Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 29 příspěveků, 1 jméno: Erwin.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.12.2019 14:11

V Británii volby nedopadly. Co fčil?

RE: Brexit nebude

Erwin 194.?.?.?

Navíc tváří v tvář masivní islamizaci Británie je nějaké vystoupení z EU zcela nepodstatné.
Také se nemohu zbavit této dotírající myšlenky.
Ovšem jako samostatná země se Angličané možná časem vzchopí a naučí všechny mohamedány veslovat.

375351

15.12.2019 17:16

Že na srazy milionu chvilek chodí jen padlí na hlavu, se potvrdilo

RE: zatracený sultán Erdogan

Erwin 194.?.?.?

Občas též uvažuju nad tím, jakým způsobem asi chtějí potomci Chazarů nastolit svou světovládu, po které tak krvelačně touží a která jim „byla přislíbena“.
Brutální a krvežíznivý komunismus (nejvíce obětí v řadách Rusů) se nepodařilo realizovat. Jakmile byla v SSSR jejich (potomků Chazarů) moc jen trochu oslabena, nastoupila měkounká varianta – tzv. socialismus a západní státy si mezitím vytvořily obranné mechanismy, bylo jasné, že tudy cesta nepovede a komunismus se nerozšíří.
Touha po veškeré moci a nenávist k nám ovšem nepovolily. A tak byla podle mě zvolena cesta závislosti. Pomalé a plíživé. Další velkou válku vylučuji z mnoha důvodů, které nepovažuji za důležité rozvádět.
Už dnes je vše potřebné k životu velmi zranitelné. Distribuce vody, včasné a časově přesné dodávky potravin do obchodů, zásobování palivy a všechno je více a více závislejší na elektřině.
Dříve, řekněme před sto lety, pokud by někdo vypnul proud, celé oblasti osídlení by to ani nezaregistrovaly. Pokud by byly odstaveny centrální zdroje vody, většina vesnic a mnoho městských čtvrtí by o tom neměly ani potuchy.
Dnes je tomu jinak. V některých velkých světových městských aglomeracích, pokud by nastal tzv. blackout, bude většina lidí do pár dní mrtvá.
Pokud se jim podaří úspěšně pokračovat tímto směrem, je úspěch zaručen. Postačí jen upevňovat v nemyslících lidech jejich touhu po závislosti. Dělají to bohužel velmi chytrými a nesmírně účinnými nástroji. Za pár generací, skutečně pár, při takovém tempu, postačí zmáčknout jedno, ale nejlépe všechna tři tlačítka současně (přerušit distribuci vody, zatlačit na aortu dodávek potravin a vypnout proud) a je bleskurychle o pár miliard jedlíků méně.
Než k tomu dojde, můžeme si ukrátit čas například hraním na burzách a těšit se z nejnovějších Ajfónů.
Ještě je čas. Zatím podle mě netřeba nakupovat ve velkém potraviny. Je třeba začít dělat něco jiného.

375381

16.12.2019 13:58

Co je „předsudečná nenávist“ a jak se bránit proti cenzuře

Autor píše, cituji :

Erwin 194.?.?.?

Pokud by měl být vyslechnut jiný svědek, který s Vámi není nijak příbuzný, ten má podle zákona povinnost svědčit.
Jen by mě zajímalo, jakými nástroji vládne PČR, aby někoho donutila svědčit. Je to sice svědkova povinnost, ale pokud se rozhodne mlčet, co mu hrozí? Pokuta? A když tedy jako zaplatí, pak už svědčit nemusí?
Může policie nasadit palečnice či španělskou botu? Dělám si srandu. Ví někdo?

375405

17.12.2019 17:24

Hongkong: Čiré západní šílenství

Článek i příspěvky

Erwin 194.?.?.?

mají společnou zajímavost : jednou se nám líbí výsledek demokratického hlasování (Anglie) a podruhé moc ne (Hongkong) a tak hledáme viníka, který ty volby ovlivnil. Je to přirozené, takto pracuje mozek. Jenže demokrat by měl postupovat jako demokrat (já prosím pěkně nejsem demokrat, aby mě někdo nechytal za slovo). Buď vnitřně uznat výsledky v Hongkongu nebo se stejným zápalem hledat toho, kdo ovlivnil volby v Anglii.

375434

28.12.2019 21:46

Žebříček největších agresorů

Možná, Davide,

Erwin 194.?.?.?

až ti někdy dojde, že Rusové mají s bolševiky (komunisty) asi tolik společného jako Čechoslováci s popravou M.Horákové a někde narazíš na informaci, že komunisté mají podle nejstřízlivějších a nejnižších odhadů na svědomí 40 miliónů vyvražděných Rusů a jakmile se ti podaří dostat takové informace do svých úvah, může být ten tvůj nový blog docela zajímavý. Jinak budeš blábolit jednu hovadinu za druhou, stejně jako mnozí podobní "autoři".

375580

29.12.2019 21:01

Žebříček největších agresorů

RE: Možná, Davide,

Erwin 194.?.?.?

Samozřejmě, každé přirovnání kulhá. Nic chytřejšího mě nenapadlo, abych vyjádřil myšlenku, že Rusové nemají s bolševickým řáděním prakticky nic společného a jsou jen obrovskou obětí nenávisti neruských bolševiků.
To autorovi článku zcela uniklo a proto se snaží vytvořit jakýsi nesmyslný žebříček a Rusy uvádí "až" na třetím místě, aniž by tušil či vzal na vědomí, že ruský národ nemá podíl na těch hrůzách, které jim přisuzuje.

375602

30.12.2019 09:56

Musíme skoncovat s bankovním socialismem

Autor neříká nic nového,

Erwin 194.?.?.?

nicméně je třeba stále tyto věci připomínat. Nemám k tématu žádný komentář, chtěl bych jen vytknout autorovi, aby si, než odešle článek, po sobě přečetl své výtvory. Na mě (i na běžný standard na Zvědavci) je tam příliš mnoho chyb. Gramatických i věcných (dest biliónů má devět nul). Nebuď líný, Jane. Těch pět minut na zpětnou kontrolu se vyplatí. Vypadá to pak, jako bys byl absolventem nějaké demokratické rychloškoly.

375611

31.12.2019 07:43

Musíme skoncovat s bankovním socialismem

RE: Autor neříká nic nového,

Erwin 194.?.?.?

Teď máte pravdu, bilion má 12 nul. Znovu opakuji - přečtěte si svůj článek pořádně. Já netvrdím, že bilion jich má devět, ale vy. Jen vas na tu chybu upozorňuji.
(...deset bilionů je astronomické číslo, které má devět nul)

375646

01.01.2020 09:58

Žebříček největších agresorů

RE: Autor

Erwin 194.?.?.?

Místo toho, abyste se nějakým způsobem podílel příspěvkem na diskusi ohledně tohoto projevu, je pro vás nejdůležitější ze všeho dát autorovi uzivatelIII nálepku. Dělá to tak bohužel mnoho lidí, aniž by je zajímal diskutovaný problém.
Čím mocnější nálepka, tím budete asi větší hrdina. Na Zvědavci ovšem za vola.
To, zda je tento Stalinův projev autentický či nikoliv, není naprosto důležité. Komunistická doktrína je všeobecně známá a velela komunistům zmocnit se celého světa. Vůbec se tím netajili.
Každý komunista, který uměl nějakou náhodou psát, psal o tom, jak dobudou svět. Noviny a knihy jsou toho plné. Básníci a skladatelé básnili o způsobu a času, kdy se tak stane. Samozřejmě na komunistických bodácích měli přinést svobodu všem národům. Jak jinak. Říkali to naprosto otevřeně a industrializace a obrovský nárůst zbrojní výroby období prvních dvou pětiletek je toho nesporným důkazem.
To, že existuje záznam projevu, kde se mluví již konkrétně kdy, kde a jak, neznamená, že ten, kdo jej zde předložil, musí zákonitě obhajovat třetí říši, jak píšete. To jsou vaše úchylné úvahy a možná byste se měl zamyslet nad vlastním způsobem argumentace.
Jestliže tohoto dne bylo zasedání, mohlo dojít i k nějakému projevu. Proto komunisté zuřivě popírali byť i jen samotné konání zasedání politbyra 19. srpna. Až tuším v roce 1994 byly důkazy o konání zasedání vyneseny na světlo včetně textu projevu Stalina.

375670

01.01.2020 18:06

Žebříček největších agresorů

RE: Autor

Erwin 194.?.?.?

Ale to přece není vůbec důležité, jaké postoje kdo zastává. Pokud se pouštíme do debaty, řekněme na nějaké historické téma, měly by to být především argumenty a důkazy, které budou rozhodovat. A samozřejmě jsou prvořadé pravdivé informace. Nikoliv to, za koho člověk kope. Víme, že se velmi často stává, že člověk, řekněme Slávista, je schopen vnímat, přijímat a prezentovat pouze to, co je pro jeho klub pozitivní. Opačné informace prostě nepřijímá.
Mám strach, že se mi to někdy také přihodí a byl bych rád, aby mě (a nejen mě pochopitelně) Zvědavci upozornili či obvinili z neznalosti, lži a podobně. Nebudu s tím mít problém a pokusím se znalosti doplnit.
Jinak, co se týče mé víry, tuším, že jsem to tu už kdysi psal - mé srdce bije pro naši starou vlast Rakousko. To bylo naposledy, co měl můj národ vlastní sněm a relativní samostatnost.

375684

02.01.2020 20:41

Žebříček největších agresorů

RE: Můžou ti pitomci,

Erwin 194.?.?.?

Dovoluji si, coby pitomec, který tvrdí, že se Stalin chystal napadnout Evropu, vysvětlit toto Stalinovo „zaváhání“ ještě jedním argumentem. Vy, Emile, který jste zde za léta psaní ukázal skutečně značné znalosti (bez ironie), si jistě najdete u příslušných autorů informace o početních stavech armád řekněme v květnu 1940, kdy se Hitler otočil ke Stalinovi zády. Pak si vzpomeňte na základy útočných strategií a spočítejte si v procentech šance na úspěch při různých poměrech početní (a nejen početní, co do stavu vojsk) převahy. Vyjdou vám různé pravděpodobnosti.
Klidně pak napište, k čemu jste dospěl. Zajímalo by mě, zda se zde shodneme.
SSSR nařídil všeobecnou brannou povinnost až po zmíněném zasedání politbyra a Nejvyšší Sovět ji schválil 1.9.1939 a do května 1940 tak nemohl mít dost vycvičených vojáků. Tato věta ale nepatří vám, spíše těm, kteří si nejsou jisti početním nárůstem stavu Rudé armády.
Navíc, a to považuji též za důležité - útok na Francii byl překvapivý, rychlý a s brzkým koncem, takže generální štáb Rudé armády neměl dost času reagovat na vzniklou situaci a vypracovat jakékoliv plány, které by zaručily úspěch a aby tak Rudá armáda dokázala využít tohoto výhodného momentu.
Někoho pochopitelně napadne : čisté spekulace. Souhlasím. Ovšem i Emilova otázka je jen spekulace.

375729

03.01.2020 14:30

Žebříček největších agresorů

RE: Erwine, myslete!

Erwin 194.?.?.?

Velmi dobře popisujete fakta a statistiky, které se těžko hledají. S vaší první větou ale moc nesouhlasím. Domnívám se totiž, že právě nacistické Německo se té moci vzepřelo.

375743

05.01.2020 18:47

Není omluvy pro tento akt vraždy

U této vraždy

Erwin 194.?.?.?

se krásně odhalily skutečnosti, které byly sice široce chápány, ale pro běžné diváky ČT09 jsou servírovány na podnose až nyní.
1.Mnozí se mohli domnívat, že Trump není tak hluboce vnořen do řitě těch, které nesmíme jmenovat, jako Clintonová. Je možné, že Clintonová by zahájila válku dříve, ale nic to nemění na výsledku. Po ovoci poznáte je. Trump se jenom více (možná naoko) kroutí.
2. Absurdní a též i komickou představou může být jistá analogie, pokud by kupříkladu náš Jezevec z Vysočiny nařídil zlikvidovat řekněme velitele indonéského letectva. Důvod pro diváky ČT09 se vždycky najde. Například by se dozvěděl od svých poradců, že tento velitel močil na lavičku Václava Havla. Ta absurdita a pohrdání právem by mohla být i pro běžného diváka do očí bijící.
3. Ty důvody jsou tak hloupě a primitivně vymyšleny, že by to mohlo trknout i čumily na televizi. Doslova se píše : hrozí možnost tajného spiknutí Iránců s cílem sabotovat americké zájmy na Středním východě. Slova jak z mramoru. Není tak těžké si představit, čeho se dopouští řekněme vláda ČR tím, že uplatňuje svou politiku na území ČR. Co když tím provádí spiknutí za účelem ohrožení amerických zájmů?
I dutým hlavám by se takto mohly začít vkrádat do hlav nějaké myšlenky.

375786

06.01.2020 15:02

Sulejmání a různé úhly pohledu

RE: N+1 tedy přebytečný kohout na smetišti.

Erwin 194.?.?.?

Pokud bych si mohl osobně tipnout v % jako vy, dávám míru něco málo přes 0%. I kdyby to Íránci spolkli a v zájmu míru nepodnikli žádnou odvetu, odvetu si způsobí sami Američané (spíš "Američané" ). Něco v duchu 11. září.

375802

13.01.2020 13:52

Omluva Milana Kundery Kohouta

Mnohokrát jsem si všiml

Erwin 194.?.?.?

u různých článků a diskusí (Kunderu tímto též nevyjímaje), že příznivci toho či onoho režimu zastávají s jistou dávkou zuřivosti postoje, které připomínají zákopy na jedné nebo druhé straně. Výjimečně (jako Kundera) přecházejí do zákopů protilehlých.
Ode zdi ke zdi. Kundera by rád socialismus a povolit nějaké to drobné podnikání. Demokraté všechno státní rozkradli a o výrobních prostředcích ve vlastnictví státu hovoří s pohrdáním jako o něčem absolutně nefunkčním.
Proč takové extrémy? Copak by nešlo zvolit jiná kritéria? Například využívat a používat ty metody a postupy, které budou zemi a národu ku prospěchu.
Proč by třeba ve státě nemohly vedle sebe žít soukromé, státní a družstevní firmy? Demokraté se budou pohrdavě ušklíbat nad termínem státní podnik, socialistům se zase nebude líbit to, že by suroviny a lidská práce měly být v rukou soukromých. Je to nekončící debata, ale myslím, že by bylo možno v mnoha oblastech najít společnou řeč a prospěšnost různých řešení.
Proč by nemohly státní podniky konkurovat soukromým? Copak státní podnik potřebuje děvky, každý rok nová auta a jachty?
Na téměř nulu lze omezit korupci tím, že na státních zakázkách budou pracovat pouze státní firmy atd atd.

375974

v dnešní moderní a pokrokové demokracii moc dobře vědí, co vše si mohou beztrestně dovolit a tak padají jedna obvinění za druhým. Je to dáno velmi spravedlivým a pro demokracii naprosto typickým zákonem, že důkazy o své nevině musí shánět obviněný (muž).
V normální společnosti by postačilo, aby obviněný prohlásil, že odmítá cokoliv vypovídat a žalující nechť předloží důkazy.
To by si to ty maškary setsakra rozmyslely.

376247

24.01.2020 13:55

Kdo je dnes víc? Vláda a stát nebo ČT?

Koba

Erwin 194.?.?.?

Číst příspěvky má význam, pokud jsou k věci. Je dobře, že je tato debata vedena víceméně v oblasti argumentů a ne napadání a nálepkování autorů myšlenek. Nechť jsou zpochybňovány myšlenky a závěry opět pouze na základě argumentů a důkazů.
Období, těsně před podpisem smlouvy Ribbentrop-Molotov, je vskutku zajímavé. Lze na ně pohlížet různými úhly pohledu. Snad se debatující shodnou alespoň v základních bodech :
1. Před příletem Ribbentropa do Moskvy probíhala jednání mezi zástupci Anglie a Francie (ne na příliš vysoké úrovni) a nejvyššími představiteli SSSR
2. Jednání skončila neúspěšně. Neúspěšně z pohledu získání podpory SSSR pro britskou tzv. „obkličovací politiku Německa“
3. Úkoly a cíle britsko-francouzské delegace nebyly příliš vysoké, šlo jim o to získat v případě konfliktu neutralitu SSSR a možnost prodeje nějakých zbraní
4. SSSR nabídl více, než bylo požadováno – zapojení se do bojů na straně spojenců přes území Polska příp. Rumunska
5. Poláci samozřejmě odmítli
6. Sovětská Svaz prohlašuje, že tím pádem nemohou nic dělat a jednání jsou ukončena
Hitler by zřejmě nezahájil útok na Polsko, pokud by bylo oznámeno, že v případě konfliktu se SSSR přidá ke spojencům a bez ohledu na to, zda si to Poláci přejí či nikoliv, se bude Sovětský Svaz napadením Polska cítit ohrožen a bránit je jako vlastní území. Stalin tak mohl zabránit válce.
Naopak byl Hitler povzbuzen pro útok, poněvadž SSSR nejen že zůstal neutrální, ale slíbil, že budou kámoši a že mu pomůže s dobytím Polska.
A co získal Stalin a čeho skutečně dosáhl? No přece války v Evropě bez účasti SSSR, po jejímž rozpoutání toužil (J.V.Stalin – Sebrané spisy, svazek 6, strana 158) : „ Je třeba zatáhnout Evropu do války a sami setrvat v neutralitě. Poté, co se nepřátelé navzájem vyčerpají, vhodit na misku vah veškerou moc Rudé armády”
Pro tuto pozici získal podpisem smlouvy R-M velmi důležitý strategický cíl – společnou hranici s Německem.

376355

25.01.2020 13:15

Eisenhower měl pravdu

Pokud by Eisenhower

Erwin 194.?.?.?

toto prohlásil na počátku svého funkčního období a jednal podle toho, nepochybně by zasluhovat obdiv. Taková slova jsou však pouhým žvaněním, když vím, že odcházím do penze a už se mi nemůže nic stát.
Není to ovšem nic neobvyklého. Máme i doma takové příklady. Pamatuji si, když odcházel Zaorálek z vlády, chvilku psal a mluvil docela normálně, samozřejmě pouze do doby, než dostal novou funkci.

376385

13.02.2020 13:26

Sociální experiment Žít Brno

RE: Každá kurváreň má vinníka

Erwin 194.?.?.?

Správně píšete, že to, že cigáni dostanou nové byty, je vůle brněnských občanů. Nestručněji řečeno - debilové volí debily.
Abych mohl získat řidičák či např. zbrojní průkaz, musím prokázat nějaké znalosti. Stejně jako nelze rozdat zbrojní průkazy všem, se domnívám, že nelze všem rozdat průkazy voličské.

376879

13.02.2020 13:30

Sociální experiment Žít Brno

RE: Každá kurváreň má vinníka

Erwin 194.?.?.?

Ještě mě dostalo spojení zkratky IQ a slova Roma. Doufám, že to IQ neznamená to, co si myslím, že znamená. To by byl stejný protimluv jako například spojení slov demokratické volby.

376880

v první větě článku slovo fašismus. V poslední větě totalita. V diskusi se to též těmito slovy jen hemží. Vidím to trochu jinak. To, co se událo v Thüringenu, je projevem demokracie. Jejím ryzím projevem. Zcela typickým, jak můžeme dnes a denně vidět kolem sebe.
Takže ne pryč s fašismem a totalitou, ale s demokracií. Má dnes někdo odvahu si to konečně přiznat?

376881

17.02.2020 21:56

Manipulace s pamětí národa

RE: Jeden z mnoha paktů

Erwin 194.?.?.?

Při vyslovení slov Smlouva Ribbentrop-Molotov mne napadají stejné myšlenky.

376957

22.02.2020 14:35

Bombardování Drážďan a Hirošimy bylo šíleným varováním pro Moskvu

Myslím, že je třeba

Erwin 194.?.?.?

uvést na pravou míru jednu větu z článku : "O britském válečném vůdci Winstonu Churchillovi se dokonce říká, že sám vyjádřil pochybnosti nejen o morálce tohoto bombardování, ale i bezhlavého bombardování dalších německých civilních center", ze které lze navodit pocit, že snad měl být Churchill odpůrcem plošného bombardování. Ta věta je záměrně manipulativní.
Naopak, byl to právě Churchill, který po nástupu do své funkce ministerského předsedy si tuto strategii bombardování civilního obyvatelstva Německa zvolil coby určující. Vůbec se tím netajil.
To až dnes, kdy se mnoha lidem nelíbí vojenská strategie vyvražďování civilního obyvatelstva z výšky plošným bombardováním, se to někteří historici snaží zamlčovat či úplně popírat.
The Telegraph, na který článek odkazuje, sám uvádí, že to řekl Churchill později. Bez udání data. Pokud něco takového kdy řekl, bylo to zřejmě na sklonku života, kdy prohlašoval, že porážkou Německa zařízli nesprávné prase. Jinak to nedává smysl.

377021

26.02.2020 20:01

Náměstí Pod kaštany v roli protiruské provokace

Malá,

Erwin 194.?.?.?

usoplená, zakomplexovaná veš se snaží dochcat ze země co nejvýše medvědovi na nohu. Pokud si toho medvěd vůbec všimne, vyloudí se mu jen úsměv s povytaženým obočím, značící účast s choromyslným.

377126

02.03.2020 20:51

ČT se v podpoře slovenské opozice div nepřetrhne

RE: Presstitutky...

Erwin 194.?.?.?

...ovčania si tú dôveru odserú, odtrpia...
To mě asi nejvíce děsí. Někdo s podobným stylem psaní nedávno napsal na PP, že volby nemohou dopadnout dobře, ale že jsou spravedlivé. Debilové prostě volí zloděje a zrádce národa a ti se jim pěkně odvděčí a voliči se takto odvěčí i sami sobě. Po zásluze.

377238

04.03.2020 15:33

Nástup nové levice

RE: Jádro problému je jinde, než jsou autorem diskutované body

Erwin 194.?.?.?

Máte podle mě pravdu, že máme korupci zakódovanou v genech. Drtivá většina lidí dokáže udělat pro svou výhodu velmi nepěkné věci, bez ohledu na ztráty všech ostatních ve společenství.
Tvrdé tresty jsou jedna věc k eliminaci korupce. Druhá, neméně významná, je podle mě zařídit chod společnosti tak, aby ke korupci nedocházelo.
V soukromém sektoru korupce také kvete, ale v omezené míře. Například nákupčí pro firmu upřednostňuje ty dodavatele, kteří mu něco strčí. Má to ale svá úskalí a majitelé mají proti těmto filutům řadu opatření.
Z pohledu státu, pokud to vyjádřím takto hrubě, je lhostejno, zda se podnikatelé mezi sebou okrádají a podvádí.
Nejvyšší míra korupce je tedy samozřejmě namířena především vůči státu. Stát nemá tolik kontrolních mechanismů, z cizího, jak známo, krev neteče a při stavu soudnictví (samozřejmě zkorumpovaného) není třeba mít zásadní obavy z potrestání. Navíc má korupce jedno neoddiskutovatelné kouzlo - přináší výhodu jak korupčníkovi, tak i korumpovanému. Jak se dnes moderně říká win-win. Ztráta je pouze na straně státu.
A poněvadž korupce je obrovská, lze z toho bez zaváhání vyvodit, že stát (zkorumpovaní lidé na vysokých a nejvyšších místech) nemá na likvidaci korupce pražádný zájem.
Jinak by musel přistoupit k opatřením, která korupci velmi ztěžují či přímo znemožňují. Je jich celá řada, vzpomenu jen jedno - na státních zakázkách pracují pouze státní firmy atd atd.
V prevenci, která by byla míněna vážně, vidím daleko větší účinnost, než v trestech.

377298

10.03.2020 20:46

Putinova odplata

Umím si představit

Erwin 194.?.?.?

situaci, jak sedí Putin s kámošama z vlády a baví se nekončícím úsilím Američanů dokázat vliv Ruska na prezidentské volby. Různá soudní přelíčení, vyšetřování, obviňování a nekonečné tahanice musí v Kremlu působit jako groteska.
Putin by tak mohl, ať je legrace ještě větší, prohlásit něco v tom smyslu, že když už tedy Američané nedokáží žít bez ovlivňování voleb z Ruska, tak že by rád podpořil jednoho kandidáta. Například : "Trumpe, ty kluku ušatá, držím ti palce." To by úplně stačilo. To by byl teprve pohyb, to by byl mumraj. A ubylo by i sluníčkářů. Tak by se zavzdušnili, že by z toho měli mnozí smrt.

377408

22.03.2020 14:49

Dvě zprávy - která je pravdivá?

RE: Panika? Asi jak kde a u koho...

Erwin 194.?.?.?

Napadla mě taková hloupost. Tito mladí vědí, že jsou, dle statistik, téměř imunní. Možná cítí svůj úkol zbavit se starších ročníků - tedy nepotřebných, chlebíček ujídajících. Zděšených, jak odpornou sluníčkářskou doktrínu tito mládežníci roznášejí. Nedivil bych se, kdyby roznášeli i něco jiného, jako svůj stranický a ideologický úkol.

377811

22.03.2020 22:27

Koronavirus a krize: Co nechápou čeští „ekonomové“ porevoluční epochy

RE: Co to znamená?

Erwin 194.?.?.?

Neví. Je to totiž ekonom. Prognostik. Vykladač karet. Věštec z koule. Politruk. Ekonomika totiž není věda, ale ideologie. Přeháním, přiznávám.
Jako ekonom by alespoň měl vědět, jaké má ekonomika ochranné mechanismy. Sám píše, že neví jaké a kolik jich je. Ale dále již sebevědomě střílí čísla a termíny pádu kapitalismu.
Na to člověk ovšem nemusí být ekonomem-odborníkem, aby pochopil, že jde do tuhého. Také chápe, že nejde jen o nějaký kapitalismus, ale o společnost jako celek.
Myslím, že na vaše otázky neumí dát nikdo spolehlivou odpověď. Ekonom už vůbec ne.

377825

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 3

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 758,72 Kč
1 unce stříbra
548,25 Kč
Bitcoin
716 513,13 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?