Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 6 různých jmén: <nic>, FrantaJetel, FrantaNovak, Jarda222, JardaA, Pavel Malý.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.11.2018 20:04

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

Příčinou úmrtí (?) ptáků nemůže být vysílač 5G mobilního operátora

Jarda222 94.?.?.?

Pokud informace o mrtvých ptácích není falešná, pak příčinou jejich úmrtí nemůže být vysílač 5G mobilního operátora. Elektromagnetické vlny (spadají pod „neionizující záření“ pod 300 GHz) se totiž negativně projevují prakticky výhradně tepelnými účinky. Vysílač 5G má malý výkon (max. desítky W) a antény s nepříliš směrovými účinky, takže nemůže způsobit měřitelné oteplení blízkých objektů, už vůbec ne poletujících. To by se kolem letištních či vojenských radiolokátorů, které díky silně směrovým anténám vytváří elektromagnetické pole o intenzitě, na kterou by nesměrový vysílač musel mít výkon v řádu i MW, neustále válely pyramidy nešťastných opeřenců - není tomu tak.
Problematika neionizujího záření se systematicky studuje řadu desetiletí. Základní poznatky souhrnně popisuje článek 1), viz citace z něj níže; kdo vládne angličtinou, může si přečíst 2), 3) – ovšem bez solidní znalosti vyšší matematiky a teorie elektromagnetického pole to nebude ono.
Charakter vysílání vysílače 5G si laik může představit jen velmi obtížně, není to ani AM, ani FM vysílač, pracující na jediném kmitočtu. Zájemce najde popis systémů 5G v odkazu 4), anglicky - ale je tam zčásti zase ta matematika.

Citace:
„Technologie GSM, UMTS, WiFi, digitální přenos informací atd. používají elektromagnetické vlny, jejichž vlastnosti jsou popsány Maxwellovými rovnicemi a její kvantové interakce s látkou, počítaje v to živou tkáň, Schrödingerovou rovnicí. Často používaný argument, že není nic nebo málo známo o rizicích z expozice poli z nově zaváděných technologií používajících elektromagnetická pole, svědčí o neznalostech základů fyziky. Valberg et al poukazují ve svém článku také na to, že nezávislost působení vysokofrekvenčního pole na modulaci znamená, že i rizika z dlouhodobého působení vysokofrekvenčních polí emitovaných anténami základnových stanic na člověka je třeba hodnotit i podle skutečnosti, že vysílání rozhlasových stanic VKV a televize je v provozu déle než padesát let, aniž se zjistily jakékoli nepříznivé účinky šířených elektromagnetických vln.“

Odkazy:
1) http://www.szu.cz/uploads/documents/cpl/NRL_Eletromag/NRL_16.pdf
2) https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
3) Peter A. Valberg, T. Emilie van Deventer, and Michael H. Repacholi. Base Stations and Wireless Networks – Radiofrequency (RF) Exposures and Health Consequences. Environmental Health Perspectives Vol. 115 No 3, March 2007, pp. 416-423
4) https://en.wikipedia.org/wiki/5G

367633

10.11.2018 19:55

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: Ptáci a mikrovlny.

Jarda222 94.?.?.?

Ohledně Royala Rifeho (nikoliv Riefeho) doporučuji kouknout se na Wikipedii (anglojazyčnou, viz odkaz dole).
Stručně z ní vybírám: nebyl to Němec, ale Američan, publikované informace o jeho práci jsou málo spolehlivé, jeho tvrzení o dosažených výsledcích ohledně záření nebylo možné ověřit nezávisle provedenými opakovanými experimenty a v 50. letech (sic!) byly nezávislými výzkumníky zcela znevěrohodněny.
V r. 1987 byla tvrzení o jeho úspěších oživena zastánci alternativní medicíny, objevila se tvrzení, že Rife uspěl v léčení rakoviny, ale že jeho dílo bylo potlačeno mocnými kruhy, pak se objevila "Rifeho zařízení" ('NatureTronics', 'AstroPulse', 'BioSolutions', 'Energy Wellness', 'Global Wellness'), která se draze prodávala těžce nemocným. Nakonec logicky došlo na žaloby a soudy a odsouzení podvodníků.

Dále text se mi po stránce odborné příliš jeví poněkud zamlžený, chápete vůlbec pojmy, které jste použil?
- "vakuová dvojelektrodová výbojka" se česky označuje jako rentgenka - je principálně vždy dvojelektrodová (katoda, anoda - té se říkalo antikatoda)
- rentgenka vždy generuje ionizující záření v rozsahu kmitočtů 30 PHz - 30 EHz (petaherz/exahertz, tj 3×1015 Hz až 3×1019 Hz)
- rentgenové záření se přece běžně a už dávno používá k léčebným účelům
- není mi jasné, jak by bylo možno dvojelektrodovou elektronku budit, na to je potřeba alespoň tříelektrodová, tj. trioda
- rentgenka je napájena stejnosměrným napětím v řádu desítek kV, jak s tím tedy souvisí oněch 3,6 MHz?
- když vylezete na střechu paneláku, a opřete se zády oaktivní vykrývač GSM, neucítíte nic. Vlastnoručně ověřeno. Nepoznáte, jestli vysílač vysílá či nikoliv.
- V armádě se desítky používaly radiové stanice R102, R140 nebo R830 s výkonem cca 1 kW (R110 - 5 kW), obsluhy seděly přímo u vysílačů, antény měly bezprostředně nad hlavami, a nikdo neměl a nemá žádné zdravotní problémy. Občas se blbnulo, to se do holé ruky vzala kovová tyč, přiblížila se k anténnímu izolátoru a pokud se podařilo vytáhnout 10-20 cm dlouhý oblouk, bylo dobře naladěno. Pokud se tyč držela pořádně, tj. celou dlaní, člověk opět necítil nic, holt skinefekt (vysokofrekvenční proud teče prakticky pouze po povrchu vodiče/těla) Nesměl ale zazmatkovat a pokusit se tyč pustit, to by se v místě, kde se tyč naposledy dotýkala těla, popálil - proud by se koncentroval do malé plochy.


https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife

367700

10.11.2018 20:11

5G pokusy v Haagu. Vysledkom su stovky mrtvych vtakov padajuce zo stromov

RE: studovaní diplomovaní užiteční idioti

Jarda222 94.?.?.?

V mém příspěvku, na který reagujete, je na konci uveden stručný přehled odkazů. Přečtěte si první (ČZÚ), je zajímavý a je v češtině, na jeho konci je podstatně obsáhlejší přehled odkazů, v angličtině. Jedná se o odkazy na recenzované výsledky obsáhlých výzkumů, které byly podrobeny rozsáhlé diskusi odborníků z různých oblastí. Rozhodně se nejedná o názory elektrotechnického inženýra, co někde sedí. Podobně těch 5-8 let se nesedí v posluchárnách, ale máte spoustu praktických cvičení, děláte experimenty a zejména se naučíte ověřovat. Měl byste se naučit vědecké metodě, pravda, ovšem ne vždy to vyjde, viz lékaři - "homeopaté".

367701

11.01.2019 22:44

Co se stalo s „ropným zlomem“?

RE: to je legrace

FrantaNovak 94.?.?.?

A z čeho tedy podle Vás ropa vznikla? Zkoušel jste se podívat aspoň na Wikipedii? Uvádí se tam jak organická, tak i anorganická možnost vzniku ropy.
Co se týče té "slušné porce biomasy" - zvažte, že pokud se za jeden rok usadí vrstva organického odpadu tlustá pouhý milimetr, je z toho za milion let kilometr. A milion let není v geologii žádná míra.

369026

10.02.2019 22:51

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Malý příspěvek.

JardaA 94.?.?.?

Je možné, že autor měl v mobilu permanentní magnet, třeba v reproduktoru nebo ve sponě obalu. To by pak střelka kompasu opravdu cvičila jako divá.

369543

10.02.2019 23:10

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: Proc se proboha furt ptate sarlatanu

JardaA 94.?.?.?

Já bych výše z uvedených definic vypíchl ono " jednostranně vzdělaný a specializovaný odborník". Takoví odborníci totiž bývají těmi humanitně vzdělanými (speciálně politology, sociology apod.) dehonestováni, špiněni až nenáviděni. Specialista se totiž dokonale vyzná ve svém oboru a fantasmagorie, jako je třeba tento článek, vyvrátí levou zadní. Jenomže humanitní vzdělanci neovládají potřebný matematický aparát - na co, že, když mají celostní myšlení a sociální komunikační schopnosti a dovednosti. A tak jsou schopni vymýšlet a vymýšlet a vymýšlet. No a specialistům nestojí za to se jimi zabývat. Laici pak věří čemukoliv, co jim sedne. Ufounům, stvoření světa pánembohem, dokonalosti americké demokracie atd.

369544

22.02.2019 21:35

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

RE: = RE: Mikrovlnné zbrane

JardaA 94.?.?.?

Elektromagnetické pole (dobře, vím, zjednodušuji) lze odstínit pouze vodivým stíněním CELÉHO prostoru (podlaha, strop, stěny). Má-li být stínění účinné, musí být provedeno perfektně, spoje ploch by měly být svařeny nebo pájeny, jinak mohou vlny prosakovat. Samozřejmě vadí otvory, pro nižší kmitočty lze použít hustá síta (všechna křížení ok musí být svařena nebo spájena), u mikrovln je to horší.
Zažil jsem kontrolu bedny, na kterou měl výrobce certifikát - neprošla! Ukázalo se, že výrobce použil jiné nýty než při certifikaci.

Doporučuji se podívat k odborníkům, třeba do Vyškova

http://www.vtusp.cz/a/zkusebnictvi

Čili to, co uvádí p. pozorovateľ, je fyzikální nesmysl, možná ale zafungoval placebo efekt. Je-li subjektivně spokojen, budiž mu to přáno.

369835

22.02.2019 21:45

Ještě několik doplňujících odkazů týkajících se sítí 5G

RE: citlivost na elektromagnetický smog

JardaA 94.?.?.?

Já bych jako příčinu Vaší únavy viděl spíše vlastní školení. Sedět půl dne nebo i více zavřený v místnosti s minimálně 15 lidmi, muset se udržovat v soustředěném stavu, to je samozřejmě náročné.

369836

23.02.2019 22:07

Já chci kolečko! Vraťte mi kolečko!

RE: Nechci Vám kazit radost z objevu

JardaA 94.?.?.?

"audio zařízení potenciometr spojený s vypinačem, což znamená, že po zapnutí se vždy musí hlasitost nastavit znovu."

Ale nemusí [smích]. Již před válkou se vyráběly potenciometry s tahovým vypínačem, Rádio se zapínalo povytažením knoflíku, vypínalo zatlačením na něj; točilo se jím jen když bylo potřeba hlasitost změnit.
Můj kmotr takové rádio míval, značka Kongres, s nádherným kulatým magickým okem (dnes vím, že to byla elektronka EM11), viz odkaz.

http://pjenicek.sweb.cz/radio/frmkong.html

Jo - moderní prvky pro uchování dat opravdu nepotřebují napájení z baterie, viz kromě zmíněných EEPROMek také flešky neboli USB flash disky. Pokud se v zařízeních baterie vyskytují, pak kvůli napájení něčeho, co trvale běží, třeba hodiny. Koneckonců to ani nemusí běžet trvale, ale jen čas od času - různá čidla, samozřejmě vybavená procesorem atd., atd.

369861

14.03.2019 22:53

Vědomí a svědomí

RE: Jen malá korektura ohledně Varšavské smlouvy

FrantaJetel 94.?.?.?

To pravděpodobně píšete o druhé fázi cvičení. Já jich pamatuji docela dost, z vysokého štábu, a v zásadě probíhala vždy velmi podobně.
Rozehra bývala asi taková: zjišťujeme narůstání mezinárodního napětí, objevují se různé provokace (zadržování našich občanů pod různými záminkami, zadržování zboží, nepovolování a odklánění letů apod.).
Další pokračování - zpravodajci hlásí povolávání záložníků a motorových vozidel, hromadění zásob pohonných hmot a jiného materiálu, zprovozňování uložených dieselových lokomotiv, přesuny vojsk do nástupních oblastí u našich hranic, ženijní přípravy, pozastavení operačních výkonů v nemocnicích a propouštění lehce nemocných atd. My provádíme přikrytí státní hranice, Pohraniční stráž přechází od vnitra pod armádu, Střední skupina sovětských vojsk pod čs. velení.
No a pak to začne - konflikty na hranicích, následované jejich překročením americkými a německými jednotkami a rozvíjení útoku. Ten zadržujeme (před Plzní, na Vysočině, za Brnem - jak kdy), provádíme protiútok, nepřítel ustupuje a pronásledujeme jej až na jeho území, někdy kus za hranice, někdy hodně daleko. Samozřejmě všichni používáme taktické jaderní zbraně, dostala je každá divize.
Rozehra mohla vypadat i jinak, například mohlo dojít útoku ve směru na NDR, po jeho zastavení sovětskými a východoněmeckými vojsky se pak do protiútoku zapojujeme i my z našeho zemí.

370293

12.05.2019 17:52

Pátá generace mobilní sítě může být vražedná

RE: může a nejspíš taky bude

JardaA 94.?.?.?

Mohl byste blíže popsat troposférickou stanici "s výkonem 4kW na anténě", kterou jste používali na Doupově? Ideálně typ, ale třeba i jen antény, sestavu vozidel apod.) Všeobecně se totiž má za to, že ČSLA provozovala pouze stacionární troposférické stanice systému BARS a to v Dolním Slivně (kousek od Prahy, stanice číslo 401), u Lipníka nad Bečvou (402) a u slovenského Hlohovce (403). Googlením vypátráte více informací i přesné lokality.

Všobecné informace o troposférickém spojení
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_scatter

Schéma systému BARS. Nenechte se odradit hlášením "Na této stránce nelze Mapy Google správně načíst." a odklikněte "Ano" - autor webu dluží za užití mapy a ta se proto zobrazi tmavá a s textem "For development purpose only"
http://rammstein.dfmk.hu/~s200/tropo.html

No a pro zajímavost tamtéž rozmístění protivzdušných systémů dalekého dosahu (400 km) S-200, čísla v závorce udávají počet baterií.
http://rammstein.dfmk.hu/~s200

371504

04.06.2019 18:20

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

RE: Princípy vojenského využitai 5G internetu

94.?.?.?

Americká armáda má k dispozici satelitní komunikační systémy umožňující trvalé spojení s nejmenšími jednotkami (a to kdekoliv na světě) už desítky let. Komunikuje se například v pásmu 225 - 400 MHz, pozemní vysílače mají výkon jednotky wattů.

371905

04.06.2019 18:40

Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje síť 5G žádný problém

Názor na odpověď MZ

JardaA 94.?.?.?

Podle mne je ona odpověď naprosto korektní a vysvětluje vše, co žadatel chtěl vědět.
Z diskuse je ovšem zřejmé, že někteří na takové argumenty nikdy slyšet nebudou, jsou prostě přesvědčeni, že se na ně (tedy na celé lidstvo) chystá jakási habaďůra.
Možná by měli zkusit pár úvodních semestrů na příslušně zaměřené vysoké škole. Kromě přednášek a seminářů by také absolvovali laboratorní cvičení, kde si lze řadu věcí prakticky ověřit, a pokud by měli zájem aktivně experimentovat nad rámec výuky, budou určitě vítáni.

371906

16.04.2020 20:09

Jak jsem dnes nakupoval baterii do fotoaparátu

RE: Re: Jak jsem dnes nakupoval baterii do fotoaparátu

Pavel Malý 94.?.?.?

Autor článku by měl zvláště v současné době sledovat, jak co chodí. Existuje nařízení vlády a obchody nad 200 m2 mají zavřeno, fungují jen výdejny e-shopů (tedy objednaného zboží). Že neuspěl je pouze a jenom jeho chyba, resp.neznalost - je to přece publikováno. No jestliže je něco nařízeno, tak je potřeba to dodržovat. Autor článku chce "jen" baterie, tudíž se domnívá, že by kvůli něm měl prodejce porušit nařízení vlády.
Datart není typickým e-shopem, ale jeho kombinací s klasickým pultovým prodejem.
V současnosti funguje přesně podle nařízení vlády jen e-shopová část.
Ve skutečných e-shopech typu Alza (Mall, ale třeba i TS Bohemia) nikomu nic nehlásíte. Do mašiny naťukáte číslo objednávky nebo jiný identifikátor, strčíte do ní peníze nebo kartu a odberete zboží z pultu.
Ochrana soukromí - kdo je paranoidní, nemusí přece do e-objednávky zadávat svoje skutečné nacionále. Kdyby se přitom chtěla kontrola přes e-mail, může si vytvořit dočasný (10minutemail.com, 10minemail.com apod.).
Technická poznámka k těm bateriím (správněji článkům). Podle mých zkušeností není dobré kupovat noname kusy ve večerkách. Dobré zkušenosti mám s články Panasonic (slušná doba provozu), horší s Varta, GP, špatné s těmi z Lidlu, atd.

378710

29.04.2020 21:36

Heja, heja, Sverige!

RE: s článkem souhlasím s jedinou výhradou.

94.?.?.?

Určená je, ale ještě musí být dodržována. Třeba v Anglii až dodnes počítali za koronavirová úmrtí pouze zemřelé v nemocnicích, ale ne třeba v jejich "domovech důchodců". Jakmile je započítali, mají druhá nejvyšší počet mrtvých v Evropě.

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/v-britan...

379012

29.04.2020 22:02

Akademik Čerskij

Aktuální pozice

94.?.?.?

Where is the ship?
Pipe Layer AKADEMIK CHERSKIY is currently located at UKC - North Sea at position 57° 36' 12.024" N, 9° 16' 21.241" E as reported by MarineTraffic Terrestrial Automatic Identification System on 2020-04-29 19:51 UTC (1 minute ago)
The wind in this area at that time blows from Southeast direction at force 5 Beaufort.

Obeplouvá Dánsko a vstupuje do půlivu Skagerrak mezi Dánskem a Norskem.

379014

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 93 čtenářů částkou 16 150 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 2

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 0

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 6

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 3

„Nechápeš, že máš svobodu.“ Sedm Němců se chce přestěhovat do Běloruska20.04.21 23:17 Německo 3

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 1

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 15

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,86 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,90 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,67 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 349,25 Kč
1 unce stříbra
564,08 Kč
Bitcoin
1 176 444,75 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?