Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 1 jméno: Velekněz Ratata.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.03.2020 11:09

Chvilka poezie v éře koronaviru

Připojuju se k díkům editorovi

Velekněz Ratata 90.?.?.?

akorát na co jsem si okamžitě musel vzpomenout: na reakci Sama Gamgee-Křepelky v Posledním domáckém domě, když Bilbo proponuje šťastný konec story "a všichni žili dál šťastně až do smrti", a Sam opáčí něco jako "no jo, ale kde, kde žili, to si pořád říkám??"

Přemýšlivější současníci už nás vůbec zásobují tezemi, jak svět potom bude už navždycky jiný. V jádru mají určitě recht. (Jako měla pravdu - jedinou a nejhlubší, i když prakticky stěží použitelnou - na té první krizové tiskovce ona paní, co prostě pravila, že situace se bude dynamicky vyvíjet; snad to byla dokonce ta vzápětí odvolaná hlavní hygienička). Výklady poezie mně navozují vzteklý smích idiota (být hardcore surrealistou, přivedly by možná až aux crimes et au deuil), ale nešť, projednou: básník tedy chová naději v niterný duchovní přerod (brr) a určité oproštění vztahů (gee whiz). Kéž by. Aspoň u někoho. Řečeno s větším básníkem, mlsně bych to očekával.

Po kýžené katarzi a doufejme konci moru-cholery však lyrické subjekty naklušou z meditativního závětří zpět do změněného světa. Tam už je na místě předpoklad, že parametry změn budou málo ovlivněny nějakým hlubším vhledem a poznáním. Po dobrém to rozhodně k dobrému nepůjde. Zcela bez ohledu na to, zda je snad celá tato taškařice předpřipravená či se jí nějak pomohlo, ti opravdu mocní a vlivní se samozřejmě pokusí ji využít a zapojit do realizace svých záměrů, prostě proto, že to tak dělají vždycky, a protože nejsou blbí. A o to bude pře, svár i boj. Tedy doufejme, že bude, jinak totál ovčinec. Krize je příležitost ke změně, nic proti meditaci, ale komu neráčí sestoupit do prefrontálního kortexu, do ručiček a s prominutím do gulí, tak je u mě dekadentní škůdce. Doufám chápete nadsázku.

377708

25.03.2020 11:59

30 let od velké zrady F. W. de Klerka

Jen letmo, útržkovitě

Velekněz Ratata 90.?.?.?

1. Ilana Mercer se sama prohlašuje za "paleokonzervativce", a to je asi nejspíš to, co ona opravdu je. Ideologii nesdílím, respektuji, tu a tam musím souhlasit. Zabývat se jejím původem je za daných okolností totálně scestné - například i její vztah k Izraeli a Palestincům se zjevně odvozuje hlavně od tohoto světonázoru, atd.

2. de Klerk určitě udělal nevyhnutelné, ale to určitě šlo udělat politicky různými postupy. (I když je zcela případná otázka, jak moc by se lišily konečné výsledky, pokud už se jednou zvedlo to stavidlo.) Pamětníci vědí, jak moc byl srovnáván s Gorbačovem - byla tam i pozoruhodná vnější podoba. Po třiceti letech vesele konverguje i hodnocení jejich skutků.

3. Myslím si, a už to s omluvou vezmu jen heslovitě, že

a) podstatná byla nakonec stejně integrace deapartheidizované JAR do globalizujícího se lib dem systému - ano, oproti SSSR byla zapojená, ale "systém" ji v dosavadní podobě netoleroval, sankce taky byly atd.
b) dnes je JAR i přes "členství" v BRICS totálně lib dem globalizovaná (čemuž samozřejmě např. excesy rasového revanšismu nejsou na překážku), a výsledky jsou obdobné jako jinde (čemuž zase nebrání formální demokracie a rasová rovnost), akorát koloniální metropolí se stává čím dál víc Čína. Pokud např. totálně propadla jejich produkce oceli, tak za to nemůžou primárně ani neschopní černoši ani údajní komunisti z ANC
c) pokud zrada, tedy stejnou měrou to platí i o Mandelovi a jeho okolí
d) možnost, kterou Mercer jakoby vyzdvihává, nějaká řízenější transformace, to je buď "Čína", anebo - Izrael, analogie připomenutá na margo společných jaderných testů je docela případná
e) když už jsme v těch komunistických analogiích, dalo by se to taky označit jako "deapartheidizace budovaná v jedné zemi", což se už od Stalina ví, že je problém něco takového uřídit (a v Izraeli to vědí určitě nejlíp přes své do značné míry výsadní postavení)

377941

20.04.2020 08:20

Pravda o koronaviru vychází na světlo

Zase není dobré tu argumentaci přehánět

Velekněz Ratata 90.?.?.?

9/11 taky bylo předmětem zneužití a manipulace, ale to neznamená, že ty mrakodrapy vůbec nespadly. Chápu, jak to asi ausgerechnet FSK myslí, ale nejlepší bývá škůdcem dobrého.

Citace jako že podle WHO neexistují žádné důkazy o šíření viru vzdušnou cestou kapénkami a přední německý virolog neobjevil způsob přenosu kapénkami ani kontaktem nutně přivádějí k naivní otázce, jak že se to teda ten sajrajt vůbec šíří, nebo jestli se teda vůbec nějak šíří, když neumí prý dokonce ani to, co zvládá ordinérní myxovirová chřipka.

Mor jsem po třiceti letech taky otevřel, ale ten citát není tak úplně komplet. Říká to tam doktor Rieux a nemyslí tím, že proti "moru" by se snad mělo "bojovat" především morálním postojem. To je snad tak trochu part jiné postavy, nebudu jmenovat, na ten mor tam umírá a ani by to nebylo fér, také není jednorozměrná. Rieux totiž (na pilátovskou otázku, co je poctivost), dodává: Nevím, co to je všeobecně, ale vím, že v mém případě to prostě znamená dělat své řemeslo.

378777

29.04.2020 16:24

Heja, heja, Sverige!

Těžko komentovat něco, co není samo o sobě moc jasné a diskusi, která tím pádem nemůže být jasnějí

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Statistiky na prd (přesněji řečeno, nesrovnatelné) mají všichni. Tedy i Švédi. Mají například cca už tři čtvrtiny DD ve Stockholmu "promořených" a smrtnost v příslušné věkové kohortě tam není významně nižší než jinde. Tady by bylo dobré znát aspoň absolutní počet lidí v domovech, ale pokud vezmete v úvahu tamní všeobecně vysoký věk dožití a zároveň to, že poměrně velký podíl z toho je v domovech, začnete dosazovat a aritmetika z prvního stupně ZŠ vás sama přivede dovede k určitým pochybnostem. Jasně, nebyl to virus, byl to jen zápal plic, v extrémním případě. (Ad absurdum vzato ten virus sám nezabíjí skoro nikdy, to jen imunitní systém pacienta.) Samozřejmě, budou i opačné extrémy popsané i v diskusi. Má to asi ale své dost konkrétní a pojmenovatelné důvody - jedno i druhé. Švédské důvody ale nejsou principiálně lepší než americké (včetně vyšší úhrady za případy s virem) nebo třeba babišovské.

Dle známého sloví, že je kdo paranoik, naprosto nevylučuje, že po něm opravdu nejdou. A kdo se bojí viru víc než zdrávo, klidně na něj pořád může umřít. Ostatně i ten, co se nebojí. S jakými pocity či přesvědčením to bude, už je celkem vedlejší.

Je velmi ošidné pomáhat si konkrétním švédským příkladem - i bez jeho přikrašlování - na obhajobu takového nebo makového stanoviska. Že je ta situace využívaná a zneužívaná, o tom žádná. A ona snad nějaká mimořádka v dějinách nebyla??

379009

15.05.2020 08:05

Reklama a válka proti bělochům – pokračování

Já bych k tomu jenom přičinil (obligátní) poznámku

Velekněz Ratata 90.?.?.?

že tam zdaleka není jen ta dimenze rasová, ale i sociální. Lépe řečeno je to jedno a totéž. Americká střední třída - o Státech je řeč a termín "střední třída" přes svou rozplizlost i vnitřní členění atd. má nějaký obsah a je hned každému zhruba jasný - je jednak pořád bílá, ona vpravdě JE tím (bílým) "americkým národem", nositelem i adresátem jeho hodnot ať jsou reálné nebo fiktivní, a je to třída produktivní, na ní a na její práci i podnikavosti materiálně stojí existence té Ameriky, o které teď mnozí říkají, že je určena k "reformátování" a podobně. Etnicky "nebílí" příslušníci střední třídy se s jejím hodnotovým světem minimálně donedávna většinou sami a rádi identifikovali - byli konformní, stejně tak k Americe patří to, že k alespoň "nižší střední třídě" se většinově počítali i zaměstnanci a dělníci - slušně vydělávající a hlavně se širokými možnostmi svobodně se podílet na spotřebě.

Zkrátím: je to i útok, zjevně dobře promyšlená součást útoku na třídní základy americké společnosti. Ostatně doufám, že vás použitá terminologie nedráždí.

379410

08.06.2020 07:47

Pokud je J.Biden nejlepší z Demokratické strany, pak Bůh opustil USA

Jen okamžitá myšlenka

Velekněz Ratata 90.?.?.?

A kdopak tedy asi bude nakonec viceprezidentským kandidátem ? Nebude nakonec tahle nominace důležitější než sám Biden ? Kdysi se říkalo (aspoň jsem to četl v nějaké kníže o JFK), že Nixon si vybral Spiro Agnewa, pár let po JFK, v podstatě jako životní pojistku. No a Cheney,kdyby nic jiného, tak vtipy o něm a GWB jsou snad ještě v živé paměti.

379897

29.06.2020 08:40

Tři antiutopie – tři modely pro přetváření Homo Sapiens

Trochu překvapující, že ausgerechnet (politický) ekonom Katasonov

Velekněz Ratata 90.?.?.?

víc nezdůrazňuje slavné vnějšně materiální podmínky reprodukce života společnosti. "O těch" to ale je nejen z hlediska vytváření "nového člověka", ale i efektivní eliminace veškeré alternativy. Když lidi (pořád ještě) mají kam utéct (ale tam kam by utekli, musí nějak existovat), tak je to problém. S boužel předčasně zemřelým kolegou jsme měli velice štěpné téma k pivu, jak je to v kelu, když např. do Austrálie už to nemá wert a na Mars to ještě nejde, a kdoví jestli kdy půjde a jak to pak bude. Mezi marxisty je celkem populární "událost na Swan River", kdy kolonisté mohli odmítnout vykořisťování prostě tím, že odešli hospodařit na dosud nezabranou půdu mimo efektivní kontrolu orgánů Jejího Veličenstva. I když jakási (byť jenom potenciální, "aktivovatelná" v případě potřeby) soběstačnost atd. se stává čím dál větší iluzí už po dlouhé desítky let, tak přece jenom naše doba nejposlednější zažívá minimálně: extrémně sofistikovaná, a tím pádem extrémně "fragilní" kouzla s logistikou v nejširším slova smyslu, od třeba výroby, skladování, zavážení dílů do další výroby po rohlík cé zet - závislost na tom, že všechno klapne tak jak je to v diagramu, je strašlivá, rezervy zhoršují ekonomiku a moc se nedrží atd., a totální komunikační závislost na těch vašich internetech. Celkem vzato a s několika dalšími vychytávkami to možná bude velkýmu bratrovi stačit i bez lobotomií, genetik a vyštafírovaných virů.

380240

17.07.2020 16:58

Krvavá kosovská skvrna i na tváři V. Havla?

RE: Havel a Literat?

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Postřeh je dobrý, on určitě ten kousek foltýnovštiny v sobě měl, jenže kdo z umělců ho nemá ?? Upřímně řečeno to, co Havel napsal ještě jako "jenom literát", je až úplně to poslední, kvůli čemu ho hanět. Co jsem přečetl, bylo ze samizdatu, a něco se i líbilo (v Largu desolatu si třeba dělá srandu i sám ze sebe a z disidentů). Že to bylo hodně podle Ionesca a dalších, je druhá věc. Po plyšáku nastal obligátní efekt, že ho cpali i do plněných knedlíků a strkali na podstavce mnohonásobně vyšší než byl on sám, a to mi ho teprve zprotivilo i v této rovině. Fajront. A samozřejmě ty moralizátorské spisky, to už je makulatura a fialovej hnus. Ale zase především vzhledem k rozporu mezi slovy a skutky.

Buďme spravedliví pokud možno ke všem. Není problém, že takový Heydrich byl vzdělaný a špičkový muzikant amatér, ale samozřejmě ani to není omluva, a ani to nemá co dělat s hrdinstvím našich parašutistů i těch, kdo jim pomohli. Nebyla by to ale polehčující okolnost, spíš naopak, protože líp než ledaskdo věděl, co dělá. Havel si musel taky být ledasčehos velice dobře vědom, věděl, co dělá, a za co to ve skutečnosti stojí, ovšem vypořádal se s tím asi jako s těhotenstvím Vodňanské. Okecáváním a závěrečným gestem v Odcházení. To také není polehčující okolnost, spíš naopak. To nebyla omluva, lítost nebo reflexe, to bylo právě jenom to efektní gesto. Bohužel.

Takové, jakého by možná byl schopen i ten Foltýn, kdyby ho nechytil fantaz hned na děkovačce "Judity". Ale tam je katarze snad právě v tom, že Foltýnovi konečně sepne, co byl celý život zač, a z toho se (ostatně v dobré čechovovské tradici, řekl bych) zblázní a umře. A v Čapkem nedopsaném závěru měl mít aspoň pohřeb jako opravdový umělec, protože pražští muzikanti po jeho smrti uznali, že na tom umění holt tak jako tak prostě shořel. Havel neshořel na umění, to přece vůbec ne.

Ale ta Vaše analogie se mi strašně zalíbila: představte si, že prezidentem ČSR nebo ČR se stal ausgerechnet Bedřich Foltýn. No tak třeba to humanitární bombardování by bylo prašť jak uhoď, možná i včetně nějaké hrdinské hysterie, a dalo by se pokračovat.

380602

06.08.2020 12:37

Na západní frontě chaos

Já spíš myslím, že nic nového pod sluncem

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Autor v titulku parafrázuje Na západní frontě klid. Originální titul díla je Im Westen nichts Neues. A mně to skutečně spíš přijde, že na Západě v podstatě nejde o nic nového. "Ti", u nichž je celkem jedno, jestli jim říkáte buržousti, kapitál, globalisti, sionisti, zednáři, prediktoři nebo jinak, se prostě stále "jenom" dál a dál snaží řídit a soustřeďovat moc, a ta moc, jak víceméně shodně vykecali Rothschild a Marx, se zakládá na multiplikaci kapitálu koneckonců kontrolované přes bankovní a úvěrový systém. Na tom se jako něco změnilo ? A jestli se v rámci této hry obětuje Konstantinopol, ruský car, Německo nebo rovnou údajně ona stále ještě židokřesťanská Evropa (a za pomoci jaké propagandy, demagogie či násilí) - kakája ráznica ??

381014

18.08.2020 09:57

Vědí Bělorusové, co jim hrozí?

Problém je pravděpodobně jako obvykle v tom, že to vědí, ale nebudou se chovat podle toho

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Myslím si, že v hloubi duše vědí, že se v podstatě mají velice dobře. Už někdy před rokem jsem se ve vlaku dal do řeči s pár chlapama z Grodna, kteří tady pracujou. Jak sem přišli, jsem se pochopitelně nevyptával (ostatně o polských pracovních vízech, populárních u inspektorátů práce, jste snad slyšeli). Oni si na jedné straně velice rádi přivydělají v eurech i za nekvalifikovanou práci (partafýra inženýr chemie) ale jsou citliví na to, co mají doma, včetně třeba lékařské péče, kdyby tady měli úraz, což už se tu jednomu stalo, včetně laciné a fungující "komunálky", vzdělání pro děti, včetně toho, že tam není bordel jako na Ukrajině atd atp. Nejvíc je třeba míchalo, že u nich ve městě snad chtějí do technických služeb pustit nějaké investory z Ruska a že slibujou kdovíjaká vylepšení. Nebaštili to, z toho byli opravdu nas*aní.

Je tam i ten stereotyp, že Lukašenko už je tam moc dlouho a okoukal se. A on je navíc opravdu takový, že mu nedá žádnou práci spoustu lidí namíchnout už jen tím, jak vystupuje a mluví a je jasné, jaký typ lidí to převážně je. Samozřejmě spousta lidí ho naopak žere, ale ti ajťáci to nejsou. A schopnost prohlédnout, jak zoufalá a na nic dobrá je ve skutečnosti ta prozápadní a prodemokratická opozice, je mírně řečeno hodně limitovaná. Jak to tak chodí. Bude to ale mít i objektivní důvody. Opozice ani neměla příležitost se na něčem znemožnit. Lukašenko drsně zametá i s poctivými kritiky, kteří nebudou koupení ani ze západu, ani z východu. Zase spoustě lidí i tohle imponuje nebo prostě řeknou, nene, přesevšechno, radši Baťku. Jestli se to tam začne mydlit na ulici, může se ještě taky stát, že spoustu opozičníků neumlátí policie, nýbrž spoluobčané.

A ještě je tam proti Ukrajině jeden rozdíl, že Bělorusko není národnostně a kulturně rozdělené jako Ukrajina. Není ani odkud brát banderovce, ta Haličina upřímně a zabedněně nenávidící všechno, co je na východ (ovšem Poláky jakbysmet) ta tam prostě takhle organicky neexistuje.

381295

03.09.2020 12:16

Roušky jako symbol podvolení

Nelibuju si v tom, být za kazi...., ale co naděláš

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Nuže, určitě to není tak (vlastně optimisticky) jednoznačné. Jak praví poučka: že jste paranoidní, to ještě neznamená, že po vás doopravdy nejdou. Že je virová krize uměle přihřátá nebo i zfabrikovaná od počátku, to ještě neznamená, že virus není nebezpečný; dokonce v té druhé silnější variantě je to více než pravděpodobné: světové přeformátování s relativně neškodným virem by plánoval jen blbec.

I když mi např. můžete opáčit, že stejná blbost je mlátit Navalného novičkem, a stejně slyšíme, že se to tak určitě stalo (a Merkelová hlavně bude bojovat s dotazy, jestli teda jako i přes americké 1) dobré rady, 2) sankce a konečně i 3) novičok, se nerozmyslela a porád chce páchat Nord Stream 2 hen s týmto oným novičkárom). V obou tyátrech jsou však podstatné rozdíly počínaje už tím, že ten virus a jeho účinky přece jenom musíte nějak prokázat u statisíců a více lidí, to si neupečete v elitním berlínském špitálu v úzkém kruhu poslušných-majetných německých specialistů. Papírovej tygr ne, principiálně.

Druhá instance, která taky nic nemění na tom, že svědky tyátru jsme (včetně cílů uvedených v článku), ale zamotanějšího a brutálnějšího, může být ono slavné očkování. Podle některých názorů Virus divočí krom jiného v případě, že narazí na konkurenci v podobě jiného kmene, mutace atd. téhož Viru, a v tom je ten prevít specifický. (Viz třeba blog R Valenčíka, který na to, ekonom, aplikuje svou oblíbenou teorii her, ale má to původně od Jardy Flegra atd atp). Připočtěta pochyby, jestli a jak vlastně u Viru funguje získaná imunita, a je přinejmenším reálná možnost, že očkování naopak spustí přinejmenším mezi podstatnou částí očkovaných další a vážnější "vlnu". Hodila by se do scénáře popsaného v článku ?? Řečnická otázka.

A ještě je reálné, že do scénáře hry zapadá právě i samotný odpor proti omezením, rouškám atd. Záleží samozřejmě, zda se ho podaří udržet či kanalizovat určitým směrem - podobně jako třeba "nacionalizující" odpor proti migraci a centralizaci EU či přifukovanou BLM občanskou válku ve Státech. Resp. zda se "jim" podaří udržet jeho mediální, dnes rozhodující obraz. Snaha je intenzivní: viz už třebas jen prosté zapírání počtu demonstrujících v Berlíně - mainstream max desítky tisíc, organizátoři i snímky z dronů dobře milión. Ano, vždy je šance, že "jim" to neklapne, v historii nejsou dokonalá spiknutí (a zatím nedokázali "udělat" např. ani toho Madura). Blbé je to, že pro "ně" je úspěch nejen dokonale zrealizovaný projekt, ale už i sám chaos. A tam battly rouškařů s antirouškaři (či střílečky honest trumpovců s BLMkama) určitě nejsou na škodu, aspoň.

Z druhé strany, nic nového pod sluncem. Tož měřme dvakrát. S 99,9 % lidí jsme ve skutečnosti na jedné lodi v tomto ... chickenshit outfit.

381710

14.10.2020 10:47

Racionální deklarace proti COVID-represi

Se základním zaměřením

Velekněz Ratata 90.?.?.?

a naprostou většinou konkrétních hodnocení či návrhů nemám problém. Celkově úctyhodné. Proto nebudu vypichovat místa, kde si myslím, že to v dobré snaze a víře trochu ujíždí. Zádrhel je prostě "jen" v tom, co sebelépe sepsaná deklarace a bohužel ani sebelepší konkrétní návrhy nevyřeší: velmi obecně řečeno, v dlouhodobě utvářeném stavu celé společnosti, jejího řízení i "samoregulace". Kdyby se problém, slovy komentu shora, jmenoval (jenom) "Babiš a lampasák", bylo by hej. Je to ta "krize politických systémů Západu", jak správně praví kolega lubosmat.

To co je navrhováno, je racionální, dobře. Pořád máme v republice lidi i týmy, kteří umějí a dokázali by ledacos zprocesovat. Výborně. Snad je i dost takových z nás, kteří by to aspoň coby adresáti brali racionálně (byť např. i stručná a tolerantní diskuse pod článkem už taky svědčí přinejmenším o rozptylu názorů "jak na to" ). Ale nejsou funkční natož robustní, zažité mechanismy, jak řekněme racionální koncepty vyjadřující zájmy (když už ne vůli) nějaké podstatné části národa nejdřív vůbec překlopit do roviny programu či "projektu" (to jest něčeho, co už musí počítat s konkrétním a různorodým prostředím, s problémy, odporem, variantami ...), jak to zároveň efektivně prohnat nějakou organizací, strukturou, sítí (nebo ji nejdřív vytvořit od nuly), a přitom ji už jen tím zároveň nezničit, jak to potom prodávat dál... mám pokračovat? Hořká zkušenost ? Áno, aj. Naproti tomu jsou velmi robustní a odzkoušené mechanismy, jak tomu bránit - efektivně, bez zbytečného úsilí, špinění rukou, přiměřeně situaci - a ty jsou podložené velice reálnými zájmy, vlivem, kapitálem - v tomto ohledu jsou Bureš, Parašutista, Lampasák, Tchajwanec atd. cestující ze stejné paluby. V takovém prostředí se mohou prosadit i naprosto racionální dílčí opatření (i článek cosi kvituje), ale zpravidla jen pokud nebudou ani perspektivně riziková pro zavedený systém, nepůjdou proti zájmům takových hráčů, a ještě lépe, pokud je některý bude moci "prodat" jako vlastní službu. Pokusy něco protlačit takovým prostředím "kooperativně" mohou vést jen k občasnému zaskórování (díky i za to), ale jedinci i spolky s reálným alternativním či konkurečním potenciálem jsou identifikováni a eliminováni - nezřídka komfortní a vzájemně výhodnou cestou. Proč by to tedy mělo být zrovna u epidemie a jejího zvládání jinak. Pokud je to tedy předmět těch "velkých" zájmů, a tom asi nikdo nepochybujeme.

Přečetl jsem si to po sobě, a nebudu to ani mazat ani už přepisovat, ale s lehkým zděšením jsem si uvědomil : Mimoděk jsem zreprodukoval dvě oblíbené teze jistého Uljanova, zvaného též Lenin: Musíte mít silnou goal oriented organizaci. Nemůžete převzít a ochočit staré řídící struktury, musíte je dát pryč a vytvořit vlastní. As you know, Bob ...

382995

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 111 čtenářů částkou 17 636 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 3

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Měnové kurzy

USD
23,07 Kč
Euro
27,27 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
25,44 Kč
100 japonských jenů
22,02 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,49 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 010,61 Kč
1 unce stříbra
564,86 Kč
Bitcoin
303 003,88 Kč

Poslední aktualizace: 27.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?