Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané HHBB

Nalezeno 1036 příspěveků, 119 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

16.06.2010 22:00

Existoval Dullesův plán?

RE: Existoval? - existuje

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
no, podle jistého učení je veškeré lidstvo rozděleno zvěrokruhem do 12ti sekcí...jakési kmeny izraele, nedá se nic dělat, spadáš tam i ty (i já, pokud jsme to lidstvo)... [velký smích]

222178

16.06.2010 18:54

Existoval Dullesův plán?

RE: Existoval? - existuje

HHBB 85.?.?.?

[velký smích]
na každou polívku je recept...

Vložený obrázek

[mrknutí jedním okem]

222158

16.06.2010 11:30

Existoval Dullesův plán?

RE: Existoval? - existuje

HHBB 217.?.?.?

>ale každému musí být jasné kde tento vývoj má kořeny, a z jaké líhně pochází.
tak schválně, z jaké...

222129

15.06.2010 22:43

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Vidím, že treba dať bodku za mnohými nezodpovedanými otázkami

HHBB 85.?.?.?

>Každá odchylka od originálu, pronesená sebevětší světskou autoritou je zavádějící, matoucí a spekulativní.
Otázkou však zůstává, co je vlastně ten originál...cituji:
"Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině..."
No, opravdu je to z bible... autoři prostě při sepisování "originálu" nebyli dostatečně pečliví, když vyráběli "judaistický monoteismus"... [mrknutí jedním okem]

222092

15.06.2010 22:20

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga-Rockefellerové

HHBB 85.?.?.?

Vydal je Sergej Nilus rusky (1905), fotokopie přetisku originálu z r. 1922 je ke stažení i na netu.
Jen pro zajímavost citji:
„1. Dnes mohu říci, že náš cíl je od nás již jen několik kroků. Zbývá urazit jen malý kus cesty a celá dlouhá cesta, kterou jsme museli urazit, je připravena uzavřít cyklus symbolického hada, kterým symbolizujeme náš lid. Až se kruh uzavře, všechny státy Evropy budou uzamčeny v jeho smyčce jako v pevném svěráku.“
Vložený obrázek

...není to tak docela „had“, je to spíš stylizovaný drak konzumující se od ocasu… a význam je zde značně „posunutý“…
Tady, na medaili papeže s erbem draka, zakladatele jezuitské univerzity Gregoriána a nadšeného podpůrce inkvizice, Řehoře XIII., je Uroborus vidět daleko lépe. Má nejen nožičky, ale taky křidýlka. [mrknutí jedním okem]
Vložený obrázek

222087

14.06.2010 11:29

Školné je správné

a proto

HHBB 188.?.?.?

plně podporuji penalizované školství. Každý, kdo se rozhodne vstoupit do procesu mentálního výcviku ve vzdělávacím systému má být po zásluze zpoplatněn, či jinak penalizován za takto odevzdaný čas. Sám jsem vždycky litoval, že si rodina mohla dovolit mě umístit do vzdělávacího procesu, aniž by za to byla jakkoliv zpoplatněna. Jsem nejen pro zpoplatnění škol, ale i pro jejich povinnost je všechny navštěvovat, aby nám někdo nechtěl nakonec od někud třeba cuknout.
Je to stejně spravedlivé jako penalizovat účast v obchodu se zdravím. Jednou jsem se narodil, proto jsem povinen za svou jistotu, že budu udržován při životě, platit. Proto nejen školné, ale i veškeré pojistné by mělo být povinné a stále vyšší, neboť vyšší je lepší.
[mrknutí jedním okem]

221984

13.06.2010 21:23

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

[smích]
Určitě tu je, dalo by se to do minulosti vyjádřit jako rozkol církevní a světské moci. Ovšem zdá se, že obě strany mají tendenci uchopit obojí, a když se k té světské připojí ta duchovní, tak impérium funguje poměrně spolehlivě. A také se zdá, že pro tyto účely z nějakého důvodu vyhovuje babylonská (semitská) forma lépe, protože si ji vybraly (aspoň symbolicky) obě strany (i když ta osvícenecká možná inklinuje více k původnímu ideálu antiky) a obě jsou – dle mého – indoevropského původu, když Řím již dávno předchozí nositele zpacifikoval pod svou moc. Semity se snaží kontrolovat islámem (což je ale dvojsečné, neboť do toho vnikl asijský živel), když již funguje prakticky jako virtuální globální impérium.
KC je opravdu podivný konglomerát jednoho zájmu. Evidentně světské katolické řády se tu setkávají s řády docela asketickými. A třeba jezuité vlastně představují paralelní moc ke zbytku KC a určitě obě síly mají své účinné spojence a odpůrce ve světské sféře s projevem do praktické politiky. V určitý moment si musí připadat jako naprosto nesmiřitelná konkurence, jako dva pekaři v jednom baráku. Spojuje je vlastně jen idea jedné katolické říše pod autoritou nejvyššího, což má být nejspíš vyjádřeno držbou „svaté země“.
Co je však ničí asi nejvíce, to bude reformace, která je zase (mimo jiné) vyjádřením myšlenky teritoriální vády. A tady si myslím, že to půjde i napříč zednáři, budou tam namícháni ti i oni, pokud zrovna nejsou jinde. A přes všechny tyto síly je obyvatelstvo manipulováno proti sobě. A mám za to, že právě jezuiti (původně kladivo na reformaci) stojí za uvedením revoluční levicovosti do života, v jistém směru jako alternatvním plánu a v druhém směru zase jako nástroj odplaty.
Ale to nebude zdaleka všechno. Není vyloučeno, že někdo si podržel jednotu ducha a těla a stojí mimo zrak a hýbe touto rozpolcenou mocí. To mohlo mít za následek i rozkol impéria na dvě půlky, dnes jednoduše vyjádřeno Západ/Východ. A pokud se moc v jedné části rozpadá, může ji přebírat druhá. Stačí se podívat, co se děje v Moskvě, poslední přehlídka je demonstrací vzestupu Byzance očekávajíce tak rozdrolení Západu.
Ale jsou tu i síly, o kterých se píše úplně blbě, prostě nemají zjevně pojmenované struktury. A možná že z nich by se mohl zvednout zatím spící životaschopný organismus (takové pro elitáře překvapivé NWO), který by tak vyrostl na případných duchovních troskách impéria (Číňany ani Indy ale nemyslím, asijské národy jsou dle mého ve fázi útlumu..) myslím stále civilizaci bílou, snad ještě tím co předvedla, nedostoupila svého vrcholu. [mrknutí jedním okem]

221941

13.06.2010 18:59

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

HHBB 85.?.?.?

>Dům stavíme od základu.
Netroufám si radit, jen otázka (ale nečekám odpověď), zkusil jste tu veškerou literaturu odložit a vrátit se zpět na tu louku (symbolicky), co jste spatřil záření pampelišky?

Nebo pokus o jiný příklad...
Představte si, že tu literaturu někdo přeložil do angličtiny a z té pak někdo do češtiny. Kde je pak ta zjevená pravda, pokud každé slovo je již zjevenou pravdou v jazyce, který ji dokázal takto podat. Vždyť stačí jedno slovo, které v jednom jazyce vyjádří vše a v jiném pouze kvantitativní jednotku. Člověk; člo-věk; čelo-věk = to, co je na čele času.
Myslíte, že je možné zcela zachovat smysl textů při překladech, tedy transformacích? Můj názor na věc je, že jazyk samotný je veškerá pravda, kterou tak lidé dokázali vyjádřit, ale asi už ne vždy předat.

221931

12.06.2010 12:16

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

Toto ber ode mě jako poslední pokus (asi již nejspíš marný) o vysvětlení toho, co tu zaznělo.
Mě to říká jedno. KC a spol. sklízí a ještě sklidí, co dlouho zasévá, a to i za pomoci teologa Rothkranze a podobných. To neustálé uvažování v dimenzích konspirace, dvojí hry a nepřátel ji musí nutně dovést do kompletně sebezničujícího paranoidního stavu (těch, kterých se to týká, je i tady v diskuzích dost a dost). Příkladem za všechny může být vytvořená představa žida mutujícího geneticky v nepřátelského Žida tvářícího se jako křesťan a působícího přímo v jádru křesťanstva. Ani bych si účinnější recept na zničení nedovedl představit. Milióny mrmlajících Chazarů jsou proti takové infekční vizi pouhým spolkem břídilů. Třeba je to nakonec u miliardového molocha i přirozený a žádoucí vývoj jak se dopracovat ke konci.
Pokoušel jsem se tu mnohokrát na mnoha přkladech ukázat, že se většinou o konspirace vůbec nejedná a mnoho věcí se ani jinak odehrávat nemůže. A to je snad právě ta věc, kterou se třeba síly v KC snaží zamlžit a její příznivci prostě nechtějí vidět, a proto tu konspirační hru raději hrají s nimi také.

Začínám tyto diskuze již považovat za bezpředmětné, tak abych se neloučil ve zlém... i to, co třeba teď vypadá úplně blbě, může se nakonec obrátit v něco, co vypadá o dost lépe.

[smích]

221840

11.06.2010 22:06

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

tak jo, myslím, že to pro tentokrát stačilo a mohli bychom to uzavřít slovy kolegy Biskuppa:
"SVATÁ PROSTOTO!! Řím (Vatikán) - je od II. vatikánského koncilu
prolezlí Židy a zednáři."

A jelikož já (hahábébé) se zrovna k této instituci dvakrát nehlásím, myslím, že ve svém pátrání po "siožoldnéřích" jsi nezamířil zrovna tím správným směrem... [mrknutí jedním okem]

221794

11.06.2010 16:06

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 217.?.?.?

tak tomu říkám myšlenka... [cool]

221756

11.06.2010 14:43

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 217.?.?.?

Podívej, biskupe, jako správný katolík přeci nemůžeš připustit jiný podvod, než ten pravý, to je jasné, takže vlastně žádní židi ani být nemohou. Z toho důvodu jsme všichni vlastně mutací Žida do té doby, než papež s inkvizitorem rozhodnou jinak… [chechtot] [oči v sloup]
No, začínáš mi dělat starosti, netuším, jestli se tohle nechá ještě nějak léčit… netýrali tě nějak v dětství, nemusel jsi třeba klečet na hrachu před křížem??

(k tomu dole, nemusíš sem kopírovat části knih, které na tobě dílo dokonaly, já to znám, zrovna čtivý to není a na nějaký recenze tu ani není místo, je to hlavně diskuze, tak se trošku pokus o něco ze své hlavy, přeci pokud by to měla být "skrytá moc", tak se bude chtít skrývat, co říkáš, a nejlépe tak, že bude mlžit a mlžit a mlžit - tedy psát skazky o "skryté moci" )

221751

11.06.2010 12:03

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

HHBB 188.?.?.?

Nedá se jinak, kam kouknu, tak tam je Žid. I jezuita Halík je Žid, což mě vlastně ani nepřekvapuje, neboť nakonec vše, co promluví česky, musí být tak nějak Žid (vztahuje se to i na psaní?). Nás spasí už jedině ánšlus a papež…(jestli zrovna není Žid)…
[chechtot]

221738

11.06.2010 09:00

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

HHBB 217.?.?.?

Ale no jó…
>kteří jej kdysi (pro MOC a peníze do těch správných kapes z judaismu) vytvořili a tudíž jejich dnešní potomky (novodobé ovčáky u lizu) obhajovat a z těchto lidí, z pozadí ovládající světovou politiku a finančnictví, vytvářet nevinné oběti, které jsou jen tak nějak ve vleku NĚKOHO nad nimi…
…no tak už to konečně napiš rovnou, že viník je nejspíš ten, kdo hrabe… (šetři trochu místem.. [mrknutí jedním okem] ..)

Ale tady nejde o obhajobu, proto ani o „viníka“. Jde o příčiny, které způsobují závislost, potažmo nemoc. Já ani vůbec nechci, aby se mocný stal nemocný, ale raději to, aby bylo co nejméně nemocných. Nemocný se nestane mocný tím, že bude chtít udělat z mocných nemocné…
Hele, pozor na to, to „novožidovství“ se zdá být hodně nakažlivá věc. Vyznavačství nějaké nejvyšší vnější autority povede vždy k vytvoření pyramidálního systému, v němž je pak přerozdělování tím vyjádřením moci, i lichva je přerozdělování, je obdobou zdanění, proto za sebou potřebuje mít moc, jinak by každý tiskl a úročil a svět by se do sedmi dnů zase zhroutil. Peníze a majetky v tom hlavní roli nehrají, jak tomu uvěříš, už jsi chycen... [velký smích]

221729

11.06.2010 06:43

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

A o židech se v těch studiích nic nepíše? Tak to mohli nakonec být třeba i katolíci... třeba ti římští... [smích]

221723

10.06.2010 23:27

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

>No, naslintali jste tady pěkný kraviny! Čecháčci.
...kde jsem to jenom zaslechl... čecháčci... čecháčkovství... prezidentování...aha, už vím...

Biskupe, ty budeš asi nejspíš nějaký vzkaz od Halíka, nebo aspoň od pehe, že jo.
[velký smích]

221710

10.06.2010 22:56

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

>Rockefellerové jsou sefardští Židé
hm, taky dobrý...
A to konvertovali křížením?
[mrknutí jedním okem]

221706

10.06.2010 21:05

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

ale to není nutné...
[zahanbení]


Vložený obrázek
ze "Satanovy Synagogy" se také hlásí věrný služebník papeže Řehoře XVI. Carl R.
detail zde

tak i tam je "čertík skovaný"... [mrknutí jedním okem]

221698

10.06.2010 19:18

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

>byl znam svymi nelichotivymi vyroky na adresu zidu ...
no právě, vždyť vylezli z židovský školy...
tady
a tady
(věnovat pozornost sekcím "R".. [chechtot] ..)

221693

10.06.2010 19:12

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

HHBB 85.?.?.?

...že se podle něčeho "jede", neříká nic a "pravosti a levosti"...
[smích]

221692

10.06.2010 18:28

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Protokoly sionských mudrců

HHBB 85.?.?.?

O to se tu, kupodivu, ani nikdo nepře. Již dávno to přešlo do fáze „chycení viníka“

(klidně můžeš jít dál [velký smích]... )

221689

10.06.2010 17:07

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

HHBB 217.?.?.?

>Neznám spolehlivější důvod pro válku, než jakým je "vyznání".
Nemá to daleko k organizovanému vyznavačství (plánované chování), což je ideální způsob uplatnění moci v praxi, a to je zhruba to téma, okolo kterého se to tu točí.
[smích]

221683

10.06.2010 14:02

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: pokr.

HHBB 217.?.?.?

Neplýtvat prostorem, prosím... [mrknutí jedním okem]. Stačilo napsat, že vznikají novější verze židů (třeba KC).
No dobře, tady jen padl názor, či spíš námitka proti určitému kalení vody, a to ta, že právě ty stále modernější verze židů kormidlují ty obsoletní verze…
(já fakt nevím, proč to někoho tak rozčiluje)

221679

10.06.2010 06:51

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

ach ty sekretářky, ty nám daly...všechno rády "protokolují"...

221652

09.06.2010 22:38

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

> "jediní jezuité se nám dokázali rovnat
[překvapení]
Já to tušil!
Hlavně, že to už pomalu leze ven... [cool]

221624

09.06.2010 21:57

Tonoucí v chaosu: Evropa v předvečer konference Bilderbergerů

RE: Satanova Synagoga

HHBB 85.?.?.?

Biskupe, tvoje osvětová činnost bude asi něco podobného jako ta „židovize“ co jí velí jezuita. Neříkal tu už někdo, kdo jsou ti „siónští mudrcové“? Že by to byli...nakonec...[překvapení]
Vy katolíci jste s židama vlastně taková „povedená“ rodinka? Kdo tomu dělá taťku? [mrknutí jedním okem]

221617

07.06.2010 13:56

Pohľad späť

RE: Slovenština, to je tedy jazyk ...

HHBB 85.?.?.?

Obecně určit „dobře nebo špatně“ můžeme jen na základě dogmatu. Proto za sebe si musí odpovědět každý sám…
Tedy za sebe říkám, že mě konzum býval i sympatický, ale často také úplně ukradený, nebo i zcela naobtíž, teď ho již považuji za nebezpečný pro každého, kdo u něj za stávajících podmínek bude chtít setrvat. Důvod je jednoduchý, jako motor lidské činnosti způsobuje omezenost, proto v důsledku úpadek.
Určitě to nezaměňujte za „pokrok“, to bychom si museli pokrok nejdříve definovat. Konzum je průvodní jev tzv. ekonomického růstu, který je zase průvodním jevem zavedené lichvy (tzv. kapitalismu).
[smích]

221450

07.06.2010 13:16

Pohľad späť

RE: Slovenština, to je tedy jazyk ...

HHBB 85.?.?.?

Ale ono to docela souvisí...
…článek popisuje to, co by se dalo popsat jako „vykořenění“…jinak řečeno - jsme sice jakoby doma, ale přitom nejsme, jelikož již vlastně žijeme v říši (téměř globální), kam byli mnozí jednoduše nalákáni na sexy konzum… [mrknutí jedním okem]

221444

07.06.2010 11:24

Pohľad späť

RE: Slovenština, to je tedy jazyk ...

HHBB 85.?.?.?

Je to stejné jako s němci. Obrovská porce němců jsou poněmčení slované. Tyto kmeny se nazývaly všelijak, jazykově a kulturně však byly zařaditelné do (poměrně moderního) názvu – Slované.
Podobně jako maďarské kmeny usídlené mezi slovanským živlem byly i ty germánské použity k jeho rozdělení stejnou metodou jako u němců - náboženstvím. Přijmutím latinského ritu svatá říše udělovala výsady v rámci její hierarchie, čímž vytvářela páté kolony uvnitř nepoddajných enkláv.
Germáni se nechali polatinštit a přijímali pak říšskou hierarchii, stejně jako hrstka Maďarů, což byl počátek rozpadu již sjednocujících se záp. a již. Slovanů napříč kontinentem. Maďarština, stejně jako němčina, se stala „úřední“ řečí a dnes je tu výsledek – Slované se stávali k říši loajálními Maďary, Němci, Rakušany, Prušáky a já nevím čím vším ještě…
Takhle se prostě staví světový řád.

221435

05.06.2010 23:45

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

HHBB 85.?.?.?

no, na trámu v oku jsem uviděl napsáno i KC, jak jsem ho lovil z bulvy...
(perly si nech v uzlíčku, bratře [mrknutí jedním okem] )

221329

05.06.2010 17:13

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

HHBB 85.?.?.?

Nepřehlédnutelnou figurou aktivistů "svobodná Gaza" je Lauren Booth.
Vložený obrázek
Nejedná se o nudící se anarchistku zalezlou v podsvětí, ale členku mnoha asociací a novinářku v Mail on Sunday pravidelně komentující i na Sky News, BBC One a BBC News 24. Proč ne, když švagr Tony je víc než kamarád s Rupertem a oba kámoši jsou nejen stejného vyznání, ale přímo i v jednom řádu. Tedy nejspíš nejde o nevybouřené rozmary znuděné ženské, ale asi o něco promyšlenějšího.

Když se podívám na mapu, tak mě hned napadne, že Izrael znamená kontrolu přechodu mezi Afrikou a Asií, což je oblast dnes obývaná povětšinou arabským živlem. Kdysi dávno tomu tak nebývalo, ale stalo se, což někomu vadí, proto je tam dnes Izrael. Obnovení biblické pravlasti u mě neobstojí, neboť izraelité jsou stejně jako arabové Chaldejci, rozděleno to je hlavně nábožensky a spojovat náboženství s vlastí je sice symbolicky možné, prakticky je to však neproveditelná šílenost, čehož jsme tam teď svědky. Toto museli vědět i ti, v jejichž hlavách se to líhlo, tedy je tam jistě jiný účel. A ten je od počátku zřejmý – tím je konflikt. Co ale má být na konci? Mě napadá, že se nejspíš jedná o ovládnutí velmi strategicky šikovného prostoru, který se někomu zdá být středem světa, a jinému "svatou zemí".
Vložený obrázek
Pozor, toto není dnešní mapa Izraele, ale mapa Jeruzalémského království mezi první a druhou krusádou. Proto není od věci zmínit, že tato oblast je stále někde chápána jako království a potenciálních králů je více (třeba Bourboni nebo Lotrinkové, pardon, Habsburkové) přičemž třeba Bourbon Juan Carlos I. je ve stejném řádu jako švagr naší aktivistky a v jistém systému je nadřazen osobě Izr. prezidenta. Oni jsou velcí přátelé tohoto území - ať je tam kdo chce, páč řeč je o území, ne o lidech…

Vložený obrázek
Tou osobou je "rytíř sv.Michala a sv.Jiří" a věrný služebník impéria Šimon Perský, který snad v Polsku byl v jezuitském učení, což ale nevím jistě (jako třeba u Stalina).

Otázkou zůstává, jestli je možné vylidnit tak zalidněnou oblast jako je Gaza. Nejspíš ne.
Proto taky zůstává nejasné, jak se má chovat loutkový izraelský režim a jak stále více demoralizované obyvatelstvo… jak dlouho je vůbec možné udržovat tuto oblast neklidnou, a kde je vlastně hranice odbojnosti arabů. Nebo se nakonec jedná o trestání jisté dávné "zrady" porušením jistých úmluv? A mají všichni už dost? Nebo je ještě řada na Turcích, aby se tam taky pěkně vytrestali?

221287

05.06.2010 10:59

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

HHBB 85.?.?.?

[velký smích]
>"Židovství" ja fakt perfektní zbraň v rukou KC
No právě…
...ale vysvětluj to dokola, stejně, kdo chce bít, tak si stejně něco najde, nebo vyrobí a proč ne třeba "žida" (co je to vlastně ten "sionismus", jsou to oni, nebo "oni" )...

221269

04.06.2010 17:38

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

HHBB 85.?.?.?

Ale, ale…
Jakápak anti-KC úderka, jde jen o to, aby již prohlédla a očistila se od svých hříchů...
(a tebe se to týká obvzlášť)

[smích]

221216

04.06.2010 17:13

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

HHBB 85.?.?.?

To bude nejspíš nějaký „židovský“ hnízdo… [chechtot]
Mirko D., ty už jsi tak nasáknutý tou veškerou ideologickou vymejvárnou, že tě ani nenapadne pídit se po faktické stránce těch tvrzení, ale raději budeš lustrovat nějaké IP adresy…
Hm, nebo se snad bojíš, že by na tom mohlo něco být? [mrknutí jedním okem]

221212

04.06.2010 10:33

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: žádné Rotschildovo

HHBB 78.?.?.?

to je neskutečný, já měl vždycky pocit, že to snad musí být pořád ten jeden přispěvovatel, ale to bude asi ono, je jich víc v jednom těle... [cool] [chechtot]

221184

04.06.2010 09:49

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

HHBB 78.?.?.?

Kdyby mi žena řekla, že bere dítě na rekreačku do pásma Gazy, udělal bych jedno – uložil bych ji do postele, udělal jí šípkový čaj s medem, hodně rumu a na hlavu by dostala mokrý hadr, dítě bych pro jistotu umístil z dosahu do bezpečné vzdálenosti, nejlépe k tetičce co žije neinformovaným a přízemním životem.
Totiž ta "cestovka", co pořádá tyhle "výlety" do pásma Gazy, je tak nějak spjata s rodinou Tonyho Blaira, konvertovaného katolíka a velkého přítele Izraele. To samo o sobě je jistý signál, pro mě třeba varovný (proto nakonec to vyjádření Přemysla Sobotky dává částečný smysl) a byl bych při rozhodování na účasti v takové akci přinejmenším velmi ostražitý. Celá věc je nejspíš zastíracím manévrem při mobilizování muslimů v Orientu, zde konkrétně třeba Turků, což se myslím docela daří…

221178

03.06.2010 15:58

Svědectví očitých svědků likvidují lži Izraele

RE: Chudák maminka s miminkem....

HHBB 78.?.?.?

>soucast vyssi hry, do ktere nevidime. K nastoleni NWO je treba zpusobit ve spolecnosti totalni moralni a socialni kataklysma...
>...Nejake to nove nabozenstvi za kterym znovu pujdeme jako ty ovce...
nemáš pravdu, vidíš do toho pěkně... [mrknutí jedním okem]

221088

31.05.2010 17:05

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Matematická zákonitost

HHBB 85.?.?.?

Vlastně ony dopadly, tak jak dopadnout měly. Není potřeba vůbec nic takto falšovat, naopak systém potřebuje, aby přesně toto dokonale potvrdilo legitimitu cirkusu a to s neotřesitelnou přesností a platností.
Ovšem jiná věc je míra navity lidí volících „změnu“ TOP09. Ale myslím, že právě toto je nutno prodělat. Tato zkušenost je nutná. Hlavní roli zde nejspíš hráli emoce – strach z rostoucího dluhu, který se stal hlavní zbraní voleb a Kalouskův složenkový trik prostě klapl. Lidi mají dluhů nejspíš pokrk. Oranžoví prostě toto neodhadli a dluhy „podcenili“. Modří ztratili proto, protože to co předvádí, prostě už leze krkem i některým skalním fandům...

220680

29.05.2010 23:10

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: pardon

HHBB 85.?.?.?

já jsem zjistil, že jsem byl svazák, když mě vylučovali... [chechtot]
(nekecám, až tehdy mi to došlo)

220557

29.05.2010 16:40

Volby zla

RE: Odvoleno

HHBB 85.?.?.?

[chechtot]
Ano, „revoluce“ po 20ti letech završuje svůj triumf a cirkus může dál plnou parou.

220534

28.05.2010 17:58

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

HHBB 85.?.?.?

Nikdo se do toho nepustil, což je mi, ze studijních důvodů, docela líto, tak to aspoň zkusím za sebe

>změň sám sebe a změníš svět...
(Krásné, v tak jednoduché větě je vlastně obsaženo vše - bůh i evoluce zároveň)
Ale patrně to v někom, kdo necítí sebe, nic neprobudí. Tím je míněna i integrita – „toto jsem já“. Je v tom obsažen i rozpor sil co scelují a těch co rozdělují.
Pomíjení pravidel, na kterých jsem se nepodílel, je cesta. Těžko to pomíjení lze považovat za něco „hotového“, je to cesta jak nerozpouštět své síly a nestávat se tak potravou pro síly jiné, tedy cesta, jak se zachovávat (to je ta integrita), což je přímo podmíněno uvědoměním si své vůle, sebe jako samostatného vesmíru a teď k tomu vrcholu – svoboda – svébytnost, mám svůj bod, bod kolem kterého se točí můj vesmír, což jsem já jako původní a jediný celek.
Svoboda a volnost se zdají být dvě rozdílné věci. Nic není volné, vše je v tomto světě svázané, proto to je. Volnost (odvaz) je tady cesta proměny a zase navazování, co je však asi podstatné, věci se váží pokud ladí, což určí i jejich povahu, a také jejich jedinečnost, jinak by nešli ani určit. Proto se mi zdá, že nejsvrchovanější podmínkou svobody je soulad.

220453

28.05.2010 14:57

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim - V O L T E !!!

HHBB 78.?.?.?

Těžko předpokládat, že každý hned obsáhne onu filosofii toho druhého, a ještě s veškerým dopadem do praxe. Tady se pak uplatňuje význam diskusního prostoru. [velký smích]

Volba není vždy řešení. Nebo jinak – řešení a volba se velmi liší. Co je mi platné, že mám na výběr z mnoha housek v regálu, když nebudou k jídlu, nebo budou dokonce nechutné, ale o to barevnější, přičemž důvody mohou být i zcela mimo schopnosti pekařů.
Stejně tak volba mezi volit / nevolit není řešení…
Řešení je samostatná kategorie, která vyžaduje přinejmenším nadhled nad danou situací. Pokud ho nemám, stávám se opět součástí hry, kde se volí. Ten kdo má řešení, je rád, že má ty, co posilují jeho vize volbou. Vždy tu bude velká část těch, co volí. To však také znamená, že volič vydává svou energii již tou volbou (není to jen to hození lístku, je to již zavazující postoj, stačí se podívat na fandy modrých a oranžových triček), která tak posiluje onu hru.
Nevolit znamená potenciál. Je to neprojevená síla mimo hru na volení. A právě tato síla je využitelná pro řešení mimo stávající hru a je z ní možno čerpat, ale za předpokladu, že je zde vůbec nějaká vůle směřující k jinému řešení.

220440

28.05.2010 13:49

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

HHBB 78.?.?.?

Nojo, to víte, že se dá vždycky něco dodat, tak ještě něco k tomu přidám…

Já doma slýchávám: „Co chceš dneska k jídlu?“ a pak i mívám možnost volby. Ale někdy na mě leží i řešení, a to pak častokrát odpovím: „To je jedno, prostě něco udělej!“. A pak to pokračuje asi takhle:
„Ale CO?“
„To je jedno! Něco!“
„Tak si to NĚCO poď udělat, když seš tak chytrej!“

[mrknutí jedním okem]

220430

28.05.2010 10:35

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

HHBB 78.?.?.?

...nevím, jestli bude sat cit ananda reagovat, mě to připomíná myšlenky ze "čtyř dohod" (ale nevím, už je to déle, co jsem to četl)...

220405

28.05.2010 08:06

Končí divadelní komedie o demokratických volbách

RE: Nevolim

HHBB 78.?.?.?

...už jsem to tu zahlédl pod jiným článkem a zůstalo to bez odezvy, asi nejspíš proto, že k tomu už těžko něco dodat... [cool]

220388

27.05.2010 21:52

Volby zla

RE: Disidenti, disidenti, malované děti

HHBB 85.?.?.?

No dobrá, uznávám, že s nimi by mohl být cirkus zábavnější než byl doposud a klauni budou o něco klaunovatější, jen bych potřeboval něco vysvětlit . [mrknutí jedním okem]
Proč jedni „nesnáší“ komunismus, přitom mají všude marxistickou symboliku a druzí „nesnáší“ EU, ale bez jejích symbolů se neobejdou…
To je nějaká nová taktika, jak zabavit obecenstvo? [překvapení]

220354

27.05.2010 20:01

Volby zla

RE: Disidenti, disidenti, malované děti

HHBB 85.?.?.?

Dobrá, mám jít volit?
Možná to může být i sranda. Skoro jako hokej… nic to sice neřeší, ale může to být nakonec docela zajímavý… pokud si vsadím...

Tak co, komu fandíme? [mrknutí jedním okem]

220335

26.05.2010 17:28

Volby zla

RE: DSSS

HHBB 85.?.?.?

Ono to není o stranách, ale o systému kolektivistického bordelu "vládnutí" nějakých straníků…
Jestli tu někdo někoho zakazuje, tak proto, že si na tom dělá body a jakože vykazuje činnost, stejně tak dělá body i tomu, co ho zakazuje - oni se tak nějak navzájem pěstují… [mrknutí jedním okem]

(pokud by byl skutečně nějak systému nebezpečný, tak bude okolo něj pěkně tichoučko, a ne že okolo několika křiklounů bude poletovat armáda na koních se všemi tv štáby)

220217

26.05.2010 16:50

Volby zla

RE: HLAS PROTESTU = DSSS

HHBB 85.?.?.?

Z naprosto stejných důvodů vznikl současný režim z režimu minulého, a teď máme výsledek… co se už trochu poučit... [mrknutí jedním okem]

220214

26.05.2010 12:11

Volby zla

RE: Nevhodim nic

HHBB 85.?.?.?

no, když myslíš... ale třeba si to mylně vysvětluju, nejspíš však uvažuješ zcela v rámci naordinované hry:
"Ve volbách se naruší hegemonie moci, možná dokonce celá ta maškaráda spadne"
ale čí maškaráda, a proč ta spadne...myslíš-li tu politickou maškarádu, tak je v životním zájmu toho cirkusu nespadnout, pokud spadne, tak ne díky volbám, které jsou hlavní cirkusovou atrakcí, ale díky vlivům, které jsou zcela mimo toto divadlo, a právě proto je tohle divadlo nacpáno na hlavní scénu.
Prostě ty jim přisuzuješ schopnosti, kterých se jednak štítí, a kterých ani nemohou být v tomto tyjátru schopni ...

220183

26.05.2010 10:49

Volby zla

RE: Dotaz

HHBB 85.?.?.?

Jenže nejspíš v tuto chvíli Jarmila má, dle mého, více z pravdy (jasně že té mé), neboť politická strana je nezodpovědný celek, jakýsi zájmový spolek, kterému nepřísluší žádná moc, neboť nenese žádnou zodpovědnost. Volit politickou stranu je to samé, jako zřeknutí se moci. Jediný funkční model veřejné správy je pouze přímá volba konkrétního člověka, který bude plně pravomocný, a také odpovědný a kdykoliv odvolatelný. A to jak na úrovni regionu, tak na úrovni země a klidně i spolku zemí. Vždy přímé rozhodnutí, plná pravomoc, a také plná odpověnost ve věcech příslušejících pouze veřejné správě na té dané úrovni - žádná pyramida!

Co je na tom zajímavé a co si málokdo uvědomuje díky fascinaci stávajícím systémem, je to, že to lze učinit kdykoliv a kdekoliv, není na to potřeba nic, jen odhodlání k vytvoření souběžné stuktury odpovědných, která vymete stávající bordel nezodpovědných darmožroutů opájejících se důležitostí, kterou jim furt sami cpeme... [oči v sloup]

220172

26.05.2010 10:09

Volby zla

RE: Nevhodim nic

HHBB 85.?.?.?

>A svést se na té špíně svým přitakáním je snažší než hledat nástroje, jak z bláta aspoň do louže.
Řekl bych, že si tímto předal své argumenty do ruky právě onomu „pitomci“, nebo si přinejmenším protiřečíš…
Politický systém je vnímán jako „špína“, padlo již tuny argumentů proč… proto účast ve volbách je tak přitakáním této špíně…
Z bláta do louže není řešení, ale iluze řešení, v tom je kouzlo onoho rčení, myslíš, že „pitomec“ stále ještě touží po oné „louži“? Bohužel i ti piráti jsou jen tou iluzí řešení a „říkání ve sněmovně“ je zase opět jenom tou louží (voda je koneckonců i v tom bahně)… vtip je v tom, že voda v podobě louže příliš neprospívá.

Ale co je však zarážející, a co by mohlo být ještě více znepokojivé, je to, že Král i mnoho zdejších duší, je vlastně na jedné lodi s mediálním veletokem, co se týká prohnilosti politické scény. Někdy se zdá, že vlastně ani o ničem jiném média nereferují, ostatně politici sami také, je to jak dokonalá infekce. Tedy stádo má být nejspíš jaksi obratně vedeno k nějakému bodu „obratu“, já bych to viděl na nějakou lákavou branku do „útulné“ ohrádky, kde nebude již vícero „prohnilé politiky“. Z tohoto pohledu mi tvoje hledání „čisté vody“ v louži přijde pochopitelné, i když takto nejspíš marné.

220169

26.05.2010 08:59

Volby zla

RE: volby

HHBB 85.?.?.?

jakýkoliv "úspěch" skrze tento systém může jen ublížit... už jenom to, že prostředky obdržené tímto způsobem již vlastně korumpují...

220160

26.05.2010 08:31

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

HHBB 85.?.?.?

Chtěl jsem, aby to vyznělo odlehčeně, přestože je v tom celá tragédie a zoufalost našeho snažení…

Entita ONI může procházet myšlením kohokoli uvnitř entity MY, proto jakákoliv snaha o sjednocení vymezením se vůči ONI končí rozbitím jednoty MY. V tom spočívá základ úspěchu entity ONI. Jejich genialita je nesporná... [cool] [mrknutí jedním okem]

220156

25.05.2010 23:10

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

HHBB 85.?.?.?

ani jsem si to to neuvědomil, ale nejhorší je, že jsem teď bezděčně rozbil naši rodící se voličskou jednotu proti společnému zkorumpovanému nepříteli, v němž jsem spatřil naopak spojence…
abychom se sjednotili, budeme potřebovat určit ještě mocnějšího nepřítele, který je vlastně už bez tak infiltrován mezi námi, jen zatím není od politiků k rozeznání, umí se totiž skvěle maskovat… vím kdo to je – jsou to ONI!
Právě ONI by mohli semknout zkorumpované a poslední nezkorumpované váhavce pod jeden prapor a jedno jestli Čech, Řek, Moravák, Němec, Žid, Křesťan, Komanč nebo Abc, všichni bychom vyznávali třeba růžový čtverec ve jménu svaté války proti NIM!... Protože TO, co ONI chtějí, MY určitě nechceme!
[velký smích]

220123

25.05.2010 21:30

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

HHBB 85.?.?.?

Tak jo…
paroubkovo ksč zůstane mým koněm i nadále, páč jejich tempo zadlužování je vyšší než ostatních frakcí ksč a zajistí nám tak rozežranost hned v závěsu za švábíky frantíky a jinými sasíky, naopak úsporná opatření by znamenala, že na ty EU lídry budeme více makat…
no a zkorumpovaný politik je tikající a spolehlivý člověk, kdo se naopak korumpovat nenechá, ten je nesmírně nebezpečné individum s diktátorskými choutkami, a na to teda pozor…
[cool]
[mrknutí jedním okem]

220115

25.05.2010 14:55

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

HHBB 85.?.?.?

Představa společného nepřítele skutečně sjednocuje, jen jestli to není přesně to, co nakonec vede k tomu „zase špatně“…
No jo, no, Erwin to tu schytal za DS, Luxor za VV, což vás nakonec skutečně sjednocuje… [smích]

220090

Doporučuji ML prostudovat, je tam spousta zajímavých věcí (a není potřeba nic podepisovat) - jen se dá těžko odhadnout, co to udělá s tvým charakterem, bacha na to, aby se z tebe nestal třeba vyžírka... [mrknutí jedním okem]
Například v USA spousta lidí uvažuje tak, že narodit se ve "východní evropě" je téměř něco jako "komunistická" národnost, často přitom hájí "svůj" západ marxistickými tezemi... [chechtot]

...dnešní svět plný pověr by byl fakt legrace, kdyby nebyl k pláči...

220087

25.05.2010 09:30

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

HHBB 85.?.?.?

Politický systém je podřízen společenskému vědomí. Funguje jednoduše tak, jak lidé přemýšlí. A v tom je právě i jeho největší zranitelnost, či scestnost.
Pokud se veřejnost zříká své odpovědnosti za svoji vlastní správu delegováním moci na neprůhledné, neodvolatelné, nezodpovědné a naprosto v tomto směru nefunkční subjekty, jako jsou politické strany, ony se budou chovat naprosto stejně neschopně. Proto nakonec vytvoří jen neproniknutelnou kouřovou clonu nevoleným a vlastně samozvaným skupinám, které mohou zcela libovolně ovlivňovat chod systému úplně jinak než politikou, jinak řečeno, politika je pak úplně něco jiného, než si představuje zblblý "volič". Systém je tak ve své podstatě založen na korupci – což je i profesionální politika, proto proklamovaný "boj proti korupci" je takovým řezáním si své větve. Lézt na větev, kterou si chci řezat, vyžaduje mít v sobě něco iracionálního… daleko rozumnější by mi přišlo řezání větve, na které nevisím… [smích]
Nejspolečnější bod všech společných bodů všech "stran" je vždy jeden - voliči mazej volit, ať to jede pěkně dál s tím všelidovým požehnáním... [mrknutí jedním okem]

220058

19.05.2010 17:12

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

Užívám si to, jde ti to výborně, stando... [cool]
...jen se obávám, že političtí klauni jsou v jednom cirkuse s lichvářským impresáriem, ale zdá se, že i toto ti uniká...
Tady nemusíš mít o politiky obavu, celý ten chlív bude třeba vymést najednou...
Stando, jak by prosím tě mohla vzniknout dluhová pyramida při bezúročném hospodářství s krytými penězi? Pokud ti to ještě nezažehlo, tak znovu - kryté peníze lze udržet jen v bezúročném hospodářství bez lichvářů, na tom nezmění nic ani počet smajlíků a tvé mokré představy... [mrknutí jedním okem]

219682

19.05.2010 11:45

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Autore

HHBB 78.?.?.?

>Hlavním rozdílem však je, že spotřebitelský úvěr si obvykle lidé berou na statek fakticky buďto bezcenný (dovolená)
Pokud pomineme to, že onu "bezcennost" určil kalouskovský způsob myšlení, cena je vždy dána ochotou (nebo nutností) směnit.
Tedy kromě jakéhosi "sazebníku" rozdíl nevidím.
A jak bylo řečeno výš: "že bez státního dluhu nemůže kapitalismus v dnešní podobě vůbec fungovat" se dá usoudit i příčina, proč se v kapitalistickém světě dluh nikde nedaří odstranit. [smích]
Pokud přece jen někde v onom kapitalismu není, je to tím, že se tam usadil nějaký ten věřitel, nebo nemají opravdický kapitalismus. [mrknutí jedním okem]

219661

19.05.2010 11:06

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 78.?.?.?

>papouskujes propagandu tveho domaciho nepritele bankovni mafie
Ale Stando, to ti jen tak připadá, vtip je totiž v tom, co jsou příčiny a co je „výplach mozků v oblasti následků“. Deflace a inflace jsou jevy, které jsou stále přítomny ve finančním bordelu penězokazců. V určité fázi má projev i jako nedostatek peněz v oběhu - lidé slintají hlady u plných regálů (které sami naplnili) s prázdnou kapsou, byť v ekonomice posilujících peněz. Inflace je totéž s tím rozdílem, že to nic má podobu mnoha nul v důsledku oslabujících peněz, jak je navyšována jejich číselná hodnota.
Protože banka obvykle může zvyšovat svůj příjem jen z prodeje služby směnou (pokud ji bude někdo chtít), nebo také lichvy (úročené úvěry), nemůže být společenským nepřítelem banka, ale to, co tvrdím stále, lichvářská nákaza, kterou bývá postižena a takto zneužita právě banka, a tak tu nákazu sama, bohužel, také mocně šíří.
Pokud mi banka bude sloužit, rád si ji zaplatím třeba jako úschovnu líbezbrífů.
My se však, milé stando, bavíme o tom co je lichva a co způsobuje, a které se držíš jako hovno košile a při tom se snažíš oblbovat zlatým „standartem“.
(inflace smajlíků znamená nejspíš to, že ti do smíchu moc není... [mrknutí jedním okem] )

219659

19.05.2010 09:41

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 78.?.?.?

...je šmitec...jsme si kvit...jó to jsme... [chechtot] [cool]

219651

19.05.2010 08:45

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 78.?.?.?

Rendo a Stando, už teda jen stručně tady...

219647

19.05.2010 08:41

Finanční teroristé chtějí globální měnu, globální centrální banku

RE: Prekopnu neco z diskuze od Stana, protoze to tady naramne pasuje.

HHBB 78.?.?.?

1. babky tam budou nosit své zlaté zuby z hrníčku na poličce…
2. ano, zatím jen taková "malá lichvička" pro někoho…
3. pokud mu po všech válkách nějaké zlato zbylo…
4. jo, dokud to půjde, pokud ne, začne se šetřit, kdo podváděl, popřípadě „zkrachuje“ nějaká instituce (to už tu přeci bylo) …
5. prostě papír se opět začne tvářit jako zlato…(díky tomu půjde zlato opět jednoduše vycucat z oběhu někdy v budoucnu)

"Ted k tem tvym zvastum:"
shrnul bych to asi takto…někdo chce lidstvo „léčit“ zlatem, které se mu válí ve sklepení, a už moc dlouho se mu na něj práší… [mrknutí jedním okem]

219646

19.05.2010 08:20

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 78.?.?.?

>A prave mezi realnou ekonomikou a urokem je nepretrzita vazba, ktera balancuje dynamickou rovnovahu.
Samosebou, zatímco na jedné straně někdo ve zlomku sekundy vypíše do kolonky nuly, na druhé straně to někdo „balancuje“ mnohaletou dřinou.
> Z toho duvodu budou rezervy minimalni a bude to vytvaret tlak na ekonomickou expanzi.
Ekonomická expanze je důsledkem lichvy…při honbě za trvale generovaným úrokem je nutný nekonečný růst, ten je v daných podmínkách vždy limitující, je tedy nutno měnit podmínky – tedy expandovat, jinými slovy začít požírat sousedy, kteří ještě lichvu nezavedli, pokud to již udělali, tak už patrně požírají požírače z druhé strany…
Rezervy v penězích jsou jen iluze rezervy, skutečnou rezervou je vždy lidská dovednost…

Superlichva je jen rozrostlá malá lichva, lichva se chová přesně jako virová nákaza… Zlatý standart při zachované "malé" lichvě půjde udržet pouze za pomoci alchymistických dílen... [mrknutí jedním okem]
(v případě papíru to jde ale snáze, proto se virus také snáze šíří)

219645

18.05.2010 21:59

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

Důvod byl jinde, diskuze se staly nepřehledné díky absenci věcnosti, a tak ztratily smysl. Přišly mi už únavné a marné.
Nijak nebazíruju na svém setrvávání zde v diskuzích, dělám to jen pokud mi to přijde účelné a zábavné. V případě „úroku“ tomu přidávám momentálně značnou důležitost, proto teď obětuju nějaký ten čas.
Podívej, mě zdejší absence nijak nepostihla, opak je pravdou, proto zrovna mě se není za co omlouvat, prostě to pusť z hlavy, stejně zase zmizim, a pak budu zmizelej… [mrknutí jedním okem]

219619

18.05.2010 21:37

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

René, nejsem si jist, že plně domýšlíš dosah toho, co tu píšeš.
Kupní síla peněz roste... To zní hezky, ale je to informace, která znamená také pokles cen, tedy i ocenění vynaložené práce. Důvod? Stále větší podíl nákladů tvoří úrok, obecně dluhy. Tedy někdo to považuje za řešení, někdo jiný za počátek bídy marasmu a stagnace. Silná kupní síla zlaťáku ti je na h..., pokud padne na umořování lichvy, a jako produktivní složka společnosti si k němu sotva čuchneš.
Není podstatný „zlatý“ standart, ale standart. A ten není udržitelný při úročení. Lichva ničí jakýkoliv standart. Proto tvrdím, že můžu chtít jedno, nebo druhé, né však oboje. Ten, kdo tvrdí (či vyučuje), že je možné obojí, tak záměrně (v případě Standy již bezděčně) chce uvádět ve zmatek své okolí včetně sebe samého.
(To co popisuješ, jsou již jen důsledky, příčiny jsou v úročeném zadlužování)

219618

18.05.2010 21:12

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

HHBB 85.?.?.?

Ono k tomu není co dodat, myslím, že je to docela výmluvné, mrskáte pojmy, jako by byly seno, skoro jako byste byl politik… [smích]

Zatímco etiketa je záležitostí rituálu a formalit odlišující skupinu od skupiny, tak etika je předpokladem pro vytvoření společenských norem (dohod) umožňujících soužití v plném slova smyslu. Proto, pokud si budete vytvářet nárok bez široké společenské dohody na vlastnictví čehokoliv, a to budete „bránit“ silou, je to z druhého pohledu totéž, jako byste „věc nabyl násilím“, tedy dle vlastních slov již „nejste vlastnictví hoden“.
(...podobné protichůdnosti lze vystopovat i ve vašem pojetí svobody…)

219617

18.05.2010 12:36

Svoboda a moc

RE: Vlastnictví

HHBB 78.?.?.?

1. nic jako „přirozené“ právo není, právo je vyjádření schopnosti svůj nárok nějak obhájit (vynutit)
2. slovo subjektivní jste použil nepatřičně - etika je věc společenské dohody, neboli špatných a dobrých mravů, stejně jako čest... např. v našich krajích se podvádění považovalo za nečestné… dle Vás nejspíš „subjektivní“ záležitost, což má být patrně omluva za nabytí věci do vlastnictví podvodem, i když bez násilí… (jaképak mravy, že... [mrknutí jedním okem] )

219600

18.05.2010 08:32

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 78.?.?.?

>Jinak neexistuje zadna moznost aby zlate mince po splaceni investicniho kreditu zustaly zatizene dluhem,dluh ktery zmizi nemuze byt urocen, natoz aby zmizely z obehu.
Ale, ale…
Stando, ta zlatá mince při splacení sebou bere ještě při úročení další, která byla z oběhu přifařena jako úrok, a ta má dvě možnosti
-„Hodný lichvář“ ji utratí
- Lichvář ji půjčí, tedy zatíží dluhem
A protože lichvář je lichvářem z principu, prostě ty peníze do oběhu „vrací“ jako dluh, zlato nezlato, proto se z něj stane „zlý lichvář“ penězokazec, je to jen otázka času…
A jsme zase tam, kde předtím, peníze nezatížené dluhem se změní na ty druhé, tedy ty nezatížené zmizí z oběhu a nahradí je ty zatížené pouhým průchodem přes nějakou, zatím ještě „hodnou“ lichvářskou instituci, která se později vždy promění ve „zlou“ pro ni nutným přechodem na „SNM“ aby si uchovala svůj parazitický post…

Stando, asi ta o té Karkulce bude pro tebe nejspíš srozumitelnější, ale nevylučuji, že jsem v tomto případě přehnaným optimistou… [mrknutí jedním okem]

219585

18.05.2010 07:11

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

"záchranné balíčky" [velký smích]

úročení se "musí" zachovat, je to totiž ideální způsob, jak z celých národů nadělat nemyslící agresivní stáda...

219579

18.05.2010 06:57

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

>U zlata proste ojebavat nejde.
Ale lze… Pokud nebude v oběhu zlato fyzicky, je to zaručený ojeb, neboť při úročení jeho nezatížený objem musí být vyčerpán (jen otázka času). A protože to pak znamená totální stagnaci - zboží není za co prodat - lichvář musí (aby nebyl zbytečný jako jeho již veškeré zatížené peníze) přejít, nejlépe nepozorovaně, na peníze nekryté.

219578

17.05.2010 23:14

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

>dluh se splati ze zisku vyrobenych produktu a kredit (na rozdil od konzumniho kreditu v systemu SNM) zanikne, dluh je splacen
Opět ty pověry, milý Stando…
Vyrobený produkt je ti na prd, dokud ho nesměníš za to, co si považuje tvůj oblíbený lichvář nejvíce, a to jsou ty tvé zlaťáčky… přesně ty nezatížené standartní zlaťáčky, co tím pádem z oběhu mizí jako nezatížené dluhem, aby se tam vcukuletu objevily již zatížené… a to máme první kolo a pak druhé kolo… a třetí, a ta kupní síla roste a roste s tím, jak ty nezatížené penízky nahrazují ty zatížené až jednoho krásného dne bude Standa stát se spadlou bradou a nutkavou otázkou „jak se dá vyrobit zlato“ na vyplacení všech úroků, neboť není komu prodat, neb veškeré zisky jsou vázány na splacení úroků, bez ohledu na pěknou kupní sílu každého zlaťáčku … a protože to nejde, stane se ze zlatého standartu babská pověra, které už nevěří ani sám Standa, pokud tedy postřehne, že se mu sem opět plíží to jeho „SNM“, aby jeho oblíbený lichvář nepřišel o své korýtko, neb ani zástavy není komu prodat, protože by na to musel půjčit těm, co již bez tak nemohou splácet, a tím by musel přiznat zhovadilost svého byznysu… [překvapení]
(ještě nic?... [oči v sloup] )

219555

17.05.2010 20:06

Nůžky se rozevírají

RE: pokud tohle neco dokazuje,

HHBB 85.?.?.?

Úrok je pravidelný poplatek z dlužné částky, tedy z veškerých peněz co byly zapůjčeny v rámci ekonomického celku. I průměrný trouba by měl pochopit, že na splácení úroku je nutno použít peníze v oběhu, tedy postupně se veškeré peníze úročením mění na dluh pouhým průchodem přes bankovní systém, kterým jsou tak znovu a znovu přerozdělovány v systému jako nové úvěry s požadavky na nové úroky. Tedy požadavky na objem peněz v ekonomice se vytrvale stupňují jen proto, že jsou požadovány úroky. Pokud by požadavky na nominální objem nebyly plněny, ekonomika přestane být likvidní – což je krize…
Pokud jsou plněny, jedná se o trvalý nárůst nominálního objemu peněz v ekonomice, který může přerůst kdykoliv v otevřenou inflaci, pokud by nebyl kompenzován trvalým nárůstem spotřeby a výroby. Jenže nekonečný růst je kravina, proto krize musí přijít tak jako tak, je to jen otázka času.
Zlatý standart je v případě úročení jen babská pověra, Stando… [velký smích]

219540

07.05.2010 11:44

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

HHBB 78.?.?.?

zcela jednoduše...prostě to víš a je ti jedno, co si o tom brebentí ti okolo... [smích]

218874

04.05.2010 19:03

Inspirační foto

RE: Editor je mimo!

HHBB 85.?.?.?

Obama? Je to elegantnější míšenec s dovedností číst proslovy, dostatečně manipulovatelný papoušek (svou barvou akorát sebral vítr z plachet radikálním černochům), který na připravených místech prozpěvuje propagandu…
Pokud je řeč o nějaké politice, tak od toho je tam Břežinský, nejbližší Obamův loutkář.
Nutno dodat, že Zbigniev je pěkně protřelý veterán, který začínal právě na pozadí Kennedyho administrativy, později se stal prvním ředitelem tzv. Trilaterální komise, jenž, mimo jiné, zplodil „povedené“ dítko - afgánskou kauzu - včetně tzv. „seznamů“ agentů, pracovně nazývaného alkajda - zamilovaný to termín mediálních vonucí, které ho poctivě zanesly do každé domácnosti ke konzumaci… (jestli by se někomu nemusel líbit kamaráčoft Poláků s Rusy, tak jsme možná doma).

Co se týká JFK… jeho reputaci vlastně zachránila role všelidového mučedníka – „oběti spiknutí“, jinak výčet „úspěchů“ jeho vlády by nebral konce – slovy jednoho michiganského redneckého dědka, „všechen ten bordel začal za Kennedyho“… (zátoka sviní, karibská krize, berlínská zeď, vesmírný debakl, vietnam, rasové nepokoje, atd…). JFK sám věděl, že s ním není něco OK, srovnával se s Lincolnem, mluvil o sobě jako o oběti, prostě to vypadá, jakoby se připravoval na svůj „zvláštní“ konec. Nutno dodat, že jen sklízel co zasel klan Dullesů, a jestli chceme pátrat po příčinách, tak asi začít tam...

Kromě Zbiga je tu ještě jedna věc…
Kennedy byl první otevřeně římskokatolický prezident - pro určité týpky dostatečný důvod vyrobit mučedníka (jinak by rituální vražda - oběť, těžko dávala smysl).

No a Obama...to je jen první barevný US prezident…

218729

03.05.2010 16:03

Inspirační foto

RE: Pěkné liberální kydy,

HHBB 85.?.?.?

>Svět zmršený jidoliberalismem
to skoro zní, jako by existoval nějaký křesťanskokonzervativní recept... [chechtot]

(vybodněte se na to, to je akorát mršení z jiného konce)

218673

03.05.2010 08:41

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 78.?.?.?

no...
lití olova do krku přestalo být běžně akceptovanou metodu při dokazování neviny... [mrknutí jedním okem]
ale souhlas, je to vlastně pořád maskování prastarých zaběhaných metod, nebo možná lepší příměr by byl, tento "pokrok" spočívá v mutaci viru...
(Nevím, je vůbec možné, člověka z toho vyléčit [zmaten] )

218643

03.05.2010 06:43

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

"z vesmíru spadl" zlatý standart na úrok a... pepek... [smích]

218636

02.05.2010 21:07

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 85.?.?.?

>např. lidé mají potřebu dobrých mezilidských vztahů, co se tady spotřebovává?
lze to materializovat „investicí do mezilidských vztahů“, což má v materiálně založené společnosti až prapodivné projevy (chápané však normálně)

>Jinými slovy vládnout svým potřebám je podle vás lidská potřeba.
To není totéž…
- pokud jdu někam, pak je nutno dělat takové a makové kroky, abych to napňoval…
Ony zmiňované „potřeby“ jsou ale v jiné (dialektické) poloze…
(Ale je mi líto, nemám však potřebu [smích] to tu dále rozvíjet)

218615

02.05.2010 19:28

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

>pracovat a vytvořit tak nové hodnoty=peníze.
neni řeč o "nových hodnotách", ale penězích...

v tom příkladu je to taková kulatá zlatá věc o celkovém počtu 20 kusů...úročením vznikl požadavek na 21 kulatých zlatých kusů...
- jak se takovým "pracováním", vytvoří ten jeden zaltý kulatý kousek?
(je to jen řečnická otázka, s odpovědí se nemusíš namáhat, já ji znám)

218611

02.05.2010 19:02

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 85.?.?.?

>Neberu to jako nadávku, pouze jako další z řady vašich omylů.
neřekl bych, že se tu tolik pletu už podle následujícího, cituji:
>Kromě toho, pokud je něco lidská potřeba, tak je jen správné za "pachtit" za jejím naplňováním ...

přesně z tohoto důvodu materialistická společnost přepokládá neustálý růst potřeb - tedy i spotřeby...

(k tomu mám jen to, že potřebami je nutno se naučit vládnout, jinak...víte co... [mrknutí jedním okem] )

218606

02.05.2010 17:41

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 85.?.?.?

Myslím, že se to opět "zničehož nic" objevilo s nástupem i těch finančních "mechanismů", které tu diskutujeme. Přijde mi to opět jako trik, který má znemožnit existenci průhledného (vyváženého) prostředí a nastolit to, co známe jako "právní stát", což je patrně všechno možné, jen ne to, za co je to vydávno...

(ale určitý pokrok od církevních norem doby předchozí tu je... [mrknutí jedním okem] )

218600

02.05.2010 16:16

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

>pokud jste chtěl říci tohle, tak to říkáte strašně zmateně a složitě.
to už jsem si všiml dávno, že od určitého okamžiku je to pro Vás "strašně zmatené a složité"...

(od kdy jsou peníze nahraditelné rohlíky, byl jste už někdy v bance?... [chechtot] )

218596

02.05.2010 12:43

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 85.?.?.?

>ja stavim hmotu z myslenek a ne obracene!
Však to je také příčina, proč tady nejsi s Dr Fie na jedné lodi, neboť je vyškolen v opačném pojetí…
>verim, ze tim co pisu zaseju seminko nadeje do lidi...
Žádná energie se neztratí „jen tak“, podstatné je o co se opírá, a s tím také bude rezonovat. Jen bacha na tu „naději“, přes tu je nutno se rychle dostat k uskutečňování (naděje je schopna požrat mnoho energie, nebo jí úplně spotřebovat)

[smích]

218579

02.05.2010 12:10

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

>a kde ti okolní lidi na ty výrobky vzali peníze?
jsou dvě možnosti
- chybějící peníz vyrobit pokoutně
- nebo pokoutní výrobu zlegalizovat do dnešního systému

(jinak nám to s tím bohulibým úrokem nebude fungovat... [chechtot] )

218578

02.05.2010 00:43

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 85.?.?.?

Mohu-li se do toho ještě vmísit… Marx byl materialistický dialektik, což znamená tvrdit, že hmota je prvotní (je to odnož hegeliánské dialektiky, která však staví na idealismu). Toto je dnes prakticky obsaženo v mnoha ekonomických školách, neboť to zdůvodňuje pohled na člověka jako na spotřebitele pachtícího se za uspokojováním potřeb (marxismus již rezonuje právě ve Vás, ale neberte to jako nadávku... [mrknutí jedním okem] )
A ze stejného důvodu vidí Marx jako nutnost svrhnout vládu finančních oligarchů. A vlády se má zmocnit proletariát – tedy třídní boj. (Dnes by se to dalo nazvat konspirační teorií). A takto má vládnout většina menšině (v praxi to byl diktát politbyra ovládaného tajnou službou východního bloku).
Kolektiv-izace může znamenat různé věci - třeba zmiňovanou spolupráci společenství, nebo v jiném významu také diktát skupiny. A ten se naopak projevuje třeba jako fašismus (nebo komunistická varianta), ale i jako to, co známe dnes – vládu korporací (na to je tu statut právních osob) s eliminací vlivu jednotlivce (občana) na stát, a tím ho vlastně likvidovat v jeho pro jednotlivce užitečném významu (stát jsme my)…

(Nicméně vtip je v tom, že praxe je ještě daleko hlubší, s tím se však nějak nepočítá ani v tom, co tu zatím prezentujete)

218560

01.05.2010 23:27

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

Satanáše lze vidět za každým bukem, já však tvrdím, že pro zdravé hospodaření, kde jsou peníze, peníze musí mít danou míru. A to proto, aby se jimi mohlo poměřovat při směně bez trvalého rizika okrádání penězokazci...

I z obzázku je jasně patrné, že úrok toto znemožní (na začátku stačí objem 20, na konci potřebujete 21... rohlíky tam už nepleťte, totiž o ty pak budete trvale přicházet při snaze vyrovnat bilanci rostoucího dluhu...[smích] )

218558

01.05.2010 20:20

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: tak polopaticky

HHBB 85.?.?.?

Obrázek je zcela jasný, protože mapuje pouze tok peněz, vychází z rovnovážného stavu a pevného množství (proto nemůže být ani obráceně a ani sledovat produkci čehokoliv jiného, to se totiž již netýká toku peněz.) Takto se prostě peníze mění na dluh.
Co zkoušíte ospravedlnit Vy jako funkční, je vlastně tzv. „pomalé vaření žáby“ pod lákadlem zbohatnutí. [smích]

218545

01.05.2010 11:43

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Toto je skutecne kvalitni rozprava

HHBB 85.?.?.?

Pane Malciku, skutečně mě to stálo několik hodin odložení odložené spotřeby, ale i několik ze spotřeby (v mém případě se to velmi prolíná a právě definování těch pojmů strácí smysl)…
Nebudu Vás už zlobit a odbočím. Ne, že bych neměl argumenty, další diskutující některé uvedli, a i já už bych byl nucen se opakovat. Odbočím proto, že problém v dorozumění už leží nejspíš někde jinde. A to je to, co mě také na této diskuzi zajímalo.
Slova tvořící věty v souvislostech – tedy námitky a vysvětlení nejsou vše.
Vysvětlím.
Pokud použiji nějaký výraz, tak ho lze definovat pomocí výrazů, které je nutno opět definovat, až vytvoříme systém – třeba ekonomickou školu. A tento systém může (a často bývá) uzavřený – právě oním kruhem vzájemného definování.
Jenže výraz má i svůj projev (nebo je jeho vyjádřením) ve hře sil napojených do systému zvaný „vesmír“. A tady už nejsme ve škole. To má přímý dopad na naše pocity a jednání a to je prožívaná skutečnost, která se u každého prostě liší. Zde si opravdu už školou nepomůžeme. Je tu nutno „přecvaknout“ do vyšších sfér vnímání, které už lze definovat jen se stále větší obtížností. Jinými slovy, pro vstřebání, pochopení, nebo ovlivnění určité věci je potřeba „mít smysl“. Už tu neplatí ani „vědomosti“ (povědomí o něčem), ale právě ta další úroveň schopností. Myslím, že by nám ve vzájemném dohovoru pomohlo, kdybyste vyskočil za zajetí naučeného uvažování určitého rámce. Ten vámi prezentovaný systém počítá jen s řešeními uvnitř sebe, vůbec nepočítá s porušením rovnováhy ve svém jádru, je tedy udržitelný jen za cenu vynucování. (Ale já vůbec nepochybuji o tom, že skuteční tvůrci thoto systému to věděli (ví), neboť museli, jako jeho tvůrci, uvažovat i mimo jeho rámec.)

218525

30.04.2010 23:18

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE:

HHBB 85.?.?.?

[překvapení]
(tak tomu teprve říkám spiknutí)
...tak to abychom pomalu vyrazili do ulic demonstrovat za záchranu úroků...
Ruce pryč od úroků! My chceme lichvu!
[chechtot]

218481

30.04.2010 15:58

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Soudruh Malcik

HHBB 78.?.?.?

však já také věřím, že 88.?.?.? se jednou dopracuje k přítulnosti a dosáhne tak na vývojovém žebříčku aspoň úrovně želvy ...
(třeba pak bude schopen rozeznat lichvu od hospodaření)

[mrknutí jedním okem]

218450

30.04.2010 12:46

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: Problém je akumulace kapitálu?

HHBB 78.?.?.?

Shodou okolností v době zavádění „moderních“ peněženích praktik (nic jiného, než na úroku založená lichva, pouze rozrostlá do nehoráznosti bizarních rozměrů), pronikly do škol „objevné“ teorie o konkurenci druhů, různé vývojové teorie, apod. (je to celá série konceptů) objasňující změny ve společenských vztazích směrem k ospravedlnění našeho současného báječného světa založeného na „ekonomice“. Tímto je prakticky zamořeno veškeré školství … Potom přirozeně každý, kdo běžně odpozoruje, že spolupracující společenství má vždy na vrch nad tím konkurenčně založeným, může být označen za „blouznivce“… S blouzněním to však vypadá spíš naopak (třeba již podle úrovně oponenta, tedy spíš „oponenta“, nebo i jiných zastávačů -ismů), když přirozenost věcí musí být zcela vyvrácena z kloubů, aby seděla na „vědecké“ vývody. „Věda“ (tedy spíše pavěda, abych neurazil vzácné výjimky) jako je ekonomie, se tak prakticky stala náboženskou odnoží.

218424

30.04.2010 08:23

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

HHBB 78.?.?.?

o to právě jde diskutujícímu mazz - co to je vlastně za systém, který má pro svůj chod v sobě vestavěny předpoklady pro to "kriminální" jednání (jak jste to nazval), které je nutno zase potlačovat aparátem, který opět zase v sobě ponese ony předpoklady, atd. atd.

(že vy to jen tak hrajete ... [mrknutí jedním okem] )

218395

30.04.2010 08:11

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Třetí teze

HHBB 78.?.?.?

>Nejde jen o to, co s autem dělá
To opravdu ne (proto ta garáž jako příklad), neboť úrok závisí na časovém intervalu a vůbec ne na smyslu toho, co tím bylo zatíženo, proto i zbytek odpovědi s ním nesouvisí…
Ono těžko budete hledat funkční analogii, neboť takto se stabilní systém nikde nechová. Taková zabudovaná nerovnováha je mechanismem zániku. Význam to má v případě, že by zánik byl smyslem i lidské ekonomiky.

218394

30.04.2010 07:20

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE:

HHBB 85.?.?.?

potřebu úroků vyvolává jedině narušený rozum...

218387

29.04.2010 23:16

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Soudruh Malcik

HHBB 85.?.?.?

...zoufalý hroch ...


[mrknutí jedním okem]

218360

29.04.2010 17:26

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Soudruh Malcik

HHBB 85.?.?.?

>jsem to ale hňup, celou dobu to nechápu, lidi se mnou měli neuvěřitelnou trpělivost, a teď mi nezbývá, než uznat, že jsem neskutečný tupec a že to takto vysvětlené má svou neokecatelnou logiku a prostě to jsem nucen uznat
ale no tak, hlavu vzhůru… [smích]

Správně k věci by bylo, že od určitého počtu nevolníků se přestává vyplácet držet dráby a vybírat desátek, lépe je nad sebou přihmouřit oči, začít vybírat úrok (jaképak nebe a peklo) a začít ohlupovat něčím novým, třeba teoremi o změnách společenských řádů, liberalismu atd. No a průsery svedeme na někoho dalšího (on se vždycky najde nějakej zakuklenej žid ve FEDu)… a až bude nejhůř, tak zase nastolíme nějaký "nebeský" řád.

Dobrý ne, to by docela sedělo, co ty na to…

218336

29.04.2010 15:32

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Soudruh Malcik

HHBB 78.?.?.?

[chechtot]

jestlipak tě už napadlo, proč se na faře nekáže o špatnosti úroku... [mrknutí jedním okem]

218321

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,44 Kč
Euro
27,38 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,51 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
22,46 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 923,83 Kč
1 unce stříbra
549,93 Kč
Bitcoin
314 926,65 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 556 824