Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané osd

Nalezeno 129 příspěveků, 4 různé IP adresy

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.06.2006 15:57

Distancuji se od hackování Nezvědavce

je vidět, že Zvědavec je zapotřebí

osd 81.?.?.?

Osobně nevěřím, že by pan Stwora hackoval Nezvědavce, bylo by to hloupé a neúčelné. Nezvědavec není dle mého názoru pro Zvědavce žádnou konkurencí, neboť není schopen si vybudovat kruh příznivců. Dogmatičtí yes-mani jsou totiž obvykle zticha (jsou jsou naučeni). Pro Nezvědavce: zabezpečení stránek není nic složitého, stačí nedělat školácké chyby. Pro pana Stworu: Je vidět, že začínáte být někomu trnem v oku. Co mi tato kauza dala? Uvědomil jsem si, že je nutné Zvědavce podporovat, tak jsem hned zaplatil předplatné na 6 měsíců. [chechtot] Důsledkem je tedy (alespoň pro mne) posílení Zvědavce.

108179

21.06.2006 13:41

Nad důchodci se smráká

příčina či důsledek?

osd 81.?.?.?

Článek mluví v podstatě především o důsledcích. Vždy se však vyplácí jít po příčinách a ty zkoumat. Dnešní společnost má (již vcelku dlouhou dobu) několik trendů souvisejících s technologickým pokrokem:
1) "padají" hranice, snižují se transakční náklady na přeshraniční obchod
2) "západní" systémy podporují ochranářství a ve velkém pracují s cizími prostředky

Padání hranic je jev, kterému je možné zabránit buď násilně (jednostrannými ochrannými opatřeními) či výrazným technologickým krokem zpět (např. zastavení výroby elektřiny a převozu paliv v důsledku jaderné války - přerušení obchodních cest). Sociální systém (včetně důchodového) je jedna strana mince. Tou druhou jsou výrobní náklady. Nákladem každé ekonomické činnosti (i té spotřební, kterou provozujeme každý den) je také "náklad obětované příležitosti". Tedy to, co ztratím, když nevyužiji nejlepší alternativu k té, kterou jsem zvolil. Snažím se říci, že si také (v ČR, Kanadě či USA) nebudete kupovat stejný výrobek za 100USD, když naprosto stejný je k dostání za 20USD. Vysoké náklady na místní produkci jsou dané vysokou mírou zatížení práce (daně, odvody) a ochranářskými opatřeními (např. min. mzda, omezení práce cizinců apod.).

Můj názor je následující - máme dvě možnosti:
1) buď "si budeme produktovat sami pro sebe" a odřízneme kontakt s okolním světem (bude méně pracovníků ve výrobním procesu, reálná cena práce stoupne) - pomalejší pokrok a podobně - vlastně to známe z období před 1989
2) nebo zrušíme ochranářství (volný vstup na pracovní trh) a minimalizujeme zátěž na nezbytné a umožníme každému, aby byl skutečně odpovědný za vlastní budoucnost (např. individuální pojištění) - skutečná hyperkonkurence na trhu práce

Jinou cestu nevidím. Současný stav neumožňuje narovnání cen na trhu práce, ale umožňuje volnou soutěž (konkurence, narovnané ceny) na trhu produktů. Důsledkem je samozřejmě nezaměstnanost (práce by byla, ale pracovníci jsou příliš drazí, neboť konkurence vyrábí v Číně a tomu odpovídají náklady). Za velký problém také považuji také malou vzdělanost investorů, kteří často bezhlavě svěřují své prostředky do nedostatečně zajištěných fondů.
Pokud jde o NWO a spol., mám za to, že každý kriminálník patří před soud.

108597

21.06.2006 13:58

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že jedním z dnešních problémů je rozpad rodiny a nedostatek vlastních hodnot. Zlepšení může však přinést jen osobní aktivita těch, kteří s tím něco chtějí udělat (jak už to v občanské společnosti bývá).

Tento problém však nepovažuji za příčinu, ale za důsledek. Velmi se mi líbí příběh uvedený v článku (jeden chuan půjčuji, jeden vracím a z jednoho žiju). Aby to tak mohlo být, musí fungovat rodina. Příčinu nefungování rodiny vidím ve velkém odstupu státu a jeho občanů. Osobně vnímám stát jako sdružení, kterému všichni platíme členské příspěvky a podílíme se na jeho činnosti. Podle tohoto pohledu by stát měl zajišťovat právě ty činnosti, které může hromadně zajišťovat efektivněji než neorganizovaný soubor jednotlivců. Nedokážu si představit, že by např. jednotlivec zároveň hlídal své vlastní území, k tomu jel někam za obchodem a dozoroval nad pořádkem ve vlastní ulici.

Penzi považuji za příjem, na jehož výši má každý z nás nějaký zájem. O zabezpečení v penzi bychom se tedy měli starat především sami. Jistě, je tu i sociální aspekt (a to i v péči o zdraví). Nikdo z nás přece nechce, aby na ulici umíraly stařenky na podchlazení a podvýživu. Také nechceme, aby ostatní byli vážně nemocní jen proto, že nemají jak uhradit zdravotní péči. Na druhou stranu asi nikdo se nechce účastnit na úhradě aspirinu nikomu, kdo těch pár korun má. Stejné je to (alespoň podle mne) i s důchody. Rozumné minimum můžeme zajistit každému - ale jen v objemu, na který máme a který jsme společně ochotni obětovat. O zbytek se musí zasloužit každý sám. Kdyby totiž ten zbytek měl jistý, ztratil by motivaci myslet na budoucnost (a to se právě děje).

Pryč se státem jako "patronem", ať žije občanská společnost (založená na odpovědnosti každého jednotlivce a solidaritě s těmi, kteří jsou bezmocní).

108604

21.06.2006 14:06

Nad důchodci se smráká

RE: Systém rozvojových zemí, tj. o rodiče se stará rodina,

osd 81.?.?.?

To, co se děje, je jen přirozenou reakcí na aktuální stav. Lidé, kteří si zvykli, že se o ně stát postará, nemyslí na budoucnost. Proč by měli děti? Vždyť dostanu penzi.. Problémem investičního důchodového systému je možnost kolapsu (fiat money generované centrálními bankami a druhotné fiat money generované pomocí úvěrů komerčními bankami - multiplikátor = 1/podíl minimálních povinných rezerv). Jinými slovy, systém je založen na očekáváních a jakmile tato očekávání budou výrazně narušena, systém se může zhroutit. Rozdíl mezi systémem "děti podporují rodiče" a "pracující podporují důchodce" je ve vztahu těch dvou. Co mi je jako důchodci po někom, kdo pracuje? Stejně ho neznám - ať maká a já budu vysedávat v parku a pít pivo z jeho odvodů. Jako rodiči mi však obvykle nebude lhostejné, jak využiji peníze, které vyprodukuje můj potomek. Stejně tak při vědomí, že mne jednou potomci budou živit, budu usilovat o jejich vzdělání a kvalitní přípravu na "dospělý život". A hle - rozdíl tu je a klíčové slovo je "motivace". Investiční systém je motivační, ale nebezpečný (může dojít ke ztrátě hodnoty investic pouhou změnou očekávání). Průběžný systém není téměř vůbec motivační (degresivnost výplaty důchodu s růstem osobního důchodového konta, zdanění důchodů nad určitou hranicí - a hlavně, neovlivním pracovní schopnosti cizích lidí). Individuální (rodinný) systém považuji za nejlepší, protože se každý může rozhodnout jak se zajistí a především může kvalitu zajištění přímo ovlivnit.

108606

21.06.2006 14:27

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

osd 81.?.?.?

Pokud mluvíte za sebe, budiž. Osobně se však cítím být uražen, to proto, že ve Vašem článku ve zlém zmiňujete muže (obecně). Je možné, že antikoncepční pilulku vymyslel muž. I mnohem dříve však antikoncepce existovala. Vnímám to tak, že narážíte na antikoncepci obecně, ne jen na antikoncepční pilulky (které mají různé formy působení, často i vedlejší efekty). Osobně jsem rád, že jsme si s manželkou mohli užít blízkost spojenou i se sexem dříve, než jsme byli alespoň trochu připraveni na potomky. Tedy, než jsme měli kde bydlet a než jsme vydělávali peníze, které právě teď potomkům půjčujeme.

Jsem rád, že máme čtyři skvělé děti, o které se staráme, které vychováváme, a které se snažíme připravit na jejich budoucí život. Jsem rád, že se nám nenarodily do situace, kdy bychom se o ně jen těžko mohli postarat, neměli je z čeho živit a šatit. Samozřejmě, všechno jde. Jen by třeba umřely jako nemluvňata. Pokud takový svět považujete za lepší, je to Vaše věc.

Já si však myslím, že antikoncepce je věc dobrá. Je nástrojem, který umožňuje mladým párům efektivně převzít odpovědnost za sebe i své nedospělé (či nenarozené) děti.

108609

21.06.2006 14:41

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

"a zdravotnictví bylo zcela zdarma". Zdravotnictví nikdy nebylo zcela zdarma. I v úplně altruistické společnosti by mělo náklady ochoty lékařů léčit a subdodavatelů vyrábět a zdarma dodávat přístroje a zdravotnický materiál (což by předpokládalo "zdarma" celý výrobní proces). Říká se tomu komunismus. Heslo dne bylo "Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb". Až potud je to všechno hezké. Problém je v tom, kdo o tom bude rozhodovat. Pokud si dobře vzpomínám, oním osvícencem v ČSSR byla Státní plánovací komise. Jednou za pět let naplánovala výrobu kol, dobrá - byly k dostání Favoriti (kola), jindy nebyly vůbec. Zdravotnictví také nebylo zadarmo. Bylo financováno v rámci "plánu" a tedy interní státní produkce. Měl jsem v osmdesátých letech velké problémy s alergiemi. Na tři dávky Polinexu ročně (jediné, co u mě zabíralo, jinak jsem byl 4 měsíce úplně mimo provoz) jsme museli sehnat 4.000 Kč (na úhradu dodávky, v tehdejších penězích pěkný balík). Něco zdarma znamená, že je to hrazeno nějakým přerozdělováním. Pokud "osvícenec" rozhodne, že něco není v plánu, prostě to "není". To je realita dnes (úhradová vyhláška pro příklad) i před rokem 1989 (viz příklad výše).

Zdravotnictví není zdarma nikdy. Lékaři potřebují z něčeho žít (je tedy zapotřebí je platit). Zdravotnický materiál, léky a přístroje je také z něčeho potřeba zaplatit. Jde jen o to, jaký model daný systém zvolí. Osobně si myslím, že je lepší solidaritu využít na nákladné výjimečné události (např. operace) než na financování nemocničního jídla (co pacient v nemocnici projí, to doma ušetří - měl by to tedy i v nemocnici platit sám).

Vidím, že se zásadně rozcházíme. Zvažte, prosím, argumenty, které uvádím v tomto příspěvku.

108612

21.06.2006 15:25

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

K Polinexu - nejsem lékař. Tehdy jedno balení obsahovalo tři injekce. Je možné, že v dnešní době je dávka jen jedna. Tehdy byly tři v odstupu 2-3 týdnů od sebe.

Vědecké plánování, ten pojem si z 80. let také pamatuji. Kdo může lépe určit potřebnost produktů než ten, kdo je potřebuje? A ten, kdo je potřebuje určuje i cenu, protože za určitou cenu si produkt koupí a za jinou ne. Pokud znáte alespoň základy ekonomie, jistě znáte "vězňovo dilema" (na něm se shodnou všichni - tedy keynesiánci, klasici i monetaristé). Snažím se říci, že ten, kdo umí nejlépe rozhodnout o ceně a potřebnosti výroby, je trh (tedy střet poptávky s nabídkou). Stát může z mikroekonomického hlediska zastávat dvě různé role: může trh nahradit nebo může trh kultivovat (nebo také nemusí dělat nic). Rozdíl mezi nahrazením a kultivací trhu je v tom, že nahrazení určí přesná pravidla/rozdělení a podobně - zásadně potlačí motivaci a autonomní ovlivňování tržních procesů jeho účastníky (jak by to bylo možné, když je trh nahrazen a neexistuje).

Nyní, když píšete, že jste byl lékařem-zaměstnancem, chápu lépe Váš postoj. Jako lékař byste samozřejmě chtěl (a měl) především léčit lidi, věnovat se své profesi. Ve volném čase byste asi také chtěl mít klid, mimo jiné proto, abyste mohl profesi vykonávat i nadále (odpočinek, doplňování vzdělání, plnění rodinných úkolů).

Dnešní doba je (alespoň tak to vidím já) pokřivená tržními deformacemi. První je na úrovni zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění (stejně jako za komunistů) nahrazuje trh, úplně chybí motivace k péči o vlastní zdraví. Částka pojištění je závislá na příjmů a je nezávislá na vlastní péči (zda se pojištěnec stará chrup, jestli kouří, jestli jen nejí a netloustne a podobně). Další deformovaný trh (a teď víc než dřív) je na úrovni péče o zdraví. Není to totiž tak, že platby reflektují výkony (papírově ano), ale provedené výkony kopírují limity. Opět jde o "osvícené" rozhodování řízené MZČR a pojišťovnami.

Podle mého by se dnes lékaři (nejsou-li OSVČ) mohli v klidu starat jen o svoji odbornou práci. V takovém případě mohou pracovat pro zdravotnická zařízení, která pro ně budou vést potřebnou agendu. Lékař by mohl obhajovat jen odborné rozhodnutí. Nesměly by však existovat limity, a zdravotní pojištění by muselo být skutečným pojištěním. Nemluvím teď o péči o seniory a dlouhodobě nemohoucí. Úhrada péče o ně patří dle mého názoru do sociální oblasti.

108618

21.06.2006 18:08

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

Jistě, že je dobré si názory vyměňovat. Přináší to přidanou hodnotu všem stranám a z ekonomického hlediska jde tedy o paretovské zlepšení (podle italského ekonoma Vilfreda Pareta) [smích]. Máme spolu profesně mnoho společného. Já také lékařem nejsem, avšak ke zdravotnictví mám skutečně velmi blízko.

V tržním hospodářství skutečně "nadprodukce" vzniká, jde ovšem výhradně o nadprodukci efektivní. Tedy nadprodukci vzniklou nesprávným odhadem potřeb trhu. Narozdíl od plánovaného hospodářství však tržní hospodářství disponuje interními mechanismy pro regulaci výroby i spotřeby. Má tedy automatický feedback. Jeho absence byla jedním z největších problémů socialismu. Nejdůležitější bylo plnění plánu, nikoliv poskytování informace (zpět Plánovací komisi) "vyrábíme příliš másla a málo sýrů - máslo se nám tu kazí v lednicích a sýrů je nedostatek". Tržní hospodářství řeší tuto situaci snadno. Jelikož je vyrobeno, je zapotřebí prodat (i pod cenou, lepší nějaká tržba než žádná). Máslo tedy zlevní, sýry zdraží. Lidé budou kupovat víc másla (a budou si z něj dělat třeba pomazánky) a méně sýrů. Protože je však máslo prodáváno pod cenou, budou výrobci raději vyrábět sýry (tam je teď zisk velký). Tím se srovná výroba s poptávkou a systém tak nastolí (automaticky, bez zásahů) rovnováhu.

Můžete namítnout protipříklad - velkou hospodářskou krizi 30. let. Tehdy docházelo k likvidaci zboží (namísto snížení ceny). Problém nevidím v tom, že by tržní hospodářství nefungovalo. Problém byl podle mého názoru v tom, že tehdy legálně existovaly monopoly a kartely. Monopoly a kartely působí proti tržním silám. Šlo jim o "nekažení ceny" a trh tak nemohl fungovat.

V dnešní době trh také nefunguje na 100%. Například ve zdravotnictví má skutečně velké mezery (jakákoliv nařízená regulace nahrazující tržní sílu je proto špatná). V regulovaném (či plánovaném) hospodářství jsme totiž závislí na osvícenosti rozhodovacích činovníků (např. MUDr. Ratha, dnešního ministra zdravotnictví). [naštvaný]

108632

21.06.2006 18:12

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

osd 81.?.?.?

Souhlasím s Vámi v tvrzení, že to Pavel-Čert-Němec vzal z nesprávného konce a použil nepřípustné prostředky (osobní útok). Kdybyste mi však chtěl rozbít hubu pro otázku, proč kritizujete, když to sám děláte, divil bych se.

Tak tedy tvrdím. Pokud něco kritizujete a zároveň to děláte (tj. nesnažíte se být zářným příkladem), zastáváte zároveň dva protichůdné názory (jeden slovy, druhý činy). Pokud mi za to tvrzení chcete rozbít hubu, můžeme se domluvit. Kdykoliv v Praze, ve všední dny v době mezi 16-17 hodinou (a připravte si náhradní zuby [velký smích] ).

108633

21.06.2006 18:15

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

Hmmm, a já bych se na ten příspěvek rád podíval. Co takhle místo rušení příspěvků místo něj umístit odkaz pro zobrazení (třeba jen pro předplatitele)? Mám za to, že jsme dospělí a schopni si na příspěvky vytvořit vlastní názor.

108634

21.06.2006 18:46

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

Je vidět, že termíny, které používám vnímáte jinak než já. Zkusím v tom udělat trochu jasno, abychom si rozuměli. Peníze jsou jen prostředkem směny v případech, kdy takový prostředek chceme použít. Zkusím použít základní ekonomické termíny, abych osvětlil, co trhem míním.

Spotřebitel si pořizuje statky, protože z nich má užitek. Statkem nemusí být rohlík nebo zájezd na Bali. Takovým statkem (velmi vzácným) jsou třeba sociální vztahy. Asi nebudete oponovat, když budu tvrdit, že pro vytvoření a udržení vztahu (např. mezi partnery) je zapotřebí něco obětovat. Ať jde o čas, trpělivost či cokoliv jiného (třeba i ty peníze). Ekonomická směna se (alespoň teoreticky) uskuteční, pokud oběma stranám více přináší než bere. Jsme u dalšího termínu - paretovská změna. Znamená to, že všichni účastníci "akce" mají kladnou bilanci. Takovou paretovskou změnou je třeba vztah muže a ženy, kteří spolu chtějí žít. Tím, že vytvoří sociální (společenskou, mezilidskou) vazbu, něco získávají (mají partnera, na kterého se mohou spolehnout, který je jim blízký atd) a něco ztrácejí (musejí vydržet období, kdy se partnerovi nedaří a je třeba nepříjemný, často se vzdávají hledání jiného partnera a podobně).

Mám za to, že tržní vztahy v ekonomice (tj. ty, které se týkají peněz) a ve společnosti jsou de-facto totožné. Pokud mi něco víc bere než přináší, nebudu to dělat. Netvrdím, že je možné vše převést na peníze. Každý z nás má hodnoty, kterých není ochoten se vzdát (i kdyby mi někdo přivezl vlak zlatých cihel, nedám mu ani jedno z mých dětí - pochopitelně). I v takovém extrémním případě však je však prokazatelně často možné najít něco s větší hodnotou. Typickým případem je "poslání dítěte do zahraničí", když mu doma hrozí téměř jistá smrt (WWII, film Všichni moji blízcí - snad jsem se nespletl v názvu).

Závěrem: Souhlasím s Vámi, peníze nejsou všechno. Ne vše lze vyjádřit penězi. Tržní prinicipy však považuji za odraz principů, které uplatňují lidé obecně (aniž si to třeba uvědomují).

108638

21.06.2006 18:53

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

osd 81.?.?.?

Možná jsem Vás tedy nesprávně pochopil. Považuji antikoncepci za dobrý nástroj. Ten, kdo děti nechce, je stejně mít nebude (v horším případě je po narození zahodí někam do popelnice - a ty případy známe [pláč] ). Nepovažuji antikoncepci za příšernou, v tom se asi neshodneme.

Proč si myslíte, že na antikoncepci doplatíme?

Překvapuje mne, že pokud si myslíte, že technika, pilulky, chemie a virtuality jsou špatné, tak že sedíte u počítače a píšete zprávy na internet. Vždyť je to virtualita i technika. Neříkejte mi, že nepoužíváte chemii pro praní prádla a prostředky pro úklid domácnosti (či mytí nádobí). Vaše slova bych bral vážně, kdybyste bydlela ve skromné chýši, bez přípojky proudu, vodovodu, kanalizace a bez dalších moderních výdobytků. Nemohu se zbavit pocitu, že "kážete vodu a pijete víno". [zmaten]

108641

21.06.2006 19:16

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

osd 81.?.?.?

[velký smích] Tak to jste mne uklidnila. Jsem tu poměrně nový a lekl jsem se, že jste právě fanatická kazatelka. Vnímám teď Váš příspěvek jako "postěžování si" nad současným stavem. To velmi dobře chápu. Také chápu Vaši obavu o další generace, když mnoho žen oddaluje mateřství na dobu, kdy už na to tělo rezignovalo.

Vnímám svět (asi jako všichni) především z vlastní perspektivy. My jsme pilulky používali právě proto, abychom měli děti připraveni. První dítě jsem měl v 25 letech (manželce bylo 24). Nyní máme děti čtyři a už bychom asi měli končit s plozením dalších. Pilulku proto vnímám jako velmi užitečný nástroj.

Jakkoliv užitečný nástroj (např nůž či dynamit) se však může změnit v nástroj smrtící, pokud s ním uživatel nesprávně zachází. Vnímám to tak, že problémem není pilulka, ale právě ty potencionální maminy a tátové, kteří s pomocí pilulky stále oddalují potomstvo (až je jednou pozde). [pláč]

108644

21.06.2006 22:16

Nad důchodci se smráká

RE: v tomto světě

osd 81.?.?.?

Naprosto nesouhlasím. Podporuji to, co považuji za užitečné. Mám rodinu (s dětmi), pracuji na sobě (průběžně se vzdělávám) a spolupracuji se zaměstnanci mé firmy (jsou to mí kolegové).

Jako manažer se za penězi hnát musím (dvě nutně sledované cesty: hospodářský výsledek a hodnota firmy). Nemyslím si však, že by u mne nebylo místo pro děti. To místo tu je a je docela velké. A v Boha (jako bytost) nevěřím. Samozřejmě věřím v "příčinu" existence mé a mých blízkých, Bohem ji však nenazývám.

Kariéra a rodina mohou jít ruku v ruce. Jedno bez druhého není dlouhodobě udržitelné (buď nebudeme mít co jíst nebo po smrti bezdětného kariéristy nebude pokračovatel).

108655

21.06.2006 22:34

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

Ano, máte pravdu. Reálný svět kolem nás není ideálním tržním hospodářstvím. V tržním hospodářství musí být splněno několik podmínek. Určitě nejsou splněny přinejmenším tyto:
1) volný vstup na trh (žádná omezení, náklady)
2) úplné, přesné a okamžité informace dostupné všem účastníkům trhu

Současný stav není čisté tržní hospodářství, jen se mu vzdáleně podobá.

108658

22.06.2006 00:52

Nad důchodci se smráká

RE: Péče dětí o rodiče?

osd 81.?.?.?

Máte samozřejmě, stejně jako ostatní, právo na vlastní názor. Jde o to, jak vnímáte "povinnost starat se o své rodiče". Já ji vnímám jako morální, soudně nevynutitelnou povinnost. Patří to, podle mého názoru, k dobrým mravům. Protože jsme však různí, máme i jiné žebříčky hodnot. Předpokládám, že onou povinností míníte jakousi zákonem danou povinnost (např. asignace části odvodů na důchodové pojištění dětí přímo na důchodové výplaty rodičům).

Podívejme se na to z druhé strany. Dnes nám systém nařizuje postarat se stejně o všechny spoluobčany. Abych kopíroval Váš postoj, musím říci, že to považuji za více diskriminační. Jsou to přece moje peníze, tak bych měl mít možnost o nich rozhodovat, ne?

K eutanázii - velmi zapeklité téma.. Je hezké říci "eutanázii pro toho a toho". Kdo o tom rozhodne? Chtěl byste, aby to byl "osvícený Rath" či samotný soudruh Paroubek? Nebo Topolánek? Nebo úředník "od stolu"? To je velký problém. Myslím si, že třetí osoba nemůže učinit kvalifikované rozhodnutí. Byli bychom zpět v totalitě, která by rozhodovala i o žití a nežití.

108666

22.06.2006 18:01

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Je vidět, že jste mne nepochopil. Právě daňové úlevy a pobídky jsou hezkou ukázkou zásahů do trhu. Zásahy se projevují tržní deformací, a příčinou je obvykle korupce (lobbying). Pokud jde o ztracené penze, jde (jak už jsem psal v jiném příspěvku k tomuto článku) o bezhlavé a neinformované svěřování prostředků třetím osobám. Právě nedostatek vzdělání považuji za problém. V dalším příspěvku k této diskusi jsem se vyjadřoval k penzijním systémům. Právě volatilitu trhů považuji za faktor, který ukazuje proti investičnímu penzijnímu systému.

Stát tvoří jeho občané. Naši delegáti (poslanci a senátoři) i představenstvo (vláda) jsou jen takové, jaké je chceme - resp. jakými jim dovolíme být. To, že máme krátkou paměť je jen náš problém. Ukazovat na Jižní Ameriku je laciné, protože prostředí tam je jiné. Střídají se období se sociální podporou i období vyloženě asociální (typické "zavádění a rušení školních autobusů v Sao Paulu" - z našeho pohledu se to může zdát směšná záležitost, pro vzdělání je to tam však velmi důležité).

K Vašim narážkám psaným ve třetí osobě snad jen tolik: Míníte-li nadšené studenty ekonomie obecně, nechápu, jaký vztah mají Vaše tvrzení ke zbytku Vašeho příspěvku. Míníte-li tím nadšeným studentem moji osobu, urážíte mne tvrzením, že věřím všemu, co čtu. Osobní útoky obvykle výrazně snižují kredibilitu přispěvatele, předpokládám proto, že jste z mně neznámého důvodu tuto vsuvku vložil v obecném smyslu. Celý život se vzdělávám, jsem tedy průběžným studentem mnoha oborů.

108709

22.06.2006 18:13

Nad důchodci se smráká

RE: Všechno je jinak.

osd 81.?.?.?

1) Musel k tomu být důvod. Buď to bylo lidské cítění otrokáře nebo to byla jeho povinnost (vymahatelná panovníkem a jeho ozbrojenci). Pokud jde o cenu, vysoká cena odráží jeho vzácnost. Pokud by po okolí bylo mnoho nevyužitých otroků, cena by jistě byla výrazně nižší (lepší peníze na nákup čehokoliv než otrok, který má své náklady i když nic nedělá. Pokud jde o kapitalistu, také nesouhlasím. Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou smluvní strany. Když zaměstnavatel nechce zaměstnance, neuzavře smlouvu. Když zaměstnanec nechce pro zaměstnavatele pracovat, také nepodepíše smlouvu. Zaměstnanců je mnoho, zaměstnavatelů však také. Pokud by někdo měl monopolistické postavení na trhu (z kterékoliv strany), začal by to být problém (nefungovaly by tržní síly). Pro Vaši informaci - v dnešním systému zaměstnavatel NAVÍC k hrubé mzdě zaměstnance platí navíc 26% na sociální pojištění a 9% na zdravotní pojištění zaměstnance. Když má tedy zaměstnanec plat 30.000 Kč, zaplatí zaměstnanec 1350 Kč (4,5%) na zdravotní pojištění a 2400 Kč (8%) na důchodové a nemocenské pojištění. Zaměstnavatel zaplatí NAVÍC 2700 Kč (9%) na zdravotní pojištění a 7800 Kč (26%) na sociální a nemocenské pojištění. Celkem jsou tedy náklady na zaměstnance s 30.000 Kč hrubého 40.500 Kč.

2) Jak se může hromadit zboží, které nikdo nemůže koupit? Vždyť kapitalistovi jde o zisk. Nebude tedy vyrábět na sklad zboží, které neprodá (bude mít náklady, ale ne výnosy).. Znehodnocení peněz, tedy inflace, je v dnešním systému nutností. Nemáme totiž "reálné" peníze, ale virtuální (fiat money). Vydávané nejsou kryté a ještě k tomu se zmnohonásobují v komerčních bankách. Jak? Centrální banka vydá 1.000.000 Kč. Ty si za diskontní sazbu půjčí komerční banka a peníze umístí do povinných rezerv. Řekněme, že povinné min. povinné rezervy jsou 10%. Znamená to, že na těch uložených 1.000.000 Kč může půjčit 10.000.000 Kč. A ejhle - vzniklo nám 9.000.000 Kč jen tak na papíře.. Inflace a víra v její relativní stálost je nutnou podmínkou pro udržení tohoto systému. Jinak řečeno - dnešní peníze jsou postaveny na dluhovém principu (představují budoucí hodnoty a mají investiční charakter).

108710

22.06.2006 18:23

Čtvrtý Zündelův dopis z vězení

Je to zlé

osd 81.?.?.?

Je zlé, že dnešní společnost je v takové krizi. Osobně se ztotožňuji s tvrzením "I když s Vámi zásadně nesouhlasím, rád zemřu pro Vaše právo obhajovat Váš názor". Kdybych byl na straně věznitelů Zundela, nechal bych jej na svobodě. Je však možné, že by jej v takovém případě mohl stihnout osud Martina Luthera Kinga, geniálního slušného člověka.

108712

23.06.2006 08:36

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

[smích] Pana Pareta má každý ekonom, položil základy definice užitku. Stejně tak každý ekonom zná díla jako Bohatství národů od Adama Smithe ("neviditelná ruka trhu" ) a Kapitál (Karel Marx), u něj doporučuji hlavně poslední kapitolu (kde Marx nevědomky vyvrací kapitoly předchozí). Teď byste opět mohl říci, že se snažím předvést své znalosti. Není to tak - mluvíte o tom, že mám za vzor Pareta. Argumentuji, že Paretovy principy jsou jedněmi ze základních. Stejně tak i jiná díla, která obsahují různá pochopení principů (např. ten Kapitál).

Znalosti se snažím uplatnit stejně jako ostatní diskutující. A že existuje více teorií? Samozřejmě. Každý si vysvětlujeme věci svým způsobem. Já používám ekonomické teorie. Ty jsou svojí povahou především sociologické.

Netvrdím, že USA je ideálním kapitalistickým státem. Zrovna FED do značné míry trh ovládá. Také netvrdím, že fiat money, které FED vydává jsou něčím, co považuji za dobré. K ženě a dětem: žena bude mít děti, když k tomu bude mít důvod. Ten důvod může být interní (instinkt, touha) jako u mojí ženy či externí ("koukej mít děti, ať tě má kdo živit, až budeš starý a nemohoucí" ). Nahrazení trhu státem považuji za špatné ("odváděj nám důchodovou daň a my se o tebe možná postaráme" - žádná motivace). Za daleko lepší považuji návrh, který svého času prosazoval jeden poslanec za KDU-ČSL (nevzpomenu si na jméno): "Když už to řešíme systémově - rozumějte zákonem - předávejme část odvodů přímo na důchodové výplaty rodičů". A hle, je tu sice velká míra průběžné solidarity, ale motivace (rodičů pořádně vychovat a vzdělat děti a děti pořádně odvádět, ať mají rodiče z čeho žít).

Na osobní útoky nebudu reagovat. [vyplazený jazyk]

108748

23.06.2006 08:46

Nad důchodci se smráká

RE: Pozdní sběr

osd 81.?.?.?

Na Zvědavci jsem Jarmilu s obrázky našel.. Viz http://www.kubata.nazory.cz/

108750

23.06.2006 09:53

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Díky za přerušení pranice [smích]. Přikládám svůj názor na nastolené..

Co dělat s penězi, které "leží na ulici". Za nejbezpečnější a dobře dostupný produkt, který je na trhu považuji úvěry ze stavebního spoření. Sice to znamená bezpečně šetřit za nevelký úrok, avšak můžete si vzít naprosto bezpečný úvěr za nízký úrok. Pokud při uzavření vhodně zvolíte cílovou částku (celkovou částku k čerpání - tj. úspory+úvěr), můžete dobře investovat do nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření jsou totiž zatíženy výhradně pevnou úrokovou sazbou s horním limitem. Horní limit jsou dva procentní body nad spořící úrokovou sazbou (pokud spoříte na stavebním spoření za 2%, úrok z úvěru může být max 4%). Pevnost úroku je také skvělá. Pokud se totiž začne hroutit peněžní trh, budou se peníze znehodnocovat a úrokové sazby vyletí vzhůru. Budete tedy platit v nominálu pořád stejně, v reálu jen málo. A nemovitost vám zůstane (pokud ji fyzicky ubráníte) i v případě totálního krachu ve stylu velké hospodářské krize [velký smích] ).

Pokud jde o důchody, doporučuji diversifikovat rizika. Rozlišuji tři formy důchodového zabezpečení:
1) průběžný solidární (dnešní způsob zajišťovaný ČSSZ)
2) investiční (tzv. "důchodové připojištění" - individuální z pohledu klienta, hromadný-solidární [rozložení rizik] z pohledu pojišťovny)
3) průběžný individuální (péče o rodiče dětmi)

První variantu (průběžný solidární) zajišťuje stát, ten platit musí každý (a účastní se jej také každý). Druhá varianta je dobrovolná, doporučuji alespoň něco investovat (řádově alespoň 1.500 Kč měsíčně v dnešních cenách). Třetí varianta představuje splození potomstva a jejich přípravu na další život včetně morální přípravy (také proto, aby se na vás "nevykašlali").

Doufám, že jsem byl dostatečně konkrétní.. [oči v sloup]

108757

23.06.2006 09:58

Čtvrtý Zündelův dopis z vězení

RE: Taxem si povsimnul,

osd 81.?.?.?

V roce 1981 takto uprchli mí příbuzní - dva rodiče a dvě děti. Jedním z dětí byla moje sestřenice, která měla vrozenou srdeční vadu. V ČSSR jí neměl kdo operovat (nedostatek technologie a zkušenosti) a povolení k vycestování na operaci do zahraničí (i kdyby si sehnali peníze) nedostali. Utíkali se vzkazem od ČSSR "Vaše dítě je možné vyléčit, neuděláme to a tak do půl roku umře". Událost měla happy-end: Operoval ji český kardiochirurg-emigrant v Londýně. Přesvědčil svůj tým, aby operaci udělal zadarmo a cestovní náklady hradila nějaká německá katolická charita. Mojí sestřenici je teď 29 let a žije plnohodnotný život (kromě sem-tam kontroly) v Německu..

Je možné, že jste pomáhal právě této rodině. Utekli také přes Jugoslávsko-Rakouskou hranici.

108759

23.06.2006 10:19

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Zapomněl jsem ještě na ty dotace. Situace je podobná jako u stavebního spoření. Pokud splňujete podmínky a náklady investice jsou menší než v penězích vyjádřený výnos, jděte do toho. Snažím se říci jen tolik, že u takových dotovaných úvěrových produktů obvykle existují dodatečná omezení týkající se převoditelnosti a omezení práv k majetku (zatížení věcným břemenem). Pokud plánujete v nemovitosti sami bydlet po dobu trvání omezení, určitě do toho jděte. Pevná a nízká úroková sazba má výhody, které jsem uvedl v předchozí zprávě. Při pádu či velkém znehodnocení peněžního trhu tyto ztráty zacelí ti, kteří používají méně bezpečné produkty. Myslím tím ty, kteří si na kapitálových trzích šetří na penzi nebo ty, kteří si berou hypotéku s plovoucí úrokovou sazbou (jo jsou snad všechny hypotéky v ČR - fixace bývá jen na určitou dobu, tuším nejvýše cca 5 let). Představte si, že se z hypotéky s úrokovou sazbou 5% stane vlivem problémů na peněžním trhu hypotéka s úrokovou sazbou 50%. Každý rok zaplatíte polovinu dlužné částky jen na úrocích... A to je pro většinu rodin likvidační...

Ještě bych se chtěl zastavit u firem. EU i jednotlivé státy vyhlašují různé podpůrné programy. Pokud se program shoduje s předmětem Vaší činnosti či dokonce vlastního výzkumu, jděte do toho. Výsledek vytvoříte jako by-product a obvykle ušetříte až polovinu vlastních nákladů [chechtot] (výhoda proti konkurenci, která to neudělá). Stát či EU tímto způsobem vlastně říká "chceme, aby se přednostně pracovalo na tomto". Abych zůstal věrný teoriím, musím zdůraznit, že díky menšímu než 100% krytí jde spíše o přístup "trh-kultivující" než "trh-nahrazující" - tedy lepší varianta státních zásahů.

108762

23.06.2006 10:28

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Praktik se snažím být také dobrý. Máme 6 stavebních spoření, která průběžně využíváme (mám 4 děti). Nikomu neřeknu, jak přijít bez rizika k hromadě, která uživí její děti. Říká se, že "riziko a výnos" cestují stejným směrem. Bez rizika je tedy výnos nulový (rozumějte "do míry inflace"). Pokud jde o nezištnou pomoc, tu je třeba hradit z vlastní kapsy.

Nezištná pomoc se poskytuje individuálně a cíleně. Dvakrát jsem takto pomohl nastávajícím maminkám, které jsem na rok zaměstnal, aby měly nárok na mateřskou dovolenou (žena se musí v posledních dvou letech účastnit 270 dnů nemocenského pojištění v ČR, aby měla nárok na podporu v mateřství).

Mimochodem, pokud bych skutečně měl nějakou radu "jak přijít bez rizika a úsilí" k hromadě peněz a zveřejnil bych jej, vznikla by poptávka (generována čtenáři a těm, kterým to čtenáři sdělí) a stoupna by cena této hromady (ať ve formě rizika či ve formě nákladů - třeba úsilí nutného pro jejich získání).

108763

23.06.2006 10:31

Čtvrtý Zündelův dopis z vězení

RE: Hitler jak jsme ho znali a milovali

osd 81.?.?.?

Četl jste tu knihu? Pokud ne, nechápu, jak o něm můžete na základě autorství této knihy něco tvrdit.

108764

23.06.2006 10:43

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

To byla pochopitelně nadsázka [chechtot] . Jak je uvedeno, mluvil jsem o krajní možnost - velké hospodářské krizi. To je stav, kdy může být velmi obtížné ubránit i svůj vlastní život, natož pak nemovitosti (před postupujícími vojsky či drancujícími ozbrojenci) - a to bez ohledu na způsob, kterým byly financovány. Pochopitelně jsem se snažil vyjádřit, že tento druh úvěrů je imunní proti potížím na peněžním trhu. [cool]

108768

23.06.2006 11:37

Čtvrtý Zündelův dopis z vězení

RE: Hitler jak jsme ho znali a milovali

osd 81.?.?.?

Myslím si, že není možné o nikom říci, že je úplně objektivní. Na události každý nahlíží z perspektivy vlastních zkušeností a přejatých pohledů. Podezřívavý jsme oba dva.
Knihu jsem také celou nečetl. Mám však za to, že stejně jako je (z mého pohledu, jako neznalce této knihy) možné, že Zundel zastává xenofobní názory, je také možné, že Zundel ukazuje, proč se Hitler ve své době dostal k moci a udržel se u ní. Stejně tak bychom mohli (my, žijící po celou dobu v ČSSR, ČSFR, ČR) napsat knihu "Jak jsme socialismus znali a milovali" (rozumějte "proč jsme jej nesvrhli dříve").

108772

23.06.2006 11:42

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Slova, na která máte alergickou reakci, jsem použil já. Za idiota se nepovažuji, neboť nesplňuji formální podmínky (zjištěné IQ menší než 20). Testování v Mense ukázalo hodnotu mimo tento rozsah. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Idiot.

K věci: netvrdím, že ekonomika postavená na budoucích hodnotách (úvěrech, fiat money) je dobrá. Kritizoval jsem ji v několika jiných (dřívějších) příspěvcích k tomuto článků.

Než budete reagovat, přečtete si, prosím, pořádně řetěz zpráv, na které reagujete. Osobními útoky (použití slova "idiot") jen snižujete hodnotu Vašeho příspěvku.

108773

23.06.2006 12:32

Počet příspěvků v diskuzi roste – něco s tím budeme muset udělat

Čistě technicky

osd 81.?.?.?

Je mi jasné, že na nárůstu za poslední dny jsem se valnou měrou podílel i já. Nechápu však, proč je nutné, aby diskuse byly v jedné SQL tabulce. Je mi jasné, že není možné, aby každý článek měl vlastní diskusi (velký počet tabulek a potíže se správou databáze). Snad by ale bylo možné automaticky generovat tabulku diskusí řekněme po měsíci. Tabulka článků by obsahovala odkaz na tuto tabulku a přispívat by bylo možné do 4 měsíců od vytvoření tabulky. Tím bychom sice eliminovali možnost přispívat ke článkům starším 3-4 měsíce (podle toho, zda byl vytvořen na začátku či konci "aktuálnosti" diskusní tabulky), ale mělo by to dvě výhody:

1) archiv by byl skutečným archivem (tj. s pevnou diskusí, do které již nelze přispívat)
2) staré tabulky by nebylo třeba zálohovat (byly by již úplně zálohované na starých médiích)

108775

23.06.2006 14:03

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Netvrdím, že nejste člověk a myslící bytost. Vážím si jak jiných lidí, tak i názorů nekompatibilních s mými názory. Máte svůj názor, já mám také svůj. Proto spolu diskutujeme, názory si vyměňujeme a můžeme se navzájem přesvědčovat relevantními argumenty.

Na Vaši výzvu k doplnění vzdělání a přemýšlení mohu reagovat takto: Vzdělání si doplňuji celý život a snažím nejdříve přemýšlet a poté vypouštět slova z úst či klávesnice. Menzou neargumentuji (koneckonců jsem nenapsal, zda mi naměřili IQ 80 nebo 150 - a psát to nechci, neboť velikost IQ nepovažuji za argument).

Nerozumíme si proto, že ekonomii (jako vědu) spojujete výhradně s kapitalismem a peněžní výměnou. Já nikoliv. Ekonomii považuji za vědní obor obsahující soubor teorií a hypotéz popisujících chování společnosti a jednotlivců ve společnosti. Asi nemá smysl vše dokola opakovat, proto Vás odkazuji na můj příspěvek (v této diskusi) číslo 108638. K pochopení je nutné rozlišit pojmy "ekonomie" a "ekonomika". Ekonomie je vědní obor - tedy záležitost teoretická. Ekonomika je skutečné prostředí, které pro jednoduchost pracuje s penězi jako obecnou jednotkou (nemůže tedy zahrnovat penězi neocenitelné "statky" - další termín, používám je pro jejich jednoznačnost).

Pokud jde o dluhy (na úvěrech a fiat money založené hospodářství) - asi jste nečetl příspěvek, na který reagujete. Pokud jde o výzvy "Mějte se na pozoru" a podobně: Kdo si myslíte, že jste? Můj táta? Bůh? [velký smích]

108783

23.06.2006 14:15

Nad důchodci se smráká

RE: Jak to vidím já jako důchodce

osd 81.?.?.?

Nevím, proč jste tak posedlý materialismem, ale to je Vaše věc. Skutečnost, že ve světě neexistují jen peníze a že jsou hodnoty, které nelze penězi vyjádřit, si uvědomuje většina ekonomů.

Skodneme se v konstatování, že dnešní "tržní hospodářstvím" je skutečnému tržnímu hospodářství velmi vzdáleno. Není splněno mnoho podmínek, které jsou pro existenci skutečného tržního hospodářství nutné. Jde o podmínky jako "volný přístup na trh" a "dokonalá informovanost".

Osobně se necítím být čistým materialistou. Uznávám hodnoty, které nedokážu převést na "směnitelné materiální hodnoty". Jde třeba o účast v mé rodině, existenci a vztah k mé ženě, existenci a vztah k našim dětem. Stejně tak peněžně nedokážu ocenit užitek, který mi přináší pocit, který se dostaví, když někomu v nouzi pomohu. To jsou neocenitelné hodnoty, avšak snadno vysvětlitelné pomocí ekonomických teorií. Znovu opakuji - ekonomika (hospodářství) a ekonomie jsou naprosto odlišné pojmy.

108784

27.06.2006 13:55

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Nedá mi to, abych se neozval. Existuje snad pravidlo, že každý, kdo používá odborné termíny, se snaží z Vás něco vylákat? Peníze, životy, zdraví, děti? Pokud tvrdíte, že ano, vyvracím Vaše tvrzení sporem. Sám odborné termíny používám (pro jejich přesnost a definovanost) a nikoho nepřesvědčuji, aby mi něco svěřoval. Nemám zájem starat se o cizí hodnoty, rád se postarám především o ty vlastní.

109103

27.06.2006 22:13

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

osd 81.?.?.?

Ano, pokud někdo chce něco obětovat, musí to chtít (tautologie). Překvapuje mne Vaše troufalost. Nazýváte mne pokrytcem, dokonce sobcem. Tomu se říká arogance. Nelze vést diskusi v případě, že se partneři navzájem nerespektují. Místo argumentů používáte osobní útoky.

Původně jsem chtěl pokračovat v argumentaci, rozmyslel jsem si to však. Nemá smysl mluvit na někoho, kdo neslyší nebo slyšet nechce.

109141

28.06.2006 08:47

Zakažte kouření na veřejných místech!

nesmysly

osd 81.?.?.?

Také považuji hysterii okolo kouření za nadsazenou a nesmyslnou. Odpovědný člověk přece nebude kouřit v místech, kde nutí nekuřáky "užívat si pasivně zadarmo" (tedy dýchat tabákový kouř). Za podobnou slušnost považuji nepřehánět to s různými voňavkami (když jedu za nějakou takovou dámou výtahem, je mi obvykle špatně dříve, než dojedu do cílového patra). Asi nejsem objektivní, protože jsem sám kuřák.

Pokud jde o nikotin, ten snad jako jediný škodlivý není [smích] . Koneckonců, nevyskytuje se jen v tabáku, ale také např. v rajčatech a bramborách. Jedovatě působí ve větším množství. V menším množství jde o látku, která stimuluje CNS, zvyšuje krevní tlak a puls.

Za největší problém považuji cílené (konkrétní) zakazování jednotlivých činností ("příčin důsledku, který je považován za škodlivý" ) namísto penalizování působení škodlivého důsledku (a je jedno, jaká je příčina).

Takovým typickým příkladem je zákaz konzumace jídla a pití za volantem (při řízení). Motivem zákonodárce je jistě zajištění, aby řidič neodváděl jídlem a pitím pozornost od řízení vozidla. Znám mnoho lidí, kteří se však v určitou chvíli potřebují nutně napít, aby byli schopni dál bezpečně řídit. Ne vždy je bezpečné kvůli tomu zastavit. Podle stejného principu bychom mohli zakázat smrkání za volantem. Přitom člověk, který kýchne a uvolní hleny, se vysmrkat potřebuje, neboť bez vysmrkání skončí s hlavou obalenou hlenem (slabším povahám se omlouvám) a dost možná nebude ani schopen bezpečně zastavit vozidlo.

Změnu významu slova terorismus (jak je slovo použito v původním článku) vyvolanou událostmi posledních let považuji za velmi nebezpečnou. Zajímavý související článek je na http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism

109187

07.07.2006 09:12

Experiment s lidským zoufalstvím

Není to jinak?

osd 81.?.?.?

V článku jsem si přečetl hodně o možných motivech. Mám na věc trochu jiný názor (pochopitelně podpořený články, které vidí věci podobně - viz. např. www.whatdoesitmean.com). Israel se už delší dobu snaží rozšířit válku na blízkém východě i na Írán. Vše se už "skoro povedlo", teď to však vypadá, že USA jsou spíše než Israeli blízké Rusku a Číně. Tedy diplomacie, diplomacie, diplomacie - znáte to, nekonečná prodlužovací hra.

Jelikož jsou USA jediným spojencem Israele, potřebuje je Israel zatáhnout do války jiným způsobem. A útočným způsobem to nepůjde (těžko jim teď USA povolí přelet nad Irákem). Zbývá tedy příprava situace, kdy takový útok bude moci prezentovat jako obranný.

Operace v Gaze je zřejmě velmi drsná. Nikdo tam nemá přístup, ani humanitární konvoje OSN. Podle mého názoru se tak Israel snaží donutit Sýrii (možná s Egyptem) k aktivní vojenské angažovanosti. Jelikož však Sýrie má vojenskou alianci s Íránem, mohl by v takovém případě Israel reagovat nejen útokem na Sýrii, ale také na Írán. Zaútočí-li totiž (byť v rámci obrany) na Sýrii, bude automaticky aktivována obranná smlouva Sýrie-Írán.. A je to. Israel ve válce s Íránem a to "ne vlastní vinou" (úmyslně píši v uvozovkách). A teď se, strýčku Same, snaž..

V tomto světle je naprosto pochopitelné, že se Severní Korea a Čína snaží vázat zbývající volné síly USA v jihovýchodní Asii (Tchaj-wan, Korea).

109950

10.07.2006 14:03

Americká kolonie

Tendence

osd 81.?.?.?

Tak tendenční článek jsem už dlouho nečetl. Na druhou stranu, mám pocit, že vždy, když otevřu článek psaný panem Králem, je tendenční..

Mluvím o tom, že článek, zdá se, nemá jiný smysl, než vzbuzovat emoce. Žádné související informace, ani náznak snahy dívat se na věc z různých stran a podobně. Nejsem přívržencem party, která má v čele USA, ani party, která má v čele Rusko, Německo (i když to se s Merkelovou v čele dostává postupně do té první party) a Čínu. Z článků pana Krále mám pocit, že buď chce naprostou neutralitu ČR (a akorát se neumí vyjádřit) nebo nebo je agentem té druhé party (a potom dělá svoji práci dobře).

Věřím, že jiní to mohou vidět jinak. Toto je však můj názor.

110225

11.07.2006 21:35

Zničit Severní Koreu dokud je slabá?

RE: Korea

osd 81.?.?.?

Technická poznámka. Navrhuji psát spíš Israel (či Izrael) místo "židé". Tak jako jsou mrchy i rozumní mezi Čechy, křesťany a muslimy, jsou také různí lidé vyznání židovského. Nebo máte na mysli všechny židy? Tedy například izraelské občany, íránské poslance a české židy?

110310

01.08.2006 10:44

Je na čase vyloučit USA z RB

Vylouční USA z RB??

osd 81.?.?.?

Vyloučení USA z RB by totálně zničilo účel Rady bezpečnosti OSN. Je zřejmé, že USA hájí vlastní zájmy (kdo to nedělá?) a z nějakého "záhadného" důvodu je na straně Izraele, ať už Izrael dělá cokoliv (jak vidíme). Smyslem Rady bezpečnosti je zabránění válečné destrukci planety způsobem, že všechny tohoto činu schopné země mají v RB právo veta. Právo veta de facto znamená "pokud to uděláte, přesto, že to vetujeme, počítejte s čímkoliv". Kdyby USA nebyly v RB, RB by nemohla plnit tento účel (USA jsou bezesporu jednou z vojensky nejsilnějších mocností). V takovém případě bychom mohli rovnou zrušit nejen RB, ale celé OSN. A byly bychom politicky ve světě před první světovou válkou, avšak technicko-vojensky v současném světě. Spočítejte si sami.

112276

01.08.2006 11:01

Chmurná tradice pokračuje

Hezká ukázka...

osd 81.?.?.?

... demagogie [chechtot] . Zajímalo by mne, co panu Stworovi na Czechteku vlastně vadí. Předesílám, že se takových akcí neúčastním - a to jednak proto, že jsem věkově lehce za horizontem vhodnosti účasti a také proto, že mé (malé) děti by ten hluk asi zabil.. Každopádně - letošní Czechtek se koná ve vojenském prostoru, argumentaci ochranou přírody tedy odmítám. Myslím si, že čtrnáctidenní akce tohoto druhu je pořád méně škodlivá přirodě, než ostré střelby a dva průjezdy tanků. Technicky mi Czechtek připomíná (dnes již "starodávný") Woodstock. Jak jsem psal, nevím, co panu Stworovi na Czechteku vadí. Příroda to asi nebude (to by musel přehlížet standardní využití prostoru). Obtěžování okolí to asi také nebude, neboť jde o vyhrazený (pronajatý) prostor a obyvatelé přilehlých obcí si (alespoň podle zpravodajství) nestěžovali. Mohlo by mu tedy vadit, jakým způsobem se ti lidé baví. Co je mu do toho? Že se toho mohou účastnit jeho děti (nevím, zda nějaké má)? To je přece jen jeho věc. Pokud jsou malé, může jim to přece zakázat. Pokud jsou velké, je to již jejich "problém", a ne jeho. K poslednímu tendenčnímu obrázku - osobně jsem na holky [smích] , ale pokud se někomu líbí líbat se s klukem, je to snad jen jejich věc, ne? [vyplazený jazyk]

112277

01.08.2006 12:22

Je na čase vyloučit USA z RB

RE: Vylouční USA z RB??

osd 81.?.?.?

V takovém případě není zapotřebí, aby to schvalovala RB. Může to udělat třeba valné shromáždění nebo některá účelová organizace OSN, např. UNESCO. Také tak se to děje. Schválení (byť odsuzující) rezoluce RB je silový akt, který říká "nedělej to, protože MY, nejsilnější země světa, jsme v tom jednotní". Kdybychom omezili právo veta, výrazně bychom oslabili sílu rezolucí RB, a to na úroveň prohlášení např. UNESCO. Pokud by právo veta bylo omezeno způsobem, který navrhujete, obviněný stát by si snadno mohl říci "Je mi jasné, že USA a EU jsou proti mě. Ale mám za sebou Čínu a Rusko, tak si z toho přece nebudeme nic dělat.". To, že např. Čína a Rusko dovolily projít rezoluci proti Íránu, může mít samozřejmě různé významy:
(1) vyhandlovali přístup k Íránu za něco jiného,
(2) Írán je fakt už štve a začínají cítit své ohrožení z jeho strany,
(3) vědí, že pro použití síly bude potřeba dalšího rozhodnutí a v kooperaci s odsuzovanou zemí implementují zdržovací taktiku (získávají čas) - to je podle mého aktuální případ.

Závěrem - myslím si, že omezení práva veta by bylo proti smyslu RB.

112288

25.08.2006 00:57

Zündelova obhájkyně obviněna z popírání holocaustu

RE: jak v ČR

osd 81.?.?.?

Ono to slovo "antisemita" je také zavádějící. Slovo "semita" označuje člověka blízkovýchodního původu - tedy nejen žida, ale také palestince a syřana. Možná by bylo zajímavé na skutečné potlačovatele svobody slova (ty, kdož perzekuují každého, kdo se jen odváží diskutovat o holokaustu, izraelské politice a práva Izraele na "jeho" území) nechat vyšetřovat (podnět k prošetření, příp. trestní oznámení) podle stejného paragrafu (260, 261, 261a) trestního zákona - tedy toho, s jehož pomocí svobodu slova potlačují. No považte:

§260 (základ, vynechávám další trestní sazby): Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

§261: Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V žádném případě nezpochybňuji holokaust. Věřím, že mnoho lidí (nejen židů) velmi trpělo. Mám však za to, že zákaz diskuse a vědeckého zkoumání (včetně zveřejňování výsledků) historických nároků Izraele a historických skutečností (včetně počtu židovských obětí za Druhé světové války), je skutečným potlačováním práv a svobod člověka (a perzekuce a i jen souhlas s ní je tedy nezákonná a trestatelná podle výše uvedených ustanovení).

115024

28.09.2006 11:16

Jak nás český stát okrádá

On - stát?

osd 81.?.?.?

Souhlasím s pravdivostí tvrzení o vysoké daňové zátěži. Čísla jsou dle mého názoru v pořádku. Chci však protestovat proti pojetí státu ve třetí osobě (v mluvnickém významu). Stát jsme my, všichni občané. Také tím začíná Ústava: "My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku...". Dokud si většina občanů neuvědomí, že stát je něco jako akciová společnost a všichni občané jsou akcionáři se stejným vlastnickým podílem, nic se nezmění. Dokonce si musíme uvědomit, že když se prostá většina všech občanů rozhodne a napíše novou Ústavu a třeba rozhodne o rozpuštění Poslanecké sněmovny i Senátu, bude to z principu mít větší moc než Ústava, kterou schválila 2/3 většinou Poslanecká sněmovna a příslušné právě rozpuštěné orgány.
Proto vyzývám - nepišme "on - stát" (někdo jiný), ale "my - stát". Pokud chceme psát o úřednících, potom hovořme o nich, úřednících-delegátech - to jsou jiní občané (tedy třetí osoby). Stát je náš stejně jako jejich.

117864

28.09.2006 11:23

Jak nás český stát okrádá

RE: Tady se mluvi o 'statu'

osd 81.?.?.?

Jsem přesvědčen, že problém není v kapitalismu, ale ve vzdálenosti voličů a výkonu moci. Představme si situaci, kdy by došlo k jediné změně - pokud by řekněme 10% voličů ve volebním obvodu (za předpokladu, že nebude velký) vyzvalo ke zrušení mandátu delegáta (v běžném životě společností a sdružení je to běžné), byl by mandát zrušen a v daném obvodu by byly nové volby. Delegát (např. senátor) by tak byl pod stálým kontrolním tlakem těch, které zastupuje. Tak by to fungovalo ve většinovém systému. V poměrném by prostě byly zrušeny mandáty všem zvoleným za daný volební okrsek a opět by proběhly nové volby. Snažím se říci, že problém nevidím v kapitalismu. Problém vidím v tom, že volby (tj. delegování moci) probíhá v pravidelných intervalech a je spojené s "oblbovací kampaní". V době mezi volbami se delegát nemusí starat o soulad vlastních činů s přáními zastupovaných. A v tom vidím zásadní potíž.

117865

28.09.2006 11:32

Jak nás český stát okrádá

RE: Tady se mluvi o 'statu'

osd 81.?.?.?

Vystihl jste to velmi pěkně. Např. význam Lafferovy křivky v USA pochopil až Ronald Reagan (tj. od určité míry zdanění vede další zvýšení daňové zátěže k poklesu daňových výnosů).
Problém má však více rozměrů. To, co jste napsal (a co rád také podepíšu) je jeden z nich. Dalším rozměrem je zneužívání moci. To nesouvisí s rozměrem kapitalismus-socialismus-komunismus, ale záleží to na vzdálenosti zdroje moci (lidé) od jejího výkonu (vláda-výkon, parlament-legislativa, soudy-uplatňování práva). Jde o rozměr autokracie-demokracie. Obávám se, že jsme někde na středu tohoto rozměru, neboť jedním extrémem (autokracie) je plné uplatňování moci jedním subjektem (člověkem, stranou, ...). Druhým extrémem je průběžný výkon moci jejím zdrojem (občany) s tím, že každý může kdykoliv delegovat svoji moc či část na delegáta (aby se tím nemusel průběžně zabývat) a tuto delegaci může kdykoliv zrušit. Je dokonce žádoucí, aby zdroj moci (občan) delegáta za výkon delegované pravomoce platil (delegát koná pro občana službu). Bez úplaty totiž delegát nebude mít důvod pro respektování příkazů zmocnitele.

117866

28.09.2006 23:39

Jak nás český stát okrádá

RE: On - stát?

osd 81.?.?.?

Jsme zřejmě v podobném postavení a máme, zdá se, obdobné vnímání světa. Souhlasím s Vaším tvrzením, že realita je někde jinde. Nicméně si stojím za tím, že chci-li pro mé děti lepší budoucnost, musím se snažit o prosazování (z mého hlediska) správnějšího pohledu.

Krásným snem je moje představa právě proto, že nejsou splněny základní podmínky. Tou hlavní je, že většina národa si vůbec neuvědomuje, že tím státotvorným elementem jsou občané sami.

117950

03.10.2006 11:53

Nový návrh z dielne NSA alebo stelesnenie Vlasteneckého zákona

RE: Clovek by si rekl - at se amici treba...

osd 81.?.?.?

Vidím to podobně, svobody musejí být na prvním místě. Mám však pocit, že si většina neuvědomuje, že zmíněné praktiky USA a geopolitické záležitosti (USA vs Rusko-Čína) jsou dvě různé věci. Připomínám to proto, že zastánci svobod (v tomto případě my, i když na Zvědavci "jen" verbální) jsou (něktrými autory článků, například) nepřímo tlačeni k zastávání proruského/pročínského světového názoru. Myslím si, že to spolu nesouvisí. Osobně jsem pro svobody, avšak na straně Evropy/USA (ačkoliv se mi současné americké praktiky vůbec nelíbí). Koneckonců, v Číně je to mnohem horší (sledování/restrikce komunikace, lidské svobody). Omlouvám se, že polovina mého příspěvku je off-topic.

118254

03.10.2006 12:03

Nový návrh z dielne NSA alebo stelesnenie Vlasteneckého zákona

RE: V USA jsou evidentně dál...

osd 81.?.?.?

Zkusím reagovat po bodech, ať je to přehledné [smích] .

1) To není kapitalismem, ale tou mocí (snahou ovládnout). Úplně stejně se choval Sovětský svaz a stejně se chová i současná osa Rusko-Čína, akorát to dělá chytřeji a méně viditelně než USA. Koneckonců, chytrost a viditelnost mocenských tahů Ruska a Číny je podobná jako těch, které provádí EU.

2) Jistě, silová agrese vyvolává reakci. Obávám se však, že náboženský a rasový aspekt je jen "pohádkou pro prostý lid". Koneckonců, američanům nijak nevadí Kuvajťané či aliance s Pákistánem. Většina lidí si neuvědomuje, že izraelští židé a palestinci jsou jedna rodina (semité - velmi podobný pokud ne shodný genetický fond).

3) Ano, potlačování svobod je skutečně problém. Proti tomu se stavím. Stejně tak se stavím proti "balamutění" obyvatelstva. Jinak řečeno, řekne-li naše vláda "Navrhujeme postavit protiraketovou základnu NATO na našem území jako obranu před Ruskem a Čínou při případném budoucím konfliktu", budu jistě pro. Pokud však říká "je to kvůli Íránu" (ten má důležitější a bližší cíle a malý dolet) nebo "prostě jsme členem NATO, tak také musíme přispět ke společné obraně" bez přiznání geopolitické příslušnosti bloku USA-EU, těžko vyhraje souhlas prozápadně orientovaných spoluobčanů.

118257

03.10.2006 12:13

Nový návrh z dielne NSA alebo stelesnenie Vlasteneckého zákona

RE: V USA jsou evidentně dál...

osd 81.?.?.?

Právě proto se musíme rozhodnout, jestli a případně jak na takový jev budeme reagovat. Například na bouřku reagujeme stavěním bleskosvodů. V našich končinách v současnosti platí rčení "na světě je alespoň tisíc lidí, kteří jsou schopni a ochotni vykonávat vaši práci za menší peníze". Masová migrace z chudších zemí je něco jako rozšiřování EU ve velkém. Tedy zvýšení konkurence na trhu práce, zvýšení konkurence na odbytových trzích a tedy sbližování cen a odměny za práci. Zkušenost z rozšíření EU ukazuje, že to nejde tak rychle. Důvody lze hledat v přirozených bariérách (jazykové, zvykové, ...) a v souvisejících nákladech (dojíždění či stěhování se za prací). Řekl bych, že vrchol "revoluce lidských zdrojů" nás teprve čeká.

118260

16.10.2006 10:19

Tak tady už končí sranda

Vyhrožování

osd 81.?.?.?

Podle mě jde o veřejné vyhrožování. Na druhou stranu bych řekl, že nemá smysl taková prohlášení na Zvědavci propagovat (tj. umístit na ně link, jak pan Stwora učinil).

Pokud je to skutečně tak, že se z pana Stwory "někdo" snaží udělat "nepřítele státu", stojí za to zvážit důsledky umístění linku. Řekněme, že on "někdo" má zájem na zmapování návštěvníků Zvědavce. Pokud takový zájem má, umístění linku je tím nejlepším, co pro něj mohl pan Stwora udělat. Vytáhnout IP adresy návštěvníků z logu webserveru (s refererem na zvedavec.org) skutečně není složité.

Moje doporučení: ignorovat, dokud "nepřekročí červenou čáru" (tj. nespáchá nějaký trestný čin, např. t.č. pomluvy. Pokud překročí, zvážit podání podnětu k prošetření. V žádném případě bych však nezvědavci jeho "práci" nezlehčoval umisťováním linku na hlavní stránku Zvědavce..

119298

23.10.2006 08:55

Volební divadlo

Autor je "mimo"

osd 81.?.?.?

Autorova analogie s firmou je dle mého názoru mylná od samého počátku. Autor analogii staví na závislém postavení zaměstnance a zaměstavatele. Stát však závisí na svých občanech a je jimi tvořen. Ne tak firma. Ta může existovat i v případě, že v ní budou pracovat jen vlastníci. A jsme zpět u autorovy analogie. Stát skutečně lze přirovnat k firmě, nejlépe k typu "veřejná obchodní společnost" (v.o.s.), někteří používají přirovnání k akciové společnost. Jelikož je a.s. známějším typem, použiji pro srovnání tu.

Řekněme, že existuje akciová společnost s 10 miliony akcionářů, přičemž všichni mají stejný majetkový podíl. Dokážete si představit, že taková akciovka bude chtít pořádat valnou hromadu s deseti miliony účastníky? Myslíte si, že si bude chtít zvolit představenstvo a dozorčí radu? Jistě. Pro účinnost jednání valné hromady se napříč firmou vlastníci dohodnou a poskytnou sílu svého podílu delegátům (kteří za ně budou jednat). Tyto delegáty budou i platit (aby zastupovali jejich názory). Valná hromada zvolí představenstvo. Dozorčí radu může také vybrat valná hromada, ale protože jsou akcionáři základním kamenem, mohou se rozhodnout, že dozorčí radu vyberou také přímo.

Zaměňte slovo "akcionář" za "občan", sousloví "valná hromada" za "poslanecká sněmovna", sousloví "dozorčí rada" za "senát" a slovo "představenstvo" za "vláda" a získáte základní představu o skutečně funkční analogii. Samospráva (vláda na místní úrovni) je analogií téhož, jen je jednodušší (přímé volby jen delegátů - zastupitelů). Koneckonců to z toho slova ("zastupitel" ) přímo čiší..

119774

23.10.2006 09:07

Volební divadlo

Proč to nefunguje..

osd 81.?.?.?

V předchozím příspěvku jsem autora kritizoval za, dle mého názoru, nesedící analogii (stát a občané vs. firma a zaměstnanci). V tomto příspěvku bych rád poskytnul můj názor na to, proč to pořádně nefunguje.

Teoretická východiska obvykle počítají s předpoklady, které se v praxi nedaří naplnit. V ekonomii jde o nulové náklady vstupu na trh, úplné a dostupné informace a homogennost produktů (aby skutečně produkty různých firem byly zaměnitelné). Z praxe víme, že dostat se na trh (začít podnikat, vytvořit distribuční síť a podobně) je náročné, informace (o konkurenci, o zákaznících a podobně) jsou drahé a těžko dostupné a každý výrobce se snaží o jedinečný produkt (tomu navíc pomáhá ochrana autorských a průmyslových práv).

Pokud jde o akciovky a jejich vedení, je to podobné. Ti, kdo dali delegátovi mandát, jej mohou kdykoliv odvolat (ne tak voliči svého zastupitele/senátora). Akcionáři ve firmě mohou delegáta interpelovat (žádat úplné vysvětlení/vyjádření na dané téma), u zastupitelů to téměř nefunguje. Akcionáři ve firmě platí svého delegáta přímo a mají tak průběžný vliv na jeho práci (odměnou jej hodnotí), ne tak voliči svého zastupitele.

Závěrem: Myslím si, že systém je v principu dobrý, jen prováděci předpisy jsou jaksi ochranářské. Chrání delegáty (zastupitele), to by však neměli. Sílu zvolit, odměňovat a odvolat delegáta (zastupitele) by měli mít jen ti, kdo mu dávají sílu svého podílu (tj. tu 1/10.000.000).

119775

23.10.2006 15:55

Volební divadlo

RE: Autor je

osd 81.?.?.?

Myslím si, že na to máme podobný pohled. Poslal jsem pro přehlednost dva příspěvky. Ve druhém jsem Vámi uvedené problémy zmínil, tedy především průběžné hodnocení/odvolávání.

Myslím si, že společnosti by pomohlo, kdyby voliči průběžně interpelovali své poslance/senátory/ostatní zastupitele a také případné protikandidáty (tj. "jak se stavíte k problému X" u nezvolených a "proč jste hlasoval pro X" u zvolených).

Dokud nebudou mít voliči aktivní zájem o politiku, bude to stejné jako s výrobní firmou, jejíž zákazníci nehledí na kvalitu a cenu produkce (prostě jsou hloupí a koupí cokoliv). Jakmile se zákazník začne chovat racionálně a bude něco vyžadovat, dodavatel se bude muset snažit požadovaný produkt dodat (jinak neuspěje). Myslím si, že s politiky je to podobné.

Mafiánské manýry jsou dle mého názoru docela pochopitelné. Jinak řečeno, firma, kde majitel nehlídá management, bude zcela jistě brzo vytunelovaná. Firma, kde majitel management hlídá a motivuje, bude mít tendenci být úspěšná. Voliči, kteří si nehlídají své zastupitele, budou okradeni. Voliči, kteří své zastupitele hlídají a motivují, budou mít kvalitní vládu (na kterékoliv úrovni).

119795

25.10.2006 17:33

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: sny

osd 81.?.?.?

Osobni utok neni argumentem, Peter. Ja sice v USA nebydlim, ale take si myslim, ze problem je jinde nez v presunu vyroby jinam. Clanek je o ekonomice, a tak v tomto prispevku pominu strategicke duvody pro udrzeni domaci produkce.

Clanek uvadi, ze hlavni problem je v tom, ze vlastnici prumyslovych prav misto aby v USA vyrabeli, vyrabeji jinde nebo prodavaji licence (a dostavaji za ne penize). Muze to znamenat, ze se penize (hodnota) z licenci bud vraceji do USA nebo je utracena nekde jinde. Pokud je utracena jinde, pripad je jednoduchy - takovy podnikatel de facto neni american a nema smysl se tim zabyvat (dusledky jsou stejne jako by bydlel v regionu, kde utraci). Pokud penize z licence utrati v USA, hodnota se nevyveze, ale zustava. Zbytek (rozdil proti hodnote technologie+vyroby) je kompenzovan nevyuzitou pracovni silou (lze vyuzit jinde).

Problem nastava, pokud je vyhodnejsi veskerou produkci vyrabet v zahranici nez doma (v USA). To je divne, protoze zahranicni produkce ma prinejmensim tu nevyhodu, ze s ni navic jsou spojene transakcni naklady (doprava, cla, ...). Pokud by to tak bylo, vsichni v USA by sedeli doma na zadku a nic nedelali. Je to tak? Verim, ze neni. Pokud by to tak bylo, nemuzeme se divit, ze neprodukuji hodnoty a nemaji z ceho jist (na vsechno si musi pujcit).

Myslim si, ze pravdepodobnejsi je, ze USA vice dovazi nez vyvazi. CIA factbook za rok 2005 uvadi, ze USA importuji za 1727 trilionu dolaru (tedy 1,727 kvadrilionu dolaru) rocne a exportuji za 927 trilionu dolaru. Rozdil tedy je cca 800 trilionu dolaru. Je to hodne, pomer cca 1:2.

USA jiste temer nevyrabeji doma proto, ze maji prilis nakladnou pracovni silu. Pokud by to, co importuji (krome ropy) vyrabeli doma, bylo by to jiste drazsi a blahobyt obcanu USA by se snizil (praci konaji lide, kteri jsou "levnejsi nez americane" ). Protoze vsak jinde jsou lide levnejsi nez v USA, nema smysl snazit se exportovat zbozi. Je mozne exportovat bud samotne suroviny (je-li co tezit) nebo know-how (licence). A to, zda se, USA delaji.

Zaverem: zda se, ze problem neni v tom, ze by USA nevyrabely doma, ale v tom, ze prilis konzumuji nebo malo exportuji (suroviny ci licence). Problem by mel napravit kurz dolaru, ktery prubezne (i kdyz podle meho prilis pomalu) pada. Cim levnejsi dolar je, tim lepe se exportuje (stejna castka v dolarech = nizsi castka v cizi mene) a tim hure se importuje (zbozi v zemi puvodu za nezmenenou cenu ma vyssi cenu v US dolarech). Myslim si, ze americka ekonomika je skutecne nemocna, ale ne kvuli male vlastni vyrobe v USA (fabriky), ale kvuli silnemu dolaru a tedy blahobytu, ktery neni umerny ekonomicke situaci. A opakuji: Pri aktualni cene pracovni sily v USA by snaha o vystavbu tovaren v USA vedla jen k jejich krachu..

119943

25.10.2006 17:38

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: sny

osd 81.?.?.?

oops, omluva.. Pri rychlem prevodu jednotek jsem si spletl smer [smích]. Tedy, nahradte, prosim, v mem prispevku slovo "kvadrilion" za "bilion" a trilion za "bilion". Diky [oči v sloup]

119945

25.10.2006 21:54

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: pro osd

osd 81.?.?.?

Vzdyt jsem to psal [smích]. Utraceji cim dal vic a tim devalvuji svoji menu. Problem vidim v nerealnych ocekavanich. Dolar klesa pomaleji, nez by mel. Vzdyt vladni dluh se za poslednich 8 let zvedl z 5,5 bilionu USD na 8,5 bilionu USD. Stejne jako behem obcanske, prvni i druhe svetove valky se dluh zvedl - tentokrat nejvyrazneji.

Myslim si, ze mame velmi blizke nazory, jen ja je zrejme nedokazu poradne prezentovat [smích] (aby byly dobre pochopitelne). Vas mail bych klidne podepsal, avsak s jednou vyhradou.. Myslim si, ze vedle nejsem. Koreny problemu jsou samozrejme kompozitni, uvadim pochopitelne jen to, co odlisuje americkou ekonomiku od zbytku sveta - a to jsou de facto dusledky velmi vysoke ceny prace. Ostatni priciny jsou obdobne jako jinde na svete (tj. odlisnost od idealu klasicke ekonomie - bariery vstupu na trh, nedokonale informace, nehomogenni produkce). Zbytek pricin jsou dle meho nazoru odvozeniny vyse uvedenych. Napriklad existujici privatni FED je dusledkem nedokonale informace (jinak by to obcane nikdy nedovolili) a barier vstupu na trh (tj. ruzni lide maji ruzne moznosti dostat se do pozice, aby o politice a o FEDu rozhodovali). Vsechny trzni bubliny maji stejne priciny (tj. v USA stejne jako v EU nebo jinde) - nedokonale informace.

Kazdopadne - ano. Kolaps muze nastat pomerne rychle. Jakmile totiz nekdo (umyslne?) provede akci pro zrychleni trendu oslabovani USD (staci, aby treba Cina zacala menit sve dolarove zasoby treba za Euro), muze se to hezky roztocit. Pro pritahnuti investoru FED zvedne sazby, zdrazi se produkty (treba ty hypoteky). To pochopitelne propichne kreditni bublinu - a to hodne (refinancovani hypotek je skutecne "super produkt" - racionalne uvazujici [vzdelany] clovek by to takoveho rizika nikdy nesel) - a zmizi dalsi cast domaci poptavky. Cele se to zastavi az pote, co se "ceny narovnaji". Holt - doted ocekavani USD pomahaji, az prijde impuls, tak ocekavani USD potopi... [velký smích]

119975

26.10.2006 09:10

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: sny

osd 81.?.?.?

Jak jsem psal - pokud poskytovatel licence utrácí (jak daně, tak čistý zisk) někde jinde, nelze jej považovat za součást USA (tento případ jsem v mém příspěvku uváděl). Pominu-li strategické důvody (soběstačnost pro případ, že by ostatní z jiných než ekonomických důvodů nechtěli obchodovat), myslím si, že know-how klidně může stačit. Jen musí být v rozumném poměru k utrácení (tj. saldo zahraničního obchodu nemůže být dlouhodobě masivně pasivní). Jinými slovy, dokud ostatní chtějí produkt (know-how, licence v tomto případě), jsou ochotni za něj platit (potravinami, spotřebními produkty a podobně). Nevidím žádný důvod pro to, aby to v takovém případě nefungovalo.

Jak jsem psal - USA mají velký problém. Podle mého však není v primární výrobě (založené na lidském výrobním faktoru). V této činnosti za dnešních podmínek musejí nutně propadat, protože mají příliš nákladnou pracovní sílu. To, že lidičky mají stále méně peněz je dle mého názoru důsledkem právě nepoměru mezi exportem a importem (2:1).

120016

26.10.2006 09:18

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: pro osd

osd 81.?.?.?

Stručné odpovědi [smích] :
1. to jistě může být dalším důvodem; multiplikátor peněz je jak známo 1/minimální rezervy
2. to ano, ale ten základ z roku 2000 je poněkud vyšší než třeba v Číně..
3. úmyslná manipulace informací je součástí definice nedokonalé informace (jen je méně obecná) - nedokonalá informace neříká, co nedokonalost způsobuje
4. myslím si, že FEDu to moc nevadí [smích] , peníze si vyrábějí sami, komerční banky jim pochopitelně dluží (jinak by nemohly multiplikovat) a po kolapsu kreditního trhu jako de facto univerzální věřitel shrábne majetek (tj. ten zastavený)

Jak jsem psal výše - vidíme to podobně. [chechtot]

120018

28.10.2006 00:36

Otevíráme krámek

Sice jsem take kurak...

osd 81.?.?.?

.. nicmene se obavam, ze ischemicke priciny (tj. zpusobene nedostatecnym zasobovanim krvi), v sobe jaksi implicitne obsahuji i nektera rizika z koureni - predevsim zvysenou tvorbu aterosklerotickeho platu (dusledky zrejme: predevsim infarkty a mozkove mrtvice).

Presto, ze jsem kurak a obhajuji principy svobody volby (dokud neomezuji ostatni), mam za to, ze tricko se ctyrmi nejcastejsimi pricinami umrti je silne demagogicke. A to Zvedavci spise uskodi nez pomuze [oči v sloup]

Je-li tu lekar, ktery by mne opravil, necht tak, prosim ucini. Lekarskou fakultu vystudovanou nemam, a tak se rad necham poucit.

120165

31.10.2006 09:15

Senátní dějství ústavní krize

Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

Nesouhlasím s tvrzení, že když k volbám přišla zhruba jen pětina oprávněných voličů, je mandát slabší, než kdyby přišli všichni. Pokud vím, všichni oprávnění voliči mají možnost volit. Bránění volbám by bylo trestným činem a při více příapdech také důvodem pro opakování voleb (přinejmenším v daném volebním obvodu).

Mám za to, že voliči, kteří volit nepřišli, tímto postojem řekli "nestojí mi za to jít k volbám - je mi jedno, kdo bude senátorem (či třeba v městském zastupitelstvu" ). Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby přišli volit všichni voliči? Zvítězila by ODS v 26 obvodech? Nebo by posílili Zelení či ČSSD? Na KSČM bych moc nevsázel, ti mají své voliče disciplinované.

Podle mého názoru není nízkou účastí síla mandátu nikterak oslabena.

120468

31.10.2006 15:46

Senátní dějství ústavní krize

RE: Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

Pokud pro Vas plati bod cislo 4 (jak jste psal), mel byste se mozna aktivne zapojit a v pristich volbach kandidovat. Pokud to totiz neudelate, stavite se do role manzela, ktery doma rika "Jak to, ze jsme si nekoupili auto?" a pritom nedela vubec nic pro to, aby si rodina auto poridila.. To je (alespon pro mne) smesne. [velký smích]

120506

31.10.2006 15:49

Senátní dějství ústavní krize

RE: Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

Kazdy mame jiny nazor. Co je pro jednoho spatne, muze byt pro druheho dobre [vyplazený jazyk] . K analogii s pekarem - no jiste. Kdyz pekar upece spatne rohliky a nikdo je nechce jist, mel by jit od valu.

A volby jsou v teto analogii prave o hledani pekare. Ten, kdo neda najevo nazor, jakeho pekare by chtel, tim de facto (funkcne) rika, ze je mu jedno, jake jsou rohliky a zda vubec nejake rohliky budou.. Budeme-li predpokladat, ze rohliky jsou vedle vody jedinou stravou, je takovy spotrebitel rohliku hloupy, ze neuplatni svuj vliv na vyber pekare. Pokud je mu to opravdu jedno, nemel by se divit, kdyby pristi pekar delal rohliky kamenne, ktere nejsou k jidlu vubec.
[bliji]

120507

31.10.2006 15:56

Senátní dějství ústavní krize

RE: Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

To je o uhlu pohledu, autokraticky-dekomraticky rozmer plati v mnoha odvetvich (v pracovnich vztazich jde napr. o skalu od "zamestanec dostava presne jednotlive ukoly a nad nim visi bic/Damokluv mec" po "zamestnanec je partnerem firmy jako celku v dosazovani spolecneho cile" ).

Jak je z mych prispevku zrejme, jsem clovek liberalne-demokratickeho zamereni. Mam za to, ze clovek (ktery ma volebni pravo) je racionalni a je schopen nest odpovednost za vlastni ciny. Takovy clovek neucasti ve volbach voli "cokoliv" a je to naprosto v poradku (i neucasti se ucastni zakonodarneho procesu tak, ze nech rozhodnout ostatni).

Je mi jasne, ze jsou lide, kteri volice povazuji za neschopne stado, kteremu se neco musi naridit, aby to udelalo.

Za pricinu nepovazuji zakon, ale maly zajem volicu na vecech verejnych (tak maly, ze radeji zajdou do hospody nez k volebni urne). Mimochodem, do Senatu zadny z mych rodinnych prislusniku nekandidoval a presto jsem volil. Prekvapeni, ze? [vyplazený jazyk]

Nesouhlasim s tvrzenim, ze volby s 20% ucasti nejsou demokraticke. Pokud by nekdo volicum vyhrozoval, ovlivnoval je ci jinak jim branil ve svobodne volbe, pak by to jiste demokraticke nebylo. Volit vsak mohli. Ze to neudelali, je jejich vlastni hloupost.

120509

31.10.2006 16:01

Senátní dějství ústavní krize

RE: Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

Je to jen muj dojem. KSCM je od ostatnich stran vyrazne odlisna prave proto, ze se nedistancovala od minulosti (pred 17/11/1989). Muj nazor tedy je, ze ti, kdo voli KSCM jsou bud "skalni" nebo maji jiny duvod (treba jsou mladi a "revoltuji" ). Mezi znamymi a pribuznymi par volicu KSCM mam a vsichni jsou typu "volit jdu urcite, i kdybych si mel zavolat o doneseni urny domu".

Kazdopadne, podklady na to nemam. A tak pripoustim, ze neni pravda, ze by volici KSCM byli "vice disciplinovani" nez volici ostatnich stran.

120510

31.10.2006 21:46

Senátní dějství ústavní krize

RE: Nicotný mandát?

osd 81.?.?.?

Snažil jsem se analogii, nikoliv o alegorii (i když jde o velmi podobné pojmy), to však není podstatné.

Až se to může zdát divné, tentokrát s Vámi souhlasím. A to v tvrzení "Ale i nevolit JE VOLBA". Ano, tím se de facto (zdržením se hlasování) voleb účastníte.

V prvním Vašem příspěvku tohoto řetězu zpráv (číslo 120472) jste psal: "Pokud někdo reprezentuje 10 % národa ale chová se jako by reprezentoval 50 % a rozhoduje o všech...".

Nyní mohu rozporovat druhé citované tvrzení. Pokud přijmeme předpoklad, že i "nevolit je volba", tj. účast v procesu výběru zastupitelů (zákonodárců, senátorů, samosprávy), platí, že ti, kdo jsou zvoleni, reprezentují 100% voličů - tedy i ty, kteří k volební urně nepřišli. Voleb se zúčastnili tím, že nevhodili platný hlasovací lístek.

120544

06.11.2006 09:23

Magistrátní bordel

Verejny majetek

osd 81.?.?.?

Pokud ma pan Kral duvodne podezreni, ze doslo ci dochazi k naplnovani skutkove podstaty trestneho cinu, nemel by podat trestni oznameni nebo alespon podnet k prosetreni? Mam tim na mysli ve clanku zminene nezdanene zisky a nasilne drzeni prostitutek.

Obavam se, ze to ma s politikou dost malo spolecneho. Ja osobne si docela dobre dokazu predstavit nejen to, ze v pronajatem mestskem objektu je provozovana prostituce, ale spise to, ze mestsky objekt neslouzicim primo mestskym ucelum je v aukci prodan nejvyssi nabidce. Obecna problematika drzeni pro verejne ucely nepotrebneho majetku je skutecnou politickou otazkou.

Muj nazor je nasledujici: Co mesto nepotrebuje (tyka se i statu) pro plneni sve zakladni funkce, at nedrzi. Nikdo totiz nebyva horsim hospodarem nez ten, kdo "docasne hospodari s cizim majetkem, ktery nema vlastnika hajiciho sva vlastnicka prava". A to se tyka prave predevsim majetku ve verejnem vlastnictvi.

120806

10.11.2006 09:02

Kdo vlastně prohrál volby v USA?

Zas jen první část..

osd 81.?.?.?

Omezenost volby, jak ji pan Král v článku popsal, je zřejmá. Není jednoduché vytvořit stranu, která by byla "volitelná" (tj. měla možnost zasáhnout do dění). Trochu mě mrzí (i když nepřekvapuje), že článek od pana Krále je jen ve smyslu "tady je problém", ale neobsahuje "takto by bylo možné situaci zlepšit". Každopádně je jisté, že tento "problém" není náš, ale jen americký. Náš problém je jen to, jak se USA (nebo také Čína, Rusko, Slovensko) chovají navenek.

121083

21.11.2006 10:50

Pomalý rozpad dolárového systému

Denominace ropy v dolarech

osd 81.?.?.?

Článek by jistě zasloužil hlubší analýzu. Konec zveřejňování M3 a prudký nárůst dluhu v posledním desetiletí jsou jistě faktory, které víru ve stabilitu oslabují.

Nesedí mi však konec článku, kde autor píše, že cizí vlády jsou denominací ropy v dolarech nuceny dolar držet. Ropa, jak známo, se z obchodního hlediska řadí mezi futures (stejně jako vše ostatní, co podléhá spotřebě - např. zemědělské produkty). Při obchodování se tedy vypořádává jen cena za long pozici. Konverzi měny lze taktéž provést v okamžiku vypořádání a samozřejmě k okamžiku uplatnění pozice. Pokud je důvěra v dolar opravdu skutečně výrazně menší než třeba v Euro, nevidím důvod, proč by příslušní obchodníci nedrželi Euro místo dolaru.

Kromě toho snad každý ví něco o řízení rizik na kapitálových trzích. Mám-li potřebu v budoucnosti nakupovat za dolary (např. mám opci na nákup ropy) a mám třeba Eura, vyvážím toto riziko nejjednodušeji termínovaným obchodem na měnu (nebo ještě lépe krátkou pozicí, jde-li jen o hodnotu měny a ne o hodnotu ropy v čase uplatnění - tedy, je-li zřejmé, že pozici uplatním).

Autor mi dává důvod pochybovat o tom, co píše, i když některé pasáže článku jsou jistě v pořádku. Osobně si myslím, že ztráta petrodolarové hegemonie nebude jako takový mit vliv na zájem o dolar. Myslím si, že příčinná souvislost platí, ale obráceně. Tedy, že ztráta dolarové hegemonie ukáže na "změnu důvěryhodnosti dolaru", které se účastníci trhu chytnou a mohou výrazně oslabit dolar (řekněme do 30%). Jsem přesvědčen, že na to, aby to skutečně "spadlo", nestačí jen kapitálový impuls (pořád by platily všechny licenční a majetkové vztahy k US-sídlícím firmám a toho je skutečně hodně). Muselo by dojít k něčemu podstatně silnějšímu. K něčemu, co by přetrhalo obchodně-majetkové vztahy a oslabilo či zničilo mezinárodní vymahatelnost práva a pohledávek. Třeba světová válka. V takovém případě si velký pád dolaru dokážu představit.

121866

22.11.2006 09:08

Pomalý rozpad dolárového systému

RE: Denominace ropy v dolarech

osd 81.?.?.?

Snažil jsem se ve svém článku zdůraznit, že jde právě o pojištění kurzu měny. Fixace ceny komodity v long pozici je zřejmá. Kupující pozice samozřejmě "sází" na budoucí cenu (může a nemusí uplatnit). Psal jsem právě o zajištění kurzového rizika, ne o vývoji ceny komodity.

Druhá věc je, že takový obchodník ropu stejně nikdy neuvidí. Vypořádá ji na jiném trhu či prostě v případě uplatnění pozice koupí a následně prodá za aktuální tržní cenu. Zúčtovací měna je v takovém případě irrelevantní. Samozřejmě pomíjím související transakční náklady (zanedbatelné v případě vypořádání).

121954

26.01.2007 09:27

Jde o hodně

RE: co k tomu mohu dodat?

osd 81.?.?.?

Nestačím se divit. Urážkou vonící oslovení a náznak vydírání. Tomu se říká skutečně svobodná a věcná diskuse. Pokud byste je nepoužil, mělo by pro mne smysl zamyslet se nad zbytkem Vašeho příspěvku. Takto si však myslím, že ten "věcný" zbytek je jen omáčkou k osobnímu útoku, a tedy bez věcné informační hodnoty. [oči v sloup]

126869

26.01.2007 09:37

Jde o hodně

RE: co k tomu mohu dodat?

osd 81.?.?.?

Také bych byl pro referendum. Především bych však byl pro přímější a dynamičtější verzi zastupitelské demokracie. Konkrétně bych byl jednoznačně pro:
1) referenda od místní úrovně organizované efektivním způsobem (např. podepisovat hlasy kvalifikovaným el. podpisem), vyhlášení při žádosti už relativně malé základny (max 5% z celkového počtu voličů v daném obvodu)
2) odvolatelnost zastupitelů (všech - poslanců, senátorů, místních zastupitelů) prostřednictvím místního referenda

Kdybychom měli takovou přímou demokracii, zastupitelé by byli nuceni vysvětlovat důvody, proč navrhují konkrétní rozhodnutí. Například by mohli říci, že je důvod obávat se velké války mezi USA-EU na jedné straně a Rusko-Čína na druhé straně. V tomto smyslu by pak měla smysl diskuse, zda se budeme účastnit vojenských operací "našeho bloku" a zda se budeme podílet na ochraně proti balistickým střelám (radar, rakety).

Také bychom mohli dojít k tomu, že pokud tu bude radar, bude nejspíš v případě války první na ráně. Ale zároveň bychom mohli diskutovat o tom, jestli je lepší "čekat, až pro nás určená 50kt bomba" skutečně přiletí, či zda toto riziko pro radar zvýšit a zároveň výrazně zvýšit šanci na likvidaci takové střely před dopadem.

Pokud jde o můj osobní názor, jsem PRO radar (či rakety). Zároveň jsem PROTI postupu, jakým to má být schváleno a už vůbec se mi nelíbí, jak s veřejností tuto záležitost politici komunikují.

Není bez zajímavosti uvědomit si, kdo "táhne" iniciativu "Ne základnám" - tedy, že jsou to kruhy blízké KSČM, Rusku a Číně.

126870

15.06.2007 13:48

Televizní žumpa

Proč ne?

osd 85.?.?.?

Když se to někomu nelíbí, ať to nesleduje. Mě se také Big Brother a Vyvolení nelíbí, tak se na ně prostě nedívám (je to pro mě ztráta času). Pokud je to pro někoho uvolnění, tak ať to konzumuje, je to jeho věc. Váš článek mi připomíná sto let stará tvrzení "masturbace způsobuje rychlé stárnutí a zdravotní potíže".

Právě potlačování svobody ve stylu "zrušte a zakažte tohle a tamto" je podle mého názoru skutečným ohrožením svobodné existence jedinců lidské rasy.

Pokud se VyVolení vysílají, znamená to zřejmě, že přinášení reklamní příjmy. Ty by nepřinášeli, pokud by měli malou sledovanost. Z toho vyplývá, že je hodně lidí, kteří ve sledování tohoto pořadu vidí užitek. Já osobně bych si nedovolil rozhodnout o tom, co je pro jiného dobré a co špatné (kromě vlastních dětí, za které zatím nesu odpovědnost).

137575

27.07.2007 15:58

Zrušení víz do USA? Pro koho a k čemu?

A co čekáte, pane Králi?

osd 85.?.?.?

V Čechách mohu být sledován BIS, v Rusku novodobou KGB, v USA úřadem pro imigraci a dalšími agenturami. Není na tom nic divného, pokud Vám to vadí, do USA nejezděte. Vaše tvrzení, že víza do USA souvisejí s úrovní vojenské spolupráce, také pokulhává. Podle navrhovaných podmínek bychom víza do USA nepotřebovali jako jediní z "nových členských zemí EU" (a to máme "jen výsadkáře v Afghánistánu a policisty v Iráku", nekoupili jsem F-16 ani F-18, ale pronajali si Gripeny). Tedy, bez víz by ani nadále nemohli Poláci (ti mají F-16ky a výrazně více vojáků na Blízkém východě) budou i dále cestovat s vízy, Rumuni (USAF základna) také.

Jistě, politické vlivy tu budou vždy, nicméně je vidět, že převažuje ten skutečný důvod. Tedy poměr odmítnutých žádostí (tj. indikátor, "zda je vízová povinnost účelná" ).

140623

05.09.2007 17:30

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

RE: Peníze a lichva

osd 85.?.?.?

Peníze nebo jakékoliv jiné papírky nic samozřejmě nevytvářejí. Jsou však kryté nikoliv zlatem, ale očekáváním. Například tím, že z peněz postavím dům, budu moci v místě vydělávat a vzdám se části spotřeby v budoucnosti.

Samozřejmě platí, že krytí očekáváním (podobně jako zlatem) váže hodnotu právě na očekávání. Pokud můj dům bude ztrácet hodnotu rychleji než čekám, pokud budou peníze dražší než dříve (obecná investiční očekávání se zhorší) nebo nebudu schopen pracovat tak, jak jsem si představoval, hrozí, že na tom budu tratit.

K úroku: Pokud by peníze "teď" a "za 10 let" byly stejně drahé (tj. bezúročné), mělo by platit, že vám je jedno, jestli si na ten dům půjčíte teď nebo za těch 10 let. A je vám to jedno? Mají pro vás peníze teď větší hodnotu? Pokud ano, je tato hodnota ocenitelná (pro jednoduchost - za 100 tisíc Kč teď jsem ochoten zaplatit 20 tisíc navíc, ale ne už 30 tisíc - cena je tedy mezi 20 a 30 tisíci).

Pokud byste si chtěl postavit dům za peníze, které skutečně existují (tj. byly vloženy), použijte výhradně stavební spoření (bez překlenovacích úvěrů a dalších doplňkových služeb). Potom budete pracovat skutečně jen s penězi, které byly vloženy (ostatními účastníky). Dokonce i ze zákona je omezený prostor pro marži stavební spořitelny. A to tak, že úvěrový úrok nesmí o konkrétní počet procentních bodů překročit spořící úrok na stejném produktu.

Ad investice jako forma spotřeby: Doporučuji Vám nastudovat něco materiálů o ekonomice produktivní spotřeby (spotřeba jako investice) od Doc. Valenčíka: www.valencik.cz.

143135

11.10.2007 06:59

Policejní příručka z roku 1935

RE: A co ti spořádaní cikáni?

osd 85.?.?.?

No právě, jak se tu psalo už několikrát, příručka za cikána považuje člověka "žijícího cikánským způsobem života". Tedy ne spořádanou ženu starající se o své děti v rodině, která si poctivě vydělává. A "ano" bělocha, černocha, indiána, asijce nebo kohokoliv, kdo se potlouká po ulicích a třeba vykrádá auta..

To označení "cikánský způsob života" vychází z historie, neboť mnoho cikánů tímto způsobem života dlouho žilo a mnoho jich tak žije dodnes. Mě to připadá podobně urážlivé (tj. "normální") jako přirovnání všech osob s původem v Evropě ke křesťanství. Prostě jde o historickou asociaci.

145280

22.10.2007 18:00

ČEZ tiskové prohlášení k zvýšení ceny elektřiny na rok 2008

RE: Řešení

osd 85.?.?.?

Obávám se, že s vámi nesouhlasím. Konkurence na trh přinesla další operátory. Telefon mi nabízí nejen mobilní operátoři, O2, ale také UPC a já si zvolil SoftPhone [smích]. Tam, kde je to výhodné mám od O2 ADSL, tam, kde ne, mám třeba UPC nebo WiFi (mluvím o provozovnách). Je jen škoda, že není tak jednoduché "alternativně" rozvádět elektřinu (jinak než kopat další příkopy či stavět další sloupy).

Cháveze bych v ČR rozhodně nechtěl. A věřím, že by tady dlouho (politicky) nepřežil.

145783

23.12.2007 22:33

Zubař

Zešílel jste?

osd 85.?.?.?

Většinu Vašich článků považuji za smysluplné a mající hlavu a patu. Ale tento článek mne vážně dostal. ČR je snad posledním státem v Evropě, kde můžete obdržet stomatologickou "péči" zdarma. V uvozovkách to píšu proto, že ta péče má jisté vlastnosti, které činí problém horším. Tak třeba amalgámové výplně většího rozsahu nebo zaplňování ošetřeného zubního kanálku amalgámem. Ten, kdo se takto nechá ošetřovat riskuje roztržení zubu (mám okolo sebe tři případy) nebo v horším případě roztržení kořene (sám jsem z této příčiny měl hodně velký absces - vytržení a následná protetika jsou stejně tím jediným použitelným výsledným řešením).
Jinými slovy - jestli je vám moc zaplatit tisícovku za pořádnou prevenci (ultrazvuk a spol), 250 Kč za lepší anestezii nebo řádově tisícovku za lepší výplň (protetiku platíte všude), tak holt služby odpovídají tomu, jak si svého chrupu vážíte. Koneckonců, doporučuji vám nastudovat nějaké kapitolky z mikroekonomie. Naše zdravotnictví funguje skutečně právě tak, jak mu diktujeme způsobem financování (včetně velké nezávislosti pacienta na financování). I socialisté v UK to zjistili už před 36 lety: http://www.sochealth.co.uk/history/inversecare.htm.
Pokud potřebujete péči, zavolejte skoro na jakoukoliv soukromou kliniku a dostanete řádné ošetření. Po špatných zkušenostech se státním zdravotnictvím se nyní již léčím výhradně takto.
Jsem relativně mladý a nežiji z důchodu, to je pravda. Na druhou stranu na klinice potkávám babičky ze sousedství, které z důchodu žijí, ale těch pár korun navíc jim za péči také stojí.

149927

23.12.2007 23:58

Zubař

RE: Zešílel jste?

osd 85.?.?.?

Ale jistě. U nás bývají smluvními partnery pojišťoven jak lékaři na poliklinikách, tak lékaři na smluvních klinikách. Třeba za vytrhnutí zubu dostane doktor něco málo přes 100 Kč. Já si rád připlatím 255 Kč, jsem na řadě přesně v čas objednání, všichni jsou příjemní a bolestivost zákroku je nesrovnatelná (měl jsem za život dvě extrakce, tak mohu srovnávat [smích] ). Stejné je to i u jiných ošetření. Švanda je v tom, že ono se to pořádně za výkonové úhrady ani udělat nedá.
Jsem velmi rád, že jsou zaváděny alespoň poplatky (když už ne přímá spoluúčast) za čerpání péče. Bez vazby důsledků až k příjemci péče (pacientovi) se totiž o zdraví stará v důsledku jen lékař. Pokud ale budete vědět, že buď budete pečovat o vlastní chrup a tělo, zaplatíte si 2x ročně odstranění kamene a vydržíte s vlastními zuby nad šedesátku (a vyhnete se tak můstkům po 15 tisících či implantátům po cca 30 tisících - pojišťovna dnes hradí jen snímatelné náhrady - "protézy"), budete se sakra víc starat.
Teď se mění aspoň ten základ. Tj. že statisíce lidí nečerpají zbytečně admin. náklady a čas lékaře/lékárníka tím, že si nechávají předepisovat desetikorunové léky.
Z pohledu ekonoma to vidím jako přínos. Druhá věc je, co chce společnost (musí ale znát důsledky možných variant). A to je téma politické. A dnes už konečně "opravdu".

149936

25.12.2007 23:36

Zubař

RE: Zešílel jste?

osd 85.?.?.?

Jistě, zuby jsou jako vše geneticky podmíněné (mohl bych vyprávět i z vlastní zkušenosti [smích] ). Existuje samozřejmě vždy více úhlů pohledu, nicméně vždy platí, že ekonomika podmiňuje výsledky (ať něco chceme jakkoliv hodně a nemáme na to zdroje, tak to prostě mít nemůžeme - a je jedno, zda jde o jednotlivce, obec či stát).
Lékaři úplatní jsou - ve velké míře. Je tomu tak proto, že nejsou motivováni spokojeností spotřebitelů, a to ani výsledky, ani ekonomickou efektivitou. Proto se chovají ekonomicky - předepíší takový lék, ze kterého mají sami největší prospěch, a který jim neublíží (tj. respektují diagnózu a léčebný důvod).
Za ekonoma (profesně) se nepovažuji. Nemyslím si, že by poplatky měly generovat nějaké peníze pro zdravotnictví, jde však o významný motivační prvek (i když podle mého názoru nedostatečný, ale lepší než nic). Už možnost změnit v lékárně lék za jiný ve stejné ATC skupině bere lékařům možnost vždy ovlivnit rozhodnutí pacienta (tj. mnohdy si raději koupí levnější za 10 Kč příplatek než citronový s 200 Kč příplatkem). Stejně tak je důležitým prvkem snižujícím náklady skutečnost, že každý alespoň trochu popřemýšlí, zda skutečně musí jít na pohotovost a zda bude čerpat práci lékaře proto, aby si nechal napsat recept na volně prodejný lék za pár korun.
Pana Julínka považuji za kariéristu a účelového člověka, nicméně politika z principu o ničem jiném není (takže se tomu nedivím). To, že často blábolí nesmysly není můj problém, měl by to ale být jeho problém. Snažím se říci, že dokud si my (voliči, "akcionáři České republiky" ) neuvědomíme, co chceme a proč, nebude žádný politik prosazovat rozumnější systém.
Pokud mne považujete za bezvýhradného podporovatele ODS, tak jste na omylu [smích]. ODS obvykle volím, ale jen proto, že je obvykle nejblíže mému přesvědčení, a že jde o stranu, u které vím, jak ovlivnit její činnost (tj. je v jednotlivých oborech výrazně otevřenější občanským iniciativám a externímu ovlivňování než např. ČSSD).

149985

25.12.2007 23:46

Zubař

RE: smrt socialistickym zubotrhum

osd 85.?.?.?

Tady je to podobné, i když ceny jsou nižší. Pojišťovna zaplatí za trhání něco přes stovku, pacient cca tři stovky navíc (v soukromém sektoru). Dohromady tedy cca 450 Kč, tj. asi polovinu toho, co v USA. Přehled o cenách mám docela slušný, implantáty a můstky jsou v podobných relacích (tj. u nás za 40-50% ceny v USA).
Je asi samozřejmé, že musíme rozlišovat péči podle naléhavosti a účelu. Tedy rozlišit za prvé naléhavou/nenaléhavou péči a péči za účelem opravy a paliativní péči (tj. přece toho nemocného nebudeme rovnou zabíjet nebo ho nehodíme do škarpy).
Nizozemí má třívrstvý systém, který odlišuje péči nákladnou/dlouhodobou, běžnou a "nadstandard". Z pohledu společnosti (tj. z preferencí vycházejících z humanismu) je jistě nutné zajistit pro všechny péči extrémně nákladnou/dlouhodobou (komerčně "nepojistitelnou" ), ochrannou (např. léčba TBC, očkování a podobná prevence) a ostatní (běžnou). První kategorie dělá obvykle asi polovinu všech nákladů na zdravotní péči. To, že je zapotřebí takovou péči zajistit ale neznamená, že nemůže existovat tržní prostředí mezi poskytovateli (péče, léčiv apod.). Jinými slovy, i systém (nutný) pro financování sociálně nutné péče (dlouhodobá/nákladná) může financovat péči v rozsahu nejnižší ceny na trhu s tím, že zbytek (v případě čerpání dražší péče) už je komerčně pojistitelný (a tudíž není nutné jej platit ze sociálně soudržného pojištění).
Byť nejsem profesí ekonom, tvrdím, že zdravotnictví je a má být stejné jako jakýkoliv jiný trh (tj. co nejvíce liberální).
Koneckonců, proč funguje volný trh autoservisů, když existuje povinné ručení (zajišťující právní jistotu v silničním provozu)?

149986

16.01.2008 15:30

Metoda „Mandrake“

RE: Bohužel je to tak

osd 85.?.?.?

Jsem rád, že to tu tak brzo zaznělo (tedy, že jste to napsal). Peníze mají hodnotu jako cokoliv jiného. Je to univerzální prostředek směny, který však na rozdíl od jiných postrádá "přímou užitnou vlastnost" nebo taková vlastnost má jen malou hodnotu (nikdo se peněz nenají, například). Podmínkami pro užitečnost peněz je existence partnerů pro směnu, kteří mohou nabídnout něco, co držitel peněz chce a důvěra těchto partnerů v důvěru ostatních v tyto peníze. Jinými slovy, peníze stojí a padají s tím, že ostatní očekávají, že je mohou za něco směnit. Někdy jsou výhodnější než třeba barák, protože za barák směníte třeba jídlo jen dost nevýhodně (leda byste potkali člověka, který zrovna takový dům chce a má dost jídla na výměnu). Barák nerozkrájíte, abyste si za půl cihly koupili párek v rohlíku.
Dříve, než národní banky začaly multiplikovat, se často používaly certifikáty/obligace důvěryhodných vystavovatelů.
Závěrečné tvrzení: Není pravda, že peníze znamenají jen dluh a nemají žádnou hodnotu. Pokud za ně můžete koupit jídlo, barák, krávu nebo auto, mají hodnotu těchto skutečných statků. Jelikož však nenesou vnitřní užitečnost, mohou být rychle totálně znehodnoceny (viz měnová reforma v ČSSR v polovině minulého století).

151634

16.01.2008 15:38

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

Snad budete souhlasit s tím, že ne všechno je pro každého stejně užitečné jako pro jiného. Tedy že já si třeba rád zapálím cigaretu (má pro mě nějakou hodnotu) a nekuřák by si ji nekoupil ani za jeden halíř. Stejně tak je zřejmé, že hodnota něčeho ocenitelného se mění (a někdy i hodně rychle) i pro spotřebitele. Tak třeba: budu mít hlad, koupím si rohlík i za 10 Kč. Za třetí dám max 2 Kč a pátý sním jen, když od toho, kdo si to přeje, dostanu ještě máslo a šunku [smích].
Jednou z hlavních funkcí peněz je univerzální směnitelnost. Jejich oběh ve společnosti a ceny se tedy řídí tím, co je kdo ochotný za co jiného vyměnit. Jinými slovy - v uzavřené ekonomice je opravdu jedno, jestli rohlík stojí 2 Kč a Fábie 250 tisíc Kč nebo rohlík 2 tisíce Kč a Fábie čtvrt miliardy Kč. Peníze jen poskytují relativní pohled na hodnoty optikou účastníků na trhu.
Pokud jde o inflaci, její existence je pochopitelná, ať už máme fiat money (s multiplikátorem) nebo třeba kryté zlatem. Jde o to, že se raději najím dnes než zítra, raději vyrobím výrobek dnes než za 10 let. Dnešní peníze mají vždy větší hodnotu než peníze v budoucnosti (věřím-li v existenci budoucnosti). Proto, když ty peníze dnes nepoužiji (investice do mě - najím se - např), zítra si za ně koupím o něco málo méně.
V každém případě platí, že bez důvěry v kontinuální platnost peněz a alespoň krátkodobé udržení hodnoty jejich prostřednictvím, jsou nutnými podmínkami pro jejich fungování. Při nesplnění by je nikdo nepoužíval (protože by nevěřil, že mu budou užitečné).

151636

16.01.2008 15:37

Metoda „Mandrake“

RE: A v ČR???

osd 85.?.?.?

Pokud se nepletu, tak povinné minimální rezervy jsou od 2005 ve výši 2%. V praxi to znamená, že komerční banka (s malým k) si od ČNB půjčí za diskontní sazbu nějaký objem peněz a ten u ní nechá uložený. To jsou PMR. Je tedy možné 50x více ("elektronicky") připsat na účet a ty peníze rozpůjčovat. Měnový multiplikátor je tedy 50, podobně jako jinde v EU.
Pro odlišení formy peněz jsou ty báze - M1 až M3. Ty odlišují splatnost jednotlivých peněz. M1 je oběživo a jednodenní vklady, M2 vklady s výpovědí do 3 měsíců a dohodnuté splatné do 2 let, M3 dluhopisy splatné do 2 let a akcie finančních institucí.
Jinými slovy, oběživa není zdaleka tolik, kolik je "peněz".

151638

16.01.2008 16:21

Metoda „Mandrake“

RE: cim je to vlastne kryte

osd 85.?.?.?

Jak "objevil"? Pokud se nepletu, základy měnové politiky se učí v prvním ročníku bakaláře na snad všech ekonomických VŠ [smích] . Věřím, že byste školitele snadno našel, pokud byste "neutekl ke spekulacím". Myslím si, že tady "řešíme" mnohem spíš sociologickou problematiku než ekonomickou.

151644

16.01.2008 16:26

Metoda „Mandrake“

RE: Nepanikařme,

osd 85.?.?.?

Na tom trhu je to ale hezky vidět. Krásně se sám reguluje. Víra v růst cen nemovitostí (nepodložená ničím jiným než "doporučením" těch, kdo za podepsanou hypotéku získají provizi) vyvolá kreditní boom. Ve chvíli, kdy dojdou "dlužníci" a není jak ve spirále pokračovat si investoři uvědomí, jaký je to malér. Přestanou půjčovat, neočekávaně se změní situace na trhu nemovitostí (ceny klesají) a roste cena peněz (v čase - tj. úrokové sazby).
Ten kolaps, o kterém tu mluvíme, není ničím jiným, než nutným důsledkem bubliny - jde tedy o automatickou úpravu založenou právě na víře v budoucnost (tj. jaké asi budou ceny peněz za rok, budou to ti lidé mít z čeho platit?).
Jsem přesvědčený, že viníkem bankrotu je právě ten, kdo se do něj dostal. Vzal si půjčku a není schopen dodržovat smluvní podmínky z předvídatelných důvodů. Smůlu by měl ten, kdo by si barák koupil "právě na špičce". Jenomže mnoho z těch lidí si půjčilo na "rozdíl v ceně domu" díky rostoucí ceně nemovitostí (2004,2005). No a teď se diví, že to musejí splácet, i když ty domy tu cenu už nemají.

151645

16.01.2008 17:10

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

Jistě, to mi je jasné. Proto jsem také v mých příspěvcích uváděl peníze jen jako prostředek směny, a požadavek na udržení hodnoty je tedy jen krátkodobý. Pokud někdo nechce to riziko (hodnoty peněz), nemá je držet. Je to riziko související právě s tou multiplikační tvorbou. Měnová multiplikace má výhodu rychlejšího růstu (není nutné shromažďovat haldy zlata či jiné "stálé" hodnoty), tato nevýhoda jde však s tím.
Rozhodně je lepší koupit si futures mědi či jiných držitelů hodnoty, možná jít do rizika s akciemi velkých podniků (problém s informacemi, důvěrou v management apod) a možná si také trochu pohrát na maržových obchodech třeba s futures ropy (v nejhorším bude margin call a přijdu o investici komplet, ale vydělat lze také hodně) než držet peníze v bance nebo ve slamníku.

151647

16.01.2008 17:12

Metoda „Mandrake“

RE: Toto je prostá realita posledních 10 let...

osd 85.?.?.?

Máte samozřejmě pravdu. Dokonce jsem se s tím setkal i jako s podmínkou zaměstnání (v USA). Máte hypotéku a na kolik? Jestli musíte platit méně než 1000 USD měsíčně, tak to koukejte zvýšit nebo vás nezaměstnáme [smích]. Jinými slovy, u určitých druhů zaměstnání je zaměstnavatel rád, když má zaměstnanec nůž na krku (motivace k výkonu). A proč ne, není to jediný možný zaměstnavatel (třeba najde někoho, kdo bude souhlasit - jeho problém)..

151648

16.01.2008 18:38

Metoda „Mandrake“

RE: Toto je prostá realita posledních 10 let...

osd 85.?.?.?

Pán jistě psal o motivaci k práci, ne o době pracovní doby. Samozřejmě je zde ten předpoklad, že za kvalitu či objem "výroby" je pracující člověk odměňován. Tj. v základu má nasmlouváno třeba řádově 15 čistého a odměny může dostat i několikanásobně vyšší. Jde o motivaci a tu máme každý vnitřní, i když v mnohém ovlivněnou vnějšími faktory. Někdo jde dělat učitele, protože je pro něj důležitější věnovat se dětem než vydělávat statisíce měsíčně. Někdo zase podniká a riskuje tak, že mu nějaký záměr nevyjde nebo udělá třeba administrativní chybu (a doplatí na to ve formě penále/pokuty).
To, co zaměstnavatel chce, je znát motivaci člověka k práci. Je to o komunikaci.
Mimochodem, také mám děti, také se sám vzdělávám. Ještě jsem neumřel, tak nevím, jak to bude s dobou života. Pokud ale mohu soudit podle lidí, které jsem znal, "váleči u televize" umírali okolo šedesátky, pracanti makající na svém či cizím jedou dál (nejstarší člověk tohoto typu, kterého dobře znám, má nyní 89 let). Ono to s tím umíracím argumentem nebude tak horké (alespoň podle mne).

151656

16.01.2008 19:16

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

Jistě, každý chceme hodnotu uchovat. Problém je v tom, jak. Když ji uchováme v krávě, kráva chcípne a hodnotu nemáme. Příčina diskontování a v tvrzení, o kterém hovoříme, je v tom, že pro mnoho lidí mají peníze dnes větší hodnotu než zítra.
Jsem přesvědčený o tom, že každý si chce něco uchovat pro strýčka příhodu (lékařská péče) a na stáří. Problém je v tom, že to těžko může být ve "statických penězích", ale jen ve formě investice. Investicí může být i nakoupení zlata, protože tento způsob uložení hodnoty bude fungovat jen tehdy, pokud bude v té budoucnosti někdo ochotné to zlato směnit třeba za tu lékařskou péči či stravu a bydlení na stáří.
Nejsem zastáncem peněz jako uchovateli hodnoty, protože jsem si vědom vazby na důvěru v důvěru ostatních. Jakmile to z nějakého důvodu (měnová reforma, válka, velké výkyvy v cenách) zaskřípe, mohu skutečně přijít o vše. Raději si koupím dům a půdu, protože to jídlo tam (snad) poroste i v budoucnu a bude tu hodnotu tvořit (tj. tu půdu mohu pronajmout). Vše kromě práce/půdy/kapitálu/schopností (jak vidím já tu čtvrtou složku) jsou deriváty.
Myslím si, že nejsme ve při (s mezerou [chechtot] ).

151663

17.01.2008 08:56

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

Osobně bych se spokojil s textem na bankovce ve smyslu: "Tato bankovka je kryta důvěrou členů společnosti v důvěru takto krytých peněz." (sice implicitní definice, ale aspoň to). Jen se obávám, že by to samotnou důvěrou v peníze mohlo dost otřást [smích] . Spousta lidí žije v domnění, že každá bankovka je plně kryta hmotnými aktivy (což není pravda). Asi si spousta z nás vzpomene na to, co bylo na bankovkách před rokem 1989: "Bankovky jsou kryté zlatem a ostatními aktivy Státní banky Československé". Otázkou je, co byla ta "ostatní aktiva [smích] ).

151720

17.01.2008 08:54

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

Jistě, stále nejsme ve při. Když se mluví o hodnotě peněz v čase, mluví se o nich jako o "prostředku směny zastupujícím hodnotu". Měna (USA a kterákoliv jiná), tedy "vyjádření peněz" je velmi podobné jako např. obligace, akcie, nemovitosti, kovy, krávy či něco jiného. Jen kromě hodnoty, která je vždy odvozena ze zájmu ostatních o ně, mají některé další vlastnosti. Peníze jsou "jednoduché" (dají se dát do peněženky, převést "elektronicky" - tj. jen přenesením informace a podobně). Takový barák je na tom mnohem hůř, nemluvě o krávě, která časem chcípne. Kovy jsou super, protože jsou dělitelné, relativně malé ke svojí hodnotě a vydrží věky. Na druhou stranu, jít se zlatem nakoupit 16 Gripenů bych nezvládl bez pořádného náklaďáku a těžce ozbrojeného doprovodu. (takže i zlato je omezené)
Lidé, co si koupili domy chtěli bydlet hned, nechtěli šetřit. Anebo ne bydlet, ale pronajímat (v tom případě investovali). Že se cena domů změní (bude po nich menší poptávka z důvodu změny pohledu členů společnosti na budoucnost) je věc jiná.
Diskontování vždy funguje z počátečního bodu (tj. z "vyhlídek" ), nelze je uplatnit zpětně. Jinými slovy - investuji do vzdělání, protože předpokládám lepší uplatnění - a sektor půjde dolů a já skončím pod mostem. Nefunguje diskontování? Ne, špatně jsem investoval (klesla cena toho, do čeho jsem investoval). Investoval jsem do lékařské péče a stejně umřu. Nefunguje diskontování? Ne, špatně jsem investoval (a možná si i byl vědom rizika). V tomto případě jsem jistě investoval i s vyšší cenou peněz, protože riziko bylo vyšší a pravděpodobnost nesplacení (v případě úvěru) také.
Pokud nefunguje diskontování, mohl byste mi půjčit pár set tisíc na pět let bez úroku? Nebo třeba auto, byt či dům.. [chechtot] A nebo to jídlo. Nakupte mi měsíční spotřebu mojí domácnosti (cca 14 tisíc - 6-členná domácnost), já to pro vás nakoupím za pět let a tím to vrátím.

151724

17.01.2008 09:12

Metoda „Mandrake“

RE: A v ČR???

osd 85.?.?.?

Jasně, tak to ne. Zlato je určené na mezinárodní vypořádání, pokud by výrazně přesáhlo vzájemný clearing. Tj. např. při nevyrovnané platební bilanci a neschopnosti pokrýt to obligacemi (státní dluhopisy).
Právě kvůli (téměř úplné) absenci hmotného krytí a relativně malému zastoupení oběživa v bázi M1 jsou tak nebezpečné "runy na banku". Jinými slovy, pokud banka musí vyplatit víc než malou část vkladů, má problémy s hotovostí. To samozřejmě spirálu roztáčí. Obrannými mechanismy je nahlášení větších výběrů den či tři dny předem (obvyklou podmínkou na 100 tisíc je "den předem nahlásit" ). No a když nastane průšvih (nevyplacení některých klientů), podlomí to důvěru v banky/vklady a vkladatelé začnou víc vybírat - a to v některých případech vede opět k dalším runům na banky. Zvýší se poptávka po jiných aktivech (lidé nevěří penězům, raději kupují hmotné statky) a měla začne oslabovat. Tím dojde ke zhoršení úvěrových podmínek (menší zájem o státní dluhopisy) a další depreciaci měny. Proti tomu působí spekulativní investoři (ještě, že jsou), kteří začnou nakupovat měnu, aby investovali do nemovitostí a podniků v dané ekonomice. To je z markoekonomického pohledu. Z pohledu jednotlivce je to samozřejmě často průšvih, protože může přijít o úspory v bankách, klesne jeho kupní síla (mzdy reagují pomalu) a tak dále.

151726

17.01.2008 09:30

Metoda „Mandrake“

RE: Jak to rozšířit mezi BFU?

osd 85.?.?.?

Myslím, že by postačilo základní ekonomické vzdělání. To, o čem se tu píše, jsou základy měnové politiky. Neuškodilo by přesunout to do běžného učiva na gymnáziu. Lidé by si mohli uvědomit, k čemu jsou peníze, a že jejich "skladování" je přinejmenším hazard. Na druhou stranu, jako prostředek směny jsou super, neznám nic lepšího.

151728

17.01.2008 14:00

Eretz.cz opět proti Zvědavci

Veřejně zpochybňuji

osd 85.?.?.?

Veřejně tímto zpochybňuji ústavnost §261 a 261a trestního zákona. Každý, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které je za zachování těchto paragrafů v trestním zákonu se může dopouštět trestného činu podle §260, protože §261 a §261a prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka (konkrétně podle článků 15 a 16 ústavního zákona 2/1993 Sb - Listina základních práv a svobod). A jelikož i vyjadřovat takový názor považuji za základní lidské právo (v souladu s uvedenými články listiny), zpochybňuji tímto ústavnost i §260 trestního zákona.
Tak a teď mě stíhejte a trestejte, je-li zpochybnění zákonného ustanovení o trestnosti projevování pochybností skutečně trestné. [oči v sloup]

151767

17.01.2008 15:19

Eretz.cz opět proti Zvědavci

RE: Je, je,

osd 85.?.?.?

Skvělé. Stejně tak bychom mohli vydat zákon trestající zpochybňování, že anti-anti má vždycky pravdu. Nebo zákon trestající pochybování o masakru v Nankingu. Nebo snad budeme trestat i pochybování o tom, že listopad 1989 zahájili výhradně studenti? Jsem přesvědčen, že většinu společnosti uráží, že z nich někdo dělá blbce (a ještě je za to platíme).
Alibistický dovětek: V souladu se zákonem tvrdím, že nezpochybňuji ani se nesnažím ospravedlnit nacistickou ani komunistickou genocidu ani jiné zločiny proti lidskosti těchto režimů. Pro jistotu také prohlašuji, že věřím, že letecký benzin může vybuchnout, potom ještě hodinu hořet a roztavit tak ocelové nosníky tak synchronizovaně a stejnoměrně, že se budova rychlostí volného pádu zřítí podobně jako při řízené demolici.

151786

17.01.2008 16:03

Metoda „Mandrake“

RE: Peníze

osd 85.?.?.?

Jak se stavíte k diskontování? Tedy k tomu, že hodnota dnes je více než hodnota v budoucnosti? Tedy, že rohlík/dům/oblečení je víc než totéž, ale až třeba za 5 let? Protože, kdybyste časovou hodnotu peněz neuznával, rád si od vás půjčím třeba váš byt/dům. Za pět let vrátím ve stejném stavu (žádné nájemné, to byste chtěl úrok té hodnoty!)

151789

17.01.2008 17:42

Metoda „Mandrake“

RE: Původ tohoto marastu

osd 85.?.?.?

S tím jablkem srovnáváte nesrovnatelné. Dobré jablko teď je v případě, že mám hlad a chuť na něj cennější než jablku v budoucnosti, když na něj budu mít hlad a chuť. Pokud chcete porovnávat, porovnávejte porovnatelné (tj. změňte jen jeden parametr - v našem případě čas). Koneckonců, hnilobný proces jablka je jistě jedním z dobrých důvodů, proč jablka nepoužívat jako platidlo [smích].
Ten strom jako samotná věc neporoste. Potřebuje půdu, živiny, vodu.
Elektřina - ano, nedá se skladovat (v současnosti). Pro mě má 50.000 kWh nulovou cenu, protože ji neumím využít (leda bych chtěl někoho popravit v elektrické sesli). Stejně takovou pro mě asi bude mít i za těch 20 let. Koneckonců vám ji nebudu umět vrátit, ale to je o schopnostech. Takže jestli chcete, beru, za předpokladu, že za nulovou cenu (současná hodnota těch 50 tisíc kWh pro mě) budu za 20 let schopen tu elektřinu dodat. Přijďte k našemu hromosvodu a tam ji odevzdejte [velký smích] .
Prvotní chyba, kterou bych Vám vytkl, je apriorní tvrzení, že by mělo fungovat diskontování samotného produktu. To fungovat nemůže. Nebo je snad jisté, že když založím firmu, vy mi do ní dáte 10 milionů a firma zkrachuje, vám se zvětší majetek?
Investování je právě o hledání VHODNÝCH způsobů pro uchování hodnoty. A protože plánujete čerpat v budoucnosti hodnotu v jiné formě (pro spotřebu - jídlo, bydlení, péče, ...), závisí to také na ochotě ostatních členů společnosti směnit s vámi podklad, do kterého investujete.
Jak už jsem psal výše, hodnota věcí je různá pro různé lidi, různá v různém čase (i velmi krátkém). Hladový dá za první rohlík dvacku, za desátý mu ale musíte zaplatit, aby jej snědl - to je asi jasné, ne?

151808

17.01.2008 17:27

Metoda „Mandrake“

RE: Peníze

osd 85.?.?.?

Nepásli jsme spolu husy, ale budiž. Pokud byste si přečetl mé předchozí příspěvky, věděl byste, že uznávám peníze (ve formě platidla v současném systému) jen jako prostředek pro směnu. Peníze v daném okamžiku představují hodnotu odpovídající ochotě ostatních něco za ně směnit (a ta hodnota je pro různé lidi různá - už jsem uváděl příklad s tím, že já jako kuřák si rád za 3 Kč koupím cigaretu, nekuřák si jí nekoupí ani za 10 haléřů).
Zkusím to znovu: Jak se stavíte k diskontování hodnoty? Napsal jsem prve peněz, protože pod hodnotou si mnoho lidí nedokáže představit význam tohoto abstraktního pojmu. Vy jste se toho chytil a výsledkem je k Vaší škodě jen nesmyslná arogance.

151810

17.01.2008 21:20

Eretz.cz opět proti Zvědavci

eretz.cz dělá Zvědavci vlastně službu

osd 85.?.?.?

Snad nebudu moc off-topic, když zde vyslovím názor, že eretz.cz nechtěně propaguje Zvědavce. Dokonce říká, že má i diskusi, což eretz.cz (pro jistotu?), zdá se, nemá. Věřím, že i mezi čtenáři webů jako je právě eretz.cz se najdou myslící lidé (a je mi fakt úplně jedno, jestli jsou to Češi, Němci, Cikáni, Romové, Židé nebo Eskymáci - záměrně vše s velkým písmenem), kteří ocení názorovou různorodost a hluboký filosofický význam některých příspěvků. Jinak řečeno, Zvědavec možná získá nové čtenáře a přispěvatele (možná i předplatitele).

151849

17.01.2008 23:33

Metoda „Mandrake“

RE: Peníze

osd 85.?.?.?

Myslím, že nemusíte, pokud opravdu nechcete (se přizpůsobit). Můj názor na "rozevírání nůžek" je ten, že ti, kdož vlastní hodnoty, kteří ostatní potřebují, potřebují zas ty ostatní ke směně. Jinými slovy, potřebují je proto, aby přežili.
Pokud by snad malá skupinka vlastnila vše a ostatní (otroci) by s tím měli problémy, dojde k dělbě moci. Tím jsem si jistý. Proč? Protože ekonomii vidím nejen jako vědu o "penězích", ale jako vědu o hodnotách, vlastně o součást sociologie (koneckonců, snad nejlepší ekonomickou školou u nás je Fakulta sociálních věd UK). Otroci se začnou organizovat, vzbouří se, budou pasivně odporovat. Jistě, mnoho ztratí, mnoho jich zemře, ale ta "elita" nebude mít jinou možnost, než se s nimi dohodnout. Protože jinak bude na světě sama (pokud je např. vystřílí) a nezbude jí nic jiného, než si tvorbu potřebných hodnot rozdělit.
Jeden půjde orat pole, druhý nosit vodu, třetí se starat o zvířata a čtvrtý bude hlídat, aby jim obydlí nevyjedla a nezničila nějaká zvěř [chechtot] .
A protože si myslím, že by bylo hezké, aby to tak daleko nedošlo, považuji za důležité lidem umožnit přístup ke vzdělání a především k vlastnímu kritickému myšlení. Vlastní děti k tomu samozřejmě vedeme.
Pokud jste četl Nadaci, mohl byste porozumět mému náhledu na problematiku - psychohistorie Hari Seldona je vlastně takovou pokročilou makroekonomií.

151861

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 5

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,36 Kč
Euro
27,46 Kč
Libra
30,38 Kč
Kanadský dolar
17,58 Kč
Australský dolar
16,50 Kč
Švýcarský frank
25,69 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,48 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 967,30 Kč
1 unce stříbra
548,56 Kč
Bitcoin
309 742,99 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 524 034