Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 21 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Svatoslav Butora.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.11.2017 10:08

Význam konzervativní reformy zdola

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

V průběhu tisíciletí byly vyzkoušeny všechny varianty sebeorganizování společnosti. V předmětném článku uváděný nástin reformy také. Od času vzniku "amerického snu", tj. od času konfliktu Kain vs. Ábel je prostředí lidí pořád ve stejném bludisku. Není pořád vyřešena otázka: Jsou národy Země jedna lidská rodina anebo jsou lidé a národy smečky vlků, kteří se tváří jako lidé??? Ten, kto zastaví generátor sobectví ten může navrhovat reformy toho uspořádání společnosti, které dává naději na únik z bludiska sobectví. Prozatím platí, že můžeme vidět, kudy vedou cesty "amerického snu" a kudy vedou cesty lidí, kteří pracují pro vznik budoucí společnosti, která nezahubí ani sebe ani životní prostředí Země. Svět kapitálu bez humanismu to určitě nebude.

361049

02.12.2017 18:13

Jean-Claude Juncker: Migranti „potřebují legální způsob, jak se dostat do Evropy“

Woodoo politika a Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Pan Juncker nemá právo mluvit za národy Evropy. Nemá na to mandát. Woodoo politika členů tzv.EU nedokáže zakrýt nedostatek myšlenek a absenci humanismu. V reálném světě tato woodoo politika představuje destrukci občanské společnosti, anihiluje reálnou spolupráci národů a uvádí do existence vztahy fungující v minulosti v otrokářské demokracii starověkého Říma.

361281

16.12.2017 12:21

Zač bychom měli bojovat?

Život

Svatoslav Butora 85.?.?.?

To, co slouží životu Země a lidí je dobré. To, co slouží ne-životu Země a ne-životu lidí je zlé. Systém vlády USA slouží ne-životu Země a ne-životu lidí. Věčný zákon, který zní: "Co nechcete, aby lidé činili vám nečiňte vy jim" platí i v tomto století.
Vy, tj. vládnoucí establishment USA nemáte rádi ani sebe ani svět ani lidi Země. Měli by jste bojovat za změnu Vašeho Vnitřního Světa a Vašeho Myšlení, ve kterém se řídíte zákony ne-života. My všichni jsme dětmi Stvořitele Vesmíru a Země. Lidé Země nejsou dětmi Smrtihlava, kterému slouží Váš establishment.

361455

Jaký význam má sedět za jedním stolem s ušlechtile a "lidumilně" se tvářícími lidojedy? Jaký význám má vyjednávat o míru s válečným strojem Novodobé Atlantídy? Jaký význam má vyžebrávat o výhodnější pozici národních otroků u nadnárodních otrokářů? Jaký význam by mělo, kdyby polský král Jan Sobieski a princ Eugen Savojský prosili o mír turecké/osmanské armády a aby tyto z Evropy odešly? Jaký význam má demokracie, když se změnila na démo(n)kracii termitů, kteří si udělali termitiště z OSN, z USA, z tzv.EU a z tzv.muslimského světa? Jaký význam má žití lidí na "ekologickém" smetišti s názvem Země pod zkázonosným "ekologickým" vlivem naprosto falešných koncepcí a falešných praktik OSN? Jaký význam má žití lidí pod patronátem OSN a USA a tzv.EU a tzv.muslimského světa, když jejich "vůdcové" se v tom smetišti a termitišti prohrabali až na dno jimi řízených ekonomik a teď usilují o zřízení globálního ekonomického termitiště ovládaného 666 hlavami Smrtihlava?

361809

12.01.2018 01:54

Írán je „ground zero“ pro americkou agendu změn režimů

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

OSN se změnila v Labyrint, ve kterém Minotaurus požírá své ctitele.

361890

18.01.2018 08:05

Vojenská zpravodajská služba vyzbrojila demokracii po celém světě

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Podle trvale aktuálních Řeckých Pověstí přináší řešení pro světovládního Minotaura vyzbrojeného kyjem totalitní demokracie odvážný TheZeus a Ariadnina Niť...

361975

30.01.2018 01:16

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Děkuji za jasné definování procesu, kterým před námi v historicky krátkém čase změnila tzv. EU svůj původní demokratický statut na statut otevřeně otrokářský. Tady končí hra na diplomacii. Tzv. OSN už dávno neplní své poslání zabraňovat válkám a chránit mír. Tzv. OSN schválila a schvaluje všechny války, které si tzv. USA naplánovaly. Teď pod záštitou tzv. OSN, prolezlé otrokářským duchem dědiců staré otrokářské Babylonie a starého otrokářského Říma zkoušejí ovládnout svět metodami vládnutí, které jsou identické s těmi metodami z Babylonu a Říma...
Tzv. EU sledující politikum tzv. OSN tímto pádem ztratila jakýkoliv kredit ke své existenci. Nemá žádnou cenu. Obě organizace - tzv.OSN a tzv. EU - mají hodnotu oživlé mrtvoly. Svět se pod jejich vlivem a pod vlivem jejich mediátorů mění na svět zombie...
Děkuji panu autorovi ještě jednou za jeho hodnotnou analýzu nemoci Moci. Je to stejná nemoc (diagnóza "rakovina světovlády"), kvůli které byl na úsvitu dějin nám známého lidstva odstraněn systém Moci Atlantídy Stvořitelem Vesmíru a Země.

362226

30.01.2018 19:17

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: Novodobá Atlantída

85.?.?.?

Vaše úvaha je kvalitní. Když na základě Vašich myšlenek spojených s mým názorem na současný nebezpečný vývoj udělám zhrnutí do jednoho celku, tak můžu s klidným svědomím napsat: Nedostatek vzdělání lidstvo nebezpečně dohání.

362247

Pyramidu Moci - na vrcholu s Okem Hóra - řídí potvora splozena v pravěku dějin lidstva. Tento Minotaurus neslyší na žádné rozumné argumenty. Slyší jen souhlas, který souzní s jeho svalovou hmotou, tj. s jeho sílou. Hlas rozumu je pro toto globální monstrum jako mlha, která zastírá jeho výhled do budoucnosti jím řízených otrokářů....
Kdyby to byla organizace pro lidi - ta pyramída Moci, ta OSN, ta EU - tak by ohledně problematiky CO2 museli ti těžko pracující úředníci podřízeni Minotaurovi vědět, že likvidace pralesů kupř. v Indonésii a Malajsii a jejich náhrada za palmové plantáže s palmou olejnou kvůli "ekologické" produkci palmového oleje je zločinem proti Zemi a lidstvu. Před veřejností skrývají skutečnost, že 1hektar (1ha) v průběhu 1-ného roku eliminuje a spotřebuje cca 400tun CO2, kdežto 1ha plantáže s palmou olejnou eliminuje/spotřebuje cca 40tun CO2 (!!!). Tato ekologická destrukce Země se provádí pod demagogickou vlajkou falešné OSN za potlesku falešné EU a za podpory oklamaných představitelů těch islámských zemí, na území kterých se tato zběsilá aktivita sluhů Minotaura realizuje...a ještě si na to Minotaurus nechal vypracovat Agendu 2030 a nechává si k svému zločinnému veledílu zkázy tleskat od našich servilních poslanců.

362317

06.02.2018 01:01

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Cílem mého diskusního příspěvku je/bylo poukázat na nekompetentnost těch, kteří rozhodují o stavu planety Země a lidí z výšin svých pyramíd Moci (hlavně OSN a pak EU) a kteří svou neznalostí bezohledně náš svět destruují. Lidé, kteří se účastní hlasování jako poslanci za strany x-y-z by měli být znalí problematiky, měli by být kompetentní. Kto je znalý a kompetentní se nemusí bát hlasovat NE na rozdíl od těch, kteří podléhají Minotaurovi v Pyramídě Moci kvůli své neznalosti problematiky. Agenda 2030 je velice povrchní a velice servilní dokumentace, která umožňuje drancování Země - hlavně ničení lesů a likvidaci zemědělské půdy - pod líbivými "ekologickými" hesly o jejich ochraně... Jen se ten dokument musí analyzovat a ta servilnost k Minotaurovi v Pyramídě Moci se ukáže; ochrana přírody je pro autory Agendy 2030 jenom jako obal na krabičce s léky, které neléčí.

362320

06.02.2018 14:14

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Hlavní vývojovou tendencí lidí je touha být svobodný a být užitečný a být alespoň trochu šťastný. Ve světě svobodomyslných užitečných šťastných lidí není určující jejich postavení v Pyramidě Moci nebo jestli chcete, na šachovnici. Proto svobodné lidi poznáte podle způsoby jejich řeči a argumentace. Lidé svobodného ducha vždy chtějí být kompetentní a nezaleží jim tolik na tom, jestli jsou chudí nebo bohatí. V Pyramidě Moci EU a OSN se vyskytuje největší koncentrace nekompetentních lidí, protože jak správně píšete je jejich nekompetentnost hlavní předností pro jejich postavení a jejich platové zařazení.
Všechny Pyramidy Moci se v dějinách zhroutily zejména kvůli přílišné koncentraci nekompetentních dobře placených šachových figurek. Nehanebné drancování Země je ovlivňováno siločárami vycházejícími zejména z Pyramídy Moci OSN a EU. Uvedl jsem reálný příklad plenění pro celou planetu nesmírně užitečných pralesů v jihovýchodní Asii a jejich náhradu plantážemi palmy olejné k produkci kokosového oleje. Nemocní elementi chtějí rozšířit pěstění této palmy i do Evropy i do Jižní Ameriky (důvod: "ekologie") Tento bláznivý "ekologický" projekt vzniknul za podpory EU, která tímto způsobem obhajovala své nesmyslné kvóty stejně, jako teď obhajuje nesmyslné kvóty pro imigranty...EU je Pyramídou moci nekompetentních. Ti ostatní, kteří se tam dočasně objevují jako poslanci by ve věci CO2 měli vědět, jaké škody EU kvůli "ekologii" na ekologii Země napáchala. Předvídám brzké zhroucení systému EU - Pyramídy Moci. Evropa patří národům, které umí kompetentně spolupracovat a ne beztvaré mase lidí bez národní identity pod nadvládou nekompetentní sešlosti sluhů Minotaura, kteří jásají blahem jak se jim daří při drancování Země za pomoci "zelené ideologie".
My v Evropě nejsme jako lidé v USA. Víme, že OSN dělá vše proto, aby ty světovládné touhy USA za podpory oklamaných islámských zemí prosadila. Vše je tak průhledné a to otrokářství z mísy OSN viditelne kyne jak zkažené těsto...na "upečení" chleba pro otroky. Bude lidstvo šťastné když bude ovládáno sešlostí nekompetentních sluhů Minotaura??? Promiňte, že jsem si vypůjčil pojmy z Řeckých bájí. Oni - ti Řekové - si tu dnešní situaci prožili již "včera".

362328

06.02.2018 23:30

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Úprimne -nedočítal som to

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Nevadí, dočtete to později. Nebuďte bez naděje, svět je pěkné místo k bytí, jenom nesmíme přijít o svůj domov, o svou domovinu. Ve svém domově a ve své domovině jste občan a jsme občani, kteří mají šanci se vyvíjet. Koncepce EU není domovem, je to stáj pro ovce...celá ta koncepce EU je jenom vnucená nepřirozená úchylka. Zkuste si představit unii ovcí a vlků...

362335

06.02.2018 23:41

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a tvořivý večerní čas. Otázka smyslu života je příliš obsáhlá. Velice zajímavě se k tomuto tématu vyjádřuje/vyjádřoval Jan Werich.... ale jinak platí, že jiný je pohled na smysl života na Zemi a jiný na Marsu; a také platí, že jiný je pohled na smysl života těch lidí, kteří pracují "v potu tváře" a jiný těch lidí, kteří se snaží zalíbit se Minotaurovi v Labyrintu Pyramídy Moci.

362336

07.02.2018 21:24

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Na Vaši otázku Vám zajistě důkladně a přesně odpoví studium na některé filozofické fakultě. Já ne. Věcná diskuse k problematice CO2 Vám na Vaše otázky také neodpoví. To je diskuse pro lidi, kteří hledají řešení jak kvalitně žít a ne proč žít. To musíte hledat jinou platformu.

362347

09.02.2018 00:44

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Ve velice působivém nadčasovém filmu Planeta Opic budoucnost americké Sochy Svobody a tím všeho, co za ní stálo zhodnotil vesmírný cestovatel Taylor. Svého času šplouchání vln oceánu lží pohltilo i starobylou Atlantídu. Zůstaly po ní jen pověsti...

362373

16.02.2018 00:43

Pozdrav z Muslimic

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den a hezké všechno a také hezké a tvořivé myšlení. Je evidentní, že koncepce EU je koncepce stáje pro ovce. Kdyby byla koncepce EU pro občany, tak by nikdy nevytvářela takové podhoubí pro ekologickou destrukci světa. Kvůli zachování svobody občanů je nevyhnutné opustit EU-stáj pro ovce.

362587

19.02.2018 09:31

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Obraz a vidění Světa je jiné u lidí a jiné u Minotaura v Labyrintu Pyramídy Moci. Světovládný Minotaurus ztratil smysl své existence, protože jeho zvířecí ego již žádná lidská oběť nenasytí...a jeho služka pro mámení obětí, která se jmenuje OSN se obrátila na náboženství... Kdyby si Minotaurus po večerech četl Řecké báje, tak by věděl jak jeho působení na Obraze Světa skončí. Strategie udržení Minotaura v Labyrintu Moci postřádá smysl, protože Labyrint Moci je vězením i pro Minotaura i pro Svět. Svět je a má být domovem pro svobodné myslící lidi. Světovládní Minotaurus a Labyrint Pyramídy Moci a jeho služka OSN obyvatelům Světa i život i svobodu svobodně žít bere. Svět pod panstvím Minotaura a jeho služky OSN šílí...a mění se na smetiště a bojiště. Nakonec musí a bude muset Svět zachránit TheZeus. To je strategie Života.

362670

19.02.2018 11:18

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji Vám, pane za Vaši reakci. Víme, že je možné, aby se Minotaurus osvobodil ze své Pyramidy Labyrintu Moci a víme, že je možné, aby se Svět Lidí osvobodil od Pyramidy Labyrintu Moci pomocí poznání toho, co již kdysi jednou bylo.

362677

21.02.2018 09:54

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Obsah článku je analytickým vyjádřením děsivé skutečnosti, že události z pradávných časů starověké Atlantídy se opětovně vracejí na scénu kvůli neschopnosti vůdců novodobé Atlantídy, svázaných smlouvami Atlantického Paktu k výstavbě tzv. globální Pyramidy Moci, která má zabezpečit jejich "moc" a tzv. světový mír pod panstvím jejich boha moci a Oka Hóra, kterým se na svět z vrcholu jejich Pyramídy Moci chtějí dívat a řídit Svět Lidí sezhora...
Tito vůdcové a jejich "Moc" bloudí v Labyrintu uvnitř této Pyramídy Moci a tváří se, že si nejsou vědomí, že tato Jejich Pyramida Moci je Životu a Živým Lidem absolutně cizí. Neslyší a nevidí, že Svět Lidí pod jejich nadvládou zaniká a hyne. Hynou oceány, hynou lesy, hynou živočišní druhy a také lidé. Je to hlavně proto, že jejich ideológií je nenávist k okolnímu živému světu, kterou zastírají "bojem za demokracii". Ve skutečnosti je to démo(n)kracie. Jak autor článku výstižně napsal, jejich Pyramidu Moci dnes drží pohromadě pouze nenávist a generování nenávisti k svobodnému Rusku. To proto, že jejich slunce je Černé Slunce které vzešlo z Bílého Domu.
Tito vůdcové si neuvědomují, že jsou také oni sami uvězněni v této jejich vlastní konstrukci moci a světovlády (v Labyrintu Pyramidy Moci). Obrazně, ale výstižně to ukazuje stará řecká báj O Minotaurovi, který udržoval svět kolem něj ve strachu a v podřízenosti vyžadováním lidských obětí.... Ze šílenství z pobytu v Labyrintu Pyramídy jeho vlastní Moci osvobodil Minotaura (a tím aj svět) tehdy řecký hrdina TheZeus.
Svět živých lidí nepotřebuje globální světovou moc, nepotřebuje Pyramidu Moci, protože tato konstrukce světa nevyhnutně směruje k vytvoření Labyrintu Moci, ve kterém si nadvládu časem pokaždé vybojuje nějaký ten světovlády chtivý Minotaurus. Svět nepotřebuje světovlády chtivou moc USA governmentu a jejich světovládné nemocné služky OSN. Svět nepotřebuje Pyramidu Moci a její šílený Labyrint Moci a nepotřebuje ke své existenci Minotaura.

362709

22.02.2018 10:40

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji za Váš příspěvek do diskuse k možnosti vytvoření lepšího uspořádání světa. Máte pravdu. Vím to a víme to. Proto jsem si dovolil napsat tu mou úvahu za pomoci myšlenek ze starověkých Řeckých bájí, aby bylo zřejmé, že konstrukce Pyramidy Moci a Labyrintem Moci a s jeho světovládným jediným Minotaurem na světě byla, je a vždy bude ... špatná.
K Pyramidě Moci existuje alternativa, ale v průběhu dějin se s ní zaobíralo jenom pár lidí a několik národů. Tou alternativou není vertikální uspořádání ("pyramida"), ale horizontální uspořádání vztahů mezi národy. Jako ve zdravém lidském těle, kde všechny jeho funkce a orgány spolupracují. Jako ve zdravé rodině, kde všichni její členové se těší vzájemné úctě. Rozhodné slovo v rodině má ten, kto ví "jak na to" bez toho, aby musel jiného člena rodiny nenávidět nebo zabít...tak, jak to funguje v Pyramidě Moci, kde neexistuje žádná idea o rovnováze rozumu a síly, ale jenom idea podřízenosti funkcím nadřízené entity, i když se s této nadřízené entity časem vyvinul "Minotaurus". Můj závěr: Idea je víc než síla.

362734

23.02.2018 10:38

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Zednářsko - sionistický projekt NWOO skončí

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Chtěl by jsem jen upozornit na skutečnost, že tzv. Nový Světový Řád (NWO) lze přímo ztotožnit s chapadly globální moci přímo vyrůstajícími z ústředí/ sídla tzv.OSN(UN).
Jedním z jejich chapadel moci je z tohoto centra řízená a humanismus předstírající násilná migrace. Jedním z jejich chapadel moci je humanismem se ohánějící Agenda 2030. Co zbyde ze svobodných lidí, až všechny chapadla moci ovládané "rozumem" Minotaura (který se v této Pyramidě Moci zabydlel) "láskyplně" Zem a lidstvo obejmou...

362755

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 112 čtenářů částkou 15 139 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Johanku z Arku ztvární v Orléans míšenka, policie řeší rasistické vzkazy23.02.18 16:58 Francie 2

Buzny sbírají podpisy pod petici požadující svatby. Politici jim jsou nakloněni21.02.18 21:11 Česká republika 7

Neidentifikované vrtulníky v Afghánistánu21.02.18 02:27 Afghánistán 2

Protiruské pogromy na Ukrajině20.02.18 02:04 Ukrajina 1

Švédsky absurdistan. Krátke multikultúrne spravodajské okienko zo Švédska19.02.18 12:29 Švédsko 1

Starosta (soc. dem.): V Castel Volturno diktují pravidla Nigerijci19.02.18 01:36 Itálie 1

Německem i Rakouskem zní: Zrušme poplatky rádiu a televizi18.02.18 21:49 Německo 0

Sociální úřad přiznal migrantce s dětmi 7.345,45 eur měsíčně. Lidé, kteří to rozlobeně komentovali, budou stíháni pro nenávistné podněcování18.02.18 20:10 Německo 3

Dovolená jen pro černé Američanky18.02.18 16:39 USA 2

Berlín: Protestní pochod žen proti islamizaci k belínskému federálnímu kancléřství18.02.18 16:28 Německo 0

Viersen: Afričan znásilnil 65 letou Němku18.02.18 15:56 Německo 1

"Mnichovský diktát" EU: Pokud ministerstva sama neskoncují s rušivými emocemi okolo relokací, nadiktuje "konečné řešení" Rada Evropy18.02.18 15:43 Evropská unie 1

Dívky mizí ze startu formule 1. Jsou v protikladu s normami dnešní doby18.02.18 15:19 Neurčeno 1

Než migrant překročí hranice Evropy...16.02.18 18:35 Neurčeno 3

Vysoká hra Putina: Turecko nakupuje ruské S40016.02.18 16:25 Turecko 7

Transgender kojí15.02.18 14:47 Británie 1

Dva teplí sdílejí fotku "svého" dosud nenarozeného dítěte na Twitteru 14.02.18 17:23 Británie 3

Přihlouplí češti umělci opět školí Zemana a potažmo národ14.02.18 16:45 Česká republika 3

Tak je to tady: vláda znovu hlásí Česko k fiskálnímu paktu14.02.18 16:34 Neurčeno 0

Kto vraždil na Majdane?14.02.18 07:54 Ukrajina 2

Měnové kurzy

USD
20,62 Kč
Euro
25,35 Kč
Libra
28,80 Kč
Kanadský dolar
16,32 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
22,01 Kč
100 japonských jenů
19,29 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
8,10 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
36,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 396,78 Kč
1 unce stříbra
340,84 Kč
Bitcoin
200 342,21 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2018 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?