Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané rusel

Nalezeno 14 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.02.2007 23:13

Problematika protiraketové základny v nadsázce

RE: Tři body

rusel 62.?.?.?

Jsme členy vojenské Severoatlantické Aliance a proto umístění tak významného vojenského zařízení by mělo být v prvé řadě projednáváno v NATO - obranná strategie by měla být jednotná. Zřejmě by taky naše spojence moc nepotěšilo, kdyby nad jejich územím byly sestřelovány jaderné hlavice. Osobně si myslím, že kdyby už k takovému jadernému konfliktu došlo, že by dnes v Evropě měl málokdo šanci na přežití, snad na bídné doživoření. Doufám, že se nenajde blázen, který by volil takové řešení. Spíše by se mělo znovu jednat o zničení všech zbraní hromadného ničení. PROTO NE VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM, alespoň tohoto druhu a nadto cizím. P.S. Dej Jezince prstíček a za chvilku jich máš 10 uvnitř ( z 200 US borců jich může být...).

127566

17.10.2007 14:57

Americké rádio zůstává v centru Prahy

RE: Logika jako řemen

rusel 62.?.?.?

Měl bych nápad, jak naši zemi oddlužit. Ať lidé prokáží, jak mají rádi svou vlast. Naši politici by v tom měli jít příkladem. Každý by měl přispět dle svých možností, do doby úplného oddlužení. Lidé s měsíčním příjmem nad 100 tisíc Kč by mohli klidně na to věnovat 50% čistého příjmu, zbude jim ještě tolik, o čem se většině ostatních ani nezdá. Lidé s příjmem nad 50ooo by mohli obětovat 20%, lidé s příjmem nad 20000 pak 5%, miliardáři by se mohli projevit trochu jako lidumilové a věnovat navíc několik miliónů.
Asi utopie, ale já bych to bral.

145566

21.10.2007 19:40

Ricardo Sanchez: Irák je pro Spojené státy „noční můrou“

Ami go home,

rusel 62.?.?.?

dokud je čas a dokud vás tam, boys, nepostřílejí.Z průběhu válečného tažení je zřejmé, že za dané situace je vaše Vítězství v Iráku nemožné, nebotˇ naprostá většina Iráčanů si demokracii podle vašeho mustru nepřeje. Proti masovému partyzánskému odboji v tak rozlehlé a členité zemi, podporovanému místním obyvatelstvem, je úsilí o jakési konečné vítězství zde naprosto zbytečné.Holt tam nemáte dost kamarádů, kteří by vám na vaše vějičky skočili a taky tam není dostatek vlivných lidí, kteří se daj podplatit. Vaši stratégové se nepoučili např. z napoleonských tažení do Španělska a zejména Ruska, kde situace byla obdobná. Hlavní město padlo, ale hrdinný lid se tím nedal srazit na kolena a ze zbytků slavné armády zůstaly jen ubohé trosky.

145748

Hlavní problém ve využití energie z prostorového vakua spatřuji v tom, že by se této technologie mohlo použít k výrobě ještě mnohem strašnějších zbraní, než doposud, kdesi jsem na netu četl, že by to nemuselo být ani moc náročné. Myslím, že na tom už někteří "dobrodinci lidstva" makají.

145803

24.10.2007 13:33

ČEZ tiskové prohlášení k zvýšení ceny elektřiny na rok 2008

RE: A co takhle volná energie?

rusel 62.?.?.?

„Na světě existuje vlastně jen samá volná energie , má jen různě hospodárné způsoby na její přeměnu a různě komplikované způsoby.“
Přesně tak, v každé hmotě je dle Einsteinovy rovnice skryto obrovské množství energie a tu je možné využít nesčetnými způsoby. Myslím si, že kdyby jen 50% obrovské vědecké, výzkumné a technologické kapacity, která se dnes věnuje nesmyslnému vyvíjení stále ničivějších zbraní, bylo uvolněno k bádání pro hledání alternativních paliv a energií(např. využití obrovských zásob biomasy, důlního metanu), ke zvyšování účinnosti stávajících strojů (zde je každý zlomek % vítaný) a hledání cest k zamezení zbytečného plýtvání energií,lidstvo by mohlo být v tomto směru bez obav. Je ovšem fakt, že tato cesta je namnoze v rozporu se současnou převládající ideologií kapitalismu a všeobecné využití volné energie by bylo možné jen za předpokladu zcela jiných vztahů mezi lidmi celého světa, což se dnes jeví jako čirá utopie.

145834

25.10.2007 17:20

Spojené státy hodlají v Iráku vybudovat 14 stálých základen

RE: Kdyz uz jsme u toho Iraku.

rusel 62.?.?.?

Jo, milí zlatí, operovat s miliardama tak ledaskdo neumí, na to musí bejt jó pozice. A taky prokázat, kam se nějaká ta miliarda ztratila, to taky není vůbec jednoduchý. Dovedete si vůbec představit ty haldy svědeckejch výpovědí, co je to za rachotu to proštudýrovat, nedivme se proto, že se z toho nebohý soudce rozmůže, nebo nedej bože docela zcvokne, a pak to dostane někdo druhej, co vo tom nemá vůbec šajnu. Tak se prosím vůbec nedivte,
vono to není tak snadný, jako vodsoudit nějakýho zedníka, co byl přistižen, jak si v ruksaku vodnášel pár cihel na stavbu svýho baráčku.

145908

31.10.2007 17:44

License to Kill

RE: Rodina a manzelstvi je prezitek

rusel 62.?.?.?

Správně fungující rodina je podle mého názoru nejvhodnějším místem, kde se člověk může naučit vhodnému společenskému chování a vzájemné lidské ohleduplnosti, poněvadž je to komunita, s jejímiž členy je v neustálém styku. Dítě se učí především od rodičů, v raném věku převážně od matky. Nejsou-li vzájemné vztahy v rodině dobré, prosazuje-li některý z rodičů nadměrně své ego, má-li pro sebe nepřiměřené nároky (tak dnes intenzivně podporované reklamou, nabízením "výhodných" půjček),nepřispívá-li svou prací nebo finančně, přiměřeně svým schopnostem na chod rodiny, neexistuje-li mezi rodiči potřebná míra tolerance (nikdo z nás není bez chyb) a přizpůsobení, dochází nejen k rozkladu rodiny, ale i k dalšímu přenášení negativních zkušeností i prostřednictvím ovlivněných dětí do celé společnosti. Paradoxem dnešní doby, která by v důsledku obrovského technologického rozvoje měla přinést spoustu volného času, je, že nikdo nemá pomalu na nic čas. Proto je výchova dětí v nadměrném rozsahu "přenechávána" televizi, jejíž často bezduché, nebo pro ně nevhodné pořady, dětskou dušičku ještě více kazí. Obdobně to platí i pro mnoho počítačových her. Nedivme se proto, jak fungují naše tzv civilizované společnosti s cca 50%-ní rozvodovostí. Když se nemohou domluvit ani lidé v rodině, kteří by se přece měli trochu víc znát, jak se mohou domluvit se spoluobčany, jejichž problémy podrobněji neznají a jak se můžeme dohodnout s cizinci, u nichž namnoze nejen neznáme jejich obyčeje, ale často i řádně nerozumíme jejich řeči, přestože se jí učíme. Vzájemné nepochopení, netolerance jsou také vážnými příčinami nesvárů a rozbrojů, které často labilnější strana řeší zkratově terorem a násilím, čímž ale více rozdmýchává plamen nenávisti. Přeji všem hodného partnera, ale v dnešním světě to věru není tak snadné.

146200

03.11.2007 18:12

Americké děti blbější než necky

RE: uz i v cr

rusel 62.?.?.?

Dnešní děcka nejsou blbá. ale mazaná všemi mastmi, zejména pokud se týká ocenění jejich práce, to je většinou zajímá ze všeho nejvíc. Proč by se třeba čerstvý inženýr měl lopotit za pár šestek v projekci a byl nucen k celoživotnímu více méně povinnému vzdělávání, když se mu podaří získat nějaké výhodné rutinní místo obchodního zástupce s několikanásobným platem? Z toho, že dělá něco zcela jiného, než pro co studoval, si těžkou hlavu nedělá.
Nelze však paušalizovat,máme zajisté mezi mládeží spoustu velmi chytrých a bystrých hlav, zajímajících se do hloubky nejen o vlastní obor, ale i o věci veřejné, a v tom je naděje národa. Doufám, že nám neutečou do cizích služeb a že nám mezi nimi vyrostou čestní lidé, naslovo vzatí odborníci, podnikatelé a politici, kteří se nedají zkorumpovat a konečně začnou důsledně jednat v zájmu celého národa.
Pokud by v důsledku chybných kroků ve školství docházelo k nedostatečnému vzdělávání absolventů, rušení některých potřebných oborů pro nedostatek zájemců a pod., mohlo by to vést k vážnému narušení chodu celé společnosti.

146378

04.11.2007 17:24

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

RE: Expert OSN: Výroba biopaliv je zločin na lidech

rusel 62.?.?.?

"Možná, že ty bakterie-lidé se naučí na kanibalismus - jedna zabije druhou, aby sama přežila "
To tu vlastně už máme, jsou to ty všechny bezdůvodné dobývačné války, jejichž cílem je nejen získání surovin za babku ( a tedy ožebračení a zubožení místního obyvatelstva, což druhotně vede ke zvýšené úmrtnosti), ale i redukce množství obyvatel, jak to mají v záměru jisté známé kruhy. Nejedná se zde ovšem o zajištění holého přežití, ale o zabezpečení supernóbl života ve světě pro podstatně méně "vyvolených".
Proti tomu, že by nám nyní hrozila nouze, dostatečně hovoří skutečnost, že v dnešním světě jedno procento nejbohatších lidí vlastní 40 % bohatství, zatímco 50 % světové populace má stěží 1 %?Kdopak to chce stále víc, kdo těží z bídy a smrti nevinných? Kdopak vyvolal a vyvolává ty nejkrvavější konflikty ?
Jak se v této situaci chceme chovat, záleží na rozhodnutí každého z nás (pokud tedy je nám svobodná volba umožněna), zda budeme v rozumné míře šetřit přírodní zdroje a energii a k tomu vychovávat děti a působit na vlivnější lidi, nebo zda budeme ještě více roztáčet kola svých nadměrných požadavků.

146431

06.11.2007 12:11

Civilizace skončí, když se lidé přestanou obávat následků svých činů

Kapitalistický řád jako nejmilejší

rusel 62.?.?.?

zřízení, nejlépe vyhovující přirozené lidské nátuře. Nedivme se mnohým stoupencům tohoto systému, vždyť tento řád jim nejvíc uspokojuje pradávné lidské touhy po blahobytu, přepychu, bezstarostném životě, požitcích všeho druhu, co největší svobodě a moci, které jsou více méně zakořeněny v každém z nás. Vždyť mnohý holomek, který se stane kápem a dostane za své služby větší skývu chleba, se cítí jako pán a dává to svým podřízeným patřičně pocítit. Máme jakous takous svobodu a je nám vštěpováno, že proto záleží jen na nás, jak se vyšvihneme mezi vyvolené, proč bychom tedy tomu nevěřili.
Problém je v tom, že někteří kverulanti jsou s tímto nejspravedlivějším ze všech řádů nespokojeni a namítají, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených, že na blahobyt jedněch doplácí obrovská většina jiných, která stále více chudne, že mnoho vyvolených se dostalo ke korýtku bohapustým podvodem, že na úkor obrovských zisků je neslýchanou měrou a nevídaným tempem plundrována příroda a ovzduší, a vlastně vůbec si dobrodiní tohoto zřízení neváží. No, řekněte sami, co s nimi, nevděčníky, udělat?

146551

09.11.2007 13:36

Globální pyramidy moci

*„Tak je to“,*

rusel 62.?.?.?

na pravdu i lež, na dobré i špatné zprávy odpovídal takto pořád stejně zenový mistr Hakuin z Japonska. Cituji dále z časopisu MEDIUM/č.7/2007:“Dovolil formě přítomného okamžiku, aby byla taková, jaká je a nenechal se zatáhnout do dramatu dané situace. Existoval pro něj jen přítomný okamžik a ten byl prostě takový, jaký byl. Nic si nebral osobně. Nebyl ničí obětí. Byl v dokonalé jednotě se vším , co se dělo, takže to nad ním nemělo žádnou moc. Když vzdorujete tomu, co se děje, jste tomu vydáni na milost, a okolní svět určuje, jestli jste šťastní nebo nešťastní. …. Hakuin udělal vždy to, co bylo v daném okamžiku potřeba….“
A ještě z téhož časopisu: J. Krishnamurti, významný indický filozof a duchovní učitel, „při jedné ze svých promluv, téměř na sklonku života, překvapil své publikum otázkou:“ Chcete znát mé tajemství?“ a řekl jen:“ Nebráním se tomu, co se děje, to je celé mé tajemství.“
„To, co se děje, se samozřejmě vztahuje k realitě přítomného – jiný než přítomný okamžik ani neexistuje. Být zajedno s tím, co je, znamená nebránit se vnitřně tomu, co se děje. To znamená nehodnotit to v duchu jako dobré nebo špatné, ale nechat to být.“ Tak je to. „Znamená to, že byste se v životě neměli snažit o žádné změny? Právě naopak. Pokud bude naše činnost vycházet z vnitřního spojení s přítomným okamžikem, bude podporována vyšší inteligencí. Životem samotným.“
Podle mého názoru jsou to úvahy vhodné pro zamyšlení každého z nás, někteří až příliš snadno odsuzujeme druhé, ale sami si nedokážeme přiznat vlastní nedostatky, nejsme ochotni změnit své chování a tak přispíváme k tomu, aby svět byl takový, jaký je.

146769

12.11.2007 13:32

Sedm zemí za pět let

Upozorňuji na článek

rusel 62.?.?.?

„Ako Biely dom klame svet“, recenzia knihy Tylera Drumhellera na "matrix-2001", zapadá do tématu.

146959

29.11.2007 23:19

Daňový kusanec

RE: Bez daní to nejde

rusel 62.?.?.?

Výborně, konečně příspěvek od p. Vojty s nímž lze v jádře souhlasit. Zřejmě stav, jaký je,nelze jen tak snadno radikálně změnit a zdaleka tu není všechno špatné oproti tzv socialismu, mnohé je dokonce hodně lepší, zatím alespoň i pro většinu prostých lidí, kteří jsou zaměstnáni a mají poměrně slušný plat. Kupříkladu za socialismu doby strávené ve frontách na různé nedostatkové zboží, i na jiné běžné zboží, při nedostatku prodejních kapacit se každý měsíc daly počítat na desítky promarněných hodin, což dnešní mladí lidi asi těžko pochopí. Poslouchat hloupé příkazy mnohého vola, který měl na klopě odznak KSČ, nebylo též nijak příjemné.Ovšem k dnešnímu stavu, kdy též v důsledku arogance moci došlo a dochází k neustálému rozkrádání národního a obecního majetku s téměř nulovým zjištěním viníků, bez jejich zaslouženého potrestání a hlavně bez navrácení uloupeného, k naprostému přehlížení vůle většiny v zásadních otázkách a v rozporu s ústavou, ke značné korupci, k málo kontrolovanému bujení zločinu ve všech sférách společnosti, k existenci vysokého stupně vykořistˇování lidské práce v některých firmách, vyhazování nejschopnějších lidí z vysokých funkcí, kteří se odváží tamější bordel kritizovat, s existencí žebráků a lidí pod mostem v době, kdy se tak hodně kecá o lidských právech, atd, atd, nemůže být také normální člověk lhostejný a naše mocenská elita si zadělává v budoucnu též na velmi vážné problémy s nespokojeností pak už většiny občanů.
Ale k druhé věci. Co kdybychom zanechali jen povětšině zasloužené kritiky a lamentací a pokusili se o to, podávat zde na Zvědavci občas pro naši elitu zlepšováčky, jak by mohla svou reputaci u lidí vylepšit?
Protože zahálka bývá matkou neřesti, napadá mi např., že by bylo velmi vhodné uzákonit pro všechny zdravé nezaměstnané muže do věku (55 let?)pro možnost pobírání sociálních dávek, po jakési ochranné době ( 2 měsíců?), kdy by se měli pokusit o nové zaměstnání, určitou pracovní povinnost na veřejně prospěšných akcích, třeba tak napolovic normální pracovní doby vzhledem k tomu, že by šlo většinou o práci méně kvalifikovanou. Napadá mi kromě péče o čistotu veřejných prostranství jejich uplatnění jako pomocného personálu v nemocnicích, na jednoduchých stavebních akcích (např. provádění a údržba chodníků, cest v parcích a lesích, provádění nátěrů různých ocelových výrobků a konstrukcí), výstavbě a rekonstrukci budov pro bezdomovce s patřičným odborným vedením a dohledem, různé zahradnické práce, Rómové by asi byli dobří i k bourání staveb za odborného dozoru a s potřebnými nástroji , nezaměstnaní absolventi středních škol by mohli dělat třeba asistenty pro organizaci práce, atd. Co vy na to, snad by se mohlo něco z takových zlepšováčků uchytnout?

148256

07.12.2007 22:24

Všichni běloši jsou rasisté, učila univerzita

Vzdělávání mládeže

rusel 85.?.?.?

Jednou z absurdit naší (a i jinde) demokracie je, že tu nemáme skutečnou vládu lidu a tedy pro všechen lid, ale zase více méně vládu jedné, z posledních voleb vítězně vzešlé strany, a to v našich poměrech většinou jenom o chloupek. Tedy na vedoucí místa ve společnosti se takto nutně nedostanou ti nejvhodnější lidé z celého národa, ale pouze kandidáti vítězné strany (event. pár členů koalice), kteří reprezentují především jen zájmy této partaje, jejíž členové tvoří fakticky jen zlomek národa. Tyto zájmy se mnohdy zásadně liší od zájmu celku a slouží hlavně ku prospěchu vládnoucí skupiny, obdobně jako za vlády KSČ. Místo nutného a obtížného řešení zásadních problémů se naši politici dokážou i dlouhou dobu hádat jen o koryta. Jsme relativně malý národ, který, jak zde správně říká Vojta, přišel o spoustu velmi chytrých hlav v důsledku neblahých předchozích režimů, takže špičková inteligence na vedoucích místech bolestně chybí, ale kde ji vzít? Nedivme se proto, že stav společnosti je takový jaký je, a že zejména mladí lidé o politiku nejeví zájem, přičemž podle mého názoru představují jednu z mála možností ke zlepšení.
Navrhoval bych proto, aby na všech gymnáziích a středních školách byl zaveden předmět „Politologie a rétorika“, kde by studenti získali alespoň základy poznání o politických problémech a učili se v diskusích obhajovat své názory a trochu i umění nutného kompromisu.( Na vysokých školách v přiměřeném rozsahu, nebo jako doplňkový volitelný předmět dtto, ale na vyšší úrovni.) Téma jako
-Demokracie, její přednosti a úskalí
-Problémy menšin, rasismus
-Demagogie, její formy, a jak jí čelit
- Mezinárodní smlouvy, jejich formy a sankce při jejich porušení
-Novodobé války, jejich příčiny a následky
by bylo nejprve probráno vyučujícím a pak zadáno jednomu nebo dvěma studentům, kteří by si na základě doporučené literatury nebo z vlastních získaných pramenů připravili řečnické cvičení a pokusili se obstát v následné diskusi před spolužáky , event. v besedě s rodiči a přáteli školy.

148711

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 158 čtenářů částkou 29 366 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Měnové kurzy

USD
24,23 Kč
Euro
26,91 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
16,09 Kč
Švýcarský frank
25,19 Kč
100 japonských jenů
22,48 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,32 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 037,48 Kč
1 unce stříbra
432,01 Kč
Bitcoin
227 664,02 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 302 929