Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 1 jméno: idevpas.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Nikto sa tu nebaví o učebnicovom, resp. ideálnom, resp. laissez-faire kapitalizme, lebo taký zatiaľ ešte nikde neexistoval, ani nikdy nebude existovať, a ani už z princípu nemôže existovať!
A preto sa vždy môžeme baviť iba o určitých typoch kapitalizmu (resp. socializmu).
Samozrejme, že medzi ranným bujarejším typom západného kapitalizmu z prelomu 19. a 20. str. (v ktorom sa obyčajnej drúcej väčšine žilo až tak "úžasne", že až z toho vzdychala "blahom"; a ktorý zapríčinil aj vznik top 20 globálnych rodinných klanov známej proveniencie a rôznych súkromných globálnych bánk, korporácií, monopolov, konglomerátov a kartelov) a marxistickým typom socializmu (už prakticky od jeho vzniku) prebiehala/prebehla (resp. musela prebehnúť a stále prebieha) určitá riadená konvergencia, a to z toho dôvodu, aby ľudia západu kapitalizmus sami živelne nezvrhli (čím by západná "elita" prišla o tento zatiaľ takmer dokonalý krypto-otrokársky systém ideologicky legalizovaného brutálneho parazitizmu a vykorisťovania človeka človekom), pretože kapitalizmus (vzniknuvší na základoch defektnej buržoázne liberálnej ideológie západu) je už z princípu dlhodobo neudržateľný spoločensko-ekonomický systém, ktorý v ľudských spoločnostiach a vo svete generuje mnoho závažných sociálnych, politických, ekologických a iných problémov, pričom už ale na ne nepozná riešenia.
Aj v "komunistickej" Číne prebehla určitá systémová konvergencia, ibaže z opačného konca.
Určité relatívne navýšenie životnej úrovne na západe súviselo predovšetkým s tzv. studenou vojnou, keď globalisti museli zo západu dočasne vytvoriť svetové agitačné stredisko kapitalizmu, lenže dnes už tento nebezpečný globálny trend musí byť z ich pohľadu (aj z pohľadu ľudstva ako takého) ukončený čo v najbližšom horizonte.
Kapitalistický proces vývoja spoločnosti a sveta sa už z princípu vždycky musí skončiť v dnešnom neutešenom bode, aj keby sa začal odznova.

378074

04.04.2020 00:23

Operace Rouška

"Koróna"

idevpas 178.?.?.?

Debata sa zvrtla k rúškam (hoci začal s nimi už sám autor článku), avšak rúška sú len špička ľadovca (ako aj sám autor článku správne píše).
Nosenie rúšok je v niektorých situáciách opodstatnené, ale nemožno od toho očakávať spásu.
Rúška (prípadne respirátory s výdych. ventilom) majú najväčší zmysel v uzavretých priestoroch, v ktorých sa nachádza veľa ľudí pohromade (tam pri rúškach do určitej miery platí heslo: moje rúško chráni teba a tvoje zase mňa), ale nosiť ich aj na otvorenom priestranstve alebo v osobnom aute je zbytočnosť (možno opak platí v nejakom 10 mil. NY alebo HK, kde sa tlačí niekoľko tisíc ľudí na km2, napr. v čase chrípkovej sezóny).
Dobre, ale nejdem sa zapodievať s nejakými v tejto globálnej situácii nepodstatnými rúškami, lebo rúška zrejme budú tou poslednou vecou, ktorá nás bude v bližšej budúcnosti trápiť.
Celá "koróna" je v podstate len taká zástierka určená pre masy/dav a "elity" nižšieho rangu.
Podobne ako v minulosti "ozónová diera" a AIDS zo začiatku 90. rokov min. str., ktoré mali za úlohu odviesť pozornosť bežnej väčšiny obyvateľstva od vtedajších veľkých zmien vo svete, neskôr k tomu pribudlo tzv. "globálne otepľovanie" a akože "medzinárodný terorizmus" v skutočnosti pod hlavičkou popredných západných tajných služieb a ich "spojencov" - pričom je nutné si uvedomiť, že tieto "dymové clony" obvykle vychádzajú z nejakých reálnych javov, a teda i "koróna", aby pre bežného človeka vypadali autenticky alebo hrozivo, AVŠAK sú rôznym spôsobom účelovo skreslené, dezinterpretované, prípadne nafúknuté!
Tí, čo riadia tento svet práve dnes zavádzajú nový globálny finančný systém (ktorý bol doteraz založený na americkom dolári), "vypínajú" buržoázny-liberalizmus na západe (aby mohli efektívnejšie ovládať ľudí/spoločnosť po vzore Číny) a globálny konzumný kapitalizmus (aby oddialili/zbrzdili globálnu ekologickú krízu).
No a ten následný pokles životnej úrovne a konzumného štandardu (hlavne na západe), ktoré z tohto procesu budú logicky vyplývať, musia nejako obyčajným ľuďom priebežne vysvetľovať v rámci ich chápania.
A hľa, môže za to "koróna", to kvôli nej si musíte pritiahnuť opasky a znášať rôzne štátne nariadenia a reštrikcie!
Totižto z pohľadu globalistov, ovce nikdy nesmú zbadať ani pochopiť, ako je v skutočnosti riadený celý tento svet (jednotlivé štáty a spoločnosť), a že sa evidentne neriadi sám a náhodne (to ale drvivá väčšina ľudí vôbec ani len netuší).
Tieto globálne prasce predsa nebudú znášať náklady vyplývajúce z práve bežiaceho procesu transformácie a veľkých zmien sveta, ktoré započali, tie zase zatiahnu iba obyčajní ľudia (bohužiaľ, mnohí aj vlastnými životmi), tak ako tomu bolo vždy (pri veľkých zmenách sveta) a asi aj vždy bude.

378311

04.04.2020 01:32

Operace Rouška

RE:

idevpas 178.?.?.?

Ľudia sú vo všeobecnosti bohužiaľ ešte stále iba ovce (a asi aj vždy budú, lebo gaussova krivka rozdelenia funguje neúprosne, avšak jej konce by sa mali dať aspoň čiastočne meniť) s pomerne nízkou zvieracou morálkou (ktorá je kultúrne podmienená), a navyše nechápu ani základným veciam z oblasti riadenia zložitých sociálnych super-systémov (toto sa dá napraviť šírením príslušných informácií a znalostí v celej spoločnosti, a samo-vzdelávaním), a preto sme tam, kde sme.
"Koróna" je tiež okrem iného aj dobrá príležitosť pre "elity", ako otestovať poslušnosť oviec a vycvičiť ich s ohľadom na prichádzajúce spoločenské zmeny a nové pomery v spoločnosti a vo svete (reakcie davu sú pochopiteľne bedlivo sledované, zapisované a analyzované tými najväčšími mozgami sveta a modernými technológiami kvôli korekcii riadenia davu).
Pomerne prísne opatrenia v súvislosti s RELATÍVNE neškodnou "korónou" (teda minimálne u nás) sú neopodstatnené a nelogické (logickejšie by bolo uplatňovať selektívne opatrenia, ktoré by platili iba pre ohrozené/rizikové skupiny obyvateľstva) - opodstatnené sú iba v rámci tohto globálneho divadla, v ktorom sa "neposlušnosť" jednotlivých politikov trestá smrťou (pochopiteľne že na "korónu"), a trestané sú aj "neposlušné" štáty (napr. zámerným nainfikovaním ľudí nejakým silnejším svinstvom).
Obávam sa toho, že tieto "manévre" obyvateľstva a zámerne šírený strach v spoločnosti nie sú posledné, a že sa v nasledujúcich transformačných a reformačných rokoch stanú v tej či onej miere a forme úplne bežnou praxou.
Prirodzene poddajní ľudia si skôr-či-neskôr zvyknú na nosenie rúšok a iné reštriktívne opatrenia ako napr. za socializmu a nakoniec ich budú v živote vnímať ako úplne prirodzené veci, bez ktorých už nemôžu ani dýchať.
Smerovanie sveta je zrejmé:
https://uloz.to/file/ob2X9WueMPlj/your-future-jpg

378312

04.04.2020 20:05

Operace Rouška

RE:

idevpas 178.?.?.?

Ty si asi ešte stále nepochopil (a bohužiaľ s tebou aj hodne "alternatívcov" ), že na túto otázku ti nikto nedá presnú odpoveď, a že odpoveď na ňu vlastne ani nie je až tak dôležitá, lebo dôležité je to - AKO PRESNE (pomocou akých metód, nástrojov, mechanizmov a systémov) oni RIADIA!
Väčšina ľudí je nepriamo riadená predovšetkým skrze ich mravne-etické vzorce, a stereotypy myslenia a správania sa, a potom pomocou príslušných zmien podmienok, v ktorých sa riadený dav/objekt akoby "samo"riadi (presne ako sa to deje napr. aj dnes s účelovo vytvorenou globálnou "koróna" panikou).
A ak sa chceš o tom dozvedieť čo najviac, tak ti poradím poriadne sa pozrieť na Internete po "free" a "open-source" zdrojoch ohľadom riadenia zložitých sociálnych super-systémov (samozrejme, že ani tam nenájdeš 100%-nú odpoveď, ale na druhej strane si zase osvojíš príslušnú metodológiu, ktorá ti následne umožní skúmať objektívnu realitu, v ktorej žiješ, bez čoho to skrátka nepôjde).

378350

04.04.2020 21:16

Operace Rouška

RE:

idevpas 178.?.?.?

"Koróna" je pochopiteľne len prvá fáza (resp. začiatok) celej operácie, ktorá má za úlohou psychologicky pripraviť dav a podmienky na ďalšiu fázu operácie, ktorá zase bude riešiť ekonomické, hospodárske a finančné záležitosti s cieľom prebudovať celú spoločnosť (hlavne na západe) na nový menej nákladný a efektívnejšie ovládateľný typ.
Konkrétne na západe beží proces akejsi konvergencie medzi západnou buržoázne-liberálnou "farmou" a čínskym typom totalitnej spoločnosti, pretože globalisti si veľmi dobre uvedomujú reálny stav riadeného objektu na západe, kde ľudia ešte nie sú pripravení na otvorenú totalitu po vzore Číny.
Na západe idú na to psychologicky, a síce dajú ľuďom na výber z dvoch extrémov (konkrétne ich vystrašia NWO, "Orwellom 1984" a na druhej strane povedzme s "Brave New World" /BNW/) a výsledkom bude akási syntéza (na západe to asi viac pôjde k tomu BNW) - proste "vyvážená/rovnovážna totalita" (ako naznačil aj Stallone vo filme "Demolition Man" na konci, že proste "... a tam niekde v strede..." ).
Skrátka niečo ako fabiánsky (pseudo)socializmus:
https://pastebin.com/fBtKPB42
(Zdôrazňujem, že v spoločnostiach fungujúcich na davo-"elitárnom" princípe nemôže byť ani reč o skutočnom socializme, lebo tam sa slová "socializmus" a "štátne" využívajú iba ako "dymová clona" rôznymi súkromnými klanovo-korporatívnymi skupinami.)
A na jednotnú svetovú vládu je ešte príliš skoro (svet sa pravdepodobne v bližšej budúcnosti najprv rozdelí na niekoľko samostatnejších, sebestačnejších a uzavretejších ekonomických zón a čínska "hodvábna" cesta ako mechanizmus a nástroj riadenia globalizácie sveta to bude spájať) - všetko postupne.
Podotknem, že si veľmi dobre uvedomujem, že súčasný ekonomický, finančný a spoločenský model v západnej civilizácii a aj u nás je úplne chorý, nelogický, nehospodárny, neudržateľný, ne-ekologický a amorálny, a že je s tým niečo potrebné robiť.
Otázka je, že čo by sa stalo, ak by "elita" obyčajným ľuďom (vrátane "elít" nižšieho rangu) na rovinu "vyklopila", že čo sa deje a že situácia je naozaj vážna.
Zrejme by sa mnohí z toho zbláznili a mnohí by si aj tak nedali "říct".
Mimochodom, nejako som si nikde nevšimol, že by dnes niekto v čase "korónovej" paniky radil obyčajným ľuďom, čo majú urobiť so svojimi úsporami.
Ľudia asi majú podľa tohto plánu o ne prísť, aby boli následne ešte viac povoľnejší prijať "záchranné" opatrenia, ktoré im cez svojich politických poskokov predostrie zákulisná "elita", ktorá v skutočnosti riadi/ovláda štát.
Ja by som ľuďom poradil "vymeniť" aspoň nejakú časť svojich úspor za nehnuteľnosti a pozemky ešte predtým, než im ich znehodnotí budúca hospodárska kríza, lebo tieto komodity/ceniny budú mať zrejme v budúcnosti najväčšiu cenu a trvácnosť.

378351

06.04.2020 03:50

Operace Rouška

RE:

idevpas 178.?.?.?

> A ak by títo malí vladári o všetkom vedeli, tak sa rýchlo dostanú na verejnosť aj detaily, mená, ...

A kto tvrdí, že všetko vedia?
Vedia len toľko, koľko je nutné + sa trochu poduria, aby robili to, čo sa od nich očakáva (viď napr. Babiš v Česku, ktorý je len akoby takým oslom naloženým zlatom).
Aj v Nemecku a Taliansku po WW1 to išlo jak po masle, keď sa k tomu vytvorili príslušné podmienky, a navyše kapitalistická "elita" zistila, že vďaka fašizmu si zachová moc.
A niekedy sa aj tí najväčší konkurenti stanú (dočasnými) partnermi, lebo zistia, že iba takto absolútne zmonopolizujú trh, alebo získajú absolútnu moc (teda vytvoria kartely, ktoré mimochodom fungujú v kapitalizme ako nič už min. desaťročia, pričom pred davom a "elitami" nižšieho rangu len hrajú divadielko na tvrdú konkurenciu - viď u nás napr. Penta vs. JaT, alebo v USA M$ vs. Apple, alebo Rothschild vs. Rockefeller, alebo USA vs. ZSSR, a pod.).

> Skôr také zlato...

Zo zlata sa nenaješ, ani si nespravíš motyku.
Ale keď sa naučíš hospodáriť na pozemku, tak áno.

378382

06.04.2020 03:55

Operace Rouška

RE: Kam zmizla veda?

idevpas 178.?.?.?

Áno, veda je tzv. konceptuálne podmienená (zjednodušene: v kapitalizme bude fungovať v prospech nenažraných vlastníkov kapitálu a v socializme zase v prospech pracujúcej väčšiny) a v davo-"elitárnych" spoločenských systémoch (a iné na svete zatiaľ neboli) pracuje na zákulisných vlastníkov koncepcie.

378383

06.04.2020 04:07

Operace Rouška

Vytváranie "pravdy"

idevpas 178.?.?.?

Neviem, či to tu už bolo, ale je to veľmi zaujímavý článok (pôvodne od Jany Tutkovej) o tom, ako určitá metodika vytvárania štatistiky nafúkne čísla obetí "koróny":
https://www.informer-slovensko.com/l/koronavirus-b...
A potom tu je ešte jeden článok o selektívnej žurnalistike, ktorá deformuje/skresľuje objektívnu pravdu:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/03/31/jak...

378384

06.04.2020 20:02

Operace Rouška

RE:

idevpas 178.?.?.?

Ešte dodatok:

Čo sa týka daní z pozemkov, tak tá nie je vôbec vysoká (ročne ide o zanedbateľnú sumu), a pochybujem že sa v bližšej budúcnosti v čase hospodárskej recesie bude nejako významne zvyšovať, aby sa ešte viac priťažilo obyčajným ľuďom, ktorí si prilepšujú pestovaním plodín, alebo chovaním zvierat na vlastných poliach a záhradách.
https://ondrejhalama.blog.sme.sk/c/492532/dan-z-ne...

Ad drahé pozemky: Pokiaľ viem, tak v kapitalizme platí, že cenu pozemku za 1 m2 si určuje každý súkromný vlastník daného pozemku sám a štát s tým nemá nič spoločné.
Kategoricky neuznávam túto libertariánsku anti-štátistickú filozofiu vo vzťahu k štátu a pokladám ju v dnešnej dobe a pri danom stupni spoločenského vývoja za naivnú až veľmi nebezpečnú (navyše sa táto extrémne individualisticko-egoistická filozofia prieči môjmu svetonázoru a morálke), lebo štát som vlastne aj ja, štát sme my všetci!
To, že nejaký štát nefunguje, tak ako si predstavuje väčšina, alebo že nám bol náš štát ukradnutý súkromnými kapitalistickými živlami, to je vec druhá a v tomto bode súhlasím, že je to nevyhnutné postupne naprávať, štát si musíme zveľaďovať, aby slúžil všetkým poctivým a uvedomelým občanom.
Inak, všetkým libertariánom vrelo odporúčam vyskúšať si život niekde v Afganistane alebo Líbyi, kde štát funguje minimálne až vôbec a vládnu tam iba rôzne klany.
Nech sa páči. [smích]

Ad zlato: zdaňovať sa do budúcna teoreticky môže aj vlastníctvo zlata, prípadne štát môže nariadiť jeho odovzdanie.

378418

27.04.2020 17:22

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: V aW

idevpas 178.?.?.?

Zase nemožno bagatelizovať objektívne značný vplyv svetového židovstva na globálne historický proces, vývoj sveta a ľudstva.
Je nutné chápať, že gójsky "dobytok" je riadený hlavne nepriamymi metódami, kam patria aj ideológie, filozofia, "umenie", financie, a pod. - teda ide o významné až strategické oblasti ľudskej činnosti s neúmerne vysokým výskytom židov.
Ale je nutné si uvedomiť skutočnosť, že židia sú tiež len nástroje v rukách ešte mocnejších úrovní svetovej mocenskej pyramídy (resp. nad-židovsko-masonskej úrovne).
Keď si zoberieme napr. globálne bankárske rodinné klany židovskej proveniencie, tak ide prakticky o "dištančne" riadených "bio-robotov", ktorí podvedome vykonávajú jeden prastarý program/algoritmus, a síce:

Lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať; budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.

378952

27.04.2020 17:44

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Povalaci, darmozraci a socialne vazby

idevpas 178.?.?.?

Doplním, že každú činnosť človeka možno zatriediť v podstate iba do dvoch hlavných kategórií:
1. biologicky a demograficky podmienená činnosť (jedlo, oblečenie, bývanie, vzdelanie a rozvoj, veda, preprava, obrana, ...)
2. paraziticko-degradačná činnosť (cigarety, alkohol, hracie automaty, holyvúdske braky, úrok, dividendy, a-sociálne siete, ...)
A s tou referenčnou skupinou globalistov (tzv. GP) sa jednoznačne mýliš, pretože mnohé zásadné veci vo svete sú dôsledkom práve účelového nastavenia určitých strategických parametrov globalizácie prostredníctvom príslušnej globalizačnej koncepcie (biblickej), ktorej korene siahajú až do starovekého Egypta a pravdepodobne ešte oveľa hlbšie do minulosti (do "predpotopnej" civilizácie).
Mimochodom, globalizácia je objektívny proces, ktorý sa nedá zastaviť, ale spôsob jej riadenia má čiste subjektívny charakter!

378953

27.04.2020 21:18

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Povalaci, darmozraci a socialne vazby

idevpas 178.?.?.?

Navyše, "neviditeľná ruka" pohlavárov globálnej politiky sa už viackrát v minulosti prejavila pri viacerých významných udalostiach globálneho významu, ktoré zmenili celý svet (napr. WW1, revolúcia v Rusku, WW2, "pristátie" Američanov na Mesiaci, operácia "911", "korónová" mystifikácia, a pod.).
Síce je možné, že pôvodní vlastníci biblického projektu globalizácie už dávno vymreli (prípadne boli vyvraždení konkurenčnými globálnymi mafiami v rámci klanových vojen) - LENŽE ich davo-"elitárna" koncepcia riadenia ľudstva, ktorá ho objektívne ženie do záhuby, tu ešte stále straší!

378957

27.04.2020 21:20

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: V aW

idevpas 178.?.?.?

Systém v buržoázne liberálnych parlamentných pseudo-demokraciách (resp v "nájomných" štátoch, kde si zákulisná buržoázna "elita" v podstate prenajíma politikov a politické strany) bol zámerne vytvorený takým spôsobom, aby v ňom dominoval židovskí "bio-robot".

378958

17.06.2020 13:54

Krach dolaru se blíží

Koniec amerického dolára?

idevpas 178.?.?.?

Americký dolár v skutočnosti ne-oficiálne skrachoval už začiatkom 70. rokov 20. str. (viď "Nixon shock" a zrada sovietskej partajne nomenklatúry, ktorá ho odmietla nahradiť rubľom, pretože sa chcela začleniť medzi svetovú buržujskú "elitu" ).
Avšak rôznymi zákulisnými dohodami globalistov sa dosiahlo a naďalej dosahuje, aby si nezasvätení (t. j. ovce a "elity" nižšieho rangu) nič nevšimli a všetko išlo tak, ako keby sa nič nestalo.
Dokedy to takto ešte bude trvať?
To snáď vedia iba tí, ktorí reálne vlastnia, resp. ovládajú americký dolár, USA, globálnu ekonomiku a prakticky celý svet, ale aj oni si veľmi dobre uvedomujú, že každé predlžovanie životnosti "zeleného narezaného papiera" len ešte viacej zvýši toto smrteľné zovretie sveta, ktoré má svoje limity.
Oficiálny urýchlený kolaps US dolára by pravdepodobne nastal iba v prípade, ak by sa americkej nacionálnej "elite" podarilo zbaviť sa Trumpa ( = zástupcu skutočných globalistov!) v nadchádzajúcich prezident. voľbách v USA.
Potom by asi nasledoval urýchlený odpis amerického hegemóna zo strany globalistov, totálny ekonomicko-hospodársky kolaps USA a do určitej miery i zbytku sveta (s ohľadom na mieru ne/sebestačnosti tej-ktorej krajiny - teda napr. na Slovensku by sme asi doslova a do písmena žrali hlinu, do toho rabovanie cigánov a pod.), ktorý by už nemal dôvod naďalej podporovať svetového parazita v podobe USA (a aj keby niektorí pod-pindosníci v niektorých amerických neo-kolóniách sveta chceli, tak by skrátka nemohli, lebo by ich ľudia bez zveličenia zožrali aj s topánkami).
V USA by následne vypukla pravá nefalšovaná krvavá občianska vojna, proti ktorej by boli dnešné americké patálie len taký slabý čajíček (viď FEMA tábory a čierne plastikové "vaničky" - na tento potenciálny scenár v USA sa už dávno globalisti pripravujú).
Pohlavári globálnej politiky by pomocou armády uzavreli vonkajšie hranice USA, aby nikto z ľudí nemohol opustiť americké územie (na juhu by to istila mexická hranica - preto sa tam stavia tá stena ako z filmu "Útek z NY", a na severe prírodná bariéra), zaistili strategické a nebezpečné objekty typu JE a nukleárne raketové silá, a nechali voľný priebeh tomu, aby sa z pohľadu globalistov zbytočné "uhlíkové jednotky" medzi sebou vymydlili navzájom jak v tých post-apo holyvúdskych filmoch typu "Mad Max", "Útek z NY" a pod.

380055

18.06.2020 10:00

Krach dolaru se blíží

RE: A co kryptoměny?

idevpas 178.?.?.?

Na krypto-meny by som sa moc nespoliehal, ani netešil, pretože tam už dnes ide vybadať určitý trend.
Mne je asi jasné, čo GP sleduje prostredníctvom ním sformovaného globalistického centra v Číne, pretože asi každý človek, ktorý aspoň trochu samostatne a triezvo premýšľa, tak si musí uvedomovať, že vývoj krypto-mien rozhodne nemôže byť v dnešnom prakticky kompletne zglobalizovanom svete ponechaný GP bez riadenia:
https://www.hlavnespravy.sk/cina-zacala-testovat-digitalny-juan/2126286
Skutočným cieľom je postupne zaviesť lokálne bez-hotovostné meny a neskôr jedinú elektronickú globálnu menu, ktorá by bola plne pod kontrolou GP na úkor globálnych úžerníckych klanov známej proveniencie (ktoré sa paradoxne snažia o to isté, podobne ako aj mladšia IT "elita", iba s tým rozdielom, aby to boli práve oni, kto bude tejto jednotnej svetovej mene šéfovať - ale ak chce GP úspešne demontovať súčasný liberálny konzumný kapitalizmus a buržoázne-liberálnu spoločnosť predovšetkým na západe, aby mohol svet nasmerovať nazad do feudálneho stredoveku pri zachovaní určitého vedecko-technologicko-technického stupňa vývoja hlavne pre seba, čo pravdepodobne chce, tak bezpodmienečne musí vyradiť túto banksterskú úroveň globálnej riadiacej pyramídy, no a krypto-meny a technológia blockchain-u sú preň veľká šanca), byť by sa na prvý pohľad tvárila ako niečo slobodné a úžasné.
Samozrejme, že by to malo i svoje plusy, ale v davo-"elitárnych" spoločenských systémoch (a iné zatiaľ na Zemi neexistovali!) ani tak moc nie.
Všetko nakoniec bude závisieť od ľudstva samotného, konkrétne od jeho priemernej úrovne chápania vecí, a morálky.

380070

22.09.2020 04:18

Incident v Bille

Švédska vláda priznala, že sa vykašlala na domovy pre dôchodcov

idevpas 178.?.?.?

Príčina vyššieho počtu úmrtí "na koróňu" vo Švédsku (nehľadiac na skutočnú príčinu úmrtí a metódu určenia/počítania mŕtvych) je už dávno známa, dokonca samotná švédska vláda to priznala!
Švédske úrady sa prakticky vykašlali na domovy dôchodcov a seniorov:
https://hnonline.sk/svet/2144890-svedsku-sa-alternativny-pristup-nevyplaca-ma-tisice-obeti-a-ekonomika-aj-tak-kruto-padne

ŠVÉDSKA VLÁDA DNES UZNALA, ŽE ZLYHALA V STAROSTLIVOSTI O STARŠÍCH OBČANOV. "Nepodarilo sa nám ochrániť našich seniorov (...) Je to zlyhanie celej spoločnosti. Musíme si z neho vziať poučenie, s touto pandémiou sme ešte neskoncovali," povedala dnes podľa agentúry AFP ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí Lena Hallengrenová.

ASI DESAŤMILIÓNOVÁ KRAJINA DOTERAZ EVIDUJE 3 200 ĽUDÍ, KTORÍ ZOMRELI NA OCHORENIE COVID-19. Z NICH TAKMER POLOVICA POCHÁDZA Z DOMOVOV PRE SENIOROV.

Miestne médiá už týždne prinášajú správy z niektorých zariadení, kde viedol nedostatok ochranných pomôcok k situácii, že MNOHO PRACOVNÍKOV NEPRIŠLO DO PRÁCE A V NIEKTORÝCH DOMOVOCH TEDA CHÝBAL PERSONÁL.

PODĽA SVEDECTIEV SA NIEKTORÍ SENIORI NAKAZILI V NEMOCNICIACH, KAM PRIŠLI S INÝMI ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI, NAČO BOLI PREVEZENÍ SPÄŤ DO OPATROVATEĽSKÝCH DOMOV, KDE SA POTOM VÍRUS ĎALEJ ŠÍRIL. V JEDNOM ZARIADENÍ V ŠTOKHOLME PO NÁKAZE KORONAVÍRUSOM ZOMRELA TRETINA VŠETKÝCH SENIOROV, KTORÍ TAM BÝVALI.

VÍRUS SA DOTERAZ OBJAVIL VO VIAC AKO POLOVICI VŠETKÝCH DOMOVOV PRE SENIOROV VO ŠVÉDSKU. VLÁDA PRITOM V ZAČIATKOCH PANDÉMIE VYHLÁSILA, ŽE OCHRANA ĽUDÍ NAD 70 ROKOV JE JEJ PRIORITOU.

Podľa miestnych odborov stojí za nepriaznivou situáciou do značnej miery fakt, že AŽ 40 PERCENT ZAMESTNANCOV V DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU SÚ NEKVALIFIKOVANÍ ZAMESTNANCI S KRÁTKODOBÝMI ZMLUVAMI, KTORÍ SI VÄČŠINOU NEMÔŽU DOVOLIŤ NEPRÍSŤ DO PRÁCE ANI, KEĎ SÚ CHORÍ. VEĽA Z NICH NAVYŠE PRACUJE VO VIACERÝCH DOMOVOCH NARAZ, ČÍM SA ŠÍRENIE NÁKAZY MEDZI DOMOVMI EŠTE URÝCHLILO.


Čiže v podstate za to nemôže "koróňa" sama osebe - ale predovšetkým laxný prístup švédskych štátnych úradov vo vzťahu k domovom pre dôchodcov a k samotným dôchodcom vo Švédsku!
Zaujímalo by mal, že aká bola situácia v švédskych domovoch pre dôchodcov počas minulých rokov.

A čo sa týka poklesu ich ekonomiky/hospodárstva, tak si mohli v tejto oblasti vybrať IBA medzi zlým ( s miernymi opatreniami proti "koróne" ) a ešte horším ( s prísnymi opatreniami voči "koróne" )!
Totižto, švédska ekonomika je značne otvorená a keď okolité štáty obmedzili výrobu a pohyb zbožia, tak pre firmy vo Švédsku, ktoré buď importujú (výrobky, materiál) alebo exportujú (výrobky, materiál), nastal zákonite problém!
Navyše od začiatku apríla sa vo Švédsku začali viac sprísňovať opatrenia kvôli/proti "koróne", v dôsledku čoho išla ich ekonomika ešte viac dolu vodou ako v ostatných krajinách.

382229

22.09.2020 04:21

Incident v Bille

Fundamentálna otázka

idevpas 178.?.?.?

Môže byť človek, ktorý sa napr. v autobuse nadýcha nejakých vírusov pochádzajúcich od ostatných cestujúcich (nehľadiac k tomu, že či ide o ešte aktívne, alebo už naopak mŕtve/ne-aktívne vírusové častice od človeka, ktorý už prekonal nejakú infekčnú chorobu, pričom príslušné telesné pochody tento neinfekčný odpad ešte nejaký čas vylučujú z jeho tela von) a ktorému následne vyjde pozitívny PCR test na ten vírus, na ktorého detekciu bol tento selektívny test vytvorený, apriori pokladaný za infikovaného týmto vírusom a následne aj započítaný do štatistiky celkových "nakazených aktívnych" prípadov?

Resp. má takáto "infekcia" z klinického/medicínskeho hľadiska vôbec nejakú relevanciu, aby bolo možné daného jedinca označiť za infikovaného týmto vírusom a následne aj započítať do štatistiky celkových "nakazených aktívnych" prípadov?
Ak áno, tak potom sme všetci "nakazení/infikovaní" a stačí iba subjektívne vybrať daný PCR test.
A reviduje sa vôbec táto štatistika dodatočne, ak sa u takto otestovaných jedincov nerozvinie očakávaná choroba, prípadne rozvinie nejaká iná choroba spôsobená nejakým iným vírusom, než ktorý sa hľadal pomocou zvoleného selektívneho PCR testu?

382230

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,24 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 951,75 Kč
1 unce stříbra
546,32 Kč
Bitcoin
729 191,17 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?