Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 99 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.03.2018 08:38

Olomoucká elegie o znepokojeném rektorovi

RE: vím...

89.?.?.?

Ještě abych se po vysvětlení vrátil k postatě mého předchozího příspěvku o invazi slovenských studentů do čech, odhaduji, že těch deset procent, co se zde zdarma naučí číst a psát provede pak neprodleně další invazi do německa, kde je zaměstnají jako nějaké východní sluhy, zahradníky nebo v nejlepším případě řidiče, a těch zbývajících devadesát procent zde zůstane na sociálních dávkách. Pokud se člověk rozhlédne po slovensky mluvících pražských cikánských Nuslích, vidí výsledky předchozí invaze, ještě z dob bývalého socializmu. Protože nejsem xenofobní, znepokojuje mne tato skutečnost jedině z toho důvodu, že sociální dávky těchto v podstatě ekonomických migrantů, kteří celý život beztrestně nesáhnou na práci, a jejich jediná práce je, množit se jako králíci, musím taky celý život nedobrovolně platit ze svých kapes, stejně jako ze svých kapes budu nedobrovolně platit do konce života ony novodobé ambiciozní "vysokoškolské vzdělance"... [bliji]

363009

15.03.2018 11:27

Páté pravidlo aritmetiky

Absurdní psychiatrické sanatorium.

89.?.?.?

Pokud jednou stane na vrcholu pyramidy psychopat, již nikdy pod sebe nepustí menšího psychopata než je sám, a tak se postupně vytvoří stabilní hiererchie kde bláznů je převažující většina zeshora až dolů. Pod záminkou tzv. "demokracie" se pak stává nenormální normálním. Každý N-1 psychopat odshora má povinnost, nechat si shora šlapat po hlavě okovanýma botama, a svýma okovanýma botama pak dupat po hlavách pod sebou. Pokud dnes člověk sleduje ty staletími již totálně zocelené psychopatické Klimovovy skvadry, nedivím se, že se cítí ohroženy i třeba jednou buňkou, která je schopna na rozdíl od nich myslet nekriminálně a nepsychopaticky. To totiž představuje jejich definitivní konec. Orwel to v románu 1984 nazývá "vada vzorku". Myslet něco jiného, říkat neco jiného a dělat něco jiného, to je dnes standartní dědičná diagnoza každého standartního degeneráta. Pokud se to ovšem příliš rozjede, zničí se tito blázni nejen vlastními silami navzájem, ale vezmou s sebou i všechno ostatní. [velký smích]

363062

15.03.2018 13:31

České otázky k referendu

RE: 50%

89.?.?.?

Kdysi W.Churchil tvrdil, že nepodpoří žádné referendum lidu, protože si stačí deset minut promluvit s průměrným voličem. To bylo samozřejmě dosti dávno. Dnes se stačí v čechách, ale nikoli jen v čechách jen rozhlédnout kolem sebe na ty nesvéprávný ksichty, a hned může"lid volit prezidenta". Pár vyvolených zlodějů na tom samozřejmě vydělá, a ostatní pak mohou pojít hlady. Volby a nesvéprávní voliči musí být pro někoho velice lukrativní kšeft. Obdivuji však demokratické vzdělance, kteří už víc než půl století uznávají dobrovolně fakt, že jejich volební hlas je ve volbách pět set babek pod cenou za deset piv koupeného cikána... [velký smích]

363067

.....Jinak 15. březen 1939 není nic, co by se za určitých okolností nemohlo opakovat, třeba v poněkud jiné formě, neboť nemáme čím bychom se bránili....
______________________________
Obávám se že autorka článku silně zaspala dobu, protože vznik druhého protektorátu Bohmen und Mahren nastal již dávno před pětadvaceti lety opětným odtržením slovenska, naprosto stejně jako v roce 1938.

Podíváme li se do současného rejstříku podnikatelů v česku, vidíme minimálně dvacet tisíc firem ruských podnikatelů, a ještě dalších dvacet tisíc dalších ze zemí "bývalého sovětského svazu".

Dnešní Západoukrajinská Sovětská Svazová Republika "česko", prosycená v poměru snad 1:1 uniformovaným a neuniformovaným hmyzem je opět výsledkem dosud předtím nevídané obchodní dohody západních a východních mocností. Když jsem viděl soudruha Kocába, jak "vyhání sovětskou armádu", a zpět se hrne dvojnásobná masa ještě horší svoloče s kapsami plnými peněz, a za babku tu okamžitě skupuje od zdejších komunistů co se dalo, stejně tak když dnes stále častěji slyším o podřízenosti "naší" dvacetitisícové armády, avšak minimálně pětinásobně početnější policie, německému bundesvéru, musím se jen tiše smát, protože jinak by se mi chtělo jen zvracet...

[bliji]

363111

17.03.2018 19:39

Bude u nás...?

Z katechizmu zdravomyslícího:

89.?.?.?

Slované jsou hloupí a hrubí. Svoji hloupost nazývají čestností, pořádkem, vyššími principy. Nedostatek přizpůsobnosti a schopnosti měnit chování v závislosti od situace, nedostatek ohebnosti umu nazývají gójové "být samým sebou". Jsou tak hloupí, že neumí ani dobře lhát. Nazývají to čestností, ačkoliv lež a nečestné chování jsou jim vrozeny. Jejich primitivnost se za starých časů zvala barbarstvím,
v středověku rytířstvím, později džentlmenstvím. Pro hloupost se zabíjeli na souboji, dnes končí život sebevraždou. Nebudeme jim v tom bránit.

Mají omezené schopnosti, proto všemu staví hranice. My říkáme: Možnosti člověka jsou neomezené, jedná-li podle okolností. Myšlení gójů uvízlo u hranice, kterou si dali a nejsou schopni překročit. V tom je jejich neštěstí, v tom je naše superiorita. Mluvte a jednejte tak, jak nepřipouští jejich morálka. Dělejte to, co se jim zdá nemožným. Oni toho nejsou schopni.

Vaše řeč musí být omračující, energická, agresivní, sebevědomá. Více šumu a slovního pozlátka, více nepochopitelného a vědecky mlhavého. Tvořte teorie, hypothézy, směry, školy, metódy reálné i nereálné. Čím extravagantnější, tím líp! Nevadí, že ty theorie nikdo nepotřebuje, že zítra přijdou v zapomenutí. Nechť gójové si lámou hlavu a nachází v nich, co v nich není, zítra dáme novou stravu jejich primitivním mozkům. Nezáleží na tom, co říkáte, záleží na tom, jak to říkáte. Sebejistota v projevu bude chápána jako přesvědčení, ambice jako vznešenost, způsob jak poučujete a opravujete góje jako výtečnost./.../

Držte ve svých rukách prostředky propagandy a informací: tisk, radio, televizi, kino. Pronikejte ještě více do aparátu strany a státu. Kolem každé otázky formulujte veřejné mínění s přihlédnutím na naše národní zájmy.

Držte pod neustálou kontrolou každý krok vlivných gójů tak, aby neměli mezi sebou přímé kontakty, nýbrž vždy přes nás.

Pokud se nedaří blokovat postup mladých a nadaných gójů, vtáhněte je do svých firem, vytvořte kolem nich židovský kruh a izolujte je od starých kontaktů a známostí. Díky ženám-židovkám a milenkám-židovkám zlato gójů přejde k nám a posílí naši nadvládu. Teprve až si vezmou židovskou manželku, dejte jim na zelenou. Nebojte se, děti budou naše. Žádná židovka neustoupí od své boží vyvolenosti a podle toho děti vychová.

Berte si za ženy krásné a zdravé rusky, nechť zlepšují naši rasu.

Všichni slovanští gójové jsou stádové kusy, ovčané. Nepouštějte to ze zřetele. Stádo s vaší pomocí bude potlačovat každou individuálnost. Pokud ji přinesl primitiv s ambicemi, povyšte ho. Nechť si nějaký čas pobude na výsluní, později ho před stádem odhalíte. V očích stáda budete hrdinou.

363117

....................Vaše řeč musí být omračující, energická, agresivní, sebevědomá. Více šumu a slovního pozlátka, více nepochopitelného a vědecky mlhavého. Tvořte teorie, hypothézy, směry, školy, metódy reálné i nereálné. Čím extravagantnější, tím líp! Nevadí, že ty theorie nikdo nepotřebuje, že zítra přijdou v zapomenutí. Nechť gójové si lámou hlavu a nachází v nich, co v nich není, zítra dáme novou stravu jejich primitivním mozkům. Nezáleží na tom, co říkáte, záleží na tom, jak to říkáte. Sebejistota v projevu bude chápána jako přesvědčení, ambice jako vznešenost, způsob jak poučujete a opravujete góje jako výtečnost./.../............
[velký smích]

363168

24.03.2018 11:08

Neoburžoazie, aneb strůjci kapitalistické apokalypsy
Druhá část

Východ a západ.

89.?.?.?

Domnívám se že technická zaostalost východu v dobách dvacátého prvního století technické revoluce je jen největší výhoda systému, která zabraňuje například bezohlednému vyrabování přírodních zdrojů, jako třeba na západě a v jeho koloniích. Je z tohoto důvodu zajímavé, porovnávat západní a východní komunizmus / protože o nic jiného se v podstatě již staletí nejedná /i třeba z ideových hledisek. Okamžitě přijdeme na to, že nevyvinutý východní kapitalista / otrokář/ se prakticky neliší od západního kapitalisty / nanejvýš neomarxista /,v podstatě v ničem, protože oba se zajímají jen o zisk dosažený jakýmkoli způsobem a perzekuci svých poddaných z hlediska zajištění bídy a klidu ve státě, přičemž ten východní honí své lidské zdroje ještě bičem, a ten západní již penězi. Jistý méně známý český filozof již v osumdesátých letech minulého století píše, že aby rozlišil západ a východ, nazývá západ americkými komunisty, a východ ruskými bolševiky. Snad jediný rozdíl mezi západními a východními režimy je v tom, jak hluboko příslušný režim dovede zalézt do zadku svým spotřebitelům, na kterých parazituje, a kteří ho volí. Auta,Holywood a popmusic. A tak nakonec o všem rozhoduje nezaměstnaný černý negr - volič režimu na sociálních dávkách v obrovském bílém autě , s blondýnou se silikony na klíně, který v jedenáct ráno, zatímco ostatní makají od šesti v továrnách, jede před očima všech, co ho považují za krále / a on v podstatě i je tím skutečným králem / do své herny, pak do svého kina, a nakonec do svého baru, a z jeho auta cestou hřmí z kilowatového zesilovače americká popmusic. A na východě se na to dívají se závistí jako na svůj jen velmi těžce dosažitelný cíl, přiž čemž netuší, že pokud se jim to podaří zadalších padesát let a s vypětím všech sil dosáhnout, ocitne se východ jen v západní pasti, a nic víc...[velký smích]

363227

24.03.2018 16:16

Neoburžoazie, aneb strůjci kapitalistické apokalypsy
Druhá část

RE: Východ a západ.

89.?.?.?

Obávám se že to vidíte až příliš složitě. NWO, průmysl v. 4.0...Nejsou to jenom stále dosti nafouklé kecy pro stádo ? Klíčový je rok 1913, kdy se dojednalo, že všechno pojede na dalších sto let na dolary. Roku 2013 ta postupně stále více hnijící idyla prostě skončila, nic víc v tom není. Ten výšezmíněný nezaměstnaný negr musí správně volit, to je univerzální požadavek a základ legality systému... [velký smích]

363229

26.03.2018 11:33

Všechny chlapy preventivně zavřít

RE: Mno...

89.?.?.?

Jak se pan Winston sešel se všemi svými kamarády "tam kde je pořád světlo", popisuje zcela věrohodně pan Orwel ve svém známém románu 1984...

[velký smích]

363244

John Lennon nazval výšezmíněnou generaci západní inteligence šedesátých a sedumdesátých let minulého století zcela pravdivě inteligencí, vzniklou z lahve alkoholu, vypité v noci ze soboty večer na neděli ráno. Je to nejdokonalejší a nejpřesnější definice, kterou jsem kdy četl...

[velký smích]

363267

28.03.2018 10:48

Co se stalo s tím Západem, kde jsem se kdysi narodil?!

Kohoutek.

89.?.?.?

Připadá mi, že autor článku marně mluví k pacientům, zatímco z vodovodního kohoutku dále teče voda se zvýšeným obsahem fluoru...

[velký smích]

363295

28.03.2018 13:04

Historka s Novičokem je dalším podvodem ve stylu irácké ZHN

RE: Veľká Británia

89.?.?.?

Alibekov nedělal na novičokách, ten dělal biologické zbraně, třeba antrax, byl o generaci pozadu, a v Biohazardu tvrdí, že se svými mladými kolegy, kteří na tom novičoku a pod pracovali již nechce mít nic společného. Na novičokách dělal třeba Fedorov, a dostal za to s kolektivem Leninovu cenu.

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_05_323-333.pdf

363299

02.04.2018 11:11

Vydali ho! A nedostali ani těch 30 stříbrných

===RE: Je to hnus...

89.?.?.?

Miliard asi ne, protože to značně odporuje kapacitě zdejších muniček, ale i ty miliony stojí za to. Kdesi jsem nalezl na internetu suvereně se chlubícího příslušníka speciálních oddílů policie na Zbraslavi, že minulý rok vystřílel na střelnici 35 000 nábojů, a na letošek mají prej plánovaných zatím 50 000. Vezmeme li cenu jednoho náboje za 10 korun, a jeho plat okolo 50 000 měsíčně bez přesčasů, / a ten samý výtečník se tam též chlubil, že má asi 200 hodin přesčasů měsíčně /, je to zajímavá částka...

"Tak mi zase za odpolední nateklo na účet další tři papíry legálně, a dalších pár nelegálně, to se mi to bude hodovat...", chlubí se státní
zaměstnanec daňovým poplatníkům suvereně...

________________________________
Jak se výhodně obchoduje v česku s "nepotřebným materiálem"

"Určeno na vývoz !!!"

www.onnm.army.cz/data/movity/104/1.pdf

www.onnm.army.cz/data/movity/104/2.pdf


[velký smích]

363420

05.04.2018 15:08

Čína chystá odvetný úder proti USA

My s nimi.....

89.?.?.?

...................
...................
Odhady množství našich židů, kterým se podařilo prodrat se do amerického ráje, se různí – možná je jich více než dva miliony. Neduživé Americe by stačilo o mnoho méně. Odhady kvality našich židů jsou ještě vyšší: spolu s nimi přicestovalo i množství ruských „elementů“, samou přírodou přímo stvořených k tomu, aby prokvítali v americkém bordelu.

Toto dlouho očekávané setkání představitelů dvou rozdělených částí židů ve světě v lůně zaslíbené země přineslo zajímavé výsledky. Naši židé přišli k jejím Židům se srdcem na dlani, ale okamžitě se s nimi poprali.

Sytí američtí židé pohrdavě poplivali naše, kteří, i když byli hladoví, zvolili si svobodu. Povýšenecky jim vyčítali: „Ty, zkurvysynu, proč nejsi na Golanských výšinách a nemáš samopal v ruce? Vezli tě do Izraele, tak proč jsi se k nám připlazil?“

Na reptavý ryk našich: „A ty sám, ksichte židovskej, proč nejsi v Izraeli?“ američtí židé odpověděli v souladu se svou povahou: my jsme se vykoupili, řekli, podívej, tady jsou šeky a potvrzení. My jsme zaplatili za to, aby ty jsi mohl hájit naše ideály. A ty, jeden žebravej zkurvysynu, jsi zaplatil?

Zdroj: Sergej Chelemendik: My s nimi ...

[velký smích]

363472

14.04.2018 13:20

Jaderná apokalypsa za dveřmi – aktuální stav

==RE: Poraďte

89.?.?.?

Domnívám se, že jste dobře nepochopil princip vrcholové politiky. Až jednou už nepůjde zatloukat, tak se vezme vhodná možnost, a expert prohlásí, že to už kdysi správně tvrdil, a opačná možnost se tiše opomine a zamlčí. Mně se vždycky ale líbí daleko víc, jak se občas odepíše pár rezavejch raket, a obě nepřátelské strany se pak sejdou někde v závětří u jednoho stolu, ožerou se spolu, a pobaví se, jak s těma ovcema, který to všechno povinně platí z vlastních kapes, zase perfektně tzv. "vyjebali"... [velký smích]

363612

24.04.2018 10:30

Starbucks na hanbě

==RE: Pokrok v diskusi

89.?.?.?

Profesionální by bylo, kdyby ten prodavač ze Starbucks , kterého obtěžuje tmavý aktivista s megafonem přes pult, vythl z pod pokladny druhý megafon, výkonnější, a tomu tmavému aktivistovi oponoval, až by všem uši zaléhaly. Zcela demokraticky by měl pravdu ten, který by měl silnější baterie....

[velký smích]

363834

24.04.2018 17:08

Starbucks na hanbě

==Dobří a zlí degeneráti

89.?.?.?

Klimov zdrhnul po druhé světové válce ze Svazu od svých soudruhů na Západ, a jeho celosvětový význam spočívá podle mého názoru v tom, že jako jeden z nich část toho, co ostatní tajili, a co i zřejmě on dobře znal, popsal. Určitý význam by mohlo mít, odborně / nezávisle / posoudit, zdali tím co napsal, chtěl problém zveřejnit a nebo pracoval jako agent a ještě více utajit a nebo aspoň odvést pozornost od toho, o čem se ve svých knihách nezmiňuje.

[velký smích]

363838

25.04.2018 10:35

Starbucks na hanbě

RE: ==Dobří a zlí degeneráti

89.?.?.?

Vojto, nemají jedinci jako Vy, kteří naprosto všechno vědí, hlubší stopy ? Vědomosti tíží. Celý Svět je pošlapán doživotními plátci hypoték, stigmatizovanými ještě příliš dlouhým pobytem na vysokých školách..

[velký smích]

363850

26.04.2018 11:12

Prečo deti žobrákov takmer stále spia?

RE: Cikani to Delaji ze Zvyku

89.?.?.?

Běžte se podívat na pražský Václavák, a najdete tam rumunek desítky. Některé se dokonce belhají po jedné velice zručně o berlích, a druhou nohu mají vzadu zdvihnutou pod sukní řemenem a připěvněnou k pasu. U staromáku dokonce jedna žebrá do klobouku, a když jí hodíte pětikorunu, tak Vás zezadu okrade její komplic. Když má plnej klobouk, tak si klidně před lidma tu nohu spustí, vezme berle podpaží, a odejde ho vysypat za roh do tam parkujícího medáka. Láska a pravda je tu. Jsme rozvojovou zemí na úrovni Afriky, v seznamu někde u Zimbabwe. Česká koruna je o jedenáct halířů "dražší" než ukrajinské hřivna. Negři z afriky od nás utíkají do německa. A bude hůř...

[velký smích]

363864

27.04.2018 10:37

Starbucks na hanbě

===RE: Unie zla a její svaté cíle

89.?.?.?

.....Klimov je směle předkládán po celém světě...

To teda koukám s očima jak kriketové míče. Zkuste si ho někde koupit, a nebo vypůjčit v knihovně...


[velký smích]

363871

27.04.2018 21:24

Starbucks na hanbě

RE: ===RE: Unie zla a její svaté cíle

89.?.?.?

Internet má nahradit tisk, protože žvásty na něm jednak nemají věrohodnou cenzuru, a tedy nejsou možné brát za věrohodné zdroje, a jednak se tyto žvásty dají buď zahltit, zdiskreditovat anebo ještě lépe snadno vypnout, což u knihy jde jen třeba zákazem a nebo spálením. Pokud vydáte něco ve dvacet tisících výtiscích, již to nestornujete. Zkuste třeba porovnat Cibulkovy papírové a internetové seznamy agentů StB. Vyškrtávat z internetových seznamů za pět papírů a víc / kus je dokonce dneska prý velice žádané, výnosné a perspektivní zaměstnání...

[velký smích]

363875

29.04.2018 11:03

Starbucks na hanbě

===Svět je jedna velká psychiatrická klinika...

89.?.?.?

Nejgrotesknější mi připadají "demokratičtí "pacienti s internetovými dráty, zarostlými v hlavě. Ti kteří potřebují udržet svou moc ten internet nechali před čtyřiceti lety vymyslet. I každý začínající psychiatr dnes dobře ví, že když postaví dvě konzoly od UPC na chodbu oddělení, a sleduje to vzadu z kanclu, ví o pacientech za odpoledne víc, než kdyby se je snažil půl roku vyšetřovat nemodernějšími lékařskými metodami...

[velký smích]

363882

03.05.2018 11:25

Kam zmizel pocit studu?

Stydět se...

89.?.?.?

Mně vždy připadá absurdní, když nějaký poctivý chudý naivka vyzývá zloděje,

"aby se styděl"...

Již základní školení na pouhé domní prodavače začíná kurzem takzvané asertivity, kde se jedna skupina absolventů pod odborným dozorem lektora dopoledne snaží podvést druhou, a vnutit ji svůj produkt jakýmikoli způsoby, a již odpoledne to jde trénovat na ulici před barák. V komunizmu amerického typu je nejúspěšnější obchodník ten, který dokáže vnutit svému kamarádovi, který už má od něj tři nechodící budíky čtvrtý, a to ještě za dvojnásobnou cenu. Je to jako v té kultovní anekdotě, kdy Kohn prodal svému kolegovi souvěrci vagon svíček bez knotů. Ten to zjistil, a vyčítá mu to, a pan Kohn se ho ptá: To seš opravdu takovej blbec, že s těma svíčkama chceš svítit, já jsem ti je prodal, abys s nima mohl šmelit..

[velký smích]

363954

07.05.2018 11:12

Bez moudré politiky není moudrého národa

=== Nepřetržitý proud.

89.?.?.?

Můj neoblíbený herec pan Vérich kdysi moudře tvrdil, že bavíme li se víc než minutu s pitomcem, baví se pak už spolu jen dva pitomci. I když vím, že jsem pitomec, pokusím se vám vysvětlit co je to moudrost. Moudrost je přiměřenost ambic a očekávání. Život každého pitomce popisuje moudře a exaktně Jára Zimmerman jako :

"nepřetržitý proud přehnaného očekávání následovaného naprostým zklamáním".

Neúměrností ambic je dnes postiženo tak 95 procent veškeré populace, proto ani Vy to nepovažujte za pro sebe něco výjimečného a příliš sebedehonestujícího. Je to dnes prostě naprosto normání, být pitomcem, a všichni nenormální by se proto měli léčit, protože jsou nebezpeční jak sobě, tak dnešnímu normálnímu režimu pitomců....
.[velký smích]

364000

07.05.2018 19:23

Historický odkaz Karla Marxe: 200 let od jeho narození

Kapitál.

89.?.?.?

Až do konce předminulého století nikomu nepřišlo, považovat Marxe a Engelse za filozofy. V dějinách filozofie té doby se ještě ta jména nevyskytují. Ještě v roce 1907 má například G.B.Shaw z marxovy vědy legraci, a Kapitál nazývá "mistrným kouskem agitačního žurnalizmu a prorockého hanopisectví přestrojeným za suché vědecké pojednání".

Má li být ideologie masová, musí obsahovat pro každého něco. Musí být současně promitivní, aby jí porozuměl dav, i myšlenkově komplikovaná, aby mohla být přijata intelektuály , kteří se stanou jejími šiřiteli. Masová ideologie proto musí obsahovat jak ušlechtilé ideje, schopné nadchnout idealisty, tak sprosté sliby davům, nebo musejí její ideje připouštět obojí výklad.

[velký smích]

364015

10.05.2018 08:42

Nápoj zapomnění

===RE: Česko je na stráně vítězů jedině z vůle Stalina.

89.?.?.?

Jedním z nejcharakterističtějších protektorátních chudáků českého odboje , zneužitý pak naprosto nechutně bolševickými kolaboranty byl dvacetiletý radista "londýnského odboje" Potůček, kterého zastřelil při událostech okolo atentátu na Heydricha na útěku hladového a bosého v lese český četník. Heydrichovy Vánoční rozhovory s mrtvým králem Ptáčníkem v Břežanské kapli jsou sice skutečností, ale obávám se že jen jeho dlouholetou osobní psychologickou fantasmagorií. Strašně krásně se o tom vypráví , nejlépe však bez jakýchkoli podstaných znalostí. Bošové ve skutečnosti jen jakousi divnou náhodou "nakoukli pod Oponu", a již při prvém pohledu na to co viděli, srali strachy / sami ze sebe/...

[velký smích]

364077

14.05.2018 11:31

Západ nebo Východ?

===

89.?.?.?

.........Havel si sice zaslouží úctu jako protikomunistický bojovník......

Tohle tvrzení mne vždycky šokuje. To že lahváč skončil ve wošingtónský knihovně a ne v mauzoleu V.I.Lenina na Rudým náměstí v Moskvě je zřejmě jen další geniální semitský vtip, stejně jako tmavý prezident USA, soudruh Obama...

[velký smích]

364154

26.05.2018 14:40

To, co vidíme v západní Evropě, není prosbou potřebných o pomoc, to je prostě okupace

RE: Kalergiho plán, žádná náhoda

89.?.?.?

Přijímat tyto lidi / jako paní Kolářová / do státní služby je řízená sabotáž. Zahledejte na internetu / např. o souložení v kancelářích/ , a podobně. Budete se divit kdo nám vládne na "spravedlnosti".....[bliji]

364352

27.05.2018 12:20

To, co vidíme v západní Evropě, není prosbou potřebných o pomoc, to je prostě okupace

RE: Kalergiho plán, žádná náhoda

89.?.?.?

Sionské protokoly naprosto správně konstatují:

- najmout do vrcholových funkcí států neschopné idioty a psychopaty.

- tím vznikne zakrátko všude dokonalý bordel, a všichni postižení začnou řvát.

- pak říct: Tak a dost, a ujmout se moci.

A všichni gojímové budou ještě nadšeně olizovat boty těm, kdo "zabránili bordelu"

/ který ovšem před tím systematicky a za prachy gojímů vytvořili/...

[velký smích]

364363

28.05.2018 14:53

To, co vidíme v západní Evropě, není prosbou potřebných o pomoc, to je prostě okupace

RE: Kalergiho plán, žádná náhoda

89.?.?.?

Lidé, kteří se domnívají a nebo dokonce dotováni tvrdí, jako pan Vojta že něco volí jsou základní příčinou současné krachující bolševické fantasmagorie. Základní omyl spočívá již v tom, že jim vydali občanku. Pokud se dá společnost formovat najatými partami dotovaných židovských herců, kteří hrají ostatním jak se chovat a co dělat, a podaří se jim takto společnost zmanipulovat, pak to není demokracie, ale psychiatrie. Protože jen v psychiatrii nemocný pacient něco musí neustále na radu lékaře přijímat a akceptovat. Z procesu pak vycházejí ne uzdravení pacienti ale na kost okradení hlupáci, kteří se však okamžitě znovu zapojují do již předtím profláknutých zlodějen a nebo nesmyslů...

364381

29.05.2018 11:04

Svatba prince Harryho

Degenerace.

89.?.?.?

Od určitého vývojového stupně je již boj proti degeneraci zbytečný, protože je vše nejen vidět i pro nezinteresdovaného na první pohled, ale při prakticky jakékoli změně může dojít ještě k daleko větším škodám, než kdybychom nechali episodě místo zásahu volný průběh. Je to jako manipulace se starým zrezivělým ručním granátem. Možná že se už jedná i o zjevnou degeneraci zločinců, kteří před lidem vodí své loutky, protože představení přestává být stále více atraktivní, /manipulace je stále méně úspěšná /, a stává se dokonce lidu podezřelým... [velký smích]

364395

11.06.2018 08:46

Pneumatické kladivo na čarodějnice

== RE: pokusím se své kacířsví zcenzurovat

89.?.?.?

Orwelova hesla v románu 1984 jsou:

Válka je mír.

Svoboda je otroctví.

Nevědomost je síla.

Velký bratr tě sleduje.

Pokud se dnes podíváme okolo sebe, jako též Boží dítě nedomyslel
/ nedejbože zatajil / jen africké kobylky...

[velký smích]

364638

13.06.2018 20:56

Trump se schází s Kimem na pozadí měnícího se světového řádu

=== RE: Vše je křišťálově jasné - Trump je příšerný, Čína je úžasná

89.?.?.?

Kapitalizmus je komunizmus pro vrchních dvěstě tisíc, a otrokářství pro zbývající. Samozřejmě otrokářství dle továrníka Engelse, kdy otrok je námezdnou pracovní silou, lidský zdroj, otroctví zbožňuje, a v háku soutěží s ostatními otroky v produktivitě. Pokud není najat, považuje to za svou neschopnost, a snaží se všemi způsoby dostat do háku. Amerika, čína nebo rusko...Naivka, který nadává na takzvaný "socializmus" a nebyl v japonské továrně, kde žlutí idioti lítají po chodbě v háku ve žlutých holínkách, žlutých montérkách a žlutých helmách, bojí se jít domů dřív než šéf, a kdyby někdo seděl u práce a nebo neběžel dost rychle, tak na něj začnou řvát houkačky, řízené elektronickými čidly rychlosti, nepochopí, dokud se nezačne odložen protože mu je víc než padesát, rozkládat na LDN ještě předtím, než dostane hltnout panáka pentabarbitalu, nebo na něj v zimě otevřou okno, protože na jeho matraci už čeká další zájemce s dosud plným kontem...

364682

15.06.2018 20:29

Úloha Číny a Ruska v multipolárním světě

== RE: Ze světa chazar vexlu

89.?.?.?

Při i jen zběžném bádání v těchto problémech přijdete pokaždé ke grotesknímu faktu, že prakticky každý "majitel" čehokoli většího, viditelného , je vlastně jen bílý kůň, kterému "shora" řekli:

Ukradni to tak, aby bylo vidět že jsi zloděj, a pokud nás budeš poslouchat, tak ti zajistíme beztrestnost.

Na tomto principu funguje od roku 1989 veškerý "český kapitalizmus".

[velký smích]

364724

16.06.2018 15:36

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

/ J /elita.

89.?.?.?

Je zajímavé, které etnikum nám již třicet let systematicky vnucuje ten hnus. Perspektivní je rapující Mareš v mantlu ze syrového hovězího masa v O2 aréně. Taky se mi líbí na divadelních prknech zvolna umírající Karel Got. Jeho nejcennější konzert zřejmě bude, až poleze po čtyřech. Kšeft musí běžet, kdyby fotr z truhly koukal, a vedle se nám zatím nenápadně ale rapidně zatím rozšiřuje zajímavá společenská třída českých infarktových dolarových multimilionářů.

[velký smích]

364729

18.06.2018 10:20

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

== RE: anální hudba

89.?.?.?

Hovadství je dneska nežádanější vlastnost otroka - voliče, a věřím že existují celé rozsáhlé baráky, kde se na tom usilovně a systematicky pracuje. Jde o to, odstavit pozvolna a nenápadně všechny co se dají od skutečné tradiční kultury, a zaměstnant jejich již většinou vrozeně hovadské mozky nějakým specifickým hnusem, a ten pak šířit mezi dalšími pomocí psychiatrické indukce. Psychické nemoci se šíří naprosto stejně jako jakékoli jiné infekční nemoci. Příznaky jsou však ze začátku plíživé,pro nemocného skoro příjemné, a potenciální pád na dno poznáme znenadání až třeba po třiceti letech působení, jako je to třeba v čechách po roce 1989. Kdysi jsem sledoval ze zájmu bolševické televizní hnusy jako Žena za pultem, ovšem musím přiznat, že třeba Ditl neměl proti profi páté koloně kultury dnešních dnů jako třeba dvojka Svěrák - Troška, naprosto šanci, protože to byl ještě ideový intelektuál, který, i když se nechal koupit za bakšiš, zřejmě úmyslně nepřekračoval na požádání hranice, jako nynější finanční "tvůrci". ...

364774

27.06.2018 08:02

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

Muslimská královna.

89.?.?.?

Kvalifikované výmysly jsou dobrý a i inteligentní způsob boje o moc a udržení moci. Když je potřeba, najdou se, samozřejmě "náhodou", prastaré kořeny na starověkých papyrusech v hliněných vázách v jeskyni na pobřeží Mrtvého moře, jindy je britská královna potomkem muslimů, co ještě...

Možná že Andrej Babiš má taky muslimské potomky, ale ještě o tom nevíme.

Již odedávna je to strašně všechno pořád podobné různým židovským anekdotám o Kristu...


[velký smích]

364945

27.06.2018 18:27

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

Modifikace ...

89.?.?.?

Český lev je nenápadně nápadně modifikován již na české pětikoruně na mincích od sametové revoluce roku 1989. Jednou jsem seděl s příslušným již strašně starýmdisidentem - protekčním umělcem, co mu to tehdy ze známosti zadal Václav Lahev, v hospodě, a sděloval jsem mu, že mi ten českej lev připadá, jako když má příliš velkou hubu, příliš dlouhej vocas a příliš holou s prominutím prdel. On mně poděkoval jaký jsem pozorný, a za ruma se přiznal, že právě to chtěl , mstíce se svému chlebodárci , vyjádřit, protože si myslel, kolik za ten návrh dostane, a dostal prej od Vency jen pár babek...

[velký smích]

364961

29.06.2018 08:54

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

Není to poprvé, co semitský "intelektuál" v podstatě opisuje...

89.?.?.?

Doporučuji nalistovat na internetu báseň Jaroslava Vrchlického"O hovně". Lze najít i prameny, od koho opisuje náš slavný básník, národní buditel, který měl dokonce bronzový výkal fyzicky doma na psacím stole, zřejmě pro imspiraci. Hovno je zřejmě základní český problém, který přetrval, a zřejmě i přetrvá věky...


[velký smích]

364987

29.06.2018 22:13

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

= RE: Takže Perchta z Fuckingameského paláce je nakonec muslimka...

89.?.?.?

Ona to není přímo nadčasovost. Taková liberální idea je strašná věc zvláště dnes. Zkuste: Klimov, Boží národ...

[velký smích]

364998

02.07.2018 13:32

Ekonomická migrace pomáhá stagnaci a zaostávání

Prognostika.

89.?.?.?

Za třicet let jsme se stali rozvojovou zemí na úrovni Zimbabwe. Nutnost otročit na koleně pod cenou, legálně krást, šmelit a půjčovat na úrok, kam to všechno může dojít jinam než ke krachu ? Udržovat takový systém v chodu je nejhorší a nejsprostější sabotáž. Nejpotřebnější pro systém jsou všehoschopní zločinci, profesionální lháři a oblbovači. A vědět to, na to nemusí mít nikdo vysokoškolské vzdělání, to na první pohled vidí i každý hlupák...

[velký smích]

365024

03.07.2018 13:17

Ekonomická migrace pomáhá stagnaci a zaostávání

RE: Prognostika.

89.?.?.?

Vojto, Vy vždycky začínáte něčím co někdo neřekl, a skončíte pak tím pádem daleko mimo mísu, a když Vám někdo neodpoví, tak myslíte že když jste se dostal tam kam chcete, že jste vyhrál. Kdo řekl, že mne někdo nutí otročit na koleni? Jen to kolem sebe vidím, a zvedá se mi z toho kufr. Ty lidi to dělají většinou dobrovolně, a ještě jsou hrdi za své ukrajinské hřivny, které za to dostanou. Uvědomte si, že české platy jsou i dnes, třicet let po podvodu, zvaném "Sametová revoluce" v 80 procentech 20 - 30 procenty německých za stejnou práci, a zloději jako třeba soudruh Klaus pracujícím ještě v televizi do očí tvrdí, že si vyšší ohodnocení nezaslouží. Nepřipadá Vám to na palici ? A to je základní podstata problému. Prodávat se za bezcenné papírky, a ještě tak málo bezcenných papírků mi připadá ponižující, kdysi chtěli slavní umělci za svá díla třeba zlato, a pokud samozřejmě byli skuteční umělci, vždy je dostali. Tratit celý život svůj drahý čas za nekrytý prachy mi připadá jako pakárna. Také mne baví Váš dojem, že víte "jak vznikají nové peníze pro stále přibývající lidi". Šmelením ani lichvou ve skutečnosti nic víc nevznikne, a začátek krachu se i před hlupáky, kterých je většina, dá jen těžko na delší dobu oddalovat. I když žere příživník svého dárce, a zdá se mu to jako vrchol jeho schopností a důvtipu, je to ve skutečnosti na psychiatrii pro oba, i pro toho, kdo to provozuje, i pro toho, kdo to trpí....

[velký smích]

365037

03.07.2018 18:35

Trumpova armáda shazuje každých 12 minut bombu a nikdo o tom nemluví

== RE: Jediná naděje je, že to USA nakonec ekonomicky zrujnuje

89.?.?.?

Když už mocenský systém zdegeneruje tak, že věřícím nestačí Bůh, musí se neprodleně vymyslet Globální Prediktor. Proč je to stále všechno tak strašně podobné semitským vtipům.....

[velký smích]

365040

04.07.2018 08:52

Trumpova armáda shazuje každých 12 minut bombu a nikdo o tom nemluví

== RE: Jediná naděje je, že to USA nakonec ekonomicky zrujnuje

89.?.?.?

Ano, jistě, nejenže existuje Globální Prediktor, ale pod povrchem Měsíce žije i nadrasa mimozemské civilizace Šediváků. Tvrdí to dokonce i pilot CIA v penzi. Kdyby to na starý kolena neprodal bulváru, bude bezdomovcem. Jistý vysloužilý 92 letý hitlerovský pilot ještě z wermachtu zase tvrdil, že sestřelil z ME-262 Saint Exuperyho. Měl na kolenou když byl na letu jeho knížku, četl si, a nejednou vidí, kolem něj letí Saunt Exupery. Tak to do něj čtyřikrát napálil z dvacítky...
_________________________
/Obávám se, že tajemný Šéf neexistuje, a na jeho neexistující triko vládne odjakživa partička nějakých "Nejvyšších sluhů" v patře Pyramidy pod ním," kteří jediní ho znají osobně.."./.

[velký smích]

365053

04.07.2018 18:42

Ekonomická migrace pomáhá stagnaci a zaostávání

RE: Prognostika.

89.?.?.?

Řekl bych, a tvrdí to i vzdělaní psychiatři, že normálnost / nešílenství / jedince spočívá v tom, že si je chopen neškodit. Zkuste se nad tím zamyslet. Samozřejmě, pokud člověk není schopen generovat nové atraktivní nápady a neumí je následně v reálném časovém horizontu prodat, musí denně makat v háku, a půjčovat si na úrok. Dle diagramu pravděpodobnosti maximum Gausovy křivky ukazuje normální hlupáky, těch je nejvíc, a na ty je tedy ekonomicky zaměřeno hákování a půjčování si na úrok, protože je to nejefektivnější a nejjednodušší...


[velký smích]

365060

05.07.2018 16:52

Trumpova armáda shazuje každých 12 minut bombu a nikdo o tom nemluví

== RE: Jediná naděje je, že to USA nakonec ekonomicky zrujnuje

89.?.?.?

Bůh je především vynikající zástěrka pro cokoli, co potřebujeme nutně prosadit Jistý vtip popisuje ortodoxního semitu, který našel na ulici o šábesu peneženku, a protože ji nemohl zdvihnout protože se na šábes nesmí pracovat, poklekl, a prosil Boha o to, aby byl na chvíli nad ním pátek. Bůh se smiloval nad věřícím v něj, a udělal nad ním na chvíli pátek, a tak si mohl semita tu peněženku zdvihnout, a strčit si ji do kapsy. Dobré je také, pokud někdo chce zabrat nějaké území, najít v jeskyních na břehu mrtvého moře tajemné pergameny ze starověku, na kterých je tajným jazykem kterému nikdo nerozumí napsáno, že to území již tomu kdo ho chce zabrat, dávno předtím patřilo. Pokud člověk zrovna nevezme jako vrchní autoritu Boha, mluví pak třeba o "Šéfovi na vrcholu Pyramidy". Je groteskní, když náboženství dojde až tak daleko, že zakazuje Boha nazývat a zobrazovat.Vypadá to, jakoby si samo nevěřilo, že něco takového vůbec existuje...

[velký smích]

365075

08.07.2018 12:44

Červenec v českých dějinách

== RE: karma národa

89.?.?.?

Pro zdejší sudenty či již profesionály v Bohosloví : Přečtěte si satirický román z roku 1707 od Alaina-Reného Le Sage,Kulhavý ďábel, kde Asmodej, kulhavý ďábel, odkrývá střechy domů a ukazuje donu Kleofášovi, jak opravdu lidé žijí.

Říká:

„Ať se podívám kam chci, všude vidím choré mozky.“...[velký smích]

365119

09.07.2018 07:27

Alza překročila hranici

ALZA

89.?.?.?

Podezřele všudypřítomná reklama těchto firem které se zabývají prodejem šmejdů jako třeba Alza / ale třeba i OBI a podobně / je vždy předzvěstí jejich krachu. Někdo by si mohl myslet, že příchodem "kapitalizmu" do česka v roce 1989 se stane zákazník náročnější než za socializmu, kdy nic nebylo. Obrovské haly s dvaceti prodavači a dvěma zákazníky denně působí absurdně. Zcela naopak, prodej šmejdu však zřejmě prosperuje. Někdy to trvá neuvěřitelně dlouho, a je pozoruhodné, co zákazníci vydrží. Kdo má možnost poslouchat manažerské rozhovory, ví, za jaká zvířata jsou jimi zákazníci považováni, a na deficit se pak přijde až třeba po několika ročních uzávěrkách u centrály v zahraničí, a nebo u zdroje, který takovou firmu dotuje. Mezinárodní firmy jsou většinou obrovské, a vozit něco do malého česka, to je jako obchodovat s nějakým absurdním hotentotským mikrokrálovstvím. Na tom obchodu nebo spíše obchůdku se většinou přiživují jen děti místních domorodých náčelníků, které si k tomu najmou zase své arabské zahradníky jako prodavače, kteří pak ani mnohdy netuší co prodávají. Stejně je to i naopak, pokud třeba česká firma se snaží expandovat do zahraničí. Příživa zainteresovaných je při poměru koruna/euro více než 25:1 pro domorodce jistě výhodná, jakmile však začne ohrožovat větší zahraniční firmy, tak ty ji prostě obchodně vymažou...

[velký smích]

365160

09.07.2018 19:39

Alza překročila hranici

== RE: Lidi proberte se

89.?.?.?

Majitelé takových firem jako Alza, Seznam a podobně se po velmi krátké době pokud se kšeft rozjede, stávají bez rozdílu bílými koňmi v rukou mafie a dalších příživníků, a jen se pak většinou s úžasem dívají někde na ředitelství co se to kolem nich děje, a nevědí která bije. Správu za ně převezme nějaký buď šafář, a nebo to koupí další podstatně větší a bohatší ambiciozní zloději, kteří to pak po nějaké době bezohledného vykrádání položí na lopatky. Vždy jsem se musel tiše smát "pilným chudým, poctivým a úspěšným prodavačům kopírek z roku 1989", kteří pak končí za pár let ve Frobesu na předních příčkách, protože pochopili princip kapitalizmu, to je, podělit se s kámoši, ale ne bratrsky, ale pěkně minimálně půl na půl, a podle zlatého pravidla podnikání bezchybně realizovali základní zákon obchodu:

Ukradni cokoli hodnotného tak aby všichni viděli že jsi zloděj, a my ti zaručíme, pokud nás budeš poslouchat, beztrestnost..

[velký smích]

365183

18.07.2018 14:38

Porušení zákona v přímém přenosu

"Podařené atentáty v čechách".

89.?.?.?

Nechat na sebe jako premiér policejní provokatéry házet plastové lahve to je stejné, jako nechat na sebe jako prezident střílet policejními provokatéry airsoftovýma kuličkama. Alespoň si jedni mohou udělat čárku ve výkazu činnosti, druzí to vyšetřovat, a pro další zainteresované s platy sto a více papírů měsíčně je v okurkové sezoně v čechách o čem zase pár dní klábosit.


[velký smích]

365389

21.07.2018 15:13

Izrael se prohlásil za stát apartheidu

= RE: Talmud a židovská mentalita

89.?.?.?

Talmud je gojům zakázaný samotnými židy, a je v něm v podstatě rozkaz, že kdokoli ho gojům poskytne, má být okamžitě zlikvidován. Co se týče Main Kampfu, jeho autor byl postižen od narozením mikropenisem, a měl nesestouplé varle. Psychologové nebo spíše psychiatři toto spojují se světovládnými ambicemi, uvedenými v této knize. Samozřejmě nechci srovnávat obě výšeuvedené knihy z tohoto psychiatrického hlediska, protože sám nejsem psychiatr...

[velký smích]

365438

22.07.2018 13:21

Izrael se prohlásil za stát apartheidu

RE: = RE: Talmud a židovská mentalita

89.?.?.?

Věřím že znáte Talmud i Mein kampf slovo od slova stejně jako já, a uvažuji co je příčinou Vašich světovládných ambic, a zdali by to dokázal též vysvětlit psychiatr.

[velký smích]

365452

22.07.2018 16:31

Izrael se prohlásil za stát apartheidu

= RE: Talmud a židovská mentalita

89.?.?.?

Věřím, že kdyby systém již od mateřské školy systematicky identifikoval a separoval ty, kteří chtějí rozkazovat ostatním, a ty, kteří jsou ochotni poslouchat, a naučil číst a psát pouze ty, kdo by zbyli, mělo by to dnes lidstvo podstatně jednodušší. Kdysi před snad padesáti lety jsem byl na školení počítačů v bývalé tehdy ještě NDR, a bydlel v Berlíně u mladé zdravotní sestry, která mi vždy večer, když jsme spolu leželi vedle sebe v posteli vykládala, kolik toho dne na oddělení v porodnici utopili v nerezových kbelících deformovaných novorozenců. A tak mi došlo, proč jsem prakticky po celé NDR nebyl schopen leta potkat jediného mrzáka...

[velký smích]

365454

22.07.2018 22:22

Izrael se prohlásil za stát apartheidu

RE: = RE: Talmud a židovská mentalita

89.?.?.?

Váš zdánlivě troufalý výrok o " šíření židovské propagandy " působí víceméně tragikomicky, a ukazuje Vaši základní neznalost problematiky. Jako nepřítel fašizmu a antisemitizmu bych byl třeba právě proto, aby byl minimálně Starý zákon, Talmud, Mein Kampf, ale i Hitlerovy Hovory z Berghofu, a nebo Goebesovy deníky povinnou školní četbou již pro žáky základní školy. Právě naprostá neznalost semitů, chazarů, fašistů či antisemitů a zakazování kvalifikovaného studia jejich skutečných názorů je dokonalá propagace jejich ideologií mezi v podstaě negramotnými idioty, a většinou slouží i jako dlouhodobě lukrativní politický obchod profesionálním obchodníkům a ostatním zainteresovaným v tomto oboru.

[velký smích]

365459

31.07.2018 12:18

Armáda USA zavádí technologii „genového tahu“

= RE: tak proto sbírali vzorky Rusů

89.?.?.?

Bohužel, být kapkou dehtu v sudu medu je pro ten sud toho medu dosud rozhodující...

[velký smích]

365521

02.08.2018 11:11

Příliš teplý týden

= RE: Cíl nadnárodního kapitálu.

89.?.?.?

Jednoho člověka, který má již leta možnost ovládat Svět je profesor Klaus, min 35 x honoris, tedy spíše mulithonoris causa. Sedím tu v knihkupectví pod větrákem, a nahlížím do jeho knihy která prezentuje teorii o tom, že globální oteplování neexistuje, a nedovedu spoehlivě rozhodnout, zda autor knihy je jen Idiot a nebo Blázen. Pokud mají tito lidé možnost, leta rozhodovat třeba o státních financích, a nebo dávat ammestie miliardářským zlodějům, pak Bůh s námi, a Globálního prediktora není třeba v tomto případě hledat nikde daleko...

[velký smích]

365546

Protekční konstruktér vojenského radaru, který prý nefungoval a jen rušil vše v širokém okruhu a ředitel černobylské jaderky prý byli blízcí příbuzní, a jeden druhému prostě pomohl. Rozebrat a odvést do sběru tak nepředstavitelně velké kovové monstrum jako radar Duga prý dovedou jen čeští cikáni....

[velký smích]

365560

03.08.2018 18:02

Příliš teplý týden

RE: = RE: Cíl nadnárodního kapitálu.

89.?.?.?

Vysvětlil jste mi to krásně, vědecky. Každý společenský systém, který nabízí vzdělání všem, a přísně neselektuje, koho naučit číst a psát a koho ne, nakonec zahyne svou vlastní vinou. Pokud má idiot skutečně kvalifikovaně škodit, musí získat vzdělání, které mu poskytne rozhled, a funkci, aby mohl škodit odshora, jinak to nemá cenu. Pokud se tento princip použije ve vojenské oblasti je zřejmé, že proti takovému idiotovi jako třeba prof. V.K min 35 x honoris, tedy spíše multihonoris causa , jsou jaderné zbraně jen příliš složitou , drahou a zoufale neúčinnou hračkou. Představte si, že byste měl kompletně vybombardovat jadernými zbraněmi zemi o rozloze třeba 128 tisíc kilometrů čtverečních. Na to by nestačil ani americký jaderný arzenál. Naopak na to v čechách suvereně stačilo několik akademicky vzdělaných idiotů, a deset let po roce 1989. Dnes jsme proto na rozdíl od minulosti rozvojovou zemí s ukazateli na úrovni Afriky.

.[velký smích]

365569

Takový mladý jaderný profesor Klaus min 35 x honoris, tedy spíše multihonoris causa, vychovaný na dnešních moderních vysokých školách bude schopen obsluhovat jadernou elektrárnu do prvního výbuchu. Pak se z něj stane jaderný spisovatel, a nakonec mu ještě postaví konkurence vlastní knihovnu, ze které bude přednášet po celém světě o jaderných katastrofách, podobně jako o neexistujícím globálním oteplování ..

[velký smích]

365588

11.08.2018 11:02

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

Vtipně a systematicky připravená Apokalypsa.

89.?.?.?

Společenský režim, který odpovědně nerozhodne již od začátku, koho naučí číst a psát a koho ne, zanikne postupně svou vlastní vinou. Námezdná pracovní síla se však vždy musí nalézat na pokraji hladovění, jinak zvlčí.

Jak odmalička kvalifikovaně rozhodnout, koho učit číst a psát a koho ne ? Je to triviální. Jednoznačně a definitivně sepraovat jednak všechny, kteří se snaží něco druhým nařizovat, a za druhé ty, kteří ty první mají tendenci poslouchat, a ty dále nevzdělávat.

Vzdělaný ambiciozní idiot je podstatně horší než zbraň hromadného ničení. Aby mohl škodit obecně všem shora, je třeba aby dostal vzdělání, které mu poskytne rozhled, a aby se zmocnil nějaké vedoucí funkce.

Co si vezmeme na dnes již postupně beztrestně vyírajících politických stvůrách, které z naší země udělaly rozvojový východoevropský bordel s hospodářskými ukazateli podobnými Africe, jejichž děti dnes přebírají jejich nakradené majetky a funkce, a vše již mají samozřejmě protože to zdědily, legálně ?

/ pradědek pirát, dědek podnikatel, fotr soudce, synátor vládní úředník či lobista. /

[bliji]

365682

12.08.2018 13:13

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

= RE: Vtipně a systematicky připravená Apokalypsa.

89.?.?.?

Řekl bych, že právě u toho "elitního školství" jak píšete, je ta buď nevědomost nebo spíš sabotáž nejvíc vidět, protože protekční zloděj který se učí, jak si řezat pod sebou vetev na kterou se vyšplhá a nebo ve výši sedí, není již zloděj, ale blázen. Je otázka, zdali je to jen návod, a nebo automatický naprogramovaný konec nevratně "vědecky" zdegenerované genetické informace, která se na konci svého životního cyklu sebedestruuje jako třeba střela, která minula nastavený cíl. Právě, pokud skutečný inteligent je nucen studovat mezi barbary, je prakticky neodhalitelný, ty barbary dokonale pozná, a nakonec si je sám zotročí pro své účely. Řekl bych, že perspektiva lidstva je v hromadě hnoje, kde je nejvíc živin, a ne někde na betonovém prostranství. Kdysi jsem tu uváděl inženýra absolventa, který dostal u útvaru na velení jednotku cikánů. Fyzickou silou a brutalitou z nich zakrátko udělal v podstatě wermacht. Čistí, oholení,navonění, a vyžehlení cikáni dupali jak esesáci, vždy ve všem první. Když vojna skončila, rozešli se do svých domovů, a za dva dny "vojáci wermachtu" byli zase standartní cikáni jako před vojnou, jen ten absolvent se stal do konce života dokonalým bílým cikánem s akademickým titulem. Silnější entita bezohledně požírá slabší, zdegenerovanější. Je to ale jako entropie. Nikdy další pořádek není kvalitativně lepší než ten předešlý, ale vždy je následující pořádek jen větší a nebezpečnější bordel než ten předchozí...

[velký smích]

365700

12.08.2018 18:47

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

== RE: kapitalista potřebuje otroka, ne robota

89.?.?.?

Pokud jsem zažil zavádění počítačů, a zažil jsem to v podstatě od začátku od sedumdesátých let minulého století, připadalo mi to jako neodvratitelná katastrofa, kde superdrahé monstrum a superdrahá klimatizace nejen že neplnily původní záměr, /pokud tento vůbec existoval !!!/, ale jen zajišťoval zainteresovaným v podstatě hlupákům a nebo spíš podvodníkům, kteří pochopili první, a koncentrovali se u toho, dlouhodobý a výnosný kšeft, který však byl naprostým nesmyslem nebo podvodem, protože ve skutečnosti nic dále použitelného negeneroval. Když pak sálové počítače nahradily miliony PC, každé s v podstatě stejným výkonem jako ten bývalý počítač, zvrhla se definitivně tato fantasmagorie do oddělených vzájemně si drsně konkurujících skupin, kde se postupně zaměstnali za babku všichni potencionální nezaměstnaní, kteří kdysi byli saturováni třeba v československé a nebo pak české armádě. Nebezpečné na této fantasmagorii je, že byla úmyslně vybudována tak, aby byla nevratná, a pokud by se zlikvidovala, tak by třeba padlo státní zřízení, protože na ni bylo a dosud je stále víc závislé. Dnešní obchod s počítači již je jen největší podvod na jedné straně, a největší světová výroba průmyslového odpadu s nejkratší dobou použítí, která nás postupně otráví a zlikviduje. Naštěstí všechny profesionální světové fantasmagorie postupují ke svému konci exponenciálně, což sice zkracuje čas který mohou škodit, ale jistě už jsou na jejich základech připraveny fantasmagorie další, vymakanější a daleko nebezpečnější. Prožil jsem padesát let budování počítačů, a viděl jen ve svém okolí, pokud jen nesimulovali činnost, a snažili se něco tvořit, jen stovky unavených a nakonec z toho zdravotně postižených bláznů. Stroje se staly pány lidí, a místo aby sloužily, dokonale si lidi zotročily. Golem se vymkl kontrole...

[velký smích]

365706

13.08.2018 16:00

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

RE: Mírně vystydlá novinka...

89.?.?.?

Při čtení brožurky Jiřího Lederera ´Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta´ (Praha, 1990) mne pak napadlo ještě jedno možné vysvětlení ohromné Palachovy mediální popularity. Lederer píše, že se Palachova matka jmenovala za svobodna Kostomlatská. "Toto jméno není v Československu příliš rozšířené. Odborník na rodová jména mi vysvětlil, že většina Kostomlatských jsou Židé, kteří žili dlouhou dobu v Polsku. Prý se původně jmenovali Kohnové a při protižidovských pogromech utekli do Čech, přijali jméno Kostomlatský a rovněž tak přijali evangelickou víru," píše Lederer....

365720

14.08.2018 20:40

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

== RE: Chronologicky

89.?.?.?

Prezident Novotný byl velice svědomitý a charaktorní člověk, a když dostal nějaký úkol na který nestačil, plakal prý doma ženě na rameni. Chce to prostě umět s klidem velitele poslat když je třeba něco demonstrovat, pár tisíc lidí na jatka, jako soudruh generál Svoboda, a dovést se na to pak při přebírání medajle vykašlat...

[velký smích]

365760

15.08.2018 09:29

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

== Čeští prezidenti - basmani.

89.?.?.?

V čechách je prezident - mukl dlouholetá tradice. Jak někdo nebyl odsouzenej k smrti a nebo neseděl, nemůže bejt dobrým českým prezidentem, protože na to nemá kvalifikaci.

Kdyby třeba soudruh Lahev nebručel, tak tu dneska nejsou komunisti. Již nikdo nepamatuje na to, jak ještě na letiště Ruzyně, nynější Veškrnovo , přstál kdysi z Moskvy Antonov, vysunul se žebřík jak pro slepice, z něj seskákali soudruzi Kocáb a soudruh Horáček, a křičeli nadšeně na na ploše se jak cukrová třtina ve větru se klátícího jak slíva opilého muže v ošoupaném svetru dlouhých nemytých vlasech a počůraných texaskách:

Vašku, budeš prezidentem! Gorbačov nám to dovolil !!!

Podívejte jak fatálně to třeba dopadlo se soudruhem Klausem, a nebo soudruhem Zemákem, kteří nebručeli . Typičtí úředničtí outsiedeři v bez odborných kvalifikačních předpokladů.

Kromě klasického basmana jako dr. Gusta Husák tu byl ještě jeden daleko zajímavější, a to sachsenhausenský heftlink, pak vězeňský kápo a nakonec prezident československa Tonda Zápotocký. Ten když věšel na apelplace dosouzené heftlinky na šibenici, a podkopával jim radostně stoličky, říka třebal:

My víme, pane redaktore, že jste čestnej člověk, ale to víte, rozkazy jsou rozkazy a postupy jsou postupy. Každý hájíme své.

To, že měnová reforma nebude a je to jen šeptanda imperialistů mu promiňme za daleko nadčasovějščí:

Není možné soudruzi, pěstovat kult zaměstnance, kterému je vše dovoleno !!!

[velký smích]

365778

15.08.2018 11:18

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

RE: == RE: Chronologicky

89.?.?.?

Děkuji Vám že jste si všimnul v záplavě zdejších komentářů právě mého průměrného kutilského čecháčkovského výtvoru, a jsem tím nesmírně poctěn, protože čeští prezidenti a jejich životní příběhy jsou leta mým nejoblíbenějším hobby. Hledat a vybírat tyto příběhy z knih v knihovně je pracné a časově náročné, a jsem velmi vděčen naší technické revoluci 21 století, že existuje internet. Každý správný psychiatr třeba ví, že když postaví na chodbě svého oddělení dvě internetový konzoly a sleduje to za rohem v kanclu, ví za odpoledne o svých pacientech daleko víc, než kdyby se je snažil vyšetřovat nejmodernějšími lékařskými metodami pomocí psychofarmak. Kdysi jsem četl historický román ze sedumnáctého století, myslím že se to jmenovalo Kulhavý ďábel od Ságeho, kde Ďábel odkrýval stropy lidských obydlí, a ukazoval svému pánu, donu Kleofášovi:

Podívej, všude kam se podíváš jen choré mozky.

Dnes už Ďábla nepotřebujeme, neboť existuje internet. Ještě k těm českým prezidentům, tuhle jsem četl že dr. Gusta Husák dovedl dělat naprosto profesionálního psa. Běhal prej po zemi po čtyřech, otíral se o nohy, a štěkal a kňučel. Pisatel, jeho spoluvězeň, psal, že možná i vrtěl ocasem, ale nemohl to zkontrolovat, protože byli všichni oděni ve vězeňských uniformách. Vyžadovali to od něho vězenští dozorci, za cigaretu. Když tohle dovedl dělat za cigaretu, co asi dovedl dělat za funkci...

[velký smích]

365786

16.08.2018 10:14

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

== RE: == Čeští prezidenti - basmani.

89.?.?.?

Slušelo by se, kdybyste jako jistě intelektuál autoritativně řekl:

Již jednou vám mnou bylo řečeno, abyste...!!!

Jinak se na Vás mohu dívat jen jako poslanec českého parlamentu za ODS Václav Klaus mladší starší se svým mrazivým fascinujícím úsměvem. Václav Klaus nejstarší jeho úsměv pragmaticky vyměnil kdysi hned po vstupu spojeneckých vojsk, za trabanta. Určitě zase v extázi vykřiknete co to tu jako nastrčený havloid melu, a požádáte okamžitě administrátora, aby zvýšil IQ hesla, které prolomí individuum, které sem pronikne, na minimálně 35, ale pak si to heslo již budete muset zapsat na papírek, abyste ho nezapoměl. S tím trabantem je to však pravda. Trabant stál v sedumdesátých letech minulého století stejných dvacet tisíc československých korun, jako operace degenerovaného synátora, které však jeli chirurgové v NDR v tu dobu za tu cenu běžně s 95 procentní úspěšností. Téměř stále před veřejností ukrývaný Klaus nejmladší který však již díky své superaktivní slovenské máti nenápadně prošel hafo funkcí v různých správních radách například ČEZU, a objevil se znenadání až jako garde Lýdie Mištinové na Karlovarském filmovém festivalu, protože profesor Klaus, min 35 x honoris, tedy spíše již multihonoris causa festival letos ignoroval, však zase vzhledem jakoby z rodiny vypadl. Takové genetické testy by asi zvědavého člověka přivedly k překvapenému výkřiku. Operace by v tomto případě byla asi podstatně dražší než trabant...

[velký smích]

365820

17.08.2018 11:58

Politické pozadí nadnárodních korporací

== RE: Svět kapitálu bez humanismu

89.?.?.?

Akademik Heyrovský, držitel jedné z nich rád když byl společensky unaven vyprávěl ve společnosti, jak po povinném projevu na švédské akademii asi hodinu trpělivě vysvětloval nějaké hluché osumdesátileté švýcarské hraběnce, proč z kapiláry kape rtuť a co je to elektrochemické rozkladné napětí a Ilkovičova rovnice. Pak prý zcela psychicky zničen odešel na WC, kde u pisoárů stáli dva pejzatí sponzoři v černých kabátech a černých kloboucích, a vedli tento rozhovor:

Moše, nedali jsme tomu tzechen s těma kapkama příliš moc financí?

Taky si myslím, ale podívej, jak člověk myslí na ty strašný prachy, čůrám, a zapoměl jsem se rozepnout...

[velký smích]

365862

23.08.2018 11:48

Kult „géniů“

Měření účinnosti idiotů kilotunami trinitrotoluenu:

89.?.?.?

Aby mohl ambiciozní idiot škodit ve velkém, musí nejprve získat akademické vzdělání, které mu poskytne rozhled, a pak se zmocnit nějaké vedoucí funkce, která mu umožní škodit odshora ve velkém. Pak teprve, pokud se osvědčí, může uvažovat o Nobelově ceně.

Kdysi jsem uvažoval o tom, jak porovnávat takovéto idioty - savanty, / učené idioty/ podle účinnosti, a napadlo mne, použít vojenskou jednotku, používanou u jaderných zbraní hromandého ničení, a to ekvivalent v kilotunách standartní klasické výbušniny - trinitrotoluenu.

Pokud studujeme účinnost idiotů savantů, a účinnost jaderných zbraní hromadného ničení, vidíme, že superdrahý výzkum, superdrahé výrobní náklady, a superdrahé náklady na perzonál činí z jaderných zbraní v podstatě účinnou, ale i neekonomickou zátěž pro stát, uvážíme li, že místo třeba dvaceti jaderných bomb můžeme nasadit jednoho ambiciozního úředníka, a pověřit ho třeba ekonomickou reformou státu.

www.novinky.cz/domaci/481300-zeman-dorazil-na-vystavu-zeme-zivitelka.html

Nemám nyní úmysl, dehonestovat našeho pana prezidenta, ale jen ukázat jedno místo nalevo od něj, kde se taková zřejmě již naštěstí zdánlivě dávno vybuchlá zbraň hromadného ničení nalézá.

/ ještě k tomu ....."zdánlivě již dávno vybuchlá ...
Před časem profesor Klaus, min 35 x honoris, tedy již jistě multihonoris causa uváděl na svém blogu www.klaus.cz, že prej dostal novou občanklu s platností do roku 2052, a proto může ještě minimálně pětkrát kandidovat na českého prezidenta...!!!/

Uvažujme nyní, že je třeba kompletně vybombardovat nejmenovaný malý stát o rozloze třeba 128 000 kilometrů čtverečních. I na tak malou plochu by byl jistě nedostačující například celý jaderný arzenál USA. Z historie ovšem vidíme, že na to velmi snadno stačilo několik idiotů savantů z Prognostického ústavu ÚVKSČ, a ani nemuseli mít Nobelovu cenu, a pár let od roku 1989. Kdo by ještě v takovém roce 1985 řekl, že za deset let budeme zozvojovou kapitalistickou zemí s ekonomickými ukazateli africké Zimbabwe ?

Představme si, že by třeba USA po druhé světové válce nerozjely program Manhattan, ale již měli na gymnáziu vytypované profesory Klause, a místo třeba jaderné bomby na Hirošimu a Nagassaki tam poslali mladého ambiciozního českého vysokoškoláka s kufříkem.Pokud by chtěl člověk šetřit, nedal by mu na cestu letenku, ale poslal by ho tam vlakem druhé třídy. Vsadím se, že kdyby bylo na Japonsko použito místo dvou atomových bomb například profesora Klause, nebyla by dnes Hirošima a Nagassaki opět kvetoucími městy, ale rozkládala byse tam pustina se skládkami průmyslových odpadů ze Západní Evropy...[velký smích]

366013

23.08.2018 16:40

Kult „géniů“

== RE: Měření účinnosti idiotů kilotunami trinitrotoluenu:

89.?.?.?

Aby člověk nemusel chodit každej den do háku, a dělat tam za pár babek tak nejvýš "vora v zakóně"jak říkají naprosto správně naši ruští přátelé, tak náš demokratický režim nabízí ambicioznější námezdné pracující síle dle továrníka Engelse a jeho kámoše Karla Marxe , nazývané přesněji "lidský zdroj", ještě o půl stupně vyšší režim, a to:

Ukradni něco, a projev se věrohodně jako majitel - zloděj, a pokud nás budeš poslouchat, zajistíme ti beztrestnost.

Pak už samozřejmě nemusíte chodit v holínkách, helmě a gumovkách s kýblem v ruce po skladu mezi ještěrkami, a nebo někde v přesčasech fízlovat za 250 korun na hodinu, a tvrdit, jaká je moc afrodiziakum, ale můžete třeba dělat za pět tisíc na hodinu prezidenta nebo premiéra, a podobně. Celkový problém o kterém píšete, a vypadá to že jste jím také postižen, to v podstatě neřeší. Test: nezaplaťte jednou daně, soudruhu...


[velký smích]

366021

24.08.2018 09:42

Kult „géniů“

= RE: Nobelovi šamani

89.?.?.?

Zda na Mírov a nebo do Bohnic je nejen u "ekonomů" v českém hnojišti težká otázka, protože na tom je založen základní zlodějský byznys. Profesionální je být na obou stranách dění a pokud dojde k průšvihu, kabáty dovést obracet neprodleně.

Byl jednou jeden domeček,
v tom domečku stoleček,
na stolečku mistička,
v té mističce vodička,
v té vodičce rybička.

Kde je ta ryba?
Kočka jí snědla.

Kde je ta kočka?
V lesích se zaběhla.

Kde jsou ty lesy?
Na prach zhořely.

Kde je ten prach?
Voda ho vzala.

Kde je ta voda?
Volí ji vypili.

Kde jsou Ti voli?
Páni je snědli.

A kde jsou Ti páni?
Na hřbitově zakopáni.

Skoro jako v čechách, "čo bolo, to bolo", jen děti těch nejmenovaných bolševických pánů / dnes je v čechách minimálně 30 000 dolarových multimilionářů / už budou mít vše nakradené legálně...

Pradědek pirát, dědek mafián, fotr senátor, syn lobista a nebo soudce.
Proč si kupovat právníky, když je levnější koupit si soudce ?


[velký smích]

366048

24.08.2018 14:10

Kult „géniů“

RE: = RE: Nobelovi vudu-masta

89.?.?.?

Vezmeme li teoreticky číslo 30 000, vynásobíme ho čtyřmi, a dozadu přidáme dvě nuly , / 100 kg živé váhy / dostaneme výsledkem 12 000 tun poměrně kvalitních proteinů, vhodných jako zemědělské krmivo, hnojivo, a nebo náplň bioplynové stanice. Budeme li dále uvažovat jen 6,5 kW drtič a průchod 1 ks za minutu, to je asi 500 ks za osmihodinovou směnu , vyjde nám asi 250 osmihodinových směn. Při deseti drtičích odpadu tedy zhruba měsíc práce nějakého malého masokombinátu.Zadáme li pak prodejní cenu jednoho kilogramu na deset korun, dostaneme zpět 120 papírů, což nám zaplatí za ten měsíc obsluhu 12 brigádníků po 10 a nebo šesti po dvaceti papírech. Již divoši v románu Robinzonův ostrov věděli, že problémy s nepřítelem je možné snadno a definitivně vyřešit jen tím, že ho sežerou...

[velký smích]

366060

24.08.2018 18:27

Kult „géniů“

RE: = RE: Nobelovi šamani

89.?.?.?

Z Vašeho vyjádření je vidět, že jste v uvedeném oboru profesor Klaus , minimálně 35 x honoris, tedy spíše multihonoris causa, protože :

1- po použití minimálně 120 tisíc malorážkových nábojů byste se teprve ocitl před vlastním řešením problému, který například starší český spisovatel Jan Neruda popisoval ve své povídce "Kam s ním", to je reálným zpracováním vzniklého nepříliš chemicky stabilního materiálu.

2- ještě byste měl jistě všude rozházené hromady jak v Katyni, protože se vsadím, že jste ani nečetl o takzvaných sardinenpakuncích a jejich dalších praktickývh problémech.

3- Vystřílením minimálně 120 tisíc malorážkových nábojů byste v podstatě perspektivně stejně nic nevyřešil, protože pokud byste chtěl pokračovat v této v podstatě státotvorné činnosti jako již mnohokrát v historii, ukázalo by se stejně, že jich musíte nakoupit ještě minimálně 5-10 x víc, naproti mému řešení, kde byste mohl s již existujícím průmyslovým provozem jen najmout a jet z časových důvodů i odpolední a noční směny, a náklady na pracovníky v masokombinátu by se stále lépe hradily.

Nemáte člověče, něco společného s muničkou Selier a Bellot, případně nevlastníte dokonce její akcie, že navrhujete právě toto řešení ?

[velký smích]

366064

25.08.2018 12:10

Kult „géniů“

= RE: Nobelovi šamani

89.?.?.?

Teď se dívám na internetu na starší odborníky v tomto oboru, například generála Vasila Blochina, a vidím, že jsem se ve svých teoretických výpočtech příliš nesekl. Ten dělal za deset hodin se svým waltherem 6,35 mm v. č. 15901 a několika spolupracovníky denně až 300 ks za deset hodin, a to se s každým objektem svého zájmu ještě předem asi 3 minuty bavil.

[velký smích]

366081

25.08.2018 12:56

Kult „géniů“

RE: = RE: Nobelovi šamani

89.?.?.?

Když jsem před časem konzultoval problém s nejmenovanou německou firmou na výrobu drtičů, poslali mi barevný katalog, kde jsou zubové či šnekové drtiče biologického odpadu 6,5 kW v sortimentu uvedeny jako ty nejmenší, existují drtiče i desetkrát větší. Velice ochotný manažer firmy mne lidsky i podnikatelsky překvapil, protože správně odhadoval, k jakému to hledám využití, a prozradil mne, že se setkal již přede mnou s podobnými zájemci. Instruoval mne ale pesimisticky, ať si nepředstavuji, že bych je tam házel po deseti na pás do skluzu v hadrech, s botama a občankama, protože by se to jistě zakrátko zacpalo, a sám mi nabídl několik preventivně operativních praktických řešení, případně orientační algoritmus zpracovatelského procesu:

1- indikace výskytu
2- koncentrace v místě
3- doprava ke zpracovatelskému podniku
4- separace oděvů, obuvi a kovových předmětů
5- průchod procesem
6- uložení produktu do cisteren
7- doprava na místo použití

Následně mi radil při vytváření technické koncepce, pojmout celý proces jako zábavu, protože jak operátoři technologie tak v podstatě i přímí účastníci procesu se saamozřjemě nechtějí jen nudit, a čekat jak to dopadne. Uvažoval třeba ve výšeuvedeném bodě 1 o založení cestovatelské agentury "ZADARA", kam by se mohl přihlásit každý zájemce o bezplatný například půlroční zájezd do exotických krajin. Samozřejmě že každý cestovatel by musel splnit určitá speciální kritéria. Na lodi v přístavu by byl alkohol a drogy zadarmo, a po příjezdu na výrobní ostrov by se všichni dobrovolně svlékli už na lodi, protože legenda by pravila, že se jde přímo pařit na nudistickou pláž, a podobně....[velký smích]

366086

25.08.2018 18:08

Neuvěřitelné. Nepomáhat!

Beznaděj.

89.?.?.?

Pokud si přečte tento absurdní článek nějaký zbylý dosud normální starší člověk, a ne privilegovaný psychopat, kterých zde prý běhá po svobodě /dle vyjádření odborníků z oficiálních "ústavů duševního zdraví národa", zvaných kdysi psychiatrie a nebo prostě "pakárny", více než 70 procent "národa", musí snadno dospět k názoru, že tu v čechách a asi nejen v čechách máme již skoro třicet posledních let nejen pátou sabotážní kolonu semitských umělců a oblbovačů, ale i šestou sabotážní kolonu české intelikence.

[velký smích]

366090

26.08.2018 09:03

Neuvěřitelné. Nepomáhat!

= RE: Beznaděj.

89.?.?.?

Ať již je to pouhá neschopnost učitelů této novodobé "intelikence", a nebo přímo systematické sabotáž, výstupem procesu je naivní a nebo spíše nesvéprávná sekta papíry na hlavu prinvilegovaných jedinců která však není při svém rozhodování nejen o sobě, ale i spolu se sebou i o ostatních, reálného / svéprávného / úsudku. Pokud vezmeme vysvětlení svéprávnosti jako schopnosti jedince a nebo kolektivu, neškodit aspoň sami sobě, natož pak ještě ostatním, možná že nejsvéprávnější ze všeho by bylo, uzavřít zase urychleně na nějaký čas české vysoké školy jako bezpečnostní riziko státu, budovy zamknout, oplotit, vybavit příslušným lékařským zázemím a perzonálem, a vybudovat z nich extrení pracoviště bohnického sanatoria.

[velký smích]

366101

29.08.2018 10:37

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

Nekorektní otázka.

89.?.?.?

Čteme li delší dobu na internetu různé nekorektní blogy jako Dfense, Macka, Kubáče, Peciny, Knížáka a pod., může čtenáři vytanout na mysli užitečná otázka, proč se vlastně tyto blogy nazývají "nekorektními", když jsou v podstatě daleko korektnější než blogy jiné, takto neoznačené , a ze které nadřízené kanceláře jsou vlastně / ve skutečnosti / řízeny a spravovány.....

[velký smích]

366187

30.08.2018 16:24

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: V testu přežití by zase zřejmě propadli Evropané.

89.?.?.?

Tak na tom matfysu diplom, a nebo jen stáž, aby všechno správně pochopila, a mohla to publikovat na vědeckém základu ???

[velký smích]

366229

30.08.2018 16:30

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: Kam se poděla dědičnost?

89.?.?.?

Z čeho soudíte, že jste "nikoho nepřehlédl"? Nedíváte se moc na teelvizi, Vojto ?

[velký smích]

366230

31.08.2018 19:25

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: Kam se poděla dědičnost?

89.?.?.?

Pan "kožený bič" stříká mindráky, bere na to prášky na hlavu ve dne i v noci, ale v háku na krajském policejním ředitelství na Zbraslavi mu tak maximálně dovolí uveřejnit služební telefon jeho šéfa 974...v telefoním seznamu, i když je to absolvent policejní akademie v Bratislavě . Tam se samozřejmě IQ neměří, protože by to byla diskriminace pacienta, tedy promiňte, absolventa...[velký smích]

366247

01.09.2018 10:16

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

= RE: Mohou být mezi nimi kanibalové?

89.?.?.?

Ještě daleko dříve než byl císař Bokasa svržen, mu tam pravidelně vozili zástupci Omnipolu zemědělské stroje ze Zbrojovky Brno, a bedny nábojů 152 mm k nim. Pamětníci z tohoto známého československého podniku zahraničního obchodu též rádi vyprávějí, jak se nikdy nemohli týden utrnout od císařových lednic, konzumujíce z nich jako pochoutku nejčistší proteiny.

[velký smích][velký smích]

366256

01.09.2018 10:30

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: Nekorektně: IQ testy jsou na ...

89.?.?.?

Daleko důležitější než nějaké IQ testy, kterými dnes maipuluje každý hlupák, z nichž spousta jich si vysoké IQ dokonce někde zaplatí, jsou, a měly by být spíše používány testy potenciálního kriminálního myšlení. Protože už dnes i profesionální odborníci z ústavů duševního zdraví národa, zvaných kdysi psychiatrie a nebo prostě pakárny, připouštějí, že více než 70 procent české populace jsou v podstatě hospitalizovatelní magoři, označil by takový test potenciálního kriminálního myšlení každého slabomyslnějšího a nebo úchyláka, a on mohl by se okamžitě octnout v databázi pro potenciální přijetí k policii, a nebo na úřad, a mohlo by se to dokonce stát hlavním kritériem pro přijetí do zaměstnání. Je odborně dokázáno, že napříkklad na policii a nebo na státních úřadech se hromadně koncentrují slabomyslní a nebo úchylác, a protože se dnes stát stal centrem organizovaného zločinu, mohl by pak takový nedopatřením přijatý slabomyslný a nebo úchylák bez potenciálního kriminálního myšlení ohrožovat kolegy ve firmě...

[velký smích]

366257

01.09.2018 14:51

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: Mohou být mezi nimi kanibalové?

89.?.?.?

Násilnosti, za které jeho bizarní diktatura nese odpovědnost, byly v září roku 1979 ukončeny invazí zvláštních jednotek francouzské armády a tajné služby DGSE, které mu jeho lednice vyjedly dočista....

[velký smích]

366263

03.09.2018 19:54

Září v českých dějinách

== RE: Díky za celou sérii

89.?.?.?

Blouznění profesora Masaříka přišlo hodně českých generací pěkně draho. V čechách je dnes ale slovenská migrace minimálně 10 procent obyvatelstva. Co je schopné zmizí v Americe, a to neschopné zůstává tady. Slovenské migrantky jsou dnes manželkami jakýchkoli českých činitelů a podnikatelů od prezidenta dolů. Co třeba nejrůznější slovenští opálení komerční rappeři. Nejšílenější jsou ale davy slovenských stidentů, kteří zde studují bezplatně třeba do třiceti...

[velký smích]

366298

04.09.2018 11:47

Září v českých dějinách

RE: == RE: Díky za celou sérii

89.?.?.?

Když vidíme na starých fotkách generála Štefánika ve francouzské vojenské čepici, vypadá to mírně tristně. Takový indžinýr Babiš chodí proto možná z konspiračních důvodů dnes v čechách raději v bez klobouku...

[velký smích]

366306

04.09.2018 11:57

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: Kam se poděla dědičnost?

89.?.?.?

Soudruzi teď byli služebně v Moskvě na Ármy 2018. Nejvíc prej se jim prej líbil ten robot od Kalašnikovů který stál před pavilonem. Když ho chtěli koupit, aby mohli v Praze zasahovat proti extrémistům na dálku z kanclu, aby se jim nic prej nestalo, rusové se jim smáli, a vysvětlili jim, že je to jen reklamní figurina, a že je to jen z umělý hmoty. Generál JUDr. Lochman PhD pak hned jakmile odešli z obchodního oddělení od Klašnikovů celou výstavu až do konce strávil tím, že stál před tím robotem a smál se mu před návštěvníky, a ukazoval jim že je to prej z umělý hmoty. Netušil, že¨si z něj rusové podruhý ten den udělali srandu. Přišel na to až kapitán Kořínek, který na tu umělou hmotu přiložil magnet.

[velký smích]

366307

05.09.2018 16:02

Září v českých dějinách

RE: == RE: Díky za celou sérii

89.?.?.?

Jak by vypadal soudruh Babiš s "elpíčkem" na hlavě...

/"Elpíčko" se říkalo v roce 1968 sovětským generálským čepicím.../

[velký smích]

366321

07.09.2018 13:15

Globální aliance ve jménu zla

RE: Krásné jubileum

89.?.?.?

Základem kapitalizmu je, že se kámoši podělí, a to většinou dnes již ne jen kamarádsky, ale pěkně minimálně napůl. Kdysi nevolníci platili desátky, dneska námezdná pracovní síla dle továtrníka Engelse a jeho kámoše Karla Marxe už musí solit víc než šedesátky. Ale jak správně tvrdil profesor Masařík ve svých Ideálech huamnitních: Za jakých idejí vznikne stát, na takových idejích trvá až do svého konce...

To je nejnázorněji vidět po roce 1989 odkdy láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí, ale dosud nezvítězila, jen je vše rozkradeno až na kost...

[velký smích]

366352

08.09.2018 13:02

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

==RE: Kam se poděla dědičnost?

89.?.?.?

Viděl jsem v pivovaru dvě patra sladu prolezlé vrstvama vyžraných švábů 5 cm délky. Na 100 m3 stačí jedna plechovka, jeden ventilátor a osum hodin času. Pak se to vyvětralo, přeházelo lopatama, přeselo, a ještě z toho bylo uvařený pivo, a metráky švábů s chutí sežrala prasata...

[velký smích]

366368

10.09.2018 19:43

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: ==RE: Kam se poděla dědičnost?

89.?.?.?

To zpívají na pražském krajském policejním ředitelství na Zbraslavi zejména na protiextrémistickém odboru od rána od šesti co přijdou do háku do osmi do večera, kdy končí a běží na mastnou tyč aby odjeli do paneláků bydlet ke svým pákistánským sousedům..

[velký smích]

366436

11.09.2018 21:13

Trump obvinil Kubu ze „sonických útoků“ na americké diplomaty

= Šumové "cikády"

89.?.?.?

Pokud se někdo setkal s ochranou proti odposlechům, nebo dokonce musel absolvovat nějaká diskrétní jednání v místnosti, kde na oknech jsou nalepené z toho důvodu ultrazvukové měniče, jistě zažil večer nebo několik večerů potom nejen silné trvalé zvonění v uších, které někdy bránilo i spánku, ale někdy i značnou neostrost vidění. Napájecí generátory mají výkon maskovacího šumu těsně nad slyšitelným pásmem / 12 kHz / i několik desítek watů na metr čtvereční oken někdy i stěn místnosti. Takový paranoidní bezpečnostní technik dovede při "dimenzování bezpečnosti" v podstatě ze strachu divy. Například na rušení možných nahrávacích prostředků případně mobilních telefonů mnohdy leží na stole někdy i kouřící kufřík, obsahující mikrovlný generátor 960 MHz, i 150 W, který po zapnutí na začátku jednání rozsvěcuje na dálku několika metrů vypnuté zářivky na stropě. Zlodějny a kriminální sviňárny se musí profesionálně tušovat bez ohledu na zdraví sloužících. Navštívíme li například pražský magistrát, jsou v jednacích místnostech namontovány silné rušičky MT v několikametrových vzdálenostech v celém prostoru.

[velký smích]

366461

14.09.2018 20:49

Kauza Skripal: Záhada pokračuje

RE: Zase Skripal

89.?.?.?

Teda až někoho nametenýho fentanylem budete zachraňovat atropinem, tak se budete oba divit a nebo spíš žasnout. To zkoušeli vrači třeba v tom moskevským divadle, a měli úmrtnost 60 procent...

Jak tvrdil Einstein: Kdo se neumí divit a žasnout, jest mrtev, a jeho oči jsou vyhaslé.../ to platí zejména pro nemocnice.../.

[velký smích]

366514

17.09.2018 14:44

Kauza Skripal: Záhada pokračuje

RE: Zase Skripal

89.?.?.?

Zkuste to někde z hospody, možná že to nejde jen proto, že se Vám u poskytovatele začínají hrabat v intranetu..

.[velký smích]

366570

18.09.2018 10:09

Hádejte, kam jedu

Rozpad státu.

89.?.?.?

Jeden z viditelných příznaků defintivního rozpadu státu je, když policista ztratí kredit a tím i respekt nejen před zločinci, ale i před daňovými poplatníky, které má podle ústavy jako svou hlavní pracovní činnost za kterou je jimi placen, chránit. Kdysi existovala anglická anekdota, kde se ptali v šedesátých letech minulého století londýnského "bobyho", co by se stalo, kdyby potkal demonstraci proti režimu. On prý s úsměvem odpověděl, že je nepravděpodobné, že by si někdo dovolil demonstrovat, ale kdyby se to hypoteticky stalo, že by jim nařídil, aby se rozešli. Vidíme li dnes maskovaná černá po zuby automatickými zbraněmi ozbrojená policejní komanda, jak vyrážejí beranidly dveře u bytů svých daňových poplatníků, rádobypovýšené chování na služebnách kde se příslušníci či úředníci chovají k daňovým poplatníkům a principu své obživy v podstatě jako ke svým poddaným, případně zprávy veřejných sdělovacích prostředků či dokonce BIS o mnohaletém prorůstání organizovaného zločinu, nezbývá než si vzpomenout na slova bývalého heftlinka sachsenhausenského koncentračního tábora , vězeňského kápa, a pak za několik let prezidenta československé republiky Antonína Zápotockého, který správně říkal na sjezdech ÚVKSČ:

Není myslitelné soudruzi, vytvářet kult zaměstnance, kterému je všechno dovoleno...

[velký smích]

366582

19.09.2018 13:16

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

GAI a oči jako tenisáky...

89.?.?.?

Viděl jsem kdysi na takovém "odborném" školení autoinjektor GAI v praxi. Poté co instruktor vysvětlil, jak je to neškodné, ale nenašel dobrovolníka, prdnul si to před všemi účastníky přes maskáče do stehna, jak se psalo na tom papírku u toho sám.Je to výborná hračka, udělá to jenom takový tichý "pink", a je to. Za PĚT minut měl ten idiot oči jak tenisové míče, díru snad přes rohovku, a za půl hodiny už frčel blábolíc santikou do nemocnice. Co se týče novičoků, na internetu je dokonce popisován jeden rus, kterej s tím údajně dělal v technologickém ústavu Šichanách, kterej si "dejchnul". Šéf v háku mu prej potom odborně poradil, " aby se napil čaje", a poslal ho domů, ale když šel okolo kostela v městě, "ten se mu náhle při pohledu zřítil". Šoumen přežil snad deset let. Jindy prej nějakej ruskej manažer použil novičok proti svýmu nadřízenýmu v telefonu. Ve výzkumáku v Šichanách prej dlouhodobě neplatili vejplaty, a tak měli dokonce několik vyhrůžek atentátem od vědeckých pracovníků, kteří všude dlužili. Pokud se podíváme na strukturní vzorce novičoků, jsou to jen několika dusíkovejma vazbama vylepšený organofosfáty typu DFP + FA od dr. Gerta Schradeho ještě z třetí říše čtyřicátých let minulého století. Snad jediná novinka je použití selenu u těch posledních . Pokud s tím pracuje poučený odborník, řekl bych, že jsou potřeba jen brejle a běžné gumové rukavice. Pokud někdy někdo viděl primitivní podmínky v ruských výzkumácích umístěných mnohdy ve městech, netěsnící atombordely, profukující digestoře, a komíny se sežranýma filtrama, které mnohde i chybí, a často ožralé obsluhy technologických zařízení, vezmeme li v úvahu počty sdělovaných zrtát lidské síly, řekl bych, že pověsti o Novičocích jsou silně přehnané.Co se týče dostupnosti, každý východní migrant si chce přivydělat, a co se občas najde v kufrech nebo kapsách přijíždějících z Východu, je jistě fascinující, proč by tedy nebylo možno koupit za přijatelný bakšiš ampuli s novičokem. Pokud se chce člověk seznámit s konkrétní problematikou, doporučuji starou knížku z osumdesátých let minulého století Biohazard od Kena Alibekova, která je občas ještě dostupná v antikvariátech...

[velký smích]

366616

20.09.2018 10:11

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

RE: GAI a oči jako tenisáky...

89.?.?.?

Nezlobte se že možná kladu odborníkovi nejapný dotaz protože v tomhle oboru přímo nedělám, ale když už jste tady, jaký máte názor na Detehit ? Kdysi jsem na výstavě Army vpražských Letňanech vyžebral v jedné expozici knížečku papírkových indikátorů BOL , připomínající lakmusové papírky, a v laborce testoval, na co je to citlivý. Překvapivě to chodilo nejen na sprej na mouchy ve kterém byla podle složení na štítku vedle skupiny P-O-F síra, ale i na spoustu dalších například čisticích prostředků, a co mne zaujalo, i na americkou colu. Představoval jsem si třeba vrtulník, který vypráší kanistr coly na zákopy, a pár zdravotníků s GAI, a nevěděl jsem, zdali se mám smát a nebo se děsit. Připadá Vám něco na této teoretické úvaze k zamyšlení ?

[velký smích]

366640

20.09.2018 18:12

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

RE: GAI a oči jako tenisáky...

89.?.?.?

Děkuji Vám za reakci, to s těma koncentracema je mi jasný, taky bych se neodvážil tento informativní pokus prezentovat v nějakém vědeckém časopise, protože další bádání by možná a nebo spíš určitě přineslo další překvapivá zjištění, ale šlo mi spíš o algoritmus, jak se postupuje při zjištění, / ve spěchu a zmatku/, že třeba "průkazník reaguje" ale on reaguje na něco úplně jiného. "Prdnul" byste do někoho, kdo na Vás řve, že je zasaženej BOL, a ukazuje Vám modrej papírek ten autoinjektor s tím atropinem ?

[velký smích]

366651

21.09.2018 08:38

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

RE: GAI a oči jako tenisáky...

89.?.?.?

Nechci Vás naštvat, jako asi tenkrát ty šoumeny v těch Letňanech na té výstavě Army, kteří přede mnou pak zamykali až do konce výstavy stánek expozice, ale musím ještě vzpomenout jednu příhodu z vojny, kdy byl na chemické přípravě k dispozici chemický průkazník jehož číslo si již nepamatuji, a dostatek indikačních trubiček k pokusům. Nastrkal jsem všechny trubičky do přípravku, vyšel s tím na chodbu, kde byly před učebnou rozházené kanady, vybral jedny opravdu "vonné", zastrčil do nich hadičku přístroje, a balonkem udělal požadovaných padesát stisků. V řadě trubiček intenzivně zareagovaly tři, ale i ostatní byly třeba na 30 procent. Pamatuji si, že ty tři byl chlorkyan, tabun, a difosgen /??!!/ . Vrátil jsem se do třídy, předal to instruktorovi, požádal ho aby vyhlásil chemický poplach, a natáhl si v lavici plynovou masku. Dostal jsem čtrnáct dní po službě...
Kdyby však takováto situace někdy nastala v praxi, tak se domnívám, že by se sami vojáci ve zmatku povraždili svými vlastními prostředky protichemické ochrany.

[velký smích]

366660

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 6

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
30,14 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 222,68 Kč
1 unce stříbra
556,39 Kč
Bitcoin
1 180 837,78 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?