Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 2 různá jména: Honza, Mejla.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.12.2005 12:16

Kterak pozemky červenkovaly

RE: Vždyť já to říkám pořád

Honza 85.?.?.?

>že nám 16 let vládnou ti nejhorší komunističtí estébáci, zločinci a zloději.
Se stačí rozhlédnout kolem sebe, ne? Kde nic není... Jinými slovy - každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží... [pláč]

>i Klause, který pořád tolik remcá proti EU-
>přestože národ jasně rozhodl, že chce být členem v EU.

No toho pána jsem celkem přesně odhadl už v roce 1990 a jeho pozdější výroky o neznalosti špinavých peněz apod. mě jen utvrdily. Naopak - co se týče EU, zdá se, že se občas probere a má i světlé okamžiky. [velký smích]
Asi bych musel hledat, ale nezdá se mi, že by občané až tak moc jasně rozhodli. A to i přes notnou masáž, které byli podrobeni. A někteří z těch, co se nechali zblbnout už začali plakat.
Někde jsem zaslechl, že Čechům musí pořád někdo vládnout. Zdá se mi, že na tom něco je. [pláč] ...třeba i nový a ještě horší CCCP v podobě EU. [zmaten]

83068

12.12.2005 18:31

Reklama

RE: Je roztomilé,

Honza 85.?.?.?

>A bral bych vážněji otázku E.T - lidi si to všechno přeci
>nevycucali z palce ! A nejen, co je psané v mytologii o bozích.
Nevím, kam na to chodíte, ale ono je to patrně daleko prostější. Stačí se trochu porozhlédnout (pokud vám v tom opět nebude překážet vaše utkvělá představa (Lutherova) paulinismu jakožto vámi definovaného stěžejního učení Katolické církve [chechtot] ), jak to bylo "na začátku", o co šlo při Stvoření a o co se tu "hraje" celé dějiny. Je třeba pročíst některá poselství (zjevení) a nemusíte konstruovat s ET. Např., jak už jsem o tom psal jinde, zjevení papeži Lvu XIII. koncem 19. stol o moci Satana ve stol. 20., později v 80. letech 20. stol. připomenuté v Medžugorii, kterého největší zbraní bude (a dnes už je), že na něho lidé přestanou věřit a jiní se dají do jeho služeb... Je celkem logické, že nevěřím-li na duchovní bytosti kolem nás, které nás denně ovlivňují, potažmo ty, které mají v "náplni práce" především škodit a jejichž vůdce je nazván Otcem lži, nemohu proti nim ani bojovat a vše připisuji někomu (něčemu) jinému. Občas mě napadá, jak musíme při pohledu s Hora na odmítání této reality vypadat tagikomicky. [pláč]
Ale pro mnohé je to, soudím, příliš jednoduché a pohádkové vysvětlení, navíc - kromě (některých) křesťanů a (všech) satanistů není dnes příliš v módě věřit na démony (netýká se *nixových služeb) [velký smích], takže - úspěšný boj s E.T. [mrknutí jedním okem]

83096

12.12.2005 20:59

Reklama

RE: Je roztomilé,

Honza 85.?.?.?

>výsledky jsou pak skutečně tragikomické ! Všicni ti bohové,
>co nás tady učili a slíbili, že se vrátí - ti skutečně
>věřili v Boha jediného a nabádali lidi, aby v něj taky
Nahlédněte do Anny Kateřiny Emmerichové, koho viděla za těmito bohy v ranných dobách lidstva, jak ji to bylo dáno spatřit. Jak vznikla všechna ta božstva ať egyptská, asijská, či jiná. Vezměte v úvahu, že se tu "hraje" o spásu duší a Odpůrce na sebe bere podobu anděla Světla. Navíc naše lidská inteligence mu nesahá ani po kotníky. Vše bylo zjeveno, abychom to dokázali rozpoznat, jen chtít... [mrknutí jedním okem]
A nakonec - i sám Odpůrce občas nabádá k víře v Boha, pro něj to není žádný problém, on ví, že Bůh je, tak proč si hrát na schovávanou. Podstatou je odvést člověka od Zjevené pravdy v Ježíši Kristu, neb ten, jakožto Boží Syn ho už porazil a zaplatil za nás za všechny. Tím nás bez nás vykoupil. Ale bez naší spolupráce nás nespasí. A v tom je náš problém.

>Jistě v dobré víře, ale nicméně zase špatně. A stačí pozorně číst a vnímat ta poselství !
Totéž bych vám mohl napsat já. [mrknutí jedním okem]

83117

13.12.2005 00:01

Reklama

RE: Je roztomilé,

Honza 85.?.?.?

>Pane Honzo, léta se snažím pochopit, proč se nám vnucuje, že pan Ježíš za nás za všechny zaplatil a svou smrtí nás tzv. "vysvobodil"...
On sám řekl, že jich bude málo. Věděl, že ho mnozí zradí, že budou jeho Jméno zneužívat. Proč myslíte, že se v Getsemanech krví potil? Protože viděl, jaké nesmírné utrpení Ho čeká a jak málo lidí bude ochotno to přijmout a zúročit. [zmaten]
Navíc řekl, že nepřišel kvůli spravedlivým, ale kvůli hříšníkům, kteří potřebují jeho pomoc. Nevím, proč hodně lidí čeká, že všichni křesťané budou ideální.Ani jím vybraní apoštolové nebyli a On to moc dobře věděl. Věděl, že ho Jidáš zradí, Petr zapře... A přesto z Petra učinil prvního papeže, protože on svoji chybu poznal a změnil se. Nakonec za Krista i zemřel.

>všimněmě si,jak je všechno to křesťanské učení staletími překrouceno...
V čem překrouceno? Alespoň, co se týká Katolické církve, o protestantských a sektách nemluvím. Ale 1054 let tu byla jen jedna Církev. Až potom se odloučil východ (pravoslavní) a teprve později (16. stol.) se odštěpovaly protestantské církve.

>jak převážná většina téch předem "vysvobozených" žije naprosto v rozporu s desatero, a žije v té vykonstruované iluzi, že jakmile se vyzpovídá a spolkne hostii, je v naprosté pohodě, a může hřešit dál, až do...
Takto to nefunguje, to je bláhové. Vždyť Bůh mě zná lépe než já sám, takže si nemůžu myslet, že něco zatajím nebo se vyzpovídám a klidně si budu hřešit dál. Samozřejmě, že člověk znovu padá do stejných nebo podobných chyb. Ale není hanbou padnout, hanbou je nevstát a nejít dál.
Co se týká ostatních, do těch nevidím. Ano můžu říct, že se mi jejich chování nelíbí, ale nevím, zda berou zpověď na lehkou váhu, jak moc bojují nebo nebojují sami se sebou. To je jejich věc, jak žijí. Oni si to budou muset obhájit. Církev nejsou jen hříšníci, ale i svatí. A není jich zrovna málo... [mrknutí jedním okem]

>Uvažujete někdy i v této rovině?...
Ano uvažuju a poměrně často. Ale musím říct, že znám dost lidí z Katolické církve, kteří se snaží žít evangelium denně. Mnozí se viditelně mění k lepšímu, ale není to ze dne na den. Někdy to trvá roky. Ale vidět to je a o to jde. Oni přijali Jeho pomoc a s Ním na sobě pracují.

>Skvěle je to vystihnuto v písni Elánu: Hľadali sme desať spravodlivých, nenašiel sa ale ani jeden...
Souhlasím. Elány miluju už roky. [mrknutí jedním okem] Sám Ježíš se ptá, zda najde vůbec na Zemi víru, až se vrátí.

>Proč si tak fandíme a spoléháme na to, že toho vzácného člověka sprostě zavraždili kvůli naší spáse?
Protože to řekl a dokázal svým Zmrtvýchvstáním, jak předpověděl.. Protože to nebyl jen člověk, ale zároveň Bůh. To je jádro evangelia. Oběť "pouhého člověka" by nebyla dostatečná, nevykoupil by nás, Satan by pořád řval, že je to málo. Ta cena byla nejvyšší, jakou mohl kdo zaplatit.

83157

13.12.2005 00:22

Reklama

RE: Je roztomilé,

Honza 85.?.?.?

>To nám vnucuje jen křesťanská církev, aby nás dostala pod svá křídla a mohla od nás inkasovat desátky a odpustky.
Hmm, to je dost zajímavý názor. [velký smích] Mě je nikdo nenutí dávat. Vás ano? [mrknutí jedním okem] A co se týče odpustků - vy už jste za ně někdy platil? Já ještě ne. No, asi mám větší štěstí na faráře... [chechtot]

>Od jakživa vždy bylo něco za něco. Církev nemůže spoléhat, že bude od ostatních lidí brát za nic. Tak má Krista a spol. a zázraky.
Já bych to raději otočil, mám-li se držet historie. Kristus má na Zemi svou Církev. Pokud vím, tak Církev založil Kristus, nebo si opravdu myslíte, že se pár lidí sešlo, založilo církev, vymyslelo si Krista a dělalo zázraky? [velký smích] To ti naši předci teda museli být pěkní troubové, že na tohle naletěli. [chechtot] Zkuste nějaký ten zázrak udělat, když je to tak snadné. Třeba až budete mít někoho blízkého nemocného. To je takový ten klasický - uzdravit těžce nemocného, když lékaři lámou hůl. [mrknutí jedním okem] A že jich není tak úplně málo... [mrknutí jedním okem]

>Jenže u nás církvím pšenka nekvete :
>Religions: Roman Catholic 26.8%, Protestant 2.1%, other 3.3%, unspecified 8.8%, unaffiliated 59% (2001 census)
Ano, myslím si, že to taky o něčem vypovídá. Ještě byste mohl doplnit např. statistiku zločinnosti. Bylo by zajímavé, v kterém roce by se ty křivky potkaly. Už nevím, kdo řekl, že když se vyprazdňují kostely, plní se věznice. Ale měl pravdu... [zmaten]

83164

13.12.2005 11:08

Reklama

RE: Je roztomilé,

Honza 85.?.?.?

>Jaksi Vám z toho vypadla svobodná vůle - tedy fakt, že si člověk může zvolit, koho bude poslouchat. A že jeho volba je respektována...
Tu jsem předpokládal a priori. A navíc jsem o ní dost psal v jiných diskusích před časem. Ale máte pravdu, je třeba to zdůraznit, neboť dost lidí používá pojmy jako - musí, vnucuje,...

>Je samozřejmě možné běhat za Budhy nebo katolickými svatými
No, přeci jen vidím nemalý rozdíl mezi Budhou(y) a katolickými světci. [mrknutí jedním okem]

>jenže proč chodit za kováříčky, když můžeme jít za Kovářem.
O to se často přu se svými protestanskými přáteli. [mrknutí jedním okem] Nemyslím si, že je správné upřednostňovat kovaříčky před Kovářem, ale jelikož jsou to vlastně naši "starší sourozenci", mohou pomoci. Jak radou, vzorem chování tak přímluvou. A navíc - ona úcta ke svatým tu byla přeci jen trošku dříve než pověstná "sola scriptura". [mrknutí jedním okem]

83236

13.12.2005 11:40

Kterak pozemky červenkovaly

RE: Smažení sněhových koulí !

Honza 85.?.?.?

>nestane ! Jedná se o kataklysma, vyvolané vnějším vlivem.
>Proto tak úpěnlivě studuji mytologii. A některé vlády a ti
>nejbohatší ledé světa to vše ví ! A připravují se na to a
>samozřejmě to musí nyní před lidmi zatloukat -
protože
>přežít chtějí jen oni. Dobře ví, že všichni
>nepřežijí - to nelze ! [velký smích]
No - pokud to chápou takto, pak je to velice bláhové a povrchní. [zmaten] Ale nedělám si iluze a nedivil bych se tomu. Kataklysma povede k očistění lidí od jejich ega, od nich samotných a takto očistěným lidem bude majetek, slušně řečeno, k ničemu. Podle knihy Daniel to bude 1/3 současného počtu, což není tak úplně málo. [mrknutí jedním okem]
Nehledě na to, že zde na Zemi jsme jen krátce a můžeme být kdykoliv "vzati". Hlavní prioritou je život další, na který si zde samozřejmě zakládáme.

>Všechna ta náboženství jsou jen součást utajovací operace...
Všechna ne, milý pane, to je pořád jenom vaše dogma. Je tu jediné Bohem zjevené náboženství a to křesťanství. Ta ostatní jsou opravdu jen matoucí a odvádějící od Podstaty. [mrknutí jedním okem] Dokud Bůh k lidem "jasně nehovořil", měli právo Ho hledat. Od okamžiku, kdy promluvil zcela jasně skrze svého Syna Ježíše, už by měli naslouchat a poslouchat. Ale to je na rozhodnutí každého. A holt je mnoho takových, kteří si neustále hledají jakousi svoji vlastní cestu a život si zbytečně komplikují a ačkoliv tvrdí, že vidí a chápou, patrně jsou od Pravdy dosti vzdáleni... [oči v sloup] Snad to už nebude dlouho trvat, takže všichni poznáme, jak se věci mají při té Bohem slíbené a ohlášené události předtím, než se to vše rozjede naplno...

83239

08.07.2006 17:57

Experiment s lidským zoufalstvím

Což aby bouchla "neškodná palestinská raketa" Jonathánovi pod zadkem ? Asi by rychle měnil názor.

Mejla 85.?.?.?

Arabům v zásadě nejde o ten kousíček území, jim jde o vyhlazení Židů. A pak budeme na řadě my. Arabské země mají tak obrovská území, ale bohužel z nich nadělaly pouště.

110044

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 68 čtenářů částkou 9 439 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Už je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla11.02.20 09:15 Česká republika 10

Výzva a prosba o pomoc: Zbývá jen pár dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy. 11.02.20 07:45 Česká republika 2

Jsme horší než nacisté10.02.20 12:37 USA 1

Indie pošilhává po Velkém bratrovi po vzoru Číny10.02.20 10:21 Indie 1

Na ruské základně nouzově přistálo letadlo, téměř ho zasáhla syrská raketa07.02.20 10:54 Sýrie 3

Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací07.02.20 08:55 Česká republika 4

Německo šílí: Durynský premiér po jediném dni rezignoval. Vyčítali mu hlasy od AfD06.02.20 15:51 Německo 5

Vylodění okupantů v Pozzallo - Itálie 2.2. 202005.02.20 10:30 Itálie 4

K čemu cvičí černoši střelbu na střelnici v Praze Michli?04.02.20 21:23 Česká republika 8

Tomský: Brexit volili lidé naštvaní na politickou korektnost, na ideologii feminismu, na islamismus04.02.20 07:18 Británie 0

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
24,83 Kč
Libra
29,80 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
15,39 Kč
Švýcarský frank
23,35 Kč
100 japonských jenů
20,84 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,83 Kč
100 maď. forintů
7,39 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,09 Kč
1 unce (31,1g) zlata
36 238,85 Kč
1 unce stříbra
407,65 Kč
Bitcoin
222 175,23 Kč

Poslední aktualizace: 17.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?