Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 13 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, salimon.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.08.2017 17:26

Konec „levných válek“ pro Spojené státy

RE: Dominance USA

salimon 90.?.?.?

Fakt, že "všichni" hovoří anglicky není pro současné USA výhodou. V článku je to dokonce okrajově zmíněno.
Pokud každý rozumí vaší řeči a vy nerozumíte jejich řeči, pak kdo má výhodu?
Drtivá většina aktivních lidí dnes více či méně rozumí angličtině.
Což znamená, že pokud se zajímají, pak jsou schopni přečíst si i informace primárně určené pro domácí americké publikum.
Mluvím sice o aktivních lidech, což je jistě menšina celkové populace. Ale zároveň jsou to právě schopní a v různých směrech aktivní lidé, kteří svým jednáním a svými názory nejsilněji ovlivňují své okolí a tím i veřejné mínění (a to i navzdory snahám sdělovacích prostředků).
Je veliký rozdíl, jestli si poslechnete pana Friedmana ze Stratfor naživo a rozumíte mu, nebo musíte věřit nějakému překladu. Ten živý projev vám poskytne daleko přesnější a hůře bagatelizovatelný obrázek plánů našich vzácných amerických spojenců.

Obecná znalost vašeho jazyka je pro vás výhodou, pokud hrajete férovou hru. Protože usnadňuje komunikaci s ostatními partnery. Pokud předvádíte pokrytectví a hrajete nefér, pak je pro Vás naopak výhoda, pokud minimum protihráčů rozumí vašemu jazyku, zatímco vy rozumíte tomu jejich.

359542

28.08.2017 10:46

Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy

léčebný proces

salimon 90.?.?.?

Rád bych nabídl alternativní a optimističtější pohled na aktuální dění kolem památníků.
Představte si organismus, který je napaden nějakou infekcí. Dokud je infekce neaktivní, jenom se šíří a organismu přímo neškodí, potud se hlavní obranné mechanismy organismu neaktivují. Až v momentě, kdy infekce spustí svou destrukci, pak se organismus začne bránit a skrze různé (často bolestivé) aktivity (horečka, vředy, hnis) se infekce zbaví.
No a pokud věříte, že v americe se rozšířily myšlenky, které jsou pro tamní společnost zhoubné, pak analogicky organismus se nezačne bránit do té doby, dokud tyto myšlenky nezačnou viditelně škodit.
Jakmile se tyto myšlenky promění v násilnosti vůči neinfikovaným částem organismu, pak je tu šance, že si organismus (neinfikované části) uvědomí jejich škodlivost a začne se jich zbavovat. Aneb dokud hlásám, že mi ostatní ubližují, nejsem pro organismus nebezpečný a snadno získám na svou stranu ostatní ukřivděné. Jakmile však ve jménu minulých (domnělých či skutečných) křivd začnu aktivně škodit, pak se obvykle diskredituji a spolu se sebou i myšlenku, kterou hlásám.
Osobně jsem zvědav, jak se bude situace vyvíjet a jestli aktuální touha likvidovat památníky nebude tím spouštěčem, který vyvolá imunitní reakci organismu.
Berte v potaz, že stejně jako jiné analogie, ani tato není dokonalá. Má jen naznačit jiný úhel pohledu.

359739

08.11.2017 10:21

Americká armáda je největší zaměstnavatel na světě

RE: US army

90.?.?.?

A co takhle přestat se dívat na světové dění jako na fotbalový zápas kde hrají naši svatí borci proti těm hnusnejm šmejdům z vedlejší vesnice.

360950

22.12.2017 15:35

Zpráva o pokroku v americko-ruské válce

RE: Trochu laciného optimismu

salimon 90.?.?.?

Trocha laciného přísloví...
Dějiny se často vyvíjely jinak, než jak je předpovídali tehdejší vlivní a mocní.
Není však pravda, že všechny předpovědi jsou chybné.

Ale s druhou částí vašeho příspěvku bych celkem souhlasil. Dnes z Ruska strach nemám. Ale co bude zítra, to nevím.

361553

21.02.2018 13:46

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

RE: Konečně

salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
pokud si skutečně nepamatujete, kdy byla činnost USA nebo jejích zástupců prospěšná, pak se netrapte s tím, že něco nechápete.
Nyní nehodnotím celkový obraz, zda pozitiva převládla nad negativy. Ale pokud nevidíte nic pozitivního, pak pravděpodobně hledíte přes ideologické brýle a obraz, který vidíte je bohužel příliš zkreslený. Proto nikdy nebude dávat dlouhodobě smysl.

Pokud něco z aktivit prezidenta Putina není dnes pro Vás pochopitelné, pak si to zkuste zapsat a podívat se na tu otázku za rok. Nebo za pět let. Tento pán je prezidentem či premiérem bezmála dvacet let. Máte představu v jak dlouhodobém horizontu zvažuje své aktivity? O týdny nebo měsíce rozhodně nejde.

Takže pokud byste skutečně chtěl pochopit, co může tento vládce Ruské federace plánovat, zkuste začít studiem jeho aktivit, které prováděl před deseti či patnácti lety a jaký mají dopad na dnešní dění.
Až pochopíte a doceníte jeho tehdejší jednání, pak můžete začít reálně chápat, kam směřuje dnes. Jeho základní cíl se totiž nemění s vývojem situace na bojišti v jedné zemi.

Přeji pěkný den.

362713

28.02.2018 17:16

Přicházející války ukončí všechny války

Mala korekce

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
rád bych Vás upozornil na určitou argumentační nesrovnalost ve vašem příspěvku.
Předpokládejme, že jste správně pojmenoval paranoiu jako příčinu destruktivního jednání některých vysoce postavených politiků.
Problém spatřuji v tom, že příčinu uvěřitelnou u jednoho následně přisuzujete širokému spektru lidí, kteří jsou (asi) podle vašeho mínění vašimi názorovými odpůrci.
Zjednodušeně řečeno, ani fakt, že některý z mých oponentů je medicínsky uznaný debil, není dostatečným důvodem domnívat se, že každý můj oponent trpí stejnou poruchou intelektu.
Naneštěstí, když ukážete lidem vzteklého psa, povzbudíte v mnoha z nich přirozený strach ze všech psů. Proto vás chci poprosit o opatrnost při generalizování vašich závěrů.

362822

14.03.2018 12:56

Páté pravidlo aritmetiky

A umí to někdo odpovědět tady?

90.?.?.?

Docela by mě zajímalo jestli se ve zdejší sbírce diskutérů najde někdo, kdo by uměl smysluplně odpovědět na otázku proč je Sinus třiceti stupňů roven právě jedné polovině.
A dokážete to bez hledání na googlu? Prostě jen z toho, co si o trigonometrii pamatujete?

363030

15.03.2018 13:21

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

Salimon 90.?.?.?

Koukám, že se tady nakonec našlo pár lidí, kteří to dokázali nejen vyřešit, ale i popsat. Nicméně odpovím Vám na otázku proč tento test tady.

Uvažoval jste někdy o tom, jak poznat člověka, který jen plácá či papouškuje od člověka, který přemýšlí, než něco řekne? A jak hluboko se dokáže zamyslet, kolik informací pospojovat dohromady? Jak dokáže své úvahy popsat a informaci předat dál?

Inu, člověk, který dokáže vyřešit exaktní příklad, nabídne Vám odpovědi místo relativizace či bagatelizace a ještě svou úvahu dokáže srozumitelně popsat, se mi jeví jako velmi dobrý komunikační partner i pro diskusi v obsáhlých či abstraktních tématech. Zatímco člověk, který se exaktním tématům a přesným vyjádřením vyhýbá a zásadně se vyjadřuje pouze k tématům obecným, mi příliš často užitečnou informaci neposkytne.
A byl jsem zvědav, jací lidé se vyskytují tady. Všiml jste si odpovědi Matěje Čížka? V pár větách prokázal, že ví o čem mluví a dokázal to popsat tak, že si to i amatér dokáže představit (pokud chce). A nebyl jediný.

Exaktní otázky nejsou jediný parametr, jak si hledám komunikační partnery, ale občas je velmi užitečný. Zvlášť ve světě, kde se vytratil stud za vlastní hloupost.

363065

16.03.2018 11:11

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

salimon 90.?.?.?

Když se soustředíte, přijdete na to, že není důležité zda se směr změnil po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Odchylka o 60° od přímého směru vyjde na stejno.
Jdu já a brácha, změním směr pohybu o 60° vlevo a brácha o 60° vpravo. A opět jdu (já i brácha). Na konci budu já i brácha stejně daleko od výchozího bodu (a shodou okolností i od sebe).

Víte tohle je opravdu triviální úloha. Myslím tím strašně moc jednoduchá. Pokud člověk udělá tolik chyb v takto jednoduché a jednoznačné úloze. Dokonce ji považuje za nejednoznačnou, pak se ptám, kolik chyb udělal v úvahách o složitých otázkách?

363086

19.03.2018 13:38

Páté pravidlo aritmetiky

RE: A umí to někdo odpovědět tady?

salimon 90.?.?.?

1) Podle Vašeho "jména" 35 km !!! se domnívám, že jste si spletl vlákno. Toto vlákno bylo o úloze "proč se sinus 30 stupňů rovná 1/2?". Víte to je jiná úloha než ta se vzdáleností.
2) Pokud jste si nespletl vlákno, zkuste místo informace "on je vedle" předložit svou hypotézu.
3) Pokud jste si skutečně vlákno spletl, a napadáte řešení úlohy o balónu, pak bych Vám doporučil soustředit se na větu "Poté se směr pohybu změní o stanovený úhel (60°)". Představte si změnu směru pohybu o 180° (podle mě by to znamenalo jít zpět). Představte si změnu směru pohybu o pět stupňů (tedy jen mírná odchylka od původního směru). A nyní si představte změnu o 60°.
Chyba, kterou tady udělala většina lidí, je přirozená. Když člověk vidí snadné řešení (v tomto případě rovnostranný trojúhelník), upne se k němu a následně ho obhajuje (prostě je jednodušší říci 35km, než počítat 35km krát odmocnina ze tří). Mnoho lidí si navíc navyklo, že úlohy v matematice vycházejí hezky (což je u cvičných úloh často pravda). Následkem toho, když je výsledek "nepěkné číslo", jejich mozek (zkušenost) jim říká, že určitě někde nastala chyba. Stejný postup mnoho lidí používá i v ostatních oborech. Chtějí snadné a rychlé řešení a na jeho obhajobu se upnou, místo aby se soustředili na kvalitní analýzu. Bohužel v mnoha jiných oborech se dá "pravda" uhádat.
Právě schopnost vrátit se k předpokladům a pochopit, kde vznikl rozdíl mezi mým a oponentovým názorem, je podle mě základ kvalitní diskuse. Za diskusi pak považuji takovou výměnu názorů, kde se diskutující vzájemně obohacují. Přednáška, plkání či hádka jsou jiné aktivity.

Asi pochopíte, že již nadále nemám potřebu vést zde komunikaci na toto téma. Přestože se tady našlo pár lidí, kteří rozumně argumentovali, převaha diskutujících zde má potřebu obhajovat své názory (či exhibovat), aniž by se zamyslela nad přičinou rozporu. A já nemám ani čas ani chuť tento model chování u kohokoliv měnit.

363142

28.03.2018 17:22

Co se stalo s tím Západem, kde jsem se kdysi narodil?!

RE: Autor

Salimon 90.?.?.?

Dobrý den,
zkusím Vám nabídnout alternativu.
Předpokládejme na chvíli, že Spojené Státy Americké (ať už jsou reálně řízeny kýmkoliv) skutečně mají vliv na některé nejen evropské země. Koneckonců v řadě z těch zemí mají své vojenské základny, na jiné mají páky skrze různé zastřešující ekonomické organizace.
Nyní předpokládejme, že výkonnost US army již není taková, jako v polovině dvacátého století. Ne všechny testy technologických hraček vycházejí pozitivně. Ne všichni vojáci věří ve správnost počínání velení US Army. Naproti tomu Ruská armáda pomalu a v tichosti technologicky přezbrojila. Poslední, co jim chybělo, byl skutečný testovací polygon. Ten z části získali v Sýrii.
Takže máme dva předpoklady (nepotvrzené)
1) realitu vlivu USA na své spojence - vazaly
2) oslabující US army a sílící ruskou armádu (po technologické stránce)

Jak byste tuto situaci řešil vy? Představte si, že nyní rozhodujete za USA. Velíte jejich politikům. Pomalu se Vám ztenčují finanční zdroje, tisk nových dolarů už nefunguje tak dobře (přesněji klesá poptávka po nich).

Máte několik problémů:
1) Lidé se velmi rádi přidávají k vítězi (a politici nejsou výjimkou). Proto se potřebujete vyhnout reálným střetům malého rozsahu, kde by vyšlo najevo, že druhá strana je silnější či schopnější.
2) Velký konflikt si nemůžete dovolit, protože realita MAD (zaručené vzájemné zničení) stále platí.
3) Nebojovat není možné, protože se pokaždé najde nějaký lokální politik, který si nechce nechat vysvětlit, že Váš názor je ten správný.

Takže pomalu a jistě Vaši spojenci začínají zjišťovat, že taháte za kratší konec provazu (Gruzie, Ukrajina, Sýrie). Vyhrožování ekonomickým a vojenským trpaslíkům (Severní Korea) Vám dlouho prestiž nezachrání, zvlášť, když nereagují strachem ale vzdorem.

V této situaci je zvyšování rétorických útoků proti Rusku pragmatickým řešením. Pokusíte se řadou situací (klidně smyšlených) semknout "spojence-vazaly" těsněji k sobě. Nedat jim možnost se rozhodovat samostatně. Cílem není Válka.
Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém si státy musí jasně vybrat, na čí straně stojí.
Cílem je získat čas na zvrácení současného vývoje.

Dává Vám nyní činnost některých politiků větší smysl?
Pokud ano, je to dobře. Pokud ne, nevadí. V každém případě nezapomínejte, že jsem v úvaze vycházel z neprokázaných předpokladů.
Zároveň i když válka není cílem, tak tato strategie vytváří situaci, ve které k válce může snadněji dojít. Myslím si, že USA sází poměrně hodně na fakt, že Rusko nezaútočí jako první. A tak ho vláčí špínou a doufá, že Rusko se omezí na pouhou reakci.
A zatím zbytek světa (námi považovaný za bezvýznamný) se dívá a postupně se oprostí od nadvlády jednoho světového policajta.

363310

Nevím jak moc sledujete aktuální rétoriku kolem Sýrie. Ani nevím jestli má úvaha nebude předběhnuta vývojem událostí. Ale rád bych se na moment zastavil a zamyslel.

Pokud všichni splní, co říkají, pak
a) US Army zaútočí velkou palebnou silou (desítky až stovky křídlatých raket).
b) Některé rakety neodstartují, některé nedoletí, ale některé zasáhnou své cíle, následkem čehož, ruská armáda pošle své nejnovější hračky a potopí lodě, ze kterých byly rakety vypáleny.

A pak CO? Eskalace až k jádru? A půjdem se podívat na největší ohňostroj od vyhynutí dinosaurů? Nebo se US Army stáhne, odepíše pár lodí a stovky námořníků a bude se tvářit, že se nic neděje? Nebo doufáte, že diplomati, kteří předvádí takovou neschopnost v kauze Skripal, dokáží podobnou eskalaci řešit?

Všimněte si jak intezivně ruso varuje na všech úrovních američany. Od diplomacie na půdě OSN, přes veřejná prohlášení, přímé vojenské linky až po předvádění svých zbraní přímo v blízkosti lodí a jejich posádek, které by měli vést útok na Sýrii. Na každé úrovni velení od Trumpa po toho vojáka, co stiskne tlačítko, se může objevit někdo, kdo bude chtít přežít.
Takže třeba někdo odmítne splnit rozkaz. Pokud se to podaří v tichosti, pak bude US diplomacie vypadat pouze jako banda chvastounů, ztratí prestiž (zase) a život snad půjde dál.

Kolik si myslíte, že je lidí na cestě od Trumpa k vojákovi, který stiskne tlačítko odpalu raket na Sýrii? Věříte, že někdo z nich raději obětuje svou kariéru, aby neztratil planetu, na které se dá žít?
A co když většinu nebo dokonce všechny Tomahawky syrská obrana zlikviduje? Má vůbec takové kapacity? Odvrátilo by to ruský protiúder?
A co když ruský protiúder nebude mít za cíl potopit, ale pouze poškodit lodě, které odpálili své rakety? Neztratili by tak rusové svou prestiž? Bylo by pak riziko eskalace menší nebo větší?
Bude po vzájemném útoku ještě důležité, zda a kdo použil nějaké chemické zbraně?

Žijeme v zajímavých časech.
Proto bych každému doporučil, ať udělá něco pěkného pro někoho ve svém okolí. Neřešme věci, které neumíme nikterak ovlivnit. A abychom nemuseli myslet na nejistotu, která je aktuálně před námi, soustřeďme se na něco pěkného, co udělat můžeme. Je to příjemnější, než deprese [smích]

363547

18.04.2018 10:32

Zločinec vždy usvědčí sám sebe lhaním – jako nyní USA, Francie a Británie

RE: Lzi se stupnuji

Salimon 90.?.?.?

Existují kuličky proti molům, které se aplikují následujícím způsobem:
Chytíte mola, opatrně ho stisknete mezi palcem a ukazováčkem tak, abyste mu mírně otevřeli tlamičku. V druhé ruce do pinzety uchopíte kuličku proti molům a opatrně vložíte do tlamičky molovi. Následně šimráte mola pod tlamičkou a donutíte ho polknout kuličku. Pak mola pustíte. A on po několika dnech v hrozných křečích zemře.

Tak na tyhle kuličky věřím stejně jako na bojové otravné látky s několikaměsíčním zpožděným účinkem. Ale jeden nikdy neví. Vycházím jen ze základních informací o chemii, metabolických procesech v organismu a válečné taktice.

363766

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 90 čtenářů částkou 13 331 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Sudety sobě: koho vlastně zvolili Pražané? Kvalitní analýza na aeronet.cz17.10.18 00:53 Česká republika 7

Ženy, pořiďte si šálu nápadně připomínající vaginu16.10.18 02:11 Británie 3

Soumrak mužství: Gucci odhalilo chystanou pánskou kolekci, muži vypadají příšerně15.10.18 19:23 Neurčeno 5

Porcování Trhání medvěda v Kladně15.10.18 15:01 Česká republika 3

Sýrie poukazuje v OSN na válečné zločiny USA15.10.18 03:42 Sýrie 1

Černoch, který měl být deportován, byl "zachráněn" cestujícími, přitom je to zločinec15.10.18 02:09 Británie 4

Juncker bude poroučet V4?14.10.18 22:58 Česká republika 3

Automatizace v Amazonu selhala. Robot u uchazečů o práci preferoval muže14.10.18 11:35 USA 3

Polsko nepodepíše OSN Globální pakt pro migraci - je hrozbou pro národní bezpečnost 14.10.18 05:34 Polsko 4

Dvěma samičkám myší se narodilo 29 potomků12.10.18 18:15 Čína 1

EU je úžasný projekt? Tvrdí to prezidenti V412.10.18 04:33 Evropská unie 12

V ČR a na Slovensku se prohánějí americká vojenská vozidla11.10.18 20:32 Česká republika 7

ČR vysílal pohádku, ve které gang ruských koček terorizuje Prahu10.10.18 21:08 Česká republika 8

Vstoupím do školky a zabiju bílé děti10.10.18 02:03 Francie 2

Americké úřady zmrazily majetky Olega Deripasky ve Spojených státech09.10.18 16:21 Neurčeno 1

Příjem azylantů je zastaven09.10.18 16:20 Švýcarsko 0

7. říjen - den obětí tzv. Rozmanité republiky Německo08.10.18 20:25 Německo 3

Marseille: 22 členů Generace identity bylo uvězněno kvůli vniknutí do ředitelství neziskovky SOS Mediterranean08.10.18 22:15 Francie 1

Alternativa pro Německo vytvořila židovskou sekci "Židé z AfD"08.10.18 20:11 Německo 4

Hororová Praha: Pražští Piráti budou usilovat o post primátora08.10.18 15:50 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
22,53 Kč
Euro
25,89 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,03 Kč
Švýcarský frank
22,66 Kč
100 japonských jenů
20,09 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
8,00 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
34,25 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 694,57 Kč
1 unce stříbra
329,53 Kč
Bitcoin
145 789,18 Kč

Poslední aktualizace: 18.10.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?