Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané baki

Nalezeno 308 příspěveků, 141 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.01.2009 13:29

Kdyby Hamas neexistoval

Bohužel, příliš jednostranný článek.

baki 89.?.?.?

Celý problém spočívá v tom, že na světě jsou tři netolerantní náboženské směry. Ano, je to židovské náboženství, které svou víru považují za nejdokonalejší. Všichni ostatní věřící jiných náboženských směrů propagují t.zv. "falešné proroky" (např. Ježíše Krista, Mohameda apod.), proto nutno je vymítit.
Druhé nesnášenlivé náboženství je křesťanství. Snad nemusím zdůrazňovat, že byly vyvražděny miliony "nevěřících" a mnozí svatí jsou "svatí" proto, že toto vyvražďování podporovali či sami prováděli.
No a tím třetím je islám. Přímo v koránu je připuštěno zabíjení "nevěřících" (na př. židů, křesťanů a pod.). A to také po staletí bylo prováděno.
Já neumím dost dobře rozlišit co je dobré či co ne. Pouze vím, že na "činnost islámu" i činnost Izraele, je zde použito hledisko odvozené z křesťanského práva používané v Evropě. A tak musím tento článek považovat za jednostranný.

179675

06.01.2009 08:39

Kdyby Hamas neexistoval

RE: Bohužel, příliš jednostranný článek.

baki 89.?.?.?

K názoru Willanta Zoltána.
Křesťanství není možno oddělit od Starého zákona. Uznává-li Nový zákon jako "dílo Boží", pak uznává takto i Starý zákon. A přečtete-li si "Deset egypských ran (kde např. Bůh zatvrdil srdce faraonovo a na základě toho pobil vše prvorozené)", pak podle zákonů na celém světě by "někdo takový" dostal nejtvrdší možný trest za úkladnou vraždu. Či věříte ve více bohů?
Znovu podotýkám, já mám o Bohu lepší mínění, proto nemohu zásady hlásané "TAKÉ křesťanstvím" příjmout za své.
[smích]

179802

07.01.2009 18:20

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Talmud

baki 89.?.?.?

Jedná se o "válku" mezi dvěma náboženskými směry. Typické pro státy řízené netolerantními náboženstvími. Pro srovnání v rámci objektivity (pokud je to vůbec možné) by bylo dobré uvádět také naučení z Koránu, jak se má zacházet s nevěřícími (ďaury), jako jsou křesťané a židé. Také pěkná brutalita.

180052

08.01.2009 09:18

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Talmud

baki 89.?.?.?

Okolnost, že islám je netolerantní náboženství stejně jako judaismus či křesťanství nic nehovoří o vyspělosti společnosti. Ve středověku v mnoha směrech ve vzdělanosti předčili křesťany a židy, v mnoha směrech toto trvá dodnes. Jsem rád, že "vznikla" nutnost mě označit za provokatéra. Jak jinak, když studiem všech "svatých knih" si každý zjistí, jak se věci mají. I to je známka, že tato diskuze je řízena ne příliš tolerantním způsobem.

180141

08.01.2009 13:51

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Talmud

baki 89.?.?.?

Pane Sašo.
Byl jste p. Stworou informován, že jsem provokatér. Je skutečností, že jsem přívržencem Budhizmu. Budhizmus je po celém světě považován za tolerantní víru, či učení. Proto hlásání názorů na základě tohoto učení se také mohou jevit jako provokace. Není to nic nového, jako provokace bylo prohlášeno Koperníkovo učení, názory Giordana Bruna, Jana Husa - a tak bych mohl jmenovat řadu dalších příkladů. Přitom uvádím pouze skutečnosti, které si může každý ověřit. Pak to znamená, že uvést na těchto stránkách skutečnosti ze "svatých knih" je zde považováno za provokaci. Již dříve jsem uvedl, že mé znalosti mne neopravňují k odsouzenímu toho či onoho. Já pouze poukazuji na porušení etického kodexu podle budhistického učení. Obvinit mne ze schvalování nějakých zločinů (nic takového v mých připomínkách nenajdete) je přinejmenším neseriózní. Je to v našich krajích bohužel běžným zvykem, že se někomu připisují činy, kterých se nikdy nedopustil. Myslím, že máte dost hlasů na těchto stránkách které Izrael odsuzují, tak můžete být spokojen. I když jsou tyto stránky v záhlaví označeny jako "neseriózní", přesto někdy seriózní odpověď by mohly unést.

180186

14.01.2009 09:02

Podíl kola na poničení člověka

Ne kolo, ale objev ohně.

baki 89.?.?.?

Je známo, že v Americe, ať již jižní nebo severní kolo neznali a nepoužívali. Přes to měli velmi vyspělou kulturu, měli písmo, stavěli pyramidy, z nichž jsou i také, které svou velikostí dostihují či předstihují pyramidy egypské. Zároveň vedli vyhlazovací války, lidské oběti a podobně. Společným rysem s kulturami starého kontinentu (chovající se obdobně), není vynález kola, ale objev ohně.
Byl jsem sice p. Stworou označen za provokatéra, přesto cítím potřebu na tuto skutečnost upozornit.

180885

28.01.2009 12:53

Nabucco přenechme Verdimu

Jak šachista začátečník.

baki 89.?.?.?

Musíme si uvědomit, že nemáme žádné nadprůměrné, těžko říci, zda máme alespoň průměrné politiky. Musíme proto pochopit, že předseda naší vlády a dnes předseda rady EU uvažuje jako šachista začátečník jen jeden tah dopředu. Myslím, že to je jen jeden z příkladů nevábné politiky naší vlády. [mrknutí jedním okem]

182338

18.02.2009 09:24

Jak český stát pečuje o své děti

Takových případů je známo na tisíce.

baki 89.?.?.?

Mslím, že každý by mohl uvést podobný příklad. Je mi znám případ, kdy soud přes protesty desetileté dívky, která u soudu při výslechu neudržitelně plakala, ponechal jí u matky, která si zvala do bytu za účelem "obživy" chlapy. Paradoxem je, že celý případ skončil tak, že si se svým otcem dopisovala až do své plnoletosti tajně prostřednictvím své přítelkyně. A směla ho vidět až v době plnoletosti. Jakákoli akce otce ve prospěch dcery se díky soudu obrátila tvrdě proti dítěti. Má z toho dodnes psychické problémy. Nedivím se nedůvěře v naše soudnictví a mnohdy revoltě proti nim.
Tak vypadá naše soudnictví v péči o děti u nás.

184037

22.02.2009 09:46

Strana svobodných občanů

Dobrý vtip.

baki 89.?.?.?

Takhle začínaly, pokud se pamatuji všechny strany. Zatím nebyla žádná, která by při svém vzniku propagovala genocidu, korupci, nesvobodu, zločiny a pod. Takkže "nástupní" program se shoduje s nástupními programy všech stávajících stran.
Je jen pro zasmátí. [chechtot]

184321

24.02.2009 15:53

O vědění, nirváně ducha, pravdě a pozemšťanech ..

Vím, že nic nevím.

baki 89.?.?.?

Tak začíná známá populární věta Sokratova, donekonečna opakovaná při nejrůznějších příležitostech. K tomu asi toto:
Tu a tam poslouchám nejrůznější tvrzení různých "vědců" a zjišťuji, že se navzájem až diametrálně liší, i při pohledu na jednu jedinou záležitost. A to i na záležitosti mimopolitické. Kdo tedy co ví??? To znamená, že "vědění" bývá zcela subjektivní představa jednotlivce. Co vědec, to i jiný "vědecký" názor. A každý z nich tvrdí, že jeho přístup je "ten vědecký".
Pak ale "vědění" je velice problematický subjektivní přístup ke skutečnosti, a to každého jednotlivce. Nemohu si pomoci - Sokrates má pravdu. [vyplazený jazyk]

184474

26.02.2009 09:21

O vědění, nirváně ducha, pravdě a pozemšťanech ..

RE: Vím, že nic nevím.

baki 89.?.?.?

Podstatou "vědění" se bohužel většinou myslí "subjektivní názor jednotlivce na základě zjištění nedokonalými lidskými smysly". A tak např. názory na Vesmír a jeho funkci je odvozeno pozorováním v nepatrném úhlu spektra "vlnění" (nebo pulzací) přicházející z kosmických dálek. Teprve nedávno trochu poopraveno zjištěními jinými druhy vlnění spektra (na př. radiovými vlnami, radary a pod.) lidskými smysly nezjistitelnými. A tak se můžeme dohadovat o závěrech zjištěnými i jinými (nedokonalými) lidskými smysly zpracovávané nedokonalým lidským mozkem. A tak "vědění v lidském smyslu" je pouze stínem skutečnosti (Platon). [zmaten]

184726

06.03.2009 10:47

Otázka lidských práv a svobod

Svoboda je poznaná nutnost.

baki 89.?.?.?

Tak to uvádí definice, kdysi připisovaná Engelsovi.Takže každý, kdo pozná "nutnost" je svobodný. Vězeň odsouzený za vraždu na doživotí a chápající nutnost svého uvěznění je v podstatě svobodný. A rovnost? Zde je zase definice "všichni jsme si rovni, jen někteří jsou rovnější". A bratrství???
Všechny tyto proklamace jsou účelové za jediným cílem. Přesvědčit "ovce", aby byly co nejpovolnější. Zvláště u nás, kde stále vládne přebarvená komunistická ideologie nejen barvy modré. A úspěšně se jí to daří. I když v parlamentě přednesené návrhy komunistickou ideologií jen čiší. [bliji]

185802

09.03.2009 10:05

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

baki 89.?.?.?

Paní Jarmilo. Nespravedlivé je toto pouze z hlediska našich zákonů, naší kultury a našich zvyků. (To by se Vám mohlo zdát nespravedlivé i mnohoženství v jiných státech). Tyto jsou postaveny na základech jako je "římské právo" a "křesťanské představy správnosti bytí". Na druhé straně ve státech založených na jiných zásadách (na př. islám) zase neuznávají principy života založeném na křesťanských principech. Toto bylo důsledkem křižáckých tažení a mnoha dalších krvavých válek. My se musíme naučit uznávat i jiné kultury, zákony jiných zemí, jinak to na naší Zemi špatně dopadne. Arabské státy neuznaly "zásady lidských práv" schválené OSN, které jsou v některých případech v rozporu s učením Koránu. Je proto nutno uvažovat o spravedlnosti poze pouze v rámci stených kultur.

186058

10.03.2009 09:50

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

baki 89.?.?.?

No tak iránské žen jsou zase vděčny za to, že žijí v Iránu a ne u nás. Kdyby tomu tak nebylo, viděli bychom hromadný útěk žen z Iránu. Ten se však nekoná.
Je potřeba také říci, že ženy v muslimských státech mohou dosáhnout stejných postavení, jako muži. Na př. v Pakistánu Bhutová byla premiérkou země, měla tedy vyšší postavení než všichni muži v Pakistánu.
Jiné zákony totiž neznamenají útlak žen. To vykládá jen naše propaganda. Nelze přeci předpokládat, že by věřící křesťan uznal správnost zákonnosti založené na islamu, když je rozdílná od křesťanství. [smích]

186174

10.03.2009 17:17

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

baki 89.?.?.?

Tento postoj již vyvolal nejeden krvavý konflikt.

186226

10.03.2009 20:05

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

baki 89.?.?.?

Vás se není třeba bát. Ale těch mocných, kteří vidí v sobě to "mesiášství" a mající stejný názor na "řešení ženské otázky v muslimském světě" jako Vy, těch je třeba se bát. Zvláště, když "přikročí k řešení".

186239

17.03.2009 21:10

Dopady globalizace

Jako ve starém Římě.

baki 89.?.?.?

Autor popisuje skutečnosti, které se "vyvrbily" již před více než 2 000 lety ve starém Římě. Zřejmě lidská společnost v určité fázi svého vývoje musí dospět vždy do "stejného bodu" struktury společnosti. Stačí si prostudovat dějiny Říma. Jsou tam podvody, korupce, vraždy, války, ... tak jako dnes. Nelze proto ani očekávat jiný vývoj společnosti. [oči v sloup]

186784

19.03.2009 07:40

Prohra vlády: stáhla radarové smlouvy

Jsme natolik samostatní???

baki 89.?.?.?

Těžko lze definovat "samostatnost" našeho státu, abychom si mohli dovolit odmítnutí návrhu některé ze "spřátelených velmocí". A to jak v minulosti (první republika, protektorát Čechy a Morava, socialistické Československo atd.), tak i nyní. Je pravdou, že ze schválení budou mít někteří politici svoje výhody, jistě i finanční. Ale naše "samostatnost" je tak nesamostatná, že odmítnutí takové "žádosti" by mělo jistě negativní důsledky na celý náš "samostatný" stát. Takže to, co vidíme v parlamentu je pouze "bouře ve sklenici vody" nemající žádný význam na pozdější řešení. Na příklad když toto odmítneme, dostaneme stavbu radaru jako úkol od NATO. Nemám strach, že by se "spřátelené velmoci" na tomto nedohodly.

186861

26.03.2009 18:42

Proradarová vláda padla

RE: Trochu OT, ale ...

baki 89.?.?.?

Politická situace u nás je napjatá od dob svatého Václava. Nic nového.

187362

06.04.2009 09:14

Kam zmizel náš pan prezident?

Nezmizel, jen byl "připozaděn".

baki 89.?.?.?

Na jedné straně je "protokol", na druhé pak důležitost zmiňované osoby. V tomto případě je náš prezident "pouze" reprezentační osoba o ničem nerozhodující a na politické dění jen nepatrný vliv mající. [smích]
Lokajem v daném případě lze označit předsedu vlády. Prezident republiky nemá v tomto případě ani tento význam.

187890

17.04.2009 22:45

Jsi exkomunista - jsi náš

RE: Každý má máslo na hlavě.

baki 89.?.?.?

Mnichov, Jalta, Postupim, - tam všude se jednalo o nás bez nás. Či byl tam někdo z naší republiky jednání přítomen nebo připuštěn??
Pokud se týče Rakouska - bylo rozděleno na "sektory" - byly tam okupační jednotky všech velmocí až do dohody o neutralitě Rakouska. Pokud se týče Finska, tam příměří bylo uzavřeno ještě před ukončením II. sv. války.
Okolnost, že komunisté spolu se sociálními demokraty po volbách v roce 1946 měli v parlamentu většinu určuje další průběh velmi rozdílný od postupů použitých Stalinem v Polsku či Maďarsku. Stalin nebyl takový lidumil, který by nás nechal jen tak "neutrální". Na rozdíl od Finska jsme měli důležitou strategickou polohu ve středu Evropy.

188630

18.04.2009 13:31

Jsi exkomunista - jsi náš

RE: ROH = klub angazovanych nestraniku

baki 89.?.?.?

Z mého příspěvku není patrno, že bych členy ROH nějak odsuzoval. Naopak uvádím, že VŠECHNY ORGANIZACE NÁRODNÍ FRONTY měly ve stanovách "uznání vedoucí úlohy KSČ". Myslím, že jmenovat ostatní organizace (zahrádkáře, filatelisty, chovatele.... apod.) by bylo nezáživné a zbytečně by příspěvek prodlužovalo. Točit se na členech ROH zde nemá smysl. Stejně tak by se dalo hovořit i o zahrádkářích (na příklad!!!). Ani ty nelze nijak odsuzovat.

188689

19.04.2009 09:59

Jsi exkomunista - jsi náš

RE: Každý má máslo na hlavě.

baki 89.?.?.?

O dělení sfér vlivu se přece ví, není to považováno za žádné tajemství. Jenže dělení trvalo až do poloviny 50-tých let. Posledními bylo Rakousko a Řecko (kde dokonce vznikla jako důsledek "zatímní nedohody velmocí" ), i občanská válka. Naše republika se "dohadovala" již ve 44-tém roce v Moskvě (kde vedl delegaci Beneš) a v Londýně. Proto se o ní v Jaltě jmenovitě ani nejednalo. V Postupimi se o ní mluvilo jen jako o vyřízené věci.
Jenom pro zajímavost:
- Není to tak, že "osvobozené" státy mohly rozhodnout o své politické orientaci. Na př.: Polská zatímní vláda v Londýně se ani nesměla do Polska vrátit. Stalin tam ustanovil svou prosovětskou vládu.
- Beneš byl v únoru 1948 informován západními velmocemi, že v případě zákroku SSSR u nás, nemůže s jejich podporou počítat. - atd.
Dohody o rozdělení světa mezi velmocemi (Teherán, Jalta, Postupim) byly učiněny z důvodů zabránění možného vzniku další III. světové války. A ta také nevznikla. O tom si můžeme myslit co chceme, ale je to tak.

188766

02.06.2009 10:02

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Vajdření z Facebooku2

baki 89.?.?.?

Obě vyjádření jsou vyjádření nesmyslná. Zaházet vajíčky jedny zloděje a ponechat bez povšimnutí jiné darebáky a zloděje - to je přeci věc, které nelze tolerovat. Chybí zdůvodnění, proč druzí darebáci a zloději zaházeni vajíčky nebyli. [bliji]

192485

02.06.2009 10:10

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Na házení vajec nic nebezpečného není. Nebezpečné je, když to ministr vnitra vydává za nacismus

baki 89.?.?.?

Vajíčko natvrdo (také byla házena) při dobré trefě může svou skořápkou vážně poškodit oko ...

192487

04.06.2009 12:10

Bush, Bůh, Irák a Góg

RE: Smysl dějin existuje !

baki 89.?.?.?

Není přece tajemstvím, že "dějiny" se utvářejí na základě nějakého náboženství či víry. I marxismus - leninismus je určité náboženství, neexistence Boží je víra, jako řada dalších. A každý stát se snaží, aby dějiny "kráčely" ve smyslu toho "jedině správného náboženství", který v něm převažuje, Náš stát přeci není žádnou výjimkou. Tak proč se podivujeme systému myšlení vedoucích činitelů USA??

192633

10.08.2009 08:17

Kdo vlastní TV média

RE: zajímavější

baki 89.?.?.?

Nic zajímavého lépe řečeno nečekaného bychom se asi nedozvěděli. Dozvěděli bychom se totéž, co platí pro náš denní, populárně vědecký nebo i vědecký tisk. Je možno zveřejnit pouze "to", co "odpovídá náboženství, víře nebo záměrům horní vrstvy obyvatelstva". V nejrůznějších formách se nám prezentuje, "co vlastně demokracie je v jejich pojetí".

197528

14.08.2009 10:17

Americký obranný raketový systém je nejdražší podvod století

Zdá se mi, že je to všechno velký omyl.

baki 89.?.?.?

Jak potvrdili v době gruzínsko - ruské války tehdejší náši čelní vládní představitelé (i ministryně obrany naší republiky), je dobře, že budeme-li mít tento obranný systém, budeme lépe čelit vojenské hrozbě ze strany Ruska. Je tedy zřejmé, že tento "raketový deštník" je určen i proti Rusku. Nelze ovšem vyloučit, že je namířen PŘEDEVŠÍM proti Rusku. Do dohod mezi naší vládou a USA nevidím. Že by naše vláda cítila potřebu nás pravdivě informovat, nepředpokládám.

197891

14.08.2009 18:33

Americký obranný raketový systém je nejdražší podvod století

RE: Zdá se mi, že je to všechno velký omyl.

baki 89.?.?.?

Vadí mi, že až do gruzínské krize nás vláda krmila nepravdivými informacemi. Myslím si, že představitelé námi volení, by měli mít tolik slušnosti, aby nás o celé věci pravdivě informovali. A myslím si také, že by nám to mělo vadit všem. Jsem si ale vědom toho, že lži nám servírované z nejvyšších míst jsou již brány jako věci normální.

197927

02.09.2009 12:50

Janouškův hřebík

Musí to tak být.

baki 89.?.?.?

Jak jinak lze charakterizovat snahu četných našich politiků tento "problém" bagatelizovat jako nepatrný přestupek kvůli kterému není potřeba ho z vysoké funkce ani odvolat. Za zmínku stojí, že uvedené tranzakce "odhalili" až Švýcaři, ač se jedná zřejmě o peníze našeho státu - nikoli naše kontrolní orgány. A tak je to jako za socializmu. Všude se krade a nikde nikomu nic neschází.

199359

03.09.2009 09:59

Jsem extrémista

Co je náboženství??

baki 83.?.?.?

Základem každého náboženství je víra v něco. Na příklad citované katolické náboženství (jako řada dalších) je založena na víře v existenci Boha. Pak ale budou i náboženství založené na víře, že Bůh neexistuje. Pokud bychom připustili, že u nás většina lidí v Boha nevěří (jsou ateisté), pak by podle návrhu autora článku byl u nás ateizmus "vyhlášen" jako jediné státní náboženství. To už udělali komunisté. Autor má tedy pravdu - je extrémista. Ale nic nového pod sluncem. [chechtot]

199442

05.09.2009 07:53

Boj o místo v pekle

Anebo šaškárna.

baki 89.?.?.?

Počínání nás, obyvatel této země, je možno posuzovat z mnoha hledisek. Zde je posouzení nás, jak si vytváříme peklo ve své zemi. Já se zase na to dívám, jako na divadlo plné šašků. Vždyť to co se kolem nás děje je šaškárna nemající snad obdoby jinde ve světě. Mohl bych uvést celou řadu případů, kdy naše politická scéna působí jako rej šašků. Ale stačí ten případ poslední:
- Všichni vědí, že předčasné volby jsou v rozporu s naší ústavou, přesto je tento postup protlačován.
- Pokud se zdvihne jediný hlas, poukazující na rozpor mezi navrženými postupy, zdvihne se velký odpor proti tomuto hlasu.
- Je tlak na tento "hlas", aby svou stížnost odvolal. Stačí tedy aby odvolal a rozpor mezi navrhovanými postupy a ústavou mizí???
- Před zraky občanů se hledají cesty, jak ústavu znovu obejít. Občané jsou tedy bráni jako hloupé ovce, které tomu nerozumí.
- A toto se bezostyšně projednává před "předčasnými volbami". Navíc, - všechny strany se hájí "právnickými expertízami". Je skutečně naše právo, naši právníci na tak nízkém stupni vědění???
Když toto všechno zvážíme, pak už nám nezbývá než podotknout - buď jsme skutečně v pekle, nebo kolem nás se odehrává šaškárna přesahující již všechny meze slušnosti.

199601

06.09.2009 18:09

Boj o místo v pekle

RE: Anebo šaškárna.

baki 83.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím. Ovšem šaškárna je přeci jenom u méně vyspělých zemích,(např. Česká republika) patrnější a okatější než ve státech vyspělejších. Tam se přeci jenom už ví, jak je taková šaškárna drahá. U nás se kradou miliony ale nikde nic neschází. Tak není důvod, aby se politici u nás měnili. Ale na druhé straně, - mnohé státy jsou na tom ještě hůře než my. Ale jejich "šaškárny" nás tolik nebolí.

199658

18.09.2009 08:25

Vzali nám radar

RE: radar

baki 89.?.?.?

Plně souhlasím. Ovšem je nutno podotknout, že to řiťolízalství bralo vážně jen několik chlapců s jednou holkou. [smích]

200640

20.09.2009 12:27

Kořeny totalitní ideologie

RE: Pan Liska - expert na pytloviny

baki 89.?.?.?

Není to tak docela pravda. Je to o čemsi. Ale to "cemsi" není pro většinu lidí pochopitelné. Všechny ideologie jsou v podstatě jakési "filozofie" pochopitelné pouze malé skupině lidí - bez výjimky. [vyplazený jazyk]

200808

21.09.2009 09:07

Vzali nám radar

RE: radar

baki 89.?.?.?

Přivést zemi do katastrofy je pouze vaše i moje hledisko. Ale postavit u nás stacionální vojenský radar, zničitelný protivníkem během prvních pěti minut války, je pro malé chlapce a jednu holku požehnáním. Budiž podotknuto nakonec, že všechny poslední radary u nás vyvinuté byly mobilní. [chechtot]

200851

22.09.2009 14:33

Česká republika chce dělat drahoty s podepsáním Lisabonské smlouvy

Švýcersko dobře ví ......

baki 89.?.?.?

Jestliže je nám ze strany představitelů EU skutečně takto vyhrožováno, pak je dobré zvážit naše setrvání v EU. Švýcarsko dobře ví, proč do EU nevstoupilo. Nikdo mu nediktuje kolik má mít krav, kolik ovcí, kolik musí pěstovat na polích řepky, stále tam jezdí tramvaje s jedním předním reflektorem a pod. Dělají to, co považují pro svůj stát a výhodné, nedělají to, co je nákladné a nevýhodné. Je tedy otázka, zda výhody členství v EU převažují nad nevýhodami. [vyplazený jazyk]

200941

24.10.2009 21:11

Hodlá Amerika napadnout do 3, 4 let Rusko?

RE: To budou nejake lacine, nejspis pojizdne zakladny.

baki 83.?.?.?

V případě vojenských plánu kohokoliv se NIKDY neuvádějí pravdivé údaje. Je to prostě článek jen proto, aby nějaký byl. Ať si s tím lámou hlavu koňové, ti mají větší hlavu.

203143

27.10.2009 07:15

Jak to vidí naši němečtí sousedé

Širší souvislosti.

baki 89.?.?.?

Nechci se zabývat oprávněností požadavků sudetského lansmanšaftu. (Nakonec - byli to Němci, kteří nás šest let úspěšně učili národní, rasové a pod. nesnášenlivosti.) Ale jejich požadavky jsou pouze velmi úzkým profilem všech požadavků, které můžou vzniknout v důsledku druhé světové války. Druhá světová válka - to byl kotel který přetavil národy, státy, hranice mezi státy, charaktery lidí a jejich smýšlení. Snad by bylo jednodušší vyjmenovat státy, národy a skupiny obvatel, které by takové požadavky nebyli oprávněni vznášet. Německo přišlo o část svého území, Polsko bylo "přestěhováno" Bělorusko se zvětšilo a tak bychom mohli pokračovat. Snad jedině Švýcarsko, Švédsko, Portugalsko a jiné země nezapojených do konfliktu druhé světové války by nemělo požadavky - dle sudetských Němců oprávněných. Řešit požadavky pouze sudetských Němců by jistě vyvolalo nevoli skupin obyvatel stejně postižených jiných národností. A řešit otázky "všech postižených" by znamenalo v Evropě (ale i jinde ve světě) obrovské problémy, velmi obtížně řešitelných. Nechť se tedy postižení sudetští Němci obrátí na ty, kteří tuto situaci zavinili. My, ani Beneš jme tuto "paseku" ve světě nezavinili.

203326

04.11.2009 09:23

Prezident podepsal

Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

Jsem panem Sworou považován za provokatéra, to již vyplynulo z diskuze ohledně komfliktu mezi Gazou a Izraelem. Budu považován i za trpaslíka, ale přes to uvedu několik fakt (které jsem již několikrát uvedl).
1. Náš stát vznikl v roce 1918 Z VŮLE VELMOCÍ a ne z vůle našich občanů. Jednalo se o likvidaci Rakouska -Uherska, jako jednu z příčin první světové války.
2. Náš stát byl v roce 1938 Z VŮLE VELMOCÍ okleštěn o naše pohraniční území. Jakékoli dovolávání se demokracie našimi politiky nepomohlo.
3. Náš stát byl v roce 1939 S VĚDOMÍM VELMOCÍ obsazen Německem. Žádná s velmocí pro nás nepohnula ani prstem.
4. Během druhé světové války se na počátku vůbec neuvažovalo o obnovení našeho státu.
5. Náš stát byl v roce 1945 Z VŮLE VELMOCÍ opět zřízen.
6. Stali jsme se Z VŮLE VELMOCÍ a jejich vědomím "satelitem" Sovětského svazu, ne na základě údajné revoluce v roce 1948. (viz. jednání Beneše i Jana Masaryka s Anglií a jinde.)
7. V roce 1968 ŽÁDNÁ Z VELMOCÍ nebyla ochotna přispět k nastolení demokracie u nás. Byli jsme krmeni "podporou pouze z etéru".
8. V roce 1989 u nás nastala změna poměrů ne kvůli vůli obyvatelstva, ale Z VŮLE VELMOCÍ, které toto odsouhlasily a s SSSR dohodly.
Z tohoto důvodu lze Lisabonskou smlouvu považovat pouze za "jakési právní oprávnění" umožňující s námi nakládat podle libosti.
Někdo se snad domnívá že ne???
I kdybychom nepodepsali, i bez této dohody by s námi naložili VELMOCI podle svého uvážení tak, jak to činili doposud. Třeba by nás prodali i Usama bin Ládinovi, kdyby EU či USA potřebovaly peníze. Takže - zcela zbytečné divadlo.

204085

04.11.2009 15:52

Prezident podepsal

RE: Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

Jaká tupá rezignace??? Rýsuje se tu nový státní útvar a je na nás, jak se tomu přizpůsobíme. Snaha se "nepřizpůsobit" je během tisíciletí odkázaná k neúspěchu. Kdepak jsou Alemani, Avaři a jiné nepřizpůsobivé národy??? - Již dávno byli vyhubeni. Takový je zákon přežití, byť krutý. A kde jsou přizpůsobivé národy, které se dostaly do područí jiných národů?? (na př. Římanům) Dnes jsou to Francouzi, Němci a pod. Váš názor, že "přizpůsobení" je "tupá rezignace" je pouze Váš názor (jak vidím tak i nejen Váš). Já takovou poraženeckou náladu nesdílím.

204142

05.11.2009 08:56

Prezident podepsal

RE: Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

To že dochází v naší "civilizované společnosti" ke ztrátě "základních instinktů" - jste dosud nepozoroval???? Ty se táhnou celé věky naší i světovou historií. Či se domníváte, že "Mnichov" byl mravný?? Že jsme byli "dáni" Stalinovi na pospas - je snad mravné?? Nejedná se ale o "ztrátu" základních instinktů mravnosti, ale přímo o jejich "neexistenci". Stačí sledovat zahraniční denní tisk, který "mraností" zrovna nepřekypuje. Stačí se zamyslet jen nad tím co by nastalo, kdybychom LS neratifikovali. Pak byste se s neexistencí mravnosti seznámil tvrději.

204195

05.11.2009 09:27

Prezident podepsal

RE: Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

Přizpůsobit se neznamená zvítězit. Může v budoucnu znamenat jak cestu k vítězství, tak cestu k prohře. Můžete tomu dát nálepku "krédo malého českého člověka", ale historie nám ukazuje, že tohoto kréda se drželi i světoví političtí velikáni.
- Alemani byli jeden z germánských kmenů, kteří sa dali "dobyvačně" na východ. Zde zanikli, zřejmě asimilací s předchůdci Ukrajinců a Rusů.
- Avaři se asimilovali dokonce i zde v Čechách, mnozí z nás jsou i jejich vzdálení potomci. Ale "gro" Avarů se asimilovalo se Slovany na území dnešního Bulharska, kde dali základ novému národu Bulharskému.
Máte pravdu, že většina kmenů na území Evrop zanikla asimilací s jinými kmeny. Ovšem nemění to nic na skutečnosti, že zanikli.
Otázka názvů dnešních národů nemusí být nutně odvozena od jejich původního názvu. Na území dnešního Německa či Francie působili především Germáni a Galové (odtud za Říma název Gálie). Název Francie je odvozen od kdysi bezvýznamného kmene Franků, kteří se "také přizpůsobili". Otázku morálky neřešili.
A název Německa?? Němci říkali staří Slované protože jim nerozuměli. Byli tedy z jejich hlediska "němí". (Na rozdíl od Slovanů, kterým rozuměli - tedy "slovili".) Myslím tedy že nejlépe se pojmenovali Němci sami a domnívám se, že oni tomu nejlépe rozumí.

204199

05.11.2009 14:52

Prezident podepsal

RE: Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

Mám tam i více chyb. Jak jsem zjistil, dokonce i některé hrubky. Děkuji za upozornění na některé z nich.

204218

06.11.2009 08:18

Prezident podepsal

RE: Zbytečné divadlo.

baki 89.?.?.?

Máte pravdu. Skutečně lidé o tom nechtějí slyšet. Ale ani veřejné sdělovací prostředky o tom nechtějí slyšet. Jen se podívejme na televizi, poslechněme si rozhlas. Dozvíte se, jak to skutečně bylo v roce 1948?? Jak to bylo v roce 1968?? Jak to bylo v roce 1989 (t.zv. "sametová revoluce", která byla ve skutečnosti jen o předání moci)??? Lidé u nás se "snaží domnívat", že jsou hrdinové doby. Nu, nechť si to myslí. Toho, kdo uvádí věci na pravou míru pak degradují na "malého českého človíčka", nebo "politického trpaslíka". A v tom vidím tu malost uvažování.

204255

13.11.2009 09:21

Co všechno je u nás normální

RE: banka udaju

baki 89.?.?.?

Banka údajů má smsl pouze tehdy, kdy voliči jdou volit POUZE NEZKOMPROMITOVANÉ JEDINCE. Jelikož tomu tak není, strany mohou takové zkompromitované jedince klidně zařadit na svou kandidátku. Vědí, že voliči je stejně zvolí. A tak takoví jedinci a takové rodiny budou i nadále nám vládnout. Nutno podotknout, že "sametová revoluce" (při níž byl Havel JEDNOMYSLNĚ zvolen prezidentem) nebyla žádná revoluce, ale pouze předání "politické moci". Jinak je to s mocí ekonomickou. Tu si dřívější vládci ponechali. Stačí se podívat do představenstev největších a nejbohatších ekonomických uskupení. Co je tam bývalých čelních představitelů "vedoucí politické strany".

204686

16.11.2009 11:39

Život po 20 letech kapitalismu

Žádný převrat se nekonal.

baki 83.?.?.?

Jak vyplývá již z článku samého, k rozkrádání naší republiky dochází dále. Nutno vzít na vědomí, že došlo pouze k "PŘEDÁNÍ MOCI POLITICKÉ" a ne k revoluci, natož "sametové" Již ta sametovost nám říká, že není něco v pořádku. Byla to garnitura nových politiků, která UMOŽNILA komunistům naopak převzít moc ekonomickou. Stačí se podívat na představenstva největších našich podniků a jiných ekonomických celků. Kolik je tam členů UV KSČ a pod. (Na příklad - člen předsednictva UV KSČ Vasil Mohorita se stal ředitelem Brněnské Zbrojovky.) Proč tak nová garnitura politiků vedená Havlem a Klauzem učinila zbývá ještě vysvětlit, ale nečekejme, že nám to tato garnitura (stále zatím vládnoucí) vysvětlí. Můžeme pouze spekulovat "co za co". Ano, výčet všeho "ukradeného" v článku je v celku správný. Ale výklad Havla, že se "postkomunizmu" zbavíme až se "třetí generací" je nepřijatelný. Stále v něm schází vysvětlení, proč komunistům byla poskytnuta možnost zbytek státu rozkrást a tak se obohatit.

204906

17.11.2009 08:42

Poctivé voľby? Iba ak vo sne

Cikáni?? Kdo to je.

baki 83.?.?.?

Rozdělení společnosti na Romy a "ostatní" je účelové za účelem ovládnutí společnosti a označení lidí, používající termín "Cikáni", za rasisty. Při tom ve Španělsku, ale i v jiných státech žádný termín jako "Romové" neznají. Tam Cikáni jsou hrdí na to, že jsou "Cikáni", stejně jako Židé jsou hrdí na to, že jsou "Židé". A tak se ptám, koho hlasy strany chtějí do voleb?? Značná část voličů se snaží volbám vyhnout, takže v budoucnu budou poslance volit především jejich manželky a příbuzenstvo. Jak si jinak představit "poctivé volby" v budoucnu?? Takže předpoklad, že Cikáni vyhrajou volby, půjdou-li k ním, není nereálný. [vyplazený jazyk]

205028

19.11.2009 10:30

Deset ekonomických chyb, kterých se dopouštíme od roku 1774

Viz slogan na předvolebních plagátech.

baki 89.?.?.?

Vy umíte pracovat - my umíme vydělávat.

205232

24.11.2009 09:06

Pro děti jen to nejlepší

Nutno ještě připomenout:

baki 89.?.?.?

1. Očkování proti jakékoliv začínající epidemii, - je proti všem pravidlům. Má-li osoba očkovaná již nějaké bacily (či viry) v organizmu, pak jsou tyto viry ještě posíleny např. oslabenými bacily této nemoci z vakcíny. Pak může mít nemoc v organizmu podstatně horší průběh, než by měla bez očkování.
2. Vakcíně podávané proti Mexické (prasečí) chřipce končí záruka "nezávadnosti" v prosinci 2009. Její "trvanlivost" je údajně prodloužena O DVA ROKY. Že by výrobce nevěděl kdy je ještě vakcína bezpečná??? Kdo nezávadnost vakcíny prodloužil?? Není to "prodloužení nezávadnosti" pouze proto, aby se prošlá vakcína nemusela vyhodit??

205599

25.11.2009 09:48

Pro děti jen to nejlepší

RE: Nutno ještě připomenout:

baki 89.?.?.?

U Tamiflu byla expirační lhůta prodloužena "o dva roky" (ne výrobcem!!!) a že je úmysl jí používat i proti prasečí chřipce, jak vyplývá z četných rozhovorů v televizi s "odborníky".

205670

25.11.2009 10:53

Pro děti jen to nejlepší

RE: Z druhé strany

baki 89.?.?.?

O jednostrannosti je možno diskutovat, až bude očkování provedeno a co to s lidmi udělá. Vysktují-li se diskuze v televii jednostraně pro, je možno připustit i diskuze jednostranně proti. V Kanadě na to dnes už mají jiný názor.

205673

04.12.2009 11:19

Protestné ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite

Nač tolik pompéznosti??

baki 89.?.?.?

Stojí to za to, aby člověk vypískával nebo nevpískával nějakého velvyslance??? Stojí velvyslanec za to?? Vždyť je to pouhý zaměstnanec jisté vlády, která zase je řízena jiným společenstvím. A tak dále, - konce nevidět. Proč vypískávat toho či onoho? Je to politika podstatně vyšší, než si umíme představit. A politika v dnešní formě je velmi špinavá. Nutno si uvědomit, že ti, co schvalují takové vypískání se také řídí nějakou pilitikou. A ta je také špinavá. Nahradit jednu špínu druhou špínou nemá žádný smysl, zvláště má-li být za to člověk vyhozen ze školy.

206291

06.12.2009 10:14

Protestné ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite

RE: Nač tolik pompéznosti??

baki 89.?.?.?

Je to jednoduché. Nehovořil jsem o vypískávání vlasního faráře, ale o vypískání zaměstnance cizího státu, který je POVINEN hájit jeho zámy. Pokud toto nedělá žádným násilím pak je vypískávání zcela zbytečné. Zkuste vypískat všechny židy, muslimy a příslušníky jiných náboženských nebo politických směrů které se vám nelíbí. To byste se napískal. Jiná věc je, pokud vám tito jedinci činí nějaké násilí. To si můžete písknout. Myslím si, že k druhým náboženským či politickým směrům by měla být nějaká tolerance. Podívejte se na televizi či poslechněte si rádio a pak se zamyslete.

206379

07.12.2009 07:51

Zelená se line záře…

RE: Geografická chyba

baki 89.?.?.?

Strana zelených sice působí i na Moravě, ale nedemokratické politické praktiky jsou v Čechách skutečně mnoholetou tradicí. Po této stránce se jim Morava nemůže vyrovnat (s výjimkou několika jedinců). Nejedná se tedy o demografickou chybu, ale o konstatování prosté skutečnosti. [vyplazený jazyk]

206439

09.12.2009 13:14

Zelená se line záře…

RE: bože

baki 89.?.?.?

S tímto plně souhlasím. I když má abc plné právo na svůj názor, měl by vycházet i z ostatních skutečností obsažených v Bibli. Bylo by jistě zajímavé probrat druhou knihu Mojžíšovu, zejména pak kapitolu 11 a 12. Nelze opomenout, že zde Hospodin "zatvrdil srdce faraonovo", aby nepropustil Židy z Egypta. A pak pozabíjel vše prvorozené, kde veřeje dveří nebyly pomazány beránčí krví. Bylo by dobře toto probrat, protože tak jak je to v Bibli psáno, jeví se to jako úkladná hromadná vražda pouze na základě principu prvorozenosti. Já se domnívám, že Bůh tak špatný není.

206563

09.12.2009 18:05

Zelená se line záře…

RE: bože

baki 89.?.?.?

Ale farao za to přeci nemohl. Byl to Jehova, jak tvrdí vaše Bible, který ZATVRDIL SRDCE JEHO. Pokud pak byli utraceni nevinní lidé, kteří se provinili pouze tím, že byli prvorození, pak kterýkoli soud na světě by to kvalifikoval jako "hromadnou úkladnou vraždu". Jak jinak??? Vy jste spokojen, že takto zahynuly miliony nevinných lidí??? Nechtěl bych být v náboženské skupině, která něco takového schvaluje, nebo aspoň neodsuzuje.
Ještě k Vaší připomínce. Bible byla dána Jehovou (podle vaší víry) k tomu, aby se jí lide zabývali. Či ne??? Tak se nedivte, že se jí lidé zabývají.
Chcete se zabývat i ostatními egypskými ranami?? Jak matky nemohly dát napít svým dětěm vody, protože všude tekla jen krev??? Jak nevinným dětem naskákaly bolestivé vředy?? Či jiné věci tam popsané, které považujete za správné??

206582

10.12.2009 11:24

Zelená se line záře…

RE: bože

baki 89.?.?.?

Plně mi dostačuje, že jste se vyhnul odpovědi. Asi by nebyla jednoduchá. Co je v Bibli psáno, to je dáno. Nelze to jednoduše překroutit. Nic nemění na tom, že ve vaší Bibli je Jehova líčen jako Satan sám.

206636

15.12.2009 09:39

Spiknutí proti umění, část II

Moderní umění není jednoznačně definováno.

baki 89.?.?.?

Já sám bych si "Pikasa" do pokoje nepověsil. Ale uznávám, že je vrstva lidí, kteří toto za umění (a to vrcholné) považují. Tak je to i s "moderní hudbou" či jinými "moderními" směry. Konkrétně - když se podívám na "moderní" malby, mnohdy tam rozpoznám umělecké směry, které se zachovaly i v jeskyních a jsou tisíce let staré. Jedná se tedy o koloběh, jaký je běžný v oděvní módě. Tedy": Moderní - nemoderní - zastaralé - archaické - příliš odvážné - odvážné - moderní - atd. I v moderním umění je patrný takovýto koloběh. [smích]

207012

15.12.2009 19:45

Ateistický národ v banánové republice

Ateizmus = náboženství.

baki 89.?.?.?

Je jedno, věříme-li v Boha nebo nevěříme. Ateista neprokáže neexistenci Boha, věřící jeho existenci. Je to vše o tom, jak Boha definovat. Slyšel jsem jednu velmi zajímavou definici Boha. Zní: "Bůh je souhrn všech přírodních a fyzikálních zákonů". Tato definice se velmi blíží definici, kterou odvodil Budhha před více než dvěma tisícilety. Takže teista je ten, který věři v existenci Boha, všehotvůrce. Ateista je ten, který věří, že vše stvořila příroda. Není to vlastně jedno??? [smích]
K těm banánům: Češi jsou také největší spotřebitelé zelí. Nejsme tedy "zelná republika"??

207069

16.12.2009 08:55

Ateistický národ v banánové republice

RE: Ateizmus = náboženství.

baki 89.?.?.?

Opeřený had u Inků a jiných indiánských náboženství = Bůh.

207119

16.12.2009 15:34

Ateistický národ v banánové republice

RE: Nabozentsvo obmedzuje mysel cloveka

baki 89.?.?.?

Málokdy člověk slyší nebo čte tak rozumné vyjádření k "náboženství".

207149

16.12.2009 15:47

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 89.?.?.?

Ale proč se domníváte, že lidé nemají víru??? Jen se podívejte do synagog, kostelů, budhistických pagód, mešit a jiných motliteben. Co lidí vyznává víru. Je ovšem chybou, že se opíráte jen o Bibli. Také Budha, Mohamed, byli velmi moudří lidé. Studoval jste Korán, Mahabharátu či něco jiného od nich, že je zavrhujete?? V čem nemají pravdu??

207150

16.12.2009 15:56

Ateistický národ v banánové republice

RE: Víru mám, ale vlastní.

baki 89.?.?.?

Jsem téhož názoru, že Bible, především Starý zákon nemůže být dílo Boží. Je to přeci strašlivý krvák, což si uvědomovali i "Svatí otcové" ve středověku. Proto to byla zakázaná četba.
Je sice pravda, že nový zákon vypadá lidštěji, ale přes to nelze přehlédnout výrok Ježíše: "Nepřinesl jsem vám mír ale meč. Syn bude stát proti otci, dcera proti matce..." atd. To je ta láska k bližnímu svému???

207151

16.12.2009 16:07

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 89.?.?.?

Taky mi tu abc schází. Není žádné povyražení.

207153

16.12.2009 20:37

Ateistický národ v banánové republice

RE: Víru mám, ale vlastní.

baki 89.?.?.?

Tento výklad je jeden z mnoha. Už jsem slyšel výklad i o tom, že tyto věty vyslovil Ježíš pouze pro vztahy čistě rodinné. Jiná verze zase tvrdí, že "meč" je myšlen pouze obrazně, znamená pouze "vztyčený prst" a pod.

207180

18.12.2009 08:18

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 89.?.?.?

Boží syn??
Je zajímavé. že příslušníkům budhistických věrouk se zjevují svatí této víry, příslušníkům islámu zase Mohamed a svatí islámu. Nikdy jsem ani neslyšel, že by se židům zjevovali křesťanští svatí.
Čím to je, že "syn boží" jak zřejmě nazýváte Ježíše, se nezjevuje příslušníkům nekřesťanských náboženství. Což Bůh či jeho syn nemají zájem na povznesení lidstva pod "boží pravdou"??To ale syn Boží velmi chybuje. Nebo nechává příslušníky jiných náboženství úmyslně v nevědomosti?? Většina lidí v budhistickém světě o Ježíši ani nikdy neslyšela. Rovněž tak v Americe až do příchodu Španělů. Jejich duše byly božímu synu lhostejné?? Proč nezavedl Bůh, či Ježíš pravdu boží po celém světě?? Při božích schopnostech tomu přeci nic nebránilo. A bylo by to poctivé. Nebo ne????

207354

18.12.2009 11:25

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 89.?.?.?

Odpovídám.
K bodu 2. Opravdu, pravda je jen jedna. Ovšem která??? Pokud se soustředíme jen na Bibli, pak nevíme ani která. Četl jsem spoustu biblí. Velmi se liší. I desatero ve starších biblích je jiné, než v jiných biblích. A jiná náboženství??? ... Musím konstatovat, že PRAVDA JE SICE JEDINÁ ale nikdo neumí prokázat která. Takže je možné (podle mého názoru velmi pravděpodobné) že pravda je dosud mimo všechna náboženská učení.
K bodu 3. Jméno Boží je v nejstarších zápisech hebrejštiny psáno jako JHVH (ve staré hebrejštině nejsou samohlásky). JSOU TAM DVĚ H !! Zde vidíme, že ve jméně Jehova máme pouze JEDINÉ H. Neboli již vyslovením jména "Jehova" a prohlášením tohoto jména za jméno Boží není v souladu se skutečností, neboli je podvodem. A toto "jméno se vydává za jméno boží na všech stránkách bible jehovistů. A tak bychom mohli pokračovat, na což není místo.
K bodu 5. Přiložit ke kupce sena Bibli, - jakou bibli??? Čí bibli??? Biblí je celá řada, takže nevím, "která má být magnetem". Nebo všechny bible jsou tím magnetem??
K bodu 6. Zde ve výkladu 10 egpských ran není poznamenáno, že byly postiženy i malé děti. Tvrzení, že šestiměsíční dítě "vzývalo nepravé bohy" (jak to činí jehovisté), je nepravdivé. A přesto bylo trestáno.
Abrahám až do poslední chvíle myslel, že musí svého syna obětovat. A k tomu byl až do poslední chvíle nucen Bohem. Zde je to přeci psychické týrání Abrahama. Nebo ne?? Tak by to dnes posoudil kterýkoli soud.
K bodu 7. Bůh by neměl otálet se svým záměrem. Již Jan si myslel, že konec světa přijde za jeho života. Proč tak Bůh otálí??

207374

18.12.2009 21:57

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 83.?.?.?

K tomu mám následující:
- Vysvětlujete všeobecně známé. Nikdo přeci nepopírá, že "svatými jsou dobří lidé... atd". Ovšem Ježíš je, jak jistě víš, v řadě náboženských směrů považován za Boha (trojjedinost Boží), v jiných náboženských směrech tomu tak není. Ježíš je považován "jen za syna Božího",v některých se uvažuje i o tom, že nebyl prvním synem. To jsou podle mého pouhé spekulace. O zjevení Ježíše se ale každou chvíli objeví nějaká zpráva.
Pokud "jeho učení" se probíralo na Středním východě, později v Evropě, do Ameriky dospělo až v 15. století, do mnohých míst ještě později. A do Austrálie až v století sedmnáctém. Do té doby o Ježíšově učení tam nikdo nevěděl. Nikde jsem nepsal, aby se "Ježíš zjevoval". Vyjadřuji pouze názor, že domorodci v Americe i Austrálii (a jinde) měli stejná práva se s tímto učením seznámit stejně, jako Evropané. Já nejsem rasista, obyvatele ostatních kontinentů považuji za rovnocenné s Evropany.Pokud toto Ježíš ignoroval, pak podle mého názoru při nejmenším "chyboval", ať se Ti to zdá komické nebo ne. Zde si asi neporozumíme.
Nikde netvrdím, že islám Ježíše nezná. Je to odbočení od problematiky rovné spekulaci. Četl jsem mm.j. i Korán. I řadu Budhových názorů. Netvrdím, že s nimi bez výhrad souhlasím.
Nepovažuji Tvé tvrzení o "možnosti volby každému" za pravdivé. Až do 15. století obyvatelům Ameriky (Austrálie a pod.) tato možnost volby byla upírána, - to je snad skutečnost. Nebo ne???
A tak se táži: Můj názor je, že Bůh je podstatně lepší, než je psáno v Bibli. Považujete to snad za urážku Boha???


[smích]

207431

19.12.2009 07:51

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?

baki 83.?.?.?

Odpověď anonymovi.
Nepopírám existenci Boží. Avšak tvrdím, že Bůh je lepší, než uvádí Vaše bible, a také jinak se chová.
Dvě H není problém v angličtině. Je však problém v češtině. Nemůže se "lámat" jméno Boží jak kdo chce.
Pokud platí jako magnet všechny Bible, pak jsou magnetem i Bible z nichž vyplývá, že ostatní Bible jsou dílo Satanovo. (Kralická Bible se na příklad ve středověku pálila na hranicích.) Pak platí i to, že Bible Jehovistů je dílo Satanovo.
Pokud zabití malých dětí popisovaných ve vaší Bibli je ve vaší víře spravedlivé, pak to nikdy nemůže být moje víra.
Věřím, že Bůh je spravedlivý a spravedlivě budu souzen. Jsem-li dobrý, budu povýšen, jsem-li špatný, přijmu rád stanovený trest.

207478

19.12.2009 08:06

Ateistický národ v banánové republice

RE: Prečo mnoho ľudí nemá vieru?/ Stále tie isté argumenty, stále tá istá

baki 83.?.?.?

Souhlasím. Jen si dovoluji trochu polemizovat s problémem "dobro" verzus "zlo". Uvedu na příkladu šachů. Jestli jeden hráč vyhraje, pak druhý musí nutně prohrát. Pokud toto bereme jako jako příklad, pak na jednoho se usmálo "dobro" na druhého pak "zlo". To znamená že oba principy jsou v rovnováze. Není to tedy tak docela "výmysl člověka" ale přírodní zákonitost. Dobro pro jednoho je zlo pro druhého. V přírodě není tento princip tak viditelný, ale existuje. [smích]

207479

20.12.2009 09:26

Ateistický národ v banánové republice

RE: Víru mám, ale vlastní.

baki 83.?.?.?

"Nepřinesl jsem vám mír..." Lze snad k tomu přidat ještě nějaké podobenství? Lze na této větě ještě něco měnit?? To že na světě není mír přece vidí každý.

207545

21.12.2009 08:47

Cigán či róm? Alebo slová, slová slová

Jsou země, kde slovo "Rom" vůbec neznají.

baki 89.?.?.?

Je to naše specifikum, které snad jinde ve světě v takové míře neexistuje. Přesto znám město, kde původní "čeští cikáni" se vymezují proti těm, co se přistěhovali ze Slovenska. A tak v původní části Cikánů je slovo Rom vnímáno jako nadávka. Naopak ti ze Slovenska se považují za Romy a Cikán je u nich nadávka. A tak tam vedle sebe žijí Cikáni a Romové. A nemají se rádi.

207604

25.12.2009 15:31

Cigán či róm? Alebo slová, slová slová

RE: Jsou země, kde slovo

baki 90.?.?.?

To byl jen příklad typický pro nás. K nám se nestěhují Cikáni z jiných krajin. Tam vědí, že lepší je Anglie, Kanada a pod. A tak se stěhují tam.

207994

04.01.2010 17:57

Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

Normalizace trvá od roku 1945, bez přestávky.

baki 89.?.?.?

Normalizace počala již v roce 1945 (nepočítáme-li normalizace válečné.). Tehdy se rozhodlo "o nás bez nás" v Jaltě. Byli jsme "vtěleni" do sovětského bloku. Pouze tu a tam se někdo prořekl (Jan Masaryk - "jel jsem do SSSR jak ministr zahraničí, vracím se jako Stalinův pohůnek, nebo Marie Horáková - "Jalta, to byl druhý Mnichov").
Další nomalizace byla po roce 1948. Zde jsme si přáli "SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY". Jako majetek velmocemi daný Stalinovi v plen je to logické. Kdo si to nepřál, byl "normalizován".
Další normalizace byla po roce 1969. Ten, kdo nevěděl, že jsme si události roku 1968 vlastně nepřáli a nevěděl, že toto všechno způsobili protistátní živly, byl "normalizován".
Další normalizace byla provedena po roce 1989. Ten, kdo nevěděl, že jsme si události roku 1968 vlastně přáli, byl "normalizován".
A tak můžeme pokračovat i nadále. Dozvěděli jsme se, že si přejeme "radar v Brdech", že si přejeme své vojáky v Afganistanu a podobně. No a stejně, jako dříve, stejné postupy. Ten kdo brojí proti unii či Lisabonu bude "normalizován".
Takto je u nás pojímána " česká demokracie".Je snad něčí představa, že žijeme v jiné demokracii??

208815

05.01.2010 15:07

Nezvaná návštěva

Ale ano.

baki 89.?.?.?

Těžko si lze představit Boha, který s tímto souhlasí. Je samozřejmé, že toto je vše dílo lidské, s Bohem nemající žádnou souvislost. Církev katolická vznikla z jiných pohnutek, než uctívání Boha. Toto Boha je už vedlejším produktem církve. Nejsem žádný odborník na věci církevní, ale článek byl velmi poučný.

208908

05.01.2010 15:35

Politici propojení s mafií

Tato pravda je bohužel na nic.

baki 89.?.?.?

To, že nejvyšší politici jsou propojeni se zločineckými mafiemi je přeci už dlouho známo. Ovšem musíme si uvědomit, že oni nic neberou, "žádné úplatky nepřijímají". To dělají zase jiní lidé, kteří ovšem nejsou politicky činní. Na př: "Chcete-li promluvit s "jistým politikem", pak zaplaťte tu či onu sumu "nezúčastněné osobě". Takže - politikům se na kůži nedostaneme. Politik úplatky nebere a "nezúčastněná osoba" není politikem. A to je jenom nepatrný příklad, kterých je možno uvést celou řadu.
Představa "takové politiky nevolit" je nesmyslná. Koho pak byste chtěli volit??? Neznám nikoho, kdo by se nějakou nepravostí nezabýval, i když mnohdy se to vyvrbí pouze jako "divné studium práv v Plzni".
A někoho musíme zvolit. Nepůjdeme-li volit, pak k zvolení politika stačí pouze hlasy jeho rodiny. Tak jsou nastaveny naše zákony. A tak nám bohužel nezbývá nic jiného, než v tomto politickém marasmu se dále plácat.
[pláč]

208911

06.01.2010 09:21

Politici propojení s mafií

RE: Tato pravda je bohužel na nic.

baki 89.?.?.?

Pane Janko!!
Průšvihů bylo za uplynulé roky už takové množství, že od mnohých politiků by "ani kus chleba pes nevzal". Namátkou za poslední rok jen předseda vlády: Ukazuje prostředníček, nectí rodinu a bydlí s milenkou, při výměně ministrů nepostupuje podle toho, jak jsou kvalitní ministři, ale podle schematu 3 - 1 - 1, rok před skončením parlamentu tento opouští - a pod. V žádném kulturním státě by bylo nemyslitelné, aby se dále zdržoval na nějakém vedoucím politickém místě. U nás to možné je.
Není mi jasné, jaké průšvihy ještě čekáte??? Oč lepšího by se mohla opřít veřejnost??
Plně respektuji Váš optimistický názor. Skutečnost je bohužel jiná. Vovčané (tento název ve Zvědavci často používaný pro tento případ příznačný) půjdou v květnu k volbám a takovéto politiky budou ZASE VOLIT. Politici to vědí z průzkumu veřejného mínění a preferencí, proto se nepotřebují nijak zlepšit. Vědí, že stejně budou voleni.
KDYBY VOLBY MĚL NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY BYLY ZAKÁZÁNY.

209023

10.01.2010 17:13

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

Lidská práva v českém pojetí.

baki 85.?.?.?

Je možno sledovat, jak lidská práva (charta lidských práv je součástí naší ústavy) jsou v naší republice pojímána. Když si chartu lidských práv pozorně přečteme, pak tam najdeme "obecné popisy, jak mají lidská práva vypadat" a dále pak se dočteme, jak lidská práva jsou upraveny našimi zákony. Je až neuvěřitelné, jak po přečtení našich zákoníků dostávají lidská práva na zadek. Nakonec zjistíte, že z nich mnoho nezůstalo. Připomíná mi to deklaraci z Helsinské konference, kterou tehdy podepsal Husák. Ano, k čemusi se zavázal, ale "to co má činit, je na libovůli výkladů našich socialistických zákonů. A tak to Husák podepsal a nic se nedělo. Resp. "dělo se v rámci Socialistických zákonů.
Obdobná situace nastává i dnes, kdy "lidská práva" jsou vykládány našimi zákony. Neboli prakticky u nás neexistují. Musíme si uvědomit, že i dnešní zákony píší "naši soudruzi".

209364

Bohužel, je zde zásadní problém. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, ale obklopeni lidičkami. "Řešit svůj problém" bez toho, abychom narazili na "kolemexistující", je nesmysl. Svoje problémy takto může řešit pouze poustevník na pustém ostrově. Stojí za to se podívat, jakou negativní reakci na př. si způsobila katolická církev svým soudním sporem o katedrálu svatého Víta, na jehož dostavbu ve dvacátých letech přispívaly všechny církve. Své problémy řeší často lidé soudními spory, které nevedou ke stavu, který propagujete ("láska k bližnímu svému"). Váš názor je sice velmi hezký, ale zatím se ho nikomu nepodařilo realizovat. A různí jedinci se o to snaží neúspěšně již více než dvatisíce let.

209636

Odbočení od témat je váš názor. Problém je ten, že článek je založen na "nedefinovaných pojmech". Jen si vezměte "poctivé bytí", "poctivé žití", "poctivá práce" a pod. Pod těmito pojmy si každý představí něco jiného. (Jen si představte rozdíl mezi výkladem "poctivé práce" před třiceti léty a dnes). A tak to "jiné" (k čemuž náboženství i politika jistě patří) se prostě v příspěvku uvádí. Abyste byl spokojen,je nutno napsat příspěvek s přesně definovanými pojmy. Což není ani možné.

209699

Zřejmě jste špatně četl, jenesmithe, protože můj příspěvek svým pojetím se značně liší od Vašeho chápání.
Předně:
- V poslední větě jsem uvedl, že definovat zmíněné pojmy "není možné". Vaše definice je definice křesťanského pojetí, nikoli však pojetí budhistické, nebo mohamedánské filozofie. Dnešní svět nelze zjednodušit křesťanskou filozofií, je podstatně složitější, ať již se Vám to líbí nebo ne. Lze asi velice obtížně vysvětlovat příslušníkům jiných věrouk, že pojmy mají vysvětlovat jednoduchým pojetím Ježíše. To by s vámi kde kdo vyběhl. A jestli nějaký stoupenec budhizmu nechápe tyto axiomy v rámci křesťanské věrouky nenamená to, že je deprivant nebo farizej (což je stoupenec jedné židovské kasty ze starověku).
-- Dále mě vůbec nevadí, jsou-li tyto souvislosti rozváděny, což by mělo být z mého příspěvku dosti jasně patrné. Zjednodušení těchto pojmů (podle vaší představy funkce křesťanské věrouky) bylo příčinou mnoha nedorozumění a válek ve světě. Nemusím chodit daleko. Stačí vzpomenout křížových výprav do "Svaté země".

209713

Děkuji za toto vysvětlení podstaty článku, které jsem zřejmě nepochopil. Mám ale k tomuto tyto připomínky:
- Pojmy "poctivá práce", "poctivé žití" nebo "poctivé bytí" jak vyplývá z vašeho "dodatečného výkladu" je vlastně OSOBNÍ POCIT JEDNOTLIVCE. To znamená, že i vrah, který říká "já tě zabiju" a tento záměr uskuteční je vlastně "poctivý člověk", který říká pravdu a odvede nakonec "poctivou práci". Vím, že toto je absurdní představa, ale tak to z Vašeho dodatečného výkladu nakonec vyplývá. Ale nakonec, - nejsou ti co provedli atentát na Hitlera oslavováni jako hrdinové?? Vždyť při tom měl zemřít. A považoval Hitler a většina Němců tento akt za akt poctivosti a správnosti??
- "Delá to co je správné i když se nikdo nedívá...". A jsme u dalšího nedefinovaného pojmu. Co je správné??? Jak z vašeho dodatečného výkladu vyplývá, je to opět subjektivní představa jednotlivce. V našem parlamentu se můžete přesvědčit, že to, co dělá a považuje za SPRÁVNÉ poslanec jedné strany, považuje za NESPRÁVNÉ poslanec jiné strany.
Musím bohužel konstatovat, že Vaše dodatečné vysvětlení značně znehodnotilo Váš článek.

209735

Nic se přeci nestalo, jenesmisi. Od toho ZVĚDAVEC je, abychom si vyměňovali názory a informace. Já to tak beru.
S pozdravem baki.

209752

Jenesmisi.
Naše kultura je natolik ovlivněna křesťanstvím, že si to ani neuvědomujeme. Předně několik poznámek:
- Já jsem sice byl pokřtěn, ale nevím zda se moje osoba může nazývat "ateista". Je-li Bůh, pak se výrazně liší od představ všech náboženství. Předně nevěřím na jakékoli příšery vyskytující se v Bibli, koránu, budhistických naukách a pod. v hojném počtu. Považuji na př. "zabití draka svatým Jiřím" za naprostý nesmysl. Tím tyto svaté knihy pro mě postrádají dostatečnou věrohodnost.
- Pak musí být systém funkce veškerenstva naprosto odlišný od toho, čemu většina obyvatel prostřednictvím všech náboženství věří. A v to věřím já.
- "Láska k bližnímu svému" (miluj bližního svého jako sebe sama) je také nesmysl. Brání tomu PUD SEBEZÁCHOVY, který má každý živý tvor (tedy i člověk) v mozku zabudován. Zkuste nechat skupinu lidí 14 dní hladovět a pak mezi ně hoďte kus chleba. Uvidíte, že je po lásce k bližním svým, každý se bude snažit zachránit život svůj.
- Pokud se týče UNIVERZÁLNÍHO PRINCIPU, ten je dán přírodou všem živým tvorům bez výjimky. Představa, že "člověk je něco víc" je společná pro křesťanství, islám, není již společná pro budhistické filozofie. Univerzální princip se sestává z činností nutných k přežití, bez ohledu na jiné jedince. Je to kruté, ale tady bych dal tak trochu pravdu Londonovému" vlku Larsenovi".
- A od toho se odvíjí existence lidstva. Jedná se jen o to, aby tomuto byl dán správný a lidský řád. Což se zatím nepodařilo.

209804

Já plně respektuji Vaše názory. Já jen vyslovuji své názory, se kterými nutně většina lidí nebude souhlasit. Ale tak je to dáno. A ZVĚDAVEC je doufám určen k takovýmto kláním. Tříbí to logické myšlení.

209806

Bohužel, nedefinované pojmy se definují pomocí dalších nedefinovaných pojmů. A tak hrozí nebezpečí, že místo vysvětlení zabředneme do "neřešitelné kaše".
- Je zbytečné, aby nám "jedni mocní" něco říkali. Jsme vlastníky vlastního mozku a kolem nás je příroda a společenství lidí. A tady jde o použití vlastního mozku na objasnění mnohého, kolem nás se odehrávajícího. "Příroda" (či jak tomu chcete říkat) na př. udělá dvojjablko, dvojořech a pod. bez naší filozofie kdy se jí zachce..

209808

Vážený Janko.
Představa, že se dostanete ve své logice k nějakým "dobovým prvkům" je mylná. Již před dvěma tisíci lety byla "židovská víra" vysvětlována několika náboženskými směry (nejpočetnější byli"farizejové" a"chudí Ducha"), které podávali různé výklady. Neboli "stavebních prvků" rozdílného zaměření je víc než potřeba. Hříčky Vámi uváděné jsou známy (me2de u3 nádobí,...) Nicméně toto je platné v češtině (na př. v němčině to již neplatí. Ta má zase jiné hříčky.), jinde už ne.
Hledat podobné souvislosti ve starohebrejšině, která ani nemá samohlásky, je velmi odvážné. Pokud se Vám to daří, pak Vám přeji v tomto oboru úspěch.

209907

Ve své odpovědi na článek jsem se vyjadřoval jako ke "šroubku" v autě. Jak jste uvedl. Celý článek, ke kterému jsem se vyjadřoval je "pouhý nepatrný šroubek" v celém systému logiky. Své "větší šroubky" jsem už vydal buď knižně, nebo je na internetu. (Viz. www.baki.estránky.cz ). Že se jedná o "nějaký jednoduchý a bezvýznamný šroubek"je Váš názor a nebudu Vám ho brát.

209970

Tak hledáte špatně. Zřemě jste jediný, kdo tuto adresu neumí najít. Pro zpřesnění, pomůže-li vám:
http://www.baki.estranky.cz./
Víc pro Vás nemohu udělat. Pokud Vám zase vyjde pejsek, pak zahoďte počítač.
Vaše představa, že pokud se někdo zabývá něčím jiným než Vy,je neschopný logicky myslet, je představa člověka se značnými mezerami v logickém myšlení (tak to popisuje odborná lékařská literatura).

210012

"Bílé díry", jak je z RECIPROČNÍ FYZIKY zřemé, jsou vrcholy tohoto tetraedru. Pokud si toto pozorně přečtete, pak usoudíte, že "náš vesmírný tetraedr" může být obklopen ze všech stran i jinými tetraedry. Toto však se již vymyká "inženýrské logice" a spadá to do hypotéz. Inženýrské discipliny umožňují počítat pouze "uvnitř našeho vesmírného tetraedru", nikoli vně, jelikož odtud žádné informace nepřicházejí.

210047

Asi je pochopitelné, že Vaši práci, se kterou jsem nebyl seznámen a kterou máte asi někde v šuplíku, jsem nepochopil. To vyplývá z logiky věci. Musíte svou práci nejprve publikovat a pak se zabývat tím kdo ji pochopil a kdo ne. Opačný postup je z mého hlediska nepřijatelný.

210049

25.01.2010 13:15

Globální trendy a Česká republika

Na co půjdou peníze??

baki 89.?.?.?

Kdyby peníze takto vybrané šly na zbraně Al-Kaidy, nebyl by to ani zdaleka první případ...

210584

26.01.2010 07:30

3. díl – Nová světová válka pro nový světový řád

Článek je napsán z hlediska zájmů USA.

baki 89.?.?.?

Takže zájmy USA se nemusí shodovat se zájmy jiných států. Sám autor toto tak komentuje. Je zřemé, že "zájmy USA" se zcela neshodují se zájmy Číny, nebo Ruska. Chce-li USA své zájmy neslučitelné se zájmy jiných velmocí propagovat po případě prosadit, pak toto je již základem k napětí ve světě, které mohou vvrcholit válkou. Neboli prosazením "zájmů USA" vojenskou silou. Co k tomu víc dodat???

210642

28.01.2010 08:51

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

baki 89.?.?.?

Myslím, že se nejedná o frustrát. Já, když jsem viděl, jak v roce 1989 na tribunách se střídali "bývalí" komunisté a zvysoka káleli na komunistickou stranu, pochopil jsem neodvratné. A když jsem se dozvěděl od komunistů, jak je to všechno řízeno, bylo mi hned jasné, že jsme obětí obrovského podvodu. A to jsem ani zdaleka neměl důchodový věk. Dozvědět se, jak se věci mají je možná skutečně frustrace. Ale mohu potvrdit, že nejlepší recepis je jít do lesa na houby, někam k řece, jet k moři a pod. Protože se s tím nedá mic dělat. To už pochopili částečně Iráčané, pochopí to i Afgánci a Iránčani. Tady skutečně pracují síly, na které jsme slabí. Veměme si na příklad naše područí za Rakouska - Uherska, područí pod Francouzi za první republiky, naše područí za protektorátu, naše područí pod SSSR a tak dále. Vzpomeňme si na Mnichov, že vlastně "naše svoboda" ve skutečnosti závisí na rozhodnutí několika mocných. A to trvá i nadále. Jen si vzpomeňte, jak kdysi velký přítel USA Sadam Husain v Iráku se znelíbil USA a jak to dopadlo. Jsme stále ve stejné situaci, která je v současné době pro nás neřešitelná. Zní to pesimisticky, ale je to bohužel skutečnost.

210835

29.01.2010 09:11

Zvrácený svět

RE: Další frustrát

baki 89.?.?.?

Ale tady nejde o věšení hlavy, vážený janko. Pouze připomínka, že tento systém funguje již několik tisíc let (pokud je známo z písemnictví), a zřejmě bude fungovat i nadále. Nejsem stoupencem představy, že "jde něco změnit". Řešení vidím jen v násilné změně struktury lidského myšlení, ale tak dalece ve vědě ještě nejsme a zřemě ani nebudeme. (viz například "sexmise", "továrna na absolutno" "RUR" od Čapka a pod.) My si o těchto problémech můžeme jenom špitat.

210935

30.01.2010 13:38

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

baki 83.?.?.?

Má to jeden háček. Kdo je spravedlivý?? Každý si o sobě myslí, že je spravedlivý. Každé náboženství o sobě tvrdí, že jen ono je spravedlivé.
Kde je ono peklo, o kterém není v bibli ani zmínka?? Domnívá se někdo, že je tak chytrý a inteligentní, že může bibli doplnit??
To dvanáctileté dítě pochopilo, že dospělí lidé nejsou ochotni ani schopni napravit škody napáchané na Zeměkouli. Jak vidno, nikdo není zatím sto tuto pravdu pochopit.
Modlidba "Otčenáš" je používána ve všech křesťanských náboženstvích. Tyto se navzájem obviňují ze "satanství" Které z nich je to správné??
Je možné, že Bůh si vybere lidi pouze z jediné skupiny křesťanských náboženství a a ostatní zavrhne?? Jaká jsou kritéria správnosti toho "správného náboženství"??
Vadí mi, že kdekdo mi předkládá "nějaké řešení", na které když nepřistoupím budu potrestán peklem. Neboli se mi snaží vnuknout představu, že Bůh je jakýsi darebák, který si s námi nemorálním způsobem pohrává..
Myslím si, že vykládat Boží záměry není na této zemi dáno nikomu. A ten kdo se domnívá, měl by o tomto předložit důkazy. Vžyď ten, kdo píše podobné tvrzení může být sám satanista.

211022

31.01.2010 08:26

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

baki 83.?.?.?

re-inkarnáte, - děkuji za výklad nevyložitelného. Lépe řečeno vyložitelného jakýmkoli způsobem. Mám k tomuto tyto připomínky:
- "Předřečník" je přesvědčen, že zná odpovědi na takové věci, na které nezná odpověď nikdo. A domnívá se, že "jedině on je oprávněn odpovídat na otázky týkající se našeho bytí či nebytí". A domnívá se, že on je oprávněn vysvětlovat funkce "Veškerenstva". Úkolem mých dotazů byla pouze snaha (zřejmě marná) zviklat jeho představy o "vlastním Božství", opravňující ho vykládat nevyložitelné.
Moje představy o funkci Vesmíru, přírodních zákonů a pod. jsou shrnuty do "Reciproční fyziky", kterou lze nalést na htp//www.baki.estranky.cz/ .

211085

31.01.2010 12:52

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

RE: Jeden je 15+5 a ten druhy, 20-5,staci si vybrat

baki 83.?.?.?

Janko!! Doslova mě fascinuje Vaše představa, že "Vy tomu rozumíte" kdežto ostatní tomu nerozumějí, nechápou, bekají a pod.
Byl jsem na rozpacích, jestli mám vůbec na Vaše názory reagovat. Asi ne, ale přesto reaguji:
- Pokud narážíme na hypotézy kolem sebe, neznamená to, že zrovna ta Vaše hypotéza je správná. Hypotéz na téma, které není podložené fakty, můžeme vytvořit nekonečné množství a všechny hypotézy pak mají stejnou "vědeckou" hodnotu. Pouze "Objevy faktů" můžou buď některé hypotézy vyvrátit (jsou-li na základě nových objevů nemožné), nebo dokonce nějakou hypotézu "potvrdit" jako "zákonitost". Pokud tomu tak není, nemá smysl kohokoli osočovat, že tomu nerozumí, že to nechápe a pod. Protože není vyloučeno, že on to chápe správně, kdežto právě Vy tomu nerozumíte. Těch, kteří se domnívají že "něco objevili", se po naší planetě pohybuje v řádech statisíce.

211096

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 8

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 731,05 Kč
1 unce stříbra
546,05 Kč
Bitcoin
686 402,31 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 129 918