Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 18 příspěveků, 13 různých jmén: Ahura, kkuru, kodlot, Kundun, Luculus, Manofer, Michalll, Michallll, nausius, Noe, Noe22, Noee, Ra.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.10.2015 11:12

Balkán platí za satanismus Západu

Proč?

nausius 82.?.?.?

Jsme svědky masivního, organizovaného a velmi dobře finančně zajištěného uskutečňování procesu který si klade za cíl zcela změnit poměry v Evropě.
Samotní imigranti jsou pouze nástrojem a řešit jejich náboženství, agresivní chování, požadavky atd. by mělo být spíše podružným zájmem většiny evropanů.
Evropané by si měli primárně zcela otevřeně a beze strachu položit otáku KDO nebo CO tento proces řídí, financuje a je jeho hybnou silou a jaké jsou cíle tohoto projektu?

To, že stojíme před skvěle organizovanou mašinerií která pro tento účel naverbovala obrovské finanční a lidské zdroje je s postupujícím časem více než patrné.
Bohužel na straně druhé nevidím sílu která je této mašinerii schopna čelit. Většina evropanů je po celé dekádě míru, prosperity a pachtěním se za blahobytem příliš otupělá na to aby zanechala splácení svých hypoték, dobře placené práce a šla bránit své zájmy. Nejděsivější je skutečnost, že je akceptována norma kdy politická elita pracuje v totálním rozporu se zájmem svých voličů, media hlavního proudu otevřeně manipulují a lžou a je všeobecně akceptováno sebemrskačství kdy nás urážejí a ponižují lidé pro které je tato činost jejich hlavní pracovní náplní a navíc si je platíme ze svých daní.

Osobně se obávám, že dřív než většina lidí odhalí skutečné pachatele tohoto "Dobra" a dohlédne na konec tunelu, bude již pozdě. Možná je čas přemýšlet nad tím jak se vyrovnat a připravit na důsledky toho co přijde.

341106

26.01.2016 10:22

Slepé oko Davosu: Jak bohatí požírají chudé a svět

Zlaté tele

Manofer 82.?.?.?

Korporativismus ovládnul svět a přiznejme si to, zcela ovládnul i naši společnost a možná i naši duši. Tento problém nebo fenomén je tak podstatně hlubší než si je většina lidí ochotna uvědomit.
Ikdyby dnes zmizel celý bankovní sektor a korporátní sféra, všechny PR media a propagandistické plátky, všudypřítomná a vtíravá reklama, přebujelé státní aparáty, stejně by stín korporativismu zůstal zakořeněn hluboko v nás. My jako lidé se již sami chováme jako korporace.
Přestavba nebo-li sociální programování člověka pro zájmy korporací zde probíhá již minimálně celé jedno století. Celé 20.století bylo pochodem korporací za vytvořením Nového člověka.
Z občanů jsme degradovali na spotřebitele, jediná svoboda která v tomto více a více kontrolovaném světe zůstala je svoboda nakupovat.

Důsledky tohoto korporátního světa spotřebitelů kde jedinou reálnou hodnotou je Zisk vydíme všude kolem sebe.
Korporativismus nás skrze své nástroje záměrně programuje jako sobecké jedince, navzájem oddělené, žijící v mediálních a rekamních iluzích, netoužících po ničem jiném než po Zlatém teleti. Záměrem je rozdělená, atomizovaná, průměrná a konformní společnost spotřebitelů kteří nebudou přemýšlet a klást odpor, budou v tichosti snášet svoji porobu výměnou za iluzi života kterou jim korporace představili jako normu a cíl veškerého snažení.

Proto je současný stav kdy 1% nejbohatších ovládá 90% světového bohatství zcela pochopitelný. A tento rozdíl se bude i nadále zvyšovat neboť globalizovaná korporátní společnost spotřebitelů se může přetrhnout aby se do společnosti onoho 1% dostala také, zatímco bude paradoxně chudnout.
Nám ostatním nezbývá než toto masové šílenství sledovat buď s cynickou zábavou a nebo se hrozit kam až tato hysterie může zajít.

344889

26.01.2016 14:10

Slepé oko Davosu: Jak bohatí požírají chudé a svět

RE: Druhá strana mince

Manofer 82.?.?.?

Tohle není zas tak jednoduché.

Sociálnímu programování je mnoho lidí vystaveno již od dětství a v dnešním globalizovaném a informačním světě se mu téměř nelze vyhnout.
Ono stačí jenom když vylezete na ulici, jste svým způsobem podprahově manipulován a ovlivňován všudypřítomnou reklamou.
Ano, já jsem ten chytrý a na tohle nenaletím, řeknete si. Ale jste si tím opravdu jistý?

Tento boom masové manipulace nastal v první půlce 20.století společně s rozvojem tzv. PR a informační technologie tento proces dovedly k dokonalosti.

Určitá část lidské populace bude vždycky mentálně na takové úrovni, že bude snadno manipulovatelná.
Pak by ale tady měla být zodpovědná intelektuální elita která bude této manipulaci protiváhou a tuto cílenou manipulaci bude brzdit. V dnešní době je situace ale bohužel taková, že větší část této intelektuální elity se na tomto vykořisťování a manipulaci sama podílí.

344900

07.02.2016 21:48

Policie v roli fašistů?

Proboha

Kundun 82.?.?.?

Tady je ale jedno jestli to jsou policisté nebo ne. Ano, autoři možná zbytečně podsouvají některé doměnky jako fakta, to je chyba.
Video krásně ukazuje jak byla celá akce zrežírována.
Tzv. vypálení centra Klinika tak může být další mediální a policejní hrou, stejně jako tato komedie na videu.
Ikdyby ta skupinka byla parta zaplacených fotbalových fanoušků, nic to nemění na podstatě věci.
Je velmi znepokojujicí, že premiér ČR ve své emailové komunikaci schvaluje mediálně řízené kampaně ohledně imigrantské krize, ačkoliv veřejně deklaruje uplný opak.
Stejně, možná ještě víc je znepokojující, že Policie ČR pořádá v ulicích zrežírované násilnosti, podporuje mediální a zpravodajské hry proti vlastním občanům a bůhví co ještě dalšího.
Kam až tohle může zajít?
Můžeme se znovu dočkat otevřené cenzury, policejní šikany, kriminalizace nepohodlných osob a názorů?

345338

10.02.2016 20:32

Privatizace je strategií atlanticistů pro útok na Rusko

Boj o moc

kodlot 82.?.?.?

Spousta lidí na základě mediální masáže je přesvědčena, že Putin a jeho mocenská základna jsou absolutními vládci Ruska. Jenže to není pravda.
V současném Rusku existuje několik mocenských skupin které soupeří o moc.
Kdyby byl Putin absolutním vládcem, dávno by znárodnil ruskou centrální banku a zbavil se liberálů na důležitých pozicích.
Jenže jak asi ví jenom sám Putin, tento silový a mocenský krok by mohl v Rusku vyvolat silnou nestabilitu. Ostatně Medvěděv je reprezentant této liberální kliky a v ruské mocenské sféře představuje protipól Putinově politice.
Budoucnost Ruska bude notně záležet na tom kdo přijde jednou po Putinovi a zda-li Putin stihne zemi stabilizovat a vnitřně uspořádat tak aby zabránil liberální a bankovní klice v Rusku dostat se znovu k moci.

345436

24.02.2016 09:46

Dekódování americké Říše chaosu

Dobrý rozhovor

kkuru 82.?.?.?

Netřeba nic dodávat.
[smích]

345830

05.04.2016 08:42

Panama Papers

Byl bych velmi opatrný

Nausius 82.?.?.?

Nepopírám to, že Panama Papers jsou autentické. Nedělám si totiž iluze o tom, že bohatí tohoto světa své peníze schovávají mimo systém bez rozdílu národnosti, rasy či postavení.

Ale byl bych velmi opatrný kdo nám tyto informace předkládá a jakým způsobem s nimi bude manipulovat.
Stačí i sama autorka Pavla Holcová. Pracovala pro neziskovku Člověk v tísni, věnovala se srbskému organizovanému zločinu a ruským investicícm v Černé hoře. Stačí se podívat na financování Člověka v tísni. Dočteme se, že jsou financováni převážně z peněz EU, ale dočteme se i o Open Society Fund Praha, Ford Foundation, National Endowment for Democracy. Proč se tak Pavla Holcová věnovala zrovna srbskému a ruskému organizovanému zločinu, což jsou dva státy které nikdy nebyly povolné americkému Imperiu je tak více než zřejmé.

Ostatně snaha českých medií okamžitě ukázat na Putina jako hlavní postavu Panama Papers, ačkoliv on sám v oněch dokumentech vůbec nefiguruje je více než úsměvná a tak trochu nám dává tušit proč a za jakým účelem byla tato celá kauza spuštěna.

347447

30.06.2016 22:53

Ukrajinci již nechtějí být v EU

Obyčejný ukrajinec.....

Ahura 82.?.?.?

..... je tak maximálně dobrý aby šel na východní frontu, nebo aby si zvolil svého staronového oligarchu do vedení země.
Nedej bože aby obyčejnému ukrajinci byla dána možnost svobodně rozhodnout o své budoucnosti.
Za obyčejného ukrajince již bylo rozhodnuto americkými "přáteli". Ne nadarmo tito dobrodějové investovali přes 5mld dolarů do pokrokové ukrajinské "demokracie".

350089

23.07.2016 08:38

Endgame po česku

Anonymita

Luculus 82.?.?.?

Předně děkuji za článek, je dobře, že se tomuto tématu někdo věnuje.

Co chci ale říct je to, že není zas tak jednoduché vystoupit se svojí identitou na veřejnost a hlásat tyto "kacířské" myšlenky.
Stačí se podívat na rozpočet Hatefree který je cca 40milionu Kč,- a to nemluvím o dalších neziskovkách které jsou taktéž velmi dobře financovány.
A to je jenom střípek mašinerie proti které stojíme.
Nepočítám tam korporátní media, "kulturní frontu" a mnohé další.
Možná je to alibismus, ale spousta z nás nechce riskovat přímý střet s touto mašinerií neboť oni mají čas, prostředky a prostor proti nám bojovat. Je to možná zbabělé ale je to tak. Pane Stwora, sám vidíte, že financovat Zvědavce a případné soudní tahanice není nic jednoduchého. Kolik z nás by si mohlo dovolit bez finanční podpory vést podobný boj?
Dle mého soudu je důležité o těchto věcech mluvit, informovat o nich své známé a přátele, šířit informace. Možná je to více efektivní než bojovat v bitvě kterou "nemůžeme otevřeně vyhrát".

350678

06.10.2016 20:29

Babišovo ANO utužuje korporátní cenzuru a diktaturu v  EU

Ano, bude líp

Ra 82.?.?.?

Překvapuje mě kolik sympatizantů má pan Babiš i zde na Zvědavci.
Přitom právě on reprezentuje to co zde tolik všichni kritizujeme. To jest velmi těsná provázanost korporátní sféry na státní byrokracii, chce-li korporátní fašismus v praxi.

Druhá pravda je ta, že Babišův vzestup není žádná záhada. To, že má jeho pseudostrana takový úspěch je primárně zapříčiněno totálním rozkladem české politiky v posledních 25letech. Lidé jsou většinově otráveni tzv. tradičními stranami které zde za ty roky předvedly pouze zmar a systémové loupení.

Je pochopitelné, že představitelé domácí politické elity a místní zájmové skupiny na ně napojené se cití Babišem ohroženi a dělají vše možné pro jeho zdiskreditování. V tomto ohledu beru část kritiky která na Babiše směřuje jako čistě účelovou a mnohdy zavádějící.

To nic nemění na tom, že Babiš není lepší než ti které se snaží nahradit nebo je odstavit od moci. Je to pouze druhá strana mince.
Včera jsme "slavili" nedožitých 80let jednoho falešného mesiáše a mám bohužel dojem, že mnozí si v Babišovi našli dalšího falešného spasitele.
Přitom tak silné propojení korporátní moci, mediální moci a navíc dnes i té politické tu ještě nikdy nebylo. Moc korumpuje a absolutní moc dvojnásob.
Sice pana Babiše osobně neznám ale dle jeho veřejného vystupování, minulosti a způsobů je to žralok bažící po moci který nebude mít nikdy dost.

A svěřit takovému člověku řízení státu bylo a bude vždy krajně nebezpečné.

352443

20.06.2017 10:30

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

Kalergiho plán, Euromed

Michallll 82.?.?.?

Dokud evropané neprozřou a neuvědomí si, že je celá tato "migrace" řízená a podporovaná jejich vlastními elitami tak se nikam nepohneme.
Bohužel jsem značně skeptický v tom jestli jsou toho západoevropané ještě schopni. Dle mého tam probíhá tak masivní vymývání mozků multi-kulti propagandou, že převážně mladá generace je z větší části ztracená. Ostatně adorování mladých lidí a ostrakizace těch starých tomu jenom nasvědčuje. Měl jsem možnost bavit se s mladými němci kolem 17-18let a jejich názory mě zcela šokovali, většina z nich bezmezně věří, že je třeba otevřít hranice všem a zachránit lidi před bídou.

Pokud si evropané uvědomí, že nepřítel nesedí někde v nelegálním táboře u Calais ale sedí přímo v Bruselu, ovládnul náš vzdělávací systém, naše media a je v jednotlivých státech zastupován kolaborantskými vládami a armádou neziskovek, potom má Evropa šanci tenhle šílený sociální rozvrat přežít.
Ostatně nedělám si iluze, že spousta "teroristických útoků" je plánována tajnými službami s cílem rozdělit společnost a přesunout hněv a pozornost lidí od zločinné vlády a politiků směrem k muslimům a imigrantům kteří jsou nástrojem těchto šílených sociálních inženýrů.

358458

20.06.2017 21:53

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Mám spolužáka,

Michalll 82.?.?.?

Ach bože, pohou matematikou si spočítejte když každá žena v Evropě bude mít 7dětí a ty děti znovu 7dětí na jaká čísla se do několika let dostanete.
Jestli tenhle zubožený a otrávený svět opravdu něco potřebuje, ROZHODNĚ TO NENÍ VÍC LIDÍ.

Proč si asi myslíte, že sem migruje tolik jedinců z Afriky a Asie? Přesně z toho samého důvodu, protože se množí takovým způsobem kdy sebe sama nejsou schopni uživit, jsou jako kobylky které si zničí vlastní ekosystém a migrují dál. Jak může tato populační a idiotská válka vypadat se stačí podívat do Izraele. Ortodoxní židé mají velký počet dětí protože tím chtějí ovládnout populaci v regionu, to samé praktikují palestinci. Ve výsledku je tento region tak brutálně přelidněný, že bez vnější pomoci by se sám neuživil.

Osobně si říkám, proč nemůže v Evropě žít třeba jen 100milionu lidí?
Proč ten neustálý fetiš udržovat abnormálně vysokou populaci, s tím spojenou spotřebu, likvidaci našeho ekosystému a klanění se nekonečnému růstu který je z biochemického hlediska v omezeném prostoru nemožný.

358472

22.06.2017 08:58

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Mám spolužáka,

Michalll 82.?.?.?

No však proč ne.
Pokud by se lidská populace snížila na nějaké 2mld. a začalo se lépe rozdělovat bohatsví, ne jako dnes kdy 1% vlastní téměř celou planetu tak by tu bylo dost prostoru a dost surovin pro zajištění současné západní životní úrovně pro všechny.

Jenže místo toho se predikuje 10,5mld do roku 2065.
Už dnes umírají tisíce lidí hlady a další miliony jsou podvyživené. Je sice hezké jak se snažíme modifikovat potraviny ale zapomínáme na to, že díky změně klimatu se vyšší výnosy vynulují v důsledku klimatických změn. Je tak velmi pravděpodobné, že nás čeká v budoucnu velký hladomor.
Jenom ze subsaharské Afriky se může v přístích 25letech vydat směrem do Evropy dalších 100milionu lidí. To nemluvím o brutálně přelidněných zemích jako je třeba Pákistán, ono taky není překvapením, že nejpočetnější muslimská komunita v UK jsou pákistanci, proč asi.

Blíží se bouře a obávám se, že Evropa nebude schopna zastavit obrovskou migrační vlnu která přijde. To co se děje v Evropě dnes je teprve začátek. Nevím nakolik si naše vlastní elity uvědomují tuto skutečnost, mám za to, že sledují své krátkodobé cíle a celý tento multi-kulturní projekt se jim může snadno vymknout z rukou. A nebo se snaží o likvidaci bílé rasy a potom je to ještě horší než jsem si myslel.

358499

Můžete být tyran a hubit miliony lidí a nic se vám nestane.
Můžete být agresivním národem který vraždí miliony a nic se vám nestane.
Můžete k snídani pojídat malé děti a k obědu a večeři si nechat servírovat mladé pany a nic se vám nestane.

Ale nedej bože aby jste šli proti zájmům penězoměnců. To je hřích v našem světě největší.

358505

16.07.2017 15:18

Ad Trump

Trump?

Noe22 82.?.?.?

Jakou reálnou moc vlastně Trump má?
Dle jistých informací nemá uplně pod kontrolou tajné služby, Pentagon a silové složky státu. Tyto segmenty americké mocenské politiky jsou jakýmsi státem ve státě. Vojensko-průmyslový komplex je mimo kontrolu již delší dobu, tajné služby se utrhly ze řetězu po 11/9.
Dále je proti Trumpovi většina korporátních medií. I přes upadající důvěru je to stále mocná páka.
Zcela jistě Trump nemůže reálně ovládat americkou ekonomiku protože peněžní systém ovládají soukromé bankovní kartely.
Co víc, byrokratický aparát ve Washingtonu a tzv. Deep State jsou zakořeněny tak hluboko v americkém mocenském systému, že není v moci Trumpa ho odstavit od moci nebo nahradit. Je to dobře organizovaná hydra o tisíci hlavách.

Mnohé Trump zklamal, sliboval toho opravdu dost. Možná to byla z jeho strany naivita, nevím.
Ostatně myslím si, že Trump není takový hlupák aby nepoznal kde jsou limity jeho moci, podle mého narazil na svůj strop a nic ze svých nejradikálnějších slibů nebude moci splnit. Bude muset lavírovat na mnoha vahách a snažit se o kompromis pokud bude chtít alespoň něco málo prosadit.
Na Trumpovi je krásně vidět, že post amerického prezidenta je přeceňovaný. Skutečné těžiště moci leží někde jinde.

359033

16.07.2017 18:41

G20 – je Západ řízen psychopaty?

RE: Psychopati ?

Noe 82.?.?.?

Ano, je snadné Romana napadnout, horší je přijít s nějakým protiargumentem.

Když odloupnete to tenké pozlátko civilizace, když odložíte masku falešené morálky, co vám zbyde? Podotýkám, že sílu civilizace uvidíte v momentě kdy na pouhý měsíc vypnete el.proud. Co se stane z nás kulturních, vyspělých a mírumilovných lidí v momentě kdy v lidské džungli začnete bojovat o své holé přežití?

Já vám řeknu co, stanou se z nás divoši kterými stále ze své podstaty jsme. Můžeme se stále opájet svoji inteligencí, svoji možností volby ale skutečnost je bohužel taková, že jsme stále zvířata podvědomě ovládaná pudy starými od dob kdy náš druh začal chodit po tomto světě. Člověk se ze své podstaty za ty tisíce, možná miliony let nezměnil.

A kupodivu toto sociální chování nám umožnilo jako druhu přežít. Poskytlo nám obrovskou výhodu a díky ní jsme opanovali tento svět.
Jenže dnes je tato naše přirozenost a podstata nevýhodou. To co nás dříve hnalo kupředu a umožnilo nám přežít dnes pracuje proti nám. V současném propojeném světě je toto sociální chování destruktivní a může nás zahubit.

Globální elita nevznikla ze dne na den, nespadla z Marsu. To co tato kořistnická část naší společnosti představuje není ničím vyjmečným. Naopak, pouze reflektuje divocha který se skrývá v každém z nás. Zeptejte se lidí kolem sebe, všichni vám řeknou, že se chtějí mít lépe, chtějí mít víc než druzí a o tom to celé je.

359039

01.08.2017 06:11

Nové americké sankce... Tak se ukažte!

Několik postřehů

Noee 82.?.?.?

Co nám vlastně tyto sankce říkají:

1) Že USA prakticky vyhlásily válku Rusku. Sankce vždy byly jinou formou války.
2) Neuvěřitelnou licoměrnost američanů. Národ který jenom v tomto století pozabíjel po celém světě statisíce lidí, porušil několikrát mezinárodní právo, spáchal nespočet válečných zločinů a prováděl a financoval revoluce proti demokraticky zvoleným vládám cizích států vyhlašuje sankce proti zemím které se ani z jedné desetiny neprovinily stejným zločinem jako USA.
3) Fakt, že pro západní Evropu jsme stále onuce na kterých nezáleží. Je dojemné sledovat němce kteří najednou tyto sankce považují za nepřijatelné jenom díky tomu, že to ohrožuje jejich enregetické zájmy, respektive Nord Stream 2 který zcela vylučuje východní Evropu jako prostředníka při dodávce plynu do západní Evropy. Jakmile jsou ohroženy zájmy Německa nebo Francie, je EU okamžitě připravena jednat. Pokud by byl ohrožen zájem nějaké menší země z východní části, EU by mlčela a tlačila nás k tomu ať tyto sankce dodržujeme.
4) Tyto sankce jsou rozporu s mezinárodním právem. Jak jednou řekl Putin, Rusko se dlouho snažilo dostat do WTO, udělalo několik ústupků a věřilo, že zákony a principy na kterých je tato organizace postavena jsou nenapadnutelné a pevné. Což se ukázalo jako mylné přesvědčení. Ale kdy si ostatně američané lámali hlavu s mezinárodním právem které od druhých tak vehementně vyžadují že?

359314

27.10.2017 11:40

Strach z Babiše

Nestačím se divit

Noe 82.?.?.?

Kolik je zde lidí kteří Babiše obhajují.

Kolikrát už to tady bylo? Falešný mesiáš který nás má spasit?

Babiš nespadnul odněkud z Marsu aby nás přišel zachránit. On je celou dobu součástí systému, je to dítě systému a dokonalý produkt korporátního predátorství proti kterému se většina zdejších čtenářů vymezuje.

Myslet si, že Babiš po 25letech kořistnictví vstoupil do politiky aby ji očistil je naivní bláznovství.
Jediný rozdíl mezi Babišem a korporátní/bankovní lobby která českou politiku ovládá je v tom, že Babiš vystoupil ze stínu. Proč to skutečně udělal můžeme jenom odhadovat, dle mého ztratil část vlivu a tak se rozhodl vzít si ho zpátky napřímo než aby zase zpoza opony složitě uplácel a podlézal. Navíc si myslím skvěle odhadl náladu ve společnosti a všeobecnou znechucenost lidí z tradičních politických stran.

Ačkoliv se mi fiasko tradičních a prověřených stran ve volbách líbí a jsem za to rád, nemůžu být spokojen s tím, že protiváhu těmto stranám vytvořil zrovna někdo jako je Babiš. Dle mého jsou obě strany prohnilé a zkorumpované a není mezi nimi valného rozdílu.

Jistě se budete ptát a koho tedy máme volit? Ano, je to složitá otázka.
Přesto věřím, že pár stran s dobrým a propracovaným programem který by hájil naše skutečné národní zájmy ve volbách bylo. Bohužel valná většina z nich pohořela. Což samo o sobě je dost alarmující.

Ve výsledku neskákám z Babiše nadšením. Babiš totiž reprezentuje prohnilý systém proti kterému se paradoxně vymezuje. Je to dle mého klam na který bohužel spousta voličů skočila.

360757

Káva pro Zvědavce

55

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 75 čtenářů částkou 16 472 korun, což je 55 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

To snad není možné! Prosím vás, řekněte, že se mi to zdá!19.08.19 09:09 Česká republika 6

Do Španělska kobylky nepovezeme, vzkázali pašeráci z lodi Open Arms19.08.19 08:37 Neurčeno 2

Radostné hýkání mainstreamu o 5G na stadionech, čtenáři vyjadřují spíše obavy16.08.19 20:02 Česká republika 4

Policie vláčí děti v poutech do pěstounské péče. Skandál? Ne. Běžná norská praxe16.08.19 16:12 Norsko 2

Ministerstvo podle Orwella 201916.08.19 02:05 Česká republika 4

Jak si drazí černouškové představují svůj život v Evropě15.08.19 17:44 Neurčeno 2

Chcete pastu bez fluoru? Zaplaťte!15.08.19 11:28 Česká republika 5

Jeffrey Epstein měl doma obraz Clintona v modrých šatech a červených lodičkách15.08.19 10:05 USA 0

Pašování okupantů do Evropy běží naplno14.08.19 11:20 Evropská unie 2

Za Soukupovu nevyváženost. TV Barrandov dostala pokutu 400 tisíc korun14.08.19 11:18 Česká republika 3

Polský premiér a moratorium na 5G sítě: Podepsal nebo nepodepsal?13.08.19 11:30 Polsko 0

Čtyři čluny za čtyři dny: Pašeráci zmnohonásobili transport okupantů do Evropy12.08.19 23:33 Neurčeno 1

Středočeský kraj dal na setkání vlastenců v Příčovech 50 tisíc, teď je chce zpět12.08.19 22:15 Česká republika 1

Neviditelný pes na straně konspirátorů? Epstein pracoval pro Mosad12.08.19 16:42 Česká republika 1

Rudý mor nahradil duhový. Občas má církev pravdu11.08.19 19:25 Polsko 2

Babiš boduje: Narovnání podnikatelského prostředí11.08.19 01:00 Česká republika 2

Epstein se zasebevraždil a satanisté podpořili LGBT, mozaika se zaplňuje10.08.19 16:44 USA 2

Satanisté podpořili LGBT komunitu. Nic jako tradiční rodina neexistuje, hlásali na náměstí v Praze10.08.19 15:09 Česká republika 6

Akcie firmy Bayer vyskočily o 11 % poté, co právníci dohodli odškodné za RoundUp10.08.19 11:53 Německo 3

Žena žaluje nejstarší berlínský chlapecký pěvecký sbor za diskriminaci10.08.19 11:31 Německo 2

Měnové kurzy

USD
23,25 Kč
Euro
25,79 Kč
Libra
28,21 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
23,70 Kč
100 japonských jenů
21,83 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,90 Kč
100 maď. forintů
7,90 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
34,76 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 924,60 Kč
1 unce stříbra
394,51 Kč
Bitcoin
249 140,34 Kč

Poslední aktualizace: 19.8.2019 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?