Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 1 jméno: Censored.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.06.2016 18:52

NATO říká, že nyní má důvod pro útok na Rusko

RE: Situace je svým způsobem napjatá, ale především v ekonomice.

Censored 84.?.?.?

> co třeba taková katolická církev ...?

Ovšem ona svou moc využila jen a výhradně ku prospěchu lidstva. Ona přece založila naše základní lidské hodnoty. A protože tou největší hodnotou pro křesťana je LIDSKÝ ŽIVOT, církev se od samých počátků zasadila o to, aby žádný nebyl zmarněn. Dle přikázání "nezabiješ" přece KC přísně zakázala ve sféře svého vlivu veškeré války, zabíjení, trest smrti.

Další významnou hodnotou je pro nás přece SVOBODA. A tak katolická církev brzo po získání moci nad světskými představiteli prosadila ve všech vyspělých zemích zákaz otrokářství.

Velmi uznávanou hodnotou je rovněž VZDĚLÁNÍ. A proto církev po celém světě už po tisíciletí svolává ráno zvoněním děti z blízkého okolí. V kostelních lavicích pak církví školený člověk učí všechny děti číst, psát, počítat, ... Prostě vzdělává je.

Církev nám dále přinesla také ... Ehm. Nebo se snad mýlím? Teď mě napadá, že ze všech církevních zákazů si vzpomínám jen na zákaz klasických olympijských her, na zákaz zobrazovat krásu lidského těla, na zákaz podrývat znalostmi přírodních věd klasická církevní dogmata o světě, ...

Tak se omlouvám, asi jsem se trochu zmýlil. [oči v sloup]

349882

25.07.2016 13:59

O strachu

Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

Autor textu tvrdí:

>Existuje obrovská, nestvůrná připosranost, zbabělost většiny lidí.

Já naopak tvrdím, že my lidé jsme tím doposud NEJDOKONALEJŠÍM PRODUKTEM EVOLUCE. V průběhu evoluce vzniklo a posléze zaniklo obrovské množství rozličných organismů. Jen některé druhy organismů přežily až dodnes. Které? No přece takové, které evoluce vybavila těmi NEJÚČELNĚJŠÍMI VLASTNOSTMI k přežití a množení.

Co to znamená? Že ta údajná lidská zbabělost patří do kategorie účelných lidských vlastností. Nositelé méně účelných vlastností už tady s námi nežijí (např. neandrtálci).

Jinými slovy. My lidé jsme schopni revoltovat. Ovšem pouze za následujících podmínek:

- to, za co povstaneme, nám musí přinést o mnoho víc, než co bychom mohli případnou revoltou ztratit, respektive v budoucí přínos musíme pevně uvěřit,

- abychom se dokázali pro revoluci nadchnout, musí nás někdo jednoduchými a snadno pochopitelnými slovy přesvědčit o tom, že revolta pro nás bude tím velikým přínosem,

- ten revoluční vůdce (Spartakus, Ježíš Nazaretský, Hus, Lenin, Hitler, Mao, ...) musí být velmi charizmatický, důvěryhodný a přesvědčivý člověk.

Kdo nesouhlasí, nechť se laskavě obrátí do historie. Bez splnění výše uvedených podmínek dosud nikdy žádná (alespoň přechodně) úspěšná revoluce neproběhla.

Závěr? Veškeré burcování tohoto typu je marnost, pane editore. Bez LÁKAVÉ IDEY a bez CHARIZMATICKÉHO VŮDCE ještě nikdy žádný anonymní dav nepovstal. Je mi líto. [smích]

350788

26.07.2016 14:51

O strachu

RE: Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

Moc pěkně jste nám popsal, pane Stworo, svá horoucí přání. Svou víru v to, co je dle Vás správné. Jací by měli být lidé, jak by měla fungovat lidská společnost. V nedávné minulosti v podobné bludy věřili komunisté. A také horlili z tribun a Rudého Práva: ... soudruzi, JE TŘEBA ... !!! Říkávali jsme tomu posměšně JETŘEBIZMUS [chechtot]

Tedy znovu opakuji. V lidském myšlení se za dobu zaznamenané historie téměř nic zásadního nezměnilo. Vaším argumentům o změnách naprosto chybí jakýkoliv reálný základ. Jsou to jen

> líbivé řeči

Je mi líto.

350864

27.07.2016 13:31

O strachu

RE: Nesouhlas

Censored 84.?.?.?

> chtít žít ve společnosti , kde se nesoutěží, ale spolupracuje ...

Tak to bude vskutku kuriózní společnost, pane Zbyňku. Když tedy nechcete a nebudete soutěžit s ostatními o svou budoucí sexuální partnerku/partnera, kdo Vám ji přidělí? Místní úřad nebo sociálka? [chechtot]

Život je totiž pane Zbyňku především soutěž všech organismů o to, komu se podaří zplodit co nejvíce co nejúspěšnějších potomků. To bez soutěže o partnera, s nímž budete vychovávat své potomky, prostě nejde. Ovšem nemusíte se jí účastnit. Tím ovšem dosáhnete jen jediného. Že svůj odmítavý názor na evoluční soutěž nebudete mít komu předat.

350906

04.08.2016 15:33

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Censored 84.?.?.?

> Protože Západu vždy vládli a stále vládnou bankéři a vlastníci ...,

zatímco východu vždy vládli moudří a laskaví pánové, jako byli třeba Sancherib, Herodes, Attila, přezdívaný Bič boží, Čingischán, Ivan IV. řečený Hrozný, Lenin, Stalin, Hirohito, Mao, Pol Pot, dynastie Kimů, ... [chechtot]

Váš příspěvek JAKO VŽDY přetéká tou "správnou třídní nenávistí", pane/paní "217". Úvodníky z normalizačního Rudého Práva jsou proti Vám hadr.

351088

05.08.2016 14:00

V prázdných slovech z Říše vlají falešné vlajky

RE: Jako vždy,

Censored 84.?.?.?

Děkuji za otázku, pane Karle4u. Vám snad nemusím vysvětlovat, kdo definoval pojmy typu "třída", třídní boj" či "třídní nenávist". Tedy pro mladší čtenáře.

TŘÍDNÍ NENÁVIST (založená především na závisti) postihuje především NESCHOPNÉ lidi. Neschopní totiž nejsou schopni rozpoznat ani svou vlastní neschopnost (příspěvek na toto téma jsem zde před léty už publikoval). A tak neschopní nepřičítají svůj vlastní neúspěch sobě, ale na vrub "zlých" schopných. A "oprávněně" je za své neúspěchy nenávidí.

Do kategorie třídní nenávisti můžeme zahrnout dokonce i stávající konflikt mezi ortodoxními muslimy a ostatními lidmi. Oni (muslimové) totiž věří, že mají to nejlepší náboženství na světě. Oni (se svým Alláhem) jsou dle vlastního přesvědčení předurčeni k vládnutí ostatnímu světu. Jaká je však realita? Žalostný neúspěch všech zemí, postižených fundamentalistickým islámem, je očividný. Za to je ovšem dle muslimů někdo odpovědný. Kdo? No přece my, nevěřící psi ze Západu. A proto nás za naše úspěchy, opět "oprávněně" nenávidí. Zkuste si přeložit název Boko Haram. Ovšem jejich nenávist jim ani trochu nebrání, pokoušet se přiživit jako imigranti na našem úspěchu.

Přeji všem pěkný den. Vojta

351113

19.08.2016 13:21

Ruská vláda přehodnocuje neoliberální politiku

RE: neviem, z čoho Roberts dedukuje

Censored 84.?.?.?

> Treba sa zamyslieť nad spôsobom, ako dlh určiť objektívne a odvodzovať ho len z istiny, ...

Pokud Vašemu přání dobře rozumím, přejete si, pane Ppppp, aby banky směly půjčovat jen již reálně existující peníze. Prosím. Pak ovšem musíte vymyslet metodu, jakou mají být do oběhu uvolňovány NOVÉ PENÍZE. Pod pojmem "nové peníze" nemám na mysli nově vytištěné bankovky, ale nové peníze pro trvale přibývající (nové) lidi na této planetě. Tak schválně. [mrknutí jedním okem]

351350

20.08.2016 14:47

Ruská vláda přehodnocuje neoliberální politiku

RE: neviem, z čoho Roberts dedukuje

Censored 84.?.?.?

Pane Ppppp. Už malí kluci znají odpovědi na otázky:

- co je to hokejový útočník?
- jaké funkce plní hokejový útočník?
- kde se berou noví hokejoví útočníci?

Správné odpovědi určitě znáte i Vy. Soudím, že pro lidský život jsou PENÍZE daleko důležitější, než HOKEJOVÍ ÚTOČNÍCI. Proto považuji za velmi důležité, znát odpovědi na otázky z oblasti ekonomické gramotnosti:

- co jsou peníze?
- jaké funkce plní peníze?
- kde se berou nové peníze?

Lidé, kteří neznají odpovědi na uvedené otázky, jsou ekonomicky negramotní. Je mi líto.

Vy opravdu myslíte, že svět by dnes mohl správně fungovat za předpokladu, že by v současném peněžním oběhu byl k dispozici stejný objem peněz, jako v roce 1800, kdy na celé planetě žila pouhá 1 miliarda lidí? Pro 7,5 miliardy lidí? Dovedete si představit, co by lidé udělali s penězi, jejichž hodnota by se jim rok co rok (dle Vaší úvahy) zvyšovala? Samozřejmě by je většina namísto investování či utrácení, strčila "pod matraci". EKONOMICKÁ SMĚNA (jedna z funkcí peněz) by se zastavila. Nebyl by kapitál k podnikání. Podnikatelé by nemohli nakupovat suroviny, energie ani lidskou práci. Lidé by byli bez práce a bez peněz, neschopní nakupovat zboží či služby. Lidská společnost by se v důsledku zoufalého nedostatku peněz zhroutila. To si opravdu přejete?

351369

21.08.2016 14:31

Krize Evropy

RE: pochopil niekto autora ?

Censored 84.?.?.?

Myslím, že máte pravdu, pane Libertariane. Pravdu v tom, že lidi nezajímá to, co je pro jejich životy opravdu důležité. Většinou se raději věnují bulváru, "židovskému problému", konspiracím, "óbrboháčům", adrenalinovým zážitkům či podobným nesmyslům. Dodnes jsem třeba nezaznamenal hodnotnou diskuzi na téma CO JE TO ŠTĚSTÍ. Ačkoliv většina lidí souhlasí s tím, že štěstí patří k těm nejdůležitějším věcem v lidském životě. Vždyť je ve většině svých gratulací svým bližním zdůrazňují.

Vy soudíte, že se lidé nevěnují důležitým věcem proto, že jsou lhostejní. Já myslím, že důvod je jiný. Přemýšlet a diskutovat o věcech, jako je LÁSKA, MOC, STRACH, VÍRA, ... je bohužel intelektuálně náročné. Až tak, že většina lidí na to prostě nemá. Proto se hlubším problémům raději vyhnou a věnují se tomu, nač jejich mentální kapacita stačí. Bohužel.

Proč si to myslím? Soudím, že když je nás dnes na této planetě už přes sedm miliard, měla by mezi námi působit početná skupina lidí, jako byli v minulosti třeba Pythagoras, Sokrates, Konfucius, Mikuláš z Kadaně, Leonardo da Vinci, Mozart, Goethe, Darwin, Einstein, ... Podobní lidé se někam ztratili. Na místo mimořádných geniů dnes máme ohromné davy "prostých" lidí. Mýlím se?

351397

> Rozpad tradiční rodiny, rozklad národních států, prosazování úchylek za normu, úpadek školství, kultury ...

A přitom si žijeme v tak nezřízeném blahobytu, o jakém se naším rodičům či dokonce prarodičům ani ve snu nezdálo. Pomůžete mi paní Ájo pochopit tento paradox?

Pozn. mimo téma: Zkouším kalísii vonnou. Pěstování je snadné a výsledky jsou nadějné.

Zdravím Vojta.

351509

26.08.2016 17:03

Arktida na prahu zhroucení

Zbytečné handrkování

Censored 84.?.?.?

Masa prostých lidí se v otázce globálního oteplování rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Na alarmisty, kteří bijí na poplašné zvony a vybízejí ty druhé ke snížení produkce skleníkových plynů. Za jakoukoliv cenu. A na ty druhé, jejichž hlavní starostí je boj proti alarmistům. Za každou cenu. Vliv obou těchto skupin na vývoj zemského klimatu je dle mého soudu zcela zanedbatelný.

Vedle těchto dvou obrovských skupin lidí tiše pracuje hrstka osvícených. Tito vzdělaní lidé se neangažují na žádné straně probíhajícího konfliktu. Co tedy dělají? Pracují na tom, jak probíhající změnu klimatu využít ku prospěchu sebe a svých blízkých. Příklad? Nakupují (dnes téměř bezcenné) zemědělské pozemky v podhůří našich hor. A vysazují na nich teplomilné dřeviny, například ořešák královský. Náklady na výsadbu jsou minimální. Vydrží-li oteplování ještě alespoň 50 let, jejich zisky z každoroční sklizně ořechů a ze závěrečné těžby ořechového dřeva budou ohromné. A prosťáčci budou mít opět dobrý důvod závidět a nenávidět.

351547

07.09.2016 16:07

Top 25 v americké šedé propagandě

RE: Nic nového pod Sluncem

Censored 84.?.?.?

Lepšíte se, pane Dube. Tato Vaše slova bezvýhradně podepisuji. Vojta. [smích]

351738

14.09.2016 17:18

Patnáct let po 9/11, nikdy nekončící válka

RE: pane PětiPé ...

Censored 84.?.?.?

Také na řízenou demolici dvojčat WTC nevěřím. Proč?

Dvojčata se přece nezřítila bezprostředně po zásahu letadel. Právě naopak. Nejprve dost dlouho hořela. Dost dlouho na to, aby v nich shořely všechny údajné připravené nálože, přijímače dálkového odpalu, kabeláže, zdroje napájení, ...

Po desítkách minut požáru pak došlo k údajnému odstřelu. Ovšem hroucení budov nezačalo u základů, jako u obvyklých řízených demolic. Ani ve dvacátém, třicátém nebo jiném nehořícím patře. U obou dvojčat se budovy začaly hroutit právě v místě nárazu letadla. Ani pod ním, ani nad ním. A ještě ke všemu každá v jiném. Plánovači demolic zřejmě předem věděli, do kterého podlaží letadlo pronikne. A tam soustředili většinu výbušnin. A nějak zařídili, že ty výbušniny odolaly dlouhý čas ve výhni požárů. Nebo jak jinak zařídili sesuv budov právě z podlaží impaktů?

Nedokážete-li na tuto prostinkou otázku věrohodně odpovědět, je vaše víra v řízenou demolici poněkud infantilní. [smích]

351833

16.09.2016 13:03

Američani se pořád usmívají – jako roboti

Jiný pohled na úsměv

Censored 84.?.?.?

Už malé dítě pozná, že úsměv na tváři jeho rodiče znamená spokojenost. A instinktivně ví, že je-li spokojen jeho rodič, budou ukojeny i jeho vlastní potřeby. A bude tedy také spokojeno. Obvykle proto úsměv oplácí.

Absence úsměvu často znamená nevrlost až nespokojenost. O nespokojenosti moudří lidé vědí, že je to ta nejlacinější lidská emoce. Nespokojenost umí vyjádřit i úplný debil. Moudří lidé proto obvykle nespokojenost nedávají najevo. Stydí se za ni. Proto vídáme na tvářích moudrých lidí obvykle laskavý úsměv.

Sebekrásnější děvče se zachmuřenou tváří není přitažlivé. A tak už od nepaměti platí : JSI-LI DĚVČE CHYTRÉ, USMÍVEJ SE.

Opravdu někdo spolu s autorem tohoto textu soudí, že úsměv je jen pro slaboduché? [smích]

351884

21.09.2016 15:04

Myslete na krále Midase

RE: Celosvětový systém

Censored 84.?.?.?

Pan Saša napsal:
> Podnikatel musí vždy získat maximální možný zisk v mezích zákona.

A Vy mu vkládáte do úst slova:
> Podnikatel musí získat víc, než potřebuje.

Už opět nerozumíte česky? Stejně, jako nerozumíte slovu "tunelování"? Nebo jste už pochopil, že tunelování je proces, který v drtivé většině případů vede k vytunelování firmy? Kdy už bude VW (dle Vás) konečně vytunelován? [chechtot]

Dosažený zisk z podnikání totiž vůbec nesouvisí s tím, co podnikatel potřebuje. V praxi funguje řada podnikatelů, jejichž zisk nedosahuje úrovně průměrné mzdy. A přesto jim to stačí. Na druhou stranu existují podnikatelé, jejichž zisk je astronomický. Ovšem oni s ním nejsou spokojeni a dělají vše pro jeho další zvyšování.

Možná by to chtělo před tím, než nařknete kohokoliv ze "psaní hovadin" se trochu zamyslet.

Přeji pěkný den. V. [smích]

352042

24.09.2016 13:32

Slyšíme poslední sloku Ódy na radost: Rekviem za zbabělost!

RE: Koluje po internetu

Censored 84.?.?.?

Souhlasím s Vaší základní ideou, pane "80". "Lidskoprávní průmysl" dnes patří k výnosným aktivitám. V tom máte pravdu.

Mýlíte se však při posuzování toho, jakými metodami jsou realizovány výnosy z této aktivity. Nemají totiž naprosto nic společného se ZISKEM či TRHEM. Zisk obecně totiž vzniká na trhu v důsledku směny. Lidskoprávní aktivisté nepůsobí na žádném trhu. Nemají na něm co nabídnout.

Oni jsou přisáti k veřejným rozpočtům. Ovládaným politiky. Peníze, vytahané z eráru na tzv. lidská práva, byly jejich původním vlastníkům odebrány politiky (legalizovaným) násilím, tedy formou daní. A lidskoprávním aktivistům jsou PŘEROZDĚLOVÁNY. Zdroje, pocházející z násilného přerozdělování nemohou být za žádných okolností nazvány ziskem. Tolik k upřesnění Vaší jinak správné myšlenky. [smích]

352115

Káva pro Zvědavce

6

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 1 670 korun, což je 6 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Jsme palivem pro elitu05.12.19 14:36 Neurčeno 0

Společnost nám nějak fízlovatí už i v lese - udavači likvidují trampské osady04.12.19 03:19 Česká republika 4

Soud EU zamítl českou žalobu proti zbraňové směrnici04.12.19 02:54 Česká republika 3

Pavel Novotný v ruské televizi prosazuje zájmy Německa02.12.19 13:17 Česká republika 13

Babišův ministr Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty02.12.19 13:01 Česká republika 5

Potichu, ale jistě 02.12.19 00:48 Česká republika 2

Neziskovka z Prahy jednala tajně v Berlíně: Otevřeme migrantům české hranice dokořán01.12.19 21:46 Evropská unie 3

Tři pobodaní v Haagu, dva mrtví v Londýně: černý pátek v EU30.11.19 11:21 Evropská unie 2

Policie chce v Praze testovat sledování obličejů29.11.19 17:09 Česká republika 7

Slovensko chce po Británii své zlato. Haha, good luck29.11.19 15:51 Slovensko 2

Zjevnost předkolapsového stavu našeho civilizačního okruhu28.11.19 14:23 Francie 3

Jihem Francie zmítá islamismus a žhářství28.11.19 08:28 Francie 1

Které mobily emitují nejslabší a nejsilnější záření27.11.19 22:06 Německo 1

Rodiče, jejichž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat27.11.19 12:19 Česká republika 4

Orwell v praxi27.11.19 07:10 Čína 1

PCR se zbláznil, podívejte, co napsal26.11.19 20:17 USA 5

Státní moc zahájila stíhání stoletých starců Jakeše a Štrougala26.11.19 16:21 Česká republika 4

Síla Sibiře26.11.19 15:14 Rusko 3

Assange je na pokraji smrti a musí ihned do nemocnice, varují desítky lékařů25.11.19 23:33 Británie 0

V Řeporyjích plánují pomník vlasovcům, ruská ambasáda se ohradila25.11.19 22:54 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,06 Kč
Euro
25,56 Kč
Libra
30,24 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
15,77 Kč
Švýcarský frank
23,34 Kč
100 japonských jenů
21,19 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,71 Kč
Ukrajinská hřivna
0,97 Kč
100 rublů
36,11 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 033,65 Kč
1 unce stříbra
389,22 Kč
Bitcoin
166 226,84 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2019 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?