Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jiří Koubek

Nalezeno 785 příspěveků, 139 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.05.2009 19:12

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

RE: zese nesouhlasím s článkem...

Jiří Koubek 88.?.?.?

Odpoveď na poslední otázku je zřejmá - výzkumné účely. Jak chcete studovat potenciálně nebezpečný vir, když nebudete mít dostatečné množství viru, který je ve svém genomu +/- totožný? Farmaceutické firmy nejen vyrábí léky, ale též hledají mová léčiva. A strukturní studie kapsidových proteinů vyžadují velké množství těchto bílkovin.
A průmyslové nehody se stanou vždy v masovém měřítku, vždy je postihnuto velké množství výrobků než se na závadu přijde a odstraní se. Stačí kontaminace na výrobní lince - ve fermentorech, trubkách, plnicích zařízeních a průšvih je na světě. Proto se zavádí něco zvané šarže - stejně vyrobené věci se dají dohledat a stáhnout z prodeje. A Helmutoví, který je zaměstnán pro práci čištění a údžby výrobní linky je jedno, kam taková zakázka jde.

190083

01.05.2009 19:13

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

RE: zese nesouhlasím s článkem...

Jiří Koubek 88.?.?.?

Pokud by mu ta taška upadla na zem nic by se nikomu nestalo, jednalo se o nepatogenní druh E. coli, kterých má v sobě každý přehršel. Jenže na onom převozu jsem demonstroval ono ignorování bezpečnostních předpisů, mělo to být přenášeno v řádně označené nádobě k tomu určené. Nápis biohazard by se ovšem nemusel setkat u ostatních pasažérů s pochopením.
A kontaminace v průmyslovém měřítku probíhají na podobném základě, jen ve větších množstvích.

190084

04.05.2009 19:38

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Jak se věci mají a co nám vlády tají?...

Jiří Koubek 147.?.?.?

Evidentně žádaná agentura Koubek vydává své prohlášení:
Nebuďte směšný. Jak si můžete být tak jistý, že víte, co vzniká v přírodě normálně a co nevzniká? Myslíte si, že různé genetické experimenty jsou přírodě cizí, zvláště na úrovni mikroskopické? Jak si myslíte, že se získává taková rezistence k antibiotikům? Slyšel jste někdy něco o kompetentních buňkách, přijmu cizí DNA, bakteriálních toxinech? Jste schopen si uvědomit, že na viry je spíše nahlíženo jako na sofistikovanější molekuly? Víte vůbec, jak vypadá taková každodenní práce v laboratoři či farmaceutickém průmyslu? Myslíte si, že se úzkostlivě dodržují všechna bezpečnostní opatření? Víte, že tím hlavním zdrojem kontaminace je lidská lenost? Články z webů jako prisonplanet rozhodně nemohu brát jako relevantní.
A ohledně Španělské chřipky: opět spolehlivost informací, že vakcinace způsobila pandemii se mi zdá velmi slabá. Podle mých informací nebyla tato vakcína nikdy vyvinuta, ačkoliv bylo vynaloženo velké úsilí a byly nějaké testy. Pokud se při těch testech projevily škodlivé účinky? Ani se nedivím, v roce 1918 rozhodně nebyla biochemie, mikrobiologie ani imunologie na takové úrovni. Influenza virus byl poprvé izolován a uměle pěstován až v roce 1931. A tvrdíte statistiky...dodejte mi ty statistiky, rád se na ně podívám.
Souhlasit mohu pouze s jedním - očkování u chřipky je hloupost. Jednak je to dáno častou mutací tohoto viru, ovšem taky rychlým průběhem této nemoci.

190324

04.05.2009 22:16

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Jak se věci mají a co nám vlády tají?...

Jiří Koubek 147.?.?.?

A agentura "Koubek" odpověděla na vyzvání. Pouze pro první část použila otázky jako typ argumentu.
Z vaší praxe tedy říkáte, že si dovedete představit, jak to vypadá v biolaboratoři. Takže pořád nevěříte v náhodnou kontaminaci způsobenou lidskou leností?
Proč nevěřit nějakému Alexi Jonesovi? Protože o tom nic neví a tak není schopen posoudit, jaké informace jsou pravdivé a jaké ne. Říkáte, že vycházím z oficiálních zdrojů. Dobrá, ovšem jsou to zdroje přímo z výzkumu, jsem schopen vám dodat naskenované články z let 1918/1919, kde se zkoumaly možnosti léčby, ovšem přineslo by mi to určité komplikace, těch dobových článků je relativně dost. A je svým způsobem zajímavé je číst, když se z nich dá dovědět, že na komplikace způsobené touto nemocí umíralo podle zdrojů až 50% zasažené populace. Pokud byste chtěl něco vyhledat, zkuste tuto stránku a pokud najdete nějaký článek, který by se vám líbil, pokusím se ho sehnat, ovšem nemusí být ty staré všechny naskenované. Snad vám nebude vadit "oficiální" vědecký výzkum. Určitě se tam bude dáti nalézt i první umělé pěstování influenzaviru ve vajíčkách. A určitě tam naleznete i vědecké zprávy hodnotící, zda v roce 1976 byla vakcinace příčinou úmrtí.

190336

04.05.2009 23:45

Média šíří poplašné zprávy úmyslně

RE: Jak se věci mají a co nám vlády tají?...

Jiří Koubek 147.?.?.?

Ono se tehdy ten počet mrtvých těžko odhaduje, ovšem všechny zdroje se shodují na tom, že to bylo více, než kolik životů si vzala první světová válka. Ještě k očkování v roce 1976. Našel jsem zajímavý článek, bohužel není ani pro mě přístupný, pokusím se ještě poptat jinde. Ale i ze shrnutí lze vyčíst zajímavé informace - celkem bylo očkováno 48,16 mil. obyvatel, z nichž 4733 (0,01%) nahlásilo obtíže, z toho 223 (0,0005%) zemřelo. Je to hodně nebo je to ještě přijatelné? Vesměs se jednalo o příčiny v GBS což je bráno jako autoimunitní onemocnění.
Je to problém u všech léků, mají nějaké vedlejší účinky, jsou dělány plošně na velkou skupinu lidí a každý člověk má nepatrně jiný metabolismus. Bohužel není zatím finančně únosné vytvářet specifické léky pro konkrétní osoby. Proto musíme zcela pragmaticky hledat řešení, co pomůže co nejvíce lidem.
Takže i já vám děkuji za zcela korektní diskusi, přinutila mě vyhledat velmi zajímavé informace.

190340

07.06.2009 00:10

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

problém není v GMO ale v legislativě

Jiří Koubek 88.?.?.?

Problém není v GMO jako takových, ale spíše v legislativě spojené s touto problematikou. Na jedné straně je snaha producentů komerčních plodin o pokrytí nákladů na vývoj (které rozhodně nejsou malé) a o co největší zisk, na straně druhé jsou tu kontroverzní soudní případy s lidmi, kteří nikdy GMO záměrně nepěstovali. Možná by to chtělo i opačné zákony, které by umožňovaly lidem, u nichž byly nalezeny GMO a kteří se snaží o produkci tzv. bio-potravin, zažalovat výrobce GMO semen. Což by zase zavedlo tlak na legislativní změny v patentových zákonech, které by se přizpůsobily realitě 21. století.
Co se týče editorovi poznámky na konci, měl by se trochu nad sebou zamyslet. Řadu z těch lidí, jež se na Bílé knize podíleli, znám osobně. Nedá se o nich rozhodně říci, že by to byli vědci v uvozovkách, ani že by přijímali nějaké úplatky od Monsanta (všimné či jak to chcete nazvat). Jeho ničím nepodložené tvrzení by se někým dalo klasifikovat jako pomluva.

192761

07.06.2009 09:42

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: Monsanto aka I.G.Farben

Jiří Koubek 88.?.?.?

Možná vám to zůstalo utajeno, ale je rozdíl mezi přírodním pesticidem a pesticidem uměle syntetizovaným v laboratoři. Takový přírodní pesticid (př. Bt toxin) nemá zaznamenané škodlivé efekty na lidi, obratlovce, opylovače, pouze na určitý druh škůdce. Dále není třeba pravidelně práškovat a v ŽP se snadno rozloží. Osobně neznám nikoho z odborných kruhů, kdo by byl proti širšímu zavádění GMO, a to jsou i lidé, kteří se ochranou ŽP zabývají douhé roky. Vědci typu "vědecký poradce Greenpeace" tvoří opravdu minoritu, jen je je hodně slyšet.
A pokud tady tvrdíte, že zahraniční výzkumy závěry Bílé knihy nepotvrzují, uveďte ty zahraniční výzkumy.

192771

07.06.2009 16:15

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: problém není v GMO ale v legislativě

Jiří Koubek 88.?.?.?

Proto říkám, že je třeba změnit legislativu.
Ale rozhodně se od vás nechám poučit o genových interakcích v půdě mezi bakteriemi...

192786

Chtěli jste reakci, tak ji tady máte, byl jsem delší dobu mimo civilizaci bez možnosti přístupu na internet.
AAEM je zcela minoritní organizací, v Kalifornii, tedy nejlidnatějším státě sdružuje sotva padesát lékařů, jistě by se dalo najít desetinásobně více, co budou tvrdit opak.
Z vědeckého hlediska, se nedá prokázat neškodnost něčeho, vždy tedy budou zdůrazňovány ty případy, kde vlivem statistických chyb dochází k falešně pozitivním výsledkům.
Je výmluvné, že v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiva v roce 1996 se zdvojnásobil počet lidí, kteří mají 3 či více chronických onemocnění, ze 7% na 13%.(xxx)
Pokud se nemýlím, počet chronických onemocnění se zvedl i v zemích, kde GMO nejsou schválena, na co to tedy svést?
Další výhrady mám k samotnému zpracování dat
V jednom odkazovaném článku se píše:
The values are all significantly different.
Následně jsou uvedeny hodnoty:
0,69+-0,42 a 0,93+-0,22
V jakém vesmíru jsou tyto hodnoty odlišné (ještě k tomu významně)?
Některé "argumenty" vůbec do seriózní studie nepatří.
Jak se potom mám stavět k článku, který je vystavěn na takhle vratkých nohách?

193449

26.07.2009 23:17

Novinářka žaluje světové elity za bioterorismus

RE: Přednáška paní Anity Petekové

Jiří Koubek 88.?.?.?

A vývoj vakcíny byl asi zdarma, že? Jen pro vaši informaci, Silgard se produkuje rekombinantně (pozor, GMO!!!), náklady na purifikaci nejsou haléřové. Ovšem to je něco, co si lidé jako vy nedovedou představit.

196409

01.08.2009 21:26

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Lidé musí sami pochopit, že kouření se nevyplácí

Jiří Koubek 88.?.?.?

Boha jeho, to tady ještě chybělo. Samozřejmě se všichni piloti spikli a nemá to nic společného s vlhkostí vzduchu. Je za tím na 100% konspirace...

196963

02.08.2009 12:34

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Lidé musí sami pochopit, že kouření se nevyplácí

Jiří Koubek 88.?.?.?

Pár pilotů? Tisíce pilotů, spousta techniků na všech letištích, lidé, co kontrolují kvalitu paliva? Proč o tom nikdo nepíše? Protože je to výplod fantazie pár lidí, co patří tak akorát do blázince. Dám vám jednu věc k zamyšlení - jsou dny, kdy jsou vidět kondenzační stopy všech letadel ještě několik desítek minut po přeletu, a pak jsou zase dny, kdy se kondenzační stopa stává neviditelnou takřka okamžitě. Znamená to tedy, že v některé dny všichni piloti to tlačítko nezmáčknou? Nebo je to spíše dáno atmosférickými podmínkami?

197013

03.08.2009 19:24

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Jiří Koubek 88.?.?.?

Pane Vojto, pokoušet se z výše jmenovaného pána dostat nějakou neurážlivou odpověď je jako zkoušet bojovat s větrnými mlýny. Pokud se budete dál snažit, přeji vám hodně štěstí.

197130

03.08.2009 19:33

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Lidé musí sami pochopit, že kouření se nevyplácí

Jiří Koubek 88.?.?.?

Někdy tě přestane bavit rybařit a chceš prostě strčit do vody dynamit. To, co popisuješ, je pravda, klidně se to může stát během dne, ale ne v ten samý okamžik. Pokud se pořádně podíváš, není zas takový problém uvidět na obloze v ten samý okamžik i více než pět letadel. A někdy jsou za některými kondenzační stopy, které vydrží dlouho, někdy ne. Ale vždy je to tak, že buď za všemi jsou nebo nejsou (pokud se nachází v přibližně stejné výšce, startující a přostávající letadla nepočítám). To podle mě naznačuje spíše to, že se jedná o normální kondenzační stopy a ne tzv. chemtrails.

197135

04.08.2009 23:43

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Lidé musí sami pochopit, že kouření se nevyplácí

Jiří Koubek 88.?.?.?

Podívej se, je to vcelku prosté. Vážně si myslíše, že tisíce či desetitisíce pilotů, statisíce či miliony techniků a pozemního personálu jsou součástí jedné velké konspirace ohledně chemtrails? Vše skutečně nespočívá v tom, že někdy je vzduch přesycen vodní parou takže už žádnou další nemůže přijmout? Na tom, že se později vytvoří oblačnost také není nic zvláštního, pokud je relativní vlhkost vzduchu blízká 100%, je jasné, že už takový vzduch nemůže žádnou vlhkost přijmout, a to jak ze spáleného paliva, tak z teplejších proudů, které mají vyšší hmotnostní zlomek vzduchu (viz. Clausius-Clapeyronova rovnice). Vyhodnocení těchto argumentů je spíše otázkou zdravého rozumu než čehokoliv jiného, takže disponuješ zdravým rozumem?

197209

07.08.2009 11:48

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

Chcete skutečně fakta?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Nebo pouze hledáte potvrzení své teorie?
Imunizace rozhodně nebyla příčinou Španělské chřipky, už jen např. kvůli tomu, že se nevědělo vůbec nic o skutečných principech, nehledě na to, co si myslíte podle wikipedie. V roce 1918 nebyl stále znám původce této nemoci, ačkoliv si dost lidí myslelo, že byl (tehdy se věřilo, že se jedná o tzv. Bacillus influenzae, tedy bakterii, což byl ve skutečnosti pouze přidružený parazit). Po propuknutí nemoci byly dělány zoufalé pokusy o vytvoření vakcíny, žádná neměla viditelný efekt, kromě transfuze séra vyléčeného pacienta (což je pochopitelné, vzhledem k protilátkám přítomným v tomto séru. A už jsem tady jednou psal, původce nemoci se podařilo izolovat až o 10 let později. Takže, pokud docházelo k nějakému očkování, rozhodně se neočkovalo ničím, co by v sobě mělo někdy virus chřipky.
Na co se umíralo? Opět je chybou tvrdit, že to bylo na přidružené infekce, to je příčinou smrtí u "běžné" chřipky, kde umírají staří lidé, malé děti a lidé s oslabeným imunitním systémem. Ovšem u Španělské chřipky umírali lidé mladí, tedy při plné síle těla. Ve skutečnosti zabíjel virus, resp. přehnaná imunitní reakce na něj. Imunitní systém jako takový není ve skutečnosti tak přátelský - aby nás ubránil vůči vnějšímu vlivu, musí pracovat na hraně, vypouští látky které jsou toxické jak proti cílovémmu patogenu, tak proti vlastnímu tělu. A pokud přijde přehnaná reakce, snadno to může člověka zabít (viz anafylaktický šok v reakci navčelí bodnutí). Takže většina lidí umřela díky přehnanému zánětu plic, jež byl způsoben přhnanou odpovědí těla na infekci. Tudíž aspirin (což není kyselika salicylová, ale kyselina acetylsalicylová), který nepatrně snižuje imunitní odpověď, jako takový spíše pomáhal, než aby zabíjel.

197407

08.08.2009 11:26

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: otázka

Jiří Koubek 88.?.?.?

Vycházel jsem z dobových článků, napsaných v roce 1918.
Vzhledem k postupům, které v těch článcích uvedli, nemohli separovat skutečného původce nemoci, jak jsem už uvedl, mysleli si, že se jedná o bakterii, u níž jsou kultivační postupy zcela jiné než u virů.

197458

09.08.2009 17:22

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: trochu viacej svetla

Jiří Koubek 88.?.?.?

Třeba je to pro to, že na Španělské chřipce není zas tak nic moc spisovatelsky či historicky zajímavé, politická mapa světa se měnila díky WWI a ne díky chřipce. Jaké lze zaznamenat zvláštnosti a hrdinství na nemoci? Lidé onemocněli a umírali...
To, že jste nedávala ve škole pozor ještě neznamenalo, že se o Španělské chřipce nepovídalo.
Už jsem tady argumentoval mnohokrát, proč Španělská chřipka nevznikla v laboratoři, ovšem evidentně ne všichni jsou schopni logického uvažování...

197494

09.08.2009 17:30

Počet nakažených prasečí chřipkou klesá

RE: Přenašeči

Jiří Koubek 88.?.?.?

Stejně tak i fakt, že počet onemocnění v teplém a suchém počasí klesá. Někteří lidé musí být velice nešťastní, když za vším vidí spiknutí.

197495

10.08.2009 00:35

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: trochu viacej svetla

Jiří Koubek 88.?.?.?

Nevím, jestli Jarmila patří mezi pamětníky Španělské chřipky, pokud ano, asi moje argumenty na vodě plavou, pokud ne, nejspíše se jedná o jakési vycucání příznaků z prstů. Každopádně, myslíte si, že se tehdy ty miliony lékařů spletly, když tvrdily, že se jedná o chřipku.
Nevím, co vám tvrdili na základní škole, ale dnes se zhruba uznává, že k prvním přenosům viru HIV na člověka došlo u lidí, co porcovali maso opic.
Tato debata se stává čím dál tím více směšnější, vždy přijde někdo s ještě nehoráznějším tvrzením...

197514

10.08.2009 18:35

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: trochu viacej svetla

Jiří Koubek 88.?.?.?

První zaznamenané a potvrzené případy viru HIV u lidí jsou na konci 50. a na začátku 60. let v Africe, v 80. letech prokazatelně zabíjel už ve spojených státech. Teď pár dat k zamyšlení:

1970 - první popis reverzní transkriptasy - do té doby se zpětná cesta RNA->DNA zdála nemožnou
1979 - objev CD4 receptoru (pro neznalé, CD4 receptor je to, na co se HIV váže)
2009 - rozluštění kompletního genomu HIV-1

Jen z těchto tří dat, jak mi vysvětlíte umělý vznik viru HIV? Někdo si schovával vědecké výsledky, za něž padaly Nobelovy ceny jen tak pro sebe? Představujete si to jako Hurvínek válku, možná ještě hůř. Vaše teorie plynou z neznalostí než ze znalostí.

197591

10.08.2009 18:40

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Chcete skutečně fakta?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Vážený pane anonyme, děkuji vám, že se tak nezštně staráte o úroveň češtiny v mých příspěvcích, a slibuji, že se do příště polepším a více se zamyslím nad významem slov, jež napíši.
Já zároveň doufám, že se ve vašem dalším příspěvku objeví něco, co se týká daného článku a zároveň vaše slova nebudou důkazem, že o dané problematice nevíte zhola nic.
Těším se na vaši odpověď,

J.K.

197592

27.09.2009 18:55

Plné znění Ahmadinežádova projevu na valném shromáždění OSN

RE: Nesoudím slova

Jiří Koubek 88.?.?.?

Mirdo, mirdo, kdy jste naposledy viděl matematiku? Pokud mi zrak slouží, vidím 8 částí a nikoliv 7. A pokud rozdělíme kruh na 8 stejně velkých výsečí, jejich úhel bude 45° a nikoliv 33°.
K tématu: já osobně Ahmadínežádovi nevěřím, jeho projev mě v tom utvrzuje, co si ostatně myslet o státníkovi, který doufá v příchod Mahdího, je to to samé, jako když k Bushovi hovořil Bůh.

201198

27.09.2009 19:10

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 88.?.?.?

Špatná analogie, tak trochu demagogie. Antrax bude škodlivý i bez chleba. lepší by bylo využít chleba a máslo, obě dvě látky samostatně použité zdraví relativně nepoškozující a praxe ukazuje, že se dají použít i dohromady, navíc je to lepší, než je pojídat samostatně.

201200

27.09.2009 19:51

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 88.?.?.?

Budete testovat hořčici, a z toho budete vyvozovat důsledky pro hořčici s přidanými látkami? To pochopitelně můžete udělat, pokud máte ty látky otestované někde jinde. Je tu sice možnost synergie, ale ta je relativně malá. A mimochodem, benzoát sodný rozhodně není veden jako karcinogen, dokonce má v MSDS uvedeno "žádné pozorované nežádoucí účinky".
MF-59 je jako adjuvans v Evropě schváleno v několika vakcínách, celý kolotoč okolo nanočásteček ve vakcíně proti prasečí chřipce mi připadá jako hoax vzniklý kdesi na internetu.
A odpovím vám i na otázku z následujícího příspěvku - proti Influenza A H1N1 se očkovat nenechám, připadá mi to jako zbytečně drahá záležitost a celá medializace H1N1 je médii nafouknutá bublina, počet úmrtí není rozhodně v Evropě vyšší než u "běžné" sezónní chřipky.

201205

27.09.2009 20:54

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 88.?.?.?

Rada lékařky je snadno logicky odvoditelná - anafylaktický šok je přehnaná odpověd imunitního systému na imunogen, což je pochopitelně patologické. Pokud je něco takového pozorováno, vždy hrozíže následující reakce bude o něco silnější. Oproti tomu MF-59 (a adjuvans obecně) není imunogenní, tudíž na něj imunitní systém nereaguje. Jejich účinek např. spočívá v tom, že při aplikaci vakcíny zabraňují rychlému vstřebávání podávaného antigenu a tím ho nechávají působit delší dobu v menších dávkách. Mimochodem, očkování nikdy neprobíhá nitrožilně. Já osobně považuji za hoax zprávy, že se ve vakcíně proti H1N1 budou používat adjuvans s dosud novou strukturou nanotechnologií etc. Na článek v Nature se podívám, až budu mít k němu přístup.
Já vám odpověděl zcela jednoduše - pokud máte testovaný chleba a máslo odděleně, potom třeba máslo na housce, můžete vyvozovat závěry o chlebu s máslem. Je tady logika postupu jasná?

201211

28.09.2009 11:01

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 88.?.?.?

Jde mi o odstranění nepřesností, nitrožilní aplikace by byla vyhazování vakcíny oknem.
Jak už jsem psal, MF-59 se používá v jiných vakcínách a tedy evidentně nemá při těchto dávkách škodlivý efekt. Více by vám asi řekli na SUKL či FDA, kde se o všem vede vcelku podrobná statistika. Stačí si najít, kde přesně se MF-59 používá. A pokud nevěříte FDA, zeptejte se lékařů, co vakcíny aplikují, kolik zaznamenali negativních efektů.
A ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, imunitní systém na adjuvans reagovat nebude - jeho struktura nepatří k těm, na něž je IS nastaven. Tokoferol (vitamin E), skvalen (prekurzor cholesterolu, kterého tělo samo vyrobí denně 1,5 g) jsou zcela přírodní látky (lepší než používat minerální olej, ne?), tween slouží jako emulgátor pro rozpuštění samotných aplikovaných vakcín, které jsou ve vodě rozpustné. Tím při subkutální aplikaci (pod kůži) nedojde k rychlému rozptýlení aplikovaných proteinů do okolní tkáně a tím dochází k delšímu působenní imunogenu. (je to pochopitelně složitější, ale ve zkratce to takhle nějak pracuje).

201238

28.09.2009 21:38

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 147.?.?.?

Z uložto.cz jsem si to sice nestáhl, ale dostal jsem se k tomu jinou cestou a po přečtení s vámi musím nesouhlasit.
Nejdříve ale ke skvalenu - je to sice antigen, ale není to imunogen. Přítomnost protilátek vůči němu ještě neznamená GWS, pokud vím, GWS dosud není zcela spolehlivě vysvětlený. Pokud leží příčina v onom očkování, nemyslím si, že to bude skvalenem uvnitř vakciny, ten se používá i u jiných vakcín, ale tam příznaky podobné GWS pozorovány nejsou. Pokud by to bylo skvalenem, nemělo by se to tedy objevit i u těchto očkování?
Teď k samotnému článku: V článku se píše, že budou používány jak vakcíny s adjuvanty, tak i bez nich. Jako první budou zkoumány ty bez adjuvantů, protože americká administrativa je zamýšlí použít jako první (cituji: We prioritized non-adjuvanted vaccines as the US government seems likely to recommend using these for vaccinating the first tier of priority groups — expected to include children and groups at higher risk of severe disease, such as those with certain underlying illnesses and pregnant women.)
V dalších fázích budou podrobeny zkouškám i ty s adjuvanty, které budou k dispozici později. (We fully intend to proceed with trials of adjuvanted vaccines.)
Další věci, co jste tady tvrdil (v úplně prvním příspěvku) je škodlivost vakcíny Gardasil (Silgard). Opět musím nesouhlasit. Počet zaznamenaných nežádoucích účinků u 23 000 000 byl 12 500, z toho 772 závažných stavů (32 úmrtí), což není vyšší než u ostatních vakcín.
Proč firmy nepřebírají odpovědnost? Protože očkování je risk, ačkoliv se na to moc neupozorňuje.

201287

01.10.2009 00:05

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 147.?.?.?

Opět nemohu souhlasit. Skvalen nebyl jako adjuvans v Lymerixu, stačí si vyhledat příbalový leták. Stažení této vakcíny bylo učiněno na nátlak veřejnosti, což např v časopise Nature komentovali slovy "unfounded public fears place pressures on vaccine developers that go beyond reasonable safety considerations."
Takže otázka na Vás - jaká vakcína je bezpečná? Jaký lék je bezpečný? Pokud nebude mít žádné vedlejší účinky? Řeknu vám jednu v odborných kruzích profláklou historku - pokud by se schvaloval dnes aspirin či penicilin, v žádném případě by tyto léčiva nemohly projít, množství jejich vedlejších účinků je rozhodně nezanedbatelné.
Ano, četl jsem článek, že po očkování Silgardem zemřela v Británii mladá dívka, přišlo mi to ostatně ironické, vzhledem k tomu, o čem se tady bavíme. Skutečnost je ovšem krutá: Byl to první případ v Británii po 1,3 milionech podaných dávkách, což nijak nevybočuje z trendu po 23 milionech dávkách (32 zaznamenaných úmrtí). Ovšem osobně bych nevynášel rychlé soudy, ještě nebyla určena příčina smrti. Pokud půjdete na operaci a dostanete totální anestezii, bude hrozit, že už se neprobudíte, přesto toto riziko lidé postupují a to i třeba kvli tomu, aby si nechali zvětšit prsa.
Pokud to budete brát do důsledku, všechno je škodlivé - škodlivý je jídlo, škodlivá je naše práce, škodlivá je jízda autem.
Vždy važte u vakcín riziko - stojí možná rizika Lymerixu za oněch 75% ochráněných z 28000 nakažených? Stojí za možnou ochranu před HPV a následnou rakovinou děložního čípku (3 mrtví na 100 000 obyvatel v UK) riskovat očkování? Ač se Vám to možná nezdá, je to spíše Vaše rétorika, co je založena na diskutabilních faktech a spíše emočních argumentech (viz děti, rodiče, sourozenci).
A k Vašemu osobnímu blogu - pokud pominu fakt, že nevycházím z údivu, jak blízko skutečnému rozhodování ve státě jsou zelení fanatici, mohu poznamenat následující: Pokud byste byl ve vládě a chtěl byste ochránit fungování státu před nějakou nemocí, určitě byste do očkování zahrnul (i když vy asi ne) právě ony zmíněné skupiny lidí. Nevěřte tomu, že nás někdo chce obsadit a loajalitu si zajistit tím, že nám vyvraždí lékaře a pošle sem své vlastní. Žádný stát nemá totiž dostatek lékařů pro svou populaci, natož pak pro nějakou cizí.

201419

02.10.2009 15:46

Nové imunologické adjuvanty v protichřipkových vakcínách - přínosy a rizika

RE: virus H1N1 šířen záměrně, vakcíny testovány bez adjuvans

Jiří Koubek 88.?.?.?

Je otázkou, zda má smysl v této konverzaci pokračovat. Evidentně vás nepřesvědčím, stejně jako vy nepřesvědčíte mě. Já vás budu nadále považovat za zeleného fanatika, vy mě zase za zaprodance systému a nadnárodních korporací. Už se vám nepodaří vyvrátit můj názor, že jste tady mlžil, když jste do LYMErixu "přidal" skvalen, stejně tak jako jste mlžil v původním příspěvku ohldně toho, co bylo napsáno v Nature.
Mohu s vámi souhlasit v jednom, povinnost očkování je hloupost, každý by měl mít právo rozhodnout se podle své vůle, nenechat své "vůdce" rozhodnout za něj. Pokud někdo nevěří, a zemře třeba na chorobu, na níž by umřít nemusel, je to jeho hloupost, ale je to čistě jeho věc, rozhodně to není věcí nějakého úředníka na ministerstvu či 200 lidí v parlamentu. A stejně tak to platí obráceně, věřím, tedy chci věřit, že lidé jsou dostatečně moudří nato, aby za sebe mohli rozhodovat sami, takže s paušálními příkazy a zákazy rozhodně nemohu souhlasit.
Ale i tak nemohu souhlasit se zbytkem vašich názorů, myslím si, že očkování zvyšuje šance těla bojovat s infekční chorobou takovým způsobem, že proběhne bezpříznakově.

201533

03.11.2009 20:39

Prezident podepsal

otázka

Jiří Koubek 147.?.?.?

Vy jste Lisabonskou smlouvu četl, že říkáte, jak je špatná? Či jste snad ústavní právník, že vynášíte soudy o její neústavnosti?
Klaus měl své důvody proč zpočátku odmítal podepsat, spíše než o blaho vlastního národa mu šlo o bytí v centru pozornosti. Svým jednáním udělal ČR akorát ostudu.
Možná to není nejlepší smlouva, co byla kdy napsána, možná je zbytečně dlouhá, ale zkuste přinutit ke shodě 27 států s pocity různých historických křivd. Na takovémto dění rozhodně není čas na zbytečný nacionalismus, pokud máme zaniknout v mase Evropy, stane se tak pouze, když budeme sami chtít. A pokud nechceme, musíme zaít sami u sebe a přestat z toho vinit "někoho nahoře".

203997

03.11.2009 20:55

Prezident podepsal

RE: otázka

Jiří Koubek 147.?.?.?

Pětku jsem dal z důvodů, které jsem uvedl, článek jsem předtím přečetl celý.
Myslel jsem, že máte nějaké rozumnější protiargumenty než jsem řeči o ústředí, provokatérech druhé kategorie atd., ostatně minimálně bych čekal odpovědi na otázky mnou položené či nějaké hlubší zamyšlení nad budoucností Evropy.
Žádné "nechci, nechci, nechci" nikoho nikam neposune, napiště spíše, jak byste si budoucnost představoval vy. A zkusme to bez oněch zmiňovaných agentů a provokatérů.

204001

03.11.2009 21:13

Prezident podepsal

RE: otázka

Jiří Koubek 147.?.?.?

Nečetl, ale taky ani neposuzuji její ústavnost. To udělal dnes ústavní soud. Můžete se přidat do diskuze v čem je tato smlouva špatná a jak by šlo vytvořit smlouvu lepší. Já osobně jsem pro federativnější uspořádání Evropy.

204006

12.12.2009 11:17

Osvobozen!

Chtěl jste vyvolat diskusi?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Podle toho, co tvrdíte v rozhovoru ze záznamu, jste chtěl vyvolat diskusi o holokaustu. Netušil jsem, že je Zvědavec takové svobodné diskusní fórum, pokud si dobře pamatuji, byla celá řada diskutujících vyloučena, vesměs poté, co už nevydrželi neustálé napadání od vašich příznivců a odpověděli jim stejnou mincí. Občas je tedy Peleška vyhozen za urážky, ovšem vždy se po pár týdnech vrátí. Proč tedy máte na svém webzinu dvojí pravidla, když se tak oháníte svobodou názoru? V diskusi jsou přeci podstatné i jiné názory než ten váš.
Další věc, která mě zaujala je fakt onoho nedostatku času, kterým trpíte, že nemůžete překládat články sám. Minulý rok vyšlo na Zvědavci 538 článků, což je zhruba 1,5 článku denně. Nemyslím si, že pro někoho, kdo je zkušený v angličtině a nemá nic jiného na práci, je problém tento výkon předvést.

Pokud tedy nechcete být pouhým pokrytcem, buď zcela zrušte cenzuru, anebo zaveďte jasná pravidla diskuse, kterými se budou muset řídit všichni.

206848

12.12.2009 18:04

Osvobozen!

RE: Chtěl jste vyvolat diskusi?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Ovšem někdy byla jako provokace brána už i skutečnost, že dotyční vyjádřili jiný názor, než který je zde obvyklý. Za to se jim dostalo označení - provokatéři, placení agenti atd., mnohdy i od samotného vydavatele.
Chápu váš názor ohledně zcela nemoderované diskuse, proto si myslím, že jsou mnohem lepší jasná pravidla, platná pro všechny; příznivce i dopůrce, platící i neplatící.
Mně osobně žádný můj názor cenzurován nebyl, ovšem nedivil bych se, že kdybych odpověděl některým lidem stejným tónem, jakým oni "diskutují" se mnou, nevydržel bych tady moc dlouho. A nebyl bych první, komu by se to stalo.

206863

12.12.2009 18:32

Osvobozen!

RE: Chtěl jste vyvolat diskusi?

Jiří Koubek 88.?.?.?

A vy si myslíte, že jsou? To je mi vás i trochu líto.
Velké zpravodajské servery mají problém s tím, že je tam navštěvují pubertální a postpubertální jedinci, kteří si chtějí trochu namastit své ego. Vadí mi dvojjakost přístupů - na webu, jehož provozovatel se zaštiťuje svobodou slova, to zavání pokrytectvím.

206867

15.12.2009 00:08

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

RE: Zda se ze Gorbachev prisel prilis brzy,

Jiří Koubek 147.?.?.?

Ne každý má u sebe kartičku s krevní skupinou, dělat v sanitce křížové testy pokud pacient krvácí je příliš pomalé, nehledě na to, že mít u sebe 6-8 různých krevních konzerv, každou tak v minimálně po dvou, je na minimálním prostoru sanitky trochu nepraktické. A při rozsáhlých krváceních jde stejně vždy o zamezení šoku, i nižsí množství krve má dostatečnou kapacitu pro přenos kyslíku.
Pokud je lékař v pozici, že si může rozmyslet transfuzi krve, žádnou nepotřebuje.
Operace bez transfuzí jsou pochopitelně lepší, jelikož to znamená, že taková operace je menším traumatem pro organismus, o to nižší je šance, že pacient se po operaci už neprobudí.

206984

18.12.2009 00:43

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

Jiří Koubek 88.?.?.?

Za fixaci uhlíku u rostlin je zodpovědný enzym ribulosa-1,5-bisfostfátkarboxylasa/oxidasa (Rubisco), což je enzym schopný zabudovat molekulu CO2 ribulosy-1,5-bisfosfátu. Bohužel, nejenže má tento enzym velmi malý reakční obrat, on též má substrátovou specifitu pro kyslík, a i když je vazebná konstanta výrazně nižší, 600 násobný nadbytek kyslíku toto kompenzuje. Co se tedy stane? Při vazbě kyslíku na rib-1,5-bp z této molekuly vzniknou produkty, které nemohou postupovat reakčním mechanismem dále na sacharidy, čímž rostlina ztrácí energii, kterou by mohla využít jinak, odhady hovoří o zhruba čtvrtinové energetické ztrátě oproti ideálnímu stavu. Toto nevýhodné nastavení je dáno dobou vzniku tohoto enzymu, tehdy asi bylo v atmosféře tak 10% CO2 (10 000 ppm), možná i více, a takřka žádný kyslík. Takže závěrem je, že zvýšení CO2 v atmosféře by pravděpodobně všem rostlinám prospělo, skleníkové modely můžeme brát jako dostačující.
Změny klimatu (lepší termín než globální oteplování) probíhaly vždy přirozenou cestou, pouze my máme někdy tendence připisovat si některé události sami. Je otázkou, zda se s těmito klimatickými změnami dá něco dělat a zda by nebylo lepší peníze vynaložené na omezení skleníkových plynů vynaložit na něco prospěšnějšího, např. na následky těchto změn.

207321

18.12.2009 20:50

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

Jiří Koubek 88.?.?.?

Pochopitelně, že koncentrace CO2 vyšší než 500 ppm nemají negativní vliv na fotosyntézu.
Máte pravdu též v tom, když se ptáte, co je příčinou a co je následkem.

207425

02.03.2010 02:13

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Mohl by zde prosím někdo z odborníků

Jiří Koubek 118.?.?.?

Nejsem odbornik, ale s Nemeckem se to ma takhle - ten tzv. ekonomicky zazrak byl dosazen obrovskym zadluzovanim zeme - v roce 1939 byly prijmy nemecke vlady 15 miliard marek, kdezto vydaje 30 miliard, celkovy dluh takrka 40 miliard risskych marek; Nemecko bylo takrka na pokraji bankrotu. Nevim, jestli je toto cesta, kterou se chcete vydat.

213841

07.03.2010 10:48

Kleopatra podruhé

chcete neco udelat? nedelejte nic

Jiří Koubek 118.?.?.?

Přemýšlel jsem nad tím každý den od svého návratu do Kanady a dospěl jsem k závěru, že pro Kleopatru musím něco udělat.

A nebude nejlepsi nechat to zvire u lidi, na nez si zvyklo? Nehlede na to, ze snaha brat kocku detem je velmi sobecka. Myslite si, ze se u te rodiny nema dobre? Ze si ji vzali jen proto, aby ji mohli nejak mucit?

214267

09.03.2010 05:00

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: nesmysl?

Jiří Koubek 118.?.?.?

Odolnost vuci antibiotikum se vklada jako tzv selekcni marker - tedy neco, co nam umoznuje rozpoznat bunky, ktere se podarilo geneticky modifikovat a z nichz je pote mozno vypestovat cele rostliny. Proces geneticke modifikace neni zas tak jednoduchy a bez techto markeru by to bylo takrka nemozne.

214409

13.03.2010 01:37

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 88.?.?.?

Pokus ovládnout svět? A jakým způsobem?

Dovolím si ještě jednu otázku: Odmítáte všechny geneticky modifikované organismy nebo jen některé?

214715

13.03.2010 14:33

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 88.?.?.?

Dobrá, děkuji za odpověď. Ovšem uvědomte si, že geneticky modifikované organismy nejsou jen mnohobuněčné organismy, nejvyšší podíl tvoří jednobuněčné. Takovéto organismy, či jejich produkty, se hojně používají v našem každodenním životě. Kdykoliv použijete prášek s enzymy, používáte produkty GMO, enzymy produkované GMO se používají i v potravinářství, textilním průmyslu i zdravotnictví. Pokud máte cukrovku a musíte si dávat inzulin, s největší pravděpodobností do sebe pícháte produkty GMO. Jakékoliv tzv. biologické léčivo je produktem GMO, když vám lékař vyšetřuje krev je pravděpodobné, že laboratoř použila produkty GMO. Proto je a priori odmítání GMO podle mě značně pokrytecké. Takže se zeptám ještě jednou - skutečně nesouhlasíte s jakýmikoli GMO?
K vašemu prvnímu odstavci - nemyslím si, že by se takhle dala upravit kukuřice a obilí. Protože by dané firmy nebyly schopni vytořit osivo - pro tvorbu kvaliního GM osiva je třeba stabilní populaci, což vyžaduje několikagenerační rozmnožování před uvedením na trh. Takže váš příklad je spíše z kategorie fám - dost možná to rozšířily samotné firmy, aby nějak přinutili koupit dané farmáře každý rok GM osivo (těch, kteří se nebojí žalob).
A tvrzení o rizicích GMO? To by se mělo posuzovat individuálně a ne odsuzovat celou skupinu? Skutečně vás může nějak zdravotně ohrozit pokud bude bavlna, z níž máte tričko, syntetizovat jednu aminokyselinu jinou drahou? To asi ne... Či vám hrozí nějaké ohržení od rajčat, která nebudou syntetizovat jeden enzym a tím zůstanou déle tvrdá a budou se hodit více na salát než do kečupu? Popřípadě rýže syntetizující beta-karoten? (mimochodem, u této rýže je i legálně možno nechat si osivo a zasít další rok)

214785

13.03.2010 15:56

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 88.?.?.?

Jestli tady někdo rozvrací diskusi, tak jste to vy. Vaše výroky o placených agentech, rozvračečích jsou vždy skutečně plnohodnotným příspěvkem k tématu.

214795

13.03.2010 17:21

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 88.?.?.?

Takže pokud to chápu správně, genetické modifikace vám vadí převážně z etických důvodů - "člověk by si neměl hrát na Boha".

Co se týče inzulinu - byl k dispozici, ale vyráběl se ze slinivky prasat. Víte, co takový zvířecí inzulin má za nevýhody? Kromě toho, že je tam možnost při nedostatečném přečištění získání nějaké nemoci, byl tento inzulin hůře přijímán, mohla se na něj časem vytvořit alergie, díky neschopnosti tvorby tzv. rychlých a pomalých inzulinů byla prognóza diabetiků o něco horší. Není to jen výhodnější, ale je to i bezpečnější a kvalitnější.
Co se týče vašeho tvrzení o osivech se sníženou schopností klíčivosti v další generaci - tady bych prosil o nějaký odkaz, tvrzení, že je to fakt, skutečně není argument. Jak byste vytvořil nějakou kulturu v první řadě? A jak byste to pak chtěl prodávat? Nelze dělat modifikace pokaždé, když si zákazník objedná osivo, to by bylo značně nevýhodné a pracné.
Odkazy na další škodlivost o GMO by byly též na místě - konkrétně by mě zajímala škodlivost Round-up ready to use rostlin, či zlaté rýže.
A jaké to má důsledky pro náš řetězec do budoucnosti? Snad nejste z těch, co tvrdí, že pouze geneticky modifikované organismy obsahují geny, člověk konzumuje geny jiných organismů od nepaměti a nevím o případu, kdy by třeba zezelenal v důsledku konzumace salátu.
Navrhujete skleník místo GMO - lacinější to rozhodně není - vytápění skleníku stojí peníze a musíte do toho investovat pořád, u GMO se jedná o jednorázový výzkum, nehledě na to, že rostliny i v dobrých tepelných podmínkách skleníku nemusí vyrůst. Rostlina má v sobě instrukce, při jak dlouhém dni má začít klíčit, kdy zase odumříc, což by na Aljašce nemuselo být splněno. Tak bychom se zase mohli vrátit na začátek, nic nedovážet? Ovšem pokud lidé nebudou íst ovoce či zeleninu, tak mají vyšší pravděpodobnost rakoviny.
"Pálení potravin" vidím jako nehoráznost též, v tom se shodneme, ale to je otázka něčeho jiného a ne existence genového inženýrství.

Pokud nesouhlasíte s GMO z hlediska etických důvodů, nemohu proti tomu nic namítnout. Ale v tom případě byste se měl vzdát mnoha výdobytků civilizace, protože v mnoha věcech jsou dnes zúčastněny GMO. Ale problém podle mě není v bezpečnosti daných produktů.

214807

14.03.2010 17:06

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 88.?.?.?

V tom případě jsou vaše argumenty liché. Odsuzovat GMO kvůli možné bezpečnosti při konzumaci (a tím zahrnovat všechna GMO do jednoho pytle) je podle mě špatné. Jaké změny v našem tělo měla vyvolávat konzumace např. takové zlaté rýže? A jakým mechanismem? Problém s bezpečností je ten, že nikdy nemůžete prokázat, že daná potravina či látka je bezpečná, vždy jde jen o opak. Další věcí je, jak už řekl Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus), že rozdíl mezi lékem a jedem je vždy pouze v množství. Ve větším množství vám může uškodit i sůl, která je pro chod našeho těla nezbytná. Takže, navrhněte mechanismus, jak prokážete neškodnost daných potravin. GMO jsou v Evropě přísně sledovány už cca 20 let a zatím se nepřišlo na to, že by byla nějaká závadná.
Ale problém importu potravin a GMO je zcela odlišný. Dané potraviny chutnají tak jak chutnají proto, že byly utrženy ve značně nezralém stavu a ne proto, že s nimi bylo nějak manipulováno. A těžko můžete hledat kvalitní ovoce mimo sezónu. Ovšem, jak jsem řekl, to je problém zcela odlišný od GMO. (A pokud je sezóna, běžně toto ovoce můžete sehnat na tržišti či u maloprodejců v místě pěstování, jen člověk nesmí být zcela líný). Pokud chcete prvotřídní ovoce, nesmíte ho očekávat po celý rok.
Abych to shrnul, to co požíváte a co vám nechutná není důsledek genetické manipulace, ale (vesměs) brzkého sběru. Ale jak jsem již řekl, a ještě jednou to pro jistotu zopakuji, nijak se to netýká GMO.
Jo a k DDT - jeho zákaz byla podle některých názorů možná jedna z největších chyb. Oproti jiným pesticidům používaným po zákazu není zas tak toxické a rozhodně stojí za zmínku, že používání DDT udělalo načas z malárie takřka vymýcenou nemoc.
A vůbec jste mi neodpověděl na mé dotazy týkající se údajné nižší klíčivosti GMO semen 1. generace, takže pokud si za tím tvrzením stojíte, potřeboval bych nějaké relevantní odkazy.

214922

15.03.2010 19:37

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 147.?.?.?

V daném případě se nezakládá vaše přesvědčení na pravdě. Můžete nesouhlasit, ale odsuzovat všechny GMO z hlediska zdravotní závadnosti je asi chybné. Pokud je to vaše přesvědčení, budiž, ale netvrďte tady něco o závadnosti.
Požádal jsem vás o nějaké relevantní odkazy - diskuze na zvědavci opravdu relevantní není - a nedodal jste mi nic. Zkuste se tedy nad tím zamyslet selským rozumem. Jak by taková firma mohla vůbec osivo?

215034

16.03.2010 19:56

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

Jiří Koubek 147.?.?.?

Což o to, taková diskuse zhruba je, ale vy se tady snažíte tvrdit, že máte pravdu v něčem, o čem víte jenom z doslechu. A takový svět je plný klamavých informací, žádost o důkazy jse zcela pochopitelná.
A už jednou jsem vám říkal, že nelze v principu dokázat neškodnost, 100% důkaz je pouze důkaz škodlivosti. Zkuste mě opravit, pokud se ve vás pletu. Předpokládám, že jste občan bez jakékoli specializace v genetice, biochemii či vě vědě, o GMO víte jenom tolik, co se dočtete na různých serverech jako je tento. Což zcela zkresluje pohled na věc.

215115

01.04.2010 22:46

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

Jiří Koubek 88.?.?.?

Krymská válka, okupace Gruzie, dobývání Kavkazu, konsolidace Sibiře, okupace Pobaltí, okupace třetiny Polska; nejsou na tom o nic lépe než ostatní velmoci své doby.

216163

03.04.2010 13:21

Bombové atentáty v ruském metru

RE: kdo je kdo

Jiří Koubek 88.?.?.?

V historii není žádné kdyby, prostě se to tak stalo. A nemůžete vyvrátit fakt, že Rusko bylo za carské éry nějak mírumilovné, bylo na tom stejně jako ostatní velmoci, mělo hodně vnitřních problémů, stejně jako vnějších a neustále se snažilo nějak rozšiřovat svůj vliv. Nenasazuji Rusku nějakou psí hlavu, tak to prostě bylo a dělali to tak všichni (viz rozdělení Polska mezi Rusko, Rakousko a Prusko).

216309

08.04.2010 14:36

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Celý článek působí děsivým dojmem, ale skutečnost není zas tak zlá.

Nejdříve ovšem k překladu: za neúspěchem těchto semen nestál "nedostatečný hnojící proces v laboratoři", nýbrž "crops were insufficiently fertilised in the laboratory", což se přeloží "semena nebyla dostatečně oplodněna". Dává to více smyslu, ovšem asi jen tomu, kdo dané problematice trochu rozumí. "Fertilise" není jen "hnojit", ale i "oplodnit".

Firma Monsanto nabídla kompenzace všem farmářům - myslím, že to svědčí o férovosti přístupu, pokud by tak neudělala, rozhodně si nezachová dobré jméno. Podle zdrojů Monsanta, bylo postiženo 25% farmářů, přičemž souhrné ztráty výtěžku se pohybují okolo 10% (ovšem u výjimek se může jednat i o více, tedy i zmiňovaných 80%.

Pochopitelně jsou podobné incidenty vodou na mlýn všem proti-GMO aktivistům, kteří by chtěli okamžitě zakázat všechny GMO, ovšem řekl jsem to tady několikrát, řeknu to klidně i ještě jednou. Pokud kategoricky nesouhlasíte s GMO, je to vaše věc, ale v tom případě odmítněte i ostatní produkty GMO, které používáte. Takže pokud vám lékař diagnostikuje cukrovku a doporučí inzulín, či pokud vám zjistí rakovinu a bude vám chtít dát terapii založenou na bioléčivech, pokud půjdete na předoperační vyšetření krve, pokud si budete dávat pivo, sýr, ovocnou šťávu, budete si chtít vyprat tričko, musíte všechny tyto procesy odmítnout, jelikož u všech se používají produkty geneticky modifikovaných organismů.

216626

08.04.2010 14:38

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: Zeptejte se Koubka!!!

Jiří Koubek 88.?.?.?

Už jsem vás jednou žádal, abyste mi nevkládal do úst věci, co jsem nikdy neřekl.
A jak to bylo s tím vaším teatrálním odchodem a tichým příchodem?

216627

08.04.2010 17:08

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Jste pouze neinformovaný, rád vám vaše dotazy zodpovím.

Při průmyslové výrobě jablečné šťávy se relativně často používají enzymy, zvláště u těch "nečerstvých", obvykle je naleznete při pokojové teplotě s vysokou dobou trvanlivosti. Tyto enzymy tam slouží jako dodatečný rozrušovatel buněčných struktur (polygalaktourosidasy, často se nazývají triviálně macerasy), či jako odstraňovače zákalu (různé proteasy) či potlačovatelé hořké chuti (N-glykosidasy). Tyto enzymy mají svůj původ v geneticky modifikovaných organismech a často je pohráváno s jejich aminokyselinovou sekvencí tak, aby byly účinnější, měly větší stabilitu...
U pracích prášků je situace ještě dramatičtější. Většina pracích prášků už nefunguje na principu známého mýdla (protáhlá molekula s částmi, které mají různé hydro-afinitní vlastnosti, ta hydrofobní se naváže na špínu, ta hydrofilní se rozpustí ve vodě a vím pádem se i špína rozpustí ve vodě) a to z důvodu tlaku na ochranu životního prostředí, tak i z důvodu účinnosti. Dnešním mottem pracích prášků jsou enzymy. Ty dovedou doslova špínu naštípat na malé kousíčky, které se ve vodě rozpustí celkem snadno (ve zkratce řečeno). A produkce těchto enzymů je výsledkem genetickcýh modifikací, zvláště kvůli pozměňování vlastností. Klasické detergenty tvoří sice součást pracích prášků, ale tou nejaktivnější složkou jsou enzymy.

Doufám, že jsem vám tuto problematiku trochu přiblížil.

216639

09.04.2010 09:19

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Vy za vším vidíte hned potenciální spiknutí.

To, co se jim tam stalo byla nehoda, či si nějaký pracovník ulehčil práci. Jak to v takové společnosti asi vypadá? Uzavřený skleníkm samčí a samičí části rostliny taktéž neprostupně odděleny. Někdo akorát neudělal svoji práci tak, jak měl a část osiva se stala znehodnocenou.
Proč by měl mít někdo v soukromé firmě zájem na tom, aby se někomu neurodilo? Takový zákazník nebude spokojený a příšt si už nabízený produkt nekoupí a o prodej jde především.

216682

09.04.2010 09:25

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

Jiří Koubek 88.?.?.?

A na jaké vysoké škole vaše přítelkyně studovala, že nám přinášíte tolik neoddiskutovatelných faktů? Tato fakta jsou jistě podložena nějakým seriózním výzkumem, takže jistě máte odkazy na články v recenzovaných časopisech, která vaše "fakta" potvrzují.

A jakým způsobem byste si tu řízenou likvidaci populace představoval, zvláště s ohledem na přípravu. Vyšlo snad z Bílého domu nějaké nařízení, které klade soukromé firmě za úkol vymyslet takovou plodinu, s níž by se dal počet obyvatl země zmenšit?

P.S.: pochopitelně chtěli, aby si zaseli znova, přece jim jde o zákazníky a zisk.

216684

09.04.2010 10:00

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Proti GMO v jakékoliv podobě. Proto odmítněte i ostatní produkty GMO, které jsem zmínil v předchozím příspěvku.

1) ukažte mi příklad, kdy vznikly nějaké karcinogenní látky. Ono to není jen tak nasyntetizovat nějaký jed, genetická informace se projevuje právě bílkovinami, které mohou něco syntetizovat a k nějaké chemické látce, která rostlina produkuje, obvykle vede několik úzce specializovaných enzymů. Tudíž pravděpodobnost, že by se něco takového stalo, je zhruba taková, že šimpanz s psacím strojem napíše Shakespeara.

2) Šance, že nabudou životaschopnost je nulová, byly jim zcela záměrně odstraněny geny nepotřebné pro přenos do bakterie, konkrétně geny lytického cyklu. Tudíž takový bakteriofág není schopen žádného rozmnožování. Navíc se používá pouze v minimum případů a to takřka pro výzkumné účely. Mnohem častější je přenos do bakterie přes plazmidy.

3) Prto tvorbu GM-rostlin se nejčastěji používají bakterie, ale modifikace rostliny neprobíhá samotným plazmidem, nýbrž pouze jeho částí, která je pečlivě zdokumentována a z které byly vyřazeny všechny prvky nebezpečné pro rostlinu. Po skončení modifikace se všechny bakterie zabijí antibiotikem a k rekonstrukci rostliny dochází pouze z jediné buňky. Celý proces pochopitelně probíhá v aseptickém prostředí. Najděte si nějaké informace o bakterii Agrobacterium tumefaciens, poté možná budete lépe informovaný.

216687

09.04.2010 10:33

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Ovšem jistě uznáte, že odsuzování GMO jako takových není správný přístup. To, co vnášíme do rostlin není nic jiného než nějaký ten enzym, navíc v mnohem šetrnější formě, že produkce enzymu nezastavuje ostatní životní projevy daného organismu. A dovolím si oponovat stejným způsobem. Bakterie roste v "definovaném" prostředí ve fermentační nádobě, ale rostlina taky roste v definovaném prostředí - v půdě. Jen je to trochu komplexnější systém. A má snad rostlina vyšší právo na ochranu než třeba bakterie?
Ale o to nejde. Další mutace a podobné záležitosti. Řeknu vám o tom, jak vypadá tradiční pěstitelství. Podle zákona a evropských norem mezi genetické modifikace nespadají náhodné mutace vzniklé působením mutagenního činidla. Ovšem z takových potravin nikdo strach nemá a nikdo neprotestuje nad nepřirozeností tohoto procesu, přičemž nikdo neví, co se uvnitř děje a jaký vliv to může mít na expresi antinutričních látek, které se lidé tisíciletími šlechtitelství snaží odstranit.
A testování GMO? Co brání takovým laboratořím financovaných z prostředků ekologických aktivistů, tedy "nezávislým", aby si produkty GMO koupili na trhu a otestovali je?
Pokud budeme schopni pomocí GMO nakrmit 12 miliard lidí, což je podle odhadů nejvyšší číslo lidí, kteří mají být na této planetě, jsem rozhodně pro. Otázku bezpečnosti takových potravin bych ponechal na úrovni jednotlivých plodin, neshrnoval bych všechny do jednoho pytle. Firmy vyvíjející je se snaží vydělat, však také vývoj není levnou záležitostí. Nic vládám či OSN nebrání ustavit laboratoř, která bude podobné plodiny vyvíjet a pak je bude nabízet k volnému užití. A co se týče nepřirozenosti daných plodin? Co je tak přirozeného na poli, které se musí každoročně orat, hnojit, stříkat proti škůdcům... A co je tak přirozeného na městě, elektřině, či internetu?

216690

09.04.2010 14:23

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

>Áno som proti GMO proti v akejkoľvek podobe(až na výrobu
>enzýmov a hormónov), a som na to hrdý.

To je stejné, jako tvrdit, že jsem vegetarián, akorát u steaků udělám výjimku, steaky prostě miluji a mohl bych je jíst každý den.

>Kto povedal, že rakovinotvorné látky môžu byť len produkty
>metabolizmu? Môžu to byť aj bielkovinové fragmenty, ktoré
>odomknú genetickú informáciu používané v embrionálnom
>období.

Je mnohem pravděpodobnější, že rakovinotvorná látka bude produkt tzv. sekundárního metabolismu než nějaký analog proteinu. Řekněte mi jedinný příklad nějakého proteinu, u nichž je zaznamenaná karcinogenita a který byl dodán z vnějších zdrojů, nejlépe per os. Uvědomujete si, kolik bariér takový protein musí projít a kolik překážek překonat, jen aby se nepozměněný dostal někam, kde by mohl začít škodit? Tím se dostáváme od krátkého sonetu k Romeovi a Julii.

>Pretože okrem rakovinových jedine embrionálne bunky majú
>možnosť nekonečne sa deliť. Pritom valná väčšina
>nádorových buniek má anaeróbny metabolizmus čo je
>charakteristické pre embrionálne obdobie keď ešte nie je
>vyvinutá placenta a pupočník.

Nemá, doplňte si vzdělání.

>Bohužiaľ tieto výsledky nie sú často publikované a
>recenzované kvôli lobingu farmaceutických firiem.

pochopitelně, za všechno mohou farmaceutické firmy. Osobně neznám ani jednoho člověka z oboru, který by byl proti GMO.


>Aha takže keď sa rastlina znova infikuje s natívnim
>bakteriofágom z toho istého druhu nemáme sa čoho obávať.
>[oči v sloup]

Opět, doplňte si vzdělání. Odkdy bakteriofág napadá rostlinu?


>Aha takže ohrozovať podľa Vás ostatné živočíchy je v
>poriadku, to je jedna vec.


Čím ohrožuje ostatní druhy živočichů taková zlatá rýže? Či anti-PG rajčata?


>Druhá je, že je tu možnosť toho
>že sa vysadená rastlina môže byť infikovaná s natívnou
>formou tak sa daný plazmid alebo jeho väčší fragment
>nemôže byť baktériou prevzatá, nehovoriac o prípadnom
>horizontálnom transféru.

Tato možnost tady není. Víte vůbec, jak taková infekce rostliny Agrobacteriem vypadá?
Genetická informace putuje pouze směrem bakterie->rostlina a nikdy naopak; je to bakterie, co se snaží řídit rostlinu. V této genetické informaci jsou uloženy instrukce pro tvorbu určitých skupin rostlinných hormonů a opinů, jimiž se následně bakterie živí. Tyto instrukce neplavou v rostlinné buňce jako plazmid, ale inkorporují se do jádra.

216701

09.04.2010 16:07

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Jednou se dalajlámy zeptali, zda si myslí, že je člověk od přírody dobrý nebo špatný. On na to odpověděl tím stylem, že je určitě dobrý, protože dělání dobrých věcí a pozitivní emoce život prodlužují. Tolik k lidské přirozenosti.

Do takové situace, aby si stát v rámci humanitární pomoci diktoval podmínky, se svět snad nedostane, není tady jenom jedna velmoc. A Monsanto je soukromou firmou, zodpovídající se pouze svým akcionářům.

A skryté změny genomu? To opravdu nejde, všechny genetické modifikace jsou vkládány do buněk s určitými sekvencemi, které je prozrazují a tyto sekvence jsou známé. Z toho jsme vcelku snadno schopni detekovat, jaké geny byly vloženy. Navíc, nejsem si jistý, jestli by se na takovou rostlinu, v níž někdo udělal skrytou změnu, vztahoval patent. Přeci jen, v patentu by měl být přesný popis. Nehledě na to, že by se něco takového neutajilo, takovou věc nemůže dělat jedna osoba.

216716

09.04.2010 16:30

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

Jiří Koubek 88.?.?.?

A něco dalšího, kromě toho, že umíte číst dětské knížky, ve své zásobě nemáte? Protože zcela evidentně jste mé příspěvky nepochopil.

Zkusím to ještě jednou.

Mezi GMO nepatří jen některé kulturní plodiny, ale i mikroorganismy produkující všechno možné, jako jsou například enzymy přidávané do pracích prášků.

Proto, pokud někdo tvrdí, že "všechny GMO by se měly zrušit", dokazuje tím jen svoji neznalost problematiky. Tudíž vyzývám, aby lidé přestali a priori odsuzovat GMO, ale pokud s tím mají problémy, aby se zaměřili na jednotlivé druhy a tam ukázali, proč s tím mají problém. Nebo by se mohli vzdát mnoha věcí ve svém životě, jelikož k jejich výrobě přispěly GMO.
Stačí vám toto vysvětlení, nebo je třeba nějaké grafické pomoci?

GMO mají dobrý potenciál pomoci lidstvu jako takovému, pokud dojde ke zneužití, je to problém lidí a ne GMO. Ostatně, nic vám nebrání trochu si ten problém nastudovat, sehnat peníze od nějakých bohatých mecenášů a vytvořit vlastní modifikovanou plodinu, kterou dáte zdarma lidstvu. Něco takového se už stalo a ta plodina se jmenuje zlatá rýže. Jaké máte např. námitky proti této plodině?

216722

09.04.2010 17:08

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Jsou to pouze mé spekulace, ale možné to je.

Došlo k vývoji semene z neoplodněných vajíček, tím pádem vznikly haploidní zárodky. Měly veškerou genetickou výbavu, kterou rostlina potřebuje, až na schopnost rozmnožování. Rostlina tedy vyrostla dobře, vypadala hezky, ale v momentě, kdy došlo k tvorbě semen, došlo při meiotickém dělení ke špatné tvorbě gamet. Ty neobsahovaly ucelenou informaci, a to jak samčí, tak samičí gamety. Je nutné zdůraznit, že rozdělení chromozomů je při takových abnormalitách zcela náhodné. Tím pádem po spojení obou gamet došlo k potomstvu s nekompletní genetickou informací (třeba měly 2x chromozom 12, ale chyběl jim chromozom 11). Tím pádem nemohlo dojít ke správnému vývoji semen.

216726

09.04.2010 22:53

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Nikdy krestansky svet nebude financne svobodny od zidovskych bank.

Jiří Koubek 88.?.?.?

Vždyť je to v zákoně o ČNB jasně napsané, je to veřejnoprávní instituce, její nezávislé postavení a kompetence jsou dány ústavou a samostatným zákonem.

216755

09.04.2010 23:08

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Opět fakta jedna paní povídala. Nemáte alespoň nějaké podrobnosti? Já zase jednou jel ve vlaku s chlapíkem, co tvrdil, že by bylo lepší pitnou vodu z kohoutku nijak předem neupravovat, že chlorování vody nadělá více škody, než má užitku.

216757

09.04.2010 23:44

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

Jiří Koubek 88.?.?.?

Odpovím vám na oba příspěvky v jednom. A ezmu to od druhého příspěvku.

Ale GMO nejsou jen potraviny, mnohem větší podíl na trhu tvoří ony mikroorganismy? Ty byste zakazoval také? Pokud ne, proč ne? Jsou u nich přeci jen stejné postupy jako u rostlin. Nějaký organismus má v sobě něco, co by tam možná být nemělo? A že to není v potravě? Ale je, jen se okolo toho nedělá takový humbuk.
Testovat něco takového jako to, jak to vyroste asi moc nejde. Představte si, že vlastníte nějakou biotechnologickou firmu prodávající GMO osivo. Do dnešní doby nebyly s rostlinami žádné problémy. Budete zadržovat ve skladě celou dávku osiva a budete čekat celý rok na to, abyste získal jistotu, že jsou všechny semena v pořádku. Upozorňuji, že předtím jste žádné problémy nezaznamenal. Asi ne - zadržováním vám vznikají další problémy - osivo vám může shnít a hlavně, s oním uplynulým rokem byste ztratil část klíčivosti (10,20 i více procent). Co nejspíše uděláte, prověříte klíčivost na malém vzorku a zbytek zabalíte a co nejrychleji vyexpedujete na prodej.
Neplatí za to, že byla malá úroda, platí za škodu, kterou způsobili. A tím vytvořili i precedens do budoucnosti - pokud se vám s úrodou něco stane a vina bude na straně semen, škodu vám vyplatíme. A věřte, že v anglosaském právním řádu to má velkou váhu. Ta firma se bude sakra snažit, aby se nic nestalo.

Nevím, zda jsou články publikované ve významných časopisech sponzorované výhradně velkými koncerny, osobně si myslím, že to ty časopisy nemají zapotřebí, mají dost velké zisky. A navíc takové články prochází velmi přísným několikaúrovňovým recenzním řízením.

Mohl byste tu stránku z VŠ skript naskenovat, ať víme, o jakém tvrzení se přesně bavíme?

Fantazii se sice meze nekladou, ale my se pohybujeme v reálném světě. Všichni jsme lidé, máme své svědomí.

Nejsem sice profesor, ale mohu vám dát kontakty na profesory, kteří se touto problematikou zabívají a kteří potvrdí, co tady píši. A jak jsem tady nejdenou psal. Neznám člověka z oboru, který by byl proti GMO.

P.S.: sice teoreticky můžeme naprogramovat pšenici, aby spustila syntézu antinutričních látek, které v ní kdysi byly a které ji chránily před ožerem, ale velice rychle by se na to přišlo a taková pšenice by byla z produkce vyřazena. Proč bychom se snažili vědomě zvrátit něco, čeho se už 12000 let snažíme zbavit?

P.P.S.: jen doufám, že to nebyla ekonomka či pověstná FLE.

216763

10.04.2010 10:14

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

Jiří Koubek 88.?.?.?

Milá slečno, děkuji za odpověď. Jistě je zapotřebí nový druh semen otestovat, ale řekněte mi, zda se testují semena pro výsetbu každý rok i u vyzkoušených kultivarů, který funguje bez problému (co do klíčivosti a výnosnosti) už 10 či více let. Pochopitelně, že vyzkouší klíčivost části semen, ale poté se snaží dostak k farmářům ten zbytek co nejdříve, jistě potvrdíte má slova, že klíčivost s časem klesá (a možná budete vědět i přesná čísla). Chyba při opylení nesmí nastat, ale víte, jak to chodí, někdo spěchá v pátek z práce na chatu...
Nemám iluze o tom, o co jde těm ve správní radě firmy Monsanto, ale zase si nemyslím, že by jejich tajný plán byl posléze se spojit s "mocnými" a redukovat počet lidí na naší planetě. To by jim redukovalo zisky a o stoupající grafy ve všech obdobích jim jde především. A myslíte si, že lidé pracující ve výzkumu tam nemají žádné svědomí, že to dělají jen pro peníze?
Opylení ostatních druhů může být problém, ovšem existují doporučení, jak se něčemu takovému vyhnout.
Připadá vám, že i ostatní GMO jsou hnus na entou, proč tomu tak je? A pokud se snažíte žít ekologicky, o tom, nakolik je vaše počínání skutečně ekologické, by se mohla vést delší debata.
P.S.: lidi z jedné neziskové ekologické organizace rád potkávám v metru, pokud mám čas, rád je vyzkouším z toho, nakolik do dané problematiky vidí.

216803

10.04.2010 15:19

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: hrůzná realita - cesta do pekel

Jiří Koubek 88.?.?.?

Je otázka, zda u GM osiva se jedná o heterozygoty, jde tu o kýžený efekt dané vlastnosti, u heterozygotní populace by mohla být koncentrace Bt toxinu ještě neúčinná. Můžeme těžko spekulovat, co za tím selháním stálo, ale už jsem tady psal, stalo se a tím, že Monsanto přijalo zodpovědnost, vytvořilo tím precedens, že všechna další selhání v budoucnosti bude řešit tímto způsobem.
Všechno se dá zneužít, ale i to zneužití má svá pozitiva. Stačí příklad atomové energie jako jaderných zbraní. Sice nad námi neustále visí hrozba, že někomu rupne v hlavě a odpálí, co má k dispozici, ale na druhou stranu díky jaderným zbraním dosud neproběhla třetí světová válka. A vzhledem k rychlosti vývoje světa je dost možné, že by byla začala někdy na koci 40. let, či by druhá světová válka takřka kontinuálně přerostla v konflikt mezi USA a SSSR.
Problematika DDT je taky složitější než se zdá. Díky DDT se podařilo v Evropě zcela vymýtit malárii, v rozvojových oblastech se z malárie stala takřka exotická nemoc. Podle některých bylo rozhodnutí zakázat DDT v USA jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí, jaké kdy bylo uděláno. Už jen samotné dopady na americké farmáře. Jako alternativy pro DDT byly mnohem toxičtější a farmáři na to nebyli připraveni a nakládali s nimi jako s DDT a v důsledku toho více jako 100 lidí zemřelo. A DDT jako takové nebylo nikdy zakázáno, pouze bylo rozvojovým zemím řečeno, pokud chtějí zahraniční pomoc, neměli by DDT používat.
Nedá se v současné době žít ekologicky, ale právě odmítání prášků s enzymy představuje tu méně ekologickou alternativu. Pro stejný efekt se musí u neenzymatického systému použít více detergentu, efekt na stojaté vody asi není třeba v létě připomínat.
Možná je masivní zemědělství nesmysl, možná by bylo pro planetu lepší, kdyby každý měl svoji kravku a políčko, ale takhle to dnes nejde. Práce v zemědělství je nikdy nekončící dřina, proč se asi naši předkové stěhovali z venkova do měst a proč tento trend neustále pokračuje. Člověk se nechce od rána do soumraku starat, aby měl dostatek dřeva na zimu, aby zapršelo a úroda mu vyrostla. Člověk má potřebu dělat to, co ho nejvíce baví, ovšem to je málokdy dřina na poli. Jsou místa na zemi, kde se něco takového pořád děje, ale pokud byste jim nabídla, že si s nimi vyměníte místo, nemám moc pochyb o tom, že by to skoro všichni udělali. Ti lidé by velkozemědělství a náš způsob života asi nevnímali jako nesmysl.

216853

11.04.2010 22:19

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: jak je to doopravdy?

Jiří Koubek 147.?.?.?

Dovedu váš argument ad absurdum. Opravdu je rozdíl, pokud si dám rybu s rýží nebo rybu v rýži?
Mikroorganismy syntetizující hormony - pokud se dostanou ven, tak se s největší pravděpodobností nic nestane, nejsou schopny žít v normálním životním prostředí.
Bílkovinné fragmenty z GMO způsobující rakovinu. Opravdu mi stačí pouze jeden jedinný příklad. Důkaz neexistence přinést nejde, to je nemožné z principu. Stačí mi příklad jedinné exogenní bílkoviny, která po požití způsobuje rakovinu.
Dělení je energeticky nejnáročnější proces, na pokrytí spotřeby energie pouhá oxidace glukosy nestačí. Myslíte si, že je taková děloha bez kyslíku?
Stejně tak rakovina. Proč si myslíte, že velká část protinádorových léčiv se zaměřuje na zastavení vaskularizace? A v Čechách byla zakázána léčba podvazováním nádorů, což už samotný název napovídá, odebíralo kyslík rakovinným buňkám a tím je zabíjelo. Ještě pořád trváte na tom, že nádory mají anaerobní metabolismus?
Případy alergické reakce na GMO potravinu jsou mi známé, proto by měly být tyto potraviny označené, ale hodnocení rizika a případné zákazy by se měly dít zcela individuálně.
Už vidím to rozšíření bakteriofága v rostlině? Víte vůbec, jak takový vir pracuje? Co v hostitelské buňce dělá, jak se rozšiřuje? Víte něco o prokaryotických a eukaryotických promotorech? o rozdílech ve stavbě proteosyntetického aparátu? A dalších věcech?
To, co jste uvedl nakonec, jsou pouhé fantazie, stejně tak si můžeme říkat, co když do nás za týden narazí meteorit? V tom případě by veškeré naše debaty na toto téma byly zcela zbytečné. Samé kdyby, co když... Pokud by se historie lidstva ubírala tímto způsobem, ještě pořád bychom se snažili ulovit soba a vzpomínali bychom na vyprávění předků o mamutech a nikdy bychom nezkusili vyšlechtit semínka oné podivné trávy, protože kdybychom to snědli, tak by nám to způsobilo nadýmání.

216983

12.04.2010 00:12

Zaznamenané americké vraždění v Iráku není „ojedinělý incident“

RE: Děsivé - pro MB a JS

Jiří Koubek 93.?.?.?

Vlákno je příliš dlouhé, tak nemohu zadat nick do záhlaví, tudiž alepsoň takhle:


K čemu ti to bude, abychom si povídali z očí do očí mtk, když se nedokážeme rozumně domluvit ani zde?

Mám to chápat tak, že se chceš rohovat..[smích]? Nebo si naopak připít na přátelství? Nebo provádíš pro nějakou agenturu fyzický sběr informací o Avatarech?..[smích]

Měj se dobře a Peace s tebou příteli a kamaráde.


jansmith[smích]

216995

12.04.2010 00:16

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: Inženýři

Jiří Koubek 147.?.?.?

Už hodně let uplynulo od doby, kdy filosofie v sobě ukrývala všechny možné vědní obory, od politologie po matematiku. Proč došlo k postupnému odštěpování? Soubor znalostí začal být příliš velký, nebylo v lidských silách obsáhnout veškeré znalosti. A takhle to pokračovalo dál a dál, až se z jedné disciplíny kdysi před 2500 lety, získal např. obor molekulární genetika. A takhle to nejspíše bude pokračovat dále, protože stále existují bílá místa na mapě vědění. Můžete specialisty ve svém oboru nazývat fachidioty, že mají příliš úzký rozhled, ovšem na druhou stranu vědět "nic o všem" asi taky není nejšťastnější řešení. Lidé z oboru používají odbornou hantýrku, ale jen pro to, že to nejlépe vystihuje skutečnost a kdo tomu rozumí ví přesně, o čem ten druhý hovoří bez nějakého dalšího popisování.
Jak může někdo udělat správné rozhodnutí bez toho, aniž by co nejpodrobněji věděl, o co jde? Vždyť právě v tom případě jde o překrucování reality do aktuálního stupně poznání dané látky (a bohužel je ten stupeň velmi nízký), zanedbává se příliš mnoho parametrů. Pokud byste měl rakovinu, svěřil byste svůj život do rukou onkologa nebo praktického lékaře? Možná byste zašel za někým, kdo by vám to holisticky shrnul, dal do historických souvislostí a všechno řekl rázným jazykem muže z lidu.

216996

12.04.2010 23:44

Úroda GM kukuřice firmy Monsanto v Jižní Africe selhala

RE: Inženýři

Jiří Koubek 147.?.?.?

Odpovím vám všem v jednom příspěvku.

Pane Bartošku, to, že se vám nějaké závěry či nějaká vědecká práce nelíbí, ještě neznamená, že se jedná o "intelektuální prostitutky". Ale je to asi taková přirozená lidská reakce, že když chybí argumenty, přijdou slovní urážky - mnoho vědců oponující teorii globálního oteplování bylo takhle označeno za zaprodance ropných korporací. Proč by to v tomto případě mělo být jinak?

Pane JPG, souhlasím s prací by měla jít ruku v ruce i zodpovědnost za tu práci. Ale to je něco, co by se mělo vyžadovat ve všech oborech, nejen v genetice. Proč by měl být trestán genetik, když si úředník, který způsobil mnohamiliardovou škodu, odejde z celé kauzy nepotrestán? A co třeba soudce, který nespravedlivě někoho odsoudí? A co někdo, kdo někoho urazí? Ten by si přeci za svá slova taky měl nésti zodpovědnost?
Jak byste trestal dělníky v továrně na zbraně, které zabíjejí tisíce lidí po celém světě? A pokud byste je netrestal, proč ne? Nikdo je nenutí dělat zbraně, či mohou klidně dělat zmetky.

Pane Marku, osobně si myslím, že půjdete za oním onkologem, protože i on vám doporučí zbavit se zlozvyků a navíc ještě skutečně porozumí tomu, co vám je.
Zvyšování populace za určité hranice je negativní zisk? A co byste dělal? Chtěl byste každému nakázat, kolik má mít dětí? Nebo je snad špatné pokoušet se vyvinout nové léky/potraviny, díky nímž další lidé zbytečně nezemřou?

Ale myslím si, že tímto jsme se značně odklonili od původního tématu, proto prosím další reakce na e-mailu, který pro tento případ v hlavičce tohoto příspěvku zveřejňuji.

217064

21.05.2010 09:22

Malé zamyšlení nad státním dluhem

RE: Proč volit komunisty? Snad kvůli cestě ke spravedlivější společnosti.

Jiří Koubek 88.?.?.?

V tom případě se budete spolupodílet na tom bordelu, který tady po volbách vznikne. Člověk by si neměl vybírat "nejmenší zlo", ale měl by volit stranu, které bez výhrady věří.
Jinak není šance, že by se někdy něco změnilo.

219808

06.10.2010 10:55

Fallúdža je horší než Hirošima

RE: Už mě unavujete, a navíc nutíte xmíchu! ROFL! (Roll On the Floor Laughing)!

Jiří Koubek 140.?.?.?

Jen se trochu vmísím.

Uran nehoří jako (bílý) fosfor, ani když ho zbavíte vrchní vrstvy oxidů. Musel by být předem nadrcen na velmi jemný prášek.

Jeho chemická toxicita je výrazně vyšší než radioaktivita, proto nějakým způsobem pozřený uran neškodí jako zářič ale hlavně jako těžký kov.

Používat vyhořelé jaderné palivo pro zbraně je mnohem neekonomičtější. Při výrobě obohaceného uranu vzniká pochopitelně mnohem více ochuzeného uranu a je mnohem lacinější použít ten, než znova nějak přečišťovat ten, co už byl jednou použit. A ještě pořád se (pokud vím) doufá, že se jednou použité palivo bude moci znovu použít pro výrobu energie.

229435

06.10.2010 18:05

Fallúdža je horší než Hirošima

RE: Už mě unavujete, a navíc nutíte xmíchu! ROFL! (Roll On the Floor Laughing)!

Jiří Koubek 140.?.?.?

Pořád vyjde laciněji vytvořit betonový bunkr než se snažit odstraňovat palivo přečišťovat, zvláště, když na každý kilogram vyhořelého paliva máte cca 10 kg ochuzeného uranu pocházejícího z obohacování uranu a pak vyrábět náboje.
Podpásovka? Nikoliv, pouhé konstatování. A nemusíte tady vymýšlet nějaké přemrštěné konstrukce, jak zapálit uran či nějaké modifikace fosforu. A vážně si myslíte, že po nárazu DU munice do překážky dojde k rozptýlení veškeré hmoty na prach, aby si ten prach mohl následně vzplanout?
Zbytek vaší reakce je zcela mimo obsah mé odpovědi.

229458

09.10.2010 09:02

Odešel člověk a kamarád

upřímnou soustrast

Jiří Koubek 118.?.?.?

hlavně rodině a nejbližším přátelům.
A ještě trochu komentáře těm, kteří tady vzbudili takovou bouřlivou diskusi. Nemyslím si, že je správné se vyjadřovat o té sebevraždě jako výraz zbabělosti a útěku od problémů, ovšem stejně tak to není výrazem osobní statečnosti. Duševní rozpoložení člověka je velmi křehká věc. Nikdo nemůže vědět, kde se nachází jeho osobní limit, za kterým cítí, že už nemůže dál a rozhodně toto nemůže tušit, kde se taková hranice nachází u jiného člověka. Někoho může "sesypat" psychický stres v práci, ale proti rodinným tragédiím může být značně imunní, u někoho to může být naopak.
Pokud DavidZ nesouhlasil se systémem, tak to, jak s pokusil žít, je výrazem osobní odvahy, málokdo se k takovému kroku odváží. V jeho sebevraždě bych ovšem neviděl ani odvahu, ani zbabělost, pouze vyjádření nemožnosti žít dál a velkou tragédii pro pozústalé. A něco jako evoluci a přírodu bych to toho také netahal, člověk se svým chováním z přírody značně vyčleňuje.
Proto ještě jednou upřímnou soustrast a R.I.P.

229695

18.11.2010 17:39

Proč nebudu používat Student Agency

Jiná odpověď od Student Agency se skutečně čekat nedala

Jiří Koubek 140.?.?.?

Ostatně, jak by měli odpovědět na osamoceného zákazníka, kterému se nelíbí výběr filmů. Většina zákazníků je evidentně spokojená - cestování na vyšší úrovni, než je u ostatních dopravců - však i tu televizi si můžete vybrat nebo taky nemusíte. To, že se na to nedá nekoukat? Strávil jsem v letadle 11 hodin bez toho, abych musel odpoutat oči od knížky, kterou jsem měl s sebou. To, že se nedovedete jinak zabavit není problém přepravce.
A že se vám nelíbí odpověď od SA? Máte snad nějaký patent na určování toho, co je správné, a co ne? Takže v momentě, kdy vám někdo nedá odpověď, jakou byste si přál, tak cítíte nutnost to ironicky okomentovat? Já osobně beru odpověď od SA za více než fér. Pokud se výběr filmu nebude většině líbit, klidně se může změnit. Pokud se nelíbí pouze zlomku lidí z celé populace, proč by se měl ten zbytek nějak přizpůsobovat? Vždyť to hlásá i Zvědavec, ne?

232598

11.01.2011 10:09

Vymírání zvířat si všímáme díky technologii

RE: Mikrovlny?

Jiří Koubek 140.?.?.?

Co se rozumí tím přírodovědeckým vzděláním na úrovni PhD či vyšším? To si nejste jistý, jaké máte vzdělání? Či jste dosáhl přes jeden titul PhD? Normálně bych se na něco takového neptal, ale když považujete za nutné na takovou věc upozorňovat, tak si rád pár věcí nechám vysvětlit.
K vašemu problému - opravdu si myslíte, že by zrovna vaše okno zasáhl nějaký mikrovlnný paprsek, takového výkonu? Vzhledem k tomu, že předpokládáte, že zdroj byl relativně daleko od vašeho okna, bavíme se tedy o záření takové intenzity, že je schopno poškodit bambus ze vzdálenosti několika kilometrů, ale zase takového zaměření, že nezasáhne bambus vzdálený podle vašich slov pár centimetrů daleko. To ani nedává smysl v tom, že by údajné skvrny měly být 30 cm dlouhé. Takže se jednalo o paprsek, který měl v místě dopadu 30 cm na výšku, ale pouze Pár centimetrů na šířku. A to ještě mluvíme o tom, že to mělo zasáhnout kabel, který asi neleží hned za postiženými místy.

235836

08.03.2011 15:33

Co je \"ruské\"?

autor se nechal trochu unést...

Jiří Koubek 140.?.?.?

Pan autor by měl ubrat trochu toho nacionalismu a přidat do svého repertoáru trochu kritického pohledu. Takhle to bohužel dopadá, když vědecké studie překrucují fanatici z různých směrů, zní to zhruba stejně jako nacistická propaganda ze třicátých let. A rozhodně by mě zajímaly odkazy na originální vědecké práce, z nichž vychází. Zvláště ta, v níž američtí vědci zjistili, že se kdesi ve střední Rusi před 4500 lety haploidní skupina R1a zmutovala na R1a1.
Závěry autorova článku jsou zavádějící. Z takových dat se dá pouze odvodit, že Rusové, Indové, Iránci (atd.) mají společného předka a ne že ten společný předek byl Rus. To je to samé, jako tvrdit, že člověk pochází z šimpanze.

A jinak co se týče lidského klonování - s největší pravděpodobností neexistuje. To, že to občas někdo prohlásí do tisku ještě neznamená, že to tak skutečně je. Ono to není jen tak, naklonovat nějakého člověka.

239085

09.03.2011 02:47

Co je \"ruské\"?

RE: autor se nechal trochu unést...

Jiří Koubek 140.?.?.?

ad hypotéza vzniku R1a1 - podle anglické wikipedie je nejpraděpodobnější místo vzniku jižní Asie; hypotéza o vzniku na Ukrajině pochází z roku 2000, tedy už je značně zastaralá a překonaná. Takže si můžete přečíst oba odkazy na anglické wikipedii (oba se skrývají pod číslem 39) a tam se dozvíte, že R1a1 vznikla už někdy před 18000 lety a ne před 4600 lety. Pokud budete pátrat dál, zjistíte, že před 4600 byl v Sasku-Anhaltsku pohřben muž s haploskupinou R1a1, což se bere jako důkaz, že tato skupina existovala v Evropě před 4600 lety. A co se tvrdí v článku?
Například, američtí vědci zjistili, že k jedné taková mutaci došlo před čtyřmi a půl tisíci lety, na Střední Rusi. Chlapec se narodil s poněkud jinou haploskupinou, než jeho otec, které přiřadili genetickou klasifikaci R1a1. Otcovská R1a zmutovala a vznikla nová R1a1.
Takhle bych mohl pokračovat, ale to bych se nedostal k reakci na všechny vaše poznámky.
ad 1) Já se obávám, že to pan autor myslí vážně. A pokud byla ruská kultura tak vyspělá, jakým způsobem zachycovala své události? Ať se vám to líbí nebo ne, naše civilizace má původ ve středozemí a ne v Rusku (na Ukrajině, mám-li být hodně rýpavý).
ad 2) mohu více rozvést v dalších příspěvcích
ad 3) Kdysi dávno bylo celé lidstvo jedním národem. Záleží, jak hluboko do historie jdete. Postupně se vyčleňovaly různé skupiny, které se vyvíjeli samostatně, což je nejlépe vidět na řeči. Někdy taková migrující skupina asimilovala původní obyvatelstvo a tvořila pouze vládnoucí kastu, která třeba časem vymřela, někdy původní obyvatelstvo pobila. Někdy takové odštěpené skupiny získaly vhodné podmínky pro vývoj civilizace, někdy zůstaly bez nějakého velkého rozvoje až do středověku. A ještě poznámka k autorovu tvrzení, že První paměti indického eposu, který hovoří o příchodu Árjů, byl psán v období r. 400 11.stol. př. n.l., a ve 3. stol. př.n.l., se již vyvinul starodávný literární indický jazyk sanskrt, který je překvapivě podobný ruskému jazyku.. Zajímalo by mě, jak moc je podobný sanskrt a ruština. Asi zhruba jako ruština a němčina?

239130

17.03.2011 06:28

Zvláštní nouzová zpráva: Japonské zemětřesení, skrytá jaderná katastrofa

RE: Kamárád mi říkal,

Jiří Koubek 140.?.?.?

Plutonium je součástí tzv MOX paliva, kde plutonium nahrazuje nutnost obohacení U235.
Osobně bych v přesnost veřejně dostupných informací věřil - celý svět sleduje boj za ochlazení této elektrárny a kdekdo si může pořídit měřič radioaktivity. A pokud by někdo zjistil, že se ty hodnoty neshodjí s tím, co energetická společnost, popř. japonská vláda, deklarují, tak teprve pak by měli lidé odtam problém. Jinak ti pracovníci nejsou pochopitelně vystaveni celé dávce - uvědomte si, že se pohybují v budovách, kde je stíní kdejaká zeď. Pak ještě na sobě mají proti-radiační obleky a nevíme nic o charakteru záření a jeho celkovému složení. O rozhodnutí nepovolávat vrtulníky - představte si, že by se částečky radioaktivního prachu dostaly na vrtulník jako takový. Pak máte v ohrožení nejen posádku, ale i veškeré techniky, kteří pak budou s vrtulníkem manipulovat.
Osobně nevím, jestli se pracovníci střídají (pro jejich dobro doufám, že ano), ale co byste dělal vy na jejich místě? Máte možnost pokusit se zabránit mnohem větší katastrofě a tím zachránit spoustu životů, ovšem za cenu, že můžete zemřít. Osobně bych se pokusil s tím něco udělat.
Takže doufejme, že se jim to podaří vyřešit a že z toho vyjdou pokud možno bez trvalých následků.

239666

17.03.2011 15:13

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: Překlad z anlgičtiny dobrý ale jinak ...

Jiří Koubek 140.?.?.?

>Stejně zůstává otázka, na kolik je rozumné skladovat
>vyhořelé palivo přímo v budovách s reaktory a na pozemku
>elektrárny a to ještě v tektonicky aktivní oblasti.

Děje se tak asi všude. Ono není moc vhodné s tímto čerstvým palivem moc manipulovat, pokud není v plánu ho přímo recyklovat. Musíte též vzít v potaz otázku bezpečnosti (stačila by sebemenší nehoda a hodně lidí by bylo ohrožených).
A co se týče stavění jaderných elektráren v tektonicky aktivních oblastech - celé Japonsko je tektonicky aktivní. A nemůžete postavit elektrárnu jen tak kamkoliv - některé podložní horniny jsou zcela nevhodné - mají pod sebou zásoby pitné vody, jiné přenášejí zemětřesení s mnohem větší intenzitou, další jsou plné prasklin, takže zcela klidně při zemětřesení se můžou rozpadnout ve dvě. A Japonsko elektřinu potřebuje - jak jinak si ji měli obstarat?
Velice smutný fakt je ten, že podle plánu měl být tento měsíc reaktor 1 nadobro vyřazen z provozu.

239696

20.03.2011 18:28

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

Je mi z toho smutno...

Jiří Koubek 140.?.?.?

Kaddáfí sice není žádný svatoušek, ovšem rozhodně nesouhlasím se současnou akcí. Nehledě na to, co si tady o mně mohou někteří myslet, války se mi protiví (neexistuje ospravedlnitelná útočná "válka"). To, co předvádí letecké síly Francie, VB, USA (atd) mi přijde jako hodně velké natahování rezoluce OSN na skřipec. A pokud mají všichni politici plná ústa o lidských právech, proč nepodporují podobnou akci třeba v Somálsku, Pobřeží Slonoviny či Bahrajnu? A když jim jde o civilní oběti, co budou dělat s civilními obětmi v Afghanistánu či Pakistánu?
Odpověď bych měl, ale poukázalo by to pouze na dvojjakost současného systému.

239903

21.03.2011 03:36

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Je mi z toho smutno...

Jiří Koubek 140.?.?.?

Nevidím důvod, proč bych neměl psát to, co si myslím. Nikdy jsem se tady nesnažil být neustále proti názorům, které se tady prezentují (nehledě na to, že mě tady mnozí označují za placeného provokatéra).

239931

21.03.2011 08:42

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Je mi z toho smutno...

Jiří Koubek 140.?.?.?

Pane MoUdroSStraku, pokud VáSS z nějakého důvodu nebaví diSSkuSSe SSe mnou, nemuSSíte na mě nijak reagovat. OSStatně, pokud mě považujete za placeného diSSkutéra, bude to ze všeho neljepší. Jednak nebudete zaplácávat míSSto na těchto SStránkách a druhak mi nebudete dávat vydělat, jelikož každý ví, že placení diSSkutéři jsou odměňováni podle počtu příSSpěvků.

A pokud považujete za nutné na mě reagovat, zkuste to dělat méně infantilní formou a začněte třeba s odpovědí na moji otázku v rubrice ve zkratce.

239948

21.03.2011 15:04

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Je mi z toho smutno...

Jiří Koubek 140.?.?.?

Vážený pane MoUdrostraku, nechápu, co pořád máte s těmi pravicujícími diskutéry. Podle čeho se takový pravicující diskutér pozná? A proč nazýváte i mě "pravicujícím" diskutérem (nehledě na označení egoisticky zaměřený)? Co vy vlastně o mně víte?

239985

23.03.2011 03:56

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Pane Bartoši,

Jiří Koubek 140.?.?.?

Nemůžete podat důkaz "neexistence", to prostě není technicky možné. Nebo jak byste si takový důkaz představoval? Takže dokazovat se dá pouze něco, co je a ne to, co není. Dokazování je tedy na zastáncích konspiračních teorií a ne na odpůrcích. Z tohoto důvodu bych vás prosil o nějaké důkazy vašich tvrzení - nějaké odkazy na původní materiály, které něco takového tvrdí. Zatím se většina konspiračních webů pohybuje v kruhu, kdy jeden odkazuje na druhý.
A co se týče frekvence zemětřesení - každý rok se na Zemi stane 800 zemětřesení v rozsahu 5-5,9; 120 zemětřesení v rozsahu 6-6,9; 18 zametřesení v rozsahu 7-7,9; 1 zemětřesení v rozsahu 8-8,9 a 0,05 zemětřesení v rozsahu 9-9,9. A věřte mi, že 5,0 RS byste rozhodně pocítil (dle vaší definice citelné zemětřesení) a byl byste výrazně vyděšen, kdybyste se nacházel v epicentru, např. ono 8. listopadu 2010 – Jih Tchaj-wanu postihlo středně silné zemětřesení. bylo klasifikováno jako 5,2.
Od roku 1900, kdy se provádí soustavné měření zemětřesení se událo 5 zemětřesení klasifikovaných na stupnici 9 a výše (1952, 1960, 1964, 2004 a 2011 - prosím, povšiměte si nerovnoměrné distribuce jednotlivých událostí).
A co se týče míst, kde se zemětřesení udála - všechno jsou to místa ležící na známých aktivních zlomech, těch zlomů je ostatně mnohem více, než si dovedete představit. To, že mají dnes média tendenci upozorňovat na události, o nichž byste se před 20 lety ani nedozvěděl je pouze důsledkem propojenosti dnešního světa, kde je cena produktů v západní konzumní společnosti závislá na výpadcích výroby na druhém konci světa.
A ještě jedna věc by mě zajímala - proč by měli v USA tendenci třást svými nepřáteli a svými spojenci (podle vás vazaly). Nepřátele jsem schopen pochopit, ale spojence? (Japonsko, Nový Zéland, Itálie, Mexiko...)

240112

23.03.2011 14:37

Japonsko ve spárech HAARPyjí

RE: Pane Koubek,

Jiří Koubek 140.?.?.?

Myslím, že srovnáváte zcela nesrovnatelné. Přeci jen ukázat prázdný papír a dokazovat, že něco fakticky neexistuje jsou rozdílné věci. Víte, jsou rozdíly v tom být technologicky trochu napřed a být hodně technologicky na výši. Takový aplikovaný výzkum, jako by měl být HAARP by nikdy nevznikl bez základního výzkumu, kde lidé z celého světa by zkoumaly vliv sluneční aktivity na zemětřesení, z toho by vzniklo velké množství publikací, jelikož by konečně bylo možné s určitou přesností předpovídat hlavní seismické události a až pak by bylo možné začít se ptát, jestli se to dá nějak ovlivnit. A věřte, že vědci jsou hodně ješitní a snaží se každé bílé místo ve vědomostech nějak zaplnit.

240136

23.03.2011 18:12

Japonsko ve spárech HAARPyjí

RE: Nasazení diskusní špiclové

Jiří Koubek 140.?.?.?

Vy lidská čistoto, což takhkle, že byste vyjádřil svůj názor na některý z komentářů než abyste vyjadřoval své názory na autory těchto komentářů. Prosím, zkuste reagovat třeba na to, co jsem napsal. Když jsou to takové staré známé argumenty, jistě nebudete mít problém prokázat svoji vlastní teorii.

240150

13.04.2011 10:41

Na setkání BRICS řeknou „ne“ agresi v Libyi

RE: Trapné divadlo

Jiří Koubek 140.?.?.?

Omyl, při hlasování jsou tři možnosti - Pro, Proti, Zdržuje se hlasování. Pro přijetí rezoluce OSN je třeba souhlasu alespoň 9 členů RB OSN, z toho všichni stálí členové nesmí hlasovat Proti (tedy mohou hlasovat Pro, nebo se zdržet).

Jak hlasovali členové Brics?

Brazílie - Zdržuje se
Rusko - Zdržuje se (má právo veta v případě nesouhlasu)
Indie - Zdržuje se
Čína - Zdržuje se (má právo veta v případě nesouhlasu)
Jižní Afrika - Pro

Takže jejich činnost teď je značně pokrytecká. Nikdo v tom neviděl porušování mezinárodního práva a najednou prohlédli? Nehledě na to, co si myslím o Kaddáfím, je důležité zachovávat určité principy, ovšem chartu OSN jsem nečetl, nejsem schopen říci, zda je tam klauzule, která umožňovala akci v Libyi.

241705

21.06.2011 15:25

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

Neberte toto jako provokaci, ale čistě námět k zamyšlení

Jiří Koubek 140.?.?.?

Co když je trodas vinnen a svého otce skutečně zabil? Mohlo se tak stát v afektu, ostatně nebylo by to poprvé, viz ona zmiňovaná rvačka, kde měl po ruce nůžky. Pak stačilo, aby když přišel zpátky k sobě, aby si uvědomil, co udělal. A má dvě možnosti, buď se okamžitě přiznat a zkusit to uhrát na nepříčetnost v danou dobu, čemuž soud nemusí uvěřit, anebo se pokusit stopy po sobě co nejvíce zahladit. Zavolá mámě, svěří se, co udělal, společně (co by máma pro syna neudělala) se zbaví těl (a existuje spousta způsobů, jak to udělat) a snaží se na místě činu ukazovat co nejméně. Protože faktem je, že nejvíce vražd se stane mezi lidmi, co se znají, potažmo přímo v rodině. Konstrukce o tom, že prchlivý otec (mimochodem, znáte to pořekadlo o jablku a stromu?) zabil svoji manželku kmi přijde mnohem méně pravděpodobná, než ta, co se snaží žalobce dokázat. To, že trodas přispíval sem do Zvědavce a měl názory vám blízké z něj automaticky nečiní nevinného. Jak dobře znáte lidi ve vlastní rodině? A co teprve ty, které jste potkali někde na internetu?
Nebo, co by vás osobně přesvědčilo o trodasově vině, pokud by to nebyl výrok soudu?

246521

24.06.2011 12:50

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

RE: Přirozené příčiny.

Jiří Koubek 140.?.?.?

Schopnost ztratit gen, či si ho zachovat, je čistě náhodná, nedá se určit, kdy se tak stane či zda se tak stane. Je to pouze otázkou selekčního tlaku (tedy zda takový gen poskytuje určitou výhodu vůči statním jedincům stejného druhu. A proč nemají geny na všechno? Protože to nepotřebují, příliš velký genom je taky na škodu (na jeho replikaci je třeba mnohem více energie, více času, atd.) Ale není možné určit, zda bakterie daný gen ztratí, anebo ne. Mnohem častější je ovšem potlačení dané subpopulace bakterií zbytkem v momentě, kdy selekční tlak pomine.
A imunitní reakce u obratlovců je zcela jinou otázkou, obrovská variabilita protilátek je daná alternativním sestřihem jednoho genu (což jsou ovšem vcelku neškodné proteiny). A imunitní systém musí pracovat nahraně, aby zabil případného vetřelce (ti se taky brání, mohl bych vám dát spoustu zajímavých příkladů takové molekulární války mezi parazitem a hostitelským organismem, pokud by vás to zajímalo), jen občas střelí vedle.
A co se týče oněch 8 antibiotik: pokud se podíváte na jejich strukturu, zjistíte, že se ve skutečnosti jedná pouze o tři antibiotika, 6 z nich patří mezi beta-laktamová, k jejichž degradaci stačí pouze jeden mechanismus, takže stačí správná mutace a máte zcela náhodou rezistenci hned ke všem. Ale osobně zatím pochybuji i o autentičnosti článku, musel bych vidět výsledky originálního výzkumu a ne jen "vědci zjistili".

246723

25.06.2011 19:13

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

RE: Přirozené příčiny.

Jiří Koubek 140.?.?.?

Dobrá, pokusím se vám trochu vysvětlit tuto problematiku.
V bakterii máte genetickou informaci uloženou dvěma různými způsoby - na chromozomu a na plazmidech. Chromozom obsahuje ty základní informace, obvykle velikosti v řádech milionů nukleotidů (lépe řečeno párů, jelikož DNA je dvoušroubovice) a k tomu určité informace, které způsobí, že při dělení buňky dostane každá dceřiná buňka jednu kopii.
Plazmidy jako takové představují takovou extra genetickou informaci, ve velikosti jsou v tisících až desetitisících nukleotidů. Obvykle nesou to, co v určitém prostředí může přinést výhodu. Co je důležité si uvědomit, replikace těchto plazmidů je na replikaci buňky nezávislá a stejně tak je nezávislé rozdělení do dceřiných buněk, tudíž tato informace je hodně dynamická (snadno se může stát, že na dceřinou buňku žádný plazmid nezbude).
Plazmidy se přenáší velice snadno a to jak mezi jedinci stejného druhu, tak i mezidruhově, proto jsou právě ony tím nástrojem, jakým bakteriemi manipulujeme a to co je na nich napsané se ani neřadí do genomové informace a rozhodně plazmid jako takový nemůže dát vznik jinému druhu.
Ale je nutné si uvědomit, že se klidně může stát, že se plazmid zapojí i do chromozomu a z chromozomu se občas vyštěpí informace do plazmidu, i když s relativně menší frekvencí.
V daném článku (dá-li se mu vůbec věřit) je psáno, že se k tomu přišlo sekvenováním genomu, takže tyto mutace budou hodně stabilní.
A ještě, jak k tomu mohlo v přírodě dojít. K horizontálnímu přenosu genetické informace, je třeba tzv. kompetentních buněk - v laboratoři je to vcelku snadná záležitost (objednáme z katalogu a máme je [mrknutí jedním okem] - pochopitelně víme, i jak je připravit), v přírodě se z takové normální buňky stane kompetentní, pokud je pod silným stresem třeba z takových antibiotik. Její buněčná stěna je porušené, membrána může mít póry a tím se stává propustnou pro cizí DNA. Ještě k tomu, buňka se vůči tomuto brání a v jednom z posledních pokusů o záchranu vysílá do prostředí různé toxiny, které by mohli zabít i toho, kdo ty antibiotika vytváří (nezapomeňte, že jsou v přírodě taky hodně rozšířená). No a při tom se to může podařit a zničí třeba buňku, která měla proti takovému antibiotiku enzym. Gen, který tento enzym kódoval se může dostat do prostředí a tím i to oné kompetentní buňky. A jelikož má buňka spuštěné všelijaké opravné mechanismy, tak jeden z nich může tuto informaci uložit do genomu a přepis této informace eliminuje nebezpečí vzniklé z antibiotika.
Je to rozhodně fascinující svět a skutečně se v přírodě i bez zásahu člověka mohou odehrát úplné bizarnosti...

246788

18.07.2011 10:59

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

pokračování

Jiří Koubek 88.?.?.?

6) Opět bych doporučoval statistiky mladší 20 let, kdy už byly diagnostické metody na slušné úrovni. Myslím, že ČR má vcelku slušnou korelaci AIDS/HIV pozitivní.
7) Je ochoten autor podstoupit testu Kochova postulátu v praxi, kdy mu bude aplikován vir HIV? Opět, pokud jsou čísla pravdivá, ne všechny případy AIDS musí být způsobeny virem HIV, ovšem virus HIV způsobuje nemoc AIDS. Ostatně ne všechno škrávání v krku je způsobeno virem chřipky.
8) Zase mi chybí citace pro ověření pravosti čísel. Ovšem statistika z ČR říká, že 80% HIV pozitivních případů tvoří muži. Ovšem nelze popírat rozdíly mezi imunitním systémem muže a ženy. A tyto rozdíly nejsou malé.
9) Dostupnost moderní léčby, osvěta, prevence vůči šíření. Proměnných je mnoho...
10) Ne všechno škrábání v krku má stejného původce. Pouze u 0,3% HIV pozitivních, pokud nedostávají léčbu, se nikdy nevyvine nemoc AIDS. To jsou už dlouhodobé statistiky a ne jen údaje ze začátku 90. let.

Co lze tedy říci s jistotou?

1) stejně tak neexistuje viruš škrábání v krku.
2) záleží jakou definici budeme používat, ovšem AIDS je konečné stádium infekce viru HIV
3) opět hodně spekulativní tvrzení
4)Při podávání současných léků je rozvoj nemoci AIDS plně potlačen a nikoliv obráceně.
Lindsey Nagel - 0,3% případů v populaci existují
Christine Maggiore zemřela ve věku 52 let na AIDS, když si tělo nedovedlo poradit s banální infekcí.
AZT bylo schváleno k užívání v roce 1990, do té doby šlo o klinické testování. Výsledky toho testování si můžete velmi snadno dohledat, zjistíte, že článek jednoduše lže.

Virus HIV způsobuje nemoc AIDS, důkazů pro to je dost - ať už samotné statistiky HIV/AIDS, úmrtí na AIDS u nejhlasitějších "HIV popíračů", studie na opičích modelech, kde se podobné nemoci vyskytují běžně a odkud asi HIV v první polovině 20. století vzešlo...
Stavět argumenty článku na datech starých 15 - 20 let je při množství skupin, které se dnes zabývají virem HIV, přinejmenším totální ignorantství. A to, že kdysi v 90. letech 22 profesorů podepsalo nějakou výzvu neznamená, že by to podepsali i teď. No a také to i znamená, že desetitisíce lidí v oboru nebyly přesvědčeni argumenty, která daná výzva předkládá.

248237

18.07.2011 19:04

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

Jiří Koubek 88.?.?.?

Vážený pane, už jednou jsem tady zdůraznil nebezpečí, které v sobě skrývají citování starých odkazů. A čím mi odpovíte? Články starými 16 a 13 let. Jen pro představu - některé argumenty říkaly, že není známá celá genetická informace viru HIV. Dnes už pochopitelně známá je. Nebo co se týče zda jsou to geny lidské či virové - dnes jsou osekvenované desítky lidských genomů, takové vyhledávání je otázkou okamžiku. Znám osobně nemálo lidí, co dělají na retrovirech, ať už opičích či lidských. Chcete říci, že jejich práce je jedním velkým podvodem? Nebo mi tady dejte nějaké konkrétnější argumenty, nejen tvrzení, že se jedná o přetlumočení názoru medicinského establishmentu.

248276

19.07.2011 12:05

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

Jiří Koubek 88.?.?.?

Ach jo, vy pořád používáte ty samé informace, to je jako mluvit do stěny. Slova "dnes už se ví..." jsem, pokud se nemýlím, nikde nepoužil. Takže prosím citujte má slova přesně a pokud se vám nějaký argument nezdá, požádejte mě přímo o jeho doložení.

1) Ale je. Stačila mi minuta na googlu, abych našel odkaz na komerčně dostupný kit na detekci HIV na základě přítomnosti virové RNA ve vzorku pomocí metody PCR. odkaz
2) To není odpověď. Prosím doložte ono "bylo dokázáno".
3) Jaká náhoda, že?
4) To není pravda. Dám vám příklad ze své praxe. V minulosti jsem se věnoval problematice enviromentální mikrobiologie. Problém s bakteriemi jako takovými je ten, že pouze zhruba 0.01 - 1 % jsme schopni izolovat ve formě čisté kultury. Je to dáno tím, že dosud neznáme vhodné podmínky pro růst většiny bakteriálních druhů. Přesto víme, že je toho v půdě mnohem více - a to na základě studia DNA, která je izolovaná přímo z půdy. No a tuto DNA jsme schopni fragmentovat, sekvenovat a posléze zpětně rekonstruovat genomy bakterií, které jsme nikdy v čisté kultuře neviděli. No a několikrát se povedlo, že až posléze se podařilo izolovat čistou kulturu. Tímto způsobem jsme získali prvotní informace o hyperthermofilních bakteriích žijících u sopečných pramenů.
5) Pozorováním. HIV pozitivní pacienti jsou dlouhodobě sledováni, zkoumá se u nich množství CD4+ lymfocytů, množství virové RNA v oběhu, závažnost infekcí...
6) Použijte tedy trochu té své logiky a rozbijte ten argument v prach
7) Jen ukazuji na nesmyslnost tvrzení, která převrací fakta. Ne všechny syndromy získaného selhání imunity jsou způsobeny virem HIV. Pokud bych to měl vyjádřit správně statisticky, lidé detekovaní s pozitivními výsledky testu na HIV mají mnohem větší pravděpodobnost rozvoje nemoci AIDS než lidé s negativními výsledky testu. Zároveň lidé s pozitivními výsledky testu na přítomnost viru HIV, kteří podstupují současnou léčbu mají nižší pravděpodobnost rozvoje nemoci AIDS a vyšší věk dožití než lidé HIV pozitivní, kteří tuto léčbu nepodstupují. Toto bylo prokázáno klinickými studiemi současných léků, stejně tak dlouhodobými statistikami.
A mohu se tedy obrátit přímo na vás - byl byste ochoten podstoupit transfuzi od HIV pozitivního člověka, abyste i vy byl posléze HIV pozitivní? Poté byste mohl rozhodnout o své léčbě.
8) Ne, vy musíte ukázat, že taková statistika existuje. Už jsem tady říkal, že test neexistence není z technického hlediska možný.
9) nepopírám
10) Pokud statistiky berete jako zfalšované, tak asi nemá cenu se s vámi o nich bavit. Statistiky by mohly ukázat, že lidé s HIV stráví v nemocnici s banálními infekcemi mnohem déle, jejich průběh je mnohem závažnější a úmrtnost je vyšší.

248359

19.07.2011 17:23

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

Jiří Koubek 88.?.?.?

S váma nemá vůbec cenu nějak diskutovat, jelikož většinu věcí zavrhnete s tím, že by to bylo na dlouho. Však já bych vás nijak neodsuzoval, kdybyste prostě napsal, že vaše znalosti nestačí na to, abyste kvalifikovaně odpověděl.
Co se týče přesnosti testu na HIV, je nutné si uvědomit, že pokud výsledky testu vyjdou pozitivně, je testován dále a pouze osoba, která byla opakovaně testována pozitivně je označena jako HIV pozitivní. Takže v číslech se pohybujeme zhruba u 4 až 7 osob z 10000, kteří jsou označeni jako HIV pozitivní a ve skutečnosti v sobě nemají vir HIV. Projděte si wikipedii a stránku o testování HIV. Věříte, že vir HIV jako takový existuje, ne?
To, že PCP je vzácná nemoc u lidí s AIDS ještě neznamená, že daný pathogen není v organismu přítomen. A posléze stačí, aby došlo k oslabení imunitního systému a tento pathogen začne působit problémy. Podle tohoto článku je prevalence pathogenu PCP mezi dospělou populací zhruba 50%. Zdá se vám toto číslo dostatečné? Infekce jako chřipka či nachlazení se šíří zcela jinak a průběh je zcela jiného druhu. Ovšem k pochopení této látky by byly nutné alespoň minimální epidemiologické znalosti.

248379

19.07.2011 19:25

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

Jiří Koubek 88.?.?.?

Je vidět, že nejste iolog, jinak byste neuváděl, že pokud organismus patří do příbuzných kvasinek, tak se živí výhradně saprofytně. Jinak by přece nemohly existovat fungální onemocnění zdravých jedinců a takových onemocnění je vcelku dost. Proč tedy PCP je normální u lidí s nízkou imunitou? Je to tím, že těmto lidem odumírají plicní buňky anebo tím, že jejich imunitní systém není schopen plicní buňky ochránit?
Pokud se stavíte k diskusi takhle, nemá asi cenu s vámi dále diskutovat, je to pouhá ztráta času. Přinejmenším každý uvidí, jak zacházíte s předloženými argumenty.
Pokud si myslíte, že AIDS je způsoben protiretrovirovou terapií, proč počet úmrtí na AIDS se zavedením této terapie výrazně poklesl? Pro začátek můžete prostudovat danou literaturu: Palella et al., NEJM 1998,338,853; Mocroft et al., Lancet 1998,352,1725; Mocroft et al., Lancet 2000,356,291; Vittinghoff et al., J Infect Dis 1999,179,717; Detels et al., JAMA 1998,280,1497; de Martino et al., JAMA 2000,284,190; CASCADE Collaboration., Lancet 2000,355,1158; Hogg et al., CMAJ 1999,160,659; Schwarcz et al., Am J Epidemiol 2000,152,178; Kaplan et al., Clin Infect Dis 2000,30,S5; McNaghten et al., AIDS 1999,13,1687.
K tomu pochopitelně můžete najít samotné klinické studie zpracovávané při schvalování jednotlivých antiretrovirotik.

Čtete vůbec články z druhé strany tábora, nebo jenom přežvýkané argumenty z virusmyth.org?

248387

19.07.2011 19:34

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Ale člověk léčený umře později než člověk neléčený. To je také důvod, proč lidé léčbu podstupují, i když třeba není šance na uzdravení. Co byste byl ochoten obětovat za rok života navíc?

248388

21.07.2011 09:52

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

Jiří Koubek 88.?.?.?

To, že má lék vedlejší účinky, neznamená, že tyto vedlejší účinky se projeví u každého jedince tohoto léku. Ale legislativa je, že se na tyto účinky musí upozornit. Jak to vypadá v praxi?
Ve třetí fázi klinického testování probíhá nasazení léku na velkém souboru pacientů (1000 - 10000 jedinců). Při tomto testování je nutné zaznamenat veškeré změny na zdraví pacientů. Takže ve výstupu to vypadá takhle - u 543 pacientů z 5873 byla zaznamenána nevolnost po požití léku, 84 si stěžovalo na průjem, u 18 bylo nutné lék vysadit kvůli zvýšení hodnot aktivity AST a ALT (všech těchto 18 užívalo též lék B) atd. atd.
A na příbalovém letáku bude napsané - mezi nežádoucí účinky patří nevolnost, průjem. Užívání společně s lékem B může vyvolat poškození jater.
Člověk je individualita, ideální by byla personální medicína, ovšem k té máme ještě hodně daleko.
Ale lékaři jsou také lidé, jestli si myslíte, že jim dělá dobře, že nemůžou své pacienty zcela vyléčit, či že jim je jedno, zda jim pacientu umře, mýlíte se. Osobně znám lékařů hodně, jak v nemocnici, tak soukromých a nevím ani o jednom, kdo by byl nějak úplatný od farmafirem, aby předepisoval lék, který může pacientovi ublížit, ovšem jemu z toho poplyne provize. Ostatně "neublížit" je heslo moderní medicíny.

248541

21.07.2011 10:26

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

Jiří Koubek 88.?.?.?

Matete lidi.
Slinivka má hodně funkcí, ale rozhodně ani jedna z nich není konverze jakýchsi denaturovaných svinstev na látky, které může lidský organismus využít. Nebo mi vysvětlete, jaký je chemický rozdíl mezi sacharozou v nerafinovaném třtinovém cukru a sacharozou v rafinovaném řepném cukru, co si koupíte v supermarketu. A můžete to vysvětlit jak z hlediska chemického složení, tak z hlediska stereochemie (nápověda: rozdíl není žádný, jen ten nerafinivaný má spoustu dalších příměsí, které sice nejsou sladké, ale jsou pro lidský organismus také důležité).
Slinivka má hodně funcí - funguje z části jako žláza s vější sekrecí, kdy dodává hodně trávicích enzymů, které de facto též denaturují proteiny a škroby příjimané v potravě; část funguje jako žláza s vnitřní sekrecí, kdy do oběhu dodává určité hormony (na to jsou ve slinivce specializované buňky). Jedním z těchto hormonů je inzulin.
Inzulin vůbec nepůsobí jako nějaké renaturační činidlo pro sacharidy, ale usnadňuje přechod glukozy z krve do buněk. Buněčná membrána jako taková je totiž stavěná takovým způsobem, aby byla polopropustná - tj určité chemikálie propustí pouze přes speciální přenašeče. Glukoza jako taková má u člověka známé asi 4 přenašeče, 2 jsou inzulin dependentní, 2 inzulin independentní, jejich distribuce je závislá na typu tkáně. Např mozek má přenašeče na inzulinu independentní, ovšem taková tuková tkáň má pouze přenašeče na inzulinu závislé. V případě přijmu potravy, slinivka uvolní do krve inzulin, ten se naváže na tyto přenašeče a tím usnadní přechod glukozy z krve do buněk, tím koncentrace glukozy v krvi klesne.
DM 2. typu je charakterizován tím, že tělo sice produkuje dostatek inzulinu, ale buňky už glukozu nemohou příjimat, říká se, že jsou rezistentní vůči inzulinu. Je to dáno tím, že celé tělo je dynamický systém, všude funguje zpětná vazba a jedna z těchto zpětných vazeb je na úrovni tukových buněk. V momentě, kdy jsou tyto buňky nasyceny, začnou produkovat hormon, který mění vlastní přenašeče glukozy tak, že i když mají navázaný inzulin, tak žádnou glukozu nemohou přenést. To způsobuje, že hladina cukru v krvi neklesá, protože tukové buňky patří mezi největší příjemce glukozy po jídle. A když je hladina cukru v krvi vysoká, je diagnostikován DM.
Proto je jedním z nejdůležitějších způsobů léčby dieta a pokud možno zhubnutí. Zelenina ve stravě je rozhodně vhodná, ale stejně tak vhodné je i maso, jelikož neobsahuje tolik sacharidů. Pokud člověk takovou životosprávu nedodržuje, či se tato nemoc nepodchytí včas, nasazují se léky, které působí na GLUT receptory a až ve finálním stádiu se i tady podává inzulin, jelikož v přípaě nekompenzované cukrovky se slinivka dříve či později vyčerpá a dochází k poklesu produkce endogenního inzulinu.

248544

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 27 čtenářů částkou 2 645 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Multikulturní Amerika je konstrukt, jenž neexistuje, míní velvyslanec Kmoníček07.06.20 10:49 USA 0

ANTIFA a "klid" v Berlíně07.06.20 07:48 Německo 0

Nizozemci se chystají zakázat Černého Petra, pomocníka Mikuláše06.06.20 22:51 Nizozemsko 3

2 roky za "obohacení" u Litoměřic05.06.20 23:39 Česká republika 2

Zákaz shromažďování platí jen pro někoho - chvilkaři mají výjimku05.06.20 23:12 Česká republika 5

Poskokové a hlupáci ve vládě dále poškozují vztahy s Ruskem, teď vyhostili ruské diplomaty05.06.20 19:33 Česká republika 3

Video: Běloši líbají černochům nohy jako akt pokání05.06.20 18:22 USA 1

Poděkování NATO za ochranu? A před kým?04.06.20 17:20 Česká republika 5

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 5

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 21

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 13

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Měnové kurzy

USD
23,56 Kč
Euro
26,61 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,42 Kč
Švýcarský frank
24,49 Kč
100 japonských jenů
21,50 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,41 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 679,56 Kč
1 unce stříbra
410,49 Kč
Bitcoin
228 227,25 Kč

Poslední aktualizace: 7.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 509 431