Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 1 jméno: ppppp.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.09.2016 10:32

Manželství osob stejného pohlaví: dobré pro homosexuály, špatné pro děti

Objavujú sa aj protichodné práce

ppppp 178.?.?.?

a tak trochu mi to pripomína vnútenú vojnu o schopnosti ryby plávať v mori.

http://www.hlavnespravy.sk/najnovsia-komplexna-ved...

Je asi jasné, že táto gender ideológia slúži iba na rozklad spoločnosti. O ľudí tam vôbec nejde.

351753

14.09.2016 10:27

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

Dejme stopku nekterým tupostem. Když tedy kompilace.

0:24 je hezky videt,jak se popadá podlaží, nikde žádný výbuch, ale pomalá deformace, o které svedčí jeden z vnejších príčných nosníku v levé části obrázku, který je tažený propadem. Mení ukázkove svou šikmou polohu v dusledku propadu, indikuje ten propad.

Konečne reknete, že v budove byla hromada hliníka, také (prý, neumím overit) nekteré príčné nosníky. Pri oranžové barve tekoucího kovy z rohu budovy(ta je dána prímo teplotou) je zrejmé, že ta teplota byla kolem 800C +- asi 100C. 700C je už červenší barva a 900 žlutší (teplota práve roztavené mosazi). Z toho plyne, že jediným tekoucím kovem v tomhle pásmu a množstvu byl hliník. Ten také indikuje propad, vylil se akorát s propadem. Je tím i zrejmé, že ke vzniku takového množství tekoucího hliníka musela být v pásmu teplota kolem 800C dost dlouhou dobu.

3:28 svedek popisuje nárust a zjevný prebytek potenciální energie pri pádu. Delat zmenu pádu podlaží frekvence nesmysl. Ješte jsem neslyšel o demolici, která by odstrelovala všechna podlaží. Pak prijde logická otázka.
Kolik podlaží odstrelili rízene? 10, 100 ? Opravdu všechny, nebo jen pár. Když jen pár, pak jsme schopni uznať, že budova se po iniciaci pádu zrítí sama? Protože jinak by nálože museli instalovat nekde až po prízemí. Fyzika pádu je z mého pohledu úplne v porádku, rámcove sedí potenciální a destrukční energie, a doc. Nemec se svou asistentkou lžou. Tolik PC simulace zvládám, abych po prečení toho materiálu umel ríct, že je delal zpusobem "co se bábe chtelo, to se jí snilo". Navíc ani moc nezatloukal, že celou dynamiku zanedbal a umístil ji do narafičené viskozitní konstanty.

Z videa videt, že nikde žádné výbuchy nejsou, všechno komprese, je blbost za výbuch považovat výron hliníku.
Rízená demolice by mela stejné projevy i v ostatních rozích, a to se nestalo. Když použiju argument, že jenom rízená demolice by sundala budovu do pudorysu. Spíše je jen dobre videt, jak jeden zborcený roh strhl ostatní po posunu o podlaží a nárustu kinetické energie. Budova spadla do pudorysu proto, že centrální nosníky pod zónou borcení pusobily jako navádecí kolejnice.

5:10 volume air was moved... jak svedek odlišil propad podlaží od "výbuchu" ? Výbuchová vlna se šírí mnohem rychleji, než ta kompresní od propadu. Práveže pri výbuchu dochází k velké zmene tlaku bez presunu významného objemu vzduchu. Časy zcela jiste pod sekundu, podobne, jako u blesku. Už ve 0:02 je videt, že byl vyfouknutý kompresí požár, podobné projevy pri rízené demolici by prišly na začátku i potom. Krome vyfouknutí ohnište 2 sekundy po iniciaci žádná stopa po náložích.

351820

14.09.2016 10:29

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

...
Z mne dríve neznámých vecí mne časem pribylo, že ve WTC1,2 byla hromada hliníkových prvku, nosníku, že nejméne 1 nadzemní podlaží WTC7 bylo plné nafty pro záložní agregáty, a že díra v Pentagonu do které se nemohl vtesnat Boeing byla dírou na výstupu v ringu C budovy, nikoliv na vstupu. Zajímalo by me, proč nekterí tak úporne, Goebelsovsky lžou. Lidičky z ankety vetšinou nejde brát jako argument.

...ta metalurgička Kathy z príštího videa mluví úplne z cesty. "ocel se prý taví ve vysoké peci, privádíli se tam dost kyslíku", ...tak to by ta težko vyredukovaná ocel shorela stejne, jako pri pálení oceli kyslíkem.
Ve vysoké peci je práve nedostatek kyslíku, aby mohla probehnout redukce, všechen kyslík pohltí koks na produkci CO. Kdyby bylo dostatek, tak se nevytvorí CO, ale shorí koks na CO2. Škoda pak komentovat mikrokuličky železa, když paní neví, jak mohly vzniknout, hlavneže jsou to pro ni dukazy. Ta neví ani jakou má tekoucí ocel barvy, když mluví o tom, že tekla po stenách. 4:30 "nemusíte být inženýr" mám dost. Ona je a co z toho. 5:10 bublinka vodováhy. Ona ví. 6:12 to jsou ti vedci. 7:11 lež jako vež, "na úkor čeho", prece na úkor potenciální energie. Fyzika základní školy. 8:16 základní problém, paní v živote nevidela barvu tekoucí oceli, která nemuže být ani oranžová, ani žlutá(jako tekoucí mosaz, bronz) jen už jiskrive bílá. Podsouvá termit. Akorát se neví rozhodnout, zda vyhorený, nebo ješte nevyhorený, ani na jeden to zatím nepasuje.

351821

14.09.2016 18:36

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

Šlo o zvuk šírený po konstrukci, rázovou vlnu. Hromada lidí ani neví, co to je. Rychlost šírení je podobná, jako rychlost v oceli, tedy asi 4násobek rychlosti zvuku ve vzduchu. Protože vzdálenosti byly značné, tak došlo k dojmu, že šlo o odstrel. Fámu o tekuté oceli má na svedomí 1 údržbár tuším Rodriquez, a možná pár papoušku k tomu. Nic verohodné. Kdo také z nich umel odlišit výbuchy par z leteckého paliva a rozkladu plastu od skutečných náloží? Nikdo. Mnoho svedectví, ale z odborného hlediska nevýznamné nebo nejasné.

Lidé kterí o tom neví sotva mohou neco dosvedčit.
K WTC7 jen opakuju, že zase jsou svedectví o jezírcích kovu v suteréne budoby. Patrne hliník, buď opet z wtc7 v dusledku požáru nafty pro agregáty, nebo protečený z wtc1,2, pokud byly budovy propojené.
Pokud vezmu svedectví o jezírkách kovu jako pravdivé, tak tuhle verzi nemáte jak vyloučit. Jiné verze jsou založené na seismickém otrasu a poškození nosníku. Zrejme ale také za spoluúčinku tepla. Dríve jsem ale také rízenou demolici wtc7 nevylučoval. TAk nechápu, proč me chytáte za slovo. Snažím se predevším vyloučit nefyzikální pitomosti jako napríklad "budova by jinak než rízenou demolicí nemohla spadnout do pudorysu", "budova musela být odstrelena", aniž nekdo vytáhne opravdu verohodný argument, pád budovy fyzikálne odpovídá pouze rízené demolici, jinak by budova padala pomaleji". Z internetu byla stažena verze, která v simulaci z reálného videa pád popisovala správne, akorát slovní záver byl konspirace. Fyzika se zrovna nekomu nelíbila. Pád wtc7 neodporuje fyzice, energie a rychlosti jsou v porádku. Také od začátku píšu, že když US vláda a NIST lže, tak ta druhá strana lže ješte víc, protože na tuhle tragédii se podobne nejapné konspirace brídilu opravdu nehodí.

351835

14.09.2016 18:49

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

Poslyšte, hestroy, každý si muže na vlastní oči overit, jak to je, a zjistit, jak je to s vámi, Kathy a podobnýma kognitivne disonantními.
Na rozdíl od vás "nešéfuju" nad psychologií, ale nad technikou.
Vy jste nevidel téct, ani hliník, ani mosaz, bronz, ani ocel. Jinak by jste se zdržel tech bludu.
Vaše náramné fotky jsou červené po úprave, nebo s úpravou focení. Jinak by se foťák a kamera zlobily, že fotí skoro neco jako Slunce. Nekde, nekdy se muže stát, že je ocel kryta chladnejší struskou, ale pri lití se stejne ta jiskrive bílá ukáže.
Ocel na vzduchu je bílá jako zárivka, nebo částečne krytý oblouk, a jiskrive horí.
Speciálne ten váš obrázek, co jste dal vubec neodpovídá realite.
Pri této barve a tím i teplote ocel vubec jako kapalina neteče, je to typická kovací teplota, kde má ocel asi tak 10% své puvodní teploty. Neoblbujte tu verejnost a honem bežte nekam na exkurzi.... a ne abych mel pravdu.

351836

14.09.2016 19:18

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

ppppp 178.?.?.?

Doplním výstižnou poznámku pana "Censored" jen pripomenutím - prece jsem to napsal už v prvním príspevku - kolik podlaží by museli podminovat?
Ano, bylo možné zarídit, že letadlo narazí, a podle toho, kam se trefí se naadresuje správné podlaží, od kterého má demolice začít, až náhodou ten požár nic nezbabrá.
Ale veže padaly stejne rovnomerne dolu.
Tak po které podlaží byly tak pracne podminovány? Kolik podlaží bylo podminováno, 10 nebo 50? Každé 3. ?

Najednou pred váma vyvstane otázka, no dobre, podminovali jich 20. Budova potom padala sama. Nebo stačilo strhnout výbuchem, nebo tichým a tajným termitem 2-3 podlaží a nastalo totéž? Žádný opravdický projev nálože, ostrý zvuk, záblesk, možný termit, ten jim ale v labáku opravdu nehorel.

Najednou by mela budova dost energie, aby se po iniciaci podminováním rítila dolu i sama. To ale konspirátori prece popírají, ne? Tvrdí, že budova by sama padat NEMOHLA.
Takže možnosti jsou asi už jen 2. Buď museli presne podminovat a odpálit všechna podlaží od místa nárazu až po prízemí, NEBO budova mohla padat i sama bumbumbum palačinky domino.
Navíc bylo zrejmé, psal jsem výše minutu na videu, že v okamžiku propadu prvního rohu tento táhl za sebou ostatní, a rízení demolice se nepovedlo, nebo ani nebylo.

Takže kolik poškozených, nebo podminovaných/podtermitovaných podlaží stačí na další samodestrukci?
Není problém spočítat, že i jedno jediné. Potenciální energie zvršku od místa poškození pri posunu o podlaží prevyšuje destrukci podlaží, takže se rozvine domino. Stačí znát hmotnosti a pevnosti. Rámcove jsem si zjistil, spočítal, a vyšlo, že na destrukci 3m podlaží stačí posun zvršku o asi 0.5m.

Takže klidne mohli podstrelit i 1 jediný roh, nebo podlaží kolem místa nárazu.
Ale pak snad ztrácí smysl ty udajné výbuchy, a argumentace typu "bumbumbum".
Tímhle se konspirátori popírají sami, byli načapáni, že si vymýšlí.

Fascinuje me, že tolik lidí a hlavne odborníku toto odmítá uznat.

ad HESTROY: jsem ješte zapomel - na kyslík nebo vzduch v zóne tavení oceli zapomeňte, vyrobil by jste zpet rudu, kterou jste puvodne navezl. Chce to nastudovat redukci železa, ne novináre. V zóne redukce/tavení oceli nebo spíše litiny je výlučne atmosféra CO, H2.

351838

14.09.2016 19:31

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

Jo, tak ríkáte "všichni":
https://www.youtube.com/watch?v=CAXjrSpmm9I
Když všichni, tak všichni. Pri stejné barve, jakou jste uvedl výše jinde ocel záhadne drží pohromade:
https://www.youtube.com/watch?v=yfpeGaxoG1o

351840

14.09.2016 20:10

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

ppppp 178.?.?.?

Jsem ale nikde nepsal, že do vysoké pece nesmí kyslík nebo vzduch. To jste mi podsunul sám, a já na to podsunutí nejprve ani nereagoval. Pouze jsem namítl/kritizoval, že v zóne tavení oceli kyslík není, protože by ta ocel horela/oxidovala a vznikala by zpet železná ruda. Proto byla také poznámka Kathy nesmyslná, ta také neví, kde tam ten kyslík je a nač. Vysokou pec namontovala do prípadu zcela nesmyslne jako účelový oblb. Usoudil jsem z toho, že nejspíš vubec neví o čem mluví, když rádoby metalurgička pustí takovou hovadinu. Když v tom nejste doma, tak se laskave vyhnete blbým poznámkám.
Zde máte barvu tekoucího bronzu na denním svetle. O kolik výše je ješte ocel:
https://www.youtube.com/watch?v=ALbI5qya2-I
doporučuji tak 3. minutu, kde je videt, co leje z kelímku.
Očekávám vaše zhodnocení barvy tekoucí oceli, jak jsem nabídl ve videu výše. Ať zde nejsem furt za pitomce sám [smích]
dekuju za pravopis, v tomto tolik pravidla neznám a nestihnu

351847

14.09.2016 20:55

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: Někteří obyvatelé samotného US Satanlandu protestují, ale marně

ppppp 178.?.?.?

Jsem vám dal níže link, na video, kde je roztavený bronz. Je snad videt, že kov z rohu budovy nemá ani teplotu toho bronzu. O oceli škoda mluvit, když jeho teplota tavení je o 500C výše. Paní nevidela za celou svou profesní kariéru metalurgičky tekoucí ocel, a také si už nepamatuje, jak je to s tou vysokou pecí. Stává se. Nevím proč odmítáte uznat, že tekutá ocel je jiskrive bílá. Dal jsem vám video a vy furt nic. Dáte obrázek, kde teče ocel červená. Pak mluvíte o žluté, aby se to alespoň trochu podobalo na pitomosti, které hlásají jasnovidci. Není jednodušší si alespoň prohlédnout objektivní videa, které jsou z oblasti metalurgie, a nepotrebují se zabývat prípadem WTC?
Protichudnost v mém tvrzení vidíte nejspíše sám, a to proto, že chcete mé tvrzení interpretovat po svém. Z fyzikou a teplotama to na mne radši nezkoušejte a overujte. Nevím 100%, jak to všechno probehlo, pitomce tu delají ze mne spíše diskutující. Vy ale neumíte vzít argument, který se príčí vašemu dosavadnímu názoru. To spíše vy máte problém se mýlit.
V každém prípade si však nenechám líbit štekot 1500 dalmatincu, kterí z nejakých duvodu mohou být rádi, že jim napsali titul. Ten štekot docela paralyzuje verejnost, a nahrává diletantum. Mne o jakousi US vládu vubec nejde, diletanti jsou na obou stranách.

Není vám záhadné, že na videách o WTC teče ocel oranžove, a tam, kde je to bez manipulace bíle? Zkuste si doma roztavit mosazný nebo medený drát, tyčku, jakou barvou bude svítit, než začne odkapávat. Muj tip je hliník, ten také není 100%, ale ty ostatní možnosti se blíží 0%. Težko tam z ruzných duvodu mohl téct jiný materiál pri té barve/teplote. V budove jezírka rovnež.

351849

15.09.2016 05:41

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

ppppp 178.?.?.?

Nevím, zda se ptáte normálne, nebo ne, protože vetšina lidí jakoby se v diskusích už neumela normálne ptát, netož číst... to k tomu "expertovi".
Vyčerpal jsem svuj podíl príspevku, a asi není už nic podstatné, na co jsem neodpovedel, témer asi vše bylo z mé strany probráno, proto bych poprosil zkusit prípadne číst vícekrát, ať odpovedi nejsou vícenásobné.

Dost mi treba vadí, že sem treba Hestroy zverejní velkou fotku jakoby oranžového tekoucího železa, a ostatní pak musí číst a hledat, aby pochopili, že ta barva je kamufláž, a že tekoucí ocel tak ani náhodou nevypadá.
Nemám vždy poruce takové velkolepé fotky, abych mohl konkurovat všem blbostem po internetu. Zatím jen málokdo zde uznal, že ta tekoucí ocel ve WTC stejne jako ta fotka od hestroye je barevný podvrh.

K tomu termitu jsem se již nekolikrát vyjádroval, bylo naznačeno i v predešlém textu. Ve zkratce - rekl jsem, že ta vedecká práce kde byly "prokazatelne nalezeny stopy termitu" je také účelový podvrh, protože z ní není jasné, zda ta vstupní vzorka prachu, která obsahovala nevyhorelý hliník opravdu horela.
Prokazatelne "horela" pri analýze v kalorimetru až po extrakci pojiva, balastu (nikoliv predtím), čím mohlo dojít k mnohonásobné koncentraci hliníka a k masivní zmene zlučovacího pomeru. Bez téhle koncentrace hliníka vzorka prachu jako termit nemusela mít vubec šanci horet. Toto prokázáno nebylo, i když je to klíčové. Všechny pak následné obrázkys červene vybarvenými krystaly, a spektrografy, i když byly zpracovány vedecky ztrácejí cenu, protože byly vstupy účelove manipulovány. Mohlo proto jít i o antikorozní barvu, která obsahuje volný hliník. Zajímavé je, že tu barvu v komentári vylučovali, ale už neumeli ríct, proč hliník koncentrovali extrakcí pojiva, čím na vstupu analýzy zásadne zmenili vlastnosti zkoumané látky. Zprávu jsem podrobne četl.

By me zajímalo, kdo to platil, nebo koho a proč to byla aktivita. Proč tyhle monstrózní oblby. Pro mne to znamená, že se reálne nenašla žádná vzorka schopná horet jako termit.

351853

15.09.2016 18:33

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

ppppp 178.?.?.?

Pane Vopice, opravdu jsem s tou paní ztrácel čas, zde opakuju to video
https://www.youtube.com/watch?v=Djuj8VeZnn8
Je mi také divné, proč me podezírají z neznalosti z angličtiny, když má video české titulky. Ale já sem četl dokonce i tu vedeckou zprávu o termitu v angličtine.
Zcela jiste si nepletu steel a metal, jako jiní. O "molten steel" mluvil údržbár ocenený Bushem. Nekterí byli opatrnejší a mluví o metal, aniž specifikují, jaký. Hliníku se bojí jako čert kríže, ne aby to nejaký novinár napsal. Když zdroj mluví o steel, tak je v prekladech obvykle ocel, s tíím není problém.

Nepsal jsem, že to foťák nedokáže sejmout, pokud se s ním zachází jak má a umí to, tak to sejme. Zde máte BÍLOU ocel, nabídl google, jen je treba hledat v metalurgii a ne ve scifi, už jsem to jednou zde výše linkl a vypadá, že to nečtou, protože nemá upoutávku na pul strany:
https://www.youtube.com/watch?v=CAXjrSpmm9I
https://zvedavec.org/nazory_7047.htm#ptr351840

Lépe se také podívejte, co jsem napsal na adresy paní Kathy, prece jsem ji citoval zde: https://zvedavec.org/nazory_7047.htm#ptr351821
Vysoká pec a kyslík s WTC nic nemají. Jsem nikde v diskusi netvrdil, že paní mluví o tom, že se ve WTC tavila ocel, nemáte fatamorgánu ? [velký smích]
Podle mne jste dobre nepochopil, co jsem napsal. Argumentuju, že tekutá ocel a kyslík, nebo vzduch shorí zpátky na železnou rudu. A že metalurgička by takovou pitomost nemela pustit, za tohle by letela ze zkoušky. Jen co priznala, že neví, jak funguje vysoká pec. Tim u mne pozbyla odborného kreditu, slušne rečeno.
Nepochopil ani anonym zde: https://zvedavec.org/nazory_7047.htm#ptr351866 Ten zase neví, že z vysoké pece odtéká litina, a že kdyby tam fakt bylo dost kyslíku a vzduchu, tak vyhorí uhlík, a nemusí jít litina do konvertoru. Potíž ale je, že by shorelo i železo zpátky na rudu, takže tudy cesta nevede.
Copak zde nikdo neumí pomalu a porádne číst ? [velký smích]

351869

Káva pro Zvědavce

75

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 121 čtenářů částkou 26 160 korun, což je 75 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lupo Anetta POLITIKA27.01.21 19:29 Česká republika 0

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 1

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 11

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,54 Kč
Euro
26,06 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,54 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 746,40 Kč
1 unce stříbra
543,75 Kč
Bitcoin
660 551,53 Kč

Poslední aktualizace: 27.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?