Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 20 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Censored, spinočka, Sugar, VojtaIL.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

29.09.2014 14:06

Nedávná plynová dohoda: Další hřebík do ukrajinské rakve

Není nad "levný plyn" od Gazpromu

VojtaIL 84.?.?.?

Každý ze čtenářů si může zde ověřit, za jakou cenu se v uplynulém roce prodával zemní plyn na světových trzích. Je to v průměru 140 USD za 1000 kubíků. Zlodějských 380 USD za tisíc kubíků neplatí jen Ukrajina. Musíme je platit Gazpromu i my. To je vskutku "bratrská cena" pro slovanské bratry. Že? Proto vivat Putinovi. [mrknutí jedním okem]

318259

02.10.2014 14:04

Islámský stát je projektem tajné skupiny Obamových poradců

RE: Zlo,

VojtaIL 84.?.?.?

Dámy a pánové. Svým příspěvkem jsem chtěl panu "217" ukázat, že jeho tvrzení o tom, kterak příčinou všeho zla na světě jsou
> Světovládci z bank, korporací, fondů a médií
je jen jeho IRACIONÁLNÍ VÍRA. Nejen iracionální, ale ještě ke všemu militantní. Neboť svého nositele nutí nenávidět nějakou skupinu lidí.

Vaše pokusy o to, svalit Maovu krutou despocii na válečné události v Číně jsou naprosto dětinské. Kdopak asi našeptal koncem padesátých let Maovi obsah jeho "zázračné" rudé knížky? Zlí "světovládci"? Kdo mu nakukal jeho dementní sociální experimenty typu "Velká kulturní revoluce", "Bosí lékaři", "Velký skok", "Intelektuálové do polí a zemědělci na univerzity", ...? Za to všechno mohli ti "zlí z korporací, ..." [chechtot]

Opravdu soudíte, pane "37", že přírůstek obyvatelstva v Číně ospravedlňuje vraždu byť i jen jediného nevinného člověka? Nebo chcete diskutovat o tom, že obětí Maova teroru nebylo 80 milionů, ale "jen" 75? [oči v sloup]

Je dobré vědět, co je opravdové zlo. ZLO JE DEVASTACE HODNOT. A zde velmi záleží na tom, jaké kdo vyznává HODNOTY. Třeba povraždění obyvatel Sodomy. Včetně starců, žen, matek i čerstvě narozených (a tedy bezpečně nevinných) kojenců. Z pohledu všemocného Boha, který pohromu "zařídil", to bylo DOBREM. Protože vyhlazeni byli všichni hříšníci. Z pohledu obyvatel Sodomy, kde pro její obyvatele byl nejvyšší hodnotou život, to bylo bezpochyby strašlivé ZLO.

Kteří jsou pachatelé ZLA? Jsou dva. Lidé a slepé přírodní síly. Jen oni devastují hodnoty. Nikdo jiný. Pro nás jsou důležití lidé, neboť přírodní síly zřejmě v dohledné době neovládneme. Kteří lidé nejčastěji devastují hodnoty druhých? Ti lidé, kteří jsou nositeli a šiřiteli jakékoliv MILITANTNÍ VÍRY. Ať už je tou vírou libovolné náboženství, vyzývající k boji proti nevěřícím. Nacismus se svým bojem proti podlidem, komunismus s bojem proti třídnímu nepříteli, maoismus bojující proti nepřátelům revoluce či rowdies Baníku, řvoucích nenávist proti fandům ostatních fotbalových klubů.

Závěr? Každá militantní víra, která hlásá "KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM" je potenciálním zdrojem ZLA. Takovým "věřícím" doporučuji už z dálky se vyhnout. [smích]

318391

29.04.2015 17:26

Oklamané Polsko (VI)

RE: Také bych měl nějakou výhradu

VojtaIL 84.?.?.?

Pan Pavt má samozřejmě pravdu. Poláci skutečně nakoupili a používali kulomety Ckm wz. 25 Hotchkiss. Račte si laskavě sám vygooglovat. Vaše báchorky o zastaralých vintovkách Hotchkiss jsou zcela mimo mísu. [velký smích]

332062

12.03.2016 10:55

Rothschildova rodina obviněna

Rozvinutí myšlenek editora

Sugar 84.?.?.?

O krok dále...

1) V základní myšlence, dává editor návod k tomu, jak současnou řídící strukturu zničit pomocí fyzické likvidace.
2) Tím, že současnou strukturu zničíme, neznamená, že se v budoucnu nemůže daná struktura znovu aktivovat, viz. "banderovský projekt, fašismus, atd.".
3) Abychom kvalitu života zvyšovali, je potřeba v první řadě nabídnout lepší řešení s ohledem na současnou situaci.

Tedy principiálně... abychom tuto válku jako "společenstvo lidí" vyhráli, je nutné nabídnout svojí formu řízení a naplnit informační pole pravdou tak, aby potřebná masa obyvatelstva pochopila zhoubnost současného systému.

Pokud někdo zlehčuje, že se vlastně o nic nejedná, když bude Rothschild obviněn za zpronevěru, vůbec nechápe, že nejde ani tak o to, zda bude odsouzen či ne. Jedná se o formování veřejného názoru na danou osobu a její fungování v rámci společnosti. Což si myslím, že je velmi pozitivní posun v náhledu na fašistické banksterské rodiny, které ještě do nedávna byly nedotknutelné.

Obecně tam vidím spíše ruce těch na špičce pyramidy za oponou, než uvědomění státních zástupců, kteří by k takovému kroku neměli osobní pravomoc...

346719

30.03.2016 16:10

Pláč nad ukradenou Evropou

Také si zapláču

Censored 84.?.?.?

Tou jedinou a pravou Evropou byla Evropa předkřesťanská. Se skvěle položenými antickými základy veškerých přírodních věd a filosofie. S úžasnými znalostmi keltských druidů a neuvěřitelnými dovednostmi keltských i románských řemeslníků. S uctíváním vesměs laskavých národních božstev. S obdivem ke kráse lidského těla. Se zaujetím pro sport na klasických olympijských hrách.

A pak přišla tragedie. Všechny vyspělé evropské národy byly donuceny zapomenout na své národní tradice, na své kořeny, na svá božstva. Jejich místo náhle zaujaly tradice, historie a zvyky jiného národa. Popsané v Tóře (pardon v biblickém Starém zákoně). Antická věda a filosofie byla zadupána do země. Znalosti a dovednosti Keltů byly potlačeny modloslužebnictvím. Krása lidského těla byla zahalena do církevní prudérie. Olympijské hry byly zakázány. Kvalitní evropské mozky byly a dodnes jsou odsuzovány k celibátu (čtěte k životu bez vlastního potomstva). Evropa se začala klanět mrtvole. Nastalo tisíciletí evropského temna.

To je dle mého soudu daleko větším důvodem k pláči. Kde mohla dnes Evropa být, kdyby na ta dlouhá staletí nepodlehla brutální propagandě jménem křesťanství.

Na závěr otázka pro přemýšlivé. Známe nějaký vyspělý národ, který křesťanské propagandě dodnes nepodlehl? Který křesťanstvím opovrhuje? A jako jediný si zachoval své vlastní kořeny, báje, tradice, božstva, ...? [mrknutí jedním okem]

347267

31.03.2016 15:38

Pláč nad ukradenou Evropou

RE: Také si zapláču

Censored 84.?.?.?

Děkuji všem pánům za reakce. Svou myšlenku o křesťanské ideologii ještě trochu doplním. Pojďme si shrnout její ZÁKLADNÍ PILÍŘE. Na nichž tato propaganda stojí. Pak možná uvidíme, k čemu měla původně posloužit.

1. Všichni lidé jsou si rovni. Tedy alespoň před Bohem.
2. Miluj bližního svého. Když on po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
3. Ublíží-li ti, neoplácej. Naopak nastav druhou tvář.
4. Nestarej se o den zítřejší. Nech jej, ať on se o sebe postará sám.
5. Ora at labora. Tedy modli se a pracuj (eufemismy k "nemysli a makej! ").

A nyní se přenesme do předkřesťanského Říma. Do říše, vybudované na:
1. hřbetech otroků a plebejců. Kteří se cítí být zoufale ublížení. Více než po čemkoliv jiném, lační po rovnosti s ostatními.
2. profesionální armádě - římských legiích. Vycepovaných k bezmyšlenkovitému bušení do nepřítele. A náhle infikovaných myšlenkou, že bychom měli nepřítele milovat a opětovat jeho rány chlebem.
3. armádě výkonných říšských úředníků. Plánujících a organizujících vše od výběru daní, udržování pořádku v provinciích, nákupy obilí v Egyptě až po konání her pro masy. Opět toutéž propagandou utvrzovaných, že se již více nemají starat "o den zítřejší".

Ideologii s názvem "křesťanství" vymyslela skupinka Židů vedená jakýmsi Saulem z Tarsu. Pro něž byl Řím tím nejnenáviděnějším nepřítelem, okupantem. S cílem, Řím rozvrátit. A jak to dopadlo? Úspěch. Úplně stejně jako o něco později u ideologií, stvořených Mohamedem, Marxem, Hitlerem, Mao ...

Proč? Protože kdykoli někdo nabídne masám lidí jednoduchou a snadno pochopitelnou ideu, po níž tato masa už dlouho prahne, uspěje. Křesťanství se bohužel ukázalo být natolik výkonnou propagandou, že se jí po splnění jejího prvotního úkolu zmocnili další vyčůránci. A podrobili si s její pomocí národy celého tehdejšího vyspělého světa. Tedy s jedinou výjimkou.

347310

15.04.2016 15:30

Kde jsou Marx a Lenin, když je potřebujeme?

RE: Autor zase vyplodil směs pravd i úplných nesmyslů

Censored 84.?.?.?

> a vy znáte někoho, kdo si poctivou prací vydělal miliardu dolarů?

Jistě. Například Ford (auta), Baťa (boty), Kamprad (Ikea), ... Čínský časopis o bohatství a luxusu Hurun Report letos registruje v Číně 596 miliardářů, zatímco v USA jich je "jen" 537. Vy soudíte, že své miliardáře nechali čínští soudruzi takto zbohatnout na finančních machinacích?

Právě naopak. Většina z čínských dolarových miliardářů jsou lidé, kteří si své peníze vydělali v odvětvích materiální výroby či služeb. Nevěříte? Nejste sám, pane Dube. Většina ekonomicky negramotných lidí není schopna podobným faktům uvěřit. Proč? Protože lidé, jejichž schopnosti nejsou nadprůměrné, soudí všechny ostatní dle sebe. A proto se jim zdá nemožné, aby kdokoliv poctivě vydělal miliardu, když oni sami toho nejsou schopni. Je mi líto. [smích]

347753

23.08.2016 23:17

Nedotknutelní

RE: finanční internacionála vedená FEDem, jehož šéf je vždycky žid

Sugar 84.?.?.?

Apropó která "státní banka" dnes nepodléhá mezinárodnímu židovi?
[bliji]

351455

23.08.2016 23:21

Nedotknutelní

RE: IČ 48136450

Sugar 84.?.?.?

Centrální banky visí v právním vzduchoprázdnu...
Jednoduše:
moc = schopnost efektivně řídit
zákony jsou podružné...

351456

23.08.2016 23:26

Krize Evropy

RE: víra

Sugar 84.?.?.?

Myslíte ten sémitský kočovný kmen, který si ještě obřízku dělal kamennými nástroji?
Tj. doba kamenná!
Ten, že přepisoval kněžím Egypta jejich knihy?
Kněžím, kteří již tisíce let měli psané záznamy!!!

To jste vzal asi z židovské Bible?

Nadřazení evidentně byli i v době, kdy to byl primitivní kmen... [chechtot]

351457

23.08.2016 23:39

Krize Evropy

RE: Tak to ne

Sugar 84.?.?.?

V koránu stojí:

súra 2:257: Niet donútenia v relígii! Už jasne dominuje cesta čestnosti pred omylom. Kto neverí v modloslužbu a verí v Boha, ten sa chytil spoľahlivej opory, ktorá sa nerozbije. Vskutku, Boh je počujúci a znajúci!»

Prorok je pouze připomenutí...
Žádná církev, žádný muftí, žádný farář, žádný rabín... nikdo!!!
Nenahradí přímou komunikaci člověka s bohem prostřednictvím jazyka životních okolností. Kdo upřímně požádá, odpověď dostane...

Na opačné podstatě jsou vystavěna všechna dnes etablovaná náboženství. Být prostředníkem mezi člověkem a bohem. Jako překladatel, který koriguje obsah a formu překladu do formy, která se dané instituci hodí...

351458

23.08.2016 23:53

Krize Evropy

RE: Tak to ne

Sugar 84.?.?.?

Ještě bych dodal proč vybírám z Koránu:

je to nejmladší globální náboženství a proto samotná svatá kniha nebyla tak zničena oproti např. křesťanství či judaismu, zatím....

Stejně tak rytmika, jednoduchost - nešla jednoduše obalit toxickou omáčkou, která by převrátila původní smysl súr v opak. Základní diverze elit byla proti chronologii súr.

I proto neutuchající vojny na Blízkém východě. Koránický islám, při uvědomělém čtení a oprostění se od kulturologicky zažitých schémat, v sobě nese myšleny "Království Božího na Zemi" stejně jako např. původní křesťanství - "Ariánství" či "Atonismus".

Zde hledejte odpověď, proč již desítky let trvá demokratizace arabských států...

351459

24.08.2016 10:54

Krize Evropy

RE: Tak to ne

Sugar 84.?.?.?

V něčem se dá souhlasit,

asi se shodneme, že důležitější je "jak chápeme" než "jestli chápeme". Jakoukoliv informaci chápe každý jedinec dle své morálky, svědomí a jeho informačního zabezpečení.

Já osobně nevyznávám žádné náboženství, ale nosné myšlenky pro život se dají najít v každém učení. Dle (nejen) mého názoru v koránu asi nejvíce...

Základní parametry koránu, proti kterým je vedena diverze elit a nekončící války na Blízkém východě:

1. Korán zakazuje lichvu
Nástroj současné elity pro řízení globalizace - ekonomická zbraň. Tato zbraň je posvěcena pouze židům v Bibli a její historický proces je v podstatě završen. Jediný arabský svět zatím vzdoruje lichvě právě díky koránu.

2. Zakazuje pití alkoholu
Vliv alkoholu na genetiku člověka a dlouhodobé ničení potenciálu lidstva v následnosti generací. Následná nemožnost osvojit si adekvátní metodologii poznání a mozaikového vnímání světa.

3. Zákaz davo-elitárních sociálních systémů
Základ současné anti-sociální pyramidy, kdy si jedni myslí, že jsou výše/vyvolení než ti druzí a tím nekončíčí kolotoč bojů mezi sociálními skupinami.

K válkám:

připomeňme: "Náboženství vzniklo, když podvodník potkal hlupáka."

Formované náboženství je zbraň, která slouží pro zotročení lidstva a zamezení přímého přístupu ke komunikaci člověka s bohem. Dalším cílem je využití vojenské doktríny "rozděl a panuj" založené na rozporech mezi jednotlivými učeními.

Všimněte si, že např. Sýrie byla před diverzí ISIL sekulární stát, kde vedle sebe žili lidé v míru, nehledě na svá náboženství. Sám Asad je Alávita, což je takový mix opravdového křesťanství a islámu. Byl tam potenciál rozvinout sociální systém, kde by padla dogmata a rozepře mezi všemi náboženstvími. A tyto myšlenky šlo šířit dále do světa.

To samozřejmě nemohlo nechat v klidu elitu, která jednotlivá náboženství využívá globálně pro své cíle. Peníze či ropa to je až další parametr, který elity na Sýrii zajímal...

351472

16.10.2016 15:15

USA a Saúdové poskytnou 9 000 bojovníků ISIS volný průchod z iráckého Mosulu do Sýrie

RE: Pochybná důvěryhodnost

Censored 84.?.?.?

Máte pravdu, pane Stworo. U analytika obvykle na jeho sexuální orientaci nezáleží. Ovšem velmi záleží na jeho analytických schopnostech. Někteří lidé paní Spencerovou nepovažují ani příliš za analytičku, jako spíše za tlampač proruské hybridní propagandy u nás. Viz http://www.reflex.cz/clanek/komentare/74388/jak-te...

352632

26.11.2016 10:08

Evropští vlastizrádci šílí

RE: Robejšek a

Sugar 84.?.?.?

Uvidíme kdo za ním stojí - já myslím, že globalisté a pěstují si jej jako další kádr po Zemanovi, protože ten již reálně přestává mít sílu bojovat...

Tento rok dostal Robejšek od Zemana vyznamenání a zde je i jeho reakce a faktické vymezení oproti vlastizrádné kavárně:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pet...

S Ruskem jsou jeho názory tak 50/50 pokud bereme chápání procesů, které řídí gosudar Vladimir Vladimirovič. Tam a v postojích k Číně se začne projevovat, za jakou stranu kope. Jeho komentáře k Valdaji:
http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=3940

Co mi na něm mimořádně vadí: on byl iniciátorem, aby se základny USA z Německa přesunuli do Čech, ale to mohlo být v době, kdy ještě neměl dostatečné vnímání globální politiky a myslel si, že slunce vychází ve Washingtonu.

353633

12.03.2017 09:33

Teplická Arabie

RE: Musulmani už v TP také vydávají první nařízení.

spinočka 84.?.?.?

No, nemusí to být od nich. Může to být nakašírované. Ale mělo by se to vyšetřit, protože tohle je již vyhrožování.

356424

Připojuji se k Vašemu názoru, pane Libertariane. A dovolte, abych Vás maličko doplnil. Islám patří ke skupině nenávistných přesvědčení, která dělí lidi do dvou zásadních skupin. Na ty správné, tedy vyznavače koránu a na ty všechny ostatní, tedy špatné. A opakovaně vtlouká do hlav svých věřících, že ti "špatní" jsou povinni těm "správným" sloužit. Nebudou-li chtít (sloužit), je třeba je vyhubit.

Historie nás naučila, že podobné dělení lidí zavedl i nacismus. Správní byli ti z nadřazené rasy a špatní všichni ostatní. Příslušníci nadřazené (nordické) rasy vládli a rozkazovali, ti ostatní pracovali na nucených pracích nebo byli systematicky hubeni v koncentračních táborech.

Podobné dělení lidí zavedla i komunistická ideologie, Správní jsou příslušníci proletariátu a věřící komunisté, ostatní jsou verbež pojmenovaná jako třídní nepřítel. Moc se o tom neví, ale tzv. třídní boj zahubil jen v Číně v druhé polovině dvacátého století (tedy v době míru!!!) víc lidí, než kolik jich padlo v obou světových válkách dohromady.

Co z toho plyne? NENÁVISTNÉ PŘESVĚDČENÍ JE ZLO. A zlu je nezbytné se bránit. U nacismu jsme to my lidé už pochopili a postavili jej mimo zákon. Až postavíme mimo zákon všechny nenávistné ideologie, bude na tomto světě o mnoho líp.

Pěkný den všem
Vojta [smích]

356646

Mně to zajímá, pane Libertariane. Opakovaně jsem se snažil navrhovat řešení tohoto problému. NENÁSILNÉ ŘEŠENÍ. Dokonce přímo zde, na tomto webzinu. Užíval jsem k tomu nicky Vojta49, VojtaIL a Censored.

Zkuste odhadnout, jak jsem dopadl. Editor všechny tyto mé nicky postupně zablokoval. Co z toho plyne? I zde jsou vítány především příspěvky typu
> NIKDY, NIKDY. NIKDY, NIKDY,NIKDY, NIKDY,NIKDY, NIKDY
Myšlenky, které se pokoušejí o racionální řešení, zde nemají místo. Je mi líto.

Vojta

360496

29.10.2017 10:05

Strach z Babiše

RE: Nestačím se divit

Sugar 84.?.?.?

Samozřejmě jedná se o posun po spirále vývoje chápání politiky občany vpřed a byl to vynucený krok od mafie. Negramotní politici to již nezvládají ve zrychlující se době. A elita musí vystoupit do světla reflektorů, stejně jako Trump.

Před Babišem byla mafie schována pěkně nad politickými stranami. A občan si myslel, že za vše může politik – reálně pouze dosazená figurka bez vůle a moci. Nepotřebnou figurku lehce mafie odstranila třeba pomocí kabelek či krabice s vínem. A občan s pivem u televize tleskal, jak se tu bojuje proti korupci.

Dnes s podobnými primitivními metodami již Babiše neodstraníte. To vidíme na Čapím hnízdě – lidé již na to neskočí.

Zbývá se ptát: a stojí ještě někdo nad Babišem, nebo on je opravdu ten, který rozhoduje? A případně jaké jsou cíle toho, kdo stojí nad ním? Těžko je Andy na vrcholu pyramidy...

360793

09.07.2018 15:50

Alza překročila hranici

RE: Lidi proberte se

84.?.?.?

Prostí lidé se neproberou, pane JvK. Proč? Protože neschopný (a neschopných prostých lidí je drtivá většina) není schopen rozpoznat ani tu svou vlastní neschopnost. Prostý člověk je sám se sebou navýsost spokojený. Za jeho neúspěchy přece mohou jiní. Obvykle ti úspěšní. A proto ho úspěch schopných těžce frustruje. Proč někteří ano a já ne? Výsledkem je závist. Závistí se ovšem ani hlupáci nechlubí. Tak najdou záminku k nenávisti. Viz tento článek i drtivou většinu komentářů pod ním.

Pan Aleš Zavoral (zakladatel a vlastník Alzy) je mládenec, kterému bylo v roce 1989 13 let. Nic nezprivatizoval. Nikomu nic neukradl. A přesto dnes vlastní firmu v ceně cca 10 miliard korun. Takový úspěch je (z pohledu prosťáčků) naprosto neodpustitelný! [mrknutí jedním okem]

Ti, kteří své nenávistné komentáře přidali bez hlubšího zamyšlení, nechť mi laskavě prominou.

Přeji pěkný den všem
Vojta

365178

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 2

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 2

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,63 Kč
Euro
25,92 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,71 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 449,77 Kč
1 unce stříbra
561,62 Kč
Bitcoin
1 304 898,99 Kč

Poslední aktualizace: 17.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?