Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 1 jméno: udo2.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.12.2016 09:47

Už šlechtí „nové Němce“

Multikulti - ultrafašistka Barbara Coudenhove-Kalergi na tému..

udo2 95.?.?.?

Tu nemenej známy gesichtík Riškovej neterky
z tribún mejdanu roku ´89 u nás:

https://www.google.sk/search?q=Barbara+Coudenhove-Kalergi&biw=1536&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLt8j2gJ7RAhWTd1AKHQQsDVgQ_AUIBigB

tu malinký citát z Barborkinho nedávneho prejavu..
Barbara Coudenhove-Kalergi sa prihlásila už začiatkom roka prorocky ku slovu: Výmena obyvateľstva v Európe je "nezvratná", ako konštatovala 7. januára 2015 v denníku "Standard". A: "Európa dostane novú tvár, či sa to starousadlíkom hodí, alebo nie. Žijeme v ére sťahovania národov. Táto sa ešte len začala a s určitosťou nebude ešte dlho u konca." O niekoľko mesiacov začal nápor utečencov v Maďarsku a Grécku.

Myšlienka, prinútiť Európu násilne k etnickej výmene nie je rodinné krédo rodiny Coudenhove - Kalergiovcov. Skoro identicky sa vyjadril vydavateľ Jakob Augstein 5. októbra v Spiegli: "Sily demografie sú tak radikálne, ako tie migračné. Preto sa Nemecko zmení. A nikto to nedokáže zadržať. Neexistuje právo zostať v minulosti."

zopár ďalších info o tomto PANeú PANovi
http://afinabul.blog.cz/1506/slobodomurar-richard-coudenhove-kalergi
http://afinabul.blog.cz/1601/slobodomurar-richard-coudenhove-kalergi-ii

Aj vojenský stratég USA Thomas Barnett prezradil, že ku stratégii globalizácie patrí výmena ľudí Európy. Tak ako Coudenhove-Kalergi nie je Thomas Barnett žiadny drsný ideológ, ale analytik Pentagonu, s výbornými stykmi a vplyvom. Sponzorovaný a poverený bol Thomas Barnett od roku 2000 koncernom finančných služieb "Cantor Fitzgerald", v roku 2002 predstavil geostrategické výsledky vtedajšiemu ministrovi obrany Donaldsovi Rumsfeldovi. Plány a analýzy zhrnul vo viacerych knihách. V knihe "The Pentagon´s new map" (New York, 2004) vysvetľuje, že globalizácia je "stav vzájomne zabezpečenej závislosti". "Aby sa globalizovalo hospodárstvo a spoločnosť, musíme sa zmieriť s tým, že neustále je vlastná budúcnosť prednostne ovplyvňovaná a menená vonkajším svetom, vlastné tradície sa strácajú v zabudnutí. Budeme sa musieť zmieriť s tým, že importované tovary a výrobky zahltia domáci trh a vlastní výrobcovia v tomto konkurenčnom boji sa buď presadia, alebo sa stratia." (str. 122)

V druhej knihe, "Blueprint for action" (New York, 2005), sníva Barnett o návrate jednej biblickej ideálnej rasy: "Kto sa vzpiera miešaniu rás, koná nemorálne a nečasovo. Ja som si istý, že prví ľudia boli svetlohnedej farby … nebol to tiež aj Ježiš Kristus, keď putoval po zemi?" (str. 282)

Barnett už dávno urobil rozsudok nad Európou: "Stará Európa je - historicky videné - dávno mŕtva a nemôže byť znovu oživená." Naviac musí Európa ročne prijať 1,5 milióna imigrantov, aby sa tým Európa už nikdy nemohla nevymaniť z objatia globalizácie. (Zadanie, ktoré Merkelová v októbri 2015 konečne splnila.) Ak niekto napriek tomu sleduje "znovuoživenie bývalých spoločenstiev a uplynulých predstav hodnôt" má byť jedným ...

Automaticky kráceno

354442

31.12.2016 09:54

Už šlechtí „nové Němce“

"Herrenrasse" a nepochybná inšpirácia Dolfiho

udo2 95.?.?.?

..pokračovanie
Barnett už dávno urobil rozsudok nad Európou: "Stará Európa je - historicky videné - dávno mŕtva a nemôže byť znovu oživená." Naviac musí Európa ročne prijať 1,5 milióna imigrantov, aby sa tým Európa už nikdy nemohla nevymaniť z objatia globalizácie. (Zadanie, ktoré Merkelová v októbri 2015 konečne splnila.) Ak niekto napriek tomu sleduje "znovuoživenie bývalých spoločenstiev a uplynulých predstav hodnôt" má byť jedným dychom označený za "radikálne fundamentalistického islamistu ako Osama Bin Laden". Všetky tieto nepriateľské sily "sa obávajú straty svojej identity v rámci zgleichšaltovanej, urbanizovanej, rozštiepenej masy, v ktorej zastupuje každý sám svoje záujmy jednotlivca." (str. 280)

Pre Vás necháva jednoduché riešenie: "Áno, ja beriem na vedomie argumenty mojich odporcov protiviace sa rozumu, na vedomie. Avšak, ak by sa protivili voči svetovému poriadku, žiadam: Zabite ich!" (str.. 282)

Toľko zároveň aj k ideológii tzv. "židovstva",
ako asi najstaršej forme fašizmu
na nacisticko-rasových princípoch.
(Na rozdiel od ním samým asi najviac prenasledovaného pôvodného judaizmu)

354443

02.01.2017 10:36

Už šlechtí „nové Němce“

RE: Jak souvisí vznešená evropská myšlenka s „panskou rasou“? Příručky o EU a učebnice dějepisu vám to zamlčují

udo2 95.?.?.?

Zčasti súhlas, ale..
Ekonomika sa v tomto zmysle nedostáva na vrch a ani nemôže.

Naozaj si myslíte Jessirah, že ide v 1.rade o peniaze?
Peniaze sú len predsa iba jedným z prostriedkov výkonu moci, želaní.
Navyše dosť neefektívnym z dlhodobého hľadiska..

Trh je predsa len PROSTRIEDOK = nástroj distribúcie tovarov, služieb a obeživa.
O ten sa musite starať, čistiť brúsiť, ostriť..úrokové sadzby nastavovať, množstvo obeživa, mieru inflácie, periódy finančnej sterilizácie, burzové cykly (áno, burza je s čisto odborného hľadiska tiež len nástroj), až po daňovo dotačnú politiku, clá, etc..
Kladivo, píla, ..tiež nekoná samo, neleží, ale koná podľa príslušného plánu,
1. realizuje nejaký obraz, cieľovú matricu (koncepciu v konkrétnych výsledných obrazoch) niekým zvolených stavov.

2. Aplikácia takto projektovanej matrice následne chronologicky prebieha na rôznych úrovňiach chápania jednotlivývh cieľových podskupín a v príslušných charakteristických sociologických cykloch, časových prahoch vnímania, potrebných na zapracovanie príslušných informačných modulov do objektu riadenia riadiacim subjektom.

3. Následne je základný kulturologický koncept pomocou napr. médii..filmov, seriálov, správ, kedysi tzv. ideológii, náboženstiev, filozofii sprostredkovaný, aplikovaný do cieľovej skupiny, populácie v nej prijateľných formách obrazoch, systéme stereotypov myslenia, zvykoch, v rámci identifikovaných bazálnych matríc jej kolektívneho podvedomia.

4. Až na tomto mieste v rámci celkovej procedúry "samoriadienia" vybraného etnografického materiálu môžu nasledovať ekonomické (finančno-vojenské) operácie a následne ďalšie operačné priority na nižšej 5. a 6. úrovni riadenia tzv. rýchleho zásahu. T.j., ak dlhodobé riadenie subjektom zlyháva, na stále nižšie úrovne výkonu moci sa dostáva.
Pri padnutí z úrovne studenéj (informaćnej vojny) na úroveň hybridnej, až po horúcu..Zahodí pušku, potom vystrieľa pištol, zoberie, nôž, až po holé ruky

Za vyhlásenia, formulácie typu "voľný trh", či "plán, alebo trh" by vás z lepšej školy, ekonomického kurzu vyrazili uź na zápočte. Naši novembroví pseudolpolitici dostali práve preto otrávené kvapky nižších úrovní "zasvätenia" pri školeniach na západe. Vždy tam boli preto, že nepochopili, vo vyšších kruhoch na smiech, ako sprosté nástroje. Včítane vtedy Klausa, či Mikloša, Čubajsa, aspol. Bioroboty. Neskôr možno i čo-to pochopili, no dostávali pak ponuky, ktoré sa neodmietajú..

Bonusovka:
Aká ideológia dnes prevláda na západe?
Áno, oficialne sa v rámci kamufláže často deklaruje dokonca jej neexistencia.
Ako by ste ju nazvali po slovensky, resp. po česky Jessirah?

jou.. btw. pravdu máte ešte aj v tom, že prostriedky obecnej genocídy sú reálne až na spomínanej úrovni č. 5 všeobecných prostriedkov riadenia. T.j., za ekonomickými, keďže nimi (č.4) môžete robiť aj iné operác...

Automaticky kráceno

354506

02.01.2017 10:41

Už šlechtí „nové Němce“

RE: Jak souvisí vznešená evropská myšlenka s „panskou rasou“? Příručky o EU a učebnice dějepisu vám to zamlčují

udo2 95.?.?.?

jou.. btw. pravdu máte ešte aj v tom, že prostriedky obecnej genocídy sú reálne až na spomínanej úrovni č. 5 všeobecných prostriedkov riadenia. T.j., za ekonomickými, keďže nimi (č.4) môžete robiť aj iné operácie okrem napr. genocídne zameranej umelej deprivácie základných potrieb masy, nastavovanie trhu na výrobu otravín, miesto potravín, umelého podpory konzumu do absurdných biosfericko-fatálnych foriem, reálnych cieľov farmabiznisu..ktorými samozrejme nie je v 1.rade zisk, bo ak privátne koncenzom ovládate financie, natlačíte si toľko hotovosti, koľko chcete v prípade potreby a i infláciu môzete umelo pozdržiavať, atď..

Onen západný Titan(IC) je predsa programovo nastavený na apokalypsu už od biblie. Že to asi všetci vieme, je jasne. Otázka, je, čo sa stane, keď s tým nič nezrobíme, keď starým inžinierom asociálnym zablokované kormidlo naďalej prenecháme?

Ok, nasleduje malá prestávka na výlete do špecializácii základov (a?)sociálneho inžinierstva, priemyselnej psychológie a dejín riadenia globalizácie,.. leaking vyššej pilotáže elitných kurzov jelít

354507

09.01.2017 09:18

New York Times nadále lže o Ukrajině

RE: Kdyby lhali pouze o Ukrajině, ale ono toho je podstatně více.

udo2 95.?.?.?

Všetci amíci tiež nie sú až takí sprostí,
ako sa to poniektorí prezentovať snažia.

"Don" sa možno fakt bude snažiť vo väčšej miere hájiť skutočné záujmy američanov, namiesto tamojšej oligarchie.. i keď je čiastočne sám jej príslušníkom. Nebol by však v dejinách prvý, čo svoju kastu "zradil".
Nie len v Hélade a Ríme podobné prípady boli.

Akurát by to mal robiť opatrne, aby nemal obligátnu "nehodu".
Neísť s bubnom na zajace.

Na druhej strane mnohí i do Obamu vkladali nemalé nádeje.
Žiaľ on pravdepodobne ani svoje "vlastné" knihy nečítal,
avšak úlohu demontáže "Pax" americana splnil.

Asi za to tú preventívnu nobelovku dostal .
Bol naozaj posledným prezidentom starej (neofašistickej) ameriky
posledných desaťročí?

354803

09.01.2017 16:06

New York Times nadále lže o Ukrajině

RE: ===Kdyby lhali pouze o Ukrajině, ale ono toho je podstatně více.

udo2 95.?.?.?

No..je síce pravda, že Müller "zmizol", no mnohí z jeho ľudí sa na príprave vzniku CIA priamo podieľali. Drvivá väčšina tichých "HR špecialistov" išla pracovať priamo na kľúčové posty do USA a nie do Južnej Ameriky. Mimo technikov samozrejme. Tí tam išli aj oficiálne.

CIA (podobne, ako BND) v ich začiatkoch formoval hlavne Gehlen (a jeho ľudia Speidel, Heusinger, Foertsch,..etc) - šéf OKW - Fremde Heere Ost, lebo bol(i) asi čo sa týka ZSSR i v porovnaní zo všetkými americkými kandidátmi jednoznačne najkompetentnejší.
Toľko k osnovám, zameraniu, metódam..základne koncepcii, ustanovizni tejto zaujímavej organizácie (CIA).
Jou..keď sa po roku R.H. vrátil z USA s balíkom, založil známu OG (Organisation Gehlen) bez okolkov symbolicky priamo v Reichssiedlung Rudolf Heß v Pullachu pri Mníchove, kde sídli BND doteraz [smích]

Ostatne, v tom zmysle sa vyjadroval aj Schellenberg (šéf SD), neskôr na "dôchodku" v Taliansku..

..toľko zasa k mýtom o denacifikácii Nemecka
Zopár (okrem Norimberskej frašky meedialnych gesichtíkov) ich dostalo tresty od 6-10 rokov, a potom sa tak, ako ostatní, obratom vrátili do funkcii. V súdnictve, polícii, armáde,..

Smerš, NKVD a spol sice čo-to pochytali a čo sa dalo, tiež dočasne použili, ale drvivá väčšina kádrov utekala k starým chlebodárcom.
Ono zákony globálnej politiky prosto nepustia.
Kto ovláda Euroáziu, zdrojovo ovláda automaticky svet..

354822

09.01.2017 17:04

New York Times nadále lže o Ukrajině

RE: Prý

udo2 95.?.?.?

Tak ten bol zvlášť rafinovaný [velký smích]

354828

Ten posledný moderný gestapák? ..last Actio(n) hero.
Áno je ultrafašista, interne: gestapko.
Sociopat, čo aspoň robí reklamu neríšskym názorom tým,
že zostavuje zoznamy, kde si ich (neríšske názory) potenciálny odbojár nájsť môže..

Otázka je, ako sa k jeho činnosti postavia jeho chlebodárske (ne)ziskové
SS D (Soros-SicherheitsDienst) a CIAbwehr?
..t.j., dokedy bude svojho agenta chváliť a kedy komisariátu docvakne,
že blbý agent nemusí byť vždy aj dobrým agentom [smích]

354969

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 75 čtenářů částkou 9 619 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Poslední Rakušané15.12.17 16:59 Rakousko 0

Tato dětská kniha se vážně prodává: Santa Claus je černý gay a má manžela bělocha.15.12.17 16:39 Neurčeno 1

Rambové provokují v Sýrii, iDnes mlží, jaká je pravda?15.12.17 09:50 Sýrie 1

Konšpirácie na vzostupe. Experti dvíhajú varovný prst14.12.17 23:03 Slovensko 5

Ani kluk, ani holka. Zpěvačka Pink vychovává dceru bezpohlavně. Není jediná!13.12.17 23:29 Neurčeno 11

'Stáli jsme tam a brečeli.' Dokumentaristé natočili hlady umírajícího ledního medvěda, důsledek oteplování13.12.17 19:55 Neurčeno 6

Ďalšia perla z Bruselu: Zákaz otvárania okien? Od roku 2020 vstúpi na Slovensku do platnosti nová smernica EÚ13.12.17 12:24 Evropská unie 3

České šachy budou mít nejmladšího velmistra v historii. Je jim Thai Dai Van Nguyen13.12.17 11:33 Česká republika 4

Tři slepice obvinily Trumpa ze sexuálního harašení. A jiná kráva obvinila Polanského, že ji před 40 lety fotil nahou13.12.17 10:59 USA 2

Zajímavý výzkum: v mozku ženy zůstává DNA každého muže, se kterým spala12.12.17 15:48 Neurčeno 6

Antikrist Bergoglio chce měnit Otčenáš12.12.17 00:46 Vatikán 9

Šílená EU: Systém přerozdělování kobylek Dublin IV bude znamenat jednoznačně konec, bude-li přijat11.12.17 21:16 Evropská unie 7

Český inženýr uspěl s pohádkami, jak se co dělá09.12.17 12:56 Česká republika 2

PL se ptaly politiků, co si mysli o plánu Junckera o otevření dveří migrantům08.12.17 11:04 Česká republika 6

Pavlík Morozov žije!08.12.17 10:25 Česká republika 4

Herečka filmů pro dospěle spáchala sebevraždu poté, co byla obviněna z homofobie07.12.17 20:22 USA 7

Schulz (SPD): nejpozději do r. 2025 založit Spojené státy Evropské07.12.17 20:06 Evropská unie 1

Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele06.12.17 22:08 USA 4

Jiří Drahoš - bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči06.12.17 18:41 Česká republika 6

Konečně se dělá něco i pro důchodce06.12.17 12:57 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,80 Kč
Euro
25,68 Kč
Libra
29,02 Kč
Kanadský dolar
16,97 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
22,01 Kč
100 japonských jenů
19,35 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
6,10 Kč
100 maď. forintů
8,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
37,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 364,10 Kč
1 unce stříbra
349,59 Kč
Bitcoin
384 419,48 Kč

Poslední aktualizace: 15.12.2017 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?