Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 27 příspěveků, 5 různých jmén: Ee, Nejsem husita, Pavel p, Velké gé, VVP.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.09.2015 14:52

Šílený evropský kvapík – co můžeme dělat?

RE: Jsme vůbec schopni obhájit křesťanské hodnoty?

Pavel p 178.?.?.?

Mluvíte a myslíte jako "jehovita". Jehovité jsou bohužel zaslepení fanatici.
Pokud by Vám šlo skutečně jen o víru v existenci vyšší autority /- můžeme ho (je) nazvat bohem (bohy)/, pak by Vámi proklamovaná "pseudo-toletance" byla SKUTEČNOU TOLERANCÍ, protože není důležité v jakého boha (bohy) věříš, ale jaké morální hodnoty vyznáváš! A pokud je pravda, že katolická církev úmyslně zatajuje Ježíšovu myšlenku, "že k životu ve víře v Boha nepotřebují a nemají mít lidé žádného "prostředníka" - tedy ŽÁDNOU CÍRKEVNÍ ORGANIZACI", pak s tím i ateisti bez problému mohou souhlasit ! Takže nenasazujme "bezvěrcům" a "jinak věřícím" psí hlavu. A nepleťme si ani "masmediální manipulaci", které podlehli mladí lidé vyznávající islám (hlavně mladí muži), s islámem.
K článku.
Nějak všichni zapomínáte, že aby taková manipulace byla vůbec úspěšná, musíte napřed jejich domovské země ponořit do bídy, chaosu a beznaděje. To se chystalo již dřív, vykrádáním od nadnárodních společností a v zemích, kde byla prosperita, navzdory "západní demokracii", to pokračovalo válkou vedenou pod lživými hesly ("odstraňíme diktárory a přineseme demokracii a prosperitu!" ) kterou šíříme dál po kontinentech ( ano i my - PROTOŽE JSME SOUČÁSTÍ NATO !! Viz. Ukrajina, atd., atd) .
Podílíme se na mučení, ničení jejich rodin a vrcholem tohoto cinismu je, že PLÁČEME NAD JEJICH MRTVÝMI, POŘÁDÁME NA NĚ SBÍRKY A JSME OCHOTNI od takto zmanipulovaného davu NECHAT SI ZNIČIT VLASTNÍ ZEMĚ, DOMOV A OHROZIT NAŠE RODINY, protože nám "strýček Sam a jeho pohůnek Brusel káže"!
Řešení?
Zapomenout na rozdíly mezi "pravicí a levicí" a vynutit si tak velký "mediální prostor", aby jsme mohli pravdivě informovat ostatní naše spoluobčany o tom, že příjmout byť jednoho jediného imigranta na naše území, že to znamená, že velmi škodíme jeho rodině, jeho zemi a jeho spoluobčanům. Pokud si někdo myslí, že to není pravda, ať věnuje pouhých 7 min.svého času a poslechne si to z úst Američana (s českými titulky) zde :
https://www.youtube.com/watch?v=Q9OHapuhzs4
Prosím, ČÍM VÍC LIDÍ TOTO BUDE VĚDĚT, TÍM VĚTŠÍ JE NADĚJE, že těm, kteří chtějí zničit Evropu a udělat z nás pomocí "trans-atlantické smlouvy o obchodu" mezi USA a EU jejich chudou kolonii, že se jim to nepodaří!
Pavel p

>Co takhle konečně odvrhnout všechny tyto zprofanované a licoměrné
>věrouky i s jejich politicko-ideologickými organizacemi?

>
>To určitě, naprosto s vámi souhlasím a také se tak stane, Bible
>předpovídá, že bude zničen Velký Babylón!

>
>Rozhodně však není správné vylít s vaničkou i dítě.
>
>Všechny ničemné skutky popsané v 19 verši se týkají všech lidí a
>organizací, kteří takové skutky páchají. Správně jste napsal, že pod
>záštitou všech náboženských ideologií.

>
>Nutno však zdůraznit, že [b]s...

Automaticky kráceno

339044

09.03.2016 12:49

Doktora Rogozova udal Jan Čulík

RE: Udavačská genocida.

Pavel p 178.?.?.?

Doporučil bych nebrat Wikipedii (hlavně českou !!) jako hodnověrný zdroj, kromě vědeckých a lingvistických údajů (snad).
Česká je výrazně proložená propagandistickými výmysly, nesmysly a celkově chudá a též jak anglická W. pracuje na principu skryté cenzury!
Stačí totiž určitý počet "nespokojenců" (tuším, že 100 IP adres - což je v době "továren na dezinformace" nic!) a článek je "odstraněn" a "ochotný zaměstnanec" napíše jiný, nový a "lepší"!
Již zde v diskuzi byl uveřejněný odkaz na protektorátní noviny, které o tom píší, pro jistotu znova přetiskuji : http://jpeg.cz/obrazek/e7Y3
Pravda je, že udavačství a křiváctví ve spolupráci s fanatismem "vymytých hlav" nebyla výsada jen Čechů, ale mnoha národů a že momentálně "kvete" ve spolupráci s "juvenilní justicí" v Norsku, Švédsku a v rámci "multikulturalismu" v Anglii. "Rozkvétá" v Německu a naše "pátá kolona" včetně "užitečných idiotů" se oboje snaží přivést do "rozkvětu" u nás.
Proto také ten stále silnější proud pomluv a útoků na našeho prezidenta Zemana!

346610

13.04.2016 14:53

Proč elity nenávidí Donalda Trumpa?

Bylo by třeba,

Pavel p 178.?.?.?

aby Tramp zvítězil. Protože pak by došlo na skutečné "lámání chleba".
Je současný "liberální kapitalismus" reformovatelný nebo je to jen neustále "uměle udržovaná" iluze?!
A změna je možná jen "násilím"?
Souhlasím s většinou, že je nepravděpodobné, že se toho dočkáme.
Ještě jedna věc, úplně jiná. Stále zřetelněji se rýsuje problém s překlady z angličtiny do češtiny.
Tím, jak se život "v říši zla" (- myslím tím americké impérium a jeho nohsledy) stále více odtrhuje od reálného světa a vytváří si vlastní "pseudo-reálnou alternativu života", tak tím i dorozumívací prostředek, "anglický jazyk", ztrácí srozumitelnost a stále více se vyjadřuje pomocí "myšlenkových (a tedy slovních) heslovitých zkratek, které se časem ustálily do veřejností "akceptované" formy vyjadřování.K tomu se přidává vnucování písemných zkratek, delších, či složitějších názvů (zde se to vnucuje na principu, že nikdo neřekne, že "král je nahý.." ) Zřetelné je to v celém společensko-ekonomickém diskursu.
Překladatel tedy nemůže překládal po větách, ale po smyslu odstavců (či myšlenkových celků).
Jen tak je překlad srozumitelný, bez namáhavého dešifrování!
A protože jazyk je nástroj, pomocí kterého myslíme, měli by jsme dbát nejen o jeho "údržbu", ale i o jeho rozvoj.

347684

13.04.2016 15:01

Proč elity nenávidí Donalda Trumpa?

RE: Bylo by třeba,

Pavel p 178.?.?.?

Omlouvám se za počeštění Trumpova jména.

347685

15.04.2016 15:38

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

od Mňačka "Jak chutná moc" (dokonalá studie "co moc dělá" s jedincem), Balzaka, a tak dále.
Taky, kdo nevěří, že kapitalismus musí zákonitě dospět k tomu, že vše bude soustředěno do jedněch rukou (to znamená: peníze = moc = vlastnění všeho), tak ať vytáhne ze skříně hru Monopoly (Dostihy) a hraje ji tak dlouho, dokud se mu v hlavě nerozsvítí!

Myslím, že už není co dodat, kromě dvou poznámek.
Nemá smysl problematiku komplikovat židovskou otázkou, protože běžní židé stojí na obou stranách barikády.
A snad ještě, že Marx a Lenin. Ale i Stalin a Bismarck. Metternich, Marie Terezie, Roosevelt a mnoho a mnoho jiných, mají společnou jednu vlastnost.
Vlastnost, že byli opravdu lidé, kteří byli schopni vidět to, co jejich současníci, ale i dnešní lidé, nejsou schopni vidět.

347755

15.04.2016 15:43

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

Automat mi prohodil konec a začátek příspěvku.
Jestli můžete opravte to prosím. Díky.
Toto je začátek příspěvku :
No, ono pro mnoho těch, kteří nechtějí rozumět řeči čísel, je už Marxovo jméno v úvodu (natož Leninovo) červený hadr.
Hadr, který jim automaticky a okamžitě přehodí v mozku výhybku z "logicky pracující struktury" na "emoční strukturu", vyfukující do komunikačního prostoru"vřící páry fanatismu".
Bohužel tím jen dokazují, jak obtížné je povznést oči a mysl výš, než nad své vlastní usilování, úspěchy a prohry. Dle klasického, známého principu,"podle sebe, soudím tebe". A zároveň, proč lidský pokrok, jde tak "zoufale pomalu".
Pro ty, z řad oponentních komentátorů (hlavně : Nikdo(originál)- kterému by neškodilo si v reálu ověřit, že "chudí jsou chudí, protože to jsou idioti..", dále 46.?., dále Výjmečné porušení omerty, Na-Iva, 178.?.), kteří mají zájem o pravdu a "měli výhrady" proti faktům a z nich vyvozených premis v tomto článku, doporučuji, brát fakt po faktu a podrobit jejich pravdivost skutečné, kritické analýze.
Dále, prostým srovnáním makro i mikro ekonomických ukazatelů si ověřit, že "maska sociálního kapitalismu" (to znamená takového, který se tvářil, že je tu "pro blaho lidí" a ne že "tu jsou lidé, pro jeho blaho") byla nasazená jen z důvodu "soutěže dvou systémů" ( a padla, když kapitalismus takzvaně "vyhrál"). Soutěže, ve které se stejně hrálo podle podvodných pravidel, což, připustíme-li, že je to "volná hra = bez pravidel", má jasnou logiku, která zároveň vypovídá o "etické hodnotě tohoto systému a tedy i o jeho smyslu, ovšem za předpokladu, že smysl existence lidstva je ve zvyšování jeho úrovně = hodnoty!
Dále, Roberts patřil k tvůrcům vítězné ekonomicko - politické strategie Reaganovy vlády a kdyby tehdá byl schopen tušit to, co ví dnes, to znamená "zničující zpětný ráz na americkou a obecně kapitalistickou ekonomiku" tak, protože je "čirý vlastenec a zastánce tržního hospodářství" by byl "první, který by byl proti její realizaci v té konkrétní podobě"!
Důležitá poznámka: Nemyslím si, že je i dnes stále skalní fanda "tržního hospodářství", protože mu musí být jasné totéž, co je jasné každému, kdo nestrká hlavu před realitou do písku :
"Trh = kapitalismus, nemá ŽÁDNÉ ŘEŠENÍ pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů, včetně většiny obslužných procesů(= služby)!!!"
A jak ukazuje překotný ekonomický vývoj, není to záležitost sta let, ale maximálně 40 let ode dneška!
Jediné, kapitalismus uchovávající řešení je, většinu lidí vyvraždit, zbytek rozdělit na 0,1% (možná na 0,01%) "vládců" a na zbytek "otroků", sloužících jako "přirozená zásobárna" pro své "vládce"!

347756

15.04.2016 15:44

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

Dokončení :
Kdo žije v představě, že je možné aby dlouhodobě existovala "skupina (minimálně tři a více) altruistických (= osvícených) kapitalistických miliardářů, je nevzdělanec nebo naprostý ... (= naivní jedinec)! A doporučuji mu minimálně přečíst si od Mňačka "Jak chutná moc" (dokonalá studie "co moc dělá" s jedincem), Balzaka, a tak dále.
Taky, kdo nevěří, že kapitalismus musí zákonitě dospět k tomu, že vše bude soustředěno do jedněch rukou (to znamená: peníze = moc = vlastnění všeho), tak ať vytáhne ze skříně hru Monopoly (Dostihy) a hraje ji tak dlouho, dokud se mu v hlavě nerozsvítí!

Myslím, že už není co dodat, kromě dvou poznámek.
Nemá smysl problematiku komplikovat židovskou otázkou, protože běžní židé stojí na obou stranách barikády.
A snad ještě, že Marx a Lenin. Ale i Stalin a Bismarck. Metternich, Marie Terezie, Roosevelt a mnoho a mnoho jiných, mají společnou jednu vlastnost.
Vlastnost, že byli opravdu lidé, kteří byli schopni vidět to, co jejich současníci, ale i dnešní lidé, nejsou schopni vidět.

347757

16.04.2016 13:34

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

Je roztomilé sledovat reakce ne jen na můj příspěvek od pana Nikdo.. .. a pana Výjimečné porušení..
Vážení, já vás (a kohokoliv jiného) jen žádal, aby jste pracovali ve svých "úvahách" a z nich vyplývajících názorů, s fakty. O to u vás asi zájem není.
K panu "nikdo .." :
Co konkrétně je pomotané (= nesmyslné= bez vypovídající hodnoty) ve sdělení těchto několika základních údajů:
- Že jména Marx a Lenin jsou pro některé "červený hadr"!
- Že lidský pokrok (ve smyslu povznášení se do vyšších úrovní) se plazí jako hlemýžď.
(Mimochodem, znáte nějaké jiné obecné vysvětlení pro smysl lidské existence, pomineme-li, ne jen monoteistická náboženství?)
- Dále že argumenty, které Roberts ve své úvaze použil, chcete-li se k nim "jakkoliv vyjadřovat", je třeba napřed posoudit, zda jsou pravdivé?!
A je naprosto nedůležité, jestli Robertsn je zastánce "dřevního kapitalismu", "dřevního komunismu", "dalajlálismu", zda je černoch, opice, rasista, ... - je třeba to ještě dál vysvětlovat?!
Důležitá jsou tvrzení, ne osoba autora!
- Že do svých "soudů" projektujete své osobní aminozity a jiné "emoční nesmysly"?!
- Že kapitalismus od chvíle "vážného střetu" s komunismem, měl nasazenou "sociální masku", kterou odložil, když už si myslel, že ji nepotřebuje?
- Pro některé je možná trochu složitější "nadhozená" myšlenka o "volné hře - bez pravidel" , tak tu beru pro "větší srozumitelnost" textu zpátky.
- Že Roberts byl "reaganovec" a teď už by asi nebyl?
- Že stejně tak, jako komunismus (či již historické socialistické pokusy o něj), tak i kapitalismus,je překonaný, neživotaschopný systém?!
Kterému nepomůže ani "záchrana" v podobě války, genocidy ( včetně rasové), či multi-kulti fyzické a psychické míchanice?
- Že za krátkou dobu cca 40 let bude asi 80 - 95% populace bez práce, či budou zaměstnaní předstíranou prací?
- Že "chudí" nejsou chudí, protože jsou idioti a nezasloužili by si nechat chcípnout hlady (když jsou tak neschopní)?
- Vaše představa úspěšného individualisty podnikatele (který může a nemusí být založením filantrop), kterou se snažíte prosazovat odkazem na Forda, Baťu, apd., jen odhaluje Vaši neznalost ekonomických mechanismů (bez ohledu na to, zda jste úspěšný podnikatel), jak Vám správně odpověděl jiný příspěvek. (Jinak by jste se měl seznámit s pojmem "mezera v trhu" a jak jí tvořit a pracovat s ní. Že i dnes někdo "mimo finanční manipulace" může "vyhrát v loterii" je také jasné, i že je to výjimka!)
K tomu přidám další, pro "elitáře" asi těžko stravitelný fakt, že (zatím) v přírodě ve všech sociálních systémech je většina členů společenstva podprůměrných, úzká skupina průměrných a špička (1 - 0,1%) nadprůměrných.
A že v "perspektivních" (= životaschopných) systémech "špička" nelikviduje "většinu"!
Pokračování

347781

16.04.2016 13:36

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

Dokončení:
- Že se "komunisté" dopouštěli "zvěrstev" stejně tak jako "kapitalisté" je neoddiskutovatelný fakt.
Předmětem objektivního studia by mělo být zmapování jakou měrou a jak dlouho kapitalismus a jakou měrou a jak dlouho komunismus. (A tahat do toho"pejzaté" je pitomost...)
Ohledně extrémních projevů kapitalismu navrhuji shlédnout dva filmy "Zemi zaslíbenou" a "Okupace ve 26 obrazech", ohledně extrémů komunismu mne kvalitní film nenapadá, tak asi kniha Souostroví Gulag.
- Jména, která měla evokovat potřebnou lidskou kvalitu, která by se dala označit asi za "vizionářskou schopnost", mohla být jakákoliv jiná (pro většinu lidí by jména ze starověku již zněla prázdně) a Stalina mezi ně jsem zařadil (sice) s otazníkem úmyslně, protože se kolem něj (z obou táborů) vytvořilo množství manipulativních lží a přesto mu nelze upřít jeden fakt : za pouhých 20 let se mu podařilo z hluboce feudální země s minimem průmyslu vytvořit industriální zemi, která během II. sv. války byla schopna operativně přesouvat své továrny a jejich produkci stovky kilometrů dle potřeby po vnitrozemí a unést hlavní váhu válečného náporu, v té době, přední industriální země světa. A opět, po válce, z totální devastace země se rychle vyšvihnout na světovou velmoc.
- Že nejsem komunista ani komunistický fanatik (přestože si dovolím tvrdit - a to ne jen já, že mnohé analýzy kapitalismu Marxe i Lenina jsou pravdivé), kriticky zaměřenému jedinci nemůže uniknout.
Že současný kapitalismus již delší dobu, v sobě obsahuje prvky komunistického "plánovaného hospodářství, včetně přerozdělování zisků", apd., apd., .. ekonomicky vzdělaným jedincům nemusím objasňovat.
Že teoretické práce "liberálních ekonomů" se dnes snaží, pro "jistotu", přejmenovat ( i jimi uznávanou realitu tvorby a existence "nadhodnoty" ) a že se jim to zatím nepodařilo (zvlášť s ohledem na "realitu budoucích dnů"..) , snad taky není třeba říkat.
A že je to věc, kterou by měl každý, kdo se chce vyjadřovat k uspořádání současného světa, znát. (A ještě mnohem víc dalšího.)
Myslím, že dál se již k "pseudokritickým" vyjádřením od obou autorů nemá smysl vyjadřovat, protože se bojím, že u nich "nejde o sluch, ale o hluch", plynoucí z pozice "všechno vím, všechno znám, není nad mé zkušenosti"!

347782

17.04.2016 12:32

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Pavel p 178.?.?.?

Pro pana Nikdo :
Váš poslední příspěvek jen dokázal, že diskuze je pro Vás "neznámý pojem".
A že si ji pletete s dětskou hrou "na přetlačovanou".
Bohužel.

347796

02.05.2016 12:08

Kariérní růst v medicíně, matrice chování — a očkování

RE: Víra hory přenáší

Pavel p 178.?.?.?

Pro pana Censored :
Bohužel, již samotný začátek Vašeho příspěvku postrádá logickou smysluplnost.
"Víra, hory přenášející..." a "okolím vložený vzor chování...", jsou dvě úplně jiné "věci".
Z toho dále něco vyvozovat, pak postrádá opodstatnění.
Kromě Vámi zmiňovaného faktu, že "kdo má moc", může ji špatně používat i "zneužívat".
To je ale všeobecně známá věc, na rozdíl od toho, na co upozorňuje článek pana Vavrečky.
Dovolil bych si tipnout, že nejen Vy, ale i mnozí další diskutující a to, nejen zde na Zvědavci, ale obecně, se "nesou na vlnách svých podvědomých matric".

348187

20.05.2016 12:20

V Sýrii Rusko brání civilizaci – Západ straní barbarismu

RE: Ruský Bach

Pavel p 178.?.?.?

Nemohu Váš příspěvek, včetně odkazu, hodnotit jinak, než jako "nesmyslné plácání".
Proč nás tím "oblažujete"?

348686

02.07.2016 12:43

Brexit: Jak Britové ztratili důvěru své vlády

RE: Omyl Sakere

Pavel p 178.?.?.?

Pokud je Váš rozbor, skutečně kvalitních Sakerových analýz, na úrovni, že "porovnal počet ruských vojáků s početními stavy turecké armády..." tak chápu, že pro Vás Saker "není analytik"...
Tak zkuste přijmout fakt, že jsou lidé, kteří myslí ve vyšších duševních úrovních a pokud navíc stojí na straně, která se snaží objevovat pravdivou realitu, tak být Vámi, řídil bych se podle nich.
Já se to snažím dělat také tak.
To není žádná ostuda, jak si většina rádoby chytrých v dnešní době myslí.
Saker analyzuje současné dění a na základě těchto analýz predikuje.
Predikce není budoucí realita, predikce je "možnost".

Ještě k prvnímu příspěvku - vypadá jako typická "anglo-saská manipulace".
Čouhá tomu "sláma z bot" anebo by to musel být někdo "zvláštním způsobem nedovtipný".
Vždyť není problém spočítat, že 1 + 1 = 2.
Mohli dvě letadla shodit tři mrakodrapy?! Když třetí stál cca 700m od prvních dvou a spadl stejným způsobem až po několika hodinách?!
Kolik bylo různých pokusů od referend, snažících se o zastavení vzniku ne-národního, totalitního super-státu ( = EU) do dnes?
A kolikrát se referenda, opakovala, politické strany rozkládaly zevnitř, jednotlivý lídři společensky likvidovali, a tak dál...
To jen ten, který to nechce vidět, tak to nevidí!

350125

06.10.2016 13:49

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

RE: Je to ceska nemoc, prani spinaveho pradla,po smrti presidenta?

Pavel p 178.?.?.?

Vážený,
i když nebudeme brát v potaz názory těch, kteří "teprve po jeho smrti získali odvahu" kritizovat idol (co nám byl šikovně podstrčen) a jeho "zářnou hodnotu", zůstává stále velké množství lidí, kteří hodnotu tohohle falešného idolu prohlédli.
Z těch důležitých : např. K. Krylovi to trvalo necelý rok!
Těm prostým, jako jsem já (kteří , zpočátku Havlovi kde mohli, tak pomáhali), to trvalo dýl.(Např. mně to trvalo tři roky od "podrazu").
Pravda je ale neúprosná.
Havel již před "podrazem" svým dvojím "morálním metrem" se připravoval zradit důvěru československého národa (národů), o kterou věděl, že se bude ucházet. Byl k tomu připravován jak "komunisty", tak "kapitalisty".
Že byl v "bodě průniku dvou spolupracujících, ale znepřátelených tajných služeb" je také jisté.
Dá se říct, že ve skutečnosti mu šlo jen o vlastní slávu a její požitky.
Zradil svou vlast a své spoluobčany.
A z důvodu zakrytí morálního a ekonomického bahna (= jsme v letadle, které již padá..), do kterého jsme se (hlavně díky jeho "vedení" dostali) nám servírují opět další "kult osobnosti". Po Stalinovi a Gottwaldovi.
Toť vše.
A není třeba to hrát do autu, tzv.“kopáním do mrtvol“.
Pavel p

352431

10.10.2016 12:33

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

RE: Mašínové na rozdíl

Pavel p 178.?.?.?

Pane Mykone,
jestli tomu dobře rozumím, tak nejste schopen pochopit jednoduchou realitu : Člověk, který z přesvědčení bojuje proti jakémukoliv systému, pokud kohokoliv z toho systému odzbrojí a zneškodní, nemá-li k tomu objektivní důvod, např. že ho dotyčný může existenčně ohrozit, tak ho nechá samozřejmě na živu.
Jen sadista, či jiný deviant nebo zaslepený fanatik, toho bezbranného zabije.
Tak se do toho nesnažte namontovat "partyzány", "cítění národa", či jiné "omluvy"!

352529

10.10.2016 12:49

Morálka Václava Havla a jeho rodiny

RE: Mašínové na rozdíl

Pavel p 178.?.?.?

Souhlasím s výhradou: pouze s částí národa - tak je to naprostá pravda.
Ale jen tak mimochodem, jak by jste nazval současné snahy našich vládnoucích struktur, které skoro nechaly vymřít český národ, které zbídačili podstatnou část naší společnosti, a chystají se na plnou genocidu (silné, bohužel ale pravdivé slovo - doporučuji najít si přesnou definici pojmu genocida) našeho národa?
A celkově pomáhají instalovat novou formu totality.

352530

24.11.2016 23:28

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

RE: To známkování (momentálně 3.1(21)) byste měli slovně rozvést

Pavel p 178.?.?.?

To známkování je třeba rozvést, ten článek je opravdu mizerný.
A to je jen slabé slovo. Ne proto, co popisuje. Ale proto, jak to popisuje.
Je totiž výbornou ukázkou POSTUPNÉ DEBILIZACE lidstva. Která , bohužel, je asi záměrná.
(Lepší by byla varianta, že je to nechtěný důsledek mnoha špatných rozhodnutí a tím i logicky činů, ale tomu moc nevěřím.)
Všiml si někdo z vás, kolikrát v tom článku (politickém komentáři) se autor opakuje?!
Sděluje nám dvě myšlenky a k tomu spoustu informační omáčky:
1. Trump ví o budoucí oteplovací katastrofě, díky svému poradci panu Banonnovi, který to ví díky tomu, že řídil druhý opakovaný vědecký pokus.
2. Trump a jeho "stoupenci" špatně rozumí konfliktu mezi sunnity a šíity.
A sděluje je několikrát, tzv. pod různými úhly pohledu, ale v podstatě se jen opakuje, bez řádné smysluplnosti a jako třešnička na dortu je, přestože to předstírá, že vzájemnou souvislost to nemá (nebereme-li v potaz, že "vše se vším souvisí.." nebo naprosto vadný překlad).
Toto je problém, který se již delší dobu veřejně zjevuje. V debatách, úvahách, politických komentářích, dokumentech, atd., atd., ...
Jedná se o X- násobné sdělování jedné a té samé skutečnosti, maskující se (sdělováním nepodstatností) za plynulý, smysluplný, myšlenkový proces.
Toto "sdělování", svou formou, ve skutečnosti vytváří dezinformační pole - myšlenkový blábol, lépe - bažinu!
To je to podstatné na tomto článku!
Ještě stručně k ostatním komentářům :
Pro "hestroye" - to, že se sunnity a šíity je to mnohem méně "černobílé", je pravda - "někdo" obě strany používá jako své "hrací kameny"...
Ovšem, že by pouhé "pěstování řepky", díky pesticidům "likvidovalo včely", je asi stejná "černobílá blbost"!
Že nás "někdo" úmyslně odvádí od šíře závažných problémů dneška na jeden jediný, tzv. "zástupný" a zde s námi "manipuluje", jak poznamenal "anonym z 11:08h", je naprostá pravda!
Pro "nevěřící Tomáše" typu "hanka" a jemu podobné, ohledně chemtrails, že je to "mnohokrát vyvrácená blbost", snesl "pozorovatel" v časech 12:19 a 19:49h více linků, odkazujících na fakta o chemtrails a to určitě v dostatečné míře.
Já k tomu dodám, že stačí mít jen trochu zdravého rozumu a dobrou paměť.
Kdo viděl fotky "kvalitního chemtrailsového řádění" = četné stopy na obloze, ala "grafiti" (kdo ne, může si je najít, včetně videí), ať si vzpomene, jestli před 25 lety něco takového bylo na obloze?!
(Kromě "leteckých dnů" a barevného kouře akrobatických letek, či občasné krátké kondenzační stopy za letkou, třeba i víc než tří strojů.)
A ať se nesnaží sám sebe "oblbnout" tím, že jsme za posledních 25 let vyvinuli novou vyšší generaci letadel, na úplně jiných principech pohonu!

353572

24.11.2016 23:29

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

RE: To známkování (momentálně 3.1(21)) byste měli slovně rozvést

Pavel p 178.?.?.?

Dokončení :
Či smysluplnost pro lítání do mřížek, kosodélníků, čtverečků a jiného nesmyslného mrhání pohonu na obloze.
Skutečný problém je, "že nás vymývají"!
A tomu je třeba se bránit!!!

353573

27.11.2016 02:06

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

RE: To známkování (momentálně 3.1(21)) byste měli slovně rozvést

Pavel p 178.?.?.?

Je to jednoduché.
I v článku, ze kterého jste čerpal své informace, je dostatek informací, které jste "nevyhodnotil".
1. Poměr úhynu včelstev k poměru osázené zemědělské půdy řepkovou monokulturou (necelá čtvrtina orné půdy v roce 2013, v r.14 méně, atd. až ke dnešku) bez luk.
Těžko prokazatelná přímá souvislost úmrtnosti jak s monokulturou, tak s pesticidy na tuto monokulturu.
To jsou údaje z článku a z Čech.
Ale úhyn včelstva je celosvětový problém. Za který dle různých "vědeckých studií" může : včelí mor, včelí paraziti, monokultury, pesticidy, elektromagnetický smog, přešlechtění, zabijácké africké včely, atd., atd.
Takže není-li problém posuzován a řešen v celé šíři, dochází k jeho "zjednodušenému pochopení" - k černobílému vidění!
Pro pana "pppp":
Z Vašich příspěvků je zřetelná snaha "vylít z vaničky s vodou i dítě".
Za tím účelem se neustále odvoláváte na různé "základní" fyzikálně chemické procesy (= zákonitosti) aby jste "dokázal", že chemtrails (ta realita, ne ten název) neexistují. Jinak : "zazdít chemtrails"!
Např., že to, co se roztahuje po celé délce oblohy za jedním letadlem je "studená a tím lepší kondenzace" než před 25 lety je směšné. To by muselo jít o "řetězovou katalytickou reakci" a to by bylo na několik Nobelovek. A že kondenzační kotle a spalovací motory v té době nebyly. Apd., .. Vaše technické problémy vypouštění svinstva na oblohu jsou asi té úrovně, jako když "vědci" dokazovali, že letadlo těžší než vzduch nemůže vzlétnout... A na svá předešlá "vysvětlení" kdysi z minula, na které chybí jakékoliv odkazy, či jejich opětovné vysvětlení.
Při té příležitosti jste se pokusil smáznout i HARP (mám na mysli nebezpečnost elektromagnetického ovládání přírodních procesů, včetně lidské psychiky, což už se delší dobu používá v praktických lékařských aplikacích a i v jiných oborech, takže je to těžko zpochybnitelné a jestli se nepletu, tak jste zpochybnil i použití zvukových vln jako zbraně, což už je trochu směšné. Elektromagnetické dělo, kterým se veřejně chlubí Američané a i Rusové, Vás asi nerozhodí.)
Ten vtip, co je tu uvedený, tu realitu plně vystihuje.

353654

27.11.2016 02:16

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

RE: To známkování (momentálně 3.1(21)) byste měli slovně rozvést

Pavel p 178.?.?.?

P.S.:
Je vidět, že bylo potřeba povolat posily. Mám na mysli pana "40 let studuji.."
Ale moc se to nepovedlo.

353655

Globalisté (u vás 2.skupina) přes sto let využívali USA a jejich státní elitu (u vás 1.skupina) jako svůj hlavní nástroj. To končí, Státy mají odejít ze scény a ztratit svůj vliv. Obama na tom osm let pracoval - a jak! Teď to předal Trumpovi, jsou oba od globalistů, i když to na první pohled nevypadá.
Obávám se, že poslední odstavec je čirý idealismus. Až na to, že Rusko opravdu dokázalo skoro nemožné - globalisté ho respektují a potřebují. Ovšem všeho do času!
A nebýt Ruska, tak by migrace již měla úplně jiné grády a podoby. To jsou (dočasně odložené) plány globalistů, hUSA jen posluhují. Blízký východ a Maghreb se nepodařilo zcela rozvrátit - "někdo" pomohl (nejen) Sýrii.

358964

13.07.2017 23:30

Ad Trump

RE: Horecna destrukcni posedlost

VVP 178.?.?.?

HC je kobylou státní elity - a ta se musí smířit s tím, že její "světovládná" role končí. Tedy vyhrát nemohla.
Ne všichni (zbrojaři, banky, korporace...) patří ke státní elitě, jejich vliv je ovšem silnější - Trump vyhrál.
HC neprošla, protože "její" cesta by vedla ke konci - válečnému, ekonomickému, ekologickému... jednomu z nich či kombinaci všech.

358994

13.07.2017 23:40

Ad Trump

RE: Horecna destrukcni posedlost

VVP 178.?.?.?

"/Davno uz mel protivniky neutralizovat, paralysovat, you are fired/"

Když provedete výše uvedené kroky, musíte mít připraveno mnoho kroků, které provedete před Vámi požadovanou "akcí", během ní a po ní.
Jen namátkou: musíte mít důvody (např. pro veřejnost), prostředky a nástroje, vědět, jaké reakce vaše akce vyvolá... a hlavně - musíte mít adekvátní náhradu za ty "vyřazené".
Trum Váš požadavek plní! Důsledně, ale (nejen na Váš vkus) "pomalu".

358995

Trump dokončí, co Obama osm let připravoval: upozadění USA.
Touhle diplomatickou "krizí" pomáhá Putin Trumpovi probrat diplomatické pracovníky a zbavit se těch od státní elity. Akci ovšem zahájil Barack.

359311

21.09.2017 07:12

„Tušinský zloděj“ ve Lvově

RE: Nevím, ale když čtu Lwow

Ee 178.?.?.?

Rusko nemá zájem na zániku Ukrajiny.
Poláci, pokud nejsou hloupí, ví, že by dostali banderovce (maj se s nima tak "rádi").

360142

12.10.2017 08:14

Google nebo Ústřední Politbyro?

Freedom

Velké gé 178.?.?.?

Tohle je jeden z důvodů či spíše příkladů, proč nezakázali "svobodný" Internet. (Je to asi jako s volbami.)

360477

11.07.2018 08:36

Alza překročila hranici

RE: 10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Nejsem husita 178.?.?.?

Tak to je slabota.

365223

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 94 čtenářů částkou 17 014 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Z českých polí kvůli dotacím mizí ptáci, některé druhy už téměř vyhynuly23.07.18 00:01 Česká republika 6

Nezvaní hosté, kamarád na vozíku. Jak vypadá svět v dětských pořadech22.07.18 23:57 Česká republika 0

Polští muslimové píší stížnost Sejmu: Jsme v Polsku jak Židé ve Třetí říši21.07.18 15:53 Polsko 2

Ředitel Centra pro výzkum migrace: Polsko je světovým lídrem přistěhovalectví21.07.18 15:26 Polsko 0

Polsko zradilo: nemá námitky vůči Globálnímu kompaktu pro migraci21.07.18 14:58 Polsko 0

Televizní debata Lukeš versus Jakl se příjemně zvrtla20.07.18 17:42 Česká republika 1

Další kulturní obohacení nožem v autobuse20.07.18 17:33 Německo 0

Maďarsko odmítá pakt o legalizování migrace, čeští politici melou o tom, že je "nezávazný"18.07.18 19:26 Česká republika 7

Britské tajné služby čelí kritice, že mají ve vedení málo černochů18.07.18 19:13 Británie 4

Americká banka Goldman Sachs zvýšila zisk o 44 procent17.07.18 16:46 USA 23

Neničte světový řád, vyzval Tusk USA, Rusko a Čínu17.07.18 00:57 Evropská unie 3

Radost v Moskvě, kritika doma. Trumpova náklonnost k Putinovi rozlítila i řadu republikánů16.07.18 23:45 Finsko 2

USA zadržely Rusku, kterou viní z pokusů ovlivňovat politiky16.07.18 23:37 USA 1

Allan Dulles před Kongresem USA v roce 194516.07.18 22:45 Neurčeno 0

SPD, CSU, CDU: Dáme volební právo mentálně postiženým15.07.18 23:46 Německo 2

České ministerstvo odmítá globální pakt o migraci: Souhlasit s nelegální migrací nebudeme15.07.18 22:49 Česká republika 3

Premiér Babiš jasně: Česká republika nebude přijímat žádné migranty15.07.18 22:09 Česká republika 1

Okupanti napadli posádku italské lodi12.07.18 10:35 Itálie 2

Alza v tichosti stáhla Jan Hus Starter Pack11.07.18 16:27 Česká republika 3

Hamáček kašle na mítink ministrů vnitra k ochraně EU před migranty - raději jede s Babišem na summit NATO řešit Rusko11.07.18 00:03 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,02 Kč
Euro
25,86 Kč
Libra
28,96 Kč
Kanadský dolar
16,77 Kč
Australský dolar
16,36 Kč
Švýcarský frank
22,23 Kč
100 japonských jenů
19,86 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
34,66 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 139,03 Kč
1 unce stříbra
341,64 Kč
Bitcoin
167 867,45 Kč

Poslední aktualizace: 23.7.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?