Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 28 příspěveků, 2 různá jména: ls, Sam Elles.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.12.2015 18:15

Trocha biblického ponaučení

RE: TROCHU BIBLICKEHO PONAUCENI?

Sam Elles 88.?.?.?

No, je vidět, že věříte výkladu společnosti Watchtower society, u nás známé jako Svědkové Jehovovi. Zklamu vás. Je to americká sekta jako každá jiná. Neprůhledné financování, neustálé změny výkladu označované jako "nové světlo", vymývání mozků neustálým opakováním téhož na každotýdenních sešlostech.
Prozradila Vás reakce, typická pro svědky: to v Bibli není, protože to není důležité. Velmi zajímavé. Bylo důležité vyjmenovat mnoho potomků Izmaele, po kterých už pak ani pes neštěkne, ale není důležité vyjmenovat aspoň několik potomků Šalomouna, který údajně měl asi tak tisíc žen. Zkuste použít vlastní rozum a ne papouškovat.

343212

27.12.2015 11:15

Druhá trocha biblického ponaučení

RE: odpovědi

Sam Elles 88.?.?.?

Vážený čtenáři,
před lety jsem podobně jako vy obhajoval pravdivost Bible. Občas jsem se setkal s větou "Víte, já věřím, že Něco existuje, ale nejsem žádný fanatik". Na to jsem měl připravenou otázku: "A jaký je podle vás rozdíl mezi věřícím a fanatikem?"
I s následujícím vysvětlením, že věřící věří na základě důkazů. Tak si sesumírujte svoje důkazy. Máte nějaké? To uhlazené "vysvětlení", že Bible prostě popisuje lidi i s jejich negativními vlastnostmi, a tím se právě prokazuje jako pravdivá, samozřejmě taky znám.
Jen jste si ve své zanícenosti (a nemyslím to teď ironicky) jaksi nepovšiml této věci: Já nekritizuji jednání lidí. Naopak, vycházím jakoby z předpokladu, že Bible je pravdivá. A v tom je ten háček. Proč v ní Bůh nejedná milujícím způsobem? Proč podporuje podvodníky a trestá ty, kdo jim na podvod naletěli? Proč neupozorní např. Abraháma, že se nemá čeho bát, vždyť přece údajně "uvěřil". (v to, že "prostřednictvím jeho semene si budou žehnat národy země") Tak proč se najednou bojí o svůj život a radši poskytne Sáru do postele jinému muži? A místo aby se tento podivný Bůh obrátil na Abraháma, obrací se na ty podvedené. A čím tento Bůh "žehná"? - Rozmnožením stád, atp. Podporuje HMOTAŘSTVÍ! Nikde se nedočteme: - a požehnal jim dobrými vzájemnými vztahy, rodinným štěstím, moudrostí při řešení obtížných situací.
Summa sumárum: Bible rozhodně není Bohem inspirované slovo. Byl - a bohužel to ještě pořád je - NÁSTROJ MANIPULACE. A to se snažím dokázat.

343512

29.12.2015 13:33

Druhá trocha biblického ponaučení

RE: Několik postřehů k Abrahámovi

Sam Elles 88.?.?.?

Milý Josephe,
uznávám, že jsem mohl dodat text, který zmiňuje Sáru jako "nevlastní sestru".
Došel jsem k názoru, že to není podstatná okolnost celého příběhu. Podstata první tkví v tom, že Abrahám podvádí buď
a) z nedostatku víry
b) z touhy po nepoctivém zisku
Podstatná věc druhá: Bůh nenapomíná chybujícího "vyvoleného" Abraháma, nýbrž ty, kteří se nechali jeho podvodem zmást.
Dále: ...hřích znamená ... "minout se cílem". Souhlasím. A teď si odpovídající pasáž přečtěte, Josephe, ještě jednou. Proč vyčítá "Bůh" tomu, kdo s ním nevstoupil v žádný svazek, že se míjí cíle, který vytýčil? Proč to nevyčítá Abrahámovi?
Na rozdíl od Vás, já považuji text za jakoby pravdivý, a ukazuji jeho nesmyslnost, nestoudnost, prohnanost a citové vyděračství. Vy text vysvětlujete, aby zapadal do Vašeho pojetí správného Boha. Bible je v podstatě manipulace na základě dobrého lidského sklonu poslouchat autoritu. A tou nejvyšší autoritou je Bůh.
Závěr:
Pokud je ovšem například policista falešný, poslechnout slepě autoritu se nevyplácí. Pokud je JHVH falešný Bůh, což je, dospěla západní kultura do stavu, v jakém se nachází. "Vyvolenost" jedněch a zotročení druhých. Ze Starého zákona vychází Nový zákon. A podívejte se na dějiny křesťanstva. Samá láska a vzájemné porozumění, duch spolupráce a mírového soužití, viďte? [smích]
Nemluvě o archeologických důkazech, které Bibli naprosto vyvracejí. Viz Šlomo, nebo chcete-li, Shlomo Sand, Miloš Bič, a další a další.
Hezký den

343597

30.12.2015 14:04

Druhá trocha biblického ponaučení

RE: Několik postřehů k Abrahámovi

Sam Elles 88.?.?.?

Fakt jste mě pobavil. A to tím, jak úporně se držíte mýtů. A de facto vyvracíte sám své názory.
Buď totiž můžete Bibli věřit jako pravdivé a inspirované - to je jedna cesta, anebo ji pojímat jako inspirovanou, ovšem s alegorickým výkladem - to je druhá cesta. Ve zkratce cesta Filóna Alexandrijského, kdy si mohu dosadit a našroubovat na biblický příběh v podstatě cokoliv, i tu Rudou Karkulku a Smolíčka Pacholíčka.
Ani jedna z cest nevede k cíli, který byste chtěl dosáhnout - poznání a sounáležitost se Stvořitelem.
Úplně opomíjíte nejen "toleranci" biblického boha k očividnému zlu, ale jeho přímou podporu zla. A z toho vyvěrající "schopnosti" jeho vyznavačů. A to dokonce i těch vyznavačů, kteří už v něj nevěří, pouze se považují za příslušníky "vyvoleného" národa - ať už židovského nebo křesťanského (adventisté, jehovisté, atp.). Mohu vám popřát k novému roku pouze to, co doporučil (falešný) Mesiáš alias Kristus: Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. [smích]

343659

31.12.2015 13:23

Kain nebo Abel?

Přesné

ls 88.?.?.?

Absurdita biblického boha par excellence [cool]

343695

07.01.2016 11:43

Úžasný objev: V budoucnosti lze měnit minulost

Rozumím tomu správně?

ls 88.?.?.?

Takže mohu až dnes, po téměř 40 letech co jsem ženatý, posoudit, jestli jsem se v minulosti zamiloval?

343956

08.01.2016 11:02

Židovská náboženství a vyhlídky na disent

Zajímavý pohled to je, ...

LS 88.?.?.?

Co činí žida židem? Opravdu je to náboženství. A to dokonce i u sekulárních židů. Judaismus je v nich zakořeněn až do morku kostí. Čest výjimkám, jako byli Spinoza nebo Einstein, který odmítl nabídku stát se prezidentem Izraele. Byl by ale omyl domnívat se, že lze odtrhnout křesťanství od židovství. Křesťanství historicky založili židé, a celé učení směřuje k podřízenosti židovskému bohu JHVH. Jaké celosvětové společenství vlastně židé jsou, lze pochopit na společnosti, známé pod názvem Svědkové Jehovovi. Taky jsou ze všech národů, spojuje je společná víra - stejně absurdní jako židovská. Mají své "vyvolené" a vzhledem k ostatnímu světu jsou vlastně všichni "vyvolení". I ta nenávist k "odpadlíkům" je stejná.
Můj osobní názor je, že předchůdci dnešních židů zfalšovali babylónské, akkadské a sumerské uctívání, možná za vydatné pomoci egyptských kněží. A to vše jen proto, aby oslavili sami sebe jako jedinečný národ. Dnes tento národ jako takový neexistuje. Existují jen judaisté a jejich potomci. Sionisté toho všeho jen zneužili k vytvoření samostatného státu.

344008

13.01.2016 22:31

Pravda v křivých zrcadlech Bible

RE: Pro věřící. Ostatní snad prominou.

LS 88.?.?.?

Ještě přidejte tu O Karkulce, prosím...

344376

26.01.2016 10:54

Slepé oko Davosu: Jak bohatí požírají chudé a svět

Druhá strana mince

ls 88.?.?.?

Faktem ale zůstává, že ti chudí jsou prostě blbí a nechají se oblafnout pěknýma řečičkama. Obdivují herce a hérečky, kteří houfně (čest výjimkám) propagují ohlupující systém. Fandí bohatým sportovcům, jejichž životní náplní je např. umně prásknout do tenisového míčku. Na to se nabalují reklamy nejlepších vložek atp. A ještě vzpomeňme nezanedbatelnou roli všech možných církví, v podstatě tyjících z darů svých oveček. V ČR ještě navíc z nestydaté prodejnosti různých Kalousků a Bělobrádků, kteří prosadili restituce.
Takže na co si stěžujeme? Na vlastní blbost. !

344891

18.02.2016 19:35

Jak mi Putin zkazil šuk

VOPROS - OTVĚT

LS 88.?.?.?

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Dnes je 18.února 2016. Dostali jsme dotaz od Vladimíra: Může Putin za to, že jsem nebyl úspěšný při svedení ženy?
- Tato otázka je zdánlivě jednoduchá, ale ve skutečnosti zahrnuje mnoho faktorů. Jako ostatně vsjo, podléhá i ona Zákonu času. Chceme-li to, či nechceme, je to tak. Musím vás teď upozornit na film Šakal. Ne na tu připitomělou americkou napodobeninu, ale na původní francouzský. Tam přece, aby se dostala k informačnímu zdroji, členu francouzské vlády, jedna dívka jakoby upadne z koně. Tu dívku vyslala globální elita, aby se dozvěděla, co chystá státní elita. A státní elita na to skočila. Tak podobně globální prediktor zařídil setkání našeho Vladimíra s tou ženou v cukrárně. Takže podrženo shrnuto – Putin za nic nemůže. Putin dělá všechno, co může aby takovým strategickým krokům protivníka zabránil. A tak zabránil i Vladimírovi – který prozřetelně hájil Putinovu strategii – padnout do léčky globálního atlantického křídla. Výsledek sice je, že šuk nevyšel, ale zabránilo se mnoha nevyčíslitelným škodám. USA tak ztrácí další zdroje. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR. Studujte a sami se naučíte, jak si zašukat[smích]

345745

01.03.2016 10:58

Je třeba znepříjemnit pro-kremelským webům život!

A ještě by bylo vhodné

LS 88.?.?.?

neprodleně zakázat učení se cizím jazykům.
Aby nemohl nikdo ani třeba z němčiny, angličtiny nebo ruštiny nic přečíst nebo si poslechnout.
Jiný jazyk by se měl naučit jen NAPROSTO POLITICKY SPOLEHLIVÝ havloid.
Potom bude země česká vzkvétat a začne být krásná na vše strany.
Čest vaší práci, soudruhu Gabale!

346021

01.03.2016 20:51

Je třeba znepříjemnit pro-kremelským webům život!

Soudruh Gabal IVAN

LS 88.?.?.?

1976 - 1990 ČSAV, Ústav pro filosofii a sociologii - výzkumný pracovník.

viz http://www.gabal.cz/cz/muj-profil-a-zivotopis/
I když tam tvrdí, že nebyl ve straně, je celkem jasné že toto korýtko muselo být podloženo velmi politicky prospěšnou linií. Jistě někdo zná jeho působení z těch dob. Vsadil bych si na příslušnost k "biblickému vyvolenému národu".

346073

02.03.2016 10:44

Je třeba znepříjemnit pro-kremelským webům život!

K soudruhům ála Gabal

LS 88.?.?.?

Když nějací rodiče v roce 1951 (tři roky po slavném Únoru) dali svému synu jméno Ivan, leccos to může /nemusí/ prozrazovat o rodinném zázemí. Když někdo v roce 1976, době naplno rozvinuté Husákovské normalizace nastoupil jako výzkumný pracovník do ČSAV (Československé akademie věd), leccos to už prozrazuje. Mně osobně bylo silně nedoporučeno v tom roce pokoušet se dělat zkoušky na jakýkoliv humanitní směr VŠ. S dovětkem, že by to byl pokus naprosto marný. A to pocházím z "dělnické rodiny". Ale s tehdejším kádrovým hrbem - příbuzenstvo v kapitalistickém zahraničí - jsem neměl šanci. Mí spolužáci, jejichž rodiče opustili KSČ popřípadě KSČ opustila je, prožívali stejné údobí. A ejhle, soudruh Gabal nastoupil do výzkumáku. Sociolog. Musel být kovaný. A jak je vidět, dokázal překout meče v zakřivené šavle a dnes je kovaný jiným směrem.
Asi pár ran kladivem dopadlo i na hlavu. Byl jen pomýlený vývojem ve straně a společnosti? Anebo že by obraceč kabátů? Kéž by tu Putin rozšířil sféru svého vlivul! Přál bych si to z JEDINÉHO DŮVODU: bavilo by mě pozorovat, jak se všichni Gabalové roztrhají poklonkováním a lítostí nad svou "dočasnou dezorientací".

346116

20.03.2016 11:08

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

Pravda?

LS 88.?.?.?

Pouhé vyřčení pravdy neznamená její přesné vyjádření. Každé vyjádření je silně ovlivněno, přibarveno, zamlženo mravním a morálním stavem toho, KDO mluví či píše. Tato pravda bude vnímána jako faleš do té míry, do jaké on sám není v pořádku. Jeho "pravda" tak přináší poselství, které je odrazem jeho minulých a současných skutků. Poselství jeho vnitřní zvrácenosti. Když někdo bezostyšně okrade většinu občanů státu, dopustí naprostou devastaci práva a zákonů, vyniká naprostým, totálním egoismem a narcismem - jak může očekávat, že bude pochopen a přijat ve chvílích kdy SNAD myslí cosi dobře?

347022

20.03.2016 23:09

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

LS 88.?.?.?

Je vidět, že rozhled a hodnocení z drůbežárny se v této společnosti doposud drží. Klaus, Klausová a Hájek mají šanci v dalších volbách, pokud najdou dostatek Krocanů.

347027

http://www.armadninoviny.cz/sachy-pokracuji-rusko-preskupuje-sily-v-syrii.html

347041

01.11.2016 20:01

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

Marhoul

LS 88.?.?.?

V rádoby české televizi promluvil osvícený režisér Marhoul. Mimo jiné obvinil prezidenta Zemana z toho, že národ zhrubnul. V diskusích se prý mluví vulgárně a vyhrožuje se. (v podtextu: což za Klause a Havla jistě nebylo)
Ten jakýsi Marhoul je buď naprostý hlupák nebo si nechal tu pitominu podsunout někým, kdo na něj má silný vliv. Ještě třetí možnost: je manipulátor.
Je to vlastně totéž, jako by prohlásil, že za noblesní chování angl. rowdies na fotbalových stadiónech může královna Alžběta.

353056

A co by autor považoval za odpověď? Vystřílet vládu ČR? To jsou jen loutky, vyřežou nám nové...

353855

06.12.2016 08:39

Tarotová předpověď pro svět v roce 2017 časopisu The Economist

Jen poznámka pro editora

LS 88.?.?.?

V odstavci Mág v poslední větě je patrně překlep. Logicky by tam asi mělo být teď ne zeď.. Jinak článek VELMI pozoruhodný.

353876

20.12.2016 13:36

Kdo naplánoval teroristickou operaci v Palmýře?

Vím, že jsem naivní v tomto směru

LS 88.?.?.?

Ale nemají i Rusové právo na chybu? Co kdyby vinou malé chyby, prostě lidského faktoru, vybombardovali pár největších shluků zahraničních poradců americké koalice? A pak se samozřejmě také omluvili, jak bývá u dobře vychovaných amerických generálů zvykem.

354226

03.02.2017 05:08

Hackerský útok na MZ ČR – provokace na objednávku?

Jen v jednom nesouhlasím s domněnkou editora:

LS 88.?.?.?

Soudruh Zaorálek měl nejspíš heslo: Jsem Velký Bojovník č.1 proti církevním restitucím a příští volby s tím opět vyhraju!

355522

Pokud se na území státu nacházejí trvale jednotky cizí mocnosti, nazývá se to OKUPACE. A žádná přitroublá politička, ani žádný propagandista na tom nic nezmění. Může stokrát prohlašovat, jak je šťastný, že mu někdo "zajišťuje bezpečí". Pokud si dobře vzpomínám, Československo takhle zajišťovala sovětská armáda od roku 1968. A komu se to líbilo? Ta polská premiérka je prostě trubka.

355623

18.02.2017 17:38

Hrozba pro americkou demokracii a hybná síla chaosu ve světě?

Černá x bílá aneb Black & White

LS 88.?.?.?

Přehnaná očekávání jsou typická. Vzpomeňte na počátek Obamovy vlády. Tomu - v podstatě zločinci - hned dali Nobelovu cenu míru. Černobílé vidění světa jako např. Clintonová je špatná a Trump je dobrý nemá v politice místo. Stačí si uvědomit, na čí straně asi bude stát miliardář Trump - a obávám se, že to bude jinak, než v pohádce Lady a Trump. [smích] V podstatě všichni, kdo se derou k moci, jsou nebezpeční. Je pravda, že až dodnes přísahá americký prezident na Bibli? Na ten judaistický nacionalistický blábol?
Článek zjevně psal někdo, kdo černobílé vidění nemá. A souhlasím s jeho vývody až na ty pindy o "svobodném tisku". Tady autor zjevně zapomněl, že média někomu patří; a čí zájmy asi hájí a prosazuje ten někdo?
Čím více lidí začne myslet vlastní hlavou (i s tím samozřejmým rizikem, že se občas spletou), tím lépe pro lidstvo jako celek.
Už se nenechme všelijakýma šizuňkama nalákat k obraně jejich vlastního profitu. Každému myslícímu tvoru muselo být Trumpovo směřování jasné, když si začal notovat s Netanjahuem...

355834

Je zřetelné, že se USA budou z jakýchsi nepochopitelných důvodů držet dosavadní politiky zastrašování (důvody mohou být - zisky zbrojařů, - zájmy Izraele, který USA do značné míry ovládá).
Tímto postupem prohloubí kooperaci Ruska, Číny a Íránu. Írán se pozvolna vypořádá se sunitskými uřezávači hlav, vyzbrojí šíity v Saúdské Arábii, převezme (zástupně) vládu v SAE a Bahrajnu, možná i Ománu. Utáhne kohoutky americké ropě. V případě napadení zastaví provoz v Hormúzském průlivu. Tím padne americká ekonomika na hubu. Dodatek - snad ani žídé nejsou natolik blázniví, že by proti Íránu použili jadernou zbraň. Příštích pět let bude napínavých.

356200

14.03.2017 21:21

Ponerizace: Jak Americkou republiku převzaly politické kliky kriminálně šílených psychopatů

Vypadá to jako blaf, zní to jako blaf, nebude to blaf?

ls 88.?.?.?

Obávám se, že právě lidi v tajných službách ještě něco ví o realitě. Jinak všichni, doslova VŠICHNI jsem obvykle vláčeni propagandou.

356480

Počet "MOAB"_em zabitých islamistů narůstá, ještě včera to bylo 36 bojovníků, dnes už to je "více než 90". Kolik to bude zítra? Ta bomba je fakt MATKOU - rodí další a další zabité islamisty. [smích]

357155

26.11.2017 22:06

Izraelský stroj na peníze

Praní špinavých peněz

LS 88.?.?.?

Hlavně, že všichni po celé Evropě, co pracují v "peněžních sektorech" každoročně absolvují FATCA, AML a CRS.
Zkrátka - sranda musí být. [smích]

361192

17.12.2017 03:23

Podivná souvislost současnosti s dílem Edwarda Gibbona

V podstatě už tehdy začali přecházet na "hodnoty" judaismu

LS 88.?.?.?

Když si vezmete vymyšleného biblického Josefa, v rabínské vymyšlené story, máte nádherný příklad, ja se to má dělat:
- využil slabomyslností faraóna a vyšplhal se na "premiérské" místo ve státě
- zneužil informace k tomu, aby ožebračil celý národ
- profitovala z toho úzká skupina lidí
- ta úzká skupina se rozrostla o početné příbuzenstvo (všichni hebrejci)
- v momentě, kdy se to přestalo podporovat, okradli všechny ostatní a odešli rabovat jiné země

Docela dobrý návod - dodnes uctívaný "křesťany" - tj. tupými ovcemi...

361469

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 106 čtenářů částkou 13 831 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Evropský parlament: Očkovat se budete všichni furt a celoživotně - a basta!23.04.18 20:47 Evropská unie 5

Turecko: Řecké ostrovy jsou naše - NATO: Rozbroje Turecka a Řecka se nás netýkají22.04.18 23:00 Evropská unie 0

Stovky migrantů vcházejí z Turecka do Řecka - za co vlastně cpeme Turecku ty miliardy?22.04.18 22:37 Řecko 0

Vanessa Beeley ze Sýrie: Centrum Bílých přileb stálo hned vedle továrny na bomby, které vraždily civilisty v Damašku22.04.18 22:26 Sýrie 0

Německá federální policie varuje: Mezi migranty vzrůstá obchod s originálními německými doklady22.04.18 21:51 Německo 2

Mezinárodní akce Generace identity: Ochrana hranice v Col de l’Échelle22.04.18 21:26 Evropská unie 0

Martin Sellner z cely předběžného zadržení: "Britové, řekněte NE islamizaci!"22.04.18 21:16 Británie 0

Maďaři opět vyšli do ulic, Soros ukazuje svaly21.04.18 23:54 Maďarsko 7

16.000 afrických migrantů z Izraele převede OSN do EU21.04.18 04:01 Evropská unie 1

USA ovládly čtvrtinu území Sýrie včetně strategických zdrojů ropy a zemního plynu21.04.18 02:53 Sýrie 0

Migranti šíří v EU tuberkulózu rezistentní na antibiotika21.04.18 02:33 Evropská unie 3

Africká unie přijala protokol o přeshraničním volném pohybu Afričanů21.04.18 01:27 Evropská unie 0

Vidím řeku krve, varoval před 50 lety Powell před imigrací21.04.18 00:58 Británie 1

Přesídlovací program: 50.000 Afričanů bude přímo přesídleno do Evropy do podzimu 201921.04.18 00:43 Evropská unie 0

Neschopní, bezohlední politici sají z naší země život20.04.18 20:49 Česká republika 4

Turecko stáhlo své zlaté rezervy z USA20.04.18 15:31 Turecko 4

Skvělá analýza Martina Kollera20.04.18 00:31 Česká republika 0

Sorosova nadace odchází z Maďarska, Orbán vyhrál19.04.18 22:04 Maďarsko 6

Severní a Jižní Korea vedou rozhovory o oficiálním ukončení války19.04.18 02:21 Severní Korea 2

Americká banda banka Goldman Sachs zvýšila zisk o 27 procent18.04.18 03:00 USA 1

Měnové kurzy

USD
20,82 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
29,04 Kč
Kanadský dolar
16,22 Kč
Australský dolar
15,84 Kč
Švýcarský frank
21,29 Kč
100 japonských jenů
19,14 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
8,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 627,97 Kč
1 unce stříbra
347,44 Kč
Bitcoin
191 432,07 Kč

Poslední aktualizace: 24.4.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?