Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 2 různá jména: udo2, udo31123.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.02.2017 10:36

Finsko se stane první zemí na světě, která se zbaví všech vyučovacích předmětů

RE: Takže... fasci-nácia liberastov v praxi

udo2 95.?.?.?

Interdisciplinárne predmety,
hľadanie A) súvislostí v odlisnostiach,
namiesto B) starého-dobrého osvedčeného
schizofrenizujúceho "boja protikladov"?

Tož nápad to dobrý,
len keď cieľ jasný,
idiokracia temna je,
presoľme hneď a poriadne.

Idiokracia je zabezpečenie informačného,
náskoku j-elít edukačného ..
Keď tečie do bôt,
už i vrabce šaty ceasarove vysmievajú,
ventil povoľovať treba..
to je aj z pohľadu sociopatov jasné,
tak rovno pustíme im, ním aj spršku sr..čiek,
veď v školách dávno inkvizícia kraľuje a nie veda.

Kto tú páku reguluje ZATIAĽ, aký pako..
a je kým vôbec zameniť ho dáko?

355746

Bu-bu-bu! [velký smích]

Osud je dopredu daný,
všetko je v prdeli
a zabalme to radšej hneď
..Maliar čertíka stenový

Strádanie, alebo NO-strádanie?

Poprosím Majstra M. rovno
o zoznam koncov sveta
na najbližších aspoň sto rokov

356373

Otázka rozlíšenia prorokov (prognostikov)
od projekčných šarlatánov je ďalšia vec.
A tak aj metodológia interpretácie ich vyjadrení.

Ostatne, "šikovný" interpretátor..analytik, štatistik..
vám aj "Z hovna bič upletie" ..ako sa na dedine hovorieva.
Ďalšia už potom otázka je, čo s tým bičom zamýšľame, že?
Skrátka a dobre, predsa len o nástroj ide. ("How?" )
Nemenej podstatné je to "What?"

K téme..
Je jedna optimálna evolučná trajektória.
Jej cieľ, záverečný transformačný stav danej etapy je daný - osud.
Kto ho chápe, vie, čo ho čaká, keď sa Mu priečiť bude.
Kto nechápe, realite sa bráni,
toho nevyhnutne "osud" dávi.

Miera odklonu od optima
je proporcionálna miere kumulácie "nešťastí".
Platí hlavne i v kolektívnej psychike s nasledkom obetí na jej najslabších článkoch..

Toľko k pohľadu z pozície základov sociologickej mechaniky.

"Boh" (ak existuje), vyzerá (keď sa po priRode, uniVerse rozpozrieme),
že sadista asi nie je. Ako inak opice - ovce k mysleniu, evolúcii chápania, intuície, svedomia motivovať, zvery k transformácii v ČeloVěka motivovať?
..až potom sa ďalej i s loďou menom Zem ísť môže..

Ono tzv. "etnografický materiál" = Človeku podobné opice (Planéta opíc) sú podvedome slobodné. Myslieť si môžu, čo len chcú, no ich sloboda pri kontakte s objektívnou realitou končí. Čím viac je ich chápanie odklonené, tým horšie osud svoj uchopiť môžu.

..a ich strihania a rezania sa chopia tí, "anjeli" padlí, čo čo i len trochu viac, ako obete ich chápu. Keďže sa o vedomosti v rámci podprahovo-otrokárskej infopyramídy deliť bránia, ďalšie sociologické pravidlo ich k tomu vedie, že vždy cez pokušenie moci do noci padnú. Rozprávka O Panovi Prsteňov..

"Mierou svojho chápania pracujeŠ na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac."
..postačuje v základných črtách rozlíšenia objektívnych dominantných socionaturálnych dejov (procesov) v ich vzájomnej previazanosti, od tých iluzórnych = virtuálnej.."umeleckej" reality tých pseudonáboženských, médeálnych, atď..
Toť hlavné praVidlo možností presadzovania akéhokoľvek riešenia, názoru v reálnej polyTikos. Umenie možného

Výraz "Náhoda" je asi najväčšie sprisahanie (konšpirácia), aká existuje.
Niet jej. Ilúzia. Pasca. Ňou sú koly kóšiara spájané..a mysle oviec delené.
Akékoľvek cykly vývojovej-rozvojovej špirály (včítane tých kozmických),
sú tu pre našu pomoc.

..a rozvoj sa od degradácie odlišuje otázkou morálky,
na ktorú práve preto vždy prvý útok sociopata šikovného smeruje.
Toľko zasa k prebiehajúcej globálnej kulturologickej (informačnej-studenej) vojne.
Vitajte v III.sfetovej v plnom prúde

356412

13.03.2017 19:00

Na Středním východě dochází k drastickým změnám, a to neuvěřitelně rychle

RE: Zmena je Norma..i v priRode

udo31123 95.?.?.?

isto..
re: "To sú absolutne rozdielne spôsoby myslenia - a je takmer nemožné medzi nimi "prepínať"."

určite, pokiaľ vnímate
A) cyklické (resp. špirálovité) chápanie sveta a
B) lineárne ako rozdiel.

Lineárne chápanie je predsa iba kružnicový výsek (časť cyklu) pri jeho dostatočnom priblížení (diskreditácii). Predtavte si pohľad lupou na kružnicu..
Kto sa ale pozerá iba lupou (čo ale je samozrejme občas nutné),
tom nevyhnutne ujde kontext celého deja, mozaiky.

Preto dnes operačná propaganda kulturologického inžinierstva typu
"ži tu a teraz". Okrem fatálnej egoizácie (opak skutočného inDiviDua)
spôsobuje nevyhnutne i oslepenie budúcej obete (strihanej, prípadne rezanej ovce). Pasca. Neschopnosť vnímania mozaiky, obrazná slepota kaleidoskopu ako v masovom drogenrauši na psychadelikách, alebo v nejakých pseudonáboženstvách. Ostatne podobne sa používa aj druhý extrém tejto "spojenej nádoby".. v týchto prípadoch hrubo zneužitého sociálnoinžinierskeho nástroja na účely asociálnoinžinierske.

V tomto zmysle je naopak, PRIMERANÉ prepínanie nutnosťou.
Hurvajs:
"Jo taťuldo, přesně tak, jak říkáš, ale úplně naopak"

Zatiaľ nemáme dôkaz, že vesmír má začiatok.
Potom musíme vedecky vychádzať z toho, že nemá ani koniec.
VesMier vyzerá byť vskutku večný a nekonečný. (nevieme čo je mimo neho)
Pamätáte na "Nikdy nekončící příběh" a jeho "Nicotu"?
Skúste si to predstaviť naopak..

Ako ste ale inak povedali..či UniVersUm pulzuje, alebo aké má cykly (ako sa správa v čase, jeho etalónová frekvencia, etc..) je už zase vec ďalšia..

356448

15.03.2017 08:55

Na Středním východě dochází k drastickým změnám, a to neuvěřitelně rychle

RE: Zmena je Norma..i v priRode

udo31123 95.?.?.?

Prostredie..Ni(e)koho prostriedok

Myslíš, že je rozumné, zdravé neriešiť, ignorovať prostredie,
nesnažiť sa ho pochopiť, cykly - základné frekvenčné charakteristiky jeho vývojovej špirály?
(statiky vo vesmíre nikde niet rovnako, ako absolútneho chaosu)
Každá, aspoň aká-taká inteligencia sa predsa o to pochopenie minimálne podvedome snaží.
Od najjednoduchších organizmov.
Ignorovať prostredie je samovražda, extrémny egoizmus, ego-centrizmus.
Podobne, ako bol dav stredoveku blokovaný napr. geo-centrizmom.

EGO-GEO..

z klasiky tvorenia, strojenia:
OBJEKT - PROSTREDIE - SUBJEKT
(objekt je riadený a subjekt prostredíctvom prostredia riadi)
Úlohou CeloVěka, ČeloVěka je o.i. byť aj subjektom a to bez dostatočného (vzhľadom na dosiahnutie cieľov, deFinovaného cieľového vektora) poznania svojho nástroja (prostredia) nejde.

SpoloČnosť je súčasťou UniVers-a, jeho objektívnych pravidiel.
Podmnožinou životne závislou na Jeho, ich chápaní.
Možno nie dokonalom, ale doStatočnom na to, aby bol rozvoj (nie stagnácia, alebo dokonca degradácia) druhu..inak nasleduje systémový exitus a náhrada druhu..jeho úloh (pravdepodobnostne predurčených cieľov) druhom, objekto-subjektom iným..prípadne inde v uniVerze.

Rozvoj je samozrejme objektívne morálne podmienený (SveDomJe - 7.zmysel)
a intuícia (6.zmysel pre Mieru) nie je totožná s emóciami, no to je už ďalší príbeh, dej reflexný.

Otázka je, aká je úloha ľudstva, spoloČnosti tejto malinkej vzducholode plávajúcej vesmírom, jeho ciele, usporiadaný vektor cieľový od najvyšších priorít po najnižšie a ako sa za sebou postupne sťa kvety roztvárajú pri dosiahnutí, splnení medzikrokov?

Ak sa nesnažíš popierať existenciu objektívnych pravidiel, myslíš, že môže existovať systém, ktorý má svoje zákony (usporiadanosť a tendenciu vývoja), no nemá cieľ?
T.j., môže existovať objektívny zákon bez cieľa?
..a tu by nasledovala ďalšia otázka, bránka kľúčová..

Zo skúseností vekov, predkov, ľ´udovo:
"Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená.
Kto do nej vôjde, jabĺčko nájde,.."

Tož jedzme zo stromu poznania a nespochybňujme objektívne zákony,
bo inak budeme vskutku otroci a Otec také niečo od dietok svojich nežiada.
Iba ak ni(e)kto, kto sa ho imitovať snaží..

356485

16.03.2017 00:08

Na Středním východě dochází k drastickým změnám, a to neuvěřitelně rychle

RE: Zmena je Norma..i v priRode

udo31123 95.?.?.?

Nemci na to hovoria: "Jain"

Ak chápeš jeho (prostredia) základné nastavenie, spolupracuješ.
Netratíš zbytočne energiu.
Len na protežovanie vzhľadom na rozlíšené celkové objektívne ciele supersystému potrebných procesov. Jazdíš na nich ako na vlnách.

Ak ale nedostatočne chápeš, alebo sa mu dokonca brániš, máš problém.

Prostredie reaguje na tvoju činnosť. Nie je indiferentné.
Presnejšie Ni(e)kto reaguje oným prostredím ako nástrojom.
Ide o nástroj korekcie tvojho (v spoloČnosti)
optimálneho vývoja, resp. odklonu od neho.

356502

16.03.2017 21:34

Na Středním východě dochází k drastickým změnám, a to neuvěřitelně rychle

RE: Zmena je Norma..i v priRode

udo31123 95.?.?.?

V podstate presne.
Pri akomkoľvek (samo)riadenom modeli (absolútne náhodné zatiaľ nepoznáme),
existuje vždy nejaký nadradený systém.
Preto musí byť v každej situácii nejaký hierarchicky najvyšší, najobjemnejší systém. Keď chcete, nazvi ho hoci aj "boh", "Miera Mier", "HNR - Hierarchicky najvyššie riadenie"..alebo Manitú, Vis Maior, ako chceš..

Bez Toho, Neho je samozrejme svet, uniVersum nelogické.
Existovali by totiž zákony bez cieľa, resp. ciele bez ich deFinítora.
To je absurd, vysoko nepravdepodobné.
Keď ale preferuješ "limitne pravdepodobnostne nulové varianty",
ja ti to brať nebudem.

Samozrejme nemyslím, že by tzv. "náboženstvá" mali so skutočným Bohom niečo spoločné. (ak teda pripustíme reálnu možnosť Jeho existencie).
Úlohou tzv. "náboženstiev" bude podľa výsledného stavu spoločnosti (systému) pravdepodobne držať dav v zajatí takejto príslušnou inteligentnou asociálnou klikou kontrolovanej ilúzie.

Znemožniť davu vyslobodiť sa, byť schopný odhadovať pravdepodobné ciele Vis Maior, správať sa, riadiť tak svoj osud konformne s nimi (nekonfliktne), čo garantuje vysokú mieru bezpečnosti rozvoja a prakticky principiálne znemožňuje parazitizmus týchto "elít". Tomu musia zabrániť. Teda, ak by som mal k dispozícii tie prostriedky a mal tak zvrhlú morálku, konal by som presne takto. Kedysi náboženstvá, potom marxizmus (keď pseudorelígie opice masovejšie prekukli) a dnes Médiá..ako antická čarodejka MééDea.

Mozaika vzájomne prepojených systémov s celkovým obrazom..šlapúca ako hodinky,
alebo kaleidoskop náhod pre manipulované strihané jatočné stádo oviec?

No sociálny čas (definovaný rýchlosťou obnovy technológii) sa oproti biologickému (obnova generácii..genofondu) zrýchlil celko tak (nie len na tom Blízkom východe),
že sám operátor (admin & programátor OS) nestíha.
V podstate sociálny čas predbehol čas biologický.

Hodiny sa preklopili do normálu.
Boli otočené.
Čo im fungovalo tisícročia, dnes politicky prakticky nefunguje, ani nemôže.
Treba nové technológie riadenia systémov a supersystémov.
Ide zrejme o jeden z bezpečnostných mechanizmov Vis Maior.
Kto to pochopí, buď z posledného prvým.
I bez peněz [smích]

356508

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 45 čtenářů částkou 6 716 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Konzervativci v Británii zvítězili. Drtivě. Brexit bude!13.12.19 10:53 Británie 0

Hidžábem to začíná12.12.19 11:38 Francie 1

Italské námořnictvo čelí Erdoganovi: Na Kypr dorazila italská fregata Federico Martinengo 10.12.19 21:50 Itálie 1

Turečtí vojáci vyvěsili tureckou vlajku na řeckém ostrově v řece Evros10.12.19 20:19 Řecko 1

Turecká letadla dnes 30x narušila vzdušný prostor Řecka v Egejském moři10.12.19 19:50 Řecko 2

Důkaz o "nezávislosti" průzkumů veřejného mínění10.12.19 14:14 Česká republika 6

Střelec v ostravské nemocnici zabil šest lidí. Neměl legální zbraň10.12.19 11:21 Česká republika 6

EU nařídila sledovat už od roku 2020 spotřebu každého řidiče, někteří na to doplatí10.12.19 11:10 Evropská unie 0

Poslanci chtějí zakázat domobranu10.12.19 11:06 Česká republika 2

Čína zakáže americkou technologii - začíná ná totální technologická válka 09.12.19 20:19 Čína 0

Cultural Enrichment #1309.12.19 19:39 USA 1

Belgie: Muslimský mob podpaluje vánoční strom na náměstí a řve "Allahu akbar"09.12.19 19:27 Belgie 1

Hihi. Chvilkaři se zlobí na Klause mladšího. Nemohou zneužit symbol trikolory09.12.19 17:51 Česká republika 2

Z dcery Angeliny Jolie a Brada Pitta se stává kluk09.12.19 11:20 USA 1

Chvilkaři proti Babišovi, Sardinky proti Salvinimu - stejný scénář, jak přes kopírák09.12.19 11:15 Itálie 1

Augsburg: Muslimové na vánočních trzích ubili hasiče09.12.19 11:11 Německo 0

V Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a oddílů SS 08.12.19 21:01 Česká republika 3

Istanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni08.12.19 20:02 Česká republika 1

Neschválení Istanbulské dohody je neakceptovatelné, řve feministka. Odhlasujeme, že k Istanbulské dohodě přistoupí EU jako celek, vyhrožuje EU komisař06.12.19 11:41 Evropská unie 5

Národná rada SR schválila Dodatkový protokol, zavádzajúci nové trestné činy za vyjadrenia rasovej a xenofóbnej povahy06.12.19 10:56 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
22,85 Kč
Euro
25,53 Kč
Libra
30,75 Kč
Kanadský dolar
17,36 Kč
Australský dolar
15,82 Kč
Švýcarský frank
23,19 Kč
100 japonských jenů
20,85 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,97 Kč
100 rublů
36,44 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 529,22 Kč
1 unce stříbra
386,09 Kč
Bitcoin
165 054,48 Kč

Poslední aktualizace: 13.12.2019 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?