Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané dodo

Nalezeno 98 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.01.2008 19:27

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

dodo 88.?.?.?

Ročník 1941 je na funkci prezidenta právě tak akorát, pokud je schopný vnímat hlas duše národa z pozice hodnot stojících na morálce vzájemného uznávání našich individualit oproštěných od sobectví a je ochotný tyto hodnoty v národě pěstovat. Je známo že: "Jaký pán, taký krám", a svět v Češích dosud zná jen tu vykutálenou stranu Švejkovy role, coby ironizujícího dvorního šaška. Nechť se tedy světu od nás dostane možnosti poznat i tu Švejkovo filozoficky lidskou stránku pohledu na něj. Porovnejte si sami, kdo z těch prezidentských adeptů je k tomu vhodnější.

Ta manipulace s chodem dějin lidské civilizace, činěná mocnými tohoto světa zpoza jeho kulis, je důsledkem jejich faktického potlačení víry v existenci nějaké vyšší moci, jejíž zákony je třeba ctít i tehdy, není-li nám přímo na dohled. "Šídlo v pytli neutajíš", zní staré moudro a tak i ty nejvíce utajované prohřešky mocných světa proti morálce, vyplují časem na povrch s jednoznačným odkazem, že jsme-li všichni jednoho živočišného druhu, pak i činy jeho individualit nemohou mít rozdílná morální kriteria a proto prohřešky mocných proti morálce již jimi nejsou. To do té doby, dokud nepřijde mocný šok z poznání fyzikální existence vyšší moci a s ním zcela logická dedukce, že každý tvůrčí akt je pod občasnou kontrolou, což podvědomě známe jako návrat pachatele na místo činu, a že tedy jednou nutně dojde ke korekci nežádoucích odchylek od záměru. Ta chvíle již nastala a každý má možnost přijmout její poselství a šířit je dál. Přijmout na stránkách http://www.razdva.cz/jaroha a šířit tak, jak každý sám uváží za vhodné. Postačí, když každý oslovený dokáže vyvolat oslovení dalších dvou ze svého okolí a vznikne lavina poznání, která zatřese trůny tohoto světa tak, že i jeho mocní se v pokoře skloní před majestátem vyšší moci, neb nikdo neví dne ni hodiny, kdy mu jeho hříchy budou sečteny.

152086

22.01.2008 00:32

Metoda „Mandrake“

RE: Toto je prostá realita posledních 10 let...

dodo 88.?.?.?

Tak volný pracovní styl byl pro všechny člověky připraven v Ráji na Venuši. Poté co byl člověk z Ráje vyhnán na planetu Zemi, kde bez práce nepřežije a k Ráji postavena ohnivá stráž (jak výstižné), je přípustný pouze u svobodných povolání na tzv. "volné noze" a to ještě u zcela výjimečných jedinců v oborech kde je malá konkurence, tedy umění, mystika a zločin, což všechno jsou parazité na hodnotách vytvářených těmi ostatními, neb k přežití nejsou těm ostatním nezbytní a jen na nich záleží, jakou životní úroveň jim dovolí. Ovšem i mnozí z bezdomovců se uprostřed zcela nevodného prostředí marně snaží o ten život v Ráji, což rozhodně nemají snadné. Získávají tím ovšem nedocenitelné zkušenosti pro přežití, až té ostatní společnosti vezoucí se v tom letadle, dojde palivo. Tedy realita nejbližších let.

Nějak ale nemohu strávit ten údajný násobící efekt podaný v článku jako 9:1. Podle mého chápání je to tak, že šek FEDu vydaný podle požadavku vládního úpisu je rozdělen na 9 částí v podobě bezhotovostních plateb a 1 část hotovostní, k vytištěni nových bankovek. Bezhotovostně platí vláda prostřednictvím komerčních bank své výdaje, a hotovost si od FED nakupují komerční banky na pokrytí zákonné 10% rezervy, kterou musí zohlednit bezhotovostní vklady pokrývajíc hotovostní výdaje. Tedy zde jde pouze o převod hotovosti z FED na komerční banky, za nominální hodnotu a úrok, to vše uhrazené bezhotovostně. Na běžných účtech klientů komerční banky jsou jejich depozita a jen do 90% těchto depozit lze z nich poskytovat klientele úvěry na úrok. Jinak by banka porušila pravidla daná FED o té 10% rezervě. Komerční banka i FED jsou přece živy svými lichvářskými úroky a ne nekrytými úvěry za lichvářské úroky, protože to by ten systém již dávno jako každé letadlo, zkolaboval. Původ těch financí je zajisté jen ze slibu daného vládou, že uhradí FED úvěr za svých příjmů. Ale FED ani komerční banky přece nemohou tento vládní závazek 9x svévolně navýšit. To by byl jednoznačný podvod. Nebo to přece jenom špatně chápu já?

152329

10.06.2008 22:46

Na protagonisty připravující největší tunel ve zdravotnictví bylo podáno trestní oznámení

RE: Ja bych to tak cerne nevidel..

dodo 88.?.?.?

Fraška řízená CIA to byla v 89'. V 68' se nekonalo na ulicích nic, mimo pár provokatérů v Praze proti tankům a v 48' to rozhodně nebyla fraška, ale přání většiny vlády i národa. Dostat davy proti vládě spontánně do ulic může jedině silný impulz, skokově nepříznivě zasahující velkou část široké vrstvy obyvatel tak, že potlačí i pud sebezáchovy, nebo utajený dlouho organizovaný vládní převrat s vyprovokovanou záminkou. Pro první případ však vláda nepřipustí vznik vhodných podmínek, pro druhý případ není kdo by se toho dnes v mírové době ujal. Demokracie je prostě sama obětí svých zásad, jsou-li proti ní samé vládou zneužívány.

162954

10.06.2008 23:03

Policista obviněn za střelbu na prchajícího zločince

RE: Nejsme ve válce

dodo 88.?.?.?

Od kdy jsou Illumináti národem? Je to jen gang, který nyní prostřednictvím FEDu ovládá světové finance a tím veškeré světové dění tam, kam jejich pracka dosáhne.

162957

13.09.2008 18:56

Jste připraveni na jadernou válku?

Budoucnost je již daná.

dodo 88.?.?.?

Kostky již byly dávno vrženy... a tak že ten radar Rusové beztrestně zlikvidují jen co bude schopný provozu o tom nemůže být nejmenších pochybností. Není k tomu zapotřebí ani žádných nukleárních náloží, mají-li k dispozici křižující střely s dostatečnou přesností, vybavené hlavicí s "vakuovou" pumou. Bez "sfouknuté" antény si ta obsluha v bunkru může nanejvýš pouštět z nudy porno, nebo kačera Donalda. USA, NATO, či EU se zmůžou tak nanejvýš na "ostré" diplomatické nóty, jako v roce 1968, nebudou-li chtít rozpoutat nekontrolovatelný proces vzájemných termonukleárních úderů. Totéž platí o těch aniraketách v Polsku, kde záměna údajné kinetické za nukleární hlavici je rutinní záležitost a samo vypuštění na pozemní cíl je pak autonomní proces, bez potřeby toho radaru u nás, což Rusové nemohou nechat bez odezvy.

Horší je to s následnou budoucností, kdy nutně vypukne světová finanční a tím i hospodářská krize, takže jedině válka o dostupné zdroje surovin a energií bude pro oligarchy východiskem k udržení se u moci nad přeživším torzem lidstva, zbude-li vůbec jaké.

Vlastními silami tento průběh dějin lidstvo není schopno odvrátit, pokud nenastane razantní odklon od vlády kapitálu, s jeho postižením individua mamonem, egoizmem a touhou ovládat jiné. Jistá naděje na dostatečně silný impulz ke sjednocení a umravnění lidstva se sice rýsuje v poznání, že Stvořitel nám uvolnil materiální důkaz o své existenci, jak se to popisuje na
http://www.razdva.cz/jaroha

Zda to ale lidstvo přijme za své včas, to je velkou neznámou, třebaže jinou alternativu na svou další existenci nemá.

170521

18.09.2008 03:50

USA prověří Krym

RE: SVOU KRIZI USA DÁL UŽ NEMOHOU UTAJIT

dodo 88.?.?.?

A mýlili se? Žítí na dluh přece není prosperita a nelze tak činit navěky. Jednou již s sebu strhly do krize celý svět, kromě SSSR a spasila je až II. světová válka. Těch 40 let tu krizi pouze oddalují, měnou založenou na dluhu u FEDu i jinde a podloženou jen důvěrou. O to horší budou důsledky.

170893

18.09.2008 05:00

Americká ekonomika – loď v bouři a bez kormidla

RE: Tak to vypada

dodo 88.?.?.?

To co se vyhodí nahoru, zákonitě spadne dolu. Vyrobené zbraně však nejsou neškodná "hladová zeď". I atomová puma byla vyvinuta proto aby se použila, když už stála majlont a tak i ty vyrobené zbraně nepůjdou na šrotoviště bez použití pro účel jemuž mají sloužit. Stav populace se má snížit o 90% a to dá zabrat i profíkům ve službách těch co tahají za nitky. Takže ten pozůstatek se uzbrojil? No ozaj. Zvonku to tak vyzerá.

170894

18.09.2008 21:48

Americká ekonomika – loď v bouři a bez kormidla

RE: .

dodo 88.?.?.?

To pasení se na louce je nehorázně optimistická vize.

171002

01.10.2008 19:00

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

dodo 88.?.?.?

Ta poslední věta je zajisté obecně platná v celém vesmíru, ale člověci se té obecnosti vymykají tím, že byli Stvořitelem vybaveni vůlí řízenou rozumem, tedy inteligencí dostačující k tomu, aby byli "k jeho obrazu". Lidstvo má tedy schopnost postavit se této obecnosti a odvrátit svůj jinak nevyhnutelný konec. Potřebuje však pro to dostatečně mocný podnět, který jeho chování usměrní do mantinelů daných nám Svořitelem v základní podobě coby Desatero, jenž se musí ctít výchovou v dalších generacích tak, až se z toho stane nezpochybnitelná přirozenost - společenský zákon. Takovým podnětem by mohlo být potvrzení, dnes mnohými zpochybňované a ostatními opomíjené, existence Stvořitele. Potvrzení v materializované podobě, ověřitelné vědeckými poznatky současnosti a přitom zcela názorné, jak se nabízí na http://www.razdva.cz/jaroha

172085

02.10.2008 01:23

Ozdravný proces započal - ale čím skončí?

RE: jak využít krizi pro svobodné lidi

dodo 88.?.?.?

Ta poslední věta je nadějná, leč ta naděje se v ní rozplývá v neurčitosti CO, KDE, KDY, KDO a JAK udělat, aby se to zvrtlo žádoucím směrem. Je jediný společný jmenovatel, na němž se jsou schopni lidé všech náboženství, ba i ti zatím ve Stvořitele nevěřící, proti stále otrlejším Satanistům spojit. Je to biblické Desatero, které byvše od kohokoliv vyžadováno ostatními, pod trestem označení a vyobcování, je sto být lidstvu nástrojem k rozumem řízenému soužití. Ta hrstka Satanistů ve skutečnosti nemá žádnou moc přimět lidstvo sloužit jim pod jimi uvaleným jhem, pokud se toto lidstvo zaštítí zákony z Desatera, kterými se i ti Satanisté musí konec konců řídit, aby se vzájemně nevyhubili a tedy si je ani oni nedovolí popírat veřejně. Lidstvo má v podstatě jen dvě možnosti k přežití. Buď se samo vzchopí k přeměně z tvora ovládaného pudy na bytost projevující se rozumem, nebo bude nečinně čekat na příchod v Bibli přislíbené vyšší moci, která po něm bude vyžadovat nesmlouvavě totéž. Varianta nečinného očekávání s nedočkáním se, je s přežitím neslučitelná.

172097

04.10.2008 19:17

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Geniální objev

dodo 88.?.?.?

Obávám se, že objev DrMudrg Wonasko má použití pouze za poněkud specifických podmínek, spočívajících v ne právě přízemních teplotách Celsiovy stupnice a jeho využití klesá přímou úměrou směrem do záporných hodnot, kdy jak známo již nepuchne ani tzv. "zmrzlé psí hovno". Mimo tuto nepříjemnou skutečnost určitě sílu puchu ovlivní i množství oné materie v přepočtu na jednotku plochy a možná i její hloubka, kterážto se pravděpodobně ponejvíce projeví při vstoupení obmyšleného do ní, kdy lze říci, že "je v těch sračkách až po krk". Že by se do této jistě nezáviděnihodné situace ale mohl dostati některý z našich politiků, jakkoliv by mu to z jeho působení příslušelo, o tom lze s pravděpodobností rovnající se jistotě úspěšně pochybovati, jsouť jednak ochráněni imunitou a druhak splachovací. Jelikož objevy nelze chrániti ani ochrannou známkou, natož pak patentem, či dokonce autorským právem a tím docíliti možnosti zisku z lukrativní licence, je praktické užití objevu DrMudrg Wonasko včetně jeho samého a to šířením informací z nezatepleného sudu v koincidenci se zmrzlými kořínky, s nadcházející zimou zřejmě odsouzeno k zapomnění. Bohuže půjde o jev v dohledné době obecný.

172308

05.10.2008 17:10

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

dodo 88.?.?.?

Chodíte tady okolo toho všichni jako okolo horké kaše a nikdo nemá odvahu říci na plnou hubu, že se musí odstranit příčiny toho, z čeho tyto jevy pramení. Tedy odstranit soukromé vlastnictví toho, co je obecně prospěšné a pro samu existenci členů společnosti nezbytné, počínaje surovinovým bohatstvím, přes veškeré sítě, státní orgány či finančnictví, školství a zdravotnictví, až po informační media a dát tomu punc státního vlastnictví. Tam kde to lze diverzifikovat, mohou spolu tyto složky soutěžit v nabídce služeb i jejich efektivnosti a jejich vedení tak může být motivováno naturálně, morálně i finančně. V ostatních zbytných oblastech může soukromé vlastnictví výrobních prostředků bez problémů existovat s tím, že bude na úrovni řemeslné, družstevní, nebo obecní, za pevně daných pravidel. Soukromé vlastnictví movitých i nemovitých věcí pro osobní, či rodinnou potřebu je potom ta oblast, která je sice nedotknutelná, ovšem rovněž za pevně daných pravidel. Základem pro mezilidské vztahy se musí stát biblické Desatero a všeobecná propagace snah o optimalizaci veškerých procesů. Tedy jak s minimálními vstupy dosáhnout maximální výstupy a rovněž ono už známé, byť dnes jako socialistické opovrhované: "Každý podle svých možností, každému podle jeho zásluh." Bezmezná osobní svoboda je jen anarchistická iluze, ústící do pudového práva silnějšího s opětovnou ztrátou osobní svobody.

Lidem obdařeným rozumem nezbývá, než dát své pudy do služeb společnosti a tím se povznést na úroveň kterou od nich Stvořitel, tím biblickým "k obrazu jeho", očekává, neboť při odklonu od tohoto očekávání nás trestá, někdy až v následných generacích. A že ten Stvořitel existuje, přičemž svoje dílo čas od času kontroluje a někdy i drasticky koriguje, nemůže být nejmenších pochyb. Důkaz toho je v egyptské Gíze a je proto pro každého výhodnější, podřídit se jeho vůli vědomě a s pokorou, než se mu vzpírat jako Adam s Evou, za jejichž vzpouru dodnes neseme my všichni následky potácením se mezi pudy a rozumem. Naším cílem zde se musí stát návrat do Ráje, jinak nám Satan se svými slouhy ilumináty, zednáři, či oligarchy, udělá ze Země peklo.

172373

05.10.2008 23:56

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

dodo 88.?.?.?

Vůbec nezáleží na tom o co jde nám. Záleží jen na tom, o co jde tomu našemu Stvořiteli, protože se s naší pudovostí, stále vítězící nad rozumem, již natrápil dost. Proto nám dal jako poslední varování před nos svůj vztyčený prst, v podobě odhalení své existence prostřednictvím areálu pyramid v Gíze s tím, že tuto vědomost má každý kdo se s ní seznámí, šířit co nejrychleji dalším. Buďto to stihneme a změníme se na skutečné homo sapiens sapiens sami, nebo je z nás udělá On, ale bez okolků a jen z těch kteří za to stojí. Dostali jsme k rozumu svobodnou vůli, tak je na každém z nás jak se zachováme. Já se snažím tím homo sapiens sapiens stát vlastními silami a proto tu zvěst co je na http://www.razdva.cz/jaroha šířím dalším. Každý nechť se zachová podle své vůle. Může se tomu i vysmívat, ale faktům se vysmívají jen blázni.

172403

06.10.2008 00:36

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

dodo 88.?.?.?

K různosti svých cest máme tu svobodnou vůli a tak jistě každý může zvolit svoji. Jenomže jde o to, pod jakou korouhví a zde je na místě zkoumat důvod volby těch cest jenž vede jen víra, když existuje cesta vedená věděním a ta jediná vede právě přes tu Gízu. Věřit a vědět je dost podstatný rozdíl v kvalitě informace. Z logiky věci pak vyplývá, že řídit se vírou, vládnu-li poznáním, nelze považovat za rozumnem zdůvodnitelnou volbu.

172406

08.10.2008 00:03

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

dodo 88.?.?.?

Nikdo netvrdí, že tím lze Stvořitele pochopit. Jen je tím nám známými prostředky podán důkaz jeho existence. Nic víc, nic míň, ale i to je víc, nežli pouhá víra. Je to fundament, na němž lze svůj vztah ke Stvořiteli dál rozvíjet, např. i studiem odkazů, které jsou nám dostupné. A nebude jistě náhodné, že je nám tento fundament za celou známou existenci lidstva dostupný až v této době posledních dní. Pokud se vše děje z vůle Stvořitele, pak i odhalení základního účelu areálu v Gíze je jeho vůlí a odmítnutí toho s poukazem, že se o tom Bible nezmiňuje, činí i ze samotné Bible modlu. Citem se můžeme řídit v oblasti příbuzenských, možná i přátelských vztahů a v umění. K tomu ostatnímu máme rozum, protože jsme vysazeni na planetě, pro niž nejsme dostatečně vybaveni, jako jsou její ostatní živí tvorové, třebaže nám byly zachovány i původní zvířecí pudy.

172574

09.10.2008 00:28

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

dodo 88.?.?.?

Můžete mě celý život říkat, že nemám sahat na dráty od napětím, ale nebudu mít žádný důvod vám věřit, pokud se o tom sám nepřesvědčím tím, že si na ně sáhnu, nebo uvidím následky takového sáhnutí na jiném. My prostě svoji zkušenost a tedy znalost, musíme nějak poznat svými smysly a právě to nás chrání před iluzemi v hmotném světě, ve kterém je nám souzeno svoji existenci prožít. Víra v něco je možná jen tehdy, byla-li nám o tom sdělena informace našimi předchůdci, protože člověk se nerodí plně funkční jako některé jiné druhy života, s rozvinutým rozumem a už vůbec ne s vírou. Jsme zcela závislí na kontinuálním společenství svého druhu, předávajícím nám svoje poznatky, mezi nimiž je i víra v to, či ono, tedy abstrakce, kterých jsme sice rozumem schopni, jež však nelze smysly pojmout. Teprve až se nám dostane informace o nějaké víře, dokážeme si o ní dělat představy. A teprve až nám rozum ty představy utřídí, můžeme se vydat za hledáním možnosti, jak tu víru rozumem pojmout mimosmyslově. Rozum je univerzální nástroj na zpracování informací. Logických i těch abstraktních. Od ostatních živých organizmů se lišíme mizernou fyzickou výbavou, nahrazenou právě inteligentnějším rozumem. Co nám neprojde rozumem, to jako by neexistovalo. I ten Stvořitel se tedy musí nějak projevit, máme-li o jeho existenci vůbec začít uvažovat. Jinak je to jen abstrakce bez formy, tvaru a smyslu. Stejná jako výtvory vyšinutých "umělců", v nichž si lze představovat co je libo, dokonce i to, čím jsou pro jejich autory, vědí-li to tito vůbec. Čím srozumitelněji pro nás se nám Stvořitel svým dílem projeví, tím více může být náš vztah k němu opravdovější a hlubší. Tím více můžeme být k "obrazu jeho" a to sotva má být víra v iluzi.

172642

10.10.2008 17:13

Moskva vyzvala k vytvoření protiamerické aliance

RE: titulek

dodo 88.?.?.?

Něco jako negace negace? No to nás pak opravdu potěš Pánbůh.

172755

12.10.2008 21:48

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Viník? Oběť?

dodo 88.?.?.?

Neplácej nesmysly. Stát je tak špatný hospodář, že musí zachraňovat ty geniální soukromé banky a dojde i na podniky. Je to právě naopak, protože stát není v pokušení mít zisk za každou cenu, ba v důsledku volitelnosti politiků se tito musí snažit vycházet občanům v jejich potřebách vstříc a státní krach je tak moc vzácný jev. Proto si také občané politiky vydržují.

A neoblbuj s demografickým rizikem, když neustále roste produktivita rychleji, než mzdy. Jinak by nemohly růst neustále zisky a rostou tak i odvody na důchodové a ostatních mandatorní výdaje. Jen ty odvody musí podnikatelé poctivě platit a ne vykazovat místo zisků ztráty. Nikdo na světě v soukromém sektoru nemůže nic zajistit ani na den dopředu, natož na desítky let. To je vidět na tom finančním krachu co se valí. A vezme s sebou k čertu i všechno ostatní. I tebe. Mají ho totiž na svědomí Satanisté, coby Illumináti, jestli o tom ještě nevíš.

Špatně tě na tom školení MLM připravili, nebo na to nestačíš. To víš. Propaganda, natož pak demagogie, to není jako prodávat na rohu noviny. I když i to se musí umět. Ty by ses ale uplatnil tak leda na schodech před kostelem.

172869

13.10.2008 22:49

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Jsme ještě málo zadluženi

dodo 88.?.?.?

Revolvery jsou i pětiranné, ráže 9mm.

172956

16.10.2008 22:49

Velké, zdravé banky dostanou na rozloučenou 125 miliardový dárek od Paulsona a Bushe

RE: Odkud tedy šly peníze ? Ze soukromého FEDu nebo ze státního rozpočtu ?

dodo 88.?.?.?

Odkud asi, když státnímu rozpočtu je poskytuje FED výměnou za státní obligace.

173196

21.10.2008 16:47

Modrý armagedon

RE: a dobře nám tak....

dodo 88.?.?.?

Čím lze zdůvodnit ty poplatky a doplatky, když zdravotním pojišťovnám zůstává na účtech "rezerva" desítek mld Kč? Jen VZP měla dle http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/... tab. č. 19 o ZFZP, na počátku r. 2007 cca 19,5 mld Kč nevyčerpaných z předchozích let a na jeho konci má již 31,5 mld Kč! Letos tam tedy bude mít přes 40 mld Kč a to je jen VZP!!!

173570

21.10.2008 17:13

Modrý armagedon

RE: Přiznám se,

dodo 88.?.?.?

Smysl to nedává, protože to je jen nepodložený blábol. Kde je jaký důkaz o falešnosti postojů ČSSD k radaru? Podmiňují ho sice, na rozdíl jeho nekompromisního odmítnutí od KSČM, začleněním do NATO, ale v nynější podobě ho odmítají. A Hašek se v případě zvolení hejtmanem vzdá poslaneckého postu, jak prohlásil na tiskovce. Takže zase Dalíkova špinavá pracka kalí vodu prostřednictvím nezkušeného mládí, senilního stáří, nebo za prachy.

173573

21.10.2008 17:49

Modrý armagedon

RE: postřehy

dodo 88.?.?.?

Toto je pohled reklamou zmanipulovaného spotřebitele. Tento model kapitalizmu přece stojí a padá s dluhy. Jak makro, tak mikro ekonomickými. Kdyby nebyl státní dluh, nebudou ani peníze. Kdyby se spotřebitelé nezadlužovali, tak by nenakupovali, nemohlo by se produkovat a systém by se zhroutil. Také se nejspíš zhroutí, protože v uzavřeném systému jsou omezené zdroje a nelze tedy naši produkci do nekonečna zvyšovat. Tento systém je odsouzen k radikální změně z globálního, na opět místní soběstačné uspořádání se změnou společenských vztahů, nebo k zániku.

173582

21.10.2008 18:08

Modrý armagedon

RE: Spis vizitka obcanu

dodo 88.?.?.?

To není vůbec přiléhavé srovnání. Se slonem se většinou dá, na rozdíl od paličatého osla, "domluvit" snadno. S lidmi je to horší. Jsou moc inteligentní. [vyplazený jazyk]

173585

Editore, to souvětí:
"Množí se jen ty národy, kterým stát neposkytuje důchodové zajištění stáří z kapes daňových spolupoplatníků. Toto je jediný funkční recept, jak přinutit lidi, aby měli děti. Musí vědět, že nebudou-li mít potomky, nikdo se o ně ve stáří nepostará."

nějak nekoresponduje se skutečností zaznamenanou u nás za "normalizace". Že by to byla výjimka, potvrzující pravidlo? [zmaten]

Na celém tom manipulování lidstva elitou (tou neviditelnou) nám může být zadostiučiněním (když už se proti tomu nemáme šanci ubránit), že ta elita jsou rasisté, kteří se kříží jen mezi svojí nepatrnou komunitou, takže se sami odsuzují k postupné degeneraci. Z pohledu lidstva jako celku, si tedy příroda (Stvořitel?) s touto úchylkou od "obrazu jeho", poradí.

173759

26.10.2008 13:29

Spojené státy možná potřebují udělat výprodej

RE: KRIZE JE UMĚLE DRAMATIZOVÁNA [2]

dodo 88.?.?.?

Není důležité kdo to napsal. Důležité je CO napsal a sedí to jako prdel na hrnec. Vůbec bych se ani nedivil, kdyby za tím nákupem US obligací byl sám FED, přes nastrčené koně. Mohou si přece natisknout nových dolarů k nákupu těch obligací co hrdlo ráčí. Všechny doláče co dosud po světě kolují, jsou stejně jejich a tak ty své závazky mohou napřed snadněji splatit a pak vyvolají pád, takže ti komu zaplatili si ty bezcenné papírky můžou tak akorát...znáte přece slova předka dnešních majitelů FED: "Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá zákony"... a dnes je tou celosvětovou měnou dolar.

173939

27.10.2008 18:12

Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost

Puč jako nástroj demokracie?

dodo 88.?.?.?

Pokud vládní koalice opravdu předloží k ratifikaci smlouvy o radaru i proti byť nepřímo vyslovenému odporu obyvatel v těchto volbách, což takto chápe i hlava státu a přes absenci takto závažného činu ve svých volebních programech, pak se takový krok vlády nedá nazvat jinak, nežli pokusem o vládní puč a Ústava ČR na takový stav reaguje svým ustanovením v Listině práv:
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

174045

28.10.2008 02:38

Anarchie a řád

RE: Chudák dominantní bílý muž......

dodo 88.?.?.?

M$ se trapně dobelhal k multitaskingu ve Window vista, až když Linux a ženy dávno zvládaly multiusers a Linux i multidisplays. [velký smích]

174092

02.11.2008 15:49

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

dodo 88.?.?.?

Uvedení nicku "Vojta49" hnedle vedle Desatera, je přímo ukázkovým ztvárněním nesmiřitelných protikladů. Oba ví proč, však jeden ví CO a druhý to CO mlží, přesněji kecá.

"Každé malé dítě ví, že žádnou víru nelze lidem vnutit násilím. Víru lidé přijímají dobrovolně."

Žádné malé dítě neví nic. Všechno ho musí jeho prostředí naučit. I tu víru a tedy ji nikdo nepřijímá dobrovolně, z vlastní vůle, popudu. To, i to ostatní v tom citovaném odstavci, je plkání o ničem. Ti, jejichž jméno se nesmí vyslovit, celému světu již po celé generace předvádějí, jak s ním mohou manipulovat. Naposledy vyvoláním právě probíhající krize, kdy neskutečné zadlužení USA generující další kvanta svojí ničím nepodložené měny vede paradoxně k jejímu zpevňování. Nejspíš ty nově vygenerované dolary jsou použity ke skupování těch, co se již potulují po světě a místo převisu nabídky tak zvedají převis poptávky, vysvětlovaný jako "únik investorů k jistotě této měny". Obdobně přimět lidi zapomenout na tuto manipulaci ve volební taškařici kdekoliv ve světě, je jejím zcela nepochybným dokladem. Akutně hrozí, že se svět jednoho dne probudí v Matrixu a vůbec si toho nepovšimne. Už chybí jen to očipování, které si mají lidé sami vymoci a zaplatit. Satan s jeho slouhy Illumináty by tím Stvořiteli předložil důkaz svého vítězství nad lidmi. Bohužel.

174568

02.11.2008 22:43

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: Neodvratitelné

dodo 88.?.?.?

Svědomí jako TV obrazy? Pro ego nic nového, jen se to nedokáže rozlišit od halucinace. Schizofrenie. Horší by byla svědomím vytvářená realita, jako v Solaris.
Když něco nelze změřit, jak se nám zví jeho existence? Mimosmyslově? A jak? Nutkáním, nebo vidinami?

174608

04.11.2008 17:29

Amerika na rozcestí

RE: Je videt,

dodo 88.?.?.?

Jak se kradou volby? Jednoduše. Zfalšují se vhozené hlasy. V TV bylo dneska jasně vidět, jak poté co jeden z voličů vhodil do urny svůj volební lístek, tak dozorce stojící za urnou tam vhodil další, který držel v ruce!!! Co to bylo jiného, nežli falešný hlas, který obecenstvo soustředěné na hlasující nezaregistrovalo, ale TV kamera ano. Bylo to v každých zprávách na ČT24 a každý si to může pustit ze záznamu znovu. Počítá se co je v urně a tam už se nezjistí, kdo a jak hlasoval. Ty hlasovací mašiny jsou taky zpochybňovány. A oprávněně, jak je vidět i v našem parlamentu, kde i úplně nový hlasovací systém se každou chvíli zpochybňuje, manuálně se kontrolují tiskové hlasovací seznamy a nacházejí se v nich chyby! U voleb však taková kontrola proveditelná není. Ten cirkus při zvolení Bushe taky nestačil?

174924

05.11.2008 18:42

Amerika na rozcestí

RE: Je videt,

dodo 88.?.?.?

Ta kamera tomu může nějak zabránit? Jak? A jak "jinak" myslel autor příspěvku ty "ukradené volby"? Podle mě mu nešlo do hlavy, jak lze volební výsledky při volebním aktu ovlivňovat, když jde o jednoduchý sledovaný úkon. No a s tím zpochybněním je to asi takto. Je sice pravda, že i stroje mají duši, ale nejsou to lidé a lhaní za účelem prospěchu je jim cizí. Pokud lžou, pak pořád a nebo je tak někdo, prozatím vždy jen člověk, stvořil, upravil, naprogramoval, atd., ať již vlastní chybou, nebo záměrně. S růstem složitosti čehokoliv, roste i pravděpodobnost účasti inteligence, která není-li přímo božská, je sobecká. Proto se např. Microsoftu nevěří, že jeho programy dělají jen to co je deklarováno, když nemá odvahu, na rozdíl od Linuxu, zveřejnit jejich zdrojové kódy.

175060

05.11.2008 20:20

Amerika na rozcestí

RE: Měl by vyhrát Mc Cain

dodo 88.?.?.?

Mě by nevadil ani běloch, pokud by to byl slušný člověk. [velký smích] Ale. "Kde vzít a nekrást"? Nebo "vem si chlup na dlani"! Prostě je sice přelidněno, ale "nejsou lidi". [chechtot]

175069

05.11.2008 22:15

Kataklyzma liberální plutokracie

RE: Autor Nezvědavce právě zastavil dalšího teroristu

dodo 88.?.?.?

"Služba v armádě cizí mocnosti je trestná". To je ovšem "moudře" vztaženo k jednotlivci, nikolivěk k celé armádě žoldnéřů, kterou tak mohou vládcové země České cizí mocnosti bez skrupulí pronajímat, nebo zdvořile nezištně zapůjčit.

175078

05.11.2008 23:26

Kataklyzma liberální plutokracie

RE: verbální kejklířství

dodo 88.?.?.?

Všechny ty hlubokomyslné úvahy ovšem pramení z jediné skutečnosti. Lidé si ve své zpupnosti již nepřipouštějí uznat holý fakt, že pro podmínky panující na této planetě nemají, na rozdíl od všech ostatních zde se vyskytujících životních forem, vhodnou výbavu. Jejich výbava odpovídá oněm biblickým rajským podmínkám, jež jim ale byly Stvořitelem po jakémsi závažném prohřešku odňaty a byl jim přidělen jiný, jim nepřátelský životní prostor, do něhož byli mimo rozumu pro začátek vybaveni i oděvem a možná i plodinami a návodem co s nimi. Z uvedeného vyplývá, že Země není původním domovem lidí, neboť ta se ve své podobě nezměnila mnohem delší čas, nežli je existence samotného člověka. Zejména v oběžné době, ročních obdobích a v rotaci. A zde je onen přelomový moment, kdy se tito tvorové musí snažit přežít, užíváním rozumu k nahrazení svých fyzických nedokonalostí. V průběhu času jsme se zdokonalili v umění přežít v nejrůznějších podmínkách na planetě Zemi. Důsledkem je ale propastná úroveň mezi geograficky oddělenými skupinami společenství i jejich strukturami a vytrácí se pokora s vděčností ke svému Stvořiteli za dar rozumu. Jsme jen k obrazu svého Stvořitele a obraz nikdy nemůže předčit svého autora. Víme ovšem, nebo bychom vědět měli, že ani my jako autoři nestrpíme, aby naše dílo začalo žít svým vlastním životem, odlišným od našich záměrů a stane-li se tak, korigujeme dílo až do jeho zničení, nikoliv záměr. V tom jsme stejní se svým Stvořitelem. Tedy je jen na nás samých, zda tu nezbytnou korekci "k jeho obrazu" uskutečníme sami, nebo rezignujeme a přenecháme její řešení jeho vůli. Pak ovšem záleží na jeho "rozlišovací schopnosti", neboť "když se kácí les...".

175084

06.11.2008 16:56

Amerika na rozcestí

RE: Je videt,

dodo 88.?.?.?

Snad jen k tomu M$, to ostatní jsem jakoby neviděl. Linuxu zveřejnění zdrojových kódů nezpůsobuje velké pirátství? Pirátství je v čem? V porušovaní SW patentů? Zde je definice toho, co nelze chránit autorským zákonem: "(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě." Počítačový program přitom obsahuje právě takové prvky, jako jsou princip, postup=algoritmus, metoda a vzorec, převedené obvykle strojem s jiným programem do neměnného strojového kódu. Je to tedy mechanická práce a tvůrčí ve smyslu autorského zákona je stejně, jako je jí vykování vidlí, či postavení přehrady. Obecně lze dílo získat vždy jen jedním procesem tvorby, jinak jde o kopii, či plagiát. Počítačový program však má dávat použitelný výsledek a ten je možné získat mnohými způsoby. Požadovat tedy licenci za užití programu postrádá zákonný podklad a nezveřejnění zdrojových kódů jen kryje nedokumentované funkce programů M$. Největší pirátem je tak sám M$. Stačí si připomenout jeho počátky s DOSem pro IBM, tedy v době, kdy programy nebyly ještě chráněny zákonem.

175175

06.11.2008 18:36

Spojené státy možná potřebují udělat výprodej

RE: KRIZE JE UMĚLE DRAMATIZOVÁNA [2]

dodo 88.?.?.?

"...A proč sem vůbec něco píšete?..."
Pozor! Jedno z našich pořekadel zní: "Kdo je zvědavej, bude brzo starej." [vyplazený jazyk]
Tak úporná snaha dokonce vyvolává nepříjemné asociace. Nejsou dokonce oprávněné? [překvapení]

175180

06.11.2008 18:49

Amerika na rozcestí

RE: Nezalezi na tom, kdo je prezidentem

dodo 88.?.?.?

Viděl jsem někde ten citát co měl vyslovit Mayer Amschel Bauer přejmenovavší se na Rothschild (1744-1812) v poněkud přiléhavější podobě, jako konstatování již existujícího stavu: "Dokud mám kontrolu..." [pláč]

175181

09.11.2008 17:08

Pohádka pro dospělé

RE: hh

dodo 88.?.?.?

To už máme za sebou. Teď už jen očipujou. [pláč] [bliji]

175405

10.11.2008 19:03

Obama a změna?

RE: To: Sam Ting Wong

dodo 88.?.?.?

Prakticky jde o stejné ovládnutí lidstva, jen pod různou korouhví. Boží, nebo Satanovou. Ta boží, vedená Kristem, vyžaduje nelehký přerod člověka z tvora na rozumem ovládanou bytost. Satanova ponechává člověka k ovládání jeho pudům. Lidé se budou muset sami rozhodnout, pod kterou z korouhví dají své existenci přednost. Satan s jeho slouhy však vládne lidstvu téměř absolutní mocí a bez jeho odmítnutí sjednoceným lidstvem se jí nevzdá. Ten Satanův protiklad se nepochybně objeví. Možná již i objevil. Problém je ovšem stále tentýž. Kdo je ten pravý? [překvapení]

175463

11.11.2008 20:55

Realita dneška

RE: Nejen,že máme Helloween

dodo 88.?.?.?

Od Brna po staré státní silnici hned za Rousínovem.

175561

14.11.2008 10:14

Italský premiér Berlusconi také vystoupil proti radaru

RE: Chudák...

dodo 88.?.?.?

Takové tvrzení je ovšem v rozporu s Ústavou ČR, kde hned napočátku stojí, že:
Článek 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

A pokud by k tomu něco bránilo, pak:
Článek 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

načež:
Článek 3 Listiny práv
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

a tedy:
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Není přitom rozhodné kdo znemožňuje. Zda cizí mocnost, nebo vlastní branná moc, prezident, parlament, vláda, soud, policie, či orgány samosprávy. Co tedy občanům brání domoci se ústavních práv "postavením se na odpor"? Tedy srozumitelně řečeno SILOU! Ať již sám, nebo ve shodě s jinými občany. Spontánně, nebo i organizovaně.

175786

19.11.2008 03:19

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

Pro začátek po konci.

dodo 88.?.?.?

Za stavu byť částečně fungujícího dosavadního systému, nelze dělat nic jiného, nežli se jím dát vláčet. Každý pokus o změnu bude násilně potlačen silovými složkami, kterými vládní moc disponuje. A nejen to. Vládní moc je si nebezpečí revolty vědoma a tak prostřednictvím svých tajných služeb intenzivně slídí i po ohniscích rodící se revolty. Všechny ty veřejně známé sledovací systémy jsou tomu rovněž k dispozici a tak zorganizovat v této době jakýkoliv odpor, je nereálné. Navíc chybí sama idea CO, KDE, KDY, KDO a JAK změnit oproti současnosti, jelikož jediná dosud jiná idea byla zvnějšku podporovanými vnitřními odpůrci rozvrácena jako nereálná a dehonestována. Ovšem ten systém tak jak je, je zatížený zákonitými krizovými jevy, protože jeho průběh je obdobou chaosu (volný trh), pro jehož řízení nejsou, nebo nejsou známé nástroje. Ke všemu jsou do systému již tak chaotického, vnášeny záměrné i nezáměrné zásahy různé intenzity i rozsahu, které průběh náhodně mění. V takovém prostředí lze jediné. Počkat na totální kolaps systému (postačí plošný kontinentální výpadek elektřiny na pár dnů), který vrhne společenské potřeby hluboko do minulosti na pouhé přežití druhu, kdy zafunguje pud sebezáchovy. Těmi základními potřebami každého jsou: bezpečnost, teplota, vzduch, voda a strava. Na každou z těchto potřeb je nezbytné být každý předem připraven v okruhu své rodiny teoretickými i praktickými nástroji. Po kolapsu je pak nutné co nejdříve spojovat vzájemné prostředky okolních rodin k dělbě činností pro snazší zajišťování základních potřeb společenství. Prostě kdo bude připraven, nebude překvapen. Nepřipravení zahynou. Nejdůležitější ale bude uchování základních poznání na zachování druhu, cítíme-li takovou potřebu, kterými jsou poznání nutnosti existence ve společenství, poznání existence Stvořitele a poznání zásad vzájemných vztahů. O tom prvním se každý přesvědčí ihned po kolapsu sám. To druhé je již dostupné na http://www.iol.cz/jaroha a to poslední je obsahem Bible. Jsi sem Stvořitelem implantovaný tvor, jako součást hmotného Vesmíru i nehmotného rozumu. Nejdřív tomu musíš uvěřit, pak poznat a nakonec i tak žít! Mnoho štěstí. Možná není času nazbyt. [překvapení] [smích]

176174

20.11.2008 14:38

Kolik peněz vlastně nalila americká vláda do současné krize?

RE: Co radíte?

dodo 88.?.?.?

Postačí vlněná šála. Netlačí a spolehlivě zneprůchodní krční tepny aniž by dusila. Mám to vyzkoušené, když jsem si ji jako malý kluk z jakéhosi nutkání při chůzi utáhl. Při počínajících mdlobách jsem se ještě stačil polekat a povolit ten uzel. Pamatuji si to jako by to bylo včera a od té doby vím, že to jde. [překvapení] Jakou by mělo cenu přežít při takovém průseru o pár dnů, či let déle, když se vrátí doba kamenná na kterou si už našinec ani nepamatuje, natož aby si na ni zvyknul? Mamuti jsou stejně jen mražení až kdesi na Sibiři a i těch jeskyní je poskrovnu, sirky zvlhnou a vlci s medvědy budou čím dál dotěrnější. [zmaten] [velký smích] Jednou tam stejně všichni musíme, tak co! Prach jsi a v prach se obrátíš. [pláč]

176388

20.11.2008 15:51

Američané: Je to chyba Tálibánu, že masakrujeme děti

RE: Velkovyroba

dodo 88.?.?.?

Vyrábět nové teroristy je svatou povinností každého žoldáka a má za to smluvně zaručený žold. Proti komu by se bojovalo, kdyby teroristé došli? Vždyť by ti žoldáci z nudy mohli přijít o rozum a nějakého nepřítele si najít sami. Jim je fuk, kdo jím bude a tak by mohli šáhnout i po tom kdo je nejblíž. Tak to raději ať jsou co nejdál a nenudí se. Zahálka je líhní hříchu a proto k požehnání jejich bohulibé činnosti tam mají i erární kaplany. Velký bratr myslí na vše.

176395

21.11.2008 01:04

Kolik peněz vlastně nalila americká vláda do současné krize?

RE: Co radíte?

dodo 88.?.?.?

Já to vím, proto jsem už jinde popsal ty základní potřeby pro přežití: bezpečí, teplo, vzduch, voda a strava. S tím teplem už měl problém i sám Stvořitel, když vyhodil ty naše předky z Ráje a musel je nouzově odít koženými suknicemi (čert ví, koho o ty kožichy tenkrát připravil). Nechápu, když je dokázal zplodit, proč jim neudělal pořádný kožich. Civilizace by pak byla mnohem lidštější. Takto tady jsme jako jakýsi nepodařený prototyp, za který se jeho Stvůrce stydí a šel si hrát na jiné pískoviště, zatím co my se rveme o zdroje energií. Horské goriy jsou příkadem, že to jde.

176431

21.11.2008 01:40

Poučení z Neználka

RE: Taky jsem to svého času četla

dodo 88.?.?.?

Co děláš mezi lidmi, když je kolektivizmus odporný? Taky jednu takovou znám. Jmenuje se Baba Jaga. [chechtot]

176437

26.11.2008 00:17

Lisabonská? Euro? Neptejte se Schwarzbilderberga, ptejte se lidí!

RE: Zadání se musí splnit

dodo 88.?.?.?

"Je naprosto neodkladně nutné obrátit se na lidi z politických stran, ze společnosti, na ty, kteří se ještě jeví jako slušní lidé a snažit se s jejich pomocí odstavit ty zrůdy od moci."

Výzva je to přímo úderná. Ale. Teorie řízení vyžaduje mít pro libovolnou akci vypracovány odpovědi na pět základních otázek: CO, KDY, KDE, KDO a JAK, kde i v odpovědi na každou z nich není vyloučen jejich opětovný výskyt. Bez nich je totiž změna stavu nemožná. Odhaluje nám také, že nelze nemít hierarchickou strukturu řízení a v ní obousměrné informačními toky, stejně jako poznatek, že nejnižším článkem struktury je kolektiv 5 členů a nic jiného nemůže být stabilně funkční. Zbývá tedy maličkost. Realizace. Ovšem realizace čeho? Vždyť neznáme odpověď ani tu první na otázku - CO? [zmaten] [naštvaný]

176787

28.11.2008 22:08

Temný týden

RE: To je přeci běžné pro státy odvrhující demokratické principy.

dodo 88.?.?.?

Proboha kde se pořád bere ten název "bolševizmus"? Víte vůbec vy co ho používáte, co je za ním? "Bolše" je rusky "více" tedy to označovalo ty, jichž na rozdíl od "menše", tedy "méně", bylo logicky více. Tedy naprosto demokratický přístup, stejný jímž se honosí dnešní systém, ale který stejně jako tenkrát a jako ti "menše", se namísto podřízení se většině, vytáhne silou proti těm "bolše". Ano. "Bolše" je těch, co nechtějí radar a "menše" těch ostatních, tedy ODS s Lidovci a Zelenými. U té LS je to poněkud jiný poměr, protože u ní zrazuje i ČSSD, ale občanů co s ní nesouhlasí je i zde "bolše". Takže vážení udělejte si v hlavách jasno o čem hovoříte, jinak to dopadne jako s oním dnes slavným "díky", které se používá už i ve spojitosti s něčím nechtěným, či nežádoucím, jak můžete vidět leckde v "černé kronice", kdy se lze dočíst, že: "díky nefungující signalizaci na železničním přejezdu, smetl rychlík autobus, v němž zahynula polovina cestujících". Jistě uznáte, že jen idioti se mohou vyjadřovat negací toho, co chtějí vyjádřit.

177078

29.11.2008 00:42

Temný týden

RE: Souhrou historickych okolnosti

dodo 88.?.?.?

"... ale jak ty parchanty chcete inak primet aby zanechali tech odpornosti?"

Takže komunizmus, říkejme raději socializmus, je bakaný. A proč je bakaný? No protože věnem do jeho počátku je přechodné údobí, zvané diktatura proletariátu. Že? A proč je nezbytná? No protože by socializmus ta hospodářsky silná kapitálová elita samozřejmě svými mocenskými prostředky k nastolení těch jeho sociálních a morálních (nu snad až na jiný názor na stvoření světa, což je naprosto marginální rozpor, nejde-li ani jeden z nich dokázat (lépe řečeno ten tvůrčí princip až donedávna dokázat nešel, ale to zakladatelé komunizmu tenkrát nemohli vědět)) ideí, až k nerozeznání od těch biblických, silou zbraní smetla.

A nyní se podívejme na tu výše uvedenou citaci. Co se v ní žádá? Nu přece násilné odstranění kapitalizmu (socializmus a tím méně komunizmus přece již není). Tak v čem se to tedy hrome liší od diktatury proletariátu? Inu liší se a podstatně. Proletariát byl organizovaný a měl vůdčí ideu i vůdce, ale to co je v té citaci nemá nejen ideu, ale už vůbec ne organizaci a vůdce. Tak po čem se tam k sakru volá? No přece po zvůli davu! Jako při té defenestraci. A to může skončit jediným způsobem. Jako ta defenestrace. Bílou Horou.

Takže nezbývá než přijmout holý fakt, že před lidstvem jsou jen dvě možnosti další existence. Kapitalizmus tak jak je, se všemi jeho amorálnostmi, sobectvím, kořistnictvím a mamonem, kdy i přes libovolně vysoké vzdělání a společenskou roli zůstáváme jen pudy vedenými tvory. Nebo se lidstvo dá na cestu k socializmu podle těch jeho ideí, včetně nezbytné kritiky a kontroly těch jimž bylo svěřeno řízení čehokoliv, s vlastnictvím výrobních prostředků celospolečenským, družstevním i individuálním řemeslným, s vlastnictvím rodinným i osobním pro základní životní a osobní potřeby a se škálou místních, obvodních, regionálních i státních služeb všeho potřebného druhu. Tím nejtěžším však na této cestě je přetvoření onoho pouhého tvora, na rozumem vedenou bytost ve společenství jí podobných, což je zajisté úkol pro mnoho generací. Nu a? Co na tom? Času je přece do zániku Suneční soustavy až do halelujá. Jen s tím vědomým přijetím trendu k těm idejím socializmu, ne nepodobným Království Kristovu, se musí všichni kdo tomu chtějí, nejprve ztotožnit. Amen. [mrknutí jedním okem]

177081

29.11.2008 00:56

Temný týden

RE: klaus

dodo 88.?.?.?

V národní tragédii bývá málo kdy něco, čemu se dá říct sranda. V tomto případě je to jedině "paradox řízeného chaosu". Krásný terminus. Nedá se to autorsky ochránit? [vyplazený jazyk]

177082

29.11.2008 01:08

Temný týden

RE: Euroústava

dodo 88.?.?.?

Co naděláme. Sibyla prorokovala, že Evropu zaplaví žluté plemeno. A ta o tom musela něco vědět. [překvapení]

177084

29.11.2008 02:00

Temný týden

RE: Rozhlédněte se!

dodo 88.?.?.?

Kdoví jak by svět dnes vypadal, kdyby Lenin nedospěl k závěru, že socialistická revoluce může zvítězit i v jedné zemi, kterou po oslabení všech státních mocí světa vyčerpávající světovou válkou, se mohlo stát i agrární Rusko. Stalinovi již nic jiného nezbylo, než upevnit státní moc, když se světový kapitál znovu zkonsolidoval a chystal se tu ruskou revoluci zardousit. A nám nezbývá, než být šťastní, že to zvládl, jinak by Hitlera nezvládl a ten by zvládl nás i Rusko.

S tou útrpnou zkušeností kterou musí lidstvo projít, je to asi jako s tím děckem, co se musí spálit, aby si samo na sobě ověřilo pravdivost varování rodičů. Ona se tak musí asi spálit každá generace. Jak pravil ten německý generál, že každá generace musí mít svoji válku. Ve střední Evropě nebyla už přes tři generace a na naší schopnosti sebezáchovy je to nepřehlédnutelné. Nechali jsme si dokonce za halasného přitakávání odňat i tu základní organizačně obrannou mezigenerační zkušenost, získávanou ve vojenské prezenční službě. Je to vidět na tom zoufale nekoordinovaném odporu vůči existenčním hrozbám jak vojenským, tak hospodářským.

177086

30.11.2008 14:03

Temný týden

RE: Souhrou historickych okolnosti

dodo 88.?.?.?

A prognóza pro věcí budoucích lačného, by jest byla-li jakáž? [smích]

177154

01.12.2008 22:14

Připravte se: Vstupujeme do vážné deprese bez alternativního plánu na záchranu

Máte to štěstí být u toho.

dodo 88.?.?.?

Že je tahle éra civilizace založená na akumulaci kapitálu elitou, na úkor všech ostatních, dali světu na vědomí již Marx s Engelsem a ti co tu civilizaci tvoří, jsou si v základním postoji k ní k nerozeznání podobní. Jen v ní hrají různé role bez ohledu na to jak, nebo čím jim byly přiřknuty, neboť nikdo se do žádné role nedostane bez účasti jiných. Akumulace energie z potravy, je typický rys suchozemského živočicha, ať je to tělesnými zásobami, nebo spižírnou. Je to jeden z pudů sebezáchovy na přežití nepříznivých časů daných střídáním ročních období a právě tento pud je odpočátku využit i lidmi, kteří jako jediní na této planetě na ně navíc nejsou fyzicky uzpůsobeni.

Již v počátcích dělby činností ve společenství, se akumulační potravní pud přenesl do sféry věcí vylepšujících naši nedokonalou fyzickou výbavu a to za vzniku osobního majetnického vztahu. Vzpomeňte na film "Bohové musí být šílení", kde z letadla vyhozená láhev od Coca-Coly málem roztříští na padrť poklidné společenství Křováků. Peníze, vymyšlené později jako univerzální směnná hodnota, se tak postupně staly - stále méně nějakou uznávanou hodnotou podloženým - kapitálem. Vzniká éra kapitalizmu. Systém, v němž je dnes ten nejzákladnější z jeho prvků prachsprostým podvodem, postaveným na eskamotérském triku ničím nepodložených peněz vzniklých prostě jen vytištěním.

To může obecenstvo s nadšením obdivovat jen do doby, než zjistí faktický stav a začne se o hodnotu svých vlastních peněz obávat. Dokud k tomu docházelo v omezeném prostoru jedné měny, bylo možné se jinými triky z krachu ještě zotavit. V globálním měřítku s jednou hlavní měnou již ale není k zotavení žádný prostor. A tak za situace, že největší dlužník a pachatel této globální krize rozprostřené do všech oblastí nemá schopnost k úhradě dluhů, ale má schopnost zničení celé civilizace, je vyloučeno kýmkoliv z vnějšku ho přimět k vyrovnání dluhů a všichni věřitelé se budou muset smířit s tím, že mu ten dluh prominou.

Co to udělá s existencí všech, nedokáže nikdo ani v těch nejčernějších představách určit a to zběsilé "nalévání" bezcenných peněz je neklamnou zvěstí, že elity o vyrovnání jejich zhroucené hodnoty vůbec neuvažují. Ona totiž schopnost elit tuto situaci vyřešit rozumem, je právě pro jejich sobectví, amorálnost a mamon mizivá, což vidinu světového konfliktu všech proti všem přibližuje na dosah.

177294

06.12.2008 23:17

Bravo, pane prezidente!

RE: nevim nevim

dodo 88.?.?.?

Lidi, tedy ti co víc pamatují, znají pojem jako je "preventivní válka" a vědí, že ten kdo má při antagonistickém vztahu možnost protivníka odrovnat bez vlastních ztrát, tak to udělá z prostého logického důvodu. Zbaví se protivníka. Právě na rovnosti možností vzájemného neodvratného zničení, stál a zatím i stojí mír mezi USA a Ruskem. Když se to ale jedna strana snaží zvrátit a ještě ke všemu prolhanou propagandou, která má lidí za blbce a na niž kromě těch mladých blbečků se skořápkou na řiti mají ti pamětníci čich, tak se začíná budit pud sebezáchovy. Ono se nás to totiž každého důvěrně dotýká a tady veškerá sranda končí. Rusové to po kolaudaci jednoduše rozsekají na cucky, aniž by jim za to kdokoliv, kromě planého nadávání, mohl cokoliv provést. Viz '56 Maďaři a '68 my. Jim půjde o holou existenci a těm ostatním jak v EU tak v USA taky, protože nikdo nebude riskovat jaderný konflikt, který by nezůstal jen lokální. Tento scénář je ale mezi těmi stranami známý, tak je nepochopitelné, že se jím USA neřídí. To spíš ony, než ti fundamentální muslimští kamikadze, připomínají fanatiky, kteří se přestali kontrolovat a ty ruské zdroje je přitahují jako můry světlo. Konec konců řešení krize válkou není nic nového pod Sluncem. Jenomže tentokrát by nebyli jen její pořadatelé vybírající vstupné, ale vlezli by přímo do jámy lvové.

177686

09.12.2008 01:09

Vyplnilo vaše dítě dotazník CAF?

RE: .

dodo 88.?.?.?

"...neni prirozeny stav byti cloveka..."
Když ono je to v tom stádiu do něhož jsme civilizačně doputovali, složité. Jednak není definice toho "přirozeného stavu bytí člověka" a druhak dnešní lidstvo se postupně shoduje na: otrokářství NE, feudalizmus NE, kapitalizmus NE, a i socializmus NE o komunizmu už vůbec nemluvě. Tak co vlastně, když v tom kapitalizmu působícím v limitním prostředí jsou neomezená svoboda a majetek z principu nemožné po neomezenou dobu, naráží-li na limity přelidnění a vyčerpání energií i surovin, případně zamoření životního prostředí odpadem. Socializmus sice tu svobodu a majetek nějak omezuje, ale v těch limitách je na tom s kapitalizmem stejně. Světové elitní elity tedy zřejmě došly k závěru, že nezbývá než zavést globální systém řízené civilizace, s optimalizací výroby i spotřeby tak, aby mohla v daných podmínkách existovat po neomezenou dobu. Je to sice návrat k otrokářství, ale na jiné úrovni než před tisíciletími, kdy limity přelidnění i technické byly v nedohlednu. V rámci těch omezení lze dokonce zvažovat jistou formu svobody i majetku. Týž stav vlastně popisuje i Bible ve stati o Království Kristově, kdy těch 144 000 vyvolených bude řídit svět. No a protože podle Svědků Jehovových, a ti mají Bibli zmáknutou, je Kristus na Zemi již od roku 1914, tak za těch 100 let už je všechno řádně nachystané a kríze i ten dotazník jsou k tomu jen úvodními předstupni. Demokracie ve větším společenství než je malá komunita kde se všichni znají, je tak jako tak jen pouhá fata morgána k zakrytí diktátu elit a tak ta superinteligentní globální monarchie s hierarchií řídících stupňů v globálně informačním prostředí s pravidly soužití známými již z Bible, je zřejmě jedinou možností jak dát lidstvu přežít. Ten rozum ve zvířecím těle v cizím prostředí Země, je kombinace neumožňující autonomní dlouhodobou existenci druhu, fandícího si označením homo sapiens sapiens. Když se tento druh ponechá delší dobu sám sobě, musí se pak skoro všechno kompletně zlikvidovat, jako tomu bylo při potopě světa a pak se s tím zase pracně piplat. No řekněte sami. Jsou takové lapálie tomu Stvořiteli zapotřebí? [velký smích]

177845

09.12.2008 18:30

Vyplnilo vaše dítě dotazník CAF?

RE: .

dodo 88.?.?.?

"Mýlit se je lidské" je výrok připisovaný Cicerovi. Být tak přistižen hned několikrát souběžně je sice na pováženou, ale to platí jen v případě, že se to hned na místě argumentačně prokáže. Jinak je takový soudící sám odsouzen k témuž, co soudí o souzeném. A tak tedy vybrat soubor funkčních prvků z množiny nám známých, jak je soudícím navrženo a limitovat to nutností neexistence něčeho co nelze jen tak pominout - elit - není ničím jiným, nežli exhibicí vlastní existence bez sdělujícího obsahu. Prostě jen jakési "hle, zde jsem" a toť vše. A levná energie? Když naši hamižnost nezastaví nelevná energie (a ostatně toutéž hamižností je limitován i praktický komunizmus), což pak potom energie snadno dostupná? Tato planeta má omezení i co do uvolňování vlastních energetických zdrojů, resp. naakumulovaných za svoji existenci zdroji z vesmíru. Její povrchové podmínky jsou na tom nepochybně závislé a život v nich existující, pak zase na nich. Celé je to za miliony let v rozptylu řádu jednotek stupňů Celsia a již dnešní zásahy lidstva to nekontrolovatelně z té citlivé rovnováhy vychylují. Jelikož energie je nezničitelná, pak dodání oné naakumulované nad míru únosnosti, musí nutně vyústit v nepříznivou změnu povrchových podmínek planety vhodných pro život. Dát tak lidem snadno dostupnou energii v nelimitovaném množství, zničí si životní prostředí v průběhu jedné dekády. Je to jako se vzduchem. Prozatím. Jeho spotřeba život nelimituje, je zdarma, ale v průběhu cca 200 let "technické revoluce" ho již musíme chránit limity znečišťujících zplodin civilizací produkovaných. Prostě se mýlíme, což je poeticky lidské, leč prakticky mnohdy smrtelné. [oči v sloup]

177875

10.12.2008 18:12

Vyplnilo vaše dítě dotazník CAF?

RE: .

dodo 88.?.?.?

Ani jsem netyušil, že mohu mít květnatý projev. Už proto, že jsem měl vždycky problém dát květinu ženě (i vlastní). Já je raději v přírodě (i ty ženy). Něco jako v tom Vámi zmíněném pravidle. Tedy nechávám kytky pokud možno žít, jako ony mě. [mrknutí jedním okem]
Avšak s tou dobrou úrovní společnosti nejsem ani skeptik. Spíš zarputilý pesimista. Jinak by tady to Království boží - což je v zásadě, tedy mimo toho handrkování o vznik Vesmíru, je to i obraz komunizmu - už muselo dávno být. A místo toho je zde co? Souhrn toho nejhoršího, co z dosavadní civilizace je k mání. Jak uvedl "Rene Bartosek" o Orwellovi a jeho 1984 - veselohra - a já dodávám, ne-li dokonce zoufalá taškařice k popukání. Vlády jsou jen obrazem těch komu vládnou. Pocházejí přece z nich samých a nemohou tak být za tu krátkou dobu své existence "lepší", když se ani neví, co si za tím termínem představit. Jak ti nahoře, tak ti dole, se totiž zuby nehty brání jakýmkoliv, v jejich zvyklostech je omezujícím změnám, dokud jim nejde o život. Doslova. A tam kde o něj jde, doslova, tam je život bezcenný a vládnou zákony džungle, ať jsou aktéři nazí, či v uniformách. Až takové dění doputuje až do našich končin, což nemusí být tak daleko podíváme-li se prizmatem dnešního Řecka, bude ten obraz stejný i zde. Ba ještě horší, neboť životní podmínky jsou se stoupající zeměpisnou šířkou náročnější a boj o přežití nutně urputnější. [pláč]

177949

19.12.2008 03:07

Století bankéřů

RE: basnicka

dodo 88.?.?.?

Poslat Satanistu trpět do pekla by se mohlo zdát i jako docela vtipné, nebýt to pro ty ostatní tragické v tom, že totéž chystá již zanedlouho a natrvalo on jim, pokud se oni neprodleně nevymaní z té spotřebitelské iluze štěstí.

178493

20.12.2008 18:47

Proč se Al-Zaidi omlouvá?

RE: tak nevím

dodo 88.?.?.?

Vždyť přece už kdysi dávno ten rabín na smrtelném loži prohlásil, v úvodu svého oznámení o jeho životní moudrosti, že: "Všechno je jinak"... a ten o tom přece jako učený rabín musel vědět své...

V tom současném denním shonu za všemi těmi nezbytnostmi nutnými k přežití ve spotřební společnosti, je ale mudrování nad jeho slovy docela luxus a postačí proto ty filozofií nezatížené předzpracované informace z masmédií. I sem přece už dorazilo, že: "Čas jsou peníze" a tak proč je ke své škodě nechat shrábnout jiného z okolních nesčetných lovců. Dokud ještě nějaké jsou. [vyplazený jazyk] [oči v sloup] [chechtot]

178633

20.12.2008 21:23

Proč se Al-Zaidi omlouvá?

RE: tak nevím

dodo 88.?.?.?

Tak si nějak nejsem jistý, jestli je Čeština dostatečně mocný nástroj k uchopení předložené matérie, která je jakoby supratekutá... [oči v sloup]

178638

20.12.2008 22:04

Proč se Al-Zaidi omlouvá?

RE: Má odpověď -mimo limit,mimo mísu-přesto ne tak docela!

dodo 88.?.?.?

Pán je snad historik? No snad ne, neboť to je obdobná sorta individuí jakými jsou právníci, či ekonomové, ba nedej Bože makroekonomové. O těch všech je notoricky známo, že počet názorů jenž jsou schopni vyplodit, je minimálně o jeden více, nežli je jejich souhrnný výskyt v daném prostoru. Křišťálová koule a kocour na rameni je rozhodně důvěryhodnější výbava, nežli to co nám nabízejí. [mrknutí jedním okem]

178641

24.12.2008 23:56

Odborníci a experti

RE: Je Bernie Madoff je expert a machr? ;)

dodo 88.?.?.?

Ovšem že poctivou prací. Jiných. [vyplazený jazyk]

178843

12.01.2009 23:05

Vraždit ve jménu Božím

RE: Kazda armada

dodo 88.?.?.?

Zaujme zde tvrzení, že tento článek "Má nulovou informační hodnotu...˝, což tato "kritika" dle kritika zřejmě zcela zásadním způsobem napravuje. Bohužel kritikovi v tom svatém zápalu svého puzení nějak unikla potřeba ozřejmit ctěnému čtenářstvu, za koho že tím vlastně dává svoji reputaci všanc. Zastal-li se tím zdejší svaté církve římské a jejího primase, pak zajisté, na rozdíl od oněch nevěrců, ví proč a hlavně zač. Je nejspíš stejně přesvědčený o své pravdě, jako právě v TV zprávách vystoupivší mladý "umělecký sochař" na Radhošti, jenž vysochavše z hroudy sněhu veliký a silný traktor prohlásil, že v tom cítil potřebu ukázat lidem čumícím prý za minulého režimu jen na díla v podobě kanónů a tanků, taky něco užitečného. Trapně tak dal pamětníkům najevo svoji neznalost té nedávné a dnes kdekým dehonestované minulosti, neb ta jak jim známo též prosazovala ono Izaiášovo (2.4) starozákonní "I překují své meče na rádla". Mohla se tak světu prezentovat výtvarnými díly vskutku uměleckými, přitom na rozdíl od jeho sněhu i trvalými. Jinými slovy, ta kritika je vlastně sebekritikou. I to je žádoucí.

180728

13.01.2009 00:01

Vraždit ve jménu Božím

RE: Kazda armada

dodo 88.?.?.?

Když tam měl Stalin na hranicích armády, jak to, že se Němci nesetkali s masivním odporem a odkdy se sponzorům platí zlatem? Stalin potřeboval na válku s Hitlerem čas, proto s ním uzavřel smlouvu a proto odmítal dát na hlášení svých špionů, aby nezadal Hitlerovi předčasně příčinu k přepadení, o něm si nedělal iluze že k němu nedojde. I to málo času mu pak stačilo k nezbytným územním přesunům nesčetných výrob se změnou jejich sortimentů a k výstavbě armády schopné Hitlera porazit. Jen naivní, protiruskou propagandou zpracované pako si může myslet, že bez dnes módní logistiky,tenkrát prostě zabezpečení týlu v gigantickém rozsahu celé obrovské země, by se to Stalinovi podařilo. Vždyť Hitlerova vojska byla po zuby vyzbrojená, doplněná vojsky satelitů. pracoval pro ně celý zbytek Evropy i fašisté z USA a za zadkem ještě bylo nutné udržet na uzdě Japonce. Západní pomoc SSSR nepřesáhla 4% jeho materiálních válečných potřeb. Chce to trochu selského rozumu a ne hltat kdejakým "historikem" propagandisticky překrucovanou historii.

180739

13.01.2009 00:24

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

dodo 88.?.?.?

Hestroy: "A Bible že je doslova pravda a že jí napsal snad sám Bůh." No ona je doslova pravda a opravdu ji musel nějak lidem vnutit sám Stvořitel. Na to by lidi sami nikdy nepřišli. Průser je v tom chápání původního obsahu, při výkladu k překladům. V tom pak už aby se prase vyznalo. Nezachovalejší z toho biblického obsahu je Desatero a samo o sobě by mělo pro vytvoření slušné společnosti stačit. Tedy kdyby byl kdosi schopný a mocný to pohlídat. A v tom je ta potíž. Toho je schopen jen ten Stvořitel, protože lidi jsou kvůli jakési imaginární svobodě bible nebible schopni se i vyvraždit.

180744

31.01.2009 01:47

Tlapky v soli

Přitom je řešení tak prosté.

dodo 88.?.?.?

Nepořizovat si psa. Zejména tam kde už nevládnou komunisté, jako se stalo v Kanadě. [mrknutí jedním okem] A taky v Praze. [vyplazený jazyk]

182566

06.02.2009 01:35

„Jsme schopni zničit všechna evropská hlavní města“

RE: zdroj

dodo 88.?.?.?

No tedy pane jo; tak tomu říkám nezdolný optimizmus. [oči v sloup]

183189

27.02.2009 01:26

Michail Chazin: „Zákaz valuty v Rusku dnes není aktuální“

RE: někde mezi?

dodo 88.?.?.?

Pán je jak vidno optimista, věřící, že to co vidí, je realita, nikoliv fata morgána. Jak se říká, "každý svého štěstí strůjcem". Tak mu ho dopřejme. Na vojně ale platilo jiné pravidlo: "jistota je kulomet". Bude zajímavé uvidět, jak USA zalátají černou díru jejich dluhové ekonomiky flastrem z ještě většího dluhu, aniž by si ho nechali zalátat jejich věřiteli krachem dolaru a přechodem na Amero. Kdo to nebude hodlat akceptovat, bude mít co do činění s US ARMY. To je samozřejmě jen záměr. Jeho realizace narazí na věřitele s nukleární potencí a pak bude veselo jak ještě nebylo. A protože ty všemu odolné archívy typu archy Noemovy se nebudují pro srandu králíkům, tak se s tím více než jen počítá, ale s pravděpodobností rovnající se jistotě se to i předpokládá.

184850

28.02.2009 23:18

Signoraggio nebo-li panské – a frakční rezerva

ČNB je nezvěstná.

dodo 88.?.?.?

Po té informaci v článku, o soukromém vlastnictví všech centrálních bank, jsem zatoužil zvědět, jak je to s tou naší. A ejhle! Tento subjekt sice má jméno: "Česká národní banka" i IČO: "48136450", ale ani pod jedním z těchto údajů není v obchodním rejstříku!! Prostě do 27.2.2009 6:00, vůbec neexistoval!!! To vyvolává řadu otázek. Počínajíc koho a kam to vlastně jmenuje prezident ČR, až po platnost naší měny. Může to někdo objasnit?

185055

01.03.2009 22:00

Signoraggio nebo-li panské – a frakční rezerva

RE: ČNB je nezvěstná.

dodo 88.?.?.?

A pak že se nenajde někdo znalý, kdo ochotně a nezištně podá ostatním potřebné vysvětlení i s nezbytným zdůrazněním vlastní výjimečnosti. Tož díky za to. My gojímové máme vlastně kliku, že jsou tací mezi námi, neboť zajisté jsou z těch, co mají na zažehnání té globální krize ten správný recept, když už ji vyvolali. Červ pochybností o vlastnících ČNB ale tím odstraněn není a důvod rozporu mezi existencí IČO u ČNB a neexistencí jeho záznamu v obchodním rejstříku sám povzdech nad nevzdělaností tazatele stěží vysvětluje. Důvod toho. Nikoliv část oné věty, jíž se podle § 1 odst. 2) toho zákona o ČNB tato jakýmsi přílepkem za středníkem zbavuje povinnosti zápisu do obchodního rejstříku. Proč? Neobchoduje snad? Nebo aby se o ní nedalo něco nežádoucího zjistit? "Co je šeptem, to je s čertem", jak praví naše pořekadlo. Takže všechna ta utajování kde čeho s odvoláváním se kde koho na kde co, jen vzbuzují podezření z něčeho nekalého. A nutno říct, že ze zkušeností zcela po právu, když sama ta globální krize je toho důkazem nad jiné názorným.

185104

13.03.2009 22:23

Hon

RE: Brožová Polednová nebyla jen

dodo 88.?.?.?

Inu není nad křesťanskou milosrdnost: " Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem"; ovšem s dodatkem - "pořádně tvrdým".

186528

30.03.2009 00:42

Ano, můžeme!

Co nemůžou!

dodo 88.?.?.?

Zdá se jakoby už nebylo nic, co nemůžou. Již není. Nemůžou potlačit poznání naší existence, vzniklé inteligentní vůlí se schopností ji realizovat. Poznání, které v nás probouzí schopnost vymanit se z prokletí naší zvířecí nedokonalosti pro život na této planetě. Poznání, kterým se sjednotíme v pokoře k aktu stvoření. Poznání, které z nás konečně učiní společenství vzájemně spolupracujících rozumem obdařených bytostí. Poznání, jímž se konečně můžeme přetvořit v homo sapiens sapiens... A kde je takové poznání k dosažení? Je přístupné na jediném místě na světě a dokonce Česky. To místo je na http://web.iol.cz/jaroha pod českou vlaječkou. Přesvědči se kdo můžeš a chceš. Kdo se přesvědčíš, zapal jiné. Jinak budou moci vše a čas kvapí.

187490

01.04.2009 22:23

Historka jedné kresby

RE: Sionacisté mají vše pevně v rukou

dodo 88.?.?.?

Vesmír existuje, jen sám Pánbůh ví jak dlouho. Lidstvo z toho posledních pár tisíc let a ta část manipulovaná Illumináty ani ne třista let. Když ti Satanisté dovrší dílo svého pána ještě letos a zlikvidují i samu Zemi, Vesmír si toho ani nepovšimne a dál bude existovat, jen sám Pánbůh ví jak dlouho. Jen ti poslední zbylí homo sapiens sapiens zjistí, že s tím jejich druhovým pojmenováním to není zas až tak slavné a že je moc i to samotné homo. Aspoň neumřou blbí.

187641

05.04.2009 00:40

Pozor na proradné Afpaky

RE: Troska usmernim tu geopolitiku :P

dodo 88.?.?.?

Kdo má peníze, má i moc. Je mezi tím přímá úměra a kdo chce mít všechnu moc v této civilizaci, musí mít i všechny její peníze. Nejvážnějším adeptem na světovládce je tedy logicky ten, kdo jako jediný ovládne FED, což je odpočátku nástroj k dosažení tohoto cíle. Finanční krize, následované doprovodnými ostatními krizemi, jsou jen vnějšími projevy boje probíhajícího mezi vlastníky FED již od vzniku této "instituce". V době globální informační propojenosti v reálném čase je to jen více viditelné, nežli tomu bylo v minulosti. Zničení všech světových měn a jejich náhrada jedinou globální, je dalším krokem k ovládnutí civilizace.

Nesmíme ale pouštět ze zřetele, že podle Bible jsme od vyhnání z Ráje vydáni vůli Jahveho odpůrce Satana-Lucifera, jak zní některá z jeho bezpočetných jmen. Bytosti inteligencí mnohonásobně převyšující tu naši, jíž slouží jí oddaní dnešní znejmocnějších - Illumináti, jejichž loutkami jsou mnozí z politiků, vojáků, bankéřů, fabrikantů i latifundistů a dalších. Bytosti, která údajně vede při s Jahvem o možnosti člověka být jeho obrazem a odhalující naše pokleslé vlastnosti bránící nám nebýt sobě samým protivníci.

Naproti tomu v řecké mytologii je to naopak Prometheus-Lucifer jako stvořitel člověka jemuž daroval oheň, kterému nepřítelem je nejvyšší z bohů - Zeus. Nám tak nezbývá nežli v očekávání věcí příštích doufat, že nám budou Bohové příznivě nakloněni, protože v jednom se nemýlí; neumíme nebýt sobě samým nebezpeční.

187835

05.04.2009 02:33

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

RE: Z hlediska evoluce je to jasné

dodo 88.?.?.?

Na jedinci samozřejmě záleží, ale jen tomu kdo z toho má nějaký profit, byť ten profit může být nepřímý, nepatrný, či jen latentní. Kdo je příjemcem tohoto profitu, si toho ovšem může i nemusí být vědom a může se proto chovat sám vůči sobě neracionálně. Je to vlastně ono známé "co oko nevidí...". Na druhé straně však existuje mezi jedinci i konkurence, působící právě opačně, kdy na jedinci záleží jen proto, aby nebyl konkurentem.

Nemáme to s tím naším bytím vůbec snadné. Je to přímo "makačka na bednu". [smích]

187843

05.04.2009 02:41

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

RE: Z hlediska evoluce je to jasné

dodo 88.?.?.?

Bohužel ten návrat do reality je nezbytný. Už třeba jen proto, že došly sirky a na pozření té chycené ryby nemáme přirozenou výbavu. [vyplazený jazyk]

187845

09.04.2009 02:15

Vratké pilíře evropského společenství

RE: vyprávění vulgárního

dodo 88.?.?.?

To je nějaké moc šroubované. Jak by řekl Vladimír Menšík. Stačí přece "homobot". Biologický robot. To co známe jako homo sapiens sapiens a co pak z vlastní vůle volí voly. [pláč]

188055

09.04.2009 02:48

Vratké pilíře evropského společenství

RE: Evropská unie je jen předstupněm k zotročení lidstva

dodo 88.?.?.?

Takže Rothkranz, Žid toho správného jména, nám odhaluje židovské spiknutí proti goímům? Asi se řídí sionskými protokoly. Jinak ale je v tom článku zajímavý rozpor. Diaspora co nemá žádné kořeny a nikde není doma, je soudržnější než ti, u nichž je úspěšná ve vytrhávání z těch z kořenů. Vystačí si přitom s velmi skromnými nástroji. Vírou a kšeftem. Že by dílo boží? Nebo jeho odpůrce?

188057

17.04.2009 18:26

Amero nahradí dolar, až se zhroutí

RE: Na pořadu jsou velké plány k přeměně celého světa.

dodo 88.?.?.?

Takové informace zavánějí. Proč by k nějaké osvětě po světě měl být činný zrovna policista? A dělit svět v r. 1952 na sféry, je dělání účtu bez hostinského. Leda by ten sovětský blok byl naplánovaný už od té Francouzské revoluce. Ono ohlídat masu víc jak 6 mld lidí, to je sousto tak na zadávení. USA si nevědí rady ani v mnohem méně lidnatých enklávách, takže jak by si ti světovládci představovali kočírovat jakýsi globální koncentrák, s permanentním globálním latentním i zjevným odporem proti němu? Zoufalost přivede ty zotročené až k sebeobětování, proti kterému není obrana ani v ojedinělých případech jeho výskytu, natož pak v případě masivní déletrvající aktivity.

188610

17.04.2009 20:54

Povedou finanční těžkosti USA k novému světovému pořádku?

RE: Co, bude s dolarem je starost,ale , ekonomové předpovídají světový hlad.

dodo 88.?.?.?

Z potkání někoho lze odvodit jeho příslušnost k něčemu? Nebo dokonce vzdělanost? Jak? Že nekulhá? Nebo že ctí světla na přechodech? Nebo že neplive na zem?

Mám celkem pravidelně možnost dát se do diskuze o Bibli se dvěma z těch opovrhovaných - kteří mají dost na to, aby je jako specialisty zaměstnávala dukovanská jaderná elektrárna - v souvislostech mnohem hlubších než o ní ví jak laici tak i klér a oni její obsah vykládají zcela vědeckými metodami se soudobými poznatky. Jistě že nejsou všichni takoví, ale kdo zná jaké společenství, kde jsou všichni dokonalí? To vyjádřené odsouzení, hodné pohledu z okna rychlíku v tunelu, se pak jeví jako ono okřídlené "podle sebe...", což je vlastně bezděčná sebekritika vypuštěná efektem bumerangu. Inu "jak se do lesa volá..."

188620

17.04.2009 22:43

Povedou finanční těžkosti USA k novému světovému pořádku?

RE: Hlad a ti co jej vyřeší

dodo 88.?.?.?

Minimálně se takovému scénáři dá přiřknout zločinné spolčení ke globální genocidě, ve stádiu pokusu o její realizaci. Protože však zde není světská moc, schopná toto veřejně odhalit, vyšetřit, odsoudit a potrestat, zbývá jen naděje na ty boží mlýny.

Ta naděje sice není marná, neboť jak se to jeví, tak důvod vzniku té krize je v samotném počtu těch vládců FED, kteří se právě v nelítostném boji sami mezi sebou redukují, dokud z nich nezůstane jen jediný, ale mezitím se bohužel ten soudobý systém zhroutí do nepředstavitelného chaosu ve všech oblastech, s návratem někam do doby kamenné. To ostatně nebude pro lidstvo žádná nová zkušenost, jak dokladuje popisem potopy Bible a jak vyplývá konec konců i z pyramid v egyptské Gíze. Jejich účel (je již znám) přece musel již kdysi dávno někdo rovněž poznat, převést ho do projektu a ten zrealizovat. Že to nemohli být faraoni 4. dynastie, ale kdosi dávno před nimi a přitom se schopnostmi naši civilizaci daleko převyšující, o tom již nelze pochybovat a že poté muselo dojít k jeho úpadku tak zásadnímu, že po něm zbyl jen ten areál tří pyramid a Sfingy, to je nesporné rovněž. Historie se tedy bude jak vidno opakovat, bohužel po nás nezbude těm přeživším zanedlouho zhola nic, vyjma skladů vyhořelého nukleárního paliva a možná i těch tří pyramid se Sfingou.

188629

26.04.2009 22:10

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

dodo 88.?.?.?

Proč to transpondování nezkusit? Přece horší než je to tady pod vládou Satanášů, to nikde jinde být nemůže. Jenom není jisté, jestli právě my budeme jinde žádoucí jinak, než jako zpestření jídelníčku. Něco jako ta emigrace do Kanady nyní, případně dokud tam vládli ještě medvědi a pumy.

189551

02.05.2009 16:06

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Pan Vladimir

dodo 88.?.?.?

"Zakazuje niekto niekomu zalozit si vlastne medium a prinasat ludom to, co ich zaujima?"

Fain nápad. Je vlastní, nebo někým doporučený? Jedna praktická metoda "světských" šouklařů proti konkurenci gádžů je, že začnou zákazníky vozit na kolotoči místo peněz, za knoflíky. Funguje to spolehlivě. Žádný gádžo to nevydrží a jde se živit jinak. A to nejde o nějak organizované společenství. Prostě se jen do něho narodili.

Ti novináři jsou živi někým, co je členem něčeho, co ovlivňuje něco patřící někomu. Ta illuminátská "pyramida s okem" není fikcí. Ta je symbolem čehosi hooodně skutečného, jehož kulminující dílo sledujeme ne v přímém přenosu, ale povětšinou znehybněni jeho obludností jako přímí aktéři. Jsou však i tací co nevěří, ba i tací co věřit nesmí jsouce si vědomi, že "koho chleba jíš...". Že?

190159

02.05.2009 16:28

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

dodo

dodo 88.?.?.?

Kdepak jsou ty stovky tisíc chřipkou zabitých a farmáři preventivně vybitých vepřů? Nebo jsou ti vepři proti ní sami odolní? Pak jsou proti ní odolní i ti farmáři a nemusíme ničeho obávat. Lišíme se přece jak od těch pořád živých prasat, tak i od těch pořád živých farmářů, jen minimálně.

190164

02.05.2009 17:01

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Pan Vladimir

dodo 88.?.?.?

To je jen internetová iluze, potvrzovaná měsíčním přežíváním Zvědavce, který přitom nemusí platit za obsah. Internet přece vyžaduje techniku, energii, čas a prostor, ale noviny si lze číst i při souloži, když jsou zajímavější. [chechtot] Masová návštěvnost srovnatelná s novinami by uvařila server a kdo zaplatí personál, soudní pře, pokuty od úřadů a lobbing za neporušení ústavního práva o svobodě slova parlamentem, senátem, vládou, prezidentem, či kterýmkoliv jiným čičmundou kdejaké instituce? Nu? Ještě se jeví internet jako konkurence novinám? Jako nositel samizdatu je ovšem nenahraditelný. Zatím. Cenzůra je jako její pán - Ďábel. Nikdy nespí a je vždy po ruce, je-li třeba. Stačí přece tak málo - vydat potřebný zákon.

190166

02.05.2009 17:27

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jsou i takovi, kterym patri gulka do hlavy a kraluji az dodnes - Havel to není

dodo 88.?.?.?

Právě že to pouhé "číst, číst, číst..." nestačí, tak už Lenin razil "učit se, učit se, učit se". Potíž je v tom, že musí být jak učitel znalý věci, tak dobrý studijní materiál a obojího je dnes jako šafránu. Těch učitelů pro mizerné podmínky profese a toho studijního materiálu pro mizernou úroveň nedoučených, nebo něčemu jinému vyučených autorů. Až tam jsme to dopracovali. A bude hůř.

190167

03.05.2009 11:24

Projev, na který se nezapomíná

RE: Vaclav Havel

dodo 88.?.?.?

To je tak, když se na školení M&L koukalo po soudružkách a nesledoval výklad lektora. Ti co pozor dávali, aby neumřeli blbí, tak těm bylo jasný už od toho '68 o co jde a že to je jen průzkum bojem vedený od kapitálu, k přípravě jeho pozdějšího útoku. No a tak na ten '89 si to kapitál připravil včasným zkorumpováním Gorbyho. U nás pak nejen tou viditelnou pražskou Havlovic, ale i tou už od '60 let se formující brněnskou "strécovskou" pátou kolonou negojímovských intelektuálů maskovanou za recesi. Dozvědět se co je kapitál zač, jste tak propásli a nyní máte mnozí oči na vrch hlavy, co to, jak to a proč to, nebo ono. [oči v sloup] Jó kdo odflinkl poznatky z historie, musí ji prožít znovu. Blbý je, že to je většina národa a tak se tomu nevyhnou i ti, co ji neodflinkli. [pláč]

190216

02.06.2009 12:09

Rothschildovská chobotnica

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

dodo 88.?.?.?

...,chyba je v nás ,neboť tomu svou politickou netečností napomáháme, dělat politiku v hospodě u piva, je tlučením prázdné slámi, jestliže chceme věci změnit a odstranit špatné zákony, které ani nejsou zákony, ale, jen totalní nářízení, poplatných politiků, bez schválení většiny voličů.

No a co je zde jako rada, jak na to? Ze samé snahy o konkretizaci se to nějak vypařilo. Proti organizaci se přece nelze postavit jen spontánností, neboť i ten dav je nutné napřed nějak shromáždit a vést, jinak začnou platit zákony splašeného davu a výsledek je negací záměru. Proto i ty hospodské řeči mají význam. I když jen zvolna, ale přece jen se tam tříbí názory mezi podobně smýšlejícími i mezi občasnými oponenty, takže až nadejde čas a někdo dokáže přenést dění zpoza zdí do ulic, mají obrysy těch požadovaných cílů zřetelnější kontury.

Dnes je největší problém v tom, že nejprve musí být vytvořena a přijata nějaká vize toho jiného, co má nahradit to současné. Ta vize přitom musí mít pro ty, kdo se v ní hodlají ze své vůle angažovat, dostatečnou hodnotu. Hmotnou i morální. V současnosti jsou jedinou uznávanou hmotnou hodnotou peníze bez morálky a to i pro ty, kteří sice láteří na nedostatek morálky, ale jen morálky těch ostatních, což je pokrytectví ničivší cestu změny již v zárodku. Socializmus vizi má. Hmotnou i morální, tu převzatou až na víru ve Stvořitele z křesťanství. Ale jeho první aplikace neuspěla a je nadále pokládán za neuskutečnitelný, právě pro špatné lidské vlastnosti o nichž se jen mudruje, rovněž bezúspěšně, od počátku lidské existence. Kapitalizmus, jako druhá z možností našeho bytí, se ale rovněž hroutí. Jako černá díra přílišnou gravitací hmoty, on zase přílišnou touhou lidí za mamonem. Ta analogie je naprosto výstižná. Obé skončí v singularitě.

Máme tak na výběr. Být jiní, lepší, či nebýt. Ovšem JAK dospět k tomu "lepší", toť otázka přímo kardinální, neboť jak nebýt, k tomu není třeba ničeho. Tam už jedem.

192491

02.06.2009 12:25

Rothschildovská chobotnica

RE: Vynikající článek

dodo 88.?.?.?

To pochopení vlastní podstaty před vysublimováním má jediné pozitivum. Neumřeme blbí.

V beznadějné situaci v jaké se svět nachází, je každá snaha marná. A tak bude asi nejlepší spolehnout se na ty boží mlýny a spolu s dobrým vojákem Švejkem si říct - "to chce klid". Ony už se ty nebeské bytosti o nás nějak poperou a "kde se dva perou..." [chechtot]

192493

02.06.2009 16:36

Rothschildovská chobotnica

RE: Vynikající článek

dodo 88.?.?.?

Jak číst dost pozorně něco, co nebylo napsáno? A co se jen zdá, to je jen sen, nikoliv skutečnost. Můj život nebude dílo. Tím už byl, jen ne každý to zatím ví. On "dodo" je vlastně hlasem z onoho světa, kam ho lidé poslali bez naděje na zachování svého druhu a z věčnosti se ten lidský svět jeví jinak. Je méně poplatný tomu zatěžujícímu každodennímu úsilí o přežití. No a protože ta hmotná poznávací fáze již pominula, zbyla ke komunikaci s lidmi jen ta duchovní osvěta. Někdy ironizující, jindy moralizující a tu zase skeptická. A funkční příklady? Těch je neúrekom v biblických příslovích a v pořekadlech po našich předcích. Jen se lze obávati, jestli i po této éře budou nějaká pořekadla k předání potomkům, kteřížto nepoučeni pak nevyhnutelně musí umřít blbí.

192513

02.06.2009 17:15

Rothschildovská chobotnica

RE: .

dodo 88.?.?.?

A v tom je ten zakopaný pes. Pokud by sis mohl vybrat; ty si ale vybrat nemůžeš. To za tebe udělá ne ten milion chytrých, ale těch několik mocných, kteří pořád umí to kouzelné - rozděl a panuj. Ono totiž mít čas na pikle jako mají ti mocní, při dennodenním úsilí o místo na Slunci, je požadavek pohříchu nesplnitelný a proto není divu, že se nejen ten spolek český, jeví jako banda primitivů. A nic na tom nezmění ani moderní komunikační technika internetu. Ta je jen virtuální, ale k akci jsou nezbytné skutečné bytosti, které na rozdíl od bezbřehé virtuality mají k realizaci jen velmi omezený časoprostor a motivaci.

192518

20.06.2009 11:41

Plat 300 milionů ročně

RE: Je to obráceně

dodo 88.?.?.?

Kdo určuje hodnotu? Přece potřeba. Ovšem ne nepotřebná potřeba, ale ta potřebná k přežití na planetě pro niž má člověk na rozdíl ode všech ostatních zde existujících druhů života jedinou výbavu, rozum. Jiná věc ovšem je, zda ho umí používat a tady se z jeho dosavadního působení přímo vnucuje myšlenka, že nikoliv. Jinak by přece dávno vytvořil společnost z inteligentních bytostí zvanou lidstvo, ale to co je zde k vidění, je pouze horda kanibalů ovládaných pudy. Kanibalů vyššího řádu, kteří se již nežerou z hladu, ale slušně vykořisťují z touhy po mamonu. Rozděl a panuj, či cukr a bič, jsou oblíbené prostředky k dosažení toho vysněného stavu blaženosti vládnout jiným, kteří to již, byť s reptáním, akceptovali jako svůj úděl. Kdo chce kam...

193723

20.06.2009 17:30

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

dodo 88.?.?.?

"Trh se řídí matematikou a motivací, a je součástí přírody."

Z výtvoru pranepatrné vládnoucí části člověčenstva se stane, poslouží-li to jejich zájmům, přírodní zákon. Až tam nás je schopna dovést logika těch trhem potrhnutých.

Záměr mimo tento svět existujícího Stvořitele o svůj obraz v tomto světě, zůstává dosud nenaplněný. A nebude jinak, dokud ti kdo ho chápou neodstraní jako svůj dějinný úkol ty, co ho nechápou. Je v tom prostá přírodní zákonitost jenž musí být realizována, jinak by vůle Stvořitele nebyla tím, za co ji tato entita pokládá, když staví lidstvo složené z inteligentních bytostí nad hordu pouhými pudy ovládaných tvorů zvaných člověk. Jím samým se dokonce, což musí pocházet snad ze sarkazmu samotného Satana, nazývajícím člověk dvoumoudrý.

193733

20.06.2009 19:31

Plat 300 milionů ročně

RE: Je to mafia

dodo 88.?.?.?

Tak za co je vlastně ten dík? Za tu nedostupnost? No tohle?! Tuhle v TV24 padla věta: "V Africe máme množství oboustranných sirotků díky tomu, že oba jejich rodiče byli zabiti." Do té doby jsem netušil, že je zabití obou rodičů sirotkům po nich zůstavším, prospěšné. Ten svět je fakt nějaký divný a jeden se má pořád co učit, aby neumřel blbej.

193735

20.06.2009 20:54

Plat 300 milionů ročně

RE: Za vším hledej bankéře

dodo 88.?.?.?

"... protože si to vyžádá mj. povaha amíků a tradiční ozbrojenost."

Neorganizovaná ozbrojenost je pro srandu králíkům, když jsou na ni připraveny vysoce organizované, speciálně vybavené a systému oddané represivní složky státu. Odzbrojit tu veřejnost do týdne, je otázka jednoho podpisu jednoho zákona. Media už zařídí potřebné nadšení pro věc. Jsou přece v těch jedině správných rukách, jak dokazují i v prezidentských kampaních. Obama a mnozí další tím gestem Bafometa dávají všem nepokrytě nazřetel, komu jejich duše patří. Co je to za společnost, která si již málem sto let nechá líbít pošlapání své ústavy prezidentem Wilsonem, jenž r. 1913 prodal svoji zemi za pár stříbrných světovlády chtivé sektě Illuminátů kolem FED, přenecháním práva vydávat státní měnu? Jeho vlastní zhodnocení své životní role, že: "Jsem ten nejnešťastnější člověk. Nevědomě jsem zničil svou zemi. Velký průmyslový národ je nyní ovládán svým úvěrovým systémem. Už nevládne svobodný názor, už nejsme vláda z přesvědčení a hlasu většiny, ale vláda názoru a nátlaku malé skupiny dominantních lidí.", hovoří za vše.

Doposud odtamtud i od našich medií zazníval jen bezvýhradný hold kapitálu. Něco se ale tady začíná dít. Na čt24 nechali vysloupit maníka z bankovní sféry, který tam veřejně ozřejmoval skutečná fakta o FED. Dosud to zde neslýchaný počin.

193736

05.11.2010 01:19

Debakl Demokratů

RE: Myslim,ze dlouholeti ctenari neveri,ze by se neco v USA zmenilo.

dodo 90.?.?.?

...Jednoducho sme neboli tak stvorení...

Ano v tom to je. Stačí se podívat do zrcadla a je jasné, že jsme uzpůsobeni ze zvířecího vzoru pro podmínky panující v Ráji. Tedy ve stabilním bezpečném prostředí s dostatkem rostlinné potravy, což nevyvolávalo potřebu konfliktů. Ať již byl důvod jakýkoliv, po vyhnání z Ráje tak musel sám Stvořitel ty první odít a připravit pro podmínky života na planetě Zemi, z čehož plyne, že Ráj byl možný jedině na Venuši, s její pomalou protisměrnou rotací. Na Zemi, s jejím proměnným a tím i konfliktním prostředím, jsou na život kladeny zcela jiné požadavky a VŠECHNY organismy, mimo člověka, jsou jim přizpůsobeny. Máme tedy v genech po svých zvířecích předcích částečně ještě jejich vlastnosti, ale ty se mísí s nutností nahradit tu chybějící výbavu rozumem. A to je smrtelná kombinace, vyžadující strukturovanou organizaci s nutností práce. Bohužel bez naděje na změnu, pokud nenastane situace motivující k vědomému podřízení se být JEHO obrazem. Vyznačuje-li se ovšem Vesmír protikladnou dualitou, pak je to vlastní i jeho Tvůrci a Satan je pak jen odvrácená tvář JEHO(vy).

231977

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 12

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 10

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Měnové kurzy

USD
24,05 Kč
Euro
26,75 Kč
Libra
29,99 Kč
Kanadský dolar
17,68 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,01 Kč
100 japonských jenů
22,35 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,76 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,65 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 842,94 Kč
1 unce stříbra
440,15 Kč
Bitcoin
229 292,45 Kč

Poslední aktualizace: 1.6.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 346 493