Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Lone

Nalezeno 89 příspěveků, 3 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.11.2003 19:38

Ta představa mi nedá pokoj

Ta představa mi nedá pokoj

Lone 195.?.?.?

Zatímco rodina je reálným sociálním útvarem, který lze snadno definovat, pojem rasa je velmi sporný. Antropologické a genetické studie ukazují, že veškerá populace má společného předka (a to ne pouze ve smyslu živočišného druhu, ale konkrétního jedince resp. rodinu!). V globální populaci proto dochází k diverzifikaci pouze při izolaci. Přechodně se tak mohou vytvářet odlišné subpopulace, které se však dříve či později mísením opět přetvářejí. Konstantní rasy tedy skutečně neexistují. Pojem národ je již zcela efemérní, jediným kritériem příslušnosti je cítění každého z nás (občas hojně přiživované nejrůznějšími populisty ve jménu čehokoli co se zrovna hodí)
Tolik k terminologii. Jinak mám pocit, že tento článek daleko víc než o promyšlené analýze problému svědčí o silných předsudcích a apriorních negativních emocích pisatele. Nemyslím, že bychom se měli omlouvat za to, že žijeme (nesmyslné jsou ostatně i omluvy za křivdy, spáchané našimi předky na předcích jiné "rasy" - a že jich bylo požehnaně!) Pocitu odpovědnosti za svět který spoluvytváříme se však zbavit nemůžeme (mimochodem, bílá rasa mění běh světa více než jakákoli jiná v historii, to je evidentní). Je pravda, že hladomor v Africe jsme přímo nezpůsobili, ale nepřímou vinu rozhodně máme! Evropané a v moderní době i američané bez skrupulí plení přírodní bohatství, rozvrací fungující sociální struktury, zavlékají choroby (ne AIDS, ale pravé neštovice, tuberkulozu aj.) a páchají desítky dalších nespravedlností leckdy ve jménu dobra. Kdo myslíte, že jezdí v autech vyrobených z afrických rud, poháněných africkou ropou, kdo si zdobí pracovní stůl z afrického mahagonu roztomilými figurkami z africké slonoviny? Takže až si pánové příště dáte čokoládu (kakaovník dovezli bílí z Ameriky, ukradli půdu, nahradili jím původně pěstované plodiny, na plantážích pracují černoši), rýži, banány atd., zkuste se zamyslet, jestli ta rodina co vám klepe na dveře nemá tak trochu pravdu.
P.S. Čistokrevných rasistů vidím tady v Čechách kolem sebe taky dost - málokdo z mých spravedlivých spoluobčanů se třeba při jednání s vietnamci ubrání despektu a grandioznímu stylu jižanských otrokářů.

21464

11.11.2003 16:05

Ta představa mi nedá pokoj

RE: Ale ne !

Lone 195.?.?.?

Můj pocit zodpovědnosti se (snad) projevuje tím, že své jednání poměřuji mimo jiné tím, jaké důsledky může mít pro ostatní (a nejen pro sousedy z vedlejšího domu). Řešení pochopitelně nemám, za mesiáše se nepovažuji. Pokud o věci přemýšlím, řekl bych, že životaschopný systém vybavený zpětnými vazbami a dalšími mechanismy vzniklými dlouhou evolucí má tendenci po vychýlení vnějším vlivem opět dospět do rovnováhy. Pomoc, tak jak tomu slovu rozumíme my evropané, většinou situaci jakýmsi obchvatem spíše zhorší. Možná tím dostačujícím prvním krokem je pokora? (jsem nefalšovaný pohan [smích] Připadá mi, že západní systémy vedou lidi k přesvědčení, že všechny velké věci působí stát, a ten se také má postarat o nápravu. Jedinou cestou je podle mne změna, která začne v (každém) jednotlivém člověku. Pochopitelně jsem já osobně žádný hladomor nezpůsobil, a nic z toho co udělám nemůže katastrofám zabránit. Pocit odpovědnosti spočívá v tom, že i tak se budu chovat způsobem, který způsobuje co nejmenší škody. (tedy třeba šetření zdroji, třebaže "se to ztratí a stejně to dělají všichni")
Pracuju jako doktor v nemocnici.
Co se týče odlišnosti mongoloidního plemene, nemohu to ani potvrdit ani vyvrátit. Nikdy jsem o této (heretické a proto tajné) teorii neslyšel, což však nic neznamená, antropologie se nachází na pokraji mého zájmu. (t.č. čtu seriál o evoluci lidského druhu v časopise Živa) Přesto bych trval na názoru, že díky kontinuálnímu mísení jednotlivých subpopulací nic takového jako rasa neexistuje. Genetická struktura lidstva se dynamicky mění v nekončícím procesu, z kterého vnímáme pouze zlomek, proto se nám může zdát, že jednoznačně rozlišujeme několik ras. Děkuji za vaše názory.

21503

17.11.2003 14:02

George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

Lone 195.?.?.?

Co jsme se vlastně z článku dozvěděli? Nakolik přínosný je názor jedné soukromé osoby (jakkoli bohaté a vlivné), navíc vytržený z kontextu?
Bez židů by antisemitismus neexistoval ex definitione, v tomto smyslu jsou tedy jeho skutečnou příčinou. U většiny evropanů naší generace se odpor k židovství nezakládá na negativní přímé zkušenosti, prostě proto, že židovského v Evropě po válce mnoho nezbylo. Argumentovat tím, že když lidé židy nenávidí, určitě to má nějaký důvod je velmi povrchní a s logikou to má málo společného (tzv. vylučovací metoda důkazu - je prostě vyloučeno, aby Jára Cimrman jazzmanem nebyl)
Podle mého názoru je zdrojem antisemitismu především chytře využitá tendence každého člověka projikovat své negativní emoce a motivy - abychom si uchovali pozitivní sebehodnocení, máme sklon potlačovat vědomí vlastních potřeb, které jsou v rozporu s obecně uznávaným morálním standardem a "odhalovat" je jako motivy jednání u druhých (= projekce, jeden ze základních principů tzv. "hlubinné psychologie" - největší strach ze zlodějů má ten, kdo by sám rád kradl, ale netrouá si)
Dav nemá sice vlastní názor, ale snadno si nechá nějaký podsnunout, pokud je v souladu s jeho sklony.
Otázkou je, kdo využívá přirozené potřeby lidí hledat viníka vlastního neúspěchu v někom jiném - jsou to sami židé? To mi příliš smysl nedává, ale možná paraniodnější z vás na nějaký důvod přijdou - s chutí do toho!
Ad "všichni jsme svědky izraelské genocidy páchané na palestincích" - klasický argument typu "Každý soudný člověk vidí, že..." - ani já, ani vy nežijeme v Izraeli, takže svědky nejsme, své informace máme pouze ze sdělovacích prostředků, které ukazují to, co majitel chce, abychom viděli.
Tvrzení, že židé dělají palestincům totéž co nacisté židům má stejně chatrné základy.

21730

18.11.2003 12:32

George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

RE: George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

Lone 195.?.?.?

Do mé generace počítám lidi ve věku od 30 do 50 let. Podle charakteru příspěvků předpokládám (možná chybně) tento věk u většiny autorů (vzhledem k užívanému jazyku původem z Čech, třebaže pobývají v USA, Kanadě apod., nevzpomínám si zde na žádný příspěvek, jehož autor by žil v Izraeli, nebo se mýlím?) Nikdy jsem netvrdil, že je v této populaci antisemitismus běžný (naopak, chválabohu, za problém to nepovažuji), jen jsem chtěl říci, že zatímco u generace předválečné může mít případný odpor k židům původ v osobní zkušenosti, u příslušníků mé generace se jedná o odpor indukovaný zprostředkovaně (četbou, jinou osobou atd.)
Co se týká projekce, stojím na relativně pevné půdě (nejsem psychiatr, ale lékař ano), projikovat lze i do zcela fiktivních osob, naopak možná ještě lépe. K projekci je totiž do jisté míry nutné, aby její objekt aspoň v náznaku měl některé z projikovaných vlastností. Osobám, které skutečné židy neznají, je může zručný manipulátor vylíčit přesně v těch správných barvách (chceme-li židy intrikující, naložíme je do kabalistických tabulek, chceme-li nenasytné pijavice, vykreslíme je jako lichváře a harpagony, nebo cokoli jiného dle libosti) Jinak máte pravdu, projekce se uplatňuje i proti ukrajincům, cikánům, vietnamcům atd., zase ale spíše tam, kde chybí přímý kontakt. (tam, kde přímá zkušenost je, se bude spíše jednat o nenávist ke konkrétnímu člověku, nebo, chcete-li zůstat u psychoanalytické terminologie, o přenos, tedy přisuzování vlastností na základě zkušenosti s jinou osobou, ale pouze podle povrchní podobnosti - tedy např. cikán mě okradl ergo kradou všichni cikáni)
K 2. bodu - myslím, že tímhle způsobem tu někdo argumentoval (Malvarika? pokud ne, omlouvám se, mám sklon přisuzovat ženám emocionální spíše než racionální zaměření osobnosti). O tom, jestli vše má svoji příčinu lze vést filozofické spory (kauzální vs. finální princip) což určitě nehodlám [smích]) Jinak smysl Vaší námitky nechápu - že lidé nemají rádi židy je velmi slabý argument proti židům - v tom se shodneme? Lidé nemají rádi policii (hlavně zloději), což nutně neznamená, že policie je špatná. Že je žádoucí zkoumat příčinu této nenávisti je zřejmé. (Já jen tvrdím, že vztah nemusí být kauzální!)
Váš argument, že naše média nejsou v rukou arabů a palestinců mi připadá irelevantní - je snad obecně známo, že nepřátelští vůči židům nejsou jen arabové - co třeba němci? (kteří podle mých informací vlastní většinu našich denníků, mezi těmi mnoho židů nenajdete)
Jinak děkuji za věcný a kultivovaný tón Vašeho příspěvku a těším se na reakci!

21741

18.11.2003 16:10

George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

RE: George Soros označil Židy a Izrael za zdroj antisemitismu

Lone 195.?.?.?

Připadá mi dětinské trumfovat se navzájem krutostmi jedné a druhé strany (tedy nacistů a židů), bolest se změřit nedá a co se týká počtu obětí, nacisté jednoznačně vedou.
Nejsem historik a nesleduji ani nějak speciálně zpravodajství z okupovaných palestinských území, považuji ale za prokázané, že nacisté popravovali děti všeho věku (např. i novorozence postižené vrozenými chorobami) a na těhotných ženách prováděli kruté pokusy končící smrtí nebo nenapravitelným zmrzačením. Pokud je mi známo, nic z toho židé nejen nyní, ale ani nikdy v historii nedělali.
Jinak mě potěšil čtenář, který reagoval rychleji než já na zkazku o úmyslně vystřeleném oku - jediný smysl, který nacházím v takovém nesmyslu je štvát lidi proti sobě a podněcovat nenávist a agresivitu - tím nemyslím, že je to Váš úmysl, předpokládám, že jste to četl v "objektivním" tisku!
(to by totiž dokázal snad jen Vilém Tell - byl jsem na vojně a střílel z různých zbraní, je vyloučeno zasáhnout někomu úmyslně oko, navíc je známo, že střelba gumovými projektily je ještě mnohem méně přesná, proto také k podobným zraněním dochází)

Co se týká popírání holocaustu, nechci zabřednout do bezvýchodného solipsismu, popírat lze samozřejmě cokoli a vpodstatě do nekonečna.
Osobní názor: fakta (události) je možné přijmout - s jistou rezervou a po přiměřeném ověření (do té míry do jaké je možné bez cestování v čase) zatímco interpretace (např. proč se něco děje) jsou většinou nespolehlivé (tedy např. zničení mrakodrapů v NYC je fakt, který přijímám, ačkoli jsem si na sutiny nesáhl, ale kdo si je objednal, zaplatil a zorganizoval je jiná otázka. I kdyby se Usama přiznal, bude to sice fakt, ale interpretace může být různá - říká pravdu nebo lže?) Holocaust je hrůzný jako takový, ale na čí straně je dobro a zlo ve střetech mezi palestinci a izraelci, to je do jisté míry otázka interpretace. Činy obou stran dokážu s výhradami pochopit.
Za toto sémantické cvičení se omlouvám! [smích]

21749

09.12.2003 20:18

Odpočítávání k apokalypse?

Odpočítávání k apokalypse?

Lone 195.?.?.?

Několik raket by nedokázalo vymazat Izrael ani kdyby nesly nukleární hlavice. Atomové zbraně není radno podceňovat, ale ani přeceňovat. Na otázku, zda je Izrael připraven rozpoutat apokalypsu jaderné války bych spíš odpověděl, že ne. K tomuto názoru mne nevedou zaručené informace z nejtajnějších zpravodajských zdrojů, ale (snad) zdravý rozum - z plošného ničení nemůže mít nikdo prospěch. Tuhle premisu zřejmě uznávají všechny zodpovědné osoby, jak jinak si vysvětlit, že za 60 let nikdo tyto zbraně nepoužil? Kauzální propojování všeho se vším je doménou paranoidně oploštělého myšlení (jehož je článek křišťálově čirým příkladem)
Přesto bych souhlasil s názorem, že globální katastrofa lidstvu hrozí. Pramení v nekončící spirále nadvýroby zbytečností, uměle udržované permanentním výplachem mozků nás všech (reklama, úvěry atd.) Připomíná mi to barona Prášila, který se sám za cop vytáhl z bažiny až k nebesům. Za příčinu nicméně nepovažuji nezvládnuté řízení globální ekonomiky (a řešení nevidím), ale primitivní lidskou nenažranost. Trvale udržitelný rozvoj je blbost, je to licoměrný podvod ve stylu doublethinku, popírající elementární zákony logiky a přírody. Žádná populace nemůže růst tempem, který si lidstvo zatím udržuje. Nečeká nás exponenciála a pravděpodobně ani sigmoideální křivka limitně se blížící k asymptotě. Globální organismus lze nejspíš pomocí drastických prostředků ještě chvíli štvát, ale nakonec musí zchvácený padnout. Na jak dlouho stačí ještě zásoby ropy podle optimistických odhadů - 300let? Snad, ale jen za předpokladu, že v Číně se bude jezdit na kole a v Africe chodit pěšky. Připadá mi, že USA se rozhodly k utahování opasků - cizích, ale vlastní břich si hodlají nacpávat víc než kdy dřív. Řešením (nereálným) je pokora a skromnost každého člověka, pokus odstrkovat od stolu ostatní a sám si cpát jídlo za košili nepovede nikam. K. Vonnegut píše o stromu, na němž místo listů rostly stodolarovky. Lidé k němu proudili v zástupech, vraždili se u jeho kořenů a poskytovali mu tak výborné hnojivo. Tak to chodí...
P.S. Pro ty z vás, kteří se skutečně domívají, že svět je řízen židovským spiknutím - již nějakou dobu se ví, že vesmíru vládne entropie [smích]

22603

31.12.2003 19:19

Na koho čekají?

Na koho čekají?

Lone 195.?.?.?

Lidem je především nutno neustále připomínat, že život není žádná švanda. Je totiž dost pravděpodobné, že by zástupy na Times Square měly tendenci zapomenout na hrozbu mezinárodního terorismu a docela sprostě se bavit! To je ovšem zcela nepřípustné, plamen nenávisti je třeba udržovat a nepolepšitelným kverulantům tázajícím se zda je opravdu nutné vést všechny ty války, je třeba zacpat chřtány.
Ptám se - kolikrát od onoho 11. září už ve vzduchu visela podobná hrozba? A kolikrát se teroristům jejich krvavá práce zdařila? Ani jednou! Nepochybně kvůli bdělosti našich hrdinů v maskáčích, který škarohlíd by chtěl tvrdit, že nás neochrání i tentokrát?! Ostatně díky bohu, že nás CIA čas od času zásobuje vysoce fundovanými zprávami typu "je vysoké riziko teroristického útoku v průběhu Vánoc, Nového roku či Velikonoc, a to především na území USA, Itálie nebo Indonézie. Útoky mohou být vedeny proti elektrárnám, vodárnám, letištím, shromážděním občanů aj. cílům."
Na každém rohu je voják - ergo opět hrozí teroristický útok - ergo jsme udělali dobře, že jsme těm spinavým arabášům zasolili! Tahle logika nezvratně funguje a přinejmenším tomuto účelu celá akce poslouží.
Jinak mimochodem, mně tedy vojáci se samopaly vadí (snad nejsem soudný člověk) a to už proto, že bych si nerad nechal ustřelit hlavu až budu lovit v kapse žvýkačku.

23561

28.01.2004 14:37

Pán tvorstva opět řeší svůj problém na úkor těch, kteří se nemohou bránit

Pán tvorstva opět řeší svůj problém na úkor těch, kteří se nemohou bránit

Lone 193.?.?.?

S názory vyjádřenými v článku v podstatě souhlasím - k hospodářským zvířatům se chováme trestuhodným způsobem, epidemiologická opatření spojená s vybíjením tisíců zvířat jsou daleko spíše motivována komerčně než racionálně (zdravotnicky). Naproti tomu si nemyslím, že hlavním důvodem zvýšeného výskytu "nových" chorob je působení biologických laboratoří (jakkoli o jejich existenci nepochybuji)
- spontánní mutace jsou časté (konsensuálně jsou dnes považovány za hlavní motor evoluce)
- mutagenní potenciál životního prostředí narůstá (chemické mutageny, ionizující záření)
- vliv nových selekčních tlaků (podoba Země se působením člověka dramaticky mění a nové prostředí si vynucuje vznik nových druhů mikrobů)
- nezbytnou podmínkou šíření infekcí je kumulace dostatečného počtu jedinců v malém prostoru (velkochovy zvířat i lidí jsou pro dnešní dobu symptomatické)
- přeprava hospodářských zvířat na velké vzálenosti rovněž napomáhá epidemickému šíření
- moderní diagnostické metody umožňují určit dříve etiologicky neodlišitelné jednotky

Vznik nových infekčních agens v patologicky hustých populacích je zcela zákonitý, je to do jisté míry obranný mechanismus přírody, jehož smyslem je náprava nepřirozeného stavu (redukováním počtu jedinců).

25102

09.06.2004 18:45

Otázka na tělo: Proč nemám rád bohaté?

Otázka na tělo: Proč nemám rád bohaté?

Lone 195.?.?.?

Dovolím si podpořit pana Stworu v názoru, že bohatí nadužívají zdroje. Podle mne je to dokonce hlavní problém spojený s bohatstvím - jak jinak chcete vůbec bohatství definovat, než nadbytek? (všeho) Nepochybuji o tom, že existují i bohatí lidé (ne nutně filantropové!), kteří hromadí prostředky, aby mohli s jejich pomocí konat dobro (tím či oním způsobem, podle vlastních, leckdy pokřivených měřítek). Luxus (nadbytek) je známkou bohatství, a většina bohatých se pečlivě stará o to, aby si jej různým způsobem dopřávali, a také, aby to bylo vidět. To považuji na českých zbohatlících za nejodpornější - bohatý je zde jen ten, kdo to dává okázale najevo formou marnotratného, neúčelného přepychu.
Spíše tedy nesouhlasím s tvrzením, že běžnou prací 40 hodin týdně se nedá zbohatnout - je to docela dobře možné tady v Česku a tím spíše v Kanadě, pokud za bohatství považujete cokoli navíc než člověk potřebuje ke skromnému životu. Jen málo lidí se dokáže na určité úrovni zastavit s poznáním, že "už mají dost", většina vyžaduje stále víc a buď v sobě najde dost pochybného talentu a egoismu, aby toho dosáhli, nebo propadne závisti. Za největší a nejúčinnější nemorálnost užitečnou při získávání majetku považuji reklamu, která náš svět začíná ovládat v rozsahu děsivě připomínajícím román "Obchodníci s vesmírem". Bude-li hromadění zbytečností měřítkem bohatství, pak lidstvo nutně potká osud všech zhoubných nádorů.
Mimochodem, samotný koncept vlastnictví mi připadá komický - aniž bych snad mohl být nařčen z komunismu, protože neuznávám ani vlastnictví společné - posedlost majetkem jde tak daleko, že vám mohou patřit takové věci jako les, skála, vzdušný prostor, právo nechat se fotografovat (prodat se dá i právo, aby se na vás někdo díval!). Divím se, že se zatím nedá koupit hurikán nebo cholerová epidemie. Hlavně nezapomínejme, že je koneckonců přísně zakázáno brát si cokoli ssebou do hrobu...

29609

07.07.2004 18:59

Paradox

Paradox

Lone 195.?.?.?

Musím se Anny zastat - za 10,000 si opravdu moc dětí nepořídíte! Nanejvýš tak nějaké podvyživené černé nedochůdče s useknutou rukou odněkud z Erythrei. Kdo chce koupit kvalitní, bílé dítě, musí splašit aspoň sto táců.
Jak jsem rád, že nám feministky otevřely oči - v dobách temnot jsme se (my sexistická prasata) bludně domnívali, že jsou ženy od Pánaboha uzpůsobeny k rození dětí! Přitom jen trochu nezaujatý pohled na jejich anatomii a fyziologii nám odhaluje skrytou pravdu - mají přece být makléřkami, právničkami, manažerkami! Miliony žen prožily život beze smyslu a zemřely, aniž mohly naplnit svoji biologickou roli, jak zoufale bezútěšná musela být existence těch nebožaček! O co bohatší a barevnější je náš svět, ve kterém na 7 personalistů a 11 obchodních právníků připadají dva zasazené stromy nebo jedno narozené dítě!

30555

08.07.2004 07:22

Paradox

RE: Paradox

Lone 195.?.?.?

Chybalávky, miliony Vám zamlžily úsudek, trpící nejsou ženy, které zemřou bez dětí, ale ty generace zaostalých žen, které prožily prázdné životy (naplněné jen dětmi) bez možnosti stát se makléřkami! Použil jsem zde metodu nazývanou ironie, Vaše přímočaré makléřsko-milionářské myšlení se s tím bohužel nevyrovnalo (CAVE, ani zde zmínka o Bohu neznamená, že se na něj odvolávám)
BTW reakce vyznívá tak dětinsky, až lituji, že jsem se nechal strhnout k odpovědi. Řekl bych, že autorka ve skutečnosti nejen že není milionářka, není ani makléřka (pokud je to vůbec ženská) ale dělá si z nás blázny. Asi bych ještě spolknul, že je původně lékařka, která šla za penězi, ale že zachraňovala umírající děti v pralesech celého světa? To jsou, s prominutím, kecy vyčtené z edice Harlequin nebo vyfabulované ad hoc, aby odpověď vyzněla dramaticky.
(autor tohoto příspěvku je felčar, nicméně nikoli bez hranic - za 17,000 hrubého a po 60-hodinové službě jistě občas i nevábně vyhlížející...)

30575

09.07.2004 14:20

Paradox

RE: Paradox

Lone 195.?.?.?

>>Aja
Tahle diskuse nemá v podstatě smysl, přesto neodolám - úplně souhlasím, že Anna působí jako fantom z Harlequina, odpovídal jsem v tom smyslu už na druhý příspěvek a tím posledním tomu Anna nasadil korunu!
O nemoci, kterou zmiňuje jsem (jako 2-atestovaný lékař) nikdy ani neslyšel, bude to nějaký "špek" z domácí encyklopedie. (něco jako muž, který si pletl manželku s věšákem na klobouky) Fyzická námaha může infarkt snadno vyvolat, ale rozhodně mu nezabrání. Jinak je to výborný příběh, o jaký by se bull-shit nakladatelství poprala.

30634

25.07.2004 20:06

Jsem pro trest smrti

Jsem pro trest smrti

Lone 195.?.?.?

Dohadovat se o tom, jaký trest je pro zločince nejhumánnější je podle mne absurdní. Hlavním kritériem by přece měla být ochrana lidí, kteří se chovají slušně. Osobně nevěřím tvrzení, že trest smrti nemá odstrašující účinek. Pomocí statistiky je jak známo možné prokázat cokoli - chápu, že hrozba trestu smrti nezabrání zabití z vášně nebo z nedbalosti (ovšem za tyto zločiny bychom asi stejně nežádali trest smrti, že?). A protože tyto případy chválabohu mnohonásobně převyšují vraždy spáchané z bezcitnosti a pohrdání životem, nemůže se eventuální odstrašující efekt projevit. Domnívám se nicméně, že pro recidivistu není vězení valnou hrozbou (jídlo, teplo, veselá společnost...), zatímco smrti se bojí každý.
Dovolím si ještě jeden radikální názor - samotná instituce vězení mi připadá iracionální - zločinci tak nutí společnost, aby vynakládala nesmírné úsilí a prostředky, přitom jediným výsledkem je dočasná izolace. Jako připomenutí, že "tohle se opravdu nedělá" by ve většině případů stejně dobře (nebo lépe?)stačil veřejný výprask (který nezpůsobí zmrzačení) nebo pranýř. Osoby, které přes opakované "připomenutí" nedokáží tento fakt pochopit a přijmout by bylo nejlepší vyhnat do divočiny. Protože tato možnost je v dnešním světě již uzavřená, navrhuji v takovém případě doživotní nucené práce nebo popravu.
Moje uvažování je jistě primitivní, zkratkovité a trpí nedostatkem znalostí etiky a obojího(?!) práva, přesto podobný model fungoval v lidské společnosti nepoměrně déle než ten současný (a mezi zvířaty ostatně funguje něco podobného stále). A nepochybujte o tom, že lidstvo se v každé (po)době považuje za něpoměrně osvícenější než všechny generace předešlé i následující.

31386

28.07.2004 18:32

Měl by zákazník před zakoupením výrobku znát jeho nejzákladnější údaje?

Měl by zákazník před zakoupením výrobku znát jeho nejzákladnější údaje?

Lone 195.?.?.?

1. Je smutné, kolik úsilí a prostředků se promarní při výrobě potravin, které neobsahují vůbec žádné výživné látky. A nabízí se otázka, proč takové jídlo vůbec konzumovat?
2. Cukr je návyková omamná látka toho nejhoršího druhu - nepřináší tělu užitek, naopak ho výrazně a mnohostranně poškozuje, vytváří velmi silný návyk, je připravován chemickou technologií
3. Podle mého názoru mám ve svobodné společnosti právo prodat třeba psí lejno, pokud se najde hlupák, který ho koupí. Jinými slovy, v každém supermarketu najdete neméně deset výrobků k nerozeznání podobných, které budou opatřené pestrobarevnými, blikajícími a mesmerizujícími údaji o obsahu všeho možného. (budete snad příště provádět hmotovou spektrální analýzu, abyste si tyto informace ověřil?)

31499

28.07.2004 23:10

Měl by zákazník před zakoupením výrobku znát jeho nejzákladnější údaje?

RE: Měl by zákazník před zakoupením výrobku znát jeho nejzákladnější údaje?

Lone 195.?.?.?

Souhlas, ale ty buchtičky se přece netvářily, že jsou vyplněny éterem - koneckonců dostal autor článku za své peníze spíš víc než očekával.
Chci jen hájit právo pekaře, který nevěří v existenci kalorií a podobných nesmyslů.

31504

26.09.2004 12:10

Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo „vyvážené“ zpravodajství?

RE: Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo "vyvážené" zpravodajství?

Lone 195.?.?.?

Fox News jsem nikdy neměl možnost sledovat, ale pokud má sloužit jako obal pro reklamu (což považuju za pravděpodobné), pak bych očekával, že obsah bude maximálně přizpůsoben vkusu američanů. Obliba jednostranného, schematického a triviálního pohledu na svět samozřejmě není výsadou američanů, v tom souhlasím i s bodem 5. Podobné stanice zcela demokraticky a na základě nesmírně propracované analýzy trhu cpou davu do chřtánu přesně dávkovanou směs primitivní propagandy, nepříčetné agresivity a stupidního rozplizlého sentimentu, po jakých lidstvo lační.

33980

23.10.2004 15:59

Stavíte se za práva gayů a lesbiček?

Stavíte se za práva gayů a lesbiček?

Lone 195.?.?.?

Negativní selekční tlak homosexuality je evidentní i pro anti-darwinisty. Takový znak by se měl z populace během několika málo generací nenápadně ztratit - ať už je přenosný geneticky nebo se jedná o kulturní epifenomén, jeho nosiči/stoupenci totiž nemají potomstvo. Pokud nemizí, ale naopak (?) se jeho výskyt zvyšuje, musí být vyvážen nějakým pro populaci výhodným (pravděpodobně regulačním) mechanismem. Např. může ukončovat existenci škodlivé rodové linie. Nebo se dokonce může jednat o způsob, kterým zanikají civilizace (jak primitivní, ale jak účinné!)

35450

02.11.2004 19:37

Jak Viliam (zřejmě) zachránil Barta

Jak Viliam (zřejmě) zachránil Barta

Lone 195.?.?.?

Uvědomujete si, kolik milionů lidí (dětí) zemře každoročně v zemích 3. světa na tak banální (=léčitelné) choroby jako tuberkuloza, malárie nebo angina? Kolik laboratorních zvířat (včetně psů) je popraveno, aby farmaceutické společnosti dostaly na trh nový lék, vakcinu nebo kit pro serologické vyš. (např. na leptospiru)? Kolik divoce žijících zvířat a stromů je obětováno, aby obyvatelé západních zemí mohli užívat takového nadbytku, který jim dovolí vydat tisíc dolarů na léčbu psa?

36053

02.01.2005 10:39

Ještě k těm sbírkám

Ještě k těm sbírkám

Lone 195.?.?.?

Hrozba rozšíření infekčních chorob je v médiích podávána zkresleně a pravděpodobně přehnaně.
Zdrojem cholery a dalších infekčních onemocnění nejsou mrtvá těla, ale vždy živý přenašeč (vodou, vzduchem, přímým kontaktem). Bakterie, které tyto choroby vyvolávají pochopitelně nevznikají ani se neuvolňují při rozkladu mrtvol. Ve skutečnosti umírají nedlouho po svém hostiteli. Uvedené choroby se v Asii vyskytují trvale (např. v Indii běžně cholera), proto také musejí být cestovatelé proti těmto nemocem očkováni. Samozřejmě zde také lidé denně na choleru aj. nemoci umírají - katastrofa tohoto rozsahu ovšem může zvýšit výskyt nemocí různými nepřímými cestami: nahromadění lidí v táborech bez dodržování hygienických opatření povede ke kontaminaci vody fekáliemi, snadněji se rozšíří paraziti jako blechy.

39425

10.01.2005 17:39

Muslimská invaze do Evropy úspěšně pokračuje

Muslimská invaze do Evropy úspěšně pokračuje

Lone 195.?.?.?

Pokles porodnosti v evropské populaci hodnotím jako pozitivní adaptační mechanismus. Hustota osídlení je zde stále vysoká a určitá redukce pomůže udržet přijatelnou kvalitu životního prostředí (a snížení porodnosti je rozhodně humánější než střídání expanze a hladomoru). V porovnání s populacemi rozvojového světa je třeba vzít v úvahu jednak prakticky nulovou novorozeneckou a kojeneckou úmrtnost, jednak výrazně vyšší průměrnou délku života. Jestliže mají myši mnohonásobně větší porodnost než sloni, je to úměrné věku jakého se dožívají. Pokud tedy nemá počet obyvatel růst bez omezení, nemůže být věková skladba jiná (než převaha starších lidí), naštěstí způsob získávání obživy nevylučuje aktivní účast starších věkových skupin - těžké práce ubývá a pokud se chceme dožívat 80 let, nemůžeme prostě čekat, že nás budou živit děti. To je elementární logika!
-pokračování-

40235

10.01.2005 17:39

Muslimská invaze do Evropy úspěšně pokračuje

Muslimská invaze do Evropy úspěšně pokračuje

Lone 195.?.?.?

Argumentovat způsobem, že lepší kultura musí prokázat svoji životaschopnost je také zcestné. Kultura je fenomén, který s evolucí příliš nesouvisí - nikdo asi nepochybuje, že agresivní, i když primitivní kultura může bez problémů převálcovat kulturu jemnější. Lze diskutovat o tom, zda je na světě pro mírumilovnou, neexpanzivní kulturu místo, ale těžko můžeme evropanům vyčítat, že něchtějí následovat blbouna nejapného.
Kdyby nás začaly decimovat kobylky nebo neštovice, pochopitelně bychom se snažili tuto invazi zastavit a málokdo by asi takové "obohacení" naší kultury podporoval. Analogicky hlasuji pro přísnou kontrolu (=omezení) přistěhovalectví z kulturně nekompatibilních oblastí.

40236

14.02.2005 18:24

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

Článek bez jakékoli informační hodnoty. Za autorovým pohrdáním Amerikou cítím stud z toho, že se nechal napálit - většina obyvatel ČR, mě nevyjímaje, nabyla za komunismu (prostou negací oficiální propagandy) dojmu, že nad USA v tomto vesmíru není. Tato ikona se pochopitelně zhroutila (po určité době, dle inteligence dotyčné osoby) v přímé konfrontaci s realitou po pádu železné opony. Průměrný američan pochopitelně JE obézní, omezený egomaniak, podobně jako průměrný čech/evropan, resp. úměrně dostupnému nadbytku ještě vykrmenější, omezenější atd. Když člověk dospěje k tomuto poznání, cítí se samozřejmě podveden a často (místo aby se zlobil na vlastní naivitu) sklouzne k nepřiměřené kritice.
Na tom by nebylo nic objevného, štve mě něco jiného - neotřesitelná víra američanů ve vlastní nadřazenost a pocit, že na všechen ten blahobyt mají nezadatelné právo. Tenhle pocit češi (bohudík!) zatím nemají, zatímco pro američany je podle mé zkušenosti zcela typický (sorry, statistiku na to nemám a pro emigranty to asi neplatí). Tolik tedy na závěr - článek považuji za slaboduchý, ale žiju v Česku a americký způsob (=vztah k životu, planetě, vesmíru) považuji za zhoubný.

43313

14.02.2005 22:03

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

Máte samozřejmě pravdu, já rozhodně netvrdím, že češi jsou v ochraně přírody uvědomnělejší než američané. Rozdíl je jednak v kvantitě - USA jsou nejvyspělejší nejen v technologii, ale především v dosaženém nadbytku a plýtvání, jednak v pocitu, že na tohle všechno mám nárok (protože jsem nejbohatší/nejmocnější/mám nejlepší demokracii/věřím v toho správného boha atd. a to i na úkor ostatních, méněhodnotných lidí). Připouštím nicméně, že i tento postoj jsou češi připraveni si osvojit.
Kyotský protokol je stejně spíše kosmetická záležitost, podstatné mi připadají argumenty americké strany - iniciativu odmítáme, protože by mohla omezit rozvoj amerického průmyslu a ohrozit růst životní úrovně američanů. (která je beztak nejvyšší na světě a umožňuje ji pouze parazitování na zdrojích celé planety). Tedy je třeba apriori odmítnout úvahy o přibrzdění tohoto růstu ve prospěch zachování životního prostředí nebo třeba jiných, méně blahobytných lidí.

43343

14.02.2005 22:27

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

K fanatismu vystupňované vlastenectví s úžasem sleduji ve většině amerických filmů. Namísto volnosti, rovnosti a bratrství nabízí společenské klima výlučnosti, ať už na úrovni národa, sekty nebo univerzitního klubu. Modla "amerických národních zájmů" se bez nejmenšího studu klade nad potřeby všech ostatních. Těžko se tedy američané mohou divit relativně nepřátelskému postoji zbytku světa. Abych předešel kritice - nevyzývám k budování socialismu, bohatství není problém, ale mělo by se užívat s pokorou, ne zpupně.
Trochu infantilní tón článku však podle mě vyplývá z pocitu hanby - jak jsme mohli tak naletět, oni ti američané ve skutečnosti nejsou o nic lepší než my! - ale popravdě se autor vyšklebuje vlastnímu obrazu. (třebaže je pravda, že američané měli lepší příležitost dovést svoji nenažranost k dokonalosti)

43345

15.02.2005 07:19

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

V USA jsem půl roku žil, takže něco z toho jsem i viděl na vlastní oči. Jinak ale těžko popřete, že film na jedné straně silně ovlivňuje veřejné mínění (establishment jej používá jako svého druhu brain-washing) a na druhé straně z veřejného mínění vychází (aby se dobře prodávaly, musí se filmy přesně strefit do tužeb a frustrací diváka - a upřímě řečeno americké filmy se tím nijak netají, jsou až stupidně podbízivé). Pokud tomu chcete říkat paralelní realita, nemám nic proti tomu, každopádně tvrdím, že skutečnost silně REFLEKTUJE!

43396

15.02.2005 15:03

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

Samozřejmě se ve Vašem případě mohu mýlit, protože nemám dost podkladů, abych Vaše motivy mohl rozebrat. Přesto u řady lidí ve svém okolí tento mechanismus vidím - za komunismu jsme (z nedostatku informací) pokládali USA za nedostižný ideál svobody, moudrosti, spravedlnosti atd. Po roce 1989 přišlo vystřízlivění a poznání vlastní naivity (kolik lidí se dnes pyšní křiklavými nápisy USA na oblečení?). U někoho se předchozí nekritický obdiv přerodil do nekritického pohrdání. Situaci bych přirovnal k pubertální deziluzi z lidského rozměru vlastních rodičů - pro dítě jsou rodiče na úrovni všemocných bohů, když v pubertě pochopí jejich "přízemnost", uchovají si sebeúctu jen za cenu naprostého pohrdání.
Popisuji zde pouze psychologický mechanismus (který zčásti nacházím i u sebe), pokud se z tohoto schematu vymykáte, omlouvám se...

43458

15.02.2005 15:14

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

neberu si to ve zlém, nicméně:
v r. 1989 mi bylo 18 a tento dojem jsem opravdu měl, podobně jako mnoho lidí v mém okolí, o jejichž inteligenci nepochybujte! [smích](((jsem lékař, moji rodiče jsou vysokoškoláci, vždy jsem se pohyboval mezi lidmi s výrazně naprůměrným IQ, komentář dávám do trojitých uvozovek, protože rozhodující by měly být argumenty, trumfovat se vzděláním je dětinské a omlouvám se za to)))
Podobný názor koneckonců přetrvává v mnoha obyvatelích rozvojových zemí - navštívil jsem v 90. letech Ukrajinu, Rumunsko a s tímto postojem se setkávám i v současných reportážích (z Číny, Ruska aj.)
Před rokem 89 se po hospodách na ameriku nenadávalo, nebo u Vás ano?

43459

15.02.2005 15:47

Profil idiota aneb Průměrný Američan II

RE: Profil idiota aneb Průměrný Američan II

Lone 195.?.?.?

Mám pocit, že na své otázky ve skutečnosti odpověď nečekáte (resp. žádnou nepřijmete), přesto se o to zjednodušenou formou pokusím.
Nemyslím si, že by Váš dům a auto měl dostat Castro nebo Husejn. Pokud by však všech 6 miliard lidí mělo mít stejnou životní úroveň jako průměrný obyvatel USA, potřebovali bychom 7 zeměkoulí. Jestli Vám to ještě nedošlo - nemáme 7 zeměkoulí! Ergo je k udržení stávajícího standardu pro 220 milionů američanů (nemluvě o "nezbytném růstu") nutné parazitovat na zdrojích ostatních částí světa a zároveň bránit domorodcům ve zlepšení jejich životní úrovně. Tento postup lze ospravedlnit jen ustanovením USA coby středu vesmíru. Z Vašich příspěvků je evidentní, že s takovým postupem nemáte problém - řada lidí mimo (a chválabohu i v) USA však ano!

43461

24.02.2005 18:06

Kdo vládne

Kdo vládne

Lone 195.?.?.?

Dovolím si souhlasit s máslem na hlavě, ale nepovažuji za nutné hledat jiné viníky než všudypřítomnou lidskou chamtivost (resp. pud k neřízené expanzi, který je společný vpodstatě všemu živému). Paranoidní teorie mají tu výhodu, že je nelze vyvrátit, správnější však bývají jednoduchá vysvětlení.
Ve výčtu hříchů opravdu nesmíme vynechat lesní výrobu (s přidruženou výrobou lesní zvěře) - lesní monokultury zabíjí biodiverzitu posledních zbytků přírody stejně účinně jako hospodářství polní.

44168

16.04.2005 16:11

Ženy, které pravidelně polykají semeno, mají nižší výskyt rakoviny prsu

RE: Ženy, které pravidelně polykají semeno, mají nižší výskyt rakoviny prsu

Lone 195.?.?.?

To o čem mluvíte není problém statistiky, ale interpretace. Říká se tomu bias a je to dobře známou nevýhodou retrospektivních a vůbec neintervenčních studií. Abychom mohli udělat nějaký závěr, museli bychom skupinu žen náhodně rozdělit, ověřit, že se obě podskupiny v žádném faktoru neliší a z jedné skupiny udělat "polykače" a z druhé nepolykače. I tak zůstává problémem kontrola. Ten článek je na první pohled vtip, ale nemyslím, že je správné popírat vědeckou metodu jako takovou. Problémem jsou většinou popularizátoři, kteří nechápou rozdíl mezi pojmy souvislost a kauzální souvislost (c.e. kuřáci s sebou častěji nosí zapalovače, to ale neznamená, že zapalovače způsobují rakovinu plic)

49312

28.04.2005 15:42

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

Lone 195.?.?.?

V řadě případů je obtížně rozhodnout, zda se jedná o krádež, protože nebyly porušeny platné právní normy. Ve vyspělé kapitalistické společnosti se děje totéž, ale rozloženo do delší doby. V Čechách si po revoluci našel majetek cestu do těch "správných rukou" bezprecedentní rychlostí, stalo se to před zraky jedné generace. Tato rychlost a proto nápadnost nás všechny dráždí, forma se však neliší od způsobu jakým byly shromážděny velké majetky ve vyspělém kapitalistickém světě. Nemám pro to žádné konkrétní důkazy (ani mě to nezajímá), je to otázka principu. Možná je můj názor marxistický (nevím, filozofii jsem nikdy nestudoval), ale to snad není podstatné - na počátku velkých majetků je posedlost mocí, neoprávněné přivlastnění přírodních zdrojů (které logicky nepatří nikomu) a různý stupeň zneužívání lidí. Na rozdíl od marxistů nevolám po revoluci, v takovém světě se dá žít (a šťastně) pokud se člověk soustředí na pozitivní cíle. Naproti tomu v pozadí obsedantního zájmu o podobná témata (ekonomická kriminalita, světová spiknutí...) bývá frustrace z vlastní neschopnosti také si něco urvat. Lidská společnost se ve skutečnosti řídí stejnými zákony jako přirozené ekosystémy - kdo má sílu a příležitost, vezme si víc než ostatní, bouřit se proti tomu je absurdní a zbytečné.

50850

28.04.2005 17:45

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

RE: Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

Lone 195.?.?.?

Všechno co lidé vlastní je přece svým způsobem kradené (a ne jednou, znovu a znovu) - země, to co je nad ní i pod ní, můžete vlastnit i vzdušný prostor nebo si koupit parcelu na Měsíci. Ti co jsou u moci se pochopitelně pokouší aktuální stav (tedy rozdělení majetku) petrifikovat zákonem. Majetek, který byl v ČR rozkraden by tak jako tak skončil v rukou několika málo osob, legálně, pololegálně nebo nelegálně, na tom přece nezáleží. O co je horší zneužití postavení veřejného činitele než zneužití postavení majitele přírodních zdrojů nebo zneužití chudoby zemí 3. světa? Podle mě, to co se odehrálo v ČR během 10 let se odehrává v celém světě jen trochu mírnějším tempem.

50865

19.05.2005 18:05

Člověk nebo myš?

RE: Článek nebo blábol?

Lone 195.?.?.?

S vašimi znalostmi biologie to není tak špatné (nebo projevujete zdravý rozum?) - vpravit buňky mozku do embrya opravdu není k ničemu - i kdyby se je myší organismus naučil imunologicky tolerovat, nebudou se dále množit (a kolik buněk se vejde do hlavy myšího embrya?), protože nervové buňky se prostě už nedělí. Připomíná to představu, že když do kufru svého trabanta nasypete pár součástek z raketoplánu, budete se moci podívat na Mars. Jsem dalek toho tvrdit o čemkoli, že to není možné, mezidruhové křížení na této úrovni však současná věda rozhodně nedokáže. Něčemu podobnému rádi uvěří čtenáři Blesku a Danikena (nic ve zlém!)
Co možné je: např. vložení genu pro syntézu lidského inzulinu (růstového hormonu atd.) do baktérie, která ho pak vyrobí tuny. Tato technologie funguje již více než 10 let a zachraňuje miliony životů.
(btw živím se jako transplantolog)

53089

11.06.2005 12:41

Námořníci USA chtějí žalovat Izrael

RE: Námořníci USA chtějí žalovat Izrael

Lone 195.?.?.?

Správně, správně, Pepo! Pozavírat to všechno do kriminálu, oni by je ty jejich svobodné názory přešly..[smích]
Btw. věřím zhruba tak desetině toho, co si tu o židech přečtu (problém je, že nevím která desetina je ta správná[velký smích]), představuje to nicméně zdravou rovnováhu k židoslavnému chorálu, který unisono zní ze všech oficiálních médií. Takže jen tak dál hoši, někde pod tou hromadou hnoje se možná skrývá perla!

55713

11.06.2005 13:30

Podaří se zastavit změny klimatu?

RE: Podaří se zastavit změny klimatu?

Lone 195.?.?.?

Vážený pane Včeličko,
vaše argumentace je bohužel zcela chybná. Problém je mnohem hlubší, ale zvažte aspoň následující fakta: populace USA je 290,000,000 proti 460,000,000 ve 25 státech EU, naopak plocha USA činí 9,631,418km2 oproti 3,892,685km2 EU. Tedy populační hustota je v Evropě čtyřnásobná než v USA. K tomu přidejte fakt, že převážná část lesů byla v Evropě vykácena ještě dřív než bílý muž objevil Ameriku. Masivní kácení začalo již ve starověku, kromě potřeby zemědělské půdy byla důvodem např. i obrovská spotřeba paliva při výrobě soli. Drancování dostalo další obrátky s rozvojem průmyslu ve středověku (a novověku), tedy v době, kdy v USA žilo s trochou nadsázky jen několik dobrodruhů.
Je evidentní, že evropská populace z těchto důvodů dospěla k poznání nutnosti ochrany zdrojů dříve než americká (která je dnes opravdu nejdůležitějším znečišťovatelem na světě) Doporučuji, abyste si uvědomili, že další panenský světadíl, na kterém byste mohli nerušeně pokračovat v hospodářském růstu na zeměkouli není!

55717

16.06.2005 18:09

Kuřáci? Nutno vyhladit!

Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

1. Je prokázáno, že tabákový dým obsahuje látky vyvolávající rakovinu (u pokusných zvířat) a látky poškozující cévy.
2. Je prokázáno, že u kuřáků se častěji vyskytuje rakovina plic (ale i hrtanu, jícnu, ledvin a močového měchýře) a rychleji se vyvíjí ateroskleroza (spojená s rizikem infarktů, mozkových příhod, gangrén atd.)
3. Co ovšem prokázáno není, je příčinná souvislost mezi kouřením a těmito chorobami. Tato kauzalita (pokud existuje) má stochastický charakter a lze ji prokázat pouze statisticky, následujícím experimentem: větší počet náhodně vybraných osob (aspoň 10000) rozdělíte náhodně do dvou skupin, jedna skupina bude kouřit 20 cigaret denně, druhá se zcela vyvaruje kontaktu s kouřem. Po 20 letech srovnáte výskyt chorob v obou skupinách a zjistíte relativní rizika spojená s kouřením krabičky denně.
Btw: jsem internista a můj osobní názor i bez tohoto důkazu je, že kouření škodí zdraví značně

56599

16.06.2005 18:10

Kuřáci? Nutno vyhladit!

Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

-pokračování-
Nechápu nicméně podrážděné reakce na názor autora, že je výsostným právem majitele, zda dovolí kouření ve své restauraci. Kouření na veřejných místech je sporné, myslím si ale, že o škodlivosti se v tomto případě nedá mluvit. Jestli si někdo na zastávce autobusu na 4-proudové silnici zapálí ještě cigaretu, je mi opravdu jedno! Jestli někomu i za těchto okolností cigareta vadí, jsou jeho důvody pouze estetické. K tomu bych poznamenal, že mi (jako nekuřákovi) daleko víc vadí upocené, páchnoucí bečky sádla. Za nesrovnatelně škodlivější (ale přitom paradoxně společensky nejen tolerované ale dokonce obdivované) považuji všudypřítomné porušování dopravních předpisů, např. překračování maximální povolené rychlosti. Jestli se prokouříte k rakovině plic je mi úplně jedno, že svojí nabubřelou tupostí za volantem ohrožujete mě a moji rodinu, s tím se nesmířím.

56600

16.06.2005 19:34

Kuřáci? Nutno vyhladit!

RE: Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

Faktory, o kterých mluvíte se nejspíš opravdu podílí, právě tyto nepoznané vlivy přispívají ke stochastickému chování výskytu např. rakoviny plic (tzn. neplatí přímá úměra, ale pouze počet pravděpodobnosti) Právě proto, abychom tyto vlivy eliminovali, je nutné mít dostatečně velký soubor náhodně vybraných osob. Náhodnost výběru je nezbytnou podmínkou nezávislosti obou skupin - všechny jevy, o kterých mluvíte se pak budou v obou skupinách vyskytovat stejně často. Problém je jinde - je eticky nepřijatelné vybrat náhodně 5000 lidí a přinutit je kouřit (naopak vybrat 5000 lidí a přinutit je nekouřit bude asi brzy eticky v pořádku..). Jinak to totiž opravdu nejde, ve skupině kuřáků i nekuřáků musí být např. i stejně lidí, kteří kouřit nechtějí. Souhlasím s tím, že hodnota prožitku, který kouření přináší ovlivňuje výskyt chorob - jestliže indiáni používali tabák k rituálním/náboženským účelů je to něco jiného, než když někdo kouří aby zahnal stres (tj. ve chvíli, kdy vegetativní systém a celý organismus jsou na pokraji zhroucení) A zase něco jiného je, když si dám cigaretu ke kávě a rozhovoru s přáteli.

56614

17.06.2005 07:25

Kuřáci? Nutno vyhladit!

RE: Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

Ale ano, viděl a opakovaně! Bohužel je pravda, že plíce člověka žijícího ve městě vypadají prakticky stejně. Tím samozřejmě nechci škodlivost kouření popírat.
Údaj o tom, že v ČR kouří 60% osob je stupidní propaganda, nikdy to (aspoň oficiálně) nebylo přes 40%.
(jsem lékař a asistent na LFUK, přesné statistiky mohu dodat)

56705

17.06.2005 15:07

Kuřáci? Nutno vyhladit!

RE: Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

Máte pravdu, takový důkaz neexistuje, to jsem ale také netvrdil - napsal jsem, že tabákový dým obsahuje látky, které u pokusných zvířat vyvolávají rakovinu a na tom trvám! Pokud se např. deriváty benzanthracenu vtírají opakovaně krysám do kůže, dostanou rakovinu kůže (prakticky všechny, závislost je tu zcela evidentní)

56790

17.06.2005 15:09

Kuřáci? Nutno vyhladit!

RE: Kuřáci? Nutno vyhladit!

Lone 195.?.?.?

V bodu 2 Vám nerozumím - těžko můžete popírat, že kuřáci mají častěji rakovinu plic (o tom, že to ještě nutně neznamená, že kouření rakovinu vyvolává byl můj příspěvek)

56791

28.06.2005 12:38

Realita za selháním rakety se solární plachetnicí na palubě

RE: Realita za selháním rakety se solární plachetnicí na palubě

Lone 195.?.?.?

Zamoření velkého území radioaktivitou z ruské rakety? To zní jako typická fáma z dob studené války. Nejsem rozhodně expert, ale nikdy jsem neslyšel, že by družice nesly radioaktivní materiál (taky proč?), navíc kolik kg/tun by ho muselo být, aby došlo k zamoření velkého území? Existují o události nějaké doklady? Např. údaje o radiokativitě na zmíněném území, která by převyšovala přirozené pozadí? (i běžné horniny podloží mají často překvapivě vysokou přirozenou radioaktivitu, např. radon) Že by se radioaktivita udržela dlouho? (nesejde na tom, zda se radionuklid kumuluje v potravním řetězci - buď má zářič krátký poločas a potom je radioaktivní krátce, nebo dlouhý a potom úroveň radiace není tak vysoká)
Zkrátka, můžete své tvrzení nějak doložit, nebo jsou to jen klasické plky a la "někde jsem četl, jeden známý mi říkal atd."?

58872

19.07.2005 08:35

Londýn deset dnů po útoku - prach se usazuje

cui bono

Lone 195.?.?.?

Při vší úctě, pane Stwora - hledat viníka na základě toho, komu věc prospěla je pravděpodobně nesprávné. Podle stejné logiky bychom za strůjce Hurikánu Hugo označili majitele stavebních firem a jejich dodavatele. Tím nechci říct, že máme spolknout předkládané informace bez mrknutí oka, pro mě osobně je však daleko podivnější nalezení dokladů na místě výbuchu nebo příručka typu "Jak levně vyrobit a spolehlivě odpálit bombu" zanechaná na sedadle opodál stojícího auta.
Problémem Vaší argumentace je předpoklad, že se vše děje podle předem promyšleného plánu, to je totiž per definitionem paranoia. Ve skutečnosti je většina událostí spíše dílem náhody a většina účinkujících je ovlivněna afektem, omezeným rozhledem a nepochopitelnými zákruty osobní historie. Atentátníci přitom nemusí nutně být duševně nemocní a přesto jejich motivace vzdoruje logické analýze a nemusí zapadat do dlouhodobých mocenských cílů ani jedné strany. Nemyslím ani, že podobná akce vyžadovala bůhvíjak složitou a koordinovanou přípravu - nákup materiálu a výroba bomby není v dnešním světě bohužel složitá pro nikoho, kdo disponuje základním vzděláním, minimální zručností a dostatečným odhodláním.

62273

31.07.2005 09:51

Policie zakročila proti technoparty

RE: Naprostý nesouhlas

Lone 195.?.?.?

Stoprocentní souhlas, pane Stwora, nechci se zabývat otázkou legálnosti zásahu, protože neznám příslušné zákony a popravdě mi to nepřipadá podstatné.
1. Organizátoři nejenže nezajistili, aby hluk nepřekročil hranice pronajatého pozemku, nezabránili v tom ani účastníkům, takže jejich odpadky, výkaly a další nechutné životní projevy, by jako vždy předtím zamořily okolí. Btw lidé z vesnice žádali policii aby technařům umožnila vstup na pozemek ne proto, že by fandili jejich "subkultuře", ale proto, aby se jich zbavili.
2. Jsem si naprosto jistý, že místo se ani při nejlepší vůli uklidit nedá - sesbíráte (možná) PET lahve apod., ale určitě ne střepy, použité kondomy a injekční stříkačky, útržky plastových obalů, vyteklý olej z motorů atd.
3. Argument s pořádáním hlučných diskoték na vesnicích zcela postrádá smysl - tyto akce jsou nejen schváleny, ale většinou i pořádány místní samosprávou, obyvatelé vesnice (a okolních vesnic) musí tedy většinou souhlasit a také jich většina přijde.
4. Rád věřím, že pan Šatánek a další pánové žijící v Praze mají poněkud jiná kritéria při hodnocení toho co je obtěžuje, je to dáno tím, že jejich životní prostředí je i při standardním provozu téměř neobyvatelné. Navíc pánové (a dámy) z velkého města mají tendenci považovat přírodu/venkov za prostor předurčený svojí necivilizovaností k vyvážení odpadu, komunálního i lidského.
5. Nakonec si dovolím názor, pro skutečné humanisty již zcela nepřijatelný - domnívám se, že ochrana lidských práv NENÍ nejvyšší ikonou a smyslem existence vesmíru. Ostatně jsem nikdy neslyšel o právu na nespoutanou zábavu, pravděpodobně proto, že jsem nikdy nečetl evropskou ústavu nebo podobné dokumenty. Nicméně doufám, že až se objeví skupina mladých, nekonformních lidí, kterým bude připadat zábavné odpálení atomové bomby (pochopitelně na vlastním pozemku!), najde se více lidí, kterým to nebude připadat jako projev svobodomyslného ducha. Chybění pokory a pocit nadřazenosti všemu ostatnímu, živému i neživému je podle mne největším prokletím moderní společnosti.

63629

31.07.2005 22:03

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Pro změnu SOUHLAS

Lone 195.?.?.?

Mluvit o porušení lidských práv je směšné - něco jako právo na nespoutanou (=bezohlednou) zábavu neexistuje. Nepochybuji o tom, že kdo chtěl odejít, včas odešel. Kdo se chtěl poprat, popral se (to je ostatně jeden z důvodů, proč se na CzechTech jezdí)
Srovnání s venkovskými diskotékami je liché - podobné akce buď schvaluje nebo dokonce pořádá místní samospráva, lidé z okolí se koncertů přímo účastní.
Je pokrytecké tvrdit, že účastníci místo uklidí - posbíráte PET lahve, ale ne injekční stříkačky, střepy, zvratky a fekálie, útržky plastových obalů atd. Příroda dostane zabrat, ovšem narozdíl od dálnice úplně zbytečně, jen z rozmaru, pro chvilkové pobavení znuděných a přesycených fracků.
Dovolím si vyjádřit zcela nepřijatelný názor, že lidská práva NEJSOU nejsvatější ikonou a smyslem existence vesmíru. Je mi úplně jedno, co říká zákon, ten kdo zaplaví přírodu bordelem a hlukem je barbar, do sebe zahleděný hlupák a to bez ohledu na eventuální umělecký záměr.
Zdálo se mi zpočátku, že s panem Stworou bezvýhradně souhlasím, ale s chladnější hlavou musím říct, že zvolené řešení je přece jen chybné - nepovede ke zkultivování technařů, ale zaseje zbytečně nenávist na obou stranách.

63768

31.07.2005 22:22

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: Stwora - sice nesmyslný ale celkem kultivovaný názor odpůrce

Lone 195.?.?.?

Trvat na označení feťáci budu s dovolením taky a jste-li trochu poctivá, vezmete svůj argument zpět. Že se na technoparty a CzechTechu zvlášť berou drogy ve velkém je FAKT. Krom toho, že znám pár lidí, kteří na podobné akce jezdí, se k tomu účastníci zcela otevřeně hlásí i v TV rozhovorech. Pracuji ve fakultní nemocnici v Plzni a během loňského CzechTechu přivezla RZP minim. 6 osob sjetých do bezvědomí. Jeden hudbu a tanec milující francouzský chlapec se po kombinaci opiátů, amfetaminů a kanabinoidů zastavil a přestože byl úspěšně resuscitován, opouštěl nemocnici ve velice zuboženém stavu. To samozřejmě není podložený argument - ale když tu někdo uváděl nějaké programátory, proč ne?

63780

31.07.2005 22:45

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: Pro změnu SOUHLAS

Lone 195.?.?.?

Možná bylo opravu lepší to nechat tentokrát být. A pokusit se do příštího roku dohodnout - vysloužilé letiště by asi technařům posloužilo a nevznikla by škoda.
Chorobnou sebestředností a nedostatkem úcty a pokory trpí většina společnosti. Je pro mne sice lákavá představa, že pár těch, kteři ničí přírodu obzvlášť křiklavě dostalo přes hubu, ale upřímně - není to úplně férové a kromě toho, že nám to poskytne trochu primitivní satisfakce, je výsledek kontraproduktivní.
Méně okázalé, ale z dlouhodobého hlediska efektivnější by bylo investovat úsilí a peníze do nějakého druhu osvěty, výchovy...? Když nechcete, aby Vám pes čural po domě, můžete ho seřezat nebo zkusit promyšlenější taktiku. Ti lidé zřejmě taky nechápou jak to může někomu vadit, nenapadne je, že příroda není stůl prostřený jen a jen pro jejich potěšení.

63785

31.07.2005 23:16

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: Stwora - sice nesmyslný ale celkem kultivovaný názor odpůrce

Lone 195.?.?.?

Máte recht, velký rozdíl mezi tím není, ostatně mezi ošetřenými u nás dlouhodobě intoxikace alkoholem převažuje tak v poměru 50-100:1 nad jinými látkami, i když poměr konzumentů už dávno takový není (a následky alkoholismu jsou ze všech toxikomanií asi nejhorší)
Akorát se mi zdálo, že si ty technaře trochu idealizujete, o kulturu až tak nejde, techno koncertů je fůra legálních, na CzechTechu láká právě možnost provokovat lidi a porvat se s policií.

63799

01.08.2005 10:50

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Lidská práva?!

Lone 195.?.?.?

Oč lépe by se žilo na Zemi, kdyby ti co se neustále ohánějí lidskými právy konečně pochopili, že kromě práv bychom měli uznávat také nějaké povinnosti nebo spíše zodpovědnost vůči svému okolí (životnímu prostředí? vesmíru?). Nejde ani tak o konkrétní škody (asi nebudou tak velké, kousek země, beztak zjizvený dálnicí si připíše pár dalších šrámů), ale o to, že tento způsob chování - egocentrismus provázený nezájmem o vše co neslouží k mému pobavení, je v principu škodlivý. V tom naprosto souhlasím s panem Stworou. Kde jsou hranice nespoutané zábavy? Proč by mládež příště nemohla třeba zapálit les? (když si ho zaplatí!) Byla by to jistě zajímavá hudebně-světelná performance!

63867

01.08.2005 10:52

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Lidská práva?! -pokračování-

Lone 195.?.?.?

Jiná věc je forma a motivace zákroku. Nemám (překvapivě) radost z výprasku, který technaři dostali, protože kromě primitivní satisfakce přináší jen nenávist na obou stranách. Co se týče motivace, nedělám si iluze - této vládě jde o ochranu přírody až v poslední řadě.
Nářek nad zbitými bezbrannými dětmi zní ovšem trochu falešně - kdo se nechtěl prát s policíí, mohl spolknout pocit křivdy a normálně odjet! (Obraz intelektuálně zaměřených, meditativně naladěných mladých lidí je k popukání - během víkendu bylo u nás ošetřeno opět min. 5 nadrogovaných osob, 1 mladík pro bezvědomí po kokainu a extázi ponechán na JIP)

63868

28.10.2005 13:13

Kdo profituje z ptačí chřipky?

Nerad kazím zábavu, ALE

Lone 195.?.?.?

na prognozách o pandemii smrtící (ptačí) chřipky přece jen něco je. Nikdo seriozní netvrdí, že nebezpečí představuje virus ptačí chřipky jako takový - nakažlivost pro člověka je velmi nízká a hlavně se nešíří z člověka na člověka. Problém může nastat, pokud se během epidemie běžné chřipky někdo nakazí současně oběma viry. Biologie virů totiž umožňuje snadnou kombinaci obou genomů a vznik viru s vysokou kontagiozitou a přenosného mezi lidmi. Protože se bude jednat o odlišné agens, nelze úmrtnost epidemie nyní odhadnout. Ze historie ovšem vyplývá, že může být bez problémů 10% (nedělejme si iluze o pokroku v medicině, v takové situaci nebude ani dost buldozerů na zahrnování mrtvol). Pravdu máte v tom, že se nejedná o nic nového - podobná situace již víckrát nastala a riziko letos není o moc větší než vloni. Diametrálně odlišná je však epidemiologická situace, tzn. hustota obyvatelstva, rychlost a rozsah přepravy lidí a zvířat a také počet lidí s protilátkami proti chřipce každý rok od poslední pandemie klesá. Nemohu také souhlasit s despektem k vakcinaci, v případě chřipky neposkytuje sice konkrétnímu jedinci 100% ochranu, ale při plošném nasazení výrazně omezuje rychlost šíření v populaci (tímto způsobem byla např. úplně eradikována variola, tedy pravé neštovice) Inhibitory neuraminidázy (Tamiflu, Relenza) nemohou vyléčit každého, ale efekt jednoznačně mají - s oběma preparáty mám osobní zkušenost (u imunosuprimovaných pacientů s chřipkovou pneumonií) a nic lepšího prostě nemáme. Nepochybujte o tom, že pandemie chřipky je zcela reálná, a může od základu změnit svět, ve kterém žijeme!

75886

28.10.2005 18:16

Kdo profituje z ptačí chřipky?

RE: Nerad kazím zábavu, ALE

Lone 195.?.?.?

Legraci si proboha dělejte z čeho se vám zlíbí. (I když se vsadím, že v případě pandemie budou všichni vtipálci křičet, proč se s tím včas něco nedělalo!?) Berte to třeba jako upozornění, že jsme v pohodlí 20. století tak trochu zapomněli na to, že nejsme páni vesmíru. Epidemie decimovaly naši civilizaci stovky let, na mor, choleru a neštovice umíraly miliony lidí (odhaduje se, že v některých obdobích jen v Evropě i desítky milionů, takže se evropská populace redukovala téměř na polovinu!), na malárii, AIDS a chřipku umírají miliony dosud. Jsou vpodstatě jen dva způsoby jak s epidemickými chorobami můžeme bojovat. Kromě hygienických opatření (tzn. poučení lidí o cestách nákazy, karanténa atd., tedy přesně to co se děje nyní) je to především plošná vakcinace. Tímto způsobem jsme už zlikvidovali mor, choleru i neštovice (+poliomyelitidu aj.) Nechápu proč tvrdíte, že očkování proti běžné chřipce je neúčinné - jednak se tím sníží pravděpodobnost, že se u jednoho nositele setkají oba viry a dojde k splynutí genomů, jednak je velmi pravděpodobné, že vakcina bude aspoň částečně chránit i proti novému viru. Právě tak nerozumím vaší nedůvěře k Tamiflu (věříte aspoň na penicilin?), nejlepší co k tomu mohu říct je, že jsem ten lék pacientům s chřipkou dával a zdálo se mi, že funguje. Nicméně mě těší, že v případě, že se nakazíte (vaše děti?), lék nechcete zkusit - zbyde aspoň pro mne a moji rodinu...[smích]
Větu "takových hrozeb už tu bylo" si nejspíš mezi přežvykováním přesliček mumlali i dinosauři ve chvíli když jim nad hlavami už svištěl meteor.

75920

28.10.2005 20:14

Kdo profituje z ptačí chřipky?

RE: Nerad kazím zábavu, ALE

Lone 195.?.?.?

Nevím jaké očkování dostala vaše máma, ale proti chřipce se dává pouze jedna dávka a to v období od října do prosince. Jsem transplantolog, moji pacienti mají (po lécích) silně sníženou imunitu, proto všem nabízíme očkování. Řada z nich potom tvrdí, že pak měli chřipku dokonce několikrát. Podobné stížnosti vyplývají ovšem z neznalosti choroby, kterou nazýváme chřipka - většinou se zaměňuje za běžnou virozu horních cest dýchacích. Chřipku dostanete jen 1x za několik (cca 10-15let), kdy už vám klesne titr protilátek a objeví se výrazně odlišný virus. Chřipka se projevuje především vysokou horečkou (40st a víc) po několik dnů, bolestmi svalů a kloubů, zchváceností, mezi její příznaky NEPATŘÍ rýma ani kašel. Diagnozu lze udělat pouze opakovaných odběrem specifických protilátek (specializované serologické vyšetření) nebo ještě složitěji, kultivací na kuřecích (sic!) embryích.
Očkování chrání nejlépe proti jednomu kmeni a virus rychle mutuje, v tom máte pravdu, mýlíte se však pokud nevěříte na částečnou ochranu - i vakcina proti jinému kmeni výrazně sníží počet infikovaných a také zajistí mírnější průběh (je značný rozdíl, jestli máte týden teploty nebo jste mrtvá, věřte mi, jsem lékař a mnohokrát jsem viděl obojí [smích]) Je obrovský rozdíl, jestli onemocní 40% populace nebo 10% (v prvním případě se chod společnosti zastaví a mrtvé nestačíme odklízet). Nevím jak jinak to ještě vysvětlit - chápete proč pandemie přichází tak 1x za 20-30 let přestože každý rok se objeví (nejméně) jeden nový virus? Protože dostatečná úroveň protilátek vás částečně chrání i proti dalším kmenům. A pokud onemocní jen každý 20. člověk, nemůže se infekce šířit. Pandemie vznikne ve chvíli, kdy počet lidí s částečnou imunitou klesne pod kritickou mez (nově narozené děti, pokles titru protilátek v čase) V této situaci je plošné očkování rozumné – proč vám to vadí? Ostatně 100% ochrana neexistuje proti žádné nemoci.

75941

28.10.2005 20:20

Kdo profituje z ptačí chřipky?

RE: Nerad kazím zábavu, ALE

Lone 195.?.?.?

dokončení:
Vaši kamarádku můžete uklidnit, chemoterapeutika (možná zaměňujete s léčbou zhoubných nádorů?) jsou léky podobné antibiotikům (dokonce mnohem starší, např. sulfonamidy se používaly již ve 20.letech), rozdíl je v tom, že se nezískávají z plísní, ale připravují chemicky.
Chápu, že většina lidí dodržuje hygienické normy - ve středověku bylo nutné lidi naučit, že nemají házet odpadky z oken, protože krysy přenášejí mor, dnes vysvětlujeme lidem, že se mohou nakazit nebezpečnou chorobou od ptáků – opět, proč vám to vadí?
Strašení antraxem, jak říkáte, je něco úplně jiného - antrax je potenciální zbraní teroristů, jinak se šířit nemůže. K hrozbě terorismu se nemohu kompetentně vyjádřit - antrax ovšem lze použít jako zbraň hromadného ničení. Co se týká neštovic, pokud je známo, virus vlastní pouze 3 laboratoře na světě, je-li to tak, je nebezpečí mnohem menší než riziko jaderné války (na to také nevěříte?) Btw nevím jak jste došla k přesvědčení, že virus zmutoval??? Vzhledem k tomu, že od posledního případu varioly u člověka před 25 lety virus existuje pouze při teplotě kapalného dusíku, je mutace velmi nepravděpodobná.

75942

28.10.2005 23:33

Kdo profituje z ptačí chřipky?

RE: Nerad kazím zábavu, ALE

Lone 195.?.?.?

Psala jste, že vaše máma absolvovala sérii injekcí a začala na jaře, na to jsem logicky namítl, že se očkuje jednou dávkou a to na podzim. Odpověď, že se očkuje každý rok proto nechápu. TV nesleduji a nevím co tam říkají o chřipkové epidemii, ale každopádně většina onemocnění, která lidé za chřipku označují jsou jiné, banální virozy. Mimo období pandemií (které jsme naposled zažili před 20 lety) onemocní většinou jen děti a jiné rizikové skupiny (staří lidé, diabetici, imunosuprimovaní atd.)
Psala jste, že vás cituji "vyděsila krabička s nápisem chemoterapeutikum" Nechápu proč, chemoterapeutika jsou nejšetrnější léčbou uroinfekcí (mají užší spektrum než antibiotika) a užívají se už velmi dlouho. Proto jsem usoudil, že vás slovo chemoterapie vyděsilo kontextem se zhoubnými nádory (chemoterapií), pokud se v problematice vyznáte, omlouvám se za svoji podceňující poznámku...[smích]
Plošné očkování prospěje všem (ale musí být skutečně plošné) způsobem, který jsem popsal - i když neochrání všechny, zamezí fulminantnímu šíření infekce a zvýší procento frustních forem (tedy neletálních) Vím z literatury, že podobně jako vy reagovali lidé při zavádění Salkovy vakciny proti poliomyelitidě (která dnes prakticky neexistuje) a nepochybně stejnou nedůvěru sklidil Edward Jenner když začal vakcinovat proti neštovicím.
Já přece nevybízím k hysterii (a nedělají to ani vědci a seriozní periodika, nesmíte číst Blesk), je ale určitě rozumné se na problém připravit. Zdejší komentáře, ve kterých se mísí furiantství s fatalismem nejsou konstruktivní.

75970

26.11.2005 19:43

Ptáci

práva zvířat

Lone 195.?.?.?

V přírodovědeckém časopise Živa 9/05 vyšel i jinak velmi zajímavý článek o hlavonožcích. V jeho závěru je zcela mimochodem uvedena (přinejmenším pro mne) překvapivá informace: díky své inteligenci byli hlavonožci jako jediný zástupce bezobratlích v Británii zařazeni na seznam živočichů, kteří nesmí být bezdůvodně týráni. Jak tomu rozumnět? Předpokládám, že v případě bezdůvodného týrání "položek" tohoto seznamu, může být pachatel trestně stíhán. Nicméně z toho vyplývá, že všichni ostatní bezobratlí od žížal po mořské koníky mohou být týráni nejen bezdůvodně ale i zcela beztrestně. Otázkou je, zda se privilegia být uveden na seznamu dostalo VŠEM obratlovcům, nebo zda nějaká komise hlasovala o tom, která zvířata jsou natolik inteligentní a sympatická, aby stálo za to je chránit.
Jinak děkuji za článek, je pro mne potěšující zjištění, že všichni lidé nepovažují vesmír za stůl prostřený pouze pro naše potěšení.
(Btw bezvýhradný antropocentrismus považuji za vynález monoteistických náboženství, která jen člověka považují za imago Dei)

80341

26.11.2005 20:23

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Lone 195.?.?.?

Souhlasím, i mně připomíná HP americký sen o Supermanovi, který nehledá a nepochybuje, ale prostě koná dobro za každou cenu. Těžko odhadnout, nakolik je kniha škodlivá (myslím že moc ne), uprostřed všudypřítomné apoteózy HP si skoro netroufám vyjádřit své skromné a amatérské mínění, že kniha je především blbá. Nejsem literární fajnšmekr (M.Prousta nebo J.Joyce rozhodně nedožvýkám), ale sérii považuji maximálně za trochu nadprůměrný rodokaps - jazykově slabý, bez vnitřní logiky, s postupujícími díly je i příběh čím dál více vyčpělý. V průměrném sci-fi sborníku najdete přinejmenším jeden příběh, který HP překoná nápadem, formou i pointou.

80349

14.12.2005 18:55

Pár otázek k registrovanému partnerství

Právo na informace je blbost!

Lone 195.?.?.?

Argument o návštěvách nemocných je sice dojemný, ale nesprávný. Bůhvíproč se takový zjevný nesmysl neustálým opakováním tak zažije, že už o něm nikdo nepřemýšlí. Právo navštívit pacienta (s výjimkou např. nemocných s otevřenou tuberkulozou) v nemocnici má naprosto kdokoli, pokud s tím dotyčný souhlasí. Podobně právo na informace o zdravotním stavu logicky má pouze pacient sám. On je klientem zdravotnického zařízení a platí si (víceméně formou pojištění) za ošetření a informace. Zbytek jsou báchorky - PRÁVO na informace o zdravotním stavu nemá podle zákona NIKDO jiný, tedy ani členové rodiny. Nechápu proč tomu lidé nechtějí rozumět? V nemocnici, ve které pracuji je věc upravena tím způsobem, že pacient při nástupu hospitalizace do formuláře vyplňuje seznam osob, které mohou být o jeho stavu (případně smrti) informovány. Pokud má pacient např. rozpory s manželkou, má totiž samozřejmě právo žádat lékaře, aby jí žádné informace neposkytovali! U lůžka umírajícího může být pochopitelně kdokoli (např. kněz), pokud to ovšem nenarušuje právo ostatních nemocných na soukromí (česká tradice lazaretů to bohužel často neumožňuje). Problémem mohou být nemocní jejichž stav nedovoluje, aby vyjádřili své přání (pacienti v bezvědomí, dementní apod.) - pokud popsaný princip budeme aplikovat zcela dogmaticky, je v takovém případě nutno v zájmu ochrany práv pacienta předpokládat, že by souhlas s návštěvou/podáváním informací dát nemusel (třeba kvůli rozepřím v rodině). Nicméně jsem takový přístup za svoji dosavadní praxi nezažil - zdravotníci jsou lidé a k pacientovi v bezvědomí pochopitelně příbuzného nebo přítele pustí.
Summa summarum: i kdyby zákon byl přijat, registrovaný partner PRÁVO na informace nebo cokoli jiného zcela jistě nezíská!!!
P.S. Co byste udělali, kdyby manželka žádala pro bezvědomého muže např. udělení svátosti posledního pomazání?

83499

14.12.2005 19:49

Názor na současný pokus o právní úpravu euthanasie

euthanasie

Lone 195.?.?.?

Souhlasím s autorem. Proklamované přání zemřít je velmi vzácné, léčím těžce nemocné pacienty více než deset let a s vážně míněnou (natož opakovanou) žádostí o usmrcení jsem se setkal možná 3x. Ostatně kromě ojedinělých případů si může trpící pomoci sám, výjimkou jsou snad quadruplegici (s nimiž mám malou zkušenost) - ale nemá pacient právo, je-li při plném vědomí, odmítnout léčebný výkon? Tedy i umělou výživu resp. zavedení sondy nebo katétru.
Skutečným problémem jsou pacienti, kteří své přání vyjádřit nemohou. Zde přicházejí v úvahu dvě možné situace - trpící pacient, který rychle spěje ke smrti (a tady se euthanasie, tedy urychlení umírání, v nějaké formě praktikuje odjakživa) a trpící pacient v relativně stabilním stavu. Poslední případ je jádrem problému. Můj názor je, že k usmrcení takového člověka se může odhodlat jen silně emočně spřízněná bytost, a že se jedná o vraždu. Pro takovou věc ovšem nelze žádat potvrzení zákonem, post hoc je takový akt hodnocen soudem lidským (zda je podán podnět policii) resp. soudem krajským (i zde bych ale očekával lidské pochopení) a především soudem posledním (mám na mysli spíše svědomí než božskou prozřetelnost)
Btw velice mě pobavil projev jakéhosi ekumenického triumvirátu, který jsem shlédl v TV (katolický duchovní, rabín a člen nějaké evangelické církve) - jeden z trojlístku pohnutým hlasem prohlásil, že "pokud bude zákon přijat, nebude si nikdo v této zemi jist vlastním životem!" Svatá prostoto! Aneb, jak praví klasik: ono není ani tak problém, že člověk je smrtelný, horší je, že ho smrt často zaskočí...[smích]

83510

14.12.2005 20:00

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Právo na informace je blbost!

Lone 195.?.?.?

Je otázka kdy to bylo a kde. Jsem ten poslední, kdo by chtěl popírat, že v nemocnicích funguje spousta tupých úředníků (věřte, osobně jich znám spoustu), jen vám říkám, jaký je zákon. A kromě toho také říkám, že ten zákon je zcela logický. Je to jediný čestný způsob jak věc upravit. Vymahatelnost práva je ovšem jiná věc.
Pro jasnost opakuji princip zákona: jedině pacient sám má právo na informace a jedině on může toto právo delegovat na další osoby dle svého uvážení. Tyto osoby ale musí explicitně uvést, nelze předpokládat, že manžel nebo registrovaný partner nebo kdokoli jiný (kromě zákonných zástupců nezlezilých osob a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům) má automaticky na informace právo.
A jestli vám někdy ve špitále ukradli župan, tak sorry, za to také nemůžu.

83512

14.12.2005 21:02

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Právo na informace je blbost!

Lone 195.?.?.?

Máte dvě možnosti - změnit nemocnici (to může být obtížné, pokud je v okolí jen jedna) nebo si příště napsat do formuláře co sama chcete. Prostě si trvat na svém právu.

83535

14.12.2005 23:03

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Právo na informace je blbost!

Lone 195.?.?.?

Nejsem chválabohu právník, ale lékař, znění zákonů je tedy pro mne vesměs nesrozumitelné, nicméně jsem v rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval několik (povinných) seminářů, na kterých jsem byl o smyslu některých zákonů poučen. Princip tohoto zákona chápu a považuji za správný. Jiná věc je, že dogmatické lpění na zákonu je v řadě případů v rozporu se zdravým rozumem a lidskou přirozeností. Když se vnučka přijde zeptat na babičku, od které nelze získat souhlas, poskytnu jí informace bona fides (dokonce ani nežádám průkaz totožnosti) Pokud se mi někdy stane, že mě pak druhá větev rodiny zažaluje, protože chtěli paní okrást sami, doufám ve shovívavost soudu...[smích]

Jestli se v právech vyznáte lépe než já, zkuste si znění zákona najít na webu (pokud vím, je tam kompletní sbírka)
Zákon č.101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 O ochraně osobních údajů

83576

15.12.2005 07:26

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Právo na informace je blbost!

Lone 195.?.?.?

Ano, zákon nedefinuje v tomto směru zvláštní práva rodiny, ipso facto ani rodina nemá nárok zjišťovat jestli máte rakovinu, hemoroidy nebo demenci, pokud k tomu nedáte výslovné svolení. Klientem zdrav. zařízení jste jen a pouze vy, vše se děje ve vašem zájmu a vy určujete co se bude dít.
Znovu žasnu nad tím, že tak prostý princip lidé nejsou ochotni přijmout.

83621

22.01.2006 13:44

Amazonský deštný prales bojuje o přežití

RE: Umělý deštný prales

Lone 195.?.?.?

Jediný příspěvek v diskusi, který stojí za přečtení. Díky!

89815

21.02.2006 18:26

Zelená hrozba, nebo oživení domácí politiky?

RE: Tady nekdo ale opravdu nema rad zelene :)

Lone 195.?.?.?

Vaše slova jsou pro mě jako balzám! Tuhle základní pravdu, jako by nechtěl nikdo uznat - ano, maximum úsilí a prostředků musíme použít na snížení spotřeby energie (a to nejen na vývoj úspornějších zařízení, ale především na propagaci skromnějšího způsobu života) Představa, že nám nějak spadne do klína nevyčerpatelný zdroj "čisté" energie vede do záhuby. I když si nemyslím, že zelení jsou ve svém odporu k jaderné energii vedeni podobnou úvahou (popravdě se v tomto ohledu asi opravdu mýlí) - volil jsem je v posledních třech volbách a půjdu je volit i letos. Kdyby pro nic jiného tak proto, abych manifestoval své přesvědčení, že ochrana Země-matky je ten nejdůležitější kolektivní úkol, který máme. (ostatně pokud mám na vybranou mezi stranami, které reprezentují lidé jako Langer nebo Škromach, je to jednoduché rozhodnutí...)

94307

09.04.2006 19:22

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Věřit můžete samozřejmě čemu chcete, k "vědecké" části Vašeho příspěvku:
Je celkem jedno kolik geotermální energie teče povrchem Země, litosférické desky mají tloušťku přes 10km a ujišťuju Vás, že pod nimi je zatraceně tepleji. Existují o tom přímé, tedy nezpochybnitelné důkazy z hlubinných vrtů. Pokud by Vám ani to nestačilo, zamyslete se nad tím, kolik energie proteklo čtverečním metrem ostrova Krakatoa v době exploze místní sopky (mohl bych samozřejmě nahodit neověřitelné číslo jako Vy, ale pro moji představu stačí, že tento tepelný tok zvedl milion tun horniny do takové výšky, že to ovlivnilo celosvětové klima na několik roků). Ostatně připomínáte mi vědce dokazující přesnými výpočty, že čmelák nemůže létat - pokud se trefujete do evoluce, máte určitou šanci, ale posun litosférických desek je jedním z nejlépe (a nejsnadněji) dokazatelných geologických faktů. A to přímým měřením (sic!) dokazatelných, tedy nejen deduktivně (Afrika pasuje do Ameriky, za polárním kruhem se nachází pozůstatky tropických rostlin a živočichů atd.)

102874

09.04.2006 20:02

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Co se týká evoluce: není pochyb o tom, že evoluce je mechanismem, který vede ke vzniku nových druhů - děje se to za našich časů v plenéru a lze si to snadno ověřit v laboratoři (např. na kulturách bakterií). Nikdo soudný nezpochybňuje fungování evoluce v současnosti (existuje řada prací experimentálních - adaptace bakterií k antibiotikům, diverzifikace banánových mušek, i z reálného prostředí) a nikomu to zdá se ani nevadí. Co je však mnohým trnem v oku je přiznání evoluce jako mechanismu vzniku druhů v historii Země. Zde samozřejmě vědecký důkaz podat nelze - důkazem je totiž potvrzení experimentem, ověření predikční hodnoty hypotézy, bez toho zůstane každá teorie jen teorií. Ze stejného důvodu však nelze dokázat ani existenci Ježíše, Nostradama nebo Budulínka.

102877

09.04.2006 21:25

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

O tom, že předchůdci krávy žili v moři žádný doklad nemám, ale je možné doložit, že např. kuřeti mohou za určitých okolností narůst krokodýlí zuby, ergo má tento program, byť neaktivní, uložený ve svém genomu: http://www.osel.cz/index.php?clanek=1800
Jinak žádná "fakta proti" jste neuvedl, nemohu tedy argumentovat.
Snad Vás to překvapí, ale živé organismy mohou opravdu pod selekčním tlakem prostředí získávat nové vlastnosti (= evoluce), např. na bakteriích to vidím zcela běžně: kmeny původně citlivé k určitému antibiotku v prostředí obsahujícím toto ATB získají schopnost je inaktivovat, ačkoli původně tuto vlastnost neměly. Podobně bakterie v prostředí chudém na substráty získávají nově schopnost utilizovat nové látky. To je přímo ukázková evoluce. Experimentovat obdobně s jinými organismy je krajně obtížné - u bakterií jedna generace žije 20 minut, u vyšších živočichů byste proto na nějaký efekt musel čekat příliš dlouho (přesto lze evoluci demonstrovat např. na rychle se množícím hmyzu). Zpochybňovat tato fakta je nemožné a nikdo to ani nezkouší, módní je neuznávat zpětnou platnost těchto zákonů v historii. V tom si klidně poslužte!

102887

09.04.2006 21:28

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Zajímalo by mě, jak jste mohl udělat v našem zkostnatělém systému zkoušku z geologie (dokonce několik?!) a nevěřit na kontinentální drift? [smích]

102888

09.04.2006 21:59

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Promiňte, ale nesouhlasím - dokud nepředložíte třeba jediný doklad toho, že v ontogenezi může jeden organismus exprimovat tkáň nebo orgán patřící organismu stojícímu v hierarchii (rozumějte strom života) výše, pak zůstávám na svém. Kdybyste dokázal z bakterie vymáčknout třeba vajíčko chrobáka, sním svůj klobouk (není to nadsázka, mám jeden opravdu tuhý[smích])) Jinak trvám na tom, že kuře obsahuje i genetickou informaci (ne nutně kompletní) organismů, které stály ve vývoji níže.
To že, Vy nemůžete vyloučit, že se z kuřete nedá vypěstovat hroch, ještě neznamená, že to opravdu je možné, nebo ano? Promiňte, ale Vaše argumenty v tomto případě znějí spíš jako prázdné tlachání. Vážně to nemyslím jako urážku, v tom co jste napsal postrádám jakákoli fakta.

102899

09.04.2006 22:15

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Jako felčar toho vím o bakteriích a rezistenci poměrně dost. Že je řada bakterií primárně rezistentních proti ATB je pravda (koneckonců lidé a většina vyšších organismů je proti ATB také rezistentní, to určitě nechci popírat[smích]) Ovšem, že bakterie v průběhu léčby ATB získávají rezistenci je zase jiný fakt - např. Vámi zmiňovaná pseudomonáda primárně rezistentní není - léčím pseudomonádové infekce už více než 10 let a vím to tedy naprosto jistě (např. tetracyklinová ATB, před 10-15 lety velmi účinná dnes již prakticky nelze použít). Bakterie získají rezistenci k novému ATB většinou během několika let. Úplně stejné bakterie původu komunitního oproti nozokomiálním (nemocničním) kmenům rezistenci nemají (tlak prostředí).
Dále není pravda, že rezistence vzniká bodovou mutací, to je úplný nesmysl! Např. dnes nějběžnější typ rezistence k penicilinům nacházený u mnoha G- bakterií je podmíněn expresí enzymu penicilázy, tedy komplikovaného proteinu, který dokáže rozštěpit penicilinový kruh. To vše je dnes známo velmi detailně - na molekulární úrovni (mohu doložit). Na druhou stranu Váš pojem přirozená obrana je jaksi velmi vágní...
Co byste přijal jako fakt, že nějaký orgán vznikl evolucí?

102902

09.04.2006 22:29

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

No a? To jsem taky netvrdil. Pokud budete zkoumat kuřecí emrbya v různých stadiích vývoje, zuby nikde nenajdete. Taky proč? Bylo by velmi neekonomické v průběhu ontogeneze produkovat (a zase rozkládat) všechny orgány a tkáně, které se vyskytují u níže stojících organismů. Pochopitelně se nepotřebné geny deaktivují (molekulární mechanismy, které to zprostředkují jsou opět zčásti známy), je ovšem velmi zásadní a rafinovanou vlastností evoluce, že se tyto neaktivní geny v genomu uchovávají i u výše stojících organismů (tzv. junk DNA, která v případě člověka tvoří více než 90% genomu). Ve zlých časech (změna prostředí) se totiž ještě mohou k něčemu hodit (samozřejmě po určité úpravě). V případě zmiňovaného kuřete došlo v důsledku mutace k reaktivaci genu pro tvorbu zubů. Odpovídal jsem na ne-argument pana Gejdoše: najít zuby v genomu kuřete je v souladu s evolucí, najít křídla u ryby by podporovalo stvoření. To ovšem nikdy nikdo nedokázal.
Co vy nato?

102907

09.04.2006 22:40

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Výborně, v tom s Vámi konečně souhlasím! (jakkoli nevěřím, že Darwin psal o vzniku buněk v teplé louži, to je až produkt Oparina aj., ale možná máte Darwina načteného lépe než já)
Co se týká vzniku organického života z anorganické hmoty, to není součástí evoluční teorie! Střízlivý vědec se k tomuto tématu staví jako fyzik k událostem před Velkým třeskem, tedy no comment. Je to příliš dávno a vše co se o tom dá říct jsou čiré spekulace, ne věda.
Nicméně ani hrátky s teorií pravděpodobnosti něco takového úplně nevyučují, jakkoli nepravděpodobné něco je, i tak se to může stát (uvedená čísla lze zpochybnit, první organismus mohl být mnohem jednodušší než si umíme představit) Úplně nesměle bych připomněl antropický princip - pokud by nevznikl vesmír umožňující vznik hmoty a života a pokud by nevznikl život sám a člověk na jeho vrcholu, kdo by tu teď plkal jako my dva a tvrdil, že je něco nemožné?

102912

09.04.2006 22:51

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Sice nechápu smysl této poznámky, ale přesto v zájmu diskuse budu reagovat, i když určitě ne na to, co jste měl na mysli (sorry, jsem asi natvrdlý).
1. jako kreacionista byste spíše než princip kauzality měl vyznávat princip finality (autorem je tuším C.G.Jung), tedy: neděje se Něco, protože předcházelo Cosi, ale děje se Cosi, aby následovalo Něco
2. princip kauzality moderní fyzika zpochybňuje, tento koncept totiž stojí a padá s existencí času, bez kterého se moderní fyzika obejde (resp. ho pružně transformuje do prostoru a naopak), ve světě kvantových zákonů kauzalita neexistuje, dost možná je to jen zastaralý způsob jak si vysvětlujeme chaotický běh světa, abychom se v něm úplně neztratili
3. pokud tvrdíte, že kauzalita je prazákon Univerza a zároveň, že něco bylo již na počátku, je to zjevný rozpor (co vedlo ke vzniku toho Primárního?)

102919

09.04.2006 22:58

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

V zásadě máte pravdu, ale pointa je ještě trochu jinde.
Představme si změnu klimatu, vedoucí k vysychání oceánů, rybám se omezuje životní prostor a jsou nuceny hledat si jiný. V této situaci se některé ryby snaží plácat na souši, jejich potomci, kteří v důsledku náhodné mutace mají trochu delší a pevnější končetiny (bráškové je určitě považují za zrůdy) jsou zvýhodněny a mají více potomků. Ovšem velkou výhodu ty pidinožičky neposkytují, vývoj se proto nezastavuje, ale vede přes další mutace k ještě více nohovitějším ploutvím, až konečně vznikne organismus trochu schopný kráčet. Ten se pak stane do jisté míry stabilním druhem, tzn. žije dost dlouho a v dost velkém množství, aby po něm něco zbylo. Tohle je principem neodarwinismu (každá teorie se vyvíjí) - náhlá změna prostředí vede k rel. rychlému vývoji odlišného druhu, který potom zase dlouhou dobu vzkvétá.

102925

09.04.2006 23:04

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Pod tohle se mohu s klidem podepsat.
Bohužel ale nesouhlasím se závěrem, že pokud mě něco přesahuje, musel to stvořit designer nebo co. Viděl jste někdy krápníkovou jeskyni, např.? Člověk stojí s otevřenou hubou, a přesto asi nebudete tvrdit, že krápníky vysoustružil Aštar a našrouboval do stropu. Vznikly zcela jednoduchým, fyzikálním procesem.

102929

09.04.2006 23:05

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Lituji, to je na mne příliš filozofické..

102930

09.04.2006 23:22

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Teď možná konečně ano. Podle mne, člověk může porozumět (některým) přírodním zákonům, mechanismu toho jak se věci dějí (nebudu Vás tím už dráždit, ale evoluci druhů považuji za poznatelný mechanismus, podobně jako tvorbu krápníků). Ovšem PROČ se věci dějí, to opravdu nevím. Otázky vzniku vesmíru a života musí lidstvo asi navždy nechat otevřené.
Pokud se jen s úžasem díváte, máte mé sympatie.
(ale na Aštara a Nostradama něvěřím, to se nezlobte [smích])

102939

09.04.2006 23:28

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Filozofii jsem míval docela rád, než jsem zkusil přečíst knihu Bytí a čas tuším od Martina Heidegera? (nebo to byl někdo jiný z této školy Husserl nebo co, promiňte mé ignorantství) V tomto stadiu vývoje jsem jednou provždy rezignoval - na této úrovni prostě nejsem schopen diskutovat. (myslím, že filozofovat by měl člověk výhradě sám pro sebe, namol a totálně zhulený..[smích])

102943

09.04.2006 23:41

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Tady jste mě zklamal!
Jakým způsobem vyvrací genetika a biochemie vznik člověka ze zvířete? CAVE, biochemie a genetika je můj obor! Genom člověka a šimpanze je stejný z 99,7% To je fakt. Když položíte vedle sebe laboratorní list člověka a prasete (běžné biochemické parametry vyšetřované v nemocnici - mám k dispozici i ty prasečí z našich experimentů) nepoznáte který je který. A to je taky fakt!
Mezičlánků, po kterých bažíte je dnes k dispozici přehršel (dokonce i konkrétně mezi plazy a ptáky je jich vícero, není stále jasno, který z nich je mezičlánek a které jsou slepé větve), co chybí, je spojité kontinuum všech tvarů mezi plazem a ptákem. To je ale zcela uspokojivě vysvětleno - druh je stabilní po velmi dlouhou dobu a když se mění tak poměrně rychle. Při vší úctě k jiným vašim názorům, v této věci se zaslepeně držíte zastaralých bludů.
Btw: I lidé se učili létat tak, že mávali rukama a skákali ze stromů - párkrát si nabili nos a hele jak jim to dnes jde!

102947

09.04.2006 23:52

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Dovolím si v zájmu diskuse na chvíli přeskočit do druhého tábora:
pokud by to bylo jak říkáte, vypadala by situace zcela jinak - zatímco běžně nacházíme po celém světě třeba stovky koster jednoho druhu, některé mezičlánky jaksi chybějí. Statisticky vzato bychom nemohli najít ani 2 kostry stejné (pokud by tedy existovalo plynulé kontinuum tvarů od primitivních ryb až po nejvyšší savce a všechny druhy byly v čase zastoupeny stejně frekventně)

102950

10.04.2006 00:20

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Jednoduše, tedy bohužel to není můj nápad, mám to od guru moderního darwinismu, Jaye van Goulda (doporučuji jeho knihu Pandin palec, je velmi čtivá i pro laiky).
Druh je po dlouhou dobu stabilní v rel. stabilním prostředí (nacházíme spoustu vykopávek), potom se změní klima (nebo se objeví nový predátor nebo cokoli jiného) a náhodné mutace (které vznikají pořád, ale v obdobích stability jsou nevýhodné a jejich nositelé umírají brzo) vedou k drobné změně vlastností. Ty poskytnou nositeli a jeho potomkům drobnou výhodu. Ovšem žádná významná vlastnost nevznikne naráz, proto jsou tito nedostatečně (i když trochu přece) přizpůsobení jedinci rychle převálcováni těmi svými potomky, kteří danou vlastnost dotáhnou o něco dál. Tento trend pokračuje, dokud přizpůsobení nedosáhne optima - nový druh má nejlepší možné vlastnosti pro nové podmínky a jeho existence proto znovu trvá a umožňuje četné kosterní nálezy.
Tento mechanismus je znám už dlouho, je v souladu s molekulární genetikou a jeho popírači jsou ve stejném postavení jako ten, kdo by tvrdil, že Země nemůže být kulatá, protože bychom z ní přece spadli!

Hrome, nebyl jsem přihlášen!

102962

10.04.2006 00:31

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Srovnáváte-li počty chromozomů, je to jako byste řekl, že Vojna a mír bude úplně jiný román, když ji vydáte v 5 svazcích místo ve dvou resp. v červeném přebalu místo v modrém. Je to absolutně irelevatní a svědčí to buď o neznalosti problematiky nebo záměrném mlžení (za lháře bych označil zdroj, ze kterého vycházíte, nedávno jsem četl knihu Ikony evoluce, která obsahuje přesně tento typ blábolů, od člověka, který evidentně o genetice neví zhola nic).
Že jsou nesmyslné i ostatní údaje soudím podle toho, že např. genom prvního ptáka, a to slepice byl přečten teprve před rokem nebo dvěma. Pokud se mýlím, uveďte prameny!
Bohužel srovnat podobnost genomů vyžaduje velmi podrobnou, časově náročnou a nákladnou analýzu - mluvím o srovnávání bází, nikoli počtu chromozomů! Např. proto, že geny jsou po chromozomech různě rozházené, často rozdělené do více částí, proložené nekodujícími úseky, virovou DNA atd atd.

102964

10.04.2006 00:43

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Zvláštní, že jste si z celého příspěvku vybral poznámku, že se teorie evoluce vyvíjí (stejně jako každá jiná, včetně kteréhokoli náboženství). Očekával jsem od Vás argumenty, ke kterým bych mohl zaujmout stanovisko. Plky o tom, že vědci zločinně dezinformují naivní lidi, jsou jen plky. Na rozdíl od Aštara, jehož flotila se zatím neukázala, vědcům fungují např. jaderné reaktory, antibiotika, tranzistory, sekvenátory DNA aj. více či méně užitečná zařízení. Každopádně součástí evoluční teorie ani mého příspěvku nebylo prohlášení, že věda na to jednou přijde. Darwin těžko mohl tušit něco o DNA, proto jeho teorie nemohla být od počátku dokonalá. Proč mluvíte o přírodovědě, když ji neuznáváte? Profesor Conklin je bezpochyby velký vtipálek, ale o vzniku buňky z anorganické hmoty dnes žádný evolucionista nemluví.

102969

10.04.2006 00:46

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Lone 195.?.?.?

Ach jo, proč se zdejší diskuse nutně po čase zvrhnou v nesmyslné hašteření postrádající racionální argumentaci?
Než bych propadl naprostému znechucení, půjdu se raději věnovat práci.
(ostatně jsem ve službě, tak se to víceméně očekává...[smích])

102972

16.06.2006 17:56

Britský admirál varuje

RE: Varování ! Toto není spiknutí !

Lone 195.?.?.?

Prakticky 100% souhlas, i když jinak vám toho Nostradama moc neberu (ale přiznávám, nečetl jsem). Opatrný bych byl s předvídáním, kdy kolaps nastane, mám dojem, že kapacita systému ještě nebyla překročena (nekonečné díky naší Gaii, za to jak je silná a hodná!). Řekl bych, že pořád ještě je čas na změny, které by mohly katastrofický vývoj zvrátit. Bohužel by to byl v historii zřejmě první případ, kdy by se lidstvo zachovalo rozumně, takže zůstávám skeptický...

108321

16.06.2006 18:04

Britský admirál varuje

RE: Imigrace socialistickych volicu do EU

Lone 195.?.?.?

Nesouhlasím ještě s názorem, že nám demografický vývoj nedává jinou šanci než importovat rychle se množící cizince. Vzhledem k prodlužující se délce života představuje menší porodnost pozitivní regulační mechanismus, který umožní udržet přijatelnou životní úroveň bez další devastace životního prostředí. Spotřeba daná populační hustotou i tak pravděpodobně převyšuje obnovitelné zdroje a pokles počtu obyvatel je tedy žádoucí.

108322

14.10.2006 15:46

Nemoc českého zdravotnictví

Krize českého zdravotnictví?

Lone 195.?.?.?

České zdravotnictví NENÍ v katastrofálním stavu - přestože je značně neefektivní (do té míry, do jaké je socialistické), funguje velmi dobře. Jako lékař jsem měl možnost hodnotit systém zdravotní péče během stáže v US a dostupnost všech moderních metod (přinejmenším ve svém oboru) si opakovaně ověřuji na mezinárodních kongresech. Podstatné rozdíly v kvalitě nejsou.
Než začnete hodnotit práci zdravotníků, promyslete si tyto základní premisy: 1. všichni lidé jsou smrtelní (to v praxi znamená, že kdokoli může kdykoli zemřít) v obecné rovině je to triviální, ale jen málokdo si to připouští sám pro sebe 2. jsou nemoci (a je jich většina), jejichž příčinu medicina nezná, a které nedokáže ovlivnit a je hloupé to někomu dávat za vinu 3. dlouhodobé poškozování zdraví (obezita, kouření atd.) opravdu způsobuje nenapravitelné změny, které organismus dokáže relativně dlouho kompenzovat a ve chvíli kdy se naplno projeví už lze maximálně zpomalit jejich další zhoršování.
Frustraci autora chápu, pokud byl průběh takový jak píše, svědčí to o nepochopitelné tuposti celé řady specialistů - od počátku se jednalo o učebnicový příklad a v kontextu toho, že se dnes magnetickou rezonancí na běžícím pásu vyšetřují podvrtnutá kolena nelze takové opominutí ničím omluvit. Je to tak neuvěřitelné, že bych si dovolil o tom pochybovat - byl-li nádor po 6 letech 2-cm, mohlo být vyšetření předtím i několikrát negativní? Zbývá k tomu poznamenat následující: jestliže vás nekompetentnost nepřekvapuje u instalatérů, automechaniků atd., proč automaticky předpokládáte, že všichni lékaři budou naprosto stejně dokonalí? Ať bude organizace zdravotnictví jakákoli, vždy bude jeden nejlepší, několik málo výborných a většina, řekněme průměrných...

119118

22.12.2007 13:23

Zubař

RE: Nic nového pod sluncem

Lone 195.?.?.?

Dobrý den, skutečnost je bohužel taková, že Vaše zdravotní pojištění (resp. částka vybraná na pojistném za celou ČR) nestačí pokrýt výdaje. Pokud byste chtěl navrhnout zvýšení (už tak vysokého) pojistného, nevedlo by to ke zlepšení. Pravda totiž je, že zdravotnictví je schopné spolknout jakoukoli částku a pořád to nebude stačit. Jinými slovy: nelze poskytnout maximální péči každému. Vybírání vyššího pojistného je nespravedlivé - neplatíme ostatně pojistné, ale daň (pevnou část mzdy), protože by nejvíc platili ti, kdo nejvíc vydělávají a tedy jsou zřejmě nejméně nemocní (uznávám, že tohle obecně nemusí platit). Nicméně přenesení části zátěže na ty, kdo péči nejvíce čerpají má i další smysl - kdo chodí zbytečně, ten si to rozmyslí.

149864

Káva pro Zvědavce

59

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 127 čtenářů částkou 20 765 korun, což je 59 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 1

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 1

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 2

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
24,75 Kč
Euro
27,14 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,95 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,96 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
6,13 Kč
100 maď. forintů
7,78 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
34,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 080,90 Kč
1 unce stříbra
423,94 Kč
Bitcoin
226 380,02 Kč

Poslední aktualizace: 27.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 289 133