Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Censored, Sugar, VojtaIL, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.04.2015 15:48

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

RE: Úděsná naivita

VojtaIL 84.?.?.?

Dividendy a úroky jsou dle vás, pánové zlo. Ano, to si myslí většina ekonomicky negramotných lidí. Ti gramotní vědí, že úroky a dividendy jsou ve své podstatě NEZBYTNOU úhradou za půjčku.

Proč to říkám? Protože PŮJČKA je základní podmínkou pro vnik BOHATSTVÍ. Důkaz? V KLDR existuje masa vzdělaných lidí. Ovšem neexistuje tam nikdo, kdo by těm lidem půjčil finanční kapitál nebo výrobní prostředky. A tak tamní lidé strádají.

V Afrických zemích naopak najdeme skupinu bohatých, kteří by mohli výrobní prostředky masám pracujících zapůjčit. Aby pracující mohli produkovat bohatství. Jen tam pro změnu chybí právě ti vzdělaní pracující, kteří by uměli ony zapůjčené výrobní prostředky obsluhovat. A tak tam rovněž panuje chudoba. V prvém případě NENÍ CO PŮJČOVAT, v druhém NENÍ KOMU PŮJČOVAT.

Například v Číně je komu i co. A Čína bohatne raketovým tempem. Ovšem bez dividend a úroku by tam dodnes panoval hlad. Na to můžete vzít jed. [smích]

330668

08.04.2015 15:29

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

RE: Úděsná naivita

VojtaIL 84.?.?.?

> úroky jsou způsob, jak ovládnout svět
Opravdu? A že se to nějak nedaří, pane Dube. Proč? Vždyť půjčování peněz za úrok je stejně staré, jako peníze samy. Kdepak zůstal Váš "světovládce"?

> musí být půjčka, aby mohlo být bohatství
Ano. To tvrdím. Nedokáže-li si pastevec půjčit stádo, farmář půdu, dřevorubec les, dělníci továrnu, lékaři kliniku, námořní posádka tanker, ... nevznikne jejich prací zhola nic. Vy s tím ovšem nesouhlasíte. Tedy nám laskavě objasněte, jak vzniká bohatství dle Vás? Ať se poveselíme. [smích]

> spolumajitelé firmy ... žádný úrok nedostávají
Ano. Jejich odměně se říká "podíl na zisku" či "dividenda". A stejně jako u úroku jde v podstatě o ODMĚNU ZA ZAPŮJČENÍ KAPITÁLU.

> vysvětlete, jak je možné, že, podle vás, amerika bohatne
Na to byste mohl přijít i sám, pane Dube. Opět je to jen a jen o PŮJČOVÁNÍ. Prostě si levně půjčíte kapitál. Ten pak rozumně investujete (tedy vlastně zapůjčíte) dál. V libovolné formě a kdekoliv na této planetě. Vaší starostí je jen rentabilita investice. Dosáhnete-li z ní vyššího výnosu, než činí Vaše náklady na půjčku, bohatnete. To byste mohl pochopit i se svou (dubovou [mrknutí jedním okem] ) logikou. [smích]

330716

09.04.2015 23:10

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

RE: Úděsná naivita

VojtaIL 84.?.?.?

Zkuste si pane Dube vygooglovat "dějiny bankovnictví". Naleznete tam následující informaci, cituji:
> Je možné, že proces půjčky časově předcházel vzniku peněz.
Překvapen?

> tak nám laskavě vysvětlete, kde se to stádo, půda, les atd. vzaly
To bych sice mohl. Ovšem většina zdejších čtenářů to ví. Takže si laskavě sám dostudujte část dějin pod heslem "akumulace kapitálu".

> mrkev na zahrádce
je podle Vás bohatství? Opravdu? [chechtot]

K poslednímu odstavci. Váš původní dotaz na mě zněl
> jak je možné, že, podle vás, amerika bohatne, a to i přes to, že fed nastavil nulové úroky

A já jsem Vám na něj jednoduše a srozumitelně odpověděl. Čemu na tom nerozumíte? Tedy ještě prostěji.

Za stavu, kdy komerční banky poskytují levné úvěry bohatnou ti, kteří si od nich za nízký úrok půjčují kapitál. A jsou SCHOPNI jej správně investovat. Tedy schopní američtí občané. A s americkými občany samozřejmě bohatne celá Amerika. FED je v tomto případě podružný. On není měřítkem bohatství Ameriky. Je jen iniciátorem ekonomických aktivit lidí.

Jestliže ani tomuto vysvětlení nerozumíte, je mi líto, pane Dube. Další příspěvek už na tak triviální problém nevyplýtvám.

330813

11.04.2015 15:26

Jsem hrdý na svého prezidenta

RE: smůla, zatlačili

VojtaIL 84.?.?.?

> Máme problém se slabochy na vedoucích místech.

Tento problém pojmenoval už Sokrates. Vyplývá z faktu, že demokratická většina si volí ze svého středu své zástupce. Většinu tvoří vždy a za všech okolností výhradně průměrní a podprůměrní lidé. Tedy lidé neschopní se správně rozhodovat sami za sebe. Natož kvalitně rozhodovat za ostatní.

Nadprůměrných (schopných) lidí je žalostná menšina. Která ví, že volbami nedokáže nic ovlivnit. Proto ti skutečně schopní do politiky obvykle nevstupují (čest výjimkám, viz např. bývalý senátor Fischer či stávající vicepremiér Babiš). Tyto výjimky však obvykle v politice pohoří. Protože jsou v ní demokraticky převálcováni volenými zástupci většinové spodiny. Tedy obvykle lotry, kteří dokážou naslibovat voličům hory doly, ale ve skutečnosti mají jen jediný cíl. V politice rychle zbohatnout.
Co s tím?

330970

12.04.2015 18:58

Jsem hrdý na svého prezidenta

RE: smůla, zatlačili

VojtaIL 84.?.?.?

Moc pěkný záměr, pane Svědomí. Tím záměrem myslím ono Vaše

> k přerodu z tvorů ovládaných pudy, na bytosti řídící se rozumem ...

Pamatuji si ideologii, která byla založena na podobném "přerodu". Cílem té ideologie bylo, přerodit lidi z líných bytostí na takové, kterým se práce stane základní životní potřebou. Cha, cha. Nějak se ten "přerod" komunistům nezdařil. Ani po dobu řady generací, s obrovskými vynaloženými prostředky a na celé šestině světa. Čím to?

Myslím, že NELZE MĚNIT ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ŽÁDNÉHO ŽIVÉHO ORGANISMU. Vlastnosti všech žijících organismů jsou totiž ÚČELNÉ. A do současné podoby se vyvíjely stovky milionů let.

Proč myslíte, že právě nějaké přikázání může na člověku cokoliv změnit? Na této planetě přece žily tisíce generací (na věky zatracených?) lidí, kteří žádná přikázání neznali. A to jak v dobách před Mojžíšem, tak v místech, kam znalost desatera jednoduše nepronikla. Ač jedna skupina lidí už tisíce let věří na desatero a druhá skupina je nevyznává, jsou v podstatě obě stejné.

Obávám se pane Svědomí, že jakýkoliv pokus o přerod člověka má asi tak stejnou pravděpodobnost úspěchu, jako snaha donutit (přerodit) jabloň k tomu, aby plodila buřty. Je mi líto. [smích]

331051

13.04.2015 13:57

Jsem hrdý na svého prezidenta

RE: smůla, zatlačili

VojtaIL 84.?.?.?

Připojuji se k názoru paní 109, pane Svědomí. I já si myslím, že například delfíni by s Vaší myšlenkou, že ROZUM je monopolním vlastnictvím lidí, nesouhlasili. Oni jej však (zatím?) nepoužívají k tak drastickým změnám svého životního prostředí, jako člověk.

Máte pravdu v tom, že mé názory zde mohou vyznívat negativisticky. Je to proto, že obvykle nereaguji "poplácáváním na ramena" těm, s nimiž souhlasím. Daleko častěji se pokouším vyvracet bludy a omyly, které zde čtu.

Abych tedy byl výjimečně pozitivní, naznačím, v čem vidím východisko ze současné bídy já. V čem po tisíciletí spočívá základní problém lidské společnosti? Spočívá v tom, že LIDEM VLÁDNOU LIDÉ. Lidé, jejichž vlastnosti a klíčové životní motivace se formovaly po miliony let. A jsou tedy z Vašeho pohledu špatné. Proto je přece chcete "přerodit", ne? A změnit strukturu a fungování něčeho, o čem zatím netušíme, jak to vůbec funguje (mám na mysli lidský mozek), považuji za neproveditelné. Prostě člověka v anděla neproměníte. A kde vzít anděly, aby nám spravedlivě vládli?

Co s tím? Pohleďme do vlastní historie. Kdy a kde byli lidé vesměs spokojeni? Kdy a kde nebylo třeba žádných karabáčů, aby lidé dělali to, co mají? A ještě k tomu to dělali rádi! Vzpomínáte? Třeba u Bati. Jak to ten Baťa zařídil? Vždyť on byl přece óbrboháč, fabrikant, vykořisťovatel, ... Tajemství Baťova úspěchu spočívá v jednoduchém poznání, pane Svědomí.

LIDÉ DOBROVOLNĚ A RÁDI DODRŽUJÍ PRAVIDLA, KTERÁ POVAŽUJÍ ZA SPRAVEDLIVÁ A JEJICHŽ DODRŽOVÁNÍ SE JIM VYPLATÍ. A naopak. LIDÉ NEPORUŠUJÍ PRAVIDLA, JEJICHŽ PORUŠENÍ BY SE JIM TĚŽCE VYMSTILO. Taková pravidla u Bati vskutku platila.

A máme jednoduchý návod, jak uspořádat fungující a mírumilovnou lidskou společnost. Jde jen o to VYMYSLET SPRAVEDLIVÁ A MOTIVUJÍCÍ PRAVIDLA, KTERÁ BUDOU LIDEM VLÁDNOUT namísto lidí. Soudím, že tento úkol je rozhodně proveditelnější, než měnit genetickou podstatu člověka. Spokojen? [smích]

331106

22.04.2015 15:35

Otevřený dopis veliteli (velitelům) amerického konvoje

RE: A co že tak najednou

VojtaIL 84.?.?.?

> trvá nějakou dobu, než člověk pochopí, co za dobytek řídí tento svět.

Před dávnými dobami věřila většina prostých lidí, že tento svět řídí bůžci. Různí bůžci. A lidé si vyráběli jejich zpodobení. A klaněli se jim. Ovšem ukázalo se, že se klaněli špatně.

Později většina prosťáčků uvěřila, že svět řídí jen jeden Bůh. A pro změnu se dodnes v chrámech klaní jemu.

Jiní prostí lidé věří, že svět řídí jakýsi "dobytek". Ovšem ani tato víra není ta pravá. Proč? Protože nikdy ještě nikdo nedokázal pojmenovat toho "nejvyššího dobytka". A bez nejvyššího nelze řídit nic. Kolektivní řízení je nesmysl. Kolektiv nedokáže uřídit ani soutěž ve cvrnkání kuliček. Natož celý svět.

Tak kdo tedy řídí náš svět? Lidé, kteří nejsou líní číst "brožury" to už dávno vědí, pane Vopice. Náš svět se řídí výhradně a jen přírodními zákony. Vzdělaní lidé, kteří těmto zákonům správně porozumějí, je umějí také využívat. A ti ostatní, kteří si díky své intelektuální lenosti dodnes pletou přírodní zákony se zákonem džungle? Ti se zmohou jen na neustálé "otevírání očí ostatním" a proklínání "dobytků". [velký smích]

331674

23.04.2015 14:08

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

RE: Úděsná naivita

VojtaIL 84.?.?.?

Pojem PŮJČOVÁNÍ vás pánové zjevně velmi irituje. Naproti tomu pojem EKONOMICKÁ NEGRAMOTNOST vás ponechává zcela chladnými. Proč o tom mluvím? Protože jedním z typických znaků ekonomické negramotnosti je NEZNALOST GENEZE PENĚZ.

Tedy to zkusíme. Odpovězte mi pánové dle svého nejlepšího přesvědčení na následující otázku. Na této planetě žila roku 1900 přibližně miliarda lidí. Tito lidé potřebovali ke svému životu N peněz. Dnes žije na této planetě cca 7 miliard lidí a používají ke svému životu nejméně 7N peněz. Kde se vzalo oněch 6N peněz, které jsou dnes v oběhu navíc oproti roku 1900? Otázkou "kde se vzalo" samozřejmě nemyslím jejich tištění v tiskárnách cenin. Ptám se na postup, kterým se tyto "nové peníze" dostaly k novým lidem. Překvapeni? [mrknutí jedním okem]

331719

24.04.2015 14:08

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace

RE: Úděsná naivita

VojtaIL 84.?.?.?

Je mi líto, pane Ppppp, že jsem Vás svou reakcí neuspokojil. Je to má vina. Zřejmě jsem se nevyjádřil dost srozumitelně. Tedy ještě jednou. Existovalo-li v roce 1900 na Zemi N peněz, v roce 2015 7N peněz, muselo nějak mezitím vzniknout 6N nových peněz. Zkuste prosím zapřemýšlet JAK?

Vy se dožadujete následujícího:
> Ať si banka má své úroky, ale za své peníze, co opravdu pujčí

Jinými slovy říkáte. Ať banky půjčují, ale jen ty už existující, staré peníze. Když ovšem banky nevytvoří pro účely úvěrů NOVÉ PENÍZE, kde se vezme oněch chybějících 6N peněz? Kdo vytvoří nové peníze pro stále přibývající obyvatele této planety? NEEXISTUJE JINÝ ZPŮSOB TVORBY NOVÝCH PENĚZ, NEŽ JEJICH VYTVÁŘENÍ FORMOU ÚVĚRŮ, pane Ppppp. A všichni ti, kteří se stále dokola rozčilují nad "vytvářením peněz z ničeho" ukazují svou ekonomickou negramotnost. Ale nic si z toho nedělejte. Ekonomicky negramotných lidí je na světě drtivá většina.

Ještě si dovolím Vás pochválit za Vaše zjištění

> Hromada vecí dnes "funguje" ale pritom se do dusledku neví jak.

To je hluboká pravda, pane Ppppp. A pokud se s tímto stavem ti "nechápající" smíří, není žádný problém. Problém nastává, až když lidé, kteří nechápou "jak svět funguje", se jej mermomocí snaží napravovat. To je velký problém.

Bylo to dost ke kořenům? [mrknutí jedním okem]

331774

24.03.2016 13:33

Pět nejdražších vojenských operací po druhé světové válce

Na co soudruzi z RIA Novosti zapomněli?

Censored 84.?.?.?

Zapomněli na Sovětským svazem vedenou válku v Afghánistánu v létech 1979 - 1989. V důsledku této války zahynuly statisíce afghánských civilistů. A asi milion Afghánců emigroval do Iránu a Pákistánu.

Proč zapomněli? No protože zmínka o této válce by úplně pokazila propagandistický ráz uveřejněného článku. Jehož cílem je přesvědčit čtenáře, že jediným agresorem na této planetě jsou USA. [mrknutí jedním okem]

347105

05.09.2017 11:02

Proč se nemáme zlobit na Angelu Merkelovou

RE: informační pole

Sugar 84.?.?.?

Ad bezstrukturní řízení uvnitř firmy...

I tak se dá, bezstrukturní řízení se využívá hlavně v pojmu "firemní kultura".
Ta dopředu definuje základní chování jedinců uvnitř společnosti a ti kteří se nezařadí, jsou automaticky ostatními tlačeni k odchodu.

Viz. např. pošahané praktiky nadnárodních firem původem z USA, kdy se každému zaměstnanci při vhodné příležitosti tleská, jak je báječný. Zkuste nezatleskat. [smích]

359856

05.09.2017 11:12

Proč se nemáme zlobit na Angelu Merkelovou

RE: informační pole

Sugar 84.?.?.?

Zničit Německý národ?

Ta snaha trvá od prvního pronikání RKC na jejich území možná i dále. Následně byli využiti k expanzi na východ. Ale mnohokrát se Němci již vzepřeli, což vrchol pyramidy schovaný nad rabinátem neodpouští.

Dnes již hlavně kvůli vysoké spotřebě, která nelze být celosvětovým průměrem vzhledem možnostem biosféry. A pomalu rostoucí konkurenci chápajících jedinců v rámci procesů řízení. Jednodušší je prostě ovládat negramotnou bandu z Afriky.

Moc má absolutní charakter v chápání elit a nechtějí jí s někým sdílet.

359857

> ... ti majetní zkorumpují systém ...

To je odvážné tvrzení, pane Pitralone. Proč?

Nejspíš se mnou budete souhlasit, že mezi světovou špičku MAJETNÝCH patří:

- Rothschildové,
- Putin,
- 637 čínských dolarových miliardářů,
- Kim Čong-un,
- Andrej Babiš,
- Bill Gates,
- a ještě dalších cca 900 světových dolarových miliardářů.

Pokuste se nám prosím vysvětlit, jak tito lidé kooperují. Jak se dokážou dohodnout na tom, kterým směrem budou "korumpovat systém"? A čím to, že mezi nimi nejsou v otázkách "korumpování systému" žádné neshody? To by mě opravdu velmi zajímalo. [mrknutí jedním okem]

Díky
Vojta

362005

14.02.2018 18:18

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

84.?.?.?

> převzít svou současnou situaci do vlastních rukou

Zdánlivě pěkná myšlenka, pane profesore. Ovšem! Já soudím, že ony davy mladých Španělů, Francouzů, Rusů, ... i Čechů, kteří jsou dnes ve věku, kdy by měly mít vlastní potomstvo, mají svou situaci "ve vlastních rukách". Mít děti jim přece nikdo nebrání. Přesto je natalita bělošské populace v Evropě zoufale bídná.

Vždyť lidé, žijící ve dnes populačně upadajících zemích jen před sto léty měli běžně velké rodiny. Pět a více dětí nebylo výjimkou. Přitom životní podmínky těchto našich praprarodičů byly výrazně horší, než naše. Co se stalo?

Dle mého soudu jednou z příčin je přebujelý sociální stát. Lidé ztratili obavu z neznámé budoucnosti. Získali pocit, že ať se děje cokoliv, stát se o ně v budoucnu vždy postará. Souběžně s touto vírou jsou dnešní lidé motivování obrovsky širokou nabídkou. Nabídkou luxusního zboží a mimořádných zážitků. A tak dnešní (i vzdělaní) lidé upřednostňují potřebu vidět východ slunce na Jávě, slyšet hřmot Niagary, projít si Tádž Mahal, shlédnout starověké megalitické stavby v ... , před plozením vlastních dětí.

A tak i když má většina dnešních lidí svůj osud pevně ve vlastních rukách, vymíráme. Bohužel.

Pěkné dny

Vojta

362551

16.02.2018 15:37

Pozdrav z Muslimic

RE: Opravdu je to tak hrozne?

vousy13 84.?.?.?

Ono i... jen 5% z půjčky si vezmeme a hned zase půjdeme? [chechtot]

362612

20.07.2018 17:44

Vazalské státy NATO trpí Stockholmským syndromem

RE: aj tak dobre

vousy13 84.?.?.?

Dost pochybuji, že by NATO zakročilo, kdyby Ukrajina v NATO byla a Rusko by jí opravdu napadlo. Všichni by se na nějakou Ukrajinu vys...

Být v nějakém paktu, nikdy nezaručovalo 100% ochranu, ale to byste věděl, kdyby jste studoval dějiny. Natož pro loutkový a zbankrotovaný stát jako Ukrajina.

Evropa ještě bude prosit, aby tam Rusko udělalo pořádek, jinak těch 40 milionů Ukrajinců bude jak koule na noze potápějící se Evropy...

365425

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 85 čtenářů částkou 10 833 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Brněnská radnice pod knutou žít-brňáků udělila Slušným lidem pokutu 126 tisíc korun za vlastenectví a vkus19.09.18 21:09 Česká republika 2

Vláda se zatím drží, 50 okupantů ještě přijato nebude19.09.18 20:50 Česká republika 1

Černoši v Severní Karolíně rabují opuštěné obchody18.09.18 19:30 USA 6

Pět let nezákonného stíhání soud ohodnotil snížením odškodného18.09.18 01:33 Česká republika 0

Orbán za nás, my za Orbána18.09.18 00:13 Česká republika 1

Pátá kolona v ČR jede na plné obrátky17.09.18 17:43 Česká republika 7

Merkelová vyhodila šéfa kontrarozvědky Maassena17.09.18 17:35 Německo 2

Úroveň škol se snížila tak, že je horší než ve zvláštních školách14.09.18 23:11 Rakousko 8

Projev Viktora Orbána v Evropském parlamentu13.09.18 12:03 Evropská unie 15

V Čechách a na Moravě žijí nejkrásnější ženy světa13.09.18 09:55 Česká republika 1

Karikaturista nakreslil zuřící Serenu. Nařkli ho z rasismu a sexismu12.09.18 11:01 Austrálie 6

Šéf německé kontrarozvědky dostal "nabídku", kterou nelze odmítnout 11.09.18 11:48 Německo 2

Na fotkách z umělecké školy ve Francii digitálně přidali černochy11.09.18 00:25 Francie 1

Miss America proběhla bez promenády v plavkách10.09.18 10:58 USA 6

Afghánský okupant v Paříži zranil nožem kulturně obohatil sedm náhodně kolemjdoucích10.09.18 10:51 Francie 1

Španěle zešíleli. Vrátili okupantům přístup k plné lékařské péči10.09.18 10:47 Španělsko 2

Volby ve Švédku - posílila protiimigrační strana, ale ne dosti, aby mohla ovlivnit chod země09.09.18 23:59 Švédsko 1

Pašeráci našli novou trasu, z Tuniska vozí okupanty na malých bárkách do Itálie09.09.18 23:42 Neurčeno 1

Babiš prý v Německu odmítl africké okupanty06.09.18 09:57 Česká republika 3

Deep state v USA už otevřeně komunikuje s novinami06.09.18 09:49 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,84 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
28,75 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
15,89 Kč
Švýcarský frank
22,59 Kč
100 japonských jenů
19,46 Kč
Čínský juan
3,19 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,90 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
32,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
26 288,89 Kč
1 unce stříbra
311,70 Kč
Bitcoin
138 164,58 Kč

Poslední aktualizace: 19.9.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?