Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 13 příspěveků, 1 jméno: udo2.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.10.2016 10:24

AMO v akci

Staré manažerske porekadlo asi stále platí:

udo2 95.?.?.?

"Kadry rešajut vsjo"

..no jestli deneg dostatočno,
no gramotnych kadrov nechvatajet,
što éto o razvítii sobítij nazančájet? [velký smích]

352300

09.10.2016 15:52

Dopis vojáka ze Sýrie

RE: "tzv. islám"

udo2 95.?.?.?

Tzv. "ISLÁM"!!!
Presne toto slovné spojenie vysvetľuje celý konflikt.

ISIS má s islamom asi toľko spoločné,
ako "svätá" inkvizícia s kresťanstvom,
alebo dnešný globaalny siofašistický finacizmus s judaizmom.

PôVODNÝ:
ISLÁM = KRESŤANSTVO = JUDAIZMUS = KOMUNIZMUS

Posledné 3 idei asociálni inžinieri už zdiskreditovať stihli.
Teraz skúšajú 4, pre otrokárstvo najnebezpečnejšiu,
odsudzujúcu úrok = zdroj moci sociopatov a noci národov

"Druhým dáš na úrok a svojim nie,
i tak vládnuť budeš nejedno pokolenie.."

"Chcem celý sfet a 5% k tomu. Hneď"

Genocída národov európy je len jeden zo želaných sprievodných javov.
áno..ako s tými americkými domorodcami..
Tabula rasa na eugenické experimenty s etnografickým materiálom,
v labáku celoplanetárnom, okultisticky globaalovom..
..že by kulturologické stereotypy, zvyky, skúsenosti predkov,
vždy znovu a znovu plánom bezhlavo fascinovaných neprerážali.
Multi-kulti fašizmus v praxi.

Extrémizmus
B) "meltingpotu" ničenia jednotlivých kultúr,
namiesto
A) ich zachovania a rozvíjania, vzájomnej konštruktívnej interakcie

Pojma a dojma

352497

10.10.2016 08:24

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE: Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

udo2 95.?.?.?

BU-BU-BU!!! [smích]

Neviem, neviem, či by som za blbé divadlo
nadával ako prvé na hercov,
či za nejakú otravinu z hypermarketu
na predavačku..
Vyzeral by som asi ako idiot.

..a psychopat "Ján"?
Dnes skôr záležitosť psychiatrického oddelenia.
Otázka je skôr, aké boli kritériá výberu evanjelií
z tých cca. 600 apokryfov..
Čo bol cieľ daných hlasovaní "zástupcov cirkvi(í?)",
včítane tzv. "zbožštenia Ježiša"..atď.?
Prečo práve uvedené 4 kompilácie?
(synoptické + Ján)

..i keď určite sa dá aj Janko nejako pozitívne interpretovať
a určité typy bláznov (posuvy vnímania) kedysi nie nadarmo v úcte mali..
To už je ale možno iný príbeh

352517

10.10.2016 08:31

Dopis vojáka ze Sýrie

RE: Obor

udo2 95.?.?.?

Niečo k veci by nebolo? [smích]

Čo z napísaného a v akej interpretácii by podľa Vás Pravdou byť mohlo,
čo nie - prečo a ako by ste spomínanú konšteláciu reality popísal Vy, ako oborník?
Rád sa niečo nové naučím, pohľad zaostrím.
Na detail, či hoc aj celkovú scenériu

352518

10.10.2016 22:25

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE: Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

udo2 95.?.?.?

Hmm.. De consolatione philosophiae?
inak Boetia som kedysi polopovinne čítal.
Otázka: Kde podľa vás´urobil zásadnú chybu, chyby?
..i keď isto v mnohom nebol ďaleko od Pravdy..

..k téme - zopakujem:
S čím súhlasíte so mnou a s čím nie, prečo
a aké objektívne lepšie vysvetlenie, riešenie navrhujete?

T.j., aby sme zostali dialektickí.
Sókratovsko-, nie Hegelovsko-dialektickí.
Podobne, ako Issa z Nasarie..najväčší z DiaLektikov [smích]

352551

10.10.2016 22:27

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE: Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

udo2 95.?.?.?

To znie rozumne Drn-drn [smích]

352553

10.10.2016 22:49

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE: Souhlas

udo2 95.?.?.?

Ono tzv. "náboženstvá", dnes Médea..
formovali..a formujú kultúru = kolektívne podvedomie
nejedno tisícročie.
A že sa Človek nerodí zlý, vieme tiež.

Otázka: Kde sú v týchto "náboženstvách" chyby?

Vieme z praxe dobre aj to, že v politike je chyba pre jedného,
zámerom pre druhého.
Pričom je ďalej dobre známe aj to, že tzv. "náboženstvá"
vždy boli vrcholom politiky.

Presnejšie: Viac, či menej úspešné imitácie toho, ktorého niektorí nazývajú aj Bohom. Ide asi o najvyššiu známu formu manažmentu, moderne lídersheepu..
vodcovstva..pastierstva rezaných a strihaných oviec, dobytka, neľudí.
Tých, ktorým do vienka dané bolo, Človekom sa stať.

CIeľom prsteňom moci opantaných sekretárov bolo vždy,
napriek opačnej deklarácii, Dietkam s Otcom kontakt prekaziť.
Informačný náskok zachovať a rozšíriť.

Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen.
Wenn auch "nur" unter sogenannten Religionen,
oder auch innerhalb eines selber.
Siehe auch gelenkte(?) Psychoze u./oder Schizofrenie auf kollektiver u./oder daraus resultierender individueller Basis.

Jou Gippius..a myslím, že i sám dobre vieš,
že drvivá väčšina politiky (formovania infopoľa),
sa na inete a nie na námestiach, v parLamentoch deje dnes..

Čo Boh strojil, všetko dobré bolo,
no v tomto zmysle rohatého "človek" stvoril,
i jeho infernálny košiar, kolo..

Mierou svojho chápania reality robíš na seba,
a mierou nechápania na toho, kto chápe viac.

Ak kontrolujete ilúziu..emócie stáda, vtedy kontrolujete dav

352556

10.10.2016 23:09

Dopis vojáka ze Sýrie

RE: Zdravý sedliacky rozum

udo2 95.?.?.?

Čo si kto subjektívne myslí, je v tomto zmysle irelevantné
a nikoho nezaujíma. Každý človek sa môže mýliť a aj sa mýli.

Čo je podstatné, je objektívna realita a metodiky jej aproximácie (približovania chápania), keďže jej plnosť pozná pravdepodobne iba jej Dizajnér.

Otázka 1:
1A) Majú všetky tieto "vnuknutia" nejaké spoločné prvky?
1B) Ak, tak ktoré základné?

O ich následných postupných programových deformách a ich pravdepodobných cieľoch sa asi na tejto úrovni netreba baviť. Z pohľadu sociálneho i asociálneho inžinierstva sú myslím pomerne jasné.

Keď odstránite z veľkých svetových relígii, ideológii, filozofii prasárny, vedúce pravdepodobnostne predurčene pri ich aplikácii na príslušný "etnografický" materiál k prúseru, dostanete +- to isté.

Odhliadnuc od mnohých šialených príbehov, dogiem, kde zdravému človeku ostáva rozum STÁŤ (po zablokovaní nasleduje väčšinou nejaký info-zombee download-odb. tzv. "asociatívny mód" šokom priamo otvoreného podvedomia), keď sa pozriete aj na tie rituály, atď..nemyslím si, že je zdravé mať Boha za debila.

Otázka 2:
Potrebuje Otec sekretára (tajomníka, sprostredkovateľa) aby sa dohovoril so svojim dietkom?

Otázka 3:
Čo je Jeho reč?

352557

11.10.2016 07:53

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE: Světu ,,Lidí,, nic docházet nemá,

udo2 95.?.?.?

Ako som už neraz napísal, taktiež sa považujem
za hlboko veriaceho kresťana katolíka.
Otázka je, čo vy chápete pod kresťanstvom, pod katolicizmom a prečo potom vzniklo také nedorozumenie, vedúce k pomerne hrubým osobným útokom z Vašej strany voči mne?

Doplňujúca otázka:
V čom sa tzv. Starý zákon so základnými kresťanskými princípmi zhoduje
a v čom je s nimi nezlučiteľný. Tak aj mnohe interpretácie tzv. Zákona Nového.
Oba písali predsa ľudia a nie Boh. Snahu niektorých špecifických štruktúr interpretovať ho žiaľ často mimo zdravého Rozumu (daného dietkam Otcom) v tzv. kánonických štandardoch, asi nemá moc zmysel na tejto úrovni rozoberať..

To, čo im vnukol (ak to naozaj bol skutočný Boh a nie občas aj niečo iné..), prosto nemohli následne napísať od slova do slova. Každá myšlienka totiž neprichádza ku nám do prázdnoty, ale do príslušného systému stereotypov - algoritmiky spracovávania informácii, definovanej kultúrou (operačným systémom) v ktorej vyrastáme. A že v nej je chýb (zaMerných)..backdoorov, vírusov, mín,..o tem asi žádná

Ako sme sa predsa bavili:
Človek sa nerodí zlý, s afinitou k zlu.
Dedičný hriech sú objektívne chyby, nedokonalosti v stereotypoch (zvykoch, emóčných informačných moduloch) našich predkov. Popri dobrých zvykoch.
ľudovo: "Zvyk je košeľa železná, čo i ochrániť, i utopiť môže."

Aby zlozvyky naši potomkovia zbytočne nededili, mali by sme ich na sebe v čo najväčšej možnej miere skorigovať. O tom je skutočný krst ČLoveka Duchom, InFormáciou, Rozlíšením, Metodológiou aproximácie pre danú situáciu konkrétnych pdostatných Mier objektívnej Pravdy voči lži, ako základ schonosti Jeho UniVersUm rozvíjajúceho, nenarúšajúceho tvorenia, strojenia Dietkami Jeho, Námestníkmi tu na Zemi.
"Bo kto nesTrojí, akoby ani nedýchal.."

Obyčajná Voda je v tomto zmysle len symbol. Pre nedostatoćne chápajúceho, zblúdilého kresťana, symbol prázdny, resp. s toxickou plnkou ilúzie.
..a pri narodení sme od Otca tak vôľu konať, ako i rozum dostali.
Neradno dary Jeho zahadzovať, od seba nejakým "sek(re)tárom" deLegovať.

Samozrejme, s možno skúsenejšími sa radiť, je vec múdra,
no niet autorít absolútnych, okrem Otca a jeho reči Životných okolností, odpovede Strojenia Jeho, na činy naše každodenné.
"Bo oči majú a nevidia,
uši majú, no nepočujú (Ma)"

352563

11.10.2016 12:41

Dopis vojáka ze Sýrie

RE: Zdravý sedliacky rozum

udo2 95.?.?.?

Áno, v tomto zmysle súhlasím.
V podstate preto bola pred viac ako 25 rokmi vyvinutá DVTR.
Dostatočne Univerzálna Teória Riadenia..tvorenia..strojenia.
Jej súčasťou, prvou časťou je pojmový aparát prebratý z kybernetiky a odladený.
Použitý bol preto, že je univerzálne platný pre všetky oblasti vedy.
Navyše neobsahuje žiadne nové, umelé, všeobecne neznáme pojmy.
Možno okrem jedného-dvoch, ktoré sú ale tiež iba poskladané s pojmov dávno existujúcich.

Univerzálny programovací..komunikačný nástroj, jazyk.
Ako matematika, alebo hudba, len možno bežnej populácii perspektívne dostupnejší, jednoduchší.
Ten aparát aj používam.

Ak poznáš výsledný, želaný cieľ, obraz mozaiky, pri(e)behu
vieš si doplniť aj jednotlivé kamienky..

ad korán, doplnenie
Pôvodný, t.j. koránický islám vieš asi pomerne najľahšie rekonštruovať.
Obsahuje najslabší maskovací nános.
Prosto asociálni inžinieri knihu pred 1400 rokmi z viacerých dôvodov nestihli až tak deformovať.
Zmenili akurát poradie obrazov, t.j. zničili chronologickú kontinuitu príbehu a podporili mnoho absurdných prekladov.

Áno, bez znalosti kulturologicko-sociálnych reálii, spôsobu myslenia danej doby, môžu vychádzať pri čítaní dosť absurdné konštrukcie, zmyslu často opačného, ako zmysel pôvodný. Ostatne tak, ako aj u Tanach a tzv. Evaanjelii. Len tam je zamotanie oveľa hlbšie, komplexnejšie, rekonštrukcia neporovnateľne náročnejšie..i keď tiež nie úplne nemožná..

Ak máme spoločný cieľ, musíme hľadať na čom - v akom kontexte sa zhodneme a až potom, na čom nie, prečo a čo lepšie navrhneme. Dialóg inak samozrejme nemá zmysel. To je sókratovská dialektika. Systém "navigačných" (gr. kybernetos κυβερνήτης - kormidelník und κυβέρνησις - vedenie) otázok.

Často je poukáznie na možnú navigačnú chybu pre kormidelníka mätúce.
..a každý sa rodíme kormidelnikom, no nie len to

"Kto nedotkne sa kormidla, tomu hrozí,
že presne tam príde, kam mieri"

Toľko k niektorým metódam programovania vlastného a tak i kolektívneho osudu..

352569

11.10.2016 16:01

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

RE:

udo2 95.?.?.?

Prečo mali hellénski filozofi..i ArIstoteles (učiteľ mäsiara Alexandra),
takú hrôzu z démonkracie..? [smích]
Vláda lúzy, davu, davokracia.
To je fakt lepšie, keď potom vládne aristokracia..
osvietený absolutizmus?

Dnes už ale asi ťažko.
Nevyužiť v dobe zrýchľujúceho sa sociálneho času,
v zmenenej logike sociálneho správania poteciál čo najširšej vrstvy populácie,
je kolektívna samovražda civilizácie, dosiahnuvšej taký stupeň rozvoja, evolúcie myslenia.
Jej degradácia a koniec ako druhu..

Preto tí, ktorí sa snažia zachovať, či nebodaj rozvíjať svoj informačný náskok pred ostatnými (technológie globaalneho manažmentu, riadenia trhu, populácie, kultúry, asociálneho inžinierstva, úžery fiat money banksterizmu, tzv. autorské, patentové "práva", etc..), systematicky zámerne dlhodobo programovo debilizujúc masu "etnografického materiálu", ohrozujú nie len celú civilizáciu, biosféru, no i seba. Toť skúška správnosti "ich" systému. Feedback.
ľudovo: "Ako sa do Hory volá, tak sa Zhora ozýva"

Kdeže by sme boli, keby si naši predkovia právo autorské
na klin pästný, koleso uzurpovali?
Stále na strome?..naspäť je cesta nemožná
Obzrieť sa dozadu pre poznanie toku, tendencie dejov áno,
no vrátiť sa NIE

Dav je obeť deprivácie jelít a tie obete svojho ega,
falošného inDiviDualizmu

352572

13.10.2016 23:47

Dopis vojáka ze Sýrie

RE:Beegot

udo2 95.?.?.?

Zažil som nemenej "bigotných" českých, rakúskych, nemeckých, šialene "pragmatických" francúzskych, atď..katolíkov. O poľských asi ani nehovoriac.. [smích]

Navyše pri pseudočeskom komplexe "nad"radenosti (hlavne vďaka hIsTóricky nižšej úrokovej sadzbe..) nad všetkým na východe..na celom svete okrem Nemcov..a možno ešte moderne Američanov

Halt..holt: Naziübermenschen sind uns überlegen.
Hovorieval svojho času myslím Bard ShimpSon

Sám sa inak považujem za hlboko veriaceho katolíka.
Otázka je ale, čo má napr. dnešný Vatikán spoločné s katolicizmom
(gr. "všeObecnou" cirkvou)?
Zostalo tam ešte vôbec niečo podstatné, alebo to bolo vykuchané úplne..takmer dokonale?..za posledné stáročia..no hlavne od Nicaejského koncilu

Keď sa nazvem Fero, neznamená to,
že si nikto v rodnej obci nespomenie,
že som sa kedysi volal Dežo..

352595

02.11.2016 13:21

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

RE:Umenie tvorí kultúru a kultúra ČloVěka

udo2 95.?.?.?

Fajne Číf,
len tak ďalej!
Už len či sa niekto nájde ,
na to zhudobnenie [smích]

Tož konečne umenie,
na Zvedavcovi poriadne

353084

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa03.12.20 10:51 USA 1

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 6

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
26,40 Kč
Libra
29,17 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,38 Kč
100 japonských jenů
20,86 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,90 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,99 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 006,15 Kč
1 unce stříbra
523,46 Kč
Bitcoin
415 340,60 Kč

Poslední aktualizace: 3.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?