Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 58 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, salimon.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.08.2017 17:26

Konec „levných válek“ pro Spojené státy

RE: Dominance USA

salimon 90.?.?.?

Fakt, že "všichni" hovoří anglicky není pro současné USA výhodou. V článku je to dokonce okrajově zmíněno.
Pokud každý rozumí vaší řeči a vy nerozumíte jejich řeči, pak kdo má výhodu?
Drtivá většina aktivních lidí dnes více či méně rozumí angličtině.
Což znamená, že pokud se zajímají, pak jsou schopni přečíst si i informace primárně určené pro domácí americké publikum.
Mluvím sice o aktivních lidech, což je jistě menšina celkové populace. Ale zároveň jsou to právě schopní a v různých směrech aktivní lidé, kteří svým jednáním a svými názory nejsilněji ovlivňují své okolí a tím i veřejné mínění (a to i navzdory snahám sdělovacích prostředků).
Je veliký rozdíl, jestli si poslechnete pana Friedmana ze Stratfor naživo a rozumíte mu, nebo musíte věřit nějakému překladu. Ten živý projev vám poskytne daleko přesnější a hůře bagatelizovatelný obrázek plánů našich vzácných amerických spojenců.

Obecná znalost vašeho jazyka je pro vás výhodou, pokud hrajete férovou hru. Protože usnadňuje komunikaci s ostatními partnery. Pokud předvádíte pokrytectví a hrajete nefér, pak je pro Vás naopak výhoda, pokud minimum protihráčů rozumí vašemu jazyku, zatímco vy rozumíte tomu jejich.

359542

28.08.2017 10:46

Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy

léčebný proces

salimon 90.?.?.?

Rád bych nabídl alternativní a optimističtější pohled na aktuální dění kolem památníků.
Představte si organismus, který je napaden nějakou infekcí. Dokud je infekce neaktivní, jenom se šíří a organismu přímo neškodí, potud se hlavní obranné mechanismy organismu neaktivují. Až v momentě, kdy infekce spustí svou destrukci, pak se organismus začne bránit a skrze různé (často bolestivé) aktivity (horečka, vředy, hnis) se infekce zbaví.
No a pokud věříte, že v americe se rozšířily myšlenky, které jsou pro tamní společnost zhoubné, pak analogicky organismus se nezačne bránit do té doby, dokud tyto myšlenky nezačnou viditelně škodit.
Jakmile se tyto myšlenky promění v násilnosti vůči neinfikovaným částem organismu, pak je tu šance, že si organismus (neinfikované části) uvědomí jejich škodlivost a začne se jich zbavovat. Aneb dokud hlásám, že mi ostatní ubližují, nejsem pro organismus nebezpečný a snadno získám na svou stranu ostatní ukřivděné. Jakmile však ve jménu minulých (domnělých či skutečných) křivd začnu aktivně škodit, pak se obvykle diskredituji a spolu se sebou i myšlenku, kterou hlásám.
Osobně jsem zvědav, jak se bude situace vyvíjet a jestli aktuální touha likvidovat památníky nebude tím spouštěčem, který vyvolá imunitní reakci organismu.
Berte v potaz, že stejně jako jiné analogie, ani tato není dokonalá. Má jen naznačit jiný úhel pohledu.

359739

08.11.2017 10:21

Americká armáda je největší zaměstnavatel na světě

RE: US army

90.?.?.?

A co takhle přestat se dívat na světové dění jako na fotbalový zápas kde hrají naši svatí borci proti těm hnusnejm šmejdům z vedlejší vesnice.

360950

22.12.2017 15:35

Zpráva o pokroku v americko-ruské válce

RE: Trochu laciného optimismu

salimon 90.?.?.?

Trocha laciného přísloví...
Dějiny se často vyvíjely jinak, než jak je předpovídali tehdejší vlivní a mocní.
Není však pravda, že všechny předpovědi jsou chybné.

Ale s druhou částí vašeho příspěvku bych celkem souhlasil. Dnes z Ruska strach nemám. Ale co bude zítra, to nevím.

361553

21.02.2018 13:46

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

RE: Konečně

salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
pokud si skutečně nepamatujete, kdy byla činnost USA nebo jejích zástupců prospěšná, pak se netrapte s tím, že něco nechápete.
Nyní nehodnotím celkový obraz, zda pozitiva převládla nad negativy. Ale pokud nevidíte nic pozitivního, pak pravděpodobně hledíte přes ideologické brýle a obraz, který vidíte je bohužel příliš zkreslený. Proto nikdy nebude dávat dlouhodobě smysl.

Pokud něco z aktivit prezidenta Putina není dnes pro Vás pochopitelné, pak si to zkuste zapsat a podívat se na tu otázku za rok. Nebo za pět let. Tento pán je prezidentem či premiérem bezmála dvacet let. Máte představu v jak dlouhodobém horizontu zvažuje své aktivity? O týdny nebo měsíce rozhodně nejde.

Takže pokud byste skutečně chtěl pochopit, co může tento vládce Ruské federace plánovat, zkuste začít studiem jeho aktivit, které prováděl před deseti či patnácti lety a jaký mají dopad na dnešní dění.
Až pochopíte a doceníte jeho tehdejší jednání, pak můžete začít reálně chápat, kam směřuje dnes. Jeho základní cíl se totiž nemění s vývojem situace na bojišti v jedné zemi.

Přeji pěkný den.

362713

28.02.2018 17:16

Přicházející války ukončí všechny války

Mala korekce

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
rád bych Vás upozornil na určitou argumentační nesrovnalost ve vašem příspěvku.
Předpokládejme, že jste správně pojmenoval paranoiu jako příčinu destruktivního jednání některých vysoce postavených politiků.
Problém spatřuji v tom, že příčinu uvěřitelnou u jednoho následně přisuzujete širokému spektru lidí, kteří jsou (asi) podle vašeho mínění vašimi názorovými odpůrci.
Zjednodušeně řečeno, ani fakt, že některý z mých oponentů je medicínsky uznaný debil, není dostatečným důvodem domnívat se, že každý můj oponent trpí stejnou poruchou intelektu.
Naneštěstí, když ukážete lidem vzteklého psa, povzbudíte v mnoha z nich přirozený strach ze všech psů. Proto vás chci poprosit o opatrnost při generalizování vašich závěrů.

362822

14.03.2018 12:56

Páté pravidlo aritmetiky

A umí to někdo odpovědět tady?

90.?.?.?

Docela by mě zajímalo jestli se ve zdejší sbírce diskutérů najde někdo, kdo by uměl smysluplně odpovědět na otázku proč je Sinus třiceti stupňů roven právě jedné polovině.
A dokážete to bez hledání na googlu? Prostě jen z toho, co si o trigonometrii pamatujete?

363030

15.03.2018 13:21

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

Salimon 90.?.?.?

Koukám, že se tady nakonec našlo pár lidí, kteří to dokázali nejen vyřešit, ale i popsat. Nicméně odpovím Vám na otázku proč tento test tady.

Uvažoval jste někdy o tom, jak poznat člověka, který jen plácá či papouškuje od člověka, který přemýšlí, než něco řekne? A jak hluboko se dokáže zamyslet, kolik informací pospojovat dohromady? Jak dokáže své úvahy popsat a informaci předat dál?

Inu, člověk, který dokáže vyřešit exaktní příklad, nabídne Vám odpovědi místo relativizace či bagatelizace a ještě svou úvahu dokáže srozumitelně popsat, se mi jeví jako velmi dobrý komunikační partner i pro diskusi v obsáhlých či abstraktních tématech. Zatímco člověk, který se exaktním tématům a přesným vyjádřením vyhýbá a zásadně se vyjadřuje pouze k tématům obecným, mi příliš často užitečnou informaci neposkytne.
A byl jsem zvědav, jací lidé se vyskytují tady. Všiml jste si odpovědi Matěje Čížka? V pár větách prokázal, že ví o čem mluví a dokázal to popsat tak, že si to i amatér dokáže představit (pokud chce). A nebyl jediný.

Exaktní otázky nejsou jediný parametr, jak si hledám komunikační partnery, ale občas je velmi užitečný. Zvlášť ve světě, kde se vytratil stud za vlastní hloupost.

363065

16.03.2018 11:11

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

salimon 90.?.?.?

Když se soustředíte, přijdete na to, že není důležité zda se směr změnil po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Odchylka o 60° od přímého směru vyjde na stejno.
Jdu já a brácha, změním směr pohybu o 60° vlevo a brácha o 60° vpravo. A opět jdu (já i brácha). Na konci budu já i brácha stejně daleko od výchozího bodu (a shodou okolností i od sebe).

Víte tohle je opravdu triviální úloha. Myslím tím strašně moc jednoduchá. Pokud člověk udělá tolik chyb v takto jednoduché a jednoznačné úloze. Dokonce ji považuje za nejednoznačnou, pak se ptám, kolik chyb udělal v úvahách o složitých otázkách?

363086

19.03.2018 13:38

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

salimon 90.?.?.?

1) Podle Vašeho "jména" 35 km !!! se domnívám, že jste si spletl vlákno. Toto vlákno bylo o úloze "proč se sinus 30 stupňů rovná 1/2?". Víte to je jiná úloha než ta se vzdáleností.
2) Pokud jste si nespletl vlákno, zkuste místo informace "on je vedle" předložit svou hypotézu.
3) Pokud jste si skutečně vlákno spletl, a napadáte řešení úlohy o balónu, pak bych Vám doporučil soustředit se na větu "Poté se směr pohybu změní o stanovený úhel (60°)". Představte si změnu směru pohybu o 180° (podle mě by to znamenalo jít zpět). Představte si změnu směru pohybu o pět stupňů (tedy jen mírná odchylka od původního směru). A nyní si představte změnu o 60°.
Chyba, kterou tady udělala většina lidí, je přirozená. Když člověk vidí snadné řešení (v tomto případě rovnostranný trojúhelník), upne se k němu a následně ho obhajuje (prostě je jednodušší říci 35km, než počítat 35km krát odmocnina ze tří). Mnoho lidí si navíc navyklo, že úlohy v matematice vycházejí hezky (což je u cvičných úloh často pravda). Následkem toho, když je výsledek "nepěkné číslo", jejich mozek (zkušenost) jim říká, že určitě někde nastala chyba. Stejný postup mnoho lidí používá i v ostatních oborech. Chtějí snadné a rychlé řešení a na jeho obhajobu se upnou, místo aby se soustředili na kvalitní analýzu. Bohužel v mnoha jiných oborech se dá "pravda" uhádat.
Právě schopnost vrátit se k předpokladům a pochopit, kde vznikl rozdíl mezi mým a oponentovým názorem, je podle mě základ kvalitní diskuse. Za diskusi pak považuji takovou výměnu názorů, kde se diskutující vzájemně obohacují. Přednáška, plkání či hádka jsou jiné aktivity.

Asi pochopíte, že již nadále nemám potřebu vést zde komunikaci na toto téma. Přestože se tady našlo pár lidí, kteří rozumně argumentovali, převaha diskutujících zde má potřebu obhajovat své názory (či exhibovat), aniž by se zamyslela nad přičinou rozporu. A já nemám ani čas ani chuť tento model chování u kohokoliv měnit.

363142

28.03.2018 17:22

Co se stalo s tím Západem, kde jsem se kdysi narodil?!

RE: Autor

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
zkusím Vám nabídnout alternativu.
Předpokládejme na chvíli, že Spojené Státy Americké (ať už jsou reálně řízeny kýmkoliv) skutečně mají vliv na některé nejen evropské země. Koneckonců v řadě z těch zemí mají své vojenské základny, na jiné mají páky skrze různé zastřešující ekonomické organizace.
Nyní předpokládejme, že výkonnost US army již není taková, jako v polovině dvacátého století. Ne všechny testy technologických hraček vycházejí pozitivně. Ne všichni vojáci věří ve správnost počínání velení US Army. Naproti tomu Ruská armáda pomalu a v tichosti technologicky přezbrojila. Poslední, co jim chybělo, byl skutečný testovací polygon. Ten z části získali v Sýrii.
Takže máme dva předpoklady (nepotvrzené)
1) realitu vlivu USA na své spojence - vazaly
2) oslabující US army a sílící ruskou armádu (po technologické stránce)

Jak byste tuto situaci řešil vy? Představte si, že nyní rozhodujete za USA. Velíte jejich politikům. Pomalu se Vám ztenčují finanční zdroje, tisk nových dolarů už nefunguje tak dobře (přesněji klesá poptávka po nich).

Máte několik problémů:
1) Lidé se velmi rádi přidávají k vítězi (a politici nejsou výjimkou). Proto se potřebujete vyhnout reálným střetům malého rozsahu, kde by vyšlo najevo, že druhá strana je silnější či schopnější.
2) Velký konflikt si nemůžete dovolit, protože realita MAD (zaručené vzájemné zničení) stále platí.
3) Nebojovat není možné, protože se pokaždé najde nějaký lokální politik, který si nechce nechat vysvětlit, že Váš názor je ten správný.

Takže pomalu a jistě Vaši spojenci začínají zjišťovat, že taháte za kratší konec provazu (Gruzie, Ukrajina, Sýrie). Vyhrožování ekonomickým a vojenským trpaslíkům (Severní Korea) Vám dlouho prestiž nezachrání, zvlášť, když nereagují strachem ale vzdorem.

V této situaci je zvyšování rétorických útoků proti Rusku pragmatickým řešením. Pokusíte se řadou situací (klidně smyšlených) semknout "spojence-vazaly" těsněji k sobě. Nedat jim možnost se rozhodovat samostatně. Cílem není Válka.
Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém si státy musí jasně vybrat, na čí straně stojí.
Cílem je získat čas na zvrácení současného vývoje.

Dává Vám nyní činnost některých politiků větší smysl?
Pokud ano, je to dobře. Pokud ne, nevadí. V každém případě nezapomínejte, že jsem v úvaze vycházel z neprokázaných předpokladů.
Zároveň i když válka není cílem, tak tato strategie vytváří situaci, ve které k válce může snadněji dojít. Myslím si, že USA sází poměrně hodně na fakt, že Rusko nezaútočí jako první. A tak ho vláčí špínou a doufá, že Rusko se omezí na pouhou reakci.
A zatím zbytek světa (námi považovaný za bezvýznamný) se dívá a postupně se oprostí od nadvlády jednoho světového policajta.

363310

Nevím jak moc sledujete aktuální rétoriku kolem Sýrie. Ani nevím jestli má úvaha nebude předběhnuta vývojem událostí. Ale rád bych se na moment zastavil a zamyslel.

Pokud všichni splní, co říkají, pak
a) US Army zaútočí velkou palebnou silou (desítky až stovky křídlatých raket).
b) Některé rakety neodstartují, některé nedoletí, ale některé zasáhnou své cíle, následkem čehož, ruská armáda pošle své nejnovější hračky a potopí lodě, ze kterých byly rakety vypáleny.

A pak CO? Eskalace až k jádru? A půjdem se podívat na největší ohňostroj od vyhynutí dinosaurů? Nebo se US Army stáhne, odepíše pár lodí a stovky námořníků a bude se tvářit, že se nic neděje? Nebo doufáte, že diplomati, kteří předvádí takovou neschopnost v kauze Skripal, dokáží podobnou eskalaci řešit?

Všimněte si jak intezivně ruso varuje na všech úrovních američany. Od diplomacie na půdě OSN, přes veřejná prohlášení, přímé vojenské linky až po předvádění svých zbraní přímo v blízkosti lodí a jejich posádek, které by měli vést útok na Sýrii. Na každé úrovni velení od Trumpa po toho vojáka, co stiskne tlačítko, se může objevit někdo, kdo bude chtít přežít.
Takže třeba někdo odmítne splnit rozkaz. Pokud se to podaří v tichosti, pak bude US diplomacie vypadat pouze jako banda chvastounů, ztratí prestiž (zase) a život snad půjde dál.

Kolik si myslíte, že je lidí na cestě od Trumpa k vojákovi, který stiskne tlačítko odpalu raket na Sýrii? Věříte, že někdo z nich raději obětuje svou kariéru, aby neztratil planetu, na které se dá žít?
A co když většinu nebo dokonce všechny Tomahawky syrská obrana zlikviduje? Má vůbec takové kapacity? Odvrátilo by to ruský protiúder?
A co když ruský protiúder nebude mít za cíl potopit, ale pouze poškodit lodě, které odpálili své rakety? Neztratili by tak rusové svou prestiž? Bylo by pak riziko eskalace menší nebo větší?
Bude po vzájemném útoku ještě důležité, zda a kdo použil nějaké chemické zbraně?

Žijeme v zajímavých časech.
Proto bych každému doporučil, ať udělá něco pěkného pro někoho ve svém okolí. Neřešme věci, které neumíme nikterak ovlivnit. A abychom nemuseli myslet na nejistotu, která je aktuálně před námi, soustřeďme se na něco pěkného, co udělat můžeme. Je to příjemnější, než deprese [smích]

363547

18.04.2018 10:32

Zločinec vždy usvědčí sám sebe lhaním – jako nyní USA, Francie a Británie

RE: Lzi se stupnuji

Salimon 90.?.?.?

Existují kuličky proti molům, které se aplikují následujícím způsobem:
Chytíte mola, opatrně ho stisknete mezi palcem a ukazováčkem tak, abyste mu mírně otevřeli tlamičku. V druhé ruce do pinzety uchopíte kuličku proti molům a opatrně vložíte do tlamičky molovi. Následně šimráte mola pod tlamičkou a donutíte ho polknout kuličku. Pak mola pustíte. A on po několika dnech v hrozných křečích zemře.

Tak na tyhle kuličky věřím stejně jako na bojové otravné látky s několikaměsíčním zpožděným účinkem. Ale jeden nikdy neví. Vycházím jen ze základních informací o chemii, metabolických procesech v organismu a válečné taktice.

363766

01.11.2018 16:55

Západ prohrává, a tak doslova útočí na Čínu a Rusko „zleva zprava“

RE: Zase napíšu něco blbého

salimon 90.?.?.?

Ode mě obvinění nečekejte. Nicméně rád bych Vaši pozornost navedl na několik drobností.

1) Vyhledejte si současný stav a vývoj zahraničního dluhu států tzv Západu a států tvořících alternativu. (Tedy pokud nepatříte mezi ty, kteří se domnívají, že dluhy států se splácet nemusí. V takovém případě bych Vám jako základní čtení doporučil výpis hospodaření ČNB a pochopení položky "Obsluha dluhu".)
2) Ohledně úspěšnosti tzv Západu a na čem stojí bych Vás rád upozornil na dohodu z Bretton Woods. Její historické důsledky a současný trend odklonu od jediné rezervní měny by Vám mohl naznačit, proč se někteří domnívají, že Západ čeká úpadek. Zjednodušeně, dokud dostávám "panské" za emisi peněz, snadno se mi utrácí. Když začne klesat tempo, kterým trh vstřebává nově vzniklé "moje" peníze, případně se mi začnou vracet, dostávám se do problémů (aneb sledujte množství obchodů, které přestávají být prováděny v dolarech).
3) Najděte si nějakou dobrou knihu či alespoň základní stať o setrvačnosti velkých systémů. Pokud chcete vědět, co se v takovém systému děje a předvídat, co se bude dít, je obvykle třeba sledovat nejen aktuální stav (teplotu, kurz a pod), ale také trend a vývoj tohoto trendu (matematicky řečeno první a druhou derivaci). Zkrátka megasystémy (jako celosvětová ekonomika) mají velkou setrvačnost.
4) Doporučil bych se podívat na vliv kognitivních zkreslení na naše vnímání. Pokud se odvoláváte na fakt, že úpadek Západu nepozorujete, tak máte pravděpodobně pravdu. Neznamená to však, že informace o úpadku západu se k Vám nedostávají. Jen je nevnímáte. A jiní je naopak mohou upřednostňovat/vyhledávat. Ať už jde o vojenskou techniku, diplomacii, ekonomiku nebo morálku a mezinárodní právo.

Takže přesvědčovat Vás nehodlám. Já když se dívám na mechanismy, díky kterým tzv. Západ získal svou dominanci (jediná rezervní měna, ovládání institucí klíčových pro globální ekonomiku, vojenská-námořní síla, důvěryhodnost), tak vidím jejich oslabování. Proto i já patřím mezi, ty, kteří očekávají pokračující úpadek západní civilizace. Ale jsem pouhý divák a jako takový se nechám překvapit dalším vývojem.

Přeji pěkné podívání a pokud možno bez zbytečného hluku a nadměrného světla.
Salimon

367414

29.11.2018 15:12

Rusko je znevýhodněno kvůli své víře, že Západ se řídí zákony

Článek je mylný již v nadpise

Salimon 90.?.?.?

Domnívám se, že autor se mýlí. Ale nejprve pár otázek, na které by si měl každý odpovědět sám.
1) Je snazší dosahovat svých cílů podvodem nebo s respektem k ostatním?
2) Je rozdíl mezi rychlou a rozhodující akcí a realizací dlouhodobého plánu?
3) Co je historicky cílem prostých lidí aneb kdo nejčastěji nese náklady všech válek?
4) Jak nejefektivněji rozrušíte morálku soupeře?

Nevím jaké jsou vaše odpovědi. Ale moje jsou následující.
1) Od banalit po velké akce bývá nejsnazším způsobem jak získat okamžitou výhodu porušení některých zažitých pravidel. Ve vojenství to spadá do kategorie faktor překvapení. Zkrátka lidé často věří v nějaká pravidla a pokud je šikovně porušíte získáváte okamžitou výhodu. Pokud je porušujete často (a stane se to o Vás známé) začnou si ostatní dávat více pozor a Váš taktický manévrovací prostor se zmenší.
2) Pokud hrajete šachy, tak jistě víte, že někdy je možné provést velkou materiální oběť, abyste dali soupeři šach mat. Trik je v tom, že hra matem končí. V reálném životě dochází k definitivnímu ukončení hry velmi zřídka. A důsledky z jedné "hry" ponesete v té další. Vítěz více bitev nemusí být vítězem celé války. Nepochybujte o tom, že prezident Putin/Ruská Federace poruší pravidla, pokud přínos vyváží ztrátu kredibility. Důkazem budiž vojáci bez výložek na Krymu v roce 2014. Ale v dlouhodobé strategii se bude snažit pravidla dodržovat. Dobrá pověst se v naší kultuře často podceňuje, ale není tomu tak všude na světě.
3) Obecně platí, že většina lidí preferuje předvídatelné prostředí. V předvídatelném prostředí si mohou budovat a rozvíjet své životní příběhy. Minutu po vypnutí brainwashingu půjdou za tím, kdo bude vypadat jako dlouhodobě stabilní síla. Snaha o veřejné respektování práva nemá působit na západní politiky, ale má dlouhodobý vliv na obyvatelstvo. Neochota Ruské Federace chovat se jako krvelačný agresor (a rozstřílet například ukrajinské lodě) omezuje možnosti propagandy.
4) Ať jde o jakoukoliv válku v historii, tak krom přání generálů a mocipánů vždy závisela na ochotě řadových vojáků bojovat (a umírat). Tato ochota je závislá na pocitu, že voják stojí na správné straně. A pokud tlačíte do lidí od dětství pohádky a historky o sounáležitosti, dobrosrdečnosti a bohabojnosti, zkrátka o morálce, pak se to v nich tak nějak usadí. Usoudí-li pak v dospělosti, že jejich stát, vláda, nadřízený a pod. se chovají nemorálně, klesá jejich ochota ze ně jakkoliv bojovat či na ně pracovat.

Takže oficiální respekt k mezinárodnímu právu není slabost ani naivita. Je to pouze důkaz, že prezident Putin realizuje dlouhodobou strategii a je natolik silný, že si může dovolit chovat se podle pravidel.

Salimon

368096

30.11.2018 18:02

Rusko je znevýhodněno kvůli své víře, že Západ se řídí zákony

RE: Článek je mylný již v nadpise

salimon 90.?.?.?

Děkuji za odpověď.
Zkusím se zaměřit na sílu Ruska, kterou zmiňujete. A nezaměňujme sílu Ruska s jedním člověkem aktuálně stojícím v čele.
a) Rusko je obrovská země s velmi dlouhou historií a hrdým národem.
b) V tuto chvíli stojí v jeho čele osoba, která dlouhodobě pracuje na zlepšení pozice Ruska.
c) Rusko je pod tlakem jedné části světa. Ale s jinými částmi světa čile spolupracuje.

Velikost země a hrdost národa jsou dva dobré předpoklady pro přežití. Důsledky aktivit současného prezidenta se dostavují postupně. Ale ať už jde o zvýšení ekonomické úrovně (provnejte s časem, kdy se ujal moci), o potravinovou soběstačnost (provnejte s časem před nasazením sankcí a pádem rublu na polovinu) nebo na modernizaci ve vojenské oblasti, v tom všem je třeba vidět dlouhodobý plán, který se postupně adaptoval aktuálním podmínkám.
Tlak vyvíjený na Rusko jednou částí světa umožňuje realizaci nákladných projektů, které by v mírovém prostředí nebyly možné. Spolupráce se zbytkem světa, pomáhá odrážet negativní následky toho tlaku.

A teď k tomu světu, kde žijeme. Žijeme ve světě, kde mnoho desítek let dominovala jedna strana. Nikoliv svými myšlenkami, ale prostým faktem, že si mohla kdykoliv cokoliv koupit. Od Brettonwoodských dohod má jedna strana možnost vytvořit libovolné množství peněz a nakupovat za ně, co chce. Kdokoliv jiný, musel nejprve něco reálného vytvořit. Tajemství je právě v tom, kolik zemí používá jako rezervní měnu americký dolar.
Proč vytváříte rezervy? Abyste je mohli v případě nedostatku použít. Proto jako rezervu zvolíte něco, co budete schopni kdykoliv za dobrou cenu prodat. Zlato je historicky ověřené, ale je ho (asi) pro všechny státy málo. Tak použijete dolar. Nejprve proto, že byl (jako jediný) "volně" směnitelný za zlato. Později proto, že všichni potřebují ropu a ropa se obchoduje pouze v dolarech. Pokud budete všechny rezervy mít třeba ve své národní měně, pak se mohou během okamžiku stát bezcennými. Jednotná rezervní měna je navíc výhodná pro všechny hráče hry. Zjednodušuje i další vzájemné obchody. A tyto obchody zastrešuje kdo jiný, než emitor této měny (pomocí SWIFTu).
A jeden hráč z jednotné měny profituje nejvíce. Ten, který nemusí dělat nic a prostě jen emituje měnu. Ale to by jí přece přibývalo? Ano, tomu se říká inflace. Velmi zjednodušeně řečeno s každým novým dolarem klesá hodnota všech již dříve vydaných. Ten nově vytvořený však vždy drží jeden hráč a ty existující mají většinou Ti ostatní.
A co s těmi všemi dolary ten jeden hráč 70let dělal? Upevňoval svou pozici.

A teď si představte jak hrajete nějakou hru (monoply nebo cokoliv s penězi) a jeden hráč si kdykoliv vytvoří peněz, kolik chce. Jak silný budete? A co, pokud to ostatním vyhovuje a je to považováno za normální.
Zvolíte dlouhodobou strategii nebo rychlou akci? Právo nebo podvod?

368122

05.02.2019 14:18

Venezuelské spiknutí houstne...

RE: To je shrnutí něčeho z toho, co víme

salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
docela by mě zajímalo, jestli si toto opravdu myslíte. Samozřejmě je tu možnost, že se snažíte pouze provokovat. Ale pokud jste opravdu přesvědčen, že USA tahají v současné geopolitické situaci za delší konec provazu, pak by mě zajímalo, jak si vykládáte některé události.
1) V USA stojí na čele prezident, který bojuje se svou vlastní administrativou. Mění názory velmi často a přichází tak o důvěryhodnost i mezi přívrženci. Tato situace podle mě oslabuje akceschopnost americké administrativy. Jeden z důsledků je dlouhotrvající shutdown.
2) Ruská federace v případě Ukrajiny vskutku zdánlivě konala málo. Naproti tomu si vzala zpět korunní klenot Ukrajiny jakým byl Krym včetně klíčového přístavu v Černém moři. Co se zbytku Ukrajiny týče, ten se propadá do bídy a chaosu, které mají v dlouhodobé perspektivě (při pohledu na vývoj na Krymu) tendenci vrátit celou Ukrajinu do náruče kohokoliv, kdo přinese klid a nějakou prosperitu. Jak dlouho si myslíte, že situace na Ukrajině vydrží v současné podobě? Protože podle informací, které mám já, banderovská ideologie ani nezařeje ani nenakrmí tamní obyvatele.
3) V Sýrii bylo chybou nasadit ISIL, vůči kterému se oficiálně všichni vymezují jako k teroristické organizaci. Následně mohl legální prezident požádat o podporu podle mezinárodního práva a ta mu byla poskytnuta. Ve Venezuele se proto poučili a jako první napadli legitimitu současné hlavy státu. Otázkou je, jak dobře je ten převrat připraven. Protože zatím to působí, že bez intervence zvnějšku dojde pouze ke gigantické blamáži. Kdy spojené státy a někteří spojenci ztratí mnoho legitimity a důvěryhodnosti. Jelikož poskytly prostředky Venezuely samozvanému vůdci bez reálné moci a jasné legitimity. Tohle jsou velmi vysoké sázky. A kdo bude ochoten spolupracovat s prohrávačem, který neplní své závazky?

Opravdu si myslíte, že aktuálně jsou Spojené Státy na tom lépe než Ruská Federace. Není to náhodou tak, že se USA začíná izolovat od zbytku světa a ustupují z pozic, které pracně budovaly minimálně posledních 70 let?

369444

11.02.2019 14:59

Pravda o „ruském vlivu“

RE: Článok to popisuje pravdivo, ale ...

Salimon 90.?.?.?

Nesouhlasím s Vámi ohledně pesimistického výhledu a hodnocení lidí.

Za prvé, máte-li pocit, že něčemu rozumíte, pak o tom se svým okolím diskutujte. Doufat ve změnu přístupu majority na studijní typy s rozvinutou schopností kritického myšlení je nejen naivní, ale zhoubné. Nikdy se to nestane a nikdy v historii tomu tak nebylo. Liší-li se Vaše názory od názorů Vašeho okolí, pak obvykle vycházíte z odlišných předpokladů. Nehněvejte se za odlišné názory, ptejte se na důvody a informace, které k nim vedou a případně předložte informace, které máte Vy.

Za druhé, zkuste se podívat nejen na současnou situaci, ale na nedávnou i starší historii. Tedy na vývoj, který nás k dnešku přivedl. Tento trend by mohl naznačovat i budoucí vývoj. Dnes se domníváte, že média nám lžou, že se v nejedné kauze novináři vyjadřují jako politruci za socialismu. Děsí Vás cenzura na Googlu či na Facebooku. Ale nevidíte, že ještě nedávno titíž lidé lhali bez následků. Že tatáž agenda nevyžadovala tak viditelnou cenzuru jiného názoru. Ještě nedávno v běžné diskusi měli amerikanofilové navrch. Dnes se již ve většinové společnosti raději neozývají. Udržují si své diskusní kroužky, kde se utvrzují ve svých názorech a postupně odepisují zrádce, kteří jim tam přinášejí kacířské myšlenky vytvářené "ruskou propagandou". O cenzuře internetu nejen v Rusku nebo Číně je slyšet stále více. V řadě evropských zemích jsou určitá témata tabu. Zkrátka ta "ruská propaganda" v tichosti zakořenila a nyní, když prorůstá do diskuzí v hospodách, tak ji už jen tak snadno někdo nezastaví. A určitě ne něčím jako kauza Skripal. Zkrátka, kdysi vysílalo rádio Svobodná Evropa informace na východ, aby zvýšilo podporu svého názoru. Dnes je to RT, které stačí dodat svůj pohled na věc, aby současnému západnímu establishmentu vstávaly vlasy hrůzou z případné reakce lidí.

Za třetí, myslíte si, že je lhaní prozápadních věrozvěstů hrozné. Představte si, jak je na tom zastánce toho mainstreamového myšlení. Představte si jakou má hrůzu ze všech těch neviditelných původců opozičních názorů. Představte si, jak si asi připadá, když má sám sobě vysvětlit, jak v Sýrii americká koalice vítězí až do úplného úprku. Jak má sám sobě vysvětlit, že jmenování prezidenta ze zahraničí a případná vnější intervence je demokratický způsob převzetí vlády. Jak má sám sobě vysvětlit, že Ruská Federace se zlomkem vojenského rozpočtu zavádí do výzbroje zbraně, které nemají na západě obdobu. Ono je možné žít ve virtuálním světě, kde americký voják je nositelem pokroku, ale pokud začne tento voják dostávat na zadek, ten svět se začne velmi rychle bortit.

Neříkám, že věci jsou růžové, nejsou. Ale tvrdím, že nutnost opačné názory silově potlačovat je důkazem úpadku ideologie nikoliv jejího vzestupu.

Salimon

369554

11.02.2019 15:59

Venezuelské spiknutí houstne...

RE: To je shrnutí něčeho z toho, co víme

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
dost jste mě zaskočil. V každém případě děkuji za kompliment.

Pokud někomu můj názor umožní se zamyslet, případně podívat na věc z jiného úhlu, jsem rád. Určitě bych si však nepřál, aby někdo mé názory nekriticky přijímal.
Takže pokud mohu poprosit, čtěte i názory se kterými nesouhlasíte. A zkuste přemýšlet, proč s nimi nesouhlasíte, kde se vzal rozpor mezi vaším a tím nepříjemným názorem. A pokud Vám k tomu pomohou či pomáhají mé příspěvky, budu velmi rád.

Přeji Vám, ať se vámi vnímaný obraz světa co nejčastěji shoduje se světem, jaký reálně je.
Salimon

369558

13.02.2019 10:50

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Mám pro Vás otázku.
Vynechme diskusi, zda to, co tvrdíte je pravda.
Je chudoba obyvatelstva, nesvobodné volby či korupce legitimním důvodem přestat jednat s reálným představitelem země? Je to důvod k tomu vybrat si svého představitele nechat ho nazývat se prezidentem a následně hrozit vojenskou intervencí či dokonce zaútočit na takovou zemi vojensky, pokud se reálný představitel nevzdá moci?

Pokud se přeci jenom domníváte, že chudoba obyvatelstva, nesvobodné volby a korupce jsou legitimní důvod pro intervenci spojených států, pak se ptám, kolik zemí na světě tuto kvalifikaci splňuje. A to dlouhodobě. A v kolika skutečně intervenují. Pak možná přijde na řadu otázka, co je skutečnou příčinou současného zájmu o Venezuelu. A jen tak na okraj slyšel jste někdy o OSN, důvodech proč vznikla, zakládajících dokumentech a o jejích zakladatelích?

Zkrátka předpokládám, že naprosto záměrně hrajete na emoce, abyste obhájil zločiné jednání týmu, kterému fandíte. A pokud se dopouštíte tohoto faulu v diskusi, jistě pochopíte, že ani tvrzení, která uvádíte, Vám, se vší úctou, nevěřím. Považuji je přinejmenším za účelová.
Souhrnně bych považoval Váš příspěvek za projev apologeta.

Salimon

369596

13.02.2019 14:03

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Opakovaně narážím na lidi, kteří se domnívají, že USA mají na nejvyšší úrovni jakousi tajemnou dohodu s Ruskou federací. Velmi by mě zajímalo, co Vás k tomu názoru vede.
Já vidím na jedné straně politika a stratéga, který dlouhodobě pracuje na zlepšení pozice své země. Na druhé straně vidím lidi přesvědčené o své nadřazenosti, která jim dává možnost měnit realitu prostou myšlenkou. Tato jejich slepá víra ve svou všemocnost jim již nějakou dobu podráží nohy. Ptám se, proč si myslíte, že takto odlišné typy by měli mít jakousi tajemnou dohodu?

Ale zpět k tématu. Proč někdo v situaci, kdy dochází k USA sponzorovanému puči v suverénní zemi má tendenci vytahovat tvrzení (přinejmenším neověřená), jak strašně zle na tom jsou lidé v zemi na níž se usadil zaměřovací kříž elit USA?
Máte pravdu, že Siky přímo netvrdí, že USA činí správně. Pouze se snaží vykreslit situaci ve Venezuele jako peklo na zemi, se kterým přece někdo MUSÍ něco udělat. A tím připravuje pozici, kdy vojenská intervence zvnějšku do suverénní země začíná vypadat obhajitelně. Říká se tomu dělostřelecká příprava.

Nicméně ani vy jste neodpověděl na otázku, kterou jsem položil - považujete chudobu, volební nesrovnalosti a korupci za důvod k vojenské intervenci či přinejmenším hrozbě touto intervencí? Domníváte se, že Venezuela je v této oblasti nejhorší? Protože důvodem, proč se nyní bavíme o Venezuele je právě fakt, že se tamní opoziční politik prohlásil prezidentem a desítky zemí v čele s USA ho uznaly za prezidenta, přestože nemá žádnou reálnou moc.
Důvodem, proč se nyní bavíme o Venezuele, rozhodně není dlouhotrvající chudoba ani tamní korupce.
A pokud se pokoušíte hodit všechny ekonomické problémy země žijící pod embargem na tamní režim, pak působíte jako člověk slepý. Ať už informace nevidíte úmyslně nebo přirozeně.
Ale souhlasím s jedním, pokud by se tamní politici podvolili vůli elit z USA, embargo by zmizelo. A my bychom se o Venezuele nebavili. Dovolím si ale pochybovat, že by se tamnímu obyvatelstvu začalo plošně dařit výrazně lépe. Přesto by se žádný Siky ani jemu podobní neměli potřebu vyjadřovat k tamní situaci.

Přestaňme si hrát na to, že rozumíme tamní situaci. Vždy budeme ovlivněni zdroji informací, ze kterých čerpáme. Nicméně mezinárodnímu právu, které vychází z konkrétních dokumentů bychom rozumět mohli. A podle mých informací je převrat sponzorovaný ze zahraničí naprosto jednoznačně mimo rámec smluv které USA a další země podepsaly a zavázaly se je dodržovat. Přečtěte si klidně jen první článek Washingtonské smlouvy (zakládající listina NATO). A jestli v nějaké aktuálně platné mezinárodní právní úmluvě najdete, že chudoba, falšování voleb či korupce je legitimním důvodem k vojenské intervenci, pak se Vám, velmi rád, omluvím za svou nevzdělanost.
Salimon

369607

14.02.2019 11:20

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Na podstatu jsem se Vás ptal já. Bohužel jste si toho asi nevšiml.
Takže ještě jednou. Proč máte potřebu reagovat na situaci, kdy je prováděn koncentrovaný útok na suverenitu určité země, upozorňováním na nedostatky (domnělé či reálné) tamní vlády?
Proč máte potřebu zdůrazňovat dlouhotrvající problémy Venezuely v situaci, kdy je společenstvím kolem USA veden útok na její suverentitu? Přičemž se ani na moment nepozastavujete nad faktem, že tento útok je veden v rozporu s mezinárodním právem. Zároveň se pokoušíte přesvědčit sebe a ostatní, že ekonomické problémy Venezuely žádným způsobem nesouvisí s faktem, že tato země je pod dlouhodobým embargem ze strany stejných hráčů, kteří se tam nyní snaží dosadit svého prezidenta.

Takže opravdu se divíte, že svou rétorikou vytváříte v ostatních dojem, že jste obhájce aktuálně probíhajícího převratu pod taktovkou USA?
Hovoříte o barevnosti názorového spektra, ale působíte, jako člověk, který to používá pouze jako kladivo na oponenty, nikoliv jako námět k zamyšlení.

Zároveň bych Vás znovu požádal o informace, které Vás vedou k názoru, že současná Ruská Federace a USA mají nějakou tajemnou dohodu o rozdělení světa. Podle mých informací se obě tyto velmoci (stejně jako Čína) starají především o své zájmy. A každý používá jiné metody.

369640

14.02.2019 14:00

Vládne Washington světu?

RE: Minotaurus

Salimon 90.?.?.?

Předem se omlouvám za dotaz, ale jak si představujete, že jednotlivec žijící v USA (nebo kdekoliv jinde) bude dělat ten pořádek?

Váš příspěvek nese stopy revolucionáře. Znám však Vaše jméno z veřejného života v ČR? Nebo znám Vaše revoluční činy či důsledky Vašich činů?

Víte, já se domnívám, že představa násilného převratu a odkazování se na zodpovědnost těch druhých spojit se a vypráskat parazity, je součástí udržování se stávajícíh elit nejen v USA u moci. Pokud si člověk zanadává, představí si jak by to měl někdo jiný řešit a jak jsou všichni, kteří tak nečiní, pitomí, pak jde spát klidnější. Říká se tomu upustit páru.

Existují však lidé, kteří jdou a natruc udělají něco pěkného, zachovají se férově nebo jenom někomu udělají radost. Prostě proto, aby alespoň maličko vyvážili svět, který je nespravedlivý. A nic za to neočekávají. A také jdou spát klidněji.

Připadal byste si jako pitomec? Bojíte se, že by Vaší dobroty někdo využil a obohatil se? Nebo si myslíte, že když svět není pěkný na Vás, tak Vy se nemusíte chovat pěkně zpět? Pak Váš problém není na úrovni FEDu. Ani na úrovni vlády v ČR.
Možná nemáte problém, chovat se fér, možná máte jen potřebu obchodovat a očekáváte, že když se budete chovat pěkně vy, tak ostatní Vám to mají vracet. Možná patříte mezi Ty, kteří to už párkrát zkusili a jelikož svět se nezměnil, tak to vzdali. Škoda. Snáze se řekne, že 300 miliónů lidí by mělo něco radikálně změnit, než aby člověk sám rozdal třeba jen 3 milióny úsměvů. A co třeba výrazněji potěšit 3000 lidí? Nebo udělat 3 lidi skutečně šťastné alespoň jeden celý den?
A ještě poznámka, pokud budete chtít někoho udělat šťstným, nezapomínejte při tom ani na sebe...

Salimon

369642

15.02.2019 11:56

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Mýlíte se v domněnce, že všichni považují agrese US po světě za nelegální.

Ale k Vaší otázce ohledně cla na jablka. Bohužel neznám konkrétní reálie Venezuelských cel, takže se mohu odvolat pouze na obecné ekonomické principy.

Uvalením cel obecně řešíte dvě věci.
Za prvé bráníte některému nebo všem importérům ve vstupu na Váš trh. Tím podporujete (je-li to v dané zemi možné) lokální výrobce či pěstitele, kteří mají větší šanci na obsazení nenasyceného trhu. A i kdyby nebylo možné lokálně pěstovat zrovna jablka, pak podporujete pěstitele substitutů jablek. Jedná se tedy o podporu lokální ekonomiky a soběstačnosti (v tomto případě potravinové), která má v dlouhodobé strategii státu určitě své místo.
Za druhé zdražením dováženého tovaru pro koncového spotřebitele snižujete celkový objem dovozu. Snižujete tak případný schodek či zvyšujete přebytek zahraničního obchodu. Což je opět v situaci, kdy čelíte hyperinflaci celkově dobrá strategie.
Přirozeně pokud byste uvalil takové clo na unikátní nenahraditelnou komoditu, dalo by se hovořit o tyranii lokálního obyvatelstva, ale asi oba tušíme, že jablka patří mezi potraviny, které nebude tak těžké z jídelníčku vynechat a nahradit je něčím jiným.

Vlastní výběr cel je pouze drobný okamžitý efekt, který v porovnání s dlouhodobou výhodou v podobě nastartování lokální výroby a snížení obchodního deficitu nemá většího významu.
Fakt, že se výsledné okamžité zdražení nelíbí lokálnímu obyvatelstvu je přirozený. Mám však tušení, že Vy budete mezi prvními, kteří pochopí, že běžný obyvatel kterékoliv země by chtěl teď hned všechno co nejlevnější (a nejlépe luxusní z dovozu) a zároveň bude nadávat na to jak vláda zadlužuje jeho zemi.

Pokud jsem hovořil o stratégovi, měl jsem na mysli současného prezidenta Ruské Federace. Pan Maduro je pro mě neznámou osobou. A pokud hovořím o tom, že vhodné nasazení dovozních cel či embarga pomáhá nastartování lokální výroby, pak vycházím i z informací, že Ruská Federace díky nim přinejmenší zvýšila svou potravinovou soběstačnost.

Pokud jde o ekonomické mechanismy, tak zkuste uvažovat o tom, jaký efekt měl na obyvatelstvo Ruské Federace propad rublu na polovinu hodnoty před několika lety. A pak zvažte, jaký efekt to mělo na spotřebu dováženého zboží. Jaký efekt to mělo na vývoz zboží. Jak se tedy vyvinula bilance zahraničního obchodu a co to znamená pro ekonomiku dané země. A zpět, jaký budoucí efekt na obyvatelstvo to vytváří. A teď jaký efekt má dlouhodobé nadhodnocení vlastní měny na lokální výrobu a spotřebu. Nejsou to složité otázky, ale jejich promyšlení Vám pomůže pochopit, že ani socialista Maduro možná, jen možná, nedělá všechno jenom špatně. Jak jsem však uvedl, toho pána moc neznám a o jeho činy jsem se dosud přiliš nezajímal.

Salimon

369662

15.02.2019 13:15

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

A teď odpověď na Vaše důkazy o tajemných dohodách.

Existuje-li něco, co pozorujeme a nejsme schopni si to vysvětlit, pak náš mozek velmi ochotně přijme jakékoliv vysvětlení, které zaplní onu nesrovnalost či mezeru. V historii byl tento fenomén přinejmenším spoluzodpovědný za vytvoření víry v různé bohy ovládající slunce, počasí, úrodu a další pozorovatelné jevy, jejichž zákonitosti tehdejší lidé nebyli schopni jinak vysvětlit.
Vy máte problém v pochopení některých "diskrepancí a fenoménů" v mezinárodní politice a tak věříte v tajemné dohody. A důvodem má být zisk peněz.

Představte si, že existuje skupina, která již téměř sto let může bez jakékoliv kontroly vytvořit libovolné množství měny, která je všeobecně uznávaným platidlem. Předpokládá se, že tato skupina má vliv na řadu vlád světa. Opravdu si myslíte, že chtějí vydělat další peníze?

Jimi vytvořené peníze půjčují zbytku světa, aby je používal. Z těchto půjček se jim každý rok určité procento vrací zpět jako úrok. Zkuste si představit tu matematickou řadu po dobu pouhých padesáti let. Možná už tušíte, že reálný problém této skupiny není jak peníze získat, ale jak je utratit, aby v ekonomice vůbec nějaké zbyly. Detaily například Alan Greenspan - vrtulníkové peníze.

Fungující ekonomika vyžaduje spotřebu. Peníze jsou jen prostředek směny. Pokud je vlastní pouze omezená skupina lidí, pak začnou být vytlačovány z obchodování lidí, kteří je nemají. Avšak tito lidé vytváří hodnoty a jiné spotřebovávají. Je tedy nutné, aby peníze proudily k obyčejným lidem a ti je utráceli. Bohužel ve světě megakorporací dochází k velmi omezenému proudění peněz k těm dole. Silnější a silnější hráči využívají své moci ke kumulaci prostředků a omezování odměn těch dole. Tím vysávají peníze z oběhu a investují je do virtuálních finančních kasín, protože není dostatek investičních příležitostí v reálných projektech pro všechny ty nakumulované peníze. Zároveň svých peněz a moci využívají k potlačení případné konkurence, aniž by byly schopni sami plnit její úlohu v distribuci peněz směrem dolů.
A tak se peníze na jedné straně hromadí a na druhé chybí a stále silnější proudění tlačí peníze od běžných lidí ke korporacím. Všechny mikroekonomické subjekty včetně megakorporací se chovají přirozeně - chtějí víc vydělat. Bohužel některé korporace jsou již tak velké, že svým jednáním deformují svět peněz. No a pak je tu skupina či skupiny, které se dívají na svět peněz jako na uzavřenou krabičku.
Pokud pochopíte, že peníze cirkulují a v kterémkoliv momentě jich bude konečné množství, pak se začnete zajímat o otázku udržitelnosti systému a nikoliv pouhé kumulování cifer na účtu. A odtud je již jen krok k vysvětlení některých dikrepancí a fenoménů zahraniční politiky i bez tajemných dohod.

369665

18.02.2019 10:33

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Cítím, že je to pro Vás osobně citlivé téma. Ale viditelně jste z mého příspěvku přeskočil mnoho vět.
I kdyby někdo ve Venezuele zakázal dovoz jablek úplně, sotva by se tím stal tyranem. Pokud Vaše ekonomika krachuje, pak omezení dovozu zboží, které lze snadno nahradit jiným zbožím, je racionální byť nepopulární opatření. Cílem je, aby lidé spotřebovávali méně dováženého zboží a více z lokální výroby.

Pokud chcete soudit činy lidí, kteří rozhodují na úrovni států, prosím, najděte si alespoň základní informace o makroekonomii.
A pokud chcete obecně soudit čelního představitele jakéhokoliv státu, prosím, přečtěte si alespoň knihu Vladař. Nezmění to Vaše názory na Madura, ale umožní Vám to pochopit, že rozhodování a hodnocení vládců se řídí poněkud jinými principy, než rozhodování řadových lidí, které nikdo nezná. A pro změnu zkuste číst všechny věty, nejenom Ty, které se Vám líbí.

369710

18.02.2019 11:59

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je tragikomické,

Salimon 90.?.?.?

Váš výběr bezprecedntních činů Vás v očích lidí, kteří nestudují Vaše ostatní příspěvky, řadí mezi přirozené rusofoby. Tento přístup je pak velmi často viditelný u bývalých příznivců USA. Fanoušci USA mají dnes často problém, že se jim oblíbená velmoc rozpadá a žije, díky Trumpovi, poněkud schizofrenním životem. Nicméně za tuto svou zkratku se omlouvám. Pokud se necítíte být fanouškem USA, zřejmě jsem se spletl.

Znáte to přísloví o třísce a trámu v oku? O tom jak nevinná je přítomnost US Army na území například Německa bych soudil třeba z reakce německé kancléřky, když vyšlo veřejně najevo, že je dlouhodobě odposlouchávána svými spojenci z USA. Ta reakce nepůsobila jako reakce čelního představitele suverénní mocnosti. Nebo si snad myslíte, že by se Gustav Husák nějak ohradil proti odposlouchávání ze strany KGB? Přebírání moci je často krvavé a násilné, udržování nadvlády může mít mnohem poklidnější průběh. Ale nedostatek krve na titulních stránkách není důkazem neexistence nadvlády.

Je zřejmé že vycházíme z odlišných informací a viditelně i ty shodné máme tendenci odlišně hodnotit.

Ohledně efektu ekonomických sankcí a Venezuely. Museli bychom se asi bavit o tom, proč si představitelé USA drží kontrolu nad MMF. Museli bychom se bavit o tom, kolik zemí na světě je soběstačných, co do technoligií a surovin, aby ustály přímé snakce na klíčové technologie. Kolik vývozních ekonomik je schopných odolat, když hlavní vývozní surovina je pod embargem. Zkrátka museli bychom zabrousit do diskuse o ekonomii na úrovni, pro kterou tento server není vhodným médiem. Na druhé straně mnohem moudřejší lidé, než jsem já, popsali, jak si ve 20. století USA budovaly pozici v globálních ekonomických institutcích.

A pak by se tady našli někteří, kteří by do toho přidali pátou kolonu. Někdo skrze různé teorie. Jiní by citovali konkrétní strategie z PNAC a metody jak s využitím dominance poškozovat státy, kde se čelní představitelé odmítají podřídit.

Zkrátka domnívat se, že tak mohutný zdroj surovin jakým je Venezuela byl ponechán bez různorodých intervencí ze strany USA, mi připadá naivní. My máme to štěstí, že jsme měli Václava Havla a nebylo nutné nás demokratizovat humanitárními bombami. Máme také to štěstí, že naším velkým aktivem je pracovitost a nikoliv surovinové zdroje. Proto se z pohledu naší zkušenosti míra zasahování ze strany USA ve Venezuele jeví neuvěřitelná.

Možná se ale domníváte, že USA nevyužívají možnosti poškodit ostatní hráče a svou převahu budují čistě jenom na zlepšování své výkonnosti (a možná maličko na emisi USD coby globální měny).
Každý máme nějaké názory. A já nemám potřebu Vás o svých přesvědčit. Spíše bych si přál Vám i jiným nabídnout ke zvážení odlišný pohled na věci.

I Vám přeji pěkný den,
Salimon

369713

18.02.2019 17:34

Je dluh Achillovou patou Číny?

RE: Čína - světové centrum řízení

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
asi nerozumím Vašemu příspěvku. Vytvořením vnitrostátního dluhu soukromých osob, podle mých informací, není možno ovlivňovat směrování státu.
Sice s Vámi souhlasím, že ovládání skrze dluh je násobně účinnější, než jakékoliv motivace skrze dary či úplatky. Ale pro ovládání státu je potřeba dluh státu nebo alespoň státní garance za soukromé dluhy. A to především zahraničním věřitelům.

Pokud vím, tak technický postup, jak určitá země využívá dluhu ostatních států k jejich ovládání vychází z následujícího.
1) Státní dluh je tvořen dílčími dluhy (například dluhopisy), které je vždy potřeba celé zaplatit ke konkrétnímu datu. Pokud nejsou v danou chvíli zaplaceny, stát se dostává do krachu.
2) Aby bylo možno vždy k danému datu dílčí dluhy zaplatit, musí obvykle stát vytvořit dluhy nové (opět s pevně danou dobou splatnosti). Ale za dluhopis v němž se zaváže zaplatit 1 milion korun stát dostane v danou chvíli pouze část sníženou o výnosy věřitele. Velikost toho výnosu je především závislá na aktuálním ratingu státu. Pokud Vás ratingové agentury hodnotí jako riziko, dostanete méně. Tedy půjčujete si draho. A obnovení dluhu stojí více.
3) Hlavní 3 ratingové agentury, které podle svých interních kritérií udělují hodnocení státům i firmám, sídlí v USA. Obecně platí pravidlo, že žádná firma nemůže mít vyšší hodnocení než země, ve které sídlí. Proto nízký rating oslabí nejen schopnost státu obnovit svůj dluh, ale také možnosti tamních firem.

A teď k tomu ovládání. Jak je popsáno výše, u státního dluhu je třeba opakovaně se ucházet o přízeň věřitelů a prodat jim další dluhopisy, abyste z utržených peněz zaplatil dluhy, u nichž nadešla doba splatnosti. Pokud však neposloucháte pokyny z určité země, může být Váš rating snížen a to zrovna v době, kdy probíhá větší emise dluhopisů. Výsledkem je, že utržíte méně. Váš problém, měl jste poslouchat. A pokud se nepoučíte, rating se Vám nezvýší. A snadno se tak stane, že Vás začnou požírat pouhé úroky ze stávajícího dluhu, který vypadal tak nevinně. Podstatné je i to, kam výnosy z dluhu plynou. Například Japonsko je známé tím, že velký díl státních dluhopisů drží japonci. A výnosy tak plynou opět dovnitř japonské ekonomiky. Což snižuje celkový negativní dopad z obsluhy státního dluhu.

V každém případě nerozumím, jak by tento mechanismus nadvlády, který skvěle funguje po desítky let, mohl být využit v případě vnitřního dluhu v Číně. Kde soukromé subjekty financovaly jiným soukromým subjektům bydlení z aktuálního přebytku likvidity (vycházím z informací v článku). U tohoto typu dluhu prostě někdo vydělá a jiný prodělá, ale na možnost ovládat čínskou vládu to nevidím. Ztráty i zisky zůstanou uvnitř čínské ekonomiky. Problém je zkrátka apriori interního charakteru.

Salimon

369716

19.02.2019 11:30

Je dluh Achillovou patou Číny?

RE: Čína - světové centrum řízení

Salimon 90.?.?.?

Nejsem si jist, co si představujete pod pojmem ovládat populaci, ale působí to na mě, jako něco, co z dlouhodobého hlediska samo zanikne (neb je to neefektivní). Z pojmu ovládání, cítím cosi jako proti vůli ovládaného.
Řekněme, že vládnout můžete i lidem, kteří nic nemají. Řekněme, že nastavujete dlouhodobě platná pravidla a tlačíte na jejich dodržování. Tím vytváříte prostředí a nechávate na jednotlivcích, jak se zachovají. Porušíš pravidla, neseš následky. Stabilní prostředí mají lidé obecně velmi rádi. Dává jim to možnost plánovat svoje životy a dává jim to pocit, že vědí, co přijde zítra.
Ovládání působí jako libovůle jednoho nebo několika lidí, kteří se aktuálně rozhodují podle momentální nálady a informací. A podle jejich aktuálního rozhodnutí se musí točit svět. Ale zítra se možná rozhodnou jinak a svět se bude točit jiným směrem. Nejistota, co bude zítra, je většině lidí vnitřně nepříjemná. Aby nejistotu překonali, obklopují se penězi, které mají tu moc uhlazovat výmoly na cestě životem. Aneb dávají jim pocit jistoty. A máte pravdu, že lidé, kteří nemají jistotu v systému a nemají peníze, se velmi snadno bouří, protože mají pocit, že není co ztratit. Zváště pokud jim chybí i ostatní stabilizátory (tradice, víra, rodina). Často se zapomíná na to, že pokud věříte (skutečně je to víra) ve stabilitu systému, máte oporu v rodině či máte duchovní jistotu, pak chudoba či dluhy Vás na náměstí nepřivedou.

Nicméně souhlasím s Vámi, že interní problémy je možno využít pro externí zájmy. Jen to není tak jednoduché, jak si občas lidé myslí.

Mohu-li doporučit, přečtěte si "Protokoly". Vynechte ty keci, kdo a proč to sepsal, pro ponaučení o fungování lidské psychiky nejsou důležité. A už vůbec se k nim nestavte jako k důkazu čehokoliv. Použijte je jako zajímavý návod jak lze rozvrátit populaci a ovládnout ji. Co všechno je k tomu potřeba. Pokud si dokážete přečíst Protokoly bez použití ideologických brýlí, budete odměněn slušnou mírou poznání o tom, jak fungují lidská společenství. A jako vždy, uvažujte o tom, proč. Proč tam zmiňují jednotlivé body. Proč tam je každý jednotlivý krok. Je to velmi hodnotné čtení (a snad budete mít štěstí a dostanete se k nepříliš pozměněné verzi).

Salimon

369733

19.02.2019 12:36

Je dluh Achillovou patou Číny?

RE: Nejsem teda ekonom, jenom uzivam selsky rozum.

Salimon 90.?.?.?

Mám dvě poznámky.
Fabriky, půda a lidi schopný pracovat bohužel nejsou samospásné. Je to rovnováha mezi výrobou a odbytem stejně jako možnost realizovat obchody, které jsou předpokladem k udržení systému v chodu.
Vyrobíte dvakrát tolik, než umíte spotřebovat, pak to potřebujete mít kam prodat. Pokud "papír" ztratil hodnotu, pak se vám soukolí zadrhne, protože Pepa neví jak prodat své talíře Frantovi, aby pak koupil med a chleba od Jitky a Lenky. Bohužel "papír" je k tomu velmi vhodný.

Druhá poznámka se týká dluhopisů USA. Vy si myslíte, že jejich rating je nadhodnocený. Já si to také myslím. Pravděpodobně i celá řada investorů si to myslí. A co se stane, pokud někde vzniknou nové USD, přesunou se do spřátelených fondů. Za ně se nakoupí tyto dluhopisy, které bych já nechtěl? Kontroluje někdo emisi nových USD? Podle mě se stane jenom to, že tyto nové USD získá vláda USA. Ta je utratí a tím rozpustí do systému. Mírně tím popožene inflaci a jede se dál.
Stále platí, že USD je globální měna. Dokud bude obecně přijímána, pak ten, kdo ji emituje nemůže nikdy zkrachovat. A FED je stále ještě, podle mých informací, závislý na existenci USA. Takže je opravdu rating USA nadhodnocený nebo ten stát prostě zkrachovat nemůže?

A proč je USD stále přijímána? Protože je to výhodné. Já koupím od číňana, prodám němci, ten prodá íránci a ten zase jinýmu. A nikdo z nás nemá strach, že dostal za svůj tovar nějaké papírky, za které si nebude moci koupit to, co potřebuje. Protože zatím každý hráč na trhu ty zelený americký papírky přijímá. Pokud by to padlo, tak já dostanu EURO, kterýho má číňan tolik, že už ho nechce. A němec dostane rialy, které bude muset za něco vyměnit s někým, kdo chce iránskou ropu. Prostě chaos. Zatímco teď máme každý USD. A každý věří (a chce věřit), že i zítra si za ty USD něco koupí. A to že nějaké USA si díky tomu mohou kdykoliv koupit, co chtějí, za USD, které právě vytvořili z ničeho, je zatím akceptovatelná cena. Protože jsme si na to už zvykli. Nebo chcete, aby tuhle schopnost najednou dostal číňan nebo rus nebo němec? A shodnou se na této změně hlavní hráči? Neshodnou. A někteří o tuto výsadu ani nestojí.
Výsledkem je, že se někteří hráči pokouší pomalu omezovat množství USD ve vzájemných obchodech, kde tovar proudí oběma směry. Ale přebytky stále kryjí v USD. Proč by měl číňan hromadit EURO v množství, za které si může koupit desetiletou produkci celé eurozony?
Takže velký krach bych nečekal. Postupný ústup ano. Dokud nebude vytvořena alternativa, USD bude realitou. A pak? To záleží na tom, jaká bude ta alternativa [smích]

A pokdu chcete spekulovat, tak mám otázku "Opravdu je FED závislý na USA?" Co kdyby FED pouze ztratil možnost emitovat další dolary? Pak by asi USA krachli. Ale zbytek světa by jel dál. USD by zůstal, FED by přesídlil a ... no, dost spekulací [smích]

369734

19.02.2019 12:46

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je to lhar, podvodnik a vrah!

Salimon 90.?.?.?

Je tu ještě rčení, které mi tak vytanulo na mysli, když jsem četl tento Váš příspěvek.
Člověk, který už všechno ví, se nic nového nemůže naučit.

Víte že, na konci 19. století už věda všechny hlavní objevy učinila? Už zbývaly jen nějaké drobnosti. Tedy alespoň podle tehdejších moudrých hlav.

Loučím se a doufám, že někteří zdejší diskutéři jsou na tom hůře než Vy a ještě některým věcem nerozumí...

369735

19.02.2019 13:12

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

RE: Je tragikomické,

Salimon 90.?.?.?

Děkuji za slušnou odpověď a pěkný náhled na reálného člověka.
Někdy bych se rád naučil bridge a poseděl s člověkem, který s respektem přijímá existenci velmi odlišného názoru.
Skutečně bychom museli diskutovat mnoho předpokladů.
Jen poopravím poslední omyl. Mým hlavním argumentem, je že pokud na Vaší ekonomiku zacílí násobně silnější hráč, který nemá problém využívat libovolné formy boje, pak se snadno dostanete do potíží. Ale rozumím, že by Vás zajímaly konkrétní detaily. Pak Vám asi nezbyde, než hledat. Zkuste provést důkaz sporem. Vyvraťte existenci takového vlivu. Je to velmi zajímavý pokus, ke kterému nepotřebujete ani oponeneta.

Mimochodem, já jsem spíš matematik, s oblibou v čisté logice, mám rád šachy, férové jednání a lidi, na které se mohu spolehnout. Windsurfing bych si velmi rád znovu někdy vyzkoušel a nejen na houby si do jižních čech určitě letos zajedu.

Mějte se pěkně,
Salimon

369737

19.02.2019 16:28

Je dluh Achillovou patou Číny?

RE: Nejsem teda ekonom, jenom uzivam selsky rozum.

Salimon 90.?.?.?

Omlouvám se, ale píše mi to tady 16 příspěvků tento měsíc. To je trochu moc. Raději se učím a teď mám pocit, že jsem trochu moc poučoval. Dám tedy prostor k diskusi i jiným.

Na Vaši poznámku bych však ještě rád zareagoval. Já se domnívám, že systém západního světa se sype díky krizi profesionality.
Zkrátka někdo si dal obrovskou práci, vybudoval vysoce stabilní a vlastně nenarušitelný systém, kde USA byly jediným myslitelným hegemonem. Bohužel to přehnal. Ten systém fungoval až příliš bezvadně. A tam nastal problém. Pokud nemusíte řešit výzvy, pak stagnujete. Jednotlivec tak nějak atrofuje. Skupina vytěsní schopné lidi s fantazií, protože stále přinášejí nějaké nepříjemné zprávy, a udržuje si pochlebovače bez fantazie, kteří jsou nekonfliktní. Pokud nemáte tak stabilní systém, pak se dostanete do průšvihu dříve, než vymřou Ti, kteří ho budovali. A průšvihem se opět posilníte. Pokud máte moc stabilní systém, dojde ke generační obměně a ještě jedné a pak už jen žasnete, jak někdo může prošustrovat takový kapitál. Když pak nastane průšvih, chybí kompletně lidé, kteří by chápali, že jde o průšvih. Průsery se přejmenují na tremendous success a ještě chvíli se jede dál. Jen trochu rychleji z kopce.

Tak si vysvětluji, že se stalo, že v západním světě je akceptovatelné takové selhání, jaké převádí Macron, Trump nebo Mayová. Oni kolem sebe prostě nemají schopné lidi. Pokud máte k dispozici "panské" za emisi globální měny (v prostředí několikaprocentní inflace), pokud ovládáte technologické giganty, pokud máte pod palcem světové bankovnictví, pak je nepředstavitelné, že Vás ve vojenské technologii předběhne někdo, kdo se živí prodejem ropy a plynu.
Zkrátka pokud se do čela dostávají lidé, kteří mají zájem si pouze nahrabat, a nejsou schopni rozeznat a obklopovat se schopnými lidmi, pak se Vám snadno stane, že sebelépe vybudovaná pozice se nakonec zhroutí. Bagatelizace reálných problémů Vám na nějakou dobu dodá klidné spaní. Velkohubá prohlášení Vám dají chvíli času navíc. Ale pokud nemáte armádu lidí schopných řešit detaily a spolupracovat a nahradil jste ji armádou přitakávačů s nataženou rukou, čekají Vás velké změny.

Já v tom světě, kde žijeme, vidím obrovské množství neužitečných patolízalů, kteří šplhají do nejvyšších pater. Zatímco jiné části světa musely v nedávné době o svou pozici bojovat, osvojovat si modely chování a myšlení, které jsou životaschopné tváří v tvář silnějšímu soupeři. Mezi naše elity se dostali hochštapleři. Lidé, pro něž stranická legitimace či poslušnost US embasy je důležitější, než zdravý rozum. A tak nás čeká katarze. Na západ od nás to bude horší. My budeme těžit z toho, že jsme coby kolonie ještě úplně neztratili všechny své schopnosti.

V každém případě nás čekají "zajímavé časy".

Salimon

369740

19.02.2019 17:07

Je dluh Achillovou patou Číny?

RE: Nejsem teda ekonom, jenom uzivam selsky rozum.

Salimon 90.?.?.?

A snad poslední poznámka. Kolik lidí osobně znáte, kteří dokáží to srdce využít a ty negativní emoce transformovat?
Kolik znáte lidí, kteří umí využít svého naštvání na nesmysly předložené názorovým oponentem jako skvělou motivaci k dohledání si detailnějších informací o tématu, aby mohli precizněji argumentovat.
Kolik znáte lidí, kteří krom hlasitých prohlášení o nutnosti vlastní transformace také umí zaznamenat a analyzovat vlastní reakce a intuitivní chování, aby nejprve skutečně poznali, kdo jsou.
A upřímně, pokud máte to štěstí a máte kolem sebe vícero takových lidí, domníváte se, že takto by měli nebo snad budou fungovat všichni? Já se domnívám, že absolutní většina lidí nemá tento cíl. A ani to není potřeba. Lidé jsou různí a dokud jsou na svém místě užiteční, systém běží bezvadně. Určitě nechcete mít svět plný filosofů a myslitelů. Zůstaňme u toho, že jsou lidé, kteří jsou velmi užiteční a šťastní, pokud mohou řešit jen banální záležitosti. Máte-li tu ambici býti myslitelem a chuť věnovat se analýze složitých otázek, převezměte na sebe i zodpovědnost za formování ostatních, za vedení příkladem. Za věčné vysvětlování, chápání a vyvracení omylů.

Za sebe mohu říci, že v minulosti mě mnohem častěji posunuli kupředu lidé, kteří mi (někdy i opravdu velmi hloupě) oponovali, než lidé, kteří se mnou souhlasili. A nejednou měli Ti oponenti lepší či přesnější informace než já (můžeme tomu říkat, že měli pravdu). Proto mám rád oponenty. Umožňují mi hlubší pochopení tématu, ve kterém bych jinak třeba pouze klouzal po povrchu. Nicméně času nemám neomezené množství a proto bývám poněkud vybíravý i mezi oponenty.

Přeji hodně štěstí nejen v diskusích,
Salimon

369741

26.02.2019 16:41

Kde jsou „prázdné regály“?

RE: Toto musite videt!

Salimon 90.?.?.?

Děkuji za odkaz na velmi zajímavý dokument. Některé v něm uvedené informace by mohly být dobrý odrazový můstek pro všechny, kteří se ptají, jak je možné, že tamní režim krachuje.

Zároveň obsahuje zajímavé informace na téma legitimity "dočasného prezidenta".

Pěkně zpracované.

Salimon

369936

07.03.2019 12:49

Na idnes.cz nepříjemnou pravdu nenajdete

Tomu se říká bojovat a nejít se stádem

Salimon 90.?.?.?

Rád bych podpořil názor přispěvatele libertarian.
Navíc považuji za správné a velmi prospěšné, že některé úvahy jsou potlačovány. Než se začnou zdejší čtenáři bouřit, zkusím to vysvětlit.

1) Jste bloger a jste přesvědčen o tom, že Váš názor odpovídá realitě. Pak není třeba spěchat, realita má tendenci prosakovat nezávisle na vůli různých ideologů.
2) Vždy si odpovězte na otázku, zda Vám jde o popularitu, nebo o rozšíření a podporu vlastního názoru. Více následovníků či čtenářů neznamená nutně větší dosah. Skutečná práce je odváděna většinou mimo světla ramp.
3) Co je důležitější pro šíření Vašeho názoru, oslovit masy konzumentů nebo získat kriticky uvažující jedince? Domnívám se, že jsou to právě kriticky uvažující jedinci, jejichž získáním uděláte mnohem více pro rozšíření Vašeho názoru. Neb oni budou nacházet zase své posluchače. A pro zisk kriticky uvažujících je rozhodně podstatná vysoká kvalita Vašich úvah včetně zdrojů.
4) Jakým způsobem nejlépe diskvalifikujete svůj názor? Pokud ho začne někdo plytce a bez pochopení podstaty šířit. Obvykle to pak vypadá jako karikatura a mnoho lidí to odpuzuje.
5) Pokud je na nepohodlné blogery vyvíjen tlak z pohledu regulátorů ohledně formalit, pak jim nenasazujte nutně psí hlavu. I kdyby s Vámi souhlasili, musí si krýt vlastní zadek. I oni mají šéfy a Ti mají šéfy. Navíc pokud Vás nutí ke kvalitnější žurnalistické práci a lépe vysvětleným úvahám, pak pomáhají zvýšit Váš dosah právě na kriticky uvažující čtenáře.
6) Chápu, že je nepříjemné narazit na nespravedlnost. Ale právě překonávání překážek má posilující efekt. Stačí se přidat k jinému táboru a blokován nebudete, není to tak těžké. Ale jestli považujete šíření své myšlenky za důležité, pak je síla a schopnost překonávat překážky velmi užitečným spojencem.

Nezapomínete, že jsme národ Švejkův. Říká Vám něco Strana mírného pokroku v mezích zákona? Na pravdu se dá upozornit mnoha způsoby. A jestli něco lidé hájící jedinou správnou pravdu bytostně nesnášejí, pak jsou to situace, kdy jsou posluchačům k smíchu. A právě inteligentní humor, nadhled a nadsázka vám budou vlastní, pokud se nenecháte regulacemi zdeptat, ale začnete ta pravidla respektovat a obracet proti autorům. Chtějí zdroje, dejte jim je. Je to pracné? Ano. Dozvíte se při té práci navíc něco více o sobě a upravíte si a rozšíříte svůj pohled na věc? Tak na to se spolehněte.
Víte jak odlišné budou pak Vaše úvahy proti běžnému konzumnímu žurnalistovi?

Salimon

370122

08.03.2019 13:58

Na idnes.cz nepříjemnou pravdu nenajdete

RE: Tomu se říká bojovat a nejít se stádem

Salimon 90.?.?.?

Nejprve bych rád upozornil, že ač hovořím v obecné rovině, reaguji i na kvalitu a obsah zmíněného článku. Článek nepřinášel převratné informace a i myšlenky v něm byly poskládané tak nějak nahodile.

3) Pokud jsem zmiňoval okruh kriticky uvažujících, pak jsem nehovořil o souhlasících. Ani náhodou nezaměňujte souhlas s Vaším názorem za znak kritického myšlení. Právě nesouhlas s předkládaným názorem je mnohem častěji znak kritického myšlení (a to již z definice pojmu kritické myšlení). A předložit čtenáři již v první chvíli dobře strukturovanou a fakty a odkazy podloženou úvahu má mnohem větší dopad, než nahodilé spojování myšlenek. Nepochybuji o tom, že někomu nedochází ani banální spojení, ale je nutné spojovat informaci o bankami zadržených miliardách s miliónovou cenou nepropuštěných kamionů? Chci říci, pokud uvedete obě informace v jednom článku, není snad nutné ještě na to extra upozornit. Čtenář, který není takového propojení sám schopen, není velkým ziskem. Naproti tomu nedávno uvedený odkaz zde na Zvědavci, na video v GlobalResearch, kde pozorovatel OSN informuje o konkrétních zadržených částkách a za co tyto platby byly, má šanci přesvědčit právě lidi schopné kritického myšlení. Taková informace má mnohonásobně větší váhu. Pokud ji přeložíte do češtiny a uvedete odkaz na zdroj, pak si zvídaví lidé (nikoliv přitakávači) mohou ověřit, kdo na tom videu je, jakou má kvalifikaci o věcech hovořit a tak dále.
6) Chápu, že může být důležité upozornit na nespravedlnost. Má poznámka se týkala posilujícího efektu, pokud se s tou nespravedlností nesmířím. Ale pokud chcete upozorňovat na bolístky světa, jako že Vám v mešitě nedovolí rozdávat Strážní věž, pak máte asi do konce života co dělat. Na celém článku je pro mě zajímavý především fakt, že na iDnes tyto blogery nezaříznou úplně. Že po nich "pouze" vyžadují vyšší standard žurnalistiky, než je obvyklý pro přispěvatele se "správným" názorem. Domníváte se snad, že zde jsou kladeny stejné nároky na kvalitu příspěvků z různých táborů? Pokud někdo provokuje nepodloženými či nedoloženými informacemi v táboře opozice, pak si plně zaslouží být nějakým způsobem omezován. A pokud chcete bojovat za svou pravdu v táboře opozice a nejste připraven na nějaký odpor, pak se vlastně sám diskvalifikujete jako člověk schopný samostatně uvažovat a chápat. Neschopnost pochopit banální pravdu, že správce webu je ten, kdo určuje pravidla a určuje je tak, jak to vyhovuje jemu, mi připadá u komentátora tak komplikovaného tématu, jakým je geopolitika, jako faux pas.

Přesto děkuji autorovi článku zde na Zvědavci za jeho napsání. V každém případě rozšířil informaci, o které bych já a mnozí jiní asi jinak nevěděli.

370150

08.03.2019 14:22

Na idnes.cz nepříjemnou pravdu nenajdete

RE: Tomu se říká bojovat a nejít se stádem

Salimon 90.?.?.?

A teď k cenzuře.
Mýlíte se v domněnce, že obhajuji cenzuru. Já říkám, že tento konkrétní způsob vytváření překážek v podobě požadavku na vyšší standard snižuje procento hospodských komentátorů, kterým se do ruky dostala klávesnice. A zvyšuje procento žurnalistů ovládajících řemeslo na straně právě toho "potíraného" názoru.
Žurnalistika je řemeslo a i když si to mnozí blogeři asi nemyslí, vstupují na půdu žurnalistů. Součástí toho řemesla je schopnost udržovat si informace a odkazy na ně, schopnost strukturovaně hovořit či psát a v neposlední řadě schopnost ověřovat si fakta. Ani fakt, že dnes toto řemeslo neovládá ani značná část "profesionálních" žurnalistů, nemění nic na rozdílu v dopadu mezi odfláknutým a dobře napsaným článkem. Pokud někdo po autorech nepohodlných názorů vyžaduje vyšší úroveň řemeslného zpracování, pak je to všeobecně ku prospěchu myšlenek, které tito autoři šíří. Ta poslední věta je krátkým shrnutím toho, co jsem chtěl ve svém příspěvku sdělit, nikoliv obhajoba cenzury jako celku.

My dva se především neshodneme v představě, kdo mění svět. Jestli je to názor mas nebo omezeného množství kriticky uvažujících. Já tvrdím, že přesvědčit krticky uvažujícího člověka, je cennější než přitakání tisíce bezmyšlenkovitých čtenářů. Ten kriticky uvažující si sám bude informace hledat, analyzovat a doplňovat. Ta masa příště přitaká klidně na opačný názor, když bude dobře zpracován a zajímavě nebo emotivně podán.
Možná jsem to však já, kdo podceňováním efektu trollů a neschopných "takyžurnalistů" dělá chybu. Prostě jsem se jenom naučil upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Pokud netrváte na okamžitém efektu, kvalita dle mých zkušeností v dlohodobém horizontu vítězí.

A nakonec "malá" otázka. Jsou opravdu potřeba lidé, kteří nejsou ochotni věnovat čas tomu, co dělají? Chcete si Vy osobně číst komentáře lidí, kteří pouze opakují něco, co někde jinde slyšeli nebo četli? Nebo daleko více oceníte komentář, který již od prvního okamžiku navozuje dojem, že si ho autor promyslel, zdroje si ověřoval a případně přiložil i odkazy? Vy máte dostatek času na čtení plytkých komentářů?

370151

13.03.2019 12:48

Protiruská hysterie za účelem konfiskace libyjské ropy

RE: Hydra v podobě chazarské mafie

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
předpokládejme na moment, že Vaše pozorování je pravdivé. Že mocenská skupina dominující druhé polovině dvacátého století upadá a ztrácí kontrolu.
Dalo by se říci, že svět se tak vrací z vychýlení moci jedním směrem. Tento globální pohyb doprovází určité síly a jevy, které mají setrvačnost. Podobně, jako když se Vám podaří v autě vybrat smyk zadní nápravy, tak Vám obvykle ihned začne hrozit smyk v opačném směru. Ten je vyvolán natočením předních kol a setrvačným pohybem zádi vozu, která nemá přilnavost.
I v tomto případě lze sotva očekávat, že by návrat z vychýlení moci nastal sám o sobě. I zde k tomu návratu pomáhají opatření, která někdo zavedl a udělal. Jmenovitě třeba technologická vojenská převaha Ruské Federace nebo ekonomická výkonost Číny.
Co se tedy stane s pohybem moci v následující době? Opravdu se vrátí do rovnovážné polohy? Nebo reálně směřujeme do kontrasmyku?
V autě je to jednoduché, pokud ihned jakmile smyk začnete vybírat, provedete protiopatření, natočíte volant zpět, pak kontrasmyk utlumíte. Pokud se však v kritickou chvíli pouze radujete nad vybráním smyku, následky si přičtěte sami.
V geopolitice je setrvačnost samořejmě větší. Ale pokud máte pravdu a jeden výkyv pomalu končí a aktuálně směřujeme k rovnovážnému stavu, pak je možná právě nyní nejvyšší čas zajímat se o protiopatření, aby nedošlo k vychýlení moci jiným směrem a nedostali jsme se do ještě horších problémů.
Kdo má potenciál dohnat vojenský technologický náskok Ruska? Kdo bude emitentem rezervní měny? Kdo bude technologickým vůdcem obecně? Nekoncentruje se nám tady jiná forma moci?
Pokud skutečně máte pravdu, pak si dejme pozor, abychom nepřipomínali bojovníky proti komunistům v ČR v devadesátých letech. Všem Těm odvážným bojovníkům proti poraženému režimu vděčíme za situaci, ve které jsme v ČR dnes. Neb ve stínu jejich odvážného boje a ve jménu napravování historických křivd se skryla tvorba nových a zajímavých pořádků.
Pokud tedy skutečně věříte v konec jedné éry, soustřeďme se na to, co přichází, nikoliv na to, co končí. Smyk v autě a kontrasmyk je běžný jev. Tam je obecně známé, co je vhodné udělat. Konec celosvětové éry je vždy jediněčný a nikdo Vám asi reálně dopředu neřekne, co konkrétně nastane. Snad s výjimkou faktu, že bojovníků proti Americe a "Západu" obecně bude přibývat a budou si připadat jako svatí bojovníci, kteří ničí draka a napravují křivdy. A nezapomínejte, že i my v ČR nyní reprezentujeme ten "Západ" (minimálně z pohledu velké časti světa).

Salimon

370243

18.03.2019 16:21

Americká tajná válka proti Venezuele

RE: Stačilo vyřadit řídící systémy hydrolektrárny Guri

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
koukám, že pokračujete v tradici provokovat opačným názorem. Naneštěstí to působí, že tak nečiníte, abyste diskusi a sebe obohatil o zajímavé nové informace.

I zde máte koukám jasno daleko dříve, než se k Vám dostala fakta. Přesto můžete mít pravdu. Možná skutečně za výpadek může katastrofální stav údržby. Možná je to opravdu jen náhoda, že v době, kdy američany jmenovanému prezidentovi Venezuely klesají šance na převzetí moci k nule, dojde k takovému výpadku. Nijak s tím nemusí souviset, že rozsáhlý výpadek elektrické energie je považován za spouštěč chaosu. Ani to, že právě celkový chaos by mohl konečně vytvořit šanci na změnu moci.
Jistotu máme v tom, že ať už skutečnou příčinou bylo cokoliv, tak jedni budou obviňovat z neschopnosti "toho socialistu" a druzí budou tvrdit, že je to útok američanů.

A přitom to podstatné není kdo to spustil, ale co se stalo. TMA jako od Neffa nenastala. Ať už to spustila náhoda nebo něčí zlý záměr, chaos nenastal. Mě to říká dvě věci.
1) Průměrný občan Venezuely je zvyklý na těžké podmínky a kvůli výpadku proudu nezpanikaří.
2) Průměrný občan Venezuely nehledá viníka, má na práci důležitější věci. Žít.

Takže, co si myslíte, že nastane teď?
Sám bohužel neznám náturu jihoameričanů, ale působí to na mě velmi podobně jako uvalování dalších a dalších sankcí na Írán, Severní Koreu či Rusko. Působí to na mě stejně jako bombardování Londýna, Tokia nebo Drážďan. Terror na domorodcích dlouhodobě nefunguje. Aby fungoval, musí být okamžitý, překvapivý a krátkodobý. Jen tehdy lidé zpanikaří a jsou ochotni uvěřit čemukoliv, jakékoliv propagandě slibující rychlá řešení. Lidé, kteří dlouhodobě strádají to vezmou jen jako další epizodu, kterou je třeba přežít.

Takže ať už náhoda nebo zločin, výpadek proudu šanci na změnu v rozložení mocenských sil nepřinesl. Co teď? Už přijde vojenská intervence (Guaido už pozvání vojsk vydal)? Ale proti vojenské intervenci je veřejně již i evropská unie (Frederica Mogherini). Máte nějaký nápad?
Protože situace se má tak, že Guaidó vládne všem venezuelským účtům, na které dosáhnou USA, ale nevládne Venezuele. Z pohledu stávající vlády Venezuely je to o nalezení technického řešení, kterak prodávat a nakupovat bez SWIFTu a přes sankční útoky ze strany USA.

Co si myslíte, že tedy amíci vymyslí? Bude pokračovat blamáž, kdy ukradnou účty suverénního státu, dají k nim přístup vyvolené figurce a ignorují fakt, že tato figurka skutečně nikde nevládne? Zatím to vypadá jen na velkou krádež.
Jak dlouho tento status quo může vydržet? Podle mých informací už začalo zastrašování mezinárodního soudu, aby nevyšetřoval řadové US vojáky. Co takhle vyšetřování výše postavených US činitelů?

Zkuste mi, prosím, nadhodit Vaši představu dalšího vývoje.

Salimon

370385

21.03.2019 17:18

Americká tajná válka proti Venezuele

RE: Stačilo vyřadit řídící systémy hydrolektrárny Guri

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
velmi mě překvapil Váš názor na srovnání socialistického zřízení s kapitalistickým.
Domníváte se tedy, že socialistické zřízení, které klade do popředí blaho společnosti je méně efektivní, než zřízení, které klade do popředí zisk osobního majetku? Berete v potaz reálie jako je plánované zastarávání, monopoly a oligarchickou formu vlády? Opět narážíme na základní rozdíly v našich předpokladech.

Ohledně Vašich přirovnání.
Sovětský svaz versus Západní blok. Víte, že od Bretton Woodu platí, že kdokoliv si chce koupit něco za sto dolarů, musí něco za sto dolarů nejprve vyrobit a prodat? Tedy s výjimkou jediné velmoci. Ta si prostě tu stodolarovku vytiskne. Více pojem "panské", rozdíl mezi nominální a vnitřní hodnotou měny. Kdo myslíte, že dostal "panské" za všechny vydané USD v oběhu? Máte představu kolik jich je? A kolik jich bylo v roce 1944? A následně v roce 1968, když prasklo, že jejich objem je takový, že již není možné považovat USD za kryté zlatem? A představte si, že hrajete monopoly proti bankéři. Opravdu se domníváte, že výsledek hry bude reflektovat vaše schopnosti? O závodech ve zbrojení jste asi slyšel, že?

Ohledně Lybie jste mě překvapil ještě více. Asi máte tušení, že před pádem Kaddáfího byla Lybie považována za nejvyspělejší africkou zemi. Slyšel jste někdy o gramotnosti v Lybii před jejím pádem? Nevím podle čeho měříte kvalitu života, ale domníval jsem se, že Lybie byla obecně uznávaná až do momentu, kdy na ní naše média začala jako na povel chrlit špínu. Největší překvapení je Vaše opomenutí vlivu takzvané bezletové zóny na zničení Lybijského režimu.

Ohledně KLDR a Kuby je Vaše projekce asi vhodnější. Je to ukázka životaschopnosti režimů, které tváří v tvář embargu a útlaku centrálního světového bankéře a jeho spojenců dokázaly odolat a přežít.

Nebo se snad domníváte, že by Německo spělo k veselým zítřkům, pokud by byl aplikován Morgenthauův plán? Není náhodou ta prosperita západního bloku dána jako důsledek Marshallova plánu? Který byl mimochodem financován z "panského" při emisi USD. A proč vznikl Marshallův plán až tak pozdě?

Jsem si vědom, že jsem výše pouze naznačoval, ale Vaše zjednodušující odsouzení efektivnosti socialismu v porovnání s kapitalismem je mnohem více vedeno Vaším osobním přáním, aby to tak bylo, než reálnými, dostupnými a ověřitelnými informacemi.

Přesto všechno otázka nezněla, jak se bude vyvíjet Venezuela pod Madurem, ale jak se bude vyvíjet situace ve Venezuele. Pokud odpovídáte vývojem pod Madurem, pak Váš mozek mi již odpověděl. V budoucnost pana Guaidó sám moc nevěříte. Jak se tedy, podle Vás s touto situací Západ vyrovná? Bude následujících 20 let sponzorovat z účtů Venezuely "dočasného prezidenta"? Nebo přizná, že tak jako zůstal Asad, tak zůstane i Maduro? Ale jak z toho vycouvat?

370466

21.03.2019 17:41

Americká tajná válka proti Venezuele

RE: Stačilo vyřadit řídící systémy hydrolektrárny Guri

Salimon 90.?.?.?

A ještě poznámka ohledně Occamovy břitvy.

Jste si jistě vědom, že princip Occamovy břitvy není v podporování nepodložených domněnek, ale v ořezávání zbytečných argumentů.
Tedy pokud dokážu teorii o tom, že Země je kulatá, vysvětlit jedním pohledem z vesmíru, pak není žádoucí hledat složitá vysvětlení skrze mizející lodě za obzorem.
Problém však je, pokud je zpochybňován zdroj či autenticita té fotografie. Pak budu muset najít takové potvrzení teorie, které vychází z předpokladů, které zpochybňovány nejsou. Bohužel jich pak bude asi více.
A tady je právě problém v používání Occamovy břitvy mnoha lidmi. Vezmou neověřený předpoklad, najdou nějakou domnělou nebo reálnou souvislost s jedním jevem a spokojeni s tím, že našli minimum argumentů pro vysvětlení svého předpokladu, usínají klidně s jistotou, že mají pravdu.
Je zřejmé, že jediná příčina jistě splňuje minimalizaci počtu argumentů pro vysvětlení jevu.
Představte si, že budu chtít Sikymu potvrdit, že Maduro je tyran. Z fleku si dokážu najít jev, kterým to potvrdím a Siky mi to uvěří. Bude to však skutečně potvrzení faktu že Maduro je tyran? Mnoha lidem, kteří o tom nebyly již dopředu přesvědčeni, to stačit asi nebude.

Buďte proto opatrný, když používáte Occamovu břitvu, abyste neskončil s nalezením prvního možného (byť jakkoliv nepravděpodobného) potvrzení Vaší domněnky.
Jestliže Occamova břitva hovoří o minimalizaci argumentů nutných k vysvětlení nějakého jevu, tak rozhodně nerezignuje na zkoumání vícero možností.
Pokud jste nebyl svou argumentací schopen své oponenty přesvědčit, pak jste docela jistě nenašel dostatečné množství argumentů.

Velmi zjednodušeně řečeno, ta tolik opěvovaná Occamova břitva má pouze odstranit nadbytečné či irrelevantní argumenty. Odstranit zbytečnou vatu či mlhu a soustředit se jen na podstatné části.

Opravdu ji používáte takto?

Salimon

370467

10.04.2019 10:15

Rusko hodilo rukavici USA ohledně Venezuely

RE: Pravdu maji USA, ale...

Salimon 90.?.?.?

Teda povím Vám, pokud ten ruský současný komunismus dokáže vytáhnout ekonomiku z bídy 90tých let na potravinově soběstačný stát se zahraničním dluhem menším než aktiva centrální banky a s nejpokročilejší vojenskou technologií na světě, tak byste o tom měl napsat nějakou knihu. Protože taková ideologie by se leckde ujala. Lidi mají rádi plná bříška a krásné technologické hračky a pokud se to navíc nejmenuje komunismus, tak jim vůbec nesejde na tom, jak se to projevuje.
Navíc tenhle současný ruský komunismus produkuje neviditelné špiony schopné ovlivnit cokoliv beze stop přímo pod nosem slavné CIA. Po tomhle by slintala i kdejaká vláda (včetně "demokratických" ) .
Pokud dokážete vystihnout základní a podstatné rysy, aby se to dalo zopakovat, tak na tom určitě vyděláte majlant a nebo alespoň vstoupíte do dějin.

Na Vašem místě bych do toho šel...

370859

12.04.2019 11:49

Dostali Assangeho

RE: Assange sa obetoval celkom zbytočne.

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
nesouhlasím s Vámi. A to z jednoho hlavního důvodu. Fakt, že nedosáhnete viditelného vítězství neznamená, že jste neovlivnil běh věcí.

Suďte dopad jeho konání na celek nikoliv na několik lidí. 90-95% lidí bude údajně vždy mlčet, dokud jim přímo nesáhnete na jejich majetek nebo blízké. Pokud je tato statistika reálná a vy máte kolem sebe průměrný vzorek, pak jeden z desti až dvaceti Vašich známých se bude reálně zajímat o dění a bude sám aktivně konat. Ostatní se budou snažit především nějak přežít. A pokud se snažíte probudit revoluční náladu v takových lidech zásobováním je informacemi, které jsou jim nepříjemné, pak možná zbytečně plýtváte energií a sebe uvádíte do skepse.

Ale i na Vaše snahy platí, že Vaše úsilí nelze hodnotit pouze podle viditelných vítězství.
Záleží na tom, jakou formu informování svého okolí volíte. Předkládáte Ty nejvíce šokující informace? Pak asi mnoho nedosáhnete. Mozek se šokům prostě brání a to i u lidí, kteří jsou jinak odvážní. Pokud však studujete souvislosti, rozšiřujete své znalosti a následně klidně používáte argumenty, pak se některé argumenty mohou usadit i v hlavách lidí uvažujících odlišně. A vadí snad, že za Vámi nepřijdou a neřeknou, Jo, tys byl pašák, tys to věděl už tenkrát? Chcete ovace nebo něco svým konáním podpořit?
Pochopte, že drtivá většina lidí skutečně pouze přejímá myšlenky. Pokud jste v rozporu s majoritním názorem, je to pro ně velmi těžko uchopitelné a takové diskusi se vyhýbají. Pokud však dokážete tu a tam položit vhodnou otázku, nebo jim dodáte konkrétní důvod k pochybnosti, který si mohou sami časem ověřit, pak máte šanci něčeho dosáhnout.

A proto tvrdím, že Julian Assange něčeho rozhodně dosáhl. Dost věcí změnil. O "obětování se" bych nehovořil protože tento pán nemá, podle mých informací, sklony k sebeobětování. Spíš rozjel něco, co ho semlelo více než očekával (viz jeho zatýkání). To mu však nebere ani případné zásluhy, ani respekt k jeho práci.

Salimon

370901

23.04.2019 12:23

USA porušily pravidla hry v bankovním světě

Zjednodušení nebo nepochopení

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
pokud tomu rozumím správně, tak každá banka může přijmout platbu z jiné banky. Jakmile si domluví pravidla a způsob vyúčtování. Základní problémy, proč tak neučiní napřímo dvojstrannou dohodou, jsou tyto:
1) Nedůvěra
2) Zdlouhavé uzavírání dohod s každým bankovním subjektem

SWIFT tedy funguje defacto jako garant. Nastavuje jednotná pravidla pro vyrovnání a představuje "důvěryhodného" partnera/garanta. Jeho síla spočívá právě v tom, že bankovní subjekt, který by nerespektoval jeho pravidla bude vyřazen. V důsledku pak klienti (běžní lidé) budou mít omezenou nebo nulovou šanci zaplatit penězi uloženými u této bankovní institutce, dokud si ta neudělá sama za sebe dvoustranné dohody.
Ve chvíli, kdy vznikne konkurenční globální systém, tak se stane slabým. Proč? Protože účastníci hry (bankovní instituce) budou mít vždy možnost něco nerespektovat/podvádět a z případného vyloučení si nebudou lámat hlavu.

Jestli tomu rozumím správně, tak opuštění hranic státu, kde tento druhý mezibankovní systém vznikne, s sebou nese omezení možností testat černé pasažéry. A tím oslabení role garanta.

Existuje několik cest, jak může sekundární systém (například SPFS) získat autoritu i mimo území státu, kde vznikl (a kde je jeho autorita garantována státem). Nicméně všechny cesty, které si umím představit vyžadují, aby měl možnost zahraničním bankovním institucím nabídnout něco, co jim stojí za respektování jeho pravidel.
Typicky by to byla exklusivita plateb na daném území. Představte si, že bez účasti Vaší banky v SPFS byste si nemohli nic koupit ani prodat v Ruské Federaci. Je to velký trh a klienti o něj mají zájem. Proto se bance vyplatí se s SPFS domluvit a respektovat jeho pravidla. Ale jak zavést exklusivitu? Protože ta by znamenala, že Ruské banky nesmí být součástí SWIFTU. Co nabídnete ruským bankám jako kompenzaci? Asi jim to těžko vynahradíte.
Ale co kdyby ty ruské banky vyloučil sám SWIFT? A ony by již nebyly jeho součástí. Pak jim nemusíte nic nahrazovat. Navíc ony rády využijí tu jedinou možnost, která jim zbyla (vyjma dvoustranných dohod). A zahraniční banky pak rády přijdou a budou SPFS respektovat jako arbitra pro vyrovnání s ruskými bankami.
Nic z toho se nesatane přes noc. Nejprve vybudujete funkční alternativu. Připravíte si základnu, kterou umíte donutit spolupracovat. Následně počkáte až zpupný američan naštve svými sankcemi dost hráčů. A nažene Vám tyto hráče do náručí. A čím více jich budete mít, tím větší trh můžete nabídnout a tím silnější pozici máte, aby se k Vám přidali další. Je to obchod. A v něm se rozhodují lidé podle toho, co se jim vyplatí.

Výše uvedené je pouze spekulace vycházející z mých omezených znalostí bankovního trhu. Pokud mě někdo opraví, či doplní informace, které jsem přehlédl, budu velmi rád.

Salimon

371158

Nechci nikterak obhajovat existenci jaderných zbraní, ale nemohu si pomoci, abych nerozlišoval dvě samostatné věci.

První je existence aktivních jaderných zbraní v arzenálu některých mocností a druhá je možnost technické chyby, která může tyto zbraně poslat na cestu "neúmyslně".

Představte si, že by Ti dva nepřátelé nestáli ve stejném bazénku benzínu, ale pouze ve stejné velké místnosti. A každý by stál ve svém vlastním sudu benzínu. Ještě si myslíte, že jeden z nich bude ochoten odložit sirky a nechat protivníka vylézt z toho sudu? A právě proto je nereálné, že by se jedna strana úplně vzdala svých jaderných zbraní.

Takže šance, že se jedna strana kompletně vzdá všech svých jaderných zbraní a spolehne se na pouhé tvrzení druhé strany, že ta to udělá nebo udělala také, je bohužel naprosto nereálné.
A to tím spíš, že minimálně jedna strana otevřeně spekuluje, jak preventivním úderem ochromit svého soupeře.

Jiná otázka je, jaké je riziko náhodného odpalu. Historie údajně zná velmi vypjaté situace, kdy byl různými omyly dán pokyn k odpalu. A jen rozumná úvaha a odvaha jednotlivců tomu zabránila. Pokud takové řešení zautomatizuji a dojde k selhání, které nebude podléhat kontrole člověka, pak skutečně riskuji, že si zemi odpálíme omylem.

V článku jsou úmyslně smíchány obě dvě věci dohromady a tím sloučením a zjednodušením vzniká zdánlivě zoufalá situace.

Berte jako fakt, že dokud panuje nedůvěra mezi držitely různých jaderných arzenálů, tak je totální jaderné odzbrojení nereálné.
Čím bude větší nerovnováha sil (kvalita nosičů, množství hlavic, obranný deštník a pod.) tím větší bude ta slabší strana dávat důraz na rychlé (ideálně automatické) odpálení raket (třeba i po smrti - dead hand).

Takže riziko v sobě nese právě nerovnováha. A v tom s článkem souhlasím. Dnes roste nerovnováha ve vojenské technologii a tlačí slabší stranu k riskantnějším protiopatřením. Takže riziko omylu tím může vzrůst.

Přesto nutnost existence jaderných zbraní je jinde. A to v zoufalé snaze získat něco, co mi nepatří. Jakmile zatoužím po něčem, co má ten druhý a uvěřím, že ho o to mohu připravit násilím. Pak už je to jen otázka jak velký klacek si na to dokážu sehnat. A právě fakt, že nyní drží obě strany v ruce klacek, který umí soupeře zničit i po smrti držitele, je určitým garantem klidu.
Nicméně dlouhodobé řešení nevede skrze volání po naprostém odzbrojení, bez odstranění touhy zlikvidovat své soupeře. Přemýšlejte, kolikrát jste si sami vysnili nějaký způsob, jak odstavit svého názorového oponenta. A co kdybyste měli klacek, kterým můžete svůj názor natlouct do hlavy někomu jinému? Chtěli byste ho?
Dokud odpověď zní ano, tak mi nevyprávějte nic o svém strachu z jaderných zbraní. Jen si Váš oponent ještě nesehnal dost velký klacek.

371234

08.05.2019 17:06

Prokletí oděské války

RE: Dva možné přístupy

Salimon 90.?.?.?

S Vaším srovnáním částečně souhlasím. Přestože ho považuji za účelové. Obecně se osidlování blízkých přeshraničních oblastí vlastními obyvateli využívá k přípravě na rozšíření vlastního území či narušení integrity sousedního státu. Stačí se podívat na politiku Izraele od jeho vzniku. Nebo na oblast Kosova.
Hitler využil smíšenou česko-německou populaci v příhraničí, aby mohl na Sudety vznést nárok (z vojenského hlediska to bylo užitečné k obejití statické obranné linie). A připomeňme si, že tento nárok mu byl našimi tehdejšími a současnými spojenci potvrzen.
V tom Vašem srovnání však skřípe jedna podle mě podstatná okolnost. Na území tehdejšího Československa neproběhl státní převrat sponzorovaný ze zahraničí.
Právě tento státní převrat a násilné převzetí moci bylo spouštěčem situace na Ukrajině, na kterou poukzaujete. Ať již jde o odtržení/anexi Krymu, nebo občanskou válku/ATO na východě Ukrajiny.
Pokud si dáte tu práci a prostudujete si místní historii v době vyhlášení první republiky, tak zjistíte, že ani u nás nešlo ve všech oblastech převzetí moci od Rakousko-Uherska hladce. Naštěstí se tenkrát šarvátky omezily na lokální záležitosti a nepokoje byly záhy potlačeny. Chci tím říci, že pokud spustíte takovou velkou změnu jako je převrat, pak můžete vyvolat velmi zásadní následky (včetně rozštěpení státního celku). Rozštěpení Československa (v roce 1992) je mimochodem jedním z příkladů, kdy změna režimu dala prostor vyplout na povrch pnutím, která držel do té doby režim pod kontrolou. Jugoslávie je stejný příklad. A pak už záleží jen na mentalitě, kultuře a dalších okolnostech, jestli dojde k násilným nebo mírovým řešením takového štěpení. My jsme měli obrovské štěstí, že u nás došlo k mírovému rozdělení.

Proto i když mohou některé situace vypadat podobně, považoval bych za důležité brát v potaz i kontext. Tolik k Vašemu přirovnání.

371414

10.05.2019 11:08

Demografická krize: Rusko usnadní udělování ruského občanství Ukrajincům

RE: Totálně nesmyslný článek

Salimon 90.?.?.?

Zkuste to brát třeba tak, že existuje vysvětlení, které je pravděpodobné a samo se nabízí. To je to, které Vy považujete za jedinné možné.
Naproti tomu mohou existovat i další důvody, pro některé činy mocných. A někteří z nás si rádi přečtou i informace, které umožňují nahlížet na realitu z různých úhlů pohledu. Proto je tento článek pro některé čtenáře hodnotný.

Představte si, že řešíte mnoho věcí naráz, tak už to v životě často chodí. A pokud naleznete akci, která pomáhá s řešením více úkolů, pak ji jistě neodhodíte.

Pokud věříte, že primárním (nebo snad) jediným důvodem pro zjednodušení udělování pasů je situace na východě Ukrajiny, stále Vám článek může pomoci přidat informaci, že i Ruská Federace řeší demografickou budoucnost. Jestli je přidělování pasů Ukrajincům součástí tohoto řešení nebo nikoliv, není až tak podstatné.

Pokud však článek odmítnete jako nesmysl, protože nesouhlasíte s primárním důvodem pro zjednodušení přidělování pasů, pak se snadno okradete o rozšíření svého obrazu světa o detaily. A snadno odmítnete i myšlenku, že by RF vůbec řešila něco takového jako je demografické složení v budoucnu.

Nezapomínejte, že nikdo (ani Vy ani autor článku) své názory netvoří z přímých rozhovorů s Vladimírem Putinem, ale pokouší se na základě viditelných rozhodnutí odhadovat příčiny. Dalo by se to přirovnat k metodě Reverse Engineering. A to není zrovna nejspolehlivější cesta, přestože je užitečná, pokud nic lepšího nemáte k dispozici.

Do budoucna bych Vám doporučil zkuste trochu pochybovat i o svých vlastních názorech. Pokud to dokážete možná budete překvapen jak moc se Vám rozšíří schopnost chápat a předvídat věci kolem sebe. A to právě proto, že nebudete mít dopředu jasno a nezůstanete slepý k jiným úhlům pohledu.

Salimon

371449

10.05.2019 12:47

Demografická krize: Rusko usnadní udělování ruského občanství Ukrajincům

RE: Nechtěl jsem k tomu nic psát

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
mám jednu poznámku k Vašemu příspěvku.
Než budete zatracovat Ameriku, jmenovitě USA, vzpomeňte si na situaci v devadesátých letech a Ruskou Federaci.

Pokud USA aktuálně ztrácejí, pak vězte, že právě porážky vedou často k znovu oživení. Jestli budou za deset let USA ještě existovat, pak budou pravděpodobně silnější, než jsou dnes. Desetiletí pohodlných vítězství bez nutnosti čelit výzvám je oslabily. Ale to neznamená, že nemají potenciál opět posílit.

Chci tím říci, nedělejte stejnou chybu, kterou udělali mnozí, když odepsali Ruskou Federaci. Jsme zde na Zvědavci, buďme tedy zvědaví. Až budeme mít ve všem jasno, můžeme rozdávat Strážní věž.

Salimon

371453

24.05.2019 14:01

Trump - od Číny po Írán a Venezuelu - všudypřítomné hrozby a sankce - kronika neuspořádaného chaosu

Zkuste se na to podívat z jiného úhlu

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
autor článku se zaměřuje na lidský rozměr problémů, které aktuálně USA mají. Jaký má aplikované řešení dopad na ostatní. Já bych tu rád ukázal, jaký je ten problém, který USA řeší.

Spojené státy si nyní provozně rozdělím na vládu a lidi (je to ryze účelové dělení bez pokusu o formální správnost, kdo v USA skutečně vládne).
Historický úspěch:
1) Díky úspěchům ve 20. století získala vláda USA několik věcí:
a) Možnost vydávat jedinou světovou rezervní měnu a z toho plynoucí téměř neomezený zdroj financí (to zní super, ne?)
b) Rozhodující vliv na mezinárodní organizace IMF, UN, WTO a další (skrze dosazené lidi zvyklé na luxus, a ty musí někdo platit)
c) Armádu rozlezlou po celém světě (i tu musí někdo platit a pouhé mzdy stojí násobně více než dává kterákoliv jiná země celkově na zbrojení).
d) Obyvatelstvo zvyklé na luxus a spotřebu a orientující se především na služby samo sobě (nikoliv výrobu). (i přes rabování surovin z vazalských/poslušných států vzniká velký schodek zahraničního obchodu i ten se musí z něčeho zaplatit)
e) Gigantický dluh (sice formálně ale i obsluha dluhu něco stojí...)
- ještě že si mohou natisknout ty USD... zatím.

Probíhající změny:
2) V současné době probíhá několik změn, které nemá vláda USA pod kontrolou:
a) Obroda globálních velmocí - Rusko vstalo z mrtvých, Číně rostou ekonomická křídla.
b) Vojenská technologie se nezastavila a USA již nemají nejlepší vojenské hračky. A svět to pozoruje a vnímá.
c) Čím dále tím více se diskutuje nevýhodnost jediné globální měny, pokud se její emitor chová jako světovládce. A připravuje se půda pro alternativní možnosti.

Aktuální ekonomická situace z pohledu trendů:
3) Vláda USA čelí v současné chvíli několika "výzvám"
a) Slábnoucí (v porovnání s nejsilnějšími konkurenty) vojenská síla USA, snižuje zastrašující efekt (i na slabší státy), které dosud musely plnit příkazy, pod hrozbou "zdemokratizování" tomahawkem. Z toho plyne hrozba ztráty zdrojů a surovin z "kolonií".
b) Vznik mezinárodních organizací a center spolupráce bez účasti USA oslabuje možnosti vlády USA zastrašovat "obchodní partnery" skrze diktování podmínek mezinárodního obchodu.
c) Příprava na vytvoření alternativy k USD a vytlačování/nahrazování USD z některých komoditních obchodů snižuje potřebu emise nových USD a hrozí vyschnutím neomezeného zdroje financí - emisí USD. A to by opravdu hodně bolelo.

Takže co tu máme?
Zdroje vysychají (finanční) nebo hrozí vyschnutím (surovinové). Lidi (v USA) spotřebovávají více dováženého zboží, než jsou schopni vytvořit pro vývoz. Dluh roste (formálně). Udržování pozice hegemona (skrze ovládané mezinárodní organizace a armádu) je stále dražší a stále méně efektivní.
A teď mi řekněte jak byste tuto situaci řešili Vy?

371676

Takže destiletími neomezeného zdroje peněz a dominance jste stvořilil obyvatelstvo, které spotřebovává více, než vyrobí. Korporace, které Vám přerostly přes hlavu a znají jen jeden pojem - ZISK. O udržitelné strategii neumíte hovořit, protože mentalita Vašich vlastních lidí je nastavena na permanentní růst (bez schopnosti pochopit základy makroekonomie). A do toho všeho Vám vysychají různé zdroje. A především hrozí vyschnout ten hlavní - emise peněz.

(Peněz můžete samozřejmě emitovat kolik chcete, ale pokud nejsou vstřebány systémem a použity, tak skončíte v inflační spirále.)

Jak dlouho udržíte armádu, když nebudete mít na platy? Jak dlouho budou lidé dosazení Vámi do mezinárodních organizací poslušní, když zjistí, že jste slabí a chudí?

Takže se zaměříte na zdroj vlastní slabosti. Rozmazlené obyvatelstvo desetiletí těžící v výsledků 2.světové války. Rozmazlené korporace, které mají pocit (možná oprávněný), že ovládají vládu. Přebujelá armáda a vojenskoprůmyslový komplex, který přestává plnit svůj účel a čím dál více jenom čerpá peníze.
První půjde obyvatelstvo - je nejslabší. Omezíte mu dovoz levného šuntu a prodražíte dovoz luxusu. A vytvoříte prostor pro výrobu doma.
Omezíte financování armády? To nemůžete udělat viditelně. Lavinová reakce by byla doslova zničující. Ale můžete po nich vyžadovat reálné moderní a fungující zbraně.
Korporacím také snadno křídla nezastřihnete, protože už dávno mají reálnou moc. Takže je nejprve o tu moc musíte pomalu připravit.
Ano vláda USA bude muset ustoupit ze světových pozic. Velmi opatrně a tak nějak jakoby nic. Stále bude ukazovat svaly, stále bude škodit neposlušným, ale postupně bude víc štěkat než kousat.
Ano, lidi v USA zaznamenají pokles životní úrovně (asi celkem značný). Ale po nějakém čase jejich "atrofovaná" ekonomika a myšlení opět posílí. Stabilita nebude zaměňována za stagnaci, ale bude považována za sílu (v porovnání s všudypřítomným propadem to pochopí i ti pomalejší).
Pokud USA někdo nenasadí léčbu jako Řecku, tak ozdravení nemusí trvat ani tak dlouho.

Opravdu se Vám v tomto kontextu jeví zavedení cel a z toho plynoucí omezení obchodu s Čínou jako problém? Mě ne. Mě se to jeví jako součást řešení.
Lidé budou chvíli nešťastní. Ale Američani nejsou Francouzi. Když se vytvoří prostor vyrábět něco v USA a bude to efektivnější, tak budou vyrábět v USA - a ne stávkovat. Bez konkurence levného dovozu vzniká domácí alternativa. To je snadná logika.

Zkrátka svět se mění a žádná říše netrvá věčně. Doufejme že ústup zůstane takto relativně poklidný. A my tady v ČR si pravděpodobně najdeme zase nějakého jiného pána, před kterým budeme panáčkovat.
Některé věci se zase tak moc nemění...

Trump přece řekl: "America first" - to co neřekl je, že měl na mysli dělání pořádku.

371679

04.06.2019 17:24

Monsanto, vědecký podvod a rakovina

RE: Porad mi nejde do hlavy

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
neznám konkrétní detaily, takže níže budu spekulovat na základě obecných informací.

Představte si firmu, která měla po léta dokonalou kontrolu nad regulačními orgány. Firmu, která dokázala vysoudit z farmářů odškodné za to, že její produkty se s pylem dostaly na farmářovo BIO pole. Farmář přišel o možnost prodat za plnou cenu a ještě měl povinnost vyplatit odškodné za neoprávněné užití odrůd vytvořených Monsantem.
A teď najednou máte možnost si takovou firmu koupit. Ano možná se s ní někdo soudí, ale historicky Monsanto tyto spory vyhrávalo. Ať už používaly jakékoliv metody. To je přece koupě snů...
Tolik k důvodům, že si to někdo chtěl koupit.

A teď si představte firmu, která je postavená na lžích a podvodech. Vynakládá enormní částky (byť jen zlomek zisku) na právníky a úplatky. Jenže doba se mění a už to nenese tolik jako kdysi. Přibývá soudů a klesá zisk Současný vlastník, který má všechny informace, to bude vědět roky dopředu. A tak se nenápadně poohlédne po někom, komu to prodat.
Tolik k důvodu, proč to byl ochoten někdo prodat.

Přidejte k tomu trochu národní hrdosti (američané), trochu pokukování k schopnějšímu "sousedovi" (němci) a trochu využívání tradiční kavky (američané vůči němcům).
Ve výsledku se to jeví jen jako potvrzení blížícího se úpadku Monsanta. Nikoliv však genetických modifikací.

Někdo tu odhodil vyžranou hrušku, ještě si za ní nechal pořádně zaplatit. A všechny klíčové technologie použije jinde.
Takže žádná velká propletenost není třeba. Jestli někdo Němce ještě pošťouchl, to nedokážu posoudit.

A to že u amerických soudů bude prohrávat "německá" společnost a bude mít povinnost platit absolutně přemrštěné pokuty? Tak to je jen další díl divadla jak dostat nějaké peníze z Evropy do US. Jedním z dílů toho divadla byl Dieselgate.
Když nemůžete už peníze v takové míře tisknout (svět začíná mít problém je vstřebávat) můžete se obohatit například z pokut na "nepřátelských" společnostech. Nejprve v pár případech a pak prostě přidáte na rychlosti. A než "německé" Monsanto zkrachuje, tak do USA přiteče ještě mnoho desítek miliard USD jako odškodné za něco, co si amíci napáchali sami sobě.
Sledujte kolik takových soudů vyhrají poškození v Evropě.
Americký soudce, který by nikdy nepoškodil americkou korporaci nebude ani vteřinu váhat, když může "sejmout" německou nebo čínskou korporaci.

Přidejte vysoko postavené figurky, kteří do nedávna Monsanto kryli (a pěkně si za to žili) a teď budou naopak přiživovat kauzy a ještě budou za hrdiny chránící americké spotřebitele.

Ten obrázek je plný pragmaticky uvažujících lidí a je tam jen jedna kavka (i když možná dobře placená za "naivitu" ).

Salimon

371903

20.06.2019 13:48

Na přednášce Ludmily Hamplové

RE: a co zodpovědnost vůči ostatním...?

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
abych správně porozuměl Vaší logice o povinnosti. Tak očkovaný člověk by měl být odolný. Přesto jako očkovaný se bojíte právě té nemoci, vůči níž jste se očkovat nechal? Přesněji bojíte se, že pokud Váš soused onemocní, tak vy budete více ohrožen. Nenechal jste se očkovat právě proto, abyste ohrožen nebyl? Jakou mám jako neočkovaný povinnost k těm očkovaným tedy odolným?
Nerozumím tomu, jestli tedy v očkování a jeho účinnost věříte nebo nikoliv.

Chápal bych třeba následující pohled. Předpokládejem, že očkování na konkrétní nemoc může mít negativní následky. Ale pravděpodobnost a důsledek je menší než případná choroba. Když proočkujeme celou populaci a chorobu "vymítíme", zbavíme se v dlouhodobém horizontu nemoci i očkování proti ní. To by byla jistě výhra.
Pokud se bavíme o nemocech, kde očkování prokazatelně chrání (mluvím o vysokém procentu ochrany nikoliv o odchylce na úrovni statistické chyby), pak bychom mohli dlouhodobý přínos zvažovat.

Nicméně máme tady migraci. A lze předpokládat, že i v budoucnu k nám budou migrovat lidé ze zemí, kde celý proces neproběhl a tedy i vymícená nemoc se bez aktuálně probíhajícího celoplošného očkování bude znovu objevovat. Což dle mého názoru snižuje dlouhodobou snahu o "vymícení" a odstranění nemoci i s potřebou očkování proti ní.

Takže pokud věříte v sílu očkování, očkujte se. Ale nerozumím potřebě nutit k očkování souseda, který se rozhodl raději riskovat primární chorobu a její následky než aby riskoval následky očkování. Nerozumím své povinnosti nechat se očkovat, abych případně nenakazil ty, kteří očkovaní a tedy chránění jsou.

Možná se bavíme o ekonomických dopadech. A nechcete doplácet na léčení souseda, který se neočkoval. Pak by stálo za porovnání, kolik stojí plošné očkování zdravých, proti léčení těch několika nakažených. Nemoc po nemoci. Ale pak už jsme od etiky sklouzli čistě ke kupeckým počtům.

Takže když odhlédnete od "principu" a potřeby obhájit jednotný postup, opravdu jste pro povinné očkování proti čemukoliv, na co big farma ukáže? Vaší důvěrou skutečně neotřásly akce jako prasečí chřipka?

Salimon

372136

21.06.2019 14:39

Unipolární svět skončil

Konec unipolárního světa

Salimon 90.?.?.?

Zkusme si vzpomenout na celkem nedávný stav, kdy tento unipolární svět byl každodenní realitou.
1) Neexistoval konflikt na světové scéně, kde by se USA neangažovali jako mírotvůrce (nezávisle na tom, že často byly právě tím, kdo konflikt vyvolal) - Proti tomu dnes máme konflikty, kde se už oficiálně s USA při řešení NIKDO nebaví. Zůstává jim už jen role rozdmýchávače. Tzn. samozvaný světový policajt již není všeobecně uznávanou autoritou nutnou k řešení.
2) USA se nikdo veřejně aktivně neprotivil. Naopak byli to USA, kdo si čas od času zasedli na nějaký stát, kde pod heslem "Responsibility to Protect" vyzkoušeli své nové zbraně. Naproti tomu dnes ustoupili ze Sýrie bez dosažení cíle. Kolem ruského kontingentu v Sýrii US army opatrně krouží a dává si pozor, aby jim oficiálně nezkřížila cestu. Barevná revoluce ve Venezuele je již několik měsíců bez úspěchu a nasazení armády nebo žoldáků se zatím plošně nekonalo. Další blamáž.
3) Spojenci USA ať už z NATO nebo mimo něj, byli vázáni kupovat US vojenskou techniku (nebo alespoň od spojenců). Věděli, že pokud by nebyli poslušní, mohli by se ocitnout na černé listině. A buď by zmizel čelní představitel nebo by přišla barevná revoluce nebo silnější projevy "nutné bombově-demokratické nápravy" - dnes si Indie a Turecko drze nakupují ruskou protivzdušnou obranu a žádné hrozby ze strany USA jim v tom nedokážou zabránit.
4) Před pár lety se považoval za zásadní vojenskou sílu kolos, který zažil největší slávu za druhé světové v tichomoří - letadlové lodě. Pohyb letadlových lodí byl sledován s obavou, kde si zase schladí žáhu. - Dnes jsou letadlové lodě pro moderní ruskou vojenskou techniku "sitting ducks". S ohledem na zlepšující se výzbroj (především raketovou) dalších zemí, začínají letadlové lodě mít omezená pole působnosti. Největší problém je, právě riziko, že by některou skutečně někdo potopil. Letadla na jejich palubách jsou sice nebezpečná, ale hlavní význam letadlových lodí je pohyblivá projekce síly. Pokud by se tyto "pevné body" na moři prokázaly jako zranitelné, pak by to byla obrovská vzpruha pro všechny, kdo si nechtějí nechat líbit diktát USA.

Nevím na jaké signály čekáte, ohledně konce unipolárního světa. Ústup hegemona se mi jeví markantním. Například obchodní válka s Čínou - proboha myslíte si, že by vedoucí představitelé země, kde národní hrou je Go, riskovali nepromyšlenou rychlou partii? Pokud do takového sporu šli, tak jsou si zatraceně jistí. Naopak jsou to američtí představitelé, kteří jsou známí kovbojskou mentalitou (Trump v první řadě). Jdi do toho a ono to nějak dopadne. Na koho si tedy vsadíte za pár let? Ale už sama existence takové obchodní války jasně říká, že svět už není unipolární. Skutečný hegemon neválčí, ten pouze terorizuje vybrané cíle.

Salimon

372157

22.07.2019 18:35

Apollo – jedno velké výročí

RE: Mohl by mi nekdo z neverocich na program Apollo

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
zkusím Vám to popsat z jiného úhlu:
1) Existují fanouškové, které zajímá jenom jejich klub. Těm jsou fakta ukradená a vidí jen to, co chtějí. V této diskusi se fanoušků jednotlivých klubů najde spoustu.
2) Existují fanouškové, kteří se za svůj klub z nějakých důvodů stydí a tak se k němu oficiálně nehlásí, tak alespoň dehonestují soupeře a fakta jsou jim také většinou ukradená.
3) Existují lidé, kteří jsou zvědaví a nemají potřebu fandit. No a ti naráží na obrovské množství informací předkládaných a upravených různými fanoušky.

Ale k Vaší otázce. Přemýšlím, jak bych to dělal já... A kladu si tyto otázky:
a) měl by někdo zájem o takhle enormní podvod?
b) bylo by možné ho zrealizovat?
c) jaké prostředky by musely být použity?
d) kdo všechno by se musel podílet?
e) jak dlouho by musel být udržován?

Někteří zdejší diskutéři mají naprosto jasné odpovědi. Bohužel se spolu navzájem neshodnou.
Někdy protože fandí odlišným stranám, někdy protože mají odlišné znalosti v různých oborech.

Osobně netuším, jestli na měsíci američani byli. Moje pochybnosti však daleko více souvisí s množstvím pozorovatelných lží, které jsou v USA produkovány dnes.
Sekundárně souvisí se zasazením situace do kontextu událostí té doby - američané skutečně toto vítězství ve vesmírném programu nesmírně potřebovali.

Takže bylo by možné nějak přimět špičky SSSR, aby to potvrdili? Pokud ano (což netuším), pak by to možná šlo. Jakmile politbyro řeklo, že se něco stalo, tak nebyla v SSSR síla, která by to mohla popřít. Gulag je veliký a odpůrci se tam vejdou.
No a na straně západu by to lidé, kteří se podíleli (a chápali), zpočátku vnímali jako pomoc vlastnímu mužstvu. Něco, co je třeba udělat i když to není správné.
Pak ta obrovská euforie a představa, že za pár let tam stejně budeme lítat. No a pak už bylo pozdě něco přiznávat. A jestli se to někomu rozleželo, kdo by ho poslouchal. Doba byla jiná.

A o tom to je. Doba byla jiná. Lidé byli nadšení a v USA byla spousta velmi schopných lidí. A já nemám dostatečné znalosti, abych řekl, jestli to mohli nebo nemohli dokázat.
Mohu soudit jen podle drobečků, které zůstaly. A i ty jsou rozporuplné. Nejpřevratnější technologie a zmizely v zapomění. Na druhé straně aktuální snímky z odvrácené strany měsíce.
Asi to není tak důležité. Tenkrát to USA neskutečně pomohlo. A nikdo nepochyboval.
Dnešní USA jsou na sestupné křivce a proto bude čím dále více lidí pochybovat i o jejich největším úspěchu (a úspěch to byl v každém případě, buď technický nebo jiný). Copak lidé potřebují na vytváření svých názorů nejprve znát všechna fakta? Podívejte se na zdejší diskusi...
Pokud chcete snadné odpovědi, vyberte si tým a začněte fandit. Jinak se smiřte s neznalostí. Jen jí musíte přijít na chuť [smích]

Salimon

372682

23.07.2019 11:08

A vyšetřuje už konečně policie Fajtovo „hospodaření“ s veřejnými penězi?

A pak, že se doba nemění

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
předemvším děkuji za článek. I když je to pro mě pouze názor jehož přesnost a pravdivost neumím odhadnout, tak jeho obsah naznačuje, že probíhá velmi zajímavá systémová změna.

1) Existovala doba, kdy se zhaslo a kdo mohl a uměl kradl ve velkém. S vědomím, že pro všechny je dostatek. Dnes někteří lamentují, jak se to tenkrát dělalo a chtěli by to začít vyšetřovat.
2) Pak přišla doba, kdy už nebyl dostatek pro všechny, ale ještě se kluci kamarádili a nešli si moc po krku.
3) A pak přišly kauzy Rath a Barta, které najednou někdo dovedl až k soudu. To byl svého času průlom. Někdo z nejvýše postavených byl najednou veřejně postižitelný (alespoň teoreticky).
4) Tak přišla doba, kdy velký kluci a holky začali používat soudní systém v rámci pranic mezi sebou. Dokonce to bylo schopno položit vládu.

A dnes někdo říká, že ministr (tedy člověk, který musí umět s vlky výti) se rozhodl sestřelit svého podřízeného pro pár milonů korun? Teď hned, zatímco se to děje!
Babiš je potahován kvůli 50 milionům dotací. Kde jsou ty časy, kdy miliarda za OpenCard nebo půl miliardy za Promopro nestálo ani za řádné prošetření.

Chápu, že mnoho lidí by chtělo, aby byli podvodníci také odsouzeni. Ale podívejte se na to z jejich pohledu. Donedávna věděli, že jsou beztrestní. Věděli, že nejhorší, co se stane je, že prostě nepřibydou další peníze. Dnes jim reálně hrozí i trestní stíhání. A co zítra? Možná je bude dokonce někdo chtít skutečně zavřít.

Trest má mít funkci nápravnou (pro dotyčného) a odstrašující (pro ostatní). A v momentě, kdy za zločiny hrozí tresty, tak se začíná objevovat alespoň ta funkce odstrašující.
Možná je to pro někoho málo. Ale já v tom vidím rozhodně posun k lepšímu. Čuňátka u koryt budou podle mě muset přestat tolik mlaskat...

Salimon

372691

24.07.2019 12:41

A vyšetřuje už konečně policie Fajtovo „hospodaření“ s veřejnými penězi?

RE: A pak, že se doba nemění

Salimon 90.?.?.?

Tak o to, že jde v těchto dvou případech o souboj o moc, doufám, mnoho lidí nepochybuje (o vině ať rozhodují jiní než já). Ale souboj o moc se vede různými prostředky. To na co jsem chtěl poukázat je, že již není zaručena beztrestnost, když se vyšplháte dost vysoko.
Boj přitvrzuje a nikdy nevíte, čí strana bude mít zítra navrch. A kdo pak dotáhne Vaše podvody až k soudu. To na co jsem chtěl poukázat je, že ve vrcholových kruzích roste riziko, že nezákonné jednání BUDE postihováno.
Nechám na optimismu či skepticismu každého, ať si vyvodí, co z toho v našich krajích plyne. Ale já se domnívám, že reálně rostoucí rizika u určitého jednání vedou k omezení takového jednání.

Salimon

372707

09.09.2019 14:09

Politikové, mafie a územní plány

RE: Kdo koná ZLO

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den pane Vojto,
když jste se odmlčel v naší komunikaci, tak jsem se obával, jestli se Vám něco nestalo. Ale evidentně jste v pořádku.

Ohledně Vašeho příspěvku se domnívám, že chyba ve Vaší úvaze je dána tím, že znáte odpovědi dříve, než položíte otázku.

V důsledku vypadáte jako člověk, který obviňuje nůž za nárůst zločinů spáchaných nožem. Jistě, kdyby nožů nebylo, nebo kdyby byly více jako lžíce (zaoblené a tupé), tak by ubylo zločinů spáchaných nožem.

Nejsou to politici a tím méně komunální, kdo nastavuje pravidla hry. Nejsou to ani lidé, kteří je volí (nebo nevolí). I když jsou jako jednotlivci osobně zodpovědní za své jednání, tak to nejsou oni jednotlivě, kdo určuje směr běhu světa.
Jako obvykle jste se navíc ztratil v pojmech, které používáte. Nejprve se hrdině přihlásíte k odhalení příčin ZLA. Následně se pokoušíte to ZLO i konkrétně pojmenovat a začnete s válkou následovanou lhaním a neefektivitou využití daní. Je to jako byste vedle sebe kladl supertanker a papírovou lodičku a tvrdil, že znáte tajemství jejich stavby. Možná ano, možná ne, ale asi bude u obou "trochu" odlišné.

Proto asi pochopíte, proč tento Váš příspěvek nenašel pozitivní ohlas tady. Ale sotva by ho našel kdekoliv jinde. Domnívám se, že Vaše pozorování je dětinské. A při svém objevitelském zápalu - ZLO páchají politici - jste zapomněl vzít v potaz mnoho okolností, včetně historie, které tento Vámi objevený jev provázejí. Bohužel pro některé diskutující je obtížné pochopit, proč upozorňujete na takovouto banalitu. Zatímco oni řeší, jak je vytvářen systém, který takovéto jednání, moci a peněz chtivých jednotlivců, podporuje.

Když to shrnu, tak s Vámi souhlasím. Za jednotlivé věci jsou zodpovědní politici, kteří je z neznalosti nebo svévole konají. Nicméně oni jsou pouze produktem nastavení systému. (Což jejich osobní vinu nikterak nesnižuje.)
Základní příčinou ZLA však politici, dle mého mínění, nejsou. Neb jsou to pouze jedinci, kteří by při jiném nastavení systému mohli, díky své velmi často vysoké přizpůsobivosti, být velmi prospěšní.

Salimon

373548

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,24 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 951,75 Kč
1 unce stříbra
546,32 Kč
Bitcoin
729 191,17 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?