Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 130 příspěveků, 1 jméno: Miroslava.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.11.2016 13:06

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Co to plácáš za nesmysly? Nevíš-li nic o křesťanství a jeho smyslu, tak raději pomlč! Máš to všechno v hlavě zamotané. Křesťanské zákony, to je řád, který nestárne. Je stále aktuální. A pokud zde na Zemi nebude přítomen Boží řád, tak zde bude ďábelský neřád. Jenže většina lidí je příliš líná na to, aby hledala, přemýšlela o něčem vyšším, vznešenějším. Zajímá se jen o materiální statky. Jenže bez Boha není transcendentního mravního řádu, nezávislého na vůli člověka. A kde není Bůh, tam je měřítkem dobra a zla člověk, tedy přesněji řečeno ten druhý, který člověka navádí ke zlému (raději upřesním moudrým citátem Dostojevského: Zde ďábel s Bohem bojují a polem bitvy jsou srdce lidí.) Kde chybí uznání práv Božích, tam se nelze dovolat ani skutečných práv člověka. A to již toho nejzákladnějšího – samotného práva na život. Doufám, že jsi alespoň něco z mých slov pochopil.

353486

22.11.2016 19:21

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Každý zde má volbu vlastním konáním, k Bohu, či k ďáblu. Bohužel mnohým je pochopení Boha, křesťanské víry nedosažitelné, zvláště v této materialistické době. Domnívají se, že cokoli zde děláme, nic nemá smysl, nic se nepočítá k dobru, vše je náhoda, smrtí vše končí,…Náš Spasitel však dává všem šanci, jen někteří jsou duchovně slepí.
Miroslava

353497

22.11.2016 19:50

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

1. První a největší křesťanskou hodnotnou je Evangelium, odrážející učení Krista, díky kterému se objevila u lidstva šance k duchovně-mravnímu zušlechtění.
2. Křesťanství vneslo největší vklad v lidskou kulturu. Samozřejmě pod kulturou je třeba chápat vše to, co lidstvo vede k Bohu, protože existuje i kultura, která slouží tomu druhému - satanu.
3. Křesťanství ukazuje jedinou správnou cestu, jak vyjít bílé západní civilizaci z kolosální systémové krize.
Miroslava

353498

02.12.2016 12:16

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: ideje komunismu

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. V současné době sociální nespravedlnosti a klamu masového vědomí jsou slyšet názory, že u křesťanství a komunismu jsou podobné ideály, že Kristus, Marx či Castro se narodili proto, aby ochránili ty nejposlednější - ponížené, zbídačené a zbavené práv a jejich cílem je láskyplně o ně pečovat. Jenže ďábel nám nedá nikdy pokoj a pokaždé se skrývá v detailech. Pokud se podíváme na tento problém blíže, křesťanská přikázání a dogmata komunismu jsou zcela protikladná. Je třeba si uvědomit, že žádná ideologie bez Boha a jeho víc jak dvoutisíciletého řádu nemůže lidstvu přinést žádné plody dobra, nýbrž strašné utrpení. Bez Boha je totiž vše dovoleno.

Miroslava

353784

30.01.2017 11:56

Pražští burani

To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby

Miroslava 46.?.?.?

A čemu se divit? To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby. A kdyby jenom v Praze, a kdyby jenom v oblečení!

355477

20.06.2017 23:04

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Bílý svět je těžce nemocný!

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím. A proč? Protože zapomněl na Pána Boha a jeho Zákon. Člověk bez Boha je jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři, nedokáže rozlišovat dobro a zlo, krásu od ošklivosti. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se řítícím bez brzd a strojvůdce. Je duchovně nemocná, a proto následuje degradace a zkáza. Neřest, rozvrat, tolerance a lhostejnost k různým nemravnostem přivedly ke zkáze i národy před námi. Není na tom nic nového, jen člověk je nepoučitelný.

358474

28.06.2017 16:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Lidé bez Boha jsou jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se bez brzd řítícím. Lidé bez Boha kráčí v životě od zdi ke zdi, od čerta k ďáblu, z močálu do bažiny.

358689

28.06.2017 19:02

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Jakého boha? Jediného a společného nepřítele všech lidí, kterým je otec lži-ďábel, dočasný vládce tohoto světa? To je jejich bůh, v jehož jménu páchají zlo! Je třeba si uvědomit, že nadpozemská realita je bipolární a bytosti v ní obývající jsou protikladné – temné a světlé. Nevím, kolik je vám let, ale je třeba o tom přemýšlet. I když suchá lidská suchá logika toto neumožňuje.

358693

28.06.2017 23:10

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Na základě Vašeho zjištění se bohužel Pravda nezmění. Spěte dál.

358700

28.06.2017 23:27

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Můj Bůh je milosrdný a pláče, když lidé ve jménu Jeho páchají zvěrstva. Jenže oni poslouchají našeptávání toho druhého - "knížete tohoto světa", kterému se většina lidstva klaní, proto svět vypadá tak, jak vypadá.
No vidíte, alespoň připouštíte, že nad námi může existovat vyšší moc. Tak, třeba ji i v důležitý moment Vašeho života pocítíte. Víra se totiž suchou logikou nedá pochopit.

358701

29.06.2017 08:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Chápu. Nemnozí v současné materialistické době přemýšlí o věcech světa neviditelného. Třeba někdy, jednou pochopíte, jak jste se zmýlil(a)...

358704

05.08.2017 17:41

My 2

Příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Bohužel, jedná se aktivní přípravu lidstva k budoucnu. Vychovat zvrácené lidské stádo.
Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na kapitalismus státního typu, v němž nebude místo pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno dobrými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením.
Napětí a vojenská konfrontace mezi oběma póly postupem času zaniknou. Vzájemná konkurence bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace. Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují hrozbu systému (http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679). Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - na infarkt, mrtvici apod.).
Kulturní prostor se bude na obou stranách postupně z hlediska jeho obsahu vyrovnávat. Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, které si jen zvrácená fantazie vymyslí, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.
Všechny utopie a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejně vysoké úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidem hrozit nebude. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setřou veškeré rozdíly mezi oběma stranami a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas, aby se projevil v plné síle antikrist. Postupně lidský skot naplní Zemi...
Je samozřejmě možná i druhá ...

Automaticky kráceno

359424

05.08.2017 19:09

My 2

Pokračování: příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy se lidstvo vzpamatuje a bude schopno vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání, které člověka zušlechťuje. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně menší, než ta, o které píši výše. Důvodem je téměř úplná neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Vše ovládne Hollywood, pistolnicko-postelová popkultura. Vzdělání ztratí dimenzi mravní výchovy. Vše dokoná primitivní a zvrácený obsah internetu, který nepřetržitě realizuje svou temnou funkci, a sice přípravu mas lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život naplněný zábavou a požitky dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.
Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale neměli bychom se chovat jako pštrosi schovávající své hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat oči a upozorňovat na hrozbu této budoucí zvrácené totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku. Především je však třeba bojovat za duchovně-mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

359432

28.08.2017 21:45

Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy

Jak jsou lidé nepoučitelní!

Miroslava 46.?.?.?

Já se domnívám, že se tak děje záměrně, aby začal chaos, občanská válka a poté přišel diktátor, který navede tvrdou rukou pořádek. Jak jsou lidé nepoučitelní!

359746

27.12.2017 11:45

#MeToo? #KillToo!

Feminismus jako úpadek společnosti

Miroslava 46.?.?.?

V bezbožném světě jsou vzájemné konflikty lidí kvůli různým hloupostem normou. Konflikt žen proti mužům je jedním z podobných konfliktů UMĚLE ZVELIČENÝ do světových rozměrů, které normální člověk pociťuje jako nepochopitelný, nemajíčí žádný přirozený základ. Lidská společnost se po tisíciletí rozvíjela, zdokonalovala, harmonizovala, rostla v populaci, duchovně i mravně se zušlechťovala, aniž by probíhala nějaká konfrontace práv žen, mužů, dětí, sexuálních menšin...V současnosti stojí lidstvo před katastrofickými problémy: miliardy lidí žijí v bídě, barbarsky ničíme a znečišťujeme naši planetu, nacházíme se na hraně nové a už poslední světové války, strašné ďábelské vynálezy a zároveň masová degradsce lidstva napomáhající k nevyhnutelnému vytvoření tyranské globální společnosti. Bohužel diskusí o těchto reálných problémech lidstva je mnohem méně než téch o DEBILNÍCH PRÁVECH MIKROSKOPICKÝCH SEXUÁLNÍCH MENŠIN!

361622

15.01.2018 07:18

Zeman bude "odejit"

RE: Dobrá analýza

Miroslava 46.?.?.?

Ano souhlasím, Zeman to má nahnuté. Ale intuitivně věřím na zázraky, které se také občas i v politice dějí. Rozdíl v počtu hlasů bude sice minimální, ale Zeman vyjde jako vítězem.

361934

30.01.2018 12:40

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: k neuvěření

Miroslava 46.?.?.?

Mýlíš se, Miro. Ani přímá demokracie po švýcarském vzoru, ani jiné ušlechtilé ideje nezamezí temnému konání různých kreatur. Pamatuj si, že libovolný společensko-ekonomický systém je odsouzen ke krachu, pokud odmítá Boha a cíle duchovně-mravního zušlechtění člověka. Jak kdysi moudře říkal pan profesor Piťha, buď se budeme blížit k Řádu, anebo dostaneme neřád. Bohužel jiné cesty v tomto světě není!

362236

13.02.2018 14:28

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Lidé Západu se vzdali Božího Řádu a mravních hodnot z něj vyplývajících, tudíž ztratili i sílu ducha. Maximálně co mohou bílí západní mužové vymyslet, vyjít v minisukních na mítink na ochranu žen (https://www.youtube.com/watch?v=grhPAMF6VpI). To se tedy jako mladá žena vůbec nedivím, než takové bačkory, tak si bílé ženy začínají vybírat muže z jiných kultur. Ženám se líbí silní mužové, schopní je reálně ochránit!

362504

13.02.2018 22:04

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

děkuji Vám za odpověď.

Souhlasím, feminismus – to je špatné, ale je pouhým následkem bezduchovnosti sekulární ideologie, kdy byly vyhnány ze všech sfér státu a společnosti křesťanské hodnoty, křesťanské myšlení, víra v Boha. Jsou-li světlá učení vyháněna ze života lidí, tak jejich místo nevyhnutelně zaplní feminismus, ideologie LGBT, ospravedlnění eutanazie, potratů, likvidace rodiny, drog, rozvratného stylu života, nekonečný konzum,…. A hlavní – vytratí se SÍLA DUCHA NÁRODA, jejichž nositelé byli převážně muži.

Síla ducha se vytratila a chudáčci mužové se najednou stali zcela bezmocnými před megerami-feministkami. Když jsem se podívala na to video s těmi holandskými politiky, zastyděla jsem se za evropské muže. Je mi jasné, že zaštítit naši kulturu, naši svébytnost, naše národní hodnoty není komu.

Jsem zarmoucena nad osudem bílé civilizace. Možná ne nadarmo nás Bůh zbavil dostatečné porodnosti, protože pokud se nic nezmění, jsme nestrašlivější hrozbou blahobytné budoucnosti celého lidstva.

362525

14.02.2018 18:09

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane, děkuji za odpověď.
Hlavním posláním Krista je toto: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Jan 1:5) Bůh přišel do našeho světa, aby překonal starozákonní představu o Bohu jako zlém a mstivém soudci. Tudíž, hledáme-li odpověď na mravní otázky, je třeba se orientovat na Evangelium a na samotný Ježíšův život. Vše, co odporuje pochopení absolutní lásky Boha, Jeho milosrdenství, Jeho soucitu, je třeba odmítnout. Zlo v našem světě činí ďábel, právě on je zodpovědný za všechno utrpení v tomto světě. A posláním lidstva je přetvoření našeho světa dle Božího zámyslu. Ďábel tento zámysl znetvořil tím, že zkazil duchovní harmonii člověka.
Dobře jste napsal o vztahu příčiny a následku. V počátku všeho buď stojí Bůh, anebo jakési bezdušné, bezsmyslné, nevědomé absolutno (zákon). Stojí-li v počátku všeho Bůh, i u lidstva se objevuje smysl života, který je v neustálém zdokonalování rádi spojení se s Tvůrcem. Naopak řídí-li vše bezdušný, bezsmyslný, nevědomý Zákon, kterému se všechny procesy vesmíru podřizují, tak vlastně existence člověka a lidstva ztrácí veškerý smysl. Je zřejmé, že dokonce člověk se selským rozumem s pomocí elementárního úsudku může pochopit, že svět, v jehož počátku stojí Bůh, je mnohem přesvědčivější, logičtější, umožňuje mnohem přesvědčivěji objasnit jevy okolního světa. A hlavní – dává smysl existenci člověka a lidstva.
Když jsem psala o ztrátě ducha bílé civilizace, mínila jsem tím tu naši západní. Sláva Bohu, v části bílé civilizace – v Rusku probíhá naopak vzestup síly ducha národa a ohromným vkladem k tomuto procesu přispívá i Ruská pravoslavná církev.
Doufám, že i v našem národě se najdou vnitřní síly a pochopení, že jeho spása je pouze v přibližování se k Bohu a rozmnožení křesťanských hodnot.
A vrátí-li se v národ víra v Boha, tak i síla ducha se obrodí sama sebou a vyřeší i různé drobné problémy, včetně vzájemných problémů mezi ženami a muži.

362550

14.02.2018 19:38

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

my - to je celý západní svět. Do 60. let minulého stol. byl lidstvu příkladem, ukazoval perspektivy oné blahobytné budoucnosti dle celého lidstva – měl dobrý výchovně-vzdělávací systém, dobré zdravotnictví, sociální systém byl lidský, probíhala skutečně demokratická volba vlád, více méně byla média objektivní, kultura člověka mravně pozvedávala, byla ohraničena neřest, postupně, ale jistě rostl materiální blahobyt, byla dostatečná porodnost, … Vše toto dávalo příklad a naději celému lidstvu. Chtěli také tak žít, včetně národů, které žili v socialistickém bloku.

Co máme nyní po čtyřiceti- padesáti letech?

Degradující systém vzdělávání; katastrofu ve zdravotnictví, která přeměnila lékaře v obsluhu farmaceutických korporací; postupně stále více zruinovaný sociální systém; demokracie se zvrhla ve frašku, která obsluhuje zájmy mikroskopické hrstky vlastníků velkých kapitálů; mainstreamová média zcela ztratila objektivitu a obsluhují opět zájmy malé skupinky vlastníků velkých kapitálů; naše současná masová kultura je hanbou před celým lidstvem; neřestí se nejenom nestydíme, ale propagujeme a vnucujeme je celému lidstvu; o materiální blahobytné budoucnosti už většina z nás pochybuje; růst porodnosti je už na takové úrovni, že je otázkou, zda za půl století bude ještě bílý člověk dominovat ve své rodné domovině. A co katastrofický objem odpadků, které naše zlatá miliarda produkuje, projídaje neobnovitelné zdroje planety!

Všechny světové kapitály, všechny globální systémy řízení, všechny světové systémy komunikace, všechny hlavní vědecké instituce se koncentrují na Západě, a proto ostatní část světa musí následovat vytyčený Západem směr. Pokud my-Západ letíme do propasti, tak i celé lidstvo táhneme za sebou. Právě v tomto smyslu jsme hrozbou blahobytné budoucnosti pro celé lidstvo.

Co se týče konkrétně naší země, bylo by pro nás nejlepší, kdybychom z tohoto rychlíku, nesoucího se do propasti, co nejdříve vystoupili.

362554

15.02.2018 21:49

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Děkuji za dobrá slova. Doufám, že naši čeští mužové budou schopni ochránit naše duchovně-mravní hodnoty, naši překrásnou národní kulturu, budou schopni vytvořit podmínky pro mravní povznesení národa, nedopustí na naší zemi ničivý proud migranů z cizích kultur.

362586

16.02.2018 21:16

Pozdrav z Muslimic

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto...

Miroslava 46.?.?.?

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto:

https://www.youtube.com/watch?v=YXHorIrLFIc

Co dodat? Drazí spoluobčané, na starém Západě už nastoupil očividný konec bílé civilizace. Nejprve jsem se chechtala, ale poté jsem pocítila obavu, když jsem si uvědomila, že k podobné nedaleké budoucnosti nás táhne naše probruselská elita. Už je na čase utíkat před těmi blázny, kteří řídí EU, dokud i naše české muže neinfikovali morem úplné bezmocnosti a neschopnosti!

362618

05.03.2018 10:00

Válka proti mužnosti

BEZ ŘÁDU DOSTANEME NEŘÁD

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo!

Před nedávnem jsem napsala text, v němž jsem se snažila vysvětlit, že BEZ ŘÁDU, který je pevně dán a je neměnný, DOSTANEME NEŘÁD, a ten vleze absolutně všude, do všech oblastí. Válka proti mužnosti a vzájemné problémy mezi muži a ženami je jen jedním z projevů tohoto neřádu. Psala jsem Vám o síle ducha národa, o síle ducha muže, který se začne vytrácet, nebude-li ctěn řád. To je zákon a nelze s tím dělat nic, nevrátíme-li se k řádu!

362879

17.06.2018 19:14

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Nejenom Mozarta a nejenom Forman, ale i další představitelé "malého" národa hanobí tradice, kulturu, vysmívají se jednotlivým národům...Jen se zkuste posmívat jim.

364762

17.06.2018 19:22

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi. Je to vědomé. Primitizovat člověka na úroveň dobytku, a to ve všech směrech...Škoda, že se člověk pokaždé tak snadno nechá zblbnout. Jinu, je nedokonalé stvoření, a zlo, hnus, lež je pro něj většinou přitažlivější.

364763

17.06.2018 19:34

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: dechovka - cimbálovka

Miroslava 46.?.?.?

A současné děti je už ani pomalu neznají. Jsou natolik zblblí primitivní globální anlojazyčnou hudbou, že už anineumějí zpívat. Schválně si spočítejte, kolik písní v češtině a kolik písní v angličtině hrají v rádiu v průběhu hodiny. Ale to asi tušíte. No a ty písně včeštině, to je samozřejmě současný žánr, žádné moravskoslovácké písničky. Děti se neučí ani v hudební výchově lidové písničky, to snad jen na prvním stupni. No a o Vánocích si pouští "Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal". A to nekecám!

364764

25.06.2018 17:06

Kérka

Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Současná kultura je velmi často charakterizována provokacemi proti tradičním normám. A mnohé tradice, které ještě nedávno byly ve společnosti nepřípustné, se dnes stávají normou. V předkřesťanských časech bylo tetování součástí pohanských a okultních rituálů. S příchodem křesťanství bylo tetování používáno především jako stigma - označovali jimi např. zločince, ženy lehkých mravů, karetní podvodníky.
Jak je vidět, i bez ohledu na duchovní hledisko, tetování na těle od dávných dob neneslo nic dobrého. Člověk chce být mnohdy módní za každou cenu a nechápe duchovní smysl a vliv tetování na svůj život. V životě člověka je i bez toho přítomno mnoho hříšných činů, tak proč si ještě více kazit svou duši tím, bez čeho se lze klidně obejít?
Přestavitelé novopohanství a okultisté často používají skryté temné symboly. Navenek se některým lidem, kteří nepostihují smysl symbolů, může zdát tetování krásné, ale neuvědomují si, že nese duchovní informaci. Prostřednictvím temného symbolu dovoluje člověk, aby do jeho života vešli síly, které si nechal na své tělo namalovat. A mnohdy jsou motivy skutečně temné.
A potom, je to forma degradace, a vůbec není důležité, zda je nápadnější či ne.
A potom, i když se člověk „nezdobí“ zrovna tetováním, věčná honba za módou, nadbytečné zdobení těla (výrazným líčením a módou) - to vše odvádí pozornost člověka od Krista, Jeho duchovních hodnot vůbec pozemského smyslu života.

364908

25.06.2018 19:16

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Ty jsou právě ty nejdůležitější, pane Stworo. Co je podle Vás smyslem života? Užívat si života plnými doušky...?

364912

25.06.2018 20:55

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Obrovská spousta nešťastných lidí kolem nás žijí nesmyslný život, který lze označit za duchovní smrt; nemají žádné známé, partnera, mnohdy ani děti, připadají si na světě zcela zbyteční a potřebují nějakou náhradu za normální smysluplný život. Takové pak odchytnou náboráři různých sekt a totalitních ideologií, a tak dlouho jim vymývají mozek, až je ovečka poslušná a zbavená vlastního rozumu. Obětmi kupodivu nejsou jen hloupí lidé, ale i inteligentní. Jsou rádi, že si našli podobně postiženou skupinu nešťastníků. Často takoví lidé končí špatně. Znám spoustu takových lidí, kteří nevědí, proč žijí. Nedokáží odpustit ani sobě, natož ostatním. Často se jedná o prvotřídní pokrytce...

A co se týče mě, asi se budete divit, jsem šťastně vdaná téměř dvacet let, mám krásné a chytré děti, kterým víra pomáhá pochopit tento svět, jenž není jen ten, který vidíte.

364916

20.08.2018 11:15

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku

Nepřehánějte to s tou nezávislostí

Miroslava 46.?.?.?

Já bych to s tou nezávislostí Thajska tak nepřeháněla. Thajsko je dosud spojencem USA, amerikanizace tam postupuje rychlými tempy, tak v čem spočívá role vlastenecké vlády? Všeobecný duchovní a mravní rozklad thajského národa probíhá podobně jako v celém světě a řešení "imigrantské krize" na tom nic nezmění.

365924

21.08.2018 22:02

Padesát let

Ještě jednou o roku 68

Miroslava 46.?.?.?

60. léta a vůbec rok 68 byla doba vln protestů v celém světě, nejenom v Praze. Na Západě proti kapitalismu, u nás proti soocialismu. Bojovalo se - jak se to tehdejším naivním lidem mohlo zdát, za SVOBODU. Mnozí v ni upřímně věřili. Ale jak vidíme dnes, už tehdy šlo o boj za přechod ke kapitalismu pod kontrolou USA.
Už i lidem s prostým selským rozumem je dnes konečně zřejmé, že současný kapitalismus je cosi antilidského, představující hrozbu životu na této planetě.

365987

20.09.2018 15:35

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Je to dobrý článek

Miroslava 46.?.?.?

Tak vždy nevěřící Tomáši nevěří, ani kdyby byla Pravda přesvědčivější. Nemohou nic rozumného namítnout, přitom však nevěří.
Jako by byl u nich um paralyzován, avšak hovořit o běžných věcech jim nečiní problém. A začnou-li s argumentací o víře, začnou bloudit v pochopení a slovech. Všechny jejich teorie jsou jako pavučina. Nepředstavitelné slepota...

366644

20.09.2018 20:04

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Západní demokracie je povrchní, falešná a pokrytecká

Miroslava 46.?.?.?

...a tudíž není v tomto světě vůbec nic dobrého, žádné perspektivy, život nemá žádný smysl. Je načase si koupit letenku do Švýcarska na "sebevražednou turistiku"....

366653

08.12.2018 18:47

Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou?

RE: Materiální výhody rozhodují

Miroslava 46.?.?.?

Zlaté pravidlo mravnosti: nedělej druhým to, co nechceš, aby činili tobě - nemůže být kritériem dobra a zla, krásy a hnusu, dobrého a špatného...Současní tvůrci zla velmi dobře zneužívají toto zlaté pravidlo, aby zamaskovali svoji temnou činnost. Nezavírej hranice před nosem migrantů ( - Vy přece nechcete, aby před vaším nosem zavirali hranice?), nebraňte pedofilům těšit se s dětmi ( - vy přece nechcete, aby i vám bránili ve vašich potěšeních?), nebraňte banksterům dělat byznys (Vy přece nechcete, aby i ve vaší práci bránili vám?) a tak mohu najít tisíce příkladů, které ukazují na to, že řídit se tímto pravidlem nijak nebrzdí a nemůže brzdit mravní rozložení světa. Vůbec všechny snahy nevěřících cosi vymyslet v mravní sféře jsou natolik naivní a směšné ve srovnání s učením, které nám zanechal Spasitel.

Ďábel v našem světě ne osobně kroutí kolesem historie, nybrž koná zlo skrze lidi, kteří právě kvůli osobním výhodám s lehkostí činí amorální skutky. Za každého bankstera uvrženého do vězení, přijdou desítky jemu podobných či ještě horších. Ďábel řídí náš svět, právě on si pěstuje bankstery, zločince a všechny amorální individua. Právě i on vede a připravuje lidstvo přímo před našimi zraky k budoucí globální tyranii!

368263

08.12.2018 19:10

Ten umí to a ten zas tohle

ZAVRŠENÍ KAPITALISMU

Miroslava 46.?.?.?

Verše velmi umně zachytily základní podstatu současného kapitalismu. A ještě pár desítek let a většina profesí zanikne, což povede k degradaci a zvlčení lidí bez práce. A ti, kteří budou pracovat, tak nanejvýš obsluhovat roboty.

368264

Naprosto s Vámi souhlasím. Kolosální úpadek bezduchovní západní civilizace, která ztrácí víru a ani nepřemýšlí o následcích. Bohužel, pokud se lidstvo neprocitne a nevratí se ke svým křesťanským kořenům, tak ho nevyhnutelně čeká krutá globalní tyranie. Tento amoralní liberální systém bez vysokých duchovně mravních hodnot totiž vychovává takové množství lidských zrůd, které bude jednou nutné držet na uzdě, aby nebyl chaos. Takže zatím žádné dobré vyhlídky na lepší časy.

368376

25.03.2019 13:00

Svět podle Brentona Tarranta

RE: Asi se budu opakovat,

Miroslava 46.?.?.?

Jenže, kde vzít sílu ducha?! Ta u našich bílých západních mužů chybí. Ano, v hospodě u pivka kritizovat "čmoudy" to oni umí, ale postavit se na odpor proti muslimské invazi, to už je těžší a obávám se, že by podobné střetnutí prohráli.
SÍLA DUCHA SE U ZÁPADNÍ BÍLÉ CIVILIZACE VYTRÁCÍ!

370558

17.04.2019 19:58

Když hoři symboly, přichaza blba doba

Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Naprosto souhlasím s autorem. Ruský filozof P. Čaadajev napsal, že přichází doba, kdy se Evropan zcela bezduchýma očima bude dívat na velké Boží chrámy minulosti a bude se podivovat, proč je tak dlouho stavěli, vkládali v nich tolik sil, proč dosud stojí a co v nich dělat?
Ano, dnes postávají u chrámů hordy turistů a fotografují, jakoby přišli k nějaké budově, a ne ke svatyni. Ale ne proto se stavěli Boží chrámy!
Vnitřní smrt chrámu se může konat mnohá léta před koncem vnějším. Ztratit ho lze, přestože ještě stojí. A až poté i fyzicky. Protože ztratí-li sůl svou slanost, nebude už potřebná. Vysypeme ji a budeme po ní šlapat, neboť ji už nikdo nepotřebuje. Na to je nutné pamatovat. Evangelium by mělo být normou našeho myšlení a chování. Kořeny naší civilizace vyrostly na evangelském slovu! Když na to zapomeneme, nemůžeme očekávat světlé zítřky, ale jen neřád!

371054

19.04.2019 15:28

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Všichni jsme hříšní, proto očekávat od lidí absolutně čistý, počestný, bohabojný život je skutečně nereálné, a zvláště pak, od těch, kteří ve svých rukou drží otěže moci. Skutky vládců a politiků musíme soudit jako výsledek světlých a temných plodů v jejich životě. Vytvářel-li vládce systémové podmínky, při nichž mravnost národa vzrůstala, takového vládce je třeba ocenit jako pozitivní osobnost, přestože se dopouštěl ve svém životě i amorálních skutků.

Obecně, vývoj lidstva lze přiznat jako pozitivní, pokud mravnost ve společnosti vzrůstá. Tak bylo do konce 19. stol. Samozřejmě, evropská civilizace kráčela cestou mravní růstu s těžkostmi, s odstoupeními, křivolakými cestami, ale přesto šla. Poté nastala v I. pol. 20. stol. strašná porážka, a poté opět nedlouhý vzestup a opět ztroskotání - duchovně-mravní rozklad, který dnes nabral kolosální rychlost, kdy skutečně nepřeháníš, vybavíš-li si Sodomu Gomoru a nemáš důvod nesouhlasit s duchovními starci, kteří předpovídají, že stojíme na prahu časů antikrista.

Psala jsem, že evropská civilizace získala všechny velké úspěchy díky křesťanským kořenům. A dnes, přímo před našimi zraky, vidíme, jak se hroutí spolu s odvržením křesťanství.
Ano, souhlasím s Vámi, chrámy budou i nadále hořet v obecném smyslu (příčinou nemusí být jen požár), kdy nemodernističtí šílenci mohou s podporou mocných vše přeměnit v hromadu smetí a masmédia nás budou s nadšením utvrzovat v tom, že je to velké umění.

JEŠTĚ JEDNOU ZDŮRAZNÍM, ŽE BEZ KŘESŤANSTVÍ NEMÁ BÍLÁ CIVILIZACE ŠANCI NA SEBEZÁCHOVU JAKO VEDOUCÍ ČÁST LIDSTVA.

Můj pesimismus vyzývá absence sil, které by byly schopné zastavit proces sekulární politiky, která vědomě likviduje na Západě křesťanství a zároveň řád. Jakousi maličkou naději snad vidím v Rusku, kde za poslední dvacet let dochází k obrození křesťanství. Právě v tom možná tkví i příčina, proč Rusko najednou vstalo jako bájný Fénix z popela a zaujímá přední místo v geopolitice.

Ne zcela souhlasím s Vašimi slovy „Který chrám má, podle Evangelia, větší cenu? Ten, kterým je Člověk a v němž má přebývat Duch, nebo ten, do kterého se člověk chodí modlit? Když pro ně nemá cenu ani ten prvně jmenovaný, jakou cenu může mít nějaký kostel?“takové srovnání není správné, jsou to totiž dvě části jednoho celku. Nepřítomnost jedné z nich poškodí celek. Boží chrám je nezbytný ke kolektivní modlitbě, kdy vzniká synergie modlících a síla modlitby mnohokrát vzrůstá. Ne náhodou je sekulární politika směřována na likvidaci chrámů právě jako místo kolektivní modlitby a nejstrašnější je, že i uvnitř křesťanských konfesí probíhá proces zjednodušení bohoslužeb, postupnou přeměnu na jakýsi formální akt.

V našem světě dominuje ďábel. Právě on zkazil všechny zákony společenského živo...

Automaticky kráceno

371084

19.04.2019 16:55

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

V našem světě dominuje ďábel. Právě on zkazil všechny zákony společenského života tak, že tvořit zlo je mnohem snadnější, a dokonce příjemnější než činit dobro. Dnes za pomoci amorální masové kultury ďábel nanáší úder po tom, co činí člověka člověkem, co vyzývá u všech z nás touhu k dobru. Právě on likviduje svědomí - hlas Boží- v každém z nás, on se snaží pošlapat stydlivost už z raného dětství. Zhoubné procesy infikují všechny společenské mechanismy, včetně křesťanských konfesí, někteří mediální kazatelé se poddávají tomuto vlivu a ve svých veřejných kázáních ospravedlňují neřesti tohoto světa.
Velkým problémem v současném křesťanství je připisování Bohu, že právě On je zdrojem všeho neštěstí, utrpení, nemocí,… v našem světě kvůli špatně pochopené všemohoucnosti Boha. Avšak Bůh se NEÚČASTNÍ lidského neštěstí a běd našeho světa. Vše jsou to skutky ďábelské. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Janův 1:5)

371085

21.04.2019 17:36

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

Ateista, to je jen negramotný člověk. Tito lidé nemohou odpovědět na nejprostší světonázorové otázky, např. proč mám být dobrým, když se mi líbí konat špatné věci? Ateisté nemohou rozlišit, co je dobré a co špatné, co je dobro a co zlo, protože nemají žádné kritérium. Došlo to do směšného. Za staletí epochy osvícení nemohli ateisté vytvořit definici, co je dobro a co zlo a čím se od sebe odlišují. V žádné encyklopedii nenajdete ateistickou definici těchto fundamentálních pochopení, a tudíž to vede k absenci přesvědčivých ateistických učení o mravech a morálce. Z tohoto důvodu, když z mravních pozic radikální ateista začne obviňovat věřící a křesťanství, nic kromě smíchu to vyzvat nemůže.
Pokud je ateista člověk negramotný, tak radikální ateista je HŇUP, který netuší, co tvrdí a činí a jaké budou následky jeho konání.

371110

21.04.2019 18:33

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Hoří-li symboly, přichází špatné časy

Miroslava 46.?.?.?

A ještě jsem chtěla obrátit pozornost na všechny antikřesťany. Už jsem MNOHOKRÁT psala, že spolu se ztrátou křesťanství odchází z národa i síla ducha. TO JE ZÁKON!!! U BEZBOŽNÝCH NÁRODŮ SE ZTRÁTOU DUCHA NEVYHNUTELNĚ DOCHÁZÍ K DEGRADACI, JEŽ JE DOVRŚENA pohlcením národa cizí kulturou. Tato katastrofa probíhá přímo před našimi zraky v zemích starého Západu.

Představitelé našeho národa mají ještě tu kuráž otevřít hubu na internetu proti Bohu, proti migrantům, proti všemu, co se jim nelíbí.
Avšak i drogově závislí aspoň vyjdou na demonstraci za legalizaci drog, avšak zaštítit mravnost, národní kulturu, národní hodnoty nevyjde nikdo. Když reálně začnou migranti zachvacovat naši zemi jako v Německu, Rakousku, když začnou reálně zachvacovat moc jako ve Francii a v severních evr. zemích, tak všichni tito internetoví bohoborci se budou tiše schovávat doma, nemluvě už o soc. sítích, kde budou jako myšky.

371112

29.04.2019 16:51

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Text není špatný, ale Saker opomenul hlavní podstatu všech problémů na Ukrajině. V této zemi se hroutí státnost. Zkušený politik Porošenko s tím nemohl nic udělat i přes ohromnou finanční i politickou západní podporu. Volba slabého politika Zelenského je pouhým příznakem agónie ukrajinské státnosti. Západ se zdá prozřel, že obnovit státnost je nereálné, a tedy zůstává jen jedna varianta, aby byla země loajální - živit 40 milionový národ. Ovšem takové možnosti už Západ nemá, má svých problémů nad hlavu. A Rusko celou Ukrajinu rovněž nepotřebuje. Halič byla vždycky pro Rusko velkou potížistkou a je velmi pravděpodobné, že tuto část Ukrajiny odmítne. Za vlády Zelenského budeme s velkou pravděpodobností svědky šoumenské, demagogické rétoriky a prohlubující se agónie v průmyslu, sociální sféře a obecně státnosti. Toto je nejvěrohodnější scénář.
Záchranou pro Ukrajinu by byl snad jen politicky neutrální status, kdy budou dobré vztahy udržovány se všemi zeměmi. Jenže v současných podmínkách, kdy se SVĚT TVRDĚ DĚLÍ NA DVOJPOLÁRNÍ, je neutrální status pro jakoukoli zemi velmi nepravděpodobný. Ještě tak možná, kdyby se dostala k moci silná autorita světového měřítka. Jenže Zelenskyj takovou figurou není. Proto je Ukrajina jako stát odsouzena k zániku.

371283

29.04.2019 22:25

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

RE: Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane,

nepatřím k těm, kteří věří v teorie spiknutí, k těm, kdo věří v tajné síly, které jakoby řídí tento svět, o nichž jakási skupina lidí mnoho kecá, ale nemůže přinést žádná přesvědčivá fakta o reálné existenci oněch tajných sil. Domnívám se, že pro pochopení globální geopolitiky je třeba vycházet z reálně existujících států, jejich vlád, jejich potenciálu a jejich zájmů.

Globální politiku v našem světě určují USA a jejich satelity - převážně EU na straně jedné, na straně druhé- Rusko, Čína a Indie a jejich spojenci. Boj těchto sil za rozdělení sfér vlivu je podstatou světové geopolitiky.

Nikdo nemůže objasnit, proč za tisíciletí epochy rozumného člověka jen stěží vzpomeneme světlou osobnost včele země, proč řešení států jsou často – řekla bych velmi často – hloupá, neslouží k blahu lidstva, k růstu svobod, k mravnosti a mravnímu povznesení společnosti. Z hlediska ateistického myšlení to nelze NIKDY pochopit a přesvědčivě objasnit. Všechna ateistická politologická objasnění nemají žádný smysl, jsou pseudonačné, neboť nejsou schopny nic předpovědět, dokonce i na nedalekou budoucnost.

Pro věřícího člověka je očividné, že vše procesy v našem světě určuje nadpozemský boj světlých a temných sil. Temné síly chtějí, aby v našem světě bylo nastoleno peklo - celosvětová tyranie. Státnost libovolné země se nachází pod silným vlivem temných sil, právě proto státnost libovolné země nemůže za tisíciletí své existence vytvořit nic, co by člověka duchovně a mravně povznášelo. A v současných podmínkách všechny státy pracují na mravní rozklad lidstva.

O Ukrajině:

Netvrdila jsem, že je Porošenko dobrým a silným politikem, jen jsem říkala, že je zkušeným a každý zkušený politik velmi dobře ví, co je třeba dělat, aby ho opět zvolili. Ale je to jen člověk a ne v jeho rukou leží osud Ukrajiny. Dokonce, i kdyby byl na jeho místě 10x schopnější politik, věřte, nic by se mu nepodařilo. Proč? Protože Ukrajina je jen OBĚTÍ nadpozemského boje mezi těmi hlavnímí dvojpolárními silami, o nichž jsem výše psala. Žádná z těchto sil nebude souhlasit s tím, aby celá Ukrajiny přešla pod vliv USA nebo naopak k Rusku. Proto bude Ukrajina ROZERVÁNA. Toto řešení bylo přijato ještě předtím, než se stal Porošenko prezidentem.

Zvolení Zelenského – nevýrazného člověka je příznakem toho, že proces rozdělení Ukrajiny nabírá tempo.

Vše, co dnes na Ukrajině pozorujeme, je pouhým následkem likvidace státnosti. To je podobné jako u včel, či mravenců, když jim vezmete matku, začne chaos a zkáza. A žádné síly nejsou schopny navést pořádek.

Všichni dobří, pořádkumilovní lidé by měli prosit Nebesa a konat v rámci svých možností, aby toto rozdělení proběhlo maximálně mírně, bez ostrého vojenského konfliktu.

371289

30.04.2019 22:59

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

RE: Konec státnosti Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Dobrý den. Teorie spiknutí jsou čistě lidské, antinaučné výmysly, na něž možno svést všechno. Naprosto souhlasím, že jedna z chytrostí ďábla je vymýšlet takové světonázorové koncepce, které vytváří v lidských hlavičkách iluzi, že on neexistuje a nijak se neprojevuje v našem světě. Je velmi udivující, že i věřící podléhají této iluzi. Z toho ovšem plyne, že nečiní-li se ďábel v našem světě, tak za všechna utrpení na Zemi je zodpovědný Bůh, krutý a nemilosrdný. Jenže to je hloupost, která přímo protiřečí životu Spasitele a celému Evangeliu.

“Bůh je světlo a není v něm žádné tmy“. (1 Janův 1:5)

Za všechna neštěstí, utrpení, nemoci, katastrofy, války, smrt je zodpovědný ďábel!

A kdo chce pravdu znát, jak je svět uspořádán, existuje zatím dost informací.

Relativně nedávno u nás vyšla ucelená filosoficko-náboženská koncepce geniálního ruského myslitele D. Andrejeva Růže Světa, která objasňuje nejen uspořádání světa, ale i vesmíru, otázky bytí, boj dobra a zla, objasňuje hybné síly historického procesu lidstva.

Koncepce D. Andrejeva je unikátní a nemá žádnou konkurenci v predikční síle. Ještě jednou podtrhnu, že neexistují žádné politologické teorie a vůbec světonázorové koncepce, schopné alespoň něco předpovědět ohledně budoucna. Koncepce Andrejeva je jediným fenoménem schopným dát věrohodnou prognózu.

Zvláště zdůrazním, že Růže Světa nijak neprotiřečí dokázaným vědeckým faktům. Předpověděla mnohé vědecké objevy, historické události, včetně předpovědí týkajících se perspektiv lidstva.

A na závěr: předkládá čtenáři, co je třeba konat, aby byly perspektivy osobní, ale i celého lidstva pozitivní.

371309

05.05.2019 22:56

Porazí kultura informačních technologií kapitalismus?

Průlomové technologie jako základ nadcházející světové tyranie

Miroslava 46.?.?.?

Článek je příkladem utopických nadějí, že se amorální kapitalismus jakýmsi zázrakem transformuje v humánní systém mravně povznášející člověka a lidstvo. To je podobné jako očekávat, že se pět set rodin, které dnes vlastní téměř veškeré bohatství planety najednou změní v lidumily, jejichž smyslem života se stane obětavá práce výhradně na blaho lidstva. To je nejen naivní, ale i směšné. Stačí si všímat hlavních tendencí za posledních dvacet - třicet let, abychom si mohli udělat obrázek o pravděpodobných perspektivách lidstva:

- efektivní technologie masového mravního rozložení lidstva
- vývoj a využívání efektivních technologií totální kontroly
- masová aplikace efektivních technologií bez lidí

Vědeckotechnický pokrok odtržený od mravnosti nemůže být za žádných podmínek pro lidstvo blahem. Takový „pokrok“ přivede pouze k tomu, o čem jsem psala zde:

http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/...

371376

21.05.2019 16:06

Podařilo se v Kanadě vybudovat fungující multi-kulti společnost?

Kanada nám ukazuje příklad takového přátelského, mnohonárodnostního, smírného, radostného pohybu do pekel

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

Váš text je pohledem typicky myslícího současného Evropana, který nesoudí obecně, ale jen na základě nějakého pozitivního faktoru, kdy se mu zdá, že vše funguje. Mimochodem, ta úroveň kanadské relativní bezpečnosti byla ještě zcela nedávno normou i v Evropě. Budeme-li se však koukat obecně, a nejenom soudit na základě jednoho pozitivního faktoru, tak Kanada nám ukazuje příklad takového přátelského, mnohonárodnostního, smírného, radostného pohybu do pekel. To, že je tam zatím relativně snesitelná atmosféra, svědčí o tom, že ti lidé ztratili sílu ducha, schopnost vzdorovat amorálním dějstvím moci. Domnívám se, že víte, že Kanaďané jsou hrdí na to, že jejich montrealské gay pochody jsou největšími na světě. Že ve výchovně-vzdělávacím systému-dokonce již předškoláků, se musí povinně vštěpovat pozitivní vztah k ideologii LGBT. Kanada kráčí v popředí legalizace drog. Kanada mezi prvními legalizovala eutanazii a prvním rokem legalizace lékaři zabili více než dva tisíce lidí. Byl zde přijat šílený zákon, který umožňuje brát děti z rodin, které nesouhlasí s ideologií LGBT( slyšeli jste nějaké protesty proti tomuto šílenství?!).
Kanada zatím trošku zaostává zhlediska mravní degradace za skandinávskými zeměmi, proto lze očekávat, že i v Kanadě začne za pár let narůstat běsnění zločinnosti.

371600

27.07.2019 16:30

Čekání na Godota

RE: když se armén narodil, tak žid plakal

Miroslava 46.?.?.?

Ďábel.

372774

08.08.2019 10:13

Zelenského dilema

Rozdělení Ukrajiny

Miroslava 46.?.?.?

Co chcete po komikovi? Z role komika na prezidentský post. To je příznak úpadku ukrajinské elity. Pokud skončí válku v Donbase, harmonizuje vztahy se všemi sousedy, bude schopen zastavit destrukci ekonomiky, průmyslu a bídu Ukrajinců, bude to skutečný zázrak. Budu za to velmi ráda. Jenže reálnější se mi zdá varianta rozdělení Ukrajiny na proamerickou a proruskou část.

372953

11.08.2019 15:08

Zamyšlení nad demonstrací na Hradčanském náměstí

USA komanduje v Evropě, NE Německo!

Miroslava 46.?.?.?

Když si pročítám slova, že naše země nebo jakákoliv jiná evropská země se nachází pod vlivem Německa, vyzývá to úsměv. Buď nás autor uvádí v omyl nebo dosud spí. Včele západního světa stojí USA a USA stojí nejen včele, nýbrž i striktně komandují, s kým se přátelit, koho bombardovat, proti komu vvést sankce... Žádná evropská vláda nemá možnost podporovat dobré vztahy s někým jiným, pokud to není vůle strýce Sama. Pokud si někdo dovolí nějakou samostatnou politiku, tak okamžitě bude mit v zemi ohromné protesty jako u nás Babiš se Zemanem.

373000

16.08.2019 08:54

Prague Pride? Demagogie, lži a pokrytectví Sorosovy mafie

RE: Člověku se chce s článkem souhlasitm ale

Miroslava 46.?.?.?

...Ale docházelo k ještě víc ohromujícím „zjevením“. Jednou o přestávce mezi přednáškami jeden z mých přátel, který se mimořádně oddával těmto experimentům, chodil s očima červenýma od bezesných nocí od jednoho spolužáka ke druhému a strašidelným šepotem se ptal, kdo je Michail Gorbačov. Já jsem, stejně jako ostatní, o člověku toho jména nikdy neslyšel. Přítel nám vysvětloval: „Dnes v noci jsme se ptali ‚Stalina‘, kdo bude vládnout naší zemi. Ten odpověděl, že nějaký Gorbačov. Je tedy třeba zjistit, kdo to je.“

Po třech měsících jsme byli ohromeni zprávou, které bychom dříve nevěnovali žádnou pozornost: za kandidáta na člena politbyra byl zvolen Michail Sergejevič Gorbačov, bývalý první tajemník stavropolského sekretariátu strany.

Ale čím více jsme se těmito úchvatnými experimenty zabývali, tím jasněji jsme pociťovali, že se s námi děje něco znepokojujícího a podivného. Bez jakéhokoliv důvodu se nás stále více zmocňovala nekontrolovatelná úzkost a temná beznaděj. Všechno nám padalo z rukou. Ovládalo nás neúprosné zoufalství. Tento stav sílil z měsíce na měsíc, až jsme nakonec začali tušit, že to má něco do činění s našimi nočními „společníky“....

https://www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/nova-kniha-tichon-sevkunov-nesvati-svati-a-jine-pribehy--7151

Přesně tak, jak beybožný systém postupně degraduje a kráčí ke svému konci, tak se do čela vedení -NE NÁHODOU - dostávají lidé slabí, neschopní, kterým se systém hroutí pod rukama. Avšak kdyby tam byl i někdo jiný, duchem silnější, pád systému není v silách člověka zastavit. To je mystika, o které tak málo lidí přemýšlí. Domnívají se, že je vše v rukou lidí. Jak hluboká mýlka!
"Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí." Dostojevskij

373068

21.08.2019 12:29

Srpen 1969 – konec nadějí

RE: Zlatý bolševik

Miroslava 46.?.?.?

Volba je vždy taková: buď si uchovat lidskost, národní svébytnost nebo to vše prodat za sladký život v blahobytu. Rakousko, podobně jako všechny země starého Západu ztrátou mravnosti velmi rychle degradují téměř ve všech směrech. Kolik stojí jen problém depopulace a náhrada původních obyvatel migranty z cizích kultur. Nemyslím tím samozřejmě materiální aspekt.
Bohužel naše země naskočila do vlaku v západní svět, jenž se s ohromnou rychlostí řítí do propasti. Nenajde-li český národ v sobě vůli vyskočit z tohoto rychlíku, tak i nás čeká nezvratná depopulace, ztráta naší kultury, diktatura LGBT a pohlcení nositeli cizích kultur.

373158

28.08.2019 16:33

Nezodpovědnost malých národů

RE: Svět postupně kráčí k rozdělení

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas. Jenže USA musí také počítat s tím, že i druhá strana může rozmístit své zbraně třeba ve Venezuele, na Kubě či v Nikaragui. Svět i tak postupně kráčí k rozdělení. Už dnes je to přece očividné!

373261

22.10.2019 22:05

Argumenty proti genderové teorii chybí

RE: Svět kapitálu bez hodnot

Miroslava 46.?.?.?

Tento zkázonosný proces není náhoda. Cílem je skutečně svět Sodoma Gomory, udělat z lidí dobytek.

374253

23.10.2019 20:13

Proč Turecko útočí na Kurdy v Sýrii

Večný boj za nezávislost...

Miroslava 46.?.?.?

Zajímalo by mě, na co potřebuji Kurdové nezávislost? Co jim přinese?

374271

23.10.2019 22:01

Reakce na Argumenty proti genderové teorii chybí

RE: Kdo v tom nevidi dilo antikrista...

Miroslava 46.?.?.?

To jste tedy přespříliš optimistický!
Já například nevidím příznaky, že konstrukce království antikrista jde ke svému konci. Právě naopak. Koukněte se na stav kultury, na procesy mravního úpadku, který probíhá všude. Všechny druhy umění strašně degradovaly. Systémy totální kontroly člověka a společnosti se ohromnými tempy instalují všude, kde se jen podíváš. Satanistické církve existují už legálně. Legalizují se zvrácenosti. Západní svět zachvátila vlna ideologie LGBT. Vlády vytvářejí takové podmínky, kdy křesťanství a jeho hodnoty ztrácí své pozice ve společnosti.
A jaké jsou pozitivní příznaky svědčící o mravním povznesení společnosti? Já je vůbec nepozoruji. Všude Hollywood, skandály, násilí, sex, primitivní humor, ...
Lidstvo kráčí k antikristu. A jeho epocha nastane tehdy, když po něm lidstvo, které zcela ztratí svůj Boží obraz a přemění se v lidský dobytek, ZATOUŽÍ. Antikrist bude génius z genií, ale absolutní tyran! Všichni tyrani minulosti budou ve srovnání s ním nicotní.

374273

11.11.2019 12:42

“2000 slov dnes” od obyčejné ženy

BEZBOŽNÉ NÁRODY, POHROUŽEJÍCÍ SE V PROPAST NEMRAVNOSTI, DLOUHO EXISTOVAT NEMOHOU

Miroslava 46.?.?.?

Paní autorka začala pěknými touhami a text zakončila hloupostí. Přece není tak těžké vzpomenout historii, když v bílé civilizaci dominovalo křesťanství. Díky němu i sama bílá civilizace byla v popředí lidstva ve všech aspektech. Prakticky všechny největší úspěchy ve vědě, kultuře, technice byly dosaženy právě v bílé křesťanské civilizaci!
Přitom téměř všichni géniové byli hluboce věřícími lidmi.

V 60. letech minulého století se začala vkrádat s ohromnou razancí sekulární politika v zemích Západu a spolu s tímto procesem se urychlila degradace bílé rasy ve všech oblastech, z nichž hlavní se stala depopulace. V současnosné době se už jedná o katastrofický úpadek všude, kde se jen podíváš - v mravech, v umění, ve vzdělávání, ekonomice, průmyslu...Před našimi zraky se bourají velké úspěchy v sociální infrastruktuře. Nevidět, že bílou civilizaci pohlcují jako slabou, neschopnou se bránit, jež ztratila spolu s Bohem i SÍLU DUCHA, migranti z Afriky a Asie, to musíte být skutečně slepcem.

Už se nám začínají postupně otvírat oči na tuto zkázu a hledáme viníka. Našli jsme směšné dětské důvody - prý nese vinu Merkelová. A opět se nikdo nechce podívat na problém hlouběji.
Vždyť lidské dějiny tolikrát, skutečně tolikrát dokázaly, že BEZBOŽNÉ NÁRODY, POHROUŽEJÍCÍ SE V PROPAST NEMRAVNOSTI, DLOUHO EXISTOVAT NEMOHOU.
Blahobytná budoucnost bez Boha a obrození křesťanství, to je nerealná touha této "obyčejné ženy" a mnohých. V popředí lze očekávat jen další úpadek přerůstající bud v chaos či v tyranii.

374556

26.11.2019 08:18

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: Nad tim zustava rozum stat!

Miroslava 46.?.?.?

To je jen další krůček k dvojpolárním světu, který se už postupně stává zřejmým.

374884

11.12.2019 15:27

Zlaté doby pokroku končí

RE: Ta parta

Miroslava 46.?.?.?

"Zde ďábel s Bohem bojují a polem bitvy jsou srdce lidí." (Dostojevskij).
A proti dobrým lidem ďábel brojí ne méně. Ne nadarmo moudří lidé říkali: chceš-li činit dobro, připrav se na zlo.

375273

11.12.2019 15:48

Zlaté doby pokroku končí

RE: konec vlastnického práva

Miroslava 46.?.?.?

Číňané vynalezli neobyčejně efektivní systém totální kontroly a řízení lidí. Protože je kreditní systém neobyčejně efektivní, bude zanedlouho využíván i ostatními zeměmi. Ty země, které se budou vzpírat systému, budou v ekonomickém rozvoji zaostávat. Nejstrašnější je, že více než 70% Číňanů kreditový systém podporuje. Domnívám se, že vlivem rychlé degradace lidstva, neschopnosti mnohých odlišit dobro od zla, dobré od špatného, bude systém s nadšením přijat i ostatními zeměmi. Lidstvo se sedmimílovími kroky posune k budoucí absolutní tyranii, k lidskému dobytku.

375274

18.12.2019 16:42

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

Nový plán globální politiky spočívá v dvojpolárním světě

Miroslava 46.?.?.?

Jak už jsem se několikrát zmiňovala, nový plán globální politiky spočívá v dvojpolárním světě. Proto se i nadále budou postupně likvidovat globální instituce: OSN, MMF, WTO, MOV,…Budeme tedy i nadále svědky procesů likvidace mezinárodních institucí nebo snížení jejich významu.

375466

13.03.2020 08:01

Koronavirus: Mnoho povyku pro nic? Nebo něco nevíme?

Mocné globální struktury si s námi pohrávají. .

Miroslava 46.?.?.?

Hystercká situace s koronavirem mně připomíná to, co už jsme zde měli - všechny ty ptačí, prasečí chřipky, nemoc šílených krav, ebola a už nevím, co všechno. Domnívám se, že když mocné farmaceutické koporace a spojené s nimi mocné glibální struktury sklidí úrodu z této paniky, epidemie sw zázračným způsobem vypaří z povrchu zemského. Domnívám se, že by se mělo tak stát do léta.

377445

18.03.2020 11:56

Škandál na pobočke Slovenskej pošty

Paniku už infikuje mozky mnohých....

Miroslava 46.?.?.?

Lidi nešilte! Už NE virus, nýbrž panika infikuje mozky mnohých. Domnívám se, že z nemoci typu sezónní chřipky vytvořili globální katastrofu, která nesmírně udeří po ekonomice. Myslím si, že je to právě ten hlavní cíl spálit dluhy a levně nakoupit aktiva.

377640

20.03.2020 08:29

Škandál na pobočke Slovenskej pošty

RE: Paniku už infikuje mozky mnohých....

Miroslava 46.?.?.?

Na chřipku zemře v celém světě každoroćně kolem 600 tis. lidí. Kolik lidí umírá na rakovinu a jiné strašně nemoci! Každopádně jsem přesvědčena, jak znám massmédia zvláště posledních dvacet let, napomáhající tolika zlu, že je nebezpečí mnohokrát zveličeno. Tato opatření nanesou stokrát větší škody, než by nanesl koronovirus bez nich. Ještě uvidíme, co přinese tato habaďůra. Všechno tajné se ćasem stane zjevné!

377697

20.03.2020 08:39

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí V4 a Německa

O nevděku slovanském....

Miroslava 46.?.?.?

Jak aktuální jsou slova velkého spisovatele a proroka Dostojevského i po uplynutí 150 let. A netýkají se jen slovanských národů.

https://www.rodon.cz/clanky/Studie-a-komentare/dos...

377699

21.03.2020 15:38

Dvě zprávy - která je pravdivá?

RE: A co když je v každé zemi rozšířen jiný typ viru?

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas!

377763

23.03.2020 22:42

Podivné techtle mechtle s rouškami na vládní úrovní

RE: epidemie? kolosální podvod století!

Miroslava 46.?.?.?

Vidím to podobně jako Vy, připadá mi to celé podivné a srovnávám to s habaďůrou 11.09. V principu takový dostatečně velký chaos je často k něčemu dalšímu potřebný, včetně posílení autoritativního systému. Myslím si, že nazrál čas se k tomu přiklonit třeba i v souvislosti s ekonomickou krizí a změnou systému. A samozřejmě lidé v panické hrůze z chřipky vše s poklidem přijmou.

377868

24.03.2020 10:08

Coronadeprese 2020

Další habaďůra. Lidé v panice přijmou cokoliv...

Miroslava 46.?.?.?

Mockrát děkuji za tento článek. Autor mi přímo hovoří z duše. Všechna tato habaďůra s koronavirem má s velkou pravděpodobností zcela jiné cíle. Když to začalo, hned jsem si vybavila 11.09. a C. Powella třepat se zkumavkou jako důkaz, že vlastní Sadám zbraně hromadného ničení. Tehdy také massmédia stádu říkala, co si mají myslet, ne dumať, co za tím divadlem stojí. Domnívám se, že dnes je tomu podobně, zvláště pak, panikaří-li téměř celý svět.

377896

25.03.2020 08:21

Coronadeprese 2020

Proč umírat dřív? Neumírejte od strachu...

Miroslava 46.?.?.?

https://m.youtube.com/watch?v=vu-hZsGC384

Tento mediálně známý ruský lékař tvrdí, že koronavirus je pouze akutní respiračni onemocnění a prý 2/3 všech akutních resp. onemocnění tvoří koronavirus. Ten současný je ze 75% podobný ostatním koronavirům. U starších lidí je koronavir často vysokým rizikem. Každýn rokem prý umírají miliony na infekční choroby a nemluví se o tom...
Co se týče roušek, ty moc nepomohou, je to jen čistě psychologické uspokojení. To je mnohem lepší přestat kouřit...
Udivuje se rovněž, komu tato panika slouží, že je přehnaná...
Říká, že když už se rozjela panika ve společnosti, tak vláda je vlastně nucena přijímat opatření. Vyzývá lidi nepanikařit, projevit vůli, víru. Říká, "proč umírat dřív? Nezabíjejte se strachem!"

377927

25.03.2020 22:57

Coronadeprese 2020

RE: Proč umírat dřív? Neumírejte od strachu...

Miroslava 46.?.?.?

Tak v hrobě můžete být kdykoliv a nemusi to nutně být na koronavir. Můj strejda zemřel na anginu kvůli slabé imunitě. Ta panika, kterou rozehrála massmédia je skutečně přehnaná a mnozí lidé se chovají jako nenormální. Kolikrát jim média lhala a opět jim sedli na lep. Jsem zvědavá, co z toho zase vyleze....

377962

17.04.2020 13:21

Dobrá správa pre Slovákov: Koronavírus ovplyvňuje genetina

Příčina problémů - mravní úpadek

Miroslava 46.?.?.?

Kromě rozdílů v jednotlivých italských provinciích je ohromný rozdíl mezi jednotlivými státy. Nejvíce postižené země, které u sebe doma legalizovali úpadkové amorální hodnoty a pod maskou demokracie tento hnus vnucují celému světu. Lidstvo by se mělo zamyslet právě nad tímto fenoménen. Kvalita zdravotnictví je někde na vyšší úrovni, někde je to horší, ale je třeba hledat příčinu - mravní rozklad. Pokud nebude tento proces zastaven, na směnu přijde jiný - mnohem nebezpečnější.

378734

15.05.2020 17:56

Reklama a válka proti bělochům – pokračování

Mravní rozklad "civilizovaných" národů na všech frontách...

Miroslava 46.?.?.?

Malý národ nejenže drží otěže moci a financí tohoto světa, ale má ohromný vliv i v kulturním světě, bohužel více v negativním aspektu. Jenže i my sami temné kultuře často napomáháme, volíme-li vulgární a hnusný obsah, za nějž dokonce rádi zaplatíme. Pornografie přináší kolosální příjmy, nízký obsah je mnohem atraktivnější s desítkami milionů zhlédnutí a ohromné zisky jdou do kapes právě těch temných producentů.
Z výchovně vzdělávacího systému byla pedagogika jako systém mravního povznesení eliminována. Napomáhala u dětí již z dětství formovat mravní city a svědomí. Dnes již ve školách dávno není, máme přece svobodu. A když člověk stojí před volbou, na co koukat, co poslouchat, číst, tak většinou volí ne to, co jej duchovně a mravně povznáší. Zkusme položit na stůl dva časopisy, na jednom bude velký titulek o smyslu života a na tom druhém vulgární fotografie. Ve většině případů nahlédneme do toho druhého. Tak to vidíme i v každodenním životě, kdy bulvární tisk má mnohem větší náklad než seriozní vydání nebo třeba film, aby upoutal pozornost, musí obsahovat buď krvavé, anebo nestoudné sexuální scény.

A malý národ typu Maxe Isaacsona dělá na úpadku národů ( zvláště těch „civilizovaných a nejvyspělejších“) svůj byznys...

379431

20.05.2020 17:58

Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

RE: A stejně budeme věřit,

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas - chybí víra v Boha a v takových situacích jako s koronavirem či v těžkých životních situacích se u mnohých jen posilují negativní pocity, nechají se snadně manipulovat, protože chybí intuici, naděje a víra, že to není tak hrozné, jak to na první pohled vypadá, že to dobře dopadne. Je to skutečně velmi stresující spoléhat v životě jen sám na sebe - na omezený lidský rozum a schopnosti.

379534

25.05.2020 11:35

Tomáš Petříček - „Černý Petr“ české vlády?

V globální politice je neutralitu nerealná!

Miroslava 46.?.?.?

V globální politice je NEREÁLNÉ být politicky neutrální zemí, a přitom se ekonomicky rozvíjet. Být se Západem, tzn. prakticky ztratit vlastní suverenitu, průmysl, souhlasit s degradací vzdělání, zdravotnictvi, politického systému, souhlasit s mravním úpadkem a také s depopulací, protože Západ je absolutně lhostejný k tomuto problému, naopak na nás tlačí, abychom sem pustili ty, kteří zde budou za pár desítek let dominovat.
Ještě jsem chtěla zmínit, že už nyní probíhá PROCES ROZDĚLENÍ SVĚTA NA DVOUPOLÁRNÍ, proto i naš český národ bude stát před volbou.

379651

25.05.2020 12:57

Když smyšlenka zvítězí

RE: Modrá pilulka

Miroslava 46.?.?.?

Bohužel máte pravdu. Většina nechápe, že hlavní hodnotou je svoboda, která je realizovatelná JEN v mravní společnosti. Jenže svět mravně upadá a lidstvo se postupně stává snadně manipulovatelnými ovcemi...

379653

25.05.2020 22:49

Když smyšlenka zvítězí

RE: Modrá pilulka

Miroslava 46.?.?.?

Na historii nelze koukat tak, že z ní vyrveme kraťoučké období a utvoříme si z něj obecný závěr. Nesporným historickým faktem je, že v období dominance křesťanství v Evropě se stala evropská bílá civilizace lídrem lidstva ve všech aspektech - v ŕízení státu, ve vědě, v technice, vzdělání, zdravotnictví, sociální sféře...Evropa tehdy panovala nad celým světem. TO JE NESPORNÝ FAKT.

Tak tomu bylo do 60. let 20. stol. Poté v západní civilizaci začala dominovat sekulární politika a počaly velmi rychlé procesy degradace ve všech směrech. Dnes už se blížíme k ruinám od bývalé slávy a v mravním aspektu je to už skutečná katastrofa.
Křesťanskou mravnost jsme zaměnili za ideologii LGBT, dominuje všude na Západě a nikdo si dnes veřejně nemůže otevřít hubu proti ní! V mnohých zemích starého Západu už přijali zákony zakazující kritiku této sodomie. Ale aktivistům LGBT to nestačí. Snaží se všemi silami přijat zákony o trestném stíhání rodičů, kteří vystupují proti změně pohlaví vlastních dětí. LGBT se stejně tak snaží zlegalizovat pedofilii...
POSILOVÁNÍ LIBERÁLNÍHO FAŠISMU VIDĚT NECHCEME, zato s radostí opakujeme argumenty časopisové úrovně o hrůzách, které činili katolíci před několika staletími.

379660

21.06.2020 15:12

Už v upoutávce na své OVM je Václav Moravec nestranný až běda

RE: Článek podařený, diskuse slabší...

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas.
Potravinová soběstačnost je důležitá z hlediska znalosti technologií pěstování základních potravin jako je cibule, česnek, ovoce, zelenina, obiloviny…Dnešní svět je velmi nestabilní, nečekaně se uzavírají hranice, tudíž v těchto podmínkách je bláznovstvím likvidovat národní zemědělství, likvidovat pěstování nejdůležitějších potravin, které jsme si vždy uměli vypěstovat sami. Třeba cibuli, která se u nás na vesnici pěstovala téměř na 20O ha, a dnes ji dovážíme z Nového Zélandu, česnek z Číny, zelí z Francie, mrkev z Itálie... To považuji za národní zradu.
Např. když zavedli proti Rusku sankce, pochopili tam, že bezpečnost země znamená i potravinová soběstačnost. Dneska už kašlou na sankce a základní potraviny si dokáží vypěstovat sami.

380121

04.07.2020 16:12

Ruská despocie a EU demokracie

Demokracii je potřeba zdokonalit...

Miroslava 46.?.?.?

Před pár dny většina ruských voličů podpořila změny v ústavě. Za prvé tyto změny značně posilují suverenitu Ruska a napomáhají k seriozní záštitě tradiční rodiny ze strany státu - což jim můžeme u nás závidět - před dominující ideologií LGBT.
Za druhé, Rusové uzřeli, k jakému chaosu přivedla západní „demokracie“ a svým hlasováním raději dali hlas „despotovi“Putinovi nežli mít v zemi bordel, který se dnes na Západě koná.
Nebylo by od věci u nás seriozně popřemýšlet, není-li potřeba demokracii zdokonalit. VŽDYŤ PŘECE NEMŮŽE NORMÁLNĚ FUNGOVAT SYSTÉM, KDYŽ U MOCI, U JEDNOHO STOLU SPOLU SEDÍ A SNAŽÍ SE VYŘEŠIT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROBLÉMY ZEMĚ KŘESŤANÉ A SATANISTÉ, ZASTÁNCI KONZERVATIVNÍCH HODNOT A ZASTÁNCI LGBT, ZASTÁNCI SILNÉHO STÁTU A ANARCHISTÉ, SERIÓZNÍ LIDÉ A KLAUNI, LIDÉ S VYSOKÝMI MRAVNÍMI KVALITAMI A DAREBÁCI, LIDÉ MOUDŘÍ A IDIOTI….TITO LIDÉ SE NIKDY NEMOHOU V NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLÉMECH DOMLUVIT. NIKDY!
Jen slepec nevidí očividné, že tento systém vede západní národy cestou do propasti. Chaos bude narůstat a vše dokončí úplné pohlcení cizími národy, nebo transformací v tyranii. Jiná cesta možná není, nebude-li současný systém zdokonalen.

380384

12.07.2020 19:54

Prchněte z New Yorku, dokud je čas

K čemu chaos v USA přivede...

Miroslava 46.?.?.?

Přímo před našimi zraky se likviduje státnost USA. Chaos narůstá. Vše mi připomíná situaci ve 20. letech minulého stol. v Německu. V nedalekém budoucnu lze v USA očekávat buď zastavení chaosu novým americkým Hitlerem, nebo rozpad země na sever a jih. Varianta, kdy USA zůstanou silné a přitom demokratické, neexistuje.
A v Evropě, nebudeme-li nic konat, lze očekávat podobný scénář, tzn. diktaturu nebo rozpad.

380520

17.07.2020 08:10

Krvavá kosovská skvrna i na tváři V. Havla?

Střezte se lživých proroků...

Miroslava 46.?.?.?

"Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci."(Mt 7,15)
Podobné a mnohem rafinovanější lžeproroky k nám bude otec lži-ďábel vysílat na vysoké politické posty do konce věků. A stále bude mnoho a mnoho slepců, kteří je a jejich "ovoce" neprohlédnou...

380586

29.07.2020 23:08

Desatero zničení českého národa

RE: Nejde jen o národ.

Miroslava 46.?.?.?

Moudrá slova:

Bez Boha je národ davem spojený neřestmi,
buď slepý, nebo hloupý, anebo ještě strašnější - krutý.
A nechť na trůn vstane kdokoliv, hovořící vznešenými slovy,
dav zůstane davem,
dokud se neobrati k Bohu!
(Без Бога нация - толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней - жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!)

380803

03.08.2020 16:17

Na západní frontě chaos

RE: Totalita je přirozená.

Miroslava 46.?.?.?

U Hitlera byl rovněž ekonomicky velmi efektivní systém a ohromný entuziasmus německého národa. Ale cosi mně podvědomě říká, že se to u nás většině velmi líbit nebude.
Tak v čem je problém?
Problém je v mravnosti, kam systém směřuje. Je očividné, že současný systém vede k duchovně-mravnímu rozkladu. Přechod k autoritativnímu režimu nic nezmění, pokud nebude nasměřován k mravnímu povznesení společnosti. Libovolný systém, v němž chybí mechanismy posílení mravnosti nevyhnutelně degraduje, anebo se transformuje v tyranii.

380902

06.08.2020 11:25

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Stalo se módou

Miroslava 46.?.?.?

Přesně tak, vnímám to podobně.

381013

06.08.2020 18:12

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: A jeste dodatek ke Gustavu Husakovi

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas. Člověka a jeho skutky je nutno hodnotit vcelku, protože absolutně u každého člověka se najde nějaká špatná stránka, nějaký špatný skutek.
Neznám zcela ideální politiky, snad kromě Gandího. Na každém najdeme něco. U někoho méně, u někoho více. Je ovšem potřeba hodnotit politika především z aspektu toho, zda pracoval na zlepšení společnosti a tohoto světa či naopak na jeho destrukci.
Osobně se domnívám, že např. ve srovnání s "ikonou" liberálů Havlem je Svoboda světcem.

381029

06.08.2020 18:26

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Přemýšlím nad

Miroslava 46.?.?.?

Vlastnit velký majetek je skutečně velké pokušení, domnívam se pro většinu. A pokud to člověk nepochopí, nic dobrého mu to, ani jeho rodu nepřinese. Ba naopak, může ho to zcela zničit. Holt každý zde máme nějakou životní zkoušku či zkoušky a záleží jen na nás, jak je projdeme.
A záležet či ne záležet na něčem vyšším, ušlechtilém nezávisí na objemu peněženky....

381030

06.08.2020 18:35

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Přemýšlím nad

Miroslava 46.?.?.?

Naprostý souhlas. Osvobození se od mravního zákona vždy představuje pro národy zhoubu a někdy i sebevraždu. Tak tomu bylo po věky věků...

381032

07.08.2020 09:24

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Celkem slušný postulát pro 2. polovinu 20. století

Miroslava 46.?.?.?

Malé země budou vždy závislé na velmocích a budou se přidržovat jejich ideologií. Podívejte se na současnou situaci, na západní "demokracii" a její temné hodnoty, na působení západních poradců a jejich "nevládní" org., které štědře financujeme ze stástního rozpočtu. Dnes máme přátele na Západě a co je to lepší? Proč se jimi necháme manipulovat a neuplatňujeme vlastní politiku? Vždyť se podívejte, co s námi dělají, jak postupně mění národ na lidský dobytek a původní národy doplňují zcela jinými kulturami? Proč je posloucháme, proč nemáme vlastní politiku?

381051

08.08.2020 13:26

Každý měsíc jsem psal Putinovi!

Nikdo o tom nepochybuje, Putin osobně nechal explodovat loď v Bejrútu

Miroslava 46.?.?.?

V současné globální politické konfrontaci se dozvědět pravdu o mnohých významných událostech je prakticky nemožné. Z hlediska Západu je pravda vždy jedna - na vině je Putin. V Rusku si už z toho dělají legraci. Budeme se teď dozvídat o tisíci všemožných verzích, které budou stěží blízké k pravdě. A bude-li vyšetřování opět pod kontrolou USA za zády s Izraelem, je na 100% jasné, že bude "nejpřesvědčivější" verze, že je opět na vině Rusko.

381078

11.08.2020 16:19

Bez vize

RE: naprostý souhlas - nejednota, roztříštěnost

Miroslava 46.?.?.?

No jestli máme podle liberálů pluralitu názorů a žádná vyšší Pravda jakoby neexistuje, tak se lidi nemohou NIKDY dohodnout a z tohoto důvodu je i nevyhnutelný úpadek morálky.

381150

12.08.2020 12:47

Bez vize

RE: naprostý souhlas - nejednota, roztříštěnost

Miroslava 46.?.?.?

Sakra, chlape, nemusíte mi nic překládat. Spěte dál, duchovní slepče...

381178

12.08.2020 13:55

Bez vize

RE: Zatím bez šance

Miroslava 46.?.?.?

A jak se domluvit, sjednotit ve společnosti, kde upadá morálka? Známý zákon – čím nižší morálka ve společnosti, tím více chaos. Proč? Protože s úpadkem morálky se začnou ve společnosti více a více projevovat lidské zrůdy.
Prováděli se experimenty, jak vliv scény s násilím ovlivňují člověka a v těchto experimentech 15-20% lidí tvrdilo, že nemají soucit s obětí, nýbrž touží být v roli násilníka. Takže tito lidé jsou vlastně latentními zrůdami. A právě s úpadkem morálky se u nich začínají vytrácet brzdící vnitřní i vnější faktory. Neustálé koukání na temnou hollywoodskou produkci s násilím a obsah v internetu přivádí k neudržitelné touze zopakovat násilí v reálném životě. Když dosáhne těchto zrůd ve společnosti 5-10%, rychle narůstá chaos a žádná "demokratická" policie není schopná se s tím vypořádat. Neboť sama policie, všechny silové struktury prorostly těmito lidskými hyenami. Pronikají všude, do zdravotnictví, soudního systému, bezpečnostních struktur, struktur moci a nepořádek ve společnosti dosahuje takových rozměrů, že lidé žízní po tvrdé ruce.

...a vybavíme si 20. léta minulého století v Německu, kdy bordel a chaos přivedl k tomu, že národ demokraticky vybral Hitlera v naději, že právě on pořádek navede. A on tak učinil. Pokud tedy nezastavíme mravní úpadek, společnost zatouží po stejném člověku. A on určitě přijde!

Všichni ti, kdo se vysmívají hlavnímu smyslu morálky a nepovažují její zachování za hlavní. Ti, kteří rozšiřují šílené generové ideje a ideje tolerance trpět vše, právě tito slepci dláždí cestu k budoucímu, možná už globálnímu, Hitlerovi.

381181

17.08.2020 10:34

Putin a Rusko čelí velmi vážné krizi v Bělorusku

Majdan v Bělorusku nevyjde...

Miroslava 46.?.?.?

Majdan po ukrajinskému scénáři je v Bělorusku málo pravděpodobný. Sami Bėlorusové toto nedopustí. Domnívám se, že postupně by se mělo vše uklidňovat a Lukašenko buď bude dělat reformy nebo bude nucen odejít ze svého postu.
Právě snaha sedět na dvou židlích k situaci v Bělorusku - podobně jako v jiných zemích - přivedla.
Tichanovská je západní kandidátka, jejíž úkolem je zničit ekonomiku a infikovat národ západními hodnotami...

381267

17.08.2020 22:53

Putin a Rusko čelí velmi vážné krizi v Bělorusku

RE: Majdan v Bělorusku nevyjde...

Miroslava 46.?.?.?

100% jistotu nemám, avšak malé národy máloco řeší. Vše řeší geopolitické zájmy velkých zemí a Rusko nemůže dopustit, aby se Bělorusko stalo členem NATO. Bude-li se Západ vměšovat přespříliš, odpovědí budou vojenské základny v Nikaraguy, na Kubě...blízko hranic s USA. Tudíž se domnívám, že Západ tam bude se svou vytrvalostí opatrný. A potom je třeba si uvědomit že už nemá ty možnosti, jaké měl ještě nedávno. Nanejvýš může Bělorusko zruinovat.
No a Lukašenko se svou politikou sedění na dvou židlích moc neuspokojuje Rusko, proto se domnívám, že při těchto současných událostech se na svém postu moc dlouho neudrží.

381288

19.08.2020 14:35

Lukašenko: „Zemi nikomu nedáme, situaci udržíme“

Protesty utichají...

Miroslava 46.?.?.?

V Bělorusku to vypadá na přelom situace. Protesty nepřerůstají v pohromy, nekoná se ovládnutí vládních budov. Mezi protestujícími je mnohem méně lidí, většina závodů funguje a nejsou nové informace o traumatech a smrti mezi protestujícími a policií.

381323

20.08.2020 12:31

Vykonstruovaný soudní proces s Julianem Assangem

RE: Procesy v době svobody a demokracie

Miroslava 46.?.?.?

Právě představitelé tohoto národa udělali v Rusku revoluci a založili sytém gulagů. V Německu pomohli Hitlerovi přijít k moci. To, co dnes probíhá v USA, většinovou míru viny nesou židovské kruhy. A infekci liberalismu, jež ničí bílou civilizaci, to je opět temný vynález představitelů tohoto národa.

381347

22.08.2020 10:41

Zločiny komunismu

Budoucnost se mnohem hrůznější nežli minulost....

Miroslava 46.?.?.?

Neustálé se navracení do minulosti a házení špíny na komunismus je jakýmsi šílenstvím. Tyranská fáze této temné ideologie už je dávno za námi a NIKDY se už nevrátí. Na prahu stojí mnohem hrůznější globální tyranie a ti, kteří jako slepci neustále napadají doby minulé, se tak snaží zamlžit dobu současnou a nástup strašlivé nové tyranie.

https://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy...

381403

25.08.2020 08:06

Česká republika posílá běloruským aktivistům deset milionů z našich peněz

RE: Ne nadarmo ten Babiš už z vnějšku mi připomíná krysu...

Miroslava 46.?.?.?

I na takové vychytralé krysy jako je Babiš sedící na dvou židlích jednou dojde. I Lukašenko tak dělal a kam zemi dovedl. V současném světě, který opět kráčí k rozdělení, se bohužel každý bude muset rozhodnout.

381509

25.08.2020 12:40

Česká republika posílá běloruským aktivistům deset milionů z našich peněz

RE: My tam pošlem deset milionů z daní našich nestátních zaměstnanců,

Miroslava 46.?.?.?

Čína se tam snaží investovat, ale s opatrností, poněvadž chápe, že je to zóna vlivu Ruska. A proč se teď hádat se spojenci, že jo. Jinak v Bělorusku už protesty utichají.

381520

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?