Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 53 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.11.2017 02:39

Co se skrývá za roztomilou fasádou „svobody a demokracie“?

Jen technická poznámka

94.?.?.?

Co má tzv. komunistický režim, komunismus nebo komunisté společného s humanitárním bombardováním cizích zemí západními státy, že výzva k zastavení této činnosti musí zaznít v anti-komunistickém manifestu?

Zřejmě tolik, jako "globalistická revoluce", ani která žádnou revolucí není, s bolševickou revolucí v Rusku z roku 1917, v článku pana Vlastimila Podrackého. Co nám to tu oba autoři podsouvají, to jsou tak nevzdělaní, že nevidí ten propastný rozdíl?

Pojem "komunismus" má snad ztratit svůj původní význam a získat nálepku univerzálního zla, aby všechna ostatní zla bylo možno pohřbít pod tento pomník? Aby utlačovaní dnešní doby nezačali, proboha, znovu přemýšlet o něčem podobném? Tak to je docela marná snaha, evoluce člověka za tu stovku let evidentně moc nepokročila, takže lidstvo opakuje stále stejné chyby a bude v tom pokračovat, dokud se z nich nepoučí.

361195

05.12.2017 23:01

Balfourova deklarace: Světový sionismus a první světová válka

Nesrozumitelná pointa článku

94.?.?.?

Článek je značně nesrozumitelný čtenáři, který o Balfourově deklaraci slyší poprvé. Ačkoliv ji článek několikrát zmiňuje, její obsah v článku nikde vysvětlen není - pouze je uváděna v různých souvislostech. Takže vůbec netušíte, o čem je řeč, dokud si obsah Balfourovy deklarace nevyhledáte jinde.

Dále článek obsahuje sdělení, že "Balfourova podmínka splněna nebyla". Co je to "Balfourova podmínka"? Je součástí Balfourovy deklarace? Jak zní - chtěl by vědět čtenář. Slovo podmínka obvykle znamená, že něco musí být nejdříve splněno, aby se mohlo stát něco dalšího. V tomto smyslu Balfourova deklarace žádnou formální podmínku neobsahuje. Až nahlédnutím do originálního textu (např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balfourova_deklarace... ) zjistíte, že "Balfourova podmínka" není vlastně podmínka, ale pouze (nesplněný) slib.

Sláva, sdělení článku bylo konečně rozluštěno, ale dalo to práci. Podle mého názoru by takto kvalitní článek vypadat neměl.

361334

22.12.2017 19:15

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Tohle je šílené

94.?.?.?

Abych to shrnul, nemá to společného vůbec nic, jenom ten název. Toto se děje v mnoha rovinách a situacích, zmatení a vyprázdnění pojmů a jejich oddělení od původního obsahu, aby je nebylo možné adekvátně použít. Generace, která minulý režim nezažila, už také většinou za "komunismus" považuje něco úplně jiného, než to, co jsme tím rozuměli a prožívali my o něco starší (ať již pozitivně nebo negativně, ale na obsahu se původně všichni shodli). Nakonec z toho například vychází, že takový Soros, Rotschild a Rockefeller jsou ti největší levičáci [velký smích] [velký smích] [velký smích].

Je to snaha zpřetrhat vazby na původní tradiční vzdělání jakéhokoli typu, zaměření nebo filozofické školy. Ohroženi jsou tím úplně všichni vzdělaní, ať už si myslí o podstatě světa a jeho uspořádání cokoliv. Zdá se, že výsledkem má být úplně blbé lidstvo, zmítající se v chaosu, na cestě zpět do zvířecí říše. Někdo nás, obyčejné lidi, zřejmě vůbec nemá rád. Trápení lidí bude živené a podporované právě tou nevědomostí. Jak například?

Celé to současné a nastávající "peklo" bylo podpořeno například zneužíváním nevědomosti ostatních a dnes dost rozšířeným názorem, že hloupí si svoje oklamání a okradení zaslouží. Pokračuje to názorem, že oběti si zaslouží svoje znásilnění nebo přepadení, případně nemocní svou nemoc, protože udělali něco špatně, nebyli dost opatrní, správně oblečení, byli ve špatnou dobu na špatném místě nebo nežili dost zdravě, atd. Přece těm správným, správně žijícím lidem se špatné věci nestávají, ne?

Rozjetou masu zla už asi nepůjde zastavit, na to má příliš velkou "setrvačnost" a kdosi v pozadí jí stále přidává na "energii", ale každý může zmírnit její dopad tím, že nastupující a sílící nevědomost lidí nebude proti ostatním zneužívat. Charaktery lidí se budou tříbit, ale temnota, která nebude lidmi dostatečně aktivně podporovaná a živená, se nakonec vyčerpá, zanikne "třením", jako každá jiná forma energie. Po době temna se lidstvo opět vzpamatuje.

Otázka je, jak je živena "temnota" teď, v současnosti. Domnívám se, že především tím, jak jsou nastavena a nastavována pravidla boje o přežití. Všechno úmyslně směřuje k tomu, aby boj o přežití byl těžší a tvrdší. A potřeby pro přežití se uměle nafukují. (Jak hezky to sedí na všechny problémy kolem migrace...) Mechanismus má v sobě kladnou zpětnou vazbu, která chtivost, tvrdost a bezohlednost dále posiluje. Ale opět, každý z nás si může dávat pozor, aby se choval lépe tam, kde může a nechoval se hůř tam, kde nemusí. A nezvětšoval svou chtivost po věcech, které k šťastnému životu vůbec nepotřebuje.

361557

22.12.2017 21:30

Zpráva o pokroku v americko-ruské válce

RE: Tři poznámky

94.?.?.?

To, co je dnes vidět na křesťanství z venku, jsou především parazité, kteří je opustí okamžitě, jakmile přestane být výhodné a v "kurzu". Možná to bude už brzo...

Náboženství, včetně křesťanství a islámu, jsou pro někoho cestou osobního zdokonalení, k větší lásce, toleranci a lidskosti, k pochopení své vlastní podstaty a smyslu života. Za tyto hodnoty rozumní lidé bojovat budou. Tito lidé vidí za vnější fasádu některých náboženství, která spíš z různých míst ukazují stejným směrem, neshodují se v nepodstatných věcech a ve své podstatě nekompatibilní nejsou.

Pro jiné jsou náboženství a další ideologie příležitostí jak jiné lidi ovládnout a zneužít, na jejich úkor se společensky vyšvihnout a terorizovat je svým receptem na pravdu, správné zvyky a správné chování. Náboženské posvátné texty jsou psané většinou nejednoznačně a jsou snadno zneužitelné, jako ostatně všechno v tomto dualistickém světě.

A pak jsou lidé nevědomí a zneužívaní, kteří jsou ve vleku svých ideologických vůdců, schopní z nevědomosti ublížit komukoliv a považovat to za dobrou věc. Těch je bohužel většina. Pokud si myslíme, že mezi ně nepatříme, stejně bychom se měli mít na pozoru, protože vůči zneužití a manipulaci není imunní vůbec nikdo.

361558

22.12.2017 22:27

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Nenávist zdarma

94.?.?.?

Pane Vojto, existuje bohužel možnost, že je to poněkud jinak - v různých částech světa (do kterých, snad a prozatím, naše zemička nepatří) nenávistné ideologie "odpovědným" tolik nevadí, pokud se dají ovládat a jsou jejich prodlouženou rukou.

Německý nacismus a fašismus měl tu smůlu, že se kontrole vymkl, na Ukrajině však nacionalismus a banderovské hnutí zatím západním podporovatelům "dobře" slouží, ačkoliv si z toho německého bere vzor, islámský stát v Sýrii se také někomu hodil a sloužil by dál, nebýt zásahu Ruska. Je dost možné, že se od našich zbabělých "odpovědných" zákazu militantního islámu, pro který mimochodem je Adolf Hitler "Sultán el Kebír", nikdy nedočkáme.

361559

25.12.2017 19:08

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Tohle je šílené

94.?.?.?

Jestli myslíte institucionální církev, třeba římsko-katolickou, je to poměrně specifické prostředí, dané způsobem výběru svých příslušníků - kněží. Jinak je to ale společenství lidí jako každé jiné, lidí s nejrůznějšími charaktery, s poměrně tuhým vnitřním řádem nebo spíš režimem, kde pro nějakou individualitu je místo zcela minimální.

Aby člověk dokázal úspěšně vést jiné, potřebuje širokou životní zkušenost, dělat chyby a učit se z nich, studovat to, co ho táhne a své názory průběžně opravovat. Katolický kněz se možná může dost naučit z osudů jiných lidí, kteří se mu svěřují, problém ale je, že mnoho věcí z běžného života si na vlastní kůži nikdy nevyzkouší. Po čase (jak odhaduji) nejspíš zjistí, že problémy, zkušenosti a reakce lidí jsou dost podobné, schématické a bude mít problém s neupadnutím do stereotypu. Potlačená sexualita je handicap, vytvářející stálou sílu vyvádějící člověka z rovnováhy, znesnadňuje vyrovnání se sám se sebou a tím i roli budoucího duchovního učitele.

Pokud byste v takovém prostředí chtěli vybočit z řady, nemít všechno nalajnované a dobrat se vlastního pochopení pravdy, které byste pak ideálně měli předávat dále, velice rychle s vámi zametou, uklidí vás do nějaké zapadlé vesničky. Možná to je to pravé místo pro budoucího duchovního mistra, ale církev se jistě postará, aby tento hypoteticky existující člověk ovlivnil její vnější obraz jen minimálně.

Zvenku tedy pozorovatel uvidí jen nemastný, neslaný konformní projev, věrně předávající jen oficiální učení, přesně v duchu poslušnosti a (falešné) pokory, nepřekážející a neodporující pokud možno vůbec ničemu. Vlastně taková varianta dnešní politické korektnosti, v tomto prostředí existující už celá staletí, za jejíž porušení se dříve posílalo na hranici.

Abych církvi nekřivdil, podobně jsou na tom i jiné sociální skupiny, mnohdy považované za intelektuální a morální elity. Například lékaři a vědci. U posledně jmenovaných mi jistě dáte za pravdu, určitě to znáte také. Tolik malichernosti, závisti a nepřejícnosti se vidí málokde, a kolik kolegů se veze na vlně servility vůči jakémukoli režimu, měnící své politické názory asi jako košili nebo kravatu. O variabilitě kvality lékařů vědí nejvíce pacienti s nějakou vážnou nemocí.

Zřejmě asi u žádné sociální skupiny lidí nebo u nějaké profese nelze očekávat nějaké zvlášť výjimečné kvality, přestože bychom moc chtěli, aby tihle skvělí hrdinové existovali a zachránili nás... Jenže, jak říká přísloví, nejbližší pomocná ruka je na konci vlastního ramene.

361585

26.12.2017 02:26

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Teoreticky by urážky Ježíše od muslima pocházet neměly - jedině snad od velmi hloupého a své vlastní víry neznalého. Jelikož Ježíš je podle Koránu jeden z největších proroků a rovněž jeho matka, pro muslimy Marjam al Azrá (což znamená něco jako Neposkrvněná) má být ve velké úctě. To, že muslimové nenávidí symbol kříže, není spojené s Ježíšem, ale s jeho smrtí ukřižováním, ve kterou oni nevěří. Jelikož Bůh (arabsky Alláh), by v případě nevinného Ježíše, podle nich nic takového nemohl dopustit. (Naopak připomínání narození Ježíše se muslimům obvykle líbí - viděli jsme to i loni, kdy na územích osvobozených od islámského státu v Sýrii rozsvěcovali vánoční stromky, zatímco v EU vánoční symbolika záhadně mizí. Není to divné?)

Tento, pro mnohé snad pochopitelný a třeba i sympatický rys jejich náboženství nic nemění na tom, že je islám silně zneužívané náboženství, obsahující militantní a značně netolerantní rysy. V každém případě, žádná víra by neměla být vysmívaná, ani by k ní nikdo neměl být manipulován a nebo dokonce násilím nucen, protože by tím byl zbaven možnosti najít si cestu k Bohu svobodně a sám.

Jistě i nevěřící člověk chápe, že se jedná o něco jako znásilnění člověka v duševní nebo duchovní rovině. Z pozice lidí, hledajících svoji vlastní podstatu, je to hrubé poškození Božích práv ucházet se o lásku člověka, která jako produkt násilí rozhodně vzniknout nemůže. I z toho vidíme, jak náboženská praxe někdy porušovala své vlastní principy od samého počátku a jak je obraz hlavního předmětu víry nebo hledání, pokřiven.

361591

26.12.2017 11:11

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Člověk přece není dobrý nebo špatný podle toho, kým se narodil. Co my chudáci ostatní, co nejsme modroocí? Jsme podle Vás plnohodnotní lidé?

Nezlobte se, ale způsob, jakým jste se charakterizoval, mi trochu připomněl posudky SS ze seriálu Sedmnáct zastavení jara. Skvělý sportovec, čistý Árijec, nordický typ, neúprosný k nepřátelům Říše. Je to taky o Vás? Neuvažujete o změně nicku?

K tomu, co píšete na jiném místě - Němci nevypálili Lidice, Ležáky, Javoříčko? Desítky vesnic v Bělorusku, nevedli vyhlazovací válku na území SSSR? Vyhubení Slovanů, pravda, možná tak úplně neplánovali. Kdyby ti Slované, mrchy, souhlasili, že se stanou otroky těch plnohodnotných a modrokých blonďáků z Reichu...

361597

26.12.2017 18:13

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Možná jsem se dal trochu unést, když někdo napíše, že je modrooký Árijec, neplyne z toho ještě na 100 procent, že je fašista. Možná jen hodně čte slovansko-árijské védy...

Ale já prostě takto impulzivně reaguji a nemůžu si pomoct - je-li mi něco opravdu odpudivé a protivné, tak fašisti a jejich obdivovatelé. Ať si myslíte a píšete o židech co chcete, malé dítě, které se narodí do židovské rodiny, si to nemohlo vybrat nebo nevybrat, má v tomto životě čistý list a je do značné míry na něm, co z něj bude. Voják Wehrmachtu možná taky neměl příliš na výběr.

Obdivovatel fašistů, žijící v dnešní době si ale vybral sám, podle běžných měřítek svobodně a vědomě. Informací je dost, (zlo)činy fašistů jsou dobře známy a zdokumentovány, pamětníci událostí ještě do nedávna žili a já jsem některé znal. Počty obětí, o které se někdo dohaduje, v tom nic nemění. Pro tyto lidi nemám žádné sympatie, ani pochopení. Pokud se takový člověk ještě považuje za Slovana, poslal bych ho do Ruska nebo Běloruska, ať se tamních lidí, kteří ve válce každý někoho ztratili, zeptá, co si o tom oni myslí.

361601

27.12.2017 01:31

#MeToo? #KillToo!

RE: The end of the patriarchy

94.?.?.?

Opět se někdo může zeptat - jak to souvisí s původním marxismem a autorem nebo obsahem Kapitálu. Někdo jiný odpoví: nijak, je to jen takové slovo...

Případně někdo další se může pokusit najít souvislost podle vzoru V. I. Lenina, který prý kdysi řekl, že všechno souvisí se vším. Jak jsme se někteří povinně učili v nenáviděném předmětu během studia vysoké školy, jehož obsahem byla stejně nenáviděná marxisticko-leninská filozofie a "vědecký" komunismus (ty uvozovky tam tehdy nebyly, ale nemohl jsem si je odpustit, abych neublížil opravdické vědě). Netušil jsem, že jednou ocením asi jedinou výhodu tohoto znásilňování mladé studentské mysli - zřejmě už navěky budu schopný rozeznat marxistické myšlenky od jiných. A tyhle ty to fakt nejsou.

Zřejmě stačí, aby některý nevzdělanec zpoza oceánu jednou označil jakoukoli lumpárnu jako komunismus, marxismus nebo tak podobně, a už to po něm budou opakovat až do skonání světa. A nebo, nabízím konspirační, už jednou zde zmíněnou teorii, že to někteří dělají schválně...

361607

27.12.2017 19:34

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Jsem rád, že jste jasně vyjevil svoje názory (které nesdílím). S teorií, že Stalin chtěl v roce 1941 napadnout Německo přišel například Viktor Suvorov, vojenský historik a přeběhlík z KGB. Diskuze na toto téma proběhla celkem dávno na mnoha webových serverech, například zde

http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=1524

Já jsem si z toho pro sebe udělal závěr, že ta teorie není pravdivá. Jak to Hitler myslel se Slovany a jak moc je považoval za hodnotné lidi, je možné extrapolovat z chování německé armády na dobytém území. Je dobře známo, že v okrajových částech Sovětského svazu obyvatelé nejdříve naivně vítali německou armádu jako osvoboditele od sovětů, aby toho vzápětí hořce litovali.

S rasizmem, jak je běžně chápán a sám sebe prezentuje, nesouhlasím. Především proto, že do dneška nikdo přesně neví, v čem spočívá hodnota člověka, takže nelze posoudit, jestli jeden člověk je hodnotnější, než jiný. To samozřejmě není v rozporu s tím, že každý by měl chránit sám sebe, svou rodinu, své blízké a další lidi, k nimž se počítá nebo k nimž podle zřejmých kritérií patří.

361626

28.12.2017 13:16

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Především máte tendenci neustále zaměňovat příčinu a následek. Je to stále ta samá logika, podle které si (například bílá) žena za zbití a znásilnění (třeba migrantem) může sama, protože se nemravně oblékla a šla na nevhodné místo, a přitom nenabídla své tělo láskyplně a dobrovolně.

Tak i civilní obyvatelé např. běloruských vesnic si podle této logiky mohou za své upálení sami, jelikož se později sovětští vojáci chovali na německém území tak, aby Němcům jejich brutalitu oplatili. Místo, aby byli rádi a Wehrmacht přivítali a zdvořile pohostili. Absurdní, že?

Kromě toho, k Vašemu obdivu k Hitlerovi (tak to vypadá) žádné sympatie nemám. Že nejste žid nebo Žid, asi už nikdo nepochybuje, jedině snad někdo Vám podobný. Když jsou židé schopni všech špatností a klamu, proč by se některý provokativně nevydával i za modrookého Árijce a stoupence myšlenek Adolfa Hitlera?

K hodnotě člověka: Jestli si myslíte, že ji určuje inteligenční nebo emoční kvocient, měl byste být opatrný, abyste sám v tom testu nepropadl. Například rodiče postižených dětí Váš názor určitě nesdílí.

K rasizmu: Kdybyste například napsal, že bílí lidé vytvořili víc vědeckých prací nebo známých uměleckých děl, jsou obvykle bohatší a úspěšnější v podnikání atd., jsou to suchá, objektivně ověřitelná fakta. Když napíšete, že kvůli tomu jsme černochům a jiným lidským rasám nadřazeni, je to hloupá nadutost a arogance. Rukavice hozená Vesmíru a přírodním silám. Nikdo nemůže předem vědět, která větev stromu života se ukáže evolučně úspěšnější a bude pokračovat do budoucna.

Kvůli výše zmíněné aroganci (a závisti z druhé strany, což jsou jen dvě strany téže mince) existuje dnes živelná nenávist vůči bílým, z nichž ti "nejúspěšnější" drancovali přírodní zdroje světa, zabírali cizí území, vraždili domorodce, prodávali lidi do otroctví a dopustili se toho všeho, co se bílým vyčítá. Právě kvůli své úspěšnosti, doprovázené bohužel arogancí to dělali ve větším měřítku než jiní a tak vytvořili kromě pokroku i většinu problémů, které lidstvo má. Vy ani já nemáme na tom osobní vinu nebo zásluhu, ale to nás bohužel nezachrání. Psal jsem o úspěšnosti, je to ale úspěšnost podle našich vlastních kritérií, ne ta, kterou nám vyměří Bůh, Vesmír, přírodní síly nebo evoluce. Proto není namyšlenost namístě.

Kvůli jednomu extrému existuje i druhý, opačný, jako jin a jang. Kvůli rasizmu existuje i opačné sluníčkářství, v důsledku sluníčkářství vzniká xenofobie, kvůli vůči ženám přezíravému machismu má mezi ženami živnou půdu i militantní feminismus... Když budeme svoje postoje radikalizovat, nikdy to neskončí. Řešením je utlumení vášní, trochu té nespravedlnosti vydržet - neříkám, že celou. Inspirací je příroda, fyzika a tlumené kmity.

361645

29.12.2017 13:00

#MeToo? #KillToo!

RE: Prosím o radu či vysvětlení

94.?.?.?

Napsal jsem, že jsem v hodinách marxismu-leninismu duševně trpěl, ale je to taky mým zaměřením, studoval jsem fyziku a matematiku. Ve srovnání s těmito obory jsou spisy Marxe, Engelse a Lenina, řekl bych, myšlenkově zředěné, málo hutné a plné nerigorózního vyjadřování. Ale to platí o dílech většiny filozofů, i těch z opačného konce ideologického spektra.

Navíc to bylo povinné, pro studenty i učitele, což je silný důvod, aby tím byli všichni otráveni. Někteří učitelé byli bývalí vojáci z povolání, tzv. "lampasáci", nechtěli o ničem diskutovat a studenty zastrašovali. Za takové situace nemohl zalíbení v těchto předmětech najít snad nikdo. Jistě i tato výuka přispěla k tomu, že jsem odmítl vstoupit do KSČ, ale nikdo mi za to neublížil.

Netvrdím ale, že by intuice klasiků marxismu nebyla v něčem správná a že by správně nevystihli a nepopsali některé společenské jevy. Spíš bych řekl, že v tom nikdo adekvátně nepokračoval a nepřizpůsobil to učení nové době. Aspoň pokud vím. Antikomunista nejsem, řekl bych, že nejsem anti - "téměř cokoliv", jelikož být "anti" v sobě nese emoční náboj, bránící vnitřní rovnováze. Ale jsem proti násilí, tělesnému i duševnímu na lidech, zvířatech i přírodě obecně. V případě nutnosti bych ale zcela jistě bránil sebe i svoje blízké.

Dávat nějakou radu je těžké, každý je jiný, z mého pohledu je věnovat svůj čas studiu těch směrů které jmenujete, ztráta času, jejich kvalita je zřejmá z jejich projevu. Spíš bych věnoval pozornost rozšíření vědomí, pátrání po důvodech a smyslu toho, proč tu jsme a vlastní tvorbě něčeho smysluplného, hezkého. Když se člověk zabývá hnusnými věcmi, byť z ušlechtilých pohnutek, zcela zákonitě se následkem toho cítí hnusně.

Na internetu najdete spoustu zdrojů a názorů pro to, co vás zajímá, mně ovšem jako nedoceněný připadá filozofický (tedy ne-náboženský) taoismus, najdete v něm v podstatě i tu dialektiku a kromě toho vysvětlení mnoha jevů a věcí, které se kolem nás i v nás dějí (ovšem ne hotové odpovědi). Takové dobré východisko pro další "výlety" za poznáním různými směry.

Kromě toho, navazuje na něj i řada zdraví prospěšných aktivit, napomáhajících tomu, aby se člověk cítil dobře ve svém těle i životě. A byl milejší a laskavější na všechny živé bytosti kolem sebe [smích].

361670

05.01.2018 20:54

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Církev dělala nesrovnatelně horší věci během své historie

94.?.?.?

Ať už si myslíte o církvích a náboženských společnostech cokoliv, zesměšňování náboženských symbolů nezasáhne je jako instituce, ale jen jednotlivé lidi. Pokud i s tím souhlasíte, dostáváte se do pozice "oběť si zaslouží být obětí", protože udělala něco špatně. K zobecnění je už jenom krok...

Podle tohoto principu, je to nejen věřící, který si pro svou "hloupost" zaslouží výsměch, ale taky někdo "hloupý" jiným způsobem si zaslouží svoje okradení, jinak "hloupá" žena svoje znásilnění, nemocný svou nemoc (nežil dost zdravě, něco přece musel zanedbat...), starý člověk svou osamělost (protože špatně vychoval svoje děti),... Hloupý národ si tak zaslouží svoje zotročení a ztrátu své země. A jeden "mistr světa" si zaslouží, aby ho převálcoval jiný, ještě větší "mistr světa".

Místo údajné svobody jednotlivce (který si přece může dělat co chce) tu najednou máme peklo mezilidských vztahů.

Ale zpět k tomu zesměšňování náboženských symbolů. Prožitý výsměch věřící lidi neosvobodí ani omylem, naopak je k jejich církvi víc připoutá a od ostatních víc oddělí... Pokud ta náboženská společnost opravdu manipuluje s lidmi a zneužívá je, tak jste její "egregor", vliv, ducha, právě posílil. Takže i z hlediska nevěřícího člověka se spasitelským komplexem je výsledek dost kontraproduktivní.

Abych to shrnul - ostatním se vysmívá z jakéhokoli důvodu jenom hlupák a nebo vnitřně nevyrovnaný člověk, který si v dané chvíli libuje v ubližování ostatním.

361786

07.01.2018 13:00

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné

94.?.?.?

To všechno je pravda. Člověk se nemá brát příliš vážně. Toužit po formální úctyhodnosti je projev hlouposti.

Dospělí, vyzrálí lidé leccos snesou. Ale když to někteří jiní nesnesou, tak co z toho plyne? Zaslouží si proto posměch? Co dobrého z toho může vzejít? Proč by vyzrálý člověk měl něco takového dělat?

A potom, zesměšňování náboženských symbolů, to přece není dělání si legrace z nějakého veledůstojného "šaška v ornátu", ale spíš třeba z kříže a na něm visícího umřelého Ježíše Krista, Ježíšovy matky Marie, z Buddhy nebo i z muslimského Mohameda.

Ano, existuje zenový kóan "Oklepávání popela na Buddhu", dokonce se tak jmenuje i jedna knížka. Smyslem toho kóanu je odvést člověka od ulpívání na vnějších věcech, k nimž patří i náboženské symboly a "uctívání svatých" k jediné podstatě všech věcí, která je za (tím i ne-tím) vším a je slovy nepostižitelná. Takže adeptovi zenu nevadí takový kóan, ale jeho význam není zesměšnění a zneuctění - a to ani omylem nebo náhodou.

Když někdo o sobě prohlašuje že je "přesvědčený a zásadový buddhista" (podle článku, k němuž je tato diskuze - tedy prý J. X. Doležal), zní mi to zhruba stejně jako "přesvědčený a zásadový křesťan, komunista nebo cokoliv jiného (co v nějakém lidském provedení může mít pozitivní obsah; snad se nikdo neurazí za to srovnání)". To znamená mírně směšně, protože přístup k nepostižitelné a nekonečné Podstatě všech věcí nevede přes tu "přesvědčenost a zásadovost". Tedy aspoň po větší a finální část cesty ne.

Ale stejně si nezaslouží zesměšnění, a to ani na oplátku, za názor s nímž nesouhlasím. Stejně jako si výsměch nezaslouží žádný člověk za svou nevědomost. Protože kdo z nás není v nějakém smyslu nevědomý?

361811

07.01.2018 18:11

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné - pokr.

94.?.?.?

Směšná je přece spíš konkrétní situace, než člověk. Zřejmě je tedy zcela bezpečné Vás zesměšnit, nikdo tím neublíží Vám a ani Vy potom někomu na oplátku [smích].

Přesto si myslím, že se moudry člověk zesměšňování jiných vyhýbá, přinejmenším pokud to není v úzkém kruhu a neví jak to bude přijato.

Ale máte pravdu, že se diskuze postupně od reklamy přesunula k jinému tématu.

S nevědomostí je to, myslím, jinak. Nikdo si neřekne, jsem nevědomý, ó bože, jak je to báječné, zůstanu tak! Nikdo si taky neřekne, je tak prima být svině, půjdu a udělám něco zlého! Nevědomý si obvykle svou nevědomost nepřipouští a zvnějšku ho poučit nelze. A zlé věci lidé většinou dělají v domněnce, že páchají dobro.

Pastafariáni, dovolte mi, prosím, vyjádřit svůj, možná dostatečně nevytříbený názor, jsou většinově volové. Vysmívají se něčemu, o čem nemají ani ponětí. Asi jako kdysi jedna paní učitelka, která kdysi řekla, že Bůh není, protože soudruh Gagarin přece vyletěl do vesmíru a žádného Boha tam nikde neviděl.

Smích je bohužel zbraň dvousečná a právě hlupáci a gauneři se nejvíce vysmívají věcem, které mají nějakou hodnotu. Využívají obecné vlastnosti člověka, že výsměch má rád jen málo kdo. Dost spolehlivě odradí jiné lidi, ale nejen od hloupostí, ale třeba taky, aby udělali něco dobrého, například i zadarmo.

Ten váš komunismus, myšlenku sociální spravedlnosti pro všechny, zlikvidovali a zdiskreditovali v očích lidí mj. právě takhle. Kdo by to dneska chtěl, jedině snad úplný looser, který sám nic nedokáže, ne? Před pár desítkami let jste mohla slyšet "zadarmo ani kuře nehrabe" a kdyby někdo šel na sobotní brigádu, byl by podle nich úplný debil. S neomylným čichem vrátili své rudé knížky právě včas a dneska oni, nebo jejich stejně vychovaní potomci, jsou nalezlí v nových partajích, které nám vládnou. Vsadím se, že za projev své nevědomosti to nemá nikdo z nich.

361817

07.01.2018 21:11

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné - pokr.

94.?.?.?

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Nevěděl jsem, že jste komunistka. "Přesvědčený a zásadový komunista" mi nezní směšně, i když dneska se to spojení používá spíš pejorativně. Mám takového kolegu v práci, na rozdíl od jiných si rudou knížku ponechal a nepřevlékl kabát. Když jsem onemocněl rakovinou, neodtáhl se, ale nabídl mi pomoc. Na rozdíl jiných "kamarádů".

Nemístné spojení mi to připadá u křesťana a ještě víc u buddhisty, protože ti mají, předpokládám, duchovní aspirace. V nich víc pomáhá prožitá zkušenost, odvaha prožité zkušenosti uvěřit a pak i odvaha ji znovu korigovat nebo opustit, když neodpovídá pozorování. Lpění na nějaké doslovné formulaci, cizí ještě k tomu, skutečnému pochopení moc nepomůže. Ale pomáhá od strachu, pokud to někdo potřebuje... Na rozdíl od rozšířeného názoru, nejde o sílu přesvědčení, že věci se mají tak a tak.

U komunisty naopak předpokládám čirý materialismus. Pevné setrvání u základních principů, které mi byly v době studentských let nedobrovolně vštěpovány, je asi pochopitelné. Nemyslím, že je v tom všechno špatně, jen jste většinou poněkud rychlí v úsudku, střílíte od boku a při vašem způsobu kácení lesa třísky zasahovali spoustu nevinných. Tak proto jsem jsem já tu rudou knížku jako student odmítl. Ale budiž komunistům připsáno ke cti, že mi za to nijak neublížili, i když, zcela zřejmě, mohli.

361819

10.01.2018 20:08

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

Nemá cenu dávat nebo poslouchat knížecí rady. Bydlím na velkém městě, ale ve čtvrti, která je něco jako vesnice uprostřed města. OC a supermarkety mám ve vzdálenosti kolem 5-8 km. Objíždím je autem, a neumím si představit, jak bych nakupoval potraviny a další nutné věci pro svou pětičlennou rodinu, nebýt této možnosti. Ze svého učitelského platu. Malé obchůdky tu máme, ale kde myslíte, že nakupují jejich majitelé - právě v těch supermarketech jako je Kaufland a Lídl, v Makru, OC Tesco. Je to přesně jak píšete, potraviny jsou předražené a staré, a jinak přesně ty stejné, jako v těch marketech.

O té ztrátě času a životní energie, kdybych auto neměl a nemohli bychom nakoupit jednou týdně, všechno museli vozit po kabelách a ruksacích v MHD, ani nemluvím. Kromě toho, v těch malých obchůdcích si ani nemůžete prohlížet, co potraviny obsahují, vybírat věci bez chemie, kterých je sice málo, ale sem tam někde jsou. Právě v těch těch velkých marketech, které si to můžou dovolit. Malých obchodník nabere jen pár druhů, o kterých jistě ví, že je většina zákazníků koupí.

Žít se musí tak, jak to každému jde, a ne jako kdyby byly na nejmenovaném místě ryby. Kdybych měl například ty samé životní podmínky, jako má mnoho lidí kolem, nebyl vědec a VŠ učitel a neměl tím pádem i dost času sám pro sebe, musel sedět na nějakém místě 8,5 hodiny denně, nákupy tahal v tašce a vozil se MHD, patrně bych už tu nebyl. Neměl bych nejmenší šanci se vyléčit ze dvou hnusných nemocí, jedné smrtelné a druhé prý na celý život, částečně svépomocí a navzdory stavu našeho zdravotnictví. Neměl bych možnost žít celkem normální život a má rodina se mnou. Hodně lidí šanci tu vůbec nedostane a často na ně musím myslet. Já jsem vděčný za to, že se věci mají právě takhle.

361873

12.01.2018 15:17

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

To jste dobře trefil, děje se to vlastně už teď. Všechny ty "evropské projekty", elektronické studijní materiály, vznikající za účelem "nalívárny", která má studentům zajistit maximální pohodlí a udělat inženýry a doktory (nejen medicíny) i z lidí, kteří by se za minulého režimu na VŠ ani nedostali.

Nahrávání přednášek a jejich streamování studentům na kolejích nebo domů, prakticky až do postele. Ale je to pravděpodobně kontraproduktivní, člověk, stejně jako všechna živá hmota, když nemusí vyvíjet úsilí, degeneruje. Těch, co jsou si toho vědomi a využijí lepších podmínek pro to, aby se dostali dál, je minimum. Ale existují i takoví...

Celkový efekt na lidstvo je těžké odhadnout, možná, že nekvalitní a degradované vzdělání je v celkovém efektu na populaci lepší, než žádné. A nebo nakonec povede k všeobecné nekompetentnosti v celé společnosti a jejímu rozpadu (jak o tom píše P. C. Roberts např. zde: http://outsidermedia.cz/p-c-roberts-od-supervelmoc...).

Ale z pozice jednotlivce to nemá smysl řešit, když ani nevíte, co se ve světě stane za pár měsíců. Vše je relativní, od té doby, co mám svůj vlastní Damoklův meč, mě ten, co visí nad lidstvem, příliš neznepokojuje. Dělat co nejlépe to, co můžete a ostatním se snažit neubližovat.

361903

12.01.2018 16:02

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

Ekonomická a společenská nezávislost je hezká věc, ale pro většinu lidí dnes nedostupná a nerealizovatelná. Svoboda je aspoň částečně realizovatelná jenom tak, že člověk příliš nelpí na věcech a na tom, co se s ním stane. Včetně vlastního života. To neznamená rezignování, jenom to, že není předem ničím zaručeno, že všechno dopadne podle přání. I když děláte maximum. Tak proč tomu přání přikládat přílišnou váhu...

Koneckonců, ukončení toho místy bláznivého a špatného snu, zase není tak špatná vyhlídka. Představte si to ticho. Už (po vás) nikdo nic nechce. Nic (vás) nebolí. I "šmejdi" už zmizeli za váš osobní horizont událostí a už nejsou [smích].

Na jednom nejmenovaném vědeckém diskusním serveru se mluvilo o tom, že je náš život možná simulace. Takové lepší Sims, včetně propracovaného fyzikálního enginu, běžícího na kvantovém počítači. Bylo to myšleno celkem vážně. Spekulace, ale od lidí s publikacemi, se skutečnými výsledky. Jen tak, jako hravá hypotéza, co by to znamenalo, kdyby to byla pravda. Co myslíte, že se stalo? Admini, které ve vědeckém světě nikdo nezná, to smázli. Prý to neodpovídalo uznávanému vědeckému světovému názoru. To by tak hrálo, aby ti vědci mohli veřejně a svobodně diskutovat, o čem by chtěli...

361904

12.01.2018 23:39

Centra našich životů

Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

... kdybychom věděli, že náš život je "simulace", vnějškově by se sice moc nezměnilo, ale už bychom nemuseli brát toto "vězení" tak "smrtelně" vážně. Když mluvíme o té svobodě - co může být horšího pro každého "bachaře"! A tak se mi daly dvě zdánlivě různé věci dohromady:

Každý zhruba ví, jak funguje počítač. Představme si takového malého, simulovaného človíčka. Ten může dělat zhruba dvě hlavní věci. Buď kouká ven, na své okolí, nebo kouká dovnitř sebe. Když nikam nekouká, nedělá nic.

Ale ve skutečnosti, ani jednu z těch činností nevykonává ten človíček, vlastně program, ale počítač, na kterém program běží. Nebo spíš některá vrstva operačního systému, bez níž by počítač byl jen mrtvé "železo". A když človíček zrovna nikam nekouká, programu vyhrazená část (instance) operačního systému má možnost si uvědomit, že vlastně vůbec není tím simulovaným človíčkem...

Tady je taková malá meditace pro simulovaného človíčka. Aby mohl človíček přestat koukat, musí se nejdřív naučit uvědomovat si své koukání. Může se pohodlně posadit, nebo může i ležet:

1. Všimneme si vnějšího světa. S otevřenýma očima vnímáme zrakové vjemy, zvuky, vůně a prostor kolem sebe.

2. Všimneme si našeho vnitřního světa. Se zavřenýma očima vnímáme představy, myšlenky, pocity a vzpomínky plující uvnitř nás.

3. Se zavřenýma očima si opět všimneme zrakových vjemů, zvuků, vůní a prostoru kolem.

4. Otevřeme oči a zaměříme se dovnitř. Na naše představy, myšlenky, pocity a vzpomínky.

5. S otevřenýma očima si všimneme obou světů, vnějšího i vnitřního: Zrakové vjemy, zvuky, vůně, okolní prostor, představy, myšlenky, pocity a vzpomínky. Můžeme je také kombinovat po párech vnější-vnitřní (nebo naopak).

6. Se zavřenýma očima si zkusíme uvědomit, že jsme si vědomi obou světů:
Zrakových vjemů, zvuků, vůní, okolního prostoru, představ, myšlenek, pocitů a vzpomínek.

7. Nyní necháme všechnu zkušenost (zrakové vjemy, zvuky, vůně, okolní prostor, představy, myšlenky, pocity a vzpomínky) odejít jako nedůležité a nepodstatné, stát se "ničím" .

Každému z předchozích bodů věnujeme v klidu několik vteřin až desítek vteřin.
Po nějakém čase praktikování by mělo dojít, kromě jiného, i k efektu, popsanému výše. Tu meditaci jsem nevytvořil já, jmenuje se v originále "Awakening Awareness" a autorem je jeden známý učitel Qigongu. Případný zájemce zdroj s pomocí vyhledávače a řetězce "Qigong Awakening Awareness" snadno najde.

361906

13.01.2018 11:52

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Promiňte, neberte to ve zlém, ale píšete trochu jako "trubka". To přece není propagování nějakých myšlenek, to je popis techniky té meditace. Kdyby to někdo chtěl zkusit, aby věděl jak. Ta technika slouží k dočasnému potlačení naléhavosti myšlenek, aby bylo možno si všimnout toho, co je za nimi. Asi jako když ztišíte řvoucí rádio, jenže uvnitř sebe. Nedoporučuje se u toho si sedat na hřebíky nebo stát bez oděvu na sněhu. Je tam naopak napsáno, že si máte pohodlně a v klidu sednout nebo lehnout. Myšleno například do křesla nebo na pohovku. Že to nemá být holým zadkem do sněhu či ohně, to už mne vážně nenapadlo. Celý návod je asi tolik zakazující, jako recept na chleba. Kdyby někdo chtěl, směle může zkusit místo trouby mrazák a místo těsta lejno.

Všimněte si, vůbec nikomu neradím, ani nepřikazuji: Meditujte! Ani nepíšu: Meditujte podle mého návodu! Jen, pokud byste chtěl návod zkusit, zcela logicky by to pro Vás znamenalo pustit "šmejdy" z hlavy na pár minut svého života. Jak je to pro Vás lákavé nebo snesitelné, o tom já nic nevím. Po ukončení meditace, do nějakých cca 3 minut, je možno zase směle začít honit myšlenky o nesčetněkrát zmiňovaných "šmejdech" jako ve ždímačce, podle ctěné libosti [smích] [smích] [smích].

361910

13.01.2018 21:26

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Pane Vojto, děkuji za reakci. Kladete otázky, na které je obtížné odpovědět, už proto, že se jednotliví lidé od sebe velmi liší. I kdybychom připustili, že existuje pro nás všechny stejný cíl a jediná forma naplnění našeho života, určitě se k tomu cíli blížíme z různých stran a různými způsoby. A možná pro stejné věci máme různá pojmenování a naopak, pod stejnými slovy si často představujeme něco jiného.

Pokud jde o štěstí, jeho určitá a trvalá podoba, pokud žijeme, myslím si, není možná. Příroda je založena na kontrastech, dualitě, tvořící různé potenciály, jejich spád a s tím související energie. Ve fyzikálním, i v tom přeneseném smyslu. Pravděpodobně je štěstí usilovat o něco smysluplného a co to vlastně je, se asi liší u různých lidí a různých etap jejich života. Láska, děti, práce, poznání,... a třeba i to hledání smyslu života. Nejprve obecně a pak toho konkrétního, osobního. Do jisté míry jsme stále trochu jako děti (i v dospělém nebo už postarším těle) a chceme si hrát. To je dobře, protože děti jsou štěstí asi nejblíž, snad pro svou ochotu se stále učit a nebrat sem tam nějaký nezdar příliš vážně. Budu-li osobní, i tvořivou podstatu Vesmíru, která je za všemi existujícími věcmi, si představuji trochu jako hravé dítě.

Kromě toho, za podmínku možnosti prožívat štěstí v životě považuji určitou minimální úroveň zdraví. Ta úroveň může být individuální a do jisté míry proměnlivá, ale pokud někomu tělo nefunguje už fatálně, zažívá neustálé bolesti, tak být současně šťastný je velice těžké nebo nemožné.

Co se týká zla, myslím, že jeho hlavní příčinou je nějaká forma nevědomosti, v což počítám i nedostatek soucitu a přílišnou chtivost. Málo kdo je skutečně zlý, a ještě méně je těch, kteří jsou zlí úmyslně. Skoro nikdo si neřekne, tak a teď udělám něco zlého, protože je to prima. I u skutečně odpudivých osobností zůstávají i nějaké kladné rysy. Aspoň myslím (ale jsem v tom laik). To přesto neznamená, že se člověk nemá zlu postavit. Naopak, někdy musí, má-li zůstat sám sebou.

Pokud jde o Vaši otázku, co učím studenty - můj obor i předměty, které učím jsou exaktní. Je jen málo příležitostí mluvit se studenty o otázkách života v rámci mé učitelské náplně. Dojde k tomu jen občas, výjimečně. Kromě toho, životní zkušenosti jsou (nevím zda naštěstí nebo bohužel) většinou nepřenosné, o čemž se přesvědčujeme někdy i v této diskuzi. Nejsem si vůbec jistý, nakolik mám jiným lidem co říct. Ale občas mi to nedá. Proto také píšu anonymně, jsem rád, že je tu pan Editor, který, doufejme, případnou velikou hloupost nepustí [smích].

361913

14.01.2018 01:41

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Musel byste být opravdu neuvěřitelně hloupý, kdybyste své poznámky myslel vážně. Ale způsob, jakým kombinujete různé zdroje a úrovně významu, vytržené z kontextu, abyste se tak pokusil zesměšnit názory, s kterými nesouhlasíte, prozrazuje porozumění textu, který jste četl. Víte, jak to bylo myšleno, i když původní význam otáčíte do absurdit. Chápete, ale tváříte se, že nechcete chápat.

Otázka je, proč to děláte. Proč se snažíte vzbudit dojem idiota, kombinujícího věci a významy k sobě evidentně nepatřící? Nechtěný vedlejší efekt jiného Vašeho záměru? Nějaký komplex? Přilévání oleje do ohně, zvyšování nenávisti? Provokujete?

Mně se ale nechce Vám odpovídat stejně. Nepotřebuji vůbec k ničemu, abyste se cítil špatně. A je naopak mi úplně jedno, jestli se po nějaké své odpovědi cítíte dobře. Přeji Vám to. Mějte hezký den [smích].

361917

14.01.2018 12:37

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Nevyžádaná reklama mých příspěvků, ale děkuji. Možná si je někdo bude chtít přečíst celé. Klidně si ještě něco vyberte a někam zkopírujte.

Tentokrát s Vámi skoro ve všem souhlasím. Jaroslav Hašek byl moudrý člověk a Švejk je má oblíbená postava. Váš poslední text, kombinující moje a Vaše pasáže, je pěkně kontrastní, jako zebra. Skoro by se chtělo říct - černá a bílá (kdyby místo bílé tam nebyla jiná barva). Tak to má být. Já ale Vaši inteligenci spíš ocenil a vůbec nezpochybnil - to jen Vy sám. Nepochybuji, že můj vzkaz správně rozluštíte.

Malá omluva za ironii na závěr. Já to nechtěl, nedělám to rád. Upřímnost je lepší, než ironie. O tom jsem už taky psal. Ale někdy, v tomhle dualistickém světě, se holt člověk neubrání [smích] .

361920

14.01.2018 23:40

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Já nevím, kam je možné se v diskuzi dostat, sdělíme-li spoludiskutujícímu, že má "zábranu závadného myšlení". Já to nenazývám zábrana, ale třeba "pochopení", nebo "osvobození". Které bylo výsledkem dlouhého a nesnadného životního vývoje.

Pokud jste měl dojem, že že jsem "přešel k pohrdání", nebyl to můj úmysl. Naopak, právě ten princip, který považujete zaprvé za neexistující, a za druhé za produkt "debilizační ideologie", mne vede k nepohrdání vůbec nikým, včetně Vás.

Jinak nemám potřebu popírat nic z toho, co jste (v příspěvku, na který reaguji) napsal.

361927

15.01.2018 15:02

Zeman bude "odejit"

Mám stejné obavy,

94.?.?.?

jako pan editor. Přes všechny výhrady k politikům typu pana Zemana nebo Klause (ale nechci je zde zmiňovat jako irelevantní v dané situaci), rozhodl jsem se v druhém kole volit pana Zemana.

Stejně jako řada mých kolegů a přátel si myslím, že vědec v politice není šťastná kombinace. Ať se nikdo nezlobí, akademikové většinou nevynikají odvahou ani nezávislostí, pro funkci prezidenta potřebnou. Pan Zeman tyto vlastnosti má, přinejmenším relativně, ve srovnání s ostatními kandidáty. Protikandidáta z druhého kola osobně neznám, neslyšel jsem o něm dokonce ani předtím, než kandidoval. To ale nic neznamená, kromě toho, že jsem poněkud ignorant, kterého zajímá z vědy jen vlastní obor a jeho blízké okolí.

Podle mé zkušenosti vědecké a morální kvality spolu nijak nesouvisejí a přestože někteří mají sklon vědce, učitele nebo lékaře glorifikovat, důrazně před tím varuji a doporučuji, aby to nedělali. Kromě znalostí v nějakém oboru jsou to stejní lidé, jako všichni ostatní. Rovněž tak uhlazenost a zdvořilá řeč neznamená, že je někdo lepší člověk, než třeba hulvát. Doporučuji všem, aby se dívali pod povrch, sledovali, jak kdo jedná a nedali na povrchní zdání.

Politiku považuji za značně špinavou záležitost, kterou není možné se neušpinit, pokud se jí někdo zabývá. Z praktického a lidského hlediska se mi proto zdá lepší, aby v ní pokračoval ten, kdo už v ní je a navzdory všem morálním tlakům se nevyprofiloval úplně špatně. Než někdo bez zkušeností, byť by třeba byl i čistý jako lilie. Bez zkušeností a opatrnosti se snadno ušpiní, ani neví jak. Na komunální úrovni znám hodné a férové lidi, kteří z naivity do politiky šli a dodnes toho litují. Pokud to někdo přesto zvládne a morálně ustojí, je to talent, kterých je málo. Není fér mít na takového člověka přehnané nároky a požadovat dokonalost, pokud vím, že sám bych to dělat nechtěl a nemohl.

361953

22.01.2018 02:10

Ošklivý pes

RE: mě to humorné nepřišlo, až na...

94.?.?.?

Člověk žasne, co všechno se za komunismus vydává. A kolik dalších pojmů se vyprazdňuje a vydává se za něco jiného...

Nejen že komunisti by měli bránit svou značku, ale všichni myslící lidé by se měli spojit a bránit starý dobrý svět, kdy věci a pojmy měly ještě svůj jasný obsah. Proti tomuto nastupujícímu, lepkavému a slizkému chaosu. Ať už s komunismem někdo souhlasí a nebo ne, tohle (kdy se stírá původní význam věcí) je mnohem horší a nebezpečnější.

362031

03.02.2018 12:45

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: Dodatek maru

94.?.?.?

Nerad to píšu, ale Kalergiho plán, tak jak je většinou prezentován, je dost naivní představa, která by nefungovala.

Smícháním lidí různých ras a kultur by vznikli jedinci s větším rozptylem vlastností. Většina lidí ví, že náhodné procesy se obvykle řídí Gaussovou křivkou a tedy, tato křivka, reprezentující počty jedinců s určitými vlastnostmi by se stala širší a plošší. Dejme tomu, že někdo má zájem na vytvoření lidské populace např. hnědých lidí s nízkou inteligencí (jak se o tom různě píše).

Po smíchání různých kultur a ras bude takových lidí jen nízké procento. Aby tedy Kalergiho plán fungoval, někdo, "šlechtitelé" nebo příroda, by se ještě museli postarat o to, aby jedinci, nevyhovující záměru, neměli potomky. To je druhá část Kalergiho plánu, která by se musela stát, aby fungoval, o níž se tolik nepíše. "Nevyhovující" lidé by mohli být například zavražděni nebo sterilizováni. Nebo by zahynuli v důsledku změněných přírodních podmínek, což si ale za existence současné civilizace lze jen těžko představit. Změna by musela být obrovská.

Druhá možnost je, že vznik populace lidí s větším rozptylem vlastností je samotným cílem, který někomu vyhovuje, například pro vyvolání chaosu. Ale kvůli větší ovladatelnosti by to asi nebylo, protože jedinci s různými vlastnostmi mají i různé potřeby a názory, takže přimět je celkově k něčemu je mnohem těžší. Spíše tedy by mohlo být cílem lidské populaci zabránit, aby ji kdokoli mohl k něčemu společnému přimět.

362287

14.02.2018 14:07

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Na Boha bych to všechno neházel, jeho falešný obraz žárlivé, mstivé a kruté bytosti stojí za většinovým nepřijetím těch hodnot, které vyznáváte. Každému následku předchází příčina a té zase jiná, další, až k té prvotní příčině existence všech věcí. Ale každý, kdo se v tomto řetězci příčin nachází, přidává k výsledku i svůj vlastní díl odpovědnosti. Bůh nás plodnosti nezbavil, trestáním a škoděním někomu, tím se vůbec nezabývá. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí - ta slova přece každý křesťan musí znát. Věci mají svoje příčiny a následky, celý Vesmír na tom funguje a s plodností lidí i s přijetím či nepřijetím křesťanství je to také tak.

Mnoho lidí se rmoutí, že naše, bílá civilizace zaniká. Ale jaká je to ta "naše" - ta, v níž máme status montovny, kolonie a smetiště pro nekvalitní zboží a potraviny? Přijímáme jejich hodnoty a bojíme se, že dopadneme stejně? Budoucí muže i ženy vychovávají oba rodiče, otcové i matky. Žena nemá v rodině vládnout, ale ani nemá všechno nechávat jen na muži, a sebe sama stylizovat do role ubohé, neschopně a fňukající oběti. Že nemá kdo bránit naši kulturu a svébytnost? Tahle "holka" v tom má jasno:

Vložený obrázek

Vsadil bych se, že její synové taky. Občas potkávám na fakultě studentky a doktorandky ze zemí bývalého SSSR. Měkká slovanská tvářička, ale násilníka by utloukly okovaným podpatkem. Jejich matky nebo babičky neměly problém s tím se postavit po boku svého muže nebo převzít jeho roli, pokud by byl raněn nebo zahynul. To je také "bílá civilizace", a podle mne je mnohem víc "naše".

Osobně věřím v to, že vědomí člověka určuje jeho osud. A nebo minimálně to, jak jej prožije. Nemá tedy smysl fňukat nad tím, že něco není, jak bych chtěl, ale převzít svou současnou situaci do vlastních rukou.

362542

14.02.2018 17:38

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Článek

94.?.?.?

Z hlediska Taa (rovnováhy a harmonie) jsou autorovy názory nesprávné. Přesně takové názory a jimi inspirované chování vedly k současné nenávisti části černého etnika vůči bílým lidem, vidí v nich bývalé kolonizátory a dobré věci nevidí nebo vidět nechtějí. Správné by bylo naopak utlumení vášní. Otázka je, jak to udělat. Druhou otázkou je, jestli by to někdo udělat mohl a tou třetí, pokud by někdo mohl, jestli by opravdu chtěl.

Situace je velmi nebezpečná, protože bílé etnikum začíná mít pocit, že je nikdo nechrání. Cenzura, potlačování nehodících se informací a všechny dosavadní pokusy establishmentu jsou kontraproduktivní, protože jen zvyšují podezření a paniku. Řešením by bylo podniknout okamžité a viditelné kroky na ochranu domácího obyvatelstva Evropy a zastavení živelné migrace. Ale k tomu se nikdo nemá. Takže vývoj ve stylu autorova článku je dost možný. A nebo jeho opak, teror domácího obyvatelstva ze strany nově příchozích a jimi převzaté státní moci. Obojí je ve svém důsledku stejně špatné, protože povede k etnické občanské válce.

Autora a židů obecně bych se ale trochu zastal. Z jejich pohledu jsou ve státě Izrael obklopeni přesilou nepřátelských etnik (pominul bych důvody, proč tomu tak je) a různými druhy násilí nebo manipulace se snaží udržet to, co by jinak udržitelné nebylo. Nemusí se nám to všechno líbit, ale z jejich pohledu možná nemají jinou možnost. I to (podle mne nesmyslné) lpění na přesném počtu miliónů zahynulých lidí v holokaustu vidím hlavně jako projev paniky. Pro mne dost pochopitelné - v kontextu různých pochodů pohrobků SS např. v pobaltí a Banderovců na Ukrajině.

Řešení bych v obecné rovině viděl (inspirován přírodou a fyzikou) v utlumení a POZVOLNÉM vyrovnání protichůdných energií. Postupné vzájemné smíření, odpuštění, kompromis a mírová koexistence všech zúčastněných etnik a skupin. To ale je možné jen tehdy, pokud něco takového chtějí všechny strany, jinak je to sebevražda. Myslím, že hlavní chybou tzv. "sluníčkářství" je jeho naivita, překotnost a nesprávné vyhodnocení situace. Mírové a pacifistické chování vůči někomu, kdo stejně mírové cíle nemá.

Smíchal jsem toho hodně dohromady a připouštím, že nemusím mít ve všem pravdu. Ale myslím si, že žádné řešení nemůže být trvalé, pokud nebude spravedlivé (tato poslední myšlenka vlastně ani není moje, ale je parafrází výroku Abrahama Lincolna).

362548

14.02.2018 22:28

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Článek

94.?.?.?

Vážený pane, mohu Vás ubezpečit, že s realitou života jsem obeznámen velmi dobře. Vyslechl jsem si už zprávy mnohem více zdrcující, než může uveřejnit jakýkoliv svobodný vysílač, nebo nesvobodný a prolhaný mainstream. Ty zprávy mi řekl můj doktor...

Ale na politiku americké ambasády a zaprodanost politiků a jiných osob mám bohužel asi takový vliv, jako na kudrnatění ovcí. Máte-li vliv větší, neváhejte a použijte ho. Moje možnosti se omezují na to, že něco někomu řeknu, nebo napíšu, což dělám. Podle toho, co považuji za pravdivé a odpovídající mé životní zkušenosti. Nemám potřebu se obhajovat, právo na omyl jsem si vyhradil. Jiný názor jsem schopný zvážit a respektovat. Zkuste konkretizovat ten svůj a třeba se domluvíme.

362563

15.02.2018 00:02

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Vážený pane Vojto, stále si myslím, že to pěkná myšlenka je... Zřejmě jste velmi dobře finančně zajištěný (což je jistě hodné ocenění a není to žádná Vaše chyba) a nemáte tedy reálnou představu, jak žije většina lidí.

Ani já nejezdím se svého platu VŠ učitele na Jávu pozorovat východ nebo západ slunce, ani poslouchat Niagaru. Ano, sjezdil jsem toho hodně, skoro celý svět, ale z různých grantů, na vědeckých konferencích. Rodinu jsem musel nechat doma. Nemohl bych mít 5 dětí, ale jen 2 nebo 3, pokud jim chci dopřát stejný životní standard jako mám já a možnost studovat. Není to v sociálním systému, který mimochodem ani správně nefunguje (jako onkologický pacient bych Vám mohl vyprávět, co vše jsem musel podniknout, abych se dočkal šetrné a moderní léčby), i když jsem do něj během těch let co pracuji, nastrkal milióny. Ale s důchodem si jistý být nemohu. Nikdo si dnes nemůže být jistý ničím, a to je také jeden z důvodů, proč mnoho lidí, když si vydělají nějaké peníze, honem si chce užít a utratit je... Že to není správné? No, možná není, ale pochopitelné to je.

Když budete mít fyzicky v ruce nějaký nástroj, ale nebudete vědět, k čemu slouží a jak ho použít, k užitku Vám to nebude. S tou svobodou, o které píšete, je to podobné. Ty mladé lidi sice nikdo násilím nenutí , aby si užívali místo plození dětí - ale na jejich špatné volbě existuje obrovský ekonomický zájem. Celý společenský systém je takto nastaven - užij si co můžeš - a na tomto ohlupování většiny lidí mnozí nestydatě vydělávají. Zneužití něčí nevědomosti k vlastnímu obohacení. Co jiného to je, než podvod a krádež? Žádné hodnoty tím nevznikají.

Aby člověk měl v rukou svůj život, je podle mne nutné mít správné a pravdivé poznání. Jinak se minete se smyslem svého života, což podle mne není pouhé zachování rodu (jak někde jinde píšete). Protože pak by smyslu života nejlépe dosahovaly jeho nejjednodušší formy a k čemu by pak byl ten celý jeho vývoj? Byl by jen nesmyslnou hříčkou náhody, což neodpovídá tomu, jak složitá a cílevědomá cesta to je.

Podle mne celý vývoj života směřuje k vzniku a rozvoji vědomí, od jednoduchých forem až k člověku a dále pak ten vývoj pokračuje v něm samotném. To vidím jako smysl života já. Probuzení a rozvoj vědomí. Něco v nás, naše vlastní podstata, si chce sebe sama uvědomit a prožít. K tomu, podle mne, směřuje celý Vesmír, proto v něm vznikl život a jednotlivé organismy, aby se nakonec staly nositeli tohoto vědomí. Je na to dokonce Zenový kóan: Jaký je zvuk jedné dlaně?

Takže to, co píšete Vy - že po nás příroda a život sám tvrdě vyžaduje, abychom se rozmnožovali rychleji, než hyneme, a celá biologie je tomu podřízena - je vlastně pravda. Ale ne celá. Všechno to děláme kvůli účelu, na který musíme ve svém životě přijít. Kdo vlastně jsme.

362565

15.02.2018 13:02

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Článek

94.?.?.?

Mě to připadá, že spíš máte jinak nastavené významy slov a celkově jste zjevně nastavený na konfrontaci.

Přívlastek "živelný" jsem použil ve významu slova, od něhož je odvozen, tedy "živel". Jako třeba požár, povodeň, zemětřesení,... I když stoh zapálí žhář, oheň nepřestane být živlem, nehoří "spořádaně", dál se šíří nekontrolovaně a postupně zachvátí všechno.

Tak tedy - že migraci někdo organizuje, že migranti mají mobily, tablety, navigace, mapy, kvalitní oblečení (aspoň někteří), někdo jim platí telefon a internetové připojení, jasně označené vůdce, stejným stylem jako při organizaci ukrajinského Majdanu, nebo při organizaci demonstrací proti prezidentu Zemanovi, že jakási Nulandová prohlásila, že do Majdanu nalili 5 miliard dolarů,... Tohle snad nevědí už úplně všichni? Já myslel, že ano. Že paní Merkelová v politice "otočila" zhruba od své nehody s vrtulníkem? O tom se psalo už před mnoha lety. Že americká ambasáda sponzoruje islámská centra, to už tu také bylo. Co podstatného k tomu může dodat nějaká nová zpráva, když už tento pomyslný prst ukazuje jasně?

A proč by měli volení politikové migraci zastavit, i když chce někdo v pozadí opak? No, protože když to neudělají, události, které budou následovat, budou mnohem horší, než cokoliv, co může pár jednotlivcům provést jakákoli ambasáda. A protože i zbabělí, podplacení nebo vydíraní lidé občas mívají svědomí. A jestli očekávám, že se politikové budou svým svědomím řídit? To bych možná ani neměl předem prozrazovat, ne [velký smích]?

Ale popravdě řečeno, podobné zprávy mne už zajímají asi jako předpověď počasí, které taky neřídím a neovlivním. A předpovědi někdy vyjdou, jindy ne. Naučil jsem se, že kvalita života je určena především tím, jakým věcem člověk věnuje pozornost. Když se zabýváte jen hnusnými věcmi, Váš život bude dozajista hnusný. A nejhorší ze všeho je zabývat se hnusnými věcmi, které změnit nemůžete - to člověka přímo zabíjí.

Mnoho lidí si myslí, že mají svobodu dělat nebo udělat téměř co chtějí, a pak jsou velmi frustrovaní, když zjišťují, že ne. Tato iluze svobody je jedna z mnoha ohlávek, kterými společenský systém člověka ovládá. Mnohem lepší typ svobody je ale dělat správné věci ve svém okolí, tam, kde to opravdu jde. Kdyby to lidé dělali, život by byl snesitelnější v každém režimu. I ve vězení nejmíň polovinu pekla dělají ostatní spoluvězni. Dozorci to vědí a proto například politické vězně zavírají mezi nejhorší kriminálníky a nenávist mezi vězni podporují. Tento život se vězení velmi podobá - to zjistíte, jakmile zahodíte všechny iluze a pozlátka. Pokud náhodou máte hodně peněz a společenské postavení, váš život může být snazší, ale koneckonců, jste jen větší kápo za stejnými mřížemi. A nejde to změnit jinak, než tím, že změníme sami sebe.

362576

15.02.2018 17:31

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Paní Miroslavo, mě Vaše odpověď potěšila. Mám sice určité výhrady k organizovanému náboženství (které ale nechci otvírat), ale jsem rád, že Boha nevidíte jako zlého a mstivého soudce, vzbuzujícího strach (to by i můj vážený spoludiskutující a občasný oponent pod nickem "Pátá ...", kterého tímto upřímně zdravím, mohl mít aspoň malou radost).

Mám obecně lidi rád a křesťany také. Nemyslím si, že byste toužila po "silných mužích" Afriky, jak si tu někteří myslí. Prostě si do slov jiných promítáme naše vlastní postoje, zkušenosti a obavy, a přes tento filtr ta slova chápeme. Sdělení, že muž by neměl být bačkora, je jistě samo o sobě pozitivní a je pěkné a příjemné i zjištění, že ho žena takového mít nechce. Přeji Vám mnoho pěkných, pravdivých zkušeností a prožitků na Vaší Cestě.

362580

15.02.2018 18:00

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Byl bych pro opravdovou pomoc těmto zemím, u nich, na místě.

Naučit tyto lidi, jak si pomoci sami. Něco podobného dělala naše republika za minulého režimu. Naši lidé tam stavěli nemocnice, cesty, školy, ropné rafinerie. Pomáhali se vzděláním. A byli tam proto oblíbení. V jedné takové, rozvojové africké zemi jsem prožil dětství, takže mám informace z první ruky. Tehdy jsem mohl jako bílé, blonďaté, "křesťanské" dítě bezpečně na ulici. Mezi muslimy. Kromě sahání na ty světlé vlasy, mi nikdo nezkřivil ani vlas. Volali na mne "Bibi Aisa" (nebo Isa, překládat nebudu).

Pak je i druhý typ pomoci, kdy se národní bohatství vymění za "korálky" a když se to místním lidem nelíbí, přijde další pomoc, tentokrát v podobě humanitárního nákladu TNT [pláč] . Takže dnes, co tam už léta působí druhá strana, dnes údajně opět "naše", nemůže se západní turista odvážit bez policejního doprovodu mimo rezort. A migranti z těchto zemí, dnes plní nenávisti a převychovaní radikálním islámem (který byl v době mého dětství na samém okraji své existence), nám přicházejí oplatit návštěvu.

362581

16.02.2018 13:50

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Děkuji za Vaši poznámku psanou nekonfrontačním stylem.

Podle mého názoru je nade vší pochybnost, že za migrací stojí lidští lumpové z masa a kostí. Dokonce jsem ani nezaznamenal, že by se někdo na Boží vnuknutí v tomto případě odvolával. V mojí větě, kterou jste citoval, ani já nic takového nenaznačuji.

To, že jevy mají (obvykle) svoje příčiny, minimálně v nastavení podmínek, které je umožňují, přece uznává i materialistická věda. Například obecná teorie relativity je na kauzalitě přímo založena. A když například pod vlivem špatné nálady, kterou mi někdo způsobil, další osobě ublížím, pokračuji tím v řetězci kauzality, ale přidávám k tomu i svou odpovědnost, jelikož jsem měl aspoň teoretickou možnost řetězec "zla" zastavit.

Pak tam také něco píšu o prvotní příčině všech věcí... Ano, myslím tím Boha a jak jsem už někde jinde psal, ten pojem nemám moc rád, ale je mezi lidmi zažitý. Tak ho tedy používám v diskusi s ostatními lidmi, ale pro sebe mám jiný a o ten se s nikým dalším nedělím. Nemám ho rád (ten termín "Bůh" ) přesně pro ty důvody, které mu vyčítáte Vy, tj. zneužití k oblbnutí lidí. Rozdíl mezi našimi názory vidím jen v tom, že Vy cokoliv i vzdáleně podobného považujete za hloupost, kdežto já za část reality, s "vlastnostmi" (některými mírně a jinými hodně) odlišnými těm "Bohu" běžně přisuzovaným. Hlavně v náboženské tradici, kterou z mnoha oprávněných důvodů kritizujete. Reality, k níž bylo člověku bráněno v přístupu, z různých důvodů a pravděpodobně i schválně, mj. psychologickými triky, například manipulací s vinou a sexualitou.

Teď se dostávám na tenký led, protože mne můžete podezřívat buď z neupřímnosti, nebo poblouznění. K tomu druhému existuje několik reálně vypadajících důvodů, například prodělaná vážná nemoc a ohrožení života, nebo pro mnoho lidí i "divná", abstraktní věda, kterou se zabývám. Ze které prý některým lidem také pořádně "hráblo".

Zůstanu tedy jen u toho, že z mého pohledu bych se neměl dopouštět nějaké agitace, "lanaření" a "obracení na víru", natož násilného. Jelikož bych vám tím jen značně zkomplikoval najít svou vlastní cestu. Mohu tedy jen říct, že (podle mne) opravdu existuje něco takového jako "Bůh", "Tao",... a stojí za to, abyste je hledali a našli, bez ohledu na to, co vám o něm kde nalhali. To "Ono" má o vás upřímný a čistý zájem, netouží vás ovládnout, spoutat, ublížit vám, trestat vás či jiným způsobem vás "znásilnit". Nemůže ani za zlé věci, které se vám v životě stávají jinak, než tím, že uvedlo v existenci všechno, co kdekoli existuje, včetně zákona příčiny a následku. Z jistého pohledu "Ono" jste vy sami. Jak je to možné a co to znamená, na to si ale musíte přijít sami. Nejde to sdělit, jelikož nejde o myšlenku. Když se to stane, zjistíte, že jsem nelhal.

362609

17.02.2018 13:39

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

94.?.?.?

Myslím, že jste se trefil přesně. Někde kolem dětské práce a vzdělání je klíč k celé záhadě. Prostě pokud chceme, aby děti nepracovaly a každý měl pokud možno vysokoškolské vzdělání a k tomu Ph.D. (tj. nejen, že by děti neměly pracovat, ale dokonce mladí dospělí do nějakých cca 25 let), není možné, aby normální rodiče měli dětí mnoho. Je to o celém informačním prostoru ve společnosti. Protože i když byste si chtěli žít po svém a tak, jak si myslíte, že by to mělo ideálně být, jste najednou v potížích, protože pak v konkurenčním prostředí těžko obstojíte. Pro jednotlivce je nesmysl, aby nechtěl pokud možno vysokoškolské vzdělání pro své děti, když je mají skoro všichni kolem. (Kromě toho, není úplně jasné, jak by to být mělo a jaký vlastně je ideální model. Takže, případný "osamocený průkopník správného života" a pro to přiměřený idealista nemá, oč by se opřel.)

A druhý faktor jsou platy - a tedy i rozdělení zisku z práce a podnikání. Pokud chceme všechny ty výše jmenované civilizační vymoženosti a ještě mít dost dětí, platy a sociální politika státu by musely být takové, aby tolik dětí lidé uživili. A někdo jiný by potom měl zisk menší. Podnikatelé budou jistě proti, řeknou, že to není ekonomicky možné. Nevím, je-li to pravda, nebo spíš nenažranost. Ale zase, z hlediska podnikatele-jednotlivce to pravda být může, jelikož by jinak v konkurenčním prostředí sám neobstál.

Třetí faktor je tlak na všeobecné "užívání si", který je opět zdrojem nemalého zisku pro korporace a vybrané jedince. Pokud v tom nejedete, čelíte označení a dehonestaci jako "looser" a nebo podivín (když je z něčeho jiného zřejmé, že looser nejste). Každý to neunese. Ty dnešní mladé lidi bych neodsuzoval, v jinde mnou zmiňovaném řetězci příčin jsou tím posledním článkem.

Nevím, jestli si pamatujete, ale požadavek na téměř plošnou vysokoškolskou vzdělanost tu původně nebyl, to přišlo až z EU a Ameriky. Jeden americký kolega, když jsem si postěžoval, jak to devastuje celý školský systém a poskytovanou úroveň vzdělání, mi oponoval s tím, že se tím předchází vážným sociálním problémům. No, myslím, že v delší perspektivě je to právě naopak. Takto současný společenský systém sám sebe pomalu likviduje a odnáší to prozatím jeho nejslabší články - mj. děti, které se nenarodí.

362631

05.03.2018 20:38

Válka proti mužnosti

RE: Zase ten kulturní marxismus.

94.?.?.?

Chlapi nezlobte se, ale já se těch ženských musím zastat. Třeba jsem měl neobvyklé štěstí, ale v mém životě těch "slepic" bylo jen málo - snad dvě, třídní učitelka ze základky a jedna kolegyně z práce, která si zřejmě kvůli mé životní filozofii usmyslela, že jsem "slabší kus" a moc by chtěla můj post. Škodí mi, kde může, ale naštěstí jí to zatím moc nevychází.

A pak už ani jedna, včetně manželky, mých dcer, matky, tchyně, babiček a dalších ženských z naší rodiny a okolí. S mnoha z nich se život nemazlil a vysokoškolaček je z nich jen menšina. Život vidí takový, jaký je, často bolavý a těžký. Žádná není feministka, nevolí (nebo, za svého života, nevolily) politiky podle vizáže ale spíš podle životních zkušeností, které ku podivu jsou na vzdělání dost nezávislé. A naopak silně závislé na charakteru člověka. Každá z nich si určitě zaslouží volební právo a s žádným mně známým chlapem si v tom nezadá.

Naopak, ve svém vlastním "stavu vzdělanců" znám spoustu kolegů-mužů, kteří podepsali "Výzvu vědců". Vůbec ne kvůli špatnému charakteru, ale z naivity a naprosté neznalosti toho, jak vypadá běžný lidský život většiny. Bezdomovce (což jsou mnohdy bývalí vězni a narkomani) obcházejí obloukem, jelikož jim narušují jejich obraz světa, vytvářejí nejistotu a vzbuzují strach. Reálnou zkušenost s nimi nemají, a tak i migranti jim v představách připadají jen jako vzdělaní zahraniční kolegové, které znají z konferencí. To je jejich svět a to, že někde existuje i nějaký jiný, kde jsou války, bída, hlad, nemoci, prostituce, drogy, kriminál, to je ani nenapadne. Pokud (přece jen a náhodou) napadne, spěchají to zapomenout.

Takže pokud bych byl v pokušení někomu upřít právo volit, tak raději všem těm, kteří o životě jen teoretizují a bojí se jím ušpinit. Bez rozdílu pohlaví. A těm, kteří si myslí, že když se má někdo špatně, tak je to proto, že si to zaslouží. Sice je to mnohdy pravda, ale ne celá - jen ta její zjevná půlka. Tu druhou, skrytou si bohužel musí každý najít a odžít sám, ale ne všem se v životě dostane tohoto velkého štěstí. To myslím úplně bez ironie.

362902

09.03.2018 00:55

Dôsledky nových ruských zbraňových systémov

RE: Mohol by mi niekto povedať

94.?.?.?

Tak já si tedy zkusím zaspekulovat. Jaderný motor bych si představoval podobný náporovému, kde ovšem zdrojem tepla by byla štěpná reakce. Prudce ohřátý vzduch vytváří tah, podobně jako horké zplodiny hořícího chemického paliva.

Ohřátý vzduch musí mít teplotu několik tisíc stupňů a musí ho motorem projít hodně za jednotku času - proto náporový princip motoru, který začne fungovat až při velké rychlosti rakety. Proudící vzduch je zároveň chladícím médiem pro jaderný reaktor. Nesmí to být moc složité zařízení, aby se vešlo do relativně malé rakety. Takže žádné dva chladící okruhy jako v jaderné elektrárně. Musí vydržet teploty několik tisíc stupňů a neshořet vlivem atmosferického kyslíku. A pokud možno neuvolňovat jaderné palivo do ovzduší. Napadá mne, že nedávno zjištěná zvýšená radioaktivita ovzduší neznámého původu mohla pocházet ze zkoušek takového zařízení.

Představoval bych si keramickou ohřívací komoru, z materiálu podobného tepelným štítům kosmických lodí, kde jaderné palivo je rozptýleno přímo v keramice. Taková komora se zahřeje sama na pracovní teplotu, když se z ní
odstraní moderátor (u klasického reaktoru to bývají grafitové tyče). Moderátor by mohl být zároveň chemickým palivem, které raketě udělí startovací rychlost. Vyhoří a jaderná reakce se sama spustí.

Ale je to vážně jen moje fantazie a okamžitý nápad, všechno může být úplně jinak a jistě je to tajné [smích].

362963

09.03.2018 14:58

Dôsledky nových ruských zbraňových systémov

RE: Mohol by mi niekto povedať

94.?.?.?

Nezabývám se jadernou energetikou, takže v té oblasti nemám nějaké hluboké znalosti. Ale jaderným palivem by mohl být obohacený uran, plutonium,... určitě existují i další méně známé a zatím méně používané štěpné materiály, například thorium. Co konkrétně by bylo prakticky vhodné do takového reaktoru, nemám nejmenší tušení. Ale výkonově by to zcela jistě stačilo. Považuji existenci takového motoru za realitu, ne výmysl popleteného redaktora. Pokud by to byl výmysl nebo omyl, dávno bychom už slyšeli výsměch z druhé strany.

Pokud jde o cestu na Mars, nutnost vézt si s sebou pracovní látku, která se ohřátím změní v plyn, může znamenat jisté teoretické omezení. ale hlavní důvod je určitě ten, že civilní kosmický výzkum není dnes prioritou těch, co by na jeho financování měli prostředky. Zbraně jsou jistě mnohem lepší "kšeft", resp. "tunel".

362973

14.03.2018 12:06

Páté pravidlo aritmetiky

Nemá smysl opakovat,

94.?.?.?

co autor článku již výstižně vyjádřil. Na naší vysoké škole je to velmi podobné. Pokud jde o zmiňovanou hodnotu zlomku 3/6, v českých podmínkách to zní jako poněkud nadsazený příklad, ale v obecné rovině je to i u nás stejné.

Nejhorší na celé věci je, že většině dnešních studentů je to úplně jedno, vůbec je nezajímá, kolik to je. Tak nám to řekněte a dejte nám pokoj. Proč něco platí, co je v pozadí přírodních jevů nebo matematických vět, je jim úplně ukradené, když z toho nemají nějakou osobní výhodu. Něco jako vědecká pravda, nebo pravda vůbec, je jim naprosto cizí. Nezajímá je to, možná ani nevěří, že něco takového existuje. Pokud byste je chtěli něco takového učit, jenom byste jim kazili den. Ne, že by se chtěli něco naučit, hlavní úsilí, které vyvíjejí, spočívá ve snaze, aby jim učitelé snížili laťku. Když se takoví absolventi dostanou do vedení vysokých škol, nastane pro školský systém skutečná tragédie.

Nějak se stalo, že společnost, škola, rodina (?),... dopustily, že nastupující generaci zajímají jen osobní výhody, postavení a konzum. Žádná cesta ke hvězdám, poznání, Vesmír, věda a umění. Natož nějaké rozšířené vědomí a vnímání "Věčnosti za věčností". Jako by vzestup člověka byl jen dočasná fluktuace, a teď se zase vracíme k většímu chaosu, entropii, do zvířecí říše. Ne v nějaké poetické podobě filmu od National Geographic, ale s její vší účelovostí a brutalitou.

Někdo si možná myslí, že to je právě ono, že nepotřebné věci mají zahynout, počítaje v to i přírodní vědy, fyziku i matematiku, natož nějaké umění, kulturu a další věci, které dělají lidský život hezký (a nebo aspoň snesitelný). Ale pak, přátelé, oč lepší než to naše pinožení veškerého biologického života, vámi redukovaného na pouhé postavení ve smečce, konzumaci potravy a rozmnožování, jsou nekonečné a klidné pláně kosmického vakua a případně sem-tam nějaká hvězda? (PS: To klidné kosmické vakuum samozřejmě myslím opravdu prázdné, tj. i bez vás.)

363029

14.03.2018 14:48

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

94.?.?.?

Jsem trochu na rozpacích nad Vaší otázkou. Ale budiž. Nakreslíte si rovnostranný trojúhelník o straně délky 1, jeho výška ho rozpůlí na dva zrcadlově shodné, pravoúhlé trojúhelníky, s úhly 90, 60 a 30 stupňů, s přeponou délky 1 a kratší stranou délky 1/2. Proti ní je úhel o velikosti 30 stupňů. Teď můžete využít definici goniometrické funkce sinus z geometrie ze ZŠ (protilehlé strana pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě).

Tento rovnostranný trojúhelníky také můžete umístit do jednotkové kružnice tak, že jeho jedna strana leží na ose y. K ní přilehlá strana svírá s osou x úhel 30 stupňů. Jeden vrchol této strany leží tedy v počátku a druhý na zmíněné jednotkové kružnici. Z něho spuštěná výška je rovnoběžná s osou x a na ose y vytíná úsek o velikosti 1/2. Jak jistě víte, tento úsek je (podle středoškolské definice funkce sin x, která využívá jednotkovou kružnici) rovný sinu středového úhlu 30°.

363036

14.03.2018 15:27

Páté pravidlo aritmetiky

RE: Ale, dyk to tak bylo dycky

94.?.?.?

Podle mě jste to vzdal zbytečně brzo. Ve stejné situaci jsem na základce kružnici vepisoval a opisoval pravidelný mnohoúhelník. Čím víc měl stran, tím víc se blížily obvody obou mnohoúhelníků k sobě navzájem a také k číslu 2Pí krát poloměr té kružnice. Mimochodem, to číslo Pí není 3,14, ani se nedá přesně vyjádřit žádným zlomkem (jako třeba 22/7), ale to už je trochu jiná liga.

A s tím i^2... Jde o to, aby různé rovnice, např. x^2+1=0, měly přece jen nějaké řešení, i když v oboru reálných čísel žádné nemají.Tak matematici vymysleli rozšíření množiny reálných čísel takové, aby v něm tyto rovnice řešení měly. Tím vzniknou komplexní čísla, jedno z nich je právě ono i. Učitel vám neměl něco jen oznámit, měl i vysvětlit důvod, proč se komplexní čísla zavádějí.

Není to žádná zbytečnost, například kvantová mechanika, popisující chování různých elementárních částic, např. elektronu, se bez komplexních čísel neobejde. A elektrony jsou všude kolem nás, spolu s fotony jsou zodpovědné za všechny chemické reakce a mnoho dalších fyzikálních jevů, například i za vlastnosti polovodičů. Bez nich by například nemohly existovat současné počítače.

Rozšiřování číselných oborů není nic neobvyklého, stejný osud měla čísla přirozená, která nestačila a byla rozšířena na čísla celá, tato pak na čísla racionální (vlastně zlomky) a ani to nestačilo třeba na vyjádření obvodu kružnice nebo přepony pravoúhlých trojúhelníků, takže se zavedla čísla reálná. A potom i zmíněná čísla komplexní. Protože popis chování přírody taková čísla vyžaduje.

Ale pokud chce někdo něco opravdu vědět, nemusí se přece spoléhat jen na učitele. Sám může číst, přemýšlet a postarat se o svoje vzdělání i sám.

363039

Když používáte původní pojmy v jejich lživě podsunutém a zmanipulovaném významu, je pro vás ztracený celý svět.

Protože tím jen akceptujete a potvrzujete lež. Možná vám připadá malá a nepodstatná. Ale tak to není, žádná lež není malá a nepodstatná, když lidi úmyslně uvádí v omyl.

Marxismus je něco úplně jiného. Bez jakéhokoliv hodnocení, ať dobrý či špatný nebo ani jedno z toho, ale je to něco úplně jiného. Jiný myšlenkový směr, úplně jiné názory, hodnoty, motivy a cíle. A takové zmatení není malá a nepodstatná lež, ale veliká.

Jedna lež vám vadí a jinou spolknete i s navijákem?

363092

16.03.2018 15:09

Vysokoškolští učitelé ve Velké Británii se musí účastnit seminářů, aby „pochopili výsady bělošství“

RE: Která sekta skrytě vládla v 19. století v Anglii a současně pustošila další kontinenty?

94.?.?.?

Snad by stálo za to podotknout, že právě neodolatelná touha po moci, postavení (např. ve smečce) a majetku (tj. hojnosti žrádla) je jedním z nejsilnějších zvířecích instinktů. Můj pes by taky jenom neustále něco žral... Nějaké vzdělání, poznání a hledání své vnitřní podstaty, to ho vůbec nezajímá.

363095

16.05.2018 12:50

Je Izrael psychopatický stát?

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

94.?.?.?

Podle mého názoru je hlavním smyslem a přínosem Nového zákona a křesťanství pokus o opravu obrazu Boha jako zlovolné, psychopatické, mstivé a prchlivé bytosti, nenávidějící a ničící své vlastní nepodařené dílo - člověka. Boha, ke kterému se nelze přiblížit a prakticky ani mu vyhovět, natož k němu pociťovat oddanost, vděčnost a lásku, pokud by někdo tento obraz bral opravdu vážně. To se naštěstí děje jen vzácně, lidé, kteří Boha upřímně hledají, většinou se zdravým smyslem pro zachování duševního zdraví tyto partie ignorují, přeskakují a různě omlouvají. Někdy také ne, a pak si způsobují těžko představitelná duševní muka.

Novému zákonu se to podařilo jen do jisté míry, křesťané stále věří, že Ježíšova smrt byla nutná jako oběť, na usmíření Boha Otce, což vlastně jen potvrzuje údajné rysy Boží osobnosti, představené Starým zákonem. Nakolik do textu evangelií zasahoval tzv. sv. Pavel, nedokážu posoudit. Některé pasáže tomu možná nasvědčují, například snad ty, kde se píše o pohanech jako o psech. Pavlovy listy, kde sám sebe dává za vzor nebo píše např. o vydávání těla člověka Satanovi (aby duše byla zachráněna), mi připadají mimořádně odpudivé.

Věci jsou ale málokdy jen černobílé, mnozí křesťané jsou vnitřně čistí, laskaví a obětaví lidé, kteří opravdu dělají svět lepší a stávají se skutečným Božím obrazem. Tento samotný a podle mne nesporný fakt usvědčuje falešný biblický obraz Boha z omylu, nepravdy a možná i úmyslné lži, jejímž cílem může být naopak zabránění přístupu člověka k Bohu.

Tato lež představuje Boha jako vnější, pro člověka nedosažitelnou a nepochopitelnou entitu - jedině snad přes různé prostředníky, kněze, církve... Podle mého názoru není nic vzdálenějšího skutečnosti a lepší je se dát vnitřní cestou, například sledováním svého vlastního nitra a analýzou své životní zkušenosti, ale o tom jsem psal už mnohokrát. Je to možné proto, že Bůh je podstatou všeho existujícího, takže dobereme-li se své vlastní podstaty a přirozenosti, nemůžeme přijít jinam, než k Bohu. Pak je možné lépe porozumět i smyslu některých textů.

Například ta blahoslavenství, na která narážíte, se podle mne vztahují k tomu, co buddhismus nazývá nepřipoutaností. Chudý v duchu neznamená být imbecil, znamená to nemít "ducha" připoutaného k věcem a majetku - hmotnému i nehmotnému, k penězům, poctám, společenskému postavení, atd... Závislost vám zabrání rozeznání své vnitřní podstaty, tedy "přístupu do Božího království".

364208

16.05.2018 13:19

Je Izrael psychopatický stát?

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

94.?.?.?

(pokračování)

Mnohokrát kritizovaná pasáž o "nestarání se, co budeme jíst a pít", je stejného druhu. Nejde o dobrovolnou smrt hladem nebo o úplné puštění otěží svého života. Jde o to, že stoprocentně se zabezpečit proti všem nepříznivým událostem v životě je nemožné. Je-li někdo příliš připoutaný k zabezpečení svého života, neuvědomí si, že není jen své vlastní tělo. Zapomene na svou Cestu, svůj vlastní rozvoj, možná ani neví, že něco takového existuje.

Jenom jsou ta blahoslavenství formulována a vykládána značně radikálně, extrémně. Kdoví proč. Možná, že šlo o samotný Ježíšův styl. Nechuť k vlažnosti, polovičatosti, šizení a podvádění sebe sama. A nebo také, že průměrný člověk je, ehm, poněkud méně vnímavý. To, co není naléhavé, nebere vážně (což je přirozený, biologický přístup k životu). I proto kněží hřímají z kazatelny a někteří se chovají hrubě např. u zpovědi. Organizované náboženství je nastavené na průměrného člověka - hrubších a méně citlivých jedinců se vůbec nedotkne, těm citlivějším naopak spíš ublíží.

Styl vykreslení Boha ve Starém zákoně by možná částečně šlo vysvětlit i tímto způsobem - psali to úplně jiní lidé pro úplně jiné lidi, kulturou, svými zvyklostmi a chápáním světa velmi odlišné. Hrubým rastrem jemný obraz zachytit prostě nelze.

364209

16.05.2018 23:05

Historický odkaz Karla Marxe: 200 let od jeho narození

Zavádějící kategorie

94.?.?.?

"Za prvé: nemáme rádi změny, chceme věci přibrzdit nebo zachovat, to je konzervatismus. Za druhé: rádi bychom změny, ale jen postupné, to je liberalismus. Za třetí: rádi bychom změny, ale musejí být revoluční, to je marxismus. Žádné jiné postoje v podstatě nejsou."

Tohle přece není pravda. Ke každé změně by měl být nějaký, nejlépe racionální důvod - měli bychom vědět, co chceme změnit a proč. Měl by být znám žádoucí stav a také reálná cesta, jak změnu provést. Ve srovnání s tím jsou vyjmenované kategorie naprosto podružné, formální a zavádějící: I když sledujeme jediný cíl, naše postoje v každém jednotlivém případě mohu vypadat jako konzervativní (je-li žádoucí stav už dosažen), liberální nebo revoluční (podle toho, která cesta vypadá aktuálně jako optimální). Ve skutečnosti však jde o něco úplně jiného - podstatný je totiž ten cíl.

Podle mne tedy dělení lidí na "konzervativce", "liberály" a "revolucionáře (marxisty)" nemá žádné opodstatnění, protože neodpovídá reálným společenským procesům. Matematik by řekl, že zvolená ekvivalence (rozdělení na jednotlivé typy chování, politické postoje) není kongruencí vzhledem k tomu, co se ve společnosti děje. Když takový model použijete k pozorování, nic se nezjednoduší a uvidíte jen zdánlivý zmatek. Zastírající skutečnost, probíhající pod povrchem.

364219

17.05.2018 14:41

Je Izrael psychopatický stát?

RE: Leva-net se trefuje i do křesťanství i do dialektiky.

94.?.?.?

Milý pane Vojto, podle mne si děláte legraci. Zaměňujete zcela schválně různé úrovně významu, doslovné i obrazné, takže nevím, nevím, jestli si zasloužíte vážnou odpověď. Má odpověď proto úplně vážná nebude.

Celé to Adamovo mužské vybavení je Bohu přesně na to samé, k čemu Adamovi samotnému, ba dokonce víc, než doslova. Bůh jako podstata a počátek celého Vesmíru a přitom s tělem, užívající si sexu - to zní a vypadá opravdu legračně [smích].

Ale tak pitomé to není, Bůh v těle je bůh s malým b, jinak také člověk (a možná nejenom). Ten jediný a opravdu existující Bůh (proto se tak jmenuje - tedy ne "Bůh", ale JSEM, nebo JÁ JSEM, což není jenom význam hebrejského JHVH, ale také sanskrtského SO HAM), existující na kvalitativně jiné úrovni existence než všechno ostatní. V mnoha instancích všech stvořených bytostí prožívající nejrůznější formy života a existence, více či méně probuzený a vědomý si sebe sama. Někdy - bohužel - spíše méně [smích] .

A to je právě (podle mého názoru) smyslem života, na který ve svých příspěvcích narážíte. Umožnit božské bytosti ve vás, aby si uvědomila kým je.

Když narážíte na lidskou reprodukci, ta má přece i jiné, jemnější úrovně, než pouhé rozmnožování. Všechny ty příjemné aspekty vzájemné přitažlivosti mezi mužem a ženou vycházejí z jednoho a téhož Zdroje, stejně jako všechny ostatní existující věci.

Pro někoho je poněkud perverzní představou, že u lidské lásky by měl být přítomen ještě i Bůh jako nějaká třetí entita. Ta pociťovaná perverznost je však zapřičiněna jinou, mnohem více perverzní představou o samotném Bohu, jakožto o jakési maskulinní postavě gerontického typu, jejímž největším potěšením je trestat především sexuálně hřešící lidstvo. Také kvůli této představě slovo "Bůh" nemám příliš v lásce, ale co naplat, když ho ostatní používají. Takže není tam žádná třetí entita, dokonce ani ne dvě entity, ale jen jedna jediná, prožívající úplně všechno právě tím, že to prožíváme my. To je také podstatou jednoho z možných způsobů zasvěcení se Bohu, kdy takový člověk už žádný svůj protějšek nehledá.

Ve skutečnosti je Bůh samotná tvůrčí síla Vesmíru, lásky a našich životů. Ke zjištění, že existuje, není nutná ani nějaká zvláštní víra nebo přesvědčení. Úplně stačí opustit nesprávnou definici, otevřít oči a dívat se, bez úsilí, kolem sebe a do svého nitra. Víra, spolu s odvahou, slouží k něčemu jinému - aby člověk této síle beze strachu důvěřoval.

364230

16.08.2018 01:06

Skleníková Země: Zánik planetárního systému pro udržení života?

RE: Zánik většiny je špatně nebo dobře?

94.?.?.?

No jo, pane Vojto, napsal jste to dobře.

Ale to by ovšem znamenalo, že evoluce má nejen cíl (jak sám říkáte), ale také svou vlastní inteligenci. Odlišnou od té lidské. Avšak měřitelnou tím, zda dosáhne cíle, o němž píšete, nebo nedosáhne. Kdyby byla evoluce "hloupá", cíle nedosáhne. Uskuteční se něco jiného.

Nepochybuji o tom, že svého cíle dosáhne. A že s ní "ta nejlepší lidská individua" budou ze všech svých sil spolupracovat, třebaže mnohdy nedobrovolně. Už dnes mnoho lidí, kteří sami nepřežijí, pracuje vědomě i nevědomě pro ty, kteří přežijí. Právě aby přežili. U jiných životních forem je to podobné. Kde se tedy bere ta inteligence evoluce?

Kdybychom zaměnili termín "cíl" za "záměr", změní se tím něco? Patrně ne, protože slova jsou jen slova. Ale má-li evoluce inteligenci, její cíl je totéž, co záměr. Je však možné mít záměr a nemít zároveň i vědomí?

Celá moje úvaha je závislá na odpovědi na otázku, zda se evoluční cíle plní, či ne. Je-li evoluce evolucí, nebo jen řetězcem náhod, generujících chaos. Z něhož se život náhodně vynořil a zase se do něj ve svém zániku náhodně vrátí. Co vlastně (si myslíme, že) pozorujeme? Jak pravděpodobný je tak dlouhý řetěz náhod?

To, co pozorujeme, je závislé na tom, jak myslíme. Svoje okolí posuzujeme podle toho, jak rozumíme sobě. Evoluce a my. Co je čemu podobné (v našem myšlení), co je čeho obrazem? Na místo "evoluce" můžeme eventuálně dosadit nějaký jiný (náš) pojem.

Také Vám (i všem ostatním) přeji pěkný den [smích] .

365809

23.09.2018 22:38

Možnosti reakce Ruska na poslední provokaci

Několik odkazů z ruského internetu...

94.?.?.?

Možná, že to píše jen ruská "5. kolona" (a tedy vyvracejte, víte-li jak - ať vyjde pravda najevo). Porovnejte s dřívějšími zprávami o úspěšnosti Syrské PVO z doby 2 útoků Tomahawků. Mnoho věcí se vyjasní. Dále bez komentáře:

http://www.stoletie.ru/vzglyad/il-20__kto_kogo_pod...

http://svpressa.ru/war21/article/211141/?utm_sourc...

https://publizist.ru/blogs/111630/27040/-?utm_sour...

https://publizist.ru/blogs/111630/27073/-?utm_sour...

366709

19.11.2018 21:22

Opět pokus o barevnou revoluci

RE: Komunisté vs komunisté

94.?.?.?

Nemá to společného vůbec nic, je to jen takový pojem, foneticky úmyslně připomínající marxismus, sloužící (pravděpodobně) k ještě většímu zatemnění pojmů. Pořád s tím přicházejí ti stejní diskutující, ačkoliv na to byli mnohokrát upozorněni. Pochybuji, že by chtěli uvést pravý důvod toho, proč to dělají.

Z tohoto zmatení pak vychází, že takový Soros, Rockefellerové nebo Rothschildové jsou vlastně ti největší levičáci. Fakt, že tyhle rodinné klany vlastní na této planetě většinu výrobních prostředků (což je jeden z pojmů, s nimiž přišel Marx) má jaksi zůstat stranou pozornosti.

Taková úporná snaha prezentovat marxismus jako něco ještě odpudivějšího, než jak se nám jevil za minulého režimu, vede nutně k zamyšlení, jestli na něm něco užitečného přece jen nebylo. Zjevně možnost, že by někdo oprášil Marxovy myšlenky, které posléze vedly k revoluci, někoho děsí natolik, že vymýšlí starým pojmům nový a úplně jiný obsah. Když už jsou Brusel a pražští kavárníci natolik zdiskreditovaní a odpudiví, mají alespoň posloužit jako ochranná vrstva hnoje na tom, co by, za jistých okolností, mohlo být pro establishment opravdu nebezpečné.

Takže si máte myslet, že marxisté, komunisti a další levičáci jsou vlastně ti nenávidění bruselští byrokrati, pražská kavárna, feministky, homosexuálové a vítači migrantů. To pro ten případ, že byste s posledně jmenovanými, po svém prozření, nedejbože přestali sympatizovat. Když už se z jednoho bludu vysvobodíte, honem byste měli spadnout do jiného. Někdo se prostě domnívá, že pravda o světě kolem nás je pro vás krajně nevhodná a tak se o vás pečlivě stará...

367883

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?