Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané f-čelař

Nalezeno 19 příspěveků, 18 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.01.2010 00:00

Kalamita

RE: Víte, co znamená slovo

f-čelař 62.?.?.?

Nechte ho být, armagedon nebo voldemrdi, to máte fuk, mám pro Vás mesič od Něho.

209962

12.05.2010 20:54

Svobodní lžou, Řecku jsme nepůjčili ani 1 €!

RE: Nelže spíše pan Fasulis?

f-čelař 216.?.?.?

Fascinující…
Zvára:
Stejně jako nám, také Řecku pomůže jen zvýšení konkurenceschopnosti a motivace k práci. A především zeštíhlení státu.
Jako bych to už někde slyšel…
Ve jménu konkurenceschopnosti je „stát zeštíhlován“ už dvacet let, stejně tak byly ve jménu konkurenceschopnosti prodány banky, infrastruktura a klíčový průmysl…
Hm…teď můžeme konkurovat točením hřídele, ale jak to sakra motivovat…více za práci? Ale kdež, pravý opak motivuje daleko více a nejvíce motivují dluhy (takže zadluženej blb je ideální)…
Zvára:
Co to znamená? Deregulovat, snížit a zjednodušit daně, zjednodušit sociální systém.
To je nápad (neslyšel jsem to už někde?), takže tu lichvářskou díru zalepíme čím…daněmi tedy ne, „konkurence“ už stejně položila vše, co si konkurovalo, sociální systém je v mínusu taktéž (tedy pokud ho úplně škrtneme, tak akorát zpomalíme zvětšování díry), tak už jen deregulovat, ale co? Třeba nájemné? Pronajmeme deregulovaně všechno (ale co) třeba bankám? Tím se dá lepit díra v rozpočtu?

(to jsou snad ještě horší kecy než toho Fasulise)

219173

13.05.2010 17:36

Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

RE: Konecnym vysledkem lidske inteligence je smrt a nebo

f-čelař 208.?.?.?

Diskuze o utracení zmatené a bojácné populace klackem mocného oligarcha je fakt sranda, kdyby nesměřovala přesně k tomu, čeho se svíjící se veřejnost tak bojí – tedy její likvidace.
Vyplývá to ze zafixované představy zlého mocipána sedícího na pytli peněz, ničícího vše živé. Tato představa bývá tak intenzivní, že zcela zastíní skutečnost, že se nebožáci vždy vymydlí sami mezi sebou, stále více se nenávidíce. Je to přirozený důsledek vůle „najít viníka“, kterého tak vždycky najdu.
Nemyslím, že prapůvod je v pokleslé genové výbavě chudiny a její hluboké mentální retardace, ale spíš ve světonázoru, a z toho také obvykle vyplývajícího způsobu obživy. Pokud někdo považuje za normální poctivě tvořit ve prospěch celku, je tím nakonec natolik zaneprázdněn, že často nemůže ani rozlišit jiné motivy chování vedoucí k postupné normalizaci jevu – ojebávání těch, kteří se tak „hloupě“ snaží. Stačí ještě vyrobit normy a nástroje k utužení takového chování, a potom i „ojebávání znamená inteligentní činnost“. Jestli potom dojde k vynucování a automatizování za pomoci většinové tvárné masy směrem k zabezpečení ojebávačské profese, je jasné, na čí straně zůstává „výhoda“.
Tato „výhoda“ ovšem vede k trvalé nerovnováze a nutnosti se zakopávat ve svých pozicích, tedy třídit společnost, kde pak „třídy“ mají hrát své „přirozené“ role. To ale vede k dalšímu prohlubování nerovnováhy, což musí končit hroucením systému, a to sebou obvykle bere i notnou část již mezitím rozbujelého ojebávačstva. Výhoda se rázem stává nevýhodou, neboť parazit v době nouze není schopen samostatné obživy, a také přirozeně hyne – byť se před tím jevil „inteligentní“…
Určitě se najde vícero způsobů, jak si postupně přivodit ten tolik očekávaný zánik... [mrknutí jedním okem]

219229

13.05.2010 20:52

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

f-čelař 61.?.?.?

Teď to ti astrologové dostali nandáno…
Jen jedna věc …je astrologie a „astrologie“, což může vypadat divně a „nevědecky“, potíž však nastává v momentě, kdy zjišťujeme, že ti astrologičtí pavědátoři nějak podivně stojí za tím, co jsme zvyklí nazývat „náboženství“. Můžeme namítnout, že náboženství je jen takové ohlupování tupého pověrčivého davu (prakticky celého světa), který se tak nechává ochotně ovládat…dobrá, ale pak je ještě více zarážející skutečnost, že ona hypermoderní vědecká veřejnost se skládá hlavně z věřících „vědců“ (proboha proč), včetně toho, že v pozadí tzv. převratných objevů (i těch úplně exaktních) stojí často církevní kruhy, což se týká třeba i teorie velkého třesku včetně té relativní
Já teda nevím, ale zrovna ty astrológy bych tak nepodceňoval, někdy to dokonce při bližším oťukávání vypadá tak, že věda je ve skutečnosti scestná odnož astrologie. [smích]

219240

14.05.2010 09:27

Jak by vypadala NASA, kdyby existovalo duševní vlastnictví vědy

RE: Dotaz

f-čelař 78.?.?.?

Hele, někdy za jasné noci za městem na kopci se zadívej do noční oblohy…je to naprosto fascinující organismus a je možné, že provozuje něco podobného jako my – prostě si jen tak myslí… proč ne?
Věda celkem naivně zkoumá příčiny rozebíráním důsledků – pozorováním. Ale co je to pozorování? Mohu čučet na předmět celé roky a těžko si při tom uvědomím, že na něj vejrám skrze názor někoho jiného, a proto klidně můžu tvrdit, že slunce obíhá a země stojí, a tak to může být se vším, neboť příčiny nestojí mimo pozorování, ale již v pozorování samotném… a proto se v důsledku klidně může z vědce stát třeba svědek jehovův.
Jaká je souvislost mezi špičkou nosu a malíčkem u nohy – vůbec žádná, nebo také totální. A stejně tak se můžu podívat na vesmírná tělesa v souvislosti s pozemským životem. Nakonec astrologové mohou hledat vztahy nejen mezi člověkem a hvězdou, ale i civilizačními cykly a cykly vesmírného uspořádání. A pak už je to jen krok k příchodům mesiášů…
S tím porodem se to má tak, že dojde k rozdvojení něčeho, co bylo spojeno. Jako nenarozenec jsem někde, co je můj svět, kde mohu (kdyby to šlo) tušit něco, co je za jeho hranicí – tedy z tohoto pohledu je narození vlastně smrtí ve světě, do kterého nelze nazpět. Odtud už není daleko ke zkoumání cyklů, a ty byly od jaktěživa poměřovány s děním na obloze.
Pokud někde logiku nevidím, to ještě vůbec neznamená, že tam není. Třeba zrovna to patentování má logiku vcelku úžasnou – ochrana duševního vlastnictví – každá trubka běží se svým nápadem na úřad, kde je to pěkně podle čísel zesumírováno a parazit už nemusí ani vymýšlet, stačí mu jen sáhnout proto, co se mu zrovna hodí (případné poplatky jsou pak pro to zlenivělé a parazitem tak pěkně infikované příbuzenstvo [mrknutí jedním okem] ).
Možná by stálo za to, nechad si patentovat nápad. [cool]
Nápad má taky svou jistou zákonitou silovou strukturu hned ve svém počátku. A pak každý, kdo zrovna nemá pokleslou čelist, bude pěkně platit, protože má zcela jistě "nápad". [chechtot]

219268

17.05.2010 08:30

Nůžky se rozevírají

RE: Bohatší bohatnou, chudší chudnou?

f-čelař 78.?.?.?

ani toto není jisté, těch 20 může být za tohoto stavu rychle proměměno v mínus 20, a to bude nejspíš to, co se blíží dnešní skutečnosti...

219490

17.05.2010 10:15

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

f-čelař 216.?.?.?

Člověče, libertariánská „léčba“ (nebo jiné – podobné) mi připomíná současnou medicínu…vymyslíme diagnózu, a pak budeme pacienta léčit, dokud nezemře…
Zaklínadla o svobodě jsou blábol, který nelze naplnit, pokud připouštíme nástroje (ve vašem případě ekonomické), které jsou vyjádřením rozdílného postavení ekonomických subjektů…(například nelze připustit úročené úvěrování, neboť je zdrojem nerovnováhy a tudíž cestou do stále větší závislosti – nesvobody)
Jinými slovy – léčíte něco, co není příčinou choroby, proto se řadíte na stále početnější stranu těch, kteří pacienta udolávají a nakonec stejně jako se často děje i v medicíně, tak i tady, pacient spolupracuje na své likvidaci…

219494

17.05.2010 14:57

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

f-čelař 217.?.?.?

Drtivé většině obyvatel Čech by to bylo nejspíš šumafuk, a pokud by měli pocit, že by tím obyvatelstvo Moravy něco získalo za současného rozložení sil v Evropě, tak by určitě nikdo ničemu násilím nebránil. Mě osobně by bylo i jedno, kdyby se Česko změnilo třeba na Moravsko…
Ale mnoho lidí cítí, že naše potíže teď vězí úplně jinde a pokud by došlo k politizaci „moravského“ problému, tak to budou především Moravané a hned za nimi obyvatelstvo Čech, kdo bude při nějakém urovnání tratit.
Pokud by chtěl někdo budovat impérium, tak první, co bude v jeho zájmu je to, aby se tu objevily „poškozené národy“, co potřebují ochranu vůči jejich „zlým bratrům“. Proto je nanejvýš důležité si ověřit, za jakých okolností své zájmy chci uspořádat.
Když Moravané stěhovali své sídlo do Prahy a na Hradě se usadil Svatoplukův bratranec Bořivoj jako hlavní dědic spojených území (velice pravděpodobně syn vladaře Rostislava), bylo jasné, že ještě sňatky podpořené vazby na slovanské kmeny v Polabí (dnes Německo) znamenají přímou hrozbu Svaté říši v její „drang nach osten“.
Vzhledem k tomu, co se dnes dovídáme z latinsky a prořímsky orientovaných kronik je pustá propaganda vydávaná za historii, lze se domnívat s vysokou pravděpodobností, že patrně opak toho co je nám servírováno, bude skutečnosti blíže. Václav a Ludmila (jakož i mnoho jiných) bylo odstraněno především v zájmu Říma. Boleslav byl mocný odpůrce sv. říše (podle arabských kupců nejmocnější panovník severu), a její latinští politruci se zmohli pouze na jeho špinění, ale nutno uznat, že úspěšně, přestože právě václavský kult vzešel z Boleslavova popudu. Jenže „křesťanské“ metody při budování impérií jsou velmi osvědčené a tak muselo dojít i na kouskování území vzdorovitých sousedů, a tak Barbarossa přesně podle římských metodik začal území dělit udělováním říšských titulů, proto vzniklo i moravské markrabství a nutno dodat, že to byla skutečná rána pod žebra východním „rebelům“. Země upadly do vleklých potyček, které se podařilo urovnat až silným panovníkům z řad posledních přemyslovců a území udržet pohromadě i s notnou dávkou svéprávnosti a svébytnosti v rámci koruny.
Proto bych byl velmi opatrný při nějakých emancipačních pokusech, abych tím neposloužil někomu jinému daleko více, než sobě…

219523

17.05.2010 19:32

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

f-čelař 87.?.?.?

Je bezpochyby markantní, že pochopit princip úročení a důsledky úroku dělá největší problém těm, co mají dojem, že ekonomie je jejich parketa (není divu, bez lichvy, tedy úroku, by celá „ekonomika a finance“ šly do kopru i se všemi těmi nezbytnými „odborníky“)
Ale jen jedna věc – lichva není možná bez ideologické a mocenské podpory, musí být systémem institucionalizována a všeobecně přijata jako „normální“ (něco jako - úrok je v pohodě, za vše můžou zelení mužíci). A na to rudoštít prostě nestačí, lichváři vždy končili špatně jako první na ráně, pokud neměli oporu v moci světské a především duchovní. Banky a jejich „majitelé“ jsou nástrojem třetího, a ten musí vládnout armádou, zpravodajci a především ideologií, náboženstvím a vzdělávacím systémem…Nelze si prostě jen tak říci, teď budu tisknout, úročit a korumpovat, to prostě skončí dotyčný v plamenech ani nemrkne…
Pokud toto bylo pro společenský systém použito, tak jen proto, že to v určitý moment považovali za „užitečné“ ti, co předtím to samé neumožňovali. Je to jednoznačně aplikováno jako nástroj rozkladu společenství s tím, že pro určitý moment jsou připraveny „konečná řešení“. A ty nebudou milá ani veřejnosti a ani lichvářům, ale v ten daný okamžik budou milejší než stávající stav a tedy budou se „slávou“ nejspíš přijata…
…nebo…?

219537

20.05.2010 14:39

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

f-čelař 78.?.?.?

Kdyby chtěl někdo zdiskreditovat myšlenky obsažené v programu DS, tak by to těžko mohl dělat lépe, než právě DS … A kdyby někdo chtěl „nenápadně“ poukazovat na sympatie DS k idejím říše, tak by to nemohl dělat lépe, než právě Ervín… asi tak… [smích]

219766

Papež, nebo Čína…
To jsou dvě veličiny, které se v této úrovni míjí.
Když se řekne Evropa, máme na mysli bílou civilizaci, když se řekne papež, je to idea „Řím“, když se řekne „Řím“, je to říše, a jsme u „říše bílých s římskou hlavou“… tedy žádné „NWO“, ale pěkně starý koncept „věčné říše“, tedy všepohlcujícího (tzv.katolického) impéria (Ameriku nevyjímaje). Ono to má také své mocné tzv. „reformační“ odpůrce, kteří katolickou ideu „dekatolizují“ a tím dochází k „drobení“ pyramidy v jejích jednotlivých úrovních. Nicméně nosnou silou je stále představa „nejvyššího“, proto drobení pyramidy, přechází vždy do nakupení pyramidy nové.
„NWO“ byl určitý nápad po „překvapivém“ rozpadu tzv. východního bloku, který byl však překvapivý jen na určité úrovni, kde panovala představa „bipolárního“, potažmo „multipolárního“ světa, i ten byl ale vždy od určité úrovně stejně vnímán jako unipolární svět bílé civilizace, o jejíž případné hlavě (či svazku hlav) se lze pouze domnívat o koho jde (ale to stejně stále nevylučuje síly se zcela jinou představou o uspořádání).
Tím jsem chtěl naznačit, že se vždy jedná o prolínání sil. A to má projevy v čase jako nějaká období a doby. A podle toho, jak se liší představy o uspořádání světa (world order), tak se budou lišit i ony fáze na cestě „k tomu“, nebo „od toho“. Jinak řečeno, pro někoho to může být cesta k „NWO“ a pro druhého naopak cesta do „světového bordelu“. Z pohledu těch, co skrze dědu Buše prezentovaly své názory v OSN, je nejspíš nutno nyní projít fází chaosu, aby bylo možné směřovat ke kýženému uspořádání, přičemž vůbec není vyloučeno, že právě onen proces rozpadu byl mnohými aktéry v jiném levlu považován za cestu k jejich představě „NWO“, přičemž v další úrovni „vzestup k NWO“ zcela jistě ještě nezačal.
Co se týká „zachování energie“, to je přijímané dogma, které zase od určité úrovně nemusí platit. Mezi hmotu a energii lze dát rovnítko, je to vlastně totéž, jen v různém údobí projevu (hmota je hmatatelná energie). I zhuštěná síla – hmota, má své počáteční a konečné projevy, kdy vzniká její projev, pak se zachovává a pak zaniká. Má teda svou fázi nebytí, do které se zhroutí nebo rozptýlí a svou fázi bytí, ve které se proměňuje (zachovává). A to celé probíhá zase kolem nějakého bodu rovnováhy. Pokud to budeme domýšlet, tak náš „hmotný“ svět ve svém projevu je již světem řetězce následků. Lze to skutečně ovlivnit v „říši příčin“, když je to vlastně „mimo“? No, ten kdo to dokáže, je skutečným vládcem tohoto světa. A já jsem přesvědčen, že když to dokáže jeden, může i druhý, jen to procento těch co na to ještě nemohou přijít, bude někde ke stu.

219831

28.05.2010 13:15

Řekové to chápou

RE: tvrdá ruka na Řecko

f-čelař 94.?.?.?

1. je původu lichvářského, stejně jako jinde
2. HDP je nic neříkající údaj, co se týká praktického hospodaření, dnes je to kritérium dobré tak pouze pro účely lichvy
3. pokud ztratí USA své vojenské postavení, ztratí se i pozice dolaru a bude na tom daleko hůř než Řecko, ztráta zájmu o dolar jim tak nikdy neumožní vyrovnat hospodaření, pokud se nezmění jeho principy
4. to jenom znamená, že tam už USA šetřit nemůže
5. no to je jedno, můžeme to přepočítávat třeba na ojra, ale asi platí, že americké banky jsou ve finanční hře až "třetí vzadu" a objem peněz otáčející se přes EU prostor je nejspíš víc jak 6krát vyšší

Řekové se chovají naprosto logicky, rozpočtové škrty je prostě vrací jen do role lacinějších otroků splácejících nesplatitelné, jak si peníze rozdělují je až druhá věc.

220424

11.06.2010 18:16

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

f-čelař 192.?.?.?

kam na to chodíš...
>Chtěl být v mládí rabínem - ale židovskými kruhy bylo rozhodnuto že se stane katolickým knězem a bude škodit Církvi!

A tak ho rabíni prostě dali na studia do Papežské lateránské univerzity v Římě.
(asi je kryptožidovská)

[oči v sloup]

221768

11.06.2010 18:26

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

f-čelař 87.?.?.?

Zní to celkem logicky, to co říkáte, neboť pravdu může mít jen ... papež?
Jestli má pravdu jenom papež se svou církví, potom ostaní vlastně musí lhát a mlžit, když se zrovna neshodují.

221769

11.06.2010 21:14

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

f-čelař 81.?.?.?

Tak to potom vcelku sedí. Patrně něco nebude v pořádku ani s jezuitskou Papežskou univerzitou Gregoriana, která zásobuje Vatikán papeži. Papežská lateránská univerzita zase zásobuje další univerzity teology a odtud se nám potom ta nákaza šíří nezadržitelně jako lavina. Tak tomu říkám Církev. Čí to je církev?

221788

02.07.2010 09:56

Skupinka Romů brutálně zbila třináctiletého hocha

RE: bude to chtít studený obklad a odpojit od internetu

f-čelař 217.?.?.?

To vypadá na nějakou jejich tabulku, kde je posečítáno, kolik se jich dobrovolně k víře hlásí. Když pak klikneme na odkaz (třeba Česko), tak tam rozvádějí odhad, kam by mohli v optimismu s čísly zajít, kdyby se přičetli i ti, co svou víru tají (ale i tak je to v Česku pořád v řádu promile, tedy 10-15 tis).
Pokud to ale převedeme do lidského uvažování, tak zjistíme, že žid (podobně jako cikán) má původně jako pojmenování i jiný význam. A proto se z toho obecně nedá nic vyvodit, co se týká počtů. Spočítat se dají pouze věřící judaisté – židé, kteří se se svou vírou netají a hlásí se třeba v Česku k židovské obci. A těch je někde okolo 3000.
Avšak dnes se běžně hovoří i třeba o Židech - Izraelitech , tedy semitských bratrech arabů - Izmaelitů. Ti ale zmizeli z dějin, když je Římané pobili, naverbovali a jejich záznamy spálili… Pokud zbyli, tak jsou to etničtí příbuzní arabů a bude jich poskrovnu, nejspíš někde v blízkovýchodní oblasti (a drobné enklávy po středomoří). O Židech v Evropě se začíná hovořit možná někde v souvislosti s Dreyfusovou aférou ve Fr., ale především fašist. režim v Německu vypracoval teorii o Židech jako etniku, což je dnes akceptováno i mediálně a kouří se z toho z kdejaké hlavy. Je to stejné, jako by někdo nadělal ze svědků „starobylý národ Jehovistů“. Přičemž Židy nadělali z židů etnika Aškenáz, tedy etnika nesemitského a se vší pravděpodobností germánského původu (jidiš je téměř jako němčina). Ve skutečnosti šlo tedy o ideologickou záležitnost zastřenou do etnické...
A teď už jen stačí vyrábět a vyrábět zkazky, kde všude toto virtuální etnikum řádí, a bledá upocená postava připoutaná k počítači blouzní hrůzou, kdy na ní z monitoru hupne „Žid“ a s celou partou ďáblů jí ugrilujou ...třeba tady boby nohejl, kdoví, jestli vůbec vychází na světlo... [mrknutí jedním okem]

223225

02.07.2010 10:01

Centrální bankovnictví v krizi: Zhruba dvacet zemí na pokraji platební neschopnosti

RE: Dlhy, dlhy, dlhy.....

f-čelař 217.?.?.?

Rosťo, právě právníci jsou extra sorta a míza systému, bez něj by zhynuli a systém bez nich by již nebyl to, co býval...

223226

07.07.2010 15:37

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: Pro Petra Řehoře

f-čelař 217.?.?.?

Biblické dějiny mají svá úskalí. Potomci Cháma (hamité) byli nejspíš velkou měrou semitizováni (překryti populací semitského původu). Něco jiného bude ale jejich vrstva privilegovaná… Jejich kněží měli božstva známa od prvních civilizací až dodnes (katolická církev), tedy i judaismus převzal mnoho z jejich náboženského systému (nejspíš dobrovolně – nedobrovolně). Stejně tak se tento systém překrýval i v severní části Egypta.
Velkým otazníkem jsou tzv. mořské národy. Nejspíš byly právě hamitského původu a zakládaly kolonie v celém středomoří. Určitá spojitost je i mezi náboženským systémem Etrusků a právě mořských národů… nebo např. některých národů ve starém Řecku.
Otázkou je, co je vůbec ten národ, neboť kolonie je spíš systémem starousedlíků a cizí ideomocenské zprávy, což může být jakýsi prastarý „elitní“ systém „národů“ pod cizí správou kdy „elita“ nemá svou obec, pouze obce okupované. Dokonce si dovedu představit prastarou „nadnárodní entitu“ kolonizátorů, kterým by vlastní národ byl vlastně v jejich byznysu na obtíž, a tak mezi sebou pěstují pouze „kulturu vládnutí“. To vše mi nejvíc ukazuje na zbytky středomořských národů, tedy patrně hamitů.

223463

10.07.2010 20:33

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: Světová židovská konspirace

f-čelař 78.?.?.?

...předpokládám, že to je česky, a psal to jeden Takyjeden: "po dobu procesu v pětipokojovým bytě v Římě"
...v případě, že proces vedla inkvizice (což bývalo normální), tak nejspíš platí: "Tak to ví přeci každý (kdo chodí poctivě do kostela), že inkvizice slavila své největší "úspěchy" dobrým slovem a pohostinností..."
Proč?
Prostě proto, že Galileo odvolal.
[cool]

(Stačí to takto doloženo?)

223790

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 68 čtenářů částkou 9 439 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Už je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla11.02.20 09:15 Česká republika 10

Výzva a prosba o pomoc: Zbývá jen pár dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy. 11.02.20 07:45 Česká republika 2

Jsme horší než nacisté10.02.20 12:37 USA 1

Indie pošilhává po Velkém bratrovi po vzoru Číny10.02.20 10:21 Indie 1

Na ruské základně nouzově přistálo letadlo, téměř ho zasáhla syrská raketa07.02.20 10:54 Sýrie 3

Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací07.02.20 08:55 Česká republika 4

Německo šílí: Durynský premiér po jediném dni rezignoval. Vyčítali mu hlasy od AfD06.02.20 15:51 Německo 5

Vylodění okupantů v Pozzallo - Itálie 2.2. 202005.02.20 10:30 Itálie 4

K čemu cvičí černoši střelbu na střelnici v Praze Michli?04.02.20 21:23 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
23,09 Kč
Euro
24,98 Kč
Libra
30,07 Kč
Kanadský dolar
17,42 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 049,80 Kč
1 unce stříbra
419,61 Kč
Bitcoin
229 340,41 Kč

Poslední aktualizace: 18.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 210 404