obraznejšie konkretizovať ktorým smerom sa uberajú Vaše myšlienky? Zároveň prosím popíšte ďalšie príklady(aspoň 1-2) procesov úrovne myslenia, na ktorej vnímate čas ako smerový vektor. Od dnes bežného vnímania, cez pomer kmitavých procesov..až po uvedomenie si objektivity neexistencie času, prípadne ďalej. Aby som sa ľahšie nastavil. Ako viete, formulácia javiaca sa adekvátnou na jednej úrovni myslenia, chápania, býva často úplne neadekvátnou pri popise reality na inej úrovni, miere vnímania. Preto tu máme občas tie nedorozumenia, pričom v podstate všetci diskutujúci sa môžu na svojej úrovni schopnosti identifikácie procesov a ich trendov približovať pravde. Odhad budúcnosti(proporcionálny schopnosti riadenia=tvorenia) bude mať samozrejme u chápavejších menšiu odchýlku.

V hornom príspevku o internete a agregátnom vedomí, ako zdrojoch informácii, pri ktorých je neprekvapivé množstvo paralel(štrukturálnych totožností), som trochu mixoval úrovne myslenia a prehusťoval. Cieľom bolo, aby sa čitatelia na koniec víkendu po odpočinku možno trochu zahrali s myšlienkami a jednotlivými úrovňami v rámci daného výseku. Príprava na pracovný týždeň. Také malé diskretizačné cvičenie.. Hádam som to neprehnal..

Sú teórie, ktoré tvrdia, že v istom zmysle nie je až taký problém vrátiť sa v čase a tým zmeniť svoju "prítomnosť".
Naozaj ide o to, čo si kto predstavuje pod pojmom "čas".
Ľudia žijú v ilúzii času. Stačia jedna-dve otázočky a danej osobe sa začne postupne behom týždňov, mesiacov v podvedomí meniť, korigovať celé vnímanie sveta. Zároveň sa jej otvoria obrovské možnosti. Samozrejme ak chce.. Potom nasleduje už iba otázka jeho osobnej morálky(jej štandardov) ako kľúču(psw) umožňujúcemu pripojenie na jednotlivé kolektívne informačné polia a tvorenie ich a svojho osudu v rámci objektívnych pravidiel..
Sú to len základné cvičenia v rámci filozofického poradenstva. Žiadna "mágia". Prístup k "mystike" "elít".

247648

15.07.2011 20:03

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 46.?.?.?

1.Aj toto je jedna z dôležitých foriem práce. Zvyšovanie miery chápania populácie.
2.Jednoducho si pozri ľudové rozprávky, povesti, piesne..proste folklór. Všetko mnou popisované tam máš.
3.Všetko podstatné som ti z viacerých strán vysvetlil. Ktoré z tých materiálov, sociálnych, ekonomických a ďalších analýz a konceptov riešení si si čítal? Zo spôsobu kladenia tvojich otázok je evidentné, že ani jednu. Tak aspoň prosím ťa vyslovene neklam.
4.Dva krát som ti písal, aby si mi poslal svoj email. Pošlem ti aspoň základ. Niečo aj v slovenčine. Hádam sa budeš vedieť doma cez víkend 1-2hoďky sústrediť aspoň na úvod a stručný prehľad. Nebudem to tu znova nalinkovávať. Opakovane to bolo uvedené. Aby sme nemleli dokola to isté. Možno ti ale naozaj ide z nejakých dôvodov len o to. Možno je tvoje tliachanie platené. Moje nie je.
Ak sa, čo sa teba týka mýlim, tak soráč.

Dokáž podľa možnosti opak tým, že dáš po preštudovaní aspoň časti materiálov nejaké chápavé otázky, ktoré nás všetkých posunú ďalej.
Čau

248097

17.07.2011 09:31

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 46.?.?.?

V istom zmysle..
Ja neviem viac, ako ty a ty nevieš viac, ako ja.(Sokrates)

Nehraj tu prosím ťa urazeného. Kladieš otázky záporne smerom do absurda. Tak ako ťa naše zdeformované pseudoškolstvo(česť pozitívnym prvkom..) nastavilo.
Chcem len, aby si začal používať gebulu.
Ak hľadáš dákeho prevteleného guru, Ježiša, Budhu, či Mohameda,atď.., alebo dáku kultovú "autoriťu", ktorá má za teba myslieť, tak si na zlej adrese a hľadaj ďalej po sektách a "vševedúcich" ufónoch. Myslel som, že si z toho vyrástol.

Urob si inde nik-mail a pošlem ti dáku klasiku v slovenčine. Haker hádam dáky si [smích]
Ja stránku ohľadom tychto veci momentalne neriešim.
Nemám na to čas. Aj tak je toho na nete dosť.
Špecializovaných stránok s popísanou tématikou a pohľadom je min.okolo 20.
Po x-tý krát tu uvádzam na úvod štúdia:
kratky kurz kultúrneho inžinieringu-bezpečnosť polit.marketingu
Tých materiálov, publikácii sú ale desiatky, stovky. Aj omnoho obsiahlejších ako tento(498 strán). Navyše stále vychádzajú nové. Skús aspoň tento základ. Je to zatiaľ najlepšie a najkomplexnejšie, k čomu som prišiel, no nie je to samozrejme dokonalé a všetko pre naše podmienky použiteľné. Na lietajúce pečené holuby narazíš aj tu u nás len ťažko. Myslenie občas trochu bolí a stojí čas, no netreba sa toho až tak báť..

Ak nie, v angličtine tam je napr. analýza Matricových systémov. Je to zčasti formou príbehu, ktorý možno poznáš. Súbor sa volá v skratke Matrix. Má len 24 strán. To hádam už zvládneš.
praktické príklady fungovania a projektovania matricových systémov riadenia podvedomia cieľových skupín v globálnom politickom marketingu..Naozaj pomerne jednoducho laicky vysvetlené.

Ak tam pobeháš, hodí ťa to na celý systém prelinkovaní.
Niečo aj v iných rečiach..Online knižnice textové, video, mp3. Niektoré sú univerzitné, iné zasa špecializované kurzy pre špecializovaných manažérov, politológov, políciu, armádu..
Malo by to vedieť čo najviac ľudí. Hlavne mladých. Starších často žiaľ budúcnosť natoľko nezaujíma. Uniká im, bo sa snažia žiť v prítomnosti a tým, že nechápu ani tú(keďže sa radikálne zmenila a mení), nemôžu riešiť, čo ďalej. Chcú často len nejako "dožiť" túto pre nechápavých "šialenú" dobu. Potom sa čudujú, že nemajú u mladých rešpekt.. Pritom by mohli v istých veciach pomôcť.

Skúšaj, preveruj, aplikuj a dopretváraj v osobnom živote.
"Zázraky" neexistujú. Nečakaj na ne.
Všetko je o miere chápania (metodike práce s informáciami) a postoji(svedomí).

Prípadne pošli ďalej, ak o takých veciach diskutujete s kamošmi.

Veľa šťastia.

248182

19.07.2011 00:05

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 91.?.?.?

Zrovna tak skáčem z jednej úrovne do druhej, ako ty Kysučan.
Oživuje, dynamizuje to diskusiu a vyvoláva emócie.
Ak si definujeme parametre úrovne, na ktorej sa chceme baviť a tá je obom viac-menej známa, môžme niečo konkrétne riešiť.
Inak dialóg hraničí so small talkom a doberaním sa, takým divadielkom pre ostatných, ktoré však tiež môže mať z jednej, či druhej strany svoje ciele. Myslím, že chápeš..

Tiež som len obyčajný človek, ako Ježiš, Kysučan, Budha, Vladimír, či Mohamed,.. a teda mám aj emócie a ego. Dokonalý je možno tak Boh..Okrem toho sú emócie k životu potrebné(iba v istých situáciách nemajú miesto).
Ak si si z časti toho, čo som písal, niečo zobral(vidím, že istý kúsok hej) a použiješ to pre obecné dobro, bude to fajn. Vidím aj na viacerých ostatných podľa štýlu ich príspevkov, že oni si tiež niečo z toho zobrali. Časť cieľov sa teda naplnila.

Po x-tý krát opakujem:
Prístup z pozície základov Sociálnej bezpečnosti nikdy neašpiroval na absolútnu pravdu, "dogmu" v poslednej inštancii a sú v ňom viaceré veci s ktorými nesúhlasím. Uvádzal som ktoré..
Mnohé je však docela použiteľné. Je to Metodológia(spôsob) hodnotenia a priblíženia sa pravde. Hodnotím ju pomerne pozitívne a hľadám ďalších konštruktívnych spolukritikov. Konkrétnu plnú pravdu daného okamihu pozná asi naozaj iba TATO.

Spoločnosť a jednotlivec nemôže existovať, rozvíjať sa bez myšlienok, ktoré ju spájajú, dávajú jej zmysel. Dnes u nás dominuje ideológia: "Výhodné predať" - čas, život, obličku, zdravie,..
Asi sa zhodneme, že je minimálne trochu problematická..

Preštuduj si aspoň spomínaný úvod k uvedeným materiálom a daj prípadne lepší koncept, ideológiu. Som samé ucho. Deštruktívne kritizovať, provokovať bez uvedenia alternatívy je ľahké.

Jou..k tomu Sokratovi som zabudol dodať..
"Všetko ostatné je (zatiaľ)nepoznané"

brú

248313

19.07.2011 10:53

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 46.?.?.?

Dovolím si poopraviť..
Pár osôb má rado makové buchty každý deň celý život. Ráno na obed aj večer. Že sa postupne pokazia zuby, dostanú cukrovku a iné choroby a nakoniec zomrú? To tu teraz nerozoberajme.. Predstavme si hypoteticky, že niektorým Führerom dnešných fasconovinárov môže vyhovovať ako potrava pre ovčanov trocha chemikálie a fetu z makovíc.
Jedna bonusová: Prečo asi?

Tichou, neoficiálnou PRVOU Úlohou mediálnych žoldnierov teda bude zvýšiť v populácií percento buchtárov, či už latentných, alebo presvedčených. Nebuchtárov proste nepodporíme, prípadne začneme paradoxne označovať za extrémistov, či nejakých iných -istov. Je jedno akých..
..teda..nájsť v spoločnosti globálnemu fašizmu vyhovujúce tendencie.
Pomocou "slobodných" mienkodeformných fascomédii ich propagovať a vytvárať ilúziu jedinej správnosti týchto tendencii. Ostatné diskreditovať, prípadne cielene preregulovať do absurdného extrému, či priamo likvidovať(výnimočne aj fyzicky).

Tupé proaktívne(taktiež zväčša zaúverované)novinárske stádo teda behá po svete, propaguje a zháňa fet a potrebné toxické chemikálie do továrne na buchty pre stádo.
Že je z toho zisk. Ta to je super. Ešte sa aj účtovnícke oddelenie poteší a zostane pár kostí pre Šéfredaktorkov a ostatných (ne)dôstojníckych poskokov.

Klartext:
1.Sledovať v spoločnosti objavenie sa nových informácii, informačných prúdov, tendencii.
2.Zhodnotenie ich použiteľnosti vzhľadom na (samo?)kontrolované spoločenské stereotypy a momentálny stav.
3.Pripomenutie si vlastného vektora(hierarchie) definovaných cieľov(globálna fšistická svetovláda úzkej "elity" a ich pornoférie) vo vzťahu k spoločnosti a vhodnosť identifikovanej informácie, tendencie vo vzťahu ku nim.
4.Koncept dosiahnutia týchto cieľov a mieru zapadania a váhy daného čerstvo identifikovaného informačného toku(sociálneho javu-procesu-tendencie). Egoistický, alebo neegoistický..

Za tieto prvé 4 body vytvárania verejenej mienky zodpovedá autoritatívna principiálne nedemokratická Konceptuálna moc(Polyfémov ni(e)kto). Tiché neoficiálne globálne strategické centrum dávajúce nepriame a priame inštrukcie organizáciám majúcim na starosti tzv.metodický dozor nad šéfredaktorkami. Tí v zásade dostávajú príkazy nepriamo z ich okolia, klubov a musia ich tak, ako politici a CEO-s hádať [smích]

Nasledujú ďalšie body, za ktoré je postupne viac a viac zodpovedná hierarchická periféria tzv.Konceptuálnej(1.z 5.foriem moci)= (ne)dôstojníci a obyčajní žoldáci=papagájonovinárikovia
najstarší známy vojenský systém riadení nepriamymi direktívami, hádaním:
podľa algoritmu..
"Kto vie, ten pochopí, čo sa od neho zásadne dvojzmyselne žiada a kto nevie, nemá na svojej pozícii, čo hľadať"

5.Vektor riadiaceho pôsobenia
6.Bezštruktúrny spôsob riadenia(vytváraním zmien v informačných poliach=situáciách, kde sa so štatistickou pravdepodobnosťou ...

Automaticky kráceno

248352

19.07.2011 11:02

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 46.?.?.?

takže..pokračovanie s výcucom základov z tu neraz uvedených odborných príručiek politického marketingu, na záp. nazývaného kultúrny inžiniering (ovplyvňovanie, kontrolovanie a projektovanie tzv. kultúrnych stereotypov=podvedomia spoločnosti, cieľových skupín a jednotlivcov)..

5.Vektor riadiaceho pôsobenia(spektrum metodík riadenia spoločnosti a kultúry=ideológie, filozofie, „náboženstvá“, médiá, úrokové sadzby, burzy, školstvo, prepisy h-is-tórie..atď)
6.Bezštruktúrny spôsob riadenia(vytváraním zmien v informačných poliach=situáciách, kde sa so štatistickou pravdepodobnosťou jednotlivé cieľové skupiny budú chovať tak a tak..)
7.Štruktúrny spôsob riadenia(veľmi zriedka používaný, no za istých okolností nevyhnutný-rôzne známe a menej známe organizácie)
8.Reorganizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
9. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
10.kontrola rovnovážneho režimu v rámci jeho priebehu medzi danými referenčnými hodnotami
(silné a slabé riadiace manévry)
11. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade straty kontroly nad nimi, alebo ich udržiavanie s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

Proste dokolečka-dokola..

PS: Inak ja dobré buchty rád.. [velký smích]

248354

19.07.2011 16:32

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 46.?.?.?

Ak pod Mossadom nerozumiete výhradne izraelskú bezpečnostnú službu, tak máte pravdu. Ako všetky ostatné "služby" je v zásade krížom-krážom infiltrovaná dvojitými, trojitými a kadejakými inými agentíkami. Veľmi dlho existuje totiž istá forma Globálnej (ne)bezpečnej služby GPP. Často o tom sami agentíkovia nič nevedia v zmysle starého známeho hesla:"Najlepší agent je agent, ktorý nevie, že je agent".
Detto vrah, novinár, politik, manažér,..
Najlepšie, keď to sám myslí úprimne a s oddaným postojom je presvedčený, že koná tú "správnu" nevyhnutnú vec..
To sme už ale zasa u systémov kolektívneho podvedomia a metódach ich riadenia.

V diskusii k príspevku: Cíl:zničit svobodný internet od A.B.Bartoša
informačné polia
ste tvrdili, že informačno-emočné polia(kolektívne osobnosti=egregory) sú ťažšie ovládateľné, respektívne neovládateľné oproti napr.internetu..
Navyše ich radíte k "nehmotným" útvarom.
Tzv. telepatia v tej či onej forme vždy existovala. Väčšina čitateľov sa s nejakou jej "formou" určite už počas života stretla. T.j."nadprirodzený" pocit, že sa nejakému blízkemu niečo stalo, čo sa aj potvrdilo, rôzne deja-vu, "nadprirodzené" "náboženské" zážitky "dokazujúce" "vieru", meditatívne stavy..atď..
Počas celých známych dejín bezpochýb existovali osoby a skupiny ašpirujúce na zvládnutie týchto technológii. Tisíce, desiatky tisícov rokov,..
Skúsenosti stoviek generácii vládnucich klanov koncentrované za jedným cieľom.. Neobmedzené nahromadené prostriedky, čas, odhodlanie.

Naozaj sa vzhľadom na dnešnú situáciu domnievate, že boli neúspešní? Dali by to azda do novín? [smích]
Myslíte, že dnešná situácia je naozaj dôsledkom "prirodzenej neschopnosti" ľudí, že je chybou v tomto zmysle?

Nie len podľa môjho skromného názoru a skúseností je oveľa ľahšie ovládať podvedomie ľudí, ako diskrétne umelé komplikovane štruktúrované, až chaotické decentralizované logickým vedomím kontrolované informačné systémy, ako je napríklad spomínaný internet.

Ako ste spomínali René..
Človek vníma, myslí spojito a zároveň diskrétne. Spojitosť vnímania dominuje viac podvedomiu(z hľadiska paralelného spracovania informácii prakticky neobmedzné) a diskrétnosť vedomiu, sústredeniu sa na riešenie jednotlivých konkrétnych problémov, na priame zásahy. Informácie vo veľkej miere prichádzajú predspracované z podvedomia, kde sa dostávajú cez vedomie, ktoré ich buď zachytí a roztriedi(dobre, nedobre, neurčito), alebo nie. O to horšie, ak je algoritmus, spôsob spracovania informácii vedomím a podvedomím daným jedincom narušený(napr. programovo=spomínané drogy, ideológie, "náboženstvá" ). Informácie(aj kľúčové), myšlienky sa na pevnom disku=podvedomí uložia chybne. Najbezpečnejšie informácie pravdepodobne prichádzajú v rámci osobného dialógu s HNR(Hierarchicky najvy

248372

19.07.2011 16:35

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 46.?.?.?

pokracovanie re: René..

Najbezpečnejšie informácie pravdepodobne prichádzajú v rámci vždy osobného nesprostredkovaného dialógu s HNR(Hierarchicky najvyšším riadením, systémom=Boh) na základe osobného morálneho štandardu na riešenie konkrétnych situácii. Alebo z kolektívnych informačných samo?riadených polí. V tomto zmysle bez informácie, myšlienky niet človeka. Sú samozrejme kritéria rozlíšenia pôvodu informácie v rámci bezpečnostných pravidiel riadenia uvedených agregátnych osobností.

Ak metódami kultúrneho inžinieringu=mat(r)íc kolektívneho podvedomia(dominujúcich príbehov náboženských, pseudoľudových danej kultúry, skupiny indivíduí; vytvorením dlhodobých h-is-tórických mýtov, umením, filmami,.. s pre pôvodnú kultúru charakteristickými symbolmi=dynamickými sériami obrazov) ovplyvním vo svoj prospech spôsoby myslenia=skladania a hodnotenia informácii určenej skupiny, som o krok ďalej k takmer absolútnej moci nad osudmi vybranej skupiny.. Ďalej identifikujem pravidlá najvyššieho systému a začnem ho simulovať vo vzťahu k danému objektu,..Nasledujú hry s disciplínou myslenia a mierou, mágiou čísel na princípe usporiadávania informácii, myšlienok=tvorenia,zhmotňovania..hry mat(r)íc.

Jednotlivec a jeho emócie sú baterkou, energiou=hmotou samo?riadeného informačného poľa.

Koncept dominuje Kultúre(podvedomiu masy a jednotlivca) tak, ako metódy jej riadenia dominujú ideológiám a náboženstvám.

Všetci existujeme, vnímame a tvoríme na princípe mat(r)íc..
Čo si ráno predstavíte s dostatočnou emóciou=energiou(vôľou, koncentráciou myslenia), to aj počas dňa zrealizujete, zhmotníte okolo seba. Zmeníte svet, pretvoríte ho na iný. Podstatou je to veľmi jednoduché. Pravda vždy bola a je na povrchu. "Elity" sú pomerne šikovné a máme sa od nich učiť. Nie je totiž vôbec jednoduché skryť tak evidentné základné veci pred masou "oviec"..

Od 3000r.starej "elitou" vyprojektovanej, resp.ovládnutej judaistickej mafiánsko-vymahačskej ideológie, zabezpečujúcej zdroje"elity" a žijúcej pre fiktívnu prítomnosť, sa tiež môžeme hodne čo učiť, no nie je múdre ju preceňovať. Detto pseudokresťanskú-otrockú, žijúcu pre fiktívnu budúcnosť.

248373

20.07.2011 00:19

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 91.?.?.?

re: Sam Tim..

Zasa obligátna otázka:
V čom majú fascomédiá a retroprofasorkovia na odbore masmediálnej komunikácie pravdu?
Každé "médium", človek, akýkoľvek zdroj informácii, myšlienok ovplyvňuje mienku jednotlivca, cieľovej skupiny, či verejnosti. V tom objektívne je mienkotvorný. Či už vedome, alebo nevedome, to je druhá vec. Väčšinou nevedome, v rámci zaužívaných a meniacich sa samo?riadených stereotypov analyzovaného jednotlivca, kolektívu, spoločnosti, alebo kultúry.

Konkrétny príklad zo života:
Presne ako tupý, literárne a obrazovo nadaný scenárista v Hollywoode pri tvorbe nejakého významného block-busteru..
V klube mu na základe vyhodnotených spoločenských tendencii a rozhodnutia propagácie niektorých z nich predloží poskok periférie Globálneho prediktora(odb.používaný termín pre konsenzuálnu riadiacu štruktúru globálnej top "elity" ) "vhodnú" tému plnú príslušných primerane poprepájaných kultúrno determinovaných podprahových symbolov..
Scenárista "intuitívne" vhodne interpretuje "trendy" príbeh do davom ľahko stráviteľnej podoby. Režisér, ak chápe situáciu a tuší, čo sa od neho očakáva(inak by nebol "slávnym" režiserom), realizuje spolu s vybratými hercami-predajnými opičkami(tvárami príbehu) celú inscenáciu..
PR mašinéria spustí gigapropagandu a pozitívna "kritika" fascomédii prileje benzínu do vatry tera-eventu.

Štatisticky predurčene vieme po skúsenostiach a príslušných analýzach veľmi presne určiť, že z miliardového stáda 800 000 000 ovčanov zareaguje tak a tak, 150 000 000 tak a tak a zvyšok je zanedbateľná odchýlka, resp. ho môžeme ošetriť inými metódami masového riadenia podvedomia. A voilá, máme podporený trend..

Tupá rovnako stádovitá mašinéria od scenáristu, režiséra, hercov, až po novinárov a ovečky pritom zostanú pri ilúzii, že ide v prvom rade o loove a zábavu, či dokonca informovanie a "vzdelanie" [velký smích]
Proste srááándy kopec. "Úspešná" megazisková produkcia, veľká žúrka, bla bla, bla bla, bla bla.. ešte dlho sa o filme, alebo dokonca seriáli bude "odborne" debatovať..

Nazad do reality(aj keď v spomínanom block-busteri bola realita strašná [smích]..Inak komu asi tak môže prospievať zobrazovať realitu ako zlú mat(r)icu? Aby sa ľudia z dnešného obecného sna, ilúzie nechceli prebudiť do reality a mali z nej strach? )..

Vždy je teda otázkou, na aké informácie, vplyvy sme napojení? Kto, alebo čo je našim radcom, informátorom, sekundatom?
Existujú jednoduché bezpečnostné kritériá hodnotenia zdroja informácii.
Napr.: Ak konám podľa prichádzajúcich informácii, myšlienok a moja životná situácia a situácia môjho okolia sa dlhodobo vo všetkých ohľadoch zlepšuje, znamená to, že informácie interpretujem správne a mám dobrý zdroj.
Na tomto princípe môžem potom nazrieť aj do tváre smrteľnej Gorgony(napr.denník SME) a vytiahnuť odtiaľ dôležité informácie(hodnotenie loká...

Automaticky kráceno

248418

20.07.2011 00:25

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re:Sam Ting Wong a mienko-tvorenie..

Existujú jednoduché bezpečnostné kritériá hodnotenia zdroja informácii.
Napr.: Ak konám podľa prichádzajúcich informácii, myšlienok a moja životná situácia a situácia môjho okolia sa dlhodobo vo všetkých ohľadoch zlepšuje, znamená to, že informácie interpretujem správne a mám dobrý zdroj.

Na tomto princípe môžem potom nazrieť aj do tváre smrteľnej Gorgony(napr.denník SME) a vytiahnuť odtiaľ dôležité informácie(hodnotenie lokálnej situácie z pohľadu miestnej periférie Globálneho parazita).

Ak sa dostávam do problémov, je nevyhnutné prehodnotiť zdroj informácii, svoje stereotypy spracovania informácii a životné ciele(hierarchicky zoradený vektor životných zámerov od najdôležitejších po najmenej dôležité, ktorých som ochotný vzdať sa ako prvých=zrkadlo svojej duše, psychiky).

Znova teda ide o metodológiu práce s informáciami. Ak ju ovládate, nachádzate sa mimo dnešného iluzórneho fascosystému a môžete začať budovať to, čo dnes ľudia chápu pod výrazom "demokracia", namiesto v dnešnom fiktívnom svete budovanej demokratúry a tak reálne formovať svoj osud, osud svojich detí a spoločnosti. Dostávate sa osobne na úroveň Konceptuálnej moci(kde sa nedá miesto kúpiť, zdediť, zvoliť ani vynútiť, iba dostať Mierou svojho chápania chodu dominantných procesov spoločnosti a prírody), t.j. mierou chápania nad "vrcholovými" politikmi, CEO, novinármi a GPP...

Potom samozrejme nasleduje otázka osobnej morálky..

248419

20.07.2011 12:27

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 188.?.?.?

re: rené a egregory(agregátne osobnosti)..

Ako sme sa tu neraz bavili, egregory ako forma informačných polí, majú okrem iných zatiaľ problematicky technickými protézami merateľných parametrov aj parametre pomerne ľahko merateľné. Nimi je napríklad čas ich existencie a z časti aj miesto. Spomínali sa tu príklad časovo a miestne obmedzené egregory ľudí v električke, či večernej zábavy s alkoholom, atď..
Keď si vezmete už len napríklad fajčiarsky egregor. Jeden základný parameter, chtíč mysle, stereotyp meniaci stav vedomia spája tieto osoby..

Vôbec teda nie je také zložité aj nevedome vytvoriť egregor(kolektívnu osobnosť) a riadiť ho..napr. dominantná osobnosť nejakého výletu do hôr, alebo v práci,..
To všetko sú evidentne egregory(informačné polia so svojou spektrálnou hustotou, frenkvenciou-stupeň aktivity-"stresu", zmenou intenzity vnímania a funkčnosti=amplitúdou objektívne vnímateľnou baterkami=členmi a riadiacim jednotlivcom, alebo štruktúrou, fázová rýchlosť..kód prístupu=morálne štandardy=hierarchia životných cieľov, priorít,..). Zapadajú do nich samozrejme aj zvieratá a iné útvary.. Psík, mačka žijúce vo Vašej spoločnej domácnosti..

Agregátne, spoločné osobnosti majú tiež svoje vzťahy, prípadne hierarciu. Počas života ste v zásade členom viacerých a máte v nich rôzne funkcie. Rodina, práca, "náboženstvo", dovolenkový výlet so známymi,.. Pre každého je zdravé si to uvedomiť, vedome ich selsky hodnotiť na adekvátnosť životu a pracovať s nimi. Prestať byť zombim.

Egregor a "viera v Boha"..
Rozoberali sme tu, že adekvátnejšie pomenovanie je VIERA BOHU.
Je to oproti prvému slovnému spojeniu obrovský rozdiel. Viera v Boha má na podvedomie jednotlivca a kolektívu prakticky jednoznačne fatálny ateistický účinok.
Zamyslite sa, či keď sa radíte so svojím otcom, veríte jemu, alebo v neho?

V tomto zmysle má pseudokresťanská "modlidba" Verím..
rozhodne satanistickú tendenciu.
Okrem toho je bližšie k Bohu úprimný ateistický komunista, ktorí prirodzene neverí spektrom ateisticko-hierarchických "náboženstiev" prezentovanému obrazu boha, ktorého niet, ako fanatický "veriaci" ochotní zomrieť, či zabiť za nejakú úchylnú fikciu bez toho, aby používal nielen slobodnú vôľu, ale aj rozum, ktorý mu skutočný Boh daroval. Čo mu asi Všemocná Nadmierna Reálnosť, najvyšší Egregor po smrti povie?
No.. možno ho ešte nechá vykúpať sa aj po smrti v ovcou zvolenom egregore ako post-mortem duch-baterku..
Keď totiž človek niečo moc chce, Boh mu to na základe slobodnej vôle dá, no ak to, čo človek chce nezodpovedá záujmom, cieľom(poly-tike) Hierarchicky Najvyššieho Systému, niečim vždy za dosiahnutý cieľ zaplatí.
Tento efekt sa považuje za jeden z nepriamych dôkazov existencie Boha.
V top politickom marketingu sa volá občas aj efektom Aladínovej Lampy, zlatej rybky, či opičej labky..

Btw. pre info: Ďalším z praktick...

Automaticky kráceno

248458

20.07.2011 12:34

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 188.?.?.?

pokracovanie2 re: René..

re: rené a egregory(agregátne osobnosti)..

Btw. pre info: Ďalším z praktických kritérii identifikácie agregátneho biologického informačného komplexu je okrem vnímavého sledovania zmien svojho okolia a situácie, aj klasická z klinickej psychológie známa práca so snami. Opakujúce sa, farebné(zmena vnímania) príbehy s príslušnými symbolmi,.. a odhady ich pravdepodobného vzťah k svojmu životu + príslušný feedback, ako jedna z najbezpečnejších metód identifikácie napojenia na príslušný informačný systém.. Nie však si sny nechať vykladať a vzdať sa kontroly nad svojim osudom=niekomu oddať programovanie svojej budúcnosti. Systém práce ľudskej psychiky, vedomia a podvedomia, podstaty a funkcie snov a princípov zásahov HNR a iných n-tít do uvedených procesov sme tu už tiež neraz podrobne rozoberali..

Re: Kubrick..
Neviem sa k nemu momentálne vyjadriť. musel by som sa naňho bližšie pozrieť. Všade však platí v rámci Gaussovej krivky Normálneho štatistického rozdelenia prakticky akýchkoľvek zákonitostí známe sedlácke "Výnimka potvrdzuje pravidlo" namiesto tupej samovražednej nihilistickej "relativizácie". Na tom sa tiež určite zhodneme René [smích]

re:US a rumpublika..
Presne ako hovoríte(ak som Vás dobre pochopil), neznalosť neospravedlňuje. Ak človek nechápe situáciu a myslí to dobre, neznamená, že následky sú pre neho a jeho blízkych o moc menšie, ako keby robil zlobu zámerne. Samozrejme tam istý, MIERNY rozdiel je.

Jou ešte jedno upresnenie.. Asi ste myslel nie americké impérium, ale impérium globálnej "elity", kde američanov používajú a nechajú zomierať ako policajtov globálneho fašistického systému.
No ideológiu, myšlienky silou nenaviažeš. Ak to skúšajú už aj hrubou silou, ako poslednou možnosťou, javí sa globálna "elita"(GPP) konceptuálne mlieť z posledného.
Treba jednoznačne alternatívny koncept a netreba sa ho báť.

Ľudia, spoločnosť totiž nemôže žiť bez ideí adekvátnych reálnemu životu, na ktorých je postavený systém zabezpečenia základných materiálnych potrieb a napĺňania duchovného(psychického) potenciálu.

248459

21.07.2011 01:16

Šlo o politickou konspiraci?

RE: Pokud nefunguje plán A

udo1 195.?.?.?

Nie som nihilista.
"Viem, že nič neviem" nepatrí k mojim preferovaným myšlienkam. Ťažko ho pozitívne interpretovať.
Pýtia fetovala a interpretovali "kňazi"=mnohí známy a menej známi antickí "filozofi". Presne ako dnes profesori, či biskupi. Na trochu vyššej úrovni chápania medzi nimi nie je principiálny rozdiel.

K mnou citovanému výroku "Ja neviem viac, ako ty a ty nevieš viac ako ja" patrí obraz: Dva kruhy vedľa seba. Jeden väčśí a jeden menší. Väčśí symbolizuje Sokrata a menší jeho žiaka. Ostatné je nepoznané.
Presnejšie: je to príbeh o Sokratovi..
Necháp to zase prosím ťa tak, že sa chcem stavať do pozície tvojho učiteľa!

Nemôžem rozpisovať na šupu všetko úplne detailne na viacerých úrovniach. Nie je tu na to priestor a myslím, že to ani nie je cieľom tohoto fóra.

248525

21.07.2011 11:24

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 195.?.?.?

Re:René..a Boh(HNR)..

Tiež som prirodzene toho názoru, ako väčšina ľudí na zemi, že pravdepodobnosť, že HNR(Boh) existuje, je neporovnateľne väčśia, ako tá, že neexistuje. Nasleduje otázka osobného vzťahu s Ním a kritérii posúdenia a bezpečnosti tohoto vzťahu. Spoliehať sa totiž LEN na emócie, či tzv."intuitívny" pocit, sa javí byť neprimerane rizikovým, aj keď bezpochýb má v źivote svoje nezastupiteľné miesto.

Ide teda o to, ćo chápete pod výrazom "zažiť Boha". Zažil som kadećo, kadejaké "vudu" a "nadzmyslové mystické" príhody u rôznych "kresťanov", na jóge, meditáciách.. Také, že aj nejaké silnejśie drogy, psychofarmaká sa môžu schovať. Je to naozaj otázka používaných sociálno-psychologických technológii, prípadne na koho-ćo sa napojíte. Bol by som teda veľmi opatrný v danom hodnotení. "Zázraky" sú iba niežo nepoznané. Neznamená to, samozrejme, źe nepoznané je nepoznateľné.

re..U.S. a damokratúra..
Myslíte, že dnešný "úprimne hlboko veriaci kresťan" naozaj skončí v egregore pôvodného učenia Issu Krista, resp. blízko Bohu a jeho cieľovým stavom, keď žil a zomrel v silno zdeformovanej otrockej ilúzii?
Boh dal Človeku nie len slobodnú vôľu(konať dobro, alebo nedobro), ale aj rozum (slobodu rozlíšenia)=identifikácie HNR(Bohom, nadmiernou reálnosťou) preferovaných cieľov a optimálnych tendencii a metodológii vedúcich k nim.

Nie je teda rozhodne natoľko nepodstatné, v akej ilúzii žije mnoho občanov USA. Podstatná je objektívna realita z pozície pravdepodobných cieľov HNR. Dôsledky pre uvedenú krajinu a jej obyvateľov a vytriezvenia z ilúzie či počas života na zemi, alebo po smrti, bude plne reálne, ako pre kaźdého iného.
Ako sa nenadarmo u nás na dedine hovorí:
"Cesta do pekla býva dláźdená dobrými úmyslami"
(samozrejme pri neznalosti situácie a pravidiel, tendencii v spoločnosti a v prírode)

Vyzýval by som teda v tomto zmysle k uváźenosti, disciplíne myslenia, rozlíšenia a preobrazeniu vlastnej osobnosti na Človeka schopného identifikovať a korigovať tendencie nie len ovonkajšie, ale aj vo svojom podvedomí. Pri neegoistickom životnom postoji.

248553

21.07.2011 17:38

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 95.?.?.?

Re:René a psychický agregát "viery v boha"..

Egregor "viery v boha" sa vźdy vzťahuje na konkrétnu ideológiu, niekým vytvorený obraz boha. Emócie(hmota s energiou=energohmota tohoto egregoru ) nahromadené a riadené v rámci daného informačného poľa slúźia vźdy správcovi, správcom daného konkrétneho egregoru.

Pravdu teda máte v tom zmysle, že všetci veriaci v rôzne fiktívne obrazy boha slúžia ako baterky jedného globálneho ateistického hierarchického konceptu.. resp.jeho globálne nadradenému adminovi a projektantovi, skupine v rámci sociológie "elít" odborne nazývanej Globálny prediktor, alebo parazit. Bola (podľa akademickej verzie)identifikovaná na základe spomínaných vonkajších príznakov charakteru vývoja spoločnosti a výkonnej štruktúrnej periférie(nadnárodné tajné a verejné organizácie vypĺňajúce rôzne čiastkové funkcie-judaizmus, h-is-tóricky vyformované kresťanstvo, slobodomurári, sionistické a scientologické organizácie, MMF, Svetová banka, FED,..)

Riadené sú samozrejme tiež na cca. 95% nepriamo, ako celý plebs a často sú gambitovo obetovaní v rôznych formách. Drvivá väčšina tohoto výkonného aparátu si nie je vedomá svojej skutočnej funkcie v rámci procesu globalízácie a veľmi často úprimne verí svojmu "poslanie", funkcii. Často sú to úprimní dobromyseľní, no obmedzene realitu chápajúci politici, novinári, manažéri, cirkevní a iní "náboženskí" hierarchovia. V jednoduchosti riadiacich mechanizmov je proste "krása", efektivita..

Na druhý pohľad teda slúžia "veriaci" v daný obraz Boha správcom tohoto obrazu a na tretí, podrobnejší, uvedenému globálnemu neľudskému konceptu odrezania Človeka od svojho Otca.

S každým Otec hovorí výlučne osobne na základe životných okolností vnímaných každým špecificky, čo však vˇžiadnom prípade neznamená relativizáciu postojov, ak chápete..

re:"mystické" skúsenosti..
Opakujem..Naozaj je otázkou s kým, resp.čím ste mali vlastne "mystický" kontakt?..
Na základe čoho usudzujete že Váš obraz boha sa pribliźoval skutočnému Bohu a nebol jeho bohužiaľ tak častou simuláciou, falošným obrazom..
V skoro každom poly, ći monoteistickom "náboźenstve" existujú totiź "mystické" zážitky, ako iste viete..

Naozaj treba byť opatrný. Ak sa už aj dáte na experimenty, sú základné pravidlá psychohygieny, ako sa vyhnúť zbytočným problémom, prípadne sa z nich dostať. Je to ale veľmi nebezpećná pôda. Technológii je mnoho a nemusíte byť schopný identifikovať ich, brániť sa. Vykopávať sa z marasmu, keď zaćínajú byť problémy evidentné, môže byť hodne komplikované a dlhodobé aj pri snahe obrátiť sa priamo na Boha(Všeobecnú Nadmiernu Reálnosť).

Kritériá hodnotenia zdrojov "mystických" záźitkov sme tu neraz podrobne rozoberali. Nie sú samozrejme okamžité. Sú to skôr metodické analytické a syntetické procedúry aplikovávané počas celého života.

Nao...

Automaticky kráceno

248589

21.07.2011 17:41

Co nám západní média neřekla

RE: fascomédia

udo1 95.?.?.?

pokracovanie Re:René a psychický agregát "viery v boha"..

Naozaj teda znova navádzam k opatrnosti.
Podobné experimenty sa môžu stať pre vaše podvedomie one way tiketom do nevedomého otroctva daného egregoru, teda vlastne jeho správcov.

248590

21.07.2011 22:48

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

Re:Kronoes?
Opatrne Kronoes s tou verejnou propagáciou fašizmu!
Viete, že to už je nie len u nás trestné?
Kam chcete potom ujsť?

Pseudonárodný- či tzv. internacionálny socializmus sem a pseudokomunizmus, či marxizmus, alebo demokratúra tam..
Je už nejaký ten čas verejne známe, že sú to len formy fašizmu.

Vy tu Kronoes otvorene propagujete dnešný tvrdý globálny fašizmus s jeho aktuálnymi lokálnymi variáciami..
Koľko že je podľa aktuálneho sadzobníka za takúto činnosť rokov?
Navyše vyzerá, že to robíte aj opakovane a úmyselne..
Nepochybujem, že sa nájdu sudcovia a advokáti, ktorí sú realistickí a pochopili tendenciu.

a.. nie ste tu v škôlke, tak by som poprosil nekecať rozprávky o baby "skins" červených, čiernych, hnedých, zelených, modrých, či ružových alebo prúžkovaných.
Z koho že falošných strieborniačikov sú potichu meandrami "ideologizovaní"..najmä tí "najradykkálnejší"?
Ktože potrebuje uvedené organizácie na bububu, keď sa im tak darí?

Pouvažujte prosím trochu pred tým, než si na seba nalepíte biľag..
Je to nezdravé a ťažko sa to vašim spoluobčanom pozitívne interpretuje, aj keď vám to možno často zo zdvorilosti nechcú dať otvorene najavo..

brú..

248614

22.07.2011 11:05

NATO bude v Libyi poraženo

RE: OMLUVA LIBYI

udo1 91.?.?.?

re: Ospravedlnenie Lýbii, Iraku, Afganistanu,..
"(ne)Naše" vlády nemajú a nikdy nemali mandát odo mňa a ani od ostatných občanov. Tak ako nemali za 3.ríše na isté veci mandát zástupcovia Slovenskej republiky, či Protektorátu. Oficiálny "politici" tam však samozrejme nemali reálnu moc v dôležitých zahraničných a vnútorných otázkach. O globálnych ani nehovoriac. V zásade sa to aj dnes týka všetkých zemí NATO včítane USA. Kolaboranti však budú, vlastne už nesú každý aj individuálnu mieru zodpovednosti a všetci v tej či onej miere nesieme kolektívnu.

Samozrejme sa tiež verejne pridávam k ospravedlneniu nielen voči občanom Lýbie, ale aj Iraku a Afganistanu.

Našťastie je v mnohých muslimských a arabských krajinách úroveň chápania globálnej politiky rádovo medzi bežnými ľuďmi omnoho vyššia, ako v Európe a USA. Sám som tým bol milo prekvapený, keď som bol 3 roky dozadu osobne dlhšie pracovne v jednej z týchto afrických krajín. Dokonca nás Európanov aj priamo na ulici(po presvedčení sa, že nie sme z U.S., či Izraela) neraz dôrazne varovali pred ďalšími problémami, ktoré oni už vtedy predvídali, aby sme sa nenechali oklamať a poštvať. Veľmi sa čudovali nad hlbokým nepochopením situácie Američanmi a Európanmi. Chvíľami nám bolo naozaj ťažko vysvetľovať (ne)naše režimy a stupeň propagandy a demagógie u nás. Na Izrael mali všetci v podstate bez výnimky veľmi vyhraný názor. Vysvetľovali to "predsa len o nejakých tých tisíc rokov dlhšími skúsenosťami v rámci celej populácie". Navyše sú u nich hromadný brainwash a možnosti vydieracej autocenzúry evidentne komplikovanejšie, keďže majú väčšinou bezúročné investičné bankovníctvo..

Muslimovia majú síce aj sami v rámci svojej kultúry bez pochýb závažné problémy(islam bol tiež zhierarchizovaný a podstatou hlbokou Ľudský Korán bol hneď po vzniku chronologický rozbitý s cieľom zombifikácie a rozdelenia populácie), no Európanom a Američanom fascomédiami podávaný obraz o nich je proste nie že skreslený, ale absurdný, totálne fiktívny. To však náš indiferentný konzumný plebs a z neho cielene ni(e)kým nepriamo vyberaných politikov nezbavuje zodpovednosti. Našťastie začína stále viac ľudí znova reálnejšie uvažovať. Nechodia na demošky, ale sú na nete a diskutujú, menia, obohacujú svoje zmýšľanie a tým priamo pretvárajú svoje okolie a celú spoločnosť postupne zdola. Proste real demokracia, či ochlo-k-ra-cia. Evolučne, nie r-evolučne, keďže vieme, že "klasické" revolúcie vždy zničia ekonomiku a pomelú, požerú svoje tváre a aj deti.

K čomu nedotlačíme "politikov" zdola, to neurobia, lebo ani reálne nemôžu, keďže by išli proti pravidlám a nie sú majiteľmi svojej funkcie"mandátu". Tým sú admini, projektanti systému. V tomto chápaní politiky majú v spomínaných krajinách navrch. Musíme si navzájom pomáhať. Sme na to "osúdení" [smích]. Svetu, kultúre islamu môže...

Automaticky kráceno

248660

22.07.2011 11:09

NATO bude v Libyi poraženo

RE: OMLUVA LIBYI, IRÁKU, AFGANISTANU,..

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re: Ospravedlnenie Lýbii, Iraku, Afganistanu,..

K čomu nedotlačíme "politikov" zdola, to neurobia, lebo ani reálne nemôžu, keďže by išli proti pravidlám a nie sú majiteľmi svojej funkcie"mandátu". Tým sú admini, projektanti systému. V tomto chápaní politiky majú v spomínaných krajinách navrch. Musíme si navzájom pomáhať. Sme na to "osúdení" [smích]. Svetu, kultúre islamu môžeme svojimi skúcenosťami veľmi pomôcť a oni nám tiež. Jedni bez druhých to budú mať veľmi ťažké a hrozilo by, že sa nám nepodarí vyslobodiť sa z dnešného skrytého globálneho otrokárskeho režimu, vyzerajúceho navonok vábne, no min.čudne páchnuceho(časť jazzovej parafrázy F.Zappu [smích] ).

248661

22.07.2011 15:29

NATO bude v Libyi poraženo

RE: Lidi !!, - Plukovnik ..

udo1 91.?.?.?

re:anonym 173..
Ďalšia dezinformačná kampaň lokálnej blízkovýchodnej periférie globálnej j"elity" s úbohým pokusom zavedenia verejnosti na falošnú stopu, alebo totálna strata kontroly a rozklad pôvodných plánov získania plnej kontroly nad nedostatočne kontrolovaným ostrovčekom v tichom demokratúrno-fašistickom oceáne?

248699

23.07.2011 00:17

NATO bude v Libyi poraženo

RE: OMLUVA LIBYI, IRÁKU, AFGANISTANU,..

udo1 91.?.?.?

re:Kysučan

re:útok na Lýbiu..
Ako chcete v dnešnej dobe vojensky zaútočiť na režimu(aký je-taký je, aj keď nedokonalý, no hodne sa delil o zdroje s plebsom) lojálne ozbrojené obyvateľstvo? Navyše keď NATO ideologicky, finančne materiálne a hlavne ľudsky krváca v dvoch intervenovaných krajinách vo veľkom a v desiatkach menších v malom. Tiež má svoje kapacity a verejná "podpora" vojenských dobrodružstiev týchto psychošov sa fakticky zrútila, ak nejaká niekedy vôbec bola. A to aj napriek neustálej masívnej mediálnej propagande. Dnes v podstate média(benzín, žoldnieri globálnej vojny=novinári) otvorene rozoštvávajú všade, všetkého a každého.

re:Čína, Rusko,..a NATO
NATO, resp. USA stále ešte majú hlavne obrovský arzenál funkčných moderných konvenčných a jadrových zbraní. Porovnajte si známy, tu tiež neraz uvádzaný vojenský rozpočet USA a Ruska, Číny a ostatných krajín. Odkiaľ (ne)má USA na to zdroje, všetci vieme. Logicky je pre kohokoľvek zatiaľ strategicky z hľadiska rizík neprípustné ísť za dnešnej situácie do otvoreného konfliktu s NATO. Doslovné citácie na túto tému som tu uvádzal napr. aj priamo v odkazoch na záznamy z konferencie ŠOS(SCO)-Čína, Rusko,..(jestli se nepletu, bol to odkaz Peking 2008-presný link na knižnicu máte myslím v minulej diskusii)
Nechajú ich pravdepodobne proste klasicky sa vykúpať.
Samozrejme sú tu aj dominujúce globálne zámery..

re:bábky..
Oni mnohý politici už viac-menej z časti chápu situáciu a kluby strácajú dôveru. Niektorí skúšajú na vlastnú päsť, čo si môžu dovoliť za chaotickej zle kontrolovanej situácie. Stále sa ale ešte zväčša chovajú stádovito. Navyše, keď majú rôzne zdroje a nezbavili sa ilúzie vytváranej médiami, ktoré silno strácajú kontrolu nad verejnou mienkou. Úroveň chápania reality populáciou sa totiž javí byť postupne o hodne vyššia, ako prezentujú médiá a na to mnohí zodpovední politici čakajú. Vedia po storočiach skúseností, že nemôžu konať bez verejnej chápavej podpory proti manipulovanej vôli ľudu. Preto ten strašný boj o verejnú mienku a tragická úloha novinárov a ich blízkych..

re: ako na "vládnych a nevládnych politikov"?..
Treba u nás a v okolitých krajinách vytvoriť vrstvu, sloj chápavých ľudí, ktorí chcú postupne zdola bez klasickej revolúcie prevziať morálnu zodpovednosť vo firmách, miestnych samosprávach, školách, politických stranách, úradoch a v parlamente prevziať iniciatívu a zodpovednosť. Všetko máme, štátny aparát, krajina, všetko je predsa naše. Nemáme bojovať proti sebe. Jednotlivci, Führeri [smích] nestačia, aj keď aj sám v poli je vojak vojakom a Človek Človekom. 10-15000 realitu chápajúcich ľudí ovládajúcich metodológiu práce s informáciami a schopných identifikovať usporiadanie a tendencie procesov v svojom okolí, neegoisticky vlastnou gebulou myslieť a konať vo všetkých samosprávach, dedinkách mestečkách a mestách, b...

Automaticky kráceno

248755

23.07.2011 00:20

NATO bude v Libyi poraženo

RE: OMLUVA LIBYI, IRÁKU, AFGANISTANU,..

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re: Kysučan..

re: ako na "vládnych a nevládnych politikov"?..
Treba u nás a v okolitých krajinách vytvoriť vrstvu, sloj chápavých ľudí, ktorí chcú postupne zdola bez klasickej revolúcie prevziať morálnu zodpovednosť vo firmách, miestnych samosprávach, školách, politických stranách, úradoch a v parlamente prevziať iniciatívu a zodpovednosť. Všetko máme, štátny aparát, krajina, všetko je predsa naše. Nemáme bojovať proti sebe. Jednotlivci, Führeri [smích] nestačia, aj keď aj sám v poli je vojak vojakom a Človek Človekom. 10-15000 realitu chápajúcich ľudí ovládajúcich metodológiu práce s informáciami a schopných identifikovať usporiadanie a tendencie procesov v svojom okolí, neegoisticky vlastnou gebulou myslieť a konať vo všetkých samosprávach, dedinkách mestečkách a mestách, by malo podľa tu neraz uvedených prepočtov stačiť. Ešte lepšie samozrejme takých 50 000. Žiadne kulty a dogmy.

Systém v ktorom žijeme, vyzerá byť prednastaveným na takýto vývoj. Inak to bude ťažké. Žiadne revolúcie a krv. Zázraky nebudú. Neopomenuteľný faktor TATO(Boh) ich urobil dosť. Čo som tu teraz napísal, sa dá pochopiť rôzne, no je to myslené v kontexte mojich ostatných príspevkov a obsiahlych materiálov, ktoré máš tiež k dispozícii Kysučan. Buďme jednoducho Ľuďmi, deťmi a námestníkmi Boha na zemi, ktorí sa snažia byť s ním v neustálom osobnom nesprostredkovanom kontakte, kooperácii. Ak nebudeme sami napĺňať svoj potenciál Človeka a vytvárať k tomu podmienky pre druhých, pomáhať im, stratíme objektívne opodstatnenie našej existencie na tomto svete.
Toľko krát sme to predsa rozoberali a stále sa pýtaš na to isté..

248756

23.07.2011 10:57

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

re:K-ra-no-es..
Proti myšlienke fasci, ako držania spolu, komunity nič nenamietam. Ak je to však na úkor ostatných, je to dlhodobo neprípustne a jednou zo základných mier(časom) prirodzene obmedzené. Využitie objektívnej tendencie, pravidla(miery) koncentrácie moci a dnešné porušovanie pravidla optimalizácie materiálneho zabezpečenia a duchovného rozvoja más. "Synovia Amona-Ra" nemôžu ísť proti pravidlám a ani neprimerane brzdiť objektívne trendy.

re: pravidlá demokracie..
Ako povedal vo svojej poslednej knihe istý B.Obama, resp. jeden z jeho poradcov: Demokracia v dnešnom ponímaní je dialóg(dialektika-podotýkam antická, nehegelovská). V Antike bola demokracia formou totality, ako asi viete.

re:rešpektovanie práv všetkých ľudí a názorov..
Áno, pokiaľ zodpovedajú rámcu spomínaných objektívnych tendencii a nebrzdia ich egoisticky. Ak teda egoistov voláte totáčmi, tak súhlasím s Vami.
Hmm..tolerancia a extrémisti.. otázka je čo pod tým chápete krenoes. Ak Vás niekto evidentne chce vytrvale pomaly potichu zabiť, alebo zotročiť, budete to "tolerovať" a nie je to azda extrémista? Extrémy majú samozrejme svoje obmedzené, definované miesto v prírode a spoločnosti. Nebojujú proti sebe, ale sú súčasťou jedného vývojového celku. Ak prekročia príslušnú mieru, má systém problém a oni samozrejme tiež. Aj keď si snažia iluzórne nahovoriť, že nie sú jeho súčasťou [smích]

re: deje v spoločnosti..
Máte pravdu, že je esenciálne chápať ich, no zároveň sa spoločnosť nemôže rozvíjať bez nosných ideí. Tie sa samozrejme tiež rozvíjajú vzhľadom na meniacu sa situáciu a ich adekvátnosť realite, odhadovaným cieľom. preto sú akékoľvek dogmy tak fatálne pre jednotlivca a aj pre spoločnosť(agregát osobností).

K pseudonáboženstvám, sektám, či ateistickým hierarchickým "elitami" indoktrinovaným ideológiám by som samozrejme ešte prirátal h-is-tórický judaizmus, kresťanstvo, islam, scientológiu,..atď. a všetky ich matky=pôvodne zväčša blízkovýchodné Egyptské a mezopotámske kulty. Proti pôvodným myšlienkam atonizmu,judaizmu,kresťanstva, islamu, ..samozrejme niet čo namietať..Vyzerá, že v rámci danej dejinnej situácie sa naozaj javili skutočne adekvátne realite. Myšlienka interpretovaná mocným vládcom, jeho nasledovníkom, učencom a nakoniec jednoduchým bezgramotným človekom.. To je tiež dosť jasný trend..

Re:Marduk..
"Bohovia" vždy boli pre "zasvätených" symboly.
Pre plebs bolo vyvinutých mnoho príbehov podľa potreby, no vždy museli minimálne z časti zodpovedať realite. Ostatné bola manipulácia, hra s prípustnou mierou=rizikom pre manipulátorov z hľadiska hierarchie systémov, nie spoločnosti.
Asi viete, že symbol(egosystému) Marduk(Seth) bol po počiatočnom prebratí z Mezopotámie v neskoršom období v Egypte zavrhnutý a egyptská kasta ďalej tisíce rokov dominovala. Ako eso bola používaná(a doteraz je) egoistická karta Amo(e)na Ra.

Alebo c...

Automaticky kráceno

248780

23.07.2011 14:04

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

pokračovanie..re:K-ra-no-es..

Alebo chápete Marduka(Baala) v prapôvodnom S-um-ar-skom zmysle?
Védická kultúra mala však tiež spoločenskú hierarchiu, systém "autorít", zasväcovania,..
Nenadarmo prehrala boj(resp. sa nechala kúpiť) s neskorším ateistickým monoteizmom: indoktrinovaným dogmatickým pseudokresťanstvom na báze Amo(e)novho kultu.

Re: K vzťahu Egypt-Mezopotámia, príslušné, symboly(Bohovia) a kňažské kasty..
V Egypte bol podľa záznamov prvý krát zavedený Marduk(Baal) Achnatonovým pradedom Amen-ophisom(gr.Amenovým hadom, synom, eg.Amen-hotep=Amenovým mierom=pax Amon, pax romana, americana,..)II. určite tradične z politických dôvodov.Egypt bol svetovou mocnosťou na vtedajšie pomery, zlatý vek. Prebiehal však postupne veľký dlhodobý politický boj 18.dynastie za oslobodenie spod nadvlády kňazov Amo(e)novho kultu.

Faraóni, zdá sa, hľadali spojencov proti vnútornému nepriateľovi, po tisícročia skutočnému vládcovi Egypta. Aj keď mali zväčša pomerne dobré vzdelanie a nezriedka boli prepletení so starými rodmi vrchnej kňažskej kasty, nemali faraóni plné zasvätenie v boha RA, ale na "náboženskej" úrovni len v jeho synov, kňazov. Neovládali teda dostatočne príslušné technológie cultural engineeringu(riadenia kultúry-predikčno korekčných mechanizmov tandemného systému na báze spomínaných mat(r)icových technológii="mágie, mystiky" ).

Hľadali teda aj "odbornú" pomoc v zahraničí..
A mezopotámske, babylonské kasty mali bez pochýb niektoré z technológii, aj keď ich z hľadiska kontinuálnych skúseností(cca.2000r.už v tej dobe) ťažko s Egyptskými porovnávať.. Amenotep II. teda vybral kult Marduka a jeho kňazov..Nasledoval Thut-mose!IV.(eg.boh Thot je narodený), Amenhotep III. a známy Amenhotep IV(cca.1350-1320 B.C.), ktorý sa premenoval na Ach-en-aton(atonov pomocník)..prvý oficiálne zaznamenaný monoteista. Už jeho predkovia postupne propagovali kult boha Ra, ako najvyššieho Boha. Nebolo to však už slnko priamo, ale doslovne len ako symbol jediného Boha podľa zachovaných oslavných básní v podstate obsahovo a dokonca aj rytmicky identických s pasážami z koránu a z biblie(napr.104.žalm). No napr. 65.žalm je už takmer identický so starou oslavnou mezopotámskeho Baala, Marduka importovanou do Egypta a Kanaánu z Babylonie..

Ako vieme, Amenovým kňazom sa podaril návrat k moci a takmer všetko, čo zostalo po (možno zavraždenom) Achnatonovi dôsledne zničili, keďže on pravdepodobne intuitívne, alebo doslovne pochopil monoteistický trend a snáď mal aj nejaké vnuknutie, alebo niekto z jeho okolia..Amenovi kňazi vedeli, že je nerozumné dlhodobo ísť globálne proti objektívne existujúcemu monoteizmu a afinite populácie k nemu.

Nasledoval podľa judaistických h-is-tórikov rok 1312 B.C. a známy exodus. Prominentný vzdelaný monoteista Mose(eg.doslovne narodený) z okruhu Achnatona sa teda či už po dohode, alebo z vlastnej iniciatívy snaží o pokračovanie projektu ...

Automaticky kráceno

248792

23.07.2011 14:17

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

pokračovanie3..re:Kranoes..

Nasledoval podľa judaistických h-is-tórikov rok 1312 B.C. a známy exodus. Prominentný vzdelaný monoteista Mose(eg.doslovne narodený) z okruhu Achnatona sa teda či už po dohode, alebo z vlastnej iniciatívy snaží o pokračovanie projektu šírenia monoteizmu za hranice Egypta. Pokračuje známa h-is-toria: je vybraný jeden semitský kmeň z delty a niečo vyše roka učený zásadám monoteizmu a jeho šíreniu, misii medzi národmi. Skúsená Amenova elita ho však infiltruje, vyprovokuje vzburu a 40 rokov vodí kočovníkov po púšti a zombifikuje(vytvorí profesionálnym spôsobom skupinu ideologicky programovaných biorobotov), až kým celá generácia nevymrie a mladí nemajú Bohom danú schopnosť rozlíšenia. Účel: formovanie globálnej štruktúry výkonného aparátu pre potreby kontroly identifikovaného objektívneho procesu globalizácie. Okrem iného za cieľom získavania zdrojov pre projektantskú "elitu" pomocou krátkeho jasného jednoduchého algoritmu inštitucionalizovanej krádeže(úročnia):

A..budete vládnuť nad ostatnými národmi a ich králi sa Vám budú klaňať:

úročenie a fiat money(nekryté peniaze) – podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 23:19 - 20, 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po médiá.

V Biblii, Tanah, Talmude sa kryje fašistický krvilačný psychopatický boh Amenovho kultu, Bohom objektívne existujúcim, milujúcim, ktorý chce:"Aby bolo tak na zemi, ako aj na nebesiach". V biblií sú teda dvaja Bohovia. Preto je tak schizofrenická, bežnému Človeku škodlivá. Ťažko ju naozaj pozitívne bez ujmy na psychickom a následne fyzickom zdraví interpretovať. Obaja Bohovia sú totiž tak prepletení, že často ich nie je jednoduché rozlíšiť. Neznalý človek sa môže zblázniť, alebo "spoľahnúť na výklad zasvätených úprimne dobráckych (no ...

Automaticky kráceno

248795

23.07.2011 14:29

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

pokračovanie4..re:Kranoes..

A potom babo raď jankovi a pepíkovi, keď tam niečo nie je s kostolným poriadkom..a vieme ako to bolo, je s "pochybovačmi" aj v dnešnom stredoveku [smích]
Proste naozaj profesionálna práca z pohľadu indoktrinácie a ideologizácie.

Hebreji mali teda, vyzerá, na výber medzi dvoma misiami a vybrali si Am-en-ovu(A-m-Ja, en-komu?-mne)=Ego-istickú. Dostávajú isté materiálne benefity za odmenu od Pánov, no väčšinu musia v konečnom dôsledku odovzdať a slúžiť tým, ktorí sa ukryli v levej čate(Polyfémov ni(e)kto s tradíciou tisícou rokov, ktorý logicky rozumne neobľubuje publicitu). V tom zmysle samozrejme sedí, že SÚ vyvolení..avšak kým? Rozhodli sa sami, aj keď u ich predkov prebehla uvedená manipulácia profesionálmi. Platiť však musia aj inak=pravidlá sú pravidlá a oni tak hlúpo nesú veľkú časť zodpovednosti za dnešný stav spoločnosti miesto prastarej Amenovej kasty (nazývanú v rámci sociológie elít a polit.marketingu Globálny prediktor).

Issa:
Keď sa objavil po cca.1300 rokoch priamo v centre ďalší osvietený vzdelanec Issa, vzniknuté komplikácie riešili zase obdivuhodne elegantne: postupným pretvorením a kanonizovaním jeho pôvodného učenia do ideológie otrokov.

Mohamed:
Nasledoval jednoduchý bezgramotný Mohamed..
Tam to už prebehlo rýchlejšie. Pôvodní muslimovia schopní citovať Muhamadovo vnuknutie, boli prakticky okamžite vyvraždení, etalónový korán aspoň chronologicky (nastaveným?)Uthmanom rozbitý a islamské hnutie rozštiepené. Navyše bolo použité na elimináciu severoafrických samostaných pôvodných kresťanských komunít, ktoré sa nechceli podvoliť kánonickému diktátu a dogmatizácii.

Toľko k výletu do tu často uvádzaných skrípt modernejšieho(síce majú vydania už nejakých 20.rokov a možno sú aj podobné staršie, neviem) top politického marketingu a riadenia trhu, burzy a ekonomiky.. špecializácie metodológia psychológie riadenia..kultúry..history of cultural engineering.. a priamym zásadným dôsledkom týchto udalosti na tie dnešné: Palestína, Irak, Lýbia, Nórsko,..

Re:"Mágia"..
Bol by som ale naozaj na Vašom mieste, Krenoes a aj na mieste Lin opatrný s "mágiou" symbolov("Bohov"), Mier, čísel. Pravidlá sú jemne nastavené a pri porušení môžu byť fatálne nielen pre Vás, ale aj pre Vaše okolie. Neviem nakoľko ste boli oboznámený hlavne v rámci BOZP..
Inak aj tá nórska udalosť nesie prvky tu neraz podrobne rozoberaných "magických" mat(r)icových technológii, tak ako aj väčšina posledných "teroristických" útokov..

Re:Rupert..
Je naozaj extrémne ťažké pozitívne interpretovať Rupertov rodový symbol a otázkou je, či bude on sám vedieť zmeniť svoj ni(e)kým pravdepodobne zčasti prednastavený osud.

tož..

248797

23.07.2011 16:18

Vytváření místa pro revizionisty

RE: I Marduk by se radoval z revizionismu?

udo1 31.?.?.?

Re: Kraneos..

Ok, trochu sa to poprehadzovalo pri uploade..

Takže, aby sme nedopadli poprehadzovane, ako dnešný obrazovo a lexikálne rozbitý kánonizovaný korán [smích] :
Inak budeme mať v hlavách psychicky nie moc výživnú kašu..

Odsek začínajúci..
Alebo chápete Marduka(Baala) má v poradí č.2
a odsek č.3 má končiť formuláciou znejúcou ako celok:

V biblii, Tanah, Talmude sa kryje fašistický krvilačný psychopatický boh Amenovho kultu, Bohom objektívne existujúcim, milujúcim, ktorý chce:"Aby bolo tak na zemi, ako aj na nebesiach". V biblí sú teda dvaja Bohovia. Preto je tak schizofrenická, Človeku škodlivá. Sú tak prepletený, že často ich nie je jednoduché rozlíšiť. Neznalý človek sa môže zblázniť, alebo "spoľahnúť na výklad zasvätených úprimne dobráckych (no zombifikovaných) autorít". A potom babo raď jankovi a pepíkovi, keď tam niečo nie je s kostolným poriadkom..a vieme ako je to s "pochybovačmi" aj v dnešnom stredoveku
Proste naozaj profesionálna práca z pohľadu indoktrinácie a ideologizácie.
.
.
Chronológia..
Chronologická priorita, celoobrazné usporiadanie a interpretácia vnímaných faktov, procesov je totiž 2.najsilnejšia po Konceptuálnej= mat(r)icové symbolicko-príbehové riadenie podvedomia cieľovej skupiny na báze MIM technológii(používa sa na takzvané dlhodobé manévre riadenia kultúr=podvedomia masy).
Až potom nasledujú spomínané -izmy(ideoléogie), úverová politika, drogy, niektoré druhy hudby,.. a ostatné spôsoby komunikácie(alebo vedenia vojny)..až po najmenej efektívne zriedkavejšie používané riskantné klasické zbrane(od noža po rakety).

Teda toľko k snahe o vysvetlenie 6.priorít kontroly v rámci základov býv."elitárneho" politického manažmentu.

248800

25.07.2011 00:10

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Conspiracy Theory (pôvodný význam z lat.= hľadanie súvislostí - con-spirare-spol.dýchanie, rytmus, myslenie..)

udo1 91.?.?.?

Opatrne s tým rýchlym jednoduchým odsudzovaním Vladimír. Pre niekoho kto nemá čas, resp. lenivého, alebo proste menej, obmedzene uvažujúceho, môže byť aj váš prípad "jasný".
Dúfam, že tento Váš článok ste napísali ako test pre ostatných..

Myslíte, že "náboženstvá", a iné na podobnej báze prepracované agresívne indoktrinačné ideológie nie sú riaditeľné(príprava, načasovanie,..) aj priamo na podprahovej báze a nevyužívajú sa "tajnými" službami(hlavne globálnou) aj na takéto jemné operácie?

Pri takmer všetkých posledných "útokoch" hrajú väčšiu, či menšiu rolu. Tieto hodne (oproti bežnej aj"odbornej" mienke) rozvinuté technológie sú používajú profesionálmi veľmi efektívne a sú prvou voľbou. Hlavne spomínané symbolové číselné(miera) mat(r)ice na báze MIM. Tých technológii je spústa. AJ tento prípad sa hneď na prvý pohľad javí exemplárne a vyzerá, že si psychopati dali obzvlášť záležať. Klasickí vycvičení Rambovia, komandá ako vo filmoch, sú v zásade poslednou voľbou. Riziká sú paradoxne totiž väčšinou neprimerané. Robí sa to iba ak sa niečo na vyšších úrovniach v tomto zmysle klasických operácii vymkne z kontroly.

Breivick je evidentne silno zombifikovaný.
Má jasné predispozície a bol vybratý z viacerých dôvodov. Mohli by sme to tu podrobne rozobrať, no mám obmedzovať príspevky a budem cestovať.. [smích]

Breivick je teda v tomto zmysle bez pochýb jasná obeť, keď situáciu emočne predýchate a pripustíte selský rozum.
Treba ho liečiť, no tzv.konzervatívne to bude asi nebude ľahké.

Zodpovední vrahovia sú bez pochýb inde. Aj vzhľadom na tu viacerými poukazované a rozoberané politické, resp. ďalšie okolnosti. Nakoľko niektoré oficiálne lokálne "bezpečnostné" ostrieľanejšie služby ako Mossad, CIA & co. ovládajú spomínané high-end technológie neviem. Isto v nich však sú aj vyškolené osoby, ktoré nerobia len pre Izrael a U.S.. Oba štáty sú, ako je na vyššej úrovni politiky známe, len OBJEKTY globálnych zámerov so svojou funkciou. Nikdy ani neboli SUBJEKTAMI(pilotmi), ak chápete.

Vyzerá teda, že ide aj o globálne zámery. Inak by nebola povolená a vytváraná takáto situácia. Možno znova GPP začali vzhľadom na vývoj okolností uvažovať nad variantou tvrdšej likvidácie akýchkoľvek národných a samosprávnych myšlienok. Potom by napríklad aj taký Ku-Klux-Klan a protagonistov podobných ideí po pár podobných incidentoch mohli čakať "zrýchlené" poľné procesy.

Možno sa rozhodujú medzi vyvolaním situácie rasových a náboženských konfliktov, alebo dokonca ich mixu v rámci známeho dlhodobého sociálneho procesu, teórie cyklického(presnejšie špirálového) striedania režimov. Od trebárs zavedenia nejakej formy fiktívnej anarchie, ako preregulovania, až klasicky smerom k fašizmu v jednej z jeho foriem, čo býva zpravidla cieľ Globálneho prediktora. Uvidíme..

A v čom majú skutočný teror...

Automaticky kráceno

248893

25.07.2011 00:13

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Conspiracy Theory

udo1 91.?.?.?

A v čom majú skutočný teroristi vrahovia(bábkari za oponou) pravdu(vedia, že tiež nemôžu ísť proti pravidlám dominantných objektívnych tandencii a systému)?

Áno, bingo, zlatá stredná cesta, ani jeden a ani druhý extrém. Sme v pozitívnom zmysle všetky kultúry a národy odsúdené na kooperáciu a hľadanie súvislostí medzi odlišnosťami.
Opatrne s na prvý pohľad rýchlymi riešeniami.
Pri nepochopnení situácie a dôsledkov bývajú obzvlášť lákavé..
Ok, už končím..[smích]

248894

26.07.2011 16:58

NATO bude v Libyi poraženo

RE: OMLUVA LIBYI, IRÁKU, AFGANISTANU,..

udo1 31.?.?.?

re:Kysučan..
Mám už veľa prispevkov tento mesiac a upozornenie od V., takže na rýchlo:

1.Chápavý človek, úrovne chápania, postoja a popis, definícia čo je to Človek, ľudsky zmýšľajúci tvor, je podrobne popísané v materiáloch, no ktoré som Ti poslal linky. Nechám Ti poslať aj v slovenčine, ak pošleš mail.
2.Naše, spoločné, nás všetkých ľudí, čo žijeme v SK, Eu, na zemi.
3.10-15000 prieskumy, odhady, štatistiky, analýzy sú v tiež v uvedených elaborátoch. Zčasti univerzitné a mimo zčasti univerzitné odborné štúdie. Prednášané na školách a špeciálnych manažérskych kurzoch pre strategické firmy, štátny aparát, akademickú obec,..
4. Ide o to, čo chápete pod zázrakom. Tato potrebuje mať čo podporiť(konformitu s objektívne dominantnými tendenciami, kt.sme tu spomínali)

Všeobecné tézy?
WTF???
Ako konkrétnejšie to chcete riešiť?
Chceš ako pušku do ruky a oldschool revolúciu?
UTFG, čo to znamená a kto z toho bude zas a znova ťažiť? Zničenie ekonomiky, materiálnej základne rozvoja a pomletie použitých "iniciátorov(v čítane teba)" v jej mlynčeku.
Bezo mňa, bez nás!

Čo má TATKO spoločné s dnešnou situáciou? Vzhľadom na vývoj okolností vždy podporí najlepšiu možnú variantu. Aj keď to niekedy môže pre niekoho paradoxne znamenať smrť..

Koncepty sú vypracované. Mnohí politici ich majú podľa vierohodných informácii k dispozícii. Máš ich k dispozícii aj ty. Študuj. Konaj, resp. zdokonaľuj a vymysli lepšie.
Postupná dlhodobá práca, pretváranie seba a svojho okolia.

HOWG

249138

02.08.2011 12:57

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon

RE: Pan Babáček to pořád ještě nepochopil alebo hrubo cielene zavádza

udo1 31.?.?.?

Otázkou je zasa obligátne Qui bono?
Pokiaľ si oVčania pri ich determinovanom vývoji smerom k oBčanom nepoložia otázku, prečo je systém principiálne korupčne samo?nastavený a kto ho asi mohol za posledných niekoľko stoviek rokov takto samo?nastaviť, ťažko sa spoločnosť pohne ďalej.
Stále žiaľ dominuje zvrátený pôvodne satanisticko-ateistický pseudojudokresťanský pohľad na Človeka a jeho "afinitu" k zlu. Dnešné modernejšie "filozofie", ideológie, doktríny sú len pokračovaním tohoto konceptu samo?riadenia kultúry(podvedomia más).

Ak budú ovčania naďalej dôverovať aparátčikom-novinárom, ideológickým papagájom dneška, deklarujúcim finančný profit ako hlavné kritérium úspešnosti, ťažko budú schopní identifikovať a prehodnotiť chyby v spracovaní predtrávených myšlienok.
Fascomédiá virtuálne naoko na odvedenie pozornosti"Bojujú" proti korupcii a zároveň vyzdvihujú v podstate akýkoľvek finančný úspech. Samozrejme ide o cielené odvádzanie pozornosti od jednej z podstát problému: úročenia a v zásade nekrytého globálneho obeživa kontrolovaného privátnou "nezávislou a dobromyseľnou" skupinou. O úprimných, no tupých pedagógoch, umelcoch, politikoch,..ani nehovoriac. Najlepší vrah je tiež úprimný dobromyseľný (a tupý).

Ak niekoho nezaujíma svoj dlhodobý osud, môže si byť istý, že niekoho zaujímať bude a nemusí to byť zrovna pre jeho dobro(a dobro jeho potomkov). Vrchol debility je, keď Človeku podobná opica, ktorá má rozum a slobodnú vôľu, uverí ni(e)komu, že sa rodí s afinitou k zlu, jej osud je preddefinovaný a prakticky nemôže nič zmeniť. Ak je Boh, na jeho mieste by som túto konzumujúcu opicu po smrti minimálne poriadne prefackal.

Je veľmi naivné, alebo hrubo zavádzajúce vysloviť myšlienku, že akýkoľvek kontrolný výbor, či nebodaj polícia a prokuratúra môže "bojovať" proti korupcii. Jej úlohou je totiž chrániť systém=1.z 5.foriem moci=Koncept samo?riadenia kultúry(podvedomia jednotlivcov a spoločnosti). Ten, ako je známe, tu nikdy nebol pre ľudí(iba oficiálne, deklaratívne), reálne potichu vždy slúžil "elite"(rovnejším). Pokiaľ väčšinu spoločnosti nebude zaujímať realita, nevyhnutne zahynie vyčerpaním a chybami z neho vyplývajúcimi. Tak skončí každý koncept vývoja, ktorý nesmeruje k prirodzenému napĺňaniu potenciálu čo najviac jednotlivcov v rámci spoločnosti a jej samej, ako celku.

Preto je tzv. Biblický koncept samo?riadenia kultúry(v klasickom umení je cc.80% motívov biblických a 20% antických) logicky apokalypticky preddefinovaný. Inak nemôže skončiť. Ak v minulosti boli podobne zamerané koncepty, tiež museli skončiť práve preto(pár indícii občas na dovolenkách okolo seba vidíme..).

Netreba sa báť alternatívnych konceptov. Rozoberali sme ich tu neraz.

249713

03.08.2011 11:06

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon

RE: Není účelem trestního řízení...

udo1 91.?.?.?

V tom prípade by som nechcel byť vzhľadom na okolnosti v koži Rychnovskej a jej blízkych. Zadefinovala ich a svoj osud. Osobnú situáciu nemá na závidenie a nevyhnutne sa zhorší. Hlavne chudáci deti..Musia takto nevyhnutne pykať za dospelých v širšej, no hlavne v užšej rodine. Tragické je navyše aj to, že tupým zodpovedným nedôjde do gebule, za čo je ten postih, čo sa pri pokračovaní v takejto činnosti v zásade končí tragickou bolestivou smrťou.

Treba čím rýchlejšie vytvoriť celý sloj chápavých a morálnych ľudí, ktorí postupne prevezmú moc v štátnom a privátnom aparáte aj v okolitých krajinách. Aj na to slúži toto fórum - pre záujemcov o zvyšovanie úrovne vnímania v spoločnosti a v prírode prebiehajúcich procesov. V celých Čechách napríklad treba podľa uvádzaných sociologických prepočtov dokopy aspoň 20 000 takých Ľudí(čo nie je až tak veľa) do lokálnych samospráv a všetkých "politických" strán. Potom by to Rychnovskej ani na um neprišlo. Ani ostatných pár kolaborantov na kľúčových pozíciách by si proste prirodzene nemohlo lumpárny dovoliť. Sociálna evolúcia, nie revolúcia.

249777

04.08.2011 11:06

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon 2.

RE: Je Babáčková de-ma-gog-ia cielená, alebo ide o hrubú neznalosť základov sociológie?

udo1 188.?.?.?

Udro, máš samozrejme, čo sa týka krátkej analýzy vývoja korupcie nie len v Slovensku a v Čechách, z časti pravdu. Je, ako všetko, podmienená vývojom, samo?riadením spoločenských streotypov tu neraz uvádzaným komplexom metodík riadenia kultúry(podvedomia spoločnosti)= kultúrne mat(r)ice, prepisovanie dejín(interpretačný faktologicko-chronologický chaos a de-ma-gógia),"náboženstvá" a rôzne -izmy, finančná politika,atď.. Treba ísť hlbšie, na podstatu problému=analýzu dlhodobých samo?riadených tendencií, trendov v spoločnosti, ich vzťahov a hodnotenia a z nich automaticky vyplývajúcich možností ich ovplyvňovania.

Keď si už dal Babáček tú námahu, nech teda radšej uvedie pomer medzi "spontánnou" korupciou a upírsky vycicianymi prostriedkami(nie len cez banky, ale vo všetkých cenách skryté úroky, inflačné dôsledky, metodicky vynucovaná "strategicko-investičná" krádež podnikov, surovín, poľnohospodárstva,..) cez ni(e)kým kedysi "legalizované" ÚROČENIE. Odhady celospoločenských strát sa pohybujú niekde medzi 1 ku rádovo 100, až 1000-násobkom oproti papagájo-novinármi skryto ospevovanej korupcií.

Úročenie(úžera) je v akejkoľvek forme (z princípu jej dlhodobých sociálnych dôsledkov a namierenia) zločin proti ľudskosti a má jednoznačne genocídny charakter, ak sa zamyslíme nad jej podstatou. Pri dnešnej technologickej dividende by pri klasickej pôvodnej trestno-právnej interpretácii akejkoľvek formy úžery ako systematizovanej obzvlášť zákernej a protispoločensky namierenej krádeže, neexistovali fiktívne problémy sociálne, dôchodkové, s nezamestnanosťou, bytové, finančné a z veľkej časti ani zdravotné a mnohé ďalšie. Slúžia okrem iného aj na vytváranie zámerného kontinuálneho dlhodobého celospoločenského stresu(uľahčuje manipuláciu, nadať "plebsu" čas rozmýšľať, chorobnosť-regulácia populácie).

Vieme, že korupčné prostredie je ni(e)kým (kto zásadne deklaruje opak toho, čo v skutočnosti robí) systematicky zámerne vytvárané a drvivá väčšina našich občanov na úradoch a v politike je k nemu doslovne donútená. Cieľom ni(e)koho je hlavne cez staro-nový -izmus "slobodných" mienkotvorných fascomédii poukazovať na umelo vytvorený problém. Je to do očí bijúca falošná stopa, dôsledok morálne zvráteného kultúrno-sociologického enžinýringu(informačnej low-end genocídnej otrokárskej vojny).

Odborne sa z hľadiska dejín manažmentu a sociológie "elít" organizácia Ni(e)kto volá Globálny prediktor. Rôzne svetové a lokálne organizácie, hlavne mnohé "neziskovky", korporácie, h-is-tórický judaizmus a kresťanstvo, sionizmus, ne-slobodomurári, scientológovia, banky, korporácie, MMF, Svetová banka, Bilderberg,..atď.. sú v zásade jeho štruktúrovanou perifériou. Riadi samozrejme ale hlavne bezštruktúrne tu toľko krát rozoberanými metódami..

Ako sme sa tu neraz bavili, nemá zmysel riešiť dôsledky. Treba riešiť príč...

Automaticky kráceno

249826

04.08.2011 11:09

Česká republika nemá účinný protikorupční zákon 2.

RE: Musím panu Babáčku rozkopnout iHned a iDnes jeho Pre/Ambul/i

udo1 188.?.?.?

pokracovanie..Re:Udro..

Ako sme sa tu neraz bavili, nemá zmysel riešiť dôsledky. Treba riešiť príčinu a dať alternatívu viac zodpovedajúcu potrebám spoločnosti ako tzv. Západný(občas nazývaný aj biblický) koncept samo?riadenia spoločnosti.

V Babáčkovom ponímaní korupcie je teda boj proti nej samej absurdný. Ak B. deklarované riešenie myslel úprimne Ľudsky, potom vďaka, no mal by sa trochu dovzdelávať. Odporúčam hlavne dejiny manažmentu a globalizácie. Ak nemá príslušnú literatúru k dispozícii, online knižnice boli aj tu zvedavec.org neraz uvedené aj s odkazmi na príslušné univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie.

249827

04.08.2011 15:56

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Ola diskutéri, opatrnejšie s glorifikáciou Číny!

udo1 188.?.?.?

Čína má problémy, o akých sa nám tu ani nesní..
Pár ľudí tu v diskusii dáva Čínu tak trochu za príklad. Tiež tam je len komunizmus pre pár "vyvolených" a pre ostatných neporovnateľne tvrdšie otrokárstvo, ako v EU, či U.S., čo je evidentne len oveľa extrémnejšia forma fašizmu, ako tá západná, biblická. S tým východnými filozofiami "osobného duchovného rastu" a odvrátenia sa od "zlého materializmu" by som bol tiež veľmi, veľmi opatrný. Určite sa ale od nich čo-to môžeme naučiť. Ostatne tak, ako aj oni od našej kultúry.

Hodnotiť a vyberať! Nie opičáčiť! Hľadať a realizovať vlastné alternatívy aplikovateľné na naše podmienky a podľa možnosti aj globálne univerzálne, keď už sme všetci na jednej lodi a chceme interpretovať a využiť objektivitu globalizácie pre dobro celej populácie a nielen pre pár psychopatických jednotlivcov.

Zas a znova: Qui bono?
V koho záujme tak asi môže byť postupný prechod na tiché podsúvanie ešte fašistickejšej Číny, ako vzoru po úpadku vzorovo nevhodných(z hľadiska konzumu a globélne neprípustnej miery spotreby jednotlivca a spoločnosti) USA?

Jednou z obecne známych variánt z hľadiská dejín globalizácie a perspektív jej dnešnej fašistickej formy, je presun centra zo Švajčiarska(a Londýna, Wall streetu) do juhovýchodnej Ázie, resp. priamo do Číny. Za dnešnej geopolitickej situácie je to veľmi reálny strategický variant z pozície Globálneho prediktora a časti štruktúr jeho periférie.

Na postupnú tichú propagáciu mu slúžia aj nedostatočne ZVEDAVÍ návštevníci alterstrímových médii. Tie už dnes pomaly ale isto preberajú(alebo už prebrali) vedúcu mienkotvornú rolu a bývalý fascomainstím začína hrať druhé husle. Exmejnstrím totiž stráca, príp. stratil strategickú iniciatívu, keďže jeho protagonisti z veľkej časti prišli vzhľadom na objektívnu(tu neraz diskutovanú)zmenu logiky sociálneho správania(prevrátenie a od 50.rokov min. storočia postrezonančné zrýchľovanie sociálneho času) o predikčné schopnosti v rámci spoločenských trendov. Snažia sa už iba korigovať.

Sami papagáji na kľúčových pozíciach štruktúry výkonného aparátu periférie Globálneho prediktora strácajú dôveru v jeho schopnosti zvládať situáciu.
Keďže globálna mocenská pyramída je založená na dávkovaní metodológii(technológii) riadenia a informácii obecne, nie je jej výkonný aparát schopný samostatného koncepčného myslenia a riešenia neustále meniacich sa úloh vyžadujúcich komplexné nefragmentálne znalosti identifikácie objektívnych dominantných dlhodobých spoločenských a prírodných procesov a ich obecne perspektívneho udržateľného riadenia.

Z hľadiska Hierarchicky najvyššieho známeho dominantného systému sa javí byť tento vývoj determinovaný už v jeho podstate, čo je dobrá správa pre populáciu. Ide už len o to, uvedomiť si tento trend a využiť, resp. urýchliť ho. V tom momente jednot...

Automaticky kráceno

249846

04.08.2011 19:09

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Dluh jako kľúčový problém samozvaných "elitných" psychopatov.

udo1 188.?.?.?

Áno, máte pravdu TM v tom, že treba robiť osvetu základnej finančnej gramotnosti a dlhodobých nevyhnutných sociálnych dôsledkov úverovej činnosti už od ZŠ, doma, v médiách..
Potom nebude treba ani tvrdé mnohoročné tresty pre previnilcov za obzvlášť závažnú systematickú skupinovo organizovanú protispoločenskú trestnú činnosť bez nadsázky genocídneho charakteru. Jednoducho to bude tak jasné, že spoločensky bude takéto chovanie proste neprípustné a ľudí ani nenapadne robiť také sprostosti. Tak ako je teraz jasné, že nie je zrovna fit vbehnúť do škôlky a postrieľať tam decká.
P.S.: Prirovnanie je plne adekvátne, aj keď možno ešte trochu mierne..

Po postupnom zrušení úročenia zmizne stres a nie len, že bude nevyhnutne štátny rozpočet vyrovnaný, ale pri dnešných technológiách, úrovni mechanizácie, automatizácie a optimalizácii výroby vysoko prebytkový, ceny budú padať, základný plat pre každého narodeného občana od narodenia samozrejmý, sociálne problémy prakticky okamžite prestanú existovať a hlavne ľudia sa konečne sami budú realizovať, zamestnávať a robiť, čo ich baví a budú oveľa zdravší psychicky a následne fyzicky. Zobuďme sa teda z dnešnej ilúzie a poďme do reality. Že pár psychopatických cvokov žije na úkor celej populácie? WTF? Stačí to ľuďom pochopiť a ostatné začnú riešiť sami každý v rámci svojich možností a pozície. Ľudia sa rodia dobrí a nemajú afinitu k ojebabrávaniu(cielená patologická samo?výchova spoločnosti)!!!

249858

06.08.2011 00:16

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Ola diskutéri, opatrnejšie s glorifikáciou Číny!

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..Čína..

Na Číne je samozrejme aj mnoho pozitív a mali by sme sa mnohé veci od nich učiť. Tak, ako aj oni od nás. Zrovna tak islam. Jednotlivé aspekty jej kultúry a politiky treba však pozorne hodnotiť. Je to inak postavená kultúra. Má svoj vlastný koncept. Posledných cca.200-300 rokov jej však dominuje západný biblický koncept riadenia globalizácie. Z prognostického hľadiska je prirodzené, že tam GP má záujmy. GP sa správne na geopolitiku pozerá v zmysle hesla: "Keď nie my, bude mať záujem niekto iný..a..prečo by sme teda nemali mať záujem?"

Symboly Čínskej zástavy vyzerajú byť pôvodom marxistické. Marxizmus je odnož judaistickej ideológie(mat(r)ice) a tá(dnešná), ako vieme, pochádza z Egyptského dominantného satanistického(v zmysle zamerania nie na rozvoj, ale na zotročenie, deštrukciu proti cieľom HNR) kultu boha Amona. Judaistické komunity v číne sa volajú kaifeng, resp.Youtai, ako možno viete.

Čína ako jeden z reálne zvažovaných modelov globálnej fašistickej hegemónie(nemusí byť prevádzkovaná priamo očividne pod jej vlajkou, ako dnes U.S.hegemónia) je pretriasaná s prestávkami hodne dlho. Tradícia rôznych podstatou fašistických foriem vlády je tam dlhá. V Indii tiež. Z tohto pohľadu je India múzeum s jedným z vôbec najstarších známych protofašistických zakonzervovaných kastových spoločenských modelov.

re: komunizmus..
Ide o to, čo pod týmto výrazom chápeš a na akej úrovni myslenia sa pohybujeme. Od šialenej totálnej plutokratickej fašistickej genocídnej totality až po ideálny komunitný protokresťanský spôsob organizácie spoločnosti existujúcej v priamom neustálom kontakte s Bohom, schopnej identifikovať a kooperovať na Jeho cieľoch.

GP však vyzerajú nebyť v Číne tak celkom doma. Pracovali, vytvárali totiž podľa spomínaných dostupných dokumentov min. cca posledných 3.5-4.5 tisíc rokov západnú viac "materialistickú" Biblickú civilizáciu. Čína, východ, védická kultúra, civilizácia bola trochu viac "duchovno-informačná".

Hodnotenie nemôže byť statické. Situácia sa mení a vyvíja. Tak, ako aj ja, my. Objektívna Pravda z pohľadu usporiadania=MIERY=pravidiel a cieľov (HNR=HNS)Hierarchicky najvyššieho známeho systému(Boha) je v každom okamihu dejín jedinečná a konkrétna. V plnom rozsahu ju pravdepodobne pozná len Boh. My sa môžeme priblížiť jednotlivo a zároveň ako celok(kolektív,..ľudstvo). Statika v tomto zmysle sú dogmy a tie sú, ako sme to tu neraz rozoberali, neprípustné v akejkoľvek forme.

249941

09.08.2011 17:13

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Ola diskutéri, opatrnejšie s glorifikáciou Číny!

udo1 91.?.?.?

re:filozofická triáda a rozlíšenie..
Áno treba hodnotiť: Čo je na Číne dobré a čo nie?
Ostatne tak, ako aj u nás, v USA, Rusku, Izraeli,..

Spôsoby priblíženia sa k Pravde(objektívnej realite z hľadiska maximálneho možného obecného prospechu a napĺňania potenciálu čo najväčšieho množstva ľudí)a kritériá sme tu rozoberali.

re:päťcípa hviezda, je, ako iste viete prastarý symbol.
Z hľadiska (ne)kultúrnej mat(r)icovej vojny ide o to, ako si ho interpretuješ ty a ako ho podvedome interpretuje masa, ak chápeš.

re: komunizmus..
Čo vlastne ty Kysučan chápeš pod výrazom "komunizmus"?
Deformované propagandistické klišé bokom prosím..

re: dogmy a panta rei..
Pravda je vždy v daný dejinný okamih konkrétna. Jej plnosť pozná asi iba Boh.
Moje výroky sú vždy na konkrétnu situáciu a kontext. Každý sa môžeme mýliť, čo však nemá s tzv.relativizáciou nič spoločné.
Ide o to, či DOSTATOČNE chápeš dominantné procesy globálne a vo svojom okolí a o tvoj postoj. Je to v skratke spomínaná metodológia približovania sa k realite. O tom sa tu stále dokola bavíme.
Zlepšil si sa.
Uvažuj, buď vnímavý, hodnoť a prehodnocuj!
Stále máš na výber, no zlé rozhodnutie v kľúčových veciach znamená z pravidla smrť. To je objektívna realita, nie bububu

250328

10.08.2011 14:30

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: Proroctví palmových listů

udo1 31.?.?.?

Inak, Vodopád, obávam sa, že s tou starovekou prognostičkou(pozorovateľkou prebiehajúcich dlhodobých dominantných procesov v spoločnosti a prírode) Sibylou máte pravdu. Zaujímavé to bolo inak aj s Pýthiou. Kto ju to vlastne interpretoval ostatným? Kňazi, starovekí politici, j"elitári"? Pypyna fetovala chúďa, čokoľvek jej dali a pár "pravoverných" idiotos antikos politikos sa tam chodili po necelých 1000 rokov s jej "kňazmi" masovo "radiť". Dnes "radí" MMF, Svetová banka,..
Plútarchos(cca.100 A.D.-vrchný kňaz delfského orákulu ):
okrídlená veta: "Ty riadiš, no aj teba riadia".
tradičná manažérska interpretácia(preštudujte si trochu dejiny manažmentu-linky na online knižnice tu boli viac krát uvedené):
Vzájomná vloženosť hierarchicky usporiadaných systémov a procesov, trendov v politike, vo firme, domácnosti,..
Myslím, že chápete Vodopád..

Hmm a ešte raz tie j"elitá"..
Nebodaj "úprimne" veríte, že sú od Boha a ako Danny B. propaganduje, priamo od chudáka Džízusa.
Ide o to, či pomáhajú ľuďom napĺňať ich potenciál, vytvárať k tomu materiálne a kultúrne podmienky a či robia politiku adekvátnu realite. Zhodli sme sa tu, že evidentne nie.
Proste "elite" dávno preplo a nevie sa svojej ilúzie vzdať. Ak im ju budú ovčania ďalej veriť, má nie len Houston problém.

re: Dôvod platby za požičanie peňazí..
Dôsledky úročenia sme tu rozoberali x+1 krát. Základnú ste hádam navštevovali a viete trochu počítať, tak tu nehrajte prosím znova nasilu idiota.
Argumenty typu, že ľudia to chcú, beriem ako diagnózu. Ak bude populárna hra, či sekta skákania zo skaly do priepasti pre dobrý pocit letu a istotu spasenia poviete svojim kamarátom a deťom aby si skočili len pre to, že sa to všade v "slobodných" médiách propaguje a oni to chcú?
Alebo budete hromadne rozdávať herák len preto, že to "ľudia chcú"?

Okrem základov matematiky tu samozrejme máme aj generácie skúseností. Všade, kde bola snaha o legalizáciu úročenia, nasledoval rýchli boom a následný nevyhnutný sociálny rozklad a pád. Tiež sa tu dôvody podrobne rozoberali, tak to nebudem opakovať.

250391

10.08.2011 16:43

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

S tým hodnotením Stalina by som bol opatrnejší Quido. Pozor na dezinformácie na verejnosti.. Osobné dôsledky asi poznáte.. Nič v zlom..

Stalin určite urobil aj chyby. Myslím však, že je bez pochýb, že sa o plánovanej intervencii Hitlera do SSSR obecne vedelo. Vieme pre koho pracoval Hitler(či už nevedome, alebo vedome) z hľadiska globálnej politiky. Jednotlivé štáty sú len jej objektami, nie subjektami. To je kľúčové pre pochopenie nie len, medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej a komunálnej politiky, ktorá je jej prakticky vo všetkom odovzdaná..

Celá Európa v r.1940 vyrábala pre Hitlera. Predstavte si, čo by sa stalo, ak by Stalin urobil preventívny útok. Mal by proti sebe v podstate všetkých, nie len celú západnú kontinentálnu Európu, a aj U.S. Známy je aj výrok Britov:"Nech sa mlátia medzi sebou čo možno najdlhšie"-likvidácia potenciálu SSSR a Nemecka. Pri mechanizovanom vedení vojny, Blitzkriegu je obrana v podstate nemožná. Aj vtedajšia červená armáda vedela v zásade iba útočiť. Kontroloval ju Trockij(Bronštejn) a jeho ľudia s cieľom svetovej "socialistickej" revolúcie, čo bol, vieme koho projekt.

Predstavte si, čo by sa stalo, keby Trockého ľudia pracujúci zväčša nevedome, no niektorí aj vedome pre ciele globálnej "elity", zostali v červenej armáde v predvečer globálneho konfliktu. Riskli by ste to na mieste Stalina? Uvažujte prosím logicky a bez emócii. Tie v situácii, kde sa rozhoduje o miliónoch životov, nemajú miesto.

Stalin zatrhol svetovú revolúciu, čím si urobil u globálnej elity problém. Definitívne si podpísal rozsudok, keď poukázal na chyby v Marxizme a jeho neudržateľnosť, ako ideológie v roku 1952 v diele: "Ekonomické problémy Marxizmu". Vieme tiež, koho dielom bol marxizmus a rozoberali sme tu, čo sú jeho cieľe (limitovanie globálnej spotreby, kontrolovaná "alternatíva kapitalizmu" z rovnakej dielne, s následnými "benefitmi" stresu vychádzajúceho z takejto fiktívnej globálnej bipolarity, atď..)

Vieme kto kontroloval "revolúciu" v Rusku a podrobne sme tu identifikovali a hodnotili jednotlivé dôvody vzniku hladomorov a aj ten v rokoch 1932-33 na území bývalého ZSSR. Pár povrchných diskutérov tu mierne povedané hlboko zavádza. Roľníci dostali pôdu Leninovými dekrétmi. Prvé hladomory prebehli v mestách. Roľníci sa nechceli so všetkým deliť a to vyvolalo "protikulacké " represie. Na elektrifikáciu a mechanizáciu tiež bolo treba zdroje. Západ príjímal v podstate len zlato a obilie..Ak by neprebehla modernizácia, západ by ZSSR obsadil, rozdelil a vydrancoval.

Okrem toho sa hladomory na Ukrajine a v Rusku cyklicky každých 3-4 roky opakovali. Záznamy z archívov, ktoré to dokladujú, sú za posledných niekoľko stoviek rokov. Preto sa 1/4 úrody uchovávala na tento čas.. Zároveň bola situácia cielene zneužitá judaistickou perifériou globálnej "elity" tzv.červeným terorom na Ukrajine. "Elita" potrebovala logicky z h-is-tóric...

Automaticky kráceno

250396

10.08.2011 17:06

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

pokračovanie re:Quido..

Okrem toho sa hladomory na Ukrajine a v Rusku cyklicky každých 3-4 roky opakovali. Záznamy z archívov, ktoré to dokladujú, sú za posledných niekoľko stoviek rokov. Preto sa 1/4 úrody uchovávala na tento čas.. Zároveň bola situácia cielene zneužitá judaistickou perifériou globálnej "elity" tzv.červeným terorom na Ukrajine. "Elita" potrebovala logicky z h-is-tórických dôvodov nejaký vážny rozpor medzi dnešnými Rusmi a Ukrajincami. Dôvodov bolo teda viac, čo samozrejme nič nemení na tejto tragédii.

k londýnskym nepokojom..
Ni(e)kto cielene dlhodobo vytváral takúto situáciu. Škoda tých mŕtvych, ale hlavne škoda papagájonovinárov(Shooty, Schutz,..), ktorí nereportujú, prípadne demagogicky reportujú o nepokojoch pocelej Európe a ich príčinách. Škoda hlavne rodín a blízkych týchto novinárov a ich osudu, ktorí si takto sami píšu. Museli by veľmi výrazne a rýchlo zmeniť rétoriku, aby sa na ich obzvášť závažné zločiny mohlo "zabudnúť".

250401

10.08.2011 20:25

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

Áno Quido, klame, lže sa hodne. Vo všeobecnosti je 95% správ a netu lživých, zavádzajúcich.
Pritom sa ľudia pýtajú: Kedy nám konečne povie niekto PRAVDU?
V zásade je totiž skoro každý politik, novinár, umelec, manažér,.. presvedčený, že hovorí pravdu.

Otázka je, ako teda rozlíšiť pravdu od lži?

Uhol pohľadu na konkrétny problém závisí od svetonázoru(chaos, alebo mozaika=svet ako celok, kde je všetko príčinne-dôsledkovo podmienené) a vnímania=osobného postoja(egoistického, alebo neegocentrického)

Pri dostatočnom chápaní role dominantných objektívnych spoločenských procesov(dejiny globalizácie, zmena logiky sociálneho správania, atď..) a ich vzťahov, vieme aj pri obmedzenej dostupnosti "faktov" a masívnej dezinformačnej kampani, skladať dostupné informácie do mozaiky blízkej realite z objektívneho pohľadu.
Podrobne sme tu metodológiu psychológie analýzy a predikcie=riadenia osudu spoločnosti a jednotlivca neraz rozoberali a zrovna tak kritériá priblíženia sa ku nej z hľadiska praktického každodenného života.

Nič pred Vami Quido, alebo ostatnými čitateľmi netajím a namám zlý úmysel. Vedomosti, ktoré som zatiaľ počas života nadobudol, sa snažím dať ďalej. Mohol by som ich zneužívať pre osobné egoistické finančné, či priamo mocenské ciele, no nerobím to. Keďže vieme, že dnešný otrokársky informačný pyramídový systém je založený na zadržiavaní informácii, snažím sa dať čo najväčšiemu množstvu ľuďí možnosť, aby boli sami schopní spracovávať informácie= učiť sa=zvyšovať svoju Mieru chápania, hodnotiť = rozhodnúť sa. Iba tak môžeme zmeniť tento systém. Úprimne verím v ľudské dobro. Človek sa nerodí zlý.

Zároveň sa snažím zdokonaľovať tu argumentáciu, korigovať svoje postoje a hľadať spoločne riešenia problémov=výziev, ktoré nás všetkých trápia.

Naozaj si nie som vedomí nejakého obecne, či individuálne škodlivého úmyslu z mojej strany. Áno občas vybuchnem, ale určite to nemyslím v zlom.
Ak sme sa v niečom nerozumeli, rád to vysvetlím.

Zdraví U.do

250419

11.08.2011 00:01

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

re: Kysučan..

Určite som ovplyvnený aj ruskou školou [smích], aj slovenskou, nemeckou a americkou. Netvrdím, že nie. Som predsa človek. Nie som Boh! Chceš snáď aj s Quidom niekoho, kto vám povie: toto je pravda a robte to a to a všetko bude dobre.
Takých tu je až príliš..

Každý s Tatom rozpráva sám a výhradne osobne a pre každého On má špecifickú úlohu. Buďte vnímaví k meniacim sa životným okolnostiam. Je to Jeho jazyk. Ak sa pýtate, odpovie Vám. Ak budete prosiť, dá Vám, čo chcete, no buďte opatrní o čo prosíte, lebo dostanete nevyhnutne aj prídavok, ktorý Vás nepoteší. Za všetko sa totiž platí. Aj za životu a z Tatovho pohľadu neadekvátne postoje, ciele. Nechápavosť veľmi neospravedlňuje, iba mierne pozdrží následky Vašich rozhodnutí. Je to hra v ktorej ide naozaj o život. Aj ja sa len učím.

Mnohí Francúzi hovoria s hrdosťou o Napoleónovi, či deGaullovi, Nemci o Bismarckovi a Goethem, Češi o Masarykovi a Žižkovi, Smetanovi.. a my možno o Štúrovi, Tisovi..Rusi majú Stalina, Puškina, Ra-z-putina, Putina..
Čo všetky tieto osoby spája?
Skutky.
To, čo skutočne urobili pre svoje národy, kultúry.
Nemuselo byť v ich živote všetko správne a ani určite nebolo.
V iných situáciách by konali inak. Väčšinou čo-to vedeli, resp. tušili o globálnej politike, alebo mali minimálne trochu zdravého sedliackeho rozumu, ktorí sa v obyčajnom ľude dlho drží. V kľúčových situáciách sa minimálne občas snažili postaviť na stranu bežných ľudí a pomôcť im. Nikedy možno prevládli aj ich temnejšie stránky. Napoleona tiež najprv globálne klany využívali, no postupne evidentne začal chápať vo co go. Časť Code Civil, assignaty.. a situácia sa začala meniť..

Pravda totiž vždy vyjde na povrch. Na tom stojí svet.
treba vždy znovu a znovu vyberať, hodnotiť a upravovať z množstva h-is-tórických mýtov tie, ktoré sú najviac adekvátne reálne prebiehajúcim spomínaným dominantným spoločenským procesom, objektívnym sociálnym trendom a možnostiam ich riadenia. Subjekty poznáme. Nie je to až tak zložité, ako sa Vám to ni(e)kto rôznymi spôsobmi snaží zúfalo nahovoriť Kysučan a Quido [smích]

Vždy sa dostávali na vedúce pozície aj ľudia nekonformní cieľom globálnnych "elít". Aj medzi šľachtou a monarchami sa pravidelne vyskytovali z pohľadu snáh o kontrolu procesu globalizácie problémy, čo bol jeden z dôležitých dôvodov postupnej demontáže tohoto typu zriadenia v 18., 19., a 20. stor. a nahradenie demokratúrou. Dôvodov bolo samozrejme aj tu viac..
Globálny prediktor nie je blbý a nesnaží sa o 100% kontrolu. Je to neefektívne. Občas sa za istých konkrétnych okolností dostane vyššie v pyramíde aj nejaká tá výnimočnejšia osoba. Potom sa z nej rýchlo samozrejme ni(e)kto snaží urobiť kult, aby mohol v pozadí pokračovať v činnosti po jej menom. Miera úspechu klanov fascoelít závisí od úrovne chápania a kultúry občanov(alebo ovčanov).

Čo sa týka ...

Automaticky kráceno

250452

11.08.2011 00:06

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

pokračovanie re:Kysučan..

Čo sa týka knihy - presný názov:"Ekonomické problémy socializmu "r.1950 J.V.Stalin,..
Áno, je možné, že Stalinovi niekto radil, no netreba zabúdať, že mal teologicko-filozofické vzdelanie(základ celej politológie a manažmentu), ovládal účtovníctvo, rýchločítanie a na jeho aktivitách uralského, resp.kaukazského Jesse Jamesa(sabotáže obchodu Rockefellerovcov s ropou v Baku), či práci pre Cársku Ochranku vyzerá byť tiež niečo pravdy..

Opakujem znova: Moje príspevky sú snahou o optimalizáciu používania základných METODÍK ODHADU objektívnej PRAVDY z pohľadu dominantných tendencii, nie nejakou dogmatickou pravdou ako takou. Tož malé, no podstatné rozlíšenie.

Keď fašistickí psychopati zakazujú pochybovať, prehodnocovať, znamená, že melú z posledného. Nemožno totiž ľuďom idei dlhodobo nanucovať silou. Základ Hierarchicky najvyššieho systému sa javí byť totiž stavaný pozitívne.

Aj Putin sa inak nejaví byť zrovna konformný záujmom globálneho fašizmu. Fotky s jarmulkou a poskokmi periférie GP hádam neberiete ako smerodajné. Vyzerá, že robí aj chyby. Tiež je ale odkázaný na mieru rozvoja kultúry oblasti, za ktorú nesie zodpovednosť. Možno by si ale Kysučan ty na jeho mieste konal efektívnejšie.. problémom je vždy robustnosť úradníckej štruktúry stáročia vytváranej a pracujúcej roboticky v zmysle konceptu Globálneho prediktora. Preto je prakticky nevyhnutné robiť zmeny postupne dlhodobo a zdola, čo je dobre. Každá revolúcia je krok späť. Na nevyhnutnej evolúcii myslenia sa asi zhodneme. Keď vám niečo konkrétne na mojich príspevkoch vadí, dajte prosím vedieť. Rád sa poučím.

Dobrú..

U.do

250455

12.08.2011 10:10

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 91.?.?.?

ešte by som si dovolil drobné poopravenie Quido a Anonym..

Je veľmi dôležité uvedomiť si z hľadiska snahy o objektivitu v rozlišovaní ideológii vzťahy medzi tzv. boľševizmom, trockizmom, sionizmom a marxizmom. Tzv.Komunistická strana mala pomerne jasnú ideológiu-marxizmus.
No ako sa zvyklo hovoriť nie len u nás:
"Nie všetci komunisti boli marxistami a nie všetci marxisti komunistami".

Zrovna tak je dôležité si uvedomiť(pred tým, než začneme na niekoho, resp. nejakú ideu nadávať) ako je dnes vnímaná, či zodpovedá snahe o objektívnu interpretáciu dejinných skutočností, čo je pôvodný etymologický význam daného slova, ako postupovala deformácia jeho významu a v koho záujme asi tak mohla byť.

Teda boľševizmus sa rozhodne nerovná trockizmu(fašistický "elitárny" internacizmus?), sionizmu a marxizmu. Pričom posledné 3 ideológie majú rozhodne podľa charakteristických príznakov, efektov(sociálnych dôsledkov) blízky vzájomný koncept, pôvod.
S pojmami treba naozaj opatrne a ak má diskusia k niečomu viesť, vysvetliť si aspoň navzájom používanú terminológiu. V tom majú napr. judaisti pri spôsobe vedenia dialógu, kladenia otázok pravdu a mali by sme sa od nich učiť. 3 tisíc rokov skúseností nie je totiž na zahodenie a je nerozumné ich odvrhnúť ako celok. Samozrejme zvrátené neľudské časti identifikovať, verejne diskutovať a "aktívne ignorovať".

250631

12.08.2011 10:59

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..

re..spánok..
Dyik za radu [smích]

re..neznalosť neospravedlňuje..
Ak chce niekto zostať v ilúzii dnešnej virtuálnej reality vytváranej médiami a inými regulačnými mechanizmami dnešného otrokárskeho pyramídového fašistického, ľudskú dôstojnosť ničiaceho (reálsatanistického)sytému aj po smrti, tak prosím. Byť jeho baterkou(slúžiť mu, zabezpečovať jeho moc aj na "druhom svete") nie je zrovna charakteristikou Človeka. Väzenie v danom egregore(agregátnom kolektívnom module podvedomia) mi nepripadá príliš vábivé. Aké sú možnosti dostať sa z neho po smrti, neviem, no možno dáke sú. Spoliehať sa však na ich hypotetickú existenciu je mierne povedané hlúpe. Na tom sa hádam zhodneme. Takéto človeku podobné opice-zombi, sú logicky globálnou "elitou" preferovaný a propagovaný typ psychiky. Každý je pánom svojho osudu, pokiaľ ho samozrejme neodovzdá do rúk iných osôb.

Každý má nejaký potenciál a ide o to nakoľko si vyberá v rámci neho obecne a aj sebe prospešné ciele. Kritériá poznáme..Od toho závisí dotyčného a z časti aj náš osud.
Kto teda nechce byť človekom, nemusí sa vzdelávať a možno nejako prežije s uvedenými následkami. V tom máš pravdu Kysučan. Ak niekto ide za túžbou vzdelávať sa, chápať svet, príde do štádia, kde sa bude musieť rozhodnúť, ako dané vedomosti použije-ego-, alebo neegocentricky. Ak s plným vedomím koná protispoločensky, následky sú dnes rýchle. Čo je protispoločenské konanie, sme si tu definovali.

re Vladimír..
Zatiaľ nemám vážnejší dôvod Vladimírovi nedôverovať, skôr mu byť vďačný za vytvorenie priestoru na vzájomnú pomoc.

re filozofický jazyk..
Používaná terminológia(podľa teba filozofický jazyk) je štandardný konsenzuálny spôsob interdisciplinárnej komunikácie posledných cca.15 rokov. Je pomerne jasná a presná. Obmedzuje nedorozumenia. Možno sa niekomu javí ako trochu abstraktná, no slovo je kód, miera a tá je v princípe abstraktná, diskrétna, aj keď vytvára spojitosť a emócie. To je ale na dlhšie a tiež sme to tu neraz rozoberali. Pokiaľ sa nad tým zamyslíte, určite dôjdete nato, že tento pojmový aparát založený na tvorení, riadení má široké použitie. Občas sa snažím aj o spomínané prirovnania a príbehy.. Nemyslím si, že by si z toho ľudia hodne nebrali a je postavený tak, že motivuje, nekalí myslenie. Má budúcnosť. Nebojte sa ho, Ho [smích].

re..skúsenosti fascoelít..
Áno, a môžeme sa od nich hodne učiť. Zároveň sú "elity" a ich činnosť motiváciou vzdelávať sa. Vytvárajú gradient, ťah. Ak to preženú, my to dopustíme prehnať, môže to v rámci objektívnych pravidiel znamenať smrť aj súčasnej civilizácie. Momentálne to ale tak nevyzerá..
Zmena je možná len známym zvýšením Miery chápania populácie. Ideálne nad Mieru chápania "elít". Nie je to vôbec až také zložité. Postup sme tu tiež neraz rozoberali.

250636

12.08.2011 12:11

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 91.?.?.?

Dobrý, Anonym..
Píšem, píšeme hlavne sem. Je ale nejakých 20 ďalších stránok. Linky som tu uvádzal. Nájdete ich po kliknutí na môj nik. Ak Vás diskutované politicko-filozoficko-("mystické" ) témy zaujímajú, môžem Vám nejaké materiály poslať. Vytvárame ich najprv pre naše interné potreby a keď prejdú príslušným pripomienkovým procesom sú zverejňované. V zásade je snaha všetko podľa možnosti čo najrýchlejšie zverejňovať v rámci úsilia o zvyšovanie chápania globálnych a im podriadených lokálnych spoločenských a prírodných trendov čo najväčšim počtom ľudí.

Našim cieľom je zvyšovanie sociálnej bezpečnosti, etiky, morálky..
Ide o tzv.fond konceptuálnych technológii, voľné združenie s istými pravidlami fungovania.
Inak poly-gr.veľa, tykos-rg.názor, zámer..
a "mystika" je doslovne z gr.skryté-hermetické znalosti. Neznamená samozrejme, že sú nepochopiteľné. Iba nespadajú v okruh chápania mnohých, žiaľ..zatiaľ..
Na tom je postavená dnešná otrokárska psudodemokratická pyramída v jej rôznych formách.
Úlohou je tzv. dehermetizácia, sprístupnenie "elitných" informácii bez ktorých nie sú možné riešenia súčasného stavu spoločnosti..
Pracujú na tom v dialektickom tandemnom a polydandemnom režime týmy špecialistov z rôznych odborov.
Ja som niečo ako jeden z hovorcov tejto súkromno-verejnej občianskej iniciatívy.
Prezentujem kolektívne názory, riešenia, no niekedy aj osobné.
Fóra slúžia na diskusiu, zverejňovanie, korekciu a optimalizáciu navrhovaných riešení.

Akými rečami hovoríte? Niečo je aj v slovenčine, no oveľa viac v iných jazykoch. Pod menami udo a udo1 je tu inak nejakých myslím 600-700 príspevkov. V nich je tiež hodne snáh o popis prebiehajúcich spoločenských procesov a návrhov komplexných riešení dnešných(dlhodobých) problémov-výziev.

250644

14.08.2011 22:58

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 46.?.?.?

re:Kysučan..
pár upresnení..
Nie som žiaden profesionálny filozof v tomto zmysle.
V prevládajúcom chápaní z toho totiž nežijem.

re: u.do a spol..
Opakujem. Pod nikom udo1 a predtým udo píšem na tomto fóre ja osobne=1.osoba. Dávnejšie som identifikoval 2 príspevky, ktoré som nepísal ja pod týmto nikom a bol to aj z ich štýlu dosť evidentné. Je tu však minimálne ešte jeden prispievateľ, ktorý je oboznámený s uvedenými materiálmi. Neviem však do akej hĺbky. Pár krát som si s ním písal aj priamo a máva aj pomerne chápavé príspevky. Má iný nik a možno viete o koho ide..

re: názov OI..
Je v linkoch ktoré máte k dispozícii a tu na fóre bol viac krát uvedený.

re: think tank..
podobne zamerané organizácie sú vo viacerých krajinách. Konkrétne aj v Rusku, na Ukrajine, Kazachstane, USA, Číne, Japonsku, Izraeli, Iráne a niektorých Arabských krajinách.

Príklad Japonsko:
Ciele Japonska v 21.storočí
Reidentifikácia Japonska v 21.storočí
Vytvorenie režimu regionálnej kooperácie vo východnej Ázii

Časť materiálov je znova v angličtine a zvyšok, ak vás to zaujíma, hoďte do google translate z japončiny, resp. Čínštiny.
Je to znova obdoba zverejnených ruských materiálov. Zdroj: Autorské kolektívy IIPS(Institute for International Policy Studies-JAPAN)-iniciátor a zakladateľ nikto iný, ako známy Yasuhiro Nakasone. V Japonsku veľmi populárny vládny minister pre JDA-Japan Defens Agency, neskôr minister za vedecko-technickú agendu, neskôr medzinárodný obchod a priemysel, neskôr manažment vládnej administratívy Japonska a v rokoch 1982–1987 niekoľkonásobný premiér Japonska. Nakasone osobne hodnotí založenie a činnosť IIPS ako s odstupom najdôležitejší počin svojho života. Pokiaľ viem, bol založený pred jeho ruskou obdobou, no nie som si úplne istý..

Príklad USA:
NSA Security directive 20/1. The Harvard Project.
Sme tu podrobne rozoberali..
Priebeh a organizovanie "revolúcii", rôzne formy vedenia vojny po celom svete, "pax americana" pod globálnou U.S.hegemóniou s cieľom v pokračovaní v boji o využívanie svetových zdrojov. Snaha o "legalizáciu" globálneho parazitizmu. 5% populácie (U.S.) využíva 50% svetových zdrojov energie, nerastov,..

Izrael:
Celková judaistická ideológia a je varianty, pôvodné a modifikované základné koncepty
Analýzy pravdepodobného časového harmonogramu priebehu projektu, zameranie, vznik, jeho autori, zhodnotenie problémov, vnútorný boj, perspektívy..
Sme tu podrobne rozoberali a podrobné detaily..cca.4500 strán elaborátov je v online knižniciach, ktoré tu boli tiež viac ráz uvedené.

Čína:
Koncept zatiaľ nemám-e k dispozícii, no z pomerne dôveryhodných zdrojov je známe, že existuje. Oficiálne nebol zatiaľ predstavený. (Aspoň ja neviem, že by ho uviedli..)

U...

Automaticky kráceno

250948

14.08.2011 23:01

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 46.?.?.?

re: pokračovanie..Kysučan a opätovné nedorozumenie..

Čína:
Koncept zatiaľ nemám-e k dispozícii, no z pomerne dôveryhodných zdrojov je známe, že existuje. Oficiálne nebol zatiaľ predstavený. (Aspoň ja neviem, že by ho uviedli..)

Ukrajina, Kazachstan:
V podstate modifikácie ruského konceptu rozvoja..

Irán a iné Arabské krajiny:
Chronologicky modifikovaný Korán a prvky japonského a ruského konceptu.

GP(odb. v rámci sociológie "elít" psychologicko-technický termín Globálny prediktor) egoistická riadiaca štruktúra "elít" zameraná na predikciu dominantných objektívnych prírodných a sociálnych procesov a ich bezštruktúrnu kontrolu:
Podrobne sme ich tu tiež rozoberali a aj ich zatiaľ dominantnú rolu v rámci celosvetovej populácie.

Najpodrobnejšie a hlavne otvorené rozpracovanie globálnych vízii vývoja procesu globalizácie uvádza ruská organizácia s nazvaním Vnútorný prediktor. Niektoré jej vývody, ciele sú však z nášho pohľadu pre geopolitiku strednej Európy minimálne problematické, až neakceptovateľné. Mnohé idei(možno dokonca väčšina) z uvedeného tzv. Konceptu všeobecnej(nie národnej) bezpečnosti majú však bez pochýb vysokú kvalitu a určite ma, nás silno inšpirovali.

toľko k upresneniu..

250951

15.08.2011 12:16

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 91.?.?.?

re: Vojto, anonym xy,Mou,Quido..

Ok..
Pome radšej krok ďalej. Na tejto úrovni sa budete dokola bezvýsledne škriepiť.
Ako sme tu neraz rozoberali:
Nejde v 1.rade o "fakty" samotné.
Ide o INTERPRETÁCIU daných "FAKTOV". Spôsob myslenia, úroveň chápania a morány postoj.
To, čo chcete, z príslušnej kaše faktov a štatistík vždy dokážete, ak ste aspoň trochu chápavý=inteligentný.
"Pohár je z polky plný a či prázdny?.."

Teda..
Otázka je: Ktorá interpretácia zodpovedá objektívnej realite?
Zhodli sme sa tu, že niečo také existuje.
Náhoda, chaos, nihilizmus a "relativizmus" sú považované v dnes prevažujúcom zmysle za konšpiráciu.

Sú tu teda objektívne tendencie, zámery nadradené cieľom "elít", sionistov a iných fašistov..
Svet je jeden celok a všetko v ňom má svoje príčiny a dôsledky.
Globálna "elita" sa snaží dominovať proces globalizácie. Otázkou je, akú rolu hrala so svojimi takmer neobmedzenými prostriedkami, skúsenosťami, odhodlaním a "nadčasovým" plánovaním pri udalostiach v Rusku po roku 1905, pred tým a detto napr. v dnešnom Londýne?

Keď sme už znova opodstatnene zabŕdli do judaizmu, vieme, čo to je a aká je jeho rola v tomto procese-benefity jeho zástancov, ich Schekelgruberov a pri ich nezmenenom postoji objektívna nevyhnutnosť cyklického holokaustovania. Za všetko sa totiž platí.

re:Quido a Mou..
Zo slepo oddanými, ktorí majú vnútorné podprahové bloky prehodnotenia ni(e)kým implantovaných stereotypov, ťažko diskutovať. Sú to automaty, ktoré odpracúvajú naočkovaný algoritmus. Moc ľudského tam nenájdete. Treba ich čo najrýchlejšie odhaliť, pred ostatnými identifikovať, uviesť do reality a nestrácať zbytočne čas a energiu. Na to treba byť vždy v myslení, chápaní o úroveň ďalej.

Netrápte sa teda obaja zbytočne naoko "nechápavosťou" Vojtu, anonyma a im podobných. Nemajú to ľahké kvôli svojmu pozadiu. Treba byť ku nim a im podobným zombi, či chápajúcejším človeku podobným opičkám-démoníkom chápavý, zhovievavý, no zároveň nedovoliť šírenie tejto nebezpečnej infekcie.

Ostatne.. zvyšovanie miery chápania a svedomia(všeobecných morálnych štandardov)je prejavom zodpovednosti u každého.
Kto to naopak nerobí, automaticky kolaboruje s protiľudsky nastaveným modulom v spoločnosti s príslušnými následkami. Také sú pravidlá a vyzerá, že sú nastavené dobre.

251009

15.08.2011 19:25

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 91.?.?.?

píšeme: Áno, autorstvá bývajú často kolektívne. Tu píšem a vkladám ja, udo.

Organizácia v tomto zmysle nie je registrovaná. Nepovažujeme to za dôležité. Ide o viacero neziskoviek a firiem, ktoré sa snažia pracovať a rozvíjať uvedené princípy do reality. Pracujeme vo viacerých rovinách.

Ďalší oboznámený tu na fóre je dub, jestli se nepletu.

re: Dlhodobý koncept rozvoja v SR a ČR..
Ja som na MVSR nezažil podobný koncept rozvoja a pokiaľ viem od rodiny a známych na MVSR stále neexistuje, nie je hotový, resp. zverejnený ani pre interné potreby. Bolo mi povedané, že Fico, alebo niekto z jeho blízkych známych zadal takú úlohu. Do akej miery bola rozvinutá, či skartovaná, neviem. R.F. dostal však následne závažné osobné vyhrážky od známych kruhov, na čo bol nútený zmeniť aj iné politické kroky, ktoré sa konali, resp. boli v pláne. Osobne sa vraj vyjadril, že v jeho pozícii ide v kľúčových politických otázkach, ktoré tu rozoberáme, doslovne o život. Aspoň za vlády, kde bol premiérom..

Aj preto tak neodsudzujem Radičovú. Všetci politici majú takmer žiadny priestor na manévrovanie. Kontakt cez médiá majú blokovaný. Globálna novinárska autocenzúra je veľmi prísna a každý novinár vie, tuší, čo by ho po istom type reportáže mohlo čakať. Aby neboli zasa nedorozumenia.. s tým samozrejme nemá naša polícia nič spoločné.

Ak to verejnosť bude mať na háku, môžeme mať postupne fakt problém. Vývoj je ale pozitívny, napriek tomu, čo za demagogická masová propaganda zo všetkých strán beží. Inak by ani prasatá neboli tak hysterické.
Krajina bez dlhodobého konceptu vývoja nemá samozrejme budúcnosť, pretože vždy jej bude nanútený koncept ni(e)koho iného, koho bude zaujímať dotyčného budúcnosť a môže v nej vidieť egoistickú príležitosť fatálneho parazita.

Cvičenie:
Čo je podľa teba Kysučan na stručnej verzí napr.japonského konceptu rozvoja pre 21.stor fajn a čo je dlhodobo vážny problém? Kde robia japonskí prognostici chybu a čo zásadné im tam podľa teba chýba?

251055

16.08.2011 10:23

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 46.?.?.?

re4:Kysučan..

Ty si si tie linky samozrejme nepozrel a zasa plávaš po povrchu..
Bolo odo mňa asi naivné si myslieť, že by si chcel niečo naozaj hlbšie(nie len deklaratívne) pochopiť. Znova váham, či to je z tvojej strany lenivosť, alebo zámer. Za celých tých pár mesiacov, čo tu spolu diskutujeme, si si nepozrel ani základné analyticko- prognostické práce..

No podobné problémiky máme aj s niektorými kolegami v práci [smích]
Ak niekto má naozaj záujem, závisí to už iba od disciplíny myslenia(schopnosti koncentrácie).
Prebraté a vyvinuté(objavené) metodiky testujeme na sebe a medzi sebou pri aj tu často popisovaných bezpečnostných pravidlách. Máme pár psychológov a konzultujeme so psychiatrami. Ide o to, byť schopným identifikovať chyby vo vlastných algoritmoch myslenia sám, za pomoci blízkych a HNR na základe systematickej metodickej kooperácie.

Platí zásada:"Lepšie je byť šéfom samému sebe, ako celému svetu". Tzv. východné a aj mnohé západné "filozofie" sú založené zväčša na pokusoch o rozšírenie vedomia. Sociálne bezpečný a udržateľný politický manažment však na identifikácii a korekcií chýb v podvedomí. Dá sa veľmi zneužiť.
Egoistické fašistické ideológie a systémy založené na uvedených princípoch by boli oveľa tvrdšie, ako ten dnešný. Preto je dôležité oboznámiť najmä mladú nastupujúcu generáciu s týmito technológiami, ich fungovaním a bezpečnostnými pravidlami, aby sa mohli sami rozhodnúť a neboli bioautomatmi "adminov kultúrneho inžinieringu".

Spomínaných cca.20 webstránok je z Ukrajiny, Ruska a ďalších zväčša republík bývalého ZSSR, Japonska a USA. Sú v rôznych jazykoch. Z časti aj v eng., de., esp..

My na Slovensku neprevádzkujeme stránku výlučne tohoto zamerania. Vláda a úrady nám v činnosti nebránia. Nemajú dôvod. Vyjadrovať sa oficiálne z pochopiteľných dôvodov nemôžu. Našim cieľom je podpora štátu a jeho deklarovaných úloh.
Spomínané organizácie v SR sa nezaoberajú len touto "politickou" činnosťou, no názory a ciele ich v mnohom spájajú. Popularita je v dnešnej deklaratívnej politike so skrytými cieľmi(realitou) v zásade kontraproduktívna. Znemožňuje akúkoľvek reálnu politickú činnosť. Akonáhle máte mandát, funkciu nemôžete ďalej konať. Zatiaľ to väčšina populácie stále ešte nechápe.

Ako sa hovorí v politike, alebo vo firme:
Je aktívny a kritizuje? Ak ho nemôžeme inak eliminovať,dajte mu funkciu! Vieme kto je majiteľom mandátu.. a dotyčný reálii neznalý rádioaktívny MIPS-ko (mladý idiot plný sily) rýchlo schladne a ani nevie prečo [smích]. T.j. ak je sám. Treba mladým pomôcť. Vychovať sloj chápavých, vlnu, ktorá si bude vedieť navzájom pomáhať a neegoisticky myslieť. Kooperáciu sa môžeme učiť aj od tzv. židov. Ich skrytým cieľom je však skutočný egoistický satanizmus=pseudorasistický sionacizmus=parazitické systematické zotročenie populácie a znemožnenie jej roz...

Automaticky kráceno

251119

16.08.2011 10:27

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 46.?.?.?

re4:Kysučan..

Ako sa hovorí v politike, alebo vo firme:
Je aktívny a kritizuje? Ak ho nemôžeme inak eliminovať,dajte mu funkciu! Vieme kto je majiteľom mandátu.. a dotyčný reálii neznalý rádioaktívny MIPS-ko (mladý idiot plný sily) rýchlo schladne a ani nevie prečo [smích]. T.j. ak je sám. Treba mladým pomôcť. Vychovať sloj chápavých, vlnu, ktorá si bude vedieť navzájom pomáhať a neegoisticky myslieť. Kooperáciu sa môžeme učiť aj od tzv. židov. Ich skrytým cieľom je však skutočný egoistický satanizmus=pseudorasistický sionacizmus=parazitické systematické zotročenie populácie a znemožnenie jej rozvoja, naplnenia HNR darovaného potenciálu.
Náš systém Sociálnej bezpečnosti má otvorené kódy, deklaráciu a to je zároveň jedno z jeho bezpečnostných pravidiel.

Obidva moje spomínané výroky, čo sa týka organizácii a linkov, sú teda v uvedenom zmysle pravdivé.

Re: Radičová, pro-gnostika, Rocky, Bill,..a "slepá baba"
Z ďalších tvojich výplodov(provokácii?) je evidentné, ako hlboko principiálne štruktúrne zdeformovane chápeš prebiehajúce spoločenské procesy. Čokoľvek sa ti snažím vysvetliť, prevrátiš. Česť výnimkám.. Preštuduj si aspoň v linkoch uvedenú Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia. Je to metodológia vnímania a spracovania informácii. Je stratou času vysvetľovať ti dokola jednotlivé(pomaly stále tie isté) príklady zo života, keď nechápeš podstatu, nevieš identifikovať chyby(neadekvátnosti realite) v tvojom vnímaní(stereotypoch spracovania informácii). Nie je to samozrejme z veľkej časti tvoja vina, ale vina kultúry, v ktorej si vyrastal a konceptu, metodológie jej samo?riadenia.

Keď 10. ľuďom povieš to isté, každý si v zásade predstaví iný obraz. Preto je tak dôležité dohodnúť si objektívne štandardy, a interdisciplinárnu terminológiu. Prehnaný nihilizmus, chaos a relativizácia vo vzdelaní sú z pohľadu "adminelity" zámer. Chaos a poriadok, poriadok a chaos..Čo majú spoločné? Nie "boj" protikladov..Tam to začína..

re:Japonská štátna IIPS..
V prognóze im chýba tu často rozoberaný HNR faktor a definícia vzťahu k Nemu a Jeho cieľom. Okrem toho aj pár ďalších vecí..

251121

16.08.2011 21:19

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 46.?.?.?

Myslím, že dobre vieš o ktorých materiáloch sme sa rozprávali. Išlo hlavne o "Dotu" a "Krátky kurz", prípadne analýzy "Matrix" a "Ford" v angličtine, tak nehraj prosím ťa blbého.

Nič podstatné nemlžím-e.
Prečo aj ty potom nezverejníš svoje pravé meno, adresu, mená a adresy rodiny, kde deti chodia do škôlky, školy,..čo robia na fakbuku, atď..

a nezneužívaj Quida, aby ty si nebol zneužívaný a prípadne raz obetovaný..

Jou a pozor na amona. Ten psychopatický agregátny modul vždy požiera svoje deti, tak ho radšej nevolaj. Pre svoje dobro.

Daj si radšej pár dní diétu a choď sa prejsť do lesa. Spýtaj sa radšej Nadmiernej reálnosti(svojho nebeského Otca), čo máš robiť. Snaž sa vnímať zmeny v svojom okolí a myšlienky, čo ťa pri tom napadnú. Dôveruj mu. Ak sa ti neuľaví a problémov ti neubudne, zopakuj to a skús prichádzajúce myšlienky znova reinterpretovať. Obráť sa priamo k HNR(nie cez niekoho, niečo) a on ti pošle uvedené informácie na riešenie tvojich problémov. Samozrejme žiaden fet, chlast, cigi..inak sú chyby v spracovaní informácii nevyhnutné.

A dobre pravidelne spi.
Pred tým sa Vševesmírnej Miery tiež môžeš spýtať eko ďalej. Kým vstaneš, neotváraj oči a skús si spomenúť, aké príbehy sa ti snívali. Obzvlášť ak sú farebné, prípadne sa opakujú. V príbehu dostaneš návod kudy kam..
No pozor, aj On ti dá kvôli tvojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti tvojho okolia len informácie zodpovedajúce tvojej morálke a chápaniu. Zvyšuj ich teda a keď budeš lepšie interpretovať aj kľúčové informácie (celospoločenského významu) ktoré si už dostal, začnú sa aj tvoje psychické problémy zmenšovať.
Je to príjemná cesta smerom k Človeku.
Neboj sa jej.

Pýtaj sa teda Jeho a vnímavo sleduj aj zmeny u svojich blížnych. S čím u nich môžeš súhlasiť a prečo. V čom robia chybu a prečo(aké stereotypy kultúrne, školské, pracovné, rodinné, spoločenské ich k tomu doviedli) a ponúkni riešenie. Vyzvi ich, aby tak isto komunikovali s tebou. Je to tandem. Tandemný bicykel je rýchlejší, ako dva single. Tretia osoba sa vždy pridá na stranu jedného z dialektikov a preto je v tomto zmysle prebytočná.

Tieto 3-4 metodiky ti v podstate stačia na postupné skutočné zlepšenia kvality života seba a svojho okolia. K ostatnému snáď dôjdeš s Božou pomocou aj "sám".. keď sa ti nechce študovať..

Drž sa..

251152

17.08.2011 09:15

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

udo1 31.?.?.?

Re Vojto:fašizmus, Pike, Protokoly, "Židia",..
re:bod 2..
Koreň slova fašizmus a jeho význam je tu už minimálne nejakých 2000-2500 rokov. Je známy zo starého Ríma, latinčiny, no sú teórie, že pojem a symbolika je ešte staršia. Vyskytuje sa vo viacerých kultúrach a má rôzne varianty.
Čiže bod 2, Vojto, je v lepšom prípade polopravda, resp.zavádzanie.
Teda opatrne s jednostrannou demagogickou interpretáciou dejín.

re:bod 1..
Albert Pike a jeho list, či Protokoly, a iné podobné materiály..
Máte pravdu Vojto, že sa javia vždy skôr ako falošné stopy, ktoré majú odviesť pozornosť od kultúro-zombifikačných mín zabudovaných priamo v Biblii, Tanah a Talmude.
Faktom ale je aj to, že v Protokoloch a "Pikových materiáloch" tak, ako aj v Biblii, Tóre, Talmude.. je veľký kus pravdy. Inak by to ľudia nežrali(Satanášoviny sú tam zabudované na profi úrovni). Otázkou, je kto a za akým účelom ich koncipoval. Rozoberali sme to tu spoločne neraz.

Vieme, že Boh to v v ich finálnej verzii ako celku, nemohol byť. Ak by to boli ruské, či u.s. tajné služby, dávno by mali svet v rukách. Bol to teda ni(e)kto iný. Rozoberali sme tu deduktívne kto to s najväčšou pravdepodobnosťou na základe posledných komplexných výskumov môže asi tak byť, keď sa pozrieme dostatočne ďaleko do dejín a spravíme z dejín globalizácie mozaiku.

re:Arabsko-židovský problém..
S tým rokom 1917 to hádam nemyslíte vážne. Viete, že ten konflikt má pred-h-is-tóriu pár tisíc rokov..
Keď nejakú udalosť vyrežete s objektívneho h-is-tórického procesu koncentrácie moci a dominantných nízkofrekvenčných sociálnych procesov, tak máte vami propagovaný efekt vzájomne nesúvislej pseudodejinnej demagogickej omáčky, kde prakticky nič s ničím poriadne nesúvisí a všetko je akože "náhoda". V dnes dominujúcom ponímaní tohoto slova je takýto Váš prístup Vojto extrémne konšpiračný.

251164

18.08.2011 10:53

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 31.?.?.?

re: Kysučan..
ok, teda ešte raz pre ako prasátko kvíkajúcich a mladý bujačok kopajúcich, hlavou o stenu búchajúcich lenivcov [smích] pár zo spomínaných spriaznených stránok, ktoré som tu už zväčša neraz uvádzal:
http://dotu.ru/
http://kob.in.ua/
http://www.spb.ru/
http://kob.org.ua/
http://www.vseminfo.ru/
http://kob.kz/
http://kob.by/
http://media-mera.ru
http://wiki-http://wiki-kob.ru/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://kob-inform.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.razumei.ru/
http://m3ra.ru/
http://cl.us-in.net/
http://pravdu.ru/
http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin-list.html
http://kobovec.org.ua/
http://kpe.ru/
http://www.kprf.org
http://kpe.rpod.ru/rss.xml
http://www.tebe-i-vsem.ru/
http://www.rg.ru

S mnohým na uvedených stránkach sa dá ztotožniť. Tak, ako aj s niektorými japonskými, americkými a inými. Očisťujem-e uvedené koncepty od "veľkoruských" ideí, ktoré nie sú pre nás moc nezaujímavé. Zrovna tak, ako inde hodnotíme pri použiteľných materiáloch-konceptoch, technológiách "veľkoamerických", "veľkočínskych", "veľkoizraelských", "veľkojaponských" a iných lokál- a globálnofašistických ideách.. použiteľné myšlienky sa snažíme aplikovať na naše geopolitické podmienky.

Najlepší, najhlbšie prepracovaný sa javí byť ruský koncept SB. Najviac používame, prepracovávame a testujeme v ňom rozpracované moduly. Sú však upravené a nepoužívame všetky. Politické strany na Slovensku ho majú k dispozícii. Neviem však, či všetky.
Politická strana KPE, ktorá je uvedená v spodných linkoch je jeden z projektov ľudí s nám blízkym myslením, no tiež máme isté výhrady a nestotožňujeme sa s ňou. Slúži z nášho pohľadu len k šíreniu základných myšlienok tohoto Konceptu sociálnej bezpečnosti. Hierarchia a niektoré snahy tejto strany sú kontraproduktívne, pričom však urobila aj kus dobrej práce.

Autorské práva v právnom zmysle neuznávame, lebo sú absurdné a neslúžia spoločnosti. Sú zbytočné a brzdia rozvoj. Registrácie tiež vzhľadom na situáciu tiež. Dôležité sú myšlienky. Pracujeme viac-menej bezštruktúrne. Je to efektívnejšie. jednotlivé firmy a organizácie sú len postavené na uvedených myšlienkach, testujú ich na adekvátnosť realite a korigujú, príp. ich rozvíjajú.

Naši ľudia pracujú v teréne s ľuďmi. Veľa s deťmi a mládežou. Sme je hodne cenzúrované. Je známe pre koho pracujú moderátori, redaktori, admini.. zombi-nevedome a niektorí snáď aj vedome. Boli pokusy. Aj kapacitne neide robiť všetko naraz. Keď chceš, urob niečo pre budúcnosť nás všetkých a choď tam ty navrhovať rozumné riešenia [smích]

re:amen=amon..
Amen a Amon je to isté. Horšie dôsledky sú samozrejme pre teba, lebo ty vieš, čo to znamená. Kto sa s ohňom hrá.. bežní "v...

Automaticky kráceno

251243

18.08.2011 10:54

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 31.?.?.?

re5..kysučan..

re:amen=amon..
Amen a Amon je to isté. Horšie dôsledky sú samozrejme pre teba, lebo ty vieš, čo to znamená. Kto sa s ohňom hrá.. bežní "veriaci" pseudokresťania sú len nevedomé zombibaterky, ktoré pravdepodobne zostanú otrokmi toho systému(agregátneho modulu=samo?riadeného kolektívneho podvedomia) aj po smrti. Pre teba hrozia takmer okamžité následky.

Snažiť sa hovoriť pravdu je príjemné, no isť hlavou proti múru(predprogramovaným, rôznymi "ochrannými" blokmi nainfikovaným zombíkom) je kontraproduktívne. Hľadaj súvislosti v rôznorodosti, medzi odlišnosťami. Nikdy sa nedaj dotlačiť do výberu z dvoch extrémov. V zásade sú iba koncepty a pohľady na svet dva základné, aj keď ty si to žiaľ asi znova prevrátiš do absurda, ako si zneučený.

re: psychické problémy, "ezoterika", Ivetka, psychiater..
Hi-hi-ha-ha [smích]
Nie je to zrovna do smiechu. Pýtal si sa ako funguje spoločnosť a systém. Bolo ti to myslím dostatočne vysvetlené. Že si to stále nasilu dezinterpretuješ, nie je už moja vina. V podvedomí už teda máš uvedené pre celú spoločnosť, tvoje blízke okolie a seba informácie kľúčového významu. Ak ich budeš ďalej nasilu dezinterpretovať a nebudeš ich používať pre blaho celého svojho okolia, bude konflikt v tvojom podvedomí narastať a s tým komplikovanosť tvojej životnej situácie a s najväčšou pravdepodobnosť problémiky.
Život teda nie je len hi-hi-ha-ha a môžem si robiť, čo chcem, bo mám akože "absolútnu slobodu".
Smej sa ak chceš ďalej, no raz si na tieto slová nevyhnutne spomenieš.

251244

18.08.2011 18:44

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 91.?.?.?

oprava vety..
"Očisťujem-e uvedené koncepty od "veľkoruských" ideí, ktoré nie sú pre nás moc nezaujímavé"
aby neboli nedorozumenia..

Chcel som tým povedať, že tzv. veľkoruské myšlienky a niektoré ďalšie podobné z materiálov eliminujem-e, pretože mne-nám nie sú zrovna blízke.
Nič to však nemení na významnosti, hĺbke a evidentnej funkčnosti analýz, prognóz a sociálno-psychologických modelov ktoré sú v uvedených materiáloch popísané. Mnohé sa javia byť rozhodne použiteľné na riešenie problémov aj u nás a inde vo svete.

jou..a dik Kysučan za to čínske príslovie. To si pokúsim zobrať si od teba k srdcu a pošlem aj ďalej. Myslím to vážne [smích]

251275

18.08.2011 22:15

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Zakon zachovani lidske blbosti

udo1 91.?.?.?

Recht hast du Wasserfall!

Všetko je v podstate ok. Dobre sme si to tu na zemi vybudovali. Stačí pár drobných postupných zmien. Úroky na nulu a zároveň začať globálne kryť peniaze kWh. Komunity môžu mať samozrejme bitcoiny, časové, kvalitatívne jednotky, zrno, ovce, zlato, ich kombinácie, alebo čo chcú..

Ostatné dôsledkové fiktívne problémy(sociálne, finančné, dôchodkové, nezamestnanosť=wtf?, ekologické, zdravotné-zväčša zo stresu, zlej stravy, životosprávy a zvráteným socio-kultúrnym low-end inžinieringom devastovanej kolektívnej a individuálnej psychiky) začnú postupne miznúť samy. 80-90%(podľa niektorých prepočtov 95%) сeny produktov a služieb pri dnešnej úrovni technológii tvoria rôzne formy skrytého úroku. Celá ekonomika je krížom-krážom preúverovaná. Každý stupeň procesu výroby a služieb. O daniach ani nehovoriac.

Posledné uverejnené štatistiky hovoria, že napr.v Maďarsku z každých 10 Forintov vybraných na daniach ide 7 len na splácanie úrokov štátneho dlhu. Ak politici neschvália zadlžovanie(samozrejme sa všade vo fascotrúbomediách deklaruje propagácia nezadlžovania a akože nezodpovednosť politikov), musia si ľudia po príslušnej médiomasáži zvoliť druhých a tí dostanú znova na výber. U nás, v Čechách a inde vo svete to samozrejme nie je o moc lepšie. Koľko je to len v Maďarsku prepočítane desiatok miliárd Euro priamej "zlegalizovanej" gigalúpeže na občanoch.

Čo to kecajú o korupcii politikov?WTF???Bankster, aby zúfalo odpútal pozornosť, ukazuje na vreckára, ktorý ani nemá inú možnosť. Globálne sú to ročne bankami ukradnuté tisíce miliárd Euro, Dolárov,..
Všetko ukradnuté prostriedky z vrecák ľudí, ktoré mali ísť do sociálnych, rozvojových a vzdelávacích projektov a všetko je v podstate "reinvestované" do mediálnej demagógie, tvorby umelého stresu, vojen a ďalších a ďalších zvrhlostí v záujme zachovania psychopatického otrokárskeho systému.
Ekonomika má slúžiť v 1.rade na materiálne zabezpečenia základných potrieb. Luxus môže byť tiež, no rozhodne nie na prvých rebríčkoch cieľov ekonomiky. Dnešný tichý 1.cieľ sa javý žiaľ byť zabezpečenie absurdného extrémneho parazitického luxusu elity a jej periférie. Ďalší dnešný cieľ je stres a "regulácia" populácie=genocída v rôznych formách.

Stačí, ak sa postupne pár a potom stále viac a viac ľudí na verejnosti začne pýtať politikov, čo to vlastne robia, o akej nezamestnanosti, či dôchodkovom probléme to vlastne hovoria a prečo neriešia podstatu. Žiadny politik(ani ten, čo by vedom chcel robiť sprostosti) si potom proste nedovolí hrať ďalej divadlo. Väčšina z nich by aj tak privítala realitu, o ktorej dávno vie, no nemôže nič robiť kvôli zombi-stavu občanov z ktorých bude vybratý ďalší užitočný idiot do parlamentného mandátového mlynčeka na mäso.

Úrokovým akcelerovaním technologického pokroku si v istom zmysle samy "elity...

Automaticky kráceno

251291

18.08.2011 22:18

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Zakon zachovani lidske blbosti

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: wasserfall.. Recht hast du!!!

Úrokovým akcelerovaním technologického pokroku si v istom zmysle samy "elity" kopali hrob a to dobre vedia. Máme energiu, technológie, že prakticky netreba ťažko a dlho robiť. Skôr objavovať rôzne formy sebarealizácie. Stovky generácii našich predkov dreli, aby sme sa mi mali lepšie. Nenechajme sa teraz, keď prakticky celé materiálne zabezpečenie v suchu, ojebabrať.

Zostáva vysvetlovať ďalej deckám doma a v škole realitu a postupne preobraziť, sceliť ich vnímanie sveta, kde všetko so všetkým primerane súvisí, aby hľadali súvislosti v rôznorodosti a nemuseli prirodzene protestovať proti absurdnosti tohoto virtuálneho vražedného systému a samovraždovať sa chlastom, fetom, cigami a inými drogami.

Pomôcť mladej generácii smerom k homo sapiens sapiens, schopnému rozlíšenia, vôle ku kooperácii na cieľoch toho, koho niekto volá Bohom, Hierarchicky najvyšším riadením, či Nadmiernou reálnosťou, ktorý hovorí s každým výlučne osobne cez zmeny v jeho životných okolnostiach, podľa toho o čo ho prosí. Taký faktor nie je možno opomenúť ani idealistickým, či materialistickým ateistom, ak ich zaujíma aspoň ich vlastná budúcnosť, prípadne budúcnosť nás všetkých.
Inak to tu decká fakt v nejakej ďalšej revolúcii roznesú.

Ani fascoelita nemôže ísť proti objektívnym tendenciám, trendom, rozvoju človeka, ľudstva a napĺňaniu jeho potenciálu. Snažia sa ich iba povychýliť a pribrzdiť sebecky vo svoj prospech.
Ľudia sa rodia dobrí a sú v drvivej väčšine dobrí, len miera ich chápania, schopnosti rozlíšenia reality a fikcie musí byť zvýšená a zvyšovaná, aby nemohli byť pár inteligentnými psychopatmi a ich poskokmi držaní v dnešnom virtuálnom systéme v strese a byť rôznymi prostriedkami v štatistickom merítku manipulovateľní. Hierarchicky najvyšší známy systém(jeho admin=Boh) vyzerá byť nastavený tak, že jediným spôsobom, ako riešiť dnešnú(a akúkoľvek) problematickú situáciu je zvyšovať spomínanú individuálnu a všeobecnú mieru chápania a morálne neegoistické štandardy v spoločnosti.

Koho cieľom je, aby ľudia videli všetko čierno a vzdali to tesne pred ďalším cieľom pri dosahovaní potenciálu ľudstva a Človeka?

Takže kľud prosím a zároveň nezabúdajme užívať si primerane život. Sme tu predsa aj za od-menu, a máme ako jeho deti konať v Jeho mene a dôverovať Jemu(nie ne-veriť ateisticky v neho)či azda nie? [smích]

251292

20.08.2011 21:50

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan

re: Ratzinger(alias Benedikt XVI)..
Nemusí byť nutne informovaný. Systém je dostatočne robustne projektovaný a zabehnutý na to, aby aj pápeži neboli zasvätení. Samozrejme pri jeho inteligencii(chápaní), je pravdepodobné, že minimálne čo-to chápe.

Predstavte si však jeho pozíciu. Ak to myslí dobre, v prípade, že začne popúšťať ventil a povie, že pravdepodobne nie všetko v biblii je od Boha, resp. inšpirované "Duchom svätým", riskuje stratu súdnosti príliš oddaných ovečiek. Tie, keďže nie sú schopné psychického života mimo zombi-košiara, sú extrémne náchylné k rôznym absurditám. Potenciálne by Ratzinger za tejto situácie riskoval desiatky miliónov mŕtvych.

Vyzerá, že pseudokresťanský ponikejský model bol projektovaný zámerne v štýle všetko, alebo nič. Z časti je tak podobný overeným predchodzím modelom(judaizmus, am(e)onizmus,..). V rámci samo?riadenia systému totiž tento parameter neumožňuje urobiť nič hierarchom, ktorí by na niečo prišli, alebo chceli zmeniť. Je to kvázi bezpečnostná poistka adminov. Logicky šetrí čas a prostriedky. GP sú v účtovníctve fakt dobrí [smích]

Pseudokresťanom a pseudoislamistom fandím, aby sa im podarilo uskutočniť potrebné zmeny smerom k pôvodnému kresťanstvu a islamu. Budeme potrebovať ich pomoc a oni našu, tak nepálime mosty. Sú potenciálni spojenci.

re: zmiznutý príspevok "Deflácia".
Zvažoval som, či ho odklepnúť, alebo nie. Nakoniec som ho odklepol. Vladimíra som nežiadal ho zmazať.

Re: 70% agentov..???
Nie som si vedomý podobného vyjadrenia. Ak, tak bolo zle pochopené.

Re: Kirké..(Circe)
Kruh?
Opatrne s jej prútikom! [smích]
Čo má spoločné napríklad s Delfskou Pýthiou?

Pred spaním:
Čo znamená veštica "Kirké", ako symbol a báje o nej?
Vystupuje vo viacerých príbehoch s rôznou symbolikou a nakoniec sa stáva nepriamou príčinou smrti samotného veľkého Odyssea, ktorý ju pred tým mečom(symbol rozlíšenia, metodológie vnímania, chápania, skladania informácii, faktov; nadradený ideológiám=náboženstvám) prinútil oslobodiť svojich druhov zlákaných a premenených na prasatá..
Kde urobil Odysseus chybu, chyby?

Je to v symbolike časť podstaty dnešnej globálno-politickej situácie. Egyptské a grécke báje boli formované pred neskoršie dominujúcim kanonizovanými biblickými. Možno na nich krásne študovať stupne prepracovanosti konceptov samo?riadenia dotyčných "náboženstiev". Zrovna tak aj vývoj v rámci manažérskych technológii od 6.-3.stor. plne kontrolovaného postupne kánonizovaného judaizmu, ako ideológie výkonného aparátu, zabezpečujúceho prostriedky "elity", smerom ku ponikejskému sociálnopsychologicky sofistikovanejšie ošetrenému kánonizovanému kresťanstvu(otroci). Tzv. báje, príbehy, alebo podobenstvá často aj viac odhaľujú podstatu myslenia ich tvorcov. Sú základom pri štúdiu dejín manažmentu(socio-cultural engineering).

Báje sú krásnym príkladom...

Automaticky kráceno

251452

20.08.2011 21:54

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: kybernetickí filozofi :D

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re8: Kysučan

Báje sú krásnym príkladom mat(r)íc. Podprahových štruktúr myslenia, automatizmov, v istom zmysle hmotných modulov riadenia podvedomia más. Koncepty samo?riadenia generácii v obrazoch. Preto je umenie tak späté s najvyššou 5.formou moci, tzv. mocou Konceptuálnou. Emócie más(cieľových skupín) sú energiou(poľom-formou hmoty) ich riadiacich mat(r)íc. Všetko na báze spomínaných MIM technológii. Z tohoto hľadiska sú uvedené príbehy naozaj zaujímavý reálny študijný objekt. Na cvikách by som ale bol pri obmedzenej znalosti príslušného BOZP opatrný. Safety first [smích]
..Základy vyššieho manažmentu.. odbor: metodológia psychológie riadenia

251454

23.08.2011 16:19

Novináři, kteří se propůjčí k válečné propagandě, musí být voláni k zodpovědnosti

RE: Zajímavé je, že článek dští oheň a síru

udo1 46.?.?.?

re:Anonym..
Dúfam, že to myslíte, ako vtip. [smích]
Otázka nestojí, či budú súdení, ale aký súd ich bude súdiť.

Pred časom bolo u niektorých z dotyčných zločincov pár náznakov prehodnocovania, no vyzerá, že skĺzli do starých, naoko pohodlných koľají.

Dobre viete anonym, ako systém ne-funguje, a ako je bohužiaľ dočasne zdeformovaná aj interpretácia základných právnych noriem, tak nerobte nasilu zo seba hlupáka.
Možno som Vás samozrejme zle pochopil a za Vašou poznámkou bolo niečo zmysluplné, čo som nepostrehol.
Činnosť dotyčných je súdená podľa objektívnych výsledkov, ktoré sú dôkazom, teda nie podľa deklarácii.
Danglár, Shooty, Schutz a ostatná podobná reál-fašounská periféria..
Zrovna tak ostatní, ktorí perom a umením vraždia často z nevedomej?
"úprimnej snahy o dobro spoločnosti"..
..Lasica, Gál, Dostál,..
Občas je mne, a aj mnohým ďalším trochu ľúto ich rodín, ktorým sa dôsledky činnosti ich príbuzných objektívne nemôžu vyhnúť.. Nie všetci blízky na kolaborácii tejto spoločenskej pseudoelity
(ktorej normou správania a myslenia je ZRADY ĽUDSKOSTI) profitujú.

251660

23.08.2011 22:26

Novináři, kteří se propůjčí k válečné propagandě, musí být voláni k zodpovědnosti

RE: Zajímavé je, že článek dští oheň a síru

udo1 46.?.?.?

Re:Lasica..
Kľud..[smích]
Ja mám tiež naozaj moc rád drvivú väčšinu jeho tvorby a s tým aj jednu stránku jeho osobnosti.

Avšak veľmi malá no veľmi závažná časť jeho "tvorby" je extrémne demagogická. Zneužíva svoju výnimočnú bystrosť a rodinnými okolnosťami naučenú inteligenciu(mieru chápania). Osoby jeho typu a pôvodu sú veľmi často osobne dokonca presvedčené, že sú čestní ľudia. Ide o ich korporátne kolektívne podvedomie, ktoré je prakticky nevyhnutne poplatné istej známej protiľudskej elitárnej fašistickej ideológii. Z jej sociologickej úrokovej doktríny prakticky všetci priamo, či nepriamo ťažia(parazitujú na práci bežnej populácie), no aj sami platia rôznymi spôsobmi výpalné svojim adminom.

Skúste si Luxor pozorne prečítať hlavne záverečnú rubriku Bodka Milana Lasicu "intelektuálneho" pseudointeligentného týždenníka .týždeň. Budete občas nepríjemne prekvapený z kontextu. Aj keď neviem, či je plátok v Čechách dostať..
Cieľová skupina sú hlavne mladí absolventi VŠ a tí, čo sa obecne osobne rátajú k inteligencii. Jednoducho budúci firemný a štátny riadiaci aparát mysliac o krok, no nie o dva-tri ďalej.
Skupinu májú na starosti okrem iných známi Š.Hríb, J.Kušnierik & Co. -pomerne dobre skryté rozoštvávanie, propaganda a dezinformácia. TV relácia "Pod Lampou"(je najväčšia tma), široká podprahová a dokonca prakticky otvorená politická agitácia na festivale Pohoda blízka napríklad strane OKS(trójskemu koníkovi slovenskej politickej scény). Momentálne žiaľ, alebo našťastie [smích] spoplatnili viaceré svoje periodiká z dôvodov zvýšenia kvality(a efektivity cenzúry). Asi kape, tečie do bot..

V pohode si teda Luxor užívajte predstavenia M.L. ďalej, no o to viac skúste u dotyčnej osoby pozorne rozlišovať jej mediálne vyhlásenia k aktuálnym udalostiam.

Podstatou naozaj nevyzerá byť jedným zo spravodlivých. Snáď si to sám uvedomí a pokúsi sa zmeniť svoj osud. Prajem mu veľa bystrosti v rozlíšení vlastných stereotypov, ich správnom prehodnotení a vôli=disciplíne smerom ozajstnej Ľudskosti.

251699

25.08.2011 22:15

Tajné manévry kolem Kosova

RE: Europa uz to zacina vidiet co je kosovo zac

udo1 91.?.?.?

re: OI 88? [smích]
Klamal snáď v niečom Calimero?

Keď, tak by mali radšej používať proxy tí, ktorí konajú zlo.
Iba ono sa snaží skrývať, aby nemohlo byť ľahko identifikovateľné.
Normálni ľudia totiž zlo nemajú radi.
Čo to je "zlo", sme tu rozoberali, definovali.

Pre zopakovanie:
"Zlo" je akákoľvek snaha o vytváranie podmienok brzdiacich(príp. vychyľujúcich) napĺňanie objektívne optimálneho potenciálu rozvoja jednotlivca a spoločnosti.

Čo je to objektívnosť z hľadiska spoločenských systémov a systémov obecne, sme tu tiež rozoberali. Zrovna tak, aké sú metódy jej aproximácie..

Samozrejme OI88, ak nie ste v dnešnom zmysle konšpirátor a nepovažujete prebiehajúce spoločenské a prírodné deje(tendencie, trendy) za "náhodné". Tam je totiž akákoľvek argumentácia, či snaha o dialóg, zbytočná, čo snáď chápete.

Nič v zlom samozrejme. Hlavne,ak ste upozornenie mysleli v dobrom.

251856

08.09.2011 10:57

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

No..
Bol by som tiež naozaj opatrný vo vzťahu k tzv.konšpiračným teóriám. Podrobne zorganizovať a presne načasovať operáciu typu 9.11 je minimálne veľmi problematické. V divadelnom scenári sú zakomponované nie desiatky, ale stovky, ba tisíce hercov, ktorí okrem organizátorov navzájom o sebe nevedia a zväčša ani o funkcii svojej role vzhľadom na konečné ciele divadla(pohľad na svet a pocity, s ktorými vyjde návštevník z predstavenia). Klasickými manažérskymi prostriedkami je to logicky v podstate nemožné. Možné odchýlky a riziká pri variante direktívneho riadenia sú prakticky neakceptovateľné. Nemyslím si ani, že samotné CIA a Mossad majú kapacitu, skúsenosti, odhodlanie, prostriedky a technológie na priamu kontrolu tak mocnej operácie. Ako vieme, jednotlivé štáty boli a sú vždy iba objektami globálnej politiky a jej cieľov. So všetkým, čo k tomu patrí. Nikdy nie subjektom. Z tohto pohľadu sa javí byť pravdou, že to naozaj NEBOL "INSIDE JOB". V tom majú tzv.oficiálne médiá a politici pravdu.

Ako sa hovorí:
"Nejde ani tak o to, či niečo chápeš, ako skôr, ako to chápeš."

Teda nakoľko tá-ktorá osoba chápe objektívnu realitu, skutočne prebiehajúce procesy v prírode, v spoločnosti a možnosti ich ovplyvnenia (použiteľné technológie). Bez väčších pochýb ide o tu toľko krát rozoberané mat(r)icové technológie na báze MIM, ako sa min. posledných 15 rokov učia na špeciálnych školách a kurzoch(linky tu boli tiež neraz uvedené). Riadenie podvedomia na báze vytvárania konkrétnych situácii, predikovateľnej štatistickej pravdepodobnosti reakcie cieľových skupín a dlhá pedantná príprava psychiky plebsu cez rôzne "block-bustery", seriály, "náboženské" a iné príbehy..
Ich takto riadené emócie sú skutočným potenciálovým poľom, telom konkrétnej preferovanej mat(r)ice stavu z množstva možných budúcich udalostí.

Primeranú rolu v načasovaní a celkovom riadení operácie hrá aj "mágia" čísel=mier aplikovaná do podvedomia masy dosahujúca znova so štatistickou pravdepodobnosťou cez komunikačné prostriedky na cieľové výkonné objekty. Je tiež len technológiou a nie "okultizmom", ako ho niektorí sami z časti "zasvätení" vyšší členovia globálnej hierarchie nazývajú. Direktívne priamo riadené operácie sú len doplnkom, výnimkom z pravidiel a zároveň krycím manévrom vzhľadom na stále žial prevládajúcu hrubú naivitu ovčanov. Hlúpo si myslia, že nejaký režisér, scenárista filmu, politik, novinár zlobu robí cielene. Väčšinou o svojej čiastkovej roli vôbec nevie, resp. stupeň jeho "zasvätenia" je z pragmatických dôvodov minimálny..

A tak sa už ne-božie ovečky budú hádať o tisíc a jednej variante minulosti a stratia budúcnosť. Qui bono?
Rozhodne však bola 9.11 pomerne profesionálne prevedená operácia, aj keď mala svoje vážne nedostatky a niektorých pravdepodobne neplánovaných aktérov.

Vážnejšie je ale dobývanie mu...

Automaticky kráceno

252725

08.09.2011 10:59

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

pokračovanie..
rola GPP?

Vážnejšie je ale dobývanie muslimských zemí jednej za druhou. Z pohľadu U.S. a Izraela..áno..ropa a krytie dolára týmto energonosičom=oddialenie, predĺženie pádu. U.S. bojujú o svoju asi stratenú budúcnosť tradične zo svojho pohľadu logicky na cudzích územiach. Parazit, rakovina požiera svojho nevedomého hostiteľa. No to sa týka aj Izraela a organizácie tzv.Globálneho prediktora(znacharského okultného klanu), ktorý kedysi dávno pravdepodobne pôvodný judaizmus zvrátil a preprojektoval na svoje potreby a následne sa zaňho a iné podobné organizácie jeho periférie skryl. Islam je najmodernejšie "svetové náboženstvo". Z pohľadu GP je komplikované ho kontrolovať priamo cez úroky, keďže sú zakázané. Podarilo sa mu ho však chronologicky poprehadzovať(čo je vážny problém) a hierarchizovať=oddeliť od pôvodneho nasmerovania, myšlienok.

Ak sa GP podarí dostať pomocou U.S. a Izrael (ktoré sú de facto pod jeho priamou správou) pod kontrolu Islamské krajiny a ich energonosiče, môžu z pohľadu našej generácie významne predĺžiť svoje zotrvanie pri globálnej moci a znovu načas takmer aktívne operovať. Zasa raz pekne skoordinovali svoje globálne zámery s cieľmi lokálnych "elít" U.S. a Izraela. Dôsledky za veľkú časť nevedomej zodpovednosti si vyžerie zase raz elegantne plebs týchto a ďalších krajín. "Revolúcie" v muslimských krajinách sú z globálneho pohľadu kľúčovou strategickou "hrou", kde sa žiaľ odohráva tragédia nielen miliónov miestnych obyvateľov, ale rozhoduje sa aj o našej budúcnosti. T.j., ak jednoduchí ľudia u nás nedotlačia SVOJICH zástupcov k jednoznačným vyjadreniam a konaniu.

Dejiny organizácie s názvom Globálny Prediktor sa tiež vyučujú na kurzoch v rámci sylabov na špecializovaných školách v rámci dejín globalizácie. Linky na fakulty, katedry a príslušné knižnice tu tiež boli neraz uvedené. Tak, ako prebiehala na UK a Masarykovej séria prednášok o sociológii "elít", "Elitológii"

252727

08.09.2011 17:08

Tyrani na troskách

RE: anketa a dokumenty..

udo1 91.?.?.?

re:Karel IV..
Z tohto pohľadu by možno bolo pre Zvedavcov zaujímavé pozrieť si, ako sa podobné operácie postupne pripravujú a nacvičujú. Viaceré sú napriek istej snahe o utajenie podrobne zdokumentované a od čias internetu dostupné verejnosti.
Pre staršie ročníky trocha dnešnej reality, aby pochopili, prečo mnoho z tých mladších neide zrovna do ulíc, nehádajú sa na verejnosti, ale uvažujú, medzi sebou sa rozprávajú a pracujú ticho za svojimi kompíkmi. Btw. zo skúsenosti: Čím starší ročník, tým ťažšie dotyčnému vysvetliť, že svoj život prežil v nie moc príjemnej ilúzii..

Keďže boli aj študenti zvedaví a niektorých Doc., či Prof.@ co. asi prestalo baviť hrať idiotov a ráno mať čudný pocit pri holení, sú uvedené dokumenty v posledných rokoch tiež súčasťou analytických cvičeniach aj na niektorých verejne dostupných univerzitách a manažérskych kurzoch. Odporúčam pozrieť napríklad MK(Mind Control?) Ultra z ´50 rokov 20.stor, ďalej MK Delta, MK Naomi, ARTICHOKE, Harward project directive 20/1 atď..
Ich vyšetrovanie a dokumentácia tzv.Rockefellerovou [smích] komisiou, tzv Church Committee. Spojitosť s poľnými(polygónnymi) cvičeniami typu "Peoples temple a Jim Jones" s 911 mŕtvimi U.S.citizens v r.1978.

Niektorí horlivejší "dobrovoľní" prispievatelia do Wikipedie Vám toho síce mnoho označia za "nesúvisejúce konšpirácie"= etymologická absurdita, no potom by sa dalo z toho, či onoho pohľadu určite označiť za konšpiráciu výrazy typu: pápež je "katolík" a ešte dokonca aj kresťan!, Ubsama a senát rozhoduje o kľúčových záležitostiach smerovania U.S., politbyro a gen.tajomník kontroloval v býv.ZSSR stratégiu rozvoja,.. a podobné špekulácie, na ktorých je samozrejme aj čo-to pravda..

Zaujímavé sú aj ďalšie staršie práce z oblasti z časti zdokumentovaných dejín vývoja MK(MIM)technológii za posledných cca.3500 rokov v rámci výučby základov univerzitnej politológie, strategického manažmentu, perspektív a odhadov aktuálneho rozsahu ich použitia v ekonomickej a politickej sfére. Od starého Egypta, zdokumentovaných hieratických nálezov napr. v berlínskom depozitári, kumránske rukopisy, až po súčasné projekty z pohľadu dejín globalizácie a metodológie jej riadenia.

Kumrán je z hľadiska analógie s modernými vojenským polygónnymi(poľným) cvičeniam "sociálnej mágie"(zameranie MK-MIM) veľmi špecifická téma aj s iných dôvodov. Niekoľko desiatok rokov(63.B.C.- J.T.Milik, F.M.Cross a artefakty+datovanie z obdobia obsadenia Jeruzalema Pompeiom) pred narodením Ježiša sa dokázateľne v časovej pixide podrobne zdokumentovane odohrali(nacvičovali?) aj jemné nuansy jeho príbehu na malej v púšti odrezanej cieľovej skupine: príchod mesiáša, jeho zabitie, očakávaný druhý príchod, strašný posledný súd, kráľovstvo pravdy, 12 apoštolov-rada ako sprostredkovateľov medzi Bohom a komunitou, boj dobrých a temných kňazov,.. názov Kumránskej komunity...

Automaticky kráceno

252765

08.09.2011 17:12

Tyrani na troskách

RE: anketa a dokumenty

udo1 91.?.?.?

pokracovanie.. re: Karel IV..anketa adokumenty

Kumrán je z hľadiska analógie s modernými vojenským polygónnymi(poľným) cvičeniam "sociálnej mágie"(zameranie MK-MIM) veľmi špecifická téma aj s iných dôvodov. Niekoľko desiatok rokov(63.B.C.- J.T.Milik, F.M.Cross a artefakty+datovanie z obdobia obsadenia Jeruzalema Pompeiom) pred narodením Ježiša sa dokázateľne v časovej pixide podrobne zdokumentovane odohrali(nacvičovali?) aj jemné nuansy jeho príbehu na malej v púšti odrezanej cieľovej skupine: príchod mesiáša, jeho zabitie, očakávaný druhý príchod, strašný posledný súd, kráľovstvo pravdy, 12 apoštolov-rada ako sprostredkovateľov medzi Bohom a komunitou, boj dobrých a temných kňazov,.. názov Kumránskej komunity preložene doslovne znamená Nový zväz, rada, resp.zákon.
I.D.Amusin "Kumránska komunita".
L.Laskina "Kam vedie alej sfíng".

Zaujímavý je aj dokola nie len v blízkovýchodných kultoch tisícročia pred príchodom Ježiša opakovaný kult=inscenácia=mystérium smrti a zmŕtvychvstania(Osiris, Adonis, Mitra, Fénix,..)
Ďalej.. z napr.tu častejšie uvádzaných analytických prác z knižníc Univerzity SPb z dejín globalizácie:
Vznik, vývoj, kontrola a úlohy judaistickej ideológie a jej krátkej jasnej a efektívnej sociologickej doktríny Deuteronómia u úroku,.. v rámci potrieb kontroly objektívneho globálneho h-is-tó(e)rického procesu koncentrácie moci,.. a jej prepojenie s geopoliticky strategickým novým kultom pre otrockú kastu v kontexte objektívnej existencie tendencie poľudšťovania vývoja spoločnosti=využitie trendu a možných zásahov Vis Maior..

Tam niekde pravdepodobne treba hľadať pôvod dnešných globálnych sociálnych a ekologických problémov západnej(tzv.biblickej) civilizácie. Prakticky všetky novšie filozofie, ideológie evidentne vychádzajú z uvedených udalostí. Verzí je mnoho a keď oficiálne dejiny nezodpovedajú, nevysvetľujú dnešnú realitu a jej nasmerovanie, je nevyhnutné ich prehodnotiť a hladať chyby(zámery?) ich dezinterpretácie. Nie si nechať nahovoriť psychopatické vyjadrenia typu, že ľudia sú "prirodzene od narodenia zlí", zožrať ich aj s navyjákom a kajať sa. WTF??? Dostali sme predsa pri narodení 1.rozum a 2.slobodnú vôľu. Nie sme snáď predsa tupé stádo oviec. Inak môže tato fakt stratiť nervy nad vlastnými deckami, že si nechajú blbnúť gebule malou bandou strelených psychopatov.

Hore uvedené spoločenské javy inak pekne vysvetľujú aj hysterické očkovacie varovania ovčianských mozočkov pomocou známych fascomediálnych kvíkajúcich ne-a kosser žoldnierov na tému "neprípustnosti prehodnocovania(dokola prepisovanej) h-is-tórie". (Počnúc Jozefom "Flaviom", jeho predchodcami a následovníkmi)..a snahy o diskreditácu všade po svete prebiehajúcich snáh korekciu existujúcich ideológii vytvorenie novších všeobecným spoločenským potrebám adekvátnejších myšlienkových prúdov a udržateľných konceptov rozvoja ľu...

Automaticky kráceno

252766

08.09.2011 17:56

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

Re:Clarc..
Asi si to dobre nečítal Clarc.
Uvedených dokumentov som videl hodne..
Úprimne myslených, podhodených, mixov, absurdít kamufláží.. a v mnohých je nepochybne mnoho objektívnej pravdy.
Ide o to, ako chápeš pojem "INSIDE JOB".
Organizátori totiž rozhodne neboli "Američania" a nerobili to pre "Američanov". V CIA a Mossade sú aj inými spomínané globálne štruktúry nadnárodných záujmov. Tam treba hľadať pôvodcu. Nič zásadné sa v podobných operáciách neodohrá bez súhlasu GPP v koordináci s ich záujmami.
Niektorí u.s.government & staff papaláši sa samozrejme zištne, či v "dobrej viere" zviezli, pričom ťažko mohli chápať a doteraz ťažko chápu plný rozsah spustenej operácie a konečné ciele.

re: Kysučan:
V podstate s tebou súhlasím.
Samozrejme, že sa dá diskutovať o miere chápania a zodpovednosti osôb na kľúčových pozíciách. Aj keď ich prípadný nesúhlas s operáciou pri pasivite plebsu má za následok len výmenu obrázku, max.loga dotyčného adresára, či softu. Systém ho následne obsadí sám automaticky z databázy aj bez zásahu admina. Ten zasahuje priamo naozaj výnimočne, ak chápeš. Je to automat. Pomerne efektívny programovo adaptívny modul. Môžeme sa od nich aj učiť pri zachovaní morálnych štandardov. Kto prijíme morálne štandardy GPP, toho dni sú od toho mometu prakticky zrátané. Ak by uvedenú organizáciu chcel nahradiť a bojovať jej zbraňami, je šanca zanedbateľná. V technológiách ktoré ovládajú, sú dobrí. Všetky technológie však ovláda na plno zrejme len TATO a preto cesta vedie v podstate iba tudy..
Maximálne, k čomu sa pri egocentrickom postoji výnimočne raz, za dlhé obdobie môže niekto dopracovať, je tiež len funkcia odb.tzv.polytandemného radcu(niečo ako odborný minister). Do Dvojky ťažko..a..dlhodobé následky určite nestoja za to.

re:steve..
Nemyslím si, že by kvôli takému zverejneniu mali byť problémy. Z tvojho pohľadu to možno vyzerá naivne, no sú isté hlbšie dôvody a nadradený bezpečnostný systém. Treba sa naňho odvolávať, no zároveň sa snažiť aj dodržiavať Jeho pravidlá. Tam sa spájajú protézne technológie(ako napr.i-net) s tým, čo poniektorí vnímajú ako "mágia, mystika".

Príspevky máš ale super. Pre mňa jedny z najlepších. Skoro vždy sa pobavím na chápavom odľahčení. Najhoršie je asi, keď dojde sranda a to sa nesmie stať ani tu a ani vonku.
Dyik more [smích]

u.do

252770

09.09.2011 01:25

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

re: Kysučan..
Keď je to možné, píš prosím ťa na konce jednotlivých viaczložkových príspevkov. Nie dostredu, lebo tým rozbíjaš celkový cielený obraz a aj diskusiu. Dik.

1.Tiež som sedlák [smích]
2.Väčšina robí zlobu z časti nevedomo. Som presvedčený, že keby poznali plný rozsah systému, pravidlá a dôsledky, určite by takmer všetci nekonali tak, ako konajú. Opakujem: Ľudia sa nerodia zlí. Takými ich robí cielene systém a jeho admini s perifériou.
3.Demitra a JAK..
Tragédia a zaujímavá študijná situácia zároveň. Predpokladám, že zrejme vyjdu na uvedených odborných portáloch(linky som ti posielal) vzhľadom na delikátnosť situácie príslušné vyjadrenia k plánovaniu, priebehu a výsledkom operácie. Asi to ale tak, ako pri iných podobne komplikovaných analýzach bude chvíľu trvať. Hlavne metrické analýzy prejavov a manipulácii súvisiacich číselných mier.

Vo vzťahu k celkovým okolnostiam (prebiehajúca konferencia, kvôli ktorej bol let odklonený, vzťahy Minsk-Moskva-Brusel, mocnejúci a pre známe kruhy nežiadúci PR vplyv KHL v Európe a U.S., oboznamovanie sa so skutočnou a nie démonizovanou situáciou v Rusku prostredníctvom moderných gladiátorov=miláčikov más, úvodné derby 2.najlepších klubov KHL na otvorenie sezóny a ešte k tomu v Minsku, mohutné investície Ruska do nových technológii a potreba 2.a 3.strany ich diskreditácie, štatistická pravdepodobnosť takejto situácie za uvedených okolností,.. atď, atď.) je resp. čistý vplyv Vis Maior, či tzv."náhoda" technickej poruchy a pod. prakticky vylúčená=konšpiratívna v dnešnom skreslenom význame.

Tak, ako napr. aj Kursk sa však pravdepodobne z globálnopolitických a mediálnych dôvodov(médiá v Rusku sú v zásade tak, ako aj inde vo svete stále pod kontrolou GPP, až na malé výnimky) bude deklarovať nejaká nehoda. V tej "hre" zomierajú síce ľudia, no provokuje sa ďalej, ako vždy. Navyše sú za danej situácie bežnými "právnymi" prostriedkami takéto operácie nedokázateľné. Tak v Rusku, ako aj v Európe, U.S., Číne, či kde koľvek inde. Žiaľ ide stále ešte o relatívne úzky kruh špecialistov, no situácia sa pomerne rýchlo mení..

4.Upresnenie práce mechanizmu príčinno-dôsledkových vzťahov, fenoménu zrýchľovania sociálneho času a ďalších faktorov..
Kolektívny modul dotyčných z časti chráni aj napríklad zdravotne. Tak, ako napr. feťáka pikénko. Keď však prestane fetovať, má problém. Porovnanie je hodne adekvátne. Najrizikovejší je pre danú osobu stav takzvanej konceptuálnej neurčitosti, kde táto baterka agregátu podvedomí "pochybuje" o príslušnom "náboženstve", ideológii, postoji,.. Mnohé tieto v "mágii" tzv.egregory(materiálne biopolia s príslušnou frekvenciou, vlnovou dĺžkou, fázovou rýchlosťou, spektrálnou hustotou,..) majú životnosť aj tisíce rokov.

Podľa Teórie supersystémov a Dostatočne všeobecnej teórie riadenia v nej príslušné formy bytia pretrvávajú a...

Automaticky kráceno

252821

09.09.2011 01:28

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

pokračovanie re:Kysučan..

4.Upresnenie práce mechanizmu príčinno-dôsledkových vzťahov, fenoménu zrýchľovania sociálneho času a ďalších faktorov..
Kolektívny modul dotyčných z časti chráni aj napríklad zdravotne. Tak, ako napr. feťáka pikénko. Keď však prestane fetovať, má problém. Porovnanie je hodne adekvátne. Najrizikovejší je pre danú osobu stav takzvanej konceptuálnej neurčitosti, kde táto baterka agregátu podvedomí "pochybuje" o príslušnom "náboženstve", ideológii, postoji,.. Mnohé tieto v "mágii" tzv.egregory(materiálne biopolia s príslušnou frekvenciou, vlnovou dĺžkou, fázovou rýchlosťou, spektrálnou hustotou,..) majú životnosť aj tisíce rokov.

Podľa Teórie supersystémov a Dostatočne všeobecnej teórie riadenia v nej príslušné formy bytia pretrvávajú aj post mortem. Nie sú teda upgradované, prípadne v nejakej forme kontaktu s VM=HNR=TATOM. To je jedna z cien, ktorú platia. Zodpovednosť sa rozdelí teda do viacerých foriem. Navyše časť pri poznaní daných objektívnych pravidiel a metodík šikovne prenesú na plebs, ktorý držia dlhodobo umelo v stave neadekvátneho nepoužívania rozumu a vôle. Ten to potom z veľkej časti nevedome žerie za nich kolektívne a aj individuálne. Napr. ako "hlboko v boha veriaci kresťan, moslim,..". To, že v dnešnom práve na prvý chápavejší pohľad paradoxne neexistuje pojem kolektívnej viny a je dokonca zámerne propagovaný ako niečo absurdné, má za úlohu okrem iného aj zakrytie základných MK-MIM mechanizmov slúžiacich k riadeniu kultúry(kolektívneho podvedomia), v ktorom tu žijeme.

Judaistický riadený kolektívny podprahový modul má napr. cca.3000 rokov. Deti sa doňho rodia a rôznymi mechanizmami tejto najstaršej pseudomonoteistickej mafiánskej ideológie(obriezka-šok a paralýza pravého mozgového centra, špecifické cielene prepracovované príkazy a zákazy pracovné, stravovacie, obmedzenia komunitné a rozmnožovacie,.. ) sa daria držať po celý ich tunajší život v prijateľných štatistických odchýlkach nepochybovania a prakticky absolútnej neschopnosti prehodnotenia vlastných stereotypov správania. Za odmenu vykonávania svojej finančno-zberacej a výkonnej funkcie dostávajú ochranu. Samozrejme ak dodržia pravidlá sprostredkované od adminov rabinátom. Za vážne nedodržanie je podľa talmudu trest smrti-viď holohoax.

Toď fakt v skratke v pokuse o naznačenie trochu rozšírenejšej schémy..
Je to ale asi na dlhšie podrobnejšie vysvetlenie Kysučan ak ťa táto konkrétna politická téma vyslovene zaujíma. Tiež je to taký trochu decision tree.
Idem už ale fakt spať, bo čínske príslovie.. [smích]

252822

09.09.2011 19:04

Je to válka TOTALu, monsieur

RE: bulvar

udo1 31.?.?.?

re:valda

Prestaňte prosím Vás Valda už konečne s tým antisemitizmom a rasizmom.
Takí, ako Vy to už našťastie dnes môžu mať na pár rokov na tvrdo. Protipalestínska=antisemitská politika sa takmer na celom svete už nenosí. Kam ujdete? Do Izrahella? Bonne chance pri tom, k čomu sa tam z pohľadu globalizačných zámerov schyľuje. Študujte a nepleťte si prosím dnešných "židov" so semitami.

S tým propagovaním globálneho rasistického fašizmu vlády úzkej "elity" samovyvolených psychopatov by som sa na Vašom mieste Valda radšej tiež moc verejne nechválil.

Žid je skôr spôsob parazitického myslenia a správania sa, nie národ.
Oddaných zástancov multietnickej ideológie judaizmu mi je skôr ľúto.
Furt si to dokola pos..rú a nie a nie pochopiť realitu a poslať svojich šéfkov, ktorí ich vždy znova a znova podľa potreby zholohoaxíkujú, do prd..le.

252880

10.09.2011 20:01

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

Žiadna pokora QQ prosím kvoli tomuto.
To je len zo školy.
Kliknite na môj nik a veľa krát sme to s ostatnými v diskusiách podrobne rozoberali a hodnotili. Interdisciplinárna terminológia rozširujúca sa posledných cca.15 rokov. Pochádza zo sociálnej psychológie odbor Metodológia psychológie riadenia v rámci tzv.social&cultural engineeringu a koordinácie väčších projektov kde pracujú osoby z rôznych fakúlt. Aj býv.tzv.prírodovedných a humanitných podľa starého delenia. Aby mohli lepšie kooperovať. Tzv. Dostatočne všobecná teória riadenia z konca 80.rokov 20.stor.

Okrem tu familiárnych výrazov TAT(K)O a snáď Vis Maior=HNR(Hierarchicky najvyšší riadenie,systém). S-trojacie technológie MIM MK-mind control -malo by sa použiť MC, no aj v U.S.používajú MK(pozrite google prečo).
3=MIM=measure-in-formation-matery.
Namiesto starého nefunkčného 4=METS=matery, energy, time, space. MIM je univerzálnejší princíp akéhokoľvek s-tvorenia, s-trojenia.
Dávni projektanti cirkvi to kedysi zbožštili a nazvali "nepochopiteľnou" dogmatickou sv.trojicou=pantheistická ateistická odchýlka slúžiaca na zaistenie informačného monopolu vtedajšej "elíty=GP". Okrem iného aj mat(r)icový cultural engineering pracuje na uvedených technológiách.
Pochádzajú zo social security kurzov (niečo ako BOZP psychohygieny)pre niektorých zamestnancov strategických firiem, manažmentu a štátnej správy v rámci security policy v prebiehajúcej informačnej vojne.

GP(P)=Globálny prediktor, parazit=psychologicko-technický termín zo strategického manažmentu pre tzv. globálnu "elitu" v rámci jej štúdia špecializácia Sociológia elít(Elitológia) UK, Masarykova univerzita Brno, MGIMO, Univerzita SPb, dejiny globalizácie a analýza uvedenej štruktúry, jej vývoja, tendecii a pravdepodobných cieľov za posledných cca.3500-4000tis.rokov. Lokalizácia starý Egypt z dôvodu najdlhšej známej prakticky kontinuálnej vlády.
GP=KM=Konceptuálna moc oblasť práva, politológie
1.KM je najvyššia forma moci,
2.Ideologická(média) Masmediálna komunikacia fakulta KF Trnava,
3.Zákonodárna,
4.Výkonná
5.Súdna, ktorá chráni Konceptuálnu UK Právnická fakulta Bratislava = reálna politika.
Všetkých 5.foriem moci je nerozlučne spojených a vždy bolo. Ostatné bola vraj demagógia pre plebs.
Kto tvrdí bývalú "klasiku" o ich oddelení, nedostali by už na dnešnej lepšej škole ani zápich, nieto skúšku, či titul.

Preto je pre mladšie ročníky čudné, čo ešte občas zadrú novinári a politici. Zrovna tak voľakedajšie blbosti o boji tzv. konzervativizmu a liberalizmu, pravice a ľavice, trh vs.plán a podobne. Nemožno ich oddeliť. Divide(mozgy) et impera. Nevzdelávajú sa. Asi nemajú čas.
Toť v skratke.

252992

12.09.2011 00:15

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 91.?.?.?

re2:Kysučan..
Ad3)Väčšina sudcov by stále ešte z hľadiska dnes bežnej interpretácie práva dôkazy neakceptovala.
Čo chcete od dnešných právnikov, keď im vo väčšine škôl do gebúl tlačili papagájorozprávky o 3.formách moci a dokonca o ich vzájomnej "nezávislosti", čo je úplne absurdné. A to mal byť nový riadiaci aparát pre štát a firmy. Zbohom rodina. Aspoň na Masmediálnej v Trnave učia o 4.ideologickej(dnes namiesto "náboženstiev", marxizmu&co. tzv.médiá). O 5.forme moci, ktorá sa na spomínaných špecializovaných školách a kurzoch rozoberá ako 1., stále mlčia. Museli by totiž začať osvetlovať zatemňované technológie, na ktorých je postavená. To sú práve mat(r)ice tzv.sociálnej "mágie".

Okultné prasátka žijúce z válovov "elitnej" mystiky, nimi považovanej za privilegovanú, by otrčili kopytá, keby sa plebs dozvedel v širokom merítku, aké je to v podstate banálne. T.j. ak to vysvetlíte hneď deckám, tie v tom vyrastajú, berú to za niečo normálne, žiadne bu-bu-bu vudu, poznajú pravidlá, vedia s tým narábať a sa brániť. Pre každého je práca s mat(r)icami v zásade prirodzená. Všetko pracuje na ich podstate. Od fyziky, strojáriny..až po psychológiu a potravinárstvo.

Ad4)Aktívni judaisti platia inak aj napr.štatisticky vyššou chorobnosťou prameniacou z opakovaného komunitného kríženia a niektorých ďalších talmudistických predpisov. Tak, ako aj iné uzavreté komunity. V tých nalinkovaných knižniciach čo tu bolinedávno nakopírované sú materiály z AN CCCP Akadémie náuk(niečo ako naša SAV, len trochu vyššia úroveň, čím nechcem SAV uraziť), čo sa týmto fenoménom z časti zaoberajú.

Čiastočná ochrana podobných komunít pracuje na hore uvedených teóriách. Skús to fakt naštudovať, bo na podrobné vysvetlenie mechanizmov (a security policy!=BOZP)tu fakt asi nie je priestor. Keď ti podám len časť, pochopíš to podľa svojich stereotypov myslenia a začneš sa s tým náhodou hrať, je riziko neprimerané. Na podobných amatérskych kurzoch bolo už dosť prúserov. Sám som sa bol pozrieť. Môžeš ťažko ochorieť pri zlom použití. Môže to po čase, no aj rýchlo zabiť. Experimentujeme s tým z časti z profesných dôvodov. Raz sa to bude učiť v rámci etiky na ZŠ a SŠ ako povinný štandard, základ všeobecného vzdelania. V niektorých krajinách to už z dôvodov momentálneho vývoja globálnej politiky pár rokov beží prakticky štandardne.
Ide o celkový MIM Koncept. Ak majú decká o princípoch a formách tvorenia(riadenia) poňatia, sú veľmi ťažko manipulovateľné a o to ide. Sami bez sprostredkovateľov sa môžu rozhodnúť, či kooperovať s TATOM, alebo nie a poznajú dôsledky pre seba a spoločnosť. Sú to kvalitatívne iní ľudia. Takých Ľudstvo bude potrebovať ešte veľa.

Mám teraz toho trochu veľa.
Popis toho mechanizmu je trochu dlhší a zahltil by diskusiu. Možno neskôr a postupne to nadávkovať pri iných príležitostiach, ak nechc...

Automaticky kráceno

253116

12.09.2011 09:06

Tyrani na troskách

RE: Že by se přidala i ČT2 ?!

udo1 31.?.?.?

Ide o to, čo,kto pod slovom newspeak rozumie.
..malá oprava 3=MIM=measure+(in)formation+matter
=miera+informácia+hmota(matéria).
matéria=energia, miera=čas, rozmer(priestor), hmotnosť,..

Miera je nadradenou kategóriou(Aristoteles) vo vzťahu k času, hmotnosti, priestoru, teplote,..

Konkrétny obraz, ktorý si predstavíte, má svoje miery, rozmer, hmotnosť, farby a (in)formovaním-napr.formujete sochu, slovom meníte situáciu vo svojom okolí=názor, myslenie ľudí=tvoríte; fúknete do hudobného nástroja a vytvoríte hudbu, emócie, ktorými akcentujete príbeh, stav mysle, vnímania seba a svojho okolia; Kamerou a na počítači vytvoríte film, akcentujete hudbou a tým zmeníte vnímanie divákov; navrhnete hru(aj napr.tiež počítačovú), kde dieťa nie len pasívne, ale dokonca interaktívne hrá podľa Vašich pravidiel a žije vo Vami navrhnutých obrazoch, čím priamo zrýchlene formujete jeho podvedomie.

So štatistickou pravdepodobnosťou podľa technologických induktívnych a deduktívnych analýz kultúrnych profilov(tvoriacich podvedomie) cieľových skupín takto elegantne riadite celú kultúru, alebo iba trh, či burzu. Vždy sa to robilo s väčšou, alebo menšou úspešnosťou podľa množstva prostriedkov, skúseností, odhodlania a času ašpirantov na riadenie uvedených procesov. Je to dávno známe, akurát za to asi ťažko dostanete Nobelovku.

Z druhej strany, čím lepšie odôvodníte opak, resp. neexistenciu mechanizmov tzv.sociálnej mágie, tým proporcionálne rastie Vaša šanca získať Nobelovku, alebo nejakú inú "významnú" medzinárodnú cenu. Samozrejme nechcem takto dehonestovať mnohých vedcov z priamo objektívnejších oborov, ktorí si ceny určite zaslúžili. Pričom ale logicky slúžia aj ako výkladná skrinka "legalizácie" globálno -politickej propagandy v prebiehajúcej informačnej vojne. MFF v Cannes&co. snáď ani netreba spomínať..

253140

12.09.2011 21:26

Je to válka TOTALu, monsieur

RE: bulvar

udo1 31.?.?.?

Bolševici sú špecifickou témou. Rozoberali sme to tu. Nepoužívajte Valda radšej ten výraz len tak, ako nadávku, alebo skúste popísať, čo vlastne chápete pod výrazom "boľševik". Čo daný výraz podľa Vás má a čo nemá spoločné s marxizmom, judaizmom, trockizmom, fašizmom, sionizmom a nacionálnym, či inter-nacionálnym socializmom.

Inak budete verejne adekvátne označovaný za fašistu, ak ste zástancom rasistického "vyvoleného" sionizmu, či mejnstrímového h-is-tórického, resp. talmudického jedaizmu a podľa toho budete aj skôr, či neskôr súdený. Tak aj iní Vám blízky.

Predpokladám, že Vaše aktivity robíte "v dobrej viere", ako väčšina Vašich súkmeňovcov, keďže nie ste z istých špecifických dôvodov schopný prehodnotiť svoje myslenie na jeho adekvátnosť realite.
Česť a sláva tým spravodlivým z Vás, ktorí to dokázali a snažia sa zhostiť skutočnej úlohy bývalého starého kmeňa, ktorý sa pred 3000 rokmi vedený vysoko na skalu za skutočným RA pre všetkých, nie len svojou vinou pokĺzol na dno morálnej priepasti. Padol aj s prsteňom a významne pomohol vytvoril dnešnú globálnu ilúziu, zlý sen v nebesiach, z ktorého sa sebecky nechce umožniť prebrať ani ostatným.

Na zemi ste-sme za od-menu!
Odomňa=odmena, hovorí po veky bez začiatku od počiatku v 1.osobe 1 jediný OTEC NAJVYŠŠÍ.

Rozoberali sme tu aj, kto sa javí byť pôvodcom Vašej zvrátenej protiľudskej ideológie v baraniom kožúšku. Pokiaľ sa svojich šéfov nezrieknete, neprestanete pre nich v globálnom merítku ako zombi die Schekel(zu)graben a ťažiť z utrpenia druhých(akokoľvek si to snažíte ospravedlniť), čakajú Vás nevyhnutne ďalšie holokausty z rúk Vašich pánov cez obyčajných ľudí na nešťastie všetkých.

Radím Vám Valda, keď už sympatizujete s oficiálnym "elitárno"- autoriťatívnym judo-kresťanstvom, porozprávať sa pred pokračovaním v podobnej činnosti, s nejakým z inteligentnejších(čo? chápavejších) pontifexov, či "RA"-bin-ov o tom, odkiaľ pochádza a komu je zasvätená Vaša pseudomonoteistická viera. Klaďte im chápavé otázky a zachovajte si chladnú sedliacku hlavu, bo priamo=jednoducho mysliaci človek z ľudu je zadným umom silný(kolektívnym ľudovým podvedomým).
"V meste viera a na dedine Miera!"
Boh je Miera, Miera všetkého.Nad-Miera.

Neodvrhnite prosím túto dobre mienenú radu Valda, aj keď tu vzbudzujete trochu neprajné nálady!
Nezavrhujte toto fórum. Mnohí tu úprimne hľadajú Pravdu, resp. spôsoby jej rozpoznania a riešenia problémov týkajúcich sa nás všetkých. Prípadne sa pridajte..

Pekný večer prajem

u.

253212

Re:La Belle Verte..
Plenty of intresting [smích]

Hej celkom fajn film. Videl som ho pred časom a rozoberali sme ho..
Otázka:
Komu poslúži vzdanie sa technológii, ktoré umožňujú základné materiálne zabezpečenie a návrat o nejakých 3-5000 rokov dozadu a na ktoré robili generácie našich predkov, aby sme sa my mali lepšie?

Čisto telepatická kultúra je bez pochýb ľahšie ovládateľná, ako technosférická civilizácia. Aj keď treba priznať, že samozrejme umelé, strojové technológie sú len protézy skutočnej kapacity, potenciálu druhu homo sapiens sapiens.
Podľa vykopávok, monumentov a bájí krížom-krážom po zemeguli vyzerá, že sme to tu už (ne?)raz mali.
Otázkou je, prečo takáto(takéto?) civilizácia(civilizácie?) zanikli?
Pravdepodobne mali spoločných menovateľov:
"elitarizmus" a ateizmus.
Ak takáto civilizácia nespĺňa jedno zo základných pravidiel(napĺňanie optimálneho potenciálu čo najširším počtom jedincov kolektívu) cieľu existencie homo sapiens sapiens na zemi, nemôže tu logicky dlhodobo zotrvať, aj keď sa môže javiť ohraničene udržateľnou.

Low-end psychotechnikami a sociálno-kultúrnou "mágiou" známou napríklad zo starých gréckych bájí a povestí, Mezopotámie a hlavne Egypta(a jeho decka judaizmu) je možné dlhodobo(tisíce rokov) držať plebs elegantne + - v stave zombi.

Časť technológii sa aj zachovala a používa sa široko do teraz.
Preto globálny fascopsychopati poznajú len apokalypsu.
Presne, ako im raz dávno povedal jeden z dvoch veľkňazov, ktorému zaplo - Mu:
"Nič ste nepochopili a ak Vaši potomkovia nič nepochopia tiež zahynú".
Potom bol bum a začal dnešný vek..
Toľko k "bájkam", ktoré majú hodne čo do seba a nie nadarmo ich študenti high-end manažmentu tak podrobne dokola rozoberajú.
Škoda, že v Európe máme stále len treťotriedne univerzity.
Aj s druhou vzdelávacou kategóriou je tu problém a je v zásade len pre "vyvolených", aj keď sa časy i-netom menia..
No to sme tu tiež celkom podrobne rozoberali..

Nazad k Zelenej..
V zásade teda fajn, no 2 momenty:

1.Spomínaná propagácia k návratu do z pohľadu "ni(e)koho" bezpečnejšieho stavu telepatickej, resp. non-logos spoločnosti s tlmením abstraktno-logického myslenia a masovými, pomerne ľahko kontrolovateľnými kladnými, či zápornými emočnými výkyvmi.(opačný dimenzovaná je zasa pre porovnanie toľko preberaná extrémna judaistická fašistická pseudorasistická ideológia výkonnej periférie globálnej elity)

2.Koniec scény v štadióne!
Co chtel básník ríci tou snahou o propagáciou, resp. podprahovou "legalizáciou" homosexuality v zaradenom kontexte.
A futbalová klasika 22=11+11=(10x2)+2(vrchné duo) kope loptu tak, aby zostala v HRE. Mocné celosvetové nabíjanie "magickej" matrice 2 svetových JEDENÁSTOK emóciami stoviek miliónov nevedomých fanúšikov=bateriek=jeden z hlavných zdrojov moci=energie globálneho fascoagregátu.

Otázočka pre absolventov,...

Automaticky kráceno

253836

pokračovanie..

re: Nádherná? Zelená..

2.Koniec scény v štadióne!
Co chtel básník ríci tou snahou o propagáciou, resp. podprahovou "legalizáciou" homosexuality v zaradenom kontexte.
A futbalová klasika 22=11+11=(10x2)+2(vrchné duo) kope loptu tak, aby zostala v HRE. Mocné celosvetové nabíjanie "magickej" matrice 2 svetových JEDENÁSTOK emóciami stoviek miliónov nevedomých fanúšikov=bateriek=jeden z hlavných zdrojov moci=energie globálneho fascoagregátu.

Otázočka pre absolventov, resp.hobby cultural engineers: Kde zostáva lopta, keď hráči začnú tancovať podľa KLASICKEJ hudby a čo to môže znamenať?

PS:Netvrdím, že režisér, scenárista a herci si musia byť niečoho vedomí. Tak ako v napr. vo filmoch MATRIX, AVATAR & co.
Ich zámer mohol byť v poho, tak, ako sú zväčša v poho aj zámery bežných novinárov a politikov. V rámci svojho statusu ani inak konať nemôžu a proti-ľudský systém ich z časti chráni, dokiaľ sa väčšina oviec nechá blbnúť(odovzdáva svoj dar, namiesto aby ho používala..=dobrovoľná samovražda seba a vražda svojich detí).

Možno ale ďalsí školený kolega(kolegovia) tu na fóre objavia aj iné zaujímavé momenty filmu a z nej vyplývajúci obraz hodnotenia dnešnej situácie(pár rokov hore-dole) Globálnym prediktorom(parazitom).
Nie som masochistickým fanúšikom hier, pri ktorých ide o život, ako v starom Ríme, no na druhej strane sme chtiac-nechtiac ich súčasťou a bolo by zdravé sa o ne zaujímať.
Von z nich môžeme len pri poznaní pravidiel a hrať bezpečne pre obecný prospech, len pri poznaní a zvládnutí hrania podľa im nadradených pravidiel!

253837

re:René..
Áno balanc v istom zmysle..
Momentálne technológie predbehli morálny vývoj spoločnosti a z toho plynú známe riziká. Pokiaľ sa mentálne technológie používajú s tu viac ráz popísaným 5-zložkovým bezpečnostným systémom:
1.Identifikácia a korekcia objektívnej realite neadekvátnych algoritmov vlastného(a kolektívneho) intelektu zameraných na identifikáciu a subjektívne riadenie objektívnych prírodných a sociálnych procesov=kontrolované preprogramovanie vlastného podvedomia. V bežných školeniach manažérov používané techniky na báze jógy, tzv. scientológie, rôznych pôvodne budhistických techník,.. sú cielené v zásade paradoxne na rozšírenie vedomia, čo sa javí byť slepou uličkou kvôli objektívnej hranici ľudského vedomého vnímania 15-16 bit/s. Ďalej začnú napr. jednotlivé obrázky kinofilmu splývať. Podvedomie je z časti paralelou s prakticky neobmedzeným HDD. Zapisuje všetko, čo prejde cez našich 7 zmyslov, na báze áno-nie-nerozhodne, alebo-neregistrované.

2.vedomá a

3.pod-vedomá(sny) iteračná "hra" s Mierou=postupná vedomá aktivácia 6.zmyslu,

4.Mozaikové chápanie a
5.Neegocentrický(sve-domitý)=7.zmysel), hrozba manipulácie je minimálna(samozrejme v rámci Gaussovej štatistiky). Treba to postupne učiť v rámci etiky a zásad sociálnej bezpečnosti hlavne deti na druhom stupni ZŠ a na SŠ aj u nás, tak ako je to v iných spomínaných krajinách. Potom nebudú bezbranne vystavené mediálnemu masakru, ako dnes, kde je ich prirodzeným východiskom v zásade len protest vo forme pomalej hromadnej samovraždy(alkohol, tabak a iné drogy). Riešenie individuálnym psychologickým "poradenstvom" je v tomto prípade(ako ja v mnohých iných) absurdné a nesystémové.

Mnohí Mgr.,PhDr.= okultní zasvätenci, ktorí sa snažia napriek svojmu SUBJEKTÍVNEMU "vzdelaniu" aspoň trochu objektívne uvažovať(všetka česť, bo po 5-8 rokov trvajúcej zámernej titulárnej demagogizácii to nie je jednoduché) to už dobre vedia. MuDr.psychiatri sú tiež oddielnym špecifikom. Samozrejme ide o primárne podprahové nastavenie "vzdelania", pretože väčšina technológii zo sylabov je použiteľných, tak ako v iných odvetviach kultov "vedeckej", či pseudreligijnej západnej biblickej kultúry.

Technologické protézy prirodzených schopností HSS sú teda vymoženosťou, bezpečnostnou poistkou(nie je možné ich úplne komplexne ovládať-viď Heisenbergov princíp neurčitosti a 2.Goedelova teoréma) a dopustením zároveň. Momentálne sa spoločnosť bez nich nezaobíde. Z dlhodobejšieho hľadiska však v istom zmysle nemusia byť potrebné, čo je tiež pravda. Ide ako vždy o to, na akej úrovni sa bavíme..

Čo je teda na jednej úrovni názoru a chápania blízko objektívnej realite, môže byť na inej lož. V tom majú často bratia starší vo viere[smích] pravdu. To sa inak javí byť aj základom celej globálnej manipulácie pod-vedomia ovčanov. Akýkoľvek ašpirant na pozíciu Globálneho prediktora...

Automaticky kráceno

253892

pokračovanie..
Re: René..

Čo je teda na jednej úrovni názoru a chápania blízko objektívnej realite, môže byť na inej lož. V tom majú často bratia starší vo viere[smích] pravdu. To sa inak javí byť aj základom celej globálnej manipulácie pod-vedomia ovčanov. Akýkoľvek ašpirant na pozíciu Globálneho prediktora totiž nemôže ísť dlhodobo vyslovene proti princípom Hierarchicky najvyššieho, aj jemu nadradeného systému. Ergo v istom zmysle profesionálni globalisti zvyknú hovoriť pravdu a aj to ich chráni okrem hlúposti a cyklického sebaobetovania oviec s potomkami..(Abrahám a Izaak..a žiadosť-ivosť krvilačného psudomonoteistického Am-on-a JHWH).
Preto algoritmus pyramídy:
"Mierou svojho a chápania robíš na svoje ciele a mierou nechápania reality,.." dokolečka dokola..

Re:Adrien..
Kde? V hlavách.
Kedy? Aj hneď. Je to každého osobné rozhodnutie.
Zasa:
Svetonázor: Mozaika(všetky objektívne procesy okolo nás spolu primerane súvisia), alebo v dnešnom zvrátenom zmysle konšpirácia-všetko okolo a v nás sú "chaotické nesúvisiace náhody"
Chápanie: Neegocentrické(Človek, snažiaci (známymi spôsobmi)sa o priamu kooperáciu s najvyšším známym systémom=Boh), alebo egocentrické(cca.úroveň 8-ročného decka, či puberťáka-grázlika).

Ku Grécku..
Nie bez povšimnutia by malo zostať, že Gréci majú z dejinného(alebo h-is-tórického) pohľadu s pravdepodobnou pôvodnou organizáciou Globálneho prediktora-parazita z tzv.Európanov najviac skúseností a asi aj najviac otvorených účtov..Minimálne od obdobia tzv. Trójskej vojny, kultov Delf a Artemidy, Alexandra, .. Ich civilizačný pokrok spolu s krvou ide totiž z veľkej časti až po preddiadochovskú etapu dejín globalizácie na vrub dnes stále ešte z časti oficiálnymi h-is-tórickými mýtmi maskovanou egyptskou kňažskou "elitou", neskôr skrytou v "kolene Lévi".

Väčšina "gréckych géniov" sa vždy učila v Egypte a takmer každý grécky hrdina sa v báji zastavil (len tak akože na okraj?)aspoň raz v Egypte. Dobývanie sveta sa akože zrodilo v hlave 20-ročného chlapca, ako nám tvrdí časť dnešných okultných h-is-tórikov? Aristoteles bol tiež, ako skoro všetci učitelia lokálnej gréckej "elity" školený v Egypte..Z dejín manažmentu je známe, že Grécko bolo v istom zmysle intelektuálnou kolóniou Egypta. Neskôr však bola y viacerých dôvodov vybraná karta Ríma. To je už ale iná, nadväzná story..

Tam treba hľadať osvetlenie dnešných "problémov" Grécka a ich riešení. Bez vážnejších pochýb, sú u našich južnejších kolegov mnohí politici a funkcionári v chápaní situácie pomerne blízko realite. Otázkou je, či sa im podarí prekonať mediálnu bariéru medzi nimi a ovčanmi, tak ako u nás v strednej Európe, resp. či ovčania dospeli k mysleniu nie o jeden, ale aspoň o dva-tri kroky ďalej smerom k prebudeniu sa do reality a ku schopnosti kontroly svojho osudu..

253893

24.09.2011 23:49

Proč již nebude Střední východ nikdy stejný

RE: Big mama?

udo1 89.?.?.?

re:Big s..
Dokola to tu bolo omieľané a vyzerá, že snáď už aj väčšina bežnej populácie + - chápe, vo co naozaj go.. a čo to je siohyenizmus. Aspoň podľa za posledné 2.roky zmeneného štýlu rozhovorov na mejnstrím fórach, či nemenej výrazného mlčania(a krátkych jasných poznámok) na dané témy na ulici. Voda vrie?

Otázka o krok ďalej by už iba bola:
Prečo v Palestíne nemôže proste z hľadiska geostrategických zámerov ašpirantov na globálnu "elitu" z princípu byť mier, čokoľvek sa momentálne novi- či starinárikmi papagájči?
Prečo akcionári prasačej farmy reálne zvažujú za danej situácie efektivitu strácajúci personál predhodiť z ich pohľadu sviniam v gambite za (pre skupinu polyfémovho ni(e)koho) vyššie ciele? Vyzerá, že tragédia vyznavačov judaistickej ideológie sa bude zasa raz opakovať v jednej z variánt. Účet dostanú zasa po x+1 krát obe(prípadne tri) nechápavé kolektívne obete. Je v záujme judaistov začať reálne uvažovať, lebo pre Houston nie je až taký problém zorganizovať "náhradné vy-vol-oné misie". Skúseností, odhodlania, prostriedkov a času? má možno podľa neho dosť..

Stále ešte dôležitá časť výkonného štrukturálneho aparátu globálne fascinovaných ASSpirátov totiž proste logicky nemôže byť koncentrovaná na 1 mieste. Či sa už z nej pár zväčša nechápavých nadšencov snaží vytvoriť na rýchlo národ, alebo nie.
Rasistické pokusy boli v tejto geografickej oblasti už pred 3 000 rokmi. Výsledky a dopad na dejiny poznáme. Zo 2-3 rázy sa to vyskytlo aj koncom 19. a v 20.stor. Možno si niektorí čitatelia spomenú na A.S.(Hitler), J.D.B.(Trockij), T.Herzla, David Ben Gurion, G.Meir,.. a ďalších bio-robotických vykonávateľov.

Do istej miery tento trend zomknutia sa ideológie a predstava jej opätovnej rasifikácie logicky vyhovovala organizácii Globálneho nejudaistického prediktora skrytého v kolene Lévy.
Analogicky prebiehala aj široká prirodzená ideologická asimilácia ako v helenistockom období diadochov 2000r.nazad..metodika riešenia komplikácii v snahe o riadenie objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci bola prakticky zopakovaná=kolektívny trest najvyššieho nad-ra-bin-át-u=podľa talmudu trest smrti za neshekelgrabovanie&co..holokaust rukou zásadne na 1.pohľad akože tretej strany-či už Flaviovský Rím(viď h-is-tória podľa J.H.Kohen-Flavius ..inak zaujímavé porovnanie s z časti odchádzajúcou Delfskou rolou Plút(o)-archa), alebo tzv.Tretia ríša.

To sme tu už ale tiež celé neraz rozoberali B.S.or M.?

253895

25.09.2011 14:08

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Hnus velebnosti?

udo1 89.?.?.?

Treba si uvedomiť, že ten kapitán M.Ú. to nemá jednoduché.
Jeho situácia je v istom zmysle kus komplikovanejšia od Vladimírovej. Ak je M.Ú. aspoň trochu inteligentný(chápajúci nie len ČO?, ale hlavne AKO chápajúci objektívne fakty?..)vie, že nikdy sa nezavďačí všetkým a doba je neistá. Zajtra by totiž mohol, tak ako mnoho iných dnešných dočasných "prominentov", protagonistov(kolaborantov) režimu sedieť na lavici obžalovaných a byť v zúfalom poslednom gambite bývalými skutočnými šéfmi(ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou osobne nepozná a možno o nich ani nevie) obetovaný. Samozrejme pomimo priamych a nepriamych prirodzených dôsledkov plynúcich obligátne pre jeho rodinu a blízkych.

Na náhodné? priradenie podobných morálno-politických prípadov mimo bežnej agendy žiaden zodpovedný policajt rozhodne nereaguje zrovna nadšene. Ak nie je kamikadze, či skôr harakiri MIPS(Mladý idiot plný sily) karierista,
vyvstáva pre neho otázka typu: Babo raď!

Pilátova, či centurionova rola bola vždy nevďačná z hľadiska okamžitej zodpovednosti a samozrejme dejinnej(dlhodobej aj vzhľadom na spomínaných potomkov a najbližších). Má funkciu, ktorá ho zaväzuje a ktorej dáva iba tvár a s tým spojené "povinnosti" zadávané adminmi virtuálneho systému v ktorom žijeme, ktorí sa snažia zodpovednosť a krutejšie dôsledky profi-manažérsky posunúť dole.

Ako vieme, vzájomne vždy prepojená zákonodárna, výkonná a Koncept samo?riadenia spoločnosti sprostredkovaný ideológiou(fascomédiastrímom)chrániaca súdna moc slúžila vždy v tichosti dokázateľne protiľudským kriminálnym zámerom v kategórii obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti. Navonok sa snaží dokazovať opak, keďže máme dočinenia so systémom so zakrytým kôdom, čo pri snahe o otvorený dialóg nie je vždy zdravé zabúdať..

Reálny, virtuálnemu nadradený systém ("MATRIX" ) je však v poriadku. Naňho by sa mal kpt. odvolať, prejsť sa do lesa, porozmýšľať nad snom a pre istotu sa ešte raz pozrieť lupou na svoje morálne štandardy. Potom má šancu zotrvania na svojej pozícii(prípadne bezpečnej kariéry), kde môže ešte pomôcť mnohým ľuďom. V opačnom prípade pri panickej reakcii riskuje holohoaxovú motanicu z ktorej neunikne. Na takýchto situáciách sa môže hodne naučiť.
Bonne chance monsieur le capitaine!

re:zverejnenie..
Tiež inak v zásade nevidím dôvod, na stiahnutie rodných čísel funkcionárov, špecifikácie ich ideologického vyznania a snáď ani na nezverejnenie plného mena Kpt. Mgr. M.U. Iba že by sa mal ako funkcionár(mimo samotnej fyzickej osoby) za čo hanbiť, prípadne padol odôvodnený osobný prísľub..
Občania ich platia a majú predsa prirodzené nespochybniteľné právo na sociálne významné parametre profilov dotyčných, zložky ich kádrových posudkov(pardon..po novom aspoň všeobecnejší assessment[smích] )

253912

26.09.2011 13:19

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Hnus velebnosti?

udo1 31.?.?.?

Keby kpt.Mgr.M.Ú.aj chápal triky sociálnej "mágie"(pravidlá, ciele a metodiky cultural engineeringu), nevyhne sa následnému "balíčku". Ak objektívne spraví chybu, bude balíček zlý a nebude sa týkať len jeho samotného.

Ak M.Ú. bude hru vnímať ako Čierneho Petra, nie je na škodu si uvedomiť, že v realite ich býva medzi kartami viac a v rôznych odtieňoch čiernej. Často ten, kto karty rozdáva(nemyslím tým M.Ú.), žije v ilúzii, že ich namiešal.
..a posunúť Čierneho Petra ďalej, znamená odklad, teda nechať ho v hre, ktorá nemá koniec a nie je z nej možné úplne uniknúť.

Vo formulácii:"Problém je výzva" majú amíci pravdu
a v istom zmysle aj bratia starší vo viere v re-formulácii:
"Problém je príležitosť".
O interpretácii rozhoduje zas a znova miera chápania chodu vecí obecných(objektívnej reality) a morálne štandardy(ego- či neegocentrické).

I.Kant:
„Dve veci napĺňajú myseľ vždy novou a rastúcou úctou, čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.“

..a niekto iný vyslovil ďalšie univerzálne pravidlo:
"Postavenie zaväzuje, inak zabíja."

253980

Re:Anonym 90..
Moje príspevky majú v podstate charakter článkov v rámci diskusie a o to aj ide. V rámci diskusie sa totiž občas objavujú nové znalosti. Všetci sa vyvíjame. Aj ja.
Prakticky kompletné materiály(základ tvorí okolo 400 str.+ ďalších niekoľko sto strán analýz, metodík a dokumentov = dokopy je to odhadom niečo cez 5000 strán) majú dávnejšie k dispozícii viacerí nie len tu na fóre, no aj editor. Možno by otázka mala smerovať skôr na neho. Možno má svoje dôvody. Trebárs časové, kapacitné,..

Komplexné jadro tém, ktoré sa tu preberajú je spoločné a vyzerá, že nie je na 1-2 články.
Samozrejme je to len open source návrh. Možno sú už aj lepšie. Osobne však podrobnejší a funkčnejší elaborát na tému podstaty dnešných globálnych a lokálnych problémov a ich riešenia nepoznám, aj keď sú v ňom veci, s ktorými sa osobne plne nestotožňujem a treba ho určite viac prispôsobiť na naše podmienky. Preto bol asi 2 roky nazad ponúknutý tomuto fóru na diskusiu, pripomienkovanie, prípadne širšie prepracovanie. Alebo čiastočné, či celkové zamietnutie a návrh a vývoj iného obecne prospešnejšieho riešenia, konceptu ďalšieho (udržateľného v zmysle predikcie) vývoja spoločnosti(sociálny, ekonomický, kultúrny, filosofický, ekologický,..) v 21. a následných storočiach,..

253984

26.09.2011 21:03

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Hnus velebnosti?

udo1 31.?.?.?

re:Kysučan..
Vyzerá, že výraz "Postavenie zaväzuje, inak zabíja" platí tak z egoistickej a o to viac aj z jej nadradenej neegoistickej pozície. To pravidlo sa dá pozitívne interpretovať a tak som ho aj myslel.

Väčšina bežných protagonistov výkonného aparátu je zaraďovaná skutočnou "elitou" potenciálne podľa potreby na odpis. Väčšina Tebou menovaných nie je v rámci chápania kľučových pravidiel tzv.supersystémov, informačnej pyramídy a súvisiacich technológií sociálnej "mágie"(riadenia kultúry) na o moc vyššej úrovni chápania, ako bežný priemerní ovčania. Sú samo?riadení v zásade tými istými technológiami, ako sme tu neraz rozoberali. Z časti globálna"elita", resp.ašpiranti zvyknú chrániť svoju prerifériu agregátnymi modulmi. Niečo ako tzv.benefity v dnešných firmách. Výkonný aparát si na to zvykne a umocňuje to jeho vôľu "hádať", čo sa od neho žiada a vycibriť svoje konanie tak, aby bol podľa možnosti čo najviac pod ochranou agregátu (agregátov) v ktorých sa zväčša nie plne vedome nachádza. Pravdepodobne v nich zostáva aj po smrti. To je jedna z daní. Aj preto hierarchiou tolerované "altruistické" presviedčanie zúfalých zomierajúcich vstúpiť do tej, či onej sekty(stať sa baterkou s komplikovanou možnosťou úniku) zväčša neznalými a dobromyseľnými agitátormi. Je to to, čo niektorí volajú odklon od Boha a jeho cieľov. Podstata skutočného satanizmu, ak chceš. Vždy sa maskuje svetlom. Nie nadarmo sa hovorí staré známe ľudové:
"Pod svetlom býva najväčšia tma"

Skús si Kysučan ešte raz predstaviť, čo sme kedysi rozoberali..
Dlhá cesta vlakom trvajúca mnoho hodín, alebo lepšie niekoľko dní, či týždenný tábor v lese, práca,.. Všade vzniká isté miestne dočasné kolektívne podvedomie, alebo ak chceš, kolektívna osobnosť. Má svoje (spoločné)zážitky, písané, či nepísané pravidlá, "atmosféru"=náladu=(frekvenciu?) a (vlnovú dĺžku?), prvky-orgány(osoby) so špecifickou funkciou, ktoré je ovplyvňujú viac, iné menej a niektoré sa postupne dostanú z istých príčin do role dominatných(amplitúdu?), určujúcich smer vývoja tejto kolektívnej osoby(spektrálnu hustotu?), úroveň ich chápania=(fázová rýchlosť?).

Predstav si, že toto sa odohráva tisíce rokov a pár osôb po odovzdávaní skúseností po desiatky a stovky rokov z veľkej časti ovládli technológie riadenia týchto kolektívnych osôb(väčšinou "kňažské" kasty) vzhľadom na definované dlhodobé ciele, resp.dostali tieto kolektívy do stavu samo?riadenia. Seba samozrejme logicky ako šikovní manažéri skryli. Kolektívne polia majú svoje parametre. Rozoberali sme tu, že tzv. telepatia objektívne existuje a tá energeticko-materiálna forma vedomia, podvedomia, intelektu,.., v ktorej sú tu poniektorí z nás, nemusí byť nutne jedinou. Nie tak dávno bolo vtedajšou vedou aj napr. gravitačné, magnetické, resp.elektromagnetické pole zaraďované do sféry "duchovna". Sk...

Automaticky kráceno

253987

26.09.2011 21:13

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Hnus velebnosti?

udo1 31.?.?.?

pokračovanie2
re:Kysučan..

Nie tak dávno bolo vtedajšou vedou aj napr. gravitačné, magnetické, resp.elektromagnetické pole zaraďované do sféry "duchovna". Skús nad tým K. týmto smerom porozmýšľať, pričom je zdravé si uvedomiť, že "mystika, mágia, ezo- a exoterika" neexistuje v tomto zmysle. Sú to technológie. Nič viac a nič menej..a pravdepodobne je tu ešte Boh, ktorý tiež využíva len rôzne formy technológii s-troj-enia MIM.

Keď má niekto vysokú mieru chápania, môže zmanipulovať druhých k tomu, aby nevedome prebrali časť zodpovednosti a utrpenia. G-ra-zlo-vská(v niektorých kultúrach nazývaná aj démonská) "šikovnosť" top manažérov(aj korporátnych) spočíva práve v tomto. Ak ste niekedy robili dlhšie vo veľkej firme a ste vnímavý, tak asi chápete o čom hovorím. Tieto technológie sa tam učia v stupňoch "zasvätenia" hierarchie riadiacej štruktúry. Majú samozrejme silno do absurda eufemizované pomenovania. Celkový kurz však už definujú komplexnejšie školené osoby. Vzťah ako medzi Steuermannom a Rudergängerom v námorníctve. Slovenský a český ekvivalent nepoznám [pláč]

Dnešnému virtuálnemu systému nadradený skutočný je determinovaný hlavne úrovňou chápania prebiehajúcich procesov. Preto nie je možná úspešná revolúcia, ale len evolúcia myslenia. To ašpiranti na tzv.Globálneho prediktora určite dobre vedia. A akonáhle začne technologický proces, začína nimi riadenému systému odbíjať "čas". Jeho vyústením vyzerá byť nevyhnutná obecná informatizácia, zmena logiky sociálneho správania a determinovaná "apokalypsa" informačnej pyramídy. Preto snaha o jeho brzdenie(preto pravdepodobne napr. zákaz kolesa v oboch amerikách), podpora trendov ospevovania "zlatého veku" v minulosti a úvahy o možnostiach návratu k nemu. Zároveň sa tak prehlcuje a paralizuje potenciál najzvedavejších pri hádkach o tisíc a jeden h-is-tórických mýtoch minulosti majúcich za následok možnú stratu budúcnosti.

"Cestovanie v čase"
Musíme síce žiť stále. V minulosti(poučenie) prítomnosti(konanie=s-trojenie=tvorenie) a budúcnosti(plánovanie, sledovanie objektívnych procesov a hľadanie možnosti ich kontroly a tým kontroly svojho osudu najlepšie v zmysle odhadnutých zámerov HNR=Boha). Minulosť je samozrejme dôležitá kvôli identifikácii trendov spomínaných dlhodobých dominantných objektívnych tendencii s príslušným adekvátnym systémom kritérií hodnotenia efektivity subjektívnych snáh o ich riadenie. Pri ich rozpoznaní môžeme aj z k dispozícii stojacich historický mýtov urobiť spoločnú cestu v čase smerom nazad a aj dopredu. Zrovna tak individuálne napríklad pri zdravotných problémoch. Niekde sa následné spontánne okamžité uzdravenie po korekcii príčiny(niekedy nevedomom) v minulosti potom nazýva paradoxne "zázrak".

Ak chceš, ako si minule hovoril, hraj sa s touto "H-RA-Č-KA-ou" (H(hlas=slovo=in-formovanie)-RA(svetlo-znalosti-Boh,..)-č(čelo-vek-č

253989

26.09.2011 21:50

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Hnus velebnosti?

udo1 31.?.?.?

pokračovanie3..
Re:Kysučan..

Ak chceš, ako si minule hovoril, hraj sa s touto "H-RA-Č-KA-ou" (H(hlas=slovo=in-formovanie)-RA(svetlo-znalosti-Boh,..)-č(čelo-vek-číslo=miera)-KA(Duch-intelekt?-algorytmu spracovania informácii+morálne štandardy-s?ve(my všetci)-dom-ie)-ou) opatrne Kysučan a dodržuj bezpečnostné pravidlá smerom k Človeku a pomáhaj v tom druhým. Ako ju použiješ, je na tebe. Krátko- a dlhodobé dôsledky svojej činnosti poznáš.
Začni s uvedomovaním si toho, čo to je čas(vzájomný pomer dvoch subjektívne vybraných objektívnych procesov, kde jeden definujem, ako etalón) a následne sa hraj s ďalšími procesmi, ktoré sa Ti v Tvojom blízkom a vzdialenom okolí podarí rozpoznať. Postupne, po týždňoch a mesiacoch hrania začnú tvoje schopnosti narastať a budeš chápať stále viac. Sleduj zmeny v svojej a okolitej miere=cibri intuíciu a snaž sa rozhodovať objektívne správne. Hraj sa so snami. Základy sme tu rozoberali. Ostatné je v materiáloch, ktoré máš k dispozícii. Postupne si budeš vedieť sám dobre položiť otázky a aj ich zodpovedať(s-p-rá-vne in-ter-pret-ovať myšlienky, ktoré k tebe prídu pri odvolaní sa na HNR), ťažko ťa bude môcť ni(e)kto oklamať a stať sa pánom tvojho osudu. Dostaneš sa do skutočného, dobrého "Matrixu", atď, atď, atď..

It´s only up to you and HIM.

253991

01.10.2011 17:14

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem souhlasim.

udo1 46.?.?.?

Vyzerá, že začína býť nevyhnutné vystupovať z pozície občianskej moci a tým sily za obmedzenie činnosti propagátorov fašizmu ako predsedkyne senátu Evy Milcovej, Petra Jakeša z LPA s jeho blízkymi, Jiřího Biliny, štátneho zástupcu, žalobcu Petra Bláhu..
a..ak to myslí Jiří Radosta vážne, aj jeho..
Ako sa hovorí:
"Kto druhému jamu kope,.."

Skutočná moc je podložená blízkosťou k objektívnej Pravde(metodikou jej aproximácie), ktorú sme tu podrobne rozoberali a je už väčšine čitateľov známa.

Okrem nevyhnutných konzekvencií pre hore uvedených, vyplývajúcich z chápania podstaty ich činnosti a jej(ich) morálneho odsúdenia nezanedbateľnou časťou populácie(čím sa už z časti naplnila a naďalej napĺňa mat(r)ica osudu vymenovaných spolu s ich blízkymi), treba postupne prejsť masovo pri kontakte s uvedenými a im podobne zvrhlo uvažujúcimi ľuďmi doma, v práci, v spoločnosti a na ulici do otvorenej osobnej a verejnej ofenzívy k dotyčným za každej situácie a všetkými dostupnými Ľudskými prostriedkami(od aktívneho mlčania v príhodných situáciách, cez krátke úsečné poznámky, až komplexné systematické kroky s ponúkaním lepších alternatív). Zrovna tak k ich rodinám a blízkym. Ak sa nám nepodarí takto pomôcť im a aj sebe, budeme mať aj my problém a oni budú zväčša zlynčovaní aj s príbuznými vzhľadom na vývoj situácie smerom k nikým triezvo uvažujúcim nechcenej revolúcií.

Agresívne expanzívne (ne)kulturologické mat(r)ice "sociálnej mágie", ktoré šialení chlebodárcovia uvedených aparátčikov zčasti používajú na ich ochranu pred priamymi okamžitými dôsledkami, strácajú nevyhnutne proporcionálne so zmenou logiky sociálneho správania(zavŕšením procesu linearizácie času) na sile. Okrem toho budú znova klasicky vlastnými führermi predhodení davu. Ak ich dav povešia (ako dočasný vykonávateľ úmyslov zvrhlých projektantov dnešného virtuálneho systému) pred vilky(potom, čo povešal ich deti, aby rodičia videli dôsledky vlastného násilia), bude časť viny a nevyhnutných dôsledkov zase raz na dave. Preto to nie je pre nás všetkých dobré riešenie a E.M., P.J.,celá tzv.LPA & co., J.B.,P.B.,atď.by si to mali s ďalšími provokáciami pre vlastnú budúcnosť naozaj dobre rozmyslieť.

Či chce Vladimír jednať s úradníkmi(políciou,..) z pozície sily a moci, je na ňom osobne.
Sú to koniec-koncom jeho zamestnanci.. a zamestnanci nás všetkých.
Tak ako by mali byť a za chvíľu budú aj bankári,..
Všetci ostatní občania by ale mali z tejto pozície jednať.
Samozrejme, ak oni sami majú vyššie chápanie chodu, cieľov a spôsobov riadenia spoločnosti a vyššiu úroveň osobnej morálky. Práve na túto slabinu totiž oprávnenie hrajú skutoční administrátori virtuálneho systému v ktorom stále ešte a veľká časť populácie (ne)žije.

Re:anonym 76..
Následne už ide iba o interpretáciu existujúcich zákonov, prípadne ich poľudšteniu pre ...

Automaticky kráceno

254292

01.10.2011 17:27

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem souhlasim - Podpis: "PF"? Presvedčený Fašista Jiří Radosta

udo1 46.?.?.?

pokračovanie2..

Re:anonym 76..
Následne už ide iba o interpretáciu existujúcich zákonov, prípadne ich poľudšteniu pre skutočné potreby čo najširšej populácie v zmysle zabezpečenia konceptu jej rozvoja smerom tu viac-krát podrobne definovanej ľudskosti a vytváraniu priestoru pre systematické hľadanie a napĺňanie optimálneho individuálno-kolektívneho potenciálu,
alebo Vami Anonym 76.. a Jiří Radosta danú fašistickú interpretáciu našej ústavy.
NA TO POZOR!!!

Dnešná stále pritvrdzujúca fašizácia spoločnosti ne?vedomými interprétmi ako Vy, a hore uvední nikdy v dejinách nemala šťastný koniec, ani pre "horných 10 tisíc" a ani pre top"elitu". Viď možné bývalé civilizácie "zlatého veku" (takmer)udržateľného otrokárstva-fašizmu v minulosti a jeho "zázračných" pozostatkov, ktoré vidíme na dovolenkách po takmer všetkých kontinentoch.

Ak je nejaký Boh(ja osobne myslím, že logicky skôr je, ako nie je), vyzerá, že otrokárstvo a fašizmus nie sú Ním preferované spoločenské zriadenia a formy života pre Jeho deti. Preto nie je zdravé ich propagovať, sebecky ničiť jeho dielo a brániť jeho zámerom. Činnosť dotyčných je totiž skutočným satanizmom s nezávideniahodným osudom protagonistov a ich blízkych nie len v tejto forme života, no aj v ďalších možných.

Na Vašom mieste Jiří Radosta a Anonym 76.. by som si teda radšej dobre rozmyslel, na koho stranu sa pridám. O spomínaných funkcionároch, ďalších aparátčikoch a ich blízkych ani nehovoriac!

S Dubom samozrejme plne súhlasím v jeho upozornení jednoznačnej protiústavnosti uvedených zákonov a ich interpretácii smerom k snahe o legalizáciu obzvlášť závažných foriem trestnej činnosti.

Pre budúcnosť je nevyhnutné ísť do chápavej ofenzívy s konkrétnou alternatívou, ktorú sme tu rozobrali. Čím skôr, tým lepšie. Najlepšie hneď. Každý osobne a všetci spolu!

254293

08.10.2011 18:03

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem nesouhlasim.

udo1 46.?.?.?

re:Slain
Plne súhlasím s tým, že treba myslieť vlastnou hlavou. Sloboda vôle nie je bez slobody rozlíšenia moc platná a to isté platí aj opačne. Iba oba parametre spolu sú predpokladom k možnosti dosiahnutia optimálneho potenciálu (adaptívneho modulu-psychiky postaveného na genetickom module) druhu Homo sapiens sapiens smerom k Človeku.

Eva Milcová, Petr Jakeš z LPA a jeho blízki, Jiří Bilina, štátny zástupca, žalobca Petr Bláha, Jiří Radosta, kpt. Mgr. M.Ú.vrchní komisař Policie ČR a ďalší konajúci v trende uvedených osôb sa svojim konaním identifikovali ako ne-ľudia, zombi, resp.vedomí? démonikovia, zlo-dej-i snažiaci sa zabrániť majoritnej populácii v rozvoji smerom Ľuďom(Človeku) a napĺňaní svojich s Ľudského statusu vyplývajúcich úloh.

Otázkou je, či sa na hore menovaných pri budúcej pravdivejšej(viac objektívnej realite zodpovedajúcej) interpretácii práva dá vôbec pozerať z právneho hľadiska ako na ľudí(občanov) so všetkým dôsledkami?

Snáď si naivne nemyslia že ich konanie nebude mať dôsledky? Ak budú pokračovať v danom trende a nevedome, či vedome vytvárať podmienky smerom k nevyhnutnej r-evolúcii, čo ich asi tak čaká? Skúšať hrať na náhodu, že sa na nich zabudne, je veľmi hlúpe. Pri odovzdávaní moci z garnitúry na garnitúru boli vždy v dejinách z pohľadu skutočnej moci globalizačného virtuálneho systému treba ceremoniálne a neceremoniálne obete. Hore uvedení rozhodne zapadajú do parametrov na takúto obetu(či ak niekto ortodoxný chce "holokaust" ), keďže dávajú správcom systému svoju tvár a meno(ducha?) ako daň za funkciu a výhody. Mám(a nie len moja maličkosť) pre nich isté obavy, čo sa týka výhodnosti tohoto obchodu..

Spoliehať sa, že odovzdanie moci v roku 1989 prešlo pomerne hladko(až na pár tichých "nehôd" a samo?vrážd) a v rokoch 1968, 1952,1948,1938,1918,..1620,..1427,..1278,..845,..tiež? je hodne odvážne. Výnimky z tohto jednoznačného pravidla sú(ostatne ako všade vo svete) extrémne zriedkavé. Navyše, keď je teraz verejnosť nepomerne lepšie podrobne a menovite in-formovaná=z lat.má obraz. Nemyslím len z pozície možnej priamej fyzickej likvidácie davom, ale hlavne tu často diskutovaných nevyhnutných mat(r)ičných dôsledkoch, ktoré sú proporcionálne moci týchto agregátov determinovanej intenzitou súčtu emócii zúčastnených informovaných jedincov..jej sila zodpovedá gradientu medzi objektivitou in-formovanosti jednotiek agregátu(súladu z pravdepodobnými logicky a aktívno-intuitívne odhadovanými cieľmi HNR) a mierou skutočného protiPrávneho konania hore menovaných(parametre, pravidlá a bezpečnosť formovania kolektívnych agregátov, polí "sociálnej mágie" sme tu neraz diskutovali).
S pozície hore menovaných ide teda evidentne o hrubý hazard páchaný v prvom rade na sebe a svojom blízkom okolí.

Aj keď sa plne nestotožňujem s celou metodikou boja(sebaobetovaním?) za slobodu ľudského myslenia a konan...

Automaticky kráceno

254817

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
27,25 Kč
Libra
30,30 Kč
Kanadský dolar
17,57 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,53 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 011,74 Kč
1 unce stříbra
552,70 Kč
Bitcoin
316 474,77 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 584 402