Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 170 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Svatoslav Butora.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

02.03.2019 23:03

Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Kdo si myslí, že demokracie ještě existuje a že systém vlády v USA a spol, a v tzv.EU a spol. představuje nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň myšlení ? Kdo si myslí, že s tou jejich smrtící mašinérií a s tou jejich myšlenkovou "základnou" mají tato mocenská centra ještě smysl pro budoucnost? Kdo si ještě myslí, že globalizace je objektivní nevyhnutnost? Dá se velmocenská politická a myšlenková "rakovina" považovat za budoucí způsob existence Světa lidí? Pro přežití Světa lidí je potřebné obnovit platnost hranic, aby nemohly platit zákony Planéty opic...

Hranice mezi Světem kapitálu, který zešílel a mezi Světem lidí jsou dobré. Hranice mezi státy a národy a krajinami jsou dobré. Hranice mezi Východem a Západem jsou dobré. Lepší jsou dva světy než jeden šílený. Globalizace jako matrice pro šíření rakoviny Moci a Šílenství je konec civilizační cesty lidstva. Stejně jsou u konce i Monstruózní Matrice systému USA a spol. a tzv.EU a spol. Stejně tak skončí i představa o existenci světovládní Číny. Rusko ví, že cesta k světovládě a šílenství Moci nemá význam. Rusko ví, jaký je osud všech světovládních Monster v dějinách. Celé lidstvo zanedlouho uvidí, kam cesta bezbřehé nenávisti k Rozumu a Stvořiteli Vesmíru, Země, Života a života lidí nakonec vede.

370029

01.03.2019 13:29

Putinovo varování ohledně sebeobrany bylo překrouceno jako „nepřijatelná hrozba“ pro USA

USA již neexistují

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Myslím, že USA již neexistují. Kdyby existovali, tak by se tam alespoň někdo projevoval jako živá myslící lidská bytost. Jelikož žádný projev života z jejich strany není vidět, tak z toho plyne závěr, že všechny projevy/výroky/skutky/diplomacie/ a dokonce jenom teoretické rozbory jsou jenom výplody mrtvého/neživého systému. Mrtvý/neživý systém USA a spol. jako celek "ohrožuje" každý projev života kolem nej. Těm, co jsou v USA systému jakž-takž schopni vnímat stav věcí by měli zavelit na návrat z neřešitelné "bubliny" světovládních chimér do reality všedního dne obyčejných lidí v USA a udělat si pořádek doma.

369992

28.02.2019 09:47

Trump se nestydí za svůj plán poslat teroristy ze Sýrie zpět do Evropy

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Struktury světa, které se řídí svými zájmy a rozumem a historickými zkušenostmi (Východ Země) jsou opět konfrontovány strukturami světa, které se neřídí rozumem a historickými zkušenostmi, ale pouze svými zájmy (Západ Země). Nerozum a šílené sobecké pachtění se za globální nadvládou Západu (USA a spol., a tzv.EU a spol.) nad lidmi a zdroji celého světa není cestou vývoje a soutěže o lepší a bezpečnější budoucnost lidstva. Je to cesta k znehodnocení Světa lidí. Je to cesta bláznů, kteří neví co je humanismus. Životy lidí jsou jim ukradeny.
Životní environmentální systémy jsou jim ukradeny. Živá a zdravá ekonomická soustava mezinárodních subjektů je jim ukradena. Ukradli budoucnost zemím, ve kterých "vládnou" jejich sparchantělé "zákony" a chtějí a plánují udělat to samé celé Zemi.
Tyto Západní Monstra neuznávající žádné hodnoty (pokud nejsou založeny na dolaru) samy o sobě žádné vnitřní hodnoty nemají. Proto spojují své světovládní velmocenské touhy s mohamedánskou ideologií, aby si podřídily státy, kde lidé tuto ideologii vyznávají a také ty státy a národy, které tuto ideologii postrádající humanismus nevyznávají...
Proto se i Trump i Merkelová stali ochránci a podporovateli mohamedánské ideologie. Struktury světa kapitálu dělají vše proto, aby rozum a humanismus byl ze Světa lidí odstraněn. Žádná diplomacie a sparchantělé úsměvy politiků tento fakt nezakryjí. Masturbují před celým Světem lidí a předvádějí velikost svých "hodnot". A Svět lidí jen bezmocně sleduje, jak se bláznům ve vysokých funkcích řízení organizačních struktur tzv.Západu daří šířit rakovinu anti-humanismu na jediné Zemi, kterou máme a nám všem nabízejí "svobodu" nebojovat s touto rakovinou.

369972

20.02.2019 10:12

Nenávistná konference ve Varšavě

Svět bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Tohleto dívadlo, které uspořádal na dobytém území Evropy sám velký "Minotaurus" dokumentuje tuto skutečnost: Kdekoliv ve světě vznikne seskupení/struktura/organizace více národů a států a hospodářských společenství, tam se ihned objeví po světovládě toužící "Minotaurus", aby ovládl řídící centrum této organizační struktury a podrobil si ji nasměrováním proti jiným strukturám Světa Lidí.
Z tohoto poznání plyne systémové řešení jak zhoubnou moc této světovládní ještěrky - Minotaura - zrušit a eliminovat.
Tím řešením je nevytvářet dobře myšlená společenství typu tzv.EU anebo typu tzv.OSN/UN/, atd. Každou dobře myšlenou organizační "pyramidu" si okamžitě chce podmanit a podmaňuje tento krvežíznivý "Minotaurus".
Dobře fungující obchodní a lidské vztahy umožňují hospodářský a civilizační rozvoj i bez vydírání a "ochrany" Minotaura, který si již ochočil struktury i tzv. OSN i tzv.EU, atd. ...
Je nenejvýš aktuální otevřít program rozpuštění těchto dobře myslených struktur, aby si Svět Lidí ta nadnárodní velmocenská zrůda nemohla ochočit. Když se tak nestane, po ochočení Minotaurem to už stejně není a nebude ani EU ani OSN ...a ani Svět Lidí; bude jenom svět Minotaura/otrokářů/nadlidí a svět otroků. A pochopitelně, jenom svět nenávisti s hlavním programem nenávisti proti Rusku a Východu Země...
Teď ve Varšavě tato zrůda klade "vejce" pro rozmnožení jejich odporné rakoviny nenávisti. Diplomaticky se usmívat na toto monstrum a tvářit se souhlasně a vstřícně je hřích proti budoucnosti Světa Lidí.
Kompletní sestava "Minotaura" se ve Varšavě předvedla v plné nahotě jejich myšlení. Je to myšlení otrokářů, které se přes mnohá staletí přeneslo ze starého Babylonu do dnešních dnů. Obraz zrůdného Minotaura v podobě ideového společenství Saudů a Židů a USA-establishmentu je kompletní. Svět bez hodnot se představil. Armagedon může začít...

369751

18.02.2019 09:35

Je dluh Achillovou patou Číny?

Budoucnost Světa lidí

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Myslím si, že všechny rozbory makroekonomických ukazatelů a parametrů účinnosti národních ekonomik postrádají "vektor smysluplnosti". Každý, kto se živí prací ví, že může utratit jen malou část z rozdílu mezi výnosy a náklady na pořízení/zhotovení něčeho smysluplného.
Potěšilo mne, že autor článku v závěru svého rozboru správně konstatuje, že koncepce tržního hospodářství, která je vyučována na jistých vysokých školách je v zásadě chybná. To je vidět i bez specializovaného odborného pohledu na oblast hospodářských ukazatelů na jedné straně a na oblast smysluplnosti vývoje společenství lidí na straně druhé. Pohled na to, co člověk potřebuje ke kvalitnímu životu a na to, co je jenom spotřební "šrot a konsumní odpad" nás informuje o tom, proč stav věcí veřejných a technických a makroekonomických a environmentálních vypadá jak vypadá. Rozhodně k vektoru smysluplnosti života nepatří téměř šílená honba za maximálním ziskem a za prvním místem na rugbyovém hřišti světových "hráčů" o první místo na hřbitově nadějí a vizí o lepší bezpečnější budoucnosti Světa lidí. To, že kupř. v Číně je ekonomický růst 6% nebo 2% je obyvatelům Číny docela lhostejné. ... ale není to lhostejné těm, kteří chtějí na výsledcích práce jejich obyvatel parazitovat pomocí tzv. "bankovních operací". Nářky nad poklesem tvorby zisku a výkonu něčí národní ekonomiky ukazují jenom směr pohybu "rugbyového míče", který je hlavním cílem celé ne-smysluplné globalizace světa pod patronací nejsilnějšího a jedného jediného rugbyového týmu.

369708

16.02.2019 15:26

Past ve jménu míru - mechanismus pro transformaci netransformovatelného

RE: Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Děkuji pane za Váš umírněný věcný diskusní příspěvek.
Máte pravdu, Svět Lidí je ve velkém průseru kvůli těm stále po moci a světovládě bažícím elementům, kteří nemají nikdy a ničeho dost.
Rusko a Ruské národy a my též máme v sobě zakořeněné poznání, že jsou Lidé a že jsme hlavně Lidé...
Ti, co pro sebe bez práce ukradli a přisvojili si pro sebe peníze a majetek patřící Lidem přestali být Lidmi a stali se z nich "nadlidé". Normální obyčejní Lidé jsou pro ně jen jakési technické zázemí...
Vzniklá asymetrie Moci a ovládání peněz a finančních/hospodářských systémů a zdrojů světa učinila z "nadlidí" brzdu vývoje života Světa Lidí a brzdou vývoje environmentálních systému pro vývoj a zachování života na Zemi.
Ruská vláda a také vláda Číny a Východu obecně umějí zachovávat rovnováhu mezi Lidmi a "nadlidmi". Nechtějí otevřeně říkat, že "nadlidé" jsou rakovinou na těle společnosti a Světa. Proto si zaslouží úctu a obdiv Světa Lidí.
Problémem ovšem je, že věčně nenažraní "nadlidé" - podobně jako starobylé Monstrum Minotaurus - nemá nikdy ničeho dost a tak toto Monstrum se sídlem v USA a spol. se bezohledně sápe po stále dalších lidských a hmotných zdrojích jiných zemí.
Jak píšete, hrozí, že ta banda nenažraných "nadlidí" překročí "rubikon" možné snesitelnosti pro udržení rovnováhy, udržením které se řídí pan president Putin (Rusko) a Čína a Východ Země. Takže časem se zcela jistě stane to, co píšete a ta nenažraná rakovina světa "nadlidí" bude muset být ze Světa Lidí odstraněna a odoperována.
Pro nenasytnou rakovinu "nadlidí" lidská práva nebudou potom značit žádnou maskovací clonu pro pokračování její nenažranosti.
Příčinou toho jevu odoperování "Minotaura" od Světa Lidí bude to Monstrum samotné, protože jeho nenažranost nezná mezí a Svět Lidí se bude muset otevřeně bránit. Rusko a Čína a Východ Země si zaslouží úctu a poděkování Světa Lidí za to, že se darebáckým hodnotám Minotaura brání.

Ještě jednou přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě.

369680

16.02.2019 00:32

Past ve jménu míru - mechanismus pro transformaci netransformovatelného

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Na danou tému při daném rozložení sil ve světě si dovoluji poznamenat, že pro Zemi jako celek jsou lepší dva světy, než jeden pod vládou "Minotaura", který řídí USA a spol.
Rusko a Východ obecně jsou orientovány na smysluplnou existenci Světa Lidí. Svět, který je řízen světovládním USA-monstrem je založen na nadvládě kapitálu a antihodnotové nadvládě lživých darebáckých politik nadlidí.
Proto je nezávislá politika Ruska a Východu obecně pro Svět Lidí přítažlivá.
Proto je velmocenská politika USA-Monstra a spol. pro Svět Lidí odpudivá.

Mohou rozmísťovat své NATO základny kolem Ruska do libosti, stejně padnou do své vlastní vojenské pasti, kterou chystají na Rusko a Východ. Základem té pasti nejsou počítačové/kybernetické a jiné vojenské systémy. Základem té pasti je lež, která již prostoupila celým jejich mocenským systémem a establishmentem. Stabilní systém nelze stavět na lživých zlodějských a vražedných koncepcích. A TYTO DAREBÁCKÉ PROLHANÉ antikoncepční USA-ELEMENTY CHTĚJÍ VLÁDNOUT NAD CELÝM SVĚTEM. Fandím Rusku a Východu, aby to obklíčení vydrželo. Lepší jsou pro existenci života na Zemi dva světy, než jedno celému světu vládnoucí darebácké a zmagořené prolhané USA-Monstrum. Jeden svět řízený Monstrem "Minotaurem" z USA a spol. by znamenal konec Světa Lidí.

369670

14.02.2019 09:07

Vládne Washington světu?

Minotaurus

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Na otázku, zda-li USA vládnou světu lze se smutkem odpovědět: Ne. Nevládnou světu. Nejsou ani hlavou ani centrem světa. Jejich systém existenci Světa Lidí dusí a vysává a ovládá jako zhoubná rakovina.
Se smutkem je třeba říct, že o vládu nad Světem Lidí se dlouhodobě snaží zvířecí Monstrum známé ze starověku jako Minotaurus, které se přestěhovalo do USA krátce po osídlení území Ameriky Poutníky z Minotaurem ovládané Evropy. Dračí dinosauří pokolení časem postupně ovládlo slušnou lidskou část Ameriky, která chtěla žít bez Minotaurova dědictví a proměnilo USA na Říši Zla.
Svět Lidí bojuje a musí bojovat s tím pravěkým dinosauřím Zlem, které nemá žádnou motivaci k lidskosti. Krmením Minotaura se Minotaurus lepším ani lidským ani mírumilovnějším nestane. Pažravost Minotaura přikrmováním roste...a vše dobré, co v USA vzniklo s USA a v USA tím bezbřehým přikrmováním USA-rakoviny zaniká. Alespoň někdo z jejich dračího establishmentu by si mohl vzpomenul na poselství z filmu Planeta Opic...

369633

13.02.2019 13:50

Otevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura

Dívadlo není divadlo

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě.
Argumentace všech demagogů je plná silných slov, urážek, rádoby "pravdivých" důvodů pro napadení/agresi/vojenskou akci za účelem realizace lepšího stavu věcí veřejných. Všichni soudobí demagogové se opírají o nedefinované a neprokazatelné emocionální limity a hodnoty západní demokracie. Už celá desetiletí se neopírají o zázemí humanismu. K řešení problémů potřebují bolest a krev lidí...
Argumentace normálních lidí a normálních vůdců národních společenství je obvykle klidná, uvážená, bez silných slov, nevyzývá k válečním akcím, když národ není napaden ani nevzývá božství občanské války, když má vnitřní potíže. Normální lidé se neopírají o nedefinované a neprokazatelné limity a hodnoty západní demokracie. Opírají se o zázemí humanismu. Nepotřebují k řešení problémů krev lidi...

Venezuelský president Maduro není demagog. Jeho list a výzva je klidnou výzvou ke dialogu/komunikaci/rozhovorům o komplexu problémů kolem jejich země a kolem jejich národního bohatství. Stejným civilizačním projevem se vyznačuje Rusko a jeho vláda.
Americký president Trump a vládnoucí establishment USA a celé jejich politické zázemí se projevuje ako anticivilizační nekonečně pažravý systém vylíhnutý z pravěkých dinosauřích vejcí. Téměř všechny projevy amerických presidentů a jejich vlád jsou nekončná řetěz demagogie a agrese/násilí/. Nevyzývají k jednání ale k válce v cizí zemi. Stejným anti-civilačním projevem se vyznačuje tzv.EU a její establishment.

Co k tomu dodat:...že tzv.OSN založena po II.sv.v. za účelem udržení míru jenom mlčí a schvaluje velmocenské anti-civilizační ambice těch, co se sami zařazují mezi třídu nadlidí, vylíhnutých z dinosauřích vejcí. Když vidím Trumpa nebo jeho Pompea vidím dinosaury ověnčené mlhou demagogie a bolesti lidí. Celou politiku USA vidím jako děj, který je perfektně zobrazen v perfektním americkém filmu Planeta Opic. Magie a demagogie a celé to Dívadlo na jejich Moc je k ničemu.

369605

12.02.2019 00:01

Pravda o „ruském vlivu“

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Jistá všemocná instituce má ve vestibulu na mramorové podlaze nápis: Poznej pravdu a pravda tě vysvobodí. Po tom nápisu zaměstnanci a hosté té instituce celá desetiletí šlapou a neví, co to značí šlapat po pravdě. Sami sobě předpověděli svůj osud. Po pravdě se šlapat nemá. Ona je všechny i jejich Minotaura i jejich Svět nadlidí bez hodnot zanedlouho od Světa Lidí odoperuje.

369573

10.02.2019 22:49

Skrytá vlastnosť 5G siete

RE: egregor?

svatoslav butora 85.?.?.?

Domnívám se, že na hodině čarozpěvectví, kterou vedl Netopýr došlo k záměně učebnic Kouzelné Elektroniky s učebnicí Zelných/zelňačkových Kouzel. To byl hlavní důvod, proč se Dívka na koštěti rozhodla vyměnit své přebývání Pod Zemí za Bytí na Zemi. Při transformaci do Světa Lidí ji žádný egregor neobtěžoval. Je to vědecky a policejně prověřeno.

369542

08.02.2019 10:43

Základní škola Al-Azhar ve Stockholmu aneb islamizace Švédska na postupu

RE: Proč islamizace?

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Autor správně vyhodnotil stav věcí a degradační vývoj v tzv.Západní Evropě. Tato tzv.Západní Evropa již není západní část Evropy. Přeformátovala se na hybrid bez kořenů... Také tzv.EU není Evropská Unie. Přeformátovala se na hybrid s cizím zázemím, protože hlavní slovo v tomto spolku již nemá společenství svobodných národů dle zakládací smlouvy, ale Velká Černá Německá Paní (a spol.) jako hlavní muslimská aktivistka. Tyhlety politické hybridy vznikly bez vůle/souhlasu evropských vlád a obyvatel. Evropa je tímto zmršeným hybridním duševním morem znásilněna a znásilňována. To není vývoj, to je kočkopes, který se zákeřným chytračením prodral k moci.
A to je vše řízeno z tzv.OSN/UN/, která již dávno není tím, čím měla být podle zakládací listiny.
Všechny tyto centra Moci jsou centra Moci NeMocných hybridů. Pokud ještě lze o tom mluvit a psát, tak naše národy ve východní Evropě nesmí zůstat v tomto zmršeném hybridizovaném objetí po světovládě prahnoucích barbarů. Chce to odvážně odvrhnout vliv Velké Německé Černé Paní....

Zaneřádili naše právní systémy a naše vědomí hybridizovanou ideologií ze starých časů otrokářských středověkých mocenských systémů v arabském světě, který se stal dedicem a nositelem ještě starších ideologií starověkého Babylonu. Taky tenkrát hybridizovali již hybridizované "křesťanství" se starými idejemi zrozenými v Babylonu. Žádné "božské" zjevení nebylo, jen hybridizace.
Teď se z OSN/UN/ a z EU stali modernizovaná hybridizační centra. Pro zachování lidství a humanistického pojetí existence zdravých lidí a zdravého rozumu musí být tato centra hybridizační degradace ze života Světa Lidí odstraněny.

369489

07.02.2019 08:57

Trump vs. šéfové tajných služeb: Kdo má pravdu?

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Myslím si, že většina myslících lidí již o svět, ve kterém všechny hodnoty končí v odpadním koši pod psacím stolem zástupců Moci NeMocných nemá zájem. Myšlení potřebuje prostor k Vědění a ne prostor k Zapomnění.

369471

28.01.2019 23:14

Zákazy na Facebooku za sdělování pravdy

Což takhle dát si špenát

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Co se ti mediálni kňouři natrápí, když každý den musí servírovat ty tuny mediálních výkalů na stříbrných talířech do mediálního bufetu, aby nakrmili houfy pravdychtivých skarabeů /hovniválů/ a aby jim umožnili válet si tu jejich kuličku pravdy do kopce, za kterým se skrývá jejich skvělá zářivá budoucnost... Já bych je spíše litoval, že nic jiného než konsumaci a produkci hovínkových/novinkových kuliček částečně odorizovaných "pravdou" neumí.
Tož, lepší je dát si špenát. Ten je pravdivě zelený a pravdivě roste, když se jeho semínka správně zasadí. Ale co pravdivé vyroste z hovínkových/novinkových kuliček?

A nakonec je potřebné dodat, že celkem neužitečná je celá ta velká mystifikační hovínková koule informací o skvělé budoucnosti všech, kteří se nechají krmit hodnotami neživého Světa kapitálu.
Vždyť ten Základ Celého Světa Vesmíru Nadlidí neobíhá, hromadí se jako koule nesplatitelných dluhů a tu kreditní část hovínkových kuliček Světa kapitálu nelze ani řádně využít a investovat. Tak jak je nepravdivý Svět kapitálu tak nepravdivý je jeho mediální systém.

369302

25.01.2019 20:29

Deset let po první válce v Gaze: Izrael neustále plánuje používání hrubé vojenské síly

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Neuznávání hranic není znakem svobodné společnosti. Otevřená společnost dle Sorose a tzv.OSN/UN/ je iluze pro otroky. Tento iluzionista a spol. provádí koordinovanou destrukci národních států pod vedením tzv.OSN/UN/ s cílem vytvořit světovládní strukturu Moci ne nepodobnou starobylé babylonské struktuře otrokářské Moci. Ta je modelem otrokářské Otevřené Společnosti (Open Society) dle Sorosa a tzv.OSN:
V "oblacích" na vrcholu Pyramidy Moci jsou řídící struktury nadlidí a v "přízemí" je bezbranná masa lidí žijící v bezbrehém sociálně a bezpečnostně zborceném "otevřeném" prostoru bez hranic, bez identity, bez vztahu ke své Zemi a zemím a bez víry v budoucnost, kterou jim ti v těch "oblacích" Světa Kapitálu sebrali a míní celkem odebrat. Vzniká otázka:
Proč dělají bláznivé struktury státní moci svobodných národů všechno pro destrukci vlastních národů??
Proč se bláznivé struktury státní moci svobodných národů potácejí jako zdrogované politické zombie ve stejném rytmu jako ti, co dělají ze světa lidí svět otevřený pro působení zločinných Nadnárodních Žraloků...

Neomezeni hranicemi si Žraloci vybírají kořist mezi národy bez zábran. A když někdo své hranice - jako kupř.Rusko a Čína, apod. - chrání, tak Žraloci a jejich mluvčí Soros hned ječí a žvaní a z huby jim dští oheň a síra a demokracie...

Když ale v dnešních dnech blázniví Žraloci z Francie a Německa celkem změnili tvář tzv.EU, tak přidružený orchestr otevřeného společenství sardinek a tuňáků (tzv.europoslanců) ani nezašplouchá ploutvičkami. To je otevřená společnost, skvělá a přímo k sežrání....
Uznávání hranic je výsledkem vývoje rozumu a civilizace. Neuznávání a rušení hranic je destrukcí rozumu a civilizace. Hranice jsou dobré.

369236

16.01.2019 10:31

Proč chce Británie zaútočit na Rusko

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezky den v nehezky uspořádaném světě. Nedostatek a absence idejí a vizí a nových myšlenek Anglo-Americkou soustavu řízeného Chaosu žádné zbraňové systémy nenahradí a před pádem do zapomenutí nezachrání.
I když se jejich po světovládě toužící "Minotaurus" usídlil přímo v sídle tzv.OSN/UN/ a i když se po zuby vyzbrojí čímkoliv, tak ten jejich starý přímo plesnivý scénář moci vraždících červenokabátníků a pirátů a vražedných intrik je známý a může překvapit jen Smrt, která si brouká Baladu o Novičoku... Pro život a budoucnost lidí ze Světa Lidí má jejich světovládní Svět Minotaura význam jako Zlomyslná Černá Všechno požírající Bažinová Entita ze seriálu StarTrek... Sice by mohli žít a snít jako lidé, ale jejich duševní spřízněnost se Světem Minotaura jim v tom brání. Musí přijít na to, že hranice jsou dobré.

369110

11.01.2019 10:25

Metamorfóza (přeměna)

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Předmětný článek si dovoluji komentovat jako skryté volání o pomoc pro svět, který je až po uši ponořen ve světě nenávisti, který svou woodo-politikou vygeneroval/způsobil/zahájil jistý usměvavý Obama, svého času president USA. Svět od té doby - za výdatné podpory OSN/UN/sloužící jako služka velmocenské politiky vlády USA - zabřednul do hlubin černého světa woodo chimér a představ o výjimečném oprávnění vlády USA dělat cokoliv a kdekoliv to, co se jim zamane. A tak pod vlivem virtuálních a nevirtuálních kroků se dostal celý tzv.Západ do stavu "pod vlivem". Výsledkem tohoto woodoo zdrogovaného myšlení tzv. "vůdců" tzv.Západního světa je stav virtuálního tj. smyšleného stavu hodnot a virtuálního nesmyslného řízení "věcí věřejných". Následkem toho všeho nevirtuálního odtržení se od reality vzniknul ovšem obrovský/obří nevirtuální dluh. To, co Mr.Trump předvádí na světové scéně je pokus vymanit se ze šílenství té ďábelské usměvavé Obamovy woodoo virtuální reality....
Takže vůbec se nedivím, že tzv.Evropa se dostala na okraj pozornosti presidenta Mr.Trumpa, protože tzv.vůdcové tzv.západní Evropy jsou plně pod vlivem té Obamovy na nenávisti založené černé woodoo virtuality. Téměř celá tzv.EU se nachází ve stavu "pod vlivem". Postupy Mr.Trumpa jsou cestou k vybřednutí ze stavu marasmu hodnot a dluhů.

369015

09.01.2019 09:03

Před padesáti lety britský poslanec varoval. Měl pravdu

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. I tento i všechny podobné články je možné okomentovat, že civilizačním výdobytkem ve vztahu k poznání reality světa je uznávání hranic mezi systémy přírodními a technickými, mezi lidmi a lidmi a mezi lidmi a zvířaty. Dobří lidé a dobří sousedé hranice mezi sebou uznávají/respektují. Zlí a nečestní lidé hranice neuznávají. Neuznávání hranic je projevem agrese. Barva pleti je zástupní "křoví" stejně jako názor, že znehodnocování/rušení hranic je výhodné pro obchodní a finanční systémy. Ti, co podpořují tyto anti-civilizační cesty globálního marasmu podpořují svůj - ale naneštestí i náš - zánik v džungli obecného marasmu. Marasmus uznává jen své bahenní hranice. Hranice jsou pro vývoj lidí a civilizace dobré.

368965

08.01.2019 11:26

Demise Západu

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den všem lidem ze světa lidí v nehezky uspořádaném světě světa ovládaném Sluhy Smrtihlava (SS) ze světa nadlidí....
Autor článku zesumarizoval hlavní viditelné symptomy úpadku světa řízeného pravidly/nepravidly Světa kapitálu bez humanismu. Je to svět o který nadlidé/ nelidé dlouhodobě usilují.
Není to nic nové, jen otrokářský řád zabalený v reklamním hávu tzv.demokracie. K ničemu než k obnově otrokářského řádu se tzv.Západ nedopracoval. Tzv.Západ není v demisi. "Západní" řád světa je tam, kde se dlouhodobě snažil všemi formami moci dopracovat. Ten piedestál ke kterému směroval a směruje se jmenuje "Světovláda". Tzv. Západ není v demisi. Je na vrcholu svého snažení. Kvůli tomu se vůdcové a klany Světa kapitálu ze světa nadlidí/nelidí spojili a přes sparchantělou OSN/UN/ teď řídí degradaci všech cílů civilizace ve směru jediného anticivilizačního směru vedoucího ke světovládě jediného centra moci nad světem lidí a přírodními zdroji Země.

Proto je Velká německá Černá Paní, která začernila Německo a začerňuje Evropu v hlubokém předklonu před imigranty, kteří jsou pod ochranou sparchantělé tzv.OSN. Pochopitelně, ten francouzský společník jede s ní...

Proto zvedají své hlavy věčně nenažrané síly Světa kapitálu a Sluhové Smrtihlava (SS).

Kto to nevidí je slepý. Ani autor komentovaného článku to nechce vidět. Kdyby to lidé ze světa lidí ve vládě USA viděli a věděli, tak by již dávno z centra této rakoviny světa - z té sparchantělé OSN/UN/ - vystoupili a vzali této sparchantělé instituci i příspěvky i moc i její existenci.
Tím by padla i moc Velké německé Černé Paní a woodoo-politického ovlivňování, které bylo vygenerováno za dní jistého usměvavého woodoo-amerického presidenta na základě jejich naprosto šílené politické koncepce/anti-koncepce globálního řízení světa.
Tím by padla i šílená antikoncepční politika tzv.EU. Tím by se i činnost vlády USA mohla zaměřit na vnitřní záležitosti uvnitř USA a s minimálními náklady změnit své koncepce řízení na mírovém základě bez omezení, které jim do cesty klade sparchantělá OSN/UN/ a spolek Sluhů Smrtihlava.
Hranice jsou dobré. To platí pro systémová řešení čehokoliv. Anti-systémová anti-civilizační atd. žádná řešení neposkytují. Jenom chaos a války a destrukci. To je to, co svět lidí ze světa lidí a Země jako celek nepotřebuje.

Nashledanou v lepším světě. (J.Werich)

368953

03.01.2019 21:52

Důsledky Macronova zhroucení

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Je to svět bez humanismu a z nej odvozených idejí. Je to svět bez lidských hodnot. Žádné hodnoty, o které by lidé ze Světa lidí mohli v tzv.globálních institucích zavadit co i jen pohledem neexistují. Žádné civilizační hodnoty v projektu tzv. EU a v zkrachovalém projektu tzv.OSN/UN/ neexistují. Žádné hodnoty v darebáckém projektu tzv.globalizace neexistují. Vzniká otázka, zda-li má smysl tzv.globální systém Světa Nadlidí a Světa kapitálu bez humanismu hodnotit z pohledu hodnot lidí ze Světa lidí.

368870

02.01.2019 11:35

Požehnaní jsou váleční štváči

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den a positivní průběh myšlení a událostí všem, kteří se těší ze života. Život lidí Světa lidí začal být nesprávně a zle usměrňován od času osídlení Bílého Domu jistým usměvavým woodoo presidentem USA, který zahájil řízenou politiku nenávisti vůči Ruské Federaci a Východu Země. Od té doby je ve světě tzv.politiky tzv.Západu všechno nanic. Je úplně jedno, která strana v USA dosadí svého kandidáta do křesla presidenta. Celá USA velká politika je jedna velká woodoo anti-koncepční rošáda jednoho smyslu zbaveného systému vládnutí, založeném na nenávist a nenávisti k jiným, kteří ten smyslu odpovědnosti zbavený USA systém vládnutí "otravují" svou existencí. Jediný smysl, který ten USA systém má je smysl pro válku a vraždění a uloupení cizích území a života lidí na cizím území. Woodoo politika toho usměvavého ...... slaví úspěch. Je to škoda, protože z území Ameriky vzišlo mnoho dobrého a moudrého. Ale to šílené kouzlo woodoo politické nenávisti vůči světu to všechno obrací na prach. Amerika je díky svým naprosto šíleným woodoo post-obamovským politikám pro lidi Světa lidí zaujímavá jenom jako panství elementů z filmu Planeta Opic. To proto, že její establishment zapomněl, že hranice mezi systémy (obchodními, politickými, náboženskými, přírodními a jinými) jsou dobré, že slouží vývoji života. Bezhraniční globální neohraničený vliv a moc jsou dobré akorát tak pro šíření bídy a finančních krizí a válek a nemocí a nedostatku všeho druhu. To je svět Planety Opic, který prosazuje systém vládnutí USA a spol. Proto nenávidí vládu RF a vlády Východu Země a myšlení lidí Světa lidí. Jsou nemocní. Diagnóza: woodoo politika.

368819

31.12.2018 13:19

Francii už může spasit pouze zázrak

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Obsah diskutovaného článku o Francii se vztahuje i na Německo i na tzv.EU. Nechtějí vidět a slyšet ti, co tzv. "vládnou" to, co ve skutečnosti probíhá pod přímým řízením Globálního Minotaura, který má své doupě v útrobách tzv.OSN. Tato tzv.OSN se přetransformovala na mocenskou chobotnici ve službách věčně nenasyceného/ pažravého/hladového Světa Kapitálu a věčně nenasyceného/pažravého/neukojeného Světa Mohameda.
Tyto dva světy bažící po světovládě řídí přímo přes tzv.OSN procesy, kterým, kvůli jejich sparchantělým finančním "zdrojům" podléhají i prohnilé vládní procesy ve Francii i v Německu i v tzv.EU a v těch zemích, které si osvojily "lehký" život na bázi tzv. "bankovních operací". Centra Světa Kapitálu se tím chlubí na svých stránkách www.
Jediným hmatatelným výsledkem po ukončení fungování moci sparchantělých (tj. jenom vojenskou silou, ne hodnotami) "lehkých" peněz bude uchvácení moci a vlastnictví nad územím/půdou a životem lidí všech států, kterých vlády naletěly na přísliby podílu na moci Globálního Minotaura.
Proto existuje ten nátlak na přijetí panství Mohameda pod garancemi tzv.OSN a tzv.EU. Proto se v tom angažuje Velká německá Černá Paní. Ono jsou tyto instituce již všechny opilé představou o své světovládní moci. Neumí rozhodovat a vládnout a řídit. Umí jenom intrikovat/nařizovat/nutit jiné k přijetí svých zlých sparchantělých politik. Tomuto velmocenskému marasmu se dnes říká "diplomacie".
Řešení pro zachování svobodného života lidí a národů se nabízí samo. To řešení spočívá v odstranění moci tzv.globálních chapadel moci. Spočívá ve zrušení vlivu rádoby lehkých (sparchantělých) finančních pramenů. Spočívá ve zrušení účasti v systému "podřízenosti" přes tzv.OSN a přes tzv.EU, pokud je tato tzv.evropská instituce v hlubokém předklonu před mohamedánskými sluhy tzv.OSN a Světa Kapitálu.
Chci poznamenat, že Svět Mohameda je svět otrokářů a ohnutých zad. K jejich "bohu" se modlí prdelí vystrčenou k nebi... Skuteční křesťané se k svému Bohu modlí v duchu a v pravdě...Dlouho to trvalo, než k tomu postupnému osvobození od otroctví došlo. Snad to i v té Francii a Německu nezapomněli.

Svět Kapitálu ve spojení se Světem Mohameda ztratil jakoukoliv cenu. Má jen anticivilizační hodnotu rakoviny, před kterou je potřebné se chránit.

368780

30.12.2018 21:44

Zaslepení „antitrumpismem“

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezkém světě. Když americký nadčlověk Obama v r.2011 začernil svět antikoncepční politikou koncepční nenávisti proti Rusku a proti Syrii a když pro politiku začerňovaní Evropy koncepčním rozséváním multikulturální nenávisti získal Velkou německou Černou Paní, která "úspěšně" začernila Německo a velkou část tzv.EU, tak se zdálo, že cestě k moci Globálního Nadčlověka nad světem lidí nestojí v cestě nic. Navíc pro dosažení svých černých cílů si Globální Nadčlověk udělal doupě/hnízdiště/brloh v sÍdle tzv.OSN. Tato "mírová" instituce udělala po r.1945 všechno proto, aby se Globálnímu Nadčlověku zalíbila a tak mu tito "osn-mírotvůrci" odsouhlasili téměř všechny války. Dopřejme Globálnímu Nadčlověku a jeho vraždícím spojencům a institucím, ať si své barbarské "vítězství" v Syrii "vychutnají". Ať se Nadlidem světa kapitálu bez humanismu víno přípitku k tomuto "vítězství" promění na vodu...

368769

22.12.2018 17:56

Zpráva: USA se stáhnou ze Sýrie okamžitě - aktualizováno

Což takhle dát si špenát

svatoslav butora 85.?.?.?

...a všichni zapomenou, že když je ďábel v pasti soucitem chrastí.

368645

18.12.2018 12:10

Jak by mohl Babiš vyřešit „střet zájmů“?

Svět nadlidí bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě, který zatím ovládají nadlidé bez hodnot. Autor komentovaného článku přesně popsal stav marasmu a rozkladu civilizace, která po celá staletí navzdory všem darebáctvím vlád a vládců směrovala malými krůčky k zvednutí se z bahna otroctví a k úniku z koloniálních řetězů. Autor článku přesně popsal satanizaci světa.
Celá síť novodobého globalizovaného otroctví je viditelně organizována tzv.EU a tzv.OSN/UN/. Tyto centra staví/vytvářejí novodobou "babylonskou" věž, tj. novodobé centrum globální moci novodobých globálních otrokářů.
S těmi "hodnotami" tzv.EU a tzv.OSN/UN/ většina obyvatel Země nemá a nechce mít nic společné. Ony ty "hodnoty" tzv.EU a tzv.OSN/UN/ nejsou žádné. Mají jen hodnotu obchodní výměny služeb a zboží. Mají jen hodnotu měřitelnou penězi/ financemi/ směnnými valutami, které ve větší části jsou založeny na emisi "fiat-money". Jiné hodnoty celý vládní establishment tzv.Západu, tj. establishmenty tzv.EU a tzv.OSN/UN/ kromě ovládání světa "penězi" a armádami nemá.

Svět nadlidí nemá pro lid/obyvatelstvo/národy Země žádnou cenu/hodnotu/ideu. Je to zombírovaný svět nadlidí bez civilizačních a kulturních a duchovných, obecně lidských hodnot. Je to satanizovaný svět v moci Sluhů Smrtihlava (SS).

Pohrobci/následníci/stoupenci Hitlera opět začernili i Německo i Evropu a navíc prostřednictvím darebáckých vazeb v tzv.OSN/UN/ začerňují/satanizují celý svět.

Žádné "obchodní" výhody z nutnosti obchodovat se světem darebáckých entit nadlidí nemůžou a nesmí převládnout nad samostatným svobodymyslným (maximálně) soběstačným a kulturním způsobem našeho bytí.
V zombírovaném světě nadlidí bez hodnot naše místo není. Ten jejich a částečně i náš nemocný svět potřebuje léčení. Potřebuje vyléčení z iluzí o "pokrokovém a lepším" světě tzv."Západu" a vymanění se z řetězů globálního marasmu Sluhů Smrtihlava (SS). To je aktuální směr nevyhnutného vývoje. To je na pořadu dne. Oni - Sluhové Smrtihlava (SS) se zmocnili vlády nad tzv.Západem a teď pracují na zmocnění se vlády nad tzv.Východem. Oni nemají žádné smysluplné civilizační hodnoty; jenom Moc a ty prachy. A i když momentálně musíme s nimi "sdílet" jejich nulové "hodnoty", nemusíme jim sloužit jako "dárci" našeho území a zahodit naše kulturní dědictví.

368566

17.12.2018 09:20

Co se na G20 nestalo, je mnohem důležitější, než to, k čemu došlo

Svět bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. To, co se ve sféře vlivu G20 děje/neděje a co se řeklo/neřeklo je zajistě pro mezinárodní obchodní výměnu důležité/nedůležité. A jelikož v tom obchodně-tržním světě existuje veliký počet dobře placených poradců/pábitelů/grafotvorných věštců, tak předpověď pro budoucí stav vztahů v nehezky uspořádaném světě mega-vizí utřžených z řetězu bude s největší pravděpodobností unisono znějící pípání/nepípání...

Tyto obchodně-tržní mega-systémy jsou na pokraji říditelnosti. A i když se to obecně ví a je to viditelné většině lidí (kteří ovšem do toho nemůžou mluvit, že ano) , tak navzdory zdravému rozumu a logice možností a znalostí se svět pod vlivem představ a ambicí o globální světovládě žene do neštěstí globálního rozvratu tím, že jisté světovládní elementy budují/vytvářejí/konstruují Světovládní Monstrum, které prostřednictvím nehodné a nanic jsoucí OSN/UN/ zavirovalo právní systémy národních států darebáckou podporou a přímou podporou uměle vygenerované a systémem OSN/UN/ přímo řízené imigrační politiky.

Takže ti, co vládnou ve svých zemích zle si myslí, že když budou ovládat celou Zemi přes OSN/UN/ "společně" tak budou "vládnout" jako Mega-Monstrum "dobře".
Takže ti, co spravují významnou část světa jako G20 na hranici svých možností budou v nejbližší budoucnosti na svých srazech jenom "pípat" a úporně dumat nad tím, jak "uřídit" to bezbřehé Mega-Monstrum OSN/UN/, které pomáhají vytvořit a které jim všem sebere poslední možnost, jak vůbec něco "řídit"...

Takže ti, co nezvládají vládnutí/řízení/správu ve svých jednotlivých zemích cítí potřebu vládnout/řídit/spravovat celou Zem "společně" ??? Co to je???

Takže co by se stalo, když by se celé nadměrné úsilí "vládnout/řídit/spravovat celou Zem vrátilo do velice potřebné potřeby vládnout/řídit/spravovat své vlastní země/národní státy/krajiny???
Takže co by se stalo, kdyby G20 přiškrtilo a zastavilo ambice na světovládu tomu darebáckému Mega-Monstru, které jakoby "OSN/UN/" pomocí darebácké politiky řízené a uměle vyvolané masové imigraci hodlá zadusit Svět a Svět Lidí tím, že ovládne všechny lidské a hmotné zdroje Země???

Takže jak chce "Někdo" řídit to plánované rakovinou světovládní moci postižené Mega-Monstrum (OSN/UN), když "Někdo" neumí řídit ani běh ekonomiky ve své zemi???

Takže co by se stalo, pánové a dámy z G20, kdyby jste zaměřily svou pozornost na řízení ve svých vlastních zemích? Potom by i G20 nemuselo jenom "pípat"

368545

15.12.2018 10:27

Jak se připravit na stěhování národů

Pakty OSN o migraci

svatoslav butora 85.?.?.?

Původně dobře zamýšlená konstrukce a koncepce činnosti OSN se v průběhu času zvrhla na spoluúčast OSN na válečných zločinech vlády USA a spol., protože OSN s nimi souhlasí. Teď navíc se pod záštitou OSN organizuje nelidský obchod s lidmi, ke kterému pod "humanitárními" záminkami Paktů OSN o migraci tato OSN nutí národy jenom proto, aby se umožnilo institucionální etablování se Světové Vlády, která má v úmyslu ovládnout lidské a hmotné zdroje celé Země. To není vývoj k lepší budoucnosti. To je anti-vývoj generující zločinné uspořádání světa pod vládou skvělých nadnárodních darebáků sjednocených v otrokářském systému globální Pyramidy Moci. K čemu jsou a budou parlamenty národů a zbytky představ o demokracii?? Řízená migrace není přirozená migrace. Je to kromě iného též velmocenský právní virus, který očividně nadřazuje tyto "Pakty" právním systémům svobodných národů.
Země svázané provazy "nadřazených nadlidí" a jejich tzv. "zákonů" budou mít jedinou možnost k "svobodnému" rozhodování: Svobodu nenávidět ty národní entity, které se nepovedlo zbavit Vědomí vlastní identity prostřednictvím zločinných válek USA a jejich spojenců a "jadérka" EU; a to vše kvůli vyvlastnění životní energie a energie zemí a hmotných zdrojů národů Země ve prospěch zločinných nadnárodních požíračů a shrabovatelů globálních financí a globální otrokářské moci nad lidmi. Tomuto zločinnému "cíli" slouží instituce tzv.OSN a tzv.EU. Tomuto zločinnému "cíli" napomáhají svou neschopností nemyslící nevidící nevědomé parlamenty.

368510

13.12.2018 16:08

Vojensko-bezpečnostní komplex zlomil Trumpa

soběstačnost

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Myslím si, že kdyby si establishmenty v USA a jinde ve sféře jejich vlivu vážily/měly v úctě svou vlastní zemi a své vlastní obyvatele, tak by všechny katastrofické úvahy/scénáře o budoucnosti skončily. Myslím si, že východiskem z marasmu současné politické scény je cesta úcty k lidem a cesta k soběstačnosti. Pak by světový obchod řešil vyrovnávání přebytků/nedostatků a nepotřeboval by živit ohromné armádní/vojenské síly kvůli zabezpečení vlastní ne-soběstačnosti. Stačila by změna orientace z honby za "ziskem/ztrátami" na orientaci cílů na soběstačnost a úctu k životu. Řešení východiska ze současné neexistence koncepce řízení a neexistence idejí existuje. Vojáci a občané by to pochopili.

368439

13.12.2018 08:54

Francouzská lekce

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezkém světě ovládaném monstruózními sílami kapitálu, který postrádá jakékoliv zrníčko naděje pro lepší budoucnost světa. Svět přidušený přívalem fiat-money a zlodějskými zákony nemá šanci na vývoj. Stávající pohyb událostí je pohyb směrem k vytvoření totalitní globální Pyramidy Moci generovaný činností Sluhů Smrtihlava(SS), kteří ovládli organizační systém původně za jiným účelem založených institucí OSN a EU. Po tisíciletích vznikla a institucionalizuje se novodobá globální "babylonská věž". K čemu jsou parlamenty zatím svobodných národů, když akceptují tuto otrokářskou strukturu moci nasycenou násilím a nenávistí, bez idejí humanismu?

368420

Přeji hezký den. My - naše národy ve střední a východní Evropě - do systému tzv. Západu nepatříme. Jsme jenom cíleně otravováni jejich zombírovácími technikami a technologiemi. My nejsme tzv.Západ. My nejsme nadlidé. My nejsme kříženci koně a psa (jako koňopes z filmu Hvězdná Brána), ani kříženci koně a člověka (jako kentauři z řeckých bájí). To "bohové a nadlidé" co neví nakládat s uloupeným bohatstvím, které jim nepatří vytvářejí umělý svět nekompatibilní s přirozeným světem. V jejich umělém světě jsou umělými bohmi. Na rozdíl od nich My Jsme Lidé.

368345

09.12.2018 12:29

Ukrajina se za podpory USA připravuje na fázi vojenských provokací

Svět bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. "Nadlidem" není pomoci. Jejich vyšinutí je zřetelně odlišitelné od myslení normálně myslících lidí. O své nemoci neví, stejně jako kdysi nacistický režim v Německu za Hitlera a jejich "utajovaní spojenci" ze zemí posvátné démo(n)kracie. "Nadlidem" nelze pomoci. Svou cestu do bezvýznamnosti si musí odkroutit až do trpkého konce, znovu a znovu, protože jsou neschopni syntézy v myšlení... Žádné hodnoty nemají a neuznávají a neznají. Jenom moc a moc peněz a moc brát život jiným lidem. O hodnotách lidské spolupráce a o pochopení podstaty lidského bytí na Zemi nemají zdání.
Myšlenky z dílny Voskovce a Wericha jim nic neříkají. Určitě si čtou po večerech veledíla autorů moci pekla a Sluhů Smrtihlava: Hitlera - Brezinskeho - Kissingera. Určitě jsou fascinováni příběhy starobylého krále starobylé Lýdie Croisa...

368282

03.12.2018 01:49

Porošenko a Západ: Potíže v Azovském moři

Svět bez hodnot

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji všechno dobré všem, kteří myslí na lepší budoucnost. Ve světě, který nám byl nabídnout po r.1989 konvergují vývojové tendence k antihodnotám, ze kterých se může děsit i samotný Satan. Je to svět, ve kterém se téměř všechno točí kolem kapitálu a moci kapitálu. Technika moci a technické prostředky k zajištění pohybu společenského vývoje přerostly nad hodnoty života lidí a Země lidí, kterým měly sloužit. Obrazně řešeno "kladivo ovládá rozum". K tomuto stavu se dopracovaly vlády tzv.Západu. Ztratily pojmy a hodnoty humanismu a ztratily schopnost ovládat techniku rozumného používání techniky moci. "Povedlo" se jim vytvořit systém/svět bez budoucnosti. Ve svých krajinách "vládnou" zle, ale vytvářejí zdání, že když se svět podrobí jejich "kladivu techniky moci" tak bude konečně dobře...
To jejich antihodnotové "kladivo moci" je jedinou "hodnotou", kterou světu nabízejí... a pak ještě démo(n)kratické potěšení ze zabíjení a válek pod vládou toho jejich "kladiva". To je budoucnost všech, kteří spoléhají na svět kapitálu bez humanismu, tj. na svět tzv.Západu, který nemá žádnou společenskou a duchovní hodnotu. Jen ty prachy prachy prachy...a moc brát život a prachy jiným.

368165

01.12.2018 18:54

Od roku 1945 až do dneška: USA zabily 20 - 30 milionů lidí

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezkém světě ovládaném nejpokrokovějším krvežíznivým Minotaurem jaký kdy existoval. Kdo je a kdo může být v jeho démo(n)kratickém světě šťastný? Co je štěstí? O štěstí asi něco ví jenom ti, co nevidí a neslyší. Kdo ještě má trochu síly volá na pomoc Zemi The-Zea...

368137

26.11.2018 14:40

Vzpoura Žlutých vest

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Ti, co vládnou ve Francii a v Německu vládnou špatně; ale to jim nebrání v tom, aby nešířili jejich špatné metody vládnutí po celém "matrixu"-matrici a v dosahu sítí jejích vlivu. Značí to, že původně celkem dobrý projekt tzv. EU znehodnotili mocí posadnutí darebáci a udělali z EU projekt velkostáje pro ovce. Z toho plyne, že je nejvyšší čas zrušit účast zemí na tomto zdegenerovaném hřišti velmocenských věčně nenažraných "hráčů" Sluhů Smrtihlava. Je čas se vrátit k hranicím, aby se obnovila možnost chránit se před vlivy zdegenerované Moci Nadlidí a jejich nemocem z moci, kterou nezvládli. Karanténa pomocí hranic je dobrá. Nelze sloužit idiotům Moci a nelze je poslouchat; ve jménu čeho??
Hranice jsou dobré. Uznávání hranic mezi národy je kromě jiného projevem slušnosti a projevem dobré vůle k dobrým vztahům. Jak může "nějaké nikým nezvolené centrum moci" mluvit za jiné národy a hnát je do války v nějakém cizím zájmu, že ano.
Je čas, aby tento sparchantělý projekt tzv.EU byl opuštěn/zrušen/zapomenut. Může se obnovit, až k tomu dozraje rozum a mravnost.
Nelze nutit národy k sjednocení metodami barbarství minulých věků. Je to cesta do pekel pokračovat s projektem degenerované EU s jejími degenerovanými "Vůdci" z "jadérka tzv.EU". Jejich vlastní národy jsou nešťastné a zubožené a pod vlivem ubohosti jejich Vůdců... HRANICE JSOU DOBRÉ.

368002

Přeji hezký den. Věřím, že jak vlády v Německu a Francii (tj vlády "jadérka" tzv.EU) a také ostatní vlády v Evropě spoznají a pochopí, že za tím veškerým marasmem tzv. "multikulturalismu" stojí sparchantělé centrum Pyramídy Moci, která se zahnízdila v sídle tzv. OSN/UN/ a která pomocí odtud řízené umělé imigrace šíří a za podpory Říše Mohameda a Říše Světa kapitálu etabluje světovládu této sparchantělé entity nad Světem Lidí.
Ani USA nejsou ušetřeny od působení této světovládní Pyramidy Moci, vygenerované Světem kapitálu ve spolupráci s Říší Světa mohamedánů. Že toto spřisahání proti Lidstvu existuje ukazuje také rituální vražda SA-novináře, která byla bez viditelného odporu ve světě tzv. Západu přijata...

Velká německá Černá Paní začernila Německo a začerňuje Evropu; jiní Sluhové Smrtihlava (SS) působí se stejnou intensitou v USA a zejména v centru tzv. OSN/UN/. Organizační struktury jak v tzv.OSN/UN/ tak v tzv. EU jsou viditelně zparchantělé, neboť se viditelně zpronevěřily svému poslání dle zakládajících listin. Proto věřím, že vlády tomuto spřisahání nezákonných zparchantělých a po světové vládě bažících institucí a jedinců zabrání.
Nevěřím, že vláda Německa umožní Černé německé Paní úplně zdegenerovat národy Evropy se slepou podporou zdegenerované OSN/UN/.
Věřím, že v 21.století budou vedle sebe existovat svobodné spolupracující národy a že v tomto 21.století bude zabráněno etablování se světovládní otrokářské Pyramidy Moci.
Svět Lidí nepotřebuje světovládu nadlidí, kteří se zmocnili vlády nad tzv. EU a v tzv.OSN/UN/.

367954

21.11.2018 01:32

Hold první světové válce - triumf lží a prázdných frází

Oslava Smrtihlava

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezkém světě. Na to, co Sluhové Smrtihlava předvedli se hodí označení Ples Upírů. Velká německá Černá Paní začernila Německo a začerňuje Evropu a tím pádem učinila z projektu EU cár papíru pro zakrytí zrady na svobodomyslných občanech Německa i Evropy. Francouzský mluvčí Černé Paní šaškuje s myšlenkou tzv.evropské armády a tím testuje náchylnost servilních sluhů Světa Kapitálu k vytvoření Evropského Superstátu. Hromady mrtvých z I. a II.sv.v. Upírům a Sluhům Smrtihlava nevadí. Musí vytvořit strukturu pro pokračování masového zabíjení ve "jménu tzv.EU"...
Velkokapitálu a Upířímu systému Světa Kapitálu došla krev lidí. Proto se spojily s barbarskou mohamedánskou Říší, aby s podporou sparchantělé OSN vytvořily novodobou světovládní otrokářskou Pyramidu Moci. Ples Upírů si již rozděluje oběti a naši politici oslepeni slibmi těchto Upírů o podílu na Moci Pyramídy Moci jim ještě tleskají namísto toho, aby státnicky vystoupili proti marasmu těchto světovládních lumpů. Německo i Francie i Říše mohamedánů ukončily fungování demokracie v Evropě. Tak proč naše vlády otálejí s opuštěním této potápějící se "lodě"? Ať si Francie a Německo vybudují mezi sebou i deset Maginotových linií a ať se vzájemně ničí bez ostatní Evropy, jak to dělali kdysi.

367909

19.11.2018 11:07

Opět pokus o barevnou revoluci

Svět nadlidí v ČR

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Svět, který se snaží ovlivňovat, řídit a využívat ke svému prospěchu nadlidé sloužící Světu Kapitálu je věčným zdrojem neštěstí a rozbrojů a válek a konfliktů všeho druhu. Tento jejich svět, který je zastřešován sparchantělými institucemi tzv.EU a tzv.OSN/UN/ nemá smysl, resp. má smysl jako rakovina. Těch 92 fotících se usurpátorů parlamentní "demokracie" pokračuje v rozkladu struktury ČR stejně, jako jejich předchůdci rozložili ČSFR. Nadlidská nelidská nestátotvorní destrukční činnost těchto elementálů cizí moci se dá komentovat takhle: Haf Haf..

367861

Přeji hezký den. Původně dobře myšlený projekt EU se transformoval v průběhu krátkého času na sparchantělý projekt tzv.EU. Stejně tak se původně dobře myšlená idea OSN/UN/ vyvinula do podoby sparchantělé USA-služky. Tyhlety dvě sparchantělé politicko-mocenské struktury se spojily do jednoho otrokářského Monstra spolu s další po světovládě dychtící barbarskou mohamedánskou otrokářskou "Říší". K čemu je to dobré? Ptal se někdo zástupců národů a národů samotných, že se chtějí vzdát své identity ve prospěch darebáckých vůdců tzv. EU a tzv.OSN/UN/ a vůdců barbarského světa zplozeného Mohamedem?? Rituální oběť saudsko-arabského novináře před zrakem celého Světa Lidí byla přinesena přímo Satanovi (jména jeho sluhů si doplní každý sám), který jako kdysi dávno Minotaurus lidské oběti přímo vyžaduje....Ale vůdcové darebácké Moci Západu potichu odhodili "pláštik demokracie" a otevřeně sahají po otrokářské nadvládě nad Světem Lidí.
Je třeba se vrátit k hranicím mezi státy. Je to ochrana před ztrátou svobody a rozumu a identity a území ve prospěch takových zrůd, jaké vládnou v S.A. Je to ochrana před zrůdami, které se zmocnily vlády nad tzv.EU a nad tzv.OSN/UN/.
Hranice jsou dobré. Umožňují bránit se před působením nadnárodních zrůd.
Posledním hřebíkem do rakve k pohřbení svobodného Světa Lidí je plánovaná konference v Marakéši. Když ten proces degradace Světa Lidí nepůjde zastavit s použitím rozumu bude muset být moc světovládního Minotaura z Marakéše rozfoukána Mocí Stvořitele. Hranice jsou dobré.

367814

15.11.2018 22:59

Mýtus převažuje před historií

Otázky

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Mělo a má smysl diskutovat na tému o smyslu a poslání USA pro svět, když vládní establishment USA neslyší desetileté nářky jejich obětí po celém světě?? Svět pod vlivem vlády USA establishmentu nevzkvétá, ale trpí a krvácí a umírá. Co kdyby si USA establishment všimnul, že národy světa nejsou nepřátelmi USA; ale že je to vláda USA a jejich establishmenty, která je zcela vůči Světu Lidí nepřátelská. Ale vládní systém USA neslyší, že to, co USA systém Světu předvádí Svět nepotřebuje. Heslo "Bůh ochraňuj Ameriku" již dávno neplatí. Amerika již dávno nemá s Bohem nic společného. Přeji hezký večer té části Ameriky, která s Bohem alespoň něco společné má.

367801

12.11.2018 09:10

Sýrie: Mír nastane tehdy, až bude odstraněna džihádistická ideologie

Svět nadlidí

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Stav myšlení a tzv.politiky popsaný v článku o Syrii nechtěně dokumentuje stav světa nadlidí, kteří svým "nadlidským" nelidským úsilím stvořili koalici světa nadlidí proti Světu Lidí. Koalice světa nadlidí je zlepená z mocichtivých indivíduí jak ve vládě USA tak i ve vládách jejich tzv.spojenců ve Francii i v Německu i v mírumilovných vládách S.Arábie a spol. Všechny je spojuje láska k jejich vlastní moci a k světovládní moci sparchantělého světa kapitálu. Nejnovějším výplodem tohoto světa kapitálu je výkřik "státotvorního" mluvčího za EU -lumpa Macrona- o touze zřídit europskou veleříši s mírumilovnou europsko-mohamedánskou armádou. Džihádistům se daří. Již mají v EU-služebníky pro vytvoření prostoru pro uplatnění jejich vlivu.
Opakuje se celý příběh ze starého světa nadlidí a jistého otrokářského vládce Enmerkara...Ani dnes nejde o vládu lidí pro Svět Lidi. Inovace starého otrokářského zřízení se daří. Džihádistům se daří. Džihádista Trump a džihádista Macron a mohamedánská aktivistka Merkelová staví novodobou babylonskou věž. Již byla rituálně přijata lidská oběť jejich saudsko-arabského spojence na oltáři světového pokroku ....směrem k výšinám pekla. Novodobý Babylon se institualizuje.

367726

08.11.2018 09:22

„Rusko se připravuje na válku,“ potvrdil vysoce postavený ruský diplomat

RE: Podstata moci

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Myslím si, že u nikoho z diskutujících nejde o černo-bílé vidění světa. Jde o porovnávání možností vývoje. Je zřejmé, že na území RF a ČLR život lidí není jednoduchý. Ani u nás není jednoduchý, ale v našich známých poměrech se víme orientovat a žít. Jde o to, do jakého času se s tím uspokojí světovládní dinosauří "vládcové" a jejich nenažraná dinosauří mláďata... Všimněte si, jaký "blahobyt" ve jménu "demokracie" vytvořily tyto elementy v Libyi, v Syrii, v Jemenu, předtím ve Vietnamu, atd. Vytvořily a vytvářejí Jurský Park. To je budoucnost, kterou chystají celému světu. Na rozdíl od světa těchto tzv.západních světovládních dinosaurů z území RF a ČLR šíření Jurských Parků pro rozkvět "demokracie" světu lidí nehrozí.

367609

07.11.2018 10:28

Nová generace válčení: Geneticky upravené viry

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Tato zpráva je zprávou o hrozbě pro celý svět. Tato zpráva dokumentuje vztah tzv.establishmentu tzv.Západu k Světu Lidí a Zemi. Všechno co dokáže tzv.establishment tzv.Západu nabídnout lidem je vize ovládnutí Světa Lidí a Země pomocí parametrů Sluhů Smrtihlava (SS). Tyto vize Sluhů Smrtihlava neobsahují NIC, jenom pozlácený svět otrokářů a jejich Pyramidu Moci, nahoře se vševědoucím okem Hóra ( božství Satana). Na bezejmenné mase otroků pod Pyramidou Moci nezáleží, že ano; záleží jenom na proudění a hromadění kapitálu.
Zeptejme se sami sebe: Jaké jsou "hodnoty" a "vize" a "budoucnost" tzv."Západu"?

Svět živých lidí potřebuje osvobození od této smrtící Pyramidy Moci. Svět živých lidí je v koncích s důvěrou v lepší budoucnost. Potřebuje zbavit se SS a jejich Pyramidy sparchantělé Moci. Svět živých lidí potřebuje pomoc.

367584

06.11.2018 10:45

„Rusko se připravuje na válku,“ potvrdil vysoce postavený ruský diplomat

Podstata moci

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Když si všechny možné a nemožné informace ze světa mocností tzv.Západu analyzujeme, tak zjistíme, že tzv.Západ kromě technické vyspělosti v jistých technických oblastech a kromě své agresivní vojenské síly nenabízí Světu Lidí nic. Nenabízí cesty k lepší budoucnosti. Nenabízí cesty k štěstí lidí a lidských rodin. Nenabízí cesty k míru a soužití lidských národů v symbióze se Zemí. Nenabízí cesty k něčemu, co má smysl. Nabízí jenom cesty ke kumulování moci a bohatství bez ohledu na Svět Lidí a bez ohledu na ekosystém Země. Tzv.Západ respektivě jeho politika a moc je dědičně zatížena představami o moci, které vznikly již za časů starověkého Babylonu a starověkého Egypta a starého Říma. Všechny tyto staré velmoci a i ta dnešní anglo-americká velmoc nejsou schopny řešit nic bez existence otroků a poddaných, tj. bez existence jim sloužících a jimi zotročených cizích lidských a přírodních zdrojů. Jsou to ve své podstatě paraziti, kteří zavirovali Svět Lidí svými odpornými chapadly moci. Proto se jejich (západní) vůdcové a jejich establishmenty děsí představy, že by Svět Lidí mohl fungovat samostatně, bez jejich odporného ideologického a mocenského vlivu. Celá dlouhá staletí tito mocí se vychloubající paraziti vytvářejí velmocenské platformy, pomocí kterých si vytvářejí základny pro vysávání energie života Světa Lidí. V dnešní době si z původně dobře myšlených institucí tzv.OSN/UN/ a tzv.EU vytvořily světovládní platformy, které jako sítě Globálních Lovců lidských a přírodních zdrojů vytvářejí struktury bezbřehé Globální Světovlády. Toto Velké NIC má zabezpečit po Světovládní Moci prahnoucím světovládním parazitům nikým a ničím nekontrolovatelnou démo(n)kratickou moc nad Světem lidí.
Tito paraziti neslyší a nechtějí slyšet hlasy rozumu z Východu, tj.hlasy rozumu ze strany Ruska a Číny po rozumném vyváženém mírovém spolužití. Mír znamená pro velmocenské parazity konec jejich nenažraného zbytečného života.
Řešením s minimálními škodami na Světě Lidí a minimálními škodami na ekosystému Země je odstoupení vlád Světa Lidí od sparchantělých institucí tzv. OSN/UN/ a tzv.EU a obnovení identity národů a jejich soběstačnosti. Vše ostatní lze řešit pomocí smluv bez dohledu světovládních parazitů a jimi vytvořených "sítí" pro zotročení Světa a Zeme Lidí.
Tzv.Západ nabízí lidstvu Velké Nic bez mírové budoucnosti. Tzv.Východ nabízí lidstvu cestu do budoucnosti.

367557

03.11.2018 19:13

Jak přežít svou prekarizaci

RE: soběstačnost

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Pane Vojta, nebudu proti-argumentovat. Všechno má své limity - i soběstačnost i nesoběstačnost. Chtěl jsem hlavně poukázat na orientaci našeho účinkování ve světě využíváním těch našich vlastních kapacit, které máme. Nezbavovat se toho, co máme k prospěchu těch účinkujících, co chtějí mít víc.

367494

03.11.2018 13:11

Jak přežít svou prekarizaci

RE: soběstačnost

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Všechno má své limity: i soběstačnost i nesoběstačnost; nezávislost i závislost. Také jste mohl uvést naši závislost kupř. na kovech resp. na kovových rudách,atd. Většina zemí má něčeho dostatek a něčeho nedostatek. To se řeší pomocí obchodu a ne pomocí otrocké závislosti.

Jsem zvědav, jako byste řešil nesoběstačnost v energiích za pár desetiletí, až tyto u jejich poskytovatelů dojdou... Snad byste nepodporoval agresivní kácení pralesních ekosystémů pod záminkou ekologické produkce "zelených" paliv přes pěstění olejných palem? Snad byste nepodporoval ještě další rozšiřovaní žlutých řepkou olejnou ositých zemědělských ploch v našich oblastech? Jedno i druhé je zcela zcestný a hlavně neefektivní způsob produkce dotované "energie".
Na přechod na tzv. elektromobilitu v masivním měřítku chybí Zemi i klasické i jaderné zdroje energie. Dlouho je známé, že řešením v oblasti přepravy lidí a zboží je maximální využití hromadných dopravních prostředků. Prostým sečtením výkonů spotřebičů energie dojdete k tomu, že by jsme měli žít přímo na Slunci... Proto mají jaderné elektrárny význam v každé zemi jako hlavní součást energetického mixu při normální vyvážené spotřebě energie.

Politika soběstačnosti vede k postupnému a důslednému snižovaní nadměrné spotřeby "všeho". Politika soběstačnosti koncepčně vede také ke snižování spotřeby (plýtvání) energií. Není a nebude na výběr, protože plánované zdroje dostupné energie z termojaderných horkých fuzních reaktorů (viz výzkumný reaktor v Cadarache) nejsou v pozemských podmínkach realizovatelné. Jistým řešením by byla tzv. studená fuze ovšem její uskutečnění zatím nemá známá řešení. Ale to zajiste víte z dostupných informací. Dekuji za příležitost, že jsem mohl na Váš podnět reagovat.

367479

02.11.2018 08:37

Jak přežít svou prekarizaci

soběstačnost

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Autor článku popsal situaci světa kapitálu, který se nachází ve stadiu vyčerpání téměř všech zdrojů plundrovaných světem kapitálu.
Svět kapitálu a jeho darebácká ideologie bezbřehé globalizace všeho vytrvale pracuje na tom, aby se bohatství světa lidí přemístilo do vlastnictví světa nepatrného počtu nadlidí. Obyčejní lidé nemají šanci čekat na moudré vedení svých států, které by jim zajistilo alespoň základní prostředí pro slušné přežití. Pro koncepční řešení je a bude nutné vrátit se k politice soběstačnosti a obnovit schopnost vlád samostatně myslet v zájmu svých spoluobčanů. Odklon od proklaté globalizace propagované neschopnými všeho schopnými politickými kobylkami, které umí jenom všechno kolem sebe vyžrat je a bude nevyhnutný.
Evropská Unie se odklonila od celkem dobrého projektu z času svého vzniku a transformovala se na velkostáj pro ovce. Žádná akce politických sarančat v EU na její "udržení" nemá smysl. Sarančata nemají jinou vizi než zaplavovat a vyžírat a globalizovat...
To samé platí pro globální pelech lotrů v sídle tzv.OSN/UN/, která se také pod vlivem USA a spol. transformovala na jejich služku, která jim odsouhlasí každou darebáckou válku, kterou si usmyslí. A přitom cíl v době založení OSN/UN/ byl udržení míru ve světě...
Obě tyto sparchantělé entity - EU i OSN - se změnily na platformy pro vyžírání světa a jeho proměnu na ráj pro ...věčně nenažraná sarančata. Boj za záchranu světa lidí je stejný jako boj proti sarančatům. Značí to obnovit soběstačnost států, a nebát se průvodních potíží. Svět lidí přeci nesmí sloužit 1% na lidi se podobajících globálních sarančat. A to se dá uskutečnit jenom po zrušení jejich platforem ovládání světa lidí.

367433

25.10.2018 10:26

Pokrytectví svatoušků

RE: Svet sa nachadza v sieti mafianskej destrukcie

svatoslav butora 85.?.?.?

Ospravedlňuji se za překročení limitu počtu příspěvků. Předmětný článek obsahuje velké množství "hadích" informací, proto reaguji. Podobnými "informacemi" byla svého času za dní T.G.M. rozpoutána "Hilsneriáda". Podobnými "informacemi" byla svého času rozpoutána "Dreyfusova aféra". Atd. Všechny podobné kombinace "hadích" informací se ukázaly být v zásadě nepravdivé, ale byly účinné pro vyvolání davové hysterie.

367280

22.10.2018 23:01

Zabití Džamála Chášakdžího trvalo sedm minut

RE: Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Pane Vojta, tu větu "Svět kapitálu bez humanismu" opakuji proto, aby jsem zdůraznil, že kapitál sám o sobě není naším "nepřítelem" a degradačním činitelem. Svět kapitálu bez humanismu - to je to, co zabíjí Svět lidí. Tyto naše a mé příspěvky čtou také naši spoluobčané, kteří nečetli předcházející články. Tak proto tu sestavu Vámi komentovaných slov důkladně opakuji. O nic jiného nejde. Mějte se hezky a tvořivě.

367218

22.10.2018 11:52

Zabití Džamála Chášakdžího trvalo sedm minut

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nehezkém světě. Je úplně zřejmé, že o vládu nad Světem lidí a Zemí lidí usiluje zločinecké seskupení tzv.Koalice Spojenců ze Světa kapitálu. Nevadí jim žádný zločin. Nevadí jim, že jejich světovládní politické hrátky postrádají jakékoliv zbytky demokracie. Nevadí jim, že v lůně zparchantělé služky USA známé jako tzv.OSN/UN/ se koordinují téměř všechny akce chapadel Monstra Sluhů Smrtihlava (SS). Nevadí jim, že zločinecká "svatozáře" tzv.Západu je naklonována mohamedánskými petrodolary a totalitní mohamedánskou vírou. Nic jim nevadí; hlavně že žijí a tyjí ze životů a krve otroků podrobených darebácké Koalici Spojenců ze Světa kapitálu, který nestydatě předvádí podstatu své odporné zločinecké Moci před Světem lidí. Žádná ze struktur tzv.OSN/UN/ a USA a spol. a tzv.EU a struktur Světa kapitálu si nezaslouží úctu. Zaslouží si jenom opovržení, zhnusení a hnus. Svět kapitálu bez humanismu je odpadním produktem evoluce. Veškerý pokrok, který byl ve Světě lidí dosažen je světovládními politickými/mocenskými zrůdami tzv. Západu a jejich mohamedánských "Spojenců" eliminován. Vraždící Monstrum se dalo do pohybu...a své zločiny (nejen tento poslední) nehanebně a hlavně lidumilně hájí...

367206

19.10.2018 08:15

Obávali se Saúdové a CIA, že Chášakdží přijde se šokující zprávou o útoku 9/11?

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den v nepěkném světě.
Předmětná epizoda ze života Nadlidí ovládajících Svět kapitálu bez humanismu je pro ně typická. Jejich existence a působení nepředstavuje žádné lidské hodnoty. Jejich život je úplně prázdný. Ti, co u nás tzv. "vládnou" pod jejich vlivem a patronátem jsou stejní. Žádná diplomacie a falešné úsměvy je ze servilní služby zločinné Moci Světa kapitálu nevyviní.
Předvádění se "vůdců" na platformě zparchantělé OSN/UN/ a mohamedánskými financemi naklonované EU jenom potvrzuje, že Svět kapitálu bez humanismu potřebuje ke své existenci krev lidí a celých národů. Je to svět dinosaurů, kteří žádné myšlení a humanismus a mír a vize dobré budoucnosti pro lidi a Zemi lidí nemají a nepotřebují. Pro řízení světa jim stačí příručky od "myslitelů" Kissingera a Brezinskeho a neukojitelný hlad po majetku/bohatství.
Jako nejschůdnější cesta k odstranění jejich koordinované hrabivosti a touhy po prolévání lidské krve je cesta vystoupení z jejich koordinačného centra pro řízení jejich zločinné světovlády tj. vystoupení národů Země lidí z darebácké OSN/UN/, za kterou se tito světovládní vrahové skrývají pod hvězdným pláštěm "lidumilné" (neexistující) demokracie. Pak se ukáže v plné nahotě, že "Král Světa" je nahý.

367153

17.10.2018 10:57

Evropská unie změní režim v Británii, aby naštvala USA

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. K rozvázaní "gordického uzlu" pokřivených vazeb mezi politickou mocí a mocí peněz v pokřiveném světě "jadérka EU" a Velké Černé německé Paní se nabízí metoda z časů Alexandra Makedónskeho. To proto, že ve světě tzv. velké politiky přestal fungovat rozum. Svět velké politiky ovládají Sluhové Smrtihlava(SS).
Z diplomatických metod na vyjádření odporu k tomuto pokřivenému světu (SS), kteří obsadili a obsazují pozice moci na téměř všech postech zůstala možnost těm strukturám pokřiveného Světa kapitálu bez humanismu dávat najevo zhnusení. To projevování zhnusení nad tím, co všechno provádí je metoda boje bez krveprolití.

367103

16.10.2018 08:55

Mezinárodní vztahy: Klid před bouří?

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji pěkný den. Předmětný článek kvalitně popisuje odporný hnusný darebácky psychopatický stav politiky tzv.Západu a jeho darebácke "hodnoty" uplatňované celé dlhé obdobie ich účinkovania na povrchu Zeme. Tzv. Západ žádné hodnoty nemá a žádné hodnoty - ani ty proklamované "demokratické" - nešíří. Pokud má Svět lidí mít kvalitní budoucnost musí být tento jejich systém "Západního" myšlení a Světa kapitálu postrádajícího jakýkoliv skutečný humanismus z povrchu Země odstraněn. Je dobré si to uvědomit i na nejnovějším příkladu zparchantělé lidumilnosti jistého Junckera jak "naříká" nad tím, že nelze nacpat "50 sirotků" ze Syrie na území krajin V4, když předtím tato sparchantělá (ale jinak velice "užitečná" ) západním světem koloniálního antihumanismu skonstruována EU pomáhala tyto "sirotky" vyrábět...

367094

15.10.2018 09:52

CIA zasahuje do voleb v Brazílii

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Ještě si můžeme dovolit "přepych" přát si něco hezké. Ještě svítí Slunce nad Atlantídou...ale dokdy, když vládcové Světa kapitálu zmagořili a vyznávají koncepce z Planéty Opic. Na této připravované Planetě Opic kromě bzučení kolem Moci jejích Vládců nic "hezké" není.
Teď tito Magoři sahají po bohatství Jižní Ameriky, která jim sice nestojí v cestě kvůli prokletým koncepcím Brezinskeho a Kissingera, ale která je více-méně "bezbranná" a proto celkově málo "zahnojená" zbraňovými systémy Sluhů Smrtihlava. Nevynáší jim dost příjmů ze smrti lidí a přírodních ekosystémů.

Svět kapitálu nenabízí lidem lepší život a pokrok a lepší budoucnost. Svět kapitálu nabízí Světu lidí smrt. Je jedno v jaké podobě, jestli v podobě bojiště ve Vietnamu, nebo v Libyi nebo v Syrii, nebo v Evropě...Pro tyto světovládní zrůdy existuje jenom jejich vize bojiště kvůli panství jejich Světa kapitálu. Jenom bojiště a smrt má pro ně význam; na lidech nezáleží.
Svět světovládních magorů si udělal politický nástroj pro ovládnutí Světa lidí pomocí služeb přetransformované sparchantělé služky USA - známé jako OSN/UN/. Nešťastné svobodymyslné Brasilie se v hnízdišti tzv. OSN nezastanou. Taky proč, že ano. Vždyť stačí v tom hnízdišti Sluhů Smrtihlava jenom souhlasně bzučet o lidumilné potřebě podpory imigrace všude po světě. Podpora imigrace je podpora válek světovládních Magorů. K tomuto účelu slouží OSN.

367077

10.10.2018 21:17

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Paní Miroslavo, děkuji za Váš komentář. Má diskusní úvaha je ohraničena představou o možnosti zastavit pustošení Země a Země lidí tak, aby pod vlivem chapadel destruktivních politicko-mocenských Monster OSN/UN/ a tzv.EU nemohla vzniknout masivní otrokářská civilizační rakovina, která bude živit své odporné libido světovládní Moci masivním vražděním svobodných lidí a národů. To reálně hrozí. V tomto smyslu se snažím apelovat na fungování a používání rozumu u těch lidí, kteří jsou u kormidel vládních struktur. Hlavně v těchto strukturách existuje stav myšlení, který je odtržen od vnímání hrozeb z darebáckých center Moci politicko-mocenských Monster.
Aby se dalo uvažovat o vytvoření lepšího duchovně a mravně založeného světa musí se nejdřívě rakovina chapadel světovládní Moci Monster OSN/UN/ a tzv.EU od světa lidí odoperovat. Potom se dá uvažovat a tvořit lepší Budoucnost Lidí.
V objetí metastáz rakoviny /chapadel politicko-mocenských Monster/ se o lepší Budoucnosti uvažovat nedá.
Tyto Monstra lidem a lidstvu nedávají a ani nedali žádnou vizi lepšího Světa. Jenom bzučí a bzučí o své nenávisti vůči Rusku a Číně a Východu Země, a bzučí a bzučí o své darebácké světovládní Moci.
To, co předvádí svými darebáckými skutky i tzv.EU (zejména Německo) i OSN/UN je ukázkou toho, jak tyto entity porušily své proklamované cíle z doby jejich založení. OSN již není OSN. EU již není EU. Došlo u nich k přetransformování na Monstra.

367013

09.10.2018 13:03

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Velká německá Černá Paní je plně v službách po světovládní Moci toužící instituce OSN/UN/, která se v průběhu času přetransformovala na USA služku, tj. na USA-filiálku. V této světovládní roli se tato sparchantělá USA-služka cítí nejlépe. V jejím hnízdišti za zády Sochy Svobody uzavřeli spojenecký pakt o budoucí světovládě nad dobytým územím Země i světovládní elementy uctívačů Mohameda na jedné straně a světovládní elementy USA-establishmentu na straně druhé.
Velká německá Černá Paní zneužila a znehodnotila celkem dobře myšlený projekt tzv.EU na projekt velkostáje pro ovce, ve kterém se obyvatelům Evropy celkem nestydatě vnucuje cizí nepřátelská světovládní ideologie uctívačů Mohameda a jejich ochránkyně - sparchantělé USA-služky OSN.
OSN již není OSN. Také EU již není EU.
V Evropě projekt EU tato Velká německá Černá Paní zrušila a mění a změnila ho na projekt Začernění Evropy v těsné spolupráci s darebáckou OSN/UN/. Proto je celý civilizační systém Evropy kvůli tomu v hlubokém předklonu před systémem uchvatitelů vlády nad světem, kterým beztrestnost zajišťuje tato tzv.OSN.

Myslím, že i vláda USA i ostatní svobodymyslné vlády světa pochopí, co za monstrum se z tzv.OSN vyvinulo a že tuto bestiální instituci zruší tím, že z ní vystoupí. Myslím, že i vlády v Evropě pochopí, k jaké úloze Velká německá Černá Paní projekt EU zneužila a že tento projekt vrátí do stavu před nerozumnou službou světovládním ambicím světovládních elementů.

Tyto monstruózní instituce (tzv. OSN a tzv.EU) v cizích službách dusí a ničí celou civilizaci. Je čas je zrušit. Jsou k ničemu. Jsou nanic. Pod jejich vlivem se svět lidí propadá do stavu Jurského Parku...

366988

06.10.2018 19:16

Bezpečnost, bezpečí! - diktatura demokracie

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Když svět nebude pro lidi, tak jaký bude mít význam v takovém ne-lidském světě žít?

366927

04.10.2018 09:02

Trump pronesl řeč na půdě OSN - a svět se směje

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. V tom hyde-parku tzv.OSN jsou slyšet projevy o něčem, co není... Objevuje se nová transformovaná scéna z Hamleta: Socha Svobody se probodává vlastním mečem a informační mediální jed je podáván všem kolemjdoucím jako dárek.

366886

02.10.2018 22:35

Bitva o naše mínění

RE: Svět kapitálu bez humanismu?

svatoslav butora 85.?.?.?

Pane Vojta, má diskusní úvaha není o pláči a neuhýbá od témy. Chtěl jsem poukázat na to, kde se dnes nachází hlavní hnízdiště světovládní chobotnice moci. V závěru mého příspěvku poukazuji na přímou možnost, jak bojovat proti té mohamedánské verzi hybridu moci peněz a umělého náboženství moci.

Metodou, jak se tohoto připraveného komplotu proti Zemi a Zemi lidí zbavit a postavit se proti němu bez krveprolití je vystoupit z této darebácké OSN/UN.
O výnimečné roli Izraele nediskutuji; Izrael je součástí světovládní politiky USA a spol., takže nemá význam zabývat se navíc ještě tímto elementem. Význam má diskutovat o tom, proč světovládní hegemon USA pracuje na svém dobrovolném zničení, když kapitál na kterem stojí Svět kapitálu se zbavil vlivu lidské dimenze (humanismu).
Pane Vojta, vy jste se ve svých myšlenkách již vzdal přesile darebáckého spojení hegemonie světovládní moci USA a spol. a jejich spojenců: světovládních mohamedánů. Cílem mého myšlení je ukázat, jak se dostat ven z toho marasu, do kterého zavedl svět lidí Svět kapitálu bez humanismu. To řešení je vystoupit "z lůna" (hnízdiště) darebácké OSN. To by citelně pocítily i USA a spol., i ti jejich účeloví mohamedánští spojenci.

Vaše "ručení" za svět, ve kterém budou vládnout mohamedáni spolu s USA a spol. neberu vážně. Ani naši předkové tento druh poraženectví nebrali vážně a po dlouhém střádání mohamedány z Evropy vyhnali odvážní Poláci a Maďaři a ještě další, po bitvě u Vídně. Oni to nevzdali.
Také dnes se černé dílo USA a spol. a Mohameda a spol., organizované přes OSN nezdaří. Nepomůže jim v tom ani Velká německá Černá Paní, která začernila Německo a začerňuje Evropu a která zničila projekt tzv. EU.
Řešení vymanění se z Černého objetí světovládné chobotnice je vystoupit z OSN a následně tuto darebáckou instituci rozpustit. Je k ničemu. Je nanic. Byla založena kvůli zabezpečení světa lidí před válkami. Namísto toho schvaluje všechny války, které si USA a spol. naplánují. Pane Vojta, já nepláču.

366859

02.10.2018 11:01

Bitva o naše mínění

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Je patrné, že situace a stav Světa Kapitálu je beznadějný. Všechny analýzy tohoto Světa Kapitálu se dějí na půdorysu rozborů globálních exkrementů, které tento Svět Kapitálu produkuje. V podstatě je to tak, že nikto nenapsal celá léta, co dobrého tenhle Svět přinesl lidstvu dobrého. A to "dobré" co existuje, není produktem tohoto Světa, ale je to to, co ještě zbylo v podstatě lidského vědomí, které se ještě nestalo předmětem finančních machinací... Přirozený vývoj vědomí lidstva je zasažen "chemií" globálních exkrementů, které produkují velmocenskou hysterií ovládaná dinosauří seskupení sil, které spolupůsobí a spolupracují na pretvoření Země a Země lidí na Jurský park. Jejich světovládní centrum je OSN/UN, která jako služka USA-vlády a jejich plánované světovlády umožňuje jako převodní páka jejich darebácké moci koordinované působení hegemonie USA-politiky a spol., a hegemonie působení světovládního mohamedánského seskupení na "dobytém" území Země lidí...

Logickým krokem pro osvobození se z chapadel této světovládní chobotnice a z "chemie" jejích globálních exkrementů (tj. jejich politických a mocenských Agend) je zrušení této chobotnice tím způsobem, že vlády ještě myslících a ještě trochu svobodných národů z hnízdiště této sparchantělé OSN/UN/ vystoupí a přestanou být na jejím darebáckém působení závislé.

366841

20.09.2018 12:51

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

Svět kapitálu bez humanismu

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Úvodem se ospravedlňuji, že jsem překročil svůj limit počtu příspěvků. Slibuji, že do konce měsíce se komentářů zdržím.

Takže by jsem chtěl poznamenat, že základní páteří všeho co se v dějinách stalo se událo jako předivo událostí, založených na mocenských základech, stavěných na odvolávání se na nějaké náboženství (pravé nebo nepravé) a na odvolávání se na nějaká mocenská dědičná práva (pravá nebo nepravá), anebo na odvolávání se na moc lidu (skutečnou nebo vylhanou nebo lidu ukradenou). Obyvatelům světa lidí se dařilo žít a přežít díky tomu, že více-méně se dalo získat krytí pro své přežití v různých mocensko-ideologických enklávách, protože vždy existovala nějaká "moc", které se to hodilo.
Dnes je situace taková, jako ji každý obyvatel světa lidí vidí. A co vidí:

1. Moc světovládné katolické církve/papeže/ spojené s největšími mocenskými útvary se opět - jako častokrát v dějinách - sparchantila, protože největší na světě se presentující "velmoc" (USA a spol.) se sparchantila, opustila svou zakládající konstituční listinu, opírající se o demokracii (na vládu lidu). A protože vedení katolické církve analyzovalo gradient vývoje "světovládní" moci pod vedením USA a spol., které se ve svém boji o světovládu spojily s vedením států vyznávajících jako své božství Alláha a jeho proroka Mohameda, které také baží po světovládě, tak se rozhodla tato také po světovládě bažící katolická církev a spol. podpořit nově vznikající světovládní uspořádání světa. Toť vše. Všem těmto entitám jde jenom o moc, nic víc. O žádné pravdě není řeč. O žádné svobodě a pokroku není řeč. O žádné lásce k životu lidí a Země není řeč. A nakonec: O pravém Bohu a Autorovi Vesmíru a Země a lidí také není řeč. Pro skutečné věřící v Pravého Boha a Otce Života zůstává projevit svou víru jinak, než souvztažností s nějakým druhem kostelů...
2. Moc světovládní vlády USA a spol. se viditelně sparchantila. To ukazují všechny jejich darebácké války proti lidem Země a proti Zemi samotné (viz sparchantělé Agendy xyz jakože sepsané v OSN)
3. Moc světovládní služky USA a spol., známé jako OSN/UN/ se také viditelně sparchantila. Tato instituce byla založena na udržení míru ve světě po II.sv.v. Namísto toho tato instituce odsouhlasila téměř všechny války USA proti Zemi a lidstvu.
4. Moc organizace známé jako tzv.EU se pod vlivem USA a spol. také sparchantila proto, že s jejich darebáckými světovládními koncepcemi koketovala a nakonec s nimi celkem jednoznačně prostituuje. Namísto zájmů evropských národů protlačuje prostřednictvím jimi řízené invaze imigrantů degradaci svobodných národů v Evropě a změnu svobodných lidí pod vládami svých národních států na bezejmennou masu ovcí soustředěných ve velkostáji pro ovce. Tato tzv. EU defacto neexistuje, ...

Automaticky kráceno

366642

19.09.2018 12:38

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

RE: Ja si Nedelam Iluze... Ale...

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dovolil jsem si také stejně jako vy poznamenat v diskusním příspěvku ze dne 17.9.2018 na tému "Polsko...", že císař je nahý. Ono se to nabízí samo. Je to vidět, jenom ta oficiální rádoby diplomatická mluva v mediálním prostoru na to nereaguje. Mějte se hezky.

366615

19.09.2018 10:52

Skripal a Sýrie... Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Všechny úrovně rozhodování jsou ve struktuře tzv.Západu těžce nemocné. Jsou ve stavu, ve kterém žádná rozumná komunikace s jejich systémem není možná. Nemají nic, co by mohly okolnímu světu nabídnout. Západ se dostal do stavu bezbřehé světovládní iluze o svém jediněčném světovládním poslání.
V tomto nemocném stavu kolektivního poblouznění jsou jejich vládnoucí entity připraveny uvést celý svět do světové války. Nejsou nic víc a nic míň, než vyspělí světovládní barbaři kdysi existující Atlantídy nebo barbaři vládnoucí ve starém Babylonu.
Dospěli k hranici vývoje/limitu možností, kterému jistě porozumí ti, co ví jak toto jejich barbarské úsilí skončí. Jednou větou se to dá popsat jako staré známé zhodnocení jejich účinkování ve světě: Mene - Tekel - Ufarsin.

366609

18.09.2018 14:43

Hádejte, kam jedu

Jurský park

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dílo proměny našeho světa lidí na Jursky park se lidskoprávním dinosaurům daří. Pochopitelně, jak jinak než s podporou a garancemí a řízením sparchantělé OSN/UN. Světovláda dinosaurů z Labyrintu Pyramídy Moci Minotaura, který sídlí za zády Sochy Svobody se snaží. Pochopitelně, s odzbrojujícím úsměvem a syčením po lásce toužící Medúsy...

366584

17.09.2018 11:57

Polsko se k smrti obává nákazy „sociálních chorob“ od EU

Hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. V současnosti není tzv. Západní Evropa a obecně tzv. Západ nositelem žádné vyspělé kultury, ani kulturních a ani mravních hodnot.
Degenerovaný systém sparchantělých "hodnot" je vnucován europským ale i jiným národům prostřednictvím sparchantělé USA-služky, která je známá jako OSN/UN/. Celá ta invaze imigrantů je řízena a garantována OSN/UN/ a do života uváděna v Evropě přes Německou islámskou republiku a ostatní asociální živly soustředěné v Kolibě tzv. EU v Bruselu, ve které EU-bačové a EU-bačovky vytrvale pracují na tom, aby z dobře myšleného projektu EU učinily projekt tzv.EU-velkostáje pro ovce.
Přední občanka Německa Merkelová a spol. zrádně vzala národy Evropy jako rukojmí pro zabezpečení jejich špinavých dohod o transitu zemního plynu z Blízkeho Východu (Kataru a spol.) do Evropy, jenom aby pomohla velmocenským choutkám USA a spol. na světovládu.
Proto "jadérko" tzv. EU a USA a spol. vedly a vedou špinavou válku proti Syrii. Proto protlačují "imigranty" do Evropy.
K tomuto špinavému obchodu nejsou kultura a mravní hodnoty a vzdělanost potřebny.

Proto je iniciativa Polska dle diskutovaného článku dobrá a správná. Je to způsob ochrany před sparchantělou OSN/UN/ a před Německou islámskou republikou a spol. Německá občanka Merkelová a spol., včetně jejich vládní sestavy defacto zrušili a zničili celkem dobrý projekt EU.
EU tak, jako měla být již neexistuje. To jen setrvačností fungují jakési úřednické systémy, kterým zatím jakože nevadí antihodnoty zkaženého "jadérka".
Antikultura darebácké velmocenské politiky USA a spol. dorazila do Evropy a ukázala, že "císař je nahý". A proto jsou hranice dobré. Bez uznávání hranic nelze mluvit o kultuře a dobrých sousedských vztazích.

366562

14.09.2018 01:27

Evropský parlament porušil zákon, aby ztrestal Maďarsko za odmítání migrace

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Novodobá světovládní rakovina se institucionalizovala. Každý člověk, který ví jako funguje rakovina, když se zahnízdí ve všech patrech systému politické moci vybudovaného darebáckou vládou USA a spol. a jejich sparchantělou služkou OSN a s těmito zrůdami prostitující EU také ví, že přežití zdravé části lidstva není možné tím, že se s těmito institucionalizovanými politickými zrůdami bude nadále kolaborovat.
Je potřebné si uvědomit, že tzv.Západ s jeho odporným vnímáním svobody jako možnosti beztrestně znásilňovat celý svět nemá zdravé části světa co nabídnout.

Západ je mrtvý stejně jako je mrtvá celá koncepce tzv. Atlantického prostoru tj. rakovinou jejich moci postižené sestavy států/národů. Tato Novodobá Atlantída generuje proces svého zániku stejně, jako vygenerovala proces svého zániku kdysi existující technicky vyspělá Starobylá Atlantída. Tehdy jejich rakovinu darebácké Moci Zla "vyléčil" Autor Vesmíru a Země prostřednictvím potopy světa.

Oni - tito dnešní - Atlanťané si ve svém opojení rakovinou moci myslí, že Bůh - Autor Vesmíru a Země - neexistuje. Budou opět poučeni, že život Země a životy lidí nepatří do sféry jejich vlivu. Šepot nejasných vzpomínek a utajované archeo-nálezy jim pro korekci jejich choromyslného vědomí nestačí...

Autor komentovaného článku diagnózu nemoci světovládní Novodobé Atlantídy popsal přesně. Poslední závěreční větu sestavil diplomaticky a "něžně". Otroctví pod těmito institucionalizovanými politickými monstry (USA a spol., OSN; tzv.EU) ovšem něžné není. Jsou to instituce Moci Zla. Představují evoluční omyl, který se po tisíciletích opět objevil.

366500

08.09.2018 22:36

Co předcházelo imigrační invazi. Novodobé dějiny v souvislostech, krok za krokem

Dívadlo není divadlo

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Úvodem oceňuji plasticky popis dějinných souvislostí, které vygenerovaly současný stav degenerovaných vztahů mezi národy a státy ve světě jenom a jen kvůli nenasytným ambicím USA a spol. po světovládě. Svět se dívá na tuto evoluční úchylku se zatajeným dechem, jak tato šílenost v USA a kolem USA a kolem jejich darebácké zahraniční politiky skončí. Je to doopravdy dívadlo a ne divadlo. Technologie Moci Sluhů Smrtihlava (SS) je založena na nepřetržitém prolévání cizí krve. Převodním můstkem pro realizaci jejich krutovlády nad světem je jejich služka - sparchantělá OSN/UN/. Ty národy, které vidí bezperspektivní a rakovinou myšlení postižený systém "vládnutí" a "hospodaření" USA a spol., by měly OSN/UN/ opustit. Tato "mírová" instituce je nereformovatelná, protože je v područí světu a lidem nepřátelské mocnosti (SS).

366376

08.09.2018 00:47

Zabere čas, než nová zahraniční politika Německa vůči USA přinese výsledky

Dívadlo není divadlo

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezkém šíleném světě od reality utržených politických hlav neživého politického systému. Ze strany Nemecké islámské republiky se očekává, že její nová politická linie bude vyžadovat po důkladne revizi všeho ode všech bezvýhradnou poslušnost a pravidelnou pouť k posvátnému Kameni Kaaby.

366362

05.09.2018 12:23

Je další agrese USA proti Sýrii již naplánována?

RE:

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Pane, Váš příspěvek je naprosto skvělý.

366319

04.09.2018 21:33

Budou z důvodu obnovy Sýrie zkonfiskovány nadnárodní společnosti?

RE: Tento článek se týká důležité záležitosti

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer v nehezkém světě... Dovoluji si poznamenat dva postřehy:

1.na téma Syrie.
Před přepadením Syrie dinosauřími mocnostmi tzv.koalice byla Syrie vzkvétající krajina. Po vymanění se z drápů zločinných dinosaurů (USA,V.Británie, Francie) a z drápků domácích dinosauřích ještěrek (tzv.opozice) nemusí Syrie hledat a myslet na "západní" pomoc. Na mnoha let bude platit koncepce obnovy toho, co bylo před touto zločineckou akcí, na které se velice významně podílelo investicemi Německo kvůli špinavým rádoby obchodům kolem zemního plynu z Kataru do Evropy.
Z celého toho darebáctví povstala dnešní invaze imigrantů řízena a garantována OSN. Není třeba se divit hlubokému předklonu německých "vůdců" před těmito chráněnci OSN, která nevynechala ani jednu příležitost ako pomáhat agresorům.

2.na téma Rusko.
Když vidíte, jak dinosauří mocnosti úporně bojují za jejich koncepci řízení světa a přeměnu světa na Jurský park, tak se vůbec nedivím tomu, že Rusko odmítá nechat se "sežrat" od zločinných dinosaurů (USA, V.Británie, Francie) a jejich domácích dinosauřích ještěrek (opozice). Rusko koncepci na udržení svébytnosti má. V tom je rozdíl oproti celé zločinné koncepci "západní politiky", která žádnou positivní koncepci nemá. Nemá. Nemá. Jen žrát a požírat. Přeji hezké sny o lepším světě.

366312

03.09.2018 17:57

Září v českých dějinách

RE: Díky za celou sérii

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Povedlo se jim, provokatérům bez zázemí opět vyvolat rozeštvávací rádoby diskusi. Tohleto dělají USA-dinosaurům sloužící ještěrky všude ve světě. Naposledy kupř. v Syrii. Všechno rozeštvou a pak přijdou USA-dinosauři a pomáhají a budují "vzkvétající" Jurský park. Někdy je dobré zkrotit svou pravdomluvnost a nelít olej do ohně degradačních slovních soubojů. Teď by se někomu náramně hodilo, aby se lidé národů střední Evropy vzájemně odcizily, aby to mohly tady uvádět do stavu "míru" síly černě-zelené koalice.
Jsme a byli jsme téměř všichni ve střední a východní Evropě podobného rodinného smýšlení, než téměř všechny oblasti života padly do chapadel chaosu cizí slizké chobotnice cizí Moci. Můžeme přeci zůstat rodinou států - i když jako obvykle mírně rozhádanou - bez nenávisti. Nepouštějme sem pomocí nesmyslného vracení se k nesmyslným hněvům z minulosti dnešní cizí síly černě-zelené koalice ze Západu.

366295

01.09.2018 21:49

Špehování Trumpa ze strany Izraele

Ruleta se netočí

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Po všech "liduprázdných" zprávách ze světa je vidět, že ruleta hráčů se Smrtí přestáva svět zaujímat. Není o co hrát.

366270

29.08.2018 19:54

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

RE: hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Tvrzení, že hranice mezi genetickými systémy v lidské společnosti (tj. hranice mezi jednotlivými rasami lidí) jsou dobré k zdravému vývoji lidí je v mém podání založeno na obecně známém poznání, že každé rasově odlišné lidské společenství reaguje na životní podmínky ve svém okolí jinak. Odlišný úhel pohledu na prostředí, ve kterém žijí lidé kupř. v Grónsku nebo v Kongu nebo v Brasilii nebo v Austrálii má své výhody kvůli schopnosti přežití v daném prostředí. V každém prostředí si většina domácích obyvatel během staletí nájde vlastní metody, jak reagovat společným způsobem na své vnější i vnitřní okolí. V rozmanitém světě existuje rozmanitost myšlenek.

Výměna rozmanitostí při existenci dobrých sousedských vztahů způsobuje potěšení z učení se a z poznávání nových možností. Při násilném organizování míchání/ křížení lidí/národů/rasově odlišných lidských skupin, tj.při násilných pokusech o asimilaci/přesídlování/vysídlování nebo dokonce provádění rasově cílené genocídy se jedná o státní mocí řízený zločin proti lidskosti, proti lidem a proti Zemi. V aktuální době je takto přímo řízena/podporována invaze imigrantů do Evropy mocenským zázemím darebácké OSN pod záminkou "lidumilnosti".

"Technologie" tohoto dnešního darebáctví je velice podobná plánům Hitlera na génové manipulace, až na to, že Hitler a spol. se neopírali o "lidumilnost" darebácké OSN(UN), ale o své vlastní darebácké plány s Evropou pro získání "životního prostoru".

366206

29.08.2018 09:42

Rasistické úvahy nad polygenní dědičností

hranice jsou dobré

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Předem se omlouvám, že zasílám příspěvek i když jsem překročil limit.
Jde o to, že v pozemských podmínkách platí téměř ve všem, že mezi různými systémy jsou hranice užitečné a dobré. To platí i pro hranice států i pro systémy ekonomické i technické i geografické, atd. Vlastně to platí pro téměř všechny systémy na Zemi. (Nad systémovými ohraničeními funguje na Zemi nad-systém atmosféry, nad-systémy moří a oceánů; ale i tyto jsou "ohraničeny".) Myslím si, že bezhraničný systém představuje pouze Vesmír.

Těší mne, že jsem se díky tomuto velice odbornému článku dozvěděl, že hranice mezi genetickými systémy v lidském společenství existují v prospěch zdravého vývoje lidstva.

Považuji i na základě tohoto vědeckého článku za prokázáno, že tzv.globalizace všeho realizována ve jménu globálních uctívačů globálního kapitálu je kolosální evoluční omyl vědomě páchaný na lidstvu ve jménu kolosální myšlenkové úchylky "světovlády" skupinou globálních úchylů, kteří podlehli rakovině "moci".

Hranice jsou dobré. Hranice mezi systémy jsou dobré. Dobrými sousedy a lidmi můžeme být pouze tehdy, když uznáváme hranice mezi jednotlivci a národy.

(...ještě jednou se omlouvám, že jsem přejročil měsíční limit počtu příspěvků)

366186

28.08.2018 13:19

Afghánistán: Ostudná válka Ameriky

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. USA vládnoucí establishment ničí výsledky práce svého vlastního obyvatelstva a ničí obyvatelstvo jiných zemí, protože nic jiného v jejich životní náplni není. Moc jejich mocných se transformovala do podoby dinosauřích a termitích světovládních monster podle vzorů z komiksů, které si četli ve školním věku. Proto teď všude, kde příjdou snáší dinosauří vejce a termití vajíčka v prospěch pokroku a růstu ekonomik stejně , jako za časů starobylé Atlantídy (dnes NATO). I tehdy jim byla Země malá...
S tím opiem a jinými specialitami jim pravděpodobně připisujeme zbytečně zlé úmysly. Vždyť tato jemná bílá chemie je určitě neškodná, když se distribuuje jako součást prášku do pečiva a jako ochucovadlo pro crackery. V rámci boje proti terorismu instituce OSN/UN/ proti přítomnosti uniformovaných záhradníků v cizích zemích a proti jejich povznášející a civilizační a kulturní činnosti neprotestuje.

366173

27.08.2018 02:09

Volání o milost z Ameriky

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji pěkný večer, hezké ráno a dobrý celý den a dobré všechno.

Svět potřebuje pomoc jako celek. Potřebuje zbavit se rakoviny nenávisti.
Svět potřebuje zbavit se politiky a politických struktur, které si založily svou existenci a své příjmy na vyvolávání a podporování a udržování nenávisti.
Svět potřebuje zbavit se ideológií založených na nenávisti.

Svět potřebuje zbavit se generátoru, který garantuje nekonečné trvání chaosu a "nepoškvrněné" nenávisti.
Tímto generátorem nekončící "nepoškvrněné" zloby je OSN/UN/, která schvaluje všechny války, které vede establishment USA a spol. proti lidstvu a proti vlastní existenci i proti existenci života na Zemi. Zrušením darebácké OSN/UN/ zanikne pro USA důvod podporovat "světovládnost" a získají větší zdroje financí, než podporou chaosu všeho druhu, který cudně pojmenovali jako "zahraniční politika".

Cesta k vyléčení stavu, který vzniknul v USA a v OSN/UN/ a sekundárně také v EU leží v položení si otázky, v čem spočívá smysl života lidí a institucí.
Je v zakládacích listinách (v Ústavách) těchto organizací zakotvena "péče" o darebácký systém světovlády, založený na krveprolití, na násilí a válkách a na všem co zlé a odsouzeníhodné? Není!!
Tak proč nelze v těchto institucích začít myslet a konat jako lidé, jako součást lidské rodiny, a ne jako všeho schopní dinosauří a termití dravci, kterých ideálem je prázdný svět ideologů typu Kissinger nebo Brezinski...

Svět a ani lidé v USA nepotřebují životní prostředí založené na nenávisti. Svět nepotřebuje světovládní institucionalizované entity žádného druhu. Světovládní ambice zahubily všechny politické monstra, které v historii vznikli. Před našími očima teď zaniká vnitřní a vnější svet světovládních struktur USA a spol.

Snad si už v těch jejich kruzích konečně uvědomí souvislosti a řeknou si: My nechceme vládnout světu. My víme, že nejsme Nadlidi. My chceme být součástí světa. My víme, že jsme lidé. Už víme, že cesta k světovládě vede do zapomenutí jako kdysi dávno zavedla do neexistence světovládnou Atlantídu.

366125

24.08.2018 10:30

„Ekonomická genocida“ Řeků

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Lidé - občané - si oběcně myslí, že jsou si všichni lidé na světě podobní. Sice různí, ale podobní. Zde je ten základní omyl v našem uvažování a vnímání světa.
Stalo se zjevným - i v případě Řecka - že ti, co vládnou s vědomím, že za nimi stojí Kapitál, nejsou lidem ani podobní ani nesdílí lidské vlastnosti a potřeby.
Ten Kapitál transformoval jejich vědomí na úroveň Termitů. Hlavním smyslem těchto Termitů, těchto Nadlidí, těchto věčně nenažraných entit je nenasytná touha po moci. Jen žrát a požírat a hrabat.

Způsob, jakým Termiti soustředěni kolem a uvnitř darebácké OSN a její servilní služky tzv.EU (píšu to slůvko "tzv." proto, že žádná Europská unie neexistuje, je to jen prázdná proklamace) usilují o světovládu a jakým garantují a organizují masovou invazi imigrantů, ukazuje, že jejich hrabivost nezná mezí.

OSN(UN) se snaží za vydatné všestranné pomoci USA a spol., a Francie a Německa a tzv.EU uchvátit moc nad celou Zemí. Osud Řecka, a také náš osud
a jiných národů je jim ukraden. Odsouhlasí jakoukoliv válku, kterou si USA a jejich establishment usmyslí a tváří se přitom "demokraticky".
Proto tak vehementně a podrazácky útočí na Rusko, které se vyvíjí a nechce se Termitům podrobit. Naše vnitřní "pátá kolona" si myslí, že bez Termitů jejich budoucnost neexistuje.
Ale historie ukazuje, že je to jinak.
Příkladem ze starověkého Řecka je hrdinský Thezeus, který usurpátora moci v těch časech - nestvůru Minotaura - odstranil a tím odstranil i pravidelný přísun lidských obětí (válek) pro udržování jeho termití moci.
Příkladem je i starobylá Atlantída (ekvivalent dnešního NATO), která z historie zmizela a zůstal po ní jen šepot nejasných vzpomínek.

366051

18.08.2018 00:49

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku

Cíle pro budoucnost

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Tato zpráva se dá číst opakovaně a s potěšením. Svébytnost, samostatnost v rozhodování, soběstačnost - to jsou atributy svobodných lidí. Svobodní lidé ctí své vlastní hranice jako i hranice své vlastní důstojnosti a nepotřebují kvůli tomu ohrožovat a neuznávat hranice svých sousedů a jejich důstojnost. Znevažování hranic neumožňuje dobré sousedské vztahy.
Porušování a rušení hranic umožňuje vetřelcům a imperátorům všeho druhu ničení dobrých vztahů. Svět je pěkný když je pestrý. Hranice jsou dobré.
Cílem pro budoucnost by měl být svět svobodných lidí, kteří se cítí svobodni ve svém vlastním domově. Světovládní ambice jistých známých a v globalizaci své moci se vyžívajících entit vedou k zastavení svobodného vývoje a k monotónní ne-existenci ne-sousedů...

365883

17.08.2018 00:05

Skleníková Země: Zánik planetárního systému pro udržení života?

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Problematika skleníkového efektu je velice zaujímavá, když se vědomosti o tomto základním jevu, který je důležitý pro život nestanou předmětem zájmu a nebezpečné propagandy světovládních "lidumilů".
Pokud jde o ten údaj, že za existenci užitečného skleníkového efektu můžou z 25-ti procent všechny známé plyny v atmosféře společně (tz. že CO2 je jenom jedním z těch plynů) a že za existenci zbylých 75% skleníkového efektu odpovídá v pozemských podmínkách vodní pára rozpuštěná v atmosféře, tak tento údaj jsem převzal ze seriózního odborného článku, který nemá s klima-teroristy a alarmisty nic společné.

Je zajistě správné zdokonalovat technická řešení spalovacích procesů a snižovat množství emisí ze spalovacích komor motorů a kotlů, tj. imisí do atmosféry; ale ta přímá příčinná souvislost mezi CO2 a nárůstem teploty atmosféry neexistuje, resp, je nízká oproti údajům z diskutovaného článku. Všechen život na Zemi závisí hlavně od funkční fotosyntézy živé zelené vegetace, včetně řas a mikroorganismů v půdě. Co se týká moří a oceánů, je kvůli znečištění a zamoření vod produkční činnost fotosyntézy mořských řas také velice snížená.

Proto chci zdůraznit známou skutečnost, že neexistuje lepší metoda na léčení atmosféry, než je zachování pralesních ekosystémů a výsadba nových lesů. Výměra pralesů a lesů ve světě výrazně klesla a stále klesá... Svět kapitálu je nejenom bez humanismu, ale je to také svět bez citu k potřebám Země. Jenom žvaní a jenom dobývají a jenom podmaňují a jenom válčí. Zajistě platí, že také hodně užitečných vecí v tom světě vytvořili, že áno, ale za jakou cenu. A pak roní globální "krokodýlí slzy"... a přes mystifikační informace nás navádějí nehledat skutečná řešení.

365849

15.08.2018 23:11

Skleníková Země: Zánik planetárního systému pro udržení života?

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Ti vědci a vědmy sepsali co sepsali a tvrdí co tvrdí opět se starým úmyslem problematiku globalizovat a udělat z ní věc náplně práce světovládní sparchantělé OSN/UN/. Jejich "uhlíková rétorika" se pravidelně opakuje vždy, když se objeví nějaká ta výchylka v naměřených klimatických hodnotách.

Ti vědci a vědmy zapomněli uvést, že za existenci skleníkového efektu odpovídají všechny plyny v atmosféře (včetně CO2) v rozsahu celkem asi 25%. Za "zbylých" 75% odpovídá vodní pára.

Oni ti vědci a vědmy jsou vždy připraveni rozpoutat uhlíkový teror ve jménu globální moci té sparchantělé "lidumilné" OSN, která přímo organizuje "lidumilnou" invazi imigrantů a ve jménu své "lidumilnosti" a "míru" odsouhlasila všechny války, které vedou USA a spol. proti lidu Země a Zemi.

Ti vědci a vědmy by neměli brát lidstvo jako rukojmí své nabubřelé intelektuální lásky k sobě samým, ale měli by se zaměřit na USA systém globální nenažranosti po uhlíkových zdrojích energie.

O tom, že za 75%-ní příčinnou souvislost skleníkového efektu odpovídá vodní pára se téměř vůbec nepíše, protože potom by se muselo psát o přehřívání atmosféry zdůvodu masivní výstavby dálnic a jiných staveb, které zhlediska struktury povrchu Země představují kamenné pouště. Správně o tom napsal jeden správně rozhořčený diskutující.

Muselo by se také psát o tom, že pod garancemi tzv. Agend ze sparchantělé OSN se "úspěšně" likvidují lesy a pralesy, kupř. v Kongu, v Brazílii a zejména v jihovýchodní Asii, kde se i téměř posvátná EU angažovala v rámci tzv. Zelené politiky na projektech masivní likvidace pralesů a jejich nahrazování plantážemi palmy olejné.
Přitom se ví, že ekosystém pralesa je schopen kromě jiného eliminovat cca 9-10x více CO2 než "ekologické" plantáže s palmou olejnou (!).
Není účinnější nástroj k eliminování CO2 než ekosystém lesa a pralesa. Se slzou v oku se následně potrhlí "zelení" aktivisti předvádějí v televizi jako "ochránci" zbylých orangutánů, apod.

Mohl by jsem rozšířit tému také o problematiku moří a oceánů postižených nenažranou hrabivostí světa kapitálu bez humanismu. Ale bylo by to na několik stránek. I tohleto stačí dokumentovat prolhanost těch hrabivců a hrabat ve službách odlištěného kapitálu.

365808

14.08.2018 19:30

Politické pozadí nadnárodních korporací

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer, pane Vojta, Váš příspěvek je podnětný, Musel jsem se nad systé- mem udělování Nobelových cen zamyslit. Ono je to asi tak, že v oblasti technických a humanitárních věd jde doopravdy o hodnocení excelentní tvůrčí činnosti, ale jedná se o kategorii tvůrčích objevů, které se uplatňují v ohraničené oblasti použití. Navíc, nejsou závislé na myšlenkovém zázemí světa kapitálu, ale na vědeckém bádání a poznání.
Jiné je to u tzv.Nobelových cen za mír, které se dostaly do rukou tvůrců válek, které byly zakryté úsilím "o mír".
"Tvůrčí myšlenky a ideje" podle mne obsahují rozměr, který přesahuje ohraničenou oblast použití a jsou dobré pro život lidí jako lidské rodiny jedinců, kteří život svůj a život jiných lidí a životní děje na Zemi zvedají na vyšší úroveň.
Jako příklad uvedu známou, po staletí platnou tvůrčí myšlenku: Nečiň jiným to, co nechceš aby jiní činili tobě. Takovéto tvůrčí myšlenky se rodí dost obtížně a většinou v podmínkách, ve kterých mají lidé ke kapitálu daleko.

365759

14.08.2018 09:29

Politické pozadí nadnárodních korporací

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Je vidět, že svět kapitálu nemá v sobě žádné tvůrčí myšlenky a ideje. Jenom samá nenažraná hrabivost a degradace člověka a "lidumilné války". Světovládní idioti sedí na své hromadě kapitálového písku, zpívají si svou oblíbenou píseň "novičok novičok" a zbavují lidstvo lidství. Pokud chtějí dosáhnout pokrok alespoň v mezích jejich vlastních kanceláří, tak proč nenavrhnou nějakou tu pokrokovou "zvrhlost" sami pro sebe a nezačnou kupř. na svých výročních schůzích schůzovat v Adamově rouše??? Bylo by na co koukat (???) a bylo by konečně možné o něčem zaujímavém (???) psát.

365742

11.08.2018 11:49

Apokalypsa práce: Hrozící sociální katastrofa

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dovoluji si poznamenat, že diagnóza autora článku je nesprávně stanovena na celý svět. Přesné je diagnostifikovat tuto nemoc, tuto diagnózu sociálního kolapsu, na svět tzv. Západu alias Světa Kapitálu bez humanismu.

Tento vliv Světa Kapitálu ohrožuje celý ostatní svět, tj. i svět tzv. Východu, který se zejména prostřednictvím Ruska brání "onemocnět" touto nemocí "skvělého" darebáckého Světa Kapitálu.
Darebácký Svět Kapitálu se tváří "lidumilně" jako "úžasný" spolek Nadlidí nakažených leprou, kteří se snaží "láskyplně" obejmout okolní zdravý svět, aby "sdílel" jejich velmocenskou touhu po globálním řešení leprou jejich myšlení a jejich darebáckým "bohatstvím" ovládaného lidstva.
Zde je namístě poznamenat, že garantem šíření lepry darebáckého systému, který ničí celý svět, je tzv. OSN. Pohled z hlediska Světa Kapitálu nemá žádné positivní řešení.
Lepší je, když existují dva světy než jeden těžce postižený, který je ovládaný lumpy z darebáckých nemocných světovládních systémů. Řešením pro fungování zdravé společnosti je obnovit poznání, že smyslem bytí člověka na Zemi je láska k životu Země a lidí, kvalitní zdravý život člověka ve zdravé kvalitní společnosti jiných lidí na zdravé Zemi, a ne nadvláda svetovládních magorů ve jménu jejich leprou postiženého systému drancování Země a lidí kvůli naprosto šílenému hromadění tzv. "zisků".
Svět "Západu" je těžce nemocný. Proto bojuje podrazáckymi metodami proti světu "Východu", protože chce, aby všichni na Zemi vnímali své bytí jako jejich bytí v leprosáriu "Západu".

365684

Přeji hezký den. Diskutovaný Otevřený list D.O.S.T. je napsaný velice diplomatickým, "kulantním" stylem. Vystihuje podstatu uvažování většiny myslících občanů. Musíme věřit, že si uchráníme zdravý přirozený občanský rozum.
Ti, co z Atlantského Prostoru, ve kterém vládne šílená touha po světovládě působí tak, že již zdravý přirozený rozum nepotřebují. Jsou "nad věcí"... Ke světovládě nad budoucími otroky a vazaly jim stačí Řízený Chaos a Síla Smrtihlava.
Oni již vůbec neví, co je to humanismus. Tyto psychopatické světovládní šílence je možné dočasně ignorovat... Vzniká otázka, kdy se tito "Atlanti" utrhnou z řetězu a kdy k ochraně integrity vlastní osobnosti před jejich zhoubným působením již ignorování nebude stačit.

365648

08.08.2018 09:51

Americká paranoia urychluje informační válku proti Rusku

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Cokoliv vytryskne z USA informačních zdrojů jako informace s politickým nebo jinak rádoby zaujímavým obsahem již velice dlouho žádný obsah nemá. USA establishment nevytváří nic, co by stálo za čtení. To co vyprodukují má stejnou cenu jako produkty z nekontrolovatelné a neřízené léčebny psychopatů.

Jediným výsledkem jejich informačních výtrysků je znechucení nad tím, jako jejich establishment zničil a ničí jejich vlastní krajinu a jako plánuje zničit celou Zem. Vytvořili svět kapitálu bez lidského rozměru a jediný vektor jejich politického myšlení je nenávist k svobodným lidem. Socha Svobody je u nich jako památník Smrtihlava, který se zmocnil vlády nad jejich rozumem... Není jim pomoci. Jsou naprosto šíleni.
To, co je hodné v USA k povšimnutí jsou zprávy o počasí ze Skalistých Hor a život normálních lidí, kteří do bludného kruhu politiky nenávisti nevkročili.

365647

Hranice/ochranná pásma kolem jaderných elektráren jsou užitečné.
Hranice/ochranná pásma kolem území států jsou užitečné. Jsou dobré.
Hranice/ochranná celní pásma kolem území států jsou užitečné. Jsou dobré.
Bezbřehý globalismus je nanic. Je to nekontrolovatelný a neříditelný svět, který pod vlivem ekonomické mizérie Moci mocných umožňuje vznik nekontrolovatelných a neohraničitelných "řešení". Náš svět se mění jejich působením "na nic".

365556

24.07.2018 09:44

Chystá se převrat proti Trumpovi: Podněcování probíhá na nejvyšší úrovni

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Mr.P.C.Roberts je veliký znalec poměrů v Novodobé Atlantídě. Také je velikým znalcem jediných správných řešení. Problém je v tom, že zatímco Ruská Federace je schopna a ochotna spolupracovat se všemi národy světa, tak vláda Novodobé Atlantídy se sídlem v USA je schopna a ochotna degradovat všechny národy světa na své vazaly.
Je třeba pochopit, že je to establishment Novodobé Atlantídy, který má jen jedno řešení pro přežití a uplatnění své morbidní ideologie otrokářské demokracie a nadřazené panské vedoucí role ve světě, který má patřit jenom jim. To jejich řešení je non-stop trvající válka proti celému světu.
Teď se cítí jakoby v ohrožení Ruskem, protože je "obkličuje" ruská schopnost žít svobodně. Také je začína "obkličovat" německá schopnost vyplatit se ze zajetí minulosti a nastoupit na cestu k budoucnosti svobodného rozvoje podobně jako v Rusku.
Němci a Německo procitnou z falešné politiky "humanity" vůči invazi imigrantů, do které bylo Německo vtlačeno sprofanovanou sparchantělou americkou služkou známou jako OSN a která tuto invazi přímo řídí... Tato americká služka (OSN) vždy cudně mlčí při každé agresi USA a "mírumilovně" se usmívá na svět jako Gorgona, když zrovna nepožírá své oběti.
Mr P.C.Roberts dobře zná svůj těžce nemocný americký svět a proto si myslí, že Rusko se musí americkému světovládnému Minotaurovi a jejich sparchantělé služce OSN podřídit a přijmout politiku solidárního podřízení se věčně nenažranému americkému nemocnému systému. Jenomže se prudce mýlí.
Ono je totiž pro svět lepší, když existují dva světy, než jeden globálně nemocný. Světu P.C.Robertse není pomoci. Oni - USA a jejich sparchantělá služka OSN - neberou do úvahy to, že Svět Země jim nepatří. Nestvořili ho. Přijdou i o to, o čem si myslí, že je "jejich".

365481

19.07.2018 19:47

Teatrálnost v Helsinkách: Trump se setkal s Putinem

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Naděje na lepší svět nejsou marné; marné je ale očekávat, že vývoj světa k positivní budoucnosti vzejde z USA a tzv."Západu". Z té jejich strany ve stínu šílených hlav po světovládě bažících politických magorů může vzejít jenom idea Novodobé Atlantídy, která nesla v minulosti a má v sobě i dnes již od počátku - i v jejich ústavě i v jejich vizi "svobody" i v jejich Soše Svobody - smrt světa, nad kterým ta jejich světovládní smrt měla a má úmysl globálně vládnout.
Celá globalizace je vývojový omyl, který se po dlouhých tisíciletích strastiplného vývoje opět opakuje... a to jen proto, že základem jejich "západního" politického a mocenského myšlení je rakovina moci, neomezená vláda nad lidmi světa. Žádné ideje nemají, jen ten meč... a vize ze světa dávno zaniklé Atlantídy.
Když USA a "Západ" mluví je cítit smrt. Když píšou je cítit smrt. Když "hospodaří" je cítit smrt. Když "organizují svět" pomocí prostitující služky OSN(UN), je cítit smrt. Ze kterého jejich počínání je cítit život??? Kapku naděje přinesl Mr.Trump. Zůstane ? Anebo se ukáže jenom jako jakoby jako...jenom jako kapka (bez)naděje ?

365415

17.07.2018 08:31

Bezdrátová aliance, již brzy u vás v okolí: 5G

Cíle pro budoucnost

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Cítím se jako bezrozměrný Adam a jako bezrozměrná Eva současně kteří krátce po svém "procitnutí" do světa živých zjistí, že život je jako celek celkem k ničemu, protože v konfrontaci se vše objímající umělou inteligencí nemám/nemají tu jedinou správnou frekvenci pro vnímání světa.
Věřím, že když systém umělé inteligence zjistí "sebepoznáním", že je neživý stejně jako anorganický kámen, že po vyhodnocení "sebepoznáním" objeveného "žalu" spáchá sebevraždu spolu se všemi nositeli šílené logiky globalizace.
Technické systémy jsou dobré a užitečné, když slouží rozvoji života. Technický systém nastíněné koncepce světovládní umělé inteligence neslouží rozvoji života. Slouží Světovládné Smrti. Globalizace všeho a všude je vývojový zmetek. Každý, kto pracuje v prospěch globalizace čehokoliv a kdekoli je zmetek a parchant. Život je krásný, protože je rozmanitý/mnohotvárný. V čem je krásná totalitně zaměřená umělá inteligence???...nebo se cílem vývoje stává "systém a la Fantomas"???

365355

17.07.2018 07:59

Hitler řídí naše kroky

RE: Teorie práv menšin

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Dovoluji si poznamenat, že budoucnost Evropy se rozvine do jiných a lepších dimenzí bez existence tzv. EU, než teď, kdy normální vztahy, vývoj, životní a právní a obchodní vztahy, atd. "dusí" ale dle programátorů tzv. EU "rozvíjí" tato nadnárodní chobotnice. Lidí v Evropě nemusí být nahnáni do jedné "velkostáje pro ovce", aby se vyvíjeli. Taková EU-velkostáj je dobrá jen pro nadnárodní chobotničky a chobotnice světovládní moci a pro jejich ambice.

365353

16.07.2018 15:29

Tajná dohoda a zločinnost Velké Británie

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děti a dětičky, jen si dál zpívejte (lidové) písničky. Nebojte se chodit do školy protože to nebolí. Nebojte se. Dějiny budoucí budou. Tyhlety těžké příběhy v žádné učebnici nebudou.

365344

13.07.2018 08:32

Hitler řídí naše kroky

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Pokračování života bude, ale ne přes Údolí Smrti, které vytvořily a vyplnily "západní hodnoty". Hranice jsou dobré. Respektování hranic je dobré. Poznání hranic a limitů ve vědě je dobré. Uznávání hranic mezi lidmi je dobré.

Bezbřehá globalizace všeho je zlá. Je jako epidemie moru, která ničí vše. Hranice nejsou překážkou pokroku; naopak, jsou dobré pro udržení a rozvoj zdravého života a zdravého rozumu.
Cena za bezbřehou globalizaci je : Ztráta rozumu, ztráta svobody jednání, ztráta území, ztráta identity.
Zisk z bezbřehé globalizace je neomezený růst sociální rakoviny, neomezený růst zisku nadnárodních korporací, neomezený růst moci nadnárodního monstra, kterým je tzv.OSN/UN/ řízena USA...

Hranice jsou dobré...

V tomto období úporného boje USA o světovládu je potřebné vědět, že se ze života lidí ztratily všechny positivní cíle a koncepce. I věda, výzkum, kultura bloudí. Jakoby pěkná a šťastná budoucnost pro lidstvo nebyla. Vše nahrazují světovládní globalizační politiky monstruózního Minotaura z Labyrintu Pyramidy Moci.
Pro pokračování života na Zemi je odstranění procesů tzv.globalizace nutností. Jinak budeme zamořeni "blahem" civilizace jako Tichý Oceán, který je zamořen nesmírným množstvím plastových odpadů, za které nikto nenese odpovědnost. A delfíni, velryby i žraloci vyskakují z moře na zem a tzv. západní "vědci" neví "proč"...

Hranice jsou dobré.

365280

12.07.2018 07:59

Trump jedná s EU jako s idioty

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Když si důkladně přečteme obsah tohoto článku a když se pozorně zamyslíme nad světem koncepcí politického dění, tak dojdeme k jedinému závěru, že svět kapitálu a s ním spojena "demokracie" nemá smysl. Celé představení světa kapitálu nemá smysl. Je to jenom takový divoký rugbyový zápas s cílem odstranit své spoluhráče od "míče", od "peněz", od "mocenského vlivu" a když už to jinak nejde, tak potom jde o odstranění spoluhráčů od života a ze života. Chudinka demokracie se celkem nahá krčí pod stolem, kolem kterého hrají nadnárodní "elitní hráči" politický pokr o život obyčejných lidí. "Elitními hráči" zvolený sudí - nahá OSN/UN/ - jim odsouhlasí každý podraz. Hra podle pravidel není povolena. To je obraz světa, který slouží božstvu světovládní moci peněz. Opilí hráči koukají jeden druhému do karet a ihned řvou, jak to že ten a ten má víc... Žádná kvalita neplatí, jen kvantita moci. Myšlenky došly.
Platí, že Život Země je o něčem jiném... a tak máme naději, že tyto "elitní rugbyové elity" nebudou mít před kým a pro koho "hrát". I peníze došly...

365257

Přeji hezký den. Všechny ty globálne se tvářící finanční operace pojmenovaly ty vznešené finanční/bankovní domy jménem/názvem: bankovní operace. Takhle je na stránkách finančních listů uvádějí kupř. státy z oblasti Perského Zálivu. Chlubí se tam, jak pomocí "bankovních operací" přispěli/přispívají k údržbě státního dluhu.
Tyto "finance" jsou virtuální. Stejně tak pomocí "bankovních operací" vytváří MMF ohromný "stín" nefunkčních "peněz". Skutečné peníze proti organizovanému "stínu" virtuálních "peněz" moc velkou šanci nemají. Měli by, kdyby se ekonomiky reálných hodnot/peněz oddělily od světa stínových/virtuálních peněz. Poplácavaní se po ramenech a plácaní nemoudrých představitelů politických stran před TV-kamerami nemá význam. Význam má zahájit proces léčení "stínů na plicích umělé globální ekonomiky". Tuberkulósa se také neléčí poplácavaním...a v tom leží řešení, totiž v odstranění bezbřehého globálního prostoru pro bezbřehé "bankovní operace".
Ještě jednou přeji hezký den, i když je ten náš svět velmi nemocný.

365232

10.07.2018 21:54

Žádná pátá kolona v Kremlu? Zamyslete se znovu!

RE: Prezident Putin

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Vedlejším strategickým efektem ohledně poznání/znalostí stavu infrastruktury v Ruské Federaci je poučení pro USA a pro p. Sakera a spol.:

Nikdy neplánujte/neuvažujte o agresi proti Ruské zemi, která není tak "vyspělá" jako USA, protože Rusko žije a vyvíjí se. Rusko nepotřebuje napodobňovat USA v jejich "vývoji" na účet světa. Rusko má dostatek sil a vědomostí žít a vyvíjet se v přátelském vztahu s ostatními národy. To je stálá "hrozba" pro USA a spol, kteří to "neumí".

"Vyvinuté" USA sice žijí/ale na účet světa/, a vyvíjí se pouze v malém prostoru kolem vrcholu u nich dosaženého stavu vývoje. V podstatě dosáhl gradient jejich "vývoje" stavu 0,001. Nejhorší na tom všem je, že jejich elity neví "kudy kam". Proto se posedlým způsobem cítí "obklíčeni a ohroženi Ruskem". Jejich "americký sen" o světovládě končí. Neumí spolupracovat. Umí jenom "vládnout" globálně neživému nevyvíjemu se světu.
Proto se jejich establishment ze všech sil podporovat vnější a vnitřní destrukční síly, aby Rusko změnily na svůj "obraz".

365213

09.07.2018 19:50

Manželství homosexuálů opět na stole

Pokračování života

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Prajem pekný deň všetkým, ktorí chcú pekne žiť.

365184

02.07.2018 23:39

Ekonomická migrace pomáhá stagnaci a zaostávání

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. V mém posledním příspěvku jsem uvedl, že "Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO, tj. svět, který je obklíčen Ruskem je ohrožený nevratnými procesy ztráty rozumu a úsudku". Po přečtení diskutovaného článku, který kriticky hodnotí nesmyslnost "výhodnosti migrace" jsem nabyl přesvědčení, že Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO navíc postrádá smysl a cíl své existence. Až na některé myšlenkové a technické produkty cesty vývoje lidí a lidstva přes hodnotový systém kapitalismu nevedou. Ony - ty cesty kapitalismu - totiž nevedou nikam, a když už "něco" vypadá jako "cíl", tak jsou to války a obnova fíkovým listem "demokracie" maskovaných "hodnot" otrokářských systémů starověku.

365029

30.06.2018 23:33

ChudácI rusofobní pisálci, kterým nikdo nevěří

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Svět Atlantídy tj.svět hodnot NATO, tj. svět, který je obklíčen Ruskem je ohrožený nevratnými procesy ztráty rozumu a úsudku.

365005

27.06.2018 20:29

Rasové, kulturní a náboženské změny ve starém světě

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Je zřejmé, že kolo dějin se otáčí zpátky do hlubin skvělého světa Tmy a Inkvizice a Mohameda. Proto je namístě reagovat na tento degradační vývoj a bojovat proti destrukci našeho světa obnovením hranic. Hranice jsou dobré pro přežití a jako karanténní opatření proti degenerativnímu onemocnění tzv. "Západu". Iluze Schengenu je dobrá pro šíření globální rakoviny Moci. Žádná "prosperita" nestojí za to být součástí tohoto nemocného systému. Hranice jsou dobré. Umožní, aby naši zástupci jednali a mluvili tak, aby se vědělo odkud jsou. Když jsou naše národy součástí nemocného monstra tzv.EU, která je v objetí nemocného monstra tzv. OSN/UN, tak nemůžou nikdy odpovědně jednat a mluvit za své lidi. Hranice jsou dobré. Umožňují zastavit zombírování našich národů bahenní filozofií po světovládě bažících dinosaurů. Hranice umožní zastavit šíření Jurského parku v režii sparchantělé rakoviny Moci. Hranice jsou dobré.

364964

26.06.2018 07:16

Vražda Juliana Assange

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Moc světovládní rakoviny Moci je diskusí a běžnými komunikačními mechanismy neléčitelná; ale je odstranitelná. V Labyrintu Pyramidy Moci očekává Minotaura setkání s odvážným léčitelem, kterým je TheZeus... a po jeho léčebném zákroku již žádná Pyramida Moci nesmí vzniknout. Lidstvo se domluví a bude spolupracovat i bez všudepřítomného globálního politicko-mocenského Monstra. Tímto směrem se dívá Budoucnost. Přes monstra a dinosaury cesta do Budoucího Věku nevede. To si na sobě vyzkoušeli již starodávní Řekové s mnohem menším technologickým zázemím, jaké existuje dnes. Kdyby dnes vyšel ze svého (obytného) sudu Diogenes se svíčkou hledat "člověka", tak by téměř určitě jedním z osvícených lidí byl nalezen pan Assange.

364924

21.06.2018 13:11

Nové podrazy, stále stejný plán – genocida Evropanů

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Myslím, že diskuse vedena s úmyslem, aby si někdo z rozhodných veřejných činitelů všiml, co hýbe světem a lidmi a hlavně domácím obyvatelstvem, bude zanedlouho u konce. Když si servilní struktury tzv.politického zastoupení neuvědomují stav věcí, tak potom nemají na svých místech co dělat.
Bez zabíjení dokázali svrhnout brutální anglickou nadvládu v Indii pod vedením Ghándího. Bez zabíjení dokázal kdysi v Anglii vyprázdnit sparchantělý parlament Cromwell. Z tzv. "demokracie" se v dnešním čase stala posvátní kráva, která nedává mléko, ale všude kálí své posvátné produkty...
Tzv."demokracie" v tom mocenském dívadle, které ve světě předvádí si zaslouží neplatící diváky...a brutální démo(n)kratické zločinné režimy pod vedením zlé sparchantělé americko-mohamedánské OSN /UN/ ignorující právo lidí na svobodný vývoj se potom zachvějí, jako kdysi Anglie v Indii. Třeba si uvědomit, že zločinná idea řízené migrace se zrodila v sparchantělé OSN/UN/, v centru pro totalitní NWO.

364841

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Černoch, který znásilnil a oloupil nezletilou Češku, dostal dva roky30.06.20 15:43 Česká republika 5

Na životech bělochů nezáleží?28.06.20 09:59 Británie 12

Země, kde zítra znamená včera: Teror lůzy27.06.20 17:52 USA 4

Babiš zradil, média cenzurují a EU právě teď domlouvá revoluční Lisabonskou smlouvu 2.025.06.20 09:48 Evropská unie 0

VIDEO: RESTART Systému (COVID, Econ. World Forum...)23.06.20 09:03 Neurčeno 0

V Praze instalují 5G vysílače, jeden z mnoha je na budově základní školy na Náměstí Míru22.06.20 17:50 Česká republika 44

Německý Stuttgart byl v neděli v noci kulturně obohacen22.06.20 17:38 Německo 3

Brno: All Live Matter a Žítková(ČT) jako rozbuška!22.06.20 12:24 Česká republika 2

Kvůli zradě lodí pod velením Bruselu se Turkům podařilo do Libye na pomoc džihádistům přisunout další posily a techniku19.06.20 08:40 Libye 2

4/5 lidí nemají problém s koncesionářskými poplatky... zjistil průzkum agentury STEM-MARK. 18.06.20 19:42 Česká republika 5

Fa. CovidPass a její aplikace...18.06.20 16:14 Česká republika 1

Nigel Farage je připraven znovu aktivizovat Brexit Party - lidé už Borisovi Johnsonovi nevěří18.06.20 00:49 Británie 0

Historička Markéta Křížová: Češi, i vy můžete za otroctví, připusťte si to!18.06.20 00:05 Česká republika 15

Opravdu by se měla zrušit policie? 17.06.20 23:53 USA 1

Jeden test - uškrtí vás při policejním zákroku 115 kily?17.06.20 16:33 Česká republika 3

Jak strejda Soros pomohl Havlovi k prezidenství17.06.20 16:04 Česká republika 1

Záměrný informační chaos na novém webu SPD?17.06.20 10:58 Česká republika 5

Povinné očkování se blíží17.06.20 09:04 Evropská unie 11

Nová pravidla pro chování v bazénu17.06.20 08:53 Británie 3

Také bežné multikultúrne obohatenie...14.06.20 21:02 USA 0

Měnové kurzy

USD
23,72 Kč
Euro
26,67 Kč
Libra
29,61 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
25,08 Kč
100 japonských jenů
22,06 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,55 Kč
Ukrajinská hřivna
0,87 Kč
100 rublů
33,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 104,87 Kč
1 unce stříbra
428,16 Kč
Bitcoin
215 490,38 Kč

Poslední aktualizace: 4.7.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?