Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Kropáč

Nalezeno 414 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.05.2007 19:29

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

To by bylo krásný, kdyby to bylo možný

Kropáč 89.?.?.?

Proč by jakýkoliv sebemenší pospolitní útvar nemohl žít autonomně, třeba si vytvořit vlastní obec existenčně nezávislou na současném státě? …
To by bylo krásný, kdyby tohle bylo možný (Werich)
….Omyl, zdroje obživy globálního společenství na státní mocenské struktuře už dávno nezávisí, ….
(to by bylo krásný, kdyby šlo jen o obživu, ale jde o nahromadění moci ekonomickou převahou, která umožní zlikvidovat nežádoucí „autonomní pospolitní útvary“ - já) …jeho politická organizace pouze umožňuje dominantním ekonomickým subjektům manipulovat trh a přitom nenést žádnou odpovědnost za jeho fungování. Jen tak mohou bohatnout nad rámec vší přijatelné míry, jaká nemá v historii obdoby. Špinavou práci a náklady s tím spojené nechávají na socialistických (snad sociálních?) státních institucích, které vedou politiku etatismu – uplatňování moci na úkor individuální svobody.
Ta Vaše individuální svoboda může být ukradená takovým, jako je Sörösi, Rotschild, and Melody boys, kteří mají dost prostředků na formování vědomí občanů, vedoucího k „demokratickému“ etablování státní útvarů, které Vám nevyhovují, ale jim ano. Nerozčilovat se, ode mne nic ve zlém úmyslu, ano? Mně to také nevyhovuje. A trochu jsem se zabýval nejen antickými „demokraciemi“. Ono je to vlastně s demokracií stejně, jako s pravdou. Nu, a pravda vítězí. Tedy alespoň pravda vítězů, která je rovněž omezena teritoriem i časem působnosti, bývá nařízena a vymáhána, pokud nedojde k dohodě. Jako například letní čas (víte kolik je hodin, nebo alespoň kolik udeřilo? To jak kde a pro koho).

134896

18.05.2007 22:16

Antisemitismus v Izraeli stoupá

Posuzovat nezaujatě.

Kropáč 89.?.?.?

K tomu ještě je dobré, ujednotit si význam pojmů. V tomto případě: co je to ortodoxní a ultraortodoxní Žid. Já nejsem Žid, ale Čech. Přesto vím, že řada ortodoxních Židů odsuzuje neoliberalistickou politiku Izraele, včetně rozličných židovských center v USA. Důvodem je kritika vybudování pozemského Izraele nikoli z vůle Hospodina, ale jako výsledek uctívání Zlatého telete. Tedy Židé opouštějí základy své víry, preferují opět zlo dějství mamonu, za které byli již nesčíslněkrát trestáni. A nedají a nedají pokoj.

135643

25.05.2007 15:48

V Ženevě hořela synagoga, policie hledá žháře - antisemitu

RE: ?!

Kropáč 89.?.?.?

Blahopřeji. Nechybí Vám myšlení v souvislostech a takové já rád.

136166

27.05.2007 20:02

Povrchní svět lidí

Úvodnímu článku rozumím snad dobře.

Kropáč 89.?.?.?

O situci zmíněné v úvodním článku psal již před řadou let Umberto ECO, viz Skeptikové a těšitelé. Také se lze něco dozvědět v knize "Čím onemocněl svět?" (R. Dahlke). Knihy jsou dost drahé, ale zas nikoli tak, jako vstupné na výstavu mrtvol. Navíc si lze (zatím) řadu knih zapůjčit ve veřejných knihovnách, za skutečně lidovou cenu. Ovšem řada lidí preferuje zábavu pasivní, bez trápení ducha. Ono to chce od všeho trochu, aby lidský duch příliš nezaostával za technickým rozvojem a exploatací věcných hodnot. Kde na to vzít čas, že?

136237

02.06.2007 19:09

Reakce na výhrůžku „buď radar nebo povinná vojna“

"nedá vyloučit obnovení vojenské služby, může být...",

Kropáč 89.?.?.?

Co sedá vyloučit? Jde o fixování "Ano základnám" do mysli mládeže. Doplňuje se tím jen informace, neplatná již řadu let, že USA jsou ochráncem svobody a demokracie na celém světě. Také je řeč o zavislosti na tom, zda občané ČR budou zproštěni vizové povinnosti, pokud zde vojáci USA budou natrvalo.
Na škodu věci je, že občané ČR zřejmě nebudou moci přesvědčivě vyjádřit svůj názor k předmětné záležitosti. Zatím tak činí pouze obyvatele obcí, v jejichž bezprostřením okolí má být radar nainstalován. Jejich postoje jsou pak znevažován masmédii, k jejichž zaměstnacům proudí peníze takových "filantropů", jako je Sörösi. Výsledkem jejich projevů je osočování z buranství, nevědomosti a zbabělství především mladými občany. Jiné veřejné projevy odpůrců záměru USA jsou znehodnocovány fangličkařením zúčastněných osob, zdůrazňujících své, zpravidla krajní, politická zaměření. Mám na mysli především květnovou manifestaci na Václavském náměstí v Praze. Chybí organizátor, který by vyloučil fanatismus těchto projevů. A referendum? To asi nebude, případně dojde opět k masivní masáži občanů ve prospěch Hvězd a pruhů.

136734

08.06.2007 17:26

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

Všichni ve svých úvahách opomíjíte Čínu.

Kropáč 89.?.?.?

Opomíjíte, nebo nesprávně chápete současné možnosti Číny. Nejde jen o to, že je zcela soběstačná v zajištění potravy a jiných potřeb Číňanů (i jiné nároky obyvatel tohoto státu). Lze rovněž vycházet i z toho, že na zbrojní výdaje vynakládá již více, než Rusko ( www.bicc.de). K tomu je vhodné přičíst zájmy Číny vůči Japonsku, zásoby US měny, absenci působení sionistického kapiálu v Číně a vyjde Vám, jak je KLDR ohrožena nařčením "darebáckého státu".

137201

08.06.2007 17:40

Venezuela bez černobílých brýlí

Prognóza: ve Venezuele poteče lidská krev proudem.

Kropáč 89.?.?.?

Protože záladním právem druhu Homo (pseudo) sapiens není právo na život, ale právo vlastnit cokoli. Ostatní jsou jen fráze.

137202

09.06.2007 16:26

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: Všichni ve svých úvahách opomíjíte Čínu. CYBA zapomínáte na EKONOMIKU!!!

Kropáč 89.?.?.?

Ale ovšem, že ano. "..Hledejte problém v ekonomice a ne v ideologii,..". Vidíte? Já bych napsal "Hledejme problém v ekonomice s přihlédnutím ke všem proměnným hodnotám, které její vývoj determinují." Souhlasíte? Takže Čínu není vhodné opomíjet. Jsou správné moje informace o tom, že na území Tibetu byla objevena nezanedbatelná ložiska ropy? Nemíním psát disertační práci o vztahu mezi demokracií, ekonomií či ekonomice, geografií, natalitou atd.

137253

11.06.2007 19:56

Miliardáři, a jak se jimi stali

RE: Otresny levicovy social-komunisticky clanek

Kropáč 89.?.?.?

Vy jste docela dobrý provokatér.

137371

11.06.2007 19:58

Miliardáři, a jak se jimi stali

Čtěte rovněž www.eretz.cz

Kropáč 89.?.?.?

Nejbohatší izraelští dolaroví miliardáři v loňském roce zvýšili svůj majetek v průměru o 25 % a hodnota tohoto jejich majetku dohromady dosahuje okolo 70 miliard dolarů (přibližně 1,4 bilionu českých korun), což je více než celý izraelský státní rozpočet.

137372

12.06.2007 21:41

Přímá demokracie ve světě - aktuality

Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Neumím si představit zlepšení situace přechodem od zastupitelské k přímé demokracii. Vždyť kritizované jevy zastupitelské demokracie mají původ v psychologickém působení multimediálních prostředků, podle vůle jejich vlastníků, na voliče. Zrovna tak se bude dít v podmínkách přímé demokracie. Občané vnímají pouze fikci své svobody, občané jednají v souladu s vůlí předkladatelů informací, tyto informace nejsou schopni analyzovat a v podstatě se sami zotročují. K tomu přispívají jejich touhy (chamtivosti), podporované opět fixí, že každý má ve svém žebradle (torna pro úschovu výdobytků) miliardářskou hůl. Dále působí nábožensky chápané: přičiň se, (a) Pán Bůh ti požehná, každý je svého osudu strůjcem. Atd., atd. Pokud bych formuloval svůj názor na způsob změny tohoto stavu, vyvolal bych proti sobě jen averzi, nenávist. Uvidíte, jak předáci iniciativ, směrovaných proti (v podstatě) sionizmu, budou uplaceni či kriminalizováni a zlikvidováni.

137425

13.06.2007 07:01

Přímá demokracie ve světě - aktuality

RE: Naši demokracii si obhájíme!

Kropáč 89.?.?.?

Všechny příspěvky na "Zvědavci", podepsané Esmate:
Nalezeno 52 příspěveků, 41 různých IP adres.

Jde tedy o organizovanou skupinu, snažící se zprofanovat jednotlivá diskusní témata.

137444

13.06.2007 13:40

Přímá demokracie ve světě - aktuality

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Pak tedy může vládu lumpů vystřídat pouze vláda dokonalejších lumpů, nebo globální revoluce pitomců. Chápu to dobře?

137461

14.06.2007 12:18

Přímá demokracie ve světě - aktuality

RE: Přechod od zastupitelské k přímé demokracii?

Kropáč 89.?.?.?

Samozřejmě. To ví i pisatel Esmate. Jenže chtěl vědět, jak zareaguji na šimrání pod bradičkou. Tak jsem odpověděl trochu "z cesty". Podstatou je, že se jim světovláda začíná nedařit. Hlavním důvodem jsou poměry v samotné USA, protože podceňují mentální potenciál jiných a dochází tam, v důsledku přistěhovalectví k změně sociálního a tím i politického rozložení sil. Dále působí značné vlivy na jejich soukmenovce, v důsledku liberalizace Judaismu. Ovšem řešení těchto problémů, včetně natality a devastace Země, bude tak razantní, že nejlépe by bylo vysídlit na jiný glóbus. Zas obětují své soukmenovce - póvl z Izraele, jako to udělali se soukmenovcemi zasaženými sociálním smýšlením - aktivity holokaustu. Při tom se zajisté podstatně sníží počet obyvatel země. Ale to by bylo moc psaní a stejně by mi řada lidí napsala, že jsem vůl.

137499

16.06.2007 12:42

Televizní žumpa

O zákazech

Kropáč 89.?.?.?

Víme, že sledovanost televizních pořadů přináší zisk. Jestliže tedy bude vysílán pořad Vyvolení, není to, v tržní ekonomice, důkazem úpadku TV Prima, ale stavu společnosti. Je však na pováženou, že návrhy na opatření ve věci vyvolávají automatickou reakci o "komunistických" zákazech. Dovoluji si poukázat na to, že nedávno byla v Izraeli zakázána televizní reklama, ve které vystupovala herečka nedostatečně oděná.
Ono to souvisí s tím, že lidé určení k vládnutí nejsou vychováváni tak liberálně, jako ti, kteří mají být ovládáni. Kdo chce umět poroučet, musí nejprve umět poslouchat, čili se naučit sebeovládání. Póvl nechť žije ve svých fikcích a úmyslně se mu předkládají takové nesmysly jako: "Musíte si vybrat. Buď žít v džungli, nebo v ZOO". I toho největšího predátora džungle udolají cizopasníci, v ZOO se zvířata dožívají až trojnásobně většího věku, než ve volné přírodě. To ovšem neznamená, že preferuji kapitalismus či socializmus. Jen poukazuji na to, jakými pitomostmi se krmí póvl (i geneticky upravované potraviny). Co lidi dělí není žádná propast, jen rozdíl úrovně.

137658

17.06.2007 13:17

Krize moderního světa

Krize moderního světa

Kropáč 89.?.?.?

tkví v tom, že technický pokrok se rozvíjí podstatně rychleji, než pokrok duchovní. Tuto záležitost nelze vázat na fungování jakékoli církve. Zjednodušení na postkomunistické státy je romantické. Nebudu již nic psát o "póvlu", jako dříve. Jen upřesňuji, že používáním tohoto pojmu jsem neměl na mysli urážení převážné části populace, ale iniciační záměr. Co kdyby (kondicionály já rád) si někdo, po přečtení mého textu, řekl: je to pitomec, ale co když má trochu pravdu? Nepatřím mezi ten póvl?
Duchovní pokrok se má rozvíjet v souladu s duševním pokrokem. Víte, že spousta lidí obdivujících Billa Gatese, neví, co se v těch "woknech" děje? A tak má přístup k technickému pokroku kde kdo, kdo na to má. K pokroku duchovnímu vede mnoho cest, nejen křesťanství. Jenže u nás má tradici, byť formovanou mnohdy takovou nadvládou, jako měl u nás SSSR a nyní USA.
Zdraví čertův Kropáč.

137708

18.06.2007 14:05

Krize moderního světa

RE: Krize moderního světa

Kropáč 89.?.?.?

Kain Ábelovi:
Jsi můj bratr a oba jsme stejně svobodní. On (Bůh) však způsobil, že si nejsme rovni. Tvoji obětinu přijmul, moji odmítnul. Mám to strpět? Na Něho nedosáhnu, protože snad ani není. Zabiji tedy Tebe. Nezlob se na mne za to, je to pro naše dobro. Mám tě totiž stejně rád, jako sám sebe. Ale víc než sebe mám rád to, co mám. Mám Tebe, svého bratra. Jak potom mohu milovat Jeho bezvýhradně, tak, jako Ty? Za čas někdo zabije mne. Pak budeme stejně šťastni a vzájemně si rovni. Tím, že nebudeme.

137759

20.06.2007 16:44

FOTOREPORTÁŽ: Židé věrní Tóře truchlí nad vytvořením sionistického státu

Vybudovali pozemský Jeruzalém s pomocí mamonu.

Kropáč 89.?.?.?

Nikoli s pomocí Hospodina, plněním Jeho příkazů. To je důvod truchlení. I to "plnění příkazů" není přesné. Jde o jednání v souladu s Jeho vůlí. Kdo o tom však něco ví, píše málo.

137913

20.06.2007 17:15

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

Satyrové, nepřipomíná vám to něco?

Kropáč 89.?.?.?

Připomíná mi to demokracii antického Říma, otrokářsky orientovaného . Stav permanentních válek té doby, válek, ve kterých jsou muži zocelováni (viz Nietzche, Mao-tse-tung, atd.). Pokud zocelení muži chybí, přebírají jejich úlohu ženy (živel ohně a vody). Skutečně to vypadá tak, jako by v současné společnosti chyběli MUŽI (politická situace v ČR). Roste počet sexuálních úchylek v současné populaci. Dalo by se poukázat na řadu podobných jevů. Obdobný stav společnosti byl v Německu v letech 1935 - 38. Připomíná mi to, abych nebyl překvapen nástupem nacionalizmu.

137915

21.06.2007 13:16

Radar - začněme se bavit seriozně

Bavíme se seriozně?

Kropáč 89.?.?.?

Věru impozantní stanovisko k zajištění bezpečnosti a stability ve světě.
I. K současné politické situaci v ČR, včetně perspektiv,
II. Z globálního hlediska působení politických (mocenských) zájmů.
III. Vyhodnocení
IV. Islám
I. Vyhodnocení politické situace v ČR vychází z ryze pravicové pozice (bezperspektivnost KSČM, bezzásadovost a krátkozrakost ČSSD, humorné vyloučení SZ pro nevyhovující stanovisko k radaru USA). Ze zbývajících stran má význam jen ODS, v současné době jediná volitelná strana. Trochu podivně deklasuje KDU-ČSL pro prozápadní orientaci, rozlišuje politiku „prozápadní“ a „pro USA. Ta prozápadní politika je zřejmě politikou EU.
Protože se jedná absolutně subjektivní názory, uvádět jiný názor by vyvolalo neplodné handrkování.
II. Cituji: „Naše civilizace je skutečně ohrožena. Jsou to zásady i způsob života, … My žijeme totiž způsobem, který již byl jednou vyjádřen slovy „po nás ať přijde potopa.“ .. je to naše pohodlnost, sobectví a letargie.“ Co k tomu vedlo? Racionalistické myšlenky (asi rozvoj myšlení), dále především pokrok, komunismus v SSSR a fašismus v jinde, zrušení kolonialismu a emancipace bývalých kolonií. Vlastně humanismus.
III. Jak z toho? Opět cituji: „…stabilní svět mohou vytvořit jen ti, kdo jsou spojeni tisíciletými ideovými a kulturními vazbami a kde funguje určitá stabilita. V daném případě se jedná o USA s Kanadou, Ruskem a Evropou. Prvořadou odpovědnost mají samozřejmě Spojené státy.“ Divné. Na USA máme tisícileté ideové a kulturní vazby?
Tedy nepřestat se přežírat, ale odradit nespokojence silou. Po nás potopa. Možná, že za pomoci různých šancí docílíme toho, že na území naší civilizace bude podstatné procento populace strádat tak, že nám ti divoši z dřívějších kolonií nebudou mít co závidět. K tomu postačí trochu smyslu pro vlast a mít tady radary či raketové základny USA.
IV. To je nonsens. Jestliže se autor odvolává na: „Rusko není již komunistickou zemí, ale státem, který se navrací ke své křesťanské pravoslavné tradici.“, pak také musí vědět, že záleží na interpretaci víry. Jako se dělo s interpretací křesťanství v době, kdy se stalo v Římě státním náboženstvím, u nás až do roku 1918. To by musel odmítat i Starou smlouvu (Starý zákon) a tím i Judaismus i křesťanství. Muslimové mají tu smůlu, že pod řadou arabských států leží bohatá ložiska ropy, náležící USA. Nedávno jsem hovořil s pracovníkem Kuvajtské ambasády v Praze. Zmínil se něco v tom smyslu, že „zlatý Husajn“.
Buďme vlastenci, volme ODS a NS. Podporujme USA. Zamezme migraci ze zemí, kde mají nízkou životní úroveň. Rusko a EU: domluvte se s USA. To je vystihující anotace úvodního článku.

137990

22.06.2007 22:45

Problém lidské populace bez servítků

To snad nikoli

Kropáč 89.?.?.?

Příliš jste se nechali unést představou možnosti regululovat porodnost nějakých racionálně-mocenským způsobem. Problém je skutečně v rozmnožování. Přemnožení jakéhokoli živočišného druhu způsobuje narušení "ekologie". Jenže každý živočišný druh má tendenci k množení za existence pro něho příznivých podmínek, tedy i člověk. Přes všechno duchovno a duševno, jsme vlastně, alespoň drtivá většina, jen biologickými strojky. I když dojde k ohlašovanému střetu civilizací (vlastně spojených kmenů, siouxů) a podstatnému snížení počtu obyvatel, časem přestane být Země obyvatelná, jako například životní prostředí sudu pro vinné kvasinky. Ty se také za příznivých podmínek množí a mění cukr v líh, až je to, téměř všechny, zabije.

138108

23.06.2007 15:36

Hysterie vyvražďování ptáků vesele pokračuje

Jankům

Kropáč 89.?.?.?

Informace z března 2006
Jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché. V našich podmínkách je to prakticky nemožné. Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje některých asijských zemí - nepije syrovou ptačí krev, nevysává hleny z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech či nechodí spát se slepicemi … do jedné místnosti.

Na dotazy veřejnosti typu – máme odstranit ptačí krmítko z našeho okna? Máme dál chodit krmit labutě k Vltavě? Máme ze zahrady odstranit ptačí budky? Můžeme pouštět ven naší kočku? Jak zabránit, aby se jiřičky vrátily do hnízda na našem domě? Na naší škole je čapí hnízdo – nemělo by se odstranit?

Všem odpovídáme: Chovejte se tak, jak byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce nikdy neslyšeli. Těšte se s přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim. Budete-li se chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí.

Při nálezu zraněného či zjevně nemocného ptáka, je normální se ho nedotýkat a informovat o podrobnostech nálezu co nejrychleji místně příslušnou záchrannou stanici pro handicapované živočichy. Kontakty na stanice jsou na www.zachranazvirat.cz. Záchranná stanice se ve spolupráci s Státní veterinární správou postará o odborný odchyt a další vyšetření. Je-li takových ptáků více pohromadě či jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat rovnou Státní veterinární správu.

138163

25.06.2007 18:43

Prodejná česká inteligence od Gottwalda k Havlovi

Selhání inteligence.

Kropáč 89.?.?.?

V roce 1938 napsal K. Čapek (kterého si velmi vážím) do LN článek "Selhání inteligence". Týkalo se to tehdejší zainteresovanosti intelektuálů k fašismu v ČSR. Dalo by se pokračovat, podle nadpisu článku, až ke dnešku. Pokud by nějaký člověk, splňující vaše kriteria pro zařazení do inteligence, v současné ČR veřejně nehanobil komunisty ale Židy a neoliberalismus Sionistů, jakou byste mu předpovídali "životnost"? Jaký prostor by mu k tomu masmédia poskytla?
Takový člověk by nakonec mohl být rád že může pracovat v kotelně a nevkročí do patogenní zóny.

138404

26.06.2007 13:16

Prodejná česká inteligence od Gottwalda k Havlovi

RE: no comment and comment

Kropáč 89.?.?.?

Nalevo lotr, napravo lotr. Najde se nejaký beranek bozi, ktery by se nechal ukrizovat? Nejaky INTELIGENT?

138474

28.06.2007 11:03

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Všechno je možné, ale...

Kropáč 89.?.?.?

Nedomnívám se, že výskyt virových onemocnění ptáků a zvířat je způsobován záškodnickými akcemi, ačkoliv to nelze vyloučit. Především působí snížená odolnost živočichů v odvětví výroby masa. V zájmu minimalizace nákladů, se drůbež, skot, atd., chovají v minimalizovaném prostoru (bez možnosti výběhu, ba s vyloučením zamávání křídly drůbeže), krmí mnohdy nepřirozenou stravou, za umělého miniklimatu i umělého osvětlení. Taková situace je ve velkochovech, jejichž produkty jsou sice laciné, ale méně kvalitní. To si lze ověřit například senzoricky, ochutnáním vajec nakoupených za 1,50 Kč a vajec ekologického původu, za 5,-Kč (byť i zde se podvádí). Jsme zajatci tržní ekonomiky. Nakažené chovy se pak bez milosti likvidují s odůvodněním ochrany jiných velkochovů. Ovšem i zde může působit "nekalá konkurence", tudíž úmyslné infikování je možné. Něco jiného je prezentace možnosti nákazy lidí masmédii. Někdo tady, v předchozím článku, měl plamenný projev plný humanistických zpotvořenin: jediným zachráněným lidským životem lze zdůvodnit vyhubení veškeré drůbeže. Nuže, ono se něco musí jíst a zrušením automobilové dopravy by bylo docíleno lepších výsledků. Ovšem je to zdůvodnitelné? Leda v našich myslích. A tady je diverze zřejmá. Vlastníci masmédií úspěšně docilují toho, že většina lidské euroatlantské populace přemýšlí tak jak si oni přejí.

138607

29.06.2007 17:46

Patriarchát nebo matriarchát?

Všechno je jinak.

Kropáč 89.?.?.?

Pojmy matriarchát a patriarchát původně znamenaly něco jiného, a sice určování příbuzenské linie v lidské komunitě. Stále dochází k matení jazyků, bohužel i ve formě zpracování rozličných slovníků. Pro určování dominantního postavení v lidské společnosti, tak, jak to chápe autor úvodního článku a řada jiných povolaných, by bylo vhodnější užívat pojmy andrarchie či gynarchie.
A jestliže je nesprávný úvodní axiom, pak je špatné téměř všechno následující. To by bylo moc psaní. Můj otec říkal: když odejde táta, odejde chleba. Když odejde máma, odejde všechno. To dnes zní trochu archaicky, že?

138749

01.07.2007 07:59

Rozloučení se Zvědavcem

Radime,

Kropáč 89.?.?.?

To rozloučení se Zvědavcem je zbytečné. Za sebe se přiznávám k tomu, že:
1. Lidé, který mají ten nejsprávnější názor na světě (=názor souhlasný s mým názorem), mne zanedlouho nudí.
2. Když šlápnu do něčeho ošklivého, snažím se očistit si obuv bez účasti obecenstva.
3. Před cca 20ti lety byste pro mne byl sqělý kámoš. Dělali bychom spolu filozofická šetření se Samicí A, Samicí B. Pak bychom je svým šarmem intelektuálů přesvědčili: zasouložit si, beze všeho. Ale žádné další důvěrnosti. V přírodě je to většinou také tak.
4. Femistky nemám dodnes v oblibě. Lze pozorovat, jak by na jedné straně kastrovaly muže se zdravými instinkty a na druhé straně je zesměšňují pro impotenci. Lze pozorovat zvýšenou oblibu módy zdůrazňující sexuální přitažlivost žen až po obnažování, odůvodňované svobodou odívání a vkusu. Tedy útoky na muže se zdravými instinkty. Jenže pro Vás by to bylo příliš úzké téma k formulování spásných tezí.

138884

07.07.2007 20:27

Vlk navštívil prezidenta Bushe, aby se poradil, jak zachránit ovci

Zajímavý odkaz

Kropáč 89.?.?.?

Sice to nemá s návštěvou Bushe co dělat, ale zkuste to.

http://news.independent.co.uk/uk/this_britain/arti...

139340

10.07.2007 08:41

O ovečce a ovčácích

Pokračování

Kropáč 89.?.?.?

A protože ta ovečka byla šťastná, a ke štěstí ovečka potřebuje jehňátka, tak si našla hodného beránka. Chodili se svobodně pást po těch nejkrásnějších lukách, a měli jehňátek - jejda, moc. I ostaní ovečky v tomto nádherném a svobodném ovčinci měli spoustu jehňátek. A když jehňátka odrostla, tak měla zas krásná jehňátka, až k pomilování. Pak začal jejich pastýř, vlastně Beránek Boží, přemýšlet, jak to udělat, aby se ty krásné ovečky a beránci měli dobře a byli nadále šťastni, když jich začíná být víc, než travičky. Napadlo jej, že to bude nutné nějak organizovat a vymyslel politiku.

139489

10.07.2007 11:22

O ovečce a ovčácích

Tohle asi "neprojde":

Kropáč 89.?.?.?

...On se jmenoval docela jinak, ale my mu říkali Ovčí Král, protože měl ovce a ty ovce měl tak rád, že se už s nikým nepotřeboval kamarádit. ... přišla zpráva, že za pivovarem u silnice leží mrtvý Ovčí Král. Nejmilejší ovci mu přejel k smrti autobus a Krále ranila mrtvice, když to uviděl. .... Druhý den ...přijeli řezníci. .. Z kůlny přinesli kozu na řezání dříví, do kanty dali dvě prkna a pak vyváděli jednu ovečku za druhou a podřezávali je. A každá ovečka, když viděla řezníky, klusala sama od sebe, položili ji na záda mezi ta dvě prkna na koze na řezání dříví, ovečka sama natáhla krk, a nůž se zablyštěl a vystříkla krev. Za poslední ovcí vyběhlo i jehňátko. Když ovci položili na záda, to jehně vyskočilo a cucalo. Ale řezníci jedním tahem ostrého nože podřízli hrdlo i té poslední ovci. A jehňátko cucalo dál. Jeden řezník se naklonil a chtěl podříznout i to jehně, ale druhý řezník řekl. To si necháme, to je beránek, vezmeme ho s sebou.

........ přišlo léto a do pivovaru přišel na návštěvu pan Rybín, jatecký holešovických jatek, ... Pane Rybín, nepřivezli loni řezníci z vašich jatek, co tady podřízli stádo ovcí, nepřivezli s sebou malou ovečku, nepřivezli si beránka? Přivezli, chlapče, řekl pan Rybín, ten je teďka chlapák! Běhá po jatkách a má červenej obojek a na něm velikou mosaznou rolničku.

To jsem rád, povídám, ale, pane Rybín, to máte toho beránka jen tak, pro obveselení? Ale kdepak, chlapče, je na jatkách ve službě, víš ty, kolik ovcí podřízneme za tejden? Stovky a někdy tisíce. A ovce musejí bejt před porážkou v kotcích, aby se vyčistily, a jsou tak zesláblý steskem, že to dá práci přihnat je na porážku. A tak pustíme beránka s rolničkou, on jde od jednoho kotce ke druhýmu, jak potřebujeme, a jak vesele cinká, tak ovečky vstávají a jdou za ním, a on nám je přivede rovnou pod nůž. A pokaždý dostane krajíc chleba, posolenej solí. To rád. A to je odměna za jeho službu. Rozumíš, chlapče?

Nerozumím, pane Rybín, povídám, ale až vyrostu, tak porozumím.

Povídka Ovčí král, ze sbírky Krasosmutnění (Bohumil Hrabal) - zkráceno.

139502

10.07.2007 23:07

O ovečce a ovčácích

RE: Proč je svět

Kropáč 89.?.?.?

Těžko hodnotit. Co když ta ovečka měla zažitá esoteriská učení. Třeba nauku Minaříka, Drtikola, či učení ušlechtilých pravd o vzniku strastí (příkladmo). Jenže - lze pak vůbec psát o ovečce? Leda podle jejího přání.

139527

11.07.2007 21:01

Server eretz.cz proti Zvědavci

Pelmel

Kropáč 89.?.?.?

O kolaborantech: jsou to vždy zlí a prospěchářští zrádci národa? Nebo jsou v určitých historických podmínkách nezbytní pro záchranou národa před genocidou (při absenci iniciativ světových velmocí) a je třeba odsuzovat jen to, co udělali "navíc", co nebylo potřebné a uškodilo (Hácha, prezident Palestiny)?

O rasizmu: jsem rasista, jestliže mi nevadí Židé a dobře s nimi vycházím, ale odsuzuji a vadí mi sionizmus? Vždyť stejně, jako Židy, mám rád i Němce, Italy, Japonce, ačkoli jsem odsuzoval, odsuzuji a vadí mi fašisté.

O "holokaustu": jestliže jsem získal informace o tom, že vraždění Židů ve druhé světové válce nacisty bylo velmocemi, zejména USA a GB, tolerováno více, než například výroba "těžké vody" nacisty, je to popírání "holokaustu"? Tolerování nacistického "tlaku na východ" a brzdění vystěhovalectví Židů do Palestiny, především GB, totiž umožňuje tvorbu řady hypotéz. Například ozdravnění Židů od nepříliš velkých vlastníků, zasažených sociálním cítěním, za současného vyvolání "zděšení světa" k vytvoření sympatií k etablizaci Izraele, jakožto státu.

O sionistech: podle projevů ovládají zahraniční politiku USA, OSN, i veškerou zásadní politiku ČR. Je pro mne možná životně nebezpečné formulování tohoto příspěvku. Proč to tedy dělám? Narušený instinkt sebezáchovy nejspíš nesouvisí s mentální nedostatečností. Připadá mi však jako pitomá hra pro pitomce. Mám zjištěno, že v ČR prosazují sionizmus především tací, kteří jsou Židé tak na čtvrtinu. Dá se říci židáčci, zmámení chamtivostí. Není tomu stejně u těch "movitých" v USA? Nebo jde o vidinu pozemského Jerusaléma? Možná, že od každého trochu.

Díky www.eretz.cz jsem se před časem dozvěděl o Zvědavci. Ještě jednou díky.

139580

13.07.2007 19:03

Státní Stádní teror pokračuje

RE: Taky by mě zajímalo

Kropáč 89.?.?.?

Domnívám se, že jste blízko pravdě. Jde o to, omezit produkci a vývoz ČR těch komodit, kterými se neobchoduje na světových (v tomto případu potravinářských) burzách. Ve hře zůstanou pouze nadnárodní společnosti. Nedávno se tomu tak stalo u zdejších cukrovarů, vyrábějících z cukrové řepy. Bižuterie, porcelánky, zbrojní průmysl, pivovary, strojírenství vůbec - to všechno již vlastní cizinci. Za chvíli budou občané platit za to, že defekují a vyjdou na chodník. Komu? To si domyslete.

139693

16.07.2007 09:34

Dobrodružství v Kauflandu

Dobrodružství nejen v Kauflandu

Kropáč 89.?.?.?

Trochu mi v tom úvodním textu chybí zmínka o quasi podnikatelích. Důchodci jsou pochopitelně, jako většina populace, postiženi současným životním stylem. Mnohdy tak jednají, aby u svých dětí či vnuků získali uznání za to, že něco opatřili lacino. Ale neděje se totéž na světových burzách? K nim má ovšem přístup málokdo. Jíst se musí každý den. A tento životní styl nás nutí jednat jako pitomce. Nejen důchodci, ale i manželé středních vrstev se mnohdy chovají při nákupu v Kauflandu jako skuteční "predátoři", nebo vlastně burziáni.

139852

16.07.2007 17:57

Dobrodružství v Kauflandu

RE: Dobrodružství nejen v Kauflandu

Kropáč 89.?.?.?

Znám spoustu důchodců, kterým po zaplacení nájemného za byt (a souvisejících poplatků) zbude na jídlo daleko méně než 4000 Kč na měsíc. Přitom jejich jediným příjmem je starobní důchod, peří na nich neroste, aby nepotřebovali ošacení.

139871

17.07.2007 08:00

Dobrodružství v Kauflandu

Téma nedůstojné Zvědavce

Kropáč 89.?.?.?

Snaha (mnohých, nikoli všech) důchodců odpovídá jejich možnostem. Nechcete se rozepsat o "švédských stolech", jak se při té příležitosti kdo chová? Rozhodně je nonsens jít do hypermarketu pro pár rohlíků, a pak mentorovat. Jako když publicista IDnes šlápne na chodníku do psího hovínka. Je však snahou vládní politické garnitury ČR podporovat generační sváry. Chcete to dělat také? Pak sděluji, že normální židovská rodina by takové jednání, jak článek popisuje, svým prarodičům nedovolila.
Článek hodnotím: 5

139907

17.07.2007 18:48

Dobrodružství v Kauflandu

Ano

Kropáč 89.?.?.?

Je to povedená taškařice.

139930

25.07.2007 08:13

Server eretz.cz si vede proskripce

Pamatujete se pane doktore,

Kropáč 89.?.?.?

"Republiku si rozvracet nedáme!" To byl, před časem, také trestný čin. A všichni, kteří byli podle něho souzeni, jsou dnes hrdinové. Ona má pravda, alespoň ta působící v duálním světě, s právem něco společného. Časovou a teritoriální působnost. To podle působnosti vladařů, kteří ji nařizují a vymáhají. Teď je pravda v ČR to, co jste uvedl.
Na Zvědavci snad nejde o schvalování genocidy nebo jiných zločinů nacistů či komunistů. Jen se tu poukazuje na ovládnutí peněžního kapitálu Sionisty, jejich podíl na současných "zvěrstvech". Současně se poukazuje na to, že nacistickou genocidu zneužívají k zabránění kritiky svých lumpáren. Také se formuluje podezření, že na vyvolání vzpomínané genocidy, prováděné nacisty, mají zřejmě podíl sionisté. Domnívám se, že k prokázání Vámi citovaného trestného činu by bylo zapotřebí stejné situace, jaká vládla při odsouzení Milady Horákové. To ovšem není vyloučeno. Závěrem podotýkám, že nemám nejmenší pochybnosti o úspěšnosti Vaší právnické praxe.

140409

02.08.2007 17:07

Dospívání v Bushově Americe

Nepíši sem často.

Kropáč 89.?.?.?

Proč? Má se psát jen tehdy, má-li někdo co sdělit. Víte, mně to připadá, jako by všechno, co stojí ze vyřčení a napsání někdo v minulosti řekl, či napsal. Tak jen pro upamatování část povídky Smrt Archimédova, ze sbírky K. Čapka Apokryfy. Rozpráví štábní setník římské armády Lucius s Archimémédem.
"Achiméde, ...Řím musí být nejsilnější v celém okruhu zemském."
"Proč?"
"Aby se udržel. Čím jsme silnější, tím víc máme nepřátel. Proto musíme být nejsilnější."
"Co se týče síly," mumlal Archimédes. "Já jsem tak trochu fyzik, Lucie, a něco ti řeknu. Síla se váže."
"Co to znamená?"
"To je takový zákon, Lucie. Síla, která působí, se tím váže. Čím budete silnější, tím více sil na to spotřebujete; a jednou přijde chvíle-"
"Co jsi chtěl říci?"
"Ale nic. Já nejsem prorok, člověče; jsem jenom fyzik. Síla se váže. Víc nevím." ......
Později byla vydána zpráva, že učený Archimédes přišel o život náhodou. Není to hezké?

140995

03.08.2007 20:10

Buržoazní snílkové

RE: Až na ten divný překlad

Kropáč 89.?.?.?

Napsal bych, že gramatický výklad pojmů mnohdy vytváří vážnou bariéru nejen správnému jazykovému překladu, ale i pochopení autorova záměru. Zejména pokud jsme odtažití k jeho vnitřnímu postoji, subjektivním hodnocením. Uvedu příklad. Užívám pojmu romantický jako synonymum pojmu prostoduchý. Je to špatně?

141060

03.08.2007 20:19

Buržoazní snílkové

Globalizace je trend.

Kropáč 89.?.?.?

Trend, který zajišťuje reprodukci finančních prostředků s vyloučením působení státních hranic. Tedy bez ohledu na teritoriální zájmy národů či jiných sociálních uskupení.

141061

08.08.2007 17:17

Ve jménu svobody

O svobodě, jen trošičku

Kropáč 89.?.?.?

Svoboda je míra možnosti živočichů konat (jednat, chovat se) v souladu se svými instinkty a vůlí (i zvířata mají vědomí a vůli). Živočichové jsou omezováni na svobodě: přírodními jevy a změnami biotopu (světlo, teplota, voda, ovzduší, katastrofy, atd.), zdravotním stavem (stárnutí, úrazy a nemoci), duševními schopnostmi, pozicí v potravinovém řetězci a sociální hierarchií svého druhu. Člověk, oproti jiným živočichům, není omezován na svobodě svojí pozicí v potravinovém řetězci, o to však více svým postavením v sociální hierarchii lidské společnosti, určené zejména množstvím a charakterem jeho majetku. Možnost uplatnění duševních schopností člověka může být omezena požadavky zaměstnavatelů v souvislosti s jeho etikou.
Svobodu člověka tedy neurčuje "velikost ducha", ale jeho podíl na majetku společnosti. Pokud společnost není dostatečně eticky vyvinutá (jak vlastníci tak ne-vlastníci), rozmnožují či udržují vlastníci svůj majetek uzurpací práv a svobod ostatních. Dokonce vyvolávají konflikty, při nichž dochází ke katastrofám biotopu, včetně usmrcování všech živočichů. Poukázat na to je záměrem úvodního článku, v jehož nadpisu je pojem svoboda uveden. Kdo to nepochopil, nechť se zdrží znevažování ducha jiných.
Někde jsem již psal, že základní lidskou svobodou je právo vlastnit cokoli a nakládat tím dle vlastního uvážení. Takové argumenty, jako můžeš napsat, či říci cokoli a můžeš klidně spát, to je vytírání zraku fikcí svobody. Jen užívání svobody pohybu v prostoru a čase vyžaduje nějaký majetek, aby si to abonent takové svobody mohl koupit (neargumentujte
cestováním s batůžkem na zádech, autostopem).

141383

27.08.2007 21:13

Otázka o kurčati

Kuře přeběhlo přes cestu

Kropáč 89.?.?.?

v důsledku kladného působení nového Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

142677

30.08.2007 22:56

Proč každý pátý mladý Američan nedokáže najít na mapě USA?

Dost záleží na hledisku posuzování

Kropáč 89.?.?.?

Na téma úvodního článku by bylo možné napsat filipiku. Ale proč se zatěžovat takovou marností? Pokud bychom poměřovali kvalitu života podle množství dostupných libých počitků(zase aspekt), pak je lépe být mladým, zdravým pitomcem, než starým a chorým géniem. Jestliže na tom je někdo jako já, že není ani géniem ani zdravý, tak by měl vlastně držet klávesnici. Ale domníval jsem se, že mám co říci, napsat ostatním. Zřejmě jsem na tom již tak špatně, že když mne napadne nějaká pitomost, tak se neubráním.

142887

31.08.2007 21:38

Proč každý pátý mladý Američan nedokáže najít na mapě USA?

RE: Dost záleží na hledisku posuzování

Kropáč 89.?.?.?

Zřejmě jsem ještě ke všemu nerudný dědek, protože taková tolerance je mi cizí. Mladá pitomka je pro mne člověk vzdálený poznání, nikoli okrasou žádoucích genitálií. Prostě starý chuj.

142959

04.09.2007 16:55

Více válek na obzoru

Všichni jsme zbrojnoši královými.

Kropáč 89.?.?.?

S ohledem na organizaci současného bankovního kapitálu každý, kdo má na svém účtu nějaké peníze, současnou mizerii, třebas nevědomky, podporuje. Ta provázenost bank je děsivá. Jak z toho nevím. Dnes by nestačilo, aby si zemědělci najali 7 statečných. I když ano, tak by si je přeplatili.

143093

05.09.2007 23:06

Více válek na obzoru

RE: Všichni jsme zbrojnoši královými.

Kropáč 89.?.?.?

Severní Korea? To není špatný nápad. Možná, že byste získal inspiraci i na http://www.globalaffairs.cz/. Přeji vše dobré.

143167

08.09.2007 23:26

L. Paul Bremer: Bush je lhář

Možná, že není lhář.

Kropáč 89.?.?.?

Georg Bush, současný president USA, během včerejšího (7.9.O7) projevu na summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) v australském Sydney skutečně zaperlil.
Poděkoval australskému premiérovi Johnu Howardovi za to, že je vynikajícím hostitelem jednání OPEC , což je ovšem Organizace zemí vyvážejících ropu. Sál plný pohlavárů z členských zemí APEC vybuchl pobaveným i škodolibým smíchem.
Dále Bush připomněl Howardovu návštěvu Iráku a poděkoval zemi za účast rakouských jednotek - místo australských jednotek . V angličtině: Australia a Austria. Navíc Rakousko není členem APEC.

143417

10.09.2007 14:37

Nekuřáci mají také práva

To je téma, kde se může každý vypovídat.

Kropáč 89.?.?.?

Vyrůstal jsem v éře černobílých filmů, z nichž některé nebyly ozvučené. V těch filmech každý, kdo za něco stál, kouřil. Tehdy mně kouření vadilo a nechutnalo. Říkali mi, že nejsem chlap, že hovno je menší a také kouří. Za války jsem, byť vlastně dítě, dostával na "tabačenku", nevím přesně kolik, ale bylo to asi 20 cigaret za měsíc. Na vojně jsem musel mít v plné polní krabičku cigaret. Zas říkali, nevadí že nekouříš, dáš soudruhovi, který nebude mít. A mazáci mi cigarety kradli, bylo to důvodem k vysypání věcí z tlumoku za účelem údajně nesprávně uložených věcí. Tak jsem ty cigarety raději začal kouřit sám, abych je naštval. Tak si mně společnost přetvořila k obrazu svému. Teď je jiná doba. Zas by mne chtěli předělávat k obrazu svému, jenže již nejsem tak tvárný. Nikoli, že bych nechtěl přestat kouřit, ale nějak mi to nejde. Jistě, že v tomto času je zpozdilostí kouřit. Povězte mi ale, že to není důsledek pokroku. Vždyť nám tehdy prospívala voda z lesní studánky, nevadila procházka rozkvetlou alejí lip. Preservativy se také příliš neužívaly, protože bylo považováno za hanebné obcovat se samicemi z deštného pralesa. Ale to je pryč, teď je třeba žít v betonových katakombách, jíst bezlepkovou stravu a období pylu si nasadit plynovou masku. Tak to se potom kouřit nehodí.

143496

10.09.2007 18:04

Nekuřáci mají také práva

RE: To je téma, kde se může každý vypovídat.

Kropáč 89.?.?.?

Pro osobní výzvy a udílení rad uvádím svoji e-mail adresu. Nebo je to Vaše "vypovídání" projevem obdobné závislosti, jako můj nikotinismus?

143516

25.09.2007 22:20

Velký bratr nás všechny sleduje

Sledování vadí - nevadí

Kropáč 89.?.?.?

V obecné poloze a se zrnkem soli:
a) nevadí občanům s konformním smýšlením,
kteří užití obdobných technologií naopak vítají, jako prostředek proti potlačení zločinnosti,
b) vadí občanům s nekonformním smýšlením,
kteří poukazují na možnost zneužití těchto technologií nikoli pouze jako prostředku proti páchání zločinů povahy obecné kriminality
c) vadí potenciálním i faktickým zločincům, například zlodějům, násilníkům, vrahům atd. atd.

Nejspíš není vhodné rozepisovat se o definici obecné kriminality, protože pro některé občany je zločinem všechno, co neodpovídá jejich náhledu na svět, uspořádání lidské společnosti v níž žijí,

Kropáč patří k těm ad b). Proč? Uváděné technologie nejen že lze
zneužít, ale budou nepochybně zneužity v případu, že to mocným umožní větší zisk, pocty konformně myslících a získání pohodlí. V článku je uveden řada diskutabilního. Pokud ale platí „..Za deset let bude technologie mnohem chytřejší. Skenujeme někoho podobným zařízením a budeme schopni určit, co si myslí.“, tak si laskavě uvědomme, že první podmínkou pro unifikaci myšlení je schopnost určit, co si kdo myslí. Unifikace myšlení pak znamená zbavení vůle a přetvoření člověka na biologický stroj.
„Jo, já vím, zní to jako ze seriálu StarTrek. Ale toto je naše budoucnost.“

144491

26.09.2007 09:04

Velký bratr nás všechny sleduje

RE: Sledování vadí - nevadí

Kropáč 89.?.?.?

Opakuji: "V článku je uvedena řada diskutabilního. Pokud ale platí „..Za deset let bude technologie.."
Snad by bylo vhodné formulovat svůj názor bez uváděného "Přeji méně paranoidních obav a více osvěty." Takto to umožňuje pochopení Vašeho názoru jako argumentace: Jste blbci a nemáte pravdu, protože máte jiný názor než já. A to jste přece nechtěl, či ano? To byste potom mohl být zařazen mezi uváděné ad a), bez ohledu na Vaše znalosti informatiky a chápání pojmu "paranoidní obavy".
Přeji dobrý den.

144519

04.10.2007 11:44

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

Dilema

Kropáč 89.?.?.?

Co mám dělat? Pozorovat okolní dění s porozuměním, že chystají zkázu mnoha jiných, což bude příčinou zkázy jejich, s klidem mysli po dobu, která je mi určena? Jak ale potom k tomu ale přijdou ti "jiní"?
Nebo mám vyměřený čas prožít v neklidu mysli, snažit se škodit těm, kteří přinášejí zkázu, byť neodvratitelné nastane stejně, protože zlato dobývá všechny pevnosti i lidskou, chamtivou, mysl?
Nevím. Zatím jen píši své úvahy, pro většinu možná nepochopitelné. Mohu jen cvrnknout do rolničky čapky blázna: nejsem bojovník, protože se nebojím, nejsem válečník, protože se neválím. Jsem snad stařec, ale nikoli z hor.

144905

05.10.2007 13:45

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: Dilema

Kropáč 89.?.?.?

Jankovi jsem odpověděl e-mail, abych mu dal na vědomí, že se nezabývám publicistickou činností a zejména proto, že mi lépe porozuměl. Alespoň to vyplývá z jeho „Bojuje se v rovinách, kam vědomí nedosahuje, proto máme naději. A ta roste, jen to není vidět.“.
Život je boj. Souhlasím. Jak to dělají, alespoň z valné části lidé? Jsou bojovníci, kteří se obávají zhoršení svých současných ekonomických či sociálních poměrů a tudíž se snaží ve smyslu „po nás potopa“. Třeba jako žoldáci. Jsou válečníci, kteří jsou duševními povaleči. Z řady důvodů preferují pouze akci, čímž však mohou dopomoci k jedinému: nahrazení vlády lumpů vládou dokonalejších lumpů. K ani jedné uvedené sortě nenáležím. Ale vím, že mezi ně patří spousta „oveček“, které zmiňuješ. Nejsou tak bezbranné, jen jim chybí něco navíc. K pochopení „starce z hor“ postačí, napsat toto heslo do solidního vyhledávače a přečíst si následně zobrazená hesla. Nemám na mysli život v odloučení od společnosti, protože před lidmi člověk neuteče, leda uchýlením do svého nitra. Naděje roste. Jaká? Že sociální smír končí v USA a vlastně na celé Zemi. Avšak co bude důsledkem toho, nevím.

144983

06.10.2007 17:39

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: Dilema

Kropáč 89.?.?.?

Tak exhibicionista? Co třeba intelektuálská masturbace, to tě nenapadlo? Tvoje věc. Zřejmě patříš mezi ty, co vědí všechno nejlépe. Adios!

145053

17.10.2007 21:13

Fraška na spravedlnost

Jen poznámka.

Kropáč 89.?.?.?

Proces s Horákovou inscenovalo tehdejší vedení ÚV KSČ. Na ně pak došlo za dva roky po popravě Horákové - viz proces se Slánským and Melody boys. Zajímavé je, že potomci popravených v procesu se Slánským jsou nyní oslavováni jako hrdinové. Snad proto, že většina špiček popravených v procesu se Slánským byli Židé. O tom však není radno příliš se rozepisovat, "objev" jejich záměrů vedl ke smrti Stalina a konci jeho kultu osobnosti. Ostatně podpisové akce na popravu Horákové inicioval, kromě jiných, i pan Ruml, otec dnešního úctyhodného senátora ČR a později vyslanec v USA. Není politika svinstvo? Není zbytečné nechat se unášet emocemi? Ale ta stará bába Polednová se zkrátka hodí.

145579

20.10.2007 11:19

Fraška na spravedlnost

RE: Jen poznámka.

Kropáč 89.?.?.?

Pro mne by nebyl překvapující, z uvedených důvodů a aby se nerozmazávali dnešní hrdinové, osvobozující rozsudek. Nebo jen upuštění od uložení trestu. Jakého byste, pokud se moje úvaha naplní, připojil smajlíka?

145698

20.11.2007 19:05

Práva cikánů

Reinkarnace

Kropáč 89.?.?.?

Pokud něco takového existuje a byl k tomu přinucený, chtěl bych to opět zkusit v ČR. Jako Žid, nebo alespoň Rom.

147603

21.11.2007 19:48

Časy se mění

Já jsem nejchytřejší!

Kropáč 89.?.?.?

Mohl bych psát zdůvodnění jevu, proč to v USA a Kanadě není v oblasti sociálních vztahů stejné jako v době, kdy bylo politické a ekonomické působení na svět ovlivňováno dvěma velmocemi, při čemž každá z nich měla sféru svého působení. Ale mne to nebaví. Podstatou je, že zrušením sféry působení SSSR (nechte si řeči proč k tomu došlo) neexistuje vlastně konkurence v působení nadnárodního, nyní globálního, kapitálu. Sféry toho působení si nadnárodní subjekty dohodly mezi sebou, v zájmu jejich, převážně totožných majitelů. Dochází tedy k narušení základního principu kapitalizmu. Ještě by se dalo psát o tom, co bude důsledkem tohoto stavu. Dostávám se k výnamu nadpisu tohoto blábolu. Ať to nápíší ti, kteří si myslí: Já jsem nejchytřejší.

147670

23.11.2007 09:50

Časy se mění

RE: Jsem totálně znechucen touto diskuzí.

Kropáč 89.?.?.?

Tak jste to pochopil? Záměrem je přetvořit lidí na biokybernetické nástroje tvorby zisku. Žádná svoboda, žádný humanismus. Myšlení a jednání podle naprogramovaného know-how. [velký smích] [velký smích]

147786

23.11.2007 15:38

Obyčejný občan

Můj názor a snad i význam Zvědavce

Kropáč 89.?.?.?

K úvodnímu textu článku "Obyčejný občan" nemám zásadní připomínky. Zajisté, že ke zrušení "totáče" došlo i působením USA, především vyčerpáním ekonomické síly SSSR. Jsem však přesvědčený, že dnešní politika, jak ji USA provádí podle direktiv sionistických bossů, je škodlivá nejen menším vlastníkům jako jsem já, ale ve svých důsledcích povede ke globálnímu konfliktu s nedozírnými následky. Jedním z mnoha projevů této politiky USA je prosazení ochrany holokaustu a Židů v právním řádu ČR, na úkor svobody projevu.
Tuto okolnost nejsou schopni pochopit ti, kteří považují USA za své zachránce fanaticky, to znamená,že každý současný projev proti USA považují za své ohrožení (pokud se nejedná o placené provokatéry) a označují jej za asociální. Každá civilizace, pokud není v involuční fázi, chrání svobody a zájmy "obyčejných občanů". Za Chammurappi(ho) a v antických demokraciích se jim říkalo "svobodní občané".

147823

23.11.2007 20:27

Obyčejný občan

RE: Můj názor a snad i význam Zvědavce

Kropáč 89.?.?.?

Dovoluji si Vám navrhnout polemiku k podrobnostem provést formou osobních e-mail. Svoji adresu uvádím, Vy si můžete založit fiktivní e-mail schránku jen pro tento účel, nebo "alias". Všechno se v krátkosti nedá uvést, jsem si vědom určitých nepřesností. Na příklad v Chammurappiho zákoníku se užívá pojmu "plnoprávný občan". Přeji vše dobré.

147848

23.11.2007 21:52

Časy se mění

RE: Jsem totálně znechucen touto diskuzí.

Kropáč 89.?.?.?

Chtěl bych jen podotknout, že poprvé v (známé) lidské historii, dochází k zajišťování pozice vládnoucích vlastníků nikoli fyzickým či ekonomickým násilím, ale přeměnou mysli zbývající "lůzy", bez ohledu na jejich majeteček a politické názory. Ten široký úsměv smajlíků měl vyjádřit moji radost z toho, že to někdo pochopil.

147855

24.11.2007 08:53

Časy se mění

RE: Jsem totálně znechucen touto diskuzí.

Kropáč 89.?.?.?

Blahopřeji, obstál jste. Ve svém příspěvku jsem nechal spoustu "děr". Mohl jste namítnout, že již v jeskyních vymýval mozky primitivů jejich šaman, odvolat se na Göebolse, nebo mne jinak znemožnit. Byla to zkouška. K tomu v co někdo doufá, nebo věří, se zpravidla nevyjadřuji. Jen je zarážející množství Vašich příspěvků a jejich převážné zaměření na negaci zásadních názorů, uváděných ve Zvědavci. Nepřesnosti jsou, ale ... minima non curat praetor.

147884

24.11.2007 12:28

Obyčejný občan

RE: I když je to v pr.eli, buďte trochu veselí.

Kropáč 89.?.?.?

Zemětřas a vody málo, to je země zaslíbená?
K tomu láska bratránků tak věrná,
že k zdraví příliš neslouží.
V Palestině je jim ouzko.
Tak Mudrcové za Velkou louží
kolonizují pro soukmenovce Česko.

147900

24.11.2007 22:11

Časy se mění

RE: Jsem totálně znechucen touto diskuzí.

Kropáč 89.?.?.?

Vidi.

147938

28.11.2007 00:06

Logická čtvrthodinka

To je správné téma!

Kropáč 89.?.?.?

γOOγ = (γ - t + t) × tt
gamma je poslední písmeno řecké abecedy, tedy konec.
OO – closed, pánský pisoár
tussing – močení
Tedy:
Konec konců záchod je (nakonec bez močení i s močením) močení kolikrát na kvadrát.
Jenže nevím, jak to napsat v angličtině, takže to berte s reservou, ale věřte mi. Jsem takový pitomec, že nemohu lhát, což je vědomé sdělování informace, o níž jsem přesvědčený, že je nepravdivá. Mohu sdělovat jen nepravdu, což jsou informace, o nichž nevím, že jsou nepravdivé.
Škoda, že nejsem mladý a zdravý. Řekněte, co by scházelo mladému, zdravému pitomci? Buď všechno, nebo nic, a tudíž by byl spokojený. Snad bych jen trošku páchnul močovinou, jako teď.

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

148137

28.11.2007 08:49

Logická čtvrthodinka

RE: To je správné téma!

Kropáč 89.?.?.?

Sorry. Tedy jsem lítostivý, že nikdo neskočil na význam písmen t, p. Chtěl jsem dotyčného pak poučit, jak k této trapné substituci došlo ve vědeckém pracovišti Teepee Ltd.

148163

02.12.2007 12:47

Stařec a silnice

Silnice

Kropáč 89.?.?.?

Přečetl jsem si to. Pak jsem ohodnotil článek jedničkou. Proč asi? Je to Pokrok lidské společnosti, který nejde zastavit. Taková Silnice. Silnice, okolo které budou obydlí bez zahrádek, spíš bunkry. Ale se spoustou bank. Na peníze, sperma, bubáky i potěšení. Nic pro mne. Snad proto, že jsem příliš starý a příliš živý. Věc Macropulos, řekl bych. Ale ti, co přicházejí na svět (o nás bez nás, nehlasují o tom) si na to zvyknou. Bude to "in". Budiž tomu tak. Nejsem blázen, abych se tomu snažil zabránit.

148383

02.12.2007 22:17

Stařec a silnice

RE: Silnice

Kropáč 89.?.?.?

Mirdo, ten článek je o ledasčems. Na Tebe zapůsobil z toho hlediska, jak jsou beznadějné řady koncepcí ovládající naše životy. Nejsi sám. Níže se píše přímo o „depce“. Dost si to způsobujeme sami, pochopitelně donucovaní k tomu společností, ve které žijeme. Uvedu příklad.
Rozšířený strach ze smrti nás nutí doufat, že nezemřeme vůbec, nebo alespoň co nejpozději. Proto všichni lidé touží dožít se co nejvyššího věku (obecně). Současně však vládnoucí kult mládí si váží stáří tak málo, že nikdo vlastně nechce stárnout, nebo alespoň nechce být za starého považován. To všem neznamená nic jiného, že všichni usilují o něco, oč posléze nestojí. Vzniká tak klasická past, do níž slepě dovrávoráme a kvůli níž se nám konec (života) jeví jako vysloveně nešťastný. Zvyšující se očekávaná délka života se mění především na očekávanou délku stáří.
Co si způsobujeme sami? Je toho dost. Nejpodstatnější jsou naše nároky. Co kdo potřebuje k tomu být šťastný? Mnozí k tomu potřebují tolik, že toho v běžných podmínkách nemohou dosáhnout. Ani v zemích neomezených možností. Starý je ten, kdo nevydělává.
Co způsobuje společnost, toho je také mnoho. Nejdůležitější je rozdělování peněžních prostředků získaných daňovým systémem. Na ty „nešťastné starce“ toho moc nezbude a navíc mladí halasí, že nebudou na nikoho pracovat. Ale pracují, ať chtějí či nikoli, jde o záměrně vyvolanou fikci.
Dalo by se toho napsat mnohem víc, ale stačí to k tomu: nechtít nemožné a neodkládat život „na potom“, až přijde štěstíčko zoufalců. Místy použitý text z publikace Čím onemocněl svět? R. Dahlke.

148397

02.12.2007 22:17

Stařec a silnice

RE: jo

Kropáč 89.?.?.?

Promiňte prosím, porozuměl jsem tomu správně? Takto:
vírou v užším slova smylu rozumíme snahu lidí žít v souladu s veškerenstvem. Tato snaha je zaměřena na každého věřícího, aby se v tomto souladu sám udržoval, nebo se k němu přibližoval. Správný věřící ani tak nechce měnit okolní svět, protože ten svět ví sám nejlépe, jak se na tom rožni otáčet. To, že věřící chce něco měnit zároveň znamená, že není fatalistou.

148400

03.12.2007 09:45

Stařec a silnice

RE: jo

Kropáč 89.?.?.?

To, že věřící chce něco měnit (i když jen sebe) znamená, že není fatalista.

148420

Zmiňované návrhy zákonů "projdou". Zejména z toho důvodu, že členové zákonodárných sborů USA jsou přesvědčeni o záměru jejich užití, nikoli k postihování prosperujících občanů. A o to přece jde! Zajistit prosperitu prosperujících a možnost postihnout a deportovat ostatní, zejména přistěhovalce. Ona je to vlastně obdoba dřívějších iniciativ StB, probíhajících pod krycím názvem Asanace. Kolik disidentů to tehdy odsuzovalo, kolik se jich ozve nyní? Masmédia v ČR mlčí. Je třeba se zbavit toho balastu - demokracie. Je třeba zachránit alespoň něco z těch poměrně vysokých životních standardů, jinak začnou rebelie všech. Chráníme demokracii USA a tím celého světa! Účel světí prostředky! Mohl bych uvádět množství podobných výkřiků, kterými nás oblaží duchovní oficiální politiky ČR i USA, jejich mluvčí a tlampače. Ach, to přece muselo nastat. Je to neodvratitelné, Hannibal ante portas!

148430

06.12.2007 17:04

Muž platí alimenty na děti rozvedených lesbiček

De lege ferenda

Kropáč 89.?.?.?

Až ty děti dorostou ... ve všech obdobných případech je vhodné exkulpovat otcovrahy.

148622

07.12.2007 11:58

Matematika s ideologickým nábojem

Je to pro srandu králíkům, ale test?

Kropáč 89.?.?.?

Příklad č.2:
V nastalé pranici se mužici vzájemně potlučou a stakan vodky při tom rozlijí. Jen pitomec by to řešil, protože stakan vodky je 0,2 litru a jen pitomec může uvést, že to pak již celkem 4 mužici popíjejí 3 hodiny.

148672

07.12.2007 21:26

Matematika s ideologickým nábojem

RE: iDnes bych vytkl kdeco, ale tohle vážně ne

Kropáč 89.?.?.?

Tady snad nejde o to, co někomu mít za zlé či nikoli. Domnívám se, že výuka matematiky dětí, včetně metod přezkušování jejich znalostí, by měla sledovat rozvíjení jejich samostatného, logického myšlení. Nikoli k tvorbu společenských klišé, mnohdy zcela nesprávných, jako že Rusové pijí vodku, nebo Američané jedí – ale to je jedno. V tom tví tendenčnost, s možností rozličného výkladu. Při posuzování jakýchkoli záležitostí jsme všichni v zajetí rozličných emocí. Potom snadno podsouváme druhým své asociace. O výsledcích svých testů „inteligence“ pomlčím, protože byste si je nemohl ověřit. Navíc k těmto výsledkům zaujímám dost skeptické stanovisko, byť jsem si vědom, že nic lepšího zatím nemáme.
Na závěr: tu informaci stakan = 0,2 litru jsem získal od pana senátora Štětiny, před cca 20ti lety. Ale může to být krajové, někde třeba 0,25 litru. Je to vlastně bezvýznamné.

148704

08.12.2007 00:24

Matematika s ideologickým nábojem

RE: iDnes bych vytkl kdeco, ale tohle vážně ne

Kropáč 89.?.?.?

Zpravidla na Zvědavci, a to jen k některým tématům, napíši pouze svůj názor. Pokud reaguji na příspěvek někoho jiného, pak jen tehdy, pokud jsem v naději že nemařím čas. Jako každý člověk jsem ješitný. Tudíž rád konstatuji, že jsem se v tomto případě nezmýlil. Dobrou noc.
(ale stejně: můj názor je nejsprávnější)

148720

14.12.2007 19:07

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

RE: Smutná záležitost

Kropáč 89.?.?.?

Sympatické. Pochopitelně, lze ještě doplnit o rozličné, aby Člověk zdůraznil svůj jedinečný intelekt. Nekteří se v minulosti soustředili tak na čtení mezi řádky, že neumějí číst co jste napsal. Děkuji za přání, ale nevyhovuje se. Byť jsem spíš přítel, přece jen musím podotknout, že svíčky nezapaluji na žádném stromečku. To spíš miluji své bližní jako sebe samého. Ale někdy se musím vypořádávat s pomyšlením, že se moc rád nemám. Tedy: přeji vše dobré. Všem. Nic jiného si nezasloužíme.

149272

15.12.2007 20:24

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

RE: Tu máš čerte kropáč!

Kropáč 89.?.?.?

Zdraví kropac20zavinacseznamteckacz.

149294

16.12.2007 11:55

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

RE: Vo tý černý díře

Kropáč 89.?.?.?

Opustil oráč své spřežení, pluh
na černou díru teleskop vzal.
Chce spatřit cíl snažení volů,
jenž ve hvězdách by dohledal.

Zmoudřel tím snad? Ano i ne.
Jak temný mudrc z Efesu říká:
nevstoupíš dvakrát do stejné Řekyně.

149326

18.12.2007 20:27

Dětská propaganda

Povedená taškařice.

Kropáč 89.?.?.?

Celý život je vlastně taková recese. Jak nám naříklad známý recesista Homér představuje svého lstivého Vzteklouna. Člověk, který se střídavě koupá ve vlastních slzách a cizí krvi. Rád cestuje aby mohl něco uloupit a poznat, jak cizí národy respektují jeho právní vědomí. Při tom neváhá obtěžkat krásné čarodějky. Pokud je neúspěšný či ano, je to především zásluhou jeho statečnosti a úradku bohů. Ale Ithaku, tu miluje převším. Jo, pak ještě dobrou žranici.

149586

21.12.2007 19:55

Zubař

RE: Chudák pan autor

Kropáč 89.?.?.?

Plechovou?

149825

01.01.2008 11:46

Zločin vlastního soukromí

RE: Hm...

Kropáč 89.?.?.?

Ze zpravodajství idnes.cz:
"Horní polovina Václavského náměstí, kde se už podruhé konala televizní silvestrovská veselice, byla pod přísnou bezpečnostní kontrolou. Lidé se museli podrobit prohlídce bezpečnostní agentury a nechat si zkontrolovat osobní věci i v případě, že chtěli jen projít jeho střední částí. Chodník byl sice volný, avšak ochranka ho uzavírala v blízkosti scény, když tam procházeli umělci."
To jen k tomu, že u nás snad nic takového nehrozí.

150266

02.01.2008 13:19

Město půjček

Nevhodné východisko

Kropáč 89.?.?.?

Nejsem finančník. Když před časem byl podobný článek uveden na internetových stránkách Hospodářských novin v ČR, dovolil jsem si napsat v diskusi: Z nemovitostí si ponechat jen pozemky. Ostatní prodat a nakoupit investiční zlato.
Věřili byste tomu, že můj příspěvek za necelou hodinu vymazal nějaký cenzor?

150385

02.01.2008 19:23

Město půjček

RE: Nevhodné východisko

Kropáč 89.?.?.?

Je pravděpodobné, že peněžnictví rozumíte lépe, než já. Ale napsat"...Ne kazdy mel moznost stavet v 70tych ci 80tych letech, treba Vam se toto postestilo, ehm...", to je argumentace hodná řeznického psa.

150409

03.01.2008 18:58

Město půjček

RE: Nevhodné východisko

Kropáč 89.?.?.?

Ano, pochopil jsem Vás špatně. To být doma, v teplíčku, vlastně znamená spokojeně žít. Proč píšete bez diakritiky, když máte českou klávesnici? "... nastaven tak žravě jako je to v Kalifornii."

150485

05.01.2008 12:22

Zločinci v policejních uniformách

RE: Bizardni, nemyslite?

Kropáč 89.?.?.?

Nejspíš to bude tak, jak píšete. Také se považuji, na rozdíl od většiny ostatních, za normálního, slušného člověka, ačkoli žiji v ČR. A přece se mi snaží masmédia vsugerovat, že se motoristé chovají na silnicích jako hovada, že v důsledku toho umírá každodenně řada lidí. Ale já nepamatuji, že by někdo z mých blízkých zemřel při dopravní nehodě.
Rovněž tak jsem vždy považoval USA za vzor demokracie. A svůj názor se snažit uplatnit i v dobách, kdy bylo všechno kapitalistické a imperialistické prezentováno jako zvrhlé. Pokud by bylo pravdivé, co se píše v úvodním článku, pak jsem byl 40 let jen pitomým rebelem a žil jsem ten čas zbytečně.
Proto se domnívám, že ten hasič byl potrestán v souladu s právem. Za to, že má malý penis a ještě jej ukazuje dámě. Možná, že to dokonce byla pretty women. Na závěr ještě dotaz. Je v USA trestné někomu říci, že je z kurvy syn?

150634

06.01.2008 16:38

Zločinci v policejních uniformách

RE: Bizardni, nemyslite?

Kropáč 89.?.?.?

Ale synku, to snad ne. Já jsem na svoji paralyzu hrdý. Už jen proto, že je progresívní, jako mládí.

150684

06.01.2008 19:45

Zločinci v policejních uniformách

RE: Řešení a volavky zděšení

Kropáč 89.?.?.?

Velký bratr myslí na vše.
To dítě škrtne a napíše:
"Něco na nás chystá
bezpohlavní terorista!"

150689

08.01.2008 18:21

Není zde již přeagentováno?

Do vlastního hnízda.

Kropáč 89.?.?.?

Před časem mi mnozí, z těch, kteří se přimknuli k rodné straně, říkali že švejkuji. Nyní mi to říkají ti, kteří svůj blahobyt spojují s ekonomikou a iniciativami USA. Nezajímají mne jiné názory na Haška, nebo jeho dílo. Podstatou je hlavní myšlenka: OHNEŠ, ALE NEZLOMÍŠ. Znají to ti, kteří soupeří na tatami (žíněnka ve sportu judo), kde hrubá síla nevede ke konečnému vítězství. Hrdost, kterou argumentují rozliční mudrci se může prezentovat u národů čítajících deseti (Poláci) či stamiliony, jinak vede zpravidla k nesmírnému utrpení, nebo dokonce ke zmaru národa.. U nás ČT vysílá jakýsi seriál "Ta naše povaha česká". Může mi někdo říci, zda by bylo možné něco takového vysílat jinde, například Ta naše povaha ruská, Ta naše povaha německá, Ta naše povaha americká? Asi ano. Jenže by obsahem byla velikost národa či country. Takže si nekakejme do vlastního hnízda. Dost se tím jedem otravuje mládež. Bude-li každý z nás z křemene, může se stát, že celý národ bude z balvanů.

150779

09.01.2008 12:12

Není zde již přeagentováno?

RE: Do vlastního hnízda.

Kropáč 89.?.?.?

Co se stane pokud z nas nebude nikdo jako kremen? Nepatřičná otázka. Nejsem Oidipús a Vy nejste Sfinga. Co vím s určitostí - ničeho příliš. Český národ. Co Moravané, Slezané, a jiní? Říkají nám Západní Slované. Ti sem přišli, alespoň se to tvrdí, někdy v 6. století (A.D.). Na místo dřívějších Bójů. Kde jsou Bójové? Přetrvávají v nás? Pokud vymřeli, jaký otřes to byl pro Zemi? Český národ nepovstal během 18. a 19. století jako Fénix, ale přetrval. Akce je vhodná v pravý čas. Vy spíš obdivujete sumo, než judo? Ovšem, že síla je impozantní. Ale zápasníci sumo se nedožívají dlouhého věku. Vím o tom, že občas formuluji své názory pro někoho hanebným způsobem. Nemáte se nechat vyprovokovat k něčemu takovému, jako jsou "vohnouti", protože to je ještě větší hanebnost. Pokud to budete chtít ještě rozvádět, tak to bude spíš naše soukromá záležitost. Svoji elektronickou adresu uvádím.

150845

09.01.2008 19:07

Není zde již přeagentováno?

RE: Do vlastního hnízda.

Kropáč 89.?.?.?

Udělal jste z toho věc veřejnou. Dobrá. Obdivujete vyváženost. Tedy by nebylo správné, aby všichni byli z křemene, ale od každého něco. Souhlasím, vlastně jsem nic jiného nenapsal. Vy také ne, jen jste se ptal, co by bylo. S tím sumo jsem Vám nic nepodsouval, jen jsem Vám chtěl taktně naznačit něco, co jistě víte. Že národní buditelé netřímali v obrozenecké době ani muškety, ani nestavěli barikády. Jejich zbraní byly především psací potřeby. Snad nebudete argumentovat událostmi roku 1848, nebo dokonce povstáním sedláků u Chlumce. Národ nevstal z mrtvých. Dnes užíváme k obdobnému (nikoli stejnému) účelu tiskové editory PC. Jen psychopata by napadlo nebýt „vohnout“, a místo datlování na Zvědavci si opatřit samopal a chtít si to vystřílet. Jenže problém je v něčem jiném. Vy zřejmě máte na toho Švejka v hlavě jiný program než já a snažíte se jej prosazovat. To ale nevadí, důležitější je společný zájem. Smím doufat, že to je správná domněnka?

150923

10.01.2008 13:56

Není zde již přeagentováno?

RE: Do vlastního hnízda.

Kropáč 89.?.?.?

Cipísek: "Nezajímají mne jiné názory na Haška, nebo jeho dílo. Podstatou je hlavní myšlenka: OHNEŠ, ALE NEZLOMÍŠ." Ano, je to dnes jiné, než za života například Borovského. Můžeme si být jisti že nás, ani Zvědavce, nebudou deportovat do Brixenu. Prosím, buďte ke mně shovívavý. Vždyť jsem tu jenom j.h.

151006

11.01.2008 17:23

Trestní oznámení na Zvědavce

Žádné projevy emocí.

Kropáč 89.?.?.?

Pan Stwola se zachoval naprosto správně. Právní domněnku, že ČR je právním státem, dosud nikdo (oficiálně)nevyvrátil. Policista je státním zaměstnancem, který z úřední povinnosti koná potřebné úkony k zajištění právního řádu. Řádíte, jako by někdo již sdělil obvinění, nebo se policie dopustila nějaké chyby. O tom, zda zákony jsou správné, pochopitelně lze vhodně polemizovat a nějak se snažit o změnu (žádní vohnouti, ani fanatici).
Kdyby ke mně do bytu přišel policista, navíc sám, a prokázal se, tak bych mu ještě nabídl kávu. Bez ohledu, na co by se potom ptal. Copak je pan Stwola nějaký zločinec, aby se mu roztřásly ruce a chtěl hned advokáta? O události je vhodné informovat na webu, ale je nutné diskutovat jinak. Jak rozlišit zapálené vírou od provokatérů, kteří chtějí dokázat protiprávní obsah webu Zvědavec?

151147

12.01.2008 06:06

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Žádné projevy emocí.

Kropáč 89.?.?.?

Kdybych nebyl přesvědčený o správnosti Vašich úmyslů, napsal bych, abyste nebyl dotěrný. Něco vím o rozdílnosti pojetí trestního práva, jak se uplatňuje v ČR a v anglosaských zemích. Abych Vás uklidnil: z oboru kriminalistika jsem získal aprobaci na PF UK.

151198

12.01.2008 18:15

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Žádné projevy emocí.

Kropáč 89.?.?.?

Také mám šimrání v nose. Proto jsem formoval svůj předchozí příspěk

jako test. Jednoduchý, ale velmi účinný. Kdo uplatnil repliku, tak

neuspěl. Přece proč se bavit s namyšleným chlapem, který ví všechno

nejlépe? Adios!

151230

12.01.2008 19:47

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Žádné projevy emocí.

Kropáč 89.?.?.?

Aha. Takže jste ani nerozpoznal, že jsem ve svém příspěvku udělal toho namyšleného vševěda ze seba. To ovšem znamená, že můžete škodit v dobré vůli.

151236

13.01.2008 10:15

Trestní oznámení na Zvědavce

RE: Žádné projevy emocí.

Kropáč 89.?.?.?

Nechte toho. Jste nejspíš slušný člověk, ale chybí Vám praxe v těch "službách", kde hůl nemá dva, ale i tři, čtyři konce.

151272

18.01.2008 23:09

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

Kropáč 89.?.?.?

Na bankovkách vydaných po roce 1963 bylo něco jiného. Výraz ze socialistických bankovek o "krytí prací lidu" nebyl tak docela nesmyslný, přestože jsme se tomu smáli. Vyplývá to nejen z předmětného článku, ale i například:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2003/cl_03_030123b.html

151992

18.01.2008 22:57

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

Kropáč 89.?.?.?

Nevím, co je na tom pravdy. Někde jsem četl, že obdobné důvody vedly k smrti presidenta USA J. Kennedyho.

151994

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 2

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 838 983