Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pavelh14

Nalezeno 161 příspěveků, 5 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.04.2010 00:04

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 62.?.?.?

Asi jsem stejný ideaista, protože přesně tohle jsem se s pár kolegy snažil udělat již 2x. Také si totiž myslím, že jediná možnost dostat se z tohoto marasmu je - pokud to nemá být násilím - cestou nekompromisní přímé demokracie. Dokonce již tehdy bylo vše připraveno a vše viselo jen na sebrání potřebných 1000 podpisů. Fungovalo to dokonce již celostátně. A kolik myslíte, že se sebralo podpisů? Bylo to asi 200 a z toho jsem jich 100 sebral za nezměrného úsilí sám. Pak se počáteční nadšení vytratilo a byl konec.
Pokud se ale někomu podaří (a jsem zase optimista - asi nevyléčitelný) dát dohromady pár nadšenců, kteří to myslí opravdu upřímně (ne jako Standa G.), pak ať mne kontaktuje- mám k dispozici těch 200 podpisů !!

216167

02.04.2010 15:57

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 78.?.?.?

Ne, nešlo čistě o internetovou stranu, i když komunikace byla zatím pouze přes internet. Ta strana se měla jmenovat SOČR (Strana obnovy České republiky), což si myslím je pěkný název, ale především na toto jméno mám těch 200podpisů.
Jinak s tou hierarchií to je přesně ono, co jme měli též v úmyslu. Žádné vedení, žádná hierarchie - jen laterálně umístěné buňky, které by spolupracovali. Výhoda je, že takový systém se nechá těžko napadnout (nelze zasáhnout neexistující centrum), navíc prakticky všechny buňky jsou samostané a obejdou se ve své činnosti bez ostatních. Vše je to tedy naprosto závislé na morálce a vysokém stupni duchovního (neplést si s náboženstvím) vývoje všech zainteresovaných. Jinak to nemůže fungovat!!
V přímé demokracii jsme chtěli jít až tak daleko, že by se všchny výstupy(návrhy) z parlamentu nejdříve vystavily k hlasování všem zainteresovanýcm a po proběhnutí internetového referenda (ankety), která by musela být naprosto transparentní a zabezpečená, by byl výsledek na poslední chvíli předán poslancům k hlasování v parlamentu. Toto referendum, respektivě výsledky, by byly pro hlasující poslance závazné a museli by hlasovat v poměru k výsledku konkrétního referenda.
Tím by se zamezilo jakémukoliv lobbingu a korupci přímo u poslanců. A to je jediná cesta, jak z toho marastu ven!

Žádný program simulující činnost, ani referenda jsme ale zatím neměli. Jen dobrý nápad.

216226

03.04.2010 00:30

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 62.?.?.?

Ne, ne. Špatně pochopeno! Ty internetová referenda (ankety)by byly závazné při hlasování v PS jen pro poslance této nové strany. Asi by to celé nemělo zpočátku velký význam (při malém počtu poslanců), ale byl by to příklad - precedens.
Lidé (voliči) jsou dnes totiž nejvíce znechuceni nezájmem poslanců po jejich zvolení a usednutí do parlamentních lavic. Takto by si mohli pomocí referend sami určovat, jak mají jimi zvolení poslanci hlasovat. To by zajisté vedlo k zatažení většího počtu občanů do politického dění a v dalších volbách by to mohlo dopadnout s počtem poslanců podstatně lépe.

216264

03.04.2010 14:46

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 62.?.?.?

Rád vám na všechny otázky odpovím.

1) Zpětná vazba: Již dnes je možno o tom, jak jednotliví poslanci hlasovali, zjistit přesně na internetu. Pokud by se tedy zjistilo, že některý z "našich" poslanců hlasoval jinak, než dle referenda, pak bude okamžitě odvolán a nahrazen jiným.

2) Hlasování v rozporu s programem: I dnes snad každý poslanec hlasuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a tedy se může dostat do rozporu s programem své strany. [chechtot] Že ne!? Že by tam pak stačil jeden z každé strany a ne 200 dobře (u)placených. Ano máte pravdu! Jednoduchým řešením je omezení programu strany na Listinu lidských práv a svobod, na Ústavu a především na zdravý rozum, který se dostaví vždy, když člověk (poslanec) bude myslet především na ty, kterými byl zvolen a ne jen na vlastní prospěch, jak je tomu dosud.
Program by tedy byl určován a prosazován registrovanými příznivci a členy této strany průběžně během celého volebního období pomocí poslanců především při tvorbě zákonů v parlamentních výborech (klubech) a pak následně (po proběhnutých kontinuálních internetových referendech) dle výsledků poměrným hlasováním v Poslanecké sněmovně. Hlavní práce poslanců by tedy spočívala při práci na tvorbě zákonů apod. v parlamentních výborech (klubech). Při vlasním hlasování o těchto navržených zákonech by fungovali pouze jako zvedači ruky dle vůle lidu. Jistě by se tím zamezilo lobbingu přímo v PS a dalším nešvarům, které naás nejvíce všechny trápí, protože poslanci této strany by do poslední chvíle nevěděli jak budou hlasovat a tedy by se nemohli nechat uplatit - jednoduché a 100% účinné.
Jistě mnozí namítnete, že obyčejní lidé těmto věcem nerozumí a nemohou tedy o všem rozhodovat v referendech. Mám opačný názor. Jednak se již mnohokrát ukázalo, že poslanci té které konkrétní problematice nerozumí už vůbec a jednak je i vědecky dokázané, že velká skupina organizmů (do této snad patří i člověk) vždy při potřebě rozhodnout, rozhodne správně ku prospěchu celku, NAOPAK od zištného rozhodnutí jednotlivce, či malé skupinky lidí, kteří si hájí JEN své zájmy ze své pozice.
3)Zohlednění hlasů nečlenů strany Opět velice jasné a jednoduché. Pokud bude mít někdo zájem vzít věci do svých rukou, zaregistruje se a pak již bude moci hlasovat v referendech jak je mu libo. Výsledek referend pak bude odrážet skutečný názor všech zainteresovaných. Ostatní mohou nadávat v hospodách - jejich hlas ovšem vyslyšen nebude! Jistě pochopíte, že registrace je nutná, aby nedocházelo k manipulacím s hlasy. Přístup k internetu dnes má prakticky každý. I na nejodlehlejších vesnicích je na Obecním úřadě volný přístup i pro dědečky a babičky a jistě jim každý rád poradí, kde mají zmáčknout ANO, či NE.
Pokud se jedná o nějaký příspěvek, já jsem to nenavrhoval, i když je to vcelku zajímavá myšlenka (a...

Automaticky kráceno

216316

03.04.2010 14:47

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 62.?.?.?

....pokračování Pokud se jedná o nějaký příspěvek, já jsem to nenavrhoval, i když je to vcelku zajímavá myšlenka (alespoň zpočátku, kdy je třeba vše toto prosadit).Nicméně, to losování je velmi zajímavé. Raději totiž zaplatím pár korun, a budu mít jednak šanci něco zpět vyhrát, ale především budu vědět, že je můj názor brán v úvahu a nepřijdu tedy nakonec o mnoho více, pokud rozhodování nechám na lobbistických parlamentních skupinách, jak je tomu nyní!

216317

04.04.2010 14:08

Změny jsou nutné, ale možná je nyní důležitější, kdo a jak je provede

RE: jak provést změny - nápad je již na světě

pavelh14 62.?.?.?

Děkuji za podporu. Jen mi není známo, zda by se našlo dost takto smýšlejících občanů, kteří jsou ochotni opravdu nezištně pomoci při obnově morálky v této zemi. Jeden projekt (SOČR, který vznikl jako reakce na volbu prezidenta před asi 2roky) zašel velmi brzy na úbytě. Totiž projekty, které nemají za cíl jen další uchopení moci a zisk peněz mohou existovat pouze a jen s podporou lidí, kteří jsou velmi morálně a především sociálně a duchovně (opět zdůrazňuji že duchovno není primárně náboženství) na výši, což je bohužel v současné společnosti velmi potlačováno a naopak za úspěch se považuje množství nahrabaných peněz a mocenský vliv!
Pokud by takový projekt měl být úspěšný, musí se prostě najít a spojit větší skupina lidí, která nebude mít za cíl zištné hmotné cíle, ale opravdový morální a hodnotový přerod.
Tak trochu mi mrzí, že pán s nickem sympatizant, který napsal článek, na který reagujeme, stále plně nepochopil, co jsem vlasně chtěl říci i když je to tak jednoduché. Asi to bude tím, že dnešní společnost schválně patrně vše tvoří komplikované a nesrozumitelné ze zřejmých důvodů. Lidé potom na jednoduché a jasné věci nejsou schopni adekvátně reagovat zvláště, když stále slyší od současných politiků vždy ohrnující odpověď: To je jednoduché řešení, a tím je vždy myšleno špatné řešení. Ale opak je vždy pravdou. V jednoduchodti je genialita, úmyslná složitost prospívá intrikářům a podvodníkům!

216391

20.05.2010 00:31

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Dokud se radikálně nezmění celý ten prolhaný systém financí, nezmění se nic

pavelh14 213.?.?.?

Mrkněte na: www.ekonomickareforma.cz Myslím, že tohle je řešení!
[smích]

219706

07.07.2010 23:52

Proč je větší krize stále před námi?

RE: leverage, úroky a odpovědnost

pavelh14 213.?.?.?

Jisté řešení problému korporátní civilizace vidím zde: www.ekonomickareforma.cz

223483

15.09.2010 20:24

„Horký“ podzim v Evropě, čili vzpoura zoufalců

RE: Banky jsou čím dále

pavelh14 213.?.?.?

Všichni, co zde ztrácíte čas zbytečnou diskuzí, mrkněte na www.ekonomickareforma.cz a zkuste diskutovat tam!

228163

Nebyl náhodou autorem té knihy Jiří Mašek z portálu OSUD?

228806

23.10.2010 10:33

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Ano, přesně tak!!! A právě pro popularizaci staronového systému, který by umožnil vše účelově pokřivené napravit, se profiluje Sdružení pro Reformu společnost (SRS), které ma velmi pěkně propracovaný program na stránkách www.ekonomickareforma.cz (zvolte Cíl reformy,kde se může každý přesvědčit, že je opravdu možné se vymanit z područí bank, lobby a korupce a nastolit si ve vlastní zemi program), který bude umožňovat každému subjektu a jednotlivci (pokud bude chtít pracovat) opravdovou ekonomickou volnost, seberealizaci a svobodu.
Kvůli popularizaci tohoto nového systému pořádáme ve čtvrtek dne 4.11.2010 v sále plzeňské kavárny Vídeňka na nám.Republiky od 17.00hod. přednášku s videoprojekcí a diskuzí na téma "Opravdu systémová ekonomická reforma". Vstup volný, kapacita sálu jen 70míst!! Hlavním přednášejícím Ing.Schlimbach - duchovní otec reformy.
Všichni, kdo si jen trochu myslíte, že to asi jinak vyřešit nepůjde, jste VELMI VÍTÁNI!!!

230644

23.10.2010 10:46

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Tento názor je samozřejmě nesmysl, vycházející z pokřivenosti současného systému. Paradoxně právě díky úrokům vzniká nerovnováha, kterou popisujete. Vše je prostě obráceně!

Jestliže si stát zřídí svou vlastní banku, jejíž provozní náklady půjdou ze státního, pak může půjčovat bezúročně a sakra se mu to vyplatí. Věechny ostatní banky pak zajdou na úbytě a již nebude nikdo, kdo by okrádal občany (lichvářské úroky = krádež posvěcená státem) Každý občan, který pracuje, si pak může ihned půjčit od této benky s tím, že bude mít zaručený příjem a tím i banka bude mít záruku, že se ji půjčka vrátí. Dokonce by nemělo smysl v tomto systému si šetřit (bylo by to nakonec i nežádoucí) protože by to snižovalo množství peněz v aktivním oběhu. Je toho ještě mnohem více na vysvětlení, ale lépe bude se podívat na : www.ekonomickareforma.cz , kde se každý může po řádném prostudování přesvědčit, že to lze provést. Jen to chtít pochopit!!!

230647

23.10.2010 20:21

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Já velmi obdivuji Peptalkina, že jako snad jediný si přečetl návrh celé ekonomické reformy na www.ekonomickareforma.cz
Takto by asi měli postupovat všichni, komu se současná situace nelíbí (bude to velká většina), protože zatím jsem nenašel nic komplexněji vypracované, jako na zmíněných stránkách (a to vzniká mnoho nových iniciativ) Mohl bych jmenovat ProAlt, Pozitivní svět, Vykročení atd, atd. kteří ovšem většinou jen odhalují skryté lumpárny, ale nedávají návod.
Cílem o.s. pro Reformu Společnosti je také na základě komplexně vypracované reformy sloučit všechny lidi a iniciativy, aby vznikla nová poučená společnost, která bude mít jasný cíl. Konstruktivní diskuze je velmi vítaná - ne vše se asi podařilo vymyslet bezchybně.
Pokud se tedy někomu nelíbí současná situace,je třeba o sobě dát vědět a sdružit se. Myslím, že ve skutečnosti je nás velmi, velmi mnoho. Jen se nesmí podlehnout skepsi, že já malý český člověk ničeho nedosáhnu.Je tomu přesně naopak! Opravdu, z probuzených a poučených lidí mají elity obrovský strach. Vy to nevidíte? Vy nechcete být u zrodu něčeho opravdu velkého? [smích]

230699

23.10.2010 23:29

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Jak chceš v současném systému vrátit dluh i s úrokem bez toho, aby nebyly emitovány do systému další (inflační) peníze?
Dluhy s úroky prostě nejdou vrátit - budiž toho příkladem všechny předlužené státy slavného západního systému. Vrací některá země i v případě konjuktury svůj dluh? Nevšiml jsem si.

230724

23.10.2010 23:34

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Človíčku, človíčku! Nebuď malým českým človíčkem, který přeci nic nezmůže a staň se suveréním Člověkem, který si uvědomí, že ON může leccos změnit. Nevěřil by jsi, jak se toho současné elity bojí!

230726

23.10.2010 23:54

Tajemství peněz

RE: Svět ovládají lichváři

pavelh14 213.?.?.?

Tohle samozřejmě všichni jen trochu přemýšlející lidé vědí a takových článků již bylo napsáno mnoho.
Nyní je ale důležité lidem říci, jak z této pasti ven. Na www.ekonomickareforma.cz je návod velmi pěkně zpracovaný - všem doporučuji. Jen probuzení a přemýšliví lidé mající alternativu jsou schopni vytvořit novou realitu bez lichvářských úroků bank! [smích] Věřte, že jinak to bezbolestně nepůjde [smích]

230730

24.10.2010 00:54

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Návrh na www.ekonomicka reforma.cz opravdu s komunizmem, ani se socialismem, ba ani se současným pokřiveným kapitalizmem opravdu, ale opravdu nemá nic společného. Je to nový spravedlivý systém s individuální seberealizací a skutečně rovných možností v oblasti podnikání.
A nikde není psáno, že nebudou existovat peníze. Budou, ale jen za účelem směny, tedy přesně k tomu účelu, za kerým původně vznikly. A neboj, za darmo se dělat nebude! Naopak, bude garantovaný minimálně minimální příjem, který by v současné době činil asi 24000Kč pro toho, kdo chce pracovat (a pracovat může chtít i člověk, který momentálně nemůže najít práci). Takový nezaměstnaný by se mohl zaregistrovat na obecním úřadě a ten by mu práci i s minimálně minimálním platem zajistil. Pokud ale někdo nechce pracovat, nikdo ho nenutí.Je to jeho volba a společnost mu nabídne alespoň 20% mzdy k základnímu přežití. Stát již ale nemá k takovému člověku Žádné jiné závazky.Díky tomu se stávají zbytečnými pracovní, sociální, finanční a jiné úřady, které zaniknou.

230734

24.10.2010 00:57

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 213.?.?.?

Perfektně vystiženo. Stručné a jasné! [smích]

230735

25.10.2010 10:19

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Rejpale, ten nick tě sedí. Rejpal se totiž vyznačuje především tím, že informace nečte (neposlouchá) a jen rejpe, bez toho, aby o nových vstřebaných informacích přemýšlel a poučil se z nich.

1)Nepochopil jsi, že minimálně minimální mzda není stejná mzda pro všechny!
Vysvětlení: Stát bude garantovat minimální mzdu, která se bude každý rok vypočítávat z reálných možností hospodářství. Tuto mzdu musí dostat každý zaměstnaný člověk. Samozřejmě, že když budeš poctivě a svědomitě pracovat, zaměstnavatel ti může dát více (není omezeno). Zaměstnavatel na to mít bude, protože nebude muset za zaměstnance odvádět již dále vůbec nic.(oproti dnešku, kdy když chce vyplatit zaměstnanci 20000Kč čistého, ve skutečnosti ho stojí asi 30000Kč - a tuto částku vydává ze svého zisku po odečtení daní DPH, spotřební daně, úroků z půjček atd. atd. Takže pro zaměstnavatele pěkná zátěž! To vše zmizí a zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci pouze mzdu (což je pro zaměstnance příjem) a z toho se zaměstnanci automaticky odečte 10% na zdravotní a 5% na důchody - NIC víc! A navíc si zaměstnavatel všchnu svou spotřebu (jak firemní, tak soukromou) dá do odpisů. A navíc neplatí ÚROKY z půjček! Kdo si myslí, že na to zaměsnavatel nebude v pohodě mít?
Takže neříkej, že už to tady jednou bylo! Nesmysl!

2) A ten, kdo nebude opravdu chtít pracovat (neplést si s tím, co nemůže pracovat jako např. invalida - ale opravdový invalida, ten dostane od státu v rámci zdravotního fondu minimálně minimální plat, stejně jako důchodce, žena na mateřské atd.)ten, co nebude chtít tedy opravdu pracovat, dostane od státu alespoň 20% na holé živobytí, které ale v rámci absolutní ekonomické svobody, ani čerpat nemusí - chceli být bezdomovcem. Někteří lidé prostě chtějí být bezdomovci a tento život relativně bez starostí jim vyhovuje! Nikdo se prostě pracovat nebude nutit (rozdíl od socialismu, který tu již byl).

3)Policajti a věznice v tomto systému samozřejmě budou potřební, ale myslím, že zločinnost, především finanční klesne k nule, protože systém neumožní kšeftování s penězi na burze a též znemožní lobbing. To za prvé, a za druhé budou-li si lidé moci poctivě vydělat na slušnou životní úroveň a nebudou-li předluženi, tak zajisté nebudou v zoufalství krást a podvádět - to se musí předpokládat, protože jinak automaticky strkáš všechny poctivé lidi do stejného pytle s podvodníky a opravdovými ortodoxními zloději, kteří kradou a násilní jen proto, že mají jistou úchylku, nebo pro zábavu! No a s těmito pár zloději si společnost velmi rychle poradí i s pár policajty. Takže velké omezení vězeňství a policejní činnosti, ale též její zefektivnění, neboť zákony budou jasné, spravedlivé a stručné!

230862

25.10.2010 10:34

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

REjpale, člověče, ty jsi úplně mimo. Cožpak opravdu nečteš o čem ten původní článek je! Vždyť ty jsi vrátil celou diskuzi úplně na začátek - to je zoufalé, takoví lidé.
Než něco napíšeš, prosím mrkni se o čem to celé je!!! Prosím, prosím.
A pokud by jsi si chtěl opravdu něco přečíst o aktuálním tématu, podível se prosím nejprve zde: www.ekonomickareforma.cz a věnuj tomu nějakou hodinku! V tvém případě velmi, velmi nutné, neboť jsi v současném pokřiveném systému zabředlý až po uši!!
Ber to jako opravdu dobrou radu, pokud nechceš jen rejpat, ale někam v myšlení pokročit a hodnotně a k tématu diskutovat!

230864

25.10.2010 10:56

Tajemství peněz

RE: spekulace jako sprosté slovo

pavelh14 78.?.?.?

Spekulace na burze je něco co ještě více pokřivuje již burzou pokřivené.
V období konjunktury třeba rostly ceny akciových společností díky spekulacím mnohem rychleji, než jejich reálná hodnota. A stačilo k tomu třeba jen podvodný výstup z účetnictví firmy, která se nadhodnotila (např.ENRON USA).
Proto spekulace zůstává spekulací a nemá nic společného s transparentní realitou, která je ale pro zdravé ekonomické soutěžení potřebná.
Pokud budou čertvé, reálné a pravdivé statistické výstupy hospodářství každému k dispozici, mnohem snáže a rychleji si najde údaj, že někde na trhu něco chybí a dokáže to vyplnit bez toho, aby to byla účelová spekulace, která mu jeho záměr pokazí a znehodnotí, na čemž obvykle ale vydělá spekulant.
No a mít čerstvé výstupy o stavu hospodářství k dispozici prakticky on-line, by v nové společnosti bylo velmi jednoduché (díky on-line bezhotovostním platbám přes jedno centrální zúčtovací středisko)!!!

230865

25.10.2010 11:16

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Chápu tvé jisté pochybnosti o nastolení NWO pomocí minimální mzdy atp.
Nedomyslel jsi to ale do konce a ze všech úhlů pohledu. Jistým, řekněme ekonomicky liberálnějším lidem, by se větší kontrola nad tokem peněz asi opravdu nelíbila. Nelíbila by se určitě ani podvodníkům, lobbistům a bankéřům! Ale proč by to mělo vadit slušným, poctivým a pracovitým lidem, mezi které patří i většina menších podnikatelů?
U nové společnosti se implicitně prostě nepočítá s tím, že by něco mělo být použité proti zájmům jednotlivce, ale i celé společnosti a zároveň se nastavují mechanizmi tak, aby to někdo nemohl zneužít.
Společnost musí mít nějakou ochranu, proti lidem, kteří by to chtěli opět zneužít ve svůj prospěch. To není plíživé nastolení NWO, to je jen ochrana před nastolením skutečného NWO pomocí prostředků bank a jiných elitářských skupin, jak to dnes opravdu hrozí!!

230867

25.10.2010 11:29

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Neplést si prosím skutečné NWO, které nyní opravdu hrozí se systémem, který pomocí kontroly oběhu peněz a centrálním bezhotovostním zúčtovacím střediskem vymýtí podvodníky, zloděje, spekulanty a nenažrané bankéře a tím docílí skutečně volné soutěžení na trhu bez nedostatku prostředků, které budou každému k dispozici, protož nebudou úroky z půjček. Jak prosté. Proč všechno komplikovat tak, že se v tom vyznají pouze podvodníci.
Jinak to prostě nepůjde a ten, kdo tomu podsouvá příchuť NWO účelově straší, nebo si novou společnost prostě díky tomu, že se nedovede oprostit od současného prohnilého systému, nedokáže představit.
Chce to víc optimismu s nastavením pojistek proti zneužití!

230871

25.10.2010 11:50

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Jsem též zaměstnavatel a zaměstnanec v jedné osobě. Je dobré vědět, že existují i jiní lidé - podnikatelé - co mají podobný názor, jako já. Proč se nedáme všichni tito lidé dohromady?

To, co tu ale nastiňujete vy je opravdu až velmi mnoho jednoduché! Vím, že jak to píšete, to opravdu je! Ale vidí to tak všichni? Kolik lidí je schopno s tím něco udělat? A mají zájem s tím něco dělat? A bez většiny to změnit nepůjde.
Snažme se proto lidem vysvětlit, kde je opravdu problém a proč se mají čím dál hůře, ač jim média tvrdí jak jsou nyní svobodní. Ale za jakou cenu? A kdo na tom nejvíce podvodně "vydělává" na úkor občanů?
Otázek je mnoho a odpovědí ještě více. Ale tak jednoduše, jak jste to naznačil to opravdu nejde- alespoň prozatím!
Ještě jednou si dovolím upozornit na přednášku na toto téma, která se koná v Plzni 4.11. od 17.00hod. Podrobnosti na www.ekonomickareforma.cz
Všichni jste vítáni!

[bliji]

230873

25.10.2010 12:51

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Samozřejmně vím co je to NWO a také vím, že to, co bychom měli chtít není to v současnosti hrozící NWO, ale nová¨společnost s úplně jinými jasnými pravidly a s ekonomickou svobodou pro všechny. A to se nedá zajistit jinak (protože zdaleka ne všichni lidé mají skutečně dobré úmysly) než kontrolou oběhu peněz bez úroků a burzovních spekulací. K tomu by sloužilo státní zúčtovací centrum, které by ovšem nebylo oko Velkého bratra, jak jistě namítnete, ale kontrolní mechanizmus, který je naprosto nutný!!!
Dále si myslím, že většina současných oveček by brzy pochopila své nové možnosti a měli by se v nové volnosti čile k světu, neboť by nebyli udupáváné a bez perspektivy. A ovečky, které chtějí být ovečkami budou existovat za minimální plat v pohodě dále, tak jako nyní s tím, že nebudou živořit!
V nové společnosti nikdo nebude mít zájem někoho zotročovat a vykořisťovat, ale nastane skutečná spolupráce. Je to tak nemožné připustit? Pokud to nedokážete ani připustit, jste beznadějně ukotven v současném systému, kde není východisko, ale jen strach z budoucnosti (oprávněný)! [smích]

230884

26.10.2010 10:30

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

No tak nic.... [smích] Asi jsi jeden z mnoha, co se mají dobře, cítí se svobodní a nic nepotřebují řešit. Skoro ti závidím [smích]

231006

26.10.2010 13:04

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

O tom, co píšete samozřejmě není pochyb. Samozřejmě, že se bankám nebude chtít současný systém opustit a že se budou cukat.
Proč se tedy snažíme všichni tomu přijít na kloub a pojmenovat to svinstvo, když vše chcete předem vzdát.
Právě stát by měl mít moc znlikvidovat destruktivní role bank a odstavit je od moci. Ale protože je současný systém bohužel globální a otevřený (do čehož nás zavlíkli polistopadoví ekonomičtí "vrazi"), musí onen stát, který se chce odprostit od destrukčních machinací bank, ekonomiku reformovat a vytvořit jí uzavřenou (samozřekmně s vnějšími vazbami, ale jen pomocí výrobků, potravin atd.) ale NESMÍ dopustit manipulovat a kšeftovat se svojí měnou!!!

231019

26.10.2010 14:20

Tajemství peněz

RE: Úrok je vždy nespravedlivý

pavelh14 78.?.?.?

No, myslím, že tato reakce byla nepřiměřeně arogantní. Možná by bylo asi lépe, než se takto rozčilovat, přečíst si nejdříve sám celý návrh, na který příspěvek od schlimbach odkazuje ( www.ekonomickareforma.cz) a pak teprve někoho obviňovat, že nečte. Ruku na srdce, prosím!

231031

27.10.2010 09:45

Tajemství peněz

RE: Hezký

pavelh14 78.?.?.?

Zkusím odpovědět také i když vím, že na vaše otázky neexistuje pro vás uspokojivá odpověď, neboť jste nedospěl(nebo nechcete)do úrovně, kdy je s vámi možná debata o těchto věcech. Způsob kladení otázek tomu jesně nasvědčuje!

Stát samozřejmě ovládá vláda, ale musíte si uvědomit, že i tuto vládu někdo ovládá. A odpovím vám přesně kdo. Jsou to diskrétní elity (ty, jejichž jména nesmíme v této souvislosti vyslovovat, neboť bychom byli jimi obviněny z nejtěžších zločinů - zde je ta "svoboda slova" v pravém světle!). A víte jak poznáte diskrétní elity? Jsou to ti, které nikdy nespatříte. Jak je tedy chcete jmenovat? Vidíte, že vaše otázka (ač si myslíte, že je geniální) je nevyspělá - slušně řečeno!

A proč to diskrétní elity dělají? To je zbytečné vám vysvětlovat - stejně by jste to nechápal. Až si uvědomíte, kdo jsou oni, pak se o tom můžeme bavit (ale bohužel ne veřejně, neboť jejich jména vyslovovat nikdo nesmí) Nevěříte? Pak se mrkněte na článek zde na Zvědavci: Pozvánka na soud. Pokud jste jen trochu zvídavý, pak pochopíte, čeho se ten "kriminální živel" editor dopustil - on vyslovil (i když nepřímo) jejich jména!

231130

28.10.2010 11:14

Tajemství peněz

[red]Pozvánka[/red]

pavelh14 213.?.?.?

Ještě jednou si dovolím upozornit na přednášku na toto téma, která se koná v Plzni 4.11. od 17.00hod. Podrobnosti na www.ekonomickareforma.cz
Jste velmi vítáni!!!!

231218

05.11.2010 22:15

Východisko z ekonomické krize

chce to reformu!

pavelh14 213.?.?.?

Opět mi to nedá, abych neupozornil na www.ekonomickareforma.cz Ať bude říkat kdo chce, co chce (že je to utopie, komunizmus atd.) je to řešení! A je to silně pravicové řešení - víc než si myslíte! Jestli to půjde realizovat je jen na množství lidí, kteří to pochopí a kteří to budou chtít realizovat.
Další setkání lidí, kteří se zabývají touto reformou se uskuteční v sobotu 6.11. od 11.00hod v Olomouci v hotelu Sigma!

232039

14.11.2010 12:10

Před summitem G-20: Jakou muziku si objednal FED?

RE: Hledám ekonoma, prosím

pavelh14 213.?.?.?

Vaše úvaha je správná. Děje se tak proto, že tohle nemá s reálnou ekonomikou již vůbec nic společného. Vše se odehrává a řídí pomocí spekulací na burzách - čili naprosté odtržení od čistých tržních principů a konkurence - a to je konec tohoto systému. Nelze neustále křísit mrtvolu!
Alternativní ekonomický systém, který 100% odstraňuje fatální chyby toho současného, je zde: www.ekonomickareforma.cz

232401

14.11.2010 12:31

Před summitem G-20: Jakou muziku si objednal FED?

RE: g20 (a zejména Čína a Rusko) ukázala FEDu fuckáče - na místě zrůdných činů JůYsEj

pavelh14 213.?.?.?

Je moc fajn, že se neohlížíte jen po tom pozlátku, ale všímáte si i jiných věcí. Každý, kdo to takto dělá, musí dojít k závěru přesně jako vy a to nemusí ani dlouhodobě pobývat v USA, či jíných státch. Stačí jen prokouknout to maskované pokrytectví současných elit.
Možná by nejen vás zajímala tato alternativní verze nového ekonomického systému na: www.ekonomickareforma.cz, která by odstraňovala vše, co se vám nelíbí a podpořila vše, co se vám líbí.

232402

18.11.2010 23:46

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 213.?.?.?

Doporučuji se mrknout na www.ekonomickareforma.cz jistě se s tím ztotožníte.

232629

19.11.2010 10:31

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 78.?.?.?

p.Erwin 91 má pravdu p.Bartošek. Zkusme hledat, jak by se z dnešní bezvýchodné situace šlo vymanit a ne typicky (jako malý neschopný človíček) ihned hledat důvody proč to nejde. Dám vám jeden příměr: Nevím jsk jste starý, ale dokázal jste si představit ještě v říjnu 1989, že by se to tenkrát mohlo něco změnit? A proč by to nešlo nyní?
Myslím, že jste reformu na stránkách www.ekonomickareforma.cz jen tak zběžně prolétl a vůbec jste neuvažoval hlouběji! Vy snad znáte jinou možnost, jak se z okovů MMF a SB elegantně oprostit? Proč hned strašíte vojenským napadením ze strany našich nejlepších přátel? Prioritou reformy je splacení dluhů - to snad všichni chtějí - i naše vláda i MMF, nebo to tak není? A jsou to tedy vůbec přátelé? Nemáme třeba opravdové přátele, kteří by nás v tom vymanění se z okovů nenechali, opravdu někde jinde? Co je pro vás lepší: Hrát stále tuhle hru, kdy zaručeně vítězi nebudem, nebo se o to alespoň pokusit? Pokud by to měl být průšvih, pak ho můžeme pouze urychlit tím, že bychom zavedli reformu. Někdo přeci musí být první, nebo to necháme a budeme čekat, jako ty ovce, až nás úplně všechny ožebračí a pak stejně zlikvidují? K čemu jim budem, když už budeme tak deklasovaní a zplundrovaní, že nebude mít ani cenu, aby nás vykořisťovali?
Zkuste takto uvažovat a oprostěte se od dnešního zmírajícího systému, který (nebýt nenasyceného východního trhu v roce 89) by již dávno padl paradoxně dříve, než ten východní. Ten východní byl totiž soběstačný a neexpanzivní. Ten dnešní musí stále růst, aby stačil zaplatit všechny úroky, které rostou geometrickou řadou a je to systém letadlo, které se řítí stále na východ a plundruje vše, co mu přide do cesty. Ale uvědomte si, že dál na východě je již jen USA!!!! Kruh se uzavřel a letadlo nabourá do vlasních zad a to je konec!!
Položil jsem mnoho otázek. Vím, že bude patrně mnoho odpovědí. Zkuste ale nejprve všichni, kteří se o to zajímáte ještě jednou projít reformu na www.ekonomickareforma.cz a znovu si uvědomit ve světle odpovědí na mé otázky, co je reálně lepší? Nechat se zavléci v otroctví do bezvýchodné situace končící téměř jistě nějakou vámi popsanou katastrofou, nebo zkusit z malé jiskřičky naděje na základě reformy, vykřesat i jen malou možnost osamostatnění se a vidiny nové lepší společnosti? Zkusme si dát obě možnosti na misku vah!!!!
Zapojte se všichni do diskuze na: http://ekonomickareforma.ning.com/ třeba vás to odprostí od skepse, která vám nikomu neumožní se bránit současné bezvýchodné situaci!!! Je to na nás všechny velká psychologická hra a jen velcí a silní nepodlehnou tlaku zmanipulovaných médií a pokřivené "ekonomiky"! Uvědomme si to a buďme silní a stateční. Oni se bojí probuzených víc, než si myslíte( jak by řekl jejich velký představitel p.Bilderberg kníže)

232653

19.11.2010 12:35

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 78.?.?.?

V tom máte samozřejmě pravdu, že by nás čekala blokace! Napadení snad ne, tomu zase nevěřím. Nebyl by žádný obecně uznávaný důvod!
Uvědomme si ale, že bychom cizí kapitál a banky vlastně vůbec nepoškodili, pouze bychom jim nastavili pravidla stejná pro všechny a přeci splatit dluh by bylo prioritou a dokonce je to jediná možnost jak dluh splatit! Podnikatelé i cizí by zde měli podstatně lepší podmínky k výrobě a vzniknulo by skutečně pravé tržní hospodářství bez zkreslení jako jsou dotace, lobbing přerozdělování apod. Tak říká nám současná vláda, abychom se uskromnili, škrtaly výdaje, spláceli dluh, nebo ne?
Vím, že o to, aby to takhle nebylo, jim právě jde, ale pak jsou naši momentálně největší přátelé v boji, v míru i v hospodaření pěkní pokrytci - to z toho snad jasně vyplývá. A co můžete čekat od kámošů, kteří jsou pokrytci a kamárádi jsou jen tehdy, pokud nás mohou vysávat? Myslíte, že je lepší nechat na sobě upíra a doufat, že nám nechá alespoň trochu krve, abychom alespoň mohli živořit a tak nějak ještě vůbec existovat? Pokud nezkusíme aplikovat reformu na www.ekonomickareforma.cz ,bude to jen oddalování nutného bolestného konce nejen české, ale i celé západní společnosti založené na půjčkách a úrokách!!!

232666

19.11.2010 15:07

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 78.?.?.?

Rozumím vám, máte na negojímy (když už nesmíme říkat jiná pravá jména) velmi podobný názor, jako velká většina lidí, včetně mne!
Ale svinstvo světu vládne! Ale kdo se mu nepostaví, ten mu napomáhá - bohužel. Lidé se musí rozhodnout. A na www.ekonomickareforma.cz je řešení a naděje. Co by udělali ostatní státy nemůžeme řešit, pokud se k něčemu chceme dopracovat. A jak již jsem psal. Chceme-li něco změnit, musíme začít! Je jistě lepší urychlit neodkladný pád, než se nechat tak dlouho potupně vařit, že to zjistíme, až když jsme uvaření!

232675

19.11.2010 18:25

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 78.?.?.?

Ano, vím o co jde. Samozřejmně že jim jde o to, aby dluh stále existoval a aby měli astronomické částky z úroků. Splacení dluhů a tím se vymanění z okovů bank je prioritou v reformě na www.ekonomickareforma.cz
A klidně by jsme se z toho oddělením měny mohli dostat sami, návrh reformy je aplikovatelný i na jeden i malý stát. Pokud by jsme nebyli napadeni vojensky, nechala by se ustát i blokace hospodářství (ale bylo by to těžké). Nicméně podnikatelé by tu měli mnohem lepší podmínky k podnikání než nyní a proto, pokud by se to zde tentokrát neuzavřelo z druhé strany hranice, by se sem měli ti poctiví podnikatelé celkem hrnout a to bez jejich investic - v nové reformě jsou nepotřebné až nechtěné. Půjčky by totiž dostali dle libosti a bezúročně od naší státní banky, kterou bychom za tímto účelem museli zřídit.
Ale opravdu, pokud vás to zajímá, zajděte na www.ekonomickareforma.cz /text reformy a máte před sebou detailně zpracovaný komplexní návrh na 55-ti stránkách. Kdo nepřečte celé, určitě nepochopí( a to je věčná škoda).

232686

19.11.2010 20:15

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 213.?.?.?

Nic se neděje, omlouvat se není proč. jen mne trochu překvapil váš patrně první dojem, že jsou v reformě omezeny silně svobody člověka. Po důkladnějším pročtení zajisté zjistíte, že svobody jsou naopak omezeny jen minimálně (mnohem méně než dnes) a to pouze z důvodu naprosto efektivní státní správy a nastavení mantinelů, ale pro všechny stejně.
Ale pro zajímavost zde po důkladném pročtení reformy na http://ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf a též zde: http://ekonomickareforma.cz/pdf/prechod.pdf a pro lepší pochopení finanční toky zde: http://ekonomickareforma.cz/pdf/schema1.pdf a pro úplnost průběžný volební systém zde: http://ekonomickareforma.cz/pdf/demokracie.pdf, zde napište, co se vám jeví jako omezení svobody a nejlépe v porovnání s dneškem!!!
Jak jistě vidíte, je to vše dotaženo a promyšleno do detailu a je to jediný komplexní systém, který by patrně řešil současnou situaci těsně před zhroucením starého systému, který je zveřejněn na internetu. Všechny ostatní iniciativy pouze kritizují, ale nedávají návod a naději!

232693

19.11.2010 23:17

Zastírání krize

RE: Ldi nemají rádi. když se jim říkají nepříjemné pravdy.

pavelh14 213.?.?.?

Vůbec jste to nečetl, nebo nepochopil. Tento systém není o fízlování(ani náhodou) jen nastavuje všem stejné pravidla! A to vždy evidentně vadí těm, co na systému nějak parazitují! A daně? Kde jste přečetl 50%? Bylo by to celkem 20%(z toho 10% zdravotní, 5%důchodové zab.a 5% pro stát) a to jen z příjmu občanů a zcela automaticky právě díky platebním kartám.
A lidem naopak jinak dáváme maximální svobodu, bezúročné půjčky, maximum seberealizace, práci(pokud chce pracovat)atd. atd. - přečtěte si to ještě jednou!

232697

27.11.2010 23:59

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Všetky tzv. alternatívne stránky len viacmenej opisujú nespravodlivý stav na zemi, ale žiadna z nich neposkytuje reálne východisko.
Máte pravdu, že prakticky všechny vznikající alternativy nedávají řešení ani návod, ale jen kritizují. Já však znám jednu a ta dává velmi reálné řešení a navíc je to tam velmi pěkně zpracované: www.ekonomickareforma.cz v sekci text reformy.

233249

28.11.2010 16:46

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

No, nejdříve by bylo dobré si ten "blábol" na stránkách www.ekonomickareforma.cz přečíst pane Dub, a pak až psát takové soudy, zvláště tehdy, když neumíte navrhnout nic lepšího, co by nás z tohoto marastu dostalo!!
Nic není náhoda, a proto, když ten "blábol" kritizují lidé jako Dub se Špalkem (p.Špalek se objevuje jako velký odpůrce na diskuzi: http://ekonomickareforma.ning.com/)pak to asi o něčem svědčí.
Ono se totiž lehce pomlouvá a kritizuje, ale vymyslete něco lepšího, než co je na www.ekonomickareforma.cz. Mám obavy, že se to hned tak nikomu nepodaří (i když bych byl velmi rád, kdyby se to někomu podařilo) [smích]

233314

29.11.2010 00:02

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

pavelh může pouze dodat, že se opravdu netěší na to, až budou lidi umírat ve jménu starého světa tak, jak je to nevyhnutelné, pokud se nic nezmění. A co se musí změnit, aby nedošlo k totální tragédii, je právě zrušení úroků a zavedení minimálního ekonomického standardu pro všechny lidi, kteří pracují, nebo chtějí pracovat. Co je na tom k smíchu? Tomuhle se slušní lidé s empatickým smýšlením nesmějí. Ti, kteří chtějí pracovat a jsou opravdu dobří ve svém oboru, by v nové reformě na www.ekonomickareforma.cz opravdu zkrátka nepřišli. Kdo by ale asi měl problém jsou právě ti lidé, kteří se dokáží dnešním pracovitým lidem vysmívat ze své nadřazené pozice a myslí si, že na ně nedojde. Ó, jak se mýlíte! Přijdete na řadu velmi, velmi brzy, ihned jak se vašim spřízněným rádoby elitám již nevyplatí vykořisťovat ty, co zatím poctivě pracují.

233346

29.11.2010 14:23

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Člověče, zkuste trochu přemýšlet co vlastně kritizujete. Pokud si myslíte, že současný stav je správný, tak jste buď slepý, nebo "velký úspěšný podnikatel", či se točíte okolo kšeftování s penězi!
Asi nemá cenu vám říkat, že to co se navrhuje v www.ekonomickareforma.cz ,je tak šíleně pravicové, až je to hnusný. Navrhněte něco lepšího, co by zásadně vylepšilo současný stav a pak napadejte lidi, kteří se alespoň o něco snaží a perfektně to zpracují.
Jak někde vidím poznámku o hulení, je mi jasné o jaké individua, kteří to napsali, jde! Proto nemíním vaše výroky více hodnotit - snad by jste se měl více poohlédnout po různých jiných alternativách, v kterých jsou zastoupeni i různé kapacity z různých VŠ a lidé, kteří mají opravdu přehled a jsou opravdovými odborníky - a možná by jste se divil. To, že tací lidé nevystupují ve veřejnoprávních médiích by mělo být předmětem i vaší kritiky na dotyčná média,pokud si ovšem nemyslíte, že i veřejnoprávní média informují správně pomocí správných lidí. Ale vypadá to, že vy si raději zahulíte něco moc špatného!

233384

29.11.2010 16:40

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Tak pro oba, kteří nic nepochopili.
Reforma dělá přesný opak toho, co vy tu kritizujete. Není snad těžké si představit, že úroky jsou právě to zlo, které nás dostaly do toho srabu - a můžou být třeba minimální - na tom nezáleží. Úrok ve své podstatě nejde v globálu splatit, aniž by emisní banka nevytiskla nové nekryté-tedy inflační peníze, ze kterých se vezme část a zaplatí se úrok. ALE příští rok je tu úrok ještě větší a celý proces se bude opakovat a poroste geometrickou řadou dle výše stanoveného úroku. Pokud tohle nepochopíte, nemá cenu se o tom s vámi dál bavit.
A pokud jste to pochopili, pak je jasné, že jen bezúročné půjčky tomu mohou zabránit a jen tehdy budeme moci dluh začít splácet.
Navrhovanou reformu vidíte černě, protože si neuvědomujete, že aby šly prosadit bezúročné půjčky, musí se měna izolovat, aby nebyly možné spekulace s měnou, jak je tomu dnes a na co tvrdě doplácíme.
My žádné příkazy, ani zákazy vůbec nedáváme, ale přesně naopak. Každý bude mít naopak rovný přístup ke všem činnostem a bude se moci díky bezúročným půjčkám ihned svobodně realizovat bez nebezpečí, že by skončil pod mostem, jak je tomu dnes.
Stimulace jedince bude úplně stejná, protože každý si bude chtít uspokojit své touhy a potřeby stejně jako dnes ale s tím rozdílem, že pokud bude chtít pracovat, nedojde u něho díky minimálnímu platu k předlužení, jak je tomu v mnoha případech dnes.
Stát bude každému(kdo bude chtít pracovat) garantovat minimálně minimální mzdu ve výši průměrné mzdy(což by činilo v soušasnosti asi 25000Kč) a dále nebude mít k občanovi žádné povinnosti. Odpadnou tedy všechny přerozdělovací úřady jako sociální, pracovní úřad apod. nesmysly a tedy bude uplatněna tvrdě pravicová politika s minimálními daněmi a bez přerozdělování - tedy žádný komunismus ani fašismus( jak je tomu spíše dnes) ale čisté tržní prostředí, jak by tomu mělo být již dnes, ale není! A kde se na to vezme? No přeci právě na úspoře z úroků! Myslíte, že to nestačí? Tak počítejte a budete se divit. Nezapomeňte, že banky dnes uplatňují možnost částečných rezerv a tím možnosti multiplikace peněz, což jim na příjmu z úroků při výši 20% přináší zisk zhruba 1000%. Nevěříte? Pak nubuďt líní a počítejte!

233389

29.11.2010 21:19

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Je zajímavé, jak si každý přečte jen tu část reformy, která se mu zdá podobná bývalému režimu a s tou argumentuje. Ano, je možná, že tam opravdu něco z bývalého režimu je, ale je tam něco i ze současného, ale především je tam něco úplně nového, co jediné patrně může současný neudržitelný stav napravit! Takže za prvé je třeba vše brát komplexně, jinak to není možné pochopit!
Říkate, že vezmeme lidem peníze, jako by jste neviděl, že peníze berou lidem současní bankéři a finanční trhy a hrají s nimi kasíno! My bychom naopak lidem jejich peníze chránily a uchovaly v depozitu národní banky před lichváři a finančním kasínem ale i inflací tím,že by s jejich penězi nikdo nemohl manipulovat a tím znehodnocovat a za jejich peníze bychom jim vydali jakési bony, které by fungovaly nikoli jako nositelé hodnoty, ale pouze jen jako směnný prostředek! Veškeré transakce by pak probíhaly elektronicky (až na nějaké drobotiny).
Lidé, ale i firmy, by tyto nároky na peněžní plnění (NPP) patrně používali raději, než současné peníze, protože nehrozí znehodnocení a stát jim kdykoliv garantuje si na své peníze do depozitu "sáhnout" a provést jakoukoli transakci včetně směny za cizí peníze. Co je na tom nepochopitelné? A myslíte si, že by si půjčovali za lichvářské úroky od cizích bank, když si mohou půjčit bezúročně právě ty NPP? A myslíte, že by tohle nebylo výhodné i pro naše i cizí podnikatele, nehledě na to, že by nemuseli platit za zaměstnance, daně, odvody na soc. a zdrav. pojištění atd.? Vždyť cena výrobku a služeb by byla mnohem menší(díky neplacení úroků a neodvádění peněz z mezd zaměstnanců).

Přidělovačemi bezúročných úvěrů by byl počítač, ne žádný úředník a neměl by s tím žádnou práci, neboť by měl perfektní přehled o příjmech konkrétní osoby a dle toho by mu půjčil tak, aby byl schopen ze svého platu splácet. Občan by pak ale ručil celým svým majetkem a tak by si sakra rozmyslel, jestli si chce půjčit spekulativně, aby to nevrátil! V takovém případě by sice přišel o vše, ale stále by mu zůstala garantovaná minimálně minimální mzda, z které by měl na bydlení, stravu a splátky!
A pomeranče by nekupoval stát (to jste opravdu jinde) ale obchodník, nebo firma. Stát do ekonomiky v naší reformě VŮBEC nezasahuje, stejně tak, jako politici, jen NASTAVUJE pro všechny stejné a jasné podmínky.

233410

29.11.2010 21:36

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Tak tohle bych bral ale snad je všem jasné, že tento peněžní systém založený na multiplikaci peněz NEMŮŽE delší deflaci přežít a totálně by se okamžitě zhroutil. Tento systém letadla je jasně založený na udržitelném růstu a pokud ho nemá, letadlo padá...
Jestli je tedy něco krásná pohádka, tak je to ta o té deflaci a destimulaci spotřeby - bohužel. Ať se vám to všem líbí, nebo ne, řešení je asi opravdu pouze cestou ekonomické reformy na www.ekonomickareforma.cz
Pokud si o tom chcete více a fundovaněji zadiskutovat přejděte na: http://ekonomickareforma.ning.com/ kde se jistě nejen vy dozvíte vše, co jste ještě z reformy nepochopil (samozřejmě chcete-li)!!!

233411

30.11.2010 10:06

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Máte pravdu, že v SOUČASNÉM systému fiat money je půjčování bez úroku prodělečné. Zde se ale nemluví o současném systému. Zde se mluví o novém bezúročném: www.ekonomickareforma.cz kde je, světe div se, i půjčování bez úroků výhodné, ale pro celou společnost, jejíž jsme ostatně všichni součástí. A je to v podstatě opravdu velmi jednoduché. Bude-li bohatnout společnost, budeme bohatnout všichni, a naopak. Jak jednoduché! A přitom to vůbec není komunismus, jak jistě ihned všichni namítnou, ale je to čistý kapitalismus na základě rovné soutěže a tržních vztahů, tak jak by měl kapitalismus opravdu vypadat a ne jak vypadá, díky bankám a lichvě, dnes!

233453

30.11.2010 11:23

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Pro oba dva, kteří prakticky používáte stejné argumenty v neprospěch reformy na www.ekonomickareforma.cz !

Nejste schopni se oprostit od současného pokřiveného systému, a proto se vám nemůže podařit pochopit nový systém. Vycházíte a argumentujete současným a to nemá nic společného s novým - takto si nikdy neporozumíme, pretože každý hovoříme jinou řečí. Já tuhle současnou řeč znám, vy tu novou ne! Proto to vypadá s naší komunikací, jak to vypadá!
Pokud se tedy chcete naučit "nové řeči", máte možnost na diskuzi: http://ekonomickareforma.ning.com/ kde vám jistí lidé vše objasní. Pokud nechcete, je to vaše věc, ale prosím neuvádějte zde argumenty, které jsou poplatné současnému systému a neaplikujte je do nového. Prostě to nelze!!!
Děkuji

233457

30.11.2010 17:13

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Tak Aristokrate, když už ze mne děláš nevzdělance, tak ti budu také tykat, protože se opět velmi mýlíš i s tou matematikou.
Možná si ve své slepotě a poddanství neuvědomuješ, že 1+1 se opravdu v tomto systému multiplikace peněz nerovná 2 ale klidně 50. Tak daleko již dospěli hoši v současném peněžním systému. Oni dovedou přeci díky částečným rezervám půjčit z jedné koruny vkladu až 50Kč nekrytých fiktivních peněz a z této částky vybírat 20% úrok v reálných penězích!!! Kam se hrabe 1+1=3, hoši to pefektně zdokonalili a ty jim ještě přisluhuješ -aristokrate!?!
A jestli má někdo něco na svědomí, tak jsou to opět ti tvoji opěvovaní hoši, jejichž jména nesmíme vyslovovat a ke kterým také jistě patříš. Jen díky jim je svět tam, kde je a žádný -ismus za to opravdu nemůže - spíše naopak. Nebýt různých ismů, již by se zde na Zemi roztahovali a prováděli nekřesťanskou lichvu se současnými katastrofálními následky, o kterých se zmiňuješ, mnohem dříve! Jistě víš, co je napsáno na první stránce Talmudu (Vše je jinak)a ty dle toho konáš! Zda je to úmyslně, nebo jsi tak naprogramován (pardon vystudován)je otázkou.

To, co chceme v: www.ekonomickareforma.cz nemá s politikou ani žádným ismem nic společného. Jsme absolutně apolitičtí! Je to jen nastavení mantinelů pro všechny stejně - bez rozdílu. Tak se uklidni a začni přemýšlet. To tvoje neustálé vychloubání, že vše znáš dokonale a já jsem jen poskok, je opravdu trochu zavánějící a patrně to bude o něčem svědčit, slepý slouho.

233478

30.11.2010 21:54

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Pokud je to ještě horší, než říkám já, tak to je teprve síla! Jen mne to utvrzuje v tom, že máme na www.ekonomickareforma.cz pravdu!
Jen čas možná ukáže kdo měl mít pravdu, kdo to myslí opravdu nezištně a upřímně. A nic na tom nezmění, že ty prozatím nic nechápeš a co je horší, myslíš si, že to víš nejlíp. Ale já ti tu iluzi neberu, stejně tak, jako nech žít a šířit myšlenky mne - já mám čisté svědomí.
Takže spi dál a nezlob svého šéfa a pána - pak jistě dostaneš kostičku!
A již mi nebaví dále s tebou diskutovat, člověče. Už jen proto, že numíš psát ani velké písmena, ani diakritiku, ba ani neodděluješ věty. Hlavně, že se vyznáš v ekonomii a bankovnictví [chechtot]

233487

01.12.2010 16:25

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Člověče tvá forma projevu je opravdu zvláštní a já se s ní setkávám prvně. V jistých obratech je to opravdu těžší pochopit a někdy se to může pochopit i úplně jinak! Určitě to ale svědčí o nějaké tvojí odchylce - to opravdu není normální a možná, že to přímo souvisí s tvým pokryteckým se dívání na svět!
Jsem rád , že chápeš tento zprasený systém, ale neznáš, jak z toho ven. A proto jsme řešení na www.ekonomickareforma.cz vypracovali! Kritizovat umí kde kdo, ale něco vymyslet....
A zrovna tak já budu říkat, že tento systém prolezlý rokovinou se již nedá vůbec vyléčit, bez řádného řezu! A ten chceme udělat - žádná kulka, ale vyřešení příčiny nomoci!!!! Jen odstraněním příčiny se nechá vyléčit jak skutečná rakovina, tak i tato ekonomická. A příčina je jasná!
V pohádce imaginárních peněz bohužel žiješ ty a je smutné že, přes nepochybné znalosti současného finančního systému, se nedokážeš orientovat v něčem jiném, novém. Ale to již jsme zjistili, že většina lidí s VŠ ekonokomickou tohle nepochopí - a není to tím, že by reforma byla blbost, je to tím, že jsou "naprogramovaní" a již nic jiného nepřijmou (mají paměť ROM). Ale najdou se i světlé výjimky, samozřejmě.
Člověče, co to blekotáš stále o tom, že by reforma lidem uškodila! Zatím se jasně ukázalo, že tento finanční systém lidem opravdu škodí a vede lidi do záhuby - to je snad nezpochybnitelné! Chováš se tedy jako pokrytec, který ví, že tento systém je špatný, ale odsuzuje jiný, který je potenciálně mnohem lepší a má předpoklady tu ekonomickou rakovinu vyléčit!
Proč si pořád lidé jako ty myslí, že to děláme pro nějaký vlastní prospěch - uvědomuješ si, že my z toho ale vůc nic nemáme (a ani do budoucna s ničím nepočítáme) a ještě do toho naopak peníze dáváme? Dovedeš si představit, že je to třeba naše hobby, a náš zisk je naše radost z toho, že to pomohlo i ostatním? A myslíš si, že jsme tím pádem nějaký nemocní? Že by jsme už byli až takhle daleko - no, to už nám do konce asi moc nezbývá [smích]

233548

01.12.2010 23:04

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Pořád je lepší být pro někoho zatím užitečný idiot, než prožít život bez jakéhokoliv poznání. Kolik skutečných idiotů se v minulosti smálo těm užitečným, než... To, že si ty myslíš o nás, že jsme užiteční idioti, to ještě neznamená, že ty jsi v jiných očích pokrytec. Zdrž se neuváženého hodnocení, když nevíš, co ukáže budoucnost - mohl by jsi se najednou stát hlupákem sám.
Proč pořád podsouváš, že my chceme úplně odstranit úroky? My chceme jen zřídit státní banku, která bude půjčovat bez úroků - pokud si někdo bude chtít půjčit s lichvou u jiné banky, nikdo mu v tom nebrání. Když se najde dost skutečných idiotů a půjčí si na úrok..., pak by jste si mohli nějakou tu bančičku vydržovat - když tak po ni toužíš.
A že bez úroku bude potlačena ekonomická aktivita - no promiň, ale usoudil jsem v minulém příspěvku, že se vyznáš, ale....
Bankovnictví bez úroku fungovalo a funguje v některých částech světa i dnes a není s tím problém - spíše naopak. Dovedeš si vůbec představit, že mnoho lidí vůbec netouží po různých "vymoženostech" tohoto systému, že by chtěli mít spokojenou rodinu a věnovat ji více času, že by se chtěli více duchovně a kulturně vzdělávat, že nemusí mít poslední model auta, že nemusí čučet na televizi atd, ale tento systém je do všeho nutí, protože jinak by zkolaboval a nejde od toho nikam utéct. My bychom jim dali svobodu a do ničeho je nenutili. Lidé by měli práci zajištěnou, ale pokud by nechtěli, dělat by nemuseli. Dostali by 20% průměrné mzdy na bídné přežití a víc by k nim společnost neměla žádné závazky (mimo záchrany života). Sám píšeš, že bez represí nemůže společnost fungovat. Ano, současná ne, a proto je nesvobodná a z lidí se stali otroci bank, ale ne všichni jimi chtějí dále být. A těm my chceme ukázat cestu a naději.To lidé potřebují, a ne represe. A věř, jsou ještě lidé, kteří nezištnou pomoc druhým opravdu neberou jako užitečnou idiocii. Bez tohoto poznání se pro nejvyšší přírodní zákony stáváš neužitečný zbytečný samec určený potenciálně k záhubě. Zvaž své lidské poslání. Nebo si myslíš, že jsi zde náhodou a úplně na nic?
Možná, že jsem udělal nějakou hrubku, ale co si tak pamatuji ze školy, tak hrubkou byla třeba i chybějící tečka na konci věty, nebo velké písmeno na začátku věty atd. V tom se ti jistě nevyrovnám [smích]

233569

01.12.2010 23:24

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Tak despotický říkáš (despota = neomezený vládce, tyran) Hmm, tak to jo...jak by jsi nazval lidi, kteří prosazují současný systém. Nemáš ty to nějaké pomotané?

233572

02.12.2010 12:56

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

No, a jsme zase zpět na začátku. Reformu na www.ekonomickareforma.cz jsi vůbec nečetl, nebo, jak jsem již psal, nejsi schopen cokoliv jiného, než je v tvé hlavě naprogramováno, pochopit.
Opravdu doporučuji si to přečíst celé a pak se přihlásit do diskuze na http://ekonomickareforma.ning.com/ kde by se tebou snad něco dalo dělat (pokud by jsi chtěl přemýšlet, jako že bohužel pochopit nic nového nechceš).
Prakticky vše, co jsi napsal v předešlém příspěvku je typická ukázka médii a současným korporátním systémem zmanipulovaného "člověka", který opravdu ani nechce pochopit, neboť má v první řadě ze všeho jiného strach, protože se všude říká, že když to bude jiné, bude to ještě horší.
Jen ještě k tvému největěímu nepochopení reformy. Minimální plat v nové reformě znamená zhruba 25000Kč (což se rovná ekvivalentu 25000NPP)a dostali by ho všichni, co chtějí dělat a dělají. Většina lidí by ale dostala podstatně více - to již záleží na nich, jak jsou odborně a technicky zdatní. Maximální plat by byl omezen jen ve státním sektoru na max.třínásobek minimálního platu a v soukromém sektoru není omezen.
Peněz na půjčování ve formě NPP (Nároků na finanční plnění) by bylo ve státní bance ve formě bezúročné půjčky prakticky neomezené množství, protože tyto peníze v kostantním množství daném majetkem celé společnosti (asi 2,5bil.korun) se prakticky jen točí a to buď rychleji(pokud společnost prosperuje), nebo pomaleji, pokud již není třeba další nesmyslný růst společnosti na úkor kvantity. Předpokládá se další růst JEN v podobě kvality!
Bezúročně by si mohl půjčit prakticky každý a výška půjčky je omezena pouze schopností splácet - společnost nedovolí předlužení a tedy prakticky zničení kvalitního života jednotlivce. Každý ale ručí celým svým majetkem! Proto je zde i vyvolán velký podíl zodpovědnosti! O půjčce někomu nerozhoduje žádný další člověk, ale počítač!
Ekonomika by se naopak velmi rozjela, neboť by nastala velká poptávka po veškerém zboží, díky mnohem větší kupní síle obyvatelstva a tím by začaly firmy více vyrábět a další nové by snadno díky naprosto dostupným bezúročným půjčkám, vznikaly.Ceny by ale mnoho nestoupaly,(nebo jen dočasně a to podstatně méně, než dnes díky inflaci) protože by nastala skutečná KONKURENCE bez dotací, lobbingu a jiných destabilizujících prvků! Nikdo, kdo chce pracovat by nebyl nemajetný a nemohl by se dostat do neřešitelné zoufalé situace, jak se velmi lehce dostane nyní! Nikomu nelze jeho mzdu upřít - pokud chce pracovat! Daň by byla celkově jen 20% (5% důchodové zabezpečení-toto není vyplaácení důchodů, 5% daň na chod státu a 10% zdravotní) a vybírala by se automaticky při všech příjmových platbách. (Příjmovou platbou není obchodní transakce!)
Splečnost by zrušila jakékoliv přerozdělování daní ve formě sociálního zabezpečen...

Automaticky kráceno

233618

02.12.2010 13:00

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

pokračování...
Splečnost by zrušila jakékoliv přerozdělování daní ve formě sociálního zabezpečení a pracovních úřadů, které by zanikly. Jejich místo by v pohodě zastaly obecní úřady, kde by člověk, který chce pracovat a nemůže sehnat práci, vždy okamžitě uspěl a nějakou práci by dostal a tím i minimálně minimální plat 25000Kč!

S poválečným obdobím toto NEMÁ nic společnýcho a reforma nejsou žádné ideály, ale je velmi dobře propracovaná!
Tenkrát po válce to též nebylo myšleno špatně(ovšem idea komunismu nepočítala s lidmi, jako takovými )ale nebyla výpočetní technika, která dnes dokáže zajistit pomocí různých mechanizmů, aby se lidé udrželi chováním v přednastavených mantinelech (které jsou v reformě ovšem mnohem dále od sebe - reprezentuje větší svobodu a zároveň jsou mnohem vyšší - reprezentuje dodržování pravidel, ale pro všechny stejně!!!!)
Lidé by tedy byli mnohem svobodnější, mohli by se okamžitě realizovat díky snadnému přístupu k půjčkám a zároveň by za své počínání nesli mnohem větší zodpovědnost. Tímto by se elegantně a svobodně vyřešilo mnoho problémů i nepřizpůsobivých občanů!! Chceš snad něco jiného?
Další diskuzi prosím v případě dotazů na: http://ekonomickareforma.ning.com/ zde to již nemá cenu.
Buď to toiž někdo chce pochopit a vyhnout se neodvratiteným problémům, a nebo se chce zakonzervovat v současnoati, protože má strach a tím pádem ani není schopen o něčem novém, lepším, přemýšlet! Strach je mocná zbraň - uvědomme si to!

233620

02.12.2010 14:46

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Somozřejmně nemáš pravdu skoro v ničem (viz dva mé příspěvky osi o 4výše)! Vysvětlení a diskuze na: http://ekonomickareforma.ning.com/

233629

02.12.2010 17:17

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

Člověče, nemá to s tebou cenu. Pokud nic nechceš chápat, nedivím se tvojí reakci, také bych tak reagoval, když budu chtít, aby vše zůstalo při starém, protože mám strach ze všeho jiného.
Takže ještě jednou a naposled! Pokud se chceš něco dozvědět a pochopit, pak na diskuzi: http://ekonomickareforma.ning.com/
Pokud se cheš jen dohadovad co by bylo, kdyby..... pak já končím, neb si zase předvedl svou demagogii a absolutně si nereagoval na jasně vysvětlené souvislosti, návrhy a myslím, že nemá ani cenu ti posílat nějaké odkazy na něco velmi podobného, co již fungovalo. Ostatně, snaž se sám, pokud nechceš zůstat do smrti v přesvědčení, že není nic jiného možné!

233643

02.12.2010 17:30

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 78.?.?.?

máte pěkné stránky tváří se velmi důvěryhodně o důvod víc pro mě se obávat že za tím stojí někdo mocný a není to jen legrace strejců od piva

Ano stojí za tím skutečně něco mocného - je to zdravý rozum! A ty trpíš stihomanem, neboť nepochopíš, že každá dobrá věc je většinou velmi jednoduchá.
Ty stránky dělal sám zdarma "duchovní otec" reformy. A zapojit se do diskuze bez předsudků a s konstruktivním přístupem, očištěn od současného peněžního systému, by tě mohlo opravdu prospět. Přijít na něco nového hrozně bolí, ale je to osvobozující, prospěšné a je-li to dobré i pro jiné, přináší to někomu i dobrý pocit. A to je mnohdy více, než jen mamon! Ale to si musíš nejdříve vyzkoušet, aby se to v tobě uvolnilo - ono to je totiž v každém, ale u někoho velmi, velmi potlačené!

233646

04.12.2010 16:03

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Je třeba si uvědomit, že ani návrat ke zlatéme standardu, ani ke svobodnému bankovnictví by v konečném důsledku vůbec nic neřešil, protože by stejně nakonec veškerý majetek skončil v rukou těch nejbohatších právě pomocí úroků, stejně, jak je tomu dnes. A návrat ke zlatému standardu je pánové dnes již naprostá utopie podstatně větší, než zavedení bezúročné ekonomiky! To si sakra neumíte stále spočítat, že jediná možnost je izolování měny v depozitu a obchodovat ve větší míře bezhotovostně s jakýmisi kredity, (nebo NPP, jak to nazýváme my), které by opravdu byly kryté jměním společnosti uloženýn v depozitu, ale měly by funkci pouze směnného prostředku! Tyto kredity by fungovaly jen jako katalyzátor v chemické reakci. K reakci (obchodu) je nutný, ale sám se přitom nijak nespotřebovává, ale bez něho by reakce (obchod) neproběhl!
Tohle je původní funkce peněz - sloužit jen jako směnný prostředek!!! Vše ostatní je jen obrovský podvod na poctivých a důvěřivých lidech! více na www.ekonomickareforma.cz

233737

04.12.2010 17:32

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Aristokrate nemáš pravdu a my tě to na diskuzi http://ekonomickareforma.ning.com/ dokážeme, pokud nejsi zabedněnec, který prostě nechce pochopit! Máš odvahu?

233740

04.12.2010 20:17

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Člověče, co to táráš za pitominy. Jak jinak chceš testovat teorii, než na diskuzi s lidmi, co to vymýšleli? Jen tak se mohou odhalit slabiny a slabá místa, ale musí to být konstruktivní diskuze! A to je smysl a účel diskuze na http://ekonomickareforma.ning.com/
A jestli budím dojem fanatika? Tak nevím, co jsem tak fanatického řekl, nebo navrhl, nebo udělal?

233746

05.12.2010 15:02

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

pavelh14 213.?.?.?

Ono to možná bude ještě trochu jinak. Většina diskutujících má snahu dělat přesně to samé, co u mne kritizujete, ovšem na diskutovanou věc mají většinou svůj subjektivní názor, který se ale většinou ztotožňuje s názorem nějaké skupiny - ať politické, či duchovní, či obojí! Oni vlastně dělají to samé, jinak by nebylo o čem diskutovat.
Možná jste mylně pochopil o co jde mně. Mou snahou je navést lidi na skutečnou odbornou diskuzi na: http://ekonomickareforma.ning.com/ o věcech, které je zajímají, nebo budou zajímat, ale ještě nenastal ten čas. Tam může každý podat svůj konstruktivní názor - nic tam není uzavřené a dogmatické. Už proto nediskutuji za články s tématy, které s tímto nesouvisí.
A natlouct to lidem do hlavy? Sám víte, že to nelze. Lidé na to musí přijít sami. Ale jak na to mají přijít, když se o nějaké možnosti s kterou by souhlasili, nedozvědí?
Možná to někomu připadá fanatické, ale věřte, je to ode mne jen snaha říci lidem, které to zajímá, že existuje cesta i cíl. To jestli si zvolí po ni jít už je jejich věc, ale měli by mít možnost o té cestě vědět - což jim dnešní mainstreem absolutně neumožní!
Mne připadá spíše fanatické a lokajské chování lidí, kteří o nové možnosti nic nevědí, ba ani vědět nechtějí a přesto budou neustále obhajovat to staré, co evidentně nefunguje a nové, (bez znalostí souvislostí, či účelově vytržených faktů z kontextu reformy) ůčelově překrucují a znevažují. Není toto náhodou konzervativní fanatismus, který má svou živnou půdu především ve strachu z nového, či jiného?

233754

16.12.2010 21:16

Je čas pomáhat

RE: Malá úvaha k tématu

pavelh14 213.?.?.?

Jedina spravna cesta by byla v detekovani a cilenem zneskodnovani onech pijavic, ktere se udrzi v kazdem zatim pouzitem systemu a to na opravdu vsech urovnich...

Naprostý souhlas p.Řehák, to je opravdu JEDINÉ správné řešení, vše ostatní tu již bylo a je to vždy jen dílčí nějaké řešení stavěné na špatném základě s patřičným předvídatelným následkem! To takový p.Waterfall, to je opravdu tedy třída, člověku z něj jde husí kůže po těle! Sociální myšlení na bodu mrazu-brrr! Snad se do nějaké nedobré situace též nedostane, ten by to nerozchodil! A jak se naparuje, že dává lidem práci...sakra to je ale ego...ovšem na úkor moudrosti, která naprosto chybí. Pozor p.Waterfall - vzdělání ještě neznamená moudrost - pozor - IQ ve slušné společnosti nemůže nahradit EQ - pozor!

Ale zpět k problému. Největší sranda je, že systém, který by patrně vše tohle řešil je navržený a můžete si ho přečíst zde: www.ekonomickareforma.cz v sekci Text reformy. Je to do detailu úhledně a jasně zpracovaný text. Možná má jednu vadu - je tak jednoduchý a jasný, že to v dnešních lidech budí dojem nevěrohodnosti. Přeci jednoduchá řešení nejsou dobrá - říká se nám v médiích neustále. Opak je ale pravdou! V jednoduchosti je krása a genialita - složitostí se většinou v sytému pouze maskuje nedostatek! Každý by si měl ten text pořádně - zdůrazňuji pořádně, přečíst a pak ať k tomu něco řekne.
Podstatné je, že v tomto novém systému se opravdu ty pijavice (rozuměj bankéři) odstřihnou NENÁSILNOU cestou od penězovodů a veškeré jejich zlodějiny zůstanou společnosti a ta je potom bude moci použít přesně i na takové případy, které jsou popsány v článku. Je ale fakt, že k něčemu takovému by prostě v tom novém systému dojít nemohlo!

234404

24.12.2010 22:52

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 213.?.?.?

Ano, je třeba konečně vzít odpovědnost a budoucnost do svých rukou. Ten článek je tedy opravdu hustý a jestli to tak opravdu je, pak nechápu, proč se stále všichni brání pochopit tohle: www.ekonomickareforma.cz Však tím by se vše vyřešilo!!

234835

25.12.2010 10:39

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 213.?.?.?

Ano, příteli Anonymusi,chápu tvé rozhořčení a skepsi ale věř, je mi též přes padesát a velmi, velmi dobře si naopak od jiných, pamatuji. I já zažil leccos a plně souhlasím, že to vždy bylo pouze horší.Bylo to proto, že dosud nikdo neodstranil to podstatné, co tento stav společnosti vytváří! Až sem souhlas ale nyní k tomu tedy něco povím.

Za prvé ten název www.ekonomickareforma.cz je velmi nešťastně zvolen, neboť přímo svádí k tomu, aby to vůbec nikdo ani neotevřel, protože si okamžitě ihned všichni myslí, že je to jen další z proklamovaných reforem ala naše slavná vláda. NE! NE! Je to úplně o něčem jiném. Je to o opravdové systémové reformě společnosti! Ale to si musí každý nejprv důkladně přečíst a hlavně pochopit. Ač je ona reforma společnosti ve své podstatě velmi jednoduchá a napravuje prakticky všechny nesmysly, které byly za posledních 200 - 300let zde v západní společnosti spáchány, je to pro mnohé velmi těžké pochopit a mnozí to okamžitě nazývají totalitou a novým komunismem. NE! NE! Pokud se to komukoliv takto jeví, je to přesně jen a jen odraz současného naprosto pokřiveného myšlení implantované do nás pomocí zločineckých prodejných médií, které se na vše dívá pomocí inverzních brýlí. Otáčí prostě realitu o 180°!!! Pokud tyto brýle kdokoliv sundá - pochopí! Znamená to se naprosto oprostit od nynějšího myšlení a přemýšlet nativně tzn. jednoduše a selským rozumem!! Mrkněte prostě sem www.ekonomickareforma.cz a začněte s čistou hlavou a představujte si, jak by to opravdu mělo ve společnosti a v ekonomice fungovat a s "hrůzou" zjistíte, že navrhvaná reforma společnosti je přesně to, co si přejete (pokud nejste politik, bankéř, makléř a jiný vyžírka, nebo pijavice společnosti) a navíc je to první návrh, který je perfektně komplexně zpracovaný! To ještě nikdo nikdy takto realisticky nezpracoval.
A příteli, k čemu by bylo vzít vidle a vyrazit na ně? I kdyby se to povedlo a svrhli jste je, máte zpracovaný nový systém, aby jsme se tam, kde jsme nyní, nedostali znovu? Jako již několikrát! Pokud chcete tento současný systém sesadit, musíte mít nejdříve nový, který je třeba pak instalovat! A musí to být systém komplexní a zaručující, aby se nikdy již tohle, ani to předešlé, nemohlo opakovat - a přesně to je na www.ekonomickareforma.cz !!!!!!!

234860

26.12.2010 12:13

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 213.?.?.?

Škoda příteli, patrně budete takový ten opravdu nevěřící Tomáš, který ale současně není schopen připustit, že by to mohlo fungovat i jinak - správně. Víte, když je něco vymyšleno opravdu jinak, logicky a očištěno od všeho, co nefunguje, pak je to úplně něco nového a věřte, že to nikde nikdo nebude publikovat, stejně jako vám nikdo nikdy nebude nebude publikovat vaše revoluční snahy s vidlemi. Obojí to jde totiž proti současným mocenským elitém, ale každé míří na jiné místo tohoto korporátního systému. Opravdu tedy neseženete nikde žádnou odbornou publikaci o tomto novém systému!!
Ano, pokud si to nepřečtete, nikdy nedokáže nikdo pochopit, něco tak triviálního, jako že peníze se MUSÍ stát opět jen směnným prostředkem a tedy peníze nemohou dělat peníze, jak se to dnes učí na nejvyšších ekonomických školách. Nikdy nemůže nikdo pochopit, že ÚROKY jsou hlavním a vlastně jediným destrukčním mechanismem současného peněžního systéme a že pokud se neodstraní, nikdy s tím (ani vidlemi) nikdo nic neudělá ať jsou u moci modří, zelení, oranžoví či puntíkovaní. S úroky to nikdy prostě nepůjde, neboť nikdy nejdou v globále splatit i s jistinou.Na splacení úroků si totiž vždy musíte znova půjčit!! Však to snad již všichni vidí,ne? A může se škrtat, jak chce, nikdy to nepomůže! A může se pracovat, jak chce , budou jen stoupat dluhy! Nad tímhle přemýšlejte, a ne že to pomocí www.ekonomickareforma.cz nepůjde. Vůbec nepřemýšlejte pro jednoduchost, jestli na to budou peníze (v systéme bez úroků by bylo peněz teoreticky nekonečné množství) ale přemýšlejte, jak to udělat, aby se měli všichni kdo CHTĚJÍ PRACOVAT, důstojně!
A na závěr sděluji, že na zjednodušení a čtivé pomůcky pro pochopení celé reformy, se již připravuje srozumitelnější verze. Ale je to opravdu problém to napsat tak, aby to lidé vůběc měli snahu přečíst, natož aby to byli schopni pochopit. Je to totiž až tak jednoduché, že to nechápou. Dnes je tendence vše, co je jednoduché a často geniální, zbagatelizovat, znepřehlednit, zesměšnit a jistě znáte důvod, proč se to tak dělá. No přeci nedej bože, aby lidé přišli na to, co s nimi hrají za hru!
A úplně na závěr vám mohu sdělit, že všichni ti v současnosti naprosto zbyteční úředníci na různých úřadech by konečně měli možnost se realizovat tak, aby je práce, kterou si zvolí sami, bavila! A věřte, bylo by jich ještě na smyslnou a poctivou práci, která by nás všechny čekala, málo!!!!
Nedá se o tom ale s nikým více diskutovat, pokud nebude mít snahu celou reformu na www.ekonomickareforma.cz pochopit a uvést jí do praxe! Nejdříve tohle zkuste a pak možná ani nebude mít dalších otázek, protože na vše je tam odpovězeno. A nutit do toho ale nikoho nejde, pokud nebudete chtít pochopit sám!

234908

26.12.2010 20:28

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 213.?.?.?

Mno, příteli, nejsem to já, ani tvůrci reformy, kdo by tě měli přesvědčit. Jsi to ty SÁM a všichni, kdo jen trochu začnou přemýšlet a srovnávat s časy současnými i minulými. My se jen snažíme nabídnout cestu, o které jsme přesvědčeni, že bude fungovat a cíl! V životě, příteli, aby to pro tebe mělo cenu, musíš chtít sám a ne se nechat přesvědčovat - to je moc jednoduché a má to asi stejnou cenu a význam, jako současná reklama a PR propagace-vymývání mozků!
My s naší reformou na www.ekonomickareforma.cz jsme tu pro lidi, kteří chtějí sami, je v zájmu myslících lidí, aby se sami zajímali, ne abychom je přesvědčovali!
No nic, příteli a všichni přátelé. Kdo budete chtít něco s tím dělat a nevíte jak, zkuste zmiňované stránky a nebo také diskuzi na : http://ekonomickareforma.ning.com/ Myslím, že tam právě probíhá diskuze o zjednodušení celého textu tak, aby to bylo pochopitelné i pro dnešní lidi- lenochy, kteří jsou líní si cokoliv přečíst, ale o to více nadávají a křičí s rukami v klíně!!! [smích]

234934

26.12.2010 23:55

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 213.?.?.?

Ano, v návrhu reformy je opravdu prakticky všechno to špatné, co se dnes děje postaveno na hlavu. Všechno důležité z hlediska makroekonomiky je tam dotažené do konce a systém, který jsme nazvali SES (Schlimbachův Ekonomický Systém) je dle úvahy mnoha lidí nejen životaschopný, ale vypadá to, že asi jediný životaschopný, pokud se se současným nechceme dostat do pekel!
Celý systém SES je milý příteli postavený tak, že vůbec není důležité cokoliv počítat dle dnešního příkladu. Systém má nastaveny pouze stabilizační zpětné vazby, které ho vždy udrží přesně tam, kde bude svobodná společnost chtít. Nenechte se nikdo mýlit dnešními výpočty ekonomů - vůbec jim nefungují, neboť současný systém není vůbec postaven na reálných základech, a proto všímaví lidé již dávno vidí, že veškeré výpočty a spekulace jim dnes vůbec nefungují. Již existuje velmi mnoho příkladů, kdy výpočty dnešních slavných "ekonomů" naprosto selhaly. Mohu snad uvést poslední zoufalou křeč USA a její kvantitativní uvolňování. Ekonomické poučky jasně říkají, že vrhnu-li na trh ohromné množství nekrytých peněz(přesně jak to nedávno FED udělal, musí jít tato měna dolů. A nastal pravý opak, dolar jde nahoru! Takže žádné výpočty, příteli, pouze správně nastavená zpětná vazba a svobodný, ničím nedeformovaný (dotacemi, lobby atd.)trh a oddělení měny od spekulantů, zajistí reálné fungování opravdu reálné ekonomiky. A lze to pouze bez výpočtů a bez státního rozpočtu, protože veškeré výpočty nikdy nemohou počítat s opravdu svobodným lidským chováním!!!
A o prostředky na fungování SES vůbec není nutno mít obavy. Věřte, prostředků by v okamžiku, kdy bychom nechaly krachnout pijavice (banky) s jejich úroky,byl naprostý dostatek. Víte vůbec, že jen cizí banky působící na našem území za loňský rok "vyprodukovali" zisk přes 200mld a prakticky tím tyto prostředky odčerpaly z naší ekonomiky? Víte, co to znamená?
Jestli je něco smutná pohádka, tak to není nový SES, ale přesně to, v čem v současnosti žijeme! A jak říkám vše je vždy opačně, než se nám to servíruje, tak mohu říci, že naopak ten, kdo nepřemýšlí je ten, kdo má ruce v klíně a ten, kdo začal přemýšlet se začíná zajímat, čím současný systém nahradit. A SES na stránkách www.ekonomickareforma.cz je opravdu o návratu k nativnímu přemýšlení na bázi selského rozumu. Diskutovat pojďte raději na: http://ekonomickareforma.ning.com/ ,protože tam se vám oči otevřou - tedy pokud nechcete dále sladce spát v hlubokém nevědomí, nasranosti a strachu, příteli drahý!

234947

27.12.2010 10:29

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 78.?.?.?

Vážení nejen p.Bartošku a p.Vojto49 regujte prosím na to, co píši, nebo raději přejděte na diskuzi http://ekonomickareforma.ning.com neboť pokud si opravdu nepřečtete celou reformu společnosti na www.ekonomickareforma.cz je to zde pro mne sisyfofská práce!
p.Bartošku, je až neuvěřitelné jak (patrně ovlivněn současným systémem) úplně obracíte realitu a tvrdíte, že cituji:pokud padnou banky a tento systém bude nahrazen nekrytou měnou, nebude nám vůbec do smíchu - alespoň tak jsem pochopil vaší tak troch nejasnou odpověď
Jak jistě víte, NAOPAK současný peněžní systém je naprosto nekrytý (resp. krytý dluhy, což je zvěrstvo, na kterém banky vydělávají nehorázné prostředky pomocí tzv. multiplikace peněz, kdy vám půjčí nekryté, zfalšované, imaginární poukázky na peníze a zpět žádají skutečné peníze, nebo reálný majetek) Tohle je podvod tisíciletí a vy jim to žerete i s navijákem. Proboha, proč tohle nikdo nevidí a když ano, proč se tomu nikdo nebrání! Vy nevíte jak se tomu bránit? Ale ano! Zavést státní banku a půjčovat bez úroku a 100% kryté peníze!!! A to přesně naše SES žádá a doporučuje občanům, aby to žádali po vládě též! NIC VÍC - prozatím! Ono by to okamžitě přineslo pád pijavic(bank) a následné osvobození od dluhových okovů. Naší prioritou je i splacení státního dluhu. Tím pádem budou prostředky, když si uvědomíme, že banky již nebudou odčerpávat z našeho státu 200 - 300mld. korun ročně !!!
p.Vojto, ano je to nadšení, co zde předvádím, ale neměli by se tak chovat všichni, kdož pochopili, že takhle to dál nejde! Nebo mi snad chcete tvrdit, že musíme stále trpět ty pijavice abychom se s námi laskavě banky kamarádily. Ne, příteli, pokud jsou kamarádi pouze tehdy, když nám mohou nasadit pijavice (banky)....tak to žádní kamarádi nejsou ale.... ku..y jsou to!!! A že stále vytváří pomocí propagandy, že to jinak nepůjde...nenechte se vysmát!!! Tím jsem odpověděl, že celý projekt SES je NAOPAK postaven na elementárních znalostech reálné, ale opravdu reálné ekonomiky se 100% krytými penězi a ne jak je tomu dnes, kdy celá ekonomika je nereálný moloch stojících na dluzích, kteréžto jediné jsou reálné!
My nic nestavíme na víře (kdykoliv napíši NAOPAK, pak je to ve vztahu k současné ekonomice...a myslím, že se to v odpovědi k vašemu příspěvku bude opakovat skoro ve 100% případů)NAOPAK, koncept našeho návrhu SES je setsakra postaven na reálitě a s vírou to má bohužel velmi málo společného. Ale to musíte nastudovat sám. Vaší víru, že to nebude fungovat vám těžko vyvrátím a ani to nemám v úmyslu! Je to jen vaše vůle, zda chcete být dál klamán a vysáván, nebo se zamyslíte! My se nesnažíme převychovat člověka, my se snažíme nastavit všem stejná pravidla a možnosti tak, aby lidé SAMI začli věřit v tuto novou solidární společnost, která bude dále postavena na základě opravdu rovnýc...

Automaticky kráceno

234987

27.12.2010 10:33

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 78.?.?.?

Pokračování!!!! Je to jen vaše vůle, zda chcete být dál klamán a vysáván, nebo se zamyslíte! My se nesnažíme převychovat člověka, my se snažíme nastavit všem stejná pravidla a možnosti tak, aby lidé SAMI začli věřit v tuto novou solidární společnost, která bude dále postavena na základě opravdu rovných šancí - ale opravdu! Toho se samozřejmně bojí lidé typu bankéřů, makléřů, politiků a neschopných státních úředníků - to je logické!
A jak je to s uchováváním hodnot? Ale pane, vy jste vůbec nepochopil, že reforma SES dává NAOPAK od dnešního systému včem lidem možnost akumulovat co jen chce a co si přeje!!! Tedy mimo reálných peněz, kterými je vše kryté a které jsou uchovány pro potřebu celé společnosti v depozitu národní banky! Co vy, pane, snažíte si dnes uchovávat peníze, nebo raději potraviny, či zboží, či reality? Asi odpovíte, že peníze ne, protože to by jste byl úplně mimo, jak se říká! Takže jak vidíte, SES myslí i na hamouny,i když je to v nových podmínkách naprosto nesmyslné, protože prakticky všichni mohou mít vše co potřebují ihned a bezúročně. Jsou ale na druhou stranu za své chování 100% odpovědni a ručí celým svým majetkem i půjčkou, kterou si pořídili bezúročně. Tím bychom zodpovědně pořídili nejen pro své potomstvo opravdu vše potřebné a to poctivě a beze strachu, co s námi bude dál. Měli buchom opět potřebné jistoty, bez kterých je dnes život opravdu obtížný, ale i 100% konkrétní odpovědnost, NAOPAK od dnešní společnosti, která je v pohledu na odpovědnost velmi, velmi anonymnía s patřičnými důsledky.
Autoři reformy tedy o uchování hodnot vůbec nespekulují, NAOPAK autoři tvrdě hájí nedotknutelnost POCTIVĚ nabytého majetku a uchovávání hodnoty v podobě duchovních a materiálních statků, p.Vojto, dokonce mnohem více, než pseudospolečnost dnešní!!!!!
Píšete-li o Číně to,co píšete tak, nezlobte se, vůbec, ale vůbec nechápete o čem píšete. Zde by moje oblíbené NAOPAK bylo použité ve všech pádech a na každém druhém místě. Je to na další článek. Ale já doporučuji spíše diskuzi na : http://ekonomickareforma.ning.com/ Pojďte se bavit s otevřeným srdcem, a očima, PŘÁTELÉ, bude to úplně o něčem jiném. Našim cílem není přesvědčit, našim cílem je otevřít srdce, mysl a oči [smích]

234988

27.12.2010 13:20

Proti Novému světovému řádu

Občanská společnost, která se tím detailně zabývá

pavelh14 78.?.?.?

Pokud tak čtu tento článek, opravdu nám, jako společnosti, která se chce z okovů bank, které to samozřejmě mají nejvíce na svědomí a které to vše řídí, dostat, nezbývá nic jiného, než uzavřít naše národní jmění společnosti (podobně, jak se o to snaží i Orbán v Maďarsku)v depozitu a začít využívat naši měnu tak, aby ji nikdo nemohl napadnout, vyvézt, vyvést a manipulovat s ní!
A přesně tohle a mnoho jiného, co by nás skutečně osvobodilo od NWO a faktické vlády bank je nastíněno k odsouhlasení všech lidí, kteří mají zájem s tím něco dělat zde: www.ekonomickareforma.cz v sekci Text reformy, kde je detailně zpracován plán přechodu na jinou společnost, kde by se již tohle zvěrstvo dít nemohlo!
Takže všichni, kdo nevíte jak, ale chtěli by jste s tím něco dělat, přejděte též na diskuzi k tomuto problému na: http://ekonomickareforma.ning.com Konstruktivní připomínky jsou velice vítány a budou zanešeny do textu pravidel budoucí solidární skutečně svobodné společnosti!
Tak jen do toho! Na http://ekonomickareforma.ning.com čekáme na vaše věcné připomínky! Základ je položen, cesta je zřejmá a cíl je vytýčen zde: www.ekonomickareforma.cz
JIŽ NĚKDO MUSÍ SPOJIT PROBUZENÉ LIDI NA SPOLEČNÉ PLATFORMĚ KTEROU JSME PRO VÁS V POTU TVÁŘE VYTVOŘILI!! NEVÁHEJTE, ONI TAKÉ NEVÁHAJÍ A ČINÍ! ČIŇME I MY A SPOJME SE!

234998

27.12.2010 16:33

Symbióza vlád a korporací

RE: Vlastní stát

pavelh14 78.?.?.?

Ach jo, ach jo! Číst je potřeba a chápat věci! Ne odpovídat dle svého nepochopení!
Proboha, co to píšete za bludy! Žádné červené čísla v nové společnosti se nekonají! Společost SES nepotřebuje, NAOPAK od dmešní, vytvářet dluhy, aby dostala do oběhu nové dluhové legálně zfalšované imaginární poukázky na peníze(rozuměj poukázky na dluhy = současné rádoby peníze). V novém systému pokud firma dlouhodobě neprosperuje, nastupuje insolvenční správce a musí se to řešit. Žádný subjekt tedy nemůže fungovat tak, aby šel do mínusu - je to v novém systému nepřípustné. Vaše obavy jsou tedy liché a podložené současnou neblahou nesmyslnou skutečností, (která vlastně ani skutečnost není)!
Já již jsem psal dlouhý eleborát, ale ono to dlouho trvá, než se to vystaví zde(nemám zaplaceny vouchery) a vy jste na to asi ještě nereagoval, což vás omlouvá. Pokud tedy mohu poprosit všechny, kteří se chtějí k našemu návrhu SES vyjádřit, prosím mrkněte nejdříve na www.ekonomickareforma.cz a pak se přihlašte do věřím plodné a poučné konstruktivní diskuze zde: http://ekonomickareforma.ning.com Jen tak budeme moci řádně spolupracovat a ne se bavit o voze a o koze! Děkuji za pochopení!
Už jste se příteli, Anonymuosi, přihlásil do diskuze na : http://ekonomickareforma.ning.com ? Prosím udělejte to a ptejte se, ptejte se a ptejte se...!!! Uvidíte, že pochopíte, o co nám opravdu jde!

235011

27.12.2010 16:55

Proti Novému světovému řádu

RE: Občanská společnost, která se tím detailně zabývá

pavelh14 78.?.?.?

Ale p.Erwine já se vůbec nesnažím někoho přesvědčit, to není mým cílem. Já zde chci jen ukázat, že jiné cesta je možná a zároveň dávám velmi dobře zpracovaný návod, jak se dostat k cíli, což mi asi máte za zlé! Je tu ale někdo, kdo má nějaké komplexní oddůvodněné řešení dnešní situace? Není, a proto zkuste místo nadávání ¨, obviňování a napadání se navzájem prostudovat SES na stránkách www.ekonomickareforma.cz a pak se připojit do diskuze na: http://ekonomickareforma.ning.com , kde můžeme vše pěkně postupně probrat a dojít tak společně k cíli.
Pokud tedy nemáte jinou cestu, zkusme tuhle, která je již pěkně zpracovaná!
Jen to prosím nedělajte jako Aristokrat, který se na diskuzi přihlásil asi před 14dny a jediné, co udělal, tak napsal sem tento příspěvek: vymyslete něco lepšího a půjdu s vámi takto je to pouze z houven do houven neboli z okovů bank do okovů bank , který snad ani nemůže myslet vážně!!!
Nemá tento pán snad k SES (Schlimbachův Ekonomický Systém) nic povědět? Nebo po přečtení zjistil, že to nemá chybu - to bych se dost divil! Proč se tedy nezapojí do diskuze na SES, když už se tam přihlásil? Umí snad tento pán jen nadávat, napadat a vymlouvat se se založenýma rukama? Co si o tom mám myslet?

235013

27.12.2010 17:07

Proti Novému světovému řádu

RE: Občanská společnost, která se tím detailně zabývá

pavelh14 78.?.?.?

Tak kryso vylez z díry, otevři oči a začni se dívat! Brzy uvidíš, že to co popisuješ se skutečně dělo a bude se dít, pokud to nezastavíme. A zastavit se to nechá pouze tak, jak navrhujeme zde: www.ekonomickareforma.cz jinak budeš mít kryso bohužel pravdu! Ale pokud nebudeš krysa líná a dokážeš si tu reformu společnosti celou přečíst, zjistíš, že jsi tenhle krysí článek psal zbytečně, protože reforma v našem pojetí je úplně něco jiného, než cokoliv do teď provedeného!!! Ale na to musíš, milá kryso, přijít sama, k tomu tě nikdo nutit nebude. Ale pokud víš o něčem lepším...šup sem odkaz, rád si to přečtu a zhodnotím zase ze svého pohledu!Až pak totiž můžeme opravdově diskutovat a ne se dohadovat.
Zatím se měj, milá kryso, moc hezky v těch sračkách...

235014

27.12.2010 17:20

Proti Novému světovému řádu

RE: Kapitalismus vzdy koncil krizi, krvelacnymi valkami a bidou - pak se karty rozdali na cas znovu...

pavelh14 78.?.?.?

p.Moudrostrak i další přispívající to zde popisujete velmi dobře, ale jednak jste neuvedli pravou příčinu, proč to takhle dopadlo (možná proto že to nevíte, možná proto, že neznáte jak z toho ven). Dnes nadávat umí každý a také to s oblibou dělá(viz tento váš článek, proti kterému nemám jinak ani slovo proti) ale stačí to?
Zde na www.ekonomickareforma.cz je vše rozebráno, analyzováno a HLAVNĚ navrženo to "třetí řešení". které tak p.Moudrostrak postrádáte. Máte prostě štěstí, že jdu zrovna kolem... jak by řekl klasik!

235015

27.12.2010 17:31

Proti Novému světovému řádu

RE: WikiLeaks už téměř nefunguje ...

pavelh14 78.?.?.?

Výborný postřeh pane Magnus. Jsem úplně stejného názoru, a proto se s tím snažím i něco dělat. Základem všeho je ale odstřihnout banky, které to mají většinou na svědomí a jdou skutečně společně v jednom šiku proti nám, od jejich nekonečné moci. To lze opravdu jen tak, jak se o to mimochodem snaží nyní Orbáni v Maďarsku, tj. vytvořením, nebo znárodněním státní banky, která např. bude moci půjčovat bez úroku! Samozřejmně tomu musí předcházet uzavření měny jen pro účely vlastního státu. Pokud se toto povede, je tak z 60% vyhráno! Následovat pak ale musí ještě další kroky, které si je možno pečíst zde: www.ekonomickareforma.cz A o těchto dalších krocích je možno diskutovat na : http://ekonomickareforma.ning.com/ Připojte se též - víc otevřených očí víc vidí a víc hlav víc ví!

235016

28.12.2010 12:30

Proti Novému světovému řádu

RE: WikiLeaks už téměř nefunguje ...

pavelh14 78.?.?.?

Ano, p.Magnus M. pravdu díte a vypadá to, že již v tom máte dost jasno. Reakce "finančních šikulů" na sebe nenechala dlouho čekat a je vidět, že to je správná maďarská cesta, když se takto čertí. My bychom jim ale ustřihli celou moc tím, že bychom měnu "uzavřeli" do depozitu, aby s ní nemohli provádět své finanční casino.
To je zároveň odpověd pro dalšího bezejmeného diskutujícího, který tvrdí, že jen klacek jim ukáže. Ó, jak se mýlí! Pokud jim neodstřihneme penězovody a moc nad naši měnou, mají oni k dispozici proti nám talik klacků, že by nás umlátili, jak hady! Nejhorší je, že by to udělali našimi vlastními prostředky, které jsme jim pomocí našich volených zástupců,kteří s nimi okamžitě za mrzký peníz kolaborovali, tak hezky a dobrovolně vydali!
Klacky tedy nepomohou. Orbán dělá to(bohužel ale zapomíná na oddělení a uzavření své měny) co je účinné. Brzy uvidíte, pokud ho nezpacifikují!
Musím ale zase upozornit na stránky www.ekonomickareforma.cz kde je možno si opravdu celý námi navrhovaný postup, jak zlikvidovat dluh, který všechny tíží a jeho destrukční produkt úrok, který nás uvrhá do ekonomického otrocví. Diskutovat o tom lze na http://ekonomickareforma.ning.com
Jste velmi zván(i)!

235061

07.01.2011 23:14

Zlehčování zboží

RE: dusledek kapitalistickeho lichvareni

pavelh14 213.?.?.?

Myslím, že zde je to vymyšlené perfektně a kompletně www.ekonomickareforma.cz
A věcná diskuze je zde: http://ekonomickareforma.ning.com

Už je téměž jisté, že 12.2. se bude konat v Praze velké setkání všech skupin a lidí, které k tomu mají co povědět - velké Ekonomické fórum alternativních reforem.

235731

13.03.2011 23:21

Státní dluh - dokonalý systém

Seminář o Reformě společnosti

pavelh14 213.?.?.?

V souvislosti s touto problematikou si Vás dovoluji pozvat na celodenní seminář pořádaný 19.3. Reformou společnosti o.s. kde bude představen komplexní program ozdravění ekonomiky. Podrobnosti na www.ekonomickareforma.cz kde je též pozvánka!

Přijďte, je třeba přejít od slov a diskuzí také k činům. A vědět jak, to je základ!

239429

16.03.2011 23:37

Globální ekonomická krize: Centrální bankovnictví středem moci

RE: Pozor na Hlavku a Zelinku

pavelh14 213.?.?.?

Co to je za trubku ten Guru? Kdo tady píše o oddělení, nebo snad odebrání peněz vlastníkům?
Slušní a poctiví lidé, kterých je zde většina, přijďte se naopak podívat na tu presentaci Reformy společnosti o.s., ať vidíte a slyšíte na vlastní oči a uši, jak je to s tím odebíráním peněz.
pozvánka na www.ekonomickareforma.cz

239646

28.03.2011 15:18

Víme, co chceme?

RE: Takto NE

pavelh14 78.?.?.?

Nechápu, co nechápete na stránkách p.Schlimbacha. Stručněji a jednodušeji to při komplexnosti řešení pravdu asi nejde. Jediné v čem bude asi problém, je v tom, že si to nikdo nepřečte celé, ale věšinou to chce přečíst alespoň 3x a myslet u toho. Pak pochopíte, že snad ani jiné řešení není možné, pokud nechceme dopadnout na hubu, jak nás to všechny neodkladně čeká, pokud nepřijmeme nějaké radikální opatření a neodstraníme příčinu (vir), který je v současném systému úmyslně zanešen.
Zná-li někdo jiné jednodušší komplexní technicky proveditelné řešení, než je na www.ekonomickareforma.cz nechť ho sem dá, nebo ať jde o tom diskutovat sem: http://ekonomickareforma.ning.com/
Kritizovat umí totiž každý, ale přijatelné řešení nezná nikdo!!!

240598

28.03.2011 22:55

Víme, co chceme?

RE: Takto NE

pavelh14 213.?.?.?

Pokud si vážně položíte otázku zda by nám BYLO DOVOLENO cokoliv provést, ač na to máme jako suverénní stát právo, pak se automaticky pasujete do role otroka a nezbývá vám, než se jako otrok chovat. Bude-li se takto chovat většina, pak nám to DOVOLENO samozřejmě NEBUDE, neboť to vlastně ani chtít nebudeme. Jak prosté a jak nepochopitelné!

240628

29.03.2011 22:23

Víme, co chceme?

RE: Takto NE

pavelh14 213.?.?.?

Omlouvám se za trochu skryté informace o ekonomické reformě. Je pravdou, že jsem to již několikrát připomínkoval, že by k tomu mohl být přístup přímější.
Pokud tedy opravdu máte zájem si celý pěkně zpracovaný text přečíst a zamyslet se nad tím, pak je to na: www.ekonomickareforma.cz klepnete na Text reformy a stáhne se vám celý dokument v pdf. Je to přes 50 stran, ale i přes veškerou snahu se zatím při komplexnosti díla nikomu nepodařilo tento text zkrátit tak, aby vše vystihnul. Nezbývá tedy, než to přečíst celé (a z vlastní zkušenosti vím, že nejlépe alespoň 3x). Na první přečtení se vám to bude zdát utopistické, pak nereálné a až na potřetí to většinou každému dojde. Ale jistě budou i výjimky, které to pochopí napoprvé a nebo vůbec.
Tak do toho a pak na diskuzi pro úplné vysvětlení a nakonec diskutovat o zlepšení celého konceptu, který jistě není úplně dokonalý. Konstruktivní kritiku jistě každý rád uvítá.

240700

29.03.2011 23:14

Víme, co chceme?

RE: Takto NE

pavelh14 213.?.?.?

Víte, problém je u lidí, kteří uvažují jako vy v tom, že si jakousi autocenzurou obrací otázky tak, jak to mají elitami vnuceno pomocí médií. Vše je totiž obráceně a dokud si to nepřipustíme, není opravdu šance se z tohoto "zajetí" dostat.
Je to totiž tak, že oni si skutečně mohou dovolit JEN to, co jim dovolíme MY!!! a ne že oni nám to nedovolí!
Existují totiž mnohem silnější síly, než síla jejich zbraní. Tato síla je v každém z nás a probouzí se v okamžiku, kdy si uvědomíme, že jsme to My, kteří můžou vše, co je v souladu se silami dobra. Problém je v tom, že Oni nějakým způsobem dokázali, že My si to nejsme schopni uvědomit. Začínají to ale přehánět, hroutí se jim to pod rukami a díky tomu se začíná stále více lidí probouzet a uvědomovat si vlastní sílu. Po probuzení jsou tito lidé ale silně zmatení a nevědí co se děje, kde se ocitli a začnou hledat a tápat. Nyní je třeba tyto lidi sjednotit na nějaké platformě (kterou by mohla být právě Reforma společnosti na stránkách www.ekonomickareforma.cz v sekci Text reformy), aby se již tak velká síla probuzeného jednotlivce mohla znásobit a získat tak pozitivní protisílu, která by následně přemohla bariéru nevědomí a dokázala konečně lidstvo osvobodit z ekonomického zotročení.
Vím, zní to jak pohádka, ale myslíte si, že právě pohádky nejsou pozůstatkem paměti lidstva z kterého je třeba silně čerpat. Zkuste se nad tou zdánlivou blbostí zamyslet. Nemohla by v těch pohádkách být přeci jen inspirace - vždyť jsou všechny tak stejné....nemají nám opravdu něco říci!

240705

29.03.2011 23:39

Tragické selhání „post-komunismu“ ve východní Evropě

RE: Zbytecne cerny clanek

pavelh14 213.?.?.?

Máte pravdu, nežijeme si tak špatně. Zapomínáte ale, že je to vše na dluh, který již začíná dosahovat rozměrů z něhož není cesta zpět. Zadlužili jsme i budoucnost našich dětí. Osobně tedy velkou radost z toho, že se mám relativně dobře, nemám! Musíme-li si již půjčit i na splácení úroků netvrdil bych, že si ještě dlouho budeme žít dobře. Jsme v pasti, z které je jediná cesta: www.ekonomickareforma.cz v sekci Text reformy.

240708

29.03.2011 23:50

Daně, daně a zase daně

RE: výpalné

pavelh14 213.?.?.?

Zásadní problém není ani tak v daních (stát musí být z něčoho živ) ale v úrokách bank, kdy v současné době zahraniční banky odčerpají především pomocí úroků skoro veškeré peníze z produkce ještě českých firem. A protože úroky se dávají do nákladů, na daně pro stát nezbyte mnoho, a proto není možné ani sestavit alespoň vyrovnaný státní rozpočet a musíme si znova půjčit a úroky opět stoupají a banky stále zvyšují svůj zisk, který(protože jsou zahraniční) většinou vyvezou ven a nám zbyte ho...
ÚROK je problém - ne daně!!!
Detailně vysvětleno na www.ekonomickareforma.cz v sekci Text reformy

240710

31.03.2011 23:28

Je naše země připravena na výrazné změny?

zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Pan Zelenka má všeobecně názory, které se velmi přibližují k mým, ale je zde jeden rozdíl, který je dle mne podstatný a pokud nebude tento napraven, nikdy nic změnit nepůjde.
Dnes jsem například sledoval Máte slovo s pí.Jílkovou, kde bylo téma Sazka. Jako prakticky ve všem a všude se bohužel "řeší" podružné věci. Stále všichni hovoří, jak by to udělali oni, ostatní zase říkají, že je to třeba jinak, ale vždy se skončí u nedostatku peněz. Nějak jsme si na to zvykli a myslíme si, že je to tak běžné, že jsme chudá země, že nemáme ropu atd. atd.
Prapodstata problému je ale neomezená moc bank a zavedené úroky. Je zajímavé, že tohle všem uniká. Uvědomte si, že kdyby se odstranila parzitická funkce bank, odstranil by se i nedostatek peněz a celá společnost by nutně musela začít prosperovat. Dnes to prostě nejde, neboť banky s jejich lichvářskými úroky odčerpají veškeré peníze vytvořené v produktivním sektoru pomocí úroků a na vše ostatní si opět musíme od stejných zahraničních bank půjčit....a kolo se uzavřelo a drtí nás čím dál více. Díky tomuto systému se z lidí stávají ekonomičtí otroci a nůžky bohatství se stále rozevírají. V současném systému je zavedena tzv. kladná zpětná vazba, která jak jistě všichni víme celý systém destabilizuje a rozkmitává stále více, až dojde ke kolapsu. Z principu je tento systém neudržitelný. Prosím proto začít hledat problém zde!!!
Velmi mnoho lidí si stále stěžuje, že neexistuje komplexní systém, který by měl řešení (v článku si stýská autor). Osobně jsem velmi dlouho(několik let hledal též) než jsem našel stránky www.ekonomickareforma.cz, kde v sekci Text reformy je velmi dobrý a komplexní návrh nového systému, který problém řeší právě od základu (destruktivní vliv bank s jejich úroky) a tedy nabízí koncept, který je technicky proveditelný. Zda je ovšem politicky průchodný je jiná otázka. Na rozdíl od současného peněžního systému , který nemá ani technické řešení, je to ovšem velký pokrok.
Takže KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ existuje, jen si ho je třeba najít, přečíst a pochopit. Jak je v článku p.Zelenky též uvedeno, je třeba na nové řešení pohlížet též novýma očima z nové pozice. Pokud se to budete snažit pochopit pomocí současného pokřiveného myšlení, nikdy se vám to logicky nepovede a nutně dojdete k závěru, že je to utopie, či blbost! Znáte ale jiné komplexní řešení současného průšvihu? Pokud ne (a myslím, že ho nikdo ani znát nemůže, neboť dokud se neodstraní vliv úroku, nic se změnit prostě nemůže - je to úmyslně zanešený vir do systému) pak začněte studovat na www.ekonomickareforma.cz

240844

04.04.2011 22:11

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Jako vždy a všude se vždy uteče od prapodstaty problému. Říkám zas a znova, že problém jsou úroky!!! vše ostatní by se nechalo uregulovat, ale úroky nás vždy dostanou nakonec do pasti, z které není úniku. Snad všichni vidíte, že je celá Země zadlužená a pokud jste si nevšimli, NIKDO nesplácí vlastní půjčku, ale jsou rádi, když dají nějak (většinou dalším půjčením)dohromady peníze na úrok.
Jak to, že to nikomu nepřijde divné, jak to, že se se to bere jako normální věc? Žádný stát nesplácí půjčky a nikdy splácet nebude a vše je v pořádku a nikoho to netrápí! Divné, že?

A k tomuhle Za prvé, peníze vytvořené při půjčce opět zmizí při splacení půjčky
To je sice pravda, ale je tu ten problém, na který upozorňuji. Uvědomujete si, že bylo půjčeno (vydáno do oběhu) množství peněz jen na půjčku a nebylo vydáno množství peněz na úrok??? A v tom to je!!! Pokud si to vezmete v globálu, peníze na splacení úroku neexistují a nelze je tedy vrátit!!! Proč tohle nikomu nedojde? Aby se nechal vrátit i úrok, musí se do oběhu dastat další půjčka, která ovšem opět zvyšuje potřebu více peněz na splacení úroku a tak je v oběhu opět ještě větší nedostatek peněz na splacení úroku. Bohužel si to takto před sebou tlačíme dál a dál a zadlužujeme další generace. Cožpak to nevidíte?
Opět vás odkazuji na stránky www.ekonomickareforma.cz , kde v sekci Text reformy je celý problém rozluštěný a vysvětlený a navíc je tam nastíněno i řešení tohoto problému. Mám obavy, že jinak se z toho nedostaneme!

241112

04.04.2011 23:30

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Tahle vaše odpověď je obrovský omyl, neboť banka není a ani se nechová jako jiné firmy.
1)Banka "vyrábí" peníze z peněz a to jiná firma nedělá. Je to prachsprostá zlodějina posvěcená státem! Takovou možnost také jiná firma nemá. Pokud by tohle udělal kdokoliv jiný (půjčovat neskutečné, zfalšované neexistující peníze a chtít za to reálné peníze ve formě úroků), bude zavřený až zčerná. Banka se tedy ani náhodou nechová jako jiná firma!!!!
2)Samozřejmě, že část peněz ze svého posvěceného lupu banka použije na krytí svých nákladů - tyto peníze se skutečně vrací do ekonomiky, ale víte jak je to část? Já si dovedu odhadnout, že to není ani 5% ze zisku. A i kdyby to bylo 90%, stále by 10% chybělo na splacení úroků. A že i těch 10% dělá slušné miliardy, jistě každý pochopí. A protože jsou banky zahraniční, není problém tu větší část zisku prostě vyvézt a tím ji odčerpat z ekonomiky. Co to způsobí, vidíme v reálu!
3) Zisk bank je obrovský (mám dojem, že kolem 200mld. ročně)a nejhorší na tom je, že jsou to vlastně peníze získané parazitním chováním - tedy odčerpané bez vytvoření další hodnoty - z neproduktivní činnosti - tedy na úkor někoho jiného! Kohopak asi?
4) Ten příklad s půjčeným autem silně kulhá, neboť není dotažený do konce a navíc nemá s činností bank nic společného již třeba v tom, že si nepůjčíte imaginární, ale skutečné auto, což se v případě půjčení dluhových neskutečných neexistujících peněz od banky říci nedá! Směšujete jablka s hruškami a vytváříte neskutečný obraz reality.
5)Pokud umíte počítat 1+1 , pak je přeci nad slunce jasnější, že na splacení úroku JSOU potřeba další peníze, které se do oběhu datanou jako další půjčky. Jo, pokud by banky braly jako úroky výrobky, pak by byla situace zcela jiná a řešitelná, ale oni chtějí výhradně reálné peníze navíc za své půjčené imaginární a to nemá řešení! Je vám snad jasné, že všechny peníze v oběhu jsou peníze dluhové z realizovaných půjček. Je vám snad jasné, že kdyby se nějakým zázrakem mohly splatit všechny půjčky, pak by úplně zmizely peníze z oběhu!!! A kde jsou ty extra peníze na úroky? Přemýšlejte sakra trochu, chlape a nemíchejte sem finanční gramotnost. Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem. Pak by se teprve nechalo hovořit o tak přiblblém termínu, jakou je finanční gramotnost a možná by jsme se divili, jak by najednou byl každý finančně gramotný.

241118

05.04.2011 23:05

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Člověče, vy jste školený profesionální demagog! Nejen, že jste ani na jednu mou připomínku a vysvětlení neodpověděl, vy jste to překroutil tak nesmyslně a použil naučené klišé, že mám dojem, že se živíte jako bankovní úředník, či nějaký spekulant. Jen takový člověk si může lhát do vlastní kapsy - ale dlouho vám to nepomůže!

A tato věta: Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem - vůbec nepopírá sama sebe. To jen ve vašich myslích se to tak jeví, neboť nejste schopni jinak uvažovat. Ta věta má svůj hluboký a reálný smysl. Jen je třeba prostudovat nový systém na www.ekonomickareforma.cz a měl by jste pochopit, že vše co jste napsal je nesmysl.
Nepoužil jste jediný argument, aby jste vyvrátil třeba moje tvrzení, že by při splacení všech půjček zcela zmizely peníze, kdyby se v tu samou dobu neposkytly jiné půjčky. Vlastně ani žádný agument mít nemůžete, proto jen demagogicky konstatujete stejně, jako že banky pomáhají využívat ekonomický potenciál (rozumnějme peníze, které banky mimochodem vytváří multiplikačním efektem a tedy nelegálně, protože je vůbec nevlastní, ale půjčují), a proto jsou to neskutečné dluhové peníze za které ale chtějí vrátit reálné peníze i na úrokách, které ovšem do oběhu nedaly. Myslíte, že lidé na to musí mít "chytré" bankovní úředníky, aby věděli, kam mají vlastně ty své peníze alokovat? Ještě mi řekněte, že právě úroky zařizují správnou alokaci zdrojů a nadobro jsme spolu skončili, protože to opravdu nemá smysl!
A vy si myslíte, že si každý dnes může půjčit kdy chce a kolik chce,nebo vůbec, když tvrdíte, že raději budete žít v tomto systému, než v tom, kdy má každý rovný přístup k penězům - ovšem s maximální odpovědností a ručení celým svým majetekem? Uvědomujete si, že pokud (a hodně lidí argumentuje tím, že řekne pokud se ti to nelíbí, tak si nepůjčuj) si nepůjčí dostatečný počet lidí tak, aby se do oběhu dostalo potřebné množství peněz z kterých je nutné splatit nejdříve ÚROKY, pak si za každého toho nepůjčovatele prostě půjčí stát a po těch nepůjčovatelích to výpalné dostane pomocí daní, které zvedne, přesně, jak to má v úmyslu nyní s DPH a dalšími nepřímými daněmi!? Takže, pokud si nepůjčíme všichni na cokoliv v dostatečné míře, která se neustále zvedá tak, jak rostou úroky, udělá to za nás stát. Je tenhle poznatek ze znalosti finanční gramotnosti? Je to prostě jasný důkaz a argument, že tato "ekonomika" může fungovat jen jako dluhová a je založená na růstu růstu a s tím spojené drancování zdrojů...a to nemůže dobře skončit, neboť zdroje nejsou nevyčerpatelné!
TOTO tvrzení je neoddiskutovatelné a je to zásadní vir, k...

Automaticky kráceno

241159

05.04.2011 23:06

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

pokračování

TOTO tvrzení je neoddiskutovatelné a je to zásadní vir, který je do systému úmyslně zanešen za účelem ovládnutí lidí minimálně po stránce ekonomické. A prostředkem je úrok, který plíživě a maskovaně dokáže nakonec přeskupit veškerý majetek občanů i států do rukou úzké skupiny lidí. A vy se na tom zajisté podílíte též a nejhorší je, že vědomě, neboť není možné, aby jste celý podvod ještě nepochopil!!!

241161

06.04.2011 00:28

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

Už váš předpoklad, že bohatství jsou pouze peníze, jak z vaší odpovědi vyplývá, je i váš hlavní problém!

Kdybyste si přečetl text naší reformy na www.ekonomickareforma.cz, vcelku brzy by jste zjistil, že my nemáme nic proti hromadění bohatství. Ovšem my uznáváme bohatství nejen peněžní a materiální, ale i duchovní. Naši bohatí občané budou vlastnit především vyrobené statky. To bude jejich bohatství. A peníze budou jen prostředkem směny, stejně jako to bylo v dobách, kdy penězmi bylo cokoliv a úrok neexistoval, stejně jako neexistuje dnes v jistých arabských státech. A právě proto má např. Libye NEJMENŠÍ dluh na světě - zatím! Než to do rukou vezmou ti vyvolení. Zvláštní, že? A není to tím, že má ropu. O tom doufám nebudeme polemizovat, to bychom museli vzít v potaz i jiné státy s mnohem větším ropným bohatstvím, které se od jisté doby topí v dluzích a nebo naopak jiné státy v Jižní americe, které se díky tomu, že ty Vyvolené vyhnaly, se z pasti dostali a začínají velmi prosperovat!! To nebude náhoda!

Zdrojem bohatství tehdy byla (stejně jako to musí být do budoucna)produktivní práce a statky z ní vytvořené! To, že je to dnes obráceně asi těžko někdo může pokládat za správné. Pokud ano, nedospěl ještě k dostatečnému poznání, aby tak jednoduchou věc mohl pochopit.
Úrok je prostě prostředkem k ovládnutí lidstva. Já jsem dal mnoho logických argumentů, že to tak je...vy jste se zmohl pouze na strohé konstatování, že tomu nerozumím. Ať si každý udělá obrázek sám, kdo tomu ve skutečnosti rozumí více. Dnešní realita může hodně napovědět.....

241166

06.04.2011 00:35

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 213.?.?.?

.... a opět jen konstatování bez jakýchkoliv důkazů . Já naopak zcela logicky dokazuji, že katastrofu zaviní tento peněžní systém. A pokud tyto argumenty nestačily, pak je dle libosti možno se podívat kolem sebe a ten kdo má oči, vidí...ale musí chtít vidět!

241167

06.04.2011 17:45

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

pavelh14 78.?.?.?

Pane Vojto, ve své odpovědi jste vůbec nereagoval na to ,co jsem vám odpověděl a čím jsem argmentoval. Začínáte vytahovat úplně něco jiného, což je znak, že se snažíte od mých argumentů distancovat - nemáte na ně odpovědi, které by se hodily do vašeho neoliberálního myšlení.
Ani já nebudu na vaše teze reagovat, neboť je to stejně zbytečné, vždy si stejně melete svou a odpovědi, které nezapadají do vašeho myšlení ignorujete. Je to typický způsob neoliberálů, jak diskuzi rozmělnit a odvrátit od odpovědí, které vlastně (aniž by jste museli připusti váš error v myšlení a postojích) nemáte a mít nemůžete!!! [smích]
Mějte se fajn, diskuze s vámi a vám podobných je ztráta času a nikomu nic nepřináší pozitivního [zmaten]

241192

26.04.2011 23:41

Konfiskace libyjských státních investičních fondů

RE: Život v Libyi

pavelh14 213.?.?.?

Jestliže je toto pravda s tou životní úrovní Lybijců co píšete Ivane, pak to, o co se snažíme zde na www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf je toho pouhý odvar a přesto to mnoho lidí i zde považuje za utopii a nerálnou věc.

242722

27.04.2011 00:03

Co je demokracie?

RE: Řešení existuje

pavelh14 213.?.?.?

Myslím, že pravidla a koncept na www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf jsou vymyšleny tak, aby to šlo technicky realizovat a přiblížovalo se to požadovanému ideálu.
Též mám dojem, že průběžný volební systém, tak jak ho navrhuje Reforma společnosti zde: http://ekonomickareforma.cz/pdf/demokracie.pdf by vyselektoval skutečně ty lidi, které by se též přibližovali ideálu.
Takže Vojto, nikoho není třeba poprosit, oni takové pravidla již vymysleli a ochotně je předají k posouzení a případnému dopracování každému zájemci.

242724

24.06.2011 23:12

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Prostá matematika

pavelh14 213.?.?.?

Problém je ale dále v tom, že když by se ty dluhy splatily, stále by nebyly splacené úroky .... a peníze již by nebyly!

246755

24.06.2011 23:38

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

Chce to reformu společnosti

pavelh14 213.?.?.?

Přečetl jsem si celou diskuzi a jsem s podivem, že se nikdo nezmínil o velmi pěkném konceptu Reformy společnosti na www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf Je tam totiž vše, o čem se zde hovoří, zpracováno do technicky proveditelné podoby.

246756

14.07.2011 23:09

Okupace Řecka bankéři

RE: Schíza

pavelh14 213.?.?.?

A co když někdo není kritik a nabízí řešení? www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf Ono to chce hledat, řešení v telce neuvidíte, vodopáde! A protože to v telce neuvidíte, je to záruka, že to funguje!
S půjčováním ale není problém. Problém je s půjčováním na úrok - to totiž nikdy nejde splatit bez dalšího půjčení. A takto to roste exponenciálně až jsme tam, kde jsme!
Řešením je tedy přechod na bezúročnou ekonomiku na čistých tržních principech bez lobbystů a korupce. A vůbec není třeba dělat nějaké pogromy na bankéře. Proč? Oni by odešli sami, kdyby si stát zřídil svou banku, která by půjčovala bezúročně. Jak jednoduché, že?

247985

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 139 čtenářů částkou 25 989 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Česko si chce půjčit vakcínu od členských států, hlavně nebrat tu ruskou!24.02.21 21:18 Česká republika 5

Mohutné protesty v Madridu proti korona-teroru, média mlčí20.02.21 19:35 Španělsko 5

Totalitní zákon prošel bez ztráty kytičky18.02.21 22:57 Česká republika 6

PryGuma by celému národu nordinoval domácí vězení, ale sám jde fandit na fotbal18.02.21 22:31 Česká republika 2

Pozor! Zítra jednání o totalitním zákonu!17.02.21 20:49 Česká republika 4

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let16.02.21 21:19 Česká republika 3

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 202816.02.21 17:14 USA 1

Očkovanie učiteľov skomplikovalo otváranie škôl a škôlok. Niektorí pedagógovia po víkendovom očkovaní nie sú schopní prísť v pondelok do práce15.02.21 11:22 Slovensko 2

Covid bonus - potvrzení, že nemocnice mají větší vývar z covid pacientů 15.02.21 08:00 Česká republika 1

Mystifikace s úmrtími za rok 202015.02.21 01:42 Česká republika 0

Už zase média rozjíždí prolhanou manipulační kampaň a přitom se usvědčují ze lží13.02.21 16:40 Česká republika 6

Německo dnešních dnů: policejní teror, přepadovky doma, zatýkání12.02.21 16:44 Německo 3

První prokázané úmrtí po vakcíně v Čechách10.02.21 22:00 Česká republika 1

Ve Švédsku v nouzi spustili elektrárnu na naftu10.02.21 15:31 Švédsko 2

Desítky demonstrací proti zákonu podporujícímu handl s dětmi, česká média mlčí10.02.21 10:45 Francie 3

Bitcoin za milión!09.02.21 14:26 Neurčeno 5

Vakcína s největší pravděpodobností způsobuje onemocnění COVID09.02.21 11:08 Česká republika 9

A jedeme dál podle plánu: vnitro koupí mrazáky na mrtvoly, které neexistují09.02.21 10:50 Česká republika 2

Neviditelný pes: Neuvěřitelně otevřený článek o ukradených volbách v USA09.02.21 00:23 Česká republika 3

Slovenská televize manipuluje chybně zobrazenými grafy07.02.21 12:26 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
21,42 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
30,21 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
17,03 Kč
Švýcarský frank
23,71 Kč
100 japonských jenů
20,17 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 135,20 Kč
1 unce stříbra
594,73 Kč
Bitcoin
1 087 477,54 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 61 745 340