Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pietroo

Nalezeno 579 příspěveků, 24 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.12.2009 14:53

Klima mění člověka

V indickém eposu

pietroo 195.?.?.?

Mahabaratam se píše, že když byl Ardžuna u hory Meru, tak tam šlo slunce horizontálně kolem dokola. Takových zmínek je tam víc. Například příběh jak ostatní hory to hoře Meru záviděly a chtěly to taky. Hora Meru je situována na sever. Podobně v perské Avestě vypráví bůh Ahura Mazda o kraji, kde je šest měsíců v roce vidět hvězdy, a šest měsíců nezapadne slunce. A co je u nás jeden rok je tam jeden den. Taková zmínka je ale i v indických védách. Jak to věděli? Řecký bůh Apollon odlétal často z delfské věštírny do kraje "za severním větrem" (k Hyperborejcům). Odkud věděli brahmani a Zarathustra jak to chodí na severním pólu? Odvodili to nějak? Přišli Árijci z té oblasti?
Panovalo tam snad před relativně krátkou dobou normální teplé klima?
Nebo se snad geografický pól posunul?
Jak to, že vznikla Sahara (asi v době prvních faraónů), nebo pouště ve Střední Asii (Uzbekistán...)? Někde se to zalednilo a někde se to zase "vyrovnalo" těmi pouštěmi?

207774

29.12.2009 12:39

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

zneužívání psychiatrie

pietroo 195.?.?.?

No, zneužívání psychiatrie je taky téma. A tam nemáte žádná práva. Od známých vím o psychiatrech, kteří týrali tady v Olomouci ve fakultní nemocnici pacienty. Např. jistý doktor Vachutka a jeho žena, kteří, jak jsem včera náhodou zjistil od známé, dodnes mají praxi na Povli v Olomouci. Líčil mi jeden člověk, že byl svědkem, jak se Vachutka zeptal mladého pacienta, který klidně ležel na posteli, zrovna ho přijali do nemocnice kvůli silné únavě, jestli nechce injekci na uklidnění. Ten odpověděl, že ne. Vachutka se sestrou ho vytáhli z postele, hodili na zem, Vachutka na něm ležel, píchl mu injekci, oba se sestrou se smáli, pacient pak ležel s vytřeštěnýma očima. Tak takhle oni "uklidňují". Jiná známá právnička, když ji opustil manžel, tak se zhroutila a byla s těžkými depresemi v nemocnici. Vzpomíná, že tam jakési pacienti táhli po schodech, a hlavama jim bouchali o schody. Nebo mi líčil jeden člověk, že Vachutkova žena se jej zeptala: Zajímáte se o filozofii? On řekl, no četl jsem nějaké dvě knihy, Descarta nebo co. A pak líčila jako důvod diagnózy "plané filozofování". Za tři týdny toho člověka propustili, ale jen na zásah známých, kteří udělali kravál ve Vachutkově kanceláři. Chtěli mu bouchnout diagnózu schoizofrenie, ačkoliv pro to prakticky nic nesvědčilo. Pak Vachutka jen blekotal prý, že někdy se diagnóza nepotvrdí. A stěžovat si můžete na hlavním nádraží, práva nemáte žádná. Když ten člověk chtěl pak ho žalovat, lékařské zápisy o jeho hospitalizaci se samozřejmě ztratily. Dnes je situace již trochu jiná, tyhle Vachutky v polovině 90.let z Fakulní nemocnice Olomouc vyhodili, ale i dnes pokud budete trpět nevysvětlitelnou únavou a zjistí se, že se zajímáte se o filozofii, tak se automaticky předpokládá, že jste psychotik. To jsem pro změnu zažil já, naštěstí v jiné nemocnici měli rozum a kroutili nad tím hlavou, proč mě tam poslali. V papírech s kterými mě tam poslali totiž bylo jen: únava, studuje a zajímá se o filozofii, přítelkyni nemá, orientován správně. Podezření na psychózu. Nic dalšího. Takže taky jsem zažil naprosto otřesnou situaci tzv.vědy, a naprosté bezpráví pacienta, naprosto komickou tendenci označovat únavu ihned za psychózu. Věřím, že takový Vachutka a jemu podobní by mi bouchli schizofrenii jedna dvě. No, aspoň bych měl důchod. [smích] Možná jsem udělal chybu. [smích]

208272

30.12.2009 12:49

Po stopách záhadného obelisku

Tradice

pietroo 195.?.?.?

mystérií se odvozuje z Egypta. Vždyť i Mojžíš byl adoptivní syn faraona, nepochybně zasvěcený v Heliopolis. Nedávno jsem četl knížku, kde autor odvozoval název Izrael takto: Is (Isis, egyptská bohyně Měsíce, moře a hvězd), Ra (egyptský bůh Slunce, odtud např. jméno faraona Ramesse 2. Ra= slunce, messe=zplozený), El (=anděl, Elohim = andělé, srv. micha-el, gabri-el, orifi-el atd. Mojžíšův "bůh El" , srv. Alláh, "L".)
To, že to pochází z Egypta ve Vatikánu vědí. Co je "satanistického" na sexualitě? V čem je rozdíl Baala a "nesatanistické" sexuality? Je to jednoduché: rozdíl je ve vědomí. Magie je jakoby oslava neosobních (nevědomých) sil, oproti tomu "láska" je vědomí. Proto i celá bible líčí dějiny jako "svatbu". Kabala dokonce popisuje zasvěcení Mojžíše na Sinaji erotickými popisy o "vniknutí do vnitřního prostoru" atd. Abraham sídlil u božiště Mamre, což bylo do té doby kultovní místo plodnosti, a právě na tomto místě začíná on jakoby něco nového. Proč zrovna tady? A líčí se jak jeho žena Sára zázračně otěhotněla. Nebo dál: Abraham šel do Egypta se svou ženou Sárou a tam ji nabízel jako harémovou ženu faraonovi. Fungoval vlastně jako pasák vlastní ženy? Když se podle bible provalilo, že jsou manželé, faraon je vyhnal. Vývoj je od nevědomí k vědomí. Pouze existuje silná tendence k "neosobnímu nevědomí", proto se to podle mne dělá tak, že se jako udělá pedagogický bubák satanismu atd., ale ti kteří tyhle věci dělají (papežové, Mojžíš...?) ve skutečnosti ví o co jde.

208373

05.01.2010 14:15

Nezvaná návštěva

super

pietroo 195.?.?.?

Smekám upřímně před už druhým velmi kvalitním článkem. Některé informace jsem ani nevěděl. Že papež má na hlavě mitru ve tvaru ryby jsem věděl, ale některé podrobnosti jsem neznal. Podobně u předchozího článku jsem věděl, že ve vatikánském obelisku údajně má být popel z Caesara, ale podrobněji jsem tu historii neznal.

(no a "smrt" a "sex" spolu souvisí taky, i třeba u toho Osirise, jehož "penis" jak známo spolkla....ryba)

Zajímavost taky je že papež Gregor 13. a Pavel 5. měli v papežském erbu draka. Gregor 13. pouze draka a nic jiného, to je celý jeho erb, a Pavel 5. tam má v jedné části draka a ve druhé orlici. Můžeme se ptát, jaký je vlastně vztah draka=hada a orlice=Marie=neposkvrněného srdce, početí...? Proč je podle židovské verze v ráji had díky kterému lidé dojdou sebepoznání=sebereflexe?

(Zajímavost taky je, že biblický Jákob na hoře Bét-el (kde má vidění nebeského žebříku) vztyčí posvátný kámen (v jedné zmínce taky nazývaný "sloup" ) a polije ho olejem. Pak zemře nějaká jeho služka a oni ji pohřbí u té hory pod "posvátným dubem". Proč jsou takové věci v bibli? Proč si tento biblický bůh údajně "vyvoluje" národ, který charakterem a často i vnějším vzhledem připomíná "satanisty" (wolfowitz, fedor gál...)? Není celé židovství se vším všudy nakonec jeden velký omyl nebo zbytečná křečovitá odbočka nebo dokonce totální zvrácenost hodna jednoznačné likvidace? Nebo proč ten vývoj musí jít právě takto? Já osobně se raději snažím najít nějaké "dialektické" vysvětlení.)

(Za článek dávám jedničku.)

208904

12.01.2010 17:44

Propaganda

RE: Dotaz na znalce Koukolíkova díla

pietroo 195.?.?.?

Viděl jsem jednou Koukolíka v televizi jak vyprávěl s vytřeštěnýma očima, jak ti Němci úplně absurdně napadli Židy, jak tam jako promítli nějaké své problémy...a to mi stačilo. Toho člověka už nemohu považovat za člověka, který ví, která bije. Ono vzdělání psychologa k tomu ještě nestačí, aby se byl schopen orientovat v realitě. Bohužel. V tomto směru mají lidé o psycholozích naivní romantické představy. Jsou to bohužel také jen lidi, a někteří na tu práci nestačí. Není třeba mít z nich nějaký komplex.

209486

vymyslet takový systém, aby to zneužívání bylo minimální, tedy zřejmě decentralizace atd. Možná je dobře, že každý tu funkci nakonec zneužije, protože jen tak je možnost, že jednou se lidstvo dohrabe k opravdové svobodě a kvalitnímu systému. Jinak by lidi donekonečna se klaněli nějakým hodným králům a byli by spokojeni. A to cílem vývoje určitě není, si myslím.

209539

27.01.2010 10:55

Dánsko je civilizovaná země?

RE: Člověk je bestie

pietroo 195.?.?.?

Podobně Grónsko je stále ještě formálně součást Dánska, ale není členem EU. Jinak se omlouvám, ale pro facebook nejsem asi až tak stvořen,díky.

210759

05.02.2010 12:36

Spojení mezi Paštuny a ztracenými kmeny izraelskými

RE: Zajimavej clanek .....

pietroo 195.?.?.?

Německý autor Kersten píše v knize Jesus lebte in Indien (Ježíš žil v Indii), že existuje podobnost mezi etnikem v Pandžábu (Indie u hranic s Pákistánem) a Izraelci. Snaží se to rozsáhle dokumentovat. Podle něj samozřejmě Ježíš odjel do té oblasti (jakoby domů) a tam je pohřben (ve Srinagaru jako JusAsaf. Jeho hrobka nemá islámskou severojižní orentaci, hinduisté mrtvé pálí.). Podle něj odtamtud pocházel i Mojžíš, často se tam vysktují jména jako Musa atd. a mají podle něj ty "židovské" fyziognomie. Mohamed tvrdil, že Ježíš se dožil 120 let a žil v "rajském údolí", podle autora právě Paňdžáb. Vyšlo i česky. Ale asi něříkám nic nového.

211625

05.02.2010 12:49

Kam zmizel zlatý poklad republiky?

RE: kde je naše zlato???

pietroo 195.?.?.?

V té době myslím Tošovský byl předsedou úřednické vlády, a je bohužel i na seznamu Židů. Dnes má možná za odměnu zajímavou pozici v cizině. Že naše vlády jsou koupené a pracují ve skutečnosti pro nadnárodní finanční klan je jasné.
( Wikipedie: "V roce 1988 byl předsedou Státní banky československé, v letech 1993–2000 guvernérem České národní banky, v roce 1998 premiérem přechodné vlády. V současné době je předsedou Institutu pro finanční stabilitu v Basileji".)

211628

06.05.2010 12:02

Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Postu

RE: Ono je to složitější

pietroo 195.?.?.?

a teď řekněte, že islámské imigranty v Evropě nechcete, a kdo proti vám začne jako první řvát? Budou to Evropané nebo přistěhovaná menšina z Blízkého východu(židé)?

Menšina, která se rádá skrývá, takže zeptej se žida co je za národnost a on ti odpoví, že je Čech, Rumun, Francouz... dělá si srandu. Možná to odůvodní strachem z antisemitismu, ale biologická příčina tohoto charakteristického vzorce chování má jiný původ. Právě toto jeho bezcharakterní chování vyvolává antisemitismus. A pak jakoby provádí "sebekritiku" svého národa, ale zatají že k němu vůbec nepatří, a jen tajně rozsévá dezorientující myšlenky, které se tváří seriózně jako sebekritika ale ve skutečnosti...A touto činností tak naplňuje svou "vyvolenost". Tajný výsměch a rozvrat imunity všech ostatních národů, ne nějaká lepší etika je cílem. Skutečné sebekritiky (židovství) není až na úplné anomálie vůbec schopen a tato neschopnost jej zdá se posouvá až na hranici psychické poruchy osobnosti nebo je dokonce za touto hranicí. Proč židé tak často rádi psychologizují? Zřejmě mají podvědomě nějaký problém, stín. V sexuální oblasti vykazují totéž. Když se vymaníme z jejich sugestivního matrixu, kdy jako hysterická žena pobíhají po bytě a bouchá dveřma a bude všude běhat a pomlouvat a vyřve si co chce...když se na to podíváme s odstupem a převrátíme to, a přestaneme být superempatičtí, tak se nám vyloupne, že asi máme co dočinění s národem dégéček, neschopných normálního soužití s lidstvem, který některé věci jednoduše nevnímá? Když se v televizi podívám na ten nám propagandou imprintovaný obličej Marka Ebena, tak mi asociuje tvář blbečka, nemůžu si pomoct, který asi ani nechápe, že ničit buldozerem palestinské domy je nějaké divné? Nebo řekne nám své stanovisko? Předpokládám jako přírodovědeckou hypotézu, že blbečkovské "nechápání", proč nás nikdo nemá rád, je zřejmě právě tou diagnózou? Vždyť my máme vládnout, tak proč to nikdo nechce uznat? Já to fakt nechápu...Co proti nám pořád mají? Ti musejí být asi nějak narušení ne? Jak psychiatrie definuje člověka, který nereaguje na nic a vyjít se s ním nedá ani po dobrém ani po zlém? (výprask si vyloží jako důkaz své vyvolenosti a své pravdy).
Nebo zkusme, když židé tak rádi psychologizují, třeba histerionskou poruchu osobnosti: člověk předstírá oběť, aby takto manipuloval okolím. Jak by psycholog označil uvažování židovského člověka, kdyby nevěděl, že je žid? V současné době je dovolena jen psychologie jednotlivců. Psychologie národů se nesmí kvůli politické korektnosti provádět. Jenže tím nevznikne mír, tím se jen budeme tvářit, že je mír, a problémy zůstanou nevyřešeny. A někdo má pod pláštíkem etiky volné pole působnosti pro realizaci své patologické vůle k moci, povýšené dokonce na náboženství?

218821

06.05.2010 12:05

Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Postu

RE: Ono je to složitější

pietroo 195.?.?.?

(Mrknu na to předplatné a pošlu.)

218822

15.03.2011 11:55

Co je \"ruské\"?

RE: Skryta historie

pietroo 195.?.?.?

evoluční teorie nic nedokazuje a v podstatě se o to ani nesnaží. ona jen popisuje. zaregistruje, že tady v tom čase nějaký gen jakoby nebyl, a tady najednou už je. a to je všechno. vysvětlen í proč se tak stalo =nula. pojem "náhodně" jen říká, že se tak stalo, zaznamenali jsme to, neví proč se tak stalo.pojem "náhoda" zde ale podprahově podsouvá sugestivním stylem jako by ten pojem něco vysvětloval. nevysvětluje nic. místo pojmu náhoda si dosaďte "abraka dabraka" a vyjde to nastejno. prostě co chvíli abraka dabraka se objevil nový gen a to nazveme vědeckou teorií. o mechanismu JAK se to stalo neříká naprosto nic. nevysvětlení prohlašuje za vysvětlení. budeme se tvářit, že jako něco vysvětlil. vždycky jako vznikne taková neuvěřitelná zcela nepravděpodobná super náhoda, že vznikne přesně komplexní jev, organismus, který přesně sedí do svého prostředí... v laboratoři že by nám tu tak často se dějící náhodu nějak zopakovali? to by měli pokud je to vědecká teorie. ale oni dobře ví, že je to nesmysl. jen z toho neumí vyvodit důsledky. kdyby byli opravdovými vědci tak by řekli: něco jsme tady zaznamenali, nevíme jakým mechanismem se to děje. dosazení pojmu náhodná mutace je zavádějící, mechanismus to nevysvětluje přitom se to tváří jako vysvětlení, tím nás to mate. představa boha na mráčku který pro zábavu co chvilku stvoří nové geny asi taky moc nesedí takže musíme hledat nějaké další vysvětlení. a když ho nemáme, tak prostě říct "zatím nevíme".
co se týká mutace kterou způsobovali ufo, tak zase, museli byto dělat tak často, že to prostě se nejeví pravděpodobné. a problém to jen posouvá do jiné galaxie. protože si můžeme položit otázku jak vznikli tito ufo? snad ne náhodnou mutací? nebo záměrnou mutací zase jiných ufo z jiné galaxie?

239547

obdivuhodné je jak ti bankéři jsou profíci, prodají číňanům dolary, ti si myslí co nemají za bohatství devizových rezerv a najednou chudáci zjistí že mají hromadu papírů s kterými nemůžou nic dělat, maximálně si z nich udělat ohýnek.

239549

31.03.2011 14:17

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

pietroo 195.?.?.?

>ten, že Védy mají něco společného se Slovany

nabízí se tady lingvistická podobnost u indoevropských jazyků:
podobnost slov véda, edda, věda, vidět, vědět, řecky vím- "aidá" znamená totéž co "viděl jsem", odtud platónská "idea" (vím=vidím), slovanská podobnost slov vědět a vidět je taky evidentní.

mimoto se dá analyzovat u indoevropských jazyků podobnost slova man, mann, se slovem mentální, podobně asi postava "Mání" (manicheismus z Persie), Manu, které ukazují že pro arijce člověk=přemýšlející. To zřejmě tvoří jejich rozdíl oproti jiným etnikům, které nedávají přemýšlení nad příčinami jevů na první místo. Číňan je spíš praktický.
(doufám, že si to pamatuju správně, nejsem doma, nemám momentálně knihy k dispozici: jde to najít u Páleše a ve skriptu do řecké fil.terminologie)

240818

14.04.2011 18:55

Potřebujeme nového Erharda

RE: Pomalu a jiste dochazim k nazoru,

pietroo 195.?.?.?

Taky myslím. Moje partnerka je Němka, někdy po sobě vyjedem... Prostě cílem vývoje podle mne určitě není, aby se lidstvo stalo hmyzem-stroji. Kdysi jsem taky uvažoval "německy" (děda byl Němec) pak jsem to opustil.

241841

04.05.2011 18:17

Jsme otupělí zlem

RE: Zlo nás vede cestou vytyčenou.

pietroo 195.?.?.?

Klausův názor na svět je groteskní: když bude nějaký soukromník, říkejme mu třeba Rothschild plus Rockefeller vlastnit celou planetu, všechny pozemky, suroviny, řeky, banky, veškerý průmysl, a nám bude dovoleno chodit uličkami mezi zdmi jejich oplocené planety, celý svět bude žít vůči nim v dlužním otroctví peněz vzniklých stvořením z ničeho...tak to je podle Klause naprosto v pořádku, to mu nevadí, to je "pravicové" a komu se na tom zdá něco divného tak jim asi závidí nebo je neschopný taky se stát takovým samcem...
ale pokud ten stejný soukromník si pro své zájmy přimyslí nebo podpoří globální oteplování, nebo tezi že vše je sociální konstrukt (pohlaví, rasy...), nebo zkonstruuje EU a použije svá média a vědce k propagaci, tak to už ne, to je v Klausově souřadnicích vnímání světa "levicové".
(Teď se snad dokonce kaje, že věří na Láďu jak byl hozen do moře.)

243360

09.05.2011 14:45

Třetí obhajovací řeč

RE: obhajovací řeč

pietroo 195.?.?.?

(právě jsem v bance zadal příkaz posílat měsíčně 500)

243787

30.06.2011 15:39

Řecké hodiny tikají

copak to je pomoc

pietroo 90.?.?.?

když Řecku ostatní půjčí na úrok? to je neuvěřitelné
já osobně bych prohlásil všechny dluhy států za splacené, a nic, žádné úroky, bych už neplatil. dluhy byly vnuceny státům podvodně v "rozporu s dobrými mravy" a hotovo. cílem je sát jako upír z úroků a držet státy v poddanství, státy dluh splatí na úrocích už několikrát a přesto nesplatily ještě nic...
přece nezkrachuje celý západ kvůli pár lichvářům, kteří dělají peníze ze vzduchu

247051

28.07.2011 12:14

Breivikův čin pod Occamovou břitvou

cc

pietroo 195.?.?.?

jenom kdyby ten Koukolík tu logiku i používal. jako člen spolku sisyfos s racionalitou ale moc společného nemá. snahou spolku je zastrašovat ostatní vědce, tedy chovat se jako deprivant, aniž by své teze byli schopni zdůvodnit. např. způsob jakým užívá Humeovu břitvu je trapný. podle něj jsou všichni co tvrdí že mají třeba zjevení marie, nebo plačící madony atd. podvodníci. tak to je věda. místo aby zkoumali co to je za jevy, neví co s tím, tak raději všechny apriori prohlásí za podvodníky. Tak to je věda a na to jsou ještě pyšní, považují se za racionální a ještě za tím účelem zakládají spolky k zastrašování svých kolegů. Co jsem zaznamenal je i posedlý popíráním telepatie. Tak to asi nebyl nikdy zamilovaný. A neprobudil se najednou v noci s tím že se něco děje a přesně v té chvíli mu přišla sms od partnerky. Jo, ale v kvantové fyzice např.pokus se zpožděnou volbou, tak tam telepatie platí? Raději o tom nemluví. Kdyby opravdu dělal vědu jak se má racionálně dělat tak fajn, ale on to nedělá. Jen má iracionální strach z "pavědy" a schovává to za racionální kritiku a tváří se jako seriózní vědec.

249308

01.08.2011 12:48

Masová psychóza v USA

jojo

pietroo 195.?.?.?

dneska už všechny léky jsou na bázi serotoninu, takže vlastně není rozdíl mezi antidepresivem a lékem na psychózu. takže ten rozdíl se velmi stírá a v tom bude příčina o čem píše článek. oba fungují na stejném principu, serotoninu, jen se liší sílou a způsobem jakým tělu serotonin dodává. buď ho dodává přímo nebo stimuluje tělo aby si ho vyrábělo samo, případně u léků na psychózu (risperidon, abilify) se blokuje imunitní systém, aby tak rychle neodbourával serotonin a nervové buňky měly tak delší čas na předání si informace pomocí toho serotoninu.
já mám problémy s chronickou únavou, žádné léky na mne nikdy nezabraly ani milimetr, deprese jsem nikdy žádné něměl, měl jsem možnost sledovat jak celá ta lékařská branže funguje. buď z vás chtějí dělat blbce, nebo sugerovat vám depresi atd. a když nic nepomůže, tak vás jako sprostě vykopnou ať jdete makat a překonáte to. od té doby už mám na "vědce" averzi. vynadají vám na imunologii když v krvi nic moc nenajdou, maximálně nějaké hraniční hodnoty, sprostě vás vykopnou, no a na psychiatrii se to opakuje.
jinak je asi veřejným tajemstvím, že ambulatní psychiatr vlastně nic nedělá, 90 procent případů jsou totiž deprese, tam nemá co řešit, odklikne léky. Jakékoliv jiné diagnózy pro něj vždy určuje psycholog. A pak pošle člověka do nemocnice. to je celé. veškerou práci za psychiatra, co by si člověk intuitivně představoval nedělá psychiatr ale psycholog. ambulatní psychiatr není prakticky nic jiného než klikač léků na diagnózy které mu určil někdo jiný (psycholog,nemocnioce: tam je to zase psycholog kdo určí diagnózu, psychiatr to jen odkývne a udělá třeba ct mozku a hotovo.) Ambulatní psychiatr ale bere já nevím kolikrát víc peněz než ten psycholog, který se s člověkem musí bavit, psychiatr jen pro formu pár vět a odklikne léky. dobrý kšeft, v příštím životě budu asi klikač léků.

249635

11.08.2011 13:24

Nemocný kapitalismus a co s ním

deflace

pietroo 195.?.?.?

Skutečným problémem není inflace jak lidé běžně věří a zasvěcení je v té představě udržují, aby magicky podporovali poptávku a strašili je kdyby lidé chtěli stávkovat za vyšší mzdy, ale deflace. Inflace nezpůsobuje krize, jen znehodnocuje úspory. Inflace a tím i veškeré zadlužení, které je jejím současným projevem je vlastně oddalováním deflace (plus způsobená existencí úroků v ekonomice), a to jen dočasně. Takže se pak zdá, že příčinou krize byla inflace.
Například když budu spekulovat na burze s cennými papíry a tam vzroste třeba poptávka po nějakých akciích firmy, takže ta hodnota akcie je vyhnaná uměle poptávkou na vyšší úroveň než by byla reálná hodnota toho podílu v tom podniku. Tak vznikne spekulativní bublina, a tedy i inflace. A já jako centrální banka musím vytisknout bankovku navíc, za kterou si tu akcii s nepřiměřeně vyšší hodnotou může někdo koupit. Problém přece nevyřeším tím, že tu bankovku nevytisknu „aby nevznikla inflace“ a zdůvodním to třeba množstvím zlata. Tím by vznikl nedostatek oběživa a tedy by byla reálná možnost spuštění deflace a ta je skutečným problémem a tím co způsobuje hospodářské krize např. i ve 30.letech. To že jako majitel centrální banky a tedy tiskař peněz si natisknu těch peněz pro sebe nekontrolovaně víc je zase jiný problém, případně uměle budu stahovat peníze z oběhu, abych tu deflaci ještě posílil nebo i vyvolal a nechal vše krachnout a na krizi vydělal, kdy mi v následné exekuci padne do klína celá země.
Právě jsem dočetl knížku německého experta, který ukazuje lidem, jak to je s tou deflací, takže to ještě dodělám a v nejbližších dnech pošlu.
Jinak v článku hodně zajímavých informací, ještě to nemám samozřejmě přečtené.
Ale jinak situace je opravdu taková, že kdyby celý svět teď Fedu a USA vrátil dolary a chtěl za ty peníze reálnou protihodnotu ve zboží, tak by jim neměli co dát.

250537

11.08.2011 14:08

Homo consensionis – člověk konspirační

souhlas

pietroo 195.?.?.?

samozřejmě je třeba vždy inteligentně zvažovat pro a proti. mohu mít hypotézu, která může být pravdivá ale taky nemusí.
diskuze o breivikovi jsem nečetl, (protože mi z breivika bylo na nic) jen články editora a taky mne překvapilo, že automaticky se vynoří u jakékoliv informace s jistotou předkládané konspirační pozadí.
na druhé straně ale zase myslím,(a teď vůbec nemyslím na editora) že pochybovačnost může přerůst do jakési rozbředlosti a vůbec nedůvěry k rozumu a to je problém dnešních "moudrých a vzdělaných" lidí a výsledkem je to co máme kolem a pak se to ještě vydává za ctnost. A vše se stává iracionálním. Líbí se mi jak píše Popper, že "současná doba je jaksi zvláštně ambivalentní, jakoby chtěla popřít metafyziku, ale současně ji jaksi zachovat v jiné podobě a mimo jakoukoliv kritiku." To se stalo především s rozšířenou relativizací, psychologizací, jakoby snahou redukovat rozum na psychologii (nakonec na nějaké jako základní vykonstruované "pudy" ), což se samo popírá. velmi k tomu přispěly neadekvátní bujné výroky kvantových vědců, a ta atmosféra se rozšířila... new age, postmoderna atd.
Rozum má tendenci prosvětlit něco, kde třeba spíš tušíme, a nevíme, má tendenci to zacpat, ale na druhou stranu skepse dělá přesně totéž, když principielní nepoznatelnost rozšíří na ctnost a kvazináboženství. Za tím se pak vždycky totiž skrývá totalitní metafyzika, i když si neříká metafyzika.

250542

19.08.2011 15:56

Deflace

nn

pietroo 90.?.?.?

Autor sice zužuje a posouvá význam slova inflace, což asi je důvodem prvoplánového odmítnutí článku, ale jinak myslím principy popisuje správně. I problém peněz založených na úroku. A jestli se padající poptávkou spustí to, co autor nazývá "deflace" (a zřejmě je takový odborný úzus), tak to uvidíme. Krize v 30.letech taky byla "deflací", i když ji předcházela inflace. A pochopil jsem že zlato řešením není, a ani není příčinou jen politika centrálních bank.

251331

27.09.2011 10:56

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

tu zprávu o rozkrádání

pietroo 195.?.?.?

musela podle mne napsat BIS. neumím si představit, že by nějaký normální člověk z veřejných zdrojů to uměl sestavit, v době kdy nebyl ani reálně internet.
ty rozkrádačky vláda zákonně připravila a tolerovala, ale současně nechala pohyb peněz sledovat tajnou službou, aby měli přehled o situaci. a pak se napíše tato zpráva a nakonec poskytne i "extremistům", aby se vytvářela opozice a antisemitismus, kteří pseudovyvolení potřebují jako sůl. podobně možná i seznamy židů jsou tvořeny v BIS a pak se poskytnou extrémistům, přičemž se tam připojí pár chybných jmen, aby se ten seznam jako současně znehodnotil, asi jako cibulkovy seznamy spolupracovníků stb. takže hrají takovou obojetnou roli.
a ti dva co dohlíželi na schůzku byli asi z BIS a jejich cílem bylo asi trošku zatrašit, jinak nechápu proč by tam byli a pak zase odjeli.

254013

17.10.2011 15:23

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

RE: Kooperace - to bude krása

pietroo 94.?.?.?

Tak to nejste ještě skutečným darwinistou a tedy alfa samcem (což mne u darwinisty ani nepřekvapuje, potřebuje si těmi darwinistickými řečmi jen asi potřebují dodávat rituálně sebedůvěru ) jak se tváříte, protože byste věděl, že když jsem atraktivní tak o žádné ženy bojovat nemusím, přijdou samy. A víte kolik žen velmi atraktivních je samo a byly by jen rády kdyby je někdo oslovil? A brala by co přijde. ženy nemají asi tolik možností vybírat tak berou víceméně co přijde a zkusí to. A nemají ani tolik předsudků a strachů jako chlap a zatímco chlap se teprve neomaleně rozhoduje tak ta vyhlédnutá žena už v mysli s ním má dítě. Samozřejmě dnes je velká nerovnováha mezi množstvím atraktivních žen a množstvím atraktivních mužů a ženy už ty neatraktivní asi moc nechtějí, i když naoko říkají že vzhled pro ně není důležitý ale není to pravda. Je setsakra důležitý. Tak to vidím.

255343

A jinak k obsahu článku: velkopodnikatel ve skutečnosti na daních neplatí ani korunu, on všechny náklady ihned promítne do ceny výrobku, takže to zaplatí ten spotřebitel, jinak řečeno ta holka u pokladny v bille, kterou tam odírá a on chodí třeba jen pro tržbu nebo jen pro dividendu jednou za měsíc.
a zemědělec ten by dnes bez dotací vůbec nepřežil, znamená to že je parazit a bankéř co přehazuje nuly na počítači ho živí...? tak jsme dopadli s logikou na počátku třetího tisíciletí.

255344

Kdysi jak děcko jsem našel v baráku po pradědovi knížku, která se jmenovala "Evropa jaká je" od amerického novináře Gunthera. Vyšla 1935. Psal tam o evropských zemích a o Německu psal, že se tam velmi zbrojí a že se tak děje za peníze mimo jiné Bank of England (vlastněná myslím tehdy Rothschildem), za které se vyrábějí letadla která přeletí kanál La Manche za několik minut. Takže tyto informace byly i tehdy běžně známé. Jinak víme, že v létě 1929, jen krátce před tzv.velkou hospodářskou krizí kontaktovali Hitlera přímo finančníci z USA, kruh kolem Rockefellera, prostřednictvím Maxe Warburga, který tehdy vedl banku v Hamburku. K jednání mezi Warburgem a Hitlerem, Goringem... došlo v berlínském hotelu Aldona pak mnohokrát. O těchto kontaktech věděl i kancléř Schleicher, proto ho dal Hitler hned 1934 odstřelit přímo doma i s manželkou. Hitler ještě před nástupem k moci v době hospodářské krize postupně začal živit tři miliony příslušníků SA, kterým platil jídlo, ubytování a malé peníze na útratu. dá se snadno vypočítat kolik bych na to potřeboval třeba dnes měsíčně peněz. a na to nestačily příspěvky straníků ani náhodoou, ani dary německých firem. Západ od počátku Hitlera podporoval v jeho expanzi na východ, aby zaútočil na sssr. Proto mu vydali česko i polsko. Stalin věděl, že se to chystá, proto zaútočil na Finsko, dělal čistku v generálním štábu. Západ veškeré snahy Stalina po společném postupu vůči Hitlerovi odmítal, donutili ho tak uzavřít dohodu s Německem. Dnes je snaha mediální propagandou to falšovat. Ihned jak Hitler zaútočil na sssr ale začali rusům pomáhat. tuhle hru měli naplánovanou evidentně dopředu. Hitler si asi myslel, jsou to blbci, financují mne, a já jim nic vracet nebudu, zničím je ty blbce, ale oni ve skutečnosti vyzráli na něj a vpochodoval do pasti. Anglie ihned po napadení sssr pomohla obsadit irán. konvojema se dodával válečný materiál. a usa začaly ihned vyhrožovat japonsku a tím ho odvrátit od útoku na sssr, usa se tvářili že jsou jako tak hloupí že nechají pearl harbor prakticky nebráněný, takže japonsko zaútočilo na usa, chytlo se na léčku a skončili. nejsou to žádné béčka ti rockefelleři-rothschildi.

255346

SA byla dobrovolná organizace, ale Hitler je podle mých informací živil, ti lidé byli velmi často nezaměstnaní.

255532

Musím něco doplnit ale i opravit:

=Když Hitlerův ministr hospodářství do roku 1937 Schacht chtěl pohovořit na norimberském procesu o zahraničním financování nacistické vlády, byl umlčen, a soud prohlásil, že to nemá s věcí nesouvisí.

(Als der Freimaurer Bankier und Politiker Hjalmar Schacht, bis 1937
Reichswirtschaftsminister, zur Sprache bringen wollte, wurde er ... zum Schweigen gebracht.
"Als Schacht, meldete die Neue Züricher Zeitung vom 2.5.1946, wiederum auf die Haltung
ausländischer Mächte gegenüber der NaziRegierung und auf die Hilfe, die sie ihr angedeihen
ließen, zu sprechen kam, entschied der Gerichtshof, daß diese Dinge mit der Sache nichts zu
tun hätten und daher unzulässig seien..." )Počet příslušníků SA byl 300 000 a SS 100 000 rok před převzetím moci. Zde jsou uvedeny přijmy stranické pokladny z členských příspěvků:

(Dr. Wilhelm Abegg war als langjähriger Staatssekretär des preussischen Innenministeriums
von seinen Ministern und Kanzlern mit der Fahndung nach Hitlers Finanzierern beauftragt,
wir zitieren aus seinem Bericht vom 22. Mai 1933 den Punkt 4: "dass die NSDAP 1929 bis
1932 aus normalen Beträgen nur folgende Einnahmen hatte:
Jahr Mitgliederzahl NSDAP-Beiträge in Mark
Ende 1929 176.426 ca 17 Millionen
Ende 1930 389.000 ca 25 Millionen
Ende 1931 806.294 ca 35 Millionen
Ende 1932 1.250.625 ca 45 Millionen
Ende 1932 betrug der Bestand der Hitlerpolizei 400.000 Mann, und zwar 300.000 Mann SA
und 100.000 SS. Der Aufwand für die SA betrug 1932 ca 180 Millionen jährlich; der
Aufwand für die SS ist unbekannt.»)

=Tedy v roce 1932 byly příspěvky 45 milionů, ale jen rozpočet pro SA činil 180 milionů a pro SS není znám. Je to podle zprávy sekretáře pruského ministra vnitra, který byl pověřen pátráním po financování nacistické strany.

255717

Také výzbroj pro SA a SS prý Hitler dostal především ze zahraničí. A ta jednání probíhaly údajně v berlínském hotelu Adlon, ne Aldona.

(Übrigens hatte Hitler auch einen großen
Teil der Waffen für SA und SS nicht von der Reichswehr, sondern vom Ausland erhalten. ...
im Hotel Adlon waren beteiligt: Bankier Warburg als Treuhänder des New Yorker
Bankhauses Kuhn, Loeb und Co. sowie eine Gruppe der amerikanischen Ölfinanz. Auf
deutscher Seite haben an den Verhandlungen teilgenommen: Hitler, Göring, Georg Strasser,
von Heydt, ein Berliner Rechtsanwalt L ... " Was aber bestimmte Warburg, den Treuhänder
von Kuhn und Loeb, von demselben Bankhaus also, das 1917 die bolschewistische
Revolution finanziert hatte, nun Hitler zu finanzieren, und zwar mit der beträchtlichen
Summe von 32 Millionen Dollar, 128 Millionen Reichsmark (60, 40 und 28 Millionen), die
getarnt über verschiedene Banken, die Banca D'Italia, Rom, die Bank Mendelson Co,
Amsterdam, ua.a. in Hitlers Hand gelangten?)

255718

21.10.2011 13:11

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Walt Disney

pietroo 195.?.?.?

Viděl jsem ruský dokument, ovšem ne v naší cenzurované televizi to je jasné, a tam dělali analýzu amerických kreslených pořadů pro děti. Konstatovali že Walt Disney ukazují a oslavují lásku maminky k potomkovi jen u zvířat, ale ne u lidí. A ženy se chovají v seriálech nepřirozeně, násilnicky. Dokonce Walt Disney vsune podprahový obrázek, kde je kontrast mezi superemancipovanou bojovnící kung fu a zlou nasranou matkou, která drží několik dětí. Pak se ptali dětí a ty řekly, že by chtěly více pohádek. Jinak řečeno vlastně strádají a jejich vývoj je nepřirozeně deformován.

A každá maminka ví, že kluk pomalu ještě neumí mluvit a už v kočárku se ohlíží po autech a přitahují ho auta, na hraní si vybere auto. Takže soudobou propagandou vnucované neomarxistické gender nesmysly, že všechno je dané jen vnějším prostředím, výchovou je nesmysl a každý normální člověk to asi ví. Přesto se tento nesmysl vyučuje, nebo vyučoval ještě před pár lety na katedrách sociologie jako fakt. že vše je "sociální konstrukt", nepochybně proto aby byli v souladu s oficiálním režimem. To převzala i postmoderní filozofie.

255719

01.11.2011 18:01

Záhadná ruská duše

uvidíme co se s rusama stane v budoucnosti

pietroo 195.?.?.?

Problém Rusů je podle jejich spisovatele Čadajeva, že "Rusko nepatří ani k západu (Evropě) ani k východu (Asii) a že nemá žádnou organicky upevněnou vlastní tradici. Rus, osamocený ve světě, nezavedl ani jednu ideu v množství idejí lidstva a vše co získal od pokroku je jím pokrouceno. Rus se sice pohybuje, ale na nějaké křivce, která nevede k žádnému cíli a je jako malé dítě, které neumí správně myslet."
Nevím jestli to platí i dneska, ale ta schizofrenní rozplocenost mezi Evropou a Asií bude zřejmě jednou z příčin proč tam byla (nebo je?) tak populární dostojevština, Dostojevský se svou hysterickou poruchou pro kterou je typická taková rozpolcenost a způsob uvažování. A Dostojevský jakoby byl názornou zvětšeninou ruské duše. A proč Rusové zavedli pojem "nihilismus" a jak pak do té prázdnoty bylo bez problému možné implantovat komunismus tedy směřování k jakémusi cíli. Nadutí pravoslavní kněží a šlechtici tomu také hodně přispěli. Kněží v Moskvě se prý chovají a chodí nadutě říkal mi jeden zklamaný pravoslavný známý. Takže se nepoučili.
Pokud si musí křečovitě přivlastňovat Védy tak je to projev bídy.
V Rakousku jsem potkal několik holek z Petrohradu a Moskvy a byly všechny velmi inteligentní, hezké většinou blond, citlivé, ale známý znalec Ruska mi říkal, že si nemám myslet, že takoví jsou Rusové v Rusku. Tam prý v Petrohradě když se násilím neprotlačíte tak se nedostanete ani do metra a můžete tam čekat do soudného dne. Elementární kultura tam chybí. Tak nevím. Každopádně bych jim přál aby se zcivilizovali, protože to je důvod proč je nikdo nemá moc v oblibě. Učitelka ruštiny ještě za komunistů nám vykládala, že byla v Uzbekistánu a všechno tam měli upravené, hezké, lidé uměli anglicky, ale v Rusku tam byl nepořádek, raději obchází cihlu než by ji zvedl a odstranil si z cesty...

256402

01.11.2011 18:10

„Druhá fáze“ katastrofy BP v Mexickém zálivu

bp

pietroo 195.?.?.?

Patří ta firma Rotschildovi nebo ne?

256404

01.11.2011 18:18

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

dám jedničku

pietroo 195.?.?.?

Hodně kvalitní článek. Ale jen si myslím, že kdyby byl ten konzervatismus tak super tak by nikdy žádné revoluce a nespokojenost nevznikly. Máme tendenci si romantizovat minulost. A nemyslím, že problémem je jen soukromé vlastnictví americké centrální banky. Spíš se ukazuje, že principielně nefunguje ani plánovitá ani tržní ekonomika, nefunguje ani jedno.

256405

08.11.2011 16:45

Můj vztah k Židům

RE: Geniální žid Einstein

pietroo 195.?.?.?

Jde o to, že kdyby byl Einstein Rus tak by se o něm ani moc nemluvilo, a byl by asi tak známý jako když normálnímu člověku řeknete jméno Heisenberg, Bohm, nebo ten Lorentz.
Víme, že teorii relativity nejde spojit s kodaňskou mechanikou, jedna z těch teorií bude zřejmě chybná. Já si osobně myslím, že obě. Vesmír myslím určitě nebude pouhý chaos bez skrytých parametrů a že by se vesmír sám tak uzávorkoval, že by nebyl schopen komunikovat rychleji než rychlostí světla jak myslí Einstein si taky nemyslím. Ta nulová hmotnost fotonu o tom se taky dá pochybovat, je to předpoklad z teorie, a když někdo publikuje výpočet, že světlo má velmi malou hmotnost tak se to ignoruje, není zájem. Ano takto malé hmotnosti změřit neumíme. zatím.

256794

08.11.2011 16:59

Můj vztah k Židům

RE: Židé nás nemohou nenávidět.

pietroo 195.?.?.?

Oni fungují jak kukačky, rozšiřují své geny, uvažují dělohou, mají takový "ženský způsob" uvažování, nebude ztrácet čas regulérními argumenty a hledáním jak věci jsou v rytířské poctivé diskuzi, on vyhraje podpásovkou, že rozšíří geny a z nich vyrostou stejně smýšlející "židovského srdce".
V článku se říká, že Židé mají super public relations. Ano, jako všichni podvodníci jsou přírodou vybaveni velmi dobrými verbálními schopnostmi. Umí přesvědčivě lhát, působit samozřejmě jako sňatkový podvodník. On vlastně ani nelže totiž, on to považuje za samozřejmé že oni mají vládnout a ostatní národy se jim mají klanět, takže působí až spontánně a blbečkovsky přesvědčivě. Jo a kdyby jsi nechtěl aby Židé vládli, tak já opravdu nechápu co proti těm Židům máš, ty jsi vrah židovských dětí, vždyť my máme tu exkluzívní smlouvu s bohem, já to fakt nechápu proč nechcete Židům přiznat roli v lidstvu která jim právem náleží. Já (eretz, žantovský, kuras, steigerwald, eben...) to fakt nechápu. To musí být nějaká porucha.

256795

19.12.2011 16:34

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

no jo havel

pietroo 94.?.?.?

Editor myslím dobře napsal že Havel byl tragikomická figurka a že po něm zůstane zvláštní pachuť. Když si vzpomenu na dobu někdy 1988, kdy jsem fandil u Svobodné Evropy, bylo mi nějakých 16, Havlovi, Schwarzenbergovi, který se tam angažoval... no a dnes vidím, že ti komunisti měli v hodnocení těchto lidí pravdu. i ten Duka, Vlk...za to jak podporovali radar a tento groteskní režim, skoro bych je dal do kriminálu znovu, ale civilizace pokročila tak nad nimi jen mávnout rukou. Vlk dokonce člen CFR. Halík s obličejem, s kterým by mohl případně hrát ve filmu i satanistu.
Co se týká Havla tak obdivuhodné je že se tvářil jako debil, ale vlastně jím nebyl. Věděl už tehdy v 70.letech jak fungují zednáři, Sorosové, Rockefelleři, věděl jak to hrát s komunisty, ti si ho pěstovali podle mne pro všechny případy, aby i on k nim byl pak humánní až nadejde případný konec. A že konec nadejde bylo zasvěceným jasné hned jak Andropov zřídil Prognostické ústavy. Bohužel hned zemřel tak nebyl schopen tu deinstalaci režimu dovést do konce, ale zaučil svou pravou ruku Gorbačova. Editora Zvědavce by rozvědka taky mohla kdykoliv zlikvidovat, ale neudělá to, stejně jako nezlikvidovala Havla. A bojím se, abychom nebyli v budoucnosti zase svědky obklopování se ve funkci prezidenta "slušnými židy", abych dokázal sobě i druhým, že nejsem ten antisemita...stejně jako Havel dokazoval sobě i druhým že není posedlý nenávistí ke komunistům a je nad věcí.
Havel byl evidentně zasvěcen do NWO ezoteriky Sionu pro třetí tisíciletí a pracoval pro tuto ideu (Forum 2000...).
Kdybych měl na Havlovi něco ocenit tak že ocenil ve své nadaci psychiatra Grofa, který se u Koukolíků stal předmětem šikany, když argumenty zkrátka chybí. Taktéž Havlova nadace "Vize 97" vydala knížku od neurologa Pribrama.
Havel zřejmě vyznával jakési "New age" v sionistickém podání.

258919

15.03.2012 18:13

15. březen a dluhový protektorát

jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

pietroo 195.?.?.?

Nechtěl jsem už na zvědavce psát, protože potřebuji oddych a osobní život, ale musím se podělit se super zkušeností. Známý mi říkal, že bude demonstrace dnes v 17 hod tedy před hodinou, tak jsem tam tedy šel ze zvědavosti, jestli jsou to opravdu nastrčení šašci nebo ne. Mluvila tam nějaká již starší žena, podle stylu mluvy evidentně zkušená v politice. Mluvila do megafonu z kterého bylo slyšet tak na pět metrů, normální šepot, slyšely tak první dvě řady demonstrantů. Ať vzal megafon kdokoliv šepot se opakoval. Demonstrace se pro kolemjdoucí jevila jako tichá prohlídka orloje nějakou větší turistickou výpravou. Že by jim šlo o věc a neuměli zajistit si normální megafon? Pamatuji si jak tady do něj mluvil kdysi Sládek. Ten si taky ale viditelně dělal jenom prču z lidí. Pak tam ta paní pronesla požadavek na zrušení všech politických stran a ustavení vlády odborníků! To je podle mne jasná diktatura. Přesně to jsem si říkal, že bych dal jako program řízené opozice, kdybych to měl někde v Bisce na starosti. Já myslím, že toto je totiž cílem těch Rothschildů: Udělat světovou diktaturu pod pláštíkem "odborníků" a tím definitivně zrušit i tu hru na demokracii. Na ten nesmysl totiž lidé skočí. A možná to podpoří i ti Koukolíci, ti by taky chtěli ať nám vládnou grémia odborníků. Ale to otvírat nechci tady je jistě dost lidí, kteří ho mají rádi.
Zaslechl jsem jak jeden z demonstrantů říkal, že většina těch organizátorů nakonec se na organizaci v Olomouci vykašlala, jen to tak trochu rozjeli a prý potřebují být v Brně. No nevím, asi zase taková ta metoda rozmělnit, trošku jako něco udělat ale ne moc atd. V podstatě se mi chce smát a obdivovat ty herce, kteří ovládají řízenou dialektiku. Ale i brečet.
Tady do prčic není v České republice člověk vůdcovského typu, který by věděl co chce, co je podstata věci, o co jde, říct to jednoduchými větami a stále opakovat podstatu věci jako to uměl Stalin v Batumi, nebo Hitler, Lenin... a uměl za tím jít? To mám já při své slabé sociální fobii to začít organizovat? Tady fakt není nikdo?? [zmaten] [zmaten]

265277

17.03.2012 12:49

15. březen a dluhový protektorát

RE: jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

pietroo 195.?.?.?

Zdravím paní Jarmilo. Teprve včera jsem se podíval na internet co se vlastně děje, že existuje nějaká Holešovská výzva a zjistil jsem že ji dělá Slávek Popelka. Popelku jsem znal, studoval tady v Olomouci, párkrát jsme se bavili tak v letech 1993-1996. Velmi se zajímal o ekologii, byl zastáncem aby bylo víc žen ve vládě atd. Kdo ho poznal tak ví, že ten člověk těžko bude koupený, spíš je ale takový dobrák, že snadno si jeho důvěru mohou získat nastrčení lidi, kteří se jako ryba ve vodě pohybují v různých nevládních organizacích sorosovského typu, různí takoví profíci z Rotary clubu apod. On se totiž snaží získávat sympatizanty i v těchto klubech. Vyprávěl jednou jak byl v Rotary v Praze, tehdy to byla nová věc, a že se tam setkal s tím moderátorem počasí jak vždycky říkal "slunce v duši". A že ten mu říkal, že lidé by měli dostat nakopané do prdele (za ničení přírody).
Ale nechápu proč byly tady v Albertu barevné letáky s pozváním na demonstraci, když pak jak vidím teď na jejich webu se oficiálně žádná demonstrace v Olomouci nekonala? A proč tady vezli předpokládám z Brna sto kilometrů ty letáky? A kdo to tam na té demonstraci tedy mluvil? Ta paní mi připadala značně nedůvěryhodná, taková profesionální sorošovkyně. Mluvila naprosto studeným hlasem, nebylo tam cítit že by se nějak emočně angažovala. Byla nepochybně velmi inteligentní a s tím kontrastovala ta neschopnost dotáhnout tam aspoň reprobedny, nebo aspoň zvýšit hlas. Byla to fraška. Tyhle lidi by měl Popelka pustit k vodě. Ale on je příliš dobrák.

265385

19.03.2012 13:07

15. březen a dluhový protektorát

RE: jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

pietroo 195.?.?.?

Ano souhlasím s vámi. Znal jsem Popelku před 15 lety a působil na mne hodně procítěně ale dobrácky až naivně, tomu odpovídá i ten vágní program a naivní víra v "odborníky". Tehdy naivně věřil, že věci změní větší zastoupení žen ve vládě. Ale jak víme ženy se pak mnohdy stanou ještě horší než chlapi a prosadí se tam jen ty netvrdší tedy vlastně ne-ženy: viz zrůdovitý obličej Radičové.
Od té doby jsem Popelku neviděl a nevím jakým směrem se vydal. Znal jsem jej relativně málo, spíš jsem jen byl přítomen jeho diskuzím s jinými lidmi a i těch nebylo moc. Tehdy kamarádil i s Cibulkou tak jsme věděli už tehdy na začátku 90.let že Havel byl v jistém směru "práskač".
Teď se snad ta "národní rada" od Popelky distancovala. Nemám čas to sledovat a potřebuji momentálně klid. Jestli je to zase jen pakáž typu Bárty, který si cynicky dělal srandu z lidí celým tím projektem VV a pak se tam rozbrečí...no typický zbabělec a hajzl.

265479

19.03.2012 13:14

15. březen a dluhový protektorát

RE: jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

pietroo 195.?.?.?

Každopádně pokud by Popelka byl nakonec nastrčená osoba tak to bych do něj neřekl, ale do hlavy nikomu nevidíme a je možné cokoliv, pozná se to podle činů, podle "ovoce".

265480

Na freeglobe psal nedávno ekonom Jedlička, vydavatel reformy.cz, že ta smlouva byla původně na 20 let a pak už neomezeně. Tedy žádné vypršení smlouvy se v současnosti nekoná. Je to opravdu ubohé, že se musíme tak zásadní informace dovídat tak pokoutním způsobem, sám od sebe by nás o tom ani neinformoval. Musela se ho zeptat redakce freeglobe.cz...to je předpokládám A.Bartoš. Ani o negativech zlaté měny a jejím prinicipielně deflačním charakteru nás samozřejmě neinformuje. To pro mne není odborník, ani Mach, ale jsou to jen ideologové. Ty věci totiž samozřejmě dobře znají. Jestli jim tajně radí i Klaus tak je to fakt bída.

273678

21.08.2012 20:52

Znepokojivé důkazy, že centrální banky a insideři z Wall Street se rychle připravují na něco VELKÉHO

RE: Ničivá DEFLACE a INFLACE zároveň

pietroo 178.?.?.?

deflace a inflace současně... Ty dvě věci nejsou v rozporu. Ta terminologie není dokonalá. Když spustím hyperinflaci, tak sice nominálně mi na bankovkách přibývají nuly, zdá se, že peněz v systému přibývá, ale ve skutečnosti reálně nastupuje deflace v tom smyslu, že reálně klesají ceny. To lidé často nechápou. Taky jsem si potřeboval udělat pořádek v té terminologické džungli, kterou superodborníci produkují, možná aby jim do toho nikdo neviděl a nekecal a koukal na ně jako na božstva. Když si v hyperinflaci srovnám své příjmy (s přidanými nulami na bankovkách) a výdaje (taky s přidanými nulami) tak zjistím, že mé přijmy ve skutečnosti klesají a tím klesá i poptávka a proto reálně klesají ceny a ten kdo má mnohem víc prostředků než potřebuje k životu (a má je uloženy třeba spíš v nemovitostech než v penězích v bance) tak si koupí za babku třeba spoustu dalších nemovitostí a neuvěřitelně zbohatne a lidé pak myslí, že příčinou byla hyperinflace. Ale stejně by zbohatl i kdyby nastala jen čistá deflace bez toho aby centrální banka spustila hyperinflaci.

273680

28.08.2012 16:23

Ještě k pochodu bukvic

RE: Pane Malý,

pietroo 178.?.?.?

A kolik procent našich vězňů tvoří Cikáni? Nebude to nakonec těch 40 procent? A budeme považovat i zahájení války za kriminální čin? Rakušani mají dobrý vtip: Víte proč vznikla první světová? Protože jeden Rakušan byl zastřelen. (Sarajevo) A víte proč vznikla druhá světová? Protože jeden Rakušan nebyl zatřelen. (Hitler)

274008

28.08.2012 21:00

Ještě k pochodu bukvic

RE: Vy musíte asi hodně nenávidět čeký národ

pietroo 178.?.?.?

Autor článku nijak nezohlednil, že donedávna byl u českého národa velmi populární jeden rakouský šlechtic, který dokonce kandiduje na prezidenta.

274026

29.08.2012 22:56

Líza

ach jo

pietroo 178.?.?.?

Na jak ubohou pouze technickou úroveň klesla kultura. Březí kočku nechat operovat-sterilizovat? Něco tak zvráceného, to je neuvěřitelné. Chápal bych to kdyby se ta operace odložila. Ale toto? Zvíře jako jen nějaká technika, asi jako počítač, kde je eticky přijatelné naprosto cokoliv? Co když ta kočka umřela právě proto?

274094

29.08.2012 23:02

Líza

RE: ach jo

pietroo 178.?.?.?

Dlouho jsem přemýšlel jestli ten komentář psát, no ale je tam.

274095

O období vlády Stalina a Hitlera si dnes můžeme udělat poměrně dobrou představu. (s výjimkou osudu židovského etnika a počtu obětí ukrajinského hladomoru) Máme otevřené ruské archivy, Hitler nechal spoustu věcí stenografovat... Máme paměti jejich blízkých spolupracovníků, dá se sestavit mozaika. Ale budou mít lidé někdy takové informace o uvažování a jednání rodin Rockefellerů, Rothschildů? Nebo o přesném fungování všech těch klanů kvazizednářského typu, které kontrolují například západní média? Má ruská tajná služba tyto informace? Měla je i za komunistů? Já myslím, že ano. Jsou ty informace někde v archivech zatím tajné? Budou je mít budoucí třeba čínští historici k dispozici až nwo skončí a budou psát o dějinách západu?

275329

27.10.2012 16:49

Z japonského blogera českým prezidentem?

nn

pietroo 178.?.?.?

Na této prezidentské kampani se hezky ukazuje jak mají sionisté média totálně pod kontrolou. Fischera nám cpou horem dolem. A Zeman, pokud chce mít aspoň nějakou šanci, tak musí okatě podporovat Izrael, zabíjení v Iránu, nebo dokonce nadávat svým potenciálním voličům -odpůrcům restitucí církví (katolické a židovské...), že jsou jako "arijský boj". Dělal by někdo z vás takovou předvolební kampaň? Je hloupý? Nadávat potenciálním voličům? Ne, je to stratég, ale musí lézt do zadku sionismu, ať už si soukromě myslí cokoliv,(a co si myslí ví jenom on sám), jinak by ho mediálně zlikvidovali. On je taková gojská dvojka, když nevyjde ten Fischer. Fischer, kterého nedávno přijal v USA dokonce sám velký kápo Kissinger, žijící legenda a spojka mezi rodinami elitářů a politiky. Hezky vidět jak ty židovské sítě fungují, jak mu propagandisticky pomáhají a on ví komu má být zavázán. Před nějakou dobou zase Zemana přijal Blair. Kámoši z Lion clubu.
Co se týká Okamury, zkusili ho mediálně zlikvidovat (že snad neplatil zaměstancům co měl, prostě si něco našli, o Fischerovi samozřejmě mají novináři zákaz hledat a informovat), tím jeho popularita poklesla, teď se jim vrátil ale po senátních volbách. Tak uvidíme jak to budou řešit. Stávající politici se budou pokoušet navazováním osobních vztahů ("slušností" ) otupit jeho radikalitu. Média ho začnou označovat nálepkou "populista".
Proti Okamurovi nic nemám, akorát vlastně se mi nelíbí, když někdo má jako nejvyšší hodnotu "úspěch" a ten měří jen bankovním kontem. A ta křeč že někdo (v dětství) vyvržený chce za každou cenu cosi druhým dokazovat (aby ho brali mezi sebe), že není méněcenný mě taky upřímně řečeno moc nebere. Ale momentálně proti němu nic nemám. Ale nejsem naivka.

277957

28.10.2012 10:56

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

Okamura a slepá skvrna politické korektnosti

pietroo 178.?.?.?

Tajemství Okamury je v tom, že v blbákově politické korektnosti, kde nejdůležitější je kdo co říká a ne co věcně říká, si jako Japonec může dovolit říct věty, které by Čech vůbec nesměl a byl by naprosto odvařen jako rasista a už by neměl přístup do veřejného prostoru. Příslušník žluté rasy ale v blbákově politické korektnosti rasistou být z definice nemůže? Vietnamec může říct, že Cikáni ho okrádají, Čech v severních Čechách to nesmí?

"Takže až mi 95% čtenářů řekne, že je třeba židy zplynovat, má to pro mne něco znamenat?

Okamura: Já vám povím, co to znamená. Že tu máme reálný problém, který trápí 95% této republiky. To, že vzbuzuju diskusi na toto téma je naopak obranou proti xenofobii, protože pokud nepojmenujeme problém a neřekneme, že to a to je řešení …potom přijde xenofobie skutečná."

Jinde Okamura: "V čem je například extrémní názor, že Cikáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci? Téměř všechny evropské vlády podporovaly založení Izraele a Židé sami o něj usilovali. Naopak sionisté bývali a jsou považováni za extrémisty. Je to samozřejmě dané tím, že Židé jsou národem knihy a mají už od starověku opravdu vysoké ambice.“

("Vysoké ambice"...dobře a kulantně řečeno. Chtějí vládnout světu jak to mají napsané v bibli tak je vykopeme do Izraele. Jakýkoliv jiný politik českého původu by mediálně naprosto skončil, kdyby tyto věty řekl.)

277990

Rusové to nebudou mít jednoduché ani v budoucnosti. Budou hrát druhé housle ať už bude hegemonem USA nebo Čína. Číňané je jako sobě rovné brát nebudou a ani to nejde, budou mít desetkrát víc obyvatel, Rusko prochází demografickým úpadkem. Rusové mají smůlu, že nejsou dost velcí, aby mohli hrát roli supervelmoci ani nejsou dost malí, aby byli jen pouhým satelitem. Takže budou stejně jako dnes jen lavírovat mezi Čínou a USA, Evropou. Evropa se podle všeho bude orientovat na Čínu a je možné, že až dále poklesne vliv USA v Evropě, se stane nakonec čínským satelitem. Nebo některé její země, které vystoupí z EU. Možná bude (především německá snaha) lavírovat mezi Ruskem, USA a Čínou, hrát to trochu na všechny strany jako to dnes dělají bývalé ruské republiky ve střední Asii. Závisí to taky od toho, jak se podaří Rothschildům prosadit v Číně. Jak dlouho bude čínská vláda odolávat. Čínské vedení bude mít vždycky problémy s generační výměnou a je to loterie, jací lidé se tam dostanou. A vedoucí nomenklatura musí žít ve schizofrenii: Na jedné straně musí jako potlačovat korupci, kterou by je Rothschildi a cizí bankovní kapitál i místní kapitalisté dostali na kolena a režim by erodoval, na straně druhé jim musí být umožněno si nakrást v řádu miliard, aby byli zahojeni a paradoxně ("Rothschildy" ) "nezkorumpovatelní". Pokud by povolili ten autoritativní režim tak je s nimi konec. Na věčné časy ten režim ale trvat nebude. Problém lidstva je, jestli je schopno se židovskému národu schopno bránit taky jinak než jen autoritativní diktaturou. protože ty těžko mohou trvat donekonečna, jsou dlouhodobě nepřijatelné. Generační výměna čeká i Rusko za pár let a tam je to taky loterie kdo přijde. Rodina Rotschildů to má s generační výměnou jednodušší. Tam asi nepůjde syn proti otci. A i kdyby se zbláznil, tak to strýček zarazí...nebo jiné elitní židovské rodiny by ho odpráskly. Musel by to dělat hodně chytře, aby na ně vyzrál. Předstírat, že kope doleva a přitom by hrál doprava k sebedestrukci. Ale proč by to dělal? I když Gorbačov něco takového dělal. Ale Gorbačov není Rothschild.

279309

26.11.2012 19:24

O kněžích

nn

pietroo 178.?.?.?

říkala mi jedna bývalá studentka teologie, (která je ale dnes dá se říct mistryní jógy), že tam měli profesora, který byl dvacet let za komunistů v base a přednášel jim mimo jiné s nadhledem o tom, že Marx s Engelsem v sociální politice předběhli církev. Říkala mi, že katolíci se tajně považují za jakési nadlidi, a že v jistém smyslu mají pravdu. Protože oni musí každou situaci nějak vyřešit. Nemůže být agresivní, nemůže v kriminále spáchat sebevraždu, nemůže se vysrat na rodiče i kdyby mu třeba v dětství ubližovali... musí prostě každou situaci s "nadhledem" vyřešit, ne od ní utéct. A tak dokonce přežil dvacet let v kriminále a pak přednáší o marxistické filozofii a umí uznat její plusy...
No, musel jsem uznat, že na to žádný nietzschovský nadčlověk asi nemá.

279604

21.01.2013 19:50

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Máme se za co stydět.

pietroo 178.?.?.?

Bombardování Drážďan se odehrálo s největší pravděpodobností proto, aby Němci dostali brutální lekci, výprask, aby na vlastní kůži pocítili to, co dělali druhým. Je možné, že kdyby nedostali takové vlastně nespravedlivé výprasky, že by se nepoučili a ta sebereflexe by nenastala. Po první světové nenastala, bylo potřeba mnohem tvrdšího výprasku. Je taky hodně pravděpodobné, že kdyby Hitler kapituloval už v okamžiku kdy bylo jasné, že Německo nemá šanci...místo aby chtěl vstoupit do dějin sebevražedným hrdinným odporem do poslední chvíle ve stylu germánské mytologie o "soumraku bohů", kdy se bojovalo na celém německém území a přineslo to úplnou destrukci...tak by Němci nepocítili každý Němec na vlastní kůži to utrpení, tak jako to nepocítili v první světové. A ta jejich sebereflexe by nenastala. Bible píše hroznou ale asi v určitých vypjatých okamžicích pravdivou větu: "Jakou měrou měříš, takovou ti bude naměřeno." Měříš nespravedlivě? Bude ti naměřeno nespravedlivě. Ten národ vyznával filozofii džungle. Tak mu bylo odpovězeno na úrovni džungle v jazyce kterému snad rozuměl. Možná by nám ta "nadrasa" měla poděkovat, že se vrátila mezi lidi a přestali být jen technicky dokonalejšími šelmami.
Ve Vídni jsem potkal starou paní a ta se narodila v Sudetech a vyrostla v Bavorsku. Říkala, že sudetští Němci prý byli v Bavorsku lidmi druhé kategorie, jako ti, kteří se přistěhovali, přišli s tím rancem na zádech a Bavoráci tím samozřejmě nadšeni nebyli. Tvrdila že je to dosud, ale nevím co je na tom pravdy, byla psychicky nemocná, moc se s ní bavit nedalo, Bavorsko znám minimálně. Určitě to neměli jednoduché v Bavorsku. V hokeji 2005 tato paní fandila Čechům, bylo mistrovství světa ve Vídni...

283010

22.01.2013 14:49

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

RE: Česko je slovansky narod

pietroo 178.?.?.?

Byl to obecně sociální problém, ale Němci v Německu jej samozřejmě vnímali i národnostně. U nich pokud vím Hitler do dělníků nestřílel a v Sudetech se do nich střílelo. Je pravda že se střílelo stejně do Čechů, Rusínců, prostě kdekoliv v republice. Kdyby dnes Jeseníky, oblast která je myslím nejchudší v republice byla z 90 procent osídlena Němci jako tomu bylo do konce války, tak bychom tam taky měli najednou národnostní problém, protože by se cítili, že je Češi utlačují a schválně na ně kašlou. Teď tam jsou Češi, Pražáci na ně kašlou možná stejně tak, ale není tam ta nacionální emoce, která by z té oblasti udělala problém.
Jinak soužití Čechů a Němců nebylo ani před vznikem republiky úplně idylické. Teprve nedávno jsem četl v časopisé, které vydává město Olomouc toto: Olomouc byla před sto lety prakticky úplně německé město. Tehdy začaly první pokusné vzlety letadel. Češi měli nějakého letce a ten měl vzlétnout tady na letišti. Němce z vedení města štvalo, že Češi mají něco co oni Němci nemají. Napsali dopis až do Vídně, aby tento vzlet byl zakázán přímo vládou. Vláda to odmítla zakázat. Němci ve vedení města ve vzteku v den, kdy všichni Češi šli na letiště udělali opatření, aby tramvají jezdilo velmi málo. A dokonce ještě přímo před letiště v noci natahali balvany přímo do cesty od tramvaje na letiště. Prostě ubohost. Toto by žádný Čech nikdy neudělal. A takto se chovali de facto v cizí zemi. Všechny ty vyvolenosti národů jsou v podstatě komplexem méněcennosti. Slovani jsou jako naivní důvěřivá holka, co vidí chybu pořád jenom u sebe a nechápe že její milovaný na ni kašle, a že je to jenom oslnivý macho co ji využije a rád ji nemá ani kdyby se rozkrájela, prostě proto že má rád jen sebe.
A za té první republiky prostě Němci neměli důvěru. Dnes v Německu přes kecy o multikulturalismu, kolik je Turků, černochů v policii a armádě, elitních jednotkách? Nevím, neznám to, ale myslím, že minimum. Ve Vídni jsme nikdy nepotkal policistu který by nebyl Rakušan. Prostě jedna věc jsou propagandistické kecy a druhá je bezpečnost státu. A udělat policii a armádu z lidí na které se nemohu spolehnout, kteří nemají motivaci bránit stát, nejsou domácím obyvatelstvem je v případné krizové situaci sebevražda.

283122

24.01.2013 11:18

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Kdyz vse shrnem ...

pietroo 178.?.?.?

Ano hlavně takzvaní vzdělaní lidé podporovali radar, podporují Schwarzenberga. Kdo podléhá snadněji propagandě? Mediální propaganda, plus sympatie novinářů patří Schwarzenebergovi a předtím Fischerovi. Kdyby takzvaný hloupý lid této propagandě podléhal snadněji, tak by přece vyhrál Fischer a naprosto jasně Schwarzenberg. A v nedávných podzimních volbách by zvítězila ODS a komunisté by měli hlasů jako Bobošíková. Vzdělaní lidé jsou podle mne velmi často hloupí. Proč? Protože visí ve vakuu. Ti takzvaní obyčejní lidé mají vlastně zdravý selský rozum, mají normální instinkty. Pouze neumí věci často formulovat atd. Zatímco intelektuálové jsou často snobové, kteří budou opakovat sebenesmyslnější fráze, salónně se čepýřit, nemají co říct, a jen přebírají oficiální fráze médií nebo akademie věd, bez toho aby měl odvahu použít vlastní rozum. Velkého bratra bude podle mne milovat spíš intelektuál než normální člověk ve fabrice. Intelektuál si to klidně i vsugeruje, třeba při jointu a ještě se bude cítit jako guru. Jde tam, kam jdou všichni. Manipulátorům typu Grygar stačí, aby pseudointelektuálům řekli: "Vzdělaný člověk má uvažovat tak a tak... A pokud tak neuvažuješ, tak bys měl vrátit diplom." A intelektuál to nekriticky bezmyšlenkovitě přijme, srazí paty jako největší otrok a blb. Intelektuál má stále komplex, že spadne na úroveň obyčejného člověka (třeba finančně), kterým pohrdá. Tak bude opakovat sebenesmyslnější fráze, jen proto, aby měl pocit že patří mezi vzdělané a nepatří mezi lidi ve fabrice.
Politikové právem intelektuály pohrdají. Ačkoliv by se měli počítat k nim, jsou přece také vzdělaní. Jenže na rozdíl od těch běžných intelektuálů nejsou naivní. Ví, že Klaus, Zeman, Schwarzenberg jsou hajzli a podvodníci. A hraje tu divadelní hru spolu s nimi, divadelní hru pro lid a intelektuály. Politik proto pohrdá novináři a takovými těmi spisovateli, umělci atd. Ví že jsou to hloupí naivní lidé. Vezměme si, že po sto letech existence moderní psychologie, snad teprve teď se tu a tam maličko objevuje teze, že politikové jsou bezskrupulózní machiavelisté, "psychopati". Jak to, že to (pseudo)intelektuálům, v tomto případě psychologům, kteří tak rádi mluví o tom co je reálné a co ne, dochází pomaličku až nyní? Já myslím, že to je jasně proto, že intelektuálové jsou snobové a za kritérium a měřítko vzdělanosti považují to nakolik budou uvědoměle opakovat fráze, které jim řekl někdo ve vyšším postavení než oni. Že mají být konformní mediální ideologii, vládě, akademii věd, prostě musí být uvědomělý soudruh. To přece je podstata vzdělanosti a ty chceš patřit mezi vzdělané ne? Rozumí svému oboru, ale na politiku (politologii) buňky nemá. "Alfa samce"(nepřesné) ve vládě považuje za hloupé intelektuály jako je on sám, protože nic kromě sebe si neumí představit.

283342

26.01.2013 23:27

Tak tedy Zeman

Mělo by se

pietroo 178.?.?.?

snad začít uvažovat o trestní zodpovědnosti novinářů, myslím těch šéfů, kteří řídí celou tu organizovanou propagandu v hlavních médiích, a kteří jsou pravděpodobně napojeni na americkou zpravodajskou službu... Ten filtr zpráv a hlavních médií říká qui bono...USA, židé, velké banky... Mrzí mne na Klausovi, že je zbabělec a neřekne jak fungují média doopravdy. Hájkovu knížku jsem nečetl, předpokládám, že jasné objasnění tam také nebude. Klaus jen řekne: "manipulace novinářů"... "pravda a láska zvítězila", ale obávám se že normální člověk nerozumí co tím básník chtěl říct. Přitom za ty roky ty informace mít musí, i kdyby jen soukromě od lidí co řídili BIS, která tyto věci stoprocentně monitoruje, i když jako spřáteleně a sama západním službám pomáhá.. Média předstírají, že jsou svobodná, přitom jsou jen koordinovanou americko židovskou propagandou, silami, které stojí za FEDem... hlavní novináři a šéfové jsou nepochybně kontaktováni kvazilóžemi a tajnými službami USA a Izraele. Případně kariérista se sám nabídne k službám. Žid si spolupráci jistě ještě pokládá za čest (Steigerwald, Olšer...). "Židé učinili svět falešným" (Nietzsche). Tak i Klaus hraje tu jejich hru náznaků.

283633

29.01.2013 20:30

¡No pasarán!

malá námitka

pietroo 178.?.?.?

Námitka k odvolatelnosti politiků: Jako předseda vlády udělám někoho ministrem. S tím, aby přijal nabídku třeba na dostavbu Temelína pro tu a tu konkrétní firmu. On uzavře ty smlouvy, vše potřebné, výběrové řízení. Bokem za to dostane od té firmy půl miliardy. Pak se to lidé nějak možná přes internet dozví... A politika odvolají. No. A ten je v pohodě, má půl miliardy, to byl ten smysl jeho vstupu do politiky. A lidé si myslí jak jim funguje ta demokracie a jsou šťastní. Chci říct, pouhé odvolání politika je malá sankce. I to lze zneužít jako divadýlko pro lid.
Kdysi Jelcin potřeboval přijmout obrovské půjčky od MMF. Aby si nepošramotil imič, tak udělal předsedou vlády velmi mladého člověka, s tím, že má ty půjčky přijmout. On je přijal, jistě za to dostal hezký podíl, no a Jelcin ho pak odvolal a jako to hodil na něho. Tak se vlk nažral, koza zůstala celá, a lidé si říkali jaký je ten Jelcin super a naprosto všichni zúčastnění byli spokojení. Je nutné vymyslet takový systém, pokud to jde, kde ke zneužití nemůže ani dojít.

283958

29.01.2013 20:46

¡No pasarán!

RE: malá námitka

pietroo 178.?.?.?

A taky je zajímavé, že pokud jsou mnohá média, noviny, časopisy... v německých rukou, že jsem nezaznamenal žádnou prosudetskou propagandu za 20 let tohoto režimu. Němci vlastněná média nepíší o utrpení sudetských Němců, ale píší o utrpení židů...
A proč mají ředitelé televize osobní vztahy k havloidům a ne k nehavloidům? Jak se někdo stane ředitelem? Kdyby nebyl havloid tak ho vykopnou. Kdo ho vykopne? Proč je vliv havlovců v TV tak totální? Nevěřím, že všichni ti ředitelé to dělají z přesvědčení. Ani nevěřím, že většina novinářů jsou fanatičtí havlovci. Jaký je vliv nevládních amerických klanů typu Soros a tajných služeb na fungování médií v ČR? Na Britských listech kdosi psal, že ta propaganda v posledních dnech měla rukopis "barevné revoluce".

283959

30.01.2013 15:56

Hříchy proti Duchu rozhodly volby

RE: Analýza

pietroo 178.?.?.?

Ano, ale ono se toho nemluví víc. Každá strana si vybere jen ta fakta, která se jí hodí. Můj děda i babička z matčiny strany se nehlásili k německé národnosti a přesto celou válku prožili v Opavě v Sudetech a nikdo je nevyháněl. Proč? Dočetl jsem se to až v německých knihách, v českých jsem to nenašel. Zůstat mohli Češi, kteří mohli doložit, že žili na území Sudet již v roce 1910 nebo to mohou odvodit od nějakého biologického předka. A samozřejmě jejich rodinní příslušníci. Odejít tedy musely osoby, které tam přišly po vzniku republiky a byli vnímáni jako svého druhu okupanti.
Taky se na české straně vůbec nemluví o tom, že husité se dopouštěli brutální genocidy civilního německého obyvatelstva. Němci se do té doby cítili v českých zemích bezpečně. Od té doby už v nich ten šok přežíval celá staletí. Žižka zabíjel a vypaloval města, ano katolíků, ale už se neřekne celá pravda, že to byla města německá. Oblíbenou kratochvílí husitů například bylo, že přivázali někomu k tělu snop slámy a ten zapálili. A pak sledovali jak ten běhá po poli...
Taky se nemluví o tom, že Beneš, když viděl, že vše je marné, poslal 15.9.1938 tedy dva týdny před Mnichovskou dohodou, ministra Nečase (údajně bez vědomí ostatních členů vlády) do Londýna a Paříže, aby tam oznámil, že je ochoten odstoupit pohraničí. S Benešovou tajnou nabídkou pak odjel Chamberlain za Hitlerem. Historikové v soukromí říkají, že se dá odvodit, že následná česká mobilizace byl vyhlášena jen naoko, aby nebyl národ úplně zdemoralizován.

284005

04.02.2013 10:58

Hoax?

RE: hoax

pietroo 178.?.?.?

Ten Hoschl asi nebude moc inteligentní. Gaussova křivka normálního rozložení znamená, že nutně je polovina obyvatel vždy podprůměrná. Mě by vážně zajímalo, koho tito tak adorovaní lidé Hoschl, Koukolík...vlastně volili? Pokud nikoho fajn, ale obávám se, že kdyby to bylo jen na tomto typu lidí, tak tady je prezidentem Schwarzenberg. Nemohu to dokázat, ale mám velmi vážné podezření.
Čím se za dvacet let projevila tato intelektuální elita? Žvásty o tom, jak je vše mnohovrstevnaté a komplementární? A konkrétní analýzy něčeho, třeba nějakého problému z mnoha pohledů? Možná řešení? Přispívají snad tady na Zvědavci? Povídání o mnohovrstevnatosti...jinými slovy nikdy se takový člověk pro nic nerozhodne, protože vše je přece tak mnohovrstevnaté... Od takových lidí žádnou konkrétní pomoc nehledejme. Ani v Koukolíkově Vzpouře deprivantů jsem žádná možná řešení neviděl, ani položení si té otázky. Ale přiznávám, že je možné, že jsem nějaký odstavec přeskočil.

284265

09.02.2013 23:01

Spletl se Stwora?

RE: Hřebejk

pietroo 178.?.?.?

Ano, taky myslím, pokud někdo vyznává filozofii, kde alfou a omegou je moc, tedy moc židovské pokrevní sekty nad ostatními, tak podle definice deprivant je. Ale neviděl bych to černobíle: To že toužím po moci neznamená že neumím vytvořit hodnoty, protože nikdo nejsme jen jedno já, ale každý má v sobě ať chce nebo ne více já, prolíná se světlo a stín. A je to škála. Věda chce ať je všechno jednoznačné: deprivant je to a to a neumí tvořit hodnoty, nemá žádný cit... Ale tak to není. Proto jim taky tak dlouho trvalo, než si všimli, že deprivanti nejsou jen obyčejní kriminálníci z nejnižších společenských vrstev. Ve skutečnosti člověk, který by neměl žádné deprivantské rysy neexistuje.

284559

09.03.2013 10:35

Za největší nebezpečí považuje Zeman kmotrovské mafie, neonacisty a novináře

klíčová věta projevu

pietroo 178.?.?.?

je vlastně tato: "Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu." Proto nepojmenování příčin problémů. Problémů ekonomiky, mediální manipulace, zahraniční politika, bezmoc vůči cikánskému teroru. Zemanova předvolební kampaň tedy balamucení lidí skončilo. Už jim nemusí slibovat co nemůže splnit. Prezidentovy pravomoci jsou nula. Je to kladeč věnců. Jakýsi zbytek předvolební kampaně jsou věty o kmotrech. Je to planý žvást a dobře to ví. Žádné zabavování nakradeného majetku parlament neodhlasuje. To dá rozum. Neodhlasoval to ani v době, kdy byl Zeman předsedou vlády. Takže v projevu musel říct něco pro lid. A koho ještě musel uklidnit? No ty za scénou v zahraničí. Židovské klany a sítě. Tak proto tam vsunul ten boj proti neonacismu. Věta o médiích je myslím hodně dobrá, ale opravdu tam chybí ty příčiny současného neuvěřitelného stavu. Zeman ani Klaus nejsou ve skutečnosti osobnosti, které by chtěly situaci společnosti nějak zvrátit. Chtějí jen proplouvat jako svého druhu kariéristé. A sem tam jako něco naznačit. Lidé to hloupí nejsou, ale jsou to vlastně zbabělci. Osobnostně nemají na to být Chávezem,...atd.

286062

10.03.2013 21:23

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii

smích bohů?

pietroo 178.?.?.?

Odpůrci přímé demokracie tvrdí, že je nemožná, protože potřebuje ideální lidi. A že stačí současný zastupitelský systém, jen je třeba jej vylepšit tím, že tam zvolíme ideální lidi.

286156

24.03.2013 09:03

Houžvičky

Stráský už to tedy pro dějiny řekl

pietroo 178.?.?.?

Já myslím, že to bylo ale logicky jasné. Museli bychom hledat hodně bizarní nepravděpodobné hypotézy, kdybychom chtěli aby z toho tehdejší vlády vyšly nějak čistě. Museli bychom tvrdit, že to byli hloupí lidé, kteří byli úplně mimo, kterým se nová situace úplně vymkla a jsou naprosto bezradní a neschopní jakkoliv reagovat.
Bylo jasné, že cílem bylo vytvořit novou vrstvu "kapitalistů", o které se nový režim bude opírat. Všechny kroky k tomu systematicky směřovaly: udělat zákon o topných olejích tak, aby bylo možno okrádat stát v miliardových položkách. Ochromit v této souvislosti vyhláškami činnost Finančního úřadu, celní správy, aby se jen mohli bezmocně koukat. A samozřejmě nenavrhnout žádnou změnu příslušného zákona v parlamentu. Nevím, jak si někdo chce zdůvodnit, jakými argumenty, že to nebyl záměr. Navrhnout tak silně nepravděpodobnou hypotézu, že vláda byli naprostí hlupáci? Anebo předseda vlády je mimo, to dělají jednotliví ministři, on neví která bije?
Nebyly to jen topné oleje. Legálně se umožnilo tzv.tunelování: možnost půjčit si v bance peníze na nějakou firmu...pak si založit její pobočku, tam převést ty peníze, původní firmě nechat jen dluhy, ta zbankrotuje, a já si nechám pobočku s penězi. A udělám z ní samostatnou novou firmu. Banka úvěr odepíše jako nesplatitelný, převede na Konsolidační agenturu, tedy ať to zaplatí daňový poplatník. Pokud by to daňovému poplatníkovi nějak vadilo, že tady něco nehraje, tak mu řeknu že nenávidí a je primitiv.
Další za Klausovy vlády oblíbenou metodou byl obchody s DPH. To dělalo i vedení policie, nebudu říkat ve kterém městě. Prostě vezmu třeba auto Tatra, vyvezu ho do ciziny, tam ho rozložím, pošlu zpátky jako šrot, zase složím, vyvezu... Elegantnější je to s papírem: vyvezu, přebalím, vrátím označený jako sběr, pak to zase přebalím pošlu do ciziny, ale na tom se moc nevydělá. Klíčovou věcí tehdy bylo, aby člověk byl napojen na ty správné struktury. Protože stát mohl sem tam proti nenapojené malé rybě zasáhnout, aby vytvořil iluzi, že funguje jak má. Říkal mi tehdy jeden podnikatel, že zná člověka, který takhle točí peníze Dlouhému. Dlouhý mu dá několik miliónů měsíčně, sám z toho má desetkrát víc. Chtěl taky v něčem takovém jet, ale oni ho mezi sebe nevzali. Celá situace ve státě byla nepochybně monitorována BIS, a zprávy dostával Klaus na stůl. Věděl dobře co se děje. Tak prostě stát funguje. Představa, že předseda vlády je hlupák, který je úplně mimo a neví co se ve státě děje je naivní lidová představa. K nutným vlastnostem člověka, který chce dělat politiku patří i schopnost dělat se hloupým a nechápavým. A vlastnost, že mi musí být skoro jedno co si o mne obyčejní lidé myslí. Užívám si to, že znám tu "ezoteriku" a navenek hraji roli debila.

287013

24.03.2013 09:14

Houžvičky

RE: Stráský už to tedy pro dějiny řekl

pietroo 178.?.?.?

Zapomněl jsem ještě kupónovou privatizaci. Zadání: Potřebuji rychle vytvořit novou vrstvu boháčů. Přímo do ruky jim ty peníze dát nemůžu. Jak to udělám? Tak to udělám oklikou přes kupónovku, aby jim to dali ti lidé vlastně sami. Lidem nakecám, že všichni budou jakoby akcionáři...budou mít kupóny. Ale to ve skutečnosti nechci. Tak to udělám tak, že s těmi kupóny lidé nemohou dělat nic jiného než je prodat privatizačnímu fondu. Nemohou s nimi samostatně obchodovat na burze jako s akciemi. Jsou zcela v rukách fondu. Fond toho využije a řekne jim, že kupóny mají malou hodnotu, nebo jim nakonec nedá nic. Pseudoakcionářům nezbude, než se jich zbavit za nízkou cenu a ještě je rád, že vůbec něco dostal. A majitel fondu je dá na burzu a přes noc se stane miliardářem. Protože jejich cena je samozřejmě několikanásobně vyšší. A v televizi vidí v debatě předsedu vlády dělat se hloupým, smát se a tvářit se jako idiot, mluvit tónem hlasu, který si evidentně dělá z lidí srandu. A mluví o tom, že zákony nejsou potřeba, že to trh sám si všechno udělá... Ve skutečnosti použije stát na to, aby legalizoval a mocensky prosadil reálnou krádež. Na to je mu stát vždycky dobrý.

287014

01.04.2013 13:34

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: oskliva cisla

pietroo 178.?.?.?

Podle Stalinovy vnučky nebyl Stalinův otec Vissarion: "Byl Vissarion pravým Stalinovým otcem? Různí autoři přisuzovali toto otcovství postupně prelátovi, u kterého Stalinova matka nějaký čas pracovala, gruzínskému aristokratovi, jemuž prala prádlo, slavnému ruskému cestovateli Převalskému, který jednou zavítal do Gori a byl podle některých pozorovatelů Stalinovi překvapivě podobný. Podle Stalinovy vnučky byl nejpravděpodobnějším Stalinovým otcem hrabě Egnatašvili. Stalinova matka v jeho rodině uklízela a byla také kojnou hraběcího syna, protože jeho nemocná matka ho kojit nemohla. V každém případě hraběcí rodina mladého Stalina vždy přijímala a podporovala, a když vážně onemocněl, svěřila péči o něho ve městě Rustavi jisté Sofiko. Potomci hraběte nemají žádné pochybnosti: Stalin je dítě z jejich rodiny a jen díky jí mohl začít studovat v církevní škole v Gori a pak v semináři v Tbilisi. Stalin věděl, kdo je jeho pravým otcem, ale uznával Vissarionovo otcovství, aby chránil čest své matky. Alespoň tak to tvrdí Naděžda Stalinová....Podle této Stalinovy vnučky, která se setkala s rodinou Egnatašviliovou, je věc naprosto jasná. Stalin nemohl být Vissarionovým synem. Nemohla pochopit, jak mohou velcí západní historici sdílet názor, že Stalin byl synem ševce Vissariona. Vissarion byl alkoholik a zemřel 1909 při hospodské rvačce. Stalinovi nebyl ještě pět let, když Vissarion od rodiny odešel." (Lilly Marcou: "Stalin, soukromý život" S.12-13.)

287455

02.04.2013 16:28

Padesát stupňů šedi / temnoty

Žena

pietroo 178.?.?.?

má asi více od sebe vzdálen "sen-fantazii" a "uskutečnění, realizaci." Jinými slovy žijí třeba v představách, fantaziích...ale to neznamená, že je chtějí realizovat. Kdyby měly možnost je realizovat tak odpoví "ne". Anebo by to realizovaly jen krátkodobě. A jen jako hru. Já si myslím, že tato vlastnost "ženského mozku" to je jedna z věcí na které musí selhat materialistická představa o lidské přirozenosti, tím i dosavadní představa o principech evolučního vývoje a vlastnostech pohlaví, a materialistická psychologie.
Protože třeba tuto vlastnost "ženského mozku" nemůže principielně vysvětlit. Tato filozofie má tendenci považovat fantazii za "samoúčelnou"...a "samoúčelnou" fantazii interpretuje jen jako důsledek "nemožnosti" se realizovat a má tendenci to úplně eliminovat. Tedy "realizovat to" anebo prohlásit za nemoc. Vlastnosti "ženského mozku" ...tedy že o něčem sní, ale reálně to odmítne, bude mít materialista tendenci vykládat jako nějakou chybu.
Soudobá vládnoucí materialistická filozofie a psychologie, NWO iluminátský pseudofreudismus, tedy chce ženy donutit, aby to "realizovaly". To je jen nutný důsledek podle mne chybné materialistické filozofie, která uznává vlastně jen "vnějšek".

287527

02.04.2013 16:50

Padesát stupňů šedi / temnoty

RE: Žena

pietroo 178.?.?.?

A udělat v hlavách lidí naprostý zmatek. Feminismus-politickou korektnost, které se tváří jako humanismus zkombinovat s kultem násilí. Všechno převrátit, učinit nepřirozeným. Na ženskou se chlap podívat nesmí, to je harašení, musí se dívat třeba na dvojici kluků...

287530

10.04.2013 18:11

Kdo je terorista?

lidstvo zřejmě

pietroo 178.?.?.?

bude muset projít tou fází přelidnění, planeta to nějak přežije a lidstvo už bude po této zkušenosti moudřejší. Elita už elitou není, svět se připravuje na nadvládu Číny.

287964

17.04.2013 09:50

Cizincem ve vlastní zemi

RE: není hlopé měřit práci na hodiny?

pietroo 178.?.?.?

Když jsem bydlel ve Vídni, stará paní 77 let pronajímala v domě několik pokojů. Já jsem bydlel v jednom patře, bydlela tam ještě holka z Grazu, o patro výš bydlel Rakušan. Ten odjel někam na dovolenou. Ale zamknul i co neměl, nikdo neměl klíče od dveří vedoucích na schodiště. V té době jsem tam ani já nebyl. Když jsem přijel, vyprávěla mi majitelka šokovaně a naštvaně, že "Josef zamknul chodbu, musela jsem zavolat sperrdienst, oni ty dveře otevřeli a vyměnili zámek a stálo to 300 euro!" Pak mi "Josef" říkal, že ji tedy vzali pěkně na hůl, že vůbec nemá ponětí co taková věc stojí. Prostě řemeslníci asi viděli starou paní tak ji obrali. Ani nevím jak dlouho ta oprava mohla trvat, čtvrt hodiny?

288237

17.04.2013 10:02

Cizincem ve vlastní zemi

RE: špunt za 4000

pietroo 178.?.?.?

Vtip je v tom, že kdybyste věděl v čem je chyba a sám si třeba koupil tu součástku, tak zase bude dlouho trvat než najdete řemeslníka, který by vám ji namontoval. Protože na tom nemůže trhnout.

288240

16.12.2013 15:03

Havloidé útočí i na Ukrajině

nn

pietroo 195.?.?.?

Sociolog Gabal to je ten žid zvolený do parlamentu za KDU-ČSL? Klidně by mohl hrát v nějaké pohádce čerta, jako režisér bych ho vybral... Zaráží mě jedna věc. CIA se klidně roztahuje z americké ambasády a ukrajinská vláda nic? Jsou podělaní? Proč neřeknou jak je to doopravdy? Proč vůbec dovolí nějakým Schwarzenbergům přístup do Kyjeva? Všude ve východní Evropě se po 1989 dostala k moci totální svoloč. Ukrajinská vláda bude asi chvilku kličkovat a stejně do EU vstoupí. Kdyby byli normální tak žádná jednání o asociační dohodě nemohli ani začít, protože jim bylo jasné jak je to nevýhodné. Mají být jen odbytiště pro Západ a ohrožením pro Rusko.

300825

14.06.2014 10:56

Politické procesy padesátých let

vždy vinní gojové a vždy nevinní židé

pietroo 85.?.?.?

Televizi sleduji minimálně, ale záměrem pořadu jistě je podprahová sugesce v rámci typického sionistického diskurzu současné propagandy: židé jsou vždy nevinní a čistí, ať dělají jakékoliv zločiny, a gojové jsou vždycky vinní, i když se jen brání židovské expanzi a kultuře duševní převrácenosti. Takže Gottwald, který Slanského zabít nechtěl, ale stal se sám obětí výhrůžek sovětských poradců, poslaných Stalinem, je vinný goj a Slánský je svatý. "Hříchy" mají jen gojové a ten největší je antisemitismus. Židé jsou principielně bez hříchu a proto mají rádi "satanismus", Crowleyho myšlení atd.
A dále dvojí metr: v případě "gojů" platí kolektivní vina celého národa. V případě židů samozřejmě ne.
(Jinak dnes zpráva, že včera zahynul syn Davida Rockefellera, když se vracel z oslavy narozenin svého otce, který ve čtvrtek měl 99 let.)

311647

13.10.2014 15:28

Volby do Senátu: Byla to pro mne úžasná zkušenost

tak

pietroo 195.?.?.?

především bylo zjevné, že editor kandidovat nechce, vůbec se do té role nevžil. I oznámení kandidatury oddaloval, i když už o ní bylo rozhodnuto. Lefébristé zjevně nejsou jeho krevní skupinou. Bartoš je v podstatě elitář (nenávidí přímou demokracii, viz články na jeho serveru freeglobe tak před dvěma třemi lety). Akorát mu asi vadí ta konkurence současných elitářů. Když psal článek o plánovaných rozkrádačkách při stavbě dálnice za Zemanovy vlády, tak napsal, že je lepší, když se ty peníze rozkradou a nemá je stát... Lidi považuje za lůzu (viz ty články na freeglobe). Jen když se mu to hodí pro zájmy odesácké oligarchie (obdivuje kmotry), tak se odvolává na národ. Podle něj proti sobě bojují domácí kmotři a mezinárodní židovští kmotři. Ale proč by normálnímu člověku nemělo být skoro jedno jestli ho okrádá mezinárodní Žid nebo český odesák? Proč by měl bojovat za toho odesáka? Teď už zdánlivě dospěl k heslu "ani levice ani pravice, ale národ", ale já nevím co přesně tím myslí, jestli se opravdu někam posunul. Já tady Francovu diktaturu nechci. Tu on zdá se obdivuje stejně jako Hájek. Nechci tady ani Dělnickou stranu, kteří jsou sice národovci... ale němečtí. Pár jsem jich poznal. Ale Bartošovy články o židovské problematice jsou nepochybně geniální.
Co se týká rétorického přednesu, ten se dá překvapivě snadno nacvičit.

319032

05.11.2014 18:12

Soulož do zadku

trošku filozofie

pietroo 85.?.?.?

Tak filozoficky je to inspirováno nám dnes vládnoucím neomarxismem a jeho tezí o "nepotlačování" ("sublimace" sexuality má prý represivní charakter na psychiku)... takže tyhle věci jsou lidmi "potlačovány" a to je špatně... a léčení (osvobození z represe) je nepotlačovat.... A možná je to i "satanistická" snaha vše převrátit, zkarikovat. A odpor ke kráse. Ani se mi tady nechce mluvit o jednom etniku, které produkuje depresivní a perverzní tvorbu a hezké umělecké dílo vytvořit vlastně neumí. Umí jen krásu zkarikovat. Přece si neřekne, že má osobnostní deficit, tak si raději řekne, že je vyvolené. A to rozbíjení, dekadenci si pseudofilozoficky zdůvodní jako uplatňování božího příkazu "nezobrazovat". Nezobrazovat, tedy vytvářet jen karikatury obrazů, fragmenty, rozbíjet řád, myšlení ("obraz" o skutečnosti), ničit umění (krásu, harmonii) "národů" a v tom vidí své poslání... Prostě rozpad "obrazu" je pravda. I postmoderna (Welsch, Marquard) byla inspirována židovským neomarxismem. Tito dva němečtí filozofové považovali vlastně krásu (estetizaci) za totalitu (falšování reality) a křečovitou avantgardu za pravdu.
Jinak já mám různé sex. zkušenosti, slovy Casanovy: "Žil jsem jako filozof."

320380

14.01.2015 19:08

Podivná obálka časopisu Economist

cc

pietroo 85.?.?.?

Článek je o ničem. Mrkněte raději na obálku nového Reflexu. Tam máte iluminátskou pyramidu i s okem... jak ji znázorňuje jakoby ten kluk odebraný v Norsku... Tomu říkám chucpe drzost a výsměch lidem.

325155

13.02.2015 14:42

Problém Moskvy: Jednání s imbecily a vazaly

nn

pietroo 85.?.?.?

To vážně autor článku očekává, že jim Západ odpoví férově?
"Ano, my vás chceme zničit, ovládnout. Neberte si tak naše pokrytecké obviňující žvásty, je to jenom hra. Ano my jsme spustili Majdan a rádi bychom ovládli celou Asii. My víme, že vy Rusové máte už našeho terorizování a ponižování plné zuby. Máte pravdu, jsme hajzli a napravíme se. Raději budeme žít ve světě, kde budeme závislí na vás a na Číně, protože tak je to morálnější." (Tak nevím kdo je tady "imbecil".)

327010

02.03.2015 18:36

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

také nový Respekt

pietroo 85.?.?.?

slibuje na obálce odpověď na otázku kdo u nás šíří prokremelskou propagandu

328115

20.04.2020 18:09

Dobrá správa pre Slovákov: Koronavírus ovplyvňuje genetina

regiony

pietroo 217.?.?.?

Díval jsem se na německou Wikipedii, v Lombardii umírá 35% nakažených. Tedy každý třetí, Emilia Romagna 29%. Piemont 15, ale Benátsko již jen 9.
Zkusil jsem si o víkendu přibližně spočítat Moravu. Vyšlo mi 0,5%. Tím se podobá Slovensku 0,8. Na Moravě přitom prakticky třetina nakažených.
Okres Olomouc nakažených skoro 500, spíš v okolí města, zatím nula... Jinak ve velkých městech Praha, Brno umírají lidé nějak víc.
Čechy samostatně snad 3,5%. Asi jako v Polsku 4%. Německo 3%.
Rakousko procentuálně stejně jako v čr, ale víc nakažených.

378798

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 3

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,20 Kč
Euro
27,33 Kč
Libra
30,26 Kč
Kanadský dolar
17,59 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,26 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,97 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 276,20 Kč
1 unce stříbra
565,94 Kč
Bitcoin
319 049,46 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 470 414