Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Had...

Nalezeno 34 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.11.2010 18:58

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

Had... 82.?.?.?

>Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě >nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
>Tedy je zde dobře míněná rada (z psychologického i >fyziologického hlediska), pro funkční uspořádání. Ale povězte - >kde se tím ještě řídí?
Zajímá mě, zda umíte rozvést (vysvětlit svůj náhled) o té "dobře míněné radě" z psychologického a fyziologického hlediska.
A předesílám - upozaděnost ženy v katolickém církevnictví JE VELKÝ OMYL. Taktéž potlačování ženství u musulmanů.
Stejný omyl je ovšem i dnešní tzv. "emancipace". Je to ale zcela přirozená reakce na staletí útisku ženství.
No a co je v pozadí? SEX, SEX, SEX!!! A špatný, zoufalý, nudný, nepochopený sex v křesťanském světě...
V umělecké, filmové podobě je toto docela trefně ztvárněno ve filmu "Nebezpečná krása" s Catherine McCormack.

Pak se tedy nabízí otázka, co považuji za ideál. Je to prosté - každý z obou pólů má své lepší pole působnosti a dva se musí "prolnout", aby VZNIKL JEDEN. To ale už píši jak "janko" a nehodlám být dále jak tajemný hrad v Karpatech, takže tímto končím a opakuji dotaz na dle mého nesmyslný vývod o onom funkčním uspořádání s oporou v psychológii a fyziológii.

232034

06.11.2010 08:13

Přímá demokracie

RE: snad se nenajde blb, který by obecný text personifikoval - - -

Had... 86.?.?.?

>Co je církevnictví?
Stručně (snad [velký smích] ): záměna hledání "čehosi vyššího, lepšího, rozumnějšího, osvíceného atd." v sobě samém za konání vnějších rituálů v kostelech, chrámech, mešitách, neboli v církvích. Mše, klábosení o tom, kdo, co, kdy a jak napsal, jak to myslel, jak je to přeloženo z toho a onoho jazyka, tvorba mandal, organizované pozpěvování v kostelech. Ještě to lze přidobnit - ty rity v kostelech, ta tvorba mandal, to pozpěvování - to vše se může a MÁ odehrávat v nitru, ve své psyché, VE SVÉM těle. Mandalu=zobrazení určitého stavu, úrovně - lze ( a má se) "nosit" v sobě samém. Něco jako být psychologicky/duševně/fyzicky naladěn na určitou "povznesenou náladu".
Prostě je jakési rozdělení na EXOTERNÍ a ESOTERNÍ; vnější a vnitřní - to jistě znáte. Alespoň teoreticky, nakolik toto máte rozděleno i prakticky si netroufám odhadovat.

>A kdo potlačuje ženství?
Třeba i Vy tím blábolem ze "svatých" písem, že žena má cupitat za mužem a muž je ta hlava (ve zkratce)...
Nebyl a ještě pořád není a už asi ani nebude (pro neznalost a rigidnost dogmat) v křesťanských církvích kladen důraz na to, že muž a žena jsou 2 póly téže energie (opět stručně [velký smích] ). A od musulmanů jsem měl informace od jedné insiderky a ostatně pokud je možno ještě dnes ukamenovávat ženskou za nevěru bez možnosti obhajoby a vysvětlení - to také ledascos vypovídá.

Jinak to, co jste rozvedl dále, s tím souhlasím - dobrý popis dnešní situace a vzepětí "uraženého" ženského principu - je to hloupé a krátkozraké, ale vypadá to jen na nějaký výkyv.

Znám rozumné lidi, kteří žijí právě podle pravidel, které umožňují "splynutí" - takový vztah je pak samotnou "modlitbou" a trvalou meditací (náboženskou mluvou řečeno) s drobnými výkyvy... takových lidí se takovéhle debaty nedotýkají, maximálně se shovívavě pousmějí. Krom mě - já si občas přisadím do debaty na Zvědavci. Ale je to funny [smích] - ten životní styl (hlavně) a ta debata taky.

232057

06.11.2010 08:18

Východisko z ekonomické krize

RE: :-)

Had... 86.?.?.?

>Jenom se obávám, že hlad po moci, žravost, chtivost a nenasytnost >našich vyvolených spoluputovníků věčností budou asi silnější než >pravda a láska. Tja... mohu se mýlit
[velký smích] [velký smích] pohybujete se v reálu - to je dobře.
Ale! Proč nezačít každým okamžikem (tu možnost máme VŽDY a KAŽDÝ) vyrábět jiný, kvalitativně LEPŠÍ reál?
Pak se nebudete mýlit, protože jednou zasetá semínka (touha po dobru, harmonii, spravedlnosti) jistě vyklíčí. Zásadní otázka v této činnosti zní: kdy a jak se budou sklízet plody této činnosti? Nuže - asi tak, jako nyní sklízíme plody ze "zapomenutých" semínek minulosti dávné i méně dávné.

232058

06.11.2010 08:41

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

Had... 86.?.?.?

Nediv se janko - mentoruješ (bohužel) značně a Jarmila (ačkoliv s ní v mnohém nesouhlasím - ale i ona zraje [velký smích] ) použila v souvislosti s Tvými příspěvky trefný výraz - blazeovaný...
V drtivé většině Tvých příspěvků vím, oč se jedná na základě osobních zkušeností s "abstraktním éteričnem", nikoliv jakéhosi teoretického studia. Přesto (a jistě zčásti i proto) se leckdy musím prolouskávat k jádru sdělení, mám-li čas a chuť ho číst.

Přece adept moudrosti (je-li jím) musí umět mluvit s popelářem, uklízečkou, doktorkou i profesorem jaderné fyziky tak, aby obě strany si rozuměly. Pokud to nedokáže a DOPUSTÍ, aby se jedna strana cítila (více, či méně neoprávněně) "blazeovaně poučovaná", pak ... pak moudrost ztrácí velmi svůj jas, švih a hlavně HUMOR S NADHLEDEM!

Je tedy dobré, když uzraje poznání. Ty plody se musí předávat ale velmi, VELMI uvážlivě a VELMI, VELMI uvážlivě dávkovat a také "zabalit".
Z mého nedůležitého pohledu jedno nedůležité přirovnání: Tvé "balení" (forma) nějak trhá a je pošpiněno. Pro někoho jistě.

Adept moudrosti si musí projít etapou, kdy působí na lidi PŘÍJEMNĚ. Nikoliv prvoplánově, vypočítaně, ale proto, že přijetím přísných pravidel a prací na sobě (proměnou svých vrozených kvalit, vlastností až do proměny fyzis) uvádí své nitro a svůj život do HARMONIE. Toto se pak projevuje i na vnější úrovni. Třeba i debatě.
A tak i mentorování lze přeměnit na hravou, veselou debatu s respektem k názoru druhých - nebo budeme všichni mezi sebou válčit pro ... NÁZOR??!! K válčení přece stačí jako záminka přece ta blbá ropa, diamanty, žrádlo a jiné sračky...

Jistě, mudrc "pár excelánc" jedná již pouze přísně spravedlivě, ale to je JINÁ LIGA!

Takže mnoho zdaru při podívání se na své ruce ve snu!
"Cože to mám udělat? Aha! Zvednout ruce a podívat se na ně...!" [mrknutí jedním okem]

232059

06.11.2010 20:04

Přímá demokracie

RE: snad se nenajde blb, který by obecný text personifikoval - - -

Had... 82.?.?.?

>Tak jste nám tu hezky popsal VAŠI PŘEDSTAVU o smyšleném a >nesmyslném pojmu "církevnictví"... Při té příležitosti se >zeptám:
Ó, jak bystrý úsudek! Na něco jste se ptal, já odpověděl a brilantně jste vydedukoval, že je to má představa...
>- chápete vůbec smysl Písma....(a tedy samozřejmě i řádný výklad v dobovém >kontextu)?
Ano. Víc než si myslíte.Pro mě 99% zbytečného balastu ve zbytečných jinotajích. A to 1%? Stačí dodržovat desatero a už se člověk dostane "do nebe". K čemu pak církve, pro toho, kdo si umí poradit sám?
>- už jste někdy vůbec byl v kostele, abyste mohl říct, co jste >tam musel vykonávat za "rituály"???
Ano.Různé bohoslužby jsem navštěvoval. POznal jsem dokonce i takovou, kde dokázali zlepšit počasí v okruhu ca. 1 km. Také je někdy vidět "jas", kterak se "snáší" (spíše vzniká) na oltář. V kostelech je vůbec vynikající prostředí k rozjímání apod. Výborný je např. kostel Sv.Ducha v HK, Velké Náměstí (tuším).
>Víte vůbec, co je rituál?
Ano. Každý den nějaký konám - a to třeba i na chodníku, kráčeje po Václavském náměstí. Jak? Hádejte! Jistě mě opět "odhalíte".
>- o mandalách slyším až teď, ale v církvích to opravdu neřeší,
Ano, v křesťanských ne. Psal jsem to ve zkratce, takže "kostely" jsou i buddhistické, tibetské a jiné.
>Proč takový zmat z buddhismu tedy uvádíte?
Kvůli pojmu "církevnictví". Museli bychom k debatě sjednotit pojmy s dojmy a to ve Vašem případě nepovažuji za nutné. Tak nějak bystře tuším, že je to oboustranné [velký smích]
>- opravdu organizované prozpěvování? A vy jste někdy někomu >prozpěvoval neorganizovaně?
Ano. I organizovaně.
>aniž byste ctil základní hudební zásady?
Ano. Ctím i nectím - jak to situace vyžaduje.
>A co čtyřhlasně nebo šestihlasně?
Ano, znám - zpívávali jsme i v 10 tzv. alikvotní zpěv - nádhera! Velmi povznášející, očistné a prospěšné.
>Slyšel jste někdy v >životě kvalitní chrámový sbor?
Ano. Vícekráte. Opět velmi povznášející - rajské až božské sféry.
>Rozumíte vůbec aspoň trochu >muzice?
Protože už jsem za muziku (etno-didge) dostal a dostávám i peníze (a lidi uznale jásají) a hrával jsem na kytaru Claptona, tak trochu ano.
>Zažil jste někdy v životě pocit hlubokého osobního >uspokojení ze sborové hry nebo zpěvu?
Ano, viz. výše - velmi prospěšné a očistné-upřednostňuji individuální, SAMOSTATNÝ zpěv - rozvibrování těla.
>...že o tom tak suverénně píšete, evidentně aniž máte zkušenost.
Mám jich dost, resp. HLAVNĚ ZKUŠENOSTI MÍSTO TEÓRIE..
Nó,mnoho zdaru ve studiu písma a praktikování Vašich znalostí z "Písma".Vaše milé, skromné a poučné příspěvky zde na Zvědavci ukazují, že to opravdu dobře zvládáte.
K tomu hodnocení muž/žena - ano, docela dobře napsáno.
>Pro příšte ... jen dojmy.
Dobrá sebekritika. [velký smích]

232078

07.11.2010 22:43

Přímá demokracie

RE: snad se nenajde blb, který by obecný text personifikoval - - -

Had... 82.?.?.?

Hm, něco jste z mých odpovědí pochopil jinak, než jsem myslel, což je dáno i nepřesnou formulací na mé straně (to jsou ty "pojmy s dojmy" ), něco jste překroutil a jste ten dokonalý. Jistě sám před sebou. Přede mnou ne, ale mohu se mýlit.

Nemám ani čas ani náladu dále pitvat odpovědi, zvláště když pouštíte sarkastické jedy měrou vrchovatou - ani sranda s Vámi není. Notabene už je to hodně OT debata.
Nicméně Vaše příspěvky jsou zajímavé a jak to někdo už napsal, některé jsou poučné a k zamyšlení a jiné jsou zase podivný, zamindrákovaný, jedovatý shit - nebo aspoň jejich části a nějak "tvrdíte muziku", jako byste měl nutkavou potřebu se bránit útokem tvrdším, než je nutné. Asi to "srdce" za tou "hlavou" kulhá. Alespoň v debatě.

Mějte se fajn, resp. tak, jak si zasloužíte - ono to ani jinak nejde, jak sám nejspíše víte.
Zdraví
"Had"

232117

24.11.2010 16:23

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

Had... 86.?.?.?

Proč se "etherala" ani NESNAŽÍTE pochopit?
Osobně vím přesně o čem píše a taky že to nemá s posilováním zla a ega (což je jedno a totéž) ani zbla společného.
To není otázka víry ve sdělené, ani "zdokonalování svého ega". Pokud se ega týká, tak zkráceně a zhuštěně (jinak ani zde nelze) popisuje "vymazávání" ega.
Tím, že člověk "vygumuje" své mínusy, ubydou i z celkového kotlíku zvaného lidstvo. Navíc nahrazováním temnoty jasem a světlem v sobě samém člověk také "procitá" a vidí "za oponu". Jedním z dost otřesných pohledů a pochopení je drsná pravda - každý z nás je přesně tam, kde si zaslouží být a potkáváme se jen s ovocem svých činů, myšlenek, slov a nálad. Jen niť paměti nám chybí a pak se vřeští o nespravedlnosti, popř. v debatě nastane nepochopení a odmítání této velebné a zároveň hrůzné pravdy o matematicky přesném zúčtování každého skutku, myšlenky, pocitu, slova...

Zkuste tu debatu obrátit vzhůru nohama a připustit, že tím, že se člověk změní, ovlivní celý svět. Prospěje NEJDŘÍVE hlavně sobě. A proč by sakra neměl? Vždyť je to POVINNOST vůči sobě samému, ALE I DRUHÝM!

A soucit? Hohé! To je VYSOKÁ DISCIPLINA na cestě sebeproměny a nádherná ctnost zušlechtěného lidství. Z vašeho sdělení se dá předpokládat, že jste v pasti obecného chápání soucitu. Soucit je zpravidla zaměňován za PŘECITLIVĚLOST..
A dělání "nezištného něčeho" pro okolí? Ne. Dělal jste to a děláte pro svůj dobrý pocit a naplnění pravidel, která Vám byla vštěpována od dětství. A je to v pořádku? JISTĚ! Jen více takových. Toto je část metody, jak se proměňovat z dravce na mudrce. Jen je dlouhá, dlouhá. Pak snad pochopit a připustit, že "platba za dobré skutky" je i dobrý pocit toho, kdo ho vykoná. Správný dobrý skutek je totiž vzápětí po vykonání "zapomenut" konatelem...
Ale to je již univerzita z práce na sobě samém. A umět sám sebe "vymazávat" v dobrém i zlém je tvrdá a těžká práce.

Kéž jsou šťastné všechny bytosti!

232928

02.12.2010 22:59

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: To se nám to vykecává že?

Had... 82.?.?.?

>To se nám to vykecává že?
[velký smích] jistě, vždyť i proto jsme zde. Trochu poklábosit, občas se zamyslet, občas nemyslet (1. náznak štěstí - to když se přidá "vnímání" všeho v dosahu), tu zasít lepší semínka, onde horší budoucího zúčtování a pak? Pak nic. Život se kutálí dál svým tempem a poodstoupit, pozorovat, neprožívat je dost těžké - zvládáte, pokud to naznačujete?
Ale někoho i to vykecávání může přece poučit a popostrčit k nějaké praxi.
No, a už vůbec nesmíme pouštět ze zřetele, že spoustu tužeb nelze "překonat" (vymazat) jinak, než prožitím. A tak touží-li kdokoliv klábosit, ťukat moudra do kláves, přít se, diskutovat - tož hurá! Vše se počítá a někam ukládá.

V jednom filmu jsem slyšel milou hlášku:"Bůh se nejvíce raduje, když si jeho děti hrají" - tak proč si i zde nehrát?
V jistých etapách života si i ten největší tupoun položí otázku o smyslu své (popř. i druhých) existence. A to už je drobný krůček k odtažitosti od prožívání - a ... a touto odtažitostí (neprožíváním aktuálních, subjektivních trablů) se objevují záblesky niterné svobody, protože nepřipoutanosti.
A když si lidé hrají, jsou svobodnější, roztají, uvolní se, křeče se ztrácejí, "aura" zjasňuje...

Prostě - "ďábel a chmury chodí spolu, ale Bůh se stále směje. Naučte se radovat bez příčiny a stanou se z vás znalci života"- to je opět modifikace jednoho citátu.

Tož [velký smích] bez příčiny...

233678

02.12.2010 23:16

Diabol Kim? Alebo nie?

RE: Válka je válka

Had... 82.?.?.?

>Jakeš, Husák, Bilak, Štrougal i nenáviděný sověský vůdce Leonid >Brežněv jsou proti nim neškodní dědulové a strejcové, kteří to >možná mysleli dobře a dělali špatně.
Nonono! To zcela jistě nikoliv! Byli zlí a špatní (nábožensky řečeno "démonické" povahy) a dělali "to" taky špatně - to už je blízko těm naivním řečičkám, že komunismus je dobrá myšlenka, jen zneužitá, resp. špatně praktikovaná.
Nikolivěk! Komunismus je zrůdná ideologie, zrůdně prováděná!!!

>Ti dnešní mocní jsou jejich pravý opak - myslí to dobře pro >vlastní kapsu, zatímco pro nás, většinu národa, to myslí špatně >- a dělají to proklatě dobře.

Nejsou opak - JSOU JEJICH VELMI, VELMI "KVALITNÍ" UPGRADE! Chytré a cynické svině (jak jste pouze zdvořile nakousl), u kterých občas probleskne jakýsi drobný zájem o ty blbce v podhradí. Je příznačné, že tyto záblesky zájmu jsou hlavně v dny voleb ... [velký smích]

A válka? Vždyť jde jenom o točení peněz, redukci obyvatel, vyzkoušení nových zbraní. To ještě nevíte?
No pravda, občas se to šmrcne zlehka nějakou tou "vznešenou" myšlenkou a frází (bojujeme za naše děti - to je má oblíbená).

233680

10.12.2010 19:37

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

RE: Základní aspekt života změnit nelze

Had... 82.?.?.?

Zdravím Vojtěchu,

zkusím tohle: život jako takový žádný smysl nemá, jediný, kdo životu smysl vtiskne, jsme my sami. Takže je-li pro někoho smyslem života vraždění - má ho, je-li pro dalšího smyslem života poznání, hurá! Ať za ním kráčí, jiný se potřebuje kvůli SVÉMU smyslu života obětovat pro druhé, pro rodinu, pro firmu, pro Nobelovu cenu....

Prostě náš svět je náš svět - co s Bohem a přírodou, démony, anděly, bludičkami, vílami, vědci, tupci, politiky? Hovno! Jen pozorovat všechno a sebe sama.
Sami sobě vtiskujeme smysl svého života...

"Kéž jsou všechny bytosti šťastné" - to se doporučuje jako "zaklínací formule" v buddhismu jako proměna sebe a zabezpečující postoj na jinak trnité cestě k procitnutí, prozření.
I tohle může být takový malý, intimní, anonymní (kvůli vlastnímu bezpečí) a osobitý smysl života.
Zvláště, pokud vede k procitnutí a odmazávání nevědomosti, která nám nedovoluje znát vývoj svého života.

Takže kakám na to, zda si to přeje ještírek, Jehova, Buddha, Kristus, Obama, Bretschneider, či dalsí ředitel zeměkoule a kosmíru.
Já si to přeji, já se snažím si to ukočírovat. Ti všichni shora jmenovaní mi můžou (snad) pomoci, odstrašit atd. Ne-li, ať neprudí! Chci si jíst své ovoce, ať je jakkoliv sladké, nebo trpké. Zasadil jsem, sklízím a opět sázím, abych sklízel. A tak je to s každým. Jen ta paměť, ta paměť... Prosté. Pak mi nezbývá než sklidit bez reptání SVOJI úrodu, a SÁZET TO, co si přeji sklízet. Ještě prostší [velký smích] [velký smích]

Tož: kéž jsou všechny bytosti šťastné [mrknutí jedním okem]

234016

11.12.2010 16:38

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

RE: Základní aspekt života změnit nelze

Had... 82.?.?.?

No, tak v tom případě mi tedy jmenujte někoho, kdo tvrdí něco jako: ach to jsem šťastný, že jsem, já byl tak nešťastný, když jsem nebyl...
To, že si můžu sám určit, zda ten smysl existuje nebo ne, je přeci to nejlepší, co můžeme udělat, když už tedy žijeme.
A vidět smysl v plození a množení se. Hmm, tak to asi nebude úplně smysluplné.

A že život přestane existovat? Pche! Pak definujte tedy to slůvko "život". To jsme jako my, ta podivná lidská cháska, s tou vší havětí na téhle planetě?
A co jiné planety, a nemluvě o jiných sférách a dimenzích? To neexistují jen proto, že se o nich nepřednáší hromadně na univerzitách.

Vy jste si svůj smysl života určil a našel - buďte rád. Já jsem si ho našel právě v tom, že sám o sobě žádný smysl nemá... no a?

Hodně štěstí!

234059

12.12.2010 18:52

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

RE: Základní aspekt života změnit nelze

Had... 82.?.?.?

Nemám co promíjet - vyměňujeme si názory.
Odhadovat chování druhých může ulehčit život (je-li ten odhad správný), ale ještě lepší je z chování druhých načerpat poučení pro sebe. A vůbec nejlepší je "procitnout" a nemuset nic odhadovat, ale buď předem vše "zkalkulovat" anebo napřít sílu onoho vhledu.
Mně jste nic svým sdělením určitě nevzal [velký smích] , jak Vás to napadlo? To zavání příliš silnou vírou v přesvědčivost a dopad svého sdělení na druhé. A to není můj a Váš případ.
Odhadovat stupeň štěstí druhých a k tomu ještě fiktivních, modelových případů. Proč to?
Zkuste tedy také jiné modelové případy, kdy ony "koruny stáří" umlátí, utýrají atd. své prarodiče pro cokoliv - také jsou takové situace a není jich málo.

Jedno je jisté. VŠICHNI BEZ ROZDÍLU SVÉ ŠTĚSTÍ HLEDAJÍ, ALE MÁLOKDO HO NALÉZÁ.
Velmi blízko je ten, kdo nejdříve pochopí a pak i pracuje na tom, že nikdo a nic neudělá onoho hledajícího šťastného, kromě sebe sama...

Kéž jsou tedy šťastné všechny bytosti ( a že jich je!)
[mrknutí jedním okem]

234094

15.12.2010 18:59

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Už jste si nechal vyšetřit žlučník? Pokud tedy jste pod "64" jeden a ten samý, tak z Vašich příspěvků vztek, neuróza a hořké sliny asi díky špatnému trávení tryskají jak z fontány na zámcích. Pokud to není trávením, tak potěš koště Vás potkat v reálu a něco s Vámi řešit...

No, a aby to bylo k tématu: samozřejmě, že za blbou situaci můžeme svým menším, nebo větším dílem my všichni. Jen hlupáci pořád napřahují své ukazováčky a vřískají:" To oni, oni, všichni okolo a nejvíce ty nahoře, vedoucí! To je jejich vina, že jsou všude okolo mě sračky..." Kdybychom nevytvořili "mentální prostředí" pro svině, tak by prostě vedoucí nebyli svině, ale osvícenci - to ovšem jen v tom případě, pokud bychom všichni do "podhoubí dějů" vkládali adekvátní přání, touhy a myšlenky - tedy po poznání, osvícení, harmonii a obecném štěstí, z něhož potom si smíme a můžeme ukrojit kousek i my sami.
A co děláme jako celek, resp. drtivá většina? Zbrojíme, nadáváme, přemýšlíme, aby sousedovi chcípla koza, prostě "ZDRAVĚ SOUTĚŽÍME"..
Přežít a NENECHAT žít, toť nosné heslo k počínání už v myšlenkách. Jak neočekávané, že je situace jaká je! Pro pitomce a hlupáky. A v tomto duchu je nutno psát (mluvit) i o pitomcích a hlupácích, byť jsou vzděláni systémem škol a univerzit. Zatím je vidno, že všichni moc "hezky soutěžíme" a mydlíme se pomyslnými i skutečnými kameny, seč nám síly stačí a navíc to vydáváme za zdravý, přirozený a vývojově správný trend.

Až lidé začnou chápat, že VE ZPŮSOBU MYŠLENÍ A CELKOVÉM MENTÁLNÍM NALADĚNÍ je primární zdroj ke změně podmínek života, nikoliv v tom, koho zvolíme a kdo nám zrovna vládne, pak se SNAD lidé obrátí k tak jednoduché a prosté mentální kázni (jen tak se "v duchu" usmívat a přát štěstí všem A TEDY I SOBĚ), která postupně a zvolna začne měnit myšlení a přístup k okolí.
Dosud je takovýto životní styl brán jako naivní, nereálný, idealistický, nic neřešící a spoléhá se na techniku, volby, politiky. Ale k příčině nikdo dospět nechce. Nebo neumí? Nechápe?

PROČ LIDÉ NECHTĚJÍ A NEUMĚJÍ VYRÁBĚT ŠTĚSTÍ, STEJNĚ JAKO ATOMOVKY A AUTA?! Je to docela lehké, fajn a navíc zdarma.

234330

17.12.2010 20:35

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Nehulím.
Podnikám, mám vlastní firmu. Daně platím, až se prohybám, závazky plním na všechny strany.
A idealistický? Ano i ne. 10 minut jsem "v nebi" a mžikem jsem tak praktický, až citlivky kvičí jak podsvinčata... to je ovšem hodně jiná debata.
Nejde mi o to, že "64" používá kurva a prdel - to je mi buřt. Jen jsem hodnotil a hodnotím, že v jeho příspěvcích dle něj takřka všichni, kdo nezapadají do JEHO měřítek správnosti (lepší výraz mě teď narychlo nenapadá)jsou šmahem největší dementi a debilové atd. atd. Vůbec celkově je příliš velký mistr světa a vše je mu v jeho podání nejjasnější. Čímž se neliší od ostatních lidí. Někdo to jen drží trochu více na uzdě.
Hodně jeho příspěvků je trefných, ale jistě ne VŠECHNO - to zase máš Ty vlčí mlhu před duševními zraky (chápáním).

A příklady, které mi uvádíš? Co já s nimi? Musím se sakra ohánět, abych uhájil živobytí a neskončil pod mostem, takže rádoby srdceryvné A ANONYMNÍ, NEZNÁMÉ příběhy MNĚ NEZNÁMÝCH, kteří se nechali převálcovat, nebo neodhadli situaci mě nezajímají, jsou mi lhostejné. Až mi někdo takový souběhem okolností a života dění vstoupí do života, pak to posoudím a rozhodnu si svoji míru angažovanosti - snad pomoci, snad lhostejnosti, snad spolupráce. Nelze paušalizovat.

OVŠEM! Každý si musí vyžrat do dna, co si navařil, neboli je dobré vstřebat prosté pochopení, že KAŽDÝ SI ZA VŠECHNO (JEŠTĚ JEDNOU - ZA VŠECHNO DO NEJMENŠÍCH DETAILŮ!!!), CO HO POTKÁVÁ MŮŽE SÁM! Náplň slov nespravedlnost a nevinnost vlastně neexistuje. No?! Kde je teď "zhulený idealismus"?
To je tvrdší, drsnější, razantnější pravda, než kdokoliv z "drsňáků" v debatách dokáže jen připustit! Ovšem to je hodně jiný level náhledu na komplexnost života. A teprve s pochopením a prožitím této drsnosti (absolutní zodpovědnosti za svůj život) se začne za určitých podmínek ukazovat cesta, jak z toho marasmu ven. A zde v jistých etapách nastupuje ten "zhulený idealismus". Ovšem ten je zároveň tak praktický, že ignoranti raději začnou raději vřískat zaběhnuté bláboly o neproveditelnosti, odtrženosti od praktického života atd. Přičemž je právě to vše (poznávání PŘÍČIN dění) k denodennímu životu přikováno velmi pevně a neoddělitelně.

A aby to bylo o pomoci a soucitu - soucit není PŘECITLIVĚLOST. Pomoc nepodpořená moudrostí ( aktuálním rozpoznáním, co je pomoc a co je nicneřešící BLBOST) přinese jen zkušenost, nebo rozčarování, viz. blbý slogan hlupáků:"každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!" Ignorance nebetyčná. Pokud se tedy z naivní přecitlivělosti a hlouposti zároveň "páchá dobro", pak platí bezezbytku toto:"cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly."

A na závěr? Kéž jsou všechny bytosti šťastné... [velký smích]

234445

17.12.2010 21:02

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

>Hmm, a kdy bylo naposledy v historii aspoň deset let v kuse v >jednom státě mentalní prostředí pro osvícence?
Nikdy. A.. a vždycky.
Pravda. Jógování (nezaměňovat za jódlování - i když i to může být jóga svého druhu [velký smích] ) doporučoval již starý Patandžali provádět v krajině, kde vládne dobrý král, v místě příjemném na pohled atd. atd. Běžnému člověku nelehko splnitelné podmínky. Ty vnější.
>Pane had zatím se dostanu k meditaci, tak 2 krát 3 krát týdně,
Pokud Vám to stačí ke spokojenosti a pokroku (změně sebe sama), tak je to OK. Vždy je to OK, protože vše, co děláme (i "chyby" a chyby..) je OK.

>ale znám lidi co meditují roky každý den.
No vidíte. Asi našli tu dobrou krajinu s dobrým králem, příjemnou na pohled, plnou mírumilovných, pracovitých lidí, kteří příspěvkem na udržení fyzické existence (almužnou) oněch jógínů zároveň přispívají k očistě svého osudu i celého světa... ech? Za chvíli bych mohl vyprávět tu o devítihlavé sani. To jsem asi zabloudil před několika stoletími v Tibetu. Tam to ještě za dob A.D. Neelové takto fungovalo.
Dnešní doba má ale jiná pozitiva. Všechny "tajné" (?) informace jsou venku, čas se (prý) zrychluje-tudíž popichuje k řešení životních nahodilostí poněkud důrazněji atd.
>Nevím, jak by jste je k tomu chtěl přinutit, doprovolně to >neudělají. Jsou na to příliš moudří a je jich příliš málo.
Proč bych to dělal? A pokud jsou moudří a osvícení, tak dobře vědí, že měnit životní podmínky v parlamentech a politických kuloárech už moc účinné není. Tam řešené situace jsou situace příliš zralé a musí dopadnout plnou vahou na své tvůrce (tedy na nás všechny) nepodplatitelný zákon příčin a následku. Mudrc a osvícenec (a také "batolata" těchto stupňů) pracují na změně osudů světa v "říši příčin". Zakládají jiné tendence v zárodku, aby náležitě živeny přinesly změnu v myšlení, cítění a jednání ostatních NENÁSILNOU formou v podobě např. nového paradigmatu, změny postoje určitých (větších, menších) skupin lidí k určitým tématům atd.

>Tihle osvícení, které jsem poznal... Co myslíte co nakonec >převáží?
Nevím. A popravdě vůbec to neřeším. Pokud něco řeším, tak život okamžik od okamžiku. Jak? Zde na Zvědavci už je toho ode mě (i jiných) plno, takže je zbytečné to opakovat.
Mnoho zdaru v usmívání. [smích]

234449

18.12.2010 19:38

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Jelikož kladete takové otázky, tak moc nevědomý nevypadáte. Za předpokladu, že ten dotaz není podlá provokace (pokus o joke), tak odpovídám na všechno tímto způsobem.
"Mé" nazírání na život a postoj k tomuto fenoménu se "našlo" v severním, mahájánském buddhismu + něco dalšího k tomu. To něco dalšího jsou různé prvky šamanismu, tantry atd. Ostatně to není žádná má specialita. Prolínání a styčné plochy různých systémů v různých oborech lidské činnosti jsou běžná záležitost a praxe čehokoliv toto normálně přináší.
No. A jeden ze základních prvků této, řekněmež, filozofie je REINKARNACE.
Není to ovšem představa typu běžných, stádních lidí: před 150 lety jeden umřel jako Hans Kasparozy a nyní bude ZCELA A ÚPLNÉ pokračování jako Jan Kašpar 250 km dále ... Ne, takto to není. Každý z nás je různá smíchanina, různých "inkarnací" - ten má více z otce, než matky, navíc je v něm cosi z dědka ze třetího kolena a báby z mámino sestry... [velký smích] no, a v tomhle tyglíku se tak všelijak prolíná mnoho a mnoho z minulých osob a dějů a tu se projeví silně "A", za dva roky zase "B", pak a pak... pořád se to nějak mydlí. Je nejlepší nad tímto tématem - tzv. reinkarnace moc nefilozofovat a řešit AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ TÉMATA. Pokud se r. někomu předvede v plné parádě jako prožitá "vzpomínka" atd. pak je to dobrá zkušenost, popř. potvrzení. Vím z praxe o čem píši.
Ale co je důležité ve vztahu k onomu KAŽDÝ SI ZA VŠECHNO MŮŽE SÁM je poučení a fakt, že všechny skutky (myšlenky, nálady, slova a hotové činy, souhrnně snad různé druhy energie) se přenášejí z inkarnace do inkarnace, aby našly "svého původce" a uplatnily se (naplnily). Při tom všem STÁLÉM A PRŮBĚŽNÉM PROCESU (život sám, že) se prolínají, naplňují, dobíhají různé tyto energie každým okamžikem a stejně tak každým okamžikem vzniká další nový konglomerát příčin a následků...
Ideálem (z pohledu buddhismu) je toto neustálé klokotání různých energií "přetnout", vystoupit z tohoto kolotoče snů (různých existencí) - procitnout (jeden z výrazů pro dokonalý stav - buddha je "PROBUZENÝ").
Energie jsou kladné (ZÁSLUHY-projeví se jako životní štěstí, dobré vlastnosti, fyzický vzhled moudrost atd.atd.) a záporné (NEZÁSLUHY - také hříchy se říká- různé těžkosti a problémy, špatné vlastnosti, omezené schopnosti atd. atd.).
Tyto energie se táhnou, prolínají, bytují v prostoru stovky a tisíc let a také pár minut a sekund. Je to parádní gulage!
Takže pokud se dle této filozofie narodíte jako HIV pozitivní, sešlo se u Vás nahromadění "hříchů" z různých směrů a musíte si odtrpět tyto hříchy, odžít plody své činnosti. Svojí reakcí (byť jako mimino) opět každým okamžikem, každou reakcí na cokoliv vytváříte další předpoklady k budoucímu zúčtování.

234483

18.12.2010 21:03

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Pokračování moudrých perel z oblasti reinkarnace..

No, toliko filozofie v mém zrychleném a velmi zkráceném podání, která jako jediná vysvětluje, proč si každý za vše může zcela a úplně sám.
Prima je, že ať se na toto věří nebo ne, uznává nebo ne, tak to prostě stále lhostejně a na miligram přesně funguje.

Ale proč to filozofování vlastně? Každý z nás žijeme právě teď a musíme každým okamžikem řešit život. Poučení (popř. přímé zkušenosti) s reinkarnací má být jen popudem, popíchnutím a POUČENÍM, jak si počínat, aby jedinec žil tak, jak si přeje a jako tohoto přaného způsobu života nejefektivněji dosáhnout.
To je nejlepší účel bádání na poli r.
Proto "nevinnost" a "nespravedlnost" vlastně neexistuje - VŠE JE PŘÍSNĚ SPRAVEDLIVÉ A PROVÁZANÉ. Ty my v drtivé většině nedohlédneme zdrojů a příčin MINULÝCH všech následků SOUČASNÝCH. Krátká paměť [velký smích] , toť důvod slov jako, náhoda, nespravedlnost, nevinnost, v našem slovníku. Jen neznalost a nepochopení oné velebné i hrůzné pravdy o kolotoči životů, že vše má svoji příčinu. Že každý následek (děj, myšlenka, reakce, emoční vzdutí, slovo) je ihned příčinou...

Tak nějak tedy [mrknutí jedním okem] berte to vše, jak chcete. Věřte, nevěřte, ale vždy prověřujte maximálně možným nasazením co nejzdravěšího rozumu.

234491

18.12.2010 22:10

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Oba pojmy musí praxí (jak vyrábět štěstí=být, cítit se šťastným ze své vlastní vůle, svojí námahou, snahou a nezávisle na jakýchkoliv vnějších okolnostech) SPLYNOUT.
Resp. snaha o to být šťastným, nebo OBJEVIT štěstí (tedy vlastně duševní stav, rozpoložení) musí být nejprve prožitím (letmá zkušenost) a pak prožíváním (tedy již kratším či delším procesem) onoho stavu.
Jako když člověk na prázdninách, dovolené atd. leží na louce, u moře a hledí do krásné, letní oblohy. Nemá starosti, nemyslí na závazky a pohledávky, mysl se uklidňuje... tak tohle je takové nahodilé, lehké štěstí.

Pokud člověk klade takové otázky a očekává odpovědi v debatě na netu, tak odpověď má dotyčného tazatele podpořit VE VLASTNÍM ÚSILÍ naučit se vyrábět štěstí=stávat se šťastným a spokojeným.
Pokud podpoří v planém filozofování a netlačí k praxi, tak je to špatná odpověď, nebo dobrá odpověď ve špatný čas.

Nuže jak tedy? Jedno z docela známých cvičení: šťastný člověk se usmívá. Takže to lze i otočit: usměvavý člověk JE ŠŤASTNÝ. Udělám z toho trénování: sice bychom nejradši někoho praštili, seřvali a ráno je vše na hovno, nicméně zkusíme být šťastní, anobrž je to sranda, fun a tak. Zpomalím všechny pohyby, nebo rovnou pohodlně zasednu, nádech-výdech a nasadím mírný úsměv, nádech-výdech nasadím úsměv i v koutku očí, nádech..... Pak toto cvičení rozšířím - pozoruji, co to vše vyvolává (připadám si jako dement? Chovám se jako dement? Vida, asi jsem dement [velký smích] [velký smích] ) uvědomuji si, v jaké poloze zrovna mám tělo atd. Čili připojuji uvědomování si celého těla (nejlíp povrchu)s jeho pohyby (resp. o těch pohybech VÍM), snažím se uvědomovat sám sebe v co nejširším rozsahu a přitom všem se USMÍVÁM. Když jsem sám, tak klidně viditelně, ve společnosti je dobré mít ten úsměv na tváři takový "schovaný" (zvláště v kolektivu "manágerů" je nutno být starostlivě a upracovaně zamračený, že).
Člověk má pocit (po určité době praxe), že je roztlemený jako nějaká solidní vyhulóza a po kontrole v zrcadle vidí, že má obličej nezaujatý výraz - velmi dobrá komedie...
A to je vše - po zkušenosti s tímto a dalším rozšiřováním a upgradováním tohoto prostého (někdy sakra obtížného) cvičení, tedy tohoto volního vyrábění štěstí, odpadne filozofování, zda štěstí samo je totožné s být šťastný. Ze slov a přemýšlení se stane zkušenost, zažití. Přímé, vlastní, svoji snahou a pílí vydobyté poznání - dalších slov netřeba.
Není třeba UVĚŘIT, citovat svatá i nesvatá písma, převzít nějaký názor a papouškovat ho na základě nejasných sympatií.
Je třeba pochopit, zkusit, nasadit píli a vytrvalost a SÁM POZNAT.Poznat a přitom žít normální život.
Pak je taková výroba štěstím správnou snahou o zlepšení každodenního života. No a o to jde každému z nás.

234496

18.12.2010 23:24

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

>Být denně přežraný nebo hladový je špatně a oboje vede k >destrukci těla.
Drobná nepřesnost, protože ne úplně trefné přirovnání - systémové, řízené a hlídané hladovění naopak tělu VELMI, VELMI prospívá. Léčebným hladověním si tedy člověk může taky značně pomoci. A pak i druhým.

Ale je jasné, co jste chtěla říci. Legenda vypráví, že když Buddha Gautama tvrdě asketoval, slyšel v okolo plujícím člunu učitele na sitár:" když strunu napneš příliš,praskne. Když málo,nezní. Musíš strunu napnout přiměřeně, aby správně zněla" Přerušil tedy tuto běžně nepochopitelnou askezi a nastoupil střední cestu. Ovšem to až po té tvrdé askezi, která mu přinesla ovoce poznání.

234499

19.12.2010 19:07

Je čas pomáhat

RE: Ach jo

Had... 82.?.?.?

>šlo mi o vlnu solidarity, díky níž by potřebná systémová řešení >mohla vzniknout.
To je velmi dobrá, vyzrálá pohnutka! Gratuluji!

234546

19.12.2010 19:14

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

Had... 82.?.?.?

Omlouvat se není třeba a s klopotnějším (snad) vyjadřováním svých myšlenek se vůbec netrapte! Znám to sám, jak mnohdy žasnu na výplody různých mistrů slova a jen točím lebkou, ktera krásně, svižně a výstižně poskládají slova k sobě.. Kromě toho je to zde taková "kavárna", takže žádná povinnost a žádná křeč. Na pohodu a s úsměvem. K zamyšlení i poučení a sdílení zkušeností.
Jo ještě mě napadla vsuvka!
>Opravdu ale nevím, jak moc si kdo daný úsměv může dooprady >zvolit, to ostatně také byla hlavní příčina mých otázek.
Tak to neřešte za druhé, ale odpověď objevte ve své praxi, pozorováním sebe sama a řízenou, cílenou manipulací se svojí psyché. Je to zábava! Ale i dřina [velký smích]

234547

22.12.2010 11:27

Kosovský mafiánský premiér Hašim Thaci: Pašerák lidských orgánů

RE: I pan Čulík z BL si liboval --- a nejen on...

Had... 82.?.?.?

V případě "karmy" je víra nepříliš hodnotný postoj. Spíše je lepší upřednostnit: něco nastudovat (počíst a tak), pak pochopit.
Víra je dobrá schopnost, pokud je držena na uzdě citem a rozumem. Pokud si člověk víru takto nehlídá a neudržuje v mezích jakéhosi "normálu" a hlavně neprudí díky své víře okolí, pak má taky čáku, že víru používá správně a život si i pomocí víry/tvůrčí energie formuje správně.

Historie toho o fenoménu karma (nepodplatitelný,automatický zákon příčin a následků) moc neučí, takže nemůžete brát historii (ostatně jak definujete "historii"? Dějepis ve škole? Vyprávění tatíků na zápraží, nebo v knajpě?) jako vodítko k pochopení tohoto energetického napětí. Pokud se ale začne člověk šťourat důkladněji v sobě a za oponou vůbec, pak v jistém stadiu tohoto postupu na poučení a pak snad pochopení a jisté formě vhledu do karmických vztahů, napětí a proudů, narazí. Co s tím udělá dále, je každého věc.

Krom toho, ať žijete tak, či onak, věříte, či nevěříte, k. lhostejně a nepodplatitelně funguje.
K. a pochopení jejího fungování může tedy člověku pomoci, protože přijme taková pravidla, aby žil lépe. Pokud tato pravidla přijme a žije, aniž se o k. zajímá, pak opět platí, že k. lhostejně a přesně funguje a jednou toho dotyčného stejně "praští" přinucením k pochopení a potvrzení toho, že ona sama (karma) existuje....

No, a proč se staráte o to, že "se lidi chovají jako dobytek"? Vy se tak nechováte (nebo snad jo?) a to je pro Váš život rozhodující. Ostatním stejně nemůžete vysvětlit, jak se chovat. Nebo snad učit. Nikdo z nás to nechce. Všichni si chceme vyžrat to své.
[velký smích]

234701

10.06.2011 18:29

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Nic noveho pod sluncem

Had... 82.?.?.?

Aha.
A Vy s tou změnou pokračujete jak?
Vím, že odpověď na tu otázku může značně překračovat rámec otevřené diskuze. To ovšem v případě, že již kráčíte stezkou hybatele osudů (nebo alespoň o tomto způsobu teoreticky něco víte). Vaše až ohromující, alespoň pro mě, mnohomluvnost ovšem jistě zvládne cosi naznačit, naťuknout. Takže - jak tedy Vy zlepšujete svůj život a tím i život celého lidstva?
Stačí pidináznak z praxe...

245790

14.06.2011 17:04

Konopí – velká zelená naděje

RE: Zname tema

Had... 82.?.?.?

Pokud se zajímáte o "očistu", tak zkuste ještě knížky (a pak dle možností praxi) od G.P.Malachova, Mudr.Vilmy Partykové, Jiřího Cingroše. Jedná se o očistné procesy různými přírodnímí stovky let starými (jen v současnosti potlačenými) postupy jako je např. řízené, hlídané a SYSTEMATICKÉ hladovění apod.
Může to velmi pomoci a doplnit jiné směry bádání v sobě samém. A hlavně zlepšuje to zdraví a život obecně...

245987

17.06.2011 23:22

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Změna přijde tak jako tak...

Had... 82.?.?.?

Dobré odkazy a dobré prezentace.
Potvrzují mi opět, že doba zraje a prvek zvaný "vědomí" se stává bližším více lidem.
Je tam někde něco i o "morfické rezonanci" (neboli prostor má paměť, česky řečeno)?

246302

17.06.2011 23:51

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

Had... 82.?.?.?

>Ak mi najdete jeden prikad, kedy osvietenca/zakladatela ono >deklarovane poznanie vyssieho principu nijako neobohatilo >(myslim sproste materialne obohatenie) zacnem tu pravdu hladat s >Vami.
Hm, znám jich několik, ale jsou těžko k poznání - umí se (nebo uměli) před davem maskovat.To že se k tomuto stavíte takto výsměšně a ironizujete, tak to pro Vás ani nemá smysl, někoho takového potkat.
Kromě toho,pokud byste svůj dotaz myslel sám pro sebe vážně a nikoliv jako argumentační (?) zbraň, tak byste už dávno sám našel nejednoho zakladatele (lépe ZNOVUOBJEVITELE) nějakého hodnotného směru, STEZKY.
No, ale jednoho přece, leč z dávnější historie, třeba zakladatel křesťanství, ten veselý hipík z Jeruzálema na kříži materiálně zrovna nezbohatl. Ale pravda ten nemusí být historicky tak prokazatelný.
Takže hledejte a MYSLETE TO UPŘÍMNĚ [velký smích] a přijde jiný kalibr než Aštar a duchoborci, kterým skrzevá odpustky, megasrazy a narvané ašrámy tečou na konto tučné zisky.
Ovšem! Některým je dáno obé - poznání i bohatství. A to je rébus, co?! Jak pro koho. Tím bohatstvím se totiž skutečný mudrc může dobře zabarikádovat proti ignorantům a začátečníkům (představí jim prvního, lehkého "Strážce prahu" ), kteří by rádi vše brali zdarma a neplatili nic. A pak jsou mudrci, jimž do vínku byl dán jen roztrhaný kabát a přežívání na hranici chudoby. Kdo se v tom má sakra vyznat?! [chechtot]
Tož mnoho zdaru! Poraďte si a poznejte sám, což stejně chcete a na jiné rady nedáte. To je dobře. [cool]

246304

09.07.2011 18:53

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Nyní

Had... 82.?.?.?

Správně, fohate, čerpat informace z "Akáši" je výborná schopnost.
Kdo z nás obyčejných lidí jí disponuje a dále umí tyto informace náležitě využít tak, aby byly k obecnému dobru?
Kdejaký psychicky labilnější jedinec (citlivec) vydávající se za jógína a mystika a tak, podlehne kdejakému blábolu své neukázněné mysli a vydává kdejaký nápad za informaci ze správného zřídla...

Čili ano je to tak - zřídla informací máme v sobě, chce to ale sakra tvrdou práci a kázeň (krátce OČISTU), aby se informační kanály "prošťouchly", dále aby se udržovaly stále průchozí a nezanášely se. Zároveň se nesmí ztrácet energie, zneužívat pro svůj krátkodobý prospěch (i když na druhou stranu jakékoliv zneužítí čehokoliv musí stejně každý časem zaplatit i s úroky, takže zbyde v podvědomí zkušenost, kterou pak dotyčný už právě intuitivně dělat nechce) atd. atd.
>neboli odevzdaně vnímat informace intuicí..
A se slovem (a pak tedy i činností) ODEVZDANOST je nutno zacházet obzláště obezřele - viz. ona slavná "odevzdanost do vůle Boží" - tou se chvástali i ti, co zabíjeli, upalovali, mučili ty druhé, "neodevzdané" do vůle Boží ... no, dobré je to, že dnešní jim podobní odevzdánci (členové různých církví a sekt) mohou jen bezzubě až směšně vyhrožovat všelijakými posmrtnými hrůzami, rozzlobeným (??) Pánbíčkem apod.
Čili i ta sama odevzdanost (jako postoj a činnost) musí být stále hlídána, kontrolována a náležitě usměrňována, aby to byla činnost spásná (povznášející směřující k rozvoji rozumu, vyššímu intelektu a vyšším, ušlechtilejším citům ) a nikoliv nespásná (směřující k tuposti, hlouposti, fanatismu, zavíjení do ega).

Zkuste tedy zde tuto formulaci... neboli odevzdaně vnímat informace intuicí rozvést a dovysvětlit, jak to vidíte, chápete, popř. praktikujete Vy sám. Mě to zajímá a možná, že to zaujme více povídálků zde na fóru.

247611

21.07.2011 20:52

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

HLAD, PŘÁTELÉ, PŮSTY, NEŽRAT, NEŽRAT, NEŽRAT....

Had... 82.?.?.?

Nějak mi zbyl čas a je to zajímavé téma. Včera nebo předevčírem jsem psal jeden mírně agresivní příspěvek/reakci, ale asi jsem ho ve spěchu neodkliknul a tak vizte mé moudro nyní. Rád se podělím.
Mám osobní zkušenosti s dlouhodobým, řádně A SYSTEMATICKY vedeným hladověním resp. půsty.
V naší rodině je případ, kdy doktorka prohlásila:" to je zázrak!Nebo chybná diagnoza...aha, diagnoza trvala už příliš mnoho let.No, tak je to zázrak!" To byla jedna z těch tolerantních a rozumných a ... pokorných. Vzdělaná, rozumná, leč pokorná. Uznává, že oficiální meducína a farma koncerny nevědí vše a mnohdy léčit neumí. Dokonce ještě situaci zhoršují v zájmu výdělků. Děs, běs, peklo samo...

Je to skoro jako kola-loka: "Rány, šoky, kuří oka - všechno lécí kola-loka!"

Alergie? Cukrovka? Rakovina? Artritida? Migrény? Rýmičky? Astma? Záněty žaludku střev...?? "Chycená" játra? Ledviny? Vysoký tlak?
CO NEVYLÉČÍ HLADOVĚNÍ/PŮSTY NEVYLÉČÍ NIC!
Sám jsem absolvoval již mnohadenní půsty (dokonce i "suché"-tedy ani pití resp. kontakt s vodou) a výsledky jsou až ZNEKLIDŇUJÍCNĚ (ve smyslu NEUVĚŘITELNĚ) POZITIVNÍ.

Zjednodušeně: při hladovění tělo přechází na jiné zdroje energie, ta část energie, která byla vydávána na potravu se "oddělí", rozkouká a vrhne se na vše, co je v organismu (+ ve vědomí, psyché) cizorodé a začne TVRDĚ A NEKOMPROMISNĚ VYMETAT Z TĚLA A PSYCHÉ VŠE, CO TAM NEPATŘÍ.
Ovšem bez předběžné, alespoň částečné, DOPLŇKOVÉ očisty organismu přicházejí velmi, velmi drsné a těžko snesitelné krize (díky autointoxikaci a zahlcení odpadních cest organismu), které nutí dotyčného půstovou kůru různě přerušit a tak. Chyba z neznalosti!

No, více v náležité literatuře. A je jí už i v češtině více než dost. G.P.Malachov, Mudr. Vilma Partyková, Jiří Cingroš...

Prostě je lepší být sám sobě doktorem, než plačtivě, uhekaně natahovat tlapičku pro pilulky k tomu hodnému doktůrečkovi.Ten ale NEPOTŘEBUJE ZDRAVÉ, SAMOSTATNÉ LIDI. On a systém potřebují STÁLE MÍRNĚ (nebo i VÍCE) NEMOCNÉ PACIENTY. Prostě stále se vracející "zákazníky".

Pročtěte, podumejte, zvolna vyzkoušejte a UVIDÍTE! Je to zdarma a výsledky jsou fantastické!
[cool]
P.S. a mnohé přestanou strašit i óbrboháči, bankstéři, apod. otevřou se "oči" a jsou k vidění jiné životní perspektivy. Hladověním se totiž HLAVNĚ platí (vlastně odtrpí v poli vědomí) "neviditelné" osudové zádrhele a dochází k očistě "osudu"... [smích]

248607

29.08.2011 00:04

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

Had... 188.?.?.?

Hmm, rozumím dobře. Přesto malinko doplním.
Drtivá většina buddhistů jsou "stále ještě na cestě". Ani dosažení třetího buddhistického vnoru není zárukou "vyvanutí" a žádný návrat po smrti (to abych školometsky použil klasickou terminologii). A tento vnor je sakra vysoká meta zralosti onoho dotyčného. A přesto i v tomto stavu třetího buddh. vnoru stále ještě nositel (proživatel-naplnitel) tvoří příčiny.
Ten, kdo "matrix" netvoří (tedy nechává pole "příčin" bez semínek dalšího zúčtování) je .... BUDDHA. No, a když je na světě buddha, tak to má svět velký svátek. Nebo ještě jinak se to má s těmi, co dosáhli stavu buddhy. Píše se, že potkat živého buddhu je stejně pravděpodobné, jako když rybáři na moři ztratí děravou síť a mořská želva prostrčí touto dírou v síti hlavu... a jako další rébus je POZNAT HO. Toliko poetický povzdech buddhistické klasiky.
Velmi se mi líbí toto: stav buddhy je vlastně nesmírně vzácná květina, výkvět touhy po dobru a poznání celých generací lidí. A osoba, která tyto nashromážděné touhy (energie) "slupne", sjednotí a realizuje v sobě samém a pak přenese jako nově zformulovanou nauku poznání života až do základů, se v lidském světě rodí asi tak jednou za tisíc let. Nastává pak většinou nějakým specifickým způsobem zlomové období ve vývoji lidstva.
Ještě je zajímavé, že buddhistická klasika tvrdí, že lidstvo nemá dostatek energie na to, aby žili 2 buddhové současně. Proto např. když Milarepa dosahoval nejvyšších stavů (buddhy) umíral, odcházel jeho guru Marpa Lotsava.
Nevím, nevidím přímo do těchto tvrzení a pokud debatím, tak jen s odkazy na onu klasiku. Mnohé se mi jeví z mé schůdku vhledu do života a chápání těchto principů (tedy jakési předsíně vhledu - neboť co člověk pochopil již v jistém smyslu i realizoval) pravdivé a logické.
Proto pokud vůbec debatovat o buddhismu (mystice, józe atd.) tak leda v tom duchu:"tak co, jak jde život a co s ním děláš?!" Tam jsem již delší čas doma a to má větší význam, než vědět, kdo, co kdy, kde a jak napsal, řekl, vykouzlil.
Proto třeba debaty zde již sleduji méně a méně a přispívám také méně a méně. Jaká škoda, že [velký smích] ...
Příliš se teoretizuje a málo "praktikuje".
Ale je to vlastně normální a patří to k životu. Mnohem raději zaměstnáváme mysl všelijakými konstrukcemi, než abychom si sdělovali své zkušenosti (máme-li je vůbec), jak líp a líp zvládat běžné (nebo i méně běžné) životní situace. Tyto návody jsou příliš obyčejné, "nevznešené", nevědecké a málo učenecky komplikované, málo tajemné a málo "zasvěcenecké" (to jakože "nadsmyslové vnímání", "jasnovidectví", slyšení "na dálku" a jiné...pro mnohé - zátěže).
No, inicioval jsem mimoděk odbočení k buddhismu a tak se rozloučím taky buddhisticky.
KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ!
[mrknutí jedním okem]

252113

01.09.2011 05:35

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

Had... 188.?.?.?

>Vědět co je čas a jak vzniká - to je zřejmě parketa, ke které >zřejmě i Buddha neměl "dráty".
Jiné názvy proSTAV buddha (tedy nikoliv jen historickou osobu Gautamy, který DOSÁHL STAVU BUDDHY) jsou také: Dokonalý, Osvícený. Nemůže tedy takováto bytost "nemít k něčemu dráty" - má je ke všemu, co existuje, protože sjednotil ten dotyčný VŠECHNY PRVKY SVÉ BYTOSTI DO NEKONEČNĚ MALÉHO BODU A STAL SE ABSOLUTNEM NA VŠECH ÚROVNÍCH SVÉHO BYTÍ. Nebo ještě jinak - realizoval všechny atributy, které se běžně v náboženství připisují Bohu - je vševědoucí, všudepřítomný, nesmrtelný atd. atd. - toto je velmi delikátní problém, pokud to realizuje LIDSKÁ BYTOST-více v náležité literatuře. Je to pro nás obyčejné lidi nepředstavitelné a neuchopitelné běžným rozumem. Musí k přiblížení se pochopením tohoto stavu být zkušenost alespoň s 1. a 2. buddhistickým vnorem.
Ještě k tomu zvýrazněnému vyjádření, slovu "stav" - buddhou se tedy může stát kdokoliv a cokoliv. I hrníček na kávu - stačí drobnost: splnit kriteria.
A protože stav buddho je nejvyšší možný, je to splynutí s Absolutnem (dle buddhismu ono universální "NIC", které je prodchnuto potenciálním jasem a na kterém se vše stvořené promítá jako na plátně biografu), které je v zárodečném, skrytém stavu i v každém z nás lidí, pak každá lidská bytost je - POTENCIÁLNÍ BUDDHA.
Z mého nedůležitého pohledu se Tvé bytostné uzrání pohybuje právě ve stavu schizofrenie (což není nic špatného. Ale ani dobrého -záleží jen, co s tím rozštěpením vědomí člověk provede, resp. jak ho zvládá), která je pořád ve stavu uzrávání, kolísání a ne právě nejlíp ovládaná a navíc asistuje PŘEKOTNÁ A TĚŽKO OVLÁDANÁ ČINNOST MYSLI. Viz. Tvé příspěvky, publikační činnost, mentorování a poučování, které se tazatelů a zájemců leckdy zbytečně nepříjemně dotýká, nebo je nesrozumitelné.
Zralý a znalý člověk působí většinou při mentorování příjemným dojmem a sděluje své zkušenosti jednoduše a srozumitelně. Proč? Protože na základě toho, čím si na své cestě sebeproměny prošel, jasně vidí:
1. jak to mají běžní lidé těžké a z tohoto postupu a poznání se rodí zároveň (při správné snaze) i SKUTEČNÝ, SPRÁVNÝ soucit a schopnost formulovat PŘÍPADNÉ poučky ke zlepšování života formou běžného, kamarádského klábosení, které je VELMI PŘIROZENÉ, srozumitelné...
2. od jistého stupně sebepozorování a tedy poznání sebe sama také "vidí tykadlem rozumu a pochopení" do této problematiky (tedy jak nakládat SPRÁVNĚ se SVÝM životem) právě tak jeden pomyslný krok před sebe (nebo ještě jinak rozumí kvalitativně vyššímu stavu VELMI DOBŘE, protože "již klepe na dveře a vstupuje do předsíně" tohoto následně vyššího stavu) - tudíž si dává pozor na ZBYTEČNÉ mentorování a jen klábosí [mrknutí jedním okem] [velký smích]

252326

01.09.2011 18:12

Bárta + VV

RE: -

Had... 82.?.?.?

>Had třeba vůbec nepochopil proč Okamura píše ty své články.
Ech?! "Had" hlavně nepochopil, proč janko píše to své hodnocení o něm, když se nikde do debaty o Okamurovi ani písmenkem nepřimotal-až teď, aby SNAD dostal odpověď, kterak k tomu odsudku přišel.
Hele, janko, co to máš za matroš [velký smích] ... to musí být docela síla! A někdy to onu jasnozřivost (moc "vypřánou"- od přání) ohne nežádoucím směrem.
A když už jsme tedy u Okamury, tak jednu odpověď bych měl: BAVÍ HO PSÁT! To je věc, co! A určitě nekecám, nespekuluju a neblafuju. Baví ho to.
Stejně jako mě občas baví psát, ovšem v podstatně menším rozsahu, tak jeho to musí zákonitě bavit taky. Ve větším rozsahu.
A k té férovosti - sám přiznal, že nebyl dobrý manžel. Jinak bych to sem ani nepsal. Mám kamarádku, s kterou (v jejím mládí) před dost lety své manželce několikráte zahnul. A nebyla jediná. A plakali si pak holky v prodejně na Staromáku na rameni a Tomio z toho byl značně kyselej... tuto lávstory znám ještě z doby, kdy jeho jméno nebylo VŮBEC známé a populární - začínal se existenčně, podnikatelsky a i životně stavět na nohy.
Zde ta férovost tedy má jakési drobné šrámy. Věrnost a OVLÁDNUTÍ sexuálních tlaků (šetření VZÁCNÉ ENERGIE) formou POUZE manželského koitu patří totiž AUTOMATICKY do výbavy niterně (karmicky) zralejších jedinců...

Je to taková férovost a pravdomluvnost asi tak jako když populární pan ministr dokáže mnoho let tajit své manželce nemanželské dítě. Expremiér zase (kupodivu pro změnu, že)je ještě davem obdivován, že má milenku.
Ovšem pro Tebe a spousty jiných tento ukazatel prolhanosti a neférovosti a SLABOSTI jako by neexistoval.
Jasně - JE TO PŘECE SAMEC. Když píchá bokem chlap, tak je nutno se lišácky pousmát, mrknout spiklenecky a poblahopřát "ke gulím". Férovost a mravnost se neřeší.
Když vesele ženská rozhodí nohy do vítězství na hostitelském, nikoliv domácím hřišti ... no, je to KURVA! To je jasný! A to jak fyzicky, tak mravně.

P.S. Okamurovi články se mi líbí a rád si je přečtu. Postřehy má trefné. Mírně populistické a líbivé (protože těžko realizovatelné) ale pořád jsou v benchmárku toho lepšího. Někdy přečtu i závistivě (ale nikoliv NEPŘEJÍCNĚ, ale UCTIVĚ A takřka S ÚŽASEM), jak dobře a trefně umí formulovat své myšlenky - to kdybych dokázal, tak asi jednou za půl roku taky něco "blognu"! Ale takových potrefených mojí uctivou závistí za mistrovství slova je více. Např. D-Fens. To je radost číst. I když člověk nesouhlasí, přesto se to většinou krásně, vesele čte.
P.P.S. chmm, chmm, když ses už v Bártovi 2x spletl a přesto i dále na ("do") něj vsadíš svou důvěru (tedy ho obdaruješ dosti vzácnou, individuální energii)... není něco špatně v "rozšířeném vnímání"?
Já dost vsázím třebáá na ... na sebe. Nejbližší pomocná ruka je na konci mého ramene.

252367

01.09.2011 22:06

Bárta + VV

RE: -

Had... 188.?.?.?

Aha! Určitě neděkuji, alespoň ne ve smyslu nadhozeného. Jinak zkráceně Tvé blahosklonné sdělení: jsem já ten další blbej a nevyzrálej ... budu se s tím muset v koutku pokojíku nějak srovnat [velký smích]
Chlape! janko, janko - Tvé blazeované poučování z nesmírných výšin..mě to spíše baví a vidím za těmi Tvými slovy i různé "symboly a tvary", ale přece jen bych přibrzdil v tom sebevynášení až nad nebesa. Zvláště když i zde jsou dohledatelné Tvé omyly různých predikcí.
Na druhou stranu, má to něco do sebe a moc se s tím pravda nesereš. Plácneš to pěkně zvostra a čekáš na reakce: VÍM TO NEJLÍP A VY VŠICHNI JSTE BLBÍ! Tak! A včil mudruj chaso!
No, už jsem zažil pár takových, kdo se tak či onak situovali do role megaguruů a jejich konce - nic moc.
Jsi, soudím na základě historie, na skluzavce ne ve výtahu směr nahoru a nezabrzdí Tě ani situování do role blázna, budeš-li takto svištět dále. "Svět" Tě tedy pro tuto dobrou obrannou barieru nejspíš nesemele, ale "mimosvět" je to tam "venku" ještě drsnější, záludnější a Strážkyně prahu už asi potěšeně vrní, když sleduje naší debatu...
Pokud se cítíš být nominován svým bytostným stavem posuzovat zde v debatách a poučovat o posledním možném stavu existence (tedy buddho), pak bys měl být schopen bavit se s kopáčem, uklízečkou, jaderným fyzikem i bankéřem a se všemi "jejich" jazykem tak, aby Ti rozuměli. Stejně tak s takovým vcelku prostým, průměrně vzdělaným člověkem s mírně nadprůměrným životním rozhledem jako jsem třeba já. To je totiž jeden z význačných rysů skutečných zasvěcenců. Umí sdělit své poznatky připraveným lidem ze všech možných úhlů a z různých rovin pochopení. Vlastně- vždyť nejsem ani připravený, jak jsi mi několikráte sdělil. Dobře.
Postrádám tuto moudrou"lehkou univerzálnost" a veselý šmrnc v Tvých překomplikovaných popisech různých postupů.
Jelikož máš dost značný problém sdělit své metafyzické prožitky tak, aby Ti rozuměl jak kopáč a i špičková biochemička, tak máš, soudím, problém na své straně hřiště.
Buď jsi vyšel s poznáním relativní hodnoty ctností i nectností předčasně, nebo tohle poznání nemáš. A to se pořád bavíme v té "předsíni". Mimochodem mám jak klíče, tak vidím kliky - jen se neumím ukáznit (momentálně) k jejich používání. Krom toho ten vstup a udržení se vyžaduje značné množství energie a tu teď používám jinak. Není skladem...
Co jsem u Okamury (popř. jiných politiků) pochopil, nebo nepochopil to jsem neprezentoval a teď ani nebudu. Chtěl jsem jen vědět, proč jsi mi ten nesmysl přisoudil.
Jinak ve zkratce. Jistěže v mnohém uzrál a mnohé zaplatil. A? To každý děláme. Splatíme a zároveň vytvoříme další dluh (příčinu k zúčtování). On navíc umí dobře mluvit, tak mluví(píše)a "tvoří", no.
Co ty ruce ve snu?! [mrknutí jedním okem]
Měj se, jak sám tvoříš.

252380

01.09.2011 22:28

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

Had... 188.?.?.?

Hmm, dobrý. Fakt. A to ne pro to, že je Vám mé výrazivo bližší.
Než to editor oprávněně zařízne - reinkarnace je taková mrcha divná... pokud se nějaký člověk DEFINITIVNĚ zbaví některé své složky (většinou nějaká vlastnost, schopnost) anebo naopak "něco" se naučí, získá, REALIZUJE, NACUCNE A "PŘIVTĚLÍ", pak vlastně proběhla také reinkarnace. A je to tak.
Např. jeden z posledních velkých mudrců říkal, že svojí smrtí "vemře" (to jako že při své smrti se rozparceluje a "nasouká") do připravených jedinců, aby jeho pochodeň poznání plála dále. Dokonce se nyní tvrdí, že ca 20 let po jeho smrti v hrobě není nic. Tedy vlastně jinak: JE TAM NIC. Nevím. Nepoznám to a věřit nehodlám-buď to vím, chápu, popř. rovnou vidím, nebo jen naslouchám. Ale NEVĚŘÍM.
Ostatně sklouzněmež z výšin nadnebeských taky do našeho běžného bytí - už jsem několikráte JASNĚ viděl, jak např. po smrti v rodině se část čerstvě odešlého (umřelého říká se) projevila dále na naší pláni v té rodině. Umřelého otce jeho jisté význačné povahové rysy projevily se výrazně u jeho syna, se kterým měl velmi blízký, přátelský vztah. Ano! Ta náležitá "energetická"část se na základě příbuznosti prostě "přecucla" (inkarnovala) do nejlíp nastavené nádoby. Puntík. Netřeba překombinovávat a předumávat. Žádná záhada, podivnost, nevysvětlitelná duchařina. Jen pouhý přenos, přechod energií.

A s poznáním se to má taky tak. Každou chvíli můžeme z toho rezervoáru "nacucnout", ale taky "doplnit" cokoliv. Proto třeba také vznikají podobné, stejné vynálezy ve velmi krátkém časovém sledu. Vibrují v prostoru, připravení je "slupnou" a "inkarnace vynálezu" je na světě. Jen se to tak běžně nenazývá. To je pro blázny [velký smích]
Usmívání přeji!

252381

10.09.2011 17:24

Před vměšováním NATO byla Libyje africkým Švýcarskem

RE: Hezké, ale příliš akademické

Had... 188.?.?.?

Pokud Vám "rada" (vlastně spíše citáty): "chceš-li změnit svět, musíš změnit sám sebe" a "poznej sám sebe, poznáš život" - připadají příliš nekonkrétní a akademické a nezní Vám přitažlivě a sympaticky, pak Vám nepomohou sebelepší, sebedelší traktáty.
Je to prostě v duchu orientálního:"Mistr Tě přivede ke studni, ale napít už se musíš sám".
Otázka zní, proč jste se vlastně ZDE ptal a další věc je, zda Vás tyto debaty zde dokáží alespoň nasměrovat k pozitivnímu vývoji. Pokud ano, tak je to jednoznačně úspěch (Zvědavce) a také maximum, které se dá očekávat a které je reálné.
Abych ještě okomentoval sám sebe. Pozitivní vývoj. To je vlastně stále probíhající proces, který je každým okamžikem platný, "živý". A je pozitivní pořád, anžto jde jen a pouze o nasbírání zkušeností. Tudíž negativní vývoj vlastně neexistuje. Spíše jsem měl napsat URYCHLENÝ vývoj.
Pokud už jste "stařec" v biologicky mladém těle, tak odpovědi naleznete. Poté zbývá drobnost. Dostat se do takového stadia pochopení metodiky poznání a proměny sebe sama (a tedy života-světa, vesmíru atd.), že už si budete vědět SAMOSTATNĚ rady se svým životem a jediný "problém" (překážka) na cestě procitání bude zápas ve smyslu:"vím, co mám dělat, ale neumím se poslechnout..." [velký smích] to už je HODNĚ dobrá pozice.
A ještě jedno mě napadá. Z klasiky.
Nejvyšší běžný, lidský a "obyčejný" životní cíl je naprosto šťastný, spokojený život. Šťastné pociťování a prožívání okamžik od okamžiku a to pokud možno i ve spánku. DOKONALE šťastný a spokojený člověk, jehož šťastné a spokojené prožívání NENÍ závislé na vnějších okolnostech, tzn. "UMÍ" (od slova umět, umění) být niterně šťastný BEZ PŘÍČINY, si úměrně SÍLE onoho vůlí, kázní, prací a trpělivostí vydobytého postoje, umí tímto vznikajícím "světlem štěstí" posvítit do různých životních situací. A tak dále a podobně...

"Ďábel a chmury chodí spolu, ale Bůh se stále směje. Naučte se radovat bez příčiny a stanete se znalci života"
[velký smích]
Lin a tmo to píši svými slovy obdobně. Rozdíly jsou v tomto případě dané jen trochu jinými "dresy a pozicí v pelotonu"
Takže mnoho zdaru v umění radovat se bez příčiny a přitom si být vědom sebe sama.
Jo. Klasické učení a sbírání informací tuto snahu nevylučuje. Faktem je, že tato snaha o bezpříčinnou radostivost a uvědomování může "klasické studium" VELMI zkvalitnit a zrychlit.

252967

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 4

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 3

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 1

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 9

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,31 Kč
Euro
27,11 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,09 Kč
100 japonských jenů
22,08 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 391,53 Kč
1 unce stříbra
533,73 Kč
Bitcoin
251 452,12 Kč

Poslední aktualizace: 27.9.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 54 543 484