Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 34 příspěveků, 1 jméno: Velekněz Ratata.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.03.2020 11:09

Chvilka poezie v éře koronaviru

Připojuju se k díkům editorovi

Velekněz Ratata 90.?.?.?

akorát na co jsem si okamžitě musel vzpomenout: na reakci Sama Gamgee-Křepelky v Posledním domáckém domě, když Bilbo proponuje šťastný konec story "a všichni žili dál šťastně až do smrti", a Sam opáčí něco jako "no jo, ale kde, kde žili, to si pořád říkám??"

Přemýšlivější současníci už nás vůbec zásobují tezemi, jak svět potom bude už navždycky jiný. V jádru mají určitě recht. (Jako měla pravdu - jedinou a nejhlubší, i když prakticky stěží použitelnou - na té první krizové tiskovce ona paní, co prostě pravila, že situace se bude dynamicky vyvíjet; snad to byla dokonce ta vzápětí odvolaná hlavní hygienička). Výklady poezie mně navozují vzteklý smích idiota (být hardcore surrealistou, přivedly by možná až aux crimes et au deuil), ale nešť, projednou: básník tedy chová naději v niterný duchovní přerod (brr) a určité oproštění vztahů (gee whiz). Kéž by. Aspoň u někoho. Řečeno s větším básníkem, mlsně bych to očekával.

Po kýžené katarzi a doufejme konci moru-cholery však lyrické subjekty naklušou z meditativního závětří zpět do změněného světa. Tam už je na místě předpoklad, že parametry změn budou málo ovlivněny nějakým hlubším vhledem a poznáním. Po dobrém to rozhodně k dobrému nepůjde. Zcela bez ohledu na to, zda je snad celá tato taškařice předpřipravená či se jí nějak pomohlo, ti opravdu mocní a vlivní se samozřejmě pokusí ji využít a zapojit do realizace svých záměrů, prostě proto, že to tak dělají vždycky, a protože nejsou blbí. A o to bude pře, svár i boj. Tedy doufejme, že bude, jinak totál ovčinec. Krize je příležitost ke změně, nic proti meditaci, ale komu neráčí sestoupit do prefrontálního kortexu, do ručiček a s prominutím do gulí, tak je u mě dekadentní škůdce. Doufám chápete nadsázku.

377708

25.03.2020 11:59

30 let od velké zrady F. W. de Klerka

Jen letmo, útržkovitě

Velekněz Ratata 90.?.?.?

1. Ilana Mercer se sama prohlašuje za "paleokonzervativce", a to je asi nejspíš to, co ona opravdu je. Ideologii nesdílím, respektuji, tu a tam musím souhlasit. Zabývat se jejím původem je za daných okolností totálně scestné - například i její vztah k Izraeli a Palestincům se zjevně odvozuje hlavně od tohoto světonázoru, atd.

2. de Klerk určitě udělal nevyhnutelné, ale to určitě šlo udělat politicky různými postupy. (I když je zcela případná otázka, jak moc by se lišily konečné výsledky, pokud už se jednou zvedlo to stavidlo.) Pamětníci vědí, jak moc byl srovnáván s Gorbačovem - byla tam i pozoruhodná vnější podoba. Po třiceti letech vesele konverguje i hodnocení jejich skutků.

3. Myslím si, a už to s omluvou vezmu jen heslovitě, že

a) podstatná byla nakonec stejně integrace deapartheidizované JAR do globalizujícího se lib dem systému - ano, oproti SSSR byla zapojená, ale "systém" ji v dosavadní podobě netoleroval, sankce taky byly atd.
b) dnes je JAR i přes "členství" v BRICS totálně lib dem globalizovaná (čemuž samozřejmě např. excesy rasového revanšismu nejsou na překážku), a výsledky jsou obdobné jako jinde (čemuž zase nebrání formální demokracie a rasová rovnost), akorát koloniální metropolí se stává čím dál víc Čína. Pokud např. totálně propadla jejich produkce oceli, tak za to nemůžou primárně ani neschopní černoši ani údajní komunisti z ANC
c) pokud zrada, tedy stejnou měrou to platí i o Mandelovi a jeho okolí
d) možnost, kterou Mercer jakoby vyzdvihává, nějaká řízenější transformace, to je buď "Čína", anebo - Izrael, analogie připomenutá na margo společných jaderných testů je docela případná
e) když už jsme v těch komunistických analogiích, dalo by se to taky označit jako "deapartheidizace budovaná v jedné zemi", což se už od Stalina ví, že je problém něco takového uřídit (a v Izraeli to vědí určitě nejlíp přes své do značné míry výsadní postavení)

377941

20.04.2020 08:20

Pravda o koronaviru vychází na světlo

Zase není dobré tu argumentaci přehánět

Velekněz Ratata 90.?.?.?

9/11 taky bylo předmětem zneužití a manipulace, ale to neznamená, že ty mrakodrapy vůbec nespadly. Chápu, jak to asi ausgerechnet FSK myslí, ale nejlepší bývá škůdcem dobrého.

Citace jako že podle WHO neexistují žádné důkazy o šíření viru vzdušnou cestou kapénkami a přední německý virolog neobjevil způsob přenosu kapénkami ani kontaktem nutně přivádějí k naivní otázce, jak že se to teda ten sajrajt vůbec šíří, nebo jestli se teda vůbec nějak šíří, když neumí prý dokonce ani to, co zvládá ordinérní myxovirová chřipka.

Mor jsem po třiceti letech taky otevřel, ale ten citát není tak úplně komplet. Říká to tam doktor Rieux a nemyslí tím, že proti "moru" by se snad mělo "bojovat" především morálním postojem. To je snad tak trochu part jiné postavy, nebudu jmenovat, na ten mor tam umírá a ani by to nebylo fér, také není jednorozměrná. Rieux totiž (na pilátovskou otázku, co je poctivost), dodává: Nevím, co to je všeobecně, ale vím, že v mém případě to prostě znamená dělat své řemeslo.

378777

29.04.2020 16:24

Heja, heja, Sverige!

Těžko komentovat něco, co není samo o sobě moc jasné a diskusi, která tím pádem nemůže být jasnějí

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Statistiky na prd (přesněji řečeno, nesrovnatelné) mají všichni. Tedy i Švédi. Mají například cca už tři čtvrtiny DD ve Stockholmu "promořených" a smrtnost v příslušné věkové kohortě tam není významně nižší než jinde. Tady by bylo dobré znát aspoň absolutní počet lidí v domovech, ale pokud vezmete v úvahu tamní všeobecně vysoký věk dožití a zároveň to, že poměrně velký podíl z toho je v domovech, začnete dosazovat a aritmetika z prvního stupně ZŠ vás sama přivede dovede k určitým pochybnostem. Jasně, nebyl to virus, byl to jen zápal plic, v extrémním případě. (Ad absurdum vzato ten virus sám nezabíjí skoro nikdy, to jen imunitní systém pacienta.) Samozřejmě, budou i opačné extrémy popsané i v diskusi. Má to asi ale své dost konkrétní a pojmenovatelné důvody - jedno i druhé. Švédské důvody ale nejsou principiálně lepší než americké (včetně vyšší úhrady za případy s virem) nebo třeba babišovské.

Dle známého sloví, že je kdo paranoik, naprosto nevylučuje, že po něm opravdu nejdou. A kdo se bojí viru víc než zdrávo, klidně na něj pořád může umřít. Ostatně i ten, co se nebojí. S jakými pocity či přesvědčením to bude, už je celkem vedlejší.

Je velmi ošidné pomáhat si konkrétním švédským příkladem - i bez jeho přikrašlování - na obhajobu takového nebo makového stanoviska. Že je ta situace využívaná a zneužívaná, o tom žádná. A ona snad nějaká mimořádka v dějinách nebyla??

379009

15.05.2020 08:05

Reklama a válka proti bělochům – pokračování

Já bych k tomu jenom přičinil (obligátní) poznámku

Velekněz Ratata 90.?.?.?

že tam zdaleka není jen ta dimenze rasová, ale i sociální. Lépe řečeno je to jedno a totéž. Americká střední třída - o Státech je řeč a termín "střední třída" přes svou rozplizlost i vnitřní členění atd. má nějaký obsah a je hned každému zhruba jasný - je jednak pořád bílá, ona vpravdě JE tím (bílým) "americkým národem", nositelem i adresátem jeho hodnot ať jsou reálné nebo fiktivní, a je to třída produktivní, na ní a na její práci i podnikavosti materiálně stojí existence té Ameriky, o které teď mnozí říkají, že je určena k "reformátování" a podobně. Etnicky "nebílí" příslušníci střední třídy se s jejím hodnotovým světem minimálně donedávna většinou sami a rádi identifikovali - byli konformní, stejně tak k Americe patří to, že k alespoň "nižší střední třídě" se většinově počítali i zaměstnanci a dělníci - slušně vydělávající a hlavně se širokými možnostmi svobodně se podílet na spotřebě.

Zkrátím: je to i útok, zjevně dobře promyšlená součást útoku na třídní základy americké společnosti. Ostatně doufám, že vás použitá terminologie nedráždí.

379410

08.06.2020 07:47

Pokud je J.Biden nejlepší z Demokratické strany, pak Bůh opustil USA

Jen okamžitá myšlenka

Velekněz Ratata 90.?.?.?

A kdopak tedy asi bude nakonec viceprezidentským kandidátem ? Nebude nakonec tahle nominace důležitější než sám Biden ? Kdysi se říkalo (aspoň jsem to četl v nějaké kníže o JFK), že Nixon si vybral Spiro Agnewa, pár let po JFK, v podstatě jako životní pojistku. No a Cheney,kdyby nic jiného, tak vtipy o něm a GWB jsou snad ještě v živé paměti.

379897

29.06.2020 08:40

Tři antiutopie – tři modely pro přetváření Homo Sapiens

Trochu překvapující, že ausgerechnet (politický) ekonom Katasonov

Velekněz Ratata 90.?.?.?

víc nezdůrazňuje slavné vnějšně materiální podmínky reprodukce života společnosti. "O těch" to ale je nejen z hlediska vytváření "nového člověka", ale i efektivní eliminace veškeré alternativy. Když lidi (pořád ještě) mají kam utéct (ale tam kam by utekli, musí nějak existovat), tak je to problém. S boužel předčasně zemřelým kolegou jsme měli velice štěpné téma k pivu, jak je to v kelu, když např. do Austrálie už to nemá wert a na Mars to ještě nejde, a kdoví jestli kdy půjde a jak to pak bude. Mezi marxisty je celkem populární "událost na Swan River", kdy kolonisté mohli odmítnout vykořisťování prostě tím, že odešli hospodařit na dosud nezabranou půdu mimo efektivní kontrolu orgánů Jejího Veličenstva. I když jakási (byť jenom potenciální, "aktivovatelná" v případě potřeby) soběstačnost atd. se stává čím dál větší iluzí už po dlouhé desítky let, tak přece jenom naše doba nejposlednější zažívá minimálně: extrémně sofistikovaná, a tím pádem extrémně "fragilní" kouzla s logistikou v nejširším slova smyslu, od třeba výroby, skladování, zavážení dílů do další výroby po rohlík cé zet - závislost na tom, že všechno klapne tak jak je to v diagramu, je strašlivá, rezervy zhoršují ekonomiku a moc se nedrží atd., a totální komunikační závislost na těch vašich internetech. Celkem vzato a s několika dalšími vychytávkami to možná bude velkýmu bratrovi stačit i bez lobotomií, genetik a vyštafírovaných virů.

380240

17.07.2020 16:58

Krvavá kosovská skvrna i na tváři V. Havla?

RE: Havel a Literat?

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Postřeh je dobrý, on určitě ten kousek foltýnovštiny v sobě měl, jenže kdo z umělců ho nemá ?? Upřímně řečeno to, co Havel napsal ještě jako "jenom literát", je až úplně to poslední, kvůli čemu ho hanět. Co jsem přečetl, bylo ze samizdatu, a něco se i líbilo (v Largu desolatu si třeba dělá srandu i sám ze sebe a z disidentů). Že to bylo hodně podle Ionesca a dalších, je druhá věc. Po plyšáku nastal obligátní efekt, že ho cpali i do plněných knedlíků a strkali na podstavce mnohonásobně vyšší než byl on sám, a to mi ho teprve zprotivilo i v této rovině. Fajront. A samozřejmě ty moralizátorské spisky, to už je makulatura a fialovej hnus. Ale zase především vzhledem k rozporu mezi slovy a skutky.

Buďme spravedliví pokud možno ke všem. Není problém, že takový Heydrich byl vzdělaný a špičkový muzikant amatér, ale samozřejmě ani to není omluva, a ani to nemá co dělat s hrdinstvím našich parašutistů i těch, kdo jim pomohli. Nebyla by to ale polehčující okolnost, spíš naopak, protože líp než ledaskdo věděl, co dělá. Havel si musel taky být ledasčehos velice dobře vědom, věděl, co dělá, a za co to ve skutečnosti stojí, ovšem vypořádal se s tím asi jako s těhotenstvím Vodňanské. Okecáváním a závěrečným gestem v Odcházení. To také není polehčující okolnost, spíš naopak. To nebyla omluva, lítost nebo reflexe, to bylo právě jenom to efektní gesto. Bohužel.

Takové, jakého by možná byl schopen i ten Foltýn, kdyby ho nechytil fantaz hned na děkovačce "Judity". Ale tam je katarze snad právě v tom, že Foltýnovi konečně sepne, co byl celý život zač, a z toho se (ostatně v dobré čechovovské tradici, řekl bych) zblázní a umře. A v Čapkem nedopsaném závěru měl mít aspoň pohřeb jako opravdový umělec, protože pražští muzikanti po jeho smrti uznali, že na tom umění holt tak jako tak prostě shořel. Havel neshořel na umění, to přece vůbec ne.

Ale ta Vaše analogie se mi strašně zalíbila: představte si, že prezidentem ČSR nebo ČR se stal ausgerechnet Bedřich Foltýn. No tak třeba to humanitární bombardování by bylo prašť jak uhoď, možná i včetně nějaké hrdinské hysterie, a dalo by se pokračovat.

380602

06.08.2020 12:37

Na západní frontě chaos

Já spíš myslím, že nic nového pod sluncem

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Autor v titulku parafrázuje Na západní frontě klid. Originální titul díla je Im Westen nichts Neues. A mně to skutečně spíš přijde, že na Západě v podstatě nejde o nic nového. "Ti", u nichž je celkem jedno, jestli jim říkáte buržousti, kapitál, globalisti, sionisti, zednáři, prediktoři nebo jinak, se prostě stále "jenom" dál a dál snaží řídit a soustřeďovat moc, a ta moc, jak víceméně shodně vykecali Rothschild a Marx, se zakládá na multiplikaci kapitálu koneckonců kontrolované přes bankovní a úvěrový systém. Na tom se jako něco změnilo ? A jestli se v rámci této hry obětuje Konstantinopol, ruský car, Německo nebo rovnou údajně ona stále ještě židokřesťanská Evropa (a za pomoci jaké propagandy, demagogie či násilí) - kakája ráznica ??

381014

18.08.2020 09:57

Vědí Bělorusové, co jim hrozí?

Problém je pravděpodobně jako obvykle v tom, že to vědí, ale nebudou se chovat podle toho

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Myslím si, že v hloubi duše vědí, že se v podstatě mají velice dobře. Už někdy před rokem jsem se ve vlaku dal do řeči s pár chlapama z Grodna, kteří tady pracujou. Jak sem přišli, jsem se pochopitelně nevyptával (ostatně o polských pracovních vízech, populárních u inspektorátů práce, jste snad slyšeli). Oni si na jedné straně velice rádi přivydělají v eurech i za nekvalifikovanou práci (partafýra inženýr chemie) ale jsou citliví na to, co mají doma, včetně třeba lékařské péče, kdyby tady měli úraz, což už se tu jednomu stalo, včetně laciné a fungující "komunálky", vzdělání pro děti, včetně toho, že tam není bordel jako na Ukrajině atd atp. Nejvíc je třeba míchalo, že u nich ve městě snad chtějí do technických služeb pustit nějaké investory z Ruska a že slibujou kdovíjaká vylepšení. Nebaštili to, z toho byli opravdu nas*aní.

Je tam i ten stereotyp, že Lukašenko už je tam moc dlouho a okoukal se. A on je navíc opravdu takový, že mu nedá žádnou práci spoustu lidí namíchnout už jen tím, jak vystupuje a mluví a je jasné, jaký typ lidí to převážně je. Samozřejmě spousta lidí ho naopak žere, ale ti ajťáci to nejsou. A schopnost prohlédnout, jak zoufalá a na nic dobrá je ve skutečnosti ta prozápadní a prodemokratická opozice, je mírně řečeno hodně limitovaná. Jak to tak chodí. Bude to ale mít i objektivní důvody. Opozice ani neměla příležitost se na něčem znemožnit. Lukašenko drsně zametá i s poctivými kritiky, kteří nebudou koupení ani ze západu, ani z východu. Zase spoustě lidí i tohle imponuje nebo prostě řeknou, nene, přesevšechno, radši Baťku. Jestli se to tam začne mydlit na ulici, může se ještě taky stát, že spoustu opozičníků neumlátí policie, nýbrž spoluobčané.

A ještě je tam proti Ukrajině jeden rozdíl, že Bělorusko není národnostně a kulturně rozdělené jako Ukrajina. Není ani odkud brát banderovce, ta Haličina upřímně a zabedněně nenávidící všechno, co je na východ (ovšem Poláky jakbysmet) ta tam prostě takhle organicky neexistuje.

381295

03.09.2020 12:16

Roušky jako symbol podvolení

Nelibuju si v tom, být za kazi...., ale co naděláš

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Nuže, určitě to není tak (vlastně optimisticky) jednoznačné. Jak praví poučka: že jste paranoidní, to ještě neznamená, že po vás doopravdy nejdou. Že je virová krize uměle přihřátá nebo i zfabrikovaná od počátku, to ještě neznamená, že virus není nebezpečný; dokonce v té druhé silnější variantě je to více než pravděpodobné: světové přeformátování s relativně neškodným virem by plánoval jen blbec.

I když mi např. můžete opáčit, že stejná blbost je mlátit Navalného novičkem, a stejně slyšíme, že se to tak určitě stalo (a Merkelová hlavně bude bojovat s dotazy, jestli teda jako i přes americké 1) dobré rady, 2) sankce a konečně i 3) novičok, se nerozmyslela a porád chce páchat Nord Stream 2 hen s týmto oným novičkárom). V obou tyátrech jsou však podstatné rozdíly počínaje už tím, že ten virus a jeho účinky přece jenom musíte nějak prokázat u statisíců a více lidí, to si neupečete v elitním berlínském špitálu v úzkém kruhu poslušných-majetných německých specialistů. Papírovej tygr ne, principiálně.

Druhá instance, která taky nic nemění na tom, že svědky tyátru jsme (včetně cílů uvedených v článku), ale zamotanějšího a brutálnějšího, může být ono slavné očkování. Podle některých názorů Virus divočí krom jiného v případě, že narazí na konkurenci v podobě jiného kmene, mutace atd. téhož Viru, a v tom je ten prevít specifický. (Viz třeba blog R Valenčíka, který na to, ekonom, aplikuje svou oblíbenou teorii her, ale má to původně od Jardy Flegra atd atp). Připočtěta pochyby, jestli a jak vlastně u Viru funguje získaná imunita, a je přinejmenším reálná možnost, že očkování naopak spustí přinejmenším mezi podstatnou částí očkovaných další a vážnější "vlnu". Hodila by se do scénáře popsaného v článku ?? Řečnická otázka.

A ještě je reálné, že do scénáře hry zapadá právě i samotný odpor proti omezením, rouškám atd. Záleží samozřejmě, zda se ho podaří udržet či kanalizovat určitým směrem - podobně jako třeba "nacionalizující" odpor proti migraci a centralizaci EU či přifukovanou BLM občanskou válku ve Státech. Resp. zda se "jim" podaří udržet jeho mediální, dnes rozhodující obraz. Snaha je intenzivní: viz už třebas jen prosté zapírání počtu demonstrujících v Berlíně - mainstream max desítky tisíc, organizátoři i snímky z dronů dobře milión. Ano, vždy je šance, že "jim" to neklapne, v historii nejsou dokonalá spiknutí (a zatím nedokázali "udělat" např. ani toho Madura). Blbé je to, že pro "ně" je úspěch nejen dokonale zrealizovaný projekt, ale už i sám chaos. A tam battly rouškařů s antirouškaři (či střílečky honest trumpovců s BLMkama) určitě nejsou na škodu, aspoň.

Z druhé strany, nic nového pod sluncem. Tož měřme dvakrát. S 99,9 % lidí jsme ve skutečnosti na jedné lodi v tomto ... chickenshit outfit.

381710

14.10.2020 10:47

Racionální deklarace proti COVID-represi

Se základním zaměřením

Velekněz Ratata 90.?.?.?

a naprostou většinou konkrétních hodnocení či návrhů nemám problém. Celkově úctyhodné. Proto nebudu vypichovat místa, kde si myslím, že to v dobré snaze a víře trochu ujíždí. Zádrhel je prostě "jen" v tom, co sebelépe sepsaná deklarace a bohužel ani sebelepší konkrétní návrhy nevyřeší: velmi obecně řečeno, v dlouhodobě utvářeném stavu celé společnosti, jejího řízení i "samoregulace". Kdyby se problém, slovy komentu shora, jmenoval (jenom) "Babiš a lampasák", bylo by hej. Je to ta "krize politických systémů Západu", jak správně praví kolega lubosmat.

To co je navrhováno, je racionální, dobře. Pořád máme v republice lidi i týmy, kteří umějí a dokázali by ledacos zprocesovat. Výborně. Snad je i dost takových z nás, kteří by to aspoň coby adresáti brali racionálně (byť např. i stručná a tolerantní diskuse pod článkem už taky svědčí přinejmenším o rozptylu názorů "jak na to" ). Ale nejsou funkční natož robustní, zažité mechanismy, jak řekněme racionální koncepty vyjadřující zájmy (když už ne vůli) nějaké podstatné části národa nejdřív vůbec překlopit do roviny programu či "projektu" (to jest něčeho, co už musí počítat s konkrétním a různorodým prostředím, s problémy, odporem, variantami ...), jak to zároveň efektivně prohnat nějakou organizací, strukturou, sítí (nebo ji nejdřív vytvořit od nuly), a přitom ji už jen tím zároveň nezničit, jak to potom prodávat dál... mám pokračovat? Hořká zkušenost ? Áno, aj. Naproti tomu jsou velmi robustní a odzkoušené mechanismy, jak tomu bránit - efektivně, bez zbytečného úsilí, špinění rukou, přiměřeně situaci - a ty jsou podložené velice reálnými zájmy, vlivem, kapitálem - v tomto ohledu jsou Bureš, Parašutista, Lampasák, Tchajwanec atd. cestující ze stejné paluby. V takovém prostředí se mohou prosadit i naprosto racionální dílčí opatření (i článek cosi kvituje), ale zpravidla jen pokud nebudou ani perspektivně riziková pro zavedený systém, nepůjdou proti zájmům takových hráčů, a ještě lépe, pokud je některý bude moci "prodat" jako vlastní službu. Pokusy něco protlačit takovým prostředím "kooperativně" mohou vést jen k občasnému zaskórování (díky i za to), ale jedinci i spolky s reálným alternativním či konkurečním potenciálem jsou identifikováni a eliminováni - nezřídka komfortní a vzájemně výhodnou cestou. Proč by to tedy mělo být zrovna u epidemie a jejího zvládání jinak. Pokud je to tedy předmět těch "velkých" zájmů, a tom asi nikdo nepochybujeme.

Přečetl jsem si to po sobě, a nebudu to ani mazat ani už přepisovat, ale s lehkým zděšením jsem si uvědomil : Mimoděk jsem zreprodukoval dvě oblíbené teze jistého Uljanova, zvaného též Lenin: Musíte mít silnou goal oriented organizaci. Nemůžete převzít a ochočit staré řídící struktury, musíte je dát pryč a vytvořit vlastní. As you know, Bob ...

382995

24.11.2020 09:17

Na obranu Hany Lipovské

Především "levicový liberalismus" se "spacákovou revolucí"

Velekněz Ratata 90.?.?.?

neměl ve své době co dělat. Nebo je velmi málo - musely by se tam pracně ex post hledat paralely a podobnost s dnešními akcemi kafírny. (Je Kalousek levicový liberál? Jistě si lze představit i argumentaci pro, z jistého pohledu, ale bude to dost násilné.) Tam šlo o vliv a kšefty, no a pokud k udržení vlivu a kšeftů vede cesta přes "levicový liberalismus", tak se to tam bude provozovat. Kdyby zadání bylo, co já vím, liberální islamismus nebo korporativní řízená demokracie, bude to fungovat víceméně stejně. (Byla by to jen otázka přechodného období. Pár zoufalců, kteří berou vážně tu ideovou stafáž, třeba zahájí hladovku, rozhodující většina a hlavy budou mít jasno včas). Takže zbytečné klišé.

384257

01.12.2020 14:55

Volby v rozpolcené společnosti

"Současný lidový konzervatismus"

Velekněz Ratata 90.?.?.?

je především rezistencí, obranným bojem, reakcí. Míněno nikoli ve smyslu "reakční", jako spíše "reagující". A v tomto případě se jednak asi nevystačí s klasickou vševojskovou poučkou, že útok musí násobně přečíslit obranu, jednak možná útočící strana dávno v přečíslení je. Tam, kde je to potřeba, a za využití zdrojů i prostředků, kterými obrana nedisponuje (nebo nemá co postavit proti nim, případně to, co má, zatím neumí mobilizovat). To, co pan Podracký nazývá současným lidovým konzervatismem, z povahy věci nejen že nemůže, jako protistrana, spoléhat na efektivní vzájemnou koordinaci natož samozřejmě nějaké řízení, ale je a bude asi i dost citlivým cílem pokusů o vzájemné rozeštvávání, prostě už jen kvůli objektivně konkurujícím zájmům národních komunit. Stačí se podívat na středoveropskou V4, což je teoreticky optimální prostor, kde by se ten lidový konzervatismus měl prosadit. Z jiného pohledu to ostatně moc optimisticky nevypadá ani ve Státech. Globalisti nebo liberalisti nebo i ti eurofederalisti mají úchylný narativ, ale mají ho a často se jím také umí slušně ohánět. A hlavně, byť ta jejich ideologie je úchylná, odráží se taky od reality a trendů vývoje. Velmi špatných i těch lepších nebo nikoli nutně, apriori špatných (platí i u globalizace, EU atd.). Vůči vizím, které může postavit konzervatismus, pořád často hrajou přesilovku. Takže vidím to, vážení konzervativní soudruzi, zatím spíš pořád víc na chyby protivníka (u něhož evidentně občas platí maločeské "jak jsou chytrý, tak jsou blbí) ... a v poslední instanci ten zásadní rozpor zabudovaný v jeho pozici: oni nemohou prostě všem splnit to, co se tváří, že pro všechny tak nějak bude. Ovšem to je rozpor, jehož rozuzlení může mít lecjakou, rozhodně ale ne moc civilizovanou podobu. Uff

384415

01.12.2020 14:57

Vakcíně proti covid-19 bychom se měli za každou cenu vyhnout

Pouze související docela zajímavý odkaz

Velekněz Ratata 90.?.?.?

https://www.unz.com/mwhitney/heres-why-you-should-...

384416

03.12.2020 12:11

Nebuďme hejlové

RE: Nutnost dluhů v kapitalismu a banky

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Douška k Vaší připomínce: A není část rozporu docela prostě už v samotném pojmu majitele? Není to, co je označováno v článku i zde v diskusi jako "majitel" ať už banky nebo firmy, většinou spíš "investor"? (V investorské roli nakonec může zjevně skončit i zakladatel firmy nebo impéria, vedle manažerské, i když to už je vedlejší). Jeho chování je diktováno potřebou zhodnotit vložený kapitál, bez ohledu na to, kam ho nainvestoval nebo jak se tam dostal. A je jedno jestli je to banka nebo firma.

Dejme tomu, že spíše majitel než investor byl třeba ještě Baťa. Ještě si to mohl dovolit. Už v dimenzích jmenovaných firem, neřkuli těch bank, to pak nutně zahrnuje i hru mocenskými nebo zákulisně mocenskými prostředky. Gates a jemu rovní mají firmu (a zásadně neuchopitelný, přímo kvantový oblak různých korporátních i nekorporátních, humanitárních, napůl governmentálních atd. strašidel okolo) současně i jako mocenskou základnu. Bez toho se jim ale ten kapitál - kapitál těchto dimenzí - dneska nezmultiplikuje. Banky jsou jen principiálně vyšší uzel redistribuce kapitálu se vším všudy. Současně asi jen málokdo z těch kmotříčků to dělá čistě pro pocit, že sedí na největší hromadě nebo že může například vystřelit firemní raketu na ISS nebo vnutit světu nějakou vakcínu. Dělají co musejí dělat a nemohou se zastavit, jako Černá královna s Alenkou musí cválat, aby zůstaly aspoň na tom samém místě.

384473

03.12.2020 13:21

Nebuďme hejlové

RE: Nutnost dluhů v kapitalismu a banky

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Možná ještě k výstižnému komentáři shora, pokud říká, že Sayův zákon neplatí. Já s dovolením na tohle dám flek a tvrdím, že to je ještě o level dál (či hůř). Sayův zákon buď platí, nebo neplatí - a ne podle toho, jestli se experimentátor podívá do krabice, ale podle toho, jak se to zrovna (předpokládaně) hodí.

Obecněji: mainstreamoví ekonomové také prostě jenom reagují na poptávku. Jestli si poptávku taky sami vytvářejí svou nabídkou v intencích Sayova zákona... ne, až takhle impertinentní nebudu (pokud už bych musel, vykroutil bych se odpovědí, že jde patrně o vztah dialektický).

Neúčinnější Say's law killer byl ve své době Keynes. V momentě, kdy se vynořila reaganomika aka thatcherismus (aniž musíme hodnotit, jestli to bylo dobré), a "přišel" či byl nastolen čas "ekonomiky strany nabídky" tak ne že se z ničeho nic objevily, ale přišly ke slovu i starší kritiky Keynese včetně pokusů o reanimaci Sayova zákona. A s určitým odstupem (daným nejspíš setrvačností či inercí akamemického prostředí ??) přišel co ostrý Australák pan Steven Kates a - alespoň dle té jedné strany - konečně pořádně rozbil tomu Keynesovi nos a Saye jaksepatří postavil na nohy.

Takový Stiglitz mu to ale asi nikdy neodhlasuje. Taky "trhy" reagují spíš a hbitěji dejme tomu na Trumpův tweet než na to, že někdo vydá nějakou knížku (i kdyby všichni punditi chórem vykřikovali, jak je geniální). Ale "trhy" se vůbec chovají spíš jak lumíci u fjordu, bez ohledu na to, kdo je tam případně zkouší směrovat. Na strategické úrovni je Kates pořád hvězda rovná pomalu samému Hayekovi pro tu jednu stranu, která bude tvrdit, že je to přece vědecky vyřešené, že není jiná alternativa, a že se tím pádem prostě musí dělat taková a taková politika. A to bude do doby, než převáží jiný zájem. Pak může být all sereno vpuštěn do arény naopak třeba reanimátor Keynese, který ještě strčí do kapsy Stieglitze i s nobelovkou.

384475

10.12.2020 18:46

Kráčí česká vláda ve stopách Mengeleho?

Jak je správně nadhozeno shora

Velekněz Ratata 90.?.?.?

může dojít i k tomu, že některé šarže některých vakcín budou například schválně kontaminované; pokud je bank dostatečně vysoký, někomu to za pokus určitě stát bude, a jsou tady konkurující si vakcíny za velké peníze a ve hře veliký vliv ... nehledě na to, že pokud by se dala čekat další pandemie, a to slyšíme vlastně pořád, že určitě ano (a svým způsobem je skoro jedno, jestli je plánovaná nebo prognózovaná nebo je to nějaký mix a hra o to, jak se zadaří), no tak to potom mít v ruce prokázanou schopnost přijít s vakcínou (nebo politicko-mediálně-burzovní simulákrum takové schopnosti), to se vyplatí. Toť doslova kapitál.

384655

17.12.2020 16:22

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Mám strach.

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Upřímně řečeno, mně teda, pokud něco, nejvíc vyděsilo to, že za konspirátora z konspiračního serveru už může být dneska člověk i v české hospodě. A jestli zrovna tohle, pane Hanuš, bylo třeba na tom volejbale - kakája ráznica ??

Se samotným článkem bych taky většinou souhlasil, akorát prostě a zcela fakticky na rozdíl od pana Dvořáka nemám to štěstí, že bych - jak on to vyjádřil - neznal nikoho s tím sajrajtem, který by neměl těžké příznaky. Naopak vím sám o třech konkrétních a do té doby přinejmenším navenek zdravých lidech, kteří na to exli, přičemž dvěma bylo lehce přes 40; maje v nejbližším příbuzenstvu lékaře, vím i o dalších těžkých případech, atd. Tudíž tuto - nikoli přehlédnutelnou - část jeho argumentace pokládám za krajně nešťastnou a zbytečně shazující.

Sám pan Dvořák správně píše: svízel je, že nikdo nemůže říct že "neexistuje nebo, že se na něj nedá zemřít". Tak. A může pokračovat sugestivní otázkou: co je jednodušší - vyvolat globální krizi a řídit ji pomocí jen virtuálně existujícího viru (toho papírového tygra, jak by řekl předseda Mao), anebo k tomu použít nějakou opravdickou virulentní entitu (jedno jestli v přírodě nalezenou, umělou, ještě náležitě nedovyvinutou či nevím jakou ještě) ??

Hlavní důvod, proč se mi tohle konkrétně moc nelíbí, zdaleka není jenom moje konkrétní osobní odchylná vědomost nebo obava nebo názor. Ne. Připadá mi dost jasné, že konflikt mezi námi prostými občany : (popírači x strašáci), (rouškaři x antirouškaři), ...... , je velice příhodná a taky docela dobře manipulovatelná součást (případného) managamentu celospolečenské krize.

Ono je to trochu jako s tím přistáním na Měsíci. Okolnost, že některé záběry byly vylepšeny v ateliéru, je morálně sporná, je podezřelá, ale určitě to není přímý důkaz ani indicie fingování všech letů Apolla. Nikoli, pokud skutková verze "fingovaný let" nevysvětlí uspokojivě nebo přinejmenším podstatně lépe než oficiální verze všechny další okolnosti. A taky se o to nadšenci pořád dokážou hádat do krve (a to pamatuju vlastně i z hospody, teda naštěstí krom té krve).

Promítnuto sem to např. znamená : Pokud říjnová listopadová úmrtnost je oficiálně na dvojnásobcích dlouhodobého průměru za stejné období, tak pokud ten údaj není pravý, musí být číslo buďto fingované bez podkladu (uměle upravené oproti podkladům - to si u nás lze pořád jen těžko představit, příliš snadno odhalitelné), anebo je správně z obsahově podvržených dokladů včetně zdravotnické dokumentace konkrétních pacientů (koordinace, spolupachatelství, větší riziko, odpovědnost), anebo teda (ad absurdum) ty lidi snad někdo vždycky dozabíjí až na úroveň "normy" ?? Příliš složité vysvětlení, nejpravděpodobnější je, že to bude v podstatě správné číslo. A tak dále...

Automaticky kráceno

384868

18.12.2020 10:53

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Mám strach.

Velekněz Ratata 90.?.?.?

To je mi Vás líto. Vlastně ať zbytečně nerejpu, je mi to prostě upřímně líto. Ale - což jste přehlédl - ausgerechnet o tomhletom tam přeci píšu a ještě dvakrát říkám, že to pokládám za to nejdůležitější, člověče nešťastná.

Budem se teda prát, kdo je větší svědek kovidův nebo naopak lovec kovidovejch trollů a kdo jich vodhalí víc a bystřejc, až na to ostatní už nebude chuť ani energie?? (Víte, že stejným právem bych já teď mohl zase napsat, že přesně tohle sleduje Váš příspěvek, a že je naopak tohleto ještě rafinovanost na druhou, a že to Vy jste ten troll schovnej za maskou lovce trollů, atd. A účelu by bylo dosaženo).

Kontrolní otázka: myslíte si opravdu, že by Váš pomyslný troll psal o zjevných manipulacích, které se dějí, a o účelu toho všeho ?

No, sám si umím představit odpověď; je to ale odpověď z roku 1937 (1984). Pokud sprostý ideově podezřelý říká třebas i něco rozumného, tak je to jenom další důkaz toho, jak je ve skutečnosti rafinovaný a nebezpečný pro společnost.

PS, ještě se omlouvám za přehlédnutou hrubku v prvním příspěvku (mně/mě). Asi to také mohlo vzbudit oprávněnou nedůvěru.

384895

18.12.2020 11:20

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Mám strach.

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Tohle je racionální. A taky mě tohle nenapadlo. Mimochodem schovávám si jen od určité doby, útržkovitě a spíš pro zábavu, jak ministerstvo, ÚZIS a mainstream (seznam.cz) informují veřejnost o epidemii a s klidným svědomím tvrdím, že už způsob informování a hlavně to, jak se mění v čase (a měnící se politické situaci), nese známky manipulace.

Rozumíme si ?? O obsahu bych to tvrdit nemohl, pokud bych to měl tvrdit jako něco, co musím zároveň umět dokázat. Myslet si můžu co chci a taky to na mě samozřejmě dělá nějaký dojem. Dojmy nejsou pojmy. Ale mohu tvrdit, např. že změny v rozsahu zveřejňovaných informací a způsobu jejich prezentace veřejnosti jsou vypovídající, zejména pokud a dokud jejich oficiální zdůvodnění je nulové nebo nikoli věcné, a pokud to zároveň časově koreluje s nějakým zájmem (např. termín voleb - jednoduché "cui prodest" ). Za tím si můžu stát a vím, že když se o tohle budu hádat, že jsem pevnej v kramflekách. Profesionální deformace.

Díky za odkaz na NR, statistiky a Ďula Trula, což tedy je reálný dědeček z Valašska a navíc SŠ profesor matiky v.v. A tohle skutečně je nějaká konkrétní argumentace. Jak jsem pochopil, pan Dvořák mu ty jeho zazálohované screeny na NR nakonec nepublikoval. Nešlo by to ale tady ?

384897

18.12.2020 18:52

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Mám strach.

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Napadat může každého ledacos. A samozřejmě "proti tomu se zákon neobrací" (Galatským 5:23). A mě taky občas napadnou i totální kraviny, ale snažím se to aspoň neinzerovat. Co naplat, shodneme se snad aspoň v tom respektu ke zdvořilosti diskuse.

Ve zmíněné vší úctě ale trvám na tom, že Vy ani Váš spoluoponent se jednoduše ne-vy-ja-dřu-je-te - vůbec nijak !! - k obsahu příspěvku (ostatně: předřečník sám upřímně říká, že ho to zaujalo "né obsahem a pointou"), nýbrž soudíte autora na základě toho, JAK to říká. Nehádáte se s tím, CO říká, ale JAK to říká a v tom snaživě hledáte nějaké "markery", řetězce "manipulačních technik". Vyšinskij soft verze. Aspoň tohle si to připusťte - takhle opravdu dokážete najít černou kočku v KTERÉKOLI temné místnosti, a to i když tam není. V kterékoli, podle potřeby a chuti, v horším případě podle zadání.

Ale to Vám nepřipisuju, je to bohužel obecnější jev. (Ovšem jinak by bylo přece tak snadné naopak Vám oběma stejně účelově přišít destruktivní motivaci: není špatný výsledek pro manipulátora účinně rozvolnit věcnou debatu). A zbytečně namíchnete lidi, kterým zapíráte nos mezi očima, viz kolega ze slovenského špitálu. Na to taky mířil původní příspěvek. Méně je někdy více. Když založím jinak zcela rozumnou a poctivou argumentaci i na jedné nejisté premise nebo prostě něčem, co se pak ukáže jako blábol, běda, pokud ji pak musím obhajovat za každou cenu. Shazuju tím všechno a snadno začnu bojovat úplně jiný boj. Ale taky nic nového pod sluncem.

A rozumný člověk se snaží tam, kde to má smysl. Čínské přísloví, podstatně zdvořilejší českého rčení, zde praví: Když se nosorožec kouká na měsíc, zbytečně utrácí své mládí. Jinak můžu poradit už snad jen Knihu apokryfů, zejména příběh "Attila". I když Čapek to psal ještě před moskevskými procesy, zakrátko se dočkal sám a zdánlivě od té druhé strany. No přece musel to bejt kotlář a agent kotlářů.

Pokud se podíváte na začátek původního příspěvku, vadilo mi, že i v české hospodě může být člověk takhle snadno za konspirátora.

Quod erat demonstrandum.

384909

19.12.2020 13:29

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Mám strach.

Velekněz Ratata 90.?.?.?

A další a další alegorické vozy ...jémine, v tomhle obratu vy přece budete taky vidět kdoví co, temnou aluzi na totalitní režim, ne-li slušovický nitky. Co taky jiného by to mohlo být ? - a něco to přece musí, musí znamenat, když to říká konspirátor a konspirátor to musí bejt, když takhle mluví, soudruzi ... Je to marný, je to marný ... je to marný. Btw místo rádoby pjakinovského mudrování nad nickem nahlédněte do V+W, hra Caesar. Jsem zvědav, co dovodíte z toho. Keep it up.

Trochu smutno mi možná je z toho, jak společnými silami v přímém přenosu názorně a opravdu snad už zcela blbovzdorně (i když, kdoví) demonstrujeme jeden z důvodů, proč to ta druhá strana nakonec vždycky ustojí. A ne, na ta Druhá strana naproti Stínadlům.

384923

19.12.2020 14:01

Deep state vyhrál prezidentské volby 2020: Ameriko, odpočívej v pokoji!

Od konce světa si toho moc neslibujte

Velekněz Ratata 90.?.?.?

(Stanislaw Jerzy Lec ... a ten o tom i jak Polák musel něco vědět, když měl tatínka Žida a navrch rakouského barona). Co taky jiného k tomu říct ? Nikdo neví, co se bude dít, internety, a to např. i ty ruské, jsou plné temných proroctví, ale upřímně řečeno přijde mi to do značné míry jako předhánění se, kdo přijde s poutavějším klipem. Lineární regrese je zrádná potvora, ale co se dělo po vraždě Kennedyho a frašce s Dvojčatama ? Business (dirty) as usual. Vietnam, Irák navenek, tyátr, obraty kapitálu do zbrojních výdajů, petardy a rakve ve vlajkách, a uvnitř to asi důležitější a méně nápadné, ale ani tak asi nic úplně extra-ordinérního (v pravém významu toho slova). Takže docela dobře možné je, že se nebude dít navenek nic mimořádného (samozřejmě pokud za mimořádné nepovažujeme např. to, co se dělo po Americe po floydiádě).

Petardy teď (nebo motivace je k nim uchýlit) mohou být spojeny nejspíš s koncem (resetem) dolaru jako světové fiat-měny. Někdo pravda tvrdí, že to právě už je na spadnutí, ale taky je pravda, že to čtu taky už nějakých dvacet let.

Přesto bych z těch proroctví jedno bral vážněji, prostě proto, že je verifikovatelné. A to říká, že pokud bude potvrzen v Americe Biden, bude Putin v Rusku donucen udělat daleko razantnější čistku. (Obdobné se má v menší míře týkat i dalších plně nepodrobených zemí s pátou šestou kolonou).

384925

04.01.2021 13:26

Občanská válka v USA začíná být nevyhnutelná

Odkaz k tématu, článek u Unze

Velekněz Ratata 90.?.?.?

https://www.unz.com/article/descending-dystopias-a...

včetně zajímavé diskuse. Stručně: Autor Ned Sabrosky (přinejmenším úctyhodný dědula - vietnamský veterán od Marines, PhD, VŠ učitel) vidí čtyři varianty "dystopického vývoje" ve Státech
1.“cancel culture” bez širších násilných projevů - proběhne inaugurace, Trumpers budou reptat a protestovat, ale nic víc, a celý program BLM/Woke prostě oficiálně pojede skrz instituce a společnost
2. občanskou válku (ovšem s tou počítá spíš pro případ, že oficiální výsledky ještě budou tak či onak zvráceny - tedy podle něho první krev prolejou Dems)
3. vleklou ("nekonečnou" ) občanskou válku - což moc nerozebírá, a
4. orwelliádu, kde "levice" tak či onak tu občanskou válku vyhraje a všechno se bude řešit stylem jak už to po občanských válkách chodívá.

Ani v plné verzi to asi není vyčerpávající analýza alternativ, což v diskusi taky někteří připomínají, ale je dobře a fundovaně napsaná. Z mého pohledu se hodně zaměřuje na "nepřítele" a především na působení jeho ideologie, méně na reálné možnosti, omezení a podmínění "programů" obou stran - co mohou a co objektivně spíše nemohou dělat, aby dosáhly pravědpodobných cílů. V tomto smyslu správně je podle mě v diskusi několikrát připomenutý velký reset - především to je ta hra, ve které jde o "základ".

385350

06.01.2021 19:22

Občanská válka v USA začíná být nevyhnutelná

Tak už odstartovala i washingtonská show

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Dovolte ale ocitovat z diskuse pod článkem Alastaira Crooke (http://www.informationclearinghouse.info/56134.htm), "America separates into two ‘tribes’".

Čtenář "Mosaik" v podstatě říká: Ano, tohle je podle mě ještě nedoceněné (nedoceněný faktor v tom rozštěpení společnosti) - lidi si prostě dřív nedovedli ani představit, že jejich prezident by mohl být až takhle vysmíván a ponižován v mainstreamových médiích. A za sebe dodává: Byl jsem celoživotní demokrat, ale (už před čtyřmi lety) představa Hillary pro mě byla neúnosná. Viděl jsem, proč Trump získává podporu a současně už jsem tou dobou prokoukl Obamu. Protože žiju v "modrém" státě, řekl jsem si, kurňa, tak co, tak aspoň trošku oslabím Hillary ten její předpokládaný mandát, a hodil jsem to najust Trumpovi. Všichni víme, co následovalo. Nakonec, říká, jsem ukončil i členství a všechny kontakty v ACLU (svaz obránců občanských práv) protože taky naskočili na tu vlnu rezistence proti Trumpovi. To právě, povídá "Mosaik", prý bylo to, co změnilo jeho názor na "progresivní" politiku.

Co všechno za drek se házelo na Trumpa, to bylo otřesné - jenomže současně se to přeci házelo i na jím zastávaný úřad. Nezastavili se naprosto před ničím, když šlo o to, očernit Trumpa - a teď očekávají respekt "?? Tohle všechno prostě nutně muselo mít zásadní vliv na náladu a naštvanost "červených", a demokrati myslí, že jim teď do Joa "Čmuchálka" a Huntera "Šňupálka" Bidenovic nikdo nebude
kopat ? K smíchu.

"Mosaik" dodává: A to přitom většina Trumpovy politiky mi leze krkem, a ta izraelská zvlášť. Jenomže demokrati jsou mizerní taky, no a nádavkem ta jejich ta příšerná povýšenost a pokrytectví ...

On teda "Mosaik" zjevně nebude ztělesněnej statistickej průměr, ale vypadá, že leccos pěkně vystihl.

385449

07.01.2021 14:14

Kozel zahradníkem v Bílém domě

Pouze tlumočím bonmot, snad není až tak fousatý

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Pokud by si svobodymilovné USA všimly, co tyranské USA provádějí v USA, tak už by dávno intervenovaly, aby USA osvobodily od tyranie USA.

385468

08.01.2021 12:01

Neskutečné pokrytectví!

To pokrytectví je ale už jen součást scénáře

Velekněz Ratata 90.?.?.?

(o proletáře se určitě zrovna já nebudu hádat a ještě se Sakerem). Spontánní Majdan (což je ale protimluv an sich) vypadá jinak. Indicií je víc než dost. Bez ohledu na to jak "divoce konspirativní" jsou občasné doprovodné úlety (asi bychom už si taky měli konečně zvyknout na to, že šílenci dohánějící po internetech rozumná podezření ad absurdum jsou prostě vítanou, leckdy i připravenou součástí hry). Rukopis Majdanu nese především (ne)činnost silových složek, kolují i fotky, jak se s některými (v tomto případě zřejmě opravdičtí) Trumpeři fotí zcela přátelsky, střelba až hluboko uvnitř Kapitolu a v situaci, kdy to zjevně nebylo bezprostředně vynucené, a především volba (rituální) oběti. Řekněte sami, kdybyste měli vybrat, koho by tak jako bylo nejlíp při této příležitosti zastřelit - vypracovat optimální profil, "vypočítat" si člověka jak v té židovské anekdotě - přišli byste na vhodnějšího kandidáta než chudák holka, co sloužila čtrnáct let u USAF (zřejmě i v Iráku)??

Docela by mě zajímalo, co si o tom myslí Naďa Savčenková.

A neříkejte mi, například, že by měla být ještě k tomu černá, cynické obludy. Sice ani geniálního starého psa novým kouskům nenaučíš, ale zas tak blbej taky není.

385505

17.01.2021 18:34

Veřejný sektor utržený ze řetězu

Souhlasím s Heriotem - výše

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Rozhodně to není tak jenoduché, že mzdy "by mohly být vyšší", pokud by se nezvedaly platy, a tedy, pokud by se snížila daňová kvóta a "stát nechal lidem v kapsách víc peněz". Sorryjako, možná za klasičtějšího kapitalismu, a přesněji řečeno - kapitalismu, kde peníze neztratily několik základních funkcí v ekonomice (když nic jiného). Teď tohle (a další klasické ekonomické poučky) takhle nefunguje, a poukazují na to i ekono-nobelisti. Něco je jinak.

Přesto je popsaný vývoj úplně blbě. Bylo to vidět i v Řecku, kde to bylo úplně na palici. Snem každého mlaďase bylo hlavně dostat se do zaměstnání pod veřejnou správou a "definitivou", a pokud se zadařilo, jako správný Řek se smyslem pro rodinnou solidaritu často dotoval méně úspěšné příbuzenstvo, které se plácalo v příležitostných džobech u soukromníků, kteří na tom většinou - zde doopravdy - taky nebývali valně. A pokud teda nebyli dotováni z důchodu, jako ta rodina z Athén, která měla dědečka kvůli důchodu ještě deset let doma ve skříni, než se na to přišlo. V tamním podnebí se dá velkému hnití lépe předejít. Rozdíl je v tom, že oni tam neměli a nemají ani tolik těch montoven, kde by se dalo přežívat za mzdu řekněme v prvním kvartilu. Průměrné mzdy a zejména důchody vyšší, ale žije z toho víc lidí než u nás, a pracovní právo, industrial relations, soc zab asi jak u nás za časů Šmerala. Ve finále je vidět, k čemu to vedlo. Je to spíš takový symptom než jasná kauzalita, ale souhlasím, že je to úplně blbě.

Nedává to smysl ani z hledisek, která se vždycky hlásala jako zásady pro veřejnou správu (službu) a která by naopak snad měla pořád platit. Kvalitní lidi do VS nenalákáte na vysoké platy, musíte jim tedy nabídnout něco jiného (stabilitu, profesní růst, sabbaticals atd atp), i s vědomím, že takhle získáte hlavně určitý typ kvalitních lidí. Třicet let to platilo (u nás, jinde samozřejmě déle, a teda aspoň nominálně to platilo, jak se nakonec napsal zákon, je trochu jiná pohádka), a teď že je to jinak ? To něco znamená.

385788

18.01.2021 11:55

Veřejný sektor utržený ze řetězu

RE: Souhlasím s Heriotem - výše

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Ano, však taky neříkám, že to nutně platilo v praxi, ale co se bralo jako zásada a co ostatně dá selský rozum. V roce 1990, byl jsem u toho ještě jako študák, to - jako mnohé - bylo ohromné moudro překládané se zatajeným dechem od hostujících expertů z Holandska či Francie. No a zákon o veřejné službě, který mohl být napsaný slušně nejpozději v 1992, se patlal další desítky let a dopadlo to jako u Černomyrdina. (Souběžné množení úřednictva je taky symptom nezvládnuté "transformace" ). Změna je možná v tom, že teď se skutečný stav rozjíždí se zásadami "dobré praxe" už úplně ostentativně a pokud něco, tak se spíš hledají argumenty, proč je to jako vlastně dobře. Což samo o sobě je výstražný signál.

385807

19.01.2021 14:58

Na Ukrajině proběhla druhá vlna totální ukrajinizace

Samostatnou otázkou je jazyk, kterým mluví deklarovaní uživatelé ukrajinštiny

Velekněz Ratata 90.?.?.?

A podíl ruštiny bude celkově daleko větší oproti tomu, co se tady uvádí. Praktická zkušenost. Čistá ukrajinština se dá zaslechnout tam odkud spisovný jazyk pochází, tedy kolem Poltavy (což možná někoho překvapí, že je na SV), ale i v centrální části, kolem Bílé Cerkve a tak. A i ta ukrajinština má nářečí. Netroufám si odhadovat, kolik má rodilých mluvčí, určitě je to docela hodně, ale divil bych se, kdyby to byla většina. Ještě i dneska. Největší část Ukrajinců mluví fakticky buď nářečími ruštiny nebo suržykem. Suržyk je ruština smíchaná s ukrajinštinou v různém poměru a samozřejmě nikoli v podobě těch normovaných spisovných variant. (Pro základní představu si vzpomeňte, jak mluví náš pan premiér, a jak mluví v klidu a jak rozčilen - obě krajnosti by se v pohodě do rozpětí suržyku analogicky vešly.)

Haličina nebo prostě ta oblast do Curzonovy linie připojená-vrácená v 1939 a pak 1945, i Volyň, to jest ti nejtvrdší a nejsvidomější, ať neřeknu víc, mluví zase svým vlastním nářečím, které milovníky Ševčenkovy ukrajinštiny přivádí k šílenství (víc než ruština). Nemůžu potvrdit, info pochází z Kyjeva a to víte, tihleti Pražáci, Blaváci ... Zábavné je, tedy bylo by, kdyby už kvůli tomu netekla krev, je že tam je to prý hodně šmrnclé polštinou, a přitom Židů, Poláků i komisařů tam pozabíjeli suverénně nejvíc. No a Podkarpajdu dost Čechů projelo aspoň do Koločavy - rusínština je od ukrajinštiny dál než od ruštiny a taky je oficiálně zakázaná. Těch je málo, ale ozvat se umějí.

Mimochodem, Sluhy národa jsem se ušetřil, ale kouknul jsem dřív rád na Zelenského (a nejenom jeho) skeče "Kvartal 95". Na youtubu toho pořád máte habakuk. Když to bylo o politice, Zelenskij většinou parodoval údajně přiteplalého a přitom rrrrrradikálního poslance Ljaška. Proč to říkám. Ať s tím vystupovali kdekoli, odehrávalo se to zásadně a přirozeně v ruštině. Ano, byli schopní přejít naprosto plynule do ukrajinštiny a taky to pro efekt občas udělali. Pro efekt ovšem občas zparodovali i ukrajinského Žida, i Moskala, samozřejmě, od toho to jsou klauni. Ani mně, a to nejsem komik ani prezident, ale nečiní problém přejít do slovenštiny a dokonce ani zamíchat do toho pár nejsprostších maďarských nadávek. Slovenštině bych se dokázal plně přizpůsobit, ale z donucení asi jen těžko.

Za Ukrajince už od sovětských dob sám sebe přirozeně pokládá každý občan Ukrajiny bez ohledu na jazyk - třeba i jistý Brežněv. Zřejmě i do těch průzkumů spousta lidí prostě raději uvede ukrajinštinu, aby měli pokoj, ale nadšení z těch opatření nejspíš moc nebudou. Ono by se to asi ještě dalo, kdyby země šla nahoru například jako Německo v prvních šesti letech Hitlerovy vlády, ale takhle??

385839

12.02.2021 13:54

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Velekněz Ratata 90.?.?.?

Tady ovšem se dotýkáte zádrhele, který se v obdobných diskusích a v hodnocení (nejen) historických osobností vždy znova neúprosně reprodukuje.

Pokud člověk bude chtít být maximálně spravedlivý z pohledu nic není jednom černé nebo jednom bílé, Gajda určitě měl svou pravdu a měl samozřejmě své důvody k zatrpklosti. Převlíkač kabátů to nebyl, spíš střelec a dobrodruh, některé jeho konkrétní skutky nemohou, v rovině, jak říká i nás nový občanský zákoník "obyčejného lidského cítění" nevzbudit přirozené sympatie. Druhá věc, jestli to ospravedlňuje veškeré jeho konání. A třetí věc je pak to, zda a do jaké míry bylo přiměřené ho za to v dané konkrétní situaci postihnout, a případně kdo a proč proti němu vůbec šel. To nás když nic jiného může přivést k lepšímu porozumění tomu člověku pokud možno se všemi klady a zápory a v kontextu té doby.

Jaká to krása. Jenomže opravdu málokdo se udrží a chce se držet v takto ušlechtile nestranné rovině. Většinou jde jen o to, že se prostě vezmou a více či méně šikovně poskládají věci "ve prospěch obhajoby" a naopak se tím začne mlátit po hlavě protistrana a prachsprostě tlačit nějaká "aniteze". Tím nemyslím Vás, Vaše připomínka byla na místě. Když už je tady zmíněn Krystlík, na kterém popravdě oceňuju jen to, že je to aspoň zdá se typ magora důsledného, čitelného, neohroženého a s gulema, tak na něm se to jednoznačně nechá demonstrovat.

Tohle je těžké, protože nějaký hlas rozumu v tom spolehlivě zaniká a chtě nechtě jste tlačeni prostě si jenom vybrat, jestli chcete štěkat na jedné straně, nebo na druhé. A samozřejmě, pokud je v základu sporu opravdový a marketingově nepředžvýkaný konflikt, no tak tím spíš jsou i ty krajnosti ospravedlnitelnější. Ne jen jako. Doopravdy. Například: mohu se mýlit, ale pro mě Krystlík není (jenom) akademický šílenec, ale ložený agent cizího zájmu, nepřátelského zájmům naší republiky (pokud přijímáme tezi, že něco jako naše republika existuje a to něco že je schopno vyjadřovat a hájit své zájmy - leckdo by mohl zapochybovat). Jestli vědomě či nevědomě, je z hlediska důsledků celkem fuk. V mnoha nominálně demokratických, ale autoritativnějších režimech, které si ale hlavně ten státní zájem hlídají, už by byl, no, orvaný jak samice, abych použil rčení své babičky. A abych mu ani touto cestou nepřál nic horšího. Třeba v Turecku. A "nám" by rázem byl opět o kousek sympatičtější, protože by to byl přece jenom disident a slabší strana. Bez ohledu na to, co říká a co hájí ve skutečnosti.

A je úplně jedno, jestli za zlé sudeťáky bychom v tom Turecku museli dosadit hodné Kurdy, a za Krystlíka Gülena, který se spojením s cizí mocí ani nijak zvlášť netají.

S těmi generály je to to samé. Nemám problém s tím, že dejme tomu Guderian, neřkuli Rommel, byli v první řadě ...

Automaticky kráceno

386487

12.02.2021 13:54

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Velekněz Ratata 90.?.?.?

(dokončení) ... Nemám problém s tím, že dejme tomu Guderian, neřkuli Rommel, byli v první řadě špičkoví vojáci. Eva Braunová byla asi skutečně hlavně chudák naivní ženská a to už nemluvím například o nádherné a inteligentní ženské Leni Riefenstahl, která chtěla hlavně dělat svoje filmy. A samozřejmě, v rámci odsunu bylo zbytečně mnoho nevinných obětí. Ovšem ti, kdo se snaží národ tímhle krmit dnem i nocí horem dolem, nejsou ani naivní, ani chudáci, a hlavně jim ani z mák nejde o nějaký vyvážený pohled a na utrpení odsunutých jim nesejde ani o chlup víc než na syrském chlapečkovi úhledně naaranžovaném na turecké pláži. Bohužel na to naskakuje spousta jinak poctivých lidí.

386488

13.02.2021 10:08

Nový pohled na historii

RE: Snahu o přepisování historie

Velekněz Ratata 90.?.?.?

No vidíte, a vo tom to je. Jeden to napsal moc vyváženě a ne na plnou hubu, a vy už v tom vidíte obhajobu fašistů.

Takže dobře: fašisti se musejí zabíjet. Nix dagegen. Proto ta byla poznámka: Pokud je konflikt reálný. Fašisti se musejí zabíjet. Pokud je válka, určitě. I pokud válka jen hrozí. Nejenom fašisty, ale i ty, kdo by se k nim mohli přidat nebo jim pomáhat. V letech 1937-1938 se ve Sojuzu zbavili spousty potenciálních pomocníků fašistů. Včetně kolaterálních obětí. A dodnes se štěkají ruští historici, zda to ve válce ublížilo nebo naopak pomohlo. Dobré argumenty jsou i pro tu druhou možnost. Ovšem debata i tam jde pohříchu spíš po linii politického zaměření a představ, co dál tady a teď. My jsme se všech nepřátel preventivně zbavit nemohli, protože jich byly tři miliony, na Českou Sibiř ani Podkarpajdu by se všichni nevešli, a za prdelí měli strejčka Ádu fýrera. Ale kdyby to nějak šlo, tak nepochybně v zájmu republiky by to bylo a sorryjako, Gretchen. Stejně jako pozdější odsun, už posvěcený především Churchillem. Ale ano, bylo by to zásadně správné, i kdyby se na to použily stalinské metody (ony by samozřejmě jiné ani nefungovaly). Na rozdíl ovšem od těch Rusů si zde můžeme opravdu jen zálibně honit tričko a mumlat "fascistas caedere".

Samozřejmě, ve válce se střílí a neptá se, a jenom Švejk,charakteristicky pouze ve filmu, volá "sou tady lidi". Jeden z důvodů, proč přišel na svět onen slavný Hemingwayův výrok, co by bylo správné udělat první den války, za jehož citování už česká justice 21. století soudila našeho spoluobčana. Ale samozřejmě jsou války spravedlivé a nespravedlivé. Pamatuju jednoho neodsunutého dědulu, který měl českou manželku, nicméně v raném mládí coby drnohryz pronikl až ke Stalingradu. Vždycky jsem litoval, že se nepodařilo, dokud byl naživu, s ním hodit řeč a zapsat to (kam by se hrabaly nějaké příběhy století), ale doufám, že správně chápu, proč nechtěl mluvit. On si byl jako slušný člověk vědom toho, na jaké straně bojoval, byť z donucení.

Ve skutečnosti nejde (zatím, to se může změnit s rychlostí, kterou si po pětasedmdesáti letech míru a zrušení prezenční vojny neumíme dost dobře představit ani s nakoukáním do Jugošky nebo na Donbas) o zabíjení fašistů ani jiných protivníků, nýbrž o to, čím nás krmí propaganda, dnes známá nejspíše jako infotejnment, a jaké falešné vědomí se do nás snaží vpravit. A protože akce vyvolává reakci, krajnostem se daří a nejednoznačnost vyvolává podezření. Nic nového pod sluncem. Pouze bychom měli pamatovat i na rčení "rozděl a panuj".

386526

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 93 čtenářů částkou 16 150 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 2

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 0

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 6

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 3

„Nechápeš, že máš svobodu.“ Sedm Němců se chce přestěhovat do Běloruska20.04.21 23:17 Německo 3

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 1

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 15

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,86 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,90 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,67 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 349,25 Kč
1 unce stříbra
564,08 Kč
Bitcoin
1 176 444,75 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?