Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané HHBB

Nalezeno 1036 příspěveků, 119 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

22.10.2009 21:11

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Ale jak se prokryndapána odvěků zneužívá takový obyčejný človíček aboridžin[zmaten]

Jinak něco najdeš v tomto vlákně (mirdovy a svoje kusy už vynechej).

A loučím slovy sympatického ve všem namočeného blba, co ho snad lidstvo chce následovat:
>že je to asi tak všechno, co bych na závěr této debaty chtěl říci...
[smích]

203012

22.10.2009 18:20

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

>Když o diskutovaném předmětu nevím, to ještě neznamená, že ono diskutované nebezpečí neexistuje.
=
Satan dokáže lidi přesvědčit, že není.

Pěkný příklad, na kterém se dá ukázat strašení v praxi. Vždy je zde nějaké nebezpečí, o kterém nevím. A protože o něm nevím, tak je strašné.
Obvyklá řešení:
1. Poběžím s nějakým stádem, to má vepředu někoho, kdo ví, co dělat. Jenže. Ať je to skutečnost, nebo iluze, vždy jsem vydán napospas.
2. Pátrám po nebezpečí. I když ho vypátrám, vždy je tu přece další, skryté, ještě strašnější. Jenže. Ať je to nebezpečí skutečné nebo ne, vždy si ho nakonec sám vyrobím.
3. Vybodnu se na to, a až o něco půjde, tak se o to postarám. Jenže. Když něco zahrozí, budu v pytli.

Neobvyklé řešení:
... ?

202999

22.10.2009 14:16

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Vypadá to, že se nám brzy někteří začnou stále více odkopávat a stále bude zřetelnější, kdo je kdo.

202994

22.10.2009 13:05

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

>Diskutéři, kteří mají hodně co sdělit, by měli přestat řešit sami sebe navzájem
[smích]
Ale je to jen důkaz, že my sami jsme součástí těch sdělení víc, než si často připouštíme. Tato očista je takový průvodní jev toho, když se naráží na určité limity (třeba účastníků tohoto fóra).

202993

22.10.2009 10:07

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Trochu to odbočím...
No je pravda, že jsou tu rejdy skutečně mocné. Naše země leží v srdečním shluku, a centrum země je v jeho centru. Zájem nepoleví a je na nás, jak vysokou hru chceme hrát. Kliky, řády, lóže… no dobrá. Jenže my máme (poměrně mnoho z nás) všechny předpoklady hrát i tu hru nejvyšší. [mrknutí jedním okem]

202986

22.10.2009 09:44

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Fiknu to sem, aby se to neztratilo v niti.
Ku podivu ta diskuze má ještě další čtenáře. Protože mám taky ještě jiné zájmy, tak jsem už dál nechtěl protahovat to nafukování HHBB profilu, od kterého duo jenda a mirda už nehodlá upustit, natož se věnovat věcně tématu. Jinak bych pro další čtenáře nějaký ten argument upustil.

Právě ta představa Velkého nepřítele dokáže dokonale vymýt mozek. Jen tento samotný fakt úžasně funguje. Pak už jen stačí zasévat haldy kravin, které dokonale zasviní mozek a nadělají z lidí nejen ovce, ale i pracovité agenty systému (to k té poznámce "mirda-agent" a té urputnosti). A. Jones je jen jeden z těch populárních šiřitelů, ale je zde celý seznam ještě daleko sofistikovanějších a také vědomějších pracantů na zcestných konceptech, mnoho se jich přebírá a překládá do zvědavce (proto i dávám přednost místním autorům a přispěvovatelům, často zase zatracovaným) a všechno to diskutovat je nadlidský výkon, zvláště když se tvoří různá nadšeně tleskající či bučící uskupení, které jsou pak víc než názor jednotlivců (fašistická klasika).
Aby ale nedošlo zase k všelijakým přitroublým omylům a výkladům, tak jen dodám, že to není o tom, že ta tvrzení jsou nějak lživá nebo pravdivá v jednotlivostech. Jde většinou o nějaká tvrzení, často velice pravděpodobná, která jsou však dovedně sestavená (často velmi dovedně) do drobných analýz a vlastně skrytých návodů myšlení, které jsou ale i částí dlouhodobých plánů. Bez vlastního přístupu, který se tak stává modlou, je téměř jisté, že se stanu závislý na nižším, či vyšším stupni manipulace, kdy právě náboženství (víra) a od něj odvozené ideologie, bývají tím zdaleka nejčastějším způsobem, ať je předmětem uctívaní co chce. Pak ale také nejde jen o slepý respekt (či pokoru), ale o snahu nejen vyladit sebe, ale vyladit se i s okolím.

Ještě takový jeden malý klíček.
Nejen analýza, ale i syntéza je nutným předpokladem posunu v kvalitě, a to vše postaveno na vůli dávající věcem záměr.
Použiju ty ovce.
Ovce sice rozebírá kvalitu trávy, přívětivost ovčáka a jeho psa, ale to jí nikam neposune. Ani jí neposune vztek z ostříhané vlny a strach ze psa, naopak, to jí nutí shluknout se do stáda a být povolnou a úslužnou ovcí, protože tehdy zažívá úlevu spojenou se spokojeností.
Je zde však i ovce trochu jiné barvy. Nebojí se a má záměr. Zdolá svůj úděl ovce a strach z neznámého. Bude něčím novým. Tím spouští ten Vojtův evoluční mechanismus. Pro ten je ale také nutný ten božský záměr, uplatněný právě přes vůli ovce, která není ke svému božství lhostejná. A tak se jí promění srst, změní zuby, zrychlí běh, zbystří zrak, zvětší mozek… A pak, nebude-li ovce, nebude ani ovčáka.

202984

20.10.2009 22:12

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Pokud jste, jendo a mirdo, už přestali pracovat na profilu ulhaného, slizkého, povrchního a vůbec sofistikovaného mlžiče-manipulanta davů, planého tlachala a hada HHBB, tak bysme mohli konečně učinit pokus o věcné zhodnocení zádrhelu v tématu. Odpovědi na otázky ani nečekám, jen mi jde o nějaké stručné vyjádření k tématu, jestli je tedy záhodno si nechat líbit ten útok na hlavu státu, nebo ne a co dělat (ještě kromě hlubokého analyzování), aby se to otočilo.

Jenda to vyjádřil takto:
>jak se z otroctví mysli i těla (nejlépe studiem a duchovní prací na sobě) pokud možno co nejdříve vymanit.
To sice navrhnul, ale u mě by to mohlo být povrchní, protože podstatné je:
>nekompromisně rozklíčovávat VAZBY
a nakonec
>rozkrýt, kdo je tím Ovčákem je i smyslem našich debat zde
Tady bychom to potřebovali asi trošku harmonizovat, bez nekonečných překladů a vysvětlovaček výroků druhých, (jestli to tedy vůbec půjde).

A zatímco co mě jenda utahával, mirda moudře mlčel, tak snad by teď mohla být příležitost nastínit řešení týkající se tématu, která nemohu u mirdy rozkrýt (spoň v tomto vlákně).
Jenda to tedy skusil, mirda mnohokrát pochválil, jenda mirdu pochválil, ale ještě tomu přece jenom něco chybí. Snad to nenecháme tak rozjebaný. Když už nic jiného, tak aspoň pokus o urovnání...

PS.: Mirdo, jestli se ještě pořád zlobíš tady proto, cituji: „Nikde jsem neuvedl jejich původ. Přitom J.D.Rockefeller žid není, ani J.P.Morgan a zcela jistě se najdou i další“, tak o to mi skutečně nešlo. To opravdu nebylo předmětem, a jestli jsi to někde tvrdil, tak je mi to šumafuk, protože to na podstatě diskuze stejně nic nemění, pokus se přes to tedy přenést... Nebo je zde ještě něco, co tě snad trápí více?

202908

20.10.2009 15:44

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

2/2

Zvrat pak nastává se vzchopením latiníků a nástupem katolické protireformace, což není nic jiného než nový postup sv. říše evropské při „sjednocování“ Evropy (dnes známou jako EU), kde svou rozhodující úlohu hraje právě jezuitská síť. U nás začalo defenestrací a skončilo usekanýma hlavama a úprkem, kdy se mnoho emigrantů zastavilo až v Americe. Není bez zajímavosti, že to Valdštejn, který byl manipulován mágy, mohl zvrátit na obě strany, ale to je kdyby. Pak už stačlio jen dosazovat latinsky úslužné (obvykle německy hovořící) úředníky. Řím se tak odpíchl a během několika let se právě s pomocí jezuitů stal koloniálním impériem.
Jenže ta záhadná síť oponentů tak docela nezmizela a v polovině 18st. setřásají jezuity v jedné zemi za druhou. Totiž mimo jejich řádu, tu ještě operuje několik řádů jiných, a to v takovém utajení, že historie se k nim zná jen velice letmo. Pokud tu byla řeč o zednářích a jejich síti, tak ta vlastně vznikla z části sítě templářů na britských ostrovech a o ně se patrně opírala i Ažběta proti jezuitům. Kontinentální část přešla na Johanity. V 18st. jezuité byli za většinou toho, co se na scéně šustlo. Proto snaha o jejich eliminaci musela skončit v konfliktech, tak jak to pokračuje patrně i dnes. Není náhoda, že právě ve Francii se spustil návrat černého hraběte z Kristovy hory (jak to Dumas trefně pojmenoval). Další akce už byla odplata všem, co se chtěli bez nich obejít. Jak to, že to mohlo probíhat ve vlnách po celé Evropě? To jsou ty sítě agentů a také právě to školství, kde si připravovali své budoucí revolucionáře a politiky, a kde se také vařily všechny ty pozdější -ismy. A tak se svádí revoluce a války, abychom tu zase měli to svaté EU a teď už nejlépe napořád. Tento plán na rozklad a následné nastolení popsal Sue ve svém posledním díle, jehož vydání přežil jen o chvilku. Dnes ten plán známe jako protokoly. Stejně jako Napoleon, tak i Hitler byly jen loutky v rukách tohoto řádu a události vedoucí k první sv. by také stály za extra pojednání, včetně toho, proč byly likvidovány celé větve rodin.
A tak dnes máme znovu latiníky za dveřmi a čeká se opět na naše vlezení do ohrady. Co je symbolika EU a kdo za ní stojí, jsem znázorňoval nedávno. Ostatně to trčí na každém mariánském sloupu po celé naší zemi.
Já třeba nejsem proti sjednocené Evropě, jde jen o to, kdo a proč to dělá. A co si s tím má počít prezident… Bez nás asi nic. Nejde o Klause, ale o nás, abychom podpořily kroky, které cítíme jako správné. Ostatně prezident sídlí na zvláštním místě, a i to může v určité době vytvořit jisté změny v osobnosti. [mrknutí jedním okem]
A tímto vyprávěním bych tu diskuzi tady za sebe asi uzavřel.
A jestli je to pravda? Kdo ví... [smích]

202884

20.10.2009 15:38

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Jak to bylo před tím?
Protože si cením každé ženské duše v takových diskuzích, vlastně mají můj obdiv, tak ještě ušetřím chvilku, abych dal ten článek do trochu historických souvislostí, a také s tím, co jsem naznačil v diskuzi.
Prošel jsem si mnoho diskuzí v britských denících za články týkajících se této věci. Mnoho Britů vidí poslední záchranu v krocích u nás, dokonce některé názory jsou až „staří dobří Čechové nás podrží“.
Proč si to myslí? Historie.
Když probíhalo za dob otce vlasti intenzivní začleňování českých zemí do sv. říše evropské, souběžně docházelo i k tlaku latiníků sem (něco jako dnes bavorští křesťané). To se ale nesetkávalo příliš s pochopením tuzemců, a tak docházelo ke vzpourám „pohanů“ a „barbarů“ a „valdenských“ a „wycliffeistů“ a „pikardů“ a vůbec všelijakých „kacířů“ a „heretiků“. Latiníci si chtěli na věc posvítit, a tak využívali své rozvinuté sítě inkvizicí pověřených agentů. Z jejich záznamů je také patrno, že naše země měly na mnoha místech velice daleko do těch „křesťanských“ v latinském, či římském pojetí. I tenkrát bylo zřejmé, že romanizace, latinizace a germanizace (před tím frankizace) je prakticky totéž co římské, či evropské impérium.
Když pak Karlův (Václavův) syn Václav se ocitl před přímou konfrontací se sv. stolicí a jejich sítí špionů, bylo by opravdu divné, kdyby on sám podobnou sítí nedisponoval. Proto odhalení pro Nepomuckého dopadlo, jak dopadlo (pročpak je asi dnes jezuity tak uctíván) a taktéž se zdá, že tu musela být nějaká vazba či síť přes Moravu do Polska a přes Evropu až do Anglie, dle šíření jistých událostí, které vůbec nevypadají náhodně. Co se týká sítě krále, stojí určitě za zmínku dokument zajišťující prakticky Žižkovu nedotknutelnost, vazba Žižky na moravské pány a jich na Polsko (MedaBeda zmiňuje porážku Teutonského řádu v pobaltí, kde polští kronikáři zapsali rozhodující podíl právě moravsko-českého kontingentu). Řím ztrácí sever a pomalu i České země.
Proto mě nepřekvapuje, že strakoničtí Johanité (maltézští rytíři), pořádají hon na Žižku a dostihnou ho u Sudoměře i s průvodem několika sedláků, chudiny z Plzeňska, žen, dětí. Je naprostá záhada, že je Žižka porazil (byl jsem se tam i několikrát podívat). Mám jediné logické vysvětlení, a tím je podivná role královského vojska vedeného Bohuslavem Švamberkem (údajně se topící v bažině), že ve skutečnosti možná Žižku tajně podpořil, sám se totiž posléze objevuje jako jeden z jeho hejtmanů. Počínaje táborskou republikou začíná evropský obrat. Známo je i to, že křížové výpravy do Čech přivedli římskou pokladnu na buben.

1/2

202883

20.10.2009 08:33

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Trošku jsem možná přecenil své schopnosti něco podat. Tedy to zkusím ještě skrze to přirovnání.
Ovce nic nevypátrá, ovce chce být ovcí. Chce-li ovce svůj osud ovce změnit, ať přestane být ovcí. Pak zmizí i ten pes s ovčákem.

202865

20.10.2009 06:16

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

ach jo, gumpe, to není ani joseph a ani ta 85.?.?.? co jsem zmiňoval...

202861

19.10.2009 23:09

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

>Snad jsem to nasvítil lépe k pochopení
doufejme, já jdu spát [mrknutí jedním okem]

202850

19.10.2009 23:05

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Ah, ještě tady... Kdyby to nedávalo smysl, tak tam opravdu má být pytlíkovy firmy. ( no... ,jsem jen prostý pobíječ much')

Tu odpověď zkus aspoň pro sebe, časem, až ti půjde opravdu o věc, já zas na ní tak tvrdošíjně netrvám. Smajlíci tě mají motivovat k přemýšlení, že by marná snaha? [mrknutí jedním okem]
PS.: Zase jsi to popletl, už i mirda snad pochopil, že to s těmi vyvolenými by mohl být trik, a že jde i o tvojí prdel. [oči v sloup]

202849

19.10.2009 21:57

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Teď už stručně.
Jediného názoru, kterého ses dopustil, je opět jen:
>Mne opravdu více zajímá …
Na všechno po čem tak voláš, jsem tě navedl asi tak z padesáti úhlů nejméně ve stovce všelijakých příspěvků. Další už by bylo skutečně jen mrhání časem. Protože jestli chceš ještě vědět, jaký ta parta R+R nosí plíny, na to fakt už nemám chuť. Ale obávám se, že sem tam budeš muset zapojit i sebe, aby ses pohnul tam, kam chceš.
Jinak A.G.Marshall vaří z toho sloupce, co je pod článkem, ti v tom sloupci zase z dalších sloupců pod svými články a najednou se ty sloupce vyčerpají a začnou se potkávat. Pokud bych se k tomu chtěl vyjádřit, udělal bych to tam.

A k tomu zbytku, pokud snad tvůj záměr byl mě utahat, tak se ti to povedlo podobně jako s nickem 85.?.?.? ve zmiňovaném filozofování o pravdě. Teď se zase můžete s Mirdou plácat po zádech, jak jste tu chobotnici nekompromisně rozklíčovali, sem tam to bývalo i zábavné. [cool]

202847

19.10.2009 18:00

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

[chechtot] No dobře, já vím, že Mirda je kámoš…
Už jsem několikrát psal, že to není osobní, proti nikomu nic nemám (dokonce ani proti jezovitům, jestli tu je nějaký v diskuzi [mrknutí jedním okem] ), jde mi o názorové klání, pokud možno se šťastným koncem.
Podívej, mafiánské metody používá kde kdo. Kdejakej pytlík co šéfuje firmě si zajišťuje vnitřní ochotné donašeče (zpravodajská služba), informace pak používá k upevnění moci v podniku, rozvracení opozice atd. A kedajakej výpalník z ulice ho se svou partou vydírá v rámci boje o místo v systému (mafie), kdy ani uvnitř pytlíkovi firmy si není nikdo jistý, o co se nakonec podnik snaží, a kdo je kdo. Nechcete s Mirdou začít tu čistku u nich na prvním rohu? [smích]
A kde vůbec bereš to neochvějné přesvědčení, že tenhleten kecá, a tamten je chodící pravda? Protože je kámoš? Nebo je v tom sex? Nebo temná minulost jeho babičky? Nebo to skandoval dav?
A jak víš, co je dobré?
A tak se tě ptám, co myslíš touto interpretací:
>Tzn. neposilovat svou pozorností zlo a negativní energie, ale působit právě naopak.
Máš možnost mudrovat, já tě pak zhodnotím… (neboj, jen mě to zajímá) [mrknutí jedním okem]

202834

19.10.2009 17:18

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Jendo, Jendo…
Čti to raději pořádně, už jsem na to upozorňoval i Mirdu, ta povrchnost zdržuje v postupu v diskuzi…
Ještě jednou:
Pokud přestaneme tu chobotnici živit obdivem, strachem, závistí, nenávistí, zlobou, servilností, atd., pak bude slábnout. Největšího parazita živíme obvykle právě v sobě.
A ty:
>HHBB mirdovi podsouvá, že pokud se na "chobotnici" nebudeme zaměřovat a tím ji živit, tak ona bude slábnout
No tak si to zase srovnej, cítíš ten rozdíl?
A protože jsi nepozorný a jen po těch příspěvcích bruslíš jako zde:
>....,aby dělný lid moc nepřemýšlel a příliš se nešťoural ve věcech, které mu nepříslušejí.
, tak ti ještě jednou zvýrazním to o patro výše:
... že se nejedná jen o hru s penězi, ale v prvé řadě o hru s duší. Pokud na to přijdeme, můžeme se od těch, co zachází s mocí i leccos přiučit a případně i leccos překonat, tedy hlavně sebe.

Ještě nic? [mrknutí jedním okem]

202830

19.10.2009 15:32

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Ale ono to spolu velice souvisí. Snažím se na určitých souvislostech ukázat, že vše je provázáno nejen teď, ale i do minulosti, z čehož se odvine i budoucnost.
Zatímco vláda finančníků je odvozena z teorie postavené na materialistickém principu (jde o bohatství, peníze, energ. zdroje, hmotnou životní úroveň atd.), já to od duchovního principu neodděluji. Naopak tvrdím, že pro jakoukoliv hierarchii je nutno vytvořit duchovní (potažmo ideologické) předpoklady. Z toho důvodu bych musel bankéře znásilnit do role duchovního, nebo ideologa, ale to už přeci není bankéř.
A protože je do této role populace zpracována duchovně (formou nějaké závislosti na určitých potřebách odvíjejících se od hodnot), musí se z toho i duchovně vymanit. To je to, o čem je ten poslední příspěvek.
Proto říkám, že upínat se na nějakou vizi nepřítele, toho nepřítele utvrdí v jeho roli a situaci vyhrotí a uzavře na dlouhou dobu. A protože je vše provázáno, tedy i ta případná chobotnice je prorostlá vším, nemusím zdůrazňovat, kam povede snaha o její likvidaci jako nepřítele. Prostě tu zůstane jen těch pár set tisíc přeživších.
Nevedu diskuzi vlastně s Mirdou, ale s myšlenkovým konceptem, který je z mého pohledu potenciálně zničující.

202827

19.10.2009 14:23

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: Hra se slovy ?

HHBB 88.?.?.?

Prostě to nemohu nezmínit. Na světě je téměř 6 miliard lidí vyznávajících nějaké náboženství. Pro nás jistě zajímavé číslo je asi 3,4 miliardy věřících hlásících se k tzv. abrahámovským náboženstvím.
>stejně tak se dnes nikdo neodváží veřejně rozebírat pojmy jako kapitalismus, demokracii atd. Všichni se tváří, že se jedná o svatý grál a debatuje se o hloupostech
Ač se to na první pohled nezdá, tak většina ideologií má oporu právě v náboženských systémech a jejich otevřených, nebo i skrytých hodnotách. Takže s tou svatostí se to opravdu nemusí vylučovat.

202821

19.10.2009 08:50

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 88.?.?.?

Myslel jsem si, že se ještě ozveš. [smích]
Zkusím to ještě odjinud. Nebudu rozebírat tu spršku ukřivděnosti. Ale pokus se o určité zamyšlení.

Kdo podlézá šéfy a šéfy těch šéfů.
Kdo nadává na politiky, aby se stal tím samým.
Kdo posílá děti do školy a trýzní je za špatné známky při vymývání mozků.
Kdo volá po více represe, protože se bojí.
Kdo chce mít větší auto než soused.
Kdo čumí na TV, i když ho to dere.
Kdo nadává na mamonáře a sám chce to samé.
Kdo čeká na spasitele, aby nemusel vzít zodpovědnost.
Kdo viní mocné za svou nemohoucnost.
Kdo v sobě živí méněcennost, zlobu a nenávist, aby pak střílel po sobě podobných.
Kdo se odvolává na osud, aby ho nemusel vzít do svých rukou.

Pokud si na to odpovíš, tak zjistíš, že pokud tu je chobotnice, tak jen proto, že chceme být její součástí. Pokud přestaneme tu chobotnici živit obdivem, strachem, závistí, nenávistí, zlobou, servilností, atd., pak bude slábnout. Největšího parazita živíme obvykle právě v sobě.
Na tom co jsem tu chtěl upozornit je, že se nejedná jen o hru s penězi, ale v prvé řadě o hru s duší. Pokud na to přijdeme, můžeme se od těch, co zachází s mocí i leccos přiučit a případně i leccos překonat, tedy hlavně sebe. [smích]

202805

18.10.2009 21:18

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Nevím, jestli by mě teď nemělo mrzet, že ničím Mirdovu vizi chobotnice, je to skoro jako bych mu pošlapal košíček. [chechtot]
A ty teď po mě chceš, abych ti vymaloval chobotnici novou? K čemu ti asi tak bude… [oči v sloup]
Není žádná chobotnice, pokud v ní nevěříš. Já v žádnou nevěřím, proto jsem chtěl ukázat, že je vždy vyšší hra a zájem, pokud ten svůj nenadřadím. Tak jako lze rozbít ta Mirdova chobotnice, tak půjde rozbít i každá jiná. Všechny ty struktury se prostě tvořily a tvoří v hlavách lidí a je jen na nás co hodláme udržovat při životě svou energií. Mirda vyvádí, jako bych mu bral hračku, tak se teď zaměřil na můj nick jako na životní odhalení (jistě že si ho měním, taky nemusím používat žádný, je to prostě internetová diskuze a jde především o názory, když mi bude chtít napsat, klidně, nakonec když přiletí, klidně můžeme na pivo, to je pak ale o něčem trochu jiném).

Pokud si projdeš mé příspěvky dozadu, tak jsem tam nasypal informací včetně ilustrací, že bych z toho udělal encyklopedii (už jsem se na to chtěl vybodnout, ale to jsem přeci nemohl Mirdovi udělat [smích] ), stejně to je bez nějakého vlastního přístupu naprd, a pokud to jen trochu někoho podnítilo k přemýšlení, tak to považuju za úspěch. To co jsem zkusil podat, není za účelem strašení, ale pro pochopení, co by mohlo na jedné straně vést k moci, ale také na druhé k nemohoucnosti a závislosti.
Hlavně to chce být nad věcí, ber to v klidu a drž si úsměv. Je to i trochu legrace pozorovat, jak hlubší úvaha vyvolá pocit filozofování, popis zákulisních rejdů jako mlžení, výčty jmen a funkcí jako klouzání po povrchu, jen mi proboha neberte mého čerta! A rozhodně tu nechci být osobní, fórum bude účelnější, pokud bude o názorech!

A ještě něco; povrchy jsou tu přeci od toho, aby se po nich klouzalo, jak se zaboříš, tak uvízneš, sice něco vyhrabeš, ale taky se můžeš zahrabat. [mrknutí jedním okem]

202793

18.10.2009 11:12

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

>Tohle snad nemuselo být ???
Pro ty, kteří se nad tím zamyslí, by to mohlo mít i nějakou informační hodnotu, konec konců to bylo pro vegana Honzu, ročník 1983.
>Všechno je připraveno, včetně koncentračních táborů pro teroristy, tedy neposlušné občany. Jako za Stalina - nepřítele státu.
Omyl, Stalin byl velký přítel státu, nevlídný ke státu jsem třeba já, jelikož jsem přítel národa.
>Tady se opakujeme. Na tohle jsem ti už dříve odpověděl, že R+R nenechali nic náhodě.
Vidím, že i zopakování se po tobě sveze jako voda po pláštěnce, což jsem trochu tušil, nicméně to bylo pro vegana, případně náhodné kolemjdoucí.
>Nikoliv, CIA založil J.D.Rockefeller a ten znak si k tomu jednoduše vybral". NÁHODA? …
I z toho jak dál pokračuješ, je zřejmé, že náhody můžeme vyloučit. Ale nezdá se ti, že pořád tu logiku věci stavíš na hlavu? Samozřejmě, že R+R se podílí, ale byli vtaženi do hry daleko zkušenější strukturou v otázkách moci, která je opět, až se to bude hodit, obětuje v zájmu vyšších zájmů.
>Byl to právě Soros, kdo převážně financoval (z Rothschildových fondů) rozklad komunistických režimů.
Ale Mirdo, to je jako obviňovat taxikáře, že dovezl pachatele na místo činu. Můžeme se pak už jen legračně dohadovat, jak dalece byl ve zločinu namočen. [mrknutí jedním okem]
>Snad neočekáváš, že sem plácnu seznamy lidí "ve hře
To je fajn, ani mě to nebaví...
>Vypadly ti karty z rukou, HHBB. Nikde jsem neuvedl jejich původ. Přitom J.D.Rockefeller žid není, ani J.P.Morgan a zcela jistě se najdou i další. O tohle ti tedy šlo ??? Takže je načase, HHBB, abys změnil nick Nehraješ poctivě.
No jo no, trochu jsem to na tebe upekl, ale je to fér vůči fóru, aby vůbec k diskuzi došlo, což třeba jansmith, zdá se, již oceňuje. [smích]
Podívej, aby ta hra o zlých bankéřích měla smysl, musela dostat i duchovně – etnický náboj, jinak by byla nevěrohodná. Nebudu už šťourat, kde jsem tě na omyl s původem upozornil, ale netýká se to zdaleka jen tebe, je to obecný jev, který je trvale ve hře, proto to tak dlouho funguje (po dlouhá staletí). Pokud jsi to již zaregistroval, tak to je jen dobře.
>Na závěr snad jen k tvému výroku, že je toto fórum nacpáno legendami a historkami.
Pokud má naše diskuze nějak fungovat, je záhodno skutečně číst a vnímat, co ten druhý chtěl sdělit. Tedy ještě jednou:
toto fórum je legendami o zlu nacpáno
Cítíš ten rozdíl?
Ta věta se totiž dotýká jádra našich potíží, ale filozofování nechám na jindy.

202769

17.10.2009 23:27

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Zavraždění papežů Klimenta XIII., Klimenta IV., a Jana Pavla I. je jen špička ledovce. U prvních dvou šlo o snahu omezit moc jezuitského řádu, který dnes tvoří prakticky paralelní stínovou strukturu k té papežské (jezuité jsou zpovědníci i papeže), kdy skutečnou hlavou Vatikánu je černý papež. U posledního se nejspíš jednalo o neshodu v Liberation Theology a politice komunistických geril, kdy v čele některých stáli přímo členové řádu, což se nejspíš neshodovalo s představou Jana Pavla. JP byl obklopen členy lóže P2, kde klíčovou roli hráli Jean kardinál Villot a biskup Pavel Marcinkus z vatikánské banky (mafiánské pračky peněz), tedy duchovní z blízkosti černého papeže Pedra Arrupeho. Oni byli také poblíž papeže v době jeho otravy. Konec konců otrava je typický způsob odstranění neposlušného papeže, často vypadající jako vleklá choroba. Někteří papežové byli také nahrazeni dvojníky.
Dobrodružné ne? [smích]

Tak ještě aspoň k jednomu dotazu Mirdy:
>Proč by potom gongresman Jay Rockefeller prosazoval cenzuru internetu a prohlásil. "internet neměl vůbec vzniknout"...a já dodám - kazí nám to naše plány. Ale tohle HHBB asi nevidí?
Ale vidím. Je to legrační logika. Přeci kdyby ti borci byli jen z poloviny mocní jak jim Mirda připisuje, tak ho už včera stopli. Právě že nejsou, páč je tu daleko fikanější struktura, která internet vesele využívá ve svůj prospěch, ohlupuje Mirdy, a tím také drží v šachu některé figury pro případ, že je bude nutno obětovat. Ty to čujou, moc se jim to nelíbí, tak to zkoušej aspoň ubrblat přes parlament. [mrknutí jedním okem]

202749

17.10.2009 22:12

Pod terorem trpaslíků

RE: Jsou období v životě lidském,

HHBB 85.?.?.?

A to se pak přitlačí na pilu, aby novinky přispěchaly s vychytralým průzkumem, kde je pak zase všechno postaveno nahlavu, aby se náhodou stádo nekontrolovaně nepoplašilo. [mrknutí jedním okem]

202744

17.10.2009 21:46

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Toto je jen zlomek, ale nechtělo se mi dělat z toho desetipříspěvek. Už jsem psal, že je to vlastně plýtvání energií, pokud nemám nějaký plán, jak toho využít, neboť nějak proti tomu bojovat se nedá, pokud nemám alternativu, která to překoná.
Upnout se na ty historky o zlých židech, znamená celou tu hru posilovat bez ohledu na její nějakou pravdivost. Třeba abc je jimi dokonale nakrmen, neboť má poměrně duchovně blízko k místům, kde třeba takové „boží pravdy“ vznikají. Konec konců je tu mnoho diskutérů (kozoroh), kteří rádi citují teologické kapacity, patrně proto, že asi mají pocit, že k té pravdě musí být nejblíže (asi něco jako zjevení? [mrknutí jedním okem]).
Konec konců toto fórum je legendami o zlu nacpáno, i když se tu objevují diskutéři poukazujíce na nebezpečnost této tendence, jsou však často ubiti vodopádem nesmyslů ke škodě tohoto fóra. Celá ta manipulace má mnoho úrovní, a je vždy složité se vyhoupnout o něco výš, pokud jsem pohlcen informačním šumem.
Ale já se třeba na Mirdu, nebo na abc nemám důvod nějak mračit, nebo ty příběhy vyvracet, protože i moje verze mohou být součástí hry další úrovně, proto to koneckonců beru s rezervou, a to podstatné raději hledám u sebe.
Jinak jsem tu Mirdovi už snesl pytel argumentů poukazující na děravost teze o všemocných židobankéřích, jenže on to nějak nečte, nebo co… Jestli se už do toho obrazu nepřítele nezabouchnul. [smích]

202741

17.10.2009 13:00

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

pokr.č2
převeden pod US službu, zakladatel špionážního kruhu a mossadu, Rick Santorum - Opus Dei, US senat, předseda Senate Republican Conference, Ethics and Public Policy Center, Fox News Channel contributor, Robert Zoellick - ředitel Světové banky, Rupert Murdoch - jesuitský coadjutor, rytíř sv. Jiří, papežský rytíř, britská SIS, média (Sky, Fox Tv, Reuters, 20th CF, London Times, NY Post, Harper Collins,) ředitel News Corporation, Tony Blair - UK pm, 33dg., MI5, blízký vztah s R. Murdochem, Victor Emmanuel - neapolský princ, P2, člen mnoha elitních katolických řádů, William F. Buckley, Jr. - jesuitský koadjutor, CFR, důstojník CIA, majitel National Review, William J. Casey - ředitel CIA, vybudoval vazby na CBS a ABC, William Egan Colby - ředitel DCI, později šéf CIA pro dálný východ a civilní operace, Wild Bill Donovan - tajná aliance (Vatikán – OSS, předchůdce CIA).
Co ti však Alex J. a podobní zamlčí, že všichni z vedení CIA a britských služeb prošli jezuitským výcvikem a i to co popíšu dál.

Sečteno a podtrženo, tento výčet má jeden styčný bod. Všichni jmenovaní jsou (byli) členové Suverénního vojenského řádu maltézských rytířů. Tento řád sídlí v Římě vedle řádu Ježíšových tovaryšů. Jeho struktura je starobylá a je odvozena z dob křížových výprav ze starověkých řádů orientu. Již ve středověku zřídili mezinárodní finanční a obchodní síť dle starověkých tradic syrských a fénických obchodníků. Má svého velmistra, koncil a světovou síť včetně šesti velkopřevorů. V Praze sídlí velkopřevor Eduard Paar, který je i členem římského koncilu. Do vysokých funkcí řádu lze postoupit jen přes stupně zasvěcení a vnitřní kruhy jsou vyhrazeny pouze rodové šlechtě.

Někteří další zajímaví členové řádu:
Augusto Pinochet, Benito Mussolini, Fidel Castro, Franz von Papen, Valéry Giscard d'Estaing, Konrad Adenauer, Kurt Waldheim, Winston Churchill, Nelson Mandela a další.
Na jiném místě jsem uvedl i významné členy klanu Rothschildů, kteří byli jako konvertité také členové řádu z pochopitelných důvodů, jakožto významní správci pokladny impéria.

(Tímto výčtem chci dát i Mirdovi najevo, že stopováním Sorose zjistí prd, bude to asi chtít poněkud širší záběr... [mrknutí jedním okem] )

202718

17.10.2009 12:59

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Jak globalisté fungují? Tady je malý namátkový výčet některých postav a jejich funkcí.

Lord Guthrie - velitel SAS, velitel obrany, A. Haig JR. velení DCSOPS Pentagon, asisten obrany, generál U.S. Army, U.S. Secretary of State, náčelník štábu bílého domu, WINEP, SACEUR, China COSCO, atd., Allen Dulles – ředitel CIA, A.Ch. Zinni – Papežský zlatý kříž, CFR, USMC generál, CENTCOM, atd., Burton Gerber - CIA ředitel sovětské a východoevropské divize, CFR, D. Rockefeller, - bankéř, ředitel CFR, Order of Merit, Knight Commander's Cross of the Order of Merit, TC, atd., Edward L. Hennessy, Jr. - řád sv. hrobu, ředitel New York Stock Exchange, ředitel Federal Reserve Bank of New York, atd., Emilio T. Gonzalez - ředitel USCIS, Vernon. A. Walters, ředitel CIA, DIA, atd, G.H.W.Bush - rytíř velkého kříže, CFR, TC, C 300, ředitel CIA, atd., Gerard R. Roche - výcvik v Jesuit 'Military Fortress' University of Scranton, 40 let praxe hlavního náboráře pro stovky korporací, rozmístil klíčové CEO prakticky ve všech oblastech průmyslu, působil ve vedení mnoha globálních společn. m.j. ABC, Kordite, Exxon, AT&T, výběr ředitelů m.j. pro Office Depot, Home Depot, IBM, 3M, PriceWaterhouseCoopers, Coca-Cola, Chubb Corporation, the Walt Disney Company, Sears Roebuck & Company atd., atd., sám je členem vedení i mnoha neprůmyslových společností jako Anti-Drug Coalitions of America, Gulfstream Aerospace, atd., Harold A.R. 'Kim' Philby - NKVD, KGB, MI5, CIA, spoluzakladatel poválečné špionážní sítě, James Jesus Angleton - ředitel US kontrašpionáže a CIA, John Robert Bolton - AEI, JINSA, PNAC, East-West Dynamics, NRA, CFR, atd., John C. Gannon - člen Jesuitských dobrovolníků, ANSER, Intellibridge Corporation, ředitelství CIA pro evropské analýzy, ředitel zpravodajského odboru CIA, atd., John Jakob Raskob - 'Wizard of Wall Street', finanční vedení DuPont, General Motors, stavitel Emp.St.Building atd., spoluzakladatel US větve Malt. řádu, člen římského řádu mlčenlivých katolíků, John McCone - ředitel CIA, komisař pro atomovou energii, Joseph Peter Grace - US velení Malt. řádu, průmyslník (transatlantická přeprava), operace paperclip (stěhování 3.říše z Evropy), Joseph Retinger - prošel jesuitským seminářem, tvoří vazby Dragon Court (European Council of Princes) na CIA, MI6, Bilderberg group pro projekt Evropské Unie, zakladatel projektu EU (Holy Roman Europe), Bilderberg Group, European Movement, Juan Carlos I - Král Španělska a Jeruzaléma, Lee Iacocca - předseda vedení GM, Chrysler, CEO, Ford, Licio Gelli - hlava P2 lóže, vysoké post. v Malt. řádu, John McShain - stavitel Washingtonu (vč. Pentagonu), papežský komorník, rytíř velkého kříže, řád sv.hrobu, Michael J. Donohue - Grand Knight of KofC Council #90, člen světové asociace soudců, Reinhard Gehlen - generál Wehrmachtu, velitel východní zpravodajské služby,
pokr.

202717

16.10.2009 21:09

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Ty jsi poznal, že rád diskutuji. Fajn. Tak to teď budeme guglovat a hledat co tropí Rothschild se svou partou satanášů. A kdo vygugluje větší „trumf“, tak vyhrál. Nebo se budeme přebíjet množstvím zaručených info a kdo naplácá větší hromadu, tak ten bude vítěz?
Ale Mirdo, to je přesně to, na co ti tvoji informátoři a šiřitelé zaručených zpráv čekají. Tam si nevystačíš ani se čtením mezi řádky, neboť tam není „mezi řádky“. Z většiny je to informační ping pong pro internetové pátrače a šťouraly.

To co jsem tu před tím k tomu napsal, tak to je často těžko doložitelné, neboť jsem vycházel z vlastního konceptu ve snaze se vyhnout manipulaci. Navíc stále připouštím (a je to velice pravděpodobné), že to podstatné může unikat (podstatné myslím z pohledu předmětu diskuze). I ty tvoje R+R jsem ti začlenil do struktury, aby nepřišli zkrátka [mrknutí jedním okem] i s poukazem na díry v otřepaném výkladu „finanční oligarchie“. Ale nikde neříkám, že to není potíž, ale říkám, že to prokletí spočívá v něčem jiném, což je právě stav vědomí. Samozřejmě, že vzývání zlatého telete s tím dost souvisí, ale ani to není vše.
Toto motání se v kruhu, že za všechno může bankéř, povede jen k pádu do nalíčené pasti již připravovaného inkvizičního systému (je jedno jak se má jmenovat), kde sice nemá být lichvář - parazit, ale o to více tuhého řádu dost podobnému svěrací kazajce. To samozřejmě neklapne, protože i ve zdejších diskuzích se najdou tací, kteří vědí o sférách, do kterých se proniká přes brány vlastního vědomí, tedy jde o jiné brány než jsou ty pro IP pakety, a tím fakticky brání širší izolaci vědomí a jeho zacyklení.

Nějaké naše vědomosti o tom, co můžou podnikat R+R či parta bilderbergů, nebo konec konců politik v lokálním kruhu mafiánů z křivé čtvrti jsou dobré opravdu tak akorát pro tlachání v diskuzích, a je úplně jedno jak odborně se to tváří, pokud nemám návaznost na nějaký smysluplný koncept. Dobré na tom je, že je nejspíš v mém zájmu na tomto plánu sám pracovat. S tím souvisí i pojetí co je dobré a špatné. Překvapím tě asi i tím, že si nemyslím, že ti jmenovaní do toho jdou s nějakým pocitem páchání zla. Jsou na tom patrně podobně jako populace z opačné části mocenského spektra.

(případnou námitku rád zodpovím i s tou kebulí v písku) [smích]

202677

16.10.2009 19:15

Pod terorem trpaslíků

RE: Jsou období v životě lidském,

HHBB 85.?.?.?

Je zajímavé sledovat, jak jsou ty průzkumy i protichůdné. Referendum by určitě leccos napravilo (proto ho asi někdo brzdí). Ale nemyslím, že je to univerzální řešení. Určitě by nám také prospěla přímá volba hlavy státu.

202666

16.10.2009 17:50

Pod terorem trpaslíků

RE: Jsou období v životě lidském,

HHBB 85.?.?.?

Taky s tím mám trošku potíže, ale třeba taky zdravím lidi co zrovna nemusím...[mrknutí jedním okem]
(Spíš než podporu jeho osoby mám na mysli podporu jeho kroků. No a srovnat si myšlení je možná více, než by se na první pohled zdálo [smích] )

202655

16.10.2009 15:12

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

On totiž ten "bankéř - majitel" (otázka je, co si pod tím představit), je jen více vepředu toho stáda "bílých koní". [smích]

Pokud ten majitel nad těmi "majiteli" je kontrolován ještě jiným subjektem, je to stále bankéř? [mrknutí jedním okem]

202641

16.10.2009 13:07

Pod terorem trpaslíků

RE: Pan Stwora protestuje, protože mu to velí jeho iracionální intuice

HHBB 88.?.?.?

Vím, že není jedno, co si lidé myslí, proto raději hovořím za sebe a já nikam pryč nevzhlížím.
Vytušit, k čemu lidé vzhlíží, je jaksi snaha chytit kočku za ocas, což se také děje a snaha je značná a často se potkává se snahou populaci přesvědčit, co si vlastně myslí.
Myslím, že představa EU jako ochránce slabých je poměrně pokroucená, neboť jako silní budou vystavováni především ti poslušní. [mrknutí jedním okem]

202635

16.10.2009 09:40

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Chceš po mě to, co dělat nebudu. Mám snášet důkazy, aby je jiní vyvraceli? To je příliš mnoho energie a navíc to zatvrzuje všechny ty obhájce pravd, včetně mě, přičemž to není cesta.
Konec konců jsem tu již k tomu sepsal dost a při troše snahy si lze dohledat i jednotlivé aktéry a jejich styčné body, včetně historické kontinuity, která je daleko delší než 200 let.
Mirdo, myslíš, že když „sestřelíme“ bankéře a poženeme je k „odpovědnosti“, tak máme vyhráno a bude ráj na zemi? To je právě ta zkratka, kdy se právě na cestě ztratíš (ostatně mám pocit, že tak nějak to vyústí i v těch protokolech).
Podívej se třeba jen letmo na některé teze z materialistické dialektiky a následně jak je na to napasováno celé to sociální učení. Vždyť to je přesně ta „alternativní“ manipulace vědomím. Avšak ta manipulace je o stupně výše.
Pokud bagatelizuješ roli duchovních a vojensko-duchovních řádů, je to tvoje věc, ale přicházíš o velkou část pointy, včetně toho, co je to náboženství, ideologie a moc obecně. Proto se ještě jednou (a pečlivě) podívej, kdo kontroluje ten tzv. elitní vzdělávací systém třeba zrovna v US.

202618

15.10.2009 21:57

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

HHBB 85.?.?.?

Alexo, jak začneme řešit náš kurník přes EU lišáky, bude nejspíš opravdu rychle vyřešen. Ale to zrovna třeba já si nepřeju stejně jako Klaus a je skoro jedno, jestli máme každý jiný důvod.
Jinak tu námitku chápu, nejsem v žádném Klausově fanklubu, ale tady musíme stát za hlavou státu, jinak se nám to vrátí v podobě nějaké tragické loutky v budoucnu, a to se napravuje těžko, přičemž budeme oškubáni taktéž a navíc potupně.

Ten tlak na prezidenta sílí. Zákeřné podpásovky ze vnitř kurníku se objevily dnes znovu. Když vidím a slyším Vondru, který je v mých očích sliz vzdáleně se podobající člověku, vím, že podporou Klause se aspoň vzdaluji něčemu odporně slizskému. [mrknutí jedním okem]

202585

15.10.2009 13:23

Pod terorem trpaslíků

RE: Pan Stwora protestuje, protože mu to velí jeho iracionální intuice

HHBB 88.?.?.?

Vzhlížej si, ke komu chceš, ale další do toho netahej, zůstaň raději u toho „tajně“.

202548

15.10.2009 12:34

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Svět patří Izraeli

HHBB 88.?.?.?

Ale kde že, vždyť je to celé opět hra někoho v pozadí, koho by nikdo nečekal, proto to funguje vydatně napájeno nevědomostí…
Ale i na Izrael dojde nejspíš již brzy.

Východisko je však jinde, a to přesně v duchu toho, jak psal elerik níže. [cool]

202542

14.10.2009 22:40

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

[chechtot] no dobrá, konec konců pokud tomu věřím, tak ano...
(osobně mi to však připadá jako příliš zůžená charakteristika)

202496

14.10.2009 21:12

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

Nebudu nudit nějakými důkazy. Zkusím jen zamyšlení.
Banky jsou nástrojem, nic neovládají. Bankéř je tedy ztělesněním tohoto nástroje a je plně závislý na jeho fungování. Je to tedy určitá konkrétní služba. A majitel banky je prostě někdo, kdo je uveden ve vlastnické struktuře tohoto nástroje.
Někdo jiný je však ten, kdo skutečně tento nástroj ovládá. Ten ale vůbec nemusí být zřejmý, protože moc je stav vědomí, stejně jako podřízení se. Vyvolám-li potřebu peněz tím, že jim přidělím samostatnou hodnotu a ostatní uvěří, pak ovládám plně funkční nástroj moci. Spočívá to v ovládnutí vědomí těchto věřících, a tak se stává třeba i peníz jedním z nástrojů moci.
Ale neřekl bych, že ovládání vědomí je předmětem činnosti bankéřů. Ti jsou jen součástí jednoho z nástrojů. Tím se již po věky zabývají jiní, v této profesi mnohem zdatnější a zkušenější než bankéři a celý finanční systém je tak podřízen opravdu těm, kteří jsou mocní.
A to nakonec vůbec nevylučuje, že jím může být i nakonec někdo třeba ze zdejších diskutérů, protože prostředí, nebo rozsah majetků vůbec nemusí s mocí přímo souviset. Naopak, skrze majetky je možno vyvolávat závislost, což není moc, ale nemoc. [mrknutí jedním okem]

202485

14.10.2009 18:50

Pod terorem trpaslíků

RE: kdo za koho kope

HHBB 85.?.?.?

I vzhledem ke zmiňovanému, Blisty na mě působí jako marxistická alternativa BBC pro Česko. Ani mě to nepřekvapuje vzhledem k tomu, kdo BBC řídí. (celá pointa je hned v odstavci 1.) [mrknutí jedním okem]

202473

14.10.2009 18:32

Pod terorem trpaslíků

RE: POD TEROREM MÉDIÍ

HHBB 85.?.?.?

Britové a nejen oni, už vidí jedinou šanci v nás (doporučuji diskuze za články a videi na tato témata). Nevyvlečeme se.
Není teď potřeba dělat nic víc, než upevnit svou vůli podpořit nynější kroky prezidenta. A budou se dít věci… [mrknutí jedním okem]

202471

14.10.2009 18:18

Pod terorem trpaslíků

RE: Křivé zrcadlo

HHBB 85.?.?.?

Petře Muku, už jsi někdy viděl zloděje, co před tím, než jde krást, to těm obětem vytroubí? [chechtot]

202469

14.10.2009 18:10

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Takze male schrnuti

HHBB 85.?.?.?

Tak, tak...
Dle tradice se defenestruje úředník, ne král.
A vůbec nejde o Klause, jde o hlavu státu jako symbol a do toho si můžeme šťourat pouze sami. [mrknutí jedním okem]

202467

14.10.2009 18:04

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

HHBB 85.?.?.?

Nemáme jiné než osobní zájmy. Ty druhé jsou zprostředkované přes ty osobní.
Osobní zájem může být i náš společný národní a klidně se může shodovat i se současným postojem hlavy státu.
Zapomeňme na nějaké majetky, o ty stejně už přišla většina všude, teď se už jedná o prostor a zbytky identity.

202466

14.10.2009 17:52

Necháme si líbit útok na hlavu státu?

RE: Popření demokracie

HHBB 85.?.?.?

>Skutečnými vládci jsou banky a jejich majitelé (plus kluby typu Bilderberg, CFR apod.)
Nejsou.
To si máme myslet, a proto byla sepsána (mimo jiné) marxova materialistická filosofie jako nástroj manipulace vědomí v tomto smyslu.

202465

14.10.2009 16:17

Pod terorem trpaslíků

RE: Prast jako uhod

HHBB 88.?.?.?

Asi jsme tím museli projít, patrně i Klaus. Ale teď nepotřebujeme rozebírat Klause, ale postoje hlavy státu. Nevidím nikoho na obzoru, kdo by reálně mohl zvrátit, nebo aspoň brzdit současný sešup, kromě Hradu, nás a nám podobných po Evropě.

Můžeme Hrad podpořit, nebo odepsat. Jeho snaha mi už prašť jako uhoď moc nepřipadá, právě naopak... A navíc už máme 2009, tak je zase načase tím evropským bahnem trochu zakvedlat, klaus neklaus, jde o nás, tak ať to nemaj s náma zase tak jednoduchý. [mrknutí jedním okem]

202448

14.10.2009 15:05

Pod terorem trpaslíků

RE: Jsou období v životě lidském,

HHBB 88.?.?.?

Co se stalo, se neodestane. Za to se dá dostat jedině…odpouštěním.
Jinak jsme stále v něčem, co se stalo dříve. Chceme-li teď něco udělat proti lisabonskému diktátu, musíme ho teď podržet, ať se stalo před tím cokoliv. Je teď totiž jediným politikem na scéně, který má možnost zvrátit proces, a to v celém evropském kontextu. Musí mít ale naší podporu. Mezi národem a prezidentem leží bariéra všech možných řiťolezců, které je nutno přejít s lehkým úsměvem a svou vůlí musíme teď hlavu státu podržet. Očekává to od nás i spousta již odepsaného obyvatelstva v jiných zemích, kteří mají tu smůlu, že nikdo z jejich politiků v jejich zájmu dostatečně nejednal.
Teď už nemá smysl rozebírat co je skryto před tím, za tím, pod tím a nad tím, jelikož jeho úsilí je teď v souladu s národním zájmem.

202439

14.10.2009 10:15

Kolaps dolaru? Čeká jej „arabský naftový šok“?

RE: Osud U.S. Dollaru se bude odvíjet trochu jinak

HHBB 88.?.?.?

Jestli systém uzavřeme (teoreticky), tak bude jeho další setrvání záviset na vlastní výměně uvnitř systému, která vlastně ten systém tvoří. Jestliže se zastaví, zanikne systém.
Zastaví se zcela uzavřený systém, nebo nezastaví…
Každý systém, který známe, je otevřený. Pokud by se ho podařilo nějak uzavřít, tak je to samostatný vesmír. Z toho asi vyplývá, že vesmír je nejspíš uzavřený systém, který tedy nemůže mít ztráty a ani vnější zdroje, tedy je to samohyb.
O co však jde, je hledání vnitřních zdrojů (zásob) uvnitř systému, které by byly pohotově volně využitelné. Zatím našemu systému není nejspíš umožněno ho nalézt (oni ale jsou), neboť společnost zaměřená na bezbřehé plýtvání by tak narušila rovnováhu drastickým způsobem, což se nyní děje již za hranicí únosnosti. Při určité mentální kvalifikaci budeme schopni i přejít na tyto zdroje, aniž bychom si definitivně uřízli větev. Základním předpokladem je totiž nejen umět vytvářet, ale i krotit své potřeby, kdo to ale dnes umí…
Hmatatelný svět je jen zlomek vesmírných sil. Obrovská část je mimo naše schopnosti vnímání. Co je však ještě zajímavé, síly zanikají a zase se objevují z oblasti, kterou jsme zcela trefně pojmenovali věčnost. Síla spočívající ve věčnosti nemá uspořádání, tedy nepodléhá času a přestává být známou silou a stává se zdrojem i úložištěm všeho. A tak i my se pohybujeme v rámci nekonečných možností, ale naše omezenost nám brání se jich chápat. [smích]

202412

13.10.2009 15:28

Kolaps dolaru? Čeká jej „arabský naftový šok“?

RE: Osud U.S. Dollaru se bude odvíjet trochu jinak

HHBB 88.?.?.?

což by znamenalo, že zhmotňování lze provádět z ničeho [smích]

202347

13.10.2009 11:05

Kolaps dolaru? Čeká jej „arabský naftový šok“?

RE: Osud U.S. Dollaru se bude odvíjet trochu jinak

HHBB 88.?.?.?

Když má být energie zachována, na což někdo vyslovil zákon, tak to znamená, že se energie neztrácí. Tedy je nezničitelná, a potom celé to divadlo je perpetum mobile, o čemž se zase někdo vyslovil, že neexistuje.
No vtip je v tom, že se všechno musí přeměňovat, aby to bylo, jinak to nebude. A máme to. Tak se přeměňujeme a zároveň přeměňujeme a tím ženeme to perpetum mobile kolem rovnovážného středu. Když měníme třeba věci tuhé na plynné, tak oni zase mění okolí, což se vše děje formou vlnění, které je vlastně předávání neboli výměna mezi shluky sil, které vnímáme díky nějakému uspořádání v určitém okamžiku a zase způsobem nějaké výměny.
Tedy výměna a přeměna je to perpetum mobile zvané bytí, takže to jsou v podstatě kouzla a čáry. [překvapení]
[mrknutí jedním okem]

202330

09.10.2009 00:14

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 85.?.?.?

O mě přeci nejde, já už jsem ztracen, nevěřím téměř ničemu. Jde přeci o vás, věřící, abyste zase nevěřili úplně všemu… [mrknutí jedním okem]
(jinak souhlas, a je jen dobře, že si také kladete i nepříjemné otázky [cool] )

202053

Tady je funkční ten Edmond.
Ale, jak jsem už řekl, jezoviti ti to mají pod palcem [mrknutí jedním okem] , ale maltézští rytíři, to je jiná, tu čest někteří opravdu měli, a to sám Mayer Amshel, a třeba také Mayer Carl

Jak k tomu hoši přišli, jsem psal již dříve.

202047

Tak ten týpek, až na ten lehce psychotický projev, tak to je určitě výborný vypravěč.

Jak už jsi naznačil, tak studoval Sophia University Tokyo. Počátky této školy jdou do roku 1549, kdy sv.František Xavier dorazil do Japonska. Ze jména je patrné, že se jedná o mé favority. Není proto divu, že jezovitský koadjutor Benjamin Fulford bude skvěle připraven pro své poslání. Hovoří jistě několika jazyky, ale jde o to, co. Mnoho těch povídání jde na svět právě přes stránky H. Makowa a samozřejmě leccos také knižně.
Zde je jedna z nesčetného množství jeho perel v originálním znění: „I have had visions recently (without using any drugs) so powerful and so unusual, that I am pretty sure G.T. is really a ghost. Impossible memories are also coming back to me (like being frozen and hungry on a boat in the St. Laurence river in my early days or like my love for Eleanora - the lady I knew of as my great-aunt Eleanor)
On je nějak posedlý duchem předka G. T. Fulforda (G. T. Fulford & Company), průkopníka patentové medicíny, tedy zřejmě nějaký společný koníček s Rockefellery.
No celý vtip je v tom, že to celé vlastně nelze brát vážně, tedy ani v případě, že by v tom bylo něco opravdu vážného, což jistě Mirda potvrdí, že Rockefellerové nejedou jen v dobročinnosti. Ale abych jen nedráždil, tak Rockefeller jako bohabojný člen křesťanské rodiny je i členem Pilgrim Society, která operuje pod křídly maltézského řádu, tedy vše je opět doma a pod kontrolou, sychrováno tovaryši ze sousedství. [mrknutí jedním okem]

PS.: přiznám se, že to video teď už nestíhám, ale v budoucnu se určitě k němu vrátím, srandy není nikdy dost... [smích]

202039

[chechtot]
No a už se začíná pomalu rýsovat, kde se líhnul ten nápad s židovským králem…
to s tím čuňkem, to jsem nevěděl, aspoň tušíme, kdo nám postrkuje tohodle pinďu. [překvapení] [mrknutí jedním okem]

202027

Vidím to přibližně-podobně-stejně. Ale na jezovity, na ty mi nesahej, ti maj totiž pod palcem ty další jmenované entity. Ale nepochybuju, že má ještě někdo pod palcem i je… [mrknutí jedním okem]

202023

08.10.2009 16:01

Ekonomické zotavení je iluze

RE: Bankovní krize vs. krize z nadvýroby

HHBB 88.?.?.?

Rád odpovím. Nepostihuje. Vlastně se bojí toho, co řekne BIS, protože nějak tuší, že BIS tahá za nitky makroekonomických nástrojů.
Problém je to někoho jiného. Tento makroekonomický a naprosto zbytečný parazit dosahuje stropu svých možností a někdo půjde od válu. No a je mezi nimi panika, kdo to bude, protože to patrně postihne podstatnou část molochu. Nám to může být úplně jedno, ale jen do doby, kdy se nás budou chtít jednotliví, upozorňuji, že pro nás z podstaty zbyteční aktéři, zatáhnout do své hry, kde nás samo sebou bez milosti kdykoliv utratí. Mělo by nás to nechat chladnými a celý ten mumraj pozorovat zpovzdálí a raději se věnovat svým vlastním schopnostem se zabezpečit.
Hospodařících subjektů ekonomiky se dotýká vlastně jen proto, že byly do hry systémem zataženy jako nezbytný zdroj sil, bohužel mnohdy za všeobecného naivního potlesku. Podstata celé krize začíná již u způsobu myšlení.

202022

08.10.2009 11:50

Disidentská rodina proti české státnosti. Kdo zastaví Havla, Uhla, Urbana?

RE: Prezident je skutečně jen symbolická figura, jež pouze prezentuje ostatní

HHBB 88.?.?.?

>moravskými stavy naverbovaný pluk německých žoldnéřů
ti jediní se den před tím nevožrali [oči v sloup] [mrknutí jedním okem]

202016

Nejsem si jist, jestli si mi porozuměl, ale nechám to tak. Mirdo, tyto „zaručené“ vědomosti jsou sice dobré do diskusního fóra, a jsem rád, že ti nějak pomůže vědomí, že ti velí Rockefeller, ale pro mě je to spíš jen zajímavost. Proto chápu, že tě i trochu nadzvednou jiné pohledy na věc, které ti „snižují velkého šéfa“. Nakonec kdybych říkal, že tomu velí papež (já to ale ve skutečnosti vůbec netvrdím), tak by mě také mrzelo, že je zase jen figura v očích jiných. Je to jak ta šachová hra, kdy ten druhý znevažuje mého krále. [smích]
Ale stejně, jsem už asi tak zamlžen svou mlhou, že mi uniká souvislost toho videa s tím, co jsme probírali výše, s ohledem na vyjasnění problému. Naopak, vnesl jsi tam nové podivuhodné postavy, jako je třeba ten Fullford. No to je další týpek, který stojí za obzvláštní rozbor, aby bylo vůbec jenom trochu jasné, kde na té hrací ploše stojí a co to vlastně s DR sehráli. (Srovnej to třeba s mým zamlžujícím příspěvkem, který se týká začlenění Blackwater v systému.)
Teď v týdnu už to nestihnu, ale celou tu maškarádu z videa můžeme rozebrat jindy, ale obávám se, že to tvé figury až tak neposílí. [mrknutí jedním okem]

202015

07.10.2009 21:11

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 85.?.?.?

Jak ale katolíkům citlivě sdělit, že
>Vlajka EU - dle kardinála Vlka - symbolizuje Pannu Marii
Napadá mě určitá omluva na adresu kardinála Vlka, a to,
>že dotyčný utekl z psychiatrické léčebny
a zde asi KC dluží určitá vysvětlení svým ovečkám, a
>to opravdu vyloudí jen shovívavý úsměv

201975

>Můžeš mi objasnit, HHBB, proč se tolik ošíváš (a nebo to nevíš), ale nikdy nenapíšeš, kdo tomu velí?
Mirdo, roli dvorních židů a jak se k ní historicky dostali, jsem už popsal jinde. (nakonec jsme tam měli spolu i diskuzi)
Stránky H. Makowa znám, mohli bychom jeho kontakty a zdroje rozebrat , míří to v podstatě tam, kam str. A.Jonese, D.Icka a mnoha dalších. Není to jen záležitost těchto žurnalistů, je to šikovně odstupňováno, odměřeno a rozděleno, aby si každé pozorné a pátrající oko přišlo na své. Už jsem i jinde naznačil mechanismus, jak se různé varianty a verze konspirace a uspořádání moci šíří. Je to hra na pravdy a její alternativy.
Neříkám však, že je to vše zcela jinak, to určitě není, mnoho věcí i tak stále do sebe zapadá. Co mi však často nesedí, je příliš okatá zkratka, která se zahnízdila i zde na fóru a svádí k náhradnímu jednoduchému uvažování. A to je samozřejmě i účel těchto informačních alternativ, a i kdyby Zvědavec a jeho fórum třeba i nechtěli, tak do této polohy budou určitými silami tlačeni.
A tak jsem si řekl, že budu šířit i nějaké jinačí verze. A pokud možno hůře vyvratitelné, bez ohledu na to, kolik lidí to hlásá se mnou, nebo třeba vůbec nikdo.
Blíže k tvým připomínkám.
Je to dost široký záběr na to, aby se daly nějak solidně všechny body rozebrat. Tak vyberu třeba toho Marxe. „Rothschild si nechal na zakázku od Karla Marxe vypracovat komunistický manifest (r. 1848)“. To by teoreticky možné bylo, agentury takto i obvykle pracují, ale revoluce z toho nebývají. Ve skutečnosti jde o hlubší záležitost. Revoluční nálada, zvraty, změny apod. mají svůj základ ve vědomí společnosti. To vzniká dlouhodobě a nelze to vyvolat jedním pamfletem (obrazně řečeno). A od vědomí se dostaneme k výchově a vzdělání, ke školství a duchovnu. Zdá se ti stále možné, aby to provedl Marx na zakázku Rothschilda? Sám Marx byl produktem školství a těch, kteří ho mají ve své moci, byl tedy přirozeně podle místa studií hegelián a ti kdož ho vycvičili, tak ho i následně použili. Já osobně jsem si vcelku jist, že to Rothschild nebyl (nakonec by to bylo podivné už jen pro ten obsah).
A tak se vrátím k tvé původní otázce. Já nevím, kdo tomu velí. Protože se tím, kdo tomu velí, také s nadšením občas zabývám, vím také, jakým způsobem a jak se dá k moci směřovat. Proto poukazuji na ty z mého pohledu nejpravděpodobnější varianty. A jelikož to dělám i pro sebe, abych byl schopen se z cizí moci vymanit, vím také, že takové odpoutávání je možné. A proto si i myslím, že nakonec tomu nikdo tak docela nevelí. [smích]

PS.: Všimni si, co to vlastně ten náš kolega "abc" tady hlásá. Je to nádherný studijní příklad, jen se vydat po stopách... [mrknutí jedním okem]

201972

07.10.2009 08:30

Heil EU!

RE: Mám rád vlajku EU

HHBB 88.?.?.?

Já ti rozumím. Ale ty ve skutečnosti voláš po něčem jiném. Přečti si ještě jednou tu formulaci výše, která již moc nekoresponduje s tím, jak jsi to formuloval níže.
Pokud mi ale dopřeješ roli všemocného bruselského úředníka, dostaneš všechno, čeho si žádáš a zlé Česko i s Prahou dostane co proto. V další fázi se ale připrav na příliv různých barev a jistě svrchovaných entit na Moravu, kde pak nejspíš nastane další spravedlivé dělení.

201915

07.10.2009 00:26

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 85.?.?.?

Ty jsi studoval evidentně pilněji, je to tedy na pochvalu a obrázek, jen tak dál. [smích]

Vložený obrázek

Na obr. je patrně to, o čem sám autor vlajky hovoří, jelikož se to nachází přímo v Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
(možno uložit a použít i jako tapetu)

201898

06.10.2009 23:41

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 85.?.?.?

Ale chlapci, já vám to tu objasňuji slovy autora Arsène Heitze, který se svou inspirací nijak netají, a ten obraz darovala katedrále sama Evropská rada, která si na základě toho motivu i tu vlajku vybrala.

Pokud se do toho zamotáte, tak vám z toho nakonec vypadne sám satanáš i s Róčildem na zádech… [chechtot]

(pepku, ty jsi se zase převlíkl? [mrknutí jedním okem] )

201892

06.10.2009 21:27

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 85.?.?.?

Rád se usmívám na ty, co se na mě také usmívají. [velký smích]

Zde tedy slovníček:

Arsène Heitz- Arsène Heitz
author of the Flag of Europe – autor evropské vlajky
chosen between 1950 and 1955 – vybrána mezi 1950 a 1955
inspired by the twelve-star halo of the Virgin Mary – inspirován dvanáctihvězdnou svatozáří Panny Marie
which can be seen in the Rose Window – může být viděna v rozetě
that the Council of Europe donated to Strasbourg Cathedral in 1953.- co jí Evropská rada darovala Štrasburské katedrále v r.1953

Nemůžu za to, že jsem se to náhodou dočetl, tedy ani za to, že to někoho někam svádí. Ale pořád mi to nebrání v tom, abych zase hodil [velký smích]

201878

Pokusím se doplnit článek, již kvůli pocitu nějakých souvislostí.
Samozřejmě, že se nikdo skutečně zodpovědný nějaké US justici zodpovídat nebude.
Tady je obrázek.
Vložený obrázek
Je souvislost patrná? Je jen náhodná?
Obrázek vlevo se vztahuje k maltézským rytířům se sídlem v Římě (v Praze sídlí jeden ze šesti velkopřevorů), obzázek vlevo pak ke zpravodajské službě.
Co jiného mají společné? Prakticky vše. Od svých otců zakladatelů až po současné pohlaváry. Psal jsem o tom již jinde.
Jak souvisí CIA s Blackwater? Dokonale. Stačí se podívat na jejich potentáty, příkladem budiž třeba Cofer Black.
Jak souvisí maltézští rytíři (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) s Blackwater? Blackwater mu patří. Majitel Erik D. Prince je totiž maltézský rytíř. Náhoda? Možná... Co si pak ale počít s bývalým generálním inspektorem Pentagonu, dnešním ředitelem Blackwater Joseph E. Schmitzem, který je nejen v Opus Dei, ale také samozřejmě maltézský rytíř. No to už máme nějak moc náhod. A aby to nebylo málo, tak tyto jednotky operují právě z Malty, kde má ten to řád dodnes jednu ze svých pevností.
Zmiňovat analogii s křižáky z 12 st. snad ani není třeba. Připomínám, že současný papež je také členem tohoto řádu. Tento řád disponuje nejen nesčetným množstvím privilegií mezinárodního charakteru, ale jeho členové kontrolují dozorčí rady voj.prům. komplexu a rozhodujících bank. Pokud bychom do toho hodně pošťourali, tak nám začnou vylézat velice podivé souvislosti s 9/11. No, to jen na doplnění k Xe.
Předpokládám, že si tito chlapci na nějakou lavici jen tak honem sednout nepůjdou [smích]

201876

06.10.2009 16:27

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 88.?.?.?

>a o naprosté hlouposti, ba přímo pomatenosti a nepodloženém fanatismu svědčí snaha podstrkovat pod 12 hvězd na vlajce EU pannu Marii [velký smích] to už mi přijde tak nespojité a křečovité, že se zdá, že dotyčný utekl z psychiatrické léčebny.

Arsène Heitz was a draughtsman, born in Strasbourg, who worked at the Council of Europe. He is the author of the Flag of Europe (that of the Council of Europe and the European Union).

Heitz worked in the postal service of the Council of Europe while the flag was being chosen between 1950 and 1955 and he had submitted 20 of the 101 designs.

He proposed a circle of fifteen yellow stars upon a blue background; inspired by the twelve-star halo of the Virgin Mary, the Queen of Heaven of the Book of Revelation, often portrayed in Roman Catholic art, which can be seen in the Rose Window that the Council of Europe donated to Strasbourg Cathedral in 1953.


Překládat ti to ale nebudu. Příprava nic moc, tak dnes je to za 4 s odřenýma ušákama, tak aspoň něco za snahu, pepku. [mrknutí jedním okem]

201859

06.10.2009 12:01

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Příliš černé barvy

HHBB 88.?.?.?

Bude to znít asi divně, ale co není. Myslím, že existuje nějaký rituální důvod, proč má být LS odklepnuta nakonec právě v Praze.
(proto to divadlo s protahováním)

201844

06.10.2009 11:49

Heil EU!

RE: Marjápana?

HHBB 88.?.?.?

Dobrý odkaz a leccos napoví.
Je jisté, že budovatel nového Jeruzaléma (Prahy) král Karel o tom něco věděl.
Nelze si nevšimnout také zvláštní pečlivosti, kterou KC věnuje zaklínání kostí knížete Václava. [mrknutí jedním okem]

201843

06.10.2009 11:12

Heil EU!

RE: Mám rád vlajku EU

HHBB 88.?.?.?

To je naprosto popletené a na hlavu postavené, už jenom proto, že Praha je z podstatné část i historickým produktem Moravanů. To je jako obviňovat Slováky z nějakého průseru v Čechách, protože se tam motal Husák, čím si kdo asi tak pomůže…
Až položí Brusel moravské vinaře, protože lepší podmínky pro umístění dotací byly ve Španělsku, tak zato budou asi moci Švédové, nebo kdo, kýhovýra. Až kůň bude mít málo ve žlabu, tak se přirozeně nasere na koně stojícího vedle, ale asi si moc nepomůže… Co má proboha obyvatel třeba z Jižního města z toho, že Dačice jsou „české“? Nebudou potíže ležet nejspíš jinde? [mrknutí jedním okem]

Ten klín se tam nepřidal, ten tam někdo přidal.
Praha nic nekrade, někdo to tak zařídil.
Češi nic neukradli, někdo to přerozdělil.
Sice nechápu, jak obhájíš své zájmy přes preferovaný Brusel (asi je plný Moravanů jako Praha), ale když si to myslíš...

Jinak co se týká českých úřadů, na ty nádavají všichni, Pražáky nevyjímaje. Kdyby jich většina ležela v Brně, asi by to nebylo jinak.

201836

06.10.2009 08:51

Heil EU!

Marjápana?

HHBB 88.?.?.?

Možná se pletu, ale neřekl bych, že až tak moc...

Vložený obrázek

Nebo kdo to je?
(Ten stařík vlevo je Ota Habsburg, Uprostřed pod sochou papeže je Blair podepisující ústavu EU v Římě, ale ta postava napravo...)

201830

05.10.2009 20:39

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Patříš k nim, že?

HHBB 85.?.?.?

> Bože můj, člověče zlatá, nejsi ty nějak rodově zatíženej? Nač tolik zášti?
Vypadá to na odříkávání katechické knížky při současném mrskání rákoskou.
V takto vyztuženém charakteru je ta vstřícnost asi typická. Možná se tím vysvětluje i ta představa spravedlivé společnosti založené nejspíš na učení o trojím lidu. [mrknutí jedním okem]
(Jinak toto fórum myslím přesahuje levico-pravicové tlachání těch, co ještě stále nepochopili, že si z nich někdo pravo-levě střílí.)

Ještě dovětek ke Klausovi minulému. Klaus byl velice aktivní, uvědomělý, hluboce prověřený kádr a obzvláště pečlivě vycvičený ekonom. To z něj ale nedělá v žádném směru hospodáře. Naopak. Projevil se jako dokonalý ekonomický systémový agent při rozkladu národně zaměřeného a už beztak kolabujícího hospodářství skomírajícího pod vedením ekonomů bývalých. A právě ekonomové opět podobní těm bývalým, budou nyní moci uplatnit své vlohy právě v EU, která jen pokračuje v dalším vyvlastňování, devastaci a ekonomickém znevolňování, tentokráte již celých národů.

Nemá cenu se tím ale děsit, je dobré to vědět a začít se podle toho zařizovat. Už jsem tu jednou zmiňoval, že Klaus sychruje potenciálně „rebelantské Česko“. Ne že bychom nějak revoltovali. Ale přece jen nesmýšlíme zcela „standardně“. Vím to nejen já, ví to také i ti, co by jim to mohlo potenciálně vadit. Mají velice dlouhou paměť, zatímco tu naší vytrvale zkouší mazat. Ale to se nepodaří, pokud tam sami neumožníme přístup. [smích]

201800

05.10.2009 07:13

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Ano, sjednocování Evropy byl původně

HHBB 85.?.?.?

>Já na to jezovitský spiknutí prostě nevěřím
To je dobře, já vlastně také ne, ovšem všechno, co jsem tu k tomu snesl, je příliš zřejmé, než abych to jen zakopal pod koberec, aspoň mě to nutí k zamyšlení, jak věci fungují, co se týká moci. Odhadnout však, co je v pozadí již tak mlčenlivých zasvěcenců je velmi v říši...no... [smích]

201721

05.10.2009 07:06

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Prehnané obavy?

HHBB 85.?.?.?

Asi největší úskalí se neskrývá zdaleka v těch „mocipánech“, ale ve strachu, který vůbec nemá jasné obrysy. A když tím strachem nebudu trpět já, tak z velké pravděpodobnosti asi ti nejbližší, což může být zrazující ještě více, protože nastane pocit, že není o koho se opřít. Jenže mám na výběr? Mám se vrátit do systému a plýtvat svou energií na reformování nereformovatelného? Ten systém je postaven na vzájemném útlaku a ponižování, a to se jednoduše reformovat nedá, má to zabudováno ve své podstatě. Na výběr vlastně není, tedy i strach je zbytečnost. A nakonec, když se nebudu bát já, nebudou ani ti okolo.
Je jisté, že EU tu je a že se s námi mazat nechce a nebude. Je součástí a jádrem světového impéria, které je tu velice dlouho, jen pouze mění svou maskovací fasádu. Ten skutečný motor toho monstra ale vidět není. Co drtivá většina pokládá za ty mocné, tak jsou jen stále otroci systému, i když často velice dobře hmotně odměňovaní, proto dle systémových pravidel „úspěšní“.
To ale již asi mnoho zdejších diskutérů tuší. Co však už tuší daleko méně lidí je, že podstata toho zotročení je duševní, a právě to omezení je dáno bariérou zvanou strach. A ten je pak nejintenzivnější parazit. Ve svých důsledcích pak největším drábem jsme my sami sobě, bez ohledu na to, kde všude vidíme své uzurpátory. A pak nejvíc zotročují rodiče své děti v domnění, že jim konají službu, aby v systému obstáli…
Z toho vyplývá, že se musím nejprve mentálně vymanit já sám. Návod pro začátek je vlastně velmi prostý. Ovládnout své chování. Vymanit se z bezděčnosti. Nechovat se mechanicky, ale dostat své zvyky pod své vědomí, umět je měnit, vytvářet a zase rušit. Začít vládnout sám sobě v úplně nejprostších činnostech jako je jídlo, dýchání, odpočinek, radost, zlost, cokoliv. A najednou nám začne spoustu věcí docházet…

Není to sice návod jak pěstovat mrkev, ale je to základní předpoklat budoucího úspěchu jakékoliv snahy. [mrknutí jedním okem]

201719

05.10.2009 06:06

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Klid,

HHBB 85.?.?.?

Jej… Já ti škatulkování rád přenechám, mě je celkem fuk, kam si ho cpeš…
>bylo by lépe, kdybys spáchal harakiri.
Tolik žluči na jednom fleku, čím tě to, marjápano, na tý faře krmí? [chechtot]

201716

04.10.2009 23:49

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Prehnané obavy?

HHBB 85.?.?.?

Fillo, možná by to pomohlo něco urychlit, ale spolehni se na sebe, všechno co potřebujeme, máme vlastně darem od narození. Přes svou fantazii pronikneš do všeho, co potřebuješ. A jsem si jist, že pak objevíš i zdroje pro svou další inspiraci. Lze začít od čehokoliv. Je to vlastně jen věc soustředění.
Vlastně i ta pohádka postupně přestane být jen pohádkou, pokud se intenzivně zabýváš tou pohádkovou představou. Schválně to zkus, chce to i trochu cviku. [mrknutí jedním okem]

201699

04.10.2009 22:13

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Prehnané obavy?

HHBB 85.?.?.?

>Představte si, že bychom všichni, jako jeden muž začali tu jejich hru bojkotovat. Stačilo by přestat poslouchat.
Rozdíl mezi érou socialistickou a dnešní je jeden zásadní. Lidé s tím předešlým systémem kolaborovali povětšinou naoko. S dnešním doopravdy.
Jsou již chyceni na zdánlivý komfort konzumního systému a jsou pro něj již skvěle vycvičeni. Nejsou zdaleka připraveni skutečně bojkotovat systém. Jednak proto, že je to nezákonné, což vyvolává strach, a potom, že si nedovedou představit cokoliv jiného, než třeba to, co bylo před tím. To vyvolává frustraci z „kroku zpět“.

Nebudu to zdůvodňovat nějakou podstatou procesů, to obvykle vyvolá pocit „nesrozumitelného filozofování“, tak to řeknu co nejjednodušeji. Nutný je krok do neznáma a toho se téměř každý přirozeně bojí, což je dáno prakticky mizivou vírou lidí ve vlastní schopnosti. Důvod je už opět zase historický.

No co s tím. Sednout si, a tak to bojkotovat? To nejde. Je to proti pudu sebezáchovy. A pak, první manipulátor použije všechny ty „sedící“ pro své zájmy. Bojkotovat ten systém lze jen aktivně, a to tak, že si začnu budovat systém jiný, sám pro sebe, kde věci dostávám postupně pod svou kontrolu. K tomuto bodu již dospělo mnoho lidí, ale nikomu to raději necpou a na náměstích je nikdo neuvidí. Pokud však někdo projde tímto duševním přerodem, snadno je pak objeví a zároveň se tím i vzájemně posílí. Postupně tak přestanou dávkovat stávající systém svou energií, na čemž je fakticky závislý. A pak skutečně platí:
>Přestaneme-li plnit svou roli v soukolí systému, zůstane proti nám akorát pár dědků

Jen bych ještě dodal. Není žádná vrchnost. Bude jen, když jí jako svou vrchnost přijmu. [smích]

201681

04.10.2009 19:28

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

RE: Klid,

HHBB 85.?.?.?

Nazdar pepku, ze který díry jsi zase vylezl?
Určitě to chtělo pozvednout úroveň tohoto fóra nějakým bohabojným projevem, tak snad se ti to povedlo. Už si mi tu chyběl, a toto je opravdu od tebe milé: “och... ty nešťastníku. ve své fanatické ujetosti a zaprděné malosti nemáš rozhled a širší meze, tedy toleranci. jsi takto k politování. a klidně i odporuj, čerti se a nadávej nebo se navážej do někoho, kdo ti říká pravdu“
Měl bych pro tebe i odpověď : “och... ty nešťastníku. ve své fanatické…“ no dočti si ten svůj tolerantní výkal výše...

Mám však něco jiného. Papež je starý pán a určitě si nějakou tu úctu zaslouží. Já to přeci Klausovi nijak nevyčítám. Proč tě to tak rozrušilo? To kvůli těm jewrejům? To kvůli nim se můžou knížepán s asi zakukleným jewrejem Kalouskem tak přetrhnout aby jim to klaplo?
Pepku, pepku. Přestaň se chvilku modlit a zapoj trošku zbytky jinak vyplaveného mozku. Nijak extra mi nevadíš a o nenávisti se hovořit nedá už vůbec. Neboj chlape (jsi ještě chlap ne, nežiješ snad v celibátu), myslím to s tebou fakt dobře. [smích]

201654

Mirdo, raději se tu necítím být „členem rodiny“, uvnitř rodiny totiž nějaká Pravda jde vždycky stranou, v zájmu jediné Pravdy zvaná „rodina“. Naopak, chci si tu vyjasňovat a být zvědavý a třeba i provokativní.
Ale city bývají velmi, velmi ošidné. Totiž většina zdejších diskutujících je mi tu velmi sympatická, včetně tebe i honzykováře a třeba i Vojty49. Jinak bych sem dávno už nepustil ani slint… [smích]

201638

04.10.2009 11:32

Irové: tak jsme vám to pro*$#li

Klid,

HHBB 85.?.?.?

je to všechno pod kontrolou. Klaus se také klaní svým pánům (předvedl to velice nedavno při televizní monstrakci ).
EU je především projekt katolický a zapadá přesně do historického rámce jedné celosvětové říše (při budování říše se vždycky hodí historky o zlých lichvářích, co někde ukryti zle rejdí), která stejně již dávno existuje ve své virtuální podobě. Nebezpečná (již historicky ověřená) role trucujícího Česka je přes trucujícího prezidenta vmanipulována pod kontrolu a bere tak vítr z plachet eventuelní skutečné opozici, kdyby vůbec nějaká taková síla chtěla reálně existovat.
O těch ostatních „disidentech NWO“ jsem se zmiňoval jinde, a jsou vlastně tím, čím už ti „disidenti“ bývají, tedy kontrolovanou opozicí, obvykle skrytě financovanou z daní těch, kteří na ně tak úpěnlivě spoléhají a vytrvale tak živí své marné naděje v budoucí lepší a spravedlivější systém. Je to vlastně tragikomické. Navíc američtí „disidenti“ mají úkol mlžit tam, nějaké další evropské mlžení je už zbytečně navíc.
Co chtít? Masy lidí u koně a na Letenské pláni volající „na hráád“? Absolvoval jsem to už před dvaceti léty a už tenkrát mi na tom přišlo „něco špatně“. Zmatení demonstranti volali k moci Mohoritu a spoléhali na „osvíceného“ Adamce, pokud vůbec byli schopni sesumírovat nějaké myšlenky. Bylo to skoro k pláči. Pak se „zničehožnic“ objevil páter Malý a udělal z motajícího se davu cílevědomé stádo. Jaká výhra… Pak už jen stačilo dostrkat na balkón budoucího velitele a bývalého „disidenta“ a každý si musel být jist, že „pravda a láska“ už zvítězila.
Takže vítejte v další fázi.

201596

>Myslet Pravdu - Mluvit Pravdu - Konat Pravdu
Já věřím, že pro pravdu hoříš, stejně tak hořely ty armády mrtvých na všech stranách všech možných válek, jichž bylo nespočítaně...
Nebo myslíš, že chlapci pochodují na bojiště pod vlajkou "my jen tak kecáme"? [smích]

201584

Jestli se budeš chtít dobrat nějaké podstaty, tak ale budeš muset nejdříve odhodit pocity, které ti dělají tmu před očima. Nebo se oddáš citům, což je také možné, a na základě té citové změti (vesměs záporně laděné) vytvoříš celou haldu zavádějících, nesourodých, zdánlivě hlubokých a spravedlivých soudů a ocitneš se uprostřed své vlastní manipulace (a patrně nejen té).
Až sklidníš, tak to třeba někdy proberme. Pa.

201553

Setrvat na svých tvrzeních, nebo je v diskuzi obhájit, tím je myšleno – mít pravdu. Znamená to také - dosáhnout cíle.
(Nebo aspoň objasnění těch tvrzení by mohlo být smyslem diskuze.)

Případ jiný. Někdo se chce stát kosmonautem, někdo zase Pravdou. Obvykle se jedná o přání být tím, čím se necítím být. Čímpak se asi cítí být ten, kdo ví, že tím není, tedy Pravdou? Je něčím neurčitým, beztvarým, nebo třeba Omylem?
No tím se asi i vysvětluje to původní tvrzení:
>Žít v Pravdě znamená zřejmě žít v Pravdě Boží (nepozemské, absolutní)
Lidé nejsou schopni žít v jiných podmínkách než pozemských, jinak řečeno, jsou během svého žití s vesmírem spojeni přes pozemskou existenci nazvanou život. A tady marně hledám smysl nepozemské pravdy pro pozemský život. Možná se za tím skrývá něco tajemného... [překvapení]

201537

02.10.2009 13:28

Íránská jaderná hrozba za účelem odvedení pozornosti

RE: S trochu humbuku, lží a vydíráním oblbnou svět

HHBB 88.?.?.?

Proč by vůbec nějakou jadernou bombu vyráběl, to postrádá smysl. Použil by jí stejně jen jednou (a naposled), a kdyby jí přece jen "nutně potřeboval", tak mu jí určitě někdo ochotně zapůjčí. Ono přeci nakonec stačí místo toho pekelného stroje vyrobit jen jeho iluzi. Ta poslouží stejně a je levnější.
Stejně jako stačí vyrobit iluzi letu na měsíc, nebo iluzi protijaderného deštníku.
Pak ještě zbývá spolknout iluzi nepřítele, iluzi spojenců, demokracie, spravedlnosti, peněz, boha, no a pak se nejspíš ocitneme v realitě. [mrknutí jedním okem]

201526

02.10.2009 11:17

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

[cool]
Aspoň, že nebudem smrdět, čtyřicet dní deště by mělo stačit. [mrknutí jedním okem]

Bohužel asi už nebude k mání to další pokračování od Kabeláka, patrně to bude někde zašité v nějakém soukromém archívu i s celým rozuzlením.

201521

02.10.2009 10:28

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

>Zdá se, že si pletete pravdu s většinovým názorem
No to se opravdu zdá, já si za svou Pravdou budu stát třeba i sám na celičkém světě (i v tom neexistujícím), dokud to uznám za vhodné. A sem patří i to, že většina obvykle kváká, aniž by jí pravdivost toho kvákání nějak zajímala.
>takže pokud se snažíme pochopit Univerzální Pravdu, snažíme se především pochopit sami sebe
No, to už tak nadpozemsky nezní (ale zase abych nepřechválil)
>kdybyste pořádně četl, co píšu, a nehádal se se svými projekcemi.
Tomu se asi nikdo nevyhneme, udělat si cizí projekci je jaksi nadlidské...
>A co se týče relativity dobra a zla
Tak teda tu relativitu odkývu, ať taky prokážu svou „nekonečnou dobrotu“. A uznávám své veškeré chyby, ať mám taky jednou „absolutní pravdu“. [mrknutí jedním okem]

201517

02.10.2009 09:36

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

Já přesně nevím ten název toho díla, kde to d´Olivet pojednává (franštinou nevládnu).
Ale začít se dá i tady, a pak se to začne nabalovat a už se neskončí. [smích]

201512

>Nějak jsem se nesoustředil
Chyba, to je vlastně daleko důležitější, než celý předmět diskuze. Patřičné soustředění udělá z problémů a nejasností hotovou a vyřešenou věc. Pravdu má ten, kdo se víc soustředí. [mrknutí jedním okem]

201509

02.10.2009 08:42

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

[velký smích]
Vlastně je to dobrý trik, jak uvádět věci na pravou míru.
Současný svět je přehuštěný, a tak se to již těžce rozděluje. V době Mojžíšově patrně tak nacpáno nebylo, takže to muselo být daleko přehlednější. Navíc sám zmiňuje další čtyři prameny, které dnes neexistují (?).
Celé to rozebírá Fabre d’Oliveta v Tabuli Národů. Nicméně to nemám, jen pouze komentáře. Ale mám Genesis v našem jedinečném překladu, a to je běžně k mání i na internetu. Jenže je potřeba si z toho vycucat nějaký schematický přehled, a ten kupodivu zapadá do mnoha encyklopedických prací, nebo dokonce se díky tomu dají odhalit i nesrovnalosti a protiřečení, a těch zrovna není málo.
No, beru to s určitou rezervou, ale nezbývá nám zatím než to odkývat, není totiž jiný takový pramen, o který by se dalo opřít. Nakonec kdybychom to o to seškrtali, tak nám ubude i mnoho pojmů a souvislostí, které často nevědomky používáme jako výchozí. A konec konců vše ostatní je taky říše dohadů a genetika sama potřebuje také obyčejný lidský výklad. Takže myslím, když si to sem tam tou biblí doplníme, tak aspoň máme nějaká další tvrzení k vyvracení. A Slovany tam můžeme dolepit třeba Nestorem. [mrknutí jedním okem]

201508

02.10.2009 00:05

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

>Mícháte dohromady materialistický a idealistický význam pravdy.
Hm.. a kde? Nebo spíš, proč bych to měl vůbec rozdělovat?
>Je tedy podle vás pozemské dobro a zlo relativní nebo ne?
A proč by mělo? Ty kategorie a pojmy jedno bez druhého ztrácí přeci smysl. Navíc to nadpozemské dobro a zlo zní sice hezky, ale z určitého pohledu taky jako blábol, který je asi dobrý na strašení pozemských červů...
>Vaše poslední věta se týká pozemské, hmotné pravdy, a tam jsme se zřejmě shodli, že ta relativní je.
Já jsem zatím nic mimopozemského nepoznal, nebo lépe řečeno - nadpozemského až nelidského.
No a nikde jsem nic o holé relativitě věcí netvrdil, to mi snad musel někdo přišít… [mrknutí jedním okem]
>Předmětem tohoto hledání jsou samozřejmě duševní a duchovní záležitosti, a ne barva trávy.
To je snad jedno ne? Mělo by to platit přeci obecně.
Ale jinak ten zbytek bych mohl i akceptovat. (Tak tedy palec nahoru, je to plus, čoveče [smích] )

201494

01.10.2009 21:00

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

Ano, nedává to smysl a zdá se, že vlastně o židy vůbec nejde. Za tím je něco, co zůstává nevysloveno, stejně tak i islámská republika hraje roli, jejíž smysl trochu tuším a celé se to teprv projeví (asi brzy). Myslím, že kdekdo bude i překvapen.

201481

01.10.2009 20:02

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

Tak ten monitor, ten bude v pořádku.
Jedná se totiž o trojí hru (dvojité spiknutí uvnitř spiknutí), ale nevím, jestli můžu takhle veřejně…
NWO se totiž zhroutí ještě než bude ukuto, a to z naprosto neočekávaného směru. [překvapení]
(naznačuju, že to není tak beznadějné, i my máme všude své lidi [mrknutí jedním okem] )

201474

01.10.2009 18:08

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

Malý kvíz. Čí jsou to oči?

Vložený obrázek

odpověď zde

ano, c) bylo správně [cool] [mrknutí jedním okem]

201458

01.10.2009 17:34

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

>Žít v Pravdě znamená zřejmě žít v Pravdě Boží (nepozemské, absolutní), kteroužto kategorii ovšem nemůže subjekt na zemi objektivně poznat. Může se pouze snažit se jí přiblížit
A jak by se mohl přibližovat k něčemu, o čem neví, kde leží? To jako trochu ví a trochu neví? Jak v té pravdě žije, když neví co to je?
Nebo jinak, žiju v pravdě, když tvrdím, že barva pro všechny obvykle zelená je pro mě červená a nechám si k vůli tomu provrtat třeba vobě kolena? [mrknutí jedním okem]

201453

01.10.2009 09:51

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

Ještě bych jen doplnil MeduBedu.
Íránci jsou potomci Médů (Madai), blízkých příbuzných Skytů a Sarmatů (Magog). Původ slova Médové je sanskrtský a znamená mezi, uprostřed, tedy obyvatelé středu. A Slované odvozují svůj původ od Magoga. Obě skupiny patří k árijcům, tedy potomkům Japhita.
Potomci Sema (semité) jsou jejich tradiční sousedi, dnes známí převážně jako arabské národy. Co však stojí ještě za zmínku je to, že se stále jedná o tutéž rasu, tedy rasu bílé civilizace, ať se jedná o semity nebo árijce. Rasa jiná jsou třeba indiáni, křováci nebo Mongolové.
Už z tohoto letmého pohledu je třeba český rasizmus v souvislosti s Židy (neřku-li židy) absurdní termín.

201433

30.09.2009 23:17

Mizí i místa na zkrácený úvazek

RE: A, proc by nelhali, svym lidem a celemu svetu, oni nic neriskuji,ze ano?

HHBB 85.?.?.?

Ona nakonec ta měna je tak reálná, jak reálná je ta ekonomika... [smích]

(bohužel nám chybí hospodářství i s oběživem)

201414

30.09.2009 23:08

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

Představ si situaci, kdy někdo striktně dodržuje přikázané desatero (obecně zákon) a druhý ne. Pokorný služebník zákona žijící „v pravdě boží“ ve skutečnosti z pohledu celku a jeho jednoty tak uvolňuje hráz „lži a zlu“ těch, které na nějaký takový „zákon boží“ kašlou. Taková jednostranná aplikace „pravdy“ daná určitou normou, která je zdánlivě absolutní, vycepuje pokorného služebníka nejen „pravdy boží“, ale také jeho praktického pána a utlačovatele, který podobnou „dobrou“ vlastností nedisponuje. A máme zde pozemské peklo způsobené právě nerovnováhou tohoto vztahu. Pokud toto bude přetrvávat, dojde jistě k znejistění těch pokorných, což v budoucnu povede nejspíš k trvalému postižení jejich charakterů, byť z hlediska „boží normy“ pravdivých a dobrých.
To je nejspíš také důvod, proč je takové „boží přikázání“ tak vehementně aplikováno.

Dobré je skutečně jen to, co je ku prospěchu směrem k cíli. Pokud se sladí směr a cíl, je to dobré, pokud ne, dobré to není, a to vždy z hlediska dosažení cíle.
Proto se snadno může stát, že budu sice žít v Pravdě, ale přes tuto žitou pravdu budu stát v cestě jiným cílům jiných, a proto jednoduše označen za ztělesněnou špatnost. Co s tím, mám se poučit a pootočit Pravdu nebo zatvrdit...

No já bych s tebou i v lecčems souhlasil, ale to zjednodušení vede možná k nečekaným komplikacím zvláště ve výkladu, co by měla být ta Pravda. [mrknutí jedním okem]

201413

30.09.2009 18:37

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

Zlata se skutečně nikdo nenažere, jeho hodnota je ryze ryzí.
Nerad se opakuju, ale smysluplná investice je…
Co je investice? Asi nějaké vynaložené úsilí (energie) od čehož očekáváme nějaké zúročení. A tady je ta potíž. Je to o smyslu světa a jeho hodnotách. Zhroutí-li se systém, tak s ním půjdou do kopru i jeho hodnoty, a s tím i vše a všichni co je reprezentují. Proto by bylo vhodné věnovat úsilí něčemu (investovat) co je smysluplné pro přetrvání, no a nakonec dojdeme chtíc nechtíc k hodnotám ducha, tedy k duševním schopnostem (dovednostem), od čehož se budou, jako vždycky před tím, odvíjet hodnoty systému jiného, nebo zase nakonec stejného.
A s tím zlem. Nelze ho prostě oddělit od dobra, je to všude a ve všem, v každém, i tady na Zvědavci. A ani generalissimus se v tomto směru nijak neliší od knechta, co nakonec oddělá knechta oblečeného do jiné barvy a pak znásilní jeho rodinu, protože tak je to v tu chvíli dobře. Stejně tak zbožný mnich může vytvořit atmosféru důvěry v systém, který své zlé odpůrce jinde ve jménu dobra vraždí. Informace, emoce, diskuze, pořád tím jde napříč nějaká vlastnost, která může být posouzena stejně jako dobrá, tak i zlá.
V jednotě je opravdu síla, to věděli fašisti již dávno, otázka však je, je-li to ta síla toho zapeklitého dobra. Možná ale, že by se to dalo pochopit i jinak. Jednota je vlastně univerzální vlastnost týkající se fungování světa. Právě dobro a zlo ve své jednotě přestávají být tím, čím jsou chápány pouze v protikladu. Jsme jeden svět, a tak asi stojí za to se ho pokoušet vyladit. Ale to půjde jen od sebe, naopak by to bylo jako pokoušet se sladit orchestr plný rozladěných houslí. [mrknutí jedním okem]

PS.: No a v té záplavě plků jsem málem zapomněl konstatovat, že jakkoliv se podílím na chodu systému, který je označen jako zlý, tak v tom zlu vlastně jedu taky.

201397

30.09.2009 08:31

Mizí i místa na zkrácený úvazek

RE: Vitejte do noveho tisicileti s temnym stredovekem, s novymi otrokari.

HHBB 88.?.?.?

>prvni krok je prestat hrat ty hry kolem
[cool]
obecně se to dá říct o jakékoliv hře, kde nemám šanci vidět a kecat do pravidel

201374

30.09.2009 08:26

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 88.?.?.?

>Zlo v naší současné společnosti triumfuje jenom proto, že dobromyslní a mírumilovní lidé proti zlu nic nedělají
První potíž je ukázat na to zlo. Druhá pak, co s ním. Bojovat proti zlu může být snadno samo to zlo. Takže co se tím myslí…
Naopak, většina „dobromyslných a mírumilovných“ lidí se podřizuje systému, čímž zlo vydatně živí jako jeho nedílná armáda, pokud je systém to Zlo.
A co s tím?
Vše, co stojí za to, je postaveno na schopnostech a dovednostech. Pokud se budeme seberozvíjet, nic tím určitě nezkazíme. Tedy pokud se neztotožňuji se systémem, je asi dobré na sobě pracovat mimo rámec systému, což mi ho umožní i lépe vidět.

201373

29.09.2009 06:39

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nevíte někdo?

HHBB 85.?.?.?

>Aškenáz je jeden z troch synov Gomera,Jafetovho syna.
Tak to podle bible sedí, sedí i to, že Aškenázi odvozují svůj původ od Gomera, stejně jako třeba my.
>Chazari boli polokočovný národ, pravdepodobne tureckého pôvodu, ktorý sa usadil v oblasti južného Ruska, medzi Volgou a Donom.
Takže v bibli se o jejich původu nehovoří, nejsou potom dle tohoto pramene téhož původu jako třeba my, nebo Germáni, nebo Aškenáziové.
>Aj v židovských stredovekých spisoch a dokonca aj starších je výraz Aškenaz použitý na Teutonov,presnejšie povedané na Germánov. A tak až dodnes sú tzv. židia z germánskych zemí označovaní ako Aškenázi.
Logicky ano, protože z výše uvedeného je to jasné, o hádanku se tedy nejedná.
>Takže aškenázi čiže chazari alias židia,sú najvačšou intelektuálnou hádankou,ktorá bola na Zvědavci rozlúsknutá.
No to si tomu zase dal…

201319

28.09.2009 22:10

Mizí i místa na zkrácený úvazek

RE: Jedna dobra rada

HHBB 85.?.?.?

>Nejsme my svým způsobem také tvůrci a ti "mocní" ?
Jako naříkající a zlomené trosky, maximálně schopné v sobě živit stres a nenávist, nebudeme zapadat do popisu mocného. V momentě, kdy budu ochoten za svůj osud přebírat vlastní zodpovědnost, se ale situace zásadně mění.
>Jak se vám líbí moto do náasledující evoluce. Co není pro lidi je proti nim.
Vše je tu pro lidi, stejně jako to může být proti, to mohu měnit každým okamžikem, pokud chci vůbec měnit. Nakonec to je věc bytí jako takového, budu-li něco posuzovat jako proti, skutečně se to ocitne proti.
> Záleží na tom ale co chceme.
Stále něco chceme po druhých, nedělejte, udělejte, politujte, kontrolujte, potrestejte atd. Tzn. vzdávání se vlastní odpovědnosti za svět, což vede k jedinému, k podřízení se těm, co to nedělají. Mocný se stává ten, kdo v prvé řadě ovládá sám sebe.
>Tj pracujme sami nasobě aby jsme dosáhli stavu osvícení. Voala hotovo. Jednoduché.
To zní dobře.
V reakci 201258 výše je to popisováno.
>Přesto těžké, pohlédnout sám sobě do tváře neunese (zatím) 99 procent lidí. Snažím se o to rok a jediné zjištění bylo, že jsem doteď jen zneuctil sám sebe,svoje tělo a svoji mysl.
Nejtěžší bude asi to uvědomění si, že vše jsem já, a tedy vše se děje přes moje vnímání. Od tohoto momentu pak můžu začít s ovlivňováním a směrováním takřka každého momentu života. Chtění je ale ošemetná síla zvláště v kombinaci s nadějí. Dám naprosto jednoduchý příklad. Strašně chci zatlouct hřebík s nadějí, že se to povede. Ale čím déle to trvá, tím spíše ten stav zakonzervuji. Výsledkem bude obrovská naděje na zatlučení hřebíku… [mrknutí jedním okem]

201290

28.09.2009 19:29

Mizí i místa na zkrácený úvazek

RE: Jedna dobra rada

HHBB 85.?.?.?

Právě že vize a kroky mocných jsou konkrétní a jisté a jejich cíle mají zcela jasné obrysy. To co dělá ty další nemocné, je jejich nejistota, tápání, nebo odevzdanost. To je činí využitelné a zneužitelné. No, když nemocní upadnou do depresí a postřílí se, tak vlastně svojí situaci také určitým způsobem řeší.
(Mocní ale nemusí být zrovna ti tzv. elitní, zrovna ti jsou spíš „užiteční“)

201280

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 552 403