Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Vanguard

Nalezeno 776 příspěveků, 71 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.03.2008 11:06

Hlavní otázka je proč vstoupila Kolumbie do Ekvádoru a proč se připojila i Venezuela?

RE: Tuto staronovou prihodu

Vanguard 62.?.?.?

Pán je komunista? Pokrokový vývoj, zpátečnický lotr...jako bych četl Kojzara. Mimochodem, co si mám představit pod záhadným pojmem "pokrok"?

155922

12.03.2008 18:02

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

RE: Inu, někdo o voze, jiný o koze, tak už to chodí

Vanguard 62.?.?.?

No, on to tak úplně účelově vymyšlený případ není. Něco podobného se stalo v Německu asi před osmi-deseti lety, kdy student hlídající nějakého asi desetiletého kluka (syna bohatého průmyslníka) toho kluka unesl a požadoval výkupné. Chytli ho poměrně vzápětí, nicméně kluka nenašli a student tvrdil, že pochopitelně ví kde je, ale že jim to neřekne dokud ho nedopraví někam do ciziny. Vyšetřující komisař mu tehdy buď mučením pohrozil anebo jej snad skutečně nějak zmáčknul a student nakonec přiznal, že kluk je už mrtvý. Komisař se vzápětí udal a hrozilo mu trestní stíhání a propuštění, nakonec to ale myslím pro něj dopadlo dobře.
Teď si představ tu situaci, jak se zaqchovat, když víš, že ten dotyčný student je jediný, kdo s jistotou ví, kde kluk je, přičemž lze rozumně předpokládat, že pokud se kluk v nějaké dohledné době nenajde, umře třeba hlady. Jak se zachovat?

156380

13.03.2008 10:23

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Vanguard 62.?.?.?

Spiknutí, Jarmilko, spiknutí...

156436

01.04.2008 13:05

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Revoluční období

Vanguard 62.?.?.?

Proboha, myslel jsem, že takovým naivním pokusům už dávno odzvonilo...protestní strany se obvykle rozpadají v okamžiku, kdy se přiblíží splnění svého cíle anebo (to častěji) v okamžiku, kdy musí řešit cokoliv jiného než ten svůj protest.

157767

01.04.2008 15:35

Konec filosofie - začátky demokracie

RE: Revoluční období

Vanguard 62.?.?.?

No, řekněme si to takto: za prvé, já proti americkému radaru nic nemám, takže ani nevidím důvod, proč navrhovat způsob, jak mu zabránit.

Pokud jde o tu hypotetickou stranu, nemám pocit, že by vás spojovalo víc než odpor k radaru. Ten je na levici už ovšem zastoupen víc než dostatečně a na pravici nemá podle mě strana založená v podstatě jen na odporu proti radaru šanci na úspěch. Pokud byste se nechtěli profilovate vlevo/vpravo, tak si opět myslím, že jen odpor proti radaru není natolik silným tématem aby odvedl voliče existujícím stranám, nehledě k tomu, že podobné pokusy se opakují při každých volbách.

Ve věci přímé demokracie už jsem se tady snažil polemizovat s Jarmilou, ovšem při její neochotě poslouchat jakýkoliv oponentní názor to bylo dost marné. Ve stručnosti řečeno, ani zdaleka nepovažuji přímou demokracii za všelék a zkušenosti s jejím využíváním jsou(snad až na vyjímku Švýcarska) spíše rozpačité. Ve stručnosti jde o to, že jadnak naprostá většina lidí je ochotna jít jednou za dva roky k volbám, ovšem pokud by se mělo konat např. pět referend do měsíce, dopadá to obvykle tak, že vlády nad společností se zmocní malá skupinka aktivistů, která je schopna zmobilizovat své stoupence k hlasování. Druhým negativem je fakt, že v referendech (na rozdíl od parlamentního hlasování, kde se často dohodne více či méně rozumný kompromis) vždycky jedna strana prohraje, což při stoupající polarizaci moderních společností může být velmi nežádoucí.

157785

05.04.2008 13:05

Vzpoura generálů

RE: Je nutné odstranit šílence

Vanguard 84.?.?.?

V americké armádě slouží převážně bílí kluci z venkova, jejich procentní zastoupení v armádě značně převyšuje jejich procentní podíl v relevantní populaci. Někde jsem to četl, ale už bohužel nevím kde[pláč]

158284

23.04.2008 10:15

Státní moc si posvítila na mormonskou polygamní sektu

Upřesnění

Vanguard 62.?.?.?

Určitě není pravda, že by monogamii zavedla církev, tím méně katolická. Monogamní byly například už antické Řecko a Řím.

159637

19.05.2008 13:57

Sebevražda mladé dvojice anebo máme další Palachy?

RE: Blokace diskuzí na Novinkách

Vanguard 62.?.?.?

Hm, jak já chápu třetí odstavec, autor chtěl zřejmě říct, že nesouhlas se současným systémem může směřovat i na opačnou stranu, než je naznačeno v článku a že tedy není možné sebevraždu těch dvou nešťastníků automaticky spojovat s nesouhlasem se Systémem tak jak je tady projevuje vetšina diskutujících...

161424

30.05.2008 19:51

Pane prezidente, konejte!

Dotaz

Vanguard 84.?.?.?

Může mi někdo vysvětlit, co je na této slátanině natolik závažného, že si to zaslouží publikaci?

162175

06.06.2008 17:43

Aktuálně z nenasili.cz

RE: Milí přátelé, jsem smutný, vyprázdněný

Vanguard 84.?.?.?

[chechtot]

162654

09.06.2008 15:00

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: Odoláva Lisabonská zmluva voči európskym tlakom katolíckej cirkvi ?

Vanguard 84.?.?.?

Nech se vyšetřit, tohle může být nebezpečné.

162841

09.06.2008 18:45

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: Odoláva Lisabonská zmluva voči európskym tlakom katolíckej cirkvi ?

Vanguard 84.?.?.?

Jasně, jsem tajný kardinál jmenovaný rozhodnutím papeže Benedikta XVI. "in pectore". Zároveň jsem tajný generál jezuitů.

Moje chvíle nadejde, až začne poslední křížová výprava, tehdy se osobně postavím do čela křižáckých vojsk a povedu útok na Mekku.

162863

09.06.2008 18:27

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: Odoláva Lisabonská zmluva voči európskym tlakom katolíckej cirkvi ?

Vanguard 84.?.?.?

A že jsi paranoik neznamená, že po tobě nejdou [mrknutí jedním okem]

162864

09.06.2008 19:06

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: ŽÁDNÝ PEDOFIL ANTONÍN NOVÁK NEEXISTUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vanguard 84.?.?.?

Ty se nech taky vyšetřit.

162867

10.06.2008 19:36

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: Odoláva Lisabonská zmluva voči európskym tlakom katolíckej cirkvi ?

Vanguard 84.?.?.?

Ano, jsem katolík, a proto vím, že to co píšeš jsou naprosté nesmysly.

162938

10.06.2008 21:04

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

RE: Odoláva Lisabonská zmluva voči európskym tlakom katolíckej cirkvi ?

Vanguard 84.?.?.?

to snad ne [velký smích]

162948

13.06.2008 11:25

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: ...

Vanguard 84.?.?.?

Hm, a kdo to porazil Araby v každé válce?

163122

15.06.2008 09:41

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: ...

Vanguard 62.?.?.?

Hm, a kdo ty zbraně držel v ruce?

163213

15.06.2008 10:41

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: ...

Vanguard 62.?.?.?

Citáty z koránu, první číslo označuje súru, druhé verš. Prosím o vysvětlení.

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!
4: 89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky.
4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
9:30 A říkají židé: "´Uzajr je syn Boží!" a říkají křesťané: "Mesiáš je syn Boží!" A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
9:41 Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.
9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.

163214

15.06.2008 10:20

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím

Vanguard 62.?.?.?

Fantasta je velmi slabé slovo, Jarmilko...

163215

15.06.2008 21:22

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Korán versus Talmud...

Vanguard 84.?.?.?

Aha, takže muslimové dobyli během sta let po Mohamedově smrti celý Egypt, Sýrii, severní Afriku, Mezopotámii a Pyrenejský poloostrov v rámci sebeobrany? To je velmi neortodoxní výklad...čím muslimům hrozilo vizigótské království ve Španělsku, že je museli dobýt a zničit? Jak ohrožovalo muslimy království Franků, která se zachránilo až díky Karlu Martelovi a bitvě u Poitiers? Muslimská násilná expanze trvala tisíc let, až do konce 17. století, kdy byli Turci poraženi u Vídně.

Pokud jde o ty citáty, nic z Talmudu uvádět nebudu. Vy jste tady začal operovat koránem s tím, že je to samé volání po milosrdenství; já jsem prokázal opak. Talmud s tím nemá nic společného-já jsem jen vyvrátil vaše nesmyslné tvrzení ohledně koránu.

163253

15.06.2008 21:41

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: ...

Vanguard 84.?.?.?

Arabům dodávali zbraně zase Britové, a nebylo jim to nic platné. V dalších válkách Arabům dodával zbraně komunistický blok, a nebylo jim to nic platné. Sovětští piloti prý dokonce v yomkipurské válce létali na syrských strojích...

163254

26.06.2008 18:38

Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a…kdo bude další?

RE: Jakuba Šimánka VELMI PRAVDĚPODOBNĚ zavraždila CIA

Vanguard 62.?.?.?

Můžeš mi vysvětlit, co má toto seřazení jistě nezpochybnitelných faktů dokazovat?

163989

26.06.2008 19:24

Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf a…kdo bude další?

RE: Máme na vůbec na výběr?

Vanguard 62.?.?.?

"To se ti stane vždy, když půjdeš volit. Tak je to dnes uspořádáno, je to bezvládí zvané „demokracie“. Lidé jsou za voličské voly. Skutečná vláda probíhá jinudy. To co vypadá jako vláda je jen divadlo."
Jaké vidíš řešení jiné než demokracii?

163990

09.07.2008 11:07

Panenko Mária, oni to fakt podepsali

RE: Prosím, neházejte kamením...

Vanguard 62.?.?.?

To je všeobecně známo komu? Já o tom slyším popvé, a to se o historii velmi zajímám...můžete uvést nějaký relevatní odkaz?

164937

09.07.2008 11:04

Panenko Mária, oni to fakt podepsali

RE: Koho budou vítat se skřípěním zubů naše děti?

Vanguard 62.?.?.?

Američané neodešli z Filipín? to je pro mě novinka...

164938

10.07.2008 08:28

Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám k obvinění ze strany Ligy proti antisemitismu

"Pokud jsou Protokoly podvod, proč tak hrozně Židům vadí?"

Vanguard 62.?.?.?

To je ale jodně hloupá otázka...pokud by o vás někdo sepsal pamflet, že se chystáte zmocnit vlády nad světema že za tím účelem provokujete války, hladomory a obětujete malé křesťasnké děti, vám by to nevadilo?

165022

Omluva za překlepy...správně mělo být "To je ale hodně hloupá otázka...pokud by o vás někdo sepsal pamflet, že se chystáte zmocnit vlády nad světem a že za tím účelem provokujete války, hladomory a obětujete malé křesťanské děti, vám by ot nevadilo?"

165023

Madam, používáte typický demagogický postup: vyvracíte to, co jsem nikdy neřekl...zkuste se uklidnit, přečtěte si dvakrát co jsem napsal a zkuste napsat nový příspěvek, oK?

165037

11.07.2008 09:49

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Vyborny...

Vanguard 62.?.?.?

Jako tah na politické zviditelnění určit ano, z pávního hlediska naprostý blábol. Pokud to stihnu, napíšu k tou o víkendu víc.

165156

11.07.2008 15:24

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Hromadné trestní oznámení

Vanguard 62.?.?.?

Pokud myslíte class action, to je něco úplně jiného.

165198

11.07.2008 16:13

Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

RE: Mladý komunista

Vanguard 62.?.?.?

Zrovna na těchto stránkách tato připomínka sedí...sem pokud člověk píše názory, které se neshodují s místními, už je agent Mossadu anebo sionistický zaprodanec...

165204

12.07.2008 10:55

Informační mail z Ne základnám 10.7.

Úspěšná???

Vanguard 84.?.?.?

Pokud Ne základnám tvrdí, že proti radaru je 70 % obyvatelstva, a pokud zároveň považují za úspěšnou demonstraci proti podpisu smlouvy o radaru, které se zúčastnily 3 000 lidí ( toho nemálo bolševiků z KSM, kteří jsou v podstatě proti všemu), tak by mě zajímalo, jak by si představovali neúspěch...

165243

12.07.2008 14:03

Informační mail z Ne základnám 10.7.

RE: Úspěšná???

Vanguard 84.?.?.?

Ok, beru. Pokud je tedy podle průzkumů proti radaru 70 % obyvatel a hlavní protiradarová inicativa svolá v den podpisu smlouvy o radaru demonstraci, na kterou přijdou 3000 lidí, dá se to považovat za úspěch? Podle mě je to naprostý debakl...

165247

13.07.2008 14:52

Informační mail z Ne základnám 10.7.

RE: Úspěšná???

Vanguard 84.?.?.?

Jak to souvisí s mou otázkou?

165296

15.07.2008 19:03

Ano, Írán bude napaden

Sázka

Vanguard 62.?.?.?

Už jsem to nabízel, a nabízím to znovu: sázím půl litru domácí slivovice proti půl litru piva, že volby v listopadu 2008 proběhnou v USA bez problémů, podle plánu.

165462

17.07.2008 16:39

Proč jsem jediný, kdo podal trestní oznámení na Schwarzenberga?

RE: Raději pár Amíků s radarem, než Putina s armádou.

Vanguard 62.?.?.?

Ad 1: jednání proti vůli většiny obyvatel, nadto zjišťované pochybnými průzkumy veřejného mínění nnení nic, za co byl měl být politik trestán politïcky, a tím méně kriminalizován. Politik není vázán průzkumy veřejného mínění (ačkoliv si Jiří Paroubek myslí opak, když se mu to hodí) a naopak by měl být schopen jít i proti většinovému názoru, pokud je přesvědčen, že ten jeho menšinový je správný. Chamberlain v roce 1938 v souladu s názorem většiny obyvatel Británie obětoval demokratické Československo výměnou za pochyný mír, který stejně nevydržel ani rok...řekl byste, že jednal správně jen proto, že jednal v souladu s názorem většiny obyvatel Británie? Kennedy kdysi řekl něco v tom smyslu, že úkolem politika není papouškovat názory veřejného mínění, ale prosazovat politiku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
ad 2 a 3. to jsou proklamace, na které může mít každý odlišný názor; já si například nemyslím, že by radar narušoval strategickou rovnováhu ani nevidím v uzavření smlouvy s dvouletou výpovědní dobou podřízení ČR USA.

165579

17.07.2008 21:06

Proč jsem jediný, kdo podal trestní oznámení na Schwarzenberga?

RE: Raději pár Amíků s radarem, než Putina s armádou.

Vanguard 62.?.?.?

No jo, ale on se tak nezachoval proto, že by myslel na vývoj radäru (zase ten radar[smích]), ale proto, že si myslel, že tím Hitlerovy územní požadavky skončí (jak mu Hitler sliboval). Ten pokrok ve vývoji radaru byl takovým nezamýšleným důsledek jednání, řekl bych...

Pokud jde o tu Francii, válka by se asi vyvíjela jinak, ale pro nás by v závěru asi dopadla hůř...dost pochybuju, že by i po vítězné válce došlo k obnovení Československa jako v roce 1945...Hitler by se asi udržel, protektorát by se sice formálně zrušil, ale faktická neživotnost Česka bez Sudet by přetrvala...všechno zlé je k něčemu dobré.

165593

22.07.2008 00:25

Půl milionu rakví?

RE: Stanné právo

Vanguard 84.?.?.?

Já jsem myslel (a V. Stwora prorokoval), že žádné volby nebudou...

165841

21.07.2008 23:39

Příběh o občanské neposlušnosti ve městě Ni’lin, který média ignorovala

RE: No vida prvni vlastovka o teto vesnici v ceskych mediich.

Vanguard 84.?.?.?

Pochopitelně že není, je to spiknutí, jak jinak...

165842

22.07.2008 17:38

Čunek vrací úder

RE: zámek Orlík

Vanguard 62.?.?.?

Na ten nesmysl jste přišel kde? Nějaký odkaz, důkaz?

165881

22.07.2008 17:43

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Vanguard 62.?.?.?

Ten výrok je pravdivý, pradědeček (nebo prapradědeček) dnešního ministra ho pronesl na českém zemském sněmu někdy koncem 19. století. Úplně zněl nějak takto (bez záruky za doslovnou přesnost): "Mezi husity bylo na počátku onoho hnutí mnoho charakterů ctihodných, avšak husité bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů."

Ale i kdyby...je snad povinností každého Čecha obdivovat husity? CO je špatného na tom, když má někdo na husity (katolíky, komunisty, nacionalisty, vlastence, odbojáře...) názor odlišný od názoru většiny?

165882

23.07.2008 10:37

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Vanguard 62.?.?.?

To je snůška nesmyslů vyčtených z komunistických učebnic dějepisu. Za prvé, Schwarzenbergové přišli do Čech okolo roku 1660, tedy 40 let po Bílé Hoře a připisovat jim cokoliv co se dělo za třicetileté války je nesmysl. Za druhé, katolická šlechta nekonala genocidu proti českému národu, už proto ne, že spousta příslušníků katolické šlechyt byli Češi (ať už jde o habsburské místodržící vyhozené z okna, kteří měli typicky "německé" jména Vilém Slavata z Chlumu a z Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic anebo o nejvyššího kancléře Zdeňka Popela z Lobkovic). Nikdo se nesnažil o vymazání českého národa-proč by to ti šlechtici dělali, kdo by na ně makal? Rekatolizace se týkala pouze víry poddaných, ať už to byli Češi anebo Němci, s národností neměla nic společného. Násilné obracení na víru, jen s opačným znaménkem se dělo i v protestanských zemích vůči katolíkům, například v Anglii.

165922

23.07.2008 10:44

Čunek vrací úder

RE: Kradl....?

Vanguard 62.?.?.?

Schwarzenbergové přišli do Čech 40 let po Bílé Hoře...

165923

23.07.2008 14:50

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Vanguard 62.?.?.?

Tak na toto nelze reagovat....spiknutí je vždy a všude...

165940

24.07.2008 10:15

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Vanguard 62.?.?.?

Ale za to mohla třicetiletá válka jako celek, která Čechy (ne už tak moc Moravu) strašně postihla. Jak jsem psal, šlechat (katolická ani protestantská) rozhodně neměla zájem na vyvražďování svých poddaných.

165990

24.07.2008 14:10

Čunek vrací úder

RE: a co takhle zájem vyvraždit cizí poddané?

Vanguard 62.?.?.?

Husitské kostely nenajdete z jednoho prostého důvodu: husité žádné kostely nestavěli, ale pouze bořili (například katedrálu na Zbraslavi, ze které nezůstalo vůbec nic). Hustiských písemností je pak víc než dost; doporučuju přečíst knížku Petra Čorneje Ze zpráv a kronik doby husitské anebo V. díl Velkých dějin zemí koruny české od téhož autora, který se husitství dlouhodobě věnuje.

166014

24.07.2008 17:22

Vietnamci žerou psy

RE: Košer zabíjení

Vanguard 62.?.?.?

Máte předpokládám stejný názor ("chmurný, barbarským, necivilizovaný a nevkusný relikt starověku") i na tzv. halal porážky praktikované muslimy, které je s košer porážením prakticky shodné? A navíc, vzhledem k počtu muslimů ve srovnání s počtem židů podstatně rozšířenější...

166027

24.07.2008 17:27

Vietnamci žerou psy

RE: Košer zabíjení

Vanguard 62.?.?.?

Mají v podstatě stejný postup jako židé...ale protože jsou to Arabové, nehodí se to tady psát[smích]

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_and_Jewish_di...

166029

24.07.2008 17:50

Vietnamci žerou psy

RE: Košer zabíjení

Vanguard 62.?.?.?

A kolik je ve světě ortodoxních židů a kolik fundamentalistických muslimů? Pokud srovnáme absolutní čísla, muslimové zřejmě takto krutě zabíjejí nesrovnatelně víc zvířat...

166032

01.08.2008 12:15

Sarkozy přešil de Gaullovu ústavu

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

Nevím jak vás, ale mě doma učili, že posmívat se někomu kvůli tělesnému vzhledu anebo jménu může jen ubožák...

166556

01.08.2008 18:52

Sarkozy přešil de Gaullovu ústavu

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

Označení skřet pro menšího člověka nepovažujete za urážku?

166576

01.08.2008 19:44

Sarkozy přešil de Gaullovu ústavu

RE: Zastavate se kreatury.Proč?

Vanguard 62.?.?.?

no comment

166577

01.08.2008 19:00

Sarkozy přešil de Gaullovu ústavu

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

O tom, že je Maďar jsem nikdy nepochyboval.

166578

03.08.2008 11:07

O lepivých melodiích

RE: Z Svěrák - radar v Brdech

Vanguard 84.?.?.?

Mám tomu rozumět tak, že každým, kdo souhlasí s radarem, to nedělá proto, že si myslí, že je to pteřba pro ČR dobře, ale proto, že je zaprodanec režimu, případně Američanů?

166699

03.08.2008 19:43

O lepivých melodiích

RE: Z Svěrák - radar v Brdech

Vanguard 84.?.?.?

Jasný názor, soudruhu...kdo nejde s vámi, jde proti vám.

166747

04.08.2008 12:14

O lepivých melodiích

RE: Z Svěrák - radar v Brdech

Vanguard 62.?.?.?

[chechtot]

166818

07.08.2008 11:35

Gaza nepotřebuje pomoc – má zemní plyn za 2 biliony liber

Genocida a holocaust???

Vanguard 62.?.?.?

Tak to ale ti Izraelci moc schopní nejsou, když po šedesáti letech genocidy vzrostl počet Palestinců z cca 1,5 milionu v roce 1945 na dnešních asi deset milionů...

167274

08.08.2008 08:41

Gaza nepotřebuje pomoc – má zemní plyn za 2 biliony liber

RE: Genocida a holocaust???

Vanguard 84.?.?.?

No, dost těžko se mluví o genocidě u národa, jehož počet během té "genocidy" vzrostl osminásobně...

167348

08.08.2008 08:37

Gaza nepotřebuje pomoc – má zemní plyn za 2 biliony liber

RE: Genocida a holocaust???

Vanguard 84.?.?.?

Nejsem sionista, ale používám zdravý rozum. Čím šířím rasovou nenávist, když připomenu prostý fakt: během šedesáti let "genocidy" vzrostl počet Palestinců osminásobně. Můžeš mi ty bojovníku proti sionismu a nenávisti vysvělit?

167349

11.08.2008 16:32

Odsouzení Salima Hamdana

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

Pokud má NSA takovou moc, proč nezabránila publikaci toho článku? Proč už dávno není zavřený Zvědavec a všechny ostatní nepohodlné servery, případně proč nejsou autoři na ně přispívající vydíráni a zlomeni, případně (pokud jsou nevydíratelní a nezlomitelní) proč je nepřejelo nesvítící auto v temné uličce anebo proč se nestali obětí nevysvětlené vraždy?

167732

11.08.2008 17:36

Odsouzení Salima Hamdana

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

Tak to je ovšem zcela logické vysvětlení.

167739

11.08.2008 18:10

Odsouzení Salima Hamdana

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

Zrušení internetu je blábol: společnost by se vrátila o padesát let zpátky. O trestním oznámení vím, ale jak to souvisí se všemocnou NSA, případně jinými tajnými službami? Ty přece trestní opatření nepotřebují, ne?

167745

12.08.2008 17:31

Washington svou chybou riskuje atomový konflikt

RE: Tak kdy budem protestovat proti Rusku, co takhle nejakou retezovou hladovku

Vanguard 62.?.?.?

Z té trojice...kdo je 50 let obětí? Snad ne Rusko...

167831

13.08.2008 13:03

Lidský řetěz

Výborně

Vanguard 62.?.?.?

Pevně doufám, že tato akce skončí stejným fiaskem jako ta "hladovka" a demonstrace na Václaváku v den podpisu smlouvy o radaru.

Mimochodem, nechápu, kde ti "hladovkáři" berou tu drzost brát si do huby Palacha...to co udělal on je s jejich sebepropagační komedií pro kamery naprosto nesrovnatelné.

167900

13.08.2008 17:01

Lidský řetěz

RE: Výborně

Vanguard 62.?.?.?

Mě vadí spojování Plachovy absolutní oběti (pokud tak vzletně můžu nazvat to co udělal) s trapnou polohladovkou Tamáše a toho druhého agitátora. Jinak ať si protestují, jak jsem napsal, ty jejich akce končí fiaskem.

167939

13.08.2008 17:44

Lidský řetěz

RE: Výborně

Vanguard 62.?.?.?

Ale já nehledám lidi se stejně zdeformovaným myšlením, já (zjevně na rozdíl od vás, který hledáte jen jeden zdroj informací) chodím na všechny možné servery podbné Zvědavci a občas přispěju svou troškou do diskuse. Mimochodem, vaše směšné a ubohé narážky na můj "židovský původ" (jak říkali bolševici) jsou jednak trapné a jednak zcela mimo mísu.

167940

13.08.2008 18:23

Lidský řetěz

RE: Výborně

Vanguard 62.?.?.?

Jsem pro radar, byl jsem pro válku v Íráku (ale nesouhlasím s postupem Američanů po svržení Saddáma), nejsem pro válku v Íránu. Svoje důvody si nechám pro sebe, vy mě tady nebudete kádrovat.

167945

14.08.2008 09:53

Lidský řetěz

RE: Výborně

Vanguard 62.?.?.?

Myslíte, že ty kdo jsou proti radaru zajímají nějací občané? pche! [chechtot]

168005

21.08.2008 11:59

Před 40 lety...

Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Vstávají mi vlasy hrůzou, kdykoliv slyším nějaké řeči o slovanské vzájemnosti, slovanské krvi a podobně.
Nebezpečnost a nesmyslnost panslavismu jako zakukleného panrusismu poznal už K. H. Borovský před 160 lety. Je s podivem, že se dodnes najdou blouznivci, kteří tvrdí, že díky tomu, že naši předkové žili s předky dnešních Rusů někdy před 1500 lety společně, máme dnes k sobě nějaké zvláštní vazby. Co má dnešní Čech společného s průměrným Rusem nebo Bulharem? Vůbec nic, anebo, přesněji řečeno, mnohem míň než s průměrným Němcem anebo Rakušanem. Ostatně, pokud nebudeme počítat Slováky, jsou Čechům geneticky nejbližším národem (nebo spíš etnikem) sudetští Němci. Zeptejte se nakonec Poláků na to, co si myslí o Rusech, jestli je považují za svoje slovanské bratry...
Navíc, podle některých výzkumů (které dnes podporují i genetické informace) bylo ono stěhování národů v 6.-7. století daleko víc stěhováním elit než stěhováním celých etnik-proces měl probíhat tak, že nově příchozí vládnoucí vrstva dala usedlému lidu své jméno a někdy i jazyk, ale během relativně krátké doby se asimilovala a přizpůsobila. Nejlepší případ toho je asi právě v Rusku, kde se původně vikingští Rurikovci asimilovali asi během tří generací, ale Rusku (původ slova "Rus" je mimochodem taky germánský) vládli až do konce 16. století. Totéž se stalo v Bulharsku (chán Asparuch) anebo ve Francii (příchod Franků a jejich splynutí s galsko-románským obyvatelstvem).
Jsem pochopitelně dalek toho tvrdit, že Češi jsou vlastně Keltové, to je zase druhý nesmysl, ale myslím, že pro chování lidí je mnohem více určující jejich kultura (jak ji definoval Fukuyama-západní, slovanskoortdoxní, islámská apod.) než jejich etnický původ.
Můj názor je, že od Ruska se musíme držet co nejdál a výstřelky toho zastydlého slavjanofila na Hradě, spolu s postoji ČSSD považuju za největší nebezpečí v současné české politice.

168554

21.08.2008 14:54

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Pokud jde o tu kulturu/etnicitu, já myslím, že kultura hraje větší roli. DObře je to myslím vidět v Jugoslávii, kde Srbové, Chorvati a Bosňáci jsou v podstatě jeden národ, lišící se pouze vyznáním a písmem. Společný etnický základ byl ovšem v tom, že se za války všichni chovali jako prasata.
Pokud jde o slavjanofila na Hradě, já mám pocit, že on si programově vyhledává kontroverzní témata, kde se sice odlišuje od názorů establishmentu, ale souzní s většinovým postojem ve společnosti. Sem tam něco plácne o ekologii anebo EU a malý český člověk uznale pokývá hlavou a řekne: "Hele mámo, ten Klaus to těm ekofašistům/eurobyrokratům zase nandal."
Jinak, politika není nic jiného než prosazování skupinových zájmů a rozdělování moci a sfér vlivu...to její princip od počátku věků.

168576

21.08.2008 15:01

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Držet se dál od Ruska politicky a snažit se omezovat jeho vliv na teritoriu, které Rusko považuje za vlastní. Ropu od nich brát, ale zároveň intenzivně hledat alternativy.
O utrpení Rusů pod chazarskou nadvládou nic nevím, to jsou antisemitské žvásty. Rusové jako vládci ostatně taky nebyli beránci, stačí se zaptat Poláků.
Rusové nás sice osvodili od Němců, ale ne pro naše krásné oči, ale proto, aby rozšířili svou sféru vlivu. To je sice legitimní postup, ale nenuťe mě je kvůli tomu ještě po šedesáti letech milovat. Lituji obyčejných ruských lidí, protože ti ve dvacátém století opravdu neskutečně trpěli, ale není to pro mě důvod k tomu, abych se cítil Slovanem anebo fandil ruské vládě.
Jinak, SSSR jsem se zaprodali sami, začal s tím už Beneš za války a pokračovaly všechny strany po válce. O západu nemůže být řeči, režim v Československu se na Jaltě vůbec neřešil, tam se rozdělovaly sféry vlivu v poražených státech, což Československo nebylo.

168577

21.08.2008 15:02

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

OPRAVA: "Držet se dál od Ruska politicky a snažit se omezovat jeho vliv na teritoriu, které Rusko považuje za vlastní-tedy v bývalém sovětském bloku."

168578

21.08.2008 15:21

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

OK, antijudaistické žvásty. Všechny jsména znám, vím i o jejich etnickém původu, ale na rozdíl od vás si nemyslím, že člověk vraždí proto, že je žid, Polák, Čech nebo Rus, ale proto, že je to vrah.
Negativní postoj Poláků k Rusům je mnohem starší, začáná už ve středověku a plynule pokračuje přes dělení Polskä, brutální potlačení protiruského povstání v roce 1863 a následná násilná rusifikace, spoluokupace Polska Německem a Sovětským svazem v ro ce 1939...tam je toho mnohem víc.

S Jaltou jsem to přepískl konkrétně v čem?

168582

21.08.2008 15:35

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Protože jim to jejich velitelé zakázali a ČNR byla zbabělá požádat je o pomoc...
To nemělo souvislost s rozdělením sfér vlivu, ale s demarkačními pásmy mezi armádami, aby se nepostřílely při vzájemném kontaktu. Kdyby si skutečně takto chtěli rozdělovat sféry vlivu, nevstoupily by americké jednotky do Československa vůbec, ne? V Rakousku taky byli Rusové i Američané, a nedopadli tak jako my. ROk 1948 je bohužel z 90 % vina českého národa.

168590

21.08.2008 15:45

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Tak na Beneše máme stejný názor, kupodivu[smích]

168594

21.08.2008 15:46

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev není voda!

Vanguard 62.?.?.?

Ale okupace skončila v roce 1945, ne?

168595

21.08.2008 15:56

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 62.?.?.?

Sakra, dostal jste mě...to mě ve Vatikánu nepochválí [chechtot]

168599

22.08.2008 07:39

Kam kráčí český film?

Protektorátní filmy

Vanguard 84.?.?.?

Pokud jde o protektorátní filmy, byl bych s hodnocením trošku opatrnější. Je pravda, že se jich natočilo hodně, ale nacisté jejich tvorbu vědomě podporovali podle známé zásady "chléb a hry." Taky nejde srovnávat doba, kdy byl byl v podstatě jedinou zábavou svého druhu s dnešní dobou televize, internetu, volného cestování a spousty jiných zábav. No, a kvalita? Jistě je mezi těmi 114 několik velmi dobrých, ale ve většině šlo o sentimentální romantické kýče typu jak chudé děvče ke štěstí přišlo. Dneska je jich podle mého soukromého odhadu koukatelných tak maximálně dvacet pět až třicet.

168648

22.08.2008 07:47

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 84.?.?.?

Kolik žije v Etiopii a SOmálsku katolíků? V Etiopii podle Wikipedie 0,9 %. O Somálsku jsem údaje nenašel, ale o moc víc jich nebude. Dávat katolické církvi vinu za hladomory v těchto zemích je příznakem značné zaslepenosti.
Pokud jde o Prahu, i kdyby byla chobotnice na Letné, Klementinum by zůstalo Národní knihovně jako prostor pro staré sbírky a kulturní akce.

168650

22.08.2008 07:55

Před 40 lety...

RE: přesně tak jak píšete až na posledních šest řádků

Vanguard 84.?.?.?

Zato leze vší silou do prdele Moskvy...skvělá volba, opravdu.

168651

22.08.2008 17:17

Před 40 lety...

RE: přesně tak jak píšete až na posledních šest řádků

Vanguard 62.?.?.?

Projevy na státní návštěvě v Moskvě v ruštině?

168695

23.08.2008 10:18

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vanguard 84.?.?.?

Po mostech se šlape...podobné blouznivé sny měl už Beneš za války a po válce, a všichni víme, jak to dopadlo. Od Ruska se musíme držet co nejdál.

168755

26.08.2008 18:13

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: Pokud Putin zautoci...

Vanguard 62.?.?.?

"rusko neusiluje a nikdy neusilovalo o podrobeni sveta. oni se bodou jedine branit."[chechtot] [chechtot] [chechtot]

Tedy, tady se člověk dozví různé bludy, ale toto je jeden z nejvydařejších...Ruko neusiluje a nikdy neusilovalo o ovládnutí světa, jo? Tak to se z malého knížectví okolo Moskvy stalo největším státem na světa asi nějakým nedopatřením, že jo?

169089

27.08.2008 10:30

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: Pokud Putin zautoci...

Vanguard 62.?.?.?

FC napsal naprostý blud o Rusku, na který jsem reagoval. O USA není řeči, i když ty jsou expanzivní taky, pochopitelně.

169176

27.08.2008 10:38

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: A to je presne ten duvod, proc jsem pro radar

Vanguard 62.?.?.?

Rozdělení světa do bloků existuje, ať se nám to líbí nebo ne. Já osobně budu miliókrát radši v bloku vedeném USA, přes všechny jeho nedostatky, než v bloku vedeném Ruskem. Vy ne?

PS: A nepište nic o neutralitě, jednotném světě, odzbrojení a podobně. Vycházejte z toho, jaký svět dnes existuje a jaká je šance státu jako je ČR tento stav změnit.

169178

27.08.2008 10:46

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: .

Vanguard 62.?.?.?

V seriálu Návštěvníci bylo naznačeno, že v roce 2484 bude existovat jedna celosvětová vláda. Nebylo sice uvedeno, zda bude v područí sionistů či nikoliv, ale vy s tím jistě nějak poradíte...

169180

27.08.2008 12:15

Vzpurné Rusko uznalo nezávislost rebelských oblastí Západu navzdory

RE: Gruzínská vlajka

Vanguard 62.?.?.?

Prde, jsi jednička...nikdo z diskutujících nedokáže vymýšlet tak provázané spiklenecké teorie jako ty. Jen si nejsem jistý, jestli to myslíš vážně, nebo si z nás všech děláš srandu...v poslední době se přikládním spíš k druhé verzi, tento příspěvek je geniální [smích]

169195

28.08.2008 06:56

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: ...

Vanguard 84.?.?.?

Pokud jde o Manhattan, jednak jde o pověst vyskytující se v různých obdobách už od antiky a jednak Manhattan kupovali Holanďané, ne (anglo) Američané.

169265

28.08.2008 14:11

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: ...

Vanguard 84.?.?.?

Já jsem reagoval jen na tu drobnost s kupován Manhattanu, ne na celý příspěvek. Myslím ale dál, že je to pověst, něco podobného se opravdu zachovalo už ve starořeckých bájích. Pokud napíšete, že na horu Říp vystoupil Krok a já vás opravím že ne, že to byl Praotec Čech, neznamená to přece, že té pověsti věřím, ale jen opravuju vaše podání tak, aby odpovídalo obecně uznávanému podání.
Pokud jde o zvěrstva na původních obyvatelích, dopuštěli se jich dobyvatelé na celém světě. Španělé se dopuštělo zvěrstev na Aztécích, kteří kteří jen cca tři sta let před příchode Španělů brutálně zotročili původní obyvatelstvo MExika a ještě v době španělské invaze obětovali ročně desetitisíce lidí tím, že jim zaživa vyrvali srdce z těla. Postup Rusů při dobývání Novgorodu Ivanem Hrozným v 16. století anebo při dobývání Kavkazu ve století 19. nebyl o nic útlocitnější.
Stejně tak porušování uzavřených dohod snad proboha není nic, na co by měli monopol bílí osadnici z Ameriky, ne?
Lidi jsou prostě v podstatě všude stejní, ale přes všechny nedostatky je západní civilizace nejlepší z existujících variant.

169302

28.08.2008 14:13

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: ...

Vanguard 84.?.?.?

A podobných věcí se dopuštěli jen Anglosasové, nebo je dělali i Španělé v Latinské Americe, Rusové na Kavkazu, Aztékové v Mexiku, Turci na Balkáně a v podstatě každý velký expanzivní národ v celých dějinách lidstva?

169303

28.08.2008 14:18

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: A to je presne ten duvod, proc jsem pro radar

Vanguard 84.?.?.?

Neříkám nespolupracovat, ostatně na ruskou ropu jsme bohužel do značné míry odkázaní. Ale v zásadních otázkách se rozhodně klonit na západní stranu...a nedělejme si iluze, Evropa bez USA je pro Ruskou malina.

No, a pokud jde o podporování Hitera: USA s Německem (a snad i s CCCP) obchodovaly, stejně jako Československo. Znamená to snad, že Hitlera podporovalo i masarykovsko-benešovské Československo, když Německo bylo největším (nebo druhým největším) obchodním partnerem první republiky po celou dobu její existence?

169305

05.09.2008 16:16

Zajímavé pasáže Lisabonské smlouvy

RE: Trocha PESIMISMU na závěr

Vanguard 62.?.?.?

Co to je za bolševické lži? Nebudu se vyjadřovat k nesmyslným teoriím o ekonomickém fungování komunismu, ale o masových demonstracích v USA k "přestoupení na komunismus", které byly potlačeny střelbou do lidí slyším opravdu poprvé...nějaké zdroje, mimo vlastní fantazie?

169950

08.09.2008 14:25

Radnice použila protiteroristický zákon ke sledování popelářů

RE: Pokud vím

Vanguard 62.?.?.?

Úplatek protislužbou nebrat [chechtot]

Jinak souhlasím, že je to dost šílené...

170127

08.09.2008 15:59

Jste připraveni na jadernou válku?

RE: Mayovia

Vanguard 62.?.?.?

A co na to Nostradamus a slepý mládenec ze Starých pověstí českých?

170132

09.09.2008 20:32

Topolánek jako druhý Viktor „Čistič“?

RE: ODS je jedina strana, kterou jsem kdy volil

Vanguard 62.?.?.?

No, jak říká můj kamarád, s jehož názorem víceméně souhlasím: "je to jedna banda, kradli a budou krást skoro všichni. Pro mě je nejdůležitější, abych měl co nejnižší daně a podle toho volím."

170220

10.09.2008 09:58

Topolánek jako druhý Viktor „Čistič“?

RE: ODS je jedina strana, kterou jsem kdy volil

Vanguard 62.?.?.?

Odvolávat se v české politice na přesvědčení a na zásady? [chechtot]

170250

10.09.2008 17:16

Topolánek jako druhý Viktor „Čistič“?

RE: ODS je jedina strana, kterou jsem kdy volil

Vanguard 62.?.?.?

Ale já jsem psal konkrétně o české politice, ne o životě obecně a vůbec, všude na světě, ráčil-li jste si všimnout...

170266

12.09.2008 12:22

Dočasné zpomalení trvalého pádu

RE: dokončení analýzy ...

Vanguard 62.?.?.?

Takové pěkné spiknutí to je, a vy tady obtěžujete s nějakou realitou...nestydíte se?

170415

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

45

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 92 čtenářů částkou 15 626 korun, což je 45 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 0

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 12

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 8

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Měnové kurzy

USD
23,06 Kč
Euro
27,22 Kč
Libra
30,14 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
16,41 Kč
Švýcarský frank
25,41 Kč
100 japonských jenů
22,02 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 969,77 Kč
1 unce stříbra
567,89 Kč
Bitcoin
299 368,92 Kč

Poslední aktualizace: 23.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 284 857