Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Joseph

Nalezeno 173 příspěveků, 6 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

03.01.2016 16:35

Druhá trocha biblického ponaučení

Dodatek

Joseph 213.?.?.?

"Vy text vysvětlujete, aby zapadal do Vašeho pojetí správného Boha."

Mé pojetí vychází z popisu Bible, i když tomu věřit samozřejmě nemusíte.

Závěr

Dále cituji: "'Vyvolenost' jedněch a zotročení druhých."

Otroctví v Bibli pro lidi málo sečtělé vyvolává mnoho neporozumění a nepochopení. Více:

http://www.slovo-pravdy.cz/2015/12/11/bible-a-otroctvi-obhajuje-pismo-otroctvi/

http://rozumnavira.cz/teologie/122-otroctvi-ve-starozakonnim-izraeli

"A podívejte se na dějiny křesťanstva. Samá láska a vzájemné porozumění, duch spolupráce a mírového soužití, viďte?"

Zneužít se dá cokoliv.

"Nemluvě o archeologických důkazech, které Bibli naprosto vyvracejí. Viz Šlomo, nebo chcete-li, Shlomo Sand, Miloš Bič, a další a další."

Ono se nejedná o úplné vyvrácení, ale obvykle o doplnění stávajícího.

Děkuji, také přeji hezký den.

343818

03.01.2016 12:35

Druhá trocha biblického ponaučení

RE: Několik postřehů k Abrahámovi

Joseph 213.?.?.?

Děkuji za reakci,

Zřejmě se jedná o podstatnou okolnost z obvinění o úmyslné lži, poněvadž to lež není, nýbrž přesněji: uvedení v omyl. Abrahám se k tomuto prostředku uchyluje s největší pravděpodobností z nedostatku víry.
Je paradoxní, že právě patriarchální symbol víry je ve své pouti ve vztahu k Bohu biblí odhalován jako člověk, jemuž chybí víra. V tomto, svým způsobem můžeme vidět jeden z příkladu biblické zvěsti, která své postavy nezobrazuje a nelíčí jen jako nějaké ideální hrdiny duchovní cesty, ale omylné, chybující lidi, podléhající svým slabostem, negativním sklonům a vášním.

"Podstatná věc druhá: Bůh nenapomíná chybujícího "vyvoleného" Abraháma, nýbrž ty, kteří se nechali jeho podvodem zmást."

a) Jak již bylo naznačeno, už samotný Hospodinův nadpřirozený zásah, ať již u Egyptského dvora nebo u dvora Abímeleka by mohl být dostatečnou výtkou Abrahámova chybného jednání.

b) Napomenutí vede k vyvarování se k přestoupení. Pokud mne někdo napomene, abych např. nesbíral jablka volně nalezená na zemi, nevědom si toho, že jedoucí řidič s dodávkou udělal chybu a nezvládl řízení, pak dotyčnému za to poděkuji, byť že mě varoval. (Pozn.: Protože bych mohl být snadno obviněn z rabování (porušení zákona)).
Stejně tak Hospodin napomíná, jak faraona, tak Abímeleka z možnosti porušení zákona (z Božího pohledu). Jedná se tedy o záležitost, která předchází možnosti přestoupení.

Cituji: "Dále: ...hřích znamená ... "minout se cílem". Souhlasím. A teď si odpovídající pasáž přečtěte, Josephe, ještě jednou. Proč vyčítá "Bůh" tomu, kdo s ním nevstoupil v žádný svazek, že se míjí cíle, který vytýčil?"

a) To už tam prosím vkládáte něco, co v biblickém textu není. Operovat s jedním významem překladu v hebrejštině nelze, ochuzejete tím samotný text a následně i výklad. Je třeba - pokud možno - vzít v úvahu celou šíři spektra významu, v našem případě hebr. výrazu "chátá", abychom se blížili maximálnímu vystižení rozebírané problematiky.

b) I kdybychom operovali s tímto jedním významem, pak se také píše:

"Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí." - (Ř 2,14-15)

I když s Hospodinem, jak farao tak kdokoliv jiný nevstoupil ve smlouvu, pak určitou formu zákona má vepsanou ve svém srdci, která je dosvědčována jeho svědomím. I v tomto případě by byla výtka, či přesněji varování zcela legitimní.

"Vy text vysvětlujete, aby zapadal do Vašeho pojetí správného Boha."

...

Automaticky kráceno

343804

28.12.2015 03:15

Druhá trocha biblického ponaučení

Několik postřehů k Abrahámovi

Joseph 213.?.?.?

Milý Same Elles,

Protože je pozdě ráno a na tento článek jsem narazil čistě nahodilým způsobem klikání, dovol mi jen několik postřehů k Abrahámovi.

Úvod

Je třeba hned na úvod říci, že Abrahám o svém příbuzenském vztahu k Sáře nelhal (Gn 20,12), jen neřekl další podstatnou část pravdy vztahu, tj., že byla i jeho manželkou.

Alternativní pohled

Ačkoliv je Abrahám, praotec Izraelského národa představován jako muž víry. Genesis od začátku příběhu odhaluje jedno Abrahámovo selhání za druhým. Jestliže se na začátku nespolehl na Boží zaslíbení (viz Hagar), těžko se plně mohl spolehnout na Boží ochranu v cizí zemi. Zdá se, jako by Bůh Abraháma prováděl strastmi života a vychovával jej k odevzdané důvěře, a k tomu, aby mohl obstát před nejtěžší zkouškou.

Cituji: "Hřích je přestupek proti Božímu nařízení. Když tedy bůh Abímeleka napomíná, pak Abímelek musel znát Boží zákon."

To znát nemusel. Přestupek proti Božímu nařízení (Zákonu) je jeden z výkladů hebrejské výrazu "chátá". V tomto smyslu můžeme hovořit také o "minutí se cíle", "sejít z cesty", "selhat, "padnout", "pochybit". Tento cíl a cestu v životě Abraháma tvoří zjevně povolávající Hospodin - Bůh, který ho přes jeho nedostatky a nešvary neustále nasměrovává a pozvedá. Možná už samotný nadpřirozený zásah Hospodina, ať již u Egyptského dvora nebo u dvora Abímeleka byl dostatečnou výtkou Abrahámova chybného jednání.

Navzdory tomu, že není zvykem na Blízkém východě uchvátit sestru příchozího hosta bez vědomí otce (Terach v té době ještě žil), jedná farao jako suverénní vládce a Sáru uchvacuje na královský dvůr. Taktéž Hospodin jako suverénní vládce jedná s faraonem, ale tak, aby proti němu nezhřešil. Všimněme si onoho výrazu: "Vyhostili jej [Abrahama] i jeho ženu" - (Gn 12,20)

Podobný motiv s vyhoštěním a odnesením jmění se opakuje i s masovým exodem Izraelců o několik staletí potom. Nemluvě o tom, že celý Starý Zákon se neustále "cyklí", ať již ve jménech vystupujících postav, dějin Izraele, slovních výrazů nebo prorockých výpovědí. Vyvozovat z toho závěry o užitém množství základních výchozích písemných pramenů vede do nepřeberného chaosu protichůdných a navzájem vylučujících se tvrzení samotných kritiků.

Závěr

Boží mlčení v jednání biblických "hrdinů" není vždy jejich schválením, často se o takovém chybném jednání vystupujících postav dovíme až o několik kapitol dále, ne-li až v jiné knize či dokonce vůbec.

343537

23.05.2010 18:18

Nezvaná návštěva

RE: Mám vynranený názor na autora.

Joseph 109.?.?.?

Ano, to je pravda. Navíc mitru poprvé nechal zavést cícař Konstantin...

219947

23.05.2010 18:15

Nezvaná návštěva

RE: Chápu to správně?

Joseph 109.?.?.?

Reagoval bych na Tvou zprávu. Papežský-trojitý kříž se nemá nosit při slavnostních událostech a nebo při významných obřadech. Tento kžíž má podle práva používat papež při každé liturgii. Poté však byly zavedeny kříže "jednoduché" a také se nevyznačují takovou hmotností, jako kříž "trojitý". Ale kříž Pia IX., který Svatý otec používá často při liturgii, se mi moc líbí. Měl ho i u nás v září minulého roku. Teď na Velikonoce používal jiný. Nevím ale, komu dříve patřil. Jinak, třeba se dočkáme a papež Benedikt nechá zhotovit svůj osobní...

219946

02.08.2009 22:17

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: jo to sem cetl

Joseph 85.?.?.?

nezáleží na "anonymitě" 85-ek! nezáleží na oslovení "sašo". záleží na správnosti názorů. a na názory se má v diskusi reagovat, ne na jména nebo osoby.
>Právě takovýto tón mě přesvědčuje, že domluva s kuřáky není možná
mně tyhle jejich kreace přesvědčují o neschopnosti logicky myslet, důsledně, a o neschopnosti zaujímat správné názory. takovým jelitům pak není stydno ani za to vlastní zesměšnění, ani se neštítí vyložených lží. -má pak cenu s takovými nešťastníky vůbec diskutovat? vždyť je to jako "házení perel sviním", a člověk se dočká jen pokusů o zesměšňování a osobní napadání.

197064

02.08.2009 22:05

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

Joseph 85.?.?.?

neříkej mi pepku, mimoni. jestli si myslíš, že komolením jména někoho překonáš a sobě tak pomůžeš, pak musím konstatovat, že už jsi zřejmě dost zoufalý, když ti na to nestačí slušné prostředky. jen tím o sobě něco ukazuješ [mrknutí jedním okem]
k věci:
3 tuny na kolik tun atmosféry celkem? jistě, není to ideální, ale nebavíme se o elektrárnách a o prachu. bavíme se o kouření. a neexistuje důvod, aby někdo kromě toho všeho ještě UZAVŘENOU MÍSTNOST nadupal těžkými jedy a škodlivinami, a nutil jiné nešťastné nekuřáky tamtéž, aby to inhalovali.
zamysli se (pokud něco takového vůbec někdy zvládáš) - a až to konečně docvakne tobě, ozve se něco tak silného, že z toho ohluchneš. [chechtot]

197063

02.08.2009 11:42

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Lidé musí sami pochopit, že kouření se nevyplácí

Joseph 85.?.?.?

a není náhodou kvůli údajným chemtrails vyhubená celá letošní úroda a vlastně celá příroda? [velký smích] nebo si chemtrails nějak inteligentně vybírají jen nějaké terasy a zahrady, zatímco jiné (a pole i lesy) nechávají v klidu žít?
můžu vás ujistit, že na jižní terase mám léčivky zcela v pořádku, i jiné rostliny a květiny tam vcelku dobře prosperují.
matka si mi ovšem postěžovala, že jí letos, zřejmě vlivem příliš deštivého léta a vlhkého vzduchu, na zahrádce plesniví okurky. a bylo to už před 14 dny (tedy tohle pondělí na to nemělo vliv). to ale není nic výjimečného, a děje se to s částí úrody asi každý druhý rok už po desítky let. -a já předpokládám, že chemtrails nejsou záležitostí tak starou, hmm?
nehledejme tedy nutně za vším nějakého čerta, ale spíš se poohlédněme pro jednodušším, přirozeném vysvětlení. a to zde je - toto léto je, co do srážek, opravdu nadprůměrné.

197008

26.07.2009 16:40

Partnerský život, manželská morálka

RE: tak jinak... nebudeme jmenovat

Joseph 85.?.?.?

s tím vaším návrhem bych neměl v podstatě problém... v ideálně jednoduchém případě - manželé spolu mají žít, a ne se rozvádět v okamžiku, kdy se to nehodí (tedy ať je žena kompenzována za mužovu zradu +). NICMÉNĚ vadí mi na tom opět ten kupecký styl vašeho uvažování -nějaké prachy a zákonné záruky. vztah totiž není o zákonech a jejich (ne)dodržování, ale je to o stavu mysli (být přesvědčený co je správné, a že chci dělat to správné), je to i o tom společenském klimatu (většiny... o příkladech) a o morálce. a k tomuhle moc nepomůžou peníze. ty pokud vím morálku spíše kurví.

+) problém je, že může dojít i k situaci, že muž se poohlíží po jiné (a nakonec tzv. "zradí", lidsky nevydrží) proto, že se špatně oženil, prostě omyl, a jeho bejvalá nepracovala pro rodinu a už vůbec nebyla poctivá - nějaká blbá a líná kravička... a navíc třeba i děvka (nevydělala si tedy ani na slanou vodu, a to ani v době trvání manželství). -a jsme u komplikací: nic není tak jednoznačné, jednoduché... že se udělá zákon a hotovo.
myslím, že finanční a legislativní hledisko (jako cesta k řešení těch VZTAHOVÝCH problémů) je nesmysl. vy máte v sobě zřejmě dlouhodobě zabudovaný strach: z nejistoty, ze zrady, že zůstanete sama a bez prostředků. jenže na světě nemá nikdo žádnou jistotu. ani muž ne! ani v ženě, ani v tom, že pak najde jinou/lepší, ani v zaměstnání/majetku, ani ve zdraví a v životě. prostě NIKDO nemá jistotu V NIČEM. takový už je tento svět a lidský život. musíte to tak brát. mimochodem uvažujete jako socan - vězte, že NIC NENÍ AUTOMATICKÝ NÁROK!
proto bych řekl, že by se spíše ti dva lidé měli spolehnout na sebe navzájem, dobře se poznat, uvážlivě vstoupit do manželství a vytrvale i obětavě tam pracovat jeden pro druhého a druhý pro prvního... pro společný prospěch, protože vše je stejně ze zákona společné (co vydělal muž i co vytvořila v domácnosti žena za prostředí, servis, práci s dětmi). a toto probíhá souběžně, od obou stejně intenzivně, oba po dobu, kdy spolu žijí, pracují stejně poctivě (nebo by měli), tedy oba mají stejně dobrý život, v jedné domácnosti, na stejných dovolených ap. proč tedy po případném skončení manželství jednoho trestat a druhého odměňovat? to je nesmysl! logicky jen stop a majetek děleno dvěma. hotovo. proč dosud vše rovnovážné (práce i požitky) a najednou chlap otrokem a žena rentiérem???
základ je poctivá snaha o funkční, šťastnou rodinu, která vydrží, a ne a priori připouštění rozvodů, chystání si zadních vrátek a vychcané zaječí úmysly.
bohužel je opět vidět, že jste svůj návrh jaksi nedomyslela... jako prakticky všechno, co z vás vypadne. vidíte věci jen jednostranně, pokřiveně. neschopnost rozebrat to důkladně vám nelze zazlívat -třeba na to nemáte. co mi ale trvale vadí je ta vaše drzá sebejistota o těch polotovarech.

196396

26.07.2009 01:31

Partnerský život, manželská morálka

RE: tak jinak... nebudeme jmenovat

Joseph 85.?.?.?

za vším hledej žida [chechtot] [chechtot] [chechtot]
[oči v sloup] primitivové to mají tak snadné...

196373

26.07.2009 01:28

Partnerský život, manželská morálka

RE: tak jinak... nebudeme jmenovat

Joseph 85.?.?.?

co to je "státem zajištěná"??? co je ten stát? to jsme všichni občané, a nevidím sebemenší důvod půlku lidí obírat a půlce dávat něco navíc. jste asi šílená! nejde o žádnou blahovůli, ale o již dávno uzákoněné společné jmění manželů. pro feny, co si dělají děti s každým, "koho slušně pozdraví" (stehna široce roztahujíc) je zde, bohužel, ta naše společná státní kasa, aby je za jejich nezodpovědnost podporovala.
jestli si myslíte, že žena v domácnosti sedí (a ještě povinně), pak jste mimořádně hloupá a vůbec nemáte ponětí, co všechno řádná péče o děti a o domácnost obnáší.
mimochodem by mě zajímalo, proč se vám zdá, že nějaké peníze vše vyřeší?!? i základ vztahů? těžko. navíc jde přece o ty špinavé peníze, proti kterým je zde skoro každý, ne? [velký smích]
na OT "izrael" jsem dávno odpověděl (ač jsem nemusel) a i dříve jsem k tomu napsal dost jasných postojů - jen nebýt líný a najít si to. to ale zbabělý kretén nedokáže, na to musí být myslící a snaživý člověk. -nebo jste si snad myslela (mysleli) že budu tancovat, jak nějaký idiot bude pískat? [oči v sloup] tzn. odpovídat určenými slovy a z příkazu nějakého osla?

196372

26.07.2009 00:55

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

tak nastavit vám lepší podmínky se zachtělo...? a proč jako? kdo je nastavuje mužům? nebo to s tou soběstačností a rovností nebude zase až tak horké? [velký smích] prokažte, že za něco stojíte, a možná vám pak někdo nabídne i něco nadstandardního. pokud ale za nic nestojíte, co byste chtěla předem paušálně určovat za výhody??? a všem ženuškám? jsou ženy, které si velmi přirozeně (=žensky) dokážou zajistit uznání i zabezpečení od svých mužů. a jsou jiné, které si bláhově myslí, že je jim je někdo povinen něco dávat, automaticky, podle umělého zákona nebo za feministické řvaní, a že je někdo obírá o jejich samozřejmé štěstí. jsou prostě hloupé a sobecké husy, co si myslí, že někdo jiný než ony je odpovědný za to, aby ony se měly dobře. těmto pipinám nikdy nedojde, že štěstí je společné a že se na tom musejí podílet svým přičiněním, a to na přirozeném postu, který je jim určen, a tak jak je očekáváno -že poskytnou své ženství v nejširším slova smyslu. NE mužství, drsnost, průbojnost, drzost, schopnost něco si urvat. -věřím ale, že tohle nepochopíte do nejdelší smrti.
ne že já nemíním diskutovat -já naopak diskutuji, a to i s přemýšlením při tom a dávno před tím. a podávám ucelený promyšlený názor s jasně popsanými důsledky. vy naproti tomu jen jakási nepodložená přání, emocionální výlevy, štěkání, napadání a jedovaté drzosti.
vašemu šťastnému manželství může uvěřit jen šílenec. já tedy ne. vy jste narušená a nešťastná od dětství, a k posledku čím dál víc. a z toho plyne ta zloba. nemůžu znát všechny příčiny, ale musím vás litovat. nemůžete za všechno (někdo je fakt hloupej), ale můžete za to, že se nedokážete přinutit aspoň trochu k myšlení anebo se aspoň ovládat a nepsat nesmysly.

196371

24.07.2009 22:18

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

o mé spokojené bříško, o byt i o prádlo se stará žena. ale s vámi bych si dělal trošku starost ohledně stařecké inkontinence. aby vám měl kdo utírat ten zadek...

196318

24.07.2009 22:15

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

v době kdy jsem pracovně mimo domov, zatímco žena je doma? [oči v sloup] a proč bych dělal většinu těch věcí, když je žena ráda udělá v rámci svého programu?
možná, že u vás to tak doma chodí -ženu vyštvete vydělávat, protože sám uživit rodinu nezvládáte, a pak doma přesazujete kytičky a utíráte dětem prdelky. jenže podle mě je to jednoduše převrácené. ale přeju vám to, když je to vaše volba... užijte si [mrknutí jedním okem]

196317

24.07.2009 18:49

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

který manžel? - je jich takových ale víc, jak to tak pozoruji. hádejte proč? musíte hádat, když už vám na to myšlení nestačí, a to ani po tak podrobném popisu.
co ÚDAJNĚ vyhlásil vatikán mě nezajímá. a co dělají japonky a kdysi egypťanky, mě taky nějak nebere.
když to tak skvěle ženám normujete (2 hodiny na vaření, 1-2 hodiny žehlení), tak proč to nejdete dělat, když je to tak snadné a není nic dalšího??! -kdo jako bude prát a věšet a sklízet prádlo? kdo bude uklízet byt? kdo vymění ubrus a květiny nebo jinou výzdobu? kdo přesadí rostliny? kdo se bude učit s dítětem? kdo se během toho všeho postará o malé batole? kdo je povozí v kočárku v parku? a kdo bude dětem 5x opakovat, jestli už se byly umýt a vyčistily si zuby před spaním? kdo s nima dojde k lékaři? kdo sežene a nakoupí jídlo, oblečení, boty a jiné potřeby? kdo obstará zahrádku (je-li nějaká)? a kde máte čas na telefonáty a na kamarádky? kde je sport a jiné záliby?
je vidět, že o rodinných "drobnostech" nemáte vůbec páru. takovým chytrákům se vše zdá jednoduché.
na otázku: samozřejmě že ne. a ani proti myčkám nádobí... i když nejsou vždy to pravé ořechové, a příliš času neuspoří.

196307

24.07.2009 18:34

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

byla řeč o poslušné? nebyla, i když i to patří do soužití... umět někdy poslechnout, a to i tehdy, kdy má dotyčná feministický záchvat sebeprosazování.
byla řeč o subce? nebyla.
ptal se vás někdo na radu nebo na povolení? neptal.
tak zavřete zobák, stejně z něj nic rozumného nevypadne.

jiným lidem nic nenařizuji, ale apelovat na nějaké vaše geniální poslance nemá cenu -ti ten trend asi nezmění. trend změní právě většinové mínění, ovlivňované dosud někým za oponou, prostřednictvím jejich médií a jiných vymývání hlav.
těm lidem, kterým nic nenařizuji, ale pro jejich dobro radím to, co funguje (tedy těm, kteří nejsou zabednění, a jsou schopni slyšet a chápat -určitě jsem neměl na mysli vás). a pokud by se to podařilo rozšířit, může se pak změnit i ten vadný stav, který vy perverzně vychvalujete a snažíte se jej asi zachovat. -jinak byste trapně neryla někoho, kdo by to právě rád viděl zpátky v normálu =lepší.
a pokud si myslíte, že něco z popisovaného nemocného stavu změní nějaké peníze (aby byla zachována podstata problému, možnost rozpadů manželství, dokonce hmotně podporovaná, a současně "eliminována" potřeba muže), tak jste asi zralá na léčení. opravdu se nad sebou zamyslete, a než něco napíšete, poctivě 100x si to přečtěte a pouvažujte tím zbytkem mozku. dejte si klidně načas.

196306

24.07.2009 16:25

Partnerský život, manželská morálka

tak jinak... nebudeme jmenovat

Joseph 85.?.?.?

>je velká škoda, že pokud mu někdo neporozumí hned, je to pro něj automaticky idiot
chyba v úsudku bývá spíše v opačném směru - vezměte si třeba jednoho takového nafoukaného přispěvatele -už celou řadu příspěvků zde řeší, jako dokonale zabedněný tupec, následující:
-IDF
-podpis
-kádruje své oponenty, aniž má o nich nějaké znalosti, a píše gigantické nesmysly typu (pozor, perla od homo sapiens):
>a jsi na jarmulku, kterou na své hlavě pravděpodobně skrytě nosíš hrdý
...chudák! nemá jasno ani v tom, jak se dá jarmulka nosit skrytě, nevadí mu zásadní rozpor mezi skrýváním a hrdým nošením, a hlavně nic neví o vyznání oponentů -ale dokud mu prý (pro něj uspokojivě) neodpoví na jeho již zodpovězený dotaz, nepřestane zde otravovat a řadit jiné mezi źidy či dokonce rabíny.
nestačí mu, chudákovi říct, že se zde nafukuje co do prostoru i pokud jde o jeho nehodnotné projevy -on není schopen reflexe a změny, ani se neumí zastavit ve své opilé jízdě. je to prostě zaslepený fanatik, který vše i jen trochu jiné považuje za strašáka. a sebe má zřejmě za etalon správných postojů, správného "vyznání" a za vzor geniálního myslitele a vůdce Zvědavce... chudák. a tohle nevyzrálé a podřadné děcko chce po někom, aby prý byl chlap. -no není k popukání? (jen zde bohužel narušuje diskusi normálních)

196301

24.07.2009 13:43

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

>závěr

a protože to vadné klima je zde již pár století vnucováno (a pokračuje to, bohužel snaha o upevnění nenormálnosti sílí), je výsledkem pošetilá ženská, utíkající od svého poslání k dřině na cizí, a tu doma za ni také nikdo nezastane (nehledě na to, že něco zastat ani nelze). a rozmnožuje se jev jakéhosi polochlapa, který místo toho, aby dělal co dělat má, se snaží své povinnosti zcela nechlapsky utéct a polovinu přenášet na svou "milovanou" ženu, zatímco sám si uklidňuje svědomí tím, že "dnes je to tak přece běžné" a že "však já přece doma taky s něčím pomáhám... občas vysaju koberec nebo z práce uštvané ženušce umyju jednou za čas nádobí". -jak ubohá to stvoření! oba!
k těmto ubohostem přistupuje samozřejmě důsledek -jeden si druhého přestává vážit za to, že nedělá to, co by měl... vznikají také nové situace s novými hranicemi "kam až" samá ještě moje povinnost v této oblasti nebo v jiné. nastávají hádky proč není hotové tamto, a repliky "však si to můžeš udělat sám, když seš tak chytrej"... nebo "kdy jsem to asi měla stihnout, ty blbečku, když mi s ničím nepomůžeš..." (no jasně, když jsi minimálně 9 hodin ztratila v zaměstnání). a to na lásce ani úctě opravdu nikomu nepřidá. doma není co jíst (nebo jen studené věci z lednice), a láska přece prochází žaludkem. nevyžehlené prádlo, doma není uklizeno, a manžel si dříve nebo později všimne toho bordelu -a komu to asi dá za vinu? děti jsou nevychované, citově strádající mrzáčci u komplů či u TV, deformováni reklamou... a komu to asi dají manželé za vinu? budou to přehazovat jeden na druhého. můžou nastávat i vyhrocenější situace s neovladatelnými hádkami, nadávkami, ponižováním (i před cizími), a toto se jen tak odpustit nedá. někdy může dojít i na fyzické kolize. a to pak trpí už i sex, citová stránka manželství. následuje (ZCELA ZÁKONITĚ) odcizení, nevěra a rozvod. -"a co děti? mají si kde hrát" -jen tohle ale nestačí. navíc je pak mrzačí střídavá péče a uplácení od jednoho i druhého rodiče.
zde je tedy zcela logický popis důsledků štvaní k nenormálnosti (s praktickou neproveditelností zachování dobrých vztahů v rodině), jako důkaz pro rozumný návrat k prověřené klasice, harmonii OPRAVDOVÝCH rodin a ke spokojenosti manželů, i ke zdraví společnosti, nesložené ze zmrzačených dětí, z budoucích necitlivých otupělců a nevzdělaných zkažených deprivantů a frustrovaných rodičů s nešťastným manželstvím/životem, osamělých zlých důchodců...

závěrem bych ještě poznamenal, že křivácky situaci obracíte. ne že já (joseph) a pan Lhoták pláčeme na nesprávném hrobě! Naopak! to my si uvědomujeme, že rodina je cíleně ničena, a proč. vy to jen nyní píšete, abyste z toho nevyšel jako hloupý, ačkoliv jste dosud nechápal a oponoval přesně tomuto volání po návratu k normálu.

196297

24.07.2009 13:39

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

>pokračování

nebudeme-li uvažovat ženy-mašiny, co plodí další dítě, sotva odrodí předešlé (je také vhodné dát se fyzicky do kondice po předešlém těhotenství), a budeme-li uvažovat i určité prodlevy (nedaří se otěhotnět hned, jak si člověk poručí), a bereme-li v úvahu následujících 9 měsíců těhotenství, je zřejmé, že děti mohou být v rozestupu 2-5 let... podle přání a plodnosti rodičů. jakmile se tedy jedno dítko sotva blíží do školního věku, objevuje se na scéně další, které rovněž vyžaduje stejnou péči, je třeba se mu věnovat na 100% (což při starostech o dítě první není vždy snadné naplnit).
takto vznikne po ukončení školy dané maminy prodleva v budování "kariéry" cca 10 let. ale ani poté péče o rodinu nemá končit -děti jsou ve věku, kdy je s nimi nejvíce radostí, i domácnost si žádá šikovnou ruku, a není dobré zanedbávat manžela, jen kvůli nějaké posedlosti honem vyskočit z úspěšně rozjetého vlaku, a vrhnout se hladově na něco jiného, jako by byla ta matka nešťastná ze svého mateřství... jako by ji obtěžovalo, stejně jako i potřeby jejího manžela. -takto právě uvažují ženské naočkované "moderním" stylem (přece nejsi žádná domácí pipka, honem ukaž, jak jsi dobrá!). takové štvaní ženy na špatnou kolej dělá pak při větším rozšíření takového názoru jakousi konkurenci mezi ženami (ta to "zvládla", tak já musím taky... přece nejsem horší). -samozřejmě že není horší, ale to se právě nejlépe prokáže v dobře vychovaných dětech, krásné domácnosti a harmonickém manželském vztahu se svým milovaným manželem, který se stará o rodinu po hmotné stránce. tedy měl by. žel právě díky tomu očkování ze všech stran se šíří mýtus: "proč by ses chlape dřel sám? copak tvoje ženská nechce jíst? a kdo nepracuje, ať nejí... tak ať si na sebe taky vydělává... i v jiných rodinách to tak dělají". -jenže je tam spousta lží a chyb: 1) žena dře taky, ale svým způsobem, jinak a jinde. 2) žena je určena pro dobro svých dětí a svého muže, muž pak MÁ POVINNOST JE VŠECHNY OCHRÁNIT A UŽIVIT (je-li neschopný, neměl si rodinu pořizovat... a žena měla takového budižkničemu rozeznat a nevzít si ho). 3) že to nějak dělají jiní, to NIC neznamená. neznamená to, že je to tak správně, a neznamená to ani, že to tak musí jako opičky dělat naše rodina. tím spíše, že ví, že je taková úvaha špatná... slabošská... lenivá a alibistická, jak se někdo snaží zbavit své přirozené role. takového muže si pak žena i společnost méně váží, a ZDÁ SE, že si ani roli hlavy "nezaslouží". jenže on si nemá něco zasluhovat. každý má prostě dělat to své, a bylo by vše OK.

196296

24.07.2009 13:37

Partnerský život, manželská morálka

RE: Hm

Joseph 85.?.?.?

křesťanství ROZHODNĚ nic nestanovilo do modelu "feudál-poddaný". seznamte se laskavě s Biblí, zejména s Listy apoštolskými v závěru.
křesťanské pojetí vztahu muž-žena je popsáno (ne určeno, protože není co určovat -věc je jasná) zcela správně, protože ve shodě s přírodou, respektujíc různou fyzickou i psychickou podstatu muže a ženy.
žena je člověk jako muž. je však slabší a od přírody hledá silnějšího ochránce, chce děti a harmonický domov. včetně těch dnešních mužatek, které to v sobě potlačují a pozdě přicházejí na to, že jejich krušný život soběstačných samoživitelek a kariéristek jim nakonec nepřinesl očekávané štěstí. kdyby totiž bylo štěstí v absolutní nezávislosti, lidé by neměli důvod se ženit/vdávat... a zůstávali by sami se sebou. -to ale kupodivu nikoho neuspokojuje. jinak ale každý pár vyžaduje ústupky ze svých čistě sobeckých a rovnostářských ambicí či lenosti a nezodpovědnosti.
jestliže pak oba něco přitahuje k sobě, i přes značnou různost, jestliže spolu mají nějak uspokojivě žít, pak to lze harmonicky uskutečňovat jedině ve shodě na pozicích (to je zásadní, že jeden respektuje funkci druhého), a ve vzájemné úctě a lásce. -toto přesně říká křesťanství.
žena má od přírody rodit mláďata a pečovat o ně -je v tom nezastupitelná, a také ji to uspokojuje a naplňuje. -pokud dělá cokoliv jiného (rube uhlí v dole nebo šéfuje firmě), nemůže mít čas ani energii na to, aby tohle zásadní poslání dělala dobře. dobře znamená uspokojivě pro dítě, pro manžela i pro sebe (tedy pro všechny v rodině). jestli by ale něco bylo pro někoho neuspokojivé, proč to vyhledávat? proč se o to snažit? taková rodina pak není harmonická -vkradl se tam totiž nějaký rušivý element, nějaký mýtus, že žena je rovna (=) muži, a že může všechno co si zamane, proto, aby se jemu vyrovnala nebo aby si (sama sobě, sobecky) uspokojila nenormální tužby (přání dělat něco, pro co není určena). asi podobně, jako by se veverka snažila o rytí v zemi, jako to dělá krtek, nebo kdyby se netopýr snažil lovit zajíce, podobně jako to dělá orel. -zde směšnost rozporu s určením vidíme, ale u nejbližších ne?! ani sami u sebe ne?
jestliže se žena má starat o děti, je jasné, že to má dělat doma, tam, kde je domov rodiny, a má to dělat osobně a nejlépe jak to umí, a ne to co nejvíce flákat. proto nemůže ani uvažovat o tom, dát své dítě někomu jinému (třeba do jeslí) a sama chtít utéct z domova, který by bez ní zůstal pustý, "cizí".
je také jasné, že aby se lidstvo udrželo (přežil rod), je nutné, aby měla každá rodina v průměru 2 až 3 děti. a to nejlépe v mladém věku, kdy děti lze normálně plodit - řekněme rozumně mezi 20 až 35 rokem (u vysokoškolaček řekněme o 5 let později). tedy v rozmezí 15 let. nebudeme-li uvažovat ženy-mašiny, co plodí další dítě, sotva odrodí předešlé (j...

Automaticky kráceno

196294

22.07.2009 12:20

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

Joseph 85.?.?.?

samozřejmě z pohledu mého - a jde o dlouhodobou zkušenost a pozorování její produkce, takže vím, o čem mluvím.
fakta (doložitelná) jsou skutečně něčím, co ji zcela míjí... nebo co ona úplně přehlíží. je zahleděná do sebe a svých představ, a to je právě tou NEobjektivitou. možná že by bylo vhodné slovo i neschopnost reflexe reality či sebestřednost, neohraničené sebeprosazování svého já a své nekvalitně promyšlené "pravdy".
averze tam jistě nějaká bude... asi taková, jakou cítím k nesmyslům a hlouposti obecně. bohužel to podporuje ještě i zvrácená sebejistota, což je u těch nejhorších případů typické - prázdný sud nejvíc duní.
pokud se týče demokracie jako z podstaty úpadkového systému, tam se, jak vidím, zcela shodujeme -takže příliš nechápu ono "ne tak docela".
vy popisujete příčinu neschopnosti plebsu vládnout -spatřujete ji správně v neschopnosti ovládat i sami sebe (natož jiné) a já doplňuji neexistenci ušlechtilé vize, vlivem prostředí a nekvalitní výchovy mas. to podstatné ale (ve vztahu k trvalému úpadku) je v tom momentě, že většina průměrných tenduje, vlivem nenáročnosti k sobě a neschopnosti pružné a správné reflexe, k drobným ale vytrvalým poklesům... kousíček za kousíčkem. a průměr se tedy snižuje. napomáhá tomu i ohled k zátěži -podprůměru... který je vždy početnější než špička, elity. tím pádem je osvěžení působením nadaných v menší míře, než znehodnocení vlivem širokých mas dole. lenost a nenáročnost vše tohle přirozeně dodělá, potvrdí.
dalším nepominutelným důvodem neschopnosti mas vládnout si, je nejednotnost (a nesjednotitelnost), roztříštěnost zájmů a názorů. pak je vláda chytrých, bystrých elit (žel často i deprivantů) velmi snadná (rozděl a panuj + chléb a hry) -a pak si mohou dělat co chtějí. ve skutečnosti tedy žádná demokracie nikdy neexistovala a existovat nebude. vždy se vyprofilují chytřejší vůdčí individuality, než mdlá lidová masa.
pozorný intelektuál vidí pozvolný úpadek téměř ve všech oblastech už od doby barokní. čest výjimkám z oblasti vědy a techniky, ovšem ty slouží ke komerci, k nejjednoduššímu nakrmení mas, k maximalizaci zisku respektive také k upevnění moci přes vytváření závislostí mas. nic z toho "vývoje" ovšem mezi masami ani kapitalisty nepůsobí zálibu v krásnu a ušlechtilosti myšlenek i jejich přenesení do tvarů, působíc pozvednutí. vše směřuje jen k masovosti a maximální nenáročnosti/jednoduchosti. a malé nároky vedou příště opět k dalšímu poklesu úrovně... ke snížení průměru o další stupínek.
chybí nám duchovno, vztaženost k něčemu vyššímu, absolutnějšímu, než k tupému a rychlému ukojení momentální potřeby.

196179

22.07.2009 10:47

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek není vůbec perfektní!

Joseph 85.?.?.?

ad 1) dotaz shledávám jako zcela na místě, protože tvé nabubřelé vyjadřování kopíruje i nafouknutá forma, jíž to činíš. to znamená, že první 4 odstavce, od prvního slova až po výjádření "Každopádně je to jedno" jsou jen zbytečným žvatláním, nepodstatné dojmy mimo téma od jakéhosi jansmithe (který si to na závěr také tak zhodnotil). závěrečné 3 odstavce v P.S. jsou také nesmyslným plácáním, které jen zbytečně zahlcuje prostor v diskusi.
ad 4) zde vysloveně lžeš, a slučuješ pro své vykrucování několik různých lidí, jimž přisuzuješ nějaké tvé domněnky.
já nejsem Vojta a Vanguarda popravdě ani neznám (co píše), takže se laskavě nezesměšňuj osočováním, že já údajně podporují izrael.
takže speciálně pro tebe, kašpare: izrael naopak nesnáším (jakožto umělý, násilný státní útvar), a vždy jsem jej odsuzoval. lze si to dohledat. proto jsem nikdy nemohl zastávat postoje opačné, z čehož vyplývá, že jsi lhář a nactiutrhač bez důvodu. mimochodem točíš se zde na OT záležitosti, a reaguji na to jen proto, abys svou mánii uspokojil a neobtěžoval zde s tím ještě rozvlekleji potřetí.

196172

21.07.2009 13:45

Partnerský život, manželská morálka

RE: Feministický blud

Joseph 85.?.?.?

naprosto souhlasím s tímto hodnocením. dnešní krize rodiny (a sekundární efekty v krizi morálky) vyplývají z (marného) pokusu o uspořádání proti přírodě, které nemůže dlouhodoběji (a už vůbec ne úspěšně) fungovat mj. z psychologicko-hormonálních důvodů (různé přirozené určení i pozice mužů a žen). narušení tradičních jistot má za cíl (i za následek) vytvoření nejistého zmrzačeného jedince, snadněji ovladatelného a zapojitelného jakožto univerzálního otroka bez ohledu na pohlaví. nevhodnost výchovy dětí v tomto klimatu je zjevná. otec nemůže zastoupit péči a výchovu žen (ženský element, cit) a naopak chybějící pravý mužský vzor nelze nahradit (ne)ženskou dravostí a "soběstačností". násilně poženštělí frustrovaní polomuži nemohou být žádoucí pro ženy, toužící podvědomě po sebejisté opoře, a zdánlivě dobrovolně poženštělé soběstačné (ne)ženy nemohou v mužích vzbuzovat přitažlivost a ochranitelský reflex, včetně citu spojeného právě s tou slabostí "slabšího pohlaví". a obě zmrzačené polovičky nemohou jasně a bezproblémově spolu fungovat tak, aby se ve větší míře nehádaly a nerozváděly... což je ovšem jasný předpoklad pro dobrou výchovu dětí v prostředí lásky a jistoty kdo je kdo a jaké kdo má své místo v tomto základním společenství. nejistota plodí ustrašenost a pokřivenost charakteru (pomineme-li jiné citové strádání v rozvrácených či neúplných rodinách).

196104

13.07.2009 23:10

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

>dokončení

uměl byste to říct těm lidem, že přijdou o práci, jako důsledek záměrně snižované spotřeby? a uměl byste tomu zbytku říct, že dostane MENŠÍ výplatu (protože bude konkurence, rvačka o práci), a ještě z toho mála odvede třetinu+ na bůhví co?!! -člověče, říct "budeme méně vyrábět", to umí každý debiI, ale co to má všechno za důsledky, to už každý nevidí, a přesvědčit o tom lidi, to je ještě třetí věc, a dost podstatná!
být ekonom-amatér (nebo věštec) je snadné žvanění, ale k ničemu.

nejsme v pyramidě, ale spíše ve spirále.
já si nemyslím, že jsme zatím u konce přírodních zdrojů, ale samozřejmě se to blíží (jako vždy, když se z něčeho spotřebovává). jsem si ale jist, že vzhledem k finanční a světové ekonomické krizi bude ještě hůř, a že nastanou války kvůli chudobě i kvůli některým zdrojům. a tím se to zresetuje tak, že poměrně přirozeně nastane nějaký jiný pořádek než dnes. ale nebude to rozhodně selanka, nějaké mírové skromné soužití uvědomělého lidstva.

a že pravidla nevytváří elita? [velký smích] a kdo tedy? snad lid ze zdola? [velký smích] nedejte se vysmát! ONI si vždy určí co bude (výhodně pro ně) a pak si to i prosadí... spojeně, konexemi, korupcí, taktikou, přes média a penězi. někdy i silou, zbraněmi.
(samozřejmě nelze nikdy podchytit všechny detaily, nečekané reakce, ale to lze obvykle zvládnout. ony totiž i některé ty revoluce byly plánované a řízené... jen o tom třeba nevíte).

195629

13.07.2009 23:05

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

pane Bartošek, vy jste velký teoretik a snílek, víte to? umíte si ve fantazii vykreslit jak byste to rád měl, ale ani nevíte, jestli je to možné, ani to, jestli lidé budou pro... ale už s tím kalkulujete jako s hotovou věcí. nerespektujete realitu rozložení sil v současném světě, nerespektujete nějak (nerovnoměrně) rozdělené nerostné bohatství, a ani neberete v potaz danou lidskou povahu, rozdílnou mentalitu národů... ale už "víte" a tvrdíte, jak si tu budeme všichni žít s málem, spokojení a zásobeni jedni jako druzí. přitom to bude nejspíš tak, jako dosud. člověk jako druh (i každý jedinec) je v podstatě sobec, a na tomto se v dohledných tisíciletích nic nezmění. kdo má dost vody, bude toho využívat až zneužívat. kdo má ropu, totéž. kdo má kovy, bude využívat i tohoto. prostě každý se bude snažit vytřískat ze své dané základny maximum pro sebe - a na úkor koho? no přece těch méně šťastných, a doplatí na to jako vždy ti chudí a nejméně schopní či obdaření. bohatí budou bohatnout a jejich moc proto bude sílit (a zřejmě se budou strategicky spojovat). vždy se totiž najdou koumáci, kteří dané poměry umějí využít pro sebe.
myslíte si, že tihle bohatí budou pak chtít žít v chudobě a skromnosti? ujišťuji vás, že nikoliv. jak byste to chtěl prosadit/vynutit? revolucí? no potěš! tak to by bylo MNOHEM víc mrtvol než nyní (a nejen zbraněmi, i hladem). a co z toho? i kdyby se identifikovali a povraždili dnešní mocní, stejně by se nakonec vyprofilovali opět ti schopnější, nové elity.

zrovna dnes jsem se s někým osobně bavil o tomto tématu a o budoucnosti. soudil (podobně jako vy, teoretizoval), že dnešní stav je z hamižnosti a roztáčení spotřeby, čemuž je prý konec... prý musí být - chachá! zeptal jsem se ho, zda dnešních 10% nezaměstnaných (vzrůst jen o slabých 5%!!!) považuje za krizi -už se o ní totiž kecá víc než rok, a vážné problémy skutečně existují (politici ani ekonomové neříkají zatím nic o dosažení dna). krachují přece firmy, burzy jsou na extrémních hodnotách v historii, propouštějí se lidé (nemají práci a ani se nedá čekat že jí bude víc, a ti zbylí zaměstnaní platí desátek ze svého výdělku za práci těm, kteří nemakají, resp. státní deficity rostou (kde se berou ty peníze? kdo je splatí?)... plus další odvody na pi*oviny státu - podpory a sociální dávky nejsou to jediné, co platíme). a co až by se ještě méně spotřebovávalo a tedy i méně vyrábělo? co až by bylo nezaměstnaných 30%? (a to není hodnota, kde se to musí zastavit! lze si představit klidně i 50% nezaměsnanost). bude doslova armáda chudých a frustrovaných lidí, a zbylé dvě třetiny budou na tuto radikalizovanou, zdivočelou lůzu doplácet cca třetinu ze svých mezd - budete to dávat s klidem a rád? toto je ta cesta!!! nebo snad váš cíl? koho k tomu přesvědčíte? uměl byste to říct těm lidem, že přijdou o práci, jako d

195628

09.07.2009 20:23

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

-způsob emise peněz je zcela v pořádku (funkční a podle systému i správný). úroky se samozřejmě dají splatit! pokud tomu nevěříte, nepůjčujte si! a pokud si půjčíte a začnete splácet, zjistíte, že vaší prací (tvorbou dalších hodnot) získáte další peníze (i jiní si půjčují a tvoří hodnoty), a z výdělku JENOM ČÁST budete splácet bance. tato měsíční část obsahuje splátku základu i úroku. -řekl bych, že stále nechápete co jsou peníze, a že budou stále vznikat a točí se mezi lidmi za jejich práci a spotřebu. a i kdyby další peníze bůhvíproč nevznikaly (asi jen pro někoho nedostatek), jsou zde stále zástavy, aby systém nekrachnul. vymyšlené je to dobře. z čeho vzniká inflace jsem už řekl -musí to být něčím, co způsobuje nerovnováhu mezi bankovkami a hodnotami. a to úrok rozhodně není. ten je placen penězi, které vznikají v dokonalé rovnováze k hodnotám. nerovnováhu způsobuje stárnutí a ničení hodnot -čtěte výše. jinak to je, jako byste tvrdil, že inflace vzniká obchodní přirážkou na bochník chleba.

-o frakčních rezervách a "99% mimo" se už odmítám bavit. dokažte existenci a HLAVNĚ VÝZNAM/DOPAD frakčních rezerv pro mechanismus úvěrů a tvorby hodnot=peněz, a můžeme to rozebrat.
i kdyby 99% peněz kolovalo mimo běžné nákupy lidí (mimo supermarkety? [smích] ), co to jako dokazuje? existenci elektronických peněz? nebo smluv či pravdel hry? ale o těch přece nikdo nepochybuje! a jsou v pořádku. musí ale vznikat fér (ne s falešnými penězi).

-úrok NENÍ totéž co lichva. vy ale máte zmatek v hlavě! ujasněte si aspoň základní pojmy. úrok je prostě speciální výraz pro odměnu/marži. odměna za cokoliv je ZCELA OPRÁVNĚNÁ. a pokud ji platit nechcete, neberte si úvěr.
Je v podstatě úplně jedno, jestli vám někdo naúčtuje úrok předem (západní systém) nebo až potom (muslimský). tak jako tak jej musíte zaplatit. podle mě jde jen o pokrytectví muslimů kvůli zákazu dle jejich víry. jen tomu jinak říkají a všelijak to kroutí, aby to nebylo totéž... to zakázané.

-ano, v tom se shodujeme: nabídky úvěrů a tím urychlení tvorby hodnot=peněz zvyšuje obrátky ekonomiky, zvyšuje rychlost spotřeby i využívání přírodních zdrojů. To je špatně pro životní prostředí i pro člověka jako štvance. co s tím ale chcete dělat? ostatně zdroje by se tak jako tak vyplýtvaly -ať už to uděláme my teď nebo naše děti. můžete jít příkladem a odejít mimo civilizaci, protože veškerá technika a dnes dosažený pokrok je díky urychlení novými a novými úvěry. po odchodu zjistíte s nelibostí, že žijete nekomfortně, leccos na co jste byl zvyklý vám chybí, a že jste v podstatě izolovaný, nespokojený... i s tím, že vás jiní nepochopili a nenásledovali. 99,9% lidí bude svět dál urychleně ničit. vaše rozhodnutí jako jednotlivce nic nezmění. a větší počet lidí k tomu nepřemluvíte.
tím bych s dovolením skončil.

195281

09.07.2009 18:04

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

Marná snaha? Snad s vámi! [velký smích] vy jste posedlý tím, že někdo prý používá cizí peníze! Jenže chyba lávky! Banky na kredit nepotřebují v principu ani korunu vkladů. Stačí jen víra ve splácení odhodlaného pracovitého dlužníka, dát mu kredit (úvěrovou smlouvu) a on už se o výrobu svých nových, dříve neexistujících, peněz časem postará, a bance je pošle. A kdyby porušil své slovo a nesplácel ten kredit, seberou mu zástavu a prodají ji. Je to tak těžké k pochopení? Vy se rozčilujete úplně zbytečně, že někdo snad neoprávněně půjčuje cizí peníze! Věc je dokonce taková, že někdo půjčuje peníze, které vůbec neexistovaly! Sám dlužník se postará o jejich vznik. -A pokud to snad považujete za drzost a za zlou věc (půjčování a postupné vytváření peněz podle nějaké smlouvy a podle pravomocí udělených bankám), raději se zamyslete, oč horší důsledek by mělo, kdyby úvěry nebyly anebo kdyby jich byl jen malý zlomek, jako i nedostatek peněz. Stačí se podívat na dnešní situaci takzvaně zamrzlých úvěrů! -Proč myslíte, že to ekonomice vadí? Proč to škodí?!?
Zeitgeist jsem viděl už asi 10x, i jiné podobné filmy a texty. Právě díky nim jsem pochopil, jak je ten systém funkční, ale také jak se lidé mýlí... jak nepochopili ten princip, věří fámám, jsou zmatení a pletou dohromady věci, které spolu nemají vůbec spojitost. A zaměřují se na prkotiny -údajné bezpráví půjčených peněz, které si myslí, že jsou v bance od jiných vkladatelů [velký smích], soustřeďují se na papírové bankovky, i když ty nejsou skutečnými penězi (jsou jen potvrzením a poukázkou), a soustřeďují se jako chudí zuřiví býci na úrok, který je jim zatěžko platit a který považují za velké zlo na světě. Přitom je to naprosto přiměřená odměna za to, že někdo něco pro někoho udělal a ten si může HNED něco koupit, aniž by čekal. I banka musí kompenzovat inflaci, dopadající i na ni. Jde v podstatě jen o urychlení díky víře a závazku. Energií jsou k tomu ty nově vznikající peníze a motivací je strach o zástavu.
Je to aspoň teď jasnější?

195264

09.07.2009 13:27

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

Já mám spíše dojem, že banka neposkytuje VŮBEC peníze nějakých vkladatelů. Banka okamžikem úvěru vytváří, podle nějaké dohody s centrální bankou, a podle závazku klienta pracovat a tvořit hodnoty=peníze, peníze nové, které předběžně poskytne (ještě před jejich kompletním "vyrobením" panem dlužníkem, který se k tomu zavázal).
Další věc je docela jisté zajištění plnění toho závazku dlužníka -provádí se to zástavou, která již existuje (=představuje "staré", již existující peníze).
Že ta mezibankovní pravidla hovoří o nějaké minimální peněžní rezervě banky (10%?), to je věc zcela jiná a s tvorbou peněz v podstatě nesouvisí. Toto má dopad jen na tisk bankovek a likviditu hotovostních operací. Ale to jsme opravdu někde úplně jinde. Potíž některých lidí je, že chápou jako peníze jen papír nebo mince, ale peníze jsou ve skutečnosti hmotné i nehmotné statky, a také služby, práce. A bankovky jsou jen ODRAZEM těch reálných peněz, jsou jen poukázkou, ceduličkou potvrzující ty vytvořené hodnoty.

Nějaké vaše představy o 90% jakýchsi virtuálních peněz z ničeho neberu. A nemůžete to myslím ani prokázat. Nemá to také oporu ve vámi užívaných dokumentech. -Peníze přece vznikají JEN dluhem, závazkem vytvořit je. (peníze=dluh). Bez dluhu/závazku a následné práce nejsou žádné peníze! Zdánlivě je vytváří banka (ta to jen zúřaduje), ale fyzicky je dodatečně vytváří klient, který v budoucím čase pracuje, tvoří hodnoty a část z toho splácí bance jako splátky předběžných peněz, které dostal jako úvěr.

195242

09.07.2009 12:43

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: vzdyt to taky byl a je..

Joseph 85.?.?.?

>dokončení

...a kdyby tam navíc nebyla pojistka v podobě zástavy například nemovitostí, která je dobrou zástavou, skutečnou hodnotou. Tato hodnota je blokována až do poslední splátky, kterou splníte svůj závazek. Tím může být odblokována, a kompletně vrácené peníze mohou být slavnostně prohlášeny za skutečně vzniklé (u hypotéky například po dvacetileté práci a odvedení části odměny za tu práci). -Takže lze snad říct, že tvorba peněz nic nestála, že jsou peníze z ničeho? Ani náhodou! Stálo vás to mnoho času, starostí, potu atd. Tedy vy jste dodatečně vytvořil ty peníze, které vám banka dle ustanovených pravidel systému mohla dát předem. A jelikož vám je dala předem, ale vy splácíte až postupně, výhodně po kouskách, a ještě stále méně hodnotnými penězi, platí se za všechny tyhle laskavosti samozřejmě nějaká odměna -jmenuje se úrok. Ten se stane ziskem podnikatele s komoditou peníze = odměnou banky.
Už je vám to jasné? Ty peníze nakonec existují, protože je podle svého slibu vytvoříte, a je to dokonce zajištěno zástavou, o kterou jistě nepřijdete, když jste poctivý, a splníte co slíbíte.
Fakt, že ty NOVÉ peníze neexistovaly na začátku (STARÉ peníze v podobě zástavy existovaly už tehdy), je sice pravdou, ale pro vás jako zájemce o peníze je poskytnutí těch peněz formou úvěrové smlouvy (závazkové smlouvy) přece výhodou! Vy snad chcete nadávat na to, že vám někdo umožnil koupit si to, po čem jste toužil? (třeba rodinný dům)

Staráte se o to, čím že dluh splatíte? a tvrdíte, že takové peníze (přece) neexistují nebo existovat nebudou?!? -o to se vy starat nemusíte, protože peníze existují a existovat budou... budou stále vznikat nové. Nejste totiž jediný, kdo chce úvěr, ani jediný, kdo se zaváže pracovat a vlastně vytvářet peníze. Lidí je dost, a také bude. A stále budou chtít úvěry a stále budou pracovat (na tvorbě nových hodnot=peněz).

195238

09.07.2009 12:37

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: vzdyt to taky byl a je..

Joseph 85.?.?.?

Člověče, proč jen jako tupoun vyřváváte nějaká hesla? Proč se nad tím, co dopodrobna píšu, pořádně nezamyslíte? Zřejmě byste pak přišel na ten rozdíl mezi funkčním systémem a nesystémovými zásahy/manipulacemi. Nebo-li byste dokázal odlišit systém od pumpy. (pumpa je podvod, zločinný zásah do funkčního systému).

Naučte se prosím správně chápat a užívat termíny (a pak to prosím doučte i kolegu Bartoška). Není totéž fraktál/-ní (také zde)totéž jako frakce/frakční (část, částečný).

René Bartošek uvádí desetinásobek, vy zase "dvacetkrát víc", jiný expert tady psal o jistině pouhých 2%. Nechtěli byste se už sjednotit na jednom správném čísle? [velký smích] vypadá to pak totiž, jako byste se jen něco domnívali a přitom se štychujete o to, kdo je větší sýček (nebo bankovní expert?) [velký smích]

Vaše blemcání o půjčce svědčí jen o jednom - že jste naprosto nepochopil, co se to vlastně v okamžiku uzavření SMLOUVY o úvěru děje!!! Máte v tom naprostý zmatek! Vy si vážně myslíte, že v tomto systému se půjčují nějaké bankovky, které už existují? V takovém případě by bylo úvěrů podstatně méně, a peněz také. Kdyby se mohly půjčovat jen peníze fyzicky do banky donesené (a to ještě podle některých s dovolením vkladatele), a ještě bezúročně (jak tu jeden expert agresivně prosazoval), tak by nebylo ani 10% úvěrů, co dnes je. Jenže to by byl dost zásadní problém - úvěry jsou žádané a peníze (více peněz) jsou nutnou mízou ekonomiky. Bez nich by vývoj zamrzl (jako se ukazuje nyní, když jsou úvěry poskytovány méně často a v menší míře, mnohem opatrněji). Vliv to má na HDP a na zaměstnanost (na životní úroveň). 8-10% nezaměstnaných platíte vy - vyděláte 100% a 10% hned dáváte na nepracující. Rád? Je to spravedlivé?
Vysvětlím vám to tedy ještě jednou, abyste chápal, že peníze nejsou jen bankovky co lezou z bankomatů (tyto peníze, i ty elektronické jsou jen odrazem vytvořených hodnot, odvedené práce). Podle tohoto principu se peníze tvoří při závazku něco vytvořit a něco odpracovat. K tomu závazku dochází na straně dlužníka při uzavření takzvané úvěrové smlouvy. Ty peníze vůbec neexistovaly, ale podpisem toho závazku makat a něco vytvořit se PŘEDBĚŽNĚ vytvořily (bankéř vám jako dlužníkovi uvěřil, že splníte své slovo a něco prací v budoucnu vytvoříte), a byly vám poskytnuty, abyste si IHNED mohl něco pořídit/koupit. Zdálo by se to podvodné a unáhlené, kdyby tam nebyl ten váš čestný závazek (že něco odmakáte a výtěžek z toho odvedete bance jako vyrovnání předběžně poskytnutých peněz), a kdyby tam navíc nebyla pojistka v podobě zástavy například nemovitostí, která je dobrou zástavo...

Automaticky kráceno

195237

09.07.2009 11:37

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

vy ale opravdu nemůžete vědět, jak banky peníze tvoří... zda jen dluhem, jak zní funkční teorie, nebo zda i násobením deseti nebo padesáti. pak by ovšem neplatilo to "penízedluh a dluh=peníze". jsou to rozšířené ale nepodložené skazky, nemyslíte? já netvrdím, že to tak třeba není, ale nevím to. nejsem bankéř.
jinak po válce na Guernsey se peníze také vytvořily jen tak... ne sice násobením, ale prostě dohodou. a nezpůsobilo to nic špatného... právě naopak. všechno je to o dobrém systému a o jeho dodržování... o dobrých úmyslech. jakmile se ale i sebelepšího funkčního systému chopí psychopatičtí zločinci, lze čekat cokoliv, jen ne všeobecnou prosperitu a dobré konce.

když dlužník neplní závazky k nimž se zavázal, napadl tím funkčnost systému (neplnění daného slova je vždy problém). byl vydán kredit (oproti zástavě) a tyto peníze už putují po světě mezi různými řemeslníky, co stavěli ten jeho dům na hypotéku - ovšem v čase nevznikly ty hodnoty, jak bylo dlužníkem přislíbeno... -neodvedl tu práci, jak měl.
tyto půjčené peníze z úvěru nelze stáhnout zpět, ale lze provést to zatažení za záchranou brzdu -sebere se zástava a z jejího prodeje se získá suma odpovídající půjčené sumě, toho času pohybující se mezi řemeslníky a v jejich okolí. utržená suma z prodeje zástavy by se podle logiky věci měla vrátit do banky, a tam by měla být oproti neplacenému úvěru vynulována, zničena. proč? protože záměr vytvoření nových peněz dluhem se nezdařil. peníze nebyly podloženy novou prací a hodnotami.
opět -já nevím, jestli toto zničení banky opravdu udělají, ale jedině takto je to systémové, logické a funkční.
vy to víte? pracoval jste ve vysokých bankovních funkcích? viděl jste to na vlastní oči? věřte tomu, že banky si nemohou dělat co chtějí, včetně falšování peněz a sem tam zanesení nějaké chybičky nebo nesystémovosti. komerční a investiční banky se musejí chovat podle přesných pravidel. kde ovšem může dojít k prasárnám, jsou centrální banky. ty jednak ta pravidla určují, kontrolují a jednak tisknou peníze a dluhopisy. zde může dojít k podvodům. ale centrální banky zase nezískávají jednotlivé dlužníky, takže se musejí chovat podle hlášení z podřízených bank, které nahlásí vznik úvěru panu XY. i centrální banky se tedy chovají podle nějakého vodítka, podle pravidla. a pokud tomu tak není (tvrdíte-li to), pak je to podvod, ale nejde o to, že by systém vytváření peněz pomocí závazku (dluhu) byl nefunkční. je funkční (sice z podstaty trvale inflační), ale musí se přesně dodržovat, aby fungoval dobře a trvale. JAKÝKOLIV funkční systém se stane nedodržováním pravidel nefunkčním. toto je třeba rozlišovat.

195229

09.07.2009 01:47

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

že banka vytváří nějaké vaše desetinásobky virtuálních kreditů sice tvrdíte, ale nemůžete to vědět.
a na základě čeho je jako vytváří? vždyť tvrdíte, že peníze vznikají jen z předešlého dluhu (ve výši toho dluhu), ne pouhým kouzlením při násobení deseti. a proč vlastně ne stem nebo tisícem?!? [velký smích]
nejde o letadlo, protože u letadla je jasné, že ti dole prohrají. zde je každý úvěr zajištěn reálnou hodnotou.
problém může nastat jen při nakumulování velkého počtu průserů, a k tomu může dojít je díky nefér zásahu do tohoto funkčního systému:
a) tiskem inflačních nekrytých peněz, a jejich tlakováním na trh
b) umělým (bezdůvodným) zaškrcením množství úvěrů
dnes vlastně probíhá kombinace obojího ve stejném časovém úseku... divné. pumpa potřebuje střídání přetlaku a podtlaku. ten podstatný detail bude asi v tom, do koho se peníze cpou a komu se úvěry odpírají.
toto je samozřejmě záměrné a zločinné jednání, poškozující mnohé a na tom se pakují ti organizátoři "pumpy". ano, v historii to bylo po založení FEDu.
ALE TOTO NIC NEMĚNÍ NA FUNKČNOSTI PRINCIPU, SYSTÉMU ÚVĚRŮ A TVORBY KRYTÝCH PENĚZ.

195209

09.07.2009 01:28

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

>dokončení

...takže po měsíci lze hovořit v případě vašeho úvěru 50.000 € o vkladu pouze 208,33 €. Banka tedy po první splátce může hned půjčit dalších 208 €. v průběhu 240 měsíců tak rozpůjčuje ještě jednou 50.000 €, což za stejné období přinese průměrný výnos ve výši poloviny výnosu původního úvěru. tedy zhruba 100% na prvním úvěru a 50% z těch průběžných "kaskádových". tím to ale nekončí, protože i na druhém úvěru (i ten je samozřejmě nějak zajištěn) dojde už v dalším měsící k první splátce, tedy ta se hned může opět půjčit dál... atd. Takže v ideálním případě bude z 50 tisíc vkladu zisk 100+50+25+12,5+6,25+3,125+1,5625 (dál počítat nebudu, 7 stupňů stačí). celkem tedy 198,4375% (vlastně 200% zisku za 20 let). to není mnoho, uvážíme-li, že za 20 let bude mít euro mnohem nižší kupní sílu, vlivem inflace. naštěstí banky pracují i s více ziskovými úvěry než 6% hypotéka (třeba dvoj až trojnásobné úroky má z kreditek, o něco slabší je leasing či jiné spotřebitelské úvěry).

pokud by to probíhalo jinak, je to špatně, protože by někdo vytvářel peníze jinak než z dluhu, a také jinak než zajištěně.
tento základní princip poněkud narušuje následující podnikání bank:
vyšší výnosy (údajně v desítkách až stovkách procent ročně) má banka z části peněz, které použije na burzovní obchody. zde je více možností (jedna z nich třeba zajišťování kursového rizika) a samozřejmě se to musí umět...
zde sice není zajištění hmotným barákem, ale jde o zisk peněz jiných hráčů na burze, kteří nebyli dost dobří a v souboji peníze prohráli s bankami. jde ovšem o skutečné peníze, kde každý dolar byl vydělán prací, tedy při tvorbě nových hodnot. ty peníze tam prostě musí miliony lidí nalít, ale jen tisíce z nich z té řeky mohly odčerpávat více, než tam sami nalili. ovšem ani zde se nejedná o podvod, nýbrž o hru "kdo s koho"... kdo je lepší. a jde o skutečné peníze. a pákový efekt? to je jen k urychlení hry. páka však funguje oběma směry -ve prospěch i v neprospěch.

195208

09.07.2009 01:19

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

Tak jak to popisujete je to jednak nepochopitelné a jednak to ukazuje, že princip zcela nechápete.
1) jestli banka peníze vkladatelů drží na běžných účtech (v trezoru) nebo ne, je pro vkladatele zcela lhostejné, pokud mu v případě žádosti o výběr peníze vydají. a toto zajišťuje směrnice centrální banky o minimálních rezervách, které v bance musejí ležet, a banka je nesmí nijak používat/zhodnocovat.
2) říkat o sjednání nějaké půjčky banka vkladateli nemusí (dle zákona, a toto na princip nemá vliv)
3) zda je úrok za vklad a za půjčku rozdílný, to opět nehraje žádnou roli ve vztahu k systému jako takovému (je to otázka nabídky a poptávky - vkladatel se rozhodl, že i za těchto okolností si účet založí a peníze tam vloží).
4) jestli je něco zaznamenané jako vklad/aktivum nebo jako něco jiného, to má vliv pouze na účetnictví, a je to věcí konsensu ekonomů a věcí zákonů. na princip systému a jeho funkčnost to opět nemá absolutně žádný vliv.
5) že dlužník něco reálného a cenného musel zastavit, to má naopak ZÁSADNÍ význam!!! jednak je to důkaz, že peníze musejí mít a mají reálný podklad, a dále je to záruka toho, že dluh bude tak jako tak splacen -buď prací dlužníka v průběhu času, nebo z prodeje zástavy. v jednom případě vznikají nové hodnoty, tedy nové peníze, které plynou do banky. v druhém případě nové peníze nevzniknou, pouze se starý majetek=staré peníze přesunou od jednoho člověka k jinému. proto také banky tak velmi nemají rády, když se splátky neplatí, a v podstatě je nezajímá užití záchranné brzdy - nechce prodávat nemovitosti. banky zajímá příliv pravidelných měsíčních splátek, protože ty mohou zase hned dál půjčovat.
ještě bych upozornil na fakt, že zástava je držená "v šachu" až do konce, do úplného splacení úvěru, což jednak ukazuje na fakt, že jednu reálnou cennost (zástavu odpovídající dané sumě papírových nebo elektronických peněz), nelze současně užít pro více půjček, a to ani částečně. je to také ukázka, s jakou vážností banka dbá na to, aby úvěr byl zajištěn, až do konce. banka se nechce mýlit ve víře ve splácení. touto vírou banka podložila vydání nových peněz (ty vzniknou v budoucnu, v průběhu času, kdy dlužník pracuje a tvoří hodnoty). jiné chování banky by mohlo ohrozit splacení, tedy funkčnost celého principu. buď je zaručeno to, že někdo dodrží slovo (bude platit jak se zavázal) nebo alespoň dojde k zatažení za záchrannou brzdu.

>Z týchto peňazí/vkladu/dlhu je zas vytvorený úver v hodnote 45000 eur.
6) tento odstavec je zcela nepochopitelně napsán, je zmatený. není zřejmé, o jakém vkladu v hodnotě 45000 eur hovoříte. k žádnému takovému vkladu nedošlo. v případě dvacetileté hypotéky došlo po měsící nanejvýš k zaplacení 1/240 půjčené sumy (nepočítaje s úroky), takže po měsíci lze hovořit v případě vašeho úvěru 50.000

195205

08.07.2009 22:38

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

Ano, přesně.

195196

07.07.2009 12:47

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Rus

Joseph 85.?.?.?

ano, ale vždy si musíte nechat prostor pro posun i tam, kde se vám podle všech dosud dostupných informací zdá, že už je konec... konec prvoplánu, konec druhoplánu, třetiplánu... je totiž možné, že nejznámější mediální realita (prvoplán) je pro totální ovce, druhý plán (méně známá fakta až téměř neznámé teorie) je pro přemýšlivější... ty zdánlivé vnitropolitické boje, (sebe)vraždy nebo jiné odrovnání. ale může existovat ještě třetí plán, větší hra, o níž nemáme třeba ani potuchy... na to nám třeba nestačí fantazie, a nedostalo se nám ani jediné malé informace, aby bylo možno začít nějaké spekulace či teorie.
proto si nechávám rezervu i v tom, že třeba dokonce Putin, jemuž věřím, může být dvojím agentem -zdá se zachráncem Rusi, ale může být pod tajným vlivem neviditelných vládců světa. Nelze to stoprocentně vyloučit, že nepracuje na sjednocování s Čínou, Indií a Íránem do podoby Asijské unie, jednoho ze čtyř plánovaných celků, vedle Severoamerické unie, Evropské unie a Africké unie. Spojením těch unií by pak vznikla moc nad celým světem (podstatnou částí), a ti zbylí (Austrálie, Oceánie, Jižní Amerika a zbytek střední) by byli nakonec vtaženi také... protože proti koordinované čtyř-unii by neměli nejmenší šanci konkurovat v čemkoliv. Ostatně nelze vyloučit ani to, co dosud nikdo nevyslovil (pokud vím) -Jihoamerická unie. Podle levicových tendencí a úspěchu socialistů ve volbách z poslední doby se dá usuzovat na určitý pohyb a spojenectví... zdánlivě antagonistické k USA/Severoamerické unii, ale ve skutečnosti může jít o zadání týchž pánů v pozadí a o stejné zdání konkurence/nepřátelství jako mezi USA-Rusko.
Tím nechci říct, že těm uniím věřím na 100%, ale je dobře nechat si rezervu. A sledovat, bystřit uši na každý falešný šelest listí ve větru.
A nikomu nevěřit zcela, i kdyby se jevil jako svatý. Už jsem se za "listopadové revoluce" pěkně seknul, a to nechci opakovat.

195060

07.07.2009 10:05

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Rus

Joseph 85.?.?.?

také souhlasím. ruský štáb, vláda se všemi poradci a tajné služby NEJSOU žádná ořezávátka, nějaká jehňátka, co by naivně věřili každé slovo amíkům v televizi [velký smích] naopak oni mají na tisíc procent spočítané velmi přesně americké družice, proti nim mají jistě i svou obranu, protitah, a mají bezpochyby spočítanou každou jadernou hlavici protivníka. také velmi dobře sledují dění ve světě (a znají detailně i to pozadí, ne jen blekotání médií o tom, co se zdá na první pohled).
proto bych neměl o Rusy žádnou starost. když, tak jedině o celý svět -kdyby pomatení vládcové USA opravdu rozkázali útok, což by přineslo odvetu a de facto konec dnešní civilizace a přírody, včetně asi 95% lidí.
to, co se předvádí na tiskovce v televizi je jen šméčko, divadlo pro média a pro plebs. v pozadí jsou jednání jistě ÚPLNĚ jiná.
já se jen trochu divím, že rusko přistupuje na americkou hru lží celému světu. buď z nějakých důvodů nemohou jinak, nebo je to taktika (hrát blbého a vstřícného, ale pak jim dát za uši, třeba ekonomicky skrze rezervní měnu), anebo je ve hře ještě třetí vysvětlení -i v Rusku mohou být loutky pánů za oponou, slouží jednomu cíli a všechno to hraní na protivníky je v prvním i druhém plánu této divadelní hry jen pro oklamání tupých i těch středně bystrých.

195045

07.07.2009 00:17

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: závazek

Joseph 85.?.?.?

ANO daňové reformě!
mám už dlouhodobě takovou ideu, že by se měly zrušit všechny daně a poplatky, a zůstat by měla pouze dvojjediná dávka, řekněme jí daň z hlavy:
10% z průměrného platu -> státu
+
10% z průměrného platu -> obci.
---
celkem tedy asi 4.000 Kč/osobu (z 20 tisícové průměrné mzdy).
ano, potvrzuji, že by to byla rovná dávka pro každého dospělého, práce schopného jedince.
pokud by to neplatil, byl by příživníkem na tomto státu a systému, a byl by za to uvězněn a nahnán na nucené práce (budování a opravy "rozbombardovaných" silnic a dálnic, výkopové práce, budování sítí a státních staveb). zde by makal za jídlo a z vytvořených hodnot by byly pokryty ty 4.000. Každý má 1 život, 1 zdraví a potřebuje jednu obranu i policii. Každý tedy musí za stejné služby stejně platit. ani rohlík nebo chleba není pro každého za jinou cenu, podle toho kolik vydělává. proč tedy daně ano?!?
bylo by jedno, jak pracuje či vydělává. bylo by to silnou motivací k aktivitě: "když víc vyděláš, víc ti zbyde"... vlastně by vše nad cca 20 tis./měsíčně bylo už nezdaněno =čistý příjem.
tento systém by mohl přilákat i bohaté osoby z ciziny, pro které by bylo takhle nízké zdanění a solidní zabezpečení docela lákavé. tito bohatí rezidenti by zde jen nechrápali, ale jistě by i investovali a rozjeli podnikání (=> nové pracovní příležitosti). kromě toho zde bohatý utratí zisky své firmy i soukromé peníze (velké), takže by to přineslo kšeft výrobcům, obchodníkům a prosperitu celku.

tyto odvody by musely stačit na veškeré výdaje státu, na regionální investice a bezpečnost.
obce by byly motivovány k podpoře podnikání, protože firmy by přitahovaly pracovníky a tím pádem obyvatele obce (=poměrně k tomu peníze z daní).
je-li nás 10 milionů (polovina práceschopných), šlo by státu ročně 5.000.000 x 12 x 4.000 = 240 miliard (a pěkně pravidelně rozloženě... po měsících).
stejná suma by ročně spadla i do obcí (těch je v ČR asi 6250, tzn. 38 milionů průměrné obci s průměrným počtem 1.600 obyvatel). =dost na jednoho starostu s dvěma pracovnicemi a na šerifa s pomocníkem. zbylo by i na každoroční budování kanalizace, opravy komunikací atd. Vlastnímu podnikání obcí se nebrání.

ano, došlo by k redukci z dnešních rozpočtů 900-1000 mld na zhruba polovinu, ale jsem si jistý, že po zeštíhlení státního aparátu, propuštění poloviny úřednictva rozhodujícího o nesmyslných a ztrátových věcech a výběrových řízeních, by to pak mělo stačit na bezproblémový chod státu. přičteme-li nemožnost zneužívat sociální dávky (KAŽDÝ by platil nebo nuceně makal), i takový rozpočet by pak stačil.
menší přerozdělování =menší byrokracie, menší ztráty, a větší přehled a jasná zodpovědnost úředníka za každou korunu.
jak by rostla aktivita a prosperita, rostl by i průměrný příjem a tím i výnos z odvodů.

195014

06.07.2009 23:08

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

Joseph 85.?.?.?

steve, jsi takový chytrolín, a nerozumíš mechanismu tvorby peněz? [velký smích]

>editor>jde v podstatě jen o další účetní trik. I v případě, že by Kalifornie založila vlastní banku, ta banka by peníze prostě vytvářela ze vzduchu
-vždyť tvorba peněz není kouzlo, ani se netvoří, jak píše editor, "ze vzduchu", ale peníze jsou jen odrazem nějakého skutečného bohatství, existujícího nebo vytvořeného hmotného/cenného statku.
kdyby Kalifornie byla chudá a neschopná, a neměla by čím ručit a přesto by si vytvořila pomocí vlastní banky peníze, byly by to inflační peníze. jelikož ale Kalifornie dle článku majetek i potenciál má, pak existuje reálná možnost poskytnout peníze nějakému bonitnímu dlužníkovi (firmám, nebo přinejhorším státu samotnému), a jelikož by to bylo za režijní náklady, byla by to půjčka skoro zadarmo... téměř jen za splacení původního dluhu. díky požadavku na pouze 8% peněz v bance by se peníze rozmnožily na dvanáctinásobek, a problém s nedostatkem peněz v Kalifornii by byl vyřešen. a jakmile by doběhla doba splatnosti dluhu, a vytvořené peníze by se ocitly opět 100% v bance (nebyly by dál půjčovány), bylo by možné tuto emisi zrušit (jako by se vyrovnaly peníze za zlato). viz:
>editor>ale v navrhovaném řešení chybí ten poslední krok, který v 19. století banka na Guernsey učinila: K určitému datu vyměnila bezcenné papírky za zlato
-že by to zničení/vynulování někdo v budoucnu neudělal, to dnes nemůžeme říci. byl by ale každopádně vytvořen dluh (věrohodnému subjektu) a tento dluh by byl řádně splacen (díky tomu, že by se mj. i za pomoci těch peněz vytvořily nové pracovní příležitosti a hodnoty, které by byly díky běžícímu průmyslu aj. činnostem směřujícím k prosperitě, vytvořeny jako nové peníze, které by zaplatily právě ten dluh.
jelikož je ten podtlak (deficit, potřeba) co se týče peněz v Kalifornii, je vysoce pravděpodobné, že by se ty peníze uplatnily právě tam, a nebyly by šířeny mimo území USA (jako se to děje s americkými státními dluhopisy, za které je nutno draze platit úroky a navíc jejich množství už znejisťuje investory a důvěryhodnot dolaru tím trpí (oprávněně). případ Kalifornie je ale něco docela jiného. Je zde rozdíl v jejich SKUTEČNÉM bohatství+potenciálu+zefektivnění. je to jako srovnání chudého podvodníka tisknoucího peníze s bohatým a schopným podnikatelem, který má takřka zaručeně na to, aby za pomoci půjčky vydělal a své dluhy splatil. prostě rozdíl je ve zdraví, majetku a schopnostech... jednoduše v bonitě. a bonitnímu dlužníkovi každý rád půjčí, každý mu rád uvěří, že si svůj závazek splní.

ostatně lze to řešit i vydáním paralelních peněz (vedle dolaru), které by nebylo možno použít jinde než v Kalifornii.

jediný problém vidím v možné inflaci (nebo bude deflace?). ovšem inflační riziko nesou vždy všichni.

195008

01.07.2009 22:51

Pohled našeho vraha je dobrý (Úvaha přinášejí duševní klid)

RE: Furt mi kradou radost ze života!

Joseph 85.?.?.?

já si to po sobě ani číst nemusím, jsem příčetný a vím, co píšu.

(Zrušeno. Tlachání a osobní výpady musí být někdy zastaveny. Vyměňte si email. Dík za porozumění – moderátor)

194694

01.07.2009 22:21

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

Joseph 85.?.?.?

to raději nechtěj vědět... asi bys to psychicky neunesl.
ano, do bratrstva se řadíš dobře. patříš tam samozřejmě také.

194691

01.07.2009 07:59

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Trestní stíhání bude odloženo, nebo jej zastaví soud...

Joseph 85.?.?.?

hezky napsáno.
ano, přesně tak... zásadní otázka:
>Jsou to židé, nebo ne?
...zřejmě jen když se to hodí.

kdyby češi vraždili své sousedy, byli by rozbombardováni tak jako Srbsko a byla by jim odtržena (=ukradena) zásadní část území, jako Kosovo (asociace se Sudetami jistě jen náhodná). -to by se samozřejmě stalo, pokud by o tom rozhodl nějaký źid a vzal si to jako záminku... jako má své zřetelné zájmy na Kosově a v Černé hoře (dle generála Filatova) jakýsi Rothschild, někde mu pomáhá jakýsi Soros. skoupení a ovládnutí těchto chudých států, to je jistě jen pomluva. a že to tam dobyla a pomocí gigantické základny Camp Bondsteel jistí čísi zájmy americká armáda, to je rovněž shoda okolností. to je možná pro humanitární ochranu teroristických hajzlů albánského původu... anebo že by pro "oprávněné zájmy amerického lidu v Evropě"? ehmm. anebo jsou ve službách někoho úplně jiného? co říkáte, Vojto?!? myslíte si pořád, že tajné služby a armáda pracují zcela standardně a demokraticky pro svůj lid, nebo že jsou to ONI, kdo tyto složky používají plně pro své zájmy a potřeby? ...tak samozřejmě, jako když vy hrábnete pro něco do ledničky nebo do skříně s nářadím...

194595

26.06.2009 13:44

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Joseph 85.?.?.?

tedy připouštíte to, co jsem psal -že dojde k významnému poklesu životní úrovně. lidé nebudou mít svá oblíbená auta s pneumatikami, své projížďky, své pohodlné silnice a chodníky (tolik asfaltu stejně asi synteticky nevyprodukujeme). mimochodem kolik bude stát zboží (vzhledem k dopravě), když relativně krátká večerní projížďka osobákem bude stát týdenní mzdu? bude tedy hladomor? nebo se nějak náhle a zázračně zvýší produktivita, že na ty potraviny budou pořád všichni mít? i přes to, že traktory a kombajny žerou fakt hodně... nemluvě o x přepravách ke zpracovatelům a do marketů.
tedy jakákoliv úroveň techniky nám plně nezalepí to chybějící kvantum ropy z přírodních zásob (nejde jen o syntetický zdroj paliva - jde i o "odpadní" složky ropy).
myslíte, že budete potřebovat monitor + základní desku a grafickou kartu v PC? hifi věž a televizor? scanner, tiskárnu? koberec a záclony? pryskyřicemi lepené a laminované dřevotřísky pro nábytek všude okolo vás? pěnové plasty pro polstrování? koženku? nebo bude všude při stejném počtu lidí taková spousta kůže a masivního dřeva? (nelakovaného).
podívejte se teď kolem sebe, a sepište si věci, kde není nic z ropy. ten seznam bude poměrně krátký. pokud si pak odmyslíte ty předměty z místnosti, zůstanou vám tam skoro prázdné zdi a podlaha. a to ještě nemluvím o plastových oknech, o izolacích vodičů ve zdi, izolacích proti vlhkosti ve spodní stavbě i na střeše.
prací prášky a prostředky na nádobí i na záchod odepište, stejně jako mýdla, šampon... tedy se umyjete možná něčím jiným a bůhví za kolik.
také se nebavíme o budoucnosti za 100 let, ale mnohem dříve.
myslím, že vy jste bezbřehý optimista, který si nechce připustit OBROVSKÉ problémy, René Bartošek je zase úplný pesimista. Já jsem někde mezi.

194049

25.06.2009 09:13

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Joseph 85.?.?.?

Není zač, vždy podpořím pravdu proti štěkajícím psům a iracionálnímu davu.
Můj nick lidé znají, a kdo si není jistý a chce, ten jej velmi snadno zjistí (klikem na IP). Nepřestal jsem své jméno používat, jen se mi to nechce pokaždé psát. A jak vidět, tato skutečnost stačí k tomu, že se někteří méněcenní zaměřují na absenci tohoto řetězcem, zabývají se tím, místo obsahem a pokoušejí se urážet... kompenzují si svůj vztek a nemohoucnost. Není jich mnoho... zatím asi dva-tři. Baví mě, jak se na tom odhalují [chechtot] a v podstatě zesměšňují.

Velmi by mě zajímalo, čím lze podle Vás nahradit masově užívané koncentrované zdroje uhlovodíků... zdroje pro tolik věcí, bez nichž by se lecjaký obor v podstatě zastavil. Stačí pár týdnů uzavřené JEDNO potrubí s plynem, a vznikají miliardové ztráty a Evropa šílí a kolabuje. A teď si představte totální výpadek navždy. Možná, že vám nedochází zcela, kam všude zasahuje ropa a plyn.
Jistěže by část lidstva přežila i tak, ale byl by to masakr... války o poslední zbytky. A byl by to těžký stav kolapsu, z něhož se má něco nového objevovat... pod tlakem času a různého nedostatku... právě s omezenými zdroji.

193979

16.03.2009 14:21

NSA nabízí miliardy za vyřešení odposlechů Skype

RE: Skutečně P2P?

Joseph 85.?.?.?

Nemusí to být nutně centrálizované... příčinu těch výpadků si umím představit jako chybu zanesenou do rozptýlených tabulek propojení, obdoby DNS, spravujících informace o návaznostech v síti P2P. Je poměrně známé, že Skype může jakýmsi způsobem využívat šířku pásma u vašeho připojení, i když vy momentálně nekomunikujete, jen jste přihlášen.

>Služba, která je zadarmo nebude poskytovat luxus bezpečné komunikace. Něco za něco.
Toto je myslím nesmyslná, ničím nepodložená úvaha... respektive jen tím předsudkem, že kvalita musí být vždy drahá. Šifrování jednou zabudované už podruhé a potisící nestojí nic navíc. A nebýt práskač či konfident, také v podstatě nic nestojí.
Existuje množství kvalitních věcí "zadarmo", a mnoho šmejdů za peníze. Je třeba také říct, že zdarma je u Skype jen základ, tj. chat a volání PC-PC. Volání jinam (na pevné lajny a mobily) je už za předplatné nebo prostě za Eura (plus prodej souvisejících přístrojů a doplňků). Je to podobné, jako vytvořit dobrý produkt, dát z marketingových důvodů něco částečného jakoby "zadarmo", nalákat na to lidi, a tím získat platící uživatele, kteří to zaplatí celé, +získat oblíbenost, rozšířenost, statut standardu a následně si moci diktovat svou cenu.

186655

16.03.2009 12:04

NSA nabízí miliardy za vyřešení odposlechů Skype

RE: Qui bono?

Joseph 85.?.?.?

A Izraelitům patří i konkurenční ICQ... resp. vznikl tam protokol a po krátkém rozvoji sítě bylo ICQ pohlceno americkou společností America ON-Line (AOL). Je pozoruhodné, jaký zájem mají právě o tyto technologie (o kontrolu soukromí).

Mimochodem komu že patří AOL?
Víte, co mají společného BLOGGER, YOUTUBE, FACEBOOK a WIKIPEDIA? Tuším, že patří těm, jejichž jména nesmíme vyslovovat.

A tak mám dojem, že jim jde o naprostou kontrolu - cokoliv se hne majetkově, to zjistí jejich banky, co se šustne v telefonech a internetových komunikátorech, to jim stojí za miliardy, aby to mohli kontrolovat... jakož i elektronický prostor Internetu a názory všech a všeho druhu (aby se snad náhodou něco nevymklo). Viz například registrace do diskusí na Novinkách - dokonalá identifikace skutečným jménem, příjmením, ověřenou poštovní adresou, mailem, samozřejmě IP adresou, nejlépe i mobilem a fotkou při registraci - co může být pro Velkého Bratra lepšího, než absolutní přehled kdo je kdo a kde browzdá po internetu, jaké jsou jeho zájmy a politické i jiné názory? A troubové jim to dávají, protože nedokážou domyslet... a ještě větší troubové nadávají těm opatrnějším do anonymů a hrdi na svou stupiditu se pyšní jménem i adresou (ano, jsou takoví i tady).
I na dálnicích a ulicích je třeba vše kontrolovat (výskyt/pohyb kamerami), což působí větší poslušnost stáda skrze oprávněnou obavu, že kontrolováno je prakticky vše a nikdo si nemůže být jistý, že cokoliv zůstane nepostřehnuto.
Tito lidé jsou posedlí absolutní kontrolou!

186642

10.03.2009 16:13

Otázka lidských práv a svobod

RE: Snazte se omezit počet svých příspěvků

Joseph 85.?.?.?

Snažit se budu, může to být ovšem na úkor toho, že téma zůstane neprobráno... někde v půlce, a někteří budou marně čekat na odpověď. A to i když třeba je ještě co říci.

186215

10.03.2009 16:08

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Jednak rodina je pokrevní příbuzenství, tedy tam patří.
"Druhak" nebyla řeč o nejužší rodině, nýbrž naopak o rodině širší, vícegenerační -i vy jste zmínila svou zkušenost z dětství, kde se scházela rodina vaše úzká s babičkou odvedle a dalšími příbuznými.
"Třeťak" je jasné, že teta nebude mít nikdy na děti svého sourozence nárok, a nebude jejich matkou (leda náhradní, v případě tragického úmrtí). Což ovšem nezmenšuje aktuální potěšení takové tety/strýce ze společenství s rodinou, kde je dětmi (jež třeba sama nemá) nadšeně přijímána a milována. To velmi potěší, a nejde jen o zajímavost pro děti -jde o obapolný, otevřený a vřelý citový vztah (v případě, o kterém mluvím). Pokud vám dělá problém tento cit, vztah se synovcem nebo neteří, mně například nedělá. A jsou mnohé příklady, kde to funguje tak, jak popisuji. Samozřejmě dříve jich bylo více, protože dříve se lidé více setkávali a rodiny držely víc při sobě. Bylo víc mezilidských vztahů, pozitivních, tedy i více osobního štěstí, hlubokých citových prožitků. Dnes se každý stará sám o sebe, často nechce závazky, proto nic nedělá (ani děti), bojí se ztráty svobody a soukromí, sobecky se stará jen o sebe a svůj příbytek, případně o zábavu jen pro sebe a partnera, a pak takovým lidem uniká něco podstatného z dosažitelné životní náplně. Dokonce to podstatné často uniká i vlastním rodičům těch dětí -konflikty mezi sebou, stres, starosti v práci i jinde, času na děti sotva dvě hodiny denně... a to den co den, což je únavná a neuspokojivá rutina. Není se čemu divit, že děti jsou často hladové po hloubce vztahu, ocení čas, který jim někdo věnuje, ocení porozumění pro jejich zájmy a problémy, ocení sladkou pochvalu, již kriticky nutně potřebují a velmi zřídka dostávají, ocení dokonce i pobídky, motivaci pro další svou náročnou snahu, aby rozvíjely to, v čem jsou dobré. Strýc či teta se zde stávají vpravdě druhým rodičem... dokonce někdy i respektovanějším. A to opět potěší.
Samozřejmě, že vlastní děti jsou vlastní tělo a krev, ale ne všichni dítě mají (ze své liknavosti, ambicí v kariéře, prostě to nestihli v plodném věku, nebo z jiných důvodů, např. nemoc). Další kapitola je pouhý přítel místo manžela. Tam navíc přistupují určité obavy o stabilitu a hmotné zabezpečení kdyby...
Iluze je ale i rodina, co ji prý máte "na doživotí a co vám nezahne a nerozvede se". NIC na světě není jisté, pojištěné! Ani manžel, ani ta rodina. Stačí rozvrat manželství, ať už z jakékoliv příčiny (v rovnostářském modelu se příčin vyskytne spousta), nebo i z důvodu úrazu, hromadné havárie. Jsme zde jen poutníci v přípravce, kteří na sobě mají pracovat a dělat něco dobrého, budovat pokud možno co nejvíce oboustranně láskyplných vztahů s jinými kolem sebe. A toto je jediné opravdové štěstí na Zemi.

186211

10.03.2009 14:52

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Díky, hezky shrnuto, a hlavně pochopeno, do hloubky a do důsledků promyšleno (tak říkajíc prožito). Jsem rád, že jsou tu i pozorní čtenáři a na světě, kromě stádních omámených blbců, ženoucích se bezhlavě a na povel ke své škodě za "módním", nevyzkoušeným a nefunkčním "pokrokářstvím", že jsou také myslící lidé, kteří nezkresleně registují vadnou realitu a dokážou jí správně přiřadit příčiny.

186198

10.03.2009 11:41

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

No to bude tím, že ona už desetiletí čte Mladou frontu, aby pak tvrdila, že je odolná a čelnou bojovnicí proti mediálnímu ovlivňování. To jsou ti mudrcové, co si myslí, že jsou imunní... jenže 1000x opakované nesmysly si skulinu najdou... ve slabším jedinci tím více. -Viz předsudky o islámské společnosti, viz "moderní" bláboly o genetice a darwinismu, a i jiné populární pohádky o pravěku a další postoje. -Z čeho by se asi skládaly její názory, pokud ne z toho, čím se živí... co se k ní dostane?

186183

10.03.2009 11:35

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

No potěš koště! Čím to pak tedy je, že pozoruji přesný opak, a navíc o několik úrovní níže? Ono se dá halasnou a hádavou hloupostí stmelovat?

186181

10.03.2009 11:25

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Ucvrkla jste si štěstím, když konečně někdo napsal něco s čím chcete souhlasit? To ale nedělá hloupost pravdou, a vaše radost tak může být pouze velmi krátkodobá. Jen momentální pocit převahy se stejně se mýlícím člověkem, zpracovaným dobovými tlaky a médii. Život ale myslím každého poučí. Špatné věci jednoduše nefungují. Mám silný dojem, že to podvědomě víte (už jste se v životě omlátila), ale vaše hloupá tvrdohlavost vám brání změnit na tom byť i jen kousíček... a dál razíte tu svou špatnou. No budiž... každý svého štěstí strojvedoucím. Jen je škoda, pokud se najdou jiní bloudi, kteří se k chybujícímu stádu jako opičky přidají.

186180

10.03.2009 11:18

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Bohužel nahlížíte špatně, nelogicky [smích]
ad 1) když každý chvilku tahá pilku, ale neví kdy si tu pilku mají předat, je to zdroj zbytečných tahanic, konfliktů. Nejde o nadvládu (proč takto uvažujete? čtete pozorně?) -jde spíše o převzetí odpovědnosti mužů a opravdu přirozené vnitřní uznání jeho vedoucí role ze strany ženy.
Jakékoliv vedení čehokoliv, kde je více než 1 rozhodující hlava, nemůže fungovat bezproblémově. Kde jsou dva, tam se dříve či později střetnou v těžko řešitelném patu (1:1).
ad 2)
>kde jeden má tak dokonale navrch, že ten druhý má strach i jen ceknout
Nesmysl. Tam, kde někdo něco přijme dobrovolně a moudře, tam není strach, a může "ceknout" svou radu či názor vhodným způsobem kdykoliv se mu zachce. A kde je láska a úcta (plynoucí i z jasnosti pozic, úloh), tam se snáze s klidem naslouchá a rádo vyhoví, pokud to jde. A tam je i pokoj, jistota. Jinde ne -kde je rozvnostářství, tam se každý dere nahoru, pokouší se šéfovat, a předávat to druhému se už moc nechce. Čímž dříve či později dojde k nahromadění frustrace a k výbuchu. Z psychologického hlediska je to naprosto jisté a jasné. Není na světě spravedlivý člověk, plus dokonce takový, který by se předháněl v umenšování sebe, ve stálých ústupcích druhému (lidé jsou z podstaty sobečtí). A pokud by se i taková výjimka našla, je miliontinová šance, že by se sešli dva takoví -střídání totiž vyžaduje stejný přístup od obou. (Nemluvě o nestejných schopnostech k vedení, tak proč by se vůbec měli nuceně střídat u něčeho, co ne stejně dobře umí). Žena je vybavena k něčemu jinému než muž. To bylo, je a bude. Je tedy mimořádně hloupé ženě nutit část role muže a muži část role ženy a dělat z nich hybridy.
ad 3) právě naopak! je třeba ženy (i ty hloupé) vzdělat, a to mj. tak, aby byly schopny pochopit fakt a výhody různého přístupu k mužům a ženám (z hlediska předpokladů i dopadů nepřirozeného uspořádání), tak, aby pak logicky přijaly to lepší, funkční.
Pane, nejste náhodou žena-emancipátorka? Máte podobnou rétoriku a stejné děsy, že se ženy někdo snaží utlačit, umlčet, zbavit vzdělání, zavléct do bezmocné závislosti. Jste s tím trapný.
A pokud chce někdo nezávislost, ať tedy nevytváří závislost na jiném člověku, a ještě k tomu jiného pohlaví. Nechť se tedy nevdává (když má tolik strachu, tak málo sebevědomí a tak málo důvěry v partnera). Svoboda jí pak zůstane neomezena.
Bavíte se se mnou způsobem překrucujícím a zesměšňujícím, přitom jste nepochopil nic z toho, co jsem vám napsal (asi jste se ani nesnažil, nebo na to nemáte). No ne každému je dáno, takže s touto debatou končím. Klidně si dál myslete, že máte pravdu [velký smích]
Věk, a dokonce ani zkušenosti (i pohnuté) z nikoho chytřejšího neudělají, ani jej neudělají imunním vůči omylu a trvání si na něm. Škoda nabitých čumáků...

186179

09.03.2009 23:55

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Chápete tetu nebo strýce jinak, než já, a jinak, než znám z praxe. Není "navíc", není na obtíž, není slepá větev, ale aktivní, živá, užitečná a opravdu oblíbená, milá osoba. Často s frenetickým nadšením dětí při příchodu, čehož se kupodivu ani rodičům nedostává (zase něčeho jiného, ovšem zato si vyzobnou i nepříjemnosti, nemoci, veškeré starosti). Strýc a teta mohou dát dětem to, na co rodiče ani nepomyslí, na co ani nemají čas a energii. Strýc a teta mají jiný úhel pohledu, čistou hlavu, jsou v klidu a pohodě, a to děti poznají a ocení. Ten vztah je reálný, skutečně uspokojivý a pokud jsou rodiče opravdu milující, nebrání žárlivě takovému jinému vztahu (jejich dítě obohacujícímu), a provozuje se tam velmi časté navštěvování, dítka na prázdniny... A odchody tety nemusejí být vůbec do samoty. Přece může existovat i přítel, který je vždy po ruce... i když třeba děti nechce/nechtějí/nemohou mít.
Neviděl bych ten život tety vůbec tak smutně. Je to prostě život, a ten je různý u různých lidí (ne každý má a musí mít dítě) a je obvykle tak šťastný, naplněný láskou jiných, kolik do svého okolí dotyčný sám investuje.

186156

09.03.2009 23:23

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

No vidíte [smích] Vy nevidíte jediný rozumný důvod, a já jej vidím. Možná i více důvodů:
1) jasno v celé společnosti o tom, zda muž či žena je v rodině rozhodující persona. Každý má jinou svou roli!
2) příklad dětem a mladým, sdělený příklad praktikovaný v celé společnosti (lépe funkční než dnes, více pokoje)
3) nezávidění některých žen jiným ženám... snížení neblahých ambicí a hádavosti (vzdělání totiž neimplikuje nutně pýchu, vzdor a snahu o vedení -toto nám/vám sugerují svými zlomyslnými pseudoargumenty o "druhých houslích" média. A k opičení lákají i ty realizované, tagicky vadné vzory, kde se to ustavilo jinak. Pro závistivé emancipované blbky je jedno, zda to funguje -nedomyslí to, zda je to dobrý model do všech důsledků; -těm stačí, že jiná může, že jinde to je jinak, a chtějí to hned také. Někteří lidi jsou takoví pitomci, že kdyby viděli sebevětší hovadinu-novotu, jen proto ji budou chtít taky... třeba že to je TAKZVANĚ "moderní".
Neohřívejte si polívčičku, nesnažte se u těch emancipovaných zavděčovat... je to pod úroveň. Možná je to vaším "zraněním", dětským vývojem v neúplné rodině, bez dobrého otcovského vzoru. Jsou ale takoví i z úplných rodin, bohužel... pomatenci.
Řečičky o druhé směně jsou plané -znám ženy, které chtěly něco jiného, a tak si to zařídily jinak, a nechodí sloužit jinému pánovi za paníze, a pak své rodině unavené otročit po večerech. Nemluvte mi laskavě o ženám vnucované péči o děti -nemusí! Jen většina chce, protože si jednak myslí, že tím muži při rozvodových tahanicích ublíží, jednak jsou často pro malé děti objektivně lepší volbou než zaměstnaný otec, neuzpůsobený přírodou k péči o malé dítě, a nakonec je to praxe soudů, takzvaných fundovaných psychologů, kteří ve více než 90% kupodivu naznají, že otec je zbytný... s tím muži leckdy těžko něco udělají, i když dítě do péče moc chtějí.
Nesmíte vše soudit jen podle osobní historie a vašich zkušeností. Jste možná výjimka (myslím že opravdu jste, zvládl jste toho poněkud víc a těžšího než jiní). Jenže univerzálně použitelný, dobrý model, který by bylo lze nabídnout celé společnosti, se nemůže zakládat na výjimce či náhodě, že se někde sejdou dva, co se zázrakem shodnou. Mělo by to být založeno "blbuvzdorně", tak, aby všem bylo JASNO, jak to má být a jak to bude. Výjimky by se buď schovaly nebo tlakem většinového okolí by nakonec přijaly daný normál. A promile těch, co by nechtěli, mě nezajímají... s těma by se nějakým způsobem popasoval život a jejich okolí, které by je samozřejmě za toho patriarchálního uspořádání nechápalo a nepřijímalo kladně.
Je jedno, jaké máte nápady vy, i jaké mám já. Je ale důležité, co lidé pochopí jako nefunkční a naopak co znovuobjeví jako vyzkoušené a funkční, dobré. Pokud se to stane, budu rád, i za ně.

186149

09.03.2009 16:57

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Jednoho Hurvínka zde znám [velký smích] Jde o rádoby-vědce, který studuje na uměle vytvořených pokleslých televizních pořadech. Pak se ovšem není možné divit, že výsledné myšlení a výstupy jsou na úrovni pipiny.

186104

09.03.2009 16:51

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Pane Kramáři,
prostě proto, že je dobré si nedělat věci zbytečně složité (v jednoduchosti je někdy krása) a tím pak i nadbytečně náchylné k chybovosti. Zvláště tehdy, kdy existuje vyzkoušené řešení, jak se tomu riziku vyhnout.
Nejde rozhodně o unifikaci (svět byl, je a zůstane pestrý). Nejde o dekrety nebo normy. Jde prostě o PŘIJETÍ jiného, lepšího modelu, než je ten plíživě vnucovaný rovnostářský, evidentně nefunkční - je to pro vás složité k pochopení? Nebo vy ty problémy nepozorujete či je neumíte zhodnotit co do příčiny?
Možná opravdu plýtváte množstvím slov na opisné podrobnosti. Zkušenost každého je jiná, a nelze ji plně sdělit. Věnujme se podstatě, místo omáčky. Takže mi sdělte (po řádné úvaze): muž, žena nebo kolektivní vedení. Pokud C, pak z koho se má skládat, na základě čeho bude ustanoveno, kde to tak už bezvadně funguje (počet, procento). Jedná se o váš nápad nebo o podporu dnešního "ohýbání", které má FAKTICKY sledovatelné negativní důsledky?

186103

09.03.2009 16:34

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

>Tak tohle už je bohužel úplný nesmysl
Obávám se, že zde je nesmyslem vaše námitka. Zjednodušení je totiž možné jen u něčeho, aniž by došlo k degradaci informace. Nelze například vysvětlit vědeckou práci slovy ze Slabikáře pro děti první třídy ZŠ.
Že se to hůře čte a chápe, v tom souhlasím. Nicméně nikdo, kdo na to nemá, to číst nemusí. (to teď nemyslím na vás)

186101

09.03.2009 16:28

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

A proč že na mě zase reagujete? Někdo nebo něco vás nutí? Vy máte asi těžký problém... Zkuste si s tím zajít k odborníkům. Naučí vás ovládat se i v prostředí neshodných názorů s těmi vašimi.

186098

09.03.2009 16:22

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

>je jim dokonce často prokazována veliká čest co geniálně neomylným vůdcům
Patrně vám i při vaší citlivosti unikl fakt, že tam nikde nezmiňuji neomylnost, a že jsem model nějakého vůdce nemínil v tom smyslu führera, nýbrž spíše respektovaného otce, kterého všichni ctí za to, že je na ně laskavý, pokud možno spravedlivý, vydělává na životní potřeby rodiny a uvažuje (podle jejich očekávání) pro jejich dobro (dobro celku). Nikdy samozřejmě nejde o ideálního člověka (každý má chyby), ale ty nevýhody jsou v tomto kontextu zanedbatelné... třeba někdy určitá strohost v rámci stručnosti, nebo i nějaký ten hříšek samolibého dojmu, že si zaslouží i něco navíc.
Silové či rázné řešení je zřejmě někdy nutné, a zřejmě proto evolučně existuje a přetrvává (především u mužů, je atributem dodávajícím určité předpoklady pro dosažení úspěchu jedince i jeho rodiny).
Mně nejde ani tak o vaši osobní historii nebo zkušenost, dokonce se ani skutečně nezabývám statistikami. Jde spíše o výsledek úvah, jak to nastavit co nejjednodušeji, přitom vyzkoušeně, funkčně. Nejméně násilná a hlavně NEJMÉNĚ KONFLIKTNÍ uspořádání je právě hlava rodiny v osobě otce. Opak (matka) je nepraktická a protipřirozená zvrhlost, budící opět u zkřivené poloviny vzdor a snahu o narovnání... a to s tím horšími důsledky, že tam je jakási hladina testosteronu ap... s tím nehnete. A kombinace (střídání) je stejně nesmyslná a nefunkční jako střídavá péče o děti u rozvedených rodin... navíc s přehledem nejvíce kolizní, s potenciálně fatálními dopady. -Není tam totiž jasno kdo je kdo, jakou kdy má pozici v té základní komunitě rodiny, a z toho plynou nejasnosti, jakési nesmyslné ambice prosazovat sebe (nahradit hlavu), nedorozumění, hádky, boje a excesy. Samozřejmě zbytečné, pokud víme, jak se jim dá vyhnout.
Jak jsem psal - výjimky mě až tak dalece nezajímají, a nejsem schopen je přijmout jakožto možný nový standard (třeba nějakou odmužštělou a odženštělou společnost kompromisních hermafroditů). Myslím, že je to i pitomost... že ženy mají rády muže pro jejich mužnost a typicky mužské charakteristiky, a muži zase pravé nezmršené ženy pro jejich zcela odlišné "parametry" všeho druhu. Něco pokládám za přirozené a zdravé (v souladu s hormony a potřebami v přírodě a společnosti) a proto mi asi jen stěží vsugerujete něco tak nereálného a zjevně (pozorovatelně) nefunkčního jako je dnešní rovnostářství a "svobodnou" cochcárnu, mající za následek rozpad rodin a z toho pak plynoucí smutný důsledek produkce "zmrzačených" duší dětí s vadným modelem chování do svého dospělého života... a další generace nutně buď vyprodukuje zase něco horšího, nebo se poslušně vrátí do přirozeného proudu daného přírodou.

186094

09.03.2009 15:40

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Nikdo vás přece nenutil... tak buďte vděčná za to, co máte, a neškrabte si to.
Jinak něco jako obecná morálka, platná všude a na všechny, neexistuje. Vždy je to mínění hodnotitele. Jsou různé podmínky, vývoj, historie... Velkou proměnnou je také to, co by kdo do toho morálního kodexu zabudoval... na rozdíl od jiných lidí na planetě. Nelze hodnotit všechny jen z vašeho subjektivního hlediska. Ale i to jsem vám už psal... marně. Nejste schopna pochopit ani tak triviální skutečnosti.

186085

09.03.2009 15:34

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Vy si pište klidně obrany a oslavné básně, když jste ten fanoušek a vděčný pes, co má potřebu olízat ruku, která jej laskavě pohladila tím, že vás zařadila do "ctěné" společnosti těch, se kterými se ona baví [smích]
Ostatní vidí značné mezery v jejích myšlenkových pochodech i ve schopnosti ovládat se. A hysterie a demagogické opakování nejsou nejlepší cestou k dobrání se pravdy a nejlepším prostředkem diskuse.
Jinak děláte tutéž chybu jako ona - všimnete si jednotlivosti, na tu se upnete a mlátíte prázdnou slámu... a skáčete, skáčete... [mrknutí jedním okem] Tady nešlo o "žonglování s IQ" v kombinaci s výchovou, nýbrž o ukázku kombinace vlivů a hlavně o příklad (jeden z tisíců možných).
Vliv genetické výbavy a degenerativní změny na DNA vlivem chování, stylu života či prostředí, podceňujete. Ale to je vaše věc... každý si může myslet co chce... pokud vůbec myslí.

186084

09.03.2009 14:48

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Myslím, že je to přesně opačně - vy o koze. Vetřela jste se totiž do poměrně rozumné debaty jiných lidí, a plkla nesmysl o něčem, co jsem vůbec neříkal (nic o vojenské jednotce, patentu a pravdě, naopak o vzájemné lásce, důvěře a motivaci k tomu nejlepšímu, také o stabilním, jasném prostředí pro všechny). To jste ale nezahlédla. Jen jste ukázala, že jste absolutně nepochopila o čem je řeč... že jste asi o mnohých věcech ještě nikdy do hloubky, do důsledků nepřemýšlela. Nicméně přesto máte dojem, že máte k věci co "chytrého" říct a někoho opravovat.
A vrcholem je někomu nadávat do kriplů, a zdůvodňovat to vylhaným napadáním. Já jsem vás vůbec nenapadal. Pro zamezení flame jsem tam předběžně napsal odmítnutí stupidit (třeba i z vaší strany) - ale vy jediná jste nepochopila a jako jediná kejhající husa jste se místo zamyšlení opět ukázala jako nemyslící blekotal. A já jsem to pouze (relativně slušně) konstatoval.
Nereagujte hloupě, nebo třeba vůbec (pokud aspoň to dokážete) a nebudete pak veřejně odhalena jako hloupé, dunící a hádavé stvoření. Ušetříte tak sobě zbytečné bolístky a tiky, a jiným čas a energii, vynakládanou na marné vysvětlování roztěkané, nechápavé žačce.

186077

09.03.2009 09:47

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Osobo, jednak přinejmenším podruhé v krátké době nedodržujete své předsevzetí nereagovat, zde veřejně deklarované, a jednak píšete opět o těch svých už nudných kravinách, evergreenech (skutečně zelených), které zde ani nikdo neřeší. Já vám na ty vaše memy kašlu. Už jsem vám jasně psal, že to není o čísle, o rozdělení na geny a doplněk do sta pro memy. Jenže vy jste to dodnes nepochopila, ale přesto (nebo proto?) máte nutkavou potřebu o tom psát... a pořád jen otravujete s tím vaším strašákem, démonem-Weissem [velký smích] Přál bych vám (i sobě), abyste se zkusila zase zamilovat... Dala byste snad chvilku pokoj od těch vašich primárně hádavých nesmyslů.

186056

09.03.2009 09:33

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

...a potrefená husa se ozvala... samozřejmě opět s nesmyslem. Vůbec nepochopila oč jde.
Já neříkám nic o patentu na rozum a o pravdě, ale mluvím o něčem úplně jiném. To by si jako ta "jednotka" v případě krizové sitace sedla a začala rokovat o tom, zda je situace dost vážná, jestli se dostatečně pravidelně střídali ve vedení, a zda má tentokrát silnější pozici ten nebo onen, pravdu on nebo ona, a řešili by možné výhody a nevýhody toho, komu to tentokrát přiklepnou, jakož i možné dopady rozhodnutí případně vadného? A nakonec by si střihli nějaké "demokratické" hlasování (2:2), přičemž demokratický hlasovací orgán by neměl absolutně žádnou odpovědnost za své rozhodnutí, a volený orgán by neměl příliš silný mandát? A kde je v tom demokratickém absurdistánu přirozený respekt k rodiči?
Jak ty "správné" rodiny v praxi "fungují", jak spěje do s*aček obecně vztah mezi mužem a ženou (bojově-konkurenční a osamostatňující, podlamující) a vztah k dětem i jejich výchova v neharmonickém, nejistém prostředí rozhádaných a neúplných rodin, to lze v poslední době sledovat až příliš často, a statistici i sociologové jen nevěřícně kroutí hlavou nad čísly a nechápou důvody.

186053

09.03.2009 01:38

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Strigo, k vašemu postesknutí si asi tolik:
lidé umírají, s tím je třeba se smířit. Jsou nahrazováni novými lidmi-příslušníky rodin. Je tedy na vás, produktivních, abyste doplnili počty a nahradili sebe svými dětmi a nakonec zaujali pozice svých babiček a dědečků... pro děti těch důležitých, milujících, milovaných, pohodových osob. Výmluvu
> dnešní svět je příliš různorodý, příliš zajímavý, příliš lákavý. Lidi to táhne za jejich zájmy...
neberu. Každý musí vědět, co je pro něho přednější. Pokud si dokonce necháte vzít ten prožitý ideál za pár lákadel a momentálních neovládnutých (krátkozrakých) zájmů, pak samozřejmě toho cíle nebude dosaženo... už se to nebude opakovat... pokračovat do dalších generací ve vaší rodině. Něco cenného tak bude ztraceno. A to by bylo hodně smutné, když jste osoba vědoucí, dokonce s osobní zkušeností (viz vaše závěrečná věta).
(Samozřejmě nikdo není dokonalý ani život/svět není někdy bez překážek... ale i tak to stojí za poctivou snahu dělat něco dobrého, bez rezignace a bez výmluv. Víte, jak může být strejda nebo teta oblíbenej, milovanej a vlastně v kruhu rodiny šťastnej, i když třeba nemá vlastní děti?)

186035

09.03.2009 01:07

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

(dokončení)
Pochopitelně, že v rodině (i širším rodinném společenství někde v Raduni) musí každý vědět, co je od něj očekáváno - totiž maximální přispění; dělat to, pro co má vlohy, schopnosti a čas. Pro toto ale není třeba je opentlit všechny stejnou výložkou s hodností, od kojence po hlavu rodiny. Každý má jinou, svou přirozenou cenu, a každé společenství (ať tam uměle ustanovíte jakékoliv pořadí) si vytvoří své pravdivé poměry. Dvojvedení není možné... rovnost dvou velitelů nefunguje. Je jedna hlava, dvě by se pohádaly. Něco by mělo být jasné všem a pro vždy: když přijde na lámání chleba, je zde respektovaný otec-hlava rodiny, který když řekne, tak se koná a nediskutuje se. Hned následuje pochopitelně žena-matka, která (pokud to nemá v hlavě vybrakované) svého muže v každé situaci ctí a podpoří... je jeho pobočnicí, pomocnicí, a když kryje záda jemu, kryje je i sobě a celé rodině. Jen stabilizovaná, soudržná rodina s neměnným pořádkem může uspět, utvořit vnitřní klid a bezpečí a pro jednotlivce pak zázemí a štěstí.

186034

09.03.2009 01:00

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

No to vám nezávidím. (Sorry, jestli vám ta věta není milá).
K věci: vcelku souhlasím, až na to, jak přeceňujete a propagujete rovnoprávnost [smích] Můžu vědět koho s kým? Dětí s rodiči? Pokud snad myslíte muže a ženy, pak které s kterými? Dovolím si upozornit, že vy sám to relativizujete - v krizových momentech je třeba převzít nedělitelnou velitelskou pravomoc a odpovědnost, aby se neztrácel čas, když jde o hodně. Zde pak ovšem není čas na diskuse a demokratické hlasování kdo je pro... zda se ti rovní vzdají své pyšné suverenity ve prospěch vůdce... zodpovědného muže... stařešiny rodu (a zda i pak mají právo na kritiku a sesazení). Když totiž není problém, není třeba vedení a rozhodnutí skoro vůbec... každý má mít svou (nerovnou) roli a ví, co má dělat, aby maximálně přispěl k dobru celku. Když pak problém je, nelze se začít handrkovat a řešit případné bojkoty či šprajcy. Navíc někdo je rodilý vůdce, jiný muž třeba ne. -Kde, kdo a jak by rozhodoval, zda v té-které rodině bude vůdčím elementem žena nebo muž? Soud? A jak by to poznamenalo toho muže a celou jeho rodinu ve vztahu k širšímu společenství? Nikoliv, drahý pane. Tato věc musí být jasná, nepochybná, jednotná pro všechny rodiny tak, jak už to nejednou v minulosti bylo rozumně rozhodnuto. Je dáno od přírody, že muž je v naprosté většině silnější, rozhodnější, obranář, lépe se orientuje, je ambicióznější a nepoddajnější. Tyto vlastnosti jsou dány mimo jiné i hormonální výbavou. Podobně u ženy - je citovější, od přírody pečující o ty své, trpělivější, snáší dobře vedení a někdy (v případech normálních, ještě zdravých žen) ho přímo vyžaduje... ta odstupňovaná diskuse navíc dotváří vztah - ujištění, vděk za důvěru a snahu, motivaci dostát své roli se ctí za všech okolností. A oboustranné jasno jak to je, oboustranná láska a důvěra. Tedy absence zpochybňování, hádek, výbuchů, nezodpovědných odchodů, rozkolu a rozvodu.
Můžete tu kdokoliv rozpoutat flame o emancipaci, o jiné době, o různosti povah, o zženštilých mužích a zmužštělých ženách. Nejsem na to zvědavý a považuji to za ztrátu času. Relativně řídké výjimky či úchylky mě nezajímají (musejí ustoupit nebo se srovnat do normálu - žena má být ženou a muž mužem, ne hermafroditem jako jsou k tomu dnes obě skupiny ke své škodě vedeny). Zabývám se převažujícími poměry. A fakty - ne "pokrokovými" "moderními" dojmy. Uvažuji k dobru všech, a proto je třeba, aby každý věděl co je jeho místo, a ne aby se o tom den co den, pár od páru, rodina od rodiny diskutovalo a marnil se čas i energie, přičemž zůstávají důsledky bojů a dojmy křivd. V situaci, kterou navrhuji, by nebylo co řešit, tedy by si lidé nemuseli zbytečně takto ubližovat. A místo boje by se věnovali spolupráci.
Pochopitelně, že v rodině (i širším rodinném společenství někde v Raduni) mus...

Automaticky kráceno

186033

08.03.2009 23:43

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Potíž vidím ve dvou-třech věcech:
- nejde přece vše podchytit zákonem
- je nezdravé, zvyknou-li si lidi na to, že "matka-stát" jim vše musí stanovit, vše zaručit, a všechny problémy vyřídit. Zaprvé sami tak začnou rezignovat na svou odpovědnost, a zadruhé nakonec by to mohlo dopadnout takovou nedůvěrou, že "my vám nevěříme, že se někdo nebudete chovat zle, a proto raději nikomu ty děti nenecháme a uděláme na to masové výchovné ústavy pod dozorem pouze odborníků zřízených zákonem".
- nelze vše jen vynucovat hrozbou trestu... negativní motivací. Co takhle opačně? Proč nevést lidi k vlastní cti a odpovědnosti, k vlastní vůli splňovat nějaké standardy (morální, společenské), spolehnout se na kontrolu rodiny, komunity a hrozbu ostudy, odsudku okolí? Prostě vytvořit takové prostředí, kde určité věci nebudou vůbec myslitelné? Není snad každému jasné, co je dobré a zlé? Nemá každý toto poznání... svědomí? A určitá variabilita být může... nemusíme být všichni sešablonkovaní podle jednoho zákona, a hned trestního, ne?
Dříve měli zákonů kdoví jestli 5% - a bylo snad víc amorálností a tolerovaných perverzí?
Dříve zcela jistě neexistoval zákon o rodině, ale dost možná (nebo jistě) byly rodiny pevnější, soudržnější, zdravější a děti snad i vychovanější, uctivější k okolí (celkově morálnější).
Dříve zcela jistě neexistoval pojem tunelování a zákon tohle podchycující, ale lidé stejně věděli, že podvod je podvod, a podvodník, který o něco jiné lidi připravil, si to odskákal.
Dříve nebyl zákon o sociálním a důchodovém zabezpečení, ale přesto (světe div se) bylo o staré rodiče a dokonce i o mnohem větší procento mrzáků nějak postaráno (invalidovny, chudobince, almužny, a když nefungovaly děti a vejminek, tak starobinec taky byl). Přitom žádné pojistné odváděné ve výši 15% z každé výplaty po celý život (a dalších 40 v celkovém zdanění). Každý měl na stará kolena to, co si vychoval a kolik lásky a péče do toho vloži (do dětí).
Dnes je na kdejaký prd zákon, už se v tom nevyzná ani prase (právníci to sami přiznávají), a lidé tomu všemu nemohou rozumět už tuplem - jak by to tedy mohli dodržovat, když to ani neznají? Nicméně najdou se experti, kterým je to stále málo, a žádají sešněrovat ještě víc... do posledního pohybu vše nařídit a otaxovat neplnění. A hlídat, hlídat a ... rozšiřovat soudy, úřady, věznice.
Zdá se mi, že člověk nechce znát Boha a respektovat jednoduché Desatero, a rozhodl se raději vlastními silami vytvořit jiný komplexní řád... na ty druhé... na všechny. A čím víc tvoří, tím víc to je naho*no. Zmatek nad zmatek a jedeme s kopečka ne snad ve všem, ale v mnoha nejdůležitějších oblastech lidského života určitě.

186030

07.03.2009 15:04

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Ano, představuji si už velmi dlouho.
Ta rodina dle starého dobrého střihu by vypadala nějak tak, že by ve vícegeneračním domě se samostatnými byty žila mladá rodina a vedle babička s dědečkem. Mladí by si samozřejmě hleděli své zodpovědnosti každý svým dílem zajistit materiální potřeby, starali by se primárně o své děti, ale často by se setkávali se starými, kteří musí cítit jejich lásku a vděk, VZTAH, a cítit s vnoučky štěstí a naplnění... vzájemnou sounáležitost by pak cítili všichni. Děti by měl občas kdo pohlídat (netřeba au pair nebo placené agentury). Starým by měl kdo pomoci (ten nejpřirozenější člověk - jejich děti, ne cizí sociální pracovnice). Staří mohou svými zkušenostmi a konzervativními názory vnuky a dokonce někdy i děti nenásilně inspirovat... přizemnit je v tom všeobecném šílenství, přimět k zamyšlení i nad jinými věcmi, než pouze nad honbou za prachama. Koneckonců učí své okolí i trpělivosti... zpomalit... jsou i důležitější věci, například vztahy. Ne jen honba do práce, nakoupit do supermarketu...
Takové širší (a bývalo i že větší) rodiny na mě působí velmi šťastným dojmem. Znám i jednu (bílou) rodinu s šesti dětmi, a nevěřila byste, jaká je u nich atmosféra. Byť nemají po hmotné stránce úplně to nej, přesto žijí úplně jinak, pozorněji k sobě navzájem, méně sobecky, méně agresivně... prostě víceméně šťastně.
Jak to realizovat? Ne jednoduše... škrtnutím pera (klapnutím klávesnice)! Pro toto musí být vytvořena atmosféra ve společnosti, a VŮLE lidí žít zase takto... klidně a pokojně. Jenže to by muselo hodně lidí začít chtít, mluvit o tom a muselo by to být následně i medializováno jako nový, zdravější životní styl.
Věřte tomu, že by bylo i méně stresu, hádek, rozvodů. A více pokoje v rodinách. A pak i v celé společnosti. A nakonec na světě.
Jen touto cestou - začít u sebe, chtít, rozhodnout se, něco dělat, zrealizovat takovou rodinu, přes atmosféru v širší komunitě města/obce... jen tak se může něco zlepšit a šířit ten úspěšný model dál. Penězi a zákony (právními předpisy a soudy) zcela jistě nebudeme šťastnější.

185919

07.03.2009 14:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

to nepůsobí dojmem, ale tak to je! -že milá Jarmilka snese jen souhlas se svými nedomyšlenými blekoty a pocity. Viz:
>ty jejich příspěvky za nic nestojí, protože nejsou jasné a výstižné
tak to je sranda největší! [velký smích] Něco tak nekvalitního, mlživého, neujasněného a v podstatě hloupého, jak píše Jarmila, jsem četl od málokoho... a právě ona, ta iracionální a už zoufající si, rozervaná bytost, to bude přisuzovat mně a ostatním lidem, kteří svou schopností myslet rozumně nebo aspoň logicky, stojí vysoko nad ní.
Zhrzené ambice jsou "sviňa"...

185911

07.03.2009 13:26

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Vždyť si to dělejte jak chcete! Proč to tady vyhlašujete? Mě to nezajímá. Vaše vnitřní věc.
Vy totiž rozhodně nejste ta, která má jiné hodnotit (nemáte na to potřebnou úroveň, a ani pozici).
Ne, že jste se rozhodla, ale vy to prostě ignorovat musíte, protože nestačíte na logickou a hodnotnou odpověď. Jste v koncích.

185903

07.03.2009 13:22

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

...a nakonec ten zákaz reakcí na Jarmilu bude platit o každém, ne? Takže se tu pak budete bavit jen sama se sebou. Báječný nápad [velký smích]
Nejspíš se jedná o uraženou ješitnost a poznání vlastní nedostatečnosti. Holt ne každý dobře snáší, když nestačí a někdo jeho handicap připomíná. Přitom řešení je tak snadné - přestat při tak nízké úrovni vlastní produkce exhibovat, takže by neznalost a nízké schopnosti zůstaly světu utajeny. Problém ale je, když někdo má nutkavou potřebu svou hloupost obnažovat.

185901

07.03.2009 13:15

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

On někdo mluvil o Íránu?
On vás někdo do Íránu zval? Nebo snad dokonce nutil?

Každopádně každá společnost má své VLASTNÍ zákony, které jim ostatní nemohou svrchu měnit, i když jim nerozumí a nelíbí se jim. Je to na místních.
Podobně jako vy byste nerada, aby někdo cizí přišel a řešil vaše záležitosti (třeba nutil vám mnohoženství nebo lidské oběti "bohům" ), tak ani vy neuvažujte o vnucování svých představ jiným (zde) i jiným národům a kulturám (antikoncepci, styl života tamních žen, zákaz porodnosti nad váš limit).

185900

07.03.2009 13:08

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ať se Vám to líbí nebo ne, pane Lhotáku,

Joseph 85.?.?.?

Na Zvědavce snad umožňuje psát systém nebo "svět"??? Váš útlum zřejmě pokračuje.
Ochrana reálně slabších a záchrana neduživých je reálným chováním dnešní, právy poněkud přeregulované, společnosti. Zda je to morální, nechám na každém (který to platí). Podobně je otázkou, zda je to udržitelné a zda je to v souladu s přírodou nebo bláhový a zcela iracionální pokus člověka bojovat s nepřekonatelnými zákonitostmi, udržovat a množit vadné - zde je to například boj se samočistící schopností, protože jinak bychom se dneška ani nedožili, kdyby byli zmetci za extrémní snahy přechováváni, na úkor zdravých a schopných. Pak by totiž takové zvířecí i lidské společenstvo nutně degenerovalo a zkrachovalo... vyhynulo jako druh nerozumný, nepraktický, nejdoucí ve smyslu přírodních zákonů, tudíž nemající v té přírodě své přirozené místo.
Určitý soucit a podpora do výše životního minima pro důstojné přežívání slabých a postižených lidí, to ano. Ale ne aby se z nich dělalo zlaté tele a etalon lidství z toho, jakou vědu kolem toho kdo nadělá a poslouchat pořád jen o tom... a většinová společnost aby se kála, že snad tu něčí slabost zavinila a starala se pomalu jen o přizpůsobování se "právům menšin" a tím brzdila svůj zdravý vývoj. Vadu je dobré nazvat vadou, mrzáka mrzákem... a nedělat z nich "nepřizpůsobivé", "neplatiče", "obtížně začlenitelné", "znevýhodněné", "handicapované"...

185899

07.03.2009 11:44

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nikoliv! [velký smích] Na "hovadiny" jste tady expertem vy.
Vaše DOJMY, že se lidstvo přemnožilo jsou pouze vašimi dojmy. Ničím víc. Někteří skuteční vědci odhadují, že by naše planeta mohla v pohodě uživit i násobně více lidí... za předpokladu rozumného hospodaření, spravedlivějšího dělení zisku a surovin. A při absenci křiklavého vykořisťování jedněch druhými by nevznikala ani trvale chudá místa s hladomory. Každopádně to není vaše starost ani odpovědnost. Vás za porodnost Asie či Afriky nikdo popotahovat nebude, vy sociální inženýrko. Nenuťe nikomu své představy o mezilidstkých vztazích ani svou antikoncepci (podobně jako do neslučitelných poměrů amíci importují svou představu o "demokracii" ) a bude nám všem lépe. Kdo chce děti, asi ví proč. A kdo to neví, nechť má právo se přesvědčit o svém omylu, nechť má v krajním případě právo umírat hlady. I tento drsný důsledek je pak přirozenou eliminací bláznů.
Já jsem o nemyslících rodících strojích nepsal. Ani o nemyslících, ani o strojích. Jste zřejmě už úplně hysterická, nepříčetná.
Největším rozbíječem rodin je něco zcela jiného, ale o tom jsem už psal. Najděte si to a čtěte znovu a lépe, s vychladlou hlavou.
O méně schopných vám píšu a psát budu proto, abyste laskavě vzala na vědomí, že ta většina, co nemá kde bydlet (chudáčci, neviděl jsem jich tolik, tu většinu společnosti, pod mostem!) je prostě jen většinou méně schopných. Což jen potvrzuje moje přesvědčení, že schopných je menšina, zatímco neschopných či průměrných je vždy mnohem více. Což ROZHODNĚ neznamená, že by ti méně schopní měli více pravdy, více práv, nebo díky vašemu rozhodnutí více nároků. Nárok má každý právě na to, co si zaslouží. Kdyby si zasloužil více, patrně by zapojil těch více svých schopností a dosáhl by toho. Je to logické. Neschopný tedy nemůže žádat stejně jako má schopný. Už vám to konečně doklaplo? Lidé nejsou stejní, tedy nemohou mít všichni stejně (peněz, svobody, práv). To je přírodní zákon, který žádný revolucionář, buřič ani pseudovědec nezlomí [velký smích] zvláště pokud má potíže s myšlením a logikou.

185895

07.03.2009 11:18

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

No to je zase změť nesmyslů... jen abyste honem něco odpověděla.
1) nikdo nemá povinnost psát
2) má právo psát tak, jak chce psát, a píše patrně tak, jak umí
3) má možnost své více či méně promyšlené a kvalitní texty nabídnout k uveřejnění
4) majitel má právo to přijat nebo odmítnout
5) na vás pak je, abyste to četla nebo nečetla, reagovala nebo nereagovala (pokud to považujete za zbytečné plácání a nerozumíte tomu).
Logiky na té vaší reakci mnoho nevidím... spíše zmatků. Ani to vyjadřování není tak ideální, jak si myslíte [velký smích] ...a (právní) vzdělání vám v tom evidentně nepomohlo.
Pečovat o své děti, to nemusí nikdo zvenčí dávat někomu za povinnost. Je to instinkt každé matky, tudíž je to považováno za normální. Naopak za nenormální je považován opak... a pak by komunita svým postojem k nenormální ženě (nebo lajdáckému otci) zaujala nějaký postoj. K tomu sociálnímu tlaku a faktickému vyčlenění nenormálů a nenormálních jevů z té společnosti ale nemusíme mít zákon státu na každé uprdnutí. Stát prostě NEMÁ právo zasahovat do rodinných záležitostí. Vrchnost, státní moc, to nikdy do detailu uzákoněno neměla, a přesto se v minulosti neodehrávalo tolik excesů jako v dnešní nemocné "právní" společnosti, kde vztahy jsou narušeny a přirozené vazby oslabeny vlivem snahy přejímat jisté samozřejmé povinnosti (a odpovědnosti) státem. Lidé byli odpovědní sami za sebe a zE sebe, také s ohledem na pověst a okolní komunitu, a ne kvůli zákonu a sociální pracovnici, která může hrozit i odebráním dítěte.
Citovaná věta o právu společenství (později vámi vadně zkroucená) je skutečně trochu zvláštně šroubovaná. Já bych ji chápal asi tak, že:
péče o dítě není JEHO právem, ale samozřejmou povinností rodičů, motivovaných mimo přirozených pudů také očekáváním okolní společnosti

185894

07.03.2009 10:50

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Nebo-li je vám to nanic... ve vztahu k osobní spokojenosti. Mnohem více by vám dal kurs vaření a ušetřený čas strávený s partnerem s hlavou na jeho rameni, místo snažení se o "vzdělané starosti" o právní vztahy kde koho s kde kým.

Mám pocit, že kromě vás tu nikdo není ve vzpouře proti patriachálnímu světu, a nechce silou nastolovat uměle zákonnou svobodu a diktát práva místo respektu a rovnost pro všechny... i pro ty, kteří si vzhledem ke své faktické nerovnosti nic podobného nárokovat nemohou. Nepřipadá vám, že zde stát vůbec intervenovat nemá? -totiž dovnitř rodin, například?
Svět není vůbec v pořádku (díky čemu?), ale o to tu nejde... o početné jednotlivosti. Nad tím tu snad nikdo ani neběduje, a už vůbec ne v depresi (tedy aspoň já). Jde o to, že tu někdo samozvaně uchopil takzvaně státní moc, aby ji ZNEUŽÍVAL proti těm druhým... montoval se jim do života, sugeroval co je přípustné, diktoval, peskoval a trestal "podle práva".
Toto je dobré si alespoň uvědomit. Samozřejmě že to nikdo ze Zvědavce nenapraví jen tím kondáním v diskusi, ale jsou takoví, kteří se zamýšlejí více a vědí, zatímco jiní si o tom pak mohou přečíst a po podnětu sami pouvažovat. A vědět, v jaké jsme situaci, co je špatně, je první předpoklad k tomu, aby se každý sám za sebe mohl nějakým způsobem k moci nynějšího "právního" státu postavit. A to umožní časem i změnu, pokud mnozí naznají, že ten řád je třeba poopravit. NE zrušit (protože nějaká základní pravidla společnosti jsou třeba), ale opravit. Podle mého názoru alespoň návratem ke staršímu osvědčenému modelu kompaktních, i vícegeneračních a hierarchicky uspořádaných rodin. -Tedy k opaku dnešní uměle implantované volnosti, rovnosti všech nerovných, řvoucích o právech a svobodě pro všechny nesvobodné. Právě TOTO soustavné, i mediální, snažení moci "práva" spěje k bouři anarchie, protože ta nespokojenost z nedostatku NEZASLOUŽENÉ rovnosti a nestejné svobody je patrně něčím provokována... je to reakce na něco. Nemyslíte? [smích]

185891

07.03.2009 00:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ach pani

Joseph 85.?.?.?

Jestli otevřenou kritiku pokládáte za neslušné chování, pak to vaše zaštěkání si s kritizovaným ani trošku nezadá [velký smích] Snad obsahuje jen méně myšlenek a více osobního.
A od cesty si klidně nechte to vaše moralizování, pošklebování a rádoby ušlechtilé fráze - násilně zkroucené užití opsaného termínu (viz zpětná vazba). Pochopil jste vůbec, na jaké téma se diskutuje a kde jsou ty sporné třecí plochy?

185867

06.03.2009 23:49

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

Joseph 85.?.?.?

Práva se vy ani váš chlap nenajíte, teplo domova to neudělá, a to vaše vzdělání vám vlastně nijak nepřispěje k vašemu štěstí (někdy to je i naopak). Je vám to užitečné aspoň k něčemu?

185864

06.03.2009 23:38

Srbsko chce, aby svět uznal jeho ztráty

RE: pár odkazů

Joseph 85.?.?.?

Ten web mám fakt rád. Díky, že jste si dal tu práci a vložil aktivní odkazy pro ostatní.

185862

06.03.2009 23:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: A ještě jedna malá technická

Joseph 85.?.?.?

Problém bude, že vy se na to zamyšlení díváte z žabomyší perspektivy... srovnáváte třeba právo EU a ČR. Pan Lhoták poodstoupil ještě poněkud dále a uvažuje v "trošku" víc absolutních pojmech... jde do hloubky. Nevybírá mezi špatným a horším. Jde k podstatě. Toto vy jste nepochopila a jeho (pro vysvětlení složitého nutnou) vyšší komplikovanost textu kritizujete jakožto údajně samoúčelnou až moralisticko-katastrofickou. -Je to prostě vaše nepochopení, o čem on už dlouhý čas přemítá, a to opravdu poctivě (snaží se to aspoň pojmenovat, což je dobrý počin). Takto dochází k poznání a vyřčení pro vás poněkud obtížnějších věcí. Vše na světě ale není tak jednoduché, jako pro vás střelhbitý klik na tlačítko "Reagovat", aniž jste se pořádně zamyslela.
Dnes máte myslím fakt mizerný den.

185861

06.03.2009 23:22

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Strigo, dnes si sedíte na vedení, nebo jsme se právě dostali k vaší VELKÉ slabině.
Pan Lhoták napsal příspěvek 185834, na který reagujete, absolutně srozumitelně a takřka do posledního slova správně. Podepisuji to. Že jste jej nepochopila, to není chyba na jeho straně. Spíše na opačné. Otázkou je pouze to, zda na pochopení momentálně nestačíte nebo pochopit nechcete.

185859

06.03.2009 23:11

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

Joseph 85.?.?.?

Začínám se s vámi překvapivě shodovat.

185858

06.03.2009 23:00

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Jenže, bohužel, ne každý má pro to, co si vysnil za svou dráhu, vlohy. Možná, že je v případě paní Jarmily štěstí, že se na to dát nemohla... protože několik nepromyšlených teorií vy*ere za den každý druhý. Horší je to s produkcí kvality při skutečně seriózním vědeckém přístupu.

185857

06.03.2009 22:54

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Že v rozvojových zemích nemají antikoncepci, jim nevadí, a vaše starost to není. A už vůbec nechápu, jak z tohoto nejistého tvrzení vyplývá, že máte pravdu [smích] Četla jste vůbec to, co jsem napsal? Ne jednotlivosti, ale vztah mezi majetkem a pohledem na smysl života tam a tady. Musíte se dívat na věci v globálu, ne pořád na jednotlivosti a stále vypichovat svá tvrzení, ač jsou minimálně z 50% nesmyslná.
Emancipace je jeden z nejsilnějších rozvratných nástrojů źidozednářského systému a lidí za oponou a za médii. TOTO VÁM NEDOŠLO???!!! [velký smích] ...že to tak tupě, naivně propagujete! Rozkládá to totiž rodiny, vnáší to nové, cizorodé a škodlivé prvky mezi muže a ženu. Zasévá to rivalitu, neshody až nepřátelství, a pocit nezávislosti. A stabilizovaný, konzervativní pár, a zdravá rodina, jsou skutečně základem společnosti a jedinou nadějí pro budoucnost. Takže si své emancipační choutky strčte někam. Nebo se seberte a mažte jim kázat do Afriky, spasitelko. Oni o něco takového nestojí, a naopak my bychom se měli navracet k dávno prověřenému a funkčnímu. Chápu sice, že to přihlouplé a namyšlené rebelce nevysvětlím, ale ostatní snad tu podstatu narušení skrze emancipaci chápou (muži pokud se hluboce zamyslí, a ženy pokud potlačí pýchu).
Jinak všichni lidi u nás nedřou za pár šupů a netřesou se o práci. Ony ty firmy za rok nezmizely a ani nezmizí. A chytré, kreativní a produktivní lidi, kteří jsou schopni zajistit dobré produkty a zisk, takové budou firmy potřebovat vždy. A samozřejmě je přiměřeně zaplatí. Nemůžete čekat, že stejně se bude platit přidavač na stavbě nebo dělník na pásu v automobilce nebo jiné továrně. Ti méně schopní mohou samozřejmě přijít o práci mnohem snáze, protože jsou lehce nahraditelní (polovzdělaných jsou mraky). Proto mě nezajímají plačky o tom, jak většina úpí. Když nejsou schopní, nelze jim přece garantovat totéž, co schopným. -Funguje vám aspoň trochu logika? Učili jste se ve škole aspoň přímou úměru? Jak můžou dostávat stejné peníze a mít stejnou jistotu dva různí lidé, kteří nemají stejně dobré schopnosti a využitelnost? (rozdíl např. 30%)

185856

06.03.2009 22:18

Srbsko chce, aby svět uznal jeho ztráty

RE: Raději mlčím

Joseph 85.?.?.?

Přesně tak to vidím a cítím i já. Je to do nebe volající nespravedlnost a barbarství (viz také vypálené a znesvěcené křesťanské památky). Je to odporný zločin proti srbskému národu, a nadále trvá. Měli bychom udělat vše, doslova VŠECHNO, aby část Srbska zvaná Kosovo byla navrácena Srbům, a Albánci, co tam přivandrovali z Albánie, by tam měli být okamžitě odsunuti. UCK vrazi a jejich pomahači potrestáni na hrdle, zloději a okupanti srbského majetku v okovech na nucené práce, a Srbové odškodněni od USA, které prováděly to zvěrské bombardování, zaštiťovali zpočátku nespravedlivě, jednostranně Albánce a dodnes ten jejich pseudostát drží díky obří zbudované vojenské základně USA v Kosovu (Camp Bondsteel). -Okamžitý odchod domů!

185851

06.03.2009 00:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Milování redukujete na pouhou zábavu? Weisse za podobná neromantická vyjádření stíráte.
Vaše domněnka, že naši mladí mají peníze navíc, a nevědí co lepšího si za ně koupit, a tak koupí antikoncepci, to je pěkný nesmysl. Přitom o řádek výš píšete, že jsou chudí (vůbec bohatí, chudší než za socialismu).
Podezírám vás, že sem vždycky vyplknete cokoliv vás napadne (aniž jste o tom přesvědčená) a používáte jiné, aby vám ty myšlenky douspořádávali. Možná jen testujete na různých tématech názory zdejšího vzorku lidí?
Moje teorie ohledně reprodukce bohatých seveřanů versus chudých jižanů je, že jakmile má někdo více peněz, nastanou mu i "starosti" co s nimi a sní o vyšším standardu. Napadne jej spíše nové auto nebo dovolená, než vrazit to do nezajímavých potřeb dosud abstraktního dítěte. A tak jde, a koupí, popřípadě se i zadluží (v případě auta), a tím se načas zotročí splátkami za možnost vlastnit plechovku, na niž vlastně ani neměl. Pokud jde o dovolenou, na tu má, ale nedá se na ni letět s manželkou v pokročilém stádiu těhotenství nebo dokonce s kojencem... dítě je v takovém případě spíše překážkou užití si těch peněz. Ono ostatně i ve vztahu k nákupu vytouženého auta: "miláčku, myslíš, že je to rozumné?... nechceme náhodou děťátko?... co když budeme muset měnit byt za větší / zařizovat dětský pokoj / kupovat výbavu / nebudu vydělávat, budeš na vše sám... musíme penízky šetřit..." A toto se některým mužům vůbec nelíbí... představa opětovného až definitivního odložení dlouho vytouženého auta. Podobně se nelíbí ani dítě jakožto blokátor možného zážitku snů... někde pod palmami s dosud krásnou a štíhlou ženou.
A tak se dítě odkládá a odkládá.
Přijde třicítka, byt už je (způlky splacený), dovolené za námi, auto před barákem, ale ti lidé už jaksi "špekulují", jestli když dosud ne, proč teď jo. A co se jim na navyklém způsobu života změní. Pokud jsou i rozhodnuti dítě si pořídit, leckteré ženě (nebo i muži) se to vlivem snížené plodnosti (kvůli chemizaci prostředí, potravy a stresovému způsobu žití) nedaří. A když ano, dochází v takovém věku častěji k samovolným potratům a je zde vyšší riziko nějakého postižení. K tomu u některých ještě odklad kvůli budování prosefní kariéry "dítě si teď přece nemůžu dovolit"... většinou jde o těžce emancipované ženy, což je na jihu jev neznámý.
Pro toto všechno se v bohatších zemích "špekulantům" rodí dětí méně - 1, max. 2. Zatímco chudí nemají tyhle starosti "co si koupit", "na co ještě počkat", "zda se jim zhorší kvalita života". Naopak se tam lidem zdá, že mít více dětí, znamená zabezpečení, radost a více pracujících rukou na políčku a u dobytka. A také to dělají podle staletých tradic předků -rodiny s četným potomstvem jsou tam standard.

185777

05.03.2009 19:24

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Cože???!!! Já že bych něco rád upřel Alexe??? Vy jste se snad dočista pomátla. Anebo kalíte vodu, abyste uměle vložila rozkol mezi jiné lidi.
Já proti Alexe nic nemám, ani o ní moc nevím (ani že by se kdy ocitla v situaci, za niž nemůže). Alexa tuším jen psala něco o marné výchově cikáňat. Jinou spojitost s řešeným tématem nevidím.
Homosexualita není podle mě dána geneticky, tedy přirozeně, protože vývoj k tomu nemohl ani spět - přírodě je nanic, aby nějaký samec "oplodňoval" obsah střeva jiného samce; a navíc se takoví vadní jedinci LOGICKY vytřídí a eliminují tím, že se homosexuálové (jak známo) nemnoží... nemohou mít spolu děti. Pokud snad přijde námitka, že homouš přece může mít děti s ženou, pak už nevím, jestli se s vámi dál bavit... když zde někdo řeší absolutní výjimky místo podstaty. Rozhodně má případně vadný gen homosexuála horší šanci na pokračování, než gen zdravých heterosexuálních manželů. Za těchto jasných podmínek by musela homosexualita být už dávno na ústupu až na vyhynutí. Jenže ona je úchylkou psychickou a chováním podmíněným dobovou zvrhlostí, "módou", nyní podpořenou médii, a (jak už jsem psal) chováním lidí dekadentních, hledačů nenormálních zážitků. V takové nešťastné době (hle zajímavost: -obvykle před pádem dané civilizace) se pak vlivem zmnožení takového chování zmnoží i intenzita svodů normálních jedinců k těmto úchylákům... a roste to ještě rychleji a zdravá populace je nucena k uznání "normality" takové úchylky, popřípadě pseudo-vědci hledají způsoby, jak to okecat, jak úchylku legalizovat jako něco přirozeného, za co ti ubožáci ani nemůžou. Následuje snaha zavléct do toho i děti (které když v tom humusu budou od malička, budou k tomu mít ještě menší odpor). Co a kdo pak tedy znovunastolí normální stav?
Uvidíme, zda tato "civilizace" brzy padne. Příznak tu každopádně máme... a není jediný.

185753

05.03.2009 15:26

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nesmysl. Dítě ve třech letech si ještě ani nepamatuje... Já (ač jsem prý chodil i mluvil neobvykle brzy) si tedy na svoje dětské zážitky do věku tří let opravdu nepamatuju. Až pozdější. Což svědčí o tom, kdy pro dítě je zásadní co prožívá, a to natolik, že to zanechá i stopu v mysli, coby zkušenost... událost formující další reakce a život.
V podvědomí je možná hodně skrytého i z toho mladšího a prenatálního období, ale říct, že je psychika dotvořena do tří let, je ABSOLUTNÍ nesmysl a odvaha hraničící s idiotismem... a v případě "vědkyně" je to opravdu napováženou [velký smích]
Opravdoví vědci a psychologové vědí, že pro psychiku, pro výslednou osobnost dítěte je důležité kromě genetického základu celá výchova v dětství, vztahy v rodině, a především pak bouřlivé období puberty (12-16 let věku). To utváří konečnou podobu osobnosti snad nejvíce... no řekněme že zásadně, abych neužíval zbytečně předpony nej-. Důležité je rozhodně dobré vedení "mladého stromečku" v průběhu celého vývoje... jinak se někde něco zkřiví a pak to lze jen stěží srovnat.
Pokud jde o malé cikorky, tam vzhledem k vadnému genetickému základu nepomůže prakticky nic. Vychovatel se může třena rozkrájet (čest extra-řídkým výjimkám). Jsou prostě jiní... A je to skoro jako pokus o adopci vlčete zaječicí.

185719

05.03.2009 14:43

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Saša se vyjádřil(a) docela srozumitelně. Že vy tam nenacházíte to konkrétní provokativní slovo, se kterým byste se pak mohla servat, to je jenom váš problém. Zdá se mi, že zase začínáte opět nabývat na obrátkách v diskusi na to zavlečené subtéma, a zřejmě píšete jen proto, abyste psala a jiné ukřičela četností svých neurovnaných názorů a už nudným opakováním chybných závěrů. Toho by se ale seriózní vědkyně dopouštět neměla [velký smích]

185707

05.03.2009 14:38

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

[velký smích] tak to je parádní! Zneuznaná "vědkyně" ze suterénu viní zlé podmínky, ale sama sebe hodnotí vysoko... a ví to prý přesně.
Slyšela jste někdy něco ve smyslu "sebechvála smrdí"? A pokračoval by se dalo "kdyby byly v řiti ryby, ...".

Nebo to snad celé bylo opravdu myšleno jako vtip pro obveselení obecenstva?

185706

05.03.2009 14:31

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: ... dokončení

Joseph 85.?.?.?

Tak jest!
Jen ještě k těm afro-frantíkům: primární byl zločin dvou mladých "obětí" policejního pronásledování (a jejich hloupost, že lezli do transformátoru). Následovala hysterie někoho frustrovaného, který měl na komunitu vliv a vyprovokoval násilnosti. A pak už se zapojila jen ta výše uváděná všemocná motivace - příjemné vzrušení z kolektivní "práce", pocit moci, pozornost médií, okolní společnosti... mylný dojem, že jsou konečně "respektováni" v boji za svá "práva", alespoň jako kolektivní síla.

185702

05.03.2009 13:32

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Nesouhlasíte, protože jste nepochopil.
>Otroka jde udělat z člověka televizní reklamou. Hypotékou, půjčkou.
Otroka lze udělat jen z HLOUPÉHO člověka, který neví a ani nemá snahu uvažovat, co jej zotročuje, a jak by se nedal. Pouze nepřemýšlivý, šedivý tupec si totiž koupí to, co mu nutí reklama, vezme si půjčku či hypotéku, aniž si řádně uvědomí, co to pro něho bude mít za důsledky. Někoho půjčka vůbec nezotročí! Pomůže mu k rozvoji, a prostě ji splatí, protože kvalitně myslí a má to promyšlené.
>Jde ho z něho udělat samotným systémem, který tvrdí, že úspěch je to hlavní. Workoholici jsou otroci práce, peněz...
Jen systém nic z nikoho neudělá - musí vnitřně souhlasit člověk. Šlechetného a nezlomného ducha nezničí ani gulag.
Pouze hloupý člověk má úspěch za hlavní smysl svého života (všechna sláva - polní tráva). Pouze hlupák nebo zoufalec podlehne alkoholismu nebo workoholismu, do područí práce či peněz. Asi paušálně podceňujete lidi. Ale i když i já si myslím, že většina průměru a podprůměru se chová podle vašeho popisu (a pak si logicky své otroctví zaslouží), nejsou takoví všichni.
Něco jiného je násilí (zabít, podpálit dům). Tím ale nikdo nikoho nezotročil.
A pokud myslíte zotročení silou, pouty, bičem, pak ano... to se načas může stát. Ale já jsem myslel spíše na otroctví jiné - souhlas, přikývnutí, nebo podlehnutí ze slabosti, vlivem charakterových vad. Myslel jsem to, co je uvnitř. A kvalita kvalitního člověka je uvnitř! Ne kolem něho.

185693

05.03.2009 13:06

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Mám dojem, že to je jinak - že Weissovi vůbec nevadí láska, nýbrž spíše vám vadí Weiss a vůbec každý, kdo vám připomíná váš osud a stav po událostech ve vaší osobní historii. Třeba je to právě nějaká ta naštvanost nebo "z nouze ctnost"... nenalezla vhodného bohatého a ještě k tomu Adonise. Vybírala, odmítala a pak přebrala - já to nevím, jen je to jedno z možných vysvětlení. Pochopitelně nevím ani to, zda jste na to vzhledově měla... jedná-li se o Afrodité. A pak je zde povaha - možná nesnesitelně nepoddajná, sebeprosazující. A s takovými se harmonický pár ani příjemný domov utvořit v podstatě nedá.

Žijte si přece jak chcete (spokojeně či nespokojeně), a neberte jiným jejich život a rozhodovací mechanismy/kritéria. Nejste na světě jen vy a vaše "pravda"... A jak se tak kolem sebe dívám, těch bohatých, vlivných a charismatických mužů (byť ne nejhezčích) s krasavicemi, co se jich rády drží, vídám dost. I osobně znám dost žen, co jsou celé natěšené když potkají zajištěného volného podnikatele. Rozhodně jich po takovém vzdychá více, než po dvou pánech, co jsem nedávno viděl, jak vybírají usazený kal z kanálu. A jsem přesvědčen, že by to tak zůstalo pro většinu žen i přesto, že by byli modroocí a urostlí, svalnatí.

185689

05.03.2009 12:48

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

To nám povězte vy, jestli s tím máte problémy.
Jistě jsou i opačné hříčky přírody, kde někteří "muži" jdou primárně po bohatých ženách, které by je zabezpečily... [velký smích]

185686

05.03.2009 12:00

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

a jé, měl jsem nechtěně zapnutý insert a přepisoval jsem text za...
Vypadlo tak podstatné: "Faktem zůstává, že u žen muži nejčastěji hodnotí krásu a zdraví...

185675

05.03.2009 11:55

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Zde souhlasím, že chování žen není řízeno geny (pokud to kdy vůbec někdo tvrdil), nýbrž svým rozumem, vůlí a ZKUŠENOSTÍ ze světa, který vidí kolem sebe (+podvědomě se tam zapojují i pudy). Je jim brzy jasné, že líp se přežívá v bezpečí bubliny moci a hojnosti, než v chudinském slamu, plném zločinu, násilí, hladu a chorob. Pak je volba jasná i pro průměrně inteligentní ženu... co hledat.

Naopak naprosto nesouhlasím s vrozenou sexuální orientací. Nemůžu to sice vědecky zcela popřít, ale jsem z pozorované praxe přesvědčen, že NEJMÉNĚ část homosexuálů vzniká rodinnými poměry, vztahem mezi otcem a matkou, prostě výchovou, a následně pak vyskytnutím se v určité společnosti a u jistých příležitostí. V některých případech jde i o znuděnost... že třeba bohatá hvězda už neví "roupama" co by... a tak místo obvyklého hetero partnera chce zkusit něco jiného, neobvyklého (nenormálního). A pak v tom někteří uvíznou.

185673

05.03.2009 11:41

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Není jedno důležitější než druhé. Prostě je to důležité oboje (pro celistvý vývoj a výsledný kvalitní "produkt" ). To chce kvalitní materii i tu práci na tom odpracovanou. Bez dobrého materiálu nemáte na čem pracovat, a naopak bez práce zůstane materiál jen materiálem, ne kvalitním finálním výrobkem.
Na jednotlivých příkladech o zfackovaném žákovi a o lampasácké učitelce to nemá smysl dokazovat, protože zde se jedná o situace a chování, a nikoliv o projevení nějakého nadání. Nepopisuje to člověka komplexně, soud je pak omezený, dílčí, zkreslený.

185669

05.03.2009 11:29

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

Joseph 85.?.?.?

Z člověka nemůže nikdo udělat něco, čím opravdu nechce být. Pokud je ovšem někdo ignorantská a nemorální smažka, pak se z ní kurva udělat dá... pokud je k tomu motivována finančně nebo dodaným fetem. Normální člověk s kvalitním genetickým základem plus výchovou od kvalitních rodičů, se ale nikdy kurvou ani otrokem nestane.
Otroka z nás taky nikdo neudělá - buď jsme blbí a bez ambicí, chceme tu roli a pak ji přijmeme, nebo nechceme a uděláme něco pro to, abychom byli svobodnými a ušlechtilými lidmi.
Nepleťte sem už zase toho Weisse, vy alergiku. Je jistě významné procento žen, o nichž platí, že si muže hledají podle majetku. Ne všem se to podaří, a ty pak zčásti zuří na svět (na osud), a zčásti dělají z nouze ctnost - když se jim záměr nepodařil (nezbyl na ně vysněný bohatý krasavec), dělají ctnostné chudé. A zbytek jsou ti, kteří si rozeberou co zbývá a cení si pak jiných hodnot. Faktem zůstává, že u žen muži nejčastěji hodnotí a zdraví, a ženy u mužů naopak postavení, atributy nadprůměrných schopnosti a z toho plynoucí bohatství. Muži hledají krásu, možnost pyšnit se, potěchu (a podvědomě také hezké, zdravé děti), ženy hledají charismatické muže s postavením, něčím výjimečné, které ženu i děti udrží na nějaké úrovni, kterou si představují jakožto žádoucí, tu hledanou partii (podvědomě nalezení zvyšuje šanci, že sama přežije, a že potomstvo nejen bude mít vývoj v hojnosti, ale i více pravděpodobně získá genetické schopnosti takového chytrého a schopného muže). Roli hraje také srovnávání... snaha mít se líp než ostatní, mít konkurenční výhodu, což udrží právě náš genofond.
Nemusí jít jen o vzhled a jen o prachy. Hraje to však svou roli, a vždy hrálo. Berou se prostě lidé z podobných vrstev - krasavice s výjimečně schopnými, průměrní s průměrnými, chudé škaredé s chudými a škaredými.
Samozřejmě jde o zjednodušení, a tak doufám, že nebudeme probírat variace, výjimky a handrkovat se o každém páru z miliard lidí.

185668

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 0

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 2

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Měnové kurzy

USD
24,96 Kč
Euro
27,17 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,86 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,90 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 325,32 Kč
1 unce stříbra
378,93 Kč
Bitcoin
183 085,41 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 732 942