Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané hera

Nalezeno 132 příspěveků, 26 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.09.2008 07:53

Bombový útok v Islamabádu

Zveřejnění ilegálních obchodů se zbraněmi stálo vlastní život

hera 91.?.?.?

Rakouská firma Waffenfabrik Noricum Maschinenbau und Handel Ges.m.b.H. se sídlem v hornorakouském Liezen, sesterská firma státního koncernu VOEST Linz, zásobovala ve válce Irán proti Iráku v letech 1981-1983 obě strany dělem o ráže 155 mm a dostřelem skoro 40 km. Koncern VOEST léta postupně upadal a konečnému bankrotu se snažil předejít různými obchody a metodami. Stejně to nepomohlo a skončil bankrotem. Granáty děla vyráběla firma Patronenfabrik Hirtenberger, rovněž sesterská firma VOEST Linz, v listopadu 1989 koupená Emmerichem Assmanem.
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument....
Na ilegální obchod upozornil rakouský velvyslanec v Athénách Herbert Amry (46) a byl pravděpodobně 11.července 1985 otráven.
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Amry
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum-Skandal

171328

11.10.2008 22:40

Dopis z Ne násilí

Co je větší prasárna?

hera 91.?.?.?

Přečetla jsem si jednou online petici www.nechciradar.cz a začala jsem ji šířit pomocí internetu na celém světě. Postupovala jsem takto: přihlásila jsem se na www.adultfriendfinder.com (zkráceně AFF), vzala cizojazyčné překlady z nechciradaru a online jsem je v chatových místnostech pouštěla. Na vysvětlenou pro ty, kteří se na AFF dívat nebudou. Trochu vzdáleně lze chatové místnosti na AFF přirovnat k chatování na seznamu, ale s tím rozdílem, že AFF je věnováno výhradně hledání sexuálních partnerů po celém světě. Místnosti se tam jmenují podle států, pak jsou tam místnosti tématické atd.

Občas taky takhle "přebírám" články ze Zvědavce - ty které jsou v originále v angličtině - a odkazy na ně prezentuju lidem na AFF, Ačkoliv je AFF na prvním místě orientováno na sex a nejrůznější praktiky, tak na to lidi reagují pozitivní a ptají se dokonce dál. Například když byly uzavírány ty různé dohody mezi Kanadou a USA, tak mnoho Kanaďanů vůbec netušilo, co se v jejich zemi děje.

Co je větší prasárna: dělat sex, tedy to, k čemu nás příroda vybavila nebo zabíjet "protivníka" a pak jeho maso vůbec nejíst? Predátoři také zabíjí, ale jenom proto, aby se najedli.

172815

04.11.2008 19:16

Amerika na rozcestí

Forman promluvil v rozhlase o volbách v USA

hera 86.?.?.?

Filmový režisér Forman hovořil dnes v českém rozhlase o volbách v USA. Zmínil se při tom o 9/11. Z jeho vět vyplývá, že je přesvědčen o tom, že útok na NY-Twins uskutečnili arabové. Tedy v souladu s oficiální verzí. Jak bude hovořit po volbách?

174932

30.01.2009 19:38

O Slovanech úplně jinak

Jak je ten král pitomý

hera 86.?.?.?

prý někdo napsal čerevenou hlinkou na stěnu chodby Cheopsovy pyramidy, píše Horák ve své knize O Slovanech úplně jinak na str. 70. A pokračuje: “Kdo to asi psal a jaký byl jeho názor na božského syna Slunce?” Už se těším, jak se dnes večer uvelebím a knihu dočtu jako detektivku. Jsem zvědavá, jestli to Horák může něčím doložit. Tedy tu faraonskou duševní omezenost. Kdesi jsem také četla, že nějaký britský archeolog již poukazoval na to, že Sfinga musí být mnohem starší než se udává, že prý byla postavena jinou kulturou než egyptskou. Čímž se Egypťané cítili uraženi.

A také jsem začala hledat na internetu a našla zajímavý německy napsaný odkaz.
Je to článek o Ventech alias Wanech podle Horáka alias Slovanech.
Mimo jiné se v něm existence Venetů dokládá rozšířením tohoto jména po celé Evropě, včetně například Benátek - německy Venedig.
Ztotožnění Venetů se Slovany je jedna teorie a bude pro nesnášenlivě nacionalistickou Evropu, což je zejména Evropa německy, francouzsky, anglicky, italsky a španělsky hovořící, těžko ztravitelné sousto.

Doufám, že mi to nikdo nebudu mít za zlé, když přidám trochu humoru. Všimněte na následující mapce oblasti, kde žili Veneti-Vandalové. Není to náhodou oblast bývalého Československa? [velký smích]
Vložený obrázek
Vložený obrázek

182541

01.02.2009 23:25

O Slovanech úplně jinak

V digitalizované knize z 1818

hera 86.?.?.?

na následujícím
odkazu
s titulem O původu a různorodé příbuznosti evropských řečí (Über den Ursprung und die verschiedenartige Verwandschaft der Europäischen Sprachen) je na straně 171-172 zmínka o Venetech. Praví se tam, že stará Latina měla hodně společného se současnou Wendišskou (slovanskou) řečí ( “Wendischen Sprache”). Možná, že je v ní více odkazů na venétskou (praslovanskou) řeč. V hraničním pásmu mezi Italií a Rakouskem se dodnes mluví Wendisch. Je to malá skupina lidí. Velikost neznám, snad 20000 lidí. Ale třeba také jenom 200.

Na internetu existují i odkazy na ProtoSlav Theory of Associated Kinship (PSTAK).

182737

02.02.2009 00:25

O Slovanech úplně jinak

RE: A čo tak Sanskrit, respektíve pozrime sa na Indiu.

hera 86.?.?.?

Horák ve své knize na str. 12 píše, že lidé tohoto národa sami sebe označovali Wáná (my Wáni). Označení Slovani prý pochází od sousedních národů. Sami Němci používali a používají označení Wenden nebo Veneten. Viz také mapka u jednoho diskusního příspěvku.

182740

02.02.2009 18:37

O Slovanech úplně jinak

Jak získávají Kromaňonci a Kelti území v Evropě dnes

hera 86.?.?.?

Horák se ptál jak je možné, že převládající pastýřsko-zemědělské obyvatelstvo zmizelo z dějin, jak to, že se z nich stali otroci? Podívejme se, jak to dělají dnes Němci. Němečtí rakušíci zorganizovali v roce 1961 sčítání obyvatelstva. Také s ohledem na etnicko-jazykovou příslušnost. Obyvatelům se předložilo šest kombinací z německý, slovinský a windišský. Jak se s takovým rozdrobením nakonec naložilo nevím.
Jiným příkladem bylo sčítání 1971. Tehdy se formuláře vyplňovaly tužkou. No a pak se mazalo a přepisovalo. Podvod se zjistil tak, že v jedné obci, kde žilo několik slovinských osobností nebyl zjištěn ani jeden Slovinec. Kdyby v ní nechali alespoň tři, tak by se podvod nikdy neodhalil. Ovšem německá důkladnost narazila na ještě větší důkladnost
počítačů.

Tyto zkušenosti staví sčítání obyvatelstva v Rakousku v roce 1910 do úplně jiného světla. Tehdy mluvila většina obyvatel Korutan slovinsky, vyslovili se prý ale pro německé Rakousko.
Opravdu?

182852

03.02.2009 03:33

O Slovanech úplně jinak

Drastich: (Slo)Wáni z tieňa?

hera 86.?.?.?

Vložený obrázek

182895

03.02.2009 14:23

O Slovanech úplně jinak

RE: Kritika Horáka 1

hera 86.?.?.?

je na odkazu. Kritici Krupa a Ondrejovič se ve svém hodnocení široce vyhli akrofonickým analýzám Horáka a všímají si pouze těch Horákových obratů nebo slov, které jim snadno umožňují doložit údajnou mýtičnost Horáka. Jak hluboko jsou ale Krupa a Ondrejovič ve vlastním mýticko-magickém myšlení zakořeněni jim ani nenapadlo: “Na rozdiel od rozprávok (a poézie) obraznosť v mýtoch nemá ornamentálne poslanie a je symptómom včasnej (“metaforickej”) fázy utvárania abstraktných termínov. Čím hlbšie prenikáme do minulosti archaických jazykov, tým nachádzame menej prostriedkov na vyjadrovanie všeobecných abstraktných (“nepredmetných”) pojmov, keď sa musí vyjadrovať všeobecné cez jednotlivé.”
Abstrakce probíhala podle Horáka (str. 14) kdysi tak, že v nějkém slově (uvádí “jařmo”, tj. dobytčí dřevěný postroj) se nepoužila koncovka (ja-ram). Slovo označující konkrétní předmět obdrželo nový význam. Mluvčí tak zjednodušeným obrázkem postroje a jeho ozvučením na “ja” vytvořil nový pojem na označení sebe sama. Tento mechanismus Krupa-Ondrejovič přehlédli. Není to tedy označování abstraktního pojmu jednotlivinou, ale rozdělení konkrétního pojmu na počáteční slabiku a zbytek.
Postupuje se i opačně – od abstrakce ke konkrétnímu nebo od abstrakce k další abstrakci. Pro počítačovou myš vymyslela firma IBM pojem ukazovací zařízení (pointing device). Pojem se neprosadil a každý ví, co je myš v souvislosti s počítačem. Každý informatik ví co jsou démóni v systému. Někteří dokonce ví, že mechanismus pro DVD se jménem El Torito dostal svoje jméno podle jednoho mexického baru, kde se koncept vymyslel.
Označování abstraktních pojmů jednotlivinami nesouvisí s utvářením abstraktních pojmů a nelze tím charakterizovat neolitikum nebo kteroukoliv jinou dobu. Tato hypotéza patří do říše mýtů, kterou vytváří Slovenská akademie věd prostřednictvím Krupy a Ondrejoviče. Taikonaut (Čína) se stal vedle astronauta (USA) a kosmonauta (Rusové) dalším pojmem na označení člověka pohybujícím se ve vesmíru a jsou to příklady na politicky motivované vytváření pojmů. V případě informatiků je to někdy chudá linquistická vybavenost autora, jindy potřeba vtipnosti nebo pod časovým tlakem vytvářený pojem. A také potřeba si něco snadno zapamatovat. Slovenská akademie věd ve své zuřivé kritičnosti přehlíží řadu faktů.

182934

03.02.2009 14:28

O Slovanech úplně jinak

RE: Kritika Horáka 2

hera 86.?.?.?

Kritizují Horáka, že na str. 12 rozvíjí myšlenku, že “jazykom krétskeho hieroglyfického písma je praslovančina”. Ale o tom pojednává celá kniha! Vždyť tam zcela jasně píše, že “bylo nasnadě upřesnit Ventrisem stanovené hodnoty některých znaků podle hláskosloví staré slovanštiny na principu akrofonie - a ejhle – texty začaly najednou promlouvat ryzí archaickou slovanštinou.” Co je na tom závadného, když se něco podaří rozluštit?
Horák prý “vidí príbuznosť krétskeho písma s kórejským” (str. 25). Ale Horák nevidí příbuznost, nýbrž vytváří – jak sám napsal - “domněnku”. Co je vědecky závadného na vytváření hypotéz? Prý “Pritom, pravdaže, viaceré z týchto písem nemajú medzi sebou vôbec nič spoločné.” Ale právě na podobnosti vytvořil Horák hypotézu! Spíše se zdá, že nevědecky postupují Krupa a Ondrejovič.

Kritici vytýkají hypotézu “I pôvodné neolitické obyvateľstvo Mezopotámie vraj hovorilo po praslovansky, kým sumerské panstvo zasa “tatárskym” jazykom (s. 59).” Jenže to Horák neuvádí jako nedoloženou, nýbrž jako doleženou pracovní hypotézu. Odkazuje na osadu Džarmo z doby asi před 6800 lety př.n.l. a souvislost tohoto názvu se slovem “jaram” (jařmo, dřevěný volský postroj) a do souvislosti s vpádem asijských válečníků (Tatarů=Sumerů) okolo 3500 př.n.l. do Mezopotamie. A tvrdí, že původní obyvatelstvo mělo 3000 let na to, aby se rozmnožilo.
Údajně pozabíjeli asijští nájezdníci (tataři nebo hunové či bojovníci Čingizchána ?) v Mezopotamii na dva milióny lidí – ručně jim usekali hlavy – nasedli na koně a odcválali zase do Asie, tvrdil jednou nějaký český diplomat v ČT. Bohužel si jméno nepamatuji. Zdroj onen člověk neuvedl.
Prý “Pre Horákov mýtus o Slovanoch je typické to isté, čo pre jazykové mýty japonskej, tureckej či maďarskej proveniencie. Všetky sú prepletené s historickými mýtmi a kladú si za cieľ povznášať povesť vlastného národa.” Ale Horák nevyšel z mýtů, nýbrž z “principu akrofonie - a ejhle – texty začaly najednou promlouvat ryzí archaickou slovanštinou.” Skutečnost je tedy taková, že to je Slovenská akademie věd, která vytváří mýtus o Horákovi.

182935

03.02.2009 15:32

O Slovanech úplně jinak

RE Kritika Horáka 3

hera 86.?.?.?

Porovnejme, co o Venétech říká Česká Akademie věd.

Tak například v Pravěkých dějinách Čech (Academia, 1978, str. 534) autoři tvrdí, že "...v době, kdy se na historickém jevišti objevili Řekové a italické kmeny, Keltové, Germáni, Ilyrové a Veneti, Thrákové a Skytové, muselo už existovat i plemeno slovanské, byť jeho jméno se v nejstarších písemných zmínkách ještě neukazuje. Autoři publikace identifikují Slovany s lidem lužických popelnicových polí a dovozují, že “dlouhodobá sídelní kontinuita lužického okruhu ... nepřerušená ani v průběhu doby laténské a v době římské, je nejlepší zárukou jeho slovanskosti.” A pokračují: “Všude na mohylových základech se později vytvořily důležité okruhy popelnicových polí. .... V etnické interpretaci těchto jevů, archeologicky dnes dobře postižitelných, je možné obrátit znovu zřetel k Venetům.” Autoři pak diskutují a citují řadu vědců stejného názoru, totiž slavinitě Venetů. Kromě současnosti s ostatními plemeny při osídlování Evropy se diskutuje i možnost osídlení Evropy před ostatními plemeny převážně Venety.

“Je i jiná možnost. Jméno Venetů, objevující se na severu střední Evropy a v Evropě jižní, nechybí totiž ani v Galii, totiž na jižním pobřeží Bretaně, kde ho zaznamenal Caesar a po něm řada autorů. Někteří jazykovědci soudí, že byli rovněž odštěpkem onoho pravenetského celku. Jméno Venetů rozstřiknuté po značné části Evropy zavdalo podnět k hypotéze o troskách kdysi velkého plemene, které se rozpadlo a jehož jednotlivé části se rozešly. Kdyby tomu tak bylo, musel by tento jazykový živel zanechat např. četné místní názvy, které by pyk nebyly ilyrské, jak se domníval Pokorný, ale starší. Patřily by k jazykové vrstvě patrně méně rozrůzněné, ale s prvky jednotlivých pozdějších jazykových skupin. Tato myšlenky je blízká té, jež připouští, že jako Veneti se původně označovala silná větev mezi západními Indoevropany vůbec. Promítnutí tohoto náhledu do procesu vzniku a pozdějšího rozčleňování mohylových kultur by připravilo nesmírně zajímavou látku k úvaze.
Řadu středoevropských zeměpisných názvů, dříve považovaných za ilyrské, by bylo možno připsat na vrub jazykové skupině venetské či italickým jazykům blízké. Snad to byli Protoveneti v užším smyslu, jako již vykrystalizovaná indoevropská skupina s centrem někde ve středním Podunají. Místní jména, o kterých se diskutovalo, mohla být zanesena do střední Evropy spolu s proudem těchto Venetů směřujících na sever. Názvy je možno rozdělit do několika skupin. Především to jsou místní jména, která už zanikla takřka před dvěma tisíciletími. Ve 2.stol.n.l. je však zapsal alexandrijský geograf Klaudius Ptolemaios. Počítají se mezi ně názvy osad jako Nomisterion, Strevinta, Setovia, Leukaristos aj.

182941

03.02.2009 15:35

O Slovanech úplně jinak

RE: Kritika Horáka 4

hera 86.?.?.?

Jejich lokalizace je nejistá, ale určitě lze počítat s tím, že tyto osady ležely na sever od Dunaje někde na Moravě, na Slovensku, ve Slezsku a Polsku, ba i v Čechách. Jako obdoby z jižní, ilyrské oblasti se uvádějí např. Numistro v Lukanii, Setovia v Dalmacii apod. (2) Také jména končící na -ona, se považují za venetská nebo ilyrská (Arrabona, Vindobona) a stejně i významná římská provinciální města jako Carnuntum a Aquincum, z nichž poslední se má za venetské. Mimo to se hledají paralely k polskému názvu místa Šrem na Wartě (původně Sermos), v horní Italii (Sermione) a v dnešní Jugoslavii (Sermium). Stejný osud měla jména některých kmenů jako Korkontoi, Bateinoi, Naristi-Varisti, z nichž některé by podle Ptolemaiovy mapy mohly být poblíž Čech. Třetí skupinou jsou orografické a hydrografické názvy, které se mohou někdy udržovat po tisíciletí. Mnohé z nich byly předmětem diskusí, ale některé se dosud považují za ilyrské (venetské). Patří k nim jména řek jako Morava, Opava, Úpa, Metuje, trojí Nisa, Kysuca, Hron, jména pohoří jako Karpaty a Beskydy. V Polsku řeky Vidua-Odra, polska Drawa, Druentia-Drweca, Noteč apod. Zeměpisné rozmístění jmen, o nichž se stále uvažuje jako o ilyrských-venetských, se překvapivě shoduje s rozložením kultur okruhu lužických popelnicových polí. Tato okolnost patrně není náhodná a nemůže být přehlížena.

182942

05.02.2009 19:53

O Slovanech úplně jinak

Veneto libero e indipendente

hera 86.?.?.?

Basta colonialismo Italiano

Google video

5 miliónů Venetů chce nezávislost na Italii a za své hlavní město považují Benátky.

183158

05.02.2009 21:00

O Slovanech úplně jinak

patrioti veneti

hera 86.?.?.?

patrioti veneti .

Italy shit.

183164

10.02.2009 07:02

Thajsko - díl I.

Vláda klacku

hera 86.?.?.?

aneb česky zaužívanější označení fašizmus. Tak bych označila poměry na letišti Heathrow. Stejné poměry jsou asi na všech letištích ve Velké Britanii. Podobně i také v těch částech britských měst, kde jsou všude rozestavěny kamery na naše zotročení. Totéž je v Praze a vůbec ve všech městech v Evropě. Vyprovokováno je to ze shora - například údajné atomové a chemické zbraně v Iráku, následná válka v Iráku (a také kdekoliv jinde), ve skutečnosti ale těžit ropu pro sebe.
Další příklad postupného zavádění vlády klacku je z Německa. Pod pláštíkem hledání vrahů bylo v Německu
zavedeno plošné skenování řidičů na DNA při dopravních kontrolách. Po celém Německu! Kdo kontrolu odmítne se stává podezřelým, ale odebrání vzorku DNA je podle listu dobrovolné [velký smích].
Evropa se pomalu a postupně fašizuje.

183448

11.02.2009 08:57

Krize v USA ohrožuje federální systém

Být na huntě

hera 86.?.?.?

nebo-li spisovně být na mizině. Poblíž Vídně stojí na kopci malý hrad, který se jmenuje Kreuzenstein.
Na obrázcích (Bilder) lze také spatřit – a průvodce to také tvrdil – zmenšeninu Vladislavského sálu z pražského hradu (5.,6. a 7.snímek). Hans Nepomuk Wilczek, který nechal hrad restaurovat, prý nebyl nadšeným stoupencem Habsburgů. Na hradě se několikrát filmovalo - asi jako na Průhonickém zámku u Prahy. V jednu chvíli otevře pomalovanou truhlu a ukáže na dno. Vidíte tam namalovaného psa. A německy vysvětluje, že to byla „Schatztruhe“, tedy truhla pokladů nebo-li pokladna a že když se při vybírání vyprázdnila, došlo se na psa na dně zobrazeném. Německy „an die Hund kommen“. Z toho prý vzniklo "být na huntě".

183508

13.02.2009 02:29

O Slovanech úplně jinak

náhodné slovníkové porovnání češtiny a hindštiny

hera 86.?.?.?

V hindštině jsou slova, která jsou překvapivě podobná češtině nebo jiným slovanským jazykům. Několik příkladů po krátkém prolistování učebnice hindštiny:

mela v hidnštině má význam shromáždění, náboženská pouť, v češtině má význam hemžení, tlačenice, rvačka
učit – v hindštině mravně správný, slušný, vhodný
vasant – jaro, vesna
navin – nový, novinky
din – den
pahar - pohoří, hora
kamra – světnice, české komora
nák – znamená nos, frňák je také nos a to slovo asi popisuje, že nosem lze dělat frrrrrrrrr
ág – oheň, podobné ruskému agoň
nazr – pohled, vidění, české názor
jama – shromážděný, uložený

183616

20.02.2009 23:28

O Slovanech úplně jinak

RE: Nie Antonín Horák ale Matej Bor - slovinský lingvinista - dokázal, že praslovanský jazyk pochádza z venétštiny, etru

hera 86.?.?.?

Příchod Slovanů do Evropy v 6. stol.n.l. je vymyšlená a nepravdivá pohádka.
Pořídila jsem si knihu Unsere Vorfahren - Die Veneter od autorů Jožef Šavli, Matej Bor. Kniha obsahuje také 50 stran názorů a komentářů od Ivana Tomažiče, vydavatele. Pisatel diskusního příspěvku tuto knihu skutečně viděl, poněvadž odkazy na str. 332, 335 a 404 skutečně odpovídají obsahu. Když už ale odkazoval na str. 404, mohl i jmenovat autora, totiž Ivana Tomažiče, který právě napsal zasvěcený příspěvek (357-407). Knihu lze objednat u nakladatele:
Ivan Tomažič, Bennogasse 21, 1080 Wien. Cena 12 euro plus poštovné. V Evropě tuším 5 euro. Pan Tomažič je Slovinec. S ohledem na kvalitu materiálu - kniha je vázaná, obal působí na omak jako kůže a je na velmi kvalitním papíře (inu Slovinci) - a s ohledem na vysokou odbornou kvalitu obou příspěvků je to cena více jak lidová.
Šavli a Bor napsali svoje práce nezávisle na sobě. Šavli (1943) z etnografického hlediska (např. z hlediska názvů obcí, hor, řek a jiných místních jmen. Bor (1913-1993) pak z linquistického hlediska. Obě práce se výborně doplňují.
To co nám dosud vyprávěli ve škole, že Slované přišli do Evropy v 6. stol.n.l je pohádka. Vymyšlená a nepravdivá. Bohužel byli v 80.letech Bor a Šavli nevědecky kritizováni. Asi stejně jako v kritice Slovenské akademie věd, kterou jsem tu uvedla a která je veskrze nevědecká.
Nelze souhlasit s tím, že Antonín Horák knihu opajcoval, jak tvrdí anonym. To v žádném případě. Vzhledem k tomu, že ji anonym četl nebo viděl, mě o to více udivuje, že Horáka pomlouvá.

184266

12.03.2009 01:15

„Chas“ Freeman: Co se v Americe nesmí říkat nahlas

Jak se jmenuje kniha

hera 86.?.?.?

amerického úředního (oficiálního) kata, který měl zkušenosti se zabíjením plynem a napsal publikaci o zplynování Židů. Tvrdil, že na základě svých zkušeností a analýzy omítky "plynové komory" se v ní plynem nezabíjelo. Jak se jmenuje tento kat a současně autor knihy?
Nepatří to sice k tématu, ale byl bych ráda, kdyby mi to někdo napsal. Na knihu jsem přišla přes Zvedavce a buďto to bylo v samostatném článku nebo v nějaké diskusi. Naděje malá, ale snad si někdo vzpomene.

186363

28.03.2009 23:35

O Slovanech úplně jinak

RE: Slované

hera 86.?.?.?

Etruskové podle Horáka nebyli Slovani. Zotročovali je stejně jako Římani, jako Řekové, Sumerové nebo Egypťani. Podle Horáka Češi prý také nejsou Slovani. Bohužel nemohu uvést odkaz na stránku, poněvadž ve chvíli, kdy jsem to četla jsem netušila, že o tom budu psát. Podle jednoho článku ve Vesmíru Keltský původ populace v Česku (Vesmír, 79,285,2000/5) se dědičná mutace cystické fibrózy G551D nejčastěji vyskytuje v Evropě ve Velké Britanii, Irsku, Bretani a také v České republice. V České republice je také doložena slovanská kultura a tody znamená, že Keltové a Slované spolu obývali totéž území. Horák se nejspíše mýlí v hodnocení obyvatel České kotliny. Horáka je možné si také stáhnout z http://uloz.to/1458775/o_slovanech_uplne_jinak.pdf
Ale vlastnit knihu je rozhodně lepší.

187455

05.04.2009 23:35

Kam zmizel náš pan prezident?

Obamův projev

hera 86.?.?.?

začal mazáním medu kolem huby Čechům. Velkým zklamáním bylo jeho opakování o tom, že 9/11 byl akt arabských teroristů. Komu to slouží? Židům. Proč třeba Obamová nenavštívila Slavín? Tam by se mohla seznámit se slovanskými nositeli kultury. Namísto toho židovský hřbitov. Komu to služí? Židům. Není zrovna vhodné představovat slovanskou zemi jako židovskou. V oficiální politice USA se nic nezměnilo. Výhružky vůči Koreji atd. Změnila se jenom forma. Obsah zůstává stejný. Obama je ještě horší jak Bush.
Poslouchal někdo z vás dnešní večerní rozhovor redaktorky Hůlkové z radiožurnálu s Tlustým? Tlustý přišel do rozhlasu také s novou vizí. Snad si vzal vzor z Obamy. Totiž, že by se církev mohla s některými svými morálními normami podílet na ekonomice. Tlustý hovořil o tom, že určité normy je nutné zachovavat i v ekonomice. A víte jak mu Hůlková, fanatická katolička, odpověděla? Začala se vyptávat na údajné dluhy Českého státu vuči katolické cirkvi. Prý, je snad oněch 83 miliard za cirkevní majetek nějakou zátěží pro Český stát? Tlustý přišel s otevřeným srdcem a podával katolikům ruku a oni mu - ústy Hůlkové - předložili účet. To by katolíci museli nejprve zaplatit veškerý majetek, který ukradli po 30, leté válce, zdůvodnit proč katolíci vyvraždili 2/3 Slovanů a pak mohou přijít s nějakými vlastními účty.

187876

08.04.2009 12:11

O Slovanech úplně jinak

Chachiau ?

hera 86.?.?.?

Zjistila jsem, že druhý znak zprava byl symbolem pro pluh, který v praslovanštině zněl áralo. Dnes říkáme oradlo. Překlad nápisu by tedy mohl být chachiau nebo chachliau. Co by to slovo mohlo znamenat ještě nevím. Oddechují? A stále mám dojem, že v nápisu jsou ještě jiné znaky, které neznám. Nebo označuje nápis nějakou zašlou vecnici?

Ve Švýcarsku existuje město Aarau, což připomíná praslovanské áralo, tedy oradlo nebo-li pluh Dokonce se zachovalo i dlouhé "á". Od Aarau směrem k Zurichu je další vesnice s praslovanským jménem - Windisch. Hned vedle Bruggu, kde byl starořímský tábor patřící k Limes. Jihozápadně od St.Gallen existují praslovanské vesnice Krummenau (Krumlov) a Nesslau (Neslovice).

188019

09.04.2009 00:00

Kam zmizel náš pan prezident?

katolíci vyvraždili 2/3 Slovanů

hera 86.?.?.?

Přečtěte si kteroukoliv učebnici o 30ti leté válce. Jenom v českých zemích klesl počet obyvatel ze 3 mil. na 1 mil. a méně. Slovanské obyvatelstvo v prostorách dnešního Německa, Italie, Francie, Švýcarska bylo buďto kompletně vyvražděno nebo poněmčeno, poitalštěno, pofrancouzštěno. Když italské úřady po 1. světové válce zjistily, že na jejich území se dosud hovoří slovanskou řečí, okamžitě začaly být činné, tj. násilím poitalšťovaly, tj. včetně vražd. V období od 13-18.stol povra ždila inkvizice 10 mil lidí. Vraždění, pardon, obracení na pravou víru tzv. pohanů, což nebyl nikdo jiný než Slované, v 9-12. stol. - další milióny. Také Luther nechával upalovat čarodějnice - 1 milión obětí. Ve spojení s ďáblem byly samozřejmě slovanské ženy. Vyvražďování orthodoxních Chorvatů v letech 1941-1943 katolíky. Bilance - 1 milión mrtvých. Zneužívání dětí katolíky: Hans Herman Groer, rakouský kardinál. Experti odhadují, že jenom v USA za posledních 20 let zneužilo děti na 2000 katolických kněží. Vyvražďování Slovanů od 9.stol.n.l. do doby asi 5000 před n.l. podchyceno není, ale Slované byli těmi otroky, kteří sloužili řeckému, římskému, egyptskému a sumerskému otrokářství. Ale to nejsou katolíci, tak jsem to k tomu nepočítala.
Přečtěte si například Die Neue Inquisition od Prof. Dr. Hubertus Mynarek. Nebo Der Glaubenswahn - bohužel si nemohu vzpomenout na autora.
To jenom tak pár údajů, na které jsem si vzpomněla. Ještě jsem vynechala křižácké výpravy (22 mil. mrtvých), husitské války, atd. Přeji vám příjemné čtení vážený pane nesmělý a fanatický katolíku.

188050

09.04.2009 23:06

Kam zmizel náš pan prezident?

kromě vraždění katolíci také vyháněli celé národy

hera 86.?.?.?

9. dubna 1609 nařídil španělský katolický král Filip III. se svou katolickou manželkou královnou Izabelou vyhnání 300.000 Morisků ze Španělska do Afriky, asi tak 20% obyvatelstva. Ještě v témže roce tento katolický pár nařídil vyhnání židů. Moriskové byli potomci Maurů, kteří po 711 ovládli Iberský poloostrov. O několik století později začala křesťanská reconquista, tj. dobývání Iberského poloostrova, které skončilo 1492 obsazením Granady. S opovržením se o Moriscích vyjádřil také Cervantes. Vahánění trvalo 5 let a mělo pro katolické Španělsko neblahé ekonomické následky. Pole nebyla obdělávána, zavlažovací systém se zničil. Vyhnaní Moriskové se usídlili v Tunisu, Alžírsku a Maroku. Dnes je tomu tedy přesně 400 let. Alespoň je na tomto příkladě vidět, že katolíci mysleli a myslí ve staletích a že je z toho nutné vzít si ponaučení.

188117

11.04.2009 02:05

Kam zmizel náš pan prezident?

Reakce na Takyjeden

hera 86.?.?.?

Vzhledem k tomu, že poznámka je určena mně a čtenářům a pan Takyjeden se domnívá, že jeho ad hominem poznámka je natolik pozoruhodná, že s ní musí seznámit čtenáře internetu, kteří umí česky, chci čtenáře internetu také s něčím seznámit.
Odkázala jsem na faktografii Die Neue Inquisition od Prof. Dr. Hubertus Mynarek. Chtěla bych ostatní čtenáře seznámit s celým titulem pana Mynareka: Prof.Dr.theol. Hubertus Mynarek. Ano, pan Mynarek je vzděláním theolog. Pokud někdo umí německy a ne jen anglicky, může si počíst na www,KirchenOpfer.de
Nedávno tu byl vynikající článek O Slovanech úplně jinak, v němž autor Antonín Horák poukazoval na miliony obětí slovanských otroků. Díky jemu a velké díky Stworovi, že se o tom zmínil. Chtěla jsem svou poznánkou upozornit na další milióny obětí, tentokrát katolického fanatismu. Ale nejen to. Nemohla jsem se zbavit dojmu, že Obamovy projevy se podobají americkým náboženským estrádám. Demagogie a omezenost čtenářů typu Takyjeden je zářným příkladem toho, co nás čeká v blízké budoucnosti. Další milióny obětí ve jménu boje proti komunismu, proti terorismu apod. V jednom komentáři někdo napsal něco ve smyslu, co se vlastně chystá. Odpověď je jednoduchá. Právě ony další milióny obětí. Musí se to ale nějak zdůvodnit, aby lidé typu Takyjede do toho šli s celým srdce.

188206

11.04.2009 02:28

Kam zmizel náš pan prezident?

Reakce na Takyjeden 2

hera 86.?.?.?

A ještě bych ráda dodala jednu poznámku. V životě ani tolik nezáleží na tom, je-li někdo svým založením věřící, komunista, sionista, apod. Dva největší biologové světa a zakladatelé genetiky, totiž Mendel a Darwin, byli oba věřící. Darwin studoval na kněze, ale nechal toho a věnoval se biologii. Jakožto zámožný student si mohl v Oxfordu vydržovat sluhu, který mu zatápěl v krbu, sluhu, který mu čistil boty a pokojskou. A jako zámožný člověk si mohl financovat cestu kolem světa. Časem komunisté také pochopili, že nebýt nemajetný nebo že nepůsobit rovnostářsky je praktické. A na druhé straně velké americké firmy časem také pochopily, že bez plánování, což je komunistický nápad, že se bez plánování neobejdou. Že to vlastně s komunismem asi moc společného nemá. Od určité velikosti podniku to je neodmyslitelná nutnost. Postupně se také ukazuje, že od určité velikosti vlivu na finanční kapitál a trhy se nelze bez státního vlivu na tyto finanční trhy obejít, že na finančních trzích je zapotřebí určité množství "komunismu" . Jinak by nás tihle pánové roznesli na kopytech. Jak jsem řekla, ani nezáleží na ideologii jako spíše na tom, jestli tu svou ideologii podřídím vlastní kontrole s ohledem na ostatní lidi - tj. ideology - nebo ji ženu do nekontrolovatelného extrému.

188209

22.04.2009 17:06

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

Petr Fus v Klubu Proxy

hera 86.?.?.?

Polský umělec Petr Fus (foneticky napsané jméno) vystavoval v Klubu Proxy (asi v Praze) fotografie z 2. světové války, na nichž nacisté popravují Židy, hlásili právě v 16:15 na Radiožurnálu. Výstava již neexistuje. Stejně tak fotografie, poněvadž byly židovskou mládeží zničeny. Hlasatelka fotografie popsala. Fus prý fotografie poněkud pozměnil. Namísto nacistické svastiky přimaloval vojákům izraelské šesticípé hvězdy. Chtěl tak zobrazit teror izrealské armády vuči Palestincům. Petr Fus je pseudonym a umělec nehodlá vystoupit z anonymity. Dělá dobře. Hlasatelka pak přečetla prohlášení, tuším, židovské obce a nějaké komentáře organizátorů výstavy. Umělec se odmítl vyjádřit. Další akce Židů, která k jejich popularitě nepřidá. Nálada vuči Židům se pomalu ale jistě mění v jejich neprospěch. Nebylo zničením uměleckých fotografií porušeno autorské právo?

Ráda bych přidala osobní zkušonost. Byla jsem jednou se svým zahraničním přítelem - nežidem a též já - na hřbitově, kde leží Franz Kafka. Tuším, že jsme byli někde poblíž Olšan. Hřbitov, který byl za komunistů volně přístupný a nikoho nevzrušovalo, že tam leží Židé, je nyní ve vlastnictví židovské obce. U vchodu je kasička (typické, jinak se na nežidovských hřbitovech nikde nevybírá vstupné) a každý navštěvník si "musí" nasadit modrou čepičku. Rozumí se nežidovský návštěvník. Trapné. Já jsem to odmítla. Za chvíli se za námi vyrojila skupinak šesti židovských mládežníků. K hrobu Kafky jsme sice došli, ale já jsem naléhala ze hřbitova odejít. Necítila jsem se tam v přítomnosti 6 pořízku a poříztic jistá. Z prosté zvídavosti podívat se na Kafkův hrob se vytvořilo drama, které skončilo sprostým chováním paní kasírky. Při vstupu jsem se podivovala nad vybíráním vstupného. Paní nás vyčítavě seznámila s tím, že skoro celá její rodina v 2. světové válce zahynula, načež jsem ji opáčila, že mě to nezajímá, že já s druhou světovou žádnou osobní zkušenost nemám, poněvadž jsem se narodila po ní a že značkování návětěvníků považuji za ponižující a že tragedie její rodiny není důvodem, aby na mě požadovala nechat se značkovat. Nebudu se rozepisovat. Souhrn: setkání se židy je zněčně nepříjemné, poněvadž někteří z nich jsou rozkazovační, arogantní.

189151

22.04.2009 22:17

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Chceš li s židy býti, musíš šábesdekl míti

hera 86.?.?.?

Nevím, kdy je šábes a co to vlastně je. Byl prostě všední den. Lidi, které jsme tam potkali, tedy oněch 6 mládých, kteří se o nás zajímali a jiná starší paní, kterou jsme asi uprostřed hřbitova potkali, tak všichni tito lidé na hlavě nic neměli. Evidentně ta paní u kasičky to chtěla jenom po nežidovských návštěvnících, protože to nasazovali i jiným návštěvníkům, kteří přišli po nás. Byla to evidetně značka, nezávisle na nějaké ideologie nebo náboženství.

189187

24.04.2009 21:36

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Petr Fus v Klubu Proxy

hera 86.?.?.?

Škoda, že mě tehdy nenapadlo té paní kasírce opáčit, že podobně jako kdysi nacisti značkovalli Židy žlutou šesticípou hvězdou, že podobně oni teď značkují návštěvníky hřbitova.

189345

11.05.2009 05:18

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

Proč je Lisabonská smlouva špatná?

hera 86.?.?.?

Ví někdo, kde je analýza Lisabonské smlouvy (LS) a souhrn důvodů, proč je LS špatná?

Pokusila jsem se do textu LS začíst, ale je tak nezáživný, že jsem to vzdala. Našla jsem pouze jeden bod omezující pravomoc České republiky a sice, že pro obchodní smlouvy mimo rámec EU budeme zastupování výhradně EU a Česká republika žádné samostatně dělat nesmí - článek 188c. Mně pro odmítnutí LS tohle stačí.
Určitě bych jich našla více - i jako laik - ale vůbec se mi to nechce dělat. Byly by to hodiny studia a porovnávání, zatímco lidi z oboru to jistě mají snažší.
Společná obchodní politika "řízená" Evropským parlamentem (vlastně Výborem 133), to snad nebývalo ani v dobách RVHP.

190847

13.05.2009 15:12

O Slovanech úplně jinak

RE: Čeština je velký lingvistický poklad

hera 86.?.?.?

Tam kde je v češtině "y" a tam kde to jde, by se "y" mělo vyslovovat jako německé "ü". Ve výslovnosti je čeština někdy ledabylá, lajdácká až šlendriánská. Nebyla tahle lajdáckost ale záměrně vymyšlena suplujícím dozorem na školách, aby se p.t. žactvo při písemkách nachytalo, dostalo kouli nebo-li sardel a ukojilo se tak nízké sebevědomí dozorujícího perzonálu, který předstíral, že vyučuje?

191055

13.05.2009 15:50

O Slovanech úplně jinak

RE: Pravda

hera 86.?.?.?

Mně slovo "kelt" spíše upomíná na skotský "kilt", tedy skotskou pánskou sukni. Také ve středověku se ještě v dobách husitských rozlišovala mužská a ženská sukně. Mužská byla nad kolena a pánové také nosili punčochy uvazované kolem pasu. Ještě 10 let po druhé světové válce bylo možné v Berlíně spatřit chlapečky, jak pod kraťasy nosí podvazkový pás a na něm měli připevněné punčochy. Pochopitelně z bavlny a ne nylonu.

191058

22.05.2009 21:24

„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

Placení telefonu, elektřiny a teplé vody v hotovosti je podezřelé

hera 86.?.?.?

Dnes jsem asi po 10ti letech platila složenkami na poště účty za telefon, elektřinu a teplou vodu. Asi 150 euro za poslední kvartál. Za posledních 10 let šly tyto položky z mého konta. Jelikož mi ale rakouský sociální stát už rok neplatí podporu bez jakéhokoliv odůvodnění - ačkoliv jsem byla několikrát na pracovním úřadě a na věc se ptala. Ale vraťme se k placení. K mému obrovskému překvapení po mně paní u přepážky požadovala moje data narození. Jak to, divila jsem se, vždyť já chci na poště pouze zaplatit telefon atd.? Odpověď zněla, no protože platíte na konta. Tomu jsem se musela zasmát. "To je pro mě novina?" "To není žádná novina, to už platí 1,5 roku." zněla odpověď paní za přepážkou. "A kdybyste platila 1000 euro, musela by jste se prokázat osobním průkazem." Placení 150 euro v hotovosti za telefon, atd je v Rakousku podezřelé a skoro zločin.

191747

24.05.2009 14:20

Středisko pro vyhodnocování hrozeb

Špehování nezaměstnaných v Rakousku namísto práce

hera 86.?.?.?

jsou posledních několik let posíláni svými "poradci" na pracovním úřadě na psychologické a psychiatrické pohovory jako na běžícím pásu. V drtivé většině případů obdrží od psychologů a psychiatrů nálepku "porušená osobnost", rozuměj psychopat. Zdejší úřady si už neví s nezaměstnaností řadu let rady. Řešení přesouvají stále do vzdálenější budoucnosti. Řadu let se nezaměstnaných "zbavují" tak, že vytvářejí kolonky na úředních lejstrech a vykazují tak pokles nezaměstnanosti. Např. ten člověk je na tréninku a není tedy nezaměstnaný apod. Nezaměstnané psychology zaměstnávají tak, že jim jinak nezaměstnané předhazují na tzv. trénink, který sestává z toho, že jim tam člověk vypravuje životopis. To je všechno. Tím se také zaměstná státní aparát a kolečka se rozběhnou. Na ochranu "ohrožených" státních zaměstnanců před nebezpečnými nezaměstnanými zaměstnávají bodygárdi. V drtivé většině tlouštíci kolem 150 kg.
Na výcvik těchto lidí se pořádají školení od policie a armády. Ve všech větších městech se vytvářejí různé "soukromé" firmy s nejrůznějšími úkoly. Některé zkoumají tzv. motivaci nezaměstnaných. Např. celý rok jednou týdně dvě hodiny "tréninku". Existují skupiny lidí, kteří sledují nezaměstnané, zda se ucházejí o místo a co vůbec celý den dělají! Špehování doslova až do bytu. Z motivačního úřadu chodí děvčata až do místa bydliště a pod nejrůznějšími záminkami se vyptávají sousedů! O všech těchto informacích se vytvářejí zprávy, které se musí úředně zpracovat. "Nezaměstnanost" je pro vládnoucí výborný prostředek jak nás držet v šachu.
Na tuhle činnost stát v posledních 5 - 10ti letech vyškolil novou generaci úředníků. Na pracovních úřadech jsou mladí hošánci a děvčátka, která jim státem dodanou moc vůči starším lidem náležitě využívají. Doslechla jsem se již o několika příadech, kdy byl nezaměstnaný z bytu vytažen lékařem za asistence policie a odvezen neznámo kam. Policie se vloupává do bytů v nepřítomnosti lidí a prohledává jim byt! Jdou do takových podrobností, že vymontují např. i zámek uvnitř bytu. Z nedostatku času pak nezašroubují např. šroub, který normálně drží vložku v zámku. Člověk pak s překvapením při odemykání vystrčí celý zámek!
Děs! Dovolání nikde. Naopak. Pokud si člověk na tyto věci stěžuje, stane se duševně nemocným a zmizí ze statistik nezaměstnanosti. Od jednoho Itala jsem se dozvěděla, že když se začal hádat s jednou rakouskou úřednicí, tak s ním podle výše předepsaného vzoru zatočila. V Italii je běžné stěžovat si na ty pitomce policajty. Zkustě ale něco podobného v Rakousku. Každý úředník vás okamžitě pošle na vyšetření k psychiatrovi, který vás diagnostikuje jako psychopata a je vymalováno. Není nutné lidi zavírat do vězení apod. To je příliš nápadné.

191822

24.05.2009 14:22

Středisko pro vyhodnocování hrozeb

Špehování nezaměstnaných v Rakousku namísto práce - 2

hera 86.?.?.?

Dokončení
Mnohem lacinější a účinější je zavřít je do bytů, do různých institucí apod.

191823

14.07.2009 15:05

Co čtete?

Slovane v době kamenné

hera 213.?.?.?

Jožef Šavli, Matej Bor: Naši předci - Veneti, Vídeň, 1988.
Editor, u kterého lze knihu objednat:
Ivan Tomažič, 1080 Wien, Bennogasse 21, Austria
ISBN 3-85013-110-6

Kniha je v němčině, pořídily se ale také překlady: italština, možná anglicky, 2009 vyšel ruský překlad v Moskvě, možná existuje francouzská verze. Kniha je předchůdkyní na Zvědavci zmíněné a diskutované knihy Antonín Horák: O Slovanech úplně jinak.

195678

26.07.2009 01:36

Novinářka žaluje světové elity za bioterorismus

text udání

hera 86.?.?.?

Podle dokumentu (pdf) na webové stránce http://www.wakenews.net/html/jane_burgermeister.ht...
bydlí paní Jane Bürgermeister v 18. vídeňském okrese na ulici Gentzgasse 14, vchod č. 9, byt č. 12.
V udání se uvádí datum pondělí 1.května 2009, ale první květen 2009 není pondělí, nýbrž pátek. Asi se spletla.
V udání se popisuje, že 27.dubna 2009 v 18:39 vybuchla v jedoucím vlaku před příjezdem do Freiburgu bomba s virem prasečí chřipka. Výbuch hermiticky uzavřené nádoby se přivodil tak, že nádoba obsahovala suchý led (zmražený CO2), který táním vytvořil nutný tlak pro výbuch. Pak uvádí detaily vyšetřování švýcarskou policií v Lausanne, ptá se, proč se virus nejprve poslal nákladním letadlem do Curychu a pak se teprve transportoval intercity vlakem do Ženevy, když Ženeva má vlastní letiště a řadu dalších otázek. Celé se mi to nechce popisovat. Těch dokumentů je tam více.

196374

29.07.2009 02:07

Máme se připravit na válku s Romy?

Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem

hera 86.?.?.?

Letos počátkem července jsem jela na kole z Lipna nad Vltavou do Českého Krumlova. Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem (silnice 163) mě pokřikem upoutala jedna cikánka a že prý je kousek od silnice směrem k Vltavě pěkný výhled. Zastavila jsem a podívala se na mapu. Na mapě jsem ale žádné upozornění na místo dalekého rozhledu neviděla a tak jsem váhala. Najednou k nám ze zhora přijela skupinka dalších asi 4 nebo 5 cikánek, i s dětmi, a že prý je to také zajímá. A další dojížděly. Skupinka sesedala z kol a dávaly je ke stromům. Měla jsem dojem, jako kdyby každá z nich už měla předem vybraný strom u kterého kolo opře. Byla jsem sama a nechtělo se mi kolo opustit a vydat se někam vzhůru lesem k nějaké údajné vyhlídce. Nasedla jsem a odjela. Jedna z cikánek, která o vyhlídku jevila velký zájem, náhle zájem ztratila a vydala se na kole za mnou. Tím mě jenom utvrdila, že pozvání na vyhlídku mělo asi i vedlejší motiv. Kdoví co nebo kdo všechno by mě na té vyhlídce "uvítal". Chtěla bych tímto varovat před různými nabídkami tohoto etnika na silnici 163.

196559

01.08.2009 10:30

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem

hera 86.?.?.?

Ve Větřní je nápadných několik věcí. Je tam velká papírma s velkým skladištěm dřeva. Kulatina se neustále postřikuje. Asi ve dne v noci. To je pohled z kola na silnici 160, Rožmberská. Naši indičtí spoluobčané (Cikány spojuji spíše s Indy než s nějakou specifickou skupinou) tam bydlí v chudších "chýších". Jenže soucit s nimi mě už dávno přešel. Proč? Příklad: Ve vesnici Zastávka u Brna se po roce 1990 u silnice č. 23 (ulice Stará osada) postavily tři STEJNÉ dvoupatrové domy na místě, kde dříve stávaly barabizny, které obývali Cikáni. Nové domy jsou super-baráky, snad nejlepší na Zastávce. http://www.mapy.cz/#mm=RPfFP@x=137570728@y=1327813...
Ale po několika letech jsou mezi nimi výrazné rozdíly.
V jednom bydlí výhradně bílí (GPS vždy pravý horní roh baráku: Loc: 49°11'23.317"N, 16°21'34.866"E), v jednom směs bílých a Cikánů (Loc: 49°11'22.8"N, 16°21'36.137"E) a v třetím jenom Cikáni (Loc: 49°11'22.308"N, 16°21'37.408"E). Ten poslední je již zdevastovaný. Díry ve zdi z opačné strany než je silnice a stopy po opravách jiných děr. Chybí mu také oplocení, tedy takový malý plůtek. Kolem domu je spousta odpadků. Ty první dva baráky předzahrádku s květinami i s oplocením ještě mají. Je to vzácná modelová situace. Hlavně ten nepořádek, ničení zdiva a chodníků, ničení náhradních otlučených vchodových železných dveří (původně osazené krásnými vchodovými dveřmi) apod dělají asi malá cikáňata. Ale nejen. Dřevo z plůtku a odjinud asi padlo na party, která se pořádají na sousedícím dvorku. Někdy jsou to skutečné vatry. Plameny šlehají až 3 metry. V porovnání s gadžovským vyhazováním peněz na ohňostroje ale přece jenom stále skromnější.

196928

03.08.2009 02:46

Máme se připravit na válku s Romy?

Specifická situace Židů v Izraeli

hera 86.?.?.?

Zatímco Židé poukazují na svou zvláštní situaci a odmítají multikult jako projev antisionistického šovinismu a odmítají v Izraeli integrovat jiné národy, je v “Evropě” každý projev národního cítění pronásledován. Podobně poukazují na svůj zvláštní charakter také Maďaři. Už se tato myšlenka na Zvědavci probírala?

197084

09.09.2009 02:44

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Myslim ze by vsichni kdo se zde brouzdaji s TICHYM souhlasem

hera 86.?.?.?

V České televizi prohlásila jedna právnička, že film Schindlerův seznam je smyšlenka a že by Schindler podle tehdejšího poválečného i současnéhé československého práva byl odsouzen. Slyšela jsem to na vlastní uši. Bohužel jsem si nezaznamenala datum vysílání a jméno právničky. Tehdá jsem si nemyslela, že v České republice nastanou poměry, že se budu stydět za to, že jsem byla hrdá na to, že Československo byl jediný stát na světě, který Židům prodal zbraně, aby se mohli bránit a založit svůj stát. Celých 50 let jsem na to byla hrdá. Stydím se za svoji hloupost. Filmy propagující Židy jako Tobruk nebo Obchod na korze a zcela určitě i další - budiž prokleti. Byla jsem hrdá na to, že Obchod na korze dostal Oscara. Těch oscarových filmů bylo pomálo. Nyní ale vím, že film nedostal Oscara kvůli umělecké kvalitě, i když "Brtkův" výkon byl přesvědčivý, ale kvůli propagaci judaismu. Je jistě zavrženíhodné posílat lidi kvůli židovskému původu do koncentráku, ale nedejme si také nechat požidovštění celého světa. To tedy v žádném případě. Bojujme proti Židům stejnými zbraněmi jako oni proti nám. Nechť se stáhnou na linie určené OSN a nechť to OSN vynutí zbraněmi. Pokud chtějí vyhrožovat nukleárními zbraněmi Evropě - nebojme se jich! Nás jsou milióny. Také bych byla proti tomu, abychom tímto pomáhali Palestincům. O ty ať se postarají jejich bratři. OSN by měla zastavit financování Palestinců a trvat na stáhnutí se Izraele. Jinak než válkou to ale nepůjde. Není pravda, že palestinsko-izraelský konflikt nemá řešení. Má řešení. Válečné. Pokud by Židé opravdu zničili 100 evropských měst, byla bych pro naprosté zničení Izraele a celosvětové vyhlazení Židů. Je přece nemslitelné, aby nám Židé takto vyhrožovali: My Židé vás Evropany zničíme nukleárními, biologickými a chemickými zbraněmi. Jejich velikášství utvrzované náboženstvím o vyvoleném národě po staletí a tisíciletí je chorobné. Snad se najdou skupiny nebo státy, které založí novou mezinárodní a celosvětovou organizaci - paralelní k OSN - do které by Izrael neměl přístup. A USA tak dlouho, dokud bude podporovat Izrael. Mnoho Židů by takový postup jenom přivítalo, poněvadž mají agresivní politiky Izraele plné zuby. Za všechny jmenujme rakouského kancléře a žida Kreiského.

199913

09.09.2009 03:27

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Výborný článek, proč si Stwora zaslouží jít sedět

hera 86.?.?.?

Stejně jako Čech, který fandí Izraeli, jsem pro humanitární bombardování Izraele.

199914

17.11.2009 16:25

Život po 20 letech kapitalismu

Černozem fuč

hera 86.?.?.?

Na mělnicku se na polích s černozemí po roce 1989 stavěly a stále staví plechové sklady. Humus se sice nejprve stáhne, ale existuje zákon, který umožňuje s takovou půdou zacházet jako s odpadem. Ještě jsem nečetla všechny zdejší příspěvky a tak se možná opakuji, ale takové ponížení národa, jaké se line 17.11.2009 z tzv. českého rozhlasu jsem ještě nezažila. Hlavní účel toho halasného rozhlasového pokřikování o nabyté svobodě v roce 1989 má hlavně překřičet ztrátu státu podpisem lisabonského diktátu.

205075

24.12.2009 12:05

O Slovanech úplně jinak

RE: GAGIAU nebo HAHIAU

hera 86.?.?.?

Myslím, že jsem udělala další krok v luštění. Text se čte zprava do leva. Znak na prvním místě zprava znamenal G nebo H. Podle toho by to pak bylo buďto GAGIAU nebo HAHIAU. GAGIAU připomíná srbochorvatské "gákati", tj. krákat, kýhat, štěbetat, tlachat, zakrákat, zakýhat, zaštěbat, zabreptat. HAHIAU zase připomíná naše dnešní HAJAJÍ.

207890

01.02.2010 15:37

Obama škrtá, na Měsíc se nepoletí

Bigelow hotely ve vesmíru

hera 86.?.?.?

Soukromá firma experimentuje s nafukovacími kosmickými stanicemi.

211161

02.02.2010 16:21

Zdivočelá země

RE: Dar ceska pre slovensko

hera 86.?.?.?

Našla jsem tu dvě reakce ze Slovenska a bohužel je tomu tak, že Slováci jsou přesvědčeni, že si za socialismu Slovensko vybudovali, že Češi na Slovensku vybudovali fabriky, aby je Slováci živili, že "brat Nemec daroval Čechům peníze" atd. atd. Jsou to všechno hospodské řeči. Ekonomické posílení Slovenska bylo zájmem jak prvorepublikové, tak socialistického Československa. 1918 chodili Slováci s nahými zadky a přesto 1938 zradili, kdy díky Čechům chodili v botách a kalhotech. Remcání proti Čechům začíná už někde na hranicích s Moravou a stupňuje se čím blíže jsme Brnu (jsme prý Čecháčkové) a vrcholí na západním Slovensku. Čím dále pak na východ, tím více se kyvadlo zase vychyluje k náklonosti k Čechům a svůj vrchol dosahuje na Podkarpatské Rusi. A to nezávisle na režimu socialistickém nebo kapitalistickém, nezávisle na ekonomických investicích. Západní Slováci se s Československém nikdy neztotožnilli a byla velká chyba, že se tato slovenská mentalita tak přehlížela. Ne, braní ohledů na Slováky za socialismu byla velká chyba. Československu udělalo dobře, že se část vojenské výroby přesunula na Slovensko s ohledem na agresivní Německo, ale tím to také mělo skončit. Žádné stavění přehrad na Váhu, školství a pod. Když už, tak jen takový průmysl a skladiště, který(é) lze snadno sestavit a zase odstěhovat. Kollár byl pro zavedení češtiny na Slovensku, Štúrovci byli proti. Bohužel se menšina z nějaké vesnice prosadila. Asi někde tady začal rozpad "Československa", pokračoval nešťastným pojmenováním tohoto území na "Československo" a bohužel pokračoval omylem Sametová revoluce, kdy jsme se zbavili 20ti leté nadvlády Slováků nad tímto územím. Češi by se měli zbavit romantického pohledu na Slováky, časem se zbavit Moraváků (nechť se se Slováky spojí do Velkomaďarska) a přiznat si, že naše přežití jako národa je možné pouze ve spojení s Poláky. A Poláci by si měli přiznat, že jejich národní přežití je možné pouze ve spojení s Rusy, Ukrajinci atd. Snad k tomu někdy v daleké budoucnosti dojde ... A nezapomeňme na Slovince, Lužické Srby v Německu, na Slovany v Italii, na Kosovo, na jižní Makedonii ukradenou Asiaty na jihu Balkánu atd. atd.

211246

04.02.2010 02:42

Zdivočelá země

RE: Dar ceska pre slovensko

hera 86.?.?.?

Děkuji za informace o Liechtenštejnech. Vím o tom, ale nesleduji konkrétní jména. Mě také naprosto stačilo podívat se na nakladatelství, které tyto věci vydává: KOSMAS. Četl jste v rubrice Čtení z klasiky v minulém roce O Slovanech úplně jinak? Pan Horák (Moravák) napsal velmi poučnou knihu, kterou jsem právě díky Zvědvaci loni objevila a přečetla od začátku do konce a naopak. Několikrát. Objevil se mi úplně nový svět (ten minulý) a zcela nový pohled na ten dnešní. Pořídila jsem si také knihu od Jožefa Šavli a Mateje Bora (chorvatský pseudonym, původem ale Slovinec) Naši předkové Venéti a dozvěděla se tam věci, nad kterými jsem jenom žasla. Tušil jste například někdy, že Bodamské jezero se jmenovalo Venétské jezero, tj. Slovanské? Tušil jste někdy, že jméno "rakouského" města Bregenz je vlastně zdrobnělina a znamená "břeh", tj. že to bylo slovanské město? Že nad švýcarským Davosem je průsmyk Strela? Že asi tak 20 km západně od Zurichu leží vesnice Windisch, což je poněmčelé označení pro obec Venetů (tj. Slovanů)? Že mezi švycarským Wattwilem a Liechtenštejnskem jsou dvě vesnice Krummenau (tedy Krumlov) a Nesslau (Neslovice)? V knize Šavleho a Bora je na tisíce takových příkladů. Ale abych se vrátila ke Kosmasovi. Podle Horáka skupina kolem Kosmase sebrala veškerý slovanský materiál a pak jej spálila. Dějiny se pak napsaly znovu, tentokrát ale v německém duchu. Slované nepřišli do Evropy někdy v 6. stol. n.l., jak dnes tvrdí Němci, nýbrž to je etnikum, které v Evropě žije od poslední doby ledové. To je takových 10-12000 let. Podle Němců uměli Slované počítat jenom do tří a vše nad to bylo "mnogo". Svatá prostoto. Slovanský početní systém převzali od Slovanů jak Řekové, tak Římané. Tisíc se psalo zkratkou T, sto zkratkou S atd. Pro pětku byl symbol podobající se dlani, tj. V. Tři-čtyři, pět-šest, sedm-osm, devět-deset .... Ta čísla se rýmují. To v evropských neslovanských jazycích nenajdete. Přitom "šest" znamená "š-pěst", tj. jeden prst a jedna pěst; sedm: pěst a dva prsty. Raději skončím, protože vidím, že bych se hrozně rozpsala. Ještě k "Československu". Když se přemýšlelo, jak ten nový státní útvar pojmenovat, tak byla celá řada návrhů. Nakonec si nevěděli rady a tak se název zvolil analogicky k Rakousku-Uhersku.
To údajné vraždění Štefanika bych si na Vašem místě nechala do nějaké slovenské hospody, aby řeč nestála. Poznámka žádné stavění přehrad na Váhu je samozřejmě nereálná, poněvadž ty už stojí. Stejně tak nereálné jsou některé mé poznámky. I to spojování s Poláky má svoje ale, poněvadž to je národ katolíků a to my nejsme a nikdy nebudeme. Mě při psaní šlo o vytvoření nějaké vize do budoucna. A v tom jsme si naprosto za jedno, což mě těší.

211401

04.02.2010 03:01

Zdivočelá země

RE: Dar ceska pre slovensko

hera 86.?.?.?

Úroveń českých medii je katastrofální. Už i ten rozhlas je “zglajchšaltovaný” a vysílá pouze “korektní” a “vyrovnané” zprávy a pořady. Například dnes tam byl pořad, který se jednoznačně nesl v duchu revanšismu. Nějaký mladíček vyprávěl v pořadu Před půlnocí o svých knížkách o Sudetech!!! Rozhlasáci z 5.května 1945 by nevěřili svým uším. Sem tam to v soukolí i zaskřípe. Napřklad dnes tam byl rozhovor o tom, jak ČEZ cvičí skupinu bijců v jednom vojenském “soukromém” učilišti, jak se tam výběrčí proudu jednak učí zacházet se zbraněmi a jednak jako vojenská přepadová skupina. Zástupce ČEZu k tomu řekl, že jejich výběrčí jsou ohrožováni na životě a že se to hlavně dělá v těch případech, kdy se předpokládá odpor neplatičů se zbraní v ruce. Na dotaz rozhlasu odpověděl zástupce policie, že o takových postupech nevěděl a že je překvapený. Načež mu zástupce ČEZu odpověděl, že o tom musel vědět, poněvadž v případech neobvykle velkého odběru elektřiny se prý předpokládá, že se v tom místě ilegálně produkují drogy nebo nějaká jiná ilegální činost a že to vzniklo na podnět policie. Polovojenské jednotky výběrčích za elektřinu tak suplují stát. Celá republika se určitě smála. Před půlnocí se zpráva opakovala, ale již zpracovaná a bez informace o polovojenském výcviku výběrčích elektřiny a důvodu k tomu.

211404

04.02.2010 04:51

Zdivočelá země

RE: ČR tehdy 'ze svého' každoročně darovala???

hera 86.?.?.?

Paní doktorka Dorka Horká-uhorka se prejavila ako nepripravená sliepočka. Slovo "závadná" nie je českého pôvodu, lebo je poznajú jak Srbi, tak Chorvati. To znamená, že to slovo je ovela staršie, totiž praslovanské. U Juhoslovanov má iba posunutý význam: "vaditi se", "svářeti se". Ak si chcela pôžičať naozaj "slovenské", tedy latinské, slovo, mala poslucháčov poučiť, že majů hovoriť "defektná voda". Což je tak ako tak rovnaký logický nezmysel ako "nefungujúca" voda, iba je používajú aj Rusi, Poliaci, Ukrajinci atd. Kedysi se hovorilo o mŕtvej a živej vode... V dnešných časoch bude lepšie pôživať slova ako "pitná", "technická" či na opačnom koncu "znečistená", "kalná" a čo ja viem. Ale nie "nefungujúca" .... [oči v sloup]
"Závadná voda" je voda s chybami, ale s akými chybami? Z hladiska akého kriteria je "závadná"? Pitného? Technického? Dopravného? Nezmrazitelného? Či akého?

211416

04.02.2010 15:13

Zdivočelá země

RE: Dar ceska pre slovensko

hera 86.?.?.?

Jak Slované nazývali sami sebe zjistil pan Horák. Říkali si VÁNI. Doklad o tom naleznete na tabulce PY Ta-711 druhá řádka čtvrtý a pátý znak. Čte se to VÁNÁ. Mezi třetím a čtvrtým znakem je čárka, která ale významově patří ke třetímu znaku. To označení je i na jiných tabulkách. Snadnější pro vás bude asi internet kde si najdete tabulku s lineárním B a na čtvrtém řádku 4tý a 5tý znak plus čárka. Pokud je mi známo, čte se to VÁNÁM. Stáří těch destiček se uvádí na 12 stol.př.n.l. a lze je dát do souvislosti s tehdejším gigantickým zemětřesením s epicentrem někde v Egejském moři. Následovaly asi požáry, které nám tabulky zachovaly, protože se tím vypálily. Jinak by se to rozmočilo v deštích. Také se uvádí, že dobytí Troje souvisí s tímto zemětřesením, poněvadž se jako rok zemětřesení uvádí 1184 př.n.l., což je údajně podpořeno nějakým datováním radiokarbonovou metodou. Mezi Vámi uvedenými historiky a panem Horákem je jeden obrovský a zásadní rozdíl. Horák rozluštil lineární B a venetské (dříve etruské) písmo a čerpal tak přímo z pramenů slovanských. Od slova VÁNI je také odvozeno označení VENETI, ale nechtějte po mě, abych po tom ted pátrala.

211487

22.02.2010 16:43

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

Demokracie nebyl výmysl řecký. Na pylské tabulce PY Ta 711, asi tak z 12.stol.př.n.l., je slovo "DAMOKORO" (předák) odvozené od slova pro domácího vedení ("dámokaráčijá). Posunem z domácího na "lidové" vedení (řízení) vzniklo řecké slovo "demokratia". DAMOKARAČIJA je praslovanské slovo a nejpravděpodobnějšími "vynálezci" demokracie byli Praslované. Na západním pobřeží Turecka existuje osada, kde se zachovala asi nejstarší místnost, o které se soudí, že mohla být parlamentem. KLEISTHENÉS zreformoval athénský stát (510 př.n.l.) tak, že namísto dělení na rodové fýly (rodový kmen v rodové organizaci) zavedl teritoriální démy (volební okrsky). Každých 10 dém tvořilo jednu fýlu. Rodová šlechta tak přišla o moc, poněvadž nemohla vystupovat jako celek. Přitom byly čtyři rodové fýly nahrazeny deseti fýlami teritoriálními. Rada (búlé) byla rozšířena na 500 členů (búletů), po padesáti z každé fýly, přečemž byl každý démos ve fýle zastoupen poměrově podle množství obyvatel. Práci této rady kontrolovalo shromáždění lidu. Na ochranu proti tyranii zavedl Kleisthenes ostrakismus. Moc se tak dostala do rukou majetných držitelů otroků. Odvrátilo se tak také nebezpečí, že by sedláci byli zotročení rodovou šlechtou.
Ovšem i v řeckých demokraciích byla plnoprávná jen asi 1/6 obyvatelstva. Ženy, cizinci (metoikové) a otroci žádná práva neměli. U soudu se metoikové museli nechat zatupovat Řeky. Venkované to měli do Athém daleko a voleb se proto převážně nezůčastňovali. Prasynovec Kleisthena, Perikles, pak demokracii rozvíjel dále. Nejpravděpodobněji proto, aby dosáhl hegemonie nad celým Řeckem. Vojenského úspěchu bylo možné docílit pouze za jednoty otrokářského státu. Proto zavedl denní odměny za veřejnou činnost: Archón dostával denně 4 oboly, soudce 2 oboly, veslař 1 drachmu. Občané dostávali peněžní podporu za ušlý výdělek při návštěvě divadla a také dary obilí. [smích]
Životopis Perikla si každý může najít. Demokracie v podstatě skončila na mor, který se rozmohl mezi Dlouhými zdmi. Zemřel na něj i Perikles.
Práce otroků brala práci svobodným, takže ti muselli být živeni na státní útraty (analogie s dnešní dobou, kdy nezaměstnaní jsou rovněž živeni na státní útraty). Jestliže se otrok dobře choval, mohl mu jeho pán dovolit ukládat si úspory (peculium), aby se mohl z otroctví vykoupit. V době Caesarova tažení do Galie proti Slovanům stál jeden otrok tolik, co jeden džbán vína. Akademičtí otroci, tj. lékaři, učitelé, stenografové, nebo tzv. otroci přepychoví (sexuální otroci), byli přiměřeně dražší.
Souhrnně lze říci, že otrokářské antické demokracie dávaly svobodným lidem více moci než dnešní zastupitelské demokracie.

213181

22.02.2010 16:46

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

Souhrnně lze říci, že otrokářské antické demokracie dávaly svobodným lidem více moci než dnešní zastupitelské demokracie.
Tehdy mohli lidé o něčem dokonce i rozhodovat. Dnes nerozhodují o ničem. Pomateni masovými medii jdou k nějaké urně, kde prý tzv. "volí". Ve skutečnosti ale hází nějaký nesrozumitelný lístek do urny, které se potom sečtou. Nejvíce těchto papírků obvykle obdrží ten, kdo toho nejvíce nasliboval, koho "volby" stály nejvíce peněz. Důležitá rozhodnutí, jako např. dělení státu, vyhlašování války (tažení české armády do Afganistánu, do Iráku, do Jugoslavie), uznávání cizího území (např. Kosovo) na to se občanů České republiky nikdo nikdy neptal. V otrokářském řádu by se ptát musel. O Kosovu si rozhodl nějaký PŘIVANDROVALEC SCHWARZENBERG, aniž by se kohokoliv ptal. V otrokářském řádu by alespoň existovala možnost jej ostrakizmem z Athém vyhnat. Drzoun KLUAS si dokonce dovolil rozhodovat o dělení státu, aniž by se kohokoliv ptal. V otrokářském řádu by alespoň existovala možnost jej ostrakizmem ze státu vyhnat. Dnešní zastupitelsko-demokratický společenský řád není horší než normalizační socialimus, je ještě horší než otrokářský.

213182

22.02.2010 19:49

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

Přímo klasickým příkladem je bývalý ministr "obrany" (za Rak.-Uherska se jim říkalo tuším ministr války), ministr nějakého ministerstva průmyslu, velvyslanec v United Kingdom a toho času velvyslanec v Chorvatsku KAREL KÜHNL. S pomocí Medka začal karieru ve Svobodne Evropě jako novinář, když předtím v důsledku neschopnosti nedostudoval ekonomiku ve Vídni. Po převratu mohl v Praze dokončit práva. Tento politický turista (prošel několika stranami), podepsal smlouvu s americkou firmou se sídlem v Rakousku na dodávku PANDUR, což jsou obrněné hračky, do kterých zatéká, spodek roztrhá kdejaká mina a prostřílet je můžete jako ementál jakýmkoliv kulometem s příslušnou municí, ačkoliv k podpisu smlouvy neměl vůbec žádný mandát. Kolonialistické NATO chtělo po České republice tuším 20 obrněnců. Hračičkové na ministerstvu války zaslintali a začali blouznit o nějakých 400 obrněncích. Pak 199, pak 120. Ten debil KÜHNL nakoupil PANDURY 4x dražší než by dodali Španělé. Když se obrněnci vybírali, tak PANDURY ještě nebyly tuším vůbec vyvinuté. Finové naproti tomu nabízeli již hotové hračky. Není se co divit, že KÜHNL zvolil Rakušany. Asi při nějaké zkoušce ve Vídni opisoval, ekonomiku nedostudoval a oni mu řekli, že pokud nenakoupí u nich, že to o něm zveřejní. Jsem zvědavá, co z toho vzejde. Kterou politickou stranu umožnil politický turista KÜHNL financovat?

213198

23.02.2010 14:24

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

[velký smích] [chechtot] [velký smích] [chechtot] [velký smích] [chechtot] [velký smích] [chechtot] [velký smích] [chechtot] [velký smích] [chechtot]

Slovo "damo" je zkracený výraz pro praslovanské "da-moj", kteréžto slovo se dosud zachovalo v některých slovanských jazycích, zejména východoevropských. "Domov" je teritoriální pojem a tomu také odpovídalo teritoriální uspořádání hospodářských a politických jednotek.
Některá slova se totiž ani během tisíciletí nezměnila. Jedním takovým slovem je "kiše", což dnes v srbochorvatštině znamená "prší" a můžete si je přečíst na internetu ve zprávách o počasí. To slovo lze také nalézt na tabulce nalezené na Krétě v troskách paláce Hagia Triada a tabulka je stará 4000 let. Její systematické označení je HT-87. Slovo KIŠE se na ní nachází na třetím řádku poslední dva znaky. Celý řádek se čte "JARĚ MIr NI KIŠĚ" a překládá jako "Na jaře klid, neprší."
Podle německé encypklopedie Die Antike in Stichworten od autorů G.Löwe a H.A.Stoll, svrhl Kleisthenés v čele lidového povstání režim teroru Hippia. Kleisthenes je pořečtělé jméno pro "Klastena" nebo "Klestena". Jak chybně uvádí celá řada knih, teritoriální uspořádání, tj. démy, nezavedl Klasten (alias Kleisthenes), nýbrž je mnohem staršího data. Existovalo již za Peisistrata (560 př.n.l.). Řada publikací to uvádí chybně. Kdybych více pátrala, určitě bych zjistila, že teritoriální uspořádání lze nalézt písemně doložené už v knize Životy, názory a výroky proslulých filosofů od Diogena Laertia.

Krátce odbočím od teritoriálního uspořádání k finančním reformám. Už například Solón 594 př.n.l. odstranil hypotečné dluhy a vrátil svobodu všem, kteří se pro nezaplacení dluhů dostali do otroctví. Ostatní dluhy byly sníženy zavedením nové měnové soustavy. Od dob Solona po dnešek (2600 let) se v podstatě na politickém a hospodářském organizování nic nezměnilo. Z toho důvodu mi připadá vydělování kapitalismu jako nástupce feudalismu podezřelé a scestné. Podle množství peněz (tj. kapitálu) uspořádal společnost již Solon. Solonovi do vyhnanství psal Peisistratos dopisy a vyzýval ho, aby se vrátil a že bude mít takové postavení, jaké si bude přát.

Původní obyvatelstvo na jižním Balkánu bylo praslovanské. Svědčí o tom nejen překlady tabulek, ale i místní jména. Například jméno obce Kaminia (Kamenice) na ostrově Lemnos, název čtvrti Kaminia na okraji Pirea a celá řada jiných obcí v Řecku s týmž názvem - viz internet. Ale i jiné názvy obcí a území. Například Makedonie. Od nepaměti slovanské území.
Republice Makedonie patřil velký kus území, které si násilím přivlastnili Řekové. Řekové byli původem Asiati (Tataři), jak se lze dočíst na jiných tabulkách (např. PY Ae 134). Stejný proces pokračuje i v současné době, kdy KRYSA SCHWARZENBERG podpořil zlodějnu a dopomohl krádež srbského území a srbského majetku na tomto území. Aniž by se jakéhokoliv ...

Automaticky kráceno

213300

23.02.2010 14:27

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

... KRYSA SCHWARZENBERG podpořil zlodějnu a dopomohl krádež srbského území a srbského majetku na tomto území. Aniž by se jakéhokoliv Čecha zeptal. Tlačme na ty kašpary politiky a toto rozhodnutí musí být vzato zpět s velkou omluvou Srbům. Doba před volbami je k tomu velmi vhodná.

213301

23.02.2010 20:47

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Pokračování - Krize monopolního kapitalismu

hera 86.?.?.?

Před podobným problém stálo také Řecko před 2600 lety. Už jsem o tom tady psala - viz výše. A řešení také existovalo.

213333

24.02.2010 13:29

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 86.?.?.?

Mě snad až do nepříčetnosti provokují lidi tohohle typu, kteří toho málo vědí, nic si neověřují a nic nehledají. Hlavně, že mají nějaký ten pravděpodobný názor do hospody. V jazykových nástrojích od Googlu ve slovníku hindi si zadejte slovo "hima". Anglický překlad dává "sníh". Ve staročeských online slovnících např. lze zjistit, že heslo "hima" existovalo a že znamenalo "zima". Uvěřitelné věci si lze vymyslet, neuvěřitelné se musí stát.
Druhá část "-láje", tak o tom je v Horákově knize na str. 100 (20.kapitola) dost. Existuje dokonce zkomolené pojmenování na rak.-českých hranicích do dneška - Laa an der Thaya. Mimochodem, patřívalo to Slovanům.

213390

13.03.2010 04:57

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

Likvidace Českého státu

hera 86.?.?.?

pokračuje mílovými kroky. Němci se nakonec nebudou dožadovat pohraničních území a potažmo celé republiky. Ne. Vytvoří se totiž stav, kdy sami Češi budou prosit o přijetí do lůna Říše. Však se také před pár dny nechali slyšet ústy rakouského prezidenta Fischera (odsun byl nespravedlivý) a nějaké ženské z Landsmanšaftu, že čekají na odpověď českých politiků.

214728

13.03.2010 21:28

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

Volby

hera 86.?.?.?

Pro mě je věc jasná. Nebudu volit žádnou stranu vzniklou po roce 1989.

214840

16.03.2010 21:07

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: No a?

hera 86.?.?.?

Také jsme měli obchodní lodě s mateřským přístavem Praha lokalizované v polském Štětíně a také se plánovala dálnice na polském území podél Německa do Štětína. ODS, CSSD, TOP09, KDU apod. strany je nutné potopit. Byl to Klaus, který v 1995 jako první zadlužil Českou republiku.

215119

20.03.2010 17:24

Asimilácia začína

RE: Proč ne Vietnamštinu???

hera 86.?.?.?

Každý Če-Ch umí čínsky. Kde je problém? [vyplazený jazyk]

215449

24.03.2010 02:06

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

Demolice Jiruškovy koželužny v Týništi nad Orlicí 1

hera 86.?.?.?

Z historie města podle webové stránky:
"Kdy vzniklo první osídlení v Týništi nad Orlicí není známo. Odborníci předpokládají, že obec byla založena v 11. století. Jméno Týniště připomíná staroslovanský hrádek „týn“ a slovo „týniti“ česání lnu, který se v okolí hojně pěstoval."


"Týniti se" znamená "strmět-tyčit se". O nějakém česání lnu není ve Slovníku spisovného jazyka českého ani slovo. "Týniště" je staré slovo pro označení nějakého ohrazeného místa. Patrně pro dobytek na nějaké vyvýšenině, poněvadž “týn” označuje také hrad nebo tvrz (Karlštejn). "Týn" také znamená "trh", který vznikal poblíž nějaké tvrze nebo takového ohrazeného místa. Dokonce asi známe také původní praslovanský tvar slova “týniště”. Totiž“tíniščě”, poněvadž podobné slovo je napsáno na levé tlapě Chiméry z Arezza.

Vložený obrázek
Chiméra z Arezza z 5. stol.př.n.l.


Vložený obrázek
Text na levé tlapě chiméry.

Čte se zprava do leva jako "tinišč civil" a znamená "hradní strašidlo". Praslované ta slova psávali v ironickém smyslu na etruské chiméry, které měly hlídat etruské tvrze.


V názvu města "Týniště nad Orlicí" je dokonce zachována původní praslovanská výslovnost - viz "-ště" versus "-ščě". Známe například Týn v Praze za Týnským chrámem, Týn nad Bečvou, Týn nad Vltavou a různé Týnce. Ale také název hlavního města Řecka "Athenai", které znamená "A-Tínija" (U Týnce) a je evidentně praslovanského původu. Založeno prý bylo v 2. tisíciletí př.n.l. “Týniště”, “týn” atd. jsou velmi stará slova, přinejmenším 4000 let.

215728

24.03.2010 02:13

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

Demolice Jiruškovy koželužny v Týništi nad Orlicí 2

hera 86.?.?.?

Pokračování historie podle webové stránky:
"V létech 1495 – 1556 patřilo Týniště pánům z Pernštejna a správu mělo v Potštejně. Toto období bylo obdobím moudré vlády – došlo k budování rybniční sítě, což přineslo v 15 stol. městu a lidem obživu. Někdy v této době, nejpozději v 1. pol. 16. stol. byl vybudován 17,5 km dlouhý spojovací kanál mezi řekou Bělou v Častolovicích a Dědinou v Třebechovicích p. O., zvaný též "Vantroka". Jedná se o významný doklad hospodářského a technického zařízení, sloužícího k napájení panských rybníků, mlýnů, pil a valch v Týništi n.O. a nejbližším okolí. V roce 1572 Hanuš Haugvic z Biskupic, majitel panství Týniště, organizoval po řece Orlici voroplavbu, která měla velký přínos pro místní dřevozpracující průmysl."

Vložený obrázek
Týniště nad Orlicí. Koželužna v levém dolním rohu

Vložený obrázek
Psal se rok 1994 a továrna jela na plné obrátky

Vložený obrázek
19.10.2007 - Poslední pohled na ještě stojící, leč již 9 let nefungující továrnu.

Vložený obrázek
13.12.2007 - ... toto je jediná památka (na chvilku) na Jiruškovu fabriku

Vložený obrázek
8.11.2007 Církev organizuje práci rekonstrukcí kostela . jak dojemné

Vložený obrázek
Dnešní Tiniščě civil


Dnes platíme krutou daň neschopným politikům a ekonomům, kteří namísto aby podporovali obživu lidí, tak nechávají cizím firmám volnou ruku ke skupování a bourání továren v duchu tzv. "neviditelné ruky trhu". Ta ruka je neviditelná ale proto, poněvadž je skryta za plentou.

Proč byla koželužna řízeně demolována? Jak se stará starosta o obživu obyvatel Týniště? Tím, že řízeně rekonstruuje k obživě nepotřebný kostel?

215729

30.04.2010 06:58

Inspirační foto

Neviditelné ruce trhu

hera 91.?.?.?

Klaus: Ten chlap v okně prezidentské kanceláře, co myje to okno, o sobě tvrdí, že se jmenuje Ahmadinežád a na zádech má vytetovaného Modiglianiho akt. A tak jsme mu napařili poruchu osobnosti, pracovní psychoterapii a soud pro jeho nesvéprávnost obraz přiklepl Galerii hradu. Co by jste dali za jeho záda, pánové?

218385

30.04.2010 16:28

Inspirační foto

Muž, který stoupl v ceně

hera 91.?.?.?

Vložený obrázek

Uploaded with ImageShack.us

218452

30.04.2010 19:59

Inspirační foto

RE: Muž, který stoupl v ceně

hera 91.?.?.?

Klaus: Ten chlap v okně prezidentské kanceláře, co myje to okno, o sobě tvrdí, že se jmenuje Ahmadinežád a na zádech má vytetovaného Modiglianiho. A tak jsme mu napařili poruchu osobnosti, pracovní psychoterapii a soud pro jeho nesvéprávnost obraz přiklepl Správě hradu. Co by jste dali za jeho záda, pánové?
Medveděv: Cože? Tetovaný?
Obama: ... kdo stoupl v ceně?

218464

05.06.2010 15:27

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Dnešní demokracie je stavěná na míru mezinárodním

hera 91.?.?.?

Na vaše doporučení jsem si přečetla uvednou diskuzi. Pod spoustou spamu a emocionálních výlevů jak ze strany kritiků Horáka tak ze strany jeho zastánců to přece jen vyznělo ve prospěch pana Turečka. Poučný je zejména jeho
Souhrn 1
kde se něco dozvíme o logických schopnostech jeho kritika "Petra Hrubiše" alias "Mirky Klukové". Kdo tento člověk skutečně je se nedozvíme, poněvadž kromě spamu nic neuveřejnil.

221283

23.06.2010 05:59

Když síla nefunguje

čeština

hera 91.?.?.?

chyba: bylo možno vidět
lépe: bylo možné vidět

chyba: v podobě, v jaké nyní je, a přispěly
lépe: v nynější podobě a přispěly

chyba: nikdo zdá se doposud
lépe: nikdo, zdá se, doposud

chyba: Ve všem tomto rozruchu, který tato aféra
lépe: Ve všem rozruchu, který aféra

chyba: krutosti, nebo
lépe: krutosti nebo
"nebo" je zde ve významu distributivním (platí jedna nebo i více alternativ; v takovém případě se čárka nepíše) a nikoliv disjunktivním;

chyba: jinak, než
lépe: jinak než
“než” je podřadící spojka se srovnávacím významem; čárka před “než” se nepíše

chyba: počínaje jadernou otázkou po osady.
lépe: počínaje jaderným a konče osadním problémem.

222631

01.09.2010 17:46

Socialismus a filmová kultura

Antidietlovština v českém rozhlase

hera 86.?.?.?

V posledním nebo předposledním srpnovém týdnu jsem zaslechla v radiu zoufalý pokus jedné recenze "schodit" Dietla jako umělce. Česká media patří zahraničnímu kapitálu nebo jsou pod jejich vlivem (Němci) a jejich hodnocení nelze brát vážně. Jsou to pouze trapné výkřiky.
Československá filmová produkce po 1945 je dívatelná i po letech. Pořadí následujícího výčtu není hodnotící, prostě jak mě to napadlo. Cirkus bude s Marvanem je zábavný i dnes. Několikrát za sebou se lze dívat jak na Anděla na horách, tak i na klasické agitky Dovolená s Andělem, Hudba z Marzu apod. Nebo třeba Kachyňa - Král Šumavy. Ve filmech Hostinec u kamenného stolu nebo Zaostřit, prosím zase uvidíte začátky našich pozdějších skvělých herců. Včetně Dědeček automobil, kde je k vidění Forman (řidič automobilu na začátku filmu) nebo i Bohdalka (scénka nevěsty, které závodník utrhne závoj). Nebo Zemanovu Cestu do pravěku použil Spielberg jako předlohu pro svůj třetí Jurasic Park. Experimentální filmy Happy End (s Menšíkem) nebo kreslený Divoká planeta nemají ve světě obdoby. Hanzelkovy a Zikmundovy dokumentární filmy. A vůbec celý Krátký Film. Ikarie X-B1 a Muž z prvního století: Sice laciné triky (halt jsme už namlsaní počítačovými triky), ale herci ty filmy vždy vytáhli z propadu.
Ale i ty filmy ze západu mají svoje nej. Třeba komik Tati a Můj strýček nebo Heinz Rühman (Der Hauptman von Köpenig, Stalo se za bílého dne, kde také vystupuje Fröbi, kterého známe z bondovek). Das Mädchen Rosemarie kde režisér krásně vystihl atmosféru hotelu zvukem. Raději skončím, protože to bych mohla pokračovat s italskou, francouzskou, španělskou, britskou, švédskou, polskou, japonskou, sovětskou produkcí. Když člověk chce, tak si vybere.
Celkový pokles kvality filmů jak z východu, tak ze západu bude asi dán tím, že televize přešly na 24 hodinové vysílání a lidi se tomu částečně přizpůsobili.

227269

01.11.2010 19:01

O Slovanech úplně jinak

GAGIA

hera 78.?.?.?

Jakýsi mnich v Burgundsku (Francie) psal kroniku, pro kterou se ujalo označení Fredegarova kronika. Popisuje, mimo jiné, vztahy mezi Avary a Slovany. V Karpatské kotlině v oblasti od Neziderského jezera až po řeku Tisu vznikl jakýsi volný svazek kmenů zvaný kaganát, podléhající jednomu náčelníkovi - kaganovi. Fredegar píše:
"Člověk jménem Sámo, rodem Frank, spojil se s výpravou kupců a přišel za obchodem ke Slovanům zvaným Venedové. Slované se začali bouřit proti Avarům zvaným Hunové a jejich králi Gaganovi (správně kaganovi píše Jan Bauer)... Když Venedové vytáhli proti Avarům s vojskem, připojil se k nim i Sámo, kupec ... a tam ukázal Avarům takovou statečnost, že to byl div, a velmi velké množství Avarů pobito meči Venedů. Venedové vidouce statečnost Sámovu, zvolili ho nad sebou králem..."
Citováno podle Jan Bauer: Než vznikl český stát, 2001, nakl. Adonai, str. 49.
Slovo GAGIA by tak mohlo označovat funkci. Nebylo by to vlastní jméno, ale titul. Podobně jako LECH bylo označení slovanského knížete, vůdce či stařešiny.

231570

11.11.2010 17:20

O Slovanech úplně jinak

RE: GAGIA

hera 195.?.?.?

Slovo „gagiau“ by mohly být dvě slova „Gagi Au“ a mohly by označovat lužný les, kde lze nalézt gagát. http://www.drahekameny.estranky.cz/stranka/nemoci...

232320

24.11.2010 19:13

O Slovanech úplně jinak

RE: GAGIA

hera 78.?.?.?

Mapka zobrazuje naleziště jantarů v Evropě. Mezi Alpami a Dunajem je oblast pojmenovaná GAGAT. Nápis ve Val Camonica by mohl souviset s nalezištěm Gagatu severně od Alp. Mimochodem, slovo "Camonica" je určitě poitalštělý název pro Kamenice, tedy pro praslovanský název této oblasti a dokládající, že tu žili Praslované nebo Slované. Neví někdo jak je jméno Val Camonica staré? Mapka byla dříve k nalezení na jedné mapce, která bohužel již neexistuje.

Vložený obrázek

Uploaded with ImageShack.us

232931

24.01.2011 18:26

To že je elita národa?

RE: kdo je kdo?

hera 78.?.?.?

Smím přidat i neživoucí vzory? Na řečnickou otázku si také hned odpovím: K elitě národa určitě patří Antonín Horák (viz O Slovanech úplně jinak). Pochopil a dokázal, že etruské písmo a lineární písma (Mykény a Kréta apod.) spolu souvisí, že jejich společným jmenovatelem je praslovanština.

236728

02.06.2011 23:56

O Slovanech úplně jinak

RE: GAGIA

hera 91.?.?.?

Gagát je černý jantar. Takže nápis se asi vztahuje k černému jantaru.

245362

07.11.2011 05:32

Můj vztah k Židům

Geniální žid Einstein

hera 86.?.?.?

Nemohu si vzpomenout na jméno bývalého českého velvyslance v USA, později v Izraeli, údajně přítele Havla a nyní činného jako novinář. Z politiky se vytratil a prý pro jeden vtip: Jaký je rozdíl mezi USA a Izraelem? Spojené státy si myslí, že jsou středem světa, Izraelci to o sobě vědí. Od určité doby a několika událostí jsem si uvědomila, jak se židé navzájem protěžují. Je to snad až patologické nutkání být ve světle ramp a nenávist ke všem, kdo se odváží je kritizovat. Ať už třeba vytknete židovskému kapitánovi volejbalového kroužku, že se nedělají žádné tréninky a to neustálé hraní a následné chození do hospody je na nic. To jen tak na úvod. Něco podobného mě napadlo při čtení knihy The Final Theory od M.McCutcheon. Je to kniha o fyzice pro laiky a autor vysvětluje co je gravitace, fyzikální síly, energie. Někteří Židé s oblibou ukazují nebo vyslovují jméno Einstein a zdůrazňují, že byl žid. Einstein se totiž stal symbolem geniality a to každému určitě dělá dobře „svézt“ se se soukmenovcem a přihřát se na cizí slávě. Někde jsem se ale dočetla, že jeho známý vzorec E=mc2 objevila jeho srbochorvatská manželka, s kterou studoval a pak se vzali a která pak odešla zpátky do Srbska a zem se po ní slehla. Tento známý vzorec byl odvozen z klasické fyziky na čtyřech řádcích: p=E/c; p=mc; E/c=mc; E=mc2. Autor uzavírá, že poslední rovnice nepoukazuje na přeměnu energie na hmotu, nýbrž na klasickou kinetickou energii roje elektronů. Einsteinův přínos pro fyziku byl asi dodatečně nafouknut a není takový, jaký se mu připisuje.

256706

07.11.2011 17:28

Můj vztah k Židům

Film Schindlerův seznam

hera 86.?.?.?

Jedna česká právnička se o hlavním hrdinovi filmu Schindlerovi vyjádřila v tom smyslu, že by za své činy byl souzen i v současné polistopadové republice. Schindler nebyl humanista a úmrtnost v "jeho" skupině byla stejná jako v každé jiné nacistické. Režisér Steven Spielberg, autor Schindlerova seznamu, oslavil jednoho nacistu, aby na filmu vydělal co nejvíce. Ví někdo, jestli jej izraelský stát pronásledoval za obhajobu nacismu, za šíření poplašné zprávy, za potlačování práv a svobod menšiny, za glorifikaci nacismu? Například soudy? Ono skutečně platí There is no business like shoa business. Stwora se provinil hlavně tím, že ze svých příspěvků neudělal obchod a nastavil tak židům zrcadlo. Zrcadlo, které na otázku Kdo je v království nejkrásnější pěkně odpovídá. Totiž, že Židé to určitě nejsou. V poslední větě navazuji na vtip o rozdílu mezi USA a Izraelem.

256731

08.11.2011 22:02

Můj vztah k Židům

RE: Geniální žid Einstein

hera 86.?.?.?

Reakci diskutujícího pana Osla nádherně popsal Eric Berne. Kniha je dostupná už jen v knihovnách a tak zde příšlušnou psychologickou hru opíšu.
„VRTÁK. Tato hra je v každodenním životě zdrojem celé řady drobných nepříjemností. Vychází z dětského postoje „Já jsem úplně k ničemu“, který se může změnit v obranný rodičovský postoj „Oni jsou úplně k ničemu“. Z hlediska přenosu je pro hráče důležité, aby tedy dokázal platnost druhé teze. Proto se Vrták necítí dobře v přítomnosti nového hosta, dokud neobjeví, v čem spočívá jeho vrtáctví. Nejtvrdší forma takové záležitost se může stát totalitní politickou hrou, do které se vloží „autoritářské“ osobnosti, a pak vede k vážným historickým následkům. V tomto případě se jasně projevuje nápadná podoba s „Dneškem“ (jiná psychologická hra). Hráč nižší kulturní úrovně nabývá pozitivní sebejistoty, když zdůrazňuje „Jsem dobrý, co?“ zatímco Vrtákovi dává tatáž hra možnost získání sebejistoty v negtivním slova smyslu. Částečná analýza objasní blíže nkteré prvky této hry.
Hra může vycházet ze zcela malicherných a nepodstatných poznámek (Loňský klobouk), stejně jako v výroků cyničtějších (Nemá v bance ani vindru), hrozivých (Není stoprocentní Árijec), zasvěcených (Nečetl Rilka), intimních (Je impotentní) nebo intelektuálských (Co se mi to snaží dokázat?). Psychodynamicky vyplývají tyto situace obyčejně ze sexuální nejistoty a jejich cílem je získání sebejistoty. Z hlediska přenosu vzniká tato hra z dětské záliby ve všetečné, morbidní zvědavosti a vlezlosti, jež bývá často zastírána falešným rodičovským nebo dospělým soucitem. Vnitřní psychologický zisk ze hry spočívá v odstranění depresivních stavů a vnější psychologický zisk v možnosti vyhnout se důvěrným stykům, při nichž by mohla vyjít najevo Liškova nemohoucnost. Ono mu totiž dělá dobře, když se může vytahovat nad staromódně oblečenou ženu, nad muže bez finančního zajištní, nad Neárijce, nevzdělaného člověka, impotentního muže nebo nad jinak zranitelnou osobu. Strkání nosu do záležitostí jiných lidí umožňuje zároveň vnitřní společensou aktivitu a biologický zisk. Vnější sociální zisk patří do skupiny her „To je hrozné, viďte“ sousedského typu.
Zajímavý vedlejší poznatek vyplývá z toho, že Liška provádí výběr faktů, aniž se přitom řídí svými intelektuálními schopnostmi nebo mírou vzdělání. Tak například jeden člověk, který zastával odpovědné místo v diplomatických službách, vyprávěl svým posluchačům, že ta a ta cizí země je na mnohzem nižší úrovni, protože – kromě jiného – muži nosí saka s příliš dlouhými rukávy. Dospělý stav ego tohto muže byl docela na výši. Vyjadřoval se o takových nicotnostech, jenom když začal provozovat rodičovskou variantu „Vrtáka“.

Pan Osel nečetl diskusní příspěv...

Automaticky kráceno

256810

08.11.2011 22:05

Můj vztah k Židům

RE: Geniální žid Einstein

hera 86.?.?.?

Pan Osel nečetl diskusní příspěvky pečlivě. Přinejmenším můj příspěvek. Nepředstírám studium fyziky, ale podivuji se nad stavem fyziky ohledně gravitace jak je prezentována veřejnosti držíce v ruce McCutcheonovu publikaci a mávaje s ní jako s autoritou. Jako s autoritou proto, poněvadž mě jako první autor vůbec z celé řady jiných zavedl do světa fyziky tak, že jsem tomu porozuměla. Takže, pane Osel, pokud se mnou chcete diskutovat na úrovni, které já budu rozumět, pořiďte si uvedenou publikaci, stoji Euro 39,50. Pokud vás diskuse se mnou nezajímá, ušetříte skoro 40 euro, čas a zbytečné rozčilování.

Začněme tedy s diskusí okamžitě. Kritici Einsteinovy speciální teorie relativity tvrdí, že všechny dosavadní experimenty na její potvrzení měly špatný design. Uváděná konstanta rychlosti světla byla do nich zabudována. Čili, co se mělo dokázat již v experimentu bylo obsaženo a to podle obecných metodologických pouček je závada. „Co vy na to?“, ptá se blondýna.

256812

09.11.2011 02:55

Můj vztah k Židům

RE: Židé nás nemohou nenávidět.

hera 86.?.?.?

Znala bych spoustu Čechů a Slováků, potažmo Slovanů, kteří by si Nobelovku zasloužili mnohem více než Obama, který vedl dvě války a dostal ji. Například Vilém Laufberger napsal knihu Vzruchová teorie, v níž v podstatě založil kybernetiku rok před Norbertem Wienerem, objevil feritin a objev genetické informace v DNA byl na dosah. A pro Československo měl ten význam, že jako lékař postavil první počítač u nás. Kdopak vynalezl měkké čočky? V chemii jsme leta, nebo alespoň byli, na světové špičce. Tuším, že perlon je také český vynález. Al Gore dostal také Nobelovu cenu - za podvod. Měřit úspěšnost národa podle Nobelovy ceny, tohoto světového podvodu na vědě, i když ve svých původních cílech chvályhodný, je cynické. Tuším, že objevitelem krevních skupin byl také Čech. Ono by se toho našlo hodně, Jen jsme špatní kšeftaři a to je ve vědě dnes potřeba.

256823

09.11.2011 21:25

Můj vztah k Židům

Wikipedie

hera 86.?.?.?

Hned včera jsem se podívala na zpomínanou stránku na Wikipedii. Je to tam ale špatně. Známý vzorec E=mc2 nevyjadřuje vztah mezi energii a hmotností, nýbrž, jak jsem citovala, poukazuje na klasickou kinetickou energii roje elektronů. Tvůrci stránky Wikipedie se na nás laicích dopouštějí podvodu, když tvrdí, že rovnice "popisuje vztah mezi energii a hmotností". Rovnice na Wikipedii jsou samy o sobě v pořádku a také je tam správně uvedeno Ek, tedy kinetická energie. Nelze ale zobecňovat na libovolnou energii. A "hmotnost" není totéž co roj elektronů.

256859

13.11.2011 15:25

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a Michelson-Morley Experiment

hera 91.?.?.?

Pro začátek je dobré si zopakovat co je dimenze, koordináta a vektor

2. co je teorie relativity (TR)?
Teorie relativita: Pohyb není absolutní vlastnost objektu, nýbrž objekty mají relativní pohyb vuči sobě. (Poznámka: Jinak se tomu říká také galileovský typ definice na rozdíl od aritstotelovského typu definice. TR dále rozvinuli Poincaré a Lorentz.)

3. Na začátku 20.stol. se stále ještě diskutovalo o světlu, poněvadž se nevědělo, co to vlastně je. Soudilo se, že vlny světla se šíří v nějakém mediu podobně jako vlny na vodě nebo vlny zvuku ve vzduchu. Lidé se domnívali, že vlny světla se šíří v éteru. Einstein usoudil, že pohyb světla nevysvětluje jak První Newtonův zákonu pro pohyb (zákon inercie: objekt se stále pohybuje tak dlouho, dokud nezapůsobí nějaké jiná síla), ani teorie relativity (TR). Navrhl vlastní vysvětlení pojmenované Speciální teorie relativity (STR), která je speciálním případem TR.

4. Michelson-Morley Experiment (MME)
MME měl dokázat existenci éteru, tj. dokázat, že vesmír je naplněn statickým, neviditelným éterem, v němž se světlo musí pohybovat, aby se dostalo z místa A na místo B.


Vložený obrázek

(horní řádka obrázku je bohužel neúplná má na ní být následující text: A A B B A A sever)
Jestliže éter existuje, pak potřebuje světlo pro pohyb z A do B projít určitou vzdálenost v éteru plus malý rozdíl mezi B-B, který vznikl v důsledku pohybu samotné Země (rotace), jestliže tuto dobu měříme ve směru pohybu světla a pohybu Země (říkejme tomu ve směru západ východ). Naproti tomu nebudeme pozorovat žádný rozdíl ve vzdálenostech, jestliže světlo putuje ve směru sever-jih.
Michelson a Morley nezjistili žádný měřitelný rozdíl v pohybu světla mezi oběma způsoby měření. Světlo necestovalo navíc žádný centimetr vzdálenosti. A to znamenalo, že světlo neputuje nějakým éterem, nýbrž pustým prostorem.
Vynořil se tak ale jiný problém. Jestliže se vodní vlny ve vodě šíří charakteristickým způsobem pro vodu, a zvukové vlny se šíří charakteristickou rychlostí pro vzduchové vibrace, pak ve vztahu k čemu je pohyb světla relativní, když nemá medium jako éter, ke kterému by se vztahovalo? Navíc to znamená, že pohyb světla je v rozporu s teorií relativity.

4. Einstein to vyřešil tak, že toto znásilnění common sensu prohlásil za tajemné chování vesmíru. Postuloval, že světlo je speciální vzhledem ke všem ostatním zákonům, že je mimo ně, že rychlost světla je nová konstanta vesmíru, že cestovatel pohybující se proti směru pohybu světla naměří stejnou rychlost jako cestovatel pohybující se od zdroje světla pryč, tedy nezávisle na relativním pohybu v prostoru. (...

Automaticky kráceno

256980

13.11.2011 15:46

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a Michelson-Morley Experiment 2

hera 91.?.?.?

tedy nezávisle na relativním pohybu v prostoru. (Poznámka: dlouho mi bylo záhadou jak to, že pozorujeme rudý posuv hvězd u vzdálených hvězd a čím vzdálenější hvězda je, tím větší je rudý posuv, ergo tím rychleji se vzdaluje, když má světlo konstantní rychlost?)

5. Přehlížení zdroje světla
Proč zavedl Einstein ono fantasktní pojetí, že kužel světla se pohybuje stejnou rychlostí ať běžíme proti němu nebo se mu vzdalujeme nebo jsme nehybní? Poněvadž podle MME neexistuje medium, ke kterému bychom rychlost vztahovali (neexistuje referenční rámec).
ALE například kulka z pistole se pohybuje „prázdným“ prostorem, bez media jako vztahového rámce a při tom neporušuje teorii relativity. Není zapotřebí žádné speciální teorie pro popis rychlosti nebo pohybu, poněvadž vztahovým rámcem je zde pistole (zdroj vystřelené kulky). Podobně neexistuje nezbytný důvod proč by se světlo nemohlo vztahovat ke svému zdroji. Z toho plyne hypotéza, že světlo bude mít rozdílné rychlosti pro pozorovatele pohybující se proti zdroji nebo od něho. Všechny paprsky se pohybují od zdroje světla stejně rychle relativně ke zdroji světla. Výsledky Michelson-Morley experimentu nejsou vůbec mysteriózní a nepotřebujeme Einsteinův postulát, že světlo má stejnou relativní rychlost pro všechny pozorovatele – postulát, který je základem STR. Speciální teorie relativity není jen zbytečná, ale je dokonce chybná. O těchto chybách v následujících pokračováních.

256981

14.11.2011 20:23

Můj vztah k Židům

RE: Teorie relativity a Michelson-Morley Experiment 2

hera 91.?.?.?

Ano, máte pravdu, nerozumím tomu, co píšete. "...že doletí ovšem stejnou rychlostí" je nepotvrzená teorie. A dva vrcholy vysílané z jednoho tělese si opravdu představit nedovedu. Každá vlna má pouze jeden. Nemáte náhodou na mysli frekvenci vln, jak jde jedna vlna za druhou? Víte, nepřesné vyjádřování svědčí o tom, že neprovádíte opravu svých dojmů.

257034

15.11.2011 07:19

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a výkladové chyby 1

hera 91.?.?.?

6. Výkladové chyby

Odkazy na literaturu:
A. Einstein: Relativity: The Special and General Theory, 1920.
http://www.marxists.org/reference/archive/einstein/works/1910s/relative/relativity.pdf
česká vysvětlení teorie relativity např.:
http://fyzweb.cz/materialy/relativita_7x_ne/cz00-start.html
http://martin184.webpark.cz/trsprl.html
kritika Einsteina:
H.E.Retic: Einsteinův žert/podvod, viz http://users.isp.com/retic/physics/hoax.htm
český překlad poloviny knihy viz http://www.gewo.info/ve/eh/eh05.htm
http://users.isp.com/retic/physics/index.htm
Mark McCutcheon: The Final Theory, Universal Publishers, Boca Raton, 2004.

Existuje celá řada experimentů, které měly potvrdit speciální teorii relativity. Podívejme se na některé z nich v podání Marka McCutcheona.
6.1 Záhadné přibývání masy. Z rovnic STR vyplývalo mysteriózní přibývání masy (hmoty), jestliže vzrůstala rychlost objektu relativně k pozorovateli. Čím rychleji se objekt pohyboval, tím více teoretické relativistické hmoty objekt získával a tudíž tím více energie potřeboval, aby jeho rychlost vzrůstala. A jak se jeho rychlost blížila rychlosti světla, tak se také jeho hmota blížila nekonečnu. Tvrzení by zůstalo fantasktní abstrakcí, kdyby neexistovaly pokusy je potvrdit. Fyzici to demonstrovali na částicích, jejichž rychlost se blížila rychlosti světla. Při této rychlosti bylo obtížné jejich rychlost zvyšovat.

Jiné vysvětlení než einsteinovské: Při experimentech s částicemi se tyto urychlují magnety. Magnetické pole je roj elektronů a není proto překvapující, že urychlovat mohou jenom do určitho stupně. Nemohou urychlit částice nad hranici svých možností. A jak se systém blíží své limitě (např. 70 km/hod viz níže příklad cyklisty), tím menší jsou přírůstky rychlosti a tím více energie se musí dodat (tím usilovněji se musí šlapat do pedálů).
(moje poznámka: Věc se má ale takto. Představte si, že jedete z delšího kopce na kole. Statečně šlapete do pedálů až do chvíle, kdy sebevětší úsilí nevede ke zvýšení rychlosti, poněvadž kola se otáčeji rychleji, než jste šlapáním schopni produkovat. U turistického kola na 45ti stupňovém spádu se přes 70km/hod seberychlejším šlapáním nikdy nedostanete. Pohybujete se totiž rychleji než by mohl váš stroj se svými převody a vy se svými svaly a oblečením systému (tj. kolu a cyklistovi) dodat.)
Nárůstání dodávané energie jednoduše znamená, že roj (mrak) elektronů z pulsujících magnetů houstne a zvyšuje se tak efektivita (používáte přehazovačku) výkonu. Nezvyšuje se tak ale rychlost elektronů vystupujících z magnetů. Frekvence a síla šťouchanců z magnetů do urychlovaných elektronů dosáhla svého limitu. Z toho plyne, že budeme-li mít stroj, který bude mít šťouchance, které umožní elektronům pohybovat se nad rychlost 300.000 km/s, předstihnou světlo.

257053

15.11.2011 23:21

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a výkladové chyby 2

hera 91.?.?.?

6.2 Záhadné prodlužování času. Další oblíbenou kratochvílí STR je jsou různé hodiny schovávané po kapsách pozorovatelů a jejich obětí (astronauté cestující vesmírem rychlostí světla, z kterých se po akceleraci stane mastný flek).
6.2.1 Logický omyl „dilatace času“. Hodinky oběti v korábu letícím rychlostí světla prý jdou relativně pomaleji než hodinky pozorovatele na matičce Zemi a oběť stárne pomaleji. Předchozí větě a logickému nesmyslu se říká paradox dvojčat. Vyvrácení: Ale Speciální teorie vyžaduje vzájemnou relativnost. A to znamená, že i Zemi je nutno považovat za pohybující se rychlostí světla, zatímco vesmírný koráb je „nehybný“. V tomto případě by oběť v korábu stárla rychleji. Jak ale můžeme obdržet protichůdné výsledky jedné výpravy, když se změní pouze způsob, jak o ní uvažujeme? Podobně to platí pro relativistické opravy programů pro pohyb satelitů (nebo přímo na satelitech). Speciální teorie relativity je teorie, které vede k výpovědi, že musí existovat absolutní „dilatace času“ („roztažení“ času), která by se podle této teorie neměla objevit, poněvadž vše je relativní.
Poznámka: Je docela možné, že vytvoření STR nebylo jen důsledkem logických a matematických chyb (o nich později), ale navíc také důsledek neznalosti rozdílů mezi racionálními, intervalovými, ordinálními a nominálními škálami.
Poznámka: Dělat opravy programů (opravy softwaru) pro něco, co není dokázáno, no nevím. Podle toho, co jsem viděla ve filmu „7 častých omylů o speciální teorii relativity“ v šesté scéně , vycházejí uvedené vzorečky z galileovských transformací a nemají s Lorentzovými transformacemi nic společného, potažmo se speciální teorii relativity. Autoři filmu podvádějí a uvádějí teorii relativity jako důkaz speciální teorie relativity. Ale v každém případě manipulují posluchače a to již patří do sféry psychologického ovlivňování a nikoliv do fyziky. Možná se Lorentzovy transformace používají na korekci komunikace mezi satelity a letadly. Možná. Ať je pohyb letadel pomoci GPS (resp. GNS – globalnaja navigacionnaja sistema) realizován již jakkoli, museli bychom znát veškeré rovnice, kterými se opravy pohybu provádí, abychom doopravdy věděli, jak se zde speciální teorie uplatňuje. Takto je to hádání ze skleněné koule a spíše to vypadá tak, že nějaké praktické uplatnění speciální teorie relativity neexistuje. V každém případě se jedná ale o logickou chybu, poněvadž rychlost letadla je mnohem nižší než rychlost elektromagnetických vln (případně světla v případě laserové komunikace) a od rovnic STR jsme se vrátili k relativní teorii.
6.2.2 Neporozumění experimentům s poločasy
Vědci zjistili, že nestabilním subatomickým částicím trvá rozpad při akceleraci na rychlost světl...

Automaticky kráceno

257112

15.11.2011 23:48

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a výkladové chyby 3

hera 91.?.?.?

6.2.2 Neporozumění experimentům s poločasy
Vědci zjistili, že nestabilním subatomickým částicím při akceleraci na rychlost světla trvá rozpad déle v porovnání s klidovým stavem. Považuje se to za důkaz, že pro urychlené částice se čas zpomaluje. Podle McCutchenovy teorie jsou tyto částice proto stabilnější, poněvadž na ně působí vnější síly z pulzujících magnetů. Tyto experimenty není tedy nutné interpretovat jako že předvádí mysteriózní „dilataci času“ na částicích, ale pouze jako poskytující prostou mechanickou kompresi, která tyto nestabilní částice drží déle pohromadě.
6.2.3 Neporozumění rozpadu kosmických paprsků
Dalším příkladem údajné „dilatace času“ je následující jev. V horní atmosféře vznikají částice, jejichž doba rozpadu v nehybných přístrojích (detektorech) je kratší než čas, v němž se dostanou na povrch zeměkoule, kde jsou registrovány. Soudobé vysvětlení (kniha vyšla v roce 2004) je takové, že prodloužená životnost částic je umožněna drastickým prodloužením času urychlených částic, který jim umožňuje žít tak dlouho až jsou zaznamenány na povrchu Země.
Avšak nemůžeme znát normální životnost každé nestabilní částice a jsou proto popisovány pouze jejich poločasy životnosti. Poločas částice je čas během něhož se rozpadne polovina souboru částic - nikoliv jednotlivé částice. Po jednom poločasu se tedy rozloží polovina částic, po další periodě jich zůstane už je čtvrtina atd. To znamená, že za desetkrát delší dobu než je poločas rozpadu částic musíme nalézt stále ještě desetitisícinu souboru těchto částic. Není proto překvapující, že takové částice můžeme zaznamenat i na povrchu Země.
Vzhledem k tomu, že v STR je vše relativní, tak můžeme také tvrdit, že se Země pohybuje vuči těmto částicím - vzdálenost se tedy zkracuje - a dorazí k nim dříve než se všechny rozpadnou. Tento pohled souvisí také s údajným zkracováním délek pro pozorovatele při jeho rychlosti světla.
V části 6.2.4 si povíme o chybách, které Einstein udělal v matematice (chybné substituce) a logice (argumentování kruhem).

257113

17.11.2011 18:30

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a výkladové chyby 4

hera 91.?.?.?

c[sup]2[/sup]
c[sub]2[/sub]
c2
c2
6.2.4 Zkázonosné chyby v odvození Einsteinovy teorie relativity
V pokusu vytvořit spolehlivý základ pro svou teorii speciální relativity, bylo závazné/nutné, aby Einstein předložil životaschopnou matematickou a logickou podporu pro své myšlenky a tvrzení.
Poznámka: Problém s textem McCutcheona je ten, že sice odkazuje na Einsteinovu knihu z roku 1961, nikoliv ale na stránku nebo přímo vzorec. Namísto původních vzorců používá zjednodušené. McCutcheonův text na stranách 333 až 334 lze shrnout takto:
Při odvozování vzorců vynechal Einstein dva klíčové řádky s rychlostí světla a pak ji nesprávně vrátil zpět do rovnic. Nesprávná substituce proběhla takto:
1. řádka: x = a + b ... původní výraz bez rychlosti světla
2. řádka: x = a + b (c2¨/ c2) .... neškodné násobení 1, c2 znamená c na druhou
substituce y = b c2
3. řádek x = a + y / c2¨
Původní první řádka se transformovala do výrazu na třetím řádku. Původní první řádka neměla s rychlostí světla nic společného, ve třetím je ale vnitřně propojena s rychlostí světla, poněvadž má výraz, který je dělen c2.
To je pochopitelně chtěná kejkle, kterou lze snadno odkrýt mnoha cestami. Zavedením substituce y = b c2 vypadl z rovnice kompletně pojem rychlosti světla, aby byl do odvození vzápětí na 3. řádku vložen. Jenže symbol „c“ na třetím řádku je již smysluprostý náhodný symbol, který s rychlostí světla již nemá nic společného. Je to náhodné písmeno z abecedy. Předveďme si tuto osudovou chybu na Einsteinově odvození (McCutcheon str. 335-336).
Odvození začíná vzorcem pro vzdálenost. Vzdálenost (distance) se rovná čas (time) krát rychlost (velocity), tj. d = t * v; zapsáno zkráceně d=tv . Viz str. 32 a 33, Einstein, 1920.
Rovnice je v Einsteinově publikaci uvedena dvakrát. Jednou v klidu (stationary) ds=tsc, podruhé v pohybu (moving) dm=tmc. Rychlost v, tím je míněna rychlost světla c, se ve vztahovém rámci (reference frame) nemění a konstanta c je proto bez indexu. Tento rozumný začátek se brzy změní v sled divokých substitucí s různými proměnnými. To vytváří směsici nových a předchozích rovnic, které by se v důsledku substitucí měly také změnit, zůstaly ale nedotčeny. V tomto guláši, tj. směsici neplatných operací s rovnicemi, se do některých proměnných dosazovaly nové hodnoty přehlížejíce přitom, že zpětný převod mění dosavadní spornou logiku a rovnice, které byly do té chvíle odvozeny. Některé příklady:
Dosazením dm=0 ale Einstein ignoroval, že podle předchozí rovice dm=tmc je také tm=0.
Dosazením ts=0 ale Einstein ignoroval, že podle předchozí rovice ds=tsc je také ds=0.
Dosazením dm=1 Einstein ignoroval předchozí dosazenou hodnotu dm=0, po druhé tak libovolně změnil proměnnou, což mělo za následek, že se stala neplatnou.
Největší chyba ale teprve následuje. V E...

Automaticky kráceno

257183

17.11.2011 18:33

Můj vztah k Židům

Teorie relativity a výkladové chyby 5

hera 91.?.?.?

Největší chyba ale teprve následuje. V Einsteinově publikaci ale není vidět, poněvadž dvě klíčové řádky, ve kterých by nesprávná manipulace byla vidět, vynechal. Čestné ovšem je tyto řádky obnovit.
Tady bych skončila vzhledem k tomu, že tenhle koment už stejně nikdo číst nebude a zájemce si to může přečíst v McCuthenově knize sám. Doplněné výrazy má smysl číst, alespoň si to myslím, pouze tehdy, jestliže se porovnávají s původní Einsteinovou publikací z roku 1920.

257184

18.12.2011 21:49

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 1

hera 91.?.?.?

Vědecký poradce amerického prezidenta Bromley předal kdysi kongresu zprávu o vědecké vzdělanosti americké veřejnosti. V ní na str. 8 hovoří o její úrovni, která je taková, že „polovina dotázaných dospělých neví, že trvá jeden rok, než Země oběhne kolem Slunce“.
V jiných přehledech (Miller) se hovoří o tom, že méně než 7 % dospělých občanů USA může být považováno za vzdělané ve smyslu vědeckých poznatků tlumočených v nenáboženských školách. Podle nejmírnější definice, pouze 13 % má alespoň minimální úroveň chápání vědeckých poznatků a 40 % nesouhlasí s tvrzením, že astrologie je nevědecká.

„Občané v demokraciích, bez ohledu na to, jak uboze jsou vzděláni, samozřejmě požadují své zastoupení tam, kde se přijimají zásadní rozhodnutí, dokonce i taková, která mají značný vědecko-technický obsah. V tom spočívá potenciální nebezpečí chybné politiky nebo eventuální sociální nestability. Neboť, jak budu ilustrovat, historie opakovaně ukázala, že nepřátelské smýšlení o vědě a o vědeckém názoru na svět bývá spojeno s daleko škodlivějšími hnutími.“ (Holton, str. 163)

Chet Raymo v časopise The Boston Sunday Globe z 31.října 1993 napsal: „S blížícím se koncem 20. století se nacházejí vědci pod útokem, který nemá obdoby. Vedle obvyklé střellby od kreacionistů, antievolucionistů, chiliastických fundamentalistů konce tisíciletí, astrologů, parapsychologů a potřeštěnců hnutím New Age je ale daleko znepokojivější kritika zaznívající od intelektuálů, kteří předtím mohli být pokládáni za přátele... Nejškodlivější ze všech je vystoupení dramatika a státníka Václava Havla, posledního československého prezidenta, které přednesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a které bylo uveřejněno pod názvem „Konec moderní éry“., Havel vyjmenovává „racionální, kognitivní myšlení a odosobněnou objektivitu jako trvalé hříchy našeho století.,.. Jak v této zemi (v USA), tak i v Evropě takové zatracující kritiky začaly podkopávat veřejnou podporu vědeckého výzkumu. Věda, o níž se předtím uznávalo, že je zdrojem našeho zdraví, bohatství a že má i kosmickou dimenzi, se stala pro vlivnou část etablovaných intelektuálů fackovacím panákem.“

Což nepředstavuje právě technická a vědecká racionalita jednu z největších a nejúčinnějších zábran proti iracionalismu?
Michael Bishop, profesor mikrobiologie, imunologie, biochemie a biofyziky na Kalifornské univerzitě v San Francisku, který spolu s Haroldem Varmurem obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu v roce 1989, cituje stejně jako profesor Holton Havlova těžko pochopitelná a zarážející slova o vědě. Bishop se domnívá, že „Odpor k vědě pramení ze strachu. Strach naopak se rodí z neznalosti. A právě neznalost je naším nejhlubším neduhem. ... neznají základní fakta, jež určuje jejich holou existenci, jejich či...

Automaticky kráceno

258797

18.12.2011 21:52

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 2

hera 91.?.?.?

A právě neznalost je naším nejhlubším neduhem. ... neznají základní fakta, jež určuje jejich holou existenci, jejich činnost a okolní prostředí, žijí ve vysněném světě fantazie ...a ve skutečnosti vlastně nejsou duševně zdrávi. My (vědci)... bychom měli dělat vše, co je našich silách, nebo jinak budeme z obecné kultury vytlačeni.“

Otakar Jelínek: „Je záhadou, odkud bere pan prezident Václav Havel při své příslovečné všemi obdivované mírnosti a toleranci v jiných oborech, sebejistotu, s jakou se vyjadřuje o tradiční vědě a s níž oí ní vynáší tak zdrcující soudy, nad kterými tolik vědců u nás i v zámoří kroutí hlavou? Proč světová veřejnost, u níž požívá naprosto zaslouženou důvěru a úctu pro své pevné morální postoje i proklamovanou úctu k „vyššímu principu“, konfrontována s tak šokujícími a pesimistickými idejemi o vědě?
Psychiatr Vladimír Vondráček odpovídá: „Lidský rozum usnadňuje lidstvu život, chrání je před nebezpečím, otevírá mu další úžasné perspektivy poznání a jeho využití. Jedni si to uvědomují a jsou rozumu vděčni, druzí se ho jaksi bojí, utíkají od něho, myslí, že mají hoře z rozumu. Snaží se jej alespoň sesadit z jeho výsostného postavení. Nelze prý pochopit vše rozumem. Lidé tíhnou k iracionalismu, někteří mluví o intuici, někteří o supraracionálním nadrozumovém poznání. Všechna učení opírající se o transcendentno vyvěrají z iracionalismu a tíhnou k iracionalismu.“ (str. 448)

Dodala bych, že je ještě další únik. Hraní divadélka pro sebe a pro jiné. Všichni víme, jakým způsobem byl Václav Havel zvolen prezidentem – Miloslav Sládek (předseda Republikánské strany), byl na jeden den zavřen do vězení, aby mohl být Havel těsnou většinou zvolen. Takový postup je nemorální.
A slušnost? O tom si dovoluje český a slovenský národ také pochybovat. Všichni víme, jak to bylo s humanitárním bombardováním nešťastné Jugoslávie, která se v roce 1968 postavila proti invazi Varšavského paktu pod vedením sovětského politbyra do Československa. A takto se jí Havel odvděčil. Naprosto chladnokrevně a vykalkulovaně na efekt vuči NATO a těm za oponou FEDu.
Nástup pravdoláskovců k moci a následné odevzdání veškerého tisku a hospodářství Němcům, likvidace českého a slovenského zbrojního průmyslu, likvidace bankovnictví, likvidace cukrovarů, pivovarů a celých průmyslových odvětví Československa, nastavění skladů a montáren zahraničních firem na černozemi, to nebylo ani za protektorátu, ani za komunistů.

Projev prezidenta republiky Václava Havla na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, 4.2.1992, Universum 14, 1994, 27-31.
D.A.Bromley: „By the Year 2000: First in the World“, Report of the Federal Coordinating Cvouncil for Science, Engineering and Technology (FCCSET), Committee on Education and Human Resources (Washington, D.C.: FCCSET, 1991).
G. Holton: Věda ...

Automaticky kráceno

258798

18.12.2011 21:55

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 3

hera 91.?.?.?

G. Holton: Věda a antivěda, Harvard University Press, 1993.
J. Miller: The Public Understanding of Science and Technology in the US, 1990, Draft Report to the National Science Foundation, 1. únor 1991.
Raymo Ch. The age-old ebb and flow of anti-science, The Boston Sunday Globe, Oct 31, 1993.
Bishop M.: Enemies of Promise, Academe, Jan-Feb, 1996, 19-21.
Vondráček Vladimír, Holub František: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Avicenum, Praha, 1972.
humanitární bombometčík a pokrytec konečně chcípnul
Otakar Jelínek, překladatel knihy Geralda Holtona.

258799

24.12.2011 05:16

Václav Havel zbaven postmoderní aury

Ztracená tvář

hera 91.?.?.?

Film natočený v roce 1965 a označený jako scifi komedie s Brodským v hlavní roli je nadčasové dílo. Můžete se na něj podívat na youtube. Pochopitelně nemohli autoři ani tušit, jak symbolické, filosofické a v pravdě čapkovské dílo vytvořili. Dílo, které by se mohlo stát symbolem pro leta 1989 až 2011. Kafka měl svého pana K. Dnes bychom měli film přejmenovat na ZTRACENÁ TVÁŘ PANA VH. A jak symbolické je také jméno časopisu Tvář vydávaného v letech 1968-1969, jehož šéfredaktorem pan VH byl a do něhož také svými ekonomickými články přispíval pan VK.
Jenom si poslechněte, co nám z roku 1965 vzkazuje po 63 odehraných minutách Brodský a teta:

Brodský: To tedy znamená, že ji musím zabít. Ví o nás všechno, může vydírat. Zabít Marion, chápete? Sledovali jste mě pozorně? Mám vraždit, já. Až dosud jsem byl, jak dobře víte, přesvědčen, že člověka určuje za prvé prostředí, za druhé chování, za třetí motivace. Ale tedˇ jsem měl já, dr. Bartoš, zabít tu bezbrannou dámu jako Kráječ. Změnil jsem se tedy jako on.
Ale změnil se Kráječ opravdu?
Brodský: Stát
Teta: Páter už žádný bohoslužby neslouží, kdepak. Postí se a je na rozjímání, už o něm ví i papež, poslal sem svýho kardinála a mormoni mu nabídli milion dolarů, taky za ním přijela budhistická delegace a rektor káhirské univerzity, ale páter je na rozjímání, musí si to rozmyslet. Já mu říkám, že by udělal nejlíp, kdyby si založil něco svýho, nějakou vlastní církev, dyť je to svatej člověk. Von už dneska jedinej může lidi spasit.
Brodský: Takže se nakonec své tváři taky neubránil, teta...

Marion je z francouzštiny, porovnej s marionette (loutka): „Zabít Marion“, tj zabít loutku.


Vložený obrázek

Uploaded with ImageShack.us

259417

30.12.2011 12:34

Malá záchodová úvaha

prvorepublikové byty - některé - bidety měly

hera 91.?.?.?

a my jsme zrovna v takovém bytě bydleli. Když se ale porouchala 10ti centimetrová chromovaná rourka odpadu od krásné porcelánové vany, tak ji OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství) odmítl opravit. Namísto výměny nebo uříznutí kousku měděné trubky a vyvrtání závitů (což dělávalo každé standardní instalatérství i za socialismu) navrhovali vanu rozbít a namísto ní instalovat vanu menší a standardní pro paneláky. Asi tak 70. - 80 léta po invazi. Přivolaný soukromník - i to existovalo - nám v nestřeženém okamžiku do odtoku navíc nacpal kus hadru, aby se mu oprava "rentovala" a nás více stála. Konečné řešení proběhlo ve smyslu OPBH. Navíc se podle zákona musel záchod uvnitř koupelný obezdít, vysekat extra okénko do světlíku a provádějící dělníci chtěli pro svoje pohodlí při těchto stavebních normovaných "úpravách" bidet zbourat. Nájemníci se jej však zastali a on vydržel. Namísto pouhého přemístění se z jedné mísy na druhou se ale nyní musely otevřít dveře ze záchodu a "vejít" do koupelný. Údajně podle další normy musela mít koupelna extra vchod do chodby (současně předsíň, dříve se tomu říkalo vstupní hala) a vybouraly se tedy další normované dveře, které se svou výškou k těm ostatním vůbec nehodily. Co všechno nezpůsobila prodělavělá 10ti centimetrová rourka ...
Původní byt pana domácího byl v socialismu rozdělen na tři bytové jednotky po znárodnění, ale opravdu socialistické zákony přišly až několik desetiletí později. Samozřejmě, že se byt také stal "nadměrný". Naštěstí se mi podařilo využít socialistické zákonitosti a opatřila jsem si potvrzení od hygienika o nutnosti "odděleného" bydlení a tím "nadmetry" zmizely a my se nemuseli stěhovat. Pouze se prodražil nájem.
Stěny bytu byly vytaženy sádrou, na stropech štuka. Ještě později nám došlo, že se do bytu chtěl nastěhovat někdo z OPBH.

259845

20.01.2012 18:40

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: V 2.svět. válce zkasírovali židé jak Němce, tak Rusy

hera 195.?.?.?

příklad tlachavosti autora udo1

261415

30.01.2012 21:32

Ruším předplatné, Zvědavec bude otevřen všem

Privat Depesche

hera 91.?.?.?

v dobách, kdy ještě existovala marka, jsem si nechala posílat Privat Depesche z Bonnu. Jednou za týden přišly zprávy, které se neobjevovaly v tisku. Zdrojem byli diplomaté, vojáci, duchovní, makléři, finanční svět. Zprávy byly nejrůznějšího charakteru. Od pragmatických rad které akcie koupit (včetně telefonního čísla kde je objednat) až po analýzy z nejrůznějších oblastí. Už si nemohu vzpomenout, jestli jsem platila 1 DM za číslo nebo za měsíc. Jenže teď je doba, že mám peníze na příští tři měsíce a pak je konec. Žádný příjem, žádná sociálka ... nic.

261951

03.02.2012 05:22

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

Žádost o sdělení

hera 86.?.?.?

Vážený pane Stwora, jak se jmenuje kapitán Bc.?

262463

10.02.2012 01:29

Návštěva slovenské delegace v Sýrii

Operace pod falešnou vlajkou

hera 86.?.?.?

Snímek ukazuje, jak byly války inscenovány.

Operace pod falešnou vlajkou 1
Operace pod falešnou vlajkou 2

Spojené státy změnily taktiku a organizují masové nebo virtuální demonstrace. Pokud jim to nevyjde, sáhnou stejně po starých osvědčených metodách.

262933

16.02.2012 04:30

Rothschildové chtějí íránské banky

Liga proti hanobení Slovanů

hera 86.?.?.?

nebo-li Slavonic AntiDefamation League - SADL.

Myslím, že je na čase založit tuto ligu a sledovat antislovanskou činnost na celém světě.
Například popírání, že v 2. světové válce bylo zabito 30 miliónů Slovanů.
Postavit mimo zákon označování České republiky jako Tschechai.
Podobně u ostatních slovanských zemí.
Prohlásit za kriminální vlastnění bank ve slovanských zemích neslovany.
Vyšetřovat antislovanskou a neslovanskou činnost na územích slovanských států.

Programově by se toho našlo určitě více.

263404

16.02.2012 12:13

Udělal jsem chybu

Stwora udělal další 2 chyby

hera 86.?.?.?

Stwora je amatér a neumí jednat s institucemi. Musí se zeptat na základě jakého rozhodnutí má sdělit IP údaje, poněvadž soukromé údaje podléhají utajenosti a nelze je jen tak dál šířit. A sice nadřízeného toho kapitána, který mu žádost o vydání IP adres poslal. Také jsem se jej zeptala na jméno onoho kapitána. Odpověď jsem od Stwory nedostala. Nyní jsem ke článku o Rothschildech poslala komentář, jehož obsahem byly informace o Slavonic Antidefamation League, ale pod článkem dosud nejsou, ačkoliv jsem na obrazovce obdržela potvrzení, že došly.

263428

17.02.2012 03:31

Kolaps současné civilizace

Soumrak bohů

hera 86.?.?.?

Konec jedné etapy německé společnosti ukazují poslední filmové týdníky v roce 1945. Ve 42.minutě vidíme například start V2. Unikátní záběr.
Z doprovodného komentáře filmu si můžeme odvodit, jak by nás eventuelně mohly vlády vodit za nos. Prostě samý úspěch, všechno úspěšně řešeno. I ti bolševice byli 1945 úspěšně pobíjeni. Němci bojovali za svobodu celé Evropy a západní civilizace. U Ratiboře se stateční němečtí vojáci pohybují vpřed proti bolševické soldatesce. V USA zasahují proti stávkujícím dělníkům policisté s pendreky, zatímco v Německu byly zrušeny.
Namísto německých propagátorů si musíme dosadit ty dnešní z českého rozhlasu (všem v čele Jan Pokorný, proslulý zejména v týdnu nanebevzetí bombometčíka Jugoslavie a válečného zločince Václava Havla). Ti také bojují seč mohou za svobodu Evropy a západní civilizace proti teroristům. Jenže tihle teroristi neokupují žádnou zemi. Chtějí jen vyhnat cizáky ze své země.

film Soumrak bohů

263495

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 108 čtenářů částkou 15 955 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Musk vyhrožuje, že Tesla může opustit Kalifornii kvůli koronaviru11.05.20 19:57 USA 6

Objevují se další statistiky, že kuřáci jsou odolní vůči koronaviru11.05.20 14:07 Británie 7

V Německu protestují proti šíření paniky10.05.20 22:09 Německo 7

Apel čtyř kardinálů a sedmi biskupů na celou Církev a svět k nejtěžší krizi, která hrozí zničením křesťanské civilizace09.05.20 23:16 Neurčeno 9

Měnové kurzy

USD
24,93 Kč
Euro
27,22 Kč
Libra
30,46 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,39 Kč
Švýcarský frank
25,69 Kč
100 japonských jenů
23,12 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,93 Kč
100 rublů
34,87 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 238,47 Kč
1 unce stříbra
433,94 Kč
Bitcoin
222 072,55 Kč

Poslední aktualizace: 26.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 272 680