Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 10 příspěveků, 1 jméno: Honza.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.11.2005 16:42

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

Vaše pohanské bohy a bůžky vám nikdo nebere. Ale nazývat křesťanství genocidou je hodně silné kafe. A neustále dokola omílané čarodějnické procesy bez kontextu tehdejší doby jsou už taky trošku přihlouplé, nemyslíte? Až se bude jednou srovnávat éra vrcholného středověku s 20. stoletím, to ještě bude překvapení... [mrknutí jedním okem] Kam jsme to dotáhli v počtu nevinně trpících a zabitých. Jsme tak skvělá (nekřesťanská) civilizace, že zabíjíme nenarozené, staré a nemocné lidi. Sundejte brýle své nenávisti a hledejte pravdu, milá dámo, ne bolševické a zednářské báchorky, které se vyučovaly a žel nadále vyučují na některých školách. Pokud byste si přečetla trošku serióznější dějiny, nemůžete tu plácat takovéto nesmysly.
Kritérium vzdělání není asi to správné pro rozlišování hodnot. To, že jste (možná) trošku vzdělanější (i když podle vašeho příspěvku mi nad vaším vzděláním, resp. nevzděláním po takovýchto prohlášeních vyvstávají otazníky) než vaši předkové, nevypovídá shola nic o vaší dobrotě nebo zlobě a o to snad v životě jde, ne? [mrknutí jedním okem]
Ale to je tajemství svobody každého jedince a já nemůžu soudit, neb k tomu nemám dostatek informací. [mrknutí jedním okem] Bůh nikomu nic nevnucuje, pouze miluje a láskyplně upozorňuje... A navíc máme tu velikou jistotu, že to dříve či později při umírání všichni poznáme. [mrknutí jedním okem]

80320

26.11.2005 17:46

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

To že Tolkien byl křesťan a katolík je známé a právě v LOTR je to na symbolice vidět. Pokud se tu objevily námitky o nevhodnosti tohoto filmu pro děti, je třeba podotknout, že i v našich kinech byla spodní hranice stanovena na 12 let... Moje děti knihy četly už v 10 letech a velice si je oblíbily. [mrknutí jedním okem]
Konkrétní příhody, kdy HP používá zlo vám tu neřeknu, neb jsem knihu narozdíl od vás nečetl. A teď mě můžete utřít. [velký smích] Ale opravdu nemusím číst všechno, na to fakt nemám kapacitu, stačí mi zdravý úsudek a rozbor lidí, kterým věřím a kteří si s tím tu práci dali...
Asi na to není prostor, ale museli bychom si vyjasnit některé pojmy. Co je zlo a co je magie?
Zkusím stručně. Zlo je privací dobra, tedy nemůže existovat bez dobra. Můžu chtít dobro pro druhého a použít k tomu špatné prostředky, takže konečným efektem je větší nebo menší zlo i když se zpočátku jeví jako dobro. V magii navíc platí, že jejím použitím ublížím nejen druhému, ale v konečném důsledku i sám sobě. A to i přes dočasný efekt a možný úspěch. Asi se dá těžko srovnat použití kávovaru s použitím magie. Pokud někdo nevěří v duchovní svět, je jakákoliv diskuse na toto téma mimo mísu. [mrknutí jedním okem]
Přesto se pokusím - duchovní svět má trošku jiné zákony než hmotný. Magie je vázána na další bytosti duchové podstaty, padlé anděly. Ať už to dotyčný ví nebo ne, používá jejich "služeb". A těm rozhodně nejde o prospěch člověka. Navíc si tyto "služby" nechají "velice draze" zaplatit. Zrcadlo je v klasických pohádkách o čertech, kdy se člověk při vidině dočasného úspěchu nebo výhody upíše vlastní krví (i dnes se tyto rituály praktikují a fungují a některým lidem opravdu přinášejí slávu a peníze) za cenu ztráty vlastní duše.
Hlavní rozdíl mezi LOTR a HP tedy vidím v tom, že ačkoliv Froda a ostatní velice láká použití zlých prostředků - moc skrze (magický) prsten - nepoužijí ho a naopak ho zničí. Už to, že postavy HP používají magii a "je to vpořádku", tedy, že se děti naučí, že používat (běžně) tyto síly je naprosto korektní je přinejmenším hodně zavádějící.
Nakonec tedy aspoň citace něčeho konkrétního od zmíněné socioložky: Že by to nezanechalo žádné následky, když děti od šesti až deseti let žijí ve fantastickém světě plném kouzelných nápojů, kde kletby a krvavé rituály jsou předmětem školní výuky a každodenně se praktikují? Jedno ze zaklínadel, které se žáci učí, zní: Crucio! (lat. crucio = týrám). Tím lze, jak učí učitel, „týrat druhého i bez šroubu na drcení prstů nebo bez nože“. I Harry používá tuto kletbu...

80322

26.11.2005 18:58

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Honza 85.?.?.?

Ale mě se dotýká dost nepříjemně i jiná věc - ... jenom jednoho Boha budeš mít ... Křesťané katolíci to poněkud s tou svou svatou Trojicí nezvládají, nemluvě již o nesmyslnosti svatých a modlení se k nim...

A proč myslíte, že to nezvládají? Vždyť je o Ní řeč už v Písmu a sám Bůh ji zjevil. Nebo jsou tyto názory jen potvrzením ztráty smyslu pro tajemství a autoritu, která je v současnosti více než patrná? [mrknutí jedním okem]
A proč soudíte, že je nesmyslné uctívat vzory (světce)? Co je podle vás modlitba ke svatým a co je na ní špatného? Že by "sola scriptura"? [mrknutí jedním okem]

80337

26.11.2005 19:58

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

Ano, to má JRRT pravdu, nedohlédnou. Ale neměl tím na mysli relativizaci všeho, že? [mrknutí jedním okem]
Problémem asi je, že magii nelze použít čistě "technologicky" - bez vedlejších účinků, v tom si asi moc nerozumíme. Pokud připustíte existenci duchovního světa a jeho bytostí, přestává to být čistě technologické. Pokud ji nepřipustíte, pak je to jen jakási hra na něco. Já mám na mysli tu 1. variantu. K té druhé se často právě děti při svých hrách po inspiraci takovýmito vzory zaobírají a ono to najednou začne fungovat a přestává to být legrace.
Jestliže někdo začne magii praktikovat, ať už si myslí, že používá tzv. "bílou", dostává se na velice tenký led a ten se časem může prolomit. O tom tu mluvím. A pokud mluvím o magii, myslím tímto termínem - umění, kdy má být dosaženo výsledků za pomoci "skrytých sil". Nikoliv tedy magii v přeneseném slova smyslu.
Myslíte, že démon není padlým andělem? Jak tomu mám rozumět? Kdo je tedy démon? A o kterých pozitivních a negativních démonech mluvíte?
Uznávám, že je to jistý handicap v této diskusi, ale zatím se na čtení HP rozhodně nechystám, neb mě čeká řada přínosnějších knih, které bych rád přečetl.
Neurazím, i když i já jsem jen člověk. [smích] Nevím, zda věci vnímám příliš jednoduše, mé okolí bývá názoru mnohdy opačného. [mrknutí jedním okem] Samozřejmě, že v tomto světě není nic černobílého, to bychom to měli velice jednoduché, ale asi až na extrémy satanistů, kteří se netají tím, že si přejí zlo, je přirozené přát si dobro a ono to zrovna dobro být nemusí, pokud mé poznání není na dostatečném stupni pro danou situaci. Kolem toho se tu pořád točíme. [smích] A děti nejsou zcela schopny samy rozlišit, co je dobré a co zlé. To bychom je nemuseli vychovávat, že? [mrknutí jedním okem]
A ještě poznámka k hranici mezi dobrem a zlem. Rozdíl mezi středověkem (a ten vnímám pozitivně, nikoliv negativně, jak je zažito a v módě [mrknutí jedním okem]) je ve vědomí hříchu. Tehdy lidé hřešili a chybovali, ale bylo jasno, co je hřích a co není. Dnešní doba, charakteristická relativizací všeho, nejen že pojem hřích už prakticky nezná, ale není schopna vidět právě ty hranice...

80342

26.11.2005 20:12

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

Jestli tohle vztahujete k dilu JRRT, tak se obavam, ze jste to ponekud preinterpretoval.

Asi chápete magii v trošku jiném významu. Magie, jak jsem psal už jinde je "užití skrytých sil k dosažení cíle". Pro tyto bytosti to byly, jak píšete, "přirozené schopnosti". Pak se dle mého názoru nejedná o magii v pravém smyslu slova.
To, co jsem napsal je vidět na postavách, které magii (sílu prstenu) využily. Jeho síla se obrátila vůči nim. Nebo se mýlím? [mrknutí jedním okem]
Do pekla nikoho neposílám a už vůbec ne Gandalfa, který si byl (jako jeden z mála) velice dobře vědom, co by způsobil, kdyby prsten použil. Asi tu není prostor, rozebírat jednotlivé postavy, to by vydalo na několik článků. [smích]

80346

26.11.2005 20:28

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

Vyhubení celých národů jak v Evropě, tak v Americe ve jménu christianizace

No počkejte a to jste zvěděl kde? Vyjmenujte mi pár národů, které křesťanství vyhubilo a jak; asi mám fakt mezery ve vzdělání... [zmaten]

jak se křesťanství šířilo mezi tzv. "pohany", tedy ohněm a mečem
To opravdu myslíte vážně? Neplete si to s muslimy? Máte-li na mysli křížové výpravy, pak nešlo o šíření křesťanství, ale o osvobození křesťanů trpících pod muslimy.

Je to společnost již pohanská ?
Ano, novopohanská. Nebo mi chcete tvrdit, že toto je pořád ještě křesťanská civilizace? Kořeny jsou zajisté křesťanské, ale ta vzdálenost je již značná. [pláč]

Zásluh se nezříkám a tak se ptám, jste schopen vyjmenovat několik pozitivních věcí, které křesťanství do společnosti a života člověka za těch 2 tis. let přineslo? [mrknutí jedním okem]

80350

26.11.2005 20:41

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Honza 85.?.?.?

A když už jsme u toho, tiše předpokládám, že máte na mysli Starý Zákon
Ne, mám na mysli NZ, nebo mi chcete tvrdit, že křesťanství vychází pouze ze SZ? [mrknutí jedním okem] V NZ - nejznámější asi křest v Jordáně.

dost jsem historii postudoval a tedy tak nějak docela dobře vím, jakými cestičkami se ustanovila víra v Trojici, Mariánský kult a podobně. Nebudu tedy raději vrtat
Hmmm, to jste asi měl "velice dobré učitele historie", myslíte-li to pejorativně... [chechtot]

80354

26.11.2005 23:11

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Honza 85.?.?.?

V podstatě máte pravdu v tom smyslu, že opravdová pocta náleží pouze Bohu. Museli bychom si ovšem vyložit pojmy, které jsou často zkreslené, např. právě to, co je míněno modlitbou. Modlitba má několik odstínů, může být děkovná, prosebná, může se jednat o adoraci nebo modlitbu chval atd. Modlitba je navíc rozhovorem a ten může být veden i se svatými nebo anděly. Jedná-li se o adoraci, ta pak přísluší pouze Bohu...

80379

26.11.2005 23:48

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Honza 85.?.?.?

A že pak odvary z odvarů stokrát změněné přepisováním a účelovými výklady...

Co konkrétně máte na mysli? A jaké "staré" historické studijní materiály míníte?

80389

27.11.2005 00:15

Organizátora neoficiálního překladu Harryho Pottera vyšetřuje policie

RE: Dovoluji si nesměle podotknout,

Honza 85.?.?.?

Pohané (ne pejorativně, ale pojem) jsou z pohledu křesťanství ti, kteří nepřijali křest. V širším slova smyslu by se dalo říct, že jsou to lidé, kteří si namísto Boha stavějí modly, ať už jsou pokřtění nebo ne, neb je mnoho pokřtěných, kteří to jaksi neberou vážně a nejsou věřící ve smyslu křesťanském. Těchto bůžků je kolem nás spousta, od peněz, slávy, vzdělání až k "hvězdičkám šoubiznysu", sportu atd.
V tomto smyslu se velice zajímavým jeví fenomén českého hokejového šílenství (fanoušků na náměstích) v posledních letech...
Stačí se třeba zamyslet, kolik lidí denně adoruje televizi a nechá si vypláchnout hlavu, že...
Tedy - božstvo je velice rozmanité, takže si ho jistě kategorizujete a zařadíte sám... [mrknutí jedním okem]

80397

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 0

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 16

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 11

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Měnové kurzy

USD
23,80 Kč
Euro
26,58 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,61 Kč
Australský dolar
16,36 Kč
Švýcarský frank
24,74 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 174,54 Kč
1 unce stříbra
425,36 Kč
Bitcoin
225 621,73 Kč

Poslední aktualizace: 2.6.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?