Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané kedu

Nalezeno 26 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

již se tady podobná reakce objevila, tedy, že v takových provozech nebývá běžná praxe používání do "klíčových" PC usb a jiných externích storage.
Podstata problému velkých datových úložišť a nebo citlivých systémů je v úplně jiné rovině užívání, ovládání a hlavně kontroly. Těžko mohu uvěřit, že by v jaderné elektrárně, která je v hledáčku tolika institucí a bezpečnostních agentur jejichž zájmy jsou krajně nevyzpytatelné, by se mohlo k důležitým pc přistupovat podobně jako u domácího pc.
I v naprosto běžných firmách se užívá i několikanásobné jištění způsobující, že rizika se dají popsat prostou nulou.
On by totiž jinak tento systém ani být řízený nemohl, protože by si nikdo netroufl nad, v tomto případě atomovou elektrárnou, takovým zařízením převzít odpovědnost.
Nejde jen o užívání antivirů ale hlavně o sofistikovanou kontrolu dat, která se mají implementovat do systému či s ním synchronizovat. Není vůbec snadné vložit do takto střeženého systému něco navíc.
Mám z celé kauzy osobně pocit spíše snahy o manipulaci a spoléhání se manipulátora na to, že řeči lidí "diskuze" a vyvolaná vlna v podobě davové psychózy strachu z takové "síly, chytrosti a bezohlednosti" hackerského útoku, udělají více práce, než jeden nebezpečný vir, který se navíc může velmi snadno vymknout kontrole a obrátit se i proti svému strůjci.

228878

28.09.2010 13:48

Stuxnet – první počítačový virus určený k fyzickému zničení konkrétního cíle

RE: Z hlediska selskeho rozumu

kedu 78.?.?.?

možná někde v nějakém pc, na kterém se hrají akorát dětské hry. Pokud se jedná o pracovní stroj, tak o blbosti uživatelů - obzvláště v jaderných elektrárnách - pochybuji [mrknutí jedním okem]

228894

28.09.2010 21:11

Stuxnet – první počítačový virus určený k fyzickému zničení konkrétního cíle

RE: Z hlediska selskeho rozumu

kedu 78.?.?.?

můžete zkoušet tahat za sexuální konec pomyslného provázku, ale berme tuto debatu alespoň trochu vážně. Atomových elektráren je na světě poměrně hodně a všechny mají více méně stejné bezpečnostní protokoly. To je dané tím, že jakmile onen protokol byl po xy desetiletích vypilovaný do naprostého bezvědomí, tak od té doby se používá a piluje se vesele dál. Jaksi v něm opravdu nezbývá místo na pitomosti a malichernosti. Nepleťte si realitu s četbou žánrové literatury nebo s nějakým filmem. [mrknutí jedním okem]

228943

Vše definitivně vzchází od momentu, kdy světové banky přestaly ctít měnu krytou zlatem a podobně a nastoupily kurz směrem k nekontrolovanému tisku peněz. Na dnešních bankovních kuponech - peníze - nenajdete informaci o krytí. Ještě za dob panování KSČ tam bylo "bankovka je krytá zlatem a ostatními aktivami státní banky Československé" ona ostatní aktiva byl eufemismus pro význam práce. Bankovka krytá prací - dobré ne?
Současná situace nahrává nejtemnějším liberálním prognózám varujících společnost před nekontrolovatelným tiskem peněz, dluhopisů, cenných papírů, obligací a podobně.
Vše má mít definovanou hodnotu, která je daná místními podmínkami, smluvními vztahy, aktuální situací mezi nabídkou a poptávkou. Jinými slovy převedeno na směnu, tak ten kdo umí operovat koleno od rodiny léčeného bude mít postavenou novou ložnici, kterou pro rodinu pěstující zeleninu vyrobí truhlář tuto zeleninu odebírající. Asi tak nějak. Problém nastává, když některý ze článků nezbytných pro fungování směny chybí. To je přesně případ Západní společnosti, která v drtivé většině případů oželela výrobu a vrhla se směle na služby a podobně. Stačí jen dodat, že v případě nějaké větší krize přežijí pouze ti, kteří mají vlastní zemědělskou produkci a jsou schopni tvořit určitou míru nadprodukce. Nejcennější totiž bude jídlo a voda. Právník, investiční poradce, bankéř, dealer spotřebního zboží, prodejce životního pojištění, account, markeťák a celá plejáda dalších profesí naprosto nikoho nenakrmí ani nenapojí ani nezahřeje. Západní civilizace rozehrála velmi riskantní hru a doufejme, že nebudeme muset zažít situaci tak šílenou, jako byl bankrot Argentiny...
A ještě k těm liberálům. Navrhují návrat k hodnotné protiváze směnných poukázek. Tím by došlo k zásadnímu pročištění penězovodů. Varianta druhá - nepříliš reálná a asi ani praktická - je o vytvoření nového platidla, kterým by byl přímo nějaký drahý kov - zlato, stříbro.
Problém u těchto řešení je ale zásadní v tom, kdo by měl nad bankovním sektorem kontrolu. Zda stát nebo parta dobrodruhů z Fedu. Kdo by nesl nejen politickou, ale i osobní, majetkovou a trestně právní odpovědnost. Možná právě zde je zakopaný pes. Odpovědnost nenese nikdo za nic.

229889

problém veřejného vystoupení má několik rovin a ani D. Solis nemůže dosáhnout vyváženého informování o podstatě problému na tak malém prostoru navíc zasyceném celou řadou hesel, výkřiku a podobně. Argumentace použitá v projevu se jeví jako racionální, ale jaksi postrádá iniciační prostředek, kterým je pojmenování spouštěcího mechanismu. Zde D.S. zvolil mediálně vděčnou taktiku a označil za původce jednu židovskou rodinu a jednu židovskou banku. Já si ale myslím, že nebezpečí podobných zjednodušujících pohledů se může šiřitelům různých pravd šeredně vymstít. Důvodem je pouhá skutečnost, že nic není úplně černobílé a úplně jednoduché.
V současnosti vyšla kniha Petra Havlíka, zakladatele ODS s názvem České obludy. Podobných knih mnoho není a proto si myslím, že je vhodné si ji přečíst. Zde najdete to, co vytýkám Solisovi. Snahu o reflektování reality. Kniha se nečte moc jednoduše, protože jde o většinou ryze osobní pohled autora. pokud ho nemáte rádi, buduete mít o to větší problém se tím prokousat. Ale i tehdy to stojí za to. Věřte mi.
Osobně si myslím, že není možné burcovat bez snahy dovzdělat publikum a seznámit ho z větší částí pravdy, než jen tou, mediálně vděčnou. Vím, že riziko ztráty posluchače a sympatizanta se tím exponenciálně zvětšuje, ale ti co zbudou, mohou vytvořit mnohem silnější základnu pro tvorbu politické práce a podobně.

229918

nevím, ale pasívní forma rezistence mne nikdy nelákala. Připadal bych si jako mlčící většina a mlčet mohu kdykoli a kdekoli. Navíc vysoce pravděpodobně by nad mlčícím davem na veřejném prostranství rychle někdo převzal starostlivý patronát a pak budete zase ve "hře". D. Solis má vznešené cíle a celá řada lidí by jej i podpořila, ale společnost nemůžete zastavit a říci, nyní jdeme bourat, přidejte se k nám. Takto to funguje pouze ve filmu a dobrodružné literatuře.
Všechna významná opoziční seskupení projdou nejprve stádiem hledání motivu, pak prostředků a pak se teprve pokusí vystoupit. Teprve, když je cíl v hledáčku dobře viditelný, náboj je v komoře a prst na spoušti, teprve tehdy můžete něco udělat - revoluce v Rusku, různé pokusy o státní převraty na celém světě a podobně. Nikdy jinak. Proto vždy opoziční seskupení byla silně konspirativní a proto mocné elity vždy proti této konspiraci tvrdě bojovali a vystupovali. V Evropě je tato tradice prakticky vymýcená. Poslední torza militaristicky zaměřených skupin, jako byli například RAF jsou definitivně historií. A reálná politická síla opírající se o humanitní poselství zde není nebo je prakticky neviditelná a nerespektovaná společností, protože nemá žádného mučedníka, nikoho se silným příběhem, žádný vzor a ni ideál hodný následování. Všichni ostatní se snaží pouze přežít a jelikož mají co ztratit (domov, práci, úspory, perspektivu, své blízké a podobně) nevystoupí veřejně aby podpořili zásadnější změnu.
Politickým elitám se u nás navíc podařil husarský kousek. Politiku a její představitele natolik obecně znevěrohodnotili, že ani slušný člověk nyní nemá šanci. Ostatně hledejte dospělého jedince, dostatečně vzdělaného, hmotně zajištěného, vzdělaného, politicky a státnicky uvažujícího a schopného nějaké formy vůdcovství. Vezměte si z období po roce 89 koho si dobře pamatujete. Moc jich není - Klaus, Zeman. Bavíme se o osobnostech nikoli z úhlu morálního, ale z úhlu definice člověka schopného vést ostatní. Českým problémem je, že jsme vedení temným tunelem boje za pravdolásku směrem k bojištím celého světa. Asi to, měl mimo jiné na mysli DS. Hm, koukám, že jsem se nějak rozgrafomanil.
Váš návrh myslím nemohu přijmout. Na náměstí nepůjdu a mlčet rozhodně nechci. Musím dělat něco konkrétního a smysluplného s Vámi nebo bez Vás.

hodně štěstí a dobrou noc[smích]

229956

Nejsem doma zavřený a nemám problém s komunikací. Náměstí je bez urážky prosím pro jiné.

230010

16.10.2010 17:01

Malá úvaha o pyramidách

čekání

kedu 78.?.?.?

Úvaha je v některých momentech výstižná a i zajímavá. Mám však výhradu k návrhům směřujícím k bourání a podobně.
Podle mého osobního soudu je jádro problému nesmírně prosté a je spíše otázkou zda si to občané uvědomují.
Základem je funkční a vymahatelný právní řád, kvalitně definovaná ústava a bezpečnostní složky podřízené pouze společenské potřebě nikoli výhradně státní.
Vymahatelný právní řád musí být někým definovaný a ten někdo musí mít veřejnou podporu.
Kvalitně definovat ústavu lze a úzká skupina lidí, která je toho schopná potřebuje velkou veřejnou objednávku a obecnou podporu.
Bezpečnostní složky jsou většinou tvořeny lidmi, kteří mají úzké vazby na civilní společnost. Proto je poměrně logické, že i na tyto lidi lze působit, lze s nimi komunikovat a lze také překvapivě zjistit, že je mezi nimi značné množství osob hluboce nesouhlasících se stávajícím stavem. U nich lze v budoucnu očekávat příklon k silám slibujících potřebnou změnu uvnitř mocenského aparátu.
Závěrem se dá říci, že nejlepším přítelem je tvůj bývalý nepřítel. Bourat, bojovat a nevím co ještě umí spousta lidí. Je to ale velmi nízká činnost, která v důsledku sebou nese riziko stejně kvalitativní reakce někdy i podstatně horší a brutálnější.
Pracovat na změně společenského řádu má smysl. Bourat společenský řád je vždy spojené s obrovskými riziky, které nebudou odpovědní lidé nikdy chtít podstoupit.
Navrhoval bych přestavbu nebo transformaci, úpravu, korigující zásahy...
Důvodem mého postojem je následující úvaha: Zlo v jednotlivci obsažené ve formě sociopatie, bezcitnosti, sobectví, hamižnosti a brutality bude stále přítomné. Jeho projevy jsou možné pouze za určitých specifických podmínek, které je nezbytně nutné splnit, například se jedná o korupci v justičním a bezpečnostním systému řízeném politicky respektive řízeném ctihodnými loutkáři. V momentu, kdy by právo bylo vymahatelné, tak se prostor pro rejdy negativních postav zúží natolik, že se tyto přestanou ve svých záležitostech angažovat, protože možné důsledky z takové činnosti by pro ně byly i krajně nepříjemné.

Je velikou fantazií spíše utopií si myslet, že výše uvedou proměnou lze dosáhnou morálnější společnosti jako celku. Sám za sebe jsem přesvědčený, že společnost je složená z těch nejroztodivnějších postav a je proto nutné definovat pouze základní parametry soužití a zabránit některým lidem v konání nehezkých věcí. Oni, někteří z nich, se pak v důsledku stanou i našimi přáteli a budou pracovat pro blaho společnosti, protože nezapomínejme, že se jedná o vysoce nápadité a schopné lidi.

230119

19.10.2010 13:58

Vytuneluje Bakala TOP 09? Dříve než si myslíte

kdo je B?

kedu 78.?.?.?

Myslím, že v případě tohoto autora je lepší nejdříve důkladně prozkoumat jeho minulost, čím vším prošel, s kým se stýkal, kde a jak se veřejně projevoval a podobně. V závěru vám z toho vyplynou otázky, na které budete jen obtížně hledat odpovědi.

Mne osobně jeho postava poněkud popuzuje, protože nejde o žádného kverulanta a provokatéra, ale nesmírně cílevědomého a ctižádostivého člověka, který jak se zdá, je v případě potřeby ochoten i popřít sebe sama. Myslím, že v jeho případě by se skvěle hodil příměr Jekyll a Hayd. Nevím nyní, která z jeho poloh je opravdovější a kterou více hraje. To ví jen on sám nebo možná jeho pastýř. Zde se pozastavuji nad asi nejdůležitější otázkou. Kdo ho pase? Kdo ho učí, předává mu rozumy, informace? Kdo ho instruuje a navádí tím správným směrem a hlavně co tím sleduje... Nebo jinak. Koho se snaží B svou iniciativou uspokojit...?
Každý kdo měl možnost být na soukromém setkání Rotariánů ví, že jde na jednu stranu o egomaniacké požitkáře schovávající se za charitu a na stranu druhou o lidi jejichž zájmy v oblastech politik a obchodu jsou evidentní. Že jejich aktivity mají přesah na Zednáře a další spolky je poměrně nasnadě.

Ekumena, ve které se B pohybuje je také jedním z hlavních nositelek poměrně nebezpečných tendencí rozdrobení síly a jednoty Římské katolické církve. Zde se prolínají všechny možné postavy a není zde prostor téma rozepisovat. B se zde však pohybuje očividně jako ryba ve vodě a nabízí se závěrem otázka, zda je také nějak angažovaný i v ICEJ?

Mne osobně by kladné zodpovězení otázky nebo oznámení sympatií k této organizaci asi umožnilo s plnou jistou definici toho kdo je B uzavřít.

230242

03.11.2010 21:50

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

diskuze krajně problematická

kedu 78.?.?.?

Dá se říci, že spousta lidí přispívajících do diskuze moc nečte a nepřemýšlí. Podstatou článku je prosté oznámení, že existuje řada poměrně pádných důkazů svědčících o neexistenci holokaustu. Tím chce autor říci jediné, že nacisté nevyvražďovali systematicky židy, protože počty obětí hodnověrně o takovém úsilí nevypovídají. Židé tedy podle autora článku trpěli stejně nebo podobně jako všichni ostatní a není proto důvod na ně nahlížet nějakou zvláštní či speciální optikou typu "ŠOA" a podobně. Pro dyslektiky: Židé za války umírali násilnou smrtí, byli mučeni, stříleni a vězněni stejně, jako všichni ostatní. Nic více, a nic méně.
Závěr je prostý. V režii sionismu byl holokaust vytvořen jako mediální a propagační nástroj, kterým je definovaný "jediný" možný pohled na židy, sionisty a izrael - respektive okupovanou Palestinu. Zde je největší kámen úrazu, protože s pádem pracně budované image oběti se může dostavit obrat umožňující beztrestně nahlížet na židy, sionisty a izraelce jako na "obyčejné lidi". S pádem pracně a vehementně budované opony pak lze i úlevně hlesnout "král je nahý". Znamenalo by to ústup židů z řady dnes dominantních pozic? Znamenalo by to potlačení sionistických ambic či i pád izraele? Znamenalo by to návrat k velmi opatrné a krajně podezíravé formě soužití s etnikem hrajícím se Západem hodně vysokou hru?
Jediné, co může tento vývoj racionálně brzdit je iracionální křesťanský fundamentalismus, který se nejintenzivněji projevuje v podobě organizace ICEJ. Brzdit, ale ne zastavit.

231885

Myslet si, že když dělám něco "správného" musí mne někdo podporovat je naprosto scestná.
Dovolávat se srovnání s eretzem, či sebekriticky nahlížet na sebe z pohledu židů je perverzní.
Základním postojem každého šiřitele "zpráv a informací" je přece pouze a jedině snaha něco sdělit.
Žádejte o podporu, o peníze, o techniku, o konkrétní lidskou účast, ale zachovejte si hrdost a nadhled.
Možná by bylo vhdoné si uvědomit, že je hodně lidí ve společnosti, kteří také přemýšlí, hledají si své vlastní informační zdroje - řada z nich v různých jazycích a jsou naprosto soběstační. Takto získané informace jim pak slouží k utváření světonázoru bez vnějšího vlivu.
Také by bylo vhodné si uvědomit, že intelektuální základna české společnosti není nijak veliká.. nemůžete do ní počítat všechny, kteří se za součást inteligence považují, ale pouze ty, kteří své schopnosti myslet, tvořit a konat opravdu realizují..
Zvědavec nebo BL, či jiný server... Dnes dokáže drtivá většina uživatelů internetu i jazykově hůře vybavených jít cestou pomocí strojových překladačů - výsledkem je sice trochu hrozný překlad, ale podstata informací bývá v drtivé většině případů zachovaná.
Dalším prvkem šíření informací jsou videa šířená na internetu a některá rádia.
Chci tím říci, že informací kolem nás je poměrně hodně a bez značné části z nich je život jednodušší a pochopitelnější.
Žádný server navíc nedokáže uspokojit potřeby každého jednotlivce. Dnes je doba hledání specifických informací a opět málokdo je schopen nabízet specifické informace v hojném počtu a přitom kvalitně zpracované... nevím, asi v tomto duchu je nejzajímavější projekt Wikileaks. Nahrnete na nějaké místo dostupné prakticky všem tunu informací a ať si každý vybere sám co ho zajímá. Tím se navíc vyhnete redakčním zásahům, které mohou být i hodně kontraproduktivní.
Závěrem bych asi řekl, že o server více nebo méně je lhostejné, protože důležitější než informační zdroj je existující vůle občanů nějaké informace vůbec vyhledávat, konzumovat a něco s tím i dělat. Nechovejme se jako Don Kichot a uvědomme si, že to co je před námi není větrný mlýn, ale unavená, vystresovaná, z místa na místo popoháněná masa obyvatel snažící se přežít. Nic více, nic méně.

233087

V textu byl zmíněný server Eretz. Podíval jsem se na něj a zjistil, že je tam vše podřízené úplně jinému systému, který ale z vnějšku moc nevidíte. Drtivou většinou zpráv Eretz otiskuje díky backgroundu z http://www.pravednes.cz/, s nimiž velmi úzce spolupracuje - je otázkou, zda kromě monitoringu a rešerší kupují něco dalšího. Pak je otázka, kolik lidí pracuje na systematickém překlápění cizojazyčných zdrojů do češtiny.
Zajímavostí je, že zcela zmizely diskuze... je tam ale zvláštní diskuzní prostor.
Nikde nenajdete, alespoň já nenašel žádnou redakci, jména lidí server obhospodařující, žádného šéfa, majitele, organizaci - zdá se, že jde o zcela virtuální formu existence.
Kolik to může celé stát a kdo to platí?
Osobně si myslím, že to je zcela v režii nějaké vládní organizace z Palestiny

233123

28.01.2011 20:52

Izrael vrací úder

RE: Netvrdím že by za tím nemohli stát

kedu 78.?.?.?

Je to jeho boj?
Nevím jestli jste muž nebo žena, ale vyjadřujete se jako naivní dítě, kterému je kolem třiceti let. Nikdy nezestárnete a nikdy nebudete mít zásdní existenční problémy. Nikdy také nic nepochopíte a asi ani nic nezažijete, protože strach vám to nedovolí. Jste smutným úkazem dnešní doby, která podobné "produkty" jako jste vy umně chrlí jako na běžícím pásu. Je to velmi levná metoda, protože vy se sám (sama) opravíte, naladíte, sám (sama) si odpovíte a i se vyzvete spolu s otatními k nečinosti. [mrknutí jedním okem]

236999

26.02.2011 12:54

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

kedu 78.?.?.?

osobně neznám nikoho jiného, než vzdělané, nenásilné a kulturní araby...

238655

09.04.2011 17:30

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

židé

kedu 78.?.?.?

osobně bych preferoval pohled na lidi považující se za židy jako na lidi nějakého občanství respektive národnosti - libovolně podle místa narození a to, že vyznávají judaismus ať si klidně nechají. Jinými slovy je třeba začít nahlížet na tyto lidi jako na vyznavače náboženství nikoli jako na členy národa.
Izraelci nejsou národem, ale skupinou osadníků z různých koutů planety.

241386

26.06.2011 21:10

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

politická odpovědnost

kedu 78.?.?.?

Názorů na téma politické odpovědnosti je poměrně hodně, řekl bych dnes již naprosto většinově negativní.
Nejde jen o to inspirovat se Islandem a jeho referendy směřujícími k přepsání ústavy. Problém ČR je nohem hlubší a jeho počátky hledejme kolem doby převratové tedy plus mínus 1989 - 1992. Tehdy proběhl proces, který vyvrcholil krokem, který se nazývá "ústavní kontinuitou" - právě tehdy byl převzat komunistickou stranou implementovaný normativ o politické odpovědnosti... Tím se dá vysvětlit prakticky vše - počínaje nepotrestatelností komunistů a jejich přisluhovačů po roce 1990, konče alibismem všech politických reprezentatů podílejících se na fungování parlamentní politiky s přídomkem "demokratické" (tedy všech parlamentních i mimoparlamentních stran akceptujících Status Quo)
Navrhoval bych na první pohled jednoduchou věc. Zrušit retroaktivně všechny sporné body ústavy až k roku 1990 nebo 1989. Tam udělat tlustou čáru. Vytvořit ústavu novou, s logickými instrumenty hájících zájmy společnosti jako celku, nikoli zájmy jednotlivců a zájmových skupin. Na tom základě pak retroaktivně soudní cestou vymáhat osobní trestněprávní a hmotnou odpovědnost se všemi z toho vyplývajícícmi důsledky. Nelze si dělat iluze, že ti, kterých by se retroaktivita týkala, by nečinně čekali a nic nedělali. Na druhou stranu si myslím, že i přes očekávatelné problémy - i značné problémy, by se tento krok měl provést dříve, než bude úplně pozdě. [mrknutí jedním okem]

246860

29.06.2011 19:08

Řecké hodiny tikají

historie řeckého dluhu

kedu 78.?.?.?

počátky státního dluhu Řecka je nutné hledat někdy v počátcích 19 století. Ano, čtete správně[smích]
Podstata problému řeckého dluhu je poněkud odlišná od dluhu například irského nebo českého.
Dejte si trochu práce a vygooglujte si to a pak teprve napněte mozkovny a začněte se zabývat tím levičáckým harašením "do zbraně!"
Podle mého čistě osobního názoru je problém oběcně řešitelný a není kvůli tomu nutné páchat devastující revoluce.
Stačí konečně napsat normální ústavu, retroaktivě v případě ČR k přelomu roku 1989 - 90, donutit justiční a bezpečnostní systém republiky, aby začal pracovat pro celou společnost, nikoli pro několik jednolivců.
Myslím, že rozumným je započetí aktivního řešení domácích problémů a teprve potom je možné se začít zabývat problémy například Polynésie nebo eskymáků, či řeků, španělů, portugalců, angličanů, italů, američanů, mexičanů a samozřejmě aztéků [mrknutí jedním okem]

247006

29.06.2011 22:02

Řecké hodiny tikají

RE: historie řeckého dluhu

kedu 78.?.?.?

počátek vidím v historické události, která zapřičinila dluh, který v současné chvíli díky úroků totálně drtí řeckou ekonomiku - a vždy drtil. Je to starý a osvědčený model ekonomického podmanění. Neoficiální zdroje jsou blahem bez sebe, když mohou minimálně naznačovat, že původem řeckého dluhu je prohraná válka v počátcích 19 století a následně vynucené reparace, na které tehdejší Řecko nemělo prostředky, které byly promptně zapůjčené židovskými bankami... Podobný model, ale v jiném gardu lze dohledat v celé Evropě na Zvědavci se o tom již hodně psalo. Aktuální řecká krize je daná výškou úroků, které přesahují reálné schopnosti státu je splácet. Stát, aby mohl existovat v právní - mezinárodně uznávané podobě - musí akceptovat závazky předchozích vlád - je to začarovaný kruh.
Vůbec nepohlížím kriticky na běžné občany Řecka a nejsem zastáncem mainstreamového mediálního proudu, který ze současné situace viní "líné, ultralevicově orientované zaměstnance státu". Proto jsem psal i o možném řešení - které se nyní pokoušejí uvést do života na Islandu...

247015

30.06.2011 08:22

Řecké hodiny tikají

RE: historie řeckého dluhu

kedu 78.?.?.?

není zač děkovat, spíše by bylo lepší vymyslet způsob reakci na tlak finančně politické oligarchie... [mrknutí jedním okem]

247032

12.07.2011 12:35

Drzost OS Romea je ohromující

:-)

kedu 78.?.?.?

Pane Stworo

To se říká přímý zásah!

247771

13.07.2011 12:06

Egyptský stranický vůdce: Holokoust je „lež“

RE: Nepůjdete do lochu?

kedu 78.?.?.?

je potěšením číst humorné komentáře [mrknutí jedním okem]

247859

Je přinejmenším smutné sledovat, jak se vydavatel Stwora pokouší zavděčit fundamentálně zarytému fanatikovi jako je Bartoš jen proto, že se "postavil" na jeho stranu v případě sporu ČR kontra Stwora.
V reakcích zde již zazněly správné zmínky o úrovni Bartošova křesťanství v kontextu jeho nenávisti a pohrdání k menšinám nebo jiným národům vyznávajících víru jinou než je křesťanství a judeismus, také zde zazněly úvahy na téma euarabie.cz, což není třeba dále komentovat. Zároveň se někteří nezapoměli zmínit o servilitě Bartoše vůči prezidentu Klausovi, což ve světle historických skutečností dnes působí roztomile a přitom i trapně. Rozvíjení úvah o smyslu členství v Rotary klubu je asi korunou řečí tohoto nevšedního člověka, který za svůj krátký života stačil zlikvidovat svou šanci na konzistentní a čitelný vývoj a nahradil ho zběsilým kličkování ze strany na stranu a přitom hlasitě řvoucího "Já jsem tady!!! Všechno vím a všechno znám!!!"
Nelze nikomu upírat právo na výběr svých přátel a sympatizantů, jen by možná bylo vhodnější některé sympatie svěřovat soukromé korespondenci a ne opensourcovému projektu Zvědavce, protože ten se pak velmi snadno může stát zpochybnitelným ve své neujasněnosti cílů a cest, které k nim mají vést. To by pan vydavatel Stwora vědět mohl a i měl. Snad mu to nakonec dojde. A pokud ne, smůla.

248043

15.07.2011 20:55

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: sounáležitost

kedu 78.?.?.?

Myslím, že Vám rozumím, ale to neznamená to samé, jako že akceptuji.
V dnešní době je velmi důležité být konzistentní a lidé, kteří konzistentní nejsou, což je myslím případ Bartoše, je nutné jasně označit jako nákazu způsobující vratkost síly a čitelnosti argumentací v dnešní nesmírně obtížné době zarostlé invazí slov, naprosto nečitelných zájmů a hlavně totální informační inflace. Důvod je prostý: člověk neschopný definovat svou vlastní víru na jasném a čitelném základě, aniž by se zbavil nánosu krajní nesnášenlivosti je nevěrohodný, protože je plný zášti nikoli snahy o porozumění podstatě problému. Je arogantní, protože svou arogancí se utvrzuje. Je narcistní, protože se nechává v mladém věku fotografovat s dýmkou v ruce - to je přinejmenší trapné[smích] Spolupracoval a koexistoval s organizacemi, které nemají nic společného s tím co představuje nebo se o to alespoň snaží Zvědavec (eurabia.cz, rotary klub... Idnes[smích]
Pokud ho berete jako kamaráda, tak Vám přece nic nebrání s ním vést soukromou korespondenci - takhle to lidé ve společnosti jako je ta naše většinou dělají. S některými známostmi se prostě na veřejnost nechodí, protože tím jim děláte mědvědí službu a je to v důsledku kontraproduktivní - v podstatě se tím hlásíte k eurabii.cz a podoným aktivitám Bartoše.
Znovu říkám, že Vás chápu, ale akceptovat to jaksi nelze.

248109

17.07.2011 14:26

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: sounáležitost

kedu 78.?.?.?

Je otázka, jak lze jeho vývoj interpretovat. Každý kdo není ve svém dosavadním životě konzistentní a zastává některé neakceptovatelné rysy - nesnášenlivost je asi hlavním rysem Bartoše, tak vývoj je sice faktický, ale není sám o sobě schopen argumentačně podpořit šanci na nějakou pozitivní změnu. Podstata problému vývoje osobnosti spočívá nikoli ve slovech, ale ve skutcích - činech, které jednoznačně a neoddiskutovatelně ilustrují vývoj k lepšímu nebo i k horšímu. Podle mého osobního názoru je Bartoš veřejně neakceptovatelný a měl by z veřejné diskuze být vynechán. Je to běžně praktikovaná selekce osobností sice inteligentních a talentovaných, nicméně lehce asociálních a hůře adoptovatelných na normativní soužití s ostatními lidmi, což je věc velmi jemná a někdy i komplikovaná. Jelikož se Bartoš vymezuje hlavně vůči tématice soužití a jeho postoje jsou destruktivní - protichůdné (tvrdí že je křesťan a hlásá nesnášenlivost), není možné s ním jakoukoli diskuzi vést.

248190

24.07.2011 17:33

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A. Breivik Bartoš je blb

kedu 78.?.?.?

Píšete to správně - sám bych to tak dobře jako Vy nenapsal[smích]

248846

27.07.2011 08:31

Islandská krize a následná „revoluce“ Díl I.

velmi dobrá práce

kedu 78.?.?.?

[mrknutí jedním okem]

249192

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 0

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 758,72 Kč
1 unce stříbra
548,25 Kč
Bitcoin
716 513,13 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 062 952