Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Ataman Jermak

Nalezeno 25 příspěveků, 10 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.01.2007 14:09

Jde o hodně

RE: co k tomu mohu dodat?

Ataman Jermak 193.?.?.?

Jo, jo, pane!
Již snad 20x jsem také doporučil tuto knihu na různých chatech. Nechtějte vědět, s jakým výsledkem! Nejlepší snad byly nadávky tupounů, jinak absolutní nezájem.
Tak bych tímto chtěl všem opravdu moc a moc knihu Farida Zakarii doporučit a tím podpořit Vaše doporučení.
[mrknutí jedním okem]

126921

26.01.2007 14:24

Jde o hodně

RE: Neviditelný pes nezklamal!:-)

Ataman Jermak 193.?.?.?

A co chceš od člověka, který uveřejňuje výplody náboženskopolitického fanatika rev. Dana Drápala?

126923

16.02.2007 23:50

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: To je jenom dobře!

Ataman Jermak 193.?.?.?

Hů, to je síla! Vám to pane pálí, klobouk dolů před Vašimi teoriemi. Mám pro Vás námět: zkuste brát čas jako nespojitý. Ne jako proud, ale jako různě zacyklované úrovně. Pak se podívejte na libovolnou opravdu velkou událost (třeba na šoa) a uvidíte, že je tu stále, jen v různých časových rovinách.

129019

17.02.2007 22:45

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

Vývoj vědomí o koncentrácích

Ataman Jermak 193.?.?.?

Češi mají-máme dost široce zpracované spektrum názorů a svědectví o koncentrácích. Jak nás učili již při literatuře, umění je nejlepší obraz skutečnosti. Tak si dejme práci a přečtěme si třeba Škvoreckého Zbabělce či Sedmiramenný svícen. Nebo Frýdovu Krabici živých. Možná to dnešní mladé ovlivněné sionistickou světovou propagandou udiví, ale Hitlerovy koncentráky nebyly jen pro naše židovské spoluobčany. Právě tak jim jako div může připadat i to, že z koncentráku se propouštělo-viz Škvoreckého Zbababělci, kde je propuštěn položid. Samozřejmě koncentráky měly různou úroveň a tím i cíl. Vyhlazovacích koncentráků bylo nejméně bez ohledu na to, kolik lidí tam skončilo.
Bylo by jen dobré si zopakovat, že nejen Židé trpěli za II.WW.
Též by bylo dobré si zopakovat, že Češi se nehrnuli do nadšeného ničení svých židovských spoluobčanů, což píše i Benjamin Kuras v Češích na vlásku.
A nakonec bych moc doporučil oddělit libovolné etnikum a tzv. "-ismus", který je mu přisuzován.
Jsou Židé, kteří muzicírují ve vlastní zemi spolu s Araby, kteří ji také považují za svou zemi. A jak jim ta muzika jde! Třeba taková Ora Sittner.
Lidé by se neměli nechat vtahovat do lží vlastních politiků a náboženských šílenců, jinak jim opravdu tu nálepku "-ismus" ostatní připlácnou.
Tak Shalom va salam! [mrknutí jedním okem]

129109

18.02.2007 22:22

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: Vývoj vědomí o koncentrácích

Ataman Jermak 193.?.?.?

Já udělal blbovinu! Zajímalo mne, zda na můj text někdo seriózně odpoví. Tak jsem kliknul na "odpověď mejlem". Všem děkuji za inteligentní příspěvky. Jen u Vás, Jarmilo, není zač děkovat. Když už neumíte anglicky, nevadí. Ale proč hlásáte nesmysly o porobení ženy v židovské kultuře? Copak nevíte, že v kabale je b-h ženského rodu, podobně jako v tántře na indickém subkontinentu?
Nepočítala jste nikdy plejádu židovských umělkyň? Nevíte, že v USA jsou ordinovány rabínky?
Co si mám o Vás myslet, když napíšete "jin a jang"? To nevíte, že jin je opačnou kvalitou jang a proto se vždy píše beze spojky?
Navíc o totálním nepochopení vývoje svědčí právě tato poslední věta o rovnováze jin/jang.
Bez nerovnováhy by nebylo vývoje, to ví prostě každý! Rovnováha=smrt podle 2. termodynamické věty, nirvána, rozplynutí, konec, prolhaný konec prolhaných neschopných lidí, co si hrají na buddhisty. [zmaten]

129185

19.03.2007 08:59

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Typicke

Ataman Jermak 193.?.?.?

Geniální nápad! Dejte hysterky námořníkům-pirátům do podpalubí a bude brzy po pirátech. Hysterky, gender aktivistky či chronické neprožívačky orgasmu nebo jak už to chceme nazvat, to je 5. kolona kdekoliv. Nu a pak z toho pirátění nakonec sejde ve prospěch vydělávání v US robotárně na přehršel "báječných produktů" a z původních pirátů se stanou "b*zny", co vypajdají na nějaký kopec a je z toho oskarový film... [oči v sloup]

131177

10.04.2007 05:10

Írán - nebezpečí nukleární války

Hm...

Ataman Jermak 85.?.?.?

Zní to od pana generála úžasně, ale historická zkušenost je trochu varující. Velký národ (USA, Rusko, Čína) je malým národům nebezpečný jako medvěd myšce, se kterou je v jedné kleci. Může ji rozdupnout třeba omylem.
Proto bych a priori odmítl cokoliv, co z velkého národa přichází.
Další nebezpečnou záměnou je výraz "judaismus". Zde evokuje rasovou a národnostní nesnášenlivost. Na místě je spíše výraz "sionosmus". Možná to panu generálovi uniká, ale mezi Židy jsou zapřísáhlí antisionisté a mnozí po staletí osvědčují spíše věrnost státu, kde žijí, než věrnost ideálům sionismu.
Kdyby to nebylo nevkusné, užil bych příkladu z domova a to z nejvyšších funkcí.
Írán je v současnosti silným hráčem a málokdo ho dokáže porazit na libovolné úrovni. Ani bombardování nebude mít výsledek, nakonec zpackaná akce USA pro vysvobození rukojmí koncem Reganovy vlády je příkladem. Zájmy USA nejsou totožné se zájmy Izraele, akci vrtulníků na osvobození rukojmích tehdy zlikvidoval Mosad rušením jejich spojení. Izraeli Írán vyhovuje, donedávna měli společnou ropnou firmu.
Spíše článek pana generála vyznívá jako cvičení z politické ekonomie, kde se míchá realita, účelové vysvětlení faktů a zastřené výhrůžky.
Tarkovskij ve filmu Pokání (podepsal se pod něj Abduladze) to dokázal rozklíčovat na vysoké umělecké úrovni.

132554

15.07.2007 00:09

Drůbež

Ptákům vzít křídla nemohou...

Ataman Jermak 85.?.?.?

...zpívá se v irské baladě. Právě tak ve staré peruánské baladě z dob conquisty se zajatý indián chce stát holubem, aby ulétl ke své milé. I rabi Jehošua ben Josef, zvaný křesťany Kristus, dává za příklad bezstarostnosti ptactvo nebeské.
Tedy lze zobecnit, že v krutých podmínkách lidé závidí ptákům, neboť touží ulétnout podobně jako oni z trápení. Ať už Daidalos s Íkarem či norský Völund.
Ptáci se pohybují vzduchem a vzduch je mystickou kategorií svobody. To je stejné v hinduismu, lidovém buddhismu i v kabale.
Socio rozbor dnešní úžasné doby ukazuje spoustou indicií, že svoboda je oklešťována globálně a to i v tradičních svobodymilovných zemích, jako je GB či USA. Tedy je ničena nejen svoboda jako kategorie, ale i vzduch jako prostředí svobody-znečištění vzduchu a hubení obyvatel vzduchu-ptáků.
Další zajímavou konotací je vstup Uranu do znamení Ryb-již astrolog Kefer spojoval Uran v Rybách s rozšířením TBC. Když v první dekádě března 2003 vstoupil Uran do Ryb, rozšířila se tzv. ptačí chřipka, tedy dýchací nákaza, podobně jako TBC přicházející většinou dýcháním.
Vtírá se otázka, zda to je či není schválně. Domnívám se, že nejde o záměrné rozšíření H5N, ale jedná se o jeden z průvodních jevů globální likvidace svobody.
Navíc pamětníci praví, že ptáci prostě vymírali vždy ve vlnách. Protože tehdy ještě nebyla moc farmaceutických koncernů tak vysoká, nikoho to zase tak netrápilo. Prostě si se skřípěním zubů pořídili další chov. Bylo celkem fuk, jaký byl původce nákazy, pokud nezemřelo příliš mnoho lidí ať už přenosem na člověka či sekundárním dopadem ekonomických obtíží zkrachovalých chovatelů.
Dnešní situace je jiná. Divokým ptákům se zmenšuje "prostor svobody", tedy přirozené areály a čistota ovzduší spolu s větrnými elektrárnami, které je vraždí ve velkém. Jako na potvoru stojí větrníky na místech tahů ptáků. K tomu přistupuje poškození jejich jemného navigačního aparátu vysokými hodnotami vyzáženého výkonu ať už mobilních sítí, radarů letadel či celkového elektromagnetického smogu. Země za posledních 70 let asi 100 x převýšila vyzařování Slunce v oblasti krátkých vln!
Jak se mají tedy ptáci udržet v tomto prostředí fit?
Chovaní ptáci žijí v tak děsivých podmínkách, že je jejich maso téměř nepoživatelné, odhlédneme-li od nehumánních chovů a porážek. Pamětníci ví, jak chutnalo dříve maso domácí drůbeže, která nebyla systematicky trávena antibiotiky a růstovými stimulancii, která měla v kurníku nejen místo, ale i tmu v noci.
Tamiflu jako lék je jen hříčka, jedná se o silice převedené do stabilnější formy. To je skutečně lék hodný obrovského úsilí farmácie! Vždyť o schopnosti silic zabíjet mikroorganismy ví lidstvo po tisíciletí, vykuřování kadidlem je důkazem již ze starověku.
Zdá-li se nám osud ptáků lhostejný, bude...

Automaticky kráceno

139769

15.07.2007 02:33

Drůbež

RE: Ptákům vzít křídla nemohou...

Ataman Jermak 85.?.?.?

nám vbrzku lhostejno, jak se zachází s tzv. nepřizpůsobivými. Zde je dokonalá ukázka newspeaku. Pod pojmem "nepřizpůsobiví" si současný establishment představuje a v médiích prezentuje spodinu společnosti, umělci minulého století (tzv. Tvrdohlaví) i já si představuji něco úplně jiného. Nemám TV, protože nechci být indoktrinován. Nenakupuji v řetězcích, protože se mi zvedá kufr z hovad, co mají oka rozzářena slibovanou slevou. Zhnuseně sleduji či spíše se vyhýbám zprávám o cerebritách.
Ale mám špičkový bicykl, 2 PC a cca 1000 CD a 3000 knih. Trochu kecám, mám o 3 knihy méně, ty 3 jsem napsal a vydal sám. Živím se jako dělník a nevytahuji se, jen je mi líto, že bolševická zhovadilost se prekabátila v kapitalistickou zhovadilost.
A chtěl bych moc udělat pro ptáky, protože s jejich likvidací pod záminkou H5N bude zlikvidována i naše svoboda, staneme se pouhým "člověčníkem u cesty" a budeme jen konzumovat, vydělávat na odpadky prezentované jako báječné produkty a platit si vlastní euthanasii, až nebudeme schopni vydělávat v tomto pekelném řetězci.

Co s tím? Začal bych v pokusu o nápravu jako viet-cong...

139775

21.07.2007 01:04

Drůbež

RE: Ptákům vzít křídla nemohou...

Ataman Jermak 85.?.?.?

A víte, kolik bylo v historii rabínů? Pokud mi můj postoj neschválí vyobcovaný Jehošua ben Josef, najdu si v Talmudu zdůvodnění pro partyzánský odpor jako všichni, kdo viděli dále, než na svou kreditku.

140146

21.07.2007 01:15

Drůbež

Home, E.T., home!

Ataman Jermak 85.?.?.?

Díky za uznání, slečno či paní! Již jsem měl marný pocit totálního zblbnutí, když mi nikdo nerozuměl a já si připadal jako donkichotský hlupák. Jste 2. čtenářka, kvůli které mi nepřipadá marné trávit čas na netu.
Nechť Vám bystrost vhledu dopřeje i dosíci štěstí a udržet si ho!
Ataman Jermak

140148

Pepa Nos kdysi zpíval:"Kdo jde pořád na východ, octne se na západě, kdo jde pořád na západ, octne se na východě"
Všechny vzletné sliby politiků se obracejí v případě zvolení v pragmatismus, tedy vlády v U.S.A., Rusku, Číně vládnou stejně, to jest dle Machiaveliho. V malých zemích je to totožné.
Liší se to jen mírou únosnosti, co obyvatelstvo ještě snese na základě svého vývoje a uvědomění. Například bašta evropské demokracie, holedbající se absencí občanky, kennkarty či jak se kde nazývá, je profízlovaná nejvíce v Evropě (mluvím o GB).
Vývoj U.S.A. je legrační: nejdříve bída a hlad, pach potu. Po 2ww. více jídla, proto jsou dnes tlustí. V "golden sixties" klimatizace, tedy Američané již nesmrdí. Tím se liší od Mexikánů.
U.S. šok 60. let: jak může mladá generace ležet pod stromem, hulit, žvýkat kytku a nevydělávat na "báječné produkty"? To podvrací celou státotvornost!
Státní řešení="náprava":
1) Kriminalizace drog-70. léta.
2) Kriminalizace alkoholu-80. léta.
3) Nesexování-90. léta. Zde je výsledek mistrovský, začalo vyholováním těla (sexuální vůně se chytají v ochlupení-pokud chybí, není vůně a touha). Propagace lásky stejného pohlaví vede k vymizení rodinné paměti, neboť jen ta je schopna bojovat se státní hydrou-lesby ani teplýši nemají děti a pokud ano, nepředají jim funkční životní model.
Jak to v U.S.A. dnes vypadá? Jednoduše: Podřadný alkohol a cigára jsou v jediném šopu za městem, jinde nejsou či předražené. V sobotu odpoledne otvírá jediná hospoda v městě, davy stojí frontu na místo. Pijí podřadné pivo (o kořauku nezakopneš) a mají pocit úžasného odvazu.
Po cca 6 týdnech končí různé reklamní kampaně, kdy lze po předpokládaném nákupu beztrestně hulit a sexovat, každý s každým.
Jedinou vyjímkou je vánoční kampaň, ta začíná už v půli srpna a je nadřazena i Dni díkůvzdání, který je vprostřed vánoční kampaně.
Výsledek? Nebožáci, kteří mají v hlavě guláš: pýcha na mizející svobodu vs konzumní realita.
Svůj hořký příspěvek (žil jsem v U.S.A. rok a mám tam přátele) uzavřu citací U.S. spisovatele Kurta Vonneguta: "Evropané se pořád vztekají, jaxe Evropa amerikanizuje, brojí proti Fast foodům a bankám. Nikdy je nenapadlo, že stejnou mírou se U.S.A. evropeizují: U.S. tajné služby jsou nadřazeny U.S. občanským svobodám."
Tedy pokud vyhrají volby demokraté, čeká nás poloprůšvih. Pokud republikáni, čekají nás války po celém globu. Ale ani demokraté nejsou dnes zárukou míru, být supervelmocí je těžký úděl.
Kdybych byl zlý, nazval bych U.S.A. říší zla, ale to je nesmysl-net v každé domácnosti je zárukou aspoň občasné komunikace několika chytrých se senátorem.
Našim spojencům lze jen popřát:
God bless America!

148408

14.12.2007 03:28

Jedna velká lež a hromada důvěřivých blbců

Smutná záležitost

Ataman Jermak 194.?.?.?

Pan autor prokázal sice velkou píli při sbírání faktů o konkrétních malých rybách, ale něco bych doplnil.
Většina politiků radar chce, většina národa ne. Chyba je nejspíše v tom, že se politici těší na zakonzervování statu quo, to jest U.S. ochranu vlastních sobeckých zájmů českých politiků (viz Fidelova Kuba-proklamované nepřátelství je ve skutečnosti partnerstvím). Tedy beztrestnost politiků v zájmu stability regionu s radarem.
Oproti tomu odpor národa vůči radaru lze shrnout (s prominutím) s Marxem: "Proletář nemá co ztratit, pouze své okovy!"
Tzv. umělci české politiky ihned prokoukli a snaží se v jejich duchu rektálním radarovým alpinismem zastavit horempád své vyšeplané invence a obnovit blažené doby státních zakázek pro své výplody.
Tak přeji všem přátelům i nepřátelům "zradaru" pěkný pochanukový a adventní týden!

149242

14.12.2007 03:12

\"Extremistické násilí\" způsobené oběťmi samými

RE: Vypadá to na celkem běžný jev...

Ataman Jermak 194.?.?.?

On Hilsner předstíral nějaký rasově motivovaný útok na sebe?
Nebo chcete naznačit, že zabil Anežku Hrůzovou?

A co když se Anežka zabila sama a pomocí média tehdy populární Hvězdy záhrobí označila Hilsnera?

149245

16.12.2007 01:52

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

Tůdle!

Ataman Jermak 85.?.?.?

Takhle to přece nejde! To by mohl skutečně zvítězit ten, kdo by provětral hnilobné kouty politiky. Tak jste to myslela a v to doufáte?
Bohužel se vše sráží s realitou politiky propletené s lobbisty. Proto se při prezidentských volbách nesmí obyčejný člověk dostat k možnosti je ovlivnit.
Ale volby jsou bezva taškařice i ve zdejším podání. Vždy je kromě kandidáta politiků představen i lidový kandidát, což je člověk, kterého bych volil z fleku. U nás je to pekař z Chrudimi, který chce zrušit letní čas. Hned bych ho zvolil! Na Slovensku je prezidentským kandidátem podobný exot, šofér ČSAD, který chce do každé vísky zavést autobus.
Zkusme si představit jen cvičně, že zvítězí někdo v přímé volbě. Největší šanci má někdo dobře medializovaný, třeba Jaromír Jágr.
[velký smích]
Jak bude Jágr vládnout?
Jednoduše, budou mu předloženy veškeré protokolární záležitosti, bude řízen každý jeho krok, imidžmejkři a spíkři vše nekonfliktně uhladí. Bude nucen dodržovat veškeré dohody a úzus jednání, tedy lobbisté budou vládnout dále.
[cool]
Nakonec se bude realizovat občasným hokejem a vše pojede postaru dále bez ohledu na to, jak byla volba provedena.
Jistý anglický lord prohlásil: "Moc korumpuje!"
A další Angličan Douglas Adams ve Stopařově průvoci po galaxii napsal: "Úkolem galatického prezidenta není vládu vykonávat, ale odvracet od ní pozornost!"
Murphyho zákon politiky říká: "Dbej o pozice opozice!"
Jak tedy může původně morální člověk přežít ve vrcholné politice bez potřísnění?

149306

16.12.2007 03:09

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jo všechno v teorii docela hezký ale...

Ataman Jermak 85.?.?.?

Ano, takto koncipoval vládu již Dr. Ervín Hrych v Krhútské kronice. Z dospělých se vybralo losem tré vládců. To proto, aby při nedostatku státnických úkolů mohli hrát mariáš.
Nakonec vláda jako vláda, stejně všechny vládnou stejně.

149307

16.12.2007 14:40

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

Murphyho zákon politiky:

Ataman Jermak 85.?.?.?

"Nikdo si není jist svobodou, majetkem ani životem, dokud zasedá parlament!"
Autorem je Američan a to ještě dříve, než si v U.S.A. začali hrát na teroristické nebezpečí a okrouhli občanské svobody.
Možná by bylo užitečné podívat se do USA, neboť Evropa se amerikanizuje. Proto jsou mnohé věci již předem rozhodnuty a kdykoliv se u nás spustí bouře ve sklenici vody, porovnávám s USA.
Především ani v USA se lidé moc nezajímají o vysokou politiku. Jediné, co je opravdu zajímá, je místní politika. Nejvýše se zajímají o politiku státu a to hlavně kvůli rozdílné legislativě státní a federální. Příkladem je DPH. Každý stát si určuje vlastní výši DPH a určuje položky v snížené či zvýšené sazbě podle kupní síly obyvatel a hlavně kvůli sociálnímu smíru. V jižních chudých státech je většina potravin v nízké sazbě DPH, Kalifornie má nejvyšší DPH v USA.
Tedy při koupi čehokoliv zaplatíme federální daň stejnou všude v USA a místní rozdílnou dle státu. Federální daň je nízká.
Vlastně tento stav zájmu o místní a nezájmu o vysokou politiku naprosto přesně kopíruje sociologický model lidstva, který vznikl po tisíciletí vývoje na vsi. Psychologové již dávno dokázali, že vesnice je přirozeným modelem společnosti a člověk zná cca 200 lidí. Proto je pobyt mezi známými pro něho přirozený. Při pobytu mezi neznámými nastupuje atavismus: "Je to někdo cizí, mám ho zabít či utéct?" Proto je pobyt ve velkoměstech stresující. Samozřejmě i velkoměsta se drolí do malých okrsků, kde se lidé znají více, chodí do stejných krámů a hospod.
Tedy v politice je to jako na vsi: starostu známe všichni, víme co od něj čekat. Někoho vzdáleného neznáme, neoslovuje nás.
Možná by z US modelu stačilo převzít to, že federální vláda se snaží téměř nezasahovat na úrovni jednotlivých států a ty se snaží co nejméně zasahovat v jednotlivých okresech.
Pak bude skoro jedno, kdo stát reprezentuje, protože je daleko a neobtěžuje.

149337

16.12.2007 17:17

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Takhleee to neejdeee! Bla, bla, bla

Ataman Jermak 85.?.?.?

Aspoň to, ze Vás na Psu nechají! Mě Neff na Psu vždy smázne, ať už píši z libovolného PC. Tak na něj už nechodím a hned je mi lépe. [chechtot]

149352

16.12.2007 22:24

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Takhleee to neejdeee! Bla, bla, bla

Ataman Jermak 85.?.?.?

Pes v pojetí páně Neffa nikdy nebyl nic jiného, než mainstream. Jak dobře zde funguje přísloví: "jaký pán, taký Pes!"
Pokud jsem se tam dříve díval, tak jen kvůli jednomu občasnému autorovi. Naštěstí jsem se s ním trochu spřátelil a on mi pošle mejl, že na Psu bude a pak se tam kouknu. [oči v sloup]
Ovšem má to vyjímky, třeba když jsem pln slivovice, to pak celou "psí squadru" strašně rád naštvávám. A docela mi to funguje, někteří křičí, až jim kapou sliny.
Konec konců co si myslet o Neffovi, který uveřejňuje na Psu psychopatického fanatika rev. Drápala? [pláč]
Asi se řídí dle názoru císaře Tita: "Pecunia non olet!", v moderní době výrok oprášil s. praesident: "Neznám špinavé peníze!" Prostě Pes uveřejní kohokoliv, kdo si to zaplatí.
Tak nebuďte smutná, že tam nejste.

149379

16.12.2007 23:21

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

A co je prosimich ten věk Vodnáře?

Ataman Jermak 85.?.?.?

To má něco společného s vodou, jak píšete? Přestože je Vodnář vzdušné znamení? A Zlatý věk, to je něco z Vergilia: Aurea prima aetas sata est...?
Nemůže to být vzpomínka na blažené nevědomí nitroděložního vývoje?
Eh, Janko, rozum je nejvyšší kategorie!

149386

09.02.2008 11:30

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Ataman Jermak 85.?.?.?

Ano pane Vanguarde!
Udeřil trefně jste hlavičkou na hřebíček. Dodal bych, že si Kateřina Jacquesová zvaná nevkusně "Jaujaukáča" zaplatila Tomáše Čermáka, aby ji zmydlil, neboť pak se jí ty nitky budou tahat lépe.
Vidím v ní za nějakých 20 let novou českou praesidentku a pokud to paní Jarmile bude ještě aspoň trochu myslet, aby mohla psát své perly, mohla by jí dělat tiskovou mluvčí.
Jo a nejdůležitější součástí spiknutí je pan Stwora, nedávno na netu někdo odhalil jeho hebrejský původ-má prý odřený "kulový vrchlík" od šábesdeklu. To su zvědav, zda pan Stwora uveřejní foto své hlavy svrchu, asi jako paní Paroubková, když vystupovala z ČSSD. Tím by ono ohavné nařčení rozptýlil.
Nejhorší spiklenci jsme my sami-v roce 1990 vyšel za 20,- "Úplný seznam agentů StB v ČR". Když jste to otevřel, bylo v tom jen zrcátko... [oči v sloup]

153765

09.02.2008 20:21

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Ataman Jermak 85.?.?.?

Ale udeřil, nicméně málo! Proto nemohu ani k policii ani do parlamentu. Dokonce ani nemohu psát do Zvědavce ani do Eretzu ani do libovolných slintů myšlených vážně, leč povýtce lidmi mdlého ducha, kteří nakupují v supermarketech, chodí k volbám, platí daně a koukají na TV.
Mimochodem, byl byste ochoten zaplatit za zastřelení praesidentského candáta či candidáta?

153798

09.02.2008 20:47

Konečně dorazila zima

Smutná záležitost

Ataman Jermak 85.?.?.?

Nejdříve je to krásné, pak vyleze pes, pak se to propadne, pak jsou to slinty...
Tak to je vždy, nejdříve úžasný Neff v Neviditelném čoklu nebo Jožo Ráž a jeho psík. Nakonec to po propadu stejně platí Mossad.
Asi nechápu, ale co úžasného je na za.raném sněhu a jeho hrabání? Nebo mi něco ušlo? Snad nějaký subtilní rozdíl mezi sněhem na za.rané Sibiři či za.rané Kanadě?

153802

09.02.2008 20:59

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Od mainstreamu mě už nic nepřekvapí

Ataman Jermak 85.?.?.?

No, nic proti upřímným. Ale k upřímnost bych přidal aspoň trochu rozumu. Vy byste FAKT napsal do dotazníku vše, co tam chtějí?
Ataman

153803

02.12.2008 01:46

Zubatá děkuje vládě za radar: O práci se už nebojím

Tož proč tak depresivně jako Marvin?

Ataman Jermak 85.?.?.?

Ano, bez ohledu na odpor národa tu politici napříč spektrem udělají zradar.
No a co?
Má smysl se vztekat na demonstracích? Asi ne. Ale má smysl se proměnit ve švejky, tedy tu zas..nou dohodu českých Quisligů s U.S. okupanty lze torpédovat dle platných vyhlášek ministerstva životního prostředí. Tak, jako se povedlo vypráskat Lidl v některých lokalitách, může se povést i vypráskání zradaru!

177315

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 93 čtenářů částkou 16 150 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 3

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 0

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 6

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 3

„Nechápeš, že máš svobodu.“ Sedm Němců se chce přestěhovat do Běloruska20.04.21 23:17 Německo 3

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 1

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 15

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,86 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,90 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,67 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 349,25 Kč
1 unce stříbra
564,08 Kč
Bitcoin
1 176 444,75 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 466 767