Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Nasredin

Nalezeno 302 příspěveků, 117 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.01.2009 22:58

Vraždit ve jménu Božím

RE: Samozřejmě, že pravdu mají ateisté.

Nasredin 85.?.?.?

Máte pravdu. Většinový (negativní) postoj k církvi katolické je jen důsledkem násilné rekatolizace a neúspešné převýchovy rebelantských, husitských Čechů, potom, co matička katolická církev zabila nebo vyhnala drtivou většinu české inteligence do ciziny a okradla ji o veškeré majetky. To byl nakonec hlavní motiv rekatolizace. A tak ta chátra česká vyrůstala bez vlastní inteligence, jako roští v lese. Přežila, natruc katolické církvi, i jazyk udržela. Potají, v noci, posraná strachy před katolickými koniáši a inkvizicí (prej) "svatou" (to je teda fór), četla Bibli Kralickou. Nic na tomto národním traumatu nezměnil ani pozdější světský zásah Josefa II. Sémě nedůvěry bylo zaseto. Potomci těch, kteří "němčili", teď píšou do Zvědavce spirituální hovadiny, zlobíce se, že se ostatní nechtějí jejich dogmatům a katolickému vidění světa podvolit.

A proto, heslo dne zní: "Ateisté celého světa, spojte se!"

Nebude více náboženských válek, nebude teokratických státních zřízení, přibude ohromné množství levné pracovní síly (flanďáci umí leda kecat), svět zbohatne a bude moci uvolnit, dnes vázané biliony USD ve Vatikánu, na sociální, humanitární a veřejné účely, podstatně ubude nenávisti a strachu mezi lidmi a mnohé další výhody. Zkrátka přijdou, kromě církevní mašinerie, jen svíčkové baby, coby udavačky, pardon, coby objekt zpovědi svaté.
Bůh neutrpí.

180279

08.01.2009 23:02

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Nasredin 85.?.?.?

Nemá cenu se v tom pitvat. Ruský výraz lze přeložit jako: "to je všecho jedno".

180281

08.01.2009 23:09

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Len pre vyjasnenie faktov

Nasredin 85.?.?.?

No tak. Vyvozovat, jak to vlastně Landa myslel z toho, co neřekl, je moc i na mne. Vím, že měl nějaké nepříjemnosti (snad náckovské), ale je potom třeba předložit text, ve kterém je, explicitně nebo implicitně, takováto narážka obsažena. Ne co si asi myslel. To ne.

180283

08.01.2009 23:25

Vraždit ve jménu Božím

RE: pokus o budicek

Nasredin 85.?.?.?

S indianmi bol sustavny problem, hlavne v Severnej Amerike.

Mohl byste rozvést, o jaké problémy šlo? Nešlo náhodou o problémy s přivandrovalci, kteří jim chtěli ukrást domov a zemi? Byli problémoví, ti divoši, když je lifrovali do koncentračních táborů, eufemisticky povýšených na "rezervace"? Vy byste vypadl z domova jen tak na požádání? A navždy? Zamyslete se trochu.

180286

09.01.2009 02:11

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Nasredin 85.?.?.?

Vždyť vy se ani neumíte představit. Při mých takřka 60 letech toho o dřívějších poměrech vím docela dost. To byste se divil. Dále Vás chci upozornit, že diskuse na Zvědavci je diskusí otevřenou, kde může každý reagovat na každého a také to diskutující dělají. Bohužel, Vaše úporné trvání na odpovědi, od Hestroye, se blíží výslechu. A Když už jste mne počastoval imbecilem, musím Vám zopakovat, že jste mně pobavil, jak jste položil režim tím, že jste nevstoupil do Jisker. Tím jste mně úplně dostal.

Pokud si chcete s kýmkoliv soukromě dopisovat, nezaplevelujte diskusní fórum. Prostě to udělejte tak, aby Vaše soukromé chatování nerušilo ostatní. Můžete použít Jabber, ICQ, MSN nebo P2P.

180311

09.01.2009 15:02

Vraždit ve jménu Božím

RE: Pane Tomane,

Nasredin 85.?.?.?

Ruská revoluce osvobodila od nadvlády Vatikánu římské katolíky, většinou polského původu, kteří žili na území bývalé carské říše.
Porážka byla totální. Ale římskokatolická církev “patiens quia aeterna”, se chystala naplňovat s novým úsilím svou politiku “Drang nach Osten” neboli tažení na Východ, které výborně vyhovovalo světovládným německým ambicím. Z tohoto důvodu povstali diktátoři a vznikla druhá světová válka a s ní spojené hrůzy. Dvěma příklady, obzvlášť ukrutnými, může být “vyčištění” Warthelandu v Polsku a “povinná katolicizace Chorvatska.
Žádný význam nemělo to, že v koncentračních táborech zemřelo 25 milionů lidí, 32 milionů vojáků bylo zabito na bitevních polích a 29 milionů bylo zraněno nebo zmrzačeno. To jsou čísla podle oficiální statistiky OSN (La Croix, 7. září 1951), která ukazují na velikost tohoto krveprolití! Tentokrát se římská kurie domnívala, že svých cílů dosáhla. V Basler Nachrichten můžeme číst:
“S činností Německa v Rusku vyvstává otázka evangelizace této země. Vatikán o ni projevuje nejvyšší zájem.” (Basler Nachrichten, 27. března 1942) Další citace je z knihy věnované oslavě Pia XII.:
“Vatikán a Berlín podepsali smlouvu umožňující katolickým misionářům z ruské koleje (Collequim Russicum), aby šli na okupovaná území a přivedli baltické přímořské státy pod berlínskou papežskou správu (nunciaturu).” (Válečná poselství světu, od Pia XII.; Vyd. Spes, Paříž, 1945, str. 34)

“Katolizace” Ruska měla být započata pod ochranou Wehrmachtu a SS, stejným způsobem, jakým ji prováděl Pavelič se svými pomocníky v Chorvatsku, ale v mnohem větším měřítku. Byl by to skutečně triumf Říma! Jaké však přišlo zklamání, když bylo u Moskvy hitlerovské tažení zastaveno a u Stalingradu byl von Paulus s jeho armádou obklíčen! Bylo to v době vánoc 1942 a musíme si znovu pročíst poselství svatého otce - spíše však energické provolání k armádě - adresované “křesťanským národům”:
“Teď není čas na naříkání, ale na činy. Nechť se nadšení z tohoto křížového tažení drží křesťanství a bude slyšet »Bůh to chce!« Nechť jsme připraveni sloužit a obětovat se, tak jako křižáci dávných dob... Nabádáme vás a zapřísaháme vás, abyste si uvědomili tíži současné situace... Jako dobrovolníci, kteří se účastní tohoto svatého křížového tažení moderní doby vyzvedněte korouhev vysoko, vyhlašte válku temnosti světa, který je oddělen od Boha.”

Je nutné si uvědomit, že v době poselství, nebylo zřejmé, že se miska vah, v následujícím roce, převáží na stranu SSSR. Všude jinde nacisti, zatím, ještě vítězili. II. fronta byla, v té době, iluzí.

Pius XII. (před pontifikátem působil v Bavorsku jako apoštolský nuncius) uzavřel Říšský konkordát, v r. 1939, s nacistickým německem. K holocaustu a válce mlčel.

180370

09.01.2009 19:14

Vraždit ve jménu Božím

RE: Pane Tomane,

Nasredin 85.?.?.?

pokračování
Tohoto dne “narození Páně” jsme byli daleko od “pokoje Kristova”!
Tento bojovný projev nebyl výrazem “přísné neutrality”, jakou se Vatikán vychloubá při sledování mezinárodních záležitostí. Tento projev byl ještě o to nevhodnější, že Rusko bylo spojencem Anglie, Ameriky a svobodné Francie. Při čtení důrazných tvrzení administrátorů Pia XII., kteří nám namlouvají, že Hitlerova válka nebyla skutečným “křížovým tažením”, zatímco poselství svatého otce tento výraz jasně používá, se musíme pousmát.
“Dobrovolníci,” které papež povolal do armády, byli zálohy a lidé naverbovaní v Paříži kardinálem Baudrillartem.
“Hitlerova válka byla vznešeným počinem na obranu evropské kultury,” prohlásil kardinál 30. července 1941.
Avšak všímáme si, že Vatikán už nemá zájem na obraně této kultury, když se snaží rozpoutat vzpouru afrických národů proti Francii. Pius XII. řekl: “Katolická církev se neztotožňuje se západní kulturou.” (Le Monde, 13. dubna 1956; Kongres afrických katolických studentů; Viz také Francois Mejan: Le Vatican contre la France d´Outre-Mer; Fischerbacher)
Ze strany těch, kteří obviňují satana, že je “otcem všech lží,” dochází k nekonečným podvodům a hrubým rozporům.
Porážka, která v Rusku potkala hitlerovská vojska, “tyto vznešené obránce evropské kultury,” se týkala také jezuitských obracečů na katolickou víru. Člověk se jenom diví, co asi před takovou pohromou dělala svatá Tereza! Pius XI. ji prohlásil za “svatou patronku nešťastného Ruska” a kanovník Coube ji představuje, jak stojí “usmívá se, ale tak hrozivě, jako je hrozivě vyzbrojená k boji proti bolševickému obru.” (Kanovník Coube: Sainte Therese de l´Enfant Jesus et les crises du temps present; Flammarion, Paříž, 1936, str. 6; IMPRIMATUR 11. ledna 1936
Cožpak by svatá z Lisieux - kterou církev využívala pro všechny možné úkoly - podlehla tomuto novému, gigantickému úkolu, který na ni vložil svatý otec? Nebylo by to překvapením.
Ale místo této malé svaté tu byla stále ještě Matka nebes, která na sebe už v roce 1917 vzala za určitých podmínek úkol přivést nazpět do katolického stáda rozkolnické Rusko. Přečtěme si, co o tom říká La Croix:
“Budeme připomínat našim čtenářům, že samotná Panna z Fatimy přislíbila obrácení Rusů na víru, pokud budou všichni křesťané upřímně a radostně prožívat všechna přikázání evangelického zákona.” (La Croix, 11. června 1947)
Chceme zde poukázat, že podle jezuitských otců, kteří jsou velkými odborníky v záležitostech zázraků, doporučila nebeská Zprostředkovatelka za zvlášť účinné denní používání růžence.
Tento Mariin slib byl navíc zpečetěn “tancem slunce,” zázrakem, ke kterému došlo znovu v roce 1951 ve vatikánských zahradách jen jako ujištění pro jeho svatost Pia XII.

180395

09.01.2009 21:21

A kdy nám řekne Schwarzenberg pravdu?

RE: Ministr zahranici EU?!

Nasredin 85.?.?.?

Pane nebo paní BlueSpirit. Mohu Vás ujistit, že Vondru bytostně nesnáším. Nikdy se však nesnížím k tomu, abych se komukoliv posmíval jen proto, že byl stižen obličejovou obrnou. Zamyslete se nad sebou. Trochu humanity.

180408

10.01.2009 10:39

Dopis Vaškovi

Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi

Nasredin 85.?.?.?

Dočetl jsem Váš, s citem napsaný článek, s dojetím, až do konce. Vzpoměl jsem si totiž na mého životního kamaráda, jezevčíka Kubu, který mne opustil v r. 2002. Od svých čtyřech let měl diabetes melitus a jeho život byl závislý na denně podávaném inzulinu. I tak mne opustil v téměř 15 letech. Nikdy jsem se ho nesnažil nahradit a nového kamaráda již nehledal. Nemám na to, prožít ty hrozné chvíle loučení znova. Je rok 2008 a já, při čtení Vašeho článku, produkuji krokodílí slzy, v množství hojném. Přesně rozumím Vašim pocitům a je mi smutno. Napište něco veselejšího, prosím.

180465

10.01.2009 12:05

Lživé ticho těch, kteří vědí

RE: John Pilger...

Nasredin 85.?.?.?

Ani mně by to nevadilo Hestroyi, neboť ze Zvědavce vím, že jste slušný člověk, se srdcem na správném místě.

180472

10.01.2009 12:27

Vraždit ve jménu Božím

Malý důkaz o tom, jak církev katolická podporovala vědu a výzkum a pomáhala lidstu

Nasredin 85.?.?.?

Jan Jesenius se narodil v roce 1566 ve Vratislavi. Studoval lékařství ve Wittenbergu a v Padově. Zaměřil se anatomii a chirurgii. Publikoval celou řadu chirurgických prací a byl osobním lékařem císařů Rudolfa II. a Matyáše. Později se stal rektorem a kancléřem University Karlovy v Praze. Jan Jesenius jako první uskutečnil veřejnou pitvu a přispěl tak významně k rozvoji anatomie. Ve spise 'Pro anatome sua actio et ad pectandum indicatio' objasnil význam pitev z hlediska anatomických znalostí proti oponentům církve.

Karlova universita však nesla důsledky pobělohorské porážky. Vítězný Ferdinand II. sloučil v roce 1622 Universitu s klemantinskou kolejí a byla předána jezuitům.

Univerzita, která se postavila proti panovníkovi, byla tvrdě a nemilosrdně potrestána. Její rektor Jan Jesenius byl surově zavražděn 21. června 1621 na popravčím lešení na Staroměstském náměstí při popravě 27 českých pánů. Před popravou mu byl katem vyříznut jazyk a jeho tělo bylo vystaveno na náměstí.

180473

10.01.2009 12:45

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: .

Nasredin 85.?.?.?

U toho Hitlera jste nějak pozapoměl, zcela typicky, na Slovany a Cikány (před válkou v ČSR asi 40.000, po válce jen několik rodin). U Cikánů byla genocida takřka stoprocentní a Vám nestojí ani za několik slov. Prostě, kdo není (Ž)žid, u toho se nacistická genocida nemusí připomínat. Jen 'šoa' (hebr.), ale Vy spíše budete rozumět termínu 'churben' (jidiš).

180476

10.01.2009 13:28

Vraždit ve jménu Božím

RE: Pane Tomane,

Nasredin 85.?.?.?

Slovem Spojenci se také často označují následující konkrétní koalice: Dohoda proti Ústředním mocnostem v První světové válce. Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, namířené především proti expanzivním tendencím centrálních mocnosti. Oba tábory byly nepřáteli v 1. světové válce. Základ Trojdohody byl vytvořen 8. dubna 1904 smlouvou mezi Anglií a Francií nazývanou „srdečná dohoda“, ve které tyto státy mj. vyřešily své spory o kolonie, což byl předpoklad vzájemného spojenectví. 31. srpna 1907 byla podobná smlouva uzavřena rovněž mezi Ruskem a Anglií, čímž byl spojenecký blok v podstatě dotvořen. (Spojenecká smlouva mezi Francií a Ruskem existovala už od 17. srpna 1891.)

USA, které k vítězství Trojdohody ve válce velmi přispěly, kladly důraz na to, že stojí mimo jakýkoliv blok.

Spojenci ve druhé světové válce byla koalice mocností válčících během druhé světové války proti mocnostem Osy (Osa Berlín-Řím-Tokio). Jinak byly nazývány Spojené národy, kam SSSR vstoupil v r. 1934 a Německo vystoupilo (tuším v r. 1936?), podle mezinárodní organizace založené po I. světové válce. Po II. světové válce byla spojenci - vítěznými mocnostmi - založena OSN.

180481

10.01.2009 21:39

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Pár poznámek

Nasredin 85.?.?.?

Vskutku „geniální" propaganda, pane A.S. Pergill. Blahopřeji! Začnete tím, že pomluvíte Izrael (jen trochu), „Izrael se svým nábožensky pojatým rasistickým režimem s prvky apartheidu mi není nijak sympatický, ve společnosti těch židů, kteří dávají najevo "svoje židovství", zpravidla se značnou arogancí, se rozhodně necítím nijak dobře." Vzápětí prohlásíte, že muslimské státy jsou mnohem horší a dále stupňujete, že nám islamisté sedí pomalu v obýváku, abychom se nedivili.

Za tak skvělou propagandu by se nemusel stydět ani Goebels. To je pochvala! Ale pozor! Bez nacistů by nebyl ničím.

Z jeho životopisu: „Studoval zprvu historii, dějiny umění a literaturu celkem na 8 různých universitách, v r.1921 dr.filosofie, pak málo úspěšný žurnalista a redaktor, pokoušel se bez úspěchů o literární činost (román "Michael"), pracoval proto jako knihovní úředník v Kolíně n.R.,zkoušel i filmové podnikání, ale zkrachoval. Od r.1924 člen NSDAP, stal se tajemníkem spolku "Deutschvölkischer Politiker", v r.1925 začal vydávat časopis "Nationalsozialistische Briefe" nevalné úrovně. Od r.1926 župní vedoucí NSDAP v Berlíně a velitel berlinských SA, od r.1928 poslanec říšského sněmu, od r.1939 vedoucí propagačního oddělení NSDAP, v roce 1933 jmenován ministrem pro propagandu, 1927-1933 vydavatel časopisu "Der Angriff", zavedl v Německu přísnou cenzuru, usměrnění tisku a státem řízenou kulturní a osvětovou činost v nacistickém duchu. Původce mnoha nacistických zákonů a nařízení, hlavní představitel krajně demagogické, lživé a neseriozní nacistické propagandy, přední představitel nacistického režimu."

180508

11.01.2009 02:08

Dopis Vaškovi

RE: ATB

Nasredin 85.?.?.?

O čem píšete, prosím? Kdo zde psal o podávání antibiotik na nádor? Můžete upřesnit?

180527

11.01.2009 12:57

Dopis Vaškovi

RE: ATB

Nasredin 85.?.?.?

Děkuji za upřesnění. Hledal jsem totiž pouze v diskuzi a tam jsem takovouto formulaci nenašel. Je v hlavním článku, kde jsem nehledal. Děkuji.

180568

11.01.2009 16:37

BBC (a další média) cenzurují diskuze o Gaze

RE: Proč by necenzůrovali, když vědí, že na povrch problému přijde britská proradnost.

Nasredin 85.?.?.?

Mohu Vašemu příspěvku rozumět třeba tak, že když do mého obydlí proniknou vetřelci, například (nikoliv pro srovnávání), kanalizací potkani a přemnoží se, přes několik jejich generací, nemám právo proti nim zakročit, musím se podvolit potřebám stále početnější kolonie, musím se s nimi rozdělit o svůj příbytek a nakonec, až pro mne nezbude místo, svůj domov navždy opustit? Tak nějak jste to myslel?

180576

11.01.2009 17:41

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Pane Stworo

Nasredin 85.?.?.?

"Extrémní Islám je obdobný sionismu. Izrael se chová hůř než nacisté, kteří nezabíjeli celé rodiny i s dětmi. Nacistické tábory ač stejně nelidské poskytovaly základní ošetření apod."

A to je mi novina. Že nacisté nelikvidovali celé rodiny i s dětmi? Ale likvidovali! Jak v koncentračních lágrech, tak zejména na Východní frontě, v Bělorusku, na Ukrajině i v Rusku, kde vypalovali celé vesnice i s obyvateli. Proslulost získaly právě trestné jednotky SS svou neuvěřitelnou ukrutností. Používali taktiku spálené země.

Docela mě pobavil Váš výrok, že nacisté, v likvidačních koncentračních táborech, poskytovali základní ošetření. Snad ne bezprostředně před vstupem do plynové komory nebo „škvarku“, který zbyl z lidkého těla po vysokonapěťovém elektrickém výboji z oplocení lágru. Možná jste myslel, jak příkladně naplňovali Hypokratovu přísahu.

Ttřeba takový Aribert Heim, zvaný „Doktor smrt", který podle svědků, kteří přežili pobyt v Mauthausenu, vykonával operace a amputace bez anestetik, aby se přesvědčil, jakou bolest dokáží oběti vydržet. Mezi jeho "nejoblíbenější" metody však patřilo zavedení injekce benzínu přímo do srdce mučených.

nebo

Josef Mengele , zvaný „Anděl smrti", který v koncentračním táboře Osvětim prováděl morbidní a sadistické experimenty. Osobně poslal přes 400 000 vězňů do plynové komory. K jeho oblíbený experimentům patřilo ponořování lidí do kotlů s vařící vodou, aby viděl jak velkou teplotu může lidské tělo vydržet před smrtí. Byl pověřen pokusy s dvojčaty, prováděl různé amputace a další brutální chirurgické zásahy

180583

11.01.2009 23:04

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: Ukrajina hraje špinavou hru

Nasredin 85.?.?.?

Máte naprostou pravdu. Rusko opravdu Evropu nijak zvláště nepotřebuje. Dostatečným důkazem je založení "Šanghajské organizace spolupráce", jejíž členy jsou kromě Ruska a několika postsovětských zemí, bohatých na ropu a plyn, Čína, Indie a se statutem pozorovatele, Pakistán a Írán. Rusko staví ropovody a plynovody do Číny, které mají, v budoucnu, pokračovat do Indie. Buduje nový, obří terminál na tichomořském pobřeží, aby mohlo dodávat suroviny do Japonska. Írán buduje ropovod přes Pákistán do Číny a Indie, do zemí, které mu nevyhrožují, ani ho neohrožují. Projekt Nabucco krachuje. Není o něj, ze strany dodavatelů, příliš velký zájem. Myslím si, že Rusko posílá Evropu do "druhé ligy". Rusko s Íránem uzavřelo smlouvu o tranzitu surovin přes ruské území a smlouvu o rozvoji jaderné energetiky. Také dodává do Íránu moderní zbraně. Jakmile dokončí rozestavěné produktovody, budeme se moci jen vztekat a nadávat.
K tomuto obratu došlo již dříve, po obklíčení Ruska NATEM (přes veškerá ujišťování Západu, že právě toto, po pádu SSSR, nenastane), při neustálém zesměšňování a urážkách Rusů i Ruska, zejména ze strany pobaltských pidizemí, ČR, Polska i odjinud. Šanghajská organizace buduje i vojenskou alianci. Prostě jsme Rusům dávali tak dlouho najevo, že jsou jen hloupí a ožralí mužici, že jsou jiní než Evropané, že je to spíše asijská země s odlišnou kulturou, že se máme mít neustále napozoru před ruskými imperiálními choutkami, až jsme těmi sračkami naplnili nádobu ruské trpělivosti po vrch. Teď máme výsledek - Hovno, namísto ropy a plynu. Ale chtěli právě toto evropští občané, obyčejní lidé? Pochybuji.

180606

12.01.2009 00:25

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Pane Stworo

Nasredin 85.?.?.?

Pane Pražáku, dokážete vyjímat z příspěvků fráze, které posléze komentujete. Proto mi dovolte, abych Vaší taktiku napodobil, popřípadě trochu zdokonalil.

To by podle vas mel zabijet vlastni vojaky.

A teď můj komentář k této vytržené větě, bez kontextu, přesně podle Vašeho návodu.

Kdybyste sledoval aktuální zprávy z Palestiny, konkrétně z Gazy, jistě by Vám neunikla, pár dní stará zpráva, že nejvíce izraelských obětí, v tomto konfliktu, si způsobili zdivočelí chazaři sami, když omylem, protože původně chtěli postřílet jen pár palestinských dětí, postříleli jiné zběsilé chazary.

Tomáš Marný

180614

12.01.2009 01:04

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Pane Stworo

Nasredin 85.?.?.?

Pane Ajta Krajta, jste obyčejný ubožák. Navíc Vám unikla drobnost, že tady nikdo nehovořil o židech? Řeč byla o vězních. Dále už Vám jenom řeknu, že jsem byl se školou (nebylo to dlouho po válce) v Osvětimi. To co jsem tam viděl mnou otřáslo a nikdo mně toho nemůže zbavit, třebaže bych chtěl. Byl jsem i v Terezíně. Ne teď, ale po válce. Památníky se, po "úklidu", teprve budovaly. Kdybyste měl zájem, jistě byste si zjistil že v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau, přezdívaným Cikánský tábor, nebyli jen židé. A bylo tam pořád něco cítit, po lidech ....
Do polemiky o počtu židovských obětí z koncentračních táborů se záměrně, nikdy nepouštím, nemám dostatek relevantních pramenů.

Ale to co jste předvedl Vy, je totální popíračství. Ne holocaustu, ale všech obětí nacistických lágrů. Osobně jsem znal dost lidí, kteří přežili. Chodil jsem do školy s řadou dětí, jejich rodiče přežili. Nebyli všichni židé. I můj otec, po útěku z Hessenu, kam byl totálně nasazen, se dostal do koncetračního tábora. Přežil, blížili se spojenci a nacisté prchali. Měl štěstí.

180617

12.01.2009 12:41

BBC (a další média) cenzurují diskuze o Gaze

RE: Proč by necenzůrovali, když vědí, že na povrch problému přijde britská proradnost.

Nasredin 85.?.?.?

No tak to vidíte. Palestinci podle Vás nejsou národ, nemají historii. Ihned uvádíte doslova lživý citát (kdoví kdo ta slova řekl a při jaké příležitosti), ve kterém se hovoří o Jordánsku, jako suverénnímu státu, s definovanými hranicemi.

Ani jste si nedal tu práci zjistit, jak je ten citát lživý a že historie Jordánska a osud Jordánců je totožný s Palestinou a Palestinci. Jordánsko, stejně jako Palestinu, do konce I.WW ovládala, od 16. století, Osmanská říše. Celé území bylo dobyto Brity. Na území Jordánska Britové zřídili emirát (Zajordánsko, později Transjordánsko), který byl až do r. 1946, pod jejich správou. Na území Palestiny Britové zřídili Mándátní území Palestina, bez jakéhokoliv náznaku státnosti, a jak všichni dobře víme, již "zametali" cestu chazarům.

Jenomže do Jordánska nepřitáhli chazaři, s cílem ho rozvrátit a pobít Jordánce a jen proto zůstalo samostatným státem. Zdůrazňuji, speciálně pro Vás, že chazaři neměli v úmyslu rozvrátit Jordánsko, a jen proto zůstalo (kolaborantsky) samostatné. Chazaři se rozhodli pro Palestinu a výsledky snad vidíte sám.

180654

12.01.2009 13:39

Objasní nám Člověk v tísni záhadu, kam zmizelo 220 dětí?

Člověk v tísni je banda zbabělých, bezchrakterních nohsledů

Nasredin 85.?.?.?

Tato organizace je přímo prošpikována, jinak neúspěšnými nebo zkrachovalými chartisty, na které nezbyl žádný Job. Je to trafika pro neúspěšné a všehoschopné, která plní, jak je v článku dobře zachyceno, pokyny a propagandu z jednoho centra.

Autor článku mne hodně zklamal, když srovnával chazary s bezcitnými hyenami. Hyeny jsou totiž, oproti chazarům, ušlechtilá zvířata, která většinou kořist získají odehnáním predátora a jen velmi zřídka zabíjejí.

Jinak naprostý souhlas.

180666

To myslíte Cipi Goebels Livni, bývalou důstojnicí Mosadu? A nebuďte tak připosraný(á), napište klidně a jadrně PRDEL, když myslíte prdel, a ne tajnůstkářky - "p.del".

180727

13.01.2009 00:14

BBC (a další média) cenzurují diskuze o Gaze

RE: Proč by necenzůrovali, když vědí, že na povrch problému přijde britská proradnost.

Nasredin 85.?.?.?

Přečetl jsem si článek v BL, na který odkazujete. Autor, Šavel Marestein (v BL se považuje za Pavla Mareše), cituje zaprodaného a zmateného člena OOP, bez širších souvislostí, kterého jste citoval i Vy. Šavel Marestein označil korán za Mein Kampf. Tento výrok ho definitivně demaskoval. Dále pak pokračuje:

„Nabídl jsem nedávno Britským listům překlad zasvěceného článku Moše Šarona, profesora dějin islámu na Hebrejské univerzitě, o současných aspiracích islámu a jejich historickém pozadí - článek byl odmítnut s tím, že je příliš jednostranný. Čtenář prostě nemá právo vědět, co ví o islámu kompetentní znalec, protože ten znalec je Žid?“

To je asi jako nechat přednášet, o slovanské vzájemnosti a historii Slovanů, kovaného člena NSDAP. Drzost a nenávistné lži tohoto chazara, v dalším textu, nezná mezí. Asi jako u chazara.

Můžete mi Vy sám odpovědět na otázku, proč se území Palestiny vždy nazývalo Palestinou? Jak před Osmany, tak za Osmanů i po Osmanech i za Britů. Dodnes. Sebevětší snaha nám nakecat, že jde o území izraelské, nemá historickou oporu. Na otázku Vám pak logicky vyjde i odpověď, a to, že obyvatelé Palestiny jsou Palestinci a nikoliv Izraelci, ať byste si to přál sebevíce. To nejde změnit.

180741

13.01.2009 02:19

Zákon a tradice

Lhotákova Shangri-La

Nasredin 85.?.?.?

Článek chápu jako touhu a volání po ideálním právním světě, kde budou mezilidské vztahy upravené "vyšším principem mravním", dobrou výchovou, obyčeji, dobrými tradicemi, dobrou vůlí a vůbec tím dobrým, co v lidech je. Člověk je tvor kolektivní. Dokud žil v rodových uskupeních, teoreticky by přicházela v úvahu úprava mezilidských vztahů vzniklých v rodině rodinnými pravidly. Kdyby šlo o rodinu, lze předpokládat, že pravidla jsou přijatelná pro její jednotlivé členy. Ovšem by nesměla jedna rodina ublížit rodině druhé. Pokud k tomu dojde, a člověk je hříšná nádoba, je zde první problém, který není řešitelný pravidly jen jedné rodiny. Musí nastoupit pravidla, která zahrnují pravidla obou rodin, pokud ani to není možné, nastupují pravidla jiná. Tedy od slova pravidlo odvodíme slovo právo. Právo nesmí být nepřehledné, jak je ostatně v článku poukázáno, ani přeprecizované. Na zdravý selský rozum bych moc nevsázel. Není sedlák jako sedlák. Není chudák roven boháči. V komplikované společnosti, organizované do státního útvaru, říznutého tuzemskou kulturou a historií, není spravovat mezilidské vztahy nijak jednoduché. Když nebudou psaná, závazná a vynutitelná pravidla, nastupuje anarchie, nastupuje násilí. Ve společnosti nerodové, s akcentem na individualismus, je nutná široká úprava nejrůznějších vztahů, jako např. majetkové, trestní, správní, mezistátní, rodinné, občanské, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, hygienické a další, které pokrývají všechny oblasti lidského konání, či opomenutí. A moloch je zrozen. Co je člověk člověkem, od nejstarších historických pramenů o vývoji lidské společnosti bylo nutné mezilidské vztahy upravovat. Nejstarší seznam zákonů lidské historie je Chamurapiho zákoník, starý 2000 let. Z dochovaných informací z lidské historie víme, že šlo o historii převážně krvavou, plnou nejrůznějších konfliktů. Jak v uzavřených společenstvích, tak i obecně. Docházelo ke stěhování národů, čímž byl narušován klid a právo jiných. Jedinou možností je maximální zjednodušení práva, které naopak vylučuje pozitivistický přístup k právu, který považuji osobně za nejlepší, protože nenechává příliš prostoru k manipulaci s právem, k široké interpretaci práva. Rozdíl mezi anglosaským a kontinentálním právem nevidím především ve využívání judikátů, ale v historických podmínkách jejich vzniku. Tím hlavním, co oba právní systémy spojuje, jsou právní zásady, které jsou prakticky shodné. Kontinentální právo je více flexibilní, anglosaské teoreticky konzervuje více právní jistoty. Dalo by se pokračovat. Je jedno který z právních systémů platí, bude-li opravdu dodržován.

Jsem zhnusen aplikací práva u nás, justicí a celou právní mašinérií. U zákonodárců počínaje. Kudy z toho ven? Nevím a proto také sním o právním Shangri-La.

180750

13.01.2009 13:12

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

Cesta k druhé historické porážce chazarů

Nasredin 85.?.?.?

Nemohu se ubránit stále častějším myšlenkám, které mne dovádějí k jisté analogii se situací v Německu 30. let. Hlavně srovnávám izraelské hrdlořezy v Gaze s „Křišťálovou nocí“. Sionisté, zdá se, oprášili Main kampf a inspirují se v tzv. „Norimberských zákonech“. Pouze farizejsky zaměnili místo a untermenchen. Jak autor článku poukazuje, dokonce obcházejí nemocnice a u těžce nemocných untermenchen vydíravým způsobem vymáhají proklamaci loajality. Pod hlavněmi samopalů nebo hrozbou ukončení hospitalizace. Pro tyto imobilní a těžce nemocné untermenchen je jeden, Čechy osvědčený recept, jak přežít, a sice zešvejkovatět. A oni musí přežít, přece neudělají chazarům tu radost, že odmítnou být loajální s falešným útvarem, zvaným Izrael, a nechají chazary, aby jim vypnuli život podporující lékařské přístroje.

Čím více a neomylně byli přesvědčeni nacisté a jejich nohsledi, že jejich dítko - „Tisíciletá třetí říše“ – bude věčná, tím více se blížila porážka a konečný účet. Denacifikace, de facto, nemohla proběhnout právní cestou, neboť nebylo možné postihnout drtivou většinu Němců, kteří přežili. Předhodili jen několik hlavounů. Kdo by učil ve školách, kdo by seděl v úřadech, kdo by hospodařil a podnikal? Skutečná denacifikace a procitnutí nastalo až u další generace, která však dodnes musí strpět okupační vojska. Němci se poučili a jsou jedním z nejpacifističtějších států.

Pevně věřím, že dojde k porážce sionizmu, jako fašistické politické ideologie, že bude falešný a dočasný útvar, zvaný Izrael, rozpuštěn a proběhne řádné vyšetřování před mezinárodním soudem v Haagu a Štrasburku. Takovéto instituce kdysi neexistovaly, částečně je nahradil norimberský soud, s omezeným mandátem a zaměřením, jen na přední válečné zločince. Při dnešní úrovni vzdělání židů, v době informační exploze, jen těžko budou před soudem provozovat sobě nejvlastnější činnost, a to lhaní, že nevěděli, či že byli pomýlení propagandou. Kecy o tom, že museli plnit rozkazy, jim nikdo neuvěří, neboť existuje dost obrazových materiálů, které je usvědčují z fanatického sadismu, který je přirozeným chováním chazarů. Nakonec v každém právním systému existuje možnost odepřít zjevně zločinný rozkaz.

Závěrem se chci podělit o myšlenku, že chazaři nepočítali s internetem, který je mocnou a takřka neovlivnitelnou zbraní v rukách lidstva. Proráží informační monopol a bariéry, pravda, umožňuje i dezinformovat, avšak u stále vzdělanějšího lidstva, tyto praktiky většinou selhávají (11/9, Irák, Afganistan, odkrytí „Tonkinského incidentu“, a mnohá další, doposud utajovaná tabu. Vykecá se, nakonec, vždy všechno. A proto věřme. Účet bude mastný!

180788

13.01.2009 13:51

Izrael testuje v Gaze nové zbraně

Židé se chovají přesně podle pořekadla: Když do pekla, tak na pořádném koni

Nasredin 85.?.?.?

Chtěl jsem napsat, že chazaři jsou horší než zvěř. Ale rozmyslel jsem si to, neboť by to bylo nespravedlivé vůči zvěři. Ta totiž nezabíjí pro potěšení nebo z kratochvíle, nepořádá masová jatka, za pomocí sofistikovaných zbraní, ale zabíjí jen v pudu sebezáchovy.

Chazaři si myslí, že můžou páchat stejné zločiny, jako USA ve Vietnamu (napalm, agent orange, agent blue, kobercové bombardování, atd.). Jenomže když dva dělají totéž, není to totéž. Izrael není a nikdy nebude supervelmocí, jimž prochází vše. Přijde doba, kdy ztratí Izrael podporu USA a zbude po něm jen hromádka hnusného, ošklivě zapáchajícího hnisu.

180799

13.01.2009 22:00

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: muj nazor

Nasredin 85.?.?.?

Tak pánovi se zachtělo zmršit Slovany? tak to tedy nééé!

180847

13.01.2009 22:17

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Cesta k druhé historické porážce chazarů

Nasredin 85.?.?.?

Hestroyi, podceňujete tu chazarskou tlupu. Jakmile bude v Palestině pro ně nehostinno, přisají se k novým hostitelům. To oni umí, kromě lhaní, nejlépe. V tom jsou lepší než škrkavky. Ty vyženete česnekem, ale chazara ničím. Neodlepí se. Ten, když jeho hostitel umírá, má schopnost se přisát, v pravý čas, k novému. Asi tak nějak.

180850

13.01.2009 22:45

Izrael testuje v Gaze nové zbraně

RE: Židé se chovají přesně podle pořekadla: Když do pekla, tak na pořádném koni

Nasredin 85.?.?.?

Trvám. Jako po chazarech. Jistě víte, že v okolí jakéhokoliv krematoria je něco ve vzduchu. A to tam spalují, při teplotě 1200°C, jen slušné lidi. Slyšel jste někdy slovní spojení: "Pekelný smrad", "Smrduté peklo"? Tak to je přesně to, co bude v Palestině, tak, nějak, ve vzduchu, po chazarech. Stačí? Pokud ne, můžeme nahlédnout do nejzvrhlejší a nejoplzlejší literatuty na světě, do talmudu. Pak pochopíte.

180854

13.01.2009 23:35

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Cesta k druhé historické porážce chazarů

Nasredin 85.?.?.?

No, není to nezajímavá myšlenka. Pohrávám si s ní v hlavě. Nebylo by to špatné řešení, ale jenom pro chazary. Zavrhuji toto řešení. Víte co by ve světě napáchal exodus 300 mil. američanů. A kdyby v USA byli jen chazaři..., ale ne, to by nešlo. Vždyť oni by neměli koho okrádat, obelhávat, štvát někoho proti někomu. Ale jóóó, šlo by to, už jsem to pochopil. Vždyť oni přece neumějí poctivě pracovat. Oni by se sami neuživili. Neprokoukl jsem Vaší rafinovanou lest hned. Na mou věru, báječná představa.

180857

14.01.2009 00:28

BBC (a další média) cenzurují diskuze o Gaze

RE: Proč by necenzůrovali, když vědí, že na povrch problému přijde britská proradnost.

Nasredin 85.?.?.?

Pojem národ: "Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Přesná a všeobecně uznávaná definice pojmu národ neexistuje. Tímto pojmem se v různých zemích a jazycích odlišují zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se tak zejména mezi politickým a etnickým národem. Národní příslušnost je formována na základě působení různých faktorů, především geografických a jazykových, ale také politických, ekonomických a náboženských. Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území."

Palestina (z řeckého: Παλαιστίνη; latinsky: Palaestina; hebrejsky: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina; arabsky: فلسطين‎, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. Původní označení je Země izraelská (Erec Jisra'el‎), používá se také označení Svatá země (Holy Land). V Tóře je toto území také označováno jako Kanaán.

Jako geografický a apolitický výraz může být ve svém širším významu zmiňován ve spojitosti se starověkou Palestinou, oblastí zahrnující současný Stát Izrael, izraelem zabraná území po Šestidenní válce, řeku Jordán a části Libanonu a Sýrie. V součaných pojmech může zahrnovat také oblast, kterou dříve zahrnoval Britský mandát Palestina a dnes oblast zahrnovanou Izraelem, Západním břehem Jordánu, Pásmem Gazy a Východním Jeruzalémem.

Použití tohoto pojmu v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu získává politický význam a hranice tohoto území jsou předmětem sporů. Britský mandát Palestina, svěřený Společností národů Spojenému království, v minulosti zahrnoval území dnes známé jako Jordánsko, Izrael, Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy a Jeruzalém, a to až do roku 1921, kdy Spojené království ustanovili nad územím východně od řeky Jordán Jordánské království. Pro palestinské Araby jsou hranice Palestiny území Britského mandátu kromě Zajordánska, tak jak je psáno v Palestinské národní chartě. V současné době může být označení Palestina použita ve spojitosti s Palestinskou autonomií, entitou uznanou více než 100 státy světa, jejíž hranice však dodnes nebyly přesně stanoveny.

180862

14.01.2009 00:59

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Palestina byla ještě před necelým tisícem let křesťanská země

Nasredin 85.?.?.?

Pane A.S. Pergill, to teda zplodili náranou větu: "Připustit v Evropě šaríju znamená vyvolat civilizační propad na úroveň raného středověku se všemi negativními důsledky".

Dovedou si, pane A.S. Pergill, představit v Evropě připuštění židovských oplzlých praktik a zvráceností, podle talmudu? No, oni dokážou, ale ta Evropa ne. To by bylo teprve גֵיהִינוֹם, odpustěj pane A.S. Pergill, nerad jich zdržuji, ale přeložím, aby i ostatní rozumněli, ֵיהִינוֹם=PEKLO. Pane A.S. Pergill, jestli tuto koninu budou dále šířit, mohl by jim někdo nakopat výtrusník. Daj si na něj pozor! Budou ho ještě potřebovat.

180866

14.01.2009 01:09

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: muj nazor

Nasredin 85.?.?.?

A proč jste tedy napsal tuto formulaci: "Když budou židé a slované každý na jednom kontinentě odděleni oceánem, tak budou obě etnika stále na úrovni pravěku. Jejich smícháním dostaneme společenskou směs, která je schopná se jednoho stát intergalaktickou civilizací."?

Proč chcete zmršit Slovany nějakým smícháváním s chazary? Kdo o to stojí. To je nová chazarská taktika, kterou připravují po přicházejícím debaklu?

Nepředpokládám, že etničtí, semitští Židé opustí území Palestiny. Ti tam vždy byli a mají právo tam být.

180867

14.01.2009 12:22

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

Nasredin 85.?.?.?

Pane A.S. Pergill, řekněte narovinu, jak, kdy a kde, konkrétně Vy pociťujete islámský extrémizmus. Nechte jim jejich kukturu (můžete si klidně myslet, že je středověká), jejich právo šaríja, mešity a kdovíco ještě. Neserte se do nich a nic se Vám nestane. Nevyhrožujte, že chtějí zničit Západ! Pokud vím, tak exituje leda ekonomická emigrace. A nepokoušejte se to obrátit, že jsou to předsunuté, islámské hlídky. A že se radikalizují, po nešetrných a protiprávních intervencích Západu nebo židů (tedy od stejného autora), proti některým islámským zemím, je pochopitelné a logické.

180927

14.01.2009 12:46

Izrael testuje v Gaze nové zbraně

RE: Židé se chovají přesně podle pořekadla: Když do pekla, tak na pořádném koni

Nasredin 85.?.?.?

"to ste asi nikdy nebyl na vesnici kdy pes roztrha bezduvodne kocku...nebo moje kocka dokonce zabije myš ale ve finále ji nesní.....občas pozoruju štiky jak bezdůvodně útočí na jiné ryby....atd atd atd"

Bydlím na venkově. V malé vesnici. To co popisujete je chazarská indoktrinace, která, zdá se, zasáhla některá zvířata, žijící u chazarů. Jednoduše to odkoukala.

Jinak, pes kočku nechytí, štiky útočí na malé ryby, aby se nasytily a pokud kočka nepoobědvá myš, kterou ulovila a zabila, je to chytrá kočka, buď zjistila, že myš je otrávena (chrání ostatní kočky), nebo myslí na zimu.

180930

14.01.2009 13:04

Jak na sionisty

RE: Ach jo

Nasredin 85.?.?.?

Paní Aleno, souhlasím s Vámi, až na jednu věc. Za II.WW nebyli masakrováni semité. Hitler se do oblastí, obývaných semity nedostal, skončil před Kavkazem.

Ztotožňování antisemitismu s protižidovstvím, přinesli až chazaři, po II.WW.

180934

14.01.2009 13:43

Jak na sionisty

Jak na sionisty? Prozatím internetem.

Nasredin 85.?.?.?

Internet je mocná platforma, která již žije svým vlastním životem. Jsem na něm od jeho vzniku v ČR. Čtu to, co chci já, mohu nahlédnout do zahraničního tisku a jiných médií, např. typu X-Tube. Internet je prostředí, kde se vyjadřují, vedle vědců, politologů, politiků atd., i obyčejní lidé, prezentují a formují své názory. Čtu dlouhá léta různé diskuze, a mohu Vás ujistit, že se lidé stále více (ano, anonymně) osmělují, jsou stále odvážnější v termínech, pro tu kterou událost (též vulgární). Internet umožňuje znát názor Kanaďana nebo Australana, získávat stále více informací, o které mám zájem. Náklad tištěných novin stále klesá všude, snad mimo bulváru, počet internetových připojení a webů geometrickou řadou roste.

O masakru v Gáze se z mainsteamových médií dozvídáme, unisono, informace. Ale díky internetu o něm víme všechno. I s obrázky a videozáznamy. To tištěné noviny neumí.

Díky internetu se formuje celosvětové vědomí a je ukojen hlad po informacích. Internet i vzdělává. Pro hloupé nebo zaslepené jedince je jedno, zda sledují události z mainstreamových nebo internetových médií. O těch nepíšu. Internet umožňuje lidem domlouvat se, umožňuje zjišťovat míru nasranosti, a tím zároveň i případnou podporu pro různé akce. Je to mocná zbraň, kterou lze, jen omezeně, ovlivňovat ze strany mocných.

180938

Pane Aristokrate, nevyhrožujte, že by mohl Izrael odpálit jaderné zbraně. Vystětlete, kde by je jako měl odpálit? Pod sebou? Nebo v některé sousední zemi? To by byla, vzhledem k velikosti oblasti, kde jsou jim "nenaklonění" sousedé, sebevražda. Za tak blbé je nepovažuji. Také si nejsem jist reakcí jaderných zemí v Ázii a Evropě. Jaderný útok by nezalepili ani jejich soukmenovci, asi ani v USA. Přestalo by hájení Izraele.

180941

14.01.2009 20:25

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Cesta k druhé historické porážce chazarů

Nasredin 85.?.?.?

Tak to tedy nedokážu. Při této představě mi vstávají hrůzou všechny chlupy na těle.

p.s. Jdu si vzít prášek na uklidnění a změřit tlak, po tom, jak jste mne rozrušil.

180999

14.01.2009 20:39

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Cesta k druhé historické porážce chazarů

Nasredin 85.?.?.?

Zaujalo mě slovo "Yebamoth 59b". Není to zkrácenina pro incest? To je tutově z talmudu, poznal jsem to i přesto, že je to napsáno angliskými písmeny. Je to jasný. Text nad tímto slovem jen hýří typickými sodomistickými oplzlostmi.

181005

14.01.2009 20:51

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Palestina byla ještě před necelým tisícem let křesťanská země

Nasredin 85.?.?.?

Vy to dokážete výborně. Jste stručný, máte vždy pádné argunenty po ruce a nechybí Vám i potřebná dávka rtuťovitosti. Já čtu Vaše příspěvky rád, vždy s příjemným očekáváním. Zdravím

181010

14.01.2009 21:50

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

Nasredin 85.?.?.?

Nasredine, kdyby se neroztahovali po celé Evropě a všude si nevynucovali nadstandardní práva

Pane A.S. Pergill, to jste se zase předvedl. Zajímalo Vás vůbec někdy, kde se ti musulmani v Evropě vzali? Podle toho co píšete, tak ne. Nenapadlo Vás nikdy si zjistit, že jde o důsledek kolonializmu? Už jsem o tom jednou psal, že existovalo koloniální občanství, a občané Francie, Holandska, GB, Portugalska, Belgie aj. se mohli volně stěhovat po celém území „mateřské“ země i kolonie. Tak teď už víte, kde se vzalo tolik muslimů v Evropě. Jsou zde po mnoho generací a problémy s nimi nikdy nebyly.

Píšete, že si vynucují nadstandardní práva. Dobře. Co tím míníte? Že chtějí práci a klidně i tu podřadnou? Že chtějí ohledy na svoji kulturu, obyčeje a jazyk? Proč mají mít méně práv než majorita? Prozradím Vám to. Kolonialisté byli především hamouni a neuvažovali dále, než na délku svého života. A pokud jste měl na mysli nedávné nepokoje ve Francii, šlo o sociální explozi a rozbuškou byla smrt dvou mladých výtržníků.
Pokud jde o Německo, tam k přílivu muslimů došlo nerozumnou přistěhovaleckou politikou, ikdyž bylo po válce a chyběly pracovní síly. Dnes má Německo početnou, již 4 generaci, v Německu narozených Turků.

181018

15.01.2009 16:14

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: Křesťané

Nasredin 85.?.?.?

Pane N.O.S., Vy nejste chazar, ač se marně snažíte, aby to tak vypadalo. Chazar by nikdy stejná, či podobná slova nenapsal. Váš příspěvek je napsán z pozice „zoufalého otroka“, křesťanského potomka, ateisty. O tom je vlastně celý váš příspěvek. Dám svůj krk na to, že Váš ohon je úplný. Chazar by nikdy nemohl napsat, že někoho ovládá, zabíjí, nebo že egyptské otroctví je fikce, aj. protože tím by zároveň popřel údajné právo na území v zemi zaslíbené a vlastní vyvolenost. Stejně tak by křesťan nemohl nikdy popřít Ježíše. Prostě a jednoduše jste napsal, že Starý zákon i Nový zákon jsou povídačka, plná nepravd, pohádka pro dospělé.
Chápu Váš příspěvek jako inteligentní a pozitivní provokaci. Nelze bojovat proti NWO švejkováním a negativním vymezováním, lze ho, za pomocí těchto metod, podrývat. V tom jsme, my Češi, nepřekonatelní.

p.s. chazaři si nezaslouží velké počáteční písmeno - seru na pravidla českého pravopisu

181107

15.01.2009 16:38

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

Nasredin 85.?.?.?

Pane A.S. Pergill, košer zabíjačky a nakládání s potravinami je muslimský vynález? To jste napsal zase něco opravdu moc hloupého. I v ČR jsou košer zabíjačky, košer vinice, košer metody výroby potravin, košer prodejny! A nevyřvali si to, ta zvířata, muslimové, nýbrž chazaři. Víte o tom něco? Podle úrovně Vašich ubohých xenofobních útoků, nic! V jaké zemi žijete, že toho tolik víte o "muslimských zvěrsvech"? Já v ČR a nic z toho co popisujete, se zde nikdy nestalo (jsou možné excesy, jako u všeho). To, že muslimské svátky se nekryjí s našimi, českými, není nic mimořádného. Vždyť v Evropě jsou desítky milionů pravoslavných, a ti slaví také v úplně jiný termín své svátky, než my. A nikdo se nad tím nepozastavuje. Prostě jiné náboženské tradice. Každá země má jiné svátky a některé společné. A vůbec, nemám čas Vás vzdělávat, na to jsou školy ....

181110

15.01.2009 18:28

Válka a zemní plyn

Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

Izraelské lži o tom jak jsou sužováni palestinskou "zábavní pyrotechnikou", by po přečtení nekonzumoval snad u6 vůbec nikdo. Tato, alespoň pro mne, nová informace nic nemění na příčinách Izraelské genocidy, jenom ji doplňuje a pomůže snad „Nevěřícím Tomášům“.

Do rámce Latincova příspěvku, přidávám závěr jednoho tuzemského, nekompletního živočicha, že Donští a Záporožští kozáci jsou přímými potomky chazarů. Původ slova kozák je v tatarském slově kazak, což znamená "svobodný válečník" nebo "bandita" (to sedí víc). Dále uvádí, že po drtivé porážce chazarů, hrstka těch, co neuprchli do Evropy, se uklidila do úrodných donských nížin, kde žije dosud. Prý to prokazují vykopávky, zvyky, jejich nepoddajnost a bojovnost. Autor přímo uvádí, že potomky chazarů nejsou, například, Krymští, Volští, Uralští, Astrachánští, aj. kozáci.

Nevěřil jsem autorovi ani jedno slovo, dokuv jsem se nepročetl k výměně “zdvořilostí“ s tureckým sultánem Mehmetem VI.. Pak jsem uvěřil, cituji:

„Jako sultán, syn Mohameda, bratr slunce a měsíce, vnuk a vicekrál Alláha, vládce království Makedonie, Babylonu, Jeruzaléma, Horního a Dolního Egypta, císař nad císaři, panovník nad panovníky, výjimečný rytíř, nikdy neporažený, vytrvalý strážce hrobky Ježíše Krista, správce vybraný samotným Alláhem, naděje a útěcha muslimů, vítěz nad křesťany a jejich velký ochránce - nařizuji vám, záporožským kozákům, abyste se mi dobrovolně a bez odporu podřídili a zdrželi se obtěžování dalšími útoky.“

„Záporožští kozáci tureckému sultánovi
Ó sultáne, turecký ďáble a příteli a potomku ďábla, tajemníku samotného Lucifera. Jaký ďábelský druh rytíře to jsi, když nedokážeš zabít ježka s holou prdelí? Ďábel sere, tvoje vojsko žere. Nepodřídíš si, ty zkurvysynu, křesťanské syny; nebojíme se tvojí armády a budeme proti ní bojovat na zemi i na moři, matkomrde.
Ty babylonský kuchaři, makedonský koláři, sládku z Jeruzaléma, ovcomrde z Alexandrie, pasáku prasat z Horního a Dolního Egypta, arménské prase, podolský zloději, tatarský pohádkáři, popravčí z Kamence a hlupáku celého světa a podsvětí, idiote před Bohem, vnuku hada, vřede na svém ptákovi. Prasečí rypáku, kobylí prdeli, jateční pse, nepokřtěná hlavo, přeřízni vlastní matku!
Tak prohlašujeme my, záporožští, ty ubožáku. Nebudeš pást ani křesťanská prasata. Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, ten samý den jako každý jiný, takže si polib prdel!
Ataman Ivan Sirko s celým záporožským vojskem“


Je ještě někdo na pochybách, že hrstka chazarů přežila, nechala se pokřesťanštit, avšak nikdy nezměnila povahu, ani nezapomněla na chazarský hantec, pardón, na talmud?

181118

15.01.2009 21:20

Válka a zemní plyn

RE: Judaizovani Chazari se hrnou tam kde citi $

Nasredin 85.?.?.?

"...ztalmudizovani Chazari museli jednotne uverit ze jiz nejsou zadnou turko-mongol-evropskou smesi Chazaru, ale ze pres Abrahama, Izaka, Jakoba-Israele jsou jednotne primymi potomky Bohem vyvolenych Israelitu Stareho Zakona, a tudiz automaticti dedici vsech slibu privilegii kterym se Israelitum dostalo od Boha, a ze jsou na teto zemi k tomu aby tuto zem se vsim vsudy vlastnili..."


Opravdu jste doslova vyhmátl "jádro pudla". Díky. Dobrá dedukce.

181133

15.01.2009 21:22

Válka a zemní plyn

RE: Blbosti, blbosti a este raz blbosti na zvedavec.org

Nasredin 85.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot]

181134

15.01.2009 23:08

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: PERGILL, dopouštíš se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

Nasredin 85.?.?.?

PERGILL, maj to marný. U mně se už nechytaj. S kravinama se ráčej obrátit na jinýho kokota, kterej bude na nich tak dlouho reagovat. Se mnou už nepočítaj. A, PERGILL, když už jsou ten dochtor, nechaj si u nějakého kolegy transplantovat..., no oni už budou vědět co. Aby mohli zajít o šábesu na nudapláž. Ale, nezakazuje jim to jejich víra a můžou vůbec odložit kaftan před goiny? Radši tam nechoděj, zbytečně by si urousali pejzy a nakonec by tam nic nového stejně neuviděli. Leda tak prdelaté Slovany, což by v nich mohlo vzbudit ještě větší opovržení a mohlo by se jim zachtít s nima zatočit podle talmudu. Fakt, věřej mi a nikam nechoděj, nebudou mít problémy, ani s musulmany, ani se Slovany. Jsou radši mezi svejma.

181144

16.01.2009 17:09

Válka a zemní plyn

RE: Blbosti, blbosti a este raz blbosti na zvedavec.org

Nasredin 85.?.?.?

Váš výbuch vzteku, z důvodu nedostatku argumentů, neúspěšně maskovaný "srandou", byl úplně zbytečný. Váš, vskutku, kuriózní výrok:

"vzdy som obdivoval ludi, ktori povazuju smiech za vyjadrenie nazoru".,

jen svědčí o tom, že nezvládáte své emoce. Tomu nasvědčuje, nakonec i užití první osoby, kterou jste se sám popsal. Nikdo Vás nezná lépe, než Vy sám. Váš příspěvek, narozdíl od mého, nepřinesl k tématu vůbec nic, tedy kromě snahy urazit. Jesliže nechápete smějící se smajlíky, jako vyjádření souhlasu s argumenty příspěvku, je zbytečné Vás dále obtěžovat. Nebo jsem měl napsat, speciálně pro Vás: "Souhlasím s argumenty pana, toho a toho, příspěvek se mi líbil a podepisuji ho?". Smajlíci jsou kratší, ale ne pro toho, kdo má delší vedení a vidí jen, že se hýbou.

181214

16.01.2009 17:56

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

RE: Bobošíková jen cítí další šanci jak se zviditelnit

Nasredin 85.?.?.?

No u té ČT si nejsem tak jist. Dobře si pamatujeme, kdo tam chodil "bivakovat" a zviditelňovat se a kdo nakonec vyhrál. Také dodnes můžeme sledovat "vyváženost" a "objektivitu" ČT. Pořady jsou na jedno brdo a bez komunistů, estébáků, "proradného" Ruska, Číny, Kuby a Stalina se neobejde snad jediný pořad. Stále ty samé ksichty, klientská tvorba, občas, aby se neřeklo, že mají v rukách ČT chazaři, pustí na obrazovku hamižného Vlka. Nakonec, reportáže, publicistika a zpravodajství ČT mě svou jednostranností už dávno odehnaly k internetu. Zejména Otázky VM, ty netrumfne jen tak něco.

181215

16.01.2009 17:59

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

RE: Bobošíková jen cítí další šanci jak se zviditelnit

Nasredin 85.?.?.?

No u té ČT si nejsem tak jist. Dobře si pamatujeme, kdo tam chodil "bivakovat" a zviditelňovat se a kdo nakonec vyhrál. Také dodnes můžeme sledovat "vyváženost" a "objektivitu" ČT. Pořady jsou na jedno brdo a bez komunistů, estébáků, "proradného" Ruska, Číny, Kuby a Stalina se neobejde snad jediný pořad. Stále ty samé ksichty, klientská tvorba, občas, aby se neřeklo, že mají v rukách ČT chazaři, pustí na obrazovku hamižného Vlka. Nakonec, reportáže, publicistika a zpravodajství ČT mě svou jednostranností už dávno odehnaly k internetu. Zejména Otázky VM, ty netrumfne jen tak něco.

181216

16.01.2009 18:40

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

Ty můj smutku! Oni nedaj pokoj a nedaj! Já jim teda řeknu, co jsou chazaři zač. Shrnu si to do dvou slov. Já si to můžu, narozdíl od nich, klidně i zhrnout, věděj? Chazaři jsou ďáblova čeládka. A.S. Pergill, jestli toho už nenechaj, tak jich sám vysadím na katovu káru. A jsme dlouhým obratem zase u toho kola, co o tom píše W.L. Ale to oni jistě už také četli. Tam se chvilku relizujou. Že tam se nebudou míchat? Protože tam nejde o chazary? No, sami musej vědět, co jich nejvíc vzrušuje. A aby si nějak neublížili, nevím jestili to znaj, ale koupěj si nějakej lubrikant. Nebude jich to tak bolet a budou pak smířlivější.

181228

16.01.2009 20:09

Kyjev oplácí vymražováním Krymu

RE: Psalo se v posledních dnech

Nasredin 85.?.?.?

Souhlas, je za tím víc geo-politiky, než (momentálně) peněz. Oboustranně. Výsledek, z dlouhodobého pohledu, však tyto rozdíly sjednotí. Argumenty, že Ukrajina chce Rusko znemožnit před Evropou, jako solidního obchodního partnera, jsou možná racionální, ale Rusko výrazněji nepoškodí. Suroviny lifruje na východ, ovládá distribuci a těžební práva v dalších zemích, bohatých na komodity: plyn-ropa; a docela věřím, že mu pokřikování a mentorování od různých Vondrů vůbec nevadí. Rusové se již rozhodli. VOSTOK. A jak dopadne Ukrajina? I ta se bude muset rozhodnout. EU ji neuživí, a ani nebude ochotna a hlavně schopna. Rusko by mohlo, kdyby chtělo. Ale bude chtít?

181243

16.01.2009 22:38

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

No, pane Pergille, spletl jste všechno dohromady. Na jedné straně se odvoláváte na vědecké genetické studie (prestižní US pracoviště) a o kousek níže už šermujete „Pražskými pověstmi“ a Golemem. I Komenského jste do toho připletl.

S čím však lze souhlasit, je Vaše formulace, cituji:

„Nehledě k tomu, že židé měli zakázáno držet zbraně a procházet vojenským výcvikem, i v tom Rusku, takže by nemohli oficiálně dělat vojenské jednotky. To by je car rychle zpacifikoval…“

Ano, pane Pergille, z Vaší vlastní citace vyplývá, že i Vám je konečně jasné, že už v carském Rusku dobře věděli, co jsou chazaři zač. To je pokrok! Vydržať!

Na závěr Vás mohu ujistit, že jsem toho za svůj vcelku dlouhý život přečetl docela dost, a to nepočítám skripta a povinnou literaturu, související se studiem. Dokonce jsem nastudoval dost židovský autorů, neboť jsem skládal státnici i z Marxismu-leninismu.

181249

17.01.2009 11:32

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

Nasredin 85.?.?.?

Pane Pražáku, já tedy přistupuji na Vaši argumentaci, že Arabové jsou v Palestině od 7. století. Je to přibližně doba, kdy se formovala chazarská říše, ale někde úplně jinde. Doufám, že nepřijdete s povídačkami ze Starého zákona. A já zase vynechám Staré pověsti české.

Svými vlastními slovy jste napsal, že palestinští Arabové žijí v této oblasti 1.300 let. Předtím tam žili Osmané.

A to jim podle Vás nedává právo na vlast? „Vydržením“. Kolik tisíc let by tam museli podle Vás být, aby získali národní svébytnost a právo na území, na kterém žijí? 5.000, 10.000, 50.000 let? Kolik, řekněte!
Arabové jsou v Palestině přibližně stejně dlouho jako Slované na území mé vlasti, ČR, SR, Polska atd. (v širších souvislostech). Zároveň lze z Vašeho textu dovodit, že kdyby třeba Apačové tradovali (a měli mnoho desítek tisíc let starý totem, vytesaný před tisícem let), že jim Manitu přislíbil území ČR, mají právo sem v r. 2009 vtrhnout, vyhnat a vyhubit Slovany. Stačíte mě sledovat? To jsou historická fakta, která jsem načerpal z Vašeho příspěvku. Něco málo toho o historii vím, i když jsem v Palestině nikdy nebyl a nemám tudíž tak velké znalosti o Středním východě, jako Vy. Kdybych tam byl, použil bych spíše termín Blízký východ, jak tuto oblast pojmenovali Arabové (الشرق الأوسط) i židé (המזרח התיכון), oproti anglickému, Middle East.

181266

17.01.2009 11:38

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

Nasredin 85.?.?.?

"... vidite, ze uz po sedesat let palestinci usiluji o vyhlazeni Izraelcu a zabrani uzemi Izraele."

Že to těm Palestincům, panečku, ale jde! Mají čím dál tím více mrtvých a čím dál tím méně území. To je postřeh. Bravo!

181267

17.01.2009 11:48

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

Když už chodíte pro moudra o Palestině na Wikipedii, zkuste to v Angličtině. To budete koukat na ty rozdíly, po "překladu", do češtiny. Tato "ochotnická encyklopedie" je škvár. Ani vám nebudu naznačovat, kdo asi ty "citlivé" překlady, o židech, dělá.

181268

17.01.2009 13:13

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

RE: Paní Bobošíková

Nasredin 85.?.?.?

Je to pravda. Dal jsem si tu práci s vyhledáváním životního období Bobošíkové, od r. 1964, kdy se narodila, do absolutoria gymnázia. Nikde nic. Pouze polemika v BL, kde se probírá její svazácká minulost, ale nic konkrétního, žádné solidní informace.

181275

17.01.2009 18:38

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot] Mlhošú, Mlhošú, poščaj mi fujárku ...

181293

18.01.2009 00:49

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

Nasredin 85.?.?.?

Pane Pražáku, hned v úvodu se bráníte, že jste nepoužil jako zdroj informací Starý zákon, abyste vzápětí uvedl, že Bibli lze brát jako zdroj informací, dokonce jako nejstarší kroniku (chronologický zápis o historických událostech v jejich časové posloupnosti), ale s určitou rezervou, až na nějaké ty nepřesnosti. Tedy platí. Fajn. Dobře jsem Vás odhadl, když jsem Vás varoval, ať se neopíráte o Starý zákon, který jste flexibilně zabalil do celé Bible. O jakých nepřesnostech mluvíte? Třeba například, že Palestinci nejsou původní obyvatelé Palestiny, přitom mezi řádky čtu, že chazaři ano? Nápadná je Vaše další, zavádějící formulka:

"Nikde jsem nenapsal., že někdo nemá právo na vlast" pak pokračuje: "Zastávám se pracovitého národa, který osídlil šestinu procenta Středního Východu a který chtějí Arabové vyhnat, nebo primo zlikvidovat, jak beze studu hlásají na veřejných mediích. Žide žijí na tom území také tisíciletí a mají právo na svou zemi".

To, že se přivandrovalcům a okupantům narodily děti v Palestině, znamená jen tolik, že až budou jednou vandrovat z Palestiny, tak i se svými dětmi. Nic víc, nic míň. Přece by je tam nenechali, že? Jak to říkal "Pravdoláska"? Co bylo ukradeno, musí být navráceno. Nebo ne?

Pane Pražáku, snažíte se skrýt pod kabátem humanity a falešné empatie s Palestinci. Máte pravdu jedině v tom, že Palestinci i Židé na území Palestiny žijí vedle sebe, bez konfliktů, tisíciletí. Tak proč, proboha, na tom chcete něco měnit!? Ať vedle sebe žijí dále, tak jako dříve. Ale to Vy nechcete slyšet. Vy vydáváte přivandrovalé, nesemitské chazary za původní Židy, za dědice země zaslíbené. Palestinci přišli o domov a životy kvůli chazarům, a nikoliv semitským Židům. Už tady toho bylo napsáno dost i s prameny. Tak proč donekonečna kazíte vzduch mírumilovným, maličkatým, pracovitým nárůdkem, který „osídlil“ (ó jak šetrně píšete o okupaci) jen malilinkatou část Středního východu. Přesnější je: „uzurpace 80% Palestiny“. To je jako kdybych řekl po okupaci ČSR Hitlerem, že šlo jen o jednu padesátinu Evropy a nedělní výlet.

A teď k těm Starým pověstem českým. Pane Pražáku, Vy mě považujete za imbecila, který nezná dějiny svého národa a své vlasti. Tak jenom špetku dějepisu, speciálně pro Vás.

Slovanské kmeny se objevily poprvé ve zmínkách antických autorů už na počátku našeho letopočtu (jako Venedi a Antové). Jejich pravlast ležela přibližně na území mezi řekami Vislou a Dněprem. Od 5. století se Slované začínají stěhovat za půdou a v důsledku tlaku Hunů do střední a jihovýchodní Evropy, odkud odešli Germáni. Proto dnes máme 3 větve Slovanů:
- východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci)
- jižní (Bulhaři, Slovinci, Srbové, Chorvati, Makedonci)
- západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové)

Máte proti tomu něco?

181305

18.01.2009 13:27

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

RE: Paní Bobošíková

Nasredin 85.?.?.?

Dá se s vaším závěrem souhlasit. Její motivace k založení vlastní strany bych možná spíše hledal v nějaké události, která ji osobně zranila. Možná, že si Olověný našel mladší? Možná jde jen o vytvoření "porfolia", pro stádo blbých voličů? Podle mne se u Klauze nechytá. Dotkla se jeho ega, při prezidentské volbě. Nebo to byl společný záměr? Opravdu bych nedal ruku do ohně, ani za jednu verzi. A že už jich bylo! Spoléhám se na skutečnost, že se vždy, vše, vykecá. Ale to chce čas.

181329

18.01.2009 15:19

Na koho hodit atomovku?

RE: Už od počátku vývoje atomové bomby,věděli, že ji použijí k vydírání.

Nasredin 85.?.?.?

Měl byste citáty předložit v přeložené podobě. Jde z nich hrůza, přestože byly vyřčeny už vlastně dost dávno. Z veskrze špatné povahy nemůže vzniknout nikdy nic pozitivního. Možná, že Rusko si uvědomuje tuto reálnou hrozbu, a proto buduje v Sýrii moderní námořní základny, které budou vybaveny i útočnými raketami. Mimo to, Rusko prodává Sýrii špičkové zbraně (letadla, mobilní i stabilní protiraketové systémy, probíhá modernizace tanků, apod.). Jak jsem se dočetl, Izraelský analytický server DEBKAfile tvrdí, že vše financuje Írán. Podle ruské státní televize "Pěrvyj kanal" se pracuje rovněž na instalaci raket Iskander na lodě (pro syrské základny – pozn.). Rusko tvrdí, že si chce udržet kontrolu nad těmito zbraněmi. Rusko také tvrdí, že cílem je udržovat regionální rovnováhu sil. Myslím si, že pokud má před někým Izrael respekt, pak je to jen Rusko, Čína a Indie. Určitě se, předvídatelně a typicky, snaží o uchvácení nebo rozvrat ve vedení těchto zemí. A, nenechal bych se splést současným, "vlažným" postojem Ruska i Číny k masakru v Gaze. Ruský medvěd chodí pomalu. Rusko buduje základny v Sýrii, podepsalo smlouvu s Íránem o tranzitu surovin přes ruské území. Írán je pozorovatelskou zemí Šanghajské organizace. Čína je energeticky závislá na dodávkách z Ruska a Íránu...

181339

18.01.2009 23:23

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

A.S. Pergill, já už myslel, že přišli k rozumu, tedy až na ten jejich blábol o egyptském otroctví, které přetransformovali na „vyhnání z Egypta“. Pak ten jejich text, co za celej den nalokali z různejch encyklopedií, docela ušel. Ale, A.S. Pergill, jejich poslední věta jich prozradila, kromě toho že choděj do pánský sauny v plavkách. Já už myslel, že přišli k rozumu, a oni to blbě zazděj poslední, jejich vlastní, větou:

„Náboženskou nesnášenlivost tam znovu vnesli jednoznačně muslimští dobyvatelé.“

To jich, Pergill, usvědčilo, že celej text odněkud opsali, namísto aby látku prostudovali, a jejich jediná, vlastní a hloupá věta jich zradila. A, Pergill, jak to vlastně mysleli s tou nesnášenlivostí, co ji tam, podle nich, měli znovu vnést musulmani? Vlastně, kdy ji tam měli, podle nich, vnést poprvé? Kdy, Pergill, podle nich, dobývali Arabové Palestinu znovu (podruhé, potřetí, atd.)? Víme, že jsou v Palestině od 7. století, n.l.. To mysleli, Pergill, to 7. století? Ale to by znamenalo, že by tam byli palestinští Arabové už dříve, nemyslej? Z historie víme, i oni by mohli, kdyby chtěli, že od 7. století žili musulmani, vedle Židů a jiných gangů, až do 20. let 20. století, v klidu a míru, bez sváru o náboženství a území. Nakonec, Pergill, oni nevěděj, kdy vzniklo musulmanské náboženství? Najdou si to v tý Wikipedii. Ale pozor, Pergill, aby neutrpěli nějakej ten šok ze zjištění, že když byli Arabové v Palestině poprvé, tak se ještě modlili k různejm předmětům. Pergil, ne aby to domotali s fašizmem, pozor na to! Pergill, já do nich vidím a dobře vím, na co myslej. Ne, Pergill, nemodlili se ani ke skalpovaný ozdobě válečníka, ani ke skalpu z ní, by jim zhnil.

Já jim, Pergill, ani trochu nerozumím, rozuměj mi?

181383

19.01.2009 00:09

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

Nasredin 85.?.?.?

No to jste tedy napsal náramně, cituji:

"Je mi nesmírně líto každého zmařeného lidského života. I palestinského."

A co takhle? Je mi nesmírně líto každého zmařeného lidského života. I přejetého psa.

Vždyť Vy, zcela nepokrytě, rozlišujete lidský (židovský) život a palestinský život. To je naprosto nechutné. Styďte se!


To jsou právě takovéto věty, podle nichž, vás sionosty, my goimové, bezpečně poznáme. V bibli je napsáno: "Podle činů poznáte je". Já říkám: "Podle zloby, nenávisti, povyšování a oskalpování, poznáte je". (Nasredinovo evangelium)

181387

19.01.2009 14:10

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Nasredin 85.?.?.?

Z článku na mne dýchl duch jakési skryté omluvy pro neomluvitelné činy Izraelců. A sice, že jsou pod informačním embargem, jednostranným podáváním dějin, atd. To však mohlo fungovat, a nepochybně i fungovalo, od konce 19. století, do, zhruba, r. 1993. Nebo mají cenzurovaný a omezený přístup i na internet? Byli snad mezinárodně izolováni? A co světové židovstvo? To také nemělo přístup k informacím? Podle sionistů v nejrůznějších diskuzích, v ČR i zahraničí, je zřejmé, že nikoliv. Ti dobře vědí, kde je pravda. Žádné pomýlení, pod vlivem jednostranné výchovy. Vždyť existuje celá řada světových, židovských osobností, které pojmenovávají chování Izraele pravdivými slovy. Jde především o skrz naskrz špatnou ideologii, realizovanou bandou, s těmi nejhoršími vlastnostmi.

181427

19.01.2009 19:28

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Tak to jsem zvědavý

Nasredin 85.?.?.?

Pane Vojto49, a kde by podle Vás jako měli ti Palestinci studovat? Židé jim rozbourali i těch pár zbývajících škol, co tam měli. Kontrolují jejich pohyb v koncentráku. A, věřte mi, kdyby Izraelci zjistili, že jsou Palestinci "ňák moc chytrý", zatočili by s nimi, bez zavávání, po Izraelsku. Vám ze všeho nejvíc vadí, že víte, že i my víme. Proto tolik zloby. A máte pravdu, je za tím vzdělanost. Bohužel ne Palestinská.

Připomíná mi Váš příspěvek anekdotu o tom, jak přišel kaubój do saloonu a zeptal se jednoho: "Kolik je 2+2? Odpověděl mu, že 5. Zeptal se dalšího a ten odpověděl, že 4. Kaubój pak do něj vyprázdnil celý zásobník svého koltu. Ostatní se ho ptali: "Co Vám udělal, že jste ho musel zabít?". Kaubój lakonicky odpověděl: "Byj nějak moc chytrej".

181458

19.01.2009 19:54

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Nasredin 85.?.?.?

Máte, Hestroyi, naprostou pravdu. Je tu malé ALE. Z hitlerovského německa vyemigrovala dost velká část lidí (nemám namysli jen židy), kteří buntošili proti nacizmu. Spisovatelé, žurnalisté, vědci a mnoho dalších, nevýznamných lidí. To v Izraeli nefunguje. Německá propaganda byla mocná a účinná, ale spíše na sociálně-nacionální úrovni, vcelku jen útočila na primitivní pudy obyčejných Němců. Izraelská propaganda je mnohem sofistikovanější a lstivější, než Hitlerova, avšak dopadá na nepoměrně vzdělanější, sečtělejší a technicky vyspělejší vrstvy, které mají možnost cestovat, srovnávat a studovat i jiné zdroje, než pouze tuzemské, než jak tomu bylo v poměrně uzavřeném Německu. Přesto, z německého národa, už v ranném stádiu fašizmu, zazníval nejeden varující hlas. Z lůna Izraele, až na "excesy", vcelku nic.

181462

19.01.2009 20:26

Válka a zemní plyn

RE: Jak je to stejné - Irák,Gaza

Nasredin 85.?.?.?

1. "Uz jsem tady napsal, ze kde se kdo narodi, tam je doma"

2. "Nepocitejme ty co se od te doby v Izraeli narodili."

ad 1) Pane Vodníku, máte kliku, že se Vám nenabourali do Vaší zahrady skvoteři (je jedno jaké národnosti) a nepovili u Vás na zahradě potomky

Ad 2) Proč nemáme počítat ty, co se skvoterům na mém pozemku narodili?

Kde, podle Vás, zůstala má vlastnická a lidská práva (ještě mne u toho zmlátili a možná i zavraždí)? To jako automaticky přešla na vetřelce, kteří si na můj pozemek, bez mého vědomí a souhlasu, přistěhovali mnoho dalších? Abych snad vypadl, je-li mi život drahý? Nebo co?

181463

19.01.2009 22:00

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Nasredin 85.?.?.?

Pergill, nechaj se vycpat. Byla by škoda jich nezanechat jako učební pomůcku, pro malá sioňátka. Oni se na mě nehněvaj, ale do formalínu bych jich nenechal naložit. Ona, Pergill, ta kapalina tak nějak zkresluje, a to by byla škoda, jak pro nich tak pro malá sioňátka.

Ale, Pergill, zpět k tý teroristický akci na toho Hajdrycha, co tak správně vzpomenuli. To myslej určitě ty teroristy a zrádce Kubiše a Gabčíka? Že jsem jich, Pergill, dobře pochopil? Musel to, Pergill, celý zachránit až hrdina Čurda, že? A, Pergill, řeknou upřímně, no já chápu, že právě to jim nikdy nešlo, nebyl ten Čurda nakonec jejich člověk? Oni by se, Pergill, nenechali zmást, nějakejna teroristickejma kecama, jako (po zaznění úvodní melodie z Moldau) "Haló vysílá Londýn", a tak. Jó, oni jsou, Pergill, všema mastma mazanej. To se jim musí nechat. Takže jich ani nebude třeba vycpávat.

181471

19.01.2009 22:44

Válka a zemní plyn

RE: Tento článek měl být zvěřejněn v prní den genocidy v Gaze

Nasredin 85.?.?.?

Pane Pergille, už první Váš odstavec je snůška nesmyslů.

„Nasredine, POPRVÉ vnesli náboženskou nesnášenlivost do Palestiny a okolí Židé (spíš protožidé, protože definitivně se jako národ konstituovali až po jejím dobytí).“

Židé dobyli Palestinu poprvé po r. 1948, takže Váš další, zmatený text nemá cenu rozebírat. A nepomohou tomu ani Vaši imaginární spolužáci. Já jsem měl také arabské spolužáky, a ti mi říkali ......
Vy se neustále držíte teze, jako hovno košile, že od 7. století v Palestině vládla náboženská a etnická nesnášenlivost, pročež musely být vyslány křížové výpravy. To je blábol, že jsem větší neslyšel. Víte vůbec, kdy byla první křížová výprava? Já Vám to prozradím. Bylo to o celých 6. století dříve, než dobyli Palestinu Arabové. Bylo to v r. 1095 a nebyla primárně namířena proti Arabům, nýbrž proti muslimům, pohanům a jiným kacířům. A ještě něco Vám prozradím. Motivem křížových výprav nebylo náboženství. To by křížové výpravy nesměřovaly též do Egypta, Řecka, Pobaltí, Skandinávie. Později také proti Čechům a Turkům.

A nakonec jste se opět demaskoval užitím slova (horda) ve větě: “ Když do Palestiny vtáhly islámské hordy“. Slovo Horda má původ v mongolsko-tureckém slově „ordu“, což je označení pro stanový tábor. No, pane Pergille, nezapřete Vaše předky. Ono nějaké to slovo občas uletí a než si všimnete, že před goiny, je už pozdě.

181473

19.01.2009 23:58

Válka a zemní plyn

RE: Mossad udelal chybu

Nasredin 85.?.?.?

Medvědí službu?


Reinhard Gehlen, německý nacistický generál, specialista na špionáž. Za 2. světové války působil jako šéf oddělení Fremde Heere Ost, výzvědné organizace generálního štábu na východní frontě. Po roce 1945 obnovil ve službách USA bývalou hitlerovskou špionážní síť a vybudoval Organizaci G, která roku 1955 přešla pod správu SRN. V letech 1956-1968 šéf Spolkové zpravodajské služby Německé spolkové republiky.

181481

20.01.2009 01:25

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Vyhnání Palestincu

Nasredin 85.?.?.?

Ano, je třeba připomínat postoje českých politiků. Neustále. Výrokem na adresu Palestinců se Zeman, po té, co mu tam zadarmo nalejvali chlast (to jim muselo přímo rvát srdce), znemožnil ještě více, než nesmrtelným porovnáváním českého školství s nepálským. Tím u mne, už tehdy, skončil.

181484

20.01.2009 11:29

Zhanobili naši morálku

Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Článek velice dobře popisuje celosvětovou realitu. Bohužel je to přesně tak, jak to autor popsal. Už jsem jednou psal o tom, že jsem na vlastní uši slyšel Lustiga, v nějakém pokleslém pořadu, tak typickém pro ČT (myslím „Na plovárně“), jak říká, že je nutné Palestince vystěhovat do syrské pouště, protože tam je volného místa dost. Ano, opravdu tato slova řekl, přestože byl v nacistickém koncentračním táboře. Je odporné právě jeho slyšet, jak je fascinován nacizmem, kterým se pravděpodobně inspiroval v lágru, když vyzývá k realizaci cílů, nacistických plánovačů, pro untermenchen - tentokrát Palestince. Čím se tento „nadčlověk“ liší od hitlerovských „nadlidí“? Vůbec ničím. Ba co více, v době vstupu lidstva do 3. milénia, jsou jeho názory, stejně jako sionistické zvrhlosti, snad ještě horší, neboť existuje dostatek informací i zkušenost s nástupem nacizmu v Německu, s průběhem i výsledkem II.WW. Je kuriózní jak jeden bigótní, katolický zabedněnec zpovídal fanatického sionistu. Napadá mě myšlenka, že kdyby se oba dva narodili v nějaké teokratické diktatuře, tak s jejich náboženským zápalem – fanatizmem, by právě někde na nádraží v Evropě umisťovali bombu, nebo se oblékali do „dynamitové vesty“. Už chápu dějinné pohnutky, těch „nežidovských zvířat“, které startovaly pogromy na židy. Došlo k nim vždy, když lidé prokoukli židovské rejdy a považovali za nutné bránit svou společnost před rozvratem a zkázou. Naši goimští předci byli rozhodnější a přímočařejší. Bláhově si lidstvo, po porážce hitlerovského Německa, myslelo, že byl nacizmus poražen. Nebyl, jen se z Evropy přestěhoval na Blízký východ.

Ukončím svůj příspěvek, naprosto zhnusen sionistickými zvěrstvy a lžemi, lidovou a moudrou, věky prověřenou pravdou: „Kdo seje vítr, sklízí bouři“.

181531

20.01.2009 11:42

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Ideologove dabla

Nasredin 85.?.?.?

Oni už Obamovi najdou nějakého předka z etiopských židů.

181534

20.01.2009 15:44

Zhanobili naši morálku

RE: Zhanobili naši morálku

Nasredin 85.?.?.?

Pane Cyniku, Vy jste už tak cynický, že serete i na sloveskou gramatiku.

p.s. admin=singulár

181555

20.01.2009 16:08

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

Nasredin 85.?.?.?

No, podle toho, jak Hitler řádil, tak mu brnkali na nervy všichni po celém světě. Napřed mu komunisti podpálili Reichstag, pak mu zase Poláci přepadli radiostanici v Gliwicích, Rakušáci ho zase nasrali tím, že se jim tam narodil, Francouzi zase tím, že žerou žáby, Češi ho nasrali, když mu bez boje vydali Sudety, Angličané svým negermánským humorem, Belgičané zas tím, že měl po jejich čokoládě zácpu, Srbové zas pro změnu tím, že tam mluvili naschvál Srbochorvatštinou, aby jim nerozuměl ...

Tak nějak jste to myslel? Sakra, vždyť já píšu skoro tak, jako David Černý modeluje!

181557

20.01.2009 16:31

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Nasredin 85.?.?.?

Pane Vojto49, nezapoměl jste náhodou ještě na jednoho výtečníka? Já Vám pomohu, zapoměl jste na Šimona Perese.

Pokud jste zmínil sudetské Němce, nechtěli náhodou sami domů, nevytrubovali všude: "Heims in Reich"? Co vidíte špatného na splnění jejich vlastní tužby? A, pane Vojto49, nebyla to, jen tak čistě náhodou, ještě vůle vítězných mocností, jako nově se utvářejícího společenství národů, zárodku OSN?

S jakou genialitou zas příjdete příště?

p.s. nesnažte se skrýt napáchaná zvěrstva v Gaze za statistiky FAO

181558

20.01.2009 18:10

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Taková pošetilost, ale co kdyby si z nás goinů, tak pět, šest, odskočilo na "Eretz.cz", pod novými nicky, nebo bez nich, přesně jak to dělají oni? Krapátko změnit rétoriku, což oni neudělěli, anžto to neumějí. Mohla by být legrace.

181568

20.01.2009 18:33

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Zkusil jsem to a prostě to nejde. Zvedá se mi kufr. Nebyl jsem schopen, a ani ochoten, dočíst komentář o jejich "logických" vývodech o právu na izraelský stát, a jak to ti hloupí Palestinci, pro které přece chtějí jen to nejlepší, nechápou, a hážou jim klacky pod nohy. Na tu jejich diskuzní žumpu, kdyby napojili celosvětový plynovod, máme navěky egergii zdarma.

181571

20.01.2009 22:46

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Až se jakkoliv představíte, odpovím Vám. Nevím ani, zda si dopisuji s ženou nebo mužem.

181595

20.01.2009 23:22

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

To je paráda, Hestroyi. Už se mnou sdílel leckdo radost, smutek, nadšení, bolest, ale ještě nikdo "zhnusení". Jste první, děkuji Vám za to.

181599

21.01.2009 01:19

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

Nasredin 85.?.?.?

No, Hitler možná chtěl, ale ti Angláni nějak ne. A proto tam letěl zdivočelý Hess, kterého ihned lapili a od té doby už jen seděl a seděl a seděl, až se z toho Freundschaftu s Anglány celej useděl. Dalším projevem náklonnosti GB, vůči Německu, bylo patrně, podle Vás, vyhlášení války Německu už dne 1.9.1939 a vyslání vojsk GB a států Commonwealthu do Francie. Ne abyste to nějak popletl, že přišli na pomoc Hitlerovi! Ve skutečnosti přišli pomoci, vedle Francie, Polsku. A když už pak byli ti Angláni s Hitlerem, Warmly friends, tak mu rozbombardovali na sračku celé Německo. Tak nějak z lásky.

Protože jsem byl vychován ke slušnosti, pouze Vás napomenu za "Tupce" a nepříčetně nasázené vykřičníky.

181607

21.01.2009 12:25

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

Nasredin 85.?.?.?

Politici GB měli zájem nasměrovat Hitlera na SSSR. To ano. Že by v GB byla fašistická vláda, o tom bych si rád něco přečetl. Fašizující skupiny byly všude na světě, ale jen někde se dostali k moci. I v ČSR existovaly, bez valného vlivu. A to má být nějaký důkaz, že Chamberlain hodně a rád létal za Hitlerem? On tam skutečně létal, ale ne proto, že by si chtěl zahrát s Hitlerem mariáš, nýbrý proto, že se snažil, společně s Daladierem, zabránit hrozící válce v Evropě. I za cenu prodeje ČSR. Neúspěšně.

U Denkerque, shodou okolností, byl pěkný masakr. Stačilo by přepočítat původní počty nasazených vojáků s těmi, co se vrátili, společně s počtem zraněných.

181645

21.01.2009 12:40

Zhanobili naši morálku

RE: Ano, je nanejvýš potřebné se vymezit.

Nasredin 85.?.?.?

No s tím komunistickým Ruskem jste to trochu přehnal, nezdá se Vám? Pokud to bylo míněno jako alegorie ns SSSR, budiž. Jinak souhlas s tím, že Bush posral na co sáhl. Možná je to tak dobře. Odkryla se drzost, až výsměšnost Izraele, odkopali se, před celým světem, co jsou zač. Nebýt bezmezné podpory Bushe, trvalo by to déle.

181647

21.01.2009 13:18

Zhanobili naši morálku

RE: Jen, chvilkové zamyšlení.

Nasredin 85.?.?.?

Obsah Vašeho příspěvku je příliš sebemrskačský. Vždyť je přeci hodně lidí na celém světě, kteří "Ví". Jsou regionální velmoci i supervelmoci, které nemá světové židovstvo pod kontrolou. Třeba Čína (dokážete si představit šikmookého žida?), Indie a Rusko se, jak je v posledních letech vidět, vymklo jejich kontrole. Írán nebude nikdy židovský. A co Pakistán? To je také "velký hráč". Pak přichází celá řada menších zemí. Máte pravdu, že světové židovstvo dělá, co umí, aby ovlivnilo tyto země (mediálně, ekonomicky, politicky, vojensky). Nakonec, když už jste na Zvědavci (jsou i další diskuzní fóra), víte zcela přesně, že jsou lidé, kteří zrovna nehorují pro Izrael, a prosionistická propaganda se od nich odráží jako gumový míček od betonové zdi a některé svým opakováním pěkně rozlítí. Vždyť nebýt českého osvícenectví, které podporovala jen hrstka intelektuálů, mluvili bychom asi jen Německy. Chci Vám podat kousek optimizmu, když už jsem sám skeptik (nebo septik?).

181650

21.01.2009 13:24

Život ve vypůjčeném čase v ukradené zemi

RE: Od špatných lidí nelze očekávat nic, než zlo

Nasredin 85.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [chechtot] Chtělo by to vyzdrojovat.

181652

21.01.2009 19:30

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Někdo musí tvořit HDP.

181680

21.01.2009 19:49

Zhanobili naši morálku

RE: Jen, chvilkové zamyšlení.

Nasredin 85.?.?.?

"Postupně se to promíchá, začnou si brát Číňanky..."

Tak na to židé nemají, v Číně a Indii, dost inseminátorů a asi ani dost vůle zmršit si vyvolený rodokmen.

Jejich nečínský vzhled jim to komplikuje. Podle postojů Číny v posledních několika desetiletích, jsou židé u nich "béčka". I kdyby jich tam několik proniklo, nehrálo by to větší roli. Nakonec, v Číně jsou snad všechna myslitelná náboženství a národnosti. O Číňany nemám strach, protože jejich státně-dirigistický režim nikdy nepustí z rukou a v venčí si do něj nenechají od nikoho kecat. Teď mám namysli hlavně média a banky. K tomu jistě přispívá i "válka" světového židovstva a Číny o suroviny.

181682

21.01.2009 21:48

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Pane 0neR, už Vaše první věta je hloupá provokace. Už to, že jste užil ve slově "Židy" velké písmeno, jasně ukazuje, kam chcete odvést diskuzi. A sice k antisemitizmu. Kdybyste měl obecné historické vědomosti, věděl byste, že Hitler nebyl antisemita, ale antichazar. Hitlerovi, i jeho věrchušce, bylo úplně fuk jestli je někdo semita, nebo ne. Chcete snad tvrdit, že šel po Arabech? Kolik jich zabil v koncentračních táborech? Asi ani jednoho, viďte? A že měl k tomu tísíc příležitostí, neboť okupoval dost arabských států, nebo ne? Tak vidíte, že jsme se prokousali k tomu, že nacisti nebyli antisemité. Hitler byl proti židovským plagiátorům - chazarům. Ztotožňování antisemitizmu s protižidovstvím, je poválečný vynález a klacek sionistických chazarů. S Hitlerem a nacizmem, to mi veřte, to nemá nic společného. Zalistujte v archivu Zvědavce, dostanete odpovědi na Vaše otázky.

نصر الدين هوتشا

181687

21.01.2009 22:58

Zhanobili naši morálku

RE: Jsou Palestinci a Palestinci.

Nasredin 85.?.?.?

Když tak čtu Vaše milé oslovení i další přívětivé věty, napadá mne, že jsou sice mírnější, než oplzlosti a zvrhosti v talmudu, který Vás nepochybně ovlivnil a že budete jistě vyznamenán (třeba Vám přivedou osla). A víte, že máte vlastně máte pravdu? On Vás, Winston Churchill, dokonale vystihl, aniž by Vás mohl osobně poznat. To však ani nebylo nutné, protože on znal soudobé chazary, kteří se nijak od té doby nezměnili.

V dokumentu z roku 1937, nazvaném „Jak židé bojují proti pronásledování“, který objevil Dr. Richard Toye, historik Cambridge University, tvrdí Sir Winston Churchill, že židé jsou částečně zodpovědní za antagonizmus, který je zařadil mezi „hebrejské pijavice.“ (bloodsuckers). V dokumentu je řečeno, že „zlí anti-semité“ nebyli jedinou příčinou, pro kterou byli židé v dějinách pronásledovaní. Sir Churchill píše „Hlavním faktorem, který dominuje vztah mezi židy a nežidy je ten, že žid je jiný. Vypadá jinak. Myslí jinak. Má jiné tradíce a původ.“ Sir Churchill v dokumentu kritizuje „chladnosť“ židů a navrhuje jim aby se integrovali.

Benjamin Franklin mimo jiné řekl: "Ať se 6idé usadili v jakékoliv zemi, rozvraceli stávající morálku... posmívali se křesťanskému náboženství, na němž je zbudováno určení našeho národa, a pokoušeli se je rozvrátit." George Washington varoval Američany: "Židé pracují efektivněji proti nám než nepřátelské armády. Jsou pro naši svobodu stonásobně nebezpečnější..." I Winston Churchill varoval, když prohlásil: "Od doby Spartaka Weishaupta až po dobu Karla Marxe, Trockého, Bely Kuhna, Rosy Luxemburgové a Emmy Goldmannové vzrůstá toto celosvětové spiknutí pouze za účelem svržení civilizace". Martin Luther vykonal v postoji k židovství pozoruhodný obrat; na počátku "kariéry" zastupoval vehementně esenci židovské víry, ale pak se zarazil, když si začal uvědomovat ukrutnosti Hospodinovy a židovské intriky. V roce 1542 zveřejnil spis "O Židech a jejich lžích", poznamenaný oním "jemnocitem", bez závisti mu připisovaným: "Jsou to opravdoví lháři a krvežíznivci, kteří nejen od počátku bez stání převraceli a falšovali celé Písmo svými vylhanými vysvětlivkami (...) neboť žádný národ pod sluncem není chamtivější než oni jsou, byli, stále jsou a nadále zůstanou, jak vidno na jejich proklatém lichvářství. (...) Vždyť jejich talmudisté a rabíni píší, že zabít není hřích, pokud Žid zabije pohana. (...) Neboť v jejich spisech vidím, že nás - gojim - proklínají a ve svých školách a modlitbách nám přejí jen neštěstí. (...) a převracejí rčení: Seid Gott willkommen! (Vítej vás Bůh!) a říkají: Sched wil kom, to jest: Přijď, ďáble! nebo: Tu přichází ďábel. (...) my našim ženám nespíláme do kurev, jako oni činí Marii, matce Ježíšově."

181693

22.01.2009 15:31

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

Obama je velmi schopný manipulátor

Nasredin 85.?.?.?

Už to, jak se stylizoval do role dědiců černých Američanů (potomků otroků), byl majstrštyk, který mu přinesl vítězství ve volbách, ve kterých byl zvolen především hlasy barevných Američanů. Přitom se jen jeho matka zapomněla s keňským studentem a on sám vyrůstal v patricijské rodině bílých prarodičů. Barack Obama není černý Američan v tom smyslu, že sdílí dědictví těch, jejichž předkové byli otroky. Takto oblafnul své vlastní voliče. U bílých voličů až tak velkou podporu nenašel. Vždy se snažil, aby to vypadalo, že "vstal" z hloubky, až zoufalství afroameričanů. V jejich očích je něco, jako nový Martin Luther King. Jen čas prověří jejich iluze.
Otázkou je, zda skutečně přinese nějaký „New Deal“, který bude zásadním obratem v podpoře, ozdravění a zreformování ekonomiky USA. Pokud neukončí války, na které si USA vypůjčují od Číny a pokud bude udržovat, po celém světě, milion vojáků a udržovat drahé základy, nelze o větší změně hovořit. Pravda, první vlaštovkou je „pozvání“ Ruska do účasti na protiraketovém deštníku (o což Rusko vždy usilovalo a nabízelo svá zařízení). Zde je však namístě přísloví, že „První vlaštovka jaro nedělá“. Osobně se domnívám, na základě složení jeho administrativy, že chce spíše, než přijít s vlastním a novým politicko-ekonomickým kurzem, navázat na politiku Clintona, která je hodnocena jako ekonomicky úspěšná. Clinton byl dost populární pro své „lidové uličnictví“, ale hlavně pro to, že mu v Bílém domě, každou chvíli, Monika Lewinská telefonovala do břicha. No, čas ukáže.

181785

22.01.2009 16:01

Inaugurace 2009: den truchlení

RE: Stálo to 3mld$ a stejne to bylo neplatny:)

Nasredin 85.?.?.?

Asi byla oslava Inaugurace dříve, než vlastní Inaugurační proces. Ten zatracený Burbon.

181790

22.01.2009 16:24

Malý velký farmaceutický skandál

RE: klinika Mayo v ČR, Mengele by se radoval

Nasredin 85.?.?.?

Proč tolik emocí? Agumenty, které uvádíte, včetně uvedených linků, jsou racionální. Bohužel, Váš příspěvek, s jehož obsahem osobně souhlasím, vyznívá zbytečně konfrontačně.

181794

22.01.2009 16:56

Malý velký farmaceutický skandál

RE: klinika Mayo v ČR, Mengele by se radoval

Nasredin 85.?.?.?

Ano, Hestroyi, máte pravdu. I mě dokážou některé příspěvky pěkně vytočit. Našel jsem pro sebe recept. Vypnout comp, obejít dvakrát dvorek a buď pak zareagovat, či ne. Na některé anonymy reagovat ani nejde, při sebelepší vůli. Zde je namístě ignorace. Apropó, stýská se mi po Pergillovi a jeho "bahnění" se v prasárničkách.

181798

22.01.2009 17:52

Zhanobili naši morálku

RE: hm

Nasredin 85.?.?.?

No tak to vidíte, varujete na jednu stranu, abychom oddělovali zrno od plev, nepodléhali sionistické propagandě, bojovali proti ní vzděláním a informacemi a na stranu druhou, bez okolků, uvádíte přejatou sumu mrtvých židů ve II.WW a dále pokračujete, že ty počty mrtvých jsou víceméně nepodstatné. Takticky jste, pro sichr, vynechal slovo holocaust. Je to podstatné, a jak! Právě ztotožňování antižidovstí s antisemitizmem je jádrem a zbraní dnešního sionistické propagandy. A jak je vidět zasahuje takřka všechny židy. Jak mám potom uvěřit v upřímnost Vašich slov. Vždyť je to nový druh plíživé propagandy, po profláknutí pravdy o holocaustu. Málokdo ho zpochybňuje jako realitu, pochybnosti jsou ohledně počtu evropského židovstva před válkou, zabitých nacisty a počtu přeživších II.WW. Já osobně činím rozdíly mezi Židy a židy, chcete-li chazary. Jinými slovy rozlišuji mezi semity a těmi, kdo si na ně hrají a snaží se, aby celý svět uvěřil, že jedno jsou.

Položme si hypotetickou otázku; jak by vypadal dnešní svět, KDYBY v roce 965, spojené ruské a byzantské síly zcela zničili chazary, do jediného?

Z Vašeho, kultivovaného, nekonfrontačního stylu, který chápu jako lstivost, jde však větší hrůza, než od některých projevů prosionistických fanatiků.

181801

22.01.2009 19:15

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

RE: Faktem je, že Obama je silně rozporuplný

Nasredin 85.?.?.?

Pergill, nezklamali. Oni nikdy nedokážou zklamat. Vždyť oni kritizujou toho Obamu i za to, že chtěl zabránit udělování bankovních úvěrů a hypoték americkejm bezdomovcům. Pergill, že oni nenáviděj toho Obamu jen proto, že je poloviční musulman a mohl by izraelskejm židům šlápnout, no oni už maj dost fantazie a budou vědět na co. Ne, pergill, opravdu ne, já myslel kuří oko, věděj? Ale, Pergill, nebojej se nějak moc, oni ti Američani móc dobře uměj zkrotit neposlušnýho otroka, co je vzpouzí. Oni ho pustěj z řetězu akorát tehdy, když do Bílýho domu dovezou uhlí, rozuměj mi, ne? Co si budeme povídat.
Pane Pergill, jak tak citlivě napsali o tom Guantanameru, nebo tak nějak, že se to tam hemží samejma teroristama, tak to maj, Pergill, svatou pravdu. Ale původně, Pergill, ty teroristi teroristama nebyli, to je vyrobili až tam, však oni to dobře věděj. Jim vadí, že v nich Američani vzbudili tolik nenávisti, že rovnou z vězení půjdou za tím holyvůdským hercem, no jak jen se jmenuje, Pergill pomůžou mi, dobrý, už to mám, půjdou za Bin Lajdákem. Oni, Pergill, stejně jako já, moc dobře věděj, že ho nikdy nenajdou, i kdyby prošli celej islámskej svět. Mohli by ho najít, ale jen v Americe, až ho budou líčit v maskérně, před natáčením další „nenávisti“. Oni jsou, Pergill, velkej taškář a jen tak pokoušej.

181811

22.01.2009 23:26

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

RE: Obama je velmi schopný manipulátor

Nasredin 85.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi a proto jsem psal jen, že Clintonova vláda byla ekonomicky úspěšná. Snížil nezaměstnanost, přibrzdil růst státního dluhu, omezil byrokracii, zákon o zbraních, apod. Jeho zahraniční politiku jsem záměrně nehodnotil. Srovnával jsem Obamovy vize, dovnitř USA, s vládou Clintona a přibráním jeho lidí do své administrativy.

181834

23.01.2009 00:41

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

Nasredin 85.?.?.?

Neberte si to nijak osobně. Tak jsem to ani nemyslel. Je třeba v této citlvé oblasti přesně formulovat, už jenom proto, aby někdo nedostal do ruky klacek.

Zdravím.

p.s. to dole je arabsky Nasreddin Hodža (používám zkrácený patvar, jako svůk nick)

181839

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

77

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 158 čtenářů částkou 26 788 korun, což je 77 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím, zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá poslední den do konce měsíce a v pokladně chybí čtvrtina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 0

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 1

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Měnové kurzy

USD
24,94 Kč
Euro
27,47 Kč
Libra
30,90 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
23,07 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,24 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 399,85 Kč
1 unce stříbra
349,71 Kč
Bitcoin
158 541,75 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 636 855