Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 27 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.11.2017 02:39

Co se skrývá za roztomilou fasádou „svobody a demokracie“?

Jen technická poznámka

94.?.?.?

Co má tzv. komunistický režim, komunismus nebo komunisté společného s humanitárním bombardováním cizích zemí západními státy, že výzva k zastavení této činnosti musí zaznít v anti-komunistickém manifestu?

Zřejmě tolik, jako "globalistická revoluce", ani která žádnou revolucí není, s bolševickou revolucí v Rusku z roku 1917, v článku pana Vlastimila Podrackého. Co nám to tu oba autoři podsouvají, to jsou tak nevzdělaní, že nevidí ten propastný rozdíl?

Pojem "komunismus" má snad ztratit svůj původní význam a získat nálepku univerzálního zla, aby všechna ostatní zla bylo možno pohřbít pod tento pomník? Aby utlačovaní dnešní doby nezačali, proboha, znovu přemýšlet o něčem podobném? Tak to je docela marná snaha, evoluce člověka za tu stovku let evidentně moc nepokročila, takže lidstvo opakuje stále stejné chyby a bude v tom pokračovat, dokud se z nich nepoučí.

361195

05.12.2017 23:01

Balfourova deklarace: Světový sionismus a první světová válka

Nesrozumitelná pointa článku

94.?.?.?

Článek je značně nesrozumitelný čtenáři, který o Balfourově deklaraci slyší poprvé. Ačkoliv ji článek několikrát zmiňuje, její obsah v článku nikde vysvětlen není - pouze je uváděna v různých souvislostech. Takže vůbec netušíte, o čem je řeč, dokud si obsah Balfourovy deklarace nevyhledáte jinde.

Dále článek obsahuje sdělení, že "Balfourova podmínka splněna nebyla". Co je to "Balfourova podmínka"? Je součástí Balfourovy deklarace? Jak zní - chtěl by vědět čtenář. Slovo podmínka obvykle znamená, že něco musí být nejdříve splněno, aby se mohlo stát něco dalšího. V tomto smyslu Balfourova deklarace žádnou formální podmínku neobsahuje. Až nahlédnutím do originálního textu (např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balfourova_deklarace... ) zjistíte, že "Balfourova podmínka" není vlastně podmínka, ale pouze (nesplněný) slib.

Sláva, sdělení článku bylo konečně rozluštěno, ale dalo to práci. Podle mého názoru by takto kvalitní článek vypadat neměl.

361334

22.12.2017 19:15

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Tohle je šílené

94.?.?.?

Abych to shrnul, nemá to společného vůbec nic, jenom ten název. Toto se děje v mnoha rovinách a situacích, zmatení a vyprázdnění pojmů a jejich oddělení od původního obsahu, aby je nebylo možné adekvátně použít. Generace, která minulý režim nezažila, už také většinou za "komunismus" považuje něco úplně jiného, než to, co jsme tím rozuměli a prožívali my o něco starší (ať již pozitivně nebo negativně, ale na obsahu se původně všichni shodli). Nakonec z toho například vychází, že takový Soros, Rotschild a Rockefeller jsou ti největší levičáci [velký smích] [velký smích] [velký smích].

Je to snaha zpřetrhat vazby na původní tradiční vzdělání jakéhokoli typu, zaměření nebo filozofické školy. Ohroženi jsou tím úplně všichni vzdělaní, ať už si myslí o podstatě světa a jeho uspořádání cokoliv. Zdá se, že výsledkem má být úplně blbé lidstvo, zmítající se v chaosu, na cestě zpět do zvířecí říše. Někdo nás, obyčejné lidi, zřejmě vůbec nemá rád. Trápení lidí bude živené a podporované právě tou nevědomostí. Jak například?

Celé to současné a nastávající "peklo" bylo podpořeno například zneužíváním nevědomosti ostatních a dnes dost rozšířeným názorem, že hloupí si svoje oklamání a okradení zaslouží. Pokračuje to názorem, že oběti si zaslouží svoje znásilnění nebo přepadení, případně nemocní svou nemoc, protože udělali něco špatně, nebyli dost opatrní, správně oblečení, byli ve špatnou dobu na špatném místě nebo nežili dost zdravě, atd. Přece těm správným, správně žijícím lidem se špatné věci nestávají, ne?

Rozjetou masu zla už asi nepůjde zastavit, na to má příliš velkou "setrvačnost" a kdosi v pozadí jí stále přidává na "energii", ale každý může zmírnit její dopad tím, že nastupující a sílící nevědomost lidí nebude proti ostatním zneužívat. Charaktery lidí se budou tříbit, ale temnota, která nebude lidmi dostatečně aktivně podporovaná a živená, se nakonec vyčerpá, zanikne "třením", jako každá jiná forma energie. Po době temna se lidstvo opět vzpamatuje.

Otázka je, jak je živena "temnota" teď, v současnosti. Domnívám se, že především tím, jak jsou nastavena a nastavována pravidla boje o přežití. Všechno úmyslně směřuje k tomu, aby boj o přežití byl těžší a tvrdší. A potřeby pro přežití se uměle nafukují. (Jak hezky to sedí na všechny problémy kolem migrace...) Mechanismus má v sobě kladnou zpětnou vazbu, která chtivost, tvrdost a bezohlednost dále posiluje. Ale opět, každý z nás si může dávat pozor, aby se choval lépe tam, kde může a nechoval se hůř tam, kde nemusí. A nezvětšoval svou chtivost po věcech, které k šťastnému životu vůbec nepotřebuje.

361557

22.12.2017 21:30

Zpráva o pokroku v americko-ruské válce

RE: Tři poznámky

94.?.?.?

To, co je dnes vidět na křesťanství z venku, jsou především parazité, kteří je opustí okamžitě, jakmile přestane být výhodné a v "kurzu". Možná to bude už brzo...

Náboženství, včetně křesťanství a islámu, jsou pro někoho cestou osobního zdokonalení, k větší lásce, toleranci a lidskosti, k pochopení své vlastní podstaty a smyslu života. Za tyto hodnoty rozumní lidé bojovat budou. Tito lidé vidí za vnější fasádu některých náboženství, která spíš z různých míst ukazují stejným směrem, neshodují se v nepodstatných věcech a ve své podstatě nekompatibilní nejsou.

Pro jiné jsou náboženství a další ideologie příležitostí jak jiné lidi ovládnout a zneužít, na jejich úkor se společensky vyšvihnout a terorizovat je svým receptem na pravdu, správné zvyky a správné chování. Náboženské posvátné texty jsou psané většinou nejednoznačně a jsou snadno zneužitelné, jako ostatně všechno v tomto dualistickém světě.

A pak jsou lidé nevědomí a zneužívaní, kteří jsou ve vleku svých ideologických vůdců, schopní z nevědomosti ublížit komukoliv a považovat to za dobrou věc. Těch je bohužel většina. Pokud si myslíme, že mezi ně nepatříme, stejně bychom se měli mít na pozoru, protože vůči zneužití a manipulaci není imunní vůbec nikdo.

361558

22.12.2017 22:27

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Nenávist zdarma

94.?.?.?

Pane Vojto, existuje bohužel možnost, že je to poněkud jinak - v různých částech světa (do kterých, snad a prozatím, naše zemička nepatří) nenávistné ideologie "odpovědným" tolik nevadí, pokud se dají ovládat a jsou jejich prodlouženou rukou.

Německý nacismus a fašismus měl tu smůlu, že se kontrole vymkl, na Ukrajině však nacionalismus a banderovské hnutí zatím západním podporovatelům "dobře" slouží, ačkoliv si z toho německého bere vzor, islámský stát v Sýrii se také někomu hodil a sloužil by dál, nebýt zásahu Ruska. Je dost možné, že se od našich zbabělých "odpovědných" zákazu militantního islámu, pro který mimochodem je Adolf Hitler "Sultán el Kebír", nikdy nedočkáme.

361559

25.12.2017 19:08

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Tohle je šílené

94.?.?.?

Jestli myslíte institucionální církev, třeba římsko-katolickou, je to poměrně specifické prostředí, dané způsobem výběru svých příslušníků - kněží. Jinak je to ale společenství lidí jako každé jiné, lidí s nejrůznějšími charaktery, s poměrně tuhým vnitřním řádem nebo spíš režimem, kde pro nějakou individualitu je místo zcela minimální.

Aby člověk dokázal úspěšně vést jiné, potřebuje širokou životní zkušenost, dělat chyby a učit se z nich, studovat to, co ho táhne a své názory průběžně opravovat. Katolický kněz se možná může dost naučit z osudů jiných lidí, kteří se mu svěřují, problém ale je, že mnoho věcí z běžného života si na vlastní kůži nikdy nevyzkouší. Po čase (jak odhaduji) nejspíš zjistí, že problémy, zkušenosti a reakce lidí jsou dost podobné, schématické a bude mít problém s neupadnutím do stereotypu. Potlačená sexualita je handicap, vytvářející stálou sílu vyvádějící člověka z rovnováhy, znesnadňuje vyrovnání se sám se sebou a tím i roli budoucího duchovního učitele.

Pokud byste v takovém prostředí chtěli vybočit z řady, nemít všechno nalajnované a dobrat se vlastního pochopení pravdy, které byste pak ideálně měli předávat dále, velice rychle s vámi zametou, uklidí vás do nějaké zapadlé vesničky. Možná to je to pravé místo pro budoucího duchovního mistra, ale církev se jistě postará, aby tento hypoteticky existující člověk ovlivnil její vnější obraz jen minimálně.

Zvenku tedy pozorovatel uvidí jen nemastný, neslaný konformní projev, věrně předávající jen oficiální učení, přesně v duchu poslušnosti a (falešné) pokory, nepřekážející a neodporující pokud možno vůbec ničemu. Vlastně taková varianta dnešní politické korektnosti, v tomto prostředí existující už celá staletí, za jejíž porušení se dříve posílalo na hranici.

Abych církvi nekřivdil, podobně jsou na tom i jiné sociální skupiny, mnohdy považované za intelektuální a morální elity. Například lékaři a vědci. U posledně jmenovaných mi jistě dáte za pravdu, určitě to znáte také. Tolik malichernosti, závisti a nepřejícnosti se vidí málokde, a kolik kolegů se veze na vlně servility vůči jakémukoli režimu, měnící své politické názory asi jako košili nebo kravatu. O variabilitě kvality lékařů vědí nejvíce pacienti s nějakou vážnou nemocí.

Zřejmě asi u žádné sociální skupiny lidí nebo u nějaké profese nelze očekávat nějaké zvlášť výjimečné kvality, přestože bychom moc chtěli, aby tihle skvělí hrdinové existovali a zachránili nás... Jenže, jak říká přísloví, nejbližší pomocná ruka je na konci vlastního ramene.

361585

26.12.2017 02:26

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Teoreticky by urážky Ježíše od muslima pocházet neměly - jedině snad od velmi hloupého a své vlastní víry neznalého. Jelikož Ježíš je podle Koránu jeden z největších proroků a rovněž jeho matka, pro muslimy Marjam al Azrá (což znamená něco jako Neposkrvněná) má být ve velké úctě. To, že muslimové nenávidí symbol kříže, není spojené s Ježíšem, ale s jeho smrtí ukřižováním, ve kterou oni nevěří. Jelikož Bůh (arabsky Alláh), by v případě nevinného Ježíše, podle nich nic takového nemohl dopustit. (Naopak připomínání narození Ježíše se muslimům obvykle líbí - viděli jsme to i loni, kdy na územích osvobozených od islámského státu v Sýrii rozsvěcovali vánoční stromky, zatímco v EU vánoční symbolika záhadně mizí. Není to divné?)

Tento, pro mnohé snad pochopitelný a třeba i sympatický rys jejich náboženství nic nemění na tom, že je islám silně zneužívané náboženství, obsahující militantní a značně netolerantní rysy. V každém případě, žádná víra by neměla být vysmívaná, ani by k ní nikdo neměl být manipulován a nebo dokonce násilím nucen, protože by tím byl zbaven možnosti najít si cestu k Bohu svobodně a sám.

Jistě i nevěřící člověk chápe, že se jedná o něco jako znásilnění člověka v duševní nebo duchovní rovině. Z pozice lidí, hledajících svoji vlastní podstatu, je to hrubé poškození Božích práv ucházet se o lásku člověka, která jako produkt násilí rozhodně vzniknout nemůže. I z toho vidíme, jak náboženská praxe někdy porušovala své vlastní principy od samého počátku a jak je obraz hlavního předmětu víry nebo hledání, pokřiven.

361591

26.12.2017 11:11

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Člověk přece není dobrý nebo špatný podle toho, kým se narodil. Co my chudáci ostatní, co nejsme modroocí? Jsme podle Vás plnohodnotní lidé?

Nezlobte se, ale způsob, jakým jste se charakterizoval, mi trochu připomněl posudky SS ze seriálu Sedmnáct zastavení jara. Skvělý sportovec, čistý Árijec, nordický typ, neúprosný k nepřátelům Říše. Je to taky o Vás? Neuvažujete o změně nicku?

K tomu, co píšete na jiném místě - Němci nevypálili Lidice, Ležáky, Javoříčko? Desítky vesnic v Bělorusku, nevedli vyhlazovací válku na území SSSR? Vyhubení Slovanů, pravda, možná tak úplně neplánovali. Kdyby ti Slované, mrchy, souhlasili, že se stanou otroky těch plnohodnotných a modrokých blonďáků z Reichu...

361597

26.12.2017 18:13

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Možná jsem se dal trochu unést, když někdo napíše, že je modrooký Árijec, neplyne z toho ještě na 100 procent, že je fašista. Možná jen hodně čte slovansko-árijské védy...

Ale já prostě takto impulzivně reaguji a nemůžu si pomoct - je-li mi něco opravdu odpudivé a protivné, tak fašisti a jejich obdivovatelé. Ať si myslíte a píšete o židech co chcete, malé dítě, které se narodí do židovské rodiny, si to nemohlo vybrat nebo nevybrat, má v tomto životě čistý list a je do značné míry na něm, co z něj bude. Voják Wehrmachtu možná taky neměl příliš na výběr.

Obdivovatel fašistů, žijící v dnešní době si ale vybral sám, podle běžných měřítek svobodně a vědomě. Informací je dost, (zlo)činy fašistů jsou dobře známy a zdokumentovány, pamětníci událostí ještě do nedávna žili a já jsem některé znal. Počty obětí, o které se někdo dohaduje, v tom nic nemění. Pro tyto lidi nemám žádné sympatie, ani pochopení. Pokud se takový člověk ještě považuje za Slovana, poslal bych ho do Ruska nebo Běloruska, ať se tamních lidí, kteří ve válce každý někoho ztratili, zeptá, co si o tom oni myslí.

361601

27.12.2017 01:31

#MeToo? #KillToo!

RE: The end of the patriarchy

94.?.?.?

Opět se někdo může zeptat - jak to souvisí s původním marxismem a autorem nebo obsahem Kapitálu. Někdo jiný odpoví: nijak, je to jen takové slovo...

Případně někdo další se může pokusit najít souvislost podle vzoru V. I. Lenina, který prý kdysi řekl, že všechno souvisí se vším. Jak jsme se někteří povinně učili v nenáviděném předmětu během studia vysoké školy, jehož obsahem byla stejně nenáviděná marxisticko-leninská filozofie a "vědecký" komunismus (ty uvozovky tam tehdy nebyly, ale nemohl jsem si je odpustit, abych neublížil opravdické vědě). Netušil jsem, že jednou ocením asi jedinou výhodu tohoto znásilňování mladé studentské mysli - zřejmě už navěky budu schopný rozeznat marxistické myšlenky od jiných. A tyhle ty to fakt nejsou.

Zřejmě stačí, aby některý nevzdělanec zpoza oceánu jednou označil jakoukoli lumpárnu jako komunismus, marxismus nebo tak podobně, a už to po něm budou opakovat až do skonání světa. A nebo, nabízím konspirační, už jednou zde zmíněnou teorii, že to někteří dělají schválně...

361607

27.12.2017 19:34

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Jsem rád, že jste jasně vyjevil svoje názory (které nesdílím). S teorií, že Stalin chtěl v roce 1941 napadnout Německo přišel například Viktor Suvorov, vojenský historik a přeběhlík z KGB. Diskuze na toto téma proběhla celkem dávno na mnoha webových serverech, například zde

http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=1524

Já jsem si z toho pro sebe udělal závěr, že ta teorie není pravdivá. Jak to Hitler myslel se Slovany a jak moc je považoval za hodnotné lidi, je možné extrapolovat z chování německé armády na dobytém území. Je dobře známo, že v okrajových částech Sovětského svazu obyvatelé nejdříve naivně vítali německou armádu jako osvoboditele od sovětů, aby toho vzápětí hořce litovali.

S rasizmem, jak je běžně chápán a sám sebe prezentuje, nesouhlasím. Především proto, že do dneška nikdo přesně neví, v čem spočívá hodnota člověka, takže nelze posoudit, jestli jeden člověk je hodnotnější, než jiný. To samozřejmě není v rozporu s tím, že každý by měl chránit sám sebe, svou rodinu, své blízké a další lidi, k nimž se počítá nebo k nimž podle zřejmých kritérií patří.

361626

28.12.2017 13:16

Ježíš se narodil v policejním státě

RE: Autor je úplne mimo

94.?.?.?

Především máte tendenci neustále zaměňovat příčinu a následek. Je to stále ta samá logika, podle které si (například bílá) žena za zbití a znásilnění (třeba migrantem) může sama, protože se nemravně oblékla a šla na nevhodné místo, a přitom nenabídla své tělo láskyplně a dobrovolně.

Tak i civilní obyvatelé např. běloruských vesnic si podle této logiky mohou za své upálení sami, jelikož se později sovětští vojáci chovali na německém území tak, aby Němcům jejich brutalitu oplatili. Místo, aby byli rádi a Wehrmacht přivítali a zdvořile pohostili. Absurdní, že?

Kromě toho, k Vašemu obdivu k Hitlerovi (tak to vypadá) žádné sympatie nemám. Že nejste žid nebo Žid, asi už nikdo nepochybuje, jedině snad někdo Vám podobný. Když jsou židé schopni všech špatností a klamu, proč by se některý provokativně nevydával i za modrookého Árijce a stoupence myšlenek Adolfa Hitlera?

K hodnotě člověka: Jestli si myslíte, že ji určuje inteligenční nebo emoční kvocient, měl byste být opatrný, abyste sám v tom testu nepropadl. Například rodiče postižených dětí Váš názor určitě nesdílí.

K rasizmu: Kdybyste například napsal, že bílí lidé vytvořili víc vědeckých prací nebo známých uměleckých děl, jsou obvykle bohatší a úspěšnější v podnikání atd., jsou to suchá, objektivně ověřitelná fakta. Když napíšete, že kvůli tomu jsme černochům a jiným lidským rasám nadřazeni, je to hloupá nadutost a arogance. Rukavice hozená Vesmíru a přírodním silám. Nikdo nemůže předem vědět, která větev stromu života se ukáže evolučně úspěšnější a bude pokračovat do budoucna.

Kvůli výše zmíněné aroganci (a závisti z druhé strany, což jsou jen dvě strany téže mince) existuje dnes živelná nenávist vůči bílým, z nichž ti "nejúspěšnější" drancovali přírodní zdroje světa, zabírali cizí území, vraždili domorodce, prodávali lidi do otroctví a dopustili se toho všeho, co se bílým vyčítá. Právě kvůli své úspěšnosti, doprovázené bohužel arogancí to dělali ve větším měřítku než jiní a tak vytvořili kromě pokroku i většinu problémů, které lidstvo má. Vy ani já nemáme na tom osobní vinu nebo zásluhu, ale to nás bohužel nezachrání. Psal jsem o úspěšnosti, je to ale úspěšnost podle našich vlastních kritérií, ne ta, kterou nám vyměří Bůh, Vesmír, přírodní síly nebo evoluce. Proto není namyšlenost namístě.

Kvůli jednomu extrému existuje i druhý, opačný, jako jin a jang. Kvůli rasizmu existuje i opačné sluníčkářství, v důsledku sluníčkářství vzniká xenofobie, kvůli vůči ženám přezíravému machismu má mezi ženami živnou půdu i militantní feminismus... Když budeme svoje postoje radikalizovat, nikdy to neskončí. Řešením je utlumení vášní, trochu té nespravedlnosti vydržet - neříkám, že celou. Inspirací je příroda, fyzika a tlumené kmity.

361645

29.12.2017 13:00

#MeToo? #KillToo!

RE: Prosím o radu či vysvětlení

94.?.?.?

Napsal jsem, že jsem v hodinách marxismu-leninismu duševně trpěl, ale je to taky mým zaměřením, studoval jsem fyziku a matematiku. Ve srovnání s těmito obory jsou spisy Marxe, Engelse a Lenina, řekl bych, myšlenkově zředěné, málo hutné a plné nerigorózního vyjadřování. Ale to platí o dílech většiny filozofů, i těch z opačného konce ideologického spektra.

Navíc to bylo povinné, pro studenty i učitele, což je silný důvod, aby tím byli všichni otráveni. Někteří učitelé byli bývalí vojáci z povolání, tzv. "lampasáci", nechtěli o ničem diskutovat a studenty zastrašovali. Za takové situace nemohl zalíbení v těchto předmětech najít snad nikdo. Jistě i tato výuka přispěla k tomu, že jsem odmítl vstoupit do KSČ, ale nikdo mi za to neublížil.

Netvrdím ale, že by intuice klasiků marxismu nebyla v něčem správná a že by správně nevystihli a nepopsali některé společenské jevy. Spíš bych řekl, že v tom nikdo adekvátně nepokračoval a nepřizpůsobil to učení nové době. Aspoň pokud vím. Antikomunista nejsem, řekl bych, že nejsem anti - "téměř cokoliv", jelikož být "anti" v sobě nese emoční náboj, bránící vnitřní rovnováze. Ale jsem proti násilí, tělesnému i duševnímu na lidech, zvířatech i přírodě obecně. V případě nutnosti bych ale zcela jistě bránil sebe i svoje blízké.

Dávat nějakou radu je těžké, každý je jiný, z mého pohledu je věnovat svůj čas studiu těch směrů které jmenujete, ztráta času, jejich kvalita je zřejmá z jejich projevu. Spíš bych věnoval pozornost rozšíření vědomí, pátrání po důvodech a smyslu toho, proč tu jsme a vlastní tvorbě něčeho smysluplného, hezkého. Když se člověk zabývá hnusnými věcmi, byť z ušlechtilých pohnutek, zcela zákonitě se následkem toho cítí hnusně.

Na internetu najdete spoustu zdrojů a názorů pro to, co vás zajímá, mně ovšem jako nedoceněný připadá filozofický (tedy ne-náboženský) taoismus, najdete v něm v podstatě i tu dialektiku a kromě toho vysvětlení mnoha jevů a věcí, které se kolem nás i v nás dějí (ovšem ne hotové odpovědi). Takové dobré východisko pro další "výlety" za poznáním různými směry.

Kromě toho, navazuje na něj i řada zdraví prospěšných aktivit, napomáhajících tomu, aby se člověk cítil dobře ve svém těle i životě. A byl milejší a laskavější na všechny živé bytosti kolem sebe [smích].

361670

05.01.2018 20:54

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Církev dělala nesrovnatelně horší věci během své historie

94.?.?.?

Ať už si myslíte o církvích a náboženských společnostech cokoliv, zesměšňování náboženských symbolů nezasáhne je jako instituce, ale jen jednotlivé lidi. Pokud i s tím souhlasíte, dostáváte se do pozice "oběť si zaslouží být obětí", protože udělala něco špatně. K zobecnění je už jenom krok...

Podle tohoto principu, je to nejen věřící, který si pro svou "hloupost" zaslouží výsměch, ale taky někdo "hloupý" jiným způsobem si zaslouží svoje okradení, jinak "hloupá" žena svoje znásilnění, nemocný svou nemoc (nežil dost zdravě, něco přece musel zanedbat...), starý člověk svou osamělost (protože špatně vychoval svoje děti),... Hloupý národ si tak zaslouží svoje zotročení a ztrátu své země. A jeden "mistr světa" si zaslouží, aby ho převálcoval jiný, ještě větší "mistr světa".

Místo údajné svobody jednotlivce (který si přece může dělat co chce) tu najednou máme peklo mezilidských vztahů.

Ale zpět k tomu zesměšňování náboženských symbolů. Prožitý výsměch věřící lidi neosvobodí ani omylem, naopak je k jejich církvi víc připoutá a od ostatních víc oddělí... Pokud ta náboženská společnost opravdu manipuluje s lidmi a zneužívá je, tak jste její "egregor", vliv, ducha, právě posílil. Takže i z hlediska nevěřícího člověka se spasitelským komplexem je výsledek dost kontraproduktivní.

Abych to shrnul - ostatním se vysmívá z jakéhokoli důvodu jenom hlupák a nebo vnitřně nevyrovnaný člověk, který si v dané chvíli libuje v ubližování ostatním.

361786

07.01.2018 13:00

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné

94.?.?.?

To všechno je pravda. Člověk se nemá brát příliš vážně. Toužit po formální úctyhodnosti je projev hlouposti.

Dospělí, vyzrálí lidé leccos snesou. Ale když to někteří jiní nesnesou, tak co z toho plyne? Zaslouží si proto posměch? Co dobrého z toho může vzejít? Proč by vyzrálý člověk měl něco takového dělat?

A potom, zesměšňování náboženských symbolů, to přece není dělání si legrace z nějakého veledůstojného "šaška v ornátu", ale spíš třeba z kříže a na něm visícího umřelého Ježíše Krista, Ježíšovy matky Marie, z Buddhy nebo i z muslimského Mohameda.

Ano, existuje zenový kóan "Oklepávání popela na Buddhu", dokonce se tak jmenuje i jedna knížka. Smyslem toho kóanu je odvést člověka od ulpívání na vnějších věcech, k nimž patří i náboženské symboly a "uctívání svatých" k jediné podstatě všech věcí, která je za (tím i ne-tím) vším a je slovy nepostižitelná. Takže adeptovi zenu nevadí takový kóan, ale jeho význam není zesměšnění a zneuctění - a to ani omylem nebo náhodou.

Když někdo o sobě prohlašuje že je "přesvědčený a zásadový buddhista" (podle článku, k němuž je tato diskuze - tedy prý J. X. Doležal), zní mi to zhruba stejně jako "přesvědčený a zásadový křesťan, komunista nebo cokoliv jiného (co v nějakém lidském provedení může mít pozitivní obsah; snad se nikdo neurazí za to srovnání)". To znamená mírně směšně, protože přístup k nepostižitelné a nekonečné Podstatě všech věcí nevede přes tu "přesvědčenost a zásadovost". Tedy aspoň po větší a finální část cesty ne.

Ale stejně si nezaslouží zesměšnění, a to ani na oplátku, za názor s nímž nesouhlasím. Stejně jako si výsměch nezaslouží žádný člověk za svou nevědomost. Protože kdo z nás není v nějakém smyslu nevědomý?

361811

07.01.2018 18:11

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné - pokr.

94.?.?.?

Směšná je přece spíš konkrétní situace, než člověk. Zřejmě je tedy zcela bezpečné Vás zesměšnit, nikdo tím neublíží Vám a ani Vy potom někomu na oplátku [smích].

Přesto si myslím, že se moudry člověk zesměšňování jiných vyhýbá, přinejmenším pokud to není v úzkém kruhu a neví jak to bude přijato.

Ale máte pravdu, že se diskuze postupně od reklamy přesunula k jinému tématu.

S nevědomostí je to, myslím, jinak. Nikdo si neřekne, jsem nevědomý, ó bože, jak je to báječné, zůstanu tak! Nikdo si taky neřekne, je tak prima být svině, půjdu a udělám něco zlého! Nevědomý si obvykle svou nevědomost nepřipouští a zvnějšku ho poučit nelze. A zlé věci lidé většinou dělají v domněnce, že páchají dobro.

Pastafariáni, dovolte mi, prosím, vyjádřit svůj, možná dostatečně nevytříbený názor, jsou většinově volové. Vysmívají se něčemu, o čem nemají ani ponětí. Asi jako kdysi jedna paní učitelka, která kdysi řekla, že Bůh není, protože soudruh Gagarin přece vyletěl do vesmíru a žádného Boha tam nikde neviděl.

Smích je bohužel zbraň dvousečná a právě hlupáci a gauneři se nejvíce vysmívají věcem, které mají nějakou hodnotu. Využívají obecné vlastnosti člověka, že výsměch má rád jen málo kdo. Dost spolehlivě odradí jiné lidi, ale nejen od hloupostí, ale třeba taky, aby udělali něco dobrého, například i zadarmo.

Ten váš komunismus, myšlenku sociální spravedlnosti pro všechny, zlikvidovali a zdiskreditovali v očích lidí mj. právě takhle. Kdo by to dneska chtěl, jedině snad úplný looser, který sám nic nedokáže, ne? Před pár desítkami let jste mohla slyšet "zadarmo ani kuře nehrabe" a kdyby někdo šel na sobotní brigádu, byl by podle nich úplný debil. S neomylným čichem vrátili své rudé knížky právě včas a dneska oni, nebo jejich stejně vychovaní potomci, jsou nalezlí v nových partajích, které nám vládnou. Vsadím se, že za projev své nevědomosti to nemá nikdo z nich.

361817

07.01.2018 21:11

Urážet náboženské symboly v 21. století je opravdu nemístné

RE: Cokoli lze prohlásit za svaté či posvátné - pokr.

94.?.?.?

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Nevěděl jsem, že jste komunistka. "Přesvědčený a zásadový komunista" mi nezní směšně, i když dneska se to spojení používá spíš pejorativně. Mám takového kolegu v práci, na rozdíl od jiných si rudou knížku ponechal a nepřevlékl kabát. Když jsem onemocněl rakovinou, neodtáhl se, ale nabídl mi pomoc. Na rozdíl jiných "kamarádů".

Nemístné spojení mi to připadá u křesťana a ještě víc u buddhisty, protože ti mají, předpokládám, duchovní aspirace. V nich víc pomáhá prožitá zkušenost, odvaha prožité zkušenosti uvěřit a pak i odvaha ji znovu korigovat nebo opustit, když neodpovídá pozorování. Lpění na nějaké doslovné formulaci, cizí ještě k tomu, skutečnému pochopení moc nepomůže. Ale pomáhá od strachu, pokud to někdo potřebuje... Na rozdíl od rozšířeného názoru, nejde o sílu přesvědčení, že věci se mají tak a tak.

U komunisty naopak předpokládám čirý materialismus. Pevné setrvání u základních principů, které mi byly v době studentských let nedobrovolně vštěpovány, je asi pochopitelné. Nemyslím, že je v tom všechno špatně, jen jste většinou poněkud rychlí v úsudku, střílíte od boku a při vašem způsobu kácení lesa třísky zasahovali spoustu nevinných. Tak proto jsem jsem já tu rudou knížku jako student odmítl. Ale budiž komunistům připsáno ke cti, že mi za to nijak neublížili, i když, zcela zřejmě, mohli.

361819

10.01.2018 20:08

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

Nemá cenu dávat nebo poslouchat knížecí rady. Bydlím na velkém městě, ale ve čtvrti, která je něco jako vesnice uprostřed města. OC a supermarkety mám ve vzdálenosti kolem 5-8 km. Objíždím je autem, a neumím si představit, jak bych nakupoval potraviny a další nutné věci pro svou pětičlennou rodinu, nebýt této možnosti. Ze svého učitelského platu. Malé obchůdky tu máme, ale kde myslíte, že nakupují jejich majitelé - právě v těch supermarketech jako je Kaufland a Lídl, v Makru, OC Tesco. Je to přesně jak píšete, potraviny jsou předražené a staré, a jinak přesně ty stejné, jako v těch marketech.

O té ztrátě času a životní energie, kdybych auto neměl a nemohli bychom nakoupit jednou týdně, všechno museli vozit po kabelách a ruksacích v MHD, ani nemluvím. Kromě toho, v těch malých obchůdcích si ani nemůžete prohlížet, co potraviny obsahují, vybírat věci bez chemie, kterých je sice málo, ale sem tam někde jsou. Právě v těch těch velkých marketech, které si to můžou dovolit. Malých obchodník nabere jen pár druhů, o kterých jistě ví, že je většina zákazníků koupí.

Žít se musí tak, jak to každému jde, a ne jako kdyby byly na nejmenovaném místě ryby. Kdybych měl například ty samé životní podmínky, jako má mnoho lidí kolem, nebyl vědec a VŠ učitel a neměl tím pádem i dost času sám pro sebe, musel sedět na nějakém místě 8,5 hodiny denně, nákupy tahal v tašce a vozil se MHD, patrně bych už tu nebyl. Neměl bych nejmenší šanci se vyléčit ze dvou hnusných nemocí, jedné smrtelné a druhé prý na celý život, částečně svépomocí a navzdory stavu našeho zdravotnictví. Neměl bych možnost žít celkem normální život a má rodina se mnou. Hodně lidí šanci tu vůbec nedostane a často na ně musím myslet. Já jsem vděčný za to, že se věci mají právě takhle.

361873

12.01.2018 15:17

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

To jste dobře trefil, děje se to vlastně už teď. Všechny ty "evropské projekty", elektronické studijní materiály, vznikající za účelem "nalívárny", která má studentům zajistit maximální pohodlí a udělat inženýry a doktory (nejen medicíny) i z lidí, kteří by se za minulého režimu na VŠ ani nedostali.

Nahrávání přednášek a jejich streamování studentům na kolejích nebo domů, prakticky až do postele. Ale je to pravděpodobně kontraproduktivní, člověk, stejně jako všechna živá hmota, když nemusí vyvíjet úsilí, degeneruje. Těch, co jsou si toho vědomi a využijí lepších podmínek pro to, aby se dostali dál, je minimum. Ale existují i takoví...

Celkový efekt na lidstvo je těžké odhadnout, možná, že nekvalitní a degradované vzdělání je v celkovém efektu na populaci lepší, než žádné. A nebo nakonec povede k všeobecné nekompetentnosti v celé společnosti a jejímu rozpadu (jak o tom píše P. C. Roberts např. zde: http://outsidermedia.cz/p-c-roberts-od-supervelmoc...).

Ale z pozice jednotlivce to nemá smysl řešit, když ani nevíte, co se ve světě stane za pár měsíců. Vše je relativní, od té doby, co mám svůj vlastní Damoklův meč, mě ten, co visí nad lidstvem, příliš neznepokojuje. Dělat co nejlépe to, co můžete a ostatním se snažit neubližovat.

361903

12.01.2018 16:02

Centra našich životů

RE: špatné?

94.?.?.?

Ekonomická a společenská nezávislost je hezká věc, ale pro většinu lidí dnes nedostupná a nerealizovatelná. Svoboda je aspoň částečně realizovatelná jenom tak, že člověk příliš nelpí na věcech a na tom, co se s ním stane. Včetně vlastního života. To neznamená rezignování, jenom to, že není předem ničím zaručeno, že všechno dopadne podle přání. I když děláte maximum. Tak proč tomu přání přikládat přílišnou váhu...

Koneckonců, ukončení toho místy bláznivého a špatného snu, zase není tak špatná vyhlídka. Představte si to ticho. Už (po vás) nikdo nic nechce. Nic (vás) nebolí. I "šmejdi" už zmizeli za váš osobní horizont událostí a už nejsou [smích].

Na jednom nejmenovaném vědeckém diskusním serveru se mluvilo o tom, že je náš život možná simulace. Takové lepší Sims, včetně propracovaného fyzikálního enginu, běžícího na kvantovém počítači. Bylo to myšleno celkem vážně. Spekulace, ale od lidí s publikacemi, se skutečnými výsledky. Jen tak, jako hravá hypotéza, co by to znamenalo, kdyby to byla pravda. Co myslíte, že se stalo? Admini, které ve vědeckém světě nikdo nezná, to smázli. Prý to neodpovídalo uznávanému vědeckému světovému názoru. To by tak hrálo, aby ti vědci mohli veřejně a svobodně diskutovat, o čem by chtěli...

361904

12.01.2018 23:39

Centra našich životů

Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

... kdybychom věděli, že náš život je "simulace", vnějškově by se sice moc nezměnilo, ale už bychom nemuseli brát toto "vězení" tak "smrtelně" vážně. Když mluvíme o té svobodě - co může být horšího pro každého "bachaře"! A tak se mi daly dvě zdánlivě různé věci dohromady:

Každý zhruba ví, jak funguje počítač. Představme si takového malého, simulovaného človíčka. Ten může dělat zhruba dvě hlavní věci. Buď kouká ven, na své okolí, nebo kouká dovnitř sebe. Když nikam nekouká, nedělá nic.

Ale ve skutečnosti, ani jednu z těch činností nevykonává ten človíček, vlastně program, ale počítač, na kterém program běží. Nebo spíš některá vrstva operačního systému, bez níž by počítač byl jen mrtvé "železo". A když človíček zrovna nikam nekouká, programu vyhrazená část (instance) operačního systému má možnost si uvědomit, že vlastně vůbec není tím simulovaným človíčkem...

Tady je taková malá meditace pro simulovaného človíčka. Aby mohl človíček přestat koukat, musí se nejdřív naučit uvědomovat si své koukání. Může se pohodlně posadit, nebo může i ležet:

1. Všimneme si vnějšího světa. S otevřenýma očima vnímáme zrakové vjemy, zvuky, vůně a prostor kolem sebe.

2. Všimneme si našeho vnitřního světa. Se zavřenýma očima vnímáme představy, myšlenky, pocity a vzpomínky plující uvnitř nás.

3. Se zavřenýma očima si opět všimneme zrakových vjemů, zvuků, vůní a prostoru kolem.

4. Otevřeme oči a zaměříme se dovnitř. Na naše představy, myšlenky, pocity a vzpomínky.

5. S otevřenýma očima si všimneme obou světů, vnějšího i vnitřního: Zrakové vjemy, zvuky, vůně, okolní prostor, představy, myšlenky, pocity a vzpomínky. Můžeme je také kombinovat po párech vnější-vnitřní (nebo naopak).

6. Se zavřenýma očima si zkusíme uvědomit, že jsme si vědomi obou světů:
Zrakových vjemů, zvuků, vůní, okolního prostoru, představ, myšlenek, pocitů a vzpomínek.

7. Nyní necháme všechnu zkušenost (zrakové vjemy, zvuky, vůně, okolní prostor, představy, myšlenky, pocity a vzpomínky) odejít jako nedůležité a nepodstatné, stát se "ničím" .

Každému z předchozích bodů věnujeme v klidu několik vteřin až desítek vteřin.
Po nějakém čase praktikování by mělo dojít, kromě jiného, i k efektu, popsanému výše. Tu meditaci jsem nevytvořil já, jmenuje se v originále "Awakening Awareness" a autorem je jeden známý učitel Qigongu. Případný zájemce zdroj s pomocí vyhledávače a řetězce "Qigong Awakening Awareness" snadno najde.

361906

13.01.2018 11:52

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Promiňte, neberte to ve zlém, ale píšete trochu jako "trubka". To přece není propagování nějakých myšlenek, to je popis techniky té meditace. Kdyby to někdo chtěl zkusit, aby věděl jak. Ta technika slouží k dočasnému potlačení naléhavosti myšlenek, aby bylo možno si všimnout toho, co je za nimi. Asi jako když ztišíte řvoucí rádio, jenže uvnitř sebe. Nedoporučuje se u toho si sedat na hřebíky nebo stát bez oděvu na sněhu. Je tam naopak napsáno, že si máte pohodlně a v klidu sednout nebo lehnout. Myšleno například do křesla nebo na pohovku. Že to nemá být holým zadkem do sněhu či ohně, to už mne vážně nenapadlo. Celý návod je asi tolik zakazující, jako recept na chleba. Kdyby někdo chtěl, směle může zkusit místo trouby mrazák a místo těsta lejno.

Všimněte si, vůbec nikomu neradím, ani nepřikazuji: Meditujte! Ani nepíšu: Meditujte podle mého návodu! Jen, pokud byste chtěl návod zkusit, zcela logicky by to pro Vás znamenalo pustit "šmejdy" z hlavy na pár minut svého života. Jak je to pro Vás lákavé nebo snesitelné, o tom já nic nevím. Po ukončení meditace, do nějakých cca 3 minut, je možno zase směle začít honit myšlenky o nesčetněkrát zmiňovaných "šmejdech" jako ve ždímačce, podle ctěné libosti [smích] [smích] [smích].

361910

13.01.2018 21:26

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Pane Vojto, děkuji za reakci. Kladete otázky, na které je obtížné odpovědět, už proto, že se jednotliví lidé od sebe velmi liší. I kdybychom připustili, že existuje pro nás všechny stejný cíl a jediná forma naplnění našeho života, určitě se k tomu cíli blížíme z různých stran a různými způsoby. A možná pro stejné věci máme různá pojmenování a naopak, pod stejnými slovy si často představujeme něco jiného.

Pokud jde o štěstí, jeho určitá a trvalá podoba, pokud žijeme, myslím si, není možná. Příroda je založena na kontrastech, dualitě, tvořící různé potenciály, jejich spád a s tím související energie. Ve fyzikálním, i v tom přeneseném smyslu. Pravděpodobně je štěstí usilovat o něco smysluplného a co to vlastně je, se asi liší u různých lidí a různých etap jejich života. Láska, děti, práce, poznání,... a třeba i to hledání smyslu života. Nejprve obecně a pak toho konkrétního, osobního. Do jisté míry jsme stále trochu jako děti (i v dospělém nebo už postarším těle) a chceme si hrát. To je dobře, protože děti jsou štěstí asi nejblíž, snad pro svou ochotu se stále učit a nebrat sem tam nějaký nezdar příliš vážně. Budu-li osobní, i tvořivou podstatu Vesmíru, která je za všemi existujícími věcmi, si představuji trochu jako hravé dítě.

Kromě toho, za podmínku možnosti prožívat štěstí v životě považuji určitou minimální úroveň zdraví. Ta úroveň může být individuální a do jisté míry proměnlivá, ale pokud někomu tělo nefunguje už fatálně, zažívá neustálé bolesti, tak být současně šťastný je velice těžké nebo nemožné.

Co se týká zla, myslím, že jeho hlavní příčinou je nějaká forma nevědomosti, v což počítám i nedostatek soucitu a přílišnou chtivost. Málo kdo je skutečně zlý, a ještě méně je těch, kteří jsou zlí úmyslně. Skoro nikdo si neřekne, tak a teď udělám něco zlého, protože je to prima. I u skutečně odpudivých osobností zůstávají i nějaké kladné rysy. Aspoň myslím (ale jsem v tom laik). To přesto neznamená, že se člověk nemá zlu postavit. Naopak, někdy musí, má-li zůstat sám sebou.

Pokud jde o Vaši otázku, co učím studenty - můj obor i předměty, které učím jsou exaktní. Je jen málo příležitostí mluvit se studenty o otázkách života v rámci mé učitelské náplně. Dojde k tomu jen občas, výjimečně. Kromě toho, životní zkušenosti jsou (nevím zda naštěstí nebo bohužel) většinou nepřenosné, o čemž se přesvědčujeme někdy i v této diskuzi. Nejsem si vůbec jistý, nakolik mám jiným lidem co říct. Ale občas mi to nedá. Proto také píšu anonymně, jsem rád, že je tu pan Editor, který, doufejme, případnou velikou hloupost nepustí [smích].

361913

14.01.2018 01:41

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Musel byste být opravdu neuvěřitelně hloupý, kdybyste své poznámky myslel vážně. Ale způsob, jakým kombinujete různé zdroje a úrovně významu, vytržené z kontextu, abyste se tak pokusil zesměšnit názory, s kterými nesouhlasíte, prozrazuje porozumění textu, který jste četl. Víte, jak to bylo myšleno, i když původní význam otáčíte do absurdit. Chápete, ale tváříte se, že nechcete chápat.

Otázka je, proč to děláte. Proč se snažíte vzbudit dojem idiota, kombinujícího věci a významy k sobě evidentně nepatřící? Nechtěný vedlejší efekt jiného Vašeho záměru? Nějaký komplex? Přilévání oleje do ohně, zvyšování nenávisti? Provokujete?

Mně se ale nechce Vám odpovídat stejně. Nepotřebuji vůbec k ničemu, abyste se cítil špatně. A je naopak mi úplně jedno, jestli se po nějaké své odpovědi cítíte dobře. Přeji Vám to. Mějte hezký den [smích].

361917

14.01.2018 12:37

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Nevyžádaná reklama mých příspěvků, ale děkuji. Možná si je někdo bude chtít přečíst celé. Klidně si ještě něco vyberte a někam zkopírujte.

Tentokrát s Vámi skoro ve všem souhlasím. Jaroslav Hašek byl moudrý člověk a Švejk je má oblíbená postava. Váš poslední text, kombinující moje a Vaše pasáže, je pěkně kontrastní, jako zebra. Skoro by se chtělo říct - černá a bílá (kdyby místo bílé tam nebyla jiná barva). Tak to má být. Já ale Vaši inteligenci spíš ocenil a vůbec nezpochybnil - to jen Vy sám. Nepochybuji, že můj vzkaz správně rozluštíte.

Malá omluva za ironii na závěr. Já to nechtěl, nedělám to rád. Upřímnost je lepší, než ironie. O tom jsem už taky psal. Ale někdy, v tomhle dualistickém světě, se holt člověk neubrání [smích] .

361920

14.01.2018 23:40

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

94.?.?.?

Já nevím, kam je možné se v diskuzi dostat, sdělíme-li spoludiskutujícímu, že má "zábranu závadného myšlení". Já to nenazývám zábrana, ale třeba "pochopení", nebo "osvobození". Které bylo výsledkem dlouhého a nesnadného životního vývoje.

Pokud jste měl dojem, že že jsem "přešel k pohrdání", nebyl to můj úmysl. Naopak, právě ten princip, který považujete zaprvé za neexistující, a za druhé za produkt "debilizační ideologie", mne vede k nepohrdání vůbec nikým, včetně Vás.

Jinak nemám potřebu popírat nic z toho, co jste (v příspěvku, na který reaguji) napsal.

361927

15.01.2018 15:02

Zeman bude "odejít"

Mám stejné obavy,

94.?.?.?

jako pan editor. Přes všechny výhrady k politikům typu pana Zemana nebo Klause (ale nechci je zde zmiňovat jako irelevantní v dané situaci), rozhodl jsem se v druhém kole volit pana Zemana.

Stejně jako řada mých kolegů a přátel si myslím, že vědec v politice není šťastná kombinace. Ať se nikdo nezlobí, akademikové většinou nevynikají odvahou ani nezávislostí, pro funkci prezidenta potřebnou. Pan Zeman tyto vlastnosti má, přinejmenším relativně, ve srovnání s ostatními kandidáty. Protikandidáta z druhého kola osobně neznám, neslyšel jsem o něm dokonce ani předtím, než kandidoval. To ale nic neznamená, kromě toho, že jsem poněkud ignorant, kterého zajímá z vědy jen vlastní obor a jeho blízké okolí.

Podle mé zkušenosti vědecké a morální kvality spolu nijak nesouvisejí a přestože někteří mají sklon vědce, učitele nebo lékaře glorifikovat, důrazně před tím varuji a doporučuji, aby to nedělali. Kromě znalostí v nějakém oboru jsou to stejní lidé, jako všichni ostatní. Rovněž tak uhlazenost a zdvořilá řeč neznamená, že je někdo lepší člověk, než třeba hulvát. Doporučuji všem, aby se dívali pod povrch, sledovali, jak kdo jedná a nedali na povrchní zdání.

Politiku považuji za značně špinavou záležitost, kterou není možné se neušpinit, pokud se jí někdo zabývá. Z praktického a lidského hlediska se mi proto zdá lepší, aby v ní pokračoval ten, kdo už v ní je a navzdory všem morálním tlakům se nevyprofiloval úplně špatně. Než někdo bez zkušeností, byť by třeba byl i čistý jako lilie. Bez zkušeností a opatrnosti se snadno ušpiní, ani neví jak. Na komunální úrovni znám hodné a férové lidi, kteří z naivity do politiky šli a dodnes toho litují. Pokud to někdo přesto zvládne a morálně ustojí, je to talent, kterých je málo. Není fér mít na takového člověka přehnané nároky a požadovat dokonalost, pokud vím, že sám bych to dělat nechtěl a nemohl.

361953

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 97 čtenářů částkou 16 271 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Drahoš vs. Zeman: Co řekli k migraci? Video 9min19.01.18 21:23 Česká republika 0

Havel má svou lavičku: Platila ji Praha 6 a stála téměř MILION19.01.18 16:25 Česká republika 1

Německo: Urážky a hrozby od lidí, kteří doslova obsadili naše území19.01.18 09:23 Německo 4

Protičernošská reklama z Číny poukazuje na absurdnosť protibielej reklamy z Talianska18.01.18 23:56 Čína 2

Měli jsme vážnou poruchu systému18.01.18 11:07 Neurčeno 1

Pověsti, že německá vláda tajně letecky šíbruje migranty do Německa, se ukázaly být pravdou14.01.18 21:03 Neurčeno 0

Německý federální dětský televizní kanál: Ode dneška budeme Boha nazývat Alláhem. Všechny děti jsou muslimové14.01.18 20:20 Německo 2

Regensburg: Skupina mladých migrantů napadla dva policisty. Jsou s vážnými zraněními v nemocnici14.01.18 19:17 Německo 0

Wurzen (okres Lipsko): Boj mezi Němci a migranty - dva muži vážně zraněni 14.01.18 18:49 Německo 0

Pirát Michálek zcela vážně tvrdí, že Masaryk řekl: Všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda14.01.18 15:21 Česká republika 1

Times: Tusk obvinil Polsko z tajné práce pro Kreml a vystoupení z EU! 14.01.18 13:29 Polsko 0

Václav Havel: Všichni Češi jsou pokrytečtí vychcánkové a všichni kradou - delegovali svoje zlo na Junka (STB agent).To mě na tom sere!14.01.18 12:41 Česká republika 1

Dva slušňáci připíjejí na pokračující spolupráci 14.01.18 12:09 Česká republika 2

Antifa ubila muže železnou tyčí zato, že měl šle v národních barvách14.01.18 11:27 Španělsko 1

Babiš - slizký had - se již vyvléká z podpory Zemana. Doporučil mu zdůraznit orientaci na Západ, nehovořit ve prospěch Ruska a Číny a vyměnit poradce13.01.18 20:08 Česká republika 3

ODS opět zvolila svým vůdcem bývalého předsedu moravského výboru Panevropské unie, Petra Fialu, a doporučila voličům volit globalistu Drahoše13.01.18 19:54 Česká republika 1

Volby 2018: Miloš Zeman zvítězil s 38,57 % hlasů v prvním kole. Před pěty lety dostal 24,21 % hlasů. Druhému kolu se nevyhneme13.01.18 19:23 Česká republika 8

Počty nakažených spalničkama na Ukrajině rychle narůstají13.01.18 17:24 Ukrajina 2

Feministky pobouřil dopis hvězdné Deneuveové proti kriminalizaci mužů13.01.18 10:20 Francie 0

Štěch vůbec netuší, o čem hlasoval. Autoři petice proti směrnici EU o zbraních napsali Štěchovi a jeho odpověď četli s vytřeštěnýma očima13.01.18 00:58 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
20,76 Kč
Euro
25,40 Kč
Libra
28,76 Kč
Kanadský dolar
16,67 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
21,59 Kč
100 japonských jenů
18,77 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
6,09 Kč
100 maď. forintů
8,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,72 Kč
100 rublů
36,63 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 696,75 Kč
1 unce stříbra
353,19 Kč
Bitcoin
241 875,50 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2018 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?