Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.04.2005 12:27

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Proč neslavím konec druhé světové války

80.?.?.?

Počet obětí v srpnu a září se udává na 72, ovšem na rozdíl od MLR se nejednalo o intervenci proti antikomunistickému povstání, ale o zákeřné přepadení loajálního spojence. Další oběti v souvislosti s okupací následovaly. Co se týče oslav konce druhé světové války, též se trochu obávám plíživé rehabilitace komunismu, např. při oslavách osvobození Buchenwaldu se zmiňovaly jako oběti hlavně Židé a komunisté a naprosto opomenuto bylo, že NKVD provozovala vesele tábor dalších pět let. Otřesný je i postoj Rusů ke katyňskému masakru, kdy přiznávají všehovšudy nějakých 1800 obětí a zbytek v rámci beztrestného "popíračství" prý jaksi sublimoval. Co by Poláci prý chtěli, když při jejich osvobozování padlo 600 000 rudoarmejců (někteří už v r.1939). Dobré jsou k tomuto tématu knihy revizionisty Rezuna (Suvorova) Den M a Všechno bylo jinak, operující výhradně na základě citátů z ruských pramenů a tvrdící, že Stalin hodlal Němce napadnout v červenci 1941 a obsadit Evropu mohutným úderem do Rumunska (nafta) a centra Německa přes Slezsko. Následky by byly pro Evropu (patrně s vyjímkou Židů) patrně ještě fatálnější, jak dokládá i osud Pobaltí (to bylo koncem války prakticky reokupováno SSSR a svým vojákům bojujícím po boku Němců nemohou ani postavit pomník).To ovšem nemohli vojáci bojující (z valné části z dnes tolik opovrhovaného vlastenectví) proti nacistům tušit (a i kdyby, neměli jinou možnost než se bránit aktuálnější německé agresi)a zaslouží si naši úctu.

49300

16.04.2005 20:40

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Brzdit s domýšlením!

80.?.?.?

Roosevelt se zřejmě třásl levou touhou zaválčit si po boku strýčka Joe, a jsou značné náznaky, že napadení Pearl Harboru dopustil (dle svědectví jednoho holandského zpravodajce měli Američané přehled o pohybu japonské flotily, zřejmě podcenili rozsah možných škod), ale Japonce k Havaji sám nedostrkal (i když jim vzhledem k malým zásobám ropy kvůli embargu nic jiného než válka nebo ukončení expanze v Indočíně).

49348

16.04.2005 20:47

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Proč neslavím konec druhé světové války

80.?.?.?

Já myslel, že Slovensko bylo německým spojencem a jako takové do podobných plánů (velmi výhledových) zahrnuto nebylo.

49349

16.04.2005 20:53

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Proč neslavím konec druhé světové války

80.?.?.?

Čeští srabové se bránit chtěli (pěkně to popisuje V.Černý ve svých Pamětech), ale spojenci jim to vymluvili (údajná vyjímka SSSR se ani nepokusil navázat radiové spojení s naším hlavním štábem a případného konfliktu by nanejvýš využil k napadení svých západních sousedů, ke kterému pak došlo v letech1939-40).

49353

16.04.2005 21:17

Proč neslavím konec druhé světové války

RE: Kdo za co bojoval

80.?.?.?

Co se týče legií, mohly mít velký význam při potlačení bolševiků v Kijevě, ale jejich hlavním úkolem byl boj za nezávislost českých zemí a Slovenska. V době, kdy byli bolševici s Němci natolik zadobře, že VŘSR de facto zachránili tři řadové pluky sestavené z německých zajatců a vyzbrojené mauserovkami propašovanými bolševiky, neměli ale na Ukrajině proti německé armádě mnoho šancí. Před brest-litevským mírem pak došlo k německé ofenzívě a bolševici se paradoxně stali jejich spojenci. I když uvážíme židovský vliv mezinárodní a v bolševické revoluci, kterému Masaryk jistě podléhal (jeho původ je slovensko-německý), neměli by legionáři, slabě vyzbrojeni a daleko od centra dění, přiliš šancí okupovat velké prostory evropského Ruska, zvláště za pasivity nejen sedláků lačných přídělů půdy, ale i ruského důstojnictva a buržoazie (kozáci se k ofenzívě vzchopili až za půl roku). Proto se zdálo rozumnější odejet do Francie a do občanské války se nemíchat. Po přepadení odzbrojených transportů "mojšlem Bronštajnem" (bývalý ideál neocons) pak odvedli heroické a dnes neoprávněně opomíjené výkony v Povolží a při obsazování transsibiřské magistrály. Ovšem na posily pozoruhodně pasivních západních interventů čekali marně, stejně jako na dobrovolníky z řad místních obyvatel, kteří jinak osvobození od bolšánů vítali. Nesmrtelnou zásluhou R.Gajdy zůstává záchrana transportů, když se rozhodl ignorovat pokyny Čs.národní rady a probojovat se k Pacifiku "vlastním pořádkem".

49360

21.04.2005 15:17

Válka v židovské obci se přiostřuje:

RE: ehm ... málem bych zapomněla

80.?.?.?

A jedí Hamanovy uši.

50038

24.02.2006 18:33

Irvingovo vítězství

RE: David Irving a svoboda projevu

80.?.?.?

O tom je zajímavý článek na Neviditelném psu v sekci Věda - Historie - Tajemství svastiky z 25.10.2005. Pravotočivá svastika sice byla symbolem bohyně smrti Kálí, ale povšechněji spíše symbolyzovala ženský princip oproti "mužské" levotočivé. Převažuje ale význam pozitivní. Před válkou to byl tzv. Lucky Cross - Luck, Life, Love, Light a oblíbený vojenský symbol (znaky na letadlech Finska a Lotyšska). Zřejmě se s ním setkali němečtí dobrovolníci "Železné divize" v Pobaltí za bojů proti židobolševikům.

94711

25.02.2006 22:08

Bombový útok na askarijskou svatyni - další podvod?

RE: Připadá mi směšné, jak se tady přete o pravdivost hypotézy! :o)

80.?.?.?

Papež je neomylný, pouze pokud mluví "ex cathedra" o základních otázkách víry. Rozhodl o tom 1.vatikánský koncil v r.1870 za pontifikátu Pia IX, který toto použil pouze 2 x, ve věci neposkvrněného početí a nanebevzetí P.Marie.

94838

26.02.2006 14:31

Bombový útok na askarijskou svatyni - další podvod?

RE: Připadá mi směšné, jak se tady přete o pravdivost hypotézy! :o)

80.?.?.?

To s tím neexistujícím duchovenstvem je pravda jen zčásti, sice neexistují takoví jedinci, kteří by jako křesťanští kněží "stahovali svátosti na zem" (v případě nouze může být mullah třeba 10letý kluk), ale fetvy a názory uznávaných muftí a ajatolláhů mají velký vliv, větší než obdobné projevy u většiny dnešního katolického kléru.

94872

26.02.2006 15:40

Irvingovo vítězství

RE: A tem mrtvejm je to uz suma fuk, jak byli zabiti. Proste jsou mrtvi a tecka.

80.?.?.?

Tak jsem s překvapením na tom zjistil, že se autor domnívá, že Rumunsko bylo přepadeno nacisty 7.10.1940. a až v listopadu se stalo německým spojencem. Ve skutečnosti byl postup opačný a vstup vojsk odsouhlasený rumunskou vládou (zřejmě jako garance vůči SSSR, který tehdy zabral rumunskou Moldávii a Bessarábii). Dále se zmiňuje 34 000 rumunských Židů a jen holokaustní oběti mají jít v Rumunsku do statisíců. Zřejmě to souvisí s odstoupením Banátu Maďarsku, ale pak se tito Židé asi dostali i do statistiky holokaustu v Maďarsku. A o takovéhle nesrovnalosti jde revizionistům, ne o totální popření židovské perzekuce.

94874

28.02.2006 06:45

Irvingovo vítězství

RE: A tem mrtvejm je to uz suma fuk, jak byli zabiti. Proste jsou mrtvi a tecka.

80.?.?.?

Irving pouze popřel komoru v Osvětimi, plynové komory na autech jsou prokázaná věc, používalo je už NKVD. Ale nevím, zda jsou důkazy, že ty děti zahynuly právě takto, dodnes koluje řada legend, třeba že existuje místo, kde je jmenovitě zachyceno 6 milionů židovských obětí, že existovaly specielní songy, které Židé zpívali před odchodem do komor (nedávno si to prý zopakovali při transferu z Gazy) atd.atp.

95094

28.02.2006 08:13

Haagský proces s Miloševičem:

RE: Haagská fraška

80.?.?.?

Bin Laden by se dal do boje se Sověty i bez CIA, peněz a odhodlání měl dost. Kromě něj podporovali celou řadu dalších frakcí mudžáhidů. Jiné podporoval zase Irán. Mobutu byl belgický poddůstojník, který byl do velitelské funkce jmenován kvůli urychlené a zmatené dekolonizaci na nátlak OSN a orientoval se v následném zmatku občanské (spíše kmenové) války lépe než levicový hochštrapler Lumumba. Pinocheta jmenoval do funkce sám Alliende, který se k moci dostal asi jako u nás Klaus k prezidentství jen kvůli neshodám opozičních stran a kdoví kam by Chile, kam se stahovaly marxistické bojůvky z celé Latinské Ameriky (ty také za něj jediné bojovaly), dovedl. Asi do stejných míst, kam se chystali zavést čínští komunisté Indonésii při svém puči, který zmařil generál Suharto (zde bychom mohli spekulovat o tom, zda by k témuž nemohla vést pozoruhodně tichá čínská kolonizace ČR). Prezident USA těžko mohl někomu slíbit nezávislý stát, Jalta už je dávno pryč a Ronnie se v Saddámovi těžko viděl jako kdysi FDR ve Stalinovi. Prostě se Saddámovi nechtělo platit Kuvajtu dluhy. Kdyby tenkrát nevadil Sovětský svaz, mírová hráz, mohl být svržen vojsky OSN v r.1991 za nadšeného souhlasu alespoň 75 % Iráčanů a odpadly by dnešní potíže.

95102

28.02.2006 08:31

Haagský proces s Miloševičem:

RE: V dobe konspiraci si muzem dovolit

80.?.?.?

To zapadá naprosto hladce, účel světí prostředky a hlavní ďáblové byli a jsou Srbové, zřejmě proto, že jsou pravoslavní a byli i socialističtí (co kdyby náhodou zůstal v Evropě relativně funkční socialistický stát, dokonce mimo EU). Patrně Židům nějak splynuli s Rusy, kterým se za to, že je nenechali napájet mužiky vodkou od Smolenska po Vladivostok pomstili dosud asi málo. Alespoň jak jsem vycítil z publikace židovského autora o vlivu médií v balkánské válce a obsahu jednoho holywoodského škváru. Pak se i něco latentního antisemitismu zkousne, ostatně řada národoveckých chorvatských gerojů má dnes stejné potíže jako pan Miloševič www.slobodan-milosevic.org

95103

28.02.2006 19:18

Irvingovo vítězství

RE: A tem mrtvejm je to uz suma fuk, jak byli zabiti. Proste jsou mrtvi a tecka.

80.?.?.?

Velitel Osvětimi Hoess také vypověděl, že zplynoval 2,4 milionu Židů, dnes se udává číslo maximálně poloviční, spíše čtvrtinové. To ovšem nebrání některým médiím tato tvrzení opakovat. Co se týče dětí v koncentrácích, tak přežily i židovské, které také ujídaly a navíc měly být patrně i přednostně likvidovány, když tábory byly vyhlazovací.Pochybuji, že by se okolo zplynování motalo hodně očitých svědků. Komory k dezinfekci oděvů byly v koncentráku pochopitelně také, ale i pamětníci o něm mluví jako o spíše pracovním táboru. Poválečná propaganda z něj ovšem učinila jakýsi nedotknutelný symbol genocidy, což brání poohlédnout se po skutečných vyhlazovacích táborech (vězňové Gulagu umírali v dolech na Kolymě a v Turkestánu ještě rychlejším tempem).

95235

28.02.2006 19:31

Irvingovo vítězství

Taky jeden

80.?.?.?

www.israelshamir.net/English/ForWhom.htm

95236

28.02.2006 20:43

Haagský proces s Miloševičem:

RE: Haagská fraška

80.?.?.?

Mluvím o čínské fyzické kolonizaci, jedinou oficiální reakcí byl "uvítací" TV seriál Josef a Li. Po vstupu do EU si našli po 15 letech celníci trochu času na kontrolu tržišť (pravda, prodávají spíše čínští dealeři Vietnamci) a dokonce i EU dochází, že čínské výrobky mají dumpingové ceny, nemluvě o prostém pašování. Možná, že pro některé africké země je přítomnost asijských obchodníků nezbytná a tudíž je byly nuceny po jejich vyhnání povolat zpět (IQ kolem 70 bodů tamní populace na vedení maloobchodu prostě nestačí), ale to není náš případ.
Vzhledem k tomu, že Čína leží na druhém konci světa a my nejsme klasickou přistěhovaleckou zemí, dá se za tím a výroky premiéra o jeho zemi jako čínské základně (které nepochopitelně zapadly) tušit možná ďábelské kopýtko chcípající kobyly multikulturalismu (už přestala sloužit sionistickým zájmům) nebo ještě horší vize, že jednou přijede kontejner s čínskými samopaly deklarovanými jako bůhvíco jiného, tyto ač mají 3 x nižší cenu, jsou výkony srovnatelné s těmi našimi. A jelikož nejsme mírumilovní muslimové, nedokážeme povstalce pobít za noc jako to nevěřícím provedli Indonésané (kvapné prohlašování, že není Boha krom Alláha atd.komunistům nepomohlo, noční sezení mulláhů rozhodlo, že zabít se mají všichni a v nebi si to pak už přeberou...). To ovšem pouze konspiračně. Kdysi jsem tuším v Rexlexu četl o jakémsi podivínovi, který se pokoušel čínskou kolonizaci monitorovat (prý se vesnice složí, vyšle jednoho, který se pak snaží přetáhnout za sebou co nejvíc našinců). Ti, kdo pamatují socialismus, jistě musí mít podezření, kolik že to procent z osadníků pracuje pro čínské výzvědné služby. To, že v ČLR je zrovna NEP, nic neznamená. V diktatuře může být druhý den vše jinak.
Co se týká Iráku 1991, dodnes vidím zklamaného gen. Schwarzkopfa, jak stojí před mapou a říká "Nothing was between us and Bagdad...". Saddám sice ulil elitní divize Republikánské gardy, ale do okolí Basry proti předvídanému šíítskému povstání, které následně za lhostejného přihlížení OSN utopil v krvi. Populární byl v Iráku leda kolem svého rodného Tikrítu, v arabském zahraničí u frustrovaného plebsu, ten je ale jen prach pod nohama tamních vládců .

95242

02.03.2006 17:10

Haagský proces s Miloševičem:

RE: Haagská fraška

80.?.?.?

Zajděte si někdy na trh nebo do některé z četných čínských restaurací nebo podniků s cedulí "Čínský obchod", pokud tedy žijete ve větším městě a ne někde v izolaci, pár Číňanů uvidíte. V okolních zemích k takovému způsobu pozvolné kolonizace nedochází.
Je pravdou, že v r.1991 se často bombardovaly jen klamné cíle, ale zbylé divize se nemohly postavit otevřeně vojskům OSN mj.kvůli jejich naprosté vzdušné převaze. Ztráty Pouštní bouře byly nižší než při leckterém cvičení NATO. Snahou o co nejmenší ztráty bylo motivováno i tažení r.2003, zřejmě se odehrávalo na bázi korupce armádních velitelů, tomu by odpovídala i Saddámova slova, že ho zradili jeho nejbližší. Rád bych si o tom něco přečetl, drží se o tom pant opravdu fest.

95536

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 85 čtenářů částkou 14 211 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 10

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 6

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,19 Kč
Libra
30,09 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
16,35 Kč
Švýcarský frank
25,34 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,94 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 699,66 Kč
1 unce stříbra
564,12 Kč
Bitcoin
297 669,00 Kč

Poslední aktualizace: 22.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?