Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 49 příspěveků, 1 jméno: lubosmat.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.09.2015 12:26

Americké zprávy jsou tvrdě cenzurovány

Treba rozlišovať klamstvá a dezinformácie, a pochopiť v čom sa cenzúra médií prejavuje

lubosmat 212.*.*.*

Príklad titulky: „Irán sa pripravuje na výrobu atómových zbraní, máme potvrdené správy o jadrovom programe súvisiaceho s obohacovaním uránu a poskytnutím vyhoretých článkov s plutóniom na regeneráciu ruskej strane!“.
Na základe podobného nezmyslu, ako som zosmolil si môže vymyslieť žurnalista hocičo. Nie je tam žiadny fakt, a bez problémov možno vykonštruovať nekonečné kombinácie hypotetických hrozieb.

Nikto nám neklame, len nám nehovoria žiadnu overiteľnú pravdu, pod článkami sa objavujú heslá „Jedná sa o názor autora“, prípadne „Čerpané z dostupných zdrojov“.
Médiá už dávno nie sú zamerané na šírenie informácií, ale cielené pôsobenie na naše vedomie. Obsah správy nemá informovať, ale evokovať pocity a vyvolávať emócie. Nositeľ správy neočakáva Naše pochopenie informácie, ale jej prijatie a adekvátnu odozvu.

Akú má pre dnešného človeka informácia vlastne hodnotu, je schopný ju vôbec spracovať? Ako zareagujete na heslo na plagáte, ktoré určite vymyslel nejaký politik: „Peňazí je dosť, to len politici musia prestať kradnúť!“
Politici sa už dnes nemusia skrývať za lacné sľuby, už môžu otvorene vyhlasovať : Kradneme, klameme, zahmlievame, kopulujeme nad rámec zákona... a aj tak ich budú ľudia voliť.

Ako sa prejavuje novodobá cenzúra? Zoberme si napríklad rádiom šírené informácie v populárnej hudbe: Aký podiel domácej produkcie sa dostáva na náš mediálny trh? Ráno, ak si chcem vypočuť slovenskú, maďarskú, rómsku, českú alebo nemeckú pesničku, musím si ju prehrať z CD alebo USB.
Čo my vlastne chce týmto „slovenský“ mediálny priestor naznačiť? Angličtina je „IN“, tvorba národa ku ktorému patríš, prípadne ku ktorému sa koreňmi hlásiš je „OUT“!
Je to, ako keby na Slovensku CNN hlásilo 100x aké je počasie na Floride a 1x aké je v Hurbanove.

Cenzúra je ako kukučie vajce, vyliahne sa z neho prerastená potvora, ktorá vytlačí z hniezda všetko čo je tvoje, a ty potom lietaš sťa strhaný a ďalej ju živíš ako vlastné milované dieťa.

339951

28.09.2015 15:26

Dopis čtenářky

RE: Dopis čtenářky

lubosmat 212.*.*.*

Pripájam sa k názoru!

Otázka pre autorku: Báli ste sa, či by pán Stwora Váš príspevok uverejnil, bez upútania pozornosti na svoju orientáciu? Článok je dobrý a je produktom Vašej inteligencie a určite nie frustrácie z negatívneho prístupu okolia.

V dnešnej dobe je agenda LGBT jedno z „Overtonových vrát“ a dá sa dobre politikmi zneužiť na vnášane rôznych nesúvisiacich nášľapných mín do právneho systému.

Chápem určitý sklon ľudí so zmenenou sexuálnou orientáciou k exhibicionizmu, keďže ich možnosť výberu je zúžená na malé percento populácie /s výnimkou bisexuálov/, takto si zrejme môžu zlepšiť vyhliadky na nájdenie si vhodného partnera.

Spoločnosť postupne presadzuje zákonné úpravy všetkých možných pravidiel, nemali by však byť presadzované na ujmu väčšinových záujmov, hlavne keď na to nie je, trebárs v školských osnovách prakticky žiadny priestor.

Vo svete hádam ani nie je alternatíva Gay-parád, takpovediac z druhej strany. Prívlastok ospevovania nahoty a náležitosti k heterosexualite nemožno dať ani festivalom v latinskej Amerike. Gay - pochody patria do obdobia šírenia dekadencie, čo malo byť ukážkou toho, ako ďaleko sa sloboda na západe dostala oproti škrobenému a drezúrovanému socializmu.

Zdravo mysliaci človek nemá problém vyrovnať sa s vrodenou inakosťou, a s taktom rešpektovať takýchto ľudí, ale s rizikom, že sa z jeho dieťaťa môže pôsobením vonkajších vplyvov stať „dekadentné prasa“ sa vyrovná asi len ťažko.

340063

07.10.2015 14:01

500 milionů rukojmích

Zamieňate si pojmy rebélia a revolúcia

lubosmat 212.*.*.*

Rebélia ako násilná odpoveď na útlak a bezprávie regulárnej moci, kde sú nakoniec protagonisti exemplárne potrestaní.

Rebéliu možno vnímať ako spontánny akt odporu slabších voči silnejším. Rebélie sú tvrdo potláčané a moc sa nebojí použiť na jej potlačenie ľubovoľné prostriedky.

Revolúcia je snaha o dosiahnutie nejakej kvalitatívnej zmeny, kde sú výsledky vnímané zúčastnenými subjektmi buď pozitívne alebo negatívne.

Revolúcia nemá žiadne znaky spontánnosti. Pozadie revolúcie je spletitou zmesou záujmov, kde sa postupne vyhrocujú nálady najslabších prvkov do kotla vtiahnutých, ktoré majú mať dokonca pocit akejsi ulicou danej moci. Ľudská masa usmernená žiadaným smerom zúrivo máva pripravenými vlajkami a reve dopredu vymyslené slogany.

Vrcholom spontánnosti súčasných „revolúcií“ sú sofistikované rečnícke tribúny, stanové tábory, štedré materiálne zabezpečenie a pravdaže dobre organizované „revolučné“ komandá, schopné vyvolať násilné strety s krvavými dôsledkami.

Rebeli a revolucionári neuznávajú samostatný rozvoj a reformy, svojím konaním veci komplikujú a zbytočne vyhrocujú, po pogromoch treba na konsolidáciu pomerov vždy veľa času, počas ktorého dochádza k úpadku a až následne k opätovne obnovenému pomalému rastu.

340347

13.10.2015 17:08

První týden ruského vojenského zásahu v Sýrii

Prebieha vojna za zachovanie nerovnosti?

lubosmat 212.*.*.*

Pseudomonopolárny svet nahradí pseudounipolárny svet, ako to však bude so zachovaním nerovnosti?

Západ nás podviedol, za lacné sľuby od nás vykúpil za koráliky, presne tak ako korzári od vyplašených indiánov naše cennosti a neskôr aj našu zem.

Diktát okupačných mocností usadených v západnej Európe bol pretavený do potupných predvstupových požiadaviek do klubu „rovných“, aby sme konečne pochopili o čom bol pán Orwell.

Smutné je zistenie, že zastavené „nespravodlivé“ prerozdeľovanie peňazí praktikované komunistickým aparátom bolo obratom nahradené „nespravodlivým“ prerozdeľovaním neookupantmi.

Je už načase inovovať slogan „Cudzie nechceme a svoje si nedáme!“ na: „Cudzie nechceme a svoje nemáme!“

Vojna prebieha aby nerovnosť bola zachovaná, bez súdu niet trestu a tak si užívaj svet, kde sa platí judášskou menou, ale kde podvod, lesť a zrada nie sú morálnymi pokleskami, a žiadny z Judášov nebude z vlastnej vôle obesený.

340632

21.10.2015 15:27

Obama odmítá v Sýrii „spolupráci“ s Putinem

Poprední predstavitelia Iraku, Afganistanu a Južného Osetska jednajú s Ruskom.

lubosmat 212.*.*.*

Irak motivovaný úspechmi leteckých úderov RF a otvorenou spoluprácou s pozemnými vojskami Sýrie a Iránu.

Afganistan motivovaný silnejúcou hrozbou odnože ISIS a zároveň predpokladom uzmierenia pozícií s Talibanom prostredníctvom spolupráce s RF na platforme spoločného boja proti ISIS.

Južné Osetsko s inovovanou snahou splniť si svoj sen a pričleniť sa k RF iniciuje už druhé referendum na túto tému.

Všetko sa to deje v atmosfére tvrdohlavého odporu USA voči akejkoľvek spolupráci s RF. Hoci sa začínajú objavovať perličky vzájomných dohôd, hrozí tu zásadná strata pozícií USA na geopolitickej mape sveta.

340936

23.10.2015 11:36

Podrobnosti Transpacifického partnerství o autorských právech unikly

K obchodným medzištátnym megadohodám odporúčam prečítať si Fabryho

lubosmat 212.*.*.*

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-peti...

Už dávnejšie som pokladal podriadenie sa mechanizmu arbitráží za slabosť štátu. Aby zahraniční investori, ktorí prišli ťažiť z nášho pre seba neniesli takmer žiadne podnikateľské riziko, tak to je úplná katastrofa, nech tu radšej nepodnikajú.

Každá dohhoda s anglosasmi "šitá na mieru" zapácha, a ak nie teraz, tak určite bude.

340975

26.10.2015 10:06

Princip společenské vlády a její úpadek

Koľko času dal ateistom na prebudenie ľudstva Darwin?

lubosmat 212.*.*.*

Naša pramatka „Eva“ predpoklad cca 9 500 000 rokov do našej éry.

Za túto dobu prebehli na zemi geologické procesy, ktoré mohli bez akejkoľvek stopy niekoľkonásobne vymazať podobné civilizácie („slepé uličky vývoja“) tej našej, poznanej a zabúdanej v rozmedzí cca. 30000 rokov.

Pán Lhoták nám ponúka 427 000 rokov na zásadnú zmenu, než sa ľudstvo vydá po ďalšej slepej uličke v labyrinte vývoja. Kde sa nachádzame na tejto pomyselnej časovej línii +- 30000 rokov, je otázka typu: „Kde sa v starobinci nachádza toaleta?“ položená človeku s pokročilou alzheimerovou chorobou.

341042

11.11.2015 13:18

Je Charlie Hebdo mašinou nenávisti Západu?

Môže si vôbec nejaká „slobodná“ tlač alebo literatúra na seba v dnešnom svete zarobiť?

lubosmat 212.*.*.*

Priame tržby za predaj intelektuálnej práce žurnalistov a spisovateľov zhmotnenej v novinách, časopisoch, knihách a elektronických médiách nemôžu ani v najoptimistickejšom sne uživiť celú masmediálnu mašinériu.

Je to úplne presne, ako keď nechcem, aby niekto vyrábal chleba: „Ponúknem chlieb iný, ale za podstatne nižšiu cenu.“ Väčšinu spotrebiteľov nezaujíma jeho zloženie, ale cena.

Naučili sme sa prijímať lacné informácie a vlastné nevieme v umelom konkurenčnom prostredí realizovať, tak aby sme sa na tom dokázali uživiť, lebo: „Reči sa hovoria a chlieb sa je!“.

Rovnaký podfuk sa deje aj na poli rozhlasu a televízie, zahraničím skúpené rozhlasové a televízne stanice kŕmia úbohých konzumentov svojou „otrávenou ponukou“. Smutné je, že ľudia, ktorí donedávna sami piekli pre nás na poli kultúry chleba dokážu tento stav obhajovať.

Moc pozitívnej diskriminácie má svoje čaro, lebo obete sa „zväčša“ nesťažujú. Vnímate ten rozdiel, keď ste „v Klube“ vyvolených, alebo sa naopak stanete „vyvrheľom, bielou vranou“ bez možností a podpory?

Vybraný národ sa pozitívne pretláča do rozhodujúcich pozícií. Vybraní „pozitívne mysliaci intelektuáli“ v masmédiách dostávajú šance a ovce to aj tak všetko zožerú, keď inej potravy „zadarmo“ sa nedostáva.

341707

11.11.2015 16:09

Zastavování hasiče - žháře

Teória preventívnych požiarov, alebo kedy sa z hospodára stáva podpaľač.

lubosmat 212.*.*.*

Sekvojový les, kde sa ukladá spadom množstvo horľavého materiálu vytvárajúceho za niekoľko rokov súvislý koberec schopný prenášať nekontrolovane požiar na obrovské plochy. Pri takýchto požiaroch dochádza okrem poškodzovania mladých porastov aj k stratám stáročných obrov.

Američania sa rozhodli vypaľovať rodiace sa spoločenské systémy, ktoré by ich mohli v budúcnosti ohroziť, malými lokálnymi vojnovými konfliktami, lebo sa cítia takýmito velikánmi medzi ekonomickými trpaslíkmi.

Amerika vypaľuje od konca II. svetovej vojny, po strednej ázii, miernom podnebnom pásme aj subtropické lesy, našťastie tam bolo málo materiálu na horenie. Na Americkú predstavu o svetovom poriadku teraz doplatilo stredomorie a priblížujú sa k hraniciam Ázie a Ruska, kde už má čo horieť, a navyše tie lesy im vôbec nepatria.

Čoraz viac hlasov sa ozýva, aby sme konečne otvorene hovorili o tom, že tzv. „Americké záujmy“ sú hlavnou príčinou vzniku terorizmu vo svete tak, ako terorizmus a jeho prejavy v súčasnej podobe poznáme.

Aj posledné vyhlásenie USA po počiatočnom šoku z ruskej leteckej kampane v Sýrii, bolo vyslovené v podobnom duchu: „Nemáme záujem o nejaké vzájomné nedorozumenia medzi leteckými silami USA (spojencov) a RF, s dôrazom na možné obhajovanie „Amerických záujmov“ v tomto regióne, a to bez ohľadu, či na to či existuje pre USA nejaký mandát OSN, a o nejakom súhlase legitímnej vlády dotknutej krajiny ani nehovoriac.

„Americký záujem“ je najškodlivejším faktorom, ktorý dlhodobo bráni zlepšeniu medzinárodných vzťahov a vytvoreniu reálnej základne na vytvorenie inštitúcií a reálne presadzovanie medzinárodného práva v záujme mieru a trvale udržateľného rozvoja, a nie v záujme korporácií a silnejšieho.

341715

01.12.2015 11:13

Pakt Merkelové a jejích kompliců: Temná hodina pro Německo

Nikto sa nepýta

lubosmat 212.*.*.*

- kam až môže siahať servilnosť "elít" národných štátov k diktátu EÚ?

- nedeje sa niečo podobné ako v "Merkelistane" pred viac ako 80 rokmi?

- neplánuje znova niečia zvrátená myseľ novodobí „ANŠLUS“ tentoraz irackých a sýrskych Kurdov?

- nie je už troška obohraná očividná "vierolomnosť" našich západných spojencov?

342596

15.12.2015 12:15

MMF vstoupil do studené války; odpustil Ukrajině dluh vůči Rusku

Len dve poznámky

lubosmat 212.*.*.*

1) Rozdiel medzi kapitalizmom ruským (čínskym) a kapitalizmom americkým (západným)
- V Rusku a Číne štátna moc priamo zasahuje do fungovania kapitálotvornej vrstvy.
- V Amerike a na „západe“ kapitálotvorná vrstva (tzv. globálny prediktor) priamo ovplyvňuje fungovanie štátov.

2) Nie Amerika zarába na vojne, ale korporácie ktoré ju ovládajú. Americký štát vedením vojny len prehlbuje verejný dlh.
- Politici platení v prvom rade korporáciami sa riadia nie záujmami svojich „voličov“, ale "chlebodarcov".
- Voľby slúžia len na legalizovanie zámerov „chlebodarcov“.

343113

12.01.2016 08:51

Sýrie 2015 – rok zlomu, 2016 – rok zúčtování

RE: Důležitý je adresát zúčtování

lubosmat 212.*.*.*

Ak chceš hlavu vrahovi sťať, musíš ho najskôr zraziť na kolená!

Bohužiaľ v dnešnom svete je to úplne naopak, slušný ľudia kľačia v prachu na kolenách a vrahovia sa nad nimi mačetami oháňajú.

Preto v ľudskej histórii boli len tí vrahovia spravodlivo potrestaní, ktorých iní vrahovia sami zrazili na kolená.

Celé národy budú navždy kľačať a čakať na popravu ako prvé v poradí, a vždy budú pokladať za svoje „ Slávne Pyrrhovo“ víťazstvo keď vedľa nich na kolená zrazia cudzí vrahovia ich vlastných pestovaných vrahov.

Sme zotročení a zdanlivo bez viny, no posadnutie „Démon súhlasu“ je naším najhorším previnením.

V politickom spektre sa vždy nájdu „Modrí Anjeli“ schopní oblápať sa s ukrajinským prezidentom, ľudia skackajúci a bažiaci po „Majdanoch“ krvavých revolúcií a ľudia radiaci podriadiť sa nevyhnutnému: „ však všetci kradnú, všetci mlčia, všetci zabíjajú a počúvajú BBC, CNN ....“.

Naším najväčším previnením vôbec je nedôvera vo vlastné sily a ochota vopchať hlavu do obojka vždy novým a novým pánom , povedzme si dosť bolo zmeny, najväčšie reformy sa rodia v mieri, revolúcie namojveru prinášajú rozklad a smrť všetkým, bez rozdielu.

344280

04.02.2016 14:21

Západ na cestě k ekonomickému kolapsu

RE: V ekonomike štátov fungujú rovnice len v učtovných uzávierkách a vo výkazoch ziskov a strát

lubosmat 212.*.*.*

Nemyslím si, že ľudia sú chamtivý. Ľudia vo všeobecnosti celkom radi utrácajú zarobené peniaze. Problém je len v tom, že peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali v trhovej ekonomike cieľom. Vynález „Peniaze robia peniaze“ je veľmi dobrý nápad pre špekulantov, nie je to však dobrý nápad pre globálnu ekonomiku.

Amerika sa stala vývozcom papierových peňazí do celého sveta, vládcovia tokov dolárového obeživa skúpili a prakticky paralyzovali výskum a vývoj v celosvetovom meradle, tento prístup výrazne spomalil, a niekde úplne zastavil tzv. vedecko-technickú revolúciu a zmaril tak šancu v dohľadnej dobe oslobodiť ľudstvo od ťažkej manuálnej práce, opustiť ekosystém planéty a získať prístup k prakticky neobmedzeným zdrojom energie.

Ako takí učmudení čertíci sa tu na začiatku tretieho tisícročia mlátime o fosílne palivá, aby sme to mohli natrepať do nádrží plechovíc a preháňať sa na nich po bitúmenovom kuse asfaltu.

345205

15.02.2016 09:16

Zákony geopolitiky: Rusko a Evropa se navzájem potřebují

V kontexte autorovho vykreslenia geopolitických ťahov západu v Európe dáva „EU Kalifát“ svoj skrytý význam

lubosmat 212.*.*.*

Prestarnutá európska civilizácia a ani jej modernistická omladina nechce bojovať, sme nakazený skôr pacifizmom než euro-atlantizmom, ktorý sa nám cez všemožné politické a mediálne štruktúry vnucuje.

Naštartovanie migračnej vlny prevažne islamských bojovníkov do Európy so snahou vytvoriť náboženské enklávy založené na prvotnom Islame a práve Šaría („tzv. Európsky kalifát“), súčasné vtiahnutie Ruska do vojny proti „Islamu v zvrátenej podobe IGIL“, vytvára nebezpečné podmienky, ktoré môžu v budúcnosti vyústiť k ďalšej dobrodružnej výprave proti Rusku, s využitím tejto novej potenciálnej armády, ktorá sa dá ľahko naverbovať a aj motivovať nepriateľstvom voči „pôvodcovi“ ich nešťastia „strata domoviny a spretrhanie rodinných väzieb“.

Dobre vieme, že zmes, ktorá k nám prichádza z Afriky a malej Ázie je veľmi nesúrodá, ľahko ich však môže spojiť zakorenená európska xenofóbia voči „nekresťanom“ a iným „kultúram“, tiež nesmieme zabudnúť, že vyfabrikovaných vodcov novodobého „Islamu“ nám vedia naši „priateľa“ spoza mláky ponúknuť nerátane.

345592

08.03.2016 13:08

Je možný soustavný růst bohatství?

Dotácie sú často nesprávne zamieňané s pojmom investície.

lubosmat 212.*.*.*

Podľa mňa najzákernejší dopad „Dotácií“ na ekonomiku je v tom, že zvonka dotovaná ekonomická jednotka si neuvedomuje, že je zavádzaná a motivovaná k nesprávnemu pohľadu na to, ako má fungovať trhová, alebo lepšie povedané zdravá ekonomika.

Predstavme si deravý hrniec, z ktorého vyteká voda ako z riečice. Dolievanie vody vytvára udržiavaním určitej hladiny v hrnci dojem, že je vlastne všetko v poriadku a nič netreba opravovať.

Takýto stav sa dá udržiavať až dovtedy, kým sa neutrhne prehrdzavené dno hrnca, každému je jasné, že takýto hrniec treba zahodiť, ale čo so zruinovanou ekonomikou?

346539

23.03.2016 09:08

Parazitismus na třetí

RE: Dosť bolo pokusov globálne alebo z nejakého centra riadiť - ovládať ľudstvo

lubosmat 212.*.*.*

Pozrite si príspevok : Hybridní války 1. Zákon hybridního válčení
Časť: "Sociálně-politická a strukturální zranitelná místa:"

Náboženská karta je využívaná ako druhá v poradí za kartou národnostnou pri roznecovaní občianskych nepokojov.

S náboženskými fanatikmi som sa stretol len v "civilizovanejšej podobe" u predstaviteľov "Svedkov". Viem že existuje niekoľko hlavných prúdov náboženstiev a dosť odnoží, z ktorých niektoré hraničia s fanatizmom /prípady obetovania, sebaobetovania, rituálneho násilia a vrážd/, takéto správanie nemôže zjednotiť nejakú rozhodujúcu skupinu veriacich a ide skôr o výnimky než pravidlo.

Platí tu rovnaké rozdelenie ako v ostatnej spoločnosti, kde počet tzv. "warmongerov" je podstatne nižší než počet mierne zmýšľajúcich jedincov.

Fanatici náboženstva a vojny rozsievajú strach, dúfajúc že násilím presvedčia tých ktorí ešte pochybujú, a zastrašia tých, ktorí stoja na druhej strane. Myšlienky fanatizmu sa šíria rýchlo, ale nemajú a nikdy nebudú mať dlhé trvanie.

347073

23.03.2016 09:23

Tváří v tvář Turecku volí Evropa sebevraždu

RE: Poděkujme Říši dobra.

lubosmat 212.*.*.*

Čo sa týka amerických produktov treba spomenúť okrem Turecka:
1) IZRAEL,
2) NATO,
3) EU,
4) UČK - a kopec ďalších poslušných detičiek až po IS,
5) KOSOVO,
6) ARABSKÁ JAR,
7) UKRAJINA ...

347076

01.04.2016 13:01

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia

Impotencia je priamo úmerná podielu výšky príjmu a hodín strávených vysedávaním v práci

lubosmat 212.*.*.*

22000/220=100% (mesačne)
Myslím že to celkom sedí.

Dosiahnuť takýto príjem v € je pre našinca problematické a nie každý je Boris Dolár, aby sa do háremu adeptky na oplodnenie hrnuli dobrovoľne.

Nielen mladí moslimovia majú problém založiť si rodinu z ekonomických dôvodov.

Verte že neplodnosť má s pohyblivosťou spermií len málo spoločné. Nádejné matky tento problém dokázali vždy parohato vyriešiť, a nezriedka k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

347346

04.04.2016 16:44

Epidémia neplodnosti II. Hormonálna antikoncepcia, očkovanie a iné

RE: neplodnost v Evropě

lubosmat 212.*.*.*

Hovorí vám niečo teória starých svišťov?

Kolónia Horských svišťov bude demograficky stagnovať presne ako u nás vo Vysokých Tatrách, pretože staré svište je ú nás loviť zakázané a tieto nedovolia jednoducho mladým sa množiť.
V Rakúsku je dovolené staré svište strieľať a mladé sa množia jedna radosť, reguláciu robia potom poľovníci odstrelom.

V krajinách kde dominuje "Demokracia" pod taktovkou kolonizátorov sa "staré svište" kynožia viac ako je zdravé a preto sa tam mladí množia jedna radosť.

Ak by sme im chceli konkurovať musel by sa začať aj tu odstrel starých svišťov, alebo by sa radšej mala v krajinách tretieho sveta konečne ukončiť streľba.

347427

13.04.2016 07:53

Proč elity nenávidí Donalda Trumpa?

Hodnostári v roli gladiátorov?

lubosmat 212.*.*.*

Gladiátor zrazil rozhodujúcim úderom k zemi svojho protivníka, studený pot mu steká potôčikom medzi lopatkami, srdce mu ide vyskočiť z hrude, cez oči steká závoj potu v ústach cíti príchuť krvi. Rozjarená luza nadchnutá silou víťaza a odvahou porazeného žiada milosť, obracia svoj zrak na panovníka a ten v svojej nadutosti a bohorovnosti otáča palec smerom k zemi. Gladiátor ledva stojac na vlastných nohách pozerá na svojho protivníka váľajúceho sa v prachu zmieseného so špinou predošlých bojov a zbiera posledné zvyšky síl na osudové rozhodnutie.

Čo sa stane ďalej?

1) Urobí gladiátor to čo žiada chlebodarca, pán nad životom a smrťou? Zdvihne na zemi ležiacu kopiju a priloží hrot na solár porazeného, sčasti vlastnou silou a sčasti tiažou vlastného tela ukončí dnešné krvavé divadlo?

2) Vzbúri sa otrok a obráti kopiju proti svojmu vládcovi pokúšajúc sa o nemožné, hoc sa zdá tá desať siahová vzdialenosť prekonateľná, bude mať dostatok síl a razancie aby zasiahol onemeného panovníka?

3) Lukostrelec chladným nezúčastneným pohľadom sleduje gladiátora, niečo sa deje mimo pravidiel obohraného scenára, prikladá k tetive svojho luku šíp naťahuje tetivu, zamieri a vystrelí? Šíp zasiahne gladiátora v záklone do pleca, adrenalín nedovolí bolesti úplne zastaviť zamýšľaný útok, tento sa však mení len na chabý pokus a kopija padne neškodne k hľadisku arény.

4) Lukostrelec je prekvapený náhlou zmenou situácie a reaguje neskoro. Gladiátor hodí kopiju, onemený dav zamrzne a v šoku pozoruje záver fantastického divadla. Centurioni stojaci po stranách panovníka s ťažkými štítmi vybehnú dopredu a zabránia spravodlivosti zavŕšiť svoju misiu.

5) Budeme svedkami hollywoodskeho klišé a ako zázrakom bude zlý panovník zasiahnutý? Rebélia sa zapáli, luza prevalcuje poriadkové sily arény a prevalcuje prítomných hodnostárov.

Nič sa nezmenilo, len vzbura proti nespravodlivému elitárskemu systému je čoraz nemožnejšia. Pokiaľ sa na elity zaútočí, tak to len na oko, alebo preto aby sa iné elity dostali k moci.

347667

18.04.2016 11:33

Islandská spravedlnost a zločinní bankéři

Kde asi sú korene výroku: „Nemôžeme ich zavrieť, dlžia priveľa a kto to potom za nich splatí?“

lubosmat 212.*.*.*

Ekonomický megazlodeji sú zatváraní len kozmeticky, odsedia pár rôčkov a potom hybaj užívať si uliate miliardy.

Ja by som tejto zberbe vymeral každému výnimočný trest za prekročenie škody v € nad spoločenskú hodnotu života človeka.

Predpoklad, že takíto „podnikatelia defraudanti“ niečo splatia, ak budú ponechaní na slobode je scestný, jediné čo vedia je narobiť ešte väčšie dlhy.

347811

03.05.2016 09:08

Apokalypsa v Mosulu pod rouškou bombardování ISIS

A vyrábame ďalej zúfalstvo a nenávisť, ži v terore a teroristom aj zomrieš!

lubosmat 212.*.*.*

Jednoduchá a priehľadná konštrukcia: na jednej strane páchaný teror „demokratickej“ vojnovej mašinérie a z druhej strany z rovnakých zdrojov platené „teroristické“ zoskupenia. V strede chaosu sa nachádza obyčajný človek, má na výber: "Uteč a možno prežiješ, alebo zober do ruky zbraň a máš to isté!".

Páni peňazí sa hrajú na pieskovisku vyprahnutého subkontinentu. Sen naivných ekonómov sa splnil, peniaze robia peniaze a neviditeľná ruka trhu nastoľuje svoju predstavu o svete ľudí.

Plačeme nad dopravnými zápchami a lejeme do šrotu lacnú ropu zmiešanú s krvou nepohodlných. Varíme sa v hrncoch spolu s ostatnými žabami, rozprávame o skákaní, len nám niekto asi zabudol povedať, že varené mäso neskáče.

348198

03.05.2016 13:22

Vládne nám spolek homosexuálů, fašistů a „užitečných“ proamerických poskoků!

Keď zomierajú deti práva žien sú posunuté na úroveň inkubátorov.

lubosmat 212.*.*.*

Páni peňazí nie sú schopní pochopiť fungovanie demografických mechanizmov. Žiadna novodobá vojna, či genocídne vraždenie nemali negatívny vplyv na demografický vývoj.

Dlhodobé obdobie mieru a relatívny "Blahobyt" /Jedlo, byt a zábava/, má naproti tomu na populáciu priam devastačný účinok.

Izrael a Amerika sú možno jediné krajiny (s nadštandardnou úrovňou "blahobytu") na svete, kde výrazný nárast populácie zabezpečuje pravidelná imigrácia.

Páni peňazí potrebujú nielen poslušných Izraelitov a Američanov, do krámu sa im hodí aj Európa plná dynamickej populácie bez konzervatívnych tradícií, ktorá je vhodná na okamžité nasadenie v ľubovoľnej časti sveta.

348207

12.05.2016 14:29

Kontra propaganda, v ruském stylu

„Když sú blbé, tak sú aspoň hodné!“

lubosmat 212.*.*.*

Výrok ktorý som použil ako názov príspevku často používal môj dobrý kamarát zo štúdií v Česku, ešte za bývalej ČSFSR.

Aj ja už som oprášil svoje chabé znalosti ruštiny a odhodlane sa očkujem ruskou mediálnou propagandou. Sledujem spomenuté diskusné relácie a aj reklama sa mi v ruštine akosi viac páči, presne ako v čase, keď sme si kúpili prvý farebný televízor z oravskej televíznej fabriky (cca. 40 kg elektroniky), a po cca. deviatich rokoch sme sa ho s nostalgickými spomienkami na žlté potrubie SPP z prvej videnej reklamy zbavili (niekto si tú opachu odviezol na chatu pri priehrade).

Späť k lživej propagande a pravde obalenej do propagandy , hlúpe je to, že aj pravda stráca svoju poctivú tvár, keď sa nám akosi podozrivo „vnucuje“, a to len preto že si ľudia nedokážu postaviť zrkadlo k svojim vlastným postojom, konštruktívna sebakritika sa stáva v súčasnej spoločnosti veľmi zriedkavým javom.

„Pravdu má ten kto je finančne úspešný!“
„Pravdu má ten za kým stoja masy!“
„Pravdu má ten kto je vyvolený!“

a niekto si dokonca myslí, že:

„Pravdu má ten, koho je viac počuť!“
„Pravdu majú tí arogantní, drzí, silní a zlí!“
A keď si prichytený pri lži, neostáva ti nič iné než „Zatloukat, zatloukat a ještě raz zatloukat!“

Na propagande toho, čo dnes označujeme ako „Západ“ je najhoršie to, že napriek odhaleniam, nie sú ochotní priznať si porážku a už vôbec sa nenamáhajú stať sa dobrými chlapcami.

348468

17.05.2016 08:53

Sýrie – válku lze omezit

Celý „Demokratický“ svet je traumatizovaný „ANEXIOU“ Krymu a odvetnými „Sankciami“ proti Rusku!

lubosmat 212.*.*.*

Aké sankcie vedie „západ“ proti podporovateľom ISIS?

Viac ako 250 000 mŕtvych v Sýrii „západný“ svet netraumatizuje? Vlastne áno, vždy keď ISIL dostáva na frak začnú „prozápadné“ médiá kvičať o civilných obetiach a o prímerí.

Americká logika hovorí , že ak „zlí“ chlapci majú zbrane, dobrí chlapci sú smutní, preto treba dať zbrane aj „dobrým“ chlapcom, aby si tí „zlí“ chlapci tak nevyskakovali. Ideálne je, ak sa do konfliktu „dobrých“ a „zlých“ dodávajú zbrane od jedného výnimočného dodávateľa.

A propó, ak hodnotíte situáciu v Sýrii ináč ako boj za ľudské práva stávate sa v očiach „liberálnych demokratov“ automaticky NEOMARXISTOM.

348575

19.05.2016 13:51

Hillary Clinton: „Pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Írán… Budeme schopni je zcela vyhladit.“

Trump svoju úlohu splnil, ešte nám zahrá svoju labutiu pieseň a poblahoželá Killery k víťazstvu!

lubosmat 212.*.*.*

Od samého počiatku mám pocit, že Trump hrá v amerických voľbách úlohu akéhosi neoSoroša, ktorý nakoniec vždy v tej hre „na americké voľby“ rozhodoval odovzdaním svojich hlasov, kto z dvoch „vážnych“ kandidátov na prezidenta nakoniec vyhrá.

Trump dokonca prekročil svoj tieň a napriek svojmu veku nielenže sťažil protivníkom Killery pozície, ale ich dokonca zo sedla zhodil.

Neokoni sa pripravujú na vojnu a nikto iný než Killery na mieste amerického prezidenta, sa im do krámu lepšie nehodí.

348655

07.06.2016 13:32

Obama zabouchl dveře Putinovi před nosem

Všetci vieme, čo by mal alebo nemal urobiť Putin, len jedno nevieme, čo so sebou si počneme?

Lubosmat 212.*.*.*

V starom vtipe z obdobia „Socializmu“ : Vykopal Slovák na Ukrajine niekde pri Užhorode zlatú tehlu, Rus ktorý kopal vedľa neho navrhol: „Rozdeľme sa po bratsky!“, na to Slovák odvetil „Ba figu napoly!“.

Dnes tento vtip aktualizujme podľa reality: Vykope Slovák na Ukrajine niekde pri Užhorode zlatú tehlu, Američan ktorý ho tam vyšle dozerať na Majdan nariadi: „Tehla bude uložená vo FEDE!“, na to Slovák odvetí „Ako si praješ pán môj a vládca.“.

Vôbec to nie je smiešne, ale je to veľmi pravdepodobný scenár.

349287

07.06.2016 14:54

Pekelný oheň z nebes Taliban nezničí

Čoraz častejšie sa stávame svedkami vrážd v priamom prenose!

Lubosmat 212.*.*.*

M. Kaddáfy , O. ben Laden, ... teraz ten A. Mansour a zvykáme si. Všetci slúžili jednému pánovi a keď sa mu znepáčili, tak hybaj do kytičiek.

Vždy mi nedalo spať to "dronové vraždenie" v Pakistanských horách, a hocikde inde vo vojnových zónach, kde si americká armáda hrá na supermanov.

Jedného zločinca "spolupracovníka CIA" Hashim Thaçiho, pre ktorého hlavným dodávateľom zbraní a sprostredkovateľom pre obzvlášť špinavú robotu bol O. ben Laden, urobia prezidentom, a druhého všetci vieme, lebo zrejme prestal dobre slúžiť.

Tak ako majú problém so zničením ISIL, tak majú problém so zničením Talibanu, veď sú to ich deti zrodené pri zadržiavaní ruského vplyvu v dotknutých krajinách.

Vždy keď sa im to zničenie teroristov takmer podarilo, zmenili taktiku a úplne nezmyselne začali vyjednávať o prímeriach.

349296

08.06.2016 09:27

Konec M. A. D. – začátek šílenství

„Demokratickému“ svetu vládne armáda Führerov a posledným nepriateľom novodobej elity sa stal „Človek“.

lubosmat 212.*.*.*

Človek pochádza z opice, no niektorí ľudia sa pod ťarchou svojho „úspechu“ transformovali na svine.

Globalizácia neprináša globálny trh, ale globálny Fašizmus, neprináša šance pre všetkých, ale pre nikoho.
Tisíce Američanov ročne zomiera v konfliktoch, ktoré majú udržať pri moci zopár extrémne bohatých „Amerických“ rodín.

Výrok slovenskej Kisky: „Ľudské práva nemôžu byť nadradené nad obchodné záujmy!“ dáva jasnú správu o konci sveta.

Pán Beckova nadradil život psa nad život človeka, a len preto že sa jednalo o povesť nakoniec sa dočkal spravodlivej odplaty.

„ právo jedince na „svobodu projevu“ by mělo proporcionálně odpovídat tomu, kolik peněz utrácí na její nákup a přesvědčení ostatních, aby hlasovali tak, jak po nich požadují, nebo aby jim koupili to, co chtějí“

LUCIE: „Středověk nekončí, středověk trvá!“

PS: V Rusku niektoré kruhy stále špekulujú o možnosti krátkodobého splavnenia tzv. „Mexického prielivu“ od Floridy až po Toronto, cca na 24 hodín. K tomuto odvetnému kroku nie je potrebné sa k americkým brehom ani priblížiť, stačí odpáliť reťaz podmorských vodíkových náloží v tichomorí na hranici kontinentálneho šelfu, čím by došlo k obrovskému podmorskému zosuvu a následná vlna Tsunami by zaplavila takmer celý severoamerický kontinent na celých 24 hodín, než by všetok ten nahromadený odpad spláchla do atlantického oceánu.

349338

10.06.2016 10:30

Švýcarsko se zřeklo životního komunismu

RE: Jaký komunismus? Jen narovnání trhu práce a debyrokratizace.

lubosmat 212.*.*.*

"systém mohl běžet jen na základě důkladnějšího vykořisťování vnějších provincií"

A múže nadále!

Aj na príklade Švajčiarska možno poukázať na dôležitý fakt: Kapitalizmus funguje na legalizácii podvodu a princýpe víťaz berie všetko.

Víťazom moderných vojen 20-teho storočia neboli mocnosti, vždy to bola v prvom rade nadnárodná finančná oligarchia, ktorá zabezpečila tomuto ostrovu pokoja pod Alpami prosperitu a možnosť tvoriť vysoké HDP.

Reálny socializmus ukázal aké sú limity výkonu spoločnosti, ktorá dlhodobo žije pod jarmom sankcií a nemôže zúročiť svoj kapitál výkupom lacnej produkcie z "Tretieho sveta".

Udržať súčasnú nerovnováhu produkcie vo svete je v záujme všetkých "sociálne-kapitalistických" štátov, lebo len chudák poškodený vojnou alebo dôsledkami revolucií zamatových alebo pomenovaných podľa ročných období je nútený podpisovať nevýhodné zotročujúce zmluvy s "libertariánmi!".

349433

13.06.2016 10:57

Nácvik na třetí světovou válku

Psychologická nákaza – máte zlého jedinca v národe – národ je potom zákonite zlý

lubosmat 212.*.*.*

Démonizovanie Hitlera – Nemecko je zlé,
Démonizovanie Stalina – Rusko je zlé,
Démonizovanie Saddama - Kaddafiho – Assada – Putina ...
Tieto implantované stigmy zostanú veľmi dlho na tvári národov a predajné masmédiá tomu nasadzujú korunu.

Milujeme zlodejov a vrahov, lebo je tu síce smrad ale tak teplo.

Nenávidíme celé národy, lebo sú onálepkované stigmou implementovanej nenávisti .

Sú schopní a vždy pripravení priniesť „svoju slobodu“ cudzím národom aj za cenu ich fyzického vyhladenia.

Prečo pre nich existuje dobrý a zlý tyran, terorista, vojna ...? Zrejme vždy podľa toho na ktorej strane sú ich výhody, tam je aj zákonite strana dobra.

Keď sa pozriete do zákerného oka chiméry západného sveta nájdete tam len podriadenie alebo smrť, iná alternatíva neprichádza do úvahy. Podpisujú len pre nich výhodné dohody a s ich kreovanými podmienkami.

To čo nám teraz vládne v celoeurópskom priestore „česť výnimkám“ je vychovávané podobným spôsobom, ako keď sa šľachtia mačky a psy, zameriaš sa na určité znaky a postupne selektuješ želanú formu kreatúry (mloka).

František Ringo Čech v nejakej televíznej relácii odpovedal na otázku /na 110% percent s ním súhlasím/: „Podľa Vás sú pri svojich zlých rozhodnutiach politici niekým riadení, alebo sú tak sprostí?“ Ringo odpovedal niečo v zmysle /Ospravedlňujem sa za nepresnosť/: „Podľa toho čoho sme svedkami v európskej politike jednoznačne vychádza, že sú riadení, ale tá sprostosť tiež musí byť ich neoddeliteľnou súčasťou!“

349502

16.06.2016 08:38

NATO odhaleno jako odrazový můstek ISIS do Sýrie

Nie neutralita a mierový rozvoj ale vojnová zóna a život v strachu!

lubosmat 212.*.*.*

Ak sme sa niekedy dívali na možnosť ponovembrového vývoja 1989 z hľadiska orientácie stredoeurópskeho priestoru, tak to bola jednoznačne neutralita. V otázke zahranično-politickej orientácie západom platení disidenti a postkomunistickí zapredanci obišli mienku verejnosti a položili náš osud do rúk jastrabom.

Koho by napadlo, že dlhodobé plány jastrabov nás poženú za 25 rokov od novej okupácie k militarizácii a opätovnej konfrontácii s východom po vzoru Fűhrera.

Ukrajina s oneskorením prežíva kolaps neutrality, keď vnútropolitické zmeny riadené zo západu odstrihli štedrú ruskú podporu za tento status. USA im ako náhradu ponúka život na chvoste EÚ a možnosť nahonobiť si astronomické dlhy. Nový priestor kde p. Mikloš môže snívať svoje vlhké sny o dobrom západnom súkromnom kapitále.

Západ /teraz NATO/, presne ako pred očakávaným pádom tretej ríše /teraz ISIL/ otvára tentoraz nie západný, ale „Turecký front“ a využívajúc Kurdov na vytvorenie demarkačnej línie vo vnútrozemí Sýrie.

Dočkáme sa nového Berlína, ktorého novodobým obrazom bude Aleppo?

Priznám sa, že veľ mi ťažko som sa zmieroval s tým, že projekty Komunizmu, Fašizmu, Talibanu, Al-Qaedy, revolúcií Zamatových, Revolúcií Oranžových, Arabskej jari, Majdanov, ISIL ... sú z jednej a tej istej dielne.

Plán je jednoduchý nepriatelia sú všetci a prostriedky na ich zničenie nevyberané. Rozložiť, ovládnuť a zotročiť.

Stále všetci riešia akúsi korupciu, to jest neoprávnené obohacovanie sa, ale nie je náhodou korupciou aj financovanie, kupovanie a zvýhodňovanie určitých názorových skupín v spoločnosti?

Zahraničné záujmy investujú neustále nemalé prostriedky do rôznych subjektov cieľových krajín od Greenpeace až po ISIL, a nenarobíme s tým nič, lebo všemocná neviditeľná ruka trhu nás riadi zisk je naším Molochom.

349569

22.06.2016 13:19

Červená čára překročena

AK sa naučíte ich jazyk, budete rozumieť o čom hovoria, ale ja tak nič nepochopíte o ich zámeroch.

lubosmat 212.*.*.*

Mentalita a logika niektorých národov pre nás zostane navždy záhadou. Angličania si vymysleli nový jazyk, ktorý sa ani za mak nepodobá tomu Shakespearovskému, sprehádzali logiku gramatiky a vytvorili „modernú“ angličtinu, táto forma jazyka sa ujala vďaka koloniálnej politike GB a neskôr USA takmer po celom svete ako univerzálna forma dorozumievania.

Je na čase zopakovať príklad potomkov Robina Hooda, odmietnuť jazyk kolonizátorov a urobiť to čo v dávnych časoch urobili Briti Francúzom. Máme dokonca určitú výhodu, nemusíme si jazyk ktorému kolonizátori nerozumejú vymýšľať.

Ani si neviete predstaviť, koľko škody narobili znalci jazyka kolonizátorov z našich radov, keď podpisovali a nechali podpisovať podvodné zmluvy so západom v období Neokolonizácie našich krajín po roku 1989.

Aké škody páchajú na sebavedomí našich národov zapredané a cudzie médiá pôsobiace v našom mediálnom priestore sa dá len ťažko popísať. Aký vplyv majú médiá na osprostievaní národa sa posledný krát výrazne prejavilo počas posledných prezidentských volieb.

Len oni sú schopní s podaním ruky vraziť Vám nôž do chrbta a zároveň žiadať ospravedlnenie že kladiete priveľký odpor ich ostrému presvedčeniu.

349841

14.09.2016 08:38

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

Americká vláda utráca na vojny proti všetkým a všetkému v podstate virtuálne peniaze.

lubosmat 212.*.*.*

Darmo budeme počítať aké sú priame alebo nepriame vojnové výdavky USA, tieto čísla nič nehovoria o tom koľko skutočnej práce bolo vynaložené samotnými Američanmi na tento kšeft.

Cez USA si udržuje svoju hegemóniu svetová oligarchia, ktorá frčí predovšetkým na dolároch a na menách ktoré sú kryté dolármi.
Stručne povedané hodnota amerického dolára je krytá americkou vojenskou hrozbou a množstvom krvi ktorú je americká vojnová mašinéria schopná každoročne preliať vo svete.

Je v tom až priama úmera: čím väčšia hrozba a viac obetí , tým väčšia hodnota amerického dolára.

Aby to však mohlo fungovať musí sa dolár niekde hromadiť, a on sa hromadí na účtoch svetovej finančnej oligarchie, navyše dopyt po dolároch vzniká v deficitoch vládnych výdavkov – alebo v zadlžovaní štátov napojených na tento jednosmerný dolárový oligarchický systém (hromadenie bohatstva malej skupinky ľudí ako základ fungovania súčasného svetového poriadku).

Virtuálne doláre sa vo vojensko-priemyselných komplexoch premieňajú na reálne zbrane, použitím ktorých vznikajú skutočné obete vojnového násilia.

Výrok:
„Prečo nemôžu veľké banky skrachovať? Lebo sú priveľmi „virtuálne“ bohaté na to, aby si mohli dovoliť padnúť!“

Možno aplikovať aj nasledovným spôsobom:

„Prečo niektoré svetové mocnosti nemôžu prestať zbrojiť? Lebo sú priveľmi „virtuálne“ závislé na obchode so zbraňami, aby si mohli dovoliť prestať bojovať!“

351818

20.09.2016 13:11

Zastavme Fed, než bude zase pozdě

A nepočíta sa tu s niečím ako dolárový konsenzus?

Lubosmat 212.*.*.*

A) Systém funguje,
B) FED tlačí stále nové a nové doláre,
C) Finančné inštitúcie vymýšľajú nástroje na „zhodnocovanie“ požičaných dolárov,
D) Na finančné experimenty doplácajú prehlbujúcou sa zadlženosťou tí, čo tomu pramálo rozumejú,
E) Nadbytok dolára v obehu sa presunie smerom k bohatým vlastníkom finančných inštitúcií,
F) FED môže opäť tlačiť.

Je to finančný kolotoč, ktorý sa osvedčil a nikto na ňom nechce nič meniť.
No a keď sa to celé začína podozrivo nakláňať niekto opäť vytiahne z rukávu Žolíka a celý pokrivený systém podoprie, aby náhodou nespadol do finančnej priepasti, kam už dávno patrí.

351995

21.09.2016 08:45

Rusko nemá na Západě spojence

Dôvod udržiavania chaosu - tvoje problémy sú moja výhoda.

lubosmat 212.*.*.*

„Amerika je nebezpečný nepriateľ, no spojenectvo s ňou je smrteľné.“ H. Kissinger.

Podobný kľúč na udržiavanie chaosu použili páni chaosu nedávno aj v Afganistane, keď dostával Taliban na frak a „hrozilo“ ukončenie konfliktu jeho totálnou porážkou, Američania sami bez zjavného dôvodu najskôr zbombardovali vlastnú misiu, ukončili boje a začali s Talibanom mierové rozhovory.

O čo ľahšie je narobiť škody druhej strane a nútiť ju v tejto patovej situácii k mierovým rozhovorom s teroristami.

Provokácia USA bola načasovaná presne na čas ruských volieb. Nikto by si nedovolil na takúto provokáciu reagovať, nejakými odvetnými opatreniami a už tobôž nie údermi.

Putin chce byť za každú cenu poslom mieru, lebo len mier môže zasadiť tvrdý úder pozícii dolára.

Chaos a vojna je výhodná len korporáciám a ich plánovaným ziskom, navyše pre udržanie dolára v hre je to kľúčový faktor.

Páni chaosu už nedovolia žiadnu vietnamskú krízu. Na svetových bojiskách nechávajú zdochýnať svojich vojakov už len sporadicky, v nejakých štatisticky nevyhnutných prípadoch.

Americká verejnosť je s týmto stavom zmierená, aj vzhľadom k neustále rastúcemu počtu imigrantov a žiadateľov o občianstvo USA. Narastajúci počet obyvateľov USA hravo eliminuje tieto „vojnové straty“.

352026

04.10.2016 10:54

Nevládní organizace a mechanismus hybridních válek

Príležitosť robí zlodeja.

lubosmat 212.*.*.*

Socializmus priniesol slobodné povolania a disidentov.
Kapitalizmus priniesol nezamestnaných a teroristov.

Dôsledky ich činnosti sú ďalekosiahle ale jedno majú spoločné disidenti a teroristi sú riadení a platení z rovnakých zdrojov.

V krajinách ako je tá naša už chronicky v priemysle chýba niekoľko 100 000 vysokokvalifikovaných pracovníkov a naproti tomu sa na uliciach potuluje niekoľko 100 000 nevzdelávateľných darmožráčov.

Toto pouličné žrádlo pre kanóny je ako stvorené na vytváranie protištátnych štruktúr, veď kto z nich by už mal rád krajinu, kde sa treba živiť poctivou prácou, alebo nedajbože slušne podnikať.

Pre príklady takto fungujúcich štruktúr netreba chodiť ďaleko. Najskôr miliardy dolárov na výcvik správne mysliacich „Demokratov“ , potom Nulandovej koláčiky, podpaľačstvo, streľba, pád vlády jedného skorumpovaného idiota, nahradenie idiotom ešte horším a skorumpovanejším, vedúcim vojnu proti vlastnému národu.

Výsledok je smrť niekoľkých tisícov ľudí a upadnutie krajiny do ekonomickej recesie, „liečenej“ pod dohľadom užitočných idiotov (Mikuláš, Ivan ...) svetovou obchodnou bankou a MMF (s nami na večné časy a nikdy inak).

Rozdiel medzi okupantami je len v tom, že keď u Vás sú rakety len preto, aby vás donútili poslúchať, s tým sa ešte niečo robiť dá, ale keď sa k Vám rakety dostanú preto, aby si niekto ochraňoval svoje úroky Vašich dlhov v bankách, tak to je už definitíva.

352363

20.10.2016 12:02

Jak polští poradci dojí rozpadající se Ukrajinu

RE: Nejak zde nevidím napsáno

lubosmat 212.*.*.*

Aj tak by som rád niečo k tomuto tandemu Mikuláš-Miklóš pridal:

Predaj 51% podielu slovenských telekomunikácií Deutsche Telecomu za polročný zisk ST ...

A hlavne, čo vie málokto:

V čase keď sa rokovalo na najvyššej úrovni o európskom železničnom prepojení Belehrad – Berlín, tak na trase tejto magistrály medzi Budapešťou a Viedňou bola aj Bratislava.

Z neznámych dôvodov sa vtedajšia vláda pod vedením Mikuláša tohto rokovania nezúčastnila a „Zbytočná stanica v SR“ sa jednoducho vyškrtla.

Myslím, že vtedy boli obidvaja vo Fašingtone, kde im asi udeľovali ríšske kríže za chrabrosť a dobré služby, alebo niečo také.

Súčasťou tejto stanice situovanej v Petržalke malo byť aj podzemné (popod Dunaj) tunelové prepojenie s hlavnou stanicou, čo mohol byť pekný základ pre budúce Metro.

Vždy si s “láskou“ spomeniem na týchto obetavých ľudí (ktorí sú schopní pre blaho svojich chlebodarcov (USA) urobiť čokoľvek, trebárs aj radiť Banderovcom na Ukrajine ako prešustrovať posledné gate), keď sa plazím v kolóne každé ráno do práce, vediac, že aj vďaka týmto dvom vizionárom sa situácia na bratislavských cestách nezlepší minimálne ďalšie dve dekády.

Keď má niekto tak mocného ochrancu, ako je samotný Fašington, tak nám naozaj nezostáva nič iné než čumieť. Aj Prasidenta máme takého "dolárového", keby si strýčko SAM na tej pumpe kdesi v USA nevšimol, čo je to za PAKO, dodnes by tam leštil hamburgerom výhľad z SUW.

352745

11.11.2016 13:21

Málo známá fakta o zbraních

US strieľajúci psychopati sú dislokovaní na svetových bojiskách

lubosmat 212.*.*.*

, a okrem toho aj naša "totalita" pred rokom 1989 sa mohla popýšiť veľmi malou násilnou trestnou činnosťou a nízkou kriminalitou.

Ameriku začína ovládať štátny teror „človek môže byť zastrelený“ pri pokuse vytiahnuť si pred príslušníkom z nákupnej kapsy peňaženku, nieto ešte nejakú vec, čo sa na zbraň podobá.

353304

22.11.2016 12:05

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

Je to len účelové podkladanie náboženských rozdielov ako jednej s marginálnych príčin nenávisti!

Lubosmat 212.*.*.*

Za všetkým sú vždy len a len peniaze ...

Pamätáte si na dobu socializmu, zotreli sa do určitej miery majetkové rozdiely a ľudia cítili skôr odpor „nechuť“ voči elitám, než nenávisť.

Skutočnej „tzv.“ vražednej“ nenávisti sú schopní len ľudia, ktorí prichádzajú o vidinu obrovských ziskov na teritóriu svojho záujmu.

Vatikán ako centrum kresťanskej moci rozsieval nenávisť voči pravoslávnemu Rusku hlavne z finančných dôvodov, patriarchovia Kyjevský a ani Moskovský sa nikdy nenechali vtiahnuť do priamej podriadenosti Vatikánu, a nikdy zrejme neplatili ani žiadne odpustky na uzmierenie hlavy západného vyznania.

Nenávisť západu voči moslimskému svetu a hlavne neslávne krížové výpravy, majú tie isté peňažné korene.

V posledných rokoch 2014, 2015 a 2016 sú spojené štáty svetovou jednotkou v obchodovaní so zbraňami, ich najväčší odberateľ , Saudská Arábia bojuje v Jemene.

Odpovedzme si, odkiaľ sme počuli v poslednej dobe najviac nenávistných rečí a invektív voči Rusku? Kto roztočil koleso sankcií proti Rusku?

Rusko má dôvod nenávidieť aj ukrajinský prezident Peter Porošenko, ako jeden z najbohatších Ukrajincov majúci v Rusku nemalé aktíva, keďže o ne môže rozhodnutím nejakého bývalého agenta KGB, momentálne v Rusku pri moci, ľahko prísť.

353483

22.11.2016 15:17

Euro vraždí Evropu

Nemecko je americký protektorát a my sme len prehrali ideologickú vojnu!

Lubosmat 212.*.*.*

Víťaz berie všetko, a tak si hospodársky priestor, najskôr štátov varšavskej zmluvy a neskôr aj niektorých pohrobkov ZSSR, rozdelili záujmové podnikateľské skupiny zo západu medzi seba, pravdaže za podmienok, o ktorých neboli ochotní viesť s nami ani monológ.

Keď zoberieš štátu menu, akoby si mu zobral dušu.

Načo potom všetko to politické harašenie, keď je suverenita ta tam, posledné nástroje štátnej moci, ktorými možno efektívne vyrovnávať nerovnováhu medzi stále väčším bohatnutím bohatých a pokračujúcim schudobnením chudobných, národná mena a štátna menová reforma .

Spomenuté nástroje boli naposledy použité len na to, aby bolo vykradnutie post - socialistických ekonomík ešte efektívnejšie a jednostranne výhodnejšie.

Pasca do ktorej sme sa dostali tkvie hlavne v tom, že domáca „kapitálotvorná“ podnikateľská vrstva sa nikdy nevytvorila. Padli akékoľvek colné bariéry, a trh bol zaplavený tovarom všetkého druhu.

Vytvorilo sa prostredie, kde realizácia domácej produkcie s primeranou mierou zisku a so šancou preraziť za hranicami je takmer nulová (česť výnimkám).

Zahraničné banky, reťazce, automobilky ... podnikajúce na našom území používajú množstvo „legálnych“ nástrojov na vývoz kapitálu mimo vnútorný trh.

Toto počínanie úplne vyhladovalo ekonomiku.

Slovenská elita sa prakticky vojde na jeden červený koberec.

Štát sa musí spoliehať na niekoľko miliárd eur z eurofondov poskytovaných desiatky rokov, pritom bez kontroly sústavne z ekonomiky odteká niekoľko desiatok miliárd eur každý rok.

Chceme mať vzdelaný národ a kvalifikovanú pracovnú silu, trocha privysoké očakávanie za 600 eur brutto ?

Chceme mať čisté ulice, vybudované cesty, chodníky a integrované dopravné systémy, lenže na to všetko treba vzdelaný národ a kvalifikovanú pracovnú silu. Armáda notoricky nezamestnaných bezdomovcov a sociálne neprispôsobivých skupín obyvateľstva, na to jednoducho nestačí.

27 rokov od pádu socializmu sa presviedčame neustále o neexistencii dvoch vecí:
1) solidárnosti podnikateľa k zamestnancom
2) zodpovednosti politika k voličom.

353489

12.12.2016 14:05

Itálie – zinscenované referendum, rodí se další parlamentní puč

1) NATO = strata vojenskej suverenity, 2) EU = strata hospodárskej suverenity 3) NATO+EU = strata politickej suverenity

Lubosmat 212.*.*.*

Všetci, čo si uvedomovali, kam tá eurointegrácia, násilná privatizácia, otvorenie sa globálnemu trhu ... smeruje, nakoniec šírili myšlienky o zoštíhľovaní parlamentov krajín, keďže veľká časť kompetencií vládnej moci prešla do nadnárodných sfér, a ten veľký parlament vlastne okrem mlátenia prázdnej slamy toho veľa na práci nemá.

354086

02.01.2017 14:14

Berlín - další falešná vlajka

Teória o vyparovaní čiernych dier a faktor nekonečnosti ľudskej hlúposti.

Lubosmat 212.*.*.*

Keď sa „veľké“ hviezdy po vyčerpaní zdrojov energie zrútia do seba, dôjde k tzv. gravitačnému kolapsu a zrodu čiernej diery.

Veľkosť čiernej diery je teoretickým ekvivalentom svojej hmoty pred vlastným kolapsom a hmoty, ktorú dokázala pohltiť vo svojom „bezprostrednom“ okolí.

Keď už čierna diera nemá čo „jesť“ dochádza pravdepodobne ku gravitačnému deficitu a postupnému energetickému vypareniu, ako dlho tento proces môže trvať nevieme.

Alebo:

Keď sa nadnárodné finančné elity po vyčerpaní všetkých možných zdrojov rastu uzavrú do seba, dôjde ku kríze.

Veľkosť krízy je teoretickým ekvivalentom pažravosti finančných elít pred uzatvorením sa a množstve vojen, ktoré dokážu pri svojom kolapse vyvolať vo svojich sférach vplyvu.

Keď finančné elity už nemajú koho požierať prípadne anihilovať, dôjde pravdepodobne k finančnému deficitu a postupnému rozpadu, ako dlho tento proces môže trvať vieme:

1) Do nekonečna pokiaľ budú finančné elity fungovať na princípoch ľudskej hlúposti,

2) Krátko od okamžiku, keď začnú finančné elity fungovať na jednoduchých princípoch kvantovej fyziky.

354514

09.01.2017 07:26

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí závodů ve zbrojení

Málokto si uvedomuje, že socialistický blok bol od konca II. svetovej vojny sústavne pod jarmom „sankcií“

Lubosmat 212.*.*.*

Možno si stratégovia západu dobre uvedomovali, že pokiaľ sa „komunizmus“ vo svete nerozšíri a zostane vo svojich „úzkych“ hraniciach, kdesi za „železnou oponou alebo červenou čiarou“, zákonite sa musí prejaviť efekt „Čínskeho múru“ a musí dôjsť k postupnému úpadku a rozpadu socialistického bloku.

To, že rozpad nastal skôr než skutočne k morálnemu a ekonomickému úpadku došlo, bolo spôsobené rozkladom „Elít“, ktoré chceli viac, než im to systém dovoľoval, bez toho, aby sa dostali za hranice nimi deklarovaných pravidiel hry.

Tvrdé patentové zákony, ktoré škodia pokroku vo svete dodnes, boli jedným so základných opatrení proti úniku „vymožeností pokroku“ za hranice západu.

Sankcie dnes, vo svete pokročilých komunikačných technológií, sú len „Reliktom“ minulých nádejí , že je možné niekoho izolovať pred vonkajším svetom a tak ho poraziť. Existencia Kuby stále nie je pre americké elity dôkazom nefunkčnosti tohto modelu.

Musím pripomenúť, že oveľa lepšie sa sankcie aplikujú na „spojencov“ než na „nepriateľov“. Zostanem preto v karibskej oblasti, napríklad na Haiti sa Američanom v priebehu rokov podarilo niekoľkokrát zmeniť vládnuce „režimy“ podľa „demokratických predstáv“ a výsledok Kubánci z toho svojho „Ostrova slobody“ veľmi dobre vidia, aj keď im vo výhľade trocha zacláňa Americké guantanámo.

354802

11.01.2017 09:15

Rozpad národů

Všetko by bolo OK keby!

Lubosmat 212.*.*.*

Švajčiarsko ťažiace s medzinárodného statusu nedotknuteľnosti nemožno brať ako príklad pre iné „drobné“ ekonomiky, pokiaľ sa raz a navždy takýto status nedohodne v širšom meradle.

Samotná Európa „bez hraníc“ nie je zárukou takéhoto statusu, keďže medzi mnohými štátmi v rámci EU existuje stále veľa nedoriešených územných sporov, ktorých väčšina vznikla násilným obsadením cudzieho územia z dôvodu udržania bezpečnostnej situácie v danom regióne.

Máloktorý štát sa môže popýšiť tak vysokým HDP, kde až 70% tvoria služby – zväčša finančné služby, a zároveň viac ako 160 rokmi neprerušeného kontinuálneho vývoja bez nejakých turbulencií.

Keby „veľkí“ dali už konečne pokoj „malým“, možno by sa svet od základu zmenil, ale vo svete silových riešení , kde sa viac napínajú svaly než rozum to navždy zostane len čistou teóriou.

354898

08.02.2017 11:51

Návrh zákona na preventivní útok na Írán ve Sněmovně reprezentantů je aktivní

RE: Ak máš problémy

Lubosmat 212.*.*.*

Je celom možné, že máte pravdu, v politike sa tak dlhú dobu "Panny orleánske" určite neudržia.

Aj tak je mi z bývalých opozičných politikov najsympatickejší.

Vo veľkej meire sa zaslúžil za rozbitie SMK, tak ako Slota za rozbitie SNS, a tak zníženiu umelo roznecovaného napätia medzi slovákmi a maďarmi.

Ak myslíte 1984 od Orwella, tak to bude bližšie k realite, keďže Orwell čerpal námet z prostredia elitárskeho kapitalizmu a procesy 50-tych rokov v Československu sú dnešnému stavu na hony vzdialené ideologicky a aj politicky,

50-te roky už používajú na podporenie "Svojej pravdy" o zločinnosti "Komunistického zriadenia" len nejaké staré munifikované vykopávky, popierajúc tak, že každý systém má v sebe svojich bubákov, ktorí sú viac o ľuďoch než o samotných systémoch.

355591

30.03.2017 14:38

Manipulují naše děti a když se na to přijde, hrozí žalobami

Skúste vložiť do prehliadača odkaz na príspevok Nikitu Michalkova

lubosmat 212.*.*.*

http://www.besogon.tv/mikhalkov/128-daleko-li-ot-t...

V príspevku je zakomponované video, kde je krásne doložené o akú "tolerantnosť" (v náboženských otázkach toleranciu) slniečkárom, genderom a podobným vymetencom ide.

Pôvodná podstata slova tolerantnosť /tolerancia/ je schopnosť niečo zniesť, vydržať, či niečomu odolať. Už v samotnej podstate tohto termínu sú akési limity, lebo niečo vydržať, odolávať tomu a znášať to nejde do nekonečna, musí nastať nejaký spoločenský kompromis, alebo konsenzus.

Nový zmysel tomuto termínu podsúvajú novodobí zástancovia "multi-kulti"
požadovaním prijímať všetko cudzorodé bez reptania, nereagovať na odlišnosti a pasívne všetko cudzie prijímať.

Naučte sa byť ľahostajní k svojmu okoliu a navyše sa nijako voči okoliu neprejavujte, aby Vás niekto neobvinil z "netolerantnosti" alebo "netolerancie".

Výsledok takéhoto vedenia má svoje dôsledky – v spomenutom príspevku sa takýmto spôsobom spomedzi nás generujú naozaj výnimočné osobnosti, ktoré o nás na medzinárodných fórach vytvárajú skutočne tak, ako sú len toho schopní, ten najlepší obraz.

356758

20.04.2017 09:41

Austrálie přikyvuje na válku s Čínou

Článok len potvrdzuje, že Austrália je rovnako ako EU vazal USA

Lubosmat 212.*.*.*

Bývalá koloniálna ríša GB bola odovzdaná W.CH. za otvorenie západného frontu na konci II. SV pod neokoloniálny vplyv USA.

Okupačná mašinéria USA pod pláštikom NATO sa pomaly plíži cez novo nadobudnuté kolónie v4, balkánu a pobaltia / prakticky takmer bez boja/ smerom na východ.

Rovnako ako v EU aj v Austrálii je pri moci len tlupa Čínskych hračiek ktoré pri pohybe autíčka na ktorom sedia pohupujú hlavičkami hore a dole, tak ako si to vodič - bábkoherec praje.

357313

26.04.2017 14:52

Je euroland na pokraji rozpadu?

Nie národ, ale bankový systém určuje, akú menu štát vlastne bude mať

lubosmat 212.*.*.*

Keď sme sa dostali z tzv. „sovietskej okupácie“ pod „usácky neokoloniálny vplyv“, tak medzi prvé diktáty čo po nás chceli bola liberalizácia bankovníctva.

Veľmi rýchlo naše banky prestali byť naše, peniaze z ich privatizácie sa po niekoľkých kolách násilnej devalvácie pôvodnej meny rýchlo vyčerpali a novovzniknuté pobočky cudzích bánk s miestnymi názvami mohli začať ťažiť na dobitých teritóriách pre svoje „nadnárodné matky“ čo to dá.

Potom už len stačilo presvedčiť „politických ekonómov“, že prijatím cudzej meny za svoju vlastnú vlastne nič nestrácame, dokonca získavame výhodu voľnejšieho pohybu tokov peňazí. Tieto rozvírené toky peňazí však v niektorých ekonomikách spôsobujú prievan v peňaženkách a niekde sa akože dobre majú.

Krajiny, ktoré odolali tomuto tlaku sú stále vo fáze devalvácie meny voči štandardom (£,$ možno €), a nech robia čo robia vždy podľahnú tlaku vládcov týchto peňazí, a v konečnom dôsledku len lacno vyvážajú prácu mimo vlastné hranice.

To že banky štatisticky nedokážu zarobiť ani zlámaný groš sa vie už dávno, hrajú veselo „Black – Jack“ s vašimi peniazmi a politici im k tomu hlasno skandujú.

357457

Káva pro Zvědavce

60

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 118 čtenářů částkou 18 012 korun, což je 60 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Všechny ženy budou nosit muslimské šátky! Nový návrh zeleného prezidenta Rakouska26.04.17 17:30 Rakousko 2

Babiš fandil Macronovi26.04.17 00:57 Česká republika 1

Mezinárodní společnost pro lidská práva: O azylu křesťanů by neměli rozhodovat muslimové25.04.17 23:38 Německo 0

OSN vybrala Saúdskou Arábii na post předsedy Komise pro práva žen24.04.17 23:35 Saudská Arábie 3

Média se dnes chovají jako gangy24.04.17 22:59 Evropská unie 1

Francie - volby - oficiální mezitímní výsledek součtu hlasů24.04.17 00:15 Francie 2

Včera v metru23.04.17 23:51 Česká republika 11

Macron už hrotí vztahy s Ruskem: Ve štábu Macrona odmítli akreditaci televiznímu kanálu RT23.04.17 23:02 Francie 0

Rtl.fr ve 21:17: Macron i Le Penová postupují do druhého kola s 23,8 % a 21,7 % hlasů23.04.17 21:28 Francie 3

Francouzské volby - výsledky zahraničního hlasování23.04.17 16:18 Francie 0

Basel: Dvě dívky pobodány severoafričanem22.04.17 23:04 Švýcarsko 1

Skupina Accora prodala 62 svých hotelů nižší kategorie za účelem ubytování migrantů22.04.17 22:31 Francie 3

Poslední volební odhady agentury Filteris22.04.17 22:22 Francie 0

Francouzské volby: V mnoha volebních místnostech v zahraničí chybí zcela plakáty kandidátky Marine Le Penové22.04.17 22:15 Francie 0

Marine Le Penová chce ukončit globalizaci22.04.17 19:35 Francie 4

François Fillon obdivuje Margaret Thatcherovou22.04.17 18:58 Francie 1

Theresa May: Roční příjem migrantů bude do 100.00022.04.17 18:34 Británie 0

Jean-Luc Mélenchon je (bývalý) trockista22.04.17 18:25 Francie 3

S Macronem-globalistou vtrhnou muslimové do Francie v milionech22.04.17 18:01 Francie 1

Le Pen: Francie musí přestat být naivní a musí obnovit hraniční kontroly22.04.17 15:25 Británie 1

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
26,89 Kč
Libra
31,64 Kč
Kanadský dolar
18,18 Kč
Australský dolar
18,49 Kč
Švýcarský frank
24,80 Kč
100 japonských jenů
22,16 Kč
Čínský juan
3,58 Kč
Polský zloty
6,36 Kč
100 maď. forintů
8,62 Kč
Ukrajinská hřivna
0,93 Kč
100 rublů
43,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
31 180,30 Kč
1 unce stříbra
433,81 Kč
Bitcoin
31 606,87 Kč

Poslední aktualizace: 26.4.2017 12:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?