Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Radim Lhoták

Nalezeno 447 příspěveků, 41 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.04.2007 23:43

Nový autor, nová rubrika

Svět trochu jinak

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak se těším na příspěvky čtenářů a myslím to upřímně. [smích]

132634

15.04.2007 11:31

Studie páření druhu homo sapiens

RE: :)

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Alexo, obracíte se na mne s přímou otázkou, je tedy slušné odpovědět. Dotaz na motivy schůzky je nesprávný, je přece lhostejné, jak k ní došlo, zda náhodou či z jasného záměru či zda se jedná o smyšlený příběh. Každý aktér jakéhokoliv příběhu má svobodu se projevit libovolným způsobem, každý aktér životního příběhu má obvykle snahu se projevit co nejlépe. Přesto je často proti své vůli veden úplně jinak, než by si třeba ve svém rozumu přál, je veden svými potřebami, podvědomím a reakcemi z něho vyplývajícími. Znám mnoho vysoce inteligentních lidí, kteří se v určitých situacích zachovali jako hlupáci nebo malé děti. Jde o to, co je v našem podvědomí převažující, a to je otázka prostředí a světa, v jakém se nacházíme. Přebíráme jisté vzorce chování, aniž bychom si to uvědomovali, jsme vedeni podvědomými či druhovými instinkty, aniž bychom si to chtěli přiznat. Nakolik jsou tyto instinkty a vzorce chování pro nás určující, nakolik je i náš rozum jimi veden, tak o tom je tento článek. Není zaměřen proti ženám ani proti mužům. Ti muži tam, jak vyplývá z některých reakcí pod článkem, si také nezasloužili nejvyšší poctu ve smyslu své moudrosti a převahy rozumu nad přízemností. Jenomže kam na život současného odcizeného individua s čistým rozumem a moudrostí, že? Takové vlastnosti nikdy nekvetou v duši osamělého jedince, ale jsou vždy výsledkem kolektivního života, tradic společenství, kterému vládne moudrost a rozum pěstovaný jeho kulturou a společným hledáním pravého smyslu života. Taková společenství dnes neexistují, je proto každý projev ducha projevem pouze podřadných individuálních a egoistických preferencí, které nemají nic společného s ušlechtilostí a lidskostí. A je lhostejné, zda přitom někdo mluví o bohatství peněz a druhý o bohatství duše, protože v obou případech jde o účelový záměr podle zisku, jaký kdo očekává a na jaký se cítí.

132955

18.04.2007 16:33

Moderní státy jsou historický omyl

Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

Čtete jen slova, která se vám hodí, a nevnímáte smysl mých článků. Nikdy jsem neřekl, že evropská byrokracie je lepší, než ta národní. Není ovšem ani horší. Vtip je v tom, že stát rozsahu Evropy překlene nacionalismus a sám o sobě bude mnohem bezzubější, mnohem méně účinný organizovat tak velkou společnost, nutně tedy časem dojde k tomu, že správa přejde tam, kde má být, do obcí, komunit či maximálně omezených regionů. Současné státy však vždy budou vládnout totalitně a na stejném principu, jako dosud, je to v zájmu politických garnitur, které si z něho dělají blahobytnou živnost, které se tím povyšují na úroveň elit. Ty nikdy změnu k samosprávě a autonomii lidí nepřipustí. Problém lidí je v tom, že se bojí odpovědnosti za vlastní osud, a myslí si, že jejich národní stát to za ně vyřeší. To je historicky prokázaný omyl.

133174

18.04.2007 17:46

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

O formě lze vždy pochybovat, s jednoduchými výroky se to má jako s jednoduchým řešením složitých problémů. Složité problémy nemají jednoduché řešení, stejně tak myšlení lidí nelze ovlivnit, pokud není vyprovokováno k přemýšlení. A jednoduchý výrok je buď přijat jako shodný, nebo zamítnut jako neshodný, tím celá věc končí. Změnu myšlení nevyvolá. Článek měl více než obhajobu EU za cíl prokázat, že národní státy nejsou historickou nutností, že nejsou logickým důsledkem vývoje, ale spíše naopak, tedy umělým výtvorem vycházejícím z omylu čistého rozumu. Pokud toto lidé pochopí, nebudou se státu jako hodní občané držet za sukně (pardón, vlastně za nohavice [smích] )

133186

18.04.2007 18:04

Moderní státy jsou historický omyl

RE: forma se výrazně tyčí nad obsahem

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dovolím si jen podotknout, že doba před osvícenstvím není zdaleka jen doba středověkého temna, ale především dobou, která předcházela vítězství křesťanských dogmat a dekadence života, jimiž jsme dodnes poznamenáni. Patří sem jak doba Helénská (min. 1000 let), tak její duchovní předchůdkyně. Zde rozhodně nelze mluvit o sladkém nevědění či nereflektované existenci. Osvícenství pouze rehabilitovalo rozum, ale zároveň ho přecenilo, tím se rozum dostal na stejnou kolej, jako křesťanská víra, a ztratil svoji přesvědčivost. Novodobé dějiny jsou poznamenány nedostatkem smyslu pro objektivní realitu, z rozumu se nakonec stal nástroj diktující nikoliv chápající, vytvořil dogmata ne nepodobná dogmatům náboženských věrouk.

133189

18.04.2007 18:20

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený pane, pokud jste pozorně četl, tak jste pochopil, že stát je opravdu umělý výtvor, který z člověka násilím dělá umělou mechanickou ovci. Ona plodí nechtěné děti nezralými jedinci, podléhá nezdravým mezilidským vztahům v rodinách, trpně přihlíží k devastaci životního prostředí atd. Změna je možná pouze změnou společenských a sociálních struktur, jejich návratem k tradičním, nejlépe rodovým, společenstvím, která si svoji morálku i kulturu sama vytvoří i udrží. Nemá valný smysl nabádat odcizené a individualizované jednotlivce k jinému chování, když pro ně nenacházejí podporu v žádném společenství, se kterým by se mohli identifikovat. A vznik takových společenství blokují současné státy a mimo jiné rovněž ženy svým feministickým pojetím sama sebe jako nezávislé bytosti mající právo samostatně rozhodovat o plození a výchově dětí.

133192

18.04.2007 18:36

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

V názvu mám "Moderní stát", ten se ztotožnil vetšinou se státem národním, protože využil národního cítění a jeho touhy po svobodě v rovnosti, navíc tím předešel oněm vnitřním pnutím vyplývajícím z nacionálního "nerozumu", vášně a účelově obrácené nenávisti. Jeho podstata má ale původně jiný, než národně osvobozenecký základ. Jak bylo řečeno...

Váš sen o spontánních samosprávných celcích sdílím. Ostatně na mnoha místech naší planety dosud fungují rodová a kmenová společenství postavená na skutečných a vzájemně výhodných vztazích. (Afrika, Asie, Jižní Amerika). Pokud někdy budou vznikat takové obce, opravdu musejí zůstat v omezeném počtu svých občanů.

133196

18.04.2007 23:47

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Slepí vedení slepými

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bohužel judaismus, křesťanství a islám vykořenily onu moudrost vypěstovanou tisíciletými tradicemi, obrátly pojem smyslu života naruby, přehodnotily všechny tradiční hodnoty v jejich opak, z člověka udělaly dědice prvotního hříchu, služebníka neřesti, vše světské a přirozené zavrhly jako studnici zla, ze světa učinily slzavé údolí, vzaly lidem hodnotu ušlechtilosti, síly, vznešenosti, vůle k životu, znehodnotily jej v nízkosti, v ubohosti, v pokoření, v askezi a nastolily vládu resentimentu, všeho nízkého, nepodařeného, slaboduchého, zatrpklého a na tom postavily svůj vliv i hegemonii. Svět přivedly tam, kde dnes je, cesta ven je v návratu před kořeny této totální dekadence života. Církev je duch křesťanství, moc církve je garantem křesťanské morálky, bez církve křesťanství nemůže existovat.

Východní filozofie jako buddhismus, to je něco jiného, bohužel jde o základ metafyziky, která se míjí s objektivní realitou. To už dnes nikoho příliš neomámí ani nenapraví. Pokud moudrost, tak navázat na předkřesťanské filozofické systémy směřující k nahlédnutí objektivní pravdy o světě a o člověku. Kde už jsme dnes mohli ve svém myšlení i vědění být, kdyby pokračovala helénská cesta od konce třetího století římského impéria dál v duchu kultivace a skutečného poznání lidské civilizace, nebýt onoho křesťanského pádu do temnot a obrazu spásy v božím království.

133224

19.04.2007 18:08

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

Elity vlastní prostředky, zdroje, hýbou ekonomikou mimo národní státy a nemají v ruce politický systém. Pouze ho využívají či ovlivňují. Pravdou je, že jeho nastolení financují. To lze však pouze potud, pokud ten politický systém je naordinovaný podle ideologických hlav jeho konstruktérů, pokud vznikne uměle. Náš zájem je, aby ten politický systém byl co nejméně účinný, co nejméně důsledný a ve svých represích slabý. Dynamika dnešního světa je taková, že ani národní zákonodárci nestíhají měnit zákony podle skutečné reality. Jejich řád je zpozdilý a postupně přestane odrážet realitu a rozpadne se, pokud nezefektivní legislativní procesy. Pokud něco takového dokáže národní stát, EU nemá už šanci. Navíc tak velký celek se efektivně řídit ani nedá. Z přechodem na EU nám lidem vznikne více svobody a prostoru organizovat se autonomě, a pokud si vytvoříme vlastní sociální struktury, bude je muset i státní politika akceptovat. Potom budeme účastni i na novém politickém systému, který může vzniknout takto spontánně.

Elity budou dál řídit své korporace a nás zaměstnávat. Pokud nebudou mít pod sebou stát, který zajišťuje pro ně ideální podmínky (dohled, budování infrastruktury, zázemí byrokracie, sociální podporu na udržení sociálního smíru, a to vše bere z našich daní a elita se na tom ještě dobře přiživuje státními zakázkami), bude si elita muset toto všechno zajistit sama a začít brát nás lidi jako partnery. Dnes vidí svět jako velkou počítačovou strategickou hru a od kompů s ním zachází, jako by se jí to ani tak moc netýkalo. Je to pro ni víc zábava než odpovědnost. Musíme se proti ní postavit přímo a organizovaně bez státu, který nás od ní odděluje a odpovědnost bere na sebe.

133295

19.04.2007 18:14

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mno, váš internetový volební systém může tak zajistit, že namísto pěšky k urnám budeme proti elektronickému podpisu hlasovat od kompu. Přímá demokracie v rozhodování je čirý nesmysl.

S tou antikoncepcí jsem to myslel naopak, nasadit ji povinně a uvolnit ženu k plození na základě zralé úvahy o zajištěné budoucnosti a výchově dětí, které mají přijít na svět.

133296

19.04.2007 20:41

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Jarmilo, totální kulový (...) je ze slovníků fašistů. Nesmyslné je, aby všichni demokratickým hlasováním rozhodovali o všem. To bychom se opravdu nikam nedobrali. Jediným takovým aktem je lidové referendum, a to lze vypsat jen výjimečně a na zásadní nerozhodné otázky. Jestli dnes lidem něco chybí, tak jsou to schopní, poctiví a respektovaní vůdci. Ti však mohou rozumě působit pouze v početně omezených a ztmelených společenstvích. Pokud budou lidé přes internet volit pouze své zástupce, je to jen jiná technická forma současných voleb.

Moje druhá poznámka směřuje k problému populace a k otázce, zda je nadále únosné, aby ženy plodily děti jen ze své pudové pohnutky, ze své potřeby zajistit si blížence, když nejsou postupně schopny fungovat a zastat svoji přirozenou roli v celistvé rodině, v přirozeném svazku s mužem, když dětem nemohou dát smysl života, když nemají kam je výchovou začlenit, aby našli smysluplné naplnění života a identitu.

133312

19.04.2007 21:31

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím, co jste zač, pane Stane, ale slova jako blafání či neznalost bych si na Vašem místě nechal pro sebe nebo pro své děti, zvláště, když se nedokážete oprostit od vlastních fixí. To, co píšete o SSSR, je jen Vaše zdání a výraz Vašeho živelného odporu, netýká se však mého článku. Nevím, proč tolik lidí namísto toho, aby se zamysleli, srší agresivním výrazivem na vše, co nějak koliduje s jejich názorem. Je dobré, že máte názor, k čertu, proč ale zrovna ten svůj?!

133320

19.04.2007 21:56

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Buďte klidný, pane Stane, již nějakou dobu publikuji na různých veřejných serverech a magazínech, a na povznesené pitomce jsem zvyklý. [velký smích]

133323

20.04.2007 10:09

Svět informačních systémů 2007

RE: Radime, tentokrat jste se vydal na extremne tenky led...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji za připomínku, jen bych uvedl, že mnoho konceptů v IT, kde se to hemží nepřehledným množstvím zkratek, jimž dává kde kdo libovolný obsah, je "úspěch" té které koncepce záležitostí marketingu a boje velkých rivalů na trhu IT. Idea standardního interface pro heterogenní aplikace je stará jako samotné IT. SOA má předchůdce v komponentové a objektové architektuře, vyskytovaly se zkratky jako SCA,SDO,CORBA, všechno někdo nějak použil a očekávaný výsledek se obvykle nedostavil. Většinou šlo o pouze "deklarovené výhody" ligy konkurentů proti Microsoftu a mnoho zkrachovalo na enormní zátěži výkonu počítače a neúnosné době odezvy. Nyní ORACLE hlásí: "SOA převálcuje konkurenční ERP systémy a my budeme jednička." SOA samozřejmě podporuje více IT firem. Nemá smysl podle mne běžného čtenáře zatěžovat takovými detaily, i když pro Vás je to "zásadní chyba", princip těchto "zásadních technologií" je tentýž: Získat zákazníka mentálně na svoji stranu proti konkurenci, rozhodně nejde o zásadní "přelomové" koncepty, které přinesou nějaké podstatné zlepšení stavu IT, jak o něm píši.

133356

20.04.2007 13:32

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Podle mého názoru, dokud lidé nenajdou schopnost spojit se ve jménu společné věci, dokud tuto společnou věc nepřijmou jako svoji kulturní identitu, jako společné směřování, dokud se nespolčí do smysluplných společenství, přiměřeně malých společenství podobná rodu, kmeni, existenční komunitě, dokud nebudou schopni se domluvit na společném názoru, tak jejich hlasování bude mít vždy charakter nepodloženého mínění, pouhého subjektivního a sobeckého zdání, které nebude mít pozitivní neřku-li státotvornou hodnotu. Moderní stát není takovým společenstvím, je postaven na zcela jiných principech. Přímá demokracie neexistovala ani ve starých etnických kmenech, vždy byly vedeny nějakými autoritami, radou starších, náčelníky, kteří naslouchali hlasům lidí a podle nich, podle své zkušenosti a moudrosti rozhodovali. Pokud taková společenství vzniknou, nebudou potřebovat nad sebou stát, který bude zasahovat do všech sfér jejich života, stát bude pouhým zastřešením v zájmu základních práv a ochrany proti násilí, bude mít minimum zákonů a o jeho organizaci budou rozhodovat vybraní zástupci těch společenství. Taková je moje idea.

K té populaci, regulace porodnosti je možná dvojím způsobem, formou manipulace, existenčního násilí zasahujícího do sociálních jistot lidí centrální mocí (různé daňové pobídky, pokuty a sankce) nebo přirozeně (moje preference) tak, že bude dána existenční samostatnost těm společenstvím, o kterých mluvím a která musejí teprve vzniknout, a ty budou již sami prostřednictvím svých přirozených autorit regulovat vlastní porodnost podle schopnosti své potomky existenčně zajistit. Pokud nebudou mít nad sebou stát, který se o jejich bezprizorní populaci postará, ani jim nic jiného nezbude. To ovšem vyžaduje zcela jiný pohled na funkci rodiny, než jaký je nyní. Děti musejí být věcí a darem všech, nikoliv majetkem, právem a povinností pouze genetických rodičů. Navíc stát nemůže do takových morálních práv a závazků danému společenství nikterak zasahovat, brát se za nějakou rovnoprávnost, individuální svobodu a poměry uvnitř těch společenství. Jejich morálka se musí utvořit přirozenou cestou, zcela autonomně a ne být diktována nějakým centrálně diktovaným kodexem. Morálka bez etiky jako odraz životní zkušenosti a odpovědnosti každého jedince za svůj domovský celek. Je potom jisté, že taková morálka může být různá podle té které obce či komunity. Nemůže být ale určena individualisticky.

133370

20.04.2007 13:52

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Samozřejmě, že jde o roli obou, tradiční roli otce v rodině ale rozbily moderní státy a feminismus jako jejich program individualizace a atomizace společnosti. Podle mne nukleární rodina (pár muž a žena + děti) je zcela nedostačující útvar k zajištění výchovy a smysluplné existence jejich dětí. Podobně vyznívají i současné sociologické studie (viz např. Zygmunt Bauman). Takovou funkci naposled zastaly velké rodiny, kde fungovaly přirozené hierarchické vztahy směrem o starších a zkušenějších k mladým, směrem od mužů k ženám. Tu hierarchii nikdo nevymyslel rozumem, ale vznikla přirozenou cestou praxe a zkušenosti, jaké uspořádání vede k lepšímu cíli, jaká forma vztahů se osvědčila jako životaschopnější. Taková selekce probíhla tisíce let, teprve konstruktivistický rozum moderní filozofie to všechno pohřbil.

133371

20.04.2007 14:54

Svět informačních systémů 2007

RE: Radime, tentokrat jste se vydal na extremne tenky led...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ani ve svém článku jsem neuvedl, že SOA je nějaká byznys aplikace, řekl jsem, že jde o technologickou stránku, kterou se ORACLE snaží využívat ve svém marketingu jako výhodu proti konkurenci a jako vyšší úroveň právě těch byznys aplikací, kterým to ve vztahu k jejich užitné hodnotě pro koncové zákazníky zase nic významného nepřináší. Tady je ten paradox, kdy absence skutečného pokroku či směru IT ve smyslu jejich užitečnosti pro člověka je halena do pláštíků různých technologických konceptů a fíglů vnitřní výstavby software a jeho intrepretace ve vnímatelném rozhraní, jejichž význam a přínos je velice diskutabilní. Nakonec jediným argumentem je síla, velikost a trh firmy, pro úspěšnost jejich aplikací, čímž se uzavírá prostor pro tvůrčí uplatnění a inteligenci lidí, kteří by mohli v daném oboru něco přinést. Mýtus, že budoucnost těchto technologií je pouze ve velkém průmyslovém vývoji, skřípe na výsledcích, jaké tento vývoj má. V tom boji není vítězem zákazník, ale dodavatel. Jiná věc je, že právě třeba Microsoft vehementně podporuje i malé vývojové firmy, protože on právě dodává nástroje pro různé uplatnění a není závislý na velkých aplikacích jako ORACLE. Velká hesla jsou také obvykle z dílny jeho konkurentů v oblastni byznys aplikací.

133380

20.04.2007 15:29

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

OK, nevěděl jsem, že podle Zvědavce je přestupek proti etice v diskuzi pouze podstatné jméno hanlivého zabarvení, že slovesa a jiné "nasírací" výrazy jak blafe, blbne, dělá tyjátr, ví totální kulový a podobně se tolerují. No, omlouvám se, jsem tady nový. [smích]

133387

20.04.2007 19:11

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bohužel automatická továrna má ty vlastnosti, že umí vyrábět jen předem vymyšlené a zkonstruované výrobky, navíc se vyplatí jen při velkých sériích, čili musí mít na ně odbyt, takže výsledek by byl tentýž - snaha zmanipulovat lidi, aby si kupovali výrobky, které má ve svém programu. Ono to dnes funguje podobně. Automobilka se také snaží vyrábět podle poptávky na předem daná provedení svých vozů. Jistě máte alespoň trochu představu o tom, že změna takové výrobní linky na nový druh výrobku, třeba úplně nový typ auta, je velice nákladnou záležitostí, jak v předvýrobní etapě, tak na přípravě vlastní linky. Taková příprava se musí zaplatit velkými sériemi daného typu, jinak by fabrika zkrachovala. Automat není inteligentní bytost, která by se pružně a s malými náklady přizpůsobila libovolné poptávce. Výroba něčeho na zakázku podle představy zákazníka se nedá příliš automatizovat a je vždy dražší, než hromadně vyráběné výrobky. To je princip, který zlikvidoval dřívější řemeslníky a manufaktury.

133396

21.04.2007 01:03

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pokud se lidé vzdají marnivosti, pestrosti a uspokojí se s ryzí účelovostí, potom je taková vize možná. Problém je, že nebude mít nic společného s inteligencí, se soutěží, s vývojem, s volným trhem ani s životem a na celém světě bude muset existovat komunismus, aby to fungovalo. Každému podle jeho dostupného přídělu. A ten příděl bude muset být dán jednou pro vždy. Tedy pokud ty automaty nebudou skutečně inteligentní, pak začnou oni soutěžit s námi. To myslím ovšem nehrozí. [smích]

133413

21.04.2007 10:28

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Jarmilo, v rodových společenstvích nehlasovali všichni a nerozhodovalo se podle výsledku takových hlasování. Naopak všichni respektovali radu starších, která rozhodovala s patřičnou odpovědností a hledala konsenzus s těmi nejlepšími z rodu. Opravdu smysluplné vedení společnosti je aristokratické, ne demokratické. Stejně tak sama příroda je aristokratická a přeje těm nejsilnějším.

Říkáte, že párový svazek byl vymyšlen? Pokud je tomu tak, máme tady přímý důkaz o jeho nefunkčnosti... [smích]

133434

21.04.2007 10:56

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Stroje opravdu nikdy sami nevyrobí to, co člověk bude chtít, protože ten vždy chce něco jiného, než se mu zrovna nabízí, není nikdy spokojen. Jistým způsobem souhlasím s antiseptikem, život je změna, negativní podstata lidské přirozenosti proto vždy touží po změně, naplnění lidského života nelze bez tvůrčích aktivit, bez soutěže a kreativity. Takové vlastnosti stroje nikdy mít nebudou, a pokud by měly, začneme s nimi soutěžit a jediná naše touha bude je zničit. Tak i oni nás. Leda bychom dospěli do skutečného multikulturalismu a dokázali přijmout kulturu strojů jako vlastní. To ovšem zní dosti absurdně. Opravdu bych se něchtěl dožít komunismu, v němž bude vládnout přímá demokracie a kde budou možná i ty inteligentní stroje hlasovat. Naštěstí mám dost důvodů předpokládat, že něco takového není možné.

133435

21.04.2007 11:19

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Matematickým modelem umělé inteligence je turingův stroj. Ten je hypoteticky schopen vyřešit jakýkoliv problém s jedinou podmínkou, že zásobník dílčích stavů, které k danému řešení spějí (konvergují) algoritmizovanou logickou řadou, je nekonečný. To je celý půvab i klam umělé inteligence. K jejímu uplatnění jako skutečné inteligence bychom potřebovali také nekonečný výkon stroje, a ten je logicky nedosažitelný. Hranice výkonu počítačů je někde na částicové úrovni hmoty a skončí s nejvyšší jistotou někde u kvantových počítačů. A od současného výkon procesorů kvantové počítače zase tak vzdáleny nejsou. Skutečná inteligence, lidský mozek, funguje ovšem zcela jinak, než turingův stroj.

133438

21.04.2007 11:33

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Nema smysl cist

Radim Lhoták 83.?.?.?

Něco, co neví o světě jako celku, nemá vědomí o věcech v tom celku ani o sobě, tedy něco ve stavu bezvědomí nemůže být samozřejmě inteligentní. Jsou jisté věci, které pro inteligentního člověka není nutné rozkládat a lze je předpokládat.

133439

21.04.2007 11:46

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Opravdu nejsem člověk, který by se chtěl poučit z fantaskních vizí sci-fi autorů, z okultismu, z věrouky a metafyzických spekulací proroků, kteří "vidí" za hranice vesmíru. Tak mi odpusťte. My naštěstí, podle mého názoru, nejsme stvořeni jinou vyšší inteligencí, nejsme tudíž stroje určené na těžké práce za účelem někoho jiného. To, že jsme nuceni prací si obstarávat prostředky pro vlastní obživu, je zcela něco jiného, a zase tak moc mě to neděsí.

133441

21.04.2007 19:43

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Bartošku, velice si vážím Vašich příspěvků, proto bych nerad na Vaši otázku odpověděl příliš jednoduše. Ale prostor tady mi k tomu dán není, navíc Vaše otázka má mnoho hlubokých souvislostí, které by vydaly na celý filozofický spis. Takže jen zkratkovitě bez nároku na dostatečné vyjádření pravdy:

Víru chápu mnohem více jako věc emocionální, jako jistou lidskou potřebu najít útěchu ve světě, kterému věřící nerozumí, který ho drtí a nemá dost síly mu vzdorovat.

Pojem etika je obvykle chápán ve smyslu idealistické filozofie, která tvrdí, že pro lidské konání a smysl dobra existuje transcendentální vzor, absolutní idea, božský předobraz ideálních věcí a hodnot, jež je možné nahlédnout cestou povznesení duše (psýché) nad obecné zdání (sofis). Idealistická filozofie tvrdí, že něco jako etický kodex existuje absolutně, jen člověk k němu nemá přímý přístup, protože je ve vleku svých sofismat, fyzických potřeb a hédonických sklonů, tedy oné třetí zavádějící složky člověka, kterou Řekové nazvali fýzis. Pouze uměřeností, zdatností a péčí o duši je možné stát se dobrým, neboli dát vládu psýché a možnost k jejímu návratu do boží sféry, odkud pošla. (Srovnej egyptský dualismus, podle kterého je naše pozemská skutečnost pouhým nedokonalým odrazem božské dokonalosti vytepané v astrálních vzorcích na nebesích).

Morálka je novodobým myšlením uchopována v rovině člověka, v jeho zkušenosti, tradicích, kultuře, společenském zakotvení a identitě. Morálka nemá absolutní předobraz, nýbrž je věcí evoluce, vědomí člověka o tom, co mu prospívá, vzniklé na základě praxe daného společenství, otců a předků, kteří nám naši cestu prošlapali a do našich tardic zakotvili vše, co se v minulosti zkrátka jako dobré osvědčilo, co vedlo k prosperitě a síle daného společenství. Proto před moderní dobou existovaly zákony ve formě pouze zvykového práva, nikdo je nevymýšlel, nehledal ani pro ně vzor v ideálním světě, pouze zapisoval, co bylo vlastním životem ověřeno. Morálka je životní zkušenost a srdce lidí, které tluče pro společnou věc. Morálka bez etiky je to, co jsme ztratili.

Jak s tím vším souvisí inteligence? Jen podružně, jak je vidno. Jako nejhorší zlo považuji, když někdo inteligenci používá k popisu světa v jeho totalitě, když vytváří metafyzické diskursy, které by měly mít absolutní platnost. Smysl naší konečnosti, toť pravá otázka současné filozofie.

133491

21.04.2007 19:48

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Nema smysl cist

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tleskám... [cool]

133493

22.04.2007 00:25

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

No jo, vycházet z jedné knížky může být dost zavádějící, zvláště když autor hraje na emoce ženské části populace, aby vydělal na prodeji knihy. Typickým příkladem je šifra mistra Leonarda. Já zase četl vědecké knihy seriózních antropologů, kteří vycházejí z objektivně prokázaných fakt a také ze studia současných domorodých kmenů třeba z Amazónie, kde strávili léta života, a ti tvrdí, že pro matriarchát nejsou žádné ověřitelné důkazy, všechna známá fakta potvrzují patriarchální uspořádání kam lidská paměť a archeologické výzkumy sahají. Přitom zjišťují jak mnohoženství tak mnohomužství stejně jako párové uspořádání, podle toho, jaká forma byla výhodná z ryze existenčních důvodů. Někdy se pářili lidé ze stejného rodu, rodiče s dětmi, jindy zase byla zásada, že žena musí být z jiného kmene, aby docházelo k posílení daného společenství. Vždy ale fungovalo hierarchické uspořádání. Aristokracie se prokázala jako nejlepší systém teprve v době vzniku států. Nejde vůbec o to, co si ideálně myslíte, ale co se v reálné zkušenosti ukazuje jako nejlépe funkční. Tak funguje svět, přirozeným výběrem, ne podle Vašeho ani mého rozumu či přání.

Mimochodem, poslední vědecké výzkumy ukázaly, že lidské spermie mají schopnost mezi sebou soupeřit, pokud jsou od různého muže. Zkrátka pokud se v ženě setkají spermie různého původu, vzájemně se napadají a zabíjejí. Z čeho se asi taková vlastnost vyvinula? Logicky tak, že dlouhé generace se musela žena pářit s více muži současně či krátce po sobě. Vaše teorie párového svazku má velké trhliny.

133520

22.04.2007 18:23

Moderní státy jsou historický omyl

RE: EU

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dobře řečeno: Zvyšující se deficit legitimity. Kde je takový deficit již dostatečně velký, aby společenský útvar přestal být neomezenou mocí, aby se lidé začali chovat nezávisle, aby si uvědomili odpovědnost sami za sebe, aby ten útvar byl donucen vzdát se totalitního rozhodování, přestal se tvářit jako organizovaná a kulturní společnost, a dal lidem skutečnou svobodu? Myslím, že v rozsahu EU tato podmínka bude naplněna.

Již nyní je dynamika světa tak velká, že moderní státy při vší snaze udržet kontrolu nad svým národem nestíhají při legislativním procesu držet krok s realitou. Postupně se ze zákonů stává rozporuplná změť nařízení, která upravují již neexistující stav společnosti. Nekompetentní rozhodování soudců vytváří absurdní situaci, která postrádá význam spravedlnosti a vyvolává stále větší nespokojenost. V rámci EU nabude vše takových rozměrů, že represivní i organizační síla Evropského státu bude nutně oslabena natolik, že dojde k hledání nových řešení. A u nich bychom měli být my, Evropané, kteří ta řešení vezmou na sebe v rámci svých lokálních potřeb a zájmů. Jediný problém je atomizace společnosti. Nevím, zda ve vzniklé situaci dokáží lide ještě spolupracovat na kolektivní bázi.

133561

22.04.2007 19:27

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Z Vašeho vědeckého výkladu vyplývá, že vývoj člověka kulturní evolucí probíhá teprve v době historické, která je předznamenána patriarchátem. Doba předcházející je éra zvířecí, kdy panoval biologický vývoj. Matriarchát byl tedy podle Vás ve zvířecí éře, kdy vládla promiskuita a lidé neměli kulturní společenské uspořádání. Nelze proto v takové době mluvit o nějakém „...archátu“. Studie nám příbuzných druhů (šimpanzi, gorily) ovšem ukazují, že v oné zvířecí době člověk žil pravděpodobně v tlupách, kde nevládla hierarchická organizace, nýbrž šlo o prostou stádní pospolitost, v níž se patrně prosazovali v omezené míře dominantní samci spíš, než fyzicky slabší samice. Je tedy zřejmé, že matriarchát nikdy neexistoval.

Počátek historické a kulturní éry bych ovšem posunul o pár tisíc let dál do minulosti. Teprve patriarchální uspořádání vymyslelo manželství a život v páru, protože to mělo své ryze praktické důvody z hlediska vymezujícího se vlastnictví a pokrevních linií podrobených přirozené hierarchii.

133572

22.04.2007 20:08

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Gejdoši, ve své kritice racionality a nadřazování spirituality se dostáváte do stejné rozumové pasti, jako každý jiný. Když už jste mě napadl, že jsem myslitel omezený svojí nabubřelostí, musím se ohradit. Já ve své racionalitě a respektu k objektivní realitě zcela uznávám vlastní omezenost (ve filozofické kategorii "konečnost". ) Vy ovšem si troufáte na základě svého omezeného rozumu tvrdit, že jsme stvořeni nějakými evidentními bohy jako umělá stvoření pod jejich kontrolou, že k nám dokonce sestupují, že nám z minulých myšlenkových, tedy rozumových sdělení, bijí nějaké evidentní pravdy do nosu, navíc tvrdíte, že tato sdělení mají vyšší nárok na pravdivost, protože vycházejí z nadsmyslových přenosů od nějaké vyšší inteligence, o které nemíníte pochybovat, atd, atd. Samé krajně neprokázané a nevěrohodné spekulace, jimiž chcete přesvědčit svoje okolí o vlastním "vyšším" nazření pravdy, než vyplývá z prostého rozumu, empirie a snahy o průkaznou verifikaci ověřováním v objektivní realitě.

Já tvrdím, že nárok na určirou míru smyslu a pravdivosti má pouze to, co lze vědecky zkoumat, má nebetyčná skromnost jde tak daleko, že považuji za zcestné a špatné chtít výrokovat nějaké soudy o světě bez tohoto zkoumání, že jajkékoliv popisy světa v jeho totalitě na základě vykonstruovaných metafyzických pojmů vedou ke smrtelným omylům, že je třeba přiznat si svoji konečnost a začít racionalitu používat pouze tam, kde má své oprávnění. Ve všech ostatních věcech je nutné si připustit nevědomost a podřídit se podmínkám objektivního světa tak, jak se nám jeví ze zkušenosti. Vy tvrdíte pravý opak, že víte víc, než je Vám souzeno, že člověk se musí učit něčemu, co přesahuje jeho dostupné poznání, že se musí chovat podle maxim, které Vy a vám podobní mu určíte ve svém osvícení přesahujícím pouhý rozum. Tak kdo je z nás dvou arogantní a nabubřelý?

133574

22.04.2007 20:21

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Radim Lhoták 83.?.?.?

P.S. Skutečnou skromnost (nerad používám slovo pokora) je třeba nalézt v sobě samých, ne v nějacích prorocích, kteří nám diktují, před čím se máme pokořit.

133577

22.04.2007 21:28

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pokud stroj nikdy nezačne dělat něco jiného, než na co byl postaven a naprogramován, nelze mluvit o tom, že by měl nějakou inteligenci.

133590

22.04.2007 22:12

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

To není nesmysl. Pokud stroj pracuje pouze podle programu člověka, tak řeší problémy podle předem daného postupu vycházejícího z inteligence toho člověka, nikoliv toho stroje. Neřeší proto sám problémy, pokud tedy nechcete říct, že inteligentní je stroj, který umí spočítat 1 + 1 = 2. Idea umělé inteligence je o tom, že dokáže vyřešit i problém, na který předem nebyla naprogramována, že bude schopna analýzy i syntézy. To měly dokázat systémy 5. generace, po které se slehla zem. Ovšem schopnost porozumět novému problému znamená uvědomit si jeho smysl v kontextu reálného světa, odkud ten problém pochází. K tomu musíme nějak rozumět tomu světu a to vyžaduje vědomí a samostatné myšlení. Světu totiž nelze rozumět přes soubor jednotlivých dat a formálních relací mezi nimi. K tomu je nutné vědomí toho světa jako celku a toho je schopná pouze skutečná inteligence. Taková inteligence ovšem nemůže být uzavřena ve smyčce formálních iterací a nutně se stává autonomní, tedy schopná čehokoliv. Současné počítačové systémy s inteligencí nemají nic společného. Ani Google, který vytváří obrovskou databázi metadat pro rychlé vyhledávání pojmů, obsahu té databáze ani za mák nerozumí, pouze srovnává, agreguje a řadí data, a nic inteligentního nedělá.

133600

22.04.2007 23:05

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je mi líto, ale opět tlučete do vlastních řad. Věda je pastí pro toho, kdo od ní čeká víc, než je schopna rozpoznat a odpovědět.

Nejsme schopni / v rámci vědy/ odpovědět na žádnou základní otázku po smyslu naší existence a hlavně po smyslu celého Vesmíru jako celku a všech dějů, které jsme schopni pozorovat

Ano, věda se ani netváří, že takové odpovědi má, věda reflektuje na empiricky poznatelnou realitu a zajímá ji pouze prokazatelná pravda. Skutečnou pastí je metafyzika, "duchověda" která přináší neprokazatelné kánony, vytváří naprosto iluzorní představy o světě a obluzuje lidi svými odpověďmi, na které nemá nejmenší nárok. Pouze víra, že je někdo na Vaše otázky schopen odpovědět jinak, než vědeckou metodou, že tyto bludy někdo vnímá jako pravdy, či snad dokonce moudrost, nuže víra v takovouto "pavědu" spekulativního rozumu je největší problém lidstva, které tak stále postrádá smysl pro objektivní realitu. Bez odpovědi na Vaše otázky člověk dokáže dobře žít. S falešnými názory duchovědy se velice rychle dostává na pokraj sebezničení.

133610

22.04.2007 23:21

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy nechápete a navíc ztrácíte nervy. Idea umělé inteligence vznikla už dávno a inspirovali ji tzv. expertní systémy. Tyhle systémy fungují už 20 let, jsou schopny se "učit", na základě stávající báze znalostí a produkčních pravidel své znalosti rozšiřovat, dokonce i ta pravidla samostatně generovat. Jde však o inteligenci jen zdánlivou. Jsou softwarové hračky, které se učí pohybovat ve virtuálním světě, živí se čísly a brání si svoji existenci, vypadají jako živé, ale jde o život zdánlivý. Expertní systémy nemají žádný pojem o smyslu svých znalostí, neznají "pojem" jako vědomou abstrakci bez odkazu k jednotlivostem, ze kterých pojem vznikl, ty hračky nerozumí životu, který žijí. Pokud by byly zasazeny do reálného prostředí, nedokázaly by obstát ani jako ten nejprimitivnější organismus na této planetě. Proč? Protože nemají vědomí a mnoho dalších věcí, které skládají skutečnou inteligenci, protože nejsou inteligentní ani v nejmenším.

133613

23.04.2007 00:56

Nejúčinnější strach je malý strach

Trefa do černého

Radim Lhoták 83.?.?.?

To by se mělo povinně vyučovat. [cool]

133624

23.04.2007 11:00

Nejúčinnější strach je malý strach

RE: Trefa do černého

Radim Lhoták 83.?.?.?

Abychom se dokázali ubránit manipulaci, musíme vědět, kým a jak jsme manipulováni, kdo je živnou půdou a na koho taková manipulace platí nejméně.

133654

23.04.2007 11:35

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: My sami jsme taková umělá inteligence !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený pane, jste typická oběť subjektivismu a nekritického vnímání světa. To, co říkáte o vědě, je zbožné přání postavit ji na stejnou úroveň jako náboženství a tím tomu náboženství dát zelenou. Já ani věda svět nerozdělujeme třeba tak, jako teologie či okultismus, na hmotnou část a duchovní část, nenecháváme se unášet fantazií ani samolibostí jako ti, kteří hlásají do světa své osvícení vize. Jsme střízliví, věcní a skromní ve svých vývodech, vždy o všem pochybujeme, protože známe své hranice. To vy odmítáte a místo důkazů otvíráte doširoka ústa, abyste každého umlčel, ve své samolibosti plivete kolem sebe a myslíte si, že nad Vaši moudrost sahající za hranice rozumu není. Věda není víra, ale kritický pohled na svět, který neustále své poznatky empiricky i rozumově ověřuje.

Pouze demagog, náboženský fanatik či ideologický diktátor, může tak obracet skutečnost naruby, jako vy. Mluvíte o upalování lidí za pravdu a z oběti děláte katana. Přitom právě Vaše věrouka a církev byla ta, která upalovala vědce, která nenáviděla vědu za to, že nedává právo věroukám mít moc nad vědomím lidí, pronášet pusté výmysly a lži o světě jako dogmata, o kterých není radno pochybovat. Ano, věda je konečné vědění, které rozšiřováním svých poznatků může bez uzardění opravovat své dřívější vývody. Každý nový stav vědění je ovšem opět konečným poznáním, které může být v budoucnu opět zkorigováno, třeba i kompletně přestavěno. Proto skutečné vědění, jež se obrací k objektivní realitě a pouze v ní empirickým ověřováním hledá objektivní pravdu, nebude nikdy násilnou ideologií, nikdy manipulací. Ve Vašem případě to ovšem tak není. Já se nad sebou zamýšlím neustále. Vás zřejmě k takovému postupu nelze vůbec nabádat, protože byste ztratil půdu pod nohama, musel byste si přiznat velice nemilé skutečnosti, a tomu se bráníte vlastní arogancí, hlukem, který nemá za cíl přesvědčit, ale překřičet.

133658

23.04.2007 12:12

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: Otazka na autora

Radim Lhoták 83.?.?.?

Narozené dítě samozřejmě nedisponuje inteligencí. Inteligentní začne být po té, co si dokáže uvědomit svět kolem sebe jako soubor nezávislých entit a sama sebe jako jednu z entit toho světa, tedy po té, co získá vědomí. V rámci toho vědomí ovšem začne chápat svět jako celek, nejprve v malém a později v nekonečném rozsahu vesmíru, vždy ale jako celek, a to je ona úžasná schopnost inteligence, pro kterou nemáme vysvětlení. A je to pouze lidská inteligence, která dokáže rozumět světu skrze pojmy, a ty nemají bez vědomí žádný smysl. To vědomí může být na různém stupni uvědomění a porozumění. Inteligence zvířat je podobná, avšak na nižším stupni. Hlavní rozdíl je v tom, že zvířata si neuvědomují své vlastní bytí v čase a prostoru, nemají schopnost abstrakce (zřejmě) a světu potom rozumí jako dané a nezměnitelné věci a přizpůsobují se okolnostem přítomné chvíle. Člověk dokáže chápat svět kauzálně a z daných možností vyvozovat nové, dokáže svět měnit.

"Chytrost počítačů" není inteligence, tedy pokud pojem umělá inteligence nedefinujeme zcela jinak, než inteligenci živých tvorů a člověka.

133660

23.04.2007 22:04

Nejúčinnější strach je malý strach

RE: Trefa do černého

Radim Lhoták 83.?.?.?

Chyba, učící vzorek si vezme obě stránky směřující dovnitř i ven. A jelikož ona ven je neskonale těžší a vyžaduje aktivitu cíleného působení (jak zmanipulovat jiný vzorek) uplatní se alespoň ta opačná, které stačí pasivní rezistence (jak nepodlehnout manipulaci jiným vzorkem).

133721

24.04.2007 23:50

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Svět asi bude muset počkat, až definujete ty nové pojmy a podáte logickou a srozumitelnou teorii světa řízeného softwarem ve vakuu či hyperprostoru. Zatím to vypadá jako zmatená směs okultismu, buddhismu, magie, kvantové fyziky a vaší fantazie. Těžko tomu rozumět. Nicméně umělá inteligence měla mít schopnosti skutečné inteligence, avšak princip jejího fungování je vyjádřen turingovým strojem. Předpisem pro jeho činost je software, formální jazyk operující nad jednosměrným a nekonečným zásobníkem binárních dat bez předem daného smyslu. Úplně stejně fungují počítače s jejich binární pamětí. Takový stroj není schopen myslet.

Pokud by lidský mozek fungoval jako procesor sahající si pro data v prostoru, potom by neměl vlastní vědomí ani paměť, vůbec by je nepotřeboval, ale pouze by jako automat zpracovával data, která nemají pro něj žádný smysl. Výsledky toho zpracování by ukládal zpět do prostoru a vůbec by ničemu nerozuměl. Jenomže lidská inteligence není procesor na zpracování dat, ale schopnost uvědomovat si pojmy ne jako soubory dat, nýbrž jako abstraktní jsoucna, kterým dokážeme rozumět bez rozkladu na jednotlivé výskyty v těch souborech, bez ohledu na konkrétní data a hodnoty, jakých v takové množině dosahují. Vědomí reflektuje svět v jeho celkovosti bez odkazování se na konkrétní data v tom světě a jednotlivé věci skládající objektivní realitu, v níž není nic vzájemně identické. Vědomí dokáže reflektovat i svět zkreslený, smyšlený, či vykonstruovaný. Pokud by odráželo data v prostoru, musela by ta data být objektivní, nezávislá na člověku, potom by ztratil obsah pojem subjektu, jeho svobody, uvědomění, fantazie a kreativity, všichni bychom byli tupé stroje.

Naopak, jak vy tvrdíte, pokud by vědomí subjektu bylo upgradováno z prostoru a zpětně vysílalo výstup ze svého mozku jako procesoru, byl by ten prostor změt subjektivních výsledků nazírání každého jedince, museli bychom se utápět v neskutečném zmatku při těch vašich upgrade, a objektivní, na nás nezávislý svět by v podstatě nemohl existovat.

Člověk jako procesor mající pamět a vědomí uložené ve vesmíru - vskutku šílená představa.

133781

26.04.2007 10:55

Světový den laboratorních zvířat

RE: Pocit marnosti

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nejúčinnější bude, když všechny ty nové "zázraky" kosmetického, omlazujícího, čistícího a obluzujícího průmyslu přestaneme kupovat.

133912

26.04.2007 11:54

Věc názoru

RE: Pane Lhoták, trochu toho rozumu do psaní...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vraťte se zpátky na stránky chatů, blogů a diskuzních fór internetové současnosti, krmte se tím, co je Vám blízké, a mě nechte na pokoji. Dovolím si vyjadřovat se tak, jak to sám cítím, svým vlastním jazykem, pokud se Vám to jeví jako grafomanství, nečtěte to. To nemá nic společného s rozumem.

133921

26.04.2007 19:33

Věc názoru

RE: Tohleto tak trochu nechápu !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Gejdoši, jsem stoupenec racionální filozofie a odpůrce metafyziky, která nevychází důsledně z objektivní reality a překračuje možnosti lidského (empirického) poznání. Jsem zastánce toho, že střízlivý rozum je jediným nástrojem objektivního poznání a to pouze v případě, že o sobě dostatečně pochybuje, že uznává dané meze konečnosti. Přesto si nemyslím, že toto poznání je dostatečným zdrojem lidského štěstí. Obhajuji vědeckou metodu jako výraz objektivistické epistemologie. Kritizuji vědu a technologický progres, pokud jsou chápány jako síly schopné ovládnout svět a přírodu, přivést sami o sobě člověka k lepšímu světu. Jsem odpůrce religiozity, arbitrárního pohledu na svět, všech totalitních ideologií postavených na víře v poznatelnou existenci Boha či vyššího principu světa, byť by se opíral o racionální konstrukce vesmírného řádu, považuji je za smrtelný omyl, jako naprosto nedostatečný smysl pro objektivní realitu, jímž se demobilizuje adaptabilita společenského organismu na reálnou skutečnost, schopnost vcítit se do reálých souvislostí. Jsem přesvědčen o sociálním, emocionálním a kulturním základu morálky, odmítám etiku jako nauku o absolutních ideách dobra a spravedlnosti. Hledám pravou podstatu lásky ve vzájemnosti, v potřebě někam patřit, být součástí přirozeného celku, v příslušnosti postavené na oběti pro společnou věc, směně za věc toho celku, jeho schopnosti otevřít lidem srdce pro krásu, lidské porozumění, společné hodnoty, pro umění tvaru i naplňujícího obsahu, které vyjadřuje duchovní rozměr člověka nezávislý na hmotných statcích, jeho fantazii, jejímž cílem je zase jenom krása, a ne výklad pravdy, kterám nám uniká. Je toho dost, co bych mohl o sobě napsat, nechci ale nikoho přesvědčovat o mé dokonalosti či nadřazenosti, pracuji i myslím samostatně a nezávisle, nemám žádné ideové soudruhy, ctím ovšem myslitelské autority jako Kant, Nietzsche, Heidegger, Husserl či Patočka, pokud mám skončit v našich malých českých krajích. Nemyslím, že bych Vás tímto o něčem přesvědčil, jen odpovídám na Vaše otázky směřující k mé osobě.

133969

27.04.2007 00:05

Věc názoru

RE: Tohleto tak trochu nechápu !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Petře, děkuji, že jste na moje představení reagoval stejnou mincí. Pokud byste četl pozorněji mé články, zjistil byste, že hořím hlubokými sympatiemi k dávné minulosti, včetně té mýtické, že hledám cestu k archetypům lidské síly, morálky a přirozenosti, že duchovní úpadek i lidský spatřuji teprve v křesťanské dekadenci života, neznám všechny ty prameny vypovídající o minulosti, vím také, že jsou plny dohadů a konstrukcí, že se pohled na ně mění, já na to nemám čas a cenil bych si vysoko, kdyby archeologie, antropologie a vůbec věda o člověku dokázala odstranit všechny ty nánosy a falsifikace posledních 2000 let a odhalit nám člověka v jeho pravé podstatě, v jeho ryzí povaze, kde sešel z cesty, kde začal předělávat svět ku své účelové představě a falešnému obrazu, kdyby nám lidé třeba jako Vy zjevili pravdu o našem bloudění na základě jasného a podloženého poznání o naší minulosti. Racionální filozof je poslední člověk, který by v takovém bádání kladl překážky, který by nechtěl znát objektivní pravdu. Problém je však v tom, že ona objektivní pravda nám není přímo dostupná, že se k ní musíme dobírat těžkou prací a úsilím. Je pak snadné začít vymýšlet libovolné představy a názory s použitím čistého rozumu bez práce a snahy o skutečné poznání. A tady je ten bod, kdy člověk začíná bloudit, smrtelná stopa všech proroků a spasitelů, kteří vykládají svět v jeho totalitě na základě nějakého zjevení z čistého nebe nebo z pominutí smyslů.

Věc názoru je krátká esej, která má podnítit k zamyšlení, její forma se opírá o bohaté slovní variace na pojem „názor“ a všechny formy zrakových vjemů, upozornit na etymologii těch slov, jak se promítají do našeho myšlení, jak je naše myšlení s nimi spojeno, jak jsme předurčeni svým dávným názorem do přírody, nad níž se nyní chceme povyšovat.

Nemám příliš rád tyhle příspěvky, tohle široké obhajování. Proč? Protože jim chybí promyšlenost i forma, protože uchopují velké problémy ve zkratkách a výkřicích do prázdna. Svedl jste mě k tomu, tak bravo. Nehodlám to opakovat, tak snad abych raději skončil. [smích]

134000

27.04.2007 00:23

Věc názoru

RE: Názory mají všichni.

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, pane Google, až napíšete něco převratně objevného, až Vaše složitá moudra dostanou nějaký vnímatelný tvar, dejte mi vědět, rád si to přečtu.

Přesto děkuji za Vaši "hlubokou analýzu mého textu", který Vás vyprovokoval k dvojímu čtení a k takové námaze. Je to pro mě vyznamenání, přiznám se, že sám jsem ještě žádný článek na webových magazínech nečetl dvakrát.

No, a pokud chcete soudit člověka podle jeho reakcí na kritiku, tak jste první, kdo se už dávno tady deklasoval. Máte ale pravdu, dělám chybu, že vůbec reaguji, protože snižuji vysoké hodnocení, kterého se mi dostává Vašimi podrážděnými reakcemi. Mám totiž vždycky nějakou nivní představu, že s lidmi pověšenými na weby jako vy, kteří do nich promítají svoji potřebu nějak se zviditelnit na úkor druhých, se dá diskutovat. Jsem prostě nepoučitelný. [oči v sloup]

134002

27.04.2007 10:17

Věc názoru

RE: Tohleto tak trochu nechápu !

Radim Lhoták 83.?.?.?

I vědci jsou bohužel (nebo bohudík?) jen lidé a často se dostávají do vleku vlastních fikcí, o kterých si myslí, že jsou tím pravým odhalením pravdy. S tím těžko něco uděláme, ale znáte lepší metodu, než je ta vědecká, která by měla blíže k poznání objektivní reality? Já ne. Nejsem jaderný fyzik a u různých hypotéz kvantové mechaniky, které se snaží vysvětlit vesmír v jeho skryté podstatě, se vždy usmívám, ale i skláním, nad odvahou vědců dobrat se nějaké průkazné teorie. Např. Vámi zmíněné antropické konstanty dosazené do matematických formulí, aby to vycházelo podle antropomorfní představy nás lidí...

No, lidé vždy toužili vědět všechno, jenomže tento sen se jim nikdy nesplní, podle mne bohudík, u jiných však nesmiřitelnost s takovým faktem vede k mnoha omylům a neadekvátním názorům na svět. A že se jedná o pouhé názory předurčené jejich subjektivním viděním, nikoliv o vědění, to je těžko popíratelný fakt. Přesto je prospěšné, když se lidé snaží sjednotit na nějakém pohledu, který jim přináší společný smysl a směřování. Ten pohled by měl být postaven více na zkušenosti, než na vysvětlování toho, co jim zůstává skryto, více na tradici, než na „objevných“ či „převratných“ náhledech čistého rozumu, více na citu a hlubším založení, než na rozumu samém. Pochopit toto založení však může být úlohou vědy a filozofie dějin, myslím objektivistické filozofie dějin, ačkoliv čistě objektivní zhodnocení minulosti je prakticky nemožné. To není rozpor. Co nám dnes chybí, je respekt k filozofii objektivismu, její rozvoj a uznání.

134038

03.05.2007 20:14

S láskou sestry Tomanovy

RE: Je to teda síla..........

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Karle, vy jste velice legrační člověk. Četl jste přece příspěvky pod mým článkem GeM, ženy mi tam slíbily, že mi už žádná nikdy a nikde na světě nedá. Moje žena říká: Jen houšť a větší kapky, takhle se už nemusím bát, že tě ztratím.[velký smích]

Přeji Vám mnoho zábavy a poučení s třináctiletými prostitutkami. [chechtot]

134533

05.05.2007 11:28

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Kde je pravda?

Radim Lhoták 83.?.?.?

To, že nás naše smysly občas ošálí, není důvodem k tomu, abychom popírali jejich objektivní platnost. Lidský rozum si umí nalézt prostředky, jimiž lze skutečnost objektivně měřit a nahradit tak lidské smysly tam, kde nám nedávají věrohodnou odpověď. Například vaše barvy lze určovat spektrální analýzou naprosto objektivně. Prokazování shody z více stran má také jistě svůj objektivizující význam, pokud ono prokazování respektuje společné zásady objektivistické epistemologie.

Základem objektivismu je uznání existence světa jako objektivní a nezávislé na našem vědomí. Pokud toto uznáme jako nesporný axiom, jsme na dopré cestě pochopit, že pravda je pouze jedna, ta objektivní. Jediný problém je, že k ní nemáme přímý přístup, nýbrž jen skrze naše smysly a náš rozum. Objektivistická teorie poznání potom určuje způsob, jak tyto naše jediné prostředky hledání pravdy uvádět do souladu s objektivní skutečností, jak předcházet omylům, které nás nutně provázejí, jak se řídit rozumem a ne pouhou vírou, jak svůj rozum udržet v mezích validních pojmů a neunikat do fantaskních konstrukcí podložených pouhým zdáním, jak se vyvarovat religiozity (náboženství) ve prospěch objektivní pravdy.

134637

05.05.2007 12:24

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Kde je pravda?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vím, že to tak skutečně je, protože v opačném případě bych nemohl existovat ani já sám. Když neuznáte jako axiom, že skála před vámi je objektivně skutečná, můžete ji zpochybnit a rozeběhnout se proti ní. Až tvrdě narazíte, pochopíte nejen, že objektivně existuje nezávisle na Vás, ale také, že je Vámi neprostupná.

134643

05.05.2007 12:27

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Kde je pravda?

Radim Lhoták 83.?.?.?

P.S. Ještě k Vaší druhé otázce: Co myslíte, je v případě oné skály výhodnější uznat, že objektivně existuje, nebo naopak?

134644

05.05.2007 12:44

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Kde je pravda?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Objektivní existence světa v jeho totalitě je nesporná. Jakákoliv vnímatelná i pro nás neznámá realita je jeho součástí a tvoří jeden objektivní celek. A je zcela lhostejné, jakou mocninou kardinálního čísla (nekonečna) ho budete vyjadřovat. Charakteristika dílčích realit je závislá na charakteristice toho celku, lze proto z poznání dílčích skutečností něco usuzovat o tom celku a nikoliv naopak. Ten celek pro nás zůstává vždy nutným předpokladem, i když o něm nelze objektivně vypovídat.

Pokud se při tom nárazu do skály zabijete, nezjistíte samozřejmě vůbec nic. Pro ostatní to však bude dostatečným mementem k tomu, aby napříště uznali existenci skály objektivně.

134648

05.05.2007 22:04

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: připomínky 2

Radim Lhoták 83.?.?.?

Objektivismus není víra a nemá nic společného s vyšší autoritou ani s vyšší morálkou. Vychází ze skutečnosti taková, jaká je, a nesnaží se ji převádět na nějaký vyšší princip. Objektivní postoj ke spravedlnosti musí rozpoznat, že pojem spravedlnosti nám není dán shůry jako absolutní norma, ale je výsledkem hledání přijatelného dobra pro všechny (nikoliv ideálního), součinitelem mnoha vlivů zasahujících do našeho vědomí, jako je kultura, praxe, tradice, zkrátka všechny vzorce chování, které jsme dobrovolně přijali v rámci společenství, jež je objektivním strůjcem i nositelem naší morálky. Proto je pojem spravedlnosti ve svém obsahu různý podle společenství, které k němu dospělo svojí vlastní objektivně ověřenou zkušeností zaručující dobrý a spolehlivý výsledek. Objektivismus chápe, že spravedlnost vychází ze společenské reality, jak sám píšete, tedy z objektivního zdroje. Zřejmě máte tendenci zaměňovat pojem „objektivizace“ s pojmem „absolutizace“, to je však hrubý omyl.

134697

05.05.2007 22:51

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Druhý příchod Krista?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Článek z portálu křesťanské propagandistické skupiny:

Co vše lze dělat ve spolupráci s vodou v člověku
Předmluva Stvořitele
19.1.2006

Já Otec vysvětluji situaci, ve které se lidstvo v čase duchovní potopy nachází, a vysvětlím, jaké možnosti jsou k dispozici, abyste se ti, co dnes jsou těžce nemocní, mohli uzdravit a využít konec času, který předkládá možnost postoupit do vyššího vývojového stupně, kde se již žije bez nenávisti, zloby a ukrutností.

Vše, co Vám zde nadiktuji, je platné, neměnné, vše se uskuteční v čase, který Já Sám Otec Stvořitel určím.

Vy, pozemšťané zde v českých zemích, přijímáte ode Mne řadu let postupné poučení, které (pokud ho jednotlivci dodrží) Vás odvede od vašeho denního konzumního života, a zřetelně si každý na sobě ověří již zde na Zemi, že žít ve vysoké vibraci je i zde na Zemi docela příjemné. Jsou zde, jak vidím, jedinci, kteří jsou příkladným vzorem ostatním tím, že přijaté poznatky a vědění realizují, a zajišťují si tak trvale dobré zdraví a jsou připraveni žít svojí docílenou vibrací na vyšším stupni (jiné planetě) a pokračovat v tomto svém vlastním těle trvale již bez umírání.

Ještě prožíváte na modré Zemi poslední dny, které vám dávají příležitost se seznámit s veškerými poučeními, o kterých dosud obyvatelstvo ani nic netuší. Jsou pouze předložena poučení, po kterých můžete sáhnout, nebo je ignorovat a přehlížet je. Nikoho nenutím, protože o postup do vyššího stupně svého vývoje musí mít každý jednotlivec vlastní zájem. Nyní zde dnes čtete Moje sdělení, vysvětlení, které je velice závažné pro vaši budoucnost....

...Získali jste poznatky, jak lze opravit těžké onemocnění, jak využít vodu a její nezměrné možnosti pro záchranu skoro umírajících obyvatel.¨...

Volně navazuji:

Výjimečná práce Masaru Emota je úchvatným projevem a výkonným nástrojem, který může navždy změnit naše vnímání nás samých a světa, ve kterém žijeme. Nyní máme hluboký důkaz o tom, že můžeme pozitivně uzdravit a transformovat nás a naši planetu myšlenkami, které se vybereme k myšlení, a způsoby, jakými tyto myšlenky převedeme na akci.

Tak jo, vibrace lidské mysly mají možná vliv na hmotu, nakonec i naše mysl je vlastností hmoty, zde je ovšem příklad, jak z reálného jevu (bez komentáře) a bez pochopení jeho objektivní podstaty učinit význam zcela neobjektivní hodnoty.

134699

06.05.2007 13:44

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Druhý příchod Krista?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je v této chvíly zcela nepodstatné, co je formou hmoty, nejnovější hypotézy o energetickém základu světa mohou pouze blíže vysvětlit hmotu z její skryté podstaty, těžko to však vyvrátí, že objektivní svět je nezávislý na našem vědomí a nikoliv naopak. Nicméně, i kdyby se objektivně prokázal opak, bude filozofie objektivismu jediná, kterou to nepoloží, protože to přijme jako objektivní fakt a bude z toho nadále vycházet. Vůbec jste nepochopil, co znamená objektivismus.

Bylo by nanejvýš vhodné, kdybyste výrazy jako smysl a nesmysl začal pojímat na základě rozumu a ne jako zbožná přání, kterými transformujete informace objektivistické vědy podle vlastního účelu. Nepřijatelné! Ukázka, jíž jsem výše uvedl, je příkladem takové mystifikace a trestuhodné manipulace za účelem prospěchu a moci jistých ideologických sil ve společnosti. Smysl a smysluplnost je z podstaty slova vyjádřením toho, co je možné ověřit našimi smysly. To, co našim smyslům odporuje, je nesmysl.

134743

06.05.2007 13:59

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: připomínky 2

Radim Lhoták 83.?.?.?

Objektivismus mluví o objektivním světě, o jeho objektivní existenci, je lhostejné, zda je ze své podstaty fyzický, materiální, energetický či duchovní. O tom je třeba mít zase objektivní vědění, pokud se k tomu chceme vyjadřovat. Ne ve víře, ale v objektivním poznání jsou založeny reálné možnosti člověka. Přitom takovým poznáním může být i fakt, že jisté věci námi objektivně nepoznané určují nutnost podřídit se jejich danosti, a ne se snažit je měnit, natož vynášet o nich vševědoucí spekulace a organizovat se podle "nadsmyslově zjevených" vyšších principů. To je dětská hra na tatínka a maminku. Ve společenském kontextu ovšem nejvyšší zlo, které nás přivedlo tam, kde jsme.

134744

07.05.2007 11:43

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Druhý příchod Krista?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Všechny věci ve světě existují identicky, tedy s námi i bez nás, to ovšem neznamená, že se vzájemně neovlivňují. Samozřejmě že ovlivňují, interagují spolu, existují ve vzájemných vztazích. Relace mezi entitami však nevyvracejí jejich identitu. Tak je myšlena ona "nezávislost". Svět existuje, existoval před člověkem a bude existovat, i když člověk jako druh zanikne.

134805

07.05.2007 11:58

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: připomínky k Lhotakovej tvorbe

Radim Lhoták 83.?.?.?

Zdá se, že Váš rozum prohrává s Vašimi pocity. Nevím, o co Vám konkrétně jde, ale jako manipulátor se projevujete Vy, útočíte na lidskou osobnost a Vaše argumenty postrádají relevanci. Pohráváte si s nějakými teoriemi neurčitosti, jako kdyby jste tomu rozuměl, a dáváte je do obecných souvislostí, aniž byste měl ponětí, o čem to vlastně mluvíte. Váš egocentrismus a touha vyniknout vítězí nad zdravým rozumem. Možná Vás ovšem podceňuji. S podobnými reakcemi jsem se setkal u lidí, kteří na serverech skrytě konají "strážní službu" ve jménu víry Jehovovy. Ti napadají vše, co se jim nehodí do krámu.

Vaše "připomínky k mé tvorbě" mě sice otravují ale netrápí. Takže pokud se jich zdržíte, uvítám to, v opačném případě Vám přeji mnoho vnitřního uspokojení, ale toto je má poslední reakce.

134806

07.05.2007 16:30

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Sekta na vymývání mozků

Radim Lhoták 83.?.?.?

Velká chyba a přímo demagogická opozice, která se tak sama diskvalifikuje. Nejsem součástí filozofického klubu pana Kinkora. Byl jsem dokonce panem Kinkorem odmítnut při svém kritickém hodnocení některých aplikací objektivismu na společenské jevy. Jsem přesvědčen, že teprve kritické uchopení objektivismu a jeho smíření třeba s fenomenologií (existencionalismem) může vést k opravdu zlomovým výsledkům. Chápu pana Jána Pavlíka (viz váš odkaz), že se vymezuje negativně vůči objektivismu pod tíhou krajního postoje např. pana Kinkora, ale takovéto tvrzení, že...se objektivismus pasuje na zvěstovatele definitivního, jednou provždy uzavřeného poznání týkajícího se lidské podstaty a samotného procesu lidského poznávání, což vlastně implikuje, že objektivisté se domnívají být v držení absolutní pravdy..., promlouvá o zaujatosti a nepochopení podstaty objektivistické filozofie.

134828

07.05.2007 17:51

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Druhý příchod Krista?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dobrá rada nad zlato... Máte pro mě nějakou dobře placenou nabídku? [překvapení]

134829

08.05.2007 22:15

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: No vida

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jo,jo, vono se řekne pupenec, ale seď nalitej na větvi. [chechtot]

134911

09.05.2007 14:07

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: tedy

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je vidět, že pro Váš odpor ke složitosti textu, jste patrně četl jen některé odstavce a význam Vám zcela uniká. Doporučuji přečíst znovu celé. Potom pochopíte, že jde o kritiku kostruktivistického vytváření organizačních systémů společnosti ve formě moderních států vůbec. Řádem omezených skupin lidí se rozumí "spontánní řád", např. rodové uspořádání s radou starších, které nemá institucionální charakter. Pro jejich svobodnou existenci potom postačí např. instituce typu EU, která zajišťuje pouze ochranu základních práv a bezpečnosti občanů před násilím. Vše ostatní je věcí samotných lidí, jak si zajistí své existenční podmínky v rámci volného trhu práce a podnikání. Mám však obavu, že takovéto zjednodušení pro Vás bude jen zavádějící. K tomu, abyste pochopil, by bylo asi třeba celého filozofického spisu. Doporučuji prostudovat Objektivismus a teorii spontánního řádu F.A.Hayeka.

134968

09.05.2007 16:57

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

Radim Lhoták 83.?.?.?

Svět existuje objektivně. Objektivita člověka v jeho nazírání je ovšem věcí správné epistemologie, a té učí objektivismus. Objektivně je nutné říci, že lidské vědění nemůže být absolutně objektivní, protože je omezené svojí konečností.

134985

09.05.2007 17:04

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivistická utopie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Máte pravdu, západní společnost má k přirozenému pospolitnímu uspořádání dnes daleko. Otázka zní, do jaké míry je možné se k němu vrátit. Za existence moderních států to určitě nepůjde. Možná EU a jeho přechod od národních států k regionální samosprávě může být prvním krokem k nápravě a sebeuvědomění lidí k odpovědnosti za vlastní osud.

134990

10.05.2007 00:24

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

Radim Lhoták 83.?.?.?

Objektivismus si svět nepředstavuje, objektivismus svět poznává. Představují si ho blázni a subjektivisti, které objektivní realita nezajímá a tudíž si spekulují a konstruují, co je napadne. Proto máme tolik šílených teorií, názorů, věrouk a zmatku v hlavách lidí, kteří nevědí, kde je pravda. Jak prosté. [smích]

135037

10.05.2007 17:51

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nemáte pravdu, i věda se zabývá obsahem tam, kde nachází objektivizující metody jeho zkoumání. Existují společenské vědy, dokonce i historie jako věda má své cesty hledání objektivní pravdy, své racionální metody selektující prameny a historická sdělení v zájmu objektivní hodnověrnosti.

Dospěli jsme do stádia vědecko technicky orientovaného světa, který staví na objektivních faktech. Tomuto světu chybí jediné, objektivistická filozofie, která by čistou vědu směrovala ke skutečnému prospěchu člověka.

135094

10.05.2007 18:19

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Milý Jene, lidské vědomí vzniklo jako potřeba sdělení. Jeho vývoj jde ruku v ruce s vývojem jazyka. Vše, co ukládáme do našeho vědomí, vše, čím si uvědomujeme sami sebe, je výrazem společné nouze a vzájemné potřeby dorozumění. Nejde o žádnou instanci vyššího software v nějaké vyšší hladině nehmotného světa. Vůbec Vaše rozdělení světa na hmotný a nehmotný pokulhává, takový dualismus nelze obhájit.

Podstata podvědomí je zcela jiná, než si myslíte, jde o úložiště reálné zkušenosti postavené na emocionálních reakcích v závislosti na hodnotových soudech vědomí, které jsme této zkušenosti přiřkli. Jde o velice praktický a nutný systém orientace, jímž jsme schopni zaujímat k analogickým jevům automatické reakce bez toho, aniž bychom je museli vždy znovu vědomě zkoumat našim rozumem.

Vaše snění může být promítáno do vědomí druhých, pokud jim ho sdělíte. Celý ten okultní systém egregorů předpokládá, že existuje jisté společenské vědomí. Toto vědomí ovšem spočívá v jisté shodě názorů, pocitů a reflexí reálného světa ve skupině lidí. Takové vědomí může být budováno osvětou, ideologií, vzniká také objektivní (shodnou) reakcí na objektivní podmínky, které lidi shodně determinují a ovlivňují. V dnešní atomizované společnosti ovšem Vaše snění zapadá v chaosu a zmatku mnohosti názorů, v neschopnosti lidí vnímat své bytí pospolitně, sdílet společnou cestu. Lidi dnes můžete někam dovést jen tak, že se obrátíte k jejich zdravým smyslům a rozumu, že jim dokážete pravdu, jíž budou moci přijmout jako objektivně platnou a ověřitelnou.

135097

10.05.2007 21:09

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

Radim Lhoták 83.?.?.?

Špatná odpověď, odráží pouze zaujatost, nedostatek argumentů a subjektivní zaslepenost. Lepší banda omylných vědců, než jeden blouznivý vizionář a spekulant podsouvající nešťastným lidem své fantaskní a zcestné bludy. Víte toho o skutečných principech bohužel pramálo.

135112

10.05.2007 21:13

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ke komunikaci ve smyslu pouhé interakce možná ne, ale sdělení je něco jiného. Zdá se, že upadáte do bezvědomí. Tak končí obvykle všechny opozice proti objektivismu. [smích]

135115

10.05.2007 22:45

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ne,ne, sdělení není jen přenos informace. Automaty nemají potřebu sdělení za účelem vzájemného dorozumění a spolupráce, právě proto, že nemají vědomí. Automaty si předávají pouze data, informace ve smyslu znalosti, jejího smyslu a hodnoty pro život se z nich stává až ve vědomí člověka.

Nikoho nemlátím, objektivismus však stojí na rozumu a objektivní realitě, proto nemůže být vyvrácen iracionální a mimosmyslovou argumentací.

135118

10.05.2007 23:06

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je to s Vámi opravdu těžké, na jednu stranu tvrdíte, že věda si dělá patent na neomylnost, což samozřejmě není pravda ani v nejmenším, na druhé straně tvoříte myšlenkové konstrukce zcela libovolně podle Vašich subjektivních představ bez jakékoliv odpovědnosti a snahy je prokázat dostupnými nástroji poznání. Manipulujete s pojmy, jak Vás napadne, a své nesmyslné i když možná logické výroky předkládáte jako absolutní fakta. Dokonce se situujete jako prorok, což je vcelku typické, protože pokud byste se nepovažoval za vyvoleného, nemohl byste svým pohádkám zjeveným za hranicemi vesmíru vůbec věřit. Nadsmyslové vnímání je zcela neprobádaná oblast a nic o ně nelze opírat. Je nespolehlivé a zavádějící, mimo naši kontrolu a rozum.

Nánosy produktů intelektuální nevolnosti a bující rakoviny vyšpekulovaných schémat bez reálného obsahu máte v hlavě Vy. Normálně by nemělo cenu diskutovat s někým, kdo se nestará o objektivní průkaznost svých tvrzení. Jemněji řečeno jste obětí zcela špatné epistemologie.

135119

11.05.2007 00:17

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Základním pravidlem objektivismu je, že tvrzení o tom, že něco je, je povinen prokázat ten, kdo takové pozitivní výroky přináší. V žádném případě nemůže být smysluplná diskuse postavena na dokazování, že něco není. Je nesmyslné chtít důkaz neexistence boha. Pokud budete tvrdit, že na Marsu žijí rusalky, nemůžete se opírat o to, že neexistuje negativní důkaz, že nikdo nedokázal, že tam žádné rusalky nejsou. Filozofie objektivismu radí taková tvrzení zcela ignorovat. Nechci Vám brát Vaše sny, ale měl byste pochopit, že v seriózní diskusi nemáte místo. Tady nejde o schopnost vnímání barev, ale o elementární soudnost, která Vám chybí, přestože máte pocit, že Vaše teorie "drží pohromadě". Lze samozřejmě vymyslet lecos, co drží logicky pohromadě, otázka je, k čemu je to dobré. Ve Vašem případě ale ani to není pravda, protože Vaše výroky postrádají i sémantickou korektnost a jednoznačnost. To je dáno tím, že lepíte na sebe nesourodé pojmy bez odpovědnosti k jejich obsahu. Viz Vaše věta: Princip zrcadla je pro lidskou psychiku v tom, že své vlastnosti při polemice deleguje svému protějšku. Co má společného princip zrcadla s lidskou psychikou? Nebo s kočičí psychikou, nebo s psychikou židle při odrážení jejich obrazu? Kdo s kým polemizuje? Objekt se zrcadlem? Nebo Objekt se svým obrazem? Nebo obraz se zrcadlem? A jaké vlastnosti se "delegují"? Copak lze vlastnost delegovat? Tedy učinit ji zástupnou v identitě s jiným objektem? Atd, atd, tak je to s Vámi pořád a ve všem. Jste umělec, měl byste se držet umění a nesnažit se filozofovat.

135125

11.05.2007 17:55

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pánové, nenechte se vysmát, takové zadostiučinění, že něco neznám? Princip magnetického zrcadla, princip akustického zrcadla, princip zrcadla duše, princip zrcadla vaší potrefenosti, inu principů je pojmenovaných asi mnoho a já nemusím být psycholog, abych poznal, jak to ve vás hárá ztrátou vlastní důležitosti. Tak si už dejte pohov a věnujte se něčemu užitečnému. [chechtot]

135183

11.05.2007 17:59

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Základní, ostudná neznalost

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pánové, nenechte se vysmát, takové zadostiučinění, že něco neznám? Princip magnetického zrcadla, princip akustického zrcadla, princip historického zrcadla, princip zrcadla duše, princip zrcadla vaší potrefenosti, inu principů je pojmenovaných asi mnoho a já nemusím být psycholog, abych poznal, jak to ve vás hárá ztrátou vlastní důležitosti. Tak si už dejte pohov a věnujte se něčemu užitečnému. [chechtot]

135184

13.05.2007 10:25

Polemika o transhumanismu

RE: Od kritiky k objektivní polemice

Radim Lhoták 83.?.?.?

Moc hezká slova, děkuji Vám za ně. V ženách je možná opravdu budoucnost této planety. [smích]

135267

18.05.2007 17:33

Polemika o transhumanismu

RE: Co chybí?Přirozená autorita muže a opravdová žena?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Sdílím Vaše pocity, opravdu vidět nedotčenou přírodu dává ten nejhlubší pocit krásy a důvod k žití. Což teprve žít v jejím kontaktu! Bohužel, kdo dnes může o takovém dotyku mluvit? Koho to vůbec zajímá? Chodívám z Prahy často do Průhonického parku. Je to krásný kousek přírody, i když ne divoký, ale uměle vytvořený podle přírodního vzoru. Široko daleko podobný nenajdete. Člověk tam musí platit stále dražší vstupné a potkává lidi, kteří dokola hovoří o podnikání, o kariéře, o zařízení svého domu, o penězích, o mezilidských bitvách. Přírodu ani pořádně nevnímají, nakonec si zaplatili, tak proč to nevnímat jako jiný konzumní artikl? Je to stejné, jako když si pořídí svoji malou zahradu s bazénem, pokud na to mají. Zdá se mi, že ztrácejí cit, ponětí o hodnotě života, pouze směňují vydělané peníze za požitky a nic hlubšího je nezajímá, ani příčiny, ani cesty nápravy. Hlavně nepřemýšlet o věcech, které se jich bezprostředně netýkají. Nač se zatěžovat blbostma navíc, že? Hledají jen svodné terče své bezděčné podrážděnosti a stresu z vlastního zotročení, podvody a mocenské švindly, politiky, cizí národy a skupiny, odlišné a kritické názory, mluví o svobodě a demokracii a přitom jsou sami sobě těmi největšími despoty a příkazci na cestě, jak si vydobýt vliv, peníze a postavení v této hodnotově zvrácené společosti. V té běží především o hluchou existenční zajištěnost vedoucí k možnosti ignorovat svět i lidi okolo sebe, uzavřít se do hájenství vlastního přepychu a zavřít oči, zacpat uši, poplivat vše, co jim stojí v cestě nebo nastavuje zrcadlo.

135627

19.05.2007 22:44

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bohužel, jak se zdá, je pro současné duchovně zdegenerované konzumenty odpadní skládkou slov vše, co přesahuje jejich rozsah banálních pravd a klišé o světě a jejich povrchní či subjektivní nazírání. Mám obavu, že nemůžete diskutovat jednoduše proto, že téma je mimo Váš dosah, že jazyk filozofů je vám na hony vzdálen, to je ovšem velmi tristní vizitka současníků, pro něž filozofické poznání i vzdělání v této oblasti je španělskou vesnicí, kteří mají problém se trochu hlouběji zamyslet, kteří nechtějí slyšet ani zkoumat pravé příčiny stavu dnešní společnosti. Internet sám je obrovské smetiště lidské zloby, řevnivosti, závisti, posměchu, bezduchosti ve slovech, které jsou již pouhým výrazivem nízkých skonů a nálad, hledáním svodných terčů nenávisti, úniku od reality i sama sebe, a jen výjimečně zamyšlením nad pravými příčinami a směrem současného žalostného stavu lidství. Problém není v politice, v židovství, v povýšenosti mocných ani v rozdílnosti názorových skupin, nýbrž v nás samých, v naší slepotě a ignoranci, s níž svádíme vlastní ubohost někam jinam. Bylo by zajímavé vědět, čím Vás mé texty tak dráždí. Bezobsažná skládka zmatených slov by vás jistě ponechala v klidu.

Přiznám se, že tak malý zájem o tak závažná témata je pro mě zklamáním, ne však překvapením.

135678

19.05.2007 22:54

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov-odraz svého zrcadla?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ty tři sloky Vás bohužel významově zcela minuly a zdá se mi, že i celá kniha by Vás ponechala v myšlenkové nedotčenosti.

135679

20.05.2007 23:29

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

Koňasi, Koňasi, Vaše koňské teorie odpovídají koňskému myšlení i zdejších koňskýh hlav, jimž oslí uši kazí image, a proto se tak čepýří na vše, co má hloubku a činí si nárok na objektivní pravdu a vědění. To je problém mnoha serverů, na nichž si jistí lidé napravují vlastní mindráky tím, že plivou okolo sebe a ze své umrněnosti se léčí arogancí, jakou by si v reálném životě ani ve snu nedovolili. Pokud nejde zrovna o evangeliky či jehovisty, kteří zde konají svoji strážní službu na obhajobu božího slova. Musím Vás ovšem opravit, ten dialog je autentický a transhumanista rozhodně nejsem já sám. Originál jest možno nalésti na serveru České asociace transhumanistů, a s tak stupidními reakcemi se tam rozhodně nesetkal. Zde je vidět ona zaujatost sviní, jimž perly kazí chuť toho, co jiným odpadlo od úst. Server transhumanismu rozhodně nenavšťěvují lidé, kteří se snaží jen exhibovat svými dojmy vnuknutými plitkým podvědomím či vírou ve svoje zbožná přání a odporem ke všemu, co jim jejich subjektivní fikce nabourává. Je mi líto, ale Vaše prorocká mánie toť vše, co stojí u zdroje Vašich schizofrenních představ. Měl byste si vybírat serióznější literaturu a nezanedbávat léčení.

135711

20.05.2007 23:35

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy se mýlíte, politika i postoj mocných odpovídá úrovni těch, s nimiž je dovoleno zacházet jako s lůzou. Židovství a názorové skupiny se Vás myslím netýkají. Pro Vaše mentální zdraví asi bude vskutnu vhodné raději nečíst vůbec nic, neboť každé relevantní vědění i poznání je pro Vás nestravitelným jedem.

135712

20.05.2007 23:58

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

Příště, až se budete chtít vyjadřovat k mým článkům, za kterými si stojím, račte se představit celým jménem, pane nicko nitrame, jinak se přidržte rčení "mlčeti zlato", jen tak se vyhnete pocitu méněcennosti před vším, co je Vám nadřazeno. [chechtot]

135714

21.05.2007 11:22

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

"PSEUDOintelektuální směsice nezáživného textu, odpudivého obsahem i formou" - toto není projev nesouhlasu ale výraz zaujatého a zlomyslného odporu. Na hrubý pytel hrubá záplata.

135754

21.05.2007 13:15

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

Radim Lhoták 83.?.?.?

Na hrubé a argumentačně nepodložené výpady proti mé osobě buď pouze reaguji stejnou mincí nebo nereaguji vůbec. Sám nikoho nekritizuji, nemám se proto za co stydět. Nemusíte si proto dráždit žaludek svými smailíkovými zvratky. Na editora se již neodvolávám a tam, kde uznám za vhodné, si účty vyřizuji sám.

135774

21.05.2007 13:26

Polemika o transhumanismu

RE: máte pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je snadné vyhledat Váš jednostranný výpad proti mé osobě, kterým jste nabádal redakci Zvědavce, aby mě odstranila. To je příznačné pro všechny demagogy, kteří doufají, že jejich názor nabyde převahy, přičemž ho neprosazují korektní obhajobou, nýbrž arogantním, nepodloženým a paušálním napadáním názorů jiných. Možná, že těch pár dlohodobých návštěvníků Zvědavce, kteří se do mě pustili, mají pocit, že určují "duchovní směr" Zvědavce, a moje rubrika je ohrožuje. Není pro mě problém se s nimi osobně vypořádat.

Pro cenzorku: Doporučuji do tohoto povedeného dialogu nezasahovat. [smích]

135776

23.05.2007 16:47

Úskalí přímé demokracie

RE: už toho bylo dost.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak tomu říkám zanícená reakce: "Už toho bylo dost! Byl jsem součástí něčeho, co odpovídalo mému názoru, všechno ostatní je jen skládka slov..." Chcete mě odstranit, zakázat? Tak to se má slova neminula smyslem ani účinkem. Inu, čekají nás změny. [velký smích]

135983

23.05.2007 18:14

Úskalí přímé demokracie

RE: Uskali aristokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já nechci nastolit aristokracii, ta už byla dávno nastolena, jen se nyní mění v jakousi skrytou oligarchii. Skutečnou demokracii historická éra lidstva od počátku našeho kalendáře nezná. Aristokracii nesměšujte s feudály. I Římská republika a následně Římské impérium měly aristokratickou vládu. Dědičné feudální panství aristokratů je pouze jistou formou aristokracie a mimochodem nemyslím si, že až zase tak úplně špatnou. Člověk ušlechtilý a vznešený musí být ke své roli vůdce vychován a jistě bude mít lepší předpoklady, pokud vzejde z vrstvy patricijů, než plebejců. Dnes je ale rozvrstvení společnosti jiné, i když platí stále, že politik by neměl být vyrostlý z nouze.

Otázka výběru těch nejlepších z nás souvisí se stavem společnosti jako takové. Pokud jsme národ plebejců, můžeme vybírat zase jenom plebejce. Pokud žijeme každý jen za sebe, můžeme hledat své zástupce nanejvýš v cizí inteligenci, mezi učenci a vzdělanci. Stát, který nebude zasahovat do života lidí, může fungovat na principech přímé demokracie, do té doby, než se utvoříme do smysluplně hierarchizované společnosti. Ti potom, kdo uzrají přirozenou cestou jako naši vůdci, jako otcové společenství, která se ustanovila svobodným procesem existenčního formování a kulturního rozvoje, a takový proces nemůže začít při existenci současných sociálních států, tedy takoví lidé budou přirozeně aspirovat na naše zastoupení v národním či nadnárodním celku (státu). Vyžaduje to ovšem značné změny v sociálních vztazích a rozvrstvení společnosti. Pokud k takovým změnám nedojde, nelze ani vymýšlet lepší politický systém. Jeho funkčnost není dána jeho organizací moci nýbrž stavem společnosti, z níž tato organizace vyrůstá. Musíme nejprve změnit sebe, potom můžeme nastolit nové politické uspořádání.

135989

23.05.2007 19:45

Úskalí přímé demokracie

RE: Uskali aristokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Když mluvíte o skutečné demokracii, měl byste říct, co tím myslíte. Patrně ne vládu lidu. Pak byste měl být opatrný v používání pojmu demokracie. Chcete vládu odborníků a zastupitelský zákonodárný sbor? Tedy ne soutěž politických stran o moc? Ty zastupitelské sbory budou delegovány kým? Podstatné ale je, že demokratický princip chápete tak jako já v referendu (to je přímé rozhodování všech) a navrhujete Občanskou deliberalizaci, což znamená náhodný výber vzorku lidí, kteří budou rokovat a dávat doporučení. Ta doporučení nebudou závazná? Potom proč by se jimi měla vláda a parlament řídit? Navíc když z každého jiného náhodného vzorku vyjde patrně zcela jiné rezumé. Proč by výstup takového rokování měl být něčím rozumným či demokratickým? A jak se lidé budou vyjadřovat k rozpočtu? Každý bude chtít nejvíce peněz pro sebe a výsledek? Tady vidím mnoho nejasností, ale asi by to bylo na přímé sezení a ne na psaní příspěvků zde.

Vzorem pro přímou demokraci bývá uváděno Čvýcarsko. Ale podívejte se, jaký zásadní rozdíl je mezi Švýcary a námi. Ve Švýcarsku je společnost typicky hierarchicky rozdělena do stavů. Lidé ze stavů nižších plně respektují privilegia a názory lidí ze stavů vyšších. Nechodí ani do téže restaurace. Příslušník vyššího stavu má jisté, že nespadne do stavu nižšího, to platí i pro špičkové manažery. Pochybuji, že v jejich systému přímé demokracie je vybírán náhodný vzorek bez rozdílu stavů, aby rokoval a dával doporučení. V takovém zažitém společenském klimatu, v němž má každý své místo a uznanou váhu slova, se lze opírat o možný a reálně dostupný konsenzus v referendu, který bude rozumný pro všechny. U nás je situace zcela jiná.

135997

23.05.2007 20:36

Úskalí přímé demokracie

RE: Uskali aristokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Není pravdou, že by lidský „materiál“ byl stále tentýž. Liší se mezi národy, stavy, regiony, liší se dobou i kulturou. Tak lidé různě myslí i cítí, zastávají různé hodnoty. Právě vědecký materialismus chápal člověka jako jeden rozum, který je schopen směřovat racionálním pokrokem vpřed k lepším zítřkům. Jde jen o to ho přesvědčit, a to jakýmikoliv prostředky. Kdo nechápe, bude odstraněn. Podobné sklony mělo i křesťanství. „Tomáš Akvinský píše: "Vesmír je spořádané společenství stejně jako království Boží. Bůh stavitel a umělec zaručuje jako monarcha dobro, pravdu, krásu bytí, tento vrchnostenský řád kosmu je rozumný, neboť sám Bůh je rozum, duch, inteligence... Život několika nakažených lidí překáží společnému dobru... Proto je třeba tyto lidi odstranit ze společnosti jejich usmrcením." To vše je zásadní nepochopení podstaty člověka a jeho bytí ve světě. Komunismus nezkrachoval na lidech, ale naopak z lidí udělal obětní beránky scestné iluze.

Jakýkoliv systém musí nějak respektovat stav společnosti a také jistý spontánní řád, kterým se lidé formují a utvářejí dlouhodobě. Nelze nic nastolovat z čistého rozumu. Lze pouze hledat cesty zrání, výchovy, přirozeného respektu k hierarchii, rozdílům mezi lidmi, ukazovat jim pravdu, vnímat jejich bolesti, učit je poznání a svobodě. Pokud v tom dosáhneš nějakých výsledků, potom lze rokovat o lepším světě. Aristokrat vyrůstá z kultury, z úcty k autoritám, z požadavku být nejlepší, z přirozené soutěže, ze společenského klimatu, který uznává lidské ctnosti, který si váží svých géniů, svého vědění a umění. Tam kde vládne ignorance, sobectví, prázdnota, dekadence a nihilismus, tam lze pouze přikazovat. A tak se také děje.

136000

23.05.2007 22:42

Úskalí přímé demokracie

RE: Kde hledat úskalí?Především sami v sobě?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený pane, že se nestydíte takhle ponižovat a urážet ženu, která vyjádřila svůj upřímný názor a otevřela své srdce. Pokud ventilujete své neduté ego ve směru ke mně, budiž, jako chlap to beru a klidně Vám nakopu prdel. Ale v tomto případě se projevujete jako naprostý nevychovanec a ignorant. Je mi z vás špatně.

136005

24.05.2007 10:01

Úskalí přímé demokracie

RE: Kde hledat úskalí?Především sami v sobě?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak jako zavrhuji genderovou nivelizaci pohlaví, tak stejně nemohu souhlasit s tím, že muž může volit tentýž přístup k ženě jako k muži. A to v jakékoliv interakci, včetně diskuse. Nebo už jsme opravdu tak zvrácení, že nevíme co je to galantnost, že jsme jako muži k ženám stejně hrubí jako k sobě navzájem, že nedokážeme ženu ochraňovat? Nebo mám dát za pravdu feministkám? V diskusi stále vystupujeme jako lidé a projevujeme tytéž vlastnosti a zásady, jako v běžném životě. Pokud budeme k ženám jemnější a ohleduplnější k jejich citu, na obsahu diskuse to určitě nic nezkrátí, spíše naopak. Potom si také zasloužíme být nazýváni muži a požívat stran žen odpovídající úcty a respektu.

136037

24.05.2007 10:29

Úskalí přímé demokracie

RE: Kde hledat úskalí?Především sami v sobě?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak tomu říkám charakter moderního muže. Namísto omluvy štěká jako pes.

136044

24.05.2007 10:57

Úskalí přímé demokracie

RE: Uskali aristokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

V referendu ani nemůže platit nic jiného, než rovnost hlasů, jiná věc je, zda sedlák pohlíží na "pochybnost" vyšších stavů tak, jako vy, a zda se podle toho v referendu rozhoduje. Ona ta elita určuje vyšší měrou bohatství i prosperitu Švýcarska jako země, než sedláci. U nás tomu je možná naopak.

136047

24.05.2007 18:15

Úskalí přímé demokracie

RE: Kde hledat úskalí? Především sami v sobě?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hm, tak se ještě představte celým jménem, abych si Vás v Praze s někým nespletl.

P.S.:

Pokud jste si nevšiml, reagoval jsem jen proto, že jste jako nevychovaný hulvát urazil ženu, která Vám nic neudělala. Jinak svoje sliby plním.

136086

24.05.2007 19:25

Úskalí přímé demokracie

RE: Kde hledat úskalí? Především sami v sobě?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je mi ctí, vzácná paní...

136091

24.05.2007 21:32

Úskalí přímé demokracie

RE: demokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

K Vašemu příspěvku si dovolím jen faktické poznámky:

1) Aristokracie není vláda lidí z lepších rodin, ale vláda nejlepších. Tím nejlepším může být kdokoliv, jen lze očekávat, že dobré, vznešené a hrdé rodiny vychovají lepší syny z hlediska lidských ctností, než ty z vrstev nižších. Není to ale pevné pravidlo.

2) Nejde o spásu, ale o hledání skutečně lidského uspořádání a nejvyššího dobra pro všechny.

3) Máte pravdu, že demokracie má své místo především v semknutých společenstvích, která lidi spojují v jasném společném zájmu. I tam ale musí platit prosté lidské zákony respektující zkušenost, úctu k otcům a ke starším v rodě. Lidská přirozenost netouží po vládnutí, ale být součástí celku pod vládou úctyhodné síly. Touha po moci je touha po bohatství a sobeckých výhodách. Odpovědný vládce se radí a naslouchá hlasu přírody.

136100

25.05.2007 00:40

Úskalí přímé demokracie

RE: demokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jak rozlišíme lepší a nejlepší? Sám jste to řekl: určující je výchova. A pro divochy v pralese je jistě kritérium "nejlepší" zcela jiné, než v civilizované společnosti. Naše kultura, naše poznání, náš tradiční způsob života určuje, kdo je pro nás nejlepší, nebo vzor, který umí nést život, jaký si přejeme. Míříte správným směrem, systém hodnot, podle kterého vybíráme, je v nás samých, a v něm je jádro jakékoliv změny.

A jak je to s naší přirozeností? Ta je zase výsledkem našeho života a způsobu, jakým se uskutečňuje. Život je boj. Vy říkáte, kdo uteče vyhrává? Tak to v dobách, kdy existence kmenů a národů byla závislá na výsledcích svedených bitev, ten kdo utekl, propadl hrdelnímu trestu, v lepším případě vyhnanství či opovržení. Naopak vítěz byl oslavován, zahrnován dary a bohatstvím. Vy vidíte asi příklady a dobu, kdy lidstvo již propadlo křesťanské dekadenci, kdy církev společně se světskými vládci táhli Evropou a pacifikovali ji do jednoho duchovního impéria, nebo moderní války imperiální? Vždy je třeba hledat pravé důvody, i tam, kde vládce šel do války jen pro vlastní slávu, např. války křižácké. Je to trochu složitější. Římské impérium rozšiřovalo svoji slávu s třiceti profesionálními legiemi a přinášelo světu novou civilizaci, kulturnější a bohatší způsob života.

136108

25.05.2007 01:43

Úskalí přímé demokracie

RE: demokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ještě na vysvětlenou: Současný parlamentní zastupitelský princip je v jádru aristokracie. Demokracie je uplatněna pouze ve volbách stran a uvnitř politických stran (volba vůdců a kandidátů). Jde jen o to, jak nebo spíše odkud jsou vybíráni vlastní členové zastupitelského sboru. A ono "odkud" vybírat je problém dnešní doby. V atomizované společnosti není odkud vybírat, protože neexistují přirozené autority uznávané nějakým společenstvím lidí, které spojuje společný život a zájem. Náhodný výběr lidí je nesmysl. Dnes můžete založit stranu, a pokud přesvědčíte voliče a vyhrajete volby, můžete začít realizovat libovolný program. Jenomže jak a koho přesvědčíte, že vy jste ti nejlepší? Slovy o tom, že to myslíte upřímně, že zlepšíte fungování toho a toho? Konstrukcemi nové ústavy? Problém, že? Ten program musí vycházet ze života, z kolektivního vědomí a jeho tradice, z principů vzájemnosti a přijatých cílů nějakého společenství. Kde ho vzít, když nic takového neexistuje? Vše se nyní redukuje na kosmetické úpravy společenské organizace, jaká byla přijata s moderními státy. Vlevo, vpravo, více či méně přerozdělování. Proto dokud bude tato organizace existovat v nezměněné podobě, dokud bude stát organizovat náš život, nelze očekávat žádné zásadní změny politického systému, které by vedly k lepší společnosti. Změna může přijít pouze zevnitř společnosti změnou myšlení, života a společenských vztahů.

136111

25.05.2007 18:22

Úskalí přímé demokracie

RE: demokracie

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Aleno, kladete mi otázku, na kterou není jednoduchá odpověď. Odpovím ovšem co možno jednoduše. Nevěřím v Boha, to je snad z mých článků zřejmé, považuji dokonce víru v Boha jako jediného stvořitele, spasitele a absolutní rozum za latentní, ovšem o to závažnější, zlo. Pro rozvoj lidského cítění, smyslu pro tajemnost a sílu přírody bych byl pro mnohobožství, onu helénskou mystiku a mytologii, která rozšiřovala lidská srdce. Takový návrat však asi není reálný. Uvažovat o víře má podle mne smysl pouze ve vztahu k transcendentálnímu základu světa, věřit v nějaký řád, který existuje mimo nás samotných a jehož nahlédnutí a uctívání povede k dobru. Já věřím pouze v řád přírody, který existuje mimo dobro a zlo, tak jak je chápeme my lidé, a je neuchopitelný lidskou myslí ve smyslu nějaké struktury či „rozumné“ organizace. Používám pro něj pojem chaos, to však nechápejte jako ne-řád. Věřím, že štěstí člověka pramení ze života přírodního, v němž je dodržována pevná rovnováha mezi silami přírody a silou člověka. Příroda je aristokratická a člověk bude prosperovat, pokud jako nejlepší a nejsilnější druh této planety bude stát hrdě čelem k přírodě, avšak jako její nejvydařenější plod se k ní nebude chovat tak, aby musel být zatracen. Z takového postoje potom plyne i víra v sebe a v člověka vůbec. Toliko v pojmech snad srozumitelných k otázce víry.

Co je to vědomí, fantazie a poznání je na celý filozofický spis a různé filozofie tyto pojmy vykládají odlišně. Já jsem zastánce racionální a objektivistické filozofie (tím nemyslím čistě filozofii objektivismu Ayn Randové). Vědomí chápu jako vlastnost či schopnost člověka a jeho inteligence. Nechápu je jako věc o sobě, ani jako substanci, která by měla nějaké vnější zakotvení, mimo fyzickou stránku individua. Fantazie je zvláštní inteligenční výkon, o jehož podstatě moc nevíme, a právě proto mu přisuzujeme magické souvislosti. Jsem nakloněn tomu, chápat je jako jistý „kombinatorický“ (nenacházím lepší slovo) projekt vycházející z hlubin našeho podvědomí a vytvořený vybavovací schopností mozku a rozumu, který je schopen syntetických a tvůrčích konstruktů (i obrazových) na bázi libovolných vjemů, nad nimiž pracuje, např. ze základní představy linie lomeným vedením čáry či jejím zakřivením vytvářet fantaskní obrazce a ze vzniklých objektů, které se nám nabízí jako vjemy, sestavovat další a další. Lze si přece představit cokoliv, co má vlastnosti prostorového objektu, lze pracovat fantaskně i s abstraktními pojmy, pokud je vystavíte na představách bez odkazu ke vnímatelné realitě. Je to úžasná vlastnost lidského ducha, nikoliv však démonická. A je potřeba s ní zacházet obezřetně právě ve věci poznání, kde musí platit pevná pravidla epistemologie. Ale to bychom se dostali k teorii poznání jako takové.

136173

27.05.2007 17:34

Povrchní svět lidí

RE: Knížky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dovolím si poznamenat, že pod slovy objektivistická filozofie nechápu výlučně filozofii Ayn Randové. Já osobně mnohem více čerpám také s F. Nietzsche, Heideggera, Patočky a jejich fenomenologie. Již v názvu svého dřívějšího článku o filozofii objektivismu jsem položil důraz na kritický objektivismus a pod pojmem nová filozofie chápu kritické východisko ze všech filozofií, kterým jde o objektivní pravdu, včetně filozofie Ayn Randové. Se skupinami hájícími 100% platnost rozumu a Randismu se neztotožňuji.

136235

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa03.12.20 10:51 USA 5

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Měnové kurzy

USD
21,74 Kč
Euro
26,42 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
24,41 Kč
100 japonských jenů
20,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,40 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 883,66 Kč
1 unce stříbra
521,24 Kč
Bitcoin
421 938,50 Kč

Poslední aktualizace: 3.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 57 056 834