Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané dub

Nalezeno 2447 příspěveků, 239 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.07.2011 20:28

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosť+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

v podstatě ano.
ve 3D je to směrový vektor, ve kterém se projeví učiněná rozhodnutí.
navíc má jak individuální, tak společnou kolektivní složku.

např. na individuální úrovni se to projeví něčím, co se stane pouze vám, na kolektivní se to projeví tím, co se stane celému uskupení (národu, kontinentu, lidstvu).

bez tohoto vektoru by neexistovala příčina a následek, protože vše by se odehrávalo okamžitě, bez prodlevy. v tom spočívá omezení 3D i jeho bezpečnostní pojistka a vytváří to prostor pro evoluci vědomí, jak individuálního, tak skupinového

takže ve 3D je to také forma projevu vývojového vektoru. tudíž v makro měřítku se individuální rozhodnutí jednotlivců zkombinují a posunou vývoj lidstva jistým směrem v rámci směru pohybu tohoto vektoru, a pak si lidstvo vyřere následky svých kombinovaných rozhodnutí.

a ovlivňování tohoto vektoru, prostřednictvím ovlivňování individuálních rozhodnutí, je podstata činnosti vašeho oblíbeného GPP[smích]

247653

10.07.2011 20:36

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosť+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

a z toho také plyne význam, síla a účinnost individuálních rozhodnutí[smích]
nebo to ve svém důsledku ovlivňuje výsledný společný vektor --> následek.

247654

10.07.2011 20:55

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

huh systémy... to je na hodně dlouho[smích]

ale obecně jsme napojeni na všechny systémy směrem nahoru i dolů, protože jsme jejich součástí, jde jen o to, jak "vědomou", či o jak komplexní vědomou část se na dané úrovni jedná.
napojení se liší jen v propustnosti toku informací. obecně je tok nahoru omezen "polopropustným zrcadlem", tedy pro naše vědomí na dané výchozí úrovni nula.
informace proudí oběma směry, ale pro vědomí podsystému je to směrem nahoru k nadsystému zastřené, tudíž do nadsystémů nevidí. ale komunikace je samozřejmě obousměrná, jen není vnímána směrem nahoru na vědomé úrovni, ale na podvědomé/intuice.

z toho také plyne, že jakýkoliv systém může maximálně pochopit procesy probíhající na jeho úrovni (úrovni nula, výchozí) a úrovních nižších (v podsystémech, úrovních mínus), ale nikoliv jejich účel a účel své existence (ten může pochopit a znát jen u svých podsystémů, jako komplexně a informačně vůči nim nadřazená složka, nadsystém). takové informace jsou dostupné vždy minimálně o jednu úroveň výše, v nadsystémech, úrovních plus.

247658

10.07.2011 21:37

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

vektor je směrová složka pohybu.

a pochopila jste to perfektně.

247665

10.07.2011 21:55

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

a když to řeknu zjednudušeně, tak v závislosti na daném vektoru se výsledný pohyb dostane do určité oblasti, ve které se projeví následky.

můžete použít i jinou terminologii -- výsledný vektor zavede vývoj do patřičné časově-vývojové linie, ve které se nacházejí následky dané kombinace rozhodnutí jednotlivců.

takže záleží na každém jednotlivci, jak se rozhodne, a není pravda tvrzení "já jako malý člověk s tím stejně nic neudělám".
uděláte, víc než si myslíte.

říká se tomu také "boj o duši". ale ve skutečnosti jde o boj o rozhodnutí a následný vývoj/následky.
je to fakticky informační válka s cílem ovlivnit rozhodnutí každého jedince. jedno jestli náboženstvím, reklamou, politikou, drogama atd. požadovaným výsledkem je kombinace rozhodnutí jednotlivců, která má za následek posun směrem, kterým si manipulátoři přejí.

247669

10.07.2011 22:31

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

rádo se stalo[smích]

247675

10.07.2011 22:54

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

jen upřesním - nikoliv v čase (čas v našem pojetí, lineárním, v nadsystému neexistuje), ale aby se vývoj dostal do oblasti, ve které se nacházejí požadované následky, situace vyhovující zájmům maniulátorů
čas je pouze vektor, určovatel směru, jehož prostřednictvím se to tam dostane. je to jen "médium" zprostředkovávající pohyb 3D systémů.

zjednodušeně si zkuste představit papír, na kterém jsou všechny kombinace následků možných rozhodnutí, a čas jako střelku/směr pohybu, který určí, v jaké části papíru nakonec skončíte.
je to hodně zjednudušený a nepřesný, ale princip z toho snad pochopit půjde.

247679

11.07.2011 00:08

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

dub 94.?.?.?

pánové fackujete se zbytečně kvůli nepochopení.
nový světový řád, nwo, je zažitý terminus technikus mající svoji charakteristiku.

a motáte do toho nový a starý jako přídavná jména[smích]

takhle se můžete fackovat do nekonečna, a všichni budete mít pravdu.

247682

11.07.2011 15:13

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

čas jako vektor platí pouze pro 3D systém.
v systémech vyšších úrovní (kam spadá i vaše karma) bude vektorem něco jiného a karma bude součástí procesů probíhajících v rámci těchto systémů.
ale každý systém musí mít pohybový vektor. nic není statické.
nejasným to zůstává u nejvyššího omnisystému (vašeho absolutna).

247725

11.07.2011 15:26

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

není vůbec náhoda, že symbolem zmrdů je pyramida bez klenáku, který se nad ní vznáší jako vševidoucí oko.
toto "oko" je řídící složka v nadsystému, která celou tu pyramidu pod ní, na nižší úrovni, v podsystému, řídí.
takže ano, všichni zde jsou pouhými poskoky, páníčkové jsou v nadsystému.
symbolika není náhodná.

247726

12.07.2011 15:57

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

o akci a reakci není pochyb. jde jen o to, v jakých systémech probíhají.
ne vždy probíhá akce a reakce v tomtéž systému nebo v tomtéž "čase" (na stejné rovině).
jednička a nula platí zcela jistě pro duální/bipolární systém.
otázka je, jestli jsou všechny systémy bipolární, a především jestli je bipolární omnisystém. a tím si nejsem moc jistý, spíš naopak, přikláním se k tomu, že bipolarita je charakteristikou jen 3D systémů...

247790

12.07.2011 17:13

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

díky[smích]
ano, základní alchymistickou poučkou je spojení dvou prvků (+ a -) a vytvoření třetího kvalitativně jiného prvku (na kvalitativně vyšší úrovni, v nadsystému +1 a výše) -- tzv. alchymistovo zlato, kámen mudrců atd.
bohužel nemohl, protože pramenem je to mezi ušima.
je pravda, že během času si člověk přečte ledaccos (a že toho už bylo[smích]), ale odkazy si neukládám, jen si vybírán a přebírám obsah a skládám si vlastní mozaiku, v hlavě, protože se postupem času doplňuje/mění.

těší mne, že je to užitečné i pro někoho jiného, ale linky opravdu poskytnout nemůžu. ne proto, že bych nechtěl, ale protože je prostě nemám. a navíc jak říkám, to co píšu je můj výklad poznatků a má poskládaná mozaika. a ta je individuální.

takže nezbývá než dělat to, co dělám já -- ať narazíte na cokoliv, přebrat si obsah, porovnat s mozaikou a zjistit, jestli to do ní nějak zapadá a kam. a zde na zdroji nezáleží, člověku může zapadnout kamínek i při shlédnutí totální sračky...
takže dívat se kolem sebe a používat to mezi ušima. zbytek se časem dostaví sám. je totiž úplně jedno, v jaké oblasti začnete, je to komplexní a časem vás to zavede i k těm ostatním.
takže můžete začít ekonomikou, filosofií, ezoterikou, čímkoliv, postupně se stejně dostanete ke všemu ostatnímu, dovede vás to tam, protože jedna disciplína sama o sobě celý obrázek nevytvoří.

takže základ - zvědavost a přemýšlivost[smích]

247794

12.07.2011 17:38

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

a mimochodem, to, že vyšší systém (zcela jistě nejvyšší) není bipolární je zcela logickým závěrem.
jediným způsobem, jak lze z jednotného systému vytvořit bipolární/duální, je jeho rozdělení. takže duální systém byl vytvořen tak, že se oddělila složka duch, čisté rácio, hybatel (mužská složka, plus) a pasivní přijímající složka (láska, ženský princip jak chcete), jako mínus.

proto proudí energie od plus k mínus - od tvůrčího rácia do pasivní lásky, jejichž kombinovaným působením vše vzníká. pouze jednou složkou tvořit nejde. navíc mají obě složky různý dosah - mužskou lze přirovnat ke krátkovlnému záření schopnému rychle pronikat na krátké vzdálenosti, ale ne přes překážky, a ženksou k dlouhovlnému záření, pronikajícímu ne velkou vzdálenost a schopného překážky obcházet.

proto člověk pro své působení potřebuje obě centra, mozek i srdce. působí jako zpětná vazba - mozek přijde s konceptem, srdce mu poskytne prostřednictvím intuice zpětnou vazbu, jestli je to schůdná cesta (protože "vidí" dále v "čase" ), a obráceně, srdce přijde s intuitivním nápadem a mozek ho musí rozpracovat do konceptu. bez toho nejde kloudně tvořit, jsou potřeba obě složky, jinak z toho vznikne paskvil. buď čistý fašismus nebo čistý emocionální chaos. proto byl různymí civilizacemi kladen důraz na harmonii = rovnováhu mezi oběma složkami.

ale to bysme se dostali k iluzi jako projevu pokusu tvořit čistě ráciem a už bychom byli spíše v ezoterice, což na toto fórum moc nepatří.
i když z toho plyne spousta věcí...

247796

13.07.2011 15:11

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

dub 94.?.?.?

já se s vámi nepřu, viz příspěvek o systémech výše[smích]

intuice není systém, pouze způsob komunikace s nadsystémy. tudíž logiku v ní hledat nemůžete, není to systém, jen komunikační kanál[smích]
a do systémů výše opravdu vědomě nevidíme, ani z podstaty vidět nemůžeme. a nelze je z podstaty ani pochopit. takže se v tomto příspěvku se dobýváte do otevřených dveří.

247878

20.07.2011 15:11

Kameny s doporučeními v Georgii

RE: rybari jsou bez prace a tesaji zulove kameny

dub 94.?.?.?

no jo, překuk. koukam, že není fishing, ale finishing.
omlouvám se, jsem celý červený[smích]

248474

30.07.2011 23:00

Breivik není superman

RE: Proč ta obhajoba před jinými názory a ještě tak chabá???

dub 94.?.?.?

konečně rozumná řeč.

a u téhle záležitosti neexistuje dobrý nebo špatný názor, protože je zatím víc než nejasná, a nikdo neví, kdo je blíž k pravdě. takže ze sebe nikdo blbce udělat nemůže, protože mimo zasvěcených do týhle prasárničky ví všichni ostatní kulový a jen se o motivu dohadují. a dohad kohokoliv je stejně dobrý, jako dohad můj nebo někoho jiného.

takže nadávat někomu, že si myslí něco jiného, obzvlášť když se o celé věci ví zatím relativně celkem kulový, je opravdu hovadina. až čas ukáže.

249536

09.08.2011 17:27

Evropa na kraji propasti

RE: Takové zdravé sebevědomí USA

dub 94.?.?.?

poručíme větru dešti -- to už jsem někde slyšel, sakra[smích]

250330

09.08.2011 19:53

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: má smysl na toto reagovat?

dub 94.?.?.?

milý klaune, jsem zvědav, jestli až budeš na stará kolena zchromlej, tak budeš se stejným projevem vysoké inteligence mluvit takto po soudružsku, až nebudeš mít na žrádlo.
radši by ses měl odstřelit před důchodem, aby to za tebe nemuseli udělat tvoje děti, který si nebudou ochotný vydržovat nějakou zasranou nemakající zchromlou darmožroutskou socku.

přej a bude ti přáno, takže jak ty se stavíš k ostatním, budou se oni stavět k tobě. tok si zavčasu pořiď ciankáli, dokud na něj máš

250338

10.08.2011 21:22

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Autor lže

dub 94.?.?.?

"můžu říct a zkritizovat vládu a nezavřou mě do kriminálu"

opravdu[velký smích]

tak proč ty inkviziční procesy s "popírači"?
vysvětlete nám to laskavě

250426

15.08.2011 16:29

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

RE: Hezké argumenty, souhlasím

dub 94.?.?.?

správně. jedině blbost se smí projevovat veřejně (a navíc se za tento projev dobře platí), vy jste toho názorným příkladem[smích]
a pozor, doufám, že auto startujete taky jen doma, aby jeho smrad neobtěžoval někoho jiného! pokud ne, tak jste jen pokrytecký žvanil.

tak jak to s váma je? startujete auto jen doma?

251035

15.08.2011 18:45

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

RE: Hezké argumenty, souhlasím

dub 94.?.?.?

ano, osobní růst je právě pouze osobní.
každý má něco, čím své okolí irituje, ať je to cokoliv.
takže jde o toleranci. ale o toleranci oboustrannou (všestrannou).

takže se vším je to stejné. nevnucovat to své ostatním a nenechat si od ostatních nic vnucovat.
nějak tu spolu žít musíme. takže stejně jako teplí nemají právo vnucovat to své jiným, tak je blbost, když si někdo zapálí na zastřešené zastávce plné lidí. ale stejně jako teplí se mohou vodit za ruce po chodníku, tak si kuřák může zapálit mimo zastřešenou zastávku, nebo se bába může nasmrdět kolínskou, ale ne se v ní vykoupat a pak ten smrad vnucovat všem, se kterýma se setká.
všeho s mírou a se vzájemným ohledem. pak spolu můžou lidi žít celkem v klidu.

a o to mi šlo. jsem rád, že jste se do pastičky nechytil. byla políčena na fanatiky, protože fanatismus je formou blbosti, neb blbost je podstatou fanatismu.[smích]

251049

17.08.2011 15:54

Deflace

RE: Je to píčovina?

dub 94.?.?.?

uvědomte si, co se děje. všichni tisknou peníze jako o závod. produkční ekonomika je schopna absorbovat pouhá 3% tohoto objemu.
majitelé peněz ale chtějí mít zisk. když ho nedosáhnou ve výrobě-> zvýšené spotřebě, dosáhnou ho jedině na inflační cenové spirále, i při nižší spotřebě. stačí se podívat, co se děje s cenami komodit, potravin, zemědělské půdy atd.
spotřeba již nikoho nesejří, na té se vydělat nedá. jediný prostor, kde lze peníze zhodnotit, je inflační spekulační kasino. a protože objem peněz rostě exponenciálně rychleji, než objem zboží, je jedinou cestou k zisku hyperinflační spirála.
čistá logika, kterou však někteří "ekonomové" neoplývají.

a v konečném stádiu již výroba a spotřeba nebude zajímat nikoho, půjde jen o to, jak udržet systém nad vodou a vykázat papírový zisk.-> hyperinflační spirála.

251190

17.08.2011 16:07

Deflace

RE: Velmi zajímavé čtení

dub 94.?.?.?

deflace sama o sobě ekonomický problém není, naopak je projevem zdravé ekonomiky - je to forma rozdělování technologické dividendy - již jsme to tu rozebírali mnohokrát.

ale za současné situace deflace nehrozí ani náhodou. tento systém je nereformovatelný, musí vyhnít v hyperinflační spirále, k čemuž také dojde, nebo se jelita pokusí o tradiční řešení - válka.

251191

17.08.2011 18:39

Deflace

RE: Je to píčovina?

dub 94.?.?.?

o tom se nepřu.
ale penězožrouti, jak jim říkáte, takto uvažují, mají takto nastavený systém a jsou v rozhodujících pozicích. takže vývoj půjde touto cestou, jednak proto, že je to přáním penězožroutů jak vydělat a udržet systém ještě o trochu déle, a jednak je to logickým vyvrcholením probíhajících procesů.
jedlost peněz je nezajímá, každého patologického hráče zajímá jen možnost pokračovat ve hře, i kdyby na chleba nebylo.

tento systém je sebedestrukční, z podstaty, a destrukcí skončí. můžeme se jen modlit, aby to skončilo jen hyperinflačním kolapsem, a ne světovou válkou.

251204

17.08.2011 22:06

Deflace

RE: Nerovnováha

dub 94.?.?.?

držet se principu, zastávaného třeba starou čínou, harmonie, nebo českého přísloví zlatá střední cesta -- t.j. v duálním systému se držet ve středu obou pólů.

251218

20.08.2011 20:30

Zkušenost se Stworou

RE: -

dub 94.?.?.?

ne, v jiných profesích se hodnotí podle výsledků.
a stejně tak by tomu mělo být u doktorů - hodnocení podle počty vyléčených a zdravých pacientů, ne podle papíru a provedených výkonů.

251440

20.08.2011 20:49

Zkušenost se Stworou

RE: MoUdrostáku, málokdy s tebou souhlasím, ale tentokráte

dub 94.?.?.?

ono to tykání a vykání plní ještě další funkci.
stejně jako si do baráku nepustíte každýho, koho vidíte poprvé v životě, bez dozoru, tak stejně tak si nezačnete tykat hned s někým, koho vidíte poprvé v životě, nebo koho vůbec neznáte.

vykání je u nás zkrátka projevem slušného oslování neznámých lidí, zatímco tykání je oslovování známých lidí, ke kterým máte užší vztah.
a má to svůj smysl. protože zatímco si mohu tykat se spoustou lidí bez problémů, s jistými jedinci si nejsem ochoten tykat ani po 10 leté známosti, protože zkrátka dobytek si mimo základní slušnosti (a mnohdy ani to ne) důvěrnější vztah a asociaci s moji osobou nezaslouží. ono totiž pokud si s někým tykáte, tak to znamená, že je vám ten člověk blízký. a protože vrána k vráně, tak tykání s dobytkem činí v očích ostatních dobytka i z vás.

251443

20.08.2011 21:16

Zkušenost se Stworou

RE: -

dub 94.?.?.?

kéž by tomu tak bylo kdekoliv, protože toto se zatím neděje nikde na světě.
bílá mafie certifikovaných drogových dealrů by tím přišla o kšefty a něco takového není ochotna připustit.

251445

20.08.2011 21:57

Zkušenost se Stworou

RE: Dube 94, ty žiješ v domnění , že se tady automaticky tyká

dub 94.?.?.?

na koho v životě narazíte, zjistíte až po určitém obeznámení se s ním. a pak se s ním buď sblížíte, nebo budete udržovat neutrální postoj, nebo přestanete jeho společnost vyhledávat.
ale do té doby si s ním budete vykat, a v posledních dvou případech i poté.
zkrátka stejně jako si nedáte sklenku na bratrství ve sklípku s každým, tak si s každým nejste ochoten tykat, protože to znamená, že je vám ten člověk blízký a že máte jistotu, že nejedná a nechová se tak, aby to neodpovídalo vašim normám chování. zkrátka tykání není pro každého, stejně jako si na narozeniny nepozvete všechny, které znáte.
a s ostatními si zkrátka vykáte. časem, až některé lépe poznáte, tak třebas i nabídnete tykání. ale do té doby...
takže pokud někdo někomu tykání nenabídne, je to projevem neslušného chování a neúcty a nerespektu si tykání vynucovat.

toť vše.

251455

21.08.2011 16:46

Zkušenost se Stworou

RE: Dube 94, ty žiješ v domnění , že se tady automaticky tyká

dub 94.?.?.?

hm, a jak jste přišel, že je to o jeden horší a druhý lepší?
je to o tom, že základní úctu si zaslouží všichni (vykání), a tykání je projevem blízkosti dotyčných si tykajících.
stejně jako mámo/táto říkáte jen určitým lidem, tak ty kamaráe říkáte též jen určitým lidem.

ale pokud toto nejste schopen pochopit, nemá smysl diskusi vést, protože jeden o voze a druhý o koze.

251503

jestli to nebude tím, že rusko nikde nebojuje[velký smích]

251514

21.08.2011 19:49

Zkušenost se Stworou

RE: Dube 94, ty žiješ v domnění , že se tady automaticky tyká

dub 94.?.?.?

jistě, není pochyb o tom, že americká civilizace a civilizovanost je nejdál ve světě a nemá sobě rovné. je to vidět na každém kroku[smích]
i v pokrytectví a křiváctví vedou, a v sociální nerovnosti a rasové nesnášenlivosti a snaze ojebat jeden druhého, i přesto, jak si tam všichni hezky tykaj jménem a chodí do kostela, kde vykaj jen pánbůchovi. máte pravdu, v tom to bude... není nad civilizovanou tykačku[smích]

251517

21.08.2011 22:39

Zkušenost se Stworou

RE: Dube 94, ty žiješ v domnění , že se tady automaticky tyká

dub 94.?.?.?

milý humoristo, na tu jste to otočil vy.
na základě čeho se domníváte, že o světě nic nevím netuším, ale můžu vás ujistit, že jste ve své klasické ameronadusti dosti vedle[smích]
a pokud berete tykání každému jako projev civilizovanosti a morálních výšin, tak vám to nějak nevychází, viz práve ona amerika.
jediné, co jsem se od vás dozvěděl, je, že se v americe tyká (i když si lidi přitom myslí něco plně jiného, dělají to jen aby nevypadali blbě a politicky nekorektně) a je to velmi pokrokové, vysoce civilizované a velmi vám to vyhovuje, a že kdo to nechápe, je blbec. zapoměnl jsem na něco?

a vím také, že o tykání nebo vykání slušnost ani přístup k ostatním není, je to jen projevem toho, že k některým lidem máte osobně blíž, než k ostatním. ale jak jsem řekl, je to očividně mimo rámec vašeho chápání, takže si dál žijte podle svého, a dovolte laskavě ostatním činit totéž - nebo se to podle amerického vzoru nesmí?. jinak totiž působíte dojmem arogantního blba, který má pocit, že sežral šalomounovo hovno, a všichni kdo se neřídí jeho vírou jsou podřadní hlupáci, a proto jim musíte šířit demográcii a pokrok.

251536

22.08.2011 00:06

Zkušenost se Stworou

RE: -

dub 94.?.?.?

možná by bez práce nebyli, jen by museli fungovat jako všichni drogoví dealeři - bez státní licence a s trestními postihy[smích]

251544

tlaky na válku se budou stupňovat, jak půjde socio-ekonomický systém do hajzlíku stále rychleji

251597

22.08.2011 15:39

Zkušenost se Stworou

RE: Dube 94, ty žiješ v domnění , že se tady automaticky tyká

dub 94.?.?.?

všude jsou lidi takový a makový, a ve státech se to dost liší geograficky. a někdy dost silně - jihozápad je ohledně lidí dost o něčem jiném, než severovýchod.
ale na rozdíl od vás mám zkušenost opačnou, s největšími pokrytci, kteří mají nasazený škleb, ale jakmile daný člověk odejde, tak ho začnou pomlouvat, jsem se setkal právě ve státech.

ale to je zcela mimo původní téma, kdy sem toto vlákno zavedl n.z.. původně jsme se tu bavili o vykání/tykání.

251598

24.08.2011 16:59

Zprávy z tiskové konference Dr Mousa Ibrahima

RE: 143.8 tun zlata .to je lakadlo pro mezinarodni ganstery.

dub 94.?.?.?

víte ona je otázka, jestli je to zlato ještě v libyi.
on má kaddáfí s hugem dost dobré vztahy[smích]
a pak bude teprve sranda, až tam najdou jen pozlacený wolfram (čína by ho jistě ráda dodala ze zásilky, kterou dostala od humanistů).
ještě bude sranda[smích]

251756

24.08.2011 22:25

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Mně už připadáte snad nějak nametení nebo blbí!

dub 94.?.?.?

to jste viděla dobře a dotyčný má v příspěvku pravdu - stačí se podívat do vlády a dalších politických demokratických svobodných struktur, a vidíte tam jeden orgán vedle druhého[smích]
šlo totiž o alegorický průvod, jem mi hlupáci jsme to nepochopili!

251776

24.08.2011 22:32

Zkušenost se Stworou

RE: -

dub 94.?.?.?

"Sem patří i výmluva na subjektivitu"

to jste velmi odvážný s takovým tvrzením.
protože pokud nejste "bůh"/vše co jest, tak je "pravda" vždy subjektivní, protože vychází z výkladu na základě individuálních získaných znalostí/poznání.
objektivní "pravda" existovat může, ale rozhodně ne na této úrivni bytí, zde je nepoznatelná.
a při jistém modelu vesmíru, kde se realizují všechny možnosti a kombinace, dokonce ani neexistuje, lépe řečeno - v tomto modelu je pravda vše, protože dochází k realizaci všech možných kombinací.

pozor na jednoznačné filosofické výroky, jsou vošajslich[smích]

251778

25.08.2011 00:11

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Mně už připadáte snad nějak nametení nebo blbí!

dub 94.?.?.?

sakra vám někdo musel šlápnout na bolístku, když označujete všechny, kdo nezastávají váš názor za holé lekby[smích]
obzvláště když se můj příspěvek ani netýkal teplých, ale šmejdů v politice, a přesto jste reagoval jak bejk na červenej hadr.
na základě vašich příspěvků začínám mít pomalu tendenci začít věřit, že homosexualita má jakýsi podivný vliv na inteligenci...

pokud chcete, abyste v tom lidi utvrdil, tak pokračujte ve svém stylu, povede se vám to[smích]

251790

25.08.2011 20:40

Rusko vyzývá mezinárodní společenství ke změně náhledu na situaci v Sýrii

RE: Toto hovorí Rusko diplomatickou rečou

dub 94.?.?.?

nejen rusko, čína též

251847

26.08.2011 00:07

NATO krade libyjské zlato, zatímco se Tripolis hroutí

RE: zvedavec pro slabomyslne

dub 94.?.?.?

když vám tak smrdí čecháčkovství, tak proč jste sem lezl a nezůstal v té volyni? (už mi začíná svítat, kde má tento název původ, což jsem dodnes nevěděl...)

251868

26.08.2011 16:22

NATO krade libyjské zlato, zatímco se Tripolis hroutí

RE: zvedavec pro slabomyslne

dub 94.?.?.?

jistě, pokud budou jako vy urážet lidi, co si náhodou myslí něco jiného než vy a nejsou postiženi slepou nenávistí ke všemu ruskému, tak je opravdu nejlepší, když změní vzduch, protože co by tady dělali. přitroublých a fanatických vlastizrádců máme dost vlastních, netřeba je ještě dovážet.
začal jste s hrubým pytlem, dostal jste hrubou záplatu. a tak se vám stane pokaždé. neb praxe ukázala, že vůl jen bičíku rozumí.

251942

28.08.2011 00:00

NATO a spící buňky jako černí koně vzbouřenců

RE: Vsak ano.

dub 94.?.?.?

jo tak to jsem nevěděl, že new york a lodnýn a další, kde jsou ropné burzy, na kterých je určována cena ropy manipulacemi s futures, jsou v rusku a v arabských zemích.

koukám, že v ješivách maji nějaký podivný zeměpis. asi už s velkého izraele totálně zblbi. asi byste si měl pořídit normální globus a ten od rabína hodit do koše.

252055

31.08.2011 19:37

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

dub 94.?.?.?

hele pane, vzhledem k tvým historicky špatným odhadům poblitiků a geo-politických procesů by ses mohl ve své autoritativnosti a výrazivu mírnit, protože pokaždé, když jsi v minulosti tvrdil, že ostatní jsou blbci a ten či onen poblitkik je spasitel, šeredně ses sekl.

a povrzuješ to uváděním okamury jako autority. tento pán je velmi dobrý, ale v systému urvi si co nejvíc pro sebe. občas sice mluví "rozumě", ale činy dokazuje svoji příslušnost ke zmrdům.

takže máš sice právo na svůj názor, ale používat tvrdší slova a označovat ostatní za blbce nárok nemáš, nejen ze slušnosti, ale na základě toho, že ses v minulosti pokaždé značně sekl.

252301

31.08.2011 20:09

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

dub 94.?.?.?

a abych předešl udiveným dotazům kdy, tak mne maně napadá obama, který měl být podle tebe spasitelem lidstva, a na konstatování, že je to jen další zmrd a loutka, si reagoval pohrdavě a povýšeně, maně mi napadá švejnar, který měl být podle tebe spasitelem čech, a na konstatování, že je to jen další zmrd, a v tomto případě arcizmrd, si reagoval arogantně a povýšenecky jako v této diskusi...

takže se opravdu raději kroť

252306

31.08.2011 22:17

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

dub 94.?.?.?

já jsem reagoval na to, co jsi uvedl v článku.
opět glorifikuješ figurku ze stejného hnízda, jako všechny ostatní. jen proto, že se "ti líbí jeho úsměv", řečeno obrazně.
okamuru už raději komentovat nebudu, vím co říkám, jen ty ho opět vidíš v růžových brýlích.

jinak nejde o to, že se někdo občas sekne, ale za dobu, po kterou se známe, si myslím dostatečně prokázal, že v jistých věcech (poblitici a velká hra) jseš dost mimo.

proto jsem tě nabádal k větší opatrnosti a zmírnění ve výrazivech. toť vše.
jestli chceš pokračovat v tom, co jsi zde rozjel, jak je libo. jen se pak nediv. nic víc, nic míň[smích]

252316

01.09.2011 15:40

Proč dostal Kaddáfí červenou kartu

RE: Kaddafi a skolacka chyba

dub 94.?.?.?

ne, ropu ani plyn nemáme, ale máme něco mnohem vzácnějšího -- vodu.

252356

01.09.2011 23:45

25 nejlépe placených ředitelů vydělalo více, než zaplatily jejich firmy na daních

RE: Z tohohle článku by author Pouček radost rozhodně, rozhodně, ale rozhodně neměl...

dub 94.?.?.?

nic složitého. co takhle vykopat všechny darmožrouty z agrární komory a nahradit je normálními lidmi a obnovit výrobně-spotřební družstva? postavit obchoďák, v podstatě temperovanou králíkránu, tak drahé není. pokud bude slouži jako obslužná (nikoliv ziskově zaměřená) realizační podpůrná jednotka, dostanou lidi levnější kvalitní potraviny a sedláci slučný peníz, jen šmelináři a překupníci utřou hubu.
pokud se do toho podaři zakomponovat i zpracovatleskou složku (nákup nebo leasing zpracvovatelksých kapacit), utřeli by mezinárodní zloději hubu a včechách by zase bylo o něco líp a víc práce.

není to tak těkžé, jen najít ty lidi...

252387

04.09.2011 18:26

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

dub 94.?.?.?

[velký smích] [velký smích] [velký smích]
gratuluju! jsi vítězem fór roku 2011!

252507

04.09.2011 23:38

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

dub 94.?.?.?

hele ty mudrlante, nezměnitelné to je za současného osazenstva poblitiků, včetně tvé oblíbené loutky.
na rozdíl od tebe mě nestačí, že "má někdo hezké modré oči", ale je třeba znát jeho pozadí. takže kdyby sis místo troušení povýšeneckých mouder dal tu práci a zjistil si, kdo je tvůj oblíbený hurvajz zač, proč měl firmu zaměřenou na získávání kompro materiálu, na koho je napojen, tak by ses možná dostal ke třem rotschildovým králům, vyškolených v CSFB, s bakalou v čele, kteří tu mají zcela jiný úkol, než čemu ty chceš věřit.
na rozdíl od tebe vím co je to za lidi, znali jsme se v tomto malém kráteru všichni, takže se nemusím spoléhat na "hezké modré oči", ale vím která bije. VÍM, na rozdíl od tebe.

o to, co budu dělat, se opravdu starat nemusíš.
co mezi nimi nastane je mi šumafuk fuk, když se vzájemně požerou jedině dobře. aspoň budou mít normální lidi čas vytvářet nový systém. ale ti lidi o tom musí něco vědět, víra a zbožné přání nestačí, obzvláště u tak komplexních záležitostí, jako socio-eknomický systém.
vžycky mne fascinovalo, jak všichni drží hubu, když jim moudra vykládá doktor nebo automechanik, ale do ekonomiky kecaj všichni a myslí si, že tomu rozumí, protože pochopili jednu parciální věc, a to ještě blbě.

takže já se spíš bojím toho, aby to tu nevedli chytrolíi jako ty.

rač o tom aspoň přemýšlet.

252520

05.09.2011 16:33

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

RE: Připomenutí

dub 94.?.?.?

jistě. "arabské jaro", libye, pokračování v sýrii, oživení propagandy proti iránu, poslední akce turecka, přesuny jednotek, to jsou jen šalby a klam, vůbec to nesměřuje k válce. to se jen všude nudí a vymýšlí neexistující věci, které se pak nějakým záhadným způsobem začínají manifestovat v realitě.
ale není to pravda, jen hromadné "haculinace"...

někdy je fakt lepší "mlčeti zlato"...

252546

06.09.2011 18:57

Západ může provést invazi do Sýrie, aby tam hledal chemické zbraně

RE: V politice se skoro nic neděje náhodou.

dub 94.?.?.?

turecko se především nasralo kvůli rozdmýchávání kurdských akcí izraelem.
před pár dny bombardovalo kurdy v iráku, podobnou akci provedly i další státy. a pak turecko vyrukovalo s tímhle...

252587

08.09.2011 16:15

Za koho kope Ondřej Neff?

RE: co to je Neff?

dub 94.?.?.?

hm, bude to spíš nějaké bělidlo, co vyčistí dočista dočista.
zřejmě na to dělal reklamu a omylem to použil jako šampon...

252762

08.09.2011 16:19

Tyrani na troskách

RE: hmm..

dub 94.?.?.?

nenechte se zmýlit zdáním, skuteční vládcové brooklynu nosí na hlavách jinýho kulicha, co vypadá jak dekl od hajzlu

252763

09.09.2011 16:33

Za koho kope Ondřej Neff?

RE: STVORO,Stvoro...

dub 94.?.?.?

můžete mi sdělit, proč si myslíte, že je tento gruzínský chazar ruský autor? proto, že pořádá v ruské televizi besedy?
stačí si je poslechnout a i blbec pozná, že toto individuum nemá s ruskem příliš společného[smích]

252870

09.09.2011 17:03

Je to válka TOTALu, monsieur

RE: bulvar

dub 94.?.?.?

a nejen podle jména. stačí se podívat na jeho besední pořad v ruské televizi "krasnyj ugol", aby i blbec poznal, že toto individuum nemá s ruskem nic společného.

252871

09.09.2011 20:39

Za koho kope Ondřej Neff?

RE: STVORO,Stvoro...

dub 94.?.?.?

a na to jste přišel jak, že tohoto hurvajze neznám?
máte snad pocit, že ruská televize a zdroje jsou tu nedostupné?
tak z tohoto omylu byste se měl okamžitě vyvést.
názory tohoto jedince znám dost dobře, ať diskutuje ve svém pořadu o čemkoliv, vždy se snaží prosadit, nebo aspoň podsunout, názory svých siobratří na západě.

halt lidi nejsou takový gojim blbci, jak byste soudruzi rádi[smích]

252895

09.09.2011 20:46

Je to válka TOTALu, monsieur

RE: bulvar

dub 94.?.?.?

chápu, že individua jako vy pravda sere, ale už byste měli ty nálepky inovovat. už z úst/pera lidí jako vy zní jako pochvala[smích]

252897

11.09.2011 22:08

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Cimrmanova břítva

dub 94.?.?.?

na demaskování lži o 9/11 stačí 15 vteřin záběru na kolaps věže se zvukem - bum! bum, bum, bum, bum a hezky jedno patro po druhém, i s charakteristickými výrony kouře z explozí kolmo k budově - evidentní řízená demolice, vše ostatní je podružné.

253108

14.09.2011 16:39

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Nešťastné náhody při výročích WTC

dub 94.?.?.?

a sledujte, co se bude dít před jednáním o palestinské státnosti v osn.
to vadí a ohrožuje spoustu lidí, kteří se neštítí ničeho...
to smrdí hooodně velkou prasárničkou

253343

15.09.2011 17:06

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Linky

dub 94.?.?.?

to se musíte podívat na historii a ne dějepis.
masaryk i beneš byli oba zednáři. československo vzniklo jen a pouze díky souhlasu zednáři kontrolovaných západních mocností, obzvláště usa (kde měl zednář masaryk a jeho rodilá americká žena silné kontakty), kde to wilsonovi doporučil jeho poradce plk. house, protože to byla ideální situace, jak rozbít konkurenci normanů v evropě - rakousko-uhersko. (b/w štefánik nezemřel jen tak pro nic za nic...)
beneš věděl zatraceně dobře, co se bude dít a konal jak konal proto, že to dostal od svých nadřízených zednářů befelem. a ti věděli, že díky posílení německa potenciálem a výzbrojí čsr bude mít německo k dispozici dostatek kvalitní výzbroje a výrobní základny, aby se mohlo vydat na východ do ruska, které bylo havním cílem celé této operace normanů.
není náhodou, že sebral hanku, vykrad banku a emigroval do sídla normanské říše - londýna, jejímž byl poskokem. nejen že zradil jako hlava státu a vrchí velitel vojsk, který měl v zemi zůstat stejně, jako kapitán lodi, ale svým pánům vydal zbytek toho, co tu němci nestihli ukrást a dovolil, aby vše za naše letce a další, kteří nasazovali krk za normanskou říši, bylo zaplaceno ve zlatě, a tento závazek trval i po válce, do konečného vypořádání.
po válce podepsal demisi rovněž na příkaz svých pánů, protože dávno předtím bylo rozhodnuto (a na jaltě stvrzeno), že čsr bude patřit do ruského bloku, protože pro studenou válku potřebovali mocného nepřítele (a ten musel mít bombušku), a mimo usa byly v té době jediné uranové doly na světě v čechách.

takže beneš byl vlastirádce non plus ultra a byl jen výkonným zednářským poskokem svých páníčků, jejich rozkazy plnil do puntíku.

253417

16.09.2011 18:20

„Velký Blízký východ“ a koloniální války

RE: Není důležité,kdo je autorem, ale co říká!

dub 94.?.?.?

a hlavně tento klaun lže, jak je jim vlastní[smích]

http://www.google.cz/#q=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%9A%D0%9E&hl=cs&prmd=imvns&ei=a3ZzTqXFGsbFtAbTgvSYCw&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=e2d0e4e632e02c44&biw=1437&bih=828

253501

19.09.2011 00:13

Jak to bylo ve Varnsdorfu

RE: Dojem,

dub 94.?.?.?

odpověď není tak složitá - aby mohli zavést stanné právo.

253635

19.09.2011 15:25

Otevřený dopis zpravodajcům ČT

RE: Císařovy nové šaty

dub 94.?.?.?

já nevím, proč to vlastně řešíte.
spadlo to samo od sebe, v důsledku jakýchsi podivných dosud neznámých fyzikálních zákonů, zfušované konstrukci, novým záhadným vlastnostem leteckého paliva, selektivní hořlavosti materiálů, díky které se roztavila ocel a papír na pasu zůstal nedotčen, podivné nesoudržnosti zjevně odfláknutého betonu, který se díky podivným fyzkálním zákonům přeměnil na pudr, díky božímu zásahu, který odebral ze sklepení wtc 800 tun zlata a díky kterému letadla narazila právě do míst, kde bylo vypořádací středisko a registr dluhopisů včetně tzv. brady bonds atd.
zkrátka to byl boží zásah a špatná konstrukce a nikdo za nic nemůže.
ámen.

občas mám dojem, že naši psychiatři zjistili, že na svůj stranický úkol zpochybnit vše neorwellovké sami nestačí a přibrali si k tomu své pacienty.

253663

koukám, že též patříte k blbům, kteří příjmy porovnávají s cenovou hladinou v kvelbu u nich na vesnici a ne v místě, kde jsou ty příjmy pobírány...
stejní inteligenti pak tvrdí, že za 20 liber vyžijou týden, jenže v londýně to stačí akorát na jeden, a to dost mizernej, oběd.

253813

to jsem rád, že to někdo může na místě ověřit.
jen doufám, že jste do toho spotřebního koše při porovnávání cen zahrnul mimo potravin i nájemné, energie, dopravu a ostatní běžné položky.
bez nich je základ pro porovnání na dvě věci.

253822

23.09.2011 22:00

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

RE: Ústava ČR

dub 94.?.?.?

[velký smích]
politici na demonstrace serou a smějí se jim.
strach mají jen z toho, že by jim kde se vzala tu se vzala skončila mezi parohama kulka. a to navíc ještě v souladu s ústavou.

253843

01.10.2011 15:49

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem souhlasim.

dub 94.?.?.?

tak ústava dává zákony? no to jsou věci.
a já myslel, že zákony dávaj zákonodárci, kteří se při jejich schvalování musí řídit nejvyšší právní normou, tedy ústavou.

sranda je, že kdyby skutečně existoval demokracie a právní stát, musel by být celý parlament okamžitě rozpuštěn, protože vědomé schvalování zákonů v rozporu s ústavou je delegitimizuje. a co víc, je to zločin, včetně zločinného spolčení s cílem omezit práva ostatních.

254289

01.10.2011 19:02

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Ja s trestem souhlasim.

dub 94.?.?.?

a ještě malé doplnění. pokud se podaří v důsledku dosáhnout rozhodnutí ústavního soudu a protiústavnosti těchto zákonů, lze okamžitě toto rozhodnutí použít jako podklad a základ pro trestní oznámení a žalobu na všechny osoby, v souvislosti se spácháním výše uvedených zločinů, které se účastnily (zákonodárce, kteří to odhlasovali, policisté a soudci a všichni ostatní, kteří se účastnili).
a kecy o tom, že oni nic, oni nevěděli, jim nepomůžou, protože jako představitelé moci zákonodárné a moci výkonné byli, a jsou, z titulu výkonu své funkce POVINNI vědět, a tudíž de facto i de jure VĚDĚLI.

254296

jo tak short selling a naked short selling podle pána neexistuje a nefunguje jako nekryté sázky - pán bude asi expert...
oni opravdu prodávali zlato? a já myslel že jen hajzlpapíš zvaný zlatý certifikát, který má se zlatem společného stejně, jako herní tiket s penězi...
máte pravdu, je opravdu neštěstí číst takové blbosti, co jsou někteří schopní, či ochotní, vyplodit.

254455

o tom nepochybujte, že zlaté certifikáty jsou hajzpapír. je jich v oběhu řádově víc, než kolik je fyzického zlata. manipulace je manipulace, bez ohledu na směr. jenže cenu zlata vytlačila poptávka po fyzickém kovu, ne po hajzlpapíru.
a vůbec nepochybujte, že všechny deriváty jsou čistej hajzlpapír.
protože pokud čirou náhodou jsou kryty nějakým reálným aktivem (a mimo futures, a ani tam už ne, protože se z toho stal svoji podstatou pouhý index, na to zapomeňte), tak je tam takový leverage, že to nehraje roli. a opce jsou čistě umělý výtvor, hajzlpapír ve své nejčistší podobě. čistá sázka.
takže ano, je to čistý hajzlpapír, bez ohledu na to, jaký hovadiny tvrdí experti (=idioti) nebo sračkomety.
ona je totiž důležitá podstata daného instrumentu, ne zbožné přání.
a mimo nákladních listů, reprezentujících reálné věci, jsou všechno ostatní jen virtuální papíry, kterých lze vyrobit bez krytí libovolné množství, a oproti hajzlpapíru mají tu nevýhodu, že jsou povětšinou elektronické a nedají se použít. mimo zdi kasina je jejich reálná hodnota NULA, a i v kasinu mají pouze virtuální hodnotu.

254478

důkazů je hafo[smích]
z těch posledních si jen tak namátkou vzpomínám, že když chtěl hugo vrátit svých 200 tun, tak se museli vrhnout je ukrást do libye, protože v trezorech kde nic není, ani čert.

a pokud se chcete přesvědčit osobně, tak pokud vlastníte hajzlpapír v množství více než malém, tak ho zkuste zkonverotvat na kov - ujišťuji vás, že výkon oslovené protistrany vysoce předčí výkon toho nejlepšího sboru břišních tanečnic, a získáte jen kecy, že momentálně na skladě nic nemaj, takže musíte počkat pár dnů, týdnů, měsíců... takové čekání na godota v praxi[smích]
o čemž se již přesvědčilo mnoho obchodníků, kteřá chtěli vyměnit hajzlpapír za reálné zlato.

a nejde jen o zlato. kdyby všichni požádali a dodávky podkladových surovin u komoditních derivátů, nestačily by na jejich pokrytí ani všechny známé světové zásoby, naležato a nastojato. o disponibilních vytěžených či vyprodukovaných komoditách nemluvě, ty jsou jako plivanec v moři derivátů.
halt kasinových žetonů lze vytvořit nekonečné množství, a dokonce je nutné je neustále vytvářet a vymýšlet neustále stále nové "trhy" se psím hovnem, jinak by celá pyramdová hra klekla, k čemuž dojde stejně, protože každé ponzi scheme jednou narazí na mantinely.

ale netrapte se tím. děláte to dobře, uvědomělost je správná, bez důvěřivých ovcí by šulit nešlo, budou si vás hýčkat, jen s tou osvětou musíte za lidma, teří o tom nic neví a neživili se tím, protože jinak působíte jako úspěšný komik[smích] ale i za to vám děkuji, rozemsát někoho je dobrý skutek.

254551

05.10.2011 17:07

Tunelování

RE: Pouze jedna věta!

dub 94.?.?.?

omyl - mají pouze 9% na vyplacení vašich pohledávek za nimi.
vy žádné vklady/peníze v bance nemáte, máte jen pohledávku za bankou, peníze na vašem účtě jsou jejím majetkem.

kdo nevěří, ať tam běží a přečte si zákon o bankách[smích]

254557

vysvětlovat ignorantovi, kde a jak a kým je určována cena zlata je zbytečná práce.
až si to ten ignorant uvědomí a zjistí si něco o fungování "trhů", možná přestane tak blbě žvanit.

do té doby vám přeji šťastný život v iluzi[smích]

a ano máte pravdu, zvedl se mi kufr nad únosnou míru. znáte takový pocit?

254564

já na vás z vysoka.
nevim o jakém nesmyslu tvrdíte, že jsem se zamotal.
vy tvrdíte hovadiny, že cena zlata je určována množstvím hajzlpapíru. vy tvrdíte, že virtuální investiční instrumenty jsou reálná aktiva. vy tvrdíte, že finanční systém není kasino a jedna velká pyramidová hra. vy tvrdíte, že se bez nich reálná ekonomika neobjede.
já tvrdím, že kdokoliv hlásá něco takového je blb, který netuší, která bije.
co si o mě myslíte, je mi totálně u zadní části, na faktech to nic nezmění, ani na tom, co jse kdy dělal (a upřímně, je vám do toho kulový).
a máte pravdu, skutečně si nechám komunikaci pro lidi sobě rovné, protože s blby je to skutečně ztráta času.
takže milý anonyme, hodně štěstí a život plný překvapení, to vám přeji od srdce.

254573

05.10.2011 19:38

Tunelování

RE:Dub

dub 94.?.?.?

no je to trochu komplikovanější - ano, kapitálová přiměřenost je základem pro pokrytí závazků bank po zpeněžení naprosto všech aktiv banky. ale pro uspokojení vkladů jsou důležitější veličinou povinné minimáln rezervy a zde se nijak nelišíme, jsou 2%.

ne, konkrétní peníze jsou pohledávkou za emitentem (v našem případě centrální bankou - je to v podstatě dlužní úpis s 0 sazbou), ale vlastnictvím bank.
banky vlastní pohledávku za centrální banku (emitentem) a vkladatelé vlastní pohledávku za bankami.

ano, zákon, pokud je systém schopen ho vynutit, opravdu stačí. a co se týká vkladů, je schválen již dávno, protože zákon o bankách byl jedním z prvních, které byly v sektoru financí schváleny, takže již nyní jsou občané pouhými věřiteli bank, a nikoliv majiteli vkladů.

likvidaci peněz jejich výrobci opravdu nechtějí, protože by přišli o všechno[smích] a nejen majetkově, ale především mocensky, protože peníze a finanční sektor jsou pákou pro výkon moci.

ale problém není v penězích jako takových, problém je v jejich podstatě - dluhových penězích.

a souhlasím, neudrží to, protože tento sysém je ze své podstaty neudržitelný[smích]

běhají teď jak sedlák s kýblem po hořící louce, aby nakonec jen koukali na shořelé pastviny. a popel je dobrou živnou půdou pro nový život.

jen člověk musí mít nervy to vydržet...

254576

ano, neprodávali zlato, ale certifikáty, žádné zlato nemají, mají jen certifikáty. zobchodované objemy certifikátů jsou doložitelné, ve formě "kontraktů".
cena zlata opravdu není určována "trhem", ale denním fixingem jedné z rothschildových institucí, který s trhem nesouvisí vůbec nijak. zlato si opravdu pohlídal. (podobné je to u diamantů v amsterodamu)
šaškárna s "prodejem zlata" má jen pro blbce odůvodnit provedené snížení ceny zlata při fixingu. ale objem obchodů je nepodstatný, k pohybům cen zlata dochází a docházelo nezávisle na objemu, v suvislosti s tím, jak se to hodilo pro manipualci systému.
důvodem potlačení ceny je zmírnit paniku ohrožující celý systém nekrytých peněz a odradit blbce od nákupů této komodity jako nestabilní investice.

co je na tom nekonzistentního? nebo snad nevíte, jak a kde se určuje cena zlata? tak se na to podívejte, ušetříte si zbytečné polemiky.

254589

07.10.2011 23:01

Operace Trojský kůň

RE: Skutečnost nad všechny přednášky jasná!

dub 94.?.?.?

to chce klid a na "příručkové teoretiky" nereagovat.

naopak je povzbuzovat, aby co nejvíce "investovali" - pak budou mít jiné starosti a nebudou prudit[smích]

254756

08.10.2011 17:43

Operace Trojský kůň

RE: Skutečnost nad všechny přednášky jasná!

dub 94.?.?.?

a jak jste přišel na to, že mě někdo oškubal?[smích]
já se nezabýval čučkařením, ale skutečnými financemi. na rozdíl od brožurkářů[smích]
a na koho reaguju je čistě moje věc, obzvlášť když dorazí provokatéři, diskuse s kterými k ničmu nevede a jen zamořuje zbytek.
a protože na tom má zájem málokdo, včetně mě, upozorňuji ostatní, aby provokatéry jako vy ignorovali, jejich úkolem je jen zasmradit.

i když pravda svými pohádkami a brožurkovými znalostmi zde mnohé pobaví, což je snad jediný klad jejich činnosti.

254814

08.10.2011 17:53

Operace Trojský kůň

RE: Nádherně se do problému svým příspěvkem trefil posluchač Rádia 6, Václav Pankrác!

dub 94.?.?.?

a všimla jste si, jak žvaní o čemkoliv, ale o základní příčině a největším zdroji rozkrádání - úroku a vytváření peněz z ničeho - ani nešpítne?
takže pro koho pracuje a od čeho odvádí pozornost? nebo snad opravdu někdo věří, že problémem je pár přiblbých poblitiků, kteří si přikdradou a kteří by bez majitelů systému, kterým dělaj poskoky, ani u koryta nebyli, , a ne v majitelých systému, díky kterému je toto přikrádání a okrádání lidí planety ve velkém možné? inu koho chleba jíš...
ale nic nového, jen klasika. zahltit ovce nepodstatnými kecy a zástupnými problémy a neřešit podstatu a systémové řešení.

254816

08.10.2011 20:03

Operace Trojský kůň

RE: Skutečnost nad všechny přednášky jasná!

dub 94.?.?.?

to že se stáhl rothschild osobně a fixing přešel na barcleys podle vás znamená, že se fixing již nekoná, a že i když za něj osobně převzala ve fixingové konferenci místo barclays, přičemž všechny ostatní členové se nezměnili, kdy tito členové jsou jeho instituce, tak o tom nerozhoduje?
tak jo.

vaše dojmy jsou skutečně pozoruhodné[smích]
co se o sobě člověk nedozví...
inu proč bych vám to vymlouval, myslete si co chcete.
ale nervózní kvůli vám[velký smích]
jen tak dál příteli. sice tu blábolíte ptákoviny, ale jako komik působíte skvěle.

a kdo žije ve snu se uvidí. upřímně vám nezávidím.
ono halt praxe a působení v komerčním bankovnictví, centrálním bankovnictví, částečně ve vládní sektoru a nadnárodních institucích je jedna věc, a vyčtená moudra z příruček druhá. takže logicky musí být náš pohled na svět diametrálně odlišný.
takže vám přeji pevné nervy ve vaší víře ve vyčtené báchorky a hodně štěstí u vypořádávání se s důsledky. každý si halt na to musí přijít sám, zkušenosti jsou nepřenosné.

tak se mějte[smích]

254829

09.10.2011 16:59

Operace Trojský kůň

RE: Nádherně se do problému svým příspěvkem trefil posluchač Rádia 6, Václav Pankrác!

dub 94.?.?.?

[velký smích]
jistě. stejně jako bakala je nezávislý a ke svému štěstí jako moudrý mojše přišel.
škoda, že ty peníze (a výcvik) dostal od csfb (rotchschild), stejně jako instrukce.
ono máte smůlu, že jsme se v tomhle kotlíku všichni znali, takže přesvědčovat o svých výplodech fantazie musíte někoho jiného, u mě se vám to nepovede[smích]
a janeček je podobný "nezávislý" a geniálně úspěšný.

takže ty boty byste se měl vrátit čistit vy. i když pravda, leštění kaštanů vám asi vyhovuje lépe[smích]

254867

09.10.2011 17:08

Operace Trojský kůň

RE: Nádherně se do problému svým příspěvkem trefil posluchač Rádia 6, Václav Pankrác!

dub 94.?.?.?

a juž se těším, jak nám tu budete vynášet do nebe nezávislého pana kellnera, nezávislého pana babiše a další[smích]

254868

09.10.2011 18:44

Operace Trojský kůň

RE: Nádherně se do problému svým příspěvkem trefil posluchač Rádia 6, Václav Pankrác!

dub 94.?.?.?

mě je naprosto ukradené, kde udělal doktorát. ať ho udělal třeba na marsu.
podstatné je, co činil a jaké má pozadí a kde a jak mojše k penězům přišel a co s nimi má za úkol. což bohužel u spousty lidí, na rozdíl od vás, vím.

to, že vy ho neznáte a myslíte si cosi, je stejně relevantní, jako co si myslel brouk pytlík. ten taky viděl taky vše jen v kině a myslel si, že tomu rozumí. ono myslet totiž znamená hovno vědět.

klidně si žijte dál v tom svém, je to primárně váš problém.
bavte se klidně i s mohamedem a mojžíšem, když vám to udělá dobře a pokud si myslíte, že vám to něco dá.

ono pravda je, že dětem se mají do jistého věku číst pohádky, protože na skutečný život ještě nejsou připraveny.
a já vám to dopřeju. takže vám udělám radost a řeknu, že máte pravdu, vše je, jak jste si vysnil, a kdo vám to nevěří, ten je závistivec, hlupák a kacíř.
do fausta jste ještě nedorostl.

254879

10.10.2011 17:01

Romney vyzývá ke století americké nadvlády

RE: Ja jsem ten projev slysel v primem prenosu na CNN

dub 94.?.?.?

je to velmi jednoduché.
kandidáti obou stran se zdiskreditovali totálně, stejně jako obě strany, takže aby jim američani sežrali nějakého kandidáta, musí přijít s extrémem.

254950

11.10.2011 21:34

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

dub 94.?.?.?

skládačku si musí každý skládat sám, nikde se nedočtete celou a úplnou "pravdu"[smích]

je to facha, ale jinak to bohužel nejde. a navíc si z dílků každý vytvoří úplně jinou skládačku...

255002

12.10.2011 00:15

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

dub 94.?.?.?

já jsem to uvedl jako obecné pravidlo, ne jako kritiku.

můj názor na eu není před 22 hodinou publikovatelný[smích]

a to, že žádný z autorů nezná vše a celou pravdu je snad jasné každému. i to, že někteří nejsou až tak nezávislí, jak se rádi tváří.

celá šaškárna kolem řecka a spol. je jen přetahování, kde se systém podaři udržet o něco déle - jestli v americe nebo v evropě.
jen se mezi sebou řežou dvě skupiny v rámci elity.
ale ke dnu to půjde nakonec stejně.
a není to nic, čeho bych litoval. feudalismus v jakékoliv podobně je pro mě nepřijatelný.

255011

12.10.2011 00:45

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

dub 94.?.?.?

i když je evidentní, že se chlapci v rámci "krize" snaží vytvořit nejen podmínky pro svůj tak chtěný přechod na jejich nový řád, ale etablovat i instituce pro jeho základy.

všechny ty agentury, přechod pravomocí na nadnárodní nevolené orgány, etablování kontinentálních správních a řídících struktur atd. je jen jízda podle jejich not.

pokud to lidi dopustí, budou na delší dobu kdesi...
jedinou nadějí je, že z toho jejich řízeného chaosu nakonec vznikne něco úplně jiného, než si plánují.

255014

12.10.2011 16:45

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

dub 94.?.?.?

nejen příroda, dopomohou tomu oni sami.

jejich systém je založen na konkurenci úplně ve všem a úplně všech (hitler pověřoval stejnými úkoly různé konkurující si instituce a organizace, v usa se děje totéž).
navíc vědí, a píšou to i ve svých traktátech, že v tom jejich novém systému má být zredukován počet jelit.

takže jednotlivá jelita a jejich uskupení teď řeší dva základní problémy:

a) udržet se mezi jelitama
b) i když zůstanou, jde o roli, kterou budou hrát -- jestli roli vyššího mrdacího psa, nebo roli nižšího mrdacího psa.

a proto se teď snaží vytvořit si co nejlepší výchozí podmínky.
pokud se nějaké skupině podaří udržet systém ve svém subimpériu nad vodou o trochu déle, než konkurence, bude to pro ně znamenat delší dobu pro akumulaci aktiv, větší zdroje díky přesunu "investic" do jejich subimpéria, zvýšení prestiže a vypadání jako "schopnější" a "zasloužilejší soudruzi", stabilnější systém s méně nepokoji a tudíž lépe ovladatelný, a způsobení problémů protivníkovi, který bude mít ve svém subimpériu pravý opak.

a přesně o to se teď námořní a kontinantální frakce mezi sebou řežou.
ale výsledkem bude o to rychlejší rozklad stávajícího systému a o to větší neshody a nepřátelství mezi jelitama.

a přesně to jsem myslel svým původním komentářem - v tom, že probíhá válka námořní frakce proti kontinenntální má tarpley pravdu. ale většina jeho následných vývodů je už mimo a nepřijatelná.
takže i když celkově je článek nepříliš pozitivní, lze si z něj vybrat pár dobrých obrázků do skládačky.

255052

12.10.2011 17:24

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To opravdu ne ! Nesmyslný a tendenční článek.

dub 94.?.?.?

no to není nic složitého.

emitentem dluhopisů je stát (zastoupený ministerstvem financí). primárním trhem (organizace, provádění aukcí) je pověřena čnb (těleso sui generis, vytvořené zákonem).
dluhopisy kupují jednotliví investoři - banky, fondy, zanedbatelně fyzické osoby.

takže vláda dluží majitelům dluhopisů - tedy bankám, fondům všeho druhu a ostatním držitelům (včetně zahraničních, ale jejich podíl je zatím zanedbatelný). nic složitého.

úroky jsou splatné při každém kuponu (vyjma pokladničních poukázek, které jsou zero bonds a výnos je diskontován v prodejní ceně).
poslední úrok (kupon) je splácen u každého bondu při splatnosti, spolu s jistinou.
jestli chcete seznam outstandnig dluhopisů, stačí si zajít na stránky ministerstva financí.

255054

13.10.2011 16:24

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To opravdu ne ! Nesmyslný a tendenční článek.

dub 94.?.?.?

protože zákonem byla pověřena emisí a správou peněz čnb.
ono je to trochu složitější. pokud by peníze ve stávajícím systému vydával stát (rozuměj rozhodoval by o tom parlament), tak tu máme hyperinflaci, o které se ani němcům za výmaru nezdálo.
poblitici jsou jen prodejné kurvy a jediné, co je zajímá, je udržet se u koryta a nahrabat si.
umíte si představit, když dneska parlament schvaluje pozorohudné zákony okrádající populaci po miliardách, co by se dělo, kdyby měli právo rozhodovat o peněžní zásobě?
nemluvě o tom, že by pak kvůli dostání se ke korytu naslibovalo ovcím hory doly, a platili za již tak předražené zakázky řádově vyšší násobky, protože přeci není problém, peněz necháme natisknout, kolik chceme?

s mocí přichází zodpovědnost. a debily v parlamentu bych nenechal rozhodovat ani o tom, kde si budu kupovat lístek na tramvaj. tam nesedí elita (a v současném systému ani nemůže), ale nic neumějící debilové a odpad, kteří za 13 stříbrných udělají cokoliv, protože jinde a jinak by se neuživili.

255116

13.10.2011 16:45

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To opravdu ne ! Nesmyslný a tendenční článek.

dub 94.?.?.?

co plácáte za ptákoviny?
kde a od koho a jak si na emisi půjčuje? a odpověď by mě opravdu zajímala.

centrální banka je jediným oprávněným emitentem peněz, o množství peněz rozhoduje sama (nechme teď stranou personální otázky kdo o tom rozhoduje).

co si představujete pod pojmem "při potřebě státu"? monetizaci? tak sry ta je zakázána, a jaké má důsledky lze pozorovat na zářném příkladu usa, kde již probíhá 100% monetizace dluhu - tedy veškeré dluhy státu kupuje centrální banka. tudíž nekontrolovatelná emise dluhu a nekontrolovatelná emise peněz, protože centrální banka s pravomocí tisknout peníze může dluhu nakpoupit nekonečně mnoho. výsledek? optejte se němců, kteří pamatují výmar.

dokud budou peníze existovat a vznikat jako dluh a nebudou podloženy ničím (reálnými aktivy jakéhokoliv druhu), jste v začarovaném kruhu.

pokud budou peníze vznikat jen na základě existujících reálných aktiv, pak bude úplě ukradené, kdo a jak velký počet subjektů je bude tisknout. nikdo pak nebude moct vytvořit víc peněz, než kolik odpovídá objemu reálných aktiv určených ke směně (na část aktiv mimo směnu ani peníze potřeba nejsou).

ale ta odpověď na otázku v úvodu mě opravdu zajímá, jsem zvědav, co si lidé dokážou vymyslet za konstrukce.

255117

15.10.2011 16:40

„Velký Blízký východ“ a „Velký Izrael“ – druhá část

RE: Zakladni chyba ,kterou Spojene Staty prohlubuji cim dal ,tim vice.

dub 94.?.?.?

žvaníte hovadiny. v těch vlacích odjeli obyčejný hospodský a vetešníci.
a na příkaz a v zájmu jejich elity, která se v žádném vlaku neobjevila. odsrali to jako vždycky zase jen obyčejný lidi, kteří o ničem nerozhodovali a ani nevěděli. starali se o živobytí, jako všichni ostatní. někteří z nich mohli být lidsky hajzlové, ale ti byli a jsou všude.
nebo jste snad zaregistroval, že by se ve vlaku objevil warburg, sachs nebo kdokoliv jinej, kdo to celý vymyslel, řídil a financoval?

255219

20.10.2011 16:11

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Legrační překlep (asi?) mají na straně 3:

dub 94.?.?.?

na významu to snad mění velmi podstatně ne?
bez toho "zabíjení" text tvrdí, že se tam plyn nepoužíval a komory nebyly.
avšak s tím "zabíjením" text tvrdí, že se plyn používal a komory tam byly, ale nikoliv kvůli zabíjení (ale kvůli odvšivování).

to je sakra rozdíl ne?

255629

24.10.2011 16:25

Zločiny neoliberalismu

RE: Nesouhlas

dub 94.?.?.?

ani vy nemáte přesnou definici investice,pokud z toho vylučujete živou sílu.
protože pokud jsou pro vás investice výrobní prostředky, musí být pro vás investice i mzdové náklady, protože bez lidí to nejde, jsou to také "výrobní prostředky". a když jim nedáte nažrat, obléct, ohřát, přijdete o ně.

nic není tak jednoduché, jako moudré poučky "ekonomů"[smích]

255845

25.10.2011 21:32

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: KADÁFÍKOVA SMRT aneb CYNICKÝ VEČERNÍČEK

dub 94.?.?.?

no oni moc nemlčí, využili to pro diskreditaci zmrdů a poukázání na válečné zločiny, protože poprava válečného zajatce mezi ně patří.
a až se plukovník vynoří, bude už hitlary pro smích úplně všem...

255955

02.11.2011 17:24

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

jistě, stačí hyperinflaci a systémově implicitní nadspotřebu přejmenovat (nebo si snad myslíte, že se to od stávajícího systému nějak liší?), a náhle je to funkční model...
ach jo, proč si lidi nejdřív nenasadí mozek, než začnou něco plodit.

256473

02.11.2011 18:32

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

jistě, ale hezky rostou ceny, protože se všichni snaží bezcenný zahnívající hajzlpapír vyměnit co nejrychleji za něco trvalého.
a namísto podpory udržitelného rozvoje a minimalizace nadměrné spotřeby se dělá přesný opak - nakup co největší hromadu šrotu, dokud ten hajzlpapír něco platí.

takže i když nejde o zvyšování peněžní zásoby, výsledné efekty jsou identické. a o to jde.
nehledě na to, že v takovém prostředí si nikdo není schopen nakoupit zboží dlouhodobé spotřeby, protože než na něj našetří, moudří soudruzi na radnici mu z jeho úspor udělají hovno, doslova.
takže děkuji, nechci[smích]
je to totiž jen další ukázka nepochopení podstaty problému - a tím nejsou peníze a jejich množství, ale podstata peněz, jak jsou vytvářeny a čím jsou kryté.
stejná hovadina, jako když moudré dělnické kádry požadovaly zrušení peněz a zavedení socialistických poukázek v domnění, že když se něco přejmenuje, stane se z toho něco jiného[smích]
bon chance

256479

03.11.2011 18:36

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

nemáte tak docela pravdu, směna zprostředkovaná penězi závisí i na kvalitě peněz.
pokud budou peníze nekvalitní, tak i za jejich omezeného množství je nebude nikdo chtít, a tudíž dojde k nárůstu indexu peníze/zboží, tedy ke zvýšení cen.
když budete mít hnijící peníze, je to jako ekvivalent reálného zboží velmi nekvalitní komodita, a nebudete ji chtí akceptovat, nebo jen s velkou prémií. takže v důsledku hnijících peněz nebude o tyto peníze zájem, tudíž množství peněz požadované za reálnou hodnotu vzroste (cena). takže nejen, že budete mít vysoké ceny, ale téměř nulovou směnu, protože tento hajzlpapír nikdo chtít nebude.

barter je jen jiná forma směny. a v dnešní technologické době není barter žádný problém, protože počítače jsou schopné směnné indexy (ceny - poměry zboží a ke zboží b) evidovat bez problémů, takže v případě čistého barteru odpadají peníze jako účetní zprostředkovatel směny a směna probíhá ve své nejčistší podobě.

jistě, ale nejdřív to lidi musí pochopit. a pak tu musíte mít systém, který je k takovému chování stimuluje, a nikoliv k opaku.

a k opaku je stimuluje i systém hnijících peněz, protože je musí udat za cokoliv dřív, než jim shnijou. navíc jak říkám tento systém znemožňuje produkci zboží dlouhodobé spotřeby. v tomto systému může přežít sedlácká osada, protože lidé pracují v podstatě jen za stravu (za střechu nad hlavou již ne, protože si na ni nikdy díky hnití peněz nenašetří). takový hezký středověký komunální feudalismus. ale větší celek v něm fungovat nemůže.
udělejte si myšlenkvou simulaci tohoto modelu, a když ji uděláte poctivě, budou se vám ježit chlupy nejen na hlavě...

256513

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 101 čtenářů částkou 17 396 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 2

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 0

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 8

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 16

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,60 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,88 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 987,72 Kč
1 unce stříbra
486,95 Kč
Bitcoin
927 305,55 Kč

Poslední aktualizace: 25.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 394 555